«Абди компани» ақ-ның қызметіне сипаттама

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

I. «АБДИ КОМПАНИ» АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНЫҢ ЖАЛПЫ ҰЙЫМДЫҚ.ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СИПАТТАМАСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1 «АБДИ Компани» Акционерлік қоғамының құрылуы мен
қалыптасуының жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2 «АБДИ Компани» АҚ.ның корпоративтi басқару құрылымы ... ... ... ... ... ..8
1.3 «АБДИ Компани» АҚ.ның органдары мен акционерлері ... ... ... ... ... ... ... .9
1.4 «АБДИ Компани» АҚ.ның ұйыдастырушылық құрылымы ... ... ... ... ... ...12

II «АБДИ КОМПАНИ» АҚ.НЫҢ ҚЫЗМЕТІНЕ СИПАТТАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..16
2.1 Акционерлік қоғамның негізі қызметі түрлеріне қысқаша сипаттама ... ...16
2.2 Акцинерлік Қоғамның негізі қызмет түрлері бойынша сауда
тиімділігіне қолайлы жəне қолайсыз жағдайлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 23

ІІІ «АБДИ КОМПАНИ» АҚ.НЫҢ ҚҰНДЫ ҚАҒАЗДАР ШЫҒАРУ САЛАСЫНДАҒЫ ҚЫЗМЕТІ МЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...28
3.1 «АБДИ Компани» АҚ.ның құнды қағаздар шығару саласындағы
қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
3.2 Акционерлік Қоғамның қаржылық жай.күйі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...30

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..34
КІРІСПЕ

«Экономика» мамандануы бойынша дипломалды тәжірибе студенттердің шаруашылық жүргізуші субъектілер қаржысы сферасындағы практикалық дағдылары мен машықтарын тереңдетуге бағытталған. Бұл меншіктің барлық түрлеріндегі ұйымдардың қаржыларын басқару үрдісінің құқықтық, әдістемелік және ұйымдастырушылық жақтарын зерттеуді білдіреді. Аталған мамандық бойынша дипломалды тәжірибе базасы болып меншіктің кез келген түріндегі және кез келген ұйымдастырушылық құқықтық түрдегі ұйымдар табылады. Тәжірибе бойынша есеп беру тәжірибе бағдарламасы мен студенттің жеке тапсырмасына сәйкес құрастырылды. Есеп беруде жеке тапсырмада қойылған барлық сұрақтарға жауаптар беруге тырыстым.
Мен 050600-Экономика мамандығының 3-курс студенті дипломалды іс-тәжірибемді 2015 жылдың қаңтардың 19-нан осы жылдың наурыз айының 29-ы аралығында «АБДИ Компани» АҚ-да өттім. Бұл кәсіпорынды таңдаған себебім дипломдық жұмысымның тақырыбына сәйкес ұымдық құрылым болғандықтан таңдадым. Дипломдық жұмысымның тақырыбы: «Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдіру».
«АБДИ Компани» АҚ-ның негізгі қызметі: кеңсе тауарларын, сауданы автоматтандыру құралдарын және білім беру үдерісі мен офистеріне арналған, сондай-ақ басқа да өнімдер мен тауарларды сату.
Акционерлік Қоғам заңды тұлға болып табылады жəне Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына, қоғамның Жарғысына жəне ішкі ережелеріне сəйкес қызметін жүзеге асырады.
Бірінші жалпы модуль бойынша есеп беруге келесідей бөлімдер енгізілді: ұйым туралы жалпы мәліметтер, ұйымның атауы, ұйымның даму тарихы, ұйымның сипаттамасы (қысқаша бейнеленуі), басқару құрылымы мен органдары, өндірілетін өнім (жұмыс, қызмет) түрлері, саладағы кәсіпорынның алатын орны, компанияның стратегиялық даму жоспарын, оның миссиясы мен міндеттерін (бар болса) бейнелеу.
Екінші бөлімде акционерлік қоғамның қызметіне оның бәсекелестері мен жалпы нарықтағы орнына сипаттама берілді.
Үшінші бөлімде «АБДИ Компани» АҚ-ның құнды қағаздар шығару саласындағы қызметі мен қаржылық жағдайы сипатталған. Ұйымда қолданылатын дивидендтік саясат және акциялар курсы (акционерлік қоғамдар үшін) бойынша мәліметтер берілді. Сонымен қатар бұл бөлімде ұйымда қолданылатын негізгі қаржылық көрсеткіштердің жүйесінен мәлімет берілді.
Дипломалды тәжірибеден өту барысында алдағы дипломдық жұмысқа арқау болатын мәліметтер жинадым.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Анафияева Ж.А. и др. 5В050600-Экономика, 5В050900-Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтары студенттерінің өндірістік іс-тәжірибеден өтуге арналған әдістемелік нұсқаулық. Астана, 2014ж.
2. «АБДИ Компани» АҚ-ның акцияларды шығару проспектісі. Алматы 2012ж.
3. Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2012 год АО «АБДИ Компани»
4. Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2013 год АО «АБДИ Компани»
5. Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2014 год АО «АБДИ Компани»
6. Отчет в рамках ПДО. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 4 КВ. 2014 ГОД
7. http://www.abdi.kz/
8. E-mail: office@abdi.kz
        
        Студенттің дипломалды тәжірибеден өту есебі
Мазмұны
Кіріспе......................................................................................................................3
I. Акционерлік қоғамының жалпы ұйымдық-құрылымдық сипаттамасы..................................................................................4
1.1 ... ... ... мен ... ... сипаттамасы....................................................................4
1.2 АҚ-ның корпоративтi басқару құрылымы......................8
1.3 АҚ-ның органдары мен акционерлері.............................9
1.4 АҚ-ның ұйыдастырушылық құрылымы.......................12
II ... ... ...
2.1 ... ... негізі қызметі түрлеріне қысқаша сипаттама.......16
2.2 Акцинерлік Қоғамның ... ... ... ... ...
тиімділігіне қолайлы жəне қолайсыз жағдайлар................................................23
ІІІ АҚ-ның құнды қағаздар ... ... ... мен қаржылық жағдайы.......................................................................28
3.1 АҚ-ның құнды қағаздар шығару саласындағы
қызметі....................................................................................................................28
3.2 Акционерлік Қоғамның қаржылық жай-күйі...............................................30
Қорытынды............................................................................................................33
Пайдаланылған ақпарат көздері......................................................................34
Кіріспе
мамандануы бойынша дипломалды ... ... ... ... субъектілер қаржысы сферасындағы практикалық дағдылары мен машықтарын тереңдетуге бағытталған. Бұл меншіктің барлық түрлеріндегі ұйымдардың қаржыларын басқару үрдісінің құқықтық, әдістемелік және ... ... ... білдіреді. Аталған мамандық бойынша дипломалды тәжірибе базасы болып меншіктің кез келген түріндегі және кез келген ұйымдастырушылық құқықтық түрдегі ... ... ... ... есеп беру ... ... мен ... жеке тапсырмасына сәйкес құрастырылды. Есеп беруде жеке тапсырмада қойылған барлық сұрақтарға жауаптар ... ... ... ... ... ... дипломалды іс-тәжірибемді 2015 жылдың қаңтардың 19-нан осы жылдың наурыз айының 29-ы аралығында ... ... Бұл ... ... ... ... жұмысымның тақырыбына сәйкес ұымдық құрылым болғандықтан таңдадым. Дипломдық жұмысымның ... .
... ... ... ... ... сауданы автоматтандыру құралдарын және білім беру үдерісі мен офистеріне арналған, сондай-ақ басқа да өнімдер мен ... ... ... ... ... ... табылады жəне Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына, қоғамның Жарғысына жəне ішкі ... ... ... ... ... ... ... модуль бойынша есеп беруге келесідей бөлімдер енгізілді: ұйым туралы жалпы мәліметтер, ұйымның атауы, ұйымның даму тарихы, ұйымның сипаттамасы ... ... ... ... мен ... өндірілетін өнім (жұмыс, қызмет) түрлері, саладағы кәсіпорынның алатын орны, компанияның стратегиялық даму жоспарын, оның миссиясы мен ... (бар ... ... ... ... акционерлік қоғамның қызметіне оның бәсекелестері мен жалпы нарықтағы орнына сипаттама берілді.
Үшінші бөлімде АҚ-ның құнды ... ... ... ... мен ... жағдайы сипатталған. Ұйымда қолданылатын дивидендтік саясат және акциялар курсы (акционерлік қоғамдар үшін) бойынша мәліметтер берілді. Сонымен ... бұл ... ... ... ... ... көрсеткіштердің жүйесінен мәлімет берілді.
Дипломалды тәжірибеден өту барысында алдағы дипломдық жұмысқа арқау болатын мәліметтер жинадым.
I Акционерлік ... ... ... сипаттамасы
1.1 Акционерлік қоғамының құрылуы мен қалыптасуының жалпы ... ... ... ... ... ... белгілі өндірушілер болмағанда, біраз уақыт бойы мемелекетке канцелярлық ... аз ... ... және Қазақстан барлық жабдықтаушылармен байланыс жоғалтқан кезде, яғни КСРО ыдырағаннан кейін 1994 жылы кыркүйек айында Қазақстанның АБДИ компаниясы құрылды. АБДИ ... өз ... ... ... ... ... көтерме жеткізуінен бастады, кейін оның ассортименті ұлғайды. АБДИ сауда нүктелерінде үлкен сұраныстың арқасында және ұсыныстың жеткілігінен ... ... бола ... сондықтан сауда жүйесін ұлғайту қажеттілігі туды. Жылдан -- жылға тауар ассортименті мен қызмет көрсету сервисі де кеңейтіле ... ... ... тілінде толық атауы Акционерлік қоғамы. Ал орыс тілінде Акционерное общество және ағылшын ... Joint Stock ... ... атауы қазақ тілінде АҚ, қоғамның қысқартылған атауы орыс тілінде АО , қоғамның қысқартылған атауы ағылшын ... ... ... ... ... ... 1994ж. 30 ...
Мемлекеттік қайта тіркелген күні: 2007ж. 26 ... ... ... ... ... ... ... Алматы қаласының Əділет Департаменті
Салық төлеушінің тіркелу номірі: 600 600 031 492
Қазақстан Республикасының салық ... ... ... ... ... ... ... ж. берілген, сериясы 60 № 0085097.
Акционерлік Қоғамның орналасқан жері, байланыс телефондар жəне факс нөмірлері, ... ... ... ... ...
Акционерлік Коғамның орналасқан жері:
Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 465/191
Байланыс телефондар жəне факс нөмірлері: +7 (727) 98 57 94, +7 (727) 98 57 99 ... ... ... ... ... ... Әбдібек Шарбекұлы
Акционерлік Қоғамның банктік реквизиттері:
Банктік реквизиттері:
АҚ ЖСК KZ358560000000025553, SWIFT KCJBKZKX;
АҚ ЖСК ... SWIFT ...
АҚ ИИК ... SWIFT CASPKZKA ... ... ... ... сауданы автоматтандыру құралдарын және білім беру үдерісі мен офистеріне арналған, сондай-ақ басқа да ... мен ... ... ... ... ...
Акционерлік Қоғам заңды тұлға болып табылады жəне Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына, қоғамның Жарғысына жəне ішкі ... ... ... ... ... ... қызметінің мəні кəсiпкерлiк қызметті іске асыру болып табылады, соның ішінде:
1) көтерме жəне бөлшек сауда, сауда желісін ұйымдастыру, дүкендер, супермаркеттер, ... ашу;
2) ... ... оқу ... жəне ... ... тауарларды, сауда автоматизациясы құралдарын жəне басқа өнімдерді сатып алу, сақтау жəне сату;
3) делдалдық қызмет;
4) халық ... ... ... ... оқулықтарды, мультимедиялық жүйелерді жəне басқа өнімдерді өндіру;
5) ... ... ... ... ...
6) ... ... жəне басып шығару қызметi;
7) өзінің бағалы ... ... жəне ... ... ... нарығында мəмiлелер жасасу;
8) брокерлік, дилерлік қызмет;
9) сервистік, консалтингтік жəне маркетингтік кызметтер ...
10) ауыл ... ... ... қайта өңдеу, сатып алу жəне сату;
11) құрылыс-монтаж жұмыстары;
12) салондарды, кафелерді, барларды жəне ресторандарды ұйымдастыру;
13) Қазақстан ... ... ... салынбаған өзге де қызмет түрлері.
Акционерлік Қоғамның немесе ол шығарған бағалы қағаздарына халықаралық рейтинг ... жəне ... ... ... ... ... ... рейтингтер туралы мəлімет. Егер эмитентке қаржылық агенттік мəртебесі берілген ... ... ... ... күнін жəне нөмірін белгілеу керек.
Акционерлік Қоғам 31.08.12 халықаралық ... ... жəне ... ... Республикасының рейтинг агенттiктерiмен жасалған рейтингтері жоқ.
Акционерлік Қоғам қаржылық агент ... ... ... Қоғамның мен тәжірибеден өткен Астана қаласындағы бөлімшелерінің аты: ... ... АҚ ... ... филиалы.
Алғашқы тіркеу күні: 14.08.1998ж
Қайта тіркеу күні: ... ... ... Республикасы, Астана қ., ауданы, Иманов көш., 186 үй.
Пошталық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, Астана қ., Республика ... 28 үй. ... күні ... ... 25 АБДИ ... ... 550 адам жұмыс істейді. Қазақстанның барлық қалаларында ондаған филиаладар мен диллерлер бар және бұл ... ... ... ... ... тағы да ... филиалдар мен дүкендер ашылуға дайындалып жатыр.
А.Қ. - ның стратегиялық ... ... ... ... ... дамуы компанияның сапалы және тиімді дамуына тауардың кең таңдау, толық қызмет кешені, жағымды атмосфера, сонымен қатар бағалардың жақсы ... мен ... ... көмектеседі. Жыл сайын жақсы жұмыстың атағын дәлелдей отырып, сатудың 3 дәрежесінде: бөлшек, көтерме, корпаративті түрде жұмыс істеуге көмектеседі. Компанияның ... ... ... Републикасынның және Орталық Азияның әрбір азаматына әлемдік дәрежедегі мектеп пен офиске арналған тауарды жеткілікті етіп жасау және ... ... ... Корпаративті тұтынушыларға ерекше жағдай жасау мен компанияның ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімде олардың барлық өтінішін қарайды және олардың тілектерін орындайды. Компанияның жұмыс істеудің негізгі принциптері болып, ұсынатын тауар мен ... ... ... ... ... максималды географиялық жақындату, сатуға қазіргі кездегі технологияны енгізу және ұсынатын қызметтің сапасын үнемі арттыру саналады.
Сауда жүйесі, ... ... ... кең сервистік жүйелері бар: Алматы, Астана, Талдықорған, Өскемен, Павлодар, Петропавлск, Қарғанды, ... ... ... ... ... ... Тараз.
Қазақстанның 14 қалаларында 25 фирмалық дүкендер бар, соның ішінде 8 ... ... ... Бүгінгі таңда компанияның жалпы ауданы 13 мың шаршы ... ... ал ... ... 20 мың ... ... ... Компанияның дамыған қызметтік жүйесі кең ауқымды тұтынушылардың қысқа мерзімде толық көлемде сұранысын қанағаттандыруға көмектеседі.
Қазақстанның әрбір қаласында 1 ... ... ... ... кездегі транспорт пен техникамен жабдықталған әдемі супермаркеттер компанияның визиттік картасы болады. Қазақстанның әрбір аймағында бірдей ассортиментік тауар, бірдей қызмет, ... сату ... ... баға ... ... ... ... және қысқа мерзімде барлық филиалдарда шарт бойынша тауар жеткізуді жүзеге асыруға оперативті байланыс көмектеседі. Өзіне -- өзі ... ету ... ... қол ... ... ... жүйесі, әр түрлі канцелярлық тауарлар тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және ... алу ... ... өзінің тұтынушылары үшін әртүрлі қызметтерді ұсынады:
* Компанияның сайтында интернет - дүкен. Оның саитын мына адрес бойынша тауып алуға ... ... не ... ... ... хабарласу үшін факсының номері:2-33-33-63. Компанияның сайтында тұтынушы тауарлардың ассортиментімен ... ... ... ... алуға мүмкіндіктер жайында толық танысуға болады.
* Жеңілдіктер мен әртүрлі төлеу формалары.Мысалға:көп ... ... үшін ... тез ... үшін ... ... ... маусымдық шегерімдер, компания үшін маңызды және тұрақты тұтынушылар үшін шегерімдер және ... да ... ... ... мөлшерде тауар сатып алған кезде оның ақшасын кейінге қалдыру,бөліп төлеужәне тағы да басқа төлеу формалары бар.
* Тауарды мемлекеттің әрбір ... ... ... алыс және оқшау жатқан аудандарға, ауыл-аймақтарға тауарды жеткізу.
* 14 қала ... ... ... дейін жеткізу.
* АБДИ дүкенінде сатып алынған әрбір тауарына кепілдік.
* ... ... ... ... толықтыру;
* Оперативті полигафия және т.б.
Компания тұтынушыға өз ... ... ... тауарды жеткізуге, тауар сапасының жеңілдіктеріне және сатып алудан кейінгі қызметке көп ... ... Ал ... ... тек қана ... ... ... компаниялар бере алады.
Серіктестіктер қатары:
Әлемнің 35 елінде 180 өндіріс - ... ... - ... ... АҚШ, ... ... ... Финляндия, Чехия, Венгрия, Польша, Ресей және т.б. Ол АБДИ Компаниясының нарықта өз тауарына деген тұрақты ... ... ... ... ... үлкен мөлшерде тауарды үнемі бар болуы мен қазақстандық тұтынушылардың қажеттілігін қанағаттардыратын,тауарды жеткізетін сервистік - таңдаушыны таңдайды. Дүкендерде өз ... ... ... ... және ... тұтынушылардың тілегін мен талғамын кейде алдын - ала біліп қояды. АБДИ Компаниясы көптеген ... бойы ... ... байланысты орнату арқылы Қазақстанда көптеген эксклюзивті сауда маркаларымен жабдықтайды. Компанияның мұқият жасалған саясаты мен ... ... ... ... ... ... ... елдегі бағадан арзан алады. Компания өз жетістігінде тоқталмайды, ол әлемдік көрмелерге ... жаңа ... ... бағалайды; жаңа өндірушілерді іздейді; жаңа дизаинді ойлап табуға көмектеседі.
Компанияның тұтынушылары.
АБДИ Компаниясының ең үлкен ... ... ... жастық диапозоны 1 жастан бастап шексіздіке дейін ... ... ... ... ... ... негізгі ерекшелігі ол даму мен оқып үйренудің тілегі. Компания үшін әрбір тұтынушы ... яғни жеке және ... ... ... ... ... сыныпқа баратын оқушы, зейнеткерлер, Республиканың атақты және таңымал адамдары.
Компанияның корпоративті тұтынушылары:
1) Банктер - Қ.Р. ... ... ... ... ... ... Әлем Банкі; және т.б.
2) Транспорттар - ... ... ... және ... ... ... және телекоммуникациялық - "Қазпочта" ААҚ; "Қазақтелеком" ААҚ; К'cell; K' mobіle; және ... ... ... - ... ... ... ЗЖҚ; ... Сенім; Құрмет; Капитал және т.б.
5) Мұнай газ ... мен ... - ... ... Тенгиз Шевройл және т.б.
6) Оқу орындары
Корпаративтік тұтынушылардың саны - 15000 және ... ... ... тауарлар адаммен бірге жыл бойы қосақталып жүреді. Балбақшада алғашқы суреттен бастап, кәсіпорынды немесе ұйымда жұмыс орынды көркемдеумен ... ... ... ... қызметіне жылдан жылға енеді. Канцелярлық тауарға қажеттілік көп туғаннан, ... ... және ... ... ... жоғарлайды, сондықтан халықтың әлеуметтік тобына және әртүрлі ... ... ... ... ... үшін АБДИ үйге және офиске арналған үлкен ассортименттік тауарды ұсынады.
Тауар ... ... ... құрайды:
* Ақ қағазды өнім;
* Офиске арналған канцелярлық тауар;
* Мектеп ассортименті;
* Профиссианалды ... ... ... ... ... ... мен ... материалдары;
* Имидж сувенерлік өнім; тастан, қымбат бағалы металдан және кожадан жасалған тауарлар;
* Қосалқы тауарлар;
* Мектепке арналған оқулықтар, қазақ тіліндегі ... ... ... ... ... ...
Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастар орнатылуы жəне мемлекеттің экономикасы жəне азаматтардың əл-ауқаты дамуына ... ... ролі ... ... жаңа ... жүйеге өтуге байланысты туындалған корпоративтік басқару проблемасының маңыздылығын түсінуін қажет етіп тұр. Экономиканың дамуының нəтижесінде нарықта көптеген инвестициялық ... ... ... ары ... ... алмайтын компаниялар пайда болды, ал ол корпоративтік басқаруын жетілдірусіз жасалмайды. Корпоративтік басқару негіздерін енгізуінің маңыздылығын ... ... ... ... басқару кодексiн жасады.
АҚ Қоғамды корпоративтiк ... ... ... ... ... бекітілген (03.09.2007ж. № 43 шешім) жəне Директорлар кеңесімен ... ... № 2 ... ... ... сатып алу кезінде акциялардың бағасын анықтау əдістеменің құрылтай жиналысымен немесе акционерлердің жалпы жиналысымен күні бекітіледі.
Қоғамда орналастырылған акцияларды ... алу реті жəне ... ... алу ... анықтау əдістемесі туралы ереже жалғыз акционерлермен бекітіледі. (03.09.2007ж. № 43 шешім.) жəне Директорлар кеңесімен мақұлданған (03.09.2007ж. № 2 ...
1.3 ... ... мен ... ... директорлар кеңесі.
1) Қоғам директорлар Кеңесінің мүшесі жəне төрағалардың тегі, аты, болған жағдайда əкесінің аты туған жылы (нұсқауда ... ... ... ... ... Анар ... ... жылы 1976 - Директорлар Кеңесінің ... ... ... ... ... жылы 1946, ... ... Байсалбаев Дастан Сабитович, туған жылы 1983, тəуелсіз директор, Мубаракшин Рафаил Фаритович, туған жылы 1980, ... ... ... ... ... ... ... жылы 1981, Директорлар Кеңесінің мүшесі, Бимендиев Əбдібек Шарбекович, туған жылы 1961, Директорлар Кеңесінің мүшесі.
2) тармақта көрсетілген тұлғалардың ... ... 1) ... ... жəне соңғы үш жылда осы тармақ бойынша хронологиялық тəртіп, соның ішінде қосымша жұмыс: ... Анар ...... бастап қазіргі уақытқа дейін АҚ Директорлар Кеңесінің төрағасы; ▪ 01.09.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін ЖШС директоры; ... ... ... ▪ 05.09. 12ж. ... ... ... ... АҚ Директорлар Кеңесінің мүшесі - тəуелсіз директор; ▪ 14.06.11ж. бастап қазіргі уақытқа ... ЖЗҚ>> ... ... ...... бастап қазіргі уақытқа дейін ЖШС директорлар кеңесінің төрағасы; ▪ ... ... ЖЗҚ>> АҚ АҚ ЕҚ ... Кеңесінің төрағасы;
Байсалбаев Дастан ...... ... ... ... ... АҚ ... Кеңесінің мүшесі - тəуелсіз директор; ▪ 01.06.11ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - АҚ ... жəне орта ... ... Орта бизнеске несиеге беру бөлімінің басшысы; ▪ 01.12.10-31.05.11 жылдары АҚ ДКФ ... ... ... ... ...... - 30.11.2010 жылдары ірі жəне орта кəсіпкерлікті басқару бөлімінің басшысы, АҚ Корпоративті қаржы департаментінің ауыл шаруашылығын несиелеу бөлімі; ▪ ... - ... ... - ... жəне орта ... ... ... қаржыландыру бөлімінің бас маманы, АҚ Орта бизнесті несиелендіру басқармасы; ▪ 16.02.2010 - 31.10.2010 - ... жəне орта ... ... , ірі жəне орта ... ... ауыл ... ... бөлімінің бөлім басшысы; Мубаракшин Рафаил Фаритович: ▪ 05.09. 12ж. бастап қазіргі ... ... АҚ ... ... ...... ... - АҚ маркетинг департаментінің маркетолог-аналитигі.
Тулепова Мадина Сахиевна: ▪ 05.09. 12ж. бастап қазіргі уақытқа дейін АҚ ... ... ...... ... АҚ гипермаркет директоры.;
Бимендиев Əбдібек Шарбекович: ▪ 30.09.07ж. бастап қазіргі уақытқа ... - АҚ ... ... ... ▪ 27.11.07ж. бастап қазіргі уақытқа дейін АҚ ...
3) ... ... ... ... ... директорлар Кеңесінің мүшесіне тəуелді Қоғамда дауыс беретін акциялардың жалпы санының пайызына байланысты: Директорлар Кеңесінің мүшесіне Қоғам ... ... ...
4)акцияның пайыздық арасалмағы (капиталдың жарғылық бөлігі), директорлар Кеңсінің мүшесіне тəуелді еншілес жəне ... ... ... ... ... ... ... жарғылық бөлігі) ұйым мəліметі: Қоғамдағы еншілес жəне тəуелді ұйымдарда Директорлар Кеңесінің мүшесіне (капиталдың жарғылық бөлігі) ... ... ... 5) алдыңғы екі жыл ішінде директорлар Кеңесінің құрамы көрсетілген себептерде өзгертіледі: 06.09.2012 жылда ... ... ... ... ... ... ... К.М. Тəуелсіз директор- өз ынтасымен шығарылған.
Есенбаев М.Т. жəне Байсалбаев Д.С. - тəуелсіз директор ... ... ... Р.Ф., ... М.С. - ... кеңесінің мүшесі болып тағайындалды.
Қоғамның директорлар кеңесінің комитеті.
1) Тағайындау жəне сыйлық бойынша директорлар ... ... ... ... ... директорлар Кеңесінің комитеті.
Банк басқару бойынша ... ... банк ... тұлғаны көрсетеді (уəкілетті тұлға), іске асырады.
Ішкі аудит қызметі ... ... ... ... Ішкі аудит қызметі жүзеге асырады. (ІАҚ).
Ішкі аудит қызмет басшысы - Налтаев ... ... 1972 жылы ...
Аудитор - Арбаканов Данияр Слямбекович, 1985 жылы ... ... - ... ... ... 1988 жылы туған;
Аудитор - Тлеулина ... ... 1982 жылы ... ... ассистенті - Джанпеисова Айжан Тоқтарбековна, 1986 жылы туған;
Аудитор ассистенті - ... ... ... 1986 жылы ...
Налтаев Жұмахан Тұребекович (ІАҚ басқаруды жүзеге асырады) ▪ 04.01.12ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - АҚ ІАҚ басшысы; ▪ 06.10.11 - 04.01.12 ... - АҚ ІАҚ ... ... ... ▪ 01.02.09 - 06.10.11 ... - АҚ ІАҚ ...
Арбаканов Данияр Слямбекович (тауар-заттық құндылықтар аудитін өткізу) ▪ 04.01.12ж. бастап қазіргі ... ... - АҚ ІАҚ ... ▪ 06.10.11 ... ... - АҚ ІАҚ ... ... атқарушысы; ▪ 04.10.10 г. - 06.10.11 жылдары - АҚ ІАҚ аудитор ассистенті; ▪ 10.04.10 г. - 04.10.10 ... - АҚ ... ... жұмыс істеу маманы.
Имашева Гульмира Шубаевна (тауар-заттық құндылықтар аудитін өткізу) ▪ 04.01.12ж. ... ... ... ... - АҚ ІАҚ аудиторы; ▪ 19.09.11 - 04.01.12 жылдары - АҚ ІАҚ басшысының міндетін атқарушысы; ▪ 16.04.10 - 19.09.11 ... - АҚ ІАҚ ... ... ▪ 15.03.10 - 16.04.10 ... - АҚ ІАҚ ... ... міндетін атқарушысы; ▪ 09.10.09 - 15.03.10 жылдары - АҚ тауарларын кіріске алу ... ... ... ... ... құндылықтар аудитін өткізу) ▪ 05.01.09ж. бастап қазіргі уақытқа дейін - АҚ ІАҚ аудиторы
Джанпеисова Айжан Токтарбековна (тауар-заттық құндылықтар ... ...... бастап қазіргі уақытқа дейін - АҚ ІАҚ аудитор ассистенті; ▪ 15.12.09 - 19.09.11 г. - АҚ ... ... ... ... ... Жұлдыз Батырбаевна (тауар-заттық құндылықтар аудитін өткізу) ▪ 06.10.11ж. бастап қазіргі уақытқа ... - АҚ ІАҚ ... ... ▪ 01.11.10 - 06.10.11 ... - АҚ ... ... істеу маманы; ▪ 04.05.08 - 01.11.10 жылдары - АҚ ... ... ... Ішкі аудит қызметінің қызметкерлері Директорлар кеңесінің жəне ... ... ... ... ... Ішкі аудит қызметі тікелей Директорлар кеңесіне бағынады жəне өз жұмысы туралы оның алдында есеп береді.
Акционерлік Қоғамның ... ... ... дара) атқарушы органы.
Қоғамның жеке дара атқарушы органының кызметіндегі адамның тегі, аты, бар болса ... аты, ... ... ... ... атқарушы орган мүшелерінің əрқайсының тегі, аты, əкесінің аты мен туған жылы жеке көрсетіледі. "АБДИ Компани" Акционерлік Қоғамның Жарғысына сəйкес (8,9- ... ... ... жеке дара ... ... ... ... атқарады. Президент - Бимендиев Əбдібек Шəрбекұлы - 1961 жылы 01 мамырда туылған. Қоғамның жеке дара атқарушы органының ... ... ... ... ... атқарушы органы қызметін жузеге асырушы əрбір мүшесінің соңғы үш жылдағы жəне казіргі қызметі, сонымен ... ... ... ... ... ... дерек бойынша көрсетіледі. 2007 жылы 27 қараша бастап осы уақытқа дейін "АБДИ Компани" Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... Қоғамның Жарлығында сəйкес Акционерлік Қоғамның Президенті: - Жалғыз ... ... ... ... ... - Қоғамның атынан сенімхатсыз-ақ үшінші жақпен қатысты жұмыстарды жүргізе береді. - ... ... ... жасау үшін Қоғамды танытуға құқылы сенімхаттар береді; - ... ... ... ... жұмыстан шығару, оларды марапаттау шаралары, жұмыс тəртібіне қатысты ... ... ... ... дəрежесіне сəйкес жалақы тағайындау, Қоғамның штат кестесіне сəйкес жалақыға қосымша ақы тағайындау, қызметкерлерге сыйақы мөлшерін белгілеумен айналысады;
- Акционерлік Қоғамға ... ... да ... ... ... ... ... акциялардың Қоғамның атқарушы органның қызметін жеке дара жүзеге асырушы ... ... ... ... ... ... ... əркайсына тиесілі пайыздық үлесі. Қоғамның Президенті Бимендиев Ə.Ш. Қоғамның акцияларымен иеленбейді
Проспектінің 12 жəне 13 пунктерінде көрсетілген тұлғалардың ... мен ... ... ... 112 545 мың тенге.
1.4 АҚ-ның ұйыдастырушылық құрылымы
1) ... ... ... ... ... жəне өкiлдiктерi.
Акционерлердің жалпы жиналысы (егер Қоғамның барлық дауыс беретін акциялары бір акционердің қолында болғанда, - ... ... ... кеңесі; Президент; Ішкі аудит қызметі Департаменттер: − Қаржы жəне экономикалық анализ; Бухгалтерлік есеп; Сату жəне аймақтық дамыту; Корпоративтік ... ... жəне СЭҚ; ... технологиялары; Маркетинг; Оқу құралдар; Көлік-қоймалық Комплекс; Əкімшілік. Бөлімдер: − Баға ... ... ... ... ... ... HR - ... Құрылыс; Қауіпсіздік бөлімі; Ішкі аудит қызметі; СМЖ ... ...... ... Астана; Атырау; Қарағанды; Көкшетау; Қостанай; Қызылорда; Павлодар; Петропавл; Семей; Талдықорған; Тараз; Орал; Өскемен; Шымкент.
2) Акционерлік Қоғамның қызметкерлерінің, оның ... ... ... мен ... ... ... саны: 723 адам.
Кесте 1. Компания қызметкерлерiнiң саны
Құрылымдық бөлiмшенің атауы
Саны
Алматы
Басқарма
8
Бухгалтерлік есеп Департаменті
13
Қаржы жəне экономикалық анализ Департаменті
3
Сату жəне аймақтық даму ... сату ... жəне СЭҚ ... ... ... атауы
Саны
Баға белгілеу бөлімі
5
Оқу құралдар Департаменті
25
Ақпараттық технология Департаменті
10
Кеден рəсімдер бөлімі
1
Қауіпсіздік қызметі
37
Ішкі аудит ... ... ... ... ... дүкен
14
Гипермаркет
59
Абылай хандағы дүкен
2
Филиалдар
Ақтау
7
Ақтөбе
68
Астана
79
Атырау
44
Қарағанды
39
Көкшетау
26
Қостанай
5
Қызылорда
11
Павлодар
22
Петропавл
6
Семей
4
Талдықорған
18
Тараз
32
Орал
9
Өскемен
6
Шымкент
5
Акционерлік қоғамның құрылтайшысы (акционерлері).
Тіркеуші ... ... ... ... ... ... ... ұстаушылардың тiзiлiмдері бойынша акционерлердің жалпы саны тарулы ақпарат (дана) (мемлекеттік тіркеу туралы куəлік № ... ... ...
Кесте 2. Акционерлік қоғамның құрылтайшысы
Жай акциялар
Ұстаушылардың саны
БҚ саны
Заңды тұлға
1
2255
Барлығы
1
Кесте 3. 31.08.12ж. Эмитенттің төленген жарлық капиталының он жəне одан да ... ... бар ... Қоғам акционерлері
р/с

Заңды тұлға болып табылатын акционердің ... жəне ... ... ... ... - жеке ... тегi, аты, əкесiнiң аты
Акционердің орналасқан жері
10 ... жəне одан ... ... ан ... иелі ... ... дауыс құқығын беретін акциялардың пайыздык үлесі
1
... ... ... ( ЖШС)
050050, Алматы қ., Сейфуллин даңғ., 465/191
100,00
2002 жылдың 23 қыркүйегінен бастап қоғамда орналастырылған акциялардың ... 10 жəне ... көп ... ...
ЖШС жарлық капиталын 100 % үлесі бар иегері ЖШС ірі ... ... 4. ... ірі ... ... саналатын он жəне одан жоғары орналастырылған акцияларды иеленетін мекемелер
р/с №
Заңды тұлғаның атауы
Төленген жарғылық капиталда қатысу үлесінің пайызы
Заңды тұлғаның орналасқан жері
Қызмет ... ... ың тегi, аты, ... ... ... ... қоғам
100
Ресей Федерацияс ы, Мəскеу қ., Рига даңғ. 3, 1 ... ... ... ... жəне ... ... ... жəне бөлшек сату
Кулинченко Людмила Олеговна
II АҚ-ның ... ...
2.1 ... ... ... ... ... қысқаша сипаттама
Акционерлік Қоғамның бəсекелестері болып саналатын мекемелер туралы мағлұматтар. АҚ 1994 жылдың қыркүйек ... ... ... ... он жеті жылдан астам уақыт жұмыс істеуде. СССР құлағаннан кейін, Қазақстан барлық тауар жеткізушілермен байланысын жоғалтып ... ... ... бойы елге ... ... ... ... отыратын, республиканың кеңсе нарығында нақты өндіруші жоқ болды. АҚ өз ... ... ... ... ... топтамамен жеткізуден бастаған, кейіннен өнімнің түрлері кеңейе түсті. АҚ сауда орталығында көп сұраныс пен жеткіліксіз ұсыныстан ұзын кезектерден ... ... ... ... ... ... ... өте өнімнің түрлері мен көрсетілетін сервис қызметі арта түсті.
АҚ ... ... ... тауарларын, ақ қағаздар түрлері мен шығын материалдарын жеткізу жөнінде, қазақстандық ... ... бірі ... ... жəне де ... бүкіл аумағын қамтиды. Компанияның бас кеңсесі мен орталық қоймасы Алматы қаласында болғандықтан, тауардың жеткізілуі бір орталықтандырылып жүргізіледі. Компанияның ... бар ... ... ... ... ... мен үйге арналған заттар, қағаздардың түр-түрі бар, ... ... ... маркаларының 15 000 тауардан астам өнімі бар.
Қазіргі уақытта көптеген шетел компаниялары өз тапсырыстарын ... өнім ... ... Осы кезде тауар берушілерде кеңселік тауарлардың түр-түрі болғанымен қоса олардың сұранысты қанағаттандыратындай сан мөлшері болуы маңызды. Кеңселік тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... сапалы, стильді, имиджді тауарлар қажеттілігімен қамтамасыз етіледі. Қазіргі уақытта АҚ өз ... мен ... ... ... ... əрі ... əйгілі таңбалардың тауарлары болуын қажет ететін клиенттері бар. Бұл əсіресе банктерге, мұнайгаз, тау-кен, темекі компанияларға жəне шетел өкілеттер мен ... ... ... қатысты. АҚ бизнесінің стратегиясы сервистік құрайтын максималды дамытуға бағытталған. Компания менеджерлерінің əр ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімдерде қарастыру, ең талғамды клиенттердің тілектерін орындау жəне корпоративтік клиенттерге ерекше жағдайларды ұсынуға мүмкіндік береді. ... кең ... ... ... ... ... ... жəне тауарлардың бағасы мен сапасының керемет ұштасуы компапнияға көптеген клиенттерінің қажеттіліктерін уақытылы жəне сапалы ... ... ... ... ... ... стиліндегі орталықтандырылған сервистік жүйемен қамтамасыз етілген компанияның супермаркеттері мен қоймалары АҚ-на жыл сайын өзінің іскерлік репутациясын ... ... ... ... ... ... сатудың үш деңгейінде жұмыс істеуге мүмкіндік береді: бөлшек, көтерме жəне корпоративтік. Компанияның мақсаты өзінің сауда желісі, корпоративтік ... ... жəне ... ... əр ... ... жəне ... сапа деңгейінде таңдау құқығын беру арқылы Қазақстан Республикасының жəне Орта Азияның халқының мектепке ... ... ... ... шығыс материалдарындағы жəне ілеспе тауарлардағы қажеттіліктерін қанағаттандыру болып табылады. ... ... ... ... ... Астана, Алматы, Талдықорған, Өскемен, Павлодар, Петропавл, Қарағанды, Қостанай, Ақтобе, Орал, Атырау, ... ... ... ... ... кең ... желісі бар. Қазақстанның 14 қаласында 25 фирмалық дүкендер соның ішінде 8 үлкен супермаркеттер жұмыс істейді. Компанияның жалпы сауда көлемдері 13 мың ... ... ... ... ... 20 ... ... құрайды. Таратылған сервистік желісі бар болғандығы компанияға тұтынушылардың үлкен бөлігінің сұрауларын ең ... ... жəне ... көлемде қанағаттандыруына мүмкіндік береді. Компанияның заманауи əдемі бірегей архитектуралық стилінде соғылған жəне ... мен ... ... ... ... Қазақстанның əрбір қаласында компанияның визит карточкасы болады. Қазақстанның барлық аймақтарында бірдей тауарлар түр-түрі, бірдей сервис, бірдей сату саясаты, бірдей баға ... бар. ... ... ... ... ... жəне ең ... мерзімдерде тауарларды бір қалада жасалған жəне төленген келісім шарт бойынша ... ... ... береді. Өз-өзіне қызмет көрсету жүйесі, тауарларға бос қол жеткізуі, штрих-кодтау жүйесі жəне əр түрлі ... ... ... ... ... ң ... бөлігінің қажеттіліктерін қанағаттандыруына жəне тауар сатып алу процесінің əлде қандай тездетілуіне мүмкіндік береді.
АҚ клиенттеріне əр ... ... ... ...
- ... ... интернет-дүкені; - Төлеудің əр түрлері жəне икемді жеңілдіктер жүйесі; - Клиенттің аймақтық өкілдіктеріне Қазақстанның кез ... ... ... - 14 ... ... ... ... жеткізу; - АҚ сатып алынған тауарларының бəріне ... ... - ... ... ... - ... жəне қайырымдылық мақсаттарға сыйлық жиындарын жəне мектеп портфельдерін жинақтау; - Картридждарды толтыру; - Оперативтік ... жəне т.б. ... ... ... ... ... жылдам жəне оперативтік жеткізуіне, тауралардың сапасының кепілдігіне жəне сатқаннан кейінгі қызмет көрсетуіне ерекше ... ... ... ... тек осы ... келешкете де жұмыстарын жаластыруды ниеттенетін компания болып табылады. АҚ-ң клиенттермен жұмыс ... ... ... ... бірі болып клиенттің сенімі болып табылады.
Эмитенттiң бəсекелесi болып табылатын ұйымдар туралы қысқаша ... ... ... Қазақстанда 200 жуық кеңсе нарығында жұмыс істейтін компаниялар бар. Олардың көбісі 1 ... ... ... орталығында бөлімшесі бар жергілікті компаниялар, жəне олардың көптеген бөлігі Алматы ... ... ... ... ... 3 ... астам жерлерде жұмыс істейтін біраз компания бар.
Алматыдағы 20 компаниядан астамы мектеп жəне кеңсе ... ... ... ... жəне ... бағыттарын бөлу бұл салада компаниялардың барлығында аса маңызды болып саналмайды, кейбір компаниялар екі бағытты да іске асырады. Оған қоса, жеке ... ... ... бар, ... тек ... немесе бағалы қаламдар жəне т.б. сату бойынша.
Бұл қатарда 10-ға жуық көтерме компаниялар, көп ұсақ көтерме фирмалары жəне жеке ... ... жəне ... ... ... біраз үлкен импортерларға қызмет көрсетеді. Олар шетелден келетін тауардын жеткізілуін қадағаламайды жəне ... ... ... ... реттемейді.
Қазіргі уақытта Қазақстан нарығында келесі компанияларды болжамды нарықтағы үлестермен бөлуге ... 5. ... ... бойынша Қазақстан нарығындағы компаниялардың болжамды нарықтағы үлестер
АҚ бірінші болып құрылғандықтан, АҚ ... ... ең ... болып табылады. Ең үлкен кеңсе желісімен қазір ешкім бəсекелесе алмайды бірақ бөлек алған нарықтарда компания бөлек бір сегметтерде ... ... ... ... АҚ ... тар ... ... күрестің жалғыз артықшылығы болып табылуы мүмкін.
Қазіргі уақытта АҚ офистік өнімдер ... ... 6 ... ... жəне ... 2 ... ... бар: ЖШС, ЖШС, ЖШС, ЖШС, ЖШС, ЖШС, ЖШС, ЖШС.
А) - ... ... ... ғана ... ... қатар аймақтағы басты бəсекелес: Астана, Қарағанды, Павлодар, Петропавл, Семей, Тараз, Өскемен, Шымкент, Атырау, Ақтау, Ақтөбе, Орал, Сəтбаев, ... жəне ... ... ... ... Республикасының астанасы Бішкек қ-ғы филиалы. Əуелдегі атауы ЖШС. Негізгі бəсекелес тауарлар - , , , , , ... ... ... ... ... ... ққ., ... Бұл компанияның артықшылықтарына келесіні жатқызуға болады: Тек офистік өнімнің түрлерінің барлығы (негізгі мақсат пен ... ... ... ... ... ... салмақты жағдайға жатқызуға болады); корпоративті тапсырыскерлермен жұмыс 1996 жылда ... ... ... алға ұсыну жөніндегі атқарылған шаралар; əлеуетті жеткізушінің (мысалы, ... ... ... ... ... құқының барлығы; құнды саясаттың тиімді жүргізілуі (негізгі тауарлардың құнын төмендетіп жəне қосалқы тауарлардың құнын жоғарылатып); Қазақстанның ... ... ... дүкендер желісі; корпоративті тапсырыскерлерге арналған пайыздық жеңілдіктер. Компанияның кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: АҚ ... ... түрі 2-3 есе кем; ... ... ... ірі ... ... жеткізу уақыты ұзарады; АҚ қарағанда тауарлар бағасының орташа 20 %-ға ... ... ... ... ... ... кішілігі (шамамаен 30 текше метр); аудандардағы құн саясатының түрлілігі (мысалы, Атырау қаласындағы тауар құны ... ... ... ... 2005 жылы ірі ... ... ... басқару құрамына əсері тиіп, көптеген белсенді қызметкерлері жұмыстан шығып кеткен. 2007 жылдың басынан республикалық нарықтағы өз ... ... ... ... ... ... ... əр филиалды шаруашылық есеп негізіне ауыстырып, 2009-2010 жж. ... ... ... 2011 ... ... республикалық масштабта жеткізулерін тоқтатып, бірде бір тендерге ... ... ...
В) ЖШС - тек ... ... ... ... мен Астана аймақтарындағы бəсекелес. Компания 2006 жылдан бастап жұмыс істеген, офис қағаздарының ... ... ... ... ... ... жəне бөлшектеп сатуға ауысты. Басты көңілді қағазға аударады, сондықтан мемлекеттік тендерлер мен байқалуарда қатысуы басты ... ... ... ... ... тек ірі кəсіпорындар сатып алады. ҚР тек АҚ айналысқан атақты сауда белгілерінің дистрибуторы болып танылады, атап ... ... ... Ballet), Bantex, Durable, Луч, СЗЛК, Стамм, Экорт, Феникс, Бумизделия. Бұл компанияның артықшылықтарына келесіні жатқызуға болады: ... өте аз, ... ... ... қызмет көрсетуге жетерліктей көлемді, қағазға деген үстеме баға қойып, кеңсе тауарларының арқасында ... ... ... ... қарапайым интернет-дүкені бар, тауарларға деген өте жақсы жеңілдіктер ұсынылады, көтермелеп сатуға қатысты төмен ... ... ... кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: 3 қалада тек 4 дүкені ғана бар, ... ... ... ... ... ... болмағандығына қарамастан, өз серіктестерінің сауда белгілерін белсенді түрде . Компания төмен бағаларымен ғана ұтады, нақты тұжырымдамасы жоқ. ... ... ... ... ... ... бағамен өзіне айналдырып алуға болады. С) ЖШС - ... ... мен, ... ... ... аймақтарында ұсынылған. Бəсекелес тауарлар тобы: Esselte Leitz, Rapesco, Dahle, Clairefontaine, Schneider, Kores, 3M, Fapi, ... ... Scag, Shuter, Genmes ... Бұл ... ... ... ... болады: Алматы қ. 2 дүкені мен республиканың ірі қалалары Атырау, Павлодар, ... ... бар; ... ... ... қарқында жеткізілуі, жоғары пайыздық жеңілдіктер (30%-ға дейін), өз тауарларын жоғары сапалы ретінде қалыптасу; іс ... ... өз ... ... шығаруын; ірі шетел компанияларымен жұмыстарын жатқызуға болады. Компанияның кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: ... əрі ... құн, ... орындарының аздығы, тауар түрінің аздығы, нашар қызмет көрсетүі, ... ... ... ... ... ... ... істейді, кейде тауарды өзі жасайды; тауар сапасы нашар. Интернетте ұсынылмаған. D) ЖШС - тек ... ... ғана ... ... 2 жылда кеңсеге арналған 700 тауар түрімен 1 рет ... ... ... ... ... ... жылжытады. Негізгі бəсекелестік тауар - , , , , , , . ... ... ... - 6 жыл. Бұл ... артықшылықтарына келесіні жатқызуға болады: Алдыңғы компаниядағыдай ( ЖШС) тек ... ... ... ... ... жөнге салынған жұмыс, тауар жылжытуға қатысты іске асарлық шаралар ... ... баға ... ... ... ... бағасын төмендетіп, ілеспе тауарлар бағасын көтереді); корпоративті клиенттерге арналған жоғары пайызды жеңілдіктер; Алматы қаласының кішігірім кеңселері мен ... ... ... аз ... ... тапсырысын жеткізуімен атақты. Өз интернет-дүкені бар. Компанияның кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: Еліміздің тұтынушылар ... ... ... ... жергілікті жас компания; тауар ассортименті 700 тауар түрі; компанияның АБДИ кеңсесінің қасында орналасқан 1 ... ... бар, ... орай ... қоры аз, жəне ... ... таңдауы жоқ; кейбір тауар түрлерінің бағасы АҚ бағасынан жоғары.
E) ЖШС - тек ... ... ғана ... -ға ... ... ... ... болып келеді. Негізгі бəсекелес тауарлар келесі белгілі болып келеді - , , , жəне т.б. ... жж. ... ... ... ... ... өз қызметкерлер штаты мен жеткізушілермен байланысты жаңартты, біздің жеткізушілерімізден ... алып ... ... ... мен ... ... назар аудара бастады, яғни, АБДИ-дің тəжірибесін кішкене компанияда қолданып көргісі келді, бірақ, нарықта айрықша ... қол ... ... Бұл ... ... келесіні жатқызуға болады: көтерме сауда бағасы, икемді пайыз ... ... ... ... 35%-ға дейін), корпративті сауда бөлімінің бар болуы, еліміздің кеңсе бизнесіндегі жетекшісінің ісін білуі, дүкеннің өте қолайлы жерде орналасуы, осыған байланысты ... ... ... ... істейді. Өзінің қарапайым интернет-дүкені бар, белсенділігі нашар. ... ... ... ... көрсетуге болады: аймақтарда филиалдардын жоқтығы, қойма орындарының аздығы, тауар түрінің аздығы. Шектеулі қор салдарынан ... ... ... ... ... көлеміне қарамастан, жинақы əрі иілмелілігімен ерекшеленбейді, егер осы істі қолға алған жағдайда АБДИ-ді ... ... ... болар еді. Қазірге дейін дүкенінің орналасуына байланысты өмір сүріп келеді. F) ЖШС. Компания тек ... ... жəне ... ... ... жұмыс істейді, Алматыда бірнеше дүкендері мен сауда орталықтарында бөлімшелері бар, сонымен қатар Атырау, Астана, ... ... ... ... 12 жылдан астам уақыт жұмыс істеп келеді. Бəсекелес ... тобы , , ... Бұл ... артықшылықтарына келесіні жатқызуға болады: дүкені Алматының орталығында ... ... ҚР ... ... ... (тауар Түркиядан импортталады), жоғары пайызды жеңілдіктер, туркиялық өндіріс тауарлары европалықтарға қарағанда біршама арзанырақтығы, пластик өнімдеріне ... ... ... ... ... жəне т.б.); Қазақстандағы барлық Түркия компанияларымен жұмыс істейтіні. Компанияның кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: таралған филиалдардың ... жоқ ... тек 3 ... бар); ... ... кедейлігі; қойма орындарының аздауы; Түркияда өндірілген тауарлардың сапасы европалық тауарлардың ... əлде ... ... Интернетте ұсынылмаған. G) ЖШС. 1995 жылдан бастап Тенгиз-копир болып жұмыс істейді, 2005 жылдан бастап жеке ... ... ... , жəне ... ... ... өнімін шығарады. Бұл компанияның артықшылықтарына келесіні жатқызуға болады: Бөлшектеп жəне көтермелеп сату сегменттерінде ... ... ... жəне ... ... ... бар болуы; тапсырыстың салыстырмалы жеткізу уақытының қысқалығы (тауар Қытай мен БАЭ жеткізіледі); жоғары пайызды жеңілдіктер; ... жəне БАЭ ... ... ... жəне ... тауарларына қарағанда біршама арзанырақтығы; пластик өнімдеріне арзан бағалары ... ... ... жəне т.б.). ... кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: таралған филиалдар желісі жоқ; тауар ассортиментінің аздығы; шектеулі қойма орындары; еуропалық жəне ... ... ... əлде ... ... сапалы тауар; корпоративті клиент тізімі төмен бағаға байланысты ұсталып тұрады, компанияға ... жоқ. ... тек ... баға ... ... нақты тұжырымдамасы жоқ. Қажет болған жағдайда, барлық клиенттерін кішігірім бағамен өзіне айналдырып ... ...
H) ЖШС ... - ... ... негізгі бəсекелес болып келеді. Литан компаниясы 1999 жылдан бастап форматты, офсет жəне газет қағазы бойынша жұмыс істейді, өз тобының ... ... ЖШС бар. ... ... тобы , , ... Бұл ... артықшылықтарына келесіні жатқызуға болады: Алматы, Өскемен, Шымкент, ... ... ... ... қоймалары бар; бұл компания International Paper, Mondi қағаз ... 5 ... ... бірі ... ... Көтерме саудагер ретінде, өте төмен бағаларды ұсынады, 2010 жылдан бастап ассортиментін кеңейтіп, кеңсе тауар ассортиментін қосты, ... ... түрі аз, ... ... жалғыз қоймасы (1500 ш.м.) бойынша емес, сонымен қатар интернет-дүкенінде өте төмен бағалармен ұсынылады. Компанияның кемшіліктері арасында келесіні көрсетуге болады: тек ... ... ...
Аймақ бойынша АҚ белсенді бəсекелесетін ірі бəсекелестерінің тізімі:
ЖШС - Павлодар қ. ... 5 ... ... бар: 3 ... жеке ... ... ... 2 бөлімше)
ЖШС - Алматы қ. ... ... ... жасау)
ЖШС - Атырау қ.
ЖШС - ... қ. ... қ. ... бар)
ЖШС - ... жəне ... ққ.
ЖШС - Атырау қ.
АҚ - ... қ.
ЖШС - ... қ.
ЖШС - ... қ. (1 ...
ЖШС - ... қ.
ЖШС - ... қ.
ЖШС - Астана қ.
2.2 ... ... ... ... ... ... ... тиімділігіне қолайлы жəне қолайсыз жағдайлар
Акцинерлік Қоғамның əрекет ету процесінде əр ... ... ... жəне ... ... ... ... тəуекелдердің мөлшерін белгілейтін факторларды күтуге, бағалауға, бақылауға жəне минималдауға сонымен қатар шығындарды жеңілдетуге мүмкіндік ... ... ... ...
Эмитенттi ызметiнi əсер ететiн негізгі факторлар ретінде келесілерді санауға болады:
:: Валюта курстарының тербелуі (тарлардың өзіндік ... ... ... ... ... қатар кірістер де) :: Энергия көздерінің бағалары (тарлардың өзіндік бағалары өседі немесе азайады, сонымен қатар кірістер де) :: Логистиканың жəне баға ... ... ... ... ... мемлекеттердің мемлекеттік биліктік, басқару органдарының тыйым салу шараларына байланысты ... ... ... жəне т.б.). :: Ауа райы ... ... ұру, борандар, көктайғақ немесе қардың жаууы тауарларды апаратын жерге уақытылы жеткізуге кедергі ... :: ... орта (бір ... ... ... ... мүмкін емес тауар берушілердің бар болуы біздің сату жоспарларына түзету енгізеді)
:: Мемлекеттік сатып алу ... ... ... ... жəне ... ... ... жəне олардың əсерiнiң мерзiм бар (патенттер ) лицензиялар туралы мəлiмет, соның iшiнде қоғам демеушi болатын зерттеушi өңдеулер.
31.08.12ж. ... ... жəне ... ... ... жəне оған ... (патенттері) жоқ.
Соңғы екі жыл ішіндегі немесе Қоғам нақтылы құрылғаннан бергі кезендегі сатылған өнімнің ... ... ... ... қызметтер). Соңғы екі жыл ішіндегі немесе Қоғам құрылғаннан бергі кезендегі сатылған өнім көлемінің өзгеру ... ... ... ... 2010 жылы - 8 168 806 мың ... 2011 жылы - 9 931 039 мың ... 2011 жылы сатылған өнімнің көлемі 2010 жылы сатылған өнімнің көлемімен салыстырғанда 1 762 233 мың ... ... (21,57 % ... ... ... өз ... сатуды ұйымдастыруы.
Мектеп жəне офистік тауарлардың нарығын қалыптастыруының негізгі факторы болып таяу жəне алыс ... ... ... ... ... ... Австрия, Италия, Түркия, Қытайдан импорттық тауарды жеткізу болып табылады. Нарықтың сегменттеуі офистік кеңсе ... мен ... ... ... Сату ... ... ... 60% құрайды ал офистік құралдар - 40%.
Кеңсе жəне қағаз тауарларын өндіру республикада жеткілікті ... ... аз ... ... ... қағаз өнімедрін жəне пластиктан жасалған аксессуарларын өндіреді. Өндіру/импорттың пайыздық арасалмақтары 20/80 болып табылады.
Отандық нарықтың ең басты ... ... ... ... əлсіз өндіруі табылады. Қазақстанның кеңсе нарығында мамандырылатын компаниялар əлемдегі тауарлардың барлық түрлеріне дерлік мемелкетке жеткізеді. Импортты алмастыру жоспары өкінішке орай өте жай ... да ... жəне ... ... өсіп бара ... сұраныстарына үлгермейді, ал импорттың өсу қарқыны экспорттың қарқынын əлде қайда озады.
Акционерлік Қоғамның кызметіне ықпал ететін жайттар.
1) ... ... ... ... ... ... ... сипаттағы түрлерi жəне олардың эмитенттiң жалпы кiрiсiндегi үлесi:
Ең үлкен деңгейде маусымдық сипаты сауданың шыңы шілде-тамызға ... ... ... ... ...
Корпоративтік сатуларда айтарлықтай маусымдық жоқ бірақ 3 шыңды кезеңі бар: қараша-желтоқсан (жылдың аяғы), наурыз-сəуір (тендерлер мен жаңа ... ... ... ... ... ... ынта-ықыластың көтерілуі). Бірақ жалпы кеңсе тауарларына сұраныс мектептік түр-түріне қарағанда айлар ... ... ... ... табылады. Кəсіп орындар мен мекемелер өздерінің сатып алуларын уақыт кесілімінде жоспарлайды:
жылдық сатып алу ... бір рет - ... ... немесе шілдетамызда);
жарты жылдық (жылына екі рет - ... ... жəне ... ... наурыз-сəуір жəне қыркүйек - қазанда);
тоқсандық (жылына төрт рет - желтоқсан, наурыз, маусым, қыркүйек);
айлық (əр айдың ... ... ... ... ... ... кезде саты алу).
2) Импорттың Акционерлік Қоғамның жеткiзiлген (көрсетiлген) ... ... ... ... жəне ... ... сатқан өнiмiнiң (жұмыстарының, қызметiнiң) сатылған өнiмнiң жалпы көлемiнің үлесi;
Тауралардың жалпы көлемінде импорттың көлемі 40% құрайды. Компания тауарлардың ... ...
3) ... ... сот ... ... ... мəлiметтер. Эмитенттiң қатысуымен өткен, нəтижесiнде эмитент қызметiнiң тоқтатылуы немесе шектелуi, оған маңызды ақшалай жəне өзге де мiндеттемелер берiлуi мүмкiн сот ... ... ...
АҚ ... эмитент қызметiнiң тоқтатылуы немесе шектелуi, оған маңызды ... жəне өзге де ... ... ... сот ... ... ... немесе жауапкер ретінде қатыспайды. 4) Уəкiлеттi мемлекеттiк ... ... сот ... жыл ... эмитентке жəне оның лауазымды тұлғаларына қолданған барлық əкiмшiлiк санкциялар туралы мəлiметтер. Санкция қолданылған күндi, санкция ... ... ... қолдану себептерiн, санкцияның түрлерiн жəне мөлшерiн, сондай-ақ ... ... ... көрсету:
Соңғы жылдарда "АБДИ Компани" АҚ жəне оның лауазымды ... ... ... ... мен сот ... ... барлық əкімшілік санкциялары қолданылған жоқ.
5) Тəуекел факторлары. Облигациялардың ұстаушылары ұшырауы мүмкiн тəуекел факторларына нақты талдау ... ... ... ... ... ... Республикасының ағындағы макроэкономикалық жағдайына, мемлекеттің жəне эмитент қатысатын аймақтардың экономикалық даму жоспарларына назар аударып жүргізеді. ... ... ... екі ... ... тəуекел топтарын ұсынамыз:
* сыртқы
* ішкі
Кесте 6. Сыртқы тәуекелдер
Сыртқы тəуекелдер
Қазақстан Республикасының макроэкономикалық жағдайына ... ... ... ... ... кəсіп орнының қызметіне маңызды əсер етеді. Осы ... ... ... қызметіне ең қатты əсер ететін болып тұтынушы бағалардың индексінің қолайсыз, теңгенің шетел валютасына айырбас, халықтың табыстарының деңгейінің, жұмыссыздық ... ... ...
Саясаи тəуекел
Саясаи тəуекел - бұл шетел мемелкеттердің аса ерекше ... ... жəне ... шарт ... орындауды мүмкін емес қылатын немесе зиян келтіруге, конфискациялауға немесе экспортерға тиесілі тауар құртылуына əкелетін шетелдегі саяси оқиғалар. ... ... ... ... ... ... тəуекелдер де бар, үйткені бұл жүйе сыртқы əлеуметтік, экономикалық жəне саяси факторларынан толық тəуелсіз болуы ... ... ... бағалы қағаздар нарығын реттеу құқығындағы бұл саладағы бизнесті өзгертетін заңнамадағы өзгерістерімен байланысты жəне ... ... ... ... ... ... бар.
Бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызметпен байланысты ... ... ... ... ... ... қағаздар нарығы даму жолының əлі тек басында тұр. Сонымен қатар бағалы қағаздар нарығының ... ... ... апекттерінің бірі болып бағалы қағаздар нарығындағы қызметпен байланысты тəуекедерді ... ... ... Бұл ... түрі бағалы қағаздар нарығындағы кəсіби қызметтің үлгісі болу ... ... ... қор ... қызметке бейімедлеген арнайы сақтандыру өнімдерін жасауға жəне технологияларды жетілдіруге ... ... ... 7. Ішкі ... ... ... ...
Заемшымен (эмитентпен) несие берушіге тиесілі негізгі қарыз бен пайыздарды бағалы қағаздар шығарылымының ережелерінде белгіленген мерзімде төлемеу тəуекелі.
Несие ... ... ... ... ... бойынша есептесу кезеңіндегі міндеттемелерін орындамауына қатысты ысыраб тəуекелінен құралады.
Компанияның несие тəуекелін төмендету аспаптарты болып:
өз қызметінің ... ... ... ... терең жəне барлық жақты талдау жасау;
компанияның ағындағы өтімділігін қолайлы
деңгейде қамтамасыз ету;
несиелеу туралы шешімдерді алқалы жəне ... ... ... ... ... ... пайыздық тəуекелі нарықтық пайыз ставкаларының күрт өзгеруімен байланысты, ... ... ... ... ... ... ... жəне орнатылған активтерінің жəне тартқан міндеттемелерінің қайтару жəне өтеу мерзімінің сəйкес келмеуінен жəне ставкалардың əр ... ... ... ... ... Эмитент тұрақты түрде монтиторинг өткізеді жəне пайыз ... ... ... ... ... пен пайыздық шығыстардың арасындағы спрэдтың шекті шоғырлану қысқартылуына жол ... ... ... ... ... шетел валюталарының курстарының өзгерістері мен байланысты ысыраптар ... ... ... ... ... ... операциялар өткізетін кезде ысырабтарды минимумға жеткіздіру үшін валюталық позицияның үнемі мониторингін өткізеді.
Кадрлық ... ... ... компанияның ұйымдық құрылымымен жұмыс учаскелерін өзара жабу мүмкіндігін беру жəне ... ... ... ... жəне ... ... ... енгізу) арқылы минималданады.
Сонымен қатар эмитент өзінің қызметін жасайтын салаға тиісті келесі тəуекел факторларын белгілеуге ... 1) ... ... тауарға бағаларын көтеруі. Бұл тəуекелді минималдау үшін компания өзінің тауар берушілерін сатып алу аймақтары деп аталатын бөліктерге əртараптандырған: - 40 % ... ... Азия (США ... ... - 60 % ... Ресбупликасы (тенге аймағы); 2) Тауар берушілердің жұмыстарының тұрақсыздығы. Бұл тəуекелді минималдау үшін компания бір ... ... ... ... ... ... тауардың əр түрі бойынша бір емес тауар ... ... ... ... ... 70 ... кеңсе тауар берушілерімен жұмыс істейді. ... ... ... ... шығару саласындағы қызметі мен қаржылық жағдайы
3.1 АҚ-ның құнды қағаздар шығару саласындағы қызметі
Акционерлік қоғамның бірінші эмиссиясы ... ...
- ... ... бағасы 500 000 теңге шамасындағы 100 жай акцияларға бөлініп, ҰИН ... ... ... ... ... құны 50 000 000 (елу ... теңгеге парапар. Қазақстан Республикасының бағалы кағаздар бойынша Ұлттық комиссиясы ҰИН беру жөнінде № 02-2-4114 күəлігі 21.07.1999 жылы ... ... ... ... түрі - ...
Акционерлік қоғамны екінші эмиссиясы акцияларының құрылымы:
- əрқайсының аталуы ... 500 000 ... ... 700 жай ... ... ҰИН ... нөмірі берілген эмиссиянын жалпы құны 350 000 000 (үш жүз миллион) теңгеге ... ... ... ... ... ... ... комиссиясы ҰИН беру жөнінде №А 3907-1 куəлігі 23.09.2002 жылы ... ... ... ... түрі - ... ... АҚ туралы Заңының 90 бабына сəйкес Дəл осы ... ... ҚР ... ... жəне қаржы ұйымдарын реттеу жəне қадағалау Агенттігімен жойылған. Сонымен қатар 09.07.2004 500000 теңгелік 800 дана жай ... ... ... ... ... ... акцияларды құрылымы:
-эмиссияның жалпы сомасы - 200 800 бөлінген жай акциялардың əрқайсысының номинальды бағасы 500 000 тенге - НИН KZ.1C 39070012 ... ... жəне ... ... ... ... ... 2010 жылдың 31 мамырында бекітілді (Қаржы нарығын жəне ... ... ... жəне қадағалау Қазақстан Республикасының № А 3907 хабарлау агенттігі бойынша). Қоғамдағы акцияларды шығару ... ... 2) 1 ... акцияларын орналастырудың басталған күні -- 21 шілде 1999 жылы. 1 ... ... ... ... куні -- 29 ... 2000 ... 2 эмиссия акцияларын орналастырудың басталған күні -- 23 қыркуйек 2002 ... 2 ... ... ... ... куні -- 01 қазан 2002 жылы. 3 эмиссия акцияларын орналастырудың басталған күні -- 23 ... 2009 ... 3 ... ... ... аяқталған куні -- 29 желтоқсан 2002 жылы. 3) Қоғам жазылу жəне аукциондарды өткізу туралы шешім қабылдамады. Қоғамның жалғыз ... ... ... ... ... алу ... ... іске асты. ( Хаттама № 08 21.09.2009 ж .,бастап, № 12 08.12.2009 ж. бастап) 4) ... ... ... ... өз ... ... оқиғасы болған жоқ. 5) Қоғамның бағалы қағаздардың орналастыру, айналдыру ... ... ... қағаздарды шығару жүзеге аспай қалғаның оқиғасы болған жок. 6) Облигациялар бойынша жалпы төлем мөлшері жəне оның ... ... ... 8. ... ... ... төлем мөлшері жəне оның қайтарылатын күні.
7) Акционерлік Қоғамның бұдан бұрын облигациялар шығармаған Қоғамның барлық кірісі коғамның ... ... ... ... жүмсалады.
8) Акционерлік Қоғамның бағалы қағаздардары бұдан бұрын сауда-саттық ұйымдастырушылардың ресми тізілімдеріне ... ... АҚ ... ... ... тізіміне енгізілмеген.
Жарияланған акцияларды шығару жөнінде мағлұматтар
Акциялар туралы мағлуматтар:
1) жарияланған акциялардың түрі, саны - 200 800 (екі жүз мың ... жүз) ... жай ... ... ... - жоқ;
2) ... ... орналастырылатын (орналастырылған) акциялардың түрі, саны - 100 ... ... ... ... ... ... акциялардың нақтылы құны - 500 000 (бес жүз мың) теңге 1 акцияға;
4) артықшылықты ... ... ... ... мөлшері - артықшылықты акция - жоқ.
Акционерлік Қоғамның ... ... ...
АҚ ... ... қағаздары шығарумен айналыспады.
3.2 Акционерлік Қоғамның қаржылық жай-күйі
Соңғы екі жыл ішіндегі немесе Қоғам ... ... ... ... өнім ... ... ... Сатылған өнімнің көлемі:
2010 жылы - 8 168 806 мың теңге;
2011 жылы - 9 931 039 мың теңге.
2011 жылы ... ... ... 2010 жылы сатылған өнімнің көлемімен салыстырғанда 1 762 233 мың теңгеге ұлғайды (21,57 % өсті).
Кесте 9. ... ... ... ... ... ... ... Қоғам алдында активтік балансты құны бес пайыз жəне одан ... ... ... бар ... жоқ. ... активтерінің балансты құндылығында бес жəне одан көп ... бар ... ... жоқ. ... активтерінің балансты құндылығында бес жəне одан көп ... бар ... ... жоқ. ... 10. ... ... ... жəне жарғысы туралы мəлімет.
- Төленген жарғылық капитал - 1 127 500 мың ...
- ... ... ... ... - (4 021 691) мың ...
Қарыздар.
Кесте 11. Қолданылып жүрген банктiк қарыздар жəне несие желiлер ... ... 12. ... 12 ай ... ... сомалар, валюта бірліктерінде
Кесте 13. Жұмыс iстейтiн облигация қарыздары туралы мəлiмет
Кесте 14. Алдағы 12 ай ішінде өтелетін сомалар, валюта бірліктерінде:
Қоғамның ... ... ... кредиторлық карызы (тапсырушылар алдындағы қарыз, алдын-ала алынған төлемақы):
Кесте 15. Қоғамның негізгі қызметімен байланысты ... ... ... Айдана 050900-Қаржы мамандығының 3-курс студенті дипломалды іс-тәжірибемді 2015 жылдың қаңтардың 19-нан осы ... ... ... 29-ы ... АҚ ... Бұл кәсіпорынды таңдаған себебім дипломдық жұмысымның тақырыбына сәйкес ұымдық құрылым болғандықтан таңдадым. Дипломдық жұмысымның ... .
... ... қызметі: кеңсе тауарларын, сауданы автоматтандыру құралдарын және білім беру үдерісі мен офистеріне арналған, сондай-ақ ... да ... мен ... ... ... заңды тұлға болып табылады жəне Қазақстан Республикасының қолданып жүрген заңнамасына, қоғамның Жарғысына жəне ішкі ережелеріне ... ... ... ...
АҚ 1994 ... қыркүйек айында құрылып, кеңсе нарығында он жеті жылдан астам уақыт жұмыс істеуде. СССР ... ... ... барлық тауар жеткізушілермен байланысын жоғалтып алып, біраз уақыттар бойы елге кеңсе тауарлары немқұрайлы жеткізіліп отыратын, республиканың кеңсе нарығында нақты өндіруші жоқ ... АҚ өз ... ... ... ... көтерме топтамамен жеткізуден бастаған, кейіннен өнімнің түрлері кеңейе түсті. АҚ ... ... көп ... пен ... ... ұзын ... ... сауда желісін кеңейту мəселесі көтерілді.
АҚ-ның негізгі қызметі: кеңсе тауарларын, ... ... ... және ... беру ... мен офистеріне арналған, сондай-ақ басқа да өнімдер мен тауарларды сату.
Акционерлік Қоғам ... ... ... ... жəне ... ... қолданып жүрген заңнамасына, қоғамның Жарғысына жəне ішкі ережелеріне сəйкес қызметін жүзеге асырады.
АҚ ... əр ... ... ... ұсынады:
- Компания сайтындағы интернет-дүкені; - Төлеудің əр түрлері жəне икемді жеңілдіктер жүйесі; - ... ... ... Қазақстанның кез келген жеріне жеткізу; - 14 қалалар ішінде кеңселерге тауарларды жеткізу; - АҚ сатып алынған ... ... ... ... - ... ... салу; - Жарнамалық жəне қайырымдылық мақсаттарға сыйлық жиындарын жəне мектеп портфельдерін жинақтау; - Картридждарды толтыру; - Оперативтік ... жəне т.б. ... ... ... Анафияева Ж.А. и др. 5В050600-Экономика, 5В050900-Қаржы, 5В050800-Есеп және аудит мамандықтары студенттерінің өндірістік іс-тәжірибеден өтуге ... ... ... ... ... АҚ-ның акцияларды шығару проспектісі. Алматы 2012ж.
* Анализ финансового состояния по результатам аудированной консолидированной финансовой отчетности за 2012 год АО
* ... ... ... по ... ... ... ... отчетности за 2013 год АО
* Анализ финансового состояния по ... ... ... ... отчетности за 2014 год АО
* Отчет в рамках ПДО. ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД: 4 КВ. 2014 ... ... E-mail: ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Туристік қызметтер менеджментінің ерекшеліктері («ABDI Travel» ЖШС-ның материалдары негізінде)»81 бет
Акционерлік қоғамды басқару жүйесін жетілдіру113 бет
«АБДИ» компаниясының қаржысын басқаруды талдау және оның тиімділігін арттырудың кейбір жолдарын ұсыну77 бет
Аграрлық сектордағы пайдалылық көрсеткіштерін есептеудің теориялық негіздері41 бет
Жазушы Төлен Әбдікұлының көркемдік әлемі58 бет
Жүрегімнің түбіне терең бойла..9 бет
Кәсіпорын қызметінде маркетингті жетілдіру32 бет
М. Әбдіхалықовтың замана өзекті мәселелерін шағын жанрларында бейнелеуі221 бет
Оқу өндірістік – техникалық тәжірибе есебі5 бет
Т. Әбдіковтің прозасын жанрлық, тақырыптық тұрғыдан кең көлемде қарастыру, қазақ прозасының түрлі жанрында жазылған шығармаларындағы көркемдік-идеялық ерекшеліктерді, қоғамдық-әлеуметтік көзқарастарды адам мәселесі тұрғысынан саралау, қаламгердің дара стильдік белгілерін көрсету131 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь