Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу

Мазмұны

Қысқартылған сөздер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1 Инвестициялық жобалардың мәні, мазмұны және тиімділігін бағалау әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6

1.1 Инвестициялық жобалардың мәні, мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері ... ... ... ... ... ...
1.3 Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларға тартылған инвестициялардың құрылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2 Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

2.1 Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемелерін сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2«Самұрық.Қазына» ұлттық әл.ауқат қоры» АҚ.ның инвестициялық.инновациялық жобаларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Инвестициялық жобаны бағалау критерийлерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ..

3 Қазақстанда индустрия . инновациялау жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін арттыру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар
Кіріспе

Инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау және бағалауды, материалдық және заңды түрде тікелей жауап беретін инвесторлар жүргізеді. Қазақстан Республикасында инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың методологиясы мен әдістері, меншік формасына қарамастан, Ресейде жасалынған және 31 март 1994 жылы бекітілген, инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтау және оларды қаржыландыруға тандап алу жайлы әдістемелік нұсқауларды қолдану арқылы негізделеді.
Осы әдістемелік нұсқауларға байланысты инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалауда: коммерциялық (қаржылық) тиімділік - қатысушылар үшінжобаны іске асырудың қаржылық нәтижелерін; бюджеттік тиімділік - жобаны іске асырудан түскен қаржылық түсімдердің жергілікті және аймақтық бюджетке түсімдерін; экономикалық тиімділік - жобаны іске асыруға байланысты болған шығындар мен соңғы нәтижелерді анықтауда қолданылады.
Инвестициялық жобалардың тиімділігі көрсеткіштер жүйесімен анықталады. Ондай көрсеткіштерге:
• таза дисконтталған құн (ТДҚ) немесе таза дисконтталған табыс (ТДТ);
• инвестициялардың рентабельділігі (ИР), табыс индексі (ТИ);
• табыстың ішкі нормасы (ТІН);
• қайтарым уақыты (Тқай).
Осы көрсеткіштермен - пайданың жай нормасы, капитал құру, шығындардың интегралдық тиімділігі көрсеткіштері де қолданылады.
Курстық жұмыстың тақырыбы: «Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері».
Курстық жұмыстың өзектілігі: «Индустриялды-инновациялиқ даму» дегеніміз жаңа жаңалық пен ғылымды, технологияны өндіріспен тығыз байланыстырумен көзделген экономикалық даму бағыты.Қазақстан Республикасының Индустриалдық – инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясы Қазақстан Президентінің «Елдегі жағдай туралы және 2002 жылға арналған ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары туралы» Қазақстан халқына Жолдауында және Қазақстан кәсіпкерлерінің оныншы форумында берген тапсырмаларына сәйкес әзірленген болатын. 2003-2015 жж. Индустриалды-инновациялық дамуы Стратегиясының басты мақсаты да тұрақты өсім траекториясына шикізаттық бағыттан сервистік-технологиялық экономикаға көшу мақсатында өндіріс салаларын дамыту. Инновациялық даму жолын таңдау себептерінің негізгілері: әлемдегі өнеркәсіптің технологиялық жолмен қарқынды дамуы, әлемді жаһандану процесінің орын алуы, еліміздің ДСҰ-на кіру мақсатына байланысты өнеркәсіпті бәсекелестікке дайындау қажеттілігі және бәсекеге қабілетті елу елдің қатарына қосылудағы мақсатқа жету болып отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты: Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау.
Курстық жұмыстың міндеті: инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістерін ашып көрсету және «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» АҚ-ның инвестициялық жобаларына талдау жүргізу.
Курстық жұмыс құрылымы: қысқартылған сөздер тізімі, кіріспе, үш бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде, инвестициялық жобаларды мәні, маззмұны және тиімділігін бағалау әдістері туралы жазылған.
Екінші бөлімде, инвестициялық жобалардың тиімділігі талданған.
Үшінші бөлімде, Қазақстанда индустрия - инновациялау жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін арттыру жолдары сипатталған.
Курстық жұмысты жазу барысында ҚР «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңы, «Самұрық-Қазына» АҚ жылдық есебі және ҚР Ұлттық банкінің шығарған нормативтері, шектеулері мен ережелері, сонымен қатар шетелдік және отандық авторлардың еңбектері, бұхааралық ақпарат көздерінен алынған мәліметтер, статистикалық көрсеткіштер пайдаланылды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. «Инвестициялар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы №373-II Заңы;
2. «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері». Қазақстан Ресупбликасы Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. 29 қаңтар 2010 жыл.
3. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін индустриалды-инновациялық даму стратегиясы;
4. Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы;
5. «Самұрық-Қазына» Ұлттық әл-ауқат Қоры» АҚ-ның 2010 жылдық есебі
6. Омарова А.К. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу: Оқулық – Алматы: Таугуль Принт, 2009-236б.
7. Кадерова Н.Н., Макенова А.А., Әбуова Ж.М. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу. Оқулық – Алматы: ТОО «Print-S», 2011. -570б.
8. Асилова А.С. Инвестицияны қаржыландыру және несиелеу: Оқулық – Алматы: Экономика,2011-280б.
9. Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау: Оқу құралы. – Алматы. 2007ж
10. Игошин Н.В. «Инвестиции». М.: Юнити, 2001г
11. Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2010. – 404б.
12. Мадиярова Э.С., Сүйеубаева С.Н. Қаржылық менеджмент: Оқу құралы. – Алматы: Экономика, 2008.-262б.
13. Өтебаев Б.С. Қаржылық талдау: Оқулық. – Астана, ҚазЭҚХСУ, 2008 -230б.
14. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. – Алматы: Экономика, 2001. – 291-305 бб
15. Полтерович В.М. Проблема формирования национальный инновационной системы. // Экономика и математические методы. – 2009.№2,3-18
16. Супугалиева Г.И. Банк аясындағы инвестициялау. // Хабаршы-Вестник,№3 2010. – 26-29 бб.
17. Тулеубаева М.К. ҚР-ң инвестициялық қызметінің талдауы. //Хабаршы-Вестник, №5 2009 – 69-71 бб.
18. Бохаев Д. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері //Экономика негіздері, №6 2010. – 4-7 бб.
19. Бохаев Д. Инвестицияның тиімділігін бағалаудың қарапайым әдістері. // Қаржы-қаражат, №5 2010. – 29-32 бб.
20. Кучкаров К. Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларға тартылған инвестициялардың құрылымы. // Экономика негіздері, №5-6 (48), 2011, 29-31бб.
21. Қалдияров Д.А. Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемемлері туралы. // ҚазНУ хабаршысы, №6 (88),2011 – 34-37бб.
22. www.google.kz
23. www.afn.kz
24. www.sk.kz
25. www.nationalbank.kz
        
        Қысқартылған сөздер тізімі
ҚР - Қазақстан Республикасы;
АҚШ - Америка ... ... - ... ... - Ұлттық әл-ауқат Қоры;
ЖЭС - Жылу ... ... - Су ... ... - ... ... - Қазақстанның Мемлекеттік даму банкі;
ЖШС - Жауапкершілігі шектеулі ... - ... ... ... - ... ... ... - Ұлттық инновациялық жүйе;
АЭА - арнайы экономикалық аймақ;
ҚҚ - ... ... - ... тауар өндірушілер;
ҰК - Ұлттық компания.
Мазмұны
Қысқартылған сөздер тізімі................................................................................3
Кіріспе......................................................................................................................4
* Инвестициялық жобалардың мәні, мазмұны және тиімділігін бағалау әдістері...............................................................................................................6
+ Инвестициялық жобалардың мәні, ... ... ... ... ... әдістері.......................
+ Қазақстан Республикасындағы инвестициялық жобаларға тартылған инвестициялардың құрылымы.......................................................................
2 Инвестициялық ... ... ... және ... Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемелерін сипаттау..................................................................................................................
2.2 ұлттық әл-ауқат ... ... ... ... ... ... ... бағалау критерийлерін талдау..............................
3 Қазақстанда индустрия - инновациялау ... ... ... тиімділігін арттыру жолдары...................................................
Қорытынды.........................................................................................................
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі....................................................................
Қосымшалар
Кіріспе
Инвестициялық жобалардың тиімділігін ... және ... ... және заңды түрде тікелей жауап беретін инвесторлар жүргізеді. Қазақстан Республикасында инвестициялық жобалардың тиімділігін анықтаудың методологиясы мен әдістері, ... ... ... ... ... және 31 март 1994 жылы ... ... жобалардың тиімділігін анықтау және оларды қаржыландыруға тандап алу жайлы ... ... ... ... негізделеді.
Осы әдістемелік нұсқауларға байланысты инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігін бағалауда: коммерциялық (қаржылық) тиімділік - ... ... іске ... қаржылық нәтижелерін; бюджеттік тиімділік - жобаны іске асырудан түскен қаржылық түсімдердің жергілікті және аймақтық бюджетке ... ... ... - ... іске ... ... болған шығындар мен соңғы нәтижелерді анықтауда қолданылады.
Инвестициялық жобалардың тиімділігі көрсеткіштер жүйесімен анықталады. Ондай көрсеткіштерге:
* таза дисконтталған құн (ТДҚ) ... таза ... ... ... ... ... (ИР), табыс индексі (ТИ);
* табыстың ішкі нормасы (ТІН);
* қайтарым уақыты (Тқай).
Осы көрсеткіштермен - пайданың жай нормасы, капитал құру, шығындардың интегралдық ... ... де ... ... ... ... жұмыстың өзектілігі: дегеніміз жаңа жаңалық пен ғылымды, технологияны ... ... ... көзделген экономикалық даму бағыты.Қазақстан Республикасының Индустриалдық - инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған мемлекеттік стратегиясы Қазақстан Президентінің ... ... ... және ... ... ... ... берген тапсырмаларына сәйкес әзірленген болатын. 2003-2015 жж. Индустриалды-инновациялық дамуы Стратегиясының ... ... да ... өсім ... шикізаттық бағыттан сервистік-технологиялық экономикаға көшу мақсатында өндіріс салаларын дамыту. Инновациялық даму жолын таңдау себептерінің ... ... ... ... ... қарқынды дамуы, әлемді жаһандану процесінің орын алуы, еліміздің ДСҰ-на кіру мақсатына байланысты өнеркәсіпті бәсекелестікке дайындау қажеттілігі және ... ... елу ... ... ... мақсатқа жету болып отыр.
Курстық жұмыстың мақсаты: Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау.
Курстық жұмыстың ... ... ... ... ... әдістерін ашып көрсету және ҰӘҚ>> АҚ-ның инвестициялық жобаларына талдау жүргізу.
Курстық ... ... ... ... ... ... үш бөлім, қорытынды, пайдаланған әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады.
Курстық жұмыстың бірінші бөлімінде, инвестициялық жобаларды мәні, маззмұны және тиімділігін бағалау ... ... ... бөлімде, инвестициялық жобалардың тиімділігі талданған.
Үшінші бөлімде, Қазақстанда индустрия - инновациялау жағдайында инвестициялық жобалардың тиімділігін арттыру жолдары ... ... жазу ... ҚР ... ... Заңы, АҚ жылдық есебі және ҚР Ұлттық банкінің шығарған нормативтері, шектеулері мен ережелері, ... ... ... және отандық авторлардың еңбектері, бұхааралық ақпарат көздерінен алынған мәліметтер, статистикалық көрсеткіштер ... ... ... ... мазмұны және тиімділігін бағалау әдістері
+ Инвестициялық жобалардың мәні, мазмұны
Халықаралық тәжірибеде кәсіпорының даму жоспары бизнес-жоспар ретінде көрсетіледі, ол ... ... даму ... ... сипаты болып табылады. Егер жоба инвестицияны тартумен байланысты ... онда ол деп ... ... ... кез ... ... қалай болса да, инвестицияның тартуымен байланысты болады. Жалпы түсінігі ... жоба - бұл ... бір ... ... кәсіпорынның іскерлігін өзгерту жайлы арнайы ұсыныс.
Жобаларды әдет бойынша ... және ... деп ... ... ... ... түрінің өзгерісін(арендалық кәсіпорынды, акционерлік қоғамды, жеке кәсіпорынды, біріккен кәсіпорындарды құру) немесе өндіріс сипатының түбегейлі(жаңа өнім ... ... ... ... ... ... қарастыратын жобаларды жатқызады. Тактикалық жобалар, Әдетте, шығарылатын өнім көлемінің өзгеруімен, өнім ... ... және ... ... ... болады.
Отандық тәжірибеде жоба түсінігі жаңа түсінік емес. Бұрынғы уақытта оның айырмашылығы кәсіпорынның дамуының негізгі ... заң ... осы ... ... ... ... экономикалық саланың анықтайтыны болып табылатын. Жаңа экономикалық жағдайларда кәсіпорын, яғни оның иелері және ... ... ... өз ... ... ... және тактикалық мәселелерін өз бетінше шешеді. Мұндай іскерлік инвестициялық жобалау тұрғысынан ... ... ... ... бір ... ... ... іскерлігінің жалпы реттелуі жобалық цикл түрінде қалыптасады және ол ... ... ... ... ... ... ... жетекшілерінің жоғары құрамы кәсіпорынның ағымдағы жағдайына талдау жасап, кәсіпорынның ары қарай дамуының пайдалы бағыттарын анықтайды. ... ... ... ... ... рәсімделіп, кәсіпорынның неғұрлым маңызды міндеттерін шешуге бағытталады. Бұл кезеңде идеяны жүзеге асыруға қатысты едәір дәлелді ... ... ... ... одан әрі ... ... ... идея пайда болуы мүмкін. Егер олардың барлығы бірдей дәрежеде пайдалы және іске ... ... ... соңғысы кезеңінде олардың ішінен неғұрлым тиімдірегін қабылдау үшін бір мезгілде бірнеше инвестициялық жобалар әзірленеді.
2.Жобаны ... ... ... идеясы бірінші тексерілімнен ... ... оң ... ... ... тиянақты шешім қабылдауға болғанға дейін оны ары қарай дамыту керек. Бұл кезеңде жоба жоспарының барлық ... - ... ... ... ... ... және т.б. - оны бірте-бірте нақтылау мен ... ... ... Бұл ... жобаның жекелеген міндеттерін шешу үшін бастапқы ақпараттарды іздеу немесе жинақтау аса маңызды болып табылады. ... ... іске асуы ... ... ... пайда болатын мәліметтерді дұрыс өңдеу алуға және бастапқы ақпараттардың шынайлығына ... ... ... ... ... ... ... асыру алдында оның білікті сараптамасы - жобаның өмірлік циклына аса қажетті саты жүргізілуі керек.
Егер жоба негізінен стратегиялық ... ... ... ... онда ... өзі ... ... мысалы, болашақта жобаны іске асыру процесінде ақшасының көп бөлігін жоғалтудан гөрі, бұл кезеңде беделді бір консалтингтік ... ... ... бөлігін ... ... ... Егер ... ... ... ...
өз ақша құралдарының көмегімен іске асыруды жоспарласа, онда ... ... ... ... ... үшін де сараптама қажет.
4.Жобаны іске асыру. Бұл кезең бизнес- идеяның дамуынан бастап жобаның іске ... ... ... ... ... Мұнда қызметтің барлық түрінің орындалуын қадағалау және мемлекеттің ішіндегі реттеуші ... мен ... ... ... ... бақылауы кіреді. Берілген кезең жобаның іске асуының негізгі бөлігін де қамтиды, ал оның ... - ... ... жабу үшін жоба ... ақша ... ... ... және инвесторлврдың салған ақшаларынан күтетін қайтарылымдарын қамтамасыздандыру.
5.Нәтижелерді бағалау. Бұл жобаның соңында, сондай-ақ ... ... ... ... ... Бұл қызмет түрірнің негізгі мақсаты жобаға салынған идеялар мен ... іс ... ... ... арасындағы нақты кері байланысты алу ... ... ... салыстырулардың нәтижесінде жобаны қарастырушылар аса құнды тәжірибе жинақтайды. Бұл тәжірибені ... ... іске ... да қолдануға мүмкіндік береді.
Жобалық талдау тәжірибесі жобаларды әзірлеу тәжірибесін жалпылауға және ... ... атап ... ... ... ... ... кездесетін инвестициялық жобалардың негізгі түрлері мынадай:
1.Тұрақты масштабтағы бизнестің табиғи жалғасуы ретінде ... ... ... ... ... ... ... ұзақ және күрделі дәлелдемелерді, шешім қабылдауды талап етпейді. Ұқсас қондырғылардың бірнеше түрі бар ... және ... ... ... ... ... керек болса, көп баламалылық пайда болуы мүмкін.
2.Ағымдағы өндірістік шығындарды азайту мақсатында ... ... ... ... мақсаты - жұмыс істеп жатқан қондырғының ... ... ... ... бірақ онысы моральдық тозған қондырғыға қарағанда салыстырмалы түрде тиімділігі ... ... ... осы түрі ... ... жобаны бөлшектеп қажет етеді, өйткені техникалық ... ... ... бола ... ... арттыру және қызмет көрсету нарығын кеңеуті. Жобалардың бұл түрі ... ... ... жоғарғы деңгейі қабылдайтын жауапты шешімді талап ... ... ... ... ... ... кеңеюінің тиянақты дәлелдемесімен және сату көлемін арттырудың табыстың өсуіне алып ... ... ... ... қаржылық тиімділігін тиянақты талдау керек.
4.Жаңа өнім шығару мақсатында кәсіпорынды кеңеуту. Жобалардың бұл түрі жаңа ... ... ... болып табылады және бизнестің мәнінің өзгерісін қозғауы ... ... осы түрі үшін ... ... ... ... ... маңызды болып келеді. Жобалардың осы түрлерін әзірлнген кезде жіберілген қате кәсіпорынды неғұрлым сәтсіз ... алып ... атап ... ... жүгі бар ... ... жобалау барысында экологиялық талдау жасау аса қажетті элемент болып табылады. Экологиялық жүгі бар жобалар өздерінің ... ... ... осы ... ... қиын ... табылады. Шешуді және қаржы критерийлерінің көмегімен ... ... ... ... дилемма - жобалардың қай түріне назар аудару ... 1) ... ... ... ... ... аса ... және қымбат түрін қолдану немесе 2) ағымдағы шығындарды көбейте отыры, аса қымбат емес қондырғыны қолдану.
6.Шешім ... ... аса ... емес ... ... ... ... жаңа офис салу, жаңа автомобиль сатып алу және т.с.с. қамтиды.
Болашақ инвестициялық жобаның бизнес идеясы тұжырымдалғаннан кейін, ... сол ... ... іске ... ала ма ... ... ... Бұл сұраққа жауап беру үшін кәсіпорынның тиісті экономикалық ... ... мен сала ... ... ... ... ... керек. Талдаудың осы түрі инвестициялық жобаны әзірлеу мен оны талдаудың алдан ала ... ... ... ... жобаларды талдау тәжірибесінде әдетте төмендегі критерийларді қолданады:
* саланың пісіп - ... ... ... ... ... оны даму ... төрт түрінің біреуіне жатқызу арқылы талдау қалыптасқан: ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... сала ... оның ... жарамдылығын орнату керек. Басқаша айтқанда, тауар мен қызмет көрсетудің мақсатты нарығында берілген кәсіпорынның басқа ... ... ... ... ... ... негізгі алты жағдайын қолданады: басым, мықты, тұрақсыз, әлсіз, өмір сүре алмайтын.
Кәсіпорынның пісіп- жетілу критерийі мен бәсекелік қабілетін ... ... ... өмір сүру ... ... ... болады және ол матрица конструктивті сипатқа ие болады: кәсіпорынның жағдайын қалыптастырып қана қоймай, ары ... ... ... ... кеңестер береді.
Жобаны талдаудың алдан ала кезеңінің соңғы нәтижесі көрсетілген критерийлер бойынша ... бір ... ... ... болып табылады, яғни берілген кәсіпорынның ... ... ... білдіреді.
Талдаудың алдын ала кезеңі уақыт бойынша ұзақ болмауы керек және алдын ала кезеңінде жасалатын ... ... ... Соған қарамастан, бұл кезең келесі екі себепке байланысты қажет
* ... ... ары ... ... жасау барысында саланың пісіп-жетілуі мен кәсіпорынның бәсекелік жағдайы туралы мәселелер ... ... ... және бұған алдын ала дайындалу керек;
* егер кәсіпорынның басқарушылары ... ... ... онда ... инвестор бұл жұмысты өзі атқарып, оң нәтижелерге келмеуі мүмкін.
Жобаның көптүрлігіне қарамастан, оларды ... ... ... ... ... ... келеді, ол жобаның коммерциялық, техникалық, қаржылық, экономикалық және институционалдық орындалуын бағалайтын ... ... ... ... ... ... ... дұрыс жоба тәуекелді талдаумен аяқталуы керек. Сызбада қолданылатын ... ... ... ... атап ... жөн. ... да жоба ... қалпымен қабылданбауы қажет. Сонымен қатар жобаның түрі, мысалы, оның техникалық орындалмауы ... ... ... және ... жобаны талдау басынан басталуы керек.
Қағида бойынша, маркетингтік талдаудың мәні екі ... ... ... ... іске асыру нәтижесі болып табылатын өнімді сата ... ... біз ... ... ... ... көлемде пайда көре аламыз ба?
Соңғы жылдардың ... ... ... ... әлем ... ... ... ұшырауының дәрежесі 80% құрайды. Банкротқа ұшыраудың негізгі себебі- маркетингтің жеткілікті болмауында.
Маркетингтік талдаудың базалық сұрақтары ... ... ... ... Халықаралық нарық па немесе ішкі нарық па?
2.Жоба халықаралық нарық пен ішкі нарық арсындағы балансты ойластырама?
3.Егер жоба ... ... ... ... онда оның ... мемлекеттің саяси қағидалық шешімімен сәйкес келе ме?
4.Егер жоба ішкі ... ... ... онда оның ... ... ішкі ... ... бере ме?
5.Егер жоба мемлекеттің саясатымен сәйкес келмейтін ... онда оны ары ... ... керек пе?
Инвестициялық жобаны техникалық талдау міндетіне мыналар жатады:
1.жоба мақсаттарының көзқарастарына неғұрлым ... ... ... ... ... талдау, оның ішінде шикізатқа, энергияға, жұмыс күшіне қол жеткізуді және оның ... іске асуы мен ... ... мүмкіндіктерін тексеру.
Техникалық талдауды, әдетте, кәсіпорынның жеке сарапшылар тобы арнайы мамандарды шақыру арқылы ... ... ... ... ... ... бар жеке ... талдаудан басталады.
Инвестициялық жобаның қаржылық талдау бөлімінде ... және ... ... ... Бұл мәселені түпкілікті қарастыруға жекелеген тауарлар арналады. Инвестициялық жобалаудың ... ... ... ... ... ... негізделген:
1.Кәсіпорын қызметінің соңғы 3 жыл ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жасау.
3.Негізгі өнім өндірісінің залалсыздығына талдау жасау.
4.Инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысындағы ... мен ақша ... ... ... ... ... ... бұрынғы қызметі мен ағымдағы жағдайына қаржылық талдау жасау әдетте кәсіпорынның пайдалылығы мен оның ... ... ... қабілеттілігін, өтемпаздығын көрсететін негізгі қаржылық коэффициенттерінің интерпретациясы мен есептеулеріне келтіріледі.Әдетте бұл қиындық ... ... ... ... өткен жылдардағы негізгі қаржылық есебін беру және негізгі көрсеткіштерді ... ... Егер ... жоба ... ... ... тарту үшін дайындалса, онда қаржылық есепті беруін инвесторды тартқан батыс ... ... ... керек. ... ... ... ... ... мен ... ... құн құрылымын талдау бойынша жүйелік жұмыстарды және барлық шығындарының ... мен ... ... ... ... ... неғұрлым жауапкершілігі мол бөлігі оның инвестициялық бөлігі болып табылады, ол ... ... жоба ... ... инвестициялық қажеттіліктерін анықтау;
* инвестициялық қажеттіліктердің қайнар көздерін белгілеу;
* инвестициялық жобаны іске асыру үшін ... ... ... бағалау;
* жобаның іске асуы есебінен түсетін пайда мен ақша ағымдарын болжау;
* жоба көрсеткіштерінің тиімділігінің бағасы.
+ Инвестициялық ... ... ... ... Республикасы экономикасының дамуы отандық және шет ... ... ... ... ... ... ... Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі күні кең көлемде қолға ... Оған ... ... ... ... өз әсерін тигізуде. Инвестиция негізінен екі ... ... ... ... ... алу арқылы, ал екінші бағыт ... ... ... сату ... Инвестициялық жобаларды дайындай отырып ... ... ... ... соңғы жылдары Қазақстан банктерінде қолға алына бастады. Мұндай инвестициялық жобалардың тиімділігі ... ... ... ... сома ... ... жұмыстан кейін беріледі. Инвестициялық жобалар негізінде несие алу барысында кепіл мүлікті талап етілмейді. Инвестициялық құралдардың ... ... ... ... алу ... ... секторларын дамытуда болашақта негізгі құрал болатыны сөзсіз.
Жобалық ... - бұл ... және ... ... ... ... жаңа нысаны болып табылады және оның ... ... ... ... ... атап ... болады:
* инвестициялаудың стратегиясын дайындау;
* инвестициялаудың белгілі-бір уақытша аясын белгілеу;
* инвестициялық приоритетті ... ... ... қарастыру;
* инвестицияның жүзеге асыру жоспарын дайындау;
* бір уақытта бірнеше ... ... ... ... қолданылған инвестициялық жоба жалпы ресурстар ... ... ... ... ... тапшылығын азайта алады. Алайда, жобалық әдістің өзіне тән ... де бар. Ең ... бұл ... ... мүмкін болатын ... ... ... ... әр ... ... ... құбылмалығы, заңдардың өзгеруі сияқты түрлі факторлар әсері жобалық ... ... ... ... ... қатар, қарыз алушыға тән жобалық несиелеудің мынандай жағымсыз жақтары көрініс береді:
* тәуекелдің жоғарлығына ... ... ... пайыздың өсуі және комиссиондық ақының қымбатқа түсуі (жобаны ... ... ... ... жүргізгені үшін алнатын ақы);
* жобалық несиелеу алдындағы шығындар (техникалық-экономикалық ... ... ... ... табу ... ... ортаға жобаның тигізетн зияндары, терең маркетингтік зерттеулер, ... ... ... ... ... пен оны ... ... шешім қабылдау кезеңдерініңұзақтығы;
* қарыз алушының қызметіне банк тарапынан ...
* ... ... ... ... ... ... жағдайдағы қарыз алушының өз тәуелсіздігін жоғалтып алу қаупі.
Соңғы уақыттарда ... ... ... ... ... ... несиелеу барысында ұзақ мерзімді жобалармен тығыз ... ... ... ... ... секторларын несиелеуде бұл қазіргі несиелеу механизмінің өзіндік ерекшеліктерін сипаттайды.
Жоба - бұл ... ... ... бар және ... ... ... ... және оны шешу тәсілдеріне негізделетін міндеттерді білдіреді. Жобалардың келесідей түрлері ... ... үй ... ... !оаъдкуісін салу, инвестициялау портфелін қалыптастыру, ғылыми-зерттеу жұмыстарының бағдарламаларын, кәсәпорынды қайта ... жаңа ... және ... ... кинифильмдер шығару, ... ... және т.б. ... ... және оның ... ... жобалық талдаудың негізгі санаттарын білу керек. Бұндай талдаудың ... ... ... табылады. деп жобаның пайда болуы мен оның жойылуы кезіне дейінгі ... ... ...
1.3 ... ... инвестициялық жобаларға тартылған инвестициялардың құрылымы
Қазақстанда инвестиция нақты және қаржылық түріндегі қысқа, орта және ұзақ мерзімді капитал салымы ретінде кең ... ... ... ... материалды және материалды емес активтерге салынатын капиталды құраса, қаржылық инвестициялар қаржылық активтерге салынатын инвестицияларды құрайтынын анықтап, инвестициялық нарық құрылымын талдауға ... ... ... ... ... ... ... бар және тиімді бағыты болып табылады. Нақты инвестициялау ... ... ... ... жылжымайтын мүлік нарығы (ғимараттар,құрылыстар, жер телімдері, аяқталмаған құрылыс, көпжылдық ... ... ... ... ... ... ... (жаңа құрылыс, қайта өңдеу, техникалық қайта салу), нақты инвестициялаудың ... да ... ... (көркем құндылықтар, бағалы металдар мен өнімдер, басқа да материалдық құндылықтар, т.б.)
Жылжымайтын мүлік нарығының обьектісі қайта құрылған және ... ... және ... ... ... ... олар ... мұліктің обьектілерін қамтиды: жұмыс және жүк машиналары мен қондырғылар; өлшеу және бақылау құралдары; есептік техника мен көлік құралдары; құралдар мен ... және ... ... ... түрі көп ... инвестиция тауарлары нарығының бірнеше түрін атап өтуге болады. Бірақ, мұндай бөлу шартты, өйткені ... ... ... ... ... ... белгілері жоқ.
Жабдықтар мен машиналарды сатып алуға шығатын шығындар ұзақ мерзімді инвестицияларға жатады, себебі олардың өлшемі қатысымды, ал есесінің ... ... ... ... қорға қатысты машиналар мен жабдықтар бір уақытта ұзақ ... ... ... ... ... ... ... обьектісінің сапалы инвестицияларының қатарына кіреді.
Күрделі құрылыста, яғни ғимараттар мен ... салу ... ... тауарлар топтары үшінші нарық түрін құрайды. Ол - құрылыс материалдар нарығы. Инвестиция тауарлары түрлерінің өтімділік деңгейі бір ... ... ... үшін ... деңгейі де әр түрлі болады. Берілген көрсеткіш жоғары ... мен ... ... тәуелсіздігін жағдайында ерекше мағынаға ие.
Сонымен қатар, өндірістік қор көп жағдайда өндірістің қазіргі деңгейіне жауап ... тек оның ... ... ... ... табылады. Инвестициялық тауарлар нарығында конъюктуралық құраушы факторлар болып ұсынысқа деген сұраныс табылады, соңғылардың қатынасы негізінде тапшылық немесе артықшылық ... яғни ... ... ... ... ... құрылысы кешені кәсіпорынында қызмет ету мерзімі 10 жылдан асатын құрал-жабдықтар паркінің тең жартысын құрайды. Ескірген ... ... ... 55%-н түбегейлі жаңалау керек, ал 25%-ы қазіргі техникалық деңгейге сәйкес келмегендіктен, дереу ауыстыруды қажет етеді. Кәсіпорынның жаңа өнеркәсіптік құрал-жабдықтарды ... етуі ... ... тілегімен емес, банкроттықтың алдын алу мен тиімді өндіріс үдерісін құрумен түсіндіріледі.
Инвестициялық қызметте маңызды түрін құрайтын машиналар мен құрал-жабдықтар нарығын екі ... ... ... және ... ... ... ... бейнелеуге болады. Құрастыратын құрал-жабдықтарға стнаоктар, конвейерлер, өңдеуші жолдар және т.б.,яғни ненің көмегімен өнімді ... ... ... ... ... ... Екінші топқа көлік түрлері мен инженерлік және инфрақұрылымдық ... ... ... ... ... түрлері жатады.
Сәйкес келген жөндеу жұмыстарын қажет етпейтін құрал-жабдықтар ұрама құрал-жабдықтарға қарағанда неғұрлым өтімді тауар болып саналады, сол себептен, ... ... ... ... етпейтін құралдарға инвестициялауды өсіру арқылы іске асыруға болады. Жөнделетін құрал-жабдықтарға шығатын шығындарды кәсіпорындар 90-шы жылдарды бірінші жартысында 8-9 есе ... ... ... ... ... ... ... жөндеу жұмыстары сатып алынған жабдықтың жалпы құнын өсіретініне байланысты. Алайды, экономиканың ... ... өсу ... ... өтуі үшін ... ескірген өндірістік паркін жаңалау керек, себебі осымша техникаға қарағанда, технологиялық құрал-жабдықтарды ауыстыру - аса маңызды.
Сонымен қатар, ... ... ... қажеттілігі әлеуетті инвесторлардың инвестициялық тауарлардың түрлеріне тауарлар бағасы бойынша жақсы бағалар алуынан туындаған, сбебі баға ... ... ... ... үлкен ықпалын тигізеді.
Істегі өнідірістердің басым көпшілігіне инвестиция құю нәтижесінде соңғылары тиімсіз болып қалады. Айта кететін жағдай, барлық тауар нарықтары ... ... ... ... өнімдерінің нарығы, химия өнімдерінің нарығы, машина және құрал-жабдықтардың нарығы, ... ... ... және т.б., аймақтар бойынша барлық фирмалық тауарлардың көтерме бағаларының тарқауы кең ауқымды, олардың аймақаралық айырмашылығы айтарлықтай болуы ... ... ... ... және ... ... ... жоқ болуымен шартталып отыр, сонымен қатар елдегі тұтыну мен өндірудің монополиялық сипатының сақталып келе жатқаны да ... ... ... ... ... сауданың қарқынды өтуі байқалып келе жатқанда, тауар биржалары баға реттеушілері ретінде көтерме саудадағы өзгерістерге белгілі деңгейде ... ... баға ... ... көзі ... ... 90-шы жылдардың аяғында қаржы дағдарысы, доллар бағамының күрт ... баға ... ... ... ... мен ... сауда жасау тәжірибесін кеңейтуді қажет етті. Инвестициялық белсенділікті көтеру мақсатында инвестициялық тауарлар нарығын жедел құру мен дамыту қажеттілігі туындайды, ... ... ... ... және тез ... ... емес.
Жылжымайтын мүлік нарығы өндіріс құралдар нарығының екніші құрамдас бөлігін құрайды, ал жылжымайтын мүліктің өзі нақты инвестициялар мен ұзақ ... ... ... ... ... атқарады. Алайда, жылжымайтын мүлік ерекше қызметтерге ие тауар болып саналады, ол туралы жоғарыда айтылға болатын. Жылжымайтын ... ... ... көп ... қолданбалы сипатта болады, негізінде ол жылжымайтын мүлік құнымен байланысты, ал соңғысы әлеуетті инвесторлар үшін капиталдың әрбір обьектіге салу ... ... ... өте ... ... келеді. Нарық конъюктурасының талдауы мен жылжымайтын мүлік пайдалану түрлері әр әлеуетті инвесторға тиімді және орынды әдістерді ... мен ... ... ... ... жолымен пайдасы бар инвестициялық жобаларды іске асыруға жағдай ... ... ... ... ... үшін ... да, ... да қасиеттер тән.
* Инвестициялық жобалардың тиімділігін талдау және бағалау
2.1 Инвестициялық жобалар мен инновация тиімділігін бағалау әдістемелерін ... ... ... ... ... ... ... жылдарға арналған индустриалды-инновациялық дамуының Стратегиясы, кейіннен 2015 жылға дейінгі Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыру мен дамыту бойынша Үкімет әзірлеген ... ... ... диверсификациясына бағытталған негізгі құжаттар болып табылады. Диверсификация мен мұнайға деген тәуекелділіктен саналы ... ... ... ... ... инновациялық экономиканы құрған жағдайда ғана мүмкін бола алады. Өз кезегінде шаруашылық субьектілердің және жалпы ... ... ... ... ... ... құйылу бағыттарына және тиімділігіне белгілі бір деңгейде тәуелді болып келеді. Ақыры, ... ... ... мен экономикалық өсудің екпінділігі, белгілі бір дәрежеде, жүзеге асырылатын ... ... ... ... ... мен ... ... өзгеретін экономиканың қызмет ету шарттарына бейімделумен анықталады. ҚР экономикасының ... даму ... ... ... бағалау құралдары мен есептік үлгілердің біртұтас жүйесін әзірлеудің ... ... ... ... мен ... бәсекелестіктің күшеюі жағдайында, жаңа нарықтық белестерді игеру, технологияларды жаңарту, ұйымдастырушылық және технологиялық жаңалықтар енгізу мемлекеттің ... ... ... ... болып табылады.
Ғылымды қажет ететін салалардың дамуы динамикалық экономикалық өсімнің негізін құрып, әлемдік күш орталықтарының қалыптасуының ... ... ... ... ... мен ... ... тығыз байланысы, инновациялық үдерістерді басқару міндетін тым күрделендіре түседі. Сондықтан инновациялық жолға ... ... ... жеке мемлекет, өзінің инновациялық әлеуетін дамытуға бағытталған стратегиялық ... ... ... алуы ... ... ... ... саясатты қалыптастырудың жүйелік жолы басты мәнге ие болады.
Бұдан басқа, ... ... ... даму ... ... капиталдың тізгінүзді дамуын қажет етеді. Аталған фактор әлемдік инновациялық дамудың ең маңызды сипаттамасы болып табылады. ... ... ... ... ... кадрлар мобильділігінің де мәні зор.
Инновациялық белсенділіктің жедел ... ... ету үшін ... ... да ... қажет. Ал білімнің таралу үдерісін алсақ, ол ... жеке ... ... ... шығып кеткен болатын.
Жаһандану трансұлттық компаниялардың неғұрлым жоғары дәрежеде қатал ... ... ... ... Сонымен қатар бәсекелестік ортаның тығыздылығы, мамандану мен инновациялардың оқшаулану процесстерін ынталанырады.
Бүгінгі таңда қоғамда ұлттық инновациялық жүйені (ҰИЖ) қалыптастырудың ... ... ... ... бұл үдеріс естен тандыратындай сипатта болмас үшін, ... ... ... деп аталатын, неғұрлым өнімдірек жолды қолдану қажет. Алғашқы кезеңдерде ол мемлекеттің ... ... ... себепші болатын механизмдердің құрылуын қарастыру қажет. Ал әлемдік ... ... ... сайын, бұл механизмдерді инновациялық дамудың жеке меншік институттарымен толықтыру қажет.
Ұсынылып отырған концепцияны, өз кезегінде, экономикалық ... ... ... ... растайды. Сонымен қатар бұл тәжірибе еліктеу кезеңінде ірі фирмалар мен банктік жүйенің басты ролде болатынын көрестеді. Ал инновациялық жолға ауысқан ... ... орта ... мен ... ... мәні арта ... ... жүйені бағалауға қатысты, инновациялардың тиімділік деңгейін анықтау мақсатымен жобалардың инвестициялық тиімділігі бойынша әдістемелік ұсыныстарды қолдану қате деп тұжырымдайтын авторлардың ойларымен ... ... ... ... ... ... таныстыру мен жүзеге асыру үдерісімен салыстырғанда, қатысушылардың ортасы едәуір кең.
Ал инновациялардың ... ... ... ... ... әдістемелік ұсыныстарды ескірген жөн:
* инновациялардың тиімділігі тек ... ... ... ғана ... ... ... да ... инноваицлярады енгізудің есептік жылын, оларды пайдаланудың бастапқы жылын, инвестицияларды ... ... ... нақты белгілеу қажет;
* инновациялардың тиімділігін бағалағанда қолда бар есептеулердің неғұрлым тиімді нұсқасын таңдау мүмкіндігінің ... ... ... ... ... ... өндірушілердің, тұтынушылардың және бюджеттің қызығушылығын ескеретін, бағалық көрсеткіштер ... ... ... ... құрылуынан, енгізілуінен және пайдалануынан интегралды әсерді шағылыстыру көрсеткіштерін қамтитын жаңалықтарды енгізу тиімділігін бағалау әдістерінің қолданылуы, ... ... ... ... беріп қана қоймай, сондай-ақ инвестициялық қызметтің әрбір қатысушысының үлесін нақты анықтауға ... ... ... ... ... үшін ... ... ғана емес, компаутинг және аннуитет әдістерін де қолдаған маңызды;
* инновациялардың тиімділігін бағалағанда, есептік жылдың бір жолғы шығындарын ... және ... ... мен ... қызығушылығын ұйғару салынған капиталға табыстың екі нормасын қолдануға болады.
Ұсынылып отырған инновациялардың тиімділігін бағалау ... ... ... және оларды инвестициялық жобалардың тиімділігн бағалау үшін де қолдануға ... ... жөн. ... ... ... ... ... бағалау үшін көрсеткіштердің экономикалық мазмұнына қарамастан, олардың бір түрі емес, толық жүйесі пайдаланылуы керек.
Қазақстандағы инвестициялық мәселелердің барлығы, сайып келгенде, бір ... ... - ... үшін ақшаны қандай көздерден және тиімді шарттармен ... ... ... ... ... ... кездейсоқтық сипатта болады. Бұдан сол ақшаны қай жерге инвестициялауға болатынын ұғынамыз, не болмаса, отандық немесе шетел срапшылары ойға салады. Шетел ... ... ... қате. Себебi басты мәселе, инвестициялық ресурстарды барынша тиiмдi ... ... ... ... ... ... ... eтeтiн инвестициялық жобалардың тiзiмдемесiнiң iшiнен неғұрлым тиiмдiсiн нақты және алдын ала таңдап алу мәселелерiн қамтиды. Ешбiр ... ... ... ... ... ... тиiмдiлiгi көп жағдайда жобалар бойынша құрылған объектiлердiң қызмет eтyi мен жүзеге асырылуының сыртқы және iшкi шарттарьша тiкелей тәуелдi. Бұлфакторларды ... ... ... ал ... ... өте ... Бұл ... өз әcepiн белгiлi бiр инвестициялықүдерiстердiң тиімдiлiгiне ғaнa тигiзбейдi.
Өндiрiстiк инвестициялық жобалар - бұл жобаның аумағында инвестициялар негiзiнен ... ... ... ... ... екендiгi белгiлi. Бұған қарамастан, өндiрiстiк инвестициялар түсінігінің мағынасы кең, ... ... ... алу және ... ... қайта қарулануы мен дамуы мақсатымен материалды салаға және ... ... ... бағытталған ресурстар ғaнa емес, мемлекеттiң және жеке ... , ... ... ... және басқа мәселелердi шешуге бағыттaлған ресурстар да жатады.
Берiлген жaғдайда әдiстемелiк құрал ретiнде қолданбалы жүйелiк талдаудың пайдаланылуы мақсатты ... ... оның ... мысалы келтiрiлген.
Жүйелiк ойлау концепциясы, оның қағидаттары, әдiстемесiнiң негiздерi және ... ... ... ... ... инвестициялық жобалардың тиiмдiлiгiн бағалауға жатады.
негiзiнде ресми әзiрленуi де ... ... бiр ... жобаның сыртқы және iшкi ерекшелiгiн талдау жүйесiнiң жан - -жақтылығы, оның микроэкономикалық көрсеткiштерi мен динамикалық сипаттамалары ,екiншi жағынан, оны ... ... ... ... eтyi мен ... өтe ... мәселе болып табылады.
Барлық экономикалардың түрлерi үшiн ортақ осы ... ... ... ... және ... ... ... жене шетелдiк жұмыстарда талданған болатын.
Инвестициялық жобалардың ақша ағындарының құрылымы мен көрсеткiштерiн оңтайландыру үшiн экономико-математикалық талдау мен синтез ... ... ... ... ... iздестiру мен анықтау үшiн ақпараттық технологиялар әдісі де қолданылады. Белгiлi бiр әдiстiң немесе қос ... ... ... ... түpiнe және oғaн қойылған талаптардың түpiнe байланысты анықталады. Бұл ... ... ... ... болуы мүмкін. Фирмаларға қатысты, олар нүктeлік, аралық, алгоритмдiк бола алады.
Қазiргi таңда инвестициялық жобалаудың әдiстерi ... ... және ... ... ... ... ... сипатталады. Бұл әдiстер, - қолданлуының aлғышарты сараптамалық зерттеу, математикалық ... және ... ... ... ... ... жол инвестициялық жобаны белгiлi бiр ортақ мақсатқа ... ... ... ... ... яғни жүйе ... қарастырады. Ал жеке элементтер, олардың байланысы және ... ... ... ... ... жүйелер болып қарастырылуы мүмкін.
Жүйелiк жолдағы құрылымдық шешiмдер инвестициялар субъектiлерiнiң қызығушылығын бiлдiретiн оңтайландырылған критерийлер мен шектеулерге сәйкес қалыптасады.
Объектiлi-бағдарлық жол ... ... шешу ұшiн ... және ... ... таратуға мүмкiндiк бередi. Мысалы, Марковиц үлгісі бастапқыда бағалы қағаздар портыелінің құрылымын оңтайландыру үшін әзірленгенболатын, кейіннен бұл жаңалық ... ... ... ... үшін қолданылып келеді. Шарп үлгісі де портыельдік және нақты инвестициялардың тәуекелін талдау үшін қолданыс тапқан.
Күрделі инвестициялық үлгілер өзінің ... және ... ... ... ... мирас етеді. Аталған жол техника-экономикалық негіздеменің және бизнес жоспардың әзірленуіне жұмсалған шығындарды қысқартады. Есептік-тәжірибелік әдіс ... ... ... мен ... ... ... және инвестициялық циклдің үлгілерін зерттеуге мүмкіндік береді. Компьютерлік ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялық жобалаудағы жетілдірілген ақпараттық технологиялар жобаның технико-экономикалық жүзеге асырылуы мен оның нәтижесін ... ... ... ... ... және ... жобаларды басқару үшін қызмет етеді.
Қазіргі қазақстандық экономиканың қызмет етуі ... ... ... ... ... ... қағидаттарын қолдануды қамтамасыз ететін бірқатар жаңалықтар енгізу қажет. Осындай бағыттардың бірі - инвестициялық жобалау және ... ... мен ... ... ... ... қатынастардың реттілігін қолдану болып табылады. Бұл әдіс дамыған мемлекеттердің экономикасында кең қолданыс тапқан.
Жобалық қардыландыруды ... ... ... қаржыландыру деп қарастыруға барлық негіз бар. Сонымен қатар, Қазақстандағы жобалық қаржыландыру жүйесінің жеткіліксіз дамуы ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ... ... ретте негізгі құралдарға салынатын инвестициялардың тиімділігі әр түрлі факторларға байланысты. Бұл факторлардың негізін инвестицияларды тәжірибелік қолдану, инвестициялардың ... ... ... жобаның өмірлік циклі ішіндегі инвестициялардың рентабельділігі, салымдардан түсетін құралдардың ... ... және де ... ... ... да баламалы түрлерінің болуы құрайды.
Капиталдық немесе қаржылық салымдар түріндегі инвестициялау тиянақты экономикалық негіздемені ... ... ... ... талдаумен байланысты технико-экономикалық есептеулер, жоспарлық және болжамдық шығындар мен табыстарға негізделуі керек. Сондықтан бастапқы ... ... ... инвестициялық шешімді таңдау мен инвестициялық жобаны әзірлеу үдерісінде бірнеше баламаларды ойластырған жөн.
2.2 ... ... ... ... ... ... талдау
ұлттық әл ауқат қоры>> акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасы Президентінің 2008 жылғы 13 қазандағы № 669 ... және > ... ... Үкіметінің 2008 жылғы 17 қазандағы № 962 ... на ... ... даму ... ... ... мен ... активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі акционерлік қоғамын біріктіру жолымен құрылды.
... әл ... қоры ... ... ... ... мен ... арттыру және әлемдік нарықтағы өзгерістердің елдегі экономикалық өсуге ықтимал жайсыз әсер етуі ... ... үшін ... ... ... ... және ... нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялар мен басқа да заңды тұлғалардың өзіне ... ... ... ... ... ... ... басқару Қорды негізгі мақсаты болып табыла ды.
Қор қызметінің негізгі қағидаттары мыналар ... ... ... жалғыз акционері ретінде мемлекеттің мүдделерін сақтау;
* Қордың және оның компаниялары қызметінің ашықтығы, тиімділігі және икемділігі;
* шешімдер қабылдауда және оларды іске ... ... ... және ... жауаптылық және есептілікте болу.
Қор қызметінің негізгі бағыттары мыналар болып табылады:
* ұлттық экономиканы жаңғыртуға және әртараптандыруға жәрдемдесу;
* ... ... ... ... ... қызметінің тиімділігін арттыру.
Қазақстан Республикасы Президентінің Жолдауларын, Қазақстан Республикасының Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясын, бағдарламасын, ... ... ... ... мен ... іске ... шеңберінде жаңғырту мен әртараптандыру Қордың және компаниялар қызметінің ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар тарту, өңірлерде жұмыстарды жандандыру, салааралық және өңіраралық байланыстарды нығайту жөніндегі мәселелерді жылдам әрі шұғыл шеше ... және бар ... мен ... ... ... отырып Қазақстан Республикасының Үкіметіне барынша жәрдемдесу үшін танылған.
Ұлттық экономиканы тиімді әртараптандыру және жаңғырту, әсіресе, мынадай экономиканың басым секторларында белсенді ... ... іске ... ... ... асырылады:
* мұнай- газ секторы;
* электр энергетикасы;
* металлургия;
* химия, мұнай-химия;
* инфрақұрылым.
ұлттық әл ... ... ... ... ... ... жобалары.
БАЛҚАШ ЖЭС САЛУ
Жобаның мақсаты: Қазақстанның ... ... ... өңірлерінің тұтынушыларын электрмен жабдықталуын қамтамасыз ету; ҚР энергетикалық тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Жобаның орындаушысы: АҚ, оның ... ... ... ... ... және оңтүстік корей компанияларының консорциумы;
* KAZAKMYS ... іске ... ... 2010 - 2015 ... ... ... ... 2,5 км, Алматы облысы Жамбыл ауданы және Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы аумағында Балқаш көлінің ... ... ... ... 7722 ... іске асырудан күтілетін нәтиже:
* Алматы өңірін сенімді электрмен жабдықталуын қамтамасыз ету;
* Жұмыс орындары: құрылыс сатысында - 3550, пайдалану ... - ... ... ... ТЭН, сондай-ақ дайындық кезеңінің бірінші кезектегі объектілері бойынша ЖСҚ әзірленді. 2010 жылғы қаңтарда алғашқы объектілерді салу ... ... СУ ... ... САЛУ ... жоба ... ... (Алматы облысы) бекітілген қуаты 300 МВт су электр станциясын салуды көздейді.
Жобаның мақсаты:
* ҚР оңтүстік өңірлерінің ... ... ... ... ... мен ... ... ұйымдастыру үшін маневрлі көз жасау;
* оңтүстік өңірлердің қарбалас жүктемелерін жабу ... ... ... ... ... ... АҚ (51% - ... 100% қатысуымен АҚ; 49% - АҚ жеке меншік компаниясы);
* Қытай су шаруашылығы мен энергетика халықаралық корпорациясы (China ... Water & Electric ... ... СЭС-інің негізгі объектілерін жобалау, толық салу және пайдалануға енгізу үшін мердігер ... ... ... қаржыландыруды ұйымдастыру мақсатында АҚ, Қазақстанның Мемлекеттік даму ... ... ... ... іске ... ... ... жылдар.
Жоба объектілерінің орналасқан жері: Алматы облысы, Райымбек ауданы, Жылысай ауылдық округі.
Өндірістік қуаты: 300 МВт
Жоба мынадай екі іске асыру ... ... ... ... бас су ... - ... су ... сондай-ақ инфрақұрылымдық объектілерді (сыртқы электрмен жабдықтауды ұйымдастыру, уақытша құрылыстар мен пайдалану қызметі кентін салу, сыртқы сумен жабдықтауды ... ... ету, ... су қоймасының бөгеті мен теңдестіру сыйымдылығына кірме жолды қайта жөндеу) салу.
2. СЭС негізгі құрылыстарын салу (ұзындығы 9 км деривациялық ... ... ... және қызметтік-тұрмыстық корпусымен СЭС ғимараты).
Жобаны іске асырудан күтілетін тиімділік:
* Жылына 1 млрд. кВтс. жуық электр энергиясын өндіру;
* ҚР оңтүстік өңірлерінде ... ... ... ... ... Жаңа жұмыс орындарының құрылуы - 665 құрылыс кезеңінде, 127 - ... ... ... ... ... уақытта жобаның ТЭН мен ЖСҚ әзірленді. Жоба құрылыс сатысында тұр, құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген ... ... ... ... 500 кВ, 220 кВ ... ... ... 500 кВ Алма КС салу.
Жобаның мақсаты: Алматы өңірін сенімді электрмен жабдықтауды ... ... ... ... ... ... 2010 - 2014 жылдар.
Жобаны іске асыру орны: Алматы ... ... ... 1907,475 млн. ... іске асырудан күтілетін нәтиже:
* Алматы өңірін сенімді электрмен жабдықтау сенімділігін арттыру.
* Құрылыс ... 370; ... ... ... 50 ... ... ... құру.
Жобаны ағымдағы пысықтау сатысы:
Жобаның ТЭН әзірленді; ЖСҚ әзірлеу 2011 жылы жоспарланып отыр. Жоба қазіргі уақытта пысықтау сатысында.
Алматы ... ... кіші ... ... ... ... ... аудандарын, метрополитен мен Азиада 2011 объектілерін сенімді электрмен жабдықтауды қамтамасыз ету.
Жобаның бастамашысы: ( АҚ еншілес ... ... ... ... ... жері: Алматы қаласы, Алматы облысы.
Жобаны іске асырудан күтілетін тиімділік:
* Беруші қуаттарды 1973 МВА арттыру;
* Жаңа жұмыс орындарының құрылуы (150 ... ... 4 - ... ... ... пысықтау сатысы:
Жобаның ТЭН және ЖСҚ әзірленді. Құрылыс-монтаж жұмыстары жүзеге ... ... ... ... жол ... ... мақсаты: Ақтау пластикалық массалар зауытында Қазақстанның климат жағдайы ерекшеліктеріне сәйкес келетін жол ... ... ... ... ... ... АҚ - ... операторы;
CITIC Group" (Қытай) - стратегиялық әріптес;
нүктеден төмен түсетінін көрсетеді, мұнда жиынтық жобалық табыстар сомалық шығындарға тең (1.00). ... әр ... ... ... жоба ... ... тез ... бағалау мүмкіншілігі туады.
Критерийді таңдауда инвесторлар мен жобалаушылар оның баламаларды ... ... ... ... ... ... нақты бағалау мүмкіндігін беретініне сенімді болғысы келеді. Ақшаның уақытша құнына көңіл бөлмеу алдын ала залалды жобаны қабылдауға алып келуі ... ... ... ... ... дисконтталған критерийлерді пайдалануға негізделуі керек.
Көп жағдайда NPV және В/Сratio екі жобаның ... ... ... ... ... ... NPV және В/Сratio критерийлері бойынша бірнеше баламалардың бірін таңдау кезінде қарама-қайшы нәтижелерге әкеледі.
Қатаң бюджеттік шектеу жағдайында С=С* ... ... екі ... де ... ... = 0 ... = 1
Тік сызықтан жоғары жатқан жобалар үлкен табыстылыққа ие (М L-дан гөрі ... және N-нан ... әр ... ... ... ... ... әр түрлі критерийлер бойынша тәртіпке келтіру арасында ... ... ... ... L>N>M ... L және ... криерийі бойынша N>M>L болады. L және M жобаларының NPV-сы тең, ал N жобасында NPV көлемі үлкен немесе N>M=L. ... ... ... ... ... ... ... салыстыру.
Инвестордың ұрыс шешім қабылдауы балама жобаларды салыстыруға негізделеді және ... ... ең ... ... бірі болып табылады. Мұндай жобаларды түрлі критерийлер бойынша саралау кезінде қайшылықтар пайда болуы мүмкін,сондықтан өзара балама ... ... ... да ... әр түрлі болуы мүмкін. Осылайша, түрлі критерийлер арасындағы жанжалдар тереңірек зерттеуді қажет етеді.
Инвестициялық жобалардың тиімділік ... ... ... ... ... бір ... ... Мысалы, айқын емес түрде IRR криетрийі мынаны білдіреді: жобаның қызмет етуі кезіндегі ақшалай түсімдері IRR - ге тең ... ... ... ... ал осы кезде NPV-ді және PI-ді пайдалану осы аралық ақшалай түсімдер ... ... ... тең ... ... ... ... нормасына тең қойылым бойынша қайта инвестицияланатындығын болжайды.
Сондықтан, ... ... ... ... өзара жоққа шығаратын жобаларды саралау арасындағы кейбір мүмкін жанжалдар шешіледі және инвестициялық шешімдерді қабылдағандағы мүмкін қателер азаяды. Алайда, ... ... ... ... ... пайда болу мүмкіндігін естен шығармау қажет және жобалардың тең бір критерий бойынша тізбектелуіне арқа сүйеуге болмайды, өйткені әрбір критерий жоба ... ... ... ... және ... олар ... шешім қабылдаудың тиімділігінің неғұрлым толық сипатын береді.
Инфляцияның инвестиция тиімділігінің бағасына әсері.
Инфляция әсерін талдау екі вариант үшін келтірілуі мүмкін:
* ресурстардың (кіріс және ... ... ... ... ... ... әр түрлі қарқыны;
* шығындардың әр түрлі құрамдас бөліктері үшін инфляцияның бірдей қарқыны.
Нақты жағдайға сай болатын бірінші вариант арасында таза мән ... ... ... ... ... шығын мен табыс құрамы және дисконт көрсеткіштері жылдар бойынша күтілетін инфляция қарқынына сәйкес дұрысталады. Ресурстардың әр ... ... үшін ... ... ... ... - қиын және орындалмайтын есеп.
Екінші ... ... ... ... ... ... ... инфляция есептеуде табылатын сандарға (аралық мәндер), бірақ қорытынды нәтижеге жоба тағдырына қатысты қорытындыға әсер етпейді.
Ең төменгі құн критерийі бойынша шешім ... ... ... қиын ... мүмкін емес инвестициялық жобалар бар. Бұған, мысалы, ақша ағымының нәтижесін бағалау мүмкін емес жағдайда көптеген әртүрлі жоспарлы технологиялық циклдарға ... ... ... ... құрал-жабдықтарды жаңарту жобаларын жатқызуға болады. Бқл жағдайда инвестицияның тиімділігі жөнінде шешім ... ... ... ... ... ... пайдалану қызмет атқарады.
* Қазақстанда индустрия - ... ... ... ... ... арттыру жолдары
Сатып алудың негізгі көлемі Астана, Алматы, ... ... және ... ... ... ... ... тауар өндірушілерден сатып алу көлемі 2010 жылы281 млрд теңгеден ... ... ... ... ... ұзақмерзімді сатып алуларын ерекше бөліп айту қажет. Ұзақ мерзімдісатып алу құрылымында негізінен, машина ... ... ... айту ... ... алғанда, бұллокомотивтер мен оларға қосалқы бөлшектерді, ірі вагон литий,рельс жеткізуге ≪ҚТЖ≫ АҚ ... ... ... өнімнің ұзақ мерзімді сатып алуын ынталандыружұмыстарын жүргізу нәтижесінде ұзақ мерзімді сатып ... ... ... отандық тауар өндірушілермен ұзақмерзімді шарттарды жасасу тәртібі белгіленді.
Кесте 23 - ҰӘҚ>> АҚ тобы жасаған шарттар бойынша ... ... млрд ... ... шарттардың жалпы сомасы мен ҚҚ болжамды үлесі
ОТӨ
Жасалған
шарттардың
сомасы
жиыны
ҚҚ үлесі,%
Тауарлар
Жұмыстар
Қызметтер
сомасы
ҚҚ үлесі,%
сомасы
ҚҚ ... ... ... АҚ
52
61
25
46
23
73
4
88
33
≪ҚазақстанИнжиниринг≫ АҚ
11
9
10
4
0
51
1
80
1
АҚ
67
51
58
47
2
31
7
91
25
АҚ
862
66
234
54
264
55
364
82
113
АҚ
287
59
99
63
117
33
71
96
30
АҚ
23
31
10
3
0
32
13
52
0,39
АҚ
54
50
28
22
10
81
16
79
9
АҚ
5
65
1
47
1
73
4
68
0,08
... ... ... ... ... ... 843
49
800
41
662
77
281
АҚ компаниялар тобы инвестицияларыныңжалпы көлемі 2010 жылы өндіріс ... ... ... ... ... күрделі жұмсалымдардың ескерілуімен 784,3 млрдтеңгені құрады. Алдағы бес жылда Қордың еншілес және ... ... ... түрде $40 млрд күрделі салымсалу жоспарланып отыр.
2010 жылдың қорытындысы ... ... ... ... ... ... күрделі шығындардың 43 %құрады. Оның шамамен 197 млрд теңгесі Каспий теңізінің Қазақстан аумағындағы мұнай-газ кен ... ... , және т.б.) ... 85 млрд ... БӨ>> АҚ ... ... ... асыруға, сондай-ақ басқа да жаңа оффшорлы кен орындарға жұмсалды.
Көлік секторына (т/ж, әуе көлігі, мұнай-газ құбырлары), соның ішінде АҚ, АҚ және АҚ ... ... ... ... ... жалпы көлемі 232 млрд теңгені (күрделішығындардың жалпы көлемінің 30 %) ... АҚ мен АҚ ... ... ... қуатын арттыруға және таратуға 2010 жылышамамен 66 млрд теңге (8 %) инвестиция ... 2010 ... ... өзге ... салынған инвестициякөлемі күрделі жалпы жұмсалымдардың 19 % (150,5 млрд теңге)құрады.
Қор жүйетүзуші ірі инвестициялық жобаларды алға жетелейтін бастамашы болып ... ... ... ... ... және ... арқылы ел экономикасыныңорнықты әрі теңгерімді өсімін қамтамасыз етеді. Елдегі индустрияландыру саясатын бұдан әрі да қолдау мақсатында Қор өзкүшін ... ... ... ... ... сондай-ақҚазақстан экономикасының индустрияландыру қарқынын үдетумақсатында стратегиялық маңызды көлік, коммуникациялық жәнеэнергетикалық инфрақұрылымды дамытуға жұмсайтын болады.
2010 жылы ... ... ... индустриялық-инновациялық дамыту жөнiндегi мемлекеттiк бағдарламасыныңқабылдануымен Қор тобы Қазақстанды индустрияландыру картасына кіргізілген 21-инвестициялық жобаның іске ... ... деп ... ... ... ... дамушеңберіндегі инвестициялық қызметінің басты бағыттары болып,инфрақұрылымдық, инновациялық және индустриалдық жобалардыңіске асырылуы табылады.
2010 жылдың қорытындысы бойынша Индустрияландыру картасыныңшеңберінде Екібастұз қ. ЖШС ... жүк ... ... жобасы бойынша алғашқы іске қосу кешеніпайдалануға берілді (өндіріс қуаты - ... 500 ... ... ... қ. ... ... электр қуатымен қамтамасыз ету үшін4 трансформаторлық подстанция пайдалануға берілді. 2010 жылдыңқарашасында № 5 ЭГРЭС-1 блогында электр ... ... ... 2010 ... 21 желтоқсанында Бейнеу - Шымкент газ құбыры құрылысының басталу салтанаты өтті.
Жалпы алғанда, 2010 жылдың қорытындысы бойынша Қордыңеншілес компаниялары ... ... ... ... бойынша құрылыс-монтаждаужұмыстарын жүргізді. 2010 жылы Атырау облысындағы біріктірілгенгаз-химия кешенінің ... ... ... ... жұмыстары басталды. Екібастұз ГРЭС-1 мен ШардараГЭС энергия шығаратын өндіріс орындарын қайта құру ... ... ... ... ... ұлттық инновациялық жүйенің негізгі элементтерін қалыптастырудың 1-ші кезеңінде (2005-2007ж.ж.) өзіне Ұлттық инновациялық қорды, ... ... ... инжинирингі және трансфертті орталықты, 8 аймақтық технопарктерді, 11 отандық және шетелдік ... ... ... ... және ... құрылған.
Инновациялық инфрақұрылымның қосымша элементтері ретінде 2010-2011 ж.ж. Шығыс-Қазақстан облысында Металлургия орталығы құрылатын болады, 2011-2012 ж.ж. ұйымдастырылатын Каспийлік энергетикалық хабаның ... ... ... ... ... болады.
Экономиканың инновациялық дамуының тағы да бір маңызды ... ... ... және ... ... ... ... табылады.
Қазақстанда шаруашылықтың барлық салдаларында энергияны үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру ... ... ... ... ... табылады, оны шешумен энергетикалық, экологиялық және экономикалық мәселелер кешені шешілетін болады.
Энергиялық тиімділік өзіне негізгі қорларды жаңғырту, өндірістік персоналдың ... және ... ... арттыру, ауқымды инвестициялар тарту бойынша шараларды қамтуы тиіс. Осыған байланысты, іске асырудың қажетті шарты ғылыми-техникалық әлеуетті және жаңа ... ... ... ... ... жаңа ... түрі ... энергиялық тиімділіктің инвестициялық тартымдылығын көтеру болып табылады.
Энергия ... ... мен ... ... ... ... ендіру көптеген пайда алуды кепілдейді. Жүргізілген зерттеулер энергия үнемдеуші технологияларға салынатын қаражаттар бірнеше айдан 5-7 ... ... ... ... қайта толтыратындығын көрсетеді. Генерациялайтын жаңа қуаттарды енгізген кезде бұл 2-3 есе көп уақытты алады. Сондай-ақ, энергия үнемдеумен энергиялық тиімділікті ... ... ... ж.ж. кезеңде шартты отының 20-30 миллион тоннадан бастап отын-энергетикалық ресурстарды үнемдеуді бере ... ... ... ... үлкен энергетикалық құраушы оның қымбаттауына және ізінше, бәсеке қабілетсіздігіне, экспорттық мүмкіндігінің азаюына, ал егер өнім ішкі ... ... ... ... ... ... әкелетіндігін айта кеткен жөн.
Электрлік және жылылық энергияны тиімсіз және ұтымсыз ... оны ЖЭО, ГРЭС ... ... және сәйкесінше, экологиялық жағдайдың нашарлауына әкеледі.
Көмірді, мұнайды, газды, электр энергиясы мен жылуды тиімсіз ... ... ... елді ... қамтамасыз етуде мәселелер туғызады себебі экономиканың электрлік және жылу энергиясына деген өспелі қажеттілігін жабу үшін бұрыннан бар ... ... ... және ... желілерді қайта құрылымдау және кеңейту, жаңаларын салу қажет.
Берілген сәтке өнеркәсіптің барлық дерлік ... ... ... деген аса үлкен қажеттілік бар. Біздің еліміздің өнеркәсіптік сектор энергия сыйымдылығы жағынан ЕО елдерінің осындай көрсеткішінен 5 есе көп. ... ... ... ... т.б.) едәуір үлесі, сондай-ақ тұрғын ғимараттар тиімсіз ... ... және ... қажет етеді.
Министрлік және жаңа заң жобаларын әзірлеуді жүзеге асыруды.
Индустриалды дамуды инвестициялық қамтамасыз ету сондай-ақ ... ... - ... ... ... әсер ... ... шеңберінде арнай экономикалық және индустриалды аймақтарды дамыту қарастырылған. 2001 ... ... 6 АЭА ... оларды шартты түрде мынадай топтарға бөлуге болады:
* , , және ... ... ... бөлігінде -өнеркәсіптік-өндірістік аймақтары;
* Құрылыс қосалқы аймағы бөлігінде сервистік- және ;
* Техникалық-ендірушілік ... Оның ... ... және ... ... 2 ... аймақтар құрылған, бұнымен қоса Астана қ. ИА АЭА құрамына кіргізілген.
2001 жылы ... ... ... АЭА ... ... ... жылдар ішінде бүгінгі күнде 255 объект тіркелген. 976,6 млрд.теңге инвестиция тартылған, ... ... 556,7 ... ... АЭА ... кіргізілген индустриалды паркті дамытуға 2010 жылғы 2000000 мың теңге бөлінген.
Бүгінгі ... ... ... ... ... 170 ... ... теңгеге 39 жоба мәлімделген. 7500 астам жұмыс орындары құрылатын ... Жыл ... ... ... 105 млрд.теңгеге өнім өндіру жоспарлануда.
2002 жылы сәуірде құрылған АЭА аумағында инвестициялардың жалпы сомасы 93 млн. АҚШ ... 3 ... салу ... ... ... ... құрылымдар зауыты ( ЖШС);
* Мұнай сортаментінің құбырларын шығару ... ... ... шыны ... ... зауыты ( ЖШС).
Сондай-ақ, 500 млн.долларға 3 жоба ... ... ... дәрілік түрлерді және медициналық мақсаттағы бұйымдарды шығару ... ... ... ( ЖШС ... Мұнай мен мұнай өнімдерінің тарататын тиейтін кешені ( ЖШС Қазақстан):
* Металл ... ... ( ЖШС ... - Қазақстан).
5 жоба жобалану кезеңінде:
* ПВХ-дан терезе профильдерін, құбырлар мен фитингілер өндіру зауыты ( компаниясы Германия);
* Контейнерлерді ... және ... ... ( ЖШС ... ... және ... мөлшері бар қалдықтарды қайта өңдейтін шағын зауыт ( ЖШС Қазақстан);
* Аммиактық-карбамидты кешен ( ... ... ... өндірісі ( ЖШС).
2003 жылы тамызда құрылған АЭА аумағында 23 жоба іске асырылады. Аумақты кішірейтуге байланысты АЭА ТЭН ... ... ... ... жылы шілде айында құрылған АЭА аумағында 3 жоба - іске асырылуда ЖШС, ЖШС және АҚ, 1 ... ЖШС) ЖСҚ ... ... 400 ... орны ... 2010 жылы өрт сөндіретін депоны салуға және электрлік күш беретін кабельді төсеуге 247 727 мың теңге ... ... ... ... арады аяқталатын болады.
Ауданы 370 га АЭА 2008 жылы ... ... ... ... туристік орталығын құрудың шебер-жоспары әзірленген және бекітілген, оған ... ... іске ... 7 ... бөлумен 2021 жылға дейін 12 жылға жоспарланған. 2010 жылға бөлінген ... ... мың ... АЭА 2007 жылы ... ... ... ... Қазақстанның көмірсутегі шикізатын терең қайта өңдеу бойынша мұнай химиялық өндірістерді ... ... ... ... ... 2032 ... ... АЭА аумағы 3475,9 га құрайды. Өкілетті орган-Энергетика және минералды ресурстар министрлігі мүдделі тараптармен бірлесіп АЭА ... іске ... үшін ... ... ... жатыр. 2010 жылға 2 бюджеттік бағдарлама бойынша 1 056 316 мың.теңге бөлінген.
Индустриалды дамытуды инвестициялық қамтамасыз етудің тағы бір ... ... ... дамыту болып табылады, оның процестерін құқықтық реттеу үшін үкіметтің 10-нан астам актілері әзірленген және бекітілген.
Тауарларды, жұмыстар мен қызметтерді ... алу ... ... қамтуды есептеудің бірыңғай әдістемесі және тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алу қазақстандық қамтудың мониторингіне жататын ұйымдардың ... ... ... өндірушілерін және отандық жұмыс пен қызмет жеткізушілерін мемлекеттік қолдау шаралары анықталған.
Барлық субъектілер үшін тауарларды, жұмыстар мен ... ... ... ... ... және неғұрлым объективті әдістемесін анықтауда Қазақстандық қамту есебі және тауардың шыққан елін анықтау, тауардың ... ... ... ... ... және ... ... шығуы туралы сертификатты ресімдеу, куәландыру және беру ... ... ... жер ... пайдалану саласында Қазақстандық қамтуды дамытуға бағытталған шараларды күшейту бойынша іс-шаралар ... ... 4360 ... және 364 ... бойынша ақпарат орналастырылған, Қазақстандық өндірушілер шығаратын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің бірыңғай тізімі құрылған (МСБ субъектілерінің үлесі 95% құрайды).
- отандық ... ... ... ... ... оның болуы отандық тауар өндірушілеріне қосымша жеңілдіктерді қарастырады.
2010 жылғы ... ... қол ... - жүйе ... кәсіпорындардың тауарларын, жұмыстары мен қызметтерін сатып алудың жалпы көлемінде қазақстандық қамтудың үлесі 60% құрады.
Ірі және ... ... ... ... ... ... берген барлық аймақтарда тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің ... ... ... ... ... жалпы сомасы 909,2 млрд. теңгеге 960 меморандум, жалпы сомасы 747,7 млрд. теңгеге 11 мыңнан астам келісім-шарт жасалды.
интернет-порталы іске қосылып, онда ... ... мен ... ұлттық компаниялар мен холдингтердің сатып алу жоспарлары топтастырылған.
Қорытынды
Сонымен, егер бастапқыда инвестицияны ... ... ... өз ... инвестицияға қатысты шешім қабылдай алатын кәсіпорынның жұмысы болып көрінсе, онда ... ... ең ... ... зардаптарын бағалауды үйрену керек, өйткені инвестициялардың жүзеге асырылмауы да өзінше бір стратегия. Инвестициялық стратегиясы деп ұзақ ... ... ... және ... ... ... ... жолдарын таңдау түсініледі.
Елімізде индустриалды-инновация дамудың дұрыс жолдарының бірі. Индустриалды-инновацияны дамыту мен оны жүзеге ... ... ... рөлі ... ... инновациялық жүйені дамытуға арналған барлық алғы шарттар бар: ғылыми әлеует, инновациялық және қаржылық инфрақұрылым, ... ... Бұл ... мен ... құрылуын, ғылыми зерттемелерге гранттердің бөлінуін, сонымен бірге өндірісте инновациялық жобалардың іске асырылуы ... - ... ... тәсілдерінің кеңінен қолдануын көздейді. Ұлттық инновациялық қор ... ... ... ... ... идея мен үлгі ... бастап өндірістің кеңейтуіне дейін. Ұлттық инновациялық қордың ... ... - жоба ... 49 ... дейін үлестік инвестиция салу.
Жалпы қазіргі таңда индустриалды-инновация картасы - ... ... ... ... ... ... ... қалыптастырып отыр. Осындай маңызды қадамдардың арқасында еліміздің қаржы-несиелік, фискалдық, тарифтік экономикалық саясат заманауи талаптарға сай бола ... ... ... тек ... ... қаржы және қаржылық ресурстар бойынша қол ұшын созып келе ... да айта ... ... ... ... ... ... жүздеген тетік іске асырфылып отыр. Олар - инвесторларды, инноваторларды, экспорттаушы компанияларды қолдауға бағытталған және мен ... ... ... ... 75 ... жоба іске ... бұл ... 114 млрд теңгенің инвестициясы игеріліп, 10 мыңға жуық қазақстандықтар тұрақты жұмыспен қамты.
Елбасы атап көрсеткендей, 2010 жылы ... ... жеті ... осы жылы іске ... жаңа ... ... еткені белгілі. Ал биылғы жылы осынау индустриалды дамудың үлесі ел экономикасын тағы да 2,6 пайызға арттыра ... деп ... ... жолы - ... инновациялық дамудың кең арнасына айналып отыр.
Индустриалды-инновациялық даму бағдарламасының негізінде ағымдағы жылдың өзінде бірнеше объектілер іске қосылды. Бірінші ... бес ... өз ісін ... ... ... ... дамытуда инновациялық жобаларды қажет ететін өнеркәсіптің кейбір салалары да жоқ ... Біз ... ... және ... осы салада ресурстарымыз бар. Еліміз агроөнеркісіптік қуаттардың жетілдіру мен асыл тұқымды шаруашылықтардың дамытуымен айналысуы керек. ... ... тек ... ... ғана ... ауылшаруашылық өнімнің терең өңделуіне ерекше назар аударуы өте маңызды. Бұл үшін үздік агротехниканы қолдану ... ... егін ... аймағында жоғары өнімділікті қамтамасыз ете алатын ииновациялық энергия және су сақтайтын технологияларды жетілдіру қажет. Келесі маңызды сала - бұл ... ... Бұл ... ... ... ... сату ... түпкілікті өнім өндірілуі үлкен маңызға ие. Біз IT-технологиялар саласында да ... ... ... ... ... ... ... және нанотехнологияларды дамытуға күшті бағыттау маңызды. Үлкен ғылыми әлеует химия өнеркәсібінің дамытуында да сақталады. Біз үшін перспективті ... ... алу және әрі ... осы ... жетілдіру негізінде жалпы тұрақты дамуға қол жеткізуге ... ... ... Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 8 қаңтардағы №373-II Заңы;
- . ... ... ... ... ... халқына Жолдауы. 29 қаңтар 2010 жыл.
- Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейін индустриалды-инновациялық даму стратегиясы;
- ... ... 2030 ... ... даму стратегиясы;
- Ұлттық әл-ауқат Қоры>> АҚ-ның 2010 жылдық есебі
- Омарова А.К. ... ... және ... ... - ... ... ... 2009-236б.
- Кадерова Н.Н., Макенова А.А., Әбуова Ж.М. Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу. Оқулық - ... ТОО , 2011. -570б.
- ... А.С. ... қаржыландыру және несиелеу: Оқулық - Алматы: Экономика,2011-280б.
- Әлжанова Н.Ш. Инвестициялық жобалау: Оқу құралы. - ... ... ... Н.В. . М.: Юнити, 2001г
- Көшенова Б.А. Бағалы қағаздар нарығы: Оқу құралы. - Алматы: Экономика, 2010. - ... ... Э.С., ... С.Н. ... ... Оқу ... - Алматы: Экономика, 2008.-262б.
- Өтебаев Б.С. Қаржылық талдау: Оқулық. - Астана, ҚазЭҚХСУ, 2008 -230б.
- ... К.Ш., ... Э.т., ... Ж.Г. ... қаржылық жағдайын талдау. - Алматы: ... 2001. - 291-305 ... ... В.М. Проблема формирования национальный инновационной системы. // ... и ... ... - ... ... Г.И. Банк ... инвестициялау. // Хабаршы-Вестник,№3 2010. - 26-29 ... ... М.К. ҚР-ң ... ... ... ... №5 2009 - 69-71 ... Бохаев Д. Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау әдістері //Экономика негіздері, №6 2010. - 4-7 ... ... Д. ... ... ... ... әдістері. // Қаржы-қаражат, №5 2010. - 29-32 ... ... К. ... ... ... жобаларға тартылған инвестициялардың құрылымы. // Экономика негіздері, №5-6 (48), 2011, ... ... Д.А. ... ... мен ... ... ... әдістемемлері туралы. // ҚазНУ хабаршысы, №6 (88),2011 - 34-37бб.
- www.google.kz
- www.afn.kz
- www.sk.kz
- www.nationalbank.kz
Қосымша №1
Аймақ
Жасалған шарттардың жалпы сомасы және ҚҚ ... ... ... үлесі, %
Т
Р
У
сомасы
ҚҚ үлесі
сомасы
ҚҚ үлесі
сомасы
ҚҚ үлесі
Ақмола облысы
29,6
68
21,1
72
6,8
57
1,7
66
Ақтөбе облысы
41,3
59
28,1
73
9,4
23
3,8
45
Алматы облысы
30,8
37
9,2
54
17,8
23
3,8
62
Атырау облысы
95,6
70
87,2
70
4,5
57
3,8
80
Батыс Қазақстан облысы
33,5
62
24,6
68
7,4
36
1,5
81
Жамбыл облысы
8,1
74
5,2
78
1,7
52
1,2
88
Қарағанды облысы
29,1
53
21,7
47
4,3
63
3,2
81
Қостанай облысы
8,4
58
3,5
21
1,4
58
3,5
96
Қызылорда облысы
34,6
43
21,8
54
10,4
15
2,4
66
Маңғыстау облысы
272,4
83
247,1
85
11,5
60
13,7
81
Оңтүстік Қазақстан облысы
154,9
58
91,8
70
52,7
30
10,4
90
Павлодар облысы
189,5
71
94,5
56
12,1
45
82,9
92
Солтүстік ... ... ... ... ... ... ... 843,4
49
800,4
41
662,0
77
Кесте 1. - ҰӘҚ>> АҚ ... ... ... ... ... млрд ... көзі: ҰӘҚ>> АҚ-ның жылдық есебі.
Қосымша №2

Жобаның атауы
Жобаның іске асырылуына
жауапты компания
Инвестициялардың
жалпы көлемі
Соның ішінде
2010 ... ... ... ... ... ... 936
2
Бейнеу - Шымкент газ құбырының құрылысы
ҰК>> АҚ
509 922
-
3
Өндіріс қуаты жылына 180 мың тоннаны құрайтын
күкірт қышқылы зауытын ... ... БК>> ... ... ... ... ГЭС құрылысы
АҚ
45 327
11 447
5
Балқаш ЖЭС құрылысы
АҚ
327 079
1 474
6
Жетіген - Қорғас темір жол желілерінің құрылысы
ҰК>> АҚ
124 ... ... ... 500 кВ, 220 кВ ... ҰЭЖ ... 500 кВ Алма құрылысы
АҚ
26 754
1 207
8
Мойнақ ГЭС қуатын беру сызбасы
АҚ
9 196
224
9
Атырау МҚӨЗ қайта құру және ... ҰК>> ... ... ... қ. мен ... облысында 12
трансформаторлық
подстанцияның құрылысы (,
,,, ,, ,, , , , )
... ... ... өндірісін ұйымдастыру
ЖШС
7 280
-
12
Астана қ. жолаушылар вагондарының өндірісін
ұйымдастыру
ҰК>> АҚ
7 811
214
13
Фосфорит концентратын шығаратын ... ... ... ... ... - Түркменстанмен мемлекеттік шекара жаңа
темір жол желісінің құрылысы
ҰК>> ... ... ... ... ... ... жол битумда-
рын шығару
ҰК>> АҚ
39 094
736
16
Қазақстан ұлттық электр желісін жаңғырту, II ... ... ... ... ... және қайта құру
ЖШС
166 021
15 666
18
Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру
АҚ
101 366
2 002
19
ЖШС ... ... ... ... ... ... ... құру

6 740
1 020
20
Шымкент қ. АҚ өндіру қуатын арттыру
АҚ
9 667
-
21
Шардара ГЭС ... ... ... ... 051 169
134 816
Кесте 2. - Қазақстанның индустриаландыру картасының 2010 - 2014 жж. арналған жобалары, млн ... ... ҰӘҚ>> ... ... есебі.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Нарық жағдайында инвестициялық жобаның тиімділігін талдау және бағалау65 бет
Инвестицияларды қаржыландыру және несиелендіру көздерінің құрамы мен құрылымы3 бет
Инвестициялық қызметті мемлекеттік реттеу93 бет
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
Корпорациядағы инвестициялық қызметтің мәні, маңызы және принциптері72 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет
«Лизинг- инвестицияның қысқа мерзімді қаржыландырудың әдісі ретінде»22 бет
«ҚазАгроҚаржы» АҚ-на қарыз нысанында қаржыландыру алуға өтінімдерді қарау үшін ұсынылатын инвестициялық жобаларға арналған бизнес-жоспар12 бет
«Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеуді дамытудың негізгі бағыттары»32 бет
Айналым қаражаттарын қаржыландыру12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь