Корпоративтік табыс салығы

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. Корпоративтік табыс салығының теориялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.1 Корпоративтік табыс салығының пайда болу алғышарттары ... ... ... ... ... . 5
1.2 Корпоративтік табыс салығының экономикалық мәні ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.3 Корпоративтік табысқа салық салудың шетел тәжірибесі ... ... ... ... ... ... . 20

2. Бюджет кірістерін қалыптастырудағы корпоративтік табыс
салығының рөлі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 26
2.1 Корпоративтік табыс салығынын есептеу механизмі және төлеу реті ... . 26
2.2 Корпоративтік табыс салығы бюджет кірістерін қалыптастырудың
көзі ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2.3 Астана қаласы Салық департаменті бойынша корпоративтік табыс
салығының түсу жағдайына талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 38

3. Қазақстан Республикасы корпоративтік табыс салығындағы мәселелер
және жетілдіру тенденциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 46
3.1 Корпоративтік табыс салығында кездесетін мәселелер ... ... ... ... ... ... ... . 46
3.2 Корпоративтік табыс салығын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 52

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе

Мемлекеттің тұрақты экономикасын құруда салықтар маңызды орын алады. Экономикалық мазмұны тұрғысынан салық дегеніміз, кәсіпорын мен ұйымдардан заңға негізделіп алынатын міндетті төлем жүйесі. Салық мәселесі мен салық салудың тамыры ғасырларға тереңдеп кеткен. Салық – нарықтық қатынастардың бір бөлігі, оның қызмет етуі елдегі экономикалық реформалардың нәтижелілігімен тығыз байланысты. Өз кезегінде жүргізілген салықтық реформаның тиімділігі мемлекеттің экономикалық дағдарысын, проблемаларын шешуші қызметін атқаруда. Яғни салық – бұл белгілі бір көлемде, белгілі бір мерзімде жалпы мемлекеттік қажеттіліктер үшін өкілетті мемлекеттік органдардың актілері негізінде бюджетке төленетін заңды және жеке тұлғалардың қайтарымсыз төлемдері.
Бүгінгі күні еліміздің салық жүйесі біршама өзгерістерге ұшырап, дамып және нығайып келеді. Елбасының Жолдауына зерделей үңілгенде мұндағы әр тұжырым мұқият зерттеулермен, сараптаулармен, нақты болжаулармен түйінделгенін ұғынамыз. Президент биылғы Жолдауында Қазақстанның әлемнің бәсекеге барынша қабілетті әрі серпінді дамып келе жатқан мемлекеттерінің қатарына қалай қосылуы жолындағы негізгі жеті басым бағытты айқындаған екен. Сол басымдардың ішінде салық мәселесіне біршама өзгерістер енгізілді. Екінші басым бағыт Қазақстанды жаңа белеске көтеру-тұрлаулы экономикалық өрлеудің іргетасы болмақ. Яғни экономикалық саланы жаңарту және жаңғырту, қарқынды дамыту жолдарын ұстануымыз қажет деп қарастырылған.[1, 32б.]
Салық салудың негізгі мақсаты – мемлекет қазынасын толтыру, еліміздің экономикасын дамыту, әлеуметтік жағдайды жақсарту және кәсіпорын, тұрғындар қаржыларын қоғамдық қажеттілікке тарту болып табылады.
Салықсыз мемлекеттің және онымен байланысты барлығының да өмір сүруі мүмкін емес. Қазіргі кездегі салықтардың маңызы мен рөлі мемлекеттік органдарды қаржы ресурстарымен қамтамасыз етумен шектелмейді. Салықтар ұлттық табысты мемлекеттендірудің басты құралы. Олардың макроэкономикалық рөлі артып келеді, мұны ЖҰӨ-нің көлеміндегі салық үлесінің ұлғаюынан көруге болады. Салықтар экономикалық белсенділікті арттырудың, ұдайы өндіріс процесіне әрекет етудің басты бір тұтқасы ретінде – жаңа сипатқа ие болуда. Мұндай ықпал көп бағытта жүргізуде.
Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйкес елімізде салықтардың он үш түрі төленеді, оның ішінде өте маңызды салық болып корпорациялық табыс салығы болып табылады. Осы корпорациялық табыс салықпен байланысты сұрақтар неғұрлым мемлекет үшін, соғұрлым шаруашылық субъект үшін көкейтесті. Мемлекет үшін корпорациялық табыс салығы – бюджеттегі кіріс бөлімінің негізгі бабы, ал шаруашылық субъект үшін – бұл салықтың үлестік салмағы үлесі өте үлкен, осыдан кәсіпкерлік қызметке тигізетін әсері елеулі. Осы аталған мәселе – дипломдық жұмыстың өзектілігін көрсетеді.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы. 1998 ж. 7 қазанында енгізілген өзгертулер мен толықтырулармен. Алматы: 2002 – 40 б.
2. Қазақстан Республикасының салық кодексі. 2003 ж. 12 желтоқсанынан № 209 – II. А: 2004 – 238 б.
3. Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан-2030» бағдарламасы,Алматы,1997ж,85б.
4. Н.Ә.Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа жолдауы, Егемен Қазақстан газеті,2007ж.
5. «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Салық кодексі, Алматы, 2005 ж.,268 б.
1. Абибулаев Б. Об основных тенденциях развития алкогольной продукции Южно Казахстанском регионе // Вестник Министерства государственных доходов РК. – 2001.- №4 (19)
2. Абибулаев Б. О ситуации на рынке подакцизной продукции Южно Казахстанской области // Вестник Министерства государственных доходов РК. – 2001.- №9 (24)
3. Абдракимова Ж. Табыс салығы / Қаржы -қаражат.-А.-2001ж 285б.
4. Айдаров Д.Б. Теоретические аспекты совершенствования подоходного налога в РК / Налоговый эксперт.-2002.-К9-12.-140 б
5. Ажгалиева Д. Практика применения акцизов в зарубежных стран // Вестник налоговой службы РК. – 2003. – №4 – с24-28.
6. Алейбек Н. Организация Государственного регулирования оборота нефтепродуктов // Налоговый эксперт. – 2000. – №1.
7. Амиреева К.К. Контроль за подакцизными товарами // Налоговый консультант. – 2003. – №3.
8. Әубәкіров Я, Нәрібаев К. „Экономикалық теория негіздері”,- 1998,126-131 бб.
9. Годованов В.И. и др. Теория и практика налогов.- Москва, 1930.-225 с
10. Ержанова С. Налогооблажение юридических лиц в Казахстане. – Алматы, 1997 г.
11. Ермекбаева Б.Ж. „Салықтар және салық салу”,- Алматы: „Қазақ Университеті”, 2003, 5-6 бб.
12. Ермекбаева Б.Ж. “ Шет мемлекеттер салығы”,- Алматы: 2004, 121-125 бб Дадашева А. Налоги. – Москва, 2001.
13. Иваненко В. Особенности налоговой системы Канады // Финансы. – 2001. – №5.
14. Ильясов К.К., Зейнелғабдин А.Б., Ермекбаева Б.Ж. “Налоги и налогообложение”,- Алматы: Рауан 1995, 132-134 бб.
15. Искакова З.Д. “Реформирование налоговой системы в разрешении проблемы формирования доходов государственного бюджета Казахстана”,- Вестник. Серия экономика. Алматы: №3(43) 2004, 4-9 бб.
16. Карагусова Г. “Сущность налогообложения”,- Алматы: 200,22-23 бб.
17. Манапов Н. Проблемы налоговой системы. // Қаржы-Қаражат. №6. 1996 г.
18. Масаимова С.Ж. „Мировой опыт налогового стимулирования развития производства” –Вестник КазЭУ 8/2003, 16-20 бб.
19. Мусин С.М. Налоги.- Алматы, 2000 г.
20. Найманбаев С.М. “Салықтық құқық”, - Алматы: “Жеті жарғы” 2005,
198-230 бб.
21. Нуралиева Н., Сапарова Л. Налоги: история и современность // Деловой мир Казахстана. – 1999. – №3 (12).
22. Нуралиев Л.П. Проблемы совершентвования налогообложения в Казахстане. // Қаржы. – 2001. – №3.
23. Нурахаев М.Е. Акцизы на бензин и на дизельное топливо // Налоговый консультант. – 2003. – №3 – 18-19 с.
24. Омаров К.Р. Отраслевые и иные особенности налогооблажения и учета.// - Бухгалтерский бюллетень. – 2004. –№1.
25. Пансков В.Г. Акцизы и проблемы государственного регулирования рынка алкогольной продукции // Финансы. – 2002. – №2 – 34-38 с.
26. Рожнева Т. Налоговая система Германии // Финансы. –1999. – №5.Ставки акцизов (по состоянию на май 2004 года) // Вестник ВЭД. – 2004. –№9
27. Сахариев С.С., Сахариева А.С. „Жаңа кезең – экономикалық теориясы”,- Алматы: „Данекер” 2004, 7-13 бб.
28. Сейдахметова Ф.С. Налоги в Казахстане. – Алматы, 2002 г.
29. Сейдахметов Ф.С. “ Налоги в Казахстане”,- Алматы: 2002, 115-119 бб.
30. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник / Под ред. А.А.Смаилова – А.: Агенство РК по статистике, 2008. – 583 с.
31. Туралыкова Е. “ Совершенствование налоговой системы РК”,- // Бухгалтер и налоги №6-2004, 31-33 бб.
32. Худяков А.И., Бродский Г.М. „Теория налогообложения”,- Издательство норма – К Алматы: 2002, 6-12 бб..
33. Худяков Л.Н. Финансовое право Республики Казахстан.-Алматы, 2001г.
34. Шеденов Ө.Қ., Байжомартов Ө.С., Комягин Б.И. „Жалпы экономикалық теория”,- Оқулық. Алматы: 2002, 17-21 бб.
35. Щербина А. Т. Улучшать работу налоговых инспекций. // Қаржы. – 2003. - №6.
36. Шиликбаев С. Модель для расчета оптимальной ставки налогообложения. // Аль-Пари. №1. 2000 г., с. 62.
37. Ілиясов Н.Қ., Құлпыбаев С. “Қаржы”- Алматы: 2005, 208-211 бб.
        
        Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
.................................................3
1. ... ... ... ... ... ... табыс салығының ... ... ... ... табыс ... ... ... ... ... ... шетел
тәжірибесі......................... 20
2. ... ... ... корпоративтік табыс
салығының
рөлі........................................................................
............................ 26
2.1 Корпоративтік табыс салығынын есептеу ... және ... ... ... ... ... ... бюджет кірістерін қалыптастырудың
көзі
ретінде.....................................................................
....................................... 31
2.3 Астана қаласы Салық ... ... ... табыс
салығының түсу ... ... ... ... ... ... мәселелер
және ... ... ... ... ... кездесетін
мәселелер............................. 46
3.2 ... ... ... ... ... ... тұрақты экономикасын құруда салықтар маңызды орын  алады.
Экономикалық мазмұны тұрғысынан ... ... ... мен ... негізделіп алынатын міндетті төлем жүйесі. Салық мәселесі мен салық
салудың тамыры ... ... ... Салық – нарықтық қатынастардың
бір бөлігі, оның ... етуі ... ... ... ... ... Өз кезегінде жүргізілген ... ... ... ... ... ... қызметін атқаруда. Яғни салық – бұл белгілі бір көлемде, белгілі бір
мерзімде жалпы ... ... үшін ... ... ... ... бюджетке төленетін заңды және ... ... ... күні ... ... ... біршама өзгерістерге ұшырап, дамып
және нығайып келеді. Елбасының Жолдауына ... ... ... әр
тұжырым мұқият зерттеулермен, сараптаулармен, нақты болжаулармен 
түйінделгенін ұғынамыз. Президент ... ... ... ... ... ... әрі ... дамып келе жатқан мемлекеттерінің
қатарына қалай қосылуы жолындағы  негізгі жеті ... ... ... Сол ... ... ... ... біршама өзгерістер енгізілді.
Екінші басым бағыт Қазақстанды жаңа белеске көтеру-тұрлаулы экономикалық
өрлеудің іргетасы болмақ. Яғни экономикалық саланы ... және ... ... ... ұстануымыз қажет деп қарастырылған.[1, 32б.]
Салық салудың негізгі мақсаты – мемлекет қазынасын ... ... ... ... ... жақсарту және кәсіпорын, тұрғындар
қаржыларын қоғамдық қажеттілікке тарту болып табылады.
Салықсыз мемлекеттің және ... ... ... да өмір ... ... ... ... салықтардың маңызы мен рөлі ... ... ... ... ... ... Салықтар
ұлттық табысты мемлекеттендірудің басты құралы. ... ... ... ... мұны ЖҰӨ-нің көлеміндегі салық үлесінің ұлғаюынан көруге
болады. Салықтар экономикалық ... ... ... ... ... ... ... бір тұтқасы ретінде – жаңа сипатқа ие болуда.
Мұндай ықпал көп бағытта жүргізуде.
Қазақстан Республикасының Салық Кодексіне сәйкес ... ... үш түрі ... оның ... өте маңызды салық болып корпорациялық
табыс салығы болып табылады. Осы корпорациялық табыс ... ... ... ... үшін, соғұрлым шаруашылық субъект ... ... үшін ... ... салығы – бюджеттегі кіріс
бөлімінің негізгі бабы, ал шаруашылық ... үшін – бұл ... ... ... өте ... ... ... қызметке тигізетін әсері
елеулі. Осы аталған мәселе – дипломдық жұмыстың өзектілігін көрсетеді.
Дипломдық жұмыстың мақсаты корпоративтік ... ... ... ... салуды есептеу механизмін ашып көрсету, мемлекеттік бюджет
кірісіндегі корпорациялық табыс салығының үлесіне экономикалық талдау жасау
негізінде проблемаларын ... және ... ... ... ... ... ... Қойылған мақсатқа жету үшін мынадай міндеттерді шешу
көзделген:
– корпоративтік табыс салығының пайда болу алғышарттарына
сипаттама беру;
– корпоративтік табыс салығының экономикалық ... ... ... ... ... салудың шетелдік тәжірибесін
зерттеу;
– корпоративтік табыс салығы - бюджет кірістерін қалыптастырудың
көзі ретінде қарастыру;
– Астана қаласы ... ... ... ... ... ... ... жасау;
– бірқатар теориялық негіздер мен практикалық талдауларды негізге
ала отырып корпоративтік табыс салығын ... ... ... көрсетілген міндеттерді орындау барысында жұмыста Қазақстан
Республикасының статистика бойынша агенттігінің ... ... ... Республикасының Қаржы министрлігінің Салық департаментінің
ақпараттық мәліметтері қолданылды.
Жұмыстың тақырыбының теориялық және практикалық өзектілігі, ... ... ... ... мен міндеттері, зертеудің ... ... ... ... ... ... келтірілген.
Қазақстан Республикасындағы салық жүйесі, корпорациялық табыс салығының
экономикалық мәні, ... болу ... ... ... ... және ... табыс салығын  салудағы кейбір ... ... ... Республикасының корпорациялық табыс салығының даму жағдайы
және даму тенденциялары, ... ... және ... ... жетілдіру
жолдары талданады. Сонымен, корпорациялық ... ... ... ... ... салығын жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... негізгі сомасы
болып табылады, сонымен қатар экономикаға әсер етеді, экономика ... ... ... ... ... табыс салығының теориялық негіздері
1.1 Корпорациялық табыс салығының пайда болу алғышарттары
Қазіргі нарықтық ... ... ... алатын орны өте зор.
Салықтар мемлекеттік бюджеттің негізгі бөлігі. Бүгінгі күнде салықтар 
әлеуметтік сферада және ... ... ... ... ... табады, өйткені мемлекет салық жүйесінің көмегімен ұлттық табысты
қайта бөлу кезінде өзінің әсерін тигізе алады.
Ұйымдық–құқықтық жағынан салықтар бұл ... ... ... ... ... ... бір мөлшерде және мерзімде бюджетке төленеті
қайтарусыз және өтеусіз ... ... ... ... экономикалық мәні өзінің функциялары мен міндеттерін жүзеге
асыру үшін мемлекет жұмылдыратын ұлттық табыстың бір ... ... ... ... категориясы болып табылады.
Салықтар мемлекетпен бірге пайда болды және ... өмір ... ... ... ... ... дамуының бүкіл тарихы бойына салық
нысандары мен әдістері өзгерді, игерілді, мемлекеттің қажеттіліктері мен
сұрау ... ... ... тауар-ақша қатынастарының ахуалына әсер ете отырып, ... ... ... ... Мемлекет құрылымының өзгеруі,
өркендеуі әрқашан салық жүйесінің қайта құрылуымен, ... ... ... ... ... ... құрылысы мен
саяси іс-бағытына қарамастан ұлттық мемлекет кірістерінің ... ... ... ... ... ... ... құралы, мемлекеттің кірістері
және бюджеттің кірістерін қалыптастырудың шешуші көзі болып табылады.
Салықтарда ... ... ... ... ... ... ал
салықтардың әлеуметтік-экономикалық мәні, олардың түрлері мен ... ... ... ... ... және
функцияларымен айқындалады. Белгілі философ Фрэнсис Бэкон салықтарды төлеу
әрбір ... ... ... деген. Қазақстан Республикасы
Конституциясында - заңды түрде белгіленген салықтарды, ... және ... ... төлемдерді төлеу әркімнің борышы әрі міндеті болып табылады
деп жазылған.
Салықтарда ежелден ... ... ... ... ... ... ... пайда (алынған игіліктер) қағидаты;
2) «қайыр көрсету» (төлем қабілеттілігі) қағидаты.
Алынған игіліктерге және ... ... ... ... пайдалану салық ... ... ... ... ... ... өзгеруіне саяды.
Салықты ұтымды ұйымдастырудың классикалық қағидаттарын бұрын ... еді. Олар ... ... ... салық төлеушінің әрқайсысының табысына сәйкес алынуы тиіс
(әділеттілік ... ... ... мен оны ... мерзімі алдын ала және ... ... ... қағидат);
3) әрбір салық салық төлеуші үшін неғұрлым қолайлы уақытта және әдіспен
алынуы тиіс (қолайлылық қағидаты);
4) ... ... ... өте аз ... тиіс ... ... қағидаттарды пайдалану салық салуда зорлық-зомбылықты жоқ етті, бұл
процеске реттеуді енгізді және А.Смитке ... оны ... ... емес, бостандықтың нышаны» деп қорытынды ... ... ... салудың кейінгі даму ... ... ... ... ... экономиканы реттеп отыратын экономикалық тұтқа
ретінде ... ... ... ... ... және қайта бөлушілік міндеттерінде көрінеді. Мемлекет салық
қызметін пайдалана отырып, салық жүйесін ... және ... ... дайындайды, нақты даму сатысындағы қоғамның даму міндеттері мен
әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға байланысты әзірленген ... орай ... ... әр ... ... ... қатынастардың қалыптасу жағдайында салық саясаты саласындағы
негізгі бағыттар мемлекет пен салық ... ... жаңа ... ... ... анықтау болып табылады.
«Салық ұғымы» мен ... ... ... ... ... Мемлекетте
алынатын салық түрлерінің, оны құру мен алудың нысандары мен әдістерінің,
салық службасы органдарының ... ... ... ... ... ... жүйесін мемлекет пен заңды және жеке тұлғалар арасындағы ... және осы ... ... ... ... ... яғни,
салық салу әдістері мен тәсілдері, жолдары, салық заңдары мен ... ... ... ... ... ... құрайды.
Салық жүйесі мемлекет қаржы көздерін жасаудың ең негізгі ... ... ел ... ... ... өндірістің ұлғайып дамуына және саяси
әлеуметтік шаралардың толығымен іске асуына мүмкіндік ... ... ... ... төрт ... ... қарастыруға болады:
1-ші кезең (1992-1995 жж) – жаңа салық жүйесі  ... ... ... және іске ... кезең (1996-1998 жж.) – нарықтық экономика талаптарына сай келетін
салық жүйесін құруды аяқтау;
3-ші кезең (1998-2000жж.) – ... ... ... арқылы салық
жүйесіне өзгерістер мен  толықтыруларды енгізу, салық жүйесін одан ... ... ... жж.) – Жаңа ... ... қабылданып, іске
қосылды.
Қазақстан Республикасының 1991 жылдың 25 ... ... ... ... ... туралы Заң тәуелсіз салық жүйесін
құрудың ең алғашқы ... ... ... ... ... реформалаудағы күрделі жұмыстардың бірі болып
саналады. Осы кезеңдерде елде көптеген өзгерістер болды және экономиканың
дамуына ... ... атап ... меншіктің көптеген түрлерінің
дамуы, шаруашылық жүргізуші ... мен ... ... ... негізде жүргізілуі және тағы да басқа ... аса ... Заң ... алғаш рет Қазақстан Республикасында 42 салық түрі қызмет
етті және олар  3 топқа бөлінді:
жалпы мемлекеттік салықтар – 10,
міндетті ... ... ... салықтар мен алымдар – 11,
жергілікті салықтар мен алымдардың 18 түрі.
Бұл салықтардың негізін табыс салығы, ... ... ... ... ... ... ... салығы, жер салығы және тағы ... ... ... ... ... ... де ... Атап айтқанда,
басқа елдерге қарағанда  біздің салық жүйеміздің жинақталған ғылыми және
практикалық тәжірибелерінің ... ... ... ... ... салу ... ... тыс қалуы, айналымды
анықтаудың қиындығы, дәлелсіз берілген жеңілдіктердің көптігі және тағы ... ... ... ... ... ... ... қажеттігі
туындады. [15,4-9б.]
 Қазақстан Үкіметі 1992 жылдың басында салық жүйесін ... ... ... қабылдады. Аталмыш концепцияны іске ... ... ... Қазақстан Республикасы Президентінің 24-ші сәуірдің
1995 жылында қабылдаған „Салық және бюджетке төленетін ... да ... ... Заң күші бар ... ... Ол 1995 ж 1-ші ... іске ... нәтижесінде бұрын қызмет еткен 42 салық түрінің орнына
11 салықтар мен алымдар қызмет ететін болды. Бұл ... ... ... ... ... нарықтық қатынастар талабына ... ... ... ... ... 1999 жылы ... ... 5 рет
өзгерістерге ұшырады. Осыған орай 2000 жылы 1-ші ... ... ... 17 түрі ... мен ... қызмет етті. 4-ші
кезеңде, яғни 2001 жылдың 12 ... Жаңа ... ... ... ж. 1-ші ... бастап іске қосылды. Салық Кодексінде  Қазақастан
Республикасында қолданылатын салықтар  мен  бюджетке ... ... ... ... атап ... 9 ... 13 ... 9 төлем, 1 мемлекеттік
баж, 4 кедендік алым белгіленген.
5-ші кезең (2008-2009 жж.) ... ... ... ... ... басшысы 2008 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан халқының әл-ауқатын
арттыру – ... ... ... ... атты ... ... ... кодексінде күрделі, көпқұрамалы міндет – бір ... ... ... ... ... бейтараптықты, салықтық
әкімшілендірудің қарапайымдылығы мен ... ... ... ... дамуы үшін ынталандыру жүйелерін құруды тапсырды.
Мемлекет басшысының тікелей ... ... жаңа ... ... ... ... фискалдық құжаты 2009 жылдың ... ... ... ... енді .
– Жаңа кодекс арқылы енгізілетін ең ... ...... ... ... (КТС) мөлшерлемесін азайту. Мәселен, аталған
салық түрін 2009 ... 1 ... ... – 30 ... 20 ... ... Республикасы салық жүйесін басқару Қазақстан Республикасы
Конституциясы ... ... ... ... ... жүктеледі. Салық қызметі органы Қазақстан Республикасы Қаржы
Министрлігі Салық Комитетінен және облыс, Астана, Алматы қалалары, аудандар
мен қалалар  бойынша ... ... ... ... ... салық комитеті салықтар және бюджетке төленетін
басқа да міндетті төлемдердің толық әрі ... ... ... қамтамасыз ететін және салық қызметі органдарын басқаратын
орталық ... ... ... ... Салық қызметі органдарына салық 
және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... түсуін,
міндетті зейнетақы жарналарының толық және  дер ... ... ету ... ... салық төлеушілердің салық
міндеттемелерінің орындалуына салық бақылауын жүзеге ... ... ... ... ... ... жоғары тұрған салық қызметі
органдарына төменнен жоғары қарай тікелей бағынады және жергілікті атқарушы
органдарға ... ... ... орган салық органдарына басшылық жасауды
жүзеге асырады.
  Салық органдарының бірінші басшыларын қызметке ... ... ... басшысы тағайындалады. Салық жүйесі мемлекеттік заңды ... ... ... қаржылық қатынасын және салықтар, ... ... ... мен ... ... ... ... сондай-ақ
басқару органының жиынтығын, салық қызметін көрсетеді. Салық ... ... ... ... ... ... ... салық алынатын органдар бойынша;
4) экономикалық белгілері бойынша;
5) салық салу объектісін бағалау деңгейі бойынша;
Салық заңдары – бұл ... салу ... ... қатынастарды
реттейтін нормативтік –құқықтық актілердің жиынтығы.
Қазақстан Республикасында 2002 ... 1 ... ... ... ... болып табылатын №209-ІІ 3ҚР Салық кодексі 2001 жылдың
12 маусымында ... ... ... ... ... бюджетке барлық салықтар мен міндетті төлемдер белгіленетін,
енгізілетін, ... ... ... кодексімен белгіленген тәртіп
бойынша күшін жоятын ереже енгізілген.
Қазақстан Республикасның салық заңдары ... мәні ҚР ... ... салық салу қағидаларына оның ережесі қарама-қайшы
болмайтынын көрсетеді. Салық салудың міндетті ... ... ...... салу ... ... көлемі мен белгіленген мерзіміне сай
салық міндеттемелерін орындауға ... ... ... ... ... ... Республикасының бюджетіне түсетін салықтар
мен басқа да ... ... ... ... ... Салық салудың нақтылығы
салық төлеушінің салық ... ... ... мен ... ... ... ... тоқтатылуын білдіреді. [2,238 б.]
Жаңа кодекс арқылы енгізілетін ең басты өзгеріс – ... ... ... (КТС) мөлшерлемесін азайту. Мәселен, аталған
салық түрін 2009 ... 1 ... ... – 30 ... 20 ... ... 1 қаңтарынан бастап – 20-дан 17,5 пайызға; ал 2011 ... ... 15 ... ... ... ұсынылған. Бұл – жаңа жобаның ең
негізгі жаңалығы деуге ... ... ... ... жалпы салықтың
салмағын азайтып, елімізде кәсіпкерліктің кең қанат жаюына жол ... ... ... тағы ... – 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап
қосылған құн салығының (ҚҚС) мөлшерлемесін 13-тен 12 ... ... Бұл ... ... ...... ... тәртібін жеңілдету
нәтижесінде кәсіпкерліктің дамуына серпін береді. Жеке ... ... жағы – ... қаржылары салықтан босап, ... ... ... ... жеке ... ... те анағұрлым жеңілдетілген
салық жүйесімен өмір ... Яғни ... ... ... кезек күтпей,
уақытының көп бөлігін өз шаруасына бөледі деген сөз. Жаңа жоба ... ... да ... ... қол ... ... салуды, оның есептелуін және салық төлеудің тәртібін жеңілдету арқылы
салық органдарының қызметі жетілдіріледі, ақпараттық жүйелер ... ... ... ... де жаңарады. Салық кодексінің жаңа
жобасы қазіргі кезде әлемнің өркениетті елдері қолданып ... ... ... ... ... ... ... кезде кәсіпкерліктің алдында тұрған ең үлкен әкімшілік кедергі –
салық есептілігінің шамадан тыс болуы. Бұл ... ... ... ... ... ... ... бойынша салық есептілігі барынша
қысқартылды. Жаңа кодексте салық есептілігін берудің біртұтас ... ... Яғни ... ... ... ... ... бір айға
дейін ұзарттық деуге болады. Мәселен, қазір салық төлеушілер әр айдың 20-
нан кешіктермей салық туралы ... беру ... оны жаңа ... ... 25-жұлдызына жылжытты. Онымен қоса, шағын және орта бизнеске
арналып корпорациялық табыс ... (КТС) ... ... ... Бұл – ... жыл сайын салық органдарына келіп, КТС бойынша
аванстық төлемдер туралы есеп ... ... ... сөз. ... ... да ... Тағы бір жаңалық – ҚҚС бойынша бір
ғана салық төлеу кезеңі белгіленді. Бұған дейін салық төлеу мерзімі бір ... бір ... ... ... енді ол бір ... болып өзгертілді. Бұл
әрекеттердің барлығы салық процедураларын жетілдіру үшін жасалып отыр.
Мәселен, ... ... ... ... ай сайын ҚҚС бойынша декларация
тапсырып келсе, ал келесі жылдан ... ... ... тек ... ғана ... ... 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының Салық
кодексінің жаңа жобасында баса назар ... ... ... салу мәселелері бойынша салықтық міндеттемелерді атқару
барысында туындайтын айқын емес, нақтыланбаған ... және ... ... мәселелерді жедел шешетін, сондай-ақ салық төлеуден жалтарудың
болуы мүмкін схемасының жолын кесу бойынша ... ... ... ... ... болады.
2.Корпорациялық табыс салығы (КТС) бойынша реформалауда тұжырымдалған
тәсілдің мәні – корпорациялық табыс салығының ставкаларын ... ... ... ... ... бас ... ... түрде берілетін
бірыңғай инвестициялық ... ... ... ... 10 ... дейін ұзарту, сондай-ақ салық құрылымын жалпы жақсарту
болып табылады. 2009 ... ... ... жаңа ... кодексі
шеңберінде салықтық жүктемелерді, ең алдымен, экономиканың шикізат емес
секторы үшін салықтық жүктемелерді едәуір ... ... ... ... ... кезең-кезеңімен 2009 жылы 30%-дан 20%-ға
дейін, 2010 жылы 17,5%-ға дейін және 2011 жылы 15%-ға ... ... құн ... ставкасы келесі жылдан бастап 13-тен 12%-ға ... ҚҚС ... ... ең аз ... 2 есе 38 млн. ... ұлғаяды. Әлеуметтік салық ставкаларының регрессивті шәкілінің орнына
11% мөлшеріндегі ... ... ... ... барлық кәсіпорындары үшін инвестицияларды жүзеге асыру үшін
салық преференциялары көзделген. Атап айтқанда, өндірмейтін секторлар ... ... ... ... үшін - ... екі есе нормасы көзделген.
Шағын және орта бизнес кәсіпорындары үшін ... ... ... аванстық төлемдерді төлеу туралы талап алынып тасталады.
1.2 Корпоративтік табыс салығының экономикалық мәні
Салықтар – тауарлы өндіріспен бірге, қоғамның ... ... ... ... ... оған ... сот, ... ұстауға
қаражаттың қажет болуынан пайда болды. Салықтар барлық ... ...... ... мен ... іс бағытына қарамастан ұлттық
мемлекет кірістерінің ... ... ... табысты қайта бөлудің басты
қаржылық тетігі, мемлекеттің ... және ... ... ... көзі ... ... ... өмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті
ұстау үшін, ... ... ... натуралдық формада тұрақты түрде
төлейтін жарналары қажет болады. ... даму ... ... мен ... ... ... мен ажеттеріне қарай
бейімделіп, ... ... ... ... ... ... пайда болады және мемлекеттің өмір сүріп, ... ... ... ... ... ... өркендеуі қашан да ... ... ... ... ... ... бірге қалыптасады. Егер екі
мемлекет бір-бірімен соғыс жүргізсе, жеңген мемлекет жеңілген ... ... ... ... ... белгілі бір мөлшерде салық салып
отырған.
Еліміздегі салық салу жалпыға бірдей және міндетті ... ... ... ... ... беруге тиым салынады. Салық салу
мәселелерін ... ... ... ресми басылымдарда
міндетті түрде жариялануға жатады. Мемлекетке түсетін салық ... ... ... сан ... ... қажеттерге кейін иесіз
пайдаланылуы болып табылады. Осынысымен ... ... ... ... органдар белгілейтін түрлі міндетті мақсатты ... ... ... ...... бір ... тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі
бір мөлшерде қайтарымсыз және өтеусіз, тұрақты сипатта ... ... ...... ... және ... сипаттағы құқықтық
формадағы мемлекет арқылы белгіленген міндетті төлемдер. Салықты басқа да
төлемдерден ажырата білуіміз керек. Себебі салық ... бір ... ... ... жер, ... ... төленеді. Сонымен қатар салықты
төлеудің өзіндік бір ... ... ... ... – бір ... он күндік,
айлық, тоқсандық, жылдық) және белгілі бір көлемде немесе мөлшерде (салық
ставкасы) алынады. Салық материалдық ... ... бұл ... ... ... тәртіппен белгілі мөлшерде салық төлеушінің мемлекетке
төлейтін ақшалай сомасы, ал ... ...... ... ... белгілі бір мөлшердегі құнының мемлекет пен ... бір ... ... ... ақша қатынастары, заңдық не
құқықтық мағынада – бұл тұлғаның ... ... бір ... ... ... ... мемлекеттік бағалы қағаз. ... мәні ... ... ... функциялары мен міндеттерін
жүзеге асыру үшін жұмылдырылатын шаруашылық ... ... ... табыстың белгілі бір үлесін алу ... ... ... ... ... және мемлекеттің заңды және
жеке тұлғалармен қалыптасатын ақша ... ... ... ... ... ... ... Салықтардан
мемлекеттің экономикалық мазмұны нақты түрде көрінеді, ал ... ... ... ... мен ролі ... ... мемлекеттің табиғатымен және ... ... ... ... ... салықтарды төлеу – әрбір
азаматтың қасиетті борышы ... еді. ... ... ... ішкі ... ... жүргізу үшін белгілі бір мөлшерде қаржы көздері ...... ... ... көзі.
Салықты бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерден
ерекшелендіретін ... ... бар, атап ...... ... ... жиынтық өнімді бөледі; Салық – ... ... ...... ... ... табылады;
Салық – баламасыз сипатта болады; Салық – салықты төлеген кезде меншік
нысандары айқындалады; Салық – ... ... ... ... ... мазмұнын тереңірек қарастырайық;
1.Салық – мемлекетке тиесілі қоғамдық жиынтық өнімді бөледі.
Мемлекеттік апппарат мемлекетке тиесілі ақша ... ... ... ... және жеке ... ... салу арқылы қажетті соманы
өндіріп алып отырады. Мұның экономикалық сипаттамасы ... ... және ... алу ... өндірілген қоғамдық жиынтық өнімнің бір
бөлігін өзіне ... сома ... ... ... Бұл ... ... ... сипатта болады.
2. Салық – ақшалай нысанда ... ... ... ... ... ауыл ... саласында жиналған өнімнің бір бөлігі
салық ретінде төленеді. Салық кодексінде салық ақшалай нысанда төленуі ... атап ... ...... ... болып табылады. Салықты төлеген кезде
ақша тек бір ... ғана ... яғни ... ... ... Мұның қайтарымды төлемдерден (мысалы, мемлекеттік қарыз)
айырмашылығы: Біріншіден, ақша ... ... ... ... ... кері ... яғни мемлекеттен салық төлеушілерге
бағытталады. Ал, ... ...... ... яғни ол ... ... қайтатыны белгісіз.
4. Салық – баламасыз сипатта болады. Салық құнның ақшалай нысанда
бірбағытта қозғалысын айқындайды, төлеген ... ... ... ... болса
да қозғалыс жоқ. Толығырақ айтқанда, салық қандай да бір тауарға, ... ... ... ... есептелмейді, яғни ақшаның өтеусіз алынуын
көрсетеді. Сондықтан салық – ... ... ... ... ... төлеген кезде меншік нысандары айқындалады. Салықты төлеген
кезде меншік нысандары ақша қаражаттарына, немесе материалдық құндылықтарда
жеке ... ... ... өтеді. Анығын айтқанда, салық салу
мемлекетке тиесілі меншіктерді ... ... ал ... ... туындайтын салық қатынастарында ... жеке ... ... ... ... ... құқықтарын өзгерте алады.
6.Салық – тұрақты экономикалық қатынас тудырады. ... ... ... қатынастары пайда болады. ... ... ... яғни ... жеке ... емес, нормативті құқықтық ... ... бір ... нақты салық салу объектісі бар болса, ол
салық міндеттемелерін орындаушы болып табылады. Салық ... ... ... ... ... төлемдерге бармауы тиіс. Кейбір
салықтарда салық төлеушілер үшін ... ... жеке ... ... ... ... ... жеке азаматтар жылына бір рет төлейді) немесе кейде
кенеттен салық төлеу сипаты пайда болады (мәселен, ойламаған ... ... ... ... ... ... ... кезде, оның салық қатынастары
қысқартылмайды, ... ... ... ... кезеңдегі төлеген
салықтарымен қоса, ... ... ... де ... ... ... бұл ... салық төлеушілердің меншік иесі ретінде құқынан
айрылғанға дейін жалғасын таба ... ... ... салықтың құқықтық
бірнеше белгілері бар, атап айтқанда: салықты – мемлекет немесе уәкілдік
берілген ... ... ... салық – құқықтық нысанда жүзеге
асады;салық – мемлекеттің бір жақты белгіленімі ... ... ... ... ... міндеттемесі туындайды; салық – мәжбүрлеме сипатта
болады; салық төлеу арқылы ақшаны алу ... ... ... ... ... ... ... тұрақтандыру барысында қуатты
экономикалық тетік ретінде пайдаланады.
Салықтардың мәнін толық түсіну үшін олардың экономикалық ... ... Ал ... ... ... атқаратын қызметіне тікелей қатысты.
Салықтардың мынадай негізгі қызметтері ... бар: ... ... ... ... ... – барлық мемлекеттерге тән негізгі
қызмет. Оның көмегімен бюджеттік қор қалыптасады, ... өзі ... ... ... түседі. Өйткені салықтар мемлекеттік бюджеттің
кірісін толтыра отырып, ... ... ... жүзеге
асыруды қамтамасыз етеді. Салықтардың реттеушілік функциясы мемлекеттің
экономикалық қызметінің ... ... ... ... Ол ... ... қабылданатын бағдарламаға сәйкес ықпал етеді. Бұл
орайда салықтардың нысандарын ... ... ... ... ... жеңілдіктер мен шегерімдер пайдаланылады. Бұл
реттеуіштер қоғамдық ұдайы ... ... мен ... ... мен
тұтыну көлеміне ықпал етеді. Қайта бөлу функциясы арқылы түрлі субъектілер
табысының бір ... ... ... ... Бұл ... ... ... жалпы ұлттық өнімде салықтардың алатын үлесі арқылы
анықталады; ол ... ... ... дәрежесін көрсетеді: бұл
үлес 1997 жылы – 19,7%, 1998 жылы – 16,6%, 1999 жылы – 17,4%, 2000 жылы ... 2001 жылы – 22,2% ... ... ... ... ... ынталандыру, бақылау
функцияларын да атауға болады. Салықтардың ... ... ... ... Республикасының қазіргі салық жүйесі салықтарды құру
мен алудың нақты әдістерін анықтайды, ... ... ... ... салудың тәртібін белгілейді. Салық элементтері - бұл мемлекеттің заң
ак актілерімен анықталатын салықтың құрылу принциптері мен ... ... ... салық элементтеріне мыналар жатады:салық субъектісі;
салық салынушы; салық объектісі; салық базасы; салық салу ... ... ... ... ... төлеу мерзімі мен тәртібі; ... мен ... ... міндеттері мен құқықтары; салық төлеуді
бақылау; салық заңдарын бұзғаны үшін санкциялар және т.б. ... ... ... төлеуші. Ол - заң бойынша салық төлеу міндеттілігі ... ... ... ... арқылы салық ауыртпалығы басқа тұлғаға ... ... ... ... ...... ... ауыртпалығы (салық жүктемесі) түсетін
жеке тұлғалар, түпкілікті салық төлеушілер (салықтың ең ... ... яғни ... ... – Салық субъектісі. Салық төлеушіге
салық ... ... ... ... ... жиынтығы (дерек, іс-
қимыл, жағдай, оқиға). Мүлік пен ... ... ... және ... ... ... ... табылады, олардың болуына байланысты
салық төлеушінің салықтық міндеттемесі туындайды. Салық базасы – ... ... мен ... ... байланысты объектінің құндық, заттай немесе өзге
де сипаттамалары, олардың негізінде бюджетке төленуге тиіс ... ... да ... ... сомасы анықталады. Салықтың негізгі ... ... ... ... ... салық. Бұған корпорациялық және жеке табыс салығы
жатады;
- тауарларға салынатын салықтар. Олар ... ... ... ... баждарын біріктіреді;
- капиталға салынатын салық. Оған жер салығы, мүлікке салынатын ... ... ... ... салу ... ...... базасын сандық
тұрғыдан көрсетуге пайдаланылатын салық салу ауқымының ... ... ... ... қуаты көлік құралдарына салынатын салық
ауқымы болып табылады, ал қуат ат ... ... ... ... алаң жер салығының ауқымы болып табылады, бұл ір елде түрлі
өлшемде: ... акр, ... метр ... ... ... акцизді
есептеу кезінде литр, баррель, галлон қолданылады. Салық ставкасы – ... ... ... ... ... немесе процентпен белгіленетін
салықтық есептеу мөлшері. ... салу ... ... тұрақты және
процентті болып бөлінеді.
Тұрақты ставкалар – ... ... ... ... салу ... сомада белгіленеді (мысалы, мұнайдың 1 тоннасына, газдың 1 текше
метріне). Проценттік ...... ... ... алынатын табыстың
мөлшеріне байланысты салық өлшем бірлігіне салынады. Проценттік ставканың 3
түрі бар: ... ... ... ... ... – салық объектісіне (оның мөлшерін
саралауды ... ... ... ... ... ... етеді.
Прогрессивті ставкалар – салық салынатын табыстың артуына сәйкес өсіп
отыратын салық ... ... ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен бірге оның үлесін де ... ... ең ... ... көп ... ... ... ставкалар – табыстың өсуіне қарай төмендейді және табысы көп
тұлғаларға тиімді болып келеді, ал ... аз ... ... ... ... – заңға сәйкес төлеушілерді салықтан толық немесе
ішінара босату. Салық жеңілдіктеріне мыналар жатады:
салық салынбайтын ...... ... ... ... салық
объектісінің ең аз бөлігі; табыстың есептелген сомасынан шегерілетін
шегерімдер (асырауындағы ... ... – жеке ... ... ... ... әлеуметтік объектілерді ұстауға, табиғат
қорғау шараларына жұмсалатын шығындардың ... ... ... және т.б.); ... ... ... құрамына енбейтін сома
(мысалы, босату кезіндегі ұйғарымды ... жеке ... ... ... ... сомасы); салық салудың жеке ... ... ... үшін ... ... ... ... сонымен бірге төлеу мерзімін ұзарту және салық ... ... ... да ... ... кезеңі – салықтар бойынша
заңмен белгіленген жеңілдіктердің іс-әрекет ететін уақыты.
Салық төлеу мерзімі мен ...... ... әдістер мен салықты
бюджетке аудару шаралары. Салық төлеу тәртібі ... ... ... ... ... үшін ... ... төлеушілер мен салық
органдарының құқықтары мен ... - ... ... ... ... ... ... – салық қызметі органдарының салық заңының
орындалуын, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы ... және ... ... ... ... бұзған салық төлеушілерге олардың жасырған сомасын,
төмендеткен табыстарын төлеттіріп алу, салық заңын бұзу ... ... не ... ... ... ... төленетін төлемдер
мерзімін өткізіп алғаны үшін өсімдер түрінде санкциялар қолданылады. Салық
салу ... ... салу ... ... алу және оларды бағалау
тәсілдеріне қарай ... ... ... төрт ... ... кадастрлық;
- салық төлеушінің декларациясы бойынша;
- табысты алу көзінен ұстап қалу;
- патенттік негізде.
Бірінші жағдайда салықты есептеу мен оны алу, ... ... ... ... есепке алмай табыстылық (жер салығы,
мүлік салығы) нормасын көрсете ... ... ... негізінде жүзеге
асырылады. Олар бойынша салық декларациясын есепті салық кезеңіне ... ... ... ... ... ... жеке ... салығын,
көлік құралдарына салынатын салықты және жер салығын ... ... ... ... ... ... ... салық органына олар
бойынша декларацияны есепті салық ... ... ... 31-наурызынан
кешіктірмей өткізеді.
Жеке табыс салығы бойынша декларациясын мынадай салық төлеушілер:
- төлем көзінен салық салынбайтын табыстары ... ... үй салу мен ... ... ... ... ... жүзеге
асырғандар;
- Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлерден табыстар алатын жеке
тұлғалар;
- Қазақстан Республикасы шегінен тыс жерлердегі ... ... ... бар жеке ... ... ... сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы заң
актілеріне сәйкес декларация беру жөнінде міндеттеме ... ... ҚР ... депутаттары, судьялар табыс ... ... мен ішкі ... ... ... жеке ... ... декларацияны уәкілетті мемлекеттік ... ... ... ... ... ... декларациясын табыс етудің белгіленген
мерзіміне дейін жазбаша өтініш алған жағдайда уәкілетті ... ... ... ... ету мерзімін екі айдан аспайтын мерзімге ұзартуға
құқылы. Бірақ салық деларациясын тапсыру ... ... ... ... ... төлеуші жұмыс істейтін ұйымның, мекеменің бухгалтериясы одан
салықты табыс алынған жерде есептеп, ұстайды. ... ... ... ... сан ... ... берілетін патент негізінде
төленеді. ...... ... ... ... ... ... және
салық сомасының бюджетке төленгендігін растайтын құжат. Салықтар кез-келген
өркениетті мемлекеттердің негізгі кіріс ... ... ... ... ... ... тұлғалардан алынатын барлық салықтар мен
алымдардың ішінде табыс салығының алатын орны ... ... ... ... барлығында табысқа не пайдаға салық салынады. Бұл
экономикалық категориялардың мазмұны, әсіресе олар ... салу ... ... ... олар тұрақсыз болады. Жалпы алғанда, пайда
дегеніміз ... ... ... ... ал ... өз ... ... сатқаннан түскен түсім.
«Табыс» категориясы қашанда «пайда» ұғымынан кең екендігі белгілі.
Қазақстанда ... ... есеп ... сәйкес, табыс – бұл
есепті кезеңдегі ... өсуі ... ... ... ... ... алынуға тиіс өткізу құны бойынша бағаланады. Өткізу құны
салық төлеуші мен ... ... ... активтерді қолданушы арасындағы
келісіммен анықталады. Қазақстан Республикасы өзінің 16 жылдық ... ... ... ... ... екі кестесінде қолданып үлгірді.
Қазақ ССР-нің 1991 жылғы ақпанның 14-дегі «Кәсіпорындардан, бірлестіктерден
және ұйымдардан алынатын салықтар туралы ... ... ... салу ... ... алынады. Осы заңды ауыстырған ... ... 1994 ... ақпанның 12-дегі «Пайда мен табысқа салық салу
туралы» Заң күші бар Жарлығында салық салу ... ... ... та,
пайда да алынады. Ал 1995 жылдың 24 ... ... ... ... «Салықтар және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер туралы» заң күші бар Жарлығы мен ... ... ... табыс салығы нысанына тоқтады және салық салудың ерекше категориясы
салық салынатын ... ... ... ... ... ... ... заңды
және жеке тұлғаларды қамтитын ... ... ... ... ... бұл ... ... олардың табыс түрлері мен оны алу
әдістерінде ... ... ... ... бұл ... ... және ... және жеке тұлғаларға салық салудың екі
режимі сақталды. Бұған қоса Қаржы Министрлігі заңды және жеке ... ... ... ... мен ... тәртібі туралы бөлек 2
нұсқаулық дайындады. Жаңа Салық Кодексінде осы кемшіліктер ескеріп ... ... ... ... ең ... ... заңды және жеке
тұлғалардан алынатын табыс салығының бір тұтастығы бұзылып, жеке-жеке салық
болып ... және ... ... ... ... ... ... табыс салығы корпорациялық табыс салығы деген жаңа
терминмен алынатын ... ... ... ... корпорациялық
табыс салығының салық салу негізінде заңды тұлғалардан алынатын табыс
салығының салық салу ... ... ... ... нормаларын
біркелкі түсіндіруді қамтамасыз ету, салық төлеушінің қолдануын жеңілдету,
салық тәртібін сақтау деңгейін ... ... ... ... ... ... ... біріктірілген, яғни
Салық Кодексінде бұрынғы салық заңдылығындай, ... ... ... объектісі, Жылдық жиынтық табысты қалыптастыру әдістемесі, оны кейін
түзету мүмкіндіктері, ... ... ... сол ... ... залады көшіру құқығы және бюджетке төлеуге жататын салықты есептеу
жолдары анықталған.
Табыс салғының бұрынғы есептеу әдісін сақтай ... ... ... пен ... шегерістердің құрамын қайта қарау жолымен корпорациялық
табыс салығы бойынша салық ауыртпалығын төмендету ұсынылған. ... ... ... ... Корпорациялық табыс салығы корпорациялардың
табысына салынатын тікелей салық. Содай-ақ бюджеттің реттеуші кірісі ... ... ... ... және ... ... ... салықтар –қалыпты мөлшер бойынша бюджеттің әр деңгейі арасындағы
бөлінетін салықтар. Бекітілетін салықтар –тек бір ... ... ... тұлға дегеніміз Қазақстан Республикасының не ... ... ... ... ... мүлкі бар, сол ... мен ... ... және ... емес қатынастарды жүзеге
асыратын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым.
Корпорациялық табыс салығын төлеушілерге ... ... ... мен ... ... ... Қазақстан
Республикасының резидент заңды ... ... ... қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын ... ... ... ... ... резидент емес заңды
тұлғалар жатады. Резидент заңды ...... ... заңдарына
сәйкес құрылған немесе оның нақты ... ... ... ... ... ... емес ... тұлға – Қазақстан Республикасы аумағында
кәсіпкерлік қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге ... ... ... құрмай Қазақстан Республикасынан табыстар алатын шетел заңды
тұлғалары. ... ... ... салу объектілері болып салық салынатын
табыс;төлем көзінен ... ... ... Қазақстан Республикасында
қызметін тұрақты ... ... ... ... резидент емес заңды тұлғаның
таза табыс корпорациялық табыс салығы салынатын объектілер болып табылады.
Салық салынатын табыс ... ... ... пен ... ... ... ретінде анықталады. Салық салынатын табыс=жылдық жиынтық
табыс-шегерістер.
Корпорациялық табыс салығының салық жүйесінде алатын орны ... ... ...... ... табысына салынатын  жалпы
мемлекеттік тікелей салық.  
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... салықтар мен
алымдардың ішіндегі ең ... ... ... ... болып
табылады. Корпорациялық табыс салығы Қазақстан Республикасының мемлекеттік
бюджет түсімдерінде ... ... ... салу ... бойынша салықтық міндеттемелерді атқару барысында
туындайтын айқын емес, нақтыланбаған тұстарды және қайшылықтарды ... ... ... ... ... ... төлеуден жалтарудың
болуы мүмкін схемасының жолын кесу бойынша Кон-сультациялық кеңес құрылады.
Корпорациялық табыс ... (КТС) ... ... ... мәні – ... ... салығының ставкаларын төмендету, аясы
тар салалық жеңілдіктер беруден бас тарту, ... ... ... ... ... жүргізу, залалдар мерзімін
ауыстыруды 10 жылға дейін ... ... ... ... ... ... ... 2009 жылдың 1қаңтарынан бастап жаңа ... ... ... ... ең ... экономиканың шикізат емес
секторы үшін салықтық жүктемелерді едәуір төмендету көзделген. [3,205б.]
Корпоративтік табыс салығы кезең-кезеңімен 2009 жылы ... ... ... 2010 жылы ... ... және 2011 жылы 15%-ға ... Экономиканың барлық кәсіпорындары үшін инвестицияларды жүзеге
асыру үшін салық преференциялары көзделген. Атап ... ... үшін ... ... ... ... үшін - өтеудің екі есе нормасы
көзделген. Шағын және орта бизнес ... үшін ... ... ... ... төлемдерді төлеу туралы талап алынып тасталады.
Жаңа инвестициялық преференциялар корпорациялық ... ... ... ... болады. Корпорациялық табыс салығы бойынша ... ... ... кезең ішінде инвестицияларды жедел шегеру ... ... ... ... ... залалдарды ауыстыру мерзімі 3 жылдан 10 жылға
дейін ұзартылады, бұл инвестицияларды есептен шығарудың ... ... ... ... ... автоматты түрде,
яғни қызметті «өңдеу өнеркәсібі» ... ... ... ... беру ... ... ... Арнайы экономикалық аймақтарының
барлық аумағында қызмет талаптарын, атап айтқанда инвестициялық салық
преференциялар ... бар ... ... салығы бөлігінде біріздендіру
ұсынылып отыр. Жер салығынан және мүлікке салынатын салықтан босату арнайы
экономикалық аймағында ғана ... ... ... ... ету ... мойындай
отырып, Арнайы экономикалық аймақтарының ... ... ... ... ... бес жыл бойы ... ... пайдалану мүмкіндігіне ие
болатынын, ал инвестициялық преференциялар алуға келісім-шарт жасасқан
инвесторларда ... ... ... ... ... ... пайдалану мүмкіндігіне ие болатынын атап
өткен жөн.
Жаңа Салық кодексі экономиканың орнықты дамуы және оны ... ... ... ... ... салықтан түскен алымдардың  100% - тің ... ... ... ... ... кірісіне нұсқан
келмейді. Корпорациялық ... ... ... бюджетке ауыстыру
қажеттігін  бұл салық түсуінің экономикалық жағдаймен өте-мөте байланысынан
деп ... ... ... өзі ... әлеуметтік төлемдер жөнінде
міндеттемелер жүктелген жергілікті бюджет үшін жол ... ... ... ... аумағында қолданылып жүрген заңды тұлғалардан
алынатын ... ... мен ... ... ... ... орны ... Әлемнің қандай мемлекеті болмасын, барлығында
табысқа не пайдаға салық салынады. Бұл ... ... ... олар салық салу объектісі ретінде қызмет ... ... ... ... алғанда, пайда дегеніміз шығыстарды шегергеннен
кейінгі табыс, ал табыс-шаруашылық ... өз ... ... ... ... түсім.
Қазақстанда қабылданған салықтық есеп ережесіне сәйкес, табыс – бұл
есепті кезеңдегі активтердің өсуі немесе ... ... ... ... алынуға тиіс өткізу құны бойынша бағаланады. Өткізу құны
салық төлеуші мен сатып ... ... ... ... арасындағы
келісіммен анықталады.
1.3 Корпоративтік табысқа салық салудың шетел тәжірибесі
Қазіргі таңда Қазақстан салық салу ... ... ... ... Ендігі уақытта қай мəселе дұрыс шешілді, ал ... ... бар ... ... ... ... Мұны түсіну
үшін осындай жолдан өткен басқа елдермен, мысалы Шығыс Еуропа елдерімен өз
еліңді салыстыру қажет. Əдеттегідей, Шығыс ... ... ... ... капиталды тартуға есептелген. Салық жеңілдіктерінің көтермелеу ықпалын
кəсіпкерлік қызметке жанама көмек нысаны ретінде қарастыруға ... ... ... салығы (КТС), жеке табыс ... (ЖТС) ... құн ... (ҚҚС) үлгісінде Шығыс Еуропа елдерінің (Польша, Чехия,
Венгрия) жəне Қазақстанның салық жүйелерінің қазіргі ... ... ... қарастыруға болады. Салық жүйесін көп жылдардан бері
дамытып,  біздің елімізбен тығыз ... және ... ... ... ... ... Германия, Франция, Америка Құрама Штаттарының
корпорациялық табыс салық ... ... ... ... ... ... бері 19 жыл ішінде көптеген елдермен тығыз
қарым-қатынас жасап, ел экономикасын дамыту инвестиция ... ... ... ... ... ... салық жүйесін халықаралық
деңгейге көтеруде - дамыған Европа елдері мен Америка ... ... ... ... танысу, оның ішінде шет ... ... ... ... салу ... танысу болашақ салық
мамандарына, қаржыгерлер мен кәсіпкерлерге өз ... ... 1 – ... салық жүйесіндегі корпоративтік табыс салығының
ставкасы.
|№ ... ... ... |
|1 ... |36% |
|2 ... |36% |
|3 ... |25% |
|4 ... |18% ... ... ... ... болсақ, Ұлыбритания мен
Италияның корпоративтік салық ставкасы 36% құрап отыр. Ал Францияда бұл
салықтың ... 25% ... ... ... ... ... ... құраса Қазақстанда 20% салынады.
Ұлыбританиядағы корпоративтік салық немесе ... ... ... 1965ж ... Бұл ... бұрын қолданылған компанияның
салық салу жүйесін ауыстырды. 1965 ж дейін олар жеке ... ... және ... ... ... ... 15% ... салығы қолданылған.
Ұлыбританияда 1965 жылдан 1973 ... ... ... ... классикалық жүйесінің орнына корпорациялық салықты ... ... ... system). ... ... ... салық жылындағы пайдасына
корпорациялық салық қолданылады. ... ... ... ... ... ... ... және корпоративтік емес
ассоциоциялар, оған ... ... ... жеке ... ... ... Резиденттік компания корпоративтік орган болып саналады, егер
оның кәсіпкерлігі осы елде ... онда ... ... ... ... табыс салығы компания кірісінің рұқсат етілген
есептеулерінен алынады. ... ... жыл ... ... ... және келешектегі қаржылық жылдың кірістеріне қолданылады.
Қазіргі таңда қолданылатын ставка 33 және 24% ... ... ... ... ... салу 12 ... есептеу кезеңінің негізінде
жүргізіледі. Егер есептік кезең екі қаржылық жылға келсе, ал ... ... онда ... ... екіге бөлінеді және әрбір осы ... ... ... ... салық ставкасы қолданылады.
Көбінесе салық есептік кезең аяқталғаннан кейін 9 айдан ... ... ... ... ... корпорациялық табыс салығын салу
оның жалпы табыс соммасы қатынасы негізінде ... Егер бұл ... ... ... ... онда ... төлеген салық бөлігі
акционерлер төлейтін табыс ... ... ... Имрутациондық жүйе
келесі бес белгімен сипатталады:
1)    Компания корпорациялық табыс ... ... ... ... ... ... ... және бөлінбеген).
2)    Табыс салығы дивиденттер көздерінен алынбайды.
3)    Егер компания дивиденттер төлесе, онда олар ... ... ... ... ала төлем жүргізу қажет немесе акционерлер арасында
бөлінуге жататын кірістер соммасына ... ... ... арқылы аванстық
корпорациялық салықты төлеу.
4)    Дивиденд алатын Ұлыбритания ... ... ... ... кезінде
аванстық төлемлер соммасына шегерімдерді жүргізуге болады. Шегеріс ставкасы
көбіне жеке табыс салығы ствкасымен байланысты.
5)    ... ... ... ... төленген аванстық
корпорациялық табыс салығы ... ... ... ... ... ... ... емес корпорациялардың кірісіне корпорациялық табыс ... ... ... егер ... ... ... ... бөлімшелер арқылы жүргізсе. «Ұлыбританияда ... ... ... ... ... ... соттарымен бұндай
кәсіпкерлікті жүргізу критерилері анықталған. Осылайша «сауданы жүргізу
үшін» тауарларды ... алу ... ... ... ... ... ... көрсету және сату келісімшарты жүргізілетін орын
резидент емеспен жүргізілетін сауданың басты ... ... ... ... ... ... айналысатын резиденттік емес
компанияларға корпорациялық табыс салық салынады:
а) ... ... ... аты арқылы тікелей немесе жанама ... ... осы ... ... меншік немесе меншік құқығының кірісі
арқылы.
в) осы бөлімшемен қолданатын капиталдық активтердің өсімімен.
Резиденттік емес ... ... ... ... ... ... корпорациялық табыс салық салуға жатпайтын кез – келген ... ... ... ... салығы салынады. Резиденттік емес компанияның
қайта бөлінген табысына корпоративтік аванстық салық салынбайды. ... ... ... ... ... салық төлейді.
Италияда корпорациялық табыс салығын өндіріп алу механизмін
қарастырсақ, бұл ... ... ... ... ... ... Кәсіпорын мен өндірілген және алынған тауарлар құнынан олардың
санына бөлумен анықталады. Айта кету ... жаңа ... ... ... ... ... балансына босалқы қорларды ауыстыруға тыйым
салынады. Сондықтан да соңғы ... 2007 ... ... ТМУ
артылып қалуында орташа баға ... және ... ... пайда мен шығыстар шотында көрініс табады.
Кәсіпорынның жалпы табысынан алынатын артылып қалулар мен шығыстар
балтық кең ... ... Ең ... ... директорларына төленетін
төлемдерді есептеусіз жұмыскерлердің еңбекақысы. ... ... және ... ... ... ... ... басына құнның 5% ... ... ... ... ... жұмыстарға шығыстар оларды жүргізудің ... ... ... ... алынады; келесі кезеңде шегеру ... ... ... 25% көлемін алады.
Сонымен қатар кәсіпорын табысы арқылы салық салынуға жатпайтын қорлар
құрылуы мүмкін. Жалпы ... қор 0,2% - ке ... ... жалпы табыстың
0,5% көлемінде сенімсіз берешектер қорына аудару рұқсат етілген. Өткізуден
түсімдер 5% -ке ... ... ... ... 0,2% ... қысқарады.
Шаруашылық қызмет нәтижесі бойынша компания шығыстарға ұшырар жағдайларда
олардың соммасынан келесі жыл ... ... ... ... Егер де ... шығыстарды өтеуге жеткілікті болмаса, шығыстарды 5 жыл бойы ... ... ... ... ... ... ... жәрдемақы жөнінде
қорларды құрай алады. Несиелер бойынша жыл сайынғы аударымдар несиелер
соммасынан 0,5% ... Бұл ... қор ... ... ... - іне жеткенге дейін өзгеріссіз қалады. ... ... ... ... 36 ... ал ... ... салығының ставкасы 16,2
процент мөлшерінде белгіленген.
Францияда акционерлік компаниялардың корпоративтік табыс ... Бұл ... ... ... ... ... кооператив пен оның ұйымдарына және басқа да ... Бұл ... ... ... ... ... ... нысанына ие немесе пайда табумен байланысты операциялар
сипаттамасын атқаратын” қаржылық автономияға ие ... ... ... және ... ... және ... органдарға, сонымен
қатар заңды тұлғаларға да салынады.
Компанияға салынатын салық таза ... ... ... ... табу
мақсатын көздемейтін мемлекеттік ұйымдар мен ... ... ... жер кірістеріне, ауыл шаруашылық қызметтеріне,
бағалы қағаздарға салық мөлшерлемесі төмендетіледі.
Негізгі ұжым немесе кәсіпорын орналасқан жеріне қызметтің алуан түрлері
мен ... ... ... ... ... ... ... кейін 3 айдан соң, кәсіпорынмен тапсырылатын кірістер туралы
декларациясы бойынша салықты есептеу, жылдың 1 ... кеш ... ... ... ... ... 25% ... баланстың жабылу кезіндегі жаңа салым ... ... ... ... айырма, акционерлердің өз ... ... ... жыл ... ... ... авансқа
қосымшаларынан, кәсіпорынның таза табысына ... ... ... ... ... ... есептеу үшін жалпы табыстардан
(түсімдерден) шығындар алынады. Шегерім ... ... ... ... ... еңбек ақыға шығындар, кәсіпорын орналасқан
мекемені (үй жайды) жалға алу, ... құны ... ... ... ... кәсіпорын шығыстарына салық төлеу және т.б. ... ... және жеке ... ... ... төлеу
шығындары жалпы табыстан алынбайды, өйткені баламалыққа ие емес, яғни
бағаға ... ... ... ... және кәсіпорын басшылары
қолданатын әр түрлі қаржылық санкциялар алынбайды.
Жылжымайтын мүлікке пайда болған елде ғана салық ... ... ... ... ... немесе сауда мекемесі тұрақты тұрған ... ... Елде ... саудаланбайтын табыс мына ... ... егер ... өмір ... бұл ... ... ... мүмкіндіктер
болса. Басқа да табыстарға салық салу болып кәсіпорын иесі өмір ... ... ... ... ... ... территориясында табылған табыс, аванс
нысанында алынады және анықталған категориядағы барлық табыс немес ... ... ... ... ... ... салу мүмкіндігін
қарастырады. Франция ... және әуе ... ... сол елде ... және басқа елдермен кәсіпорынға салымдар
салық салу үшін арнайы ... ие. ... ... ... ... ... қағаздардан кірісті екі есе алуды шектету өмір сүреді. Бұл
келісімдер Франция және ... ... ... ... ... ... салық салу 4 мерзімде жүргізіледі:
әр жылдың ақпан, мамыр, тамыз және ... ... ... 20 ... етудегі 12 айдық салымдарының жалпы сомасы кәсіпорынынң соңғы шотын
жабуда алынатын пайдаға салықтың 9/10 ... келу ... ... ... кәсіпорынынң соңғы шотын жарқаннан кейін төленеді. Декларацияны ... ... ... ... шотынан табыс көлеміне байланысты
көрсетілген сомма ережесі осы төлемнен есептеледі. Содан ... ... ... ... ... ... ... кезде шоттарды жабу
нәтижесі негізінде бекітіледі.
Компанияны қосқандағы ... ... ... ... ... ақы ... салық және оқушылыққа салық жатқызылады. Бұл 2 салық та
орталық бюджетке түседі. Оқушылыққа ... ... ... ақы ... және ... төлемдер қосумен алынады. Еңбек ақыға салық
еңбек ақы қорының ... ... ... Бұл ... ... және ... ... министрлігінің орнатуымен келісілген зейнетақы
төлемдері шығаратын ұйымдар мен жеке ... ... және ... ... корпорациялық табыс салығы.
Табыс салығы жүйесінде корпорациялық салық (кəсіпорындар мен ұйымдардың
пайдасына салынатын ... жəне ... ... ... заң ... ұйымдарға салық салуды реттейді. ... салу ... ... қоғам, кооператив, мемлекеттік кəсіпорын. Басқа ұйымдар (оның
ішінде қайырымдылық қорлар, қоғамдық қорлар, ... ... ... алу
мақсатында шаруашылық немесе басқа қызметпен айналысқан ... ғана ... ... ... ... Венгрияда орналасқан салық салу
субъектілері елінде, сол сияқты шет елде де ... ... ... міндетті, ал шетелдік салық салу ... ... ... ... тек ... ... ... ғана алынады.
[24,25б.]
Салық төлегенге дейін пайда сомасынан мынадай шығыстар шегерілуі мүмкін:
- ... мен ... 20% ... ... ... ... оқушыларына жұмыс ұсынылған
жағдайына 6 000 форинт (24 ... ... ... ... ... ... бір жыл ішінде ... ... (оны ... ... ... ... ... пайдадан шығарылуы мүмкін.
Бухгалтерлік есеп туралы заң амортизация мерзімдері жөнінде ескерту
жасайды: материалдық құқықтар құны үшін – алты ... одан да көп ... құны үшін – 5 ... 15 ... ... ... мен ... көп
тобы үшін амортизациялық аударымдардың нормасы 30%, тогы ... ... ... ... 33% ... табыс ставкасы 18% құрайды. Инвесторлар белгілі бір уақыт
ішінде бірқатар салық жеңілдіктерін пайдалана ... ... ... ... құны ... 1 ... ... (4 млн. еуродан астам) болатын дайын
өнімді өндіру үшін өндірістік қуаттар салынған жағдайда, бес жыл бойы ... ... ... ... Бұл жеңілдікті жаңа қуаттарды ... ... ... тұрған қонақ үй қуаттарын кеңейту кезінде де ... ... бұл ... ... ... түсімдерді көбейту жөнінде
барынша қатаң талаптар қойылады.
2. Бюджет ... ... ... ... ... ... табыс салығынын есептеу механизмі және төлеу
реті
Корпорациялық табыс салығы түрлі жеңілдіктер, ... ... ... әсер ететін салықтық реттеудің негізгі құралы болып
табылады. ... ... ... төлеушілерге Қазақстан
Республикасында Ұлттық Банкі мен ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын
немесе ... ... ... алатын резидент емес заңды тұлғалар жатады.
Корпорациялық табыс салығы салық кезеңі үшін белгіленген ставканы залалдар
сомасына ... ... ... ... ... ... ... шығарылады.
Сурет 1 – Корпоративтік табыс салығы бойынша салық төлеушілер мен
обьектілер.
Салық салынатын табыс жылдық жиынтық ... пен ... ... Салық салынатын табысты анықтау механизімі 2 – ші ... 2 – ... ... ... ... заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы осы ... ... және одан ... ... салық кезеңінің ішінде алуына
жататын (алынған) табыстарынан тұрады.
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты ... ... ... ... емес заңды тұлғаның жылдық жиынтық табысы осы резидент емес заңды
тұлғаның тұрақты мекемесі ... ... ... жерлердегі
көздерден, оның ішінде қызметшілер немесе басқа да жалданған персонал
арқылы алған ... ... ... табысқа салық төлеуші табыстарының барлық түрлері:
1) өткізуден түсетін табыс;
2) құн өсімінен түсетін ... ... ... ... ... табыс;
4) міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін табыс;
5) күмәнді міндеттемелер бойынша табыс;
6) банктердің және лицензия ... банк ... ... ... ... ұйымдардың құрылған ... ... ... ... табыс;
7) сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру, қайта
сақтандыру ұйымдары құрған сақтандыру резервтерін ... ... ... ... ету құқығын басқаға беруден түсетін табыс;
9) кәсіпкерлік қызметті шектеуге немесе тоқтатуға келісім бергені үшін
алған ... ... ... ... ... ... табыс;
11) табиғи ресурстарды геологиялық зерттеуге және ... ... ... ... ... жер қойнауын пайдаланушылардың
басқа да ... ... ... табыс;
12) кен орындарын әзірлеу салдарын жою қорына аударымдар ... ... ... ... жою жөніндегі іс жүзіндегі шығыстар ... ... ... табыс;
13) бірлескен қызметті жүзеге асырудан түсетін табыс;
14) егер бұрын бұл сома шегерімге жатқызылмаса, ... ... ... ... ... ... ... борышкер таныған
айыппұлдар, өсімпұлдар және басқа санкция түрлері;
15) бұрын жүргізілген шегерімдер ... ... ... ... алынған мүлік түріндегі табыс;
17) дивидендтер;
18) депозит, борыштық бағалы қағаз, ... ... ... ... ... оң ... айырма сомасының халықаралық қаржылық ... және ... ... ... есеп және
қаржылық есептілік туралы ... ... ... ... ... ... ... асып кетуі;
20) ұтыстар;
21) әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған табыс;
22) кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін табыс;
22-1) ислам банкінде орналастырылған ... ... ... табыс;
23) сенімгерлікпен басқару шарты бойынша ... ... ... ... ... ... өзге жағдайларда
пайда алушы алатын (алынуға жататын), мүлікті ... ... таза ... ... ... жағдайларда табыстар немесе шегерімдер түзетуге
құқығы бар:
1) тауарларды толық немесе ішінара қайтарғанда;
2) мәміленің шарттарын өзгерткенде;
3) сатылған ... ... ... ... ... жұмыстар,
көрсетілген қызметтер үшін бағаны, өтемақыны өзгерткенде;
4) бағадан жеңілдіктер, сатудан жеңілдіктер жасалғанда;
5) шарттың талаптарын негізге ала отырып, ... ... ... алынған
тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер үшін ... ... тиіс сома ... ол ... ... ... сәйкес жүргізілетін талапты есептен
шығарғанда түзетуге жатады.
Шегерімдерді салық төлеуші өзінің ... ... ... ... шығыстарды растайтын құжаттары болған кезде жүргізеді. Бұл
шығыстар, халықаралық қаржылық есептілік ... және ... ... есеп және ... ... ... талаптарына сәйкес айқындалатын болашақтағы кезеңдердің
шығыстарын қоспағанда, олар іс ... ... ... ... ... ... преференциялары (бұдан әрі – преференциялар) салық
төлеушінің таңдауы бойынша ... және ... ... және ... реконструкциялауға, жаңғыртуға арналған келесі
шығыстарды шегеруге жатқызуды білдіреді.
Кесте 2 – ... ... ... үш жыл ... алу ... ... ... Қазақстан ... ... ... рет ... ... өндірістік |
|мақсаттағы ғимараттар және құрылыстар, |
|машиналыр мен жабдықтар ... ... ... |
| ... ... |
| |
| ... ... |
|– Преференция обьектілерінің бастапқы құны|
|– салық төлеушінің қалауы бойынша ... ... ... осы ... ... ... үш ... кезеңінде |
|бірмезгілде. ... ... ... ... ... ... ... монтаждауға және |
|құруғашығыстар, сонымен қатар өндірістік |
|бағыттығы ғимараттарды жаңартуға, ... мен ... ... ... ... олардың кеткен |
|мөлшердегі шығындар. |
| |
| ... ... ... ... өз ... ... ... іске асыру келісім – шартын ... ИСП ... ... жоқ. ... АЭА ... ... ... алкоголь өнімдерін, құрамындағы |
|этил спирттің көлемі 0,5 % аспайтын сыра, ... ... ... ... ... ... айналысатын салық ... – ауыл ... ... ... З.Т. мен селолық кооперативтері |
|үшін арнаулы салық режимін қолданатын ... ... |
| |
| |
| |
| ... қолдануға құқығы жоқ|
Таза табысқа салынатын корпоративтік табыс салығын және төлем көзінен
ұсталатын корпоративтік ... ... ... ... ... ставканы салық салынатын табысқа көбейту жолымен есептелінеді.
КТС ставкалары суретте келтірілген.
| ... ... ... ... |
|1. Тоқтатыла тұру кезеңінде корпоративтік табыс салығы ... ... ... 2009 жылғы 1 қаңтардан 2010 жылғы 1 қаңтарға дейін 20 пайыз ... 2010 ... 1 ... 2011 жылғы 1 қаңтарға дейін 17,5 пайыз |
|3) 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 15 пайыздық ставка ... ... тұру ... ... көздерінен ұсталатын ... ... ... ... ... |
| ... 2009 ... 1 ... 2011 ... 1 ... ... - 15 пайыз |
|2) 2011 жылғы 1 қаңтардан бастап 10 пайыздық ставка ... ... ... ... жер ... табылатын салық ... ... мен ... ... және ... ... ... салынатын табысы |
|10 ... ... ... ... ... жатады. ... ... ... қызметін тұрақты мекеме ... ... ... резидент емес заңды тұлғаның |
|таза ... ... ... ... 15 ... ... бойынша салық салуға жатады. ... 3 – ... ... ... ... ... ... табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді
салық кодексте белгіленген тәртіппен ағымдағы салық кезеңі ішінде есептейді
және ... ... ... ... ... ... жылдық жиынтық табысы
алдыңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылына арналған республикалық ... ... ... ... есептік көрсеткіштің 325000 еселенген
мөлшеріне тең сомадан аспайтын салық төлеушілер және жаңадан құрылған ... ... ... ... ... ... ... және төлемеуге құқылы. Аванстық төлемдер сомасы ағымдағы салық
кезеңі ішінде тең ... ... ... салық кезеңі үшін
корпоративтік табыс салығы бойынша ... ... ... дейінгі кезең
ішінде төлеуге жататын корпоративтік табыс салығы бойынша ... ... ... ... ... кезеңінің бірінші тоқсаны үшін есепті
салық кезеңінің 20 қаңтарынан кешіктірілмей, салық ... ... ... ... табыс етіледі.
Салық төлеушілер корпоративтік табыс салығын төлеуді орналасқан жері
бойынша жүзеге асырады. Қазақстан ... ... ... ... ... ... резидент емес заңды тұлғалар корпоративтік табыс
салығын төлеуді тұрақты мекеменің орналасқан жері ... ... ... ... ... ... бойынша аванстық төлемдерді
бюджетке салық кезеңі ішінде айлық ... ... 325000 ... тең ... ... ... ... айдың 25-інен
кешіктірмей, ай сайын енгізуге міндетті.
Салық кезеңі ішінде бюджетке енгізілген аванстық ... ... ... ... үшін ... табыс салығы жөніндегі декларация бойынша
есептелген корпоративтік ... ... ... ... ... ... төлеуші салық кезеңінің қорытындысы бойынша корпоративтік табыс
салығы бойынша төлемді ... ... ету үшін ... ... ... он күннен кешіктірмей жүзеге асырады.
Бюджетке төлеуге жататын корпоративтік табыс салығының сомасы бұл салықты
төлем көзінен ұсталғанын ... ... ... ... төлем көзінен
ұтыс, сыйақы түріндегі ... ... ... ... ... азайтылады.
2.2 Корпоративтік табыс салығы бюджет кірістерін қалыптастырудың көзі
ретінде.
Республикамызда соңғы жылдары аймақтың ... ... ... ... ... ... ... экономикалық өсуіне,
әлеуметтік жағдайына, қаржы ... ... ... ... ... және ... ... тарту және оны тиімді
пайдалануға, өнеркәсіпті, ауыл ... ... ... шағын және орта
бизнесті дамыту сияқты мәселелерді шешуге айтарлықтай көңіл бөлініп, нақты
іс-шаралар кешені жүзеге ... Бұл ... ... ... салы
алатын орны зор. Республика бюджеттерін қалыптастыратын салық ... ... ... ... корпорациялық табыс салығы болып табылады.
2007 – 2009 жж мемлекеттік бюджет кірісіндегі ... ... ... кестеде келтірілген. Үш жылдың ішінде жалпы салықтық түсімдер сомасы 135
млрд. тенгеге төмендеген. Ол ... ... ... ... ... нәтижесінде өзгерді. Корпоративтік табыс салығының
(114 млрд.тенге), әлеуметтік салығының (62млрд.тенге) және ҚҚС (113 ... ... ... 2 ... ... болады.
Кесте 3 – Мемлекеттік бюджет түсімдерінің динамикасы. ... атуы |2007 |2008 |2009 ... |
| ... |сома ... | ... ... ... ... ... ... |
|барлығы | | | | ... ... ... |920911566 |643668528 |-114632174 |
|салығы | | | | ... ... ... ... |267355662 |268724614 |47699503 |
|Әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... |61132801 |77837414 ... ... ... салығы |10030362 ... ... |2991771 ... ... |11339923 |14270104 ... |6181431 ... ... | | | | ... жер ... |445220 |578140 |149736 ... құн ... |640982808 |515933456 |453005558 |
|(ҚҚС) | | | | ... ішкі ... ... ... |111278726 |-53639586 |
|тауарларына | | | | ... ... ... ... ... ... ... | | | | ... ... ... |56528023 |57393429 |-1360059 |
|Акциз ішкі ... ... ... ... |1750081 ... | | | | ... ... ... ... ... |
|импорт.тауарларына | | | | ... және ... ... ... ... ... |
|да түсімдерді | | | | ... үшін | | | | ... | | | | ... ... ... |0 |51251 |2375030 |2375030 ... ... ... ... ... |1871590 |
|және сыртқы | | | | ... | | | | ... | | | | ... ... |908663 |36190 |14542 |-894121 ... баж ... ... |22997240 |3774935 |
|салықтық емес ... ... ... ... ... | | | | ... ... |92685873 |56939574 |35887398 |-56798475 |
|сатудан түскен | | | | ... | | | | ... ... (3 ... ... |2392394311 |-237398760 |
|категории) | | | | ... ... ... |1072421333 |1104600000 |846554664 |
|БАРЛЫҒЫ ... ... ... |609155904 |
|Кендік төлем және |636381873 |939552946 ...... | | | | ... ... Қаржы Министірлігі. www.minfin.kz ... емес ... осы ... ... 109,4 млрд.тенге ал іс –
жүзінде 136,2 млдр.тенге немесе 124,5 %. ... ... ... ... ... түсіндіріледі; 1) 2009 жылдың ... 12,2 ... ... ... 2) 1995 ... ... Ресей Федерациясының Үкіметі және Қазақстан республикасының
Үкіметі ... ... ... ... ... қарым қатынасы
және өзара есептесу келісім бойынша 6,2 млрд.тенге ... ... ... ... ... түсімдер есептік кезең жоспарының
61,8 млрд.тенгеден 35.9 млрд.тенге немесе 58,1 % ... ... 1) ... ... ... құрылыс компанияларымен тұрғын
обьектілерді уақытылы емес тапсырумен ... ... ... ... 2) жер учаскелері үшін төлемнің базалық ставкаларының
жоғарлауы ... жеке ... ... ... жер ... ... байланысты жер учаскелерін сатудан түсімдері.
Жоспардағы 1191.0 ... ... ... 1104.6 ... 92.7 % ... соның ішінде есепті кезең үшін бюджеттік даму
бағдарламаларды Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... 843.1 ... ... ... ... ... қордан республикалық бюджетке 261.5 млрд.тенге
көлеміндегі мақсатты трансферт тартылды.
Жылдың басынан ... жыл ... ... Қазақстан
Республикасының Ұлттық қорына 2339.5 млрд.тенге ... ... ... ... 1371.4 ... ... ... - ҚР – ның 2009 жылы мемлекеттік бюджет кірістерінің ... ... ... ... ... бюджет кірістерінің
құлырымында маңызды орынды салықтық түсімдер алып отыр (63%). Трансферттік
түсімдер екінші орында тұр (32%). 4% ... ... ... ... 1 % ... негізгі капиталды сатудан түскен түсім алып отыр
Кесте 2 – Мемлекеттік ... ... ... ... ... млн.тенге
|Төлем атуы |2007 |2008 |2009 ... +,- ... | | | | |
| | | | |2008 |2009 |
| | | | |  |  |
| ... ... |
| | |2007 жылы |2008 жылы |2009 жылы |
|1 ... |34,5 |45,8 |47,2 |
|2 ... |34,2 |44,3 |46,1 |
|3 ... |40,9 |41,7 |49,5 |
|4 ... |37,2 |39,8 |50,7 |
|5 ... ... |33,3 |37,2 |41,1 |
|6 ... |29,4 |41,4 |45,2 |
|7 ... Қазақстан |43,7 |48,5 |51,3 |
|8 ... |31 |33,3 |42,8 |
|9 ... |36,1 |45,3 |50,3 ... ... |43,2 |45,4 |48,4 ... ... |36,4 |45,8 |42,2 ... |Павлодар |47,3 |48,5 |49,1 ... ... ... |42,1 |45,6 |49,6 ... ... Қазақстан |47,4 |54,2 |56,4 ... ... ... |54 |54 |57 ... ... ... |45 |47 |50 ... ... ... ... Министірлігінің статистикалық бюллетені |
2007 жылы корпоративтік табыс салығы бойынша ... ... ... ең ... үлес ... ... 47,3, ... Қазақстан 42,1
, Оңтүстік Қазақстан 47,4 Астана қаласы (54) қалалары болса, үлесі ең төмен
Қызылорда 31 және Жамбыл 29,4 ... алып ... 3 жыл ... ... ... ... байқаймыз. 2008 жылы корпоративтік
табыс салығы бойынша бюджетке ... ... ... ең ... ... ... (54,2) Астана қаласы (54) және Қарағанды (45,3)
Ақмола (45,8) Павлодар (48,5) ал ең аз ... ... ... ... (33,3), Жамбыл (41,4), Ақмола (45,8) құрап ... 2009 ... ... ... ... ... түскен аймақтардың ішіндегісі
ең жоғарғы үлес салмағын ... ... (51,3), ... (50,3), ... (56,4) қалалары, аймақтар бойынша динамикасының төмендеуін Шығыс
Қазақстан (41,1) және Маңғыстау (42,2) бойынша байқауға болады. ... ... ... ... 2007 ... бастап 2009 жылға дейінгі
үлестік салмағын қарастыратын болсақ: Мемлекеттік бюджеттің кіріс бөлігін
қалыптастыратын салық түсімдерінің ... ... ... болып Астана,
Қарағанды, Ақтөбе, Павлодар, Батыс Қазақстан аймақтары алып отыр.
2.3 Астана қаласы ... ... ... ... ... түсу жағдайына талдау
Астана қаласының Салық Комитеті 1990 жылдың 16 наурыз бұйрығымен Қазақ
ССР ... ... ... ... құрамында төрағасы мен 25
инспекторлар кірді. Салық есебінде үш мыңға жуық салық ... ... ... мен ... ... 370,0 млн сом құраған.
Тәуелсіздігіміздің 19 жылы ішінде Комитет көптеген ... ... 1998 ... ... ... Комитеті 2-ге бөлінді. Сарыарқа және
Алматы департаменті бойынша бөлінген. Комитеттің штаттық құрамы 380 ... ... ... ... ... ... база ... салық төлеушілер саны 16639 адамға дейін, ал салықтық түсімдердің
үлесі 117 есе өсті.
Астана қаласы ... ... ... ... ... ... ... Ол бюджет алдындағы салықтық міндеттемелердің орындалуына
салықтық бақылау жүргізеді.
Астана қаласының ... ... ... ... ... ... іске асырылады. Қазақстан Республикасының
фискалдық саясатты құру және жүргізу; ... ... ... өзінің құзыреті шегінде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ... ... ... мен ... ... және міндетті зейнетақы
жарналарын уақылтылы және толық аударылуын қамтамасыз ету ... ... ... табылады.
Астана қаласындағы Салық департаменті және Салық комитеттерінің алдында
тұрған басты проблемалардың бірі - ғимаратының тарлығы еді. ... ... ... қарағанда, мұндағы жағдай Салық департаментінен әлдеқайда
нашар еді. «Салық департаментінде 14 мыңнан астам ... ... 24 ... жеке ... ... ... кезеңінде салық комитетіне
шамамен 40 мың ... ... ... ... әрқайсысы кем дегенде 2-3 есеп
өткізеді. Ал салық есептілігін қабылдайтын ... ... - 40 ... 20 ... ... ... 40 мың ... төлеушіні қабылдап, қызмет
көрсетуі қажет және сонымен бір мезгілде регламентті сақтауы қажет»
Қаржы министрлігі Салық комитетінің ... ... бірі ... ... ... қызмет көрсетудеп атап өткен. Осыған сәйкес Қаржы
министрі бекіткен ... мен ... ... ... регламенті
әзірленді. Осы регламенттерді орындауға ұмтыла отырып ең алдымен халыққа
сапалы қызмет ... ... ... ... еді. Ол үшін ... ... ... әрине жөн. Осы өтініштің негізінде 2009 жылы ... ... ... ... ... ... ... жылы Астана қаласының дамуына байланысты тағы да бір аудан бойынша,
яғни Есіл ауданының салық ... ... ... ... ... ... департаменті үлкен үш аудандық
салық басқармаларын қамтиды: Алматы ... ... ... және Есіл
ауданының салық басқармалары.
Астана қаласының Салық департаментінің құрылымында 16 ... ... ... ... ... төлеушілердің даулы жағдайларын талдауды, оларды
шешумен байланысты ұсыныстары мен кеңестерін табыс ... ... ... ... ... ... ... болжамның іске асуын қамтамасыз
етеді. Егер жоспарланған мөлшерде салықтар түспесе, онда оның ... және ... ... ... ... түспеуінің қысқартуын
ұйымдастырумен байланысты жұмыстармен, жылдық жиынтық ... ... ... ... салығы бойынша декларациясын, жеке
кәсіпкерлерден есеп берулер мен есеп ... ... ... ... жоғары айтылғаны бойынша реестрді құрап есеп бөліміне бөлуге
беріледі.
Салықтардың түсуін, салық салу базасының даму ... және ... ... осы негізде бюджетке түсетін түсімдердің көлемін
талдау ... ... ... әр деңгейінің экономикалық
ведемостволарының басты мақсаты.
Қазақстандағы қолданылып жүрген ... салу ... ... ... ... ... ... қамтиды.
Корпорациялық табыс салығы елдің бюджет кірісін ... ... ... Астана қаласы Салық департаментінің салықтық түсімдерінің
ішінде корпорациялық табыс салығының рөлі ерекше.
Кестеден көріп отырғандай, 2007 жылы ... ... ... ... ... 40186027 млн. ... құраса, соның ішіндегі 54%-ті
немесе 21573760 млн ... ... ... ... ... Астана қаласы Сарыарқа департаменті бойынша жалпы салықтық
түсімдерге талдау, млн тг
|Түсімдер |2007ж |2008ж |2009ж ... (+,-) |
| ... |% ... |
| ... |% ... |% ... |% ... табыс|19861734 |27,9 |12815547 |23,4 |12316657 |24,39 |
|салығы | | | | | | ... ... ... |2145676 |3,02 |1787393 |3,27 |1534524 |3,039 ... ... |4111534 |5,78 |3226180 |5,9 |2536923 |5,024 ... ... |452748 |0,64 |355825 |0,65 |338765 |0,671 ... ... |3316564 |4,66 |2385365 |4,36 |2246443 |4,449 ... ... ... |5,03 |3015403 |5,52 |2149877 |4,258 ... ... |17,4 ... |19,9 ... |20,06 ... да ... ... |35,6 |20185276 |36,9 |19243433 |38,11 |
|Барлығы ... |100 ... |100 ... |100 ... 8 – ... ... ... департамемті бойынша бюджетке түсетін салық
түсімдеріндегі корпоративтік табыс салығы бойынша үлесіне талдау, мың.тг.
|Түсімдер |2007 жыл ... |2009 ... |
| ... - мұнай секторын ұйымдастырудан түсімдерді есепке алуымен |
Республикалық ... ... КТС ... 2007 ж. 21573760 мың, ... 30538010 мың. тг, 2009 ж 44993938 мың. тг ... 2007ж. 2008 ... көп ... Мұнай секторын ұйымдастырудан түсімдерді есепке алмағандағы
резидент заңды тұлғалардың түсімі құраған. 2007ж 8580878 (68% ) ... жылы 9579531 мың. ... 2009 жылы ол 10496959 ... құрап,
23310178 мың тг көбейген. Яғни 2009 жылы ... ... ... ... ... ... ... түсімдерді есепке алмағандағы төлем
көзінен ұсталатын резидент емес заңды тұлғалар, 9608990 ... ... – 9 ... ... ... ... бойынша бюджетке түсетін салық
түсімдерінің динамикасы, 2009 жыл.мың, тг
|Түсімдер |Мемлекеттік бюджет|Респуб. бюджет |Жергілікті ... |
| ... |% ... |% ... |% ... ... |26 |44993938 |57 |0 |0 ... |2462937 |3,1 |0 |0 |2462937 |18,4 ... |8874637 |5,6 |0 |0 |8874637 |30,3 ... | | | | | | ... ... |0,7 |0 |0 |1147338 |8,4 ... ... |794837 |4,5 |0 |0 |794837 |18,3 ... ... |5 |0 |0 |673949 |0,42 ... |10374753 |19 |10374753 |20 |0 |0 ... |9473848 |37 |4887890 |23 |4585958 |24 ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |100 ... |100 |18539656|100 |
2009 жылы Астана қаласындағы ... ... ... ... ... түскен сомасының барлығы 78796237 млн .тг, ... 4887890 млн. тг, ... ... 4585958 млн .тг ... ... ... салығы ең көп үлесін алған, мемлекеттік бюджетте 26 %,
республикалық бюджетте КТС 57 % ... ... ... яғни ҚҚС ... 20
%. Мемлекеттік бюджетттен жергілікті бюджетке 2009 жылы ... ... ... Оның ... ... ... 8874637 млн.тенгені
құраса екінші орынды жеке табыс салығы алып отыр. Ал мүлік салығы 1147338
млн.тенге ... ... ... КТС ... түсімдерінің динамикасы, 2009
жыл.мың,тг
Кесте.10 – Астана қаласы бойынша корпоративтік табыс салығының бюджетке
түсетін түсімдеріне жоспар бойынша және ... ... ... мың. тг
|Түсімдер |2007 жыл |% |2008жыл |% |2009 |% |
| ... - ... ... ... ... ... ... |
Бюджетке түскен КТС жоспарлы және нақты ... ... ... ... ... ... 2007 жылы ... КТС сомасы
20354465 мың,тг құраса, іс жүзінде 21573760 мың, тг құрады, яғни 961476
мың,тг (107,2%) асырыла орындалды. Ал 2009 жылы ... КТС ... ... ... іс ... 44993938 мың, тг ... яғни ... (116,7%) асырыла орындалды, яғни екі жылдада нақты түскен салық
сомалары жоспарланған түсімдерден артығымен орындалды. 2008 жылы
жоспарланған Мұнай ... ... ... есепке алмағандағы
төлем көзінен ұсталатын резидент заңды тұлғалардан түскен түсімдер 1739233
мың, тг, нақты сомасы 2029117 мың,тг, 233540 ... көп ... Ал ... осы ... ... ... ... түсімдер жоспарланған түсімдерден
273421мың, тг аcыра орындалды. Мұнай ... ... ... ... ... ... ... резидент заңды тұлғалар түсімдер
екі жылда да жоспардан асырыла орындалды: 2008 жыл 2029117 ... ... 273421 мың. тг ... жиналды.
3. Қазақстан Республикасы корпоративтік табыс салығындағы мәселелер
және жетілдіру тенденциялары
3.1 Корпоративтік табыс салығында кездесетін мәселелер
 Бұл ... ... ... мен қаржы саласының маңызды бөлшегі
салық салу жүйесіне ... ... салу ... бұл ... өмір
сүруінің және нарықтық экономиканың реттелуінің бірден-бір кепілі болып
табылады.  Ал, бұл ... ... ... ... бірі ... ... салығына және оның жетілдіру жолдарына тоқталады. Яғни,
салық ставкасын төмендету арқылы экономикамыздағы көптеген кедергілерден
қалай ... ... ... Негізгі мақсат ел экономикасындағы
шағын және орта бизнесті, кәсіпкерлікті дамытуға ... ... ... ... ... ... келтірмеуін ашып қарастыру.
Корпорациялық табысқа салық бюджетке түсетін түсімдердің негізгі сомасы
болып табылады, сонымен қатар экономикаға әсер етеді, экономика ... ... ... ... ... мемлекет тиімді
салық жүйесін құру керек, өйткені ол әлеуметтік-экономикалық жүйеге әсер
етеді.
Қазақстан ... ... ... жүріп алға қойған мақсатқа жету
үшін ... ... ... ... біреуі нәтижелі болып, ал
екіншілері жарты жолда күйзеліске ұшырады. Үкіметтің ұстанаған бағыттарын
жетістікпен жүзеге ... ... ... және ... саласынан демеу
керектігін мойындаған жөн. Салықтық ... ... ролі ... жағдайында өте ерекше. Салықтың фискалдық қызметін дамытумен
шектелу ... ... ... ... өнім ... ... шешім
қабылдауына мүмкіндік беріуі тиіс. Дағдарыстан шығудың бірден-бір ... ... ... болып табылады. Әлемде шағын бизнесті мелекеттік
қолдау ең ... ... ... ... іске асырылады. Бұл жерде
экономиканың осы ... ... ... ... салу ... қажет. Салық салу бойынша жеңілдіктер шешілетін тапсырмаларға
байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Салық ... ... ... ... және орта ... ... іс-әрекеттерін қолдау
үшін салықтық қарулардың кең қолданылады.
Әлемдік салық салу тәжірибелерінен осы экономикаға ... әсер ... ... ... ... қалай жетілдіруге болады, оның
ставкалары тиімді ме, деген актуалды сұрақтарға жауап іздесек. Сөз ... ... ... ... ... ... ... ставкасы ҚР-ның
салық жүйесінің жаңадан құрылып жатқан кезінде, яғни 1995 жылы қабылданған.
Одан бері ... ... ... күрт ... ... ... ... бұрынғыдай тек бюджетті толтыру ғана емес, шағын
және орта бизнесті жолға қою ... ... ие ... ... мұндай мақсатқа жету үшін қазіргі кездегі корпорациялық табыс
салығының ... ... ... ... ... ... жоғарғы
деңгейге көтерілуі іс белсенділігінің төмендеуіне әкелуі ... ... ... ... қызметтің ынталануына әкеледі. Американың белгілі
экономисті А.Лаффер ... ... ... жағдайына әсерін және салық
түсімі салық ставкасына ... ... ... ... дәлелдеді. Бұл
теорияға сәйкес салық мөлшерлемелерінің ... бір ... өсуі ... ... ... туғызады, одан кейін өсу бәсеңдеп, бюджетке
кірістер кенет құлдырайды. Бұдан ... ең ... ... ... ... ... ... түбегейлі
жеңілдету арқылы шешу керек деген түйін жасалған. Лаффердің ойы бойынша,
бюджетке салық түрінде ... мен ... ... ... 30% артық алуға болмайды. Американ ғалымдарының ... егер ... ... ... бір айтарлықтай жоғары
деңгейге жететін болса, онда ... ... ... ... ынталандырмалар қысқарады, пайда азаяды және тиісінше бюджетке
түсетін түсімдер төмендейді. Салық жүйесі ұзақ мерзімге әрекет ... ... ... Оның ... экономиканың алдағы уақытта дамуын есепке
алып жүргізуі керек. Дамыған мемлекеттерде 100% ... салу ... ... емес. Оның қалыптасуы экономика дамуының ... ... ... ... ... өзінің экономикалық
саясатын жүргізген кездесалықтық реттеу механизмдерінің кең спектрін
пайдаланады. ... ... ... ... ... ... ... экономикалық және саяси шешу мүмкін ... ... ... өсу ... және ... ... қысқартса ғана салық
көлемін түсіру мүмкіндігі туадыы.
Қазіргі кезде республикадағы салықтық ... ... ... ... айналды. Салықтық реформаны жүргізуге ірі қадамы
Қазақстан Республикасының іске қосылуын атауға болады.
Салық кодексі ... ... ... ... ... ... жасайтын шаруашылық субьектілерге бірдей
салықтық жағдай жасау.
- Салықтық ауыртпашылықты және ... ... одан ... ... ... ережелерін және нормаларын бір жүйеге келтіру.
- Тұрақты салық заңдарын жасау
Кезкелген кәсіпорынның қызметі ... ... ... ... ... және ішкі деп ... ... екі факторға байланысты.
Сыртқы фактор, ол – біріншіден мемлекет экономикасының ... ... және ... ... ... ... ... саяси және мемлекетаралық қатынастары. Ішкі факторға кәсіпорын
қабылдаған есеп саясаты ... ... ... есеп ... ... ... ... заңдылығы әсер етеді.
Тауар өндіруші кәсіпорындар жөнінде қазіргі кезде корпоративтік табыс
салығы бойынша тіркелген ... іске ... ол ... ... кеңейтуге жағдай жасамай кері эффекті болады, яғни ... ... ... ... табыстарын жауып шығыстарының көбеюі
болып табылыды. Кәсіпорындар жөнінде, ... салу ... ... ... табыс салығы бойынша регрессивті ставкалары мен
шкаланы қарастыру керек. Яғни салық салу ... ... ... ... ... ставкасы төмен болуы тиіс. Осы шара қосымша ақша құралдарын
өндірісті кеңейтуіне, ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылығын тұрақтандыруына, бағытталуына
жағдай жасайды. Неге кәсіпорындар КТС ... ірі ... ... өте аз мөлшерде немесе мүлдем төлемейді деген сұрақ туындайды.
Әрине ол ... ... сату ... ... ... ... ... операцияларын қолма қол ақшамен ... ... ... ... ... ... ... арасындағы өзара есеп
жүргізудегі қолма қол ақшаның бос айналуы – бюджетке салықтық ... ... ... ... ... ... ... қол ақшалары
толық көлемінде қолданылмайды, ол кәсіпорынның өзінің табыстарын жалтаруға,
соған сәйкес табыс салығын есептесу ... ... ... ... ... Осы мәселені кассалық аппараттар шеше алмайды. Айтылған
мәселені шешудің ... ... ... ... арасындағы және көтерме
сауда кезіндегі қолма қол ... ... жол ... осы ... банк ... ... және ... ашық болуы тиіс.
[29,115б.]
Корпоративтік табыс салығы бойынша салық ... ... ... ... ... ... шығыстардың кейбір түрлеріне белгілі
көлемінде шегерімге жатқызылған немесе олардың шегерімге жатқызылуы тыйым
салынған. Бұдан ... ... ... ... ... табыстарды
корпоративтік табыс салығынан толығымен босатуды көздейтін табыс алмайтын
және ... ... ... ... ... ... салу ... Кіші бизнес субьектілері үшін салық салу бойынша жеңілдіктерді
көздейтін, жұмыс берушілерді ... ... жаңа ... ... ... ... салудың оңайтылған режимі енгізілді. Салық
кодексімен ... ... ... ... ... іске ... ... сәйкес, бюджетке түсетін түсімдерде маңызды
орын алады.
– Ең бастысы, қазіргі кезде ... ... ... ең ... ... – салық есептілігінің шамадан тыс болуы. Бұл бағытта
үлкен-үлкен ... ... ... ... ... түрлері бойынша салық
есептілігі барынша қысқартылды. Жаңа ... ... ... ... мерзімі қарастырылып отыр. Яғни салық ... ... ... бір айға ... ... ... ... Мәселен, қазір салық
төлеушілер әр айдың 20-нан кешіктермей салық ... ... ... жаңа ... ... ... ... жылжытты. Онымен қоса,
шағын және орта ... ... ... ... ... (КТС) бойынша
аванстық төлемдер шегерілді. Бұл – бизнес жыл ... ... ... КТС ... ... ... ... есеп беруден құтылды. Сондай-
ақ әкімшілік процедуралар да жеңілдетілді. Тағы бір жаңалық – ҚҚС бойынша
бір ғана салық ... ... ... ... ... ... ... мерзімі бір
ай немесе бір тоқсан болып келсе, енді ол бір тоқсан болып өзгертілді. Бұл
әрекеттердің барлығы ... ... ... үшін ... ... ... ... салық төлеушілер ай сайын ҚҚС ... ... ... ал ... ... бастап салық декларациясын тек ... ғана ... ... енді осы 2009 ... ... қаласы Салық департаменті бойынша
корпорациялық табыс салығын   30 пайыздан 20 пайызға ... ... ақша ... ... көздеріне талдау жасайық.Оны кестеден көре
аласыздар.
Қаржылық көрсеткіштерді анықтау үшін ... ... ... ... есептемелер жүргізілді: 
Салық салуына дейінгі табыс 100 000 000 тенге;
Корпорациялық табыс салығын  30 ... 20 ... ... ... ақша ... жұмсалу көздері;
Артық ақша қаражат- 1 000 000 тенге
Қаржылық моделдеу процессінде келесідей көрсеткіштер алынды: 
      
Интегралдық көрсеткіштер
|№ ... ... ... |
|1 |КТС ... |20,0 |
|2 ... ... ... |15,0 |
|3 ... ... |256560 |
|4 ... ... |0,001 |
|5 ... |3 ай ... көрсеткіштердің есептелу кезеңі - 3 ай.  
Корпорациялық табыс салығын  20 пайызға азайту арқасында 1 000 000 тенге
бос ақша ... ... ... та ... ... осы ақша ... бюджет тапшылығы пайда болды. Біз осы қаражаттың 500 000
тенгесін шикізат сатып алуға, ал 500 000 ... ... ... ... болжадық. Бұл қаржылық моделдеу ісінде, үкіметтің бюджет
тапшылығын жауып одан бірнеше мәселелерді шешуге жол ... ... ... осы ... қаражатты өнім шығаруға және еңбек ақыға
жұмсау арқылы біз ... ... ... мәлелелерді шешуге
көмектесеміз:
сұранысқа байланысты жаңа өнімдер пайда болады;
жұмыссыздық ... ... жаңа ... орындары ашылады;
осы іс-әрекеттерден салықтық қазына молаяды;
Үшінші мәселе бойынша келесідей қаржылық түсініктеме бере аламыз:
Егерде  500000 тенге ... ... ... ... ... ... аударылды: одан 5-30 пайызға дейін ИПН (жеке табыс салығы), 66150
тенге сомасында; одан 10 пайыз ... ... 50 000 ... ... ... әлеуметтік аударымдарға 9 000 тенге; 21 пайыз әлеуметтік ... ... 500000 ... үнемделген қаражат сұранысқа байланысты жаңа өнімдер
шығаруға жұмсалса, одан орташа алғанда 10 пайыз (100 000 тенге) таза табыс
түсуі жоспарланып, ... ... ... ... ... одан ҚҚС
(15 пайыз) 15 000 тенге; табысқа салық (28 пайыз) 23800 тенге;
Жалпы бюджетке түсетін қаражат  256560 тенгені құрап, ол ... ... 13 ... ... ... жағадайға келсек, экономикамыздың тұрақталып, ЖҰӨ өндіріс
пен инвестиция сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштердің ... ... ... ... дефициті, несие ставалары сияқты көрсеткіштер
төмендеген.
Яғни, Қазақстанда корпорациялық табыс салығын 20 % ... 2009 ... ... ... 20 %-ға ... мен ... ... бюджетке түсімін азайта алмайды деп ... ... ... ... ... ... ... белсенділіктің және еліміздегі
корпорациялық сектордың өсуіне байланысты толығады. Егер, төмендетуді кезең-
кезеңімен, біртіндеп жүргізсек ... ... ... ... ... ... ... төмендету түрлі дифференцияланған
салық жеңілдіктерінен гөрі тиімдірек.
Біріншіден, салық жеңілдіктері ... ... ... теңдігі
принципін бұзады, өйткені бұл жеңілдік берілген салалар басқаларға
қарағанда ... ... ... жеңілдіктері есептеу механизмін қиындатады, ал ... ... мен ... ... ... ... берілген саланың кәсіпорындары, жеңілдік құқығын
рәсімдеудің күрделілігіне байланысты оны дұрыс пайдалана алмай, жеңілдіктен
бас тартуға мәжбүр ... ... де ... ... кез-келген жеңілдік белгілі бір қиындықтарға
әкеледі. ... ... ... бір ... ... олардың
өз әрекетін еркін жүргізуіне кедергілер пайда болады. Ал, шағын және ... ... үшін ... ... аз ... ... Ал, ... тең жағдайда салық салу үшін, салық ставкасын төмендету ең
тиімді ... ... ... осы ... ... биыл 20%-ке ... қандай нәтиже ала
аламыз, осыған тоқталсақ: Корпорациялық табыс салығының ставкасын ... ... ... ... ... ... өйткені
салық сомасының азаюынан кәсіпорынның кірісі көбейеді де артық қаржы пайда
болады. Ал, бұл өз кезегінде ... ... ... тигізері сөзсіз.
Республикадағы салық ставкасының төмендеуі, шет ел ... тыс ... Бұл шет ел ... ... жоғарылатады.
Жоғарыда айтып кеткеніміздей, төмен салық ставкасы ірі корпорациялардың өз
өндірісін ел территориясына көшіруіне итермелейтін фактор болып табылады.
Кәсіпорындардың кірісінің ... ... ... ... жаңа ... пайда болуына әкеледі. Жұмыссыздықты қысқартып, ... ... ... және ... ... ... кезеңінде, ДСҰ-ға кірер алдында өз ... ... бұл ең ... ... Корпорацилық табыс салығының ставкасын
төмендету мәселесі өз шешімін табуы, қазіргі Қазақстанның алдында тұрған
негізгі міндеттер өз ... ... ... ... ... ... қарсы механизмді құру және ел валютасын тұрақтандыру;
инвестиция ауқымын ... ... ... ... белсенділігін арттыру;
Салық ставкасын жетілдіру бұл уақыт ағымының талабы. Бұрынғы салық
ставкасы негізінен таза ... ... ... ... ... болуы бұл болашақтың өркендеуіне негізделген ... ... ... ... ... ... аз түсу мүмкіндігі, алдағы уақыттағы
кәсіпкерлік белсенділікпен ақталатындығын ескерсек, бұл мәселе жуық арада
өз ... ... деп айта ... ... ... салығын жетілдіру жолдары
Соңғы 10 жыл ішінде мемлекет салық жүйесінің перманентті ... ... ... ... ... жетілдіру жолдары шексіз, өйткені
қоғам дамуындағы әрбір жаңа кезеңнің экономика дамуында өз ... ... өз ... ... пен ... субъектілері арасындағы
мәселелерді адекватты ... ... ... ... ... әр түрлі баж салығын санамағанда үш ондық салықтар мен
алымдар бар, ... ... ... қазіргі жүйесі Батыста қабылданғанға
жақын,шынында, ЕЭС елдерінде ерекшеліктері байқалмайды.
Қазақстан Республикасындағы салық саясатын жетілдіру мақсаттары қандай?
Бұл өте ... ... бірі ... ... ... ... мемлекеттік бюджетпен қарым-қатынасы
біршама өзгерістерге ұшырады.Бірақта бұл өзгерістер өз ... ... әр ... ... ... ішкі ... Бұл қозғалыс 1965-1966ж.ж экономикалық реформадан басталды,
бұл кезде ... ... ... ... ... ... есебінен
экономикалық ынталандыру қорын құру рұқсат етілді: өндірісті дамыту ... ... ... ... ... үй құрылысының
қоры,материалдық марапаттау ... ... ... салыстырғанда бұл
маңызды қадам болды,нақты,бірақ жеткіліксіз өйткенімемлекеттік ... ... ... ... шектелген жоқ,оған “пайданың
бос қалдығы “ аударылды,яғни бюджетке,жоғары ... ... ... ... ... қорына аударғаннан кейін қалған пайда
бөлігі.Бұл пайданы бөлудің қабылданған тәртібі мемлекеттік бюджетке қарай
жылжыды./31.59б/
Кәсіпорынның мемлекеттік ... ... ... ... ... ... толық шаруашылық есеп айырысуға және өзіндік
қаржыландыруға көшу табылды.Оның негізгі ...... бөлу ... ... ... бір бөлігі ғана, барлық пайда экономикалық
нормативтің жоғары тұрған органдары бойынша бөлінді, ... ... ... ... Сонымен қоса пайданы бөлуде ... ... ... ... ... ... нормативтер
қарапайым мен кеңейтілген ұдайы өндіріс құралдарына ... ... ... ... ... ... ... жетіктермен қажетті
болды.Біріншіден біркелкі болатын, яғни барлық ... ... ... ... тек қана дифференцирленген ғана болмай, сонымен
қатар жеке ... ... ... бір ... ... керісінше
болды:осы талаптардың өзі әр кәсіпорынның жағдайына,мүмкіндіктеріне
икемделді. Нормативтің ... ... ... ... ... ... көлемі обьективті талаптар мен шарттарға
қарағанда министрлік чиновниктерге тәуелді болды.Сондықтан ... ... ... ... салықпен ауыстыруы кәсіпорынмен
мемлекеттің ... ... ... ... ... ... ... жалғасуы болып табылады. Салықтар –
бұл экономикалық нормативтер,бірақ біркелкі және тұрақты, жеке ... ... ... және санкциялардың
жекелендірілуінетыйым салынған,оларды сала, өндіріс,регион (аймақ) бойынша
дифференциялауға болады.Салықтар экономикалық норматив класына ... тән ... ... ... ... пайдаға салықты
бюджетке пайдадан аударымдар нормативті ретінде ... ... ... ... ... Бюджетке пайдадан ... ... салу ... ... ... нарықтық қатынастарға
өтуге тәуелсіз қажет болды,бірақ кейінгісі оның ауыстырылуын тездетті және
оны ... ... ... ... ... мемлекетпен,бюджетпен,
салық жүйесімен экономикалық қарым-қатынастың белгісіздік жағдайында тиімді
дамуы мүмкін емес.
Салықтың дұрыс функциялайтын ... ... ... ... бірі болып табылады: бір табыстан салықтың төленуі оның ... тану ... ... ... елде салық ролінің ... ... және ... ... жеке және ... тұлғаның
табысының бөлігін алудың ... ... ...... ... ... ... Халықтың сауаттылығының нақты деңгейге
жеткенде салықтар жалпы мемлекеттік ... ... өз ... ... ретінде ... ... ... егер ... ... ... кәсіпкерлердің,
кәсіпорынның қызығушылығының балансын ... ... ... отандық тәжірибеде мемлекеттік бюджетке азаматтардың ... ... ... ... ... әдісінің алдында салық
жүйесінің артықшылығы туралы дәлелдейді. Бұл ... бірі ... ... сипаты. Олардың құрамы, ставкалары және ... ... ... емес, Парламентпен қабылданған
заңдармен анықталады. ... ... ... ... ... ... 40% ... ұсынды, бірақ Парламентте 32% қабылдау
туралы шешім қабылдады.
Аударым нормативтерінен ... өту ... ... ... Бұл салықты дифференциалдауға болатынын ... ... ... ... категорияға тәуелді болуы мүмкін,бірақ ол тікелей
төлеушіге байланысты ... ... ... ... тіркелген көлемі мен оның
қатысты тұрақтылығы кәсіпкерлік іскерлік дамуына ... ... ... ... ... ... ... түрде
біздің елде қалыптасып жатқан экономикалық қатынас жүйесіне енгізіледі.
Салықтың ... ... ... ... азаматтардың,
мемлекеттік, жалпы қоғамдық қызығушылығының ... ... ... ... ... ... ... жүйесін жеңілдетуге тенденция
байқалады. Салық жүйесі неғұрлым жеңіл болған сайын,соғұрлым экономикалық
нәтижені анықтау жеңіл, және есеп ... ... ... аз жұмыс
болса,соғұрлым кәсіпкерлерде өнімнің өзіндік ... ... ... ... көп. Салық органына салықтың төленуінің дұрыстығын
қадағалау жеңілірек,ол қаржы ... ... ... ... ... ... ... елдердегі бір ғана қосылған құн
салығы бар ... ... ... елде ... жүйесі күрделі
құрылымға ие. Онда әртүрлі салықтар,аударымдар,акциздер мен алымдар бар,ол
мәні ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерияның ... ... ... ... ... ... ... үшін пенялар
төлейді.
Одан басқа салық ставкалары ... және ... ... ... салықтың қажет элементтерінің барлығын көрсетпейді. Сондықтан Заңның
шыққанынан кейін екі-үш айдан кейін ... ... ... ... туралы нұсқаулары пайда бола бастайды. Нарықтық ... ... ... қызмет ... ... ... және оларды тиімді пайдалану ... ... осы ... қызметінің тиімділігін
сипаттайтын көрсеткіштері ... Олар ... ... ... ... және олар ... ... қатысушы-лардың
мүдделеріне сай ... ... ... ... мен ... ... жағдайын бағалаудың
міндетті элементтері ... ... ... олар ... ... ... ортасын сипаттайтын маң-ызды
көрсеткіштер. Табыстылық көрсеткіштері 3 ... ... ... және ... ... элементтері .
-өнімдер .
-ақша қаражаттарының таза ағымы ... ... ... пайдалану тиімділігі – берілген кәсіпорынға
қаражаттар салудың ... ... ... ... ... ... белгілердің бірі болып саналады.
Кәсіпорын мүліктерінің тиімділігін ... ... бір ... әрі кең ... ... ... бірі –
табыстылық ... ол таза ... ... ... ... ... ... деңгейін капиталды
пайдаланудың таңдау жолдарымен, мысалы, ... ... ... ... ... коэффициентіне талдау жүргізушілер:
-басқару тиімділігінің көрсеткіштері;
-кәсіпорынның инвестициялау ... ... ... түрде ала алу ... ... ... ... ... ... және ... құралы ретінде пайдаланады;
Басқару тиімділігінің көрсеткіші ... ... ... ... оның ... ... болып
табылады. Кәсіпорынның инвестициялауға ... ... ... алу ... білдіретін өлшеуіш ретінде, авансталған
капиталдың табыстылық деңгейі ... ұзақ ... ... ... ... ... саналады. Осыған байланысты
ол, ... мен ұзақ ... ... заем ... назарына ие болады. Бұл көрсеткішті ... ... ... ... ... ол ... ... табысын активтермен байланыстыруға мүмкіндік
береді. Бұл болжаудың ... ... ... ... ... инвестициялық шешімдер ... ... ... ... ... қызметі мен
оның нәтижесін бақылау мен ... ... роль ... ... ... ... қалыптасуын, оның әрбір
орталықтары бойынша қатаң түрде бақылап ... және ... ... ... бөлімше басшыларына сыйақылар беріледі.
Активтерге немесе ... жаңа ... ... ... ... ... олардан алынатын ... ... бұл ... ... ... ... ... табылады.
Барлық активтердің тиімділік деңгейі мына формула ... = Таза ... / ... ... ... ... ... =
баланс валютасы.
Факторларды сандық және сапалық етіп бөлу және ... ... ... болып табылады. Сандық фактор
сомасы бойынша жыл ... және жыл ... ... ... ... ... ... құны жатады, ал сапалық
факторға кәсіпорынның таза ... ... ... ... ... = ... өнімнің
табыстылығы х активтер айналымдылығы.
Шынында: Өнімді өткізуден
Таза ... Таза ... ... ... ... ... ... орташа мөлшері ... ... ... ... ... ... ... қаражаттар-
ының әрбір теңгесінен алынған таза ... ... ... және ... ... ... байланысты болады. Формула ... ... ... ... жолдарын көрсетеді: сату табыстылығы
төмен болғанда ... оның ... ... ... керек және ... сол ... ... ... кәсіпорынның төмен іскерлік ... ... ... ... ... өнім бағасын өсіру, яғни
сату ... ... ... ... ... Факторларды
егжей-тегжейлі талдау үлестік қатысу тәсілімен ... ... ... ... ... ... қатарлы
факторлардың ықпал ету ... ... ... ... ... ... ... ретінде есептеледі.
Осылайша ... ... ... деңгейі немесе ... ... ... ... ... ... қаншалықты тиімді және табысты ... ... ... ... жұмыс істеуші кәсіпорын ... ... ... ... ... яғни
акционерлік капиталды ... ... ... ... ... таза ... оның ... капиталына
пайыздың қатынасы ... Бұл ...... ... коэффциентті немесе мөлшерлемесі деп ... ... ... факторларын ашып көрсететін Жак
Ришар мен Дюпонның ... ... ... онда олар ... ... ... ... құнының меншікті капиталға қатынасы
мен анықталатын ... ... ... ... ... ол ... ... меншікті капиталдан қанша
есеге көп ... ... Бұл ... ... ... осы ... тура ... тәуелділігін
көруге болады: ол ... ... ... меншікті капиталдың
табыстылық мөлшер-лемесі соғұрлым көп ... ... ... ... ... ... ... шоғырлану
коэффициенттімен ... ... оның ... 0,5 – тен ... ... ... ... салыстырмалы көрсеткіштерінің
бірі бұл өндірістік қорлардың ... ... ... ... таза ... ... ... қаражаттарының қалдығы ... ... ... ... ... ... ... Сонымен, өндірістік қорлар құны, сәйкесінше жыл ... жыл ... ... ... қаражаттары және ... ... ... ... бөлу ... ... Өндірістік
қорлардың табыстылық деңгейін талдау барысында А.Д. ... ... ... ... ... алғашқы
формуласын, табыстылық деңгейін ... ... ... арттыру және өндірісті интенсивтендірудің барлық сапалы
сипаттамасы ... ... ... [23,238 ... табыстылығы неғұрлым жоғары болса ... ... ... ... жоғары болады.
ҚОРЫТЫНДЫ
Біз өте ... ... ... ... ... ... ... экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етуде корпорациялық табыс
салығының алатын орны мен ролі туралы біршама мағлұмат ... ... ... ... ... ... ... талдау жасап оның жетілдіру
жолдарын қарастырдық.
Алғашқы тарауда корпорациялық табыс салығының мәні мен ... ... ... ... орны мен ... тәжірибесіне шолу жасадық және оның
қызмет етудегі маңызды факторлары қарастырылған.
Ал енді екінші тарауда, ... ... ... ... ... табыс салығының алатын орны зерттелді. Қазақстан
Республикасы бойынша бюджетке түсетін ... ... ... ... ... ... және Астана қаласы Алматы ауданы бойынша ... ... ... ... ... түсімдеріне талдау жасалынды.
Сонымен бірге корпорациялық табыс салығы ... ЖШС ... ... жолы көрсетілді.
Үшінші бөлімде Қазақстан Республикасының корпорациялық табыс салығында
туындайтын мәселелер мен ... ... ... дипломдық жұмыс бойынша қысқаша түсініктеме бере кетейін.
Салықтардың экономикалық категория ... ... ... мен қызмет атқаруы
мемлекеттің дамуымен байланысты.
Қандай да бір ... тек қана ... ... ... ... ... ... қызмет атқару мүмкін. Қарапайым сөзбен айтқанда, ... ... және ... қызметті іске асыру процесінде пайда
болатын шығыстарды жабу үшін ... ақша ... ие ... Ал ... саласында пайда болады.
Мемлекет өзіне ақша қаражаттарын әр түрлі ... ... ... ол ... мемлекетке ерікті түрде ақшаны беруде
негізделетін тәсілді қолдану мүмкін. Бұндай ... ... ... ... борыш. Басқа жағдайларда, ... ... ... ... алу ... іске ... Бұл ... классикалық мысалы болып
салық табылады.
Салықтар дегеніміз – мемлекеттік бюджетке заңды және жеке ... бір ... ... түсетін міндетті төлемдер.
Салықтар – шаруашылық жүргізуші субъектілірдің, жеке ... екі ... ... ... ... ... ... категория.
Елдегі материалдық базада пайда болатын қаржыны заңды ... ... ... олар ... ... ... ... негізін құрайды. Заңды тұлғалар тікелей және ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік салық
жер салығы, мүлік салығы жатады. Корпорациялық табыс салығы елдің бюджет
кірісін қалыптастыруда үлкен рөлді ... Осы ... ... ... ... ... ... Комитеті салықтық ... ... ... түсу ... ... Яғни 2006 ... бюджеттің салықтық түсімдері 724 321 млн. тенгені құраса, соның
ішіндегі 22%-ті немесе 159 929 млн теңгені корпорациялық ... ... Ал 2007 ... 2008 ... ... ... түсімдер 68 245
млн теңгеге өскеннің өзінде, корпорациялық ... ... ... сол ... 22% -ды құраған. Ал 2008 жылы салықтық түсімдер 1 070 866 ... ... Бұл ... 2006 және 2008 ... ... 346 545 млн теңгеге және 278 300 млн теңгеге өскен. Яғни осы 3
жылдарда корпорациялық табыс салығының үлесі өзгермей 30%-ды ... ... 2006, 2007, 2008 ... ... ... ... шамасы өскен
және сәйкесінше корпорациялық табыс салығының да абсолюттік шамасы өскен.
2007 жылмен 2006 ... ... ... құн ... 16 179 ... ал 2008 ... 2007 ... салыстырғанда 55 230 млн. теңгеге өскен
екен.
– Қазақстанның Салық кодексінің жаңа жобасы әзірленуде ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесіне көбірек
үңілдік. Қазақстанға Дүниежүзілік банктің, Еуропалық Одақтың, ЮСАИД-тің,
Халықаралық ... ... ... ... қол ... Бұл ... Салық кодексінің жаңа жобасы қазіргі кезде әлемнің
өркениетті елдері ... ... ... ... ... ... жақсы
жақтарын қамтылып 2009 жылдың 1 қаңтарынан ... жаңа ... ... ... ... кодексі шеңберінде Корпоративтік табыс салығы кезең-кезеңімен
2009 жылы 30%-дан 20%-ға ... 2010 жылы ... ... және 2011 жылы ... ... төмендейді.
– Жаңа кодекс арқылы енгізілетін ең басты өзгеріс – кезең-кезеңмен
корпорациялық табыс салығының (КТС) ... ... ... ... Салық Комитеті салықтық органындағы Мәселен, аталған салық түрін
2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап – 30 ... 20 ... ... отыр. Бұл
– жаңа жобаның ең негізгі ... ... ... ... ... ... ... салмағын азайтып, елімізде кәсіпкерліктің кең қанат ... ... КТС ... ... ... ... үшін ... арттыру бағытындағы оң қадамдардың бірі. Сонымен қатар бұл
кəсіпорындар үшін қосымша қарыз алмай, ... ... жəне ... ... етуге барынша тиімді тəсіл болады.
Сонымен қатар корпарациялық табыс салығын ... ... ... де ... Егер ... ... ... келесіні
көреміз. Компания өзінің жалпы қаржылық кірістерімен 2008 жылы ... ... 14,5% ... ... 0,77% ... ... және 0,03% қоршаған ортаны ластаған үшін төлем табыстады.
Қарағандыдағы «НҰР» Жауапкерілігі Шектеулі Серіктестік ... ... ... ең жоғарғы үлестік салмаққа корпоративік табыс салығы
(39,4%) ие. Себебі компания жыл ішінде ... ... ... ... ... ... өткізу нарығын кеңейтті. Осыған дәлелдеме қосымша
құн салығының мөлшері – 37,5% жалпы ... ... ... ... ... ... ... процесінде жұмысшыларды жұмыс орынымен қамтамасыз
етіп, оларға еңбек ақы төлейді. Осыдан, яғни табыс салығын және ... ... ... ... ... ... ие болып «НҰР» Жауапкершілігі
Шектеулі Серіктестік жер ... ... ... және ... ... төлейді. Олар, жергілікті бюджетке түседі, яғни олардың аумақты
әлеуметтік – ... ... ... өте зор.
Сонымен осы дипломдық жұмысты аяқтай отырып, заңды тұлғаларға салынатын
корпорациялық табыс салығының экономикада алатын ролін, мемлекетке қосатын
үлесі мен ... ... даму ... ... мынандай қорытындыға
келуге болады.
Кез келген елдің ... ... ... ... ... ... және капиталды территория бойынша орналастыру үлкен
әсерін тигізеді. Тарихи әрбір ел ... ... ... ... ұлт
топтарының табиғи игіліктердің орналасуына ... ... ... да, өндіріс факторларын кеңістікте бірдей орналасуы,
елдің экономикалық дамуына да әсерін тигізеді. Міне, ... ... ... ... бағыттары – салық жүйесіндегі ставкаларды,
салық органдарының қызметкерлерінің қызметтерін ... ... Ол ... ... сәйкес экономикадағы салық ауыртпашылығын
жеңілдету мақсатында жаңа шаралар қабылданып, алдағы уақытта қолданылуда.
Жалпы, қазіргі ... ... ... ... алдында өз салық
жүйемізді түзеу бұл ең дұрыс шешім. Корпорациялық табыс салығының ставкасын
төмендету ... өз ... ... қазіргі Қазақстанның алдында тұрған
негізгі міндеттер өз шешімін тапты:
мемлекеттік бюджетке тұрақты баланс ... ... ... құру және ел ... ... ... қамтамасыз ету;
шаруашылық субьектілердің экономикалық белсенділігін арттыру;
Салық ставкасын жетілдіру бұл уақыт ... ... ... ... ... таза фискалдық принциппен жүргізілсе, салық ставкасының
20% болуы бұл ... ... ... ... ... айқын.
Бюджетке түсімнің бірінші жылдары аз түсу ... ... ... ... ... ескерсек, бұл мәселе жуық арада
өз шешімін ... деп айта ... ... осы дипломдық жұмысымды жазуда
жинақтаған білімім маған келешекте қызмет етер ... ... ... ... ... ... 1998 ж. 7 ... өзгертулер мен толықтырулармен. Алматы: 2002 – 40 б.
2. Қазақстан Республикасының салық кодексі. 2003 ж. 12 ... ... – II. А: 2004 – 238 ... ... ... бағдарламасы,Алматы,1997ж,85б.
4. Н.Ә.Назарбаев «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты халыққа
жолдауы, ... ... ... ... және ... ... ... да міндетті төлемдер туралы»
Салық кодексі, Алматы, 2005 ж.,268 б.
1. Абибулаев Б. Об основных тенденциях развития алкогольной ... ... ... // Вестник Министерства государственных
доходов РК. – 2001.- №4 ... ... Б. О ... на ... ... продукции Южно
Казахстанской области // Вестник Министерства государственных доходов
РК. – 2001.- №9 ... ... Ж. ... ... / ... -қаражат.-А.-2001ж 285б.
4. Айдаров Д.Б. ... ... ... ... в РК / ... эксперт.-2002.-К9-12.-140 б
5. Ажгалиева Д. Практика применения акцизов в зарубежных стран // Вестник
налоговой службы РК. – 2003. – №4 – с24-28.
6. ... Н. ... ... ... оборота
нефтепродуктов // Налоговый эксперт. – 2000. – №1.
7. ... К.К. ... за ... ... // Налоговый
консультант. – 2003. – ... ... Я, ... К. ... ... негіздері”,- 1998,126-
131 бб.
9. Годованов В.И. и др. Теория и практика налогов.- Москва, 1930.-225 с
10. Ержанова С. ... ... лиц в ...... г.
11. Ермекбаева Б.Ж. „Салықтар және салық салу”,- Алматы: ... 2003, 5-6 ... ... Б.Ж. “ Шет ... ... ... 2004, 121-125 бб
Дадашева А. Налоги. – Москва, 2001.
13. Иваненко В. Особенности налоговой системы Канады // ... – 2001. ... ... К.К., ... А.Б., Ермекбаева Б.Ж. ... ... ... ... 1995, 132-134 бб.
15. Искакова З.Д. “Реформирование налоговой системы в разрешении проблемы
формирования доходов ... ... ... Вестник.
Серия экономика. Алматы: №3(43) 2004, 4-9 бб.
16. ... Г. ... ... ... ... бб.
17. Манапов Н. Проблемы налоговой системы. // Қаржы-Қаражат. №6. 1996 ... ... С.Ж. ... опыт ... стимулирования развития
производства” –Вестник КазЭУ 8/2003, 16-20 бб.
19. Мусин С.М. Налоги.- Алматы, 2000 ... ... С.М. ... ... - ... ... ... 2005,  
198-230 бб.
21. Нуралиева Н., Сапарова Л. ... ... и ... // ... ... – 1999. – №3 ... Нуралиев Л.П. Проблемы совершентвования налогообложения в Казахстане.
// Қаржы. – 2001. – №3.
23. Нурахаев М.Е. ... на ... и на ... топливо // Налоговый
консультант. – 2003. – №3 – 18-19 с.
24. Омаров К.Р. Отраслевые и иные особенности налогооблажения и ... ... ... – 2004. –№1.
25. Пансков В.Г. Акцизы и проблемы государственного ... ... ... // Финансы. – 2002. – №2 – 34-38 с.
26. ... Т. ... ... ... // Финансы. –1999. – №5.Ставки
акцизов (по ... на май 2004 ... // ... ВЭД. – 2004. ... ... С.С., Сахариева А.С. „Жаңа кезең – экономикалық теориясы”,-
Алматы: „Данекер” 2004, 7-13 бб.
28. ... Ф.С. ... в ...... 2002 г.
29. Сейдахметов Ф.С. “ Налоги в Казахстане”,- Алматы: 2002, 115-119 бб.
30. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник / Под ред.
А.А.Смаилова – А.: ... РК по ... 2008. – 583 ... ... Е. “ ... налоговой системы РК”,- // Бухгалтер
и налоги №6-2004, 31-33 бб.
32.  Худяков А.И., ... Г.М. ... ... ... – К ... 2002, 6-12 бб..
33. Худяков Л.Н. Финансовое право Республики Казахстан.-Алматы, ... ... Ө.Қ., ... Ө.С., ... Б.И. „Жалпы экономикалық
теория”,-  Оқулық. Алматы: 2002, 17-21 бб.
35. ... А. Т. ... ... ... инспекций. // Қаржы. – 2003. -
№6.
36. Шиликбаев С. ... для ... ... ... ... //
Аль-Пари. №1. 2000 г., с. 62.
37. Ілиясов Н.Қ., Құлпыбаев С. “Қаржы”- Алматы: 2005, 208-211 бб.
-----------------------
Обьектілер
Төлеушілер
Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... салынатын табыс
Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды ... ... ... ... ... ... ... тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын
резидент емес заңды тұлғаның таза табысы
Жылдық жиынтық табыс
Жылдық жиынтық табысты түзету
Салық кодексінде көрсетілген ... ... ... ... ... 5%
Мүлік салығы
8,4%
Жер салығы
18,3%
Көлік салығы
0,42%
ҚҚС 20%
КТС
ЖТС
Әлеуметтік салық
Мүлік салығы
Жер салығы
Көлік салығы
ҚҚС
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
1000000
2007ж
2008ж
2009ж
Копоративтік табыс салығы
Жеке ... ... ... ... салығы
Көлік құралдарына салынатын салық
Қосылқан құн салығы (ҚҚС)
акциздер ...

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 6 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
Еліміздегі корпоративтік табыс салығының мемлекеттік бюджет табыстарын қалыптастырудағы, сондай-ақ жалпы экономикадағы ролі33 бет
Корпоративтiк табыс салығы жайлы22 бет
Корпоративтiк табыс салығын алу41 бет
Корпоративтiк табыс салығының бухгалтерлiк есебi мен салықтық есебiн ұйымдастыру ерекшелiктерi73 бет
Корпоративтік жинақтық табыс салығы12 бет
Корпоративтік табыс салығы туралы61 бет
Корпоративтік табыс салығы туралы ақпарат17 бет
Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері84 бет
Корпоративтік табыс салығы: алыну механизмі және жетілдіру мәселелері жөнінде72 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь