Қазақстан Респуликасының инвестициялық жобаларды қаржыландыру

Мазмұны

Қысқартылған сөздер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

1 Инвестицияны қаржыландыруға арналған несиелердің ерекше нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.1Банктік несиелеудің негізгі түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
1.2 Факторингтік және форфейтингтік операциялар ... ... ... ... ... ... ... ...10
1.3.Вексельдік неселеу . қысқа мерзімді несиелеу ... ... ... ... ... ... ... ... .20

2 Банктік тәжірибедегі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 22
2.1 Инвестициялық жобаларды негіздеу және қаржыландыруды сипаттау...22
2.2 «Қазақстан Даму банкі» Акционерлік қоғамының инвестициялық жобаларын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..25
2.3 «Қазақстанның инвестициялық қоры» АҚинвестицияларын талдау ... ... 27

3 Қазақстан Респуликасының инвестициялық жобаларды қалыптастырудың жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...36

Қосымшалар
Кіріспе

Банктік несие – ол банкте шоғырлаған қаражат қорынан клиенттерге қайтарым мерзімін белгілеп , ақша түрінде беретін және де жеке шаруашылық операцияларды жүргізуді қарастыра отырып , қысқа мерзімді банктік несиелерді жүргізу. Яғни осы несиелерді жүзгізу барысында лизингтік,ипотекалық, маусымдық несиелерді форфейтинг факторинг операцияларды қолдану барысында қысқа мерзімді банктік несиелеудегі инвестициялы жобаларды қаржыландыру дамыту қолға алу.
Инвестициялық дамуға бағытталған қаржыларды топтастыруда маңызды орын алады, ал бұрын ол тек немқұрайлы бухгалтерлік санатқа жататын.
Инвестициялық несие санатына, негізінен, орта және ұзақ мерзімді, яғни мерзімі бір жылдан астам несиелер жатады. Мұндай несиелердің қаржыландыру тетігімен де,қамтылуымен де ерекшеленетін көптеген түрлері бар.
Инвестициялық несие алудағы басты қиындық қаржы институтына барабар құндылықпен қамтамасыз ету болып табылады. Инвестициялық жобаларды қаржыландыруда әрқашан сол несиеге алынып отырған құрал жабдықтың өзі кепілге қойылады. Қазіргі қазастандық нарықта инвестициялық несиелеуге баса көңіл аударған дұрыс деуге болады, себебі, өзге инвестициялық ресурстар тарту түрлері аса қымбатқа түсіп, әлі кеңінен қолданысқа ие болмай отыр.
Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі күні кең көлемде қолға алынды. Оған елдегі қолайлы инвестициялық климат өз әсерін тигізуде. Инвестиция негізінен екі бағытта тартылады: бірінші бағыт несие алу арқылы, ал екінші бағыт бағалы қағаздар шығарып сату арқылы. Инвестициялық жобаларды дайындай отырып ссудалық қаражаттарды бизнеске тарту соңғы жылдары Қазақстан банктерінде қолға алына бастады. Яғни бұл жердегі өзекті мәселе инвестициялық жобаның қаржылық көрсеткіштерін болжау, жобаның сапалық сипаттамаларын талдау, нәтижесінде іске асады және жобаның қаржылық дәлдігін анықтауға арналған, яғни бір жағынан, оны жүзеге асыруға байланысты туындайтын қаржылық міндеттемелерді өз мерзімінде, әрі толық көлемінде орындау қабілетін, екінші жағынан кәсіпорынның күш жігерімен капиталын балама түрде пайдаланғанда түсуі мүмкін пайдадан кем болмайтынын анықтау.
Сонымен курстық жұмыстың мақсаты инвестициялық жобалардың қаржыландыру көздерін дамыту болып табылса, міндеттеріне банктік несиелеудегі инвестициялық жобалардың әрі қарай қаржыландыру көздерін табу, жаңа жобаларды іске асыру болып табылады.
Осыған байланысты курстық жұмыстың бірінші тарауында Банктік несиелеуді негізіг түрлерін ашып корсету және де факторингтік форфейтинтік операцияларды,вексельдік несиелеу қарастырылған.
Екінші тарауда инвестициялық жобаларды негіздеу және қаржыландыруды сипаттау және де даму институттары « Қазақстандағы Даму банкі», «Қазақсатнның инвестициялық қоры» Акционерлік қоғам инвестициялық жобаларын талдау сипатталған. Ал үшінші тарауда ҚР инвестициялық жобаларды қалыптастырудың жетілідіру жолдары көретілген.
Инвестициялық жобаларды іске асыру өндірісті жетілдіріп, сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен қоса жұмыс орындарының көбейіп, тұрғындарды еңбекпен толығымен қамтамасыз етуге, сөйтіп халқымыздың өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. Сонымен, елімізде жүргізіліп жатқан инвестициялық процесті экономикалық пайда кіргізіп, әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын қызмет деп қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс - әрекетті талдауда оның тиімділігіне экономикалық шаралармен бірдей әсер ететін әлеуметтік шараларды ерекшелеудің маңызы зор.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. «Жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіншілігі» ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауы
29 қаңтар 2010 жыл
2. 2003-2015 ҚР Индустриалды – инновациялық даму стратегиясы
3. «Инвестиция туралы» ҚР 8 қаңтар 2003 №373-ІІ (19.03.2010жылы өзгерту енгізілді)
4. «Қаржы лизинг туралы» ҚР 05.07.2000 №78-ІІ заңы
5. «Бағалы қағаздар туралы» ҚР 02.07.2003 жыл №461-ІІзаң
6. «Инвестициялық қорлар туралы» ҚР 07.07.04 №376-ІІзаң
7. Омарова А.К. «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу»: оқулық–Алматы: ТауГуль Принт 2009–236б
8. Әлжанов Н.Ш «Инвестициялық жобалу» Алматы 2006жыл
9. БохавД « Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу»экономика негіздері 2006жыл
10. Кадерова « Финансирование кредитование инвестиций» 2008 жыл
11. Касьяненко П.Г , Маховикова Г. А « Инвестици» 2009 жыл
12. Кадерова Н.Н., Макенова А.А., Абуова Ж.И. «Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу»: оқулық–Алматы: ТОО «Print-S» 2011-570б,
13. Асилова А.С. «Инновацияларды қаржыландыру және несиелеу»: оқулық–Алматы: экономика 2011-580б.
14. Мамырова М.К. эффективность инвестиций в промышленном производстве –Алматы: Экономика. 2008.
15. Шакбутова А.Ж., Абдрахманова Г.Т. Оценка финансовых решений в условиях инвестирования -Алматы. 2009.
16. Жапарбеков С.А. Обзор состояния иностранных инвестиции в США//Вестник КАЗГУ №3-4 –Алматы, 2000.
17. Садвакасова А.Б., Рахматуллаева Д.Ж. Исследование влияние факторов внешней среды на состояние «Портфельных инвестиции».//Вестник
18. Рахматулаева Г.А.«Шетел инвестицияларын экономикаға тарту нысандары »Қаржы –қаражат №2 –Алматы, 2001.
19. Шөптібаева Г.Б. «Шетел инвистицияларын тартудың әлеуметтік алғы шарттары» Вестник КАЗГУ №2 –Алматы, 2009.
20. www.rambler.kz
21. www.nationalbank.kz
22. www.afn.kz
23. www.yandex.kz
24. www.kdb.kz
25. www.stud.kz
26. ru.goverment.kz
27. www.akorda.kz
28. www.fond-damu.kz
        
        Қысқартылған сөздер тізімі
ПИҚ - пайлық инвестициялық қор
ТМД - ... ... ... - ... ... - ... инвестициялық қоры
FCI - Factors Chain International
Кіріспе
Банктік несие – ол ... ... ... ... ... мерзімін белгілеп , ақша түрінде беретін және де жеке ... ... ... ... , қысқа мерзімді банктік
несиелерді жүргізу. Яғни осы ... ... ... ... несиелерді форфейтинг ... ... ... қысқа мерзімді банктік несиелеудегі
инвестициялы жобаларды қаржыландыру дамыту қолға алу.
Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ал бұрын ол тек немқұрайлы бухгалтерлік санатқа жататын.
Инвестициялық несие санатына, негізінен, орта және ұзақ мерзімді, ... бір ... ... ... жатады. Мұндай несиелердің қаржыландыру
тетігімен де,қамтылуымен де ерекшеленетін ... ... ... ... ... ... қиындық қаржы институтына барабар
құндылықпен қамтамасыз ету ... ... ... ... әрқашан сол несиеге алынып отырған құрал ... ... ... ... ... ... ... несиелеуге баса
көңіл аударған дұрыс деуге болады, себебі, өзге ... ... ... аса ... түсіп, әлі кеңінен қолданысқа ие болмай отыр.
Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі
күні кең ... ... ... Оған ... қолайлы инвестициялық климат өз
әсерін тигізуде. Инвестиция негізінен екі бағытта тартылады: бірінші бағыт
несие алу арқылы, ал екінші ... ... ... ... сату арқылы.
Инвестициялық жобаларды дайындай ... ... ... ... соңғы жылдары Қазақстан банктерінде қолға алына бастады. Яғни бұл
жердегі өзекті мәселе инвестициялық жобаның ... ... ... ... сипаттамаларын талдау, нәтижесінде іске асады және жобаның
қаржылық дәлдігін ... ... яғни бір ... оны ... ... ... ... міндеттемелерді өз мерзімінде, әрі толық
көлемінде орындау қабілетін, екінші ... ... күш ... ... ... ... түсуі мүмкін пайдадан кем болмайтынын
анықтау.
Сонымен ... ... ... ... ... көздерін дамыту ... ... ... ... ... жобалардың әрі қарай қаржыландыру көздерін табу,
жаңа ... іске ... ... ... байланысты курстық жұмыстың бірінші тарауында Банктік
несиелеуді негізіг ... ашып ... және де ... ... ... қарастырылған.
Екінші тарауда инвестициялық жобаларды негіздеу және қаржыландыруды
сипаттау және де даму институттары « ... Даму ... ... қоры» Акционерлік қоғам инвестициялық жобаларын
талдау сипатталған. Ал ... ... ҚР ... ... ... жолдары көретілген.
Инвестициялық жобаларды іске асыру ... ... ... ... ... ... қоса ... орындарының
көбейіп, тұрғындарды ... ... ... ... сөйтіп
халқымыздың өмір деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... ... кіргізіп,
әлеуметтік саланың өркендеуіне жағдай жасайтын қызмет деп қарастыруымыз
керек. ... ... ... іс - ... ... оның ... ... бірдей әсер ... ... ... маңызы зор.
1 Инвестицияны қаржыландыруға арналған несиелердің ерекше нысандары
1. Банктік несиелеудің негізгі түрлері
Банктік несие – бұл банктердің, арнайы ... ... ... ... ... ... беретін несиесі.
Банктік несие коммерциялық несиенің ... ... Бос ... кез ... ... ... беріледі және банктік несие арқылы
кез келген ... ... ... ... ... ... ... сферасына қарағанда несиені
колдану өрісі кең. Коммерциялық несие тек тауар айналысына қызмет етеді, ал
банктік ... ... ... ... ақшалай табыстарынан және
жинақтарын капиталға айналдыра отырып, капиталдың ... ... ... және ... ... динамикасы әр түрлі. Коммерциялық
несиенің көлемі өндіріс пен тауар айналымының ... ... ... азаюымен қысқарады. Өнеркәсіптің дамуы кезеңінде оған ұсыныс ... ... ал ... ... ... ... ... тауарлардың өндірілуі мен өткізілуі де қысқарады, ал қарыздарды
төлеу үшін банктік несиеге деген ... ... ... ... ... ... капиталдың көлемі
өседі, өндірістік мақсаттар үшін ... ... ... ... ... ... ұдайы өндірілуі тұрғысынан банктік несие
қарыз капиталына (қарыз алушылар қаражаттарды жұмыс істеп тұрған капиталдың
көлемін ... үшін ... және ... ... ... ... өздерінің қарыздық міңдеттемелерін өтеу үшін алғанда) бөлінеді.
Жеке капиталды ұдайы өндіріс тұрғысынан алғанда, бұл ... ... ... байланысты және қарыз алушы капиталының шамасына
несиенің әр ... ... ... ... алу ... ... бағалы
қағаздарды кепілдікке қоя отырып, борышқор банктен қосымша капитал алмайды.
Оның көзқарасы тұрғысынан, бұл ... ... ... ... болып келеді, өйткені банк арқылы қайта
бөлінген қарыз капиталы ... ... ... ... табады.
Бұл ерекшелік оның жедел даму себебі қызметін атқарады. Қарыз мәмлесінің
дербес сипаты бар, онда ... ... ... ... ... ...... түрінде табыс алу. Қарыз алушыға
қайтарымдылық, мерзімділік және ... ... ... ... ... банктік мекеме кредитор ретінде көрінеді.
Банктік несие өзінің маңызды ерекшеліктерін сақтай отырып, едәуір
сандық және ... ... ... ... ... ... ... байланысты. Қазіргі уақытта ол ... ... ... және ... ... жүрген капиталистермен шектеліп
қалмайды. Бір жағынан, қарыз капиталын беруді банктерден ... әр ... ... ... өзара несие банктері) жүзеге ... ... ... жасаушы жаңа типтегі мекемелер ... ... ... атқа ие, ал бұл ... ... ... өзгертпейді (мысалы,
Ұлыбританиядағы құрылыс қоғамы олардың қызметі тұрғын үй несиесін берумен
байланысты). ... ... ... ... ... ... Жұмыс істеп
тұрған капиталистерден басқа ... ... және ... ... ...... мекемелер, тұрғындар,
үкімет және жергілікті үкімет органдары болып табылады. Банктік мекемелерде
қарыз алушыларға ақшалай қаражаттарды берудің әр түрлі мүмкіндіктері ... ... ғана ... ... ... берілген қарыздардың
көлемдері де өзгереді. Несиелік операциялардың ... ішкі және ... әсер ... ... ... ... бар ресурстардың көлемі
жатады. Ресурстардың өсуіне сәйкес оның несиелік мүмкіндіктеріне әсер ... ... ... ... ... жасайды.
Банктің белгілі бір шетке капитал шығару және оны қарыз ... ... бар. ... ... ... ... ресурстардың
бірден-бір көзі болып табылмайды. Несиелік мекемелер ақшалай қаражаттарды
банк аралық нарықтан ... ... ... ... ... мақсатқа
облигациялык қарыздарды да белсенді пайдаланады.
Банктік несиенің шамасына ақшалай-чектік эмиссиямен ... ... ... ғана ... оған ... ... жеке
тұлғалар және мемлекеттік мекемелер тарапынан қарыз қаражаттарына деген
сұраныс та әсер ... ... ... ... кезінде қарыз
капиталы нарығының ... ... ... фактор болып,
банктердің ресурстары емес, несиеге деген әлсіз сұраныс болып табылды.
Несиелік жүйе ... ... ... ... ... ... және ... банктер ұдайы қолданылатын ... ... ... жасанды түрде қысқарылуын тудырады.
Осылайша, несиенің экономикалық ғана ... оның ... те ... өз ... ... қарастыра отырып және несиенің берілуі мен
қызметтің басқа түрлері арасындағы қолайлы арақатынасты ... ... ... ... ... – әр түрлі экономикалық кеңес ... ... ... қызмет көрсетулердің толық комплектісін ұсыну
дамытылады.
Кредитор ретінде банктердің ролі ... ... ... ... шамада қысқаруы мүмкін деп есептеуге негіз жоқ. Өйткені ... ... ... ... ... ... ... несие есебінен ... ... ол ... ... жеке ... үшін де ... қаражаттарын алудың анағұрлым
ыңғайлы формасы болып ... ... ... ... негізін ірі
банктер құрайды, ал банктік несие өзінің басымдық жағдайында қалады.
Банктік несие ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындарға берілетін банктік несиелердің
келесідей түрлері бар.
Банктік ( қамтамасыз етілмеген) ... – ол ... ... қорынан клиенттерге қайтарым мерзімін белгілеп , ақша ... және де жеке ... ... ... ... ... өндірушіден де, сатушыдан да оқшшауланып ... ... ... Негізінен, бұл несие кәсіпорынның есеп айырысу кассалық ... ... ... ... Ресми түрде ол
қамтамасыздандырылмаған сипатқа ие ... да, ... ... ... есеп ... және ... да ... қаражаттармен
қамтамасыз етіледі.Аталған несие түрі қысқа мерзімге беріледі.
Контокорренттік несие («овердрафт»).Аталған несиені ұсыну
кезінде банк ... ... шот ... ... ... ... айырысу операциялары ескеріледі.Контокорренттік шот несиелік келісім
шартында бекітілген, максималды ... ... ... ... ... мөлшерде несие көзі ретінде
қолданылады.
Контокорренттік шоттың теріс қалдығы бойынша ... ... ... пайызын төлейді бірақ, келісім шартында оң ... ... ... ... ... аударуын қарастыруы мүмкін.
Кәсіпорынның контокоренттік шоты бойынша ... және ... ... ... ... уақыт аралығында жүргізіледі.
Овердрафт (ағылш. оvеrdraft — жоспардан жоғары) — клиенттің ... ... ... ... ... ... ... болған
жағдайда банктің беретін қысқа ... ... ... ... ... ... қаражатты толық көлемде шегеріп тастап, банк,
шоттағы қалдықтан асатын сомада клиентке ... ... ... береді.
Овердрафт нәтижесінде, бухгалтерлік тілмен айтқанда банкте дебеттік ... ... ... ... ... ... ... ғана
пайдалана алады, ол келісімшартга овердрафтың ең жоғарғы сомасы, овердрафт
бойынша несие беру және оны ... ... ... Овердрафтың басқа
қарыздардан ерекшелігі, несиені қайтарудағы барлық сома ... ... ... ... ... ол тауар түрінде яғни банк ... ... және ... ... ... ... берілетін несие. Лизинг
деген маманданған қаржы компаниясының ... ... ... , ... ... ... және негізгі капиталдың басқа ... ... ... ұзақ ... үшінші жаққа жалға беру болып
табылады.Тауар өндірушіге немесе сатушыға лизинг компаниясы оның ... ... ... ... ие ... Лизинг бойынша жалға бір
өндірістік циклда жойылмайтын кез келген ... ... ... ... ... және импортты қаржыландыру тұтқасы болып табылатын
халықаралық лизингте келісімге қатысушы субъектілер әр түрлі елдерде болуы
мүмкін.
Вексельдік несие — ... ... ... ... ... ... мерзімді несиесі. Мұндай вексельдерді банктер шығарады және
олардың номиналды құны болады, сондай-ақ ... ... жай ... ... ... ... ... несие – қаржылану жобасының толық сомасы бойынша бір ... ... ... ... ... бір н/е ... ... төлем
арқылы қайтарылатын несие.
Әр айдағы қарыздық амортизациямен маусымдық несиелер. Несиенің ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру кезінде беріледі. ... ... ... ... ... ... ... қыздың негізгі шартында
қарыздың негізгі сомасының ай саыйынға амортизациясы ( өтелуі) қарастырады.
Борыштың ... ... ... ақша қаражатқа деген маусымдық
қажеттіліктердің төмендеу көлемімен байланысты.
Маусымдық несие — ... ... ... ... алу мерзімі арасындағы уақыт бойынша алшақтықты жабуға арналған
несие. ... ... ... ауыл ... ... егін салып,
одан табыс алғанға дейінгі шығынды жабу мақсатында беріледі.
Ашық несиелік линиялар. Келісім шартында мерзімі, шарттары ... ... ... ... ... ... максималды сомасы
қарастырылады.Кәсіпорын үшін қарыз қаражаты нақты қажеттіліктерге сәйкес
қолданылуы осы несиенің артықшылығын сипаттайды.Көбінесе несиелік ... ... ... ... Ол ... ... ... ие емес, бірақ ... ... ... ... ... ... линия жабылуы мүмкін.
Револьверлік (автоматикалық қайта толатын)несие. Несие
анықталған ... ... ... ... ... ... ... рұқсат сондай-ақ несие бойынша жекелей не толықтай
өтеліміне мүмкіндік беріледі. Ашық несиелік ... ... осы ... – бұл банк анықтайтын минималдық шектеулер. ... ... ... ... ... ... несиелер. Оның ерешелігі –несие берілгенде ... оны ... ... ... қысқа мерзімді ) анықтамайды, бірақ
қарыз алушының ... ... ... ... ... ... ... жеңілдетілген кезеңге беріледі.(үш күнге дейін)
Ломбарттық несиелер. Бұл несиені кәсіпорынның ... ... ... қысқа мерзімді облигациялар) кепілге
беру арқылы алуға болады. Өтімді ... ... ... ... Несие көлемі кепілге берілген активтер құнының анықталған(барлық
емес) бөлігіне сай келеді.Негізінен бұл несие қысқа мерзімді болып келеді.
2002 жылы 1 ... ... ... ... ... ... ... ипотекалық несиенің бұл түрі кәсіпорынның негізгі ... ... ... ала ... , ... («ипотекалық банктер») ұзақ
мерзімді қарыз.Кәсіпорын банк ... ... ... ... ... ... ... Мұнда, кепілге берілген мүлік кәсіпорынның
пайдаланылуына қала береді.
Ипотекалық несие ол ... ... ... ... ... ... , ... пәтерді кепілдікке алып ұзақ мерзімге
берілетін ақшалы несие. Мүліктердің кепілдікке алынғаны туралы ипотекалық
банк несие ... ... ... ... несиенің ақшалы
қоры, негізінен, банктер мен ... ... ... ... ... ... ... кепілдік, кепілзат, кепілге салу деген мағынаны
білдіреді. Ипотекалық несиенің ... ... ... ерекшеліктері :
ипотекалық несие бұл қатаң анықталаған кепілзатпен берілетін ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік сатылады және
одан түскен қаражатпен несиегердің алашағы өтеледі. Сол себепті де ... ... үшін ең ... ... ... саналады.
Ипотекалық ссуданың көбісі қатаң мақсатты тағайындауға ие, өйткені,
ол ... үй мен ... үй ... ... ... алу, ... және жер ... игеру үшін пайдаланылады.
Ролловерлік несие. Ол ... ... ... ... ... ұзақ ... несие түрі.
Консорциумдық (консорциалдық) несие. Кәсіпорынға қызмет көрсететін
банк өзінің клиентін қаржыландыруға басқа банктерді тартуы ... ... ... жүргізу үшін банктердің одағын «консорциум»деп
аталады.)Кәсіпорын- клиенттпен ... ... ... қол ... банк басқа банктердің қаражаттарын жинады және қарыз ... ... ... ... сомасын сәйкесінше бөледі.
1.2 Факторингтік және форфейтингтік операциялар
Ең алдымен, шетелдік ... ... ... ... ... үшін өте ... ... табылатын инвестицияны қаржыландыруыдың
ерекше нысандары, ... ... ... ... және ... ... ... алғашқы кезде ХІҮ ғасыр Англияда белсенді түрде дами
бастады. ХІХ ғасырдың аяқ кезінде АҚШ та ... ... ... ... ... Батыс Еуропада қолданылды. 1968жылы әлемнің 50 ден астам
елінде 190 мүшесі бар әлемдегі ең ірі факторингтік ... ... ... Internatioal пайда болды.
Коммерциялық банктер факторингті соңғы 25-30 жыл ішінде ... ... 80- ... ... ... ... ... экономикалық өрлеу кезеңінде кеңірек таралды. 90- жылдардың басында
факторингтік компаниялар 3,6 есе өсті. Факторингтік операциялардың бүгінгі
көлемі (ішкі және ... ... ... ... ... ... -30% ,Азияда және Тынық мұхит жағалауындағы ... ... -1% ... ... ... және ақша қаражаттарының айналысын
жылдамдатуға көмектеседі. ... ... және ... несиеге
қарағанда инвестицияны ... ... ... ... ... немесе қызметтерді жабдықтаушыдан төлем
талабыни ... ... ... ... ... сатушылардың сатып
алушыларға сатылған тауарлары үшін уақытын кешіктіріп ... ... ... және ашық шот ... ... ... несиенің болуын
сипаттайды.
Факторинг клиенттің айналым капиталын несиелеумен ұштасатын,
сауда комиссиялық операциялардың бір түрі.
Факторингтің мақсаты- кез ... ... ... ... болып табылатын тәуекелді қалпына келтіру.Нарықты
экономикасы дамыған ... ... ... ... ... ... факторингтік компаниялар мен банктердің фактор бөлімдерінің
қызметі жабдықтаушылар мен ... ... ... қатынастардағы
тәуекелдер мен төлемдер ... ... ... шешуге
бағытталады.
Ағылшын тілінде «Faktor» сөзі «маклер , ... ... ... ... ... бұл ... операция.
Факторинг сатушылардың сатып алушыларға сатылған ... ... ... ... ... тауар нысанындағы және ашық шот түрінде
ресімделетін коммерциялық несиенің болуын сипаттайды.Бұл жерде факторингтік
компания клиенттерінің 90% дейінгі шотын сатып ... ... ... ... ... ... вексельдер) бойынша төлемді талап ету құқын басқаға
(банкіге) ... ... ... Егер ... банк бір мемлекетте орналасса ішкі факторингтік
операция деп , ал үш ... бір ... ... ... ... ... деп ... егер қарызгер мәміледе қатысу туралы факторингтік компаниядан білсе
ашық және жабық.
- Регресс ... яғни ... ... ... ... ... немесе регресс құқысыз
- Алдын ала төлем немесе белгілі күнге талаптарды төлеу ... ... ... – жиі ... ... ... кешетін шаруашылық органдар
үшін біршама тиімді қызмет көрсету болып табылады. 1988 жылы жеке құқықты
жүйелеудің ... ... ... ... факторинг
туралы Конвенцияға сәйкес, келесідей төрт белгі қанағаттандырылғанда ғана
факторинг ... ... ... ... ... алдын ала төлеу формасында
несиелеудің болуында;
2) жабдықтаушымен бухгалтерлік есепті жүргізу, ең алдымен өткізу
есебін;
3)жабдықтаушы қарызын инкассолау;
4)несиелік тәуекелден жабдықтаушыны ... үш ... ... бастапқы несие беруші, борышқор.
Жабдықтаушы өз қарыздық талаптарын факторға сатады. ... ол ... ... сол ... ... ... ... алып тастағанда).
Қалған бөлігі борышқормен төленгеннен кейін қайтарылады. Сонымен ... осы ... ... ... жауапкершілікті, тәуекелді,
талаптарды инкассолауды өз мойнына алады. Жабдықтаушы ... ... ... есепті жүргізгені үшін және факторлық жиындар үшін
комиссиондық төлемдер; банктің ... ... ... пайдасы.
Факторингтің мәні – банктер өз ... ... ... ... қырызын) пайыздық ақы үшін сатып алу. Бұндай мәміле
келісім-шартпен жүзеге асады. Ол ... ... ... ... және пайыз көрсетіледі. Бұл пайыз көрсетілген ... үшін ... ... алынатынын көрсетеді. Факторингтік компанияның ... ... ... ... ... ... ... фактурленген
жеткізулер құнынынң 80 -90 % -ы шұғыл және қалған ... ... ... ... ... төлеу шарттарында сатып алуында.
Төлемнің қалған бөлігі қатаң белгіленген мерзімде ... үшін ... ... ... ... Әрине сатып алушылардыі шотына
жібереді.
Факторинг басқа да артықшылықтаға ие. Әсіресе, факторингтегі қолдану
төлемдерді алуды ... ... ... кепілдендіреді, шот жүзгізу
бойынша шығындарды төмендетеді.және сатып алушы уақытша қаржылық ... ... ... ... ... етеді. Ал бұның
барлығы, өз кезегінде, капитал ... ... ... ... ... ... және ... артуына көмек
береді.
Осымен қатар, факторинг ... ... ... айналымға
байланысты бірқатар мәселелердің пайда болуына алып келеді. Оларжеткізілген
өнім үшін құралдарды сатп ... ... сату ... алу ... сай ... ... ... жету жағдайының пайда болу
мүмкіндігімен байланысты. Бұл әртүрлі жағымсыз нәтижеге алып ... ... ... сапасыз өнімді жеткізу үшін жасалуы тиіс шоттарды төлеу. Сондықтан ,
факторингтік операция ... ... банк ... ... ... және ... бәсекелес жағдайлардың пайда болуы
мүмкіндігін жойып, келісімшарттық міндеттемлерінің орындауын жете талдауы
тиіс.
Факторингтік ... ... ... ... шарт жасасқанда
фактор- фирма немесе банк өзіне сатып алушылардың төлем ... ... ... ... және ... ... Әрине, банктің бұл
тәуекелі азайтуға ұмтылу анық.
Бұл үшін банк ... ... ... ... ... ... өнім мен ... сапасы, сапасыз өнімді
жеткізу себебінен сатып алушылардың төлемдерден бас тартуының саны мен үлес
салмағы туралы ақпарат;
- жеткізуші ... ... ... ... ... төленуі
қамтамасыз ету үшін олардың шекті сомасын анықтау үшін сатудың ... ... ... ... өнімінің сатып алушылары банктің ... ... ... және ең ... өнім үшін ... есеп ... ... қарызының мөлшері мен ұзақтығы туралы ақпарат;
- төлеушілердің тұрақтылығымен артық бөлінуі жайлы ... мен ... ... ... ... ... ... қарыздық талаптардың сапасы туралы
ақпарат;
- ... ... ... алу мақсаты болған қарыздық талартар
үлесі, оның ішінде компенциялық немесе бартерлі мәмілелер, ... ... сату ... ... кейін қызмет көрсету келісім шарттары бойынша
бюджетті ұйымдарға, банкпен ... ... ... ... ... ... ... шығынды және төмен рентабельді
кәсіпорындарға төлем ... ... ... ... ... және ... ... және қызмет көрсету үшін есеп-қисаптарды тезірек ... ... ... ... ... ... ... айналыса бастады. КСРО Мемлекеттік банкінің келді 1989 жылғы 12
желтоқсандағы «Жабдықтаушылардың банкке жеткізілген ... ... және ... қызметтер үшін төлем талаптары бойынша төлем
алуға құқықты беру бойынша ... ... ... ... ... хаты құқықтық негіз болады. ... үшін ақы ... ... ... ... ... ... төлемдер кезінде жасалмайтын
кездері несие қаражатының сомасымен және оларды пайдалану мерзімдерімен
және тұрақсыздық айыппұлмен анықталады. Факторинг ... сол: ол ... ... ... іске ... қаржыландыру талап құқығымен;
мәміленің ақылы болуы; ... және ... ... ғана бар ... ... ... мүмкіншілігі болады. Сондықтан факторинг
міндеттемелердің дербес түрі болып ... ... ... ... бар. ... ... ету туралы
келісім әдетте факторингтік компания мен ... ... ... ... болса қолданылады. Толық қызмет ету мыналарды ... ... ... болуынан толық қорғау, төлемдердің кепілдік
түсімін қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... бір
мерзімге алдын ала төлем формасындағы несиелеу,
Регресстік кұкы бар толық қызмет етудің алдыңғысынан айырмашылығы –
факторингтік ... ... ... ... тәуекелді
сақтандырмайды. Бұның мәні компания егер төлем құжаттары төленбесе, оларды
жабдықтаушыға қайтарып бере алады.
Толық қызмет ету ... ... ... тағы бір түрі ... ... ... көтерме факторинг туарлы келісім. Сонымен қатар,
факторингтік операция ашық және жабық ... ... ... операцияларымен банктер, шарттық және ақылы негізде
тауарлар және қызмет көрсету үшін ... ... ... ... айырысу операцияларын жүзеге асырады.
Ашық факторингтік операцияда борышкер факторингтік мәмілеге
қатысу туралы мәлімет ... ал ... ... ... ... ... жүргізіледі. Шет еледерде факторингтік бұл ұсақ және орташа компания
үшін қаржыландыру көзіне бағытталған қысқа жолды білдіреді.
Сонымен ... – бұл ... ... ... төлем
тапсырмасын сатып алу мәмілесі. Банк клиенттің дебиторлық қарызын ... ... ... ... ... , егер банк төлем
тапсырмаларын 10% дисконтпен 30-ға сатып алса , онда ... ... Ал ... ... ... қаражат қайтарылады.Талаптар сатып
алу кезеңі негізінен 2-3 айдан ... емес ... ... ұзақ ... ... ... ... бас келісім шартын
жасауға болады.Онда нақты төлем тапсырмаларын 2-3 ай кезеңділігімен ... Банк ... ... ... ... ... ақша ... шоттан клиенттің есеп айырысу шотына аударылады.
Факторинг жабдықтаушы клиенттің жабдықтаған ... ... ... үшін ... төлем талабын (шот фактурасы ) банкке
сатумен байланысты комиссиялық ... ... ... ... мақсаты тһлеушінің төлем қабілетіне
байланыссыз факторингтік ... ... ... ... тез ... алу болып табылады.
Нарықтық экономикасы дамыған елдердегі факторингтік
компаниялардың көбіне ... ... ірі ... ... ... төленбеген төлем талабының иесі ... ... ... ... де, ... төленбей қалуына байланысты
тәуекелге барады.Келісім шартқа сәйкес банк жабдықтаушының контрагенттері
өзінің қарызын өтегеніне ... ... ... ... төлеуге
міндеттеме алады.Дәл осы жерде ... пен ... ... ... ... ... ... бойынша банк оған
тиісті соманы клиент төлемген жағдайда өзінің есебінен ... ... ... үш ... ... компания (банктік факторинг бөлімі) - өздерінің
клиенттерінен шот фактура сатып алатын арнайы мекеме.
2.Клиент (тауарды жабдықтаушы , ... ...... ... шарт ... өнеркәсіп немесе сауда фирмасы.
3.Кәсіпорын(қарыз алушы) – тауарды ... ... ... ... жүзеге асырудан бұрын толық талдау
жұмысы жүргізіледі. Кәсіпорыннантапсырыс алғаннан соң факторингтік ... ... ... ... 1-2 апта ... клиенттің экономикалық және
қаржылық жағдайын ... Егер ... ... ... ... ... бөлімінің клиенті бола қалған жағдайда, ... ... ... ... жіберілетін барлық шот фактураны
тапсырады. Әрбір құжат бойынша ... ... ... алуы
тиіс.Факторингтік компания барлық шот фактурасымен таныса отырып, ... ... ... ... ... 2-3 күн ... етіледі.
Факторингтік компания төлемді уақыты жеткен кезде немесе мерзімінен ... ... ... ... ... ... ... мен арнайы ұйымдар ... ... Ол үшін ... арнайы бөлімдер ашылуы тиіс.
Факторингтік операцияларда:
- жеке тұлғалардың қарыздіқ міндеттемелері;
- бюдеттік ... ... ... банк ... алынып тастаған немесе төлем қабілеті жоқ деп
танылған кәсіпорындар мен ұйымдардың ... ... ... мен бөлімшелерінің міндеттемелері
бойынша жасалмайтынын ескеру қажет.
Факторинг негізінен жабдықтаушы мен сатып алушының ... ... ... ол ... қаржылық жағдайына, сондай
ақ, оны ... ... ... ... ... ... ... Әлемдік тәжірибеде факторинг қызметінің мұны ... ... ... оған ... құжаттарды мерзімінен бұрын төлеу
барысында алынатын ... және ... ... шот-фактура сомасынан
белгілі мөлшерде (әдетте, 1,5- 2,5 /о) деңгейінде белгіленеді. Мәміленің
көлеміне қарай комиссия сомасы да өсіп ... ... ... ... үшін төленетін пайыз мөлшерлемесі ақша нарығындағы (қысқа мерзімді
несиелер ... ... 1—2 %-дай ... ... ... ... ... әсіресе, бүгін банктік
несиелеудің консервациясы кезінде компанияның айналым капиталының дефицитін
қысқартуға мақсаттағы құралы ретінде ... ... ... ... қызметтердің дамуы факторингтің Ресейлік ... ... ... кейіндетті. Себебі Ресейдегі факторинг дамыған және бөлінген сала.
Қазақстанда факторинг бизнес үшін ... ... ... енді ғана ... ... қызмет нарығында өз үлесін алуда. Қазақстандағы факторинг
банктер мен ... ... ... ... ... ... және ... индустрия болып құрылмаған.
« Бірінші Факторингтік Компания» 2007 ... ... ... ... ... 2009 ... басынан бастады және қазіргі уақытта
бірінші мамандандырылған Қазақстандық факторингтік ... ... ... байланысты бір ерекшелік бар: бұл сатып алушылар мен
жеткізушілер нарығының салыстырмалы кіші ... Бұл ... ... ... ... алу мүмкіндіін оңайлатады.
Қазақстандық факторингтің белсенді өсуі үшін үлкен мәселе
мемлекеттік ... ... ... ... тәжірибе көрсеткендей
мемлекет көмегі факторингтік қызметтердің дамуының маңызды ынтасы. Қазіргі
кезде факторингті қаржылық нарықтыі ең тез ... ... деп ... және
бұл ол ел экономикасын дамуына маңызды, әсіресе, кіші және орта ... ... әсер ете ... туралы айтады.
Қазіргі күні отандық кәсіпорындарға ... ... ... ... аударарлық жаңа тиімді қаржы құралы факторинг кеңінен
таралуда. Факторинг өзінің кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... да ... екінші деңгейдегі банктер ... ... ... ... ... ... ... олармен
бірқатарда фактор-компаниялар да ... бола ... ... қолданудың нәтижесінде кәспорындар өз ... ... ... яғни ол мынаны білдіреді: көптеген кәсіпорындар өз
қызметінің барысында ... ... ... ... ... ... жетіспеушілігі, тұтынушылардың өз қарыздарын дер кезінде өтемеуі
деген сияқты мәмелелер ... Бұл ... шешу үшін ... ... ... осы факторингті қолданғаны өте тиімді. Факторингтің ... ... ... ... үшін ... оңай пайда болуы мен дамуына,
жұмыс ... ... ... ... экономикасы дамыған
елдердегі факторингтік компаниялардың көбіне ... ... ... ... ... ... ... нарығының пайдалы құралы болып табылады және несие
тәуекелдерін сақтандырудың дамығандығын және ... ... ... ... Осы талаптарда осы қызметтегі банктер үшін клиенттерді
және ... ... және ... ... мүмкіндік беретін
қорландыратын институттарды тарту бойынша агенттің рөлі ... ... және ... ... ... ... болып
келеді. Бірақ форфейтингтің факторингтен айырмашылығы – форфейтинг сатылған
тауарлар мен ... ... ... ... сату ... ... ... алумен байланысты бір рет жасалатын ... ... – ақ , ... ... ... орта
мерзімді немесе ұзақ мерзімді несиелеумен байланысты болса, факторингте
несие беру ... ... 6 айды ... – бұл ... , яғни ... ... ... компанияның ипорттаушының экспорттаушыға төлеуге тиісті төлем
талабын сатып алуын білдіреді. «Форфейтинг» термині фрацуз тілінің а ... aforfai – ... ... құн) ... ... ... Форфейтинг банкілік
несиенің коммерциялық несиеге түрленген түрі болып табылады.
Форфейтинг екінші дүние жүзілік ... ... ... ... ... ... тәжірибесі мол Цюрихтің бірнеше банкі
бұл тәсілдерді Батыс Еуропа елдерінің АҚШ ғы ибидай ... ... ... Сол жылы ... арасыедағы өнімді жеткізу мен
бәсекклкстің өскені соншалық, ... ... ... ... мерзімін
үйренгікті 90 күннен  180 күнге ұзартуды талап етті. ... ... ... ... ... ұзақ ... қажет ететін бағалы тауарлар
пайдасына өзгерді. Осылайша, ... ... ... ... рөлі артты, сондыұтан жабдықтаушыларөз келісімдерін қаржыландыру
үшін қаржыландырудың жаңа тәсілдерін қздеуге мәжбүр ... ... ... №396 ... банк басқармасының қаулысымен
бекітілген Қазақстан Республикасының екінші ... ... ... алу ... ... форфейтинг - клиентке
(индоссантқа) регресс құқысыз ... ... ... ... ... қабылдаған (сатып алған) векселі. Банктер ... ... ... ... ... ... ... лицензия алғаннан кейін ғана жүзеге асыруға құқылы.
Форфейтингті жүзеге асыру барысында банк вексель сомасынан ... ... ... ... - төлемеу кезінде экспортшыға (форфейтиске)
регресс құқын есептемей форфейтермен (коммерциялық банк ... ... ... ... ... ... ... алуды сипаттайтын
халықаралық сауданы қаржыландырудың балама жолдарының ... Оның ... алғы ... ... ... ... ... қабілетін өсіру, экспорттық саудаға мемлекеттік шектеулерді
алып тастау, экспортшыға қатысты ... ... ...... жабдықтау немесе қызметтерді көрсету
барысында пайда болатын және алдағы ... ... ... ... алды ... үшін ... ... операция бойынша, экспорттаушы алдымен өзінің
тауарын несиеге алушыны – ... ... Ал, ... ... ... ... ... вексель , яғыни қарыздық ... ... ... ... ... ... немесе қаржылық жағдайы ... ... ... ... беру ... ... ... дегенмен де импорттаушы
аударма вексель бойынша авальшыны (төлеуге кепіл ... ... ... ... банк ... ... мен ... сатып алушының төлем
қабілеттілігі, аваль берушінің қаржылық жағдайына басты мән беріледі.
Форфейтингтік операцияға үш ... ... ... яғни ... ... несиеге беруші
2) импорттаушы, яғни тауарды несиеге алушы
3) форфейтор, яғни мәмілені қаржыландырушы банк ... ... ... құралы ретінде қолданылатын ең басты айналу құжаты –
вексель. ... ... ... ... ... да ... ... қолданылады. Бұл бағалы қағаздардың « таза» ... ... ... ... ... түрі вексель – қарапайым және
аудармалы. Олармен жүргізілетін опреациялар тез және ... ... ... ... ... ... аккредитив
түріндегі міндеттеме бола алады. Аккредитив – бұл банктің ... ... ... ақша көмегімен, тауардың тауарлық көліктің құжаттарын
төлемін төлеуге немесе ... ... ... ... ... ... ретіндегі есептік немесе қаражаттық құжат.
Форфейтингтік операциялар (форфейтирлеу) ... ... ... алу ... тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді)
сатып алушының қарыздық міндеттемесін төлеу. Форфейтинг ... ... ... екі ... кезеңінен тұрады:
1) Келісім инициациясы - форфейтинг келісімінің екі бастаушысы болуы
мүмкін – экспорттаушы және ... ... ... ... ... ... ... түсінікті жағдай, өйткені дисконттау үшін
аудармалы вексельдер экспорттаушыға беріледі ... ... ... өзі төлейді. Сондықтан форфейтер мен бастаушы арасындағы келісімді
дайындаудың ... ... ... ... ... ... экспорттаушылардың көп бөлігі ... ... ... қоса есептегендегі сома дәлелсіз екендігіне көз
жеткізу.
2) Келісім сипатын анықтау - ... ... ... ... алу керек, яғни қандай бағалы қағаздармен жұмыс жасауы
керек, тауарлық пен бе қаржылықпен бе? ... ... – бұл ... ... ... ... алатын, қаржылық шоғыралдыру мақсатында шығарылатын
бағалы қағаз.
Ал тауарлық вексель – сату сатып алу келісімдері кезінде қолданылады.
Форфейтинг ... ... ... ... Бірінші кезеңде мәміле
дайындалады. Бұл кезеңде экспорттаушы, ... ... ... ... ... ... Экспорттаушы үшін кепілдемеге
қатысты форфейтордың талабын білу маңызды. ... ... осы ... экспорттаушының өтінішін қарайды.
Екінші кезеңде болатын мәміле туралы ақпаратты жинастырады.
Содан кейін барып, форфейтор банк ... ... ... ... ... вексельді алады және оның авальдың берілуін, яғни ... ... ... ... талап етеді.
Форфейтинг тетігі келесідей екі мәміле түрінде ... ... ... орта мерзімді қаржы міндеттемесін тез арада іске
асыру мақсатында
2) Экспорттық мәміле ... ... ... ... ... ... үшін экспорттаушыға қолма қол ақшамен ... ... ... ... ... мерзімі 180 күннен 5жылға дейінгі аралықты,
кей жағдайларда 7 жылды құрайды.
Экспорттаушы үшін ... ... ... бар :
- ... форфейтор банк сатып алғаннан кейін, экспорттаушы валюта
бойынша тәуекелге бармайды, яғни бұл тәуекелді банктің өзі шешеді;
- уақытын кешіктіріп төлеуге берген ... ... қол ... операцияға айналуына орай, экспорттаушының өтімділігі тез арада
жақсарады, яғни ... ... ... кейін бірден банктен
қаражат алады;
- пайыз мөлшерлемесіне байланысты да тәуекел ... ... ... ... ... мөлшерлемесі негізінде жүзеге
асырыалды;
- Құжаттаудың қарапайымдылығы және оны ресімдеудің ... ... банк ... ... ... өте жоғары табыс
алады.
Форфейтинг қызметі халықаралық ... ... ... орта
мерзімді қаржыландырудың балама тәсілдеріне жатады. Форфейтинг алғаш Екінші
дүниежүзілік соғыстан кейін Еуропа елдерінде пайда ... ... ... бойынша бірінші орынды Швецария алады және ол ... ... ... ... табылады. Ал, біздің елімізде бұл
операция түрі маңызды болғанымен, дамымай ... оның ... ... ... ... қойылмауымен бйланысты.
Форфейтингтеуге әдетте, сауда тратталары (аударма вексель)немесе жай
вексельдер қабылданады. Форфейтингте дисконт мөлшерлемелерінің ... ... ... ... ... ... құны( ЛИБОР-Лондон
банкаралық пайыз мөлшерлемесі);
- импортер елінің тәуекел құны және валютаны аударуға ... құны ... 0.5% - дан 6%-ға ... мөлщерде ауытқиды;
- несиені басқаруға қатысты форфейтордың шығындары (жылдық 0.5% ға
дейін);
- міндеттеме үшін алынатын комиссия(жылдық ... ... ... , ... ... ... төленбеуі
және несиелердің аз берлік салдарынан, қаржылық қиыншылықтарға жиі түсетін
шағын және орта кәсіпкерліктер үшін нәтижелі және пайдалы ... ... тағы бір ... бұл ... несиелеушілерге
бухгалтерлік, ақпараттық, жарнамалық , заңгерлік, сақтандыру және де ... ... ... ... Бұл ... алушының көңілін өндіріске аударып,
еңбекақы шығындарыназайтуға көмектеседі.
Форфейтинг – мақсаты ұзақ ... және ... ... іске асыру болып табылатын ірі кәсіпкерліктер үшін пайдаоы болып
табылады.
1.3 Вексельдік несиелеу – қысқа ... ... wechsel – ...... ... толтырылған ұзақ
мерзімді борыш міндеттемесі. Жай және ... ... ... ... ... иесіне (вексель ұстаушыға) беретін, заң жүзінде нақты формада
белгіленген жазба ... ... ... ... қағаз кредитке
берілетін ақшаның бір түрі. Оның ... ... ... ... ... ... ... векселді берушіден ақша талап етуге даусыз ... ... ... ... ... ... нарықтық
экономика түріндегі елдердің коммерциялық және банкілік іс-тәжірибесінде,
сонымен қатар сыртқы саудада және ... да ... ... ... ... ... міндеттеменің мәні мен маңызы тек
қана ақша(ұлттық ... және ... ... түріндегі) болуы мүмкін.
Банктік тәжірибеде инвестицияны қаржыландырудың танымал әдістердің
бірі вексельдік несиелеу ... ... ... ... бар , ... ... вексельде
көрсетілген уақытта төлеуді талап ету құқығын білдіретін ... ... ... қарыз берушіге (вексель ұстаушы) беретін ... ... ... ... ... бар:
- төлем уақыты создырылған вексельді сату;
- вексельдік қарыз;
Бірінші жағдайда банк вексельді (өзінің ... ... ... ... сатады.Клиент вексельдегі соамны анықталған уақыттан кеш төлеуге
мүмкіндігі бар.Екініші жағдайда бекітілген уақытта қайтаруды ... ... ... ... несиелеудің артықшылығы:
1) вексельдік құралдар бойынша пайыздар несиелік құралдарға ... ... ... вексельді қамтамасыз ету бойынша нормативтік
шектеулердің болмауы.
Банктік вексельдермен операциялар жүргізген ... ... ... ... ... ... вексель түрінде алған кәсіпорын төлем қабілеттілік
мәселесін жоюы мүмкін;
- банктік вексельдер кәсіпорынның ... ... ғана ... ... ... ... ... мәселесін шешуі мүмкін.
Вексельдік несиелеу екі нұсқада болуы мүмкін: төлемді ұзартумен
вексельді сату және ... заем ... ... банк клиентке
вексельді( өзінің эмиссияланған немесе сатып алған )оның төлемін ұзартумен
белгілі мерзімге сатады.Екінші жағдайда клиентке ... ... ... ... банкке беру арқылы клиенттің банкке қайтаратын ... ... ... ... беріледі. Вексельдік несиелер келесі себептер
бойынша жақсы:біріншіден, ... ... үшін ... несие бойынша
мөлшерелемеден төмен болуы мүмкін, себебі ақша қаражаттарының ... ... ... ... несиелеу кезінде несие беру кезінде
белгіленген бірқатар шектеулерден бас тартуға ... ... ... ... ... ... ... ету. Төлем мерзімін ұзартуды
белгілейтін мерзім (немесе заемсға берілген ... ... ... ... ... ... мерзімдер банктің
өзімен бектіледі.
2 Банктік тәжірибедегі инвестициялық жобаларды қаржыландыруды талдау
1. Инвестициялық жобаларды ... және ... ... ... ... ХХ ғасырда АҚШ және Батыс Еуропа
елдерінде инвестициялық ... ... ... ... жоба ... шектелген уақыт мерзім ... бір ... ... ... бір ... ... ... үйлескен ұйымдастырушылық, технлолгиялық және инвестициялық ... ... жоба - ... ... ... даму
жоспары бизнес-жоспар ретінде көрсетіледі, ол негізінен ... ... ... ... ... ... Егер жоба ... байланысты болса, онда ол «инвестициялық жоба» деп аталады. Әдетте
кәсіпорынның кез келген жобасы, қалай болса да, ... ... ... Жалпы түсінігі бойынша жоба – бұл белгілі бір мақсатқа
жетелейтін ... ... ... ... ... ... қаржыландырудың әр түлі формалары мен әдістері
бар соның ішінде кең таралаған түлері келесілер:
Акционерлік инвестиция – акцияларды сатып алу ... ... ... ...... ... ... асатын тікелей субсидиялау.
Инвестициялық жобаларды қаржыландырудың көздері:
- шаруашылық субъектілердің жеке қаржы ... ... ... ... ... ... ... төлейтін
өтем сомалары т.б активтер
- шетел инвестициялары - бірікке кәсіпорын жарғылық ... ... ... жеке және ... ... капиталы,
халықаралық ұйымдардың, меншік ... ... ... ... ... ... ... отандық және шет
елдік инвестициялардың тартылумен тығыз байланысты болып келеді.
Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып ... күні кең ... ... алынды. Оған елдегі қолайлы инвестициялық
климат өз әсерін тигізуде. ... ... екі ... ... бағыт несие алу арқылы, ал екінші бағыт бағалы қағаздар шығарып
сату арқылы. Инвестициялық жобаларды дайындай отырып ... ... ... соңғы жылдары Қазақстан банктерінде қолға ... ... ... жобалардың тиімділігі есептелініп, ... ... сома ... ... жұмыстан кейін беріледі. Инвестициялық жобалар
негізінде несие алу барысында кепіл мүлікті талап етілмейді. Инвестициялық
құралдардың арасындағы ... ... ... алу экономиканың нағыз
секторларын дамытуда ... ... ... ... ... ... бойынша шешім қабылдау, басқару
қызмсетінің басқа да түрлері сияқты, ресми және ... емес ... ... қолдануға негізделген.
Инвестициялық жобалардың шешім қабыладау критерийлері:
1. Жобаның нақтылығын бағалауға мүмкіндік беретін критерйлер:
- нормативтік құқықтық критерийлер, яғни ... ... ... ... ... ... ресурстық критерийлер түрлері
- ғылыми техникалық критерий
- технологиялық ... ... ... ... ... көздері мен көлемі
2 Жобаны жүзеге асырудың мақсатқа лайықтылығын бағалауға
мүмкіндік беретін сандық критерийлер:
- жоба ... ... ... ... даму ... ... мен қаржылық нәтижелер;
- іскерлік орта жағдайын және сценарийді жобалау мүмкіндігі;
- жобаның тұрақтылық деңгейі;
- іскерлік орта жағдайын және сценарийді ... ... ... ... ... ... ... беретін сандық критерийлер:
- жобаның құны;
- ағымдағы таза құны;
- пайда;
- пайдалылық;
- пайданың ішкі ... ... ... ... ... ... іскерлік ортадағы өзгерістерге,
мәліметтерді бағалаудағы қателікке сезімталдығы.
Инвестициялық жобалық қаржыландырудың үлгілік ... ҚР ... мен ... ... ... институттарымен бірлесіп
акционерлік қоғам түріндегі жобалық компания құрады.Жобалық ... ... және ... үшін ... пен ... жұмыстары бойынша
тендер өткізеді.Жобалық компания ... ... ... мен шарттар
жасасады.
2. Жобалық компания шетелдік банктер ... ... ... және
бүкіл жобаны қаржыландыруды ұйымдастырушыға тендер жариялайды, бұл ретте ҚР
тарапынан Даму банкі шығады.Жобалық компания ... ... үшін ... ... мандат береді.
3. Жобалық компания жоба бойынша құрылыс ... ... ... ... әлеуетті тұтынушылармен шарттар жасасады.Жобалық компания көрсетілген
қызметтен түскен түсімдер щоғырландыратын және ... ... ... шот ... ... банк ҚДБ мен ... қарыз алуды: Қамтамасыз етілген
еурооблигациялары, кредиттік ... ... ... ... Жобалық компанияның шотына құрылыс пен жөндеу жұмыстары бойынша
жұмыстарға ... және ... ... ... ... ... ... және қаржыладыру бұл капиталды ұсыну
жағдайына қарағанда күрделірек. Нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның
күрделі қаржы жұмсауды қаржыландырудың бірнеше пара пар ... бар. ... бірі ... ... олар ... пайдаланылады.
Инвестициялық жобаларды қаржыландыруға маманданған банктер жобалық
құжаттар, жоба бойынша мамандардың лауазымды ... ... бар ... ... ... ... нұсқаулар жобаның тез
іске асуына ықпал ... ... ... ... қысқартады.
Инвестициялық жобалаудың қаржылық бөлімінің жалпы нұсқасы қарапайым
тізбекке негізделген:
1. Кәсіпорын қызметінің соңғы 3 жыл ішіндегі ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның қаржылық
жағдайына талдау жасау;
3. Негізгі өнім өндірісінің ... ... ... ... ... ... ... барысындағы пайда мен ақша ағымдарын
болжамдау;
5. Инвестициялық жобаның тиімділік бағасы.
Инвестициялық дамуға бағытталған қаржыларды топтастыруда маңызды орын
алады, ал ... ол тек ... ... ... жататын.
Инвестициялық несие санатына, негізінен, орта және қысқамерзімді,
яғни мерзімі бір ... ... ... жатады. Мұндай несиелердің
қаржыландыру тетігімен де,қамтылуымен де ерекшеленетін ... ... ... ... ... басты қиындық қаржы институтына ... ... ету ... ... ... ... ... сол несиеге алынып отырған құрал жабдықтың ... ... ... ... ... ... ... баса
көңіл аударған дұрыс деуге болады, себебі, өзге ... ... ... аса ... ... әлі ... қолданысқа ие болмай отыр.
Инвестициялық жобаның қаржылық көрсеткіштерін болжау жобаның ... ... ... іске ... және ... қаржылық дәлдігін
анықтауға арналған, яғни бір жағынан, оны ... ... ... ... ... өз мерзімінде, әрі ... ... ... ... ... кәсіпорынның күш жігерімен капиталын
балама түрде пайдаланғанда түсуі мүмкін пайдадан кем болмайтынын анықтауға
арналған.
2.2 ... Даму ... ... ... ... ... Республикасының 2001жылғы 25 сәуірдегі «Қазақстанның Даму
банкі турал» Заңына сәйкес Даму ... ... ... ... қызметті дамыту және тиімділігін арттыру, өндіріс
инфрақұрылым және ... ... ... ел ... ... ... инвестицияларды тартуға жәрдемдесу болып табылады.
Қазақстан Даму банкі – Қазақстан ... ... ... ҚР ... инвестициялық институты.
Даму банкінің міндеттері:
- орта мерзімді (бес жыл және ... ... ) және ұзақ ... ( он
жыл және одан артық жиырма жылға дейіні мерзімге) инвестициялық жобаларды
несиелеу;
- Қазақстан ... ... ... асырылатын инвестициялық
жобаларды қаржыландыру механизмдерін дамыту.
- Қазақстан Республикасы экономикаысының ... ... ... ... ... ... қарыз бен н,есиелер бойынгша
кепілді міндеттеме беру және ортақ қаржыландыру жолмен ... ... ... инвестициялар тарту
- ҚДБ несие рейтингтері : «ұзын» және «арзан» ақшаларды тарту
- елеулі экономикалық әсер ететінжобаларына назар аудару
Банк инвестициялық басымдықтарына сәйкес ... ... үшін ... қызметтер ұсынады:
- орта мерзімді ( 5жылдан 10 жылға дейінгі) және ұзақ ... ... 20 ... ... ... ... ... бірлесіп қаржыландыру және қайта қаржыландыру ;
- жобаларды жобалық қаржыландыру
Банк жобалық қаржыландыру мәмілелерін ұйымдастыру бойынша, ... ... ... әріптестік шеңберіндегі ірі инвестициялық
жобаларды іске асыру бойынша қызмет көрсетуді ұсынады.
Даму Банкінің 2007-2011 жылдарға арнап ... ... ... ... ... жылдарға Даму Банкінің негізгі бағыттары ... ... ... ... ... қаржыландыруды арттыру:
- электр энергиясын және отынның басқа да түрлерін жақын жатқан
елдерге ... ... ... ... ... ... ... және су электр станциялары, биоэнергетика);
- инфрақұрылым (теміржол тармақтарын, теңіз және ... ... ... ... ... ... салуды қоса алғанда көлік инфрақұрылымын салу);
- металлургия;
- химия және мұнай-химия, мұнай-газ құрал-жабдықтарын ... ауыл ... ... ... ... ... ... экономиканың басым секторларына ауқымды кредит берумен 2011
жылға инвестициялық жобаларға кредит беру (мақұлдаудың) ... ... ... АҚШ ... деңгейіне жеткізу ұйғарылады.Нәтижесінде Даму ... ... ... және 2011 ... ... ... ... 4,2 және
5,3 млрд. АҚШ долларына баламалы соманы құрауы тиіс.
Даму Банкі инвестициялық жоба бойынша ... ... ең ... 5 млн АҚШ ... ... мөлшерде белгіленеді.
Даму Банкіне мыналарды қаржыландыруға тыйым салынады:
- қару жарақ өндіруді;
- алкоголь өнімін өндіру;
- есірткелерді, есірткі ... және ... ... ... үй ... ... жобаларға және экспорттық операцияларға ұзақ
мерзімді кредиттеу қызметтерін көрсету, ... ... ... ... ... ... берумен қатар клиенттерге:
- жобаларды тиімді құрылымдау есебінен тартылған ... ... ... ... ... ... ... қаржыландырып отырған тараптар арасында жоба ... ... ... қаржыландыру үдерісін жеделдетуге мүмкіндік беретін
бірқатар ... ... ... жылдың нәтижелері бойынша ҚДБ ... ... ... ...... ... мемлекеттік
бағдарламасы (ЖИИДМБ) шегінде жобаларды несиелеу ... ... ... ... ... ... экономиканың шикізатты ... ірі ... ... ... ... ... ... және БРК лизинг) ҚДБ қатысуы $ 701,5 млн сомасы $1,4 млрд 18 ... ... ... ... ... ... ... тізіміндегі нысандар іске қосылған.
2010 жылы Банк өзінің $1,26 млрд ... ... ... ... 6 жаңа ... жобаны, оның ішінде Атырау мұнай өңдеу зауытын
қайта салу бойынша стартегиялық ... ... ... ... ... ... кезеңін, шардара ГЭС қуатын арттыру бойынша жобаны,
Маңғыстау облысындағы бұзушы ... ... ... ... жүк вагондарын шығаруды ұйымдастыру және тағы ... ... ... 1 ... ... ҚДБ ссудалық портфелі жыл басынан
$968млн немесе 48% артып $2,9млрд тан ... ... ... ... ... ... ... үшін (82%) несиелер үлесі басым, бұл
банк қызметінің инвестициялық бағытының дәлелі.
Осы жылы банк жинақтау базасының көлемі жыл ... 34% - ... 5,2 млрд ... USD ... ... 2010 ... Қазақстан
экономикасында Банк $1млрд  150 млн ... ... Export – ... of China6 JBIC BNP Paribas bank of Tokyo ... ... және 43 млрд ... ішкі инвестициялар тарты. Бұдан басқа,
банк сомасы $1,5 млрд ... ... ... ... ... ... Қазақстанның ішкі нарғында орналастырылған теңгелік
облигациялар) қаржыландыруды тартуды жоспарлайды.
Жақын бес жыл ... ҚДБ ... ... 2010- 2014 ... ҚР ... иновациялық дамуының ... ... ... ... бар ірі ... ... ... орындауға бағытталады.
2.3 «Қазақстанның инвестициялық қоры» ... ... ... кор ... ...... ... қағаздарға инвестициялау мақсатында, өзінің акцияларын
шығару және ашық түрде орналастыру арқылы ақшалай ... ... ... жүзеге асыратын акционерлік қоғам формасында құрылатын
заңды тұлға. Перспективалы ұйымдардың ... ... ... және ... жекеменшік сектордың экономиканың ... ... ... қабілетті өндірістер құру жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... саясатын іске асыруға қолғабыс ету.
2010 жылдың 30 қыркүйегіне Қордың жарғылық ... 43124 246 ... ... ... ... жыл ... ... : 2003жыл
23000000мың теңге 2006жыл 14892246мың теңге 2009жыл 1512000мың теңге
2010жыл 3720000 мың ... ... ... мақсаты 2003 -2015 жылдарға арналған Қазақстан
Республикасының индустралды иновациялық дамуының стратегиясын экономиканың
шикізатсыз секторында ... ... ... ... асыру
және тарту жолымен жүзеге асыруға жәрдемдесу болып ... ... ... үшін ... ... ... компанияның акционерлік
капиталында тікелей қатысу болып табылады.
Инвестициялық қордың мақсаты - қайта ... және ... ... ... ... ... ... шикізаттық емес
секторында бәсекеге қабілетті өндіріс ашу туралы жеке сектор ынтасына
қаржылай ... ... ... ... ... ... шикізат пен матералдардың терең өңделуін іске асыратын,
жаңа технологияларды қолданумен бәсекеге ... өнім ... ... ... өз ... ... ... болашағы бар ұйымдарға
өндірістік ... ... ... ... және ... ... ... инвестиция салу;
2) экономиканың шикізатсыз секторына жеке ... ... ... ортақ қаржыландыру (ұйымдардың жарғылық
капиталдарына инвестициялар құю) және осы жобаларды ... ... ... толықтырушы, аралас өндірісті дамытатын отандық және шетел ұйымдары
арасында өндірістік коперацияны қамтамасыз ... ... ... ... ... ... қазақстандық ұйымдардың
инвестициялық белсенділігін арттыруға жәрдемдесу.
Қор тура ... ... 49% ... ... отырып шыға алады.
Инвестициялық жобаларды іске ... ... ... тиімдірек жолы
жобаның технико-технологиялық жағын және 50 проценттік акцияны бақылауды
жүзеге асыру үшін ... ... және ... тәжірибесі бар
жобаны орындаушы ұйымдардың сәйкес деңгейін қамтамасыз ... ... ... тиіс ... ... ... қатысу болып табылады.
Кәсіпорынның жарғы капиталына қатыса отырып, Қор инвестор сияқты ... ... ... ... мен ... бөледі. Қор стратегиялық
инвесторларға локальды қауіптерді азайту мен мемлекеттік мекемелермен және
сол аймақтағы инвестициялық индустрияның ... да ... ... ... ... қорды басқарушы – инвестициялық қормен оны басқару
туралы келісім-шарт негізінде әрекет етуші және ... ... ... ... ... қызметті жүзеге асырушы заңды
тұлға.Инвестициялық банктерден ... ... ... ... жоқ. Несиелік серіктестік дегеніміз – банк болып табылмайтын, өзіңің
қатысушыларына несие беру және қызмет ... ... ... ... Ұлттық банктен қарыздық және басқа да банк операцияларын ... ... ... ... ... ... ... серіктестіқ жабық акционерлік ... ... ... ... түрінде құрылатын және өз қызметін
жүзеге асыратын коммерциялық ұйым болып табылады. ... ... ... ... елу пайыздан астамы мемлекетке жататын
өкілетті атқарушы және сот ... ... ... ... мен ... ... оны ... мемлекеттің заңымен
сәйкес келетін оффшорлық аймақтағы ... ... бар ... ... жеке және заңды тұлғалар (резиденттер және резидент ... ... тура ... ... жалпы көлемін өлшеу өте
қиын, ... тура ... ... ... ... ... ... сондай ақ тек қана Қазақстанда емес ТМД және Орталық Азияның барлық
аумағында инвестициялайтын тура инвестициялардың ... ... ... ... ... көлемі туралы белгілі ақпарат Қазақстанда
тіркелген инвестициялық қорлар бойынга ... ... ... Осылайша,
2010жылдың 1шілдесі жағдайына ҚБА ... ... ... ... қор (ПИҚ) және 35 ... ... ... олардың жиынтық активтері   282.816 млрд теңгенң құрайды.
Қазргі кезде ҚИҚ- тың инвестициялық портфелінде 31жоба бар. ... ҚИҚ- тың ... ... ... ... ... 2010
жылы ҚИҚ «Досжан темір жолы» АҚ жобасын капиталдандыруды жүзеге асырды. Бұл
компания ... ... ... Шар ... темір жолының құрылысымен
айналысады.
ҚИҚ қызметінің 2011-2015 жылдардағы иневстициялық жобалардың негізгі
мақсаты:
1) Салынған инвестицияларды қайтару;
2) Бар инвестициялық ... ... ... ... ағымдағы жобалар
бойынша ары қарай құнсыздануды болдырмау;
3) Қордан ағымдағы инвестициялық порфельді ... мен оның ... үшін ... қарау.
Қордың 2003- 2015 жылдарға раналған ... ...... ... стартегиясын экономиканың шикізатсыз
секторында болашақ жобаларға инвестицияларды тарту және жүзеге ... ... ... ... ... ... ... 2015 жылдардың нәтижелері бойынша Қор ағымдағы инвестициялық
порфельдің құрлымын сапалы ... ... ... ... ... болдырмауға және әлемдік алдыңғы ... ... ... және ... ... ... бар маманды
инвестициялық ұйымның базисін құруға үміттенеді.
Егер сіз  инвестициялық  қорға  инвестиция салуға  ... сіз осы  ... ... ... ... аласыз. Қордың
акциясын  немесе  сертификатын сатып  алуға  жұмсалған  сіздің  ақшаңыз,
осы  ... ... ... , ... пікірі  бойынша  қазіргі сәтте 
нарықта  болашағы  зор деп ... ... ... немесе 
бондыларына   инвестицияланады.  Қор менеджері  күн сайын  таза ... asset value) ... ... қордың  құнды қағаздарының қаншасын 
инвесторлар сатып алғанын анықтайды, ... ... ... сол  ... бір
акциясының  немесе  пайының құнын есептеп  шығарады. Егер сіз  ... ... ... ... алғыңыз келсе, ақшаңызды  қорға 
жібересіз, сіз ... сол ... ... алу  ... бойынша жаңа  акциялар
немесе  сертификаттар  шығарылады. Егер  қор менеджері  қабілетті  ... ... ... ... ... көтеріледі,  сәйкесінше,  сіздің 
салымдарыңыздың   сомасы  да   жоғарылайды.
Инвестициялық  қорлардың  негізгі  артықшылықтары мыналар:
Диверсификация - көмегімен  инвесторлар  өз салымдарының  тәуекелдігін
әжептеуір азайта  алады. Инвестициялық  ... ... құя  ... өз ... осы  қор  ... әр ... ... сондай-ақ бондтар, депозиттер және  басқа да  құнды  қағаздар
сияқты  түрлі  қаржы  инструменттеріне   бөліп орналастыра ... ... ... төмендегенде,  көбіне екіншілері   ... бір ... екі  ... инструментін инвестициялаудың
айырмашылығы тәуекелді  біркелкі  орналастыруға мүмкіндік  береді.
Өтімділік - қорлардың  белгілі  бір ... ... ие,  ... ... өз ... ... әрі  аса көп  шығынсыз ... ... ... ... ... ... кезкелген компанияның акцияларын  тәрізді (ең  болмағанда  
теория ... оңай сата ... ... ... тосын  сыйлықтардан
аулақ  болу  үшін,  ивестициялық  қорлар  белгілеуі  мүмкін шарттар мен
ережелерді
біліп алған ... - ... ... ... өте көп (ол ... ... ары).Кейбір қорлар  нақты  секторға  инвестиция салады,  енді  ... бір ... ... ... ... өз инвестициялық
мақсаттарыңызға   бәрінен артық  жауап  беретін қорларды  таңдау керек.
Қолжетімділік - көптеген  ... ... ... шамаңыз келетін сомадан бастауға  мүмкіндік  береді. Бұл белгілі 
бір  әрекет еркіндігін ... ... Бір ... ... ... ... салу үшін сіздің бақуатты  адам  болуыңыз
міндетті емес.
Ыңғайлылық - қорға   инвестиция саларда   сол ... ... ... ... ... ... ... зерттеу
туралы   толғануыңыздың  қажеті  жоқ.  Сіздің  істейтін ...  -  ... ... нәтижелер  көрсететінін  қадағалау. Белгілі  бір қорлардың 
құнды  қағаздарын сатып алу  немесе сату  да  қиын ... және сіз  ... өз ... ... пайда әкелетін басқа  бір  қорға
ауыстыра аласыз.
Кәсіпқойлық менеджмент - инвестициялық  қорларды  құрамына   бір  қор 
менеджері ... ... ... кіретін кәсіпқойлар командасы
басқарады. Кәдімгі  ... ... сөз жоқ, ... ... ... ... мол. Сату, сатып алу  туралы  шешім 
қабылдауда бұл ,әрине, өте  маңызды. Сонымен  ... ... ... ... ... қанағаттанарлық  нәтиже көрсете  қоймайтынын
 есте сақтау керек. Көбіне  олар  нарық индексінің  нәтижелерімен бір
деңгейде тұра ... ... ... ... ... өз ... ... іскерлігімен мақтана алмайды  деген 
сөз.  Басқаша айтқанда,  олардың кезкелген  жеке  инвестордан артықшылығы 
шамалы.
Енді инвестициялық  қорлардың ... ... ... ... - ... қайтарып беруге кепілдік 
беретін банктерге қарағанда, инвестициялық  қорлар ешқандай ... ... ... сіздің  ақшаңыз  қайтарымсыз  жойылуы 
мүмкін.
Комиссиялық ақы – инвестициялық  қорлардың  көбі  өз инвесторларынан
бірталай  ... ақы ... бұл  өз ... ... барысында 
брокердің комиссиялық ақысынан  бірнеше есе көп.Сондықтан,  қорларды,
олардың  комиссиялық ақы   деңгейін ескере  отырып, ... ... ... емес  нәтижелер - ... ... ... ... ...  Ол аз  ... әлемнің  барлық
инвестициялық қорларының  орта  ... 75 ... ... ... ... ... да. Осының  өзі    қор менеджерлерінің білімі 
мен  ... ... ... ... ... ... ... болады. 
Резервтік  қолма-қол ақша - ... ... ... бір ... көп  ақша алуы мүмкіндігін ескеріп, өз
резервінде қолма-қол ақшаның  ... ... ... Бұл ... жоқ, ... болып  табылады,  сонымен қатар, ақша құнды  қағаз орнына  қолма-
қол ақшаға  инвестицияланады,  бірақ бұл  өз кезегінде   қордың  ... ... - ... ... ... ... ... салу  үшін  мыңдаған компаниялар арасынан
небәрі  бірнешеуін ... ... жоқ, ... ... күні ... қорлардың  саны   ондаған мыңға  жетуі  қорларды  таңдау 
процесі  жекелеген компанияларды таңдау секілді көп еңбек сіңіруді   ... ... ... Респуликасының инвестициялық жобаларды қалптастырудың
жетілдіру жолдары
Жалпы ... ... ... ... ... ... жобалау – біргей комерциялық ұсыныс жасауға бағытталған
жұмыс, немес әрекеттегі ... жаңа ... ... ... ... ... – оның нәтижелерін маңызды жүйе ретінде ... ... ... ... Инвестициялық жобаларды іске асыру
өндірісті жетілдіріп, сатылатын тауарлардың сапасын арттыру онымен ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етуге,
сөйтіп халқымыздың өмір деңгейінің ... ... ... ... ... жатқан инвестициялық процесті экономикалық ... ... ... ... ... ... ... деп
қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс - әрекетті талдауда оның
тиімділігіне экономикалық шаралармен бірдей әсер ... ... ... ... ... ... ... мен мәліметтерді жинаумен
қатар  инвестициялық қызметті жетілдіру бойынша Үйлестіруші ... ... ... ... төменгі 4 бағыт бойынша шаралар жүйесі
көзделген:
1. Мемлекеттік маңызы бар инвестициялық жобалар қоржынының одан ... Бұл ... ... ролі келесі деңгейлердегі инвестициялық
шешімдерді қабылдау үшін жобаларды ... ... ... құру болып
табылады.
2. Инвестициялық қызметтің ресурстық теңгерімділігін ... мен ... ... ... даму ... ... қажет. Бұл үшін ... ... ... ... ... тиімді мониторингін ұйымдастыру мен
түпкілікті нәтиже үшін жауапкершілікті көтеру. Мемлекеттік жоспарлау жүйесі
арқылы ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
органдар мен ұлттық компаниялардың стратегиялық жоспарларында ... ... ... жүзеге асырылып жатқан инвестициялық
процесс әлеуметтік - ... ... ... алғы шартына айналып,
еліміздегі реформаларды табысты іске асырудың басты себебі ... кез ... ... ... ... да ... қоры ... Инвестициялық жобаларды іске асыру ... ... ... ... ... ... қоса жұмыс орындарының көбейіп,
тұрғындарды еңбекпен толығымен ... ... ... ... ... ... ... береді.
Сонымен, елімізде жүрізіліп жатқан инвестициялық ... ... ... ... ... өркендеуіне жағдай жасайтын
қызмет деп қарастыруымыз керек. ... ... ... іс - ... оынң тиімділігіне экономикалық шаралармен бірдей әсер ететін
әлеуметтік шараларды ерекшелеудің ... зор. Бұл ... ... - ... екі ... ... ... болады.
Экономикалық құрылым мынадай элементтерден және инвестициялық іс -
әрекеттің нәтижесінен тұрады:
1. Пайда табу. ... ... өзі екі ... ... ... яғни инвесторлар пайда тауып оны қайта өндіріске
жұмасайды;
- реинвестициялау және ... ... ... ... ... ... жұмсалады.
2. Жоғарыда көрсетілген пайданың негізінде жұмыскерлерде табыс тауып,
соның негізінде өздерінің , ... ... ... ... түскен салық пен өтелімдер мынадай мақсаттарға жұсалады:
- Міндетті медициналық қамсыздандыру қорына;
- Мемлекеттік зейнетақы ... ;
- ... ... Республикалық бюджетке
4. Өнеркәсіптік әлеуметтік даму қорын құру.
Индустриялды жобалардың тұсаукесер рәсімінде «Бейнеу–Бозой ... ... ... газ ... ... ... орай ... Бұл жоба жүзеге асқанда батысқазақстандық арзан газдың иелігін
оңтүстіктер де көретін болады.Осыған орай ... ... ... ... ... газ ... «Бейнеу– Шымкент»
бағытындағы алғашқы кезең пайдалануға берілді. Бұл құрылыстың жалпы құны
500 млрд теңгені құрайды. ... ... ... ... іске ... газ ... Қытайға тартылатын транзиттік газ желісімен жалғасады.
Қазіргі таңда 10 жобаның жалпы сомасы  950,0 млн ... ... ... ... асырылады. Атап айтқанда:
- « Тасбұлақ» ЖСШ қуаттылығы жылына 1,3 млн тонна құрайтын қиыршықтас
шығаратын өндіріс іске ... Жоба құны - ... ... ... ЖШС ... шығару зауытының құрылысы»
Қалған 8 жоба бойынша жұмыс жүргізілуде, атап өтсек:
- «РЗА»АҚ « Тауарлы сүт фермасының құрылысы»инвестициялық жобасы.
- «Қазгермұнай» АҚ « ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобасы.
- « ПетроҚазақстанҚұмкөлРесориз» АҚ Компаниясы.
- «Шапағат сүт ЖШС « Ауысымына 30 ... нан ... ... ... инвестициялық жобасы.
Индустриалды-инновациялық дамудың 2003-2015 жылдарға арналған стратегиялары
шеңберінде 10 инвестициялық жобаларды іске қосу ... ... ... ... ... 3 ... ГЭС іске ... агроөнеркәсіп кешенінің 2006-2010 ... ... ... ... ... ... жерлерді дамыту бағдарламасы
аясында мектептер, бала бақшалар, мәдениет және спорт нысандары, инженерлік
инфрақұрылым салынып қайта қалпына келтірілді.
Тұрғын үй ... ... ... ... ... және несиелік тұрғын үй кұрылысын, инженерлік-коммуникациялық
инфрақұрылымын жаңадан сала отырып, жеке ... салу ... 30 ... ... ... ... 6
инфрақұрылымдық серпінді макрожобаларды іске асыру жүргізілуде. Атап
айтқанда:
- ... ... ... ГЭС ... ... көлі бойындағы Балқаш ЖЭС құрылысы;
- Қазақстан-Қытай магистралды газ қүбырының ... ... ... ... құрылысы;
- Батыс Еуропа-Батыс Қытай транзиттік көлік ... ... ... су ... ... ... ... орталығын құру;
Қазақстан Республикасы Үкіметінің бақылауында ... ... ... іске ... ... ... бағыты бойынша Алматы қаласының «G-4 Сіtу» төрт серіктес-
қалаларын салу ... ... іске ... ... үй ... аясында 2008 жылы серіктес-қалалардың дамуы бойынша дайындық
жұмыстарын жүргізуге 1 026,0 млн.теңге ... ... төрт ... ... мен егжей-тегжейлі жоспарлау жобалары дайындалды. Ағымдағы жылы
бірінші кезектегі салынатын ... ... ... салу жобаларын
және инженерлік инфрақұрылымның құрылысын салу жобаларын әзірлеуге 4624,0
млн.теңге көзделген.
 Инвестициялық жобалаудың әдістемелік ... ... және ... ... ... төмен біліктілігі, олардың жиі алмасытылды. Өз
кезегінде шетелдік әдістемелердің отандық экономика ... ... ... ... жасады, нәтижесінде оларды қолданудың тиімділігін
төмендетіп жіберді.
Қазіргі таңда инвестицияялық жобаларда ... ... ... атап айтқанда келесі шараларды жетілдіру қажет:
- ҚР «Тікелей инвестицияларды қолдану туралы» заңын инвестициялық
жобалрды сараптауда ұйымдармен ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін бағалау бойынша
әдістемелік нұсқау әзірлеу, жобалрды талдау үшін нақты ... мен ... ақша ... ... алу;
- Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалау үшін экономикалық
көрсеткіштер жүйесін әзірелуде экономикалық, әлеуметтік ... ... ... ... ... ... келе ... жоба -
халықаралық тәжірибеде кәсіпорынның даму ... ... ... ол ... ... даму жоспарының құрамдастырылған
сипаты болып табылады. Егер жоба инвестицияны тартумен байланысты болса,
онда ол ... ... деп ... ... ... кез келген
жобасы, қалай болса да, инвестицияның тартуымен байланысты болады. Жалпы
түсінігі бойынша жоба – бұл ... бір ... ... ... ... ... арнайы ұсыныс.
Инвестицияларды әр түрлі қаржы құралдарын шығара отырып тарту бүгінгі
күні кең көлемде қолға алынды. Оған елдегі қолайлы ... ... ... ... ... ... екі бағытта тартылады: бірінші бағыт
несие алу ... ал ... ... ... ... ... сату арқылы.
Инвестициялық жобаларды дайындай отырып ссудалық ... ... ... жылдары Қазақстан банктерінде қолға алына ... ... ... ... есептелініп, қарыз алушыға қажетті сома
әрбір аяқталған жұмыстан кейін беріледі. Инвестициялық жобалар ... алу ... ... мүлікті талап етілмейді. Инвестициялық
құралдардың арасындағы жобалар арқылы несие алу ... ... ... ... ... ... болатыны сөзсіз.
Инвестициялық дамуға бағытталған қаржыларды топтастыруда
маңызды орын алады, ал ... ол тек ... ... ... ... ... ... орта және қысқамерзімді,
яғни мерзімі бір ... ... ... ... Мұндай несиелердің
қаржыландыру тетігімен ... де ... ... ... ... талдауда Қазақстандағы Даму ... ... ... Даму ... - ... ... секторын қаржыландыратын ҚР үкіметінің
инвестициялық институты. Даму ... ... ... ... жоба ... ... және ... арттыру, өндіріс
инфрақұрылым және өңдеуші өндірісті дамыту, ел экономикасына сыртқы және
ішкі инвестицияларды тартуға ... ... ... бес жыл ... ҚДБ ... ... 2010- 2014 ... ҚР жедел иновациялық дамуының ... ... ... маңызы бар ірі инвестициялық жобаны қаржыландыру
жолымен орындауға ... ... қор - ... кор ... ... ... ... бағалы қағаздарға инвестициялау мақсатында, өзінің
акцияларын шығару және ашық түрде орналастыру арқылы ақшалай ... ... ... ... ... ... қоғам формасында
құрылатын заңды тұлға. Перспективалы ұйымдардың жобаларына инвестицияларды
жүзеге асыру және тарту, жекеменшік ... ... ... ... ... ... өндірістер құру жөніндегі бастамаларына
қаржылық қолдау көрсету арқылы
Қазақстан ... ... ... ... ... ету.Қор ағымдағы инвестициялық порфельдің құрлымын
сапалы арттыруға, ағымдағы ... ... ... ... және әлемдік алдыңғы қатарлы инвесторларды тартумен жобалық
және құрлымдық ... ... бар ... ... базисін құруға үміттенеді.
Сонымен, елімізде жүрізіліп ... ... ... ... ... ... саланың өркендеуіне жағдай жасайтын
қызмет деп қарастыруымыз керек. Осыған орай, инвестициялық іс - ... оынң ... ... ... бірдей әсер ететін
әлеуметтік шараларды ерекшелеудің маңызы зор. Бұл ... ... - ... екі құрамдас бөлікке жіктеуге болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. «Жаңа 10 жылдық жаңа экономикалық ...... ... ҚР ... ... ... халқына жолдауы
29 қаңтар 2010 жыл
2. 2003-2015 ҚР Индустриалды – инновациялық даму стратегиясы
3. ... ... ҚР 8 ... 2003 ... ... ... «Қаржы лизинг туралы» ҚР 05.07.2000 №78-ІІ заңы
5. «Бағалы қағаздар туралы» ҚР 02.07.2003 жыл ... ... ... туралы» ҚР 07.07.04 №376-ІІзаң
7. Омарова А.К. ... ... және ... ... ... ... ... Н.Ш «Инвестициялық жобалу» Алматы 2006жыл
9. БохавД « Инвестицияларды қаржыландыру және несиелеу»экономика ... ... « ... ... ... 2008 жыл
11. Касьяненко П.Г , Маховикова Г. А « Инвестици» 2009 жыл
12. Кадерова Н.Н., Макенова А.А., Абуова Ж.И. ... ... ... ... ТОО ... ... Асилова А.С. «Инновацияларды қаржыландыру және ... ... ... ... М.К. ... ... в промышленном производстве
–Алматы: Экономика. 2008.
15. Шакбутова А.Ж., ... Г.Т. ... ... ... в ... ... ... Жапарбеков С.А. Обзор состояния иностранных инвестиции в США//Вестник
КАЗГУ №3-4 –Алматы, 2000.
17. Садвакасова А.Б., ... Д.Ж. ... ... факторов
внешней среды на состояние «Портфельных инвестиции».//Вестник
18. Рахматулаева Г.А.«Шетел инвестицияларын ... ... ... ... №2 ... ... ... Г.Б. «Шетел инвистицияларын тартудың әлеуметтік алғы
шарттары» Вестник КАЗГУ №2 –Алматы, 2009.
20. www.rambler.kz
21. www.nationalbank.kz
22. ... ... ... ... ru.goverment.kz
27. www.akorda.kz
28. www.fond-damu.kz
Қосымша №1
Кесте 1- Факторинг пен форфейтинг ... ... ... | ... ... ... – фактура |1. Операция объектісі – вексель ( |
|есепшоты ... ... ... ... ... ... (180 күнге|2.Орта мерзімді несиелеу (180 күннен|
|шейін) |10 ... ... ... ... ... |3.Синдерлеуге байланысты несие ... ... ... ... ... болуы мүмкін. |
|4.фактор ... ... ... борыш мөлешерін ... ... ... 70-90% ... түгелдей төлейді. |
|аванстайды. Қалған 10-30% -ы | ... ... ... ... | ... ... соң, ... мен | ... ... ... | ... Фактор неге регресс құқығын өзіне|5.Форфейтерге қарыз төлебеген |
|қалдырады, не бұл құқықтан бас ... ... ... саяси|
|тартады.Бұл жағдайларды тауарларды |және валюталық рискі жүктеледі. |
|экспорттаудың саяси және валюталық | ... ... ... | ... ... ... |6. Қосымша қызмет көрсетулер |
|жарнамалық, заңгерлік, сақтандыру ... ... де ... иеленушіге қызмет | ... ... | ... ... | ... ... ... |7. ... ... ... ... сатуы қарастырылмаған. ... ... ... |
| ... сата ... ... ... жақтың кепілдігін талап |8.Үшініш жақтан ... не ... ... ... ... ... пайда болатын немесе |9.Мақсаттарын жүзеге асыру үшін |
|бүгінігі күнгі талапқа несиелеу. ... ... ... бас |
| ... ... ... ... ... Н.Н., Макенова А.А., Абуова Ж.И. «Инвестицияларды
қаржыландыру және несиелеу»: оқулық–Алматы
Қосымша №2
Кесте 2 - ... пен ... ... ... ... | Факторинг ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |Факторинг қаржыландыру төлем уақытын|
| ... ... ... ... ... келісімінде көрсетілген |Факторингтік қаржыландыру тауарды |
|күнінде беріледі ... ... ... ... ... ... беріледі |Факторинг үшін ... ... |
| ... ... ... ... сомада |Қаржыландыру көлемі шектелмеген және|
|беріледі ... ... ... өскенде |
| ... ... ... ... уақытта өтеледі |Факторинг қаржыландыру дебитордың |
| ... ... ... ... |
| ... ... алу үшін ... көлемдегі |Жөнелтпе құжат және шот ... ... ... ... ... кейін автоматикалық түрде |
| ... ... ... өтеу жаңа ... алуға |Фаторингтік қаржыландыру мерзімсіз |
|кепілдеме бермейді ... ... ... ... Н.Н., ... А.А., ... Ж.И. «Инвестицияларды
қаржыландыру және несиелеу»: оқулық–Алматы

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есепке алу және аудит жүйесін дамыту тұжырымдамасының жобасы20 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
«Бағдаршам»бағдарламасын құру.37 бет
Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау67 бет
Алматы қаласы мемлекеттік сәулет-құрылысы80 бет
Ащысай кен орны28 бет
Ащысай кен орнындағы тереңдігі 1250 м пайдалану ұңғымасын бұрғылау жобасы51 бет
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Ақпараттық жүйені жобалау кезеңін автоматтандыру6 бет
Басқару мәселелерін шешудің ақпараттық технологиясын эскизді жобалау. Жобалау алдындағы анализ элементтері. Техникалық жобалаудың элементтері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь