Қоғам бiртұтас жүйе ретiнде

1. Қоғам философиялық таным объектiсi ретiнде
2. Қоғамның негiзгi типтерi, олардың даму жолдары
3. Қоғамдық сана және қоғамдық болмыс диалектикасы
1. Қоғамды әлеуметтiк үйымдасқан материя ретiнде әлеуметтiк философия зерттейдi. Әлеуметтiк философия жалпы философиялық бiлiм жүйесiнiң бiр бөлiгi болып табылады. Оның объектiсi- әлеуметтiк әлем бүкiл оның көп түрлiгi мен бiрлiгiнде. Бiрақ қоғамды таным объектiсi ретiнде тек философия ғана емес басқада ғылымдар зерттейдi. Олар қоғамның жеке саласың қарастырады, «бөлiп» алғандай. Мысалы: юриспруденция- адамдардың қоғамда қалыптасқан заңдарға деген қатынастарың, жалпы құқықтық құбылыстарды зерттейдi, педагогика- педагогикалық құбылыстарды, бүкiл бiлiм беру және тәрбиелеу салаларың қамтиды, тарих- нақты белгiлi бiр кеңiстiк пен уақытқа қатысты оқиғаларды сипаттап, түсiндiредi.
Ал, әлеуметтiк философияның қарастыратың мәселелер келесi:
* әлеуметтiн жалпы даму заңдарың жалпы әлем қалыптасу жүйесiнiң бөлiгi ретiнде
* қоғамдық болмыс және адамдардың рухани дүниесiнiң ерекшелiктерiн, ұжымдық сананы
* әлеуметтiк құбылыстарға адамдардың құндылық қатынастарың, олардыңадамдардың қажеттiлiктерi мен мақсаттарына сәйкестiгiн.
Сонымен, әлеуметтiк философия әлеуметтiк әлемге деген өзiндiк көзқарасын қалыптастырады, ал мұны басқа жеке ғылымдар жасамайды, өйткенi олар көпқырлы әлеуметтiк құрылымның тек жеке үзiндiлерiн зерттейдi. Бiрақ, бұдаң адамның негiзгi мәселелерiн тек әлеуметтiк философия шешедi деген пiкiр қалыптаспау керек, өйткенi жеке ғылымдардың теориялары, олардың тәсiлдерi және олар арқылы алынған эмпирикалық деректер сiз әлеуметтiк философия өз мағынасынаң айырылады.
Қоғам- бұл «әлеуметтiк инстинктерiн» қамтамасыз ету мақсатымен бiрлескен,
Адам индивидтерiнiң жиынтығы. Аристотель
Қоғам организм ретiнде адамдардың бастарың шауып тастайды және оларды механикалық
Құралға айналдырады. Н.Федоров
Антика және ортағасыр философиясында қоғам мемлекеттен айрықшаланған емес болды. Мысалы, Платонның айтуынша, қоғамның негiзi мемлекеттiн саяси қызыметi болып табылады: халықты сыртқы жаулардаң қорғау және полистiң iшiнде тәртiптi сақтау деп тұжырымдады. Жаңа замаң философиясында қоғам «қоғамдық келiсiм» контекстiнде қарастырылды. Бұл теорияның негiзiн қалаушы Т.Гоббс болып табылады (адамдар бiр бiрiмен соғыста күйiнде болады, бұл жағдайдаң тек қоғамдық келiсiм арқылы ғана құтылуға болады, ал оның кепiлдiгi мемлекет болып табылады, өйткенi адамдар жартылай еркiндiгiнең өз тарапынан айрылады). Тек, Гегель ең бiрiншi болып мемлекет пен қоғам арасындағы айрымашылықтар бар екенiң байқады, мемлекет (мораль және заңдар) және азаматтық қоғам (жеке индивидуалды мүдделер аймағы) деп бөлдi. 19-20 ғғ. философиясында қоғамға деген көзқарастар бытыранқа, бiркелкi емес болды: Конт қоғамды еңбек бөлiнiсi мен ынтымақтастық негiзделген функционалды жүйе деп түсiндi; Дюргейм ұжымдық түсiнiктерге сүйенетiң, индивидуалдының үстiндегi рухани шындық; Вебер әлеуметтiк әрекеттер негiзiнде қалыптасқан, индивидтердiн өзара әрекеттесуi дедi. Ең, маңызды ұлесiн қоғам түсiнiгiне қосқан К.Маркс болып табылады. Оның пiкiрiнше, қоғам организмiнде бiртұтас материалды негiз бар (материалды игiлiктердi өндiру тәсiлдерi) және ол адамдар тiршiлiк ету барысында кiретiн, қоғамдық қатынастар жиынтығы болып табылады. Маркс қ.э.ф. туралы ұғымды қалыптастырды, мұнда қоғам
1. Тұрғынбаев Ә. Философия. Алматы, 2001 ж.
2. Кiшiбеков Д., Сыдықов Ұ. Философия. Алматы , 1994, 2002 ж.
3. Алтай Ж және т.б. Философия тарихы. Алматы, 1998 ж
4. Ғабитов Т.Х. Философия. Алматы, 2002.
5. Абишев Қ. Философия. Алматы, 1999 ж
        
        Әлеуметтiк философия. Қоғам бiртұтас жүйе ретiнде 
1. Қоғам философиялық ... ... ...
2. ... ... ... олардың даму жолдары
3. Қоғамдық сана және қоғамдық болмыс диалектикасы
Әлеуметтiк философияның функциялары
Әр, ... ... ... ал әр ... ... ... қамтиды. П.Сорокин
1. Қоғамды әлеуметтiк үйымдасқан материя ретiнде әлеуметтiк философия зерттейдi. Әлеуметтiк ... ... ... бiлiм ... бiр ... ... ... Оның объектiсi- әлеуметтiк әлем бүкiл оның көп түрлiгi мен бiрлiгiнде. Бiрақ қоғамды таным ... ... тек ... ғана емес басқада ғылымдар зерттейдi. Олар қоғамның жеке саласың қарастырады, алғандай. Мысалы: юриспруденция- адамдардың қоғамда қалыптасқан заңдарға ... ... ... құқықтық құбылыстарды зерттейдi, педагогика- педагогикалық құбылыстарды, бүкiл бiлiм беру және тәрбиелеу ... ... ... ... ... бiр кеңiстiк пен уақытқа қатысты оқиғаларды сипаттап, түсiндiредi.
Ал, әлеуметтiк философияның қарастыратың мәселелер келесi:
* ... ... даму ... жалпы әлем қалыптасу жүйесiнiң бөлiгi ретiнде
* қоғамдық болмыс және адамдардың рухани дүниесiнiң ерекшелiктерiн, ұжымдық сананы
* әлеуметтiк ... ... ... ... ... қажеттiлiктерi мен мақсаттарына сәйкестiгiн.
Сонымен, әлеуметтiк философия әлеуметтiк әлемге деген өзiндiк көзқарасын қалыптастырады, ал мұны ... жеке ... ... ... олар ... ... құрылымның тек жеке үзiндiлерiн зерттейдi. Бiрақ, бұдаң адамның негiзгi мәселелерiн тек ... ... ... ... пiкiр ... ... ... жеке ғылымдардың теориялары, олардың тәсiлдерi және олар арқылы алынған эмпирикалық деректер сiз әлеуметтiк философия өз ... ... ... бұл ... ету мақсатымен бiрлескен,
Адам индивидтерiнiң жиынтығы. Аристотель
Қоғам организм ретiнде адамдардың бастарың шауып тастайды және оларды ... ... ... ... ... және ... ... қоғам мемлекеттен айрықшаланған емес болды. Мысалы, Платонның айтуынша, қоғамның ... ... ... ... ... ... ... сыртқы жаулардаң қорғау және полистiң iшiнде тәртiптi сақтау деп тұжырымдады. Жаңа замаң философиясында қоғам контекстiнде қарастырылды. Бұл ... ... ... Т.Гоббс болып табылады (адамдар бiр бiрiмен соғыста күйiнде ... бұл ... тек ... келiсiм арқылы ғана құтылуға болады, ал оның кепiлдiгi мемлекет болып табылады, өйткенi адамдар жартылай еркiндiгiнең өз тарапынан ... Тек, ... ең ... ... ... пен қоғам арасындағы айрымашылықтар бар екенiң байқады, мемлекет (мораль және заңдар) және ... ... ... ... ... ... деп ... 19-20 ғғ. философиясында қоғамға деген көзқарастар бытыранқа, бiркелкi емес болды: Конт қоғамды еңбек бөлiнiсi мен ынтымақтастық негiзделген функционалды жүйе деп ... ... ... ... ... ... ... рухани шындық; Вебер әлеуметтiк әрекеттер негiзiнде қалыптасқан, индивидтердiн өзара әрекеттесуi дедi. Ең, маңызды ұлесiн қоғам түсiнiгiне қосқан К.Маркс болып табылады. Оның ... ... ... ... ... негiз бар (материалды игiлiктердi өндiру тәсiлдерi) және ол адамдар тiршiлiк ету барысында кiретiн, қоғамдық қатынастар жиынтығы болып табылады. Маркс қ.э.ф. ... ... ... ... ... дамуының нақты кезенiнде қалыптасатың материалды және рухани жақтарының бiрлiгi орын алады. Бұл iлiм бойынша, қоғам тарихында ... ... ... ... және ... емес ... қауымдық құрылыс, коммунистiк) формациялар болады. Олардың әрқайсысы меншiк формасымен айрықшаланады, бiр формацияның келесi формациямен ауысуы қоғам дамуының ... Бұл ... ... ... Арон ф-ң айтуынша, адамды қоғамдық қатынастарда толық , барлық қоғамдық процестердi абсолюттi детерминациялау және экономикалық фокторлар ... ... ... да. ... ... идеялары (материалистiк диалектика, қоғамдық болмыстың қоғамдық санадаң басымдылығы, бiрiншiлiгi т.б.) қоғамдық-тарихи практика барысында ... әлi ... ... өз маңызың, өзектiгiн жоғалтқан емес.
Қазырғы заманда қоғам түсiнiгi үш тұрғыдан қарастырылады: әрекеттiлiк- қоғам жеке индивидттердiн жай ғана ... ... ... ... ... ... ... ұлттар, мемлекеттер т.б. сияқты тарихи қалыптасқан адамдардың бiрлескен өзара-әрекеттесу формалары; қатынастық- қоғам айқындаушы ... ... ... ... ... ... ... қатынастар жиынтығы; институтционалды- қоғамды ұйымдасқан-басқару аспектiсiнде қарастырады, қоғамның тұрақты дамуың қамтамасыз ететiн ұйымдар мен ... ... ... осы ... пiкiрлердi бiрiктiрсек, мұнда шығатыны: әлеуметтiк философия адамның қоғамдық өмiрiнiң барлық - ... ... дiн, ... құқық, экономика т.б. әлемдерiнiң түпкi, онтологиялық негiздерiн зерттейтiн философиялық бiлiм саласы.
Әлеуметтiк философияға өзгеше анықтама берген орыс ойшылдары: ... ... ... ... Франк атты кiтабында әлеуметтiк философияның сұрақтарың анықтайды: 1) Қоғамдық өмiр деген не? 2) Адам өмiрiнде қоғамдық өмiр ... орн ... және оның ... ... неде? 3) адам өзiнiң қоғамдық болмысы формасын құра отырып неге ұмтылады және неге жету мүмкiн? 4) адамның қоғамдық өмiрi ... ... ... ... орын ... Қоғамдық өмiр болмыстың қандай саласына жатады? Оның айтуынша әлеуметтiк философия- зерттеумен айналасатын философиялық ... . ... ... әлеуметтiк құбылыстар мен үдерiстердi танудың теориялық-методологиялық мәселелерi, заңдылықтары, социум болмысының логикасы қызықтырады. Және ақырында, С.Л.Франктың ... ... ... ... аймағы- қоғамдық өмiрдiң мәнi, оның индивидуалды адам өмiрiмен қатынасы және қоғамдық өмiрдiң құндылық қрларының жалпы өмiрдiң фундаментальды құндылықтарына қатысты.
2. ... ... ... келесi:
Қарапайым қоғам- рулық-тайпалық қатынастарға, табиғи шаруашылдық формасына негiзделген, еңбектiң жыныс пен жас шамасына ... ... ... ... ... ... iсiне қатысумен, және көбiнесе көшпендiлi өмiр сүру мен, бiлiмдi ұрпақтан ұрпаққа ауз тiлi және ... ... ... мен ... ... қоғамның типы.
Дәстүрлi қоғам- аграрлы революция нәтижесiнде көптеген әлеуметтiк (орталыққа бағынатың мемлекет, абсолюттi монархия), құқықтық, және бiлiм институттарының қалыптасуы, ... ... ... ... мен ... ... пайда болуы, қоғамдық сатыда жоғары тұрған элитарлық басқару, өзiндiк пайдалану экономикасы, товар алмасу қатынастарының нығайтылуы және жеке ... ... ... ... және ауыл ... ... ... формасының кең тарауы, үлкен мәдени орталықтардың-қалалардың пайда болуы, ғылыми бiлiмдердiн кең өрiс алуы мен ерекшеленетiн қоғам типы ... ... ... феодалдық-жер, капиталистiк-капитал).
Индустриалды қоғам- индустриалды революция негiзiнде үш әлеуметтiк- экономикалық заңдарды жүзеге асырды: уақытты үнемдеу, ... ... ... және ... алмасу. Индустриализация логикасы бойынша барлық елдер мен халықтар ұқсас ... ие ... ... ... бiркелкiлiкке ұрынады, бұл процесс конвергенция тезисi деп ... 20 ғ. ... ... ... ... ... бұл ... көптеген Азия және Африка елдерiнде де байқалады, олардың бәрi келесi шарттарға сай болуға ұмтылады:
*еңбектiн терен ... және ... ... ... ... ... мен еңбек орынынаң бөлiнуi;
*мобильды және тәртiптi өндiрiс күшiн, еңбекшiлердi қалыптастыру;
*экономикалық есептеулердi, жоспарлауды және инвестициялауды белгiлi бiр ... ... ... ... (дiннен азат болу), урбанизация (қалалану), әлеуметтiк мобильдiлiк және демократизациялану үрдiстерi кең етек алады. ... ... ... бiр ... ... территория,мәдениет, экономикалық қатынастар бiрлiгi байқалатың тарихи қалыптасқан адамдар бiрлестiгi. 2)Ұлттық мемлекеттердiн ... ... ... ... ... ... 3) ... билiкке, демократияға, басқару органдарының көпшiлiк пен сайлануы, көп партиялардың болуы. 4) Ақпарат құралдары арқылы адам санасына әсер ету. 5) Өндiрiстiң ... , ... ... ... ... жеке ... ... орында. 5) еңбек өнiмдiлiгiнде революция байқалады, 20ғ. 75-80 жыл ... ... ... ... топқа айналдырған: а) механизация негiзiнде машиналы өндiрiстiн басым болуы; в) фабрикалық негiзде өндiрiстi қайта ұйымдастыру ... ... ... 6)аул шаруашылығымен айналысушылардын санынын азайюу, индустриялды секторда көбейюi. 7) урбанизация, мобильдiлiк ... аул ... ... ... ... ... ... қызға бiреу тисiп жатса). 8) көпшiлiктiң сауатты болуы байқалады: а) квалификацияның көтерiлуi, в) ... сөз ... ... г) бiлiм беру ... ... 8) ... ... маңыздылығының көтерiлуi.
Постиндустриалды қоғам- (1962ж. Дэниел Белл ) немесе информациялық қоғам деп атауға болады, өйткенi оның ядросы ... ... ... және ... ... ... табылады. Егер инд-ды қ. индустриалды революцияның нәтижесi болса, онда постинд-ды қ. ... ... ... 1) ... ... ролi ... информация өндiру және оған қызмет көрсетудiн (сервис) ролi күннен ... ... ... ... ... информация негiзгi байлыққа айналып барады, оның ерекше белгiлерi: жер мен капиталға ... ол ... ... де ... және қолданған кезде азаймайды, арзан, ал оны сақтау және жонуы (переработка) қыйынға түспес, ал бұл оның өнiмдiлiгiн арттырады; 2) оның ... ... ... ... және ... құралдары б.т; 3) бұзылуы, батыс Еуропа елдерi Шенген келiсiмi бойынша қай болсын елге ... бара ... ... ... ... болуы мүмкiн, немесе АҚШ және Канада; 4) халықаралық ұйымдардың ролiнiң көтерiлуi (ООН, НАТО, ОБСЕ, ... 5) ... ... ... Тоффлер) 6) жеке меншiктiн орнына корпаративтi және институционалды меншiк ... ... ... ... ... ... тәсiлi қалыптасады) инф-қ техн-ға негiзделген адамның дене күшi емес оның интелектувлды күшi пайдаланады, өндiрiс ... ... ... ... ақша-кредит карточкасы, электронды ақша, өндiрiсте капиталдың- акция); 6) ... ... ал ... , үй ... ... мультимедия, телекомуникацияны қолдану арқылы жүзеге асады д.е.7) интелектуалды еңбекпен айналысушыларға тән ... қала ... ... 8) ... сауатсыздық, оқу, жазу, есептеу дағдылардың жойылуы, информациялық игiлiктердi материалды мен салыстырғанда өзiне алып ... ... оны тек ... ұғұ ... (освоена, а не присвоена), ткстi оқығаннаң кейiн оның ... ... ... бере ... оның оқи ... бiлдiредi.
Келешекте қоғамға келемiз деген болжам бар, ал бiз оны деп атаған жон көремiз.
Қоғамның даму ... ... ... , Ницше, Шопенгауэр, Франк, Бохенский) - қоғамдық прогресстiн болуына күмәнданып, мойындамау
*географикалық детерминизм (Монтескье, Бокль, Мальтус, Кьелен) ... ... ... жағдайлар: климат, қазба байлықтар мен табиғи ресурстардың болуы және халық саны шешушi б.т. деп есептеу ... ... ... ... дамуында пассионарийлер (кейбiр табиғи факторлар әсерiмен, күн қуатының белсендiлiгi немесе ғарыштық радиация т.б. аса ынталы ... ... ... ... ... ...
*формациялық тұғырнама (Маркс)- әлеуметтiк- экономикалық фактор маңызы және таптық күрес қоғам дамуында асыра бағаланады
*технократиялық (Белл, Ростоу, Тоффлер)-техниканы, технологияны және ... ... ... ... ... ... алады
*мәдени-тарихи (Сорокин)-мәдениет ерекшiлiктерi мен дүниеге көзқарастарды абсолюттендiру
*әлеуметтұлғалық (Мертон, Фромм)- ... ... ... және оның ... мен өзара әрекеттестiгiн қарастырады
*қоғам дамуының жалпы бiр негiздерiн мойындамайтын көзқарастарда бар (М.Вебер) оның айтуынша батыстық-еуропалық капитализм генезисiне экономика мен ... ... ... ... ... ... байқаумызша бұл тұғырнамалардың бәрi де сынаржақты болып келедi, қоғам дамуының бiр қырланып әсерлейтiн ао екiншiсiне мән бермейтiн. Бiз қоғамды бiртұтас ... ... ... оның ... келесi компоненттердi белгiлеймiз: экономикалық-өндiрiстiк, әлеуметтiк, саяси-басқару, табиғи, рухани ... ... ... ... ... ... ... (харизма гр.
Құдай берген қасиет), жеке құлшылық ету және сенiмдiлiк арттыру мен ... ... тыс ... авторитетiне негiзделгiн, ол бар блған адамда
басқарушылыққа, билеушiлiкке беймделген дегендi бiлдiредi (батылдық, ашық, қайсар
болу), және ол ... ... ... ... ... ... ... немесе
политика саласында саясатшылар сияқты.
Бұл концепцияның кемшiлiгi мен дұрыс жақтары неде?
3. Сонымен, адамдардың қоғамдық қатынастарын табиғи-тарихи ... ... ... бұл ... ... ... ... тұжырымдаған және категориялары алады. Өйткенi қоғам тарихында адамның санасы мен еркi арқылы реттелетiн, ... ... ... ... ештене болмайды. Бұл мақсат-мүдделердiн объективтi негiз бар- олар қоғамдық болмыс қатегориясымен айқындалады.
Қоғамдық ... ... ... ... ең ... адамдардың өндiрiстiк қызметi және адамдар арасында қалыптасатын өндiрiстiк, экономикалық қатынастар жиынтығы.
Қоғамдық сана- адамдардың рухани өмiрi, яғни адамдар ... ... ... ... ... ... теолриялар мен көзқарастар жиынтығы.
Қоғамдық сана ұғымы көлем жағынан аса кең ... ... ... ... ... ол ... ... өмiрiнiң барлық жақтарын, шындықтың адам ойлаунда бейнеленуiнiң барлық формаларын қамтиды: идеялар, теориялар, көзқарастар (саяси, құқықтық, адамгершiлiк, эстетикалық, ф-қ, дiни т.б.), ... ... ... ... ... мен ... күйлер, әдет-ғұрыптар, мiнез-құлықтар, дәстүрлер, (таптар, ұлттар) халықтар кейiп ерекшелiктерi де кiредi.
Бiрақ бұл екi ... ... ... ... ... ... сана ... өндiрiстiн, еңбек қызметiнiң негiзiнде,(қоғамдық болмыс) қажеттi түрде шығады. Адамның табиғатқа мақсатты түрде әсер етуi, ... өз ... ... яғни ... ... ... тиiстi заттар мен құбылыстардың қасиеттерi жайындағы бiлiм деңгейi ... ... пен ... өз ... бұл категориялардың арақатынасы жайында келесi тұжырым жасап- қоғамдық болмыс бiрiншi, ал қоғамдық сана оған ... оның ... ... келесi дәлел келтiрдi: адамдар ғылыммен, өнермен, философиямен, саясатпен т.б. айналасу үшiн алдымен сусын iшуi, тамақ жеуi, киiнуii баспанасы болуы тиiс, ал ... болу үшiн ... ... қажет. Осы қарапайым ақиқаттың астарында қандай мән жатыр? Адамның бүкiл ... ... ... ... ... игiлiктер өндiру тәсiлiне тәуелдi. Олай болса, бүкiл қоғам өмiрiнiң негiзi-еңбек. Өндiрiстiк ... ... өмiр сүре ... тiптi ... ... да ... Сонымен, не алғашқы деген сұрақтан, келесi жауап туады: көғамдық сана қоғамдық ... ... ... ... болып табылады, қ/б өзгергеннен кейiн сана да өзгередi. Бiрақ, адамның санасы әрекетшiл, белсендi ... күш ... ... және тарихи дамудың жетекшiсi; ал тарихи дамудың негiзiн қоғамдық практика құрады. Адамның еңбек қызметiнiң практикалық ... ... ... ... ... тудырады (К.Маркс ).
Сондықтан, қ/с және қ/б арақатынасы бiркелкi емес, қ/б бiлеушi, шешушi болғанымен кейбiр жағдайларда қ/с өз ... өз даму ... бар ... ... ... көптеген мүшелерiнiң санамы болмысқа сәйкес келмеуi, яғни артта қалып қоюы мүмкiн (Қазақстанда социализмнiң құлағанына ... ... ... ... ... ескi сана ... әлi арыла алға алмады, зейнеткерлер)
2)қ/с қ/б озып кетуi де ықтимал. Бұл процесс қ/с ... ... ... ... ала ... оның ... көмектесу керек болған жағдайларда болады. (көрнектi қоғам қайраткерлерi, ғалымдар, өнер қайраткерлерi т.б. қоғамдық дамудың болашақ бағытын алдын ала ... ... сырт ... iшкi мәнiң ашқанда; Ж.Ж.Руссо еңбегiнде буржуазиялық қоғамды ... ... ала ...
3) қ/с мен қ/б сабақтастық байланыста болады: әрбiр жаңа тарихи дәуiрдiң қ-қ идеялары мен ... ... ... ... өткен дәуiрлердiң идеяларымен сабақтастық байланыстың негiзiнде туады. (социалистiк утопистiк идеялар)
Өткен дәурлердiң озат ф-қ қ-қ теорияларында, ... мен ... ... адамдық мазмұны бар. Қ/с батлық формаларының өзгеруi мен ... ... ... ғана ... ... ... ... базиспен айқындалатының көрсетедi. Экономика қоғамдық сананың даму бағытын айқындап бередi. ... ... ... ... ... және тегi ... ... табиғаты жағынан философиялық болып табылатын әлеуметтанумен, мәдениеттанумен салыстырғанда оның немен ... бiле ... ... ... ... ... ... тек философиялық жүйеде ғана емес, бүкiл әлеуметтiк- гуманитарлық бiлiм жүйесiнде де жеткiлiктi түрде айқын жеткiзуге болатындығы. Әлеуметтiк философияның атқаратың ...
1. ... ф-я ... ... тек , ... ғана ... Ол, сонымен қатар, әлеуметтiк идеалдар мен құндылықтарды нақты шындықпен салыстыра отырып, оның нақты өмiрмен байланысын анықтай отырып, осы ... ... да. ... ... деген маңызында алсақ, әлеуметтiк ф-я социум (әлеумет) жайында ең жалпы түсiнiктер ... ... ... ...
2. ... - ... ф-я мұны ... және теориялық форма ретiнде қызмет ете отырып және әлеуметтiк құбылыстарды тануда методологиялық бағдарлар мен жалпы ф-қ принциптердi ... ... бола ... жүзеге асырады. Мысалы, диалектика принципi (тарихилық принципi, абстрактылыктылыдан нақтыға өту принципi т.б.) мен ... ... ... ... өзiн-өзi басқарушы және өзiн-өзi ұйымдастырушы жүйелердiң жүйелiк-құрылымдық ұйымының жалпы ... ... ... ф-я әлеуметтiк гуманитарлық бiлiмдердi пәндiк тұрғыда ұйымдастыра отырып, оның методологиялық өзегi ретiнде көрiнедi (мысалы, кешегi күндерде ол ролiмен ... ... ... танымның методологиялық бағдарында герменевтиканың да ұғыну мен түсiндiру ф-сы ретiндегi маңызы зор. әлеуметтiк ф-я мен қазiргi ... еске ... ... өз Құдайына сыйынып, оны үнемi мадақтап отырса, екiншiсi оған үнемi сұрақ жаудырумен өтедi. Әлеуметтiк ф-да да сол сияқты: бiрiншiлерi ... - ... ... ... оның ... ... және ... үмiт күтсе, екiншiлерi- - деген сұрақтармен, қалыптасқан ахуалдың шешiмiн iздейдi. Бұлардың екеуiнiң ... ... олар ең ... ... ұмтылып, сонан кейiн ғана тырысады (ал Құдай болса өзiн түсiнудi емес, ... ... ... ... ... ... емес қой!).
Әлеуметтiк ф-я методологиялық негiз ретiнде әлеуметтiк құбылыстардың және олардың даму болашағына әмбебап принциптер мен, заңдарды және ... ... ... қолданады деген түйiнге келемiз.
3.Танымдық- ол танымдық мәдениеттiң элементi ретiнде шындықты тек бейнелеп қана ... ... ... ... мен ... қалыптастыра отырып, бiр нәрсенi ашуға қабiлетi бар, белгiлi бiр эвристикалық ерекшелiктерiмен айрықшаланады.
4. Аксиология- әлеуметтiк ф-я әлеуметтiк ... ... ... ... отырып, оның iшiнде белгiлi дәрежеде тәрбиелеушi функциясын да ... ... ф-я, ... танымның, гуманитарлық ойлаудың белгiлi бiр мәдениетiн тәрбиелейдi; екiншiден, адамдардың және бүтiндей ... ... бiр ... ... ... ...
5.Болжамдық-әлеуметтiк ф-я кейбiр философиялық концепциялардағы әлеуметтiк болжау ... ... ... ... ... атқарады.
Сонымен, әлеуметтiк ф-я ең алдымен, Тарихтағы қоғамдық болмыстың онтологиялық негiздерiн зерттеумен айналысатын философиялық бiлiм ... ... ... қоғамдық өмiрi де, яғни экономикалық, саяси, мемлекеттiк-құқықтық және әлеуметтiк-мәдени өмiрi де, ең алдымен, ... ... ... Ол ... әлеуметтiк болмысымыздың ерекше "үйi". Қоғамдық өмiрдiң заңдылықтары мен логикасы, оның әуел бастағы мәнi мен мақсаты туралы барлық ... бұл ... ... ... мәнi, заңдылықтары, логикасы туралы сұрақтар. Гегельдiн "Философия- оймен ... ... ... деген пiкiрi әлеуметтiк философияға өте сәйкес келедi.

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Оқушыларда біртұтас тұлға ретінде қалыптастыру мәселелері42 бет
Заңдылық, құқықтық тәртіп және тәртіп4 бет
ХХ ғасыр мәдениеті дамуының негізгі тенденциялары9 бет
Қазақстан Республикасының егемендігі аясындағы сұрақтар, саяси партиялар жайында12 бет
Қазақстанның шетеелдермен байланысы. елдер арасындағы ынтымақтастық11 бет
Аймақтық интеграциялық үрдістері мен Қазақстан33 бет
Біртұтас алаш идеясы және Шығыс Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы жайында5 бет
Дидактиканың біртұтас жүйесін зерттеген ресейлік ғалымдардың тұжырымдары8 бет
Еуразиялық экономикалық қоғамдастық11 бет
Жаңа инновациялық технологиялар жайлы түсінік6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь