«Коммерциялық банктің активті операциялары»

МАЗМҰНЫ

Кіріспе 7

1 Әдебиеттерге шолу 10

2 Зерттеу әдіснамасы: коммерциялық банктердің активті операцияларын басқару әдістері 13

3 «Қазкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының активті операцияларын талдау 15
3.1Қазақстандағы екінші деңгейлі банктерінің активті операцияларын салыстырмалы талдау 15
3.2 «Қазкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының активті операцияларын
талдау 22
3.3Казкоммерцбанк қызметіне жалпы сипаттама және қаржылық нәтижелерін талдау 26
3.4 Алынған нәтижелер қорытындысы 30

4 Банктің активті операцияларын жетілдіру жолдары 33

Қорытынды 37

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 40

Қосымшалар 41
КІРІСПЕ

Диплом жұмысы тақырыбының өзектілігі. Коммерциялық банктер әр алуан түрлі қызметтер атқарады және өзара, басқа да экономика субъектілерімен несиелік, есептік, салымдық және басқа да операцияларды жүзеге асыру арқылы күрделі қатынасқа түседі. Активті банк операциялары – банктер пайда алу мақсатында иелігіндегі ресурстарын орналастыратын операциялар. Активті операциялар банктің кірісі мен өтемпаздығын қамтамасыз етеді, яғни коммерциялық банктер қызметінің екі маңызды мақсатын шешуге мүмкіндік береді. Активті операциялардың маңызды халықшаруашылық мәні бар. Олардың көмегімен банктер шаруашылық қызмет үдерісінде босаған қаржы құралдарын капиталды қажет ететін экономикалық айналым қатысушыларына бағыттай алады, осы арқылы капиталдың экономиканың келешекті саласына ауыстырып, өндірістік инвестицияның өсуіне жағдай жасайды, инновациялар енгізеді, тұрғын үй құрылысын кеңейтуге, өнеркәсіптік өндірістің тұрақты өсуі мен қайта құрылымдауына мүмкіндік береді.
Активті операциялардың кең таралған түрлері: несие операциялары, қор операцялары, есепті-төлем операциялары және инвестициялық операциялар.
Несие операциялары – несиегерлерге бану несиесі ретінде ақша беру операциялары. Несие операциялары барысында бану вексельдерді сатып алатын (ескеретін) немесе кепілге қабылдайтын жағдайда олар есепті-ссудалық деп аталады;
Қор операциялары – банктің меншікті құралдарын және/немесе тұтынушыларының құралдарын (негізінен солардың жарлығы бойынша) ұйымдасқан және ұйымдаспаған биржа нарығында құнды қағаздарға салу операциялары;
Есепті-төлем операциялары – негізінен құралдарды тұтынушылар шоттарына аудару және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін шоттан төлеу операциялары; олар басқа банктерде (клирингтік), есептеу орталықтарында, ОБ корреспондент орталықтарында тұрақты ұстау қажет құралдарды меншік және тұтынушылар міндеттемелері бойынша уақытылы төлем жасау үшін активті болады (банк ақшасын орналастыруды қажет ететін);
Инвестициялық операциялар – бірлескен шаруашылық-коммерциялық қызмет мақсатында банк дивиденд түрінде табыс алуға есептелген өз құралдарын басқа заңды тұлғалардың акциялары мен пайларына салу операциялары.
Активті банк операцияларының негізін несие операциялары құрайды. Бұл операциялар жоғары тәуекеліне қарамастан банктер үшін біршама тартымды болып табылады, себебі олар басты кіріс көзі болады. Банктер кәсіпорындар мен ұйымдарға, халыққа, несие ұйымдарына, жергілікті атқарушы билік органдарына несие береді, олар несиелендіру субъектілері түрінде болады. Халыққа несие жедел қажеттіліктеріне, ұзақ уақыт пайдаланатын тауар сатып алуға, тұрғын үй сатып алуға немесе тұрғын үй
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1 Деньги, кредит, банки: Учебник / Лаврушин О. И. - Под ред. – М.: КНОРУС, 2009. – 560 с.
2 Банк бизнесі: оқу-тәжірибелік құрал/Хамитов, Н. Н. - Алматы: Экономика , 2011. - 267 б.
3 Банковское дело: Учебник/ Г.Г. Коробова - Под ред. д-ра экон. Наук., проф. Г.Г. Коробовой. – М.: Юрист, 2010. – 766 с.
4 Банковское дело/ Белоглазова Г., Кроливецкая Л. – С.-П.: Питер, 2011. – 436 с.
5 Балабанов А.И. Банки и банковское дело – 2-е издание, переработанное и дополненное – С.-П.: Питер, 2010. – 741 с.
6 Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова. — 4-е изд. — М.: «Дашков и К», 2013. — 400 с.
7 Банк ісі: оқу құралы / З. Д. Искакова. - 2-ші толықт. бас. - Қарағанды : Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2006. - 230 б.
8 Кенжегайша Р.Б. Классификация банковских кредитов // Банки Казахстана. - 2012. - №7. - С. 45 - 48
9 Белоглазова Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. - М.: Высшее образование, 2009. - 392 с.
10 Челноков В.А. Деньги. Кредит. Банки. - М.: ЮНИТИ - ДАНА, 2007. - 447 с.
11 «Казкоммерцбанк» АҚ қаржылық есебі 2014 ж., 2013 ж., 2012 ж.
12 Коваленко С. Б., Стасенок А. Н. О сущности и структуре кредитных отношений // Теория и практика общественного развития. - 2012. – 316 c.
13 Сейтказиева А.М., Жамаубаев Е.К. Финансовые институты Республики Казахстан. - Алматы: Экономика, 2008. - 256 с.
14 Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2011.-310 с.
15 Стародубова Н.Н. Влияние банковской системы на параметры экономического равновесия. – 2013. - №13.
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
«ҚАЗГЗУ Университеті» АҚ
«Қаржы, есеп және аудит» кафедрасы
Кафедра меңгерушісі а.қ.
«Қорғауға жіберілді»
_______________ Тоқтыбаева А.М.
ДИПЛОМДЫҚ ... ... ... ... ... ... бойынша
Орындаған
Б.М. Изтурганов
Ғылыми жетекші Е.А. ... ... 7
1 ... шолу 10
2 ... ... ... банктердің активті операцияларын басқару
әдістері 13
3 «Қазкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының активті операцияларын талдау 15
3.1Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... 15
3.2 «Қазкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының активті операцияларын
талдау ... ... ... ... және ... нәтижелерін
талдау ... ... ... ... 30
4 ... активті операцияларын жетілдіру жолдары 33
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Коммерциялық банктер әр алуан
түрлі қызметтер атқарады және өзара, басқа да экономика ... ... ... және ... да операцияларды жүзеге асыру арқылы
күрделі қатынасқа ... ... банк ...... ... ... иелігіндегі ресурстарын орналастыратын операциялар. Активті
операциялар банктің кірісі мен ... ... ... ... ... ... екі маңызды мақсатын шешуге мүмкіндік
береді. Активті операциялардың маңызды ... мәні бар. ... ... ... қызмет үдерісінде босаған ... ... ... ... ... ... ... бағыттай алады,
осы арқылы капиталдың экономиканың келешекті саласына ауыстырып, өндірістік
инвестицияның өсуіне жағдай жасайды, ... ... ... ... ... өнеркәсіптік өндірістің тұрақты өсуі мен қайта
құрылымдауына мүмкіндік береді.
Активті операциялардың кең таралған түрлері: ... ... ... есепті-төлем операциялары және инвестициялық операциялар.
Несие операциялары – несиегерлерге бану несиесі ретінде ақша беру
операциялары. ... ... ... бану ... ... ... немесе кепілге қабылдайтын жағдайда олар есепті-ссудалық деп
аталады;
Қор ...... ... ... ... құралдарын (негізінен солардың жарлығы бойынша) ұйымдасқан
және ұйымдаспаған биржа нарығында құнды қағаздарға салу ... ...... құралдарды тұтынушылар
шоттарына аудару және басқа тұлғалар алдындағы міндеттемелерін шоттан төлеу
операциялары; олар ... ... ... ... ... ОБ
корреспондент орталықтарында тұрақты ұстау қажет құралдарды ... ... ... ... уақытылы төлем жасау үшін активті болады
(банк ақшасын орналастыруды қажет ететін);
Инвестициялық ...... ... ... банк дивиденд түрінде табыс алуға есептелген өз құралдарын басқа
заңды тұлғалардың акциялары мен пайларына салу ... банк ... ... ... ... құрайды. Бұл
операциялар жоғары тәуекеліне қарамастан ... үшін ... ... ... ... олар басты кіріс көзі болады. Банктер кәсіпорындар
мен ұйымдарға, халыққа, несие ұйымдарына, ... ... ... несие береді, олар несиелендіру субъектілері түрінде болады.
Халыққа несие жедел ... ұзақ ... ... тауар сатып
алуға, тұрғын үй сатып алуға немесе тұрғын үй құрылысына беріледі. Несие
ұйымдарыне несие ағымдағы ... ... ету және ... ... үшін беріледі. Барлық МБК көлемінде жартысынан астамы
бір күндік несиелер үлесіне келеді, олар тек ... ... ... ... ... ... ... кіріс түсімдері мен
шығындар арасындағы айырмашылықтарға және ... және ... бар ... ... қаржыландыруға беріледі. Ресей
коммерциялық банктерінің несие қоржынында үлес ... ең ... мен ... ... несиелер болып табылады, оларға несие
айналым капиталын қаржыландыру үшін және ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді (1 жылға дейін), орташа
мерзімді (1-3 жыл) және ұзақ мерзімді (3 ... ... ... ... коммерциялық банктер несие алушыларға несие беру ... ... бір ... түрде берілуі мүмкін, сонымен қатар,
«овердрафт» ... яғни ... ... үшін құралдар жеткіліксіз болған
жағдайда тұтынушының есепті шотын несиелендіру үшін несие ... ... ... ... ... ... ... субъектілеріне несие
берудің негізгі тәсілі оларға несие желісін ашу болып табылады. Несиені кез
келген әдіспен беру несие ... ... ... ... ол ... пен несие алушы арасындағы несие шамасы, несие бағыты ... өтеу ... ... пайыздарын төлеу мөлшері және мерзімділігі,
оны қайтаруды қамсыздандырудың қосымша көздері ... ... ... ... ... ... ... қатысты қатынасты реттейді.
Несие тәуекелдерін әртараптандыру мақсатында әрбір банк ... ... ол ... ... құралдарды орналастыру және олардың
арасындағы қатынасты белгілеуге бағдарланады, салалық тұрғыда несиелердің
шоғырландырылуын ... ... ... түрі ... ... ... ... несиелендіру субъектілері мен түрлері бойынша
қамсыздандыруды анықтайды, ірі несиелер, ... ... ... несиелер деңгейін тиісті түрде ... ... ... ... қарастырады.
Жоғарыда айтылған мәселелер осы дипломдық жұмыс тақырыбының
өзектілігін ... ... ... ... ... төмендегілер: жұмыстың ғылыми
жаңашылдығы банктің және оның клиентінің ... ... ... отырып,
тәуекелдерді басқарудың көпфакторлы моделін ... ... ... ... ... ... ... болжайтын қаржы
нарығы дамуының болжалды моделінің негізінде қаржы нарығындағы коммерциялық
банктің активті ... ... ... ... ... ... орындауда.
Зерттеу объектісі - «Қазкоммерцбанк»Акционерлік ... ...... мен Орта ... ірі ... ... жылы 31 ... Банк активтері 2 444,8 млрд. теңгені құрады.
Зерттеу пәні - еліміздегі банктердің пассивті операцияларының мәні
мен мәселелері.
Дипломдық ... ... - ... ... ... ... басқару әдіс-тәсілдерін, оларды жетілдіру жолдарын
ұсыну.
Аталған мақсатқа сәйкес төмендегі міндеттер қойылған:
... ... ... аспектілеріне, оларды
зерттеген зерттеушілердің пікіріне, активті ... ... шолу ... ... ... активті операцияларын
басқару қызметін талдау;
– Қазақстандағы екінші деңгейлі ... ... ... ... ... мен қаржылық нәтижелерін талдау;
– «Қазкоммерцбанк»Акционерлік қоғамыны активті ... ... ... ... жетілдіру жолдарын ұсыну.
Дипломдық жұмыстың теориялық және әдіснамалық негіздерін шетелдік
және отандық ... ... ... ... ... «Қазкоммерцбанк» АҚ-ның қаржылық есептілігі құралды.
Таңдалған тақырыптың мәні және ... ... ... ... ... ... ... жолдарын іздестіруде.
Сондай-ақ ұсынылған шешімдерді тақырыпқа байланысты зерттеулер аясында
қолдану ... ... ... ... ... ... бойынша
кіріспеден, қорытындыдан, 4 бөлімнен, пайдаланған әдебиеттер тізімнен және
қосымшалардан тұрады. Кіріспеде жұмыстың ... ... ... ... ... және ... ... 1 бөлімде тақырып
бойынша әдебиеттерге шолу жасалды, 2 банктің активті операциялар басқаруды
зерттеу әдіснамасы қаралды. Негізгі үшінші ... ... ... ... және ... ... операцияларының қозғалысы
талданды. Төртінші ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
«Активті операциялар» терминінің анықтамаларының арасында екі авторды
атап өткен жөн: О.И. Лаврушин және ... Н. Н. ... көз ... осы ... берген анықтамасы активті операцисының мәнін дұрыс
жеткізеді.
Хамитов Н. Н. егжей-тегжейлі сипаттама ... ... О.И. ... ... ... ... ... Сонымен, активті операциялар –
банктер өз қарамағындағы қорды пайдаға кенелу үшін және ... ... тұру ... ... ... ... жатады: ұйымдардың өндірістік,
әлеуметтік, инвистициялық және ғылыми әрекеттерін ұзақ және қысқа мерзімге
несиелендіру; халыққа ... ... ... ... ... ... ... лизинг; факторинг; жаңартпашыл қаржыландыру және несие беру; басқа
банктерге қарыз несиесін беру [1, 252 ... ... ... ... мазмұны бойынша да,
кірістілік пен сапасы бойынша да әр түрлі.
Олардың ... ... ... құйылған, банкке бір қалыпты
жұмыс істеуге кепіл беретін, бірақ ешқандайм пайда ... ... ... ... ... пайдасы мол бірақ, аса қауіпті
болуы мүмкін. Сондықтан әр коммерциялық банк өзінің ... ... ... ... ... ... ... алуы тиіс [2, 194б.]. ... ... ... ... алу және өзінің өтімділігін
қамтамасыз ету мақсатында өз иелігіндегі ресурстарды орналастыруды ... ... ... ... екі мақсат біртұтас ретінде
банкті ... ... ... ... ... ... ... банктердің активті операциялары экономиканың шаруашылық
салаларын қаржыландырулы, олардың ... ... ... ... ... тұлғалардың немесе жеке тұлғаларының есеп айырысу қызметтерін
жүргізу, экономикада делдалдық ... ... ... ... ... ... несиелендіру операцияларын ұамтиды. Өз кезегінде аталмыш
операциялар коммерциялық банктердің ... ... ... мен ... ... ... ... активті банктік
операцияларының төмендегі түрлері бар:
– Несиелік операциялар;
– Инвестициялық операция, яғни бағалы ... ... ... опеарациялар (лизинг, факторинг, форфейтинг);
– Кассалық операциялар.
Делдалдық-комиссиондық операциялар.
Лаврушин О.И. –өз ... ... ... ... ... ... негізінде несие алушыға қаражат беру операциялары деп түсіндірген.
Ал Коробова Г.Г. оған несие алушыға белгілі бір мезгілге және ... ... үшін ... беру ... деген түсінік берген [3, 293б.]. Өз
кезегінде Колесников пен Кроливецкая ақшаны несиеге белгілі бір ... ... екі ... ... деп ... ... банк ... несие түсінігіне келетін болсақ, Лаврушин О.И.
банктер өз арасындағы уақытша бос ... ... және ... ... ... банктар өз арасындағы салымдар (депозиттер) мен несие
түріндегі ... бос ... ... және ... деген болатын.
Отандық зерттеуші Хамитов Н.Н. банк аралық несиені бір банк ... ... ... деп ... ... ... - ақша мен ақша құжаттарын қабылдау,
сақтау және берумен байланысты операциялар деп Колесников пен Кроливецкая
өз ... атап ... [4, 117 ... Коробкова Г.Г кассалық операцияларды ақша мен ақшалай ... мен ... ... және беру ... жеке немесе заңды
тұлғалармен байланысты операциялар деген[4, 334б.].
Балабанов бұған несие беру ... ... ақша ... ... ... [5, 85 ... Лаврушин О.И. қолма-қол ақша қозғалысымен байланысты операциялары,
сондай-ақ қалыптастыру, орналастыру және пайдалану түрлі активті шоттар
банк және оның ... деп ... ... ... - ... ... есептеу және есептен
шығару бойынша операциялары, оның ішінде ... ... ... ... ... ... Балабанов контрагенттердің өз міндеттемелерін ... ... ... ... ... анықтама берген. Хамитов Н. Н.
заңды қолма-қол ақшасыз төлемдер ... ... және жеке ... ... мен ... деген.
Коробова Г.Г. инвестициялық операцияларды бағалы қағаздар, ақша мен
басқа да банктік активтерінің ... өз ... және өз ... ... ... ... ... тікелей және жанама табыс
алу мақсатындағы операциялар деп түсіндірген.
Хамитов Н. Н. оны ... ... ... банктік ресурстарды қоса
активті операциялары, белгілі бір уақыт кезеңі немесе ... құны ... ... ... ... сату ... табыс деп анықтаған.
Балабанов бағалы қағаздар, оның қаражатын несие беру ... ... ... ... мен ... емес ... ... операциялар түсінігін Лаврушин О.И. бірлескен қаржылық
банк бағалы қағаздар және ... емес ... ... өз қаражатын
инвестициялауға арналған операциялар және коммерциялық іс-шаралар, сондай-
ақ басқа да ұйымдарда тіркелген салымдар түрінде ... ... ... Ал ... пен ... ... ... көмегімен банкпен
ұйымдастырылатын операциялар: бағалы қағаздар, бағалы қағаздар ... ... алу және ... бағалы қағаздар тұтынушылардың жаңадан
шығарылған бағалы қағаздарды, басқаруды орналастыру. Коробова Г.Г. бағалы
қағаздар, банктермен ... ... ... ... және құнды
қағаздар және т.б.), олардың мақсаты – ... ... ... Н. Н. оқулығында валюталық ... ... ... сатып алу және сатуға байланысты операциялар, ... ... ... валютасын пайдалану, сыртқы сауда қызметін ұлттық ... ... ... ... және шетелге шығару делінген.
Лаврушин О.И. болса валютаық ... ... ... және құйма
асыл металлдарды қоса алғанда, Шетел ... және ... да ... ... алу және сатуға қатысу деп түсіндірген.
Қарыз операциялары анықтамаларының ең дәл анықтамасын О.И.Лаврушин
ұсынады, онда, ... ...... және тезделу негізінде несие
алушыға қаражат беру операциялары.
Төменде активті операцияларын басқарудың әдебиеттеріне шолу жасалады.
2 ЗЕРТТЕУ ӘДІСНАМАСЫ: КОММЕРЦИЯЛЫҚ ... ... ... ... ... ... мәселелерінің шешімін табу барысында
менеджерлер активті басқарудың әдістерінің элементтерін ... ... ... ... ... ... ортақ қор әдісін қолдануға
болады. Екінші әдіске активтерді бөлу немесе ... ...... ... байланысты және ЭЕМ-ны қолданумен байланысты
операциялар жатады. Әр алуан түрдегі әдістерді ... ... ... ... активті операциялардан алатын табыстармен
сәйкестендіру керек. Ортақ қаражаттар қоры ... ... ... ... ... ... ... қаражаттар талап етілгенге
дейін салымдарды, жинақтарды, мерзімдік салымдарды және ... ... қоса ... әртүрлі төлем көздерінен түседі. Одан кейін ... ... ... активтерге жіктеледі [6, 146б.].
Бұл әдіс менеджерлерден өтемпаздық пен кіріс қағидаларын орындауды
талап етеді. ... осы ... ... ... ... ... ... бөлу әдісі банкке қажетті өтемпазды
активті көлемі қорлардың тарту көздеріне тәуелді екенін білдіреді (Сурет -
1).
Екі әдіс те ... бар ... ... ... ... ... 1 - Активтерді басқару тәсілі
Ескерту – Мақыш C.Б. «Банк ісі» оқулығы негізінде құралған
Осы әдістің көмегімен міндетті резервтер нормасы мен ... ... ... ... ... ... ... талап
етілгенге дейінгі салымдардың міндетті резервтер ... мен ... ... ... және ... ... ... болады.
Аталмыш үлгі бойынша банктің ішінде банктер болады – талап етілгенге
дейінгі салымдар ... ... ... ... ... ... ... және
негізгі капиталдың банкі. Бұл жерде әр орталықтан ... ... ... ... дейінгі салымдар өтемпазды активтер ең
жоғарғы ... ... ... ... ... ... ... қаражаттардың маңызды бөлігі бірінші резервтерге, қалған бөлігі
мемлекеттік бағалы қағаздарды инвестициялау жолымен ... ... ... аз ... ... мерзімді ссудаларды беруге жөнелтіледі. Бұл әдістің
оңтайлы жағы - ... ... ... ... және ... ссуда мен инвестицияларға салу болып табылады, ал ол пайда
нормасын арттырады.
Сурет - 2 ... бөлу ...... С.Б. ... ісі» оқулығы негізінде құралған
Банктердің активті несиелік операциялар тобында ... ... ... ... ... ... ... арасында туындайтын
банк несиесі өтелмеген талаптарының ... ... ... ... ... ... ... операция түрі болып табылады. ... ... ... ... болып табылады. Банк сатып алушы өнімдерін ақы
талап етуге ... ... ... ол ... ... капиталын
несиелейді және оның несиелік тәуекел қабылдайды.
Несие беру туралы шешім қабылдау үшін ... ... ... оның ... ... ... ... (фактор) жүктеледі
дефолт бүкіл тәуекел, ол әдетте 80 жеткізушіге тікелей төлейді Себебі ... заң ... 90%, ... (қор) ... ... барлық сомасын
өтеуін кейін қайтарады. Несиенің ... ... ... ... ... ... ... пайданың мөлшерін арттыру және
тұтынушылармен қарым-қатынастарды нығайту үшін ... ... ... ... ... мүлік және капитал кәсіпорындардың
жалға басқа элементтер, ... ... ұзақ ... ... ... ету болып табылады. Банктер әр түрлі нысандарда лизингілік
мәмілелерін жүзеге асыра алады. Ең көп ... ... банк ... ... ... Банктер сондай-ақ өндіруші жалға берушілер
машиналар мен ... ... және ... ... ... жүзеге
асыратын болады. Сонымен қатар, банк өзі ... ... ... мен
машиналар қамтамасыз ете алады [7, 81б.].
Инвестицияларға ... ... ... ... ... ... банктер табыс ең алдымен басшылыққа алады.
Бағалы қағаздар бойынша кірістілік, олардың өтеу мерзімі ... ... ... ... бағасының тұрақтылығы аз. Мерзімді ұзақ,
неғұрлым жиі (әр түрлі болуы) бағалы ... ... ... ... ... ұзақ ... қысқа мерзімді бағалы қағаздарға
инвестицияларды қолайлы [8, 65б.].
Инвестициялық тәуекел төмендеуі, ең ... ... ... ... Бұл ... қағаздардың әр түрлі инвестициялық
портфеліндегі бар ... ... ... ол ... ... ... өтеу, кеңістіктік бөлу және ... ... ... түрін қабылдау қажет. Коммерциялық банктердің бағалы
қағаздар ... шешу ... мен өтеу ... бойынша өте маңызды
болып табылады. Сапасы жағынан ... ... ... ... ... ... үшін ... құрылымында инвестициялық қызметінің стратегиялық және
тактикалық басқару үшін әзірлеу арнайы қор құрылды бөлімдер:
... ... ... мақсаты;
– инвистицияның құрамы мен бөлімдері;
– бағалы қағаздар мен ... өтеу ... ... ... ... ... үшін негізгі талаптар;
– портфелінің құрамын реттеу тетігі;
– жеткізу және сақтау, сақтандыру ... ... ... ... саны бағалы қағаздар портфелінің құны байланысты
бағалы қағаздарды сатып алу / сату жұмысын іске ... ... түрі ... портфелінің қалыптасуына қатысатын бағалы қағаздар және оның
әртараптандыруды ... ... ... ... ... өз ... шаруашылық
қызметтерiне қызмет көрсетумен байланысты несиелiк есеп айырысу және
қаржылық операциялардың ... ... ... Бұл ... ... активті операцияларының мәнін ашады. Толығырақ
зерттеу үшін келесі бөлімде активті ... ... ... ... ... ҚОҒАМЫНЫҢ АКТИВТІ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ТАЛДАУ
3.1 Қазақстандағы екінші деңгейлі банктерінің активті операцияларын
салыстырмалы ... ... 38 ... ... ... ... тапты, олардың
ішіндегі 16 банк шетелдік қатысумен, оның ішінде 14 еншілес банк.
1 кесте
ҚР Банк ... ... ... |
| | | | ... | | | |.15 |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... оның |38 |38 |38 |- ... | | | | |
|- ... ... ... 100% |1 |1 |1 |- ... бар ... | | | | |
|- ... ... бар ... деңгейлі|19 |17 |16 |-3 ... | | | | |
|- ... ... ... ... |16 |14 |14 |-2 ... деңгейдегі банктердің филиалдар|362 |378 |395 |17 ... | | | | ... с к е р т у – ... ҚР ... ... ... ... құраған |
Кестеден көріп отырғанымыздай, екінші деңгейлі банктердің саны 3
жылда өзгермеген, ... ... 17-ге ... 2014 жылы ... мемлекеттің 100% қатысы бар банктер саны 1 болған. Бұл ... ... үш ... өзгермеген. Алайда ЕДБ-нің шетелдік қатысуы бар банктер
саны сол қалпы 3-ке азайған ... ... ... ... деңгейлі еншілес
банктердің саны 2013 жылы 16 болса, 1.01.2015 жылы 2-ге қысқарып,14 болған.
2 кесте
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... теңге
|Көрсеткіш ... | |4 |5 ... |13880,0 |20659,0 |22369,7 ... қарыздар мен несиелер және «кері |11624,2 |13348,2 |14184,4 |
|РЕПО» операциялары | | | ... ... ... ... |4008,05 |4644 |3581 ... ... |13384 |15 880 ... тұлғалардың депозиті |3415,10 |9845 |11 351 ... ... ... |5118,36 |5895 |6 909 ... ... |2001,4 |2347,4 |2629,2 ... жылдың бөлінбеген кірісі |-199,26 |236,9 |291,2 ... ... | | | ... с к е р т у - ҚР ... Банкінің мәліметтері негізінде автормен жасалған|
01.01.2015 жылдағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасында филиалдар
саны көп 38 екінші деңгейлі банк ... ... ... ... ... ... тенденциялар Қазақстанға да әсер
етті. Әрине, ҚР екінші ... ... ... елдегі дағдарыстың
басталуына жартылай дайын еді, және ҚР үкіметінің қаржылай көмегін атай
кетекен ... ... 1 ... жағдай бойынша шетелдік жиынтық
активтердің ... ЕДБ ... 30,2% ... 2012 ... ... пайыздық пунктіге төмендеді.
ЕДБ міндеттемелер бөлігі жиынтық мінездемемен қосқанда ... ... ... ... ЕДБ ... жарғылық капиталда 15,3%-дан
16,2%-ға дейін ... ... ... банктердің жиынтық меншікті капиталы, млрд.теңге
|Атауы |1.01.13 |1.01.14 |1.01.15 ... |
| | | | ... |
| | | | ... % |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... |1561,3 |1691,0 |2063,0 |13,4 ... капитал |2788,2 |2821,6 |2892,4 |10,03 ... ... |21,0 |26,0 |27,0 |62,5 ... ... ... |509,6 |663,1 |640,8 |28,6 ... ... |515,1 |519,0 |521,0 |1,5 ... ... қапитал |1,0 |1,7 |2,0 |13,3 ... ... |51,6 |52,5 |53,3 |3,7 ... ... есеп айырысу |2001,4 |2347,4 |2629,2 |4,1 ... | | | | ... с к е р т у - ... ҚР ... ... деректерінің негізінде құраған |
Жалпы екінші деңгейлі банктердің меншікті капиталы ... ... ... ... ... 1-ші деңгейдегі капитал 10%-ға немесе 143 млрд.теңгеге,
жарғылық ... ... ... 340 ... 2-ші ... 13%-ға ... 59 ... реттелген борыш 2,4% немесе 12
млрд.теңгеге, банктердің инвестициялары 2,0%-ға ... 1 ... ... 2,3 рет ... 3-ші ... ... 2,4 рет азайғанын көріп отырмыз. Төменде
көрсетілген диаграммадан анық көруге болады.
Сурет 3 - Екінші деңгейлі банктердің жиынтық меншікті капиталы
Ескерту - ҚР ... ... ... ... құраған
Өткен жылда банк секторының активтері 1 062,1 млрд. теңгеге немесе
8,3%-ға ұлғайып, 2015 жылғы 1 қаңтардағы ... ... 13 880,0 ... ... ... ... құрылымы, млрд. теңге
|Көрсеткіштердің атауы |1.01.2013 |1.01.2014 |1.01.2015 ... |
| | | | ... | | | ... | | | |% |
| ... ... тазартылған қымбат металдар және ... ... ... 557,1 ... ... қағаздар 3,09%-ға немесе
57,6 млрд.теңгеге, банктік қарыздар мен ... және ... ... ... ... 2922,7 ... ... активтер 28,6%
немесе 584,2 млрд.теңгеге ұлғайған.
Ал басқа банктерге орналастырылған салымдар 23,01%-ға ... ... ... ... ... немесе 29,3 млрд.теңгеге
азайған. Сонымен қатар активтердің барлығы 61,1%-ға ... ... тең ... ... ... ... деңгейлі банктердің активтер
құрылымының соңғы үш жыл аралығындағы қанша үлес болғанын анығырақ ... 4 - ЕДБ ... ... ... - ҚР ... ... деректерінің негізінде құраған
Қазақстан Республикасының банк секторының жиынтық активтері 2013 жылы
13 880 млрд ... ... 2014 жылы ... ... 15 463 млрд теңгені
құрады. Алдыңғы 4 ... 2014 жылы да ... ... ... ... үрдісі жалғасуда (46,1%).
Өткен жылы экономика саласындағы несиелеу өсімі 13,4% құрады. Екінші
деңгейдегі банктердің несие портфелі жылдың ... ... 1 690 ... ... ... ... ... банктердің экономиканы несиелеудегі едәуір
сомасы сауда (19,5%), құрылыс (12,3%) және өнеркәсіп (11,4%) ... 5 - ЕДБ ... ... - ҚР ... ... деректерінің негізінде құраған
Несиелік портфельдегі күмәнді қарыздардың үлесі 52,6%-дан 43,5%-ға
төмендеді, үмітсіз қарыздар үлесі 6,2 ... ... өсіп 2012 ... 28,2% ... ... ... ... 43,0%-дан 28,3%-ға дейін
төмендеді. 5 жылда несиелік портфельдің сапасы ... ... ... ... көрсеткіш бойынша, яғни 1.01.2015 жылғы ... ... ... ... ... сондай-ақ күмәнді мен стандартты қарыздар
көрсеткіштері де төмендегенін ... ... 6 - ... ... ... ... мәліметтер,%
Ескерту - ҚР Ұлттық Банкінің деректерінің негізінде құраған
Өткен жыл бойында жұмыс істемейтін қарыздар 435,2 ... ... ... ... 2013 ... 1 ... ... бойынша 4 277,9
млрд. теңге (ЕДБ жиынтық несие портфелінің 36,7%-ы) болды. Негізгі борыш
және ... ... ... ... 90 күннен асатын мерзімі өткен
берешек бойынша қарыздар 2013 жылғы 1 қаңтардағы ... ... 3 ... ... ал 2014 ... 1 қаңтарындағы жағдай бойынша ... ... 7 - ҚР ... ... ... ... ... - ҚР Ұлттық Банкінің деректерінің негізінде құраған
Коммерциялық банктер мекемелер мен халыққа ... ... ... саны өсті және 9065 ... ... ... мерзімі кезінде несие алу көлемі ұлғайғаны байқалады, ... ... ... ... үшін ... ... ... провизиялардың көлемі ұлғайғаны да байқалады. Несие протфелінің
сапасының төмендеуі банк секторындағы провизиялардың көлемін жоғарылатады.
Егер ... ... ... ... ... құрылымын
қарастырар болсақ, тұрғындарды несиелендірудің 01.01.2013-01.01.2015 ж.ж.
аралығында біршама өзгерістер болғаны ... 8 - ... ... түрлері бойынша несиелердің құрылымы,
млрд.тг
Ескерту - ҚР Ұлттық Банкінің деректерінің негізінде құраған
Банктік емес ... ... ... ... ... ... жылы 6705,2 млрд.тг болса, ал 1.01.2015 жылы ол 7472,9 млрд.тг
құрады, яғни 11,4%-ға ... Ал жеке ... ... ... жылғы жағдай бойынша 7050,9млрд.тг болса, ал 1.01.2015 жылы ол
63,3%-ға ұлғайып, ... ... яғни оң ... ... отырмыз.
Келесі кезекте дипломдық жұмысты объектісі ретінде ... АҚ ... және ... ... ... ... беріледі.
3.2 «Қазкоммерцбанк» Акционерлік қоғамының активті ... өз ... төрт ... операциялық қызметтер
бойынша жүзеге асырады және есеп береді. ... ... ... ... мен қызметтерді ұсынатын стратегиялық операциялық
бірліктер болып табылады.
– Жеке ... ... ... – жеке ... банк
қызметтерін ұсыну, жеке клиенттердің ағымдағы шоттарын ... ... және ... ... ... ... ... жауапкершілікті сақтау қызметтері,
кредиттік және дебеттік карт аларға ... ... ... ... ... ... ... клиенттерге қызмет көрсету – тікелей дебет
қызметтерін ұсыну, есеп айырысу шоттарын ... ... ... беру ... овердрафттарды, несиелерді және
басқа қызметтерді ұсыну, құжаттамалық операциялар, шетел
валютасымен және ... ... ... ... ... ... қызмет – қаржы құралдарымен сауда жасау,
құрылымдық қаржыландыру, қосылу мен ... ... ... ... ... ... ... құралдары мен операция
жасау.
– Басқасы – сақтандыру қызметтерін және ... ... Жеке ... ... ... ... және ... мен қызметтердің кең ауқымын қарастырады. Корпоративтік
қызмет көрсету шағын және орта ... банк қызм ... ірі ... мен ... ... ... ... қарастырады . Инвестициялық қызмет
«Қазкоммерцбанк» АҚ-ның өтімділігін және қорландырылуын
қолдауға қажетті активтерден және ... ен ... және ... ... ... ... ... арасындағы мәмілелер қалыпты ... ... ... ... ... ... ... бұл
операциялық кірісті есептеу барысы нда ескерілетін қаржыландырудың ұсталған
шығындарын қайта бөлуге әкеледі. Аталған қаражатқа ... ... ... ... ... ... есептеледі.
Операциялық қызметтер арасындағы операци ялар бойынша басқа ... ... ... жоқ. Ішкі ... және ... ... ... бар болған жағдайда, әрбір ... ... ... ... ... ... кірісті қисынды бөлу
үшін сегменттер арасында кірісті бөлу туралы келісімдер ... ... және ... ... жағдайы туралы есептің
басым бөлігін құрайтын операциялық активтерден және ... ... ... ... мен ... ... Ішкі
комиссиялар және трансферттік баға белгілеудің түзетулері әрбір сегмент
қызметінің нәтижелерінде көрсетілген [10, ... өнім және ... ... ... немесе ұқсас өнімдер мен
қызметтердің әрбір тобы бойынша сыртқы көздерден түскен кіріс бойынша ... қол ... ... емес және оны ... ... шығын аса
жоғары болады. Осыған байланысты «Қазкоммерцбанк»АҚ төрт негізгі сегменттің
негізінде жасалған операциялық қызметтерді ... ... және 2012 ... 31 ... ... бойынша Банк
активтерінің құрылымы
|Көрсеткіштер |2012 |2013 |2014 ... ... ... ... |78,30% |73,50% |75,50% |-2,80% ... ... құралдары |0,40% |0,60% |0,60% |0,20% ... ... ... |0,10% |1,50% |1,80% |1,70% ... құралдар мен материалдық емес |1,40% |1,30% |1,50% |0,10% ... | | | | ... ... |3,80% |5,00% |4,90% |1,10% ... ... ақша ... мен |4,50% |7,50% |6,40% |1,90% |
|шоттар | | | | ... ... ... |5,50% |5,10% |5,10% |-0,40% ... мен ... ... институттарына |6,00% |5,40% |4,20% |-1,80% |
|ұсынылған несиелер мен қаражат | | | | ... с к е р т у - ... ... ... деректерінің негізінде |
|құраған ... ... ... (нетто) Банк активтерінің құрылымындағы
ең ірі баптардың бірі болып қалуда және 2013 ... 31 ... ... ... үлесі 2012 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 78,3 %-бен
салыстырғанда 73,5% ... ... ... 31 желтоқсанға сәйкес өтімділер қатарына жататын активтер
(ұлттық банктердегі ақша қаражаты мен шоттар, кепілмен немесе талап ... ... ... ... қағаздар, басқа банктер мен ... ... ... ... мен қаражат) 2012 жылғы 31
желтоқсандағы 295,5 млрд. теңгемен ... ... ... 364,2 ... теңге құрады, ұлғаю 23,2% құраған. Активтер
құрылымындағы өтімді құралдардың үлесі қаралып ... ... ... ... 12,2% -дан ... ... ... 1 898 млрд. теңгемен салыстырғанда несие портфелінің
(нетто) көлемі 2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша 1 901 млрд. теңге
құрады. Ұлғаю 2,7 ... ... ... 0,1% ... ... бойы ... басым мақсаттары өзгеріссіз қалды – қолда
бар клиенттік базаны сақтап қалу, экономиканың әртүрлі секторларынан ... ... және ... ... ... Банк үш ... бойынша, атап
айтқанда жаңа бизнес-бастамаларды қолдау, жаңа жобаларды қаржыландыру
кезінде мемлекеттік ... ... ... ... ... келтіру;
кәсіпкерлердің валюталық тәуекелдерін төмендету бойынша іске асырылатын
«Бизнестің жол картасы-2020» мемлекеттік бағдарламасының шеңберінде ... ... мен ... ... портфелінің көлемі көрсеткіштері
бойынша алдыңғы қатардағы позицияға ие.
Банк 2013 жылы ипотекалық кредит беру бойынша стратегияны ... ... ... ... тарабынан ұсынылған шартты міндеттемелердің көлемі (нетто) 17,2
млрд. теңгеге немесе 21,4%-ға төмендеді. ... ... ... ... басқа шартты міндеттемелер де кіретін жиынтық несиелік ... ... ... ... алғанда 14,5 млрд. теңгеге немесе 0,7%
-ға азайды. 2013 ... ... ... ... ... 2012 ... 42,4 млрд. теңгеге немесе 1,5%-ға ұлғаюды көрсетті.
6 кесте
Клиенттерге берілген несиелер
| |2014. |2013ж. ... |
| | | |р | |
| ... ... ... Топ ... ... ... металдармен және
бағалы қағаздармен операциялар бойынша форвардтарды, ... ... қоса ... валюталық, пайыздық тәуекелдерді және өтімділік
тәуекелін ... ... ... сауда-саттық мақсатында туынды қаржы
құралдары бойынша келісімге отырады. Туынды қаржы ... ... ... ... әділ құны бойынша бағаланады, кейін әрбір есепті
кезеңде әділ құны бойынша қайта бағаланады. Әділ ... ... ... ... және ... бағалары, белгіленген нарықтық баға
немесе баға модельдері және да басқа факторлар негізінде ... ... ... оң қайта бағаланған жағдайда актив ретінде және теріс қайта
бағаланған жағдайда міндеттеме ретінде танылады. Туынды ... ... ... ... ... ... ... немесе залалдар
арқылы танылатын әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері немесе қаржы
міндеттемелеріне енгізілген. ... ... ... ... ... әділ
құны бойынша бағаланатын қаржы активтерімен және ... ... таза ... ... ... ... ... енгізілген.
Егер пайда немесе залал бойынша қайта ... ... ... туынды қаржы ... ... ... ... ... ... ... қаржы құралдарының
құрамына кіретін туынды қаржы ... ... ... Басқа қаржы
құралдарының құрамына кіретін туынды қаржы құралы, өзіне туынды ... ... емес ... ... қосатын гибридті (құрама) қаржы құралының
бөлігі болып табылады, нәтижесінде біріктірілген ... ақша ... ... ... құралының өзгерісіне сай өзгереді.
7 кесте
Инвестициялық жылжымайтын мүлік ... ... ... |2014 ж |2013 ж |
| ... ... ... |2 |3 |
|1 ... ... ... |30,840 |1,462 ... алулар |9,056 |1,011 ... ... ... ... ... |692 |35,244 ... | | ... ... ... ... ... |(2,467) |(1,937) ... | | ... капиталдау нәтижесінде арттыру |22,407 |2,164 ... ... ... ... |(614) |1,032 ... ... |(338) |(127) ... желтоқсандағы жағдай бойынша |60,953 |38,849 ... с к е р т у - ... ... ... ... негізінде |
|құраған ... және 2012 жж. 31 ... ... ... ... қамтамасыз ету ретінде кепілге берілген инвестициялық жылжымайтын
мүлік ... жоқ. 2013ж. 31 ... ... ... ... ... кірістің құрамына инвестициялық жылжымайтын мүлік нысанын
жалға беруден түскен 5 ... (2012 ж.: нөл тг) ... ... ... 2013 ж. 31 ... ... жылы ... кіріс
алып отырған инвестициялық жылжымайтын мүлікпен байланысты ... 7 ... ... нөл ... ... 2013 және 2012 жж. ... аяқталатын жылдары жалдаудан кіріс ... ... ... ... операциялық шығыстары 28 млн.теңгені және
сәйкесінше, нөл теңгені құрады.
Топтың инвестициялық жылжымайтын ... әділ құны 2013ж. ... ... ... ... ... ... Әділ құны
кірістік және шығыстық әдіс ... және әділ ... ... ... мүлік нысанының әділ құнын анықтауда жылжымайтын мүлік нысанын
пайдаланудың ең үздік және ең тиімді түрі олардың ... ... ... ... әдісінде бір жыл ішінде ешқандай өзгерістер болған
жоқ.
3.3 Казкоммерцбанк қызметіне жалпы сипаттама және ... ... ... ... ... қоғам болып табылады
және өз қызметін Қазақстан ... 1990 ж. ... ... ... ... 2007 ж. 27 желтоқсанда берілген №48 лицензияға ... ... ... ... және ҚР ... ... ... қаржы ұйымдарын бақылау мен қадағалау комитетімен реттеледі.
Банктің негізгі қызметі коммерциялық ... ... ... ... ... ... және ... қаржы құралдарымен операциялар
жүргізу, қарыздар мен кепілдіктер беру болып табылады.
8 кесте
Казкоммерцбанк банкінің ... ... ... ... |Қатысу пайызы/Дауыс |Қызмет түрі |
| ... ... ... | |
| |ел ... | |
| | |2012 ж.|2013 |2014 | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |100% |100% |100% ... қағаздар |
|Секьюритиз» АҚ |Республикасы| | | ... |
| | | | | ... ... ... |100% |100% |100% ... карточкалары |
|компаниясы» ЖШС |Республикасы| | | ... ... |
| | | | | ... және |
| | | | | ... да ... |
| | | | | |бар ... |
| | | | | ... ... |
|Kazkommerts |Нидерланды |100% |100% |100% ... ... ... ... | | | ... Банк үшін |
| | | | | ... ... |
|Kazkommerts ... |100% |100% |100% ... ... ... II B.V. |Корольдігі | | | ... Банк үшін |
| | | | | ... ... ... Asset ... |100% |100% |100% |Зейнетақы активтерін|
|Management» ... | | ... ... АҚ | | | | | ... Life» ... |100% |100% |100% ... сақтандыру |
|өмірді сақтандыру |Республикасы| | | | ... АҚ | | | | | ... ... |100% |100% |100% |Коммерциялық банк |
|Тәжікстан» ЖАҚ |Республикасы| | | | |
|8 ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |100% |100% |100% ... |
|Сақтандыру ... | | | ... АҚ | | | | | ... ... |100% |100% |100% ... банк |
|КБ (ААҚ) ... | | | | ... ... ЖШС ... |100% |- |- ... активтерін |
| ... | | ... ... ... ЖШС |Қазақстан |100% |- |- ... ... |
| ... | | ... ... ... |95.75% |95.75% ... банк |
|Қырғызстан» ААҚ |Республикасы| | | | ... ЖЗҚ АҚ ... |82.52% |82.52% ... қоры |
| ... | | | ... с к е р т у - автор ҚР Казкоммерцбанк Банкінің деректерінің негізінде |
|құраған |
9 ... 2013 және 2012 жж. 31 ... ... ... ... Банктің шығарылған жай акцияларына иелік етті:
| |2014 ж |2013 ж |2012 ж |
| ... ... ... ... ... ... ... 2012 жылғы 31 желтоқсандағы 2 425 ... ... ... ... ... ... ... көтеріліп, 2 586 ... ... ... өсім ... ақша ... ... және өзге ... орын алды. 2013 жылы болған басты ... бірі – ... ... ... ... ... жаңа ... сәйкес
жеке жинақтаушы зейнетақы қорының басқаруындағы барлық зейнетақы активтері
мен міндеттемелерін мемлекеттік Бірыңғай Жинақтаушы Зейнетақы қорына аудару
бекітілді. Бұл ... ... ... ЖЗҚ мен Grantum ... ... АҚ ... алу кезінде туындаған, 100% мөлшеріндегі
іскерлік беделін құнсыздану ... ... АҚ ... ... |2014 жыл |2013 жыл |2012 жыл ... |
| ... ... |(млн.тг) | |
|Пайыздық кірістер |313.579 |252.092 |233.357 |80222 ... ... ... ... ... активтердің |154.032 |141.542 |122.959 |31073 ... ... ... | | | | ... дейінгі таза | | | | ... ... | | | | ... ... активтердің |(71.667) |(71.555) |(286.325)|214658 |
|құнсыз-дануна ... ... | | | | ... | | | | ... ... кіріс/(шығыс) |79.993 |69.987 |(163.366)|243359 |
|Пайда ... ... ... әділ құны |(30.170) |4.743 |(326) |-29844 ... ... ... ... | | | | ... ... ... таза | | | | ... | | | | ... валютасымен және қымбат |(8.758) |(559) |3.610 |-12368 ... ... ... таза | | | | ... | | | | ... бойынша кірістер және |41.316 |31.535 |27.470 |13846 ... | | | | ... ... ... және ... |(9.187) |(8.584) |-8065 ... | | | | ... ... ... бар |1.136 |86 |(649) |1785 ... ... таза іске | | | | ... ... | | | | ... ... |1.438 |324 |8.508 |-7070 ... кірістер |7.863 |5.192 |4.748 |3115 ... емес таза ... |13.692 |32.134 |34.777 |-21085 ... шығыстар |(64.891) |(32.739) |(33.890) |-31001 ... ... ... резервтер |28.794 |69.382 |(162.479)|191273 |
|қалыптастырғанға ... ... | | | | ... | | | | ... ... ... резервтер |(3.405) |(5.748) |(2-577) |-828 |
|қалыптастыру | | | | ... мен ... ... тыс |4.989 |(1.415) |(109) |5098 ... ... ... | | | | ... келтіру | | | | ... ... ... ... ... |62.219 ... ... салынатын салық бойынша |6.937 |(9.684) |32.854 |-25917 ... ... | | | | ... пайда /(залал) |21.405 |52.122 ... ... ... ... |21.405 |52.122 ... |
|Базалық және таратылған (теңге) |25.89 |58.68 ... |19622 ... с к е р т у - ... ҚР ... ... ... негізінде |
|құраған ... ... 12 айы ... ... активтердің құнсыздануына
арналған резервтерді қалыптастыруға дейінгі және салық ... ... ... қарастыра отырып, 2013 жылғы балама мерзімімен салыстырғанда
25,5%-ға өсуін байқаймыз. Негізінен, бұл баптың өсуіне пайыздық активтердің
құнсыздануына арналған ... ... ... таза ... 2013 жылғы 141 млрд. теңгеден 2014 жылғы 154 млрд. теңгеге
дейін өсуі және таза ... емес ... 2,6 ... ... төмендеуі
әсер етті. Пайдаға салынатын салық бойынша ... ... ... ... ... 32,9 млрд. теңге мөлшерінде үнемдеуге қарсы 9,7 млрд.
теңгені құрады. 2014 жылы пайыздық кіріс 8,0% ... 18,7 ... ... 2013 ... 233,4 ... ... ... 252,1 млрд. теңгені құрады.
Мұндай өсім ... 19,5 ... ... ... ... ... ... есебінен орын алды, ол кейбір несиелер бойынша кредит беру
шарттарының қайта ... ... Бұл ... ... ... банкпен қайта бағалау жүргізілді, оның ... ... ... тану ... ... ... 19,3 млрд. теңге
мөлшеріндегі дисконт ... ... ... ... бойынша (26,7%) және бағалы қағаздар бойынша (2,1%) пайыздық
кірістің ... ... бұл осы ... бойынша орташа көлемнің
төмендеуімен байланысты. Пайыздық кіріс құрылымындағы клиенттерге берілген
қарыздар ... ... ... біршама және 2013 ... ... 96,6% ... ... ... ... 2013 ... 5,4%-дан 2014
жылғы 5,1%-ға төмендеуі нәтижесінде 2014 ... ... ... 2013
жылмен салыстырғанда 0,1%-ға көбейді. Шығыстарды төмен деңгейде ұстау,
маңызды ... ... бірі ... ... ... бірі ... табылады.
Пайыздық шығыстардың құрылымындағы басым үлесін клиенттердің қаражаты
бойынша шығындар құрайды және олар ... ... осы ... ... 2013 ... 67,7% ... ... борыштық бағалы қағаздар
бойынша, реттелген борыш және артықшылықты ... ... ... ... ... 33,0%-дан 28,0%-ға азайды. 2013 ... ... мен ... ... ... ... 2013 жылғы 3,6%
салыстырғанда 3,3% дейін төмендеді.
Клиенттердің шоттары бойынша пайыздық шығыстар сомасы 2014 ... ... ... (6,2 ... ... ... 2013 ... 12 айдағы 68,7 млрд.
теңгемен салыстырғанда 74,9 млрд. теңгені құрады. Осындай өсу ... ... ... ... ... ... Осылайша
«Қазақстанның депозиттерге кепілдік беру қоры» АҚ-пен ұсынылатын ... ... ... ... бойынша сыйақы мөлшерлемелері
2013 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша теңгеде 9% және валютада 6%-бен
салыстырғанда 2014 ... ... ... теңгеде 9% және валютада ... 2014 жылы ... ... ... ... ... ... 2013 жылғы шығысдармен салыстырғанда 5,5 млрд. теңгеге ... ... ... ... орташа көлемнің азаюы болды. 2014 жылы
қарыздар мен банк қаражаты бойынша ... 7,9% ... 2013 ... ... ... ... 3,7 млрд.теңгені құрады. Бұл 2014 ... ... және ... ... ... алып ... ... төмендеуімен түсіндіріледі. Пайыздар есептелетін пайыздық
активтердің құнсыздануына резервтер қалыптастыруға дейінгі таза пайыздық
кіріс 2014 жылы 18,6 ... ... 2013 ... 12 ... 123,0 ... салыстырғанда 141,5 млрд.теңгені құрады. 2014 жылы Топ жақын ... ... ... ... ... кейбір несиелерін
анықтады.
Аталған несиелер басшылықпен құнсызданған болып саналады. 39 ... ... ... ... ... ... ... да, құнсызданған
несиелер бойынша есептелуі тиіс. Бұл ... ... 2014 жылы ... ... 43,9 ... ... құрады. Басшылық осы пайыздарға қарсы
кредит шығындары бойынша 43,9 млрд. ... ... ... ... ... байланысты банктің қаржылық жағдайына баға бердік,
сондықтан келесі ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.
3.4 Алынған нәтижелер қорытындысы
Дипломдық жұмыстың негізгі бөлімін жазу барысында бірнеше зерттеу
жұмысын жүргіздік. ... ... ... ... ... ... ... үшінші бөлімде банк мысалында активті
операциялардың ерекшелігін, ... ... ... ... ... ... ... АҚ қызмет нәтижелеріне тоқталмас
бұрын, жалпы Қазақстандағы екінші деңгейлі банктер қызметіне, ... ... ... ... 2014 ... 12 ... жағдай бойынша
Қазақстанда 38 екінші деңгейдегі банк жұмыс ... ... 362 ... 1881 ... ... орналасқан. Екінші деңгейлі банктердің саны 3
жылда өзгермеген, бірақ филиалдары 17-ге ұлғайған. 2014 жылы ... ... 100% ... бар банктер саны 1 болған. Бұл көрсеткіш
те соңғы үш жылда өзгермеген. ... ... ... ... бар ... сол ... 3-ке азайған болып қалған.
2015 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша шетелдік ... ... ЕДБ ... 30,2% ... 2012 жылдан қарағанда
0,6 пайыздық пунктіге ... ... ... ... ... 7837,2 ... тең ... 2014 жылдың қорытындылары бойынша
тұтынушылардың салымдары на 735,4 ... ... ... 9,4%-ға өсті.
Салымдардың негізгі бөлігін заңды тұлғлардың салымы құрайды (тұтынушылардың
салымының жалпы сомасының 49,5%). Жыл басынан ... ... ... ... өсті, ал жеке тұлғалардың салымдарының көлемі 23,6%-ға өсті.
11 кесте
Банк секторының кірістері мен шығыстары
|Көрсеткіштің атауы/мезгіл ... ... ... |
|Сыйақы төлеумен байланысты кірістер |1 085,2 |1326,5 |1515,9 ... ... ... ... |612,3 |635,8 |753,1 ... ... байланысты таза |472,9 |690,7 |762,8 ... | | | ... ... ... жоқ |4 174,4 |2958,2 |7946,4 ... | | | ... ... байланысы жоқ |4395,8 |3341,1 |8368,0 ... | | | ... ... ... жоқ таза |-221,4 |-382,9 |-421,6 ... (шығыс) | | | ... ... |- | | ... ... ... ... таза |251,5 |307,8 |341,2 ... | | | ... ... ... ... |29,4 |46,6 |61,2 ... | | | ... ... төленгеннен кейінгі |222,1 |261,2 |280,0 ... ... | | | ... с к е р т у – банк ... негізінде автормен жасалған |
2014 ... 1 ... таза ... ... ... (ROA)
қатынасы (-0,10%) құрады (2013 жылдың 1 ...... ... ... ... ... (ROE) – (-0,94%) (2013 ... 1
қаңтарында (2 920,83%). 2015 жылдың 1 қаңтарындағы таза кірістің жиынтық
активтерге (ROA) қатынасы (1,88%) ... ... 1 ... ... ... капиталына қатынасы (ROE) – (-28,11%) (2015 жылдың 1
қаңтарында– ... Ал енді ... АҚ ... келетін
болсақ, банктің шоғырландырылған активтері 2012 ... 31 ... ... ... ... ... 161 ... теңгеге немесе 6,6%-ға
көтеріліп, 2 586 млрд. теңге құрады. 2014 жылы ... ... 8,0% ... млрд.теңгеге өсті және 2013 жылғы 233,4 млрд. теңгеге қарағанда 252,1
млрд. теңгені құрады. Мұндай өсім клиенттерге 19,5 млрд. ... ... ... ... ... ... орын ... ол кейбір несиелер
бойынша кредит беру шарттарының қайта қаралуымен белгіленеді.
Ал «Қазкоммерцбанк» АҚ ... ... ... ... АҚ (ҚКБ) және ... ... ... мырза «Самрұқ-Қазына»
Ұлттық Әл Ауқат Қорынан («СҚ») БТА Банк ... ... ... 46,5 ... ... алды. СҚ БТА-ның қалған 4,26% ... ... ... ... ... ... берді. Бұл өз кезегінде ҚКБ-нің 50% ... ... ... ... ... ... ҚКБ-ның директорлар Кеңесі мен акционерлердің Жалпы жиналысы
және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банк пен ... ... ... ... тиісті рұқсаттарымен мақұлданған.
Ұзақ жылдар бойы Банктің басым ... ... ...... ... базаны сақтап қалу, экономиканың әртүрлі секторларынан жаңа
клиенттерді тарту және кредит ... ... Банк ... ұсынылған
шартты міндеттемелердің көлемі (нетто) 17,2 млрд. теңгеге немесе ... ... ... ... ... ... басқа шартты
міндеттемелер де кіретін жиынтық несиелік ... ... ... түрде алғанда 14,5 млрд. теңгеге немесе 0,7% -ға азайды. 2013
жылдың соңына қарай несие ... ... 2012 ... ... 42,4
млрд. теңгеге немесе 1,5%-ға ұлғаюды көрсетті.
Жасалған талдаудан кейін банк қызметіндегі, оның ... ... ... мәселелер мен оларды шешу жолдары көрсетіледі.
4 БАНКТІҢ АКТИВТІ ОПЕРАЦИЯЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ
«Қазкоммерцбанк» АҚ-ында активті операцияларды талдау ... ... ... ... Олар:
1. Банктегі активті операцияларды ұйымдастыру барысында меншікті ... ... ... ... ... ... Реттеу ортасында жоспарланған өзгертулердің ықпалына жасалған
талдау Банк үшін ... ... ашық ... ... және ... активтер көлеміне қатысты кері ықпал етуі
мүмкін теріс әрекет салдарын анықтады;
3. Банктегі қаржы ресурстарын пайдаланудың бағыттарын ... ... ... операциялар;
4. Бағалы қағаздармен байланысты туындайтын мәселелер және т.б.
Аталған мәселелердің шешу жолдары ... ... ... Банк ресурстарының құрамындағы меншікті капитал үлесі тартылған
қаражаттарға қарағанда өте төмен болғандықтан ... ... ... 10%-ға жуық ... ... ал қалған бөлігі тартылған
қаражаттардың үлесіне тиеді. Басқа кәсіпорындармен ... ... ... ... капиталдың төменгі деңгейде болуы мынадай
жағдайлармен түсіндіріледі – біріншіден банктік қаржылық нарықтарда ... ... ... ... ... және халықтың уақытша
бос қаражаттар ... ... ... ... осы ... ... ... сондай-ақ олардың қауыпсіздігін қамтамасыз етеді және
пайдалық негізінде қарызды қарыз ... ... ... ... ... жүйесі болады, бұл салымдарды жаппай кері ... ... ... ... тарлылатын депозиттер басқа
кәсіпорындардың материялдық обьектілерінде орналастырған активтеріне
қарағанда қондырға ... ... ... және нарықта оңай өткізіледі.
2. Банк үшін реттеу капиталына, ашық валюта позициясының көлеміне
және өтімді ... ... ... кері әрекеттердің ықпалы артық
капитал мен 2015-де ... ... ... ХҚЕС бойынша ерекше резервтерді
қосымша бір рет қалыптастыру нәтижесінде жою.
3. Банктің өз ... ... ... – бұл оның қажеттіліктерін
қаржыландырудың көп ... ... ... оны ... негізгі
бағыттарын жинақтау және тұтыну ретінде анықтауға болады. Жинақтау ... ... бөлу ... ... даму ... ... ... қағаздармен байланысты туындайтын мәселелерге келетін
болсақ, оны шешудің жолы келесідей: бағалы ... сату ... ... алу ... аукциондар жүргізу, солар арқылы сату немесе сатып алу
пайда әкелері сөзсіз.
Активті операцияларды ... ... ... бірі ол – оның
қаржылық ағымдарын талдау. Оның ішіне кіріс пен инвистициялардың ағымдары,
активтерді ұлғайту және ... ... жеке ... ... және
олардың топтамалары. Инвистициялар мен несие операцияларын ... ... және ... ... кіріс деп елестету оңай.
Осы қағидат бойынша ... ... ... ... ... ... ... Ол компанияның қызметіне,
оперативті және ... ... ... және жекеленген
инвистициялық операцияларды дайындауға біртұтас көзқарас қамтамасыз етеді.
Несие беру активті операциялардың ... ... ... ... беру ... ... ... үшін несиелік
келісімдерді реттейтін, тәуекелдік деңгейін ... ... ... ... дайындау [12, 213б.].
Тұтынушының рейтингін орнату жүйесін ... ... ... ... және оның ... ... ... орындау
мүмкіндігін анықтау банктің негізгі несиелік жұмысы болып табылады. Банктік
қарыздардың портфелі қаржылық ... ... ... ... ... түрлеріне ұшырағыш: өтемпаздық тәуекелі, өтелмеген төлем тәуекелі.
Несие тәуекелін басқару банктен қарыздың портфелінің құрылымын және ... ... ... ... [13, ... ... ... қолдану тәуекелдің қосымша түрі –
моральдық тәуекелге (moral hazard) ... ... Өте ... ... үстемесін
төлеп отырған сенімсіз тұтынушы өзінде қандай да бір қаржылық қиындықтар
пайда болған жағдайда ... ... ... ... пайыз үстемесін
төлемеуге моральдық құқысы бар деп санауы мүмкін.
Қазіргі кездегі отандық нарықтық ... ... ... ... ... ... ... уақытының аздығынан әлі
қалыптасқан жоқ, және жеткілікті деңгейде біріктіріле алмайды.
Шетелдік банктердің тәжірбиесін зерттеу және оны ... ... банк ... ... ... ... ... шешуі мүмкін, олардың көбі банк Шетелдік банктердің ... және оны ... ... отандық банк тәжірбиесінде қолдану
біздің ... ... ... ... ... олардың
көпшілігі банк саласында білімге мұқтаж [14, ... ... ... ... ... ... деңгейі
жоғары несилерді анықтау үшін американың коммерциялық банктерінде
қолданылатын ... бес ... ... ... алушы туралы мәліметтерден алынған деректер:
‒ Қарыз алушының ... ... ... ... ... ... ... туралы мәліметтердегі қарамақайшылықтар.
Қарыз алушының қызметінің басқаруы туралы деректер:
‒ қарыз алушы ... ... ... ... ... ... ... қасиеттерінің төмендігі;
‒ басқару үшін ... ... ... ... ... ... басқарушылардың жиі ауысуы.
Қарыз алушының өндірістік қызметін көрсететтін мәлімет;
‒ Қарыз ... ... мен ... ... аясы
әртараптандырылмаған;
‒ Қарыз алушының өзінің дебиторларын басқару деңгейі ... ... ... қиын кезеңдегі салада жұмыс атқарады;
‒ Қарыз алушының теңгерімді жүргізуі жеңілдетілген, яғни активтер мен
пассивтер баптар бойынша талдап тексерілмейді;
Несиелендіруді ұйымдастыруға ... ... ... алушы несиені алуының нақты себептерін түсіндірмейді;
‒ қарызды қайтару бойынша нақты бағдарламасы жоқ;
‒ қарыз алушының несие өтінімі төмен ... ... ... төлеу мерзімдері жеткіліксіз негізделген.
Орнатылған нормалардан ауытқу фактілері:
‒ қарыз алушының өзінің ... ... ... есеп ... бұзылуы;
‒ банк шоттарын жүргізу талаптарынан ауытқу;
‒ несиелендіру талаптарының қайтадан қарастырылуы, несиені төлеу
схемасының өзгертілуі, ... ... ... ... ... ... ... алушына есепке алу және бақылау жүйесіндегі ауытқулар.
Бұл жағдайда мәлімет көзі болып қаржылық есептілік және потенциалды
қарыз алушымен сұхбаттасу болып ... ... ... ... ... алушыларға мінездемесі, сырттан келген мәлімет.
Қазіргі кездегі халықты несиелендіру тәжірбиесінің ... ... ... ... ... кең етек ... ... арналған несие, жекеменшік немесі кооперативті
тұрғын-үйдің реконструкциялануына немесе ... ... ... ... ... ... бау-бақшаға
арналған үй сатып алу;
‒ Кезек күттірмейтін мұқтаждықтарға арналған несиелер;
Несиенің сапасы ... ... және ... ... жасау оның
берілуінің дұрыстығы туралы шешімге келуге көмектеседі, содан кейін қарыз
алушымен ойластырылған ... ... ... ... көмектеседі. Несиелік
тәуекелді жабуға арналған қорға жіберілетін қаржының сомасымен қажеттілігін
анықтауға көмектеседі.
Қарыз алушының несиесінің талдауының маңызды ... ... оның ... ... ... ... табылады.
Әр тұтынушының несие төлеу қабілеттілігін ... үшін ... ... ... ... өзі, ... ... есептемесі,
бәсекелестері.
Тұтынушының несие төлеу қабілеттілігі ... ... ... ... ... төлеу үшін кірістерінің мерзімділігі туралы
мәліметінің, қарыз алушыда ... ... ... ... ... ... меншіктің болуы туралы мәліметтердің нәтижесінде беріледі. Несие
беруші банк пен ... ... ... жасайтын тенденцияларының өзгерістері
туралы білу [15, 84б.].
Қарыз алушының несие төлеу қабілеттілігін білу үшін ... ... ... ... ... мен ... ... Кірістер
әдетте үш бағыт бойынша анықталады: еңбекақыдан ... ... ... және ... және ... да ... Қазақстанның әрбір коммерциялық банкі өзінің несиелік
саясатының аясында ... ... ... ... ... өз жүйесін құрастыруы қажет, және нарықтық жағдаят пен ... ... ... ... ... ... ... активті операцияларының ерекшеліктерін
қарастыра отырып, өткізілген зерттеулердің нәтижесінде ... ... ... ... ... – олардың басшылығындағы қаражатты
кіріс табу үшін және өзінің өтемділігін ... ету үшін ... ... ... ... әртүрлі көзқарастар қалыптасып
кетті, авторлар активті операцияларға: кассалық, несиелік, ... тағы ... ... ... ... бұл ... ... активті операциялардың ең негізгілері болып табылады.
3.Коммерциялық банктердің активті операцияларының ең негізгі түрі
болып несиелендіру ... ... ... ... ... саны ... Көп жағдайда бұл дағдарыс жағдайындағы тұрақсыздық мүмкіндігімен
түсіндіріледі.
4.Коммерциялық банктер беретін несиелерді бірнеше белгілер ... ... ... бойынша, қамтамасыз ету түрлері бойынша, көлемі
бойынша және т.б.).
5.Қазақстандық коммерциялық ... ... ... екі ... бап ... ... ... мен мемлекеттік
құнды қағаздарға салымдар. Сонымен қатар, активтердің көлемді сомасы
банкаралық ... ... ... ... ... жеке қаржылық компаниялар
құрған мамандандырылған ... ... ... ... ... несиелік саласындағы тікелей үкіметтік ... ... ... ... ... жаңа ... көрсету салаларын
іздеуге, жаңа тұтынушылар іздеуге себепші болады. Кең тараған операция түрі
«своп».
Қазақстандық коммерциялық банктер ... ... ... ... ... әлі ... жоқ, ... коммерциялық
банктерінің активті операцияларын қолдану деңгейін арттыру үшін шет ... ... ... бірақ осының ішіндегі біздің шарттарға қолданылған
ең позитивтісін қолдану керек.
Осылайша, ... ... ... ... ... ... жеке ... салымдарын басқаратын қаржылық жүйенің
орталығы болып табылады. Активті ... ... ... ... ... ... қорын ашады: жеке адамдарға, компанияларға және үкіметке.
Банктің операциялары тауарлар мен қызметтердің өндірушіден тұтынушыға ... және ... ... қызметін жеңілдетеді.
Олар айналым қорын береді, ал өздері айналымдағы ақша реттеуші құрал
ретінде қызмет етеді. ... ... ... ... ... экономиканың жұмыс істеуінде үлкен рөл атқаратынын көрсетеді.
Коммерциялық банктердің өзінің қызметін ... ... ... ... да байланысты. Кез-келген ұйымдастырылған ... ... ... ... және ... банктеререкшелік емес. Егер біз банк
жүйесі тұрақты өсетін,оңай бейімделетін және қоғамның қажеттіліктерін
қамтамасыз ете ... ... ... біз ... ... ... ... әсіресе дағдарыс уақытында.
«Қазкоммерцбанк»АҚ-ның 2013 жылдың соңындағы жағдайға ... ... 2012 ... 31 ... 2 425 ... теңгемен
салыстырғанда 161 млрд. теңгеге немесе 6,6%-ға көтеріліп, 2 586 млрд. теңге
құрады. Негізінен, өсім ... ақша ... ... және ... ... орын ... 2013 жылы ... басты оқиғаның бірі –
зейнетақы жүйесінің реформасы болды. Қазақстан Республикасының жаңа ... жеке ... ... ... ... ... ... мен міндеттемелерін мемлекеттік Бірыңғай Жинақтаушы ... ... ... Бұл ... ... ... ЖЗҚ ... Asset Management» ЗАИБЖАУ АҚ сатып алу ... ... ... ... ... құнсыздану жүргізілді.
«Қазкоммерцбанк» АҚ-ның пайдаға салынатын салық ... ... ... ... мерзімі бойынша 32,9 млрд. теңге мөлшерінде үнемдеуге
қарсы 9,7 млрд. теңгені құрады. 2014 жылы ... ... 8,0% ... ... өсті және 2013 ... 233,4 ... теңгеге қарағанда 252,1 млрд.
теңгені құрады. Мұндай өсім ... 19,5 ... ... ... ... ... ... есебінен орын алды, ол кейбір ... ... беру ... ... ... белгіленеді. Бұл неселерге
нарықтық мөлшерлемелер бойынша банкпен қайта бағалау жүргізілді, оның
нәтижесінде аталған кредиттердің ... тану ... ... болған 19,3
млрд. теңге мөлшеріндегі дисконт амортизацияланды. Сондай-ақ ... ... ... (26,7%) және бағалы ... ... ... кірістің төмендеуі болды, бұл осы баптар бойынша орташа ... ... ... ... ... клиенттерге берілген
қарыздар бойынша кірістердің үлесі біршама және 2013 ... ... 96,6% ... ... ... Топ ... ... қымбат металдармен және
бағалы қағаздармен операциялар бойынша форвардтарды, ... ... қоса ... ... пайыздық тәуекелдерді және өтімділік
тәуекелін басқару үшін, сондай-ақ сауда-саттық ... ... ... ... ... отырады. Туынды қаржы құралдары алдымен
келісімге отырған күнгі әділ құны бойынша бағаланады, ... ... ... әділ құны бойынша қайта бағаланады. Әділ құны, ... ... ... және ... ... ... нарықтық баға
немесе баға модельдері және да басқа факторлар негізінде анықталады. Туынды
қаржы ... оң ... ... ... ... ... және теріс қайта
бағаланған жағдайда міндеттеме ретінде танылады. Туынды қаржы құралдары
қаржы жағдайы жөніндегі шоғырландырылған есептілікте ... ... ... танылатын әділ құны бойынша бағаланатын қаржы активтері немесе қаржы
міндеттемелеріне енгізілген. Пайда немесе залалдар ... ... ... ... ... қаржы активтерімен және ... ... таза ... ... пайда немесе
залалдар есетілігіне енгізілген.
Дипломдық жұмыстың негізгі бөлімін жазу ... ... ... ... ... зерттеу жұмысының тақырыбына байланысты
теориялық талдау ... ... ... банк мысалында активті
операциялардың ерекшелігін, талдауын ... ... ... ... шешу ... ... ... Банк ресурстарының құрамындағы меншікті капитал үлесі тартылған
қаражаттарға қарағанда өте ... ... ... ... деген
қажеттілігінің 10%-ға жуық ... ... ал ... ... ... ... ... Басқа кәсіпорындармен салыстырғанда қаржылық
ресурстар құрамында ... ... ... ... ... мынадай
жағдайлармен түсіндіріледі – біріншіден банктік қаржылық ... ... ... басқа кәсіпорындардың, мекемелердің және халықтың уақытша
бос қаражаттар ... ... ... ... осы жағдайда оларды
тиімді басқарады, ... ... ... ... ... және
пайдалық негізінде қарызды қарыз алушыға ... ... ... ... жүйесі болады, бұл салымдарды жаппай кері алу
қауіптігін төмендетеді. Үшіншіден, ... ... ... ... ... обьектілерінде орналастырған активтеріне
қарағанда қондырға ғимараты ыңғайлы, өтімді және нарықта оңай өткізіледі.
2. Банк үшін ... ... ашық ... ... ... ... ... көлеміне қатысты кері әрекеттердің ... ... мен ... ... ... есебінен ХҚЕС бойынша ерекше резервтерді
қосымша бір рет қалыптастыру нәтижесінде жою.
3. Банктің өз меншігінде қалатын табысы – бұл оның ... көп ... ... ... оны ... негізгі
бағыттарын жинақтау және тұтыну ... ... ... ... ... ... бөлу пропорциясы банктің даму перспективасын анықтайды.
4. Бағалы қағаздармен байланысты туындайтын мәселелерге ... оны ... жолы ... ... қағаздарды сату кезінде немесе
сатып алу кезінде аукциондар жүргізу, солар арқылы сату ... ... ... ... ... ... ТІЗІМІ
1. Деньги, кредит, банки: Учебник / Лаврушин О. И. - Под ред. – М.:
КНОРУС, 2009. – 560 ... Банк ... ... құрал/Хамитов, Н. Н. - Алматы: Экономика
, 2011. - 267 б.
3. Банковское дело: Учебник/ Г.Г. ... - Под ред. д-ра ... ... Г.Г. ... – М.: ... 2010. – 766 ... Банковское дело/ Белоглазова Г., Кроливецкая Л. – С.-П.: Питер, 2011.
– 436 с.
5. Балабанов А.И. Банки и ... дело – 2-е ... ... ... – С.-П.: ... 2010. – 741 ... Деньги. Кредит. Банки: Учебник / Н. П. ... Ж. С. ... ... изд. — М.: ... и К», 2013. — 400 ... Банк ісі: оқу ... / З. Д. ... - 2-ші толықт. бас. - Қарағанды
: Қазақтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті, 2006. - 230 б.
8. Кенжегайша Р.Б. Классификация банковских кредитов // ... ... 2012. - №7. - С. 45 - ... ... Г.Н. Деньги. Кредит. Банки. - М.: Высшее образование,
2009. - 392 с.
10. Челноков В.А. Деньги. ... ... - М.: ... - ... 2007. - ... ... АҚ қаржылық есебі 2014 ж., 2013 ж., 2012 ж.
12. Коваленко С. Б., Стасенок А. Н. О сущности и ... ... // ... и практика общественного развития. - 2012. – 316
c.
13. Сейтказиева А.М., Жамаубаев Е.К. Финансовые ... ... - ... ... 2008. - 256 с.
14. Жуков Е. Ф. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. - М.: ... ... ... Стародубова Н.Н. ... ... ... на ... ... – 2013. - №13.
ҚОСЫМШАЛАР
Қосымша А
«Қазкоммерцбанк» АҚ-ның 2014, 2013 және 2012 жж. 31 желтоқсанда
аяқталған ... ... ... мен ... ... ... ... АҚ-ның 2014, 2013 және 2012 жж. 31 ... ... ... бухгалтерлік балансы
-----------------------
Қаражаттардың ортақ қоры
Талап етілгенге дейінгі салымдар
Жинақ салымдары
Мерзімдік салымдар
Акционерлік капитал және резервтер
Бірінші резервтер
Екінші резервтер
Қарыздар
Бағалы қағазадар
Ғимараттар және құрал-жабдықтар
Талап етілгенге дейінгі ... ... ... ... және резервтер
Бірінші резервтер
Екінші резервтер
Қарыздар
Басқа да бағалы қағазадар
Ғимараттар және ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
Банктің активтері мен пассивтері81 бет
Инвестициялық операциялары39 бет
Коммерциялық банктің активтері мен пассивтерін басқару12 бет
Коммерциялық банктің ұйымдастыру құрылымы және коммерциялық банктердің операциялары21 бет
Коммерциялық банктердің активті және пассивті операциялары24 бет
Коммерциялық банкттер31 бет
Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердің қызметтері мен операциялары23 бет
Қазақстан Республикасының нарық экономикасындағы коммерциялық банктері69 бет
ҚР коммерциялық банктерінің несиелік процесін жетілдіру жолдары83 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь