С++ программалау тілінде Бір өлшемді массивтер. Сұрыптау

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 С++ программалау тіліндегі бірөлшемді массивтер және оларды сұрыптау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
5
1.1 Бірөлшемді массивтер түсінігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Бір өлшемді массивтерге орындалатын операциялар ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.3 ... ... ... ... ... ... ... ... .
2 С++ программалау тілінде бір өлшемді массивтерге программа құру ... ... . 10
2.1 С++программалау тілінде бірөлшемді массивтер көмегімен құрылатын программалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
10
2.2 Группадағы студенттер туралы мәліметтерді сұрыптау программасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 13
2.3 С++программалау тілінде бірөлшемді массивтерді жедел сұрыптау ... ... . 17
2.4 Кездейсоқ сандар генераторын пайдаланып массивтерді сұрыптау программасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19
2.5 Матрицаны есептеуде массивтерді қолдану программасы ... ... ... ... ... ... .. 22
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 26
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 28
Қазіргі кездегі программалау тілдерінің арасындағы қуаттысы әрі кең қолданылатын түрі С++ тілінде программалау болып табылады. Бұл тілдің көмегімен обьектіге бағытталған программалауда мүмкіндіктерді толық көлемде пайдалануға болады және тек қана ағымдағы қосымшалардан тыс қолданыла алатын жаңа обьектілерді құруға арналған программалау тілі.
Қарастырылып отырған курстық жұмыс С++ тілінде программалау тілінде «Бірөлшемді массивтер және оларды сұрыптау» тақырыбын зерттейді. Курстық жұмыста С++ программалау тілінің көптеген мүмкіншіліктері қарастырылып, соңғы бөлімде бірөлшемді массивтерді сұрыптауға арналған есептерге сипаттама беріліп, программалардың орындалу нәтижелері шығарылды.
Курстық жұмыстың мақсаты – С++ программалау ортасында бірөлшемді массивтерді сұрыптау программасын құру болып табылады.
Курстық жұмысты жаза отырып, мақсаттарға сәйкес мынадай міндеттер қойылды:
 С++ программалау тіліндегі массивтер түсінігін, соның ішінде бірөлшемді массивтерді зерттеу;
 Бірөлшемді массивтерді сұрыптау тәсілдерін зерттеу;
 Бірөлшемді массивтерді сұрыптау кезінде қолданылатын қосымша операторлардың мүмкіндіктерін зерттеу;
 С++ программалау тіліндегі бірөлшемді массивтерді сұрыптау программасын құру.
Қарапайым элементтерді пайдаланған кезде мәліметтерді сақтауға арналған әрбір жады аймағына өзіндік жеке атау беріледі. Егер бір типтегі шамалар жиынымен бірдей әрекеттер орындау керек болса, оларға бір ғана атау беріледі де, олар бір-бірінен реттік нөмірлері бойынша ажыратылады. Осылайша көптеген операцияларды циклдер көмегімен жинақты түрде жазуға мүмкіндік туады. Бір типтегі шамалардың ат беріліп, шектелген тізбегі массив деп аталады.
Массив элементтері нөлден бастап нөмірленеді. Массивті сипаттау кезінде қарапайым айнымалыларды сипаттауда жазылатын модификатор (жады класы, const және инициализатор) қолданылады. Массивтерді инициалдайтын мәндер жүйелі жақшалардың ішіне жазылады. Әрбір элементке берілетін мәндер реті бойынша меншіктеледі. Егер массив элементтерінің саны инициалдауға берілген мәндер санынан артық болса, мәндері көрсетілмеген элементтер нөлге теңестіріледі.
Массив өлшемі және элементтерінің типі массивті орналастыруға қажетті жады көлемін анықтайды, оларға бөлінетін жады программаны компиляциядан өткізу кезеңінде беріледі, сондықтан массив өлшемі тек бұтін он тұрақтымен немесе тұрақтылық өрнекпен берілуі тиіс. Егер массивті сипаттау кезінде оның өлшемі көрсетілмеген болса, онда инициализатор болуы керек, мұндайда компилятор жадыны инициалдаушы мәндер санына байланысты бөлінеді.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. И.Г. Семакин, А.П. Шестаков, Основы программирования, - СПб.: «Мастерство», 2002. - 432 с.
2. Н. Культин, - C++ Builder в задачах и примерах, - СПб.: БХВ – Петербург, 2005. – 288с.
3. Т.А. Павловская, Ю.А Щупак, - С/С++. Структурное программирование, - СПб.: «Питер», 2003. – 240с.
4. В.В. Подбельский Язык, С++; учеб.пособие. – 5-е изд., - СПб.: М, «Финансы и статистика», 2003.- 560с.
5. Т.А. Павловская, Ю.А. Щупак, - С/С++. Структурное программирование: Практикум, - СПб.: «Питер», 2007. – 239с.
6. В.И. Понамарев, Программирование на C++/C# в Visual Studio.NET 2003,- СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
7. М. Ә. Мұқашева, Программалау /С++ Builder 6/. Оқулық. Астана, ЕҰУ -2011,- 375 б.
8. Г. С. Иванова, Технология программирования: Учебник для вузов. /- М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2003- 320 с.
9. С.З. Свердлов, Языки программирования и методы трансляции: Учебное пособие. – СПб.: Питер,2007-638 с.
10. Холингворт, Джаррод, Сворт и др. Borland C++Builder 6. Руководство разработчика.: Пер с англ. – М. : ИД «Вильямс», 2004- 976 с.
11. Г. А. Тяпичев, Быстрое программирование на С++.– .: СОЛОН-Пресс, 2004-384 с.
12. Н.С. Заурбеков, Б.Ж. Жұмажанова, Алгоритмдеу және программалау тілдері Алматы «Экономика» 2008.
13. С.Н. Антонов, С++ для начинающих. Диалектика,- СПб.: Санкт-Петербург, 2007.
14. Е.Кондратюк, С++. Трюки и эффекты,- СПб.: Питер, 2006. - 400с.
15. В.Г. Давыдов, Технологии программирования C++ БХВ-Петербург. 2005.
16. С.Н. Антонов, С++ для начинающих. Диалектика,- СПб.: Санкт-Петербург,
17. Г.А. Тяпичев, Быстрое программирование на С++.– СПб .: СОЛОН-Пресс, 2004-384 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
"Есептеу техникасы және
ақпараттық жүйе" кафедрасы
пәні ... ... ... ... ___ топ ... ... ... 2013ж.
Мазмұны
Кіріспе....................................................................................................................
3
1 С++ программалау тіліндегі бірөлшемді массивтер және оларды сұрыптау.................................................................................................................
5
1.1 Бірөлшемді массивтер түсінігі........................................................................
5
1.2 Бір өлшемді массивтерге ... ... С++ ... ... бір өлшемді массивтерге программа құру.........
10
2.1 С++программалау тілінде бірөлшемді массивтер көмегімен құрылатын программалар.........................................................................................................
10
2.2 Группадағы ... ... ... ... ... ... С++программалау тілінде бірөлшемді массивтерді жедел сұрыптау.........
17
2.4 Кездейсоқ ... ... ... ... ... программасын құру................................................................................................
19
2.5 Матрицаны есептеуде массивтерді қолдану программасы..........................
22
Қорытынды.............................................................................................................
26
Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... арасындағы қуаттысы әрі кең қолданылатын түрі С++ тілінде программалау ... ... Бұл ... көмегімен обьектіге бағытталған программалауда мүмкіндіктерді толық көлемде пайдалануға болады және тек қана ағымдағы қосымшалардан тыс қолданыла ... жаңа ... ... ... программалау тілі.
Қарастырылып отырған курстық жұмыс С++ тілінде программалау тілінде тақырыбын зерттейді. Курстық жұмыста С++ программалау тілінің көптеген ... ... ... ... ... ... ... арналған есептерге сипаттама беріліп, программалардың орындалу нәтижелері шығарылды.
Курстық жұмыстың мақсаты - С++ ... ... ... ... сұрыптау программасын құру болып табылады.
Курстық жұмысты жаза отырып, мақсаттарға сәйкес мынадай міндеттер қойылды:
* С++ программалау ... ... ... ... ішінде бірөлшемді массивтерді зерттеу;
* Бірөлшемді массивтерді сұрыптау тәсілдерін зерттеу;
* Бірөлшемді массивтерді сұрыптау кезінде қолданылатын қосымша ... ... ... С++ ... ... ... массивтерді сұрыптау программасын құру.
Қарапайым элементтерді пайдаланған кезде мәліметтерді сақтауға арналған әрбір жады аймағына өзіндік жеке атау беріледі. Егер бір ... ... ... ... ... ... ... болса, оларға бір ғана атау беріледі де, олар бір-бірінен реттік нөмірлері бойынша ажыратылады. Осылайша көптеген ... ... ... ... ... ... ... туады. Бір типтегі шамалардың ат беріліп, шектелген тізбегі массив деп аталады.
Массив элементтері нөлден бастап нөмірленеді. Массивті сипаттау ... ... ... ... жазылатын модификатор (жады класы, const және инициализатор) қолданылады. Массивтерді инициалдайтын мәндер жүйелі жақшалардың ішіне жазылады. Әрбір ... ... ... реті ... ... Егер массив элементтерінің саны инициалдауға берілген мәндер санынан артық болса, мәндері көрсетілмеген элементтер нөлге теңестіріледі.
Массив өлшемі және элементтерінің типі ... ... ... жады ... анықтайды, оларға бөлінетін жады программаны компиляциядан өткізу кезеңінде беріледі, сондықтан массив өлшемі тек бұтін он тұрақтымен немесе ... ... ... тиіс. Егер массивті сипаттау кезінде оның өлшемі көрсетілмеген болса, онда ... ... ... ... ... ... ... мәндер санына байланысты бөлінеді. Кейін массив өлшемі формальді параметрлер тізімінде де кездеспеуі мүмкін екені ... ... ... қол ... үшін оның ... ... тік жақшалар ішіне элемент нөмірі (индекс) көрсетіледі.
Массивтерді сұрыптау ... ... ... кезінде, дәлірек айтқанда оларды өңдеу кезінде маңызды рөлге ие. ... ... бұл ... ... ... бар тұрақты болып саналады. Сондықтан массивті функцияға беру кезінде мәндердің өзгеруіне қатысты ешқандай кедергі болмайды.
1 С++ ... ... ... ... және ... ... ... массивтер түсінігі
Массив - жадының үздіксіз ... ... бір ... ... ... ... оның ... қасеттері байланысты: атауы, типі, көлемі, өлшемі.
Массивтің сипатталу форматы мынадай:
Элемент типі атауы [тұрақты ... ... ... ... өлшемін анықтайды, яғни массивтегі элементтер санын анықтайды. Мысалы i n t A[10]; сипаттамасына сәйкес А ... ... ... 10 ... ... ... шақырылады. Массив элементтері индекстелген атаулармен белгіленеді. Төмендегі өрнекте индекстің мәні 0 тең:
А[0], А [1], А[2], А[3], А[4], А[5], А[6], А[7], А[8], ... ... ... ... әрқашан индекстің максимальді мәнінен бір бірлікке артық. Массивті шақыру кезінде элемент мәндерінің ... ... ... оның ... ... ... мүмкін. Мысалы: int p[ ] = {2, 4, 6, 10, 1}; Бұл жағдайда бес ... ... ... ... ... ... ... = 2, р[1] = 4, р[2] = 6, р[3] = 10, р[4] ... ... ... шақыру нәтижесінде: int М[6]={5, 3, 2}; алты элементтен тұратын массив ... ... үш ... ... мәндерді қабылдайды. Егер массив сыртқы немесе статикалық болса, қалғандарының мәндері белгісіз болады немесе нөлге тең болады.
Бірөлшемді массивтерді ... ... ... ... мысал келтіруге болады.
Бір өлшемді массивті пернетақтадан енгізіп, экранға шығару программасы:
// Массивті енгізу және шығару
#include
#include
void main()
{ int i, A [ 5 ] ... ( ) ... ( i = 0 ; i

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Санды тап» ойыны17 бет
Delphi ортасында программалау негіздері10 бет
Бір өлшемді массивтер12 бет
Массивтер жайлы5 бет
С++ тіліндегі массивтер26 бет
"Гетерогенді және өзгермелі ортадағы сұрыптау"4 бет
C++ екі өлшемді массивтер20 бет
Delphi бағдарламасындағы массивтер12 бет
Delphi және PASCAL тілдерінде массив ұғымын түсіндіру және массивтерді өңдеу69 бет
Delphi программалау тілінде массивтермен жұмыс33 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь