Кәсіпорынның жұмысын болжамдау және жоспарын талдаукәсіпорынның жұмысын болжамдау және жоспарын талдау

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ 4
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫ ТЕОРАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Қаржылық жағдайдың мәні және оны талдаудың мақсаты 9
1.2. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың 13
ақпараттық негізі
1.3. Қаржылық жағдайды талдау әдістері 17
2.КӘСІПОРЫННЫҢ ЖҰМЫСЫН БОЛЖАМДАУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЫН ТАЛДАУ
2.1. «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының 18
жалпы сипаттамасы
2.2. Кәсіпорынның мүліктік жағдайын талдау 22
2.3. Кәсіпорынның төлем қабілеттілігін талдау 37
3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙНН ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1. Кәсіпорынның активтерінің өтімділігі мен 41
төлем қабілеттілігін арттыру
3.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен 43
іскерлік белсенділігін арттыру
ҚОРЫТЫНДЫ 45
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 46
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы кәсіпорындарында, соңғы жылдары еліміздің экономикасының нарықтық қатынастарға өтуіне байланысты бухгалтерлік есептің әдістемесі мен тәжірибесінде түбегейлі өзгерістер болды.
Есеп тіркемелерінде шаруашылық операцияларын жазып көрсетудің дәстүрлі бухгалтерлік қызметі, көптеген қаржылық ақпаратты пайдаланушылардың сұрақ тілектеріне толығынан жауап бере алмайтындығын тәжірибе көрсетті. Іскерлік шешімдер қабылдау үшін бұл ақпарат белгілі түрде өзгертілуі және өңделуі қажет. Қазіргі жағдайда бухгалтер қаржылық нәтиже қалыптастырудың әр түрлі әдістерін білуді, кәсіпорында қабылданған қаржылық стратегияны іс жүзіне асыруды камтамасыз ететін есеп саясатын таңдап алып, соны басшылыққа ұсынуы керек, яғни оның қызметінің аясы жай есепшіліктен қаржы жағдайын талдау ісі ажырамас бөлігі болып табылатын, қаржы менеджментіне дейін өсіп, айтарлықтай кеңейеді.
Қай уақытта да болмасын бұл өте маңызды. Қазіргі қоғамның әкімшілік - міршілік жүйеден шығып, нарықтық қатынасқа ену кезеңінде оның мәнділігі одан әрі арта түседі. Басқаша айтқанда, жалпы мемлекеттік («иесіз») меншік жағдайында кеңінен орын алған ұқыпсыздық пен жауапкерсіздікті іскерлік, басқарушылық, қатаң орындаушылық тәртіп, ұқыптылық және үнемділікпен алмастыру - нарықтық экономиканың өзіне тән ерекшеліктері.
Нарықтық экономика оған қатысушылардың барлығынан ой жүйесі мен өзгеше іс-әрекетті талап етеді. Ол зауыт қоймалары мен ашық алаңдарда, материалдар мен шикізаттың қисапсыз қорларының көгеріп, тот басып жатуына, яғни миллиондаған теңгенің доғарылып, бекерге ысырап болуына жол бере алмайды.
Кәсіпорын мүлкіне салынған әрбір теңге жаңа табыс әкелу үшін осы қорларды қозғалысқа келтіреді. Жасанды көрсеткіш пен жоспар үшін жұмыс істеу келмеске кетеді.

Маңыздылығы
өзектілігі
Мақсаты
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау / Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001 ж.
2. Русак Н.А. Анализ финансового положения предприятия. В учебнике «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности». Под общ. ред. В.И. Стражева - Минск: Высшая школа, 1995.
3. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость предприятия в условиях инфляции. — М.: Изд-во «Перспектива», 1995.
4. Крейнина М.Н. Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности акционерных обществ в промышленности, строительстве и торговле. - М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», 1994.
5. Ковалев А.И., Привалов В.П. Анализ финансового состояния предприятия. - М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
6. Балабанов И.Т. Анализ и планирование финансов хозяйствующего субъекта: Учебн. пособие. - М.: Финансы и статистика, 1994.
7. Бухгалтерско-аудиторский портфель. ( Книга предпринимателя. Книга бухгалтера. Книга аудитора ) / Отв.ред. Рубин Ю.Б., Сол-даткин В.И. - М.: «ОМИНТЭК», 1994.
8. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 26 декабря 1995 г., №2732.
9. Стандарты бухгалтерского учета. Национальная комиссия Республики Казахстан. - Алматы,1996.
10. Бухгалтерский анализ: Пер. с англ. - К.:Торгово-издательское бюро ВНУ, 1993.
11. Введение в бухгалтерское дело: Пер. с англ.: — К.: Торгово-издательское бюро ВНҮ, 1994.
12. Руководство по финансовому учету, отчетности и аудиту. Первая редакция Центральный и операционный отдел учета и отчетности. Всемирный банк, январь 1995.
13. Методические рекомендации по составлению финансовой отчетности. Утверждены директором Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита. Министерства финансов Республики Казахстан 21.05.97 г., №7 /Бюллетень бухгалтера. 1997., №29.
14. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник ІИ.А. Богдановская, Г.Г. Виноградов, О.Ф. Моргун и др:. Под.общ. ред. В.И. Стражева. - Минск: Высшая школа, 1995.
15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Вы-бор инвестиций. Анализ отчетности. — М.: Финансы и статистика, 1995.
16. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник /под. ред. Е.С. Стояновой. — М.: изд-во «Перспектива», 1996.
17. Ковалев В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту». -
Москва, Финансы и статистика, 2006.
18.Кубышкин И. «Использование финансового анализа для управления компанией».// Финансовый директор. - 2005. - №4.
        
        >
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
4
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1.1. Қаржылық жағдайдың мәні және оны ... ... ... Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ... ... ... ... талдау әдістері
17
2.КӘСІПОРЫННЫҢ ЖҰМЫСЫН БОЛЖАМДАУ ЖӘНЕ
ЖОСПАРЫН ТАЛДАУ
2.1. «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының ... ... ... ... ... ... ... төлем қабілеттілігін талдау
37
3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙНН ЖЕТІЛДІРУДІҢ ... ... ... активтерінің өтімділігі мен
41
төлем қабілеттілігін арттыру
3.2 Кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... ... Республикасы кәсіпорындарында, соңғы ... ... ... қатынастарға өтуіне байланысты бухгалтерлік есептің
әдістемесі мен тәжірибесінде түбегейлі өзгерістер болды.
Есеп тіркемелерінде шаруашылық операцияларын жазып көрсетудің ... ... ... қаржылық ақпаратты пайдаланушылардың сұрақ
тілектеріне толығынан жауап бере алмайтындығын тәжірибе көрсетті. Іскерлік
шешімдер қабылдау үшін бұл ... ... ... ... және ... Қазіргі жағдайда бухгалтер қаржылық нәтиже қалыптастырудың әр түрлі
әдістерін білуді, кәсіпорында қабылданған қаржылық стратегияны іс ... ... ... есеп саясатын таңдап алып, соны басшылыққа ұсынуы
керек, яғни оның қызметінің аясы жай ... ... ... ... ісі
ажырамас бөлігі болып табылатын, қаржы менеджментіне дейін ... ... ... да ... бұл өте ... Қазіргі қоғамның әкімшілік -
міршілік жүйеден шығып, нарықтық ... ену ... оның ... әрі арта ... ... ... ... мемлекеттік («иесіз») меншік
жағдайында кеңінен орын алған ұқыпсыздық пен ... ... ... ... ... ... және үнемділікпен
алмастыру - нарықтық ... ... тән ... ... ... оған ... ... ой жүйесі мен өзгеше іс-
әрекетті талап етеді. Ол зауыт қоймалары мен ашық ... ... ... ... ... ... тот басып жатуына, ... ... ... бекерге ысырап болуына жол бере алмайды.
Кәсіпорын мүлкіне салынған әрбір ... жаңа ... ... үшін осы қорларды
қозғалысқа келтіреді. Жасанды көрсеткіш пен ... үшін ... ... ... ... ... жатқан нарықтық қатынастар кәсіпорындардың
шаруашылықты жүргізуші субъект ретінде құқық жағдайларын ... ... ... ... және ... мәселелерді өз бетінше шешуіне
мол мүмкіншілік ашты. Атап ... ішкі және ... ... ... ... қол ... ... болашақтағы бірлескен іс-әрекеттің
тиімділігі көбінесе осыған байланысты болады. Кәсіпорындар ... ... жөн ... емес, контрагенттерді (жабдықтаушы, сатып
алушы, мердігер, банк және т.б.) қазіргі кезде өз ... ... ... ... іскер серіктерді қаншалықты дәл және қатесіз тандауымен
нарықтық қатынастар негізінде мүмкіндігінше тез және дұрыс ... ... ... ... жұмыстарының тиімділігі әр түрлі болады.
Нарық жағдайында ... ... ... мен ... ... оның ... тұрақтылығы болып табылады. Ол ақша
қаражатын еркін орын алмастыра отырып қолданып, ... ... ... ... мен ... ... ... қамтамасыз ете алатын өзінің
қаржы ресурстары жағдайын көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын бағалау, объективті, ғылыми негізделген
үшін оның ... ... ... ... Тек терең және ұқыпты талдау
негізінде ғана оның қызметін объективті ... ... ... ... немесе жақсарту және оның іскерлік белсеңділігін
арттыруға бағытталған басқару шешімдерін қабылдау үшін, ... ... ... ... талдау әдебиеттерінде қаржылық талдау мәселесі аз ... оның ... ... әзірше бізде ойдағыдай қолданыс таба
алмай отыр. Ал бұл ... ... ... нәтижесі мен экономикалық
дамуына, ең ақырында еліміздің экономикалық өсуіне кері әсерін тигізеді.
1. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДЫҢ ... ... ... мәні және оны ... ... ... жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын
талдаудың маңызы өте зор. Бұл кәсіпорындардың ... ие ... және де ... ... алдында өзінің өндірістік-кәсіпкерлік
қызметінің нәтижелері үшін толық жауапкершілікте болуымен ... ... ... ... қалыпты өндірістік,
коммерциялық және басқа да қызмет түрлері үшін қажетті ... ... ... және ... мақсатқа сай, тиімді тарату ... ... ... ... ... ... ... болу, төлеу қабілеттілігі және ... ... ... ... мүмкіндігі оның қаржылық жағдайының жақсылығын
көрсетеді.
Кәсіпорынның қаржы жағдайы осы кәсіпорынның ... бір ... ... және оның өз шаруашылық қызметін үздіксіз жүргізуі
мен өзінің қарыз міндеттемелерін ... ... үшін ... ... ... ... ... тұрақтылығы - бұл тәуекелділіктің мүмкін ... ... ... мен несие қабілеттілігін сақтай отырып,
табысты өсіру негізінде қаржыны тарату мен пайдалану ... ... ... ... ... ... да қаржылық тұрақтылық барлық ... ... ... және ... ... ... негізгі
бөлігі болып табылады". Ал кәсіпорынның жалпы қаржылық тұрақтылығы, ол ... ... ... ... ... ... ететін ақша ағымының
қозғалысын көрсетеді. Нарық ... ол ең ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын талап етеді және оның мөлшері
мемлекетпен, жабдықтаушылармен, несие берушілермен, жұмысшылармен және тағы
басқалармен есеп ... үшін ... ... ... ... ... ... одан әрі дамуы үшін барлық есеп айырысулар мен ... ... ... осы ... ... ... ... базасын жаңартуға және де әлеу-меттік климатты
жақсартуға және басқаларға мүмкіндік беретіндей дәрежеде табыс қалуы ... ... ... ... капиталдар нарығындағы
қосымша жұмылдырушы (мобилизацияланушы) қаражаттар үлкен әсерін ... ... ... ... ... қаржылық тұрақты-лығына
әсер ететін мынадай ішкі факторларды атап көрсетуге ... ... ... ... ... ... ... құрылымы және оның жалпы төлем
қабілеттілігі бар ... ... ... капиталдың мөлшері;
•шығындардың көлемі, олардың ақшалай табыспен салыстырғандағы ... ... мен ... ... ... мен құрылымын қоса алғандағы мүлік
пен қаржы ресурстарының жағдайы;
•кәсіпорындарды басқару тиімділігі.
Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономикалық жағдайының ... ... ... техника мен технология, төлеу қабілеті бар сұраныс
және тұтынушылар табысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық және несие ... ... ... ... заң актілері, сыртқы экономикалық
байланыс және тағы басқалар жатады.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайының объективті ... ... ... ең ... бұл ... ол кәсіпорынның даму бағытын бақылауға, оның шаруашылық
қызметіне кешенді түрде баға беруге мүмкіндік береді және ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік
қызметі арасында байланыстырушы қызмет атқарады.
Нарықтық экономика жағдайында жұмыс істеуші кәсіпорындардың қаржы-лық
жағдайын талдаудың басты мақсаты (міндеті) ... ... ... ... баға беру және оның есеп беру ... өзгерісі;
•активтер мен олардың қалыптасу көздері арасындағы сәйкестікті, оларды
таратудағы рационалды және ... ... ... ... ... оның ... (кемуін) және ағымдағы
міндеттемелермен ... ... ... және несие ережесін сақтау;
•кәсіпорын активтері және оның міндеттемелерінің құрылымын зерттеу;
•ағымдағы ... ... ... оның ... ... ... ... есебі;
•баланстың өтімділігін, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығының және төлеу
қабілеттілігінің ... және ... ... ... кәсіпорын табыстылығын бағалау;
• кәсіпорын табысының салыстырмалы көрсеткіштерін, сондай-ақ олардың
деңгейінің өзгеруіне әсер ... ... ... ... кәсіпорынның іскерлік белсенділігін анықтау;
• кәсіпорынның қаржылық жағдайының тұрақтылығын ұзақ және қысқа мерзімді
болжау, яғни оның ... ... ... ... ... кәсіпорынның, шаруашылық қызметін талдаудың
қорытындылаушы кезеңі болып табылады. Және ол 3 сатыны ... ... және ... ... ... ... ... және
қаржылық қызметті құрайды. Кәсіпорынның қаржылық ... – бұл оның ... ... ... және ... капиталдың көлемі мен құрамына
өзгеріс әкелетін қызметі болып табылады. Ол ... ... ... ... мен ... пайдаланылуына, есеп және несие тәртібін сақтауға,
меншікті және қарыз ... ... ... ... ... ... ... етуі мақсатында
қаржылық тұрақтылыққа қол жеткізуге бағытталуы тиіс. Кәсіпорын қызметінің
қаржылық, өндірістік және коммерциялық жақтары арасында тығыз ... ... ... бар. ... ... ... ... көбінесе оның
өндірістік сату көрсеткіштерімен анықталады. Кәсіпорынның өзі ... және ақша ... алуы оның ... ... ... ... сұрыпталымды ұстап тұруына, өнім сапасының қажетті деңгейге
сәй-кестігіне және оны бір қалыпты өндіруге және төлеуге ... ... ... ... ... өндіру және өткізу кәсіпорынның ... ... оң ... ... Өндіріс процесінде өнім
сапасының төмендеуі және оны ... ... ... ... ... келіп түсуіне кедергі жасайды, ... ... ... ... Кері ... та бар, ол ақша ... материалдық ресурстардың келіп түсуінің іркілісіне, ... ... ... ... ... мүмкін.
Шығындар көлемі өндіріс процесінің тиімділік деңгейімен анықталады.
Олардың тиімділігі қаншалықты көп ... ... ... ... ... отырып ресурстарды, соның ішінде қаржылық ресурстарды соншалықты аз
жұмсайды. Және керісінше, шикізат пен материалдар шығындарының ... ... ... ... ... басқа да ресурстардың
мөлшерден тыс жұмсалуы және ... емес ... ... ... қажеттілігіне себепші болады. Еңбек және материалдық
ресурстар ... ең ... ... ... ... ... соң ... қорытылады.
Соңғы айтылған көрсеткіштің көлемі кәсіпорының ... ... ... ... оның ... ... жағдайында елеулі көрініс
табады.
Кәсіпорынның қаржылық қызметінің қалыпты болуы ... өз ... ... қол ... үшін ... ... ... оның
төлеу қабілеттілігінің кепілі болып табылатын өнім ... ... ... қаржылық жағдайының тұрақтылығын қамтамасыз етеді.
1.2. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі
Кәсіпорынның қаржылық ... ... ... негізі қаржылық есеп
беру болып табылады.
ҚР Президентінің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы №2732 ... ... заң күші бар ... ... 1998 жылдан бастап қаржылық ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі туралы есеп;
3) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.
Субъектілерге қаржылық есепті бухгалтерлік есеп стандартында анықталған
жеңілдетілген түрде ... ... ... ... Бұл егер ... ... 3 ... кез келген екеуі орындалғанда ғана (соңғы 2
қаржылық жыл үшін) маңызға ие болады:
1) ... ... ақша және ... әлеуметтік төлемдерді есептеу, сон-
дай-ақ жылдық табыс ҚР заңымен көрсетілген 10000 есе ... ... 2) ... жыл бойы қызметкерлердің орташа саны 50-ден аспайды;
3) активтердің ... құны 60000 ... ... көрсеткіштен аспайды.
Қазіргі кезде бізде қолданылып жүрген отандық қаржылық есеп негізі шамалары
бойынша халықаралық есеп стандартының талаптарына сай ... ... ... ... ... ... ... тәжірибеге бейімдей отырып
реформалау процесі ... ... ол ... ... ... ... болып табылатын жаңа ... ... ... ... ... ... ... кеңістікке
кіруімен байланысты.
Әрі қарай олар баланстың негізгі элементтерін келесідей сипаттайды:
Активтер-бұл ұйымға тиісті немесе ол ... ... ... ... ... ... тиісті нәрсе. "Пассив" термині таза бухгалтерлік ұғым болып
табылады және ол ... ... ... ... - ... ... түрі.
Капитал алғашқы капитал мен қызметте қалдырылған табысты қоса ... ... ... ... ... табылады.
Міндеттеме - бұл тұлғаның (қарыз адамның) белгілі бір әрекетті басқа бір
тұлғаның (несие берушінің) пайдасына жасайтын міндеті - ... ... ... ақша ... және басқалар немесе белгілі бір іс-әрекеттен бас тарту,
ал несие берушінің қарыз адамнан өзінің ... ... ... ... ... капитал - бұл субъектінің өз міндеттемелерін шегеріп ... ... ... . ... қаржылық есептің негізгі элементтерінің
анықтамасын ... ... ... ... ... жоқ деп айтуға
болады.
Баланста ұзақ мерзімді және ... ... ... ... Баланста ағымдағы активтер мен міндеттемелерді және олардың
жиынтық сомасын анықтау, ... ... ... ... ... ... және дәлелді басқарушылық шешімдер қабылдауда
қажет болатын ақпараттармен ... ... ... мен ... құру ... ... қалпында қалып отыр,
яғни активтер олардың өтімділік ... ... ... төмен
активтерден өтімділігі жоғары активтерге қарай, пассивтер принцип бойынша
төлем мерзімінің жеделдік деңгейіне байланысты мерзімінің ... ... ... ... ... ... 5 ... тұрады:
1) ұзақ мерзімді активтер;
2) ағымдағы активтер;
3) меншікті капитал;
4) ұзақ ... ... ... ... ... есеп беруде үш элементті сипаттайды: активтер, меншікті
капитал және міндеттемелер. Қалған екі элемент - табыс және шығын – ... ... ... ... есеп ... ... кезеңде табылған табыстар мен шығындардың барлық баптары есепті
кезеңнің таза табысын немесе шығынын анықтау ... ... ... кәсіпорынның қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп,
қаржылық есептің қалған екі ... ... яғни ... пен ... туралы
мәліметтерден тұрады. ҚР Президентінің 1995 жылы 26 ... ... есеп ... заң күші бар ... ... ҚР-ның Ұлттық
комиссиясының қаулысымен бекітілген бухгалтерлік есеп бойынша 1996 жылы 12
қарашада каржылық есепті ... және ... ... ... айтылғандай, бұл элементтер субъектінің қаржылық көрсеткіштерін
өлшеумен тікелей байланысты. Табыстар ... ... ... азаюын көрсетеді, ал шығындар – активтердің азаюын немесе
есепті кезеңдегі міндеттемелердің көбеюін ... мен ... ... ... ... ... ... қабылданған болып табылады. Бұл шектеу, баптың қалыптасу көзі осы
субъектінің ақша ... ... ... ... ... ... бір маңызға ие болады деген негізде жүргізіледі.
"Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы ... ҚР ... ... есеп беруіндегі жаңа үлгі болып табылады. ... ... ... бір кезеңдегі ақша қаражаттарының көздері
анықталады және оларды пайдаланылу жолдары көрсетіледі. Кәсіпорынның есепті
кезеңіндегі ... ... ме, соңы ... Ол ... ... ... инвестициялық және қаржылық
қызметінің белгілі бір бөлігіндегі есепті кезеңдегі ақша ... ... мен ... туралы ақпараттармен қамтамасыз ете отырып, оларға
кәсіпорынның қаржы жағдайындағы өзгерістерін бағалауға мүмкіндік береді.
Ақша қаражаттары - бұл ... және банк ... ... ... ... деп ... ... алу жөніндегі негізгі қызметін,
сондай-ақ оның инвестициялық және қаржылық ... ... жоқ, ... ... түсінеміз.
Инвестициялық қызмет дегеніміз - бұл ұзақ мерзімді активтерді сатып ... ... ... ... беру және алу.
Қаржылық қызмет, бұл нәтижесінде меншікті капитал мен ... ... мен ... өзгеріске ұшырайтын субъектінің қызметі
болып табылады. Субъект қызметінің барлық осы ... ақша ... ... мен ... ... арналары болып табылады.
Қаржылық есеп берудің жаңа түрі, кәсіпорынның ... ... ... ақпараттарына сүйенбестен, оның қаржылық жағдайын ке-шенді түрде
талдауға мүмкіндік береді .
1.3. Қаржылық жағдайды талдау ... ... ... ... ... ... кешенді
талдауды ішкі (басқару) және сыртқы (қаржылық талдау) ... деп ... етіп ... ... бұл түрлерінің әрқайсысының өзінің негізгі
ақпараттық көздері бар.
Әлемдік ... ... есеп ... екі түрі бар: ... ... ... сондай-ақ сақтандыру ұйымдары мен үкімет
органдарын ... ... ... мен оның ... жағдайы және есепті
кезеңдегі шаруашылық кызметінің нәтижесімен ... үшін ... мен ... ... анықтамаларда басылып шығатын қаржылық
есеп беру. Сонымен қатар көбіне, есепте субъектінің ... ... ... ... даму ... мен оның алдыңғы кезеңдегі
жағдайын болжауға мүмкіндік беретін ... ... ... Есеп ... ... түрі - ... ... бұл кәсіпорын
шығаратын өнімдердің жеке түрлерінің өзіндік құнының нормативтері ... ... ... ... ... мөлшерден тыс шығарылып,
өтпей қалуына ... ... ... ... құпияландырылған,
басқа тұлғалар үшін жабық есеп болып табылады. Ішкі есеп берудің ішіндегі
жауапкершілік ... мен ... болу ... ... ... ... ... жұмыс нәтижелерін сипаттайтын маңызды есеп түрлері
болады. Кәсіпорынның жеке ... ... ... ... ... мен ... салыстыру, кім қалай жұмыс істейтінін
көруге мүмкіндік береді және ... ақы ... ... да бір ... Ішкі ... басқару есебі, ал сыртқы талдау қаржылық есеп ... ... ... ... өту кезеңінде кәсіпорынның қаржылық
жағдайын бағалауда жаңа ... ... ... ... ... ... ... оның қызметі жөнінде
көптеген параметрлерді ... ... ... ... ... Ол, ең ... бәсекелестік нәтижесінде сарқынды өзгеріп
отыратын нарықтық коньюнктура жағдайында ... ... ... кәсіпорынның шаруашылық әрекетінің икемді ... ... ... ... ... Қаржылық қызметте нормативтерді пайдалану
кәсіпорынның өз ... ... ... ... ... құпияға айналады. Жоспарланған нормативтерден ауытқуды талдау,
кәсіпорынның ішкі талдауының құрамдас бөлігі болып ... ... ... ... қаржылық жағдайды талдау, сыртқы талдау сипатына ие
болады, яғни бұл ... ... ... ... шектеулі
бөлігінен тұратын есеп мәліметтері негізінде осы ... ... ... иесі ... мемлекеттік органдардың берілген
кәсіпорынның шегінде жүргізетін талдауы. ... ... ішкі ... ... ... үшін тек ... ... бағалау
мақсатында ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... тұрғысынан алғандағы өзін-өзі бағалау үшін де
қажет.
Қаржылық талдаудың тәжірибесі қаржылық ... ... ... ... ... ... алты негізгі әдісті бөліп қарастыруға болады:
1) көлденең талдау;
2) тікелей талдау;
3) трендтік талдау;
4) салыстырмалы ... ... ... ... ... ... (уақытша) талдау - есеп берудің әрбір позициясын өткен ... ... Ол ... ... салыстырғандағы бухгалтерлік есептің
түрлі баптарының абсолюттік және салыстырмалы ауытқуларын ... ... ... ... - ... есеп ... ... нәтижеге
тигізетін әсерін айқындай отырып, ... ... ... ... Ол ... ... немесе оның бөлімдері бойынша қорытынды
көрсеткіштегі жеке баптардың үлес салмағын анықтауға ... ... ұзақ және ... ... кәсіпорын мүлкінің жалпы құнындағы,
яғни баланс валютасындағы үлес салмағы және тағы ... және ... ... ... ... ... Сондық-тан
да есептік бухгалтер үлгі құрылымы секілді оның жеке ... да ... ... жиі ... ... барлық көрсеткіштер 100% деп алынатын базистік жыл
деңгейінен, ... ... ... салыстырмалы ауытқуын
есептеуге негізделеді. Басқаша ... ... ... ... есеп
позициясын бір қатар өткен кезендермен салыстыруды және трендті, яғни жеке
кезеңдердің ... ... мен ... ... ... негізгі тенденциясын анықтауды көрсетеді. Трендтің көмегімен
болашақтағы көрсеткіштердің мүмкін болатын ... ... одан ... болжамдық талдау жүргізіледі.
Қаржылық талдаудың нарықтық экономика жағдайындағы көбірек тарал-ған
әдісі әр түрлі қаржылық коэффициенттерді ... ... ... ... шамалар болып табылады, оларды есептеу
кезінде шамалардың біреу ... ... ... ал екіншісін бірлікке қатынас
ретінде көрсетеді. Қаржылық коэффициентерді ... ... ... ... ... ... байланыстарға негізделген. ... ... ... ... ... талдау үшін алғашқы база
болып табылады және де олар талдау нәтижесінде ... ... ... ... мүмкіндік беретін екі ... ... ... ... көрсетеді.
Шешімдер қабылдау үшін сәйкес коэффициенттерді талдаудың ... ... ... байланысты болады. Бұл – қатынастарды талдаудың ең
қиын аспектісі, себебі ол осы қатынастардың қалыптасуының ішкі және ... ... ... ... ... ... ... экономикалық
жағдайлар, кәсіпорын басшылығының саясаты және ... ... ... - бұл фирмалардың, еншілес фирма-
лардың, бөлімшелердің және ... ... ... ... ... ... шаруашылық ішіндегі талдау, сондай-ақ
берілген фирманың ... ... ... және ... ... мәліметтері бар бәсекелес ... ... ... ... ... болып табылады.
Факторлық талдау - бұл жекелеген факторлардың (себептердің) қорытынды
көрсеткішке тигізетін ... ... ... ... ... ... ... талдау. Сонымен қатар факторлық талдау
қорытынды көрсеткіштерді оның құрамдас ... ... ... ал
оның жеке элементтерін жалпы қорытынды керсеткішке біріктіргенде ол кері
(синтез) болуы мүмкін.
Жоғарыда ... ... ... ... ... ... ... баланстық үйлесу және тағы басқа), сондай-ақ
экономикалық және математикалық статистиканың ... ... ... ... ... және ... ... корреляция, регрессия
және тағы басқа) дәстүрлі тәсілдері қолданылады. Белгілі бір ... ... ... ... әдістер мен тәсілдерді іскерлікпен пайдалану
кәсіпорынның қаржылық жағдайына терең ... ... және ... ... ... нығайтуға, жағдайын жақсартуға
байланысты ұсыныстарды ... ... ... ... ... қаржы жағдайын талдауда аудиторлық түрлі
әдістер мен тәсілдерді қолдануға еркі бар. Оларды ... ... ... жүргізудің дәйектілігіне байланысты дұрыс әдісті таңдай отырып,
аудитор қаржылық жағдайға терең, жан-жақты әрі ... ... ... ... ... және анық баға ... қаржылы-тұрақтылықтың
нығаюы мен кәсіпорынның табыстылығының өсуі жөнінде ұсыныстар дайындайды.
2.КӘСІПОРЫННЫҢ ... ... ЖӘНЕ ... ... «Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының жалпы сипаттамасы
«Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясы 1919 жылы ... ... ... ... ... құрылысы, мұнай газ өңдіру скаважиналарын
жөңдеу және іске ... ... ... ... жасау және жабдықтаумен
айналысу болып ... ... ... Хьюстонда (Техас штаты) орналасқан.
Жұмысшылар саны 85 мың адамды құрайды.
Кәсіпорынның әлемнің 120 мемлекетінде бөлімшелері бар, солардың қатарында
Қазақстан да бар. Қазақстандағы ... ... ... мұнай
жобаларын әзірлеумен айналысады.
Компанияның Energy Services Group бөлімшесі мұнай және газ саласында
қызмет ... және ... ... ... аяқтау және жөңдеу бойынша
қызметтер көрсетеді.
Компанияның екінші бөлімшесі Halliburton Engineering and Construction
Group ... ... ... және газ өңдеу ... және ... ... ... , ... айналысады.
Әлемнің 30 халықаралық тәуелсіз компанияларымен бірлесіп қызмет ету
тәжірибесі ... ... ... ... Қазақстанда Қашағанды игеріп
жатқан Agip KCO ... ... ... компаниясымен және
«Тенгизшевройлмен» (ТШО) қызмет жасайды.
«Халлибуртон ... ... ... ... құрылымы
төмендегі 1- суреттетен көруге болады.3. КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ЖЕТІЛДІРУДІҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ
3.1. >Кәсіпорынның ... ... мен ... ... ... ... талдаудың логикалық жалғасы – кәсіпорын
қызметінің кемшіліктерін жою жолдарын іздеу болып табылады.
Жағымсыз жағдайлардың ауқымына байланысты ... ... ... ... ... ... Жеңіл қаржылық дағдарыс кезінде
ағымдағы қаржылық жағдайды бірыңғайлау, яғни ақша қаражаттарының кірістері
мен шығыстарын үйлестіру ... Ал ... ... ... ... ... тұрақтандырудың барлық ішкі және ... ... ... ... ... ... аппаттық деңгейге жеткенде
қаржылық жағдайды жетілдірудің жолдарын іздестіру ... ал ... ... жою ... ... ... ... болады.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын тұрақтандырудың ішкі ... ... ... ... ... ... қалпына келтіруге
бағытталуы тиіс. Ағымдағы төлем қабілетсіздікті жою ... ... ... ... бойынша оперативтік шаралар жүргізу, яғни
ағымдағы шығыстарды азайту және ... ... сату ... ... кейін
алдағы кезеңде кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... толық
қаржылық тұрақтылығының негізгі шарты ол – ұзақ мерзімді қаржылық теңдікті
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... тұрақтылықты ұзақ мерзімде уақытқа дейін сақтап тұруға бағытталуы
тиіс. ... ... алып шығу үшін ... жағдайды
тұрақтандырудың ішкі және сыртқы механизмдерінің жиынтығынан құралатын
кәсіпорынды сауықтыру ... ...... ... ... ... ... бағытттарын қарастырайық (сурет-2)
ҚОРЫТЫНДЫ
Біз бұл жүмыста кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау және оны ... ... ... ... ... талдау қаржы
менеджментінің ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау нәтижелері ... ... ... және ... ... ... кәсіпорын қызметінің
мықты және әлсіз жақтары туралы, ... ... ... ... ... ... жөнінде қорытынды жасауға ... ... ... ... ... тек ішкі ... ... иелері, бас-
қарушылар, жұмысшылар) ғана ... ... ... ... ... ... ... кредиторлар және тағы басқалар) де қызығушылық
білдіреді. Сыртқы субъектілер талдау нәтижелерін алдағы уақытта субъектілер
болса оны қалыптасқан ... ... ... және оны ... ... ... пайдаланады.
Аяқтай келе істелінген жұмыстар бойынша қорытындылар жасау қажет. Курстық
жұмыстың ... ... ... ... ... ... негіздеріне зерттеу жасалынған болатын.
Нарықтық қатынастары жағдайында кәсіпорыннын қаржылық жағдайын ... өте зор. ... ... ... осы ... белгілі бір
кезеңдегі қаржылық тұрақтылығын және оның өз ... ... ... мен ... қарыз міндеттемелерін уақтылы өтеуі үшін қаржы
ресурстарымен қамтамасыз етілуін көрсетеді.
Кәсіпорынның ... ... ... ... негізі қаржылық есеп
беру болып табылады.
Кәсіпорынның мүліктік жағдайы тұрақсыз, яғни ол жыл ... ... ... ... ... ... ... үлесі 18%-ға
төмендесе, айналымнан тыс активтердің үлесі 11%-ға төмендеді.
Кәсіпорынның негізгі проблемаларының бірі - төменгі ... ... ... ... табылады. Кәсіпорынның баланс құрылымы нашар болып
келеді және ақша қаражаттарының өте тез ... ... ... жағынан кәсіпорын сыртқы қарыз көздерінен тәуелсіз.
Оған ұзақ мерзімді міндеттемелердің жоқ ... ... бола ... тағы бір ... ... бірі – ... ... жылы сатуан түскен түсім артқанына қарамастан
кәсіпорын шығын шегуде. ... ... ... ... ... және соған қатысты шығындардың өсуімен түсіндіріледі.
Үшінші бөлімде кәсіпорынның қаржылық жағдайын жақсарту жөнінен ұсыныстар
жасадық. Кәсіпорыннның ... ... ... ... ... үш
проблеманы шешуге бағытталады: кәсіпорын активтерінің өтімділігін ... ... және ... ... ... ... сақтау және кәсіпорынды қызметінің рентабельділігін арттыру.
4>
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., ... Ж.Г. ... ... ... / Оқу ... – Алматы: Экономика. 2001 ж.
2. Русак Н.А. Анализ финансового положения предприятия. В учебнике «Анализ
хозяйственной деятельности в ... Под общ. ред. В.И. ... ... ... ... 1995.
3. Радионова В.М., Федотова М.А. Финансовая устойчивость ... ... ... — М.: ... ... 1995.
4. Крейнина М.Н. Анализ ... ... и ... ... ... в ... строительстве и
торговле. - М.: АО «ДИС», «МВ-Центр», ... ... А.И., ... В.П. ... ... состояния предприятия. -
М.: Центр экономики и маркетинга, 1995.
6. Балабанов И.Т. Анализ и планирование ... ... ... пособие. - М.: Финансы и статистика, 1994.
7. Бухгалтерско-аудиторский портфель. ( Книга предпринимателя. ... ... ... ) / ... ... Ю.Б., ... В.И. - ... 1994.
8. О бухгалтерском учете. Указ Президента Республики Казахстан, имеющий
силу Закона, от 26 декабря 1995 г., ... ... ... ... ... ... ... - Алматы,1996.
10. Бухгалтерский анализ: Пер. с англ. - К.:Торгово-издательское бюро ВНУ,
1993.
11. Введение в бухгалтерское дело: Пер. с ... — К.: ... ВНҮ, ... ... по ... ... ... и аудиту. Первая редакция
Центральный и операционный отдел учета и отчетности. Всемирный банк, ... ... ... по ... ... ... ... Департамента методологии бухгалтерского учета и
аудита. ... ... ... ... 21.05.97 г., ... ... 1997., №29.
14. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: ... ... Г.Г. ... О.Ф. ... и др:. ... ред. ... - ... Высшая школа, 1995.
15. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. ... ... ... — М.: ... и ... ... ... менеджмент: теория и практика: Учебник /под. ред. ... — М.: ... ... ... ... В.В. «Практикум по анализу и финансовому менеджменту». -
Москва, Финансы и статистика, ... И. ... ... ... для ... ... ... - 2005. - №4.

-----------------------
Бас директор
Бухгалтерия
Сауда төрағасы
Бас инженер
Бас бухгалтер
Цех бастығы
Жабдықтау

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 26 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"ҚТЖ» ҰҚ» АҚ «Қарабас» станса жұмысының жоспар-болжауы23 бет
««ҚТЖ» ҰҚ» АҚ «Қарабас» станса жұмысының жоспар-болжауы»24 бет
Болжамдау мен жоспарлауды ақпаратпен қамтамасыз ету9 бет
Болжау мен жоспарлау туралы түсінік8 бет
Бюджеттік болжау мен жоспарлау81 бет
Бюджеттік жоспарлау мен болжау75 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлау және болжау мәселелері75 бет
Жергілікті бюджетті жоспарлау және болжау проблемалары82 бет
Жоспарлау мен болжаудың түсінігі38 бет
Жоспарлау мен болжаудың түсінігі және маңызы12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь