Delphi


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Бөлім. Файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
1.1. Мәтіндік файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4
1.2. Сұқбаттар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5
1.3. Типтелген файлдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2 Бөлім. Графика және мультимедиа ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
2.1. Графикалық файлдар форматтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 8
2.2. Графикалық ақпараттарды кескіндеу компоненттері ... ... ... ... ... ... .. 9
3 Бөлім. Мәліметтер қоры қосымшасын құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
3.1. МҚ кестесін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
3.2. МҚ қосымшасын құру компоненттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
3.3. Есептелетін және таңдау өрістерін құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 15
3.4. Мәліметтерге қатынаудың навигациялық тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... .. 16
3.5. Сүзгілеу тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 17
3.6. Бірнеше кестелердегі мәліметтер жиынтығын құру және өңдеу ... ... . 17
3.7. Есеп құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 18
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 27
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
Қосымшалар
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ

Қазіргі қолданбалы программаларды дайындау технологияларының өте мықтылығына қарамастан, егер программаның жобасын жасауға, шешілуге тиісті мәселелерді анықтау кезеңіне барынша назар аударып, әбден пысықтамаса, соңында оны жөндеуге көп уақыт кетуі мүмкін. Егер программа құрылымы, жобасы дұрыс келістірілмеген болса, программаға жаңа функция енгізу немесе ондағы кемшіліктерді жөндеу үлкен қаржы шығынына да ұшыратуы мүмкін. «Delphi ортасында мәліметтер қорына рұқсат алу механизмдері», «Мәліметтер қорын құру және басқару», «Delphi7 ортасында локальды деректер қорын қолданып ақпараттық жүйелер құру», «Серверлік мәліметтер қоры және Interbase серверімен танысу» тақырыптары қарастырылып, әрбір тақырыпқа қысқаша теориялық мағлұматтар және оларға сәйкес мысалдар келтірілді. Қазіргі техника мен технологияның дамып, маңызы артқан XXI-ғасыр заманында мәліметтер қоры адамзат баласы өмірінің бір бөлшегіне айналып отыр. Ал мәліметтер қоры қазіргі таңда кез келген сферада қолданылып жүргені бәрімізге мәлім. Бұл туралы тұрақты анықтама жоқ, себебі бұл ұғымның қасиеттеріне байланысты аясы кең болып саналады.
1. В Фаронов. Объектно-риентированная среда Delphi. Версия 6. Учебноепособие. "Русская редакция", 2002.
2. Я. Н. Глинский, В. Е. Анохин, В. А. Ряжская – TURBOPASCAL 7.0 и Delphi. Учебное пособие. Москва – Санкт – Петербург-Киев. 2001.
3. Культин Н. Delphi3. Программирование на ObjectPascal. Санкт-
Петербург, 1998. -304 с.
4. Конопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде ОеІрһі.Персангл.Рей.К.:НИПФ «Диа Софт ЛТД», 1996. -152 с.
5. Орлик С.В. Секреты Delphiна примерах. М.: Бином, 1996. - 136 с.
6. Нурбекова Ж. Практикум решения задач на Delphi 5.O. Учебно-
методическое пособие. Павлодар, 2001. -106 с.
7. Халықова К.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу құралы. Абай ат.ҚазҰПУ. Алматы, 2002. -2106.
8. Дудина И.П. Построние графиков функций в Delphi. Информатика иобразование. №6, 2003, стр.27-31.
9. Давыдова Е.В., Скородумов И.А., Балаханов В.А. Создание базовыхэлементов интерфейса Windowsпрограммы в среде Delphi.
Информатика и образование. №4,5,6. 2002.
10. Халықова К.З., Ануарбекова Г.Ж. Object Pascal тілі. Delphi ортасы. Оқу әдістемелік құрал. – Алматы: Абай ат.ҚазҰПУ, 2008. – 220 бет.
11. Б. Д. Сыдықов, Ш. Т. Шекербекова, Н. И. Культин - Delphi ортасында бағдарламалау практикумы. Алматы, 2005
12. Культин Н. Основы программирования в Delphi 7.0 - Санкт-Петербург, 2005.
13. Гофман В. Delphi6/В.Гофман, А.Хомоненко. – Санкт-Петербург: БХВ – Петербург, 2001.
14. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7: Учебный курс/В.В.Фаронов. – СПб.: Питер, 2004.
15. Архангельский А. 100 компонентов библиотеки Delphi5. - Санкт-Петербург, 2001.
16. Фленов М. Delphi 2005 секреты программирования. – Питер, 2006.
17. Харрингтон Д. Проектирование объектно-ориентированных баз данных. Пер. С англ. – М.: ДМК Пресс, 2001.
18. Абдолдина Ф.Н. Delphi ортасында бағдарламалау. Әдістемелік құрал.- ШҚМУ баспасы, Өскемен, 2005.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 16 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1000 теңге
КІРІСПЕ

Оқу тәжірибесі 2014 - 2015 оқу жылдарының күзгі семестрінде өтті.
Оқу тәжірибесінің жалпы өту мерзімі - 2 аптаға созылды. (2014 жылдың 1-ші және 14-ші желтоқсан аралығын қамтыды.)
Тәжірибе Қазіргі Заманғы көпсалалы колледжінде өтті.
Қазіргі қолданбалы программаларды дайындау технологияларының өте мықтылығына қарамастан, егер программаның жобасын жасауға, шешілуге тиісті мәселелерді анықтау кезеңіне барынша назар аударып, әбден пысықтамаса, соңында оны жөндеуге көп уақыт кетуі мүмкін. Егер программа құрылымы, жобасы дұрыс келістірілмеген болса, программаға жаңа функция енгізу немесе ондағы кемшіліктерді жөндеу үлкен қаржы шығынына да ұшыратуы мүмкін. Delphi ортасында мәліметтер қорына рұқсат алу механизмдері, Мәліметтер қорын құру және басқару, Delphi7 ортасында локальды деректер қорын қолданып ақпараттық жүйелер құру, Серверлік мәліметтер қоры және Interbase серверімен танысу тақырыптары қарастырылып, әрбір тақырыпқа қысқаша теориялық мағлұматтар және оларға сәйкес мысалдар келтірілді. Қазіргі техника мен технологияның дамып, маңызы артқан XXI-ғасыр заманында мәліметтер қоры адамзат баласы өмірінің бір бөлшегіне айналып отыр. Ал мәліметтер қоры қазіргі таңда кез келген сферада қолданылып жүргені бәрімізге мәлім. Бұл туралы тұрақты анықтама жоқ, себебі бұл ұғымның қасиеттеріне байланысты аясы кең болып саналады.

1 БӨЛІМ. ФАЙЛДАР
1.1 Мәтіндік файлдар

Мәтіндік файл (text file) -- құрамында құрылымдалмаған түрдегі ақпарат мәтіні бар файл; әріптерден, цифрлардан және тыныс белгілері мен арнайы символдардан құрастырылған қарапайым мәтіндік файл; онда каретканы қайтару мен келесі жолға ауысудан өзге басқару (пішімдеу) таңбалары болмайды. Көбінесе ASCII кодындағы файлдар деп аталады.
Деректер файлын мәтіндік түрде құруға да болады. Мәтіндік файл - символдық (Char) типті берілгендерден құрылатын файл. Оны сипаттау үлгісі: f : file of char не f : text. Құрылған файл атына .text кеңейтілуі қосылып қойылады. Мәтіндік файл ұзындықтары анықталмаған түрлі жолдардан тұрады, тек әр жол ұщындығы 255 - тен аспаса болғаны. Файл құру кезінде сөз аралықтарында бос орын қалдырып, әр жол соңында Еnd пернесін басу керек.

0.2 Сұқбаттар

Delphi сұқбаттары файлды таңдау кезінде өздігінен жұмыс атқармайды, тек қана қолданушының файл таңдау кезінде жұмыс істеумен ғана құрылымдауларды көрсетеді. Оның ең маңызды тәсілі Execute болып табылады. Ол файлды таңдау терезесіндегі ашу және сақтау батырмасын басқасн кезде ғана іске қосылады.

1сурет. Сұқбаттар компоненттерін көрсететін терезе

0.3 Типтелген файлдар

Барлық типтелген файлдардың элементтері бірдей болуы керек, ал типтелген файл әртүрлі болуы мүмкін.
Типтелген файлдарды оқу read процедурасымен, ал жазу write процедурасымен орындалады.
Rewrite (f) - атауы AssignFile операторында анықталған берілгендер файлын дискіге тиеу үшін файлды ашу операторы (rewrite - жаңадан жазу). Ол f үшін дискіден арнайы орын ашып, көрсеткішті (бастиекті) осы орынның басына орналастырады.
Write (f, v) - атауы AssignFile операторында f арқылы белгіленген дискілік файлға БФ-тің кезекті элементін (v) тиеу операторы (v орнына мәндері файлға жазылатын үтірлер арқылы бөлінген айнымалылар тізімін енгізуге де болады).
CloseFile (f) - файлды жабу (оператор БФ-ті дискіге тиеу не дискіден оқу аяқталған кезде енгізіледі).
Reset (f) - атауы f арқылы белгіленген файлды ашып, бастиекті осы файлдың басына орналастырады (reset - қайта орнату).
Read (f, n: longint) - бастиекті файлдың n+1 нөмірлі жолының басына орналастырады. Ол файлдың (n+1) - жолын оқу үшін қажет.
Rewrite (f) - атауы AssignFile операторында анықталған берілгендер файлын дискіге тиеу үшін файлды ашу операторы (rewrite - жаңадан жазу). Ол f үшін дискіден арнайы орын ашып, көрсеткішті (бастиекті) осы орынның басына орналастырады.
Write (f, v) - атауы AssignFile операторында f арқылы белгіленген дискілік файлға БФ-тің кезекті элементін (v) тиеу операторы (v орнына мәндері файлға жазылатын үтірлер арқылы бөлінген айнымалылар тізімін енгізуге де болады).
CloseFile (f) - файлды жабу (оператор БФ-ті дискіге тиеу не дискіден оқу аяқталған кезде енгізіледі).
Reset (f) - атауы f арқылы белгіленген файлды ашып, бастиекті осы файлдың басына орналастырады (reset - қайта орнату).
Read (f, n: longint) - бастиекті файлдың n+1 нөмірлі жолының басына орналастырады. Ол файлдың (n+1) - жолын оқу үшін қажет.

1 тапсырма
Delphi - де мәтіндік файлдарды құру бағдарламасы. Бағдарламаны құру кезінде тиісті компоненттерді қолданып, бағдарлама мәтінін құрдым.
interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtDlgs, Jpeg, StdCtrls, ExtCtrls, Menus, Math, Buttons,
ComCtrls, Gim02, Gim05;

procedure TFmain.OuvrirUnPaquetClick(Sender: TObject);
begin
Odlg.FilterIndex := 1;
ODlg.InitialDir := chemin;
if ODlg.Execute then
ChargerUnPaquet(ODlg.Filename);
end;

procedure TFmain.Ajouter;
var ext,nf : string;
typ : integer;
begin
nf := NomImage(ImaFile);
ext := ExtractFileExt(ImaFile);
typ := QuelType(ext);
if typ -1 then
begin
inc(Nbima);
SetLength(tbPima,Nbima+1); on agrandit la table des paramиtres
tbPima[Nbima] := tbPima[0]; initialisation а l'aide de l'йlйment 0
tbPima[Nbima].ftype := typ; on note le type de fichier image
tbPima[Nbima].nom := nf;
ImaStrm.Position := ImaStrm.Size;
tbPima[Nbima].posima := ImaStrm.Position; position dans le stream
VImage.Picture.LoadFromFile(ImaFile );
Image.Assign(VImage.Picture.Graphic );
tbPima[Nbima].imx := Image.Width;
tbPima[Nbima].imy := Image.Height;
VImage.Picture.Graphic.SaveToStream (ImaStrm); copie de l'image
tbPima[Nbima].taille := ImaStrm.Position - tbPima[Nbima].posima;
la taille de l'image est calculйe par diffйrence entre sa position
et la taille du stream aprиs ajout de l'image.
end;
end;

procedure TFmain.AjouterDesImagesClick(Sender : TObject);
Ajout d'une ou plusieurs images. Il est possible de modifier la position
des images en place.
var i,nbi : integer;
begin
if OPDlg.Execute then
begin
nbi := OPDlg.Files.Count;
FileBox.Clear;
FileBox.Items.Assign(OPDlg.Files);
if Nbima = 0 then debima := Nbima+1;
for i := 1 to nbi do
begin
ImaFile := FileBox.Items[i-1];
Ajouter;
end;
AfficherLesImages(debima);
AfficheValeurs;
end;
end;

function TFmain.NomImage(nf : string) : string;
var st : string;
p : integer;
begin
st := ExtractFileName(nf);
p := Pos('.',st);
if p 12 then st:= Copy(st,1,11)
else st := Copy(st,1,p-1);
Result := st;
end;

2 сурет. Мәтіндік файлды құру бағдарламасы
1 Тапсырма
Бұл бағдарлама үйдің шығындарын, яғни кіріс - шығысын есептейтін бағдарлама. Бағдарлама мәтіні төмендегідей:
unit fMain;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, TB97Tlbr, TB97Ctls, TB97, StdActns, ActnList, ImgList, Menus,
ComCtrls, elTree, uChild, VCLUnZip, VCLZip, StdCtrls, TB97Tlwn;

type
TfrmMain = class(TForm)
MainMenu: TMainMenu;
mnmWork: TMenuItem;
mnmCost: TMenuItem;
mnmOptions: TMenuItem;
mnmSplitter3: TMenuItem;
mnmExit: TMenuItem;
mnmView: TMenuItem;
mnmFilterPanel: TMenuItem;
mnmData: TMenuItem;
mnmAdd: TMenuItem;
mnmEdit: TMenuItem;
mnmDelete: TMenuItem;
mnmSplitter5: TMenuItem;
mnmRefresh: TMenuItem;
mnmWindow: TMenuItem;
mnmCascade: TMenuItem;
mnmHorizontal: TMenuItem;
mnmVertical: TMenuItem;
mnmMinimizeAll: TMenuItem;
mnmArrange: TMenuItem;
mnmClose: TMenuItem;
mnmHelp: TMenuItem;
mnmAbout: TMenuItem;
ImageList: TImageList;
StandartActions: TActionList;
AcCost: TAction;
AcShowHideWindow: TAction;
AcWindowCascade: TWindowCascade;
AcWindowTileHorizontal: TWindowTileHorizontal;
AcWindowTileVertical: TWindowTileVertical;
AcWindowArrange: TWindowArrange;
AcWindowMinimizeAll: TWindowMinimizeAll;
AcWindowClose: TWindowClose;
AcOptions: TAction;
AcExit: TAction;
AcAbout: TAction;
ChildActions: TActionList;
AcAdd: TAction;
AcEdit: TAction;
AcDelete: TAction;
AcRefresh: TAction;
AcToExcel: TAction;
AcFilterPanel: TAction;
DockTop: TDock97;
MainToolbar: TToolbar97;
btnRefresh: TToolbarButton97;
btnAdd: TToolbarButton97;
ToolbarSep4: TToolbarSep97;
btnCost: TToolbarButton97;
ToolbarSep5: TToolbarSep97;
StatusBar: TStatusBar;
AcCostType: TAction;
mnmManual: TMenuItem;
mnmCostType: TMenuItem;
btnCostType: TToolbarButton97;
Zip: TVCLZip;
AcGain: TAction;
AcGainType: TAction;
mnmGain: TMenuItem;
mnmGainType: TMenuItem;
btnGainType: TToolbarButton97;
ToolbarSep1: TToolbarSep97;
AcBalance: TAction;
mnmBalance: TMenuItem;
ToolbarSep3: TToolbarSep97;
AcGainCost: TAction;
mnmGainCost: TMenuItem;
AcDebt: TAction;
mnmDebt: TMenuItem;
ToolbarSep2: TToolbarSep97;
AcAddPattern: TAction;
btnAddPattern: TToolbarButton97;
mnmAddPattern: TMenuItem;
AcErrand: TAction;
mnmErrand: TMenuItem;
btnErrand: TToolbarButton97;
mnmSplitter1: TMenuItem;
mnmSplitter2: TMenuItem;
procedure ChildActionsUpdate(Action: TBasicAction;
var Handled: Boolean);
универсальный обработчик событий для дочерних окон
procedure AcChildActionExecute(Sender: TObject);
procedure AcCostExecute(Sender: TObject);
procedure AcOptionsExecute(Sender: TObject);
procedure AcExitExecute(Sender: TObject);
procedure AcAboutExecute(Sender: TObject);
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormShow(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
procedure AcCostTypeExecute(Sender: TObject);
procedure AcGainExecute(Sender: TObject);
procedure AcGainTypeExecute(Sender: TObject);
procedure AcBalanceExecute(Sender: TObject);
procedure AcGainCostExecute(Sender: TObject);
procedure AcDebtExecute(Sender: TObject);
procedure AcErrandExecute(Sender: TObject);
private
procedure ExecuteChildAction(Sender: TObject; ac: TChildActions);
procedure DisplayHint(Sender: TObject);
function Connection: boolean;
procedure BuckUpDataBase;
public
{ Public declarations }
end;

var
frmMain: TfrmMain;

implementation

uses
dmHomeAudit,
uCommon,
fGain,
fGainType,
fCost,
fCostType,
fGainCost,
fDebt,
fErrand,
fBalance,
fOptions,
fAbout,
DateUtils;

{$R *.dfm}

создание формы
procedure TfrmMain.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Application.OnHint := DisplayHint;

AcFilterPanel.Tag := integer(childFilterPanel);
AcAdd.Tag := integer(childAdd);
AcAddPattern.Tag := integer(childAddPattern);
AcEdit.Tag := integer(childEdit);
AcDelete.Tag := integer(childDelete);
AcRefresh.Tag := integer(childRefresh);
AcToExcel.Tag := integer(childToExcel);
end;

procedure TfrmMain.FormShow(Sender: TObject);
begin
if (not Connection) then
begin
Close;
exit;
end;

BuckUpDataBase;

TfrmCost.Create(self).Show;
end;

закрытие формы
procedure TfrmMain.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
DataMod.IB_Connection.Disconnect;
Action := caFree;
end;

procedure TfrmMain.DisplayHint(Sender: TObject);
begin
StatusBar.Panels[1].Text := GetLongHint(Application.Hint);
end;

--------------------------------- ----------------------------------- ----------

Actions

--------------------------------- ----------------------------------- ----------

procedure TfrmMain.ExecuteChildAction(Sender: TObject; ac: TChildActions);
var
info: PChildInfo;
begin
if ActiveMDIChild = nil then
exit;

info := PChildInfo(ActiveMDIChild.Tag);
if Assigned (info.Actions[ac]) then
if (info nil) then
info.Actions[ac](Sender);
end;

2 БӨЛІМ. ГРАФИКА ЖӘНЕ МУЛЬТИМЕДИЯ
2.1 Графикалық файлдар форматтары

Веб-дизайнер, графиканы пайдалана отырып көптеген эффектілерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мұндағы құпия негізінен, бейненің қандай да бір текстура, элемент дизайны, сурет, мәтін блогы, логотип, диаграмма, пиктограмма, фотография және т.б. бола алуынан тұрады. Мұндағы жалғыз ғана талап, дизайнердің файлдардың форматтарының бірінде бейнені ең әлгілі браузерлермен көтеруі мүмкін болатын түрінде құру және сақтау қажеттігінен тұрады.
WWW жүйесінде стандарттар ретінде негізінен екі формат - GIF және JPEG қабылданған. Тағы бір формат - PNG (Portable Network Graphics) - мүмкін болатын болашақта қосылатындығы туралы түсініктемелерді қарастыруға тұрарлық. Ол растрлық форматтар болып табылады. Мұнда бейнелер жеке нүктелермен - растрлармен суреттеледі. Экран үшін нүктелер пикселге эквивалентті.
Әрбір пикселмен сандық сипаттама байланысады, ол оның жалпы тақталық түсін (егер бейне ақ қара түсті болса) немесе түсті (түрлі түсті бейнелер үшін) суреттейді.
Delphi - де графикалық файлдарды сақтаудың 2 форматы бар.
Олар: биттік матрицалар, пиктограммалар және метафайлдар.
Биттік матрицалар(bmp файл кеңейтілуі) сақталған суреттің әрбір пиксельін көрсету мүмкіндігі бар. Сондай - ақ сцрет өз сапасын жоғалтпастан кез келген компьютерда ашылады.
Пиктограммалар(ico файл кеңейтілуі) бұл кішкентай биттік матрицалар. Олар қосымша берлгілерін, жылдамдық батырмаларда, мәзірлерде, әртүрлі тізімдерде сипаттау үшін біріктіріліп қолданылады. Оның сақтау үлгісі bmp - ға ұқсайды. Бірақ айырмашылықтары бар. Көп жағдайда пиктограмманы мащтабтау қиын болғандықтан, ол құрылған өлшемінде сақталады.

2.2. Графикалық ақпараттарды кескіндеу компоненттері

Тәжiрибеде Chart компонентінің параметрлерін анықтау әрекеттері Editing Chart редакторының терезесінде анықталады. Ол терезені шақыру үшін формадағы TСhart терезесiн екі рет сырт еткізіңіз немесе тышқанның оң жақ батырмасын басқандағы Edit Chart опциясын таңдаңыз. Ашылған редактордың терезесіндегі Series параметрінде Add батырмасын басу арқылы диаграмманың немесе графиктің түрін анықтауға болады. Delphi ортасы схемаларды, сызбаларды, түрлі иллюстрацияларды экранға шығаратын программаларды неғұрлым қарапайым жолмен құруға мүмкіндік береді.
ProgressBar ортаның Win32 парағында орналасқан, бұл компонент белдеу түрінде болып, кейбір ұзақ уақыт орындалатын іс-әрекеттің көрінісін экран бетіне шығарады.
ProgressBar

2 сурет. ProgressBar компоненті

Delphi ортасының Win32 парағы
ProgressBar компонентінің индикация өрістері мен реңінің түсін өзгертетін қасиеттері жоқ, сондықтан бұл параметрлер контейнер параметрлерімен анықталады. Әдетте графикалық белдеу көк түспен боялады.
ProgressBar компонентінің келесі қасиеттерін негізгі деп санайды:
oo Min және Max - индикатордың алғашқы және соңғы мәндерінің
аралығын анықтайды. Келісімше Min=0%, Max=100% деп саналады.
oo Position - орындалған іс-әрекеттің салыстырмалы көлемін Min және Max мәндеріне сәйкес анықтайды. Мысалы, Min=0, Max=80 деп көрсетілсе, онда Position-ның 20 деген мәніне сәйкес орындалған жұмыстың көлемі 25% деп саналады.
oo Step - индикатордың көлемі өскендегі позицияның қандай мәнге өсіп отыратынын анықтайды.
Индикатордың позициясын программада көрсетуге болады, мысалы:
ProgressBar1. Position:=35;
ProgressBar-ның элементінің позициясын StepIt (өсімшесі Step) және StepBy (Delta:Integer) (өсімшесі Delta) процедуралары арқылы өзгертуге болады. Мысалы, ProgressBar1.StepBy (13).
Бұл оператор бойынша ProgressBar1-дің индикаторы 13-ке өсіп отырады.
ProgressBar1 компонентінің Caption немесе Text қасиеттері жоқ болғандықтан, жұмыс атқару индикаторын жазумен қамту үшін, Label компонентін қолдануға болады.

3 тапсырма
Delphi - дің графикалық мүмкіндіктерін пайдалана отырып Жұлдыздар бағдарламасын құрдым.
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
Label1: TLabel;
procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
procedure StarLine(x0,y0,r: integer); рисует звезду
end;

var
Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

рисует звезду
procedure TForm1.StarLine(x0,y0,r: integer);
x0,y0 - координаты центра звезды
r - радиус звезды
var
p : array[1..11] of TPoint; массив координат лучей и впадин
a: integer; угол между осью ОХ и прямой, соединяющей
центр звезды и конец луча или впадину
i: integer;
begin
a := 18; строим от правого гор. луча
for i:=1 to 10 do
begin
if (i mod 2 = 0) then
begin впадина
p[i].x := x0+Round(r3*cos(a*2*pi360));
p[i].y:=y0-Round(r3*sin(a*2*pi360 ));
end
else
begin луч
p[i].x:=x0+Round(r*cos(a*2*pi360)) ;
p[i].y:=y0-Round(r*sin(a*2*pi360)) ;
end;
a := a+36;
end;

p[11].X := p[1].X; чтобы замкнуть контур звезды
p[11].Y := p[1].Y;

Canvas.Polyline(p); начертить контур звезды
end;

нажатие кнопки мыши
procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if Button = mbLeft нажата левая кнопка?
then Canvas.Pen.Color := clBlack
else Canvas

end.

4 ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Delphi программасы
Delphi операторлары
Delphi ортасында
Delphi ортасы
Delphi жобалары
Delphi программалау ортасының негізі
Delphi- де программалау
Delphi (дерек қормен жұмыс)
Delphi ортасы туралы мағлұмат
Delphi ортасында жұмыс жасау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь