Кен орнында қабатқа су айдау технологиясы

Мазмұны
І. Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
1) ІІ. Техникалық бөлім
1. Қабатқа су айдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.1 Қабатқа су айдау үшін пайдаланатын су көздері
1.2 Суды дайындаудың техникасы және технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ...11
1.3 Полимердің судағы ерітінділерін айдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...14
1.4 Полимерлерді қолданып мұнай кен орындарын игеру кезінде қолданылатын техника және жабдықтар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
ІІІ. Есептеу бөлімі
1.1 Полимерлі су айдауды іске асыру кезінде игеруді бақылау қабатты және скважинаны зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .21
1.2 Реагент қоюлатқыштарды тасмалдау және сақтау ... ... ... ... ... ... ... ... .21
1.3 Полимерлерді айдап мұнайды ығыстыру кезіндегі есебі ... ... ... ... ... ..22
ІV. Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .31
V. Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
Кіріспе
Бастапқыда ТМД-да қабатқа нұсқаның сыртынан су айдау мұнайлықтың сыртында орналасқан су айдайтын скважиналар арқылы жүргізілді. Нұсқа сыртынан су принципінде нұсқа ішінен су айдаудан түсімді болуы мүмкін, яғни бол кезде мұнай нұсқа сыртының қабат суымен ығыстырылады. Бірақ игеру тәжірибесі көрсеткендей нұсқа сыртынан су айдаудың кемшіліктерін анықтады. Қабаттардың өткізгіштігінің нашарлығынан нұсқаның аймағынан және мұнайдың тұтқырлығын арттыруда көптеген артық су айдау скважиналар бұрғылау керек болады. Үлкен кенорындарында нұсқа сыртынан су айдау қолданылады. Көптеген мұнай қорының кенорнының орталықтарда қалып қоюынан мұнай өндіру қорынын төмендеуіне себепші болады. Нұсқа сыртынан су айдау тағы да айдалған судың едәуір бөлігі кеніштің мұнайлық нұсқасынынң сыртына ағып кетумен ерекшеленеді. Нұсқа сыртынан су айдаудың дамуымен нұсқа ішінен су айдау жүйесін құру пайда болады. Алғашқы рет нұсқа ішінен су айдау Ромашкина кен орнында 1955 жылы ВНИП-мен жобаланған болатын. Мұнай кенорындарын игеру тәжірибесі көрсеткендей, блокты жүйесін кеніштің ені 4-5 км-ден үлкен кезінде тағы да ені кішірек қоры төмен өткізгіштігімен сипатталатын жоғары тұтқырлықты мұнай коллекторында қолданған дұрыс. Нұсқадан су айдау кезінде су айдау скважиналары кеніштің ішінде мұнайлылық нұсқасының белгілі жоғары өткізгішті және мұнайдың тұтқырлық төмен қабаттарда қолданады. Осьтік тіліктеу кезінде су айдау скважиналарының қатары ені 4-5 км-ден асатын кеніштерде ось құрамының бойының ұзындығында орналасады және нұсқа сыртынан су айдаумен ұқсас.
Қолданылған әдебиеттер
1''Геология и полезные ископаемые юго-востока Тургаиского прогиба и Северного Улытау'' Алматы. Наука КазССР 1984г.
2. Жолтаев Г.Ж, Шманс И.И, Гайковой П.Т ''Методические указания для составления дипломного проекта'' Алматы КазПТИ, 1990.
3. Желтов Ю.П ''Разработка нефтяных месторождений'' М. Недра 1986г
4. ''Справочное руководство по проектированию разработку и эксплуатаций нефтяных месторождений'' М. Недра, 1983
5. ''Организация, планирование и управление нефтегазодобывающими предприятиями'' М. Недра 1987г.
6. Гафаров Ш.А. Экспериментально-лабораторное обоснование и оценка результатов закачки“ПДС+ПАВ” в поровых пластах терригенного коллектора // Нефтегазовое дело. - 2007.
7. Грунвальд А.В. Использование метанола в газовой промышленности в качестве ингибитора гидратообразования и прогноз его потребления в период до 2030 г., ВНИИГАЗ/ГАЗПРОМ // Нефтегазовое дело». – 2007 Рябов В.Д.Химия нефти и газа. – М.: РГУ НиГ им. И.М.Губкина, 2004.-288с.
8. Ахметов С.А.Технология глубокой переработки нефти и газа.Уфа Гилем, 2002. – 672 с.
9. Вержичинская С.В., Дигуров Н.Г., Синицин С.А. Химия и технология нефти и газа. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. 399 с.
10. Мановян А.К. Технология первичной переработки нефти и природного газа: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: Химия, 2001. 586 с.
11. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологический и экологический аспекты. М.: Техника: ООО «ТУМА ГРУПП», 2001. 381 с.
12. Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. т. 1-5. Алматы.:
Ғылым, 2001. – 2000 с.
13. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. - М.:Стройиздат, 1982-440с.
14. Николадзе Г.И. Технология очистки природных вод. - М.: Стройиздат, 1988, -479с.
15. Кульский Л. А., Строкач П. П. Технология очистки природных вод. - Киев,Вища школа, 1986.-352с.
16. Яковлев СВ., Карелин Я.А., Ласков Ю.М., Калицун В.И. Водоотведение и очистка сточных вод. - М.: Стройиздат, 1996.-704с.
17. Яковлев С. В. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод,- М.: Стройиздат, 2ОО2, -7О4с.
18. Журба М.Г. Водоснабжение. - Вологда-Москва, 2001.
19. Николадзе Г.И., Сомов М.А. Водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1995.
20. Жумагулов Н.Ж. Сумен жабдыктау. - Алма-Ата: Білім, 1995.
21. Ласков Ю.М. и др. Примеры расчета канализационных сооружений.- М: Стройиздат, 1987.
22. Материалы с сайта http://subscribe.ru/catalog/hind.chem.neftegaz
        
        Кіріспе 
Бастапқыда ТМД-да қабатқа нұсқаның сыртынан су айдау мұнайлықтың сыртында орналасқан су айдайтын скважиналар арқылы жүргізілді. Нұсқа сыртынан су принципінде ... ... су ... ... ... ... яғни бол ... мұнай нұсқа сыртының қабат суымен ығыстырылады. Бірақ игеру ... ... ... ... су ... ... анықтады. Қабаттардың өткізгіштігінің нашарлығынан нұсқаның аймағынан және мұнайдың тұтқырлығын арттыруда көптеген артық су ... ... ... ... ... ... ... нұсқа сыртынан су айдау қолданылады. Көптеген мұнай ... ... ... ... ... ... ... қорынын төмендеуіне себепші болады. Нұсқа сыртынан су айдау тағы да айдалған судың едәуір ... ... ... нұсқасынынң сыртына ағып кетумен ерекшеленеді. Нұсқа сыртынан су айдаудың ... ... ... су айдау жүйесін құру пайда болады. Алғашқы рет нұсқа ... су ... ... кен ... 1955 жылы ... ... ... Мұнай кенорындарын игеру тәжірибесі көрсеткендей, блокты жүйесін кеніштің ені 4-5 км-ден үлкен кезінде тағы да ені кішірек қоры төмен ... ... ... ... мұнай коллекторында қолданған дұрыс. Нұсқадан су айдау кезінде су ... ... ... ... ... ... ... жоғары өткізгішті және мұнайдың тұтқырлық төмен қабаттарда қолданады. Осьтік тіліктеу кезінде су ... ... ... ені 4-5 ... ... ... ось ... бойының ұзындығында орналасады және нұсқа сыртынан су айдаумен ұқсас.
* ... су ... ... су ... үшін ... су көздері
Кен орнын игеруде мұнай алуда ... ... күші жете ... Жоғарғы коэффициенті мұнай бергіштік және тез арада керек орында ... алау үшін ... ... ... ... ... ... көп қолданылады. Бұл үшін жиынға су немесе газ арқылы іске асады. ... ... ... үшін ... ... ... жіне жер асты суларды құрамына минералды тұздармен эмульсиясы мұнай бар ... ... ... ... кен ... ауданы көп жағдайда өзара жалғасқан ондаған тұзды көлдермен ... Олар ... мен және ... ... ... қабат сулары рельефті төменгі учаскілерінде айдалады. Бұдан грунтты судың деңгейі көтеріледі және сорлардың аумағы үлкейеді. ... ... ... 0,15-45 м ... ... ... сулардың деңгейі өндіріс қорларының жоғары қабатында болады. Негізінен айдау скважиналары арқылы пайдалану скважинасынан сорға жіберілетін сулар ... ... су ... ... ... сапалы сумен қамтамасыз ету керек. Айдалатын судың құрамындағы механикалық қоспалар мен микроорганизмдер ... ... ... ... ... ... ... азайтады, айдау скважиналардың қабілетін азайтады. Мысалыға, құрамында хлорды кальций тұзы бар сульфатты судың айдау ерімейтін таңбасын түзілуіне әкеліп соқтырады. ... ... ... су ... қаныққан күкірт сутектік сұйықтық айдалатын болса, онда құрамында темір мен оттегі бар су пайдаланылады, қуысты ортада ... ... ... ... ... ... ... түзілуі мүмкін. Құмкөл кен орнының судың микробиологиялық талдауы жүргізілген жоқ. Жиынға айдалған тығыздалған су, кей кезде коллектордың қасиетінің басты басты ... ... ... Қабатта белгілі бір мөлшерде саз болса су айдау үшін тығыздалған су емес минералды сулар құрамында ешқандай судың ұлғаюына жол ... ... бар ... ... Олар ... су айдау скважиналардың жылыту қабілетін жақсартады. Су айдау скважиналардың жұтылу қабілетінің нашарлатуы қабатқа су ... ... ... ... ... соқтырады. Қабатқа айдалатын суды пайдалану кезінде метал құбырларда химиялық және ... ... ... ... ... ... ... түптері аймағындағы түсіп қысқа уақытқа осы скважинанығ қабылдауын 0-ге дейін азайтуы мүмкін. Көп кезге дейін скважинадан мұнаймен бірге өндірілген қабат ... аса ... ... жоқ. ... ... ... ... өндірілген судың көлемінің көптігіне байланысты қабат суларын талдау үшін және оны кері айдау үшін көп ... ... ... ... ... ... оны ... қабатқа айдауға жарамдылығын анықтауға қолданылады. Скважиналардан мұнаймен ... ... ... сулары әртүрлі кен орындарында өзінің құрамы мен айырлады. Олардың құрамында минералды тұздардың еруі газ және ... ... ... ... ... әртүрлі химиялық құрамда болуы мүмкін, сондықтан оларды 2 негізгі топқа бөледі:
* Тығыз хлорлы кальций ... ... ... ...
* ... ... ... натрилі.
Қабат суларының көпшілік бөлігінің құрамында мұнай кенорындарында басты ... ... ... ... магний, хлорлы кальций болып келеді. Жаз уақытында ... ... ... 22-24% деін болады, соның әсерінен құрамындағы ұлғаюына байланысты қондырғылардың ... ... ... және түп ... ... ... тәсілдерде суды өңдеуден ең негізгі сипаттамасы оның құрамында сутек иондарының концентрациясына байланысты. Бұл ... сулы ... ... және ... ... анықтайды. Тәжірибе жүзінде судың классификациясына қарап мынадай 5 топқа бөледі:
* Қышқылды РН-тан 3-кедейін
* ... ... РН- тан 4-6-4 ... ... ... ... сілтілі 8-10 ға дейін
* Сілтілі 11-14-ке дейін
Құмкөл мұнай кен орындағы жер асты ... ... ауыз суға ... ... ... шапшаң өсуімен айқындалады. Басқа бөлек мұнай горизонттарының ... ... ... ... ... негізінен горизонттардың тереңдігіне игерудің 2 ші әдісіне горизонттар арасындағы гидродинамикалық байланыстарға және горизонттар беттерінің байланыстылығына байланысты. Пайдалану ... ... ... ... ... ... иод және бор кездеседі. Судың минералдануы өте жоғары олар тұзды күмбезді мұнай кен орындарына ... ... ... ... оның химиялық құрамындағы қазбалардың мұнайлығын сақтауға жақсы екендігін көрсетеді. Қабатқа ... ... ... ... жағдайда фильтрация жолымен анықталады. Қабатқа айдалатын тығыз сулардың саласына баға беру, олардың құрамындағы темірге байланысты. Айдалатын ... ... ... әрбір кенорныдарының коллекторнының қасиетімен зерттеледі. Мехнаникалық қоспалардың басқа ... ... және ... ... қабаттарды игеруге әр түрлі микроорганизмдер және айдалатын судың құрамындағы организмдер кіреді.
Құмкөл мұнай кен орнының игерілуі 1990 жылы мамыр ... ...... ... 1 ... мен 2- ... ... жылдан бастап мұнаймен бірге су және газ қосылып шыға бастады. 1991 жылы 1192,43 мың тонна сұйық ... оның 1169,25 мың ... ... 1,94% газ ... 92,99 млн. м3 1992 жылы 1393,04 ... ... 1318,5 мың тоннасы мұнай, сулануы 3,26 процент газ өндіру 87,69 млн.м3.
1993 жылы Южказнефтегаз өндірстік бірлестігі бойынша белгіленген шаралар арқасында. Мұнай ... 1677,5 мың. ... газ ... 111,73 ... ... ... ... және штангілі терең сорапты НСН-25.44/30/15 және НСН-25.57./30/15 түрлері қолданылады. Жыл ... бері 3 ... тобы (ГУ-8, ГУ-14, ГУ-16) және 2 ... ... іске ... жылы 23 ұңғыма пайдалануға берілді (№№1004, 2056, 2056, 2057, 1015, 2050, 2054, 2055, 3009, 1005, 1006, 1007, 2025, 2026, 2027, 2034, 2035, 2036, 1002, 1003, 2012, 2018, 2019, 2011). ... ... 11 ... ... ... 150, 1013, 346, 343, 134, 24, 32, 1009, 135, 340)
1 ... - ... кен орнының І кешенінің негізгі технологиялық игеру көрсеткіштері
T жыл
Мұн-ай
өнді-ру,
мың.
тон.
Бас-тап-қы
қор-дан
алым
қар-қыны

Қаб-ат қы
сымы
ның
өзге-руі,
МПа
Жинақт-алған мұ-най өндіру
мың.тон
Жылдық
Сұйық
өндіру,
мың.тон
Жин-ақтал
ған
сұйық
өндіру
мың.т.
Сула-нуы, %
1998
244.3
4.34
11.09
244.3
2443
24.3
-
1999
519.1
3.7
10.5
763.4
528.27
772.57
1.74
2000
723.07
3.56
10.3
1486.47
743.15
1515.72
2.70
2001
918.1
3.43
10.5
2404.47
953.13
2468.85
3.67
2002
965.14
2.95
10.5
3369.73
1050.17
3519.02
8.09
2003
857.5
2.9
10.45
4227.395
1019.4
4538.618
15.90
2000 жылы су айдау 1267,620 ... ... ... бері 1922,825 ... ... керекті судың 3613,6 мың.м.куб жетпейді, яғни 44.6 процент сулану 4,8 процент. 1998 жылы кен орны ... 1805623 ... ... ... 5,5 млн. м[3] газ және 1925655 ... ... өндірілді. Жоспардан жоғары 40123 тонна мұнай өндірілді.
Кен орны бойынша орташа өнімнің сулануы 6,2 процентті құрады. 2001 ... ... 5 ... ... ... тәулік шығымы ІІ-кешені бойынша 37,5 тонна мұнай және ... ... 26.8 ... мұнай беретін 33 өндіру ұңғымалары енгізілді 120 ұңғыманың тәуліктік өнімі, орташа шығымы тәулігіне 50,4 тонна ... ... ... бір ... ... 35 ... ... құралған), яғни шығымының жобадағы деңгейден жоғары болуы 44 процентті құрайды. Жобаға сәйкес мұнай өндірудің жылдық көлемі 1800 мың ... 187 ... ... тұрғызу қарастырылған.
2001 жылдың аяғында өндіріс объектілерін тұрғызу 66,3 процентті ... ... ... ұстау үшін, игерудің технологиялық кестесі қарастырылған үш игеру кешендеріне тоғыз нүктелі кесте бойынша ... су ... ... барлық айдау қоры 24 ұңғыманы құрайды. Су айдау, су тарату пункті арқылы ... бір ШССБ ... 3 ... ... ... ... қысымы 10,7;10,8 МПа. Жылына ұңғымалар бойынша қабатқа айдалған су ... №2 ... ... ... су айдау, айдау ұңғымалары (№ 24, 101, 102, 103, 104, 1001, 1008, 1009, 1012, 1021,1025) жүзеге ... және 30 ... ... әсер ... ... алысырақ жатқандықтан ІІ және ІІІ қатардағы № 1015, 1014, 1009, 1010, 1004, 1005, 1006, 10б ұңғымалары әсер ... тыс ... жылы ... ... ... 1019169 м3 су, ал ... бері 2630262 м[3] су ... су айдау 13 ұңғыма бойынша (№ 200, 202, 203, 2003, 2006, 2007, 2017, 2031, 2035, 2057, 2053, 2064, 2065) ... ... және 48 ... ұңғымаларына әсерін тигізеді.
Айдау өрісінен ІІ және ІІІ қатарда орналасқан 13 ұңғыма ... ... тыс ... 1998 жылы ... 698115 м[3] су, ал ... бері 827377 м[3] су ... кешенінде бар болғаны 3 айдау ұңғымалары а 303,3001,3008 жұмыс істейді және айдаумен 13 өндіру ұңғымаларын қамтиды.
2 кесте - ... кен ... ... өндіру және су айдау көрсеткіші
t жыл
Мұнай өндіру
мың. тонна
Сұйық өндіру
мың.тонна
Су айдау
мың. тонна
Жоспар
Нақты
жоспар
нақты
жоспар
Нақты
1998
111.9
244.3
113.8
244.9
170.9
-
1999
332.7
519.1
344.4
528.27
515.3
140.2
2000
585.7
723.07
625.5
743.15
930.1
475.79
2001
725.6
918.1
00.6
953.17
1183.1
995.17
2002
867.6
965.14
995.1
1050.4
1448.1
1019.17
2003
961.8
857.5
1128
1019.4
1648
895
2000 жылы ... ... 206352 м[3] су, ал ... бастар 531544 м[3] су айдалды. Жылына мұнайлы қабаттарға бар болғаны 2013635 м[3] су айдалды.
Кешендер бойынша алудың орнын толтыру 78,8; ... ... ... орны ... ... ... арттыру негізінен жаңа ұңғымаларды енгізу арқасында болады. 1998 жылы ... 95 ... ... ... Олар ... ... 462,527 мың. ... мұнайды құрайды. Ай бойынша игеруде мұнай өндірудің төмендеуі көрінеді. Бұл сол уақыттағы Сібір жеңіл мұнайының келмеуіне байланысты ұңғымалардың бір ... ... ... болдық. Өйткені Құмкөл мұнайы қою, сондықтан Сібір жеңіл мұнайын араластыру керек. Қантар айы бойынша 89.0 ... ... және 15,771 мың. ... сұйық алынды, ал 1998 жылдық алдыңғы айларынан өндіру деңгейі екі есе төмен.
Айдау ұңғымалардың орташа қабылдағыштығы 2.94 м[3]/тәулік ... ... су ... 218,6 мың. м3 ... Бұл ... су ... өндіру 161.4 процентті құрады. Ұңғымадан өндірген орташа тәулік өнімі 42,2 м/тәулік. Ақпан айында 24.0 мың тонна ... ... бұл ... ... 539 ... ... жасады. Қабатқа 174.8 мың.м3 су айдалды, қазіргі жағдайда 129,3 процент құрайды.
Наурыз айында І ... ... ... және қысымның көбеюіне байланысты ұңғыма төңірегінің қабылдауының нашарлауына байланысты көптеген ұңғымаларда сулануы артты. Соның әсерінен мұнай және газ ғылыми зерттеу және ... ... ... ... су ... ... ... айынан бастап тоқтатылған және жаңа ұңғымаларды жұмысқа қосуға байланысты мұнай өнімі өсе бастады. Оның ... ... ... 194.7 мың.тонна деңгейіне жетіп тұрақтанды. Мұнай өндірудің одан әрі өсуі, ай сайын 5-15 аралығында жаңа ... ... іске ... ... ... нақты қарының 138 ұңғымасы, яғни 66,3 проценті ... ... 6,2 ... яғни 13 ұңғыма 20 процентке дейін, 36 ұңғыма,яғни 16,8 ... 50 ... ... 13 ... яғни 6,2 проценті 90 процентке дейін, 4,3 проценті, яғни 9 ұңғымада 90 проценттен жоғары сумен өндіреді.
2002 жылы бүкіл кен орны ... ... ... ... 9,9 ... ... 2002 жылы айдауға 10 жаңа ұңғыма енгізілді оның ішінде І-кешен-2 ұңғыма (№1009, 1017), ІІ-кешен-5 ұңғыма (№№ 2012, 2061, 2075, 2078, 2802) және ... 3 ... (№№ 3015, 3017, 3023). ... ... ... ... 3 ұңғыма жұмысқа енгізілді. № 201, 2020 (ІІ-кешен) және №300 ... 1999 жылы ... 2471,459 ... су айдалады. Орнын толтыру 78,8 процент болды, 1999 жылы 1 кварталға осының өзі қабат қысымына әсерін тигізеді. Ақпан және ... ... ... ... І және ... ... МПа және ... 1,75 МПа дейін өсуі белгіленді.
01.01.03 жылы І-ші ... ... ... 69 ... бұрғыланды, соның ішінде 48 пайдалану, 12 су айдау 2 ... және 6 ... ... 48 пайдалану ұңғымасының 45-і жұмыс істейді, тоқтап тұрғаны-3 ұңғыма (№№ 1002, 1003 сулануы 70 ... ... және ...... ... ... пайдалану қоры 12 ұңғыма, оның ішінде істеп тұрғаны 9,1 ... ... тұр. (№ 100 ... ... және 2 ... ... күтіп тұр.
01.01.00 жылы кешен бойынша мұнайдың жинақталған өндіру 4227,395 мың. тонна алынатын қардың 14.6 процентін құрайды сұйықтық жинақталған өндіру 4538,618 мың, ... ... ... су айдау 3525,945 мың.м3, жинақталған орын толтыру 62,9 ... ... жылы ... ... 857,518 мың,тонна мұнай, 8575,2 мың.м3 газ өндірілген. Талдау ... ... ... бастапқы қордың 2,95 процент құрайды. Кешен бойынша сұйық өндіру 1019,467 мың,тонна осы ... ... ... 15,9 ... ... ... ... бастап қабатқа 895,683 мың.м3 су айдалды, күнделікті орын толтыру 72,5 процент. Тәуліктілік орташа мұнай шығымы 41,3 ... ... ... 45,8 ... ... құрайды.
+ Суды дайындаудың техникасы және технологиясы
Құмкөл кен орнында қабат қысымын ұстау үшін (ППД) ағын су және ... ... суы ... Су ... ... алу су ... ... (СТП) әр су айдайтын ұңғыма бұрамаларында қондырылған дифмонометр ДСС-712 арқылы және ГИБССБ жалпы құбырларында жүргізіледі. ... ... ... ету 11 су ... ... (№ ... өндіріледі.
Бастапқыда су тұндырғышқа V=80 см3 құйылады, мұнда су тұндырылып құмнан тазартылады. Әрі қарай ... ... ... су ... ... ... ... Содан кейін су тарататын пунктерге таратылады және әрі қарай су айдайтын ... ... су ... ... арқылы тұндырғыш V=80 см3 қабылдағышына құйылады, онда альб-сеноман суымен араластырылады, сулардың сәйкессіздігінен ... ... ... ... ... Осы ... шешу үшін тұз жиналу "Колнокс 2936" ингибиторды МТДЦ ... ... ... товарлы мұнай және ағын бөлініп алынады.
Құмкөл мұнай кен ... ең ... су ... ... Ашық су ... жетіспеушіліктері судың саласының тұрақты болмауына байланысты. Ауа-райына байланысты ластанады. Сондықтан оны дайындауға қиынға түседі. Орнатылған жұмыс режимінде артық күш ... бұл суды ... және ... ... ... станциялық өнімділігін азайтады. Ол ірі заттардың түсіп кетпеуін қорғап отырады. Сору құбырлардың өлшемдері соратын биікті және басқа да ... ... ... гидравликасының өзімен есептеледі. Жабық су жинағыш бір немесе бірнеше ұсақ скважиналар топтарынан құралады. Олар ... ... ... 10-15 ... ... ... ... Скважина төменгі жағынан фильтрге бекітіледі. Скважинадан су әдейі ... ... ... ... ... немесе сифонды тепкіш вакуумды қондырғылар арқылы айналады. Практикада көрсеткендей ... су ... ... су ... ... ... Су жинайтын скважиналардың орналасуы грунтта қабылдағыш коллекторы болады. Оған ағынды ұстайтын ысырма арқылы және кері ... ... ... ... су жинағыштар скважина топтарының коллекторы вакуумды кателге бекітіледі. Оның ... 0,08 мПа ... ... ... емес ... сораптар коллектордағы тұрақтылықты ұстау үшін керек. Кателдер сорап станцияларымен бірге бетонды шахталардың бірінші көтерілетін жеріне орналастырады. ... ... ... ... ... ... двигательдер және дистанцияны автоматтандыруға керекті заттар орналастырылады. Шахта негізінен ортадан тепкіш сорап құбырлары судың деңгейіндегі тұрғандықтан оның ... ... су ... ... ... ... орналастырылады, кері клапанмен шығым өлшемі шығару линиясында екеу болады. Бұл жөндеу кезінде оңайға түседі. Ысырмалар клапандар шағын ... ... және ... да ... электр құрал жабдықтары бар негізгі шахтаға су кетпес үшін бөлек шахтаға орналастырылады. Бұл ... ... ... механикаландырылған су көтеруге су жинағыш скважиналардың эектр двигательмен валда орналасады. Ол ... ... ... және оның ... ... қадағалауға қажет етеді. Су жинағыш скважиндердің сүзгіш бөлігін жұмыс жасауы нашарлаған уақытта оның шығынын ... ... ... үшін ... ... және ыссы бу арқылы тазаланады. Тәжірибе жүзінде қабатқа айдалатын судың тұрақтылығы целесо тәрізді емес. Сондықтан қабаттың ... ... ... судың қажеттілігін өзгертеді және кейбір бөліктерінің құрамыгда сақталатынын көрсетеді. Сумен қамтамасыз ету жүйесінен әр ... ... ... суға ... ... қазандар пайда болады. Бұлар жүйенің жұмысының үзілмеуін жеке эелементтердің өткізгіш қасиетін өзгермеуін қамтамасыз етеді. Сифонды су жинағыштардың суды 1- ... ... ... ... ... ... жер астындағы шахтада вакуумда кателмен бірге орналастырады. Механикаландырылған суды 1- көтеру станциясында функцияны әрбір су жинағыш скважиналарға қондырылған сораптар атқарады. Бұл ... ... ... ... ... ... жиналған суды одан әрі станцияларға жеткізу үшін бергіштігі жақсы болуы керек. Буферлі қазан судың бергіштігін үзбес үшін ... суды ... ... ... ... Ал суды 2- ... ... сорапты станция суды магистралдарға бөлуді және шоғырлану сорабынан станцияны қамтамасыз етеді. Бұл станцияда 6 ... ... ... ... Сораптың саны бергіштігі және орны гидравликалық есептеуге алынады. ... ... ... ... ... ... ... қысымына қарап топталған 3-6 айдау скважиндерін шоғырлану сорап станциясымен бөлек құбырмен жалғанады. Сондықтан бұл құбырлардың ... 0,08 және 0,102 ... ... ... және олар ... орналастырылады. Сұйықтың шығымы шоғырлану сорап станциясының ішіне орналастырылған. Әрбір скважинаға ... ... ... және ... қысымы бір қалыпты болғандықтан бұл өлшемдер жиі өлшенбейді. Соңғы кезде қабаттың қысымы ұстауға арналған ортадан ... ... ... Бұл ... кейбір техникалық көрсеткіштері төмендегідей. Жоғарыда қондырғыны жауын-шашынан қорғау үшін жабық металл кабинасы ... ... ... ... шоғырланған сорап станцияның құрамына көмекші блоктар кіреді, олар электрлі бөлу ... ... ... ... ЦНС 150*150 сорабынан БКНС-автоматтандыру және басқару блогынан тұрады. Осыған байланысты блокты шоғырланған сорапты станциялардың құрамына 1,2 және 3-ші ЦНС 150*150 ... ... және ... ... ... бір сорап кіреді. Блокты шоғырланған сорапты стнацияларын өздерінің жетпеушіліктері бар. Сорапты жөндеген кезде және оны жіктеген ... ... ... алуды жақсы қадағалау керек. Осындай жетіспеушіліктерге қарамасақ қабат қысымын ұстау жүйесін жасақтау кезіндегі монтаждық жұмыстардың мерзімін азайтады, қабаттың қысымын ... жол ... ... кезде шоғырланған сорапты станция және блокты шоғырланған сорапты станциялар қабат қысымын ұстау ... ... ... объекті болып есептеледі. Олар практика жұзінде кейбір элементтерін периодтық тексеруден кейін қадағалаусыз жұмыс жасайды. Қабатқа айдалатын тығыз сулардың ... баға беру ... ... ... ... ... ... табиғи сулардың құрамында темір әртүрлі жаідайда кездеседі. ... ... ... ... ... ... мг/м ... керек. Қондырғының үздіксіз жұмыс жасауын реттеу үшін екінші су алатын скважина суға пайдалануға беріледі. Бірақта барлық су алатын ... ... ... ... ... ... ... етуіне байланысты жұмыс аяғына дейін жасалған жоқ. Айдау қондырғылары төменгі комуникациялы болады. ЦНС 150-390 2-1 ... ... ... оның суды ... 8640 ... Үш ... ... тұратын тазалау құралы оның суды өндіру 3000 м3/тәулік. Арынды ... су ... ... 3000 метр болады. Арынды суды бөлетін құбырдың ұзындығы 4000 ... ... ... ... 14,300 ... ... Айдау қондырғыларының техникалық жағдайы келесідегідей болады. Айдау құбырларының ұзындықтары сол күйінде ... ... ... станциясы айдау ұңғымаларын жалғайтын құбыр өте үлкен қысымда жұмыс жасайды, оның ... 25 ... ... ... бұл ... димметрі 0,089 және 0,102 метрге дейін болады, және олар тереңге орналастырылады. Сұйықтың шығыны шоғырлану сорап станциясының ішіне орналастырылған жоғарғы ... ... ... ... ... ... Әр бір ұңғымаға кететін судың шығыны және айдау қысымы бір қалыпты болғандықтан бұл ... жиі ... Аяп, ... және ... ... ... жасақталады. Қазіргі кезде қабаттың қысымын ұстауға арналған тепкіш ... ... ... сораптардың кейбір техникалық көрсеткіштері төмендейді:
ЦНС-180х100, Z=8 Q= 150м3/с Р 10.0Мпа
ЦНС-180х125,Z=10 Р=12,5 МПа
ЦНС-180х150, Z=12 Р= 15,0 МПа
ЦНС - ... Z=14 Р= 17,0 ... - ... Z=16 Р= 20,0 ... ... м
ұзындығы-1,5
биіктігі-1,5
салмағы-4-5,5 м
1.1 Полимердің судағы ... ... ... ... ... ... процесін сумен ерітетін жеткілікті жоғары молекулярлы полимерін қолдану арқылы жақсартуға болады. ... ... ... судың қозғалғыштығын күрт төмендетеді. Тәжірибелер көрсеткендей суланған қабаттардан мұнайдың қалдықтарын полимердің судағы ... жуу, ... ... ... ... 2,5-3 ... жетеді. Мұнай кен орындарын игеру процесі кезінде полимердің судағы ерітінділерін айдайтын болсақ, скважиналарды орналастыру жүйесі және технологиялары аз өзгертілуі арқылы іске ... ... ... ... 0,05-0,1 ... және айдалатын судың көлеміне қажетті өзгерістер енгізбейді, скважиналар торының ... ... шек ... ... су ... скважиналардың тек мұнайлылық нұсқасының ішіне орналасады, ал ерітінді қабаттың таза ... ... ... ... су айдаудың жоғары тиімділігі қуысты ортада өзін вискозиметрге ... ... ... тұтқырлықта сияқты сезіне алатын ПАА ерітінділердің спецификалық қасиеттермен ... Сол үшін ... ... ... үшін ерітіндідегі полимердің шамалы концентрациясы қажет болады. Бұл құбылыс ерітінділер ағымының ньютондық емес сипатымен және ... ... ... ... ... етіледі. Полимердің ерітінділердің және қуысты ортаның қасиеттеріне байланысты әртүрлі типтегі ағымдардың пайда болуы мүмкін: ньютондық, ... ... ... ... ... ... реологиялық қасиеттері полимерлі су айдаудың елеулі әсерін тигізеді. ПАА қолданып су айдаудың басқа бір қажет ерекшелігі полимерлердің ... ... ... ... ... ... табылады. Қарсыласу факторының қалдық мөлшері әртекті қабаттан мұнайды толығымен ... ... ... ... және ... ... ... адсорбцияның ізділігі болып табылады. Адсорбцияның мөлшері салыстырмалы көп емес ... ... ... ... ... ... мүмкін. Полимерлі су айдауды қолдану үшін альбсеномен қабатының суын пайдалану ұсынылды. Альб суының құрамында темірдің көп ... және ол ... ... ... ... ... өтуі, оның фильтрлеуіне ықпалын тигізеді. Бұдан бөлек альб суының минерализациясының ... ... ... ... реологиялық қасиеттерін біршама төмендетеді, осылай ерітіндідегі полимердің концентрациясын арттыруға ... ... ... ... ... үшін ең маңызды технологиялық қосылғыш болып хром ацетаты табылады.
Геология-фильтрациялық қасиеттері бойынша Арысқұм кен ... ... ... ... ... ... - 22%) ... моделінде мұнайды су және оған арнайы ингибиторлар қосу арқылы ығыстыру коэффициенттері тәжірибе жүргізу арқылы анықталды. Төмендегі кестеде осы тәжірибенің нәтижелері ... ... және оған ... ... қосу ... мұнайды ығыстыру

Көрсеткіштер атауы
Көрсеткіштер мәні, %
1
Ығыстыру коэффициенті, %
- сумен
35,5
- БАЗ ерітіндісі арқылы
37,713
Қосымша ығыстырылған мұнай, %
1,95
2
- Судағы ... ... ... ... ... ... %
11,72
3
- Алдымен БАЗ, одан кейін полимерлік қоспалар ... ... ... мұнай, %
13,447
4
- алдымен полимерлік қоспалар, одан кейін БАЗ ерітіндісі арқылы
55,292
Қосымша ығыстырылған ... ... ... ... ... ... бойынша сумен бірге алдымен полимерлік қоспалар, одан кейін БАЗ ерітіндісі арқылы қабат моделінен ... ... ... ... ... Яғни осы ... қолдану арқылы қабаттағы мұнайды ығыстыру коэффициентін - 55,292% дейін көтеруге болады.
Өнімді қабатқа ... ... ... ... игеру жүйесіне сәйкес жүргізілуі тиіс, ал оған қажет орналастыруды іске ... үшін ... ... ... ... және ... сәйкес жоба бойынша орындалуы тиіс. Полимерлі су айдауды қолдану үшін кәсіпшілікті орналастыру кезінде кәдімгі су ... ... ... ... қосымша полимер ерітіндісін дайындайтын қондырғы және дайын болған кезде оны су айдау ... ... ... Бұл ... блокты шоғырланған сорапты станцияның жанында жасақталады. Полимерлерді еріту үшін әртүрлі қондырғылар қолданылады. Олардың құрылысы ... ... ... ... ... ... уақытта өндірістік тәжірибе жұмыстарын жүргізу кезінде 8 пайыздық ПАА гелі қолданылу жоспарлануда.
Су айдау ... ... ... ... ... және ... қабат қысымын және динамикалық деңгейді мұқият бақылауды іске ... ... ... ... ... су айдау Қаламқас кен орнының экспериментальды учаскелерінде іске ... ... ... ... ... ... бойынша жобалау үшін негіз бола алады. Әртүрлі ... ... ... ... ... ... жұмыстарының мәліметтерін негізге ала отырып қорытынды жасалады. Сол үшін ондай игеру қатаң бақылау және ... ... ... Осы ... ... ... ... игеру учаскесіне ешқандай өзгертулер жасамауы керек. Бір мағыналы интерпретация үшін кәсіпшілік зерттеу нәтижелері ... ... ... ... Полимерлерді қолданып мұнай кен орындарын игеру кезінде қолданылатын техника жабдықтар.
Полимерлер мен полимерлі материалдарды ... мен ... ... ... ... мен практикасының қазіргі заманғы мәселелері: пластмассалар, эластомерлер, жабындылар және талшықтар. Пластмассалар - ... мен ... ... ... ... ... экологиялық таза және тасымалдаудың экономикалық тиімді көліктерінде, полимерлі электроникада және медицинада даярлау үшін ... ... ... ... ... ... мен дамудың негізгі бағыттары. Жаңа полимерлі композициялық материалдарды өндірудің жаңа ... ... және ... ... процестерін құру және игеру. Полимерлі материалдар мен жоғары эффективті технологиялық процестерді дамыу және ғылыми негіздерін жетілдіру. ... мен оның ... ... ... үшін арналған шикізаттардың негізгі түрлері мен көздері. ... ... ... ... даму ... ... - көп компонентті жүйе. Полимерлеу реакциясымен алынатын полимерлер негізіндегі пластикалық массалар. ... ... ... ... Газды фазада, массада, суспензияда және эмульсияда, органикалық еріткіш ортасында, қатты фазада полимерлеу жүргізу. Осы әдістердің сипаттамасы.
Қанықпағаен ... ... ... ... ... және ... ... жоғары мен төмен тығыздықты полиэтилен алу. Технологиялық процестердің ерекшеліктері, оның өндірісі, полиэтилен ... ... ... ... ... ... ... Қасиеттердің алу әдістеріне тәуелділігі. Полиэтиленді қолдану. Полипропилен. Полипропилен өндірісінің даму қарқыны. Полимер ... ... ... ... ... тигізетін факторлар. Катализаторлы комплекс құрамы және оның ролі. Полипропилен қасиеттері мен қолданысы.
Полистирол. Полистиролдың молекулалы массасы ... мен ... ... ... ... ... әсері. Әр түрлі әдістермен алынған полистирол қасиеттері.
Пенополистирол. Пенополистиролды сығу және сығуусіз әдіспен алу. Осы әдістердің ... ... ... және оларды қолдану аймақтары.
Стиролдың сополимерлері. Алу әдістері, қасиеттері және қолданысы.
Галогенөндірістік шекті емес ... ... ... ... ... ... даму ... ПВХ өндірісін алуға арналған бастапқы шикізат. Оны алу әдістерінің салыстырмалы бағасы. ПВХ - ны ... ... ... ... эмульсия немесе суспензияда полимерлеу арқылы өндіру. Периодты және үздіксіз әдістер. Полимер қасиеттері мен қолданысы.
ПВХ негізіндегі пластикалық массалар. Винипласт және ... ... пен ... ... ПВХ ... өнімдер. Алу және қолдану әдістері. Тұрақтандыру және тұрақтандырғыштар. ... ... ... ... ... Алу ... ... және олардың қолданылуы.
Политетрафторэтилен (фторопласт-4).
Полиакрилаттар сипаттамасы. Полиакрилаттар өндірісіне арналған бастапқы шикізат пен мономерлер. Акрилді қышқылдардың полимеризациясы. Блоктағы акрилді және ... ... ... полимеризациясы.
Органикалық шыныға қойылатын талаптар. Полиакрилаттар қасиеттері мен қолданылу аймақтары.
Полиакрилонитрил. Полиакрилонитрилді алудың техникалық әдістері. Әр түрлі әдістермен ... тұз ... ... ... алынған полиакрилонитрил қасиеті. Полиакрилонитрилді пайдалану.
Поликонденсация реакциясымен алынатын полимерлер негізіндегі пластикалық массалар. ... ... ... ... ... және ... емес поликонденсация, осы екі процестердің сипаттамалы ерекшеліктері.
Фенолды-альдегидті полимерлер. ... мен ... ... ... ... Фенолформальдегидті олигомерлер мен полимерлер өндірісінің даму тарихы. Фенолальдегидті полимерлер өндірісіне арналған бастапқы шикізат. Фенолальдегидті полимерлер синтезі ... ... ... және ... олигомерлердің пайда болу механизмі. Периодты және үздіксіз процестер. ... және ... ... мен ... ... Фенол мен формальдегид гомологтары негізіндегі полимерлерді алу ерекшеліктері.
Фенолдар мен ... ... ... ... ... ... полимерлер. Алу жолдары, қасиеттері және қолдану аймағы.
Пластикалық массалар. ... ... мен ... ... негізіндегі пластикалық массалар. Композициялардағы байланыстырғыш ролі. Толықтырғыш түрлері ( ұнтақ тәрізді, талшықты, жапырақты). Пресс-ұнтақтарды өндіру ерекшеліктері. Талшықтар. ... ... ... және ... ... пластиктер. Қабатты пластиктер түрлері. Өндіру технологиясының ерекшеліктері, қасиеттері және қолданысы. Көпіршікті- және ... ... ... технологиясы мен қасиеттері.
Амидоальдегидті полимерлер. Амидоальдегидті полимерлер сипаттамасы. Аминопласттар өндірісінің даму тарихы. Амидоальдегидті полимерлерді ... ... ... ... ... және ... полимерлерді синтездеу процесінің ерекшеліктері. Олигомерлер мен полимерлердің пайда болу процесінің механизмі.
Аминпластардың қасиеттерi мен қолданылу ... ... Осы топ ... ... ... полиэфирлердi алудың бастапқы шикi заты. Күрделi полиэфирлер түзiлудiң ... ... ... Бастапқы шикi зат. Полиэтилен-терефталат өндiрiсi технологиясының ерекшелiктерi. Полиэтилентерефталаттың ... және ... ... Бастапқы шикi зат. Поликарбонаттарды алу әдiстерi. Поликарбонаттарды әртүрлi әдiстермен өндiру. Поликарбонаттардың қасиеттерi және ... ... ... ... ... ... шикi зат. ... ангидридi мен полиатомды спирттер негiзiндегi полимерлер (полиэфирмалеинаттар). Қасиеттерi мен қолданылуы. Қанықпаған ... ... ... пластиктер, көбiктi және қуысты пластар, желiмдейтiн композициялар. Оларды өндiрудiң технологиялық процестерiнiң негiзгi сатылары.
Эпоксидтi полимерлер. Полиэпоксидтi ... ... ... шикi зат. Эпоксиолигомерлердiң аминдермен, қышқылдардың ангидридтерiмен, ионды типтi қатайтқыштармен және т.б. қатаюы. Эпоксидтi ... ... ... ... ... олигомерлер және полимерлермен модификациялау.
Эпоксидтi полимерлер негiзiндегi шыны ... құю ... ... ... және ... пластар, ұялы пластар. Эпоксидтi олигомерлер мен полимерлердiң қасиеттерi және қолданылуы.
Полиамидтер. Полиамидтердiң сипаттамасы.
Поликапроамид (полиамид-6). Бастапқы шикi зат. ... ... ... ... ... ... Капролактамды алудың техникалық әдiстерi. -капролактамды гидролитикалық полимерлеу. ... ... ...
Капрон мен капролонның қасиеттерi, қолданылу аумағы.
Полигексаметиленадинамид (полиамид-6,6; анид). Бастапқы шикi зат. ... ... АГ ... алу. АГ ... поликонденсациясы. АС тұздарынан алынған полиамид (полиамид-6,10).
Полиимидтер. Полиимидтердiң сипаттамасы. Бастапқы өнiмдерi. Полимидтер өндiрiсi, қасиеттерi мен ... ... ... Осы топ полимерлерiнiң сипаттамасы. Фуранды полимерлердi алуға арналған бастапқы шикi зат. Фурфурол негізіндегі олигомерлер ... ... ... мен ... ... ... ... бөлімі
1.1 Полимерлі су айдау іске асыру кезінде игеруді бақылау қабатты және ... ... су ... ... ... және ... жұмыс істеуін бақылау кәдімгі су айдаудағы әдістер сияқты атқарылады. Бірақ қойылатын талаптардың жоғғары болуына байланысты өлшеу ... ... ... үшін ... ... жөн. ... ... айдау алдында төмендегі шаралар орындалуы қажет:
* Су айдау скважиналардың оқпанын қоқыстардан парафиннен және аяқ жағында воронкасы бар жаңа НКТ ... ... Су ... ... ... ... сызып түсіру керек және егер мүмкін болса пайдалану скважиналарында қимасын түсіру керек
* ... және ... ... ... ... жүргізу керек.
Су айдау скважиналардың қабылдағыштығын пайдалану скважиналардың ... және ... ... ... және ... деңгейде мұқият бақылауды іске асыру керек. Қазіргі уақытта полимерлі су айдау Қаламқас кен ... ... ... іске ... ... игеру нәтижелері Құмкөл кеніші бойынша жобалау үшін негіз бола алады. Әртүрлі геолого-кәсіпшілік шарттарда рентабельді ... ... ... ... ... ... ала отырып қорытынды жасалады. Сол үшін ондай игеру қатаң бақылау және реттеу жасалып ... Осы ... ... ... ... игеру учаскесіне ешқандай өзгертулер жасамауы керек. Бірақ мағыналы интерпретация үшін ... ... ... ... мықты болуы қажет.
1.2 Реагент қоюлатқыштарды ... және ... ... ... ... техникалық тааптарға сәйкес олар ақ ұсақ диспресті ұнтақ, ... ... 0,1-0,25 мм ... ... ... полиэтилен төсеніші бар қағаз немес мата қапшықтарға 35 кг аспай салынуы керек. Оны ... ... ... ... болады. Оның сақталу мерзімі 30С кезінде 6 айдан аспауы керек. Осы кезде оған ылғал тигізбеу керек, әйтпесе полимерлі әрі қарай ... ... ... ... ... ... ... тәрізді ПАА-ны сақтау үшін төбесі жабылған алаң болса болғаны. ПАА гелін пайдалану кезінде жылуы бар ... салу ... ПАА ... ... ... ... жүріп тұруы үшін қойма салу керек. ПАА ерітіндісін дайындау процесі үздіксіз жүріп тұру үшін қойма құрылысын салу жоспарларда онда ... ... ... қоры ... ... қажет УПТО және КО қоймаларына реагенттер теміржол транспортымен жеткізілгендіктен түсіру кезінде бір ... ... ... жол ... салу ... ... Реагенттер УПТО және КО қоймаларынан полимер ертінділерін дайындау қондырғыларына дейін автомобиль транспортымен жеткізілуі керек. Сол үшін рельс алаңы және ... ... ... қабылдау үшін алаңы оларды тиеп және түсіру үшін ыңғайлы етіп жасалуы қажет.
+ Полимерлерді ... ... ... кезіндегі есебі.
rk =283м
h=20,08м
So=0,24
m=0,28
un=18,6мПа·с
C=0,25
ɡ=117 м3/тәулік
ПАА ерітіндіні айдаған кезде оның концентрациясына ... су ... ... ... ... ... болады:
uв.ф=uв(1+0,93·103С+0,74·106С2) ... ... ...
uв - 1мПа*с
Қалдық мұнайдың мөлшері (2)
Sност = Sност (1-100c)3
Sност - мұнайды сумен ығыстыру кезіндегі қалдық ... ... ... ... (Генри сорбциялау изотермасы) ПАА мұнайды ерімейді және кезекті ортаның қаңқасымен сорбацияланады. Формуласы келесі түрде жазамыз а(C)=αC; (3) ... ... ... ... ... ПАА ... мұнаймен ығыстырудағы күнделікті және соңғы мұнай бергіштікті кенішті игеру уақыты және табылған мұнайдың жалпы көлемін анықтау ... ... ... rk =283 м ... ... ... ... алғанда ПАА концентрациясы фронты іріктеу жолына жақындаған кезде процессті аяқталған деп есептейміз. Сұйықтардың ... ... ... ... Берілген есепті шығару үшін алдымен су фазасына ағымның ... ... және ... тегі ... ... БАЗ ... анықтамасын келтіреміз. Қабаттың элементар көлемін белгілейміз.
ⵠV=2mh0rⵠr
Және ⵠt уақыт аралығында су фазасының кқлем баланысын қарастырамыз. Сол уақытта су фазасының ... ... ағып ... ... тең ...
Сол уақытта су фазасының мөлшері элементтен ағып тұрса,
ɡв|r∆t=ɡf(S,c)|r∆t ∆t ... ... ... ... ... солардың аралығындағы айырмасы су фазасына мөлшеріне тең
[ɡf(S,C)|r-ɡf(S,C)|r+∆r]∆t=m∆V[S(r,t+∆t)-S(r,t)]
∆V және ∆r∆t екі ... ... ... мәндерін қойсақ
[qfS,Cr-qfS,Cr+∆r]∆r=2mPIhr[Sr,t+∆t-S(r,t)]∆t
формуласын табамыз.
∆r және ∆t шамаларын нольге ұмтыла отырып және ɡ(r)=ɡ (r+∆r) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... баланстың қатынасын жазамыз. ПАА ерітінді мөлшері уақыт ішіндегі көлем элементіне түскенде келесі формуланы көрсетеді.
ɡвC/r∆t
Бұл ... ... ... ... ... ... яғни басқаша айтқанда мұнай фазасы жылжымайды.
mdSdtSC+αC+12PIhrddr(qbc)
qb=qf(SC) шамасын ескере отырып біржолата келесі түрде жазамыз:
mddtSC+αC+q2PIhr ... ... ... ... ... және ... шекара жағдайындағы S-су фазаның жаралу қанықққандығын және де қай уақыт кезеңінде де қабат ішіндегі С концентрациясын анықтаймыз, яғни ... ... ... ... ... айтамыз. Теңдеулерде есеп шартының сәйкестігіне байланысты бастапқы және шеткі жағдайларды тұжырымдаймыз. Бастапқы моментінде уақыт t=0 шамасында ... ... ... және ... ... су бар. ... ... ... ... ... ... скважинасынан өтетін rc радиус арқылы ПАА су ... С0 ... ... ... жұмысы іске асырылады.
S(rc ,t)=1-S*ност(C0)=S0; ... ... кен ... мұнайлылығының ауданы Sм=54,7х106м2 болғанда ұңғымаларды тоғыз нүкте үлгісімен орналастырып (3 сур.) игеру жобаланған. Бұнда өндіретін ұңғымаларының ара ... 500 ... ... ... ... ... қалыңдық h0=11,5 метр
Ұңғымаларды тоғыз нүкте үлгісімен орналастыру :
1-Су айдау ұңғымасы
2-Өндіру ұңғымасы
Өткізгіштік ... ... ... m=0,2, алғашқы байланысқан су қаныққандық Sсу=0,2 . Қабат жағдайында мұнаймен судың тұтқырлығы: м=1,6МПа х с, су =0,8 Мпа х ... және ... ... ... ... ... ... коэффициенті =0,58, радиусы rөс=0,01м, rа.с=0,1м.
Тоғыз нүкте үлгісінде үш су ... ... бір ... ... ... Кен ... ... келесі көрсеткіштерінің өзгерісін есептеуіміз керек.
* Мұнай, өнімінің сулануы және игеру жүйесінде бір элементтің тәуліктік мұнай бергіштігі.
* Мұнай өнімі, өнімнің сулануы және ... кен орны ... ... мұнай бергіштігін анықтау.
Qмө=Qс.а
H=h2х h00,8х11,5 =9,2 метр
Нұсқаның радиусын анықтаймыз
Sпайд ==649519.05 м2
Rнұсқа==454.81 м2
0.01х0=Zф2х(1,5-1,5 Sон-1,5св)
0,01х1,6=Z ф2х1,085- Zф3
Zф3- Zф2х1,085+0,016=0
У1= Zф3; У2= Zф2х1,085-0,016
Бұдан Zф-ті график тәсілімен ... ... ... су және ... ... ... берілген формула бойынша мұнай мен судың күнделікті шығымын есептейді. Көрсетілген тәсілмен табылған ... 4 ... ... ... ... мына формуламен табамыз
R*=C/t
Бұдан кейін:
1
Анықтамалықтан Ф мәндерін табамыз
t.жыл
1
3.3624
0.9991
0.2083
0.09
1.383
2
2.207
0.9731
0.4712
0.19
1.743
3
1.531
0.8740
0.6536
0.35
4.787
4
1.052
0.7063
0.782
0.45
1.942
5
0.680
0.5035
0.8712
0.53
8.498
Бұдан кейін өнімнің сулануына байланысты график (4-сурет) тұрғызамыщз элементтің уақыт бойынша ... ... ... ... ... ... қабаттардан мұнайдың қалдықтарын полимердің судағы ерітінділерімен жуу, ығыстыру коэффициентін шамаен орташа 2,5-3% ... ... ... ... ... ... полимердің судағы ерітінділерін айдайтын болсақ скважиналарды орналастыру жүйесі және технологиялары аз өзгертілуі арқылы іске асырылады. Айдалатын судың құрамында 0,05-0,1% және ... ... ... қажетті өзгерістер енгізбейді, скважиналар торының тығыздығына ешқандай шек ... ... та су ... ... тек ... ... ішіне орналасады, ал ерітінді қабаттың таза мұнай бөлігіне айналады. Полимерлі су айдаудың жоғары тиімділігі қуысты ортада өзін вискозиметрге ... ... ... ... ... ... алатын ПАА ерітінділердің спецификалық қасиеттерімен анықталады. Сол үшін ... ... ... үшін ... ... ... ... қажет болады. Бұл құбылыс ерітінділер ағымының ньютондық емес сипатымен және қуысты ортада полимердің адсорбциясымен қамтамасыз ... ... ... және қуысты ортаның қасиеттеріне байланысты әртүрлі типтегі ағымдары пайда ... ... ... ... немесе олардың комбинациясы. Полимерлік жүйенің реологиялық қасиеттері полимерлі су айдаудың елеулі әсерін тигізеді. ПАА қолданып су айдаудың басқа бір ... ... ... ... айдалатын судың қозғалғыштығын төмендету болып табылады. Қарсыласу факторының қалдық мөлшері әртекті қабатты мұнайды толығымен ығыстыруға шешуші ықпалын ... және ... ... ... ... ... болып табылады. Адсорбцияның мөлшері салыстырмалы көп емес кезінде судың қозғалғыштығын төмендету анағұрлым болуы мүмкін. Полимерлі су айдауды қолдану үшін альбсеномен ... суын ... ... Альб ... ... темірдің көп болуы және ол ауамен түйіскен кезде тотықтану формасына өтуі, оның ... ... ... ... ... альб ... минерализациясының жоғары болуы, полимер ерітінділерінің реологиялық қасиеттерін біршама төмендетеді. Осылай ерітіндідегі полимердің концентрациясын арттыруға қажеттіліктерін болдырады. Жапонияда шығарылатын ... және ... ... ... ... ... ... ұсынылады. Полимерлі ертіндінің модификациясы үшін ең мағызды технологиялық қосылғыш болып хром ацетаты болып табылады.
Қолданылған ... и ... ... ... ... прогиба и Северного Улытау'' Алматы. Наука КазССР 1984г.2. Жолтаев Г.Ж, ... И.И, ... П.Т ... ... для составления дипломного проекта'' Алматы КазПТИ, 1990. 3. Желтов Ю.П ''Разработка ... ... М. ... 1986г4. ... ... по проектированию разработку и эксплуатаций нефтяных месторождений'' М. ... 19835. ... ... и ... нефтегазодобывающими предприятиями'' М. Недра 1987г.
6. Гафаров Ш.А. Экспериментально-лабораторное обоснование и ... ... ... в ... ... ... коллектора // Нефтегазовое дело. - 2007.
7. Грунвальд А.В. Использование метанола в газовой промышленности в качестве ингибитора ... и ... его ... в ... до 2030 г., ... // Нефтегазовое дело>>. - 2007 Рябов В.Д.Химия нефти и газа. - М.: РГУ НиГ им. ... ... ... ... ... переработки нефти и газа.Уфа Гилем, 2002. - 672 с.
9. ... С.В., ... Н.Г., ... С.А. ... и технология нефти и газа. М.: ФОРУМ-ИНФРА-М, 2007. 399 ... ... А.К. ... первичной переработки нефти и природного газа: Учебное пособие для вузов. 2-е изд. М.: Химия, 2001. 586 с.
11. Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. ... ... ... ... и ... аспекты. М.: Техника: ООО , 2001. 381 с.
12. ... Н.К. ... ... и ... ... т. 1-5. ... ... 2001. - 2000 с.
13. Абрамов Н.Н. Водоснабжение. - М.:Стройиздат, ... ... Г.И. ... очистки природных вод. - М.: Стройиздат, 1988, -479с.
15. ... Л. А., ... П. П. ... ... природных вод. - Киев,Вища школа, 1986.-352с.
16. ... СВ., ... Я.А., ... Ю.М., ... В.И. Водоотведение и очистка сточных вод. - М.: ... ... ... С. В. Воронов Ю.В. Водоотведение и очистка сточных вод,- М.: ... 2ОО2, ... ... М.Г. Водоснабжение. - Вологда-Москва, 2001.
19. Николадзе Г.И., Сомов М.А. Водоснабжение. - М.: Стройиздат, 1995.
20. Жумагулов Н.Ж. ... ... - ... ... ... ... Ю.М. и др. ... расчета канализационных сооружений.- М: Стройиздат, 1987.
22. Материалы с сайта http://subscribe.ru/catalog/hind.chem.neftegaz

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 23 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 100 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Айранкөл кен орны45 бет
Арысқұм кен орнының мұнай өндіру ұңғымаларының түп аумағына әсер ету әдістерін талдау76 бет
Гамма теңіз кен орны80 бет
Октябрьск мұнай кен орны89 бет
Қарашығанақ кен орнында ұңғының оптималды режимін орнату мен жабдығын таңдау97 бет
Қарашығанақ мұнай-газ конденсат кен орны50 бет
Құмкөл кен орнының жағдайында өндіретін ұңғылар жұмысын қиындататын негізгі аспектілер40 бет
Қарашығанақ мұнай - газ кен орнының атмоcфералық ауа жағдайы45 бет
Қарағанды қаласындағы Қарағайлы карьері64 бет
Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау60 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь