Материалды-техникалық ресурстарды тасымалдаудың тиімді жолдарын анықтау

Мазмұны
Кіріспе
1. Технико.экономикалық негіздеу
1.1 Қазақстан Республикасындағы логистиканың дамуы
1.2 Ақтөбе . Батыс Қазақстанның ірі көліктік логистикалық орталығы
1.3 Жүк айналымы бойынша статистикалық мәліметтер
2. Материалдық техникалық ресурстарды басқаруды жетілдіру жолдары
3.1 Көлік инфрақұрылымын дамыту
3.2 Электронды SAP жүйесін жетілдіру
3.3 Көліктік.логистика кластерін қалыптастыру
3. Зерттеу бөлімі
3.1 Алем.Тат ЖШС кәсіпорнына сипатама
3.2 Тасымалдаудың нормативтік.құқықтық құжаттары.
3.3 UniCom
4. Технологиялық бөлім
4.1 Тиімді жылжымалы құрам түрін таңдау
4.2 Материалдық ресурсты тасымалдаудың тиімді маршрутын құр
V. Экономикалық бөлімі
5. Тасымалдау түрін таңдауды технико.экономикалық көрсеткіштерді салыстыру арқылы есептеу.
5.2 Әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдаудағы жеткізу уақытын және операцияға кететін шығындарды есептеу
6. Еңбекті қоғау, қозғалыс қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау шаралары
6.1 Еңбекті қорғаудың теориялық негіздері
6.2 Еңбекті қорғау туралы негізгі құқықтық актілер
6.3 Жүршізушілерге арналған еңбекті қорғау нұсқаулары
6.4 Дара ыдысты жүктерді тасымалдаудың ережелері және қойылатын талаптар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
Кіріспе
Ел президентінің Қазақстан-2050 стратегиясында Қазақстанның міндеті отандық көлік кешенінің бәсекелестік қабілетін және аумағымыз арқылы өтетін сауда легінің үлғайтылуын қамтамасыз ету болып табылатындығы айтылған.
Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуіне байланысты соңғы жылдары логистика термині пайда болды және қарқынды түрде дамуда. Жалпы логистика дегеніміз – бұл шикізатты сатып алу орнынан соңғы тұтыну орнына дейін материалдық және сонымен байланысты ақпараттық ағымдардың қозғалысын қамтамасыз ететін тасымалдау және қоймалау бойынша барлық қызметтерді жоспарлау, ұйымдастыру және бақылау. Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді.
Шетел тәжірибесі көрсеткендей, қазіргі бизнесте логистика стратегиялық маңызды орынға ие. Осы салада табысқа жеткен көптеген мамандардың компания басшылығындағы жоғарғы қызмет орындарына жылжитыны кездейсоқ емес. Бизнес тұрғысынан қарағанда логистика дегеніміз – корпоративті мақсатқа барлық ресурстардың оңтайлы шығындарымен жету үшін материалды және басқа да ағымдарын тиімді басқару.
Логистиканың негізі болып табылатын алты ереже бар.
• ЖҮК – керекті тауар;
• САПА – қажетті сапада;
• САНЫ – қажетті көлемде;
• УАҚЫТ – қажетті уақытта жеткізілуі тиіс;
• ОРЫН – керекті орынға;
• ШЫҒЫНДАР – минималды шығындармен.
Логистикалық іс-әрекеттің мақсаты жүзеге асырылды деп санауға болады, егер осы алты шарт орындалса, яғни қажетті тауар қажетті көлемде қажетті сапада керекті уақытта керекті жерде минималды шығындармен жеткізілген болса.
Ұлыбританияда өткізілген зерттеулер соңғы тұтынушыға келіп түсетін өнімнің өзіндік құнының 70% логистикалық, яғни тасымалдау, қоймалау, орау және т.б. шығындардан тұратындығын көрсетті. Ал логистикалық шығындардың 41% тасымалдау, 21% қоймалау, 23% материалдық қор және 15% әкімшілік шығындарды құрайды. Осыған байланысты көп елдерде логистика саласындағы шығындарды төмендету жолдарын интенсивті іздестіру процесі жүруде. Мамандардың назары ең алдымен төмендегілерге аударылуда:
• материалдық ресурстарды жабдықтау, өткізу және сақтау процестерін жетілдіру;
• маркетингтік қызметті және жабдықтаушылар мен тұтынушылар арасындағы функционалды қарым-қатынасты жақсарту;
• материалдық және ақпараттық ағымдардың жылжу технологияларын өзгерту.
Логистика бойынша бүкіл әлемдік және европалық конгрестер мерзім сайын жүргізіліп тұрады. Европалық логистикалық ассоциацияның (ЕЛА) соңғы конгресі «Еврологистика-2000» болды. Осы конгрес «жақсырақ, тезірек, арзанырақ» деген ұранмен Афинада өтті.
Материалдық ресурстарды басқару әр уақытта шаруашылық қызметтің маңызды жағы болып табылатын. Дегенмен, ол тек жақында ғана экономикалық өмірдің маңызды функцияларының біріне айналды. Негізгі себебі - өндірістік және сауда жүйелерінің тұтынушының тез өзгеріп отыратын талғамына жылдам икемделуі қажеттігін туғызған сатушы нарығынан сатып алушы нарығына өту.
Кез-келген кәсіпорынның материалдық ресурстарға қажеттілігі болады. Осы қажеттілікті уақытылы қанағаттандыру керек. Егер қажеттілік уақытылы қанағаттандырылмаса, өндіріс тоқтап қалады, яғни кәсіпорынға көптеген шығын алып келеді. Осы тұрғыдан қарағанда, материалдық-техникалық ресурстарды тасымалдаудағы шығындарды азайту мәселесі заман талабына сай және өте өзекті де маңызды мәселе. Бітіру жұмыстың да негізгі мақсаты шығындардың орын алуын болдырмау үшін материалдық-техникалық ресурстарды тасымалдаудың тиімді үрдісін зерттеу болып табылады.
Бітіру жұмысының зерттеу обьектісі ретінде материалдық-техникалық ресурстарды тасымалдаушы Алем-Тат ЖШС кәсіпорны қарастырылады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан – 2030 стратегиясы // www.government.kz
2. Тулембаева А.Н. Логистика: Учебное пособие.- Алматы: Қазақ университеті, 2004.-181с.
3. Сергеев В.И. Логистика в бизнесе: Учебник, М:ИНФРА-М, 2001.-608с.
4. Бенке И.Ю. Логистика запасов и ее влияние на устойчивое развитие предприятий Казахстана// Аль-Пари-№1.-2004
5. Смехов А.А. Основы транспортной логистики: Учебник, -М.: Транспорт, 1995.
6. Гаджинский А.М. Логистика – М.: Маркетинг, 2001-190с.
7. Миротин Л.П., Тышбаев Ы. и др. Транспортная логистика:Учебное пособие.- М.:Брандес, 1996.
8. Неруш Ю.М. Логистика: Учебник для вузов.- М.: ЮНИТИ: ДАНА, 1998.
9. Гаджинский А.М. Основы логистики: Учебное пособие.- М.: Маркетинг, 1995,124с.
10. Линдерс Майкл Р., Фирон Харольд Е. Управление снабжением и запасами. Логистика.- СПб.: Полигон, 1999,768с.
11. Новиков О.А., Уваров С.А. Логистика.: Учебное пособие.- СПб.: Бизнес-пресса, 1999-208с.
12. Алем-Тат компаниясының сайты. http://www.alemtat.kz/
13. Unicom компаниясының сайты. http://unicom.kz/
14. Жүк тасымалдау және жүк айналымы // www.stat.kz
15. Транспорт Республики Казахстан. 2001-2004. Статистический сборник / Под ред. Б. Тортаева. Агенство Республики Казахстан по статистике.- Алматы, 2006-80с.

16. Тулембаева А.Н. Логистика: Учебное пособие .- Алматы: Қазақ университеті, 2002.-181с.
17. Күшікбаев Қ.Қ., Мырзабекова К.А. Логистика негіздері: Оқу құралы. Алматы:- Бастау баспасы, 2004.-96б.
        
        Мазмұны
Кіріспе
1. Технико-экономикалық негіздеу
1.1 Қазақстан Республикасындағы логистиканың дамуы
1.2 Ақтөбе - Батыс ... ірі ... ... ... Жүк ... ... ... мәліметтер
2. Материалдық техникалық ресурстарды басқаруды жетілдіру жолдары
3.1 Көлік инфрақұрылымын дамыту
3.2 Электронды SAP жүйесін жетілдіру
3.3 Көліктік-логистика кластерін қалыптастыру
3. ... ... ... ЖШС ... сипатама
3.2 Тасымалдаудың нормативтік-құқықтық құжаттары.
3.3 UniCom
4. Технологиялық бөлім
4.1 Тиімді жылжымалы құрам түрін таңдау
4.2 Материалдық ... ... ... ... ... Экономикалық бөлімі
5. Тасымалдау түрін таңдауды технико-экономикалық көрсеткіштерді салыстыру арқылы есептеу.
5.2 Әртүрлі көлік түрлерімен тасымалдаудағы ... ... және ... ... ... есептеу
6. Еңбекті қоғау, қозғалыс қауіпсіздігі және қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ...
6.2 ... қорғау туралы негізгі құқықтық актілер
6.3 Жүршізушілерге арналған еңбекті қорғау нұсқаулары
6.4 Дара ыдысты ... ... ... және ... талаптар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қосымшалар
Кіріспе
Ел президентінің Қазақстан-2050 стратегиясында Қазақстанның міндеті отандық көлік кешенінің бәсекелестік қабілетін және аумағымыз арқылы өтетін ... ... ... ... ету ... табылатындығы айтылған.
Қазақстанның нарықтық экономикаға өтуіне байланысты соңғы жылдары логистика термині пайда болды және ... ... ... Жалпы логистика дегеніміз - бұл шикізатты сатып алу орнынан соңғы тұтыну орнына дейін материалдық және ... ... ... ағымдардың қозғалысын қамтамасыз ететін тасымалдау және қоймалау бойынша барлық қызметтерді ... ... және ... Логистика шикізат пен жартылай фабрикаттарды сатып алу мен дайын өнімді тұтынушыға жеткізгенге дейінгі уақыт аралығын қысқартуға мүмкіндік береді.
Шетел ... ... ... ... ... ... ... орынға ие. Осы салада табысқа жеткен көптеген мамандардың компания басшылығындағы жоғарғы қызмет ... ... ... ... ... тұрғысынан қарағанда логистика дегеніміз - корпоративті мақсатқа барлық ресурстардың оңтайлы ... жету үшін ... және ... да ... ... басқару.
Логистиканың негізі болып табылатын алты ереже бар.
* ЖҮК - керекті тауар;
* САПА - ... ... САНЫ - ... ... ... - ... уақытта жеткізілуі тиіс;
* ОРЫН - керекті ... ... - ... ... ... мақсаты жүзеге асырылды деп санауға болады, егер осы алты шарт ... яғни ... ... ... көлемде қажетті сапада керекті уақытта керекті жерде минималды шығындармен жеткізілген болса.
Ұлыбританияда өткізілген зерттеулер соңғы тұтынушыға келіп түсетін ... ... ... 70% логистикалық, яғни тасымалдау, қоймалау, орау және т.б. ... ... ... Ал ... ... 41% ... 21% ... 23% материалдық қор және 15% әкімшілік шығындарды құрайды. Осыған байланысты көп елдерде логистика саласындағы шығындарды төмендету жолдарын интенсивті іздестіру ... ... ... ... ең ... ... ... материалдық ресурстарды жабдықтау, өткізу және сақтау процестерін жетілдіру;
* маркетингтік қызметті және жабдықтаушылар мен тұтынушылар арасындағы функционалды ... ... ... және ақпараттық ағымдардың жылжу технологияларын өзгерту.
Логистика бойынша бүкіл әлемдік және европалық конгрестер мерзім сайын жүргізіліп тұрады. ... ... ... (ЕЛА) соңғы конгресі болды. Осы конгрес деген ұранмен Афинада өтті.
Материалдық ресурстарды басқару әр уақытта шаруашылық қызметтің маңызды жағы ... ... ... ол тек ... ғана ... өмірдің маңызды функцияларының біріне айналды. Негізгі себебі - өндірістік және сауда жүйелерінің тұтынушының тез өзгеріп ... ... ... ... ... туғызған сатушы нарығынан сатып алушы нарығына өту.
Кез-келген кәсіпорынның материалдық ... ... ... Осы ... уақытылы қанағаттандыру керек. Егер қажеттілік уақытылы қанағаттандырылмаса, өндіріс тоқтап қалады, яғни кәсіпорынға ... ... алып ... Осы ... ... ... ресурстарды тасымалдаудағы шығындарды азайту мәселесі заман талабына сай және өте өзекті де маңызды ... ... ... да негізгі мақсаты шығындардың орын алуын болдырмау үшін материалдық-техникалық ресурстарды тасымалдаудың тиімді үрдісін зерттеу болып ... ... ... ... ... ... ресурстарды тасымалдаушы Алем-Тат ЖШС кәсіпорны қарастырылады.
1. Технико-экономикалық негіздеу
1.1 Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... елі - ... ... та, ... те ло - гистика болған жоқ. Кі - шігірім экспедиторлық ме - ке - мелер болған шығар, алайда нағыз мәніндегі ... ... ... деген атаудың өзін ешкім білмеді десек те бо - лады. Кеңес Одағынан ыдырап шыққаннан кейін ел ... мен ... ... үшін ... ... ... айқара ашты. Ол -- еліміз табиғи қазбаларға бай болғанымен, не өндіріс, не ... ... ... шақ ... Қақпамызды шетелге кеңінен ашқаннан кейін бізге шетелдік ірі ... ... ... ... олар мол ... құю ... Қа - зақстанда өз өкілдіктерін ашып, жұмыс ... ... ... ... ... ком - паниялар да бар болатын. Мі - не, біз ... та - ... тек ... ком - ... ... жайы ... еді. Өйткені біз үшін бұл мүлде тың, жаңа сала болатын. Екіншіден, олар Қа - ... ... ... ... ... ... Алайда шүкіршілік айту қажет, 2000 жылдардан бастап, біз ... ... ... ... ... алмасып, қызығушылық таныта бастадық. Бүгінде отандық логистикалық компаниялар бар, олар ... ... ... жатыр. Әлбетте, сан жылдық тарихы, қуатты тех - ни - калық базасы бар ірі компания ... жете ... жоқ, алай - да ... тура ... келе жатыр.Бүгінгі таңда Қазақстанның, оның географиялық орналасуына байланысты, белгілі бір логистикалық ерекшеліктері мен артықшылықтары бар. Республика территориясы бойынша бес халықаралық ... ... және ... ірі құбыр желісі өтеді. Қазақстандағы логистикалық қызмет нарығының ... даму ... ... ... ... Одақ және Еуразиялық Экономикалық Одақтың құрылуы болып келеді, соның нәтижесінде одақ ішілік шекаралар ... және ... үшін ... ... ... ... ... Қазіргі таңда халықаралық сапа стандартына жақын ішкі логистика, тек Алматы өңірінде ғана бар, өйткені мұнда ... А ... ... ... және ... нарығында бәсекелестік таралған.
Шетелдік инвесторлар көлік инфрақұрылымы және логистикасы дамыған елдегі ... ... ... ... ... Бұл саланы белсенді түрде дамытып отырған Қазақстан жер ... ... және ... ... ... ... ... тарта алады.
Көлік логистикасының әлемдік нарығы $2,7 трлн-ға (шамамен әлемдік ІЖӨ-нің 7%) бағаланып отыр. ... ... ... сала ... ІЖӨ-нің 13-14% құрайды. 2013 жылы Қазақстанда - 6,3%-ды құрады (2012 жылы - 6%, 2011 жылы - 5,5%, 2009 жылы - 8,3%). Бұл ... ... мен ... ... ... ... секторының біріне айналдырады. Сондай-ақ, көлікті дамыту жұмыс істейтін және жаңа кәсіпорындардың дамуын ынталандыратын Үдемелі индустриялды-инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасын жүзеге ... ... ... бірі ... ... ... мен логистика саласының жұмыс орындарын арттыратынын атап өткен жөн. ҚР ... ... ... ... ... 2013 жылы ... ... жұмыскерлерінің саны 206,3 мың адамды құрады.
Сарапшының пікірінше: дамыған көлік инфрақұрылымы ... ... ... ... ... ... ... дамыған және тиімді логистикалық жүйенің арқасында Қазақстан ... ... ... асыру туралы оң шешім қабылдайды.
Дамыған көлік инфрақұрылымының инвестициялық жағдайға қалай әсер ететінін ... ... ... ... ... логистика мен транзиттік дәліздерді максималды тиімді пайдалану бұл елге ірі инвестор - Shell ... ... ... ... ... ... 500 000 ... мұнайды қайта өңдейтін әлемдегі ірі зауыт орналасқан. Shell корпорациясының 10 мұнайхимия кешені жылына 8 млн тоннадан астам мұнай ... ... күні ... логистикалық жүйе белгілі бір қиындықтарға қарамастан, жоғары қарқынмен дамып келе жатыр. ... ... ... ... жылдары көлік кәсіпорындарында негізгі құралдардың тозу пайызы 2009 жылғы 30,6%-дан 2013 жылы 27,2%-ға дейін ... ... ... ... және ... ... ... ірі жобалар аяқталуға жақын қалды. , теміржол учаскелері секілді жобалар жүзеге асты. Мәселен, 2011 жылы ... 1500 км ... жаңа ... ... ... Қытаймен шекарада орналасқан арнайы экономикалық аймағы мен ... ... ... ... Ақтау теңіз порты мүмкіндік береді. Аталмыш жобаларды басқару үшін Форбс 2000 (1020 орын) тізіміне кіретін DP World порттардың жетекші ... ... ... ... 30 елде ... ... 60-тан астам терминалға және DP World түрлі бағалауы бойынша әлемдік нарық үлесінің 6,7% ие. Яғни, оның бұндай жобаларды жүзеге асыруда ... ... ... ... ... Қазақстанның транзиттік әлеуетін дамытуға ықпал етеді. Жалпы, талдаушыларының пікірінше, транзит туралы айтқанда Қазақстан оны дамыту арқылы миллиард долларлап ақша таба ... ... күні ... ... ... ... жүк транзиті 17,8 млн тоннаны құрайды, ал оның жалпы ... $1 ... ... ҚР ... ... ... 2015 жылы көрсеткіштер 25 млн тонна жүкке, сәйкесінше $1,5 млрд-қа жетеді.
Республика көрсеткіштер өсімін өзінің қолайлы географиялық орналасуының арқасында ... ете ... Ол ірі ... ... - ... мен Еуропа одағы елдерінің арасында орналасқан. 2011 жылы ... ... ... ... $567,2 ... тасымалдаулар көлемі - 12,6 млн жиырмафуттық эквивалентті (ЖФЭ) құрады. Сондай-ақ, сарапшылар ... ... 2020 ... ... ... - ... одағы сауда көлемі $781 млрд дейін, жүк тасымалдаулар көлемі 17 млн ЖФЭ (170 млн ... ... ... ... - 2020 жылға дейінгі Қазақстан Республикасы көлік жүйесі инфрақұрылымын дамыту және интеграциялау мемлекеттік бағдарламасы). Аспан асты елі мен ЕО ... ... ... ... Суэц ... ... теңізбен өтеді. Жалпы транзиттегі Қазақстан үлесі 0,5%-ды құрайды. Бұл Қазақстан үшін ... ... ... ... ... ... жер үсті жолы ... жолынан қымбаттырақ, бірақ жеткізілім мерзімі үш есеге (Қытай мен ЕО-да 15 ... ... ... ... сауда серіктестері және табыс пен инвестицияларды тарту үшін дәл осы басымдықты пайдалануға болады.
Қазірдің өзінде бұл маршрутты Hewlett Packard, ... мен ... ... халықаралық көшбасшы DHL сияқты танымал брендтер пайдаланады. Сарапшы пікірі: бұл маршрут бизнес алпауыттарына ғана қолжетімді емес. Мысалы, HATRANS ... ... өз ... Қазақстан арқылы транзитпен тасымалдайды. Компания апта сайын Қытайдан Қазақстан аумағы арқылы Польшаға және одан әрі Еуропаға дейін 40 теміржол вагонына ... ... жүк ... АҚ ... ... көлік инфрақұрылымы және логистика саласы жоғарыда аталғандардан басқа шетелдік инвестицияларды тарту ... алып ... ... ... басымдықтарға ие. Сарапшы пікірі: Агенттік өз тарапынан көлік саласы ... ... ... келеді. Біз бұл жұмыстың нәтиже беріп келе жатқанына қуаныштымыз. Мысалы, ағымдағы жылдың ... ... ... әлемдік көлік логистикалық компания ондығына кіретін жапондық NYK Group компаниясының Қазақстан ... ... ... кіру ... ... Бүгінгі таңда біз басқа жобалар бойынша көлік саласының танымал ... ... ... істеудеміз. Біз өз қызметімізде белгілі бір қиындықтарға тап боламыз, бірақ қазір ... мен ... бір ... шоғырланғандықтан, біз жұмыстың одан әрі тиімді болатынына сенеміз. , - деп Е.Забиякин бүгін Алматыда PONY EXPRESS-Қазақстан компаниясының жаңа ... ... ... ... атап ... ... ... Алматы, Астана, Атырау, Ақтау, Қарағанды қалаларында барынша қарқынды дамып отыр. Нарықтың шамамен 72%-ы B2B ... ... ... ... B2C ... ... байқалады, ол екі есеге өскен. Өсімді арттырып отырған - интернет сауда, келешекте ол ... ... ... ... ... логистикасы
Тасымалдау - адамдар мен жүктерді таситын материалдық өндіріс саласы. Қоғамдық өндіріс құрылымында тасымалдау материалдық қызмет өндіру сферасына жатады.
Материалдық ... ... ... ... ... ... тұтынушыға дейінгі жолында орындалатын логистикалық операциялардың көп бөлігі түрлі көлік құралдарын қолдану арқылы жүргізіледі. Бұл операцияларды орындауға кететін шығындар ... ... ... ... 50 ... ... шамасын құрайды .
Тасымалдау екі элементтен - жаппай пайдалынатын көліктен және жаппай пайдаланылмайтын көліктен тұратын жүйе ... ... ... ... - жүк және адамдарды тасымалдауда халық шаруашылығының барлық салалары мен тұрғындардың ... ... ... шаруашылығының саласы. Жаппай тасымалдау айналыс сферасына және тұрғындарға қызмет көрсетеді. Оны, әдетте, магистралды деп те атайды (магистраль - ... бір ... ... ... ... бұл ... - қатынас жолдар жүйесінде). Жаппай тасымалдау түсінігі темір жол көлігін, су ... ... және ... ... әуе көлігін және құбыр көлігін қамтиды.
Жаппай пайдаланылмайтын көлік - өндірістік көлік, сондай-ақ тасымалдау емес ... ... ... ... барлық түрлері және белгілі бір өндірістік жүйенің құрамдас бөлігі ... ... ... ... ... ... ... ерекшелігін аралас тасымалдау жағдайындағы көлік тізбегі буындарының өзара әрекет ету мысалы 1 суретте бейнеленген.
Жүк ... ... ... ... ... жөнелтуші
Көліктің екінші түрі
Шартты ... және ... ... ... ағымдар
Сурет 1. Көліктің бірнеше түрінің қатысуымен жүргізілетін тасымалды дәстүрлі ұйымдастыру .
Аралас деп көліктің бірнеше түрімен ... ... ... айтады. Олардың кең таралу себебі - көптеген жағдайларда тек ... ... ... ... ... есікке" алып жеткізе алады.
Ақпараттар мен қаржыларды жылжыту ... ... ... ... ... ... ... үйлестіретін ешкім жоқ.
1.2 суретте бейнеленген аралас тасымалды ұйымдастыру бұдан ерекше болып табылады. Ішкі тасымалдау үрдісінің жалғыз ... ... ішкі ... ... ... ... ... жетуге мүмкіндік тудырады.
Көліктің екінші түрі
Көліктің бірінші түрі
Жүк қабылдаушы
Жүк ... ... ... ... ... 1.2 Көліктің бірнеше түрін қолданғандағы тасымалдауды логистикалық ұйымдастыру ... ... ... ... ағым көрсеткіштері басқарыла алады және оның алдын ала ... мәні ... ... ... ... және ... тәсілдердің салыстырмалы сипаты 2 кестеде келтірілген /12,150б/.
Логистиканың тасымалдауда өндірістегідей немесе саудадағыдай қолданылуы контрагенттерді бәсекелестер тарапынан тасымалдау үрдісінде бір-бірін толықтыратын ... ... - ... ... ... ... ... технология, экономика және жоспарлау. Сәйкесінше, тасымалдау логистикасының мәселелеріне тасымалдау үрдісінің қатысушыларының техникалық және технологиялық үйлесуін қамтамасыз ету, сондай-ақ ... ... ... ... ... Осы ... қысқаша сипаттайық.
Тасымалдау кешеніндегі техникалық үйлесімділік көлік құралдар параметрлерінің ... ... ... ... ... ... үйлесуін білдіреді. Бұл үйлесімділік ауыспалы тасымалдарды қолдануға, ... мен жүк ... ... ... ... туғызады.
Технологиялық үйлесімділік тасымалдаудың бірыңғай технологиясын, тікелей тасымалды қолдануды ұйғарады.
Кесте 1.
Дәстүрлі ... мен ... ... ... ... ... тасымал
Екі я одан да көп көлік түрлері
Екі я одан да көп ... ... ... ... ... ... ... жалғыз операторының болуы
Бірнеше көлік құжаттары
Жалғыз көлік құжаты
Бірыңғай ... ... ... ... ... ... ... болуы
Қатысушылардың өзара әрекетінің реттелген схемасы
Қатысушылардың өзара әрекетінің орталықтан реттелген схемасы
Жүкке деген ... және ... ... ... деген бірыңғай және нәтижесінде жоғарлаған жауапкершілік
Нәтижесі: "логистиканың алты ережесінің" орындалуының аз ықтималдығы
Нәтижесі: "логистиканың алты ... ... ... ... үйлесімділік - бұл нарық конъюнктурасын зерттеудің және тарифтік жүйені құрудың жалпы әдістемесі.
Бірлесіп жоспарлау графиктің ... ... ... оны ... білдіреді.
Тасымалдау логистикасының міндеттеріне мыналар жатады:
* көлік жүйесін құру, соның ішінде көлік коридорларын және ... ... ... ... коридоры - бұл ұлттық немесе халықаралық көлік жүйесінің бір ... ол жеке ... ... ... жүк тасымалдарын қамтамасыз етеді. Оған кіретіндер: көлік құралдары және осы бағытта жұмыс істейтін ... ... ... мен стационарлық құрылғылары, сондай-ақ осы тасымалды жүргізудің барлық құқықтық шарттарының жиынтығы. ... ... - ... бір ... ... ... ... отырып, белгілі бір уақыт мерзіміндегі жүкті белгілі бір уақыт мерзіміндегі жүкті белгілі бір қашықтыққа тасымалдау сатылары. Барлық осы уақытта ... ... ... ... жүк пакеті немесе контейнер;
* тасымалдау-қоймалау үрдісінің технологиялық бірлігін қамтамасыз ету;
* тасымалдау үрдісін қоймалау және өндірісті бірігіп жоспарлау;
* көлік ... ... ... ... ... типін таңдау;
* жеткізудің тиімді маршрутын анықтау және т.б.
Көлік түрін таңдау мәселесі қорлардың оңтайлы деңгейін құру және оны ұстап тұру, орау ... ... және т.б. ... ... ... мәселелерімен өзара байланысты шешіледі.
Нақты тасымал үшін оңтайлы көлік түрін таңдау негізгі түрлі көлік ... ... ... ақпарат болып табылады.
Логистика тұрғысынан маңызды болып келетін автомобиль, ... су және әуе ... ... ... мен кемшіліктерін қарастырайық.
1.2-кестеде көрсетілгендей, тасымалдау тәсілін, тасымалдау құралдарын және нақты тасымалдаушыны таңдауда ... ... ... ... ... әр түрінің өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері болады .
Көліктің әр түрі (құбырды қоспағанда) қолдануды ұйымдастыруға, техникалық қызмет көрсетуге және көлік ... ... үшін ... ... бір ... ... және көлік құралдарының белгілі бір типімен сипатталады .
1.2-кестеде түрлі көлік түрлерінің салыстырмалы ... ... ... 1.2. ... ... ... .
Көлік түрі
Артықшылықтары
Кемшіліктері
Темір жол
* жоғары тасымалдау және жасау қабілеттігі;
* ауа райына, жыл ... және ... ... ... тез ... ... ... салыстырмалы төмен тарифтер, транзитті жіберулер үшін жеңілдіктер;
* үлкен қашықтыққа жүктерді жоғары
жылдамдықпен жеткізу.
* тасымалдаушылар саны ... ... ... көп капитал салымдары қажет;
* тасымалдың жоғары материал және энергия сыйымдылығы;
* соңғы сату орындарының қол жетімділігі төмен;
* жүктер жеткілікті ... ... ... ... тасымалдаудың мүмкіндігі;
* ұзақ қашықтыққа тасымалдаудың өзіндік құны ... ... ... және өту қабілеттілігі;
* тасымалдаудың төмен капитал сыйымдылығы.
- ... ... ... ... ... ... ауа райы ... байланыстылығы;
* күрделі порттың инфрақұрылым құру қажеттігі.
Кесте 1.2 жалғасы
Автомобиль
* жоғары қолжетерлік;
* жүкті "есіктен есікке дейін" ... ... ... ... өзгермелілігі жоғары;
* жеткізу жылдамдығы жоғары;
* жеткізудің түрлі маршруттарын және ... ... ... ... ... ... жүкті шағын партиялармен жіберу мүмкіндігі;
* ең тиімді тасымалдаушыны таңдаудың кең мүмкіндіктері бар.
* өнімділік төмен;
* ауа райы және жол ... ... ... қашықтыққа тасымалдаудың салыстырмалы жоғары өзіндік құны;
* жеткіліксіз ... ... ... ... ең жоғарғы жылдамдығы;
* жоғары сенімділік;
* жүктің сақталуының ең жоғарғы мүмкіндігі;
* тасымалдаудың ең қысқа маршруттары.
* өзіндік құны ... ... ... ... ... ... жоғары;
* тасымалдың капитал сыйымдылығы, материалды-техникалық сыйымдылығы жоғары;
* ауа ... ... ... ... құны ... өнімділігі жоғары;
* жүк көп сақталады;
капитал сыйымдылығы төмен.
* жүк түрлерінің шектеулігі (газ, мұнай өнімдері, шикізат материалдарының эмульсиясы);
* аз тасымалданатын жүктердің мүмкінсіздігі.
Көлік ... ... әсер ... алты ... ... ... қарастырайық. 1.3 кестеде осы әрбір фактор бойынша ... ... ... ... ... Ең ... мән бірге тең .
Кесте 1.3.
Көліктің түрін таңдауға әсер ететін негізгі ... ... ... көлік түрлерін бағалау .
Көлік түрі
Көлік түрін таңдауға әсер ететін факторлар
Жеткізу уақыты
Жіберу жиілігі
Жүкті жеткізудің тәртібін сақтау ... ... ... ... кез ... ... ... қабілеттілігі
Тасымалдау құны
Темір жол
3
4
3
2
2
3
Су
4
5
4
1
4
1
Автомобиль
2
2
2
3
1
4
Құбыр
5
1
1
5
5
2
Әуе
1
3
5
4
3
5
Түрлі факторлардың маңызын сараптап бағалау көрсеткендей, көліктік ... ең ... ... ... ... тәртібін сақтау сенімділігі;
* жеткізу уақыты;
* тасымалдау құны.
Кесте 1.3 мәліметтері ... ... ... ... ... сәйкестігін тек шамалап бағалау үшін ғана қолданыла алатындығын айта кету ... ... ... ... ... әр ... түрлерімен жүргізілетін тасымалдаумен байланысты шығындарды талдауға негізделген техникалық-экономикалық есептеулермен расталуы қажет.
Мысалы, 5 т. қымбат жүктің автомобильмен жеткізу құны 1000 долл. ... ... - 3000 ... ... автомобильге түсті. Бірақ содан кейінгі толық құнды талдау көрсеткендей, автомобильмен тасымалдау кезінде тасымал тарифіне қоса ... ... ... ... жөнелтушіге: жөнелткені үшін және сақтағаны үшін жүк құнының 5 ... яғни 2000 ... ... ... бұл ... кірмейді);
* банкирге: несие үшін пайыз ретінде жүк құнының 0,74 пайызын, себебі автомобильмен тасымалдау 15 күн ... ал 50000 ... қор ... ... яғни ... 370 ... құрады (15·18/365 = 0,74 пайыз, мұндағы 18-несие үшін банктің жылдық пайыз қойылымы).
* ... ... 3750 ... ... арқылы автомобильді таңдау дұрыс болмай шықты, ұшақ ... ... Сол үшін ... ... ... ... барлық мүмкін варианттар есептелуі тиіс .
Көлік ұйымдары көрсететін қызметтер төлем ақысы ... ... ... ... ... мыналар жатады:
* жүктерді тасығаны үшін алынатын төлемдер;
* жүктерді тасымалдаумен байланысты қосымша операциялар үшін алынатын ... ... мен ... ... ... категория ретінде көлік тарифтері көлік өнімінің бағасының формасы болып табылады. Олардың құрылуы төмендегілерді қамтамасыз етуі ... ... ... - ... өтеу және ... алу мүмкіндігі;
* көлік қызметтерін сатып алушыларға - көлік шығындарын жабу мүмкіндігі.
Тасымалдаушыны таңдауға әсер ететін маңызды факторлардың бірі тасымалдау құны ... ... ... үшін ... ... тарифтеріне өз әсерін тигізе алады. Мысалы, Қазақстанның темір жолы шағын және аз тоннажды ... ... ... ... ... ... Бұл ... темір жол тарифтерінің өсуіне тежеулі әсер етеді.
Әр ... ... ... ... ... тән ерекшеліктері бар. Оларды қысқаша сипаттап өтейік. Темір жол көлігінде жүктерді тасымалдау құнын анықтау үшін ... ... ... және ... ... пайдаланады.
Жалпы тарифтер - тарифтердің негізгі түрі. Олар арқылы ... ... ... ... ... ... деп, арнайы қосымшалар немесе жеңілдіктер түрінде, жалпы тарифтерден ауытқу арқылы белгіленетін тарифтер аталады. Бұл тарифтер жоғары не төмен болуы ... Олар тек ... ... ғана ... ... ... орналастыруға әсер ете алады, себебі олар арқылы шикізаттың жеке түрлерін тасымалдаудың құнын реттеп отыруға болады, мысалы, тас ... ... кен және ... тарифтері белгілі бір мақсаттар үшін жүктерді тасымалдауға қолданылады.
Жергілікті тарифтерді жеке темір жол ... ... ... ... үшін төленетін ақы және түрлі жинақ қойылымдары кіретін бұл ... ... ... жол ... ... ... ... төлемінен басқа темір жол жүк жіберуші мен жүк ... ... ... үшін ақы алып ... Бұл ... ... деп аталады және темір жол күштері келесі операцияларды орындағаны үшін алынады: жүкті сақтау үшін, жүкті өлшеу ... ... ... беру немесе жинау, оларды дезинфекциялау, жүктерді жөнелту және тиеу-түсіру жұмыстары, сондай-ақ басқа да бірқатар операциялар үшін.
Темір жол мен жүктерді тасымалдауда ... ... әсер ... ... ... атап ... түрі. Темір жол бойынша жүк вагондап, контейнерлеп, аз тоннаждап - салмағы 25 тоннаға ... және ... ... ... бір бөлігіндей болып жөнелтілуі мүмкін.
Тасымалдау жылдамдығы. Темір жол бойымен жүк ... ... ... жүктік жылдамдықпен тасымалдануы мүмкін. Жылдамдық түрі жүктің тәулігіне қанша километр жүруі тиіс екенін анықтайды.
Тасымалдау арақашықтығы. Тасымалдау ақысы нақты ... ... үшін ... ... ... ... ... Темір дол бойымен жүктер әмбебап, арнайы немесе изотермиялық вагондарда, цистерналарда немесе платформаларда тасымалдануы мүмкін. ... ... әр ... әр ... ... ... ... тиістілігі. Вагон,платформа немесе контейнер темір жолға жатуы мүмкін, жүк алушының немесе жүк жіберушінің меншігі болуы мүмкін.
Автомобиль көлігінде жүктердің ... ... ... үшін ... ... ... ... жүктерді тасымалдаудың кесінді тарифтері;
* ақылы автотонна - сағат жағдайларында жүктерді ... ... ... жүк автомобильдерді қолданғаны үшін тарифтер;
* километр есептеу есебінен тарифтер;
* жылжыту ... алып ... үшін ... ... тарифтері.
Тарифтік ақы мөлшеріне келесі факторлар әсер етеді:
* тасымалдау қашықтығы;
* жүк массасы;
* автомобильдің жүк көтерімділігін пайдалану ... ... ... көлемді салмағы. Осы көрсеткіш бойынша автомобильмен тасымалданатын барлық жүктерді келесідей топтарға бөледі:
* автомобильдің жүк көтерімділігі;
* ... ... ... ... уақыты;
* автомобиль типі;
* тасымалдау жүргізілетін аудан.
Тасымалдау тарифтерінің әрқайсысы факторлардың барлығын ескермейді, тек ... ... ... ... ... ... факторларды ескереді. Мысалы, келісімді тариф бойынша тасымалдау құнын есептеу үшін тасымалдау қашықтығын, жүк массасын және автомобильдің жүк ... ... ... ... жүк ... ескеру қажет. Уақытылы жүк автомобильдерін қолдану тарифтерін есептеуге автомобильдің жүк көтерімділігі, оның пайдалану уақыты және ... ... ... ... ... ... үшін алынатын ақы мөлшеріне тасымалдау жүргізілетін аудан әсер ... Бұл ... ... ... ... ... құнынын деңгейінің тұрақты түрлілігімен түсіндіріледі.
Өзен көлігіндегі жүктерді тасымалдау тарифтері, тасымалдау жұмыстары үшін алынатын жинақтар және тасымалдаумен байланысты басқа қызметтер ... ... ... ... ... ... ... жүктерді тасымалдау ақысы не тариф бойынша, не фрахталық қойылым бойынша жүргізіледі. Егер жүк тұрақты жүк ... ... ... жүрсе онда тасымалдау сызықтық кеме жүру жүйесімен жүргізіледі. Бұл жағдайда жүк кесте бойынша жүріп, белгілі бір ... ... ... ... кезінде жүк кемелерінің жұмысы тұрақты жүзу аудандарымен, тұрақты тиеу және түсіру портымен байланысты болмаса, белгілі бір жүк ... ... онда ... ... ... ... ... Фрахталық қойылым фрахталық нарық конъюнктурасына байланысты бекітіледі және әдетте, жүктің түріне және көліктік сипатына, рейс жағдайларына және ... ... ... ... болады.
1.2 Ақтөбе - Батыс Қазақстанның ірі көліктік логистикалық орталығы
Логистикалық кешендер құру ... ... іске ... ... - бұл ... ... ең ірі ... түйіндерін бірыңғай жүйеге біріктіру концепциясы. Әр жеке көлік түйіні өзінің республика аймағын қамтиды: Ақтөбе-Батыс Қазақстан, Орталық, Солтүстік-Батыс және ... ... ... ... ... Қазақстан және Орталық Азия елдері, Астана-Солтүстік Қазақстан, сонымен қатар Ресейдің Урал және ... ... ... ... ... жаңа заманғы индустриалды-логистикалық кешендерді осы аймақтарды құра отырып, еліміздегі тауар айналымы динамикасын және сапасын жақсарту үшін ... ... жүйе ... ... ... ... территориясында пайда болатын жоғары сапалы логистикалық желілер, Еуропа мен Азия ... ... ... Қазақстанның статусын бекітеді.
Ақтөбе облысы, Еуропа және Азияның түйіскен жерінде орналасқан, аумағы 300,6 мың.кв.км, ... алты ... ... ... ... ... және ... Өзбекстанның Карақалпақстан автономиялық облысымен шектеседі.
Ақтөбе облысы, тиімді географиялық орында орналаса отырып, дамыған ... ... ... ... ... 1000 км ... ... жолы, ірі түйіндік - Ақтөбе, Қандыағаш, Шалқар станциялары Орталық Азия, Орал, ... ... ... ... ... бойынша өтетін, ұзындығы 628 км болатын ... ... ... түрін қабылдауға қауқарлы Ақтөбе халықаралық әуежай;
* Облыс бойынша ... 1175,2 км ... ... газ ... ... - ... Ұзындығы 411км болатын, Жаңажол-Кенкияқ-Бестамақ-Ор бағытындағы мұнай құбыры.
Облыстың негізгі экспорт тауары ... шикі ... Хром ... ... хром тұздары, бидай болып келеді.
Импортталатыны: электроэнергия, құрал-саймандар, құбыр өнімдері, металлопрокат, көлік, құрылыс материалы.
Облыс ... 79 ... ... ... ... олардың негізгілері Ресей, Еуропа мемлекеттері, Қытай, АҚШ, Жапония.
Қала тарихы
Қала ақ төбелерде орналасқан қамалдың орнында 1869 жылы ... ... ... ... соң алғашқы үш онжылдықта қаланың шаруашылығы қазақтардың көшпелі мал шаруашылығымен байланысты болды. Бір мезетте қала айналасына халықтың ... ... ... ... құнарлығы және жақсы орналасқан жері Ресей империясының түкпір-түкпірінен келген халықты қызықтырды. Қамалдың алғашқы бас жоспары 1874 жылы ... ... ... ... ... ... ... Курмыш, Татарка, Оторвановка. Алғашқы көшелері Гарнизонды, Крепостной, Орынбор, Елек, Георгиев. Ал 1891 жылы Ақтөбе гарнизонды бекінісін Торғай облысының уезді қалаға ... XX ... ... ... ... территориясы арқылы Орынбор-Ташкент темір жолы салынды, бұл өз кезегінде қала экономикасының дамуына серпін берді.
1932 жылдың 10 наурызында қала ... ... ... ... 60 ... ортасынан бастап тұрғын аудандар салына бастады. 1977 жылы Ақтөбе Батыс Қазақстанның темір жолының орталығына айналды. 1999 жылдың 11 наурызында ... ... ... ... Актюбинск атауы Ақтөбеге өзгерді. Ал қазіргі кезде ... ... ... қала ... ... ... Жаңа тұрғын аудандары Нұр-Ақтөбе, Батыс салынуда. Қала жастардың ... ... ... 5 ЖОО, жалпы республикалық деңгейдегі 2 музей, Спорт сарайы және УЕФА ... сай ... ... жұмыс істеуде. 1935 жылы негізі қаланған Т.Ахтанов атындағы драмалық театр өз ... ... ... ... ... ... ... Қалада үш мешіт, екі православты храм бар.
Актобе - Батыс Қазақстанның ірі экономикалық орталығы. Ферроқорытпа, хром ... ... ... ... ... ... ... және өзге де зауыттары қызмет етуде. Химия,жеңіл, тамақ өнеркәсібі, арақ-шарап өндірісі жақсы дамыған.Алдағы ... газ ... ... зауыттары іске қосылмақ.Сонымен қатар, қазынаға көптеп салық төлейтін сала бұл мұнай саласы. Облыс аймағында пайдаланулы және пайдаланылмаған ... кен ... бар. ... ... ... ... өндіретін газтурбинді электр станциясы жұмыс істеуде.
1.3 Жүк айналымы бойынша статистикалық мәліметтер
2014 жылы қаңтар-желтоқсанда республика көлігімен 3 627,9 млн. тонна жүк ... бұл 2013 ... ... ... ... ... осы кезеңдегі жүк айналымы 487,4 млрд. ткм құрады (2013 жылғы қаңтар-желтоқсанмен салыстырғанда 1,2%-ға ... 21 293,0 млн. ... ... (2013 ... ... қарағанда 6,5%-ға көп), жолаушылар айналымы 249,6 млрд. жкм құрады (2013 жылғы қаңтар-желтоқсанға қарағанда 6,8%-ға өсті).
Тасымалданған жүктердің жалпы көлемінде автомобиль көлігінің ... 86,23%, ... ... - 7,54%, ... көлігі - 6,09%, көліктің басқа түрлері (әуе, ішкі су, теңіз) - 0,14% ... Жүк ... ... ... ... 43,93%, ... көлігі - 31,82%, құбыр көлігі - 23,73%, ... ... ... (әуе, ішкі су, ... - 0,52% ... ... ... көліктердің 2014 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы негізгі көрсеткіштері
Жүк айналымының көлемі 9,8% өсті
2014 жылдың қаңтар-желтоқсан айларында 63592,8 мың тонна жүк ... 2013 ... ... ... қарағанда 2,3% артық.
Сурет 1.3Автомобиль көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері
Жүк айналымы
2014 жылғы 1 қаңтарға Ақтөбе облысының ... ... ... ... Ақтөбе облысының аумағы бойынша өтетін 1443 км темір жолдан, 6595 км ... ... ... ... және 9 км ... ... ... инфрақұрылымды дамытуда, ішкі және сыртқы сауданы кеңейтуде автомобиль ... ... рөл ... ... ... жеке ... ... көлемін бағалауды есепке алғанда, облыстың автокөлігімен 2013 жылы - 62,2 млн. тонна жүк тасымалданды, жүк айналымы - 5265,1 ... ... 2012 ... ... жүк ... ... 7,1 пайызға, жүк айналымы 10 пайызға өсті. 238,4 млн. жолаушы тасымалданған, жолаушылар айналымы - 13145,3 ... ... 2012 ... ... бұл ... ... 8,3 пайыз және 14,1 пайызға өсті.
Сурет 1.4 Ақтөбе қаласы бойынша көліктердің 2013-2014 жылдың қаңтар-желтоқсан айларындағы негізгі көрсеткіштері
Кесте ... ... ... ... ... ... ... жүк, мың.тонна
Жүк айналымы, млн.ткм
Қазақстан Республикасы
3 128 501,32
155 069,38
Ақмола
121 256,73
4 996,13
Ақтөбе
63 592,75
5 782,81
Алматы
159 914,69
7 479,24
Атырау
82 194,50
18 047,20
Батыс Қазақстан
39 886,44
2 725,06
Жамбыл
88 900,72
2 ... ... ... ... ... ... 106,08
Маңғыстау
213 985,23
6 423,25
Оңтүстік Қазақстан
145 403,69
8 445,03
Павлодар
91 803,38
16 772,75
Солтүстік Қазақстан
49 897,94
3 223,29
Шығыс ... ... ... ... ... 866,01
Алматы қаласы
216 777,67
* 11,86
2. Материалды-техникалық ресурстарды басқаруды жетілдіру жолдары
2.1 Көлік инфрақұрылымын дамыту
Материалдық ресурстарды тиімді басқарудың маңызды бағыты тасымалдау ... ... ... ... Тасымалдау шығындарын төмендету ең алдымен көлік инфрақұрылымының жағдайына байланысты ... ... ... Индустриялық-инновациялық дамуының 2003-2015 жылдарға арналған стратегиясында осы мәселеге маңызды орын берілген. Жалпы стратегияның ... ... ... ... қол үзуге ықпал ететiн экономика салаларын әртараптандыру жолымен елдiң тұрақты дамуына қол жеткiзу, ұзақ мерзiмдi жоспарда сервистiк-технологиялық экономикаға өту үшiн ... ... ... ... ... ... өңдеушi өнеркәсiпте орташа жылдық өсу қарқынын 8-8,4 % мөлшерiнде қамтамасыз ету, 2000 жылмен салыстырғанда 2015 жылы еңбек өнiмдiлiгiн кемiнде 3 есе ... және ЖIӨ ... ... 2 есе тө ... ... ... ... қорларының өнiмдiлiгiн арттыру; кәсiпкерлiк ахуалды, құрылымды қалыптастыру және жеке секторды ынталандыратын әрi бәсекелестiк артықшылықты жетiлдiретiн қоғамдық ... ... ... ... ... қол ... отырып, нақты өндiрiстерде қосылған құндар тiзбегiндегi элементтердi игеру; ғылымды көп қажет ететiн және жоғары технологиялық экспортқа негiзделген өндiрiстер құруды ... ... ... ... ... құны жоғары тауарлар мен қызметтердiң пайдасына қарай әртараптандыру; сапаның ... ... ... ... ғылыми-техникалық және инновациялық процестерге қосыла отырып, өңiрлiк және дүниежүзiлiк экономикамен ... ... даму ... ... iске ... экономиканы әртараптандыру, жаңғырту негiзiнде елдiң экономикасының ұзақ мерзiмдi тұрақты өсуiне және ... ... ... ... мен экспорттың өсiмiне жағдай жасауды қамтамасыз етуге ықпал етуi тиiс.
Индустриялық-инновациялық стратегияның жетінші тарауы өндiрiс факторларының бәсекеге қабiлеттiгiн арттыру шараларына арналған. Осы ... бір ... ... ... ... ... ... қарастырылады.
Көлiк саласындағы басты мiндет көлiк инфрақұрылымы дамыту ... ... ... ... мақсатында елдiң жедел экономикалық дамуына сәйкес жүктер мен жолаушылар ағынын кеңейту мен жетiлдiрудi қамтамасыз ету болып ... ... ... әлеуетiн барынша дамыту басқа да маңызды мiндет болып табылады.
Қазақстанның аумағы арқылы транзиттiк тасымалдауларды дамытудың басты артықшылығы - бұл арақашықтықты айтарлықтай ... ... ең ... ... теңiз жолымен жүктердi жеткiзу мерзiмi Берлиннен қытай порты Ляньюнгаға дейiн 20 күндi ... ал ... жол бұл ... 11 ... ... қысқартады, тасымалдау арақашықтығын екi eceгe азайтады.
Экономикалық процестердiң ғаламдануы барлық мемлекеттердiң, субъектiлердiң әлемдiк көлiк коммуникацияларына қол жеткiзуiн ... ету, ел ... ... ... ... үшiн ... ... дәлiздерiн ұйымдастыру қажеттiгiн негiздейдi. Қазақстанның тасымалдың қалыптасқан әрi түзiлген жүйесiне өзiндiк орны бар буын ретiнде кiру ... ... ... ... ... ... ... желiсiн дамытудың қазiргi тұжырымдамасы үш басым бағытқа ... ... ... және Балтық елдерi;
* Қытай, Жапония және Оңтүстiк-Шығыс Азия ... Орта Азия және ... Иран және ... республикалары.
Әрбiр аталған бағыттың жер үстi және су магистралi кешенiн қамтитын қалыптасқан халықаралық көлiк дәлiздерi бар. Олар ... ... ... ... және ... ... тасымалдаулардың шоғырлануына арналған.
Қазақстанның аумағы арқылы 6 темiр жол, 6 автомобиль және 72 әуе ... ... Елдi ... ... жағалауынан бастау алып, Еуропаның түкпiрiне кететiн Транс-Азия-Еуропалық талшықты-оптикалық желiлер байланысы кесiп өтедi.
Елдiң көлiк-коммуникация жүйесiндегi ерекше орын алатын халықаралық көлiк дәлiздерiнде ... екi ... ... ... - ... ... жол ... мен батысындағы - "Ақтау" теңiз сауда порты.
Көлiк кешенiн дамытудың мақсаты сыртқы рынокқа ... ... ... тиiмдi жеткiзу мен оны пайдаланушыларға кең ауқымдағы көлiк қызметтерiн ... ... ... ... бағыттары тиiмдi әрi технологиялық жаңартылған көлiк кешенiн құру, транзиттiк әлеуеттi iске асыру болып табылады.
2015 жылға дейiнгi кезеңде көлiк жүйесiн елдiң ... сай ... ... ... ... ... жалғастырылуы тиiс. Ол өзiне:
* жаңа темiр жол желiлерiнiң құрылысын қоса алғанда, ... жол ... ... ... ... ... өндiрiсiне және жөндеуге арналған өнеркәсiп базасын дамытуды, темiр жол тарифтiк ... ... ... мен газды тасымалдайтын жаңа экспорттық құбыр жолдары жобаларымен жұмысты, жұмыс істеп тұрған құбыр жүйесiн кеңейтудi, пайдалануға беру 2015 ... ... ... ... жаңа ... ... ... жолдарын тартуды;
* автожолдар желiсiн салу, кеңейту және қайта жаңарту;
* бәсекелес ортаны ынталандыруды қоса алғанда, авиациялық тасымалдауларды және шетелдiк ... ... ... ... ... ... ... туралы келiсiмдер жасасуды қоса алғанда, көлiктiк тасымалдауларды тарту және халықаралық көлiк дәлiздерiн; көлiк жүйелерiн; Каспий теңiзiндегi теңiз ... мен өзен ... ... ... жолының ұлттық желiсi елдiң барлық аумағын дерлiк қамти отырып, дамыту мен оңтайландыруды қажет етедi. Сол себептен де ... ... мен ... ... ... ... ... басталды. Қазақстандағы "Достық" станциясы, Қытайдағы "Алашанькоу" станциясы сияқты Трансазия және Еуразия магистральдарының өзектi буыны болып табылады. Осыны ескере отырып, Қазақстан оны ... ... және ... ... мән ... отыр. Таяудағы жылдары станциялардың қуатын ұлғайту жөнiндегi кешендi шаралар өткiзу жоспарланып отыр.
Республиканың автожол ... ... ... ... сондай-ақ мемлекетаралық қатынастардағы түрлi көлiк түрлерi мен тауар қозғалысы құралдары арасындағы байланыстырушы буын бола отырып, мемлекеттiң өмiр-тiршiлiгiнде маңызды рөл ... ... ... - ... ... ... маңызды элементтерiнің бiрi, оның тиiмдi жұмыс iстеуi және тұрақты дамуы бүгiнгi таңдағы ... ... ... ... ... ... деңгейiн көтеруге және жақсартуға көшудiң маңызды факторына айналып отыр.
Темiр жолдар мен су жолдарының салыстырмалы төмен ... ... ... ... ... басым, ал көптеген аймақтар үшiн тауарлар, құрылыс және агроөнеркәсiп жүктерi келiп түсетiн, өнiмдер әкетiлетiн, жолаушы тасымалдары жүзеге асырылатын ... бiр ... ... ... ... ... жүк жеткiзудi жеделдету және олардың басы бүтiндiгi аса маңызды факторларға айналады. Осы орайда жүк ... ... ... ... ... ... аймағында (300 километрге дейiн) ғана емес, сонымен ... ұзақ ... ... ... да ... ... ... бағдарлана бастады.
Өнеркәсiп және ауыл шаруашылығы өндiрiсiнiң, шағын және орта бизнестiң дамуына орай облысаралық тасымалдар, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... орныққан географиялық жағдайы Азия-Еуропа қатынасындағы қалыптасып келе жатқан трансқұрлықтық бағыттардың көлiк магистральдарын пайдалану үшiн қолайлы алғышарттар туғызады, олардың ... ... ... ... ... учаскелерiн қамтиды.
Халықаралық талдау орталықтарының бағалауынша, Оңтүстiк Шығыс және Шығыс Азия-Еуропа бағыттарындағы транзиттiк ... 330-400 ... АҚШ ... бағаланады. Бұл ретте транзиттiк ағындардың 20%-ға жуығы темiр жол және автожол бағыттарымен Ресей Федерациясы және Қазақстан ... ... өтуi тиiс деп ... ... ... үшiн ... ... - тiкелей бюджет кiрiсi болып табылады.
Экономиканы дамыту мiндеттерi қуатты көлiк - коммуникация желiсiн ... ... ... ... Осы тұрғыда: халықаралық нарықтарға жаңа көлiк бағыттарын тарту; көлiк магистральдарын модерлендiру; ... ... және ... ... транзиттік бағыт схемаларын белсендiрек енгізу; Каспий инфрақұрылымын озық қарқынмен тарту; Алматы-Астана автожолын қайта жаңарту алда тұр.
Сонымен бiрге автомобиль ... ... ... төмендiгiнен, жекелеген көпiрлердiң апатты жағдайынан, қалаларға кiре берiс жолдардағы ... тыс ... ... ... ... iске қосылмайды, жанармай 1,3 - 1,5 есе көп шығындалады, жылжымалы құрамды жөндеу және қызмет ... ... 2,5 - 3,4 есе ... автомобильдердiң қызмет ету мерзiмi 20-30%-ға қысқарады .
Осының бәрi кәсiпорындар мен тұрғын ... үшiн ... ... және ... ... ... ... шығынын көбейтедi.
Көлiктен тыс салада да, әсiресе агроөнеркәсiптiк секторда өнiмдi тасымалдау кезiнде ... мен ... ... ... ... сүт массасынан, малдың тiрiдей салмағынан 5-7%), сондай-ақ бұзылған ... ... ... ... ... егiн ... ... мен шаңға бөктiруi салдарынан өндірістік емес шығындар көп.
Экономикалық шығындардан басқа жолдардың жай-күйi нашарлауының әлеуметтiк зардаптары бар. Жыл сайын жалпы ... ... ... ... ... ... адам қаза табады және 3 600-i жарақат алады. Қолайлы ... жоқ ... елдi ... ... ... ... және ... байланысты кенттену тұтас проблемалар кешенiн туғызып отыр.
Жолдардың нашар жай-күйі қоршаған ортаға терiс әсер ететiн зиянды заттардың ... ... ... ... ... ... және автокөлiк паркiнiң ұлғаюы автомобиль жолдары желiсiн барабар дамыту қажеттiгiн айқындайды. Бұл үшiн объективтiк алғышарттар ретiнде:
3)өңдеушi өнеркәсiп ... ... пен ауыл ... ... ... iшкi өнiмнiң өсуi;
2) жүк және жолаушы тасымалдары көлемiнiң артуы;
3) ұйымдардың және ... ... ... ... ... ... ықтимал мүмкiндiктерi қызмет етедi.
Қазақстан Республикасы үшiн жүктер мен ... ... ... ... ... ... ... маңызға ие. Сондықтан транзиттiк жүктерді тарту мақсатында халықаралық жүктерді және жолаушыларды тасымалдауды ұйымдастыруда жаңа ... ... ... ... дәлiздерiнiң сервистiк инфрақұрылымын дамыту және жол қатынастары желiсiн жетiлдiру қажет.
Республиканың әуе кеңiстiгi арқылы бағыттардың трансазия жүйесi әуе трассаларының желiсi ... ... ... ... транзиттiк ағындардың негiзгi бағыттары Еуропадан Оңтүстiк-Шығыс Азия елдерiне өтетiн ағын болып табылады. Қазақстанның әуе ... ... ... ... әуе қозғалысы басқарудың техникалық құралдарын, навигацияны және байланысты жетiлдiрудi қажет етедi.
Ақтау порты маңызды құрылымдық элемент болып табылады. Ол ... ... ... мынадай инфрақұрылымға ие: темiр жолдар, авто жолдар, жер асты коммуникациялары, айлақтық және мобильдiк крандар және басқалары. ... ... iске ... ... ... ... дамыту, оның iшiнде арнайы экономикалық аймақ - Қазақстан арқылы өтетiн транзиттi дамытудың перспективалы ... бiрi. Жүк ... ... ... ... ... ... инвестициялар тартуда ынталандыру қызметiн атқарады. Теңiзде тасымалдауды дамыту үшiн "Қазтеңiзтрансфлот" теңiз кеме жолы ... ... ... ... сол ... Қазақстанда өзiнiң теңiз сауда флотын құрудың негізі қаланады.
Президентіміз көлік инфрақұрылымы туралы Қазақстандық үшінші инвестициялық саммитінде келесі жоспарларды атап өтті: .
Бұдан ... ... ... - кет - тің жол ... ... мол ... ... отырғанын айтып өтті. Жыл сайын біз 1500 ... ... ... жөндеп, қалпына келтіреміз, 300-400 шақырым темір жолдар саламыз. ҚХР -ға ... ... ... кеңейту басталмақ. Батыс Қытай өте қауырт дамып келеді, сондық - тан да ... ... бұл ... ... ... ... ... Қазақ - стан - ның 2015 жылға дейінгі көлік ... ... ... ... ... және Атырау қалаларындағы тораптық әуежай-жинақтаушыларды дамытатын болады, мұның өзі әуе тасымал - дарының тиімділігін арттыруға және елдің көліктік әлеуетін іске асы - руға ... Ірі ... - дағы ... бірі - Ұлттық ақпараттық супермагистральді іске асыру жөніндегі жұмыс жүріп жатыр>>.
2.2 Электронды SAP ... ... ... ... көлемдегі компанияларға бизнес шешімдер ұсынатын әлемдік лидер болып табылады. SAP компаниясының 30 жылдық тәжірибесі және 12 ... ... ... бар. Кіші және орта бизнестің спецификалық ерекшеліктерін жақсы білетін жоғары квалификациялық мамандардың арқасында тұтынушыларға әлемдік деңгейдегі қолдау мен қызмет ... SAP ... ... ... ... ... ... бағытталған қызметті ұсынады. Бұл компания бизнес процестерді алдын-ала ... ... және ... ... ... қатар, қолданушыларды оқыту, техникалық қолдау және кеңес беру қызметін көрсетумен ... ... - бұл тек ... түрі ғана ... ол сонымен қатар компанияға енгізілуі тиіс стратегия мен әдістеме болып ... ... ... ... стратегиясы қызмет көрсету сапасын және бизнестің тиімділігі мен пайдалылығын арттыруға мүмкіндік береді. SAP компаниясы бизнестің автоматизациясына ... ... ... ... ... жеңіл шешімдерді ұсынады. Енгізудің минималды уақыты және қолданылуының ыңғайлылығы басқару процестерін, сатып алу операцияларын оптимизациялаудың, ... және ... ... сонымен қатар кәсіпорынның басқа да қызметтерін автоматтандырудың өте жақсы ... ... ... Осы жүйе ... ... ақпаратқа тез және ыңғайлы қол жеткізуге және тиімді басқару ... ... ... ... және есеп ... ... мүмкіндік береді. SAP жүйесі арқылы сатып алу және өткізу процестерін модернизациялауға, бухгалтерлік есеп және ... да ... ... ... SAP ... ... тиімді басқаруға қажетті барлық ақпаратты қамтиды.
Жүйеге енгізілген клиенттермен қарым-қатынастарды басқару модулі сатылым тиімділігін арттырады және клиенттер базасына қызмет көрсету сапасын жаңа ... ... ... ... ... мүмкіндіктері мен артықшылықтары:
* оперативті қызметті бақылаудың құралы арқылы, компания қаржы және ... ... қор мен ... ... сатып алулар мен сатылымдарды басқару, дебиторлық қарыз бен баға саясатын басқару сияқты ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасты басқару құралы жүзеге асырылмаған келісімдердің себептеріне және жүзеге асырылған келісімдердің нәтижелеріне талдау жасауға, менеджер ... ... ... сату ... ... ... ... сату процестерін бақылау құралы тұтынушымен жұмыс істеу тізбегін құру және, сонымен қатар, ... ... ... ... ... береді;
* материалды ресурстарға қажеттілікті жоспарлаудың функционалды мүмкіндіктері ағымдық жағдайға негізделген жоспарларды анықтауға, қойма қорларын ұтымды қолдануға және ... ... тез ... мүмкіндік береді.
SAP компаниясы бизнеске арналған программалық қамтамасыз ету қызметін ұсынатын дүние жүзіндегі ірі компаниялардың бірі болып ... ... ... 30 жыл ... ... IBM ... арқылы қаланған. Қазіргі таңда SAP компаниясының 50 астам елде фирмалары бар және осы ... ... ... ету ... 120 ... 12 ... тұтынушы қолданады.
SAP жүйесінің бірнеше модульдері бар. Олар:
* Қаржы модулі;
* Өткізу модулі;
* ... алу ... ... ... модулі;
* Банктік операциялар модулі;
* Қойманы басқару модулі;
* Өндіріс модулі;
* ... ... ... ... ... ... ... Персонал модулі;
* Логистика модулі.
Әр модульдің өзіне тиесілі функциялары бар. Мысалы, сатып алу ... ... ... бар. ... ... , және ... ... Осы функция жүйедегі тапсырыстың қандай деңгейде орындалғанын көріп отыруға ... ... ... модулі арқылы материалды ресурстың аты, номері, штрих коды, сауда маркасы, көлемі, бағасы және графикалық көрінісі сияқты ақпараттарды енгізуге ... ... ... бір ... қорын, тапсырыс көлемін және сатылым анализін тексеруге болады. SAP жүйесі материалдардың түсімін және жіберілуін тіркеуге, қор көлемін есептеуге, қоймалар ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар, қор деңгейі алдын-ала белгіленген минималды деңгейге жеткен кезде SAP жүйесі автоматты ... ... ... ... ... ... ... модулінің негізгі функционалды мүмкіндіктері:
* клиенттердің тапсырысы бойынша қоймадағы материалдарды резервтеу;
* таңдалған маршрут және ... ... ... ... ... ... ... жүктің қай жерде орналасқанын қадағалау;
* тапсырысты толтыру кезінде қоймадағы резервтелінбеген материалдардың болуын бақылау;
* жүктерді бөлу және біріктіру;
* тапсырыс берушілер мен ... ... ... ... ... ақпаратпен қамтамасыз ету;
* тапсырысты орындауға ресурстар көздерін ... ... ... ... алу және ... ... байланыстырады және тапсырысты орындау процестерін, яғни жабдықтаушыдан тауарды ... ... ... және ... ... ... ... ұйымдастыру процестерін бақылауға және басқаруға мүмкіндік береді .
SAP ... ... Kumkol ... ... бір жыл ... іске ... бірақ бұл жүйе әлі жеткілікті дәрежеде дамыған жоқ. Осы жүйені одан әрі ... ... ... ... сатып алуға, тасымалдауға және қоймалауға кететін шығындарын азайтады және жалпы компанияның тиімділігін арттыруға өз ... ... ... ... қалыптастыру
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 2014 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында Республика Үкіметінің алдына келелі міндет ... ... ... ... ... және Республика Үкіметі экономикада кластерлерді қалыптастыруға үлкен көңіл бөледі және ерекше маңыз ... ... ... ... ... ... ... келу ұлттық экономиканың басымдықтарын анықтайды және оның бәсекелік қабілетін ... ... роль ... ... атындағы Еуразия ұлттық университетінде өткізген лекциясында Қазақстанның ... ... ... ... ... айтты: .
Бүгінде туризм, тамақ өнер - кәсібі, тоқыма ... ... - ... ... ... жасау, құрылыс материалдары және көлік логистикасы секілді 7 басым кластерді қалыптастыру жөніндегі жұмыстар басталғаны туралы Президентіміз Қазақстандық ... ... ... ... өтті .
Белгілі американдық ғалым Майкл Портер өзінің атты ... ... ... ... ... ... ... енгізді. Электрондық есептеу машиналарында ақпарат жүйесі құрылатын сияқты экономикада да ойдағыдай бәсекелесуші ... тобы ... ... ... ... ... жағдайын дамыта отырып, ұқсас нұсқадағы құрамалар пайда болады.
М.Портер ұлттық деңгейде бәсекелестік түрлерін қоғамның экономикалық дамып жетілуіне ... ... Егер ... ... ... ... айқындаса, онда іс басқа, ал инвестициялық мүдделер шешуші жағдайға айналса, ол бір басқа, ал енді ... күш ... ... ... ... ... ... болса, онда іс тіпті басқа.
Кластерлердің пайда болу себептері ұлттық артықшылықтардың себептерімен тікелей байланысты және олардың жүйелік сипатының ... ... ... Бір ... қабілетті сала өзара нығайтушы қатынастар процесінде екінші салалық бәсекеге қабілеттілігін жасауға көмектеседі. Мұндай сала көбінесе өзі тауарлар мен ... аса ... ... алушы болып келеді. Ондай саланың елде бар болуы жабдықтаушы саланың бәсекеге қабілеттілігінің өсуін анықтаушы маңызды ... ... ... ... қабілетті жабдықтаушылар да елде бәсекеге қабілетті тұтынушы салалардың дамуына ... ... Олар ... ... ... ... ... өндірістік факторлардың дамуын ынталандырады, жаңа өндірушілерді туындатады. Кластер қалыптасқан кезде оның құрамындағы барлық өндірістер бір-біріне өзара ... ... ... ... ... ... ... бағыттары бойынша тарайды.
Салалардың толып жатқан кластерлерінің болуы - ішкі бәсекелестер тобы бар жерде факторларды ... ... ... ... ... ... кластерінің барлық фирмаларды маманданған, бірақ та біртектес технологияларға, ақпаратқа, инфрақұрылымға, адам ресурстарына инвестициялар жасайды, бұл өз кезегінде жаңа ... ... ... ... әкеп ... ... ... алғанда ірі капитал жұмсауға және мамандануға мүмкіндік тудырады.
Кластерлер даму процесінің негізінде сатып алушы салалар, жабдықтаушылар және ... ... ... ... ... мен ... жөнінде ақпарат алмасу жатыр. Осындай өзара алмасу жүзеге асырылған кезде және ... ... әр ... ... ... ... ... бәсекеге қабілеттіліктің өсуі үшін ең қолайлы жағдай жасалады.
Қазақстан таяу болашақта кластерлер үшін қүрылыс алаңына айналады деген үміт бар. ... ... ... ... ... - ... ағаш өңдеу, отын-энергетикалық, металлургиялық, химиялық, жалпы машина жасау, ... ... ... кешендерде құрылуы мен дамуы мүмкін .
Тасымалдау - үзіліссіз орындалып тұратын үзіліссіз процесс. Осыған байланысты көліктік-логистика кластерінің де негізгі ... ... ... ... мен ... ... отырып, тасымалдау процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету болып табылады. ... ... ... ... ... ... жүктердің түсуі мен жөнелтілуін тежеуге, тасымалдау процесінің қымбаттауына, логистикалық процестің үзіліссіздігіне кері әсерін тигізуге, көліктік кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін азайтуға алып ... ... ... ... логистикалық функцияларды орындайтын тасымалдау қызметімен айналысатын фирмалар, сауда делдалдары, банктер, сақтандыру компаниялары, көліктік-қойма кешендері, жүк терминалдары, телекоммуникациялық ... және т.б. бола ... ... мүшелері бір-бірімен бәсекелеспейді және бір-бірінің қызметін толықтырып ... ... ... ... ... ... ... жүктердің қысқа уақыт аралығында кедергісіз өтуін қамтамасыз ету;
* бірнеше көлік түрімен жүзеге асырылатын тасымалдау процесін және олардың ... ... ... ... ... ... және транзиттік жүктер тиімді маршруттарды таңдау;
* барлық көлік ... ... ... ... ел ... ... көліктік коридорларға қосымша жүк ағымдарын тарту.
Көліктік-логистикалық кластердің дамуы келесідей мүмкіндіктер береді:
* ... ... ... ... яғни жаңа ... ... құру арқылы халықтың жұмысбастылық деңгейін арттыру, инвестицияларды тарту, көліктік-логистикалық кластердің қызмет ... ... ... ... ... арттыру;
* шетел инвестицияларын тарту арқылы сыртқы экономикалық қарым-қатынастарды дамыту, экспорттық және импорттық операцияларды әлемдік стандарттарға ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, отандың тасымалдаушылардың және логистикалық фирмалардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
* көліктік-логистикалық қызметтер нарығын бақылаудың және реттеудің тиімді жүйесін құру;
* ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаға кері әсерін төмендету;
* отандық және шетел көліктік-логистикалық фирмаларға бірыңғай нормативті-құқықтық база құру ... ... ... ... ЖШС ... - компаниясы Қазақстан Республикасында он үш жыл бойы тасымалдау саласында қызмет етіп келе жатқан компания.2002 жылыдың наурыз айынан бастап жұмыс ... ... ... қала ... және ... аралық Ресей,Қырғызстан,алыс және жақын шетелге тасымал ұйымдастырады.
Сурет 3.1 ... ... ... ... компаниясы автотранспортты қолданып ҚР, ТМД және Қытай елдеріне жүкті жеткізу мен ... ... ... ... ... толық кешенін ұсынады. Халықаралық логистика мен жүк ағымын ұйымдастыру саласында бекем ... ие ... ... ... ... тыс, ... ... және тым ауыр жүктерді тасымалдау сервисін ұсынады.Қазақстанның 24 ... ... ... негізгі міндеттері:
* тауарлардың тасымалдануын қамтамасыз ету.
* жүк тасымалдау шығындарын ықшамдау.
* жүкті тасымалдау бойынша ең тиімді бағыттарын ... ... ... және ... ... жоспарлау.
* кеденнен өту.
* контейнермен тасымалдау кезінде жүкті жеткізудің тиімді сызбасын қамтамасыз ету және т.б.
Транспортты логистиканың ... ... осы ... ... ... ... және ... қысқа мерзімде шешеді. ЖШС компаниясында құрама жүк логистикасы бойынша мамандардың ... ... ... бұл ... ... ... қызметті ұсынуға мүмкіндік береді. Біз логистика мен сізге ыңғайлы кез келген транспорт түрімен ... ... ... ... ... құжаттарды рәсімдеуге көмектесеміз және қалауыңыз бойынша жүгіңізді сақтандыра ... Біз ... ... ... ... ... және оны ... табысты қолданамыз. Біздің компанияның транспорттық логистика саласындағы кәсіпқорлық - ... ... ... ... клиенттердің ең үздік талаптарына сәйкестік кепілдігі.
Қызметтер спектрі:
* жүктерді тасымалдау.
* ... ... ... ... ҚР мен ТМД ... және ... ... тасымалдау.
* халықаралық тасымалдау.
Қосымша қызметтер спектрі:
* қоймалық қызметтер.
* сертификаттау.
* жүкті сақтандыру.
Контейнерлік тасымалдау:
ЖШС компаниясы жүкті жеткізудің әр түрлі сызбаларын қолдану ... ... ... ұйымдастыру бойынша қызметтің толық кешенін ұсынады. ЖШС компаниясына жолықсаңыз жүгіңіздің жеткізілу сапасына уайымдамай-ақ қойсаңыз да болады. Біздің мамандар ең ... ... ... ... жол бойы ... отырады.
ЖШС компаниясы бір автотранспортпен, бірнеше тауар партиясынан тұратын, әр түрлі ... ... және әр ... ... ... әр ... ... және көлемдегі құрама жүкті тасымалдауды ұсынады. Транспортты логистика бөлімі құрастырған мінсіз жұмыс сызбасы құрама ... ... ... ... мен ... ... ұсынуға мүмкіндік береді.
Сурет 3.2 Алем-Тат ЖШС ... ... жүк ... млн. ... Тасымалдаудың нормативтік-құқықтық құжаттары.
Жүктерді автомобильдермен тасымалдау келісім арқылы жүзеге асады. Келісім автотраспортты кәсіпорнымен немесе жүк жөнелту ұйымымен және үш ... жүк ... және жүк ... ... келісім болуы мүмкін.
Жылдық келісімде тасымалдаудың көлемі, тасымалдау реті, жүкті жөнелту және ... ... ... режимі, тасымалдау кезіңдегі жүктің сапсың жоғалтпайтындығы, арту-ьүсіру жұмыстарының орындалу ... ... үшің ... реті, сондай- ақ жүк ағымының рационалды маршруты мен схемасы анықталады.
Келісім екі экземплярда келесі ретімен орындалады: АТП келісілген жылдық ... ... ... кейің 10 күн ішінде келісімнің проектісің екі экземплярда құруы керек, ол құжатқа қол қойып жүк ... ... ... Жүк жөнелтуші келісім құжатың алғаннан кейің оны 10 күн ішінде оқып танысу керек. Онымен танысқаннан кейін қол қойып бір ... ... ... тиіс ... ... құжатпен келіспесе протокол толтырып 2 данада АТП - ға жіберуі тиіс. АКК ... ... ... ... ... оны жүк жөнелтушіге беруі тиіс. Егер келісіммен АТП келіспесе онда комиссия құрылады. Оның құрамына жүк алушылардың құрамы және АТП ... ... ... Егер ... екі ... ... болмаса онда барлық шешімдер госарбетражда қаралады, ол 10 күн ішінде қарастырылуы тиіс. ... ... ... ... ресімделеді, ал үйіп тасымалданатын жүктердің кейбір түрлерін тасымалдаған жағдайларда, өлшеу актісімен немесе таразыға тарту актісімен ... ... ... құралдарын уақыттық тариф бойынша төлеу арқылы пайдалану (автокөлік құралының жұмысына ақы төлеу бір жұмыс күні (ауысым) ... ... ... ... автокөлік құралының жүрісін және жүк жөнелтушінің (жүк алушының) қарамағында болған уақытын көрсете ... ... ... ... ... шегеріп жолдама парақта № 4-п нысаны бойынша осы Қағиданың 1-қосымшасына сәйкес жазумен ресімделеді. Автокөлік құралдарын, олардың жұмысын ... ... ... ... ... ... (автокөлік құралының жұмысына ақы төлеу тасымалданған тонналар үшін жасалады) жүк жөнелтушінің (жүк ... ... ... № 4-с ... ... осы ... ... сәйкес жазуымен ресімделеді.
Кесімді және уақыттық тарифтер бойынша жолдама парақтарды ресімдеу тәртібі осы Қағиданың 20-22-тармақтарында келтірілген.Жүк жөнелтуші тасымалдаушыға тасымалдауға берілген жүкке төрт ... ... ... ... ұсынады, ол негізгі тасымал құжаты болып табылады және ол бойынша жүк жөнелтуші осы жүкті есептен ... және жүк ... оны ... ... ... ... тасымалдауға арналған тауар-көлік жүкқұжатын жүк жөнелтуші әрбір жүк алушының атына, мынадай деректемелерді: жүк ... ... ... атауын, тасымалданатын жүктің санын, салмағын, салмақты анықтау тәсілін (таразыға тарту, ... ... ... ... ... түрін, тиеу және түсіру тәсілін, автокөлік құралының тиелуге берілген уақыты мен тиеліп біткен уақытын, тұрып қалған уақытын ... ... ... ... ... тасымалдауға қабылдау тауар-көлік жүкқұжатының барлық даналарында тасымалдаушының қолымен куәландырылады.
Бірінші дана жүк ... ... және ... ... жүктерді есептен шығаруға арналады. Екінші, үшінші және төртінші даналарды жүк жөнелтуші тасымалдаушыға тапсырады.
Екінші дананы ... жүк ... ... және ... ... ... алу үшін пайдаланылады.
Үшінші және төртінші даналар тасымалдаушыда қалады. Үшінші дана тасымалдау есебіне тігіледі және жүк жөнелтушімен (жүк алушымен) есеп ... ... ... ал ... ... ... ... және көліктік жұмысты есептеу үшін негіз болады.
Жүк жөнелтуші қажет кезде тауар-көлік жүкқұжаттарының қосымша даналарын жазып береді, олардың саны жүк ... мен ... ... ... белгіленеді.
Жүкті тапсыру кезінде жүргізуші тауар-көлік жүкқұжатының үш ... жүк ... ... ол ... ... жүкқұжатының данасында жүкті қабылдағанын өзінің қолымен және мөрмен ... ... және ... ... ... даналарында автокөлік құралының келген және кеткен уақытын ... ... ... ... немесе таразыға тарту актісін жүк жөнелтуші үш данада жасайды, олардың:
1) бірінші данасы жүк жөнелтушіде қалады және тасымалдаудың орындалатын көлемдерін есептеу үшін ... ... ... және үшінші даналары тасымалдаушыға тапсырылады. Екінші дана тасымалдаушының жүк ... ... есеп ... ... үшін негіз болады және есепке қоса беріледі, ал ... ... ... қоса ... де, ... ... ... үшін негіз болады.
Кесте 3.1

Салмақ кг
Қазақстан бойынша асықпай жеткізу тарифі >
Зона-1
Зона-2
Зона-3
Зона-4
Зона-5
Зона-6
1
5
1300
1500
1700
2500
2500
3700
2
10
1550
2050
2550
2750
3750
5150
3
+1 ... ... ... 1 ... ... ... ... күндері)
6-8
8-12
8-12
10-14
10-17
10-17
Қазақстан бойынша экс-прес жеткізу тарифі
Кесте 3.2
Салмақ, кг
Тариф тг
0,3 кг
600
0,3 - 0,5 кг
700
0,5 - 1 кг
800
1 - 5 ... - 10 ... - 15 ... - 20 ... - 25 ... - 31 кг
3500
Қала ішілік жеткізу тарифі
Кесте3. 3
Қазақстанбойншаэкс-пресжеткізутарифі ... ... ... ... ... тарифі
>
Зона-1
Зона-2
Зона-3
Зона-4
Зона-5
Зона-6
3
1
2432
2440
2700
3300
3510
4600
4
1,5
2584
2700
2830
3500
3780
4730
5
2
2704
2830
2950
3650
3900
4850
6
3
2944
3070
3200
3900
4150
5100
7
3,5
3064
3200
3300
4020
4550
5800
8
4
3184
3300
3430
4150
4680
5930
9
5
3424
3560
3640
4380
4890
6140
10
+1 кг.
+456
+460
+465
+630
+650
+800
11
Жеткізу уақыты (жұмыс күндері)
1-3
2-3
3-5
3-6
4-7
Сурет 3. Еліміздегі тасымал аймақтары.
Кесте 3.4
Алыс шетелге тасмалдау тарифі(құжаттар)
Салмақ ... ... ... ... 4
Зона 5
Зона 6
0,5
9 210
9 325
10 130
11 395
11 895
12 890
1
11 205
11 320
13 735
14 310
14 810
16 495
1,5
14 ... ... ... ... 651
22 205
2
16 788
18 754
18 800
19 628
20 278
25 545
2,5
18 892
20 979
21 388
22 170
22 ... ... ... ... 452
24 435
25 332
32 031
3,5
22 457
24 705
25 516
26 ... ... ... ... ... 580
28 965
30 184
38 321
4,5
26 021
28 430
29 644
31 231
32 611
41 ... ... ... ... 496
35 037
44 611
+ 1,0 кг.
1 785
1 890
1 935
2 310
2 415
3 ... Бұл ... тек ... ... арналған.
+ Мекенжай накладнойға латын әріптерімен жазылады,телефон міндетті түрде жазылады.
Кесте 3.5 ... ... ... ... кг -5 ... төменгі сақтау құны-500 тенге
3.3 UniCom компаниясы
UniCom компаниялар тобы қауіпсіздік жүйесі саласында 2001 жылдан бастап ... ... ... Қауіпсідік жүйесі,бейне бақылау нарығында алдыңғы қатарда.Umbrella,Avtech,Procop,Сибирски Арсенал сияқты шетелдік компаниялардың еліміздегі ресмей өкілі ... ... UniCom ... бас ... ... қаласы Наурызбай батыр көшесі 49/61 уйде орналасқан. Елімідің ... ... ... бар. ... ... өзінде 4 филялы бар.
Кесте 3.6
Тасымалданатын жүк түрлеріне сипаттама.
Атауы
Саны
Гобариті
Салмағы кг
LСD монитор
5
1х580 x 407 x 170 мм
1х4,4
Камера
20
68.8 x 56 x 111 mm (2.71" x 2.20" x ... ... ... ... кг
Турникет OXGARD Praktika-t-04
10
200x1130x1500 мм
1х76кг
Тумбалы турникет
8
1050x684x1030 мм
59 кг
Бұл таурлар Ақтөбе қаласына аз уақыт аралығында тапсырыс берілген кунен ... 2-3 ... ... ... келіп болуы қажет. Қазіргі уақытта бұл салада бәсекелестік өте жоғары. Кім аз уақыт ішінде, жақсы сапада орнатса сол компанияның жұмысы ... ... ... ... жылжымалы құрам түрін таңдау
ТМД мен ЕО арасында жүк тасымалдаудың 70% ... ... ... ... ... Өйткені автомобильмен тасымалдау кезінде оны тасымалдаудың барлық ерекшеліктері ескеріле отырып қандай да болсын көлемдегі жүк тасу ... бар, ... ... ... режим сақталады, сонымен бірге стандартты емес және қауіпті жүктерді тасымалдауға тек автомобиль ғана қолайлы.
Автомобильмен тасымалдаудың бірқатар артықшылықтары бар, бұл:
- ... ... ... ... ... ... ... оны алушыға дейін қайта тиеп-түсірусіз жеткізе алады;
- жүктің сақталу деңгейі жоғары, оған алаңдамауға болады;
- ... аз ... де ... ... жүк теміржолға да, өзен және теңіз порттарына да тәуелсіз ... ... 4.1 ... арналған көлік түрін таңдауға қойылатын талап
Көлік түрлері
Темір жол
автокөлік
Әуе көлігіі
Таңдауға қойылатын талаптар (жылдамдык, ... ... ( ... сақтау)
орташа
жоғары
орташа
Әр түрлі жүктерді тасымалдау мүмкіншілігі
жоғары
орташа
төмен
Қол жетімділігі (қызмет көрсететін географиялық аумақтары)
жоғары
Өте жоғары
орташа
Бағасы(тонна жүкке ктетін шығын)
орташа
жоғары
Өте ... 4.1 Газ 33106 ... ... ... 33106 , ... ... күні ең көп ... ие. ГАЗ 33106 көлігі жүкті қала ішіне ... ... үшін өте ... ... ... базасы
Шасси базасы
ГАЗ-331061узындығы 5м
Автокөлік базасы, мм
4000
Автокөліктің габариттік өлшемі, мм:
- ұзындығы
7565
- Ені айна бойынша /кабина бойынша / борт платформасы бойынша
2643/2164/2350
- кабина ... ... ішкі ... ... ... борт ... жүк ... биіктігі
515
- тент бойынша биіктігі
1480
-жүк көтергіштігі
1985
Кесте 4.3
Автокөліктің техникалық сипаттамасы
Базалық автокөлік
ГАЗ 33106 Валдай
Осі
4х2
Орындықтар саны
3
Сцепление
Бір дискілі, құрғақ, гидравликалық приводом
Беріліс қорабы
Механикалық, бесауысымды.
Қозғалтқыш
ISF 2.8s3148T*Beijing Foton ... ... ... 4 ... ... ... отын ... жүйесі
микропроцессорлық
Жұмыс жасау көлемі, куб. см
2775
Номиналды қуаты нетто, кВТ, (ат күші) / айн/мин.
78,5 (106,8) / 4000
Экология
ЕВРО-4
Максимальді айналу моменті, Нм / ... / ... ... ... газ құрылғысына ауыстырған кездегі жанармайдың шығынын есептеу.
100 км шығын
Бензин
Газ
ЗГ(Б) = НхЦ,
мұндағы 3 - шығын,
Н - 100 км ... -- ... ... = 10.5 ... = 99 ... = ... ... = 12.2 л
Ц = 30 тг
Зг= 12.2х30тг..
Зг= 366.
100 км ге ... ... ... ... 15000 км ... болса:
1500:100· 673,5=101 025 тг ... ... ... ... ... ... үшін ... бағандағы жанармайға көшіру қажет. Қазіргі кезде елімізде Ай-92 маркалы бензинімен сығылған газ бағаларының айырмашылығы 30%. ... газ ... ... қана ... ол экологияға да пайдалы.
Газ құрылғысын орнату бағасы 60 000 тг-90 000 тг арасында(бензин қозғалтқыштар үшін). Газ ... ... бір ... ... ... ... ... 4.2 Вагон көрінісі
Кесте 4.5
Вагонның габариттік өлшемі.
Жабық вагон, модель 11-260, 138м3
Жүк көтергіштігі
68 т
Ұзындығы, м
15,75
16,08*
Вагонның тарасының салмағы
26 т
Ені, м
3,27
2,77*
Көлемі, куб. м
138
Биіктігі, ... 2,72 х 3,97 ... люк: 0,6 х 0,4 м. ... люк: 0,4 м
* ішкі өлшемдері.
4.2 Материалдық ресурсты тасымалдаудың тиімді маршрутын құр
Қазақстаннның географиялық ерекшеліктері ... ... ... шығу ... жоқтығы, табиғат ресурстары мен қоныстану аймақтарының біркелкі емес орналасуы) республика экономикасын әлемдегі ең жүк ... ... ... ... ... ... арттырады.
Қазақстан Еуразиялық континенттің ортасында орналасуы оның транзитті тасымалдау ... ... ... мүмкіндігін анықтайды. Мемлекеттің жоғары көліктік мүмкіндігі келесі артықшылықтарға ие:
1. Аймақтық және ... ... ... жүк ... ... қашықтығы қысқарады.
2. Еліміздің транзиттік мүмкіндігін жүзеге асыруындағы мемлекеттің қолдауы артады.
3. Қазіргі транзитті тасымалдың көлемін және оның өсуін қамтамасыз ... ... бар ... онжылдық ішіндегі маңызы шаралардың бірі - инфрақұрылым дамуы мен жеделдетілген индустриализация арқасында ел экономикасын қалыпты арттыру.
... ... ... ... және экспорттық мүмкіндігін жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Осы дәліздің ҚР-ғы ұзындығы 2787 км ... оның ... 2452 км ... ... ... 1390 км ... 4 жолақты қозғалыс, соның ішінде 1079 км цементбетонды жабулы, ал 1062 км ... 2 ... ... орнаылған.
Басқа дәліздерге қарағанда (Транссиб теміржолы мен Суэц су каналы) бұл жобаның артықшылығы оның ұзындығында және ... ... ... ... ... ... сәйкес, жобаның ортажылдық экономикалық пайдасы 86,7 млрд теңге құрайды да, ... ... ... ... уақытты үнемдеуге, көлік тасымалының бағасының арзандауына, жол-көлік оқиғаларының қысқаруына және қаза болған адамдар санының азаюына мүмкіндік береді.
Жүргізілген зерттеулер ... ... 5 ... және 12 ... ... ... орнатуға, заманауи көлік жөндеу қызметі мен дәлізді ақпараттық қамтамасыз етуді дамытуға, кейбір жол бөлімдерді түзетіп, қозғалыс тығыз бөлшектерде төлеу жүйесін ... ... жүк ... ... үш ... ... жүзеге асырады: Қытай - Қазақстан, Қытай - ... ... ... - ... - ... ... ҚР-ның 4,6 млн тұрғындары бар 5 облысы бойымен өтеді. Осы ... ... ... 358 км, ... облысында - 817 км, Оңтүстік Қазақстанда - 458 км, Жамбыл облысында - 480 км, ... ... - 340 км жол ... 4.3 ... Батыс дәлізі
Сурет 4.4 Қазақстан территориясындағы халықаралық ... ... ...

Пән: Транспорт
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 800 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Маркетинг және менеджмент негіздері17 бет
Қазақстан Республикасы көлік логистикасының маңыздылығы мен техникалық сенімділігінің теориялық негіздер және даму жолдарыі81 бет
Қазіргі жағдайдағы коммерциялық банктерді басқару тиімділігі73 бет
Қазақстан Республикасында халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржымен қамтамасыз ету47 бет
Биологиялық мембраналар арқылы зат тасымалдау процесі14 бет
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері4 бет
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы10 бет
Мұнай өнімдерін тасымалдаудың ерекшеліктері жайлы мәлімет7 бет
Тасымалдау үдерісін қайта құру жағдайындағы тариф құрылымы48 бет
Халықаралық тасымалдарды рәсімдеу шарттары3 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь