Елдің экономикалық өсуін қамтамасыз етудің мемлекеттік саясаты

Мазмұны

Бет
Кіріспе
1 Мемлекеттік саясаттың экономикалық өсуді қалыптастырудың теориялық негізі
1.1 Мемлекеттік саясаттың экономикалық өсуін қалыптастырудың мәнімен рөлі 6
1.1 1.2 Мемлекеттік саясаттың экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету ұстанымдары, әлемдік тәжірибесі 13
1.3 Экономикалық өсудің тенденциясы ретінде инновацияляқ даму 21

2 Қақақстандағы дағдарыс кезеңіндегі әлеуметтік .экономикалық дамытудың жағдайлары мен саясаты
2.1 Қазақстандағы дағдарыс кезеңіндегі әлеуметтік.экономикалық дамуына талдау жасау 27
2.2 Экономикалық өсудің өзгеру үрдісіне әсер ететін факторлар 39
2.3 Экономикалық өсуге инновацияның ықпалын бағалау 46

3 Қазақстанда экономикалық өсудің мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыруды қамтамасыз ету
3.1 Мемлекеттік үдемелі индустриялық.инновациялық даму бағдарламасын жүзеге асыру ерекшеліктері мен болашағы 57
3.2 Қазақстан экономикасының «Еңбек өнімділігі.2020» өсу бағдарламасын орындау 74

Қорытынды 90
Пайдаланылған әдебиеттер 93
Кіріспе

Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстанның тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, «Қазақстанды біз үшін ешкім де өзгертпейтінін, дүние жүзі қоғамдастығында оған лайықты орын бермейтінін түсіну маңызды ілгерілеудің концептуальдық бағытын көрмейінше, алыстағы мақсатты түсінбейінше, олардың стратегиялық байланысындағы нақты бағдарламалық қадамдарысыз ол бос сөз болып қала береді».
Олай болса, Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстанның мемлекеттік саясаты осыған негізделу керек. Қазақстан тұңғыш рет өзінің жаңа, әрі жаңарған тарихында өзін жан-жақты дамытып, өркениетті, бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену үшін ғылыми тұрғыдан негізделген белсенді экономикалық саясатын жүргізуі объективті қажеттілік, стратегиялық, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан аса мәнді мәселе. Мемлекеттік саясат аса күрделі, көп қырлы үдеріс. Әсіресе, қоғам мен экономиканың барған сайын ашық сипатқа ие болуымен байланысты оның түбегейлі құрылымдарын қалыптастыруда ықпалы аса маңызды болып отыр [1].
Нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының халықаралық бәсекеге қабілеттілігі елдің ұзақ мерзімді дамуындағы тұрақты экономикалық өсу қарқынымен анықталады. Елдің бұл экономикалық өсуіне макроэкономикалық жағдайдың тұрақтылығы, қызмет көрсету саласы мен экономиканы индустрияландыру деңгейі, сондай-ақ инновациялық серпіліс пен ғылыми-техникалық зерттеулер және т.б. факторлар әсер етеді.
Қазіргі кезде ұзақ мерзімді стратегиялық міндеттерді шешу мақсатында шикізаттық емес саладағы инновациялық кәсіпкерлікті дамыту, сондай-ақ ғылымды қажетсінетін және жоғары технологиялық өндірістерді құру күн тәртібінде тұрған өзекті мәселелердің бірі екендігі белгілі. Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы «Жаңа онжылдық - Жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында «Индустриялық даму - бұл біздің жаңа онжылдықтағы мүмкіншілігіміз, ел дамуы үшін жаңа мүмкіндіктер» - деп, аса назар аударуы осының айғағы.
Қазақстан экономикасының нарықтық жағдайда дамуы елдің экономикалық әлеуетінің бәсекелі басымдықтарымен қатар нарыққа бейімделудің әр түрлі мүмкіндіктерімен байланысты олардың кемшіліктерін де анықтады. Бұл шикізаттық емес сектордың жекелеген салаларында, оның ішінде өнеркәсіпте өндірістің айтарлық құлдырауына әкелді, экономиканың нақты секторы салаларының шикізат экспорты жағына қарай тепе-теңсіздік сипат алды. Қазақстанның әлемдік шаруашылық жүйесіне белсенді кіруін әлемдік және өңірлік еңбек бөлінісіндегі республиканың тар мамандануы, негізгі әлемдік тауар нарықтарынан алшақтығы тежейді, бұл бірінші кезекте, сыртқы нарықтарға шығуды қамтамасыз ететін индустриалды-инновациялық инфрақұрылымның жеткілікті деңгейде дамымағандығымен шиеленісе түседі.
Осыған байланысты, Қазақстан экономиканы әртараптандыру мен сервистік-технологиялық экономикаға көшу жолымен елдің орнықты дамуына қол жеткізуге мүмкіндік беретін жоғары технологиялар инновацияларын индустрияландыру жолын таңдап алды.Себебі, қазіргі экономиканың өрлеу сипаты мемлекеттік тұрғыдан реттелетін өндірістің индустриалды-инновациялық дамуына негізделген.
Пайдаланылған әдебиетттер тізімі

1 Назарбаев Н.А. Қазақстан Республикасы Президентінің «Жаңа онжылдық – Жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты 2010 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы. - Астана, 2010.
2 Назарбаев Н.Ә. Қазақстанның егеменді мемлекет ретінде қалыптасуы мен дамуының стратегиясы // Алматы. – 1992. - 5 б.
3 П.Самуэльсон. Экономика. – М. – 2008. – С. 244.
4 Кубаев К.Е. Теория построения экономического управления // Евразийское сообщество. – 2009. - № 2 – С. 28-38
5 Баймуратов У.Б. Национальная экономическая система. – Алматы: Гылым, 2008. – 536 с.
6 Назарбаев Н. Ә. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан // Егеменді Қазақстан.
2007. – №28. –2 б.
7 Кубаев К.Е. Инновационная активность и восприимчивость компаний к технологическим и организационным инновациям // Сб. материалов международной научно-практической конференции. – А: «Қазақ университеті». – 2007. – С. 71-75
8 Муканов Д. М. Индустриално-инновационные развития Казахстана: потенциал и механизмы реализации. - Алматы: М-Дайкер, 2008. – 274с.
9 Днишев Ф.М., Альжанова Ф.Г. Совершенствование механизма трансферта технологий. – Алматы, 2006 – 34 с.
10 «Инновациялық қызметтi мемлекеттiк қолдау туралы» Қазақстан Республикасының 2006 жылғы 23 наурыздағы Заңы.
11 Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США. – М.: Наука, 2008. – С.96.
12 Сәбден О. Инновациялық экономика. – Алматы: ҚР БҒМ ҒК ЭИ, 2009. –т. 1.– 328 б.
13 Барлыбаева Н.А.Национальная инновационная система Казахстана: преспективы и механизмы развития. – Алматы, 2006.- 34 с.
14 Қазақстанның ғылымы және инновациялық қызметі // Статистикалық жинақ. - Астана, 2009. - 88 б.
15 Менеджмент. Учебное пособие. - Алматы: Заң әдебиеті, 2008.-164 с
16 Ниязбекова Р.Қ., Рахметов Б.А., Байнеева П.Т. Кәсіпорын экономикасы: оқу құралы. –Алматы: Экономика, 2008.
17 Давильбекова Ж.Х. Инновационное развитие экономики Казахстана // АльПари. – 2008. - №4.- С. 25-27.
18 Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясы. ҚР Президентінің 2003 жылғы 17 мамырдағы №1096 Жарлығымен бекітілген. – Астана, 2003.
19 Томпсон А. Стратегический менеджмент: концепции и ситуации для анализа. - М: Вильмас, 2008. – 928 с.
20 Тажнияз Ж. «Инвестиционная привлекательность регионов Казахстана» // Қаржы-қаражат. - 2009. - №6.
        
        Мазмұны
Бет
Кіріспе
3
1
Мемлекеттік саясаттың экономикалық өсуді қалыптастырудың теориялық негізі
1.1 Мемлекеттік саясаттың экономикалық өсуін қалыптастырудың мәнімен рөлі
6
+ 1.2 Мемлекеттік ... ... ... қамтамасыз ету ұстанымдары, әлемдік тәжірибесі
13
1.3 Экономикалық өсудің тенденциясы ретінде инновацияляқ даму
21
2
Қақақстандағы дағдарыс ... ... - ... ... ... мен саясаты
2.1 Қазақстандағы дағдарыс кезеңіндегі әлеуметтік-экономикалық дамуына талдау жасау
27
2.2 Экономикалық өсудің өзгеру үрдісіне әсер ететін факторлар
39
2.3 Экономикалық өсуге инновацияның ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруды қамтамасыз ету
3.1 Мемлекеттік үдемелі ... даму ... ... ... ... мен болашағы
57
3.2 Қазақстан экономикасының өсу бағдарламасын орындау
74
Қорытынды
90
Пайдаланылған әдебиеттер
93
Кіріспе
Зерттеу тақырыбының өзектілігі. Қазақстанның тұңғыш Президенті Н.Ә. ... атап ... ... болса, Жаңа әлемдегі Жаңа Қазақстанның мемлекеттік саясаты осыған ... ... ... ... рет ... ... әрі жаңарған тарихында өзін жан-жақты дамытып, өркениетті, бәсекеге қабілетті 50 елдің қатарына ену үшін ... ... ... ... экономикалық саясатын жүргізуі объективті қажеттілік, стратегиялық, әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан аса мәнді мәселе. Мемлекеттік саясат аса ... көп ... ... ... ... мен ... барған сайын ашық сипатқа ие болуымен байланысты оның ... ... ... ... аса ... ... отыр [1].
Нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының халықаралық бәсекеге қабілеттілігі ... ұзақ ... ... ... ... өсу ... анықталады. Елдің бұл экономикалық өсуіне макроэкономикалық жағдайдың тұрақтылығы, қызмет көрсету ... мен ... ... ... сондай-ақ инновациялық серпіліс пен ғылыми-техникалық зерттеулер және т.б. ... әсер ... ... ... ұзақ ... стратегиялық міндеттерді шешу мақсатында шикізаттық емес саладағы ... ... ... ... ... қажетсінетін және жоғары технологиялық өндірістерді құру күн ... ... ... ... бірі ... ... ... Республикасы Президентінің 2010 жылғы атты Жолдауында - деп, аса назар аударуы осының айғағы.
Қазақстан экономикасының ... ... ... ... ... әлеуетінің бәсекелі басымдықтарымен қатар нарыққа бейімделудің әр түрлі мүмкіндіктерімен байланысты олардың ... де ... Бұл ... емес ... ... ... оның ішінде өнеркәсіпте өндірістің айтарлық құлдырауына әкелді, экономиканың нақты секторы ... ... ... ... қарай тепе-теңсіздік сипат алды. Қазақстанның әлемдік шаруашылық жүйесіне белсенді кіруін әлемдік және ... ... ... ... тар ... ... ... тауар нарықтарынан алшақтығы тежейді, бұл бірінші кезекте, сыртқы нарықтарға шығуды қамтамасыз ететін ... ... ... ... дамымағандығымен шиеленісе түседі.
Осыған байланысты, Қазақстан экономиканы әртараптандыру мен сервистік-технологиялық экономикаға көшу жолымен елдің орнықты дамуына қол жеткізуге ... ... ... ... ... индустрияландыру жолын таңдап алды.Себебі, қазіргі экономиканың өрлеу ... ... ... ... ... ... дамуына негізделген.
Тәуелсіздік алған жылдар мерзімінде экономикалық саясаттың мәнін, маңыздылығын салалар мен аймақтар бойынша ашып көрсетуге арналған зерттеу жұмыстары, ... ... да ... ... ... ... ... теориялық, ғылыми-тәжірибелік маңыздылығын жан-жақты талдап, оның тиімділігіне әсер ететін факторларды зерделеуге арналған жұмыстар ... ... ... ... етпей әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қалыптастыру қиын. Қазіргі индустриялды-инновациялық саясат шикізаттық емес салада инновациялық үдерістерді ... жаңа ... ... ... ... ... жаңа ... бөлістерді игеруге, ұлттық ғылыми-технологиялық әлеуетті жандандыруға, ғылым мен өндіріс арасындағы ... ... ... ... ... озық ... технологиясының нақты трансферті мен халықаралық стандарттарды енгізуді қамтамасыз ... ... ... Еліміздің индустриалды-инновациялық өсуін ынталандыру мәселелерінің ғылыми және тәжірибелік тұрғыда шешуді ... ... ... ... ... ... ... мақсаты - экономикалық дамудың теориялық негіздерін дәлелдеу, индустриалды-инновациялық даму бағдарламасын талдау және жетілдіру ... ... ... ... ... төмендегідей зерттеу міндеттерін белгілейді:
* мемлекеттің экономикалық саясатының теория-әдістемелік аспектілерін зерттеу;
* Қазақстанның мемлекеттік экономикалық саясатын ... ... ... ... ... ... ... индустриалды-инновациялық инфрақұрылымның қалыптасуы мен дамуына ықпал ететін факторлар әсерін сипаттау;
* экономиканың шикiзаттық емес бағытындағы салаларда жұмыс iстейтiн экспортқа ... ... ... ... ... ... ... талдау;
* экономиканы әртараптандырудың маңызды сегменттерін айқындау;
* сервистік-технологиялық экономиканы қалыптастыру мақсатында индустриялды-инновациялық ... ... ... ... ... әзірлеу.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы. Дипломдық жұмыста көрсетілген нәтижелер бойынша келесідей жаңалықтар ұсынылады:
* экономикалық саясаттың ұлттық жүйедегі ... мен ... ... ... ... оның қазіргі жағдайы кезеңдер бойынша топтастырылды;
* ұзақ мерзімді экономикалық өсімді қалыптастыруда мемлекет пен инновациялық бизнестің ғылыми-техникалық жасақтамаларын жүзеге асыруды және оның ... ... ... ... ... ... объектісі - Еліміздегі мемлекеттің жүргізетін экономикалық саясаты.
Зерттеу пәні - индустриялды - ... ... ... қамтамасыз ету бағытындағы экономикалық қатынастар.
Зерттеудің теориялық-әдістемелік негіздерін экономикалық саясат, инновациялық даму, ... ... мен ... ... ... және отандық ғалым-экономисттердің еңбектері, Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына Жолдаулары, Парламенттің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің басқа да нормативтік ... ... ... болды.
Зерттеудің ғылыми-тәжірибелік маңыздылығы ұсынылған негізгі тұжырымдардың ... ... ... дамыту арқылы инновациялық белсенділік, бәсекеге қабілеттілік мәселелерін әрі ... ... ... ету ... ... ақпараттық базасын экономиканың индустриялды-инновациялық дамуын ынталандыру мәселесіне байланысты қазақстандық және шетелдік ғалымдардың ... ... ... ... Жарлықтары, Қазақстан халқына Жолдаулары, ҚР-сы Үкіметінің қаулылары мен ... даму ... ҚР ... ... 2003-2015 жылдарға арналған даму стратегиясы, Қазақстан Республикасының нормативті-құқықытық актілері құрайды.
Дипломдық жұмыстың құрылымы. Жұмыс кіріспеден, үш бөлімнен, ... ... ... ... ... ... жұмыстың өзектілігі, мақсаты, пәні, міндеттері, ғылыми жаңалығы және тәжірибелік маңыздылығы ... ... ... саясат және экономикалық өсудің теориялық аспектілері қарастырылып, экономикалық өсудің критерилері анықталды.
Жұмыстың екінші ... ... ... кейінгі экономикалық дамуына талдау жасалынып, экономикалық өсу үрдісіне әсер ететін факторлар белгіленді.
Үшінші бөлімінде индустриалды-инновациялық даму және ... ... 2020" ... ... ... ерекшеліктері көрсетіліп, жетілдіру бойынша ұсыныстар жасақталды.
Қорытындыда үш бөлім бойынша талдау жүргізілді, проблемаларды шешу жолдары қарастырылды.
* Мемлекеттік саясаттың экономикалық өсуді ... ... ... ... ... ... өсуін қалыптастырудың мәні мен рөлі
Нарықтық экономика жағдайында Қазақстан Республикасының халықаралық бәсекеге қабілеттілігі елдің ұзақ мерзімді ... ... ... өсу ... ... ... бұл ... өсуіне макроэкономикалық жағдайдың тұрақтылығы, қызмет көрсету саласы мен экономиканы индустрияландыру деңгейі, сондай-ақ инновациялық серпіліс пен ғылыми-техникалық зерттеулер және т.б. ... әсер ... ... және ... даму ... ... прогресстің деңгейіне байланысты екені бәрімізге белгілі. Өз кезінде австриялық экономист Йозеф Алиоз Шумпетер индустриялық дамудың циклдық үлгісін ұсынған, ... ... ... оның пікірінше 50-60 жыл құрайды екен. Кезекті циклдың басталуы өнеркәсіптік революциямен байланыстырылады, ... сол ... жаңа ... ортаның пайда болуын дәлелдейді.
Әрбір индустриялық цикл, Шумпетердің айтуы бойынша, қоғамның экономикалық даму негізін құрайтын факторларға тікелей байланысты болады. Индустриялық ... бір ... ... ... ... ... ... экономика салаларының әркелкі дамуы жатады. Сонымен бірге әрбір индустриялық цикл қоғамдағы экономикалық өркендеудің іргесін ... жаңа ... ... ... ғана емес, сонымен бірге осы салалардағы түбегейлі өзгерістерге де байланысты ... ... ... ... немесе құлпырауында маңызды роль ойнайтын ұзақ мерзімді ... ... ... ету ... ... меркантилистер теориясында үлкен орынға ие болған. Буржуазиялық әдебиеттерде соғыстан кейінгі жылдарда алдыңғы орынды алған бұл теориның ... мен екі ... ... ... ... ... ... проблемасы имперализнің колониалды жүйесінің қалауымен байланысты өрши түсті, дамушы елдердің экономикалық ... ... ... алу ... жас ... ... өндірістің өсу қарқынымен байланысты.
Экономикалық өсу тақырыбы аясындағы мәселердің өзектілігі - өсу теориясының таралуның негізінде терең және ішкі себептердің жатуында: алдыңғы ... ... ... елдерде экономикалық даму қарқының баяулауы,жұмыссыздықтың асқыну, мемлекеттік монополистік капитализнің күшеюі - мұның бәрі ... ... ... ... өсу, ... ... алға тартты.
шеңберіндегі бірқатар теориялар, атап айтар болсақ;
* Харрод-домардың моделі;
* Экономикалық өсудің неоклассикалық бағыты;
* Экономикалық өсудің неокейнстік бағыты;
* ... ... ... ... және т.б негізі болып табылады.
Нақты бір өсу қарқынына жетуді көздеген кез-келген ел нақты теорияларды арқа етері сөзсіз. Әрине барлық теорияны ... ... ... қолданысқа ие деп айту өте қиын.
Қазіргі экономикалық теорияларда экономикалық өсу терияларының негізін ағымын экономисті Рой Харрод пен ... ... ... ... салды. > еңбегінде Харрод сыртқы сауда мультипликаторы концепциясын тұжырымдады.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 131 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудағы салық салудың рөлі13 бет
Су тіршілік көзі5 бет
Басқару ғылымының мазмұны мен әдістері12 бет
Бағдарламалық қамтаманың сапасы5 бет
Бағдарламалық қамтамасыздандыру беріктігінің есебі3 бет
Жолаушыларды автомобильдік транспортпен тасымалдау қызметін сертификаттау. сәйкестік белгісі4 бет
Жылу мен электр энергияны аралас өндіруге арналған бутурбиналар жайлы мәлімет6 бет
Күннің рентген сәулеленуін зерттеу этаптары7 бет
Логопедия ғылымы негізі4 бет
Мемлекеттік құпияны жария ету59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь