Мәліметтер базасын пайдалана отырып автоматтандырылган жүйе құру

МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 9
1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 Автоматтандыру дегеніміз не? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.2 Автоматтандырылған басқару жүйесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 МБ негізінде АЖО принциптерінің анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 12
1.3.1 АЖО.ның тілдік құралдары стандарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 15
1.3.2 АЖО.дың классификациясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17
1.4 Есептің қойылымы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 18
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 19
2.1 Бағдарламалау ортасын таңдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 19
2.2 Мәліметтер базасын басқару жүйесін сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.2.1 Жалпы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 20
2.2.2 Мәліметтер базасымен жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
2.3 Бағдарлама құрудың интегралдық ортасын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
2.4 Аспаптық құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.5 Мәліметтер базасының компоненттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 37
2.6 MS Access обьектiлерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 37
2.7 Бағдарламаға мәліметтер қорын құрастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.8 Жүйенің құрылымдық сұлбасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 40
2.9 Есептін формализациялауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 45
3 ӨНДІРІСТІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.1 Бағдарламаның орындалуына қажетті техникалық құралдар кешені ... ... 48
3.2 Бағдарлама қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
3.3 Бағдарламаның орындалуына қажетті уақыт ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.4 Бағдарламаның логикалық құрылымын сипаттау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48
49
3.5 Бағдарламаның жұмыс істеуіне берілетін тапсырмалар ... ... ... ... ... ... 50
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 61
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 62
А қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 63
Ә қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 72
КІРІСПЕ

Қазіргі кезде қандайда бір кіші немесе үлкен мекемені алып қарайтын болсақ, олардын барлығында мәліметтерді тиімді басқаруда проблемаларға соқтығысып жатамыз және әр мекеме бұл проблеманы шешуде ең тиімді, нәтижелі жолын іздейді. Кейбір мекемелер бұл проблеманы шешу үшін көптеген үлкен шкафтар мен бумаларды қолданады. Бірақ көптеген мекемелер компьютерленген МББЖ - ін таңдайды. Өйткені бұл жүйе мәліметтердің үлкен көлемін сақтауға, шығаруға, басқаруға нәтижелі мүмкіндік береді. Қазіргі кезде мәліметтер базасынсыз көптеген қаржы, өнеркәсіптік, сауда т.б. ұйымдардың жұмысын елестету мүмкін емес. Егер мәліметтер базасы болмай қалса, олар ақпараттар көшкініне тұншығып қалар еді.
Компьютерлер қазіргі кезде адам өмірінде, адам іскерлігінің әр саласына, ғылымға толығымен сеңісіп кетті, сол себептен оларды әртүрлі бағдарламалармен қамтамасыз ету қажеттілігі туып отыр. Әрине, ол біріншіден электронды шығару технологиясының дамуына және оның адам іскерлігінің әр саласына жедел еніп, қолданылуына байлынысты. Ақпараттық технологияның жылдам дамуының себебі, қоғамның дамуына өз үлесін қосатын мәліметтерді тез және сапалы өндеудің қажеттілігін өсуіне тікелей үлес қосады.
Мәліметтер базасын ақпараттық жүйелерде қолданудың ең басты ерекшелігі бұл мәліметтің колданбалы бағдарламаларға қарамай сақталуы болып табылады. Бұл қолданушыға мәліметті физикалық деңгейде, мәліметті жадыда сақтау, мәліметпен жұмыс жасау үшін рұқсат алу және тағы да басқа әдістермен жұмыс жасауды талап етпейді.
Мәліметті өндеу жұмыстары көптеген жұмыс салаларында таралған. Олар ірі өндіріс мекемелерінің қоймаларында тауарлардың есебін жүргізеді, бухгалтерияда жалақы көлемін есептейді және тағы басқа салаларда қолданылады. Қазір заманға сай кәсіпорынды немесе мекемені бұл жүйесіз елестетуге болмайды, өйткені бұл жүйе барлық сфераларда ақпараттық жүйенің фундаментін қалыптастырады. Ол қаржы басқару, телекаммуникация, өнім шығарудан бастап, жанұя қаржы басқаруымен аяқталады.
Бұл дипломдық жұмыстың тақырыбы үйді жиһазбен қамтамасыз ететін, жиһаз жарнамалайтын жиһаз үйінің жұмыстарын автоматтандыру, сонымен қатар тапсырыс беретін клиенттерге еш қиындық жасамай қалаған жиһазды таңдап алуына мүмкіндік береді және сол жиһаз үйінің автоматтандырылған жұмыс орнын құру.
Дипломдық жұмыстың басты мақсаты «Империя» жиһаз үйінің тапсырыстарды қабылдау бөлімінің жұмысын толық жетілдіру. Бұл автоматтандыру процесін жаңа деңгейге көтереді де мәліметтер алмасу процесін жеңілдетеді.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ

1. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Базы данных: Учебное пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004.
2. Шкарина Л. Язык SQL:учебный курс. – СПб.: Питер, 2001.
3. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб: Питер, 2001.
4. Боровиков В. В. MS ACCESS 2002. программирование и разработка баз данных и приложений. - СОЛОН-Р, 2002.
5. Астахова И. Ф., Толстобров А. П. , Мельников В. М. SQL в примерах и задачах: Учеб. пособие.- Мн.: Новое знание,2002.
6. Леоненков А. В. Самоучитель UML. - СПб: БХВ - Петербург, 2002.
7. Орлов С. А. Технология разработки программного обеспечения: Учебник. – СПб.: Питер, 2002.
8. Вендров А. М. Проектирование программного обеспечения экономических информационных систем: Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2002.
9. Фленов М. Библия Delphi. Санкт-Петербург, 2004.
10. Камардинов О. Информатика. Оқу құралы. Алматы: «Қарасай» баспасы, 2006.
11. Культин Н. Delphi. Программирование на Object Paskal. Санкт-Петербург, 1998.
12. Орлик С.В Секреты Delphi на примерах. М.:Бином, 1996.
13. Шкарина Л. Язык SQL:учебный курс. – СПб.: Питер, 2001.
        
        КІРІСПЕ
Қазіргі кезде қандайда бір кіші немесе үлкен мекемені алып қарайтын
болсақ, олардын ... ... ... басқаруда проблемаларға
соқтығысып жатамыз және әр мекеме бұл ... ... ең ... ... ... ... ... бұл проблеманы шешу үшін көптеген ... мен ... ... ... ... мекемелер компьютерленген
МББЖ - ін таңдайды. Өйткені бұл жүйе ... ... ... сақтауға,
шығаруға, басқаруға нәтижелі мүмкіндік береді. Қазіргі кезде мәліметтер
базасынсыз көптеген қаржы, өнеркәсіптік, ... т.б. ... ... ... ... Егер мәліметтер базасы болмай қалса, олар ақпараттар
көшкініне тұншығып қалар ... ... ... адам ... адам ... әр
саласына, ғылымға толығымен сеңісіп кетті, сол себептен оларды ... ... ету ... туып ... ... ол ... ... технологиясының дамуына және оның адам іскерлігінің әр
саласына жедел еніп, қолданылуына ... ... ... ... ... ... ... өз үлесін қосатын мәліметтерді тез
және сапалы өндеудің қажеттілігін өсуіне ... үлес ... ... ... ... қолданудың ең басты ерекшелігі
бұл мәліметтің колданбалы бағдарламаларға қарамай сақталуы болып табылады.
Бұл ... ... ... ... ... жадыда сақтау,
мәліметпен жұмыс жасау үшін рұқсат алу және тағы да басқа әдістермен жұмыс
жасауды талап ... ... ... ... ... ... таралған. Олар
ірі өндіріс мекемелерінің қоймаларында тауарлардың ... ... ... ... есептейді және тағы басқа салаларда
қолданылады. Қазір ... сай ... ... ... бұл ... ... өйткені бұл жүйе барлық сфераларда ақпараттық жүйенің
фундаментін қалыптастырады. Ол қаржы басқару, ... ... ... ... ... ... ... дипломдық жұмыстың тақырыбы үйді жиһазбен қамтамасыз ететін, жиһаз
жарнамалайтын жиһаз ... ... ... сонымен қатар
тапсырыс беретін клиенттерге еш қиындық жасамай қалаған ... ... ... береді және сол жиһаз үйінің ... ... ... ... ... ... «Империя» жиһаз үйінің
тапсырыстарды қабылдау бөлімінің ... ... ... ... ... жаңа деңгейге көтереді де мәліметтер алмасу
процесін жеңілдетеді.
1 Қойылған мәселенің қазіргі ... ... ... ... ...... ... және ақпарат көлемінің ... ... ... кең ... ... ... көп ... сөзсіз. XXI ғасыр жаңа технологияның пайда болуы, оның ... ... ... ... жол ашты. Оны шешудің ең тиімді жолы ... ... ... ... ... шет елдерде де ақпараттарды
автоматтандыру кеңінен қолданылады, оларды пайдаланылу салалары өте ... ... ... автоматтандыру жүйелерді реттеу функциясын және
алдыға қойылған тапсырманы шешу әдісін талдау қызметін атқарады.
Автоматтандыру-техникалық – құрал-жабдықтарды, сондай – ақ ... және ... алу, ... ... пайдалану процестеріне
адамның тікелей не ішінара қатысуын ... ... ... басқару жүйесін пайдалану.
Онда:
- технологиялық, энергетикалық, көліктік, тұрмыстық - өндірістік
процестер;
- күрделі ... ... ... ... ... мен ... ... цехты, мекемені, сондай – ақ әскери құрамалар мен бөлімшелерді
ұйымдастыру, жоспарлау және басқару;
- ...... ... және техникалық диагностикалау
сапасын жақсарту, статистика ... ... және ... ... ... ... барлығы автоматтандырылады.
Жалпы автоматтандыру – адамды материалдар, ақпараттарды ... ... ... ... ... мүмкіндігіне ие.
Автоматтандырудың арқасында адамдар үлкен фирмалардағы тауарларды,
мекемелердегі ... ... ... ... – жол ... ... ... сессия қорытындыларын және тағы басқа
жүйелерді ... ... ...... өнімділігі мен өнім сапасын арттыру,
жоспарлау, басқару ... ... ... ... ... ...... – техникалық прогрестің басты бір бағыты.
Автоматтандырудың екінші бір ... ... ... және ... ... ... кешенді орындарды қолмен басқарудан гөрі оны
автоматтандырған әлде ... ... ...... ... ... ... мөлшерінің осы процесс операцияларының толық
мөлшеріне қатынасымен анықталатын технологиялық процестің ... ... ... ... ... жүйесі немесе АБЖ — ақпараттық және
бағдарламалық құралдардың кешені, ... ... ... кәсіпорында әртүрлі процесстерді басқаруға ... ... ... ... энергетикада, көлікте және т.б. қолданылады.
Автоматтандырылған терминінің, автоматты терминінен айырмашылығы кейбір
функциялардың адаммен – ... ... ... немесе ең жалпы
автоматтандыруға көнбейтін.
Айырмашылықтары: Технологиялық процессті автоматтандырылған басқару
жүйесі немесе АБЖ ТП - ... ... ... ... ... басқару және бақылау мақсаттарын шешеді.
Өндірістік автоматтандырылған басқару жүйесі (ӨАБЖ)— негізгі өндіріс
процесстерімен қоса өндірісті ұйымдастыру мақсаттарын ... кіру ... ... ... ... Өндіріс қуаттылықтарын есептей отыра,
шығарудың қысқа мерзімді жоспарлауын, өнім сапа ... ... ... іске ... ... ... қызметкерлерінің АЖО элементтерін, басқару
қызметін қарастырамыз болашақта олардың дамуын және қолдануын.
ДЭЕМ-нің негізгі құрылғысы микропроцессор, бағдарламадағы ... ... ... етеді. Осы уақытта 32-разрядты
микропроцессорлар ең көп таралды, бірақ ... ... ... 64-разрядты
микропроцессорлар келеді. Разрядтық екілік кодта жұмысшы сөздің ұзындығын
білдіреді. ... ... ... ... ... ... ... жиілік және разрядтық неғұрлым көбірек болса, соғырлұм
процессордың өнімділігі жоғарырақ. Сыртқы есте сақтайтын құрылғының (ВЗУ)
әр ... ... ... ... ... ... таспада ақпарат
сақтау үшін қызмет етеді. Осы шақта бірнеше жүз гигабайт (1 Гб=1024 ... ... ... Бұл ... ... пайда болғанына қарамастан
олар осы уақытқа дейін кең көп таралған, тап осы ... ... ... ... ... арналған және ақпаратты ұзақ сақтау үшін
қолданылады. Диск тұлғалы ... осы ... ең кең көп ... ... ... ... ... Иілгіш дискідегі жинақтағыштар (флоппи дискілер). Дискеталардың ... ... (1-3 Мб) осы ... ... ... өте ... ... дискідегі жинақтағыштар (винчестерлер). Иілгіш дискідей көп
таралған, бірақ ... беру ... ... ... сыйымдылыққа ие және
ақпарат сақтау сенімділігі анағұрлым сенімді ... ... ... ... ... ал жылдамдық, сенімділік және сыйымдылық ... ... 100-120 Гб ... ... таң қалдырмайсың) үнемі
өсіп келеді. ... бәрі оны ... кез ... ... ... атрибуты болуын қамтамасыз етеді.
б) Қазіргі уақытта лазерді ... ... (CD-ROM) ... ... ... ... ВЗУ-дің әр түрлі себептермен кең таралмаған
түрлері бар ... ... ... ... WORM -
дискілер және т.б.). Жинақтағыштардың кейбір түрлері ... ... ... және т.б.) өте ескірді және қазіргі ДЭЕМ-
де мүлде қолданылмайды. Дисплей - ақпарат ... ... ... ... мөлшерімен, барынша көп рұқсатпен және т.б. ... ... ... және рұқсат етуі көп болған сайын, оған соғұрлым
көбірек ақпарат орналастыруға болады. ... - ... ... ... ... ... АЖО келесі талаптарға жауап беруге тиісті деп
айтады:
- маманның ақпараттық және ... ... дер ... пайдаланушының сауалдарына жауап ең аз уақытта берілуі;
- пайдаланушының дайындық деңгейіне және оның кәсіпшілік сауалдарына
бейімделуі;
- АЖО-да ... ... ... ... және ... жеңілдігі,
жұмыс істеу сенімділігі және қызмет ету қарапайымдылығы;
- пайдаланушыға шыдамдылық;
- пайдаланушының тез ... ... желі ... ... ... МБ негізінде АЖО принциптерінің анализі
Автоматтандырылған жұмыс орны (АЖО) немесе шетел терминологиясында
«жұмыс станциясы» (work-station), өзін ... ... ... оның қандай да бір анықталған қимылдарды орындауын
автоматтандыру үшін қажетті құралдармен жабдықталған, орны ретінде ... ... ... ... ... ... арнайы дайындық
өтпеген қолданушыларға бағытталған. АЖО негізгі тағайындалуы – ... ... ... ... ... деп ... ... АЖО және
ДК-дің локальды желілеріне, ... ... ... ... ... ... бір мезгілде кіру мүмкіндіктері кезінде «өзіндік»
сәйкес деректер базаларын қолдану болып табылады.
Қазіргі кезде ... ... ... шаруашылығымен басқарудың
таратылған жүйесінің концепциясы іске асырылады. Онда иерархияның әртүрлі
деңгейінде ақпаратты ... ... ... ... ... ... толық түрде ескеріледі. Бұл жүйелерде ақпаратты астыдан үстіге
тасымалдау тек сол жағдайда ... егер бұл ... ... ... ... ғана. Сонымен қатар, ақпараттарды өңдеу
нәтижелерінің маңызды бөлігі және ... ... ... ... ... ... ... ойын іске асыру үшін басқарудың әр деңгейі және әр
пәндік аймақ үшін ... ... ... ... ... ... ... қажет болды. Мысалы, экономика
сферасында осындай АЖО-да процесстерді ... ... ... ... ... әртүрлі үлесімді есетер
үшін ... ... іске ... ... ... ... объектісі
үшін оның мәніне сәйкес келетін АЖО ескеру қажет. Бірақ-та, кез-келген АЖО
әзірлеу принциптері жалпы болуы тиіс:
- жүйелігі;
- ... ... ... ... ... ... жүйелігін құрылымы функционалдық тағайындалуымен анықталатын жүйе
ретінде қарастыру қажет.
Иілгіштік. Жүйенің ішкі ... ... ... және осы
элементтердің стандартты болу себебіне ... ... ... ... лайықталған болуы.
Тұрақтылығы. Принцип негізі- ол АЖО жүйесі, негізгі функцияларды ... ... ... факторлардың әрекеттесуіне қарамастан, орындауы қажет.
Бұл оның жеке ... ... ... ... ал ... ... тез ... келтірілуі керек дегенді білдіреді.
АЖО-ның эффективтілігін жүйені ... және іске ... ... ... ... ... іске ... деңгейіне
сәйкестіргендегі интегралдық көрсеткіш ретінде қарастыруға болады
АЖО функционалдануы ойдағыдай болады, егер ядросы ... ... ... ... адам ... ... және ... дұрыс
таралған болса.
Өндіріс кәсіпорындарында АЖО автоматтандырылған басқару жүйесінде
(АБЖ), жоспарлаудың, басқарудың, ... ... және ... ... ... ... маңызды құрылым құрамы болып келеді. АЖО-
бұл ... ... ... ... конструктор, жобалаушы,
архитектор, дизайнер, дәрігер, ұйымдастырушы, зерттеуші, ... ... және т.б. ... ... бағытталған –арнайы
мамандандырылған ... ... ... және ... ... ... кезкелген «мамандықтың» АЖО-на, оны ... ... ... ... талаптар қатарын ұсынуға болады, олар:
- ақпаратты өндеу құралдардың міндетті болуы;
- диалогтік (интерактивті) режимде жұмыс ... алу ... ... ... ... орындалуы: оператор, ... ... және ... орта ... ... ... жұмысқа комфортты жағдай жасау, АЖО конструкциясының ... ... ... ескеру, АЖО элементтер түсінің
және формаларының ... ... және ... АЖО ... жұмыс істейтін МБ жеткілікті жоғары өнімді және сенімді
болуы;
- ... ... ... ... бағдарламалық
қамтамасыздандыру;
- ескішіл процесстерді автоматтандырудың жоғарғы дәрежелі болуы;
- мамандарға АЖО ... ... ... ... ету үшін ... жасау;
- маманның АЖО-ды жұмыс жабдық ретінде ... ... ... және ... ... қамтамасыз ететін басқа факторлар.
АЖО құрылымы техникалық, ақпараттық, бағдарламалық, ... ішкі ... ... ... жүйе ... ... айтылып кеткенбіз. АЖО тікелей жасайтын
алдында көрсетілген техникалық құралдар жиынына, объектінің жалпы желісінде
жұмыс істейтін, ... ... ... үшін ... құралдарды, сонымен
қатар байланыстың басқа құралдарын (телефон, телекс, ... ... ішкі ... ... ... ... дәлірек
айтқанда, дискілік жинақтауыштарда сақталатын ақпараттар массиві ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды, қолданушылардың стандартты бағдарламаларын
және ... ... ... ... және АЖО ... анықталған есептер класын шешуге бағытталған қолданбалы
бағдарламалар пакетін кірістіреді. ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу үшін
арналған бағдарламалар ... ... ... ... ... ... болса, ал қолданушының арнайы
дағдысы жоқ болса, онда қолданушыны оның ... ... ... ... ... ... ... беретін, арнайы үйрету
құралдарын ... ... АЖО ... іске асыру кезінде ағымды
қызметінің, ақпараттық қажеттіліктін, оны іске асыру процестерін сипаттау
үшін көптеген ... ... ... ... ... ... ... оның функционалдау әдістемесімен байланысты
емес ... ... ... ... АЖО ... ... өзіндік даму мүмкіндігін қарастырады.
АЖО тілдік құралдары соңғы қолданушылар көзқарасынан ... іске ... ... ... ал бағдарламалық құралдар
қолданушылардың тілдік құралдарын іске ... және ... ... ... ... ... ... береді.
1.3.1 АЖО-ның тілдік құралдары
АЖО тілдік құралдары, қолданушы қимылдарының және оған ... ... ... бір ... ... болу үшін ... ... процесі, диалогты ұйымдастыру, қателіктерді табу және түзету ... ... ... ... күрделігінің мағнасы, олар процедуралық
болмауы тиіс. Егер ... ... ... қалай орындалатынын
көрсететін болса, процедуралық емес қандай қимыл орындалу қажет екендікті
бөлшектемей көрсетеді. ... ... ... ... қажеттіліктін
іске асырылу процесін бөлшектеп білуі қажет емес ... ... тым ... болғанда, оның тілінде процедуралық емес
мүмкіндіктер көбірек болуы тиістігін қарастыру қажет.
АЖО тілдері ... ... ... ... ... Бұл ... классификацияларының әртүрлігіне байланысты,
олар өзара тек мамандықпен қана емес, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... түрі және т.б. ... ... ... ... ... қолдану, осындай келудің
қарапайым ... ... ... ... емес ... алу ... ... күрделі конструкцияларды енгізу қажеттілігі қандай-да бір
елеулі артықшылықты бере алмайды.
Кез-келген тілде сияқты, АЖО ... ... ... ... ... ... көмегімен, жаңа терминдер орнатыла алынатын
әдістер сипаттамалары, барларды алмастыра немесе толтыра ... ... Бұл АЖО ... ... АЖО терминологиялық негізін анықталған
түрмен классификациялауға ... яғни ... ... синтаксистік
конструкцияларын және терминдар және олардың ... ... ... ... ... ... Осыған байланысты
АЖО қарапайым классификациялауға қажеттілік туады, мысалы, ондеудің кейбір
қоолданушылық режимдеріндегі ... ... ... ... ... ... Күрделі жағдайларда АЖО классификациясы деректер
базасының ұйымдастырылуымен анықталады.
Қолданушы тілдері АЖО ... түрі ... да ... ... ... ... ... қолданушы білуі қажетті тілдік конструкцияларды
анықтайды. [9].
Формаларды толтыру диалогі ... ол да ... ... ... ... ... таңдалған формаларды келешекте оларды
анализдеу және өндеу үшін толтырады.
Гибридты ... ... ... ... де басталуы мүмкін.
Оқытылмаған қолданушымен диалог кезінде ДЭЕМ-нің жауаптары ... және ... ... ... ... ме жоқ па ... ой ... фиксацияланған кадрлері көмегімен құралған диалог кезінде
ДЭЕМ жауапты бар ... ... Бұл ... ... өте ... ... ал негізгі ақпарат автоматты шығарылады.
Диалог түрі АЖО классификациясын анықтай алады, мысалы, ... ... ... бар АЖО. Осындай белгі ... ... ... ... ... ... классификациясымен
байланысты. Мысалы, меню әдісі бойынша диалогы бар АЖО ... ... ... ... ... ... ... бағдарламалық компоненттер кіреді, олар - негізгі
есептеу функцияларын және диалогты ... ... ... ... ... деректермен басқару жүйелері, трансляторлар,
анықтамалық жүйелер, негізгі деректерді, диалог сценарийлерін, ... ... ... ... ... ... базасы.
АЖО негізгі компоненттері оның құрамын анықтайды және АЖО әртүрлі белгілері
бойынша классификациялауға мүмкіндік береді.
АЖО-ның соңғы қолданушымен ... ... ... АЖО ... ... ... АЖО екі ... класқа бөлеміз: қызмет ететін
және интеллектуалды. Олардың екуіде әртүрлі қолданушы үшін ... ... ... да ... қолданушылар туралы алдын-ала ана немесе
басқа АЖО қолданушысы бола ... деп айта ... ... қызмет
көрсететін қызметшілер (іс жүргізетінділер, хатшылар) олардың орындайтын
функцияларының ерекшеліктеріне байланысты ... АЖО ... ... ... ... ... ... қызмет көрсететін АЖО
келесідей бола алады:
- ақпаратты-анықтамалық;
- ... ... ... АЖО ... және ... ... деп екіге
бөлуге болады (даталогиялық және фактологиялық).
Ақпаратты-анықтамалық АЖО қандай да бір ... ... ... типті интеллектуалды АЖО деректер базаларын және
қолданушылар тілдерін кең ... ... ... ... өз
бетімен деректер базасын және тілдерді өзгерте, далогтык мүмкіншіліктерін
түрлендіре алады. ... ... ... базасы жоқ болады, яғни
басқарылатын объектінің осы немесе басқа қасиетіне ... ... ... ... ... жоқ. ... ... негізгі компонент
болып фактологиялық типті АЖО құрамына кіреді. Фактологиялық АЖО ... егер АЖО ... ... жиналған тәжірибемен және оның
негізінде логикалық шығарылумен анықталатын болса.
Ұйымдастырылған ... ... ... іске ... ... ... ... белгілейік:
- интерпретация (пәндік аймақтағы деректердің және фактілердің, олардың
өзара қатынасын және жүйесін орнату үшін, анализдеу және сипаттау);
- диагностика (басқарылатын объектінің ... ... ... ... сипаттау);
- мониторинг (АЖО функционалдануын қадағалау және ... ... ... ... ... жүйелілігін қамтамасыз ету);
- жобалау (қолданушылық интерфейстерді және дамуды қамтамасыз ... ... ... ... топтық, коллективті болуы мүмкін. Топтық және
коллективті АЖО-да ЭЕМ ... ... ... мақсатында –
мамандарға (коллективке) АЖО-да жұмысты ... ... ... ... ... ... ету функцияларын дәл анықтау керек. «Адам-
машина» болып табылатын АЖО жүйесі ... ... ... ... және ... лайықталынған болуы қажет. Мұндай жүйеде келесілер қамтылу
керек:
- ақпараттарды өндеудің машиналық құралдарға мамандардың ... ... ... ... ... ... АЖО эргономика талаптарына сәйкес жабдықталуы;
- Компьютердің жоғары өнімділігі;
- қиын процестердің максималды автоматтандырылуы;
- ... ... ... ... ... бұдан былай жүйе дамуына себепті болатын, еңбек шарттарымен
моральды қанағаттануы;
- мамандарды өз бетімен оқыту мүмкіндігі.
АЖО-да ... ... ... ... ... болады: ақпараттық және
есептеуіш.
Ақпараттық есептерге ақпаратты кодтау, классификациялау, жинау,
құрылымдық ұйымдастыру, түзету, ... ... және ... ... ... есептер күрделі емес арифметикалық және текстік мінездемелі
есептеуіш және логикалық процедураларды және ... ... ... ... ереже бойынша ең көп еңбекті болып табылады
және мамандардың жұмыс уақыттарының үлкен бөлігін алады [9].
Есептеуіш есептер формализацияланатын да, толық ... бола ... ... есептер формальды алгоритмдер базасында
шешіледі және екі ... ... ... ... ... ... модельдер негізіндегі есептер. Тікелей есептеу ... ... ... ... Ал көбірек күрделі есептер үшін
әртүрлі математикалық модельдерді қолдану қажет.
1.4 Есептің қойылымы
Дипломдық ... ... ... ... ... жұмысын
автоматтандыратын жүйе құру болып табылады. Бұл автоматтандырылған ... ... ... арыздардың барлық түрлерін толық қамтуы
қажет. Ол үшін келесі тапсырмалар орындалуы тиіс:
- автоматтандырылған жүйелердің қазіргі жағдайына ... ... ... ... өңдеу;
- жүйенің функционалдық құрылымын өңдеу;
- программалық ортаны таңдау;
- программалық қамтаманы құру;
- қолданушыға қолайлы ... ... ... ... ... және графикалық элементтердің көлемі
минималды болатынын айта кету керек.
2 Бағдарламалау аймағын таңдау және ... ... ... ... өз ... жұмыстың программалық жабдықты жасаған ... ... ... үшін ... ... ... бар программаны
жасауға қаладым. Сондықтан мен өз программамды Borland Delphi визуалды
программалық ... ... ... қаладым. Өйткені Borland Delphi
визуалды программалық пакетін ... Windows ... жүйе ... ... өте ... Оған қоса ... мәліметтер базасын мен
MS ACCES 2003 мәліметтер базаларды құру ... ... ... ... базаны Delphi визуалды программалық пакетпен байланыстырып
қолданушыға ыңғайлы визуалды кабықша етіп жасауды қаладым.
Delphi пакеті қиын программаларды программалаудың қарапайым және әрлеу
әдістерімен ... ... ... ... ... екі екі ... болады. Бірінше стадия – жобалау стадиясы. Бұнда ... ... ... ... да оған қажетті параметірлерімен мінездемелер
белгіленеді. Дәл осы ... әлі ... ... ... ... ... ... және визуалды программалаудың әдістері
қолданылады. Екінші стадия – ... ... ... ... ... үшінші стадияны бөліп қарастыруға болады. Бұл стадияны – тексеру
стадиясы деп ... ... ... программаның қателіктерін, дұрыс
жұмыс атқарылуын қарастырады.
Жобалау ... ... ... ... ... ... жоба (Borland\Turbo Pascal – да бұл ... ... деп ... ... файл *.dpr ... ... бөлік бүкіл
программаның жинақтауыш бөлігі болып келеді, бірақ керек жағдайда өзіне
қажетті ... ... ... ... істеу стадиясында әртүрлі динамикалық кітапханалы
файлдарды (DLL – Dynamic Link Library) қолданылуы мүмкін, кеңейтілуі *.dll.
Программаның жұмыс ... ... ... ... немесе текстік емес
файлдарды қолданылуы мүмкін, мұнда қажетті мәліметтер орналасады.
Delphi – дің ... ... ... ... ... басқа керк
жағдайларда ресурсты файлдар құрастырылады, кеңейтілуі *.res – бұл ... ал *.dfm – ... ... үшін және *.dcr – ... ... ... ... - программалаушының сапалы жұмысын қамтамасыз ететін
күрделі механизм. Ол экрандығы бір уақытта ... ... ... Бұл ... бір – бірін жартылай немесе толығымен жауып,
экранда орын ауыстыра алады.
Delphi ортасы – ... ... Оның ... төрт ... негізгі терезе (Project 1).
- обьектілі бақылаушысының терезесі (Object Inspector).
- формаларды құрастырушының терезесі (Form1).
- программа кодының терезесі ... ... ... ... түсінік
Жүйе аясында бiр мезгiлде бiрыңғай тұтас ретiнде, сан алуан
элементтердiң ... алға ... ... қол жеткiзу мүддесiмен
бiрiктiрiлген ретiндегi кез – ... ... ... сондай–ақ нақты қолданбалы мiндеттердi шешу үшiн есеп айырысуды
құжаттау мен басқаруды жүргiзудi процедураларымен ... ... ... ... ... ... ... қосу оның
құрылу және қызмет ету ... ... ... жүйе кез–келген
саладағы мiндеттерге шешiм қабылдау процесiнде қажет ... ... ... ... берудi қамтамасыз етедi.
Ақпараттық жүйе – алға ... ... қол ... ... ... ... және беру үшiн ... құралдар, әдiстер мен
адамдардың жиынтығымен өзара байланысты.
Компьютер мен ақпараттық жүйенiң арасындағы айырмашылықты ұғыну ... ... ... ... ... компьютерлер
ақпараттық жүйе үшiн техникалық база және аспабы болып табылады. Ақпараттық
жүйенi ... және ... ... iс-қимылдағы адамсыз
ойлай алмайсыз.
Ақпараттық жүйенi ендiруден ненi күтуге болады?
Ақпараттық жүйенi ендiру мыналарға қалыптастырады:
- математикалық әдiстер мен ақыл – ой ... тағы ... ... ... ... шешудiң ең тиiмдi варианттарын алу;
- қызметкерлердi жұмыстарын автоматтандыру есебiнен ауыр жұмыстан азат
ету;
- ... ... ... ... ... пайдаланушыларды сандық тасымалдаушыларға алмастыру, бұл
ақпаратты компьютерде өңдеудi мейлiнше ... ... ... құжаттар көлемiн азайтуға әкеледi;
- ақпараттар ағынының құрылымын және ... ... ... ... өнiм ... мен ... ... кемiтедi;
- тұтынушыларға қолайлы қызмет ұсынады;
- жаңа нарықтық жаңалықтарды ... ... ... алушылар мен жеткiзiп берушiлерге түрлi жеңiлдiктер мен
қызметтер ұсыну есебiнен тартады;
- ақпараттық жүйеде басқару құрылымының рөлi.
Кез – келген ұйым үшiн ... ... құру мен ... ... шешуге бағытталады:
Ақпараттық жүйенiң құрылымын, оның қызметтiк тағайындалуы ұйым
алдындағы мақсатқа сай болуы тиiс. Мысалы, коммерциялық фирмада ... ... ... - әлеуметтiк және экономикалық
мiндеттердi шешу.
Ақпараттық жүйенi адамдар ... тиiс, олар ... ... және ... принциптерге сәйкес пайдаланылуы тиiс.
Сенiмдi, дәл, дер ... және ... ... ... ... құрылысын үй құрылысымен салыстыруға болады.
Кiрпiш, шеге, ... және ... ... бiрлестiгiнде үй
бiтпейдi. Оған үй пайда болу үшiн жоба, жерге орналастыру, құрылыс,
т.б. ... ... құру мен ... үшiн ұйымдастырудың
құрылымын, қызметiн және саясатын, басқару мақсаты мен ... ... ... ... ... ... керек. Ақпараттық жүйе ұйымдастырудың бөлiгi болып табылады, ал
кез – келген ұйымның ... ...... ... ... стандартты процедуралар, адам, субмәдениет. Ақпараттық
жүйенiң құрылысы ұйымның басқару құрылымын талдаудан басталуы ... ... және ... құру мен ... ... (МББЖ) көп деңгейлi архитектураға ие, ол туралы 1 ... ... ... МББЖ ... МБ ... көп ... ... базасын мәлiметтер ұсынудың концептуальдi, iшкi және сыртқы
деңгейлерi айырады, ол ұқсас белгiленген ... ... ... ... пәндiк салада интеграцияланған түрде мәлiметтер
ұсынудың логикалық аспектiге сәйкес келедi.
Iшкi деңгей сақтау ... ... ... ... ұйымдастыруды
бейнелейдi және мәлiметтер ұсынудың физикалық ... ... ... үлгi ... жеткiзушiлерде физикалық сақталатын жазбалардың жеке
даналарынан тұрады.
Сыртқы деңгей нақты пайдаланушы ... ... жеке ... ... ... үлгi ... үлгiнiң көбейтiлуi болып табылады.
Мәлiметтер бойынша сыртқы үлгiлердi қиып өтуi мүмкiн. Жеке ... ... жеке ... ... ... немесе пайдаланушыға
сыртқы үлгi немесе МБ схемасы сәйкес келедi.
Сыртқы үлгiлердiң ... ... МБ ... қол ... қолдау жасалынады (қосымшадан қол жеткiзiлетiн МБ
концептуальдi үлгiдегi мәлiметтер құрамы мен құрылымы шектеулi, сондай – ақ
бұл ... ... жол ... ... берiлген: енгiзу,
редакциялау, алып тастау, iздену).
Қолда бар ... ... ... жаңа ... ... болуы олар үшiн түзетiлген сыртқы үлгiлердiң анықтау талап
етiледi, мұнда мәлiметтердiң концептуальдi және iшкi үлгi ... ... ... жаңа ... ... ... ... үлгiнiң өзгеруi сыртқы ... ... тиiс ... концептуальдi үлгiсi оның сипаттамаларын жақсарту мақсатында МБ
сыртқы үлгiсiн ... ... ... мүмкiн (мәлiметке қол жеткiзу уақыты,
сыртқы құрылыстағы жадта жұмсау, т.б.). Осылайша МБ ... ... ... ... ... ... ... iске асырады [1].
Бiлiмдi бақылаудың компьютерлiк жүйесi, яғни инфологиялық үлгiсi
жасалған, оның ... ... ... ... ... қарастырайық.
Сұрақтар банкi. Талапкерлерге бiлiмiн тексеру кезiнде берiлетiн барлық
сұрақтар мен ... ... ... ... ... ... ... қанағаттанарлық баға алуға және одан да жоғары бағадан
үмiткер талапкерлер үшiн көтерiңкiге есептелген ... ... ... ... ... деңгейдегi екеудiң әрбiрi үшiн бiрыңғай ... ... саны ... олар бiр тақырып бойынша теориялық
сабақ пен практикалық ... ... ... жабады. Сұрақтар мен
тапсырмалар, ережедегiдей жауаптардың бiрнеше (әдетте 5) үлгiсiмен ... ... Бұл ... талапкерге бiр мезгiлде тапсырманы
белгiлеумен хабарланады, ал ... ... ... таңдауы тиiс.
Бәлкiм, толық дұрыс жауап келтiрiлген үлгiлердiң ... ... ... ... ... ... дерекқор жүйесi бойынша қазiргi кезде кеңiнен
қолданылып жүрген ... көп ... ... мен оқу орындарында, коммерциялық
мекемелерде және т.б. салаларда түрлi берiлгендердi дайындау, оларды өңдеу,
сақтау жиi ... ... көп ... ... ... ... сақтау. Берiлгендер қоры-құрылымы берiлген тәсiл бойынша
ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... берiлгендер кесте түрiнде дайындалады. Яғни, дискiлiк ... ... оған ... кесте-берiлгендер құрамында сақталушы
обьект.
Берiлгендер қорын құру және ... ... ... ... үшiн ... ... Оларды берiлгендер қорын басқару жүйелерi деп
атайды.
Мәлiметтердiң интегралдық тұжырымдамасына негiзделген ... жүйе ... ... ... ... ... ... көптеген пайдаланушылардың сан–алуан талаптарын қанағаттандыру
қажеттiгiмен сипатталады.
Кез–келген ақпараттық жүйенiң мақсаты – нақты әлем нысандары туралы
мәлiметтердi ... ... ... сөзi кең ... – бұл ... ... ... әлемнiң нақты нысаны туралы мәлiметтердiң жиынтығы.
Пәндiк сала ... ... ... және ... ... мысалы
кәсiпорынды, ЖОО-ны, т.б. автоматтандыруды ұйымдастыру үшiн ... ... ... ... ... қабылданған.
Мәлiметтер негiзiн (базасын) құра отырып, пайдаланушы ақпаратты ... ... ... және ... өз бетiнше үйлестiрiп тез
сұрыптап алуға ұмтылады.
Мәлiметтер негiзiн пайдаланушылар түрлi қолданбалы бағдарламалар,
бағдарламалық ... ... ... деп ... тұтынушылар мен
мәлiметтер көздерi рөлiндегi пәндiк саланың мамандары бола алады.
Мәлiметтер базасының қазiргi технологиясында мәлiметтер базасын жасау,
оны қолдау және ... қол ... ... ету ... ... құралдармен мәлiметтер базасын басқару ... ... ... базасы (МБ) – бұл белгiлi бiр пәндiк ... ... ... ... ... ... басқару жүйесi (МББЖ) – бұл ... ... ... ... ... ... және ... қажет ақпаратты
iздестiрудi ұйымдастыру үшiн ... ... және ... ... ... ұғымы - өрiс, жазба, файл сияқты ... ... ... ...... ... бiрлiгi – реквизитке сай ... ... ... элементарлық бiрлiгi. өрiстi жазу
үшiн ... ... ... мысалы, аты-жөнi, әкесiнiң аты, туылған күнi;
Тип, мысалы, символьдық, сандық, күн тiзбелiк, ұзындық, ... ... ол ... ... ... санымен анықталатын болады;
Сандық мәлiметтер үшiн дәлдiк, мысалы санның бәлшектiк бәлiгiн
бейнелеу үшiн екi ... ... ... негiзгi құрылымы
Жазба – логикалық байланысқан өрiстер жиынтығы. Жазбаның данасы – оның
өрiстердi нақты маңызы бар жазбаларды жеке тарату.
Файл (кесте) – бiр ... ... ... ... ... ... ... көрсетiледi, олардың мағынасы
кiлттер: бастауыш (БК), ол жазба даналарын теңестiредi, және ... ... ... ... ... белгiлердiң рөлiн орындайды ... ... ... ... ... ... болады).
Мәлiметтердi ұйымдастыру.
''Реляциялық'' сөзi ағылшынның relation - қатынас деген сөзiнен
шыққан. Қатынас – ... ұғым ... ... ... ... түрiнде бейнелеу қолайлы. Мұнда таблицаның ... ... ал ...... сай ... Кiлтi деп
кортеждiң атрибутынан кез – келген қызметтi атайды, ол кортеждi ... ... ... ... ... ... бiрiнiң маңызы
(қарапайым кiлт) бола алады, бiрнеше атрибуттардың маңызын (құрамдас ... ... ... ... Бұл құрамдас кiлттiң бағаналарының
әрбiрiнде жолдардағы мәлiметтер қайталана алады, бiрақ бұл бағаналардың
әрбiр жолының (қатарының) ... ... ... – бiр ... ... ... таблицасында аты –жөнi және туылған жылы
деген бағаналары бар. Әрбiр бағанада бiрқатар ... ... ... ... аты – жөнi мен ... ... ... Бiрақ егер аты – жөндерi
бiрдей болған студенттердiң ... ... ... ... онда ... ... кiлт ретiнде пайдалануға болады. Ережедегiдей, сияқты,
кiлт бiрден-бiр болып табылады, яғни әрбiр ... ... ... ... ... анықталады, бiрақ кейде бiрден-бiр емес ... ... ... ... ACCESS 2003 версиясында
кiлттiк өрiс терминi ... оны ... кiлт ... айтуға болады.
ACCESS кiлттiк өрiстердiң үш типiне - қарапайым кiлт, құрамдас кiлт
және сыртқы кiлт деп ... ... ... ... реляциялық аса
маңызды жетiстiктерiнiң бiрi мынадан тұрады, бұл сiз түрлi ... ... ... сақтап, оларды бiрыңғай ... ... ... арасындағы байланысты бере аласыз. Байланыс
таблицаларының тапсырмалары үшін ... ... ... ... ... өрiс ... тиiс. Таблицалар арасындағы байланыс бұл өрiстегi
сәйкес келетiн мағыналардың арасындағы қатынас белгiленедi. ... ... ... ... ... кемiтуге, оларды
ендiру мен сұрақтар мен есептер ұйымдастыруды оңайлатуға ... ... ... ... ... ... ... студент туралы (аты-жөнi,
оқитын пәнi) және оқытушы ... ... ... ... ... ... пәнi) ... сақтау қажет болды дейiк: егер
мәлiметтердi бiр таблицада ... онда ... ... оқитын студенттi аты-
жөнiнiң қатарында бұл пәннен сабақ беретiн ... ... ... болады.
Бұл мәлiметтердiң орасан зор жинақталуы. Ал, егер ... ... бiр ... ... ... бiр ... сақтаса “оқитын пән“
– “оқылатын пән“ өрiстердi арасындағы байланысты ... онда ... ... ... есе ... ... ақпаратты логикалық
ұйымдастыру үшін зиян келмейдi.
ACCESS үш түрлi жалғыздың - көпке, ... - ... ... ... таблицаларының арасындағы байланыстарды беруге болады.
Жалғыздың - көпке байланыс таблицалар арасындағы ... ең ... типi. ... байланыста А таблицасындағы жазбалардың әрбiрi
В таблицасындағы бiрнеше жазбалармен сәйкес келедi ... ... ... кiлт деп ... ал В таблицасындағы жазба А
таблицасындағы оның ... сай ... ... ... ие ... - көпке байланысында А таблицасындағы бiр ... ... ... ... сай ... ал В таблицасындағы бiр
жазба А таблицасындағы бiрнеше ... сай келе ... ... схема тек
үшіншi (байланыстырушы) таблицаның көмегiмен iске асырылады, оның кiлтi ... екi ... ... ... бiрi А ... ... болып
табылады, ал екiншiсi В таблицасымен ортақ болып табылады.
Жалғыздың - жалғызға (бiреудiң - ... ... А ... ... бiр ... жазбадан артыққа ие бола алмайды ... ... бұл типi өте жиi ... ... ... бiр ... ... мүмкiн. Жалғыз – жалғызға
қатынасына байланыс өте кең таблицаларды бөлу үшін, оны ... ... ... бөлу үшін қолданылады.
Жасалатын байланыстың типi олар үшін байланыс анықтайтын ... ... - ... ... тек ... бiрi кiлттi болып
табылса немесе бiрден – бiр индексi болған жағдайда құрылады, яғни ... ... ... - ... байланысы екi байланысатын өрiс өзектi болып
табылса немесе бiрден – бiр индексi болған жағдайда құрылады;
Көптiң - көпке байланысы үшіншi ... ... ... - ... екi ... көрсетедi, оның кiлтi кемiнде екi басқа таблица ... екi ... ... ... ... ... таблицадағы (байланыстың көмегiмен
бiрiктiрiлген таблицалар) жазбалардың арасындағы байланысты қолдану ... ACCESS ... ... ... ... ... – ақ ... кездейсоқ келтiру немесе әзгеруден қорғалуын қамтамасыз етедi.
Мәлiметтердiң тұтастығын егер ... ... ... ... бiр ... ... өрiсi ... құралымен байланыс жұзеге
асырылатын өрiс) кiлт өрiс болып табылады немесе бiрден – бiр индексi бар;
- байланысқан өрiс ... бiр ... ие; ... ... ар.
Есептегiштiң өрiсi егер ол ұзын тұтас типке ие болса, ... ... ... таблица ACCESS мәлiметтер базасының бiрiнде ... ... ... ... үшін, онда таблицалар болады, анық болуы тиiс.
Басқа форматтағы мәлiметтер ... ... ... ... ... белгiлеу мүмкiн емес.
Ақпаратты – логикалық үлгiнiң ұғымы.
Мәлiметтер базасын жобалау мәлiметтердi ... ... ... тұрады. 2.3-шi суретте мәлiметтер базасын жобалау ... ... ... ... ... ... ... базасын жобалаудың маңызды кезеңi МББЖ бейiмделмеген пәндiк
сала үлгiсiндегi ... ... - ... өңдеу болып
табылады.
Ақпараттық - логикалық үлгiде интеграцияланған түрдегi ... ... ... ... мен құрылымы, сондай-ақ
қосымшалардың ақпараттық тұтынушылығы (мiндеттер мен ... ... үлгi ... ... ... ... ... саланы және оның құрылымдық байланыстарын
бейнелейдi.
Пәндiк салада ақпараттық-логикалық үлгi бiрiншi құрылады. Алдын ала
ақпараттық-логикалық үлгi ... ... ... ... одан ... базасын жобалаудың мейлiнше кешеуiлдеген кезеңiнде анықталады.
Одан соң оның негiзiнде концептальдi (логикалық), iшкi ... ... ... ... ... ұйымдастыру.
Мәлiметтер базаларын басқарудың жүйесi бағдарламалық жүйе деп аталады,
көптеген мiндеттердi шешу үшін пайдаланылатын мәлiметтердiң ... ... құру үшін ... ... жүйе ... ... ... қолдау үшін қызмет етедi және ... ... ... ондағы мазмұндалған мәлiметтерге тиiмдi қол
жеткiзудi қамтамассыз етедi.
МББЖ бұл жүйеде барлық еңбек ... ... ... ... ... үшін белгiленедi.
Әмбебаптық дәрежесi бойынша МББЖ екi класқа айырылады:
- жалпы тағайындау жүйесi;
- мамандандырылған жүйе.
Жалпы тағайындалған МББЖ әлдебiр ... ... ... ... ... ақпараттық тұтынушылығына бейiмделмейдi. Мұндай
түрдегi әрбiр жүйе ... бiр ... ... ЭЕМ үлгiсiнiң кейбiр
функциялауға қабiлеттi бағдарламалық өнiм ретiнде iске ... ... ұйым ... ... ... ... Мұндай
МББЖ нақты мәлiметтер базасының жұмысқа бейiмделу ... ие. ... МББЖ ... ... ... негiзделген
автоматтандырылған ақпаратты жүйенi құру үшін аспаптық құрал ретiнде өңдеу
мерзiмiн елеулi қысқартуға, еңбек ... ... ... ... МББЖ функционалдық мүмкiндiктерiн дамыту және тiптi белгiлi ... ... ... МББЖ ... ... МББЖ-на пайдалану мүмкiн
болмағанда немесе мақсатқа сай келмеген сирек жағдайда құрылады.
Жалпы тағайындалған МББЖ – ақпараттық жүйедегi ... ... ... ... ... функциялардың барлық жиынтығын орындау үшін
белгiленген күрделi бағдарламалық кешен.
Бағдарламалық комплекс бағдарламалық қамтамассыз ету ... ... ... ... ... ... жүйесiнде өзiнiң
функционалдық мүмкiндiктерi бойынша саналуан үлкен санын иеленедi, сондай-
ақ барлық бұқаралық машиналар үлгiлерi үшін және ... ... ... ... құралдарымен iс жұзiнде қоршалған.
Қазiргi кезде пайдалаып жүрген МББЖ мәлiметтердiң ... ... ... ... ету ... ие, ... ... деңгейдегi бағдарламалауда аз күш жұмсап, мәлiметтердiң
үлкен ... ... ... ... МББЖ ... ... үшін дамыған
құралдарды иеленедi. Өңдейтiн аспаптар ... ... ... ... бағдарламалаудың қуатты тiлi;
- мәзiрдi, мәлiметтердi енгiзу – шығарудың экрандық түрлерi және есеп
берушiлiктiң ... ... ... ... ... (қолданбалы бағдарлама);
- қосымшалардың таралу құралдары;
- мәлiметтер үлгiлерiнiң функционалдық мүмкiндiктерi оның тiлдiк
құралдарының арқасында МББЖ ... ... ... ... iске асыру түрлi әдiстермен жүзеге
асырылуы мүмкiн. Жоғары квалификациялы пайдаланушылар үшін ... ... ... ... құралдарына бәрiнен бұрын олардың нақ
синтаксистiк түрi ұсынылады. Басқа жағдайларда тiлдердiң функциясына жанама
түрде қол жеткiзiлуi мүмкiн, онда олар ... ... түрi, ... ... ... толтыратын кесте түрiмен iске асырылады.
Осындай ену мәлiметтерi бойынша интерфейстiк ... ... ... - тең ... ... қалыптастырады және оларды
орындауға бередi немесе таралатын қосымшаның бағдарламалық кодына қосылады.
Интерфейстi тiлдi ... ... жеке ЭЕМ үшін МББЖ ... ... ... ... QBE (Query - By - Example) тiлi ... құралдар екi негiзгi функцияны орындау үшін пайдаланылады:
- ... ... ... ... ... ... әрекет операцияларын орындау;
Бұл функциялардың бiрiншiсi мәлiметтердiң тiлдiк суреттеуiмен (МТС,
анықтау). МТС құралдарымен ... ... ... ... ... деп ... Ол ... базасының құрылымын
суреттеумен және МББЖ - да пайдаланылатын ... ... ... ... ... оларға салынатын тұтастықты шектеулердi қосады.
Бiрқатар МББЖ - нiң МТС – iн ... қол ... ... ... ... пайдаланушылардың өкiлеттiлiгiн
қамтамасыз етедi.
МТС дербес тiл ретiнде әрдайым синтаксистiк толтырыла бермейдi. ... ... ... және ... манипуляциялауды
үйлестiретiн мәлiметтердiң бiрыңғай тiлiнiң құрамдас бөлiгi бола ... ... ... тiлi (МКТ) ... базасынан
мәлiметтерге операция жүйесiнде қарастырылғанды сұрастыруға ... ... ... және ... ... шеңберде
мәлiметтердi күрделi әрекетiн бiрiктiретiн МББЖ (СУБД) ... ... бар. ... ... танымал тiл SQL реляциялық тiлi болып
табылады.
Access Basic бағдарламалау тiлi OLE 2.0 – ге ... ... ... ... ... ... беретiн OLE 2.0
хаттамасы бойынша байланысты қамтамасыз етедi. Одан ... бұл ... ... ... ... нысанын құруға, мәлiметтер
базаларының құрылымдарын өзгертуге және тiкелей қолданбалы бағдарламалардан
индекстер жасауға мүмкiндiк ... ... ... жұмыс істеу
Delphi – ді таңдаудың себебі
Біз ұсынып отырған программалық комплексті ... үшін Delphi ... Бұл ... ... ... ... ... мыналарды
жатқызамыз:
- Delphi – де қолданбаларды жобалауда визуалды құралдары мен оңтайлау
жүргізетін компилятордың жемісті түрде үйлесуі ... ... ... ... ... генерациялану технологиясы Object Pascal –
дың компиляцияға жататын тіл ... және осы ... ... мен ... ... ... талаптардың орындалуы
сияқты мәселелерге негізделеді;
- Delphi қуатты, икемді ғана емес, объектті – бағытталған программалау
принциптері негізінде құрылған қарапайым, пайдалануға ... ... ... – дің ... ... ... бағдарламалық бірліктер
жиынынан тұрады. Бастысы болып табылатын модульдің ... ... ... ... Басты модульді Delphі – автоматты түрде
жасайды.
Басты модульдің орындалатын ... begіn, end ... ... ... ... ... инициализациялау және экранға шығаруды
қамтамасыз етеді. Әрбір бағдарламада басты ... ... да, кем ... ... ... болады, ол үрдістің орындалуын ... ... – де әр ... өз ... ... unіt сөзімен басталады, кейін модуль аты жазылады. Осы ... ... ... uses ... жазылған, оның тексті екінші
листингте жазылған. Модуль 3 бөліктен тұрады: ... іске ... ... ... сөзімен басталады) компиляторға, басқа
бағдарлама модульдеріне модульдің қай бөлігі сай келетінін көрсетеді. ... (uses ... ... ... ... ... ... type сөзінен кейін Delphі форманың сипаттамасы жазылады.
2.3 ... ... ... ... сипаттау
1998 жылы Іnprіse Corporatіon фирмасы (бұрынғы Borland) Жаңа версия
программалаудағы және практикадағы ... ... ... ... ... ... ... программалауға арналған. Визуалды
программалау программаның интерфейсін құруға өте қолайлы.
Wіndows операциялық жүйесінде Паскаль, Си және т.б. ... ... құру – оңай ... ... Delphі ... Wіndows – тың
ерекшеліктеріне аса мән бермей программа құруға болады. Бұл оның тағы ... ... ... келе ... ... программалау программаның
текстін қолдан жазғанның орнына, программалау ... ... ... ... ол ... тек қана ... ... бойынша өзгертіп немесе модификациалау қажет.
Пакет Delphі қиын программаларды программалаудың қарапайым және әрлеу
әдістерімен құруға арналған. Программамен ... ... екі ... ... ... ... – жобалау кезеңі. Бұнда программа бөлек құрама
бөліктерден құралады да, оған ... ... ... Дәл осы ... программа жұмыс атқарғанға дейінгі
нәтижелерін көруге ... және ... ... ... ... ...... жұмыс атқару кезеңі, және аралық
кезеңді ... ... ... бұл ... кезеңі, программаның
қателіктерін, дұрыс жұмыс атқарылуын қарастырады.
Жобалау кезеңінде бірнеше файлдар құрастырылып қолданылады. Негізгі
бөлігі – жоба ... Pascal – да бұл ... ... деп ... ... файл *.dpr ... ие. Әдетте бұл бөлік ... ... ... болып келеді, бірақ керек жағдайда өзіңе
қажетті өзгертулер енгізуге болады. [11].
Программаның жұмыс істеу ... ... ... ... (DLL – Dynamіc Lіnk ... ... мүмкін, кеңейтілуі *.dll.
Программаның жұмыс істеу барысында әртүрлі текстік немесе ... ... ... ... ... ... мәліметтер орналасады.
Delphі – дің жұмыс барысында жоғарыда айтылған файлдардан ... ... ... ... ... ... *.res – бұл жоба
үшін, ал *.dfm – ... ... үшін және *.dcr – ... ... ... – ол бірнеше маңызды технологиялар комбинациясы:
- машиналық кодтағы ... ... ... ... ... – ориентирлік моделі;
- бағдарламалық көшірмеден визуалды (жылдамдатылған) қосымшаларды құру;
- деректер қорын құруға арналған құрал.
Delphi бағдарламалау тілі ... ... ... ... тез, ... ... жылы Borland фирмасы Delphi атты қосымшаларды жылдам жетілдіруге
арналған аспапты құралдарды ... ... Оның ... ... тілі болды.
Delphі тілінің пайда болуының алдында, Borland фирмасы Pascal тілін
конструктивті өзгерістерге ұшыратты. ... Object Pascal ... ... кейін объективті – ориентирлік тілдерінің тобына ауыстырылды.
Delphi құралған кезде жаңа ... ... ... property және т. ... ... ... ... Delpi – дің
2,3,4,5,6- шы нұсқалары пайда болды. 5 -ші мен 6- шы ... ... жоқ ... ... ... де Windows 32 операциялық
жүйесінің негізінде пайдаланған. Delphi 6 -да ... үшін ... ... ... және ... ... жұмыс істеуде
өзгешеліктері енгізілген.
Delphi көмегімен Windows-қа ... ... ... тез және көп күш ... Сонымен бірге консольдік және Win 32
GUI қосымшаларын құра аласыз. Соңғы үлгіде компиляцияланған ... (Object Pascal) ... Ол ... ... ... менюлерді, сұхбаттық терезені, негізгі терезені және т.б. жатады)
жобалаған кезде drag – and – drop ... ... ... Delphi ... интеграцияланған жетілдіру ортасы үш бөлімнен тұрады. Олар:
- негізгі саймандар тақтасы;
- объект инспекторы;
- форма мен код ... ... ... ... ... Delphi – дің ... бір тетікті басқан кезде проектінің ашылу, ... ... ... орындауға мүмкіндік береді. Саймандар
тақтасы формаға орналастыра алатын көп ... ... ... ... ... алаңы, тізім, тетік және т.
б. кіреді). Оларды тиімді пайдалану үшін компоненттерді топтарға бөлінген.
Компоненттерді ... ... үшін оны бір рет ... ... ... керек.
Негізгі терезе. Негізгі Терезе Delphi – дің «басқару орталығы» болып
табылады. Ол негізгі мәзірді, құралдар тақтасы және ... ... құру ... ... ... үш ... тұрады.
Негізгі мәзір. Негізгі мәзір проектімен жұмыс кезінде ... ... ... ... береді. Мәзір бөлімдері және олармен
байланысқан функциялар:
File (Файл) – ... ... ... ... ... ... ... қосуға, шаблондардың көмегімен жаңа файл құруға, ... ... ... ... ... ... осы ... жаңа қалып жасауға
арналған командалар және шығу ... ... Delphi 5-те ... жаңа ... ... арналған команда қосылған.
Edit (Түзету) – атында көрсетілгендей, мұнда мәтін ... ... ... ... немесе керісінше буферден қоятын және түзетілген
амалдарды кері қайтаратын командалар орналасқан. Сонымен қатар осы ... ... ... ... құрауыштарды
Басқару командалары және де өзінің өңделген ActiveX интерфейсіне
процедуралар немесе функциялар жаңа ... ... ... енгізілген.
Бөлімнің бір опциясының орналасуын өзгертуге рұқсаттамауға да болады.
Search (Іздеу) – мәтінді іздеу және алмастыру ... ... ... ...... басқаруда көп қолданылатын құралдарды
шақыратын командалар берілген. Олар: Project Manager ... ... Manager (DLL ... ... Object ... ... To – Do – List (Есептер тізімі), ... ... ... ... Browser ... ... ... бойынша жол сілтеуіш), Component List (Компоненттер
тізімі), Window List (Терезелер тізімі), Type Library (Кітапхана ...... ... ... және өшіруге, кітапханалар
типін импорттауға, ... ... ... ... ... ... терезесін іске қосуға, проектілерді топқа қосуға мүмкіндік
беретін тетік.
Run (Қосу) – өңделген программаларды жіберуге, оған ... ... ... ... ... ... – мұнда компонентерді орнатуға, ... ... жаңа ... және компонентер шаблонын
құруға, пакеттерді түзету және ... ... ... ... ... (Деректер қоры) – деректер қорымен жұмыс істейтін командалар
бар, олар: SQL Explorer (деректер қорын зерттеу), SQL Monitor (SQL ... Form Wizard ... ... ... – Delphi – дің ... ... қасиеттерін орнатуға,
проектілер орнатуға, проектілер архивіне бастау жүргізу, проектімен жұмыс
жасауға, қосымша ... ... және ... ... береді. Delphi 5
– те осы бөлімде ресурстар қатары ұлттық алфавитпен сақталған ... ...... Reposity – ді ... ... ... қосылған.
Help (Көмек) – Delphi – дің анықтамалық жүйесін шақыруға ... – дің ... ... Delphi – дің ... жетілдіру
ортасының орталық жерінде жұмыс ортасы орналасқан. Онда форма конструкторы
көрсетілген. Ол қосымшалардың формасын құруға ... Delphi – де ... ... ретінде белгіленген. Жұмыс істеу барысында ... ... ... ... ... ... олардың орнын
алмастыруға және өлшемін өзгертуге ... ... ... ... ... ... Оның ... қосымша құрған ... ... ... ... ... алда ... құрылғылар – объект
инспекторы, форма конструкторы, код редакторы мен саймандар тақтасы бір ... ... ... құру ... өте ... ... ортасында жиі кездесетін оқиғалар:
- On Click тышқан тетігін бір рет басу;
- On Dbl Click тышқан тетігін екі рет басу;
- On Key Down ... ... On Create ... екі рет ... – де ... ... ... арқылы программа құруға болады,
осы құрылған программаны тексеруге және жұмыс істетуге болады.
Delphі – дегі ... бір ... ... ... ... ... шешімдерін, нәтижелерін көзбе – көз көруге болады
(визуалды программалау). Программаны ... ... және ... ... ... Delphі – дің ... ... Wіndows – тың
стандартты компоненттеріне ұқсас болып келеді. Delphі – дің ... ... ... ... болады.
Wіndows – тың жұмыс аймағында – монитор ... ... ... ... – дің лақабы орналасуы мүмкін. Бұл лақапты тінтуірмен ... Бұл ... ең ... және тез ... ... Немесе "Выполнить"
(орындау) командасын қолдануға болады: жолдың бағытын көрсетеді. ... ... ... ... ... ... ... оңай жолы – жол ... ... ... ... ... ... ... керек файлды іздестіру.
Delphі – дің бағдарламалау аймағының негізгі элементтері:
- басты терезе:
- басты мәзір (меню),
- құрал – саймандар панелі,
- компоненттер палитрасы,
- ... ... (Code ... форма құрастырушы (Form);
- жоба администраторы (Project Manager);
- обьектілер инспекторы (Object Іnspector);
- компоненттер кітапханасы ... ... ... ... (Object ... ... ... (Browser);
- мәзір конструкторы (Menu Desіgner);
- локальды мәзір;
- анықтама жүйесі.
Бұл айтылған компоненттерден басқа Delphі – ді орнатқанда ... ... ... (Іmage Edіtor) және ... ... (Database
Desktop) қосылады.
Қосымшаны бағдарламалау ортасынан орындату. Бағдарламаны ... ... ... ... болады. Ол үшін Run менюінен ... ... ... ... ... істеп тұрған салмақты фунтта
енгізіп және қайта санау пернесіне түртілгеннен ... ... ... ... ... ... ... Қосымша терезесі
бұл кәдімгі Wіndows терезесі, оны экран ішінде орын ауыстыруға және ... ... (бұл ... ... жұмысын тоқтатады).
Delphі – жобаларының қарапайым құрылымы. Delphі – дің жобалары
модульдерден тұратын ... ... ... ... Бастысы болып
табылатын модульдің бәрінде бағдарламаның орындалатын нұсқауы болады. Басты
модульді Delphі – ... ... ... ... модуль .dpr – өлшемді файлда болады. Оны көру үшін
Vіew Source – тен Project – ... ... ... ... ... ... бағдарламаның басты
модулін көруге болады. Басты модуль program сөзінен басталады, одан ... ... сай ... ... ... Жобаның аты бағдарламашы
арқылы жоба файлын сақтау кезінде жазылады, ол ... ... ... ... Одан ... uses – тен кейін қолданылатын
модульдер аты: forms ... ... аты, funt to kg ... модулі
жазылады.
Комментарий сияқты {$R*.RES}, компиляторға пиктограмма сияқты файл
ресурстарын орындауды көрсетеді. Жұлдызша файл ресурсының аты ... ... ... .res – ... ... ... ... бөлігі begіn, end арасында ... ... ... ... инициализациялау және экранға шығаруды
қамтамасыз етеді. Әрбір бағдарламада басты модульден басқа да кем ... ... ... болады, ол үрдістің орындалуын қамтамасыз етеді.
Delphі – де әр форманың өз модулі болады.
Үшінші ... ... ... ... ... ... ... жазылған.
Модуль unіt сөзімен басталады кейін модуль аты ... Осы ... ... ... uses ... ... оның тексті екінші
листингте жазылған. ... 3 ... ... ... іске асыру,
инициализация.
Интерфейс бөлігі (іnterface сөзімен басталады) компиляторға ... ... ... қай ... сай ... ... Бұл
бөлікте (uses сөзінен кейін) модульдің пайдаланатын кітапханалық модульдері
және type сөзінен кейін Delphі ... ... ... ... – сөзі ... ... ... және форманың
жұмысын қамтамасыз ететін айнымалылардың, процедуралардың, функциялардың
ақпараттарынан тұрады.
Жүзеге асыру бөлігі ... ... ... бұл
компиляторға модуль атымен сәйкес келетін .dfm ... ... ... ... көрсетеді. DFM форматындағы файл
Delphі – ... ... ... ... ... {$R*.DFM} директивасынан
кейін форманы өңдеу процедуралары жазылады. Осында бағдаламашы өзінің
үрдісін ... ... ... үрдістері мен функцияларын ... ... ... ... айнымалыларының инициализациялауын
қамтамасыз етеді. Инициализация бөлігінің нұсқауы begіn, end ... ... ... ... ... Егер ... ... нұсқау жоқ
болса (мысалдағыдай), онда begіn жазылмайды.
Ескерте кететін жай: модуль инструкциясының көп ... ... ... Delphі ... ... құрастыруына қарай
форма класын жазады (type сөзінен кейін).
Қателер ... ... ... ... 3 ... :
- ... орындалу уақытының қателері;
- алгоритмді.
Синтаксистік қателер – оларды тағы да ... ... ... ... деп атайды. Оларды компилятор табады, ... тек қана ... ... ... ... және
компиляцияны қайтадан орындау қалады.
Орындалу уақытының қателері Delphі – де олар ... ... ... ... ол да оңай шегерілетін. Олар көбінесе бағдарламаны бірінші
іске қосқан және тестеу ... ... ... – дегі ... ... ... ... өңдеу аймағы
бағдарлама жұмысы аяқтайды, оны Delphі терезесінің басындағы жақшаға
алынған Stopped сөзі ... және қате түрі ... ... ... ... терезе Error (қате) экранға шығады. Қате пайда болғаннан
кейін жұмыс жалғасу үшін Error диалогті терезенің OK ... басу ... ... RUN менюінен Program Reset командасын таңдаймыз. Егер бағдарлама
WІNDOWS – тан шыққан болса, онда қате ... ... ... ... терезе шығады, бірақ қате шыққан бағдарламада OK пернесін
басқаннан кейін мүмкіншілігі ... ... ... ... жұмыс басқаша болады. Алгоритмдік қатесі бар
бағдарлама компиляциясы өте жақсы бітеді. Бағдарлама көру ... ... ... ... ... ... қорытынды анализ кезінде, оның дұрыс
еместігі ... ... ... ... үшін, алгоритмді анализдеу
қажет және оның орындалуын қолмен айналдыру керек.
Орындауға жіберу. Өңдеу Delphі – дің ... ... онда ... ... ... қатені іздеу және шегеру үшін өте
мықты затпен қамтамассыз етеді. ... ... ... ... ... ... шығарылатын мәліметтерді
тексеруге мүмкіншілік береді.
Жобаны ... Delphі ... жоба ...... файл ... үшін компилятор қолданатын файлдар жиынтығы. Жобаға
жоба файлы және бір немесе бірнеше модуль файлдары (Unіt – ... ... ... .dpr ... ие және ... жалпы сипаттауынан тұрады.
Жобаның модульдер файлы .pas кеңейтуіне ие немесе процедуралар, функциялар
текстінен, түрлер ... және ... ... бағдарлама
жасау үшін керекті ақпараттардан тұрады. Жобаны сақтау үшін Fіle менюінен
Save Project As. командасын ... ... Егер осы жоба ... ... ... онда Save Project As. ... жауап ретінде Delphі
алдымен Save Unіt As диалогтың ... ... Осы ... Delphі –
дің барлық жобаларын сақтайтын қалтаны таңдау керек.
Delphі ... ... ... ... жоба үшін ... жаңа ... керек. Ол үшін Save Unіt1 As. диалогтың терезесінде жаңа қалта жасау
пернесін басу керек. Пайда болған жаңа ... ... оң ... ... жоба ... атын енгізу керек, мысалы ... ... және басу ... ... ...... ... Save Unіt1 As. диалогтық терезесінде пайда болады. ... ... ... екі рет басу ... ашып және Save Unіt1 As.
диалогтық ... ... атын ... модуль атын енгізу керек,
мысалы FunttoKg, содан кейін “Сақтау” пернесін басу ... Жоба ... ... ... Save Project1 As ... ... ... аты қаланында жоба файлының атын енгізу керек.
2.4 ... ... ... ... ... арналған құралдарға
келесілер жатады:
1. BDE ( Borland DataBase Engine )– мәліметтер базасының кітапхана
қорын ... ... BDE ...... келтіруге арналған утилит .
3. DataBaseDesktop – SQL және QBE ... ... ... ... программа.
4. SQL Explorer – деректер базасына жол бастаушысы, БД ... ... ... .
5. Monitor – SQL ... орындалуын қадағалайтын программа
6. SQL Links – ДҚБЖ жойылған программалар драйвері мыс; MSSQL Server
Oracle ;
7. Local ... Server - Borland ... ... SQL –
серверінің версиясы.
8. InterBase Server Server for Windows 95– Borland InterBase –дағы
SQL ... ... бір ... қосуға есептелген көп
қолданушы версиясы.
2.5 Мәліметтер базасының компоненттері
Мәліметтер ... ... ... үшін қолданылатын компоненттер,
DataAccess, DataControls, Midas, Qreport және ... ... ... ... ... емес компонент орналасқан, олардың
көмегімен мәліметке қатынасты ұйымдастыруға болады:
- DataSourse – мәліметтер көзі;
- Table– ... ... ... ... ... ... Query – SQL сұрауына негізделген мәліметтер жиыны;
- StoredProc – серверде сақталған процедураға негізі мәліметтер жиыны;
- DataBase – ... ... мен ... Session – ... базасында ағымдағы жұмыстар сеансы.
DataControls бетінде келесі визуалды компоненттер ... DBGrid – тор ( ... );
- ...... интерфейс;
- DBText – жазу;
- DBEdit – бір жолдық редактор;
- DBImage – графикалық бейне;
- DBListBox – ... ... ...... ... ...... ауыстырып- қосқыш;
- QReport бетінде келесі визуалды компоненттері орналасады;
- QuckRep – есептеу;
- QRSubDetail – ... ... ... ... жолағы;
- QRBand – есепберу жолағы;
- QRGroup – топ;
- QRLabel – ... ... MS Access ... Access 2000 ... ... басқару жүйесi жетi түрлi
объектiлердi құруға және қолдануға мүмкiндiк бередi.
Кестелер. Бұл кез-келген мәлiметтер базасынын негiзгi объектiсi ... ... ... ... ... барлық ақпарат
сақталады, екiншiден кестелер мәлiметтер базасынын құрылымын анықтайды.
Сұраныс. Бұл ... ... ... ... ынғайлы
түрде шығарып бередi. Сұраныстын көмегiмен мәлiметтердi сұрыптау, сүзгiлеу
амалдары орындалады. Сұраныстын көмегiмен бұрыннан бар ... ... ... ... ... ... көзiнен импортталады, кестелерде
қарапайым есептеулер жүргiзiледi.
Жаңадан қолданушылар сұраныстын рөлiн аса терең түсiнбейдi, ... ... ... де ... болады деп ойлайды. Бiрақ жәй
кестелермен жұмыс iстегенде ... ... ... мәлiметтердi
байқаусызда жоғалтып алуымыз мүмкiн. Ал сұраныстын көмегiмен ол ... ... ... – олар ... ... ... ... қорытынды кесте құрады. Негiзгi кестемен жұмыс ... ... ... ... ... ал оған ... кезде қатынау көп
уақытты алады. Ал сұраныстын көмегiмен алынған уақытша кестеде бiз ... ... ... ... ал оған қатынау тез уақытта жүзеге
асырылады.
Реттелген ... ... ен ... кемшiлiктерi - оны жанарту,
яғни оған қосымша жаңа жазбалар енгiзу болып ... ... ол ... ... ретi ... оны қайта құру қажет ... Бұл ... ... ... жүйесiнде өз шешiмiн тапқан.
Қалыптар. Егер сұраныстын мәлiметтердi сұрыптау мен анализдеудiң
арнаулы құралдары ... ал ... ... ... құралы болып
табылады. Онын мәнi мынада - ол қолданушыға тек толтыруға ... ... ... ... ... ... мәлiметтердi экранға бейнелеп беруге болады.
Сұраныстын көмегiмен де мәлiметтердi ... ... ... ... ... шығарылған мәлiметтердi безендiруге болады. Ол ... ... ... арнаулы безендiру құралдарын қолдану қажет.
Есептер. Өзiнiң қасиеттерi мен құрылымы жағынан есептер қалыпқа өте
ұқсас ... ... ол ... тек ... ... ... есептерде баспа құжаттарына арналған ... ... бар ... және ... ... ... көшiрмелерi,
есептiн құрылуы жайындағы мәлiметтер).
Макростар мен модульдер. Бұл категориядағы объектiлер осы ... ... ... ... ... ... ... арқылы жана функцияларды құруға арналған. Microsoft Access
мәлiметтер ... ... ... ... ... iшкi ... тұрады және мәлiметер базасымен жұмыс iстеудi автоматтандыру
құралы болып табылады. Модульдер сыртқы программалау ... ... ... ... ... ... енгiзiлмеген жағдайда да ол мәлiметтер
базасы болып қала ... ... онда ... ... кұннiн әзiнде
де, қандай да бiр ... бар - бұл ... ... ... ... ... және ... әдiстерiн анықтап бередi. Мәлiметтер
базасы көптеген объектiлерден ... ... ... ең ... ... ... Ең ... мәлiметтер базасы бiр ғана кестеден тұрады.
Сәйкесiнше, ең қарапайым ... ... ... сол ... ... ... өрiстерiнiң қасиеттерi.
Өрiстер мәлiметтер базасынын құрылымын ғана емес, сонымен ... ... ... ... Төменде Microsoft Access 2000
мәлiметтер базасын басқару жүйесiндегi кесте ... ... ... өрiс ... ... ... - мәлiметтер базасына автоматтандыру
операцияларын қолданғанда осы өрiстiн элеметтерiне ... ... ... ... ... өрiс ... кесте
бағандарынын тақырыптары ретiнде қолданылады);
- өрiс типi (тип поля) - берiлген өрiстегi мәлiметтер типiн ... өрiс ... ... ... - ... өрiске енгiзiетiн символдардын
ақырғы ұзыдығын анықтайды;
- енгiзу қалқасы (маска ввода) - енгiзудiн ... ... ... );
- ... ... - берiлген өрiс үшін кесте бағанынын тақырыбын
анықтайды (егер ... ... онда ... ... ... қасиетi пайдаланылады);
- үнсiз келiсiм бойынша қабылданатын мән (Значение по умелчанию)
- ұяшыққа автоматты түрде енгiзiлетiн мән ... ... ... ... ... на значение) - мәлiметтердi енгiзудiн
дұрыстығын тексеру үшін қолданылатын шектеу;
- қате туралы хабар (Сообщение об ошибке) - қате ... ... ... ... ... ... қойылатын шарт қасиетi берiлген
кезде тексеру автоматты тұрде жұзеге асырылады);
- мiндеттi өрiс (Обязательное поле) - ... ... ... ... ... ... ... қажеттiгiн анықтайтын қасиет;
- бос жолдар (Пустые строки) - бос жолдан ... ... ... ... ... ... өрiс (индексированное поле) - егер өрiске осы ... онда осы ... ... ... ... ... амалдар жылдамдатылады;
- индекстелген өрiстер үшін жазбалардағы ... ... ... болады.
Жоғарыда айтылған өрiстер қасиетi негiзiнен мәтiндiк типтi өрiске
қатысты. Бұдан басқа ... ... осы ... ие болуы және болмауы да
мүмкiн. Өрiстердiң кейбiр типтерi тек өздерiне ғана тән қасиеттерге ие бола
алады.
Мәлiметтер типi. ... ... ... көптеген мәлiметтер
типiмен жҰмыс iстеуге мүмкiндiк ... ... ... (Текстовый)- өлшемi ақырлы кәдiмгi ... ... ... ... типi (255 ... дейiн);
- МЕМО өрiсi (Поле МЕМО)- (65535 символға дейiнгi) үлкен көлемдi
мәтiндi сақтауға арналған мәлiметтер типi. Шын ... ... ... ол мәлiметтер базасының басқа жерiнде сақталады да,
өрiсте оның тұрған жерi көрсетiледi, ... ... ... ... сандық (числовой) - нақты сандарды сақтауға арналған мәлiметтер ... ... ... - ... ... ... айын және
уақытты сақтауға арналған мәлiметтер типi;
- қаржылық (денежный) - қаржылық шаманы сақтауға арналған мәлiметтер
типi;
- санауыш ... - ... ... ... ... ... ... логикалық - логикалық мәлiметтердi сақтауға арналған тип (Иә ... ... ... ... OLE ... өрiсi ... ... әр түрлi объектiлердi
(мультимедиялық, графикалық, символдық) сақтауға арналған мәлiметтер
типi. Бұл да МЕМО өрiсi сияқты ... ... ... OLE ... онын ... жерi көрсетiледi;
- гиперсiлтеме (Гиперссылка) - Интернеттiн Web-объектiлерiнiн URL-
адрестерiн сақтауға арналған өрiс. ... ... ... ... түрде броузер жүктелiнiп, терезеге Web-объектi
шығады;
Ауыстырулар шеберi (Мастер постанавок)- бұл ... емес ... Бұл ... ... мәлiметтердi енгiзудi автоматтандыруды дайын
тiзiмнен таңдап алатындай етiп ұйымдастыруға болады.
3 Арнайы бөлім
3.1 Бағдарламаның орындалуына қажетті ... ... ... дербес компьютер - Genuine Intel(n), Clean(tm) Processor,
- жедел жад - 32 Мб;
- ... ... - 1 ... қатты диск 3 Гб;
- жылдамдығы - 300 МГц;
- монитор – алфавитті - цифрлық;
- пернетақта – стандартты 101-102 пернелік;
- тышқан.
3.2 ... ... ... аты - «Тергеу бөлімі» автоматтандырылған жүйесі.
Бағдарлама кешенінің қызметі – мекемедегі тергеушілердің жұмысын
автоматтандыратын бағдаралама ... ... арыз ... адамдардың
мәліметтерін жүйе арқылы енгізу тергеу бөлімі қызметкерлерінің жұмысының
өнімділігін арттыру, әрі ... ... ... ... беру ... ... орындалуына қажетті уақыт
Бағдарламаны іске қосу үшін келесі әрекеттерді орындау қажет:
- дискіден бағдарламаны кез-келген бумаға көшіру,
- Borland Delphi бағдарламасын іске қосу;
- файл - ашу - ... ... ... ... ... ... іске қосу қажет.
Бағдарламаның негізгі меню жүйесі:
­ некені бұзу ... арыз ... ... ... ... туралы арыз толтыру;
­ бөтен адамның иеленген мүлігін қайтарылуы арыз ... ... ... пайда болған зиянды қайтару туралы арыз толтыру;
­ жұмысқа қайтадан қабылдау және еріксіз жұмыссыз күндерінің жалақысын
талап ету ... арыз ... ... ... ... ... ... арыз толтыру;
­ қылмысты процесті жүргізген органдарының ... ... ... ... ... арыз ... ... кезде таңдалған батырмаға байланысты ... Ол ... ... арыз беретін адамның толық мәліметтері енгізілуі
тиіс.
3.4 Бағдарламаның логикалық құрылымын сипаттау
3.1 – кесте
Батырмалы форманың листингісі (Unit1)
|Аралық ... |
|1 – 7 ... ... ... ... |
|8 – 12 ... әдісті сипаттау ... – 21 |Form15 ... ... ... – 28 |Form2 ... ... |
| |Form3 ... шақыру |
| |Form4 ... ... |
| |Form5 ... ... |
| |Form6 ... ... |
| |Form7 ... ... |
| |Form8 ... ... |
| |Form9 ... ... |
| |Form10 ... ... ... – кесте
Жүйеге қатынас жасау терезесінің листингісі (Unit14)
|Аралық |Сипаттама |
|1 – 12 ... ... ... ... ... – 28 ... ... ... ... – 34 ... сөзді енгізу ... – 37 ... ... ... – 51 ... ... сөзді тексеру ... – 55 ... шығу ...... ... енгізу терезесінің листингісі (Unit3)
|Аралық ... |
|1 – 12 ... ... ... ... ... – 22 |Қызметкер туралы жаңа мәліметті енгізу ... – 27 ... шығу ...... ... ... терезесінің листингісі (Unit15)
|Аралық |Сипаттама ... ... ... ... ... ... |Қолданылған әдісті сипаттау ... |Form15 ... ... ...... ... листингісі (Unit16)
|Аралық |Сипаттама ... ... ... ... ... ... ... әдісті сипаттау ... ... ... ... іздеу жүйесі (модель ... ... |
| |Form16 ... ... ... ... ... ... ... листингісі (Unit17)
|Аралық |Сипаттама ... ... ... ... ... ... ... әдісті сипаттау ... ... ... іске ... ... |Form17 ... ... ... ... жұмыс істеуіне берілетін ... ... ... ... ... ... арыдарға тіркеу нөмірін беру;
- арыздарды баспаға шығару;
- ... ... ... туралы мәлімет беру.
Бағдарламаны іске қосқанда негізгі формасы ашылады.
3.1-сурет. Негізгі форма көрінісі
3.2-сурет. Некені бұзу ... ... ... ... ... бұзу туралы мәлімет толтыру формасы
Жоғарыда көрсетілген формада арыз беруші өзі ... ... ... тиіс, себебі осы мәліметке негізделіп іс ... ... ... ... ... ... хабарлама жіберіледі. Баспаға
шығару да осы формада орналасқан.
3.4-сурет. Әке болатынын растайтыны және алимент талап ету туралы ... ... Әке ... ... және ... талап ету туралы мәлімет
толтыру формасының жалғасы
Әрбір форманың төменгі жағында жазылатын уақыт автомат түрде формаға
шығып тұрады.
3.6-сурет. Бөтен ... ... ... ... қайтару туралы мәлімет
толтыру формасы
3.7-сурет. Бөтен адамның заңсыз иеленген мүлігін қайтару туралы мәлімет
толтыру формасының ... ... ... ... зиян ... ... туралы мәлімет
толтыру формасы
3.9-сурет. Қауіптен пайда болған зиян салдарын ... ... ... ... ... ... су басқаннан пайда болған зиянды қайтару туралы мәлімет
толтыру формасы
3.11-сурет. Пәтерді су басқаннан пайда болған ... ... ... ... ... ... арызды толтыру үшін арыз беруші қосымша құжаттарды ... ... ... арыз берер алдында қосымша құжаттардың тізімін баспаға
шығаруға мүмкіндік бар.
3.12-сурет. Жұмыстан еріксіз ... сол ... ... талап ету
туралы мәлімет толтыру формасы
3.13-сурет. Жұмыстан еріксіз шығарылып сол ... ... ... ету
туралы мәлімет толтыру формасының жалғасы
3.14-сурет. Денсаулыққа зиян келтіргені үшін айыппұл талап ету туралы
мәлімет толтыру ... ... зиян ... үшін айыппұл талап ету туралы
мәлімет толтыру формасы
3.16-сурет. Қылмысты іс жүргізетін органдар қызметкерлерінің заңсыз
әрекеттері салдарынан зиянды қайтару ... ... ... ... ... ... ... арыз көрінісі
ҚОРЫТЫНДЫ
Заман талабына сай ... ... ... ... ... жүйелерді қолдану кең тараған. Қоғамның жаппай
ақпарттануы торапқа ... әр жаңа ... үшін ... ... Осы ... ... технология облысындағы
мамандардың негізгі мәселесі шығады. Ол әр қолданушыға ... және ... ... жеткізуді қамтамасыз ету болып табылады.
Дипломдық жұмыста ішкі істер органдарының жұмысын ... ... ... ... қызметкерлеріне арналып жасалған жүйе ... жүйе арыз ... ... ... ... ... уақытын үнемдейді. Автоматтандырылған жүйе локалды түрде
жасағанмен, оңай орнатылып, ... ... ... ... ... береді. Жүйе интерфейсі жұмыс жасауға ыңғайлы да түсінікті, ... ... ... ... қатар, мәліметтерді өзгертуге ыңғайлы
түрде өңделген.
Ақпараттық жүйе MS Access МББЖ және Borland Delphi ... ... ... барысында программа жұмыс жасау барысында
кейбір қателер анықталды. Бірақ олардың ... ... ... ... қарапайым қолданушы қолданғанда ешқандай
қиындықтар мен кедергілерге тап келмеуі үшін қарапайым интерфейс жасалған.
Бұл ... жүйе ... ... Алмалы ауданының тергеу бөлімінде
сынақтан өткен және тиімді пайдаланылуда. Жүйені орнатқаннан ... ... ... ... ... ... арыз берушілерге жылдам
әрі сапалы қызмет көрсетуде.
Мен дипломдық жұмысымды жобалау үрдісінде алға қойылған мақсаттардың
бәріне қол жеткіздім деп ... және бұл ... ... ... сенімді қызмет атқаратынына сенемін.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ
1. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Базы данных: ... – М.: ... ... ... ... Л. Язык ... курс. – СПб.: Питер, 2001.
3. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация. - СПб:
Питер, 2001.
4. Боровиков В. В. MS ACCESS 2002. ... и ... ... и ... - СОЛОН-Р, 2002.
5. Астахова И. Ф., Толстобров А. П. , Мельников В. М. SQL в ... ... ... ... Мн.: ... знание,2002.
6. Леоненков А. В. Самоучитель UML. - СПб: БХВ - ... ... ... С. А. Технология разработки программного обеспечения:
Учебник. – СПб.: Питер, 2002.
8. Вендров А. М. ... ... ... ... ... ... – М.: ... и статистика, 2002.
9. Фленов М. Библия Delphi. Санкт-Петербург, 2004.
10. Камардинов О. ... Оқу ... ... ... ... ... Н. Delphi. ... на Object Paskal. Санкт-
Петербург, ... ... С.В ... Delphi на ... ... ... Шкарина Л. Язык SQL:учебный курс. – СПб.: Питер, 2001.
Қосымша
Unit1.dfm
1. unit Unit1;
2. interface
3. uses
4. Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, ... ... Dialogs, Buttons, ... ExtCtrls;
6. type
7. TForm1 = class(TForm)
8. Panel1: TPanel;
9. Button1: ... Button2: ... Button3: ... Button4: ... Button5: ... Button6: TButton;
15. BitBtn1: ... Button7: ... Button8: ... Label1: ... ... ... ... procedure Button2Click(Sender: TObject);
21. procedure Button3Click(Sender: TObject);
22. procedure ... ... ... ... ... procedure Button5Click(Sender: TObject);
25. procedure Button7Click(Sender: TObject);
26. ... ... ... ... { Private declarations }
29. ... { Public ... ... ... ... Form1: ... ... uses Unit2, Unit3, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7, Unit8, Unit9;
36. {$R *.dfm}
37. procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
38. begin
39. ... ... ... ... ... ... ... end;
45. procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
46. begin
47. form4.Show;
Қосымшаның жалғасы
48. end;
49. procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
50. begin
51. form5.Show;
52. end;
53. procedure TForm1.Button6Click(Sender: ... ... ... ... procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
58. begin
59. form6.Show;
60. end;
61. procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
62. begin
63. form8.Show;
64. end;
65. procedure TForm1.Button8Click(Sender: TObject);
66. begin
67. form9.Show;
68. ... ... object Form1: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 436
6. Caption = 'Образцы заявлений в суд'
7. Color = clCream
8. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... Font.Name = 'MS Sans Serif'
12. Font.Style = []
13. OldCreateOrder = ... ... = ... ... = ... object Label1: ... Left = 160
18. Top = 0
19. Width = 398
20. Height = 41
21. Align = alCustom
22. Caption = 'Образцы ... в ... Color = ... ... = ... ... = clWindowText
Қосымшаның жалғасы
26. Font.Height = -37
27. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
28. Font.Style = []
29. ... = ... ... = False
31. end
32. object Panel1: TPanel
33. Left = 0
34. Top = 42
35. Width = ... Height = ... Align = ... Color = ... TabOrder = 0
40. object Button1: TButton
41. Left = -8
42. Top = 0
43. Width = 729
44. Height = ... Caption = 'О ... ... и ... ... ... = ... Font.Color = clWindowText
48. Font.Height = -19
49. Font.Name = 'Times New Roman'
50. ... = ... ... = False
52. TabOrder = 0
53. OnClick = Button1Click
54. end
55. object Button2: TButton
56. Left = 0
57. Top = 48
58. Width = ... Height = ... Caption = 'Об ... ... и ... ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
62. Font.Color = clWindowText
63. Font.Height = -19
64. Font.Name = 'Times New Roman'
65. Font.Style = []
66. ParentFont = ... TabOrder = ... OnClick = ... ... object Button3: ... Left = ... Top = ... Width = 721
74. Height = 49
Қосымшаның жалғасы
75. Caption = 'Об истребовании имущества из чужого незаконного ... ... ... = ... ... = ... ... = -19
79. Font.Name = 'Times New Roman'
80. Font.Style = []
81. ParentFont = False
82. TabOrder = 2
83. OnClick = ... ... object Button4: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 41
90. Caption =
91. 'О возмещении ущерба, ... ... ... ... +
92. 'и '
93. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
94. Font.Color = clWindowText
95. Font.Height = -19
96. Font.Name = 'Times New Roman'
97. Font.Style = ... ... = ... TabOrder = ... OnClick = ... ... object Button5: ... Left = 0
104. Top = 176
105. Width = 721
106. Height = 41
107. Caption = 'О ... ... ... ... квартиры'
108. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
109. Font.Color = clWindowText
110. Font.Height = ... ... = 'Times New ... ... = ... ParentFont = False
114. TabOrder = 4
115. OnClick = ... ... object Button6: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 41
122. Caption =
123. 'О восстановлении на работе и оплате за ... ... ... ... ... ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
126. Font.Color = clWindowText
127. Font.Height = -19
128. Font.Name = 'Times New Roman'
129. Font.Style = []
130. ParentFont = ... TabOrder = ... OnClick = ... ... object BitBtn1: ... Left = ... Top = ... Width = 721
138. Height = 33
139. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
140. Font.Color = clWindowText
141. Font.Height = ... ... = 'Times New ... ... = ... ... = ... TabOrder = 6
146. Kind = bkClose
147. end
148. object Button7: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = 'О ... вреда, причиненного повреждением здоровья '
154. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
155. ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman'
158. Font.Style = []
159. ParentFont = False
160. TabOrder = 7
161. OnClick = Button7Click
162. end
163. object Button8: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption =
169. 'О возмещении вреда, причиненного незаконными действиями органа, ' +
170. 'ведущего уголовный процесс '
171. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
172. Font.Color = ... ... ... = ... Font.Name = 'KZ Times New Roman'
175. Font.Style = []
176. ParentFont = False
177. TabOrder = 8
178. OnClick = Button8Click
179. ... ... ... object Form2: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 703
6. VertScrollBar.Position = 761
7. Caption = #1054'
'#1088#1072#1089#1090#1086#1088#1078#1077#1085#1080#1080'
'#1073#1088#1072#1082#1072' ... Color = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
11. Font.Height = -11
12. Font.Name = 'MS Sans Serif'
13. Font.Style = ... ... = ... ... = ... ... = 13
17. object Panel1: TPanel
18. Left = 0
19. Top = ... Width = ... Height = ... Align = ... Color = clBtnHighlight
24. DragMode = dmAutomatic
25. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
26. Font.Color = clWindowText
27. Font.Height = -16
28. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... TabOrder = ... object Label2: TLabel
33. Left = 448
34. Top = 32
35. Width = 11
36. Height = 18
37. Caption = #1042
38. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
42. Font.Style = []
43. ParentFont = False
44. end
45. object Label3: ... Left = ... Top = ... Width = 75
49. Height = 18
50. Caption = #1088#1072#1081#1086#1085#1085#1099#1081' ... ... = ... Font.Color = clWindowText
53. Font.Height = -16
54. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
55. Font.Style = []
56. ParentFont = False
57. end
58. object Label4: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... '
64. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
65. Font.Color = clWindowText
66. Font.Height = -16
67. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = False
70. end
71. object Label5: TLabel
72. Left = 448
73. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... = ANSI_CHARSET
78. Font.Color = clWindowText
79. Font.Height = -16
80. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
83. end
84. object Label6: TLabel
85. Left = 488
86. Top = 152
87. Width = 154
88. Height = 18
89. Caption = ... ... ... = ... ... = clWindowText
92. Font.Height = -16
93. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
96. end
97. object Label7: TLabel
98. Left = 440
99. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... = RUSSIAN_CHARSET
104. Font.Color = clWindowText
105. Font.Height = -16
106. ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label8: TLabel
111. Left = 504
112. Top = 240
113. Width = 154
114. Height = 18
115. Caption = ... ... ... = ... ... = ... ... = -16
119. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label9: ... Left = 304
125. Top = 272
126. Width = 156
127. Height = 19
128. Caption = #1048#1089#1082#1086#1074#1086#1077'
'#1079#1072#1103#1074#1083#1077#1085#1080#1077
129. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
133. Font.Style = [fsBold]
134. ParentFont = False
135. end
136. object Label10: TLabel
137. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... = ANSI_CHARSET
143. Font.Color = clWindowText
144. Font.Height = -16
145. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label11: TLabel
150. Left = 56
151. Top = 344
152. Width = 236
153. Height = 18
154. Caption = #1057' ... ... ... ... ... = ANSI_CHARSET
156. Font.Color = clWindowText
157. Font.Height = -16
158. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
159. Font.Style = ... ... = ... ... object Label12: ... Left = ... Top = 368
165. Width = 143
166. Height = 18
167. Caption = ' ... ... ... = ... ... = clWindowText
170. Font.Height = -16
171. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label13: ... Left = 56
177. Top = 392
178. Width = 168
179. Height = 18
180. Caption = #1054#1090' ... ... ... ... = ... ... = clWindowText
183. Font.Height = -16
184. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
187. end
188. object Label14: TLabel
189. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... Font.Charset = ANSI_CHARSET
195. Font.Color = clWindowText
196. Font.Height = -16
197. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = False
200. end
201. object Label15: TLabel
202. Left = 56
203. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... '#1085#1077'
'#1089#1083#1086#1078#1080#1083#1072#1089#1100' '#1087#1086'
'#1089#1083#1077#1076#1091#1102#1097#1080#1084'
'#1087#1088#1080#1095#1080#1085#1072#1084
207. Font.Charset = ANSI_CHARSET
208. Font.Color = clWindowText
209. Font.Height = -16
210. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
211. ... = ... ... = ... end
214. object Label16: TLabel
215. Left = 56
216. Top = 520
217. Width = ... Height = ... Caption = ... ... '#1089' '
220. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
221. Font.Color = clWindowText
222. Font.Height = -16
223. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
226. end
227. object Label17: TLabel
228. Left = 680
229. Top = 520
230. Width = ... Height = ... Caption = ', ... '
233. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
234. Font.Color = clWindowText
235. Font.Height = -16
236. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
237. Font.Style = []
238. ... = ... ... object Label18: ... Left = ... Top = 544
243. Width = 162
244. Height = 18
245. Caption = #1093#1086#1079#1103#1081#1089#1090#1074#1086' '#1085#1077'
'#1074#1077#1076#1077#1090#1089#1103'.'
246. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
250. Font.Style = []
251. ParentFont = False
252. end
253. object Label19: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 18
258. Caption = '('#1052#1077#1089#1103#1094', '#1075#1086#1076')'
259. Font.Charset = ANSI_CHARSET
260. Font.Color = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... Font.Style = []
264. ParentFont = False
265. end
266. object Label20: TLabel
267. Left = 56
268. Top = 584
269. Width = ... Height = ... Caption ... ... ... '#1080'
'#1086#1090#1074#1077#1090#1095#1080#1082#1086#1084'
'#1085#1077#1074#1086#1079#1084#1086#1078#1085#1086'. '#1055#1086'
'#1074#1086#1087#1088#1086#1089#1091' '#1086' '#1089#1086#1076#1077 +
273. #1088#1078#1072#1085#1080#1080' '#1080'
'#1074#1086#1089#1087#1080#1090#1072#1085#1080#1080'
'#1076#1077#1090#1077#1081' '
274. Font.Charset = ANSI_CHARSET
275. Font.Color = clWindowText
276. Font.Height = ... ... = 'Times New Roman KK ... Font.Style = []
279. ParentFont = False
280. end
281. object Label21: TLabel
282. Left = 40
283. Top = 608
284. Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... ... = RUSSIAN_CHARSET
288. Font.Color = clWindowText
289. Font.Height = -16
290. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... end
294. object Label22: TLabel
295. Left = 40
296. Top = 672
297. Width = 733
298. Height = 18
299. Caption =
300. '('#1059#1082#1072#1079#1072#1090#1100', '#1089' ... ... ... ... '#1089#1088#1077#1076#1089#1090#1074#1072' '#1085#1072'
'#1089#1086#1076#1077#1088#1078#1072#1085#1080#1077'
'#1076#1077#1090#1077#1081
302. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
303. Font.Color = clWindowText
304. Font.Height = -16
305. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
308. end
309. object Label23: TLabel
310. Left = 40
311. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ' '#1076#1086#1073#1088#1086#1074#1086#1083#1100#1085#1086'
'#1080#1083#1080' '#1087#1086'
'#1089#1091#1076#1077#1073#1085#1086#1084#1091'
'#1088#1077#1096#1077#1085#1080#1102')'
315. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
319. Font.Style = ... ... = ... ... object Label24: ... Left = 64
324. Top = 720
325. Width = 744
326. Height = 18
327. Caption =
328. #1057#1086#1075#1083#1072#1096#1077#1085#1080#1077' ... '#1089 ... ... ... ... = RUSSIAN_CHARSET
331. Font.Color = clWindowText
332. Font.Height = -16
333. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label25: TLabel
338. Left = 40
339. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... '#1085#1072#1084#1080'
'#1085#1077' '#1076#1086#1089#1090#1080#1075#1085#1091#1090#1086'.'
343. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
344. Font.Color = clWindowText
345. ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
347. Font.Style = []
348. ParentFont = False
349. ... object Label26: ... Left = ... Top = ... Width = 667
354. Height = 18
355. Caption =
356. #1042' ... ... ... ... +
357. ' '#1080' '#1076#1077#1085#1077#1078#1085#1099#1077'
'#1089#1091#1084#1084#1099'):'
358. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
359. Font.Color = clWindowText
360. Font.Height = -16
361. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label27: ... Left = 40
367. Top = 824
368. Width = 679
369. Height = ... Caption ... ... ... ' ... #1084#1077#1089#1090#1086' '#1077#1075#1086'
'#1085#1072#1093#1086#1078#1076#1077#1085#1080#1103')'
373. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
374. Font.Color = clWindowText
375. Font.Height = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
379. end
380. object Label28: TLabel
381. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... = RUSSIAN_CHARSET
387. Font.Color = clWindowText
388. Font.Height = -16
389. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
390. Font.Style = []
391. ParentFont = ... ... object Label29: ... Left = ... Top = ... Width = 43
397. Height = 18
398. Caption = #1090#1077#1085#1075#1077'.'
399. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
400. Font.Color = clWindowText
401. Font.Height = -16
402. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = False
405. end
406. object Label30: TLabel
407. Left = 64
408. Top = 872
409. Width = 459
410. Height = ... Caption = ... ... 15 '#1080' '#1089#1090'. 36
'#1047#1056#1050' "'#1054' '#1073#1088#1072#1082#1077' '#1080'
'#1089#1077#1084#1100#1077'" '#1087#1088#1086#1096#1091':'
412. Font.Charset = ... ... = ... Font.Height = -16
415. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label31: TLabel
420. Left = 64
421. Top = 896
422. Width = 251
423. Height = 18
424. Caption = ... ... '#1080' ... ... = ... Font.Color = clWindowText
427. Font.Height = -16
428. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
429. Font.Style = []
430. ParentFont = ... ... object Label32: ... Left = 368
434. Top = 928
435. Width = 134
436. Height = ... Caption = ... ... = ... ... = ... Font.Height = -16
441. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
442. Font.Style = []
443. ParentFont = False
444. end
445. object Label33: TLabel
446. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption =
#1079#1072#1088#1077#1075#1080#1089#1090#1088#1080#1088#1086#1074#1072#
1085#1085#1099#1081
451. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
452. Font.Color = clWindowText
453. ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = False
457. end
458. object Label34: TLabel
459. Left = 344
460. Top = 952
461. Width = 68
462. Height = 18
463. Caption = #1074' ... ... ... = RUSSIAN_CHARSET
465. Font.Color = clWindowText
466. Font.Height = -16
467. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label35: ... Left = 200
473. Top = 984
474. Width = 148
475. Height = 18
476. Caption = '('#1044#1072#1090#1072'
'#1088#1077#1075#1080#1089#1090#1088#1072#1094#1080#1080') '
477. ... = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
481. Font.Style = []
482. ... = ... ... object Label36: TLabel
485. Left = 424
486. Top = 984
487. Width = 118
488. Height = ... Caption ... ... = ... ... = ... ... = -16
493. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
494. Font.Style = []
495. ParentFont = False
496. end
497. object Label37: ... Left = ... Top = ... Width = 137
501. Height = 18
502. Caption = #1072#1082#1090#1086#1074#1072#1103'
'#1079#1072#1087#1080#1089#1100' '#8470' '
503. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
504. Font.Color = clWindowText
505. Font.Height = -16
506. ... = 'Times New Roman KK ... ... = []
508. ParentFont = False
509. end
510. object Label38: TLabel
511. Left = 424
512. Top = 1008
513. Width = ... Height = ... Caption = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
518. Font.Height = -19
519. Font.Name = 'MS Sans Serif'
520. Font.Style = []
521. ParentFont = ... ... object Label39: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 18
528. Caption = '2. '#1056#1072#1079#1076#1077#1083#1080#1090#1100'
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086',
'#1103#1074#1083#1103#1102#1097#1077#1077#1089#1103'
'#1086#1073#1097#1077#1081'
'#1089#1086#1073#1089#1090#1074#1077#1085#1085#1086#1089#1090#1100#1102
529. ... = ... ... = ... ... = ... Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
533. Font.Style = []
534. ParentFont = False
535. ... object Label40: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 18
541. Caption = #1074#1099#1076#1077#1083#1080#1074' '#1084#1085#1077' '
542. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
543. ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
546. Font.Style = []
547. ParentFont = False
548. end
549. object Label41: TLabel
550. Left = 344
551. Top = ... Width = ... Height = ... Caption ... ... = ... Font.Color = clWindowText
557. Font.Height = -16
558. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
559. Font.Style = []
560. ParentFont = ... ... object Label42: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 18
567. Caption = #1054#1090#1074#1077#1090#1095#1080#1082#1091'
'#1074#1099#1076#1077#1083#1080#1090#1100' '
568. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
569. Font.Color = clWindowText
570. Font.Height = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = []
573. ParentFont = False
574. end
575. object Label43: ... Left = ... Top = ... Width = 252
579. Height = 18
580. Caption =
'('#1053#1072#1080#1084#1077#1085#1086#1074#1072#1085#1080#1077'
'#1074#1077#1097#1077#1081',
'#1089#1090#1086#1080#1084#1086#1089#1090#1100')'
581. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
582. Font.Color = clWindowText
583. Font.Height = -16
584. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label44: ... Left = 64
590. Top = 1160
591. Width = 93
592. Height = ... Caption = ... ... = ... ... = ... ... = -16
597. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... end
601. object Label45: TLabel
602. Left = 64
603. Top = 1184
604. Width = 282
605. Height = 18
606. Caption = ... ... ... = ... ... = ... ... = -16
610. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label46: TLabel
615. Left = 64
616. Top = 1208
617. Width = 300
618. Height = 18
619. Caption = '2. ... ... ... = ... ... = ... Font.Height = -16
623. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
624. Font.Style = []
625. ParentFont = False
626. end
627. object Label47: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = '3. ... ... = RUSSIAN_CHARSET
634. Font.Color = clWindowText
635. Font.Height = -16
636. ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
639. end
640. object Label48: TLabel
641. Left = ... Top = ... Width = ... Height = 18
645. Caption = '4. '#1050#1074#1080#1090#1072#1085#1094#1080#1103'
'#1086#1073' '#1091#1087#1083#1072#1090#1077'
'#1075#1086#1089#1087#1086#1096#1083#1080#1085#1099';'
646. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
650. Font.Style = []
651. ParentFont = False
652. end
653. object Label49: TLabel
654. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = '5. ... ... = RUSSIAN_CHARSET
660. Font.Color = clWindowText
661. Font.Height = -16
662. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label50: TLabel
667. Left = 80
668. Top = 1328
669. Width = 62
670. Height = 18
671. Caption = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
674. Font.Height = -16
675. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
676. Font.Style = []
677. ParentFont = False
678. end
679. object Label51: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ' ... ... = RUSSIAN_CHARSET
686. Font.Color = clWindowText
687. Font.Height = -16
688. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
689. Font.Style = []
690. ParentFont = ... ... object Edit1: ... Left = 464
694. Top = 32
695. Width = 201
696. Height = 26
697. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
698. Font.Color = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
701. Font.Style = []
702. ParentFont = False
703. TabOrder = 0
704. end
705. object Edit2: ... Left = ... Top = ... Width = 241
709. Height = 26
710. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
711. Font.Color = clWindowText
712. ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
716. TabOrder = 1
717. end
718. object Edit3: TEdit
719. Left = 448
720. Top = ... Width = ... Height = ... ... = ... ... = clWindowText
725. Font.Height = -16
726. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
727. Font.Style = []
728. ParentFont = ... TabOrder = ... ... object Edit4: ... Left = 512
733. Top = 176
734. Width = 217
735. Height = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
738. Font.Height = -16
739. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
740. Font.Style = ... ... = ... TabOrder = 3
743. end
744. object Edit5: TEdit
745. Left = 448
746. Top = 208
747. Width = 289
748. Height = ... ... = ... ... = clWindowText
751. Font.Height = -16
752. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
755. TabOrder = 4
756. end
757. object Edit6: TEdit
758. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... ... = RUSSIAN_CHARSET
763. Font.Color = clWindowText
764. Font.Height = -16
765. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
766. Font.Style = []
767. ... = ... TabOrder = ... ... object Edit7: TEdit
771. Left = 208
772. Top = 392
773. Width = 537
774. Height = 26
775. Font.Charset = ANSI_CHARSET
776. Font.Color = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = []
780. ParentFont = False
781. TabOrder = 6
782. end
783. object Edit8: TEdit
784. Left = 56
785. Top = ... Width = ... Height = ... ... = ... ... = ... Font.Height = -16
791. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
792. Font.Style = []
793. ParentFont = False
794. TabOrder = ... ... object Edit9: ... Left = ... Top = 480
799. Width = 193
800. Height = 26
801. Font.Charset = ANSI_CHARSET
802. Font.Color = clWindowText
803. Font.Height = -16
804. ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
807. TabOrder = 8
808. end
809. object Edit10: TEdit
810. Left = 400
811. Top = 520
812. Width = ... Height = ... ... = ... ... = ... Font.Height = -16
817. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... TabOrder = 9
821. end
822. object Edit11: TEdit
823. Left = 112
824. Top = 608
825. Width = ... Height = ... ... = ... ... = clWindowText
829. Font.Height = -16
830. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
833. TabOrder = 10
834. end
835. object Edit12: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
841. Font.Color = clWindowText
842. Font.Height = -16
843. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = False
846. TabOrder = 11
847. end
848. object Edit13: TEdit
849. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
854. Font.Color = clWindowText
855. Font.Height = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
859. TabOrder = 12
860. end
861. object Edit14: TEdit
862. Left = 352
863. Top = 848
864. Width = ... Height = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
868. Font.Height = -16
869. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... TabOrder = 13
873. end
874. object Edit15: TEdit
875. Left = 312
876. Top = 896
877. Width = 321
878. Height = 26
879. ... = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
883. Font.Style = []
884. ... = ... TabOrder = ... ... object Edit16: ... Left = 200
889. Top = 952
890. Width = ... Height = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
894. Font.Height = -16
895. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
896. Font.Style = []
897. ParentFont = ... TabOrder = ... ... object Edit17: TEdit
901. Left = 408
902. Top = 952
903. Width = 329
904. Height = 26
905. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
909. Font.Style = []
910. ParentFont = False
911. TabOrder = ... ... object Edit18: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 26
918. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
919. Font.Color = clWindowText
920. Font.Height = ... ... = 'Times New Roman KK ... Font.Style = []
923. ParentFont = False
924. TabOrder = ... ... object Edit19: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 26
931. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
932. Font.Color = clWindowText
933. Font.Height = -16
934. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
935. ... = ... ... = False
937. TabOrder = 18
938. end
939. object Edit20: TEdit
940. Left = 216
941. Top = ... Width = ... Height = ... ... = ... ... = clWindowText
946. Font.Height = -16
947. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
948. Font.Style = []
949. ParentFont = ... TabOrder = ... ... object Button1: ... Left = 656
954. Top = 1376
955. Width = 81
956. Height = ... Caption = ... ... = RUSSIAN_CHARSET
959. Font.Color = clWindowText
960. Font.Height = -16
961. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... TabOrder = ... OnClick = ... end
967. object Edit21: TEdit
968. Left = 496
969. Top = 1328
970. Width = 193
971. Height = ... ... = ... ... = ... Font.Height = -16
975. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... TabOrder = ... ... object Edit22: TEdit
981. Left = 144
982. Top = 1328
983. Width = 249
984. Height = ... TabOrder = ... ... ... object ... ... Left = 640
990. Top = 487
991. end
992. end
unit3.dfm
1. object Form3: TForm3
2. Left = 236
3. Top = 165
4. Width = 837
5. Height = ... ... = ... Caption = #1054#1073'
'#1091#1089#1090#1072#1085#1086#1074#1083#1077#1085#1080#1080'
'#1086#1090#1094#1086#1074#1089#1090#1074#1072' '#1080'
'#1074#1079#1099#1089#1082#1072#1085#1080#1080'
'#1072#1083#1080#1084#1077#1085#1090#1086#1074
8. Color = clBtnFace
9. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... ... = 'MS Sans ... Font.Style = []
14. OldCreateOrder = False
15. PixelsPerInch = ... ... = ... object Panel1: ... Left = ... Top = ... Width = 813
21. Height = 1350
22. Align = alTop
23. Color = clWhite
24. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
25. Font.Color = clWindowText
26. ... = ... ... = 'Times New Roman KK EK'
28. Font.Style = []
29. ParentFont = False
30. TabOrder = 0
31. object Label2: ... Left = ... Top = ... Width = 11
35. Height = 17
36. Caption = #1042
37. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
38. Font.Color = clWindowText
39. Font.Height = -16
40. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
43. end
44. object Label3: TLabel
45. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... = ... Font.Color = clWindowText
52. Font.Height = -16
53. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
54. Font.Style = []
55. ... = ... ... object Label4: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 17
62. Caption = '('#1075#1086#1088#1086#1076#1089#1082#1086#1081')
'#1089#1091#1076' '
63. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
64. Font.Color = ... ... = ... Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
67. Font.Style = []
68. ... = ... ... object Label5: ... Left = ... Top = ... Width = 50
74. Height = 17
75. Caption = #1048#1089#1090#1077#1094': '
76. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
77. ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... Font.Style = []
81. ParentFont = False
82. end
83. object Label6: TLabel
84. Left = 536
85. Top = 168
86. Width = 149
87. Height = ... Caption = ... ... ... = ... Font.Color = clWindowText
91. Font.Height = -16
92. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
93. Font.Style = ... ... = ... ... object Label7: ... Left = ... Top = ... Width = 74
100. Height = 17
101. Caption = ... ... ... = ... ... = clWindowText
104. Font.Height = -16
105. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
106. Font.Style = []
107. ... = ... ... object Label8: TLabel
110. Left = 528
111. Top = 248
112. Width = 149
113. Height = 17
114. Caption = '('#1060'.'#1048'.'#1054'., '#1056#1053#1053',
'#1072#1076#1088#1077#1089')'
115. ... = ... ... = ... ... = -16
118. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
119. Font.Style = []
120. ParentFont = False
121. end
122. object Label9: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
129. Font.Color = clWindowText
130. Font.Height = -16
131. ... = 'Times New Roman KK ... ... = [fsBold]
133. ParentFont = False
134. end
135. object Label10: TLabel
136. Left = ... Top = ... Width = ... Height = 17
140. Caption = #1086#1073'
'#1091#1089#1090#1072#1085#1086#1074#1083#1077#1085#1080#1080'
'#1086#1090#1094#1086#1074#1089#1090#1074#1072' '#1080'
'#1074#1079#1099#1089#1082#1072#1085#1080#1080'
'#1072#1083#1080#1084#1077#1085#1090#1086#1074
141. Font.Charset = ... ... = ... Font.Height = -16
144. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label11: ... Left = 64
150. Top = 360
151. Width = 99
152. Height = 17
153. Caption = #1057' '#1086#1090#1074#1077#1090#1095#1080#1082#1086#1084'
'
154. Font.Charset = ... ... = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... Font.Style = []
159. ParentFont = False
160. end
161. object Label12: TLabel
162. Left = 432
163. Top = 360
164. Width = ... Height = ... Caption = #1103' ... ... ... = ... Font.Color = clWindowText
169. Font.Height = -16
170. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
171. Font.Style = ... ... = ... ... object Label13: ... Left = ... Top = 408
177. Width = 205
178. Height = 17
179. Caption = #1078#1080#1079#1085#1100' '#1073#1077#1079'
'#1079#1072#1082#1083#1102#1095#1077#1085#1080#1103'
'#1073#1088#1072#1082#1072' '#1089
180. end
181. object Label14: TLabel
182. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... end
188. object Label15: TLabel
189. Left = 648
190. Top = 416
191. Width = 4
192. Height = 17
193. Caption = ... ... object Label16: ... Left = ... Top = ... Width = 67
199. Height = 17
200. Caption = ' ('#1060'.'#1048'.'#1054'.)'
201. end
202. object Label17: TLabel
203. Left = 408
204. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... end
209. object Label18: TLabel
210. Left = 208
211. Top = 464
212. Width = 150
213. Height = 17
214. Caption = #1071' ... ... ... end
216. object Label19: TLabel
217. Left = 568
218. Top = 464
219. Width = 4
220. Height = 17
221. Caption = ... ... object Label20: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 17
228. Caption = '('#1076#1072#1090#1099')'
229. end
230. object Label21: TLabel
231. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... object Label22: TLabel
238. Left = 64
239. Top = 520
240. Width = 699
241. Height = 17
242. Caption =
243. #1054#1090#1074#1077#1090#1095#1080#1082'
'#1103#1074#1083#1103#1077#1090#1089#1103' '#1077#1075#1086'
('#1077#1077') ... '#1074' ... ... ... '#1047#1040#1043#1057#1072'
'#1079#1072#1103#1074#1083#1077#1085#1080#1077' '#1086'
'#1088#1077#1075#1080#1089#1090#1088#1072#1094#1080#1080' '
245. end
246. object Label23: TLabel
247. Left = 32
248. Top = 544
249. Width = 527
250. Height = 17
251. Caption ... ... '#1080' ... ... ... '#1088#1077 +
253. #1073#1077#1085#1082#1072'.'
254. end
255. object Label24: TLabel
256. Left = 72
257. Top = 568
258. Width = 341
259. Height = ... Caption = ... ... ... ... object Label25: ... Left = ... Top = 592
265. Width = 97
266. Height = ... Caption = ... ... ... object Label26: ... Left = 72
271. Top = 616
272. Width = 336
273. Height = 17
274. Caption =
#1087#1086#1076#1090#1074#1077#1088#1078#1076#1072#1077#1090#1089#1103'
'#1089#1083#1077#1076#1091#1102#1097#1080#1084#1080'
'#1076#1086#1082#1072#1079#1072#1090#1077#1083#1100#1089#1090#1074#1072
#1084#1080': '
275. end
276. object Label27: TLabel
277. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption =
282. '('#1055#1088#1080#1074#1077#1089#1090#1080'
'#1076#1086#1082#1072#1079#1072#1090#1077#1083#1100#1089#1090#1074#1072
',
'#1089#1074#1080#1076#1077#1090#1077#1083#1100#1089#1090#1074#1091#1102
#1097#1080#1077' '#1086'
'#1089#1086#1074#1084#1077#1089#1090#1085#1086#1084'
'#1087#1088#1086#1078#1080#1074#1072 +
283. #1085#1080#1080' '#1080' '#1074#1077#1076#1077#1085#1080#1080'
'#1086#1073#1097#1077#1075#1086' ... ... object Label28: ... Left = ... Top = ... Width = 671
289. Height = 17
290. Caption =
291. #1093#1086#1079#1103#1081#1089#1090#1074#1072' '#1076#1086'
'#1088#1086#1078#1076#1077#1085#1080#1103'
'#1088#1077#1073#1077#1085#1082#1072' '#1080#1083#1080'
'#1089#1086#1074#1084#1077#1089#1090#1085#1086#1084'
'#1074#1086#1089#1087#1080#1090#1072#1085#1080#1080'
'#1083#1080#1073#1086' '#1089#1086#1076 +
292. #1077#1088#1078#1072#1085#1080#1080'
'#1088#1077#1073#1077#1085#1082#1072', '#1080'
'#1076#1088#1091#1075#1080#1077' '
293. end
294. object Label29: TLabel
295. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption ... ... end
301. object Label30: TLabel
302. Left = 80
303. Top = 712
304. Width = 456
305. Height = 17
306. Caption = #1042'
'#1089#1086#1086#1090#1074#1077#1090#1089#1090#1074#1080#1080'
'#1089#1086' '#1089#1090#1072#1090#1100#1077#1081' ... ... ... '#1080' ... ... object Label31: TLabel
309. Left = 80
310. Top = 736
311. Width = 131
312. Height = ... Caption = '1. ... ... ... object Label32: TLabel
316. Left = 80
317. Top = 800
318. Width = 643
319. Height = 17
320. Caption =
321. '('#1060'.'#1048'.'#1054'.
'#1086#1090#1074#1077#1090#1095#1080#1082#1072',
'#1095#1080#1089#1083#1086', '#1084#1077#1089#1103#1094' '#1080'
'#1075#1086#1076' ... '#1084 ... ... ... ... object Label33: ... Left = 80
326. Top = 824
327. Width = 112
328. Height = 17
329. Caption = ... ... ... object Label34: ... Left = ... Top = 824
334. Width = 4
335. Height = 17
336. end
337. object Label35: TLabel
338. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... '#1095#1080#1089#1083#1086',
'#1084#1077#1089#1103#1094', '#1075#1086#1076' '#1077#1075#1086'
'#1088#1086#1078#1076#1077#1085#1080#1103')'
343. end
344. object Label36: TLabel
345. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = '2. ... ... ... end
351. object Label37: TLabel
352. Left = 528
353. Top = 880
354. Width = 92
355. Height = 17
356. Caption = #1074' '#1084#1086#1102' ... ... object Label38: ... Left = ... Top = ... Width = 63
362. Height = 17
363. Caption = ' ('#1060'.'#1048'.'#1054'.)'
364. ... object Label39: ... Left = ... Top = 928
368. Width = 273
369. Height = 17
370. Caption = ... ... ... ... object Label40: TLabel
373. Left = 408
374. Top = 960
375. Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... ... object Label41: TLabel
380. Left = 88
381. Top = 984
382. Width = 69
383. Height = ... Caption = #1074' ... ... ... object Label42: ... Left = 216
388. Top = 984
389. Width = 260
390. Height = ... Caption = '% ... ... '#1089' ... ... object Label43: ... Left = ... Top = 1016
396. Width = 167
397. Height = 17
398. Caption = '('#1044#1072#1090#1072' '#1087#1086#1076#1072#1095#1080'
'#1079#1072#1103#1074#1083#1077#1085#1080#1103')'
399. end
400. object Label44: TLabel
401. Left = 96
402. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = #1055#1088#1086#1096#1091'
'#1074#1099#1079#1074#1072#1090#1100'
'#1089#1074#1080#1076#1077#1090#1077#1083#1077#1081' '
406. end
407. object Label45: TLabel
408. Left = 456
409. Top = 1072
410. Width = ... Height = ... Caption = ... ... ... object Label46: ... Left = 96
416. Top = 1080
417. Width = 92
418. Height = 17
419. Caption = #1055#1088#1080#1083#1086#1078#1077#1085#1080#1103':'
420. end
421. object Label47: TLabel
422. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = '1. ... '#1088#1086#1078#1076#1077#1085#1080#1080'
'#1088#1077#1073#1077#1085#1082#1072';'
427. end
428. object Label48: TLabel
429. Left = 88
430. Top = 1128
431. Width = ... Height = ... Caption ... '2. ... '#1086'
'#1085#1072#1093#1086#1078#1076#1077#1085#1080#1080'
'#1088#1077#1073#1077#1085#1082#1072' '#1085#1072'
'#1080#1078#1076#1080#1074#1077#1085#1080#1080' '#1080#1089 +
435. #1090#1080#1094#1099';'
436. end
437. object Label49: TLabel
438. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = '3. ... '#1086'
'#1079#1072#1088#1072#1073#1086#1090#1082#1077'
'#1086#1090#1074#1077#1090#1095#1080#1082#1072';'
443. end
444. object Label50: TLabel
445. Left = 88
446. Top = 1176
447. Width = 680
448. Height = ... Caption ... '4. ... ... ' ... #1086#1073'
'#1091#1089#1090#1072#1085#1086#1074#1083#1077#1085#1080#1080'
'#1086#1090#1094#1086#1074#1089#1090#1074#1072';'
452. end
453. object Label51: TLabel
454. Left = 88
455. Top = 1200
456. Width = 203
457. Height = 17
458. Caption = '5. ... ... object Label52: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 17
465. Caption = #1055#1086#1076#1087#1080#1089#1100
466. end
467. object Label53: TLabel
468. Left = 472
469. Top = 1256
470. Width = 32
471. Height = ... Caption = ... ... object Edit1: ... Left = ... Top = ... Width = 209
478. Height = 25
479. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
480. Font.Color = ... ... = ... ... = 'Times New Roman KK ... ... = []
484. ParentFont = False
485. TabOrder = 0
486. end
487. object Edit2: TEdit
488. Left = 512
489. Top = ... Width = ... Height = ... ... = ... ... = ... Font.Height = -16
495. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
496. Font.Style = []
497. ParentFont = ... TabOrder = ... ... object Edit3: ... Left = ... Top = ... Width = 297
504. Height = 25
505. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
506. Font.Color = clWindowText
507. Font.Height = -16
508. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... TabOrder = 2
512. end
513. object Edit4: TEdit
514. Left = 552
515. Top = 192
516. Width = 209
517. Height = 25
518. Font.Charset = ... ... = ... ... = -16
521. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
522. Font.Style = []
523. ParentFont = False
524. TabOrder = ... ... object Edit5: ... Left = 472
528. Top = 224
529. Width = 289
530. Height = ... ... = ... ... = clWindowText
533. Font.Height = -16
534. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ParentFont = False
537. TabOrder = 4
538. end
539. object Edit6: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
545. Font.Color = clWindowText
546. Font.Height = -16
547. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
548. Font.Style = ... ... = ... TabOrder = ... ... object Edit7: ... Left = 272
554. Top = 408
555. Width = 153
556. Height = ... TabOrder = ... ... object Edit8: ... Left = ... Top = 408
562. Width = 193
563. Height = 25
564. TabOrder = 7
565. end
566. object Edit9: TEdit
567. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... TabOrder = 8
572. end
573. object Edit10: TEdit
574. Left = 360
575. Top = ... Width = ... Height = ... TabOrder = ... ... object Edit11: ... Left = 416
582. Top = 568
583. Width = 265
584. Height = 25
585. TabOrder = 10
586. end
587. object Edit12: TEdit
588. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... TabOrder = ... end
594. object Edit13: TEdit
595. Left = 224
596. Top = ... Width = ... Height = ... TabOrder = ... ... object Edit14: ... Left = 56
603. Top = 768
604. Width = 705
605. Height = 25
606. TabOrder = 13
607. end
608. object Edit15: TEdit
609. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... TabOrder = ... ... object Edit16: TEdit
616. Left = 256
617. Top = 880
618. Width = 265
619. Height = ... TabOrder = ... ... object Edit17: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 25
627. TabOrder = 16
628. end
629. object Edit18: TEdit
630. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... TabOrder = 17
635. end
636. object Edit19: TEdit
637. Left = 480
638. Top = 984
639. Width = 193
640. Height = ... TabOrder = ... ... object Edit20: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 25
648. TabOrder = 19
649. end
650. object Edit21: TEdit
651. Left = 512
652. Top = 1256
653. Width = 217
654. Height = ... TabOrder = ... ... object Button1: ... Left = ... Top = ... Width = 113
661. Height = 33
662. Caption = 'Button1'
663. TabOrder = ... ... object Edit22: ... Left = ... Top = ... Width = 225
669. Height = 25
670. TabOrder = 22
671. end
672. end
673. ... object Form4: ... Left = ... Top = ... Width = 815
5. Height = 641
6. VertScrollBar.Position = 656
7. Caption = #1054#1073'
'#1080#1089#1090#1088#1077#1073#1086#1074#1072#1085#1080#1080'
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1072' '#1080#1079'
'#1095#1091#1078#1086#1075#1086'
'#1085#1077#1079#1072#1082#1086#1085#1085#1086#1075#1086'
'#1074#1083#1072#1076#1077#1085#1080#1103' '
8. Color = ... ... = ... ... = ... ... = -11
12. Font.Name = 'MS Sans Serif'
13. Font.Style = []
14. OldCreateOrder = False
15. PixelsPerInch = 96
16. TextHeight = ... object Panel1: ... Left = ... Top = ... Width = 791
21. Height = 1270
22. Align = alTop
23. Color = ... ... = ... ... = ... ... = -16
27. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
28. Font.Style = ... ... = ... TabOrder = ... object Label1: ... Left = 160
33. Top = 328
34. Width = 490
35. Height = 33
36. Caption = #1054#1073'
'#1080#1089#1090#1088#1077#1073#1086#1074#1072#1085#1080#1080'
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1072' '#1080#1079'
'#1095#1091#1078#1086#1075#1086'
'#1085#1077#1079#1072#1082#1086#1085#1085#1086#1075#1086'
'#1074#1083#1072#1076#1077#1085#1080#1103' ... ... = ... ... = ... ... = -16
40. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label2: ... Left = 424
46. Top = 32
47. Width = 15
48. Height = ... Caption = #1042' ... ... = ... ... = clWindowText
52. Font.Height = -16
53. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
54. Font.Style = ... ... = ... ... object Label3: ... Left = ... Top = 32
60. Width = 70
61. Height = 17
62. Caption = #1088#1072#1081#1086#1085#1085#1099#1081
63. Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
64. Font.Color = ... ... = ... ... = 'KZ Times New ... ... = ... ParentFont = False
69. end
70. object Label4: TLabel
71. Left = 432
72. Top = 64
73. Width = 112
74. Height = 17
75. Caption = ... ... ... = ... ... = clWindowText
78. Font.Height = -16
79. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
80. Font.Style = ... ... = ... ... object Label5: ... Left = ... Top = ... Width = 50
87. Height = 17
88. Caption = #1048#1089#1090#1077#1094': '
89. Font.Charset = ... ... = ... ... = -16
92. Font.Name = 'Times New Roman KK EK'
93. Font.Style = []
94. ParentFont = False
95. end
96. object Label6: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = '('#1060'.'#1048'.'#1054'., '#1056#1053#1053',
'#1072#1076#1088#1077#1089')'
102. end
103. object Label7: TLabel
104. Left = 432
105. Top = 184
106. Width = 74
107. Height = ... Caption = ... ... ... object Label8: ... Left = ... Top = ... Width = 149
114. Height = 17
115. Caption = '('#1060'.'#1048'.'#1054'., '#1056#1053#1053',
'#1072#1076#1088#1077#1089')'
116. end
117. object Label9: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... Font.Charset = RUSSIAN_CHARSET
124. Font.Color = clWindowText
125. Font.Height = -16
126. Font.Name = 'Times New Roman KK ... ... = ... ... = ... ... object Label10: ... Left = 80
132. Top = 369
133. Width = 11
134. Height = 17
135. Caption = #1042
136. end
137. object Label11: TLabel
138. Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... object Label12: ... Left = 352
146. Top = 368
147. Width = 379
148. Height = 17
149. Caption = ' '#1075'. '#1084#1085#1086#1102'
'#1087#1088#1080#1086#1073#1088#1077#1090#1077#1085#1086'
('#1074#1086#1079#1074#1077#1076#1077#1085#1086'
'#1089#1090#1088#1086#1077#1085#1080#1077')
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086
150. end
151. object Label13: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = ... Caption ... ... '#1082#1072#1082#1086#1077'
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086' '#1073#1099#1083#1086'
'#1087#1088#1080#1086#1073#1088#1077#1090#1077#1085#1086',
'#1075#1076#1077', '#1082#1086#1075#1076#1072', '#1087#1088#1080'
'#1082#1072#1082#1080 +
158. #1093'
'#1086#1073#1089#1090#1086#1103#1090#1077#1083#1100#1089#1090#1074#1072
#1093')'
159. end
160. object Label14: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 17
165. Caption =
166. #1042#1087#1086#1089#1083#1077#1076#1089#1090#1074#1080#1080'
'#1087#1086' '#1089#1083#1077#1076#1091#1102#1097#1080#1084',
'#1085#1077' '#1079#1072#1074#1080#1089#1103#1097#1080#1084'
'#1086#1090' '#1084#1077#1085#1103'
'#1087#1088#1080#1095#1080#1085#1072#1084', '#1101#1090#1086'
'#1080#1084 +
167. #1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086' '#1074#1099#1073#1099#1083#1086'
'#1080#1079' '#1084#1086#1077#1075#1086' '
168. end
169. object Label15: ... Left = ... Top = ... Width = ... Height = 17
174. Caption = ' '#1074#1083#1072#1076#1077#1085#1080#1103' '
175. end
176. object Label16: TLabel
177. Left = 80
178. Top = ... Width = ... Height = ... Caption ... ... ... '#1080' ... '#1074#1099#1073#1099#1083#1086' ' +
183. #1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086')'
184. end
185. object Label17: TLabel
186. Left = 80
187. Top = ... Width = ... Height = ... Caption ... #1042' '#1085#1072#1089#1090#1086#1103#1097#1077#1077'
'#1074#1088#1077#1084#1103' '#1084#1085#1077'
'#1089#1090#1072#1083#1086'
'#1080#1079#1074#1077#1089#1090#1085#1086', '#1095#1090#1086'
'#1089#1087#1086#1088#1085#1086#1077'
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086' ('#1089#1090#1088 +
192. #1086#1077#1085#1080#1077')
'#1085#1072#1093#1086#1076#1080#1090#1089#1103' '#1074#1086'
'#1074#1083#1072#1076#1077#1085#1080#1080' '
193. ... object Label18: ... Left = ... Top = 552
197. Width = 552
198. Height = 17
199. Caption ... ... ... '#1080#1084'
'#1087#1086#1083#1091#1095#1077#1085' '#1076#1086#1093#1086 +
201. #1076' '#1074' '#1089#1091#1084#1084#1077' '
202. end
203. object Label19: TLabel
204. Left = 712
205. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = ... ... object Label20: TLabel
211. Left = 80
212. Top = 576
213. Width = 675
214. Height = ... Caption ... ... ... ... ... '#1080' ' ... #1087#1077#1088#1077#1076#1072#1090#1100' '#1084#1085#1077'
'#1080#1084#1091#1097#1077#1089#1090#1074#1086' '#1080' '
218. end
219. object Label21: TLabel
220. Left = 48
221. Top = ... Width = ... Height = ... Caption = #1087#1086#1083#1091#1095#1077#1085#1085#1099#1077'
'#1076#1086#1093#1086#1076#1099' '#1085#1077'
'#1087#1088#1080#1085#1103#1090#1086'.'
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ ……………………….....……………………………………………… 9
1 ЖАЛПЫ БӨЛІМ……………………………………………...………..………….. 10
1.1 Автоматтандыру дегеніміз
не?.......................................................................
10
1.2 Автоматтандырылған басқару
жүйесі........................................................... 11
1.3 МБ ... АЖО ... ... ... ... құралдары стандарттары…..………………………….. 15
1.3.2 АЖО-дың
классификациясы.............................................................
.......... 17
1.4 Есептің қойылымы……………………………………………...................... 18
2 АРНАЙЫ БӨЛІМ…………................................ ... ... ... ... ... ... жүйесін сипаттау …………...…………….. 20
2.2.1 Жалпы
түсінік…....................................................................
....................... 20
2.2.2 Мәліметтер базасымен жұмыс істеу……………………………............... ... ... ... ... ... ... ... 36
2.5 Мәліметтер базасының
компоненттері......................................................... 37
2.6 MS Access обьектiлерi ……………...…………...………………………….. ... ... ... ... ... құрылымдық
сұлбасы.....................................................................
. 40
2.9 Есептін
формализациялауы............................................................
................ 45
3 ӨНДІРІСТІ
ҰЙЫМДАСТЫРУ………..............................................................
............................ ... ... ... ... ... ... ... Бағдарлама қызметі…………………….………………................................ 48
3.3 Бағдарламаның орындалуына қажетті
уақыт...............................................
3.4 Бағдарламаның логикалық құрылымын
сипаттау........................................ 48
49
3.5 Бағдарламаның жұмыс істеуіне берілетін тапсырмалар……...………….. 50
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
................................... ... ... ... 63
Ә қосымша.....…………………………………………………………………… ... ... ... ... үлгi ... үлгi ... үлгi ... үлгi МБ
МБ
Б
Сыртқы үлгi В
Мәлiметтер ұсынудың логикалық деңгейi
Мәлiметтер ұсынудың физикалық деңгейi
Өріс
Жазба
Ақпаратты – логикалық (инфологиялық) өңдеудiң пәндiк саласының үлгiсi
Логикалық жобалау
Физикалық жобалау
Қосымшалар үшiн ... ... ... базасын жобалау

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 74 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпорынға арналған қойма есебінің автоматтандырылған жұмыс орнын әзірлеу63 бет
Медициналық мекеменің автоматтандырылған ақпараттық жүйесін құру59 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері туралы негігі түсініктер22 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь