Францияда территориалды басқаруды ұйымдастыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1 ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН.ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ЖАҒДАЙЫ
1.1 Жергілікті өзін.өзі басқарудың мәні мен маңыздылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.2 Жергілікті өзін.өзі басқарудың қызметтері және оны ұйымдастырудың принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10

2 ФРАНЦИЯНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛДЫ БАСҚАРУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 Франция мемлекетінің аймақтық құрамы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.2 Фрацияның аймақтарындағы жергілікті басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ...19

3 ЖЕРГІЛІКТІ БАСҚАРУДЫҢ ӘКІМШІЛІК.ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..23

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
ҚОДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
КІРІСПЕ

Курстық жұмыстың өзектілігі. Қазіргі таңда еліміздің мемлекеттік құрылымын жетілдіру, оның ішінде билік құзырларының әр деңгейі арасында нақты бөлінуі мен халық билігінің маңызды элементі болып табылатын жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін енгізу өте өзекті мәселелердің қатарында. Бұл биліктің бөлінуі шеңберінде қарастырылатын мәселе отандық басқару жүйесін анықтайтын демократиялық нышандардың бірден бірі. Бірақ бұл бағытты көзсіз қабылдап бүкіл қоғам проблемаларын шешеді деп қараудан сақтанған дұрыс. Сонымен қатар күшті ортақтандырылған мемлекет белгілі кезеңде өзінің ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ете алады. Бірақ оның ұзақ уақытқа созылуы мүмкін. Ал, ішкі саясатта тұрақтылықты қамтамасыз ету саяси режимді ортақсыздандыру, жергілікті өзін-өзі басқаруды дамыту сияқты басқа да шараларды жүзеге асыруды талап етеді.
Біз қарастыратын мемлекет – Франция. Францияда жергілікті басқарма мен орталықтар арасындағы байланыстар әр кезде де маңызды болды. Қазіргі кезде жергілікті қаржының дербестігі мен әсер етушілік жүйесі қалыптасты. Жергілікті қаржыны құрудың бес қағидасын бөліп қарастыруға болады:
Тәуелсіз және оқшаулы жергілікті қаржының негізінде қажетті қаржылық ресурстардың өкілеттіліктерін қалыптастыру.
Ерекшеленген өкілеттіліктерді заңмен қамтамасыз ету.
Бухгалтерлер мен басқарушылар арасында бөлу
Аймақтық деңгейде тәуелсіз бақылау
Басқарушы – қоғамдық тұлға. Оның өкілетіне кірістер мен шығыстарды үлестіру кіреді. Оған: коммуналар үшін шаралар, департаментке арналған бас совет президенті жатады. Бірақ ол ақша қаражаттарымен тікелей жұмыс атқармайды. Тек ақша қаражаттарының кірістелуі мен шығысталуына нұсқау береді.
Бухгалтер – қоғамдық тұлға. Қоғамдық ұйымның қорлары мен құндылықтарының операцияларын жүзеге асырады. Оған: қаржылық әкімшілік қызметкерлері, мемлекеттік қазынаның бухгалтері, салық және кеден салымдарын жинаушылар жатады. Олар басқарушылардың шешімдері бойынша шығындарды өтейді. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізеді.
Коммуна – қалалық инфрақұрылым, бастауыш мектеп.
Департамент – әлеуметтік көмек, мектептердің көліктері, коммуналар арасындағы инфрақұрылым, аэрордромдар, колледждер, қалааралық көліктер.
Мемлекет – ұлттық басқарма жүйесіне шекараларды қосу, мемлекеттегі қоғамдық тауарлар мен қызметті өндіретін аймақтағы тура немесе жанама басқару. (жолдар, көпірлер, почта, телеграф, өндіріс, ғылыми зерттеу жұмыстары)
Бұл жағдайда аймақтық басқару проблемасы жергілікті өкімет органдарының ғылыми - негізделген Концепциясының жұмыс жасауын қарастыратын жан-жақты терең теориялық ұғынуын талап етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты. Зерттеу объектісі - аймақтық басқару жүйесі. Ал курстық жұмыстың негізгі мақсаты - Франция мемлекетінің аймақтық басқаруын ұйымдастыруын қарастыру.
Қойылған мақсатққа жету үшін келесі міндеттерді алға қою қажет:
- аймақтық басқарудың теориясын және халықаралық тәжірибесін талдау;
- аймақтық басқаруға жүйелі түрде жақын келу, зерттеу;
- Францияның жергілікті мемлекеттік басқаруының халықаралық стандарттарын зерттеу;
- Франциядағы жергілікті өкімет органдарының нәтижелілігін бағалау жолдарын анықтау;
Курстық жұмыстың құрылымы. Берілген курстық жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, қорытынды және қолданылған әдебиеттерден тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Айтаханов Е. Қазақстан Республикасының аймақтық дамуының жоспарлау процесстерін басқару проблемалары /Е. Айтаханов //Вестник, Әль-Фараби ат.КазГУ. Сер. экон. - 2002. - №2(30). - б. 12-15.
2. Алдияров С. Қазақстан аймақтарының негізгі әлеуметтік-экономикалық индикаторлары және дамуды жалпы бағалау әдісі /С.Алдияров, К. Кабдуалиева, Л. Елеусиз // Транзиттік экономика. - 2006. - №1. - б. 81-86.
3. Воронин А. Г. Муниципалды шаруашылықты басқару негіздері : оқу құралы/ А. Г Воронин, В. А.Лапин, А. Н. Широков. - М. : Дело, 1998. - 128 б.
4. Гаврилов А. И. Аймақтық экономика және басқару: жоғарғы оқу орынд.оқу құралы / А. И. Гаврилов. - М. : ЮНИТИ - ДАНА, 2002. - 239 б.
5. Дюрон Э.В. «Местные органы власти во Франции». М., 1996г.
6. Новожёнова И. С. «Культура местной власти во Франции». М., 1994г.
7. Новый энциклопедический словарь. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». М., 2000г.
8. Павлова М. А. «Региональная политика Франции». М., 1996г.
9. «Структура и функции местных коллективов во Франции» (II издание).

Электрондық материалдар:
10. www.ibmn.msk.su/vivovoco/ Конституция Франции. Раздел XII. «Административно- территориальные образования».
11. www.bninsk.com Библиотека приложений к журналу «городское управление». Основы местного самоуправления в 3-х частях. Учебное пособие для муниципальных служащих под ред. Вобленко С. В.
Глава II. Часть I. Понятие самоуправления.
Глава IX. Часть II. Муниципальные институты Франции.
14. Краткий очерк истории муниципального права. Хрестоматия. Составитель Киррилов Ю.
15. www.continent.kz // «Институты самоуправления Франции». № 11(24) 31
мая- 13 июня 2000г.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1 ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ ЖӘНЕ ЖАЛПЫ ... ... ... ... мәні ... ... ... басқарудың қызметтері және оны ұйымдастырудың
принциптері.................................................................
...............................................10
2 ФРАНЦИЯНЫҢ ТЕРРИТОРИАЛДЫ БАСҚАРУЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
2.1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ..........................................23
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
................................26
ҚОДАНЫЛҒАН
ӘДЕБИЕТТТЕР.................................................................
..28
ҚОСЫМША.....................................................................
...................................29
КІРІСПЕ
Курстық жұмыстың өзектілігі. Қазіргі таңда еліміздің мемлекеттік
құрылымын ... оның ... ... ... әр деңгейі арасында
нақты бөлінуі мен халық ... ... ... ... ... ... басқару жүйесін енгізу өте өзекті мәселелердің
қатарында. Бұл биліктің ... ... ... ... ... ... анықтайтын демократиялық нышандардың бірден бірі. Бірақ бұл
бағытты көзсіз қабылдап бүкіл қоғам проблемаларын ... деп ... ... ... ... ... ... мемлекет белгілі
кезеңде өзінің ішкі тұрақтылығын қамтамасыз ете алады. Бірақ оның ұзақ
уақытқа созылуы ... Ал, ішкі ... ... қамтамасыз ету саяси
режимді ортақсыздандыру, жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... ... асыруды талап етеді.
Біз қарастыратын мемлекет – Франция. Францияда жергілікті басқарма мен
орталықтар арасындағы байланыстар әр кезде де маңызды болды. ... ... ... ... мен әсер ... жүйесі қалыптасты.
Жергілікті қаржыны ... бес ... ... ... ... және оқшаулы жергілікті қаржының негізінде қажетті қаржылық
ресурстардың өкілеттіліктерін ... ... ... ... ету.
Бухгалтерлер мен басқарушылар арасында бөлу
Аймақтық деңгейде тәуелсіз бақылау
Басқарушы – қоғамдық тұлға. Оның ... ... мен ... ... Оған: коммуналар үшін шаралар, департаментке арналған бас
совет президенті жатады. Бірақ ол ақша ... ... ... Тек ақша ... ... мен шығысталуына нұсқау
береді.
Бухгалтер – қоғамдық тұлға. Қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... қаржылық әкімшілік
қызметкерлері, мемлекеттік қазынаның бухгалтері, салық және ... ... ... Олар ... ... ... өтейді. Кәсіпорынның бухгалтерлік есебін жүргізеді.
Коммуна – қалалық инфрақұрылым, бастауыш мектеп.
Департамент – әлеуметтік көмек, мектептердің ... ... ... ... колледждер, қалааралық көліктер.
Мемлекет – ұлттық басқарма ... ... ... ... ... мен қызметті өндіретін аймақтағы тура ... ... ... ... ... ... өндіріс, ғылыми зерттеу
жұмыстары)
Бұл жағдайда аймақтық басқару проблемасы жергілікті өкімет органдарының
ғылыми - ... ... ... ... ... ... теориялық ұғынуын талап етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты. Зерттеу объектісі - аймақтық басқару жүйесі.
Ал курстық жұмыстың ... ... - ... ... ... ... ... мақсатққа жету үшін келесі міндеттерді алға қою қажет:
- аймақтық басқарудың теориясын және халықаралық тәжірибесін талдау;
- аймақтық ... ... ... ... келу, зерттеу;
- Францияның жергілікті мемлекеттік басқаруының ... ... ... жергілікті өкімет органдарының нәтижелілігін бағалау
жолдарын анықтау;
Курстық жұмыстың құрылымы. Берілген ... ... ... үш
бөлімнен, қорытынды және қолданылған әдебиеттерден тұрады.
1 ЖЕРГІЛІКТІ ӨЗІН-ӨЗІ ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... өзін-өзі басқарудың мәні мен маңыздылығы
Қазіргі жергілікті өзін-өзі басқару ежелгі тарихты қалыптастырып келе
жатқан болып көрінеді. Жергілікті ... ... ... ... рет ... ... мен ... жасалған болатын. Ол ерікті
қауымдастықтың қызметі ретінде сипатталды. Мемлекет қауымдастықты құрайды,
ол тек заң ... ... және сот ... ... ... коммуналдық, қауымдық). Жергілікті өзін-өзі басқарудың пайда
болуы тұрғылықты халықтың өздерінің экономикалық және ... ... ... нәтижесі. Оны біз халықтың, яғни жергілікті
ұжымдардың қалыптасуынан байқай аламыз. Мысалы, ... ... ... ... ұжымға» байыпталған. Қазіргі жергілікті өзін-өзі
басқару өркендеген демократиялық ... ... ... ХІХ-ғ-да орналасқан. Оның қалыптасуына түрткі болған жағдай,
феодализмнен шығып индустриализмге ... ... ... ... ... ... ... болған ұлы
француздың революциясы болды. XVIII-ғ-да жергілікті өзін-өзі ... ең ... рет 1790 жылы ... ... ... саясаткері Турэмэн.
Ол өзінің баяндамасында екі мәселеге көңіл аударды:
1. ... ... ... білу, ол яғни муниципалдық ... ... ... ... ... көзқарастар.
«Еркіндік теория қатынасы» деп аталып кетті. Еуропада ХІХ ... ... Бұл ... ... ... ол ... ... тәуелсіз, олар мемлекеттік тармағына ... Одан ... және ... ... мен ... мәселесін қабылдай алады.
Кейінірек 1835 жылы Белинскийдің Конституциясына еркіндік ... ... ... ... ... билікті мойындаған және де оған
арналған жеке тармақтары болған.
«Еркіндік ... ... ... ... өзін-өзі басқару
теориясы келді. Осы теорияға көп еңбек сіңірген ғалым Гирке және ... соң өз ... ... ... ... орын алды. Оған еңбек
сіңірген ... ... ... Штейнам және Гнелстон болды. Бұл орталық
басқармадан айырмашылығы бұл жерде ... ... ... ... ... ... сайлайды. «Мемлекеттік теория басқармасына»
ешқандай өзгерістер енген жоқ. ХІХ-ХХ ғ-да мемлекеттік теория жергілікті
жердің ... ... ... ... ... кең ... жайды:
В.П.Безобразов, А.Д.Градовский, Н.И.Лазеровский т.б. ... ... ... ... ... қарастырады:
а) жергілікті жердің басқарудың құрылуы;
б) олардың орталықпен қарым-қатынасы;
в) көлемі және істің мазмұны.
Бір ғалымдар ... ... ... ... және ... элементі ұйымдастыру болып қалыптасқан [3].
Соңғы кезде ғылыми әдебиеттерде кең ... ... ... ... ... ... ... теорияға бағынсақ,
жергілікті өзін-өзі басқарудың өзіне мыналарды алады: мемлекеттікті ... ... де дәл ... ... концепциясы, сондай-ақ
түсініктеме бойынша феномаға жергілікті өзін-өзі басқару жақын практикада
байқауымыз бойынша бұл ... ... оын ... халық жағынан
жергілікті өзін-өзі басқару өзінің ... ... ... ... мемлекеттік орган жергілікті өзін-өзі басқару көптеген тапсырыстар
жүктейді. Сонымен ... ... ... ... ... органдарға
қаржы жағынан тәуелді болып келеді [6].
Шынайы демократия – бұл ... ... ... ... ... ... барлық демократиялық мемлекеттерде
конституцияның негізгі элементтері жергілікті өзін-өзі ... ... Бұл ... ... ... ... тұрған жерінде
шешімді өзі қабылдап, жауапкершілігін алады. Жергілікті ... ... пен ... ... және ... ... Өйткені, бұл
демократияның алғышарты, басқарудың осы ... ... ... көрсетеді. Адамзаттың демократиялық жолда тез бейімделіп,
демократияның ... ... ... ... ... ... өте ... Ғылымда
жергілікті өзін-өзі басқару осы күнге ... ... жоқ. ... ... ... ... ... түсінік қалыптасты. Ғылымда көп таралған
бір түсінік бойынша ... ... ... ... ... ... Сол ... жергілікті мәселелерді өздері шешу керек. Үкімет
жергілікті өзін-өзі басқаруды мойындай отырып, осымен ... ... ... ... ... қызығушылықтарын реттеп отырады. Өте
жиірек басқару формасын ұсынады, сол ... ... ... ... құқығын, сонымен қатар әдет-ғұрпын, тарихын қорғай алады. Олар
сол жергілікті жердің салт-дәстүрлері, тарихы бойынша жергілікті ... ... ... ... басқару ұйымы мемлекеттің ажырамас
территориялық құрылымы. Сонымен қатар жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... жұмыстар
2. Мемлекеттік құрылым жергілікті ... ... ... ... ... отырып қатысады.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың жергілікті халықы өз биліктерін өздері
іске асырады, демократиялық мемлекет және ... ... ... ... ... ... өміріне қатысады. Сондай-ақ,
адамдардың демократиялық бойынша өсуін, халықтың ... ... ... ... ... жасауын қадағалайды.
Жергілікті өзін-өзі басқару – бұл мақсат емес, тек халықтың өмірлік
жағдайын көрсету, жергілікті ... ... ... ... ең ... ... ... шешілу бағыттарына мән береді.
Әдетте бұл ... мән ... ... ... ... ... ... жалпы аймақтың немесе республикалық мәнін
иемденеді. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйелік принцип бойынша ... ... ... сонымен қатар әр түрлі форманы тікелей
пайдалануға, азаматтар құқығына, муниципалдық сайлауларды ... ... ... Ең маңызды жергілікті өзін-өзі басқару элементі – сайлау
жүйесін орнату және муниципалдық ... ... ... айтсақ, жергілікті өзін-өзі басқару – бұл жергілікті жердің
билігін орнату және халықтың өзіндік, яғни өз ... ... ... ... ... ұжымдар мемлекеттің тікелей ... ... ... ... ... жүйе бұл жақта мүлдем
қарастырылмаған ... тағы да ... ... ... ... ... болуы мүмкін. Жоғарыда қарастырылған деректерде
жергілікті ... ... ... ... ... ... айтады. Мемлекеттік басқарумен салыстырғанда жергілікті ... ... ... ... қалауы бойынша жүзеге асырылады, яғни
жергілікті сайланған ұжымдар мен (жергілікті ... ... ) ... басқару жергілікті жерде деген термин бір сөзбен «муниципалдық
басқару» деп аталынады. ... ... ... әр түрлі көзқараспен
қарайды. Мысалы, Ресейде негізгі жаңаша муниципалды басқаруды «муниципалдық
басқару» деп белгіледі. Ал өз бағытымен ... ... ... кең тараған және де өзіне мынадай жүйелерді қосады:
а) Мемлекеттік басқару жергілікті жерде, яғни ... ... ... ... ... ... ... салық, жер
мәселесін, сонымен қатар халықтың тұрмыс-тіршілігін қадағалайды.
ә) Жергілікті өзін-өзі басқару халық билігіне бағытталады.
б) ... ... ... ... ... өсуін
қадағалайды. Бұл деректерге сүйене отырып, әрбір мемлекеттің ... ... ... бар ... айта аламыз.
Жергілікті өзін-өзі басқару әлемдік тануы мыналардан белгілі:
а) Территориялық ұжым ... ... ... ... ... ... бостандығын алады. Осы жағдайда ұжымдар және ... ... ... ... халықтың жан-жақты мәселелерін
қарастырады. Соның ішінде жергілікті бюджетті пайдалану, экономикалық және
әлеуметтік жағынан ... мал ... ... жол ... ... ... өркендетуге байыпталады. Оның ішіне кіретіндер: үй салу,
балабақша, мектеп, аурухана, кітапхана және т.б. ... ... ... өзін-өзі басқару органдары айналаны қорғауға
жауапкершілік жүктейді [7,9].
ә) «Муниципалды басқару» ... ... және ... ... өсіруге
талпынады. Жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... Муниципалдық сайлау арқылы жергілікті органдар және сайлаушылардың
пікіріне қарай қалыптасады. Жергілікті ... ... ... ... шешу ... ... саясаттың мемлекеттік деңгейне
көтерілуін байқаймыз. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... олар ... экономикада өркендейді.
Бұл муниципалдық жүйе жоқ дегенде бір-біріне қарама-қарсы екі ... ... Бұл ... ... ... келе ... ... өзін-
өзі басқарудың қажеттілігінен туған.
Жергілікті өзін-өзі басқару ... ... өз ... ... ... бұл ... өмірге енгізу оңайға түспейді.
Себебі жалпы ... ... ... ... байланысты
сұрақтар тығыз шатасқан.
Бұның шындығы, түрлі деңгейдегі басқару ... ... ... ... басқарудың жалпы схемасын қайта өзгертпесе,
жоғарыдағы айтылған мәселенің барлығы тек айтылған ой ... қана ... ... ... да қайта құру мүмкіншілігі болу керек. Бұл бағыттағы
ойлар әртүрлі ойлайды. С.И. Көлееваның айтуы бойынша ... ... ... өзін-өзі басқару ұйымының ерекше түріне жатқызуға болады.
Өзін-өзі басқаруда жеке ұйым бет алысында тәртіптің жоғары ... ... ... ... ... С.И. Көлеева сыртқы ортаның шартты әдісімен
салыстыра ... ... ... ... ... ... ... басқарылатын факторлардың қабылданбайтындығы байқалады.
В.В.Шекаренко жергілікті өзін-өзі басқару және ... ... ... ... басқарудың алғашқы жеке жағдайы, басқарылатын
объект бір уақытта басқаратын субъектімен ... ... оның ... ... бағытталғандығын көрсетеді.
Ол басқарудың негізінде өзін-өзі басқару қызметі жатқандығын айтады.
Барлық басқару процессі, өзін-өзі ... және жеке ... ... ... ... ... ұйым ... басқаратын ұйымға тәуелді
екеніне сенімді ... да, ... ... және ... ... жағдайдың
күшімен қоғам «таза» басқарудың уәкілеттік арақатынасын, қызметтілігін,
соның ішінде ...... ... ... шыға алмай отыр.
Сондықтан, жергілікті өзін-өзі басқару – маманданған – элиталық
басқару, ... ... ... ... ғана ... қатар белсенді функционалуында ұйғарып отыр. Негізінен жергілікті
өзін-өзі басқару жоғарыда айтылған осы үш принцип ... ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқаруды, тура демократиялық емес
институтпен уәкілеттік институттардың ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқаруда тұрғындардың нақты сауалы саяси
құқықтық байланыста ... ... ... территориялардың
қоғамдастығы деп қарастырады.
Сондықтан да жергілікті өзін-өзі басқарудың ұзақ қалыптасуын айта ... оның ... ... ... модельді түсінуміз керек:
1. Маманданған – уәкілетті ... және ... ... ... ... жоғарғы арақатынас анықталды.
2. Жергілікті өзін-өзі басқару басқару қызметімен ... ... ... ... ... және саясаттану, құқық, ... ... ... отандық әдебиет орнықты жағдайын басқарумен
алмастырады. Оның көзі болып К. Маркстың мынадай жорамалы ... ... ... ... халықтық басқару процесі бар».
3. Жоғарыда келтірілген анықтаулар демократиямен жергілікті өзін-өзі
басқарудың бірігу қажеттілігін ... ... ... айырмашылығына
тоқталсақ жергілікті өзін-өзі басқару мықтылықтың қасиеті ретінде - ... ... алу ... ал ... – осы мүмкіндіктің шын
жүзеге асуын һқамтамасыз ететін ұйымдастырылған механизм. ... атты ... ... ... ... ... ... маңыздылығын анықтауда, оның биліктік
факторлармен бөлінбейтін байланысын айтуға болады. «Жергілікті өзін-өзі
басқару» ұғымында бұаралық ... және ... ... ... ... ... ... өзін-өзі басқаруды териториялық деп
қарастырады анықтаудағы тағы бір қорытынды, оның ... ... ... келуінде.
Конституциялық жағдайды анықтау және жоғарыда ... ... ... ... ... ... сызықтарын жобалауға
мүмкіндік береді:
a) Жергілікті өзін-өзі ... ... ... құқығы азаматтарға
беріледі. Бірақ азаматтар болғанда – бірінші тұрғылықты
халық, содан ... заң және ... ... ... қажет. Сондықтан да – қала, акыл және ... ... ... ... ... ... сай,
географиялық жағдайына байланысты ұйымдастырушылық шекарасын
есепке ала отырып, ... ... ... Яғни ... ... бір ... ... тұрақты немесе уақытша
қоныстануының жиналуын айтамыз. Жергілікті ... ... ... ... ... ... ... жеке меншігі бар. Жергілікті бюжетпен жергілікті
өзін-өзі басқарудың таңдалып алынған ... ... ... - ... ... басқарудың негізгі
бірлігін заң шығарушы ... ... ... ... ... ... айрықша жергілікті
мағыналы сұрақтары бар. Алдымен бұл сұрақтардың ... өмір сүру ... ... ... ... ... ... басқару ұйымының жалпы принцип
туралы заңы таусылмайтын ... ... ... ... ... ... заңдарына
қатысты сұрақтарды өзінің қарауына алуына ... ... жеке ... ... ... және ... басқару органдарына заңды түрде жүктелуі мүмкін.
c) Жергілікті өзін-өзі басқарудың- жергілікті немесе ... ... ... ... ... қызметімен
шешілмейтін сұрақтар – мунципалды қызметтің ... Бұл ... ... және ... ... ... ... Себебі, бұқаралық- құқықтық
озық мінездемесі бар, бірақ жеке ... ... ... оған ... Мунципалды қызметтіліктің сипаты
ретінде, оның атқарылатын және күн тәртібінің бастамасына
жақын анықталуын жатқызады.
d) Мунципалды ... ... ... ... ... ... мен қызметтегі тұлғалары, яғни
компетециялық сұрақтарға қатысты мунципалдық ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі жағдайда, жауаптылықтың тәртібі
мен шарты ... ... ... анықталады.
Жеке мемлекеттік үкімет органдары мен жергілікті өзін-өзі
басқару қызметінің тұлғалары, жауваптылықты іске ... да бір ... ... және ... ... ... ... мен сәйкес қамтамасыз етіледі. Қоғамның
құқылы мүшесі мен ... ... ... ... ... субъектісі республикалық заң мунципалды
біліктіліктің жарғысымен орындалады.
e) ... екі ... ... мунципалды билікте бір
уақытта екі бастауы болады: қоғамдық және мемлекеттік [5] .
Муниципалды қызметтілік, жергілікті өзін-өзі ... ... ... биліктің мүшелері арақатынасындағы жергілікті және мем лекеттік
сәйкестігіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... саясатқа сәйкес әрекет етіп, жергілікті
басқаруға қатысты сұрақтарды шешу барысында, ... жеке ... ... ...... ... толық комплексті
өкілеттілікті бола алады. Осының барлығы жергілікті өзін-өзі басқару
құрылымы бір ... ... және ... ... ... ... ... Екі құрылымды сипаттағы жергілікті өзін-өзі
басқарудың теориялық ... ... ... мунципалды басқарудың
концепциялық дуализм теориясына бағытталған.
1.2 ... ... ... ... және оны ұйымдастырудың
принциптері
Өмірдің барлық саласына бақылау қойып, лақандарында ұстаған үкімет
жергілікті жердің билігін де ... ... ... Жергілікті өкілді
орган – мәслихат халық билігінің белгісі ретінде қалғанымен шын мәніндегі
билік – ауылдарда және аудандарда ... ... ... ... ... ... қоғамға қадам бастық деп ... үшін ... ... ... ... ... табылатын
жоғарыдағы құрылымның келмеске кетуі заңды құбылыс еді. ... ... ... ... ... өмірге енуі де өте күрделі мәселе болып
отыр. 1995 жылғы Конституцияға енген 89-баптың әр ... ... ... оны ... ... ... ... беретін заң әлі
қабылданған жоқ.
Біз енді жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінің қазіргі проблемаларын
айқындай отырып, осы ... ... ... ашып ... ... ... басқару жүйесіні құрылысы нақты да анық:
а) Жергілікті бір әкімшілік-территориялық ... ... ... ... ... тең) арқылы сол территорияның барлық ішкі
мәселелерін шешуге құқықты өкілдік орган сайлайды. Шартты ... ол ... деп ... ... өздерінің арасынан бір адамды Атқару органының
(кейде «муниципалитет» деп те ... ... етіп ... ... Кей ... Атқару органының басшысы да Кеңес мүшелері
сияқты сайлау арқылы анықталады. ... ... бұл ... ... ... деп аталық. Ол азамат Атқару органды басқарып, солардың ... ... ... сол ... ... ... ... мәселелерді ұйымдастырып жүзеге асыратын Атқару органды ... Сол ... ... ... әр ... бөлімдер ашады.
Соның басшыларын тағайындайды, құрамын анықтайды. Міндеттерін нақтылап,
жалпы басшылық қызметін атқарады.
г) Кеңес не оның ... ... ... ... ... ... бірақ түрлі саладағы комиссия құру арқылы олардың жұмысын
бақылап ... ... ... сол ... даму ... ... бағытын да Кеңес анықтайды. ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі басқарудың алдындағы жағдайы өте
күрделі.
Конституцияға сай нақты жергілікті өзін-өзі ... ... ... енсе, жергілікті деңйде қос үкіметтің орнауы ғажп емес. ... ... ... ... ...... ... атқарушы
органы - әкімшлік) да, екіншісі жергілікті өзін-өзі басқару ... ...... ал ... ... - муниципалитет). Бүгінгі жергілікті
халық өкілдері болып табылатын мәслихат – мемлекеттік ... ... ... ... да, оның ... ... ... бағынышты орган –
президенттік өкіл болып табылатын әкім ... ... да, ... ... да ... ... ең жақыны өкілдік орган (мәслихат) болып табылады. Халықаралық
тәжірибеде өкілдік органды жергілікті ... ... ... ... Екі өкілдік органнан гөрі жергілікті мәслихатты Кеңеске
айналдыру тиімді секілді.
Дегенмен ең ... ... бірі сол ... ... ... ... болып отыр. Егер әкімшілік органы қаз-қалпында қалса, ... ... ... ... Әр ... өз ... бар, мүмкін әкімдер
жүйесі әлі де өз қажеттіліктерін жоймаған шығар, бірақ оны жергілікті ... ... ... ... ... алғашқы сатысының басты
белгісі етідің ешқандай қажеті жоқ. Шыны айту керек, ... ... ... ... қалған секілді: конституцияда айқын жазылған баптарды
жүзеге асыра отырып, муниципалитеттік ... ... ... ... ... ... жоғарыдағыларға деген бағыныштылығы келмеске
кетеді. Ал жергілікті ... ... ... ... ... заң ... конституцияның 89-тармағындағы мәселелері далада
қалады. Демек Қазақстан дағы жергілікті өзін-өзі ... тек бір ... ... ... аса ... деу ... Бұл жерде жергілікті әкімдерді
сайлау да, өкілдік органдардың статусына өзгерістер енгізу де қатар ... ... Бір ... ... жергілікті өзін-өзі басқаруға толық
реформа қажет.
3. Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі халықтың тікелей билігінінң
көрінісі.
«Биліктің ең тиімді түрі – ... ең ... ... ... ... сөз
бар. Қазіргі билік жүйелерінің ... ... ... да, ... ... елдерде дәлелдеген де жергілікті құрылым болып отыр.
Дегенмен жергілікті өзін-өзі басқару да жергілікті тұрғындардың өкілдік
басқаруы болып табылады. Кеңес – ... ... ... ... ... солардың берген өкілдіктерінің негізінде жұмыс істейді. Сонымен қатар
жергілікті өзін-өзі ... ... ... халықтың тікелей басқару
жолдары да берілген. Бұл ...... ... өкілдерін қайта шақырып
алу, заң шығаруға араласу құқығы және жергілікті референдум жатады ... ... ... бір оқылымнан өткен «Жергілікті өзін-өзі
басқару туралы» ... ... ... саны ... кем ... жергілікті мәселелерді шешу – сол жерде тұратын адамдардың
жиналысына берілген. Мүмкін, бұл да ... ... ... 10-15 ... ... ... арнайы сайлау өткізіп, лауазым иелерін
таңдау тиімді бола қояр ма ... ... ... топты жиналысқа
жинау да оңай (өкілдік жүйенің пайда болуының ең ... ... де ... ... ... ... ... емес пе?) және арнайы ... аса ... ... бола қоймайтындығы да анық.
2. Халықтың тікелей басқару түріне өз ... ... ... ... ... ... ... алу да жатады.
Бұл жүйе - өте қарапайым жолдармен жүзеге асады. (Сан-Антонио қаласының
жарғысы бойынша). Кеңес мүшесін кері ... ... ... ... ... ... ... қатысқан азаматтардың 10 пайызы қол
қойса болғаны. Айта кету керек, дәл осындай ... ... ... де
орнынан түсіруге болады. Петиция (хат) Кеңестің ... ... ... 20 ... ... петицияның заңдылық жағын - 10 пайызға толуын,
қодардың дұрыс қойылуын т. б. – ... ... Қала ... нәтижесін
хабарлайды. Егер петицияда көрсетілген себептер толық дәлелденсе, қала
хатшысы осы мәліметтерді Кеңеске тапсырады. ... ... ... ... ... Жергілікті өзін-өзі басқару жүйесіндегі халық басқаруының тікелей
түрі – референдум болып табылады.
Жергілікті мәселелердің ішіндегі аса ... шешу ... ... өзі ... ... бір ... ... жергілікті референдум
өткізіледі. Референдум жөнінде бастама көтеретін адамдардың саны ... ... ... жерлерде Жарғының өзі де референдум арқылы
қабылданады.
Біздің бүгінгі ... ... ... ... басқарудың ең
басты ерекшелігі – жоғарыдн төменге дейінгі бағыныштылықтың, тәуелділіктің
болмауы. Мысалы, Ауыл ... мен оның ... ... ... Кеңесі мен
Атқару органына бағынбайды, оларға есеп бермейді к ... ... ... ... қызметі өзін-өзі басқарушы
территориядағы тұрғындардың қызығушылықтарын қорғаужәне олардың
қажеттіліктерін қамтамасыз ету, яғни тұрғындарға әлеуметтік қызметтерді
көрсету болып табылады. Жергілікті өзін-өзі басқару органдарына жергілікті
тұрғындарға ... күш ... ... ... нормативті түрде тыйым
салу қажет.
Осы жағдай жергілікті ... ... ... басақару
органдарынан басты және ... ... ... оны ... мемлекет » деп санау дұрыс емес.
Жергілікті өзін-өзі басқарудың өзіне жеке ... ... ... және өз ... ... ... ... күштеу
және бақылау қызметтері мемлекетке қойылады.Жергілікті қоғамдастықта осы
құқықтарды жүзеге ... және ... ... ... де ... ... Жергілікті өзін-өзі басқарудың жалпы ерекшелігі жергілікті
сипатта болады. Ол ... ... ... мен ... ... етуін ұйымдастыруды анықтайды.Осы жалпы
ерекшеліктерден « ... ... ... ... ... ... шығады.Олар жергілікті өзін-өзі
басқару деңгейінде басқару үшін құқықтық актілер мен экономикалық
қатынастарда қолданылады.
... ... ... мен ... өзін-өзі
басқаруды территориялық белгілері мен ұйымдастырушылық қызметтері
бойынша бөліп, заңды ... ... ... ... ... ... ... дамыған кезде мемлекеттік
басқарудың тікелейлігі ауылға дейін ... ... ... ... ... қалауларын қарастыруға және
бейнелеуге жағдайы жоқ. Мемлекет және құқық, ... ... ... ... жалғыз көзі халық болып
табылғандықтан » (1995 жылғы ҚР Конституциясы, 3 бап ), ... ... ... ... ... Бірақ , денсаулық сақтау, жоғарғы білім сияқты ... ... ... ... ... мүмкін
емес.Басқа қызметтердің орындалуы: ... ... ... және т.б.- жергілікті ... ... ... ... басқару мен жергілікті өзін-өзі
басқарудың рнационалды құрамдасудың маңыздысы басқару ... ... ... ... алдымен: а ) мемлекеттік және
жергілікті ... ... б) ... ... ... ... облыстық және аудандық. Басқарудың қызметтерін
бөлудегі ... ... оның ... ... ... табылады.
• Жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... оның құзыреттілігінің бөлінуінен ... ... ... биліктің мемлекеттік органдар иерархиясы
деңгейілері арасындағы ... ... ... ... және аудандық. Билікті
орталықсыздандырылу бір ... екі ... ... ... Оның
қоғам мен мемлекеттік басқару иерархиясының барлық деңгейлер
бойынша ... ... ... ... ... ... ... және концентрациялану үрдістерін
айыру керек. Биліктің басқару деңгейлері ... ... ... оның ... ... ... бекітуі
бойынша өзіндік шешімдерді қабылдау ... ... ... ... ... ... органдарын ұйымдастыруда
осындайдың болмауы орталық биліктің концентрациялану ... ... ... соғады. Барлық деңгейдегі
шешімдерді қабылдауды бағалаудың біріктіруші критериясы, сонымен
қатар жергілікті ... ... ... олар ... саясаты мен Қазақстан Республика Заңына қарама-қайшы
болмау керек.
... ... ... ... негіздерін қамтуға
басқарудың деңгейілері бойынша құзыреттілікті бөлу жағдайын
жүзеге асыру үшін ресурстар, ... ... ... ... ету керек. Жергілікті өзін-өзі
басқарудың
2 ... ... ... ... ... ... аймақтық құрамы
Франция – Батыс Еуропадағы ең ірі ... ... ... ... ол
Ұлыбританиядан екі есе үлкен. Францияның ... ... ... ... мен Бискай шығанағындағы ұсақ аралдар енеді. Француз одағы деп
аталатын бірлестікке бес ... ... ... ... алабындағы
Гваделупа, Мартиника, Оңтүстік Америкадағы Гвиана, Үнді ... ... ... Сен – Пьер мен ... және т.б. ... ... 127 мың км2 болатын бұл иелікте 1,5 млн адам тұрады. Француздар өз
елін «гексагон» ... деп ... ... батысында орналасқан
елдің негізгі аумағының құрылықтағы шекаралары солтүстікте ... ... ... Германия мен Швейцария, ал оңтүстік – шығыста Италия
және Монакомен, ...... ... және ... ... ... ... дамыған мемлекеттердің аралығында орналасуы
Францияның еуропалық біртұтас қарым – қатынастарының дамуына оң әсер ... ... ... ... теңізі, Бискай шығанағы және Ла-
Манш бұғазы бөліп тұр. Жағалауларында кеме ... ... ... ... ежелден – ақ теңіз көлігінің дамуына және Еуропа ғана
емес, ... ... ... орналасқан елдермен де сыртқы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
құрылымы жөнінен унитарлы республика болып табылады, әкімшілік – аумақтық
бөлінісі жағынан 96 департаменттен тұрады. 1958 жылы ... ... де ... ... ... жаңа үлгісі – Бесінші республиканы орнатты.
Франция республикада президенттің айрықша зор өкілеттілігі бар, ол ... ... ... ... ... Президент тағайындаған премьер –
министр үкіметті басқарып, елдің ішкі жағдайына толығымен жауап ... заң ... ... – екі ... ... және ... ... парламент [7].
Франция аймағының тарихи қалыптасуына үңілсек, Франция аумағын адамдар
ең ежелгі заманнан ... ... ... пен мезолиттің ғылымға
белгілі негізгі мәдениеттерінің бірқатары ... жер ... ... ашель, мустье, ориньяк, солютрей, ... ... ... ... ... ... тән үңгірлер (Фон-де-
Гом, Ласко, Монтеспан, т.б.) ... ... ... ... Ерте ... ... Франция аумағында кампиния мәдениеті
тайпалары өмір ... ... 6 — 4 ... ... ... ... алаптарынан алғашқы егіншілік құрал-саймандары (б.з.б. 3-
мыңжылдық) табылды. Б.з.б. 6 — 5 ... ... б.з. ... ... ... ... ... тайпалары қоныстанды. Римдіктер оларды
галлдар деп атады, сондықтан бүкіл ел Галлия ... ... ... ... б.з.б. 6 ғасырдан ... ... ... ... өз ... негізін қалады. Олардың ішінде
негізгісі — Массалия (қазіргіМарсель) болды. Б.з.б. 2 ... соңы — ... ... ... ... ... ... Галлдар Рим империясына
қарсы ерлікпен шайқасты. Дегенмен, күш тең емес еді. Рим ... ... ... ... ... құл ... ... орнығуына себеп
болды, көптеген қалалар салынды (Лион, Ним, Бордо, т.б.). 2 — 4 ғасырларда
Францияда христиан діні ... ... ... ... ... латын тілі ығыстырып шығарды. 3 ... ... ... ... ... ... Галлияда тауарлы өндірістің
көлемі қысқарып, Италиямен экон. байланыстар әлсіреді. 4 — 5 ... ... ... ... ел ... Рим ... ... Жаңадан бургундтардың (406), вестготтардың (418)
мемлекеттері құрылды. 486 ж. ... ... ... рим иелігін басып
алды (қ. Франк мемлекеті, Карл). 10 ғасырдан бастап ел ... деп ... 987 ж. ... ... Капеттер әулеті иеленді. Біртұтас корольдік іс
жүзінде бір-біріне тәуелсіз ... ... ... ... 10 ғасырда
бір-біріне туыстас екі ірі халық — Луара өзінінің ... ... ... және ... ... ... ... халқы
қалыптасты. Алғашында король иелігі (домен) ... ... ... бен ... ... ғана ... 11 — 12 ... жорықтарына байланысты оңтүстіктегі қалалардың (Бордо, Тулуза, Ним,
Марсель, т.б.) гүлденуі басталды. Егіс ... ... ... ... мен мал ... жақсарды. Қолөнер (әсіресе, шұға тоқу) жоғары
дамыды. Солтүстік Франциядағы ... ... мен жеке ... ... ... ... елдің бұл ... ... ... ... алғышарттар жасады. 13 ғасырдың бас кезінде
Англия корольдігі ... ... ... ... ... ... ... 2-жартысында елдің орталықтануы күшейіп, Париж оның саяси және
экон. орталығынана айнала бастады. 14 ғасырдың бас ... ... ... ... бөлігін алып жатты. 1302 ж. үш сословие ... ... Бас ... ... Ол ... өкімет билігінің күшеюіне қызмет етті.
Бірақ Жүз жылдық соғыс Францияның дамуын тежеді. ... ... ... өсуі ... ... өндіріс пен сауданың құлдырауына алып
келді.
15 ғасырдың 2-жартысынан бастап Франция экономикасы біртіндеп қалпына
келе ... ... ... ... елге ... Бургундия, Пикардия,
Ниверне герцогтіктері қосылды. 15 ғасырдың соңында ... пен ... 16 — 17 ... ... ... ... үстемдік үшін
Габсбургтер әулетімен (“Қасиетті Рим ... және ... ... ... созылған сәтсіз соғыстар, елдің материалдық ресурстарының
елеулі сарқылуы, салықтардың өсуі мен ... кері ... ... ... ... қалыптасты. Халықтың әр түрлі
топтарының ... ... ... ... сол ... кең
тараған кальвин ілімі болды (бұл ілімді ... ... ... Ел ... мен ... ... екіге жіктелді. Олардың
абсолютизммен және ... ... ... ... ... ... ... ұласты. Оның шарықтау шегі — 1572 ж. 24 ... ... ... ... ... ... ... түні”). Билікке
келген Бурбондар әулеті діни соғыстарды ... ... ... ... дін ... бекітті, ал гугеноттарға дін ұстану ... ... XIV ... Францияны іс жүзінде бірінші министр кардинал ... ... (1634 — 48). Ол ... ... ... нығайтып, елдің
орталықтануын күшейтті. Отыз жылдық соғыстың нәтижесінде Франция ... ... ... Еуропадағы ең қуатты монархияға айналды. 1701 — 1714
ж. испан тағы үшін ... ... ... ... мен ... одақтастары
Францияның Еуропадағы үстемдігіне тосқауыл қоюға тырысты. Жеті жылдық
соғыста (1756 — 63) ... ... мен ... ... ... ... ... мәжбүр болды. 1789 ж. басталған
Француз революциясы ... ... мен ... ... ... ... жарияланды. 1792 ж. революциялық соғыстар ... ... ... ... ... және ... түгел қамтыған соғыстың
нәтижесінде Францияның жеңілуімен аяқталды. Елде ... ... ... ж. ... ... ... ... республика орнады.
Либералдар мен социалистердің арасындағы жанжалды пайдаланған Луи Наполеон
1852 ж. Екінші империяны жариялап, таққа отырды. 1870 — 1871 ж. ... ... ... ... ... ... пен ... айрылып,
Екінші империя жойылды. 19 ғасырдың соңында ... ... ... ... 1914 — 18 ж. бірінші дүниежүзілік соғысқа Франция
Антантаның ... ... 1919 ж. ... бітім шарты бойынша Францияға
Эльзас пен Лотарингия ... 1920 — 30 ж. елде ... ... ... тұрды. Нәтижесінде жұмысшы қозғалысы күшейіп,
фашистік ұйымдар құрылды. 1936 ж. ... ... ... ... ... салынды, еңбекшілердің жағдайын жақсарту жөніндегі шаралар
(40 сағаттық жұмыс аптасын, ақысы төленетін ... ... т.б.) ... 1938 ж. Халықтық ... ... ... ... ... үшін ... ... 1940 ж. Францияны Германия оккупациялады.
Министрлер ... жаңа ... ... Анри ... ... ... ... елді екі аймаққа бөлуге келісті. Оның біреуі — немістер басып
алған Солт. және Оңтүстік-батыс Франция аумағы ... ... ... ... мен ... ар жағындағы аумақтар енген, астанасы Виши қала
болған автономды француз мемлекеті атанған аймақ ... ... ... осы
француз мемлекетінің президенті болып тағайындалды. 1944 ж. ... ... азат ... Алжирдегі Француз Ұлттық азат ету комитеті
өзін Француз ... ... ... деп ... 1946 ж.
Төртінші республиканың конституциясы қабылданды. 1949 ж. ... ... ... де, 1966 ж. оның ... ... шықты. Соғыстан кейін Ф-
ның отарлық жүйесі ыдырай бастады. 1954 ж. сегіз ... ... ... Ф.
Үндіқытайды тастап шықты. 1954 ж. 1 қарашада ... ... ... 1956 ж. ... Франция Марокко мен Тунистің тәуелсіздігін
мойындауға мәжбүр болды. 1956 ж. қарашада Франция ... ... ... ... белсене қатысты. Осындай қиын жағдайда 1957 ж.
Батыс Еуропадағы бірнеше мемлекет ... ... құру ... шарт ... ... ... Суэц арандатушылығының күйреуі, әскери
шығындардың көбеюі Төртінші республиканың дағдарысына әкеп соқты. Армия мен
елде реакциялық ... бас ... 1958 ж. ... олар Алжирде
республикаға қарсы бүлік бастады. Алжирдегі француз армиясының басшылығы ... ... ... Шарль де Голль бастаған “Ұлттық құтқару”
үкіметін құруды талап ... 1 ... ... ... ... ... ... заң жобаларын мақұлдады. 1958 ж. ... ... ... ... ... ... ... жиналысты тарату мүмкіндігіне ие болып, референдум өткізуге, заң
жобаларын ұсыну, ... ... ... өкімет билігін өз қолына алуға
құқылы болды. 1958 ж. 21 ... ... ... ... ... сайланды. 1958 — 60 ж. Африкадағы француз ... ... ... ... ... Дагомея, Нигер, Жоғарғы Вольта, Піл
Сүйегі жағалауы, Чад, Орталық ... ... ... Габон,
Мавритания, Того мен ... ... ие ... 1962 ж. ... ... ... ... толық тәуелсіздікке қол жеткізді. 1960 — 90
ж. Франция экономикасы ... ... ... ... ... ... ... біріне айналды. 1981 ж. ел президенті болып бірінші рет
социалист Франсуа Миттеран сайланды. 1995 жылдан ел ... Жак ... 2007 ... 16 ... ... билік басына Николя Саркози келді.
Қазіргі замандағы ... ірі ... ... елдердің бірі.
Бүгінгі күнде Франция дүние жүзіндегі үшінші әскери держава, ал өндіріс пен
экономикалық көрсеткіштері жағынан дүниеде IV,V орын ... ... ... да ... ... Әсіресе, Францияда V
Республиканың орнауы зер қойып зерттегенді талап етеді. Сондықтан ... ... ... осы ... ... ... ... бүлігі
нәтижесінде ескі парламенттік тәртіпті ауыстырған V Республиканың
ерекшелігі, ... ... ... осы дипломдық жұмысты жазудағы мақсатым:
Бесінші ... ... болу ... ... мен ... ... талдау жасап, IV Республика конституциясымен ... ... ... ... Негізгі заң мәңгілік емес, заман талабына сай, ол
да ... ... ... V Республика Конституциясының маңызы өте зор.
Ол тек ... үшін ғана ... ... ... бар. ... ... ... кейінгі Франциядағы мемлекеттің монополистік капитализмнің саяси
қондырмасы. Бұл ... ... ... республиканың орнына
жартылай президенттік республика орнады [8].
2.2 Фрацияның аймақтарындағы жергілікті басқару жүйесі
Дамыған ... ... ... ... және ... ... облысындағы мамандар дамыған елдерде жергілікті өзін-өзі
басқарудың үш үлгісін ... - ... ... және ... ... ... ... Австралия және Жаңа Зеландия үшін бірінші
мінездеме, екінші - Франция, Италия, ... ... ... ... ... елдерінің қатары үшін, үшінші - Германия және Жапония үшін.
Англосаксондық түр жергілікті органдардың терең автономиясымен ... ... ... ... ... француздық- дамыған
орталық өкімет әкімшілігінің жергілікті органдарды бақылауы, аралас-
екеуінің де ... ... ... елде ... ... әр түрлілігі байқалады. Жергілікті басқару үлгілерінің әрбірін
толық ... ... ... ... Ұлыбританияда туды. Оның өте
маңызды белгісі - сайлаулы ... ... ... ... өкілетті
өкілдерінің орындарында жоқ болуы. Осында жергілікті басқарудың екі сатылы
жүйесі орын алады - ел графтықтарға бөлінген, ал графтықтар - ... ... ... ... ... заңмен жергілікті сайлаулы
органдарды жүзеге асыра алатын өте маңызды функцияның ... ... ... ... ... ... ... өзін-өзі басқарудың англосаксон типі қолданылатын АҚШ үшін,
әлеуметтік - ... ... ... ... ... дәрежесі мінездемелі. Федеративтік жүйе штаттарға ... ... және кең ... береді, жергілікті органдар
заңға сүйінгенде оларданға тәуелді болады . Әрбір штаттың өз конституциясы
болады, онда мемлекеттік құрылымның негізгі ... және ... ... ... ... ... [8].
Жергілікті өзін-өзі басқару органдарын мемлекеттік бақылау сот бақылау
формасында атқарылады. Ықпал ету құралы – ... ... ... үлгі Еуропаның континенттік елдерінде (Франция, Италия,
Испания, Белгия) және Латын Америкасы, Таяу Шығыс, ... ... кең ... ... ... өзін-өзі басқару мен жергілікті әкімдіктердің
(жергілікті ... ... ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару жоғары ... ... ... ең төменгі сатыдан табылар белгілі
бір сатылық;
• жергілікті өзін-өзі басқарудағы шектелген ... ... ... өзін-өзі басқару органдарын бақылайтын арнайы
мемлекеттік өкілдіктің болуы.
Осы ретте, жергілікті ... ... ... ... ал ... ... мен ... мемлекеттік биліктің
жергілікті деңгейі ретінде ... ... ... ... элементтері өңірлер деңгейінде мемлекеттік билікті толығымен
ауыстыра алу үшін ... ... ... ... ... елін
айқын мысал етуге болады.
Франция тарихында Бесінші Республиканың өмір ... ... ... жыл ... ... ... конституциясының тарихының ерекшелігін берде-
бір буржуазиялық мемлекеттермен ... ... ... ... ... ... деп, ал, француздарды ... ... деу ... ...... өзін-өзі басқарудың аумақтық кіші құрылымдық
бөлігі — коммуна болып табылады (қазіргі ... оның саны 40 ... ... ... (қаладағы аудандар) және селолық болып бөлінеді. Коммунаның
басқару органдарына 6 жылға ... ... ... ... ... саны ... ... санына байланысты.
Муниципалдық кеңесті — мэр басқарады. Францияда оның өкілеттігі өте
күрделі, өйткені, ол ... ... ... адам ... ... жағынан
алып қарасақ ол — үкіметтің агенті ретінде заңдардың орындалуын қарауға,
мемлекеттік аппараттың ... ... ... ... ... ... полиция). Мэрмен бірге оның орынбасарлары сайланады
(1-12 адамға ... ал ... ... ... Парижде, Марселде, Лионда
т.б. мэрдің орынбасарлары одан да көп.
Мысал ретінде Трамбле-де-Гомес деп аталатын ... ... ... ... ... 30 ... ... бар. Қаланың өмірін
муниципалдық кеңес басқарады. Кеңесте не барлығы 35 депутат ... ... ... ... оның 10 ... ... Мэрмен бірігіп
олар кеңес бюросын ... Осы ... ... тек қана ... мэр ғана ... ... ал ... депутаттар өз мамандығы бойынша
жұмыс істейтін жерінде тұрақты қызмет атқарып, сол жерден ... ... бір рет ... ... ... орай айтатынымыз бұл тек
қызметкерлерге қатысы бар, ал өндірістен ешкімді де ... ... 80 ... ... Оны мэр ... ... ... Ол барлық күнделікті атқарылатын жұмысқа жауапты. ... адам ... ... ... жоқ. Кеңестің бюросы демалысына бір
рет жиналады. Ал Кеңестің өзі ... ... ... бір рет ... да тек бюро ... ... шешімді бекіту, не оны ... ... ... ... ... ... өзін-өзі басқарушы аумақтық бөліктер — департамент. Оның органы
— генералдық кеңес, оны бірнеше коммунадан тұратын округ (кантон) сайлайды.
Әр ... бір ... ... сайланады. Бірінші мәжілісте генералдық
кеңес төрағасын, оның орынбасарларын, хатшысын (олар ... ... және 4-7 ... ... ... комиссиясының сайлайды.
Бұлар жылына екі сессия болатын ... ... ... ... ... болып табылады.
1982 жылғы реформада генералдық кеңеспен департаменттік ... ... ... Ең ... ... ... ... және комиссиялық бақылау жасау болатын. Ендігі жерде
префект өз билігінше генералдық кеңестің ... ... не ... ... ол тек келіспеген жағдайда жоғарғы инстанцияға шағымданып, наразылық
білдіре алады.
Осыған орай мынаны естен шығармауымыз керек: француздық жергілікті өзін-
өзі ... ... ... ...... болып қала береді.
Департаменттегі генералдық кеңестің ... ... ... ... Оған ... — жол құрылысы, қоғамдық көлік, ... ... ... ... ... ... орталық ведомстволарға
көмектесу (ауруханаларға, қарттар үйлеріне, жетімдер үйлеріне) және ... ... ... ... ... департамент төңірегіндегі жоғарғы
оқу мектептерінде).
1982 жылғы реформа регионалдық республика префектің билігін тарылтып,
регионалдық кеңестің және оның ... ... одан әрі ... ол ... да болмасын бір-ақ басты мәселені шеше алған жоқ — ... ... құру ... аралынан басқа). Өйткені, экономикалық
регионға толық (яғни сайлану) мәртебесін ... өзі ұсақ ... ... ... еді ... ... ... бір ірі бөліктерге
біріктіруге болар еді. Оның өзі, ... ... ... ... ... ... алып тастауға кесірін тигізері сөзсіз.
Жергілікті өзін-өзі басқарудағы негізгі буын коммуналар. ... өз ... ...... пен ... депутаттары арасынан
сайланатын мэрі бар. Мэр және тұрақты негізде жұмыс ... ... ... ... ... ... қатар, мэр
мемлекеттік қызметші болып табылады.
Мэрдің қызметі муниципалдық кеңес және республикалық ... ... ... ... ... Республикалық комиссар сондай-
ақ, коммуна қабылдайтын шешімдердің заңдылығын бақылайды және ... оның ... жою ... сотқа шағымданады (яғни, муниципалды кеңеске
әкімшілік бақылау принціпі жүрмейді).
Барлық ... ... ... ... ... ... ... түрлі формаларын сақтау және дамыту сияқты мазмұнды
белгілер тән. Бұл әр ... ... ... ... өмір сүру деңгейіне
ерекше назар аударатын ... үшін ... ... ... ... ... –жерлердің ерекше құзыреттілігі ретінде саналып, жер
Коммуналдық Конституциялары арасында көптеген айырмашылықтары ... ... ... ... ... төрті үлгісі
бар:
• «мықты мэр» – ... ... де, ... ... де айналысады (француздық үлгі);
• «мықты магистрат» – депутаттар жиналысында сайланады және ... ... ... жүзеге асырады (солтүстікгермандық үлгі);
• «мықты директор» – атқарушы билік басшысы, коммуналдық ... ... ... ... функцияларды атқарады
(англосаксондық үлгі);
• «мықты кеңес» – ... ең ... ... ... ... бургомистр кеңестің және бір уақытта атқарушы биліктің
төрағасы қызметін ... ... ... ... ... үлгісі. Францияда жергілікті органдардың
статусын департаменттер және коммуналар иеленеді, негізгі әкімшілік ... ... және де бір ... ... ... ... басқару органдары болып келеді. Қазіргі кезде елде ... және ... 36 ... ... ... саналады.
Олардан басқа мемлекеттік басқару бірліктері ретінде ... ... және ... ... алға ... жергілікті орган бас кеңес сияқты ... ... ... ... ... ұйымдастыру және оларды басқару;
- департамент мүлігін басқару;
- департамент қаражатын ... және оның ... ... кеңесші орган, шаруашылық жоспарлау және ... ... ... асыру.
Коммунаның ең жоғарғы органы - муниципальдық кеңес, өз құрамынан ... оның ... ... Мэр ... ... өкіметін ұсынады
және екі түрлі қызмет атқарады - өзін-өзі басқарудың басшысы және орталық
өкіметтің өкілі ретінде (себебі, коммуна бір ... ... ... жергілікті білім болып келеді). Басқа ... ... ... ... ... ... үлгіге жатады, бірақ ... ... ... ... ... үш буынды жүйе орын алады -
облыстарда, ... және ... . ... - бұл дербес
жауаптылығы және функциялары бар автономиялық ... ... ... - ... және ... ... бөлінуіндегі жергілікті
басқару бірлігі. Сәйкесінше, облыс провинцияларға және қауымдарға лайықты
қаражат құралдарын бөліп, ... ... ... ... ... дәл ... ... жүйе арасында ең төмен буындар саналатын әр алуан қауымдарды
қалалық және ауылдық боп айырады, ... ... ... қауымның өкілдік
органы ретінде кеңес алға ... Елде ... ... ... ... емес және ... жергілікті басқарушы органдары болады
. Муниципалдық әкімшіліктің сайлаушы және атқарушы ... ... ... ... ерекшеліктерімен сипатталатын бірнеше түрін
ерекшелейді.
Осылайша, нарықтық экономикасы дамыған – ... ... ... кең ... ... ... ... БАСҚАРУДЫҢ ӘКІМШІЛІК-ТЕРРИТОРИЯЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН ЖЕТІЛДІРУ
ЖОЛДАРЫ
Дүние тарабында қарышты дамуымен қамшы салдырмай келе жатқан ... ... ... кіру үшін ... ... ... қызметінің
құрылымын жетілдіру қажет. Дәлірек айтқанда, мемлекеттік басқару жүйесі
ашық әрі айқын сипатқа ие болып, онда орын алып ... ... ... ... көз қысты" әрекеттер келмеске кетуі тиіс. Мұның сыртында
мемлекеттік мекемелерде жүктелген ... ... ... ... ... ... қалыптасуы керек.
Үкімет басшының айтуынша, қазіргі уақытта әкімшілік реформаларын іске
асыруға байланысты арнайы төрт жұмыс тобы құрылып, олар ... ... ... ... Яғни, Елбасының таяудағы "Әкімшілік реформалары ... ... ... жаңа ... мен тетіктерін ендіру
қажет деген" тапсырмасын ... ... ... [1.3]. ... ... ... қызметіне жүйелі баға беріліп, корпоративті
басқару тәсілдері қолданысқа енгізілмек.
Сонымен әкімшілік реформаларын үйлестіруші ... топ ... ... жетілдіру және мемлекеттік қызметшілер саны мен ... ... ... ... ... ... ... Келесі топ құқық қорғау органдарындағы ... ... ... ... Өз ... үшінші топ стратегиялық
басқару жоспары мен ... ... ... біліктілігін арттыру,
ұсынылатын мемлекеттік қызметтердің стандарттарын айқындау жұмыстарын
үйлестіре бастаса, төртінші топ ... ... ... ... ... ... мәселелермен айналысуда.
Жалпы мемлекеттік шаралар арасында қаржылай бюджетті қорларды бөлу мен
пайдалану шешуші рөлді ... Бұл ... ... және ... ... ... ... шиеленушілік әлеуметтік сала мен
ғылымның дамуына ... ... ... ... негіз бола
алмайтындығын атап өту керек. Басқа елдердің тәжірибесі, бүгінгі мұндай
шектеулер болашақ ... ... ... тудыратындығын дәлелдейді.
Бұл ең алдымен, халықтың денсаулығының нашарлауы мен ... ... ... сондай-ақ өндірістің ғылымды қажет ететін салалары
дамуының бәсеңдеуіне қатысты.
Қазақстанда ... ... ... ... ... тауып жатқан
әкімшілік реформа мемлекеттік басқарудың ... ... ... ... ... ... ... бүкіл әлемдегі қалыптасқан мемлекеттік
басқару туралы түсінікке негізделеді. ... ... ... ... ал ...... ... (агент). Азаматтар мен
мемлекет қатынасын терминдік жағынан принципал-агенттік қатынастар ... ... мен ... ... әкімшілік қызмет көрсету үшін
халық тарапынан жалданған «клиенті дұрыс бағытталған» мемлекет, мемлекет-
қызметші моделі, ... ... ... ... ... ... табылады. Мұндай модельдегі мемлекеттік қызметтерді ұсыну ... ... бола ... және ... ... нақ осы ... – «бір терезе» қағидасын іске асырады, ... ... ... ... ... ... жаңа ...
электрондық қызмет ендіріледі.
Әлемдік тәжірибе талдауы сервистік мемлекеттің түрлі моделін ... ... ... ... ... ... идеясы Британдық
достастық - Ұлыбритания және оның бұрынғы отарларында (Канада, Австралия,
Жаңа Зеландия, ... ... ... ең ... ... Нақ осы
елдерде мемлекеттік басқарудың жаңа ... ... іске ... олар ... ... ... жүзеге асырып жатқан көптеген елдер үшін
– Орталық және Шығыс Еуропа елдері, Оңтүстік-Шығыс Азия – ... ... ... жүйелерді мемлекет беделінің төмендеуімен, заң
мәртебесінің төмендігі және заң ... ... ... ... ... жетіспеушілігімен және осының нәтижесіндегі
басқарудың төмендеуімен, азаматтық қоғамның ... ... ... ... ... ... болады. Сондықтан Қазақстан үшін
Украина, Польша және Ресей сияқты дамыған елдердің мемлекеттік ... ... ... ... ... ... [10].
Тұжырымдама үкіметті оның аппаратынан бөлуді ... ... ... ... ... қалыптастыруда ықпал етуін қаламады. Сонымен
қоса, тұжырымдама атқарушы биліктің орталық органдарының (АБОО) үш түрін -
министрліктер, мемлекеттік комитеттер және ... ... бар АБОО ... ... ... бұл бөлу 1999 ... желтоқсанында тапты.
Алайда, жекелеген АБОО-на арнайы мәртебе беруді ... ... ... ... ... іс жүзінде бұл органдардың ... ... ... бір ... ... ... ... комитеті және т.б.) АБОО-ның ... ... жол ... Іс ... бұл АБОО ... ... басшысының
өз тарапынан қолдау көрсетілуі арқылы көрініп отырады.
Мемлекеттік хатшылардың біліктілік шарты қарастырылған да жоқ, ... ... ... ... – басшылық жұмыста 5 жыл деп ... Ал ... ... саяси кампанияларға масштабты
тарту лауазымдардың масштабты қосылуына айналды: 2005 жылдың ... ... 18 ... жуық ... босатылды.
Хабарландырылған әкімшілік реформаның екінші кезеңі бірінші ... ... жою ... ... көрсетеді (бұл қазірде
белсенді түрде іске ... ... ... жеңу ... ... – «ықыласты» және транспарентті әкімшілік
жүйенің ... ... ... ... яғни ... ... жасау барысында алғашқы да деклорацияланған міндеттерге қайта оралуды
білдіреді. 2006-2008 жылдарға есептелген әкімшілік реформа ... Оның ... ... арасында нәтижелер бойынша басқару
қағидаларын ... ... ... ... мен
регламентизациясы (бүкіл қоғамға маңызды ... ... ... ... ... актілердің сыбайлас жемқорлыққа
қарсы сараптамасын және мемлекеттік органдардың шешімдеріне сотқа ... ... ... ... ... ... ... идеясына оралуы және федералды органдарды кейіннен
трансформациялау және құрылымына ... ... ... ... деуге болады. Мемлекеттік билік органдарының ... және ... ... идеясын іске асыру туралы заң қабылдау
жоспарлануда.
Біздің ... ... ... ... ... бұл ... ... айырмашылық – ұлттық саяси элитаның қазіргі жаңа
әлемдегі жахандық өзгерістердің мәні мен ... ... ... ... ... ... сан алуан сұрақтарына жауап беру үшін мемлекеттер
басқарушылық құрылым мен әдістерді ... ... ... ... есепке ала отырып функцияларды бөлуі қажет. Оларға мемлекеттік
шекараларды ... және ... мен ... ... ... ... ... ақпараттық жүйенің қалыптасуына, мемлекеттер мен
халықааралық ұйымдардың жаңа ... ... ... ... ... ... саяси, экономикалық және ... ... ... (құрылымын қайта қалыптастыру)
байланысты аймақтандыру жатқызылады. Өзгерістер ... ... қоса ... ... ... механизмінде де
жасалуда. Бұған дамыған ғылыми-техникалық ... те, ... ... информатика аясында үлкен үлесін қосуда.
Болып жатқан ... ... ... бірі ... және муниципалды бюджеттердің тапшылығына әкеліп соқтыратын және
олардың экономикалық жағдайы мен дамуына кері әсерін тигізетін ... жыл ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
және муниципалды қызметтер мен оларды бөлу механизмінің сапасына ... өсе ... ... ... шешу үшін ... негізгі бағыттарға бар күш-
жігерді салу ... ... және ... ... ... және ... ... қызмет ұсыну; мемлекеттің, аймақтың ... ... ... органдары мен бизнес арасындағы серіктестік
қарым-қатынастарды дамыту және мәселелерді шешуде әр деңгей мен ... ... ... ... ... және ... бір жағынан қоғаммен арасында тығыз байланысты орнату, екінші
жағынан халықты басқаруға белсенді тарту.
ҚОРЫТЫНДЫ
Қазіргі уақытта ... ... ... даму
проблемасымен сипатталады, сол себепті мемлекетке аймақтардың дамуында
теңдікті қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... ... - экономикалық дифференцацияны тегістеу
үшін шаралар қабылдау қажет.
Біздің көзқарасымыз бойынша, аймақтық ... ... ... ... ... ... ... жеке, бірлестік
бөліктері талабына сай болып қана қоймай, өзінің қарапайым әрекеттестігімен
аймақтық өндірістің экономикалық және ... ... ... ... ... ететіндей құрылуы тиіс.
Жергілікті өзін-өзі басқару мәселесі қандай да демократиялық ілгері
басушы қоғам үшін ... жүйе ... ... ... ... ... қалыптастырудың демократиялық процедуралардың жай әншейін ... емес ең ... ... ... ... ... жақсартуға
бағытталуы қажет. Ал, жалпы мемлекттік деңгейде әлеуметтік мемлекет құруға
және оны дамытуға барынша ат ... ... ... да бұл ... ... ... ... салығына күш салатын тағы бір ... оның жеке ... ... ... ... етуі ... елімізде жергілікті өзін-өзі басқаруды нығайту процесі ... ... ... деп ... Бір ... екінші кезеңге өту
қажеттілігі сол ... ... ... және жалпы азаматтық қоғамның
дамуымен негізделеді.
Мәселені талқылай ... ... ... ... ... ... тұрғылықты халықтың ерік жігерін іске асыратын орган ... ... ... ... қамтитын саясатты анықтауы керек;
- атқару орган өзінің ... сай, яғни ... ... ... осыны ұғыну және іске асыру арқылы ғана біз биліктің ... ... ... ... ... мүмкін.
- басқарудың нәтижелі болу үшін тұрақтылық қажет, ал ... ... ... ... ... ... ... жолмен тұрақсыздық туғызбай
жүргізу алғышарт болып ... ... да ... үрдістердің және мемлекеттігіміздің
нығаюымен бірге жергілікті өзін-өзі басқару ... де ... ... ... аударып отыратын жайт осы кезеңдер аралығын ешқандай нақты
мерізімін белгілеуге болмайды. Бұл жоғарыда айтылған ... ... ... ... ... ... мемлекеттің тұрақты және
маңызды саяси институтына айналуы тиіс деп есептейміз.
Ұсынылған жол ... асу үшін ... ... жергілікті өзін-
өзі басқару органдары арақатынастарын ашықтап алу қажет. Осы ретте обылыс,
аудан ... - ... ... мен ... ... аясында жүргізілуі тиіс деп есептейміз және де олар тағайындалу
процедурасы арқылы тағайындалуы қажет.
Жергілікті өзін-өзі басқару ісі ... ... ... ... ... роль ... керек.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Айтаханов Е. Қазақстан Республикасының аймақтық ... ... ... ... /Е. ... //Вестник, Әль-Фараби
ат.КазГУ. Сер. экон. - 2002. - №2(30). - б. ... ... С. ... ... ... ... және ... жалпы бағалау әдісі ... ... Л. ... // ... ... - 2006. - №1. - б. ... Воронин А. Г. Муниципалды шаруашылықты басқару негіздері : оқу ... Г ... В. ... А. Н. ... - М. : Дело, 1998. - 128 ... ... А. И. ... экономика және басқару: жоғарғы оқу орынд.оқу
құралы / А. И. ... - М. : ... - ... 2002. - 239 ... ... Э.В. «Местные органы власти во Франции». М., 1996г.
6. Новожёнова И. С. «Культура ... ... во ... М., 1994г.
7. Новый энциклопедический словарь. Научное издательство ... ... М., ... ... М. А. ... политика Франции». М., 1996г.
9. «Структура и функции местных коллективов во Франции» (II издание).
Электрондық материалдар:
10. www.ibmn.msk.su/vivovoco/ ... ... ... ... ... ... ... Библиотека приложений к журналу «городское управление».
Основы местного самоуправления в 3-х ... ... ... для
муниципальных служащих под ред. Вобленко С. В.
Глава II. Часть I. Понятие самоуправления.
Глава IX. ... II. ... ... ... Краткий очерк истории муниципального права. Хрестоматия. Составитель
Киррилов Ю.
1. www.continent.kz // «Институты самоуправления ... № 11(24) ... 13 июня ...

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Францияның территориалды басқаруын ұйымдастыру38 бет
Дүниежүзі халықтарының орналасу тығыздығы7 бет
Радиацияға толы сфера6 бет
Толеранттылық5 бет
Түркі мәдениеті. Қазақ философиясының және дүниетанымының қалыптасуына түріктердің мифологиялық ағымдарының әсері4 бет
Қазақстан Республикасының халықаралық еңбек бөлінісінің алатын орны мен рөлі7 бет
Ұлы державалардың Қиыр Шығысқа шабуылдары30 бет
Ресей Федерациясындағы муниципалды баскарудың дамуы37 бет
АҚШ территориалды басқару және АҚШ-ғы муниципалды менеджментті ұйымдастырудың негізгі типтері29 бет
Франциядағы XVIII – XIX ғасырдың басындағы ағартушылық ілімдер20 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь