Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу қабілеттері мен шығармашылықтарын дамыту

МАЗМҰНЫ

I МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ҚАБІЛЕТТЕРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...31.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылығын дамыту мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.2 Балалардың бейнелеу қабілеттері мен шығармашылықтарын
қалыптастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

II МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ҚАБІЛЕТТЕРІ МЕН ШЫҒАРМАШЫЛЫҚТАРЫН ДАМЫТУ ТӘЖІРИБЕСІ ... ... ... ... ... ...18
2.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу қабілеттерін дамыту кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .18
2.2 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу қабілеттері мен шығармашылықтарын дамытуда жүргізілетін жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... 22

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...27

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .28
КІРІСПЕ

Зерттеу өзектілігі. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мазмұнын түбегейлі жаңарту заманның алға қойған мақсаты болып табылады. Қазіргі өмірдің өзінен туындап отырған талаптарды орындау, жаңашылдыққа жаршы болу үзіліссіз тәрбие негізінің бастау бұлағы – мектепке дейінгі ұйымдардан басталғаны орынды. Бала тәрбиесі отбасынан бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте жан-жақты педагогикалық өрісін табады. Әсіресе, балабақшадағы тәрбие бала табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы өшпестей із қалдырады. Тәрбие баланың дүниеге келген сәтінен басталады. Елбасымыздың Жолдауында еліміздегі барлық мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді арттыру мақсатында «Балапан» бағдарламасы әзірленіп, оны іске асыру жұмыстары тапсырылғаны баршамызға мәлім.
Тәрбиенің сан алуан келелі мәселесін қарастыратын, қарапайым дағдыларды бала санасына орнықтыратын алғашқы білім баспалдағы – балабақша. Балабақшаның күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе – баланың денсаулығы, тәртіпті де ақылды бала өсіру, алғашқы білім нәріне жол ашу. Осыған орай, бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, бойында ұлттық сана қалыптасқан парасатты азамат тәрбиелеп өсіру – отбасының, балабақшаның, барша халықтың міндеті [1].
Бүгінгі күні мемлекетіміздің өркениетке жету жолындағы әр талабына тұғыр боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа сапалық өзгерістер деңгейіне көтеруді талап етіп отыр. Білім беру саласында болып жатқан өзгерістер, білім беру мақсаттарының алмасуы, оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық, бастамалық, жұмыстың жоғары сапасын және кәсібилікті талап етеді. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында білім беру жүйесінің жеке адамды қалыптастыруға , дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған рөлі атап көрсетілсе, осы заңның 41-бабында: «Педагог қызметкерлер балалардың мемлекеттік білім беру стандартында көздеген деңгейден төмен емес білім, білік, дағды алуын қамтамасыз етуге, жеке шығармашылық қабілеттерінің көрінісін, дамуы үшін жағдай жасауға міндетті», - делінген [2]. Бүгінгі күннің негізгі талабы – білімді адамды әлемнің бүтіндей бейнесін қабылдай алатын, шығармашылық таныммен тікелей қатынас жасай алатын жаңаша ойлай алатын шығармашылық адамға айналдыру. Тұлғаның шығармашылығын дамыту мәселесін қарастырған ғалымдар болды ( А.В.Брушлинский, Я.А.Понамарев, О.М.Дьяченко және т.б.) [3; 4; 5 ].
«Шығармашылық» ұғымы жөнінде Қазақстан Республикасы Орта білімді дамыту тұжырымдамасында: «Шығармашылық – бұл адамның өмір шындығында өзін-өзі тануға ұмтылуы, ізденуі. Өмірде дұрыс жол табу үшін адам дұрыс ой түюі, өздігінен сапалы, дәлелді шешімдер қабылдай білуге
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. – Алматы: Білім, 1997. – 265.
2. Н.Ә.Назарбаев «Біздің халқымыз жаңа өмірге бейімделуі керек»// Егемен Қазақстан 31 тамыз. 2000ж.
3. А.В.Брушлинский «Проблемы психологии субъекта»
4. Я.А.Пономарев «Психология творческого мышления», 1960
5. О.М.Дъяченко «Развитие воображения»
6. Выготский Л.С. Собр. соч. в 6-ти т. – Т.3. – 1983. – 560 с.
7. Эльконин Д.Б. Детская психология (развитие ребенка от рождения да семи лет). Москва, 1960. – 145с.
8. Алтынсарин Ы. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1991. – 381 б.
9. Құнанбаев А. Шығармалар жинағы. – Алматы, 1988. – 151 б.
10. Жан Жак Руссо «Ұстаздар ұясы» Павлодар 2004ж
11. Дулатов М. ғаламтор мәліметі sabag.kz
12. Платон. Законы. 1т. – Л., 1972. – 798 с.
13. Е.А.Колесникова «Шығармашылық» ұғымына берілген теориялық түсінік
14. А.Маслоу, Психология. Алматы 1991ж.
15. Жарықбаев Т. Педагогика. – Алматы: Мектеп, 1998. – 148 б.
16. Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.: Политиздат, 1982. – 225 с.
17. Дж.Гильфорд «Дарынды балаларды психологиялық-педагогикалық зерттеу және практика»
18. Блонский П.П. Теория деятельности и социальная практика , 1996. - №5. – С. 21-25.
19. Лернер, Скаткин ғаламтор: kitaphana.kz
20. Г.С.Абрамов «Жастың өсуіне байланысты жаңа психикалық білімдердің қалыптасуы»
21. Н.С.Лейтес, Способности и одаренность в детском школьного возраста. – Москва, 1984.С.3-12, 54-68
22. Юркеевич, «Шығармашылық қабілет»
23. Урбан, «Психология, педагогика»
24. А.Қастеев ғаламтор мәліметі sabag.kz
25. Х.Наурызбаев ғаламтор мәліметі
26. М.Кенебаев ғаламтор мәліметі sabag.kz
27. Телжанов ғаламтор мәліметі
28. В.М.Бехтеров «Обьективті зерттеудегі балалар суреттерінің бастапқы эволюциясы» (1910ж.)
29.Грибовская А.А., Левченко Т.А. Народное искусство и детское творчество. Метод.пособие для воспитателей. – Алматы, Просвещение – Казахстан, 2007.
30. Смаилов С.С. Дидактикалық материалдарды қолдану және балалардың танымдық белсенділігін арттыру. - Алматы, 1994. – 218 б.
        
        КІРІСПЕ
Зерттеу өзектілігі. Мектепке дейінгі тәрбие мен білім беру мазмұнын түбегейлі жаңарту заманның алға қойған мақсаты болып табылады. Қазіргі өмірдің өзінен туындап ... ... ... ... жаршы болу үзіліссіз тәрбие негізінің бастау бұлағы - мектепке дейінгі ұйымдардан ... ... Бала ... ... бастау алады десек те, ғылымға негізделген әдіс-тәсілмен берілетін тәлім-тәрбие ісі көбінесе балабақшадан басталып, мектепте ... ... ... ... ... балабақшадағы тәрбие бала табиғатына ерекше әсер етіп, оған өмір бойы ... із ... ... ... ... ... ... басталады. Елбасымыздың Жолдауында еліміздегі барлық мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тәрбиелеуді арттыру мақсатында бағдарламасы әзірленіп, оны іске ... ... ... баршамызға мәлім.
Тәрбиенің сан алуан келелі мәселесін қарастыратын, қарапайым дағдыларды бала ... ... ... ... ... - ... Балабақшаның күн тәртібінде тұрған өзекті мәселе - баланың денсаулығы, тәртіпті де ақылды бала ... ... ... ... жол ашу. Осыған орай, бүгінгі қоғам мүддесіне лайықты, жан-жақты жетілген, ... ... сана ... ... ... ... өсіру - отбасының, балабақшаның, барша халықтың міндеті [1].
Бүгінгі күні ... ... жету ... әр ... ... боларлықтай ұрпақ оқыту, тәрбиелеу ісін жаңа ... ... ... ... ... етіп ... ... беру саласында болып жатқан өзгерістер, ... беру ... ... оның дамытушылық сипаттарының бекітілуі сияқты мәселелер орындаушылардан шығармашылық, ... ... ... ... және ... ... етеді. Қазақстан Республикасының заңында білім беру ... жеке ... ... , ... және ... шыңдауға бағытталған рөлі атап көрсетілсе, осы ... ... , - ... [2]. ... ... ... ... - білімді адамды әлемнің ... ... ... ... шығармашылық таныммен тікелей қатынас жасай алатын жаңаша ойлай ... ... ... ... ... шығармашылығын дамыту мәселесін қарастырған ғалымдар болды ( А.В.Брушлинский, ... ... және т.б.) [3; 4; 5 ].
... ... ... Республикасы Орта білімді дамыту тұжырымдамасында:

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бейнелеу өнері арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту63 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу және құрастыру әрекеттерін дамыту90 бет
Білім алушының танымдық қызметінің пәрменділігін арттыру әдістерін үйрету4 бет
Бірінші сынып оқушыларының танымдық қабілеттерін дамыту жолдары40 бет
Балабақшадағы дидактикалық ойын7 бет
Балалар тілін орфоэпиялық дыбыстау мәдениетіне тәрбиелеу5 бет
Балалардың дамуы және тәрбиесі5 бет
Балалардың ойлау қабілеттерін дамыту4 бет
Бастауыш мектепте қазақ тілі сабағын оқыту барысында оқушылардың танымдық қызығушылықтары мен қабілеттерін дамыту жолдары45 бет
Бастауыш сынып оқушыларының логикалық ойлау қабілеттерін арттыру5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь