Педагогикалық қарым-қатынас

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
І. Білім процесінде мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым.қатынастарының адамгершілік белгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Педагогикалық қарым.қатынас анықтамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.2 Адами қарым.қатынас жасау. адамгершілік белгісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1.3 Кәсіби педагогикалық қарым.қатынасының мәдени негіздері ... ... ... ... ... .
ІІ. Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым.қатынас психологиясы және оның тәлім.тәрбиелік маңызының зерттеу тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1 Мұғалім мен оқушылардың өзара қарым.қатынастары ... ... ... ... ... ... ... 2.2 Мұғалім мен оқушылардың қарым.қатынасының зерттеу тәсілдері ... ...
ҚОСЫМША
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
«Жеке тұлғаның іс әрекеттік жақтары жеке, таңдалған саналы байланыстарын адамның бүтіндей жүйесін өзіндік психологияға қатынастарын көрсетеді» В.Н.Мясищев.

Курстық жұмыстың зерттеу өзектілігі. Қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру мәселесімен де бірқатар ғалымдар айналысқан, атап айтсақ, ресей ғалымдары Урунтаева Г.А., Афонькина Ю.А., Петерина С.В., Лисина М.И. және т.б. қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың жолдарын ұсынса, қазақ педагог-ғалымдары Шериазданова Қ.Т., Ауталипова Ү.И., Елеусізова С.М., Оразбекова К.К. және т.б. қарым-қатынас мәселелерін сөз етеді. Десек те, қазақ отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынасты, оның өзіндік ерекшеліктерін қарастырған еңбектердің өте аздығы анықталды. Сонымен, балалардың қарым-қатынас мәдениетін бүгінгі өмір талабына сай, ұлттық сипатта қалыптастыруды жүзеге асырудың қажеттілігі мен оны отбасы тәрбиесі жағдайында ғылыми-әдістемелік бағыттарының жеткіліксіздігі аралығында қарама-қайшылықтар байқалады.
Бұл қарама-қайшылықтардың шешімін табу бізге курстық жұмысымыздың тақырыбын «Педагогика тәрбиесі жағдайында мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру» деп айқындауға мүмкіндік берді.
Курстық жұмыстың зерттеу мақсаты:
Педагогика тәрбиесі жағдайында мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасын зерттеу.
Курстық жұмыстың зерттеу міндеттері:
«Педагогикалық қарым-қатынас» ұғымының мәнін ашу. Мұғалім мен оқушы арасындағы өзара қарым-қатынас ерекшеліктерін анықтау, олардың қалыптасу жолдарын қарастыру. педагогикалық қарым-қатынас қалыптастырудағы мүмкіндіктеді айқындау. Педагогикалық тәрбиеі жағдайында мұғалім мен оқушының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың әдістемесін ұсыну.
Курстық жұмыстың зерттеу пәні: Педагогика
Курстық жұмыстың зерттеудегі ғылыми болжамы:
Оқушы мұғалімін сыйлайды, үлгі тұтады, егер:
- олар интерактивті қарым қатынаста болса;
- коммуникативті қарым қатынаста болса;
- перцептивті қарым қатынаста болса;
- мұғалімнің өзінің оқушыларына пассивті объект ретінде қарамауы, ал керісінше, оқу үрдісіндегі екіжақты белсенді қатысушылар ретінде қарастыру керек.
Курстық жұмыстың зерттеу әдістері. Зерттеу барысында сұрақ-жауап, тест, сұхбат, философиялық, психологиялық т.б. әдістердегі қарым-қатынасқа
1. Амонашвили Ш.А7 Здраствуйте деди!- М., 1983.
2. Андреев В.И. конфликтология. – М., 1995.
3. Арутюнян М.Ю., Здравомыслова О.М Учителя и учиники: два мира? – М., 1992
4. Әбдіхалықов М.Н., Күнтуарова Б.С., Парфенова Л.А. Сөздік қатынас негіздері: Оқулық.-Астана: Фолиант, 2007.
5. Берн Э.Игры, в которые играют игры. Люди которые играют в игры. – М., 1992
6. Байкова Л.А и др. педагогическое мастерство и педагогическая этика. – М., 2001
7. Библер В.С. школа дмалога культур. – К., 1995.
8. Бондаревская Е.В. воспитание как возрождение человека культуры и нравственности – Р-на – Д.. 1991
9. Грехнев В.С. Культура педагогического общения.- М.,1990
10. Григорьева Т.Г. основы конструктивного общения. Пркатикум – Н.. 1997.
11. Добрович А.Б. воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987.
12. Журавлев В.И. Основы педагогической конфликтологии М. 1995
13. Зимняя И.А. Педагогическая психология. М. «Логос». 2004
14. Каган М.С. Мир общения. - М., 1988
15. Кан-Калик В.А. Основы профессионально-педагогического общения.- Грозный,1979
16. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении.- М.,1987
17. Кан-Калик В.А. Грамматика общения М.,1995
18. Козырев Г.И. введение в конфликтологию. – М., 1999.
19. Карнеги Д. как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 1989.
20. Караковский В.А. директор – учитель – ученик – М., 1982.
21. Караковский В.А. стать человеком… - М., 1993
22. Крижанская Ю.С. Грамматика общения. – М., 1999.
23. Каппони В., Новак Т. Сам себе взрослый, ребенок и родитель – С - Пб., 1995
24. Леонтьев А.Н. Психология общения. Тарту: ТТУ,1974
25. Леонтьев А.Н Педагогические общение. М., 1979.
26. Ломов Б.Ф. Проблема общения в психологии. М.,1981
27. Лобанов А.А Педагогика общения – Владимир, 1995.
28. Лобанов А.А Манипуляций в общении. – Владимир, 1995.
29. Лукашенок О.Н., Щуркова Н.Е. конфликтологический этюд для учителя. – М., 1998.
30. Парыгин Б.Д. Анатомия общения.- СПб.1999.
31. Петровский А.В. Педагогикалық және жас ерекшелік психологиясы А.,1987
32. Психолого-педагогический словарь для учителей и руководителей общее образовательных учреждений. – Ростов ., 1998
33. Питюков В.Ю. Основы педагогической технологии. – М., 1997.
34. Шостром Э. Анти-Карнеги или Человек – манипулятор. – Минск, 1992.
35. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. М.2002.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ...........................................................................................................
І. Білім процесінде мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым-қатынастарының адамгершілік белгісі...........................................................
1.1 Педагогикалық қарым-қатынас анықтамасы................................................... 1.2 ... ... ... - ... ... 1.3 ... педагогикалық қарым-қатынасының мәдени негіздері.....................
ІІ. Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым-қатынас психологиясы және оның ... ... ... ... ... мен ... ... қарым-қатынастары........................... 2.2 ... мен ... ... зерттеу тәсілдері........
ҚОСЫМША
ҚОРЫТЫНДЫ........................................................................................................Әдебиеттер тізімі.....................................................................................................
КІРІСПЕ
В.Н.Мясищев.
Курстық жұмыстың зерттеу өзектілігі. Қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыру мәселесімен де бірқатар ғалымдар айналысқан, атап айтсақ, ресей ... ... Г.А., ... Ю.А., ... С.В., ... М.И. және т.б. ... ... қалыптастырудың жолдарын ұсынса, қазақ педагог-ғалымдары Шериазданова Қ.Т., Ауталипова Ү.И., ... С.М., ... К.К. және т.б. ... ... сөз ... Десек те, қазақ отбасындағы ата-ана мен бала арасындағы ... оның ... ... ... ... өте ... анықталды. Сонымен, балалардың қарым-қатынас мәдениетін бүгінгі өмір талабына сай, ұлттық сипатта қалыптастыруды жүзеге асырудың ... мен оны ... ... ... ... бағыттарының жеткіліксіздігі аралығында қарама-қайшылықтар байқалады.
Бұл қарама-қайшылықтардың шешімін табу бізге курстық жұмысымыздың тақырыбын деп айқындауға ... ... ... ... ... ... тәрбиесі жағдайында мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасын зерттеу.
Курстық жұмыстың зерттеу міндеттері:
ұғымының мәнін ашу. Мұғалім мен оқушы арасындағы ... ... ... ... ... ... жолдарын қарастыру. педагогикалық қарым-қатынас қалыптастырудағы мүмкіндіктеді айқындау. Педагогикалық тәрбиеі жағдайында мұғалім мен оқушының қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың әдістемесін ұсыну.
Курстық ... ... ... ... жұмыстың зерттеудегі ғылыми болжамы:
Оқушы мұғалімін сыйлайды, үлгі тұтады, егер:
- олар интерактивті қарым қатынаста болса;
- коммуникативті қарым қатынаста болса;
- перцептивті ... ... ... ... ... ... пассивті объект ретінде қарамауы, ал керісінше, оқу үрдісіндегі екіжақты белсенді ... ... ... ... ... ... ... Зерттеу барысында сұрақ-жауап, тест, сұхбат, философиялық, психологиялық т.б. әдістердегі қарым-қатынасқа ... ... ... ... ... ... ... өңдеу, жүйелеу, әксперимент әдістері пайдаланылды.
Курстық жұмыстың зерттеу көздері. Философиялық, психологиялық, педагогикалық бағытта ... ... ... ... бойынша жарияланған мақалалар, адам тәрбиесі мен мәдениетін қалыптастыруға қатысты ... ... және ... атты ... ... ... ... қалыптастырудың теориялық мәселелері қарастырылып, ғылыми әдебиеттерге шолу жасалады, сонымен бірге, отбасының ... ... ... ... ... ... ретіндегі ықпалы дәлелденеді, отбасында балалардың қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың ерекшеліктері сөз болады, атап айтқанда қазақ отбасындағы тәрбие мәселесі жан-жақты ... деп ... ... ... ... ... қалыптастырудағы халықтық дәстүрлердің алатын орны, атап айтқанда, халықтық педагогика, оның негізгі тәлім-тәрбиелік мәні сөз етіледі. Мектеп пен отбасының ... ... ... ... қалыптастырудағы мектептің, сынып жетекшісінің, мұғалімдердің рөлі айқындалып, бұған қоса қарым-қатынас мәдениетін қалыптастырудың басқа да ... ... ... ... жұмыстың құрылымы:Курстық жұмыс кіріспеден, зерттеу бөлімінен, қорытындыдан, әдебиеттер тізімінен тұрады
Кіріспе бөлімде зерттеудің өзектілігі, объектісі, пәні, мақсаты, міндеттері, зерттеу ... ... атты ... ... ... социумдағы орны мен қызметі және оған қойылатын талаптар, сондай-ақ мұғалімнің кәсіби құзіреттілігі,білім сапасын ... ... ... рөлі ... атты ... ... ... әдебі мен шеберлігі, тәжірибелік эксперименттік жұмыстың нәтижесі баяндалады.
Қорытынды бөлімде зерттеу нәтижелері, қорытынды және нұсқаулар беріледі.
Қазақстанның ... беру ... ... ... ... мақсаттардың бірі болып табылады. Осы мақсатқа сәйкес ересектерге білім берудің теориялық негіздерін ... ... ... ... ... ... ... маңызы зор әлеуметтік-мәдени жоба - қазақ тілін мемлекеттік тіл ретінде дамыту, оның ... ... ... ... ... ... деп бекітілген қосымша білім беру жүйесі ... ... ... ... және практикалық зерттеулер педагогикалық іс-әрекеттегі қиыншылықтардың басым көпшілігі оқытушылардың ғылыми немесе әдіснамалық дайындығының жеткіліксіздігінен емес, педагогикалық қарым-қатынас ... ... ... ... ... ... білім беру жүйесіндегі ересектер арасындағы педагогикалық қарым-қатынасты жетілдіру осы мәселені шешу жолдарының бірі ... ... ... ... (Г.А. ... Л.А. Петровская, Б.Ф. Ломов, В.Н. Мясищев) еңбектерінде педагогикалық қарым-қатынас шығармашылық іс-әрекеттің түрі ретінде қарастырылады. Тұтас педагогикалық үдерістің (З.Ж. ... М.С. ... ... ... мәселесінің (Р.Г. Баранцев, Е.Н.Князева, М.А. Весна, т.б.) синергетикалық тұрғыдан қарастырылуы ... ... ... қарым-қатынастың дамытушылық функциясымен тығыз байланысты шығармашылық әлеуетінің зор екендігін айқындауға мүмкіндік береді.
Зерттеудің көкейкестілігі. Қазіргі жеделдету, демократияландыру ... ... ... ... ... бірі - ... ерекшеліктерді еске алып, жастарга терең білім мен тәрбие беру ісін одан әрі дамыту және ... ... ... - ... білім берудің басты құралы ... біздің барлық үмітіміз, қазақ халқының ... осы ... ... ... жақсы білім беретін болсын ... Ғылыммен қаруланған, әр нәрсеге дұрыс көзқарасы бар адамдар қазақ арасында көбейіп, ... ... әсер ете ... (Ы. ... ). ... ... алуы, тіл аясының кеңеюі, қазақ мектептері санының көбеюі бүгінгі талапқа сай кадрларын әзірлеу, жас педагогтарға ... ... ... бар ... ... ... жеткізу қажеттігін туындатып отыр. Сол себептен де қазіргі заман мектебі жоғары деңгейде маманданған кәсіпқой мұғалімді күтуде. Бүкіл әлем бұл ... ... ... ең ... ең ... өте ... ... - мамандардың кажеттігін мойындап отыр. Себебі адам тағдырында мектептік кезеңі аса маңызды. Балалардың өмірлік бастауында жетесіз педагог тұрса, одан ... ... ... ... ... да ... білікті маман, өз ісінің шебері болуы керек. Яғни педагог шебер болу үшін: өзінің мүмкіндіктерін жаңа ... ... ... ... ... алуы ... ... мамандығына қажетті қабілеттерді меңгеруі тиіс, жалпы мәдениетті, интеллектуалды іс-әрекетті, мінез-құлық, қарым-қатынас мәдениетін меңгеруі тиіс, өтіп жатқан интеграциялық процестерге, әлемдік ... беру ... ... бағыттала алуы тиіс.
Педагог әрқашанда өзін қоғам талабына сай үздіксіз ... ... ... ... ... ... тез түсе білетін, ұйымдастырушылық қабілеті бар, өз пәнін жетік білетін әрі уағыздаушы, таланты мен ... ... ... ... саяси өмірге белсенді араласып, өз елі жеріне деген сүйіспеншілігі негізінде оқушыларға үлгі болуы керек.
Ұстаздың шеберлігі - талантты қажет ... ... бір өнер ... ... ол басқа да мамандарды шеберлікке үйретуде қажет болатын мамандық. Жас ұрпақ тәрбиесіне бүкіл ғұмыры мен қайратын және бойындағы асыл ... ... ... ... ... Елбасымыз Нұрсылтан Назарбаев "Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер бүгінгі мектеп оқушылары, мұғалім ... ... ... ... сол деңгейде болады. Сондықтан ұстазға жүктелер міндет ауыр" деген болатын. Қазіргі заман Мұғалімінен тек өз пәнінің терең білгірі ... ... ... ... ... ... саяси экономикалық білімділік және ақпараттық сауаттылық талап етілуде. Ол заман талабына сай ... ... ... жаны ... ... ... ... оқу мен тәрбие ісіне еніп, оқытудың қазіргі жаңа ... ... ... ... ... ғана білігі мен білімі жоғары, жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады деп ойлаймын.
Қазіргі кезде ғылым мен ... даму ... ... ... ... және ... ... іскерліктің болуын қамтиды. Шебер ұстаз дегенді шығармашыл ұстаз деп те атар едім. Шығармашыл ұстаз күнделікті әрбір сабағын түрлендіріп ... ... ... ... ... ең ... ... пәнге деген қызығушылығын арттыру. Пәнге деген қызығушылығы болса ... бала оған ... ... ... ... оқып үйрене бастайды. Пәнге қызыққан оқушының білім сапасының жоғары болатыны белгілі. Шебер мұғалім үнемі оқушының ойлау белсенділігін арттырып, білімге ... ... ғана ... ... ...
Сабақты тартымды, қызықты етіп өткізу - мұғалімнің шеберлігі, білімділігі, таланты. Егер, ... ... бір ... ... ... ... ... тәжірибе жасап, істеген жұмысын қорытындылай білуге, сөйлеу мәдениетін дамытуға, ғылыми тілде сөйлей ... ... ... ... бір ... ... ... сана көрінісіне, кәзіргі жеткіншек жете білмейтін ұғым- ... ... өмір ... ... ... аударса, сол арқылы танымдық мақсат қояды. Сөйте отырып, ... ... ... ... ... ... ұлттық тәлім- тәбие беруге назар аударылады. Сабақ үрдісінде оқушылар өзіне- өзі баға ... ... ... сын ... ... ... жетістігін жете білуге, өзбетімен іздене білуге дағдылары қалыптасады. ... ... ... сенім ахуалы қалыптасып, өзара сыйластық орнайды. Міне, осыларды педагогикалық шеберлікті аша түсудің тағы бір қыры деп ... ... ... талап - жауапкершілік, жүктелген үлкен міндет, абыройлы істің сан қырлылығы одан жан - жақты терең біліктілікті, аса ... ... өте ... ... ... ... ...
Бұдан нені байқауға болады? Мұғалімнен жан - жақты терең білім-біліктілікті, сегіз қырлы, бір сырлылықты талап етіп тұрған жоқ па? ... бір ғана сыры - оның ... Бұл ... ... жоқ мамандық тек мұғалімге ғана лайық. Сондықтан ұстаз адам - кәсіби мамандығына құштар, оны жан - ... ... ... өмірін соған арнауы тиіс. Олай болса мұғалім еңбегінің сан қырлылығы осыдан өрбиді. Мұғалім ... өз ... ... ... оның ең ... қыры, кәсіби шеберлілігін үздіксіз ұштай, шыңдай түсуі екінші қыры ... ... қыры - ... ... ... - тіл ... ... жетесіне жеткізе сөйлей білудің өзі - өнер. Себебі, тіл - тәрбие құралы.
Төртінші қыры - ... ... - ... ... қыры - әр ... ... шұғыласымен нұрландырудың ең тиімді, ең төте жолын таба білетін жасампаздығы.
Алтыншы қыры - жан - ... ... ... қыры - үздіксіз, тынымсыз ізденімпаздығы. Сегізінші қыры - үлгі-өнегесі, ... ... ... ... әдеп - этикасы деуге болар еді. Себебі, мұғалімнің келбеті - ... ... ... ... ... бақылауы, сөйлеу мәдениеті, үздіксіз жаңарып, өзгеріп, үнемі жаңа ... ие ... ... мұғалімдік мамандықтың ең басты этикалық сапалық белгісі.
Мұғалім - Ұстаз тұлғасы, оның іс-әрекетінің сан - ... ... ... ... ұғым туындайды. Мұғалімнің беделді болуының алғы шарттары: ... ... ... ... және үлгі көрсетуші болуы керек.
Шебер педагог көзі қарақты, құлағы сергек, көкірегі ояу, білім беру саласында атқарылып жатқан игі істердің ... ... ... ... ... ... шуаққа бөлеп, үлкен үмітке жетелеуші- білім беру саласы ... ... сыры мен ... шебер меңгерген, сол кәсіптің ыстығы мен суығын өзі де басынан кешірген адам нағыз ұстаздар, шынайы бапкерлер осындай қасиеті бар ... ... ... ... ... мінезімен, терең білімділігімен көпке жақын адам.
1.1. Қарым- ... ... ... деп аталатын процесс - аса кең және ... ... Бұл ... және ... ... байланыс, ақпарат алу мен беру, оның өзі барлық жерде және үнемі ... ... . ... сан ... сипатта; оның көптеген формалары, түрлері бар. Педагогикалық қарым-қатынас адамдар карым-қатынасының жекеше түрі. Оған осы өзара әрекет ... ... ... де, ... беру процесіне тән қасиеттері де лайық. Сондықтан, педагогикалық қарым-қатынасты анықтамас бұрын, ... ... ... ... ... сипаттаушыларды қарап шығайық.
Сөз, сөйлеу, елдің алдына шығып сөйлеу, сөйлеушінің тыңдаушыға әсер ету өнері, екі ... ... ... ... ие ... ... Осы ... көптеген маңызды сұрақтарын, жалпы түрде, тіпті Цицеронның өзі қойып, қарастырған. Дәл осы Цицерон сөйлеушінің негізгі коммуникативтік міндеттерін ... ... ... атайды) анықтайды: . Осы міндеттердің әрқайсысын қарастыра отырып, Цицерон сөйлеудің орындылығы сияқты сапасын атайды, себебі .
Біздің заманымызда бұл ... ... ... бірі - ... формасы мен мазмұнының нақты аудитория ерекшелігіне тәуелділік ережесі. Шешеннің үш міндетті - сақтауының негізінде, Цицерон шешендер түрлерін ... ... сөзі , сол ... ... ... ... болған.
Сонымен бірге, қарым-қатынас - XX жүз жылдықтың проблемасы. Өйткені, егер Көне Греция мен Көне ... ... өнер ... ... және диалектика шеңберінде зерттелінсе, ал біздің уақытымызда тілдік қарым-қатынас, соның ішінде педагогикалық қарым-қатынас, бірқатар басқа ғылымдар ... ... ... ... әлеуметтану, социолингвистика, психолингвистика, әлеуметтік психология, жалпы психология, педагогика және педагогикалық психология, олардың әрқайсысы осы ... ... ... ... да бір ... ... ... бүкіл дүние жүзінде кеңінен зерттелінеді. АҚШ-тың өзінде ғана осы проблемамен ондаған мың ғылыми қызметкерлер айналысатынын айту жеткілікті. Қарым-қатынасты ... ... ... ... ... ... орталығы). Соның өзінде, осы уақытқа дейін түсінігінің өзін, оның салаларын, механизмдерін түсіндіруде бірлік жоқ. Әрине, зерттеушілердің түрліше, түрлі ... ... осы ... ... ... оның ... ... жасаулары, оны зерттеуде коммуникативтік-ақпараттық, интерактивтік, іс-әрекеттік, т.б. түрлі ... ... ... ... ... ... ... бұл - бірлескен іс-әрекетке деген қажеттіліктен туындайтын және ақпарат алмасуды, өзара әрекеттің, басқа адамды қабылдау мен түсінудің ортақ ... ... ... ... арасында байланыс орнату мен оны дамытудың күрделі, көп жақты процесі. ... ... ... ... ... жағдайларға сүйенеді.
Біріншіден, ол қоғамдық, тауар-ақша және тұлғааралық қатынастардың ажырамастығын мойындаудан туындайды да, олардың құралдары ... ... ... ... ... ... .
Бұл - бір жағынан, қарым-қатынастың өндірістік, қоғамдық қатынастар жүйесіне қосылып кеткендігін білдірсе, екінші ... осы ... ... мен ... ... ... көрініс табуын білдіреді. Бұл жерде, осы вербалды қарым-қатынастың күрделілігі мен кемеліне жеткендігі оны келесі форма түрінде қарастыруға ... ... ... бұл ... ... ... қарым-қатынас пен іс-әрекет бірлігіне негізделеді, ол деп ұйғарады. Берілген жағдай педагогикалық процесс үшін ерекше болып табылатын қарым-қатынасты субьектілердің ... оқу ... ... ... санауға мүмкіндік береді.
Іс-әрекет пен қарым-қатынас бірлігі жайлы пікір, ... ... осы ... ... сипатын түсіндірулерінің біржақтылығын ұйғармайды. Олар адамның әлеуметтік болмысы жағынан (Б.Ф. Ломов), қарым-қатынас іс-әрекет түрі сияқты тек (род) - түр (вид) ... ... ... ... ... ... (яғни, Г.П. Щедровицкий, А.А. Леонтьев, В.В. Рыжов, Г.В. Гусев және т.б.). Соңғы жағдайда ол ... ... ... па әлде ... па ... ... туындайды. Біз іс-әрекеттің екі формасы да мүмкін дегенді негізге аламыз, бірақ қарым-қатынастың өзі ... ... ол ... ... әр ... іс-әрекетпен айналысатын адамдардың өзара әрекеттесу формалары болып табылады. ... ... Б.Ф. ... ... ... сәйкес келеді, бұл позиция бойынша қарым-қатынас - . Алайда, түсіндірмелердегі айырмашылық мынада: Б.Ф. Ломов үшін қарым-қатынастың өзі ... ... ... ... ... анықтама бойынша қарым-қатынас оның формасы болып табылады.
Өзара әрекеттесу формасы, адамның қоршаған ортамен, басқа адамдармен өзара әрекеттесуінің үш ... бірі ... ... ... ... коммуникативтік аясында пайдаланатын құалдарына тәуелді. Адамзаттың іс-әрекетінің аясы, ең ... ... ... іс-әрекетінің мақсаттарының бағыттылығының өзгеруіне байланысты жіктелінеді. Мысалы, өзі өзі үшін, өзінен тыс нәрсені басқалар үшін және өзі үшін ... ... ... ... ... негізгі мақсаттарының ішінде мақсаттардың үш тобы бөлінуі мүмкін: материалдық және рухани мәдениет өнімдерін жарату; білімдерді ... ... ... және ой алмасу, мақсаттардың алғашқы екі тобын қарым-қатынастағы рухани қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін жүзеге ... ... ... ... ... ... ... байланысты және өзара шартталған үш саласын реттеуге болады: қоғамдык-өндірістік ... ... ... ... және қоғамдық-коммуникативтік (қарым-катынас). Іс-әрекеттің осындай формаларын Б.Г. Ананьев оған субъект құрылымы тұрғысынан келу негізінде бөлгені ... Бұл ... ... адамда еңбек, таным мен қарым-қатынас субъектілері қасиеттерінің ... ... ... ... ... және тұлға ретінде ұйымдасуын анықтайды.
Іс-әрекеттікпен қатар басқа да келістер бар. Мысалы, вербалды қарым-қатынасқа деген келістердің бірі ... ... мен ... ... ара қатынаста және өз көрінісін Ч. Осгуд, Дж. Миллер, Д. Бродбенттің жалпы психология бойынша ... ... Д. ... және т.б. ... ... ... ... Бұл келіс Г. Лассвелдің, қарым-қатынасты зерттеу міндеттерін формуласымен анықтаған еңбектеріне дейін өрлей отырып, ... ... ... ... ... ... коммуникатор мен аудиторияның сипаттамаларын, қарым-қатынас шарттарын, құралдарын және т.б. зерттеуге бағытталған. Коммуникация модельдерінде оларды ... ... ... ... ... - ... - арна - ... мен аймақтары қарастырылады (коммуникатор мен аудитория ерекшеліктері, жағдайлары, ситуациялар, құралдары және т.б., қарым-қатынастың тілдік құрылымы, ұйымдасуы және стилі, оның мәндік және ... ... т.т.). ... зерттеулерден алынған қорытындылар негізінде аудитория реакцияларының әсерлері мен формаларына қатысты, яғни кері ... ... ... өзінің сипатына және де коммуникацияның реципиенттерінің әлеуметтік ... ... ... олардың конвергенциясына әсер ету аймағына қатысты. , , түсініктері осы келісте ... ... ... ... ... ақпараттарды байланыс арналарымен беру жағдайында психикалық процестер барысының өзгешелігін есепке алу негізінде коммуникация ... ... ... және ... ... ... ... Бұл жерде жүйе ретінде өзара әрекеттесуші субъектілер түсінігі нақтыланады. Ю.А. Шерковиннің көрсетуінше, жүйелерді коммуникациялық тізбекке біріктіру кезінің өзінде ол ... ... ... ... Бұл ... функционалды келісімделген жүйелер - коммуникатор психикасы мен реципиент психикасы (немесе реципиенттердің) өзара әрекеттеседі. . Осы жағдай педагогикалық ... ... үшін ... ... екі жағы ... оның ... ... өзара әрекеттесулерінің ішінде тілдік хабарды қабылдау мен өндірудің осы жүйелердің әрқайсысының ішінде, күрделі интрапсихологиялық өзара әрекеттесу болады. ... ... ... ... ... ... педагогикалық өзара әрекеттесу схемасын, оған енетін буындардың бүкіл алуан түрлілігімен (бастау, ситуация, байланыс арнасы, кері байланыс, т.б.) көрнекті ... ... ... ... берілген келіс бойынша осы өзара әрекеттесудің ішкі табиғатын, оның объектілерінің екі жақты белсенділік ... және т.б. ... Осы ... ашу үшін ... мен ... ... сын ... ғана емес, сонымен бірге оның психологиялық механизмдерінде анықтай алатын келіс қажет.
Қарым-қатынас ... ... ... соңғы он жылдарда дамытылған, оның функционалдық және деңгейлік ұйымдасуы жайлы ұсынулар маңызды болып шықты (Б.Д. Парыгин, Г.М. ... А.А. ... А.А. ... А.А. ... Б.Ф. Ломов, Л.А. Карпенко, В.Н. Панферов, Е.Ф. ... Я. ... және т.б.). ... ... ретінде анықтай отырып, В.Н. Панферов қарым-қатынастың төрт сәтін бөлген: байланыс, өзара әрекет, ... ... ... және ... ... ... зерттеуде төрт келісті ұйғарады: коммуникативтік, ақпараттық, гностикалық (танымдық) және реттеуші. Б.Ф. ... ... үш ... ... сипаттайды: ақпараттық-коммуникативтік, реттеуші-коммуникативтік және аффективтік-коммуникативтік және де өзіндік коммуникативтік компоненттің хабарды алу мен беру ретінде, мінез-құлықты реттеу мен қабылдаудың, ... ... ... ... яғни ... ... ретінде міндеттілігін атап көрсетеді.
Қарым-қатынас субъектілері өзіндік функционалды жүктемені алып жүреді және бұрыннан бері қарым-қатынастың түрлі функцияларын жүзеге асырушылар ретінде ... ... А.А. ... ... ... ... үш ... функциялар: активациялық - әрекетке түрткілеу; интердиктивті - тыйым салу, тежеу (); дестабилизациялаушы - қоқан-лоққы, қорлау, т.б. және де қарым ... төрт ... ... ... ... ... - ... қарым-қатынас жолымен үйлестіру; синдикативті - қауымдастықты, топты жасау; трансляциялық. Соңғысы педагогикалық қарым-қатынас үшін ерекше қызықты, себебі

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Педагогикалық қарым-қатынас бағыттылығы ерекшелігі бірліктері, құрылымы5 бет
Педагогикалық қарым-қатынас мәдениетін арттыру арқылы болашақ педагог мамандарын даярлау5 бет
Педагогикалық қарым-қатынас субъектілері4 бет
Педагогикалық қарым-қатынастар45 бет
"психологиялық кеңес беру"19 бет
«Erk–trust» ЖШС–де бюджетпен қарым-қатынас есебі49 бет
«Мемлекеттік тілде іс жүргізу» пәнінің дәрістері27 бет
«Тілдің аумақтық өзгешеліктері (диалектілер, шет тілдің нұсқалары)»4 бет
«Қазақстанның ежелгі дәуір тарихы» пәні бойынша практикалық (семинар) сабақтарына арналған оқу-әдістемелік нұсқау32 бет
«Қосымша білім беру жүйесінде ересектер арасындағы педагогикалық қарым-қатынасты жетілдіру» (өзгетілді ересектерге қазақ тілін оқытып-үйрету материалдары негізінде)37 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь