Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
I МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру мәселесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.2 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9

II МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ӘДІСТЕМЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.1 Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .13
2.2 Балалардың оқу іс.әрекетінде бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыруда жүргізілетін жұмыстар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .20
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..21
Кіріспе

Зерттеудің өзектілігі. Болашақта ел тұтқасын ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі – бүгінгі күн тәртібінде тұрған маңызды мәселердің бірі. Олардың отансүйгіштік сезімін, білім мен біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ адамшылдық пен адамгершілік қадір-қасиеттерін, жаңа дүниетанымдық көзқарастарын, салауаттылық дағдыларын, ұнамды мінез-құлық нормаларын рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы қалыптастыру – үлкен қажеттілік екені, Ел президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2030» жолдауында жан-жақты негізделген [1].
Қазақстан Республикасы Парламентінің әлем парламентариінда арнаған үндеуінде (Егеменді Қазақстан – 1.07.2000 ж.) "Ұлтымызға, жынысымызға, нәсілімізге, тегімізге ұстанатын дінімізге қарамастан жалпы адамзаттық құндылықтың, рухани мәдениеттің әрі қарай дамытылып адамгершілік қасиетті нығайтуға үлес қосуымыз қажет" - деп атап көрсетілді. Ендеше жаңа ғасыр табалдырығына біздің рухани болмысымыз сай ма, қандай өмір салтын құруымыз керек, адамгершілік қасиетіміз жүдеу тартып кетпей ме? Осыны қазірден ойлап, болашақ ұрпақтың негізі қазіргі өмірден басталатындығын ұғынып дәріптей отыра, рухани мәдениетімізді қайткенде сақтап қалуға әрекет жасауымыз қажет.
Қай заманда болмасын, сол қоғамға сай азаматты тәрбиелеудің бірден-бір жолы адамның рухани байлығын арттыру болмақ.
Бұл мәселе Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі ретінде көрініс тапқан.
Оның үстіне қоғамдағы рухани құндылықтардың табиғаты, мәні, шығу тегі және атқаратын қызметтері туралы жан-жақты зерттеулердің адамгершілік пен руханилық мәселесімен тікелей байланысты қарастылып, осы кезге дейін күн тәртібінен түспеуі біздің тақырыбымыздың өзектілігін онан сайын арттыра түседі. Өйткені, балалардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру мәселелері көптеген ғылыми зерттеулерге арқау болған.
Бүгінде педагогика ғылымында «Адамгершілік» ұғымының педагогикалық термин ретінде ғылыми тұрғыда қалыптасқан өзіндік мағынасы бар. Дегенмен, бұл ұғым педагогика ғылымында нақты ғылыми категория деңгейінде анықтамаға ие бола қойған жоқ. Рухани-адамгершілік тәрбиесі қоғамның барлық сатысында зерттеу обекътісі болып отырғаны баршаға белгілі. Сондықтан да, біздің зерттеуімізде рухани-адамгершілік құндылықтардың мәні, тәрбиелік маңызы туралы ұлы ойшыл ғұламалар, қоғам қайраткерлері мен ағартушы-педагогтар (Қорқыт ата, Әл-Фараби, Ж.Баласағұн, Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы, Қожа-Ахмет-Иассауи т.б.)керек. Ал республика жағдайында біздің зерттеу пәнімізге жақын деген ғылыми
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Назарбаев Н.Ә. Қазақстан – 2030. – Алматы: Білім, 1997. – 265.
2. ҚР МЖМБС 1.001-2009. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту. Негізгі ережелер.
3. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. «1 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жалпы білім беру бағдарламасының мазмұнының базалық минимумы». – Астана қ., 2004.
4. «Балбөбек» бағдарламасы. Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының республикалық баспа бөлмесі. – Алматы қ., 1999.
5. «Біз мектепке барамыз» мектепке дейінгі ересек жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқыту бағдарламасы.- Астана, 2009. - 106 б.
6. Өтетілеуов Е.«Балақай» - Алматы қ.: Жалын баспасы, 1986 ж.
7. «Отбасы және балабақша» журналы. 2015ж № 7
8. «Отбасы және балабақша» журналы. 2012ж № 3.
9. «Бала тәрбиесі» журналы. 2015ж № 5.36 б
10. Алтынсарин Ы. Шығармалары. – Алматы: Жазушы, 1991. – 381 б.
11. Құнанбаев А. Шығармалар жинағы. – Алматы, 1988. – 151 б.
12. Познавательная традиция: философско - методологический анализ (сб. статей). – М.: Философское общ., 1989. – 203 с.
13. Нысанбаев Ә., Әбжанов Т. «Баланың адамгершілік сапалары». – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. – 271 б.
14. Мұқанов М.М. Бақылау және ойлау. – Алматы: Мектеп, 1959. - 87 б.
15. Қоянбаев Ж.Б Балалар мен жеткіншектер тәрбиесі. – Алматы: Рауан, 1990. – 120 б.
16. Мухина В.Е. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Алматы -1986.
17. Жарықбаев Т. Педагогика. – Алматы: Мектеп, 1998. – 148 б.
18. Жұмабаев М. Педагогика. – Алматы: Мектеп, 1989. – 48 б.
19. Мұсаев С.А., Бегалиев Т.Б. Жас ерекшелік педагогикасы. Астана, 2006. –70б.
20. Комарова Т.С. Обучение детей технике рисования. –М. . «Просвещение», 1976.
21. Кузин В.С. Вопросы изобразительного творчества. –М. «Просвещение», 1973. 173 с.
22. Балабақшадағы бейнелеу іс әрекетінің теориясы мен методикасы. «Мектеп», Алматы, 1983. –245 б.
23. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. М., . «Просвещение», 1973.
24. Жумабаев М. Ойлауды өркендету жолдары. – Алматы, 1972. – 85 б.
25. Мухина В.Е. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Алматы -1986.
26. Бабкина Н.В,Тұрғынбаева Б.А. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. // Бастауыш мектеп №7, 1997.
27. Смаилов С.С. Дидактикалық материалдарды қолдану және балалардың танымдық белсенділігін арттыру. - Алматы, 1994. – 218 б.
        
        Кіріспе
Зерттеудің өзектілігі. Болашақта ел тұтқасын ұстар азаматтардың өнегелі тәрбиесі - ... күн ... ... ... мәселердің бірі. Олардың отансүйгіштік сезімін, білім мен біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, асқақ адамшылдық пен адамгершілік қадір-қасиеттерін, жаңа дүниетанымдық көзқарастарын, ... ... ... ... ... рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы қалыптастыру - үлкен қажеттілік екені, Ел президенті Н.Ә.Назарбаевтың жолдауында жан-жақты негізделген ... ... ... әлем ... ... ... ... Қазақстан - 1.07.2000 ж.) "Ұлтымызға, жынысымызға, нәсілімізге, тегімізге ұстанатын ... ... ... адамзаттық құндылықтың, рухани мәдениеттің әрі қарай дамытылып адамгершілік қасиетті нығайтуға үлес қосуымыз қажет" - деп атап көрсетілді. Ендеше жаңа ... ... ... ... ... сай ма, ... өмір ... құруымыз керек, адамгершілік қасиетіміз жүдеу тартып кетпей ме? Осыны қазірден ойлап, болашақ ұрпақтың негізі қазіргі өмірден басталатындығын ұғынып ... ... ... ... қайткенде сақтап қалуға әрекет жасауымыз қажет.
Қай заманда болмасын, сол қоғамға сай азаматты тәрбиелеудің ... жолы ... ... ... арттыру болмақ.
Бұл мәселе Қазақстан Республикасының Заңында білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі ретінде көрініс тапқан.
Оның үстіне қоғамдағы ... ... ... ... шығу тегі және ... ... туралы жан-жақты зерттеулердің адамгершілік пен руханилық мәселесімен тікелей байланысты қарастылып, осы кезге дейін күн ... ... ... тақырыбымыздың өзектілігін онан сайын арттыра түседі. Өйткені, балалардың адамгершілік құндылықтарын қалыптастыру мәселелері көптеген ғылыми ... ... ... ... ... ұғымының педагогикалық термин ретінде ғылыми тұрғыда қалыптасқан өзіндік мағынасы бар. Дегенмен, бұл ұғым педагогика ғылымында нақты ғылыми ... ... ... ие бола ... жоқ. ... ... қоғамның барлық сатысында зерттеу обекътісі болып отырғаны баршаға белгілі. ... да, ... ... ... құндылықтардың мәні, тәрбиелік маңызы туралы ұлы ойшыл ғұламалар, қоғам қайраткерлері мен ... ... ата, ... Ж.Баласағұн, Өтейбойдақ Тілеуқабылұлы, Қожа-Ахмет-Иассауи т.б.)керек. Ал республика жағдайында біздің зерттеу пәнімізге жақын деген ғылыми ... ... ... ... ... және ... өнерінің ізгілік мәселелерін Ж.Аймауытов, С.Қаиев т.б. зерттеген, - ал, адамгершілік,
қасиеттерге баулу А.Бейсенбаева, Ж.Р.Бәшірова, ... ... ... т.б. еңбектері арқау болған [3].
Философиялық тұрғыдан С.Нұрмұратов, Ж.Молдабеков, Е.Әлсатов, Б.Ерасов т.б., адамгершілік құндылықтарды ... ... ... қалыптастыруға С.Қалиевтің ғылыми еңбегі арналады, Ш.Майғаранова, ... ... ... ... ... ... дамытуды көздейді [4].
А.Каплиева, Р.Тұрысжанова, Д.Нұрғалиевалардың еңбектері рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы балаларды бейнелеу өнеріне баулуға, Утебаева А.Т т.б. ауыл ... ... ... ... ... ... анықтауда, А.Қ.Қисымованың қазақтың халықтық педагогикасы арқылы балаларға адамгершілік тәрбие ... ... ... ... ... жасына дейінгі балаларға бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін ... ... ... ... және оны тәжірибеге енгізудің тиімді жолдарын анықтау.
Зерттеудің ... ... ... ... ... ... әсерін мазмұндық тұрғыдан талдап, педагогикалық мүмкіндіктерін анықтау;
2.Мектепке дейінгі балаларды адамгершілікке тәрбиелеуде бейнелеу өнерінің әсерін айқындау;
Зерттеу нысаны - ... ... ... ... ... ... арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру процесі.
Зерттеу пәні - мектепке ... ... ... тәрбиелеуде бейнелеу өнерінің әсерін анықтау процесі.
Зерттеудің ғылыми болжамы - мектепке дейінгі балаларды ... ... ... ... тәрбиелеуді ұлттық мұра негізінде қалыптастыруға болады, егер, қазақ суретшілерінің суреттері мен ғұлама ойшылдар еңбектеріндегі рухани-адамгершілік құндылықтары жүйеге келтіріліп, ... ... ... ... ... оқу-тәрбие процесіне мақсатты түрде енгізіліп пайдаланылса, онда рухани-адамгершілік құндылықтарды бағалай білетін, рухани жан-дүниесі бай, ұлттық сана-сезімі жоғары, инабатты, ... мол, рухы биік жеке ... ... ... ... ... ... құрлымы. Кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, ғылыми әдебиеттер тізімінен тұрады.
I МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІК ... ... ... ... ... дейінгі балаларға бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру мәселесі
Мемлекетіміз тәуелсіздік алған алғашқы күннен бастап, ... ... ... қатарына кіру үшін жаңа Қазақстан құрудың дербес жолын таңдап алды. Еліміз әлемдік қауымдастыққа зор құрметпен, беделмен кіруі үшін ... ... ... ... тыс ... ... ... бүгінгі балалар еліміздің ертеңгі болашағы екенін ескерер болсақ, бәсекеге қабілетті, жаңа ... ... ... үн қоса ... ... ... ... Балаларды адамгершілік сапасына - қасиеттерге тәрбиелеу қаншалықты, қарама-қайшылықта күрделі болса, соншалықты маңызды да. Адамгершілікке тәрбиелеу баланың тәртібін және ... ... ... Яғни ол - адамның ішкі жан дүниесінің ерекшелігін көрсететін, адамгершілік деңгейін анықтайтын, ... оның ... мен ... дамуын, әлеуметтану дәрежесін, қоғамдық мәнін айқындайтын жеке тұлғаның ең маңызды ішкі жан дүниесінің элементі [5].
Жаңа үшінші ... ... ... ... ... ... Қазақстан ғылым мен білімді әлемдік ақпараттық, білім және ғылым кеңістігіне ... ... мен ... және ... ... сай ... ... жолдарын қарастыруда. Атап айтқанда, Қазақстанның болашақ дамуына арналған бағдарламасында тәуелсіз мемлекет құруда еліміздің ... ... ... ... ... ... саналы түсінуі және ел экономикасының бүгінгі сұранысына жауап бере алатын тәрбие, білім алуы қажеттілігіне баса назар аударылған.
Елбасы Н.Ә.Назарбаев Республикасы білім және ... ... II ... өткен он жыл Қазақстан үшін ерекше жыл болғанын, елімізде шын мәніндегі егеменді және тәуелсіз мемлекет құрылғанын атай отырып, экономиканы реформалаудың ... ... және ... одағына Қазақстан нарықтық экономика елі болып танылғанына талдау жасады, ғылым мен білім саласындағы түйінді мәселелеррді шешудің төте жолдарын ұсынып, ... ... ... 3 ... атап ... еді;
- бүгінгі жастар осы заманның сыншысы да, тарихшысы да болғандықтан, олармен жүйелі жұмыс ... баса ... ... ... жүріп жатқан аса ауқымды өзгерістерге байланысты педагогикалық кадрлар даярлау жүйесін құру қажеттігін ашып, ең ... ... ... ... ... ... қатар, жастарға өзінің
бойындағы адалдық, адамдық, тазалық, гуманистік және өз Отанын сүйе білу ... ең ... ... ... ... ... отырып, тәрбиелеу;
- баланы адамгершілікке тәрбиелеу сапасын көтеруге негіз болатын проблема білім және тәрбие беруді ... ... Сол ... ... ... ... тиянақты, жедел жүзеге асырылуы үшін тәрбиеші, балалардың адамгершілік тәрбиесі жөнінде ғылыми-теориялық ... ... ... және ... ... ... айналу қажеттігіне назар аудару.
Біз ең алдымен адамгершіліктің негізін құрайтын жетекші ұғымдарды талдап, жүйелеуді жан-жақты көздедік.
В.Даль өз сөздігінде: ... ... ... ... түсіндірме берілген:
>- адамды тұлға ретінде, оның еркіндікке, бақытты өмір сүруге, өз ... ... және ... құқығын құндылық ретінде танытатын тарихи өзгеріп отыратын көзқарастар жүйесі. Онда адамның жақсы өмір сүруі әлеуметтік институттардың қызметін ... ... ... ... ал теңдік, әділдік, адамгершілік ұстанымдары адамдар арасындағы қарым-қатынастардың қажетті нормалары ... ... ... ... ... өз бойындағы негізгі ізгі сезімдер мен терең руханилықтан туындап, моралдық нормаларға бағынатын ... ... ... туа ... қасиет емес. Адамгершілік моральдан айырмашылығы мораль сыртқы қоғамда жазылған заңдар мен нормалар жүйесін қамтып сырттай әсер ететін болса, адамгершілік ... ішкі ... ... ... А.Ф.) . Осы ... ... ... адамгершілік ұғымына бүгінде түрлі ғылыми анықтамалар берілген [8].
Мәселен, қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: адамгершілік ... ... ... ... жолы ... ... ... анықтама беріледі. Жеткіншектерді рухани-адамгершілікке тәрбиелеу, адамгершілік түсінікті, адамгершілік сезімді және адамгершілік мінез-құлықты, ... ... ... [9]. ... ... ... ұғымын: - деп анықтама берілген деген ... ... ... ... ... - деген тұжырымды негізге алдық [12].
Адам адамгершілік қасиетке ие болып тумайды, ол адам бойына тәрбие ... ... Сыр ... ХII ... ... ... ... Ахмет Иүгенеки ойынша: дейді [13].
Қазақ педагогы М.Жұмабаев өзінің оқулығында ... жеке ... ... ... оның өсіп ... адам ... ... жанына рухани азық беретін, тәрбие қажеттігін ғылыми тұрғыдан негіздеді. Адамның мінез-құлқынан сезімнің (ұялу, еліктегіш, намыс, достық т.б. сезімдері) ... ... ... ... тұрғыдан дәлелдей келіп, адамгершілік қасиет сапалардың - адамның болмыс-бітімінде біртіндеп ... ... ... ... ... ... [14]. Демек, М.Жұмабаев адамгершілікті мінез-құлықтың қалыптасуын психология ғылымының жетістіктері арқылы негіздеп көрсете білді. Шыр етіп ... ... ... ... адами асыл қасиеттер ана сүтімен, берісі бесіктен дариды десек. Әсте асылық айтпаған болар едік. Ал, қазақ ... ... ... ... - ... ... бала бойында ізгі қасиеттердің қалыптасуында үлкен де, маңызды роль атқаратыны даусыз.
Сонымен ұлы ойшылдар мен ғалым-педагогтардың адамгершілік туралы түрлі кезеңдерде ... ... ... ... ... негізгі - іргетасы адамгершілік тәрбиесіне байланысты деген өзіндік көзқарас келді. Өйткені, адам ... ... ... ... ... ... ... келе, біз: дегеніміз адамның ішкі жан-дүниесінің даму жағдайын көрсететін, ... ... ... сипаттайтын оның тұрақтылығы мен жетілу деңгейін, әлеуметтену дәрежесін, ... ... ... жеке ... ішкі ең ... құрылымдық элементі - деп білеміз.
Өйткені, рухани-адамгершілік құндылық адам санасында орын алып, сана арқылы игеріліп, іс-әрекетке жетелейді. ... біз үшін ... ... - ... ... - Адам ... ... жасау.
негізгі орын алатын қасиет-адамгершілік қасиет деп білеміз.
Олай болса, балаларды адамгершілікке тәрбиелеу ... іс деп ... ... ... ... беру жүйесінде тарихи келешекке, дәстүрге айналдырып, рухани-адамгершілік құндылықтар арқылы балалардың адамгершілік дағдыларын қалыптастыру мүмкін емес екендігіне көз жеткіздік.
+ ... ... ... балалардың бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыру мүмкіндіктері
Адамгершілік тәрбиесі адамзат қоғамының барлық ... де ... ... болған. Әр тарихи дәуірде өмірдің әр кезеңіне байланысты қоғамның мақсаты мен құндылықтары да ... ... ... ... туралы тарихи дамуды зерделесек философиялық, психологиялық және педагогикалық ғылымдар саласында жан-жақты зерттелгенін байқадық.
Жалпы біз адамгершілікке ... ... ... ... - жас ұрпақ бойындағы жоғарғы адами құндылықтарды дамытуды, ізгілікке, мейірімділікке, қайырымдылыққа, инабаттылыққа және әдептілікке ... ... Ал, ... ... ... ... ... пен адамгершілік мінез-құлықтың, яғни, адамгершілік қарым-қатынас пен іс-әрекеттің біріккен ықпалынан [14].
Мектеп жасына дейінгі баланың адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына тәрбиемен ... оны ... орта да әсер ... ... ... ... оларға өзінің айналасындағы жақындары отбасының және жеке топтардың әсері ғана ... ... ... ... бүкіл ахуалы, дүние жүзілік қоғамдастықтың өмір сүру, тіршілік ету ... ... ... 12 ... ... көшуді 6 жастан бастау керетігі айтылып, осы орайдан терең білім, кәсіби дағды негізінде тұлғаның өзін еркін бағдарлай алуға, өзін-өзі іске ... ... ... және өз ... ... ... тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға қабілетті болуға тәрбиелеуді меңзейді. Еліміздегі тұжырымдаманың мәні тәрбиеге байланысты түрлі көзқарастармен құбылыстарды және үрдіске ... ... ... ... ... Бұл ... тәрбиенің мақсаты, мазмұны, принциптері, әдістемелері, құралы мен формасы және оның шарттарына қатысты негізгі мәселелер сипатталады. Онда мемлекеттік тәуелсіздікті ... мен ... ... ... ... ... құрайтын Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудың мақсаттары мен міндеттерін, құрылымы мен мазмұнын және негізгі стратегиялық бағыттарын айқындайтын ғылыми теориялық, ... ... ... ... ... ... жас ұрпақ тәрбиесіне мемлекеттік, ұлттық менталитетіміздің негізінде адамгершілік құнды-қасиеттерді қалыптастырудың теориясы мен әдістемесін жасады. Атап ... ... ... Ш.Майғаранова, Г.Нысанбаева, А.Бейсенбаеваның , Ш.Майғаранованың , О.Нұсқабаевтың т.б. еңбектер ... ... Бұл ... ... ... ... ... қасиеттерін кешенді түрде қалыптастыруға педагогикалық ықпал ету жолдары негізделген [5].
Мемлекеттік оқу-тәрбие ... ... ... ... ... ... ... негізі мен әдістері жасалған. Ш.Майғаранованың аталған еңбегінде бастауыш сынып оқушыларды рухани құндылықтар арқылы тәрбиелеу мәселелері көтеріліп, оны жүзеге ... ... мен ... ... ... өз ... жалпы білім беретін орта мектепті жеке тұлғаны қоғам талабына сай ... ... ... жеткіншектерді қарастыра отырып, оқыту, тәрбиелеу негізінде белігі бір тәртіпке келтіріп жинақталған ... ... ... ... ... меңгерту арқылы оларды жаңа қоғам өміріне ендіруге бағытталып әлеуметтендіру мәселесін көтереді. Бұл еңбектермен ... ... ... қазіргі білім мен тәрбие берудің мазмұны мынадай үш бағыттағы тәрбиенің мәселесін ... ... ... ... ... ... рухани тұлғаны тәрбиелеу;
ізгі, адамгершілігі мол тұлғаны тәрбиелеу, яғни жеке тұлғаны тәрбиелеп жетілдіру мәселесін рухани ізгілікке, ұлттық дәстүрге, ... ... ... ... ... ... ... қасиеттердің қалыптасуы, олардың мінез-құлық тәртібінің де сапасын анықтайды. Олардың адамгершілік тәрбиесіне әсер ететін факторлар мыналар - ұлттық ... ... ұлы ... ... Басқаша айтқанда оның қалыптасуына саяси, экономикалық, руханилық, адамгершіліктік факторлар [15].
Адамгершілікке тәрбиелеуде мектепке дейінгі ұйым қызметкерлерінің ... ... және ... ... ... ... ... ықпал етеді.
Адамгершілікке тәрбиелеуде бейнелеу өнерінің мынадай міндеттер атқарады:
-Балаларға ... ... ... салт дәстүрлерді анықтайтын конструктивтік міндеті;
- балалардың ойының, еңбек іс-әрекеттерін және демалыс тәртіптерін ұйымдастыратын ұйымдастырушылық міндетті;
Балалар арасындағы, тағы ... ара ... ... ... ... ... тәрбиелеуде бейнелеу сабақтарындағы үлгілер,көрнекіліктер, педагогикалық үрдісіне дұрыс ұйымдастырылған ара қатынастар балалардың көзқарастарының ... ... ... ... ... ... араласуына әсері зор, себебі кіші жастағы балалар сенім, еліктегіш ықыласты болып келеді.
Баланың жеке қасиеттерінің, психологиясының дұрыс дамып кетуі үшін ... ... ... білгірлігі, ата-аналардың саналы көзқарасы және осы принцптерге негізделген мектепке дейінгі ұйым мен нәтижелі жұмыс қажет.
Жас ұрпақ ... - ... ... ... ... ... де, болашағыда тәрбиелі ұрпаққа байланысты. Баланың шын мәнісіндегі адам болып қалыптасуы қыруар уақыт пен еңбекті қажет ететін ... кең, ... мол ... ... - ... француз педагогы Жан Жак Руссо: - деген екен [16]. ... ... ... ... де ... ... ... өсіп жетілген,адамгершілігі мол ұлттық салт-санасы бойына сіңіріп өскен жаңа адамды тәрбиелеуді бәсекеге қабілетті елу елдің ... ... ... алғы ... бірі ... ... Бұл өз ... Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында баяндалғандай бала тәрбиесімен айналысатын қызметкерлерге орасан зор жауапкершілік жүктеп отыр. ... ... ... дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының ынтымақтастығының негізінде жүзеге ... ... ... ... ... ... пен ... негізінде мектепке дейінгі білім беру ұйымдарында балаларға қойылатын біркелкі талаптармен бірыңғай білім беру кеңістігін қамтамасыз ету.
- ... ... ... ... ... - ... денсаулығын қамтамасыз ету;
- Балалармен ... ... іс- ... ... ... ... ... оқу - тәрбие жұмысы ең алдымен, ата-аналармен жұмысты сауатты және дұрыс ұйымдастырудан басталады.
Балалар - ... ... ... ,- ... орыс жазушысы Н.Г. Чернышевский, тәрбие мәселесінде балалардың айналаға қамқор болуынаерекше мән берген.
Қазақстан Республикасы Білім және ... ... ... ... ,- деген нұсқау мәселенің қоғам талабынан туындап отырғандығын дәлелдейді. Белгілі педагог К.Д. Ушинскийдің ... ... ... ... ... ... баланың жан-жақты болуын талап етеді [17].
Тәрбие ... ... ... ... ... білмейді. Жас ұрпақты қоғамымыздың саналы азаматы етіп ... - ... және ... негізгі міндеті.
деп философ Әбу Насыр әл Фараби айтқандай, балаларға жан-жақты тәрбие беруді жетілдіріп отыру - ... ... ... бала ұлыс пен ... ... ... тарихқа аманат.
Адамзаттың бәрі де анадан туып, соның бауырында өсіп ер жетеді. Сүтпен кірген сүйекпен кетеді дейді ... ... жаны ... ... ... ... сұлу бала ... басты назарда ұстаған жөн.
Олай болса, жақсы ... ... ... ... болса қандай нәрселерге дағдыланған уақытымызда жақсы мінез-құлықтың пайда болатындығын айта кетуіміз керек.
II МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРҒА БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ
АРҚЫЛЫ АДАМГЕРШІЛІК ТӘРБИЕСІН ... ... ... жасына дейінгі балаларға бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесін ... ... ... ... ... оқу тапсырмаларын орындаудан басқа, балаларды жан-жақты дамытудың маңызды ... ... ... Сурет салуға, мүсіндеуге, жапсырмалауға, құрастыруға үйрету мектеп жасына дейінгі балаларға ақыл- ой, адамгершілік, эстетикалық және дене ... ... ... ... ... ... танып-білумен тығыз байланысты. Мұны өз алдымен материалдардың (қағаз, қарындаштар, бояулар, саз балшық және т.б.) қасиеттерімен тікелей танысудан, әрекеттің ... ... ... ... ... Онан әрі ... бала ... заттар туралы, материалдар мен жабдықтар туралы білім алуын ... ... ... оның ... ... ... өз ойын, айналадағы дүниеден алған әсерін бейнелеу формасында беруге ұмтылуымен сабақтасып жатады.
Затты дұрыс бейнелеу үшін ол туралы айқын түсінік ... яғни ... ... ... ... ... ара қатынасын, формасын, түсін көре білу керек. Мектепке дейінгі сәби жастағы бала өз ... бар ... ... онша елеулі емес) неғұрлым ашық бірнеше белгілерін ... ... ... ... ... сала отырын, балалар кейде көзде кљзілдірікті, жоқ көйлектің түймесін салып, оларды негізгі детальдар деп есептейді. Мақсатты үйрету нәтижесінде ... ... ... ... ... ... ... бөліп алады [18].
Бала бір объектінің суретін салған кезде ие болған ... ... ... ... бейнелегенде өз бетімен пайдалана алуы үшіп, ол ұғымдарды жалпылап, реттей білуге ... ... ... ... дамыту үйрету процесі кезінде жүреді. Белгілі педагог Н. П. ... ... ... ... бейнелеу тәсілдерін ойдағыдай меңгеру және әсерлі образды жасау кейбір заттар туралы айқын ұғымдарды ғана емес, сонымен бірге ... ... ... оның ... немесе құбылыстар қатарындағы қызметімен байланысын белгілеуді де талап етеді. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... түсініктердің негізінде ақыл-ой міндеттерін шешеді, содан кейін осы міндетті ... ... ... ...
Бейнелеу іс-әрекеті адамгершілік тәрбие міндеттерін шешумен тығыз байланысты. Бұл байланыс қоршаған болмысқа белгілі бір қатынасты нығайтатын ... ... ... және ... ... ... ... белсенділікті, ипициативаны, тапсырманы тыңдап, орындай білуге, бастаған жұмысты аяғына дейін жеткізе білуге тәрбиелеу ... ... ... өмір ... көп әсер етеді де олардың суреттерінде, аппликацияларда және т. б. бейнеленеді. Сурет салу процесінде бейнеленіп отырған құбылысқа ... ... беки ... ... бала бұл құбылысты қабылдағанда өткерген сезімді тағы да ... ... ... ... жеке басының қалыптасуына жұмыс мазмұны үлкен ықпал жасайды.
Бейнелеу іс-әрекеті процесінде мектеп жасына дейінгі ... ... ... ... сезімі тәрбиеленеді. Сурет салу кезінде балалар көбіне бір-бірінен ақыл-кеңес сұрап отырады. Сабақтың соңында балалардың жұмыстарына ... ... ... бұл өз ... мен жолдастарының еуреттерін объективті бағалай білудің қалыптасуына жәрдемдеседі.
Кейбір жағдайларда мектеп жасына дейінгі балалардың жұмысы ұжымдық орындалатын тапсырма ретінде ұйымдастырылады, осының ... олар ... ... ... ... ... ... беруге тәрбиеленеді.
Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілік тәрбиесі тәрбиелеу және білім беру үрдісінде әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. ... ... әр ... ... ... ... деген қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық сезімдерді тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, табиғатпен таныстыру, бейнелеу ... ... ... ... ... ... ... еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сапалары қалыптастырылады.
Қазақ ауыз әдебиетіндегі, әсіресе, балалар ... ... ... бір сала - ... ... Ойын - ... өмірінің нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті алғы шарты және халықтың салтын үйренуде, ... ... ... олардың көру, есту, сезу қабілеттерін, зейінділік пен тапқырлықтарын дамытады. деп К.Чуковский бала денесінің дамуы мен ой-дүниесінің өркен жаюы ... ... ... ... атап ... [19].
Қазақ халқының жылдар бойы атадан балаға жалғасып, қалыптасқан ұлттық дәстүрі, әдет-ғұрпы, тәрбие мектебі бар. Баршамызға белгілі, ойын ... ... дене ... жетіліп, өзі жасаған қимылына сенімі артады. Баланың бойында ... ... ... ... ... ... ... Ойын дегеніміз - жаттығу, ол арқылы бала ... ... ... - ... жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. Сұлтанмахмұт Торайғыров деп ... ... ... ойын ... ... бір ... бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады. Ойын мазмұны мен түріне ... ... ... ... ... ... ойындары болып бөлінеді. Мазмұнды-бейнелі ойында балалар ойын мазмұнын түсінікті етіп жеткізуге тырысады, оған қажетті құрал-жабдықтарды табуға талпынады, ... ... үшін ... ал еңбек ұжымдық іс-әрекетке біріктіреді және шығармашылық іс-әрекетке бағдарлайды, ... ... ... ... ... ... ... сапаларды қалыптастырады. Бала алған рөлдеріне сай кейіпкердің киімін киіп, қимылын, дауыс ырғағын мәнерлі жеткізуге тырысады, көркемдік сабақтардан (ән-саз, ... ... ... ... ... ... қуыршақты ұйықтату үшін бесік жырын айтып әлдилейді, бейнелеу өнері ... ... ... үй ... қағаздан құрастырған заттарды ойын құралы ретінде пайдаланады. Мазмұнды-бейнелі ойынның ерекшелігі: оны балалардың өздері жасауында, ал ойын қызметі айқын өнерпаздық және ... ... ... Бұл ... ... да, ұзақ та болуы мүмкін [14].
Құрылыс ... бала ... ... ... үй ... жасап, оның бояуларының бір-бірімен келісімді болуын қадағалайды. Құрылыс материалдарын пішіні, түсі бойынша симметриялы орналастырып, ... ... (кең, тар), ... ... ... ... салыстырады. Ойын барысында шығармашылық танытып, жаңа мазмұн ойластырып, белсенділік көрсетеді. Өзінің және жолдастарының тұрғызған құрылыстарының сапасына баға ... ... ойын ... есту, көру, сезіну, қабылдау сияқты үрдістері дамып, балалар музыкалық ойыншықтар мен әр ... ... ... ... ... ... ажыратуға, заттарды пішініне, түсіне, көлеміне қарай іріктеуге, әр ... ... ... ... ... ойналатын дидактикалық ойындарда сұрақ, өтініш, келісімді білдіретін ... ... ... ... ... ... ... әңгіменің мазмұны бойынша бөлек-бөлек суреттерді пайдаланғанда оларды белгілі бір тәртіппен жинау үшін ... пен ... ... ... ... ... санамақтар, өлеңдер, тақпақтар қолданады. Бұндай ойындарда балалардың ептілігі, қимылдың әдемілігі дамып қалыптасады, кеңістікті, ... ... ... ... ... қайраттылық, достық, жолдастық көмек, тәртіптілік, ойын ережесіне бағына білу сияқты адамгершілік сапалар тәрбиеленеді. Бала өмір құбылыстарына, адамдарға, жануарларға деген ынтасын, ... мәні бар ... ... ... ойын ... ... ... қай түрі болсын балалардың адамгершілік тәрбиесінің дамуында маңызды рөл ... ... өзі, ... өзгермелі дүниеде өзімен - өзі бола алатын ашық-жарқын жеке адамды дамытуға; екіншіден, ... ... ойы ... ... ... берік, сондықтан оларды тәрбиелеу ісінің жаңаша әдіс-тәсілдерін, жолдарын табу қажет; үшіншіден, қазіргі қоғам балалар мен ... ... ... ... ... ... ... болса, жақсы мінез-құлық дағдымен пайда болатын болса қандай нәрселерге дағдыланған уақытымызда жақсы мінез-құлықтың пайда болатындығын айта кетуіміз керек.
Міне, ... ... ... беру ... балаларды жеке тұлға етіп қалыптастыруды адам бойындағы асыл қасиеттердің көзін ашып, оны қоғамның белсенді мүшесі етіп ... ... мен ... ... осы ... айтылған құндылықтардың мәні жүйелі пайдаланса ғана қазіргі тәрбиенің өз дәрежесіне жүзеге ... ... ... ... және ... Бұл ... ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа мирасқа қалдырып отырады.
адамдардың күнделікті қарым-қатынасына қатысты гуманизм ... ... ... ... Мұнда, адамдарға деген ізгі ниеттілік, құрмет, жанашырлық пен ... кең ... ... ... үшін жан ... сияқты жеке қасиеттер қамтылады. Осы қасиеттерді бейнелеу сабақтары арқылы дамытып,саналарында адамгершілік сезімдерін қалыптастырылады.
2.2 Мектеп жасына дейінгі ... ... ... арқылы адамгершілік тәрбиесін қалыптастыруда жүргізілетін жұмыстар
Балалардың бойында қабілеттілік пен шығармашылық бастаманы дамыту көркем тәрбиенің балаларды қоршаған ... ... ... ... ... екі ... болып табылады.
Бейнелеу іс-әрекетінің түрлері арқылы мектеп жасына дейінгі балаларды жан-жақты дамыту маңызы жоғары.
Бейнелеу іс-әрекеті жөніндегі сабақтар балабақшада ... жас ... ... 2 реттен 4 ретке дейін өткізіледі. Сабақтардың мазмұнын тәрбиеші сол жасқа арналған бағдарламаның ... ... және ... бар біліммен бейнелеу іскерліктерін ескере отырып жасайды. ... ... ... ... ... баулу бағдарламасы бойынша саласы аясында сурет, жапсыру, мүсіндеу сабақтарында жүзеге асады. Үлгі сабақ жоспары А қосымшасында берілген.
Мектеп жасына ... ... ... ... ... ... сабақтардан тыс та, ойынға бөлінген уақыт кезінде де шұғылдануы мүмкін. Педагог бұл ынтаны әрдайым қолдап алынған бейнелеу дағдыларын қолдануда ... мен ... ... ... көтермелеп отыруға тиіс.
Сәбилерде сурет салуға мүсіндеуге конструкциялауға деген ынта қысқа мерзімді әрі тұрақсыз болады. Мектепке дейінгі ересек балалар ... ... ... ... бір ... бастан кешіреді. Мұның өзі оларда педагог тарапынан көңіл аударуда және ... ... ... ... ететін қабілеттердің бар екенін дәлелдейді.
Бейнелеу өнері арқылы адамгершілік тәрбиесіне ... ... мен ... ... арқылы бейнелеу өнерінде адамгершілігін дамыту.
* Заттарды пайдалану арқылы бейнелеу ... ... ... ... ... ... бейнелеу өнерінде адамгершілігін дамыту
Бақылау арқылы адамгершілігін дамытуда айналадағы болып ... ... іс ... ... ... ... ... дамыту. Мысалы: тақырыптары.Мұндай тақырыптар арқылы балалардың зейіні, ес, қиял процесстері дамып, көзбен көргенін ... ... ... ... білу ... дамытады.
Заттарды пайдалану арқылы адамгершілігін дамыту яғни сурет сабағында пайдаланылатын құралдар арқылы. Мысалы: ... ... ... ... ... ... әрдайым бір-біріне көмек беру қажеттігін ұғынады.
Картиналарды пайдалану арқылы адамгершілігін дамыту бұған мысалға еңбек етіп жатқан адамдардын, майдангер аталарымыздың ... ... ... ... ... суретін, жалаудың суретін салдыртуымызға болады. Мұндай тақырыптар арқылы ата-анаға ... ... өз ... ... ... ... бойына дарытамыз.
Балалардың адамгершілігін дамытудың табысты болуы олардың айналасындағыны бақылай білуі, болмыс құбылыстары арасындағы байланыстарды ... ... және жеке ... бөліп көрсете білуі бір-біріне қарым қатынас жасай отыра көмектесуі адами көзқарастарының дамуын маңызы зор. ... ... ... тәсілдеріне, түрлі бейнелеу материалдарын пайдалану әдістеріне үйрету қажет. Тек сабақта жүйелі түрде үйрету процесінде ғана балалардың қабілеттері қалыптасады [22].
Балабақшада бейнелеу ... ... ... ... ... ... және ... деп бөлінетін тәсілдер пайдаланылады. Балалар бақшасына тән тәсілдер тобы ойын тәсілдерін құрайды. Ал ... ... ... іс - ... ерекшелігін анықтамайды бар болғаны тар көлемде үйрету маңызына ие, неғұрлым жеке, көмекші құрал.
Заттарды пайдалану.
Натурамен ... ... ... ... бір ... ... салушының көзіне қатысы жағынан ол қандай болса, сондай жағдайда бейнелеуді көздейді. Оны ... ... ... ... етіп ... Тәрбиеші натураны балалармен бірге егжей-тегжейлі қарап шығып, талдау процесінде ағаштардың бұталарын жұлмауға, ... ... ... ... бағыт беріп, оны сөзбен және ым-ишарамен жеңілдете отыра ересектер тобында шырша бұтағының суретін ... ... ... ... ... ... ... орналасуын кеңістікте, сол жақ пен оң жақ бұтақшалар ... мен ... ... қара ... немесе ашық өңде қалың қылқан жапырақтардың суретін салады. Осы мақсатта жапырақтар, бұтақтар, гүлдер, жемістер мен ойыншықтарды пайдалануға болады.
Картиналарды пайдалану.
Картиналар негізінен ... ... ... ... түсініктерін нақтылау үшін,яғни еңбек етіп жатқан адамдардың іс-әрекеті, , секілді суреттерді балаларға үлгі ретінде көрсетіп,бейнелеу сабақтарында белгілі бір элементтерін ... ... ... ... ... мен ... ... үшін қолданылады.
Картина көркем шығарма ретінде образдарды әдемі әрі ... ... Осы ... ... ... ... үшін ... барысында қандай да бір детальдарды нақтылау үшін ... ... ... ... алу ... ... ... картинаны алып тастау керек. Себебі оны одан әрі көріп қабылдау көшіруге әкеліп соғады.
Олардың бейнелеу қабілеттері мен ... ... ... ... ... ... ... сұрақтар қойып нақтылау арқылы секілді сурет салдыртуға болады [23].
Балаларды бейнелеу ... ... ... ... ... ... ... болады:
.
Бір тапсырма кезінде екі жұптың біріге отырып жұмыс істеуі негізінде өтеді. Қатысушылар жұп құрып, үстелдерге отырады да, алдарына 1 қарындаш пен 1 ... ... ... ... бір ... ... ... екіншісі астынан ұстауы мүмкін) алып, бір уақытта сурет ... ... ... ... туралы сөйлесуге немесе салатын сурет жөнінде келісіп алуға тыйым салынады. ... ... ... 5 ... ... беріледі. Аяқталған суреттің тақырыбын жазып, бұрышына қол қояды. Суретке бір атын ғана жазуға рұқсат ... Біз ... ... ... ... ... ... бір-бірімен қарсыластар болуына мүмкіндік береді.
Тапсырманы орындап болғаннан кейін қатысушылар дөңгеленіп ... Әр жұп ... ... ... оны ... ... ... олар сурет салу кезіндегі жағдайларды айтып береді. Кім бірінші салғанын, ... салу ... кім ... ... кім оған ... ... пікірлер болғанын, қалай жоспардың орындалғанын, қалай аталғанын, қолдың қойылғанына тоқталады.
.
Жауап: Бала өз қиялын ... ... ... дағдысын байқатып, салынған бейнелерді жалғастырады.
Бұл тапсырмада баланы адами қасиеттерге баулыйтын сурет болуы тийіс,сол арқылы бала өз ... ... ... ... дағдысын байқатып, салынған бейнелерді жалғастырып, толықтырып салу арқылы қиялының қаншалықты деңгейде екенін, өзінің жоғары қасиеттерін ... ... ... ... ... де ... ... жатады,және бір-біріне көмек беру дағдыларына үйренеді.
Үлкен ... ... ... ... ... бояулар дайындалады. Әр қатысушы бояу үшін бояулар көптеп әзірленеді. Топ үлкен қағаз немесе плакатты қоршап, айнала ... да өз ... ... ... ... үлкен үй салуға кіріседі. Жаттығулардың алғашқы кезеңінде топ тек қана жалпы жоспарын ғана жасауы тиіс. ... ... ... ... ... рұқсат етілмейді. Қатысушылар біріге отырып, әркім өз бетінше, қалауы бойынша жұмыс жасайды.
Жалпы үй жоспарын бітіргеннен кейін, үй ... ... ... ... үй ... қойып шығуы тиіс. Үшінші тапсырмада олар суретке қай жерде өздерін жақсы сезінсе, сол жерге салуы ... ... ... ... ... сөзсіз. Пікір алмасу кезінде барлық аспектілерді қамтымауы мүмкін, топ өздеріне көкейкесті мәселені шешуге уақыттарын бөледі. Сурет туралы пікірталас өтеді. ... ... ... ... ... ... ... Үйді жоспарлауда кімнің белсендірек болғандығы; кімнің альтернативті ұсынысы болғандығы; негізгі бөлігін кім салды; кім жаңа ... ... кім тек қана ... отырды; әшекейлеуге қатысқандар; кім басқаның шығармашылығына сыйластық танытты және т.б. талқыланады. Кім үйдің шарбағын салды? Кім ас үй мен ... ... ... Кім үйге жол салды? Осы секілді сұрақтар талқыланады.
Қорытынды
Бізді ... ... өзі ... ... ... айналған қоршаған әлемді жаңаша қабылдауға қабілетті жаңаша ойлайтын, жан - ... ... > ... ... міндетін жүктеп отыр
Жаңа заман баласын қалыптастырып, дамыту үшін, тұлғаның ішкі дүниесімен оның қыр - ... ... ... мен ... ... жағдай туғызу керек. Жаңа заман баласы - бүгінгі қазақ қоғамының ұлттық қазынасы. Баланың қабілетін қаншалықты ерте ашып, ... оның ... де ... ... болмақ. Баланы нәрестеден тұлғаға жеткізу қазіргі бағдарламаның мақсаты. ... ... ... ... мен тәрбиелеудегі әлемдік озық тәжірибеге негізделіп жасалған баланың жас ерекшеліктерін, қабілетін, есін дамыту, дарыны мен талантын ашуға және жан - ... ... ... жұмыстар жүргізу қажет.
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ... ... беру ... ... ... ... қазіргі тұрақты өзгеріп тұрған әлемде табысты бейімделуге қабілетті бала тұлғасының қалыптасуы мен ... үшін ... ... ... ... мен ... жүргізген көптеген психологиялық - педагогикалық зерттеулер нақты мектепке дейінгі жастың зияткерлік, тұлғалық, әлеуметтік және эмоционалдық дамуын анықтайтын шарт ... ... ... ... ... дейінгі білімнің әр бала үшін де, еліміздің әл - ауқаты үшін де өмірлік ... мәні бар. ... ... ... ... ... мәселесі ұлттық даму стратегиясы мен үздіксіз байланыста екендігін және ... ... ... ... ... табылатындығын ескере отырып, балаларды жан жақты жеке тұлға ретінде қалыптастыруда есін дамыту қажеттілігі туындайды.
Балалардың ... ... мен ... ... ... - мектепке дейінгі жас. Баланы мектепке дайындауда шығармашылық қабілетін дамытудың маңызы зор.
Шығармашылық және басқа ... өз ... ... әдістері, қызметтің әр түрінде, оның ішінде оқу қызметінде табысты болуға мүмкіндік беретін құралдар ретінде бала қабілеттерін дамыту басты ... ... келе ... ... береміз:
* Мақсатқа сәйкес педагогикалық, психологиялық әдебиеттерден қажетті әдістерді дұрыс таңдай білу.
* Таңдап алынған әдістемелерді ... ... ... ... Мектепке дейінгі жастағы балалардың бейнелеу қабілеті арқылы адамгершілігін қалыптатыру жұмысын жүйелі түрде жүргізу.
* Мектепке дейінгі жастағы балалардың ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыру.
* Айналадағы көріністерді бақылата отыра,үлкендерден үлгі ... ала ... ... іс ... ... ... ... бейнелету.
* Көрнекіліктерді пайдалана отыра балалардың адамгершілік,эстетикалық құндылықтарын ескеріп, бейнелеуде қолдану.
Осы ұсыныстарды тиімді пайдаланып, балабақшадағы баланың жас ... ... ... ... біз ... ... ... адамгершілігі мол азамат пен азаматшалар еліміздің ертеңі болары анық.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
* Назарбаев Н.Ә. Қазақстан - 2030. - ... ... 1997. - ... ҚР МЖМБС 1.001-2009. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті ... беру ... ... дейінгі тәрбие мен оқыту. Негізгі ережелер.
* Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті ... беру ... . - ... қ., 2004.
* бағдарламасы. Ы. Алтынсарин атындағы Қазақ білім академиясының республикалық баспа бөлмесі. - Алматы қ., 1999.
* ... ... ... ... ... ... мен оқыту бағдарламасы.- Астана, 2009. - 106 б.
* Өтетілеуов Е. - ... қ.: ... ... 1986 ... ... 2015ж № 7
* журналы. 2012ж № 3.
* журналы. 2015ж № 5.36 б
* ... Ы. ... - ... Жазушы, 1991. - 381 б.
* Құнанбаев А. Шығармалар жинағы. - Алматы, 1988. - 151 б.
* ... ... ... - ... анализ (сб. статей). - М.: Философское общ., 1989. - 203 ... ... Ә., ... Т. . - Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1999. - 271 б.
* Мұқанов М.М. Бақылау және ... - ... ... 1959. - 87 ... ... Ж.Б Балалар мен жеткіншектер тәрбиесі. - ... ... 1990. - 120 ... Мухина В.Е. Мектеп жасына дейінгі балалар психологиясы. Алматы -1986.
* Жарықбаев Т. Педагогика. - ... ... 1998. - 148 ... ... М. ... - Алматы: Мектеп, 1989. - 48 ... ... С.А., ... Т.Б. Жас ерекшелік педагогикасы. Астана, 2006. - 70б.
* ... Т.С. ... ... технике рисования. - М. . , 1976.
* Кузин В.С. ... ... ... - М. , 1973. 173 ... ... ... іс әрекетінің теориясы мен методикасы. , Алматы, 1983. - 245 ... ... Н.П., ... Т.С. ... ... в ... саду. М., . , 1973.
* Жумабаев М. Ойлауды өркендету жолдары. - Алматы, 1972. - 85 ... ... В.Е. ... ... ... балалар психологиясы. Алматы -1986.
* Бабкина Н.В,Тұрғынбаева Б.А. Оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту. // Бастауыш мектеп №7, 1997.
* Смаилов С.С. Дидактикалық ... ... және ... ... белсенділігін арттыру. - Алматы, 1994. - 218 б.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бейнелеу өнері арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың шығармашылық қабілетін дамыту63 бет
Мектеп жасына дейінгі балаларды бейнелеу өнері арқылы еңбек тәрбиесіне баулу23 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың бейнелеу өнері сабағы арқылы қиялын дамыту27 бет
Мектеп жасына дейінгі балаларға бейнелеу өнері арқылы эстетикалық тәрбие беру жолдары37 бет
"Ғылыми зерттеу әдістері" пәнінің лекциялары16 бет
Windows server атты операциялық жүйелер тобы17 бет
«Оқушылармен дене шынықтырулық және сауықтандырулық шараларын өткізу әдістемесі» атты әдістемелік нұсқау31 бет
Абстракция туралы ұғым59 бет
Алгоритмді бейнелеу әдістері22 бет
Алгоритмдер теориясы және берілгендер құрылымы27 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь