Ресей Федерациясындағы муниципалды баскарудың дамуы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4

1 МУНИЦИПАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ... ... ... ...
1.1 Муниципалды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері ... ... ... ... ... ...
1.2 Жергілікті өзін.өзі басқару теориялары мен модельдері ... ... ... ... ... ... ... ...

2 РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ МУНИЦИПАЛДЫ БАСҚАРУДЫҢ ҚАЛЫПТАСУ ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ ЕТУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Қазіргі таңда жергілікті өзін.өзі басқарудың әрекет ету ерекшеліктерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Жекелеген аймақтағы жергілікті өзін.өзі басқару ұйымдастырылу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

3 РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ МУНИЦИПАЛДЫ БАСҚАРУЫНЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ

Қазіргі уақытта муниципалды басқаруды жетілдіру демографияның, әлеуметтік-экономикалық, саяси-қоғамдық және құқықтық саласының даму тенденциясынан бөлек қарастыруға мүмкін емес. Ресей қоғамындағы муниципалды тәжірбиеге әсер ететін факторлар, ол орналастыру жүйесінің қарқынды өзгерiсi, орталықтандыру мен орталықсыздардыру тенденцияларының қарама-қайшылығы, Ресейдің қазіргі замаңғы құқықтық жүйесінің құрылуының аяқталуы. Ресей Федерациясындағы жүргізіліп жатқан муниципалды реформасы жергілікті өзін-өзі басқарудың қоғамдық трендына қарама-қайшылықтар байқалды. Ресейдің муниципалды жүйесін әрі қарай дамуы үшін жоғарыдағы айтылған тенденциялардың өзектілігін ескеру қажет.
Қазіргі Ресейдің ұлттық, саяси және әлеуметтік саласындағы қоғамдық өмірдің қарама-қайшылықтары мен мәселелері Ресей Федерациясының дамуын тежейді және мемлекеттің тұтастығын бұзады. Ресей мемлекетін сақтап қалу мен тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеру үшін сыртқы тұрақтандырушы фактор ретінде тұрғындардың өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін-өзі басқару деңгейін көтеру қажет. Өзін-өзі басқару әр индивиттің басқару процесіне қатысу формасын білдіреді. Бұл басқару арқылы территориалды құрылымдағы тұрғындардың қызығушылығын бағыттау мен іске асыруға, әлеуметтік-мәдени және әлеуметтік-тұрмыстық қажеттіліктерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді.
Демократиялық мемлекеттің негізгі міндеті азаматтрадың құқықтары мен бостандықтарын қамтамасыз ету үшін қолайлы жағдай құру. Мемлекеттік құрылым негізінде билік пен басқарудың қолайлы жағдайын жасау арқылы, қайылған міндетті нәтижелі ұйымдастыру арқасында жүзеге асрылады.
Орталықтандырылған құралдар мен ресурстарды қатыстыру арқылы жалпы мемлекеттік деңгейде ғана шешілетін мәселелер бар. Осындай мәселелерге мыналарды жатқызуға болады: территорияның тұтастығын сақтау, біріңғай құқықтық базасын қалыптастыру, сыртқы экономикалық және сыртқы саяси саласындағы мемлекеттік саясатын ұйымдастыру және жүзеге асыру,
әлеуметтік қорғау және т.б.
Бірақ көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру, тұрғындардың өмір сүру деңгейін қамтамасыз ету жалпы мемлекетте іске аспайды. Бұл белгілі бір нақты қалыптасқан территориядағы азаматтар тұратын муниципалды құрылымдарда жүзеге асырылады. Нақ осы жерде мемлекетпен кепілдендірілген құқықтар мен бостандықтарды жүзеге асырудың шарттары құралады.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметтерінің сапасына, қалыптасудың қағидаларына, өкілеттіктердің ерекшеліктері мен қызметтерді жүзеге асырылуына байланысты Ресей Федерациясының азаматтарының конституционалдық құқықтарына байланысты.
Соңғы уақытта Ресей Федерациясының Президенті Путин В.В. қоғамдық басқару мәселесіне үлкен назар аударып отыр. Қоғамдық басқарудың негізгі мәселесі ретінде қабылданған шешімдер өмірде нақты түрде жүзеге асыралмауында деп қарастырды. Одан шығудың жолы ретінде, әр түрлі деңгейдегі басқарудың нақты функцияларын, олардың ерекшеліктері мен әрекет ету зоналарын, тұрғындардың өмір сапасын жоғарлатуы үшін әрекет жасау керек. Осы сұрақты шешуде бәрі маңызды: федералды басқару да, аудандық басқару да, бірақ жергілікті немесе муниципалды басқарудың орны ерекше.
Курстық жұмыстың мақсаты - Ресей Федерациясындағы муниципалды басқарудың қалыптасуы мен даму барысын талдап, жетілдіру жолдарын ұсыну.
Жоғарыда көрсетілген мақсатқа сәйкес курстық жұмысты жазу барысында мынадай міндеттерді шешу қажеттілігі туындайды:
- муниципалды басқарудың мәнін ашу;
- муниципалды басқарудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау;
- жергілікті өзін-өзі басқару теориялары мен модельдеріне шолу жасау;
- қазіргі таңда жергілікті өзін-өзі басқарудың әрекет ету ерекшеліктерін көрсету;
- жекелеген аймақтағы жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдастырылу ерекшеліктерін талдау.
Курстық жұмыстың зерттеу объектісі болып Ресей Федерациясының муниципалды басқару органдары табылады.
Курстық жұмысты жазу барысында әдістемелік негіз ретінде Ресей Федерациясының Конституциясы, нормативтік құқықтық актілері, «Ресей Федерациясының жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың жалпы қағидалары туралы» федералды заңы, «РФ-ның жергілікті өзін-өзі басқару туралы» федералды заңы, «Мәскеу қаласының территориалды бөлінуі туралы» заң, периодикалық басылымдар қолданылды.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Кутафин О.Е., Фадеев .В.И. Муниципальное право Российской Федерации. М., 1997
2 Бабун Р. Современные проблемы местного самоуправления / Муниципальная власть, 2008, №4. С. 52
3 Бабун Р.В. Хозяйственная деятельность муниципалитетов и состав муниципального имущества // Муниципальная экономика, 2009. - №3. – С. 46-52.
4 Местное самоуправление в России. — М.: «Грамота»,
5 Закон СССР «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР», принятый 9 апреля 1990 года и Закон РСФСР от 6 июля 1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР».
6 Козлов Ю.М. Исполнительная власть: муниципальный уровень/ Вестник МГУ, серия “Право”, № 2, 1993
7 Итоги реализации Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2007 году. М., Министерство регионального развития Российской Федерации, 2007. С.23-25.
8 Стародубровская И., Славгородская М., Миронова Н. Муниципальная реформа в 2003 году. М., 2008.Черкасов А.И. Сравнительное местное управление: теория и практика. М., 1998
9 Конституция Российской Федерации. — М.: Новая школа, 1995
10 Гражданский кодекс Российской Федерации. — М.: Юридич. лит., 1996
11 Закон «О территориальном делении города Москвы»
12 Устав города Москвы // Вестник мэрии Москвы, август 1995
13 Проблемы и перспективы муниципальной реформы Российской Федерации / Доклад Института экономики РАН и Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации / Рук. авт. коллектива С.Д. Валентей, Т.Я. Хабриева. М., 2008. С.100.
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |4 ... ... | |
| | |
|1 ... БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ............... | ... ... ... ... ... мен | ... | ... ... ... ... теориялары мен | ... | |
| | |
|2 ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ӘРЕКЕТ ЕТУ | |
|ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ............................................................| ... | ... ... ... ... өзін-өзі басқарудың әрекет ету | ... | ... ... | ... ... ... ... ... басқару ұйымдастырылу | |
|ерекшеліктері............................................................| |
|................................................ | |
| | |
|3 ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ | ... ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... | ... | ... ... муниципалды басқаруды жетілдіру ... ... және ... ... ... ... ... мүмкін емес. Ресей қоғамындағы муниципалды
тәжірбиеге әсер ететін факторлар, ол орналастыру ... ... ... мен ... ... қарама-
қайшылығы, Ресейдің қазіргі замаңғы құқықтық жүйесінің құрылуының аяқталуы.
Ресей Федерациясындағы жүргізіліп жатқан муниципалды ... ... ... ... ... ... ... муниципалды жүйесін әрі қарай ... үшін ... ... ... ... қажет.
Қазіргі Ресейдің ұлттық, саяси және әлеуметтік саласындағы қоғамдық
өмірдің ... мен ... ... ... ... және ... тұтастығын бұзады. Ресей мемлекетін сақтап қалу
мен тұрғындардың өмір сүру ... ... үшін ... ... ... ... өзін-өзі ұйымдастыру мен өзін-өзі басқару
деңгейін көтеру ... ... ... әр ... ... ... формасын білдіреді. Бұл басқару арқылы территориалды құрылымдағы
тұрғындардың қызығушылығын ... мен іске ... ... ... ... ... мүмкіндік
береді.
Демократиялық мемлекеттің негізгі міндеті азаматтрадың құқықтары ... ... ету үшін ... жағдай құру. Мемлекеттік құрылым
негізінде билік пен басқарудың қолайлы ... ... ... ... нәтижелі ұйымдастыру арқасында жүзеге асрылады.
Орталықтандырылған құралдар мен ресурстарды қатыстыру арқылы жалпы
мемлекеттік деңгейде ғана ... ... бар. ... ... ... болады: территорияның тұтастығын сақтау, ... ... ... ... ... және ... саяси
саласындағы мемлекеттік саясатын ұйымдастыру және жүзеге асыру,
әлеуметтік қорғау және ... ... ... ... ... ... өмір ... қамтамасыз ету жалпы мемлекетте іске аспайды. Бұл белгілі ... ... ... ... ... муниципалды құрылымдарда
жүзеге асырылады. Нақ осы жерде мемлекетпен кепілдендірілген құқықтар ... ... ... ... ... ... басқару органдарының қызметтерінің сапасына,
қалыптасудың қағидаларына, өкілеттіктердің ерекшеліктері мен ... ... ... ... Федерациясының азаматтарының
конституционалдық ... ... ... ... ... ... Путин В.В. қоғамдық
басқару мәселесіне үлкен ... ... ... ... басқарудың негізгі
мәселесі ретінде қабылданған шешімдер өмірде нақты ... ... деп ... Одан ... жолы ... әр ... ... нақты функцияларын, олардың ерекшеліктері мен әрекет
ету зоналарын, тұрғындардың өмір сапасын ... үшін ... ... Осы ... ... бәрі ... ... басқару да, аудандық
басқару да, бірақ жергілікті немесе муниципалды басқарудың орны ерекше.
Курстық жұмыстың мақсаты - ... ... ... ... мен даму ... ... жетілдіру жолдарын ұсыну.
Жоғарыда көрсетілген мақсатқа сәйкес курстық жұмысты жазу ... ... шешу ... ... ... ... мәнін ашу;
- муниципалды басқарудың мақсаттары мен міндеттерін анықтау;
- ... ... ... ... мен ... шолу ... қазіргі таңда жергілікті өзін-өзі басқарудың әрекет ету ерекшеліктерін
көрсету;
- жекелеген аймақтағы жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... Ресей Федерациясының
муниципалды басқару органдары табылады.
Курстық жұмысты жазу барысында ... ... ... ... ... ... ... актілері, «Ресей
Федерациясының жергілікті ... ... ... ... туралы» федералды заңы, «РФ-ның ... ... ... ... ... «Мәскеу қаласының территориалды бөлінуі ... ... ... ... ... ... ... АСПЕКТІЛЕРІ
1.1 Муниципалды басқарудың мәні, мақсаттары мен міндеттері
Жергілікті басқаруда қоғамды басқарудың жаңа ... ... ... ... ... үшін ... маңызы бар.
Қажеттілікті ... және ... ... ... қойылған: жергілікті қоғамдастыққа ненің және қандай ... ... ... сол ... өзі ... билікке
талаптар-импульсын өз кезегінде мемлекетке ... ... ... ... ... мәні ... ең жақын билік деңгейінде орындалуы
қажет, онда ... ... ... салыстырмалы тұйықтылығына жетуі
мүмкін. Сондықтан өзін-өзі басқару жергілікті қоғамдастықтың билігі бола
отырып, жергілікті ... білу ... ... күнкөріс және
шаруашылық жүргізу мүдделерін ... ... ... оның ... ... ... осы идеяларды жүзеге асыруы мүмкін.
Мемлекеттен ... ... ... бола ... ... ... өкілеттіктің екі түрі бар: жеке меншік және мемлекетпен берілген.
Сол уақытта жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басқарушылық ... ... ... бар. Ол ... ... ... іс-әрекет
жасайтын түрлі меншік нысандардың субъектілермен шаруашылық жүргізетін және
муниципиалды кәсіпорындар, мекемелер және ... үшін ... ... жергілікті өзін-өзі басқару органдарының жалпы өзара
іс-қимыл мәселелерін өзіне енгізеді.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басқарушылық қызметінің
негізінде ... ... ... ... және ... немесе жүзеге асыру жатыр. ... ... ... ... ... ... ... азаматтардың қоғамдық
мүдделерін қанағаттандыруға, муниципиалды құрылым ... ... және ... ... ... ... ұйымдардың және
мекемелердің қызметтеріне бағыну болып табылады. Осы ... ... ... бай әрі ... ... ... ... бюджетте
соншалықты толық болады, бұл жерден – жергілікті халықтың қажеттілігі толық
қанағаттандырылатын болады. Бұл ... ... ... ... ... осы ... ... қызметтерін үйлестіру
(регламенттеу) ғана емес сонымен бірге одан шығатындарға ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытумен байланысты
муниципиалды ... ролі ... ... құрылған басқарушылық
қызмет типі ретінде және сол ... ... ... ... ғылыми
тәртіпте одан сайын өсуде [1].
«Муниципиалды басқару» түсінігі салыстырып айтқанда ресейлік ғылымда
таяу арада пайда болған және қазіргі ... даму ... ... ... ... ... ... синонимі ретінде
«муниципиалды менеджмент» түсінігі қолданылады.
Ағылшынның management сөзі ... ... ... ... - қол сөз ... ... алғашқыда ол жануарларды
басқару саласына жатқызылған және жылқыларды басқару өнерін ... ол ... ... ... ... ... әрі ... саласын
және адамдарды, ұйымдарды басқару тәжірибесін білдіретін болды [2].
Менеджмент – өнеркәсіпті басқарудың және оның тиімділігін нығайту ... ... ... ... ... қаражаттар және формалары
туралы теоретикалық және тәжірибелік білім жүйесі.
Ресейлік экономикада “менеджмент» ... ... ... ... ... және ресейлік кәсіпорындарды басқаруда нарықтық
экономиканың принциптерімен басқару қажеттігіне ... ... ... ... ... ... ... «менеджмент» деп
атау қабылданған.
Басқа ғалымдар менеджментті кәсіпорындар ұйымдарының (заңды бөлім)
принциптері ... ... ... оның даму ... ... ... ... таңдау (әлеуметтік бөлім) және оның
жұмыстарын жандандыру тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... туралы ғылым ретінде қарастыруда;
менеджментте бастысы басқарудың жалпы принциптерін тәжірибеде бөлу, анықтау
және қолдану болып табылады.
Авторлардың бірқатарының ... ... ...... жеке меншік және қоғамдық бизнес ... ... ... ... ... ... ... өмір бейнесіне және қазіргі заман қоғам саясатының
саласына әсер ететін әлеуметтік және экономикалық институт;
3) кәсіпорынды ... ... ... ... ғылыми тәртіп».
Шет тілдер сөздігінде «менеджмент» сөзі кәсіпорынды басқару және
кәсіпорынның тиімділігін нығайту және ... ... ... ... ... ... ... және формалардың
жиынтығы ретінде аударылады.
Басқа сөздермен менеджмент – ол міндет, кәсіпорынды басқару ... ... ... ... ... жеке қызметкерлермен басқару;
басқару қызметін іске асыратын адамдардың белгілі санаты.
Басқару – олардың тұтастығын ... ... ... ... ... әлеуметтік) ұйымдастырылған жүйесінің міндеті,
яғни олардың алдында ... ... ... ... ... сақтау,
олардың қызметтерінің тиісті режимін ұстау, ішкі ... және ... ... ... ... ... қарағанда кең тараған
түсінік. Ғылыми әдебиетте менеджменттің ... ... ... ... қаржылық, инновациялық, дербес, халықаралық,
экологиялық, өндірістік, қамту, маркетинг, сапа. Бұл ... ... ... мен ... басқарудың 80 түріне дейін көрсетуге
мүмкіндік береді: мемлекеттік, муниципиалдық, әлеуметтік, жедел, жағдайлық,
ғылыми, эмпириялық және көптеген ... ... М. ... М. Мексоп және басқаларының айтуынша
американдықтар, мәселен, ... ... ... кәсіби басқарушы ерекше
маманның өкілі – тәртіп бойынша ... ... (АҚШ 25-250 ... халқы бар орташа қалаларында Е.Ю. – ... ... ... ... ... жеке ... ... формаларының ұқсастығы бойынша іс-әрекет жасаушы, муниципиалды
басқару «кеңес-менеджер» деп ... ... ... ... ... ... ... пікірлері бойынша ұйымдардың
барлық типтеріне қолданылады, ал егер кез ... ... ... ... ... ... моделінің сипаттық бейнесі яғни
жергілікті органдар Е.Ю. – мемлекеттік басқарудың негізгі ... ... ... ... органдар туралы сөз қозғалса «public
administration» - мемлекеттік ... ... ... ... аналогтық
бойынша муниципиалдық басқаруға қолдануға болатынын айта аламыз - «public
administration»). Аталған жағдайда Ресейде де ... ... ... «саяси басқару», «жергілікті басқару» және
басқалары. Бұндай жағдайларда басқарумен қарапайым ... ... бір ... ой ... ... басқару түрлерінің негізі табиғатты және басқару
субъектілерінің қосалқы станциялық ерекшелігі деп ... ... ... ... ... субъектісі - мемлекет), менеджмент
(басқарушы ықпалдың субъектісі – кәсіпкер, жеке меншік иесі, ... ... ... ... ықпалдың субъектісі – қоғам және ... ... ... ... ... ... ... бірге
жергілікті өзін-өзі (муниципиалды басқару) басқаруды қарастырады. Қоғамдық
басқарудың бөлімдері болады, онда ... ... ... ... қоғамдық өзін-өзі басқару көрсетіледі, оның салдарынан ... ... және ... ықпалдарды іске асырады.
Муниципиалды басқару – «ол ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару органдарының қызметі ..».
Менеджменттің субъектілері – ұйым қызметінің белгілі бір салаларында
шешім қабылдау саласында өкілеттігімен ... ... ... ... объект – ұйымның қызметкері (фирманың), ал ... ... заң ... ... ... болып табылады. Муниципиалды
менеджмент жалпы муниципиалды ... емес ... ... ... ... ... үшін ... басқарудың субъектілерімен жергілікті өзін-өзі басқару
органы, объектісі – муниципиалды білім, басты ...... ... ... ... ... ... болып табылады.
Сондықтан «муниципиалды менеджмент» және «муниципиалды басқару»
түсініктерінде субъектілер мен объктілер ғана емес ... ... ... емес. Осыдан алып қарағанда ... ... ... ... түсініктерін толығымен қиындатуға болмайды.
Автордың пікірі бойынша «муниципиалды басқару» ... ... ... қарағанда кеңінен тараған. Ол ... ... ... ... ... ... жоспарлауды және
басқаларын басқару жөніндегі қызметтерді ғана енгізіп ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқаруды алып ... ... ... феномен азаматтық қоғамның агенті бола отырып, ... ... ... ... ... ... ... болып табылады,
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басқарушылық қызметінің де ... бар: ... ... жән ... ... Үстемдік
(саяси) сипат– белгілі саясатты жүргізу ... - ... ... ... бақылауда және орындауда көрінеді; жеке мемлекеттік
өкілеттіктің жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен орындау, муниципиалды
білім аумағында жалпы міндетті ... ... ... ... мақсаты – жергілікті қоғамдастықтың жалпы сұраныстарын
қанағаттандыру мақсатында ... ... ... мемлекеттік
билік органдарымен, жергілікті өзін-өзі басқарудың басқа органдарымен.
халықпен өзара ... ... ... ... ... қатынас біздің
көзқарасымызша халықпен жергілікті өзін-өзі басқарудың формаларын. оның
құрылымдарын, қалыптасу тәртібін және ... ... ... ... ... ... деңгейінде тікелей демократия формаларын қолдануда
туындайды (азаматтардың муниципиалды сайлаулары, жергілікті референдумы,
жиналыстары (жиылыс) және ... ... ... ... ... ... ... муниципиалды білім деңгейіне қолданылатынынан
муниципиалды басқару туралы ... ... ол ... ... ... ... және ... қанағаттандыру
мақсатында муниципиалды құрылым аумағында орналасқан барлық субъектілердің
аумақтың менеджментін және ... ... ... ... ... ... сонымен бірге, яғни муниципиалды ... ... ... жергілікті (муниципиалды) жеке ... ... ... үстемдігі бар деген пікір тараған. Жергілікті өзін-
өзі басқаруда объект және субъект болып муниципиалды білімнің ... ал ... ... ... ... ... шешу жөніндегі
тұрғындардың дербес қызметі болып табылады, «муниципиалды менеджмент және
«жергілікті өзін-өзі басқару» ... ... ... ... пікірі
бойынша муниципиалды менеджмент және муниципиалды басқару жергілікті өзін-
өзі басқару ... ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару туралы уақытынан
бұрын айту қажет. Нақты әр өңірде муниципиалды құрылымды жергілікті өзін-
өзі ... ... ... ... проблемалар бар. Көп тараған
проблемалар: ... ... осы ... ... даму
тұжырымдамасының болмауы; РФ және муниципалитеттерде ... ... ... ... немесе оның федералды заңнамалардың формаларына
сәйкес келмеуі; қаржылай-экономикалық; ... ... ... ... ... сол ... олардың көбісі жергілікті өзін-өзі басқарудың не екенін және
басқа проблемаларды білмейді. Сонымен ... ... ... ... емес өзінің ең төменгі сатыларымен басқару үшін мемлекетпен әлден
көп ... ... ... ... ... ... біріншіден
жергілікті өзін-өзі басқару органдарының, мемлекеттік билік органдарының,
меншік капиталдың және ... ... ... ... ... ... ... білім тұрғындарының әлеуметтік-экономикалық
мүдделерін қорғауды ұйымдастыру; үшіншіден, ... ... ... ... ... мүдделерін келісу; ... ... үшін ... ... ... сол азаматтарды және олардың
бірлестіктерін басқаруға және аумақты ... ... ... бесіншіден жергілікті ресурстарды тиімді пайдалану; әрі аумақты
дұрыс қалыптастыру және ... үшін ... ... ... ... ... дамыған мемлекеттердің өзінде
муниципалитеттер қаржыландыруды мемлекеттік бюджеттен алады.
Осыған байланысты муниципиалды басқарудың ... ... ... ... ... ... мекемелердің, түрлі меншік нысандардың
жиынтығы ретінде жергілікті шаруашылықты құру және дамыту;
2) ... ... және ... ... ... ... ... үйлестіру және оларды жалпы әлеуметтік-экономикалық
мүдделермен біріктіру;
3) жеткілікті инфрақұрылымдарды қалыптастыру үшін оның ... және ... ... ... үшін ... жағдайлар жасау;
4) жалпы муниципиалды білімді және оның ... ... ... ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік, мәдени, ақпараттық кеңістікті құру;
6) шаруашылық қызметті іске ... үшін ... ... ... ... ... ... жеткілікті кірістерді және өмір игілігіндегі адамдардың сұраныстарын
қанағаттандыруда оларға тиісті деңгейді қамтамасыз ету;
8) муниципиалды ... ... ... ... ... әлеуметтік-
экономикалық бағдарламаларын қаржыландыруға және басқаларына халықты
тікелей қатыстыру.
Муниципиалды ... ... ... қызметтің ерекшелігі күн
тәртібіне қазіргі заманғы кәсіби талаптарға сай жауап бере алатын, жаңа
жағдайларда жұмыс ... ... ... ... ... ... таба ... жаңа ұрпағын дайындау туралы мәселелер қойылады.
1.2 Жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың теориялары ... ... ... ... ... алғашқы теориялар
ХІХ орта ғасырда Бельгияда және Францияда пайда ... Ол ... ... ... теориясы. Оның өкілдері (Гербер, Аренс, Э. ... ... О. ... өз ... ... қауымдықтың құқығы адам құқығы
сияқты табиғи да және ажыратылмайтын да ... ... яғни ... қатысы бойынша алғашқы болып табылады, сондықтан ... ... ... ... ... ... ... басқару
түсінігінде келесі элементтерді енгізген: қауымдық меншік істерін ... ... ... құқықтардың субъектілері болып табылады; қауымдық
басқарудың лауазымды тұлғаларының мәні ... емес ал ... ... шеңберінде атқарушы, заңды және соттық билік қатарында болып
төртінші билік – ... ... ... ... қауымдық).
Осы теорияны шаруашылық теория ауыстырды. Оның өкілдері Р. ... ... ... Осы ... ... құқықтың дербес субъектісі
ретінде өзін-өзі басқарушы қауымдықты ... ғана емес ... ... қызметті қамтуға бағыт ... ... ... ... ... қызметте өзінің ерекше саласы бар саясатта қажет ... ... деп ... көп ... ... Оны Г. Еллинек, Н. Коркунов,
Б. Чичерин жүргізген. Олардың пікрлері бойынша ... ... ... органдар болып ... ... ... ... және ... ... ... оларға билік құқықтарын толық
көлемде беріп отыр.
Кейде саяси ... ... Бұл ... ... ... – жергілікті халықтан сайланған кәсіпқойларға және
бюрократтарға қарсы қойған.
Бір уақытта өзін-өзі басқарудың ... ... ... ... қағидасы Л. Штейнмен, Р. Гнейстпен және Ресейде толық дамыған Н.
Лазаревскимен, А. Градовскимен, Б. ... ... ... жақтаушылар жергілікті өзін-өзі басқаруды ... ... ... ... ... ... ... осы көзқараспен ол
мемлекеттік іс. Жергілікті қауымдықтың оқшауланбауы, керісінше мемлекеттік
мүдделер және мақсаттар қызметіне ... ... ... жүруде.
Әлеуметтік қызмет көрсету теориясы (80ж) муниципиалды қызметтің
мақсаты коммуна тұрғындарының әл-ауқатын ... ол үшін ... ... ... ... ... қажет және оларды ұйымдастырумен
шұғылданулары қажет [3].
Қазіргі заманғы саяси-құқықтық доктрина жергілікті ... ... ... ... ... ... ... яғни құқықтық
мемлекеттің мемлекеттік билігінің барлық пирамидасының ... ... ... ... ... ... билік негізі болып көрінеді,
яғни оған адамдардың дабылымен және талпынысымен, күнделікті мемлекеттің
жоғары мүдделерін біріктіреді.
ЖӨБ қоғамдық ...... ... ... ... ... ... қызметтің жүйесіне кірмеуі қажет.
Муниципиалды социализмнің теориясы – мемлекеттен жеке дербес
қауымдықты, ... құру ... жаңа ... ... ... қауымдықтыцң азаматтары проблемаларды өздері шешулері қажет, ... ... ... ЖӨБ қазіргі заманға көзқарасының мәні ... және ... ... ... қойылының болмауынан
тұрады.
ЖӨБ қоғамдық-мемлекеттік теориясы – ... ... ... ... сипат. ЖӨБ 2 бастауы бар және қоғамдық
және мемлекеттік бастау арасында шекара жоқ. Мемлекеттік және ... ... ... ... ... муниципалитеттердің
тұрғындарыөмірінінің сапасын көтеру мүдделері сол қалпында бірдей ... ... ... және ... ... ... басқаруды
дамытудың жалпы тенденцияларында ... ... ... ... ... қалыптастырылып, жеке мемлекеттердің
ерекшелігі, олардың діни, демографиялық, табиғи-климаттық және басқа ... ... ... ... ... және
француздық (немесе континетальды) жергілікті өзін-өзі басқарудың ... ... ... (АҚШ) ... өкілеттіктер тізімін нақты
заңды бекітумен сипатталады. Осы өкілеттік шеңберінде жергілікті ... ... ... ... жасайды, мемлекет билігі бұл ... ... ... ... бар, ... ... ... басқару
органдары мемлекеттік органдармен келісуі ... және ... ... басқарудың ағылшын моделі мемлекеттер үшін жалпы
құқық жүйесімен сипатты (Ұлыбритания, АҚШ, Канада, Австралия және ... ... ... ... ... деңгейлері автономиясының жоғары
сатысы және әр деңгей органдарының құзырын нақты ... ... ... ... ... ... ... тұлғаларының қатарын
сайлау; басқарудың қосарлды әдістерін немесе сот арқылы пайдаланумен
жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... іске ... ... ... органдарының өкілеттігі құқықтық басқарудың
оңтайлы принциптері негізінде анықталады.
Французская модель жергілікті өзін-өзі басқару қызметінен ... ... ... ... ... сипатталады. Мемлекеттерде
осы модельмен жергілікті деңгейде жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен
сонымен бірге мемлекеттік ... ... ... ... ... тұлғалары бір уақытта іс-әрекет жасайды. Мемлекеттік шенеуніктер
орындарда – префекттер және комиссарлар – жергілікті ... ... ... ... ... өзгертуге, лауазымдық
тұлғалардың қызметтен ... ... ... ... ... басқару ұйымдарының федеративті мемлекеттерде
үлкен ерекшелігі бар. Онда ... ... ... ... басқаруға
қатысты мемлекеттік өкілдерге федералды билік көрінбейді, ... ... жер және т.б. ... ... АҚШ ... өзін-өзі басқару туралы ескертілмеген, оның барлық құқықтық
реттеу штаттар деңгейінде іске ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ЕТУ
ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ
1. Қазіргі таңда жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... ... ... қайта құру уақытының 1980
-ші жылдардың екінші жартысында пайда бола ... ... ... арқылы не демократиялық қоғамға, не ... ... ... мүмкіндік болмас еді. 1990 жылдың сәуір айында «КСРО-
ның жергілікті өзін-өзі ... мен ... ... ... туралы» заң қабылданды. Алғаш рет коммуналдық меншік түсінігі
заңды түрде белгіленді. 1991 жылы ... ... ... ... заң ... Бұл заң ... демократиялық және баламалы
таңдауда, сонымен қатар көп партиялық жағдайында ... ... жаңа ... ... ... берді. Бірақ кеңес жүйенiң
кемiстiктерi әлі де сақталынып қалды [5].
Жалпы алғанда жоғары және ... ... ... ... ... пен ... әр ... өкілеттігін регламентпен
белгіленді. Әкімшіліктің басшысын кеңеспен бірлесе отырып, ... ... ... басында экономикалық реформасы халықтың өмір сүрудің тез
қарқынмен төмеңдеуіне әкелді. Құқықтық, ... және ... ... ... ... ... ... атқарушы
органдармен қарама-қайшылыққа келді. Бұл мәселенің соңы 1993 ... ... ... ... ... мен ... Президентінің арасындағы қарулы қарсы
тұруына әкеліп соқтырды, соңында ... ... ... ... ... жылдың соңына қарай өтпелі кезеңде атқарушы органдардың үстемдік
етуімен сипатталынды. Тек кейбір ... ... ... ... ... олардың өкілеттіктері шектеулі болды. Ресейдегі жергілікті
өзін-өзі басқарудың жаңдандыруы 1995 жылғы ... ... ... ... ... жалпы қағидалары туралы» федералды заң
негізінде болды [7].
2003 жылының қазан айында қалыптасқан жүйеге ... ... бұл ... жаңа редакция қабылданған болатын. Бұл заң ... ... ... ... ... ... ... ауылдық,
муниципалды аймақтар және муниципалды аудандар. Муниципалды ... ... ... мен ... ... ... Реформа негізінде
жаңа ауылдық жерлердің пайда болуыман байланысты муниципалды органдардың
жалпы саны екі есе өсті. Заң бар ... ... ғана 2009 ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқарудың реформасы жүрді.
Жергілікті өзін-өзі қалыптастыруды кейбір қиыншылықтар болды. Олардың
негізгі аргументтері мыналар болды:
- Тұрғылықты халықтың өзінің ... ... ... дайын болмауы;
- Мемлекеттiктiң қиратуын қауiп-қатер және т.б. мәселелер
қарастырылды.
Мемлекеттік билік органдарының жетекшілері қазіргі уақытқа дейін
биліктің ... ... және ... ... орагандардың
жетекшілері меншікті тандау құқықтарын әлі де көне алмай тұр [8].
РФ-ның Конституциясына ... ... ... ... әр ... формаларындағы тұрғындармен жүзеге асырылады.
Олардың жиынтығы негізінде жергілікті маңызды сұрақтарды шешетін жергілікті
өзін-өзі басқарудың біртұтас жүйесін қалыптастырады.
| ... ... ... ұйымдастырудың формалары | |
| | | | | | | | | | |
| | | |ТҚӨ | | | | | | |
| | | | | | ... ... | | | |
| | | | | | ... ... | | | |
| | | | | | ... ... да ... | | |
| | | | | | | | | | ... ... ... бір ... | |Муниципалды |
|ие жергілікті өзін-өзі басқару ... ... | ... ... | ... мен |
| | ... ... 1. ... өзін-өзі басқарудың ұйымдастырудың формалары
Жергілікті өзін-өзі басқару әр түрлі формадағы жүйені қалыптастырады.
Біріншісі бұл жергілікті өзін-өзі ... ... ... тікелей демократияның формалары. Тұрғындардың немесе жекелеген
топтардың тікелей ерік ... ... ... ... мақсаты – жергілікті өзін-өзі басқарудың және
олардың органдарының маңызды буындарының қалыптасуы мен қызмет ... ... ... ... және ... арқылы жүзеге асырылу.
Жергілікіт өзін-өзі басқарудағы тікелей демократияның ... ... ... құрамдас бөлігі болып табылады [9].
Тұрғындардың жергілікті өзін-өзі басқару қатысудың келесі формасы
территориялды қоғамдық өзін-өзі ... ... ... ... ... басқару түсінігінің мәні азаматтардың тұрғылықты орындарда өзін-өзі
ұйымдастырылуымен түсіндіріледі. Тұрғындардың және ... ... ... ... ... негізінде өзінің жуапкершілігіне
жергілікті ... ... ... өзін-өзі басқару жүйесінің құраушысы ретінде территориалды
қоғамдық өзін-өзі басқару тікелей ... ... яғни ... мен жиналыстары жатады, сонымен ... ... ... ... шағын аудандардың кеңестері мен
комитиеттері, тұрғын-үй ... ... ... мен ... ... ... басқару жүйесіне әр түрлі деңгейіндегі
территориалды қоғамдық ... ... ... мен ... ... ... ... тұрғылықты тұрғынға қатысты
нақты сұрақтарын орындауға азаматтарды біріктіреді. Жүзеге асырылатын
шаралар болып ... ... ... қоғамдық сұраныстарына қызмет
ету, мәдениеттi-тұрмыстықтар және басқа ... ... ету, ... мен ... ... ... жарғысына сәйкес, жергілікті ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуында көмек беруге тиісті болып табылады.
Территориалды ... ... ... ... ... ... ... себебі муниципалды меншіктің болмауы, өзінің
бюджетін қалыптастыралмауы, өзінің құрамында ... ... ... ... ... формасының жеке топты
ретінде жергілікті өзін-өзі басқарудың таңдаулы және ... да ... Бұл ... ... басқарудың күнделікті жұмыстарын жүзеге
асырады.
РФ Азаматтық Кодексінде жергілікті өзін-өзі басқару органдары заңды
тұлға ... және өз ... ... ... ... асырылады деп
айтылған. «Муниципалды құрылымдар атынан мүлікті жүзеге асырылу, сатып алу
құқығы мен міндеттері ... ... ... ... жүктеледі.
Тұрғындар үшін мынадай құқықтар мне міндеттер не РФ-ның Конституциясында,
не РФ АК қарастырылмаған» [10].
Жергелікті өзін-өзі басқару орган – бұл ... ... ... ... алатын жергілікті өзін-өзі басқарудың территориалды
бірлестіктер.
Мемлекет пен қоғамды демократиялық басқаруда ... ... ... ... орын алып отыр. Өзін-өзі басқару органдарының
арқасында ... ... ... ... ... ... түрін тұрғындардың дәстүрі мен тарихына, қызығушылықтарына ... ... ... ... орган – бұл басқаруды децентриализациялау
ғана емес, сонымен қатар азаматтардың тұрғылықты өмірдің маңызды сұрақтарын
ұйымдастыру мен шешу ... ... ... ... органдары мемлекеттік билік органы болып
табылмаса да, өзінің қызметін билік сипатында ... ... ... ... ... ... болып табылады.
РФ Конституциясы бойынша жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ... ... бұл мемлекеттік билік
органдарының актілері мен мемлекеттегі жүзеге асырылып ... ... ... ... ... Бұл актілер оларға міндетті болып
табылады[8].
Жергелікті өзін-өзі басқару органдары ... ... ... ... ... ... табылады. Өкілеттіктері негізінде
мемлекет тарапынан ... ... ... ... және ... ие болуы мүмкін. Мындай сипатта бұл органдар мемлекеттік-билік
органы негізінде қызмет атқарып, мемлекеттің бақылауында болады.
Заң бойынша жергілікті ... ... ... ... ... ... ... басқарудың өкілетті органдары;
- жергілікті жарғысымен бекітілген басқа да жергілікті өзін-өзі басқару
органдары.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың әр ... ... ... мен ... шектелуімен жүйенің бірлігі көрінеді.
Соынмен қатар ... ... ... ... ... және ... болып табылады. Жергілікті ... ... ... ... ұйымдастырушылық-құқықтық байланыс бар.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың ұйымдастыру формаларының көптүрлілігі
жергілікті биліктің үш ... ... ... ... ... және бас лауазымды тұлға.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың ұйымдастыру формалары ... ... Бас ... ... ... тұру ... бүкіл тұрғындардың таңдаулардың нәтижесiнде;
- өкілетті органдардың депутаттарының ... ... ... ... ... шартнының нәтижесінде ұсыну.
б) Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының арасындағы өкілеттіктерін
бөлу (атқарушы, өкілетті, басқарушы, бақылау және ... ... ... ... ... ... әрекеттесудiң
жүзеге асыру әдiстері ... ... ... ... ... және ... басқарудың негізгі формалары халықаралық және ресейлік
тәжірбиесі негізінде келесі сипаттарға байланысты бөлуге болады.
Кесте 2
Жергілікті басқарудың ... ... ... ... – мэр» |«Кеңес – |«Кеңес – |«Кеңес – ... |
| ... мэр» ... мэр» ... | |
|1 ... ... |
| Бұл ... | Бұл | Мэр ... ... Бір ... ... ... мэр ... |басқару үшін |өкілетті және |
|билікті ... ... ... шарт |атқарушы |
|атқарушы және ... ... ... ... ... |арасынан |ие болады. ... ... ... ... |Бұл ... ... |қарастырылады. |
|қарастырады. |кеңестің |қазіргі | ... |
| ... ... | ... ... ... |қалаларға | ... Бұл |
| ... Бұл |тән. | ... ... |
| ... түрі| | ... |
| |1917 ... | | ... |
| |тән, ал | | ... |
| ... | | ... ... ... | | ... |
| ... ж. | | ... ғана |
| ... | | ... әсер |
| ... | | ... ... с к е р т у – кесте ... ... ... басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы – бұл жергілікті
басқару ... ие ... ... ... және ... ... 2. Жергілікті басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының схемалары
Дәстүрлі түрде басқару құрылымының үш ... ... ... ... ... және де ... – сызықты-функционалды.
Сызықты (иерархиялық) құрылым – элементтердің ... ... бар көп ... схема. Бұл құрылымда әр қызметкер тек қана
бір басқарушыға ие. Бұл әскер мен ... ... ... ... құрылымға қарағанда кеш пайда болды. Бұл
құрылымның өзгешелігі басқару қызметінің әр ... ... ... Оқу орындарына тән құрылым.
Сызықтық пен функционалды құрылымның кемшіліктерін шешу ... ... ... ... болды.
Мындай құрылым басқару процестерін сызықтық схемасында (мэр –
департамент директоры), ал ... ... ... ... ... басқарудың әр түрлілігінің мәселелерін шешеді, яғни
методикалық көмек көрсетеді. Бұл схема бойынша ... ... ... ... ... ... ... әкелді. Бұл құрылым басқарудың бағдарламалық және сызықтық
құрылымды біріктіреді. Бұл ... ... ... екі ... одан да ... ие ... ... аймақтағы жергілікті өзін-өзі басқару ұйымдастырылу
ерекшеліктері
Жекелеген аймақтағы ... ... ... ... ... ... ... басқаруды ұйымдастырудың жалпы
қағидалары туралы» федералды заңның 79-82 ... ... ... ... федералды маңызы бар қалалар, жабық
әкiмшiлiк-аумақтық құрылымдар, ғылыми ... және ... ... ... ... ... өзін-өзі басқарудың
ұйымдастырылу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... органдарында конституциялық
құқықтың, жергілікті бюджеттің кіріс көздерін, жергілікті меншіктің ... ... ... ... ету.
Федералды маңызы бар қалалардағы жергілікті ... ... және ... ... ... ... ... заңдық бақылауы өз ерекшеліктеріне ие.
Федералды маңызы бар Мәскеу және ... ... ... ... қалаішілік аумақтағы жергілікті өзін-өзі
басқару органдары жүзеге ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару федералды
маңызы бар ... ... сай етіп ... ... ... ... ... қалаішілік жергілікті
бюджеттердің кіріс көздері федералды маңызы бар Мәскеу және Санкт-Петербург
қалаларының ... ... ... субъектісі ретінде федералды маңызы бар ... ... орай ... ... ... ... ұйымдастыру туралы» Мәскеу қаласының заңы бар. Бұл заңның құрылу
мақсаты Мәскеу қаласының қиын әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету үшін
әзірленді.
Мәскеу қаласының территориялдық бірлігі тоғыз ... ... ... ... ... қаласының әкімшілік округтағы атқарушы билікті
... ал ...... өзін-өзі басқару органдары.
Мәскеу қаласының құқықтық актілермен бекітілген аудандар мен ... ... ... мен ... ... қаласының бір ауданда бірнеше муниципалды құрылымдар ... ... ... ... ... 125 ... және 125 ... бар [11].
Жергілікті округ – бұл Мәскеу қаласныда ... ... ... ... ... ... бірліктері. Алғаш муниципалды
округтер «Братеево» және «Крылатское» қалыптасты. Жоғарғы Кеңес ... ... ... ... округтарды құру ұсынысы
бойынша» 1991 жылдың 25 наурыздағы қаулыға сай ... 1991 ... 12 ... ... ... қаласының мэрі
«Мәскеудегі муниципалды округтердің уақытша шекаралары туралы» бұйрыққа
қол қойды. Бұл ... ... ... ... әкімшілік округтерге
бөлінген, ал округтер өз ішінде 125 муниципалды округтерге бөлінген. Бірақ
орталық әкімшілік ... ... ... ... бұл ... ... территориалды-салалық органдар құрылды.
1992 жылдың 24 сәуірінде мэрдің бұйрығымен Мәскеу қаласының муниципалды
округтері бойынша ереже бекітілді. Бұл ережеде муниципалды ... ... ... ... ... терінде қарастырылады.
Сонымен қатар ережеде муниципалды аудандардың шекаралары ... ... ... ... бекітілді. Муниципалды окргуте атқарушы билікті
муниципалды округтың басшысы супрефектпен жүзеге асырылды.
1995 жылдың 5 ... ... ... ... ... заң қабылданды.Бұл заңда муниципалды округтер ... ... ... ... 10 ... округтерге
бөлінде, оның құрамына 128 аудандар кірді ... ... ... құқығына ие
кенттер - Внуково, Восточный және Северный) және де ... ... ... ... ... ... аудандардың басқарма органдары атқарды.
Аудандық басқарулар жергілікті мәселелерге қатысты заңдармен бекілілген
жергілікті өзін-өзі басқару органдармен бекітілген ... ... Бұл ... ... ... әкімшілік басқарулардан және
аудандық жиналысты және ... ... ... ... ... құралады.
2002 жылдан 2012 жылға дейін барлық ... ... ... ие болды. 2012 жылда Мәскеу қаласының территориалды
үлкейтуіне ... жаңа ... ... ... ... Мәскеу
облысында муниципалды құрулардың өкілеттіктері ажыратылатын 3 түр пайда
болды:
Муниципалды округтер – «ескі» ... ... ... ... ... болып табылады. Мәскеу қаласында 2012 жылға ... 125 ... ... ... ... ... ие ... округтер – Мәскеу облысының құрамында 2012 жылдың 1 шілдесінде
қалалық округ мәртебесіне ие ... ... Бұл ... ... ... және ... ... округі алады.
Қоныс (поселение) - Мәскеу облысының құрамында 2012 ... 1 ... ... ... ... қоныс» мәртебесіне ие муниципалдық құрулар.
19 муниципалды құрулар қоныс мәртебесіне ие болады.
Сөйтіп, ... ... ... 2012 жылы «муниципалды округ»
термині қайта пайда ... ... ... ... ... муниципалды құрылымдардың бір түрі ретінде қалыптасқан.
Муниципалды округтердің муниципалды жианлыстардың ... ... ... жыл сайын аудан басшыларының ... ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асыратын көп ... ... ... ... ... ... ... орталығының басшысының
баяндамаларын тыңдауға ... ... ... ... ... жыл ... аудан территориясындағы сәлеттендіруге
бағытталған жұмыстарды, көп пәтерлі үйлерді ... ... ... ... ... ... бұл
жұмыстарды бақылауға құқылы;
- гараждарды орналастыруға арналған жер телімдерді ... ... ... құрулардың жергілікті өзін-өзі
басқарудың органдары мыналар болып табылады:
Муниципалды жиналыс – жергілікті ... ... ... 2012 ... ... ... ... – қалалық округтердің
- қоныстардың депутаттардың кеңесі деп аталынды.
Муниципалитет - атқарушы-басқарушы орган. 2012 ... ... ...... округтердің - қоныстардың әкімшілігі.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарының құрылымы, ... ... ... ... лауазымды тұлғаларды сайлау тәртібі,
құзыреттері, өкілеттіліктің мерзімі, есеп берушілігі және ... ... ... ... ... ... ... заңымен,
муниципалды құрылымдардың Жарғысымен және Мәскеу қаласының Жарғысымен
анықталынады [12].
Мәскеу қаласында 2011 жылдың ... ... ... әкімшілік
аудандармен сай келетін 125 муниципалды құрылымдар бар.
Мәскеу қаласының 2012 жылғы территориалды кеңейтумен байланысты қала
құрамына 146 муниципалды ... ... ... ... ... ... дәстүр мен тарихына,
қала құрылыс ерекшелiктеріне, территорияның әлеуметтік-экономикалық
жағдайының ... ... ... бар ... байланысты
құрылады.
Сонымен қатар, Мәскеу қаласының құрамына қаламен шектесетін Ресей
Федерациясының басқа субъектілерінің, Мәскеу облысының территориясы ... ... ... ... жолының территориясы және де шекаралас
жолақтармен шектесетін территориялар Мәскеу қаласының ... бір ... ... ... ... ... ... оның барлық
территориясында: қалалық территориясында, кенттердің және муниципалды
округтерінде жүзеге асырылады. ... ... ... ... табылады. Аудандардың құрамына қалаішілік
муниципалды ... яғни ... ... ... мен кенттер
жатады.
Санкт-Петербургтың 18 аудандарында мемлекеттік ... ...... ... ... ... жүзеге
асырылады. Қала тұрғындары жергілікті өзін-өзі басқаруға өз ... ... ... ... құрылымдарда жүзеге асырады. Жалпы
Санкт-Петербург территориясында 111 муниципалды құрылымдар құрылған.
Санкт-Петербург қаласындағы ... ... ... ... ... жергілікті тұрғындармен сайланылған депутаттардан құралатын
муниципалды кеңес;
- муниципалды құрылымдардың басшысы (муниципалды округтердің -
қалалық округтердің - қоныстардың);
- ... ... ... органы.
Халық шаруашылығының бірлігін сақтау мақсатында жергілікті мәселелерді
қарастыру Санкт-Петербург заңдарымен қарастырылады, ал жергiлiктi салық пен
жиындар федерацияның арнайы заңдарымен ... ... ... ... ... ... ... маңызы
бар Мәскеу және Санкт-Петербург қалаларының бюджеттеріне аударылуы мүмкін.
Федералды маңызы бар қалалардың мемлекеттік билік ... ... ... органдарына жергілікті мәселелерді шешуге қатысты мүлікті
дербес түрде беруге ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
Жабық әкімшілік-территориалды құрылымдар қалалық округтер ... ... ... ... ... өзін-өзі
басқаруды ұйымдастыру ерекшеліктері федералды заңмен бекітілген.
Жабық әкімшілік-территориалды ... ... ... ... округтық мәртебесінде ғана жүзеге асырылуы мүмкін. Осындай заңның
талабының бекітілу себебі, жабық әкімшілік-территориалды құрылымдар ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету және басқаруды тәртiбі ... ... ... туралы арнайы заңдармен
реттеледі.
Жабық әкімшілік-территориалды құрылымдарда ... ... ... ... жасайтын және сақтайтын ... ... және ... материалдарды өңдеу, әскери және басқа
да объектілер өңдеу қарастырылады. Мындай ... ... ... ерекше тәртiбі, мемлекеттік құпияның қорғаулары, сонымен қатар
азаматтардың арнайы тұру шарттары жасалынуы тиіс.
Жабық әкімшілік-территориалды ... ... ... ... ... мен құру территорияның құпиялылығына байланысты.
Жоғарыда көрсетілген ерекшеліктерге орай ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару органдары қосымша
өкілеттіктер ... ... ... ... ... ... тек қана жергілікті маңызды сұрақтарды шеуге ғана ... ... ... ... ... ... кәсiпорындар мен
объектілердің қызметiнiң үйлестiруін; төтенше жағдайлар қалыптасқан кезде
милицияның, азаматтық қорғаныстың бөлiмшелерi ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару
органдары мынадай қосымша өкілеттіктерге ие:
- ... ... ... ... ... бойынша
кәсіпорындар мен объектілердің жетекшілерінің үйлесуімен бірге жұмыс істеу,
жабық ... ... ... ... ... ... ... істейді;
- жабық әкімшілік-территориалды құрылымға кіру тек федералды қауіпсіздік
қызметінің органдарының келісімімен ғана ... кіру ... ... ... тұрған кәсіпорындар немесе объектілер;
- жабық әкімшілік-территориалды құрылымның санитарно-эпидемиологиялық,
радиациялық және экологиялық ... ... ... ... ... ... немесе объектілерді мемлекеттік бақылау және
қадағалау органдары жүзеге ... ... ... нәтижесін
жергілікті өзін-өзі басқару органдарын ақпараттандыру қажет;
- әскери және мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... жүргізу, жабық әкімшілік-территориалды
құрылымның тұрғындарын радиоактивті және ... ... ... да ... қорғауды қамтамасыз ету.
Қазіргі уақытта Ресей Федерациясында 43 ... ... ... ... ... муниципалды органның
жетекшісі қосымша ... ие ... ... ... ... ... ... кәсіпорында белгілі бір апаттық
жағдай болған уақытта тұрғындардың өмірі мен ... ... ... болса, жергілікті әкімшіліктің басшысы кәсәпорын жетекшісімен ... ... мен ... сақтау бойынша шаралар жүргізілуі тиіс.
Жабық әкімшілік-территориалды құрылымдардағы жергілікті өзін-өзі
басқару органдарының ... ... ... ... ... ... ... әкімшілік-территориалды құрылымдағы мемлекеттік құпияладың
қауіпсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... органдарына
жүктелген.
Жабық әкімшілік-территориалды құрылымда жерді қолданудың ерекше
тәртібі бекітілген.
Бұл ... ... ... ... ерекшеліктерге ие. Жабық
әкімшілік-территориалды құрылымның бюджеттік дефициті ... ... ... ... субсидия, субвенция және дотациялар жабады.
Ресей Федерациясының ғылыми қалаларындағы жергілікті өзін-өзі басқаруды
ұйымдастыру
Муниципалды құрылымдардың ерекше түрі қалалық округ ... ... ... ... ... ... табылады. Муниципалды құрылымға
ғылыми қала атағына ие болу үшін ... ... ... критериилері
қарастырылған. Бұл муниципалды құрылым міндетті түрде қала құрастырушы
ғылыми-өндірістік кешен ... ... яғни ... ... ... ... өңдеулермен айналысатын ұйымдардың
жиынтығы.
Муниципалды құрылымға ғылыми қала мәртебесін Ресей ... ... ... ... ... ... 25 жылға
бекітіледі. Қазіргі уақытта Ресей Федерациясында 7 ғылыми қалалар ... ... ... ... ... ... ... қаласы,
Мәскеу облысындағы Дубна қаласы, Новосибирской облысындағы Кольцово жұмысшы
кентінде, Тамбовской облысындағы Мичуринск ... ... ... және ... қалалары.
Ресей Федерациясының ғылыми қаласы ... ... ... ... мына ... ие болуы тиіс:
- қала құрастырушы ғылыми-өндірістік кешен бір ... ... ... ... муниципалды құрылымның жарғысында немесе басқа да нормативтік
актіде муниципалды құрылымның әкімшіліктің міндеттері ... ... ... кешенді, ғылыми, ғылыми-техникалық, инновациялық
іскерлікті дамытуға қолдау жасау, муниципалды құрылымдағы ... ... және ... ... ... өкілетті органдары муниципалды
құрылымға берілген ғылыми қала ... ... ... ... туралы өтінішті беруге құқылы.
Ресей Федерациясының ғылыми қалаларын қаржыландыру ерекшеліктерге
ие. Мысалы, ... ... ... ... өндірулерді қаржыландыру ғылым мен техниканың ... ... ... негізделген федералды бюджет
қаражатынан қаржыландыруы керек.
Шекараға шектес территорияларда ... ... ... ... ... ... қажет. Қазіргі танда «Ресей
Федерациясының мемлекеттік шекарасы туралы» федералды заң қарастырылған.
Бұл мынадай шартқа ... ... ... ... ... мемлекеттік биліктің федералды органдармен, Ресей
Федерациясының ... ... ... ... және
жергілікті өзін-өзі басқару органдармен ... ... ... ... жер ... суды шаруашылық, кәсіптік және
басқа да іскерлікте қолдану тек федералды заңдармен ғана ... ... ... ... ... ... ... реттелуі мүмкін.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдары мемлекеттік шекараны қорғау
мақсатында жер участкілерін беруге құқылы және ... ... ... қатар берілген участкілерде табиғи ортаны ... ... ... ... ... ... Олар шекаралық органдарға, әуе
қорғанысының әскерлерiне, ... ... ... ... жүзеге асыратын мемлекеттік органдарға көмек беруге міндетті. Осы
органдардың заңды ұйғарымдарын орындау, олардың қызметіне ... ... ... ... ... ... ... ерікті түрде барған
азаматтарға жағдайын ... ... ... ... ... ... шекаралас зоналардағы шекаралас тәртіптін болуы.
Шекаралық зоналар Ресей Федерациясының құрлықты ... ... ... ... мен көлдердің жағалауында мемлекеттік
шекарасына тиесілі әкімшілік аудандарда, қалаларда орналастырылады.
Шекаралық зоналарға мына ... ... ... ... ... демалыс үйлердің территориялары, сауықтыру және
мәдени мекемелер, ... ... ... ... ... демалу
орындары жатады.
Шекаралас территориядағы жергілікті өзін-өзі басқару органдары ... ... ... Ресей Федерацияның шекаралық қызметiне, ... ... ... ... ... ... асыратын мемлекеттік органдарға
көмек көрсету, олардың ... ... ... ету және ... ұйғарымдарын орындауға құқылы;
- Шекаралас аумақтағы азаматтардың Ресей Федерациясының
мемлекеттік шекарасын қорғауға ерікті ... ... ... территориядағы толығымен ... ... ... ... басқарудың лауазымды тұлғалары шекаралық мәселелерді
ескерілуі мүмкін.
3 РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ МУНИЦИПАЛДЫ БАСҚАРУЫНЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
Қазіргі уақытта ресей ғалымдары мынадай көз ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі басқаруға қарағанда
кең түсінікке ие болады. Ол мына шарттарға ие:
- жергілікті деңгейдегі мемлекеттік басқару, яғни ... ... ... асыратын мемлекеттік биліктің федералды және аймақтық
органдар жүзеге асырады;
- халық билігінің бір ... ... ... өзін-өзі басқаруды
тану;
- жергілікті өзін-өзі басқару органдары арасындағы ... ... ... ретінде муниципалды менеджментті
қарастыру.
ХХІ ғасырда муниципалды басқарудың мәселелері мен сапасын ... ... Оған ... ... күштер:
- технологиялық күш – муниципалды қызметтің алдынғы ... ... ... ... ... ... іскерлікке
және инновациялық өзгеріске дайын болуы;
- демографиялық күш – муниципалды қызметке ... ... мына ... ... ... және экономикалық
саласындағы кадрлардың дефициті, адами ресурстардың жоғалуы;
- экологиялық күш - ... ... ... ... ... ... Осы ... жауабы ретінде эколгиялық тәрбиелеу
мен білім беру, денсаулықты сақтайтын жаңа технологияларды үйрену және
қолдану;
- ақпараттық күш – ... ... ... ... ... артта қалуы, өмірдің сапасын мен ... ... ... үшін ... технологиялық білімді жылжыту. Осы
мәселенің жауабы ретінде, муниципалды басқарудың мәселесін табу, жаңа
ақпараттық басқаруды жылжыту мақсатында халықаралық және ... ... оқу ... ... ... ... ... динамикалық күш – экономиканың, ғылымның, мәдениет пен білім берудің
дағдарысы, әлемдік өзгеру динамикасынан артта қалуы. Жауабы ... ... ... ... ... өмір ... ... қызметтің жоғары орындарға кіруді жеңілдету, муниципалды
басқаруда инновациялық климатты ... ... ... ... әкімшілік арасында мемлекеттік және муниципалды қызметтің
бірлігін сақтауына қол жеткізу;
- ... тану ... күші – ... ... ... ... жаңа ... дүние танымдылығының қажеттілігі;
- адамгершілік (нравственный) күші - қоғамның моральдық азғындауы,
рухани игiлiгін жоғалту, қылмыстылық, ... ... ... ... ... кедергі жасап отыр.
«Ресей Федерациясының жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың
жалпы қағидалары туралы» федералды заңнында ... ... ... ... ... ... билігінің формасы, яғни тұрғындардың
қызығушылығына негізделген жергілікті ... ... шешу ... басқару органдарының жауапкершіліктеріне ... ... ... ... ... ... арналуға негізделген –
азаматтық қоғамның, демократияның және азаматтардың ... ... ... ... ... ... ... формалары
белгіленген. Оларды екі топқа бөлуге болады:
1) жергілікті өзін-өзі басқаруды тұрғындармен жүзеге асыру ... ... күші бар ... ... (жергілікті референдум,
муниципалды сайлаулар, депутаттарға дауыс бер және т.б.).
2) тұрғындардың заңды күші жоқ ... ... ... ... ... сұраулар, азаматтардың конференциялары және т.б.)
Қазіргі таңда тұрғындардың қатысуымен жергілікті өзін-өзі басқарудың
шынайы жағдайы қандай? ... ... ... ... ... ... ... тұрғындардың көп бөлігі муниципалды
басқарудың ... ... ... ... ... 2009
жылғы «Башкорстан Республикасындағы муниципалды құрылымдырдың кеңес»
ассоциацияның жүргізілген ... ... ... ... ... 70%-ы ... өзін-өзі басқарудың мәнін білмейді және
оны ... ниет ... ... ... ... әлеуметтік-басқарушылық
белсенділіктің аздығына байланысты, қоғамда бұл жүйені ... ... ... ... ... ... өзін-өзі
басқару халық билігі формасында емес, тұрғындарға арналған (кейбір жағдайда
халықтың қызығушылығын есепке алмайды) ... ... ... Бұл ... ... ... ... төмендеуіне,
сонымен қатар жергілікті тұрғындардың жауапкершілігіне, ... мен ... ... ... ... ... ... органдарының қызметінде де басқару жүйесінің
жатсынылуы ... ... ... ... көпшілігі
муниципалды басқарудың шешім қабылдау процессіне қатыстырылмаған. Себебі
мындай шешімдер «жоғарыдан-төмен» иерархиялық схема бойынша ... ... ... ... шешімдері қабылдау
механизмдері, мемлекеттік басқару жүйесіндегі шешім ... ... сай ... ... технологияның ... ... ... ... ... ... басқару осындай жағдай немен түсіндіріледі?
Әлеуметтік сұрауының нәтижелері бойынша, тұрғындардың ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі
басқарудың ұзақ уақыт бойы ... оның ... ... көп бөлігі (50,6%) пассивтi - арқа сүйеушiлiк психологиясына ... ... ... ... ... ... құзыреттерінің
төменгі деңгейі (61,2%), тұрғындардың жергілікті билікке сенімсіздік
(31,8%), ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруға жұмыстардың нәтижесізділігі мен мотивацияның төмен
болуы (23,5%).
Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінде ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы тиіс.
Біріншіден, жергілікті ... ... ... ... қайта бағдарлау қажет.
Екіншіден, муниципалды құрылымдардағы кәсіпкерлік ортаны ... ... ... ... ... ... сонымен қатар
муниципалды құрылымдарда лидерлік потенциалды және азаматтық әрекеттерді
дамыту үшін, ... ... ... ... ... ... «әлеуметтік инкубаторларды» әзірлеу.
Үшіншіден, муниципалды басқару органдарына азаматтық әрекеттерді дамыту
үшін жергілікті өзін-өзі басқарудағы ... ... ... ... маңызды және өзекті мәселенің бірі жергілікті ... ... ... ... деңгейін жоғарлату.
Сонымен, жергілікті өзін-өзі басқаруда халықтың әлеуметтік-басқарушылық
белсенділікті дамыту бір жағынан, муниципалды ... ... ... ... екінші жағынан, халықтың басқаруды жатсынданудың алдан алуын
муниципалды басқару органдарының стратегиялық қызметтің ... ... ... басқарудың қоғамдық дамуы мен мәселелері,
муниципалды тәжірбиені ... ... ... жұмысты қажет етеді.
Жетілдіруге бағытталған шаралар нәтижелі болу үшін, қабылданатын шешімдер
өзара келіскен, концептуалды түрде тексерілген, ... іске ... ... мен әдістері топтастырылған болуы тиіс.
Ресейдің жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытудың шарттары бірнеше
негізгі бағыттарға шоғырландырылуы тиіс:
1. Муниципалды жүйенiң ... – бұл ... ... заң ... ғана ... сонымен қатар Ресейдің ділімен, экономикасымен және
саясатпен бейімделуін қарастырылады. Оған мына іс шаралар жатады:
- ... ... ... ... ... ... қалалық агломерация аумағындағы муниципалды құрылымдардың өзара
ынтымақтастықты заңды формада бекітілуі;
- жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... мен қаржылық қамтамасыз етуге шектеулер бойынша
сұрақтарға бағытталған);
- жергілікті ... ... ... ... бақылаудағы іс
шараларды заңды негізде регламентациялау.
2. Муниципалитеттердiң автономиясын күшейтуi – мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... басқарудың нәтижелігін қамтамасыз ету. Муниципалитеттер
аудандық билік ... ... мен ... ... ... сапасы мен олардың іске асырылуына мән беру.
Осы бөлімдегі іс-шараларды бағытталуы:
- федералды деңгейдегі муниципалитеттерді өкілілеттіктерін қолдауда
саяси құралдарды нығайту;
- ... ... ... органдарының өкілеттіктерін нақты анықтау,
олардың қызметіне шектен тыс араласуын тоқтату;
- муниципалды құрылымдардың қызығушылығын құқықтық ... ... ... ... Бұл ... ... ... жоғарлатуына бағытталған. Оларды шешуге мына шараларды жүзеге
асыру ... ... ... ... жоғарлату арқылы озық муниципалды
тәжірбиелерді қолдануға мүмкіндік жасау;
- жергілікті ... ... ... ... ... ... өздерінің салық салу базасында жұмысты
ынталандыру;
- «муниципалды класстардың» өкілеттіктердің өз ... ... ... үшін ... ... құру.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі уақытта жергілікті өзін-өзі басқаруды дамытумен байланысты
муниципиалды басқарудың ролі муниципиалды құқықта ... ... типі ... және сол уақытта пәнаралық сипатты ... ... одан ... өсуде.
Жергілікті өзін-өзі басқару органдары ... ... ... қоғамдық мүдделерін қанағаттандыруға, муниципиалды құрылым
аумағында орналасқан ... және ... ... ... ... және ... қызметтеріне бағыну болып
табылады. Осы шаруашылық жүргізетін субъектілер қанша бай әрі қолайлы әл-
ауқатты ... ... ... ... ... болады, бұл жерден –
жергілікті халықтың ... ... ... ... Бұл ... ... басқару органдарының мақсаты осы субъектілердің
шаруашылық қызметтерін үйлестіру ... ғана емес ... ... ... ... ... жасау болып табылады.
Жергелікті өзін-өзі басқару органдары дербес болғанымен мемлекеттік
органдармен тығыз ... ... ... Өкілеттіктері негізінде
мемлекет тарапынан ... ... ... ... және қаржылық
құралдарына ие болуы мүмкін. Мындай ... бұл ... ... ... ... ... мемлекеттің бақылауында болады.
Мемлекет пен қоғамды демократиялық ... ... ... ... ... орын алып ... Өзін-өзі басқару органдарының
арқасында басқару жүйесін децентрализациялайды, сонымен ... ... ... ... ... мен тарихына, қызығушылықтарына сай
етіп жасайды.
Жергелікті өзін-өзі басқару орган – бұл ... ... ... ... ... ... тұрғылықты өмірдің маңызды сұрақтарын
ұйымдастыру мен шешу болып табылады.
Жергілікті ... ... ... ... ... ... ... мыналар болды:
- Тұрғылықты халықтың өзінің жауапкершілігіне негізделген
дербес қызметке дайын ... ... ... қауiп-қатер және т.б. мәселелер
қарастырылды.
Мемлекеттік билік органдарының ... ... ... ... ... ... және сайланған муниципалды орагандардың
жетекшілері меншікті тандау құқықтарын әлі де көне алмай тұр.
Қазіргі уақытта ресей ғалымдары ... көз ... ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқаруға қарағанда
кең түсінікке ие болады. Ол мына ... ... ... ... мемлекеттік басқару, яғни өңірдегі мемлекеттік
саясатты жүзеге асыратын мемлекеттік биліктің федералды және аймақтық
органдар жүзеге асырады;
- ... ... бір ... ретінде жергілікті өзін-өзі басқаруды
тану;
- жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... нығайту жүйесі ретінде муниципалды менеджментті
қарастыру.
Халықтың жергілікті ... ... ... ... ... ... бұл ... басқару
потенциалының төмеңдеуіне ... ... ... ... өзін-өзі
басқару халық билігі формасында емес, тұрғындарға арналған (кейбір жағдайда
халықтың қызығушылығын есепке ... ... ... ... Бұл муниципалды басқару шешімдердің сапасының төмендеуіне,
сонымен қатар ... ... ... дербестігіне,
талаптылықтар мен азаматтық сезiм деңгейінің төмендеуіне ... ... ... ... де басқару жүйесінің
жатсынылуы байқалуда. Мысалы, муниципалды қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... ... шешімдер «жоғарыдан-төмен» иерархиялық схема бойынша қабылданады.
Жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ... алудың қандай шараларын жүзеге асырылуы тиіс.
Біріншіден, жергілікті өзін-өзі басқару органдары ... ... ... ... ... құрылымдардағы кәсіпкерлік ортаны дамыту үшін
бизнес-инкубатор торабын бірігіп қалыптастыру ... ... ... ... ... ... және азаматтық әрекеттерді
дамыту үшін, ... ... ... ... ... ... «әлеуметтік инкубаторларды» әзірлеу.
Үшіншіден, муниципалды басқару органдарына азаматтық әрекеттерді дамыту
үшін жергілікті өзін-өзі басқарудағы қазіргі замаңғы ... ... ... ... және ... мәселенің бірі жергілікті өзін-өзі
басқару туралы тұрғындардың білімділік деңгейін ... ... ... ... ... шарттары бірнеше
негізгі бағыттарға шоғырландырылуы тиіс:
- жергілікті өзін-өзі басқарудың аудандық деңгейіне көшу;
- қалалық агломерация аумағындағы ... ... ... ... формада бекітілуі;
- жергілікті өзін-өзі басқаруды ұйымдастырудың вариативтілігін
күшейту (өкілеттіктер мен қаржылық қамтамасыз ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару саласындағы мемлекеттік бақылаудағы іс
шараларды заңды негізде регламентациялау.
- федералды деңгейдегі муниципалитеттерді өкілілеттіктерін қолдауда
саяси құралдарды нығайту;
- ... ... ... ... ... ... ... қызметіне шектен тыс араласуын тоқтату;
- муниципалды құрылымдардың қызығушылығын құқықтық қорғауын
күшейту.
- құқықтық бақылаудың иілгіштігін ... ... озық ... қолдануға мүмкіндік жасау;
- жергілікті бюджетте ... ... ... ... ... ... салық салу базасында ... ... ... ... өз ... ... ... үшін марапаттау механизмдерін құру.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың қоғамдық ... мен ... ... ... ... жүйелік жұмысты қажет етеді.
Жетілдіруге бағытталған шаралар нәтижелі болу үшін, қабылданатын шешімдер
өзара келіскен, концептуалды ... ... ... іске ... ... мен ... ... болуы тиіс.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Кутафин О.Е., Фадеев .В.И. Муниципальное право Российской Федерации.
М., 1997
2. Бабун Р. ... ... ... ... / ... 2008, №4. С. ... Бабун Р.В. Хозяйственная деятельность муниципалитетов и состав
муниципального имущества // ... ... 2009. - №3. – ... ... ... в России. — М.: «Грамота»,
5. Закон СССР «Об общих ... ... ... и ... в ... ... 9 ... 1990 года и Закон РСФСР от 6 июля
1991 года «О местном самоуправлении в РСФСР».
6. Козлов Ю.М. Исполнительная власть: муниципальный ... ... ... ... № 2, ... ... ... Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об ... ... ... ... ... в Российской
Федерации» в 2007 году. М., Министерство регионального ... ... 2007. ... ... И., Славгородская М., Миронова Н. ... в 2003 ... М., ... А.И. ... ... теория и практика. М., 1998
9. Конституция Российской Федерации. — М.: Новая школа, 1995
10. Гражданский ... ... ... — М.: Юридич. лит., 1996
11. Закон «О территориальном делении города Москвы»
12. Устав города Москвы // Вестник мэрии Москвы, август 1995
13. ... и ... ... ... ... ... /
Доклад Института экономики РАН и Института ... ... ... при ... Российской Федерации /
Рук. авт. коллектива С.Д. ... Т.Я. ... М., 2008. ... ... ұйымдастырушылық құрылымының схемалары
Сызықты-функционалды құрылым
Матрицалық құрылым
Функционалды құрылым
Сызықты құрылым

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 37 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ресей Федерациясындағы жерге жеке меншік пен жер пайдалану құқығының жалпы сипаттамасы20 бет
Ресейдегі лаңкестікпен күрес мәселелері және шешілу жолдары98 бет
Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы ынтымақтастық 7 бет
Ресей Федерациясының Конституциясы орыс мемлекеттің негізгі заңы12 бет
Аймақтық басқару – жалпы басқару саласы ретінде10 бет
Дамыған елдердегі жергілікті өзін өзі басқаруды тәжірібиесі30 бет
Жергілікті басқару органдарының функционалды құрлымы мен қызметтері27 бет
Жергілікті шаруашылықты басқарудың экономикалық негіздері31 бет
Жергілікті өзін – өзі басқару туралы жалпы түсінік7 бет
Жергілікті өзін-өзі басқару органдары: жағдайы және даму басымдылықтары78 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь