Даярлық топта математиканы дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері

Жоспар

Кіріспе 3

1. Даярлық сыныпта математика сабақтарында оқушылардың білім деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс.әрекеті
5
1.1 Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері. 6
1.2 Математика сабағында оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыту
11

2. Даярлық топта математиканы дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері
13
2.1 Жеке тұлғаның оқуға деген ішкі ынта.күшін дамыту 13
2.2 Дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері 15

3. Ашық сабақтар 22
3.1 0 саны 22
3.2 10 санының құрамы 23
3.3 Арттыру, кеміту 26
3.4 Өткенді қайталау 28

Қортынды 30
Қолданылған әдебиеттер 33
Кіріспе

Ел дамуының ертеңгі бағыт- бағдарын саралаған Елбасының Жолдауында білім беру саласына: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен айқындалады. Әлемдік білім кеңістігіне толығымен кірігу білім беру жүйесін халықаралық деңгейге көтеруді талап ететіні сөзсіз» деп ерекше мән берілген. Алайда, жаһандану дәуірінде қатаң бәсекеге төтеп бере алатын мемлекет қана өркениет көшіне ілесе алады. Мемлекеттің бәсекелестік қабілеті ең алдымен оның білімділік сипатымен айқындалатынын ескере келе, білім мен тәрбие беру саласының маңызы ерекше екенін мойындауымыз керек.
Адам қазіргі дамуында табиғаты мен ойының мөлшерсіз мүмкіндіктерін игеруге ұмтылуы қажет. Қазіргі таңда мұғалімдердің негізгі міндеті – ұлттық ділі жоғары, сана-сезімі дамыған, өзіндік көзқарасы бар жеке тұлғаны қалыптастыру және оқушылардың өз бетімен білім алу жолдарына үйрету.
Осыған орай оқушы оқыту үрдісінде, әрбір сабақта өзінің оқу әрекетінің мақсат-міндеттерін анықтап, соларды іске асырудың нақты тәсілдерімен амалдарын қолданып, өзін-өзі бақылап отыруға тиіс. Міне, осындай жағдайда ғана балада білімге деген қажеттілік, талпыныс, қызығу, танымдық белсенділігі қалыптасады.
Оқушыны оқу үрдісінің нысаны ретінде ғана санамай, оны сол үрдістің тең құқықты мүшесі ретінде қабылдап, оқушыға бет бұру қазіргі мектеп дамуының негізгі қарқынының бірі болып отыр. Қазақстан Республикасы гуманитарлық білім беру тұжырымдамасында «білім берудің гуманитарлық сипаты, онда адам тек жай зерттеу объектісі ретінде ғана емес, ең алдымен, шығармашылық пен таным субъектісі, өзінің шығармашылыққа деген құлшынысымен оқушыларды баурап әкететін субъект ретінде көрінумен бедерленеді» делінген. Осыдан білім беру саласында ең алғашқы орында тұрған ол-мектеп мәселесі екенін аңғара аламыз. Себебі мектеп бүкіл білім жүйесінің бастау алар тұсы, білімділіктің іргетасы қаланар сынақ алаңы.
Бүгінгі күннің өзекті мәселесі сапалы білім беру үшін сапалы мұғалімдер даярлау. Білімнің сапалы болуы үшін ең алдымен «Білім бұлағы-кітапта» демекші жақсы көңілге қонарлық оқулық және білімді оқушы санасына сіңіре білетін шебер мұғалім қажет.
Зерттеудің мақсаты білім беру сатылары арасындағы дамыта оқытудағы сабақтастықты талдау және тәжірибе мен теория жүзінде сабақтастықтың тиімділігін қалыптастыру. Оқытудың түрлері және әдіс-тәсілдеріндегі сабақтастықтың дидактикалық шарттарын тұжырымдау, оқушылардың үздіксіз математикалық дайындығындағы сабақтастықтың теориялық, ғылыми-әдістемелік негізін жасау.
Даярлық топта және негізгі буында математиканы дамыта оқытуда сабақтастықтың орындалу үрдісі.
Даярлық топта және негізгі мектеп математикасын сабақтастыра отырып дамыта оқытудың мазмұны арасындағы, оқыту формасы және әдіс-тәсілері арасындағы байланыс жүйесін қамтамасыз ету жолдары.
Егер сабақтастық тұжырымдамасын белгілі бір мақсатта қарастыра отырып, даярлық топ оқытудың жетекші компоненттері мен мұғалімнің іс-әрекеті стиліндегі негізгі ұстанымдар мен дидактикалық шарттардағы сабақтастықты қамтамасыз етсек, онда даярлық және негізгі мектептерде математиканы сабақтастық негізінде дамыта оқыта отырып, оқытудың сапасын арттырып, оқушылардың білімдерін кеңейтіп, тереңдеуін қалыптастырар едік, өйткені үздіксіз математикалық дайындығында дамыта оқытудағы сабақтастық оқушылардың қабілеттілігі мен құзреттілігін қалыптастыруға жағдай жасайды.
Зерттеудің міндеттері. Оқыту және тәрбие процесінің диалектикасы оның өзара байланысында, үздіксіз дамуында, жылжымалылығында және қарама-қайшылылығында ашылады. Сондықтан қарама – қайшылықты шешіп, сапалы білім беру үшін мектепте математиканы дамыта оқытуда сабақтастықты қамтамасыз ету қажет.
1. Үздіксіз білім беруде математиканы дамыта оқытудағы сабақтастықты анықтау.
2. Оқулықтардағы теориялық білім мазмұнындағы және есептер жүйесін қосымша құрастырылған есептермен толықтырудың қажеттілігін негіздеп, олардың негізгі міндеттерін ашып көрсету.
3. Оқулық құрастыруда тақырыптық сабақтастық мүмкіншіліктерін анықтау және мектеп оқулықтарындағы теориялық білім мен есептер жүйесін толықтыру мақсатында есеп құрасытырудың келесі бағыттарын қарастыру:
а) әр түрлі тәсілдермен берілген мәтінді есептер;
б) логикалық есептер
в) геометриялық есептер
г) ЭЕҚ –на қатысты қарапайым салу есептері
4. Қосымша есептер жүйесін және мәтінді есептерді әртүрлі тәсілдермен шығару әдістемесін мектеп практикасында қолдану әдістемесін қарастыру.
Қолданылған әдебиеттер

1. Аймағамбетова Б. Көңілге қонған көрнекілік / Б. Аймағанбетова // Даярлық мектеп. - 1989. - № 8.-14-17 бет.
2. Бантова М.А. Даярлық кластарда математиканы оқыту методикасы / М.А. Бантова .- Алматы: Мектеп, 1978.
3. Баржықпаева С. Көрнекілікті тиімді пайдалану / С.Баржықпаева // Даярлық мектеп.- 1991.-№ 8.- 46-48 бет.
4. Бидосов Ә. Математиканы оқыту методикасы / Ә. Бидосов.-Алматы: Мектеп, 1981.-221 бет.
5. Гоноболин Ф.Н. Психология / Ф.Н. Гоноболин.- Алматы: Мектеп, 1976.
6. Дарменова Қ. Көрнекілік арқылы ойлау қабілетін арттыру / Қ. Дарменова // Даярлық мектеп.- 1991.- № 4.- 12-14 бет.
7. Корпешова Г. Оқушылардың қызығушылығын арттырудағы көрнекіліктің рөлі / Г.Корпешова // Қазақстан мектебі. - 1986.- № 4.- 20-21 бет.
8. Қаниева Г. Оқушының ойлау қабілетін дамыту / Г.Қаниева // Қазақстан мектебі.- 1991.-№ 5.- 3-10 бет.
9. Ушинский К.Д. Балаларды тәрбиелеу және оқыту жөніндегі пікірлері / К.Д. Ушинский .-Алматы: Мектеп, 1951.
10. Ұстаздық шығармашылық Б.А. Тұрғынбаева Алматы, 2007 ж.
11. Шығармашылық қабілеттер және дамыта оқыту Б.А. Тұрғынбаева Алматы, 1999 ж.
12. Математикадан қызықты тапсырмалар Ш.Х. Құрманалина, С.Ш. Сәрсенбаева, Р.Қ. Өміртаева
13. Даярлық білім журналы № , 2004 ж.
14. Математиканы оқытудағы методикалық көмек М. Сәтімбаева
15. Математика оқыту әдістемесі. Алматы. «Атамұра» 1999.
16. Даярлық мектеп. №11, 2005. 3-7 б.
17. Даярлық мектеп, 2004 жыл - №7, 43-45 беттер.
18. Даярлық мектеп, 2004 жыл - №9, 27-28 беттер.
19. Даярлық мектеп, 2004 жыл - №10, 17-18 беттер.
20. Даярлық мектеп, 2004 жыл - №5, 3-4 беттер.
21. Даярлық мектеп, 2004 жыл - №8, 6-8 беттер.
22. Білім берудегі менеджмент, 2003 жыл - №2, 8-13 беттер.
23. Бұзаубақова К.Ж.-Алматы, 2003 жыл, 101-102 беттер.
24. Қазақстан мектебі, 2001жыл - №2, 8-13 беттер.
25. Қазақстан мектебі, 2001 жыл - №3, 33-35 беттер.
        
        «Даярлық топта математиканы дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері»
Жоспар
|Кіріспе |3 |
| | ... ... ... ... ... ... ... | |
|деңгейін арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті |5 ... ... ... ... ... |6 ... ... сабағында оқушылардың шығармашылық қабілетін | |
|дамыту |11 |
| | ... ... ... ... ... оқытудағы сабақтастық | |
|мәселелері |13 ... Жеке ... ... ... ішкі ... ... |13 |
|2.2 Дамыта ... ... ... |15 |
| | ... Ашық ... |22 ... 0 саны |22 ... 10 ... ... |23 ... ... ... |26 ... Өткенді қайталау |28 |
| | ... |30 ... ... |33 ... ... ... ... бағдарын саралаған Елбасының Жолдауында
білім беру саласына: «Ұлттық бәсекелестік қабілеті бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... толығымен
кірігу білім беру жүйесін ... ... ... ... ... деп ... мән берілген. Алайда, жаһандану дәуірінде қатаң бәсекеге
төтеп бере ... ... қана ... ... ілесе алады. Мемлекеттің
бәсекелестік қабілеті ең алдымен оның білімділік сипатымен айқындалатынын
ескере келе, ... мен ... беру ... маңызы ерекше екенін
мойындауымыз керек.
Адам қазіргі дамуында табиғаты мен ойының ... ... ... ... Қазіргі таңда мұғалімдердің негізгі міндеті – ... ... ... дамыған, өзіндік көзқарасы бар жеке ... және ... өз ... ... алу ... ... орай оқушы оқыту үрдісінде, әрбір сабақта өзінің оқу ... ... ... іске ... ... ... қолданып, өзін-өзі бақылап отыруға тиіс. Міне, осындай ... ... ... деген қажеттілік, талпыныс, қызығу, танымдық
белсенділігі қалыптасады.
Оқушыны оқу ... ... ... ғана ... оны сол ... ... ... ретінде қабылдап, оқушыға бет бұру қазіргі мектеп дамуының
негізгі қарқынының бірі болып ... ... ... ... беру ... ... ... гуманитарлық сипаты, онда адам
тек жай ... ... ... ғана ... ең ... ... ... субъектісі, өзінің шығармашылыққа деген құлшынысымен оқушыларды
баурап әкететін субъект ретінде ... ... ... ... беру ... ең ... орында тұрған ол-мектеп мәселесі ... ... ... мектеп бүкіл білім жүйесінің бастау алар тұсы,
білімділіктің іргетасы қаланар сынақ ... ... ... мәселесі сапалы білім беру үшін сапалы мұғалімдер
даярлау. Білімнің сапалы болуы үшін ең алдымен «Білім ... ... ... ... ... және білімді оқушы санасына сіңіре
білетін шебер мұғалім қажет.
Зерттеудің ... ... беру ... ... ... ... ... және тәжірибе мен теория жүзінде ... ... ... ... және ... ... шарттарын тұжырымдау, оқушылардың үздіксіз
математикалық дайындығындағы сабақтастықтың теориялық, ... ... ... және ... ... ... ... оқытуда
сабақтастықтың орындалу үрдісі.
Даярлық топта және негізгі мектеп математикасын сабақтастыра отырып
дамыта оқытудың мазмұны ... ... ... және ... ... жүйесін қамтамасыз ету жолдары.
Егер сабақтастық тұжырымдамасын белгілі бір мақсатта қарастыра отырып,
даярлық топ оқытудың жетекші компоненттері мен ... ... ... ... мен ... шарттардағы сабақтастықты
қамтамасыз етсек, онда ... және ... ... ... ... дамыта оқыта отырып, оқытудың сапасын ... ... ... ... қалыптастырар едік, өйткені
үздіксіз математикалық ... ... ... ... қабілеттілігі мен құзреттілігін қалыптастыруға жағдай жасайды.
Зерттеудің міндеттері. Оқыту және тәрбие процесінің диалектикасы ... ... ... ... ... және қарама-
қайшылылығында ашылады. Сондықтан қарама – ... ... ... ... үшін ... ... ... оқытуда сабақтастықты қамтамасыз ету
қажет.
1. Үздіксіз білім беруде математиканы дамыта оқытудағы сабақтастықты
анықтау.
2. Оқулықтардағы ... ... ... және ... ... ... ... толықтырудың қажеттілігін негіздеп,
олардың негізгі міндеттерін ашып ... ... ... ... ... мүмкіншіліктерін анықтау
және мектеп оқулықтарындағы теориялық ... мен ... ... ... есеп құрасытырудың келесі бағыттарын қарастыру:
а) әр түрлі тәсілдермен берілген мәтінді есептер;
б) ... ... ... ... ЭЕҚ –на ... ... салу есептері
4. Қосымша есептер жүйесін және мәтінді есептерді әртүрлі тәсілдермен
шығару әдістемесін ... ... ... әдістемесін қарастыру.
1. Даярлық сыныпта математика сабақтарында оқушылардың білім деңгейін
арттырудағы мұғалімнің іс-әрекеті
«Еңбек пен жаңалықтар ашудың байтақ және көз ... ... кең жол ... ... ... ... арқылы өтеді» - деп
мектеп математикасына баға берген әйгілі ғалым Маркушевич А.И
Адамның жеке басын қалыптастыру негізі бастауышта ... ... ... ... ... ... – баланың жеке басының
алғашқы қалыптасуын қамтамассыз ету; олардың қабілеттерін ашып, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Орта білімді дамыту ... ... ... ... ... ... жас ... оқыту, тәрбиелеу,
дамыту жұмыстарын ұштастыра жүргізіп, оқушыны жан-жақты қамтамасыз етуге
дайын болуымыз керек,- ... ... ... (С. Рахметова, Ж.
Адамбаева).
Оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, қабілеттерін
шыңдау, кез-келген ортада өзін ... ... ... ... ... атқа лайық болатындай етіп тәрбиелеу – біздің ... Осы ... ... ... деңгейін арттыру – маңызды іс. Бұл
мәселе көптеген жылдар бойы қарастырылып келе ... ... ... сан ... ... ... ... шәкірттер үшін
әрдайым қиын жұмыс болып қала береді» - деген атақты ... ... ... ... ... күрделілігіне қарамастан, болашақ
ұрпақты осы пәнге қызықтыру, білім ... ... біз үшін ... ... ... ... оқыту әдісі болуы тиіс. Бұл даярлық сыныпта
оқытуда орындалады.
Бүгінгі бөбек – ертеңгі азамат – ... ... ... ... ең ... ... бағыт беруші – даярлық мектеп мұғалімдері. Ақ жүрек балғын
бөбектерге білім мен ... ... ашу ... ... ... да жауапты жұмыс жүктейді.
Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер ... оның ары ... ... ... ... ... ... – оқушы атаулыға үлгі болатын
өмірінің сан алуан жолынан адаспай ... оған ... ... жөн ... адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол
сияқты ізгі ... ... ... ... ... білім деңгейін көтеру мәселесі ең басты
мәселелердің бірі болып ... ... ... ... ... басты
тұлға – ұстаз екені бәрімізге белгілі.
Оқушының ... ... ... ... – оқушыны жан-жақты тәрбиелеп,
ғылым негіздерінен берік білім беру, болашақ қоғамға пайдалы қызмет ... етіп ... ... ... ... ары ... ... түсу.
Оқушының білім деңгейін көтерудегі мұғалімнің іс-әрекеті деген не?-
деген сұраққа жауап іздеп көрейік.
Ғылыми-педагогикалық және ... ... ... барысында
біз ең алдымен «іс-әрекет» дегеніміз не деген сұраққа жауап іздедік.
Адамның ... ... ... ... ... ... айналысуына
байланысты болады. Адам өмір сүру барысында өз ... ... ... ... ... докторы, профессор Қ. Жарықпаевтың пікірінше:
«Әрекет дегеніміз ... ... ... ... белгілі мақсатқа
жетуге бағытталған процесс».
«Бір мақсатқа біріккен әрекеттердің жиынтығын ғана іс-әрекет деп»,-
анықтама берді ... Ф.Н. ... Ол ... бір ұзақ уақытқа
созылуымен сипатталады. Педагогикалық іс-әрекет ... ... ... бір рет ... әрекетін емес, ұзақ уақыт бойы педагогтік толып
жатқан қылықтары мен әрекеттерінен тұратын оның мектепке жасаған күнделікті
жүйелі еңбегін ... ... ... ... ... ... ... – оқушының білімін жетілдірудегі, түрлі ... ... ... ... жетуге бағытталған процессті айтамыз. Яғни
мұғалімнің сабақ үстінде оқушыға білім беру мақсатымен жүргізілетін ... ... ... ... арттырудың жолдарына тоқтала кетейік.
1.1 Ауызша есептеуге үйрету тәсілдері.
Даярлық сынып ... ... ... ... шығара білу
шеберлігін қалыптастыру, жетілдіру және дамытудың шешуші ... Есеп ... ... – математиканы оқытудағы ең қиын әрі күрделі
мәселелердің бірі. Бұл ... ... ... ... сәйкес салыстыру, жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою.
Жалпылау, түрлендіру, зерттеу, әр ... ... ... ... ... түрліше меңгеруіне байланысты бірдей
дәрежеде орындала бермейді.
2. Балалардың топтық, өзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің ... ... ... ... де бір тарақтың жүзінен шыққандай
есепті шығара ... ... ... ... болмайды.
3. Есеп шығаруға үйрету алғашқы сабақтардың өзінде-ақ басталып, сынып
ілгерілген сайын бірте-бірте сәйкес шеберлік те қалыптаса ... ... ... ... ... басталатыны бәрімізге мәлім.
Ол уақыт үнемдеу ... ... Бір ғана ... нәтижесін бірнеше
тәсілмен есептегенде берілетін түсіндірмелер, аралық нәтижелердің қалай
шығатыны, ақтық нәтижеде не ... ... ... да, ... ... жұмсалмайды. Оған қоса қай тәсілді қолдану ... өз ... ... ... ... ... ... үйретуге де мүмкіндік
мол.
Математика сабағында ауызша есептеу ... ... ... ... зор. ... оқушылардың ойлау қабілетін дамыту үшін есеп
шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды дағдыландырған жөн.
Даярлық сыныпта математиканы оқыту тек ... ... ... Бұл пән ... ... ... ... маңызы өте зор.
Оқушылардың ойлау процесінің нақтылығын, тереңдігін анықтау үшін олардың
белсенді іс-әрекетімен бірге өз бетінше ... ... ... ... үйретуде оқушылардың білімі мен ... ... ... ... ретінде қолдануды ескеру қажет. Диктанттан
кейін тексеруді ауызша жүргізген қолайлы.
Даярлық сыныптарда математиканы оқыту мектепке сабақ және сабақтан ... ... ... жүзеге асырылады. Сабақтарда балалардың
математикаға деген ынтасын арттыруға,олардың өз ... ... ... ... тәрбиелеуге ерекше назар аударылады. Пәнге деген ынтасы мен ... ... білу ... тығыз байланысты. Сабақ балалар үшін қызықты
өткенде, олардың оқу жұмысында да белсенділігі ... өз ... ... ... ... ... ... деген ынтасы өседі.
Оқушыларды өз бетімен ойлауға тәрбиелеп, математикаға деген ынтасын арттыру
үшін оқыту ... ... ... алудың маңызы зор. Оқудың белсенді
әдістерінің бірі – оқушыларға өз ... ... ... ... ... елеулі бөлігінде өз бетімен жұмыс істегенде оқушы
жұмыстың мақсатын ... ... ... оны ... ... және
қателіктерді түзетуі сияқты өз бетімен істелетін жұмыстың ... ... ... алуы ... сабақта өздігінен орындайтын жұмыстарын тиімді ұйымдастыру
үшін математика кабинеттерінде ... ... ... ... ... ... тағы ... оқу құралдары
жинастырылуы қажет. Дегенмен оқушыларға оқулықпен жұмыс істеуді ... ... ... ғылыми-техникалық білімнің көзі – кітапқа, оның ішінде
оқулыққа оқушылардың сүйіспеншілігі мен құрметін арттыру, олармен өздігінен
жұмыс істеуді ... ... ... ... бірі. Әр сынып оқулықтары
қажетіне орай ... ... ... ... практикалық
тапсырмалармен, суреттермен қамтамассыз етілген. Өздігінен жұмыс істеуді
оқушылардың ... ... ... енгізу сабақтың құрылымына да,
элементтеріне де әсерін тигізеді.
Өзіндік жұмыс үшін оқулықтан берілген жаттығулармен ... ... ... ... ... полотноға белгіленген тапсырмалар
ұсынылады. Өзіндік жұмыс үшін кейде тапсырма әрбір оқушыға жеке ... Бұл ... ... әр ... ... ... отырып,
сораптауға болады. Сонда жұмыстың өз бетімен орындалу дәрежесінің жоғары
болуы қамтамасыз етіледі. ... ... ... ... ... ... және ... сабаққа деген ынтасын арттырады. Өзіндік
жұмыстарды жүргізгенде тапсырмаларды карточкалар ... ... ... ... жеке дара ... және ... деңгейлерін барынша
ескеру мүмкін болады. Оқушыларды жалықтырып ... ... ... ... ... ... жөн.
Балалардың сабақта өз бетімен орындаған жұмысы сыныпта қандай формада
болса да ... ... ... ... орындалуын қарап шығуға уақыт
бөлуі және өз бағасын айтып, жақсы жұмыстарды атап көрсетіп, ... ... ... ... ... бірі Н.К. Крупская: «Балаларды өздігінен
жұмыс істеуге ... ... ... ... ... техниканың ғылымның
алға басып өркендеуі, жаңадан пайда болған проблемаларды ... ... ... адамның өздігінен үйреніп, білімін толықтырып отыруын
талап ететіндігін, жасөспірім ұрпағымызды өздігінен жұмыс ... ... ... - ... болатын.
Мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыстарын ұйымдастырудың басты формасы
– жұмыстарды орындау, ... ... ... ... дамыту. Бұл үшін
төмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді:
1. Өз бетінше істелетін ... ... ... ... болу ... оқушы жұмыстың орындалу тәртібін жетік білу керек.
2. Өз бетінше ... ... ... танымдық қабілетін,
творчестволық ойлау жүйесін ... ... ... ... ... оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни
оның тілегі ... ... ... бәсендемейтіндей болуы керек.
4. Өз бетінше жұмысты оқушылар ... ... мен ... ... ... етіп ұйымдастыру қажет.
Қорыта келгенде, оқушылардың өз ... ... ... өздік жұмыстар, есептер шығарту, кестелер толтыру арқылы
жүзеге ... ... ... ... 5-10 ... ... ... бетімен орындайтын жұмыстары біріншіден, олардың ақыл-ойын ... ... ... ынталарын, қызығушылығын, ... ... ... жұмыс істеу қабілеттерін дамытады.
Математика сабақтарында білім берудің барлық негізгі принциптері бір
бірімен ... ... ... ... ... көрнекілік, жүйелілік,
беріктік, шамаға лайықтылық және тағы ... ... ... ... ... деңгейін көтеруде көрнекілік принциптерінің
рөлі ерекше.
Көрнекі түрде оқыту – оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... тек көрнекі құралдарды пайдаланып отыру деп
түсінбеу ... ... ... ... ... ... ... сапасын
артттырамыз, материалды жетік ... әрі тез, ... ... ... Көрнекі құралдар оларды қалай пайдалану керектігі туралы бірқатар
педагогикалық-психологиялық зерттеулерге тоқталып ... ... ... ... ... ... болып негіздеген Я.А.
Коменский (1592-1670) болса, орыс педагогтары ең алдымен ұлы педагог К.Д.
Ушинский ... ... ... ... ... қоса ... әдісімен оқу – оқушыларды өз бетінше байқауға үйретуге
негізделеді. К.Д. Ушинский көрнекілік әдіске ... ... ... көрнекілік тек көру сезіміне ғана байланысты деген бір жақты пікірді
сынады. Себебі қандай ... ... да ... ... ... ... ... зат және құбылыс жөніндегі қабылданбаған ұғым,
түсінік есіңізге соғұрлым берік, тиянақты есте ... ... ... көру, дыбыс органымен айту, қолмен жазу, тағы
басқа сезім мүшелерінің белсенді қатысуы тиіс. Егер де ... ... ... ... ... ... ... ал көз, құлақ, дауыс,
бұлшық ет ... ... ... ... ... ... иіс және ... де есте сақтап қалу актісіне көбірек қарастыруға тырысуы керек
деген К.Д. Ушинский.
Көрнекілікті ... ... ... ... ... ... ... отырып, мұғалімнің жетегімен, оқушылар өздігінен оңай
қорытындылар ... ... ... ... құралдармен иллюстрациялау арифметикалық
оқытудың бірінші күнінен бастап барлық оқу жылдарында қолданылып отырады.
Баланың санды үйренудегі бірінші ... ... ... басталады. Баланың
көз алдынан құстың, қоянның, мысықтың, тағы сол сияқты ... ... ... белгілі жолмен құралып, бірінші ондық сандарының ... ... ... балалар амалдың идеясын да түсінетін болады,
мысалы, тәрелкедегі сүтті ... ... екі ... ... бір мысық жүгіріп
келе жатқанын көргенде, бала барлығы неше мысық деген сұрауға ... ... 2+1 ... ... ой ... ... әр-түрлі тәсілмен пайдаланудың маңыздылығы оны
жеткілікті және қажетті пайдалануды ... ... ... ... ... ... ... Мұнда оқу процесінің білімділігі де
кемиді. Оқушылардың сабаққа ... ... ... көрнекіліктерді тиімді тәсілмен қолдану керек.
Көрнекілік қолдану тәсілдерін таңдау үшін ... ... оқу ... ролін білуіміз керек. Көрнекіліктің оқу
процесіндегі ... ... екі ... ... бөліпқараймыз. Заттың-бейнелік
көрнекі құралдармен таңбалы көрнекілікке бөлуге ... ... ... ... фотосуреттер, диафильмдер, кино үзінділері, табиғи
объектілер және тағы басқалар. Осылар міне ... ... ... ... ... ... ... оқушыларға өзара жәрдем
беріп отырады. Екінші ... ... ... ... ... күрделі байланыстарын, өзара тиімділігін және ... ... ... ... ... ... ... қолданудың
осындай тәсілдерін білу мұғалімнің оларды дұрыс таңдап алуына және оқытуды
тиімді түрде жүргізуге, сондай-ақ сабақтың ... ... ... бір мақсатқа бағындыруға көмектеседі. Сабақта көрнекі құралдарды
тек қана бір тәсілмен қолдану дұрыс емес. Олар ... ... , ... жатады.
Көрнекіліік математика сабағында білім көзі ретінде қолданылған, ... ... ... білімдерді нақтылау мақсатында көрнекі құралдар
да ... ... ... ... ... ... ... бір-бірімен тығыз байланысты
оқулықтардың, көрнекі құралдардың және оқытудың техникалық құралдарының
тұтас жиынтығы пайдаланылады. Олардың ішінде ең ... бірі - ... ... ... басылатын «Дидактикалық ... ... ең ... курс бойынша орындалатын жаттығулар
мен сабақтарда орындалатын әр түрлі жұмыстарды ... ... ... ... Сонымен бірге, сабақ үстінде топтық немесе ... ... ... ... ... немесе жақсы оқитын оқушылармен
жеке жұмыс жүргізгенде, бақылау ... ... ... әр ... ... ... істегенде «дидактикалық
материалдар» кеңінен пайдаланылады.
Оқушылар сабақта, ойын үстінде, ойлау, өлшеу, есептеу, табу, зерттеу
жұмыстарымен шұғылданады. ... ... ... ... ... ... ... Даярлық сыныптарда математика пәнін оқытуда баланың ой-өрісін
дамытып, бағдарламада өтілген ... ... ... қолдана
білуіне, оқушылардың сабаққа деген ынта-ықыласын арттыруына, ... өз ... ... игеруіне мүмкіндік жасайтын тәсілдердің ішінде
дидактикалық ... мәні зор. ... ... метериалға сәйкес дұрыс
жүргізілген дидактикалық ... ... ... ... ... тақырыпты дұрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.
Математика – ұлы ғылым, адам ақылының ең бір асыл ... ... ... ... ... ... өмірдің асулары мен
шыңдарына қажымай-талмай шығуына алғашқы жол нұсқаушысы – ... ұлы ... ... ... ... алуы ... мұғалімге
байланысты. Яғни, мұғалімнің ... ... ... ... ... ... жұмыс түрлеріне. Бұл ... ... әр ... ... ... ... сапасының ойдағыдай деңгейде нәтиже
беретініне үлкен үміт артуымызға ... ... ... ... ... деңгейін арттырудың жолдарын қарастырдық. Онда ауызша
есептеуге үйрету тәсілдеріне; өз ... ... ... ... ... ... пайдалану жүйесіне; дидактикалық
материалдарды ... ... ... ... ... Осылардың барлығы
оқушы санасына жеткізе білу мұғалімнің профессионалдық ... ... ... «ана - өмір ... ... ... ... тұтқасы» десек артық айтпаймыз.
Оқушыларға математика негіздерінен білім беру, басқа ғылым салаларымен
ұштастыру ұстаздардың басты міндеті екенін әрдайым есте ... ... ... ... ... ... қабілетін дамыту
Қазіргі замандағы ұстаздар қауымының алдындағы үлкен мақсат: өмірдің
барлық саласындағы белсенді, шығармашылық іс — ... ... ... жан — жақты жетілген тұлға тәрбиелеу. Өмірдегі сан ... ... білу тек ... адамның қолынан келеді. Шығармашыл адамның бойында
батылдық, еркіндік, ұшқырлық, сезімталдық ... ... мен ... ... ... ... түсіну, заңдылықтарды анықтау, шығармашылыққа
деген құштарлық болу керек.
Оқушының ... ... ... үшін ... шарт ... тиіс.
Олар:
Шығармашылық қабілетін дамытуды ерте бастан қолға алу;
Жүйелі түрде шығармашылық әрекет жағдайында болуы;
Ойлау мүмкіндігінің ең ... ... ... ... іс — ... ... ... шығармашылық іс — әрекетіне жағдай туғызу дегеніміз — оқушыны
ойлай білуге үйрету ... ... ... ... жаңа аттаған
бүлдіршіннен шығармашылық қабілетті талап етпес бұрын, оны ... ... ... ... ... ... ... дамыта отырып, ойлау
қабілетін, шығармашылық іс — ... ... ... ... ... ... ... шығармашылық қабілетін дамыту.
№ 1. Слайд
Бірінші сынып оқушыларымен осы бағытта жүргізілген ... ... ... жеке дамытуға берілген тапсырмалардың
кейбіреулерін таныстыра кетейік.
Зейін тұрақтылығын дамыту және ... ... ... ... ... ... дамытуға бірнеше шығармашылық тапсырмалар орындауға болады.
Цифрларды өсу ретімен тауып, атау.
Кему ретін атау.
Тақ және жұп ... өсу және кему ... ... ... ... 1, 3, 5, ... 2, 4, 6, 8…
Топпен жұмыс істеу. 1–5 тура және кері ... 6-10 ... ... ... ... дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері
2.1 Жеке тұлғаның оқуға деген ішкі ынта-күшін дамыту
Еліміз егемендік алғаннан бері ... беру ... ... ... ... ... ... мазмұны жаңарып өзгертілді. Жаңа талпыныс, жаңа
ашылым жолдарының бірі - білім берудің жаңа ... ... ... ... ... үрдістердегі өзгертулермен тығыз
байланысты. Дегенмен де, адам психикасының ... ең ... ... ... ... кез ... ... есте сақтау мен білімді дамытады. Ал оқыту
мен ... өз ... жеке ... бола ... ... екеуі де жеке
тұлғаның дамуына әсер етеді. Осыдан мынадай екі түрі ... бала ... ... даму ... ... ... концепциясында.
XX ғасырда бұл теорияның негізін салған орыс ғылымы - А.С.Выготский.
Қазіргі заңда жеке тұлға ... үшін ... ... яғни аз ... қамтып,
жоғары сапалы дәрежеде дамуы ... Сол үшін бұл ... - ... ... ... ... ... оқыту жеке тұлғаның
дамуына бағыт-бағдар беріп, белсенділігін арттырады. Конциологиялық дамуда
бала бойының өсуі, ... ... ... ... яғни дені ... ... тағы басқа деген қорытындылар айтуға болады.
Ал психикасы туралы не дер едік? Оның қаншалықты дамығандығын оқыту
үрдісі мен жас ... ... ... Қазіргі кездей дамыта оқыту
технологиясы балаға өз ... ... ... ... ортамен қарым-қатынас
жасауға ықпал етеді. Қарым-қатынас жасау барысында жоспарлауға, мақсат қоя
білуге, қойылған мақсат-міндеттерді жүзеге ... ... ... ... ... осындай жүйелер арқылы «өзіндік даму» жүзеге
асады, соның негізінде өзіндік ... ... ... ... алу
жүйелері қалыптасады. Яғни дамыта оқыту жеке тұлғаның барлық қасиеттерінің
дамуына бағытталады. Выготский: ... бала ... ... ... ... ... керек», - деген. Осыған орай ол бала ... ... ... өзекті даму деңгейі - бала бойында қалыптасқан өз ... ... ... ... даму аймағы - бұл бала әлі өз бетінше іс-әрекетті орындай
алмайды, бірақ үлкендердің көмегімен ... ... ... ... ... даму ... ... өзекті даму аймағындағы білімдерін өз ... ... ... дамытуға дағдыланады. Г.К.Селевко өзіндік дамыта
оқыту технологиясын жүйеге кетіріп, оны үш бөлікке бөлді:
1) ... - ... ... ... ... ұғыну. Бұл мектеп
бағдарламасына енгізумен ұғындыру.
2) «Практика» - өзін ... ... ... ... Бұл ... тыс ... орындалады.
3) «Әдістеме» - ғылыми негіз жасауда өзін-өзі дамыта оқытудың әдісі
мен құрылысын жасап, жүзеге ... үш ... бір ... ... ... өзін ... ... болады. Өзіндік дамыта оқытудағы негізгі мақсат - жеке
тұлғаның өзін-өзі ... және ... ... ... ... құрып,
адамгершілік пен танымдық қасиеттерін дамыту. Бұл оқыту барысында мұғалім
ұстанымы: дос - көп нәрсені білетін, ... ... ... ... ... анықтап, еркін, өз қалауы ... ... ету, ... ... ... өзін-өзі дамуын ұйымдастыруға мұғалімнің жоғары
педагогикалық руханилығын керек ету, оның ... ... ... мен ... ... сенім мен оның ішкі әлемін ... ... ... мен ... ... ... беру. Қазіргі кезде осы бағыт
бойынша Қазақстан мектептерінде ... ... ... ... ... ... бала тәрбиесіндегі алатын орны аса зор. «Өзіндік таным» курсы
оқу барысында өзін-өзі тануы, оны ... ... ... ... даму бойынша меңгеру мен дағдыларын ақиқат өмірде қолдануына,
өз көзқарасын, іс-әрекеттерін белсенді жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... ... өзінің жасаған жұмысына өзі баға беріп, қорытынды шығара білуге
дағдыландырудың маңызы зор. Ол үшін әр ... өз ... ... ... беру керек. Мысалы, бірінші сыныпта математика пәнінде мынадай
тапсармаларды қолдануға болады:
|н | 9 – 4 |
| ... | 2 + 7 |
| ... | 3 + 4 |
| ... | 10 – 6 |
| ... | 6 + 4 |
| | 6 – 6 |
|7 |10 |5 |4 |9 |0 |
| | | | | | ... ... ... тауып, дөңгелекше жазады. Ал өрнектердің мәні
астыңғы кестеде орналасқандықтан ... ... ... ... ... табады. Егер жасырын сөз дұрыс шықса, онда ... ... ... ... ... ... бағалай алады.
2. Тауық 5-2= ... 4-1= ... ... тапсырмалар оқушылардың математикалық дағдылары ғана ... ... де ... жазып, жаңа сөздер құрастыра білуін дамытады. Осындай
әртүрлі қызықты тапсырмалар оқушылардың ынтасы мен ... ... ... өзіндік танымды қалыптастыруда тек жеке курстарда ғана емес,
сонымен қатар оқыту үрдісінде де ... ... өте ... ... бала әр
сабақта, әр тақырыпта өзін-өзі жетілдіріп отырады. Мұны жүзеге ... ... ... ... өте зор. Дамыта оқыту оқушыларды әр
түрлі іс-әрекетке тартуды ... ... ... ... пікір-
таластар, ойлау, қиялдау, есте сақтау, шығармашылық қабілеттерін дамытуға
арналған оқыту әдістерін қолдануды ұсынады. ... ... ... ... ... және адамгершілік құндылықтарын атқарса, жеке
тұлға білімдегі ... ... ... ... ... өз іс-
әрекеттерін сараптап, өз-өзіне баға беруге дағдыланады. Қорыта келе: дамыта
оқыту арқылы оқушылардың, өзіндік танымын ... тек ... ... ... ... өз ... ... жан-жүрегімен сезіне алынатын,
жоғары білімді ұрпақ тәрбиелей аламыз деген шешімге келеміз.
2.2 Дамыта оқытудағы сабақтастық мәселелері
Қоғамның қазіргі даму ... ... ... ... ... ... ... мен міндеттер даярлық және орта ... ... жаңа ... жасаудың, онымен үйлесімді оқытудың
әдіс – ... ...... және ... ... ... ... көрсетеді.
Осыған орай, бүгінгі күн талабына сай дярланған көзі ... ... ... жан-жақты дамыған адамды қалыптастыру үшін сапалы білім
беру ... ... ... ... күні ... мен ... ... қолданылмайтын жері жоқ. Сондықтан әр оқушыны математикалық
сауаттылықтың жоғары деңгейіне ... ... тұр. Ол үшін ... ... ... математикасын дамыта оқыту қажеттілігі туындап ... ... ... үшін ... ... жағдайлар жасау керек. Себебі
математика мұғалімі жұмысындағы ... ... ... ... ... ... ... қызығушылығының жоғалу себебі-ол
пәнді түсінбеуінен. Ал түсінбейтін себебі ол ... ... әр ... пәннің мазмұны, оқыту әдістері, оқыту ... ... ... ... ... берудің әр сатысында берілетін
математикалық білім бір-бірімен сабақтас ... ... ғана ... дамыта оқыту үшін теориялық білімнің, қолданылатын ... ... ... дұрыс пайдалануда сабақтастық мәселесінің
көкейкестілігі арта ... ... біз ... ... ... отырып, ең алдымен,
қарастырылып отырған проблеманың ... ... ... ... математика оқулықтарына, оқу-әдістемелік құралдарға,
бағдарламаға, ғылыми еңбектерге (Караев Ж., Мубараков ... ... И.А., ... Ю.А., ... Ж.Т., Оспанов Қ.О., Шәкілікова С.,
Айтмағанбетова Қ., Баймұқанов Б.Б., т.б.) ... ... ... ... ... «оқыту технологиясы» ұғымдарының ... ... ... ... сипат беруге талпындық.
Сабақтастық – бұл адам іс – ... ... Ол ... ... адам ... қамтамасыз ету және оны ... ... ... бірі болып табылады. Сабақтастық қоғамдағы өмір
сферасының әр ... ... ... бір ... ... кең түрде
қолданылады.
«Сабақтастық» термині өте кең әлеуметтік ... ... ... ... өткендегіге талдау жасай отырып, осы кездегі
немесе ... ... ... арттырудың бір ізділігі мақсатқа
алынады.
Білім беру және тәрбиелеу процесінде сабақтастықтың ... ... ... ... ... ... ... еңбек іс-
әрекетінде бірыңғай талаптарды сақтау және әдіс – тәсілдерді ... ... ... оқытудағы сабақтастықты тура ... ... ... Б.П.. Ол ... берудің әр түрлі сатысын бір жүйеге келтіре
отырып, сабақтастық ... ... ... көрсетті.
Сабақтастық екі бөліктен тұрады:
а) оқу-танымдық сабақтастық (ішкі), оның құрылымы:себептік- мақсатты,
мазмұндық-қызметтік, оқу-операциялық, ... ... ... ... ... оның ... ұйымдастыру-әдістемелік, реттеуші-ынталандырушы және тексеруші-
бағалаушы.
Үздіксіз білім беруде сабақтастық көп деңгейлі болып табылады. Олар:
бірінші ... – ең ... ... – ол ... ... ... ... арқылы адам даму заңдылығына сәйкес қызметі. Екінші ... ... ... ... ... яғни ... ... беруде
педагогикалық үрдіс арқылы орындалады. Үшінші деңгей – дидактикалық ұстаным
ретінде сипатталады, яғни белгілі бір ... ... ... ... ... ... – ол ... жеке әдістемелік ұстаным
ретінде, яғни мектептегі ... бір ... ... ... ... категорияларының оқыту, тәрбиелеу, дамытудың
жалпы дидактикалық функциясын орындайды.
Сабақтастықтың орындалу ... – ол ... ... ... ... ... баспалдығына дайындығының сандық сипаттамасы. Ол арнайы әдіс
арқылы оқушының жауабы көрсеткіші және бақылау ... ... ... ... ол үздіксіз білім берудегі педагогикалық үрдісте
(процесс) қолайлы жағдай туғызу үшін ...... ... ... ... ... қарай
ауысу; біртіндеп жинақталған сандық өзгерістің сапалық өзгеріске ауысу
процесі. ... ... ... ... ... ... ... ыдырауға қарсы құбылыс.
Даму-дүниеде болып жатқан өзгерістердің сипаты мен ... ... ... ... ... сабақтастық ол өзіндік ерекшелігі бар, оқытудың жан
– жақтылығын, пәрменділігін анықтайтын талаптарға сай болуы.
Дамыта оқытудағы сабақтастықты ... ... ... ... ... оқу ... тән (оқытудың тәрбиелік сипаты, жүйелілік пен
бірізділік, ғылымилық пен түсініктілік, көрінектілік, ... ... ... ... оқытуға ғана тән (математикалық
теорияның практикамен, ... ... ... ... бағытталуын
күшейту, оқытудағы саралау мен даралау, математиканы ... ... мен ... ... ... дидактикалық
категориялармен байланысты болады.
Даярлық және ... ... ... ... ... ... ... ең алдымен оның алдындағы мәселелер анықталып, оны жеңу
жолдары анықталды. Мұның өзі осы зерттеу аумағы бойынша нақты бағыт ... ... ... ... ... ... ... сабағының
моделі», «Математиканы дамыта оқытуда сабақтастықты ұтымды пайдалану
моделі» (1,2 сурет) ... ... ... ... ... жетекші
теориядан туындайтын талаптарға сәйкес математиканы дамыта оқытудағы
сабақтастықты ұтымды ... және ... ... ... ... Оны жасауда алдын-ала сараланған әдістер пайдаланылып, ... ... ... ... ... ... басшылыққа алынды. Бұл
модельдің құрамын анықтау математиканы дамыта оқытудағы ... ... ... ... ... алғышарты ретінде
қарастырылды.
Оқушының дамуының негізі болып ... ... оқу ... ... ... деп ... керек. Дамыта оқыту оқушының дәл бүгінгі жаңа
материалды білмейтіндігін, оны білудің қаншалықты қажет ... ... бар ... ... ынтазарын ауғызып, қызығушылығын ояту
арқылы іске асады.
Дамыта оқытудағы сабақтастықты әлеуметтік үрдісте екі ... ... ... ... беру және оны ... ... ... мазмұны берілетін құндылыққа байланысты. Білім сапасын
арттыру үшін даярлық және негізгі мектептегі ... ... ... ... ... ... ... сақтау және математиканы
дамыта ... ... ... ... ... оқушылардың
белсенділіктерін арттыру, оқу құрал-жабдықтарын ұқыпты қолдануға үйрету
жолдары ұсынылып қарастырылды.
Оқу қызметінің құрылымы ... ... ... ... ... жоқ.
Әр кітаптың авторы әр түрлі пікір ... ... ... ... ... қалыптастыратын барлық жағдай осы оқу үшін еңбек ету барысында
қалыптасады. Біздің, яғни ... ... сол ... ... жағдай
туғызу.
Себебі тек еңбек еткенде ғана ... ... ... ... асырылады. Еңбектену барысында олар қалыптасады, еңбектену барысында
олар дамиды. Тек өздігінен жұмыс ... ғана ... өз ... жарқын да жайдарлы қанағаттану көңіл-күйін сезіне ... ... оның ... ... ... ... мен ... қиял-еркінің күші ашалап, мінезінің негізгі қырлары қалыптасады.
Сонымен мектепте оқытудың тиімділігі оқушылардың оқу сипатына бірден
бір байланысты.
Тек білім, ... пен ... ғана ... ... ... деген
қызығушылық, онымен әуестенушілік, оқуға деген ынта да ... ... ... Мектеп табалдырығынан күнделікті білімді өз ... жеке ... ... дамуы үшін білім қажеттіліктері:
1) білімнің маңызын және оның ролін ... ... яғни ... ... ... әр ... техника, мәдениет, өнер т.б.
салаларда терең білімнің қажеттілігін мектеп ... ... ... ... алу қоғам қажеттілігін түсіну
3) оқушының білімге құштарлығын арттыру
4) мектепте ... ... ... ... ... ... ... жоғары мәдениетті адам қалыптастыру, яғни икемді, дағдысы
қалыптасқан, ... т.с. өз ... ... ұйымдастыра білетін
(талдау, салыстыра білетін, жалпылау, жүйелеу, ... ... ... ... кітапханада өз бетімен жұмыс істей білу, анықтамалар ,
сөздіктерді пайдалана ... ... ... білу ... ... ... мазмұнына байланысты оқытудың негізгі
мақсаттарын сәйкес әрбір ... ... ... ... ... ... ... Ол үшін мұғалім, оқушының еркіне қарамастан, оның ... ... ... ... ... ... де басқару
керек. Бұған оқушы қызметінің негізгі ерекшеліктерін: оны ... ... ... және оның ... неге ... білген жағдайда ғана жетуге болады.
Оқушы оқу үрдісіне кірісіп кетуі ... онда оған ... ... ... ... себепсіз іс-әрекет жасалмайды. Алғашқыда ... ... ... ... әсер етуімен қалыптасады.
Оқушы еңбектеніп, алғашқы нәтижелерге қол жеткізгенде, онда ... ... ... оны ... ... ... қызығушылықты
тудыратын арнаулы оқу-танымдық себептер болып өзгереді. Ал ... ... ... ... басқа себептер әрі қарай дамып, жаңа
мазмұнға ие болады.
2 сурет - ... ... ... ... Республикасы егемендік алуымен байланысты 1991 жылдан бастап
тәрбиенің мазмұны ұлттық сипатқа ие болып өзіміздің төл оқулықтарымыз ... ... ... ... беру стандарты және оған сәйкес бағдарламаны
2002жылы ғылым және ... ... ... Төл ... ... ... ... апробациядан өтпеген. Ақпарат беттеріне
қарасақ төл ... 60% ... ... ... Төл ... ... мазмұндалуы оқушы түгілі мұғалімде қиналатын кездері
де кездеспейді деп айтуға болмайды.
Даярлық ... ... ... сабақтас оқылатын тақырып ол–
геометрия элементтерімен таныстыру. Бұл тақырып даярлық ... ... ... ... қарастырыла басталған.
3. Ашық сабақтар
3.1 0 саны
Сабақтың тақырыбы: «О» саны
Сабақтың мақсаттары:
1) «О» санына байланысты ережелерді түсіндіру.
2) Ойлау есті мсақтау ... ... үшін ... және ... ... қалыптастыру.
3) Тапқырлыққа, ұқыптылыққа тәрбиелеу.
Әдісі: сұрақ-жауап, түсіндірмелі
Көрнекілігі плакаттар, суреттер, құрама сандар.
Сабақтың барысы:
I Ұйымдастыру кезеңі
II Ұй тапсырмасын тексеру
-Балалар, өткен сабақта ... ... ... енді өткен тақырыпты қайталап көрейік.
III Жаңа сабақ.
Ал, енді бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз «О» саны
Мынау «О» санының ... ... ал ... ... түрі.
«О» дегеніміз бұл жоқ деген мағынаны білдіреді.
Балалар? Кез келген саннан сал санды азайтсақ «О» саны ... 4-4 ... кез ... санға «О» қосақ, сол сан шығады.
Мысалы:3+0=3
Жье кез келген саннан «о» саның ... сол сан ... ... жұмыс
№1 есеп
Ал, енді сандардың құрамын табайық
№3
Балаларға өзім түсіндіремін
Сергіту сәті:
Ормандағы аюдың
Құлпынайы көп ... ... ... ... ... ... шығару
№5 Есепті ауызша шығару
№6 Есепті №1 дәптерлеріне сызғыздыру№1 дәптерде «О» саның жаздыру.
Салыстыр.
2 көбелекті салыстырайық.
«Айналмалы мысал» ойыны
Тақтаға балаларды шығарып есепті ... ... ... бүгін біз қандай санмен такыстық? «О» санымен.
Үйге: №1 дәптердегі №1 ... ... 10 ... ... ... санының құрамы.
Сабақтың мақсаты:
10 санын екі санның қосындысы түрінде жазу, кез келген 10 саннан кем
санды 10-ға дейін толықтыру, 10 ... ... ... мәні 10-ға ... кері ... ... ... тұрғысынан ойлау техникаларының элементтерін пайдалана ... ... есте ... ... және ... ... ... адамгершілік қасиеттерін енгізу.
Сабақтың түрі: Мақта қыз бен ... ... ... саяхат сабақ
түсіндіру, сұрақ-жауап, ойын, әңгімелеу, пәнаралық сабақ.
Әдіс-тәсіл: Мақта қыз бен мысық ертегісіндегі кейіпкерлер.
Сабақтың барысы: 1. ... ... ... біз ... ... оқып ... ... аламыз.
Мұғалім:
Бір, екі, үш
Сынып іші тып-тыныш
Жалқаулықты тастаймыз
Сабақты біз бастаймыз.
Бүгінгі сабағымыз ерекше ... ... біз ... ... ... ... ... көз алдымызға ертегілерді елестетейік.
— Қандай ертегілерді естеріңе түсірдіңдер? Айтып беріңдер?
Сыныпты 4 топқа бөлеміз. Әр топқа ат қоямыз.
1-топ Тапқырлар
2-топ ... ... ... қыз бен ... ... Бұл ертегіні өткен ана тілі сабағында
оқыған болатынбыз. Суретке ... осы ... кім ... ... ... дос болып жүреді. Мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып
алады да, мысықты шақырады. ... ... Қыз: ... ... жеп ... Жеп ... соң ... келіп: — Неге шақырдың? — деп сұрайды.
Мақта қыз ... ... соң ...... ... ... қыз: — Мен ... кесіп аламын-дейді. Мысық қатықты төгеді.
Мақта қыз мысықтың құйрығың кесіп алады. — Мақта қыз ... ... ... қайтарған соң, құйрығыңды беремін дейді. Енді мысық бізден
көмек сұрап тұр. Мысыққа құйрығын ... ... ... бе? Ол үшін ... ... ... Сәт ... достар!
1. Миға шабуыл
Сиырдың тапсырмасы:
Сандар қатарын ата. 0-10
Бір қазақ қалаға бара жатыр еді,жолда үш танысы қарсы шықты. ... ... ... кг ... ауыр ма, әлде бір кг мақта ауыр ма?
Балқаш көлінің жартысы неге ақ, жартысы неге көк?
1 жұмыртқа 5 ... ... 4 ... неше ... ... ... неше ... бар?
Үйдің 4 бұрышында 4мысық отыр, әр мысықтың алдында 3 мысық отыр. Үйде
неше мысық отыр?
2. Өткенді қайталау
Ағаштың ... көп? Не ... ... ... ... ... қалпағын тап:
Өрнекті құрастыр.Компоненттерді ата.
Есепте.
3. Жаңа сабақ
Қыздардың тапсырмасы.
Қосындының мәні 10-ға тең болатын өрнектерді ... 10 ... ... ... тап.
Айырманың мәні 7-ге тең болатын өрнектерді ата.
1-ІНШІ ... 8 ... ... мәнін тап.
Сергіту сәті. Қар лақтыру. Музыка ойнайды. Балалар қағазға ... 1 ... Әр адам ... ... ашып ... ... ... орындалады.
2 минут.
4. Дәптермен жұмыс
Дүкеншінің тапсырмасы.
Дәптермен жұмыс.
Көркем жазу.
Кім шапшаң.
Есепті шығар.
Жас суретші.
Арифметикалық диктант. 5+5, 3+6, 9-4, 8-6, 7+2, ... Ойын ... ... ... аулау.
6. Геометриялық тапсырмалар
Тауықтың тапсырмасы.
Оқушыларға конверт беріледі. Конверттің ... ... бір ... шығару. Гүл, машина, ғарыш кемесі, мысық.
7. Ребус шешу
Тышқанның тапсырмасы. Ребус ... ... ... ... ... санаймыз — 9
2-топ Ойшылдар Дауысты дауыссыз дыбыстарды санаймыз — 8
3-топ Білгірлер Дауыссыз дыбыстарды ...... ... Дауысты дыбыстарды санайды. — 3
9-дан кейінгі сан. 10
Ынтымақта бар, бірлікте жоқ. ... ... ... ... ... ... айтыңдар.
8. Қорытынды Топтастыру
Балалар бүгінгі сабақта біз қай ... ... ... ... неге ... ... туралы қандай ән білесіңдер?
Әрқашан күн сөнбесін
Ән орындалады.
Үйге тапсырма 6 мысал жазып келу.
Бағалау
Сабақ үстінде жауап берген топқа берілген ... ... ... ... ... ... ... кеміту.
Сабақтың мақсаттары:
Сандарды арттыру мен кеміту арқылы есеп шығаруға үйрету. Математикалық
тілін дамыту, ұқыпты таза жазуғабаулу.
Сабақтың ... Жаңа ...... түсіндіру, сұрақ-жауап, есептер шығару.
Корнекілігі: суреттер, кластер.
Сабақтың барысы
I Ұйымдастыру кезеңі. ... ... ... ... даярлау.
II Үй тапсырмасын тексеру. Білімдерін тиянақтап, үй тапсырмасын бекіту.
III Жаңа ... ... біз ... ... 10 санымен танысқан болатынбыз. Ал
бүгінгі жаңа ... ... ... және кеміту. Оқулықтарды
ашып, №1 есепке көңіл бөлейік.
(ауызша есептеу)
№ 2 Арттыру.
7+1=8 8+1=9 ... 9>8 ... 9-1=8 ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оқыту психолгиясының негіздері10 бет
Сабақтың типтері және құрылымы5 бет
Құрмалас сөйлемдерді жіктеу мәселесі43 бет
Vii-ix сыныптарда математиканы оқыту барысында пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру25 бет
«Электронды оқулық ағылшын тілін оқытудағы инновациялық құрал ретінде»63 бет
Ағылшын тілін оқытудағы модульдік оқыту әдісі (2)31 бет
Бірінші сынып математикасында дамыта оқытудың теориялық негіздері58 бет
Байланыстырып сөйлеуге үйрету арқылы қазақ тілін оқытудың әдістемесі (мектепалды даярлық топтары)91 бет
Балабақша мен мектеп жұмысындағы сабақтастық25 бет
Бастапқы әскери даярлықты ұйымдастыру және жастарды бастапқы әскери даярлау6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь