Қазақстандағы әлеуметтік-экономикалық мәселелерді мемлекеттік реттеу жолдары

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ҚР ӘЛЕУМЕТТІК.ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ОРНЫҚТЫ ДАМУ МЕН КЕДЕЙШІЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ

1.1 Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшуінің қажеттілігі мен алғышарттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..5
1. 2 Өмір сүру сапасын арттырудың негізгі қағидаттары, басымдықтары, мақсаты мен міндеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КҮНКӨРІС ДЕҢГЕЙІНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ

2.1 Қазақстанда өмір сүру сапасын арттыру өлшемдерін талдау және болжау.9
2.2 Қазақстан Республикасындағы кедейшіліктің көрсеткіштерін талдау ... ... .13
2.3 ОҚО кедейліктің және әлеуметтік қамтамасыздықтың негізгі көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .23

3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КҮНКӨРІС ДЕҢГЕЙІНІҢ ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Қазақстан Республикасында әлеуметтік.экономикалық саланы мемлекеттік реттеу бағыттары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29
3.2 Қазақстан Республикасындағы кедейшілік деңгейін төмендету жолдары.32
3.3. Қазақстандық жолдың жаңа кезеңі, бұл .қазақстандағы әлеуметтік.экономикалық мәселелерді мемлекеттік реттеудің жаңа міндеттері ... ... ... ... ..37

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...58

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИТЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 61

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...62
КІРІСПЕ

Тақырыптың өзектілігі: Елбасы алға қойған мақсаттардың ең маңыздысы Қазақстан халқының өмір сүру әлеуметтік стандарттарын және олардың сапасын әлемдегі дамыған әрі бәсекеге қабілетті елдердің деңгейіне орай тұрақты арттыру болып табылады.
Елбасы алға қойған мақсаттардың ең маңыздысы Қазақстан халқының өмір сүру әлеуметтік стандарттарын және олардың сапасын әлемдегі дамыған әрі бәсекеге қабілетті елдердің деңгейіне орай тұрақты арттыру болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасының қазіргі уақытқа дейінгі экономикалық өсуіне негізінен әлемдік нарықтағы шикізат бағасының өсуі мен табиғи ресурстардың елеулі бөлігін тұтыну есебінен қол жетіп отыр. Табиғи капиталдың барынша ысырап болуы мен құлдырауы орын алуда. Ішкі жалпы өнімнің өсуі қоршаған ортаға қалдықтардың көп шығарылуымен болуда. Қазіргі бағалау бойынша, ел аумағының 75%-ға жуығы экономикалық тұрақсыздықтың жоғары тәуекеліне ұшыраған. Шөлейттену проблемасы өткір қойылып отыр. «Тарихи ластанулар», қалдықтарды жинаушылар, тұрақты және жылжымалы көздерден бөлінетін улы заттар қалдықтарының өсуі табиғи ортаның жай-күйі мен халықтың денсаулығына қатер төндіреді.
Ел экономикасының тұрақтылығына төнетін ықтимал қатерлер шикізат секторына елеулі тәуелділік, жекелеген салалардың Дүниежүзілік сауда ұйымына (ДСҰ) кіруге дайындық деңгейінің төмендігі, сыртқы қарыздың өсуі, «көлеңке экономика» проблемалары болып табылады.
Қазақстан өңірлерінің экономикалық және әлеуметтік жағдайларында айтарлықтай алшақтық бар. Демографиялық жағдай мен халықтың денсаулығының жай-күйінде проблемалар бар, әзірге оның құқықтық, экономикалық, экономикалық сауаттылық деңгейінің жеткіліксіздігі орын алуда.
Елдегi нарықтық қатынастардың дамуы барысында кедейшлікпен байланысты сұрақтардың барлығы бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып табылады. Барлық аталған проблемалар және себептер осы диплом жұмысының тақырыбын таңдауға, оның мақсаттары мен мiндеттерiн белгiлiеуге өз ықпалын тигiздi.
Зерттеу жұмысының мақсаты елдегі әлеуметтік-экономикалық мәселелеріне мемлекет тарапынан қолдау көрсету мен кедейшілік деңгейін төмендетудің ғылыми негiзделген жүйесiн зерттеу, қол жеткiзуге мүмкiн теориялық және әдiстемелiк материалдардың деректерiн бiрiктiрiп қарастыру негiзiнде олардың оңтайлы жолдарын анықтау болып табылады.
Қойылған мақсат жұмыстың келесi мiндеттерiн анықтайды:
- Қазақстан Республикасында кедейшілік мәселелеріне мемлекет тарапынан қолдау көрсету мен оның деңгейін төмендетудің мүмкiндiгiн негiздеумен байланысты теориялық сұрақтарды оқып бiлу, олардың құрамын анықтау, “ кедейшілік”, «ең төменгі күнкөріс деңгейі» және т.б. түсiнiктердің мазмұнын нақтылау және оған анықтама беру;
- нарықтық экономика жағдайындағы кедейшілік мәселелеріне мемлекет тарапынан қолдау көрсету мен оның деңгейін төмендетудің әдiстерiне талдау жүргiзу және әр түрлi құралдардың тиiмдiлiгiн нақты практикалық мысалдармен дәлелдеу;
- талдау нәтижелерi бойынша қорытындылар жасау және отандық әлеуметтік саланың проблемаларын шешу бойынша ұсыныстар өңдеп шығару.
Зерттеу жұмысының деректік негізі: Тақырыптың деректемелік қорын мынадай баспасөз құралдары мен Қазақстан Республикасының зерттеу және статистикалық Агенттігі басылымдарынан алынған материалдар құрады: «Егеменді Қазақстан», «Жас Алаш», «Аль-пари», «Казакстанская Правда», «Финансист», «Экономика и статистика», «Общество и экономика», « Хозяство и право», «Деловая неделя», «Понарама», «Мысль», « Исследования и результаты», «Вопросы экономики», «Экономист», «Экономика и жизнь», «Аналитическое оброзование», «Вести Казакстана», «Деловой мир», «Статистический бюллетень. Минирстерство финансов Республиуки Казахстан», «Статистический бюллетень. Национальный банк Казахстана» т.б . Сонымен бірге, елдің әлументтік- экономикалық дамуы туралы «Қазақстан халқының тұрмыс деңгейі», «Қазақстан – цифраларда», «Қазақстан өңірлеріндегі халықтың экономикалық белсенділігі», «Қазақстан Республикасындағы еңбек ақы» сияқты әр жылға шығатын статистикалық жинақтар құнды материалдар береді.
Тәуелсіз мемлекеттер Достығының Статистикалық комитеті шығаратын «Статистикалық жинақтарының» да маңызы ерекше.
Зерттеу жұмысының құрылымы: Жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен, қорытынды және пайдаланылған әдебиеттер мен сілтемелер тізімінен тұрады.
Зертеу әдістері: Дипломдық жұмысты жазу барысында жинақтау жүйелеу, салыстыру, талдау және т.б. зерттеу әдістері пайдаланылды.
Зерттеу жұмысының методологиялық негізі. Дипломдық жұмыста қойылған мәселелерді ғылыми тұрғыдан ашып көрсету мақсатында салыстырмалылық, объективтілік сияқты негізгі метолологиялық принциптер басшылыққа алынды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2006 жылғы «22» қарашадағы № 257-Ө бұйрығына қосымша
2. Халықты жұмыспен қамту туралы Қазақстан Республикасының 2001 ж. 23 қаңтардағы № 149-ІІ Заңы (2006.05.06. берілген өзгерістер мен толықтырулармен)
3. "Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жыләы 23 қаңтардағы Заңын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2001 жылғы 9 маусым N 836
4. Қазақстан Республикасының Заңы «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы»
5. Қазақстан Республикасында кедейліктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналѓан баѓдарламаны бекіту туралы
6. Ќазаќстан Республикасында кедейліктi азайту жөніндегі 2003-2005 жылдарға арналѓан бағдарламаны бекіту туралы
7. Есентугелов А. Трансформация экономики Казахстана: рыночная экономика, реформы, экономическая политика. Алматы РГП «Институт экономических исследований», Минэкономики и торговли РК, Т2, 438с.
8. Экономика регионов Казахстана в условиях формирования рыночных отношений: проблемы и пути решения. Исаева М.Г., Нурланова Н.К. Алматы, 1994.
9. Социально-экономическое развитие Южно-Казахстанской области за 2005-2006 годы.
10. ОҚО Статистикалық анықтамалығы, Шымкент, 2007 ж.
11. Реалии социально-экономичсского развития Казахстана. Сборник научных трудов. Под ред. О.А. Яновская. А., 2007 ж.
12. Оңтүстік Қазақстан облысының 2003-2007 ж.ж. арналған даму бағдарламасы
13. Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2003-2007 ж.ж. арналған даму бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі іс-шаралары
14. Оңтүстік Қазақстан облысының 2003-2007 ж.ж. арналған өнеркәсіп бағдарламасы
15. ж арналған бюджеттік бағдарламалар
16. 2003-2007 ж.ж. арналған энергитикалық кешенді дамытудың аймақтық бағдарламасы
17. .Социально-экономическое рачвитие Южно-Казахстанской области за 2005-2006 годы. Статистический сборник ЮКО, Шымкент,
        
        Мазмұны
кіріспе………………………..........………………………………………………. 3
1 ҚР ӘЛЕуМЕТТІК-экономикалық жүйедегі орнықты даму мен ... ... ... ... ... ... қажеттілігі мен
алғышарттары................................................................
..............................................5
1. 2 Өмір сүру сапасын арттырудың ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы күнкөріс деңгейінің қазіргі кездегі жағдайы
2.1 Қазақстанда өмір сүру сапасын арттыру өлшемдерін талдау және болжау.9
2.2 ... ... ... ... ОҚО ... және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ
3.1 Қазақстан Республикасында әлеуметтік-экономикалық саланы мемлекеттік
реттеу
бағыттары...................................................................
....................................29
3.2 Қазақстан Республикасындағы кедейшілік деңгейін төмендету жолдары.32
3.3. Қазақстандық ... жаңа ... бұл ... ... ... ... реттеудің жаңа
міндеттері..................37
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................58
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИТЕТТЕР
ТІЗІМІ............................................................61
ҚОСЫМШАЛАР..................................................................
.....................................62
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі: Елбасы алға ... ... ең ... ... өмір сүру ... ... және ... сапасын
әлемдегі дамыған әрі бәсекеге қабілетті елдердің деңгейіне орай тұрақты
арттыру ... ... алға ... ... ең ... ... халқының өмір сүру
әлеуметтік стандарттарын және олардың сапасын ... ... әрі ... ... ... орай ... ... болып табылады.
Тақырыптың өзектілігі: Қазақстан Республикасының қазіргі уақытқа дейінгі
экономикалық өсуіне негізінен әлемдік нарықтағы шикізат бағасының өсуі ... ... ... бөлігін тұтыну есебінен қол жетіп отыр. ... ... ... ... мен ... орын ... Ішкі ... өсуі қоршаған ортаға қалдықтардың көп шығарылуымен болуда. Қазіргі
бағалау бойынша, ел аумағының 75%-ға ... ... ... ... ... ... ... өткір қойылып отыр.
«Тарихи ластанулар», қалдықтарды жинаушылар, тұрақты және ... ... улы ... ... өсуі ... ... жай-күйі
мен халықтың денсаулығына қатер төндіреді.
Ел экономикасының тұрақтылығына төнетін ықтимал қатерлер шикізат секторына
елеулі тәуелділік, жекелеген ... ... ... ... (ДСҰ)
кіруге дайындық деңгейінің төмендігі, сыртқы қарыздың өсуі, ... ... ... ... ... экономикалық және әлеуметтік жағдайларында
айтарлықтай алшақтық бар. ... ... мен ... денсаулығының
жай-күйінде проблемалар бар, әзірге оның ... ... ... ... ... орын ... ... қатынастардың дамуы барысында кедейшлікпен байланысты
сұрақтардың барлығы бүгінгі күннің ... ... ... ... ... ... және ... осы диплом жұмысының тақырыбын таңдауға,
оның мақсаттары мен мiндеттерiн белгiлiеуге өз ... ... ... ... елдегі әлеуметтік-экономикалық мәселелеріне
мемлекет тарапынан қолдау көрсету мен кедейшілік деңгейін ... ... ... ... қол ... мүмкiн теориялық және
әдiстемелiк материалдардың деректерiн ... ... ... ... ... анықтау болып табылады.
Қойылған мақсат жұмыстың келесi мiндеттерiн анықтайды:
- Қазақстан ... ... ... ... ... көрсету мен оның ... ... ... ... ... ... оқып бiлу, ... құрамын
анықтау, “ кедейшілік”, «ең төменгі күнкөріс деңгейі» және ... ... ... және оған ... беру;
- нарықтық экономика жағдайындағы кедейшілік мәселелеріне мемлекет
тарапынан қолдау көрсету мен оның ... ... ... талдау
жүргiзу және әр түрлi құралдардың тиiмдiлiгiн нақты практикалық ... ... ... ... ... ... және ... әлеуметтік
саланың проблемаларын шешу бойынша ұсыныстар өңдеп шығару.
Зерттеу ... ... ... Тақырыптың деректемелік қорын
мынадай баспасөз құралдары мен ... ... ... және
статистикалық Агенттігі ... ... ... ... ... «Жас Алаш», «Аль-пари», «Казакстанская ... ... и ... «Общество и экономика», « Хозяство и
право», ... ... ... «Мысль», « Исследования и
результаты», «Вопросы экономики», «Экономист», ... и ... ... ... Казакстана», «Деловой мир»,
«Статистический бюллетень. ... ... ... ... ... ... банк ... т.б . Сонымен
бірге, елдің әлументтік- экономикалық дамуы ... ... ... ... «Қазақстан – цифраларда», «Қазақстан ... ... ... ... ... еңбек
ақы» сияқты әр жылға ... ... ... құнды материалдар
береді.
Тәуелсіз мемлекеттер ... ... ... ... ... да маңызы ерекше.
Зерттеу жұмысының құрылымы: Жұмыс кіріспеден, негізгі бөлімнен,
қорытынды және ... ... мен ... ... ... ... ... жұмысты жазу ... ... ... ... және т.б. ... ... пайдаланылды.
Зерттеу жұмысының методологиялық негізі. Дипломдық жұмыста қойылған
мәселелерді ғылыми тұрғыдан ашып көрсету ... ... ... ... ... принциптер басшылыққа алынды.
1 ҚР ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ... ДАМУ МЕН ... ... ... ... ... көшуінің өзектілігі мен
алғышарттары
Елдің ... ... ... ... ... ... және ... ұрпақтың өз қажеттіліктерін қанағаттандыру
мүмкіндіктеріне қатер төндірмейтін даму болып табылады.
Қазақстан Республикасы үшін ... ... көшу аса ... болып
табылады. Табиғи ресурстарды пайдалану есебінен экономиканың өсуі тек
белгілі бір кезеңде ғана ... ... ... ... өсім мен даму
неғұрлым озық тетіктерді талап етеді.
Орнықты даму Қазақстанның 2030 ... ... Даму ... қол ... үшін ... Орнықты даму қағидаты Президенттің
2006 жылғы 1 ... ... ... ... ... әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 ... ... ... ... де ... ... 2007-2024 жылдарға арналған орнықты дамуға
көшуінің осы тұжырымдамасы ел өмірінің барлық салаларында орнықтылыққа ... ... ... ... міндеттері мен негізгі
тетіктерін айқындайды. Ол үшін дамудың экономикалық, ... ... және ... ... ... және Қазақстан халқының өмір
сүру сапасын арттыруға бағытталған біртұтас процесс ... ... ... ... ... ... қатысушы ретінде
ХХІ ғасырға ... күн ... ... 1992 жыл) ... ... ... 2000 жыл) мен Орнықты даму жөніндегі әлемдік
саммит (2002 жыл, ... ... ... ... ... ... қабылдады.
Қазақстан Республикасы орнықты дамуға қол ... ... ... ... ... ... даму ... комиссиясының, «Еуропа үшін
қоршаған орта» және «Азия үшін ... орта мен ... ... ... даму үшін ... ... кеңесі өңірлік
еуразиялық желісінің мүшесі және белсенді қатысушысы болып табылады.
Қазақстанның 2030 жылға ... Даму ... ... ... 2010 ... ... стратегиялық жоспары, Қазақстан Республикасының
2015 жылға дейінгі индустриялық-инновациялық даму стратегиясы, Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... қауіпсіздігі
тұжырымдамасы, Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі аумақтық даму
стратегиясы қабылданды, Қазақстан ... ... даму ... және ... орнықты даму қоры» АҚ құрылды.
Қазақстандағы саяси ахуал бүкіл әлемге тұрақтылықтың, конфессияаралық
келісімнің, еліміздің ... ... ... ... ... ... ... бірегей үлгісін танытып отыр. Қазақстанның
орнықты саяси дамуы әлемдік қоғамдастық үшін теңгерімді бастамалардың көзі
ретінде еліміздің қалыптасуында ... рөл ... ... және ... орайда Қазақстан өзінің дамуында еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне қатер
төндіретін біршама кедергілерге ... ... ... ... дейінгі экономикалық өсуіне
негізінен әлемдік нарықтағы шикізат ... өсуі мен ... ... ... тұтыну есебінен қол жетіп отыр. Табиғи капиталдың барынша
ысырап ... мен ... орын ... Ішкі жалпы өнімнің өсуі қоршаған
ортаға қалдықтардың көп ... ... ... ... ... ... 75%-ға ... экономикалық тұрақсыздықтың жоғары ... ... ... ... ... ... «Тарихи ластанулар»,
қалдықтарды жинаушылар, тұрақты және жылжымалы ... ... ... ... өсуі ... ортаның жай-күйі мен халықтың денсаулығына
қатер төндіреді.
Ел экономикасының тұрақтылығына төнетін ... ... ... ... тәуелділік, жекелеген салалардың Дүниежүзілік сауда ұйымына ... ... ... ... ... қарыздың өсуі, «көлеңке
экономика» проблемалары болып табылады. Қазақстан өңірлерінің экономикалық
және ... ... ... ... бар. ... мен халықтың денсаулығының жай-күйінде проблемалар бар, ... ... ... ... ... деңгейінің жеткіліксіздігі
орын алуда. Бұл кедергілерді еңсеру Қазақстан Республикасының орнықты
дамуға көшу ... ... ... ... ... ... ... жүйесiн жетiлдiру және оның деңгейiн
мемлекеттiң қаржы-экономикалық ... ... ... 2007 - 2009 ... ... мiндеттердi шешу көзделедi:
      мемлекет, жұмыс берушi және қызметкер ... ... ... ... қамсыздандырудың көп деңгейлi жүйесiнiң ұзақ
мерзiмдi қаржылық тұрақтылығы мен ... ... ету ... ... ... ... жататын әлеуметтiк тәуекелдердiң тiзбесiн
кеңейту.
      Базалық деңгейде мемлекеттiң ... ... ... ... ... арттыру;
    мiндеттi деңгейде халықты мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жүйесiмен
және жинақтаушы зейнетақы жүйесiмен ... ... ... ... ... ... мен ... кiрiстiң өсуi үшiн жағдайлар
жасау керек. Зейнетақы активтерiн инвестициялау үшiн ... ... ... ... және қаржы құралдарының тiзбесiн кеңейту
жөнiндегi шаралар әзiрленетiн болады;
әлеуметтiк қамсыздандырудың ерiктi деңгейiнде ... және ... ... ... ... ... шаралар қабылданатын
болады.
  Мүгедектердiң өмiр сүру сапасын жақсарту, оларды әлеуметтiк қолдауды
күшейту және олардың ... ... кiруi үшiн ... ... ... ... ... жылдан бастап зейнетақылар мен жәрдемақыларды ... ... ... ... ... ... ретте, мұқтаж адамдар мемлекет кепiлдiк берген қызметтерге толыққанды
қол жеткiзуге тиiс. Жеке ... ... ... ... ... жүйесiн дамытуда қатысуын ынталандыра отырып, оларды белсендi тарту
есебiнен ... ... ... ... Әлеуметтiк қызмет көрсетудiң
мемлекеттiк стандарттарын енгiзу және ... ... ... ... ... ... сапасын арттыру қажет.
1. 2 Өмір сүру сапасын арттырудың негізгі қағидаттары, ... мен ... ... мәселелердің бірі – жұмыссыздық пен кедейшілік екені
бәрімізге ... ... ... ... адам баласын” дегендей, тұрмысың
нашар болса, оның үстіне ... ... ... ... қандай
болары да белгілі. Осы жұмыссыздықтың салдарынан қаншама адам баласының
тағдыры ... ... ... ... ... халықты әлеуметтік жағынан қамтамасыз ету жақсарған
сайын жұмыссыздық та өз ... ... ... алғашқы жылдары
Елбасымыз жаңа жұмыс орындарын ашумен қатар, жұмыссыздық және кедейшілікпен
күресуді ... ... ... ... ... ... ... қарыштап дамып, жаңа өндіріс орындары іске қосылып, жұмыссыздар
саны да азайды.
Қазақстанда кедейшілікке қарсы ұйымдастырылған іс-шаралар аз ... ... де ... ... ... ... ... арта
түсетіні де анық. Сондықтан бұл мәселеге баса ден қойылуда. Жалпы ... ... ... ... ... ... тиімді жағы – адамдарды қоғамдық жұмыспен
қамту ғой. Кеңес Одағы құлағанда ... ... ... қабілетсіз, тек
ішкі рынокқа ғана негізделген “халық ... деп ... ... жүйе біржолата тұралап қалды. Басым көпшілігі кедейшілік
қыспағына түскен қазақстандықтардың болашаққа ... ... гөрі ... ел ішін ... ... ... Даму ... мен
экономикалық реформалардың нақты нәтиже бермеуінен пайда болған кедейшілік
пен жұмыссыздық адамдардың билікке деген ... мен ... ... өмір сүру ... ... негізгі
қағидаттары мыналар болып табылады:
- бүкіл қоғамды орнықты дамуға қол ... ... ... ... даму үшін саяси негіз жасау;
- ведомствоаралық ықпалдасу, мемлекетті басқаруға деген ... ... ... ... ... ... және реттеу
тиімділігін арттыру;
- ел ... ... ... белсенді енгізу нәтижесіндегі
экономикалық прогресс, ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру;
- ғылым мен білім берудің бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... қоғам үлгісін енгізу негізінде халықтың денсаулық жағдайын,
демографиялық жағдайды жақсарту;
- қоғамның аса маңызды ноосфералық ... ... ... ... ... жетілдіру;
- трансөңірлік экожүйелік көзқарас негізіндегі аумақтық даму.
Өмір сүру сапасын арттырудың басымдықтары мыналар:
- өндіріс пен тұтынудың орнықты үлгілерін ... жаңа және ... ... технологияларды пайдалану;
- орнықты көлік жүйелерін дамыту;
- энергетикалық тиімділік және энергия жинақтау;
- өмір сүру сапасын ... ... ... ... әлеуметтік қауіпсіздігінің деңгейін арттыру;
- экологиялық және гендерлік аспектілерді ескере отырып, кедейшілікке қарсы
күрес;
- орнықты даму үшін ғылым мен білім ... одан әрі ... ... және мәдени мұраны сақтау;
- халықтың денсаулығына төнетін экологиялық қауіп-қатердің алдын алу ... ... ... күрес;
- биологиялық әралуандықты сақтау;
- эмиссияларды, оның ішінде қызған газдар мен озон қабатын бұзатын ... ... ауыз суға ... ... экологиялық проблемаларды шешу;
- радиациялық және биохимиялық қауіпсіздік;
- қалдықтарды кәдеге асыру.
Тұжырымдаманың мақсаты өмір сүру ... ... және ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етудің негізі ретінде
Қазақстан Республикасының экономикалық, ... және ... ... ... қол ... ... табылады.
Аталған мақсатқа қол жеткізу үшін ... даму ... ... іске ... ... РПТ көрсеткішін 2012 жылға қарай 37 %-ға , 2018 ... ... 43 ... 2024 ... қарай 53 %-ға дейін арттыру
Бірінші міндетті іске асыру:
- экономиканы әртараптандыруға, жоғары технологиялық және шикізаттық емес
салалардың, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... елді ... негізгі макроэкономикалық өлшемдерін ... ... ... ... ... ... қалыптастыра, ғылыми және білім беру ұйымдары
нысандарының алуан түрлерін ... ... ... ... ... ... қолдай отырып, оның ішінде экономика салаларын
кластерлік дамыту, ... ... ... ... ... беру ... ... қамтамасыз етуді жақсарту, кадрларды
даярлау және қайта даярлау жүйесінің тиімділігін арттыру және ... ... ... ... ... ... қол ... экспорттық әлеуетін дамыту аясында ғылым мен ... ... ... ... ... ... ... етуге;
- табиғи ресурстарды өндіру мен экспорттау және өзге де ... ... ... ... пен ... орнықты үлгілерін енгізуге;
- көліктің орнықты жүйелерін дамытуға;
- елдің тиімді инфрақұрылымын құруға негізделетін болады.
2. 1000 адамға шаққанда ... ... 18-22 ... ... ... ... жағдайда халық өмірінің орташа ұзақтығын 2012 жылға қарай
68 жасқа, 2018 жылға қарай 70 ... 2024 ... ... 73 ... ... сүру сапасын арттырудың екінші міндетін іске асыру:
- әлеуметтік қауіпсіздік ... ... және ... ... ... ... қолайлы физиологиялық өлшемдерге сәйкес келетін сапалы ауыз сумен
толық қамтамасыз етуге;
- халықтың денсаулығына ... ... ... ... алу ... азайтуға;
- кедейшілікпен күреске, Джини индексінің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге;
- жолдағы, ... және ... ... ... ... кенеулі тамақтану стандарттарын ынталандыруға, нутриционалдық тапшылықты
жоюға (кальций, йод, селен және өзге де бағалы ... ... ... бала ... деген экономикалық ынталандыру жасауға,
әйелді босандыру, ана мен баланы қорғау жүйесін түбегейлі ... ... ... ... ... ... ... КЕЗДЕГІ ЖАҒДАЙЫ
2.1 Қазақстанда өмір сүру сапасын арттыру өлшемдерін ... және ... ... өмір сүру ... ... ... ... болып
табылатын өмір сүру сапасы деңгейі бойынша да әлемнің ... ... ... ... ... ... әлемде өмір сүру сапасы негізгі
құрамдас бөліктермен: өмір сүрудің ... ... ... қоршаған ортаның жай-күйімен айқындалады.
Қоғам, табиғат және адам халықаралық ... ... ... ... ... индексі бойынша рейтинг көшбасшысы Норвегияның коэффициенті –
3,83, Ресей – 1,57, ...... тең ... ... 1,17
коэффициентпен 78-орында тұр,
Қазақстанда халықтың ... ... мен ... өмір ... басқа елдердің көрсеткіштерімен салыстырғанда елеулі түрде артта
қалып отыр. Осылайша, халықтың өмір сүруінің орташа ... 2005 жылы ... ... ал ... бұл ... 80 ... ... әлеуметтік және институционалдық мүмкіндіктері мен халықаралық
белсенділігін, халық денсаулығының экономикалық аспектілерін, экономикалық
күйзелістерді, ... ... ... қоса алғанда, 76
параметр есебіне негізделген Йель экономикалық заңнама және ... ... ... университеті, АҚШ) пен Жер ... ... ... желісінің колумбиялық орталығының ... АҚШ) ... ... ... бойынша Қазақстан
Республикасы 63,8 индексімен 70-орында тұр, ал көшбасшы ... ... ... және ... бұл көрсеткіш 87-88 балға жеткен.
Дүниежүзілік банктің деректері ... ... ... ... ... ... ... жинақтау индексі (ШЖИ) Қазақстан Республикасы
үшін -25,5-ті құрайды, ал Ресей Федерациясы үшін -4,4, ... +14,8, ... адам ... даму ... (АӘДИ) бойынша елдер рейтингінде 80-
орынға ие. Алдағы салауатты өмірдің орташа ұзақтығы мен жан ... ішкі ... ... ... ... бұл ... осындай
құрамдас бөліктері бойынша әлемнің негізгі ... ... ... ... ... ... ... 1).
Алдағы салауатты өмірдің орташа ұзақтығы мен экономикалық тұрақтылық
индексінің ... ... ... ... ... ... ... (Сурет 2).
Сонымен, 2024 жылға дейін Қазақстан Республикасы өмір сүру сапасы ... ... ... ... ... және дамыған елдердің қатарында
орнығу үшін ресурстарды пайдалану тиімділігін арттыру, өмір сүру ... ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет.
Сурет 1- Алдағы салауатты өмірдің (жыл) орташа ұзақтығы мен халықтың жан
басына ... ішкі ... ... ... ... Қазақстанның әлемнің
негізгі елдері арасындағы жағдайы (сатып алу қабілетінің ... мың АҚШ ... ... ... ... қабілетті елдердің қатарынан
тұрақты орын алу үшін Қазақстан 2013 жылдан 2018 жылға ... ... ... ... келуге тиіс екенін көрсетеді:
РПТ – кемінде 43 %, ресурстарды пайдалану жиынтығы – кемінде 246,86 ГВт,
өндірілген жылдық жиынтық өнім – кемінде 113,1 ... ... осы ... дәл ... ... ... ... қабілетті елу ел сәйкес келетін болады. 53 %-ға тең РПТ ... ... ... шығу және ... келмейтін табиғат
байлықтары есебінен емес, неғұрлым тиімді, «озыңқы» технологиялар ... өсуі ... ... ... ... 2- ... ... өмірдің орташа ұзақтығы мен ... ... ... ... Қазақстанның жағдайы
Сурет -3 Қазақстан Республикасының 2030 жылға ... ... ... ... ... саны өмір сүру ... арттырудың маңызды
өлшемі болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... әрдайым мемлекеттің дамуындағы тұрақсыздық
факторы болып табылады. Ел ... ... ... ... ... үшін
қиын және халықты Қазақстанның ... ... ... ... қою ... еместігіне қарамастан, халық санын белгілі бір деңгейде
ұстап тұру қажет, ... ... ... ... ... (ең
алдымен, еңбек нарығы проблемасын шеше отырып), қазақстандықтардың көршілес
әлем ұлттарының арасында генетикалық және мәдени әлеуетін сақтау, ... атап ... ... әлсіздігі мен демографиялық
теңсіздікке байланысты жағымсыз саралануды еңсеру ... ... ... ... ... деңгейі 2024 жылға қарай ... ... қол ... ... ... Ол үшін ... ... 1000 адамға шаққанда 12,68-ге (қазіргі кездегі 8,0-ге
қарағанда), өмір ... ... ... 73 жасқа дейін жеткізу, туу
көрсеткішін 1000 ... ... ... келетін кемінде 22 адам деңгейінде
ұстап тұру талап етіледі. Ерлердің және әйелдердің өмір ... ... ... ... 11 ... 7,5 жылға азаюға тиіс.
Экономикалық өсім процесінде өмір сүру сапасын ... үшін ... ... ... Ол үшін 2024 ... ... экономикалық орнықтылық
индексін ең кем дегенде, ... ең ... ... – 88 ... дейін
жеткізу қажет. Сол арқылы өмір сүру сапасының ... ең ... ... ... айтарлықтай жақсарту қамтамасыз етілетін
болады.
2.2 Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... ... бойынша орта есеппен
халықтың жан басына шаққандағы күнкөрістің ең төмен деңгейінің ... ... ... ... ... ... Орта ... халықтың
жан басына шаққандағы ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы 8912 теңгені,
қыркүйекте Қазақстан бойынша халықтың жан ... ... ең ... ... 8 мың 736 теңгені құрады – 13 жасқа дейінгі балалардың ... ... ... ... 7 мың 532 ... ... 14-17 жастағы
жігіттердегі бұл көрсеткіш 10 мың 881 ... ... Ал осы ... ... 8 мың 337 теңгені құраған. Еңбекке жарамды халықтың
(ерлер мен әйелдерді бірге алғанда) ... ... ... 9 мың 249
теңгені құраған. Ал зейнеткерлер мен қарттар үшін ол 8 мың 75 ... ... ең ... ...... ... ең ... тұтыну
қоржынының құнына тең, бір адамға қажетті ең төмен ақшалай табыс. Ең төмен
тұтыну қоржыны адам тіршілігін ... ... ... ... ... мен көрсетілетін қызметтердің заттай және құндық ... ... ... болып табылады.
Ол тұтыну қоржынынан және азық-түлік емес тауарлар мен ақылы қызметтерге
жұмсалатын шығыстардың тіркелген үлесінен ... ... ... ... ... ... ... сақтау саласындағы уәкілетті
орган белгілейтін ... ... ... ... ... ... ... есептеп шығарады.
| |Ең ... ... ... ... ... |
| ... | ... | |
| ... |жан ... |
| ... | ... |
| | | |ы ... | |
| | | |ара | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | ... ... | |
| | ... ... тауарлар| |
| | | |мен ... | |
| | | ... | ... ішкі өнім |107,7 1) |101,8 |104,7 |105,2 2) ... ... |102,7 |90,5 |107,2 |103,5 ... көлемі | | | | ... ... |122,9 |115,0 |137,9 |114,9 ... бағасының | | | | ... | | | | ... ... |129,5 |110,5 |132,1 |107,4 * ... ... | | | ... пайдаланымдағы |104,8 4) |95,6 |95,1 |102,2 ... жол ... жүк | | | | ... 3) | | | | ... ... |113,2 5) |118,3 |108,5 |110,3 5) ... арқылы бөлшек | | | | ... ... ... | | | | ... ... сауда |140,8 |129,1 |115,8 |112,4 ... ... | | | | ... бағасының |108,5 |106,3 |109,0 |110,6 ... | | | | ... ... ... 6) | |124,8 1) |119,0 * ... ... | | | | ... ... ... | |122,5 1) |121,8 * ... және ... ақы| | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... ... |114,9 7) | |115,4 1) |107,7 * ... | | | | ... ... |124,4 |117,3 1) |123,1 1) |122,6 * ... ... | | | | ... ... жалақысы | | | | ... ... |97,4 * | | |98,7 * ... ... ... | | | | ... ... |94,0 |121,0 |123,4 1) |95,1 ... | | | | ... ... бағада) |125,0 |105,8 1) |149,6 |134,4 8) |
|- ... | | | | ... ... | | | | ... ... |112,2 |108,9 |123,7 |140,5 ... тыс ... |127,7 |103,7 |154,4 |133,4 ... ... ... -|117,1 |126,8 1) |135,9 |121,8 8) ... | | | | ... ... | | | | ... ... |126,3 |129,5 |163,9 |108,0 ... тыс ... |109,8 |122,7 |94,3 |124,9 |
| ... |Украина |Молдова |
| | |% -бен |% -бен |
| ... |39484 ... ... | ... ... | |
| ... |2005 ... тиісті айына пайызбен |
| | ... ... ... |16071 |126,8 |117,8 ... |16257 |125 , 3 |115,3 ... |17202 |123,6 |113,5 ... |17546 |123.0 |113.0 ... |67076 |124.6 |114.9 |
*) ... ... бағалау еңбек және жұмыспен қамту ... ... ... ... базасында жүргізілген және ҰШЖ
жүйесіндегі үй шаруашылықтарының түпкілікті тұтыну шығыстарына барынша
жуықтатылған.
**) 2005 ... ... ... жылы ... деңгейі 8,1% құрады. Алдын - ала деректер бойынша
2005 жылы  жұмыссыздар  саны (15 және одан ... ... ... ... оны ... ... жұмысқа кірісуге әзір ... ... мың  ... ... және өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда
19,5 мың адамға немесе 3%-ға азайды. Жұмыссыздық ... 8,1% ... жылы – 8,4%), ... ... тиісінше 6,7% (7%), әйелдер арасында
–  9,6 % (9,8%) ... ... жас ... ... 15-24 ... ...... 28,7%, ал 25-29 жастағылар – 16,1%, 30-34 жастағылар – 18,9% ең ... ... ... ... ... деңгейі  13,4% қалыптасты (2004
жылы  – 14,3%).
Республика экономикасында 2005 жылы 7,2 млн. адам ... ... ... ... ... саны 62,4 мың ... немесе 0,9%-ға өсті.
Жұмыспен қамтылған халықтың жалпы санында еркектер 3,7 млн. ... ... – 3,5 млн. ... (48,2 %) ... ... ... 4,6 млн. адам ... қамтылғандардың
жалпы санынан 63,9%) жұмыспен қамтылды. Жалданып жұмыс істейтіндердің жалпы
санынан  мемлекеттік және мемлекеттік емес ... млн. адам ... ... 81%), жеке ... - 0,6 млн. адам (12,1%), ... ... – 0,3 млн. адам (6,9%) ... етті.  Өз бетінше жұмыспен
қамтылғандар саны – 2,6 млн. адамды (36,1%) құрады. Республиканың ірі ... ... 2,6 млн. адам ... жалдамалы қызметкерлердің жалпы
санынан 56,5% жұмыспен қамтылды. Жұмыспен қамтылғандардың жалпы санынан
18,1%-ы өнеркәсіп ... және ... 32,9% - ауыл және ... 49% - қызмет көрсету саласында жұмыс істеді. Жұмыспен ... ... ... ... ... ... саны 2006 жылдың
соңында 94 мың адамды құрады. Экономикалық тұрғыдан ... ... ... ... ... 1,3% (2005 жылы – 1,5%) ... 2006 жылдың
наурызында Қазақстан Республикасы бойынша орта есеппен халықтың жан ... ... ең ... деңгейінің шамасы 8201 теңгені құрады
Күнкөрістің ең төмен деңгейі – ... ... ең ... ... ... тең, бір ... қажетті ең төмен ақшалай табыс. Ең төмен
тұтыну қоржыны адам тіршілігін қамтамасыз етуге қажетті тамақ өнімдерінің,
тауарлар мен ... ... ... және ... ... ... ... болып табылады. Ол тұтыну қоржынынан және азық-түлік емес
тауарлар мен ақылы қызметтерге жұмсалатын шығыстардың ... ... ... ... статистика жөніндегі уәкілетті орган денсаулық
сақтау саласындағы уәкілетті орган белгілейтін ... ... ... ... физиологиялық нормалары бойынша есептеп шығарады. Азық-
түлік қоржынында тамақ өнімдерінің 43 ... бар: ет, ... сүт, май ... май, нан, ... ... ... шай, ... және
басқалар. Ең төмен азық-түлік қоржынының құны ... ... ... ... ... ... тамақ өнімдерін тұтынудың
ең төмен нормаларын бөлшек сауда желісінің ... ... ... бағаға көбейту жолымен анықталады. Күнкөрістің ең төмен
деңгейін есептеуге арналған аз тұтынылатын азық-түлік емес ... ... ... ... ... үлесі ең төмен тұтыну
қоржыны ... 40 ... ... белгіленген.
Кедейлер саны индекстерінің серпіні кедейліктің 2004 ... ... ... 2005 жылы да ... ... ... ең төмен деңгейі шамасынан төмен табысы бар кедейлердің үлесі
2006 жылдың төртінші тоқсанында 7,4%, ал ... ... ... төмен
табысы бар кедейлердің үлесі 1,6% құрады. 2004 ... ... ... ... ең төмен деңгейі шамасына қатысты кедейліктің
индексі 4,8 пайыздық пунктке, азық-түлік ... ... ... ... ... ... 2006 ... үшінші тоқсанымен салыстырғанда кедей
халықтың үлесі де, ... 3,2 және 0,4 ... ... төмендеді.
Қаралып отырған кезең ішінде кедейліктің асқынуының индексі 1,3%-ға
дейін, кедейлік шегінің индексі ... ... ... бұл ... ... ... одан әрі ... және ең кедей адамдар арасындағы
алшақтықтың азайғанын көрсетеді.
2005 ... ... бір ... орташа айлық атаулы
жалақысы 44956 теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда
26,1%-ға, ... ...... ... ... (алдын ала
деректер бойынша) – тиісінше, 34066 теңгені құрап, 20,5% және 12%-ға өсті.
2005 жылы ... ... өсуі ... жылдың тиісті кезеңіне қатысты
экономикалық қызметтің барлық түрлерінде байқалды. Ауыл және ... ... ... ... ... құрылыстағы
қызметкерлердікі – 24,2%-ға, сауда саласындағы қызметкерлердікі – 21,7%-ға,
денсаулық сақтаудағы қызметкерлердікі - 20%-ға, ... және ...... және ... ... ...... Өнеркәсіптегі еңбек ақы 2005 жылы 41690 теңгені құрап, 2004 жылмен
салыстырғанда 18,4%-ға өсті. Өнеркәсіп салалары ... ең ... ... шикі мұнай мен табиғи газ өндіруде жұмыс істейтін адамдар, олардың
жалақысы    2005 жылы 119 мың ... асты (бұл сала ... ... 2,9 есе көп), ... ... ... – 111 мың ... 2,7 есе. Өткен жылы қаржы қызметіндегі қызметкерлердің жалақысы ... ... ... ... республикалық деңгейден 2,3 есе асты, жылжымайтын
мүлікпен операцияларды жүзеге асыру жөніндегі ...... ... 1,5 есе, ... және ... – 49053 ... 1,4 есе, ... үй және
мейрамхана қызметінде – 47441 теңге, 1,4 есе.
Еркектердің орташа жалақысы 41900 ... ... ... ... (25500 ... 1,6 есе ... Қонақ үй-мейрамхана бизнесінде
бұл алшақтық 1,8 есені, қаржы қызметінде – 1,6 есені, өнеркәсіпте – ... ... ... – 1,3 ... құрады. Республика өңірлері
арасында ең ... ... 2005 жылы ... (64532 ... және ... ... облыстарында сақталды, бұл ел ... ... ... 1,9 есе ... ал ... қаласында – 50956 теңге (1,5 есе),
Алматы қаласында – 49178 ... (1,4 есе). ... ... ... ... он облыста тіркелді. Ақмола облысында мұның шамасы 22716
теңгені, ... ... ...... ... ... – 22833 теңгені құрады.
Кедейлер саны индекстерінің серпіні кедейліктің 2004 ... ... ... 2006 жылы да ... ... көрсетеді. Күнкөрістің ең
төмен деңгейі шамасынан төмен табысы бар кедейлердің үлесі 2006 ... ... 7,4 %, ал ... ... ... төмен табысы бар
кедейлердің үлесі 1,6 % құрады. 2005 жылдың ... ... ... ең ... ... шамасына қатысты кедейліктің индексі 4,8
пайыздық пунктке, азық-түлік қоржыны ... ... 1,3 ... пунктке
төмен. 2006 жылдың үшінші тоқсанымен салыстырғанда ... ... ... ... 3,2 және 0,4 ... пунктке төмендеді.
Қаралып отырған кезең ішінде кедейліктің асқынуының индексі 1,3%-ға дейін,
кедейлік шегінің индексі 0,4%-ға ... ... бұл ... ... ... одан әрі ... және ең ... адамдар арасындағы
алшақтықтың азайғанын көрсетеді.
Кесте - Қазақстан Республикасындағы кедейліктің көрсеткіштері
| ... ... ... |
| | ... |шегі |
| ... ең ... | | |
| ... ... |қоржыны құнынан| | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... | | | ... |16,1 |4,3 |3,3 |1,0 |
|I ... |19,1 |7,7 |4,3 |1,5 ... ... |19,9 |6,6 |4,8 |1,7 ... ... |13,5 |3,1 |2,6 |0,8 ... тоқсан |12,2 |2,9 |2,5 |0,8 ... ... I|15,3 |4,4 |3,4 |1,2 ... | | | | ... ... |18,8 |5,9 |4,3 |1,5 ... ... | | | | ... ... |10,6 |2,0 |1,9 |0,6 ... ... | | | | ... ... |7,4 |1,6 |1,3 |0,4 ... ... | | | | ... ... ... бір ... ... айлық атаулы жалақысы
44956 теңгені құрап, өткен жылдың тиісті кезеңімен ... ... ...... ... ... (алдын ала деректер
бойынша) – тиісінше, 34066 теңгені құрап, 20,5% және 12%-ға өсті.
2006 жылы ... ... өсуі ... ... ... кезеңіне қатысты
экономикалық қызметтің барлық түрлерінде байқалды. Ауыл және ... ... ... ... ... құрылыстағы
қызметкерлердікі – 24,2%-ға, сауда саласындағы қызметкерлердікі – 21,7%-ға,
денсаулық сақтаудағы ... - ... ... және ... – 18,1%-ға және білім берудегі қызметкерлердікі – 13,1%-ға
өсті.
Өнеркәсіптегі еңбек ақы 2006 жылы 41690 ... ... 2004 ... 18,4%-ға өсті. Өнеркәсіп салалары ішінде ең жоғары жалақы
алатын шикі мұнай мен ... газ ... ... ... ... олардың
жалақысы    2006 жылы 119 мың теңгеден асты (бұл сала ... ... 2,9 есе көп), ... ... ... – 111 мың ... 2,7 есе.
Өткен жылы қаржы қызметіндегі қызметкерлердің ... –  79685 ... ... ... ... 2,3 есе ... жылжымайтын мүлікпен
операцияларды жүзеге асыру жөніндегі салада – ... 50530 ... ... ... және ... – 49053 ... 1,4 есе, қонақ үй және мейрамхана
қызметінде – 47441 ... 1,4 ... ... ... 41900 ... ... немесе әйелдердің
жалақысынан (25500 теңге) 1,6 есе жоғары. Қонақ ... ... ... 1,8 ... қаржы қызметінде – 1,6 есені, өнеркәсіпте – 1,5
есені, ... ... – 1,3 ... ... ... ... ең ... жалақы 2006 жылы Маңғыстау  (64532
теңге) және Атырау (65457 ... ... ... бұл ел ... ... ... 1,9 есе жоғары, ал Астана қаласында – 50956 теңге
(1,5 есе), Алматы қаласында – 49178 теңге (1,4 есе). ... ... ... ... он ... тіркелді. Ақмола облысында мұның шамасы
22716 ... ... ... облысында – 27611теңгені, Оңтүстік Қазақстан
облысында – 22833 теңгені құрады.
Қазақстан Республикасының 2006 жылғы ... ... ... қысқаша қорытындылары
Экономиканың нақты секторы. 2006 жылдың қаңтар-желтоқсанында өнеркәсіп
өндірісінің көлемі ... ... 6432,5 ... ... ... ... ... қаңтар-желтоқсаннан 7% көп. 2005 ... осы ... кен ... ... ... ... 7%-ға, ... 7,3%-ға, электр энергиясын, газ бен су өндіруде және бөлуде –
3,6%-ға өсті.
2006 жылғы қаңтар-желтоқсанда ауыл ... ... ... ... ... 837,8 ... теңгені құрап, 2005 жылғы қаңтар-желтоқсанмен
салыстырғанда 7,0%-ға өсті.
2006 жылдың қаңтар-желтоқсанында жүк ... ... ... ... ... ... емес ұйымдар мен
кәсіпкерлер тасымалдаған жүк көлемінің бағасын есепке алғанда) 2024,0 ... ... 2005 ... ... кезеңмен салыстырғанда 5,0% өсті.
Есепті кезеңде бөлшек ... ... ... ... ... ... 1561,6 ... теңгені құрап, 2005 жылғы қаңтар-
желтоқсанмен салыстырғанда 14,4% артты.
2006 ... ... ... капиталға жұмсалған
инвестициялардың көлемі 2810,3 млрд . теңгені құрады, бұл 2005 жылғы ... 10,6 есе ... ... 1 қаңтардағы жағдай бойынша республикада 247930 заңды ... ... ... қызметкерлерінің саны 50 адамға дейінгілер –
233666. Жұмыс істеп тұрған заңды ... – 174799. ... ... ... ... ... ... кәсіпорындар – 161512 құрайды, олардан шағын
бизнес субъектілері – 114850.
Сыртқы сауда. 2006 жылғы қаңтар-қарашада ... ... ... ... Республикасы Қаржы министрлігі Кедендік ... ... ... ... ... алмағанда) 56109,2 млн.
АҚШ долларын құрап, 2005 жылғы қаңтар-қарашамен салыстырғанда 36,8% өсті,
соның ішінде экспорт – 34820,1 млн. АҚШ ... (38,2% ... ... ... млн. АҚШ доллары (34,6% өсті) болды.
Баға. Тұтыну ... ... 2006 ... ... 2005 ... салыстырғанда 108,4% құрады. Азық-түлік тауарларының бағалары
7,3%-ға, ... емес ...... ... ...... ... өнімін өндірушілердің бағалары 2006 жылғы желтоқсанда ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің жедел деректері бойынша
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік бюджетіне ... ... ... ... 1 ... 2092,8 млрд. теңгені құрады, бұл 2005 ... ... ... 11,4% көп, ал ... – 1910 ... ... (20,2%)
құрады.
2006 жылғы ІІІ тоқсанда есеп берген кәсіпорындар мен ұйымдардың деректері
бойынша ... ... ... ... 779,4 ... теңге сомасында
белгіленді, бұл 2005 ... ІІІ ... ... 39,4% жоғары.
Пайдалылық деңгейі 37,4% құрады. Есеп берген кәсіпорындардың жалпы санынан
залалды ... ... 37,4% ... Республикасы Ұлттық Банкінің деректері бойынша екінші деңгейдегі
банктердің экономика салаларына салған ... ... 2006 ... ... 4361,2 млрд. теңгені құрады. Олардың өсуінің тұрақты серпіні
байқалады. Кредиттік салымдардың жалпы ... ұзақ ... ... 74,4%, ... валютасындағы кредиттердің үлесі 49% құрады. 2006 ... ... банк ... депозиттер көлемі 2863,1 ... ... бұл 2005 ... 1 ... 77,1% көп, ... ... халық
депозиттері (салымдары) 927,9 ... ... ... бұл 2005 ... 1
желтоқсаннан 68,6% көп.
Еңбек рыногы. 2006 жылғы желтоқсанда жұмыссыздар саны сараптамалық бағалау
бойынша 626,4 мың адамды, экономикалық ... ... ... ... деңгейі 7,8%, соның ішінде жұмыссыздар ретінде жұмыспен қамту
органдарында тіркелген адамдар саны ағымдағы ... ... ... мың ... құрады, экономикалық тұрғыдан белсенді халық ... ...... ... 2006 ... қарашада, бағалау бойынша, халықтың ... жан ... ... ... ... ... 19544 ... құрап,
2005 жылғы қарашамен салыстырғанда – 15,9%-ға, нақты ... ...... ... ... ... ... орташа айлық атаулы
жалақы 42452 теңгені құрап, 2005 жылғы қарашамен салыстырғанда 16,3% өсті.
Нақты жалақы 7,3 % ... ОҚО ... және ... ... ... ... негізгі бағыттары: аз қамтамасыз етілген
азаматтарды тұрақты ... ... ... ... ... ... шаруашылықпен және кәсіпкерлікпен айналысу үшін ... ... ... үй ... ... ... ... бюджет
есебінен және демеушілер тарапынан әлеуметтік қолдаулардың түрлерін
көрсету.
Қазақстан Республикасы ... ... ... мемлекеттік
жәрдемақылар туралы» Заңын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2005 жылғы 2 ... №1092 ... ... 2006 ... ... қаңтарынан отбасының жан басына шаққандағы орташа табысы азық-түлік
себетінің құнынан аспайтын ... ай ... ... ... ... ... ... мемелкеттік балалар жәрдемақысы ендірілді.
2006 жылдың 1 сәуіріне 22372 отбасындағы 76287 балаға 196,7 млн. ... ... ... ... балалар жәрдемақысы тағайындалып төленді.
2005 жылдың 1 сәуіріне аз қамтамасыз ... ... саны 70,2 ... ... 3,2% ... ... ... нақты іс-шаралардың қортындысы
бойынша кедей азаматтар 33,1% немесе 23,3 мың. ... ... ал ... 1 ... аз ... ... ... саны 46962 адам
немесе облыс халқының 2,1% пайызын құрады.
2006 жылдың 1 ... ... ... қаражаты есебінен 43933  аз
қамтамасыз етілген азаматтарға  жалпы сомасы 107,0 млн. ... ... ... көрсетілген қаражаттың ішінен  40200 азаматқа 100,5 млн. теңге атаулы
әлеуметтік көмекке, азық-түлік түрінде 1248 азаматқа 2,5 млн. ... ... ... ... ... 134 ... 242,5 мың. ... коммуналдық
қызмет түріне 2411 азаматқа 3,8 млн. теңге төленді.
Мемлекет тарапынан төленетін әлеуметтік төлемдер кепілді ... ... ... ... 4388 аз ... ... ... және тауар түрінде 11450,8 млн. теңге,  нақты ақшалай түрінде
242 азаматқа 845,6 мың. теңге, ... ... ... 222 ... ... теңге төленді.
Жалпы демеушілер тарапынан  4852 азаматқа 12955,7 млн. теңгенің әлеуметтік
қолдаулары көрсетілді.
2006 жылдың 1 сәуіріне үйінде тәрбиеленетін және ... 490 ... 1342,4 мың. ... көлемінде материалдық көмек берілді.
Жергілікті атқарушы органдары ... 92 аз ... ... 301,71 га жер ... 13 аз ... ... ... бас ұсақ мал, 5 бас ірі қара мал берілді.
Оңтүстік ... ... ... ... ... ... қоры арқылы 4
отбасыға 196,0 мың. теңгенің шағын несиесі берілді.
Жаңа құрылған жұмыс орындары туралы департаментте ай ... есеп ... және бұл ... ... ... ... 1 мамырына облыс 
көлемінде салалар бойынша  9550 жаңа жұмыс орындары құрылды. Оның ... орын ауыл ... 126  орын ... 3687 орын ... ... ... 3997 орын ... саласында ашылды. Жаңа құрылған
9550  жұмыс орнының 8097-сі ... ... ... және ... Ал, жалпы жұмыс орындарының  4,5%-ын немесе 4321 ... ... жаңа ... ... ... ... оның ... 4023 тұрақты
жұмыс орындары.
Оңтүстік Қазақстан облысының халықты жұмыспен қамтудың және ... ... ... ... өңірлік бағдарламасына сәйкес
мақсатты жұмыстар жүргізілуде. 2006 жылдың ... ... ... ... ... 16.9 мың адам ... іздеп келді, оның ішінде 7.4
мыңы ауылдық жерлердің ... ... ... 51.8 ... (7950 ... 16-29 жас ... жастар 26% (4057 адам) болды. Жұмыс іздеп
келушілердің көбеюіне «Балалы отбасыларға арналған ... ... ... ... ... ... Жұмыс іздеушілердің ішіндегі
жұмысқа орналасқандар үлесі 58.0 пайызды құрайды.
Халықты ... ... ... ... ... ... жұмысқа 9814
адам орналасты, бағдарламада қаралған көрсеткіш 4 есеге артық орындалды,
өткен жылы осы ... 3578 адам ... ... ... жұмыспен қамту деңгейін арттыру мақсатында барлық ... ... ... ... бойынша бекітілген кестелерге сәйкес
бос жұмыс ... мен ... ... ... ... Осы жылдың
5- айында 11 рет өткізіліп, оның 7–і жоғары, орта-арнаулы, кәсіби ... ... онда 2349 бос ... орындары ұсынылып, оның 2143 орынға
жұмыс берушілермен  келісім-шарттарға ... ... ... ... ... ... қатарынан 3842
жұмыссыз ақылы қоғамдық жұмыстарға ... ... ... осы ... 289 ... ... Бұл ... 19.9 млн.теңге жұмсалды.   
Еңбек рыногындағы сұранысқа сәйкес оқу орындары арасында ... ... ... ... және ... ... жіберу үшін
конкурстар өткізілуде. Осы жылы тіркелген жұмыссыздар қатарынан 360 адам
кәсіби ... ... ... 145 ... орындалды, өткен жылы ос
ыуақытта 225 жұмыссыз жіберілген болатын.
2006 жылдың 1-ші ... ... ... саны 13924 ... құрайды,
өткен жылдың осы уақытымен салыстырғанда 3707 ... ... ... деңгейі 1.3 пайыз болып, өткен жылдың осы мерзімінен 0.3
пайызға ... ... ... ол оқу ... ... ... жұмыспен
қамту болып табылады. Облысымызда орналасқан 16 ... оқу ... ... ... 2004/2005 оқу жылын 8593 жас маман
бітірген болса, олардың 6745-і ... ... ... ... оқу
бітірушілердің 78,5 пайызын құрайды.  Ал ... оқу ... 7171 ... болса, оның 3292 – і  ғана алдын-ала жұмыс ... ... ... ... 46 ... Талдау көрсеткендей, 2006 жылы оқу
бітірушілердің саны 2005 жылмен ... 1422 ... ... ... 2006 жылдың 1-ші мамырындағы мәлімет бойынша жұмыспен қамту
бөлімдерінде ресми тіркелген  жұмыссыздың саны ... ... осы ... 3707 адамға өсіп 13924 адамды құрады. Оның 1126-ның жоғары,
2018-нің орта арнаулы, 1650-нің бастауыш кәсіби білімі ... ... ... ... орта және ... 8 ... ... барлар.
Аталған проблеманы шешудің бір жолы ол оқу орындарында жас түлектерге арнап
жұмыс берушілердің қатысуымен бос жұмыс орындары және ... ... ... ... табылады. Осы мақсатта  жыл басынан бері, яғни 5-
айда облысымыздың оқу орындарында 11 бос ... ... ... өтті.
Онын 4-і жоғары оқу орны ... 5-і орта ... және 2-і ... Оқу ... 178 ... берушілер 3101 бос жұмыс орындарын
ұсынды. Оған 4156 жас түлек қатысып 2349-ы жұмыс ... ... ... ... 2143-і ... және ... ... туралы
заңнамалардан түсініктеме алды. Жыл ... ... ... ... ... қамту бөлімдерінде, сонымен қатар білім бөлімдерімен
бірлесіп өткізілетін жәрмеңкелердің барлық саны 50-ге жуық ... ... ... ... ... арналған жәрмеңкелер  осы
жылдың тамыз айында облысымыздың барлық аудандары мен ... ... оқу ... ... мен ... қатыса алады.
2007 жылдың 1 тоқсанының қорытындысы бойынша облыстағы ірі жіне ... мен ... ... ... ... 25444 ... бойынша шаруашылық субъектілерінде жалақы қарызы жоқ.
Еліміз экономикасы дамыған ... ... ... ... ... ... көңіл бөлініп келеді. Оларды оңалтуды халықаралық нормалар
талаптарына сәйкестендіруге қадамдар ... Осы ... ... ... 2005 жылы 13 ... қабылданған «Қазақстан
Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы» Заңы болып ... ... ... мүгедек, мүгедек бала деген ұғымдарға кеңінен
түсінік берілген.
а) Мүгедектік– организм функциялары тұрақты бұзылуы  ... ...... ... ...  
б) Мүгедек  – тіршілік – тынысының шектелуіне және әлеуметтік қорғау
қажеттігіне әкеп соқтыратын ... ... ... ... ... ... тұрақты бұзылып, денсаулығы  бұзылған
адам.
в) Мүгедек бала – тіршілік–тынысының шектелуіне және оны ... ... әкеп ... ... қаражаттардан, олардың салдарынан,
кемістіктерден организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулығы бұзылған ... ... ... адам.
Мүгедектерді оңалту организм функциялары тұрақты бұзылып, денсаулықтың
бұзылуынан ... ... ... ... оның ... ... толтыруға бағытталған медициналық,әлеуметтік және
кәсіптік іс-шаралар кешенін қамтиды.
Мүгедектерді оңалту мүгедектерді оңалтудың ... ... ... ... ... анықталатын мүгедекті оңалтудың
жеке бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады.
Мүгедектерді оңалту 3 ... ... ... ... ... қалпына келтіру терапиясын (дәрі-дәрмекпен, физикалық, санаторий
– курорттық емдеуді және организмнің бұзылған немесе жоғалтқан
функциялары мен денсаулықты ... ... ... ... ... ... ... жасау хирургиясын;
3. протездік – ортопедиялық көмекті қамтиды.
Медициналық оңалту жөніндегі іс-шараларды денсаулық сақтау ... ... ... ... ... да ... ... жүргізеді.
Мүгедектерді әлеуметтік оңалту:
1) мүгедектерді жеке басы гигиенасының, өзін-өзі қарап-күтудің, жүріп-
тұрудың, қарым-қатынастың негізгі әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... және арнаулы жүріп-
тұру құралдарымен қамтамасыз ... ... ... күтімі мен көмегіне мұқтаж ... ... ... ... үйде ... ... ... жеке оңалту бағдарламасына сәйкес ... ... ... қиын ... ... мүгедектерге жеке көмекші беруді;
естімейтіндігі бойынша мүгедектерге жылына отыз сағатқа ымдау тілі маманын
беруді;
5) медициналық-әлеуметтік мекемелерде әлеуметтік қызмет ... ... ... ... сәйкес құқықтық көмек көрсетуді;
мүгедектерді оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес әлеуметтік оңалтудың өзге
де түрлерін қамтиды.
3. Мүгедектерді кәсіптік оңалту
1. ... ... ... ... ... ... кәсіптік оқытуды (қайта оқытуды);
- жұмысқа орналастыруды қамтиды.
Кәсіптік бағдар беруді халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті
органның аумақтық бөлімшелері жүзеге ... ... ... ... ... ... ... Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен алынған лицензия негізінде білім ... ... ... жүзеге асырады.
Біріккен Ұлттар Ұйымының мәліметтеріне қарағанда, жер шарындағы әрбір
оныншы тұрғын - ... ... ... ... ... ... жандар аз емес. Сондай адамдардың ... ... де ... ... ... отырғандай бүгінгі таңда Оңтүстік
Қазақстан ... 71 ... ... ... дәрежедегі мүгедек, соның
ішінде   16 ... ... 9810 ... ... ... алынған. 
Облыста мүгедектерді әлеуметтік қорғау, оларды оңалту шараларымен қамтуға
үлкен мән беріліп отыр. 
Облыста мүгедектердің сауықтырылу жағдайы өз шешімін ... ... ... ... 920, ... 225, Манкентте 166, Денсаулық
шипажайында 241 және ... ... ... 170 ... ... ... бері 18 ... дейінгі мүгедек балаларға үйде әлеуметтік көмек
көрсету бөлімшелері ашылып жұмыс істеуде. Қазір 8 аудан, қалада 10 ... ... ... ... ... ... бөлімшелер жыл аяғына дейін
облыстың барлық аудан, ... ... деп ... ... қол ... ... ету ... жүйелі түрде атқарылып
келеді. 2005 жылы ... ... ... ... 442 мүгедек
қоларбамен қамтамасыз етілді.  Облыс ... қол ... ... кедергісіз кіруіне мүмкіндік беретін пандустар жөніндегі
мәліметтер нақтыланып отырады, қазіргі уақытта 300-ден астам ... ... мен ... ... ... психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру мекемесі жұмыс
істеп келеді, қазіргі уақытта облыс бойынша 16 психологиялық-педагогикалық
түзеу ... ... олар ... ... ... ... ... қаласында 1 психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес беру
мекемесі, 1 ... ... ... ... ... істеуде. Сондай-ақ
облыстық мүгедектерді оңалту орталығы ашылып отыр. 2006 ... ... ... 1 ... мүгедектерге жеке көмекші қызметін беру,
естімейтіндігі бойынша мүгедектерге ымдау тілі ... ... ... мүгедектерді гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету жөніндегі оңалту
шаралары енгізіліп отыр.
Бұл оңалту шаралары Заңға ... 2006 ... 1 ... ... ... сараптау бөлімдерінің мүгедекті жеке оңалту
бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады.
2006 жылы Республикалық ... ... осы 3 ... ... асыру үшін
56 млн. теңге бөлініп отыр.  
  Облыстық жұмыспен ... және ... ... ... ... ... ... олардың ішінде 300 орындық қарттар
үйі, 840 орындық 4 психикалық ... ... ... 430 орындық 
мүгедек  балаларға арналған 2 интернат үйі және 150 ... ... ... ... ... дайындайтын кәсіптік мектеп бар.
Қазір бұл мекемелерде барлығы 1700 мүгедектер мен ... ... ... ... ... 4 мезгіл құнарлы тамақ, тәулік ... ... ... Оның ... ... ... шаралары ұсынымға сәйкес жүргізіледі.
Ал кәсіптік мектепте мүгедектер есепші, ... ... ... ... ... Мұнда жылына 70-75  мүгедек жастар білім алып шығуда.
Жергілікті атқарушы органдар мүгедектерді жұмыспен қамтуды:
1) жұмыс орындарының жалпы санының үш ... ... ... ... ... квотасын белгілеу арқылы;
2) жеке кәсіпкерлікті, шағын және орта бизнесті дамыту арқылы мүгедектер
үшін қосымша жұмыс ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкес жұмысқа
орналастыру үшін арнаулы, сондай-ақ әлеуметтік ... ... ... ... кәсіптік оқуды ұйымдастыру арқылы қамтамасыз етеді.
1. Бірінші және екінші топтардағы мүгедектер үшін ұзақтығы аптасына отыз
алты сағаттан ... ... ... ... белгіленеді, жыл сайын
ұзақтығы он бес жұмыс ... ... ақы ... ... ... ... ... уақыттағы жұмысқа мүгедектің келісімімен және егер оның мұндай
жұмыс істеуіне денсаулық ... ... ... салынбаған болса, рұқсат
етіледі.Мүгедектікті сылтау етіп ... ... ... не ... бас ... мүгедекті жұмыс берушінің бастамасымен жұмыстан
босатуға болмайды.
3 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КҮНКӨРІС ДЕҢГЕЙІНІҢ ... ... ... ... ... Әлеуметтік-Экономикалық Саланы Мемлекеттік
Реттеу Бағыттары
2007 жылғы 10 қаңтарда өткен Парламент палаталарының бірлескен отырысында
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев жаңа ... ... ... бағыттары бойынша жұмыстарды жалғастыруды ... ... ... біз көп ... ... және ... ... көрсетуді одан әрі жетілдіреміз”, деді. Әлеуметтік саясат бұл ... ... ... ... және өмір сүру ... ... түрде ықпал етуі, сонымен қатар, ол міндетті әлеуметтік ... ... да ... ... ... сақтандыру туралы” Қазақстан Республикасының Заңына
сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында табыс келтіретін қызметті жүзеге
асыратын жұмыс істейтін ... ... ... ... ... ... ... 2005, 2006 және 2007 ... ... ... ... ... енгізу жылдары болып заңмен
қарастырылған. Мемлекеттік әлеуметтік ... ... ... аударымдардың ставкасы әлеуметтік аударымдарды есептеу нысанынан
2005 ... – 1,5 %, 2006 ... – 2 %, 2007 ... – 3 % мөлшерінде
белгіленген.
Осылайша, қорға әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... Жалдамалы қызметкерлер үшін
әлеуметтік аударымдар жұмыс ... ... ... ... ... ... Өздеріне табыс әкелетін өзін-өзі жұмыспен қамтыған
адамдар, алатын табыстарынан ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары халықаралық тәжірибе
мен қазіргі жағдайды талдаудан туындайды. Нарық жағдайларына сәйкес ... ... ... еңбекке ынталандыруды қалыптастыратын, әкімшілік
шығындары төмен, халықты қамту деңгейі неғұрлым ... жүйе құру ... жүйе адам ... тап ... ... ... қатерлерден халықты
әлеуметтік қорғауды ... ... ... ынтымақты және
дербестендірілген ... ... және ... сақтандырудың
элементтерін қамтитын аралас жүйе болады. Әлеуметтік қорғаудың ... ... ... мен міндеттері экономикалық өсуді қолдау
элементтерін қамтуы, қатерлі жағдайлар туындаған кезде барлық ... ... әділ ... ... жұмыс істеуі және халықты неғұрлым
толық қамтуы тиіс.
Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... қорғаудың іске асыруға ... ... әділ - ... ... ... іске асыру алушылар үшін жеңіл, қол
жетерлік болуы тиіс. Мемлекет ... ... ең ... жәрдемақылар
көлемі бірдей әлеуметтік қатер туындаған кезде еңбек өтілі мен жалақысына
байланыссыз төлемдердің кең деңгейін ұсынуы ... ... бір ... ... ... ... нақты адамның қатысуының ұзақтығы мен
мөлшеріне байланысты болуы керек;
- әрбір азаматтың мемлекетке тәуелділігін емес, оның жеке ... ... ... ... барлық еңбекке қабілетті азаматтар
өзінің жеке басының болашағы мен өз отбасының ... үшін ... ... ... ... - ... ... болуы тиіс, яғни оны алуға құқығы бар ... аса ... ... ... тиімді, яғни ашық және жақсы басқарылатын, шығыны аз және қарапайым болуы
қажет. Жүйенің негізгі компоненттері икемді ... ... қол ... яғни белгілі бір мерзім ішінде халықтың барынша толық
қамтылуын ... етуі ... ... ... ... әлеуметтік қатерлер негізінде
қорғаудың мынадай элементтерін ... ... ... ... ... ... ... азаматтарға әлеуметтік қатерлерге қарай бюджет қаражатының
- есебінен бірдей деңгейдегі мемлекеттік төлемдер ... ... ... міндетті әлеуметтік сақтандыруды жұмыс берушілер
- есебінен және ... ... де ... ... ... жинақтаушы зейнетақы жүйесі;
- әлеуметтік көмек және белгілі бар санаттағы азаматтарды бюджеттің
- қаражаты есебінен ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қатерлерден өздерін ерікті
сақтандыруды ... ... ... ... ... ... тәжірибені ескере ... ... ... ... ... ... кезде мемлекеттік және сол сияқты жеке меншік
институттардың мүмкіндіктері тиімді пайдаланылатын аралас жүйеге артықшылық
берілуі ... ... ... ... ... ... ... және
бақылау үшін әрбір азаматқа дербес ... код бере ... ... ... ... ... мен ... дерекқоры
жасалуы тиіс.
Ана мен баланы кең ауқымды әлеуметтік ... ... ... ... жүйесінің басымдықтарының бірі болады. Келешекте
әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... қатерлер тізбесі кеңейтіледі. Мәселен, демографиялық процестердi
қолдау мақсатында бала туу мен оларды тәрбиелеу әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... ретiнде бала туғанда бiр жолғы
жәрдемақы және жасы кәмелетке толмаған ... ... ... ... ... беру ... ... проблемаларын шешу бойынша іс-шаралар әзiрлеу, ... ... ... ... ... ... ... негiзгi құқықтар мен көрсетiлетiн қызметтерге қол жеткiзуiн
қамтамасыз ететiн мемлекеттiк стандарттарды ... ... ... ... ... және ... оңалтудың
(медициналық, әлеуметтiк, кәсiби) жеке бағдарламаларын дамыту, мүгедектердi
әлеуметтiк, еңбекпен бейiмдеу жүйесiн құру, мүгедектердiң қоғамға кiрiгуiне
жәрдемдесу ... ... ... ... Бұл ұсыныстар әзiрленiп
жатқан Мүгедектердi оңалтудың 2002-2005 жылдарға арналған ... ... ... ... ... мұқтаждықтың нақты өлшемдерi
негiзiнде халықтың ең аз қорғалған топтарына ғана берiлетiн ... ... ... ... бiр ... - соғыс ардагерлеріне, мүгедектерге
және көп балалы аналарға ... ... ... ... ... әзiрленедi.
Әлеуметтік қорғауды реформалауда әлеуметтік нормативтердің рөлін арттыру,
ең төменгi жалақыны кезең-кезеңiмен көбейтiп, күнкөрiс деңгейiне жақындату
маңызды болып ... ... ... ... әлеуметтік-
экономикалық табиғаты бар нормативтерге негізделіп есептелетін болады.
Әлеуметтік қатерлердің туындау мүмкіндігін болдырмау және оны қысқарту
мақсатында ... ... алу ... ... ... болады.
Жұмысынан айырылып қалудың алдын алу, сондай-ақ азаматтардың тұрақты ақы
төленетiн еңбек қызметiн тауып ... ... ... ... ... құру бағдарламаларын жетiлдiредi. Азаматтардың еңбек мiндеттерiн
атқару кезінде денсаулығы мен ... зиян келу ... ... алу ... ... туралы заңнамалар мен еңбектi қорғау туралы заңнамалардың
сақталуына бақылауды күшейтеді. ... ... ... ... ... ... ... жетiлдiру, соның iшiнде оны
қаржыландыру тетiгiн жетiлдiру ... ... ... ... ... ... және ... ету қабiлетiнен айрылу жағдайы
бойынша мемлекеттiк жәрдемақылар алушыларды әлеуметтiк сақтандыруды енгiзу
кезiне дейін ... ... ... ету ... ... ... барлық жүйесi тiкелей немесе жанама ... мен ... ... ... ... ... әлеуметтiк қорғау жүйесiне әрбiр нақты азаматтың ғана емес,
Үкiметтiң әлеуметтiк әрiптестерiнiң - еңбекшілердiң кәсiптiк ... ... ... ... ... ... көтеру көзделедi.
Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін ... және оның ... ... ... ... ... ... жылдары бірқатар маңызды міндеттерді шешу көзделуде.
Атқарылатын шаралар Үкіметтің ... ... ... ... ... ... ... орта мерзімді жоспарында»
жан-жақты баяндалған.
Көздеген мақсатқа жету үшін ... ... ... және ... ... бөлуге негізделген әлеуметтік қамсыздандырудың
көп деңгейлі жүйесінің ұзақ мерзімді қаржылық тұрақтылығы мен ... ету ... ... ... ... ... жататын
әлеуметтік тәуекелдердің тізбесін кеңейту қарастырылады. Сондай-ақ базалық
деңгейде ... ... ... ... ... ... арттыру көзделіп отыр. Әлеуметтік қамсыздандырудың
ерікті деңгейінде зейнетақы және сақтандыру жинақтарының ерікті нысандарын
ынталандыру ... ... ... ... ... өмір ... жақсарту, оларды әлеуметтік қолдауды күшейту және олардың ... ... үшін ... ... ... жұмыстар жүзеге асырылады. 2007
жылдан бастап зейнетақылар мен жәрдемақыларды төлеу ... ... ... ... ... Бұл ... мұқтаж адамдар мемлекет кепілдік берген
қызметтерге толыққанды қол жеткізуге ... Жеке ... ... ... қызмет көрсету жүйесін дамытуға қатысуын
ынталандыра отырып, оларды ... ... ... ... қызметтер ұсыну
қажет. Әлеуметтік қызмет көрсетудің мемлекеттік стандарттарын енгізу және
бәсекелі ортаны дамыту негізінде әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... деңгейін төмендету жолдары
Реформа аяқталғанға дейiн мемлекет халықты әлеуметтiк қорғау жүйесiн
қаржыландыру көзi болып қала ... деп ... ... ... ... азаюына және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... Мемлекет барлық әлеуметтік
төлемдердің толығын және ... ... ... қамтамасыз етеді.
Әлеуметтiк сақтандыру жүйесін қаржыландыру әлеуметтік салық ... ... және ... ... қызметкер табысының 3 % мөлшерінде
енгізу ... ... ... Бұл ретте аударымдарды төлеушілер алғашқы
кезеңде жұмыс берушілер ... ... ... ... қызметкердің, кәсіподақтардың және ... ... ... ... бақылауға ықыласын
арттырады. Әлеуметтiк сақтандыруға аударымдарды дербестендiру есебiн ... ... ... реформалаудың аса маңызды шарттарының бiрi болып
табылады.
Республикасында әлеуметтік қорғаудың жаңа саясатын жүзеге асырудың негізгі
қағидаты болып табылады. ... ... ... ... мемлекетте
қалатын болғандықтан, ... рөлі ... ... ... ... ... мен ... зейнетақы
жүйесінің дамуы деңгейі жоғары болған жағдайдың өзінде де ... ... ... қорғау мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган
жинақтаушы зейнетақы жүйесі, әлеуметтік сақтандыру және қызметкердің өмірі
мен денсаулығына келтірілген ... өтеу ... ... ... ... шаралар қабылдау үшін актуарлық әлеуетті күшейтеді.
Әлеуметтiк сақтандырудың міндетті ... ... ... қатысатын
азаматтардың аударымдарын шоғырландыру үшiн мамандандырылған институттарды
құруды қарастырады. Шектелген ... ... ... сақтандыру жүйесi дамуының халықаралық тәжiрибесiн ескере
отырып, халықтың толық қамтылуын және бүкiл жүйенің ... ... ... ... қысқарту мақсатында мемлекеттiң 100 пайыз
қатысуымен жабық акционерлiк ... ... ... әлеуметтiк
сақтандыру қоры (бұдан әрi - Қор) ... ... ... ... жеке ... ... Қор қысқа мерзiм ішінде еңбектің ресми
секторын, ... ... ... ... үшін ... ... ... аудандарды әлеуметтік сақтандырумен қамтуға мүмкіндік
береді. Осымен қатар ... ... ... тыс ... ... ... пәрмендi тетiктерi енгiзiледi. Қордың инвестициялау
қызметiнiң шеңберi, ... ... және ... ... Қордың активтердi сақтау мен есепке алу құқықтары мен ... ... ... ... қаражатын негiзiнен мемлекеттiк бағалы
қағаздарға ... ... ... ... ... мемлекеттік
орталықтың әлеуметтік сақтандыру жүйесімен тығыз өзара байланысын ескере
отырып, оның функциялары мен ... ... ... ... ... ... ... заңнаманың шеңберінде мемлекеттің акционер ретіндегі ... ... ... ... ... ... міндетті әлеуметтік
сақтандыру жүйесінен төлемдер төленуін ұйымдастыру ... ... ... қарастыруға болады. Әлеуметтiк-экономикалық
жағдайлар өзгерген кезде ... ... ... негізгі
өлшемдеріне түзетулер уақтылы енгізіледі.
Міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесі дамып келеді. ... ... ... ... ... ... жұмыс жүргізілуде,
осының нәтижесінде олар үшін Қорға кемінде бір рет әлеуметтік аударым
төленген ... саны 2006 ... 4,5 млн. ... ... 2006 ... 9,5 мың адам ... ету қабілетінен айрылу және асыраушысынан айрылу
жағдайы бойынша Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан әлеуметтік төлем
алды. «Қызметкер еңбек (қызмет) міндеттерін ... ... оның ... мен
денсаулығына зиян келтіргені үшін жұмыс ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Заңы
іске асырыла бастағанына бір жарым жылдан астам уақыт болды. Осы Заңның
аясында ... ... ... ... сақтандыру қомпаниясы
жұмыс істейді, оның негізгі қызметі аннуитеттік өнімнің жекелеген ... ... ... табылады. 2006 жылы Компания 3 ... ... ... ... ... ... 12,2 млн. ... оның ішінде –
10,8 млн. теңгенің әлеуметтік ... ... ... ... ... жетілдіру 2006 жылдан бастап ең төмен күнкөріс
деңгейі базалық әлеуметтік норматив болып бекітілді, ол жалақының, ... ... ... және ... ... белгілеу үшін
пайдаланылады.
ЕТКД шамасын айқындау әдістемесі ... бұл оның ... ... ... ... мүмкіндік берді.
Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің деректері бойынша 2006
жылы ЕТКД ... 8410 ... ... ең ... ... деңгейінен төмен адамдардың қатары азайып, бұл
көрсеткіш 2006 жылғы үшінші тоқсанда 2005 ... ... ... 31,0 ... 17,7 %-ды ... ... ... әлеуметтік көмектің маңызы зор. Атаулы әлеуметтік
көмек енгізілген ... бері (2002 ... ... осы ... ... ... 30 ... теңгеден асты. 2006 жылы 339 мыңнан астам адам
3,4 ... ... ... ... ... алған. (4-слайд)
2006 жылы ана мен баланы қолдауға баса назар ... ... ... ... ... ... біржолғы жәрдемақы, мөлшері балалардың санына
қарай саралап белгіленетін бала бір жасқа толғанға ... бала ... ... аз ... ... ... 18 ... дейінгі
балаларға арналған ай сайынғы жәрдемақы түрлері жүзеге асырылуда.
2006 жылы мемлекеттік бюджеттің осы ... ... ... 14 ... теңгеден асты. Мемлекет Басшысының Жолдауында айтылған
азаматтардың басқа санаттарын әлеуметтік қорғау, 2006 ... 1 ... ... ... ... мөлшерін арттыру жөніндегі
міндеттер орындалды. Жаппай саяси қуғын-сүргіндерден, ... ... ... ... ... ... ... адамдарға берілетін
біржолғы өтемақы төлемдері жүзеге асырып ... ... ... ... ... туралы жаңа заң ... ... оны іске ... ... Бағдарлама мақұлданды.
2006 жылдан бастап оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес мүгедектерге
мынадай әлеуметтік қызметтер: жүріп-тұруда ... ... ... топтағы
мүгедектерге – жеке көмекшінің, ымдау тілі ... ... ... ... ... ... ... көмекпен қамтамасыз етіледі. Медициналық-әлеуметтік мекемелер
желісін ұлғайту және оларды ... ... ... ... ... ... мен ... арналған, олардың тұратын
жеріне жақын сыйымдылығы шағын (50 ... ... ... жүйесі
дамып келеді. Мүгедектерді оңалту және жұмыспен қамту ... ... ... ... ... ... ... мен ұсыныстары бар тиісті ақпарат жиынтығы Үкіметке және
Президент ... ... ... ... ... ... еңбекті қорғау туралыҚазақстан Республикасы Парламентіндегі ... ... ... ... ... ... жақын. Халықаралық
еңбек ұйымы ұсынған еңбекті қорғауды басқару жүйесін (МОТ-СУОТ 2001) ... ... ... ... кәсіпорындарға енгізу жұмыстары
жүргізілуде.
Әлеуметтік әріптестік институты дамып ... ... ... ... ... ... ... Оперативтік деректер бойынша 2006 жылы
мемлекеттік еңбек инспекторлары 21 мыңнан астам (21377) тексеру ... 2005 ... осы ... ... 2,5 %-ға ... ... ... мыңнан астам заң талаптарын бұзушылықтар айқындалды. 1485 іс ... ... ... ... ... 121 іс ... қылмыстық іс
қозғалған.
Әлеуметтік саясатты іске асыру жөніндегі маңызды шаралардың бірі халықтың
жұмыспен ... ... ... ету ... ... Осы ... ... қамтудың 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламасы іске
асырылып келеді. Статистика агенттігінің алдын ала ... ... ... 7,4 млн адам ... ... ... ... қамтылған
(2005 жылға қарағанда 142,7 мың адамға - 2 %-ға артық). (6-слайд)
Республика бойынша жұмыссыздық деңгейі 7,8 %-ды құрады (2005 жылы – ... ... ... деректері бойынша елімізде 2006 жылы 259
мың жұмыс орны, оның ішінде ауылдық жерлерде – 118,5 мың ... ... (2005 жылы 242,8 мың ... ... оның ... ауылдық жерлерде –
119,3 мың ... ... ... ... және ... даярлау, олар үшін қоғамдық ... ... ... шешу ... ... ... жұмыс
күшін тарту Ішкі еңбек рыногын қорғау жөнінде шаралар ... ... ... күшін тартатын 1,7 мың кәсіпорын бар, ... жылы 277,7 мың ... ... етсе, олардың 12 % шетелдіктер де 88 %
қазақстандық азаматтар (244,5 мың адам). (8-слайд) ... ... ... ... ... Халық табысының одан әрі өсуін қамтамасыз ету
шаралары қабылдануда. Бір ... 2006 ... ... ... ... 39312 ... құрады және өткен жылғы сәйкес кезеңмен
салыстырғанда 20,7 %-ға өсті. 2006 ... 1 ... ... ең ... ... ... ... белгіленді.
Тұтастай алғанда, Президенттің 2006 жылғы 1 ... ... ... 2006 ... көзделген Бағдарламаларын іске асыру ... ... ... ... ... жылы ... және ... нормативтерін жетілдіру мәселелері
бойынша үкіметтік емес ұйымдарды, халықаралық институттарды, ғылым ... ... ... ... ... астам конференциялар, дөңгелек
үстелдер мен семинарлар өткізілді.
Сонымен қатар шешімін күтіп ... ... да ... ... ... ... саласында: *«Мемлекеттік атаулы әлеуметтік
көмек туралы» Қазақстан Республикасының Заңына өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» Қазақстан ... ... ... ... ... ... атаулы әлеуметтік көмекті оған іс жүзінде мұқтаж ... ... ... ... мен аз қамтамасыз етілген азаматтарды ... ... ... ... ... заң ... ... Ол көрсетілетін
әлеуметтік қызмет түрлерінің тізбесін кеңейтуге, бұл қызмет түрлерінің ... ... ... етуге және олардың сапасын арттыруға, кепілді
және қосымша ... ... ... көрсету тәртібін анықтауға, сондай-
ақ әлеуметтік қызмет түрлерін ... жеке ... ... тартуға
бағытталатын болады.
Мемлекеттік медициналық-әлеуметтік мекемелердің және мемлекеттік емес
медициналық-әлеуметтік ... ... ... ... ... ... жаңа жұмыс орындарын, оның ішінде халықтың әлеуметтік тұрғыдан
осал топтарына арналған жұмыс орындарын құруға қатысуын ... ... ... ... қамтамасыз ету қажет.
Жұмыссыз жастармен және әйелдермен, сондай-ақ өзін өзі ... ... ... жүргізудің тәсілдері мен нысандарын қайта қарау қажет.
Еңбек рыногын қорғауға және республикаға негізінен жоғары білікті шетелдік
мамандарды ... ... ... ... жөнінде шаралар
қабылдау қажет.
Еңбек қатынастары саласында:
- Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің негізінде еңбек қатынастарын
реттеудің жаңа ... ... ... асыру қажет.
- Халықаралық еңбек ұйымымен және Қазақстан Республикасының әлеуметтік
әріптестерімен бірлесіп қабылдаған 2007-2009 ... ... ... лайықты еңбек Ұлттық бағдарламасын іске ... ... ...... ... заңды қолдау көрсету мен Қазақстан
азаматтарының өмір сүру сапасын арттыруды қамтамасыз ету болып ... ... және ... ... көкейкесті проблемалары жөнінде, оның ішінде
бірінші кезекте кәсіптік қатер деңгейі жоғары ... ... ... және ... ... құрылыста және агроөнеркәсіп кешенінде
ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу.
- ... ... ... ... ... ... ... еңбекті қорғауды басқару жүйесі ... ... ... жұмыстары жалғасатын болады.
- Бюджеттік сала қызметкерлерінің еңбекақы жүйесін жетілдіру жөніндегі
жұмыс жалғасады.
3. Қазақстандық ... жаңа ... бұл ... ... мәселелерді мемлекеттік реттеудің жаңа міндеттері
Табысты экономикалық даму мен қоғамдық игілікті ... ... ... ... таба ... ... үшін өмірлік маңызы
бар.
Қазіргі әлемдегі бұл түбірлі мәселе әлеуметтік-экономикалық ... ... ... Қазақстанның дамуының басты бағыты. Президенттің
Қазақстан ... ... дәл осы ... арналған.
Сол үшін Мемлекет басшысы әлеуметтік-экономикалық жаңғыртудың 10
негізгі бағытын ... ... ... тартылуы
Жұмыспен қамту әлеуметтік қорғаудың негізгі түрі болып табылады. Бұл
қазақстандықтардың тұрмыс ... ... ... ... ... ... проблемасы әлемдік қаржы-экономикалық
дағдарыстың басталуымен ерекше өзекті бола түсті. Жұмыссыздықтың өсуіне ... үшін ... ... 2009 жылы Үкіметке қолда бар орындарды сақтап,
жаңа жұмыс орындарын ашу ... ... Жол ... әзірлеп, жүзеге
асыруды тапсырды. Жол картасына енгізілген іс-шараларды қаржыландыруға 2009-
2012 жылдары 342 ... ... ... ... ... ... 392 мың ... жұмысқа орналастыруға қол жеткізілді. Одан
басқа, атқарушы биліктің жергілікті ... тағы да 109 мың ... ... ... ... ... Алғаш рет жас мамандардың
арасындағы жұмыссыздық деңгейі елдегі ... ... ... болды.
Халықты жұмыспен қамтудың Жол картасын ... ... ... ... ... ... ... коммуналдық
шаруашылықтың 1,5 мыңнан ... ... ... ... 400-ден
астам ауылдық елді мекендер абаттандырылды; 5 мың ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салалардың ... ... және ... ... ... алды.
Халықты жұмыспен қамту саласындағы ... ... 2020 ... ... Жол картасын жүзеге асыру және Үдемелі индустриялық-
инновациялық даму ... ... ... табатын болады. Атап
айтқанда, тек қана жаңа ... ... 200 ... ... ... ... халықты жұмыспен қамту саласындағы мемлекеттік саясатты
неғұрлым тиімді жүзеге асыруға ... ... ... ... еңбек нарығының жеткілікті түрде ... ... ... болу кезінде вакансиялар болады, талап
етілетін әртүрлі ... ... ... ... ... және ... ... құрылымында өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың
үлесі зор (2,7 млн. адам ... ... ... ... жерлерде тұрады;
- нысаналы әлеуметтік көмек алушылардың жалпы санының 35
пайызын ... ... ... ... олардың еңбек
кірістерін алу мүмкіндігі бар;
- жұмысқа ... ... ... ... ... беру нысанында жүзеге асырылады;
- кәсіби оқыту жүйесі ... ... ... ... және ... ... ескере келіп, Қазақстан Президенті Н.Ә.
Назарбаев 2011 жылғы 28 қаңтардағы ... ... ... ... 2011 жылғы 1 мамырға дейін қағидатты түрде жаңа халықты жұмыспен
қамту стратегиясын әзірлеп, қабылдауды тапсырды.
Аталған ... ... 2020 ... ... жұмыспен қамту
бағдарламасы әзірленді, оның қанатқақты ... 2011 ... ... ... іске ... ... ... іске қосудың
сынақтан өту кезеңінің өзінде 60 мыңнан астам адамды ... ... ... ... ... ... ... тапсырмасы бойынша
жұмыспен қамтудың жаңа стратегиясын кең ... ... ... ... 1,5 ... ... ... қамту көзделген. Бұл елдегі
кедейлік деңгейін 6 ... ... ... және жұмыссыздықты 5,5 пайыз
деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді.
Президент өз Жолдауында атап көрсеткендей, Бағдарлама, алдымен ... ... ... ... ... ... ауылдық жерде
кәсіпкерлікті дамыту; еңбек резервтерінің ұтымдылығын ... ... ... ... жәрдемдесуге арналған.
Бағдарламаға қатысушылар техникалық немесе кәсіби білім ... өзі үшін жаңа ... ... ... ие ... Одан
басқа, 6 айға дейін оқыту мерзімімен кадрларды қайта дайындау курстары және
3 айлық бағдарламамен біліктілікті арттыру курстары ... ... ... бұл ... ... ... өз бетінше жұмыс істейтіндерге,
жұмыссыздар мен аз ... ... ... Бұл ... ... ... ... болады.
Тегін оқытудан басқа, Бағдарламаға қатысушылардың оқу орнына дейінгі
және кері ... ... ... ... ... ... тұрғын
үй жалдағаны үшін өтемақы төленеді. Олар ай сайын шәкіртақы алып тұрады.
Бағдарламаға қатысушыларды жұмысқа ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырылуы ескеріле
отырып, ағымдағы және ... ... ... ... ... ... ... іске қосылатын болады.
Мемлекет жұмыс берушіге кадрларды дайындауға кеткен шығындарына 70
пайызға дейін өтемақы ... ... ... ... оқыту мен
жұмысқа орналастыруға дайын ... ... ... мен ұйымдарға
қолдау көрсетеді.
Өз бетінше жұмыс істейтіндердің, жұмыссыздар мен аз қамтылғандардың
үлкен бөлігі ауылдық ... ... және ... жері бойынша
тұрақты жалдамалы жұмыс орынын құру олар үшін ... ... ... ... ... ауылдық жердегі кәсіпкерлікті
дамытуға жәрдемдесу шараларын көздейді.
Аталған бағытты жүзеге асырудың негізгі ... ... ... ... бес ... ... мерзімге ... ... ... шағын несие беруді көздейді. Бұл ретте пайыздарды
және негізгі қарызды төлеу бойынша 18 айға дейін мерзімді ... ... ... ... ... ... ... конкурстық іріктеуден өткен
несие серіктестіктері арқылы іске асырылатын болады. ... ... ... ... олар ... ... жобаларын
қаржыландыру туралы мәселені шешеді.
Шағын несие ұйымдары мен несие серіктестіктеріне қаржы, ... ... ... құнды қағаздардың орташа кірістілігі ескеріле отырып,
жоғары емес ... ... осы ... ... ... білдіргендерге
консультативтік көмек, бизнес-жоспарды жасау көмегі, кәсіпкерлік ... ... оқу ... ... ... шағын бизнесті дамыту үшін басқа да көмек көзделген, ол –
кәсіпкерлік объектілерін құру үшін қажетті инфрақұрылымның құрылысы. ... ... ... және ... жабдықтауды, кәріздік, телефон және
электр желілерді жүргізуді мемлекет өз мойынына алуға ... ... ... шарт ... ... ... аталған инфрақұрылым нақты орын
құрылысының жоспарына сәйкес ... ал ... құны ... ... ... ... ... немесе өз ісімен ... ... ... ... екі ... қатысушыларға Бағдарлама бойынша басқа өңірден
жұмыс ұсынылады.
Бұл ретте жұмыссыз немесе өз бетінше жұмыс істейтін ... ... үшін ... ... ... елді мекенде тұруға тиіс, ал ... ... ... ... отбасы мүшесіне бөлгенде ең төменгі күнкөріс
мөлшерінен аспауы керек. Алғашқы екі бағыттағы ... ... ... ... ... ... ... бойынша әзірге бір ауданның немесе облыстың ... ... ... бар. Бұл ... ... ... ... субсидиялау
және тұрпатты тұрғын үйді сатып алу құқығымен жалға беру ... ... үй ... есебінен салынатын болады.
Іс жүзінде қоныс аударғаннан кейін қатысушылар жаңа тұрғылықты жерінде
оқудан және психологиялық бейімделуден өте алады. Содан ... олар ... жері ... ... бірінші және екінші бағыттарына
қосыла алады.
Еңбекке ... ... ... ... ... тек ... ... жәрдемдесу бағдарламаларына қатысқан жағдайларда ғана
берілетін ... ... ... ... берудің шарттары мен
мерзімділігі әлеуметтік келісім-шартта көрсетіледі.
Әлеуметтік келісім-шарт екі ... ... мен ... ... бекітеді. Еңбекке қабілетті азаматтар жұмыспен қамтуға жәрдемдесу
бағдарламаларына қатысудан бас тартқан ... ... ... ... ... олар ... әлеуметтік көмек алу
құқынан айырылады, бірақ та бұл ретте отбасы нысаналы ... ... ... ... ... Қол ... баспана
Соңғы 11 жылдың ішінде ғана Қазақстанның тұрғын үй қоры ... ... ... ... 1 миллионнан астам азаматтар өздерінің тұрғын
үй жағдайларын жақсартты.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны жүзеге асырудың арқасында ... ... ... елімізде тұрғын үйді іске қосудың айтарлықтай жоғары қарқынын
сақтап қала алды ... ... 6 ... ... метр ... үй құрылысын мемлекеттік қолдау практикасы жалғасын табатын
болады. Мемлекет басшысының тапсырмасына ... ... ... ... 6 ... ... метр жаңа тұрғын үйді іске қосу жоспарланып отыр.
Қазіргі кезде тұрғын үй құрылысын мемлекеттік қолдаудың ... ... ... ... ... органдардың арзан баспаналар құрылысын салуы, ол
тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесін пайдалану арқылы сатылады;
- құрылысты және ... ... ... үшін ... ... ... инженерлік коммуникациялар құрылысы.
Бірінші бағыт бойынша іс-шараларды қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... ... ... 20 ... бөлу жоспарланған. Бұл сома одан әрі айтарлықтай ұлғайтылды.
Осы сызба бойынша Тұрғын үй құрылысжинақбанкі белгілі бір баға ... да ... ... ... ... ... тілек білдірген
салымшылардың пулін қалыптастырып, ... үй ... салу үшін ... ... ... ... орган республикалық бюджеттен түсетін кредиттер
есебінен тұрғын үй құрылысын салуды ұйымдастырады. Ол үшін ... ... ... және ... инфрақұрылымдар жүргізілген жер
телімдерін бөледі.
Тұрғын үйді пайдалануға бергеннен кейін жергілікті атқарушы орган Банкі
салымшысымен ... алу ... ... үй ... ... ... қабылдау-тапсыру актісі бойынша
пәтерді қабылдап алғаннан кейін, өз ... ... ... ... үйді салғаны үшін ... ... ... атқарушы орган
республикалық бюджеттен алған ... ... ... ... толық
өтегенше келісім-шартқа сәйкес 4 ... ... ... ... ... ... ... кепілдікке береді. 
Екінші бағыт бойынша екінші деңгейлі банктер арқылы коммерциялық
тұрғын үй ... мен ... ... ... ... жасау
жоспары көзделген.
Банк құрылысты салушылардың өтінімі ... ... ... ... ... ... оны ... келіседі. Одан кейін
тиісті өтінімді ... ... үшін ... қорына
жібереді. Тізімді және банктің қаржыландыру ... ... ... ... ... ... «Самұрық-Қазына» қоры келісілген
депозитті объектілердің «нөлдік ... ... ... 50 %) ... үшін банкке орналастырады. «Нөлдік циклының» ... соң банк ... ... ... қалыптастырады және объектінің
құрылысын және сатып алушылардың ... ... ... ... үшін
«Самұрық-Қазына» қорына өтінім беріледі.
Осы сызбаны іске асыру нәтижесінде 2012 жылы 1,7 млн. ... ... ... салу көзделуде.
Үшінші бағыт – бұл инженерлік - коммуникациялық инфрақұрылымдар
құрылысы. ... ... ... ... үй салу ... соның
ішінде жеке тұрғын үй салу ауданында да  жүзеге асырылады. 
Одан басқа, 20 жылдың ішінде ... рет ... ... ... ... тұрғын үй» бағдарламасы іске қосылады. Ол студенттерді
жатақханамен қамтамасыз етудің байырғы ... ... ... ... ... ... мен Алматыда тиісінше 10 және 20 мың орынға
лайықталған студенттер қалашықтарының құрылысы басталады.
Мемлекет басшысы өзінің Қазақстан халқына арналған осы ... ... ... ... ... үй ... шешу ... ерекше
назар аударды. Осыған байланысты ол 2012 жылғы 1 шілдеге дейін «Қолжетімді
баспана – 2020» бағдарламасын ... ... ... ... ... ... шеңберінде жыл сайын 1 миллион шаршы ... кем ... ... тұрғын үй құрылысын жүргізу көзделеді. Ұзақ мерзімді жалға
алудың екі бірдей тетігі ...... ... ... алады,
және сатып алмай-ақ тұра береді. Жалға алғаны үшін төлем ... ... ... сай ... ... асырудың маңызды шарттары қазіргі заманғы жоғары
сапалы құрылыс материалдары мен ... ... ... ... құру ... ... ... материалдарын шығаратын шикізаттың үлкен қорына ... сала ... үшін ... ... ... ... 2015
жылдың өзінде ішкі нарықтың құрылыс материалдарына мұқтаждығы 80 ... ... ... корей бизнесмендерінің қатысуымен Павлодар облысында
«Қазақстан Алюминиі» АҚ және Ақсу ферро қоспалар зауытының қалдықтарынан
бетон, ... және ... ... ... жөніндегі зауыттың құрылысы
жоспарланған. Қытай бизнесмендерінің қатысумен ... ... ... зауыт салынады. Маңғыстау облысында екі ірі цемент зауытын
салудың («Каспий Цемент» ЖШС және «Ақтау Цемент Продакт» ЖШС) өзі ғана ... ... ... ашуға мүмкіндік береді. Бұл тізбені жалғастыра беруге
болады.
Үшінші. Өңірлерді дамыту
Өңірлік ... ... ... және институттанулық
шектелулерді еңсеру, Қазақстан азаматтарына өздерінің ... ... ... ... ... тең ... жасау және адами
капиталдың дамуына жәрдемдесу, мемлекеттік басқару және жергілікті өзін-өзі
басқару жүйелерін реформалау ... ... өз ... Үкіметке бір саланы тірек еткен шағын қалаларды
дамыту бағдарламасын дайындауды ... ... ... бір ... немесе салаға тәуелді болады. Бұл ретте бір ... ... ... бағдарламасында әрбір нақты қаланың экономикасын
әртараптандыру, әлеуметтік саласын дамыту жөніндегі шараларды ... ... 60 ... ... қала бар, ... 50 мың ... ... бар қалалар жатқызылады. Олардың ішінде 41 ... ... ... ... ... ... болып табылады, бұлар
шағын қалалардың 68 % және ауылдық аудандардың 25 % құрайды.
Көптеген шағын қалаларды ... ... ... ... ... ... сондықтан нақты қаладағы ахуал да осы ... мен ... ... қалыптасты.
Бірсыпыра шағын қалалардың ең өткір проблемасы жұмыссыздық болып
табылады. Ұзақ ... ... ... ... ... ... жұмыссыздардың арасында 60-тан 80 %-ға дейінгі мөлшерді
құрайды. Осының ... ... ... ... мен ... байланысты, кадрлық әлеуетті жаңа
сапалық негізде ... ... ... ... ... ... қалалар тұрғындарының жан басына шаққандағы ақшалай кірістері
орташа облыстық деңгейдің 30-80 % ғана ... Ең ... ... АӨК
орталығы – қалаларда, ондағы тұрғындар негізінен ... ... ... өмір ... 53 ... ... жалақы мөлшері
республика бойынша орташа көрсеткіштерден төмен.
Шағын қалалардағы өнеркәсіп өндірісі бір-екі саладағы белгілі мамандану
бағытымен ... ал ... ... дамуы шамалы, немесе өндірістік
кәсіпорындар атымен болмайды. Өндіріс көлемінің ... ... қала ... ... ... ... ... ахуалдың
жалпылама нашарлауына алып келеді.
Шағын қалалардың ең маңызды проблемасы тыныс-тіршілікті қамтамасыз ... ... ... ... және су ... тораптары,
электрмен жабдықтау, тұрғын үй қоры және әлеуметтік-мәдени мақсаттағы
объектілер) ұсап тұру ... ... ... ... мен ... ... ... мәселені шегіне жеткізеді.
Шағын қалалардың басым көпшілігінде су ... мен ... ... ... жарамсыз болып қалған және қоршаған ортаны ластаудың,
тұрғындарды дертке ... көзі ... ... ... ... кәсіпорындары негізінен зиянды ... ... ... ... ... ... үшін ... көмір, газ
сатып алуға бюджеттен жыл сайын айтарлықтай демеуқаржы ... ... ... ... және ... ... кеткен тұрғын үйлердің
үлкен пайызы орын ... ... ... және оралмандардың келуіне
байланысты оңтүстік өңірлердегі шағын қалаларда жаңа жалпы білім ... ... ... ... қажеттілігі туындайды.
Дәрігерлердің, мұғалімдердің, ... ... ... қала ... ... ... болатын шағын қалаларға
қатысты осы проблемалардың барлығы Үкімет дайындайтын арнаулы бағдарламаның
шеңберінде шешілуге тиіс.
Бағдарламаны жүзеге ... ... ... одан арғы ... және ... ... халықтың тұрмыс кешуі мен кәсіпкерлікті
дамыту үшін тең жағдайлар жасауға жәрдемдесетін ... Бұл ... ... қалалардың кәсіпорындарында жаңа ... ... ... ... ... ... ... тиіс, бұл
өндіретін өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыратын ... ... ... ... ... негізі нығаяды, тұрғындарды
жұмыспен қамту артады, олардың кірістері ұлғаяды.
Өңірлік дамудың басқа да ... ... ... ресурстарын оларға
қажеттілік болатын экономикалық өсудің үлкен ... бар ... ... ... ... ... ... Алматы Ақтөбе, Ақтау және Шымкент
қалалары аталады. Бұл қалаларда ғылымды да, білім беруді де, ... ... ... ... азаматтардың мұндай өңірлерге қоныс аударуына
жәрдемдесуі керек. ... ... ... ... ... әлеуеті төмен шалғайдағы ауылдық өңірлерден көшіп ... ... ала ... ... өсу ... ... аударуын
көздейді.
Экономикалық әлеуеті төмен шалғайдағы ауылдық өңірлерден экономикалық
өсу нүктесіне ... ... ... үшін ... қамту бағдарламасына
сәйкес қоныс аударғаннан кейінгі алғашқы екі жылда жаңа ... ... ... жалға алатын тұрғын үй берілетін болады.
Еңбек ресурстарының орын ... ... ... ... мектеп және ЖОО-лар ... ... ... ... халық тығыз орналасқан өңірлерден ел сирек
орналасқан өңірлерге, тұруға экологиялық ... ... өмір ... ... бар өңірлерге орналастырудың ұтымды сызбасын ... ... ... Ақыр ... бұл ... ... аумақ аралық
бөлуді теңдестіреді және халықтың жұмыспен қамтылуын арттырады.
Президент өз ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасын әзірлеу міндетін ... ... ... шешу ... ... ... ... жүзеге асыру үшін
қаржылық-экономикалық жағдайлар жасау басымдықты міндетке айналып отыр.
Өкілеттік тізбесін одан әрі кеңейту жергілікті ... ... ... дамытумен, қаржылық-экономикалық дербестікті арттырумен,
қалалық және ауылдық елдімекендердің жергілікті өзін-өзі басқарудың ... ... ... ... ... ... ... қаржылық-экономикалық негізінің
нығаюымен бір мезгілде қазіргі кезеңнің өзекті міндеттері – ... ... ... ... ... ... бар ... шешу жөніндегі
өкілеттіктерін жүзеге асыруы жөніндегі қызметінің тиімділігін және осыған
арналған ресурстарды пайдалануының тиімділігін бағалау ... ... ... ... ақпарат мемлекеттік органдарға ғана емес, сонымен ... ... ... ұйымдардың өкілдеріне және елдің әрбір
азаматына қолжетімді болуға тиіс.
Төртінші. Тұрғындарға мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын ... ... ... мен қолжетімділігін арттыру Қазақстандағы
әкімшілік реформалардың негізгі ... бірі ... ... Қазақстан халқына арналған өзінің Жолдауында мынаны ерекше
атап көрсетеді, Үкіметтің бұл ... ... ... ... қарсы
іс-қимылдың және мемлекеттік органдардың қызметіне ... ... ... қыры ... ... мен ... мінез-құлқын өзгертуге, олардың жұмысының
жауапкершілігі мен тиімділігін арттыруға мемлекеттік органдардың ақпараттық
ашықтығы шешуші түрде ... ... ... Мемлекет басшысы ең маңызды
міндеттердің бірі ретінде «электрондық үкіметті» дамытуды айқындап берді.
Соңғы жылдары ... ... ... органдардың халыққа көрсететін
қызметінің тиімділігі мен сапасын ... ... ... ... (АКТ) ... ... ... Бұл
бастамалар мен бағдарламалар «Электрондық үкімет» (Е-Government) атауына ... ... ... мынаны көрсетеді, «электрондық үкімет»
технологиясын ... ... ... ... ... қолжетімді
әрі шапшаң етеді және сонымен бір мезгілде олардың құнын азайтады.
«Электрондық үкімет», бұл – интернет-портал түріндегі біртұтас ... ... мен ... ... ... көп санының кіруімен танылатын ... одан ... ... білдіруші мемлекеттік органдар мен заңнамалар туралы қажетті
ресми ақпаратты таба алады, сондай-ақ мемлекеттік органдардың қызметтерін
пайдаланып, on-line ... ... мен ... төлей алады.
«Электрондық үкімет» порталында әртүрлі ... ... ... ... ... ... бойынша, және басқа) берілген
барлығы 2 мыңнан астам ақпараттық қызмет жалпыға қолжетімді болып табылады.
Сонымен бірге, портал, ... ... ... тек ... ... емес. Оны пайдаланушыларға мемлекеттік органдардың әртүрлі электрондық
қызметтері ұсынылады. Бүгінгі күні ... ... ... ... қызметтер көрсетіледі.
Мысалы, виртуальды режимде ... ... ... болып
табылатын және өз қызметiн үлгiлiк жарғы негiзiнде ... ... ... ... болады. Мемлекеттік алымдарды төлеу үшін банкке барып,
кезекте тұрудың қажеттілігі жоқ. ... ақы ... ... ... порталдан жүргізуге болады. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы
куәлікті бір күнде алуға болса, ал өтінім беру рәсімін ... ... ... ... ғана алады.
on-line режимінде бұқаралық ... ... ... мұрағат
анықтамасын алуға, апостилирлік құжаттарға өтінім беруге және мемлекеттік
органдардың қызметтерімен байланысты басқа да ... ... ... ... ... ... сәйкес 2012 жылдың соңына дейін
әлеуметтік маңызы бар ... ... 60 ... ... ішінде
лицензиялардың барлық түрлері, тек қана электронды түрде болуға тиіс.
2013 жылдан ... ... ... ... ... ... ... электронды түрде немесе Халыққа қызмет көрсету орталықтары
арқылы алады.
Халыққа ... ... ... ... ... ... және
жүргізуші куәліктерін тапсыру мәселелері де беріледі.
«Электрондық үкімет» Қазақстанда барған сайын кең ... ... ... мен ... ... ... ... ... ... ... ... даму индексі бойынша зерттеулер
жүргізілген 192 елдің ішінде біздің еліміз 46-шы ... ... (2010 ... ... мемлекеттік қызметтің сапасын арттырудың және
экономиканы жаңғыртудың тағы бір маңызды қыры ... ... ... ... ... ... тапсырмасы бойынша рұқсат алу құжаттарының тізбесі
қазірдің өзінде 30 ... ... ... ... ... ... алулардың барлық түрлерін үштен ... ... заң ... айтқанда, 2011 жылғы 15 шілдедегі «Рұқсат алу жүйесін ... ... ... ... ... ... өзгерістер
мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан ... ... 1 015 ... ... 348 рұқсат алуды алып ... ... ... ... ... ... заңмен әртүрлі
рәсімдерді қысқарту көзделеді. Бұл лицензиялар алу ... ... ... ... арналған «бір терезе» қағидатын тарату жолымен
іске ... ... қалу – ... ... ... ... алу ретінде қолдану; лицензияларды берудің бірыңғай ... (15 ... ... ... ... ұсынылған құжаттар жиынтығын ... ... ... құжаттарды міндетті түрде нотариалдық куәландыруды
алып тастау.
Аталған шаралар лицензиялық-рұқсат алу ... ... ... ... астам бірлікке қысқартуға әкеледі деп күтілуде.
Президент Қазақстан халқына арналған осы ... ... ... жаңа ... енгізу міндеттерін алға қойып отыр.
Қазіргі уақытта «Рұқсат беру құжаттары ... және ... ... ... ... ... ... кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы» заңның жобасы ... ... ... ... өмір ... және азаматтарға тікелей қауіп төндірумен
байланысты емес, ақпараттық ... бар және ... ... үшін ... рұқсат берулерді мәлімделген тәртіпке ... ... ... ... ... ... ... қызметтің қауіптілік деңгейіне қарай ... ... мен ... берулердің түбегейлі тізбесін ... ... ... беру ... реформалау барлық рұқсат берулерді
электрондық қалыпқа көшірумен қатар жүретін болады. Бұл ... ... ... жатқан «Е-лицензиялаудан» «Е-рұқсат алуға
дейінгі» ... ... ... шарттары мен тәртібін айқындауға
сараланған тәсілді ... ... ... қарастырылады.
Бұл жаңашылдықтардың бәрі халықтың компьютерлік сауаттылығының жоғары
деңгейін талап ... ... ... ... арналған өзінің
Жолдауында бұған ерекше назар ... Ол ... ... ... ... ... ... шақырады.
Бесінші. Басқарушылардың білікті саяси табын дайындау
Ел Президенті өз Жолдауында басқарушылардың білікті саяси ... ... ... кадрлар құрамын, қазіргі заманғы мамандардың
стратегиялық резервін жасаудың ең маңызды міндетін алға ... ... ХДП ... ... ... ... ... алады
және жоғары білімділік, кәсібилік және ... ... ... ... ... арнаулы комиссия құру туралы Мемлекет
басшысының бастамасын қолдайды.
Партия мемлекеттік биліктің ... ... үшін ... кадрларды
дайындауға белсенді ықпал ету ... ... ... және ... ... саяси жауапкершілікті бөлігінің арасында кері байланыс
тетігін енгізу, елдің ең ... ... ... ... ... ... ... дағдыларын қалыптастыру қағидатты түрде маңызды
болады.
Партия оны әлеуметтік-экономикалық жаңғырту қажеттіліктеріне бағыттай
отырып, кадрлық жұмысты ... ... өз ... ... ... жастарды, ғалымдарды, кәсіпкерлерді іздеп табуға және ... ... ... ... ... күні ... индустриялық-инновациялық
саясат пен демократиялық қайта құруларды сауатты жүргізуге ... жаңа ... ... ... ... тартымды болуға, сонымен бірге
лауазымды тұлғаның қоғам мен мемлекет алдындағы ... ... ... ... ... қам жасауға тиіс.
Алтыншы. Сот және құқыққорғау жүйелерін жаңғырту
Қазақстанда толыққанды, қуатты және ... сот ... әлі ... жоқ. Сот ... жалғасуда және оның толығымен жүзеге асыруға
– тәуелсіз және құзыретті сот билігін қалыптастыру үшін белгілі бір ... Ә. ... ... ... ... ... деді: «Төрешілер тек
қана заң мен өз арын басшылыққа ала отырып, әділ шешім қабылдауы керек».
Сот жүйесінің ... ... етуі ең ... ... ... ... ... отырған әділ шешімдер арқылы осы билік тармағына
құрметке қаншалықты ие болуына, ... ... ... ... адам ... ... ... қаншалықты
құрметтеп, жүзеге асыратынына байланысты.
Сот шешімдерінің әділдігі ... ... ... байланысты
болатындықтан, Президент сот корпусын қалыптастыру тәртібін түбегейлі қарап
шығу мәселесін алға тартты.
Айта кететіні, бұрынырақ, 2006 ... Н. Ә. ... ... заң ... деңгейінде төрешілердің кәсіби біліктілігіне, әділ
шешім қабылдауда заңды және сот ... ... ... қатысты
қойылатын талаптарды арттыруға бағытталған шаралар кешені қабылданды.
Жоғарғы сот жанында ... ... ... ... ... ... ... Сот алқасы қызмет ете бастады.
Сонымен қатар, заңнама төреші лауазымына үміткерлерді конкурс негізінде
таңдау, сондай-ақ ... ... ... ... ... өту ... ... 2011 жылдың 1-ші сәуіріндегі Жарлығымен сынақ мерзімінен
өту туралы ережеге үміткерлерге қойылатын талаптарды күшейтуге бағытталған
өзгертулер енгізілді. ... ... ... өту мерзімі алты айдан бір
жылға ... ... ... ... ... ... теріс шешімінің
құқықтық салдарлары анықталды. Осылайша сот жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... құрамын қалыптастыруда қоғамдық әсер ету
тетіктерін қолдану үшін БАҚ ... ... ... ... ... соты вакантты лауазымына үміткер тұлғалар ... ... өз ... әділ сот ... ... үшін аса ... тағы ... мәселені сөз етті. Әңгіме төменгі сатыда тұрған соттың қайтадан
қарауына істі ... ... ... ... ... ... ... түрде шектеудің қажеттілігі туралы болып отыр.
Енді бірінші инстанциядағы сот зерттеуі толық ... ... сот ... ... ... ... жойып, істі өз қарауына
алып, істі мәні ... ... ... керек. Істің апелляциялық
инстанцияда сапалы ... ... үшін сот ... ... ... ... көзделеді.
Жолдауда сонымен қатар арбитраждық және аралық сот жүйесін ... ... Бұл шара сот ... ... ... азайтады
(соттарда бір жылда 1 ... ... ... мен ... бұл, ... ... сот ... сапасын арттыруға ықпал
етеді. Дауларды аралық ... ... ... ... ... қолданылады. Мәселен, АҚШ-та коммерциялық даулардың 60 пайызға
жуығы аралық соттарда қарастырылады.
Елбасының айтуынша, құқыққорғау және ... ... ... ... жеке ... ... қорғауды күшейтудің және жалақыны
өсірудің басты шарты болып табылады. ... орай ... 2012 ... ... ... ... және ... органдардың қызметкерлерін
қайта аттестаттау міндетін қойды. Сонымен бірге құқыққорғау және ... ... ... ... ... ... ... нормалары алғашқы рет қолданылады. Соның ішінде, 2011 жылдың 6-
шы қаңтарында қабылданған «Құқыққорғау қызметі ... ... ... ... да айтылды.
Ақшалай қолдау және әлеуметтік ... ... ішкі ... ... үшін ... ... ... табылады. Бүгінгі
таңда полиция офицері ... ... ... мен ... ... ... 5,5 ... төмен жалақы алады.
Президент құқықтық тәртіп жүйесін жаңғыртудың маңызды мәселелерінің
бірі ретінде жемқорлықпен күресті күшейту ... ... ... ... әрекеттеріне қарамастан, еліміздегі жемқорлық
деңгейі әлі де өте жоғары және жүйелік сипатқа ие ... ... ... ... ... Қазақстанда 2005-2012
жылдар аралығында анықталған жемқорлық қылмыс саны жыл сайын тұрақты ... ... ... Егер 2005 жылы 1 505 осындай іс ... ... ... ... ... ... саны ... жетті, яғни өсім 27
пайызды құрады.
Егер 2005 жылы анықталған жемқорлық қылмыстан ... ... ... ... теңгені құраса, 2010 жылы бұл көрсеткіш 6,8 ... ... ... органдары негізінен жемқорлық қылмыстарының салдарларымен
күресіп келді. Сонымен бірге жемқорлықтың себептері мен ... ... ... ... жүзеге асыру керекті деңгейде қамтамасыз етілмейді.
Мемлекет басшының айтуы бойынша, осы саладағы жағдайды жемқорлықпен
күресудің жаңа ... ... ... ... Ол үшін ... құқықтық
механизмдер мен заманауи ақпараттық технологияларға сүйенуі керек, ал оны
жүзеге асырудың негізгі қағидаларының бірі барша ... ... ... ... және ... алу ... ... тарту болуы керек.
Осы орайда Жемқорлыққа қарсы кешенді бағдарламаны жасап, ... үш ... соң ... міндеті Үкіметке тапсырылды.
Жетінші. Қазақстанда адами капиталдың сапалы өсуі
Президент Н. Ә. Назарбаев Қазақстанның сәтті бәсекелестігінің ... ... ... ... ... міндетін айқындады:
«Әлем жаһандану, инновациялар мен технологиялардың қарқынды дамуы дәуіріне
түсті. ... ... жаңа ... ... ... көшу ... Қазақстан да осы үдерістерден тыс қалмауы керек».
Жаһандық қауымға кіріге отырып, Қазақстан ұлттық білім беру ... ... беру ... ... мақсатында әлемдік білім
беру кеңістігіне кіруді жүзеге асыруы керек.
Соңғы 10 жылда білім беру жүйесін ... 7,5 ... ... ... ... саласына бөлінген мемлекеттік бюджеттің шығындары 1 триллион
теңгеден астам соманы, немесе ЖІӨ-нің 3,8 %-ын ... ... ... ... кіру ... ... ... мысалы ретінде 1993 жылы
бастау алған әлемнің үздік оқу орындарында студенттерді оқытуға ... ... ... бола алады. Қазіргі таңда бағдарлама
түлектерінің 4 мыңға жуығы республика экономикасының әртүрлі салаларында
еңбек етіп ... ... ... бұл бағдарлама ең алдымен ЖОО-дан кейінгі
оқу мен ғылыми тағылымдамаларға жіберуді көздейді.
2011 жылы 2011-2020 жылдарға ... ... ... ... бағдарламасы, жаңа «Ғылым ... ҚР ... ... ... ... «Назарбаев Зияткерлік мектептері» және
«Назарбаев Қоры» ҚР Заңдары ... ... ... ҚР ... ... ... Онда ... беру сапасын, педагог
мәртебесін арттыруға, ЖОО-лардың білім берудегі ... ... ... баға ... ерекше назар аударылған.
Білім беру саласында білім берудің ұлттық үлгісін ... ... ... беру ... ... және әлемдік
еңбек нарығында бәсекелесе алатын мамандарды дайындауға ... ... ... енгізу керек:
Мектепке дейінгі білім беруде екі негізгі ... ... ... – жаңа ... ... ... және ... салынған бала
бақшаларды қайтару. Бұл үшін өткен ... ... ... ... ... «Балапан» бағдарламасы іске қосылды. Бір ... ... ... ... саны 41 %-ға ... ... ... мектепке
дейінгі тәрбие берумен қамтылған балалардың үлесі 65,4 %-ды ... ... ... 90 %-ға ... ... мақсат – 2020 жылға қарай
республика аумағындағы мектепке дейінгі тәрбие ... ... ... %-ын қамтуды қамтамасыз ету. Екінші ...... ... іске ... ... дейінгі балаларды тәрбиелеуде
жан басына шаққандағы мемлекеттік қаржыландыруды енгізу. Мектепке дейінгі
жеке секторды дамытудың тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... өсті.
Орта білім беруде 2015-2020 жылдары 12-жылдық білім беруге көшуге басты
назар аударылып отыр. Осында бірнеше міндеттерді атқару керек.
Біріншіден, Назарбаев Зияткерлік ... ... ... ... ... 6 мектеп іске қосылды, жоспарланған мектептер саны 20-ны
құрайды.
Екіншіден, барлық ... ... ... ... ... ... қалыптастыру.
Үшіншіден, мұғалімнің мәртебесін көтеру. 2015 ... ... ... жеке ... ... ... жақындату мәселесі
Мемлекеттік бағдарламада қарастырылған. 5 ... ... жаңа ... ... етіп ... ... ... жуығы қайта дайындықтан
өтеді. Бұл үшін Назарбаев Зияткерлік мектептері ... ... ... мен ... ... арттыру Ұлттық орталығы
құрылып жатыр.
Төртіншіден, білім беруді ақпараттандыру. ... 5 ... ... ... ... Қазіргі кезде білім беру мекемелерінің
50 %-ында интерактивті кабинеттермен және ... ... 98 %-ы ... ... ... соның ішінде 37 %-ы кең
жолақты Интернетке қосылған.
Бесіншіден, ... ... ... ол ... ... ... 2012 жылы – 537, ал 2013 жылы – 926 ... беру ... 2015 жылы ... оқыту жүйесінің қолданушылар саны 50 %-
ды, ал 2020 жылы – 90 %-дан астам білім беру ... ... ... және ... ... ... ... көлемінде жұмыс
берушілердің міндетті түрде қатысуымен корпоративті басқару жүйесі ... ... ... беру мәселесі өндіріске ... ... ... ... ... және ... деңгейлерде
салалық және өңірлік кеңестер құрылған.
Мамандарды дайындау үдерісіне жұмыс берушілерді ... ... ... ... холдингі құрылды. Оның құрамына кадрларды
дайындау бойынша төрт ірі ... ... пен ... ... төрт
әлемдік деңгейдегі колледж кіреді. Бұл жерде жұмыс берушілердің ... және ... ... ... ... ... керек. Олар
барлық кезеңдерде –стандарттарды жасаудан бастап тәжірибелік базаны
ұсынғанға ... ... ... ... ролді атқаруы керек.
Нәтижесінде 4 өңірлік орталық жүйесін Назарбаев ... ... ... ... сияқты «сапалы өсу орталықтары» ету керек.
Жоғары білім беру жүйесіндегі негізгі міндет – «зерттеу университеті»
жаңа ұғымын ... ... ... Бұл ... оқыту, ғылым ... ... ... Назарбаев Университеті үлгі бола алады.
Ол әлемнің үздік университеттерімен өзара ... ... ... етеді, ол
жерде көрнекті шетел ғалымдары мен ... ... ... ... беру жүйесіндегі аса маңызды өзгертулер ... ... ... ... ... былай олардың 6 градациясы
болады: ұлттық зерттеу ... ... ЖОО, ... ... ... және институттар. 2015 жылы
2–3 зерттеу университетін құру жоспарланып отыр.
ЖОО негізінде инновациялық ...... ... ... коммерциялау орталықтарын
құру ерекше орында тұр. Олардың қаржыландырудың ... ... ... ... ролдері нақты анықталуы керек. 20 ... ... ... рет ... ... бағдарламасы
іске қосылып жатыр, 2015 жылда жатақханалармен қамсыздандырылғандар үлесі
80%-ға жетуі керек. Бұл шара ... ... ... ... көздейді.
Президенттің Жолдауында 1-2 салада салалық ассоциациялардың негізінде
тәуелсіз Біліктілікті бекіту орталықтарын пилоттық режимде құру ... ... ... ... атап ... ... ... бітірген
түлек бірден дәрігер болып шыға алмайды. Политехникалық ЖОО-ны тәмамдаған
түлек әлі де болса инженер ... Оған ... ... екенін дәлелдеуге тура
келеді. Бүкіл әлемдегі тәртіп осындай». Яғни, осы ... ... ... ... біліктілігін бекіту үшін оның алған білімінің
сапасын бағалауы керек.
Қазақстандық ғылымда үлкен өзгерістер орын ... Заң ... ... ... ... басқарудың жаңа үлгісі қабылданды.
Біріншіден, зерттеуді жүзеге асыру және оны ... ... ... ғалымдардың ролі айтарлықтай күшейтілді. Сонымен бірге бұл
басқару вертикалі әкімшілік басқарудан ажыратылды. Оның ... ҚР ... ... ... ... зерттеудің басым бағыттары
бойынша Ұлттық ғылыми кеңестер, Мемлекеттік ғылыми-техникалық экспертиза
Ұлттық орталығы ... ... және ... ... ... ... жаңа
механизмдері енгізілді. Базалық қаржыландыру ғылыми ұйымдарды материалды-
техникалық түбегейлі ... ... ... ... қаржыландыру
әлемнің дамыған елдерінде қабылданған тәртіпке сәйкес құрылады.
Президенттің Жолдауында жастарды ... ... ... ... ... ... және толеранттылық, физикалық және рухани
даму нормаларына сай тәрбиелеу сияқты ... мол ... ... ... ... бұл ... меншіктің қандай түріне
жататынына қарамастан, барлық оқу орындарында да сіңірілуге ... ... жаңа ... ... жаңа ... жүзеге асыру керек.
Қазіргі ... ... ... ... бір дәрежеде алшақтаған,
деструктивті әсерлер ... ... ... ... діни ... кедергі жасаушы факторлар да бар. Сондықтан тәрбие жұмысын жүргізуде
жылдам, шапшаң қимылдап, жүйелі түрде жүзеге асыру керек.
Біздің еліміздің құндылықтарының бірі және ... ... – оның ... мен көп ... ... табылады. Сондықтан Елбасы былай деп
айтты: «Қазақ тілі, біздің Конституциямызға сәйкес, мемлекеттік тіл ... ... ... ... ... ... ... орыс тілі
пайдаланылады. Бұл біздің Конституцияның нормасы, оны ... ... ... Қазақ тілінің жоспарлы түрде дамуы орыс ... ... ... жүзеге асады».
Президент Жолдауда айтқандай, Медициналық ... ... мен ... ... ... өмір ... алға ... әлеуеттің деңгейін арттырудың келесі бір ... ... ... денсаулық жағдайының деңгейі, өз кезегінде, елдің әлеуметтік-
экономикалық, мәдени және ... ... ... көрсетеді.
Халықтың әл-ауқатының баяндылығы мен ... ... ... сақтау саласы медициналық көмек көрсетуде ... ... ... ... және бірізділікті қамтамасыз етуі керек.
Елімізде мемлекеттік бағдарламаларды дамыту арқылы ынтымақтастық,
әлеуметтік бағытталу, ... өз ... ... ... ... ... дамыту басымдығы ... ... ... ... жүйесі қалыптастырылып жатыр.
Республикада 2011 жылдан бастап Қазақстан Республикасының ... ... ... 2011 - 2015 ... ... ... ... бағдарламасы қабылданды, онда келесі негізгі
міндеттер қарастырылған:
- салаларды нарықтық ... ... ... шаралар;
- профилактикалық шараларды күшейтуге бағытталған
сектораралық және ... ... ... арттыру;
- азаматтардың саламатты өмір салтын ұстануын ынталандыру;
- азаматтардың өз денсаулығы үшiн жауапкершiлiгiн арттыру;
- отандық сапалы ... ... ... ... және
халықтың оларға қолжетімділігін арттыру.
Бағдарламаны жүзеге асыру барысында халықтың денсаулық жағдайы және
Қазақстан Республикасында ... ... ... жатқанын байқауға болады.
Тегін медициналық көмек көрсетудің ... ... ... ауруларға шалдыққандарға дәрілік заттарды сатып алу 2012
жылдан бастап толығымен республикалық бюджет қаржысынан ... ... ... ... ... ... ... заттарды алатын
онкогематологиялық ауруға шалдыққан науқастардың регистрі жасалды, бұл шара
әрбір ... ... ... ... алуын нақты
бақылауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... сапалы,
тиімді, қауіпсіз дәрілік заттармен қамтамасыз ... ... ... ... ... алуға мүмкіндік береді.
Әлеуметтік қорғалмаған топтар үшін ... ... ... ... ... қымбат тұратын қызмет түрлері кіргізілген. Олардың
арасында – ... ... ... аймағының туа біткен
патологиясы бар балаларға ортодонтикалық көмек көрсету, балаларда «В» және
«С» ... ... ... үшін ... ... және т.б.
Алғашқы медициналық-санитариялық көмекті ұйымдастыруда әлеуметтік
жұмысшылар, психологтар, учаскелік ... үшін ... ... және
жалпы тәжірибедегі дәрігерлер үшін үшінші медбике лауазымдары енгізілді.
Шалғай өңірлерде тұратын ауыл ... ... ... ... ... ... және дәрігерлер бригадаларымен
толықтырылған поездар екінші жыл қатарынан ... ... ... ... ... ... ... сатып алынып, құрылған. Олардың
көмегімен жүз ... ... ... ... өтті. Өңірлерде
диагностика жасау және емдеудің жоғары технологиялары мен жаңа әдістері
дамытылуда.
Қазақстан ... 6 %-дан ... ... ауруларға шалдыққан.
Сонымен қатар онкологиялық ауру салдарынан қайтыс болғандардың саны жүрек
қан-тамыр ауруларынан кейін ... ... тұр. ... ... өз
Жолдауында басымдықтар қатарында онкология ауруына шалдыққандар саны мен
осы аурудан ... ... ... ... ... ... Үкіметке
Қазақстанда онкологиялық көмекті дамыту Бағдарламасын жасау тапсырылды,
оның негізінде ... ... ... онкологиялық орталық салынатын
болады.
Шынында, жүрек қан-тамыр ауруларына медициналық көмек көрсетуді дамыту
бойынша былтырғы ... ... ... ... ... ... ауруларынан
көз жұмғандар көрсеткіші 1,7 есеге төмендеді. Барлық облыс ... ... ... ... сияқты операцияларды жасауға
қабілетті кардиохирургиялық орталықтар құрылды.
2015 ... ... ... саласының тиімділігі артып, Бірыңғай ұлттық
денсаулық сақтау жүйесі (БҰДСЖ) сияқты табысты болып, сапалы ... ... етуі ... ... 2010 ... 1-ші ... ... асырылуда. Оның мақсаты медициналық қызмет ... ... ... мен ... ұйымды еркін таңдау, бәсекелестік орта
мен транспаренттілікті қалыптастыру қағидаларына негізделген ... ... ... болып табылады.
Қазақстан Президенті ұсынған «Болашақ госпиталі» ... ең ... ... ... ... ... сондай-ақ инновацияларды
енгізу мен шетелде кадрларды дайындауды көздейді. Денсаулық ... осы ... ... екі мың адамды заманауи менеджментке оқытты.
Кіріктірілген академиялық денсаулық сақтау жүйесі қазіргі кезде ... ... ... ... ... 1-ші ... ... азаматтардың өз
денсаулығы үшiн жауапкершiлiгiн арттыру механизмін енгізу ... ... ... ... бойынша ұсыныстар жасау тапсырылды.
Президенттің ... ... адам ... оның ... ... ... керек. Бізде денсаулық сақтау ісі тегін, бірақ, бүгінде зейнетақы
қорларында жасалып жатқандай, болашақ – ... ... ... оған ... беруші және мемлекет жауапкершілікте болады. Адамның
денсаулығы неғұрлым нашар болса, ол ... аз ... ... болса, сақтандыру сомасы да соғұрлым көп болмақ.
Денсаулық ... ... ... ... 2013 ... ... Қазақстан Республикасының Бірыңғай ұлттық
денсаулық сақтау ... ... 2015 ... ... өмір сүру ... 70 ... дейін ұлғаяды; ана
мен бала өлiм-жiтiмi 1,5 есеге төмендейді, жалпы өлiм-жiтiм 15
%-ға төмендейді; өкпе ауруына шалдыққандар саны 10 %-ға ... ... сай ... ... ... ... ... өмір салты мәдениетін дамытуға ерекше назар аудару ... ... ... ... үшін ... арттыру туралы
Президенттің тапсырмасын орындауы оң ықпал етеді.
Сегізінші. Зейнетақы жүйесін жетілдіру
Қазақстан 1997 жылдың маусым айында посткеңестік кеңістікте алғаш ... ... ... жүйесін сәтті енгізді. Н. ... ... ... ... ... ... саны 8 ... құрайды. Жинақ көлемі 17 ... ... ... ... ... ... ... қорлардың қаражаттарын тиімсіз
басқару бойынша айғақтар аз емес. Жекелеген зейнетақы қорлардың басшылығы
қорлардың ... жеке ... ... арасында
акционерлердің шығындарын көтерін, ... ... ... етеді.
Негізсіз үлкен бонустар беріледі. Көбінде жекелеген зейнетақы ... ... ... ... ... ... жинақталған
қаражаттың төмендеуі орын алады. Ал ... ... ... ... әсер ... ... жоқ. ... Президент
Үкімет пен Ұлттық Банк алдына осы жылдың 1 ... ... ... ... бойынша ұсыныстарды дайындау міндетін жүктеді.
Зейнетақы жүйесін жетілдіруде ... ... ... ... ол
қоғамның барлық мүшелеріне лайықты зейнетақы алу үшін ... ... ... ... ... ... азаматтардың әлеуметтік
қамсыздандырылуының ... ... ... үшін ... ... ... ... тұғырнамасында 2017 жылға қарай ... өмір сүру ... ... 60 % ... ... ... және ... қызмет ететін зейнетақымен қамсыздандыру жүйесі бір
қаржылық қаражатты ... ... екі аса ... ... шешуге
мүмкіндік береді: халықты қосымша әлеуметтік қорғаумен қамсыздандыру ... ... ... ... кеңейту.
Тоғызыншы. Индустриалды-инновациялық жобалар
Қазақстандық жолдың жаңа кезеңі экономиканы нығайту бойынша ... ... ... кезде әлемде тұрақсыздану тәуекелдері күшейіп
келеді. Сондықтан біздің ... ...... ... ... ... ... күйзелістерден қорғап, дамудың жағымды динамикасын
қамтамасыз ету.
ҮИИД МБ экономиканы жаңғыртудың басты бағыты болып саналады. Тек ... жылы 970 ... ... ... ... 288 жоба іске ... қатарлы кластерлерді қалыптастыру жалғасуда.
Төніп тұрған жаһандық дағдарысқа ... ... ... Қазақстан
ішкі сұранысты және экономиканың өсу қарқынын қамтамасыз етуге, он мыңдаған
жұмыс орындарын ашуға мүмкіндік беретін алып ... ... ... тиіс.
Жолдауда Елбасы биылдың ... ... ... ресурстарымызды
әртараптандыру және осындай әртараптандыруға ... ... ... ... жаңа ... ... басталуын жариялады:
- Оңтүстік өңірлердегі энергия ... ... шешу ... жылы ... 1320 ... құны 2,3 ... доллар тұратын
Балқаш ЖЭС-інің бірінші модулінің құрылысын бастау көзделіп отыр. Бұл
қарқынды дамып ... ... ... ... тапшылығы проблемасын
шешуге мүмкіндік береді.
- Келер жылы «Батыс Еуропа – ... ... ... автокөлік
дәлізінің қазақстандық учаскесінің құрылысын аяқтау жоспарланып отыр. Үш
жыл ішінде 2 700 шақырым ... ... жолы ... 1200 ... ... ...... және Арқалық – Шұбаркөл
екі темір жол желілері құрылысына кірісудің де ... ... Бұл ... ... ... қуатты серпін беретін болады.
- Жамбыл облысында құны шамамен 2 миллиард доллар ... ... ... ... құру ... жоба ... Жоба
Жамбыл облысының және бүтіндей оңтүстіктің экономикасын ... ... ... ... ... ... құны 1,7 миллиард доллар ... ... ... ... ... ... үш есе ... – 1,7 миллион
тоннаға дейін, ал ... ... 1,4 ... ... ... ұлғайтып,
Қазақстанды отынның осы түрлерімен қамтамасыз етеді.
- Құны 6,3 миллиард доллар тұратын Атырау газ-химия кешенінің жобалық
қуатына шығуын қамтамасыз ету ... ол жыл ... 500 мың ... ... 800 мың тонна полиэтилен шығаруды қамтамасыз етеді.
- ... кен ... ... ... 5 ... текше метр газ
өңдеуге жететін зауыт құрылысына кірісу.
- Елдің, ... қоса ... ... өңірін газдандыруды қамтамасыз
ететін құбырлы өткізгіш жүйесін салу.
Президенттің айтуы бойынша, бұл жобалардың бәрі ... ... ... ... бүтіндей өзгертетін болады.
Тұрғын үй, ірі кәсіпорындар құрылысы төңірегінде ... ... ... ... ... ... ... локомотив секілді
олар Қазақстанның тұрақты дамуын, әлеуметтік бағдарламалардың шешілуін
қамтамасыз етеді.
Жоғарыда аталған жобаларды ... ... үшін ... пен ... ... ... ... қаражатты бөлу жөнінде тапсырыс ... ... осы ... жүзеге асыру үшін Ұлттық қордан несиелер
бөлінеді.
Қаражаттың тиімді жұмсалуына бақылау ... үшін 2008– ... ... ... ... және ... қызмет еткен комиссияға ұқсас
арнайы комиссия құрылады. Облыстарда әкімнің бір ... ... ... ... ... болады.
Қазақстандық инновациялық жүйені нығайту бойынша басқа да ... ... ... отыр. Инновациялық гранттарды бөлу ... ... ... ... ... ... ... «Ғылым туралы» жаңа заңда ғылым мен отандық ғалымдарды
жүйелі мемлекеттік қолдаудың негізі қалыптасты. Назарбаев Университетінің
төңірегінде ... пен жаңа ... ... ... ... ... қалыптастырылуда.
Мемлекеттің, бизнес пен ғылымның өзара іс-қимылының инновациялық
әлеуетін өрістету үшін ... ... ... ... жаңа заң ... ... ... жаңа түрлерін енгізуді көздейтін заң ... ... ... ... ... ... бірі ... тікелей шетел инвестицияларының ағынын әртараптандыру болып
табылады деп ... ... ... ... ... ... бағыттау қажет. Дамыған елдерде туристік кластердің үлесіне ІЖӨ-
нің 10 пайызына дейіні тиесілі. ... 1 ... да ... ... ... ... ең ... Алматы жанындағы әлемдік деңгейдегі тау
шаңғысы курорттарын дамыту, сондай-ақ Ақмола облысындағы Бурабай курортты
аймағын ... ... ... ҰСҰ кіруі бойынша келіссөздер 2012 аяқталуы керек. Бұл
біздің экономиканың инвестициялық тартымдылығын едәуір көтермек.
Оныншы. Ауыл ... ... ... секторының экспортқа тауар шығаруға мүмкіндіктері
көп және инновацияларды енгізу әлеуеті мол. Индустриаландыру ... ... ... ... бір ... көбі ... ... Ауыл
шаруашылық экспортының шикізатқа бағытталу үдерісі бәсеңдеп келеді. Ұнды
экспортқа шығару бойынша Қазақстан әлемдік көшбасшыға ... ... ... АШК ... бағдарламасы 8 негізгі ... ... ... ... көздейді. Елдің азық-түлік ... ... ... ... ... ... ... ерекше назар аударды:
- астық саласында мемлекеттік серіктестікке негізделген біртұтас астық
холдингін құру ... және ... ... ... ... ... ... анықтау. (Соның ішінде, бұл орталықтандырылған
түрде астықты экспортқа ... және оны ... ... ... ет өндірісін экпортқа шығару ... ... ... қара мал ... ... ... дамыту» жобасы 5 жылдан кейін 60 мың ... ... ... мал ... басқа салаларының белсенділігін арттыру, соның ішінде
қой шаруашылығы, жем ... және ... мал ... ... ... ... мақсатында ауыл шаруашылық
өндірісіне салынған жеке инвестициялардың тәуекелдерін төмендету ... ... беру және ... ... ... жасалып,
іске асырылады. Шаруалардың қаржыландыруға ... ... ... да ... ... ауыл ... өнімдерінің делдалдарсыз жеке саудасын
мемлекеттік қолдау тетігін жасап, іске қосу ... ауыл ... ... жалғасы ретінде қайта өңдеу
жүйесін қалыптастыру керек. ... ... құн ... ... ... ... тиімділігіне және ауыл шаруашылық
өндірісінің өнімділігін көтеруге ерекше назар ... ... ... ... мен ... ... қорытындылар жасауға болады:
2006 – 2008 жылдары кедейшілік пен жұмыссыздықты азайту саласындағы
негiзгi ... ... ... ... саясатты жүзеге асыру арқылы
кедейшілікті азайту және тиімді жұмыспен ... ... ... ... ... жұмыс күшінің сапасын арттыру болып
табылады.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 27 ...... ... ... ... халқын жұмыспен қамтудың
2005 – 2007 жылдарға арналған бағдарламасын іске асыру 902,1 мың жаңа ... ... 403,1 мың ... ... ... ... 333,5 ... үшін қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру,  70,8 мың ... ... және ... ... жіберу есебінен еңбек рыногындағы шиеленiсті
төмендетуге мүмкiндiк ... ... ... қамтылу деңгейін өсіруді ынталандыруға,
мақсатты топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесуге, халықтың жұмыспен
қамтылуы ... ... ... ... ... ... құқықтық базаны жетілдіруге бағытталған шаралар кешенін жүзеге
асыру көзделеді.
   Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 30 ... ... ... бекітілген Қазақстан Республикасында әлеуметтiк
реформаларды одан әрi ... 2005 – 2007 ... ... ... атаулы әлеуметтік көмек көрсету ... ... ... әрқилы түрлерін (тұрғын үй көмегін,
атаулы әлеуметтік көмекті, 18 жасқа ... ... ... ... ... үшін ... ... есептеудің бірыңғай әдістемесі
әзірленеді.
Қазақстан Республикасы Президентінің 2005 жылғы 18 ... ... ... ... 2006 ... 1 ... бастап бір жасқа дейінгі
сәбиді күту жөніндегі мемлекеттiк жәрдемақылар енгiзіледі.
 2006 жылғы 1 қаңтардан бастап аз ... ... 18 ... ... ай ... ... ... төрт және одан да көп
бiрге тұратын кәмелетке толмаған балалары бар көп балалы ... ... ... ... ... ... немесе бұрын I және II
дәрежелi "Ана даңқы" атағын алған ... ... ... ... ... ... Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін дамытудың орта мерзімді кезеңге
арналған негізгі бағыттары ... ... ... 2004 ... ... № 1241 ... бекітілген Қазақстан Республикасында
әлеуметтiк реформаларды одан әрi ... 2005 – 2007 ... ... ... әрі – Бағдарлама) айқындалған.
Бағдарлама шеңберінде мынадай міндеттерді шешу:
      республикалық ... ... ... ... ... ... ... жәрдемақылар мөлшерін
есептеу әдістемесін біртіндеп өзгерту ... ... ... базалық деңгейін қалыптастыру;
       ең төменгі күнкөріске қатысты базалық ... ... ... ... ... ... ескере отырып, мүгедектігіне ... ... ... ... мемлекеттік арнаулы
жәрдемақылар мөлшерін одан әрі жоғарылату;
         негiзгi әлеуметтiк тәуекелдердi (қарттықтың ... ... ... ... ... ... айырылу) әлеуметтiк
сақтандыруды дамыту;
         жинақтаушы зейнетақы жүйесінің төлемдерін оңтайландыру (Зейнетақы
төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық ... ... ... базалық зейнетақы төлемін біртіндеп ұлғайту көзделіп
отыр. Перспективада базалық зейнетақы мөлшерін ең төменгі күнкөрістің 75 ... ... ... ... ... ... жылы барлық санаттағы мүгедектерге және жасына байланысты
жәрдемақы алушыларға, сондай-ақ мемлекеттік ... ... ... ... арнаулы жардемақылар ұлғайтылатын болады.    
    Ел азаматтарының әл-ауқатын арттыру саласындағы мақсат орта мерзiмдi
перспективада халықтың табысын одан әрi арттыру болып табылады.
      ... ... 2007 - 2009 ... ... ең төменгi мөлшерiн
арттыру саясатын сақтауға ықпал ... Оның ... ... ... ... ... ... етiп және экономиканың формалды
секторында жұмыспен қамтылуын ынталандыра отырып, ең ... ... ең ... зейнетақы мөлшерiнiң өсуiн басып озатын болады.
Қарапайым бiлiксiз еңбекпен айналысатын жұмыскерлер үшiн жалақының ең
төменгi мөлшерi белгiленетiн болады.
2007 жылы ... ... ... Жолдауына сәйкес бюджет
саласы қызметкерлерiнiң жалақысы орта есеппен 30 %-ға ... ... ... ... және ... бiлiктiлiгiнiң өсуiн
ынталандыру мақсатында Лауазымдар тiзiлiмi мен бюджеттен қаржыландырылатын
ұйымдар қызметкерлерiне еңбекақы төлеу коэффициенттерi торын жетiлдiру ... сала ... ... ... жүйесi өнiмдi еңбек пен
жұмыс сапасы өлшемдерiне негiзделуi тиiс. Шығармашылық пен инновациялық
ұстанымдар, ... ... ұйым ... ... ... ... болады.
Өнiмдiлiгi жоғары еңбекке деген ... ... ең ... еңбектi
нормалауды ұйымдастыруын жетiлдiрудi талап етедi. Техникалық (ғылыми)
негiзделген еңбек нормаларын ... және ... ... ... ... еңбек өндiрiсiн ұйымдастыруға қол жеткiзiлген
деңгейiне сәйкес ауыстыру және қайта қарау жалақы деңгейiнiң ... ... оның ... ... ... белгiлеу үшiн қажеттi
жағдайлар жасайды.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан Республикасы Еңбек және ... ... ... ... ... «22» ... № 257-Ө ... қосымша
Халықты жұмыспен қамту туралы Қазақстан Республикасының 2001 ж. 23
қаңтардағы № 149-ІІ Заңы ... ... ... ... ... қамту туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жыләы ... ... іске ... ... ... ... Қазақстан Республикасы
Үкіметінің қаулысы. 2001 жылғы 9 маусым N ... ... Заңы ... ... ... ... әлеуметтік қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен
толықтырулар ... ... ... ... ... жөніндегі 2003-2005 жылдарға
арналѓан баѓдарламаны бекіту туралы
Ќазаќстан Республикасында кедейліктi ... ... ... жылдарға
арналѓан бағдарламаны бекіту туралы
Есентугелов А. Трансформация экономики ... ... ... ... политика. Алматы РГП «Институт ... ... и ... РК, Т2, 438с.
Экономика регионов Казахстана в условиях формирования рыночных отношений:
проблемы и пути ... ... М.Г., ... Н.К. Алматы, 1994.
Социально-экономическое развитие ... ... ... ... ... анықтамалығы, Шымкент, 2007 ж.
Реалии социально-экономичсского развития Казахстана. Сборник ... Под ред. О.А. ... А., 2007 ... ... ... ... ж.ж. арналған даму бағдарламасы
Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің 2003-2007 ж.ж. ... ... ... ... ... ... ... облысының 2003-2007 ж.ж. арналған ... ... ... ... ж.ж. ... ... ... дамытудың аймақтық
бағдарламасы
.Социально-экономическое рачвитие ... ... ... ... Статистический сборник ЮКО, Шымкент,
Қосымша
Кесте – Экономикадағы әлеуметтік саланы реттеу көрсеткіштері
|Ең төмен күн-көріс мөлшері |– ... ... осы ... ... ... ... ең |
| ... тұтынумен қанағаттануын қамтамасыз ететін ең төмен тұтыну |
| ... ... ... ... ең ... күн ... ... (азық-түлік|кедейшілік мөлшерін өлшейтін сандық көрсеткіш. Ол табысы ... ... аз ... ... ... |бекітілген белгіден төмен үй шаруашылықтары ... ... ... ... пайызбен көрсетеді. ... ... ... үй ... мүшелерінің табысы деңгейінің |
| ... ... (ең ... күн ... ... ... |
| ... шегі және кедейшіліктің ... ... ... ... белгіден төмен халықтың бытыраңқылығы дәрежесін |
| ... ... ... яғни ... арасындағы |
| ... ... ... тереңдігі көрсеткіші тең екі|
| ... ... ... ... ... |
| ... мәні тән, жиынтықтағы кедейшілік, маңызды мәселе бола |
| ... ... ... ... ... ... дәрежесін сандық бағалауға мүмкіндік береді. Ол халықтың|
|коэффициенті) ... тең ... ... ... іс ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... 0-ден 1-ге ... |
| ... ... 0 – халықтың барлық тобындағы табыстардың |
| ... ... 1 – ... табыс бір тұлғаға тиесілі болғандағы |
| ... ... ... әр ... топтары бойынша ақшалай ... ... 20 (10) ... тобы ие ... ... жалпы |
|табыстарының жалпы көлемін бөлу ... ... ... ... санына және сапасына сәйкес еңбекке сыйақы (табыс). ... ... ... ... мен ... ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және мемлекеттік ... ... ... ... ... 2012 жылдың аяғына дейін әлеуметтік маңызы бар ... 60 ... ... ... ... барлық түрлері, тек
қана электронды ... ... ... ету ... ... қазірдің өзінде 30 пайызға
қысқартылды. ... мен ... ету ... барлық түрлерінің
үштен бірін қысқартатын заң жобасы дайындалды. Келесі қадам – рұқсат ету
заңнамасының жаңа қағидаттарын ... 2013 ... ... барлық рұқсат етушілік құжаттарды қазақстандықтар
электронды түрде немесе Халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы алуға
тиіс.
4. Автокөлікті ... және ... ... ... ... қызмет
көрсету орталықтарының қарауына беріледі.
5. Барлық қазақстандықтардың ақпараттық технологияларды белсенді түрде
игеруі.
МІНДЕТ: Қазақстанда ... ... ... ... ... ... Республикасының әлеуметтiк-экономикалық дамуының 2007-2009
жылдарға арналған орта мерзiмдi жоспары (бiрiншi кезең) туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2006 жылғы 7 маусымдағы N 521 ... ... мен ... ... ... тиімді жүйесін
жасау.
Екіншіден, ауылдық жердегі ... ... атап ... ... бөлу ... ... еңбек ресурстарының жинақылығын арттыру, Қазақстанның
экономикалық тұрғыдан белсенді орталықтарында ... ... ... ... ... ... және ... 2012 жылдан бастап қағидатты түрде жаңа Жұмысқа тартуды
қамтамасыз етудің бағдарламасын кең ауқымда жүзеге ... ... ... ... жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету
мақсатында елдің бүкіл ... ... ... ... ... ... және ... жұмыс орындарының жалпы ұлттық
деректер базасы жасалып, іске қосылатын болады.
Мемлекет жұмыс ... ... ... ... шығындарына 70
пайызға дейін өтемақы төлеу арқылы Бағдарламаға қатысушыларды ... ... ... ... екенін білдірген кәсіпорындар мен ұйымдарға
қолдау көрсетеді.
Ауылдық жердегі кәсіпкерлікті дамытуға Бағдарлама бес ... ... 3 ... ... ... шағын несие беруді көздейді. Бұл ретте
пайыздарды және негізгі қарызды төлеу бойынша 18 айға дейін мерзімді ... ... құру үшін ... ... ... салу шығындарын, жылу- және сумен жабдықтауды, кәріздік, телефон және
электр желілерін жүргізуді мемлекет өз мойынына ... ... ... істегісі келгендер мемлекеттің есебінен оқытылып, жұмысқа
орналастырылады.
2020 жылға 1,5 миллион адам сапалы жұмысқа орналастырылуға тиіс.
2. ҚОЛЖЕТІМДІ БАСПАНА
МІНДЕТ:
Үкімет 2012 жылғы 1 ... ... ... ... ... қабылдайды
ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ:
• жыл сайын 6 миллион шаршы метр жаңа ... үй ... 500 мың жас ... жеке ... қамтамасыз ету үшін жалға
берілетін тұрғын үй алаңын 1 миллион шаршы ... ... ... ... жалға берудің екі – мүмкіндігі барлар сатып алатын,
және сатуға жатпайтын тетігі ... 2012 жылы 1,7 млн. ... метр ... ... салу ... ... банктер арқылы коммерциялық тұрғын үй құрылысы мен
ипотекалық несиелуді қаржыландырудың қадамдық жоспары көзделген;
Бірінші рет Мемлекет басшысының тапсырмасы ... ... ... ... іске қосылады. 2012 жылдың өзінде Астана мен Алматыда тиісінше
10 және 20 мың ... ... ... қалашықтарының құрылысы
басталады.
Тұрғын үй құрылысын мемлекеттік қолдаудың негізгі бағыттары:
- жергілікті атқарушы ... ... ... ... ол тұрғын үй құрылыс жинақтау жүйесін пайдалану
арқылы сатылады;
- ... және ... ... ... ... ... ... қорландыру;
- тұрғын үй, соның ішінде жеке тұрғын үй ... ... ... ... ... Елді ... шоғырын (агломерация) және бір салалы шағын қалаларды
дамытудың тұтас бағдарламасын әзірлейді
2012 жылғы 1 ... ... ... ... ... басқаруды дамыту
тұжырымдамасының жобасын жасайды
МІНДЕТТЕР:
- инфрақұрылымдық және институттанулық шектелулерді еңсеру;
- Қазақстан ... ... ... және ... ... ... тең мүмкіндіктер жасау, адами капиталдың дамуына
жәрдемдесу;
- мемлекеттік басқару және ... ... ... ... ... ... бар мәселелерді шешу жөніндегі өкілеттіктерді
толық көлемде жүзеге асыру үшін қаржылық-экономикалық ... ... ... ... ... қаланың экономикасын әртараптандыру, әлеуметтік саласын
дамыту ... ... қала ... дамуының перспективалары мен басымдықтарына сүйеніп,
жаңа сапалық негізде кадрлық әлеуетті ... жаңа ... ... ... мектептер мен медициналық мекемелердің құрылысы;
- шағын қалалардың ... жаңа ... және ... құрылымдық қайта құрулар жүргізу;
- еңбек ресурстарын оларға қажеттілік болатын ... ... ... бар мынадай өңірлерге ауыстыру: Астана, Алматы Ақтөбе, Ақтау және
Шымкент. Мыналар ... ... ... ... ... ... ... алғашқы екі жылда жаңа ... ... ... ... ... ... үй;
- жергілікті өзін-өзі басқарудың олардың жергілікті маңызы бар мәселелерді
шешу ... ... ... асыруы жөніндегі қызметінің
тиімділігін және осыған арналған ресурстарды пайдалануының тиімділігін
бағалау жүйесін жасау. Тиісті ақпарат мемлекеттік органдарға ғана ... ... ... ... ... ұйымдардың өкілдеріне және
елдің әрбір азаматына қолжетімді болуға тиіс.
4. ТҰРҒЫНДАРҒА МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУДІҢ
САПАСЫН АРТТЫРУ
5. БАСҚАРУШЫЛАРДЫҢ ... ... ... ... ... ... саяси табын, Президенттің қазіргі заманғы жаппай
жоғары білікті кадрлар ... ... ... ... ... дайындау
-
ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ:
- 2012 жылдың алғашқы жартыжылдығының соңына дейін ... ... ... ... ... ... кандидатураларды арнаулы комиссияның көмегімен білімі мен ... ... ... ... мен ... учаскедегі
жұмысының табыстылығы өлшемдері бойынша іріктеу;
- оларды елдің экономикалық даму серпінділігіне ... ... ... ... ... ... ... және қоғамның неғұрлым белсенді, саяси жауапкершілікті бөлігінің
арасында кері байланыс тетігін енгізу;
- партияның қоғамның әлеуметтік өмірінің ... ... ... ... ... қалыптастыруға жәрдемдесуі.
«Олар біздің Қазақстанымызды ХХІ ғасырда лайықты ... алға ... ... ... ... негізін құрайды»
Н.Ә. Назарбаев
2.
6. СОТ ЖӘНЕ ҚҰҚЫҚ ҚОРҒАУ ЖҮЙЕЛЕРІН ЖАҢҒЫРТУ
МІНДЕТТЕР:
- тәуелсіз және құзыретті сот ... ... ... ... жүйесін нығайту.
ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ:
- судьялар жасағын қалыптастырудың тәртібін түбегейлі түрде қайта қарау;
- апелляциялық ... ... ... ... ... соттарға
қайтару жөніндегі негізсіз шешімдерінің мүмкіндігін заң жүзінде шектеу;
- ... және ... ... ... ... ... жылы жаңа Қылмыстық іс жүргізу кодексін, жеке детективтік қызмет
туралы заң жобасын дайындау;
- 2012 жылдың 1 шілдесіне дейін ... ... және ... органдардың бүкіл
жеке құрамын қайта аттестаттаудан өткізу. Одан ... ... ... ... ... ризығын арттыру мен қолдаудың әлеуметтік дестесін
кеңейту, сондай-ақ ... ... ... ... Үкімет үш ай мерзімде Сыбайлас жемқорлыққа қарсы кешенді ... ... ... ... Сыбайлас жемқорлықпен күрестің жаңа
стратегиясында жаңа ... ... ... ... ... ... тәртіп бұзушылықты ескерту мен алдын алуға
кеңінен тарту. Мемлекеттік қызметшілердің кірістерін ғана емес, ... ... көшу ... ҚАЗАҚСТАНДА АДАМИ
КАПИТАЛДЫҢ САПАЛЫ ӨСУІ
• оқыту үдерісіне қазіргі заманғы әдістемелер мен технологиялар
енгізілетін ... ... мен ... ... кәсіптік-
техникалық білім берудің озық мекемелерінің тәжірибесі бүкіл
қазақстандық ... беру ... ... ... ... ... білім берудің үлгі-қалыптарын, мектептер мен ЖОО-лар
оқытушыларының біліктілігін арттыруға ... ... ... ... арттыратын интеграцияланған орталықтар жұмыс
істейтін болады;
• 2012 жылы қанатқақты режімде салалық ... ... ... ... Біліктілікті бекіту орталықтары құрылатын болады;
• мемлекет-жеке меншік әріптестігі, ауылдық жерлерден және аз қамтамасыз
етілген отбасылардан шыққан ... жол ... мен өмір ... ... ... дамыту тетіктері арқылы жастар үшін
білім берудің ... ... ... ... ... сауаттылығын дамыту жөніндегі 5 жылдық
ұлттық іс-қимылдар ... ... және ... ... ... ... ... Қазақ тілінің жоспарлы түрде дамуы орыс ... ... ... ... асады.
Білім беру жүйесін жаңғырту жалғасатын болады
• 2 ай мерзім ішінде ... ... ... ... ... ... ... медициналық холдинг арқауында Астанада ... ... ... ... құру ... ... ... 2012 жылдың 1 шілдесіне дейін азаматтардың өз денсаулығы ... ... ... ... ... ... сақтау жүйесін
дамыту жөнінде ұсыныстар енгізеді;
• әкімдер халықтың дене ... және ... ... ... үшін
спорттық инфрақұрылымдардың қолжетімділігін кеңейту туралы мәселені
пысықтайды.
Медициналық қызметтің қолжетімділігі мен ... ... ... ... болады
8. ЗЕЙНЕТАҚЫ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ
МІНДЕТТЕР:
- Қазақстанда халықты қосымша ... ... ... ... қорлардың салымшылары олардың инвестициялық саясатына әсер етуге
мүмкіндігі болуға тиіс;
- мемлекеттің ... ... ... ... саны 8 ... ... ... көлемі 17 миллиард доллардан асады
Қазақстан ТМД кеңістігінде бірінші болып ... ... ... ... ... ... ... банкпен бірлесіп 2012 жылдың бірінші жартыжылдығының соңына
дейін зейнетақы жүйесін жетілдіру жөнінде ұсыныстар қалыптастыруы қажет.
- ... ... ... 2017 ... ... ... ... минимумы шамасының 60%-на дейін жеткізу көзделген.
- Зейнетақы жүйесін жетілдіруде ерекше ролді мемлекет атқарады, ол қоғамның
барлық мүшелеріне лайықты зейнетақы алу үшін ... ... ... ... мүмкіндіктері шектеулі ... ... ... ... ... үшін ... жасау керек.
9. ИНДУСТРИЯЛЫҚ-ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР
МІНДЕТ - еліміздің халқын орын алуы мүмкін экономикалық ... ... ... ... ... ету.
ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ – бүкіл Қазақстанды алып құрылыс алаңына айналдыру, бұл ішкі
сұраныс пен экономиканың өсу қарқынын ... ... ... ... ... өз ... ... шикізат ресурстарымыз бен
инфрақұрылымдарымыздың жоғарғы бөліністері саласында, осы ... ... жаңа ... ... ... ... ... Үкімет 2012 жылы қуаты 1 320 мегаватт, құны 2,3 миллиард доллар тұратын
Балқаш ЖЭС-інің ... ... ... бастауды қамтамасыз етеді.
➢ «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» халықаралық ... ... ... ... аяқталуы.
➢ Қазақстан екі жаңа: Жезқазған – Бейнеу және Арқалық – Шұбаркөл темір жол
желілері ... ... ... ... ... облысында құны 2 миллиард доллар тұратын кешенді ... ... құру ... жобаны жалғастырады.
➢ Атырау мұнай өңдеу зауытында құны 1,7 миллиард доллар ... ... ... кешенін құруға жағдай жасалатын болады. Ол бензин өндіруді 3
есе дерлік – 1,7 ... ... ... ал ... ... 1,4 ... ... ұлғайтады.
➢ Құны 6,3 миллиард доллар тұратын Атырау газ-химия кешені жобалық қуатына
шығатын болады. Ол жыл ... 500 мың ... ... мен 800 мың ... ... ... ... Қарашығанақ кен орнында қуаты жылына 5 миллиард текше метр газ өңдейтін
зауыттың құрылысы ... ... ... ... ... ... ішінде Астананы газдандыру үшін
құбырлы өткізгіш жүйесін жүзеге асыруға ... АУЫЛ ... ... елдің азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін қамтамасыз ету;
- ауыл шаруашылығы шикізатын ... ... ... ... ... ... ... секторының экспорттық әлеуетін дамыту;
- агроөнеркәсіп кешенінде инновациялар енгізу.
БІЗ ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖОЛДЫҢ ЖАҢА КЕЗЕҢІНЕ ҚАДАМ БАСТЫҚ!
ШЕШУ ТӘСІЛДЕРІ:
- жеке инвестициялардың ... ... ... ... үшін ... ... мен ... мемлекеттік жүйесін әзірлеп,
енгізу;
- фермерлердің қаржыландыруға қолжетімділігін кеңейту үшін ... ... ... ... ... ... ... қолдаудың тетігін
жасап, енгізу;
- мемлекетке астық саласын ... және ... ... ... ... ет ... ... әлеуетін дамыту жөніндегі жобаны жүзеге асыруды
белсендірек ету;
- мал шаруашылығының басқа салаларын, оның ішінде қой ... ... ... ... мен ... ... мал шаруашылығын дамыту
жөніндегі бағдарламаларды жасауды қамтамасыз ету.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 600 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Халықаралық дербес құқық пәні бойынша дәрістер кешені334 бет
Шығыс Қазақстан облыс халқының табиғи қозғалыстарына әлеуметтік-экономикалық географиялық сипаттама30 бет
Қазақстан Республикасының Үкiметi мен Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң 2006 жылға арналған экономикалық және әлеуметтiк саясаттың негiзгi бағыттары мен экономикалық көрсеткiштері18 бет
«Түркістан» газетіндегі мәдени мәселелердің көрінісі51 бет
Балалардың тіршілік әрекеті мен тәрбиесін ұйымдастыруға бағытталған жұмыстарда қамтылған мәселелерді көрсетіңіз9 бет
Биоалуантүрлілік жəне ортаның биологиялық ластануы. Ғаламдық мәселелердің биоалуантүрлілікке әсері7 бет
Геоақпараттық жүйелерді аумақтық мәселелерді шешу үшін қолдану5 бет
Дүние жүзінің жеңіл өнеркәсібінің қазіргі жағдайын, даму қарқынын, экономикаға қосар үлесін анықтау, жеңіл өнеркәсіптің дамуына кедергі негізгі мәселелерді қарастыру32 бет
Ет өнімдерін өндіретін ЖШС «Казмясопродукт-М» кәсіпорынның ақша ағындарын жоспарлау мен басқару тиімділігін зерттеу және оны басқарудағы негізгі мәселелерді анықтау65 бет
Жапонияның сыртқы саясатындағы территориялық (РФ, ҚХР, Оңтүстік Кореямен) мәселелердің орны мен маңызы65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь