Бастауыш сыныптарда математиканы оқытудың әдістемесінің қалыптасуы мен дамуы

Жоспар

Кіріспе 3.4
ІІ. Негізгі бөлім
2.1 Бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесі оқыту пәні 5.6
2.2 I.ІVсыныптарда математиканы оқыту міндеттері 4.14
2.3 І . IV сыныптартарға арналған математика оқулықтары мен оқу құралдары 14.17
2.4 Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістері 17.23
2.5 Математика сабағындағы көрнекі құралдар 23.27
2.6 I.IV сыныптарда математиканы оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары 27.31
Қорытынды 31
Пайдаланылған әдебиеттер 32
Кіріспе

Зерттеу мәселесі: Математиканы оқытудың білімдін мақсаты барлық оқушыларды математика ғылыми негіздері туралы жүйелі білімдермен және оларды толық, сапалы да берік игеруге қажетті біліктіліктермен, дағдылармен қаруландыру болып табылады. Жалпы бастауыш сыныпта математиканы оқыту әдістемесінің ғылым ретінде пайда болуын қарастырып зертеу.
Бастауыш сыныптарда жұмыс істеуде орта мектепте математиканы оқытуда жоспарланған жалпы мәселелерді есепке алу және бұл мәселелерді шешудегі бастауыш білімнің рөлін дұрыс бағалай білу.
Орта мектеп математика жоспарына қатысты көптеген мәселелер бастауыштың өзінде тиісті дәрежеде берік үйретілуі керек, яғни олар оқушылар санасында өмір бойы сақталып қалатын болсын, ал кейбір мәселелер жоғары сыныпта толық түрде өтілуіне қарай, бастапқы ұғымдар, дайындық есебінде қаралады. Немесе біліктілік пен дағқыларды қалыптастыру процессінде пікірлеу қабілетін арттыру мақсатында қаралады.
XVIII - ғасырдың басында I Петрдің указы бойынша Москвада математикалық-навигациялық мектеп ашылып, ол флот үшін кадрлар дайындауға тиісті болған. Ол мектеп оқытушыларының арасындағы беделді жалғыз орыс оқытушысы Леонтий Филиппович Магницкий (1669 - 1739) еді. Леонтий Филиппович Магницкий қарапайым халық ортасынан шыққан және өзінің қажырлы еңбегінің арқасында сол кездегі математика ғылымының шыңына шыққан адам еді.
Л. Ф. Магницкийге навигациялық мектепте математиканы оқып үйренуге арналған құралды жасау жүктелген еді. Магницкийдің «Арифметика, яғни есептеу ғылымы» деген кітабы 1703 ж. славян тілінде басылып шықты. Ол кезде бұл кітап математика энциклопедиясы болып табылған еді. Онда арифметика, алгебра негіздері баяндалып, геометриядан, тригонометриядан, теңіздік астрономия мен навигациядан мәліметтер берілген және қажетті кестелер мен есептер берілген.
«Арифметикадағы» бір қызық жағдай - «нумерация, немесе санау» өз алдына жеке бір амал ретінде баяндалып, арнаулы тарауда қарастырылған. Онда (славян тілінен аударғанда) былай делінген: «Нумерация дегеніміз мынадай: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 0 оң таңбамен жазып көрсетуге болатын барлық сандарды сөзбен айтып санау (атау) деген сөз.
Бұл он таңбаның тоғызы мәнді; ал соңғы 0 (ол цифр немесе жоқтық деп аталады) жеке тұрғанда ешбір мәнге ие болмайды. Ал ол қандай да бір мәнді цифрға тіркелсе, онда оны он есе арттырады, бұл туралы ілгеріде
айтылады. Магницкий мәнді цифрларды нольден өзгеше, «нышандылар» деп атайды.
Магницкий «Арифметикасындағы» бір ерекшелік — тексте осы күнгі араб цифрлары қолданылған, ал кітап басылып шыққан жыл Және беттердің нумерациясы славян нумерациясымен берілген. Нумерациялардың мұндай аралас қолданылуы Магницкий «Арифметикадан» бірнеше жыл бұрын шыққан кейбір басқа кітаптарда да кездеседі. Ол дәуір ескірген славян нумерациясын анағұрлым кемелді араб (үнді) нумерациясымен алмастыру ісі қолға алынған кез болатын.
Л.Ф. Магницкий Арифметикасында бірнеше қарапайым кестелер берілген.
Олар қосу, көбейту, сандар кестелері славян және араб нумирациямен
берілегн. Автор қарапайым кестелерде бір санды бірнеше рет қайталамауға
тырсады. Л. Магницкий қосу мен көбейту кестелерін жатқа білу қажетті деп
естіген. «Арифметика немесе санамалық дегеніміз адал да ақбейіл, баршаға оңай түсінікті, аса пайдалы, аса мақтаулы өнер...». Бұл жерде «өнер» сөзі «шеберлік» мағынасында қолданылған. Грек авторлары «арифметике техне», яғни «сан өнері» («арифмос» - сан, «техне» - өнер) деген сөз тіркесін қолданған.
Зерттеудің мақсаты: Математиканы оқытудағы негізгі білім беру міндеттері жеткілікті жоғары деңгейде тұжырымды қорытындылау арқылы балалардың білімін қалыптастыру және оларды белгілі бір біліктер мен дағдыларға үйрету болып табылатыны белгілі. Бұл міндеттерді ойдағыдай жүзеге асыру үшін, оқыту методикасында математикалық материалды оқып үйрену белгілі бір басқышпен жүргізілуі көзделуі тиіс:
1. Білім беру. Математиканы оқытудың білімдін мақсаты барлық оқушыларды математика ғылыми негіздері туралы жүйелі білімдермен және оларды толық, сапалы да берік игеруге қажетті біліктіліктермен, дағдылармен қаруландыру болып табылады. Осындай білім алу нәтижесінде оқушылардың ақыл ойы дамиды.
2. Дамытушылық мақсат: балаларды бақылау, салыстыруды үйретуге ықпал жасайтын зейін, ой, ес, т.б. психикалық сапаларды, тапқырлық зеректік, т.б. математикалық қабілеттерін дамытату.
3. Тәрбиелік мақсат: математиканы үйрету барысында оқушыларды жан-жақты тәрбиелеуге мүмкіндік беретін барлық қолайлы сәттерді пайдалану болып табылады.
Зерттеу міндеттері:
1. Оқушыларда саналы және берік есептеу біліктілігін қалыптастыру.
2.Оқушыларға үйренген білім, дағды және біліктіліктерін әр түрлі жағдайларда қолдануға үйрету.
3. Оқушыларда қисынды (логикалық) пікірлеу қабілетін қалыптастыру.
4.Оқушыларға толық, нақты, қысқа да нұсқа математикалық сөйлеуді үйрету.
5. Оқушыларды еңбекке баулу, сана тәртіптілігі, еңбекті нақтылай ұйымдастыру, пікірді бір орынға топтау және нақтылауға үйрету.
Зерттеу пәні: Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесі.
Зерттеудің негізгі көздері: Математиканың негіздері және математиканы бастауыш сыныптарда оқыту әдістемелері жөніндегі еңбектер және білім, білік, дағдыларды қалыптастырудың психологиялық және педагогикалық мәселелері.
Курстық жұмыстың құрылымы: Кіріспеден, 2 бөлімнен, қорытындыдан және пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Пайдаланылған әдебиеттер

1. Әбілқасымова А.Е. Математиканы оқытудың теориясы мен әдістемесі. А., Білім, 1998ж. 202 бет
2. Құрманалина , С.Ш. Сәрсенбаева , Өміртаева «Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар. 1-сынып». Алматы «Атамұра» 1997ж..
3. Наурызбайқызы Ә, С.Мұхамедқызы «Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты тапсырмалар». Алматы «Рауан» 194ж.
4. Оспанова «Бастауыш мектеп кластарында математиканы оқыту». Алматы «Мектеп» 1987ж.
5. Леушина A.M. Қарапайым математикалық түсініктерді қалыптастыру әдістемесі. - Алматы, 1987.
6. Математикаға арналған дидактикалық материалдар. 1- сынып. – Алматы: Атамұра,1998.
7. Математикадан дидактикалық ойындар және қызықты жаттығулар. 1-2- сынып .- Алматы: Атамұра , 1998.
8. Оспанов Т.Қ. Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту методикасы. А., Мектеп, 1997ж. 160 бет.
9. Ақбаева «Дидактикалық ойындар». Бастауыш мектеп 3-2000ж.
10. Асқарова Ж. «Интелектуалды ойын». Бастауыш мектеп 2-2002ж. З6 бет.
11. Мұхамеджан Ү. «Қимыл - қозғалыс ойыны». 2-2002ж.42бет.
12. Мамырбаева «Жаңа технологиялар сабақта». Бастауыш мектеп 7-2004ж. 45бет.
13. Адамтаева Г. «Білімді тиянақтау». Бастауыш мектеп 10-2004ж.23бет.
14. Оразбекова «Дидактикалық ойындардың маңызы» Бастауыш мектеп 2- 2000ж.40бет.
15. Математика оқулықтары. 1-4 - сынып. – Алматы : Атамұра, 1998-2001.
16. Рахымбеков Д. Кенешев Ә. Математикалық ұғымдарды оқыту. Жезқазған., ЖУ. 1997 -61 бет
17. С. Қ. Құрманалина. «Математиканы бастауыш сыныпта оқыту әдістемесі» курсы бойынша «Курстық жұмыс жазуға әдістемелік нұсқау». – Орал,2002
18. С. Қ. Құрманалина. Бастауыш сыныптарда математикадан жүргізілетін үйірме жұмысының үлгі жоспары мен мазмұны. – Алматы: Ы.Алтынсарин атындағы Қазақтың білім академиясының Республикалық баспа кабинеті, 2000
19. Т. К. Оспанов, Ш.Х.Құрманалина. Математиканың бастауыш курсын оқыту әдістемесі. І,ІІ бөлім. – Алматы:Республикалық баспа кабинеті, 1995.
20. Ш. Х. Құрманалина, Т.Қ.Оспанов, С.Қ.Құрманалина.Математиканы оқыту әдістемесі . – Орал, 2002.
        
        Щучинск қаласы, педагогикалық колледжі
Курстық жұмысы
Тақырыбы:

Жетекші: Нұрмағанбетов С.Қ
Зерттеген: Нұрланова Ж.Е
Ш - 42 топ студенті
2014 жыл
Жоспар
Кіріспе
3-4
ІІ. Негізгі бөлім
2.1 ... ... ... ... ... ... пәні ... I-ІVсыныптарда математиканы оқыту міндеттері
4-14
2.3 І - IV сыныптартарға арналған математика ... мен оқу ... ... ... ... ... ... Математика сабағындағы көрнекі құралдар
23-27
2.6 I-IV сыныптарда математиканы оқытуды ұйымдастырудың басқа формалары
27-31
Қорытынды
31
Пайдаланылған әдебиеттер
32
Кіріспе
Зерттеу мәселесі: Математиканы оқытудың білімдін мақсаты барлық оқушыларды ... ... ... ... ... ... және оларды толық, сапалы да берік игеруге қажетті біліктіліктермен, дағдылармен қаруландыру болып табылады. Жалпы бастауыш ... ... ... ... ғылым ретінде пайда болуын қарастырып зертеу.
Бастауыш сыныптарда жұмыс істеуде орта мектепте ... ... ... ... ... ... алу және бұл мәселелерді шешудегі бастауыш білімнің рөлін дұрыс бағалай білу.
Орта мектеп математика жоспарына қатысты көптеген ... ... ... тиісті дәрежеде берік үйретілуі керек, яғни олар оқушылар санасында өмір бойы ... ... ... ал ... ... ... ... толық түрде өтілуіне қарай, бастапқы ұғымдар, дайындық есебінде қаралады. Немесе біліктілік пен ... ... ... ... ... ... ... қаралады.
XVIII - ғасырдың басында I Петрдің указы бойынша ... ... ... ... ол флот үшін ... ... тиісті болған. Ол мектеп оқытушыларының арасындағы беделді жалғыз орыс ... ... ... ... (1669 - 1739) еді. ... Филиппович Магницкий қарапайым халық ортасынан шыққан және өзінің қажырлы еңбегінің арқасында сол кездегі математика ғылымының шыңына шыққан адам ... Ф. ... ... мектепте математиканы оқып үйренуге арналған құралды жасау жүктелген еді. Магницкийдің деген ... 1703 ж. ... ... басылып шықты. Ол кезде бұл кітап математика энциклопедиясы болып табылған еді. Онда ... ... ... ... геометриядан, тригонометриядан, теңіздік астрономия мен навигациядан мәліметтер берілген және ... ... мен ... ... бір ... жағдай - өз алдына жеке бір амал ретінде ... ... ... ... Онда ... ... ... былай делінген:

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 40 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Тақырлардың қалыптасуының физикалық-географиялық жағдайлары102 бет
Қазақстан Республикасындағы қаржы нарығының қалыптасуы,және қызмет атқару механизмдері48 бет
Бастауыш сыныптарда математиканы оқыту әдістемесінің жалпы мәселелері21 бет
"қауіпті жүктер. олардың классификациясы"4 бет
11 сыныптарға арналған «соңғы қоңырау» салтанатты жиынының сценарийі. 2008 жыл5 бет
Білім берудің жаңа парадигмасы жағдайында түрік лицейі оқушыларының зерттеушілік мәдениетін қалыптастыру92 бет
Бірыңғай бюджеттік сыныптама6 бет
Бастауыш сынып оқушыларын ана тілі сабағы арқылы отансүйгіштікке тәрбиелеу64 бет
Бастауыш сынып оқушыларына үйге берілген тапсырмаларды ұйымдастыру әдістерінің теориялық негіздері33 бет
Бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру40 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь