12 жылдық білім беру жүйесі

Жоспары:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3.4

12 жылдық білім беру жүйесі

1.1 12 жылдық білім беру жүйесініңмақсаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5.8

1.2 12 жылдық мектептің эксперименттік бастауыш сыныптарында оқытуды ұйымдастырудың ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .9.12

1.3 12 жылдық мектеп жағдайында бейіндік оқыту арқылы оқушы тұлғасын әлеуметтендіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13.16

1.4 12 жылдық мектептің бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілікте.
рін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17.19

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..20.21

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22.23
Курстық жұмыстың өзектілігі: ертеңгі күннің бүгінгі күннен асып түсуіне ықпал етіп, адамзат қоғамын алға қарай жетелеуші құдіретті күш тек білім-ге ғана тіреледі. Білім беруге заман талабы тұрғысынан жеке тұлғаны дамыту-дағы қоғамның рухани және адамгершілік құндылықтарын қалыптасты-руда білім беру саласы–баса назар аударарлық мәселе. Курстық жұмыстың мақсаты: 12 жылдық білім беру жүйесін зерттеп талдау.

Зерттеу пәні: мектепке дайындық компоненттері.

Зерттеу болжамы: 12 жылдық мектепке бастауыш сынып оқушыларын қабылдау үшін даярлық компоненттерін айқындалды.

Курстық жұмыстың міндеттері:
- білім беру жүйесіндегі 12 жылдыққа өту мәслелесінің мазмұнын зерттеу;
- алматы қаласында 12 жылдық білім беру экспериментінің басталуын талдау.

Курстық жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі мен қосымшалардан тұрады. Курстық жұмысымыздағы зерттеу нәтижелері туралы мәліметтер көрнекті түрде бейнеленген.

Кіріспе
ХХІ ғасырда еліміздің болашағын алға қарай жетелеуші ұрпаққа білім беруді қамтамасыз ететін жалпы және орта білім беру саласына түбегейлі өзгеріс, яғни 12 жылдық жалпы және орта білім беру жүйесін енгізу – баса назар аударарлық мәселе. Осы мектептің негізінде білім беру мерзімін 12 жылға ұзартуды психологиялық және физиологиялық тұрғыда болады. Біздің қоғамымыздың саяси және әлеуметтік-экономикалық құрылымындағы қайта құрулар алдыңғы қатарға халыққа білім беру жүйесіне қойылатын жаңа талаптарды тудырды.
ХХI ғасыр мектебінің маңызды мақсаты балаларды оқытудың барысында олардың түрлі салада жеткілікті түрде күрделі білімдерді, икемдер мен дағдыларды игеруді талап ететін олардың одан кейінгі оқуына толыққанды негіз бола алатын психикалық дамудың ерекшеліктерін анықтау болып табылады.
Сондықтан, көздеген мақсатымызға жету үшін 12 жылдық білім беру жүйесін енгізген болатын. Ал 12 жылдық білім беру жүйесі бойынша бастауыш сыныпқа оқушыларды қабылдау мәселесі теория әрі тәжірибе жүзінде талдау мен енгізу мәселесі көптеген уақытты талап етеді.
Баланың жеке басын жан — жақты дамыту мен мектепке даярлау ісі бүгінгі таңда білім беру саласындағы аса маңызды. Жалпы білім беретін мектептерде 1-сыныпқа қабылданған оқушылардың оқу жүйесінде айтарлықтай қиыншылықтарға кезігеді. Алғаш баланы мектепке берерде оның биологиялық жасы мен мектепке психологиялық даярлығының көрсеткішін өлшеп шығару — бүгінгі күн талабы. Бастуыш сынып оқушының жаңа ортаға түсуіне байланысты көңіл — күйінің сипаты, сынып сабақтық жүйеге қаншалықты төзімді оның еріктік қасиеттері, жазбаша білімдерді игерудегі таным процестерінің даму деңгейлері тексеріле бермейді. Сондықтан баланың мектептегі оқу жүйесіне педагогикалық — психологиялық тұрғыдан әлі де толық қарастырылып,талдануы тиіс.
Мектепке жаңадан келген бала даралық сапаларымен таныла отырып, бір ортаға бейімделу кезеңін бастап кешіреді. Бұл жолдағы қиындықтар, яғни баланың құрдастарымен, сабаққа көзқарасы, өзіндік сана сезімі, тіл табысуы, сөйлеу ерекшелігі, түсіну, ұғыну деңгейлері – осының бәрі бала психикасына едәуір әсер етеді. Мұғалімге оқушының жай- күйін бақылап, жаңа ортаға баулу үшін оқушылардың психикалық ерекшеліктері туралы алғашқы деректер өте қажет. Бұл деректер баланың мектептегі оқуға психологиялық тұрғыдан даярлығын анықтау барысында алынады. Ал психологиялық даярлықты анықтау ісін арнайы маман- психодиагност немесе психолог жүргізуі керек. Сондықтан бастауыш сынып оқушыларының тұлғалық психикалық даярлық диогностикасын анықтап алудың жалпы теориялық және практикалық жүзіндегі тиімділігін ғылыми тұрғыда негіздеу қажет.
Халыққа білім беру мекемелерінде жұмыс істейтін тәжірибелі психологтар балалардың мектепке оқуға психологиялық дайындығын анықтау мәселесімен жиі кездеседі. Сонымен бірге, әр психолог өзінің шамасына, теориялық қалауларына және мүмкіндіктеріне қарай 12 жылдық білім беру жүйесі бойынша енгізілген мектепке бастауыш сынып оқушыларын қабылдауда
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. // Қ.М, 2/6 шілде , 1999ж 2. Қазақстан Республикасы «Білім» мемлекеттік бағдарламасы . //Қ.М, 28 қа-зан , 2000ж. 3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұ-жырымдамасы. //Қ.М, №1, 2004 ж. 4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологий. М.: «Педагогика», 1989ж. 21-38 бет. 5. Мұхамбетов С.Қ. Педагогика. Ақтөбе, 2001ж. 6. Педогогика . Дәріс құралы . Алматы: «Нұрлы әлем », 2003, /Абай атындағы қазақ ұлттық Педагогикалық Университеті . 7. Әбиев Ж , Бабаев С, Құдиярова А. Педагогика – Алматы : Дарын , 2004ж. 8. Қоянбаев Ж. Б. , Қоянбаев Р. М. Педагогика -Алматы , 2000ж. 9. Бұзаубақова К.Ж. Жаңа педагогикалық технология . Тараз : ТарМу , 2003ж. 10. Сабыров Т.А Оқушылардың өз белсенділіктерін арттыру жолдары. Алматы «Мектеп»,1978ж. 110-бет. 11. Мейірманқұлова Т. Білім берудегі инновациялық технологиялар – Алматы, «Үш Қиян», 2005 , 12-бет. 12. Баймаханова С. Деңгейлеп саралап оқыту. //Қазақстан мектебі. №10, 2004, 63-67 бет. 13. Кемелжанова М. Деңгейлеп оқыту . //Бастауыш мектеп . №9, 45-46 бет , 2005ж 14. Мұханмедина Ж. Деңгейлеп саралап оқыту .(тест) // Қазақстан мектебі. №9, 70-бет, 2005ж. 15. Мұхитанова С. Деңгейлеп оқыту тәсілімен // Қазақстан мектебі . № 12, 2004 ,51-52 бет. 16. Ахметова Г. Мониторинг және бағалау. // Қазақстан мектебі. № 2 ,2005 , 38-45 бет. 17.Әбдіғалиева Қ. Осы заманғы педагогикалық технология. //Қазақстан мектебі 2001 №2 8-13 бет. 18. ҚР 12 жылдық жалпы орта білім тұжырымдамасы 19. Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. 20. ҚР Білім және ғылым министрлігінің веб-сайты (edu gov.kz) 21. «12 жылдық білім» журналдарының 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 жылдары шыққан барлық сандары.
        
        Жоспары:
Кіріспе.....................................................................
.............................................3-4
12 жылдық білім беру жүйесі
1.1 12 жылдық білім ... 12 ... ... ... ... ... ... 12 жылдық мектеп жағдайында бейіндік оқыту арқылы оқушы тұлғасын
әлеуметтендіру..............................................................
...........................................13-16
1.4 12 жылдық мектептің ... ... ... ... ... ... ... болашағын алға қарай жетелеуші ұрпаққа білім ... ... ... және орта ... беру ... ... ... 12 жылдық жалпы және орта білім беру жүйесін ... – баса ... ... Осы ... негізінде білім беру мерзімін 12 жылға
ұзартуды психологиялық және ... ... ... ... ... және ... құрылымындағы қайта құрулар
алдыңғы қатарға халыққа білім беру жүйесіне қойылатын жаңа ... ... ... маңызды мақсаты балаларды оқытудың барысында олардың
түрлі ... ... ... ... білімдерді, икемдер мен дағдыларды
игеруді талап ететін ... одан ... ... ... ... бола
алатын психикалық дамудың ерекшеліктерін анықтау болып табылады.
Сондықтан, көздеген мақсатымызға жету үшін 12 ... ... беру ... ... Ал 12 ... білім беру жүйесі бойынша бастауыш сыныпқа
оқушыларды қабылдау мәселесі теория әрі тәжірибе жүзінде талдау мен ... ... ... талап етеді.
Баланың жеке басын жан — жақты дамыту мен мектепке даярлау ісі ... ... беру ... аса маңызды. Жалпы білім беретін мектептерде 1-
сыныпқа қабылданған оқушылардың оқу жүйесінде айтарлықтай ... ... ... ... ... оның ... жасы мен ... даярлығының көрсеткішін өлшеп шығару — бүгінгі күн ... ... ... жаңа ... ... байланысты көңіл — күйінің
сипаты, сынып сабақтық ... ... ... оның ... ... ... ... таным процестерінің даму деңгейлері тексеріле
бермейді. Сондықтан баланың ... оқу ... ...
психологиялық тұрғыдан әлі де толық қарастырылып,талдануы тиіс.
Мектепке жаңадан ... бала ... ... ... отырып, бір ортаға
бейімделу кезеңін бастап кешіреді. Бұл ... ... яғни ... ... ... ... сана сезімі, тіл табысуы, сөйлеу
ерекшелігі, түсіну, ұғыну ...... бәрі бала ... ... ... ... оқушының жай- күйін бақылап, жаңа ортаға баулу үшін
оқушылардың психикалық ... ... ... ... өте ... Бұл
деректер баланың мектептегі оқуға психологиялық тұрғыдан даярлығын анықтау
барысында алынады. Ал психологиялық даярлықты анықтау ісін ... ... ... ... ... ... ... бастауыш сынып
оқушыларының тұлғалық психикалық даярлық диогностикасын анықтап алудың
жалпы теориялық және ... ... ... ... ... ... білім беру мекемелерінде жұмыс істейтін тәжірибелі психологтар
балалардың мектепке оқуға психологиялық дайындығын анықтау ... ... ... ... әр ... ... шамасына, теориялық
қалауларына және мүмкіндіктеріне қарай 12 жылдық білім беру жүйесі ... ... ... ... ... ... психологиялық
ерекшеліктеріне байланысты қабылдауда.
Қоғамымыздың әлеуметтік – экономикалық және саяси құрылымының түпкілікті
жаңаруына байланысты бірінші ... ... ... ... ... жасап жаңаша талап қоюды қажет етеді. Мектептердегі ... бірі ... беру ... балалардың психологиялық деңгейінің
дамуын, олардың әрі қарай білім алу, күрделі ... ... ... салада болсын біліктерін жетілдіру негізінде, еліміздегі үздіксіз ... ... 12- ... ... беру ... өтуі ... білім саласында
үлкен жаңалық болып табылады. Халықтық білім беру ... ... ... ... ... мектептегі оқуға психологиялық
дайындығын анықтып, 12- жылдық ... беру ... ... мектептерге
қабылдаудағы психологялық ерекшеліктерін анықтау мәселелерімен ... ... ... әр ... ... ... білім деңгейіне,
біліктілігіне байланысты балалық мектепке дайындығын ... ... ... ... ... ... да Қазақстандағы
педагогикалық психология ғылымының осындай көкейкесті мәселелерін ескере
отырып. ... ... ұлт ... ... ... ... психологиялық ерекшеліктерін анықтап, сипаттап бермекпіз.
Курстық жұмыстың ... ... ... бүгінгі күннен асып түсуіне
ықпал етіп, адамзат қоғамын алға ... ... ... күш тек
білім-ге ғана тіреледі. Білім ... ... ... ... жеке ... қоғамның рухани және ... ... ... беру саласы–баса назар аударарлық мәселе.
Курстық жұмыстың ... 12 ... ... беру ... ... талдау.
Зерттеу пәні: мектепке дайындық компоненттері.
Зерттеу болжамы: 12 жылдық мектепке бастауыш сынып оқушыларын қабылдау үшін
даярлық ... ... ... ... ... беру ... 12 ... өту мәслелесінің мазмұнын зерттеу;
- алматы қаласында 12 жылдық білім беру экспериментінің басталуын талдау.
Курстық жұмыс ... ... ... ... ... тізімі мен қосымшалардан тұрады. Курстық жұмысымыздағы зерттеу
нәтижелері туралы мәліметтер ... ... ... ... ... беру ... жылдық білім беру жүйесінің мақсаты
12 жылдық білім беру үрдісіне көшу ... ... ... жаңа ... беру ... 12 ... ... беруге көшу арқылы
шығарма-шылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа
ұлттық үлгіні ... ... ... ... «білім әркімге
өмір бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік білім беру кеңістігіне жедел енуді
қамта-масыз ... ... ... ... орай қазіргі білім ... ... ... ... ... оқу ... ... құзырлылыққа жетуге бағдарланған білім мазмұнын қарастырып ... оқу ... ... ... білім беруге кезең-кезеңмен көшуі ... ... күні ... ... ... ... Қазақстан Республикасының білім беру
тұжырымдамасы ... ... және ... ... алқа мәжілісінде мақұлданды.
Бұл
тұжырымдама ... ... ... ... ... ... 2020 жылға дейін ... ... ... ... ... ... 2020 жылға дейін
дамытудың ... ... ... ... ... ... экономикалық, әлеуметтік, саяси
жаңғырудың қарқынды жолында» атты Жолдауына, ... ... ... ... ... ... ... білім беру туралы
ұсыныстарына сәйкес әзірленді. Осыған орай қазіргі білім беру ... ... ... ... оқу ... жеңілдетуді, сондай-ақ
құзырлылыққа жетуге бағдарланған білім ... ... ... ... ... білім жүйесі
академиялы, түбегейлі деп бағаланатынын айта ... ... ... жыл
асқан сайын оқу бағдарламалары бойынша 11 жылда берілетін білім ... оқу ... ... тыс ... ... ... сапасы мен
оқушылар денсаулығына кері әсерін тигізіп отыр. Қалыптасқан бұл жағдай
оқушылардың оқуға ... да ... ... ... ... орай ... ... беру тәжірибесінде білім көлемін жинақтай отырып,
оқу материалын ... ... ... ... ... мазмұнын қарастырып отыр. Бүгінгі таңдағы еліміздің білім ұйымдарының
басты міндеті – баланың денсаулығына жағымды ықпал етуді көздейтін ... ... ... Біз өмір ... ... ... ... толқынның
заманына мүлдем ұқсамайды. Бала болашағы оның жаңа тұжырымдарды түсінуі ... ... ... таңдау жасауына, бүкіл өмір бойына өзгермелі
жағдайларға тез ... білу ... ... ... ... ... тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі ... ... ... ... ... ... терең
білімділік, ... ... ... ... бойында қалыптасатын түпкілікті ... ... ... ... ... ... орай ... білім
беру тәжірибесінде білім ... ... ... оқу ... ... ... жетуге бағдарланған білім мазмұнын
қарастырып ... ... ... ... ... – баланың жан-жақты
дамуына, өз ... мен ойын ашық ... әр ... табиғатынан берілген
шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал ететін, өзін-өзі танып,
келешегін айқындауға ... ... ... ... қоғамның экономикалық,
мәдени, саяси, өміріне белсенді араласуға мүмкіндік ... ... ... ретінде қалыптасуында болып отыр. Оның ... ... ... 12 ... ... беру ... 5+5+2 ... Бүгінгі күні осы құрылым мен жаңа ... ... ... және ... ... білім стандарттары әзірленуде.
Бүгінгі күні әлемде жалпы
білім берудің 12 жылдық мектепке ... ... ... ... 12 ... білім берудің негізі адамның жеке тұлғалық қасиетін
қалыптастыру болып ... Адам ... ... ... ол өмір ... ... арқылы қалыптасады. Тұлғалық туралы адам ... өз ... өзі ... ... сөз ету ... Білімді,
шығармашыл, бәсекелік қабілеті мол ... ... ... ... 12 ... ... орта білім беру тұжырымдамасы жасалып отыр.
2020 жылға арналған орта жалпы білім беру орындарының құрылымы мен ... ... ... ... тәжірибелік-эксперменталды
жұмыс жүргізілуде. Егер 2020 жылға бұл ... 52 ... ... саны 104 ке жетті, ал ауылдық ... ... 45-і, ... ... ... ... ... 12 жылдық білім модельдерін байқаудан
өткізу жөніндегі экспери-менталды ... ... оң ... бар. ... ... ... ... білім беру жүйесі
негізінен ... 3 ... ...
бастауыш (1-4 сыныптар) сыныптардың педагогтары ... ... ... ... көп көңіл бөледі, екінші – (5-10) ... ... ... ... ... ... мәдениетін, ғылыми
әдіс-терді түсінуге баулу, ал ... – (11-12 ... ... ... ... алады. Бұлардан басқа да ... ... 12 ... ... ... басқа да әдістерін
табу мәселелері толып жат-ыр. Осы ... ... дәл ... ... құрылған Қазақстан Республикасы ... және ... «12 ... ... ... Республикалық ғылыми-
тәжірибелік орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорынның
құзырына ... ... беру ... ... ... ... мен адам-
дар арасындағы қарым-қатынас құралдарының қарыштап дамуына байланысты жаңа
адамды қалыптастыруды көздеген ... ... ... білім кеңісті-
гіндегі оқытудың озық ... ... жаңа ... ... жарыс, адал бәсекеге қабілетті адам тәрбиелеуді
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті;
- өзін-өзі дамытуға;
-
өз ойын еркін айта білуге;
- өз қалауымен қоғам талабына сай өзін ... ... ... ... ... дамыған тұлғаны қалыптастыру.
Қазіргі ғылым мен техниканың қарыштап дамыған кезінде оқу-
білімнің, соның ішінд е болашағымыз-бүгінгі мектеп ... ... ... ... ... Еліміздің әлеуметтік экономикасының
дамуына ... үлес қоса ... ... ... бар, ... ... де білікті тұлға-ны дайындап, тәрбиелеу- аса
құрметті қоғамдық міндет. ... ел ... ... ... ... ... ғана ... алға дамымақ.
Жас ұрпаққа
білім беруде, оларды болашақ еліміздің тұтқасы етіп тәрбиелеу-әр
ұстаздың, ... ... ең ... ... Осы ... ... білім беру саласында да елеулі әрі ауқымды
өзгерістер ... Осы ... ... ... ... ... құжаттар қабылда-нып, бағдарламалар енгізілуде.
Білім беруді жаңарту –үнемі алға ... ... мен ... ... ... беруде кезең-кезеңімен өтетін және алынған нәтижелерге сәйкес
түзету енгізі-ліп, ... ... ... ... білім беруді
жаңарту үрдісі салт-дәстүрді, мәдени ... ... ... құндылықтарды
көздің қарашығын-дай сақтауды талап ... ... ... Сондықтан да 12 жылдық оқытуға көшуді ... ...... мен ... әр ... әр ... ... түрде
түсінуін, қабылдауы мен оған белсен-ді түрде араласуына мүмкіндік
беруді, асқан ұқыптылық пен ... ... ... ... ... өз бетімен танып білуге
деген табиғи ұмтылысы негізінде құрылған ... ... ... ... орын ... ... оқытудың басты мақсаты-адамзат
мәдениетінің кез-келген саласындағы ... жаңа ... өз ... шығармашылықпен, меңгеру қабілеті мен дайындығын
қалыптастыру.
Сонымен қатар,
өзіндік зерттеулер интеллектуалды және ... ... және ... ... ... ... береді.Өзіндік
зерттеулердің көмегімен оқушылар дүниені тани ... ... үшін ... дайын күйде алмай, өз бетімен ашады. Зерттеушілік
жұмыс бала-лардың өз ... ... іске ... ... ... ... дидактикалық негі-зі бойынша шынайы өмірде, тиімді
әрекет етуге мүмкіндік ... ... ... ... ... құзіреттілік тәсілді қолдайтын технология.
12 жылдық білім
беру технологияларының ерекшелік жағы ол жеке тұлғалық қасиеттерге
бағдарланған ... ... ... және шығармашы-лық сипатқа
ие, оның басты ... ... жаңа ... ашу мен ... ... іс жүзінде қолдану; баланың жалпы және арнайы қабі-
леттерін дамыту, білім біліктерді ... ... ... ... ... ... баланың интеллектісіне, дербес ойлауын дамытуға
бағытталған, өз ... ... ... жеке ... көптеп
беруге болады. Ба-лаларды мектепке дайындау, ... ... ... ... ... ... ... құрамы психологиялық
дайындық компоненттері болып табылады. Баланың жеке тұлғасының даму
мәселесін шешу, оқытудың тиімділігін арттыру, балалардың ... ... ... ... ... ... жұмыс жасау керек.
Интеллектуалдық дайындық – баланың
мектепке ... ... ... оның ой — ... ... ... ... Жалпы айтқанда, мектепте оқытуға
интеллектуалды дайындықтың ... ... ... ... ... ... ойлау;
- Болымсызға
рационалды жақындау (фантазия рөлі);
- Есте сақтау;
- ... ... ... және ... түрлі символдарды қолдана білуі;
- Қол
қимылдарының,көру,қимыл кординацияларының дамуы.
Атақты ... ... ... ... үстінде қандай болса, өскенде еңбек ... ... ... Сондықтан ойын – адамның өміртанымының алғашқы қадамы.
Оқу процесінде ойын ... ... орын ... Ойын ... ... – оқушының оқудағы танымдық іс — ... және ... өз ... ... ... береді.
Дамыта оқыту технологиясы –
шығармашылық ойлауға, сапалы ... ... есте ... ... бағытталған.
Бұл
технологияның ерекшелігі: оқығанын пікірсайысқа салу, сабақ құрылы-
мының тиімділігі, дидактикалық ойындар, өзіндік іс — ... ... әр ... өзін — өзі көрсетуге мүмкіндік беретін
педагогикалық жағдай құру.
Бұл технологияның бір ... ... ... ... деп ... ... ой — өрісін дамыту үшін ... ... ... ... ... – сабақта диалогтық және монологтық оқытудағы
жағдайды жасайды. ... әдіс ... ... оқу іс ... ұйымдастырудың негізгі құралы болып табылады. Коммуникативтік
әдісті қолдану кезінде қарым – ... ... ... ... ... ... мақсаты тілегіне бағына білуін қалыптасты-рады.
Жоғарыда көрсетілген барлық технологияларды
орынды, шеберлікпен қолдана білсе, үлкен ... ... ... ... ... жетістік-терді байқауға болатындығы анық. ... жеке ... жан – ... ... жеке ... ... сабақ
құрылымының технологиясы да, мұғалімге қойылатын талап та өзге
болуы тиіс.
Жеке тұлғаға ... ... ...... ... ізгі ... ... тұлғалық ерекшеліктері
ашылатын, қасиеттері қалыпта-сатын, мүмкіндіктері жүзеге асырылатын
оқыту жағдаяты, «сахналық алаң». ... ... ... және ... ... жаңа, бұрын таныс емес кәсіби позицияға қояды:
әр баланың жеке даму процесіне, оның ... ... ... ... жүргізетін, ол бір мезгілде пән мұғалімі де,
психолог та болуы тиіс.
12 ... ... беру ... ... ... ... ... әрбір технологияны өздік жолда әдіс –
тәсілдермен ерекшелендіріп, өз өмірлік және педагогикалық ... ... ... әрекеттерге тартудың әр алуан
түрлі әдістерін, өз бойында бар ... ... ... ... ... ... ... мінезі, тала-бы, темпераменті,
көзқарасы, талғамы байқалып, ... өзін – өзі ... өзін - ... — өзі ... өз іс ... ... ... алуы,
өзін үнемі жетілдіріп отыруы және рефлексиялық қажеттілікті талап
етеді.
Балаларды ... өз ... ... меңгерген, психология, педагогиканы
тер-ең меңгерген – жаңашыл мұғалімнің ... ... ... ... ... жеке ... ... жоғары болуы тиіс.
1.2.12 жылдық мектептің эксперименттік бастауыш сыныптарында оқытуды
ұйымдастырудың ерекшеліктері
12 жылдық білім беру ... ... ... ... ... мен ... ... эксперименті шеңберінде апробацияланатын
білім мен тәрбиенің жаңа ... және жаңа ... ... ... ... ... ... мониторингі эксперименттік мектептерде
денсаулық пен салауатты өмір ... ... ... ... ... Дене бітімі мен көз жанары бұзылуының алдын алу;
• Санитарлық нормалар мен ережелерді сақтау;
• Балалардың ... ... ... ... тиімді ұйымдастыру;
• Қозғалу белсенділігі;
• Теңдестірілген тамақтануды ұйымдастыру.
Оқу процесін, салауатты өмір салтын, теңдестірілген тамақтануды,
қозғалу белсенділігін үйрету ісі ... ... ... ... ... аңғартты:
• Денсаулық сақтау технологиясын;
• Арттерапияны;
• Ертегітерапияны;
• Басқа, мойынға, көз бен ... ... ... ... ... ... тыныс.
Жоғарыда аталған іс-әрекеттер балалардың ... ... ... ... ... ... ... анықтау үшін сауалнама
жүргізілді. Сауалнама жүргізу нәтижесі ... ... ... ... ... ... көрсетілген іс-әрекеттердің негізгісі болып қалады.
Талдау жасау барысында балалар бос уақыттарында сурет салуды, сөзжұмбақ
шешуді, ... ... ... мен ... теле ... ... ... мектептен тыс үйірмелерге баруды ұнататындықтары
белгілі болады.
Бүлдіршіндер үлкен ... ... ... ... ... ... ер балалардың ер балалармен, ал қыз балалардың ... ... ... ... да ... осы ... ... болып табылады. Дегенмен, өз
қатарластарымен қарым-қатынас жасамайтын, жеке ойнағанды ... ... бар. Бұл ... ... ... ... мен ... іс-
әрекетінің төмен деңгейде дамуын білдіреді.
Осы ктегориядағы балалар ерекше көңіл бөлуді және оларды әлеуметтендіру
бойынша ... ... ... ... ... аталған сауалнама мұғалімге әр бүлдіршіннің қызығушылығының әр
түрлілігін және ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік
береді. Осы ... ... ... пен тұлғаның тиімді
әлеуметтенуі үшін ... ... ... процестің басты объектісі
субъективті қарым-қатынас пен ... және ... ... ... ... ... ... оқытуға көшу шығармашылық, зерттеу ... ... ... жаңа ... ... ... Қазақстандық білім беруді
модернизациялаудың стратегиялық міндеттерін табысты ... ... 12 ... білім беру моделі секілді оқытудың жаңа ... ... және ... ... ... және ... оқыту
мен белгілемей оқыту технологиялары) тәжірибеге енгізу ісі бастапқы ... ... ... ... болып табылады.
Айналадағылардың өзіндік оқып ... ... ... ... ... ... ... зерттеушілік дағдыны қолдану. Оқушлардың
өзіндік зерттеуі олардың қажеттіліктері мен ... ... ... Мектеп оқушыларының өзіндік зерттеу көмегімен қоршаған әлемді
тани отырып, оны «дайын күйінде» пайдаланбай, өздеріне жаңа білім ... ... ... ... ... ... бірі, яғни шынайы өмірде
тиімді іс-әрекет жасайтын, өзінің дидактикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... қолдайтын
технология болып табылады.
Айналадағылардың өзіндік оқып үйренуіне баланың шынайы талпыны-сы
негізінде құрылған оқыту ісіне ... ... ... ... зерттеуі олардың қажеттіліктері мен мүдделерін қанағаттандыруға
ықпал етеді. Мектеп оқушыларының өзіндік ... ... ... ... отырып, оны «дайын күйінде» пайдаланбай, өздеріне жаңа білім ... ... ... ... ... ... ... яғни шынайы өмірде
тиімді іс-әрекет жасайтын, өзінің дидактикалық мәні ... ... ... ... берудегі біліктілік тәсілін қолдайтын
технология болып табылады.
Оқушылардың жобалау іс-әрекеті субъективті жаңа өнім ... ... қоса ... ... ... ... іс-әрекетінде
принципті түрде сақталады. Оқушылардың көздеген ... ... ... ... шынайылық және ол туралы ақпарат емес, педагогқа әсер ... ... ... қатысты дидактикалық мақсат маңызды. Дидактикалық
мақсаттарға қол жеткізу алгоритмі оқушының ... ... ... және алып ... ... жиынтығында аңғарылады.
Сондай-ақ тиімді бағыттың бірі – балаларға білім ... жеке ... ... ... ... яғни бұл бағыт баланың нәтижелі дамуына,
тұлға болып ... ... ... ... ... ... оның бейімделуіне ықпал етеді. Жеке-бейіндік оқыту проблемалық-
бағыттық және шығармашылық сипатқа ие бола ... ... алу мен ... ашу және ... ... тікелей практикалық қолдануды талап
етеді.
Соңғы он жыл ... ... ... білім беру мазмұнындағы осы
өзгерістер жалпы оқу біліктіліктерін қалыптастыруға, өзіндік оқу қызметін
дамытуға арналған оқытудың ... ... ... ... ... ... дағдыдан ауыстыру бағалау жүйесін өзгертуге де әкеліп соғады.
Белгілемей оқыту-бастауыш мектепте 5 ... ... ... ... ... ... үшін жаңа ... іздестіру.
Белгілемей оқыту көптеген теориялық жіне ... ... ... белгілерді зақымдайтын сипатын еңсеруге, оқытудың
оқу мотивациясы мен өз бетінше оқуын арттыруға, оқу ... ... ... ... ететін оқу жағдайын жасауға бағытталған.
Бастауыш мектепте портфолио қолдану бірінші кезекте ... ... ... ... ерекшеліктеріне негізделген.
Портфолио көбіне мазмұндық бағалауға бейімделген, өзін-өзі бағалау ... ... ... ... ... қалыптастыруға қолайлы жағдай
тудырып, оны осыған үйретеді, сондай-ақ дәл керек уақытына, яғни ... ... ... оқу ... ... ... білім беру құрылымы мен мазмұнының осы жаңа ... ... ... ... мақсатына, яғни оқушы тұлғасына толық ... оның ... және ... ... танымдық
белсенділігін, жас және жеке ... ... ... ... ... қол ... мүмкіндік тудырады.
Бастапқы білім беру ісі ... ... ... ... ... ... ... мен дағдыларын, теориялық ойлау
элементтерін, оқу ... өзіт ... ... ... ... ұстау және сөйлеу мәдениетін, жеке гигиена негіздері мен салауатты өмір
салтын меңгеруді қамтамасыз етуі тиіс.
Бастауыш мектепте оқыту екі деңгейде өтеді:
1) ... ... ... беру ... ... оқыту оқу
жоспарының инвариантты бөлімінде белгіленген оқу құралдары мен ... ... ... ... асырылады;
2) оқушылардың жалпы даму ... үшін ... ... ... ескере отырып, оқушылардың шығармашылық даму мақсатында оқу
жоспарының вариативтік жүктемесін қолдану ұсынылады.
Бастауыш ... ... рөл ... құндылықтарды,
интеллекті, танымдық белсенділікті, баланың қоршаған әлеммен қатынас
әрекетін ... ... ... ... балаларды бірінші сыныпқа қабылдау барысында
олардың функционалдық сауаттылық негіздерін меңгеру ... ... ... ... ... ... даярлығын тексере отырып, көрсетілген
мақсатқа бейімделген ... ... ... ... ... ... ... мектепке дейінгі жас
деңгейін ескеріп, мектепке дейіңгі ... ... ... ... арнайы көмек, интенсивті даму жағдайында жеке ... ... ... ... ... ... ... тудыру, оқушылармен жұмыс
барысында тиісті технологияларды, әр ... және әр ... ... ... ... ... мамандандырылуына байланысты.
Жаңа формациядағы мұғалім-бұл ... ... және ... ... ... және ... ... маман.
12 жылдық мектептің педагогы:
-барынша жеке оқытуға, оқушылардың әс-әрекетіндегі ... ... ... ... зерттеу қызметі мен әлеуметтік тәжірибені
дамытуға бағытталған білім ... ... ... ... ... мен ... ... (жобалық, мектеп
оқушыларының іс-әрекетінің көптеген түрлері мен нысандарын; ... ... ... ... және ... нысандаға қосымша оқушылардың жеке ерекшеліктерін ескеретін, оқу
процесінде ... алға ... ... ... жаңа ... ... мен құралдарын қолдануы;
-оқушының талаптары мен мүмкіндіктерін ескере ... ... ... ... ұжым мен әр ... ... даму жағдайын диагностикалау мен
бақылауы; қиындықтарды болжауы, олардың себептерін және түзету ... ... мен ... ... дағдыларын
қалыптастыратын, оқушының өзіндік жұмысын ынталандыратын, жауапты таңдау
және ... ... ... ... ... ... ... жақсы бейімделуіне ықпал ететін оқыту технологиясы
мен тәсілдерін қолдана білуі;
-оқу процесінде ашық білім беру үшін ... ... ... ... ... ... жұмысты жүзеге асыруы,
жалпы білім беру мекемесінің басшысына эксперимент барысы мен ... есеп ... ... жылдық мектеп жағдайында бейіндік оқыту арқылы оқушы тұлғасын
әлеуметтендіру.
  Білім беру жүйесі ... ... мен ... ... ... табылады. Адамның ақпараттық қоғамдағы өмір сүру жағдайынан күтілетін
өзгерістер маңызды сипат ... ... ... ... ... дамыту, өзін-өзі өзгертудегі қажеттіліктерге
жетелейді, демек осыған сәйкес білім беру сипаты да өзгеруі ... ... ... ... ... беруді дамытудың әлемдік тенденциялары
арнасында жатыр және бұл бағытты ҚР ... және ... ... ... бұл ... ... ... мен сұрақтар туралы
соңғы шешім әлі қабылдана қойған жоқ. ... ... ... осыған
байланысты ғылыми зерттеулер мен эксперименттік жұмыстар жүргізілу үстінде.
ХХІ ғасыр мектебі бізден тез өзгеретін әлем ... ... ... және кәсіби қызметте өзін шығармашылық тұрғыда жүзеге
асыратын ... ... ... етеді. Адамның үйлесімді дамуы білім
беру жүйесінің жаһандық мақсаты болуы қажет.
12 жылдық оқытуға көшу қазіргі оқу ... бір ... екі ... ... қосуға айналмауы қажет. Яғни ол білім ... ... ... оны ... жас және жеке-психологиялық ... ... ... ... сәйкестендірілуін қажет
етеді. Балаларға өздерінің жеке білім беру траекториясын таңдау құқығына
және олардың ... ... ... ... мен ... оқушылардың мектептік білімді жатсынуын жеңуге кепілдік
беретін білім беруді ... ... ... жөн. ... ... ... ... ұйымдастырудың 12-13 жылдық жүйесі
қалыптасқан. Әлем елдерінің тек 25% ғана ... орта ... ... ... мерзімін сақтап қалады.
1992 жылы университет мәселелері бойынша Еуропа Кеңесінің ... ... ... «12 ... мектептік білім беру
халықаралық тәжірибеде басым болып табылады » деп көрсетілген. Бұл жүйе
жастарды ... ... ... туындаған.
Әлеуметтендіру-тұлғаның әлеуметтік маңызды белгілерінің ... ... ... ... (топ, ... ұйым) олардың
мәдениетті, әлеуметтік нормалары жіне құндылықтары ... ... ... ... ... ... Жоғары сынып оқушыларының
әлеуметтік тәжірибені меңгеруі деп педагогикалық ... ... ... әлеуметтік білім мен дағды, эмоциялық қарым-қатынас
тәжірибесі, шығармашылық қызмет тәжірибесі ... ... ... ... ... ... мәселелерге кірігу үшін тұлғаның өзіне және ... ... ... қазіргі білім берудің мақсаты болып табылады. ҚР
«Білім туралы» ... ... ... беру ... ... ... ... және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен ... ... жеке ... ... ... және ... бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау;
2) жеке адамның шығармашылық, рухани және ... ... ... пен салауатты өмір салтының ... ... ... дамыту үшін жағдай жасау арқылы ой-өрісін байыту.
Сонымен қатар Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың ... ... ... ... ... ... дамыту
мәселелерімен тығыз байланысты білім берудің мақсаты: «Жалпы білім беретін
мектептерде ... ... ... дене ... және ... ... қалыптастыру, оның тез өзгеретін әлемде табысқа жетуін
қамтамасыз ететін білім алудағы қажеттіліктерін қанағаттандыру, ... ... үшін ... қабілетті адами капиталды дамыту. 12
жылдық оқыту моделіне көшу» деп тұжырымдалған.
12 жылдық білім беруге көшу:
-оқушылардың жеке қабілеттеріне ... ... ... құндылық жақтарын
дамытуға мүмкіндік туғызады;
-мектеп бітірушілерді ЖОО-на түсуге сапалы дайындауды қамтамасыз
етеді;
-жастар арасында қылмысқа итермелейтін ... ... ... орта ... ... функционалды сауаттылығы мен
әлеуметтік бейімділігін қамтамасыз етуге, олардың ... және ... ... ... ... орта білім берудің соңғы деңгейі. Осы
деңгейінде оқытудың даралауға, оқушыны ... ... ... пен одан ... білім беру деңгейлеріндегі сабақтастықты жүзеге
асыруға бағытталған арнайы дайындау жүйесін бейіндік оқыту жүзеге ... ... ... ... мамандануға дайындау жүйесі,
яғни ол жалпы орта білім беретін мектептің ... ... ... ... қызметін жете ұғынып таңдауын қамтамасыз ететін, нақты мүдделер мен
бағдарларға ... ... ... ... ... ... ... туралы» Заңында «Бейінді оқыту-білім алушылардың мүдделерін,
бейімділігі мен қабілеттерін ескере отырып, ... ... және ... білім беру процесін ұйымдастыру деп айқын-далған.
11-12 сыныптар-бейіндік сыныптар. Бейіндік мектептің басты ... ... оқу ... дайындау, ғылыми бейіндермен қатар
технологиялық бейіндерді ... ... ... ... ... маңызды мақсаттарының бірі болып саналады. Дегенмен төмендегідей
кешенді міндеттерді шешпейінше, бұл мақсатқа жету мүмкін емес:
• Қазіргі қоғамның ... ... ... ... ... ... ... беру стандарттары негізінде білімнің
тиімді мазмұнын анықтау;
• Оқушыларды әлеуметтендіру мүмкіндіктерін кеңейту, ... ... ... ... және ... ... беру арасындағы сабақтастықты қамтамасыз
ету;
• Құзыреттілік ... ... ... оқу ... ... ... ... қорларын ескеретін, олардың денсаулықтарын сақтауды
және рухани-адамгершілік ... ... ... өмір ... ... ... ... денсаулықты сақтаушы білім беру ортасын
қалыптастыру;
• Мектептің басқару жүйесін қайта ... оның ... ... ... Оқу-тәрбие процесінің ресурстық қамтамасыз етілуін дамыту;
• Оқушылардың өзін-өзі басқару жүйесін дамыту;
• Білімнің қолжетімділігін ... ету мен ... ... ... үшін бірыңғай ақпараттық ортаны және
интерактивті технологияларды дамыту.
Таңдау бойынша ... ... ... ... дайындықты
енгізу негізгі орта деңгейдегі оқушылардың өзін-өзі ... ... ... беру ... құруға қажетті шарт болып табылады.
ҚР «Білім туралы» Заңында «бейін алды ... ... жеке ... ... ... орта білім беруді таңдауын ... ... деп ... ... барлық деңгейіне бейіндендіру ұстанымдарын ... ... жеке дара ... мен ... ... ... ... алуына тең қолжетімділікті орнатуға ықпал
ететін жекелеген пәндерді тереңірек меңгеруге, ... және ... ... аралығындағы сабақтастықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, сондай-
ақ оқушыларды әлеуметтендіру мүмкіндіктерін ... беру ... ... ... ... ... шығармашылық дербестікті дамытуға, мектеп бітірушісіне қоғамның
толыққанды ... ... өмір ... ... ... және кәсіби білімін
жалғастыруға мүмкіндікті қамтамасыз ететін құндылық ... ... пен ... ... ... Сынып
сағаттары, экскурсия, сондай-ақ әлеуметтік қоршаған орта нысандарымен тығыз
байланыста іс-шаралар ұйымдастыру осы ... ... ... ... ... мен кітапханаларға бару, Қазақстанның ... ... ... ... ... ... ... маңызды рөл атқарады.
Жоғары сынып оқушыларының, сондай-ақ орта және жоғары оқу орындары
өкілдерінің белсенді қатысуымен ... ... ... ... ... жұмыстар одан әрі оқушының өзін-өзі анықтауына мүмкіндік береді.
Сонымен бірге есте ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы мүмкін емес.
Оқытуды бейіндендіру процесіндегі ... ... ... ... бірі ... ... қамтамасыз ету, яғни
педагогтар ұжымының жеткілікті кәсіби құзыреттілігі, ақпараттық-әдістемелік
және материалдық-техникалық ... ... ... ... бейіндік білім беру жүйесін құру нәтижесінде жалпы орта білім
беретін мектепті жастардың ... ... ... және ... ... анықтауына бағдарланған ерекше білім беруі кеңістігіне айналуы тиіс деп
болжауға болады.
Өзінің құқықтары мен міндеттерін анық жете білетін, бар ... ... ... анық ... алатын және басқа да әлеуметтік ұтқыр тұлғаны
қалыптастыру бейіндік білім берудің ... ... ... ... ... беру оқытудың әдістемесі мен технологиясын елеулі
жаңартуды, соның ішінде ... ... ... ... бағдарлауды, өзіне меншікті қызметтің бейіндік ... ... ... оқушыларының өзін-өзі анықтауын, оқу қызметін дербестендіру
формасы ... ... ... коммуникативтік мәдениетін
дамытуды талап етеді. Бейіндік оқыту жағдайында дәрістік сабақтар үлесінің
шамадан тыс ... ... ... ... ... формасын
ығыстырып шығармауы тиіс. Білім беру кеңістігінде әлеуметтік тәжірибелердің
түрлі формаларын жоғары сынып оқушыларының өзін-өзі анықтауына және олардың
әлеуметтік ... ие ... ... ... ... бірі ретінде қолданылуы маңызды болып саналады.
Бейіндік оқыту-білім беру үдерісінің құрылымына, мазмұны мен ... ... ... ... ... қызығушылықтарын,
бейімділіктері мен қабілеттерін толық ескере отырып, ... ... ... ... қызығушылықтарына және оқуды ... ... ... алуларына жағдай жасауға мүмкіндік беретін оқытуды
дербестендіру және дифференциялау құралы. Мұнда оқушылардың дербес ... ... құру ... ... ... көшу:
• Жоғары сынып оқушыларына білім берудің мазмұнын дифференциялау
үшін жағдай жасауға, дербес білім беру ... ... ... ... меңгеруге қамтамасыз
етуге;
• Түрлі дәрежедегі оқушылардың толық білім ... ... ... ... ... мүмкіндіктерін
кеңейтуге;
• Жалпы және кәсіби білім арасындағы сабақтастықты ... ... ... жылдық мектептің бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби
құзіреттіліктерін жетілдіру.
Қазақстан Республикасының 12 ... ... орта ... ... мен ҚР ... жалпыға міндетті ... ... ҚР ... ... ... ҚР ... ... экономикалық, әлеуметтік, саяси жаңғырудың ... атты ... ... ... ... министрліктерінің кеңесінде
ЮНЕСКО-ның үздіксіз білім беру ... ... ... ... Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік ... 12 ... ... ... ... беру мазмұнын жаңғыртумен жүзеге асыруды міндет етті.
Әлемдік ... ... ... ... ... 12 ... ... жүйесі білім беру ұйымдарының оқу-практикалық үрдісіне өзгертулер
мен толықтырулар енгізу және мұғалімнің ... ... ... ... ... ... 12 ... білім беру жағдайындағы ... ... ... ... ... мәселе болып отыр.
Мектептердегі бастауыш сынып мұғалімдері мемлекетіміздің ... ... ... ... ... ... дамуын қамтамасыз етуге қабілетті, интеллектуалдық
ойлау белсенділігі ... ... ... ... ... өзекті мәселелерінің бірі.
Дәстүрлі білім беру жүйесінде білім алушының бойына білім, білік,
дағдыны игерту ғана ... ... ал ... ... ... ... еркін
енуді көздейтін, бәсекеге қабілетті, жан-жақты оқушы тұлғасын қалыптастыру
үшін ... ... ... ... ... нәтижеге бағдарланған
білім беру жүйесін ұсыну ... ... ... ғана ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қоса алады. Сондықтан бүгінгі
бастауыш сынып мұғалімдері білімді, іс-әрекет тәсілдері мен ... ... ... және ... ... ... ... қоймай, оны әрі қарай өзінің белсенді, зерделі ... ... ... Осыған орай, қазіргі кезеңде бастауыш сынып мұғалімінің
педагогикалық көзқарасын 12 жылдық білім жүйесіне көшудің ... ... ... оқу ... ... негізгі шарты болып табылады.
Оны жүзеге ... ... ... ... ... мамандыққа
бейімделу белсенділігі мен ізденімпаздығын ынталандыруға септігін тигізетін
оқу үрдісін ұйымдастырудың тәсілдерін, әдістері мен ... ... ... ... ... және педагогика саласындағы ғалымдар мен
мамандардың назарын аударып ... ... ... ... ... жеке ... дамуына ықпал жасайтын бастауыш ... ... ... ... ... деңгейлі сауаттылығы, танымдық іс-
әрекетке қызығушылығы, креативтілігі (жаңаша, соны ... ... ... ... ... ғана ... сұранысын
қанағаттандыра алады.
Бұл өзекті мәселені шешудің тиімді жолдарының ... ... ... ... ... ... ... үйену белсенділігін арттыру
құзіреттілігін қалыптастырудың педагогикалық негізгі шарттарын қарастыра
білген жөн. Қазіргі таңда қоғам алдында ... ... ... ... әлем ... ... ... дүниежүзілік деңгейге сәйкес
келетін, жастарға сапалы білім беруге жағдай ... және ... ... ... ... қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі
сапалы білім беру.
Сондықтан да, ... ... ... беру ... ... сынып
мұғалімдерінің 12 жылдық білім беру жүйесіне бейімделуін ... ... ... ... 2008 ... 12 ... «Қазақстан халқының әл-
ауқатын арттыру-мемлекеттік саясаттың басты ... деп ... «... ... беру ... ... мақсаты-осы саланың сапалы
қызмет аясын кеңейту»- делінген. Ендеше, мектеп ұжымының ... ... топ және ... ... ... мектепке дейінгі мекемелерімен
және облыстық білім қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және ... ... ... ... ... жасап, семинарлар, кездесулер
өткізіп тұрса, игі бастама болары сөзсіз.
Себебі, бүгінгі таңда бастауыш білім беретін оқу ... ... ... мен ... енгізу, 12 жылдық білім беру жағдайында
педагог кадрларға ... ... ... ... ... әдіснамалық
сипатта берілмей отыр. Мектептерде ... ... және ... жетік игерген бастауыш сынып мұғалімдері қызмет атқарса да,
ол әр ... ... ... ... беруді жүзеге асыра ала ма деген
сұрақ туындайды. Осы ... ... ... ... тәжірибені есепке ала
отырып, 12 жылдық мектепке кадрлардың кәсіби дайындығын ... ... ... ... ... ... көптеп
шығару мәселесі басты назарда болуы тиіс.
Олай болса, ... ... ... ... ... ... талабына сай білім саясатындағы өзгерістер мен жаңалықтарға бейімдей
отырып даярлауда арнайы әдіснамалық жүйе ... ... да, 12 ... ... ... сай бастауыш сынып мұғалімінің
құзіреттілігін жетілдіру- бүгінгі күннің ... ... ... күні ... ... беру ... әлемдік деңгейге жету үшін
әрбір ... ... әр ... әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, терең
білімді, ізденімпаз, белсенді, шығармашылық бағыт ұстанатын, құзіреттілік
қабілетті жан-жақты дамыған, сол ... өз ... ... ... ... ... ісіне ерекше мән еру қажет.
12 жылдық мектеп ... ҚР ... орта ... беру ... ... мен ... ... айқындайтын ҚР 12 жылдық жалпы орта ... ... ҚР ... ... ... ... беру
стандартын педагогикалық ұжымдарға таныту арқылы, олардың 12 жылдық білім
жағдайына сай ... ... ... ... оқу орындарының
басты міндеті болуға тиіс. Әдістемелік жүйенің мақсатқа сәйкестігін және
педагогикалық тиімділігін ... ... ... ... сөзсіз.
Мұнда:
1. Білім беру ұйымдарында 12 жылдық мектептегі ... беру ... ... ... және ... ... ұйымдастырудың
ерекшеліктерін баса ашып көрсету;
2.Педагог ... ... ... ... ... қалыптастыруға ықпал ету қажет.
Егер, педагогикалық ұжым оқу үрдісінің ... 12 ... ... ... сай ... құзіреттілігін қалыптастыру мәселесіне
ғылыми˗педагогикалық жан-жақты ... ... ... ... ... ... ... әдістемелік
тұрғыда қамтамасыз етсе, онда педагог кадрлардың білім беру ... ... сай ... ... ... ... ... дамыған,
синергетикалық іс-әрекетте белсенді, шығармашыл бағыт ұстанатын құзіретті
оқушы тұлғасын қалыптастыруға бет бұрары анық.
Аталған мәелелерді шешу жолында ... ... ҚР ... ... Заңын,
«Қазақстан-2030» даму стратегиялық бағдарламасын, ҚР білім беруді дамытудың
2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын, ҚР ... ... ... ... т.б ), 12 жылдық ... орта ... ... ... ... ... міндетті білім
беру стандарттарын жан-жақты зерттеп, зерделеу арқылы оқу ... ... ... ... ... жөн. ... ... және шетелдік педагогтердің озық тәжірибелері, оқу-әдістемелік
құрал-дар мен бағдарламалард зерттей білу;
-шығармашыл ... ... ... ... ... алаңындағы мектептермен тығыз байланыс орнату, мектеп
мұғалімде-рімен ... ... ... ... ... ... мақсатқа сәйкестігін және педагогикалық
тиімділігін тексеру тиімді нәтиже беруі сөзсіз.
Қорытынды
Қазіргі заманғы ... ... ... үздіксіз
өзгерістеріне бейімделе ... ... ... ... ХХ ... ... беру ... қандай? деген мәселе
американдық мұғалімдер ... вице – ... ... ... ... болашақ мұратын былайша сипаттады: «Оқыту
ойлауға, үйретуге ... тиіс . ... ... оқу ... ... ... – рефлексті емес, ба-сымдылықтан ойлау ... ... ... түрде шешуге көшу».
Қазіргі уақытта Қазақстанда білім берудің
өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл ... ... ... ... ... Жаңа ... парадигмасы бірінші орында
баланың білім білігі мен дағдысын емес, оның тұлғасын ... ... ... ... ... ... педагогиканың ерекшелігі –
баланың тұлғалық дамуына бағытталған жаңа оқыту технология-ларын
шығаруға ұмтылу.
Қазақстанның қоғамдағы ... сай ... ... берудің бастауыш білім беру
жүйелерінде ... ... ... .
Білім беру дамыта отырып , деңгейін
анықтау және оны ... ... ... ... ... ... берудің стратегиялық мақсаты өз
жауапкершілігін ... ... , ... ... ... ... ... таба білуге қабілетті барлық істе сауатты (іскер)
тұлғаны тәрбиелеуді ... ету ... ... Ал ... ... бастауышта білім беру, оқытудың және әлемдік
тәжірибеде қалыптасып өз қызметін ... ... келе ... ... ... құры-лымын, жобасын жүзеге асыруда
қолданылатын педогогикалық технология-лар арқылы жету көзделеді.
Қазіргі ... ... ... жаңа ... білім беру тәжірибелерін пайдалана ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді. Жаңа педагогикалық ... ... ... ба-ғытталған жеке тұлғаның қалыптасу
деңгейінің сапасына, үнемі өсіп ... ... ... да ... жаңарту қажет деп ... . ... ... ... ... мен ... ... сабақтастығы арқылы көрінуде. ... ... ... ... ... педагогикалық жағ-
дайларды оқу – ... ... ... – ала ... ... ... күнделікті сыныпта қолдану көзделеді. ... ... ... ... ... ... жұмыс ретінде
педагогикалық техно-логияда оқушылардың оқу танымдық әрекетінің
құрылымы мен ... ... оқу – ... үрдісінің жобасы
жасалынды. Бұдан әрбір тұлғаның деңгейіне сәйкес деңгей ... ... ... ... ... берудің жаңа мазмұнын оқу ... ... ... Ж.А. ... ... оқыту
технологиясына » сүйеніп, сыныптағы әрбір тұлғаның танымдық ... ... ... дайындап , шығармашылық деңгейге дейін
жетелеуге болатын оқушыларды анықтауға ... ... ... тапсырмалар барлық оқушыларға жеңілден ауырға ,
қарапайымнан күрделіге ... ... ... ... ... ... көмектесіп, өзіне де өзгеге де
пайдасын тигізетін тұлғаны тәрбиелеуге әсерін тигізді. Оған ... ... ... ... ... , ... ... септігін тигізді. Сыныпта үздік оқитын оқушылар
терең білім алып , ... ... ... ... ... кейбір қажеттерінің пайда болғандығын байқатты.
Қорытындысы тест – ... ... ... түрі ... Тест
ағымының сынау өлшеу деген сөзінен шыққан . Барлық ... ... ... ... ... тест әдісі бойынша
бекітіліп , бағаланып отырды.
Қорыта келе жаңа ... ... ... ... емес , ... проблема негізінде берілуі тиіс
. Қазіргі заманғы ғылым мен техника-ның даму кезеңі оқу – ағарту саласын
техникалық жаңа ... кең ... ... ... ... ... тақырыбын меңгерту
барысында жеке ... ... мен ... ... ... ... , ол орталарға көмектесіп, ... ... ... ... ... ... деңгейлік техноло-гиясының
маңызы ерекше. Адам бойындағы қабілетті шыңдауға оның ... ... , ... ... ... Қазақтың асқан жұлдызы Ш.
Уәлиханов «Халықтың кемеліне келіп, өркен-деуі үшін ең ... ... пен ... ... деуі өте ... ... ... асыл
сөздің мәні мен мағынасы бүгінгі күнмен үндесіп – ақ тұр.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.
1. ... ... ... ... Заңы. // Қ.М, 2/6 шілде ,
1999ж
2. ... ... ... ... ... . ... ... , 2000ж.
3. Қазақстан
Республикасының 2015 жылға ... ... ... ... ... //Қ.М, №1, 2004 ... ... В.П.
Слагаемые педагогической технологий. М.: «Педагогика»,
1989ж. 21-38 бет.
5. Мұхамбетов С.Қ. ... ... ... . ... құралы . Алматы: «Нұрлы әлем »,
2003, /Абай атындағы қазақ ұлттық Педагогикалық Университеті .
7. Әбиев Ж ,
Бабаев С, ... А. ...... : ... , ... ... Ж. Б. , Қоянбаев Р. М. Педагогика -Алматы , 2000ж.
9. ... К.Ж. Жаңа ... ... ... : ... , 2003ж. 10. ... Т.А ... өз
белсенділіктерін арттыру жолдары. ... ... ... Т. Білім берудегі инновациялық
технологиялар – Алматы, «Үш Қиян», 2005 , ... С. ... ... ... ... ... №10, 2004,
63-67 бет.
13. Кемелжанова М. Деңгейлеп оқыту .
//Бастауыш мектеп . №9, 45-46 бет , ... ... Ж. ... ... ... // ... ... №9, ... ... С. ... ... // ... ... . № 12, 2004 ,51-52 ... Ахметова Г. Мониторинг және бағалау. //
Қазақстан мектебі. № 2 ,2005 ... ... ... ... ... ... //Қазақстан мектебі
2001 №2 8-13 бет.
18. ҚР 12 жылдық жалпы орта ... ... ... ... ... ... білім беру стандарты.
20. ҚР Білім және ... ... ... (edu ... «12 жылдық білім» журналдарының
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 жылдары шыққан барлық сандары.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
12 жылдық білім аясында жеткіншек жастағы балаларға психологиялық қызмет көрсету ерекшеліктері60 бет
12 жылдық білім беру12 бет
12 жылдық білім беру бағдарламасы22 бет
12 жылдық білім беру жағдайында жаңа тұрпатты тарихшы мұғалім дайындаудың мәселелері24 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде «қазақ әдебиеті» пәнін оқыту мәселелері5 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде мектепалды даярлау114 бет
12 жылдық білім беру жүйесіндегі оқушылардың оқу танымдық құзыреттілігін жетілдірудің ғылыми-теориялық әдістемесі79 бет
12 жылдық білім беру мақсаты6 бет
12 жылдық білім беру үдерісінде тұлғаның өзіндік танымына әлеуметтік орта әсерінің психологиялық ерекшеліктері63 бет
12 жылдық білім беруге бейімдеудің психологиялық – педагогикалық шарттары64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь