Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесін қалыптастыру мәселелері мен даму келешегі

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3

1 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІ ҚАЛЫПТАСУЫНЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1 Бюджет жүйесінің жалпы түсінігі, экономикалық мәні және ұлттық экономиканы басқарудағы рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі: құрамы мен құрылымы, жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
1.3 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі қалыптасуының теориялық және әдістемелік негіздері мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... ...24

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ МЕН АТҚАРЫЛУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36
2.1 Қазақстанның алдағы уақытқа арналған бюджет саясатының мақсаты мен міндеттері және негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..36
2.2 2010 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуын талдау ... ... ... 43
2.32012.2014 жылдарға арналған республикалық бюджеттің қалыптасуының негізгі параметрлері бойынша талдау ... ... ... ... ... ... ...49

3 БЮДЖЕТ ЖҮЙЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ МЕХАНИЗМІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ЖӘНЕ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ... ... .69
3.1 Қазақстанда мемлекеттік бюджет жүйесін жетілдіру шаралары ... 69
3.2 Бюджет жүйесін қалыптастыру механизмін жетілдіру және
оның даму әлеуетінің тұрақтылығын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... ... .72

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... .. 84

А.қосымшасы.2012.2014 жылдарға салалар бойынша мемлекеттік бюджет шығыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Б. қосымшасы.ҚазақстанРеспубликасын үдемелі индустриялық.инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
В.қосымшасы . 2012.2014 жылдарға арналған республикалық
бюджеттің басымды шығыстары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Г.қосымшасы . ҚазақстанРеспубликасын үдемелі индустриялық.инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске
асырудың негізгі бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Әрбір елде мелекеттік қаржылардың ең бірінші маңызды компонеті мемлекеттің міндеттері мен қызметтерін қаржымен қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақшалай қор - бюджет болып саналады, яғни бюджет жүйесі – елдіңэкономикалық қатынатарына және мелекеттік құрлысына негізделеді.
Қазіргі жағдайда бюджет экономиканы мемлекеттік реттеудің, шаруашылық конъюнктураға ықпал етудің, дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асырудың аса күшті құралы. Қазіргі мемлекеттік бюджет оның сан түрлі қызметін көрсететін күрделі де көп қырлы құжат.
Бюджет - елдің әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін және мемлекеттік құрылысын қамтамасыз ететін күрделі механизм.
Қазақстан республикасында бюджет екі деңгейлі болады: мемлекеттік және жергілікті.
Мемлекеттік бюджет – мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары. Мемлекеттік бюджет жалпы қоғамдық қажеттерді өтеу мақсатымен мемлекеттік аппарат пен қорғаныс күштерін қаржыландыруға және әлеуметтік-экономикалық қызметтерді атқаруға арналған қаражат. Ол мемлекеттің шығыны мен табыстарының балансы.
Республикамызда нәтижеге бағдарланған бюджеттеу әдісін енгізу, бюджеттік жоспарларымен стратегиялық, орта мерзімді даму жоспарларын үйлестіруге, бюджеттің әлеуметтік және инвестициялық құрамдауыштарын күшейтуге аса назар аударылған жоқ. Тиімді бюджеттік саясаттың дамуына кедергі келтіретін факторлар қатары аз емес. Солардың ішінде ең маңыздылары мыналар: мемлекеттік бюджеттің шығыстарының ұлғаюы, бюджет қаражатының жетіспеушілігі, кредиторлық берешеектің өсуі, қаржы көздерімен қамтылмаған мемлекеттік міндеттемелер т.б. Осындай жағдайлар дипломдық зерттеу тақырыбының өзектілігін анықтап берді.
Жұмыстың ғылыми жаңашылдығы сол, тақырып тура әлемдік қаржылық дағдарысына байланысты өзекті болып отырған оңтайлы бюджет жүйесін қалыптастыру оны ұйымдастыру мен болашақта дамытуға бағытталып отыр. Қазақстандағы жаңадан енгізілген үш жылдық бюджет қарасңында мемлекеттік бюджетті қалыптастыру және бюджетаралық қатынастарды реттеу мәселелері қарастырылады.
Мәселенің зерттелу деңгейіне келер болсақ, бюджет жүйесін қалыптастыру және бюджетаралық қатынасты жетілдіру мәселелерін зерттеумен Интыкбаева С.Ж., Кажикаримов Б.К., Омирбаев С.М., Ілиясов Қ.Қ., Құлпыбаев С., Мельников В.Д., Бабич A.M., Павлова Л.Н., Вавилов Ю.Я., Сумароков В.Н. сияқты отандық және шетелдік ғалымдар айналысқан.
Мемлекеттік бюджет жүйесін қалыптастыру мен бюджетаралық қатынастың тәжірибелік аспектілеріне Ван Хорн Дж.К., Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. т.б. шетелдік ғалымдар жұмыстарын арнаған.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 П. Искакова Мемлекеттік бюджет оқу құралы Алматы Экономика 1998ж. 12-32 бб.
2 Қазақстан Республикасының бюджет кодексі. //Егемен Қазақстан, 5 желтоқсан 2008жыл.
3 «2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңы, 2008 жыл 4 желтоқсан.
4 Қазақстан Республикасының «Бюджет жүйесі туралы» Заңы. 3б
5 Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті туралы қағида. 16б.
6 Мельников В.Д. ; Ильясов К.К. Финансы. - Алматы: изд. 2-ое перераб. и доп. - Каржы - каражат, 1997. 68-72б.
7 Өмірбаев. Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. – Астана: «Сарыарқа» ЖҚ, 2007.-488с.
8 Мельников В.Д. Государственное финансовое регулирование экономики Кахазстана. - Алматы: Каржы- каражат, 1995.
9 Ілиясов Қ.Қ; Құлпыбаев С. Қаржы. Оқулық. Алматы - 2003ж. 63-67б.
10 Кажикаримов Б.К., Омирбаев С.М. Теория финансов. Учебное пособие. - Караганда, КарГУ, 1991. - 80с.
11 Бабич A.M., Павлова Л.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для вузов. — М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. –167-171с.
12 Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: перевод с англ. / под ред. Соколова Я.В. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 129с.
13 Интыкбаева С.Ж. Фискальная политика и ее роль в обеспечении устойчивого развития экономики Казахстана. - Алматы: Каржы-Каражат, 2002, 32б.
14 Омирбаев С.М. Финансы. Учебное пособие для вузов. -Астана:2003. 63-67 б.
15 Сумароков В.Н. Государственные финансы в системе макроэкономического регулирования. — М.: Финансы и статистика, 1996. 104-108 б.
16 Каможнова Е. Финансовая система: какой же она должна быть? // Казахстан: Экономика и жизнь - 2003 -№3-4.
17 Мемлекеттік бюджеттің 2010 жылғы бірінші жартыжылдықта атқарылу қорытындылары және ағымдағы жылдың III тоқсанына арналған міндеттер туралы Қаржы министрі Б.Жәмішевтің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 27 шілдедегі отырысында жасаған баяндамасы. 9б.
18 Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2304 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің 2010-2014 жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын іске асыру туралы есеп. Астана, 2011ж. 26 б.
19 Қазақстан Республикасының 2011 жылдың әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары туралы.
20 2011 жылғы 1-тоқсандағы мемлекеттік бюджеттің атқарылу қорытындылары туралы. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі. Астана, 2011 жыл. 7б.
21 Булгакбаев Б. Налоги, которые мы выбираем и от которых бежим: [Налоговая система в Казахстане] // Юридическая газета - 2003 г. - 17 июля. 4-7б.
22 2010 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы жөніндегі қысқаша талдамалық ақпарат. //Қаржы министрлігінің хабаршысы. №1, Астана 2011ж. 12-28 б.
23 Қазақстан Республикасы Парламентінің 2011 жылғы 20 маусымдағы Қаулысы. 2010 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп комитеті есебінің негізгі тұжырымдары. 6-9 б.
24 «2012 – 2014 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 қарашадағы № 496-IV Заңы 34б.
25 2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат.
26 Есенбаев М. Залог благополучия страны: (Налоги: территория и практика) // Финансы Казахстана - 2002 - № 4.
27 Кулекеев Ж. Вопросы межбюджетных отношений // Қаржы-қаражат 2005 № 5 с. 23-25
28 Мусинов С. М. Налоги с населения Республики Казахстана. Алматы: «Каржы Каражат», 2005 г. 82 б.
29 Карагусова Г.Финансы: сущность и практика использования. Алматы,2004 г. 82-87б.
        
        Қазақстан Республикасының бюджеттік жүйесін қалыптастыру мәселелері мен даму келешегі
ДИПЛОМдық жұмыс
5В050600 -
Мазмұны
Кіріспе.................................................................................
3
1 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі қалыптасуының теориялық және әдістемелік ... ... ... ... түсінігі, экономикалық мәні және ұлттық экономиканы басқарудағы рөлі.....................................................
1.2 ... ... ... ... ... мен құрылымы, жалпы сипаттамасы.................................................................
1.3 Қазақстан Республикасының бюджет жүйесі қалыптасуының теориялық және әдістемелік негіздері мен ... ... ... ... ... ... мен ... қазіргі жағдайын талдау.......................................................................................................
2.1 Қазақстанның алдағы уақытқа арналған бюджет саясатының мақсаты мен міндеттері және негізгі бағыттары......................................
2.2 2010 жылғы ... ... ... ... ... ... ... бюджеттің қалыптасуының негізгі параметрлері бойынша талдау...........................
36
36
43
49
3 Бюджет жүйесін қалыптастыру механизмін жетілдіру жолдары және даму ... ... ... ... ... жетілдіру шаралары....
3.2 Бюджет жүйесін қалыптастыру механизмін жетілдіру ... даму ... ... ... ... ... тізімі..................................
84
А-қосымшасы - 2012-2014 жылдарға салалар бойынша мемлекеттік бюджет шығыстары.........................................................................................
Б- қосымшасы - ... ... ... ... ... бағдарламасын іске асырудың негізгі бағыттары.......................................................................
В-қосымшасы - 2012-2014 жылдарға арналған республикалық
бюджеттің басымды шығыстары.....................................................................
Г-қосымшасы - ҚазақстанРеспубликасын ... ... ... ... бағдарламасын іске
асырудың негізгі бағыттары.......................................................................
86
87
88
89
Кіріспе
Әрбір елде мелекеттік қаржылардың ең бірінші маңызды компонеті мемлекеттің міндеттері мен ... ... ... ... ... орталықтандырылған ақшалай қор - бюджет болып саналады, яғни ... ... - ... қатынатарына және мелекеттік құрлысына негізделеді.
Қазіргі жағдайда бюджет ... ... ... ... ... ... етудің, дағдарысқа қарсы шараларды жүзеге асырудың аса күшті құралы. Қазіргі мемлекеттік бюджет оның сан ... ... ... ... де көп ... ... - ... әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерін және мемлекеттік құрылысын қамтамасыз ететін күрделі механизм.
Қазақстан республикасында бюджет екі ... ... ... және жергілікті.
Мемлекеттік бюджет - мемлекеттің негізгі қаржылық жоспары. Мемлекеттік бюджет жалпы ... ... өтеу ... ... ... пен ... күштерін қаржыландыруға және әлеуметтік-экономикалық қызметтерді атқаруға арналған қаражат. Ол мемлекеттің шығыны мен табыстарының балансы.
Республикамызда нәтижеге бағдарланған бюджеттеу әдісін ... ... ... ... орта ... даму ... ... бюджеттің әлеуметтік және инвестициялық құрамдауыштарын күшейтуге аса назар аударылған жоқ. Тиімді бюджеттік саясаттың дамуына кедергі келтіретін факторлар ... аз ... ... ... ең ... мыналар: мемлекеттік бюджеттің шығыстарының ұлғаюы, бюджет қаражатының жетіспеушілігі, ... ... ... ... ... ... мемлекеттік міндеттемелер т.б. Осындай жағдайлар дипломдық зерттеу тақырыбының өзектілігін анықтап берді.
Жұмыстың ғылыми жаңашылдығы сол, тақырып тура ... ... ... байланысты өзекті болып отырған оңтайлы бюджет жүйесін қалыптастыру оны ... мен ... ... ... ... Қазақстандағы жаңадан енгізілген үш жылдық бюджет қарасңында мемлекеттік бюджетті қалыптастыру және бюджетаралық қатынастарды реттеу мәселелері ... ... ... деңгейіне келер болсақ, бюджет жүйесін қалыптастыру және бюджетаралық қатынасты жетілдіру мәселелерін зерттеумен Интыкбаева С.Ж., Кажикаримов Б.К., ... С.М., ... Қ.Қ., ... С., ... В.Д., Бабич A.M., Павлова Л.Н., Вавилов Ю.Я., Сумароков В.Н. сияқты отандық және шетелдік ғалымдар айналысқан.
Мемлекеттік бюджет ... ... мен ... ... ... ... Ван Хорн Дж.К., Долан Э.Дж., Кэмпбелл Колин Д., Кэмпбэл Розмари Дж. т.б. шетелдік ... ... ... ... ... ... жүйесін қалыптастырудың, ел экономикасының дамуындағы маңызы мен өзектілігі, жеткілікті зерттелмеуі тақырыпты ... ... ... мен ... ... ... болды.
Зерттеу объектісі - Қазақстан Республикасының бюджет жүйесін қалыптастыру және болашақта дамыту жағдайы.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... ... ... және бюджетаралық қатынасты зерттеу болып табылады.
Алға қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін мынадай міндеттерді шешу қажет:
- бюджет жүйесінің жалпы ... ... ... және ... ... ... рөлін қарастыру;
-бюджет жүйесінің қызметі мен оның орындалу мерзімдерін анықтау, мемлекеттік бюджетке қатысушылар арасында ... ... пен ... ... бюджет жүйесін басқару мен жүргізудің факторларын анықтау арқылы, оны шешу жолдарын ұсыну.
* мемлекеттік бюджетті жоспарлаудың теориялық ... ... ... ... ... құқықтық негізі;
* мемлекеттік бюджеттік жоспарлау механизмінің негізгі элементтерін анықтау;
* бюджетаралық ... ... ... ашу;
* бюджетаралық қатынастарды жетілдірудің құқықтық негізін және ұйымдастырылуын талдау;
* мемлекеттік бюджеттің кірісі мен шығысын жоспарлау ... ... ... ... бөлімі жұмсалатын қаржының бағыттары мен мақсаттарын көрсету;
* мемлекеттік бюджет саясатына ықпал етуші факторлар мен бюджеттік ... ... ... ... ... кірістері мен шығыстар бөлімінің 2008-2010 жылдарға арналған болжамын талдау;
* Қазақстандағы мемлекеттік бюджет жүйесін жетілдіру құралдарын қарастыру.
Зерттеу заты болып бюджет жүйесін ... ... ... саясатын құрудың теориялық, тәжірибелік және әдістемелік негізі табылады.
Зерттеудің теориялық және ... ... ... ... ... бюджетаралық қатынастарды қалыптастыру мен жүзеге асырудың теориялық сұрақтары мен тәжірибелік мәселелеріне арналған ... және ... ... ... ... ... ... жарияланған мақалалар, халықаралық және республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция мен ... ... ... ... жүйесінқалыптастыру мен жүзеге асырудың қолданбалы аспектілерін зерттеу Қазақстан Республикасының қаржы қызметін реттейтін ... және ... ... ... ... ... базасын статистикалық мәліметтер мен Қазақстан Республикасының жыл сайынғы бюджеті, Қазақстан Республикасының2012 - 2014 ... ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпараттар құрайды.
Жұмысты жазу барысында мынадай жалпы және арнайы әдістер ... ... ... және функциональдық талдаудың диалектикалық логикасы, топтастыру, салыстыру, талдау, зерттеу ... ... ... және ... ... ... ... т.б.
Дипломдық жұмыстың практикалық маңыздылығы сол, оның негізгі теориялық жағдайлары мен қорытындылардың мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... ұсыныстар деңгейіне жеткендігінде.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер ... мен ... ... ... ... ... ... қалыптасуының теориялық және әдістемелік негіздері
1.1 Бюджет жүйесінің жалпы түсінігі, экономикалық мәні және ... ... ... ... ... - ... ... немесе жергілікті өкілді органдардың шешімдерімен бекітілетін, мемлекет өз міндеттерін қамтамасыз етуіне арналған және салықтар, алымдар, ... да ... ... ... ... операциялардан алынатын кірістер, салыққа жатпайтын және заң актілерінде көзделген өзге де түсімдер ... ... ... ақша ... ... ... қатынастардың жиынтығы ретінде өіне тән объективті сипаты бар. Оның ... бөлу сала ... бар ... ... ... сәйкес ресурстарға мұқтаж болатын қоғамдық өндіріспен алдынала объективті анықталған [1,б.12].
Ақша ... ... ... ... ... ... қорлардың іркіліссіз айналымын ұйымдастыру және экономиканың барлық салаларының дұрыс ... ... ... етуі үшін ... ... ... құндылық бөлінуінің бар болуы тағы табиғат пен мемлекет функцияларымен шарттасылған. Соңғысы тез қарқынмен дамып жатқан салаларды қаржыландыру үшін, қоғамдық масштабта ... ... ... ... қорғаныс саласындағы мәселелерді шешу үшін, мемлекеттік басқарудағы жалпы шығындарды өтеу үшін ... ... ... ... Сол ... мемлекеттік бюджеттің бар болуы - адамдардың субъективті қалау емес, ол кеңейтілген қайта өндірудің қажеттіліктерімен, табиғат және ... ... ... ... ... бюджетте мемлекетпен жүзеге асырылатын қаржылық орталықтандыру қағидасы нақты қолданған. Орталықтандырылған қаржылық ресурстар мемлекеттің өндірілетің жоспарланған қарқынын және ... ... және ... ... ... бірінші кезекте экономика салаларының прогрессивті дамуына қажетті мөлшердегі ... ... ірі ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Қаржылардың орталықтанылуы арқасында мемлекеттің экономикалық және әлеуметтік саясатының табысты жүзеге асуына жағдайлар дайындап, қаржылар экономикалық және әлеуметтік дамудың ... ... ... ... бөлудің ерекше бөлімі ретінде мемлекеттік бюджет өзіндік қоғамдық арнаулы қызметін атқарады - жалпы ... ... ... ... ... ... ... прогрессті жеделдету және қоғамдық өндірістің салалық және территориялық құрылымдардағы жоспарланған жылжытуларға жетумен байланысты өндірісті дамыту ... ... ... ... масштабтағы резервтік қорлар құрылды; өндіріске қатысты емес, жалпы басқару шығындары өтелінді; ұжымдық қажеттіліктерді ... және ... ... ... арналған қорларды құруға кеткен шығындар, мемлекет шекарасын қорғауға кеткен шығындар, Қорғаныс күштерін асырауға, интеграцияның және басқа да ... ... ... іске ... көріп отырғанымыздай, мемлекеттік бюджет қаржылық қатынастардың аңықталған жиынтығы ретінде жалпы қаржы категорияларына тән сипаттарға ие болады: бюджеттік ... бөлу ... ... ақша түрінде іске асырылады; қалыптастыру және арнаулы ақшалай қорлармен еріп жүреді. Сонымен қатар, мемлекеттік бюджет ... ... ... ... ретінде келесімен сипатталады:
Мемлекет қолындағы кері өнім құны бөлшегінің және жалпы мемлекеттік қажеттіліктерді қанағаттандыруға пайдаланумен байланысты бөлу ... ... түрі ... ... ... ... өндірістік емес саланың қаржыларын және құру мен құнның өндірістік тұтынуымен байланысты қоғамдық қызмет салаларымен, экономика ... ел ... ... ... ... ... ... қайта бөлуге бағытталған;
Қоғамдық өнімнің тауарлы түріндегі қозғалысымен тікелей байланысты емес және одан ... ... ... ... ... ... Сол ... материалды өндірісте және өндірістік емес саладағы қаржылық қатынастар тауар-ақша қатынастарымен тығыз байланыста болады;
Қоғамдық өнім ... ... бөлу ... және ... ... дамуының әрбір кезеңінің алдында мақсаттармен жалпы кеңейтілген қайта өндірудің қажеттіліктермен анықталады;
Бюджеттік бөлу саласы қаржы-несие жүйесінің басқа салаларымен салыстырғанда алдыңғы қатарда ... ... ... ... баланс жүйесінде мемлекеттік бюджет басты орынды алуда.Ол жыл ... заң ... ... ... және ... ақша қаражатының орталықтандырылған қорын дұрыс қолдану және құру бойынша экономикалық қатынастардың жүйесі болып табылады. Мемлекеттік бюджет орталықтандырылған және облыс, ... қала ... ... ... ... ... ... Нысаны бойынша мемлекеттік бюджет баланс сияқты болып келеді. Оның кірісті бөлігіне салық, салықтық емес түсімдер жатады, ал шығысты бөлігіне-әлеуметтік ... ... ... ... ... (кәсіпорындарға дотациялар, субсидиялар,мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру үшін кеткен шығындар), мемлекеттік өкімет пен басқару органдарын қамтамасыз етуге кеткен шығындар,мемлекеттік ... ... ... және т.б. ... ... салу шарттарын қою мүмкіндігі бар болғандықтан, ол ... ... пен ... ... ... әсер ете ... ... - мемлекеттің қажетті атрибуты және оның егемендігінің негізі. Бюджеттің көмегімен тиісті ... және ... ... ақша ... ... бұл қорлар олардың жалпы маңызды міндеттерін орындауды қамтамасыз етеді, мемлекеттік билік пен ... ... ... ... ... ... асырудың қаржылық негізін жасайды. Бюджеттерде мемлекеттің қаржы ресурстарының аса ірі бөлігі шоғырландырылады, бұл мемлекеттің қаржы ... ... ... ... үшін ... дамуының қазіргі кезеңінде орталықтандырылған каржы ресурстары мемлекетке коғамдық ... ... ... мен ... ... ... оның салалық және аумақтық құрылымдарын жетілдіруге жетуге, экономика салаларын дамытудың бірінші кезектегі бағдарламалары үшін ... ... ... қалыптастыруға әрі әлеуметтік өзгертулер жүргізуге жағдай жасайды. Қаржыны орталықтандырудың арқасында ақша қаражаттары мемлекеттің ... және ... ... табысты іске асыру үшін жағдайлар жасай отырып, экономикалық және әлеуметтік дамудың шешуші учаскелеріне шоғырландырылады. Сөйтіп, құндық бөліністің айрықша ... ... ... ... ... ... ... қажеттіліктерді қанағаттандыруға қызмет етеді. Объективтік бөлгіштік қатынастардың өмір сүруінің экономикалық нысаны бола отырып, айрықшалықты коғамдық арналымды орындай ... ... ... ... ... ... қатынастардың белгілі бір жиынтығы ретіндегі мемлекеттік бюджетке ең алдымен оны жалпы қаржы категориясынан ажырататын өзгеше белгілер тән: бюджеттік қатынастардың ... ... бар, ацша ... ... ... ақша ... ... және пайдаланумен қосарлана жүреді. Сонымен бірге, бюджеттік қатынастарға белгілі бір өзіндік ерекшелік тән, ... ол ... ... өзгеше белгілердің шеңберінен шықпайды.Құндық бөліністің айрықшалықты сферасы ретінде мемлекеттік бюджет мына өзгеше белгілермен сипатталады: 1) мемлекеттен жалпы ... ... бір ... ... және оны ... қажеттіліктерді қанағаттандыруға пайдаланумен байланысты бөлгіштік қатынастардың айрықша экономикалық нысаны ... ... 2) ... жасау және оны тұтыну үдерісін шарттастыратын материалдық өндіріс қаржысынан және ... ... ... ... ... емес ... қаржысынан мемлекеттік бюджеттің айырмашылығы ол ұлттық шаруашылықтың салалары, ... ... ... қоғамдық қызметтің сфералары арасында құнды қайта бөлуге арналған; 3) қоғамдық өнімнің оның ... ... ... тікелей байланысты емес құндық бөліністің стадиясын білдіреді және одан белгілі үзілісте жүзеге асырылады, ал ... ... ... ... де, ... емес ... да тауар-ақша қатынастарымен тығыз тоқайласып жатады.
Мемлекеттік бюджет, кез келген басқа экономикалық категория ... ... ... ... және ... ... келетін нақты материалдыңзаттай түрінде болады: бюджеттік қатынастар мемлекеттің орталықтандырылған ақша қорында -- бюджеттік қорда затталынады. ... ... ... ... ... ... экономикалық (бөлгіштік) үдерістер мемлекеттің жұмылдыратын және пайдаланатын ақшаның ағынында өзінің көрінісін табады. Бюджеттік қор - бұл құндық бөліністің белгілі ... ... және ... ... ... ... ... қызмет көрсету, қорғаныс және басқару жөніндегі қажеттіліктерді қанағагтандыру үшін мемлекетке түскен ... өнім мен ... ... бір ... ... объективті түрде шарттасылған, экономикалық, нысан. Бюджеттік қорды қалыптастыру мен пайдалану қүнды бөлумен және ... ... ... оның ... ... ... білдіреді[2,б.9].
Мемлекеттік бюджет экономакалық категория ретінде мемлекеттің орталықтандырылган ақша ... ... және оны ... ... ... пен ... ... қанагаттандыру мақсаттарына пайдалану жолымен қогамдық өнімнің құнын бөлу және қайта бөлу үдерісінде ... пен ... ... басқа қатысушылары арасында пайда болатын ақшалай қатынастарды білдіреді. Қаржылық қатынастардың бұл жиынтығы ұғымы экономикалық мазмұнын ... ... ... ... ретінде жалпы қаржы сияқты бөлу және бақылау функцияларын орындайды. Бұл функциялардың іс қимылы, ... мәні мен ... ... ... ... ... ... Бөлгіштік функцияның іс-әрекетінің өзіндік ерекшелігі сол, қоғамдық өнімнің кұны қоғамдық өндірістің сфералары, ұлттық шаруашылықтың секторлары, аумақтар, салалар, жеке ... ... ... ... ... ... бірге мемлекет қаржысының негізгі буыны ретінде мемлекеттік бюджет бөлгіштік функция шеңберінде қосалқы функцияларды, атап ... ... ... қайта бөлгіштік, тұрақтандыру сияқты сипатты функцияларды орындайды. Бақылау функциясы ... ... ... ... ... олардың қоғамдық өндіріс дамуының қажеттіліктеріне сай келетіндігінде, бөлудің ұнамсыз барысынан ауытқуын анықтау және оларды жою ... ... ... сан ... маңызын ескере отырып, оны тек экономикалық категория және мемлекеттің ... ақша қоры ... ғана ... ... ... негізгі қаржы жоспары, әлеуметтік-экономикалық үдерістерді реттеу механизмінің жиынтық үғымы ретінде қарау керек. Мәселен, мемлекеттік бюджетте ... ... ... ... ... сондай-ақ барлық негізгі қаржы институттары - салықтар, мемлекеттің шығыстары, мемлекеттік кредит, ... ... және т.б. ... шоғырланған көрінісін табатындықтан бюджет мемлекеттің негізгі қаржы жоспары ретінде сипатталады. Ол нақты кезеңге, әдетте, бір ... ... ... ... ... орталықтандырылған қаржы ресурстарының шешуші бөлігінің қозғалысын анықтайды. Елдің ... ... ... көрсеткіштері Республика Парламентінің жыл сайын қабылдайтын Республикалық бюджет туралы заңына ... ... ... ... АҚ арқылы) - 12,9 млрд. теңге, ол 2011 ... ... 12,2 ... ... ...
- ... даярлау, оның ішінде шет елдеріндегі ЖОО - 101 млрд. теңге, ол осы ... ... 2011 ... ... ... 20 ... теңгеге жоғары.
- ғылыми және ғылыми-техникалық қызметті жүргізу - 33 млрд. теңге, оның ішінде базалық қаржыландыруға - 7,8 ... ... - 10 ... бағдарламалық мақсатты - 15,3 млрд.теңге. 2012 жылға арналған шығыстар өткен жылдың шығыстарынан 15 ... асып ... ... ... ... 2-кезегінің және университет қызметкерлеріне арналған тұрғын үйлердің құрылысын жалғастыру - 38 ... ... ол 2011 ... ... 8,7 млрд. теңгеге асып түседі.
Одан басқа 2012 жылдан бастап АҚ мен АҚ ... ... ... ... біліктілікті арттырудың 3 деңгейлі жүйесін енгізіледі. Осы мақсаттарға 2012 жылы 12,7 млрд. теңге сомада шығыстар көзделген.
2012 жылы осы ... ... 2013 жылы ... ... өзге ... беру және ғылым объектілерінің құрылысы шеңберінде жалғастырылатын болады.
Денсаулық сақтау. ... ... ... ... ... ... толық қанағаттандыру мақсатында республикалық бюджеттен денсаулық сақтау жүйесіне 2012-2014 жылдар кезеңінде 1 271 млрд. теңге бөлінетін ... оның ... 2012 жылы - 426,9 ... ... 2013 жылы - 429,7 ... теңге, 2014 жылы - 414,4 млрд. теңге.
2012 жылы саланы қаржыландыруда үлкен үлесті (70,2%) ақысыз медициналық көмектің ... ... ... ... ... ... шығыстар құрайды.
Бұл ретте шығыстардың (қаржыландырудың жалпы ... 8,7%), (2,9%), (2,5%), (2,5%) ... ... ... баптардың елеулі үлесі республикалық бюджеттен берілетін шығыстар халыққа қызмет ... ғана ... ... ... саланы қолдауға да жіберілетінін білдіріп отыр.
11-кестеде 2012-2014 жылдардағы кезеңде денсаулық ... ... ... бюджеттің жоспарлы сомасынан қаражаттың бір бөлігі Қазақстан Республикасының денсаулық ... ... ... ... ... ... ... бағдарламасысипатталған, оның шеңберінде саланы дамытуға бағытталатын іс-шаралар көзделген, олар мынадай:
Кесте 11
... ... ... мемлекеттік бағдарламасын іске асыруға жұмсалатын шығыстар. млн,теңге
Іс-шараның атауы
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
Барлығы, оның ішінде:
87 ... ... ... ерте ... ... ... скринигін жүргізу (қант диабеті, Вжәне С гепатиті, колоректаралды обыр, және тағы с.с) және алдын алу іс-шараларын ... ... ... ... ... ... (оның ішінде тікұшақ техникасын сатып алу)
19 164
3 175
348
АМ К К К шеңберінде дәрілік құралдарды. Оның ... ... ... ... ... алу және олардың кейбір түрлері бойынша мабулаториялық деңгейде өтеу коэффициентін 0,5-ден 1,0- ге дейін жеткізу
17 586
20 ... ... ... ... оның ... жергілікті жерлерде материалдық-техникалық базасын жарақтандыру
11 298
2 306
1 039
Жоғары және жоғары оқу орынынан кейін ... бар ... ... және ... ... ... ...
4 231
4 717
4 877
Денсаулық сақтау объектілерін салу (оның ішінде студенттер жатақханасы)
1 946
3 412
2 879
Санитар ... ... ... алу
2 ... ... ... ... саласындағы қолданбалы ғылыми зерттеулер
1 310
1 015
638
Өзгелер (талдамалы зерттеулер, ақпараттандыру және тағы ... ... ... ... ... шеңберінде қауіпті аурулардан қорғануды насихаттау және одан қорғану іс-шараларын іске асыру, сондай-ақ жедел және шұғыл медициналық көмек көрсету үшін ... ... ... ... ... және ... мобильді госпитальмен жарақтандыру жөніндегі жұмыс жүргізілуде.
Бұдан басқа Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру мыналарды ... ... ... тізбесін кеңейтуге мүмкіндік берді:
- экстракорпоральдық ұрықтандыру (100 циклден 600-ге дейін);
- тіс жақ аномалиясын болдырмау үшін аппаратты пайдаланып жақ бет ... туа ... ... бар ... ортодонтикалық көмек көрсету (ортодонтикалық пластинка);
- жатыр мойнының обырын анықтауға әйелдер, колоректаральды обырды ... 50 ... ... ... ... және ... анықтауға балалар мен ересектер үшін скринингтік зерттеулер;
- артериалды гипертензияны, ишемиялық жүрек аурын, қант диабетін анықтауға ересек тұрғындарды ...
- ... ... ... ... инфекцияға қарсы вакцинациялау;
- гемофилиямен ауыратын науқастар үшін қанды ұйыту факторлары (балалар мен ере сектер);
- және ... ... ... ... арналған препараттар (балалар мен ересектер);
- онкогематологиялық науқас балаларға ... ...
- ... кездесетін ауруларды емдеуге арналған препараттар (миастения, ренальды анемия, муковисдидоз, мукополисахаридоз, Гоше ауруы, бытыраңқы беріш).
Алғаш рет республикалық бюджет қаражаты есебінен 2011 ... ... ... ... ... хал үстінде жатқан азаматтарын медициналық қызметкерлердің ілесіп жүруімен Қазақстан Республикасына тасымалдауға жұмсалатын шығыстар ... ... ... ... республикалық бюджет қаражаты есебінен толығымен аурулардың 7 түрін емдеуге амбулаториялық деңгейде дәрілік құралдарды сатып алу жөніндегі ... ... ...
- ... жүрек ауруы;
- артериалық гипертензия;
- созылмалы обструктивті өкпе ауруы;
- пневмония;
- ойық жара ауруы;
- жүрек функциясының созылмалы жетіспеушілігі;
- аритмия.
Кесте 12
Бірыңғай ұлттық ... ... ... ... республикалық және жергілікті деңгейде ақысыз медциналық көмектің кепілдендірілген көлемін ... ету, ... ... ... ... жыл
2014 жыл
Барлығы, оның ішінде:
299 509
322 453
337 991
Стационарлық және стационарлық алмастыру жағдайларында денсаулық сақтау ұйымдарының ... ... ...
206 ... ... ... ... қызметтерін сатып алу (ДДМБ)
2 208
3 278
3 794
Медициналық-экономикалық ... ... ... медициналық жабдық сатып алу (ДДМБ)
535
535
535
Экстракорпоральдық ұрықтандыруды жүргізу (ДДМБ)
442
473
506
Науқастарды шетелде емдеу бойынша қызметтер көрсету
395
422
452
Медициналық поездарды енгізу
67
67
67
Жергілікті ... ... ... ... медициналық көмектің кепілдендірілген көлемін қамтамасыз ету және кеңейту
49 099
52 981
55 699
Дәрілік құралдарды вакциналарды және басқа да ... ... ... алу
39 ... ... 949
12-кестеде бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесі шеңберінде республикалық және жергілікті деңгейде ақысыз медциналық көмектің кепілдендірілген көлемін ... ету ... ... ... ... ... қол ... және сапалы медициналық көмек көрсетуге бағытталған Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау жүйесін іске асыру жалғасуда, осы мақсаттарға 2012-2014 жылдар кезеңінде ... ... 959,9 ... ... ... ... (2012 жылы - 299,5млрд. теңге, 2013 жылы - 322,4 ... ... 2014 жылы - 338,0 ... ... жалғастырылатын болады:
- медициналық ұйымдарды, оның ішінде туберкулезге қарсы ұйымдарды, қалалық және облыстық ауруханаларды және алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету ұйымдарын ... ... ... ... сондай-ақ олар үшін компьютерлік және магниторезонансты томографтар сатып алу;
- жобасы шеңберінде Қазақстан өңірлерінде денсаулық сақтау объектілерін салу.
Мәдениет және ... ... ... өмір ... ... барлық ұлттардың тілдерін сақтай отырып, ұлттық біртұтастықты ... ... ... ... ... тілдің толық ауқымды жұмыс істеуін қамтамасыз ететін үндестірілген тіл саясатын жүргізу мақсатында Қазақстан Республикасында Тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға ... ... ... ... әрі - Мемлекеттік бағдарлама) әзірленді.
Мемлекеттік бағдарламаны іске ... үш ... ... ... ... ... ... - 2011-2013 жылдар; екіншісі - 2014-2016 жылдар; үшіншісі - 2017-2020 ... ... ... ... ... ... одан әрі ... және дамуының нормативтік-құқықтық және әдіснамалық базасын жетілдіруге ... ... ... Мемлекеттік бағдарламаның негізгі бағыттарын іске асыру жөніндегі ұйымдастыру-практикалық шаралары кешенін ... ... ... ... ... жүйесін енгізуді ұйғарады.
Мемлекеттік бағдарламаны 2012-2014 жылдары іске асыруға республикалық бюджетте 12,8 ... ... ... ... ... (2012 жылы - 2,8 ... теңге, 2013 жылы - 4,9 млрд. теңге, 2014 жылы - 5,1 ... ... ... Қазақстан Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010-2014 жылдарға арналған бағдарламаға сәйкес инвестициялық жобасы әзірленді.
Қазақстан Республикасында сандық ... ... ... ... ... спектірінің өсіп отырғаны жүктелімділігіне және қоғамның сұраныстарға ғана байланысты емес, электрондық БАҚ ... ... ... ... де байланысты. Хабар таратудың сандық форматына көшу еліміздің ақпараттық кеңістігін дамыту және оның ... ... ... ... сапалы жаңа мүмкіндіктерін ұсынады.
Хабар таратудың сандық технологияларын енгізу сондай-ақ мемлекеттік жиілік ресурсын тиімді пайдалануға және телевизиялық бағдарламалардың көп ... ... ... ... ... ... және тұтынушыларға сапалы жаңа қызметтер көрсетуден елеулі экономикалық ... ... да ... ... ... ... жоғары сапалы стандарттардың теледидар және радиохабарларын таратудың мүмкіндігі пайда болады. Эфирлік сандық хабар таратуды ... қала және ауыл ... ... ... ... және ... ... ақпараттық кеңістігін дамытудың сапалы жаңа мүмкіндіктерін береді.
Жобаны іске асыру мақсатында 2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджеттен жалпы сомасы 57 ... ... ... ... (2012 жылы - 8,0 млрд. теңге, 2013 жылы - 28,6 ... ... 2014 жылы - 20,4 ... ... көріп отырғанымыздайауыл шаруашылығы қызметінің шығыстарына жалпы сомасы 868,5 млрд. теңге қаражат көзделген, оның ішінде 2012 жылға - 309,3 ... ... 2013 ... - 269,6 ... ... 2014 жылға - 289,6 млрд. теңге.
Кесте 13
АШМ ... ... ... ... ...
2011ж
2012ж
2013ж
2014ж
Барылығы:
340 806
309 262
269 559
289 595
Агроөнеркәсіп кешені, одан
238 184
232 875
212 876
215 789
Асық-түлік қауіпсіздігі, одан:
13 661
36 548
24 239
24 531
-мемлекеттік ресурстарға ... ... алу;
12 ... ... ... ... ... тұрақтандыру қорларын қалыптастыру
0
17 105
4 796
5 088
Мал шаруашылығын ... ... ... ... ... қауіпсіздік
23 104
26 675
18 755
18 986
ҰБХ>> АҚ шығынстары
50 900
9 903
15 500
15 500
ҰБХ>> АҚ үшін ... ...
78 ... ... ... ... шығыстар, одан:
48 600
50 329
36 245
38634
-2011 жылғы астық түсімін экспорттау көзінде ... ... ... ... ... ... ... үшин 40 у.е.немесе 6000 теңге). одан: 2011 жылы 833,3 мың ... ... ... үшин 5,0 млрд. теңге; 2012 жылы 1 млн 666,7 мың тонна астықты экспорттау үшин 10,0 млрд. теңге)
5 000
10 000
0
0
Су ...
87 ... ... 865
61 084
Орман шаруашылығы
12 070
14 683
12 429
11 634
Балық шаруашылығы
3 172
1 878
1 220
920
Бұл ретте ... ... ... ... 2012 ... 26,7 млрд. теңге жоспарланған, олар мыналарға жіберілді:
- эпизоотиялық қарсы іс-шараларды жүргізуге - 9,9 млрд. теңге, шығыстардың 3,4 ... ... өсуі 2,5 ... ... ... қан сынамаларын алу және жеткізу үшін қанды вакуумды жинаудың бір рет ... ... ... сатып алу жөніндегі жаңа іс-шараға байланысты;
- 62 ветеринарлық зертхана салу - 6,3 ... ...
- 20 ... зертхана үшін жабдық сатып алу - 2,0 млрд. теңге.
Сумен жабдықтау объектілеріне жұмсалатын шығыстар. Іздестіру-барлау жұмыстарын жүргізу жөніндегі іс-шараны қоса ... ел ... ауыз ... ... ету, су ... ... ... жүргізу, сумен жабдықтау жүйелерін салу және қайта жаңарту үшін 245,9 ... ... ... (2012 жылы - 103,6 ... ... 2013 жылы - 68,3 ... теңге, 2014 жылы - 74,1 ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру шаралары қарастырылған. 2012-2014 жылдарға арналған республикалық ... ... ... ... ... тиімді пайдалану мақсатында сумен жабдықтау және су бұру ... ... ... жоспарлау 2011-2020 жылдарға арналған салалық бағдарламасында салынған жаңа жүйелік ұстанымдарды есепке ала отырып, жүзеге асырылды. Аталған ұстанымдар жобалау-сметалық ... ... ... ... ... суларының растаушы қорларының болуын, ауылдық және қалалық сумен жабдықтау жүйелерінің ағымдағы ахуалын ... ... ... ... және қалалық жерлерде сумен жабдықтау жобаларының келісілген тізбесін қалыптастыруды ұйғарады.
Кесте 14
2011-2020 жылдарға арналған бағдарламасын жүзеге асыру, млн. ... ... ... ... ... ... ... 051
Сумен жабдықтау және суды бұру жүйелерін дамыту, оның ішінде
81 009
95 764
60 868
68 262
ауылдық елді мекендер
29 595
33 897
23 ... ... су ... ... ... 541
28 441
облыстық орталықтар, ірі және шағын қалалар
39 248
43 184
17 727
14 921
Су шаруашылығы жүйелерін зерттеу жүргізу
500
500
500
500
Инвестициялардың негіздемелерін әзірлеу
300
2 ... ... ... ... ... бағалауды жүргізу
1 052
0
Ауылдық елді мекендерді және шағын ... ... ... ... ... ету үшін ... жұмыстарын жүргізу
684
5 146
5 289
5 289
Г-қосымшасында Қазақстан Республикасын үдемелі ... ... ... бағдарламасын іске асырудың негізгі бағыттары сипатталған.
Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың 2010-2014 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын (ҮИИДМБ) іске ... ... ... ... және ... ... өсуін қамтамасыз ететін басым секторларды дамытуға, сондай-ақ басым секторларды дамытуды қолдауға мынадай бағыттар бойынша қаражат көзделді:
- Ғарыш бағдарламасын іске ... үшін ... ... 2012-2014 жылдары мынадай жобаларға 48,9 млрд. теңге бөлу ... ... ... ... ... (ЖҚЗ) Ғарыш жерсерігі;
- Құрастыру-сынақ кешені(ҚСК);
- Жоғары дәлдіктегі жерсерік навигация жүйесі (ЖЖНЖ);
- ҚазСат-3 байланыс және хабар тарату жерсерігі;
- ғарыш ... ... ... ... ... аппараттарды басқаруың резервтік жерүсті кешенін құру.
- Бағарламасын іске асыруға үш ... ... 19,8 ... теңге көзделген. Осы қаражат мыналарға бағытталатын болады:
- ҚР кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңартуға АҚ-на кредит беру (15 млрд. теңге);
- кешенді ... ... ... ... жоспарына сараптаманы әзірлеуді, заманауи басқару және өндіріс технологияларын енгізуді, жоғары білікті шетел ... ... және ... ... ... қоса алғанда жаңа өндірістерді құруды қолдауға, қолданыстағы өндірістерді ... және ... (4,8 ... ...
- Бизнестің жол картасы - 2020 іске асыруға, оның ішінде кәсіпкерлік әлеуетті сауықтыруға және ... ... жеке ... қолдауға, индустриалды инфрақұрылымды дамытуға, басшы қызметкерлердің және экономика саласындағы менеджерлердің біліктілігін арттыруға 2012-2014 жылдары 100 ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды, жаңа нарықты игеруге, жаңа өнімдер мен жаңа нарықты игеру бойынша инновациялар мен өздеріне тәуекел алуға дайын ... ... ... ... Елді ... ... ... етуге 2012-2014 жылдары жыл сайын 13,5 млрд. теңгеден жіберу ... ... ... ... ... ету ... жүзеге асыруға үлкен назар аударылуда. Осылай, 2006-2010 жылдары республикалық бюджеттен осы мақсаттарға 22 ... ... ... ... ... Қабылданған шаралар Ақтөбе, Атырау, Қостанай, Батыс Қазақстан, Жамбыл, Оңтүстік ... ... елді ... ... Қызылорда қаласының көп қабатты және жеке үйлерін табиғи газбен қамтамасыз етуге мүмкіндік берді.
- ... ... және жылу ... инфрақұрылымын дамытуға тұтас алғанда 2012-2014 жылдары 209 млрд. теңге ...
- ... ... ... жыл ... ... 9 ... теңге мөлшерінде қаражат көзделеді.
Елдің минералды-шикізат базасын шығаруды қамтамасыз ету мақсатында өңірлік және геологиялық-түсіру, ... және ... ... ... ...
Шаруашылық ауыз сумен жабдықтау мақсатында жаңа кен орындарында іздеулер жүргізу үшін жаңа перспективалы ... ... және ... ... ауыз судың өткір тапшылығын сезінген елді мекендерді жер асты су қорларымен қамтамасыз ету.
- АҚ ... ... ... ... ... инновациялық белсенділікті ынталандыру, инновациялық гранттарды беру мақсатында жыл сайын ... ... 4,3 ... ... ... ... ... отыр;
- автомобиль жолдарын салуға және реконструкциялауға жыл сайын орташа алғанда 232 ... ... ... ... ... ... маңызды автомобиль жолдарына күрделі және орташа жөндеу жүргізу үшін 3 жылға 48,5 млрд. теңге көзделді.
Көлік ... ... іске ... ... мынадай іс-шаралар жүргізілетін болады.
Автожол саласында республикалық маңызы бар шамамен 5,5 мың км автожол реконструкцияланатын болады және 6 мың км ... және 10 мың км ... ... бар ... ... жұмыстары жүргізілетін болады.
2014 жылы мегажобасын аяқтау жоспарланып отыр.
Темір жол көлігі саласында:
- 2011 жылғы желтоқсанда 2 жаңа ... жол ... ... берілді: , ;
- 2011-2014 жылдары республикалық бюджеттен кредиттеу есебінен жолаушылар вагондарының паркі жаңартылатын болады, ол өз ... ... ... ... және тиісті сапада және жағдай туғыза отырып, тасымалдауды қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
Азаматтық авиация саласында реконструкция жүргізу және республиканың әуежайларында ... ... жүк ... салу ... отыр.
ИКАО (Әуежайлар қауіпсіздігі жөніндегі еуропалық талаптар) санаты бар әуежайлар саны 11 ... ... (2009 жылы 9 ... ... Атырау, Павлодар, Шымкент, Қарағанды, Жезқазған, Ақтөбе, Өскемен, 2015 ж. 11 әуежай: Қызылорда, ... әуе ... ... әуе ... ... асыратын жұмыс істеп отырған әуе кемелерінің авиапаркін 2015 жылға қарай бюджеттен тыс қаражат есебінен 45 ... ... ... ... ... көлігі саласында мыналар:
- Ақтау порты арқылы өтетін мұнайдың 40% дейін жеке ... ... және ... ... ... есебінен құрғақ жүктерді тасымалдауды қамтамасыз ету;
- мемлекеттік техникалық су флотын 24 бірлікке жаңарту;
- ... ... ... су кеме ... ... және ... ...
3 жылға арналған республикалық бюджетте энергетика және көлік инфрақұрылымы объектілерін салуға, ... ... ... ҰӘҚ>> АҚ ... іске ... ... ... кәсіпорындарының негізгі қорларын жаңартуға 104 млрд. теңге көзделді.
Бұл Балхаш ЖЭС-ның, ... газ ... ... ... жол учаскесінің құрылысын аяқтау, ҰК>> АҚ жолаушылар вагондарын сатып алу және т.б. сияқты ірі жобалар жоспарланып отыр. ... ... ... ... ... ... жыл
Барлығы:
252 678,4
307 422,4
319 378,3
320 593,0
Республикалық деңгейде автомобиль жолдарын дамыту
157 ... ... ... 263,9
Республикалық маңызы бар автожолдарды құрделі орташа және ... ... ... ... ... және аспаптық құралдармен тексеру
31 879,1
27 000,0
27 000,0
30 000,0
Су жолдарының кеме жүретін ... ... ... ету және ... ...
5 009,8
5 298,1
5 207,9
5 353,4
Әуе көлігінің инфрақұрылымын дамыту
4 200,0
2 ... ... бар ... ... бойынша жолаушыларды теміржолмен тасымалдауды субсидиялау
19 366,8
22 180,1
25 507,1
28 ... және ... ... ... ... ...
6,5
22,7
12,0
11,4
Облыстық бюджеттерге, астана және алматы қалаларының бюджеттеріне облыстық аудандық маңызы бар автомобиль жолдарын күрделі және ... ... ... ... ... ...
18 ... 751,8
15 800,0
15 900,0
ішкі суда жүзетін кемелерді жіктеуді және техникалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету
93,4
95,1
99,7
105,2
Жол салу және жұмыстарының орындалу сапасын қамтамасыз ету ... ішкі және ... әуе ... ... ... ... инфрақұрылымын дамыту
289,8
329,7
704,4
583,3
Көліктік бақылау бекеттері желісін дамыту
104,4
Облыстық бюджеттерге. ... және ... ... бюджеттеріне көліктік инфрақұрылымды дамытууға берілетін нысаналы даму трансферттері
14 759,0
15 852,4
11 701,4
7 264,6
Анықтамалық: 2012 жылға айлық есептік ... (АЕК) ең ... ... - 1 618 ... ең төменгі жалақы мөлшері - 17 439 теңгені ең төменгі күнкөріс шегінің шамасы- 17 439 ... ... ... ... 2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджеттің негізгі өлшемдері осылай. Тұтастай алғанда 2012-2014 ... ... ... ... ... ... ... халқына Жолдауларында қойған міндеттерін және мемлекеттің басқа да басым міндеттерін іске асыру мақсатында қалыптастырылды.
3 Бюджет жүйесін қалыптастыру механизмін жетілдіру жолдары және даму ... ... ... бюджет жүйесін жетілдіру шаралары
Орта мерзімді перспективада бюджеттің теңгерімділігіне мұнай емес түсімдердің есебінен біртіндеп көшу ... ... ... ол ... ... шығыстарың мұнай секторынан түсетін түсімдердің көлеміне қарамастан оңтайде қолдауды білдіреді.
2007 жылы Бюджет кодексіне Қазақстан Республикасы ... ... ... ... және ... орта ... ... арналған тұжырымдамасына енгізілген өзегрістер мен толықтрулар мұнай және мұнай емес кірістердің ара жігін нақты ... ... ... ... қорға жіберілетін түсімдер өнімді бөлу туралы келісім - шарт ... ... ... ... жер ... пайдаланушылардың төлемдерімен және мұнай операцияларынан және шикі мұнай мен газ конденсатынан түсетін басқа да түсімдермен, оның ішінде бұрын бюджеттік кіріс ... ... ... келісім - шарттың талаптарын бұзудан түсетін түсімдермен ... ... ... ... ... ... мен тиімділігін арттыру жөніндегі шараларын қабылдауды талап етеді. мемлекеттік бюджеттің ... ... бұл ... ... бойы ... ... ... процесін (бюджет кодкесі, бюджеттік бағдараламалардың паспорттары, тиімділікті ... және тағы ... ... бір ... ... ... ... келтірді, екінші жағынан мемлекеттік органдардың жауапкершілігін шектеуге әкеп соқты және олардың мемлекет қаржысын басқару икемділіктерін тудырды. Қазіргі ережелер, нормалар мен ... ... ... бюджет қаражатын пайдаланудың нақты нәтижелілігін төмендету есебінен формальды түрде орындалуда[26,б.13].
Бюджет порцесін егжей - ... ... ... ... ... жетіспеушілігімен қатар жүрген кең ауқымды құрылымдық қайта ... ... ... ... ел ... ... ... берешектің өсуімен және қаржы көздерімен қамтылмаған мемлекеттік ... ... ... Берілген проблемаларды реттемей экономиканы тұрақтандыру және одан әрі ... ... ... ... ... қарай қалыптастырылған рәсімдер бюджетті қалыптастыру мен атқарудың ашықтығы мен есептілігін, сондай - ақ бюджет есептілігінің жеделдігі мен сенімділігінің ... бір ... ... ... ... Алайда, бюджет қаражатын нысаналы пайдалануды бақылаудың қазіргі жүйесі бюджет шығыстарының ресурстарға қажеттілікке сәйкес толық қамтамасыз етеді, бұл бекітілген ... мен ... ... ... ... ... ... сәйкестікті қамтуды білдіреді.
Сонымен қатар, бұл ұстаным бюджетті қалыптастыру және оны атқару кезінде жүргізіліп отырған мемлекет саясатының мақсаттарына жету ... ... ... қадағалауға мүмкіндік бермейді және қолда бар ресурстарды ... әрі ... ... ... ... ... ретте, әкімшілердең жекелей алғандағы көбіне мемлекеттік органның ішкі ... ... ... ... және ... ... ... бағытталған өз қызметінің нәтижесі үшін жауапкершілігіне қатыты шенмәнінде маңызды орндаудың формальдылығы байқалады.
Мұндай ... ... ... ... нәтижелілігінің орнына, қаржы ағындарына бақылауды қалыптастыру мен сақтауға мүлдделілігі ... > ... ...
Аталған жүйелі кемшіліктерді жоюға бюджеттік ресурстарды мемлекеттік басқарудың тиімді жүйесін және нақты, өлшенетін қоғамдық ... бар ... қол ... ... ... ... ... орнықты мүдделілігі мен қызығушылығын жасаумен тұжырымдалатын жүргізіліп отырған әкімшілік реформаның іс- шаралары бағытталған. бюджет жүйесі формальды емес, нормативтік ... ... мен ... ... ... іс ... бірыңғай болады[27,б.23].
Берілген міндетке жету үшін біріншіде, әкімшілерге белгілі бір нәтижелер үшін бюджеттен бөлінген қаржы ... бөлу мен ... ... ... және ... аталған нәтижелерге қол жеткізу мемлекеттік оргендардың дербес ... ... ... ... ... ... ... және атқару бюджет қаражатын пайдаланудың бағыттары мен нәтижелері туралы толық ақпаратпен ... оның ... ... ... ... шешім қабылданады, ал мемлекеттік органдар өз функцияларының сапалы орындалуына жауапты болады.
Бюджеттік жоспарлау мен атқару ... ... ... ... ... ...
стратегиялық, орта мерзімді мақсаттармен, республиканың әлеуметтік - ... ... және ... бәсекеге қабілеттігін орнықты өсіру міндеттерімен үйлестіру;
республиканың әлеуметтік - ... ... және ... ... ... ... өсірудің стратегеиялық, орта мерзімді міндеттерінің индикаторларына сәйкес келетін түпкі нәтижелерге және нысаналы индикаторларға қол ... ... ... ... ... мен ұйымдардың ағымдағы және күрделі шығыстарын қалыптастырудың объективілігіне қол жеткізу;
бюджеттік өзірлеу жәнеатқару жөніндегі рәсімдерді ... ... ... ... және ... ... арасында бюджеттік атқару рәсімдерінде қайталанатын іс- қимылдарды болдырмау; ... ... ... ... отырып, бюджеттік жоспарлау және атқару кезеңінде еңбек өнімділігін арттыру. ... ... ... - бұл ... ресурстарын мемлекеттік саясаттың баымдықтары мен бджет қаражатын пайдаланудың күтілетін нәтежелерінің қоғамдық ... ... ... ... ... ... мен функциялары бойынша қамтамасыз ететін бюджеттік жоспарлау, атқару және ... ... ... ... әдіс ... мен нәтижеларді, бюджет қаражатың жұмысаудың ең тиімді жолдарын тандауға, жоспарланған ... ... және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Бюджет процесін реформалау қаржы менеджментінің қағидаттарын енгізу ... ... ... ... ... ... бағдарламалардың тиімділігі жөнінде мемлекеттік органның қызметі туралы пікір айтуға мүмкіндік беретін нақты мүмкіндіктерге ... ... ... ... ... ... кеңейту.
2009 жылдан бастап үш жылдық бюджеттік жаспарлауға көшу іске ... 2009 - 2011 ... ... ... ... ... әзірлеу экономика дамуының бюджет кірістері мен шығынстарын орта мерзімді болжамдауда бар тәжірибеге және процесінің ... ... ... және ... болады.
Бюджеттік өнімдерді құру және ұсыну рәсімдері
Атқару және ... ... ... ... ... мен ... ... қайта қарау
Нәтижелерге бағдарланған бюджеттеу
Макроэкономика-лық тұрақтылық
Ішкі және сыртқы бақылау рәсімдері
Бюджеттік шешімдерді қабылдау және Парламенттеқорғау ... ... ... ... 8. ... процесін реформалау құрылымы
8-суреттен көріп отырғанымыздай бюджет процесі тұрақтандырылады және сабақтастырылады, өйткені бюджетті ... ... ... нүктесі болып алдын - ала бекітіліген шығыстар мен кірістердің болжамы ... ... ... қалыптастырылады, бұл ретте өткен жылғы болжам бір жылға алға ... ... ... ... ... және ... жоспарлаудағы өзгерістер, (нәтижеге бағдарланған бюджетті жоспарлауға көшуге), жоспарлаудың ... ... ... ... және ... ... инвестициялық жобалар жөніндегі ұсыныстарына орай инвестициялық жобаларды ісі ... ... - ақ ... ... ... ... бюджеттік инвестицияларды жоспарлауға да және іске асыруға да тәсілдер жетілідірілетін болады. Тұтастай, инвесициялық жобаларды іріктеу және ... ... мен ... ... ...
Инвестициялық сипаты бар іс - шараларды іске асыру қажеттігі өзірленетін стратегиялық құжаттар, мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде қаралатын ... ... ... ... ... ... сараптама жүргізу сатысында уақтын анықталатын болады, бұл жобаларды іске асыруға арналған ... ... ... жұмсауды қысқарту мүмкіндігін қамтамасыз етеді.
3.2 Бюджет ... ... ... ... және оның даму ... ... қамтамасыз ету
Қазіргі уақытта өңірлік бюджетті басқару тиімділігі оның ұйымдастыруына және ақпараттық қамсыздандыруына байланысты. Негізделген басқару шешімдерін қабылдау ... ... ... ... туралы дұрыс ақпарат берілуімен қамтылуы керек.
Бюджеттік потенциалы ... - ... ... шығындарын жабатын кірістің нақты көлемін құруға және олардың мақсатты, әрі тиімді пайдаланылуына мүмкіндік беретін экономикалық және ... ... ... ... ... ... үшін ... бағалау әдісін білу керек. Бюджетті тиімді басқару мақсатында бюджет потенциалын бағалауға бюджет қаражатының шығыстары ... ... ... ... мен ... ресурстарының динамикасы жайында мәліметтер кіруі қажет. Осыған байланысты, бюджет потенциалының ... ... ... ... ... өсу ... байланысты екендігін атап өтуге болады[28,б.82].
Бюджет потенциалын ... ... оның ... ... бар ... ...
* ... потенциалының тұрақтылығын бағалау;
* оның жағдайының динамикасын сараптау;
* ... ... ... ... және ... ықпал көрсететін факторларды айқындау;
* бюджет потенциалының даму болжамын құрастыру.
Өңірлік бюджеттің тұрақтылық деңгейі ... ... ... ... ... ... ... көлемімен белгіленеді.
Минималды бюджет шығыстары дегеніміз - ... ... ... халықтың өмірін қамсыздандыруға арналған шараларды қаржыландыруға бюджетте қарастырылған қаражат.
Жергілікті ... ... ... ... ... ... жаңа ақиқаттарымен және аймақтың жергілікті айрықшалықтарын ескеріп өткізу тиіс.
Бюджет жүйесінің жаңа принциптері;
* транспаренттiлiк принципi - мемлекеттiк немесе ... ... өзге де ... ... ... ... қоспағанда, Қазақстан Республикасының бюджет заңдары саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердi, бекiтiлген (нақтыланған, түзетiлген) бюджеттердi және ... ... ... есептердi, мемлекеттiң фискалдық саясатына қатысты басқа да ақпаратты мiндеттi түрде жариялау; бюджет процесiнiң ашықтығы, мемлекеттiк қаржы бақылауын ...
* ... ... - бюджеттiк қатынастар аясында бұрын қабылданған шешiмдердi мемлекеттiк басқару органдарының сақтауы;
* ... және ... ... - ... бюджеттiк бағдарламалар паспорттарымен көзделген белгiлi бiр нәтижелерге қол жеткiзу қажеттiлiгiн негізге ... ... ... осы ... қол жеткiзу үшiн қажеттi оңтайлы көлемiн пайдалана отырып әзiрлеу және атқару немесе бюджеттiк қаражаттың бекiтiлген көлемiн ... ... ең ... нәтиженi қамтамасыз ету;
* бюджеттік қаражаттың пұрсат талаптарына жол бермеу және өзара талаптарына сынақ жүргізуді жеткізбеу.
Бюджеттердің арасындағы түсімдермен шығыстардың таралуы.
Түсімдер:
* ... ... ... ... ... ... ... аудандық (облыстық мазмұны қалалар) бюджет
Шығыстар:
* республикалық бюджет
* облыстық бюджет
* республикалық мазмұны қалалар
* аудандық ... ... ... ... ... (қала) бюджетіндегі ауыл бюджеттік бағдарламалар
Бюджеттердің арасындағы түсімдермен шығыстардың таралуы:
* бюджеттің әрбір дәрежеге ... бір ... - бір ... тыс жеке ... және әлеуметтік салық (маслихаттармен анықталған мөлшерлермен)
* бюджеттердің бәрі ... ...
o ... шығыстарды бюджеттің бір дәрежесінен басқаға көшірү Кодексқа өзгерістер мен толықтырулар енгізілгенде орындалады.
Түсімдердің таралу принциптер:
o ... ... ... ... сипаты бар, сыртқы факторлардың әсерiне тәуелсiз салықтық және салықтық емес түсiмдер бекiтiледi;
o мемлекеттiк мекемелер көрсеткен ... үшiн ... ... ... ... және ... емес ... аталған қызметтер көрсету қаржыландырылатын бюджет кiрiсiне түседi;
o қайта бөлiну сипаты бар, сондай-ақ салық базасы ... ... ... ... ... неғұрлым жоғары деңгейлерiне бекiтiледi;
o салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi бекiткен кезде оларды ... ... ... ... ... ететiн бюджет деңгейiне артықшылық берiледi;
o нақты аумақтық байланыстылығы бар ... ... ... ... ... ... ... таралу принциптер:
- көрсетілетін мемлекеттік қызметтің нәтижелілігі және максималды тиімділігі - көрсетілетін мемлекеттік қызметтің ең нәтижелі және максималды тиімділігін қамтамасыз ете ... ... ... ... ... оны алушыға мемкелеттік қызметті ұсыну деңгейін масималды жақындату - оларды ... ... ... ... және ... сапасын арттыру мақсатында қызметті орындауды бюджеттік жүйенің мейлінше ең төменгі деңгейіне беру
- ауыспалылық принципі - бюджетті ... ... ... ... ... орта ... ... саясат бағыттарын сақтай отырып жоспарлау
- басымдық принципі - ... ... даму ... ... ... отырып жоспарлау
- негіздеу принципі - бюджетті түсімдер мен шығыстардың қажеттігін және ... ... ... ... ... және басқа құжаттардың негізінде жоспарлау
Түсімдер мен шығыстарға әсер ететін нормативті құқықтық актілер.
Шығыстардың ұлғайуын ... ... ... ... көздейтін Президент жарлығы және Үкімет қаулысы, заң ... ... етуі ... егер РБК ... I жарты жылдықта берілсе, келесі қаржы жылынан бұрын емес;
* егер РБК шешімі II ... ... ... жоспарланған қаржы жылынан бұрын емес.
* Осындай НҚА қабылдаудан туындаған ... ... ... мақсатты ағымдағы трансферттердің бөлінуімен толтырылады
Орта мерзімді фискалдық саясат (ОМФС).
* ОМФС келер қаржы жылының ... ... және ... үш ... ... ...
* ... жоспарлау кезеңінің негізгісі
* оның құрылуына ерекше мән берілу керек
* ағымдағы жылдың 1 шілдесіне дейін әкім қаулысымен бекітіліп және жариялануы керек
* ... ... ... және ... сұрауларды құрастырудың негізі болып табылады
* бюджеттік комиссия ОМФС жобасын аса мән беріп қарауы ... ... ... ... ... ... өткен кезеңге бюджеттік бағдарламаларды орындау тиімділігінің бағалау қорытындысы
+ бюджеттік қаражаттар шығындарының бағытының басымдығы
+ аймақтың ... даму ... ... ... ... ... аралық қатынастардың даму бағыты
+ МИО шеттен алып пайдалану саясаты
+ фискалдық ... ... ... ... ... ... өзіне келесілерді қосады:
* бюджеттік бағдарламалар (бағдарлама асты) сомасы және тізімі
* түсіндірме жазба
* бюджеттік бағдарлама паспортының жобасы
* ... және ... ... ... ... ... және пайдаланылған гранттар туралы ақпарат
* бюджеттік бағдарламалар бойынша ... ... ... ... бойынша анықтама
* тауарларды (жұмыстар, қызметтерді) сатудан түскен ... ... мен ... ... ... ... ... өтiнiмдi шығыстар лимитi шегiнде енгізуге мiндеттi. Алдағы қаржы жылына және үш жылдық кезеңге арнап бюджеттік ... ... ... ... әкiмшiсiнiң бюджеттiк өтiнiмi:
1) бюджеттiк бағдарламалардың (iшкi бағдарламалардың) тiзбесiн және олар бойынша шығыстар сомасын;
2) бюджеттiк ... ... ...
3) ... ... енгiзiлген бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) паспортының жобасын;
4) кредиторлық берешектiң жалпы ... оның ... ... ... ... ... ... бойынша мiндеттi түрде бөле отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша кредиторлық берешек туралы ақпаратты;
5) ... ... ... сомасын оның пайда болуының негiзгi себептерiн көрсетiп, жылдар бойынша мiндеттi түрде бөле отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 ... ... ... ... берешек туралы ақпаратты;
6) байланысты гранттар сомасын жұмсалу бағыттары бойынша мiндеттi түрде бөле отырып, ағымдағы қаржы жылының 1 ... ... ... ... және ... ... гранттар туралы ақпаратты;
бюджеттiк жоспарлау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган айқындаған тәртiппен, ағымдағы қаржы жылының 1 қаңтарындағы жағдай бойынша алынған және ... ... емес ... ... ...
7) ... өтiнiмге енгiзiлген бюджеттiк бағдарлама (iшкi бағдарлама) бойынша шығыстар есептерiн;
8) басқа да ақпаратты қамтиды.
Өкiлдi ... ... ... ... ... принциптерi
Өкiлдi органдар бюджет жобасын қараған кезде мынадай принциптердi:
* негiздiлiк принципiн;
* ... ... ... принципiн ұстанады.
Негіздiлiк принципi депутаттардың бюджет жобасына өзгерiстер немесе толықтырулар енгiзу туралы кез келген ... ... ... ... қоса ... ... осы түзетулердi енгiзудiң қажеттiгiн, олардың әлеуметтiк-экономикалық даму басымдықтарына сәйкестiгiн жазбаша баяндаумен қатар жүруге тиiс ... ... ... ... ... ... ... бюджет жобасына кез келген өзгерiс пен толықтыру енгiзген кезде бюджет тапшылығының ... ... ... ... ... асырмай сақтау үшiн түсiмдердiң қосымша көздерi не қысқартылатын шығыстар ... тиiс ... ... ... ... ... Республикасының бюджеттік жүйесі екі деңгейден - ... және ... ... ... ... тұтас облыстың немесе республикалық маңызы бар қаланың жиынтық бюджетін білдіреді. Шет елдерде негізінен жергілікті бюджет ұғымы әдетте ... ... ... білдіреді.
Мемлекеттік басқару
Ж
Ө
Б
Республика
Облыс, республикалық маңызы бар қалалар
Қалалар, ауылдар, республикалық маңызы бар қалалардың қалалық аудандары
Республикалық ... ... ... ... ... ... 9. Қазақстан Республикасының келешек бюджеттік жүйесінің моделі
Жергілікті өзін - өзі ... ... ... ... мен ... Республикасында үш деңгейлі бюджеттік жүйені ұсынамын.
Алғашқы екі деңгей қазіргі республикалық және жергілікті бюджетке сай және екіншісін ... деп те ... ... ... ... жергілікті қауымдастықтардың (муниципалдық құрылымдардың) бюджеттері болады.Үш деңгейлі бюджеттік жүйені енгізу жерглікті қауымдастықтардың қаржылық дербестігін қамтамасыз ету үшін ... заң ... ... ... ... ... ... тек кірістер мен шығыстар сметасы ретінде анықталады. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының іскерлігінің қаржылық негізінің мұндай статусы, оның кіріс бөлігінің ... ... ... ... ... Сол ... ... бір салық түрлерін немесе анықталған пайыздық бөлшектерін жергілікті органдар құзырына қалтырып, оның бюджетін қалыптастыру көзіне айналдырған жөн деп ... ... ... ... (сыртқы және iшкi) - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерiнiң республикалық және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы, олардың атқарылуы ... ... алу мен ... ... ... ... ... мемлекеттiң байланысты гранттарын, активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстар мен көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуден түсетiн өз иелiгiнде қалатын ... ... ... ... ... ... заңдарына сәйкестiгiн тексеру.
Сыртқы бақылау - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi, мәслихаттардың тексеру комиссиялары жүзеге асыратын мемлекеттiк ... ... ... - iшкi ... ... орталық уәкiлеттi орган және iшкi бақылау қызметтерi жүзеге асыратын мемлекеттiк қаржылық бақылау;
Нысанасыз пайдалану - нәтижесiнде республикалық және жергiлiктi бюджеттер қаражатының ... ... ... көзделген мақсаттар мен индикаторларға қол жеткiзiлмей пайдаланылуы және ... ... ... ... ... ... ... кепiлгерлiктерiн, мемлекет активтерiн, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды (жұмыстарды, көрсетiлетiн қызметтердi) өткiзуiнен түскен ақшаны Қазақстан ... ... ... актiлерiнде көзделмеген мақсаттарға пайдалану. Негiзсiз (құқыққа қайшы) пайдалану - байланысты ... ... ... ... қарыздарды, мемлекет активтерiн Қазақстан Республикасының заңнамасын бұза отырып пайдалану мен республикалық және ... ... ... ... ... ... көзделмеген iс-шараларды iске асыруға пайдалану;
Тиiмсiз пайдалану - бюджеттiк бағдарламаның, байланысты гранттардың, мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң iске асырылу мерзiмi ... ... ... мен ... қол ... мен ... және жергiлiктi бюджеттердiң атқарылуы кезiнде тиiмдiлiк пен нәтижелiлiк принциптерiнiң сақталмауы;
Мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiлерi - бюджет процесiне қатысушылар, ... ... ... ... ... ... ... гранттарды, мемлекет активтерiн, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды пайдаланатын жеке және заңды тұлғалар;
Мемлекеттiк ... ... ... - ... ... ... бақылау жөнiндегi есеп комитетi және iшкi бақылау жөнiндегi орталық уәкiлеттi орган, сондай-ақ мәслихаттардың тексеру комиссиялары;
Ішкi бақылау қызметi - ... ... оның ... ... мен ведомстволық бағыныстағы ұйымдарының республикалық және жергiлiктi бюджеттердi атқаруына, мемлекеттiң байланысты гранттарының, активтерiнiң, мемлекеттiк мекемелердiң тауарларды ... мен ... ... ... ... өз иелiгiнде қалатын ақшаның пайдаланылуын бақылауды өз құзыретi шегiнде жүзеге асыратын орталық ... ... ... ... - егер ... Республикасының заң актiлерiнде өзгеше көзделмесе, нысаны мен көлемiн бюджеттi атқару жөнiндегi ... ... ... айқындайтын мемлекеттiк мекемелердiң қаржылық жағдайы, қызметiнiң нәтижелерi және олардың қаржылық жағдайындағы өзгерiстер туралы ақпарат;
Қаржылық бұзушылық - бюджет ... және ... ... ... ... ... ... берген қарыздарды пайдалануға, мемлекет кепiлгерлiгiн беруге байланысты қатынастарды реттейтiн нормативтiк құқықтық актiлердiң ережелерiн бұзуға әкеп ... ... ... ... ... ... әрекетсiздiк).
Мемлекеттiк қаржылық бақылау мынадай үлгiлерге бөлiнедi:
1) сәйкестiкке бақылау жасау - ... ... ... ... қызметiнiң Қазақстан Республикасы заңдарының талаптарына сәйкестiгiн бағалау;
2) қаржылық есептiлiктi бақылау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң қаржылық есептiлiктi жасауының және табыс ... ... ... және уақтылығын бағалау;
3) тиiмдiлiктi бақылау - бюджеттiк бағдарламаны iске асыру, байланысты гранттарды, мемлекет кепiлдiк берген қарыздарды, мемлекет активтерiн ... ... ... ... ... ... және күтiлетiн нәтижелерге, индикаторларға қол жеткiзу дәрежесiн үнемдiлiк пен өнiмдiлiктi бағалауды қолдана отырып тексеру. ... ... ... ... iске асыру аяқталғаннан кейiн жүргiзiледi, олардан кейiн ... ... ... алу ... ... ... бақылау - бюджеттiк бағдарламаның паспортында белгiленген, күтiлетiн нәтижелерге қол жеткiзiлуiн тексеру;
5) орындылығын бақылау - ... ... ... ... ... және ... қол ... тексеру;
6) негiздiлiгiн (құқыққа сыйымдылығын) бақылау - бюджет қаражатының бюджеттiк бағдарламаның паспортында көзделген iс-шараларды iске ... ... ... мемлекет кепiлдiк берген қарыздардың, мемлекет активтерiнiң пайдаланылғанын тексеру.
Мемлекеттiк қаржылық бақылау мынадай түрлерде жүзеге асырылады:
1) ... ... - ... қаржылық бақылау объектiсiнiң нақты кезеңдегi қызметiн барлық мәселелер бойынша тексеру және бағалау;
2) тақырыптық бақылау - мемлекеттiк қаржылық бақылау объектiсiнiң нақты ... ... ... ... бойынша тексеру және бағалау;
3) үстеме бақылау - мемлекеттiк ... ... ... ... ... алу қажеттiгiне байланысты үшiншi тұлғаларды бақылау, ол операциялардың бiрдейлiгiне қарай ... ... ... ... салыстырып қарауды бiлдiредi. Yстеме бақылау тек қана мемлекеттiк қаржылық бақылаудың негiзгi объектiсiмен өзара қатынастар мәселелерi бойынша және тексерiлiп ... ... ... ... қаржылық бақылауды жүргiзу құпиялылық режимiн қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... құзыреттiлiк, жариялылық принциптерi мiндеттi түрде сақталып жүзеге асырылады.
Тәуелсiздiк принципi - мемлекеттiк ... ... ... ... ... ... iшкi ... қызметтерiнiң және олардың қызметкерлерi мен мүшелерiнiң тәуелсiздiгiне, бақылау функцияларын жүзеге асыру кезiнде олардың жүргiзiп жатқан бақылау iс-шарасының тәуелсiздiгiне нұқсан келтiретiн кез ... ... жол ... ... ... - ... Қазақстан Республикасының заңдарына, мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарына қатаң сәйкестiлiкпен жүргiзу, ... ... жол ... ... ... ... анықталған және құжаттармен расталған фактiлер негiзiнде ғана шешiмдер қабылдау.
Бақылау нәтижелерiнiң анықтық принципi - бақылау ... ... ... ... және ... қаржылық бақылау объектiсiнiң өзге де құжаттарымен растау.
Бақылаудың ... ... - ... ... ... айқындығы, мемлекеттiк қаржылық бақылау органдарының, мәслихаттардың тексеру комиссияларының Қазақстан Республикасының Президентiне, Қазақстан Республикасының Парламентiне, Қазақстан ... ... ... есеп ... принципi - мемлекеттiк қаржылық бақылау органдары, iшкi бақылау қызметтерi қызметкерлерiнiң, мәслихаттардың тексеру комиссиялары мүшелерiнiң бақылауды ... ... ... үшiн ... кәсiби бiлiмдер мен дағдылардың жиынтығы.
Жариялылық принципi - құпиялылық режимiн, қызметтiк, коммерциялық немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтамасыз етудi ... ... ... ... ... қаржылық бақылауға қойылатын бiрыңғай талаптар мемлекеттiк қаржылық ... ... ... ... ... ... Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi iшкi бақылау жөнiндегi ... ... ... ... ... ... және оларды Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi бекiтедi.
Мемлекеттiк қаржылық бақылау стандарттарын ... ... ... ... мәслихаттардың тексеру комиссиялары, iшкi бақылау қызметтерi, олардың қызметкерлерi мен мүшелерi орындауға мiндеттi.
Бақылау нәтижелерi бойынша ... ... ... ... - ... бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң және мәслихаттың тексеру комиссиясының ... ... және ... ... есептер негiзiнде жасайтын құжаты;
2) Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау ... есеп ... ... - ... ... ... ... есеп комитетiнiң отырысында алқалы негiзде қабылданатын және оның бақылау нәтижелерi бойынша, сондай-ақ Республикалық ... ... ... жөнiндегi есеп комитетi қабылдаған шешiмдер бойынша барлық актiлерiнiң қолданылуын растайтын құжат.
Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп ... ... ол ... ... мемлекеттiк органдар, ұйымдар мен лауазымды адамдар орындауға ... ... ... тәртiбi Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетi туралы ережеменжәне оның ... ... ... тексеру комиссиясының қаулысы - белгiленген тәртiппен қабылданған және тиiстi жергiлiктi бюджеттен қаржыландырылатын барлық ... ... мен ... ... ... ... пайдаланатын немесе жергiлiктi бюджеттер қаражаттарын игерудiң барлық сатысында ... ... ... ... ... ... ... ұсыным - Республикалық бюджеттiң атқарылуын бақылау жөнiндегi есеп комитетiнiң мемлекеттiк органдарға, ... мен ... ... ... ... жою үшiн, ... ... қорғау органдарына Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жауаптылыққа тарту мәселелерi бойынша жiберетiн құжаты;
5) нұсқама - iшкi ... ... ... ... органның басшысы өз құзыретi шегiнде қабылдаған және бұзушылықтар мен ... ... жою ... ... ... мен басқа да ұйымдардың лауазымды адамдарына мiндеттi түрде орындау үшiн жiберiлген, белгiленген нысандағы ... ... ... - ... ... ... ... мәслихаттардың тексеру комиссиялары, iшкi бақылау қызметтерi бақылау нәтижелерi ... ... ... ... ... ... есеп - ... бiр уақыт кезеңi iшiндегi бақылау бойынша жүргiзiлген жұмыс нәтижелерi туралы ... - ... ... ... ... орындау үшін оны қажетті ақша ресурстарымен қамтамасыз ететін елдің қаржы ... ... ... ... ... және олар ... мен социумдегі сан алуан өзара байланыстарды қамтитын ... ... ... және ... ... іс қимылымен байланысты.
Қазақстан республикасының Үкіметі бюджет жүйесіндегі реформаларды жалғастыруда. Перспективалық ... ... ... ... ... аймақтардың бюджеттік өзара қатынастарын орта мерзімді тұрақтылық нормативтері принциппен жұргізу. Нормативтік базаны қалыптастыру және жетілдіру ... ... ... ... ... ... регламенттеу сыртқы қарыз тарту стратегиясын жүзеге асырудың әдістерін жетілдіру, ... ... ... ... ... ... ... ету және мемлекеттік бюджет тапшылығын азайту. Бүгінгі күні бюджет саясатының басым бағыттары ... орта ... ... ... ... бюджет параметрлерін, түсімдер көлемін анықтауда шығындармен несиелеуде бюджет тапшылығының бағалауды бекіту;
2. қаржылық шығындарды бюджеттік бағдарламалармен олардың орындалу нәтижелерін теңестіру ... ... ... ... ... ... әдістерін жетілдіру;
3. негізгі бюджет бағдарламасы бойынша кейбір бюджет шығындарының тиімділігін қамтамасыз ету үшін шығындарды жоспарлаудың нормативтік ... ... ... және жергіліктік бағдарламаларды қаржыландыру орталықпен аймақтардың жауапкершілікті бөлу процесін ... ... ... ... ... жалғасы;
5. Жиналған кредиторлық қарызды және бюджеттің жаңа қарыздарына кедергі ... ... ... ... ... ... қаржысы - елдің қаржы жүйесінің маңызды ... ... оның ... ... ресурстарын қалыптастыру және пайдалану үшін қоғамдық өнімнің құнын және ұлттық ... бір ... ... және ... ... ... ақша ... білдіреді.
Мемлекеттік қаржылар мемлкеттің экономикалық, әлеуметтік, саяси функцияларын орындау үшін оны ... ақша ... ... ... елдің қаржы жүйесінің маңызды сферасы болып табылады және олар экономика мен ... сан ... ... ... ... ... сектордың өндірістік және әлеуметтік ... іс ... ...
Экономикалық мәні жағынан мемлекеттік қаржылар мемлекеттің, оның кәсіпорындарның қаржы ресурстарын қалыптастырып, ... ... ... пен ... ... функцияларын орындауға пайдалану үшін қоғамдық өнімнің құны мен ... ... бір ... бөлу және ... бөлумен байланысты болатын ақша қатынастарын ... ... ... республикалық және жергілікті деңгейлерде іс -әрекет етеді және бюджетті ... ... ... және ... кәсіпорындардың қаржыларын қамтиды. Аталған буындардың түрлі ... ... ... ... ... ... ... процестердің үлкен спекторына салалық және ... ... ... ... етеді.
Кірістер, бюджет кредиттерін өтеу сомалары, ... ... ... сатудан түскен түсімдер, қарыздар бюджеттің түсімдері болып табылады. Салықтық салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер, ... ... ... ... болып табылады. Нысанлы трансферттерді қоспағанда, кірістер нысаналы мақсатқа ие ... ... жаңа ... ... ... жүргендерінің күшін жою немесе оларды өзгерту осы Кодекске міндетті түрде ... ... ... ... ... ... асырылады.
Салықтық түсімдер Қазақстан Республикасының Салық кодексінде белгіенген ... және ... ... ... да ... ... ... табылады. Салықтық емес түсімдер негізгі капиталды сатудан түсетін ... ... ... ... ... және ... кодекстерінде көзделгеннен басқа, осы Кодексте және Қазақстан Республикасының бюджетке міндетті, қайтарымсыз төлемдер, байланысты гранттар, сондай - ақ трансферттердең басқа, ... ... ... ... ақша ... ...
Бюджетке мемлекеттік мекемелерге бекітілген мелекеттік мүлікті сатудан, мемлекеттік материалдық резервтен ... ... ... ... жер ... жеке ... ... немесе уақытша жер пайдалануға беруден не Қазақстан Республикасының заңдарында немесе ... ... ... тәртіппен өзге де тәсілмен өткізуден, мемлекетке тиесілі матриалдық емес активтерді сатудан түсетін ақша негізгі капиталды сатудан ... ... ... ... ... ... ... жаңа кредиторлық қарыздары тек қана жинақталуға бағытталмайды бүл мәселенің шешудің жолы бюджеттің нақтылығына қол ... және ... ... нақты тіркеу.
Қолма-қол түсімдерді болжау негізінде Республикалық бюджетті орындау басқармасы министрлікпен ведомстволарға бюджеттік саралау ... ... ... ... ... ... мақсатында қазналық рұқсат қағаздарды алу қажет. Бүгінгі күні ... ... ... ... ... ... ... жағдайын өсуі экономиканың жоғары деңгейде қызмет етуі өз кезегінде бюджеттің кіріс бөлігін қамтамасыз етеді. Сондықтан да мемлекет өзінің ... ... ... негізгі басым бағыттарын анықтап алу қажет. Әрине бул өз кезегінде бюджет процесінің негізгі кезендерімен олардың қатысушыларының міндеттерін айқын анық ... ... Және ... ... олардың бюджет процесін тиімді басқару ұйымдастыру бүгінгі күнге өзекті мәселелердің ... ... ... ... ... негізгі мәселелер өз кезегінде әлі де есептілген қаржы жылы көп ... ... ... ... Бул ... ... ... ел валютасының қүнсыздануына әкелуі мүмкін. Сондықтан да республика аймақ облыс, ... ... ... ... ... ... салық түсімдері қүратын болғандықтан салықтық түсімдерді болжауда өте ... ... ... Бул ... кезекте республика және облыстық атқару комитеттерінен мүмкіндігінше бос ақша қаражаттарын тиімді қолдану мемлекет қаражаттарының тиімді жүмсаудың негізгі механизмдерін ... ... ... жүйесінде әріде реформалар жүргізбеуі қажет.
Бұл өз кезегінде Қазақстан Республикасының әлеуметті экономикалық дамуының жоғары деңгейінде ... ... ... ... мемлекет болуының негізгі кілті деп ойлаймын.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
П. Искакова Мемлекеттік бюджет оқу құралы Алматы Экономика 1998ж. 12-32 ... ... ... ... ... ... Қазақстан, 5 желтоқсан 2008жыл.
* ҚР Заңы, 2008 жыл 4 ... ... ... ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігінің Қаржылық бақылау комитеті туралы қағида. 16б.
* Мельников В.Д. ; ... К.К. ... - ... изд. 2-ое ... и доп. - ... - ... 1997. ... Өмірбаев. Қазақстан Республикасының Бюджет жүйесі: жоғары оқу орындарына арналған оқулық. - ... ЖҚ, ... ... В.Д. ... ... ... экономики Кахазстана. - Алматы: Каржы- каражат, 1995.
* Ілиясов Қ.Қ; Құлпыбаев С. ... ... ... - 2003ж. ... Кажикаримов Б.К., Омирбаев С.М. Теория финансов. Учебное пособие. - Караганда, КарГУ, 1991. - 80с.
* Бабич A.M., Павлова Л.Н. Государственные и ... ... ... для вузов. -- М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. - 167-171с.
* Ван Хорн Дж. К. Основы ... ... ... с англ. / под ред. Соколова Я.В. - М.: Финансы и ... 2001. - ... ... С.Ж. ... ... и ее роль в ... устойчивого развития экономики Казахстана. - Алматы: Каржы-Каражат, 2002, 32б.
* Омирбаев С.М. Финансы. Учебное пособие для вузов. -Астана:2003. 63-67 ... ... В.Н. ... ... в системе макроэкономического регулирования. -- М.: Финансы и статистика, 1996. 104-108 ... ... Е. ... ... ... же она ... ... // Казахстан: Экономика и жизнь - 2003 -№3-4.
* Мемлекеттік бюджеттің 2010 жылғы ... ... ... ... және ... ... III ... арналған міндеттер туралы Қаржы министрі Б.Жәмішевтің Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 27 ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 30 желтоқсандағы № 2304 ... ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған Стратегиялық жоспарын іске асыру туралы есеп. Астана, 2011ж. 26 ... ... ... 2011 жылдың әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындылары туралы.
* 2011 жылғы 1-тоқсандағы мемлекеттік бюджеттің атқарылу қорытындылары туралы. Қазақстан ... ... ... ... 2011 жыл. 7б.
* Булгакбаев Б. Налоги, которые мы выбираем и от которых бежим: [Налоговая система в ... // ... ... - 2003 г. - 17 ... ... 2010 ... республикалық бюджеттің атқарылуы жөніндегі қысқаша талдамалық ақпарат. //Қаржы министрлігінің ... №1, ... 2011ж. 12-28 ... ... ... ... 2011 жылғы 20 маусымдағы Қаулысы. 2010 жылғы республикалық бюджеттің атқарылуы туралы есеп комитеті ... ... ... 6-9 ... ... ... 2011 ... 24 қарашадағы № 496-IV Заңы 34б.
* 2012-2014 жылдарға арналған республикалық бюджеттің негізгі параметрлері бойынша ақпарат.
* Есенбаев М. Залог благополучия ... ... ... и практика) // Финансы Казахстана - 2002 - № 4.
* Кулекеев Ж. Вопросы межбюджетных отношений // Қаржы-қаражат 2005 № 5 с. ... ... С. М. ... с ... ... ... Алматы: , 2005 г. 82 б.
* ... ... ... и ... ... ... г. 82-87б.
А-қосымшасы
2012-2014 жылдарға салалар бойынша мемлекеттік бюджет шығыстары
Б-қосымшасы
2012-2014 жылдарға салалар бойынша республикалық бюджет шығыстары
В-қосымшасы
2012-2014 жылдарға арналған ... ... ... ... ... ... атауы
2011 нақтыланған жоспар
2012
2013
2014
Шығыстар
5 170,2
5 509,5
5 504,8
5 884,1
Әлеуметтік төлемдер
1 015,6
1 128,4
1 246,8
1 362,6
Білім беруді дамытудың мембағдарламасы, оның ішінде
70,5
94,4
86.7
104,4
Орта және ... ... беру ... e- Iearning ... ... ... ... жүйесін жетілдіру
5,4
17,3
28,1
43,1
Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру ( бағдарламасы шеңберінде)
24,1
30,3
24,3
27,8
Білім беру объектілерін (РБ және ЖАО ... ... ... ... ...
57,9
69,9
31,2
25,5
БДМБ шеңберінде
21,5
33,1
21,3
21,6
мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде
16,1
4,4
1,6
Назарбаев зияткерлік мектептері>> АК мен біліктілікті арттырудың ұлттық орталығы>> АҚ Педагогикалық шеберік орталықтары ... ... ... ... ... енгізу
12,8
35,0
37,8
Техиникалық және кәсіби білім беру ұйымдарын корпоративтік басқару ... ... ... АҚ ... ...
13,0
18,9
16,9
16,4
зияткерлік мектептерін>> салу және жасақтандыру
40,2
47,0
64,3,
76,9
салу және жасақтандыру
59,6
56,4
47,9
41,6
денсаулық сақтауды дамытудың мемлекеттік бағдарламасы
64,6
87,3
69,7
69,9
Республикалық деңгейде ТМККК
206,4
210,6
225,2
233,3
Жергілікті ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
9,7
10,8
11,1
11,3
Денсаулық сақтаудың жергілікті ұйымдарын материалдық- техникалық жарақтандыру
17,5
10,5
4,8
4,6
Мемлекеттік тілді және басқа тілдерді дамыту
4,3
2,8
4,9
5,1
Қазақстан Республикасында сандық эфирлі ... ... ... ... бағдарламасы
37,4
50,6
71,6
71,9
ТКШ жаңғырту бағдарламасы
31,7
25,2
37,6
32,7
(тұрғын үй құрылыс бағдарламасы
124,7
110,6
52,3
40,0
Ауыл аймақтарында сумен жабдықтау және су ... ... ... ... шаруашылғы министрлігінің шығыстары
340,8
300,3
269,6
280,6
Одан:
Ауылшаруашылығына кредит беру және асыл тұқымды мал ... ... ( ҰБХ>> АҚ ... ... ... ... даму бойынша мемлекеттік бағдарлама:
Одан:
Авомобиль жолдарын дамыту
248,2
278,1
280,8
261,6
*
23,3
19,6
4,6
4,6

28,3
29,1
37,1
35,5
Елді мекендерді газбен қамтамасыз ету
14,2
13,5
13,5
13,6
Электр, жылу энергиясымен ... ету ... ... даму ... ... даму ... мазмұндағы мониторинг
0,4
0,8
0,6
0,6
Қазақстан тауарларын экспортақ жылжытуға және инвестицияларды тартуға жәрдемдесу
1,7
2,1
2,1
2,1
Геологиялық барлау жұмыстары
2,9
8,8
9,4
9,4
Ғарыштық бағдарлама
37,1
35,5
9,8
3,6
Ұлттық әл-ауқат қор>> АҚ ... ... ... ... Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асырудың негізгі бағыттары
Атауы
2012 жыл
2013 жыл
2014 жыл
ҮИИДМБ,оның ішінде:
809 ... ... ... жол ... - 2020
29 062
37 090
35 540
2
Өнмділік - 2020
19 609
4 ... ... ... ... ... ... 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарлама
13 551
27 870
15 585
4
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... 2010 - 2014 ... 059
5
Қазақстан Республикасында машина жасауды дамыту жөніндегі 2010 - 2014
1 558
6
Қазақстан Республикасында жеңіл өнеркасіптік ... ... 2010 - 2014
1 ... Республикасында техникалық реттеу және сапа инфрақұрылымын құру жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ...
1 ... ... ... ... бәсекелестікті дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарлама
73
49
51
9
Қазақстан ... ... ... ... ... дегі 2010 - 2014 ... арналған бағдарлама
74 022
83 336
65 570
10
Қазақстан Республикасында қазақстандық мазмұнды ... ... ... 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарлама
755
633
633
11
Қазақстан Республикасында сауданы дамыту жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ... ... ... тан-кен металлуургия саласын дамыту жөніндегі
2 057
908
972
13
Қазақстан Республикасында тарту, арнайы экономикалық аймақтарды дамыту және ... ... ... 2010 - 2014 ... ... ...
3 245
4 664
2 247
14
Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ...
4 ... ... ... Республикасында минералдық шикенін дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналған бағдарлама
9 738
10 106
10 192
16
2020 жылға ... даму ... ... атом ... ... ... жылдарға арналған бағдарлама
3 245
3 377
1 358
17
Қазақстан Республикасындатуристік индустриясының перспективалы бағыттарын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ... ... Республикасында ақпараттық және коммуникациялық технологияларды дамыту жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ...
23 ... ... 070
19
Қазақстан Республикасындағарыш қызметін дамыту жөніндегі 2010 - 2014 ... ... ...
35 ... ... 580
20
Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіп кешенін дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға ... ...
241 ... ... ... ... ... инфрақұрылымын дамыту жөніндегі 2010 - 2014 жылдарға арналға бағдарлама
307 422
319 378
320 593
22
Салаық бағдарламалардың іс-шаралар жоспарына енгізілмеген ...
39 ... ... 290
... ... ... ... мұнай-химия, тау-кен металлургия саласы, химия өннеркәсібі, атам өнеркәсібі)
471
410
414
Колік инфрақұрылымын ... ету
5 ... ... 931
Экспорттық әлеуеті бар салаларды қолдау (агроөнеркәсіп кешені, жеңіл ... ... ...
21 ... ... ... дамыту және технологиялық жаңғыртуға жәрдемдесу
282
282
282
Білікті қадрлық ресурстармен қамтамасыз ету
3 141
1579
9 143
Минералдық - ... ... ...
5 ... ... және арнайы экономикалық аймақтарды дамыту
81
85
87
Энергия жинақтау
57
сауда саясаты
3 310
90
345

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 102 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Expo 2017 – ел мәртебесінің асқақ рухы5 бет
XX ғ. 50 жж. Қазақстанның саяси-әлеуметтік жағдайы және экономикасы мен мәдениеті6 бет
XХ ғасырдың басындағы іс қағаздар тілі5 бет
«Астана: жас қала - жастар қаласы»42 бет
«Жасыл» құрылыс38 бет
«Жасыл» құрылыс дамуының болашағы65 бет
«МӘҢГІЛІК ЕЛ» - ЖАРҚЫН БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ8 бет
«Сәләфия» шырғалаңы – дін келешегіне төнген қауіп16 бет
«туризмдегі экобағыттарды ұйымдастыру және жоспарлау»30 бет
«Қазақстан Республикасының заң шығару билігі»25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь