Қонақжайлылық сферасындағы қызметкерлер құрамын басқару


Жоспар:
І.Кіріспе
Ұйымдағы қызметкерлер құрамын басқарудың мәні мен түсінігі
ІІ.Негізгі бөлім
1. Қызметкерлер құрамын басқарудың жаңа парадигмасы
2. Қызметкерлер құрамын басқарудың жаңа парадигмасының ерекше сипаттары
ІІІ.Қорытынды
Қазақстан Республикасының қызметкерлер құрамын басқаруды құқықтық
және нормативтік.әдістемелік қамсыздандыру
Мекемедегі қызметкерлер құрамы ретінде мекеме иемденетін адами қор жиынтығы түсіндіріледі. Бұл ұйымның қызметкерлері, сондай-ақ кейбір жобаларды жүзеге асыруға тартылған серіктестер, зерттеулер жүргізуге жұмылдырылуы мүмкін сарапшылар, стратегияны жасаушылар, нақты іс- шараны жүзеге асыру және т.б.
Қазіргі уақытта мейрамхана және мейманхана саласының қызметтері кәсіпкерлік қызметтің және еңбек үстемесі аймағының кең дамыған саласы болып табылады. Қызмет көрсету саласы ауыспалы шаруашылық экономикасында өз дамуының жаңа импульсіне ие болды. Оған өзінің кәсібін және өмірлік бағдарын тұтастай өзгерткен көптеген жаңа әрекетшіл адамдар кірді.
Мейрамхана-мейманхана қызметтерінің қатардағы операцияларынан шаруашылық іс-әрекеттің анағұрлым жоғары сатысына көтерілу жеке, ұжымдық немесе кешенді іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. Мұндай мекеме менеджерлеріне ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық сипаттағы мәселелермен кездесуге және бұл мәселелерді бірте-бірте практикалық тәжірибе жинау арқылы, интуитивті түрде, сынақтар және қателіктер әдісімен шешуге тура келеді. Қонақжайлық сферасында біраз уақыт жұмыс жасаған адамдар өздерін қызмет көрсету саласының маманы ретінде есептейді.
Алайда қызметкерлер құрамын парасатты, ал ең бастысы дұрыс басқару - бұл, қазіргі кезде шағын практикалық тәжірибе, дұрыс пайымдау мен интуицияға сену жеткіліксіз болып табылатын, өнер. Нарықтың қонақжайлылық қызметтерімен қанығу үрдісі және қоғамдық қызмет көрсетудің артуы бұл бизнеске жаңадан келгендерге және осы салада ұзақ уақыт жұмыс жасағысы келетіндерден басқарушылық қызметкерлер құрамының әртүрлі қырларының негіздерін терең және жан-жақты білуді талап етеді.
Қызметкерлер құрамының еңбегін басқаруды дұрыс ұйымдастырудың маңыздылығы адам өз өмірінің үштен бір бөлігін жұмыс орнында өткізетіндігімен түсіндіріледі.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:

1. Аширов Д.А. Урпавление персоналом. Учебное пособие. М.: проспект ТК Велби, 2005, 432 с.
2. Базаров Т.Ю., Еремин Б.Л., Аксенова Е.А., и др. Урпавление персоналом. – М: ЮНИТИ, 2000, 190 с.
3. Басанов М.И. Кадровое делопроизводство. Учебное пособие – Ростов Н/Д. Финикс, 2002, 215 с.
4. Белецкий и др. Управление персоналом. – М: Интерпрессвис, 2002, 210 с.

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге
Қонақжайлылық сферасындағы қызметкерлер құрамын басқару
Жоспар:
І.Кіріспе
Ұйымдағы қызметкерлер құрамын басқарудың мәні мен түсінігі
ІІ.Негізгі бөлім
1. Қызметкерлер құрамын басқарудың жаңа парадигмасы
2. Қызметкерлер құрамын басқарудың жаңа парадигмасының ерекше сипаттары
ІІІ.Қорытынды
Қазақстан Республикасының қызметкерлер құрамын басқаруды құқықтық
және нормативтік-әдістемелік қамсыздандыру

Мекемедегі қызметкерлер құрамы ретінде мекеме иемденетін адами қор жиынтығы түсіндіріледі. Бұл ұйымның қызметкерлері, сондай-ақ кейбір жобаларды жүзеге асыруға тартылған серіктестер, зерттеулер жүргізуге жұмылдырылуы мүмкін сарапшылар, стратегияны жасаушылар, нақты іс- шараны жүзеге асыру және т.б.
Қазіргі уақытта мейрамхана және мейманхана саласының қызметтері кәсіпкерлік қызметтің және еңбек үстемесі аймағының кең дамыған саласы болып табылады. Қызмет көрсету саласы ауыспалы шаруашылық экономикасында өз дамуының жаңа импульсіне ие болды. Оған өзінің кәсібін және өмірлік бағдарын тұтастай өзгерткен көптеген жаңа әрекетшіл адамдар кірді.
Мейрамхана-мейманхана қызметтерінің қатардағы операцияларынан шаруашылық іс-әрекеттің анағұрлым жоғары сатысына көтерілу жеке, ұжымдық немесе кешенді іс-шаралар арқылы жүзеге асырылады. Мұндай мекеме менеджерлеріне ұйымдастырушылық, экономикалық және қаржылық сипаттағы мәселелермен кездесуге және бұл мәселелерді бірте-бірте практикалық тәжірибе жинау арқылы, интуитивті түрде, сынақтар және қателіктер әдісімен шешуге тура келеді. Қонақжайлық сферасында біраз уақыт жұмыс жасаған адамдар өздерін қызмет көрсету саласының маманы ретінде есептейді.
Алайда қызметкерлер құрамын парасатты, ал ең бастысы дұрыс басқару - бұл, қазіргі кезде шағын практикалық тәжірибе, дұрыс пайымдау мен интуицияға сену жеткіліксіз болып табылатын, өнер. Нарықтың қонақжайлылық қызметтерімен қанығу үрдісі және қоғамдық қызмет көрсетудің артуы бұл бизнеске жаңадан келгендерге және осы салада ұзақ уақыт жұмыс жасағысы келетіндерден басқарушылық қызметкерлер құрамының әртүрлі қырларының негіздерін терең және жан-жақты білуді талап етеді.
Қызметкерлер құрамының еңбегін басқаруды дұрыс ұйымдастырудың маңыздылығы адам өз өмірінің үштен бір бөлігін жұмыс орнында өткізетіндігімен түсіндіріледі.
Көптеген зерттеулер мәліметтеріне сәйкес қызметкерлер құрамы жұмыс уақытының шығыны жалпы жұмыс уақытының 25%-ын құрайды және басқару сферасындағы еңбек өнімділігіне тікелей әсер етеді.
"Қонақжайлылық ұйымында қызметкерлер құрамын басқару" дисциплинасында бакалавриат-магистрант не үйренеді?
Біріншіден, икемді менеджменттің тұжырымдамасына негізделген қызметкерлер құрамының еңбегін басқаруды ұйымдастырудың практикасы мен теориясын;
Екіншіден, жүйелі баяндау әдісі - әдіснамалық материалдың баяндамасы;
Үшіншіден, мейманхана және мейрамхана үлгісіндегі нақты ұйымның шарттарына теориялық білімі мен өзгерістерді бейімдеу бойынша ұсыныстар.
Біздің еліміздің әлеуметтік-экономикалық құрылымында болып жатқан ғылыми - техникалық прогресс және революционерлік төңкеріс -экономиканы басқарудың әкімшіл-әміршіл жүйесінен бастап нарықтық-кәсіпкерлік экономикаға дейін - басқарудың және жекелей қызметкерлер құрамын басқарудың 1.1 кестеде көрсетілген жаңа парадигмасының қажеттілігіне алып келді.

1.1 кесте
Басқарудың ескі және жаңа парадигмасының негізгі жағдайлары
Басқарудағы ескі парадигманың негізгі жағдайлары
Басқарудағы жаңа (нарықтық) парадигманың негізгі жағдайлары
1. Басқаруды бірегей халықтық- шаруашылық кешенмен орталықтандыру.
1. Базада әлеуметтік-экономикалық үдерістердің нарықтық және мемлекеттік үйлесімін децентрализациялау.
2. Ұйымның өндірістік-шаруашылық қызметін тікелей мемлекеттік басқару.
2. Нарықтық және әкімшілік әдістер үйлесімі негізінде мемлекеттік сектордағы ұйым қызметін басқару.
3.Ұйымның шектелген шаруашылық тәуелсіздігі, олардың арасындағы қатаң үлестірім және байланыс жүйесі.
3. Ашық, әлеуметтік-хабардар жүйелер ретінде ұйымның мемлекеттік емес секторының өзін- өзі басқаруы.
4. Жұмысшыларға әсер етудің қатаң әкімшілік әдістері, бақылау және сыйақының әлеуметтік-прот құрылымын жетілдіру.
4. Ұйымдық мәдениет рөлінің өсуіне және жаңалықтар енгізуге, басқару стилі және жұмысшылар уәждемесіне бейімделген басқару.
Табыстың басты көзі - білімі бар адамдар және оларды адами қорлармен жүзеге асыру шарттары.

Басқарудың заманауи парадигмасы адам қызметі және оның барлық факторларының жүзеге асырылуын қызметкерлер құрамын басқару тұжырымдамасының негізі ретінде қояды. Бұл парадигмада адамның мінез-құлқы және іс-әрекеті сияқты мынадай сапалар шешуші рөлді атқарады: себептер, мүдделер, құндылықтар, ынталар, мақсаттар және т.б. Бұл парадигманы адами қорларды басқару парадигмасы деп атауға болады. Бүгінгі таңда ол ұйымды стратегиялық басқарудың тұжырымдамалық жағдайының барлық жиынтығын анықтайды.
Берілген парадигманың кейбір қағидаттарын атап өтейік:
oo Заманауи менеджменттің іргелі негіздеріне сүйене отырып - жаңа толқындардың сапасы, қызметкерлер құрамы, сервис;
oo Бизнес этикасы;
oo жұмысшылырға деген сенімділік пен әділеттілік;
oo ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жобаны жоспарлағанда қызметкерлер құрамын басқару алгоритмін құру
Қонақжайлылық кәсіпорнының басқару шешімдері.
Қонақжайлылық ұйымындағы қызметкерлер құрамының еңбек және демалыс шарттары
Мемлекеттік қызметкерлер
«Мемлекеттік қызметкерлер»
Қонақжайлылық индустриясының тарихи аспектілері
Туризм сферасындағы бизнес
Қонақжайлылық мекемесін басқарудың ұйымдастырушылық құрылымы
Мемлекеттік қызметкерлер туралы
Қызметкерлер құрамының менеджменті
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь