Кәсіпорында бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
2. Зерттеу әдістемелері: Бухгалтерлік есептің жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... .11

3. «RESET» ЖШС.да бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру
3.1 «RESET» ЖШС . ң экономикалық және қаржылық сипаттамасы ... ... ... ... 15
3.2 «RESET» ЖШС.ң қаржы саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
3.3 «RESET» ЖШС .дегі бухгалтерлік есептің жүргізілуі ... ... ... ... ... ... ... ... .30

4. Кәсіпорында бухгалтерлік қызметті ұйымдастыруды жетілдіру жолдары ... 37

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...43
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 46
КІРІСПЕ

Дипломдық жұмыстың өзектілігі. Бухгалтерлік есеп көптеген жылдар бойы басқа ғылымдар сияқты дамып, қоғамның экономикалық-әлеуметтік жағдайларына сай өзгерістерге ұшырап келе жатқан, сонымен қатар өзінің ерекшелігімен оқшауланатын ғылымдардың бірі. Бухгалтерлік есеп ұйымның қаржылық жағдайын, ақпараттарын өлшейтін, өңдейтін, есептейтін және оны қажет етушілерге жеткізіп отыратын жүйе болып табылады. Сонымен қатар ұйымның қаржылық жағдайын жоспарлау, бақылау, бағалау және талдау үшін қажет. Тек бухгалтерлік есеп арқылы ұйымның табыстары мен шығындарын, шаруашылық қызметінің қаржылық нәтижесін анықтауға болады. Бухгалтерлік есеп – бұл қазіргі кезеңде маңызды қолданбалы мәні бар арнайы экономикалық білім аумағы болып табылады. Ол қызметінің түрі мен мақсатына тәуелсіз, қоғамдық пайдалы немесе қайырымдылық іс атқарса да, өнім шығарса немесе қызмет көрсетіп, жұмыс орындаса да әрбір ұйымға қажетті.
Бухгалтерлік есепті білу және оның көмегімен алынған мәліметтерді талдай алу тек кәсіби мамандарға ғана емес, сонымен бірге, шаруашылық басшыларына да қажет. Өйткені олар ұйымдағы бухгалтерлік есептің дұрыс ұйымдастырылуына тікелей жауапты болып келеді. Қазіргі кезде бухгалтерлік есептің негіздерін білу экономикалық білім берудің қажетті бөлігі болып саналады.
Кәсіпкерлік нысандары үшін бірыңғай бухгалтерлік есеп ұйымдастыру мақсатында Қазақстан Республикасының 2011 жылы 14 қазан күні № 1172 Үкімет Қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есепті жүргізу Қағидасы әрекет етеді [1, 18 бет].
Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында өзіндік даму мехенизмдері мен өзіндік ерекшеліктері бар құрылыс индустриясы белсенді түрде қалыптасып дамып келеді. Сондықтан таңдап ланған таұһқырып қазіргі таңда өзекті болып табылады. Құрылыс өнеркәсібінің дамуы қарқынды түрде дамып келе жатқандықтан, сала ерекшеліктерін ескере отырып, құрылым ұйымдары бухгалтерлік есепті қайта қарастыруды талап етеді.
Құрылыс өнеркәсібі кез келген елдің экономикасының маңызды құрамы болып табылады. Құрылыстың негізгі материалдық базасы болғандықтан оның ықпалы басқа салалардың және сонымен бірге қоғамның әлеусеттік жағдайының өсу қарқынына да айтарлықтай әсер етеді.
Құрылыс халық шаруашылығының мкңызды саласы болып табылады. Ол материалдық өндірістің дамуына, өндірістік күштердің орналасуына және болашақта инвестициялық ппроцестерді басқаруды жетілдіруге шешуші әсер етеді. Бүгінгі таңда ел экономикасының нарықтың жолға көшуіне байланысты жаңа кәсіпкерлік қызметтердің пайда бола бастауына сәйкес бухгалтерлік есептің маңызы мен рөлі арта түсуде.
Құрылыстағы есеп саясаты, бұл - бухгалтерлік есеп, талдау, аудит аумағындағы ұзақ мерзімді саясат, оны əрбір кəсіпорын өз бетінше жасайды, бухгалтерлік есепті жəне қаржылық есепті оның негіздері мен қағидаларына
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының 2011 жылы 14 қазан күні № 1172 Үкімет Қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есепті жүргізу Қағидасы
2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк туралы N 234 Заңы
3. Кеулімжаев К.К. «Қаржылық есеп» Алматы – 2012. - 144 б.
4. Родостовец В. Бухгалтерский учет с строительстве. – Алматы. - 371 б.
5. Назарова В.Л., Жапбарханова М.С. «Бухгалтерлік есеп». - Алматы, 2012.- 382 б.
6. Баймаханова А. «Бухгалтерлік есеп» . – Астана, 2012 ж. – 279 б.
7. Назарова В. – Шаруашылық жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп, Алматы – 2005 - 281 б.
8. Радостовец В.К. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп //Алматы – 2007– 144 б.
9. Басқару есебі. – Алматы, 2011.- 122 б.
10. Михалева Е. Нормы износа и методы начисления амортизации основных средств и их учет.- Бюллетень бухгалтера.- №9.- 2014.- с. 25
11. Төлегенов T. , Бейсенбаева А.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп. – Алматы, 2012. - 217 б.
12. Мамыров Н.К.Басқарушы және қаржы есептерінің өзара байланысы.- Бухгалтер бюллетені.- №11.- 2014.- 14-15 бб.
13. Кеулімжаев Қ.К. Құрылыстағы бухгалтерлік есеп: Оқу құралы.- Алматы, 2011.- 271 б.
14. Нұрсейітов Э.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп.- Алматы.- 2012.- 7-9 бб.
15. Қазақстан Республикасының 2011 жылы 14 қазан күні № 1172 Үкімет Қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есепті жүргізу Қағидасы
16. Турганбаева Ж., Есиркепова А. Жоғары оқу орындарында бух-к есепті жүргізудің негізгі қағидалары және әдістері.- Қазақстанның ғылыми әлемі. - №6.- 2012.- 341 -343 бб
17. Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік туралы Қазақстан Республикасының Заңы
18. Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 қазандағы №1172 Қаулысы
19. Жақыпбеков Д.С.Кәсіпорынның есеп және салықтық есеп саясаты.- Алматы.- 2013.- 117 б.
20. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС – нің Қазақстан Республикасы
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2012 жылғы 27 наурыздағы № 108 бұйрығымен бекітілген Жарлығы
21. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының құжаттары
22. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің қаржы-шаруашылық іс-әрекетінің негізгі 2013-2014 жж. Көрсеткіштері
23. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің балансты жазықты талдау. 2013-2014 жж.
24. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының 2013-2014 жж. есеп құжаттары
25. Ағабекова Г.Н. ХҚЕС сәйкес қаржылық есептемені дайындау қағидаттары.- Қазақстанның ғылыми әлемі.- №6. 2012. – 229 б.
26. Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары.- Алматы: Раритет. – 2012 ж.
27. Мырзалиев Б.С. Әбдішүкіров Р.С. Кәсіпкерлік қызметте бухгалтерлік есепті ұйымдастыру//Алматы, 2012 – 233 б.
28. Кәсіпорындағы сауданы ұйымдастырудағы бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит // N 8, 2011 - 111 б.
29. Назарова В.Л., Жапбарханова М.С., Фурсов Д.А. Басқару есебі: Оқулық, Алматы, 2011.- 456 б.
30. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн. пособие для вузов/Пер. с англ. под ред. Н.Д.Эриашвили; Предисловие проф. П. С. Безруких. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 2008. - 583с.
31. Кеулімжаев К.К. «Қаржылық есеп» Алматы – 2012.- Алматы. – 177 б.
32. Кәсіпорын және кәсіпкерлік қызметін басқару, ҚазЭУ – 2014, N 11 – 34 б.
33. Кеулімжаев К.К «Бухгалтерлік есеп принциптері» // Алматы – 2013.- 333 б.
34. Кәсіпорындағы сауданы ұйымдастырудағы бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік есеп және аудит // N 8, 2013. – 17 б.
35. Кәсіпорын және кәсіпкерлік қызметін басқару, ҚазЭУ – 2014, N9 – 14 б.
        
        Кәсіпорында бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру
(«RESET» ЖШС (РЕСЕТ) мысалында)
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................3
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1. ... ... ... ... ... ... «RESET» ЖШС-да бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру
3.1 «RESET» ЖШС - ң ... және ... ... ... ... ... ЖШС ... ... ... Кәсіпорында бухгалтерлік қызметті ұйымдастыруды жетілдіру жолдары ....37
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................43
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... ... ... Бухгалтерлік есеп көптеген жылдар бойы
басқа ғылымдар сияқты дамып, қоғамның экономикалық-әлеуметтік жағдайларына
сай өзгерістерге ... келе ... ... ... өзінің ерекшелігімен
оқшауланатын ғылымдардың бірі. Бухгалтерлік есеп ұйымның қаржылық жағдайын,
ақпараттарын ... ... ... және оны ... ... ... жүйе ... табылады. Сонымен қатар ұйымның қаржылық
жағдайын жоспарлау, бақылау, бағалау және ... үшін ... ... есеп ... ... ... мен ... шаруашылық
қызметінің қаржылық нәтижесін анықтауға болады. Бухгалтерлік есеп – ... ... ... қолданбалы мәні бар арнайы экономикалық білім
аумағы болып табылады. Ол ... түрі мен ... ... қоғамдық
пайдалы немесе қайырымдылық іс атқарса да, өнім ... ... ... жұмыс орындаса да әрбір ұйымға қажетті.
Бухгалтерлік есепті білу және оның көмегімен алынған ... алу тек ... ... ғана ... ... ... ... да қажет. Өйткені олар ұйымдағы бухгалтерлік ... ... ... жауапты болып келеді. Қазіргі кезде бухгалтерлік
есептің негіздерін білу экономикалық білім ... ... ... ... ... үшін ... ... есеп ұйымдастыру
мақсатында Қазақстан Республикасының 2011 жылы 14 қазан күні № 1172 Үкімет
Қаулысымен бекітілген ... ... ... ... әрекет етеді [1,
18 бет].
Қазіргі уақытта Қазақстан ... ... даму ... ... ерекшеліктері бар құрылыс индустриясы белсенді түрде қалыптасып
дамып келеді. Сондықтан таңдап ланған ... ... ... ... ... ... өнеркәсібінің дамуы ... ... ... ... сала ерекшеліктерін ескере отырып, құрылым ... ... ... ... ... етеді.
Құрылыс өнеркәсібі кез келген елдің экономикасының маңызды құрамы болып
табылады. ... ... ... ... ... оның ықпалы
басқа салалардың және сонымен бірге қоғамның әлеусеттік жағдайының өсу
қарқынына да айтарлықтай әсер ... ... ... мкңызды саласы болып табылады. Ол материалдық
өндірістің дамуына, өндірістік күштердің ... және ... ... ... жетілдіруге шешуші әсер етеді. Бүгінгі
таңда ел экономикасының ... ... ... ... жаңа ... ... бола бастауына сәйкес бухгалтерлік есептің маңызы мен
рөлі арта түсуде.
Құрылыстағы есеп саясаты, бұл - ... ... ... аудит
аумағындағы ұзақ мерзімді саясат, оны əрбір кəсіпорын өз бетінше жасайды,
бухгалтерлік есепті жəне ... ... оның ... мен ... ... үшін ... ... қабылдаған тəсілдерінің
жиынтығы.
Есеп саясатын қалыптастыру төмендегі кезеңдерден тұрады:
- бухгалтерлік есеп ... ... есеп ... анықтау;
- бухгалтерлік есепті жүргізу тəсілдерін таңдауға əсер ... ... ... ... жəне реттеу;
- есеп саясатын құрастырудың бастапқы жағдайларын таңдау жəне негіздеу;
- есептің əрбір ... ... жəне ... есеп ... ... қолданылатын бухгалтерлік есепті жүргізудің жарамды тəсілін
бірегейлендіру;
- ... ... ... ... ... ... ... және таңдалған есеп саясатын рəсімдеу.
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Бухгалтерлiк есеп пен
қаржылық есептiлiк ... N 234 ... ... Республикасында
бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк ... ... ... ... мен қаржылық есептiлiктi жасаудың принциптерiн, негiзгi
сапалық сипаттамалары мен ережелерiн ... [2,49 ... ... ... ... ... ... реформа шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі туралы
ақпаратты және оның қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... бойынша көшуге мүмкіндік
береді. Алайда теориялық, әдістемелік және іс-тәжірибе сипаттарындағы
көптеген мәселелер әлі ... ... жоқ. ... ... ... ... бағалау мәселесін де жатқызуға болады.
Бухгалтерлік есеп - шаруашылық есепті тіркеу, есеп құжаттарын сақтау,
яғни бухгалтерлік есеп ... ... Есеп ... - ... ... үшін ... жүйесін жасауға бейімделген
бухгалтерлік есептің бөлігі ғана болып табылады.
Кәсіпорында бухгалтерлік ... ... ... ... ... есеп пен ... есептілік туралы» ҚР Заңын, ... ... және ... ... ... бухгалтнерлік
есеп қаржылық есептілік саласында басқа да нормативтік-құқықтық актілерді
басшылыққа ала отырып, өзінің есеп ... ... ... ... мен ... үшін бақылау тәртібін әзірлейді, бухгалтерлік
еспетің жүргізілуін ұйымдастыру үшін қажетті ... да ... ... жұмыстың мақсаты. Кәсіпорында бухгалтерлік ... ... ЖШС ... ... ... ... ... жетілдіру жолдарын ұсыну.
Жұмыс мақсатына қарай мынадай міндеттер қарастырылды:
- ... ... ... ... ... ... «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-не экономика-ұйымдастырушылық сипаттама беру;
- «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-не бухгалтерлік ... ... ... ... ЖШС – де ... ... ... жолдарын ұсыну;
Тақырыптың ғылыми зерттелуі. Бухгалтерлік есеп теориялары мен
әдістемелерінің негізін ... ... ... ... ... экономист – ғалымдардың, атап айтқанда Сапожникова Н.Г.
Н. Козлова, Ю. В. Малахова. Н.В. Москаленко, Е.Л. ... Л.Н. ... ... М. А. ... Н. А. ... т.б., ... ғалымдар:
В.Родостовец, В.Л.Назарова, ... ... ... А.К.Бейсенбаева, К.Т.Тайгашинова,
Е.Төлегенов, А.К.Бейсенбаева, Қ.К.Кеулімжаев т.б. еңбектерін айтуға болады.
Зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ЖШС (РЕСЕТ) бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... көрсетілген міндеттерді
орындау барысында экономикалық, бухгалтерлік, қаржылық заңнамалар, ілімдер,
есеп саясаты, бухгалтерлік есеп теориялары ... ... ... мәліметтерге жүйелі түрде талдау жасау әдістері пайдаланылды.
Тұжырымдар мен тәжірибелік нұсқаулар Қазақстан Республикасының 2007
жылғы 28 ақпандағы ... есеп пен ... ... туралы N 234
Заңына, Қазақстан Республикасында бухгалтерлiк есеп пен қаржылық есептiлiк
жүйесiне, Қазақстан ... 2011 жылы 14 ... күні № 1172 ... ... ... есепті жүргізу Қағидасына, ХҚЕС – на
негізделген.
Зерттеу жұмысының теориялық ... ... ... ... ... есеп ... ... есеп теориялары
аясындағы белгілі ғалымдардың аталған проблемаға орай еңбектері дипломдық
жұмыстың теориялық негізін ... Атап ... ... ... «Бухгалтерский учет в строительстве», ... в ... ... ... ... (Алматы, 2012) оқулықтары, А.Баймаханованың
«Бухгалтерлік есеп» ... ... ... ... ... оқу ... Е.Төлегенов пен А.К.Бейсенбаевалардың «Құрылыстағы
бухгалтерлік есеп», Э.О.Нұрсейітовтың «Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп» ... ... ... ... төрт бөлім, қорытынды және
пайдаланылған ... ... ... БӨЛІМ
1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
Бухгалтерлік есеп өзінің бастауын сонау ХІІ ... ... Бұл ... ... ... ... 1340 жылдары Генуе қаласында пайда болған.
Бухгалтерлік есептің алғашы негізін салушы және дамытушысы ... ... ... ... табылады. Ол бухгалтерлік есеп туралы 1493 жылы ... ... ... ... жазған. Ал «бухгалтер термині» XV ... ... ... ... ... есеп - ... қаржылық
ақпараттың белгілі бір әдістері мен тәсілдері бойынша есептейгін, өлшейтін
және оны ... ... ... 144 ... ... жұмысын толығымен бақылап, оны басқару үшін бағыт-
бағдар беріп, алдағы ... ... ... ... және ... ол ұйымның болашақта атқарылатын жұмысына экономикалық талдау жасауға
өте қажетті жүйе ... ... ... ... бүтіндей халық шаруашылығы есебінің ең
басты және негізгісі деп айтуымызға болады. ... есеп ... ... ертеден басталған. Ол бұдан көптеген жүзжылдықтар бұрын пайда
болып, ... ... ... ... ... ... талаптарына сәйкес дамып
келеді. Тайпалар арасындағы шаруашылық операцияларына байланысты табылған
жазулардан бухгалтерлік есеп біздің ... ... V ... ... ... бар.
Ал біздің заманымызға дейінгі ІІ ғасырда Грекияда салынған құрылысқа
кеткен шығындар ... ... ... (ғимараттың) қабырғасына
жазылатын болған. Рим империясының квесторлары мемлекеттік бухгалтерлерді
бақылап, оның қорытындысын ... ... ... ... ... термин пайда болған.
Міне, осы жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, бухгалтерлік есептің
тек қана ... ... бір ... ... қана ... тұтас
мемлекетті басқаруға қатысы бар екендігін дәлелдеуімізге болады. Сондықтан
да болар көрнекті ғалым Б. Де Солозаноның «Бухгалтерлік есеп ... ... ... емес және ... ... ... түсінбес еді» - деген.
Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру»
туралы заңы еліміздегі бухгалтерлік ... ... ... ... есеп беру мен оның ... және ... ... негізгі
принциптері мен жалпы тәртібін, ішкі бақылау және ... ... ... сондай-ақ ұйымдардың құқықтары мен міндеттерін ... ... ... ... ... барлық кәсіпорын
бухгалтерлік есептеу мен қаржылық есеп ... осы ... ... ... ... ... ... есеп жұмысын жүргізу экономикалық
мәселелердің негізгі және басты қажетгілігі болып ... ... ... ... ... есепке алуға, сатып-өткізуге, айырбастауға
және одан түскен қаржыны тиімді де ... етіп ... ... ... ... үдерістердің барлығын басынан соңына дейін
есептеуге болады. Осы ... ... ... ... ... үдерістердің, сондай-ақ шаруашылық операцияларының барлығының
да есепке ... ... ... сай ... ... ... болып
табылады. Жалпы бухгалтерлік есеп кәсіпорында мынадай қызмет атқарады:
болашақта (алдағы уақытта) пайдалану үшін ... ... ... ... және оны өңдеп отырады;
ұйымның қаржылық-ақпараттық мәліметін өндейді, ... оны ... ... ... ... ... ... беріп
отырады, ал бір ақпарапы ... осы ... ... ... барысында түрлі шешім қабылдайды.
Жалпы, бухгалтерлік есеп және ... ... ... ... ... экономист-ғалымдардың еңбектерін кездестіруге
болады. Аталған мәселелерге байланысты әдебиеттерге шолу жасайтын болсақ:
Қазақстандағы бухгалтерлік есептің жүргізілуіне алғашқы ... ... ... ... В.Родостовец, В.Л.Назарова, М.С.Жапбарханова,
Қ.К.Кеулімжаев, ... ... ... т.б.
В.Родостовецтің «Бухгалтерлік есеп», «Бухгалтерский учет ... ... учет в ... т.б. ... ... ... жайлы еңбектерінде өндірістерде,
ұйымдарда бухгалтерлік есептің жүргізілуінің қыр-сыры айтылады.
В.Родостовец: «Бухгалтерлік есеп тәсілі дер – ... ... ... олардың көмегімен байқау, есепке алынатын мәліметтерді жете
білу және зерттеу жүргізіледі» [4, 371 б.] - деп ... ... ... ... ... 2012)
кітабында: «Бухгалтерлік есеп (есеп жүргізу ретінде) дүниежүзіндегі кез
келген бухгаотерияның іс жүзіндегі қызметінің ... ... ... береді.
Қоғамның даму барысында бухгалтерлер үш міндетті шешеді:
1) Есепіті барынша ... әрі дәл ... Оның ... және дәл болуына көз жеткізу;
3) Шаруашылық өміріндегі деректер жөнінде дер кезінде ... алу» ... ... ... есеп» еңбегінде бухгалтерлік есеп
айырысу деген (латын сөзі - ... ... ... ... ... ... борыш деп - белгілі бір қарым-қатынасқа байланысты
заңды және жеке ... ... ... алдындағы сатып алған
тауарлары, субъектінің оларға көрсеткен ... ... ... мен ... ... аванс ретінде алған немесе
несиеге, қарызға алған ... мен ... үшін ... тиісті
борыштарын айтады. Осы субъектілерге берешек борышы бар кәсіпорындар мен
ұйымдар, сондай-ақ жеке ... ... ... ... [6, 279 б.].
В.Назарова дебиторлық берешекпен байланысты ... ... тану мен ... ... ... деп санайды. Дебиторлық берешек
бойынша есеп пен оның өлшеміне әсер ... ... ... - дебиторлық
борышты қайтарып алу мүмкіншілігі. Қайтарып алу ... ... ... да ... және оның ... да (бағалау) әсерін тигізеді.
Сол сияқты Назарова В. өз еңбегінде есепте саудалық және ... ... ... ... ... Саудалық дебиторлық берешек -
негізгі іс-әрекет нәтижесінде өткізілген ... мен ... ... сатып алушылардың міндеттеме сомасы. Саудалық емес дебиторлық ... ... ... ... (субъект қызметкерлеріне немесе
филиалдарына аванстар, шығынды жабуға арналған депозиттер, ... ... мен ... ... ... ... қайтару туралы тілек-
талап, т.б.) пайда болады [7, 281 б.].
В.К. Радостовец еңбегінде дебиторлық қарыз ... ... ... ... ... жүргізуші субъектілер
бірінші кезекте олардың айналымдылығын талдау ... деп ... ... қарыздың айналымдылығы 30 күннен 90 күнге дейінгі мерзімге тең
болады. Егер осы ... асып ... онда оның ... өтіп кеткен болып
саналады. Сондықтан кейінгі кездері ... ... ... ... ... де, ... ... үшінші тұлға ретінде
қарызды өндіріп беру үшін қызмет етеді дейді [8, 144 б.].
Сонымен ... ... В.К. ... ... есеп ... ... берешектің пайда болуы субъектінің шаруашылық ... ... ... деп есептейді. Дебиторлық берешек пайда
болу сипатына қарай қалыпты және ... ... ... ... ... барысында, сондай-ақ есеп айырысудың
қолда жүрген нысандарымен пайда болғандары қалыптыға жатады.
Шетел мемлекеттермен салыстыратын болсақ, Нидлздың бухгалтерлік ... ... ... ... соның ішінде Америка Құрама
Штаттарында «Күмәнді ... ... ... ... ... ол тәжірибеде
қолданылмайды. Оның орнына «Күмәнді қарыздарға түзету» немесе «Үмітсіз
шоттарға түзету» атауы ... ... да ... ... ... 2 ... ... отырып, олардың арасында салыстыру жүргізеді. Бұл
екі әдіс бойынша сәйкестендіру принципіне сай есепті кезеңдегі ... ... ... әр ... жолмен анықтауға мүмкін болады. Өткізу
көлемі бойынша процент тәсілін қолданғанда бұл мәселені табыстар ... ... есеп ... ... Бұл ... мынадай тұжырымға
негізделген: әрбір түскен АҚШ долларының белгілі бір ... ... осы ... жыл ... шығын болады, яғни сәйкестік принципіне
сай келеді [9, 122 б.].
Е. Михалева өзінің еңбегінде ... ... ... ... ... ... ... келген.
Дебиторлық берешек есебінің тәртібін және қаржылық есептілікте ашылуын
тікелей ашып ... ... ... жоқ. ... ... ... ... жалпы ережелері 1 «Қаржылық есептілікті ... ... Бұл ... баланста саудалық және басқа да дебиторлық
берешектің көрініс табуын және бас ... ... ... ... ... ... берешегінің жеке ашылымдарын талап етеді
[10, 25 б.].
Cонымен қатар, құрылыстағы ... есеп ... ... пен ... ... ... ... «Құрылыс өндірісінлегі нысандардың жұмыс түріне қарай ... ... ... біраз қиындық тудыоады, бұл нормативті
құжаттарды құру процесі мен қолдануды күрделендіруге әкеп соғады. ... ... ... ... жүйе кез ... ... ... бағасын анықтай алады» - деп жазады [11, 217 б.].
Бүгінде зерттеушілердің басым көпшілігі басқарушы мен қаржы есебінің
өзара байланысты ... ... ... айтуға болады, ал ол өз
кезегінде басқарушылық процестерді ынталандырады. Бұл ... екі ... ... ... саяды, бірақ сонымен қатар есептің әр қайсысы
өздеріне тән қызметтерді атқаруға арналған.
Кесте 1. ... және ... ... ... ... ... ... |Басқарушы |Қаржы есебі ... ... есеп | ... ... ... ақпараттың қолдануы |
| ... ... ... құжаттарын жасау үшін |
|2. Алғашқы ақпаратты|Алғашқы ақпараттың бір-ақ дәркін жүргізілуі ... | ... ... жүргізу |Мақсаттар мен міндеттерді таңдауда олар біртұтас |
|қағидалары ... ... бабы ... ... ... ... ... объектілер (объектілерінің бір тектестігі)|
|объектілері | ... ... ... |Қолданатын әдістерінің ортақтығы: құжаттау, |
| ... ... және ... ... |
| ... беру ... және ... ... ... Мамыров Н.К.Басқарушы және қаржы есептерінің өзара байланысы.- |
|Бухгалтер бюллетені.- №11.- 2014.- 14 б. ... ... ... ... ... сыртқа есеп берулерді
(негізінен салық салу мақсатында) жасауға арналған, ал басқарушы есеп ... ... ... үшін қажет. Қаржы есебінің мәліметтері
басқарушылық мәліметтерінен ерекшелігі бар, ... дәл ... ... ол ... ... Н.К.Мамыровтың пікірінше: «Ақпарат реттеу әдісі
ретінде екі ... ... ие ... ... бір ... ол ... барлық
әдістерінің оларды тарату негізі және ... ... ... ... ... ... ... жағынан ақпарат өзіндік мәнге ие және
тұтынушының ... ... және онда жаңа ... ... болу құралы
ретінде орын алады. Осыған ... ... ... ішкі ... деп бөлу ... [12, 14-15 ... 2. Басқарушы және қаржы есептерінің өзара байланысының ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... қолдануы |
| | |
| | ... ... ... |
| | ... ... қағидалары| ... ... | |
| | ... Есептің әдістері | |
| ... ... үшін ... құжаттарын жасау|
| | ... |
| ... ... ... ... ... |
| ... мен ... ... олар ... |
| ... ... бабы ... жүргізіледі |
| ... ... ... бір |
| ... |
| ... ... ... құжаттау, |
| ... ... және ... топтастыру, |
| ... беру ... және ... ... ... ... Н.К.Басқарушы және қаржы есептерінің өзара байланысы.- ... ... №11.- 2014.- 15 б. ... ... ... ... ... оқу құралында:
«Құрылыс өндірісіндегі бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... ресурстарды, жұмысшылардың еңбек шығынын,
құрылыс машиналары мен техникаларының қызметтерін дер ... ... ... ... бөліміне тапсыру;
- Құрылыс-монтаж жұмыстарына жұмсалған шығындарды ... ... ... баптары бойынша дұрыс және
уақытында көрсет;
- Қаржылық, статистикалық еспетерді құру үшін ... ... ... үшін ... ... - деген анықтама берген [13,
271 б.].
Э.О.Нұрсейітовтың «Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп» атты ... есеп ... ... ... анықтап берді: «Ұйымның
басшысы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға жауап береді. Есеп ... ... ... және ... ... ... бірінші
басшының міндеті. Осыған орай ұйым басшысы есеп жұмысының көлеміне қарай
төмендегі істерді атқарады:
1) бас бухгалтер басқаратын ... ... ... бухгалтерлік
есеп қызметін құрады;
2) штат кестесіне бас ... ... ... оған ... шарт ... ... есеп пен ... ееспті жүргізуді, болмаса оны аудиторлық мекемеге, немесе кәсіби
бухгалтерге тапсырады;
4) бухгалтерлік жұмысты жеке өзі жүргізе алады» [14, 7 б.].
Бухгалтерлік ... ... ... ... және ... үшін келесі
тәсілдерді қолданады: бастапқы ... ... ... ... ... ... ... бағалау, калькуляция жасау,
топтастыру, екіжақты есеп жүргізу принципін сақтау, баланс жасау.
Әдетте, бухгалтерлік есеп негізін ... ... ... ... ... ... баланстық топтастыру, бухгалтерлік шоттар
және екіжақты есеп жүргізу.
Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру есеп саясатын құрудан басталады.
2. Зерттеу ... ... ... жалпы сипаттамасы
Меншік иелігінің түрлеріне қарамастан, кез келген ұйым, қаржылық есебін
дәл және уақытында ... ... есеп ... арттыру мен ішкі бақылау
принциптерін басшылыққа алуға тиіс.
Кез келген ұйым меншік иелігінің түрлеріне ... ... ... ... және ... ... ... заңнамаға сәйкес, бухалтерлік есеп жүргізуге міндетті.
Кәсіпкерлік нысандары үшін бірыңғай бухгалтерлік есеп ұйымдастыру
мақсатында Қазақстанда 2011 жылы 14 ... күні № 1172 ... ... ... ... ... ... әрекет етеді .
Есеп жүйесі үш түрлі құрамдас бөліктен тұрады.
Бұл, біріншіден, статистика, ақпаратты ... және ... ... ... (топтастыру, динамикалық қатар, индекстер және
басқалары.).
Екіншіден, оперативтік немесе басқару есебі, сыртка ... ... ... ... Оның ... ... ... кезінде, кейбір
жеке жұмыстар мен ... ... ... тікелей бақылауды
қамтамасыз етуден туындайды.
Есептің негізгі түрі, меншік иелерін, акционерлерді, әкімшілікті, басқа
да ұйымның және құрылымдық бөлімдерінің ... - ... ... ... ... ... ... ететін
бухгалтерлік есеп болып табылады, сонымен қатар, ол ... ... ... ... құрайды.
Іс – жүзінде кәсіпорынның бухгалтерлік есептілігін пайдаланушылар
өздерінің қызығушылықтарын үйлестіруде шешімдерін ... ... ... ... ... ... беруде инновацияларды
жүзеге асыру бухгалтерлік есептің инновациялық білім беру ... ... ... ... ... беру ... кадрларды
кәсіби дайындаудың жалпы кестесі суреттелген [16, 341 б.].
Кесте 3. Бухгалтерлік есептің инновациялық білім беру ... ... ... ... ... мен ... |
|қалыптастыратын сыртқы факторлар ... ... ... ... ... ... есептің|есептің |білім беру|технологиялард|
|үрдісі |ң өзгерісі |нормативті|институционал|жүйесінің |ың дамуы |
| | ... |ды ... ... | |
| | ... | | |
| | ... | | | ... бухгалтерлік білім берудің мақсаты ... ... ... |ық | ... | ... ... берудің ғылыми-әдістемелік негіздері ... ... ... |2 ... |3 ... ... |
| | | |Заң ... |
| | | ... |к есеп |к ... |
| | | ... |бойынша |нұсқаулар |құжаттары |
| | | |ҚР ... | | |
| | | ... | | |
| | | |ң ... | | |
| | | |мен ҚР | | | |
| | | ... | | | |
| | | ... | | | ... ... Ж., Есиркепова А. Жоғары оқу орындарында бух-к есепті |
|жүргізудің негізгі қағидалары және әдістері.- Қазақстанның ... ... 2012.- 341 -343 бб. ... ... ... ... ... әрі - Ереже) «Бухгалтерлік
есеп пен қаржылық есептілік туралы» ... ... ... б.] ... есептіліктің халықаралық және ұлттық ... ... ... ... ... дара ... ұйымдармен бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібін белгілейді.
Бухгалтерлік есеп пен қаржылық ... ... ... ... заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі
жүзеге ... ... ... мен Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... есеп пен қаржылық есептілік жүйесін реттеуді мемлекеттік
мекемелер үшін Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп пен ... ... ... ... ... ... ... белгілейді.
Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын ... ... ... Үкіметінің 2011 жылғы 14 ... №1172 ... ... Республикасының салық заңнамасына сәйкес бір-жолғы талон немесе
патент негізінде арнайы ... ... ... дара кәсіпкерлерге, сондай-
ақ оңайлатылған декларация негізінде арнайы ... ... ... ... ... еңбегін пайдаланбайтын дара ... [18,86 ... ... ... ... ... жауап береді. Есеп
жүргізудің ұйымдастыру саясатын анықтау мен қаржылық есепті ... ... ... ... орай ұйым ... есеп жұмысының көлеміне
қарай төмендегі істерді атқарады:
1) бас ... ... ... ... ... есеп ... ... штат кестесіне бас бухгалтердің лауазымын енгізеді;
3) оған келісім шарт ... ... есеп пен ... есепті жүргізуді, болмаса оны аудиторлық мекемеге, немесе кәсіби
бухгалтерге тапсырады;
4) бухгалтерлік ... жеке өзі ... ... «Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік ... ... ... ... ... ... ... акционерлік қоғамдар
(коммерциялық еместерін қоспағанда), жер қойнауын пайдаланушы ұйымдар (кең
таралған ... ... ... ... ... және ... мемлекеттің қатысу үлесі бар ұйымдар, сондай-ақ шаруашылық
жүргізу құқығына ... ... ... ... ... мәліметтерді жинау, тіркеу және өңдеу үшін келесі
тәсілдерді қолданады: ... ... ... ... жасау және көрсету,
инвентаризациялау, ақшалай бағалау, калькуляция жасау, топтастыру, екіжақты
есеп жүргізу принципін сақтау, баланс ... ... есеп ... ... үшін, ертеден қалыптасқан
әдістерді пайдаланады. Олар: баланстық ... ... ... ... есеп ... есепті ұйымдастыру, есеп саясатын құрудан басталады.
Есеп саясаты, ұйымда бухгалтерлік есеп пен қаржылық есепті жасау үшін
қолданылатын нақты принциптерден, ... ... ... ... ... ... есеп пен ... есептілік туралы»
ҚРЗ).
Есеп саясаты – бухгалтерлік есеп жүргізу саласында ұйым ... ... Онда есеп ... принциптері мен әдістерін қолдана
отырып, ұйымның шаруашылық ... ... ... және ... ... ... ... және қаржылық есептің негізгі айырмашылықтарын төмендегі
кестеден көруге болады.
Кесте 4. Салықтық және қаржылық есептің ... ... ... ... ... ... ... ... ... анықтау салық |Табыс мөлшерін анықтау, ... ... ... ... ... ... мен |
|және басқаша есептеу тәсілін |стандарттарына сәйкес ... ... жол ... |оны ... ... жолдары |
| ... ... ... ... саясаты б-ша |Есеп принцип-ң тұрақтылығына орай, |
|реттеледі ... ... ... ... ... ... ... Есеп ... ... ... ... ... регистрлерде |
|құжаттардың негізінде жасалып, |жүргізіліп, баланстың Бас кітабына ... ... ... ... ... ... ... Д.С.Кәсіпорынның есеп және салықтық есеп саясаты.- |
|Алматы.- 2013.- 117 б. ... ... ... ... ... ... және ... құралған негізгі құралдары бар делік. Әрине,
ол объектілерді ... үшін ... ... ... оған қоса ... мен
амортизациялық есептеулер, өнімнің өзіндік құнының бір бөлігі болғандықтан,
соған сәйкес ... ... ... тікелей әсер етеді. Осы жағдайға
байланысты, ... ... ... ... бір ... ... ... бір уақытта, нарыққа шығарылған ұйым ... ... ... өзіндік құнын оптималды түрде реттейтін тәсіл қолданылады.
Тауарлар мен құндылықтардың өзіндік құнын ... ... де ... ... есеп жүйесі барлық қаржылық - шаруашылық операцияларын
міндетті түрде құжаттаудан тұрады. ... ... ... кезде
жазылған кез келген жазу, немесе, оларды бухгалтерлік ... ... ... ... ... ... ... талап етеді.
Оларга тауар құжаттары, төлемдік ... ... ... ... ... және бастапқы құжаттар деп ... Бұл ... ... мен ... ... растайды және онда
құжаттың жасалған уақыты, ұйымның аты, ... ... ... ... тұлғалардың лауазымдары көрсетіліп, қолдары қойылады және т.т.
Олардың бәрі құжат деректері (реквизиттері) деп аталады [19,119 ... пен ҚЕҰС ... ... ... ... формасынан гөрі
басыңқы болу принциптерін басшылыққа алатынын атап ... жөн. Олай ... ... кейбір жекелеген жағдайларда, құжаттың бар жоғына қарамастан,
экономикалық деректің есеп жүйесінде міндетті ... ... ... ... ... соңынан есептегі жазбалар кқжат ... ... ... ... ... ... ... келіп, бірге
жүретін құжаттары кешігіп қалды делік. Есепте тауардың ... ... ... ... ... сол күнгі уақытпен көрсетпеуге тиіс.
3. «RESET» ЖШС-да бухгалтерлік қызметті ... ... ЖШС - ң ... және ... сипаттамасы
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС күрделі құрылысы - құрылыс-монтаж жұмыстарын
жүргізу арқылы жаңа ... ... ... ... тұрған өндірістік
және өндірістік емес ... ... ... ... ... ... жарақтандыруға арналған материалдық өндіріс саласының
бірі болып табылады.
Төмендегі суреттен ... ... ЖШС ... ... көруге
болады:
Сурет 1. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС басқару құрылымы
Ескерту: «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС – ң құжаттары автормен құрастырылған
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС ... ... және ... ... ... жылғы 27 ... ... ... ... ... ... Жер ... тиісті құқық беру туралы жергілікті ... ... ... ... ... ... ... үй жанындағы, саяжай, ... ... ... ... ... және абаттандыру
элементтерін, сондай-ақ жерді пайдалану ... ... ... жер ... ... маусымдық жұмыстар мен
шалғайдағы мал шаруашылығына арналған тұрғын үйлер мен ... ... ... ... Жобалау-сметалық құжаттамаға сараптаманың оң қорытындысының
көшірмесі (бір сатылы ... ... ... жобасы бойынша не екі сатылы
жобалау кезінде жоба бойынша).
3. Бас мердiгердiң ... ... ... ... ... қала ... және құрылыс қызметiн жүзеге асыру құқығына
мемлекеттiк лицензиясының көшірмесі.
Тұрағы: Астана ... ... ... 16 үйде ... БИН ... (РЕСЕТ) ЖШС компаниясы құрылыс саласында да ... ... ... ... ... ұсынады: жобалау және құрылыс, мұнай
- газ кен орындары мен ... ... ... ... ... бар құрылыс нысандарын қайта қалпын келтіру. Жұмыстың осы түрімен
айналыса ... біз ... ... салу үшін ... ... өзіміз сатып алуға көмек көрсетеміз.
Орындайтын жұмыс түрлері:
Құрылыс салу жұмыстарын жүргізгендегі инжиниринг қызметі:
1. Архитектуралық, қала құрылысы мен ... ... ... ... ... ... ... көрсету.
2. Конкурстарға, жұмысты (қызметті) сатып алу саудасына ... ... ... ... мен ... ... Құрылымдық бөлімшелер мен мердігерлік ұйымдар ... ... ... ... ... Инженерлік құрылғылар мен жүйелер құру;
- Жылу жүргізу, тұрмыстық орталық канализация жүргізу;
- Су құбырларының ішкі ... ... ... ізденіс жұмыстары:
Инженерлік-геологиялық ізденістер: геофизикалық зерттеулер, ... ... ... ... ... жер асты суларды,
іргетастарды зертханада ... ... Қала ... ... ... жобалау құжаттары (негізгі жобалар, толық жоспарлау жобалары,
аудандарға, мөлтек ... ... және жеке ... ... ... ... ... су, газ, қуат жабдықтарының, канализация
желісінің, телекоммуникация мен байланыс сызбалары.
2. Өндірістік ... ... ... отын ... ... газ бен ... өндіретін
және қайта өңдейтін өнеркәсіптік кәсіпорындар.
3. Ғимарат пен құрылыстардың архитектуралық жобалау:
- объектілердің негізгі жобалары, рельефтерді көріктендіру мен ... ... ... үй, қоғамдық ғимараттар мен құрылыстар
объектілері, ғимарат пен ... ... ... ... мен жаңғырту.
4. Құрылыстық жобалау мен құрастыру:
- негіздер мен фундаменттер, бетон мен темір ... ... ... ... ... ... ... және алюминий құрастырулар, ағаш
құрастырулары, толық жөндеу жұмыстары, ғимарат пен ... ... ... ... ... ... ... мен желілерді жобалау:
- жылу жабдықтары, ... ... су ... ... ... қамтамасыз ету, газ құбырлары, мұнай ... ... ету, ... жабдықтары 0,4 кВ-дан 35 кВ-ға дейін, электр
жарығы, технологиялық процесстерді автоматтандыру, баяу ағымды құрылғылар.
6. ... ... ... ... еңбекті қорғау, антикоррозиялық қорғаныш, өрттік және күзеттік
қорғаныш.
7. Транспорттық құрылыс объектілері мен ... ... ... ... мен ... өткелек.
Құрылыстық-монтажды жұмыстары:
1. Жер үсті жұмыстары:
- бұрғылау, жару жұмыстары, жер өңдеу мен су шаруашылық ... ... мен ... ... ... және қоршау құрылыстарын
ажырату:
- металдық құрылыстарды ... ... қою, ... ... мен ... ... салмақ түсетін
құрылыстарын ... ... мен ... ... ... ... және темір бетонды құрылыстарды жайландыру,
негіздер мен фундаменттерді жайландыру, діңгектік жұмыстар, құрама бетонды
және темір бетонды ... ... ... ... блоктарды және
аралық құрылыстарды салу, қоршау құрылыстарды монтаждау және ... ... ... ағаш ... ... жабындық жұмыстар.
3. Арнайы құрылыстық және монтажды жұмыстар:
- мұнай мен газ құбырларының магистральдық желілері, ... мен ... ... ... ... ... беру желілерін
орналастыру, тұрғын және коммунальды-тұрмыстық объектілерге газ жүргізу,
технологиялық құбыр ... ... ... ... желі мен ... ... жұмыстары:
- қысымда жұмыс істейтін құбыр, жылу желілері, газ, су, электр қуатын
қамтамасыз ету желілері, электр жарығының құрылғылары.
5. Ішкі ... ... ... ... ... тазарту, ауаны кондиционерлеу, пневмотранспорт пен аспирация,
электр қуатымен, жылумен, газбен, сумен қамтамасыз ету және ... ... ... жылуы [20,122 б.]
6. Құрылыстар мен құралдарды қорғау бойынша жұмыстар:
- құрылыс құрылғыларын гидроизоляциялау, құбырлардағы жылуды оқшалау,
айналдыра қалау және ... ... ... ... мен
құралдардың антикоррозиялық қорғанышы, басқыншыл сулардың әсерінен ... ... ... Ғимараттар мен құрылыстарды құрылыс, қайта қалпына келтіру, толық
жөндеу жұмыстары кезіндегі ... ... ... және бояу ... ... ішкі.
8. Жол құрылысының жұмыстарын:
- негіз және авто жолдардың төсемі.
9. Технологиялық құралдардың монтажды және жүргізу реттеу жұмыстары:
- ... ... ... газ ... ... ... аппараттары мен жүйелері, жылу күштілік, сорғыш пен желдеткіштердің
компрессорлы машиналары, электр пештері, технологиялық ... ... ... мен ... ... құрылғылар мен
көмекші құралдар, өндірістік және тұрмысық бақылау мен ... ... және ... ... ... ... жылу ... стансалар.
10. Ғимарат пен құрылыстарға толық жөндеу мен қайта қалпына келтіру
кезіндегі жөндеу-құрылыс жұмыстары:
- ғимарат пен құрылыстардың ... ... және ... ... ... өзгерту), құрылыстардың жабындық төсемдері, сыртқы және
ішкі инженерлік желілері, ... ... мен ... да стационарлы
тасымалдау ... ... ... ... мен ... төсемдері (айналдыру, футеровдық, тежеу, антикоррозиялық, химиялық
және басқалары), авто ... ... және ... ... және ішкі ... көпір мен көпірлік өткелестер.
Құрылысты жүзеге асырудың ең көп ... ... ... ... ... және шаруашылық-мердігерлік (аралас) әдістер
саналады. Құрылысты жүзеге асырудың ең жетілген түрі - ... ... ... ... ... келісімшарт бойынша мердігерлік ұйым
кедісімшартта көрсетілген объектінің құрылысын уақытында және жобалау-
сметалық ... ... ... және ... ... болып табылады.
Құрылыстың шаруашылық әдісі бойынша барлық құрылыс-монтаж жұмыстарын
құрылыс ... ... ... немесе ұйымның баска да
құрылымдық бөлімшелері өткізеді.
Өндірістің шаруашылық әдісі кезінде арнайы ... ... ... жұмыстарды орындау үшін кәсіпорын тікелей мердігерлік
келісімшарт ... ... және ... ... ... ... жұмыстар қажет болған жағдайда бір
мезгілде шаруашылық және мердігерлік ... ... ... ... ... әдіс) қатар жүргізіледі.
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясы Қазақстан Республикасында өзі
өңдіретін ... ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырады.
Компания қызметінің негізгі бағыттары:
- көпіретін полистиролдан жасалған құрылыстық мақсаттағы элементтерді
өндіру (монолитті алынбайтын қорамақалып және ... ... ... ... ... ... өндіру немесе өңдеу
- Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіптік және азаматтық құрылыс
Біздің құрылыс компаниямыз, Қазақстан Республикасында ең ... ... ... ... ... «ЛЕГОДОМ» инновациялық
технологиясын меңгерді.
Аталған технологияның негізіне құрылыс-монтаждық жұмыстар ... ... ... полистиролдан жасалған құрылыстық мақсаттағы
элементтерді – монолитті алынбайтын қорамақалыпты пайдалану алынған.
Компанияны құрылыс индустриясының ... ... ... деп атауға болады. Қатаң бәсекелестік күрес жағдайында біз ... ... ... ... брендімен аса танымал компанияға
дейінгі жолдан өтті.
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясы өз ... 7 жыл ... да, ... бірге Республикада да іскер орталарда кәсіпқой әрі
сенімді әріптес беделіне ие болды. Бұл кең ... ... ... әрі ... ... ... табанды еңбегінің нәтижесі
болып табылады:
- өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы инженер-құрылысшылар
- өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы ... ... ... ... қалалық және ауыл шаруашылығындағы инженер-құрылысшылар
- жылугазбен жабдықтау мен желдету жөніндегі ... ... ... мен конструкциялары өндірісі жөніндегі инженерлер-
құрылысшылар-технологтар
- мелиоративтік шаруашылықтағы инженер-гидротехниктер
- ... ... мен ... бакалаврлары
- көлік техникасы мен технологиясындағы инженер-механиктер
- компрессорлық қондырғылар жөніндегі инженер-механиктер
- ... ... ... ... мен ... жөніндегі
инженер-механиктер
- көлік, көлік техникасы мен технологиясының бакалаврлары
- өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы техник-құрылысшылар
- автоматтық ... ... ... ... ... ... ... және басқару аспаптары мен аппараттары
жөніндегі слесарь-монтаждаушылар
- құрылыс мамандықтарының жұмысшы-разрядшылар
- электрдәнекерлеуші-разрядшылар
- тракторист-машинистер
- автокрандар, көпір және мұнара ... ... ... ... және ... қазандықтарының операторлары
- санаттар бойынша жүргізушілер
Кәсіпқойлар командасы компанияның сенімді тіректері болып табылады, бұл
жерде әрбір ... ... ... ... ... ... құрылыс пен жобалауда бай тәжірибесі бар.
Құрылыс айдынындағы жоғары нәтижелерге компанияның өнеркәсіптік
базасының материалдық-техникалық ... ... ... ... ... өнеркәсіптік базасы өзіне келесі бөлімшелерді қамтиды
1. Көпіретін ... ... ... ... ... жасау зауыты. Техникалық жарақталуы – «KURTZ» GmbH Германия
концернінің жабдығы.
2. «Травертин» өңдеу материалын өңдеу мен шығару ... ... ... ... ... ... жөніндегі зауыт.
4. Арматура бұйымдарды жасау жөніндегі цех.
Компания күрделілігі кез келген деңгейдегі ... ... кең ... ... ... ... және ... техникамен
жабдықталған, жүйелі түрде кезең-кезеңмен жаңартылып отырылады, қазіргі
таңда оның ... ... 40-қа жуық ... ... ... ... сапалы түрде құрылыс, барлық құрылыс орнықтыру ... ... ... ... ... мен аяқталу мерзімінің ... өз ... ... ... ... ... етіп отырады,
- нысандарды мемлекеттік комиссияға тапсырып, тапсырыс берушілердің
жеке меншігіне аудару үшін құжаттарды дайындайды.
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС ... ... ... тобы сонымен
қатар Қазақстанның ... және ... ...... сыртқы
келбетіне, де көңіл бөлуде. Көне құрылыс орындарын көшіру және ... ... мен ... даңғылдарын қалпына келтіру шығындарын көтерді.
Компания қала үшін ... ... ... ... ... ... ... құрылысына қатысты. Бүгінгі таңда компания Астана
қаласындағы ірі екі құрылыс нысандарының құрылысымен ... ... ... үй ... ... бағдарламасына айтарлықтай үлес
қосып ... ... ... ЖШС ... ... тобы 150 мың ... тұрғын үй және коммерциялық нысандарды салып, пайдалануға берді.
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің ... ... ... ... жж. ... ... негізгі
көрсеткіштерін талдауын өткізейік және олардың негізінде ... ... ... және ... баға ... [22,177 б.]
Кесте 5- «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің негізгі көрсеткіштерінің динамикасы
|Көрсеткіш атауы|Өлш. |2012 ж.|2013 ж. |2014 ж. |
| ... | | |
| |
5 ... ... ... ... ... ... деуге болады. Сондай-
ақ, 2012 жылмен салыстырғанда екі соңғы жылдары жұмыстар көлемі ... ... ... ... өсіп ... ... жж. жұмыстар көлемі
бірте – бірте өсіп жатыр. Өзіндік құнның деңгейі 2013 жылы азырақ ... ... жылы ... ... бірақ 2014 ж. өзіндік құнның табыстың
өсуіне қарағанда жоғарлау болғаны жағымды болып табылады [23,298 ... ... орта ... ... ... ... өнімділіні
азырақ өскен, не кәсіпорын жағдайы үшін қанағаттандырарлық болып табылады.
Кәсіпорын бойынша орта айлық еңбекақы өсуінің ... ... ... ... ... ... ... ж. құрылыс жұмыстары көлемінің өсуіне қарағанда, 2014 ж. олардың
өсуі 2013 ж. салыстырғанда ... ... ... келеді. 2013 жылы құрылыс
ренательділігі 2012 ж. қарағанда болмашы өскен, ал 2014 ж. ... ... ... үшін ... ... ... 6 - Балансты жазықты талдау, мың тг.
| |2012 ж. |2013 ж. |2014 ж. ... ... | | | |
| | ... ... ... ... ... | | | | | ... тыс |2133397 |1969211 |92,30% |2162280 |109,80% ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... |2133035 |1969193 |92,32% |2162238 |109,80% ... ... |2309723 |2129662 |92,20% |796475 |37,40% ... ... | | | | | |
|- ... материалдар|2397 |2496 |104,13% |34411 ... |
|- ... ... |- |- |- |- |- ... | | | | | |
|- ... ... |2306660 |2126038 |92,17% |760035 |35,75% |
|- ақша ... |666 |1128 |169,37% |1003 |88,92% |
|- ... құн ... |- |- |- |- |- ... ... ... |4443120 |4098790 |92,25% |2958679 |72,18% ... | | | | | ... мен резервтер |1059568 |1058488 |99,90% |1054016 |99,58% |
|Соның ішінде | | | | | ... ... |1059568 |1058488 |99,90% |1054016 |99,58% ... ... |- |- |- |- |- ... мерзімді |5359 |10749 |200,58% |8711 |81,04% ... | | | | | ... ... |5359 |10749 |200,58% |8711 |81,04% ... ... | | | | | ... ... |3378193 |3029553 |89,68% |1895952 |62,58% ... | | | | | ... ... |3378193 |3029553 |89,68% |1895952 |62,58% ... ... | | | | | ... ... |4443120 |4098790 |53% |2958679 |72% ... «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің балансты жазықты талдау. 2013-2014 |
|жж. |
6 - ... ... ... 2012 жылы мүліктегі
негізгі бөлігін айналым активтері құрайды, олардың өсуі 2013 ... ... ... ... ... ... тыс активтердің
бөлігінен біраз асады. Бірақ айналымнан тыс активтердің өсуі айтарлықтай
тез болғандықтан, 2014 жылы ол 109,8% ... сол ... ... ... күшін өсіру қажет [23,49 б.]
2013 жылы дебиторлық берешек төмендеген – ол кәсіпорын үшін ... ... ... ... те ... Ол ... алушылармен
және қызметті тұтынушылармен қарым-қатынас жақсы ... ... ... ... кәсіпорынныі айналымында біраз ақша бар және
олар өндіріс процессіне қатысады, және де ол ... ... ... ... ... ЖШС-нің қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... көрсетілгендей қысқа
мерзімді активтердің мөлшері қысқа мерзімді пассивтердің мөлшерінен төмен,
бұдан ... ... ... ... ... етеді деп айтуға болады, қысқа
мерзімді міндеттемелер жыл сайын ... бара ... 2014 жылы ... өсуі ... өскен, ал қорлар жыл аяғында
төмендеген, сондықтан ұйымның дамуының талданған кезеңде жеткен темптердің
төмендеуін келтірмеу үшін ... ... ... ... өз ... ... аудару қажет.
Бірақ өткізілген талдау нәтижелері бойынша ... ... ... ... табылады және талдау кезеңінде тұрақты
қалыптасумен ... ... ... ... қаржы саясаты
Қаржы саясаты - қаржыны басқарудың түпкі мақсаты, оның нақты ... ... мен ... ... асыру үшін мемлекеттің қаржы
саласында жүргізетін мақсатты ойлары мен шараларының ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Материалистік диалектика жүйесінде түрлі басқа саясат сияқты ... ... ... ал ... ... ... және өндірістік
қатынастардың, белгілі бір экономикалық формацияның бір ... ... ... ... ... ... ... саясаты өзіне бюджет, салық, ақша, кредит, баға және кеден
саясатын ... Өз ... ... ... ... тек ... және ... саясатын жүзеге асырудың құралы болып ... ... ... орындайды. Мемлекеттік саясаттың басқа да бағыттарын -
ұлттық, геосаясатты, ... ... да ... ... Осы ... жиынтығы мемлекеттік саясатты жүргізудің негізгі құралы болып
табылатын қаржы саясатын анықтаса керек.
Қаржы саясатының міндеттеріне ... ... ... ... аса ... қажеттіліктерін қанағаттандыруға қажет
қаржы ресурстарын толық жетілдіру;
- Қоғамдық өндіріс салалары арасында қаржы ресурстарын бөлу;
- Несие ... және ... ... ... ... ... қызметін реттеу.
Қаржыны басқарудың бүкіл жүйесі мемлекеттің ... ... ... саясатын жасауға биліктің заңнамалық және ... ... ... ... оның ... қарай жалпыэкономикалық саясат сияқты қаржы саясатын
жасаудағы басымдық Қазақстан Республикасының Президентіне ... ол ... ... ағымдағы жылға және перспективаға ... ... ... бағыттарын анықтайды. Үкімет экономиканы дамытудың ... ... ... және ... ... ... ... мақсатымен осы Жолдаудың шеңберінде іс-қимыл жасауы тиіс. ... ... ... ... бір ... ... ... қаржы саясатын іске
асыруға қажетті заңдардың жобаларын ... және ... ... ... ... ... саясаты нақты шаруашылық өмірде қаржы механизмі арқылы іске
асырылады. Ол ... ... ... және ... ... және ... ... болып табылады. Қаржы механизмі арқылы
шаруашылық жүргізудің түрлі деңгейлерінде және ... ... және ... ... ... бағдарламаларын орындау
үшін мақсатты ақша қорлары мен ақша ... ... ... ... ... ... ... саясатының стратегиясы мен тактикасы өзара байланысты. Стратегия
тактикалық есептерді шешу үшін қолайлы ... ... ... мен
әлеуметтік сала дамуының шешуші учаскелері мен басты проблемаларын ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың
нысандары арқылы неғұрлым қысқа мерзім ішінде ысырап пен ... ең ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Нарықтық қатынастардың тереңдетілуі және кәсіпкерлік өрісінің кеңеюі
жағдайында еңбек төлемін реттеудің маңызы ... ... ... ... ... ... ... келеді және өндірістің дамуына
ынталандырудың әсерін күшейте ... ... ... маңызды талап қаржы саясатын жүргізгенде,
яғни дамудың белгілі бір кезеңінің негізгі міндеттерін ... ... ... ... ... ... буындарында жүргізілетін шараларды
келіскенде кешенді көзқарасты сақтау, сондай-ақ экономикалық саясаттың
құрамды бөліктері арасында ... ... баға ... ... салалары
саясатында тығыз өзара байланысты қамтамасыз ету ... ... ... ...... дамуының аса маңызды қажеттіліктерін
қанағаттандыруға қажет ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлік қызметті жаңдандыра түсуге қолайлы жағдайлар
жасауға шақырады.
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС ... ... - ... жұмыстарын
жүргізу арқылы жаңа кәсіпорындар салуға, қызмет істеп ... ... ... емес ... ... ... кайта қалпына
келтіруге, техникалық жарақтандыруға арналған материалдық ... ... ... ... Оның ... қызметінің нәтижелері мына
төмендегідей (7-кесте).
7-кестеден ... ... ... жж. ... корпорацияның
өнім өткізуден тапқан табысы 3,7 есе, таза табыстың ... 6,0 ... ... ЖШС -і ... жиынтық тиімділік деңгейі 2014
ж. 79,3%-ды құрады, бұл 2008 ж. ... 30,2 ... ... ... 7. ... ... қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері
|Көрсеткіштер |Жылдар |
| |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 ... ... |01 |05 |31 |53 |74 |60 |04 ... теңге | | | | | | | ... ... |8 |2 |9 |6 |6 |0 |24 ... құны, | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... ... ... ... |3 |3 |2 |7 |68 |60 |80 ... кезеңдегі |1913568|1967584|1781854|2639618|4466656|2366041|3007958|
|шығын, |6 |3 |1 |7 |5 |7 |8 ... ... | | | | | | | ... ... |7 |0 |1 |0 |9 |43 |92 ... ... | | | | | | | ... емес |3685266|3286309|4350080|832402 |6833626|1629564|1197956|
|қызмет | | | | | | |1 ... мың | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |5015589|4607077|5453560|4287363|7392223|1230954|2747724|
|дейінгі табыс,|3 |9 |1 |2 |5 |07 |53 |
| | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... ... ... теңге |2 |2 |5 |6 |8 |9 |8 ... ... ... ... |1 |1 |0 |2 |7 |8 |65 ... |70,2 |57,9 |66,9 |51,2 |64,9 |82,4 |104,7 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... % | | | | | | | ... |49,1 |42,0 |49,2 |41,2 |45,5 | | ... | | | | | |50,3 |55,3 ... % | | | | | | | ... ... ... қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері |
Тиімділік – әлеуметтік-экономикалық ... мен ... ... ... қол ... мен ... ... категория. Экономикалық тиімділіктің өсуі, өнім бірлігіне
шаққандағы ... ... ... ... ... ... ... отырып,
тиімділіктің артуымен тікелей байланысты. Еңбекақының тиімділігіне ... ... ... де ... ... ... 2008-2014 жж. аралығында жалақының 1
теңгесіне келетін тауарлы өнім көлемінде ... ... бола ... ... кем ... екі себебі бар: бірінші, еңбек ақы ... өнім ... ... өсіп отыруы, екінші жалақы төлеуге бөлінген
қаржының орынды жұмсалуы. Сонымен қатар, 2014 ж. ... ... ... ж. ... 26,6%-ға көтерілді. Бұл тауарлық өнімдер ... ... ... ... өсу ... ... ... 8 - «RESET» ЖШС-нің шығындар мен тауар өнімдерінің жалпы сомасындағы
жалақының үлес салмағы
| ... ... | |
| |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 | | |
| | | | | | |2013 |2014 ... ... ... ... |7 |5 |1 |2 |78 |92 |39 ... ... ... ... |,5 |,4 |,1 |,2 |4,5 |9 |9,1 ... ... ... |4,2 |4 |2 |0 |9 |7 |14 ... ... | | | | | | | ... |19,06 |18,63 |25,77 |26,06 |51,7 |45,6 |14,25 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | |
|% | | | | | | | ... ... |12,01 |13,1 |12,88 |12,94 |11,7 |10,2 |6,79 ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | |
|% | | | | | | | ... «RESET» ЖШС-нің шығындар мен тауар өнімдерінің жалпы сомасындағы |
|жалақының үлес салмағы ... жж., яғни 2014 ж. ... ... ... ... ... өндірістік шығындардың жалпы көлеміндегі үлесі
үнемі өсіп отырды (2008 ж. – 19,1%, 2014 ж. 25,4%).
Ал, оның тауарлы өнім ... үлес ... ... ... ... ... мына ... түсіндіріледі:
- салыстырылып отырған кезеңде өндірістік өзіндік құнның мөлшері 15,3%-
ға өссе, жалақы қоры 2,7 есе, ал тауарлы өнім көлемі 3,2 есе ... ... ... ... ... ... осы мақсатта
жұмсалған қаржының тиімділік деңгейінің төмен екенін ... ЖШС ... ... ... ... ... өсіп
отыруы өзін-өзі қаншалықты ақтап отыр, басқаша айтқанда, оның ынталандырғыш
рөлі қандай? Мұны ... ... ... ... ... ... ... әдісімен, яғни басып озу коэффициентін анықтау
жолымен анықтауға болады (8-кесте).
8-кесте деректерінен көрініп тұрғандай, корпорация жұмысшыларының ... мен ... ... ... ... ... ... тым
әлсіз. Бұл «RESET» ЖШС-і қызмет көлемінің ... ... ... ... ... ... ... табысы мол, іріленген өнеркәсіптік құрылымдарының
алдында, олардың ... ... ... ... ... дұрыс
қойылған мәселе.
Кесте 9 - «RESET» ЖШС-і жұмысшыларының орташа ... мен ... ... |2009 ж |2010 ж.|2011 ж.|2012 ж.|2013 ж.|2014 ж.|
| |2008 ж.|2009 ж.|2010 ж.|2011 ж.|2012 ж.|2013 ... ... ... ... |101,9 |107,6 |108,4 |111,2 |125,8 ... % | | | | | | ... өнімділігінің |95,5 |105,75 |104,52 |132,86 |143,37 |189,16 |
|өзгеру динамикасы, % | | | | | | ... озу ... |96,4 |102,9 |81,6 |77,6 |66,5 |
|% | | | | | | ... «RESET» ЖШС-і жұмысшыларының орташа жалақылары мен еңбек |
|өнімділігінің динамикасы ... ... ... ... оның ... ... үлесінің
өзгеріссіздігі, еңбек өнімділігінің жұмысшылардың орташа жалақыларының
мөлшеріне, тиімділіктің табыс ... ... ... кері ... отыр ... 10 - ... ... жалақы пайдалылығының динамикасы
|Көрсеткіштер |Жылдар |
| |2008 |2009 |2010 |2011 |2012 |2013 |2014 ... ... |1 |1 |0 |2 | |8 | ... таза | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... ... ... ... |,5 |,4 |,1 |,2 |,5 |9 |1 ... 1 |3,82 |3,38 |3,92 |2,65 |2,38 |3,62 |6,54 ... | | | | | | | ... табыс | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... -нің ... ... ... ... ... ... ... ... жалақы үлесінің ... ... ... ... ... ... қаржының әрбір өлшеміне келетін табыс
мөлшері 2008-2014 ж.ж. аралығында үнемі төмендеп отырған.
Мұндағы басты себептер, біріншіден, еңбек өнімділігінің ... ... ... ... ... ... ... деңгейі. Бұл өз кезегінде, еңбекке ақы ... ... ... ... қаржылық қызметін жақсартудың
кезек күттірмейтін, бірінші қатардағы мәселелер екендігін ... ... мен ... ... ... даму барысында
жұмысшылар мен қызметкерлерді өнімді еңбекке ынталандыру жүйесін күшейтуге
бағытталған кешенді ... ... ... ... ... себептерінің қатарына мыналарды жатқызуға болады:
- ең аз және ... ... ... мен ... сұраныстың
өскендігіне байланысты еңбекке ақы рөлінің жоғарылауы;
- өнеркәсіптік ұжымдарда ... ... ... яғни ... ... маңызды мәселелер бойынша да
тиісті шешім қабылдай алатындығын қамтамасыз ету.
Постиндустриалды, әлемдік ... ... жаңа ... сай
дамып отырған өндіріс жағдайында еңбеккерлердің ... ... ... ... ... ... ісіне нақты кірісу, ... ... ... бар ... ... жұмысшының еңбекке деген
құлшынысын жоғарылатады, өндірістің резервтерін бұрынғыдан гөрі толығырақ
пайдалануға ынталандырады. Ұжым мүшелерінің жеке ... яғни ... ... ... ... сәті ... ... жұмсау
өкілеттілігі, өндірістік процесті ұйымдастыру және оның нәтижесін ... ... ... ең ... деңгейдегі әлеуметтік келісімге қол
жеткізуге мүмкіндік береді.[28,179 ... ... ... өнеркәсіп кәсіпорындардың көпшілігі шетелдік
өндірушілердің тәжірибесін ескере бермейді. Мысалы, тарифтік жүйе мерзімдік
және кесімді еңбекақының үйлесімділігіне ... ... ... бұл ... ... аясы кең, бірақ оған қол ... ... және ... ... ... ... ... еңбекті мөлшерлеу жұмысы жүргізіледі,
сондай-ақ тапсырмалардың мөлшерленуі де іске асады. Қазіргі кезде, ... ... ... ... ... емес меншіктен
алып тастау, немесе, жалақының бүкіл қорын әр ... ... ... ... қарай бөлу қажет деген ... ... ... ... тарифтік жүйенің басты артықшылығы – ол жұмысшының біліктілігіне
әсер етеді. Нарықтық ... ... ... ... технологиясы жұмысшылардың жоғары біліктілігін қажет етеді және бұл
кәсіпорынның экономикалық тұрақтылығының, еңбек ... ... ... төтеп беруінің негізгі шарты. Тарифтік жүйенің тағы
бір артықшылығы, жұмысшы оны ... ... ... ... өйткені
ол жұмыстың қиыншылығын, оның жауапкершілігін бағалайды. ... ...... ... өз бетінше жұмыс «бағасының»
көрсеткішін анықтай алады, техникалық саясатқа сай шұғыл ... ... ... ... ... механизмін қалыптастырудың
маңызды бағыттары – жоғары деңгейдегі ... ... ету, ... ... ... ... ... нарығын
қалыптастыру, қысқа және орта мерзімді болжамдар жасау.
Мұндай бағыттардың іске асырылуы төмендегі шаралардың нақты орындалуын
қажет ... ... ... ... үрдістері басым құрылымына көшу;
- іргелі және қолданбалы ... ... және жеке ... ... ... ... ... қаржыландырудың тұрақты, заңдық
нормативтермен қамтамасыз ету;
- ... ... ... пайдалана отырып, адам әлеуетін
инвестициялауды жетілдіру.
3.3 «RESET» ЖШС -дегі ... ... ... ... ЖШС - дегі ... ... ... міндеттері болып мыналар саналады:
-пайдаланылған материалдық ресурстарды, жұмысшылардың еңбек шығынан,
құрылыс ... мен ... ... дер ... ... және
толық құжаттау, құжат айналымының сызбасына сәйкес мәліметтерді уақытында
есепте көрсету үшін құжаттарды есеп бөліміне тапсыру;
- құрылыс ... ... ... ... ... объектілеріне
байланысты калькуляция баптары бойынша дұрыс және уақытында көрсету;
- материалдық, еңбек және қаржылық ресурстардың ... ... ... ... ... ауытқуларын және оларды болашақта
болдырмау үшін себептерін анықтау;
- бригаданың, бөлімшелердің, учаскелердің қызмет нітижелері мен өнімнің
өзіндік ... ... ... анықтау және олардың есебін
ұйымдастыру;
- ... ... ... мен ... ... ... ... статистикалық есептерді құру үшін және өндірісті талдау мен
бақылау үшін мәліметтерді қалыптастыру.[29,258 б.]
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің есеп саясаты – ... ... ... ... ... ... оны әрбір кәсіпорын өхбетінше
жасайды, бухгалтерлік және қаржылық есепті оның ... мен ... ... үшін ... ... ... тәсілдерінің
жиынтығы.
«RESET» (РЕСЕТ) ЖШС-нің есеп ... ... ... ... есеп ... ... есеп ... анықтау;
-бухгалтерлік есепті жүргізу тәсілдерін таңдауға әсер ететін
жағдайларды анықтау, ... ... және ... есеп ... ... ... жағдайларын таңдау және негіздеу;
- есептің әрбір тәсілінің жолын және ... есеп ... ... ... ... ... жүргізудің жарамды тәсілін
бірегейлендіру;
-кәсіпорында қолдануға жарамды бухгалтерлік есептің жүргізілу тәсілін
таңдау;
- таңдалған есеп саясатын рәсімдеу.
«RESET» ... ЖШС ... ... алға ... ... ... ... есебі мен аудитінің есебінің жүргізілуін;
- сауда кәсіпорны ... ... ... есептеу;
- қолма-қол есеп айырысу, тауарларды кредитке өткізу, ұсақ көтерме
сауда, сатып ... ... ... ... сауда кәсіпорындарында тауар есебін ұйымдастыру т.б. ... 11 – ... ... ... және ... қаржылық қорытындылары
|№ |Көрсеткіштер |2013 жыл |2014 жыл ... + |
|1 ... |97048 |96512 |+536 |
|2 ... |70748 |66012 |+4736 |
|3 ... ... |+26300 |+30500 |-4200 ... * «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының 2013-2014 жж. есеп |
|құжаттарынан ... ... ... 66012 млн ... ... оның ішінде шикізат
материалдары-7216, жанар май-8596, электроэнергия-7077, жалақы-29101,
амортизациясы-1069, ... ... ... ... ... шығындар-1837 құрады [30,86 б.]
Осы көрсеткіштен кейін баланс валютасындағы ағымдағы ... ... ... ... активтер құнының кәсіпорынның барлық мүлкінің
құнына қатынасымен анықталатын кәсіпорын ... іске ... ... өсуі. Ол қарызды өтеуге арналған қаражат үлесін
сипаттайды. Коэффициент мағынасы артқан сайын ... ... ... және кредиторлармен есеп айырысу мүмкіндігі де арта түседі. Қаржы
тұрғысынан алғанда оның өсуі актив ... ... ... ... - яғни ... ... мобильді (іске тартылған) болады, бұл оның
айналымдылығының жылдамдығын және оны пайдалану тиімділігінің өскендігін
көрсетеді.
Кесте12 - ... ... ЖШС ... компаниясындағы 2011 - 2014
жылдардағы ... ... ... мен құрылымы*
мың тенге
|Көрсеткіштер |2011 ж. |2012 ж. |2013 ж. |2014 ж. ... ... ... ... |1520932 |1697738 |2201425 |1235710 |
|ішінде | | | | ... Ұзақ ... ... |74418 |70865 |227079 ... ... ... |2688 |17518 |13965 |227079 ... ... ... |56900 |56900 |56900 | ... ... ... |1461344 |1623320 |2130560 |1008631 ... Өндірістік қорлар |609914 |11142 | |392482 ... ... өнім |405123 |172568 |3118 |247648 ... ... ... |190086 |13965 |619561 ... құны | | | | |
| ... * «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының есеп құжаттарынан |
12-кесте мәліметтері көрсеткендей, ... ұзақ ... ... активтер арасына тарату жыл аяғына соңғыпардың пайдасына шешілді.
Егер ағымдағы активтердің 2011 жылда 2012 жылмен ... 1,19 ... ... ал 2012 ... 2013 ... ... 1,17 ... көп болса,
ал 2013 жылда 2014 жылмен салыстырғанда 15,16 ... кем ... ұзақ ... активтер 2011 жылы есінен 92,89 пунктке асып
кетті және 96.8 %-ды, ал 2012 жылы ... 94,58 ... асып ... ... %-ды, ал 2013 жылы ... 96,15 пунктке асып кетті және 96.78 %-ды,
ал 2014 жылы есінен 63,25 ... асып ... және 81,62 -% ды ... ... өсуі ұзақ ... ... ... 2011 жылды 2014
жылмен салыстырғанда 4.4 есеге артық [31,145 б.]
Талдау жүргізіп отырған кәсіпорындарда бұл коэффициенттің деңгейі ... 0,96, ал 2014 жылы 0,81 ... ... ... ... сипаттайтын маңызды көрсеткіш -
бұл осы негізгі құралдардың тозу сомасының оның белгілі бір ... ... ... арқылы анықталатын тозу коэффициенті. Біздің
кәсіпорынымызда негізгі құралдардың тозу коэффициенті 2011 жылы 0,43, ... жылы - 0,49 ... яғни 0,06 ... ... ... ... құралдардың сапалық (моральды) тозуын айтпайақ,
олардың ... көбі ... ... ... және
ескіргендігін көрсетеді. ... ... ... ... ... тозу ... ... құбылыс
болып табылады. Осыған байланысты ... ... ... ... ... ... және
жаңартуға қатаң көңіл аударуы тиіс.
Әрі қарай, келесі 6-аналитикалық кестені құрастыра отырып, ... ... мен ... талдау қажет.
Келтірілген мәліметтер кәсіпорын активтерінің жалпы алғанда жағымды
динамикасын көрсетеді. Оларды жеке элементтер тұрғысынан зерттеу ... ... ... ... Ең ... ... - яғни ... мен қысқа мерзімді қапжылық инвестициялар бір жылда 41870 мың
теңгеге немесе 69,8 %-ға азайған.[32,101 ... 13. ... ... ЖШС ... ... 2011- 2014
жылдардағы ағымдағы активтерінің құрамы мен құрылымы*
мың ... |2011 ж |2012 ж. |2013 ж. |2014 ж. ... ... ... |1461344 |1623320 |2130560 |1008631 ... | | | | ... ... – материалдық |1015037 |183746 |3118 |640130 ... | | | | ... ... ... |381391 |1393223 | | ... Ақша ... және |59996 |8206 |1214 |18126 ... ... ... | | | | ... | | | | ... ... да ... |4920 |38145 |2126228 |350675 ... | | | | ... * ... (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының есеп құжаттарынан |
Ағымдағы активтердің ен мобильды бөлігінің, олардың ... ... ... ... ... ... ... (ағымдағьі
активтердің) 1,6 есеге азайған және 6,49%-ды ғана ... ... ... ... ... бағытталатын
қаражаттардың ... ... ... ... қаражаттардың үлесін
көрсетеді.
Меншікті қаржылық ресурстардың қайнар ... ... ... жарғылық капитал (акцияларды сатудан түскен қаражаттар және
құрылтайшылардың пай жарналары);
- кәсіпорында ... ... ... және жеке ... ... жарналары (мақсатты
қаржыландыру, сыйлар, қайрымдылық жарналары және т.б.).
Негізгі қызметтен дайын өнімдерді ... ... ... ... ... жылдар аралығында 1692322 мың теңгеден 8858747 мың теңгеге дейін өсіп
отырған, ал 2012 жылы 2011 ... ... 2294023 мың ... ... ... берешек салыстырылып отырған жылдар
аралығында 5198605 мың ... ... банк ... бойынша 6785559
мың теңгеге артқан. Инвестициялар ... 2014 жылы 2011 ... 4219020 мың ... ... ... бухгалтерлік және салықтық есеп Қазақстан Республикасында
1995 ... 26 ... ... ... есеп пен қаржылық есеп
беру» Заңы, ... есеп ... ... ... ҚР ... сол сияқты 2005 жылдың 8 ... ... ... ... ... ЖШС құрылыс компаниясының Есеп саясаты талаптарына
және тағы ... ... ... ... ... ... ... есеп беру бухгалтерлік есептің жалпы
қабылданған принциптеріне сай дайындалады.
Есеп ... ... ... есеп ... мен шығыстар
көрсетіліп, пайда болу ретіне сай ... есеп ... ... есептеу
әдісімен құрылады.
Қаржылық есеп беру толық және түсініктілік, ... ... ... ... ... ... ... басымдылығы,
бейтараптық, абайлық, өз уақытындалық, жеткіліктілік және объективтілік
негізінде құрылып, алынған пайда мен оларға ... ... ... ... ... ... ... 14 - «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының пассивтерінің
құрамы мен құрылымы
|Мүлік түрлері |2013 |2014 ... (+,-) |
| |Млн. тг |% |Млн. тг |% |Млн. тг |%% |
| | | | | |Ғ | ... ... | | | |100 | | ... |152726 |100 |215632 | |+62906 |+41,18 ... ішінде: | | | | | | ... ... |32475 |21,26 |85254 |39,53 |+52779 |+162,5 ... | | | | | | ... |118 |0,077 |84396 |39,13 |+84278 |+615,2 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |98739 |64,65 |130675 |60,6 |31936 |+32,3 ... ... | | | | | ... мерзімді |15398 |10,08 |- |- |- |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... |5996 |3,92 |381 |0,17 |- | ... | | | | | | ... | | | | | | ... * ... ... ЖШС құрылыс компаниясының есеп құжаттарынан ... ... ... өзгерістер ақша қаражаттары мен ... ... Ақша ... +6527 ... ... ... жоғарылаған болса, қорлар +6850 млн.тенгеге, немесе +7,7%-ға ... ... ... өсуі де оң ... ... ол ... яғни ... артып отыр. Атап айтқанда дебиторлық берешектің
өсу қарқыны жоғары деп атап ... ... ... айналыс қаражаттарының
айналымдылығы әжептәуір жоғары деп айтуға болады.
Пассив құрамында үлкен өзгерістер қысқа мерзімді міндеттемелер ... ... ... ... ... ... қысқа мерзімді
кредиторлық берешектер бойынша +82478 млн.тенгеге, немесе +615,2%-ға, өсті,
қысқа ... ... +31936 ... ... +32,3 артты, салық
мндеттемелер +52779 млн тенге немесе +162,5 артты.
Есеп саясаты ... ... ... ... ... ... тіркейтін бастапқы құжаттар негізінде жүргізіледі.
Барлық шаруашылық операциялар және Компания ... жеке ... ... және ... әсер ... ... ... бухгалтерлік есепте көрсетіліп отырылады.[34,222 б.]
Негізгі қорлар кәсіпорынның шаруашылық қызметінде ... ... ... ... ... көп үлес салмағын негізгі қорлар
алады. ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынның соңғы қаржылық нәтижелері байланысты ... ... ... ... келесі кестеде көрсетілген.
Кесте 15 - ... ... ЖШС ... ... ... ... ... ... ... (-;+) |
| |2012 |2013 |2014 |2013 жыл |2014 жыл |
| | | | ... |% ... |% ... ... |
|қорлардың | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |- |- |- ... құылыстар| | | | | | | ... және |5885312 |6132115 |6256318 ... ... | | | | | | ... | | | | | | | ... |1568758 |1568758 |1678990 |- |- ... ... | | | | | | | ... да |558573 |556000 |563700 |-2573 |99,5 |+7700 |101,3 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... * ... ... ЖШС ... компаниясының есеп құжаттарынан |
15-ші кестеде көрсетілгендей «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының
2012 жылы ... ... құны 18697193 ... ... 2014 ... ... құны 2013 жылмен салыстырғанда 244230 ... ... % ... 18941423 ... көретті. Негізгі қорлардың ұлғаюына машина
және құрал-жабдықтардың 246803 теңгеге өсуі әсер ... ... осы ... ... да ... қорладың 2573 теңгеге төмендеуі болды. Негізгі
қорлардың жалпы құны 2014 жылы 2012 ... ... 242135 ... ... % ... 19183558 ... ... Осыған транспорттық құралдардың
110232 теңгеге, машина және құрал-жабдықтардың 24203 теңгеге және басқа да
негізгі ... 2573 ... ... әсер ... ... мен
құылыстардың үш жыл қатарынан өзгермегені белгілі.
Негізгі қорлардың тиімді пайдаланылуы кәсіпорын қызметінде манызды орын
атқарады. ... ... ... ... ... ... ... сияқты көрсеткіштермен көруге болады.
Келесі кестеден негізгі қорларды ... ... ... ... ... 16 - «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының ... ... ... ... ... ... ауытқулар |
| | |(-;+) |
| |2012 |2013 |2014 |2013 жыл |2014 жыл ... өнім ... ... |117290 |120375 |5540 |3085 ... | | | | | ... ... |34 |35 |34 |+1 |-1 ... | | | | | ... ... ... ... ... мың тг | | | | | ... |5,97 |6,19 |6,27 |+0,22 |+0,08 ... тг | | | | | ... |0,16 |0,16 |0,15 |- |-0,01 ... тг | | | | | ... қарулану, тг |549,9 |541,1 |564,2 |-8,8 |+23 ... * ... ... ЖШС ... компаниясының есеп құжаттарынан |
16-ші кестеден 2012 жылы қорлардың ... 5,97 ... ... ... 1 ... ... ... 5,97 теңгесі келеді. Бұл
көрсеткіш 2013 жылмен салыстырғанда 2014 жылы 6,19 ... ... ... ... жоғары, ал 2014 жылы 2013 жылмен салыстырғанда 6,27 ... ... 0,08 ... ... ... қайтарылымы көрсеткішінің жылдан-
жылға көтерілу динамикасы байқалады. Қорлардың қайтарылымына кері ... ... 2012 жылы 0,16 ... ... 2012 жылы 0,16 ... ... да 2014 жылы 0,15 ... ... ... ... ... үшін ... көрсеткіш, өйткені жалпы
өнімнің 1 теңгесіне шаққандағы негізгі қорлардың 0,16 теңгеден 0,15 теңгеге
азайғанын көрсетеді. ... ... ... ... ... қор сыйымдылығы көрсеткіші арқылы көреміз. Қор ... ... 564,2 мың ... ... алдынғы жылмен салыстырғанда 23 мың ... ал 2013 жылы 2012 ... ... 8,8 мың ... ... ол жылы ... жұмысшылар саны 7 адамға азайған.
Кәсіпорынның ұзақ мерзімді активтерінің құны жылдан жылға жоғарылап,
қорлардың ... және ... ... көрсеткіштері де өсуі байқалуда.
Сөйтіп, «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының жылдан – жылға жақсы
көрсеткіштерін анықтай отырып, еліміздің экономикасын ... ... ... отыр деп ... болады.
4. Кәсіпорында бухгалтерлік қызметті ұйымдастыруды
жетілдіру жолдары
Халықаралық қаржылық есептіліктің стандарттарына (бұдан әрі - ХҚЕС)
көшу қажеттелігін ... ... ... және ... ... құруға бағдарланған реформалардың стратегиясы айқындайды.
Әлемдік экономикалық жағдайдағы соңғы жылдарда болған шапшаң өзгерістер
бухгалтерлік есепке алуға және қаржылық ... ... ... ... ... қолданатын тәсілдерін айтарлықтай өзгертті. Капитал
нарықтары ұлттық шекарадан тыс ... ... ... ... ... ... процесі нығаюда. Капитал нарықтарының кемелдене
дамуы олардың даму үрдісін инвесторлардың ... ... ... ... ... және өтімділігіне сенімділігін талап ... ... ... ... ... топтамасын
қаюылдау кредиттердің құнын және инвесторлар үшін маңызды емес стандарттар
бойынша есептілікті дайындау ... ... ... ... ... ... тарту бойынша шығыстарын қысқартуға
себепші болды [36, 229 б.].
ХҚЕС – ті ... ... ... ХҚЕС – ті ... ... ... әзірленіп, жарияланды, қаржылық есеп беру нысандары,
сондай-ақ ... есеп ... ... ... ... ... ... есепке алу шоттарының жұмыс жоспарын әзірлеу жөніндегі
нұсқаулық бекітілді.
Алайдағ ... ... ... алу мен ... есеп ... ... ... жетістіктерге қарамастьан, мыналар:
- ХҚЕС – тің кешенділігі мен әдістемелік күрделілігіне
байланысты ... және орта ... ... ... ХҚЕС – тің осы ... қолданылу
қиындығынан;
- Бухгалтерлік есепке алумен қарэылық есеп ... ... ... мен ... ... ... қоғамдық бірлестіктер қатысуының жеткіліксіздігінен;
- ХҚЕС – ті қолдану жөніндегі ... ... ... ... ... ... есепке алу
мен қаржылық есеп берудің ХҚЕС ... ... және ... ... ... көрінетін
кейбір проблемалар бар.
ХҚЕС – ті ... ... ... ҚЕҰС ... ... Оның себебі Ұлттық ... ... ... ... ... жасалған, тиісінше барлық практикалық жағдайларға
байланысты, операциялар мен оқиғаларды түсіндіруге бірыңғай талап қойылған.
Сондықтан келтерелген мысалдар ірі ... ... да, ... ... және ... кәсіпкерләк саласында да бухгалтерлік есепті ... ... қол ... үшін ... ... ... ... Халықаралық тәжірибеде ҚСХҚЕС енгізу мен пайдалану жөнінде
ең жақсы тәжірибені үйрену;
- ҚСХҚЕС талаптарына ... ... ... ... ... ... мемлекеттік секторы үшін қолданылатын әдісті
анықтау;
- ... көшу ... ... ... ... және
дайындау;
- ҚСХҚЕС -ке көшу жөнінде нормативтік-құқықтық қор ... ... ... ... ... ... ... тіркелімдерін, қаржылық есеп беруді және есеп ... ... ... ... ... ... ... құжаттар — операциялардың ... ... ... ... ... Электронды жеткізілген басгапқы құжаттың
қағаз түрінде ресімделген бастапқы құжаттық күші болады.
Операциялар мен ... ... үшін ... ... ... нысандарды немесе оларға қойылатын талаптарды
уәкілетті орган және ... ... ... ... ... ... ... сәйкес бекітеді.
Уәкілетті орган және ... ... ... ... нысандарын немесе оларға қойылатын ... ... ... және ... ... ... құжаттарды
кәсіпкерлер мен ұйымдар дербес әзірлейді жөне оларда ... ... ... ... ... құжаттың атауы (нысандар);
2) жасалған күні, айы, жылы;
3) өзінің атынан ... ... ... ... ... тегі жөне ... ... немесе оқиғаиың мазмұны;
5) операцияның немесе ... ... ... ... және
қүндық көрсеткіштермен берілген);
6) операциялардың жасалуы (оқиғаның ... және ... ... үшін ... ... лауазымы, тегі, аты-жөні және
қолы [37, 111 б.].
Операцияның немесе оқиғаның сипатына, Қазақстан ... ... ... талаптарына және есепке алу ақпаратын
өңдеу тәсіліне қарай бастапқы құжаттарға қосымша ... ... ... ... ... ... ... болған не олар тікелей
аяқталған кезде жасалуға тиіс.
Есепке ... ... ... ... ... ақпарат
нысандарын немесе оларға қойылатын талаптарды уәкілетті орган және
(немесе) ... ... ... ... Қазақстан Ре-
публикасының заңнамасына ... ... ... ... ... ... және ... есепке алу тіркелімінің деректері топтастырылған түрде
қаржылық есеп беруге көшіріледі.
Бухгалтерлік есепке ... ... ... мен ... ... ... кезде, ұйымдар мен ... ... ... ... ... ... ... ету құ-қығы
Қазақстан Республикасының заңнамасына ... ... ... ... ... ... құжаттардың ... ... ... ... және ... ... ... түзетулер енгізуте жол
берілмейді. Қалған бастапқы құжаттарға түзетулер ... ... ... ғана ... мүмкін, түзетулерді ен-
гізген күн, ай, жыл ... ... қол ... ... ... ... ... Ұйым Қазақстан Республикасьгаың бухгалтерлік есеітке алу мен
қаржылық есеп беру ... ... ... алу ... ... сақталуы жөніндегі, бухгалтерлік есепке ... ... ... есеп беруді жасау кезінде ... пен ... ... жөне ... ... ... қоса ... операциялардьщ
тиімді жүргізілуін қамтамасыз ету үшін ішкі бақылауды ұйымдастыруға құқылы.
2. Ішкі бакылауды ұйымдастыруды басшылық қамтамасыз ... ... ... ... ... ішкі ... тәуеліз
аудиторларды немесе аудиторлық ұйымдарды тарту арқылы жүзеге асыруға
хақылы.
4. ... ... ... ... ... сәйкес уәкілетті органдар жүргізеді [38,158 б.].
Бухгалтерлік құжаттарға қол қою құқығы
1. Басшылық немесе кәсіпкер бухгалтерлік құжаттарға қол қою құқығы бар
адамды ... Бұл ... сол ... ... ... ... ... іс-қимыл саласы мен операцияның мәніне қарай қол қою
құқығының ... ... ... мүмкін.
2. Электронды қолтаңбаны ... ... ... ұйымдар
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес пайдалану ... ... ... қол ... ... ... пен бақылаудың тиісті
шараларын белгілеуге тиіс [38,189 б.].
Бухгалтерлік ақпараттың құпиясы
1. ... ... ... ... ... мен
тіркелімдерінің мазмұны ... ... ... ... ... оған құжат басшылықтың немесе кәсіпкердің рұқсаты бар ... ... ... ... ... сәйкес
мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарына беріледі.
2. ... ... ... бар ... ... ... ондағы ақпаратты жария ... ... және жеке ... ... ... жоқ. ... ... құрайтын акдаратқа
пүр-саты бар адамдар оны ... ... үшін ... ... актілеріне сәйкес жауапкершілікте болады [38,19
б.].
Бухгалтерлік құжаттаманы сақтау
Кәсіпкерлер мен үйымдар ... ... ... ... ... ... жөне ... электронды жеткізушілердегі бухгалтерлік
есепке алудың тіркелімдерін қаржылық есеп беруді, есеп саяса-
тьш, есеіже алу деректерінің электрондық өқцеу бағ-дарламасын Қазақстан
Республикасының заңнамасында ... ... ... ... ... есеп ... мен қаржылық қорытынды есепті құру принципі
мен ережелерін (тәртіптерін) белгілеуші ... есеп ... ... ... ... ... мен оны ... үшін, сонымен
бірге инвесторлардың, жабдықтаушылардың, ... ... ... мен ... мүдделі тұлғалардың
пайдалануы үшін қажетті кәсіпорынның шаруашылық процестері мен шаруашылық
қызметінің қаржылық нәтижелері ... ... және ... ... ... ету ... қызметтің негізгі міндеті болып
табылады [39,138 ... ... ... ... және ... ... нақты
жағдайына қарай бухгалтерлік есепті ұйымдастыруды жүзеге асыра отырып,
“Индустриальное снабжение” жауапкершілігі шектеулі серіктестік:
-   шаруашылық ... ... үшін ... ... ... ... бекіткен талаптардың негізінде өз
бетінше жасап бекітеді;
- өз бетінше бухгалтерлік есепті ұйымдастыру нысанын белгілейді;
- ... ... ... және басқару ... ... ... ... ... ... бақылау жасау тәртібін, сонымен бірге
бухгалтерлік есепті ұйымдастыру үшін ... ... да ... [32,149 ... ... ЖШС ... есепті автоматтандырылған нысанда
жүргізеді. Бухгалтелік есептің автоматтандырылған нысаны – ... ... сай, ... ... ... ... ... Бұл нысан есептік процесстің бастапқы құжаттардан бастап,
бухгалтерлік қорытынды есепке дейін кешендік ... ... ... ... ... ... проблемасын
шешуде бірінші кезеңдерді бөліп көрсетуге болады.
Бірінші кезеңде – есеп апаратының ... ... ... ... жеке автоматтандырылған жұмыс орнын құру болжанады.
Екінші кезеңде – есеп апаратының ішінде бухгалтердің ... ... ... ... ... ...... және есеп ақпараттарын өңдеудің локалдық
желісі ... және ... ... ... бір ... [40,79 ... ... ақпараттарды өндеудің қағазсыз технологиясын жасауға
мүмкіндік ... ... ... және есеп ... ... ... ... орның құрудың бірінші және екінші кезеңдерінің
міндеттерін шешудің барлық алғы шарттары жасалынған.
Электрондық ... ... ... ... және ... бар кез ... ... есеп регистрі бола алады.
Зерттеу жүргізілген кәсіпорында бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс
орнын құру бугалтерлік есепті ... ... ... ... ... жүйесінде әртүрлі бағдарламаларпайдаланылады.
Солардың ... ... орын ... қарапайым есепті жүргізуде де,
қосарланған есепті жүргізуде де ... ... ... – “1С: ... Бұл бағдарлама Қазақстан Республикасының
заңынан туындайтын қандай да болмасын ... ... ... істей
алады. “1С: Бухгалтерия” бағдарламасын ... ... ... ... ... ... және ... есеп объектілерінің
тізіміне өзі түзету еңгізе алады [40,146 б].
Бухгалтерлік есептің автоматтандырылған жұмыс орнын ... ... қол ... есеп ... сапасы мен оперативтілігін (жылдамдығын)
жоғарлатады;
- Аралық ақпарат тасымалдаушыларды ... ... Қол ... ... өндеу шығындарын азайтуға жағдай туғызады.
Бухгалтерлік есептің 30 «Есеп саясаты және оның ашып ... ... ... ... ... ... есеп ... деп - 
бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық қорытынды есептің ... ... мен ... ... ашып ... үшін субъектінің
басшысы пайдаланатын тәсілдердің жиынтығын айтады [40,192 ... ... ЖШС ... ... ... ... ... басты міндеті – оның шаруашылық қызметін мейлінше шынайы
етіп көрсететін ... ... және ... ақпараттарды жасау болып
табылады. Есеп саясатының сауатты түрде жасалынуы және оның ... ... ... ... ... есеп ... ... пайдаланушылар
тарапынан келіспеушіліктерді,пікір қайшылығын, шағым талаптарды болдырмауға
жағдай жасайды.
Есеп саясаты кәсіпорындағы есеп жүргізу ... ... ... - әдістемелік, техникалық, ұйымдық.
Бухгалтерлік есептің әдістемелік аспектісі активтерді бағалау
тәсілдері, амортизацияны есептеу тәсілдері, ... ... ... ... тұрады.
Техникалық аспект – бухгалтерлік есепті жүргізу нысанын (жеңілдетілген,
автоматтандырылған) анықтайды.
Ұйымдық ...... ... ... ұйымдастыру
элементтерін қамтиды.
Бухгалтерлік есепті жүргізу ... ... ... ... шектеулі серіктестік негізгі құралдардың тозуын есептеген
уақытта бірқалыпты әдіспен есептейді. Өндіріске босатылатын материалдарды
бағалау ... ... ... құн ... ... ... серіктестікте типтік құжаттар қолданылады. Қаржылық есептілікті
тапсырған ... ... ескі Бас шот ... ... есеп ... ... ... жөніндегі ұсталған жалпы
бағыт, ұйымдар ішінде ұстанған жекелеген есеп ... ... ... ... ... ... есеп ұйымдастыру жағынан
орнықты болады.
Ұйымдардың технологиялық ерекшеліктерімен ... ... ... ... есеп әрбір ұйымдардың өз ішінде
ұйымдастырылады. ... ... ... ... ... есеп жүйесін ұйымдастырудың басты ... ... ... ... , ... еңбек ақы есептеу мен төлеу,
өндірілген өнімнің өзіндік құнын калькуляциялау мен ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынастарға
түсу, есеп ... т.б. есеп ... ... ... есеп ... мен талдау жүргізу үрдісіне экономика -
математикалық ... ... ... ... ... ... еңбекті ғылыми тұрғыда ... ... ... ролі зор.
Бухгалтерлік есеп ақпараттарын қалыптастыру мен жүргізу кезеңдерінде
арнайы қабылданып, экономикалық өмірге енген ережелер мен ... ... ... ... орын ... ... операциялары түгелімен
үздіксіз жүргізіліп, ... ... ... жүйесіне түсетін
бастапқы ... ... ... ... ... сай ... ... есеп бастапқы құжаттарға тәуелді. Бастапқы
құжаттарға жазылған мәліметтер шаруашылық фактілерін іске ... ... ... ... есепке алынатын барлық ... ... өз ... ... ... тапсырылған
құжаттардың заңдылығы тексеріліп, мұндағы мәліметтермен сандық өлшемдер
бағаланып ... ... ... ... атқарған міндеттеріне
қарай топтастырылады.
Ұйымның басшысы бухгалтерлік есепті ұйымдастыруға ... ... ... ұйымдастыру саясатын анықтау және қаржылық есепті қалыптастыру
бірінші басшының міндеті. Осыған орай ұйым басшысы есеп жұмысының көлеміне
қарай төмендегі ... ... бас ... ... құрылымдық бөлімше есебінде бухгалтерлік
есеп қызметін құрады;
2) штат кестесіне бас бухгалтердің лауазымын енгізеді;
3) оған ... шарт ... ... есеп пен ... ... ... болмаса оны аудиторлық мекемеге, немесе кәсіби
бухгалтерге тапсырады;
4) бухгалтерлік жұмысты жеке өзі жүргізе алады» [14, 7 ... ... ... ... ... және ... үшін келесі
тәсілдерді қолданады: бастапқы құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... калькуляция жасау,
топтастыру, екіжақты есеп жүргізу принципін сақтау, баланс жасау.
Әдетте, бухгалтерлік есеп негізін үйрену ... ... ... ... ... ... топтастыру, бухгалтерлік шоттар
және екіжақты есеп жүргізу.
Есеп ... ... ... ... ... әдістермен
амалдарды ұтымды қолдану, есеп регистрін синтетикалық және аналитикалық
счеттар жүйесімен ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудың маңызы зор.
Есеп жүйесіндегі мәліметтерді ... бір ... ... және ... счеттар талабына сай байланыстырып, арнайы
жасалған есеп ... ... ... ... ... ... отыру – бухгалтерлік есепті ұйымдастырудың негізгі мақсатына жатады.
Зерттеу жүргізілген кәсіпорында бухгалтердің автоматтандырылған жұмыс
орнын құру бугалтерлік есепті жетілдіруге ... ... ... ... ... ... ... ішінде ерекше орын алатын қарапайым есепті ... ... ... ... де пайдаланылатын әмбебап бухгалтерлік
бағдарлама – “1С: Бухгалтерия”. Бұл ... ... ... ... қандай да болмасын өзгерістер жағдайында жұмыс істей
алады. “1С: ... ... ... ... ... шот
тізбегінде, провдкалар жүйесіне және аналитикалық есеп объектілерінің
тізіміне өзі түзету ... ... ... қол ... үшін ... іс-шараларды жүзеге асыру
қажет екендігі анықталды:
- Халықаралық тәжірибеде ҚСХҚЕС енгізу мен пайдалану жөнінде
ең жақсы тәжірибені үйрену;
- ҚСХҚЕС талаптарына ... ... ... ... талдау
жүргізу;
- Қазақстанның мемлекеттік секторы үшін қолданылатын әдісті
анықтау;
- ҚСХҚЕС-ке көшу ... ... ... ... ... ... -ке көшу ... нормативтік-құқықтық қор әзірлеу.
Бухгалтерлік құжаттама бастапқы ... ... ... тіркелімдерін, қаржылық есеп ... және есеп ... ... ... мен жетілдірудің түпкі мақсаты -қандай
да ұйымдар болмасын, бұлардың таза пайдамен жұмыс істеуін ... ... ... ... ... ... заңдылықтарды сақтау болып
табылады.
Осы жоғарыда қойылған үлкен дәрежедегі ... ... ... ... жетілдіру үшін төмендегідей кезеңді жұмыстар
атқарылуы керек:
1) Бухгалтерлік есеп қызметін ... ... ... ... заң актілерін кеңінен қолдану;
2) Бухгалтерлік есеп пен қорытынды есеп ... ... есеп ... жетілдіріп, жаңадан жасалатын отандық
бухгалтерлік есеп стандарттарын қалыптастыру. Осыған байланысты ... мен ... ... ... есеп ... есеп ... тәжірибесінде сақтау;
3) Қаржылық және басқарушы есеп өрісін ажыратып, жалпы бухгалтерлік
есеп ... ... ... ... тән ... бағытын белгілеу;
4) Бухгалтерлік   есеп   жүйесін   ұйымдастьгрудың   тиімді   бағытын
пайымдап, мұның өзін ... және ... ... ... сәйкестендіруді белгілей отырып,
экономикалық талдау жұмысынын бағытын негіздеу;
5) Есеп пен ... ... ... мен компьютерлік
технологияны ... ... ... ағынын    шапшаңдату    және
пайдаланушылар   талабын қанағаттандыру;
6) Ұйымдардағы бухгалтерлік қызмет атқарушыларды кәсіби даярлау  мен
қайта даярлау, бұлардың кәсіби ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының 2011 жылы 14 қазан күні № 1172 ... ... ... есепті жүргізу Қағидасы
2. Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 28 ақпандағы Бухгалтерлiк есеп
пен қаржылық есептiлiк ... N 234 ... ... К.К. ... ... ... – 2012. - 144 б.
4. Родостовец В. Бухгалтерский учет с ...... - 371 ... ... В.Л., ... М.С. ... ... - Алматы,
2012.- 382 б.
6. ... А. ... ... . – ... 2012 ж. – 279 ... ... В. – ... жүргізуші субъектілердегі бухгалтерлік есеп,
Алматы – 2005 - 281 б.
8. Радостовец В.К. ... ... есеп ... – 2007– ... ... есебі. – Алматы, 2011.- 122 б.
10. Михалева Е. Нормы износа и ... ... ... ... и их ... ... ... №9.- 2014.- с. 25
11. Төлегенов T. , Бейсенбаева А.К. Құрылыстағы ... ... ... 2012. - 217 ... ... ... және ... есептерінің өзара байланысы.-
Бухгалтер бюллетені.- №11.- 2014.- 14-15 бб.
13. Кеулімжаев Қ.К. Құрылыстағы ... ... Оқу ... ... 271 б.
14. Нұрсейітов Э.О. Ұйымдардағы бухгалтерлік есеп.- Алматы.- 2012.- 7-9
бб.
15. Қазақстан Республикасының 2011 жылы 14 ... күні № 1172 ... ... ... есепті жүргізу Қағидасы
16. Турганбаева Ж., Есиркепова А. Жоғары оқу ... ... ... негізгі қағидалары және әдістері.- Қазақстанның ғылыми
әлемі. - №6.- 2012.- 341 -343 бб
17. ... есеп пен ... ... ... ... ... Бухгалтерлік есепті жүргізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 14 ... №1172 ... ... ... есеп және ... есеп саясаты.- Алматы.-
2013.- 117 б.
20. «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС – нің Қазақстан Республикасы 
Құрылыс және тұрғын   үй-коммуналдық ... ... 2012 ... 27 ... ... «RESET» (РЕСЕТ) ЖШС құрылыс компаниясының құжаттары
22. «RESET» (РЕСЕТ) ... ... ... ... ... жж. ... ... (РЕСЕТ) ЖШС-нің балансты жазықты талдау. 2013-2014 жж.
24. «RESET» ... ЖШС ... ... ... жж. ... Ағабекова Г.Н. ХҚЕС сәйкес қаржылық есептемені дайындау қағидаттары.-
Қазақстанның ... ... №6. 2012. – 229 ... Қаржылық есептеменің халықаралық стандарттары.- Алматы: Раритет. –
2012 ж.
27. Мырзалиев Б.С. ... Р.С. ... ... ... ... 2012 – 233 ... Кәсіпорындағы сауданы ұйымдастырудағы бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік
есеп және аудит // N 8, 2011 - 111 б.
29. Назарова В.Л., ... М.С., ... Д.А. ... ... ... 2011.- 456 ... ... К. Введение в управленческий и производственный учет: Учебн.
пособие для вузов/Пер. с англ. под ред. ... ... П. С. ... - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ... ... - ... ... К.К. ... ... ... – 2012.- Алматы. – 177 б.
32. Кәсіпорын және кәсіпкерлік ... ... ... – 2014, N 11 – ... ... К.К ... есеп принциптері» // Алматы – 2013.- 333
б.
34. Кәсіпорындағы сауданы ұйымдастырудағы бухгалтерлік есеп, Бухгалтерлік
есеп және ... // N 8, 2013. – 17 ... ... және ... ... ... ... – 2014, N9 – 14 б.
-----------------------
Пошталық байланыс жері
Авиаучаске
МЖД поштасы мен ПК құру бойынша учаске
Сақтандыру мен жіберу ... құру мен ... ... ... ... ... ... цехы
Пошта байланысының ұйымдастыру бөлімі
Бухгалтерия
Механизациялау учаскесі
Басшы маманы
СМК енгізу бойынша басшы маман
Қауіпсіздік пен еңбек қорғау тобы
Қаржы-экономикалық
Персоналмен жұмыс істеу ... ... ... ... негізгі мастер маманы
Өндірістің басшы мастер маманы
Аудармашылар тобы
Диспечерлік тобы
Ақпараттық технологиялар ... ... ету ... ... бухгалтер
Директор орынбасары
Директор

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 52 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет
Ауыл шаруашылығы кәсіпорындарда өсімдік шаруашылық саласының ролі75 бет
Ауыл шаруашылығының өндірісіндегі бухгалтерлік есеп3 бет
Бухгалтерлік есеп жұмысын жүргізу шаралары5 бет
Бухгалтерлік қорытынды есеп жасаудың негіздері5 бет
Кәсіпорында қаржылық есеп жүргізу92 бет
Нарық жағдайында инвестицияларды жетілдіру79 бет
Халықаралық статистика ұйымы17 бет
Шаруашылық субьектілердегі бухгалтерлік есеп пен аудитті ұйымдастыру54 бет
Шағын кәсіпорындардың қаржылық жағдайын талдаудағы ерекшеліктер4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь