Құрылыс саласындағы метрологиялық қамтамасыз ету

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

ТАРАУ І. ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
1.1 Сәйкестікті растау қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1.2 Метрология және сәйкестікті растау жұмыстарын жүргізуде негізге алынатын техникалық заңнамалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.3 Құрылыс өнімді сертификаттау арқылы сәйкестікті растау ... ... ... ... ... .6

ТАРАУ ІІ. ҚҰРЫЛЫС ӨНІМДІ СЫНАУ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ӨНІМ ҚАУІПСІЗДІГІ
2.1Сынау мен бақылау міндеттері мен түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..12
2.2Сынау əдістемелерінің негізгі принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.3 Құрылыс өнімдерін сынау нәтижелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..17

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25
Өнім деп анықталған қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған саналы түрдегі қызметтердің заттандырылған нәтижесі болып табылады.
Өнімнің сапасы – тағайындалуына сәйкес анықталған қажеттіліктерді қанағаттандыруға жарамдылығын шарттайтын өнімнің қаситетерінің жиынтығы. Осы түсінік техника-экономикалық болып табылады, бірақ сонымен қатар сапа басқа аспектілерге – философиялық, эстетикалық және т.б. ие болады. Себебі өнімнің сапасы – күрделі және көпқырлы түсінік.
Өнімнің қасиеті - өнімді жасау, қолдану немесе эксплуатациялауды мүмкіндентіретін объективті ерекшеліе.
Өнімнің сапа көрсеткіші - өнімнің қасиеттерінің мөлшерлік сипаттамасы.
Осы факторларды есепке ала, курстық жұмыстың мақсаты ретінде Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында көрсетілетін қызмет пен өндірілетін ауыл шаруашылығы өнімдерінің сапасын арттырудың жолдарын қарастыруды алдым. Курстық жұмыс мақсаты салалар бойынша сәйкестікті растауға өнімді сынау әдістемесін әзірлеу болып табылады.
Міндеттері ретінде :
− өнімнің сапасын арттырудың нарықтық экономика жағдайындағы мәнін анықтау;
− импорт алмастыру саясатының маңызын ашу;
− ауыл шаруашылық өнімдері нарығының Қазақстандағы дамуын талдау;
− кәсіпорын өндіретін өнімінің сапасын бағалау;
− Ауыл шаруашылығы саласындағы көрсетілетін қызмет пен өндірілетін өнімдердің сапасын арттырудың жолдарын қарастыру сияқты мәселелерді зерттеу, баға беру, ұсыныстар жасау болып табылады.
Тарауда өнімнің сапасын арттырудың теориялық мәселелері қарастырылады. Оны арттыруға әсер ететін факторларға және реттейтін заңдарға қысқаша тоқталып өтеміз. Бәсекелік қабілетті анықтаушының бірі сапа көрсеткіштеріне толық сипаттама беріледі. Бүкіл әлемдік сауда ұйымына кіру алдындағы өнімнің бәсекелік қабілетін арттыру мәні анықталады.
1. Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценки качества товаров. – М.: Экономика, 2011. – 256 с.
2. Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. – М.: Изд-во стандартов, 2009. – 190 с.
3. Стандартизация и управление качеством продукции: Учебник для вузов/ Под ред. В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.- 487 с.
4. Фомин В.М. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. Курс лекций. – М.: ЭКМОС, 2010 – 320 с.
5. Федюкин З.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции: Учебник. – М.: Филинъ, 2010. – 328 с.
6. Никифоров А.Д. Управление качеством. – М.: Дрофа, 2009. – 718 с.
7. Инмон У., Фридмон Л. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с базами данных: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 2005. – 280 с.: ил.
8. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 2008. – 317с.
9. Никифоров А.Д., Бойцов В.В. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении: Учебное пособие. – М.: Издательство стандартов, 2006.- 384с.: ил.
10. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 2002. – Кн. 1. 1982. – 528 с.
11. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под ред. В.В.Клюева. – М.: Машиностроение, 1982. – Кн. 2. 2002. – 560 с.
12. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10-ти Т. Т.2. Математические методы в теории надежности и эффективности / Под ред. Б.В.Гнеденко. – 2009. – 280 с.
13. Надежность и эффективность в технике: Справочник в 10-ти Т. Т.6. Экспериментальная отработка и испытания / Под ред. Р.С.Судакова и О.И. Тескина. – 2009. – 375 с.
14. Костылев Ю.С., Лосицкий О.Г. Испытания продукции. М.: Издательство стандартов, 2008. – 248 с.
15. Исследование продовольственных товаров. Учебное пособие / В.И.Базарова, Л.А. Боровикова и др. 2006. – 256 с.
16. Мироновская Е.А., Синотов А.Г. Проведение испытаний и приемка продукции машиностроения. М.: Изд-во стандартов. 2008.-283с.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
.............................................3
ТАРАУ І. ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
1.1 ... ... ... және ... ... ... жүргізуде негізге
алынатын ... ... ... ... ... ... ІІ. ҚҰРЫЛЫС Өнімді сынау бақылау және өнім қауіпсіздігі
2.1Сынау мен ... ... ... ... ... ... ... ... ... деп ... қажеттіліктерді қанағаттандыруға арналған саналы
түрдегі қызметтердің заттандырылған нәтижесі болып табылады. 
Өнімнің ...... ... анықталған қажеттіліктерді
қанағаттандыруға жарамдылығын ... ... ... ... ... ... ... табылады, бірақ сонымен қатар сапа
басқа аспектілерге – философиялық, эстетикалық және т.б. ие ... ... ...... және ... ... қасиеті - өнімді жасау, қолдану немесе ... ... ... сапа ... - ... ... мөлшерлік
сипаттамасы. 
Осы факторларды есепке ала, ... ... ... ... ауыл шаруашылығы саласында көрсетілетін қызмет пен өндірілетін
ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... жұмыс мақсаты салалар бойынша сәйкестікті растауға өнімді ... ... ... ... ... :
− өнімнің сапасын арттырудың нарықтық экономика жағдайындағы ... ... ... ... ... ... ауыл ... өнімдері нарығының Қазақстандағы дамуын талдау;
− кәсіпорын өндіретін өнімінің сапасын бағалау;
− Ауыл ... ... ... қызмет пен өндірілетін
өнімдердің сапасын арттырудың ... ... ... ... баға беру, ұсыныстар жасау болып табылады.
Тарауда өнімнің сапасын арттырудың теориялық мәселелері қарастырылады.
Оны ... әсер ... ... және ... заңдарға қысқаша
тоқталып өтеміз. Бәсекелік қабілетті анықтаушының бірі сапа көрсеткіштеріне
толық сипаттама беріледі. ... ... ... ... кіру ... бәсекелік қабілетін арттыру мәні анықталады.
ТАРАУ І. ҚҰРЫЛЫС САЛАСЫНДАҒЫ МЕТРОЛОГИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... қызметі төмендегідей реттеледі:
-         2012 ж.11.09 №603-ІІ 3ҚР «Техникалық реттеу туралы» ... ... ... ... техникалық
регламентімен (2008ж.02.04 №90 ... ... ... Жарлығымен
бекітілген және басқа да ... ... ... ... ... келтірілген);
2005ж.04.20 №367 «Қазақстан Республикасында өнімнің сәйкестігін міндетті
түрде растау
 туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің Жарлығы;
-         Сәйкестікті растау ... ҚР ... ... саласындағы басқа да ... ... ... ... ... іске асырылады:
-         міндетті сертификаттауды өткізу;
-         өндіруші-кәсіпорынмен сәйкестік туралы декларацияны ... 2005 ... 20-шы ... ... №367 ... Республикасында
өнімнің сәйкестігін міндетті түрде растау туралы» ... ... ... ... ... ... ... өнім (қызмет) міндетті
сертификаттауға жатады.
Сәйкестік сертификаты - өнім, қызмет техникалық регламент, стандарт
және басқа да ... ... ... ... күәландыратын
құжат. Сәйкестік сертификаты нақты өнім партиясы ... ... ... ... ... ... ... шығарылатын өнімге
беріле алады.  Жағдайға байланысты ... ... 1 ... ... ... ... алады. Кең пайдаланылатын сызбалар
3,7,9 және 5 .
Импорттық өнімге шет елдердің ... ... бар ... ... өткізілуі мүмкін, яғни, шет ел ... ... ... беру ... шарт ... ... ... СРҰ тарифтері бойынша ... ... ... ... ... өнім ... қызмет
аккредиттелу аймағына кіретін әрбір СРҰ берілуі мүмкін.
Сертификаттау (қабылдау) бойынша ... ... ... ... басталады, сертификаттау ... және ... шарт ... ... ... ... және ... растау жұмыстарын жүргізуде
негізге алынатын техникалық заңнамалар
Техникалық заңнама - ... ... ... оның ... процестеріне, қызмет көрсетуге және қойылған талаптардың сақталуын
тексеруге ... ... ... құқықтық нормалардың
жиынтығы. 2004 жылдың 9 қарашасында ... 14 ... ... ... ... ... реттеу туралы»
Заңы 1999 жылдың 16 ... ... ... ... және
«Сертификаттау туралы» Заңдарының күшін жойды. Қазақстан Республикасының
«Техникалық реттеу туралы» Заңының ... ... ... тұрғыдан
өнімнің, қызмет көрсетудің және процестердің ... ... ... ... жаңа ... басталуы болып табылады.
Құрылып жатқан техникалық реттеу жүйесінің жұмысын әрі қарай жетілдіруде
келесі ... ... ... 26 ... ... ... кейбір заңнамалық актілеріне техникалық реттеу
мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу ... ... ... ... 33 ... 274 ... соның ішінде
«Техникалық реттеу туралы» Заңның 29-бабына ... мен ... ... реттеу жүйесін реформалаудың негізгі мақсаты, ол адам
өмірі мен денсаулығын, қоршаған ... ... ... ... мен
өсімдіктер дүниесін қорғаудың нәтижелі жүйесін құру және саудада қисынсыз,
артық кедергілерді болдырмау. Ол үшін мына ... ... ... ... ... ... бөлу
(өмір мен денсаулықты қорғауға қатысы барларын);
... ... ... ... ... ... жүйесін ымырашылдандыру және әрбір мүмкін жағдайда
сәйкестікті ерікті растау сызбасын енгізу;
... ... ... ... ... ... шетелдік нарықта мойындалуына
қол жеткізу.
Практика тұрғысынан Қазақстан Республикасының «Техникалық реттеу туралы»
Заңын қабылдауға қандай ішкі және ... ... ... ... ... ... ... мыналар:
• бірінші жағдай - елдің техникалық заңдылықтарын дамыған ... ... ... Тек ... ... арқылы еліміздегі бизнес ... кіре ... және ... ... жатқан
өзгерістерге дер кезінде құлақ асып, бәсекелестікке дайын ... ... ... ... ... мен ... бизнесіне
мемлекет тарапынан қойылатын артық әкімшілік кедергілерді болдырмау.
Стандарттарда келтірілген санитарлықережелер мен нормалар, құрылыс
нормалары мен ережелері және т.б. өте ... және ... ... ... ... ... жағдайдан туындайтын мәселелерді шешудің басты бағыты - ... ... ... ... ... ... мемлекеттің міндетті ... ... ... кәсіп
иелерінің іс-әрекеттері тек қана Заң арқылы шектеледі және ... ... ... ... ... ... ... Осындай
Конституция қорғайтын жағдайлар - адамдардың денсаулығы мен ... мен ... ... зиян ... ... ... тырысу, жоғарғы деңгейдегі нормативтік актілер арқылы кәсіп
иелерінің қаржылық емес сипаттағы ... ... ... ... тән дүниежүзілік тәжірибеден туындайды. ҚР-ның «Техникалық реттеу
туралы» ... ... ... ... реттеу жүйесі осы тәжірибені
ескере отырып құрылған.
1.3 Құрылыс өнімді сертификаттау арқылы сәйкестікті растау
Өнімді ... ... ... ... ... ... жұмыстарын жүргізк реті ... ... МСЖ ... ... жұмыстарын жүргізуді мына
реттермен көздейді:
- сертификаттау ұйымына өтініш беру (сәйкестік өтінішін) және оны ... ... ... өтінішін) қарау, сертификаттау үлгілерін таңдау
нәтижелері бойынша шешім қабылдау;
- өтініуші мен сертификаттау ... ... ... ... ... ... ... өтінілген өнімді ұқсастыру, үлгі іріктеу және оны сынақ зертханаларын
жүргізу туралы ... ... ... ... ... үлгі іріктеу және оны сынақ зертханаларына
жіберу;
- Өтінілген өнімнің үлгілерін сертификаттау ... ... және ... да сертификаттау үлгілері бойынша жұмыстарды жүргізу;
- Сынақ нәтижесін талдау немесе сәйкестік өтініші ... ... ... ... беру ... ьеру туралы шешім қабылдау;
- сертификатты Қазақстан Республикасының МСЖ мемлекеттік ... ... оны ... ... ... ... ... таңбалау (егер ол
сертификаттау үлгісі бойынша көзделген бойынша) құқығын беру;
- өнімнің ... ... ... және сакпаның
менеджмент жүйесінің жүзеге асуына ... ... ... ... ... бақылау жүргізу;
-өнімді сертификаттау туралы ақпарат беру;
Сәйкестікті растау процедураларын осындай сынақтарды өткізу құқығына
аккредиттелген немесе жасалған халықаралық ... ... ... ... ... (орталықтары) және сәйкестікті растау жөніндегі
органдар ғана жүргізеді.
Сәйкестікті растау бойынша жұмыстарды жүргізуге байланысты шығындарды
оның нәтижесіне қарамай, шарт негізінде ... ... ... ... сәйкестікті растауға арналған өтінімді беру және қарау;
      2) өтінім бойынша шешімдер қабылдау, оның ішінде модульдерді таңдау;
     3) ... ... ... ... ... арналған шарт
жасау;
     4) үлгілерді сәйкестендіру, іріктеу және ... ... ... ... көзделсе);
     5) өндірісті бағалау (егер бұл модульде көзделсе);
     6) алынған нәтижелерді талдау және Сертификатты беру (беруден ... ... ... ... ... декларацияны тіркеу туралы (тіркеуден
бас тарту туралы) шешім қабылдау;
     7) Сертификатты немесе Сәйкестік туралы декларацияны ... ... ... ... ... ... беру немесе Сәйкестік туралы декларацияны тіркеу;
     9) сәйкестікті растаудан өткен өнімді инспекциялық бақылауды жүзеге
асыру ... бұл ... ... көзделген болса);
     10) сәйкестікті растау нәтижелері туралы ақпарат беру кіреді.
    Өтінім беруші Регламенттің ... ... ... растау
жөніндегі органға өнімнің сәйкестігін растауды жүргізуге өтінім жібереді.
Өтінімге өнімді ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайда басқа құжаттар (сапа сертификаты, шығу
тегі туралы ... ... ... кедендік декларациялар,
ветеринарлық куәлік, санитарлық-гигиеналық қорытынды, гигиеналық ... ... ... ... жөніндегі орган өтінімді қарайды және оны
алғаннан кейін үш жұмыс күнінен ... ... ... ... ... ... Жеке ... мен шағын кәсіпкерлік субъектілері үшін
өтінімді қарау мерзімі бір күннен ... ... ... ... ... ... ... өтінім бойынша шешім
Регламенттің 3-қосымшасына ... ... ... рәсімделеді және
сәйкестікті растауды жүргізудің барлық ... ... ... оның
ішінде ұсынылатын модуль, қажетті нормативтік ... ... ... ... ... зертханасының (орталығының)
атауы (бұдан әрі зертхана), сондай-ақ ... ... ... Егер ... ... ... ... процедурасының шарттарымен
келіскен жағдайда, он күндік мерзім ішінде осы ... ... ... ... ... шарт ... Егер ... модульде (А1, А2, В, С, С1, С2, Д, Д1, F, F1, ... ... ... ... 1) ... ... ... мен дайындау технологиясы
тұтынушыға (тапсырыс берушіге) жеткізілетін өнімдікі сияқты ... 2) ... ... оларды іріктеу тәртібі, сәйкестендіру және сақтау
тәртібі өнімге белгіленген талаптар мен ... ... ... 3) ... ... (дайындаушы) құрамы мен мазмұнын ... ол ... ... осы ... ... ... ... үлгіге (үлгілерге) арналған техникалық құжаттамада көрсетеді;
      4) сынау үшін үлгілерді ... ... ... (А1 және А2 ... немесе сәйкестікті растау жөніндегі ... оның ... ... ... ... өтінім беруші
тағайындаған сарапшы аудиторлардан тұратын комиссия жүзеге асырады және ... ... ... ... ... рәсімделеді;
      5) іріктелген сынамалар өтінім берушінің ... ... ... ... ... және ... ... іріктеу актісін
және тізбесін сәйкестікті растау органы белгілейтін, оның техникалық
құжаттамасын қоса ... ... ... ... 6) ... ... сақтаудың нақты мерзімі осы өнімге арналған
нормативтік ... ... ... ... ... мерзімі
нормативтік құжаттамада көзделмеген жағдайда, өнімнің бақылау ... ... ... мерзімі немесе сәйкестік ... ... ... ... қолданылу мерзімі ішінде жүзеге асырылады.
Сақтау үшін жағдайы ... ... және осы ... ... ... ... мен өтінім беруші арасында жұмыстарды жүргізуге арналған
шартқа ... ... ... ... ... беруші сақталуы мүмкін;
      7) мәлімделген өнімді сынау осы ... ... ... ... әдістер бойынша және мерзімде жүргізіледі. Егер сынақ
мерзімі нормативтік құжаттамада көзделмеген ... бұл ... ... күннен аспауға тиіс;
      8) сынақ ... ... ... ... ... (А1, ... және сәйкестікті растау жөніндегі ... ... ... ... сәйкестік туралы сертификаттың немесе
декларацияның қолданылу мерзімінен кем емес ... ... ... ... ... ... мерзімі (оның ... ... ... сай ... ... ... ... мүмкін емес немесе сәйкестік туралы декларация тіркелмеген
жағдайларда) осы өнімге ... ... ... және ... белгіленеді;
      9) егер нормативтік құжаттарда қаражаттың, уақыттың үлкен шығынына
байланысты және сынақты жүргізу күрделі болып табылатын ... ... үшін ... ... ... ал ... ... қымбатқа
түсетін болса, сынақтарды сәйкестікті растау жөніндегі орган аккредиттеу
саласында айқындалған сынақтарды жүргізу әдістемесіне ... ... ... және ... ... ... ... өкілдерінің
қатысуымен өндіру процесінде жүргізілетін сынақтарға сәйкес біріктіру
туралы шешім қабылдай алады;
      10) тым ... бір ... ... ... ... ... алынған кезде өнімнің сәйкестігін растау ... ... ... ... ... ... жалғастыру жағдайларын қоспағанда
сынақ тоқтатылады;
      11) сынақтың оң нәтижесі болған кезде сәйкестікті растау ... үш ... күні ... ... ... бойынша сертификатты беру
немесе сәйкестік туралы декларацияны ... ... ... ... ... теріс нәтиже алынған кезде сәйкестікті растау жөніндегі орган
өтінім ... және ... ... ... ... ... ... регламентке 6-қосымшаға сәйкес нысан ... ... бас ... немесе сәйкестік туралы декларацияны тіркеу туралы
шешімді қабылдайды.
      ... ... ... ... ... органға өнімнің
сәйкестігін растау үшін модульге сәйкес өтінімде көрсетілген құжаттарды,
оның ішінде:
      1) егер бұл ... ... ... ... ... құзыреті шегінде уәкілетті мемлекеттік орган берген өнімнің
белгіленген ... ... ... ... 2) өнімді әзірлеу және өндіріске қою кезінде жүргізілген олардың іс-
қимыл мерзімін ... ала ... ... ... ... техникалық реттеу
жүйесінде аккредиттелген зертханалар орындаған сынақтар туралы құжаттарды
береді.
      Ұсынылған ... оның ... ... ... ... ... заңнамасына және нормативтік ... ... беру ... ... ... ... енгізілген өзгерістерді тексергеннен кейін сәйкестікті
растау жөніндегі орган Сертификатты беру және ... ... ... ... ... немесе сынақ көлемінің қысқартылғаны немесе
тиісті құжаттарда көрініс ... ... ... ... туралы
шешім қабылдайды. Ұсынылған құжаттарда бұзушылық анықталған жағдайда өтінім
беруші осы ... жоя ... және ... ... ... тек ... ... бөлігінде ғана қайта қарауға ұсына алады.
      Егер модуль (А, А1, А2, С, С1, С2) өнімнің өндірісін ішкі ... ... ... 1) ... ... ... және техникалық құжаттармен
қамтамасыз етілуі;
      2) ... ... ... және оның ... ету ... кірістік, қабылдау бақылау жүйесінің және ... ... ... ... көрсету жүйесінің және сынақ жабдықтарын және
құралдарды жөндеудің болуы; 
     5) шикізатпен және ... ... ... ... өнім ... ... ... есепке алудың және талдаудың болуы тексеріледі.
      Бақылаудың ұзақтығы өнімнің күрделілігіне байланысты болады, бірақ 10
жұмыс күнінен ... ... ... ... тиісті қорытындылары бар
актімен рәсімделуге тиіс.
      ... ... ... ... ... ... ... бойынша
ұсынылған өнімнің сәйкестігін растау жұмыстары тоқтатылады.
      Анықталған кемшіліктер жойылғаннан кейін ... ... ... ... ... беруші өнімнің сәйкестігін растауға арналған жаңа
өтінімді береді.
      Сәйкестікті растау жөніндегі ... ... ... ... талдау негізінде өнімнің белгіленген талаптарға сәйкестігін
бағалауды жүзеге асырады.
      Осы ... ... ... ... ... Осы қорытынды негізінде сәйкестікті растау жөніндегі орган:
      1) Сертификатты беру немесе Сәйкестік туралы декларацияны беру туралы
немесе өнімнің сәйкестігін бағалаудың ... ... ... ... Сертификатты беруден немесе Сәйкестік туралы декларацияны
тіркеуден бас ... ... ... ... 2) оң ... ... кезде үш жұмыс күні ішінде Сертификат рәсімделеді,
Сертификатты немесе Сәйкестік туралы ... ... ... ... ... ... туралы декларациялар тізілімінде
тіркеледі.
      Сәйкестік туралы сертификат, Сәйкестік туралы декларация тек тіркеу
нөмірі бар болған ... ғана ... ... ... ... ... ... үшін пайдаланылған
модульдер туралы мәліметтер (құжаттар) ... ... ... ... ... ... декларацияда көрсетіледі.
      Егер құрамын
      1) бір ... ... және ... ... ... ... ... тобын;
      2) Сәйкестік сертификатында немесе Декларацияда көрсетілген бұйымға
(жиынтыққа, жинаққа) техникалық ... ... және ... үшін ... ... және (немесе) қосалқы бөлшектердің ... ... ... ... ... жазу ... етілсе, онда
Сәйкестік сертификатының немесе Декларацияның оның ... күші ... ... ... қамтитын қосымшасы болуы мүмкін.
     Сәйкестікті растау жөніндегі әрбір орган ... ... ... ... ... сұрауы бойынша:
     1) берілген сәйкестік сертификаты және олардың қосымшасы;
     2) сертификатты беруден бас тарту;
     3) осы ... ... ... ... ... ... тәсілмен олардың
күшін шектеген типінің сәйкестік ... және ... ... ... ... ... ... жөніндегі
уәкілетті органды барлық берілген, қайтарып алынған, жойылған немесе ... ... ... ... сәйкестігі сертификаттары мен сертификатқа
қосымшалар туралы ай сайын хабарлауға тиіс.
ТАРАУ ІІ. ҚҰРЫЛЫС Өнімді сынау бақылау және өнім ... ... мен ... міндеттері мен түрлері
Сынау міндеті. Бақылау міндеті. Бақылау түрлнерін жіктелуі. Сынаудың
жіктелуі. Бұйымға және ... ... әсер ету ... Сынау
түрлері. Зерттеп, бақылап, жеткізіп алдан ала, қабылдап, білікті, қабылдап
тапсырып, периодтық, типтік, инспекциялық, сертификаттық, ... ... ... ... ... деңгейі. Сынау технология процесс ретінде.
Сынауды анықтау. Сынау ... ... ... ... ... ... ... нормативтік -әдістемелік негізі. Сынауды дайындау
және жүргізу. Сынаудың ... ... ... ... ... жабдығының аттестациясы, сынау әдістемесін әзірлеу және ... ... үшін ... ... ... жүргізу, зерттеу,
сынау деректерін өңдеу, сынау нәтижелері ... ... ... ... ... Тексеру түрлері. Сынау бірлігін қамтамассыз етудің
жалпы ережелері және оларға ... ... ... ... ... және ... ... Дәлдік көрсеткіштері. Сынау
нәтижелерін ұдайы ... ... ... ... ... жүйелері. Сынау сапасының менеджмент жүйелерінің негізгі
элементтер.
Механикалық әсерлерге сынау. Механикалық ... ... ... мен қысымдауға сынау құралдары. Ию мен бұралуға сынау құралдары. Тозу
мен үйкелуге ... ... ... триботехникалық
сиапаттамаларын анықтау әдістері. Материалдардың қаттылығын ... ... ... ... ... әдістер мен аспаптар.
Дірілдің әсер ... ... ... әсер ... сынау. Сызықтық
үдеулердің әсер етуіне сынау.Акустикалық шулардың әсер етуіне сынау.
Климаттық ... ... ... әсер ету ... ... және ... сипаттамалары. Бұйымдарға елеулі әсер ететін климаттық
факторлардың, әсер етуі ... ... ... ... ... ... ... климаттық сынаудың қалыптандырылған жүйелілігі.
пайдалану, ... және ... ... жылуға төзімділікке сынау.
Пайдалану, тасымалдау және сақтау кезінде суыққа төзімділікке ... ... әсер ... ... ... ... ... атмосфералық қысымның әсер етуіне сынау. Шаң мен құмның әсер
етуіне сынау. Күн сәулесінің әсер етуіне сынау. ... ... ... ... ... арналған жабдықтар. жылу, суық, ылғал камералары.
Вакуумдық камералар. Күн ... ... ... Шаң мен құмның әсер
етуіне сынау жүргізуге арналған камералар. Коррозияның (К) әсер ... ... ... ... сипаттамасы және
жіктелуі. ... ... ... ... ... пайда
болатын істен шығулар. Сынаудың негізгі ... ... ... жабдықтарына және өлшеу ... ... ... ... ... ... жабдықтар;
коррозиялық камера; жұмыс құрылғысы және принциптері.
Сенімділікке сынау. Қалпына ... және ... ... ... ... ... ... нәтижелері бойынша сенімділік
көрсеткіштерін бағалаудың стантистикалық әдістері. Сенімділікке анықтап
және ... ... ... жоспарла, жүргізу және ... ... ... ... және ... Сынаудың дұрыс, шынайы және дәл
нәтижелерін өңдеу және алуды қамтамассыз ету. Сыналған бұйымдардың сапасын
арттару ... ... ... ... мен бақылауды техникалық қамтамасыз ету. ... ... ... және ... ... ... қолданылатын технологиялық
жарақтар және есептеу техникасы. сынау ... ... ... ... жабдықтарын аттестаттау.
2.2 Сынау əдістемелерінің негізгі принциптері
Сынау əдістемесі сынау ... ... ... ... ... ... қойылған талаптарын ... ... ... ... ... ... нəтижесінің шынайы жəне дəл бағалап ... , ... ... ... жəне ... ... ... етеді.
Сынау əдістемесі сынауды жүргізу технологиялық ... мен ... ... Сынау əдістемесі ... жəне ... ... ... ... ... маңызды талаптар ретінде сынау
нəтижесінің берілген қателіктен көп емес ... үшін ... ... ... Сынау кезінде дəлдік нормасы , сынау ... ... ... шынайылылығы;
✓ Сынау үшін үлгілерді жəне сынамаларды алу əдістері;
✓ Сыну нəтижесін алу түрі жəне ... ... ... ... ... жаңғырту шегі жəне дəлдігі ( сынау
объектісіне ... əсер ... жəне ... ... ... ... өлшеу құралдары жəне сынау құралдары
✓ сипаттамаларының ... жəне ... ... ... ... жəне салыстыру ... ... ... ... ... бір ... ... қасиеттерінің сипаттамаларын анықтау ... ... ... ... жəне ... болып бөлінеді. Типтік
əдістеме біртекті өнімдер ... ... жəне онда ... ... ... ... ... бірге онда жұмыстық
əдістеменің ... ... ... ... Сынаудың
жұмыстық əдістемесі өнімнің белгілі бір ... ... ... ... ... үшін ... жабдығын аттестаттау сынау ... ... ... жəне НТҚ ... ... жабдық
сипаттамаларының нормалық дəлдігін ... ... ... ... ГОСТ 585-81 ... Сынау жабдығының
нормаланған дəлдік ... ... – бұл ... ... ... ішінде тұрақтылық пен ... ... ... тұру ... ... ... жəне ... анықтайтын НТҚ көрсетілген сипаттамалары.
Қолдану ... ... ... ... жалпыөндірістік,
салалық, арнайы қолданыстық болып 3 ... ... ... ... жəне ... тыс ... үш түрі бар. ... сынау жабдығының сынау кезіндегі ... ... ... пен ... ... ... ұстап тұру
шарттарын жабдықтың ... жəне ... ... ... НТҚ ... ... ... режимдерінің
параметрлерін жəне ... ... ... ... ... қажет дəлдік сипаттамалар тізімін ... ... жəне оның ... онда ... ... мен
құралдарды, қоршаған ортаны қорғау жəне ... ... ... аттестаттауды алғашқы ... ... жəне ... ... ... өзі жүргізеді. Кезеңдік
аттестаттау кезінде НТҚ сəйкес ... ... бір ... ... қажетті барлық сипаттамалар жəне мəндерді қамтамасыз ... ... мен ... ... ... ... ... Кезеңдік аттестаттаудың бұл ... ... ... ... ... керек.
Кезектен тыс аттестаттау сынау ... ... ... ... ұзақ мерзім ... ... ... ... жəне т.б. ... ... ... сақтаудан жəне жөндеуден кейін ... əсер ... ... ... ... ... жəне монтаждау ... əсер ... ... ескеру керек.
Аттестаттаудың ...... ... негізінде сынау
жүргізіліп отырған материалдың ... ... ... шартқа
сəйкестігін бірмағыналы механикалық қасиеттерін бағалау ... шарт ... ... ... ... ... өңдеу кезінде, арнайы технологиялық ... ... ... жəне температураның ... ... ... ... жүргізіледі. Сондай- ақ
қолданып ... ... ... жаңа ... əдістерін
өңдейді. Сынаудың тиімділігінің ... ... бірі ... ... ... жұмыс істеу қабілетін анықтайтын сапа
туралы ... ... ... ... өте ... ... ... критерлерді таңдау болып табылады.
Стандартты үлгілердің материалдарын ... ... ... ... бағалау əрбір жағдай үшін үлгілердің сынау
нəтижесін, сыну сипатын ... жəне ... ... ... ... өте қиын ... болып табылады.
Сынау машиналарын жəне престерді ... ... ... 106 Н ... – 0,5-1%, 106Н ... – 2-5% ... үдеуін анықтауға əкеледі. Ең көп ... ... ... ол ... динамометр немесе гирді ... ... ... сығу, майыстыру , бұрау жəне кесу ... ... ... ... мен ... ... сырттай қарап
бақылау, жүктеме ... ... ... созу ... ... ... ... жабдықтың
көрсеткіштерін салыстыру ... ... ... сынау машинасын машинаға тіркелген тексеру рычагі
көмегімен ... ... ... ... ... . ... 5 ... кем тексермейді.
Құрылыс материалдарын жəне құрылымдарын сығу мен ... ... ... ... ... арналған үлгілік
динамометрге статикалық жүктеме беру ... іске ... . ... 9 нүктеде тексереді.
Манометрлік күшөлшегіш аспап ... ... ... ... ... ... ... күшін анықтау
үшін жүйедегі үлестік қысымды поршеньнің ауданына ... ... жəне ... аттестатттау үшін үлгілік
тасымалданатын ... ... ... ... рычагті
аспаптар, бақылау үлгілері жəне т.б. қолданылады. Тасымалданатын үлгілік
құралдарды:
1.Тексеріліп отырған ... ... ... ... ететін;
2. Берілісті механизм тартылыс күшіне;
3. Серпімділік деформацияны өлшеуге ... деп ... ... ... ... шегі 10-20 кН болатын 3-4 разрядты
үлгілік ... , ... ... ... шегі 300-500 кН ... гирі бар ... аспаптар , үшінші топқа өлшеу шегі ... мН, ... шегі 0,02- 005% ... ... ... жəне ... динамометрлер кеңінен
қолданылады. ... ... ... ... өлшемдері , салмағы аз жəне ... ... ... ... ... , ... ... қорек көзінің
болмауы, қызмет ету уақытының ұзақтығы жəне ... ... ... ... - бұл ... ... ... етуге сынауды жүргізуге арналған күрделі ... ... ... ... ... ... ... жəне т.б.).
Камераны аттестаттаудан ... ... ... ... ... яғни өте ... жəне өте төменгі ... ... ... ... температураны ... өте ... жəне өте ... ... жету ... əр жеріндегі орта ... ... ... ... берілген мəннен камера
көлеміндегі температураның ... ... ... ... жəне т.с.с ... ... ... температураны
алу шегі 100-300°С дейін, ылғалдылық 20- дан 100% ... ... жəне ... сынау жабдықтары бір ... жəне ... ... ... ... ... ... түрін,
соққылаудың өзгеше талаптарын қайта ... ... ... жəне ... ... ... ... арқылы жүктеме беріледі. Осы ... ... ... ... ... Сынау объектісін
құрылғының ... жəне ... ... ... ... соққы стендері ретінде гидравликалық ... жүр. Олар 300-400 м/ с2 ... ... ... – дірілді туғызатын , ... ... , ... , ... бақылайтын жəне қосымша құралды ,
нормаланған дəлдік ... бар ... ... ... ... жиынтығы.
Дірілдік стенд – бұл энергияның ... да бір ... ... ... ... Жұмыс істеу ... ... ... электромеханикалық
жəне т . с.с . болып бөлінеді .
Электродинамикалық ... ... ... толық
қанағаттандырады . Олар ... ... ... ... ... ... ... дейін, амплитуданы ... ... ... ... ... ... бір ... бірнеше мың м/ с2 дейін
түрлендіреді ... ... ... ... ... ( ГОСТ ... – сынау объектісінің сандық жəне сапалық
сипаттама қасиеттерін ... ... ... ... . ... ... сынау объектісін ... ... ... жəне ... əсер ... жағдайларды зерделеу , зерттеу
арқылы жасалады. Сынауды – өлшеу ... , ... ... ... əдістер қою , көптеген құбылыстарды ( сынып қалу ... ... ... ... ... ... ... сандық жəне ... ... ... объект
қасиеттерінің сипаттамалары бағаланады . Сынау ... ... ... талаптарға сəйкестігін белгілеу ... ... . ... ... ... , ... жəне
сертификаттау сынақтары .
Сынақ нəтижесі бойынша нақты ... ... ... ... ... ... мазмұны сəйкес келуі мүмкін, бірақ
сынау ... ... ... ... ... ... ... сынау болып табылады. Сынау жағдайы деп ... жəне ... əсер ету мен оның ... ... ... түсіндіріледі ( климаттық , ... ... ... ... , ... жəне т .б .). ... бірқатары объектінің ... ... ... қарастырылады . Ішкі факторлар да əсер етуі ... ... ... байланысты – мойынтіректің қызып ... ... ... ток өту. ... ... оны ... , монтаждау , орнықтыру , орын ауыстыру жылдамдығы
, жүктелу тəсілдері де ... ... ... ... шарттары мен ... ... ... ... – оны ... ... ... табылады.
Сынау объектісі – сынақтан өтетін өнім . ... ... ... ... ... ... кезінде эксперимент объектісі болып
табылатын бөлігі, үлгісі. ... ... ... ... ... ... бойынша сынау нəтижелері бойынша шешім ... ... ... ... ... ... ұсыну
мүмкіндігі, сериялық шығарылуы жəне т .б .).
Өнімнің түрі мен ... ... ... ... өнім ... үлгі ... партиядан немесе ... ... ... ... ... өнім партиясы. Сынау
объектісі макет немесе өнім моделі ... ... ... ... ... тікелей макетке немесе үлгіге қатысты болуы
мүмкін.
Сынаудың техникалық ... ӨҚ ... – олар ... ... құрылғылар, материалдар, заттар . Өлшеу құралдарымен
қатар сынау құралдарының маңызды ... ... ... ... ... ... – сынау шарттарын объект пен оның жұмыс
жасау режиміне əсер ету ... ... ... ... ... қайталайтын- температура, ылғалдылық, қысым , ... жəне ... ... ... жүктемелер, діріл
жəне т .б . - ... ... , ауа райы ... жəне т .б. ... ... ... сынақ нəтижелерінің дəлдігі жəне
қайталануы саналады . ... ... ...... ... ... ... мен олардың шын мəндерінің анықталған
жағдайда жақындығының ... . ... ... анықталатын
сипаттамасы партиядан алынған үлгі – ... дара ... да , үлгі ... ... ... ... ... . Сынақ нəтижесі ... ... , ал ... осы ... ... ... ... жататындықтан
сынақ нəтижесінің дəлдігі үлгі сипаттамасын өлшеу дəлдігімен ... ... ГОСТ 16263-70 ... бойынша өлшеу ... ... жəне ... ...... ... ... жақындығы. Бірігу – бірдей жағдайда
қайталанған ... ... ... ИСО 5725 ... ... ... ... ... сəйкес , дəл көшіру
жағдайында жасалған сынақ сипаттамасы ретінде анықтайды ...... ... стандартпен салыстырғанда
бірдей ... ... ... ... ... , орынымен, талаптарымен, ... ... ... байланысты анықталады.
Өнім– 1) белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... өнімдердің бүкіл көлемі; ғылыми-техникалық талдамаларды,
өндірістік-техникалық мақсаттағы өнімдерді, халық ... ... ... жұмыстарды, қызметтерді қоса қоғамдық және жеке бастың
қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... ... Еңбек нәтижелері заттандырылған (шикізат,
материалдар, тамақ, химия өнімдері, ... ... мен ... және заттандырылмаған (энергия, ақпарат, көрсетілетін қызметтің
кейбір түрлері) ... ... Өнім ... салмақ, ұзындық, бет, көлем
өлшемдері және бұйымдардың ... ... ... ... ... ... ... заттың белгілі бір сыйымдылығы (контейнер,
цистерна, бөшке, қап) есебімен есептеледі. Өнім тұтыну құнымен – ... ... ... ... және ... – оны дайындауға
жұмсалған ... ... ... ... байланысты оны есепке алу
мен жоспарлау заттай ... ғана ... ... тұлғада да жүргізіледі.
Өнімге заттай (машина, жабдық, аяқ киім, т.б.) және ... ... ... ... ... ... тасымалдау, т.б.), негізгі
және жанама өнім ... ... ... ... ... құрылыс
нысаны да Өнім деп ұғынылады. Негізгі түріне өндірістің ... ... ... көп және ... дайындауға бағдарланған Өнім жатады. Жанама
түріне негізгі Өніммен қатар бірыңғай технол. үдеріс ... ... ... ... май ... ... қалдықтар, астық
өндірісіндегі сабан, т.б.) ... Ө. ... ... ... ... көлік, байланыс, сауда, қоғамдық тамақтандыру, мал ... ш. ... ... 2) Адам ... заттанған немесе
бейматериалдық нәтижесі (зат, ғылыми ашылым, идея), яғни адам ... ... ... ... немесе нәтижесі материалдық-заттай
нысанда (материалдық өнім), рухани нысанда не ... ... ... (зияткерлік өнім, ғылыми ашылым, идея) ... ... мен ... ... ... ... ... Ережелердің талаптарына сәйкес АСКУЭ-ні құру кезінде көтерме
сауда нарығының субъектісі мыналардықамтамасыз етеді:
• белгіленген дәлдік сыныптарын өлшеу құралдарын қолдану;
• өлшеулерді белгіленген қателік нормаларымен атқару.
Өлшеу құралдары «Өлшеулер ... ... ... ... атап айтқанда:
• сериялық шығарылым сынақтарға сы өлшеу құралдары тұрпатын ҚР СТ 2.21
талаптарына сәйкес ары қарай бекіте отырып жатқызылады;
• бір ... ... ... талаптарына сәйкес ұшырайды;
• олардың тұрпатын ... ... ... ... ... ... кезінде өлшеулер бірыңғайлығын қамтамасыз
етудің мемлекеттік жүйе реестріндеҚР СТ 2.4 талаптарына ... алу ... ... ... ... кешендері РД 34.09.101 талаптарына сәйкес хаттама төлқұжатына
ие болуы, сондай-ақ электр энергиясын ... ... ... ... сай ... тиіс.
АСКУЭ шеңберінде жүзеге асырылатын өлшеулер ... ... ГМК) ... ... ... 8.010 талаптарына,сондай-
ақ мыналарға сәйкес жүргізілуі тиіс:
• ҚР СТ 2.121–2006 «ГСИ РК. ... ... ... ... РК. Электр қуатын өлшеуді атқару әдістемелеріне
талаптар»;
• ҚР СТ 2.122–2006 «ГСИ РК. ... ... ... алу жүйесін
пайдалана ... ... ... ... ... соның ішінде:
• Ток, кернеу трансформаторларындағы екінші тізбек жүктемелері
мен және кернеу ... ... ... ... бойынша;
• кернеу трансформаторларынан электресептеуіштерінің клеммалық қыспағына
дейінгі кернеу түсуін айқындау бойынша;
• қателіктерді айқындау үшін өлшеу трансформаторларының вольтамперлік
сипаттамаларын алу бойынша.
Мемлекеттік метрологиялық ... ... мен ... еліміздегі
өлшеулердің бір ... ... ... ... ... ... деп аталады. Мемлекеттік метрология
қызметін Қазақстан Мемстандарты басқарады. ... ... ... ... өнім ... ... жасау, Мемлекеттік
өлшеулердің біртұтастығын қамтамасыз ету жүйесін дамыту мен ... ... ... физикалық шамалар бірлігін белгілеу,
физикалық шама ... ... ... ... ... сипаттамаларына бірдей талаптар белгілеу, физикалық ... ... ... ... ... ... ... бірыңғай тәртібін белгілеу және т.б. жатқызылады. Метрологиялық
ғылыми-зерттеу  институттары метрологияның ғылыми ... ... ... және ... зерттеулер жүргізеді, өздеріне бекітілген
өлшеу түрлері, тексеру аппаратуралары мен жылжымалы тексеру зертханалары
бойынша метрологиялық ... ... ... жұмыстарын жүргізеді.
Институттар Мемлекеттік өлшеулердің біртұтастығын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... басшылық жасап, көмек көрсетеді. Метрологиялық қамтамасыз
ету бойынша жұмыс көлеміне байланысты республика аумағында, сонымен қатар,
стандартизация мен метрологияның аумақтық (қалалық) ... ... ... орталықтары өз жұмыстарын өздеріне
жүктелген, жүзеге асырылуы ... ... ... біртұтастығы мен шынайылығын қамтамасыз ... және ... мен ... ... соңғы әдістері мен тәсілдерін енгізуге
бағытталған  міндеттерге сәйкес жүргізеді. Орталықтың қызмет ... ... ... ... ... ... табылады. Оның дәрежесі ведомстволық метрологиялық қызметтердің даму
деңгейіне байланысты болғандықтан орталықтар ... ... ... ... жүзеге асырады. Бірқатар орталықтар
республикадағы метрологиялық ... ... ... бағытталған
ғылыми-зерттеу және ... ... ... ... ... өндіру мен жөндеуге қадағалауды қамтамасыз
етеді. Ведомстволық метрологиялық  қызмет еліміздің біртұтас метрологиялық
қызметінің құрамдас бір ... бола ... ... ... метрологиялық органдар желісі мен олардың өлшеулер
біртұтастығын  ... ... ... ... ... ... мен ... өлшеулердің біртұтастығы мен талап етілген дәлдігін ... ... ... ... жылдамда-туға, өндіріс тиімділігін
арттыруға ... ... ... ... ... ... министрліктер жүйесінде
метрологиялық ережелер мен талаптардың, ... ... ... басқарады. Метрологиялық қамтамасыз ету
міндеттері: Метрологиялық қамтамасыз етудің негізгі міндеттері. ... ... ... ... шешетін,метрологиялық қамтамасыз ету
міндеттері. Өндірісті дайындауды метрологиялық қамтамасыз ету.
Метрологиялық қамтамасыз ету негіздері: Метрологиялық ... ... ... ... ... ... ұйымдас-тырушылық
негізі. Метрологиялық қамтамасыз етудің техникалық негізі. Метрологиялық
қамтамасыз етудің нормативтік-құқықтық негізі.
Нормативтік құжаттар. Метрологиялық қызметтер ... ... ... - ... ... қамтамасыз етудің заңды
негізі. Метрологиялық қызметтер. Кәсіпорындардың, ... ... ... ... ... ... Стандарттардың,
техникалық шарттардың, метрологиялық ережелер мен нормалар талаптарының
сақталуын мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ететін
кәсіпорындарды метрологиялық қамтамасыз ету (МҚ) ... ... ... және оны ... ... дайындау сатысында
МҚ талдау. Өнімді бақылау, ... орау және ... ... ... ... пайдалану, техникалық қызмет көрсету және жөндеу
сатыларында МҚ ... ... ... емес ... ... құралдарын метрологиялық қадағалау және мемлекеттік ... ... ... ... және ... ... ... құалдарын тексеру ... ... ... ... ... тексеру, калибрлеу, реттеу және градустау туралы
ұғым. Тексеру сұлбалары. Өлшеу ... ... ... ... және ... ... құжаттаманы метрологиялық сараптау (МС) ... ... (МӨ): ... ... ... ... ... өңдеу туралы ұғым. МС және МӨ ... ... ... құжаттама.
Техникалық құжаттаманы метрологиялық бақылау: Ұйымдастыру ... ... ... ... ... бақылау.
Технологиялық құжаттаманы метрологиялық бақылау. Пайдалану құжаттамасын
метрологиялық бақылау. Бақылау нәтижелерін рәсімдеу. ... ... ... ... мен ... ... ... функциялары
Метрологиялық қызметтің негізгі функцияларына келесілер жатады: 
- жасау және өндіріс сатыларында өлшеулер жағдайларына талдаулар жүргізу; 
- метрологиялық ... ... ... ... ... ... ... параметрлер номенклатурасы, өлшеулер дәлдігі нормасы, өлшеулерді
орындау
- өнімді, қызметті және сапа жүйесін ... ... ... ... жаңа түрлерін жасауға қатысу; 
- метрологиялық қызмет жағдайын және оның іскерлігін сипаттайтын негізгі
- метрологиялық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... құралдары және сынау, бірліктер эталондары, заттар және
- өлшеу құралдары және басқа да жабдықтарды сатып алуға
- ... ... ... ... ... және тіркеуге
- өлшеу құралдарын метрологиялық аттестациялауға өз уақытында ұсынуды
бақылау; 
- метрологиялық қадағалауды жүзеге асыру. 
ҚОРЫТЫНДЫ
Жалпы ... ... ... 20 жылда ұйымдық мәдениетпен қызығатындар
саны өсуде. Бұл ұйым ... ... және ... ... ... әсер ... ... 80-ші жылдардың басында өткізілген
зерттеулерге көңіл аударатын ... ... ... ... жоғары деңгейде. Бұл ұйым рухын дамытуды, бағыттауды, алдын ... ... ... ... байланысты.Басқарушылар
мен кеңес берушілер жиі ... ... ... ... ... жүйесінің қалыптастырылуымен диагностикасы туралы
сөз қозғайды.Ұйымдық мәдениетті оқу – ұйымдық психологиядағы жаңа бағыт,
дәстүрлі ... ... ... зерттеулерінің орнына
берілген теория негізінде ұйымдық ғылымның негізгі мектептерінен радикальді
ерекшеленетін алғышарттар жатыр.
Осы мәселе бойынша ... ... ... ... ... облысындағы әйгілі американ маманы Э.Шейннің «Ұйымдық ... ... ... ... ... Бұл ... қолдану барысында іс
жүзіндегі өзіндік құн тапсырыс аяқталғаннан кейін анықталады, бұған дейін
барлық ... ... ... ... ... ... кемшіліктері мынада: күрделі, қайталанбайтын ... ... ... ... ... ... және еңбек
шығындарын нормалауды үйымдастыру қиын, нормативтік калькуляцияларды жасау
және өндіріс шығындарын алдын ала ... ... ... қиындатады. Осы
кемшілікті жою үшін өндірістің үзақ циклінде ірі бұйымды әзірлеу кезінде
(кеме ... ауыр ... ... олардың торабына (агрегаттарына,
кострукциялық элементтеріне) жекелеген тапсырыс ашуды үсынады, яғни олардың
әрбір конструкциясы аяқталған ... ... ... ... саны ағымдағы айда шығарылатын болып жоспарланған санымен сәйкес
келеді. ... бір ... ... ... бүйымды (тапсырыстарды) әзірлеу
үшін пайдаланған барлық тораптар мен детальдар (бөлшектер) есепте ... мен ... ... ... түрі ... ... есебі тапсырыстық әдіспен, ал сериялық немесе жаппай
өндірістік тәртіпте дайындалатын бұйымдар — ... яғни ... ... ... ... ... құны ... ескерілген
жекелеген тәртіпте дайындалғандардан шығындардан және нормативтік әдісі
бойынша жалпы немесе сериялық өндіріс ... ... ... ... ... жалпы құнынан немесе өзіндік құнынан құрылады.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. Азгальдов Г.Г. Теория и ... ... ... ...... 2011. – 256 с.
2. Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. – М.: ... 2009. – 190 ... ... и ... ... ... ... для вузов/ Под
ред. В.А. Швандера. – М.: ... 2010.- 487 ... ... В.М. ... Управление качеством. Сертификация. Курс лекций.
– М.: ЭКМОС, 2010 – 320 с.
5. Федюкин З.К., ... В.Д., ... В.Г. ... ... и ... промышленной продукции: Учебник. – М.: Филинъ, 2010. – 328 с.
6. Никифоров А.Д. Управление качеством. – М.: Дрофа, 2009. – 718 ... ... У., ... Л. ... ... ... ... решений
для систем с базами данных: Пер. с англ.- М.: Финансы и статистика, 2005. –
280 с.: ил.
8. Атре Ш. ... ... к ... баз ... Пер. с ... М.:
Финансы и статистика, 2008. – 317с.
9. Никифоров А.Д., Бойцов В.В. Инженерные методы обеспечения ... ... ... ... – М.: Издательство стандартов, 2006.-
384с.: ил.
10. Испытательная техника: Справочник в 2-х кн. / Под ред. ... ... ... 2002. – Кн. 1. 1982. – 528 с.
11. Испытательная техника: ... в 2-х кн. / Под ред. ... ... Машиностроение, 1982. – Кн. 2. 2002. – 560 ... ... и ... в ... ... в 10-ти Т. ... ... в теории надежности и эффективности / Под ред.
Б.В.Гнеденко. – 2009. – 280 ... ... и ... в ... ... в 10-ти Т. ... отработка и испытания / Под ред. Р.С.Судакова и О.И.
Тескина. – 2009. – 375 ... ... Ю.С., ... О.Г. ... ... М.: ... 2008. – 248 ... Исследование продовольственных товаров. Учебное пособие / В.И.Базарова,
Л.А. Боровикова и др. 2006. – 256 с.
16. Мироновская Е.А., ... А.Г. ... ... и ... ... М.: ... ... 2008.-283с.

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Өндiрiстiк инфрақұрылымды дамытудағы мемлекеттiң реттеушiлiк рөлi15 бет
GPS құрылғылары және геодезиялық аспаптар мен жабдықтар51 бет
«Ауылшаруашылық өнімдерін стандарттау және сертификаттау» пәнінен оқу-әдістемелік материалдар41 бет
Бір ретті жаңама өлшемдер нәтижелерін өңдеу27 бет
Бірінші ретті эталондар7 бет
Геодезиялық аспаптардың метрологиялық сипаттамасы, стандарттары44 бет
Дәрілерді сынауды метрологиялық қамтамасыз ету51 бет
Жылуэнергетикадағы Метрология, стандарттау және сапаны басқару11 бет
Заңнамалық метрологияның халықаралық ұйымы3 бет
Кәсіпорынды метрологиялық қамтамасыз ету жағдайын талдау тәртібі6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь