Компанияның меншікті капиталы: құрамы, құру технологиясы мен көздері

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1. Компанияның меншікті капиталын қалыптастырудың теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
1.1. Компанияның меншікті капиталының экономикалық мазмұны ... ... ... 8
1.2. Компанияның меншікті капиталын қалыптастыру көздері мен технологиясының eрекшелігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 16
1.3. Компанияның меншікті капиталын бағалаудың әдістемелік негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 24

2. Компанияның меншікті капиталының құрамы мен қалыптасу көздерін талдау («Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясы (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) «KEGOC» акционерлік қоғамы мысалында) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
2.1. «KEGOC» акционерлік қоғамының экономикалық.шаруашылық жағдайын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 32
2.2. «KEGOC» акционерлік қоғамының қаржылық жағдайын талдау ... ... .. 42
2.3. «KEGOC» акционерлік қоғамының меншікті капиталы мен оның құрамын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 52

3. «KEGOC» акционерлік қоғамының меншікті капиталын тиімді басқару және компания қызметін дамытудың стратегиялық бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 62

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..73
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..76
Қосымшалар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 78
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Еліміз бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жаңғыртулар негізінде экономиканың жаңа кезеңіне қадам басқалы тұр. Кәсіпорынның меншікті капиталын қалыптастыру осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы халыққа Жолдауының Қазақстан – 2050 деп аталуының өзі қазіргі кезде тек кәсіпорындар үшін ғана емес, ел үшін де Қазақстанның қаржылық меншікті ресурстарын басқару аса қажеттілігін білдіреді. Сонымен қатар осы Жолдауда кәсіпорындарды дамыту және оларды қолдау шаралары да анықталып қарастырылған.
Елімізде өтіп жатқан нарықтық қатынастар тек экономиканы дамыту үшін ғана емес, бүкіл қоғамдық өмір үшін де орасан зор маңызы бар екендігін мемлекеттегі атқарылған жұмыстар көз жеткізе дәлелдейді. Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің жалпы экономикадағы негізгі буыны – кәсіпорын болып табылады.
Қазiргi қаржылық жаһандану заманында, нарық экономикасы әлемiнде тек бәсекеге қабiлеттi экономика ғана болашақта дамуға мүмкiндiк алады. Ал экономиканың бәсекеге қабілетті болуы үшін ондағы жұмыс жүргізіп отырған отандық кәсіпорындардың өздерінің алға қойған мақсаттары мен міндеттерін орындау туралы нақты әрі орындалуы мүмкін ұаржылық менеджменті жүзеге асырылуы қажет.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың тәуелсіздікке ие болуымен, сондай ақ олардың меншік иелері, жұмыскерлер, коммерциялық серіктестер және басқа контрагенттер алдында өзінің өндірістік – кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты.
Капитал - қаржы ішіндегі ең жиі қолданылытын экономикалық категория болып табылады. Кәсіпорынның құрылуы мен дамуының ең негізгі базасы бола тұрып, кәсіпорын өзінінің қызметі кезінде жұмысшылылардың мемлекеттің қызығушылығын қамтамасыз етеді. Қаржылық менеджментте кәсіпорынның капиталы, оның активінің құрылуында инвестицияланған, материалдық емес, ақшалай формададағы қордың жалпы құнын сипаттайды. Меншікті капитал кәсіпорынның жарғылық капитал, өткен жылдардың және есепті жылдың бөлінбеген кірісі жататын меншікті қаражат көзін қамтиды.
Сондықтан кәсіпорынның негізгі мақсатқа жетуін анықтаушы элементі ретінде оның меншікті капиталын қалыптастыру түсінігі мен теориялық мәні, олардың жіктелінуі мен бағалануы, ерекшелігі, қалыптастыру күрделілігі мәселелерiн қарастыру бүгiнгi күнде өзектi теориялық-тәжiрибелiк маңызға ие, ал бұл, өз кезегiнде, зерттеу тақырыбының өзектлігін көрсетеді.
1. Қазақстан Республикасы Президентінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы «Қазақстан - 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы
2. Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс: учебник / Ю. Бригхэм. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2011. - 544 с. - (Классический зарубежный учебник) (МВА). - 2292.50 тг., 2610.75 тг.
3. Э. Э. Михель, Р. А. Əмірханов, Г. А. Жолмырзаева, Ж. С. Мұхаметжанова Корпоративтік қаржы: Оқулық. – Алматы. 2012. – 316 б.
4. Құлпыбаев С., Ынтықбаева С.Ж., Мельников В.Д. Қаржы: Оқулық / – Алматы. Экономика, 2011– 540 бет
5. Финансовый менеджмент: теория и практика : учебник / Ин-т финансового менеджмента ; ред. Е. С. Стоянова. - 6-е изд. - М. : Перспектива, 2009. - 656 с.
6. Есенгельдин Б.С. Акбаев Е.Т. Каржылық менеджмент: Окулык. -Алматы: Дәур, 2011.-288 б
7. Тұрғұлова, А. Қ. Қаржылық менеджменттің Қазақстан экономикасындағы дамуы: теориясы, практикасы және императивтері: монография / А. Қ. Тұрғұлова. - Алматы : LEM, 2010. - 242 б
8. Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы (2012.05.07. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
9. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента : учебное пособие / В. В. Ковалев. - 2-е изд. - М. : Проспект, 2010. - 480 с.
10. Сапарова Б. Қаржылық менеджмент: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2012. -848 с.
11. Аленичева Е.Е.Қаржы менеджменті /Оқу құралы – Қарағанды, 2011-274 б
12. Бланк, И. А. Основы финансового менеджмента: научное издание. т.2 / И. А. Бланк. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 2011. - 674 с
13. Тургулова А.К. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. К. Тургулова. - Алматы : ТОО Издательство ЛЕМ, 2010. - 324 с.
14. Кадерова Н.Н. Корпоративтік қаржы: Оқу құралы – Алматы: Экономика, 2008 -376 б
15. Куатова Д.Я. Экономика предприятия : учебное пособие / Д. Я. Куатова. - Алматы : Экономика, 2011. - 352 с.
16. «KEGOC» АҚ-ының ресми сайтының мәліметтері
17. Консолидированная финансовая отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2011 г
18. Консолидированная финансовая отчетность АО «KEGOC» за год, закончившийся 31 декабря 2010 г
19. Годовая финансовая отчетность АО «KEGOC» за 2011 год
20. Годовая финансовая отчетность АО «KEGOC» за 2010 год
21. Финансы организаций (предприятий) : учебник / ред. Н. В. Колчина . - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с.
22. Дюсембаев К.Ш. Анализ финансовой отчетности: учебник / К. Ш. Дюсембаев. - Алматы : Экономика, 2009. - 366 с. - (Современные учебные издания КазЭУ им. Т. Рыскулова). - (МВА).
        
        Кіріспе
Дипломдық жұмыс тақырыбының өзектілігі. Еліміз бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық жаңғыртулар негізінде экономиканың жаңа кезеңіне ... ... тұр. ... ... ... ... осы кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі ... ... және оның өз ... ... ... ... мен өзінің қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы ... ... ... көрсетеді.
ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2012 жылғы 14 желтоқсандағы халыққа Жолдауының Қазақстан - 2050 деп аталуының өзі ... ... тек ... үшін ғана емес, ел үшін де Қазақстанның қаржылық меншікті ресурстарын басқару аса қажеттілігін білдіреді. Сонымен қатар осы ... ... ... және ... ... ... да анықталып қарастырылған.
Елімізде өтіп жатқан нарықтық қатынастар тек экономиканы дамыту үшін ғана емес, ... ... өмір үшін де ... зор ... бар ... ... атқарылған жұмыстар көз жеткізе дәлелдейді. Нарықтық экономика жағдайында экономикалық қызметтің ... ... ... ... - кәсіпорын болып табылады.
Қазiргi қаржылық жаһандану заманында, нарық экономикасы әлемiнде тек бәсекеге қабiлеттi ... ғана ... ... ... ... Ал ... бәсекеге қабілетті болуы үшін ондағы жұмыс жүргізіп отырған отандық кәсіпорындардың өздерінің алға қойған мақсаттары мен міндеттерін орындау ... ... әрі ... ... ... ... ... асырылуы қажет.
Нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ... өте зор. Бұл ... ... ие ... сондай ақ олардың меншік иелері, жұмыскерлер, коммерциялық ... және ... ... ... ... ... - ... қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен байланысты.
Капитал - қаржы ішіндегі ең жиі қолданылытын экономикалық ... ... ... ... ... мен дамуының ең негізгі базасы бола тұрып, кәсіпорын өзінінің қызметі кезінде жұмысшылылардың мемлекеттің қызығушылығын қамтамасыз етеді. Қаржылық менеджментте кәсіпорынның капиталы, оның ... ... ... ... ... ... ... қордың жалпы құнын сипаттайды. Меншікті капитал кәсіпорынның жарғылық капитал, өткен жылдардың және есепті жылдың бөлінбеген кірісі ... ... ... ... ... ... ... мақсатқа жетуін анықтаушы элементі ретінде оның меншікті капиталын қалыптастыру түсінігі мен ... ... ... ... мен ... ... қалыптастыру күрделілігі мәселелерiн қарастыру бүгiнгi күнде өзектi теориялық-тәжiрибелiк маңызға ие, ал бұл, өз ... ... ... ... көрсетеді.
Ғылыми зерттеудің осындай бағытын таңдау теориялық тұрғыда да, тәжірибелік тұрғыда да өзекті бола отырып, тақырыптың ... мен ... ... ... ... ... ... осы жағдай зерттеу тақырыбын таңдауға негіз болып табылады.
Дипломдық жұмыстың мақсаты кәсіпорынның қаржысын меншікті капиталының құрамын, қалыптасу ... ... ... ... ... қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін келесі міндеттерді шешу талап ...
* ... ... ... ... ... капитал құрамын анықтау;
* Меншікті капиталды қалыптастыру көздері мен технологиясының ерекшеліктерін қарастыру;
* Компаниының меншікті капиталына талдау ... ... ... ... ... ... талдау;
* кәсіпорынның қаржысын басқаруды жетілдірудің стратегиялық бағыттарын анықтау.
Зерттеу объектісі акционерлік қоғамының құқық иленушісі болып ... ... ... ... акционерлік қоғамы құрылды. Осылайша, қазіргі уақытта АҚ-ның 100% акциялары Ұлттық әл-ауқат қоры>> акционерлік қоғамының ... ... 4. ... ... ... ... ... есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
АҚ-ның жарғылық капиталы 105 842 972 000 теңгені құрайды. Жарияланған акциялар саны 10 767 297 ... ... ... Қазақстан Республикасы, 010000, Астана қ., Бейбітшілік көш., 37.
АҚ ... - ... ... ... ... ... талаптарға, кәсіби қауіпсіздік және денсаулық қорғау стандарттарына сәйкес Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... жұмыс істеуі мен тиімді дамуын қамтамасыз ету.
Пайымы - АҚ 2025 жылы әлемдік деңгейдегі компанияға және ... ... ... ... ... құзыретті орталыққа айналады.
Негізгі стратегиялық мақсат - .
Негізгі стратегиялық мақсат жоғарғы деңгейдегі мақсаттарды орындау ... ... ... ... с енімді және с апалы жұмысын қамтамасыз ету жөніндегі Мемлекет талаптарын орындау - ... ... ... ... бойынша саланың үздік компаниялары деңгейіне жету - ҮЗДІКСІЗДІК;
Негізгі бизнесті дамыту, ҰЭТ транзиттік әлеуетін пайдаланудың тиімділігін арттыру, ... ... ... ... іске ... үшін қажетті жағдайларды жасау есебінен Компанияның акционерлік құнының тұрақты өсімі - ТИІМДІЛІК;
Корпоративтік даму деңгейі бойынша салада, Қазақстан мен ... ... ... ету - ... 5. АҚ-ының негізгі міндеттері
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Компания Қазақстан Республикасындағы біртұтас электр ... ... ... ... бола отырып, мынадай қызмет түрлерін жүзеге асырады:
электр энергиясын ұлттық электр торабы ... ... ... ... оның техникалық қызметтелуін қамтамасыз ету және пайдаланымдық әзірлікке қолдау жасау;
техникалық диспетчерлеу ... ... ... ... ... ... мен ... энергиясын өндіру-тұтынудың тәуліктік кестесін құруды қоса алғанда, Қазақстан Республикасындағы біртұтас ... ... ... ... ... орталықтан оралымды-диспетчерлік басқару;
Қазақстан Республикасы біртұтас электр энергетикасы жүйесінің (БЭЖ) ... ... ... ету; ... энергиясын реттеу және резервтеу, электр энергиясының өндіру-тұтынылуын теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсету;
электр ... ... ... реттеу жөніндегі қызметтерді көрсету;
электр энергиясының теңгерімсіздіктерін одан әрі қаржылай реттеуді Қазақстан Республикасының заңнамасында ... ... ... ... ... қуатының оралымды резервтерінің қажетті көлемдері мен құрылым ... ... ету, ... және ... ... реттеу үшін, энергия жүйесін қорексіз күйден іске қосу ... ... ... сатып алу;
электр энергиясы теңгермелі рыногының нақты уақыт пен жүйелік және қосалқы қызметтер рыногы режіміндегі ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын басқару және қамтамасыз ету бойынша шектес мемлекеттердің энергия жүйелерімен өзара іс-қимыл жасау;
біртұтас ... ... ... ... ... ... алудың автоматтандырылған жүйесін, реле қорғанышы мен апатқа қарсы автоматиканың түйіндес құрылғыларын құру жөнінде техникалық және әдістемелік басшылықты ... ... ... ... торабына шығу үшін теңдес шарттарды қамтамасыз ету;
Қазақстан Республикасы электр энергиясының көтерме рыногына қатысушыларды коммерциялық және өзге де ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
электр станцияларындағы, қосалқы станциялардағы негізгі ... ... ... желілерінің, реле қорғанышы мен апатқа қарсы автоматика құрылғыларының, технологиялық басқару жүйелерінің жөндеуге шығарылуын және олардың жұмысқа әзірлігін қамтамасыз ... ... ... ... жұмыс режімдерін олардың су-шаруашылық теңгерімдері мен Қазақстан Республикасындағы біртұтас ... ... ... ... ... ... ... әзірлеуге қатысу;
электр энергиясы теңгерімдерінің ұзақ мерзімді болжамын әзірлеуді жүзеге асыру;
Қазақстан Республикасындағы біртұтас ... ... ... ... электр тогы жиілігін ұстап тұру мақсатында электр энергиясының шектес мемлекеттер энергожүйелерімен ағындарының ... ... ... ету ... сондай-ақ электр энергиясының көтерме рыногы жаба алмайтын теңгерімсіздік туындаған кезде технологиялық және өндірістік мұқтаждықтарға арналған электр ... ... ... ... ...
қайталанатын (шунтталатын) электр жеткізу желілері мен қосалқы станциялар жобалары мен құрылысын келісу.
Компания көрсететін қызметтер табиғи ... ... ... уақытта АҚ-ның қызмет түрлерімен айналысуға арналған мынадай лицензиялары бар:
1) электр ... ... мен бөлу ... ... ... ... ... 2010ж.23.06 № 000693, (лицензия беруші - ... ... ... - бас). Осы ... 2010 жылы ... ресімделді (электр энергиясын жеткізу мен бөлу жөніндегі қызмет түрімен ... ... ...... ... желілері мен қосалқы станцияларды пайдалану ... ... ... ... ... 2010ж.21.12 № 000041-0, (лицензия беруші - ТМРА, қолдану мерзімі - бас). Осы ... 2010 жылы ... ... ... ... мен қосалқы станцияларды, қысыммен жұмыс істейтін ... мен ... ... энергетикалық жабдықтарды, қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды ... ... ... түрімен айналысуға арналған 2004ж.01 № 003399);
3) сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында жұмыс ... ... ... ... ... № 0001816 ГСЛ, ... ... - Астана қалалық мемлекеттік сәулет-құрылысты бақылау ... ... ... - ... ... ... ... электр энергиясын сатып алу жөніндегі қызмет түрімен айналысуға арналған 2009ж.13.07 № 000495, (лицензия беруші - ... ... ... - бас). Осы ... ... ... түрі атауының өзгеруіне байланысты 2009 жылы қайта ресімделді (электр энергиясынн қайта сату мақсатында сатып алу ... ... ... ... арналған 2004ж.19.11 № 003383 лицензия);
5) энергетикалық жабдықтарды, 0,7 кг/см2 жоғары қысыммен ... ... ... мен ... жөндеу жөніндегі қызмет түрімен айналысуға арналған 2010ж.31.12 № 0004059, ( байланысты қосымша қызмет түрлері (құрал-жабдықтардың жай-күйіне ... ... ... ... ... ... жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіру, элементтерін ауыстыру, зақымданғандарын жөндеу, жою), ... ... - ҚР ИЖТМ ... ... Осы лицензия 2010 жылы қайта ресімделді (электр ... мен ... ... қысыммен жұмыс істейтін ыдыстар мен құбырларды пайдалану, энергетикалық жабдықтарды, қысыммен ... ... ... мен ... ... ... ... түрімен айналысуға арналған 2004ж.01.12 003399).
Қазақстан біртұтас электр энергетикалық жүйесіндегі (БЭЖ) жедел-диспетчерлік басқару АҚ ... ... ... (ЖО ҰДО) ... ... ... және ... өңірлік диспетчерлік орталықтарының (ӨДО) ЖО ҰДО тікелей жедел бағыну сұлбасы арқылы ұйымдастырылған
ЖО ҰДО диспетчері Қазақстанның БЭЖ-нің Солтүстік пен ... ... ... ... мен ... желілерінің аралас Сібірдің БДБ , Оралдың БДБ , Орта Волганың БДБ және (Ресей) ... ал ... ... - ҰДО диспетчерімен өзара әрекеттесумен жұмыс ... ... ... ҰДО ... келесі аймақтық диспетчерлік орталықтарымен өзара әрекеттесуі кезінде Қазақстанның БЭЖ ... ... ... жүзеге асырады:
Ақмола ӨДО Ақтөбе ӨДО ... ... ... ӨДО ... ... ... ӨДО ... ... ... ЖО ҰДО ... ... ... көтерме сауда субъектілерін берілген тәуліктік жүктеу кестесінің және мемлекетаралық пен аймақаралық қуат ағымдарының қуаты мен кестелерінің орындалуын қамтамасыз ... 6. ... ... ... энергиясының көтерме нарық үлгісі
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
2012. 01.01. күнгі жағдай бойынша АҚ ... ... 0,4 - 1150 кВ ... 310 ... ... ... ... бойынша ұзындығы 24501,90695 шақырымды құрайды, оның ішінде:
1150 кВ - 4 ... ... 1421,225 км;
500 кВ - 42 ... ұзындығы 6420,0855 км;
220 кВ - 203 дана, ұзындығы 15966,57245 км;
110 кВ - 34 дана, ... 558,668 км;
35 - 0,4 кВ - 27 ... ... 135,356 ... АҚ ... ... режимдерінің орнықтылығын басқару және қамтамасыз ету бойынша көршілес мемлекеттердің энергия жүйелерімен өзара әрекеттесуді қамтамасыз ете отырып, өзінің негізгі қызметін Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... ЭТ болып табылады, ол жоғары вольтты электр беру 35-1150 ... 24 101,19 км және ... беру ... 34409 МВА 74 ... ... ... тұрады. Олар электр энергиясының трансшекаралық ағындарын қамтамасыз етеді, электр стансаларынан электр энергиясын жеткізеді және ... ... ... ... мен ірі ... ... байланысты қамтамасыз етеді.
Сурет 7. АҚ-ының қосалқы стансалар саны мен ... ... ... есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Компанияның энергияны тұтынуы екі құрамдас бөліктен тұрады: жеткізілетін ... ... ... шығыны (ысырабы), ол энергияны тұтынудың негізгі үлесін құрайды және ... ... ... ... ... ең жоғары нәтижені электр энергиясын электр желілері арқылы беруге технологиялық шығындарын төмендету бойынша іс-шаралары қол жеткізеді.
Бұл ... ... ... ... ... - бұл электр энергияны электр желілері арқылы жеткізу кезінде жүретін сымдар мен электр жабдықтарындағы физикалық ... ... ... энергиясының шығындары екенін назарға алу керек, сәйкесінше, электр желілеріндегі электр энергия шығындарын азайту бойынша ша-раларын жоспарлау және енгізудің негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... олардың оңтайлы деңгейіне дейін жеткізу болып табылады.
АҚ торабында 2011 жыл ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... ескере оты-рып, 2 698,142 млн. кВтс немесе электр энергиясын торапқа қалдықтай босатуынан 5,85% құрады.
Шығынды азайту бойынша шараларды орындау ... ... ... шығынының кемуі 2011 жылы 5 857,3 мың. кВтс құрады.
АҚ-ғы электр энергиясын нақты жеткізу көлемі 2011 жылы - 41 042,2 млн. кВтс ... 2010 ... ... электр энер-гиясын жеткізу бойынша нақты қызмет көлемі 6 344,9 млн. кВтс ... 18%-ға ... ... энергиясын жеткізу бойынша қызметтер көлемінің ұлғаюы жеке тапсырушылардың электр энергиясын тұтынуының ұлғаюы салдарынан болды. Ең көп жоғарылау келесі ... ... ... ААҚ 2 430,97 млн. ... немесе 85%-ға; АҚ 541,5 млн. кВтс-қа немесе 47%-ға; ЖШС 491,3 млн. кВтс-қа немесе 35%-ға; ЖШС 133,7 млн. ... ... ... ЖШС 400,1 млн. кВтс ... ... ЖШС 186,3 млн. кВтс ... ... 8. АҚ-ының электр желілері бойынша электр энергиясын жеткізу, млрд. кВтс
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде ... жылы ... ... ... ... ... тұтынушылары ретінде 188 ұйым болды.
2011 жылы электр энергиясын желіге жіберуді және тұтынуды техникалық диспетчерлеу бойынша көрсетілген қызметтердің нақты көлемі 80 812,3 млн. кВтс ... 2010 ... ... техникалық дистпетчерлеу бойынша көрсетілген қызметтер көлемі 4 825,6 млн. кВтс-қа немесе ... ... ... 2
... ірі ... ... жыл, млн. ... ААҚ
5 29 6,351
ЖШС
3 218,632
ЖШС
2 097, 9 4 3
... ... ... 017, 4 8 7
... 882,289
АҚ
1 694,447
АҚ
1 4 67,42 6
АҚ
1 260,397
АҚ
13 221,126
... ... ... ... ... 579,730
АҚ
4 799,082
ЖШС
3 8 41,179
АҚ
1 ... ... ... ... ... ... ... негізінде жасалынған
Ұлғаю Қазақстан Республикасы көтерме сауда нарығындағы субъектілердің ... ... ... ... салдарынан энергия өндіруші кәсіпорындардағы өндіру мен торапқа босатудың артуына байланысты болды. Электр энергиясын желіге жіберу ... ... ... мына ... ... кәсіпорындарында болды: ЖСШ - 1 630,9 млн. кВтс-қа немесе 14,7 %-ға; АҚ - 480,0 млн. ... ... ... АҚ - 273,2 млн. ... ... 2,1 %-ға; АҚ 245,7 млн. кВтс-қа немесе ... жылы ... ... ... теңгерімдеуді ұйымдастыру бойынша қызметтердің нақты көлемі - 145 886,8 млн. кВтс құрады Теңгерімді ұйымдастыру жөніндегі ... ... ... 2010 ... ... 7 537,0 млн. ... ... 5,4% артты. Электр энергиясын өндіру-тұтыну теңгерімін ұйымдастыру жөніндегі көрсетілген ... ... ... да Қазақстан Республикасы көтерме сауда нарығындағы электр энергиясын тұтыну мен өндірудің жалпы өсіміне байланысты болып отыр.
Өзбек энергия ... ... ... ... ... заңсыз алуына байланысты 2011 жылы АҚ мен МАК арасында Өзбекстанға жоспардан тыс электр энергиясын ... ... ... ... ... ... ... тыс электр энергиясын беру 317,874283 млн. кВтс құрады.
Электр энергиясы ағындарының нақты мемлекет аралық қалдықтарының жоспарлыдан сағаттық ауытқу көлемдерінің орнын ... ... 2011 жылы АҚ мен ААҚ ... ... Федерациясына электр энергиясын сату жүргізілді. Электр энергиясын Ресейге беру 983,463 млн. кВтс құрады.
Кадрлық саясаттың тұтқалы басым ... ... ... ... дамыту және сақтау; қызметкерлерді басқарудың алдынғы қатарлы әдістерін енгізу, АҚ қызметкерлерді басқару жөніндегі тиімді бөлімшелерді құру; кадрлық ... ... және ... ... ... мен ... қолдау; бірлескен құндылықтарды, әлеуметтік нормалар мен қызметкердің іс-әрекетін реттейтін ... құру және ... саны мен ... 31.12.2011 жылғы компанияның тізім бойынша қызметкерлер саны 4130 адамды құрады.
Кесте 3
... ... ... бастылық түрі бойынша құрылымы, адам
Бөлімше
Толық жұмыс күні ... ... ... әдісімен жұмыс істейтіндер
Жартылай жұмыс күні жұмыс істейтіндер
Барлығы
Ақмола ЖЭТ
620
--
8
628
Ақтөбе ЖЭТ
250
-- ... ... ... ...
-- ... ... ...
11
466
Солтүстік ЖЭТ
413
--
15
428
Орталық ЖЭТ
440
4
2
446
Оңтүстік ЖЭТ
451
--
17
468
ЖО ҰДО
126
--
--
126
Алматы қ. ...
-- ... ...
-- ... ... ... есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Бос орындарға конкурстық іріктеу Ережелеріне сай, АҚ Атқарушы дирекциясының құрылымдық бөлімшелері мен филиалдарында 2011 жылы бос ... ... 95 ... ... ... ... ... АҚ-на 95 еңбеккер қабылданды.
Жергілікті тұрғындардан (Қазақстан Республикасының азаматтары) жұмысқа алынған жоғары ... ... ( АҚ ... ... кеңесі мүшелері) 93% құрайды ( АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директор Спицын А.Т. Ресей Федерациясының ... ... ... 9. ... ... құрылымы
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Компания кадрларының ... 2011 жылы 8,2 % ... бұл 2010 ... деңгейінен 0,7%-ға жоғары.
АҚ Атқарушы дирекциясы қызметкерлерінің еңбекақысына 2011 жылы мына төлемдер ... ... ... ... ... жалақы; есептік кезеңде (жыл, жарты жыл, тоқсан) атқарған жұмыс нәтижелері бойынша сыйлықақы; жыл сайынғы төленетін еңбек демалысына қоса сауықтыруға арналған ... ... ... қоса атқару және жұмыста жоқ еңбеккердің міндеттерін уақытша орындағаны үшін қосымша төлем. бір ... ... АҚ ... ... ... еңбек шартында белгіленген лауазымдық жалақы; есептік кезеңде (жыл, тоқсан) атқарған жұмыс нәтижелері бойынша сыйақы; жыл сайынғы төленетін еңбек демалысына қоса ... ... ... ... ... ... лауазымдарды қоса атқару және жұмыста жоқ қызметкердің міндеттерін уақытша орындағаны үшін ... бір ... ... және ... көрсету қызметкерлеріне қосымша төлемдер: жоғары біліктілік үшін; - қалқандағы жұмыс үшін; жұмыста ... жоқ ... ... ... ... қоса ... үшін ... көрсету аймағын кеңейту); біліктілігі үшін (үш немесе одан да көп санаттардың болуы)-жүргізушілер, автомұнаралардың және автогидрокөтергіштердің, автомо-биль крандарының ... ... ... ... ... еңбек жағдайында жұмыс үшін; Түңгі уақыттағы жұмысы үшін; Демалыс және мереке күндері жұмыс істегені үшін; көрсетілген уақыттан көп ... ... ... ... ... ... ... заңнамада қарастырылған өзге де үстемақылар мен қосымша төлемдер. түнгі уақттағы жұмысы үшін,экологиялық апат ... ... үшін (ҚР және ... датаға байланысты әлеуметтік көмек.
Компанияда ерлер мен әйелдердің еңбегі үшін сыйақысы бірдей деңгейде, ... ... ... ... орналасқан АҚ филиалдарында еңбекақыны анықтау кезінде бірегей ұстаным қарастырылған.
2011 жылы АҚ-да саны 334 адамды ... ... ... ... ... ... Атқарушы дирекциясы бойынша - 56 адам, Атқарушы дирекция аталуы бойынша - 30 адам, АҚ ... ... - 248 ... 74 адам ... резервист-кураторлар тізімі бекітілді, сондай-ақ, Жеке-дара даму жоспарлары құрастырылды.
Кадрлық резервімен жұмыс істеу нәтижелері бойынша және кадрлық орын ауысуларына байланысты ... ... ... ... ... ... ... 75%-ды немесе 21 адамды құрады, кадрлық резерв жасалған бос ... саны - ... ... АҚ-ның табыстылығын анықтайтын маңызды стратегиялық фактор болып табылады. Компанияның кадрлық саясаты адами ресурстарды қолданудың экономикалық және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамының қаржылық жағдайын талдау
Акционерлік қоғамдағы қаржылық талдаудың ... ... ... ... мен ... ... мен пассивтердің құрылымындағы өзгерістерді, дебиторлар мен кредиторлармен есептесудің ... ... ... ( ... ... негізгі кіші параметрлі санды алу болып табылады, бұнымен бірге, ... пен ... ... компанияның ағымдағы қаржылық жағдайы, оның болашағы мен күтілетін қаржылық нәтижеге мүдделері бар.
Табыс құрылымында ең үлкен үлес ... ... мен ... ... ... ... ... оның мөлшері өнім өндіру деңгейімен, оның сапасымен және төменде қарастырылатын басқа да факторлармен ... ... - ... түрінде көрінген компанияның шаруашылық қызметінің экономикалық қорытындысы. Табыс - кәсіпорынның бүкіл ұжымының қызметін сипаттайтын маңызды көрсеткіш. ... ... ... ... ... ... және толық өзіндік құнын қайтару негізінде пайда болады. Компанияның шаруашылық есеп ... ... ... ... Ол екі ... қызметті орындайды:
1) компания қызметінің соңғы қаржылық нәтижелерін, ақшалай қорларының көлемін сипаттайды. Табыстың көлемі ... ... ақша ... өнім ... ( ... үстемелері), негізгі қорларды тиімді және нәтижелі қолдану, ... және ... ... ( ... ... төмендеуі), компания жұмысының сапасынан ( жабдықтаушылар, сатып ... банк ... ... ... ... компанияның өндірістік және әлеуметтік даму шығындарын қаржылауының негізгі көзі болып табылады, ал бюджетке ... ... ... табыстың маңызды элементі болып табылады. Компанияның табысы тек қаржылық қажеттікті ғана емес, тұтынудың қоғамдық қорларын, ғылымның ... ... ... ... ... елді қорғауды қамтамасыз ету қажет. Алдын ала ... ... ... табысының бір бөлігін мемлекетке бөледі, осыдан компанияның қаржылық қарым-қатынасы пайда ... ... және ... өткізуден түскен табыстың өзгеруімен қатар өнімді өткізуден түсетін пайда да өзгереді.
Кесте 4
АҚ-ының 2010-2011 жылдар аралығындағы ... ... ... салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , +/-
Мың теңге
Мың теңге
2011 ж-дан 2010 ж
Мың теңге
%
1
2
3
4
5
Қызмет көрсетуден түскен ... ... ... ... ... және ... ... бойынша шығындар
-22384
-156142
-133758
597,56
Депозиттер мен ағымдағы есептер бойынша пайыз және облигациялар бойынша купондар түріндегі табыс
2162572
1699050
-463522
-21,43
Қаржылық шығыстар
-2124818
-2102170
22648
-1,07
Негізгі жұмыстан түскен табыс
7904568
8320420
415852
5,26
Басқа да табыстар
2295977
3192829
896852
39,06
Басқа шығыстар
-1353869
-2119754
-765885
56,57
Бағамдық ... ... ... емес қызметтен түскен табыс
1310665
2379914
1069249
81,58
Кесте 4 жалғасы
1
2
3
4
5
Табыс салығын есепке алғанға дейінгі табыс
9215233
10700334
1485101
16,12
Табыс салығы бойынша шығыстар
-3419211
-2878089
541122
-15,83
Жыл бойынша ... ... алып ... басқа да жиынтық залалдар
-417
-167
250
-59,95
Жыл бойынша жиынтық табыс
5795605
7822078
2026473
34,97
Акция бойынша (акция үшін теңгемен) пайда (негізгі және қосалқы)
551
741
190
34,48
Ескерту: ... ... ... ... ... ... жасалған
Компанияның 2011 жыл ішіндегі кірістері 64 852,55 млн.теңгені, соның ішінде негізгі қызметтен түскені 54 793,16 ... ... 2010 ... ... кірістер 29%-ға (14,7 млрд.теңгеге), соның ішінде негізгі қызметтен түскені 23%-ға (10,4 млрд.теңгеге) артты.
Сурет 10. АҚ-ының жылдар ағымындағы ... ... ... ... қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Кірістердің өсуі көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюына, сондай-ақ, Компания қызметтеріне тарифтердің ... ... ... ... ... ... ... бойынша қызметтерін көрсетуден түскен кіріс өткен жылмен салыстырғанда, 2 млрд.теңгеге ұлғайды.
Одан басқа, 2010 ... ... 2011 жылы ... ... ... мақсатында электр энергиясын сатудан түскен кірістер 1,3 млрд.теңгеге өсті, сондай-ақ, 2011 жылдың желтоқсанында ... 2011 ... ... ... бойынша қызмет көрсету айғағын мойындауы және шартқа қол қоюына байланысты 0,5 млрд.теңге ... ... ... есептелді. 2011 жыл ішіндегі 10 млрд.теңгені құрады. 2010 ... ... ... ... өсуі, негізінен, оң бағамдық айырмадан болған кірістер ... 74%-ды ... (4,3 ...
Компанияның 2011 жыл ішіндегі шығыстары 54 152,21 млн.теңгені құрады, бұл 2010 жылғы көрсеткіштерден 13 188,66 ... ... ... 11. ... жылдар ағымындағы шығыстар серпіні, млн.теңге
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
2011 жылы 2010 ... ... ... өсу келесі шығыстардың ұлғаюына байланысты:
* электр энергиясының нақты мемлекетаралық жіберілу-қалдығының жоспарлыдан сағаттық ауытқу көлемдерінің орнын ... ... ... Федерациясының энергия жүйесінен электр энергиясын сатып алу ... (2,8 ... ... ... ... шығынын өтеуге (3,6 млрд. теңге);
* теріс бағамдық айырма бойынша (2,9 млрд.теңге);
* еңбекақы мен аударымдарға (1,4 ... ... ... электр энергиясына кететін шығыстарға (0,7 млрд.теңге);
* амортизациялық аударымдар түрінде (0,5 млрд.теңге);
* Қазақстан Республикасы салық заңнамасы бойынша ... салу ... ... ... өзгерістерге байланысты салықтар бой-ынша (0,5 млрд.теңге);
* банк қызметтеріне (0,3 млрд.теңге).
2011 жылдың қорытындылары бойынша Компания 7822,4 млн.теңге ... ... ... ... ие ... бұл 2010 ... 2 026,22 ... жоғары.
Сурет 12. АҚ-ының жылдар ағымындағы таза табыс серпіні, млн.теңге
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде ... ... ... оның ... - ... ... көзі ... іске асырады. Бухгалтерлік есептің жан-жақты және түбегейлі ... қол ... ... ... ... ... ... кәсіпорын жұмысының қиыншылықтарын, оның іскерлік жолына түсуге көмектеседі. Есептің ... ... жеке ... және ... ... ... компания басшылығына керекті қаржылық-шаруашылық істерді бағалауға қажет. Ережеге сәйкес, бухгалтерлік баланс компанияның қаржылық жағдайын мәлімдейді. Шаруашылықтың иелігінде орналасқан баланстың активі ... ... ... ... ... ... мен ... мінездеме береді
Баланс активтерінін құрамы мен құрылымының динамикасын талдау - кәсіпорынның барлық мүліктерінің және оның ... ... ... және ... арту ... кему ... ... мүмкіндік береді.
Қаржылық есептің маңызды элементі болып саналатын ... ... ... осы ... ... ... бары, құрамы, құрылымы және олар-да болған өзгерістер зерттеледі. Активтердің жалпы құрылымын және оның же-ке топтарын талдау, олардың рационалды таратылуын ... ... ... ... ... ... өндірістік қорлар, дайын өнім және тауарларды қайта бағалау жүргізілмейді. ... да ... ... ... ... ... ... болатыны күмәнсіз. ... ... ... ... ... ... ... үшін келесі аналитикалық кесте құрылды.
Барлық активтердің құрамындағы қысқа мерзімді активтердің үлесі 2010 жылы ... ... 2011 жылы 18,8 ... ... Барлық активтердің құрамындағы ұзақ мерзімді активтердің үлесі 2010 жылы 81,8%-ды құраса, сәйкесінше 2011 жылы 81,2 ... ... ... 5
АҚ-ының 2010-2011 жылдар аралығындағы активтер құрамын салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , +/-
Мың теңге
%
Мың теңге
%
2011 ж-дан 2010 ... ... ... ... ... ... ... жылдық қаржылық есептілігі негізінде автормен жасалған
2011 жылы АҚ ... ... ... мың ... ... 2010 жылмен салыстырғанда активтер 20,6%-ға ұлғайды.
Активтердің өсуі (артуы) кәсіпорынның болашақтағы дамуын көрсететін болғандықтан, ол осы ... ... оң ... ... ... ... ... құныньщ өсу себептерін талдағанда, жоғары деңгейі ба-ланстық есептің номиналды көрсеткіштерінің нақты көрсеткіштерден айтар-лықтай ауытқуына әкеліп ... ... ... ... ... ... тәжірибеде инфляцияны есепке алу тек негізгі құралдардың баланстық құнын құру барысында жүргізіледі. ... ... ... АҚ-ының қысқа мерзімді активтері 2010 жылы 32761629 мың теңге болған, ал 2011 жылы 8107648 мың ... яғни 24,75 ... ... 40869277 мың ... ... 6
... ... жылдар аралығындағы ұзақ мерзімді активтер құрамын салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , ... ... ... ... 2010 ... ... ... емес активтер
640909
0,43
583382
0,33
-57527
-8,98
Ұзақ мерзімді активтерді сатып алу үшін берілген аванстар
5453058
3,69
26547321
15,02
21094263
386,83
Қолдануы шектелген ақшалай қаражаттар
2844820
1,93
0,00
-2844820
-100,00
Басқа да қаржылық активтер
3195284
2,16
3309454
1,87
114170
3,57
Басқа да ұзақ мерзімді активтер
129999
0,09
115558
0,07
-14441
-11,11
Ұзақ ... ... ... ... ... ... негізінде автормен жасалған
Әрі қарай кәсіпорынның мүліктік жай-күйінде қандай сапалық өзгерістер болғанын зерттеу қажет. Бұл кәсіпорынның ... ... ... және ... ... ... ... оның өндірістік потенциалының маңызды элементінің жағдайын зерттеу қажет.
Сол ... ... ... ... ... ... керек:
* кәсіпорынның негізгі құралдармен қамтамасыз етілуі мен оларды пайдалану ... ... ... ... ... ... факторлардың әсерін анықтау;
* негізгі қорларды пайдалану деңгейінің ... ... ... ... ... ... ... қорларды пайдалану тиімділігін арттыру резервтерін анықтау.
Кәсіпорын мүліктерінің жалпы құнындағы негізгі құралдардың нақты құнының (қалдық) үлес ... ... ... ... аударады. Өйткені бұл көрсеткіш кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметінің көлемін анықтаудағы басты бағыт болып табылады.
Келесі ... ... ... ұзақ ... ... 2010 жылы ... мың ... болған, ал 2011 жылы 29092395 мың теңге, яғни 19,7 пайызға ... ... мың ... құраған.
Кесте 7
АҚ-ының 2010-2011 жылдар аралығындағы қысқа мерзімді активтер құрамын салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , +/-
Мың ... ... ... 2010 ... теңге
%
Тауарлы-материалдық қорлар
1428749
4,36
1441768
3,53
13019
0,91
Саудалық дебиторлық қарыз
1776393
5,42
4357098
10,66
2580705
145,28
Өтелетін салықтар
654278
2,00
1045399
2,56
391121
59,78
Табыс салығы бойынша алдын ала ... да ... ... және ... ... да ... активтер
19834986
60,54
17942595
43,90
-1892391
-9,54
Қолдануы шектелген ақшалай қаражаттар
2408391
7,35
4459658
10,91
2051267
85,17
Ақшалай қаражаттар мен олардың баламалары
5375640
16,41
9543637
23,35
4167997
77,53
Ағымдағы активтер
32761629
100
40869277
100
8107648
24,75
Ескерту: АҚ-ының жылдық қаржылық есептілігі негізінде ... ... ... ... ... кезінде меншікті және қатыстырылған капиталдың көрсетілген көлемі белгіленіп, есеп беру кезеңіндегі олардың өз-геру себептері анықталып, оларға баға беріледі. Бұл кезде өз ... ... ... ... ... ... өз ... қоры болуы оның қаржылық тұрақтылығының барлығын көрсетеді.
АҚ-ының 2010-2011 жылдар аралығындағы қаржыландыру көздерінің құрамын салыстырмалы талдау келесі ... ... ... жылы АҚ ... капитал мен міндеттемелер жиыны мөлшері 217568528 мың ... ... 2010 ... ... 20,6%-ға ұлғайды.
Кесте 8
АҚ-ының 2010-2011 жылдар аралығындағы ... ... ... салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , +/-
Мың теңге
%
Мың теңге
%
2011 ж-дан 2010 ж
Мың теңге
%
Меншікті капитал
113413012
62,88
120965687
55,60
7552675
6,66
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
54083451
29,98
78121436
35,91
24037985
44,45
Ағымдағы ... ... мен ... ... ... ... қаржылық есептілігі негізінде автормен жасалған
Бұл кесте бойынша АҚ-ының қысқа мерзімді міндеттемелері 2010 жылы 12872022 мың теңге болған, ал 2011 жылы 5609383 мың ... яғни 43,6 ... ... 18481405 мың ... ... Ал ұзақ мерзімді міндеттемелер 2010 жылы 54083451 мың теңге болған, ал 2011 жылы 24037985 мың теңге, яғни 44,5 ... ... 78121436 мың ... құраған.
Барлық пассивтер құрамындағы меншікті капитал үлесі 2010 жылы 62,9%-ды құраса, 2011 жылы 55,6 пайызды құраған.
Барлық пассивтер құрамындағы ... ... ... 2010 жылы ... ... оның ішінде қысқа мерзімді міндеттемелердің үлесі 7,14 пайыз, ұзақ мерзімді міндеттемелердің үлесі 30 ... ... ... сәйкесінше 2011 жылы 44,4 пайызды құраған, оның ішінде қысқа мерзімді міндеттемелердің үлесі 8,5 пайыз, ұзақ ... ... ... 35,9 ... ...
Сурет 13. АҚ-ының жылдар ағымындағы қаржыландыру көздерінің құрылымы
Ескерту: ... ... ... ... ... ... ... 2010-2011 жылдар аралығындағы ұзақ мерзімді міндеттемелер құрамын салыстырмалы ... ... ... ... берілген.
Кесте 9
АҚ-ының 2010-2011 жылдар аралығындағы ұзақ мерзімді міндеттемелер ... ... ... ... ... , ... теңге
%
Мың теңге
%
2011 ж-дан 2010 ж
Мың теңге
%
Займдардың ұзақ мерзімді бөлігі
46855988
86,64
68022832
87,07
21166844
45,17
Мерзімі ұзартылған табыс салығы бойынша міндеттемелер
7227463
13,36
10098604
12,93
2871141
39,73
Ұзақ мерзімді міндеттемелер
54083451
100
78121436
100
24037985
44,45
Ескерту: ... ... ... ... ... автормен жасалған
Бұл кесте бойынша АҚ-ының ұзақ мерзімді займдары 2010 жылы 46855988 мың ... ... ал 2011 жылы 21166844 мың ... яғни 45,2 ... ... 68022832 мың теңгені құраған. Ал мерзімі ұзартылған табыс салығы ... ... 2010 жылы 7227463 мың ... болған, ал 2011 жылы 2871141 мың теңге, яғни 39,7 пайызға артып, 10098604 мың теңгені құраған.
Барлық ұзақ ... ... ... ұзақ ... ... ... 2010 жылы 86,6 %-ды құраса, 2011 жылы 87 пайызды құраған.
АҚ-ының 2009-2011 жылдар аралығындағы қысқа ... ... ... ... ... ... ... берілген.
Кесте 10
АҚ-ының 2009-2011 жылдар аралығындағы қысқа мерзімді міндеттемелер құрамын салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , ... ... ... ... 2010 ... теңге
%
Саудалық кредиторлық берешек
4105707
31,90
10220047
55,30
6114340
148,92
Займдардың қысқа мерзімді бөлігі
6750534
52,44
6407716
34,67
-342818
-5,08
Алынған аванстар
47212
0,37
475023
2,57
427811
906,15
Салықтар бойынша берешектер
462219
3,59
185717
1,00
-276502
-59,82
Басқа кредиторлық берешектер мен есептелген міндеттемелер
1081442
8,40
1192902
6,45
111460
10,31
Ағымдағы міндеттемелер
12872022
100
18481405
100
5609383
43,58
Ескерту: АҚ-ының жылдық қаржылық есептілігі ... ... ... ... ... шаруашылық қызметін біртұтас кешенді ... ішкі ... ... талдау; сыртқы (қаржылық талдау) талдау деп ... ... ... Ішкі есеп берудің ішіндегі жауапкершілік орталықтары мен пайда болу ... ... ... ... жеке ... ... нәтижелерін сипаттайтын маңызды есеп ... ... ... жеке ... шаруашылық жүргізу деңгейін анықтау шығындар мен нәтижелерді салыстыру, кім қалай жұмыс істейтінін көруге мүмкіндік береді және еңбекке ақы ... ... да бір ... ... Ішкі ... ... есебі негізінде жүргізіледі. Басқарушылық талдау - бұл ... ... ... жеке түрлерінің өзіндік құнының нормативтері туралы, сондай-ақ сапасының ... ... ... ... тыс ... өтпей қалуына байланысты мәліметтерден тұратын ... ... ... тұлғалар үшін жабық есеп болып табылады.
Сыртқы талдау қаржылық есеп ... ... ... ... ... өзгеріп отыратын нарықтық конъюнктура жағдайында өзінің ... ... ... ... ... әрекетінің икемді стратегиясы мен тактикасын жасауға қызмет ... ... ... ... ... ... өз еркінде, сондықтан нормативтер туралы ақпараттар коммерциялық құпияға айналады. ... ... ... ... ... ... ... жұмысы туралы жыл сайынғы есебі тыңдау түрінде ... оның ... ... ... қорғау, тұтынушылар және өзге мүдделі тұлғалар алдындағы қызметінің ашықтығын қамтамасыз ету жүйесін ... ... ... Жыл ... есеп ... ... ... қағидалары Компания қызметінің жарияланымдығы, ашықтығы және тұтынушылар мүдделерінің теңгерімін сақтау болып табылады.
Инновациялы-технологиялық даму кез-келген компанияның ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... бірі ... табылады, себебі ол өзі көрсететін қызметтердің тиімділігі мен сенімділігінің артуын қамтамасыз етеді.
2.3. акционерлік қоғамының ... ... мен оның ... ... АҚ ... басқаруды Компания қызметінің тиімділігін арттыру, оның беделін нығайту және тартылған капиталдың шығындарын азайту құралы ретінде қарайды.
АҚ-дағы корпоративтік ... ... ... ... ... ... ... және құзыреттілікке құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы АҚ-ның ... ... ... ... ... мен мүдделерін құрметтеу деп жорамалданады және Компания қызметінің ... ... оның ... оның ... ... ... ... пен пайдалылық деңгейін сақтауға мүмкіндік туғызады.
АҚ ... ... ... қағидаттары мыналар болып табылады:
* Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
* Директорлар кеңесі мен Басқарманы тиімді басқару ... АҚ ... ... ... АҚ-ның қызметі туралы ақпараттың айқындылығы мен оны ашып ... ... ... ... пен әдеп-ғұрып қағидаттары;
* тиімді үлеспайдалық саясат қағидаттары;
* ... кадр ... ... ... ... ... ... корпоративтік дау-дамайлар мен мүдделік дау-дамайларды реттеу қағидаттары;
* жауапкершілік қағидаты.
АҚ-дағы корпоративтік басқару қағидаттары ... ... ... ... қатынастарда сенім білдіруге бағытталған және ол АҚ-ның корпоративтік басқару кодексінде баяндалған.
2011 жылы 18,2 млрд.теңгеден астам сома игерілді, ... ... ... ... - 15,4 ... ... ... қайта жаңарту мен ауыстыруға - 2,8 млрд.теңге.
АҚ-ның ... ... үлес ... ... мөлшерін анықтау барысында Компания мен Жалғыз акционердің мүдделерін сақтауға, Компанияның инвестициялық тартымдылығын және оның ... ... ... ... ... Республикасының заңнамасымен қарастырылған құқықтарын құрметтеу мен қатаң сақтауға негізделген. Үлеспайдаларды төлеу шарттары: есептік кезеңдегі Компанияның таза табысы; Қазақстан Республикасының заңнамасында ... ... ... шектеудің болмауы; Жалғыз акционердің шешімі.
Кесте 11
АҚ-ының 2009-2011 жылдар аралығындағы қаржыландыру көздерінің құрамын салыстырмалы талдау
Көрсеткіштер
2010 ж
2011 ж
Ауытқу , +/-
Мың теңге
%
Мың ... ... 2010 ... ... ... табыс
8224996
7,25
15177838
12,55
6952842
84,53
Меншікті капитал
113413012
100
120965687
100
7552675
6,66
Ескерту: АҚ-ының жылдық қаржылық есептілігі негізінде автормен жасалған
Ақпаратты сыртқы пайдаланушылар, мысалы, банктер, несие берушілер сыртқы ... ... ... ... ... капиталдың авансталынған капиталдың жалпы сомасындағы үлесінің өзгеруін, келісім-шарттарға отырған ... ... ... ... баға ... ... ... үлесі жоғарыласа тәуекелділік азаяды.
Меншікті капитал компания үшін ресурс ретінде акционерге дивидендтер төлеу түріндегі құнмен өрнектеледі. ... ... ... өсуі екі ... ... ... ... капитал немесе банк пайдасының өсуі. Акционерлік капитал және оған теңестірілген банк қаражаттары құрылымындағы ... банк ... және оның ... ... ... ... үлкен рөл атқарады.
ХҚЕС-қа сәйкес құралған АҚ біріккен қаржы есептілігі негізінде есептелетін таза ... ... ... үлеспайдаларды төлеу көзі болып табылады.
Өткен қаржы жылындағы таза табысты тиісінше тарату тәртібі және жылдық үлеспайдалар мөлшері туралы ұсыныстар әзірлеу ... ... ... кеңесі дивиденділерді төлеуге бағытталатын сома таза табыстың 30%-нан кем болмауын негізге алады.
Топтың 2011 және 2010 ... 31 ... күйi ... ... ... 10, 584, 297 және 10, 524, 297 ... және ... төленген әрқайсысының номиналдық құны 10, 000 теңге жай акциялардан тұрады. Әрбiр жай ... ... ... беру ... бар. ... 2011 және 2010 ... 31 желтоқсандағы күйi бойынша артықшылығы бар акциялары жоқ.
2011 және 2010 жылдардағы 31 желтоқсандағы күйi бойынша Топтың жалғыз акционерi ... ... ... жылы ... ... 60, 000 жай ... ақы төленді, оларды алғыз акционер артықшылықпен сатып алу құқығы бойынша сатып алынды.
Жай акцияларды ... ... беру ... бар, ... ... төлеуге кепiлдiк берілмеген. Акционер 2011 жылды Топтың таза ... 15% ... ... ... ... шешім қабылдады. Топ 869, 403 мың теңге мөлшерінде дивидендтер төледi (2010 жылы акционердің шешімі ... ... ... ... ... таза ... және 2011 және 2010 жылдағы айналымдағы жай акциялардың орташа ... саны ... 10, 559, 297 және 10, 524, 297 ... ... Топтың кәдiмгi акцияларының әлеуеттік үлесінің кемуі болмайды. 2011 және 2010 ... 31 ... ... жыл ішінде Топтың акцияға базалық және кеміген пайдасы 741 ... және 551 ... ... ... ... таза ... жұмсау бағыттары келесі кестеде берілген.
Кесте 12
АҚ-ының бөлінбеген таза ... ... ... ... ... ... ж
2012 ж жоспар
Үлес пайдалар төлеу
--
869,40
2 346,68
1 693,54
Дамытуға
--
4 ... ... ... ... ... ... ... негізінде автормен жасалған
Компания 2012 жылы Жалғыз акционер АҚ-на үлес пайдалар түрінде 2,3 ... ... ... ... меншікті капиталының құрылымын сипаттай отырып, бөлек топтар мен көздердің құрылымының өзгерісіндегі әртүрлі тенденцияларды көрсететін жеке көрсеткіштерді де пайдалану ... ... ... ... ... ... қаражаттарын ұзақ мерзімге тарту коэффициенті жатады. Ол ұзақ мерзімді міндеттемелердің меншікті капитал мен ұзақ ... ... ... ... анықталады. Көрсеткішті есептеу формуласы келесідей:
Кұм=Ұм/(Мк+Ұм) ... КҰ/М - ... ... ұзақ ... тарту коэффициенті немесе ұзақ мерзімді міндеттемелер коэффициенті;
Мк - меншікті капитал;
Ұм - ұзақ мерзімді ... ... (2010 ж) = ... (2011 ж) = ... ... ... есеп берудің активтерін қаржыландыру үшін меншікті капиталмен ... ... ... ұзақ ... ... мен ... ... көрсетеді, кәсіпорын өндірісті жаңарту мен кеңейту үшін қарыз қаражаттарын ... ... ... ... баға береді.
Капиталдың құрылымын қалыптастырудың тиімділігін (қолайлылығын) анықтау үшін ... ... ... қатар инвестициялау коэффициентін де қолдану ұсынылады. Ол батыс фирмаларында кеңінен қолданылады және меншікті капиталдың негізгі ... ... ... ... құрудың ең дұрыс жолы болып меншікті капитал барлық негізгі капиталды (айналымнан тыс активтер) және ... ... бір ... ... ... жол саналады. Меншікті капиталды зерттегенде меншікті айналым қаражаттарындағы болған өзгерістерге ерекше назар аударылады, яғни меншікті капиталдың қандай бөлігі иммобильдік ... ... ... және осы ... ... ... еркін жұмсауға мүмкіндік беретін нысанда тұрғандығы анықталады. Меншікті айналым қаражаттарының көлемін анықтау үшін ... ... = МК - АҰМ ... МАҚ- ... ... ...
МК -- меншікті капитал;
АҰМ - ұзақ мерзімді активтер.
МАК (2010 ж) = 113413012 - ... = - 34193844 мың ... (2011 ж) = ... - 176699251 = - 55733564 мың теңге
Бұл көрсеткіш ... ... ... табылады, оның динамикадағы өсуі - оң, ал ... - ... ... ... ...
Талдау кезінде меншікті айналым капиталының абсолюттік мөлшерін анықтаумен қатар, оның жалпы ... ... үлес ... да табу ... Бұл ... ... ... тұрақтылығының әлдеқайда нақты сипаттамасы болып саналады. Арнайы әдебиеттерде оны іс жүзінде жұмсау (маневрлық) коэффициенті деп аталады. Ол ... ... ... қандай бөлігі, осы қаражаттарды еркін жұмсауға болатынын, мобильді формада екендігін көрсетеді және келесі формула арқылы анықталады:
КжМақ/Мк ... КЖ - ... ...
МАҚ- меншікті айналым капиталы;
МК - меншікті капитал.
Кж (2010 ж) = - 34193844 ... = ... (2011 ж) = - 55733564 ... = ... ... ... мәні кәсіпорынның меншікті қаражатының көп бөлігі иммобильді (айналымнан уақытша оқшауланған) сипаттағы құндылықтарда бекітілгендігін көрсетеді, ал олар тез ... ... ... яғни ... тез айнала алмайды.
Кәсіпорынның тауарлы - материалдық қорлары мен шығындарының қалыптасу көздерімен қамтамасыз етілуінің абсолютті көрсеткіштері қаржылық тұрақтылықты талдау үшін басты роль ... ... ... қаржылық тұрақтылығының басты көрсеткіштерінің бірі болып қорларды қалыптастырудың өз көздерімен қамтамасыз етілу коэффициенті саналады, ол меншікті айналым қаражаттарының ... ... мен ... ... ... анықталады. Бұл көрсеткішті тауарлы - материалдық қорлар мен шығындарды жабу коэффициенті деп атайды. Ол келесі ... ... ... КҚ/Қ - ... ... қамтамасыз етілу коэффициенті;
МАҚ - меншікті айналым капиталы;
ҚТМ - тауарлы-материалдық қорлар. ... (2010 ж) = - 34193844 / 1428749 = ... (2011 ж) = - 55733564 / 1441768 = ... ... қаражаттарын жабу коэффициенті қандай дәрежеде тауарлы - материалды қорлар мен шығындар меншікті қаражаттармен жабылғанын және қарыз ... ... ... ... көрсетеді.
Талдау жүргізу үшін қарыз қаражаттарының әрбір ... есеп ... ... ... қорытындылармен сәйкестендіру қажет, олардың базистік көрсеткіштерден ауытқуларын анықтап, қатысты өлшемдердің өзерістерін көрсету керек. Сырттан ... ... ... ... ... ... Дебиторлық және кредиторлық борыштың арақатынасының коэффициенті формула арқылы есептеледі:
Кд/кДБ/КБ (5) ... Кд/к - ... және ... ... ... ... ... - дебиторлық борыш;
КБ - кредиторлық борыш.
Ккқ (2010 ж) = 127962/ 1072319= ... (2011 ж) = 4105707/ ... ... коэффициент қатыстырылған қарыздың дебиторлық қарыздан қамтамасыз етілу деңгейін көрсетеді. Дебиторлық және кредиторлық борыштың қатынасы негізінен 2:1 болуы керек деп ... Егер ... ... ... ... ... етілмеген болса, онда мұндай жағдайды жағымсыз деп айтуға болады.
Егер ... ... ... ... дамыған болса, онда дебиторлық борышы қарқынды өсіп кетуі мүмкін. Талдаушының келесі маңызды жұмысы - кәсіпорынның қаржылық жағдайын, оның қаржылық тұрақтылығы ... ... ... мүмкіндік беретін абсолютті көрсеткіштерін зерттеу.
Келесі талдау барысында салынған акционерлік капиталдың ... мен ... ... ... жасалынған жоспармен салыстыру арқылы бағалау жасауға болады.
Бұл көрсеткіштерді анықтамас алдын, осы көрсеткіштерді ... ... ... өтейік.
Return on Capital Employed (ROАCE) - салынған акционерлік капиталдың рентабельділігі салынған капиталдың компанияға қаншалықты шамада ... алып ... ... Мұны екі ... ... болады [22].
* ROАCE = (Таза пайда - ... бар ... ... ... / ... ... ... орташа жылдық көлемі (6)
* ROАCE = EBIT / акционерлік капитал ... EBIT - ... мен ... ... ... ... ... before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) - салықтар мен пайыздарды төлегенген кейінгі пайда
EBITDA бойынша рентабельділік (EBITDA margin) ... мен ... ... ... компанияның пайдалылығын білдіреді, яғни көрсеткіштің мәні есепті кезеңдегі салықтар мен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
EBITDA бойынша рентабельділік (EBITDA margin) коэффициенті келесі формула бойынша есептелінеді:
EBITDA margin = EBITDA / ... ... ... ... ... ... иесінің позициясымен алғанда кәсіпорын қызметінің тиімділігін бағалау үшін ... егер ... ... ... альтернативтік салымдардың табыстылығынан жоғары болған жағдайда ғана меншік иесі кәсіпорынды табысты деп есептейді.
Жоғарыда берілген көрсеткіштер негізінде ... ... ... ... ... бағалауды келесі сурет арқылы беруге болады.
Кесте 13
... ... ... ... ... ... ж
2012 ж жоспар
Активтердің жалпы сомасы
176 4 6 7, 37
180 368,49
217 568,53
227 ... ... ... табыс
32 683,05
44 408,05
5 4 79 3 ,16
60 609,00
Көрсетілген қызметтердің өзіндік құны
24 646,55
31 4 47,3 6
39 ... ... ... ... ... ... 650,51
Мемлекетке төлемдер
2 6 87, 5 5
5 7 5 7,7 9
5 573,72
5 484,00
Жеткерушілерге төлемдер
16 089,58
20 925,81
28 ... ... және ... ... ... 2
306,70
178,23
Мемлекеттен қаржылай көмек
22 387,09
--
600
3 724,83
Жалпы капиталдану
16 4 788,71
167 019,53
195 396,24
210 561,81
меншік капитал
107 617, 41
113 413,01
120 965,69
126 546,65
қарыз капиталы
57 171,30
53 ... ... 4 015 ... ішіндегі таза табыс
-4 459,04
5 796,02
7 822,25
5 6 4 5 ,14
Ескерту: ... ... ... ... негізінде автормен жасалған
Компания, 2009 жылды қоспағанда, ол кезде теңгенің құнсыздануы нәтижесінде Компания жылды шығынмен аяқтады, ... ... ... ие.
Сурет 14. АҚ-ының жылдар ағымындағы Return on Capital Employed (ROАCE) - ... ... ... ... ... млн.теңге
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Соңғы екі жылдағы ... өсуі таза ... ... ... ... ... салыстырғанда, 2011 жылы және 2012 жоспар қызмет көрсету пайдалылығы ... өсуі ... бұл ... көрсеткіштерінің жақсаруына байланысты болды.
Сурет 15. ... ... ... қызмет көрсету рентабельділігі серпіні, млн.теңге
Ескерту: АҚ-ының қаржылық есептілігі мәліметтері негізінде жасалынған
Бұл кезде, 2011 жылы 2010 ... ... ... ... түскен табыстардың 23,39%-ға, ал қызмет көрсету пайдалылығы көрсеткішінің ... ... ... EBITDA margin ... кемуі байқалады.
Сурет 16. АҚ-ының жылдар ағымындағы EBITDA бойынша рентабельділік (EBITDA margin) серпіні, млн.теңге
Ескерту: ... ... ... ... ... ... қаржылай нәтижелік Компанияға келесі міндеттемелерін уақтылы әрі толық мөлшерде орындау мүмкіндігін береді:
* жалақыны төлеу және әлеуметтік қолдау ... ... ... ... ... төлеу бойынша;
* инвестициялық жобаларын іске асыру және ҰЭТ қызмет ету сапасы мен ... ... ... ... ... есеп айырысу бойынша;
* салықтарды төлеу бойынша.
Жүргізілген талдаулар нәтижесінде келесідей бағалау ... ... ... ... ... ... ... айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Ең алдымен, жалпы ... 100 ... ... ... инвестициямен бірге жаңа желілік объектілерді салу және Компанияның жабдықтарын жаңғырту түрінде іске асырылатын ірі көлемдегі ... ... атап өту ... ірі ... ... және ... ... (ЕҚДБ, ХҚДБ) жұмыс істеуде бірегей жұмыс тәжірибесін жинақтады және ... ... ... ТМД ... жеткізуші компанияларының арасында көш бастаушылардың бірі болып табылады.
Қазақстан БЭЖ-і Жүйелік операторының функциялары Компанияның жоғары ... мен ... және ... ... ... ролін айқындайды.
Компания Мемлекеттің және Акционердің абсолюттік қолдауына ие. ... ... ... ие, ол алдағы уақытта компанияны әлемдік деңгейде құруға бағытталған. Компания корпоративтік басқарудың жоғары стандарттарына қол ... ... ... ... іске ... ... ... жүйесі енгізілді, SCADA диспетчерлік бақылау және басқару жүйесі орнатылды, озық IT-шешімі ... ... ... ... еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие болып келеді.
2010 жылдың жай-күйі бойынша АҚ - бір ... ... ... ... ... ... тәжірибе мен жоғары басқарушылық құзыреттілікке ие.
Әлсіз жақтары. Сонымен бірге Компанияның жағдайы сыртқы айналаға, сондай-ақ ішкі ... ... ... ... ... де ... ... тарапынан және Акционердің қаржылық мақсаттарынан ұзақ мерзімді перспективаға ҰЭТ-тың қажетті ... ... ... ... ... электр энергетикасында жүйелік қауптер сақталған:
* Қазақстанның БЭЖ-інде жабдықтар ... ... ... бөлу желілері мен өндіруде);
* резервтік өндірудің толық деңгейін ұстап тұрудың ... ... ... ... мен ... ... ... жинақтау мен тарату жөніндегі қызмет бөлігінде нарықтың сегменттері дамымаған.
Жалпы ... 500 км 9 ... ... ... қызметінің мерзімін ( 50 жылдан астам) толығымен өтеді. Жалпы ... 6349 км 92 ... ... желісінің қызметін өтеу мерзімі аяқталуға жақындады.
Мүмкіндіктері. АҚ ҰЭТ ... ... ... ... ... ірі ... инвестицияларды ескере отырып ұзақ мерзімді перспективада сенімділік пен тиімділіктің көрсеткіштерін айтарлықтай арттыра және ... ең ... ... компанияларының деңгейімен салыстыратын деңгейге жете алады. Бұл Компанияда озық ... ... ... ... пайдалану бөлігінде үздік әлемдік тәжірибелерді қолдану, біліктілікті арттыру және ... ... ... ... ... ...
Компанияның Қазақстан, Кедендік одақ пен Орталық Азия елдері үшін басқарушы құзыреттіліктерінің Орталығы болуға (активтерді басқару және ... ... ... ... ... ... өзінің бір жүйеге келтірудегі ықпалын, оның ішінде негізгі бизнесті дамыту есебінен күшейтуге ... ... ... мен ... ... ... деңгейі жағдайында көрсетілетін қызметтердің сапасын төмендету мен өндірістік қорларды қайта жарақтандыру қарқынының артта қалуы сияқты ... ... ...
Әлемдік дағдарыстың салдарынан электр энергиясын тұтынудың өсу қарқының баяулауы пайданың төмендеуіне әкеп соғады, бұл ... ... ... мен ... ... қаржыландыру жөніндегі мүмкіндіктерін қысқартуға терін әсерін тигізуі мүмкін.
Доллар мен евроға қатысты теңге ... ... ... ... ... ... бойынша қауіп те болуы мүмкін.
Сондай-ақ жүйеде еңбек ақыны төлеудің экономиканың басқа салаларымен ... ... ... байланысты кадр әлеуетінің жоғалуының жоғары қауптілігінің болатынын атап өткен жөн.
Жоғарыда келтірілген ... ... пен ... ... ... ... іске асырылуы мүмкін.
3. акционерлік қоғамының меншікті капиталын тиімді басқару және ... ... ... ... ... ... ... өзінің және қарыздық қаражаттарының дұрыс ара қатысын есептеп, қаржы менеджері капиталдың оңтайлы құрылымын анықтайды. Тәжірибеде меншік және қарыздық ... ... ара ... ... ... жоқ, тіпті бір кәсіпорын үшін де, оның әр ... даму ... ... және қаржы нарықтарының әр түрлі конъюктурасында. Кейбір объективтік және субъективтік факторлар капитал құрылымын мақсатқа сәйкес ... ... ... оны әр ... ... ... ... жағдайын жасайды.
Негізгі факторлар:
Кәсіпорынның операциялық қызметінің салалық ерекшеліктері.
Өнім өндірісі қорсыйымдылығының деңгейі жоғары, айналымнан тыс активтердің үлесі жоғары кәсіпорындардың ... ... ... ... олар өз ... ... ... пайдалануға мәжбүр. Операциялық кезең мерзімі неғұрлым аздау, кәсіпорын соғұрлым ... ... ... ... ... ... ... бастапқы сатыларында тұрған және бәсекеге қабілетті өнімі бар кәсіпорындар өзінің дамуы үшін қарыздық ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар үшін осы капиталдың құны орташа нарықтық құнынан жоғары болса да. Ал ... ... ... ... ... тиісті.
Осы нарықтың конъюнктурасы неғұрлым тұрақты, осыған сәйкес кәсіпорынның өніміне сұраныс тұрақтылау, қарыздық ... ... ... ... Және ... - жайсыз конъюктурасы мен өнімді өткізу көлемін қысқарту барысында қарыздық капитал пайда мен төлемқабілеттілігін жоғалту тәуекелін тез ... бұл ... ... ... пайдалануын азайту есебінен қаржылық тұтқаның коэффициентін шұғыл төмендету қажет. Осы көрсеткіштің жоғары маңызында кәсіпорынның рейтингі ... ол ... ... ... ... ... Бірақ практикалық жағдайларда бұл әлеует көбінесе талап етілмейді, себебі кәсіпорын пайдалылығының жоғары деңгейінде ол капиталға деген қосымша қажеттілігін алынған пайданы ... ... ... ... Бұл ... иегерлер алынған пайданы капитал қайтарымының жоғары деңгейін қамтамасыз ететін ... (өз) ... ... артық көреді (ұнатады).
Кәсіпорын пайдасының өсуін операциялық және қаржы тетіктері қамтамасыз етеді. Сол себептен операциялық ... ... ... ... оны үлкейте алады, яғни капиталдың жалпы сомасында қарыз қаражаттарының көптеу үлесін пайдалануға.
Пайдаға салынатын салықтың ... ... ... ... пайда бойынша салық жеңілдіктерін пайдаланғанда сыртқы көздерден тартылған меншік және ... ... ... ... ... ... салынған салықтың жоғары мөлшерлемесінде қарыздық капиталдың тарту тиімділігі әжептәуір жоғарылайды.
Кәсіпорын иегерлері мен менеджерлерінің қаржы менталитеті (ділі).
Тәуекелдердің жоғары деңгейлерін қабылдамау кәсіпорынның ... ... ... мен менеджерлерде консервативтік (керітартпалық) амалды қалыптастырады. Оның негізін ... ... ... Және - ... тәуекелдердің жоғары деңгейіне қарамастан меншік капиталына жоғары пайда алу ұмтылысы кәсіпорынды қаржыландыруға агрессивтік амалын ... Оның ... ... ... ... пайдаланады.
Меншік капиталды шоғырландыру деңгейі. Кәсіпорынды басқаруға қаржылық бақылауды ... қалу үшін ... ... ... ... пай салымының бақылау пакетін), кәсіпорындардың иегерлері сыртқы ... ... жеке ... тартпайды. Кәсіпорынды басқаруға қаржылық бақылауды сақтау бұл жағдайда - қарыздық қаржылар есебінен ... ... ... ... ... ... оңтайлы құрылымын қалыптастыру мәселесі (тіпті оның болу фактісі!) қаржылық ... ең ... ... ... ... ... ... капитал құрылымының рөлі мен ықпалына әр түрлі ... ... ... - ... теориясы (ММ);
* дәстүрлі амал;
* ымырашыл модельдері (статистикалық тепе-теңдік теориясы);
* симметриялық емес ақпарат модельдері (үлгілері);
* агенттік шығындар ... ... және ... - ... ... құрылымы теориясының негізін қалаушылары - Франко Модильяни мен Мертон Миллер, олар 1958 жылы ... ... ... ... ... ММ ... құрылымының рөлін анықтау нүктесі ретінде жетілген нарығы бар, салықтар және бизнесті жүргізудің басқа шығындары жоқ (трансакциялық, агенттік, ақпараттық, банкорттық), шаруашылық ... ... ... тең ... ... ... ... тәуекелсіз мөлшерлеме бойынша тартып, орналастыра алады, ақпаратқа бірдей ие) ең тәуір экономикалық ортаны пайдаланды.
Модильяни - ... ... ... ең тәуір экономикалық ортада капитал құрылымы кәсіпорынның құнына әсер етпейді.
Бұл теориялар бойынша:
1) Қарыздық ... ... ... бары ... ... әкеледі, себебі өз капиталын тиімді пайдалануға мүмкіндік ... ... ... ... үшін пайызды алып тастау есебінен төмендейді де табыстардың көп сомасын акционерлердің иелігінде қалдырады. Сонымен бірге, кәсіпорын активтерді ... үшін ... ... ... мүмкін;
2) Қарыздық капиталдың шектен тыс пайдалануы фирмаға зиян келтіреді, себебі қаржылық қиыншылықтар мен агенттік шығындардың болуы ықтимал;
3) Әр ... үшін ... ... өз оңтайлы үлесі бар. Сонымен, Модильяни-Миллер теориясы салық төлемдердің және қаржылық шығындардың төмендеуінен үнемдеу арасындағы ымыра ... деп ... ол ... оңтайлы құрылымы тәуелді факторларды жақсы түсінуге мүмкіндік береді. Қаржылық ... мен ... ... ... ... ... ... (келісімге келу) моделін құруға әкеледі. Бұл жағдайда қарыздық қаржыландырудың шекті шығындары мен пайдалары бір-бірімен тең болып, ... ... ... ... ... ... және жүз ... үлесі арасында болады [5].
Негізгі стратегиялық мақсат жоғары деңгейдегі мақсаттарды іске асыру жолымен қол жеткізіледі:
* Қазақстан БЭЖ-інің ... ... ... мен ... ... ету ... мемлекеттің талаптарын орындау;
* Жүйелік оператордың функцияларын орындау жөнінде саладағы ... ... ... қол ... ... ... ... негізгі бизнесін дамыту, ҰЭТ транзиттік әлеуетін тиімді пайдалануды арттыру, ... ... ... әлеуетін іске асыру үшін қажетті жағдайларды жасау есебінен орнықты түрде өсіру;
4. Компанияны корпоративтік ... ... ... ... Қазақстан мен ТМД-да көшбасшы болуды қамтамасыз ету.
Жоғары деңгейдегі ... қол ... ... ... ... іске ... ... жүзеге асырылады:
* жұмыстың сенімділігін, сапалы техникалық қызмет көрсетуді және белгіленген нормативтерге сәйкес қолданыстағы активтерді пайдалану;
* жаңа электр жеткізу ... мен ... ... салу ... өсіп келе ... экономиканың және халықтың қажеттіліктерін қамтамасыз ету;
* энергияны үнемдеу және ... ... ... ... пен ... ... саласындағы талаптарға сәйкес қамтамасыз ету;
* Компания қызметінің экологияға әсерін азайту;
* ҰЭТ ... ... ... ... Қазақстанның БЭЖ-інің экспорттық әлеуетін іске асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... дамыту;
* корпоративтік басқару деңгейін арттыру;
* адами ресурстарды ... ... ... ... ... Жұмыстың сенімділігін, сапалы техникалық қызмет көрсетуді және белгіленген нормативтерге сәйкес қолданыстағы активтерді пайдалану
Қазақстанның БЭЖ-і жұмысының сенімділігін қамтамасыз ету ... және ... ... сапалы жоспарлау мақсатында Жүйелік оператордың функцияларын АҚ-ның тиімді орындауы үшін:
* ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді талаптарын формалдау;
* саладағы нормативтік-техникалық құжаттамаларды әзірлеу;
* ... қуат ... ... ... ... алу ... ... қуаты нарығын құруды қоспағанда, резервтік өндіруді, маневрлік көздерді дамытуды ынталандыратын тетіктерді ... ... ... дамыту саласына инвестицияларды тартуды ынталандыру, электр энергиясына баға белгілеудің объективті тетігін қалыптастыру қажет. АҚ-ның осы ... ... ... ... үшін ... ... деңгейі бар.
Қолданыстағы активтерге техникалық сапалы қызмет ... ... ету ... Компания қосалқы станцияның жабдықтарына қызмет көрсету процестерін жетілдіруді жалғастырып ...
... іске ... ... ... ... 10%, - ажыратқыштардың 62%, айырғыштардың 43%, ... ... 49%, ... ... ауыстырылмай қалған жабдықтардың қалған бөлігінің ток трансформаторларының 61% ... ... ... ... ... ... отырып қосалқы станциялардың жабдықтарын бұдан былай ... ... ... алғанда, төмендегілердің есебінен қосалқы станциялардың ... ... ... ... ... ...
1) қосалқы станциялардың жабдықтарын жөндеу және техникалық ... ... ... ... азайту;
2) жабдықтардың зақымдануын азайту және сенімділікті арттыру есебінен ... ... ... ... шығыстарды азайту.
ӘЖ-нің ескіру үрдісін болдырмау мақсатында Компания оларды ... құру ... ... ... ... жоспарлауда, бұл шығындардың көлемін оңтайландыруға мүмкіндік береді. Пайдалану мерзімі 40-45 жылдық қолданыстағы электр жеткізу желілерін ... ... ... ... ... ... ... (сым, тіректер, іргетастар және т.б.) ауыстырып қана қоймай, ескіргендерін ... ... жаңа ЭЖЖ ... ... да ... жөн. ... негізі мақсаты ҰЭТ-тың сенімді жұмысын қамтамасыз ету болып табылатын активтерді ... ... ... ... мен ... ... мерзімді және ұзақ мерзімді бағдарламасын жасау жолымен ... ... ... Осы ... базалық қағидаты жабдықтардың нақтылы жай-күйі мен оның істен шығуының ... ... ... ... ... мен ауыстыруды формалды түрде жоспарлау болып ... ... ... үшін ... корпоративтік стандарт енгізілуде: Жай-күй индексі жабдықтардың жай-күйін бағалау өлшеміне бекітіледі және Компанияның барлық активтерінің ... ... ... ... салыстыруға мүмкіндік береді.
Тәуекелдердің шамасын бағалау үшін сондай-ақ жабдықтардың істен шығуы салдары мен ... ... ... ... ... жабдықтардың маңыздылығын бағалауға арналып стандартталған көзқарасты енгізеді.
Сондай-ақ шығындардың теңгеріміне және сенімділікке қол ... ... ... ... және ... ұзақ ... ... (кемінде 5 жыл) практикасын енгізу қарастырылуда.
2) Жаңа электр жеткізу желілері мен ... ... салу ... өсіп келе ... ... және ... қажеттіліктерін қамтамасыз ету
Еліміз экономикасының тұрақты өсуін қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... ... қажет. ҰЭТ-ты дамытудың перспективалық схемасын анықтау кезінде негізгі факторлар қуат пен ... ... ... ... ... ... 2025 ... дейінгі перспективада болжамды теңгерімге сай кемінде 6,2 млрд. кВт. с. электр энергиясын өндірудің жетіп артылуына қол ... ... (1, ... ... 14
Қазақстанның БЭЖ-і электр энергиясының болжамды теңгерімі
млрд.кВт с
Көрсеткіштер
2010
2015
2020
2025
Электр энергиясын ... ... ... ... (+)
2,5
3,0
4,2
6,2
Ескерту: АҚ-ының жылдық қаржылық есептілігі негізінде автормен жасалған
Осыған байланысты Компания жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... өткізу қабілетін, жеткізілетін электр энергиясының көлемін ұлғайтуға, Қазақстанның БЭЖ-і үшін қосымша экспорттық және транзиттік мүмкіндіктерін ... және ... ... ... ... мүмкіндік беретін ҰЭТ-ты дамыту жөніндегі басымды жобалардың ... ... ... ... ... ... болжамдық теңгерімі
МВт
Көрсеткіштер
2010
2015
2020
2025
Барынша көп жүктеме
12600
16100
18530
21120
Өндіру
12650
16815
19475
22330
Тапшылық(-),
Артығы (+)
50
715
945
1210
Ескерту: АҚ-ының жылдық қаржылық есептілігі негізінде автормен жасалған
3) Энергия үнемдеу және инновациялық ... ... ... ... ... ... саласын дамыту өндіруші қуаттардың ұлғаюымен, электр жеткізу желілері арқылы қуаттың ... ... ... ... ... күрделенуімен және электр энергиясын тораптар бойынша ... ... ... ... деңгейде болуымен сипатталады.
Осыған байланысты құрылғылар мен жүйелерге, ҰЭТ сенімділігі мен тұрақтылығына, энергия үнемдейтін технологияларды ... ... ... ... ... ... желілерінде реактивті қуат ағындарын оңтайландыруға қойылатын талаптар күшейеді. Оның ішінде, ... ... ... ... ... кезінде энергия үнемдау талаптарының бірі нормативтік құқықтық базаға реактивті қуат ... ... ... ... ... ... енгізу болып табылады.
Компания электр энергетикасы саласында осы заманғы, озық технологияларды енгізуді жоспарлайды:
* ... ... ... енгізу, жаңа өндірістік қуаттарды салу және қолданыстағыларын жаңғырту жөніндегі ірі көлемдегі ... ... іске ... ... ... ... әсерін азайту үшін электр тораптарының режимдерін автоматты түрде басқару;
* электр энергиясын ... алу ... ... қоса, Компания инновациялық технологияларды әзірлеу және оны енгізу жөнінде отандық және ... озық ... ... ... ... ... жалғастырып келеді.
АҚ-ның іске асырылатын инвестициялық жобаларында әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, озық технологиялар мен осы ... ... ... жабдықтарды енгізу жалғастырылып келеді.
4) Кәсіби қауіпсіздік пен ... ... ... ... ... ... ету
Алға қойылған міндеттерді іске асыру үшін Компания:
* Компанияның өндірістік объектілерінің ... ... ...
* ... ... ... сенімділігін арттыру есебінен персоналдың денсаулығына теріс әсер етуді азайтуды;
* авариялық жағдайлардың ... ... ... озық ... ... жолымен кәсіби қауіптерді кезең-кезеңімен қысқартуды;
* денсаулықты қорғау мен еңбек қауіпсіздігі саласында ... ... ... ... ... отыр.
Қазақстан Республикасының серпінді дамып келе жатқан заңнамалары мен Компания қабылдайтын ... ... пен ... қорғау саласындағы қосымша міндеттерге сәйкес мынадай іс-шаралар айқындалды:
* жекелеген қосымша процестер мен операцияларды ... ... ... ... автоматтандыру;
* ұжымдық және жеке қорғанудың осы заманғы құралдарын енгізу;
* Компанияның қызметкерлеріне кешенді медициналық қызмет көрсетуді (жыл ... ... ... ... ... ... ағымдағы медициналық қызмет көрсету);
* мердігерлермен жасалатын шарттық қатынастарға ... ... ... ... өту ... ... ... қолданыстағы процестерінің өзектілігін қолдау және кәсіби қауіпсіздік пен денсаулықты қорғау бөлігінде біріктірілген менеджмент жүйесінің сәйкестігіне жыл ... ... ... ету.
5) Компания қызметінің экологияға әсерін азайту
Компанияның қызметінен болатын экологиялық әсер етуді азайту және ... ... ... ... ... ... қол жеткізу үшін экологиялық менеджменттің мынадай бағыттары айқындалды:
* ҰЭТ-ты ... ... озық ... ... ... енгізу;
* Компания қызметінің шеңберінде қоршаған ортаға бөлініп шығатын улы газдарды түгендеуді жүргізу және оның ... ... ... ... СО2 ... ... үшін жобаларды әзірлеу және іске асыру және Компания ... ... ... ... ... жобаны іске асыру шеңберінде жобасын іске асыру;
* экологиялық қауіпсіздік тұрғысынан энергетикалық ... ... ... негізінде жаңғырту, қайта құру, ауыстыру мақсатында қоршаған ортаны қорғаудың талаптары бойынша ... ... ... ... Компанияның қолданыстағы процестерінің өзектілігін қолдау және экологиялық менеджмент саласында ... ... ... ... жыл сайынғы растауды қамтамасыз ету.
Қайта жаңғыртылатын энергия көздерін (ҚЭК) пайдалануды ... ... ... ... Республикасының Заңына сәйкес ҚЭК пайдалану жөніндегі ... іске ... ... ... ... ... әлеуетін барынша пайдалану, Қазақстан БЭЖ-інің экспорттық әлеуетін іске асыру үшін қажетті жағдайларды жасау
Қазақстанда ірі көмір ... ... газ мен уран ... ... ... асып ... ... қажеттіліктердің болуы өндіріс үшін әлеуетті электр энергиясының экспортын жасақтады, ал 220-500 кВ мемлекетаралық электр жеткізу ... ... ... ... ... ... жеткізуге мүмкіндік береді.
Алдағы уақытта Мойнақ ГЭС-ін, Балхаш АЭТ-ті, Ақтау АЭС-ті, Екібастұз МАЭС-2 үшінші блогын, Екібастұз МАЭС-1 жаңғырту, Ақсу ... іске қосу ... ... ... ... ... ... Қазақстан БЭЖ-інің экспорттық әлеуетін және басқа мемлекеттердің әлеуетті нарығын айтарлықттай ұлғайта ... ... ... ... ... ... аяқтау Қазақстан БЭЖ-інің транзиттік әлеуетін айтарлықтай арттырды. Орталық Азия елдерінің Біріктірілген электр ... ... ... ... ... ... Қазақстаннан Оңтүстік Қазақстанға электр энергиясының қолданыстағы ағындарын ... ... жаңа ... ... ... ... Орталық Азия елдері мен Ресейге электр энергиясы транзитін 2000 МВт дейін жеткізуге мүмкіндігі бар.
7) ... ... ... бірігу процестері, Кедендік Одақ, Біртұтас экономикалық кеңістік құру шеңберінде Компания мына бағыттағы жұмысты жалғастырады:
* ТМД ... ... ... ... нарығын құру, ТМД мен Балтық БЭЖ-інің Еуропа Одағының елдерімен энергия жүйелерін біріктірудің қатарлас жұмысын ұйымдастыру;
* өңірлік электр ... ... ... ... ... ... ... тарту;
* орындау мониторингісін ұйымдастыруға қатысу.
Жоғарыда көрсетілген міндеттерді іске асыру үшін Компания ТМД Электр ... ... ... ... комитетімен, ЕВРОЭЛЕКТРИК, Орталық Азияның Электр энергетикалық Үйлестіру Кеңесімен, Қазақстан Электр энергетикалық Ассоциациясымен, АҚШ Энергетикалық ... ... ... ... ... ... Компания құрамында Бүкіләлемдік Энергетикалық ... ... ...
Халықаралық қарым қатынастар саласында Компанияның негізгі басымдылығы Ресей Федерациясы мен Орталық ... ... ... ... төмендегі бағыттар бойынша ынтымақтастық жасау болып қалады:
* қатарлас жұмыс, ... ... ... ... ақы ... Ресейдің теңгерімдеуші нарығында электр энергиясын сатып алу-сату жөнінде шарттарды жасау жөнінде қол жеткізілген ... іске ... ... мемлекеттердің энергия жүйелерімен қарым қатынастарда ... ... ... ... ... ... ... белгіленген техникалық режимдерін сақтауды қамтамасыз ету, өздеріне қабылдаған міндеттемелерді өңірдегі елдердің орындау ... ... ... және ... ... ... мәселелерді реттеуге көмектесу;
* Орталық Азияның елдерімен қуатты ... ... ... ... ... ... ... Бизнесті дамыту
Компанияның телекоммуникациялық активтерін тиімді пайдалануды ... ... ... ... ... ... ... және ақпараттық жүйелердің, диспетчерлік-технологиялық байланыс арналарының жұмысын, телемеханика, SCADA, АСКУЭ жүйелері үшін ақпаратты, Компанияның бөлімшелері арасында ... ... ... ... ... ... еліміздің энергия нарығының субъектілерімен, энергия жүйелерінің диспетчерлік пункттерімен байланысты қамтамасыз етеді және корпоративтік ақпараттық ... ... ... ... ... ... тиімді пайдалану мақсатында мекемесінің базасында коммерциялық ұйым құру жоспарланады. Оның қызметінің түрлері тараптық ... ... (ЭЖЖ және ҚС) ... ... ... ... оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық жүйелерге (АСКУЭ, SCADA, өрт ... ... ... ... ... ... жабдықтар мен ақпаратты жеткізу, бағдарламалық кешендерді ілестіру ... ... ... ... ... ... ... жөнінде қызмет көрсету.
Осы бағытты дамытудағы мақсат ... ... ... көшбасшы болуды қамтамасыз ету үшін энергетикалық және ... ... осы ... ... енгізу болып табылады.
Осы бағытты дамыту электр энергетикалық активтерді басқарудың кәсіби деңгейін ... ... осы ... ... ... ... ... отыр. Сенім білдірілген басқарушы клиенттің активін дамыту, басқару және оның ... ... ... ... жөніндегі функцияларды орындайды. Бұл ретте, басқарудың негізгі қағидаттары ... ... ... ... алу, ... ... ... жинақтаған құзыреттілік базасында активтерді басқару жүйесін енгізу, саланың ... ... ... ... ... ... бенчмаркингін өткізу, компаниялар қызметінің тиімділігін арттыру және т.б. жөнінде ... іске ... ... ... жоба.
Жобаның негізгі мақсаты - автотұрақжайымен және ... үй ... ... ... ... кешенді шешімі болып табылады, бұл ... ... ... және ... қызметкерлері үшін еңбек қызметінің өндірістік процестерін техникалық қайта жарақтандыру, сондай-ақ Астана қаласының перспективалық дамуына үлес ... ... ... ... іске асыру мақсатында осы заманғы талаптарға сәйкес Жүйелік оператордың Ұлттық диспетчерлік орталығы ... ... ... ... отыр.
Компания сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған ... ... ... дамытатын болады.
9) Корпоративтік басқару деңгейін арттыру
АҚ корпоративтік басқару жүйесін дамыту ... Standard & Poor's ... ... ... қызметі берген GAMMA-5 деңгейіндегі рейтингті көрсетеді.
Бұл ретте Компанияның жеке капиталды ... ... ... ... ... және ... ... жүйесін одан әрі жетілдірудің құнын құрудың әлеуетін іске асыру Компанияның аса ... ... ... бірі ... табылады.
Корпоративтік басқару деңгейін арттыру Акционер мен барлық мүдделі адамдардың мүдделерін сақтай отырып, барынша ... ... ... ... электр энергетикалық секторды, қор нарығы мен тұтастай алғанда, экономиканы дамытуға мүмкіндік береді.
Алға қойылған міндеттерді шешудің ... ... ... ... ... ... ... бизнес субъектілерін корпоративтік басқару жөніндегі құзыреттіліктер орталығының ... қол ... ... ... ... жетілдіру;
* Компанияның ұйымдық құрылымын оңтайландыру;
* дамытуды ынталандыратын процестерді өзінен өзі реттеуді қамтамасыз ететін ... ... ... ... ... ... және интернет-порталды құру;
* тиімділікті бағалау жүйесін енгізу мен дамыту, персоналды мотивациялау, оның ішінде материалдық емес ... ... ... Компанияның имиджіне қойылатын талаптарды (brand-book құру) бір жүйеге келтіру;
* жаңа кеңсені салу болып табылады.
10) Адами ресурстарды басқару жүйесін ... ... ... ... Компания қызметкерлерінің білімі, білгірлігі, еңбек дағдылары, бастамашылдығы, ... ... ... және ... капиталмен қатар аса маңызды стратегиялық ресурстар болып табылады. ... ... ... ... ... жету үшін ... қызметкерлерін оқыту және олардың еңбегін мотивациялауды жүзеге асыру қажет.
Адами ресурстарды басқару жүйесін жетілдіру үшін ... ... ... ... ... дамыту бағыттарын есепке ала отырып, қызметкерлерді оқыту, қайта даярлау және ... ... ... ... қызметкерлерді ұстап қалу үшін жағдайлар жасау;
* кадрлық мониторингі мен персоналды іріктеу жүйесін іске ... үшін ... ... ... (тестілеу) әзірлеу;
* персоналдың санын оңтайландыру, Компанияның персоналға деген ... ... және ... ... ... үшін ... ету жүйесін енгізу;
* персоналғы еңбек ақы ... мен ... ... жүйесін оңтайландыру;
* персоналдың тиімділігін бағалау жүйесін енгізу және дамыту;
* өндірістік ... ... ... ... және ... Әлеуметтік жауапкершілік
АҚ ұлттық бәсекелестікті арттыруға, өңірлердің әлеуметтік және экономикалық дамуына жәрдемдесуіне өз ... ... әрі ... билік пен тұрақты және қолайлы әлеуметтік орта ... ... ... ... ... болуды қажет деп есептейді.
Осы міндеттерді жүзеге асыру үшін Компания мынадай іс-шараларды орындауды жорамалдайды:
* ... және ... ... ... ... ... жүзеге асыру;
* Компанияның әлеуметтік жауапкершілігі туралы жыл сайынғы есепті дайындау;
* Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Акционердің ... ... ... ... ... ... АҚ ұлттық компания бола отырып, республиканың энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету ... ... ... ... жалпы мемлекеттік маңызы бар ірі көлемдегі инвестициялық жобаларды іске ... ... ... ... Мемлекет пен Акционердің тарапынан, оның ішінде жарғылық капиталды ұлғайту, өтімділікті ... ... ... ... ... алға қойған міндеттерді жүзеге асыру үшін оңтайлы тариф деңгейлерін белгілеу жолымен барабар ... ... ... іске ... ... ... архитектурасы толықтығымен және теңгерімді жасалуымен сипатталады, ... ... ... ... мен ... деген қажеттілігін толығымен қанағаттандыруды жорамалдайды, жоғары сенімділік, орнықтылық, ... ... ... ... тәуелді болмау, транзиттің мүмкіндігі электр энергиясын экспорттау үшін негізгі инфрақұрылым болып ... ... ... 7+ ... ... болады.
Компания өзін жаҺандану экономикасында, оның ішінде инвестициялық тартымдылық пен ... ... ... ... ... ... ұстайды.
Басқару органы, сондай-ақ Компанияның атқарушы органы Стратегияны іске асыру үшін бар күш-жігерлерін жұмсайтын болады. ... ... осы ... алға ... мақсаттарды табысты іске асырудағы маңызды фактор Мемлекет пен ... ... ... ... ... ... келген, қандай ұйымдық үлгіде болмасын меншікті капитал үш көзден:
1. Кәсіпкерлік әрекеттерді бастау мен қалыптастыру және пайда табу ... ... ... ... және ... ... ... осы ұйымға, өздерінің жинақтаған ақшаларын және ақша қаражаттарына тән ... мен ... ... ... түрінде салудан;
2. Ұйымның қаржы айналысына қалдырылған, дивиденттер төлеуге жұмсалмаған, жаңа активтер құру үшін капиталданған пайдадан;
3. Мақсатты қаржыландыру мақсатында ... ... және жеке ... жәрдем көрсету сапасында тегін алынған мүліктер немесе ақша қаражаттарынан қалыптасады.
Меншікті капиталдың бағасы - акционерлік капитал үшін акция ... ... ... ... ... ... мен онымен байланысты шығын бойынша төленген пайыздық ... АҚ - ... ... ... электр желілерін басқару жөніндегі Компаниясы және Қазақстан Республикасындағы Біртұтас электр энергетикалық жүйенің Жүйелік операторы болып табылады.
АҚ ... - ... ... ... ... ... талаптарға, кәсіби қауіпсіздік және денсаулық қорғау стандарттарына сәйкес Қазақстан Республикасындағы біртұтас электр энергетикасы жүйесінің ... ... ... мен ... ... қамтамасыз ету.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес акционерлік қоғам жеке меншік нысанына жатады. 2006 жылға дейін АҚ 100% ... ... ... ... 2006 жылы мемлекеттік акциялар топтамасы (100%) мемлекеттік активтерді ... ... ... ... ... ... 2008 жылы ... даму қоры>> мен мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі Қазақстан холдингі>> акционерлік қоғамдарының бірігуі ... ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамының құқық иленушісі болып табылатын Ұлттық әл-ауқат қоры>> акционерлік қоғамы құрылды. ... ... ... ... 100% ... ... әл-ауқат қоры>> акционерлік қоғамының меншігінде.
АҚ-ның жарғылық капиталы 105 842 972 000 ... ... ... ... саны 10 767 297 ... ... ... капитаддың үлесі қарыз капиталының үлесінен біршама артық, бүл деген компанияның қаржылық тұрақтылық жағдайын білдіреді. ... ... ... ... ... ... ... ету деңгейі төмен, өйткені бұл компанияның өзінің салалық ерекшелігіне байланысты болады.
Кірістердің өсуі көрсетілетін қызметтер көлемінің ұлғаюына, сондай-ақ, Компания ... ... ... ... ... Ресей электр энергиясының транзиті бойынша қызметтерін көрсетуден түскен кіріс өткен жылмен салыстырғанда, 2 млрд.теңгеге ... жылы 2010 ... ... ... өсу ... ... ... байланысты:
* электр энергиясының нақты мемлекетаралық жіберілу-қалдығының жоспарлыдан сағаттық ауытқу көлемдерінің орнын толтыру мақсатында Ресей Федерациясының энергия жүйесінен электр энергиясын ... алу ... (2,8 ... ... энергиясының технологиялық шығынын өтеуге (3,6 млрд. теңге);
* теріс ... ... ... (2,9 ... ... мен ... (1,4 млрд.теңге);
* сатып алынатын электр энергиясына кететін шығыстарға (0,7 млрд.теңге);
* амортизациялық аударымдар түрінде (0,5 ... ... ... ... ... ... салық салу объектілер санына енгізілген өзгерістерге байланысты салықтар бой-ынша (0,5 млрд.теңге);
* банк қызметтеріне (0,3 млрд.теңге).
2011 жылдың қорытындылары бойынша ... 7822,4 ... ... тарихи рекордтық табысқа ие болды, бұл 2010 жылғыкөрсеткіштен 2 026,22 млн.теңгеге жоғары.
Жүргізілген талдаулар ... ... ... ... болады.
Күшті жақтары. Компания соңғы жылдары айтарлықтай табыстарға қол жеткізді. Ең алдымен, жалпы көлемі 100 ... ... ... инвестициямен бірге жаңа желілік объектілерді салу және Компанияның жабдықтарын жаңғырту түрінде іске асырылатын ірі ... ... ... атап өту ... ірі ... ... және қаржылық институттармен (ЕҚДБ, ХҚДБ) жұмыс істеуде бірегей жұмыс тәжірибесін ... және ... ... ... ТМД ... жеткізуші компанияларының арасында көш бастаушылардың бірі ... ... ... ... ... ... функциялары Компанияның жоғары мәртебесі мен саланы және елімізді дамытудағы ... ... ... ... және ... ... ... ие.
Компания прогресшілдік менеджмент ие, ол алдағы уақытта компанияны әлемдік деңгейде ... ... ... ... басқарудың жоғары стандарттарына қол жеткізді, аутсорсинг мүмкіндіктері тиімділікпен іске асырылды, Менеджменттің біріктірілген жүйесі ... SCADA ... ... және ... ... орнатылды, озық IT-шешімі енгізілу үстінде. Компанияның мамандары еңбек нарығында жоғары сұранысқа ие болып келеді.
2010 жылдың жай-күйі ... АҚ - бір ... ... ... ... ... бірегей тәжірибе мен жоғары басқарушылық құзыреттілікке ие.
Әлсіз жақтары. Сонымен бірге ... ... ... айналаға, сондай-ақ ішкі факторларға байланысты әлсіз жақтарының болуымен де ... ... ... және Акционердің қаржылық мақсаттарынан ұзақ мерзімді перспективаға ҰЭТ-тың қажетті сенімділігінің ... ... ... ... ... ... ... қауптер сақталған:
* Қазақстанның БЭЖ-інде жабдықтар әбден тозған (әсіресе бөлу желілері мен өндіруде);
* резервтік ... ... ... ұстап тұрудың тиімді тетіктері жоқ;
* білім мен құзыреттілікті, сондай-ақ инжинирингті жинақтау мен ... ... ... ... нарықтың сегменттері дамымаған.
Жалпы ұзындығы 500 км 9 электр жеткізу желісі қызметінің мерзімін ( 50 ... ... ... ... Жалпы ұзындығы 6349 км 92 электр жеткізу желісінің ... өтеу ... ... ... ... АҚ ҰЭТ ... ... арттыруға байланысты жүргізілген ірі көлемдегі инвестицияларды ескере отырып ұзақ мерзімді перспективада ... пен ... ... ... ... және әлемнің ең үздік жеткізуші компанияларының деңгейімен салыстыратын ... жете ... Бұл ... озық басқару технологияларын енгізу, жабдықтарды пайдалану бөлігінде үздік әлемдік тәжірибелерді қолдану, біліктілікті арттыру және ... ... ... есебінен мүмкін болады.
Қауіптер мен Тәуекелдер. Тарифтердің жеткіліксіз деңгейі жағдайында көрсетілетін қызметтердің сапасын төмендету мен ... ... ... ... ... ... ... сияқты қауіптердің туындауы мүмкін.
Жоғарыда келтірілген мүмкіндіктер ... пен ... ... ... ... іске ... ... стратегиялық мақсат жоғары деңгейдегі мақсаттарды іске асыру жолымен қол жеткізіледі:
* Қазақстан БЭЖ-інің жұмыс істеуінің сенімділігі мен ... ... ету ... ... ... орындау;
* Жүйелік оператордың функцияларын орындау жөнінде саладағы үздік компаниялардың деңгейіне қол жеткізу;
* Компанияның акционерлік құнын ... ... ... ҰЭТ ... ... ... ... арттыру, Қазақстанның БЭЖ-і экспорттық әлеуетін іске асыру үшін қажетті жағдайларды ... ... ... түрде өсіру;
* Компанияны корпоративтік дамыту деңгейі бойынша салада, Қазақстан мен ТМД-да көшбасшы болуды қамтамасыз ету.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
* ... ... ... 2012 ... 14 ... Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты>> атты Қазақстан халқына Жолдауы
* Бригхэм, Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс: учебник / Ю. ... - 4-е изд. - СПб. : ... 2011. - 544 с. - ... ... ... ... - 2292.50 тг., 2610.75 тг.
* Э. Э. Михель, Р. А. Əмірханов, Г. А. ... Ж. С. ... ... ... ... - Алматы. 2012. - 316 б.
* Құлпыбаев С., Ынтықбаева С.Ж., Мельников В.Д. Қаржы: ... / - ... ... 2011 - 540 ... ... менеджмент: теория и практика : учебник / Ин-т финансового менеджмента ; ред. Е. С. ... - 6-е изд. - М. : ... 2009. - 656 ... Есенгельдин Б.С. Акбаев Е.Т. Каржылық менеджмент: Окулык. -Алматы: Дәур, 2011.-288 б
* Тұрғұлова, А. Қ. Қаржылық менеджменттің Қазақстан экономикасындағы ... ... ... және ... ... / А. Қ. ... - ... : LEM, 2010. - 242 б
* Акционерлік қоғамдар туралы 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Қазақстан Республикасының Заңы ... ... ... мен ... ... В.В. Курс ... ... : учебное пособие / В. В. Ковалев. - 2-е изд. - М. : ... 2010. - 480 ... ... Б. ... менеджмент: Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2012. -848 с.
* Аленичева Е.Е.Қаржы менеджменті /Оқу құралы - ... 2011-274 б
* ... И. А. ... ... менеджмента: научное издание. т.2 / И. А. Бланк. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : ... 2011. - 674 с
* ... А.К. ... ... : ... ... / А. К. ... - Алматы : ТОО Издательство ЛЕМ, 2010. - 324 с.
* Кадерова Н.Н. Корпоративтік қаржы: Оқу құралы - ... ... 2008 -376 б
* ... Д.Я. Экономика предприятия : учебное пособие / Д. Я. ... - ... : ... 2011. - 352 с.
* ... ... ... мәліметтері
* Консолидированная финансовая отчетность АО за год, закончившийся 31 декабря 2011 г
* Консолидированная финансовая отчетность АО за год, ... 31 ... 2010 г
* ... ... ... АО за 2011 год
* Годовая финансовая отчетность АО за 2010 ... ... ... ... : ... / ред. Н. В. Колчина . - 5-е изд., испр. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с.
* ... К.Ш. ... ... ... ... / К. Ш. ... - Алматы : Экономика, 2009. - 366 с. - (Современные учебные издания КазЭУ им. Т. ... - ... ... 2
Қосымша 3

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Тамақтану гигенасы. Тамаққа қойылатын гигеналық талаптар. Балалардың тамақтану рационын құру. Қазақтың ұлттық тамаұтарының маңызы.»9 бет
Қазақстан тарихы жоғары және арнаулы орта оқу орындарына арналған оқулық440 бет
"Dala Group" компаниясының қарыз капиталын тарту саясатын талдау 60 бет
«Dala Group» компаниясының қарыз қаражатын қалыптастыру механизмін жетілдіру жолдары14 бет
Акционерлік қоғамның қаржылық жағдайына жүргізілген талдау4 бет
Капитал құрылымын оңтайландыру26 бет
Компания капиталы25 бет
Компания капиталының құрылымы26 бет
Компания капиталының құрылымы мен құны32 бет
Компанияның қарыз капиталын басқару50 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь