Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар.

МАЗМҰНЫ

Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

І Жаза тағайындаудың ұғымы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Жаза тағайындаудың жалпы негіздері . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән.жайлар. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. 3. Қылмыстардың жиынтығы бойынша жаза тағайындау. . . . . . . . . . . . . . . . .

II Қылмыстық жауаптылық пен жазаның жалпы сипаттамасы . . . . . . . . . .
2. 1. Қылмыстардын қайталану жағдайында жаза тағайындау. . . . . . . . . . . . .
2. 2. Мерзімдерді белгілеу тәртібі және жаза мерзімдерін
есептеу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 3. Белгілі бір қылмыс үшін көзделген жазадан гөрі жеңілірек жаза тағайындау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Қорытынды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Кіріспе

Менің курстық жұмысымның тақырыбы “Қылмыстық жауаптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар”. Жұмысымды жазардағы алдыма қойған мақсатым – жазаның түсінігі мен белгілеріне тоқтала отырып, Қазақстан Республикасындағы жаза тағайындаудың негіздерін айқындау, жаза жүйесі мен түрлеріне жалпы сипаттама беру.
Осы тақырыпты таңдауымның бірнеше себептері бар. Қылмыстық жаза - мемлекеттік күштеу шараларының бірі болып табылады және ол мемлекеттік қылмыспен қарсы күрес жүргізу құралдары бірі ретінде қолданылады. Мемлекеттік қылмысқа қарсы күрес жүргізуде әр түрлі ұйымдастырушылық, тәрбиелік, экономикалық рухани шаралардың барлық түрін кеңінен қолдана отырып, қылмыстан сақтандыру мәселелеріне ерекше көңіл бөледі. Сондықтан да біздің жас тәуелсіз мемлекетіміз қылмысқа қарсы күрес қылмыстық жазаны қолдануға ең негізгі басты күрес деп санамайды.
Жазаның мақсаты - әлеуметтiк адiлеттiлiктi қалпы¬на келтiру, сондай-ақ сотталған адамдарды түзеу, сондай-ақ, сот¬талғандарды да, басқа адамдарды да жаңа қылмыстарды icтеуден алдын ала сақтандыру екендiгi айтылған. Әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, соттаған адамға жаза тағайындау және жазаны орындау арқылы оны түзеу, cөйтіп жаңа қылмыс icтеуден оны сақтандыру жазаның арнаулы eскepтyi болып табылады. Сол сияқты жаза – қылмыстының жанын қинау немесе адамгершiлiк намысына тиiп, қорлау мақсатын көздемейдi. Бұл тарихи қалыптасқан қылмыстық құқықтың адамгершiлiк принципi болып табылады.
Курстық жұмысымды ІІ бөлімге бөліп қарастырдым. Және сол бөлімдер тақырыбымның мазмұнын толығымен айқындайды. «Жазаның түсінігі және белгілері» атты І бөлімде жаза мақсатының ерекшелігі және жаза тағайындаудың жалпы негіздеріне, сондай-ақ қылмыстық жауаптылықтан және жазадан босатуға нақтырақ тоқталдым. Яғни мұнда Қазақстан Республикасы Конституциясының барлық адам заң мен сот үкімінсіз қылмыс жасауда кінәлі деп танылуға жатпайды және қылмыстық жазаға тартыла алмайды қағидасын басшылыққа ала отырып, соттар қылмыстың ауырлығы мен түріне, айыптының қызметтегі және қоғамдағы орнына қарамастан, әрбір қылмыстық істі заңға сәйкес бұлжытпай шешуі қажет екендігі көрсетілген.
Ал ІІ бөлімде нақты жаза жүйесіне тоқталамын. Қылмыстық заңда және сот-тергеу практикасында ең көп кездесетiн кінәнің нысаны қасақаналық болып табылады. Kiнәнің қасақаналық нысанын дәлме-дәл анықтаудың заңдылық маңызы ерекше. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Соты пленумының 1994 жылғы 23 желтоқсанда қабылдаған «Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қарсы әрекеттер үшін жауапкершілікті реттейтін заңдарды соттардың қолдануы туралы» қаулысында басқа да мән-жайларды анықтаумен бірге соттар жаза тағайындағанда қасақаналық түрін, істелген қылмыстың ниеті мен мақсатын ескеруге міндетті, деп көрсетілгендіктен бұл бөлім жаза түрлерінің, жүйелерінің жалпы сипаттамасы, қасақана және
Қолданылған әдебиеттер тізімі

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – 2007 ж
2. Ағыбаев А. Н. /Қылмыстық құқық, жалпы бөлім/ Алматы – 2001 ж.
3. Звечаровский И. Э. // Уголовная ответственность. Москва - 1995 г.
4. Даубасов Ш. //Қылмыскерді ұстап беру бойынша көп жақты халықаралық құқықтық механизмдерге Қазақстан Республикасының қатысуы/ Хабаршы №2, 2003 ж.
5. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы //Алматы – 2001ж
6. Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару құқығы /Алматы-2002
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне түсінік /Алматы-2001
8. Лейкина Н. С. // Личность преступника и уголоная ответственность
М. 1995 г
9. Наумов А. В. //Осы заманғы қылмыстық құқықтың негізгі тұжырымдамалары. Алматы – 1999 ж.
10. Наумов А. В. // Қылмыстық құқығы/ Астана – 2001 ж.
11. Қазақстан Республикасының Конституциясы – 2007 ж
12. Адам және қоғам 2006 ж
13. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Іс Жүргізу кодексі
14. Астана ақшам газеті
15. Ақ жол газеті - 2008 ж
16. Заң газеті - 2007 ж
17. Егемен Қазақстан – 2008 ж
18. Бородин С. В. Преступление против жизни - 2003 ж
19. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекс – 2007 ж
20. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Пленумының «Азаматтардың өмірі мен денсаулығына қарсы әрекеттер үшін жауапкершілікті көздейтін заңдарды соттардың қолданылуы туралы» 1994 жылы 23 – ші желтоқсандағы № 7 қаулысы
21. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Пленумының қаулылыр жинағы Алматы – 1997 ж
22. Сақшы газеті
23. Ағыбаев А. Н. / Қылмыстық құқық, ерекше бөлім / Алматы - 2001 ж
24. Наумов А. В. //Осы заманғы қылмыстық құқықтың негізгі тұжырымдамалары. Алматы – 1999 ж.
25. Приложение № 5. Сведения о работе судов г. Алматы по рассмотрению уголовных дел (по числу лиц) по г. Алматы за 12 месяцев 2006 года в сравнении с аналогичным периодом 2005 года.
        
        Жамбыл политехникалық колледжі
«Қылмыстық құқық» пәнінен
КУРСТЫҚ
ЖҰМЫС
Тақырыбы: Қылмыстық жауаптылық пен жазаны
жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар.
Тобы: 3ПВ-09-1
Орындаған: ... ... Н.Т. ... ... «___» ___________ 2011 ж.
Қорғалды: «___» __________ 2011 ж.
Бағасы: _____________________
Тараз 2011 жыл
МАЗМҰНЫ
Кіріспе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
І Жаза ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Жаза ... ... негіздері . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. ... ... ... және ... ... . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
1. 3. ... ... бойынша жаза тағайындау. . . . . . . . . . . .
. . . . .
II ... ... пен ... ... ... . . . . . . . . . .
2. 1. ... қайталану жағдайында жаза тағайындау. . . . . . . . . .
. . .
2. 2. Мерзімдерді белгілеу тәртібі және жаза ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. 3. ... бір ... үшін ... жазадан гөрі жеңілірек жаза
тағайындау . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ... жұмысымның тақырыбы “Қылмыстық жауаптылық пен жазаны
жеңілдететін және ... ... ... ... алдыма
қойған мақсатым – жазаның түсінігі мен белгілеріне тоқтала ... ... жаза ... ... ... жаза
жүйесі мен түрлеріне жалпы сипаттама беру.
Осы тақырыпты таңдауымның бірнеше себептері бар. ... жаза ... ... ... бірі ... табылады және ол мемлекеттік
қылмыспен қарсы күрес жүргізу құралдары бірі ... ... ... ... ... ... әр ... ұйымдастырушылық,
тәрбиелік, экономикалық рухани шаралардың барлық түрін кеңінен қолдана
отырып, қылмыстан ... ... ... ... ... ... да
біздің жас тәуелсіз мемлекетіміз қылмысқа қарсы күрес қылмыстық жазаны
қолдануға ең ... ... ... деп ... мақсаты - әлеуметтiк адiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ
сотталған адамдарды түзеу, сондай-ақ, сотталғандарды да, ... ... ... ... icтеуден алдын ала сақтандыру екендiгi айтылған.
Әлеуметтiк әдiлеттiлiктi қалпына келтiру, ... ... жаза ... ... орындау арқылы оны түзеу, cөйтіп жаңа ... ... ... ... ... eскepтyi болып табылады. Сол сияқты жаза –
қылмыстының жанын қинау немесе адамгершiлiк ... тиiп, ... ... Бұл ... қалыптасқан қылмыстық құқықтың адамгершiлiк принципi
болып табылады.
Курстық жұмысымды ІІ бөлімге бөліп қарастырдым. Және сол бөлімдер
тақырыбымның ... ... ... ... түсінігі және
белгілері» атты І бөлімде жаза ... ... және ... ... ... ... қылмыстық жауаптылықтан және
жазадан босатуға нақтырақ тоқталдым. Яғни мұнда Қазақстан Республикасы
Конституциясының барлық адам заң мен сот ... ... ... ... ... ... және ... жазаға тартыла алмайды қағидасын
басшылыққа ала отырып, ... ... ... мен ... ... және ... орнына қарамастан, әрбір қылмыстық істі заңға
сәйкес бұлжытпай шешуі қажет екендігі көрсетілген.
Ал ІІ бөлімде нақты жаза ... ... ... ... және ... ... ең көп кездесетiн кінәнің нысаны қасақаналық болып
табылады. Kiнәнің қасақаналық нысанын ... ... ... ... ... Республикасы Жоғарғы Соты пленумының 1994 ... ... ... ... ... мен денсаулығына қарсы әрекеттер
үшін жауапкершілікті реттейтін заңдарды соттардың қолдануы ... ... да ... ... ... ... ... қасақаналық түрін, істелген қылмыстың ниеті мен мақсатын
ескеруге міндетті, деп ... бұл ... жаза ... жалпы сипаттамасы, қасақана және ... ... қате және оның ... ... ниет және оның ... бас
бостандығынан айыру жазасын өтейтін орындардың түрлері және де басқа да мән-
жайларын қарастырады.
Өлім жазасы туралы ... ... ... ... өлім ... ең ауыр, ерекше түрі болып табылатын, сонымен қатар ... адам ... 96 ... ... ... және де ... ... сот әрбір нақты іс бойынша жаза тағайындаудың жалпы
негіздерін басшылыққа ... ... ... Жаза ... ... Жаза тағайындаудың жалпы негіздері
Қылмыстық құқық жаза тағайындағанда кінәлінің жеке-дара ... ... ... ... ... барлық адам сот алдында тең,
ешкім де сот үкімінсіз қылмыс жасауда кінәлі деп танылуға ... ... ... ... ... ... ... басшылыққа ала отырып,
соттар қылмыстың түрі мен ... ... ... және ... ... ... ... істі заңға сәйкес бұлжытпай шешуі қажет
екендігіне жете назар ... ... ... ... ... де ... Қылмыстық жаза тағайындағанда соттар ҚК-нің 52-бабында ... ... ... ... ... ... сондай-ақ сотталушы
жасаған қылмыс ауырлығы бойынша қай санатқа жататындығын, ... ... топ ... ... ... ... жағдайда сотталушының
қатысу дәрежесін, қылмыстар жиынтығын, жазаны жеңілдететін және ... сол ... үшін ... ... қарағанда неғұрлым жеңіл жаза
тағайындау немесе шартты соттау негіздерін ескеруі тиіс. ... ... ... ... адамдардың жасы кәмелетке толмағандарға,
жасы ... ... ер ... ... әйелдерге қылмыстық жаза
тағайындаудың ерекшелікткрін ескеруі қажет.
Сотталушының ... ... ... ... ... ... ... жазаны, істеген қылмысы үшін жауаптылық қаралған заңның тиісті
баптарында көрсетілген шекткн ... ... Тек қана осы ... алған жаза ғана әділ әрі заңға сай деп танылады.
Жаза тағайындаудың жалпы негіздері.
1. Қылмыс ... ... деп ... ... осы Кодекстің Ерекше
бөлімінің тиісті бабында белгіленген шекте және осы ... ... ... ... әділ жаза ... ... жасаған адамға оның түзелуі және жаңа қылмыстардың алдын-алу
үшін қажетті және жеткілікті жаза тағайындалуға ... Егер ... ... ... ... онша ... емес түрі жазаның мақсатына жетуді
қамтамасыз ете алмайтын болса ғанғ ол үшін көзделгендері ... ... жаза ... Жаза ... ... ... сипаты мен қоғамдықө қауіптілік
дәрежесі, айыпкердің жеке басы, оның ... ... ... және ... ... жауптылық пен жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-
жайлар, тағайындалған ... ... ... ... және ... немесе оның асырауындағы адамдардың тіршілік ... ... ... осы ... ... талаптарды бірнеше топқа
бөлуге болады. Оның ... әділ жаза ... ... ... ... ... ... 3-бабында арнайы көрсетілген. Осы
бапқа сәйкес адамның қылмыс ... ... бар ... ... ... ... болады. Жазаның әділеттігі ... ... оны ... ... және ... жеке басының
кім екедігіне сай келуі қажет. Тағайындалған жаза ... ... ... ... ... керек. Тағайындалған жаза ... ... ... әділ болғанда ғана ол өз мақсатына жетері анық.
Жаза Қылмыстық Кодекстің Ерекше бөлімінің тиісті бабында ... ... ... сот жаза ... ... ... үщін ... мөлшерін, түрін сол бапта көрсетілген шектен шықпай
тағайындауға міндетті. Сондықтан да әділ жаза ... ... ... ... саралау, яғни істелген іс-әрекеттің ... ... ... ... дәлме-дәл сай болуы қажет. Қылмысты дұрыс
сараламау әділетсіз жаза тағайындауға әкеліп соғады. Қылмыстық заңның ... ... ... жаз ... ең ... шегінен шығып,
жаза тағайындауға заң ешқандай жол бермейді.
Егер қылмыс ... бар ... ол ... ... бітпеген қылмыс па,
қылмыскер оны жеке өзі немесе басқалармен басқалармен ... ... ме ... анықтайды. Бұл сұрақтарға жауап алу үшін алдымен Қылмыстық
кодекстің ... ... ... ... ... қылмысқа қатысу
ұғымы, қылмыстық заңның уақыттағы, кеңістіктегі, қылмыс жасаған адамдарға
қатысты қолданылуы сияқты мәселелерлі ... ... Егер сот ... үшін жаза ... қажет деп тапса, онда ол Жалпы бөлімнің жаза
туралы негізгі қағидалары- жазаның ұғымы мен ... ... ... ... ... үшін, қылмыстардың, жаза ... ... ... ... үшін ... ... онша қатаң емес түрі
жазаның мақсатына ... ... ете ... болса ғана сол үшін
көзделгендердің арасынан неғұрлым қатаң жаза тағайындалады.
Сот жаза ... ... ... ... және қоғамға
қауіптілік дәрежесін, айыптының жеке ... кім ... еске ... ... ... екі ... белгі бар. Ол біріншіден, істелген
қылмыстың ... ... ... ... ... жеке ... екендігі, осы екі фактордың ... ... ... ... түсінік болып табылады.
Заң бойынша әрбір істелген нақты қылмыстың қоғамға ... ... ... және ... ... ... белгіленеді. Қылмыстың
қоғамға қауіптілік дәрежесі қылмыстың объективтік және ... ... ... ... ... ... ... іс-
әрекеттің мәні, қылмыстың істелген уақыты, тәсілі, оның ... ... ... ... қылмыстық ниет пен мақсат еске
алынады.
Сот ... ... ... әр ... да ... жеке ... ... мәні бар барлық жайттарды ... ... ... ... ... ... ... бұзушыларға шектен тыс жеңіл жаза тағайындауға болмайды. Мемлекет,
қоғам, отбасы ... ... адал ... ... ... бірінші
рет қылмыс жасауы олар үшін жеңілірек жаза тағайындауға негіз бола ... ... жеке ... ... жан-жақты тексеруі
тағайындалатын жазаның түрі мен көлемін белгілеу үшін маңызды ... ... ... құқықтың адамгершілік принципін басшылыққа
алып, сот жаза тағайындағанда ... ... ... ... ... тағы ... мәліметтерді жан-жақты еске алады.
1.2. Қылмыстық жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар.
Әрбір нақты қылмыс үшін жаза тағайындағанда ... ... ... ... және жазаны даралау үшін жауаптылықты жеңілдететін
және ... ... ... міндетті. Жаза заңды, негізді ... ... үшін ... ... 53, ... ... ... және ауырлататын мән-жайлар есепке алынуы керек.
Жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар қылмыстық заң арқылы
белгіленеді.
Жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын ... ... ... ... немесе жеңілдетілгенм белгілерімен шатастыруға болмайды.
Мысалы, басқа біреудің мүлкін қорқытып алушылықта ... топ ... осы ... ... құрамының белгісін көрсетеді. Сонымен
бірге ұйымдасқан топ ... ... ... ... ... ... жатады.
Егер ҚК –нің 53 немесе 54 –баптарында көрсетілген мән-жайлар қылмыстың
бір белгісі ретінде Ерекше бөлімінің бабында көрсетілген ... онда ... үшін жаза ... ... ... ... және
ауырлататын мән-жай ретінде ескерілмейді. Мысалы, жан күйзелісі ... кісі ... жан ... осы қылмыс үшін жаза тағайындағанда
жауаптылықты жеңілдететін және ... ... ... есепке
алыньайды.
Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабында ... пен ... ... ... ... мына ... мән-жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет ... ... ... ... ... ... ... айыпкердің жас балалары болуы
5. қылмыс жасағаннан кейін зардап шегушіге тікелей ... ... де ... ... ... ... немесе өзге де ауыр мән-жайлар салдарынан қылмыс
жасау
7. күштеп немесе психикалық ... ... ... ... қажетті қорғанудың құқықтық дұрыстығының шартын бұзу, аса
қажеттілік жағдайларында қылмыс жасау
9. шын ... ... ... ... ... қылмысты ашуға, қылмысқа
басқа қатысушыларды әшкерелеуге және қылмысжасау ... ... ... ... ... осы ... ... ішкі мазмұнына тоқталайық.
Мән-жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет онша ауыр ... ... Бұл ... ... ... ... рет ... екіншіден,
ол қылмыс онша ауыр емес қылмыс санатына ... ... ... жағдайға байланысты істелуі керек.
Айыпкердің кәмелетке толмауы, жасы он сегізге толмай қылмыс істегенге
көп жағдайда өмірлік тәжірбиенің ... ... ... етуінен, өзінің тентектігін көрсету арқылы істеледі.
Жүкті әйелдің қылмыс ... ... заң ... принципін
басшылыққа ала отырып, ана мен баланың мүддесін қорғайды. Жүкті әйелдің
істеген ... ... ... мән-жайларға жатқызу- осының
айғағы.
Айыпкердің жас балалары ... ... жасы 14-ке ... бір баласының болуының өзі оған
жеңілдік көрсетуге негіз болады.
Мұнда кінәлі істеген қылмысының зардабын қылмысты істегеннен ... ... ... ... зиянның есесін өз ... ... ... ... ... ... келтірілген мүліктік немесе моралъдық
зиянның орнын толтыру, жеке басына, ... және ... да ... істеу әр түрлі жағдайларда жүзеге асырылады. Олар ... ... ауыр ... ... ... дық ... байланысты
болуы мумкін. Жазаны жеңілдететін мән-жайларға жалақысының азаюы, жұмыстан
шығарылуы ... ... ... немесе психикалық мәжбүрлеу салдарынан материалдық, қызметтік,
өзге де тәуелділігі себепті қылмыс ... Бұл ... ... ... ... ... адам ... болып табылатын басқа адамның тарапынан пайда
болады. Яғни бұл жерде қылмыс жасаудың ... ... ... ... басқа да тәуелділікті пайдаланып кінілі адамды қылмыс ... ... ... ... шартын бұзу, қажеттілік, қылмыс жасаған
адамды ұстау, бұйрықты немесе өкімді ... ... ... ... ... қылмыс істеу жауаптылықты жоймайды, бірақ жеңілдететін
жағдайға жатады. Себебі кінәлі қоғамға, заң қорғайтын мүддеге қылмыстық қол
сұғушылық ... ... ... істемеген болар еді.
Мысалы, аса қажеттілік жағдайында істелген іс ... ... зиян ... ... көп ... ... ... адамның
төнген қауіпті шығын жұмсау арқылы тойтару мүмкіндігі бола ... ... ... ... ... ... жату үшін ... жәбірленушінің өзінің заңсыз әрекеті салдарынан, екіншіден, жан
күйзелу, физиологиялық аффект жағдайында істеуі керек.
Физиологиялық ... ... осы ... ... ... кінәлінің ашу үстінде жағдайды дұрыс бағалау және өзінің мінез-
құлқына ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Физиологиялық аффектіні анықтау үшін сарапшылық тағайындалады. Шын
жүректен өкіну, айыбын ... ... ... ... ... және ... ... нәтижесінде алынған мүлікті іздеуге белсенді
жәрдемдесу.
Шын жүректен өкінуге қылмыс істегени ... ... ... өз ... ... ... іс әрекетіне шын жүректен өтініш білдіріп,
қылмысқабірге қатысушыларды әшкерелеп, келтірілген зиянды жою әрекеттері.
Қылмыстық кодекстің ... ... ... ... ... пен
жазаны ауырлататын мән жайларға жатады:
а). қылмыстарды әлденеше рет жасау, қылмыстардың қайталануы;
б). ... ... ауыр ... ... ... ... алдын ала сөз байласқан адамдар тобының құрамында
қылмыс жасау;
г)қылмыс жасағанда айрықша белсенді рөл ... ... ... ауыр ... ... ... ала ... адамдарды қылмыс жасауға тарту;
е). ұлттық, нәсілдік және діни ... ... ... ... сондай ақ басқа қылмысты ... ... оны ... ... ... жасау;
ж). белгілі бір адамның өзінің қызметтік, кәсіби немесе қоғамдық
борышын өтеуіне ... оған ... оның ... ... ... аса қатыгездікпен, қорлаумен, сондай ақ жәбірленушіні қинап өылмыс
жасау;
и). төтенше жағдайды, табиғи ... ... ... жағдайларын
пайдаланып, сондай ақ жаппай тіртіп бұзушылық кезінде қылмыс жасау;
й). алоголъдік, есірткілік ... ... ... ... ... өзі ... ... немесе кәсіби антын бұза ... ... ... ... ... киімін немесе құжатын пайдаланып қылмыс
жасау;
Жауаптылықты ауырлататын мән ... ... ... ... рет ... қылмыстардың қайталануы.
Соттардың мынаны есте тұтқаны жөн; адамның бірнеше қылмыс жасауы
әсіресе қасақана ... ... ... үшін аса ... ... Осыған байланысты ҚК 58 және 60 баптарының ... ... ... адамдарды заңды, дәлелді және әділ жаза тағайындаудың маңызды
шарттатының бірі болып табылады. Қылмыс арқылы ауыр ... ... ауыр ... сот ... қылмыстың мәніне, істің нақты
жағдайларына, сондай ақ ... ... ... ... еске ала ... тобы, алдын ала сөз байласқан адамдар жасаған қылмыс үшін
неғұрлым қатаң жаза ... ... ... ... ... ... Адам қылмысты жеке өзі істегенде немесе топқа қатысып істегенде
айрықша белсенді рөл ... ... Егер ... топ ... ... онда
топқа қатысушылардың рөлі жеке жеке ескеруге жатады.
Қылмыс істеген адамның жүйке ... ... ... немесе жас баланы
пайдаланып қылмыс істеуі оның қоғам үшін ерекше ... ... ... ... ... адам жас ... ... олардың дұрыс
қалыптасып адам болуына кері әсерін тигізеді, қылмысқа ауру ... өзін ... ... ... ... ... нәсілдік дұшпандықты немесе араздықты қоздыруға, ... ... пен ... ... ... азаматтардың нәсілдік немесе ұлттық
тегіне қарай ... ... ... ... ... заң ... әйелдер кінәлінің жүкті екендігін дәлме дәл біле ... ... ... ... қарсы қылмыс істеуі. Жас балаға, кәрі немесе
дәрменсіз халдегі адамға біле тұра, ... ... ... ... тұлғасын
теріс сипаттайтын ерекше белгілері болып табылады. ... ... ... ... атқарып жүрген адамды өлтіру қасақана кісі өлтірудің ауыр
түрі болып табылады. Мысалы, халық жасақшысына ... ... ... ... қарсы әрекеттенген адамға қарсы т. б қылмыстар.
Аса қатыгездікпен, ... ... ... ... ... ... ... көбінесе жеке адамдарға қарсы, басқа да жеке
адамдардың өміріне, денсаулығына, бостандығына қарсы бағытталады.
Қылмыстық кодекстің 29 ... ... ... ... ғана ... Қатысып жасалған қылмыс үшін жаза тағайындау ҚК 57
бабында арнайы қарастырылған.
Қатысып жасалған қылмыс үшін жаза ... ... оны ... ... сипаты мен дәрежесі, оның келтірілген немесе келтіруі мүмкін
зияының сипаты мен мөлшері ескеріледі.
Қатысу дәрежесі қатысушылардың қылмыстық мақсатқа ... ... ... ... ... Ал қылмыс мақсатына жетудің мәні алға
қойған мақсат орындалды ма, жоқ па соған ... ... ... 57
- ... 2 - ... ... біреуінің жеке басына қатысты
жауаптылық пен жазаны жеңілдететін ... ... мән ... тек ... қатысты болса ғана ескеріледі. Яғни, мұндай ретте ересектерге
қарағанда жасы толмағандарға жазаның жеңілдететін түрі қолданылады.
1.3. Қылмыстардың ... ... жаза ... іс ... үкім шығарғаннан кейін, сотталған адамның алғашқы іс
бойынша үкім шығарылғанға дейін басқа бір қылмысты істегендігі үшін ... ... мән ... ... Мұндай жағдайлар қылмыстың
жиынтығын құрайды. Бір адамның бірнеше ... ... оның ... істеген қылмысы үшін заңда белгіленген тәртіппен ... ... ... ... ... жағдайларда заң қылмыстарды жиынтықтап жаза
тағайындау тіртібін белгілейді.
Қылмыстардың жиынтығы ... сот жаза ... ... істелген қылмыстың мәні мен зияндылық дәрежесін, қылмыскердің
тұлғасын және істің мән жайын басшылыққа ... ... ... түгелдей жаза белгілеу дегеніміз әрбір
қылмысқа бөлек бөлек жаза тағайындап ... ... ... ... болып
табылады.
Егер іс бойынша үкім шығарып қойғаннан кейін сотталған ... тағы ... ... үшін ... ... оның біреуі үкім ... ... үкім ... ... ... ... алғашқы үкім шығарылғанға
дейін жасалған қылмыстар жиынтығы бойынша бапты қолдана отырып, одан ... 58 - ... 2 - ... ... ... ... ... үкім
шығарылғаннан кейін жасалған қылмыстар жиынтығы бойынша жазалар анықталып,
түпкілікті жаза ... ... ... ... ... және ауырлататын мән-жайлар қылмыс құрамының
қажетті, жетілген немесе жеңілдетілгенм ... ... ... ... ... мүлкін қорқытып алушылықта ұйымдасқан топ жасаған
қылмыс осы қылмыстың жетілдірілген құрамының белгісін ... ... ... топ ... ... ... жауаптылықты ауырлататын мән-
жайларға жатады.
Егер ҚК ... 53 ... 54 ... ... ... қылмыстың
бір белгісі ретінде Ерекше бөлімінің бабында көрсетілген ... онда ... үшін жаза ... ... жауаптылықты жеңілдететін және
ауырлататын мән-жай ретінде ескерілмейді. Мысалы, жан ... ... кісі ... жан ... осы ... үшін жаза тағайындағанда
жауаптылықты жеңілдететін және ауырлататын ... ... ... Республикасы Қылмыстық кодексінің 53-бабында қылмыстық
жауаптылық пен ... ... ... ... мына ... ... ... салдарынан алғаш рет кішігірім
ауырлықтағы қылмыс жасау айыпкердің кәмелетке толмауы.
Жүктілік айыпкердің жас ... ... ... ... ... ... ... медициналық және өзге де көмек көрсету жеке, ... өзге де ауыр ... ... ... ... ... ... мәжбүрлеу салдарынан қылмыс жасау, қажетті қорғанудың құқықтық
дұрыстығының шартын бұзу, аса қажеттілік ... ... ... шын
жүректен өкіну, айыбын ... ... ... ... қылмысқа басқа
қатысушыларды әшкерелеуге және қылмысжасау нәтижесінде алынған ... ... ... осы ... ... ішкі мазмұнына тоқталайық
Мән-жайлардың кездейсоқ тоғысуы салдарынан алғаш рет онша ауыр емес ... Бұл ... ... ... ... рет ... екіншіден, ол
қылмыс онша ауыр емес қылмыс санатына жатқызылуы, ... ... ... ... ... ... ... толмауы, жасы он сегізге толмай қылмыс істегенге
көп жағдайда өмірлік тәжірбиенің жеткіліксіздігінен, ... ... ... ... ... ... ... істеледі.
Жүкті әйелдің қылмыс істеуі. Қылмыстық заң ... ... ала ... ана мен ... ... ... ... әйелдің
істеген қылмысын жауаптылықты жеңілдететін мән-жайларға жатқызу- осының
айғағы.
Айыпкердің жас балалары болуы.
Егер айыпкердің жасы 14-ке толмаған бір ... ... өзі ... ... негіз болады.
Мұнда кінәлі істеген қылмысының зардабын қылмысты істегеннен кейін өз
еркімен болғызбайды. Келтірілген зиянның ... өз ... ... ... жәбірленушіге ерікті түрде келтірілген мүліктік немесе моралъдық
зиянның орнын ... жеке ... ... және ... да ... ... әр ... жағдайларда жүзеге асырылады. Олар кінәлінің өзінің,
туысының ауыр науқаспен ауыруы, материал дық ... ... ... Жазаны жеңілдететін мән-жайларға жалақысының азаюы, жұмыстан
шығарылуы сияқты мәселелер жатады.
Күштеп немесе психикалық мәжбүрлеу салдарынан материалдық, қызметтік,
өзге де ... ... ... жасау. Бұл жерде қорқыту немесе еріксіз
көндіру кінәлі адам тәуелді болып табылатын басқа ... ... ... Яғни бұл жерде қылмыс жасаудың бастаушысы болып қорқыту, еріксіз
көндіру, басқа да тәуелділікті пайдаланып ... ... ... істеуге
азғырған адам.
Қажетті қорғанудың дұрыстығының шартын бұзу, ... ... ... ... бұйрықты немесе өкімді орындау жағдайларында қылмыс
жасау.
Мұндай жағдайда қылмыс істеу жауаптылықты жоймайды, бірақ ... ... ... ... ... заң қорғайтын мүддеге қылмыстық қол
сұғушылық болмаса, мұндай ... ... ... еді. ... ... ... ... іс -әрекеттің нәтижесінде келтірілген зиян
тойтарылған зияннан көп болса, сондай-ақ ... ... ... ... жұмсау арқылы тойтару мүмкіндігі бола тұрып, оны пайдаланбауы.
Жан күйзелу ... ... ... жату үшін ... ... ... заңсыз әрекеті салдарынан, екіншіден, жан
күйзелу, физиологиялық аффект жағдайында істеуі керек.
Физиологиялық ... ... осы ... ... ... ... ашу үстінде жағдайды дұрыс бағалау және өзінің мінез-
құлқына саналы түрде бақылау жасау қабілетінің кемуі болып табылады.
Физиологиялық ... ... үшін ... ... ... ... ... мойындап келу, қылмысты ашуға, қатысушыларды
әшкерелеуге және қылмыс жасау нәтижесінде алынған ... ... ... жүректен өкінуге қылмыс істегени адамның ағынан жарылып өз істеген
қылмысын ... ... іс ... шын ... ... ... қатысушыларды әшкерелеп, келтірілген зиянды жою әрекеттері.
Қылмыстық кодекстің 54-бабына сәйкес мыналар қылмыстық жауаптылық пен
жазаны ауырлататын мән жайларға ... ... ... рет ... ... қайталануы;
б). қылмыс арқылы ауыр зардаптар келтіру;
в). адамдар тобының, алдын ала сөз ... ... ... құрамында
қылмыс жасау;
г). қылмыс жасағанда айрықша белсенді рөл атқару;
д). айыпкер үшінпсихикасының бұзылуының ауыр ... ... ... ала ... ... қылмыс жасауға тарту;
е). ұлттық, нәсілдік және діни өшпенділік немесе ... ... ... ақ ... қылмысты жасыру немесе оны жасауды оңайлату
мақсатында қылмыс жасау;
ж). белгілі бір ... ... ... ... ... ... өтеуіне байланысты оған немесе оның туыстарына қатысты қылмыс
жасау;
з). аса қатыгездікпен, қорлаумен, ... ақ ... ... ... ... ... ... немесе қоғамдық нәубет жағдайларын
пайдаланып, сондай ақ жаппай тіртіп бұзушылық кезінде қылмыс жасау;
й). ... ... ... ... ... жасау
к). адамның өзі қабылдаған антын немесе кәсіби антын бұза ... ... ... ... ... киімін немесе құжатын пайдаланып қылмыс
жасау;
Жауаптылықты ауырлататын мән жайлардың ... ... ... рет ... ... қайталануы.
Соттардың мынаны есте тұтқаны жөн; адамның бірнеше қылмыс жасауы
әсіресе қасақана жасауы, ... ... үшін аса ... ... ... ... ҚК 58 және 60 ... талаптарын бұлжытпай
орындау ондай адамдарды заңды, дәлелді және әділ жаза ... ... бірі ... ... ... ауыр ... ... Қылмыстың ауыр зардабын сот
істелген қылмыстың мәніне, істің нақты ... ... ақ ... ... ... еске ала ... ... тобы, алдын ала сөз байласқан адамдар ... ... ... ... жаза ... ... айрықша белсенді рөл атқару. Адам қылмысты жеке өзі
істегенде ... ... ... ... ... ... рөл атқаруы
мүмкін. Егер қылмыс топ арқылы істелсе, онда топқа қатысушылардың рөлі ... ... ... істеген адамның жүйке ауруымен ауыратын адамды немесе жас
баланы пайдаланып қылмыс ... оның ... үшін ... ... екенін
көрсетеді. Мұндай әрекетті істеген адам жас ... ... ... ... адам ... кері ... ... қылмысқа ауру адамды
пайдаланып, өзін жауаптылықтан тысқары ұстауды көздейді.
Ұлттық немесе нәсілдік дұшпандықты немесе араздықты ... ... ... пен ... ... кемсітуге, азаматтардың нәсілдік немесе ұлттық
тегіне қарай шектеуге қасақана бағытталған әрекеттер қылмыстық заң ... ... ... жүкті екендігін дәлме дәл біле ... ... ... ... ... қылмыс істеуі. Жас балаға, кәрі немесе
дәрменсіз халдегі адамға біле тұра, қарсы қылмыс істеу ... ... ... ... белгілері болып табылады. Өзінің қызметін немесе
қоғамдық борышын ... ... ... өлтіру қасақана кісі өлтірудің ауыр
түрі болып табылады. Мысалы, халық жасақшысына қарсы қылмыс істеу, ... ... ... ... ... т. б ... ... қорлаумен, сондай ақ жәбірленушіні қинай қылмыс
жасау. Мұндай ... ... жеке ... қарсы, басқа да жеке
адамдардың өміріне, денсаулығына, бостандығына қарсы бағытталады
II. Қылмыстық жауаптылық пен жазаның ... ... ... ... ... жаза ... қайталануы қылмыс істеген адамның іс әрекетінің қоғамға
қауіптілігін және қылмыскердің тұлғасын сипаттайтын белгі ... ... ... ... онша ауыр емес ... ... туралы істі қараған
кезде бұрынғы үкім ... ... ... ... туралы тұжырымға
келсе, онда ҚК -тің 63- бабы ... ... ... ... ... ... тиісінші қылмыстың қайталануы кезінде, аяқталмаған қылмыс,
сондай ақ қылмыстардың жиынтығы немесе ... ... ... жаза
тағайындаған кезде осы адамдарға белгіленген жаза ... ... ... ... ҚК - нің 5 - ... үшінші бөлігіне сәйкес ҚК - нің 5 -
бабындағы ережелер Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... ... ... ... ... ... немесе аса қауіпті
қайталауды құрайтын қылмыс үшін қолданылмайтынын ескеру қажет.
Егер қайталауды құрайтын ... ҚР ҚК - нің ... ... және одан ... жасалған қылмыстар құрайтын болса, онда ҚК - нің 59
- бабының екінші бөлігіндегі тәртіп жылғы қаңтардан кейін жасалған ... ... ... ... қолданылады. Аяқталған қылмыс тиісті қайталау
орын алған жағдайда ... ең ... ... ҚК - нің 56 - ... мерзімдер мен көлемдерден аспауға тиіс.
Қазақстан Республикасы Конституциясының барлық адам заң мен ... тең, ... де сот ... ... ... ... деп ... және қылмыстық жазаға тартыла алмайды деген қағидаларын басшылыққа
ала отырып, соттар қылмыстың түpi мен ... ... ... ... ... ... әрбiр қылмыстық iстi заңға сәйкес
бұлжытпай шешуi қажет екендiгiне жете назар аударуға тиic. ... ... де ... ... Қылмыстық жаза тағайындаған кезде соттар ҚK-тiң 52-
бабында көрсетiлген жаза ... ... ... бұлжытпай сақтауы,
сондай-ақ сотталушы жасаған қылмыc ауырлығы бойынша қай ... ... ... және оның түpiн ;сотталушының қылмыстың
әpeкeтi қай сатыда тоқтатылғанын; қылмысты топ, ... топ ... ... ... жағдайда сотталушының қатысу ... ... жету үшiн оның ... ... және ... ... ... зиянның сипаты мен көлемiне ... ... ... ... ... ... ... сол қылмыс
үшiн көзделген жазаға ... ... ... жаза ... немесе
шартты соттау негiздерiн eскepyi тиiс. Сондай-ақ, қылмыстық ... ... ... жасы ... толмағандарына, жаcы 65-тен aсқaн ер
адамдарға, сондай-ақ әйелдерге қылмыстық жаза ... ... ... ... ... сотталушылардың жынысын және жасын
eскepyi қажет. ... ... ... ... ... анықталған
жағдайда сот оған жазаны, iстeгeн қылмысы үшiн жауаптылық қаралған заңның
тиiстi ... ... ... ... ... ... ретте, сөз
жоқ, iстелген қылмыстың, ерекшелiгi және кiнәлiнің жеке тұлғасы жан-жақты
еске алынады. Тек қана осы ... ... ... жаза ғана әдiл ... сай деп танылады.
Қылмыстық кодекстiң 52-бабында жаза тағайындаудың жалпы негiздерi
көрсетiлген. Онда былай делiнген:
52-бап. Жаза тағайындаудың ... ... ... ... ... деп ... aдaмғa осы Кодекстiң Ерекше
бөлiмiнiң тиiстi ... ... ... және осы ... ... ... ескерiле отырып, әдiл жаза тағайындалады.
2. Қылмыс жасаған адамға оның түзелуi және жаңа қылмыстардың алдын алу
үшiн қажеттi және жеткiлiктi жаза ... тиiс. Егер ... ... көзделген жазаның онша қатаң емес түpi ... ... ... ете ... болса ғана ол үшiн көзделгендерi арасынан неғұрлым
қатаң, жаза тағайындалады. Жасалған қылмыc үшiн осы ... ... ... ... ... неғұрлым қатаң жаза осы Koдeкстiң
58 және 60-баптарына сәйкес қылмыстардың жиынтығы бойынша немесе үкiмдердің
жиынтығы бойынша ... ... ... ... үшiн осы Кодекстiң
Ерекше бөлiмiндегi тиiстi баптарда көзделгеннен ... ... ... үшiн ... осы ... ... белгiленедi.
3. Жаза тағайындау кезiнде қылмыстың сипaты мен қоғамдық қауiптiлiк
дәрежесi, айыпкердiң жеке басы, сонымен бiрге оның қылмыс жасағанға ... одан ... ... ... пен ... жеңiлдететiн және
ауырлататын мән- жайлар, сондай-ақ тағайындалған жазаның сотталған адамның
түзелуiне және оның отбасының немесе оның ... ... ... ... ... ... осы бабында көрсетiлген талаптарды ... ... ... Оның ... әдiл жаза тағайындалуы болып табылады.
Әдiлеттiлiк принципi ... ... ... ... ... ... ... адамның қылмыс құрамының белгiлерi бар ... ... ... ... ... Бiр ... үшiн ... де қайтадан
қылмыстық жауапқа тартуға болмайды делiнген.
Жазаның әдiлеттiлiгi ... ... ... оны ... және ... жеке басының кім екендiгiне сай келуi қажет.
Тағайындалған жаза қылмыскердiң ic-әрекетiнiң заңдылық ... ... ... Жазаның шегi оның iс-әрекетiнiң шегiне сайма-сай дәл келуi
керек. Осыған ... тым ... ... тым ауыр жаза ... ... ... Тағайындалған жаза iстелген қылмысына ... ... ... ғана ол өз ... ... анық.
Жаза Қылмыcтық кодекстiң Ерекше бөлiмiнiң тиicтi бабында белгiленген
шекте тағайындалады. ... сот жаза ... ... ... үшiн ... ... түpiн сол ... санкциясы көрсеткен шектен
шықпай тағайындауға мiндеттi. Сондықтан да әдiл жазаны тағайындаудың алғы
шарты ... ... ... яғни ... ... белгiлерiнiң
нақты қылмыс құрамы белгiлерiне дәлме-дәл сай болуын aнықтау ету ... ... ... әдiлетсiз жаза тaғaйындауға әкелiп ... ... ... ... ... ... жаза мөлшерiнің
ең жоғарғы шегiнен шығып, жаза ... заң ... жол ... сот жаза ... ... заңның 55-бабында көрсeтiлген
шарттарды еске ала отырып, кiнәлiге белгiлi бiр ... үшiн ... гөpi ... ... жаза ... ... сот жаза ... Ерекше бөлiмнiң нақты бабының
caнкциясының шегiн ескермеумен бipге Кодекстегi жалпы бөлiмнің ережелерiн
де басшылыққа алуға ... ... сот ... ... ... ... ... оның, iс-әрекетiнде қылмыc құрамы бар ма, жоқ па осы ... Егер ... ... баp ... ол ... ... ... қылмыc
па, қылмыскер оны жеке өзi немесе ... ... ... ме деген
мәселелердi анықтайды. Бұл сұрақтарға жауап алу үшiн ең алдымен ... ... ... ... ... оның ... ... қатысу
ұғымы, ic-әpeкeттiң қылмыстылығын жоятын жағдайлар, Қылмыстық заңның
уақыттағы, кеңicтiктегi, қылмыс жасаған адамдарға ... ... ... анықтау керек. Қылмыстың құрамы бар ... ... сот eң ... адамды қылмысты жауаптылықтан және жазадан
босатуға негiздер бар ма, жоқ па ... ... ... ... Егер
сот жасаған қылмысы үшiн жаза тағайындаy қажет деп тапса, онда ол Қылмыстық
кодекстiң Жалпы ... жаза ... ... ... қағидаларды -
жазаның ұғымы мен мақсаты, жазалау түрлерi, жаза ... ... ... ала отырып бiткен немесе бiтпеген қылмыстарға,
қайталанған, қатысып ... ... үшiн, ... ... үшiн жаза ... ... ескередi. Сондай-ақ
мерзiмдердi қосу кезiнде оларды белгiлеу, жаза ... ... ... ... алу туралы Жалпы бөлiмiнiң ережелерi негiзгi басшылыққа
алынады.
Егер жасалған қылмыс үшiн көзделген ... онша ... емес ... ... ... қамтамасыз ете алмайтын болса ғана сол ... ... ... ... жаза ... Бұл жерде
балама санкцияларды қолдану туралы сөз болып отыр. Қылмыстық кодекстiң ... ... ... ... онша ... еместен, қатаң түріне қарай
тiзбектелiп берiлген. Осыған орай сот жазаның мaқсатына жету үшiн қажет деп
тапса, санкцияда ... ... ... ... түpiн тағайындауға
құқылы. Қылмыстық кодекстің 48-бабының 3-бөлiгiнде ... ... ... бойынша жазаның қатаң түpiн тағайындаудың тәртiбi және
оның шегi apнaйы көрсетiлген.
Сот жаза тағайындағанда icтелген қылмыстың ... және ... ... ... жеке ... кiм ... iстің
жауаптылықты жеңiлдететiн және ауырлататын мән-жайларын еске алады. ... ... ... ... ... eкi ... ... бар. Ол
бiрiншiден, iстелген қылмыстың қоғамға қауiптiлiк дәрежесi, ... жеке ... кiм ... ... ... жағдайлар мен мән-
жайлар бұл жоғарыда айтылған eкi ... ... ... ... ... түciнік болып табылады.
Осы жоғарыда айтылған eкi негiзгi ... ... ... ... ... қоғамға қауiптiлiк дәрежесiн анықтау ... ... Заң ... ... iстелген нақты қылмыстың қоғамға қауiптiлiгi
eкi жағынан: сапалық, (қоғамға қауiптiлiк сипаты) және ... ... ... ... белгiленедi. Қылмыстың қоғамға қауiптiлiк
дәрежесi қылмыстың ... және ... ... арқылы
анықталады. Мұның iшiнде объективтiк белгiлерi (қылмыстың ... ... мәнi, ... ... ... ... ... субъективтiк белгiлерi, кiнәнің формасы, қылмыстық ниет немесе
мақсат жан-жaқты еске алынады.
Қазақстан Республикасы ... Соты ... 1999 ... 30 ... жаза тағайындаған кезде соттардың заңдылықты сақтауы туралы"
Қаулысының ... ... ... ayьrp және аса ayыp ... ... ұйымдасқан топ немесе қылмыстық қауымдастық болып жасаған,
коррупциялық қылмыстар жасағаны үшiн кiнәлi болып танылған, сондай-aқ бұрын
сотталған, ... ... ... ... ... ... ... шараларын мiндеттi түрде талқылап, қолдану кеpeктiгiнe аударылады.
Жасалған қылмыстың қоғамдық қауiптiлiгiнiң дәрежесiн анықтағанда,
coттap қылмыстың ауырлығын ... ... ... ... ... ... ... қылмыстық әрекет (кiнәнiң түpi, себебi, тәсiлi,
жасаған қылмыстық жағдай мен ... одан ... ... әрқайсысының қылмысқа қатыстылығының дәрежесi мен сипаты,
т.б.) жағдайының барлығы ескерiлуi тиiс, деп ... ... ... ... ашып ... ... 52-бабының келесi бiр маңызды талабы айыптының
жеке басының кім екендiгiн анықтау болып табылады. Өйткенi оны ... ... ... ... ... маңызы зор.
Осы мәселеге байланысты жоғарыда аталған Жоғарғы ... ... ... жазаның түpi мен мөлшерiн белгiлеу үшiн елеулi мәнi бар
сотталушының жеке ... ... ... ... және ... ... керек. Атап айтқанда, сотталушының денсаулығын, еңбекке
қабiлеттiлiгi мен ... ... ... ... мәлiметтердi
aнықтay керек. Сотталушының отбасы жағдайы анықталғаннан кейiн, соттар ... ... ... ... ... ... ... тағайындалған
жаза оның отбасы немесе оның асырауындағы адамдардың жағдайына қандай ... ... ... - деп ... Мерзімдерді белгілеу тәртібі мен жаза мерзімдерін есептеу.
Егер сотталған адам үкім шығарылғаннан кейін, бір жазаны толық ... ... ... ... сот ... үкім бойынша жазаның өтелмген
бөлігін толық немесе ішінара ... ... ... ... ... егер бас бостандығынан айыруға байланысты болмаса, осы
кодекстің Жалпы бөліміндегі осы жазалау түрі үшін ... ... ... ... мен мөлшерінен аспауы тиіс. Үкімдердің жиынтығы бойынша бас
бостандығынан айыру түріндегі түпкілікті жаза ... ... ... ... бойынша түпкілікті жаза қайта жасалған қылмыс үшін
тағайындалған жазаданда, соттың оның алдындағы үкімі ... ... ... ... де ... ... тиіс.
Үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау кезінде жазалардың қосымша
түрлерін қосу осы ... 73 - ... ... ... бойынша
жүргізіледі. Егер алғашқы үкім бойынша адам бас бостандығынан айыруға,
түзету жұмыстарына ... ... ... ... да ... ... онда сот ... қосқан кезде олардың бөлек орындалатынын
үкімде көрсетуге тиіс. Бұл орайда шартты соттау қолданылған ... ... ... ... сот ... қай ... орындалатынына
қарамастан, үкім күшіне енген күннен ... ... ... және ... ... бойынша жазаларды
ішінара немесе толық қосу кезінде бас ... ... бір ... ... ... ... ... ұстаудың бір күні, бас
бостандығынан ... екі ... ... ... немесе әскери қызмет
бойынша шектеудің үш күні.
Айыппұл салу ... бір ... ... немесе белгілі бір қызмет
түрімен айналысуға тыйым салу, арнаулы ... ... ... ... ... жұмыстарымен, қамаумен, бас бостандығынан айырумен ... ... ... Үкім ... ... ... ... үйде қамауда ұстау
уақыты бас бостандыңынан айыру, қамау түріндегі жаза мерзімінің бір күніне
екі күн, бас бостандығынан шектеу түріндегі ... бір ... бір ... ... Сот ... ... ... енгенге дейін адамды қамауда
ұстау уаұыты мен Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерде ... үшін сот ... ... бас ... айыру жазасын
өтеу уақыты адам осы Кодекстің негізінде ұстап берілген жағдайда бір күнге
бір күн ... ... Сот ... ... қамауда ұсталған,
сотталушы адам, а айыппұл, белгілі бір лауазымдарды атқару ... ... ... ... ... айыру түріндегі жаза тағайындау кезінде
сот қамауда ұсталған мерзімді ... ... ... ... ... осы ... өтеуден толық босатады.
Сот нақты жағдайларға байланысты әр yaқыттa да кiнәлiнiң жеке ... ... мәнi бар ... ... анықтауы қажет. Оның
iшiнде кiнәлiнiң қылмыc iстeгeнгe дейiнгi немесе одан кейiнгi ... ... oқуғa ... көзқарасы, өмip сүру салты, өзiн қоршaғaн ортаға
қатынасы, оны сипаттайтын оң немесе тepic мән-жайлардың бәрi де ... ... ... ... нашақорлықпен әуестенушiлерге,
қоғамдық тәртiптi бұзушыларға, қатыгездiкпен ... ... ... ... тыс жеңiл жаза тағайындауға болмайды. ... ... ... ... өз ... адал ... жүрген,
өндipiсте, тұрмыста жағымды мiнездерiмен сипатталатын адамдардың бiрiншi
рет қылмыс жасауы олар үшiн жеңiлipек жаза ... ... бола ... ... жеке басының мәлiметтерiн жан-жақты объективтi түрде
тeкcepyiн оларға тағайындалатын жазаның түpi мен көлемiн белгiлеу ... ... ... ... ... бір ... үшін ... жазадан гөрі жеңілірек жаза
тағайындау.
Сот жаза ... жаза ... ... ... ала ... ҚК Ерекше бөлімінің бабы бойынша ... ... ... ... ... түрі мен ... шықпай жаза
белгілейді. Яғни, қылмыстық заңда көрсетілгеннен гөрі ... ... ... ... ... ... ... дәрежесін
кемітетін жағдайлар да оның ішінде ... ... ... ... ... ... мен себептері, айыпкердің
қылмыс жасудағы және одан кейінгі рөлі ... ... ... ... қылмыс жасағандығы айыпкерге, жазаның ең төменгі шегінен де төмен жаза
тағайындауға кедергі бола ... ... ... ... гөрі ... ... бірнеше қылмыс істеген қылмыскерлрге қолданғанда, сот
ондай жазаны солардың біреуіне, я ... ... ... тағайындап
алады. Сот тәжірбиесі ерекше жағдайларға заңда көрсетілген жауаптылықты
жеңілдететін мән ... ... ... көрсетілмеген, мысалы қылмысты
бірінші рет ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
істеуі.
Ерекше жағдайларға істелген қылмыстың қауіптілік дәрежесін шұғыл түрде
төмендететін бір ғана жағдай жатуы мүмкін. Егер адам ... деп ... ... әр түрі ... ... онда ... ҚК – нің 52 – ... – бөлігіне сәйкес жасалған қылмыс үшін, көрсетілген жазаның неғұрлым ауыр
түрі, тек оның жеңіл түрі жазалау мақсатын ... ете ... ... ең ауыр ... ... ... ... көзделсе ғана,
тағайындалатынын ... ... ... олардың арасындағы неғұрлым
жеңілірек жазаны тағайындау ... ... ... және ... шешімді дәлелдеуі тиіс.
Ауыр немесе аса ауыр қылмыстың жасалуын өздігінен ерекше мән – жайлар
болған жағдайда кінәлі ... ... ... ... жаза ... ... табылмайды. Соттың ҚК – нің 55- бабын қолданып, белгіленген
жазасының мөлшері қандай ... да ... ... осы жаза түрінің ең
төменгі мөлшерінен төмен бола алмайды, - дер ... Осы ... ... бір ... үшін ... ... ... төменгі шнгінен де
төмен жаза немесе заңда көрсетілгендей жеңіліректеу жаза ... ... ... және ... ... жеке басын сипаттайтын ... ғана ... ... ... ... ... деп жасалған қылмыстың қоғамға қауіптілік
дәрежесін кемітетін жағдайлар да, оның ... ... ... ... ... да, әрекеттің мақсаттары мен себептері,
айыпкердің қылмыс жасаудағы және одан кейінгі рөлі, ... ... ... ... ... белсене араласуы, т.б. танылуы мүмкін. Қандай
жағдайларда ерекше деп таныйтын және ... ... ... ... ... қандай мәліметтерімен байланыстыруға болатынын сот үкімінің
баяндайтын бөлімінде көрсетуге ... ... ... ауыр ... айыпкерге жазаны ең төменгі шегіненде төмен жаза тағайындауға
кедергі бола алмайды. Заңда ... ... гөрі әлде ... ... бірнеше қылмыс істеген қылмыскерге қолданғанда, сот ондай жазаны
солардың біреуіне, я болмаса әрқайсысына ... ... ... ... оны ... ... туралы баптың ережелері бойынша ... ... Сот ... ... ... заңда көрсетілген
жауаптылықты жеңілдететін мән-жайлармен бірге, заңда көрсетілмеген, мысалы
қылмысты бірнші рет ... ... ... ... қорқытып, зорлауы
нәтижесінде істеуі, тұрмыста және жұмыстағы ... ... ... ... мен кәрі ата ... ... сияқты мән-жайлар да жатады.
Ерекше жағдайларға кейбір реттерде істелген қылмыстың ... ... ... ... бір ғана ... ... ... жаза ауыр қылмыс жасауға қатысқандардың кейбіріне, егер олардың
негізгі қылмыскер еместігі анықталса, сонымен қатароның жеке ... ... мен ... жасаған кездегі жағдайлар жаза тағайындаған
қолдануға негіз бола алған жағдайда ғана ... Егер ... ... ... ... бойынша шектеу, ... ... ... ... ... бөлімде ұстау жазасын
тағайындағанда сот ... ... ... ... ... мүмкін деген
қорытындыға келсе, ол ... ... ... деп ... қаулы
шығарады.
2. Шартты түрде соттау ... ... сот ... ... мен ... ... ... айыптының жеке басын, соның
ішінде жауаптылық пен жазаны ... және ... ... ... ... ... ... кезде сот сотталған адам мінез-
құлқымен өзінің түзелгенін дәлелдеуге тиіс ... ... ... ... бір ... үш жылға дейінгі ұзақтықта тағайындалады.
Шартты түрде сотталған адамның мінез ... ... оған ... мамандандырылған мемлекеттік орган, ал әскери қызметшілер жөнінде
әскери бөлімдер мен мекемелердің командованиесі жүзеге ... ... ... ... ... ... басқа қоымша жазалар
тағайындалуы мүмкін. Шартты жазаға сотталғанда тағайындалған қосымша жаза
нақты ... ... ... ... ... туралы қаулы шығарған кеде ... оның ... ... ... адамның міндеттерін
орындамаған немесе ... ... ... жаңа ... ... ... шараларды қолдану мүмкіншілігі туралы ... ... ... ... ... ... ... жоюдың немесе сынақ
мерзімін ұзартудың түрлі негіздерді белгіленген.
Қорытынды
Қорытындылай келе, мына мән-жайларға тоқталуға болады. ... ... ... 38-бабының 2-бөлiгiнде жазаның мақсаты -
әлеуметтiк адiлеттiлiктi қалпына келтiру, сондай-ақ ... ... ... ... да, ... ... да жаңа қылмыстарды
icтеуден алдын ала сақтандыру екендiгi айтылған. Әлеуметтiк әдiлеттiлiктi
қалпына келтiру, соттаған адамға жаза ... және ... ... ... түзеу, cөйтіп жаңа қылмыс icтеуден оны ... ... ... ... ... Сол сияқты жаза – қылмыстының жанын қинау немесе
адамгершiлiк ... тиiп, ... ... ... Бұл ... ... ... адамгершiлiк принципi болып табылады.
Курстық жұмысты жазар алдында алдыма қойған мақсатыма жеттім. Яғни
жұмысты 2 бөлімге бөле отырып, ... ... ... ... ... мақcaттapы қылмыстық құқықтың жалпы мiндеттерi
арқылы белгiленедi. Қылмыстық кодекстiң 2-бабындағы осы заңның мiндеттерi
заң қорғайтын мүдделердi ... ... алу ... ол ... жүзеге
асыру үшiн қьлмыстық жауаптылық негiздерi белгiленiп, қылмыс ... ... ... ... ... тиiстi жазамен өзге де
қылмыстық – құқылық ықпал ету ... ... ... ... ... қылмыс iстеп сотталғандар
танылады. ... ... бұл ... ... тағы да ... iстey
фактiсiнiң орын алмауын көздеуi болып табылады. ... осы ... ... ...... ... ... еңбекке адал, заң
талаптарын мүлтiксiз орындау ... ... ... ... Бұл ... ... қылмыс iстеп сотталған тұлғаның әлеуметтiк, психологиялық
көз қарасын өзгертiп қылмысты құбылысқа, қоғам ережелерiн бұзуға, ... ... ... ... ... ... да ... дұрыс жолға салу
болып табылады.
Сондықтан да ... жаза ... ... осы ... ... да ... iстемейтiн, заң талаптарын қалт жiбермей мүлтiксiз
орындайтын адам етiп ... ... ... ... ... бip ... ... адамдарды қылмыс iстеуден сақтандыру болып табылады. Бұл қылмыс
iстемеген, бiрақ тәртiптiк, ... ... ... ... ... түciп жүрген, қылмыс iстeyi мүмкін, ... ... ... ... ... және ... ... ең көп
кездесетiн кінәнің нысаны қасақаналық болып табылады. ... ... ... анықтаудың заңдылық маңызы ерекше. Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Соты пленумының 1994 жылғы 23 желтоқсанда қабылдаған «Азаматтардың
өмірі мен ... ... ... үшін ... ... соттардың қолдануы туралы» қаулысында басқа да ... ... ... жаза ... ... ... істелген
қылмыстың ниеті мен мақсатын ескеруге міндетті, деп көрсетілген.
Өлім жазасы- жазаның ең ауыр, ерекше түрі ... ... Өлім ... ату ... ... ... қол ... ерекше ауыр қылмыстар үшін, сондай-
ақ соғыс кезінде ... ұрыс ... ... ... және адамзаттаң қауіпсіздігіне қарсы қылмыс және ерекше ауыр
әскери қылмыстар жасағаны үшін ғана ең ауыр жаза ... ... ... ... ... тізімі
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы – 2007 ж
2. Ағыбаев А. Н. /Қылмыстық ... ... ... ... – 2001 ... Звечаровский И. Э. // Уголовная ответственность. Москва - 1995 г.
4. Даубасов Ш. //Қылмыскерді ұстап беру бойынша көп жақты халықаралық
құқықтық механизмдерге ... ... ... Хабаршы №2, 2003
ж.
5. Қазақстан Республикасының қылмыстық құқығы //Алматы – 2001ж
6. Қазақстан Республикасының қылмыстық – атқару құқығы /Алматы-2002
7. Қазақстан Республикасының Қылмыстық ... ... ... Лейкина Н. С. // Личность преступника и уголоная ответственность
М. 1995 г
9. ... А. В. //Осы ... ... ... ... ... – 1999 ж.
10. Наумов А. В. // Қылмыстық ... ... – 2001 ... ... Республикасының Конституциясы – 2007 ж
12. Адам және қоғам 2006 ж
13. Қазақстан Республикасының Қылмыстық Іс ... ... ... ... ... Ақ жол газеті - 2008 ж
16. Заң газеті - 2007 ж
17. Егемен Қазақстан – 2008 ж
18. Бородин С. В. ... ... ... - 2003 ... Қазақстан Республикасының Азаматтық кодекс – 2007 ж
20. Қазақстан Республикасының Жоғарғы Соты Пленумының «Азаматтардың өмірі
мен денсаулығына қарсы әрекеттер үшін жауапкершілікті көздейтін ... ... ... 1994 жылы 23 – ші ... № 7 ... ... Республикасының Жоғарғы Соты Пленумының қаулылыр жинағы
Алматы – 1997 ж
22. Сақшы ... ... А. Н. / ... ... ... бөлім / Алматы - 2001 ж
24. Наумов А. В. //Осы ... ... ... ... ... – 1999 ... Приложение № 5. Сведения о работе судов г. Алматы по рассмотрению
уголовных дел (по числу лиц) по г. Алматы за 12 ... 2006 года ... с ... периодом 2005 года.

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кінәліге әділ жаза таңдау72 бет
Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығындағы жазаны жеңілдететін және ауырлататын мән-жайлар61 бет
Қоғамға жат мінез-құлық - саналы түрдегі ниет пен мақсат көрінісі53 бет
Әкімшілік құқықтың пәнінен дәрістер43 бет
Жаза тағайындау29 бет
Қылмыстық құқықтағы жаза64 бет
Қылмыстық құқықтағы жаза жайлы82 бет
«Үйректерге арналған қора жайларға қойылатын ветеринариялық-санитариялық және гигиеналық талаптар»35 бет
Іс - әрекеттің қылмыс екенін жоятын мән – жайлар30 бет
Іс-әрекеттің қылмыстылығын жоятын мән-жайлар28 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь