Жылдық жиынтық табыс бойынша тәжірибелік есеп

Жоспар
Кіріспе
I. ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС.
1.1 Негізгі кызметтен түскен табыстың есебі
1.2 Негізгі емес кьгзметтен түскен табыстың есебі
1.3 Басқа ұйымдардың қызметіне катысудан түскен табыстар,
олардың белгіллерін ашу
II «СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ» ЖШС.ТЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ
ТАБЫСЫ
2.1 ЖШС « Семей жолдары».ның даму тарихы
2.2 ЖШС» Семей жолдары».ның негізгі қызыметінен түскен
табыстарының есебі
2.3 ЖШС «Семей жолдары».ның негізгі емес қызметтен түсетін
табыстың есебі
III.«СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ»ЖШС.ТЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫНЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛЫҒЫ
3.1« Семей жолдар» ЖШС .тің жылдық жиынтық есебі бойынша
ішкі аудитті жүргізу
3.2 Жылдык диынтық табысты есотгеу кезінде 1 С бағдарламасын
қолдану
Қорытынды 42бет
Пайдаланылған эдебиеттер
Қосымшалар
Кіріспе
Негізгі және негічгі емес кызметтерден алынгаи табыс жьілдық жиынтық табысты күрайды және ол № 5 БЕС -на сэйкес стандартқа сай есептелінеді. Табыс сондай-ак тауарлы-материалдық запастарды сатқаннан, қызмет көрсеткеннен, кэсіпорынға жататын активтерді пайдалануга беруден, пайыздардан , роялтиден жэне дивиденттерден алынуы мүмкін.
Табыс дайын өнімдерден, сатып алынган тауарлардан жэне көрсеткен кызметтерден алынады; олардың сатылу құны тараптар аясында жасалған келісімшартта аныкталады. Ал мәміледен шығатын табыс сомасы бағасын немесе сатудан жасалатын жеңілдіктерін ескере отырып, олардың құндарын өлшейді. Сатып алушылардың алған активтер үшіп төлеген сомасын сату құны деп атайды. Сату кұнын анықтаган кезде, тараптар өздерінің келісімшартында бухгалтерлІк есептің мынандай басты қағидаларына көңіл бөледі: есептеу, шындық, алалмау, яғни, екі жақты да бІрдей көру, сақтық жасау т.б. тауарды сатканнан түскен табыс келесі жагдайды сақтаган кезде танылады: табыс сомасын үлкен деңгейдегі дәлдікпен бағалағанда, ягни екі тарап та мәмілеге қатысқан кезде, сатушы қанадай соманы сұрап отырғанын жэне қандай соманы сатып алушьт төлейтіндігін білген жағдайда; мэмілемен байланысты экономикалық олжаны жэне соны субъектінің алу ыктималдығы бар болуы мүмкін. Ал бұл сатушынын. саткан тауары үшін келісім-шартта көрсетілген соманы сатып алушының төлейтіндігі туралы сенімін білдіреді.
Келесі шарт сатушыдан сатып алушыга өтетін меншік қүкығы болып табылады, бүл әдетте берілген гаден басталады, ал егер сатушы меншік иесі ретінде күкығын және міндеттемесін сақтаған болса, онда ол сатылған болып табылмайды және табьгс танылмайды; мэміле бойынша күтілетін шығын үлкен нолдік деңгейдегі бағалауды кажет етеді.
Көрсеткен қызметтен және орындалған жүмыстан алынған табыстар, мына жағдайларды қоспағанда, тауарды сатқаннан алынатын табыс ретінде танылады:
Қолданылшн эдебиеттер:
Қазақстан Рсспубликасыныц Қаржы министрлігі бекіткен « Бухгалтерлік есепті жүргізу ережелері» №177 22.05.07ж
Келуімжаев Қ.Қ,Құдайбергенов Н.А « Бухгалтерлік есеп теориясы жэне негіздері» - Алматы, Экономика, 2006ж
Радостовец В.Н Радостовец В.В Шмидт О.И. « Кэсіпорыпдағы есеп»-Алматы, ЦентрАудит - Казахстан,2002ж
Опсәлэмов Н.Ә, Оспанова 3. Ә « Бухгалтерлік есеп», Алматы, 2007ж
В.Л Назарова « Бухгалтерлік есеп» Алматы,Эк°номика 2005ж
Баймұханова С.Б. Балапанова Ә. Ж. « Бухгалтерлік есеп негіздері» Алматы, « Қазақ Университетіі» 2001 ж
Келуимжаев Қ. Қ Әжибаева З.НКұдайбергенов I І.А « Бухгалтерлік есеп принциптері» - Алматы, Экономист 2003 ж
Назарова В.Л « Бухгалтерский учет в отраслях». Учебник. -Алматы: « Экономика» 2005ж
Мырзагалиев Б.С Абдушукуров Р.с « Бухгалтерский учет на предприятиях и организациях» - Алматы, Юридическая литература, 2005 ж
Сейдахм^това Ф.С « Бухгалтерский учет в соврсмениых условиях» учебное пособие Алматы 2000 ж
Нурсеитов Э.О « Руководителю и бухгалтеру о расчетах и взаимозачетах» Алматы, 2006ж.
Әжібаев 3. Н « Аудит» , Алматы, 2007ж
Абленов Д.О « Аудит негіздері» -Алматы, Экономика 2005ж
Г.Ә Әбдіқалықов « Аудит әйе Бухгалтерлік есеп» Алматы « Қазақ
университеті», 2000ж. **^-
        
        Жоспар
Кіріспе
I. ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ ТАБЫС.
Негізгі кызметтен түскен табыстың есебі
Негізгі емес ... ... ... есебі
Басқа ұйымдардың қызметіне катысудан түскен табыстар,
олардың белгіллерін ашу
II «СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ» ЖШС-ТЫҢ ЖЫЛДЫҚ ЖИЫНТЫҚ
ТАБЫСЫ
ЖШС « ... ... даму ... ... жолдары»-ның негізгі қызыметінен түскен
табыстарының есебі
ЖШС «Семей жолдары»-ның негізгі емес қызметтен түсетін
табыстың есебі
III.«СЕМЕЙ ЖОЛДАРЫ»ЖШС-ТЫҢ ... ... ... ... ... ... ЖШС -тің ... жиынтық есебі бойынша
ішкі аудитті жүргізу
3.2 Жылдык диынтық табысты есотгеу кезінде 1 С бағдарламасын
қолдану
Қорытынды
Пайдаланылған эдебиеттер
Қосымшалар
Кіріспе
Негізгі және негічгі емес ... ... ... ... ... ... және ол № 5 БЕС -на ... стандартқа сай есептелінеді.
Табыс сондай-ак тауарлы-материалдық ... ... ... кэсіпорынға жататын активтерді ... ... , ... жэне дивиденттерден алынуы мүмкін.
Табыс дайын өнімдерден, сатып алынган тауарлардан жэне көрсеткен
кызметтерден ... ... ... құны ... ... ... ... Ал мәміледен шығатын табыс сомасы бағасын немесе
сатудан жасалатын жеңілдіктерін ескере отырып, олардың құндарын өлшейді.
Сатып ... ... ... үшіп ... ... сату құны деп ... ... анықтаган кезде, тараптар өздерінің келісімшартында бухгалтерлІк
есептің мынандай басты қағидаларына көңіл бөледі: есептеу, шындық, алалмау,
яғни, екі жақты да бІрдей ... ... ... т.б. тауарды сатканнан түскен
табыс келесі жагдайды сақтаган кезде танылады: табыс ... ... ... ... ягни екі тарап та мәмілеге қатысқан
кезде, сатушы қанадай соманы ... ... жэне ... соманы сатып
алушьт төлейтіндігін білген жағдайда; мэмілемен байланысты экономикалық
олжаны жэне соны ... алу ... бар ... мүмкін. Ал бұл
сатушынын. саткан тауары үшін келісім-шартта көрсетілген соманы ... ... ... сенімін білдіреді.
Келесі шарт сатушыдан сатып алушыга өтетін меншік қүкығы болып табылады,
бүл әдетте берілген гаден басталады, ал егер сатушы ... иесі ... және ... ... ... онда ол ... болып
табылмайды және табьгс танылмайды; мэміле бойынша күтілетін шығын үлкен
нолдік деңгейдегі бағалауды ... ... ... және ... ... ... ... мына
жағдайларды қоспағанда, тауарды сатқаннан алынатын табыс ретінде танылады:
-есеп беру ... ... ... кезеңі үлкеи деңғейдегі дәлдікпен
аныкталса;
-мәмілені жүргізу кезінде жұмсалған шығыстарды да, мәмілені аяктау ... ... да ... ... ... ... ... дәлдік деңгейінде табысн анықтай алады, ол: мәмілеге
қатысушылармен төлем жағдайы мен тэсіліне, күтілетін компенсациясына ... ... ... ... ... қатысуіпылармеп ортак '
шеіііімге келген жағдайда кол жеткізеді.
Мэміленің сипатьша карап оның ... ... ... ... ... бірш пайдаланады:
-белгілі бір күнге жалпы мэміле бойынша ... ... ... бір ... ... ... бойынша орындалган қызметтің пайыздық
қатынасы;
- орындалған жұмысты талдау.
Аралык негізде жасалатын төлемдер, ягни сатып ... ... ... ... көрсетудің, яп-іи мәміленіц нэтижесінде үлкен денгейдеп
дәлдІкпен табысты анықтау мумкін болмаған ... ... ... шыгыс
мөлшерінде танылады, яғни сол шығыстың орнын жабады.
I. ЖЫЛДЫКЖИЫПТЫҚТАБЫС.
1.1 Негізгі қызметтен түскен табыстың есебі.
Негізгі қызметтерден ... ... ... ... « Негізгі
кызметтен тускен табыстар» шоттарында ұйымдастырылады. Бүл топка мына
төмендегі синтетикалык , әрі ... ... ... «Дайын өнімді ( жұмыстарды, қызметтерді) сатудаң түскен табыс»
шоты. Бұл шотта ... ... ... ... және ... ... ... табыстар көрсетіледі. Аталған шоты өнімді,
жұмыстарды жэне кызметтерді ... ... ... ... ... Есепті кезең бойы 6010 -шоттың кредитінде дайын
өнімді, жұмыстарды және кызыметтерді ... ... ... ... ... ... ... корреспонденциясы төменде
келтірілген.
Кесте:
| |Шауашылык опсрацияларының мазмұны |Сомасы, |Шоттар |
| | ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... шот - ... және |500000 |2110-2120 |6010 |
| |накладнойдың негізінде келісімді | | | |
| ... ... ... өнім ... | | | |
|2 ... кұн ... ,13%^ |80000 ... | |
|3 ... ... ... |200000 |2110-2120 |6010 |
| ... ... жэне ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... мен ... | | | |
|4 ... ... ... шоты ... |814200 |1010 |2110 |
| ... ... ... ... ... | | | |
| ... 812000 ... ... | | | ... ... жұмыстарды және кызметтерді сатудан түскен табыс сомасы
есепті кезеңнің аяғында.
Жиынтық табыс» шотына көіріліп жазылады. Бүл кезде 6010 шоты ... шоты ... « ... ... сатудап түскен табыс» шоты. Бұл шотта алынған
тауарларды сатудан түскен табыстар көрініс табады. Бұл ... ... ... ... ... ... жэне ... сауда жұмысын ұйымдастыруда
колданады. Саудамен, делдалдык кызметпен жэне ... ... ... кез ... ... ... басқа кэсіпорындар
олардың жарғысында алдыіі ала ескерілген болса ғана, бұл аталған шотты
колдана ... шоты ... ... ... корреспопденциясы
жоғарыда келтірілген 6010 шоты ... ... ... ... ... « Құрылыс - монтажлау, жобалау- ... ... ... ... және ... жұмыстарынан түскен табыс» шоты. Шотты құрылыс
монтаждау, ... ... ... -зерттеу жэне ғылыми -зерттеу
кэсіпорындары мен үйымдары тапсырыс берушілердің жүмыстарын орындаганнан
түскеи табысты ... үшін ... ... ... ... ... ... орыыдауы қарастырылған ... ... ... ... корреспонденциясы 6010-шот бойынша жасалган
шоттардың корреспонденциясымен бірдей болып келген.
6040- « ... жэне ... ... бойынша келтірілген
қызметтерден түсетін табыс» ... ... ... ... әуе ... ... су жолы жэне ... басқа да түрлері (метро,трамвай,
троллейбус) жүктерді жэне ... ... ... ... ... табыстарды есепке алу үшін колданады. Шоттарының
корреспонденциясы ... ... ... шоттардын
корреспонденциясымен бірдей болып келеді.
6050- « Жылдан алынатын табыс» шоты мүлікті жалға ... ... ... акпараітары жинактауға арналған.
Мүлікті жалға бергені үшін алынатын жал төлемін есептегенде
6050« Жалгадан ... ... шоты ... де», ... ... « ... берешегі»^140 «Тәуелді серіктестіктердің берешігі»,
2130 « Бірге бақыланатын заңды тұлғалардыңберешігі» -бас жэне ... ... жал ... ... ... дебиторлық берешек» -эр түрлі жалға алушылардың
есептелген жал төлемнің сомаларына;
3510-«Болашақ ... ... ... кезеңге
жаткызмайтын, алдын ала төленген ... ... ... ... ... ... ... шотта есепке алынған табыстар жыл аяғында - « Жылдык жиынтық
табыс» шотына көшіріліп ... яғни 6050- ... ... ... ... ... « Байланыс ұйымдарының көрсеткен қызметтерінен түскен табыс» шоты;
6070- « Сақтандыру компанияларынын кызметінен ... ... ... ... ... ... ... « шоты. Бұл шоттар экономиканың тиісті
салаларында алынған табыстардың есебіне арналған. ... ... ... ... 6010- ші жэне ... ... есеггке алынған
өнімді ( жұмыстарды,қызметтердІ) сатудан түскен ... ... ... ... ... ... ... сактандыру төлемі
акша каражаттарын есептейтін шоттардыц дебстіне, 2130 ... ... ... ... ... ... ... (6060,6070,6080-
шоттарының дебеті,571-шоттың кредиті).
6090- « Негізгі қызметтен тұскен басқа да ... ... Бү_л ... қызметті жүзеге асырудан келген, жоғарыда келтірілген ... ... ... ... табады.
Мұндай табыстарға кэсіпорын кызметіміц баска түрлерІ бойынша ... ... жэне ... ... ( ... шаруашылығы, мал
шаруашылығы, барлык шаруашылығы, кұс шаруашылығы тағыда баскалар өнімін
сатудан) түскен табыстар жатады. 6090-шоттағы ... ... ... 6010- ші жэне ... шоттар бойынша келтірілген жазбалармен
бірдей болып келеді.
6090- шотының кредиті бойыжпа ... ... ... ... ... ... ... мүмкІн,
Жьглдың аяғында 6090- шотта есепке алынган табыстардың сомалары ыегізгі
табыс шотына көшіріліп ... 709- ... ... ... ... ... ... бойынша талдау есебі ведомоста бір айда және жыл
басынан -бері алынған табыстардың басынан аяғына ... ... ... ... республикасы Қаржы министрлІгі Салық комитеті Төрағасының
12.12.2005 ж № 554 ... ... ... ... ... ... ... ережелері толтырылды.
Бұл Салық кодексінің 81-бабына сэйкес ... ( ... ... ... ... ... аныктауға болады.
Салық есептілігінің барлык нысаһдарының ... ... ... ... ақпарат жазылады. Егер салық ... ... ... ... ... ... іске қосылған барлык
акпарат косымшалар бойынша автоматты түрде бөлінеді. Бірақ, дегенімен де,
мынандай ... ... ... ... ... Салық төлеушінің СТН-і;
Декларация табыс етілетін салық кезеңі;
3 тармақта егер салык төлеуші Қазакстан Республикасы Үкіметінің Сапа
саласындағы жетістьігІ үшін ... ... ... ... ... егер ... Қазақстан Республикасының ҮкіметІ салык
кодексінің 140-7-бабы 1 -тармағының 1 ... ... ... өз
өндірісінің тауарларын еткізуші заңды тұлға -Қазақстан ... сапа ... ... үшін сыйлығының лауреаты өндіріс
процесі сапа меңеджменті мен қоршаған ортаны басқару жүйесіні ң 9000 ... ... ИСО ... ... ... ... белгіленеді.
Бұдан әрі «Тауарларды ( жұмыстарды, қызмет көрсетулерді ) ... ... ... ... ... ... ... бақылау жасау мэселелері жөнІндегі заңдарында өзгеше
көзделмесе, ... қүн ... мен ... ... ... ... жұмыстардың, көрсетілген ... ... ( ... ... ... ... тускен табыс:
тауарлар толык мемесе ішінара қайтарылған;
мәміле шарттары өзгерген;
3)өткізілген ... ... ... ... ... отемдер өзгерген;
4)теңгемен төлеген кезде өткізілген ... ... ... ... айырма алынған
жағдайларда түзетілуге тиіс.
Табысты ... ... ... ... ... кезеңінің корытындысы
бойынша жургізіледі.
Басқада табыстар салық ... ... ... жылдық жиымтық
табыска қосылатын,бірақ декларацияның 100.00.001-100.00,019 жолдарында
корсстілмеген салык төлеушінің ... ... ... ... ... ... турі көрсетіледі: 01- активтер шығып қалған
кездегі табыс, ол тауарларды өткізуден түскен кұн ... ... ... ... ... ... ... активтерді өткІзуден түскен
қү_н өсімінен түскен табыс салығы болып табылмайтын жэне бухгалтерлік есеп
ережелеріне сэйкес табыс ретінде танылатын ... ... ... ... ... ... ... кезінде
эмитент аталған олардың атаулы кұнына^часуы;
03-мүлікті пайдалану кұкығын беруден түскен табыс, ол мулікті
■ пайдалану күкығын беруден алынуға тиіс және ... ... ... ... деп ... ... төлеуші табысының
сомасын камтиды;
04-сақтандыру жағдайы басталған кечде ... ... Бұл код ... ... жэне ... жолдарға
косымша нысандардың Н бағанында көрсетілген сактандыру төлемдері
ескерілмейді;
05-металдық шоттар бойынша алынуға тиісті табыстар;
99- басқада табыстар.
1.2 Негізгі емес кызметтен түскен ... ... емес ... ... табыстың есебін есептеу үшін шоттардың Бас
жоспарының «Негізгі емес қызметтен түскен табыстың есебі» деп аталатын
бөлімшесі ... және оған ... ... ... шоттар жатады. 721
-шоты «Материалдық емес активтерді сатудан түскен табыс» ... ... ... ... ... ... ... емес активтерді сатқан ... ... ... ... ... ... операцияларьшың мазмұны |Сомас ы |Шоттар |
| | ... ... ы |
| | | ... ... |
|1 | |3 |4 |5 |
|1 ... емес ... ... |170000 |1220 |6210 |
| ... ... ... ... |30000 | | |
| ... кұнына |211000 | | |
|2 ... ... емес ... |33760 |1420 |6210 |
| ... ... қосылган кұн | | | |
| ... ... ( 13%) | | | |
|3 |Жыл ... 6210 жэне 7410 ... |6210 |7410 |
| ... сомасы, жиынтык жылдык|170000 | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | ... « ... құралдарды сатудан түскен табыс» негізгі құралдарды
сатудан түскен табыстарын жинақтауға арналган.
Негізгі құралдарды ашқанда мынандай шоттардың
корреспонденцияеы жасалады.
Кесте:
|№ ... | ... |
| ... ң ... ... |
| ... ... ... ... |
| | |3 |4 |5 |
|1 ... ... ... | | | |
| ... құнына | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... |300000 | | |
| ... |50000 | | |
| ... ... |390000 |1220 |2410 |
| ... ... | | | |
| ... бойынша | | | |
| ... ... кун | | | |
| ... ... |32400 ' |- 3130 |6210 ... ... 6210 және | |6210 |1220 |
| |7410 ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... табыс | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... | | |
| ... | | | ... ... ... ... ... « ... қағаздарды сатудан кағакздарды сатудан алынган
табыстар туралы арналган.
6210-шот бойыжасалган ... ... ... келтірілгеы.
Кесте:
|№ |Шаруашылықоперацияларынын ... ... |
| ... ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... өзі ... ... |60000 |1220 |6210 |
| ... | | |
| |ы жэне ... ... ... | | | |
| ... | | | |
|2 ... ... ... кағаздары |200000 |6210 |1220 |
| ... ... ... ... | | | |
| ... | | | |
|3 ... ... ... |200000 |1010 1040 |6200 |
| ... ... ... кассаға | | | |
| ... есеп ... ... ... | | | |
| ... | | | |
|4 ... бағалы қағаздар үшін, |100000 |1040 |6200 |
| |бас ... шоты ... | | | |
|5 ... өз ... |200000 | | |
| ... ... ... шотын | | | |
| ... | | | |
|6 ... ... ... |170000 |6150 |1220 |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
|7 ... ... ... қағаздарды|■-■ |- | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... ... |6000 7000 |1220 1220 |
| |жазылдьі: -табыс -шығыс |600000 | | ... ... ... дивиденттер жэне пайыздар туріндегі табыстар» шоты
үзак мерзімді жалға берілген карыздарды, сатып алынған багальі ... ... ... ... ... ... ... дивиденттерді
есептеуге арналған.
Пайыз түрінде алынатын табыстар 5 БЕС ... ... ... табыстарды уакытша қатынастык негізінде есекеріледі. Мысалы,
субъектінің туарды сатып ... 24% ... ... ... ... Қарыз сомасынан вексель юойынша ай сайынғы ... 2 %( ... ... төленетін дивиденттер акционерлердің оны алуы туралы қүқьі
белгіленсе ғана танылады.
Акциялар бойынша дивиденттерді, сатып алынған бағалы кағаздар ... ... ... ... ... ... шоттар
корреспонденциясы жасалады.
Алынған табыстар 571-« Жиынтык табыс» -шотына ... ... ... жабылады.
6220- « Бағам айырмашылығынан түскем ... шоты ... ... ... шаққандагы теңге бағамының өзгерісі
кезінде пайда болатын бағамдық айырманы есепке алуға арналған.
Бағам айырмашылығынан ... ... ... ... ... ... "^
|№ |Шаруашылықоперациялары ның ... ... ... |
| ... | ... |
| | | ... |Кредит |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... есеп ... ... |6210 |1210 |
| |мен акша ... ... | | | |
| ... ... түскен | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| |-бас ... |10000 |6210 |6230 |
| ... ... ... |6210 | |
| ... ... шоттары |160000 |6210 |1010 |
| ... | | | |
|2 ... есеп | |6210 | |
| ... ... ... |50000 | | |
| ... айырмасынан түскен | | | |
| ... - бас | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... |60000 |6210 |5110 |
| | | | |1 |
| | | | |3310 |
| ... ктау ш ыл ардың жэне |30000 |6210 | |
| ... т.б. | | | |
| ... ... |20000 |~62І0 | |
| ... | |' | |
|3 |Жыл ... бағам |4050000 |6210 |6230 |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | ... ... 6250 шоты ... ... ... керек.
6230- « Аткарушы үкімет органдарының субсидиялары» шоты үкімет
органдарынан ... ... ... ... ... есебін
есепке алады.
Субсидия дегеніміз -үкімет ... ... ... ... ... ... аяғында эдетте 6230 -шоты бойынша калдық калмауы ... жэне ол ... ... ... ... ... ... қандайда бір мақсатты
шараларға жүзеге асыратын болса, ( мысалы, жергілікті бюджеттен ... ... ... жэне ... ... онда ол ... ... ауысуы
мүмкін, бірақ дегенмен 6230 ■шотының жабылуын қамтамасыз ету керек. 6230
шоты бойынша келесі шоттар корреспонденциясы жасалады.
Кесте:
|№ ... ын ... ... |
| ... | ... |
| || ... |Кредит |
| |2 |3 |4 |5 |
| ... ... ... |300000 |6200 |7210 |
| ... ... | | | |
| ... ... алады: - | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... сала объектілерін |200000 |.7210 |^6200 |
| |( ... ... | | | |
| |■- | | | |
| ... ... | | | |
| ... т.б ... ... | | | |
| ... ... |60000 |6200 |60000 |
| ... күресуді, жергілік | | | |
| ... ... ... ... | | |
| ... ... жэне ... | | |
| ... ... ... | | | |
| ... | | | ... ... да» шоты ... ... емес ... ... есепке алуга арна;ігаи. Лтап айтканда, бұл шотта табыстардың
мынандай түрлері ... ... ... түгендеу кезінде аныкталған негізгі ... ... (2414 ... ... ... ... ... кезімде аныкталган материалдардың, дайын өнімдердін жэне
алынған тауарлардың ... ... ... 6250 шотының кредит);
-түгендеу кезінде анықталған акша каражатының есспке алынбагандары (
шоттарының дебеті, 6250 шотының кредиті);
-қыска ... ... ... ... құпыныц өзгеруінің
нәтижесінде алынған табыстар (шоттарынын дебеті ,6250 кредиті);
Келтірілген жазбалардан кейін 6250-шоты жабылуы керек. ... ... ... ... ... ... ... бойынша жасалған тізімдемесіне және кәспорынның есеп саясатына
сәйкес жүргізіледі.
Жылдық жиынтық табыс ... ... ... шешімІне байланыссыз
және субъекті әдеттег кызметіне тәы емес, өте сирек кездесетін операциялар
мен ... ... ... ... жағдайдан ажырату өте қиынға түседі,өйткені
бір кәсіпорынға ол ахуал күтпеген жағдай болып көрінсе, ал екіншіден ... ... ... ... оның ... ... ... операция немесе окиға тәтенше болып
саналауы мүмкін. өте сирек ... ... ... бір бөлігі болып табылса; ал мына ... ... ... ... ... ... ... шартта көрсетілген бағаға түзетулер ... - ... . ... ... ... есептен шығарған
кездегі алынатын табысты немесе зиянды;
-салық ... алып ... ... ... ... ... тағы ... опсрациялардан жэне төтенше ахуалдан алынган зиян мен
табыстын есебі мына шоттарды жүргізіледі:
7710- « Табигат апаттарынан болған ... ... ... ... ... алынған табысы (зияны)» шоты;
7730-« Тоқтатылған операциялардан алынған ... ... шоты ... апаттарына болған өтелмейтін зияндар мүмкіндігінше ... ... үшін ... ... ... ... керек.
Бұл жағдайда, яғни ... ... ... ... өтем ... ала ... ягни ... 7710 шоты бойыпша шоттар корреспонденциясы келтірілген.
Кесте:
| ... ... ... |Сомасы |Шоттар |
| | | ... |
| | | ... ... |
| ... ... ... шар | | | |
| ... салдарынан трактор| | | |
| ... | | | ... ... ... ... |210000 |2425 |2414 |
| ... ... бастап, жойылған | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... | | | ... ... ... сомасы |590000 | |2414 ... |Жыл ... ... ... алынған|590000 | | |
| ... ... ... табыска | | | |
| ... ""* | | | ... ... ( материалдардың, дайын өнімнің, сатып алынған
тауарлардың) табиғат ... ... да ... келтірілген
корреспонденция бойынша көрініс табады.
1.3. Табыстың белгілерін ашу.
Субъекті қаржылык есеп берген кезде түсіндірме жазбасын бірге ... ... ... ... ... ... жолдары;
дивиденттер, роялти, пайыздан алынатын табыс, көрсетілген кызмет, тауарды
сатудың нэтижесінде пайда болатын табыстарымен қоса ... ... ... ... ... ... мэнді сомасы ашылуы тиіс. Тауарды айырбастау
немесе қызмет көрсету нәтижесінде пайда болатын табыстар сомасы бөлек ашып
көрсетіледі.
Басқа ... ... ... ... табыстардың есебі « ... ... ... ... ... жүргізіледі. Шот күрделі жэне
оның талдамалы есебі эрбір ұйымдар бойынша жүреді. өйткені ол ... ... ... немесе өз капиталын салуын жүзеге асыруы
мүмкін.
7710-шотыньщ дебеті меп кредиті бойынша келесі ... ... ... ... операциялардың мазмұны |Сомасы |Шоттар |
| | |Мың ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Бас ... ... ... |150 000 |2210 |7710 |
| ... таза табысынан үлестік | | | |
| ... ... ... есептейді | | | |
|2 |Бас ... ... ... |90 000 |7710 |2210 |
| ... тача ... ... | | | |
| ... сомасын есептейді | | | ... ... ... алған табыстар жыл аяғында 7710 шотьтнан
шоттың не дебетіне, не кредитіне есептген шыгарылады. Жыл ... ... ... ... ... тиіс.
Салык салынатын табыс. Салық салынатын табыс жылдық жиынтық табыс пен
осы Кодекстің 122-бабына сэйкес жасалган ... ... ... ... 80-103, 105-114-баптарында көзделген шегерімдер арасындағы айырма
ретінде айқындалады. Жылдық жиынтық табыс осы Кодекстің 91-бабына сэйкес
түзетілуге ... бап. ... ... ... тұлганың жылдык жиынтык табысты салық кезеңі ішінде
Қазақстан Рсспубликасы меи одан тыс ... ... тиіс ... ... ... ... мекеме арқылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды тұлғаның жылдык жиынтық табысы осы Кодекстің 184-бабына
сәйкес анықталды.
2. жылдық жиынтық табыста салык төлеуші ... ... ... ... ... ( жүмыстарды, қыз.мет көрсетулерді) ... ... ... ... ... ... ... өткізу кезіндегі кұн өсімінен түсетін табыс.
2) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар;
4)күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар;
5)мүлікті жалға ... ... ... ... Республикасының заңдармен провизиялар жазуға
ру_ксат етілген ... мен бапк ... ... ... ... ... ... провизиялардың ... ... ... борышты талап етуді басқаға беруден түсетін табыстар;
8) кэсіпкерлік ... ... ... токтауға келісІм үшін
алынған табыстар;
9) шығып калған тіркелген активтер құнЬіның ішкі тошъің кұн
балансынан асып түсуінен алынаіып ... ... ... ... жою ... нақты
шығыстар сомасынан кен орындарын игеру ... жою ... ... асып ... ... ... ... мемшіктен тусетін табысты белу ... ... ... ... ... алынған және эрбір
кұрылтайшының, қатысушының қатысу үлесін сактай отырып, резидент
заңды тұлғаның жарғылық корын улгайтуға бағытталған ... ... ... ... ЖІЛС-ТЫҢЖЫЛДЫҚЖИЫНТЫҚ ТАБЫСЫ.
ЖШС « Семей жолдары» күрылуы 1932 жыльі Алматыдаш ... жол ... ... ... ... ... ... жайы Семей
қаласы, Киров көшесі, №108 орналаскан болатын.
1935 жылы Тас жол ... ... ... Ішкі ... ... ... ... жол бөлімі болды.
1953 ж облыстық жол бөлімі автотрестпен бірігіп ҚазақССР-ның Автомобиль
көлігі жэне тас министрлігіне бағынды.
Семей облыстык тас жол ... ... ... ... ... ... ... жолдарды жөндеу мен пайдалану, сондай-ақ
облыстык жэне жергілікті маңызы бар жолдарын ... жылы ... ... тас жол басқармасының Қазак ССР Министрлер
Кеңесінің 09.04.1981 ж № 12 ... ... ... жэне ... бар жолдардың өндірістік басқармасы деп атын өзгертті. Министрлер
Кеңесінің « ... ССР ... ... ... жүйесіндегі
үйымдастырушы баскарма кұрылымын жетілдіру туралы( 26.03. 1987 ж. ... ... ... ... ... ... « Қазқ ССР ... 26.03.1987 ж №137 каулысымен автомобиль жолдарының өндірістік
басқармасының негіздерінде ... ... ... ... ... құрылды.
Қазақстан Республикасының « Мемлекеттік мекемелерін Акционерлік
Қоғамдарына айналдьіру ұйымдастыру шаралары ... ... № 1136 ... тасқармасының органдарының жүйелерін жетІлдіру туралы» 23.06.
1993 № 1291 нүсқауларына, ■ ... ... ... ... ... ... ... 15.11,1993ж №1869 Мемлекеттік Акционерлік
коғам Президентінің « Семей облыстык автомобиль жолдарының ... « ... ... Мемлекеттік акционерлік қогамына ... ... ж № 1869 ... ... ... ... ... сәйкес Семейоблыстық автомобиль жолдарының өндірістік басқармасын
« Семей жолдары» Мемлекеттік акционерлік қоғамына айналдырды.
Акционерлердің жалпы ... ... ж.№ 3 ... ... №354-1950-АО 007782248 « Заңды түлганы мемлекеттік қайта
тіркеу туралы» ... ... ... ... ... ... « ... жолдары» Акционерлік Қоғам болып қайта тіркелді.
1999 ж Шілде айында « Семей жолдары» Акционерлік қогам» ... ... ... ... болып кяйта тіркелді.
7.02.2005 ж акционсрлердің жалпы жиналысының шешімі жнс ... ... ЖШС « ... түлганы мемлекеттік тіркеу туралы куэлігІ,
ЖауапкершІлігі Шектеулі ... ... ... Жауапкершілігі Шектеулі СерІктестік серіктестіктің
басқарушыға қатысушылардың жалпы ... ... және ... ... ... күиде « Семей жолдары» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік Шығыс
Қачакстан облысында облыстық және жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын
салу, жөндеу, күту,фракциялық киыршыктас ... ... және ... игеру, жол жүЙесіндегі тұтынушылар сұранысын қанағаттандыру
үшін жэне ЖІПС-тің аймақтагы жұмыстарын ... ... үшін ... жэне ... ... ... салалары бойынша маманданады.
« Семей жолдары» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестіктің қүрамында:
1. Ссмей каласында орналасқан ... ... ... саны ... жуык кұрайды.
2. «Семей жолдары» ЖШС филиалы Суық- Бүлақ ... ... ... ... адам саны 128-130-ға жуық кү-райды, оның
ішінде Жарма ауданынан -78-80 адам істейді.
3. Жалпак станциясында орналасқанАсфаль-бетон зауыты; адам
саны 42-45-ке жуык ... ЖШС ... ... ... және негізгі емес кызметтерден
алынған табысы ... ... ... кұрайды жэне ол № 5 БЕС -на ... сай ... ... ... ... көрсеткеннен,
кэсіпорыйта жататын активтерді пайдалануга беруден, пайыздардан, роялтиден
жэне дийиденттерден алынуы мүмкін.
2.1.«Семей жолдары»ЖІІІС-тыц табысы дайын енімдерден, сатып ... жэне ... ... ... ... ... кұны
тараптар аясында жасалған келісімшартта анықталады.Ал мәміледен шығатын
табыс сомасы багасын немесе сатудан жасалатын жеңІлдіктерІн ... ... ... ... қү-нын аныктаған кезде, тараптар өздерінің
келісімшартында бухгалтерлік есептің ... ... ... көңіл
бөледі: есептеу, шындық, алалмау, яғни, екі жақты да бірдей ... ... ... ... тауарды сатқаннан түскен табыс келесі жағдайды
сақтаған ... ... ... ... ... ... ... яғни екі тарап та мэмілеге катысқан кезде, сатушы қанадай
соманы сұрап отырганын жэне ... ... ... алушы төлейтіндігін білген
жағдайда; мэмілемен байланысты экономикалык олжаны жэне соны ... ... бар ... ... Ал бұл ... ... ... ушін
келісім-шартта көрсетІлген соманы сатып алушының төлейтіндігі туралы
сенімін .білдіреді.
«Семей ... ЖШС ... ... ... ... ... шарт сатып
алушыға өтетін меншік құкығы болып табылады.берілген ... ... ... ... ... иесі ... кұқығын жэне міндеттемесін сактаған болса,
онда ол сатылган болып табылмайды жэне табыс танылмайды; мәміле ... ... ... ... ... багшіауды қажет етеді.
«Семей жолдары» ЖШС -тың көрсеткен қызметтен жэне ... ... ... мына ... ... тауарды сатқаннан алынатын
табыс ретінде танылады:
-есеп беру күніне мәміленің аяқталу кезеңі ... ... ... ... ... жұмсалған шығыстарды да, мэмілені аяқтау үшін
қажет шығыстары да үлкен деңгейдегі дэлдікпен багаланса.
«Семей жолдары» ЖШС барынша дәлдік ... ... ... ... ... ... ... жағдайы мен тәсіліне, күтІлетін
компенсациясына әрбір тараптың күкығын қатысты мэселелер ... ... ... ... ... жағдайда қол жеткізеді.
Мәміленің сипатына қарап оның аяқталу кезеңІн анықтаған кезде « Семей
жолдары» ЖШС мына әдістердің ... ... бір ... ... мәміле бойынша жасалган шығыстардың пайыздык
катынасы;
-белгілі бір ... ... ... бойьтніпа орындалған кьтзмсттің гайыздык
катынасы;
- орындалған жумысты талдау.
Аралық ... ... ... яғни ... алушылардан аванстар,
табыс болып танылмайды.
Қызымет көрсетудің, яғни мэміленің нэтижесінде ... ... ... ... ... ... жағдайда, табыс жүмсалған шығыс
мөлшерінде танылады, яғни сол шығыстың орнын жабады.
«Семей жолдары» ЖШС Салық ... 81 ... ... ( ... ... көрсетулерді) сатудан түскен табысты
анықтап қарайды. Салық есептілігінің барлық нысандарының бірінші
бөлімінде салық төлеуші туралы акпарат ... ... ... ... түрдегі нысандарды толтырады, сондықтан іске
қосылған барлык акпарат қосымшалар бойынша автоматты түрде
бөлінеді. «Семей жолдары» ЖШС бірақ,_ мынандай деректер ... ... ... ... табыс етілетін салык кезеңі;
3 тармақта егер салық төлеуші * Қазақстан Республикасы Үкіметінің Сапа
саласындағы жетістігі үшін ... ... ... ... егер ... Қазакстан Республикасының Үкіметі салық
кодексінің 140-7-бабы 1 -тармағының 1 -тармакшасына ... ... ... тауарларын өткізуші заңды тұлға -Қазакстан ... сапа ... ... үшін ... ... өыдіріс
процесі сапа менеджменті мен коршаған ортаны басқару ... 9000 ... ... ИСО ... стандарттарына сэйкес сертификаттаған
болса, белгіленедІ.
Бұдан эрі «Тауарларды ( жүмыстарды, қызымет ... ) ... ... ... трансферттік багаларды колдану кезінде
мемлекеттік бакылау жасау мэселелері жөніндегі ... ... ... кү_н ... мен акцизді коспағанда, ... ... ... ... қызметтердің құны
тауарларды ( жұмыстарды, кызмет көрсетулерді) өткізуден ... ... ... ... ... ... кайтарылған;
2) мәміле шарттары өзғерген;
1) өткізілген тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсстулер) үшін бағалар
, өтемдер өзгерген;
4) теңгемен ... ... ... ... ... ... ... күнындағы айырма алынған
жағдайларда түзетілуге тиіс.
Табысты түзету ... ... ... ... ... қорытындысы
бойынша жүргізіледі.
Сондай-ак «Семей жолдары» ЖШС басқада табыстар салык кодексінің 80-
бабына ... ... ... ... косылатын,бірак декларацияның
100.00.001 -100.00.019 ж^ндарында көрсетілмеген салық төлеушінің ... ... ... ... түрі көрсетіледі: 01- активтер шығып қалған
кездегі табыс, ол тауарларды өткізуден түскен күн салығы ... ... ... ... амортизацияға жатпайтын активтерді өткізуден түскен
құн өсімінен түскен табыс салығы болып табылмайтын және бухгалтерлік есеп
ережелеріне ... ... ... ... ... ... ... акциялар кұнының оларды орналастыру ... ... ... ... құнынан асуы;
мүлікті пайдалану құқығын беруден түскен табыс, ол мүлікті
пайдалану құқығын ... ... тиіс жэне ... ... ... ... деп ... салық төлеуші табысының
сомасьгн қамтиды;
сактандыру ... ... ... ... ... Бұл код бойынша 100.22.0001 жэне 100.222.002 жолдарға
косымша нысандардың Н ... ... ... төлемдерІ
ескерілмейдІ;
5- мүлікті пайдалану құқығы шоттар бойынша алынуға тиісті табыстар;
99- басқада табыстар.
« Семей жолдары» ЖШС -тың ... ... ... ... есебІ.
НегізгІ қызметтерден түскен табыстардың есебі 70-бөлімшесінің « ... ... ... ... ... ... мына ... , эрі пассивтік шоттар жатады.:
6010- «дайын өнімді ( жүмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен ... Бүл ... ... ... ... жұмыстардан жэне сыртқа
көрсетілген кызметтерден түсетін табыстар ... ... шоты ... жэне ... жасайтын материалдық өндіріс саласындағы ЖШС «
Семей жолдары» пайдаланады. Есепті кезең бойы 6010 -шоттың кредитінде дайын
өнімді, ... және ... ... ... ... ... өнімді, жұмыстарды жэне кызметтерді сатудан түскен табыс ... ... 6000 ... ... ... көіріліп жазылады. Бүл кеаде 6010 шоты дебеттеледі
де 6000 шоты кредиттеледІ.
6020« Алынған тауарларды сатудан түскен табыс» шоты. « ... ... ... бүл шоттарында алынған тауарларды сатудан түскен ... Бұл ... ... сондай-ак жабактау, делдалдык саласында
және сыртқы сауда жү-мысын ұйымдастыруда,қызмет ... ... ... қызметпен жәнеэкспорттық-импорттык операциялармен
айналысатын « Семей жолдары» ЖШС ауылшаруашылык және ... ... ... ... ала ... болса ғана, бұл аталған щотты
қолдана алады.
6020- шоты бойынша жасаяатын шоттардың корреспонденциясы
жоғарыда ... 6010 шеті ... ... ... ... ... « Қүрылыс - монтажлау, жобалау- зерттеу, геологиялық ... ... жэне ... жұмыстарынан түскен табыс» шоты. Шотты құрылыс
монтаждау, геологиялык барлау, жобалау ... жэне ... ... мен ... ... ... ... орындағаннан
түскен табысты көрсету үшІн пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ... болса ғана
пайдалана аладжы.Шоттарынын корреспонденциясы ... ... ... ... бірдей болып келген.
6040- « Жүктерді жэне жолаушыларды тасымалдау бойынша келтірілген
кызметтерден ... ... ... ... ... ... эуе жолы,
теңіз жолын, су жольі жэне көліктің басқа да түрлері ( ... ... жән£ ... ... ... ... түскен ' табыстарды есепке алу үшін қолданады. Шоттарынын
корреспонденциясы ... ... ... шоттардың
корреспонденциясымен бірдей болып келеді.
6050- « ... ... ... шоты ... ... бергеннен түсетін
табыстар туралы акпараттары жинақтауға арналған.
Мүлікті жалга бергені үшін алынатын жал төлемін есептегенде 6050 ... ... ... шоты ... дс». мына ... ... « ... берешегі», 2140 «Тэуелді серіктестіктердің
берешігі», 2150« Бірге бақыланатын ... ... -бас ... серіктестердің есептелеген жал төлемінің сомаларына;
2180- « Баскадай дебиторлық ... -әр ... ... ... жал төлемнің сомаларына;
611- «Болашак ... ... ... ... ... ала төленген ( шоттардың дебеті, 4420-шоттың кредиті)
жал төлемнің сомаларына дебеттеледі.
6050- шотта ... ... ... жыл ... 57!- « Жылдық жиынтық
табыс» шотына көшіріліп жазылады, ягни 6050- ... ... ... бойынша көрсетіледі.
6060- « Байланыс ұйымдарының көрсеткен кызметтерінен түскен ... ... « ... ... кызметінен түскенг табыс» шоты; 6080-«
Инвестициялық кызметтен түскен табыс « шоты. Бұл шоттар экономиканың ... ... ... ... ... ... ... көрініс беруі 6010- ші жэне басқа шоттарда есепке ... ( ... ... ... ... ... ... болыл келеді, Сактандыру төлемдері сақтандыру ... ... ... ... ... 2110 ... кредитіне
жаткызылады. Жылдың аягында 6010-6080 шоттар жабылады (6010,6020,6080-
іиоттарыныц дебеті,571-шоггың ... « ... ... ... ... да табыстар» шоты. Бұл шотта
негізгі кызметті жүзеге ... ... ... ... шоттарда
есепке түспеген табыстар көрініс табады.
Мұндай табыстарға « Семей жолдары» ЖШС -тың қызметінің басқа ... ... ... ... жэне кызметтерді түскен табыстар
жатады. ... ... ... ... ... 6010- ші ... ... бойынша келтірілген жазбалармен бірдей болып келеді.
6090- шотының кредиті бойынша ... ... ... баска да
табыстардык сомасы кәрсетілуі мүмкін.
« Семей жолдар» ЖШС ... ... ЖШС - ... ... ... ... негізгі табыс шотына көшіріліп жазады. 6090- ... ... ... ... ... ... ... есебі ведомоста бір айда жэне жыл басынан
бері алынған табыстардың „басынан аяғына дейін жинакталған түрлері бойынша
жүргізіледі.
2.2 «Семей ... ЖМІС -тың ... емес ... ... ... ... ... ЖШС негізгі емес қызметтен түскен табыстың есебін
есептеу үшін шоттардың Бас ... « ... емес ... ... ... деп ... бөлімшесінде жэне оган келесі ... ... ... ... « Материалдык емес активтерді
сатудан түскен табыс» материалдык емес активтерді сатудан келген табыстарды
жинақтауға ариалған.
6120 «Семей жолдары» ЖШС ... ... ... ... ... ... ... шоты ұзак мерзімді жалга берілген қарыздарды,
сатып алынған бағалы ... ... ... ... ... ... ... дивиденттерді есептеуге арналған шоттарында жүргізедІ.
Пайыз түрінде алынатын табыстар 5 БЕС ... ... ... шынайы
табыстарды уакытша қатынастық негізінде есекеріледі. Мысалы, субъектінІң
туарды сатып алушыларда 24% жылдық ... ... бар ... ... вексель юойынша ай сайынғы табысы 4 %( 24/12) құрған. Табыстан
төленетін дивиденттер акционерлердің оны алуы ... кұқы ... ... ... ЖШС ... бойынша дивиденттерді, сатып алынған бағалы
қағаздар бойьшша есептелген пайыздарды, ... ... ... ... ... ... жолдары» ЖШС -да алынған табыстар 571-« Жиынтык ... ... ... ... ... жабылады.
«Семей жолдары» ЖШС -да жыл аягында 6250 шоты ... ... ... « ... ... органдарынын субсидиялары» шоты укімет
органдарынан ... ... ... ... ... ... алады.
Субсидия дегеніміз -үкімет органдарының заңды түлгаларға ... ... ... ... ЖШС жыл аяғында ... 6230 ... ... ... ол 6000 ... ... ... ЖШС«СемеЙ жолдары» субсидиялары
қандайда бір максатты шараларға жүзеге асыратын болса, (мысалы, жергІлікті
бюджеттен жергілікті жолдарды ... ... және ... алса) онда ол
жылдан жылға ауысуы мүмкін, бірак дегенмен 6230 шотының жабылуын ... ... 6230 шоты ... ... ... ... ... |Шаруашылықоперацияларының |Сомасы |Шоттар |
| ... ... ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... ... | |6200 |7210 |
| ... ... | | | |
| ... ... алады: | | | |
|2 |- ... ... ... |300000 | | |
| ... ... ... | | | |
|3 ... сала объектілерін |200000 |7210 |6200 |
| |( ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... т.б ... ұстауға. | | | |
|4 ... ... |60000 |6200 |60000 |
| ... күресуді, жергілік | | | |
| ... ... ... безгек| | | |
| ... ... жэне ... | | |
| ... ... жүзеге | | | |
| ... | | | ... ... да» шоты ЖШС ... ... -ның ... емес ... табыстарды есепке агіуға арналған. Атап айтқанда, бұл ... ... ... ... береді:
-негізгі кұралдарды түгендеу кезінде анықталған негізгі кұралдардың
есепке алынбапждары (2412-2413 шоттарының дебеті, 6250-шотының ... ... ... ... ... ... ... және
алынган тауарлардың есепке алынбағандары (6210,6220,6230,6240-шоттарының
дебеті, 6250 шотының ... ... ... ақша ... есепке алынбагандары
(шоттарының дебеті, 6250 шотының кредиті);
-кыска мерзімді қаржылык инвестицияның ... ... ... ... ... ... ... ,6250 кредиті);
Келтірілген жазбалардан кейін 6250-шоты жабылуы керек.
6210-6250-шоттары бойынша талдау есебі кәсіпорынның өзджері эзірлеген
номенклатуралық баптары ... ... ... жэне ... саясатына сәйкес жүргізіледі.
«Семей жолдары» ЖШС -ның жылдық ... ... ... жагдайга басшының
шешіміне байланыссыз жэне субъекті эдеттегі қызметіне тэн емес, оте ... ... мен ... ... ... эдеттегі жағдайдан ажырату өте киынға түседі,өйткені ол
«Семей жолдары» ЖШС -тың ... ... ... болып көрІнсе, ал екіншіден
ол дәстүрлі жағдай ... ... ... ... ... ЖШС -иың ... табысының төтенше жағдайының келесі
сипаттамасы болса, операция немесе оқиға төтенше болып саналауы ... ... ... ... ... бір болігі болып табылса;
ал мына -.жағдайларды төтенше жағдай ретінде қарастыруға ... ... ... ... көрсетілген багага түзетулер енгізу;
- мүліктерді, кұрал-жабдыктарды, инвестицияны ... ... ... ... ... табысты немесе зиянды;
-салық жеңілдіктерін алып тастауды, корпаративтік табыс салыктарының
мөлшерлемесінің төмендеуі тағы басқалар.
Токтатылған операциялардан жэне ... ... ... зиян ... ... мына шоттарды жүргізІледі:
7710- « Табиғат апаттарынан болған өлмейтін зияндар» шоты;
7720-« Табиғат апаттарынан алынган табысы (зияны)» ... ... ... ... ... ... шоты ... апаттарына болған өтелмейтін зияндар мүмкіндігінше сақтандыруды
қажет ... үшін ... ... ... ... керек.
Бү_л жағдайда, яғни ... ... ... ... өтем ... ала ... яғни өтелмейдІ.
Төменде 7710 шоты бойынша шоттар корреепондснциясы келтірілген.
Кесте:
|№ ... ... ... ... |Шоттар |
| | | ... |
| | | ... ... |
| ... мүлікті сақтандырущ шар | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | |
|1 ... ... ... |150000 |2425 |2414 |
| ... ... бастап, жойылған | | | |
| ... ... ... ... | | | |
| ... | | | |
|2 ... ... сомасы |580000 | |2414 |
|3 |Жыл ... ... ... | | |
| ... ... жиынтык табыска | | | |
| ... | | | ... ... ЖШС -тын ... белгілерін ашу. «Семей жолдары»
ЖШС каржылык есеп берген кезде түсіндірме ... ... ... ... кызметтен түсетін табыстарды анықтаудың жолдары; дивиденттер,
роялти, пайыздан ... ... ... ... ... ... пайда болатын табыстарымен коса есептік кезең үшін танылатын,
табыс түрінің эрбір мэнді сомасы ашылады. Тауарды айырбастау ... ... ... ... ... сомасы бөлек ашып көрсетіледі.
«Семей жолдар ЖШС салық салынатын табысы.
Жылдық жиынтық табысты салық кезеңі ішінде «Семей жолдары» ЖШС-ның ... ... ... ... жолдары» ЖШС -ның кызметін түрақты мекеме аркылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды түлғаның ... ... ... ... ... ... ... ЖШС ның жылдык жиынтык ... ... ... ... соның ішінде:
1) тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулерді) еткізуден
түсетін табыс;
2) үйлерді, ғимараттарды сондай-ақ ... ... ... ... күн ... ... ... міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыстар;
4) күмәнді міндеттемелер бойынша түсетін табыстар;
5) мүлІкті жалға беруден түсетін табыстар;
6) борышты ... ... ... ... ... ... кэсіпкерлік қызмстті шектеуте немесе тоқтауға келісім үшін
алынған табыстар;
8) шыгып калган тІркелген активтер күнынын ішкі топтың кұн
балансынан асып ... ... ... ... - ... ... түсетін табысты белу кезінде
алынатын табыстар;
10) таза ... ... ... алынған жэне
эрбір
қүрылтайшының, қатысушыныц қатысу үлесін сақтай отырып, резидент
заңды түлғаның жарғылық қорын үлғайтуга бағытталған ... ... ... ... ... үлестік катысудан түскен табыстардың
есебі « Басқа үйымдарға қатысудан түскен табыс» шоттарында жүргізіледі. Шот
күрделі жэне оның ... ... ... ... бойынша жүреді. өйткені ол
сол үйымдармен бірлескен кызметін немесе өз капиталын салуын жүзеге ... ... мен ... ... ... ... операциялар
көрініс табады.
Кесте:
|№ |Шаруашылык операциялардың мазмүны|Сомасы |Шоттар |
| | |Мың ... |
| | ... | |
| | | ... |кредит |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 |Бас ... ... ... 000 ... |7710 |
| ... таза ... ... | | |
| ... ... ... ... | | |
|2 |Бас ... ... ... 000 |7710 ... ... таза ... ... | | |0 |
| ... ... | | | ... ... ... алган табыстар жыл аягында7710 шотынан 571
шоттың не дебетіне, не кредитіне есепттен ... Жыл ... ... ... ... ... ... ЖОЛДАРЫ»ЖШС-ТЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫНЫҢ МЕТОДИКАЛЫҚ НҮСҚАУЛЫҒЫ.
3.1
« Семей жолдар» ЖШС -тің жылдық жиынтык есебі бойынша ішкі аудитті
жүргізу.
Бүгінгі танда ел экономикасының парықтық ... ... ... ... ... пайда бола бастауына сэйкес бухгалтерлік есептің
маңызы мен рөлі арта түсуде. Менің ойымша тек кана бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... ... есепті де қолдану
керек.
Негізгі қызметтен және ... емес ... ... ... есептеу
аудит багдарламасының элементі болып табылады.
НегізгІ кызметтен жэне негізгі емес ... ... ... ... ... ... табыстарыиа , ал салықтық есеите
-шегерілімге жатқызылады.
Аудитор ... ... ... ... ... ... ... , жалға беру жал шарты бойынша жасалады және қабылдау- тапсыру
актІсімен беріледі ( жалға алынған ... ... мен ... ... ... ... ... тапсырудан түскен қаржылық нэтижелер пайдада
немесе болашақ кезеңдердің ... ... ... ... ... ... ... жалға
алынған негізгі құралдарғакүрделі"*Каржы салу қарастырылса, онда жал
мерзімі аяқталған соң ... ... ... беріледі,
негізгі
құралдарды ... беру ... ... ... ... ... ... алынган негізгі құрал есебінен ... ... тыс 001 « ... ... ... ... ... жал шартында
белгіленген бастапқы кұн бойынша жүргізілді;
¥зак ... ... ... ... ісұралдар есебі « Ұзақ мерзімдік
жалға альшатын негізгі құралдар» ... ... ал жал ... ... ... ... де) ... тиісті жал міндетгемелері» шотында
жүргізіледі.
Негізгі қызметтен түскен табысты пайдаланудың ... ... ... процедураларының бірі болып табылады. Бұл үшін аудиторға
эртүрлі тәуелді ... ... жэне ... ... ... ... ... қалыптастыру мен пайдалану
мэліметтеріне мэнді талдау жүргізу керек.
Сонымен ... кор ... ... ... кұрал-жабдықтардың жаңару, істен
шыгуы мен тозу коэффициенттері, пегізгі кұралдарды жэне тагы да
баскалар экстенсивті, ... және ... ... ... ... ел ... ... жолға көшуіне байланысты жана
кэсіпкерлік қызметтердің пайда бола бастауына сэйкес бухгалтерлік ... мен рөлі арта ... ... ... ... есептің
мазмүнына кұрлымына өзгерістер енгізілді. « ... ... ... есеп беру ... ... ... ... есеп беру
талаптарына сай орындалады.
«Семей жолдары» Жауапкершілігі Шектеулі Серіктестік ... ... ... ... тагайындайтын жэне бекітілген
бас мүдір баскарады.
Бүгінгі күнде «Семей жолдары» Жауапкершілігі Шектеулі ... ... ... ... жэне ... маңызы бар автомобиль жолдарын
салу, жөндеу, күту, фракциялық қиыршыктас өндіруге арналған тас жэне гравий
материалдарын игеру, жол жүйесіндегі ... ... ... және ... ... жүмыстарын жүзеге асыру үшін ыстык жэне суық
асфальт - бетон қоспаларын шыгару салалары ... ... ... ЖШС ... есеп ... ... ... жазбасын бірге
хапсырды, онда: көрсетілген қызметтен түсетін табыстарды аныктаудың
жолдары; дивидеыттер, роялти, ... ... ... ... қызмет,
тауарды сатудың нэтижесінде пайда болатын табыстарымен қоса есептік кезең
үшін танылатың, табыс түрінің ... ... ... ашылады. Тауарды
айырбастау немесе қызмет көрсету нөтижесінде пайда болатын табыстар ... ашып ... ... ... бас ... оның ... ... аныктап,
бағалап, есептеп отьфумен қатар « Семей жолдары» ЖШС-тің алдағы уақыттағы
экономикалық ... ... ...... ... кажет. Сондықтан
да эрбір бухгалтер білімді болуы ... ... «Кез ... саладағы
шаруашылықты жүргізуде жаксы нэтижеге қол ... үшін ... ... жэне ... жол сілтейтін жалгыз ғана ... ... ... ... ... ... ... диынтық табысты есептеу кезінде 1 С багдарламасын қолдану.
Үйымның есебІн бір программада жылдық жиынтықтабысты есептеу жүйесінің
эр ... ... ... ... ... ... ... жүргізуге болады. Негізгі құралдарды жөндеу ціығыс бойынша
үхталады. Жеке кәсіпкерлер үшін де ... ... ... ... ... ... ... табысына
карай салынады. Нақтырақ: УСН жэне НДФЛ төлеушілер үшін ... ... ... ... реттеу қарастырылған. ... ... ... 8 жэне 1С: ... 8 ... ... болжам бағдарламасының
мамандырылған қамсыздандыру түрін карастырған. ... ... ... барлық мүмкіндіктерін сактайды. НегізгІ
құралдарды жөндеу тэртібі өзгерген жағдайда арнаулы ... ... ... ... ... жалпы тәртібіи қолданушы үйымдар үшін
толықтаЙ есеп жүргізуіне болады. Бірнеше ұйымның есеп жүргізуі.
Бір акпараттық базада ... ... ... ... ... ... ... тізімі қарсы тарап агенттері шығын баптары барлық ұйымдар
үшін ортақ болады. Бүл әр түрлі ... үшін ... ... Есеп ... үшім ... ... ... косылудың қажеті
жок. Панель қызметі жиі колданыстағы операциялардың кесте үріндегі ... ... ... ... ... панель кызметінІң көмегімен
керекті есеп мәліметтерін оңай табуға болады.
Есеп беру нышанының мерзімдік есеп ... ... Есеп ... ... есеп ... ... ... түрде жүргізіледі.
Бірйеше беттік нышандармен жұмыс. Көптеген есеп беру нышаны көп беттен жэне
бірнеше ... ... есеп ... қиын ... ... нышанға
кіргізілген. Есепті көрІп толтыру үшІн керек ... тез ... ... ... ... ... ... түрде толтырылған есеп
беру көрсеткіштерін түзей алады. Есеп берудің келесі ... ... ... Есеп беру мен салык төлеуге жоспарлы дайындңц^ ... ... ... ... бухгалтердің күнтізбесі көмектеседі. Ол есеп
беруді, алдын ала ... ... жэне ... ... көрнекті түрде
көрсетеді.Есеп ' берудің толтырылуы автоматты түрде тексеріледі. Бүл ... ... жэне ... ... ... нышандармен салыстырады.
Сәйкессіздік байқалса пайдаланушыға хабарланады. Бағдарламамен ыңғайлы
жү_мыс істеу. Берілген ... ... ... ... ... анықтамалар тізімделеді. Тізімнің нышанын өз калауы бойынша өзгертуге
болады. Керекті бағандарды алып астауға жэне көрсетуге болады.
Бағдарламаны өз бетінше ... «Тез ... ... ... Бұл
алғашқы есептен бухгалтерлік есеп беру нышандарына дейін көмектеседі жэне
бағдарламаның негізін тусінуді үсынады. ... ... ... бойынша сүйемелдеиді және бү-ны калай істеуге болады? - деген
сұрақ^а ... ... ... және де ... қалай жүргізу, түскен
тауарларды қалай кайтару сияқты ... ... НДС ... НДС ... ... күрудың барлык кезеңдері бойынша
көмектеседІ. НДС бойынша ... ... және ... ... Еңбеқакьі бойынша көмекші.
29
Көмекші еңбекакы туралы ақыргы енгізілген кұжаттар тізімін мамандарды және
кай ... ... ... ... ... ... 8 программасы жылда дамып келеді. Осы уакыт аралығында 3
программа ... ... ... ... казіргі кезде І.С
бухгалтерия 8 көптеген кәсіпорындарға жаксы. Нэтижемен жұмыс істеп, дамыіі
келеді. Дамуының негізгі ... ... ... ... өзімнің курстык жұмсымда «жылдык жиынтық табыс»-ты карастырдым. ... ... жазу ... осы такьгрыпты толығымен меңгердім деп
ойлаймын.менің курстык жұмысымда кәсіпорынның жылдык ... оның ... ... ... ... ... ... Бүл курстық жүмыс
жазудан көптеген қызықты да керек мағлүматтарды ала аласың. ... ... 3 ... ... бөлІм 3 жоспардан түрады. I -ші бөлімде
толығымен « Жылдык жиынтық ... -қа ... ... ... Ал ... кәсіпорынның жылдық табысы, мен ЖШС «Семей жолдары»-нын жылдық
жиынтық табысын жаздым . Сондай-ак бухгалтерлік ... ... шот ... оган ... ... кұру ... екенін жаздым. Ш-ші бөлімде
жылдық жиынтык табыстыи жетілдіру шараларының ... ... ... косымша күжаттар, үсыныстар сондай-ак корытынды жазылды.
Методикалык нүхкаулар жазу аркылы біз өз ойымызды толық жэне ... ... ... ... ... ... жаңа идеялар, нұсқаулар бре
-аламыз. «Семей жолдары» ... ... ... Шыгыс
Қазақстан облысында облыстық жэне жергілікті маңызы бар автомобиль жолдарын
салу, жөндеу, күту, фракциялық киыршықта өндіруге ... тас және ... ... жол ... ... сұранысын қанағаттандыру
үшін жэне ЖШС-тің аймақтагы жүмыстарын жүзеге асыру үшін ыстық жэне ... - ... ... ... ... бойынша жұмыс істейді. Мүнда
әртүрлі жүмысшылар, қызметкерлер ... ... ... олардың еңбек
ақыларын есептеу қиынға түсІреді. Бірак та білімді жэне өз ■ жүмысын аткара
алатын бухгалтерге бүл ... ... ... ... ... өте ... Осы жұмысты жазу аркылы біз ... ... ... ... ала ... ... ... Қаржы министрлігі бекіткен « Бухгалтерлік
есепті жүргізу ережелері» №177 22.05.07ж
Келуімжаев Қ.Қ,Құдайбергенов Н.А « ... есеп ... ... - ... ... ... В.Н ... В.В Шмидт О.И. « Кэсіпорыпдағы есеп»-Алматы,
ЦентрАудит - Казахстан,2002ж
Опсәлэмов Н.Ә, Оспанова 3. Ә « Бухгалтерлік есеп», Алматы, 2007ж
В.Л Назарова « ... ... ... ... С.Б. ... Ә. Ж. « ... есеп негіздері» Алматы,
« Қазақ Университетіі» 2001 ж
Келуимжаев Қ. Қ Әжибаева З.НКұдайбергенов I І.А « ... ... - ... Экономист 2003 ж
Назарова В.Л « Бухгалтерский учет в отраслях». ... ... ... ... Б.С ... Р.с « ... учет на ... и
организациях» - Алматы, Юридическая литература, 2005 ж
Сейдахм^това Ф.С « Бухгалтерский учет в ... ... ... ... 2000 ж
Нурсеитов Э.О « Руководителю и бухгалтеру о расчетах и ... ... 3. Н « ... , ... ... Д.О « Аудит негіздері» -Алматы, Экономика 2005ж
Г.Ә Әбдіқалықов « Аудит әйе ... ... ... « ... 2000ж. **^-

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Іс-тәжірибеден есеп беру
Көлемі: 30 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
Геологиялық барлау жұмыстарына және пайдалы қазба кенорындарына өнеркәсіптік игеруге салынған инвестицияларының инвест жобаның тиімділігін бағалау39 бет
Жылдық жиынтық табысты есептеудегі салықтардың экономикалық мазмұны26 бет
Жылдық жиынтық табыстың бухгалтерлік есептегі мәні90 бет
Инвест жобаны бағалау22 бет
Капиталды шетке шығару тенденциясы7 бет
Корпоративтiк табыс салығын алу41 бет
Корпоративтiк табыс салығының бухгалтерлiк есебi мен салықтық есебiн ұйымдастыру ерекшелiктерi73 бет
Корпоративті табыс салығы7 бет
Корпоративтік табыс салығын есептеуде жылдық жиынтық табыc 26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь