Газ реттеуші пункттер


МАЗМҰНЫ:

1.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..2 бет
2.Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.6 бет
3. Экономика (технологиялық карталар,сызбалар,есептер) ... ... ... ... ...25.28 бет
4. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...29.30 бет
5. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31 бет
6. Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32 бет
1. КІРІСПЕ
Газ реттеуші пункттер (ГРП) және газ реттеуші қондырғылар (ГРҚ). ГРП және ГРҚ
пайдалану жөніндегі жалпы нұсқаулар Стационарлық, шкафтық және блоктық ГРП сондай
ақ пайдалануға берілген ГРҚ эксплуатациялық журналда ескеріледі.
Әрбір ГРП және ГРҚ эксплуатациялық паспорт жасалады, онда ауыстыру себептерін көрсете отырып, жабдықты не жеке тораптар мен бөлшектерді ауыстырумен жұмыстар туралы мәліметтер жазылады. Газдың жұмыс өлшемдері (қысым, температура, сүзгіштегі қысымның күрт ауысуы және т.б.), сондай-ақ ГРП және ГРҚ қызмет көрсету бойынша барлық орындалған жұмыстар эксплуатациялық журналда жазылуы тиіс. Журналда анықталған бұзушылықтар мен ақаулықтар, сондай-ақ оларды жою үшін қабылданған, барлық шаралар көрсетіледі. Стационарлық не блоктық ГРП эксплуатациялық журналы ГРП бөлмесінде, шкафтық ГРП – пайдаланушы ұйымның тиісті қызметінде, ГРҚ – кәсіпорынның газ қызметінде сақталады. Сақтандыру клапандары, соның ішінде қысымның реттеуіштеріне салынған клапандар Табиғи газдарды тарату және тұтыну жүйелерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес ретке келтіру және іске қосу шектерін қамтамасыз ету керек. ГРП не ГРҚ-дағы газдың шығуын, сондай-ақ газдың шығу қысымының өздігінен артуы мен түсуін АДҚ қызметкерлері және пайдаланушы ГРП қызметінің жұмыскерлері жояды. ГРП-дан газ беру тоқтатылған жағдайда қысымды реттегішін жұмысқа қосу сақтандырғыш бекіту клапанның іске қосылу себептері анықталған кейін және ақаулықтарды жою бойынша шараларды қабылданғаннан кейін жүргізіледі. ГРП және ГРҚ пайдалану кезінде мынадай жұмыс түрлері жүргізіледі:
- техникалық қарау (техникалық жай-күйін қарау);
- техникалық қызмет көрсету – ГРП; ГРҚ пайдалану журналында жазба жасау, 6 айда кемінде 1 рет;
- ағымдағы жөндеу – акт толтырылып, 12 айда кемінде 1 рет, егер газ жабдығын өндірушінің құжаттамасында басқа мерзімдер орнатылмаса;
- акт толтырылып, 2 айда кемінде 1 рет сақтандырғыш бекіту және түсіру клапандарының іске қосылу өлшемдерін тексеру, сондай-ақ жабдықты жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін;
- күрделі жөндеу – жабдықты, өлшем құралдарын ауыстыру қажет болған жағдайда;
- ГРП ғимаратының, жылу беру, желдету, жарықтандыру жүйелерін күрделі жөндеу – тексеріп қарау мен ағымдағы жөндеу нәтижелері бойынша жасалған ақаулық ведомость негізінде;
- жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін саңылаусыздығын тексеру үшін редуциялау линиясын бақылаушы нығыздау.
6 ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1.Мұнай газ ісінің негіздері автор Х.Суербаев
2.Еңбек қорғау Н.Жаданов Н. Құдайбергенов
3.Мұнай және газды өндіру техникасымен технологиясы автор Г.Майлыбаева
Унаспеков Б.А., Алимова К.К. Газоснабжение. Алматы: КазНТУ,
2007.–285 с.
4. Ионин А.А. Газоснабжение. М.: Стройиздат. 1989. – 439с.
5. Унаспеков Б.Ә. Шарафадинов Н.С. Газ желілері мен
қондырғыларын есептеу және пайдалану. Оқу қҧралы ҚМСҚА.
Алматы: 1994. – 79бет.
6. Унаспеков Б.Ә. Практикалық сабақтарға, курстық және дипломдық
жобаларды есептеуге арналған әдістемелік нҧсқауы. Алматы:
ҚМСҚА, 1996. – 92бет.
7. Унаспеков Б.А. Использование газа в промышленных печах по
Производству стройматериалов. Учебное пособие. Алматы:
КазГАСА, 1997. – 190с.

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Ф-ӨОБ-0320

Тақырыбы Газ реттеуші пункттер

Дипломдық жұмысты орындаушы ______________

Жетекші арнайы пәндер оқытушысы ______________

Өндірістік оқу басшысы _______________

Қызмет бабында пайдаланылатын басылым

.

АЛҒЫ СӨЗ.
Газ өндіру қазіргі уақытта халық шаруашылығына өте қажет. Газды отын ретінде пайдалану халық тұрмысын жақсартуға, экологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешуге көп пайдасын тигізеді. Отындардың ішіндегі ең тиімдісі газды отын.
Газ отынын тиімді пайдалану көптеген қаржыны үнемдеуге әсерін тигізеді. Жылу көздерінің ПӘК-ін жоғарылату, отынды үнемдеу, өнеркәсіптік пештердің тиімділігін арттыру сияқты жетістіктер өндірілетін өнімнің саны мен сапасын жоғарылата түседі. Газ тарату жүйелерін жобалау, пайдалану мамандардан сапалы білімді талап етеді.
Тұтынушыларды сұйытылған газбен қамтамасыз ету және газ толтыру стансасын жобалау әдісі көрсетілген. Газдың жану құбылысының теориялық негіздері келтірілген.
Тұрғын үйлерді газбен қамтамасыз ету, ондағы құбырлардың құрылымы, газ аспаптарын орналастыру және оларға қойылатын талаптар толық жазылған.
Осы дипломдық жұмыста келтірілген түсіндірмелер, нұсқаулар және сол жауап береді. Жетілдіре түсіндіру үшін кейбір тараулар іс жүзінде кездесетін мысалдарды келтіру арқылы көрсетілген

МАЗМҰНЫ:

1.Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2 бет
2.Негізгі бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3-6 бет
3. Экономика (технологиялық карталар,сызбалар,есептер) ... ... . ... ... ..25-28 бет
4. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ...29-30 бет
5. Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..31 бет
6. Пайдаланылған әдебиеттер ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...32 бет

1. КІРІСПЕ
Газ реттеуші пункттер (ГРП) және газ реттеуші қондырғылар (ГРҚ). ГРП және ГРҚ
пайдалану жөніндегі жалпы нұсқаулар Стационарлық, шкафтық және блоктық ГРП сондай
ақ пайдалануға берілген ГРҚ эксплуатациялық журналда ескеріледі.
Әрбір ГРП және ГРҚ эксплуатациялық паспорт жасалады, онда ауыстыру себептерін көрсете отырып, жабдықты не жеке тораптар мен бөлшектерді ауыстырумен жұмыстар туралы мәліметтер жазылады. Газдың жұмыс өлшемдері (қысым, температура, сүзгіштегі қысымның күрт ауысуы және т.б.), сондай-ақ ГРП және ГРҚ қызмет көрсету бойынша барлық орындалған жұмыстар эксплуатациялық журналда жазылуы тиіс. Журналда анықталған бұзушылықтар мен ақаулықтар, сондай-ақ оларды жою үшін қабылданған, барлық шаралар көрсетіледі. Стационарлық не блоктық ГРП эксплуатациялық журналы ГРП бөлмесінде, шкафтық ГРП - пайдаланушы ұйымның тиісті қызметінде, ГРҚ - кәсіпорынның газ қызметінде сақталады. Сақтандыру клапандары, соның ішінде қысымның реттеуіштеріне салынған клапандар Табиғи газдарды тарату және тұтыну жүйелерінің өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына сәйкес ретке келтіру және іске қосу шектерін қамтамасыз ету керек. ГРП не ГРҚ-дағы газдың шығуын, сондай-ақ газдың шығу қысымының өздігінен артуы мен түсуін АДҚ қызметкерлері және пайдаланушы ГРП қызметінің жұмыскерлері жояды. ГРП-дан газ беру тоқтатылған жағдайда қысымды реттегішін жұмысқа қосу сақтандырғыш бекіту клапанның іске қосылу себептері анықталған кейін және ақаулықтарды жою бойынша шараларды қабылданғаннан кейін жүргізіледі. ГРП және ГРҚ пайдалану кезінде мынадай жұмыс түрлері жүргізіледі:
- техникалық қарау (техникалық жай-күйін қарау);
- техникалық қызмет көрсету - ГРП; ГРҚ пайдалану журналында жазба жасау, 6 айда кемінде 1 рет;
- ағымдағы жөндеу - акт толтырылып, 12 айда кемінде 1 рет, егер газ жабдығын өндірушінің құжаттамасында басқа мерзімдер орнатылмаса;
- акт толтырылып, 2 айда кемінде 1 рет сақтандырғыш бекіту және түсіру клапандарының іске қосылу өлшемдерін тексеру, сондай-ақ жабдықты жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін;
- күрделі жөндеу - жабдықты, өлшем құралдарын ауыстыру қажет болған жағдайда;
- ГРП ғимаратының, жылу беру, желдету, жарықтандыру жүйелерін күрделі жөндеу - тексеріп қарау мен ағымдағы жөндеу нәтижелері бойынша жасалған ақаулық ведомость негізінде;
- жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін саңылаусыздығын тексеру үшін редуциялау линиясын бақылаушы нығыздау.

2. НЕГІЗГІ БӨЛІМ.
Газ реттеуіш пункттары
ГРП техникалық қызмет көрсету
Газ құбырларын және стационарлық, блоктық, 50 м3с жоғары реттеуіштін өткізетін қабілеттілігімен шкафтық ГРП жабдықтаулардын техникалық қарауы
Жұмыс мазмұны: ГРП баратын жолдарын және жақын жатқан аумақты тазарту. ГРП есігін ашу. ГРП бөлмесін газбен басып алынғанын тексеру және желдету. ГРП жабдықтаудын және газ құбырлардын техникалық жағдайының көзбен тексеруін орындау. Жарық, нақыс, түрі өзгерістерінін жоқтығына сену. Газ құбырын, жабдыктауды және ГПР бөлмесін шан, кір және бөгде заттардан тазарту. Балғаншанын дұрыс тұрғанын және сақтандыра - тиекті клапандын иінтірек тұтасынын мықтылығын сыртқы қараумен тексеру. Манометрларда мемлекеттік тексеруінін таңбасын және пломбасын тексеру. Манометр бойынша газ қысымынын көрсеткіштерін алып алу. Сұйықтық манометрдын жағдайын тексеру. Қажет болса сұйықтықты толтырып құю. Жапқыштардын орналасқанын сыртқы қараумен тексеру, олар ГРП схемасына сәйкес ашық немесе жабық болуы тиіс. Газ қозғалысынын көрсеткіш оқтардын және газ жабдықтауынын нөмірлеуін схема бойынша бар болуын, сонымен қатар бөлме ішіндегі ауанын қызуын тексеру. ПСК алдындағы кранда немесе жапқышта пломбангын бар болғанын тексеру. Арматуранын және барлық жалғанған жерлеріннін көпіршік жағу арқылы бүтіндігін тексеру (газдың кеміуі табылса АДС қызметіне хабарлау). ГРП бөлмесін газбен басып алынғанын тексеру. ГРП есігін жабу.
Газ құбырларын және стационарлық, блоктық, 50 м3с жоғары реттеуіштін өткізетін қабілеттілігімен шкафтық ГРП жабдықтаулардын техникалық қызмет ету
Жұмыс мазмұны: ГРП баратын жолдарын және жақын жатқан аумақты тазарту. ГРП есігін ашу, ГРП бөлмесін газбен басып алынғанын тексеру және желдету. Технологиялық жабдықтаудын және газ құбырлардын жарамдылығын көзбен тексеруін орындау. Жарық, нақыс, түрі өзгерістерінін жоқтығына сену. Бақылау- өлшеу құралдарынын жарамдылыгын тексеру. Жапқыштардын приводтық құрылысыннын бір айналым ішінде жұмыс істейалатынын тексеру. Ысқыланатын бөлшектерді майлау және жапқыш арматуранын тығыздамаларын қайта тығыздау. ГРП жұмысын байпас желіне ауыстыру. Бақылау- өлшеу құралдарына, ПЗК және қысым реттеуішіне баратын импульстік түтіктерін үрлеу. Сүзгіш алдындағы және қысым реттеуіштен кейінгі жапқыштарды жабу. Сүзгіштін болттарын бұрап алып, сүзгіштін қаппағын шешіп және таспаны суырып алу. ГРП бөлмесінін сыртында сүзгіштін таспасын бөгде қоспалардан тазартып шығу. Таспаны орнына қойып және сүзгіштін қаппағын жабып болттарын бұрап қою. Газбен жабдықтауды байпастан негізгі тұжыруынын желіне ауыстыру. Байпас желіндегі қалган газды білте арқылы тастау. Тастау білтеде кранды жабу. Реттеуштен кейінгі қысымын ұшқыш басқармамен жұмыстық қысымға дейін жеткізу. ПСК күйге келтіруін жұмыс қысымынын 15% келтіру. ПЗК күйге келтіруін ең кем қысым 30 с.ст.мм., ең жоғарғы 25% жұмыс қысымынан тәртіп тәуекелге сәйкес келтіру. Жалғанған жерлеріннін сабын эмульсиямен бүтіндігін тексеру. ГРП бөлмесін газбен басып алынғанын тексеру. ГРП есігін жабу.
50 м3с жоғары реттеуіштін өткізетін қабілеттілігімен шкафтық ГРП техникалық
қарау және қызмет ету
Жұмыс мазмұны: Шкафтық ГРП баратын жолдарын және жақын жатқан аумақты тазарту. Шкафтын жағдайын, үрлеу білтелердін, шкафтын есіктерінін бекіткіштерін, қамалдын барын және жарамдылығын, сақтандырғыш жазбаларын, найзағай қабылдағышын, жерге тұйықтау сұлбасынын шинасынын жағдайын сыртқы қараумен тексеру. Шкафтын есіктерін ашу. Шкафты ластан тазарту. Технологиялық жабдықтаудын жарамдылығын көзбен тексеруін орындау. Шкафтық ГРП жабдықтауын ластан тазарту. Жабдықтаудын және газ құбырлардын жалғанған жерлерінін тығыздығын газдың кемуінін жоқтығына тексеру. Шкафтық ГРП шығуында газ қысымынын көлемін манометр бойынша тексеру. Сүзгіште қысымнын айырмасыннын көлемін тексеру. Қажет болса сүзгішті бөгде қоспалардан тазалауын өткізу. Қысым реттеуштен шығуында қысымын ұшқыш басқармамен көтеру. ПЗК жұмыс істеуінін параметрлардын көлемін тексеру. Шкафтық ГРП есігін жабу.
Сыртқы және ішкі стационарлық, блоктық ГРП құрылма ғимараттын, жақын
жатқан аумақтын және қоршаудын жағдайынын көзбен тексеру
Жұмыс мазмұны: ГРП баратын жолдарын қар, мұз, қоқыс және бөгде заттардан тазарту. ГРП айналысындағы аумақтын жағдайын көзбен тексеру. Қабырғалардын, үрлеу білтелердін, түтіндіктердін сыртқы бөліктерін, жерге тұйықтау сұлбасынын, отмосткылардын жағдайын сыртқы қараумен тексеру. Жарық, түрі өзгерістерінін жоқтығына, бірліктігіне сену. ГРП есігін ашу. ГРП бөлмесін газбен басып алынғанын тексеру және желдету. А санатты бөлмедерді басқа бөлмелерден бөліп тастайтын құрылмалардын газ өткізбей қамтамасызетуін тексеру. Ұшқын бермейтін едендердін жағдайын тексеру. Терезе ойығындағы әйнектердін бүтіндігін және ГРП ғимаратынын шатырын жағдайын тексеру. Сақтандырғыш жазбаларындын жағдайын және барлығын тексеру. ГРП есігін жабу.
Стационарлық, блоктық ГРП электржарықтандыру, ауаны жаңарту, жылыту
жүйелерінін жұмысын және техникалық жағдайын тексеру
Жұмыс мазмұны: ГРП баратын жолдарын және жақын жатқан аумақты тазарту. Бұзылған және бүгілген жерлердін, электр сымынын жаланаштырылған орындардын жоқтығын, электр жабдығынын жарылыс қорғаушықты атқаруына сәйкестігін, электр жарықтандыруынын жұмысын сыртқы қараумен тексеру. Желдеткіш торлардын жағдайын, түрі өзгеруінін, қоқыстын желдеткіш каналдардын тесіктерінде жоқтығынын сыртқы қараумен тексеру. Жылыту жүйесінін, жылыту құралдын жағдайын сырқы қараумен тексеру, түтіндіктін тартуын және жарамдылығын тексеру. Жылыту жүйесіне су толтыру. Жылыту жүйесінін бүтіндігін тексеру. Жылдын суық мезгілінде бөлменін ішінде ауа қызуын термометр бойынша тексеру, қажет болған кезде жылыту жүйесінін тәртібін өзгертіп басшылыққа баяндау. ГРП есігін жабу.
Шкафтык ГРП жылыту жүйесінін жұмысын және техникалық жағдайын
тексеру
Жұмыс мазмұны: Жақын жатқан аумақты қар, мұз, қоқыс және бөгде заттардан тазарту. Жанарғыға баратын газ құбырынын жағдайын сыртқы қараумен тексеру. Жабатын арматуранын приводтық құрылғынын жұмысын тексеру. Жанарғынын ластанған деңгейін тексеріп оны тазарту. Жанарғыда газ қысымын ретке келтіру.
Найзағайдан қорғаушынын техникалық жағдайын тексеру
Жұмыс мазмұны: Найзағайдан қорғаушынын, токоотводтардын және арасындағы түйістердін көзге көрінетін бөліктерін тоттанудан қорғаушыны және бірліктігін, бекітілген, жалғанған орындарын көзбен тексеріп шығу. Механикалық беріктігі бұзулған себептен жөндеуді немесе ауыстыруды талап етіп турған найзағай қорғаушы құрылғысынын элементтерін айқындау. Найзағай қорғаушы құрылғысынын жеке элементтердін тоттанумен қиратылғын деңгейін көзбен анықтау. Найзағай қорғаушы құрылғысынын бүкіл элементтердін ток апаратын бөлімдердін арасындағы электр жалғаныстардын беріктігін тексеру. Найзағай қорғаушы құрылғысынын объект тағайындауына сәйкес келуін тексеру. Бөлек тұрған найзағай отводтардын жерге тұйықтау кедергісінін көлемін өлшеу. Кедергісінін көлемі 10 Ом артық болмау тиісті. Найзағай қорғаушы құрылғысында қажет құжаттамалардын бар болуын тексеру
Газ құбырынын қорғаныш құтылардын техникалық жағдайын тексеру
Жұмыс мазмұны: ГРП баратын жолдарын және жақын жатқан аумақты тазарту. Газ құбырынын қорғаныш құтылардын бүтіндігін сыртқы қараумен тексеру. Газ құбырдын және құты қабырғаларынын арасындағы сағылау бар болуын тексеру. Құты тығыздамаларынын ңығыздауын тексеріп, ңығыздауы жеткіліксіз болса, тығыздаманы ңығыздау. Құтыны газбен басып алынғанын тексеру. Құты үстін сырлап шығу. ГРП есігін жабу.
Текущий ремонт ГРП. Стационарлық, блоктық, 50 м3с жоғары
реттеуіштін өткізетін қабілеттілігімен шкафтық ГРП
ГРП жұмысын байпасқа ауыстыру
Жұмыс мазмұны: ПЗК балғаншасын іліктіруден алып шығып оның импульстік сызығында кранды жабу. Манометрдін көрсеткіштерін бақылай отырып, байпастын жапқыштарын ақырындап сәл ашып, шығар қысымын белгіленген тәртіптен 100- 200 Па жоғары көтеру. Ұшққыштын реттеуіш бұранданы бұрап алып реттеуіштін алдындағы жапқышты жабу. Байпастағы жапқыштар көмегімен газдын шығар қысымын 100- 200 Па төмендетіп оны манометр көрсетуімен реттеу(реттеуді газ жүрісімен екінші жапқышпен жүргізу). ПЗК ағытып тастап реттеуіштен кейіңгі жапқышты жабу. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
Тығыз жабылуды қамтамасыз еталмайтын арматуранын сұрыптау мен жөндеу
Жұмыс мазмұны: Тиек арматуранын бүтіндігін және жүруін тексеру. Қажет бүтіндік жабылуды қамтамасыз еталмайтын тиек арматураны бөлшектеп алу. Тиек арматуранын құысын шан қабыршақтан тазалау. Тиек арматуранын тығыздайтын материалын тазалау және жағдайын тексеру. Тиек арматураны жағар маймен жуып- шаю. Тығыздайтын материалды ауыстырып, ағытып тастайтын құрылманы жинау. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
Сүзгішті ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Фланц жалғастарынын болттарын бұрап алу. Сүзгішті шешу. Фланц жалғастарынын жеке бөлекке ажыратқыштарын тазалау. Жаңа тығыздамаларды дайындап орнына қою. Жаңа сүзгішті орнына қою. Фланц жалғастарынын болттарын бұрап қою. Қажет болса фланц жалғастарды тартып қою. Бір манометрді шешіп бақылау опрессовканын аспабын жалғау. Сүзгішті бүтіндігіне тексеру. Кранды сүзгіш алдындағы білтеге ашу, бақылау опрессовканын аспабын шешіп манометрді орнына қою, сүзгіш алдындағы білтеге кранды ашып қою. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
Қысым реттеушті сұрыптау және тексеру
Жұмыс мазмұны: Жалғаулы болттарды бұрап алып қысым реттеушті толығымен сұрыптау. Барлық бөлшектерді және корпустын ішкі беттерін ластан тоттанудан тазалау. Ұшқыштын және қысым реттеуіштін клапанының ерге тығыз жатқандығын сыртқы қарау жолымен тексеру. Клапаннын резеңке тығыздауыштары резеңкенін жыртылған іздері және қисайғаны болмау тиісті. Клапан ері үсті теғіз және бір қалыпты болу тиісті. Мәлімделген жабдықтаудын төлқұжатында көрсетілген тораб және бөлшектерді майлау. Қозғалатын тораб және бөлшектердін барлығынын бос қозғалуын тексеру. Мембраналардын жағдайын сыртқы қараумен тексеру. РДБК түрлі реттеуіштерде реттелетін дроссельдарды тексеру: бұл үшін инелерді айналдырып алу қажет, саңылауларды желдету және өту өлшемін тексеру. Сұрыптауға жатпайтын конструкциялық торабтардын бекітуінін беріктігін тексеру. Реттеуішті жинау. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
ПЗК сұрыптау және тексеру
Жұмыс мазмұны: Реттеуіш төлкені бұрап алып, серіппені шығарып алу, клапаннын басындағы қақпағын шешу. Серіппелердін, мембраналардын, иінтіректердін қарауын өткізу. Тоттанудан және ластан барлық бөлшектерді және ішкі құысты тазалау. Клапанмен ердін тығыз жатқанын сыртқы қараумен тексеру. Тозуымен бұзылған жері болса клапан тығыздауышын ауыстыру, қажет болса тығыздаманын тығыздау материалын ауыстыру, төлқұжатта көрсетілген ысқыланатын үстерін майлау. ПЗК жинап газ құбырына қосу. Аспапты күйіне келтіру. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
ПСК сұрыптау және тексеру

Жұмыс мазмұны: Сақтандырғыш- тастау клапанды толығымен сұрыптау. Клапаннын сыртқы түрін, оның ерге тығыз жатқандығын тексеру. Қажет болса клапандық құрылғыны механикалық бөлшектерден тазалау, ер жиегінде және золотниктін тығыздайтын резеңкесінде ойықтармен жырықтар жоқтығын анықтау. Серіппенін жағдайын тексеру. ПСК жинау. Мембрананын орталық саңылауымен тастау клапаннын золотнигінін сәйкес орналытынғанына жету. Аспапты күйіне келтіру. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
ГРП-ң жұмысын байпастан ауыстыру ( редуциялаудың басты жолағына ауыстыру ).
Жұмыс мазмұны: Редуциялаудың батсы жолағының тығыздығын тексеру. ПЗК-ны ашу. Реттеуіш ұшқыштын реттейтін бұрандама бұрап шығарылғанын және импульсті түтіктерде крандардын ашықтығын тексеру. Реттеуіштен кейінгі шығар жапқышты ашу. Байпастағы жапқыштарды ақырын жабынқырап шығар қысымды 100- 200 Па төмендету. Манометрдін көрсетуін бақылап реттеуіштін алдындағы жапқышты байсалды ашу. Ұшқыштын реттеуіш бұрандаманы бұрап алып қажет шығар қысымды орындату. Байпаста жапқыштарды жабу. Кранды білтеге ашу, манометрды байпастан шешіп алып үрлеуге арналған аспаптын орнына қосып қою. Байпасты ауамен үрлеу. Кранды білтеге жауып келесіден маномертды орындау және аспаптын сұрыптау. Реттеуіштін тұрақты жұмысында ПЗК импульсті түтіғінде кранды ашып онын балғаншасын иінтірекпен іліктіру. ПЗК мен ПСК күйіне келтіруін жүргізу. Жабдықтауды бүтіндігіне тексеру.
Жылыту жүйесінің күйін тексеріп (жылыту кезінде), түтін шығарғышын тазалау
Жұмыс мазмұны: Сырттай жылыту жүйесін тексеру. Жылыту құралдарының барлық байланыстардың тығыздығын тексеру. Жылыту құрылғысындағы газды крандарды бұзу және майлау. Жандырғыштардың және форсункалардың ойықтарын тазалау. Соратын жүйенің жүктілігі жоғын тексеру. Жылыту жүйесіне пресстеу жасау. Радиаторды сыртқы бақылаудан өткізу. Керек болса құбырлар аймақтарын бояу және ауыстыру. Жабылудың тығыздығын қамтамасыз етпейтін арматураны ауыстыру немесе жөндеу. Жылыту жүйесінің бұрандалы қосылыстарының тығыздығын тексеру.
Құралды тартуды өлшемдi түтiндiктiң қимасының көмегімен қалпына келтiру
Жұмыс мазмұны: Жылыту аппаратында жүктеменің жоқтығын тексеру. Жүктеме жоқ болса, онда түтін шығару каналдарында күйені, қоқысты және күлді тазалау. Каналдардың тазалған сапасын, құбыр тазалағыш үштікпен тексеру. Үштіктің еркін қозғалуы сапалы тазарғандықты білдіреді. Жобаның талаптарына желдетпе арналардың өлшемдерiнiң сәйкестiгiн тексеру. Тартулар жоқ болғанда ластануды анықтауға керек сипаты: бiтелiп қалу немесе үйiндi. Шаромы қайтадан тексерудi үйiндiнi жойғаннан жоюларынан кейiн өткiзу және каналдың қабырғасына ойық iстеу.
Желдету жүйесінің тазалау және желдету жүйесі элементтерін ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Құрылыс мөлшерi мен ережелерiнiң талаптарына желдетпе арналар және қолданылған материалдардың құрылымының сәйкестiгiн тексеру. Нормалардың талаптарына желдетпе арна арқылы алып тасталатын ауаның шығынының сәйкестiгiн тексеру. Жобаның талаптарына желдетпе арналардың өлшемдерiнiң сәйкестiгiн тексеру. Тартулар жоқ болғанда ластануды анықтауға керек сипаты: бiтелiп қалу немесе үйiндi. Шестпен немесе Шаромының көмегімен бiтелiп қалған заттардың итеру.
Жылыту жүйесін құбырларды, арматураларды ауыстырып, бояу мен жөндеу
Жұмыс мазмұны: Сырттай жылыту жүйесін тексеру. Жылыту құралдарының барлық байланыстардың тығыздығын тексеру. Жылыту құрылғысындағы газды крандарды бұзу және майлау. Жандырғыштардың және форсункалардың ойықтарын тазалау. Соратын жүйенің жүктілігі жоғын тексеру. Жылыту жүйесіне пресстеу жасау. Радиаторды сыртқы бақылаудан өткізу. Керек болса құбырлар аймақтарын бояу және ауыстыру. Жабылудың тығыздығын қамтамасыз етпейтін арматураны ауыстыру немесе жөндеу. Жылыту жүйесінің бұрандалы қосылыстарының тығыздығын тексеру.
арықтандыру жүйесін электршамын, сөндіргіштермен, электр сымының жалаңаш
жерлерін ауыстырумен жөндеулер жүргізу
Жұмыс мазмұны: Ғимараттың электр желілерінің зақымданған аймақтарын анықтап, бөлшектерін ауыстыру. Қажет болса істен шыққан сөнжіргіштерді, штепсельдерді, розеткаларды, жарықтандырғыштарды ауыстыру. Коррозия жоктығына трубаны тексеру. Қажет болса бөлек аймақтарды ауыстыру.
ГРП ғимараттарын шынысын ауыстырып, тегістеу аймақтарын, кровлимен,
әктеумен және қабырғаларды бояумен жөндеу.
Жұмыс мазмұны: Ерiтiндiнi даярлау және жылытқыш аппараттар негiзгi орнатылатын қосалқы бөлме қабырғаларындағы сызат және саңылауларын тығындау. Ескi сылақты тойтару. Жаңа сылақтың ұруына беттi дайындау. Дайын тұрған беттi сылау. Ғимараттың қабырғаларын бояу. Өлшемнiң терезелiк шынысын ойып кесу және сынған шыныныалмастыру. Жөндеу және шатырдың жеке бөлiмшелерiнiң алмастыру.
Шкафты бояу
Жұмыс мазмұны: Шкафтың сыртқы және ішкі жақтарын шаңнан, кірден, және таттан тазалау. Шкафтың бетін ескі бояудан тазалау. Шкафтың сыртқы және ішкі бетін екі рет бояумен сылау.
Найзағай қабылдағышты және токты шығарушының бояуын жаңарту
Жұмыс мазмұны:Найзағай қабылдағышты және тоқты шығарушыны ластан, таттан, ескі бояудан тазалау. Найзағайды қабылдағышты және тоқты шығарушыны бояу.
Газ құбырларының, арматураның бояуын жаңарту
Жұмыс мазмұны: Газ құбырын, арматураны кірден, шаңнан, таттан, ескі бояудан тазалау.Газ құбырын, арматураны бояу.
Найзағайдан қорғағыштың Измерение сопротивления заземлителей
молниезащиты
Жұмыс мазмұны: Өлшегіш электродтарын жерге қазу. Өлшегіш сызбасын жинау. Өлшеулер жүргізу және алынған нәтижені тіркеу. Өлшеу сызбасын қайта жөндеу.
50 м3сағ өткізу қабілеті бар реттегішті шкафты ГРП
Сүзгішті ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Фланцты байланыстарды шешу. Сүзгіні шешу. Фланцтық байланыстардың кетіктерін тазалау. Жаңа төсемдер дайындау және орнату. Жаңасүзгіш орнтау. Фланцты байланыстардың болттарын тарту. Байланыстың тығыздығын тексеру. Құралдың тығыздығын тексеру.
Қысымды реттегішті бұзып, кемістерін жою
Жұмыс мазмұны: Қысымды реттегішті бұзу. Корпустың ішіндегі бөліктерін коррозиядан және ластанудан тазарту. Қысымды реттегіштің ұяшыққа дұрыс орнатылғандығын тексеру. Резінкелі тығыздағыштар қисық емес және резінкелері жыртық болмауы тиіс. Клапанның ұяшығының беті тегіс болуы керек. Керек болса бұзылған элементтерді ауыстыру. Егелетін бетті сүрту және жағар маймен жуу. Бұзылмаған жерлердің дұрыстығын тексеру. Реттегішті жинап, құралды тығыздыққа тексеру.
Сақтағыш-тиек клапанын бұзып, тексеру
Жұмыс мазмұны: Қысымды реттегішті бұзу. Корпустың ішіндегі бөліктерін коррозиядан және ластанудан тазарту. Қысымды реттегіштің ұяшыққа дұрыс орнатылғандығын тексеру. Резінкелі тығыздағыштар қисық емес және резінкелері жыртық болмауы тиіс. Клапанның ұяшығының беті тегіс болуы керек. Керек болса бұзылған элементтерді ауыстыру. Егелетін бетті сүрту және жағар маймен жуу. Бұзылмаған жерлердің дұрыстығын тексеру. Реттегішті жинап, құралды тығыздыққа тексеру.
Арматураны бұзып, ағысты тоқтату
Жұмыс мазмұны: Жапқыштың тығыз жабылғандығын және жүрісін тексеру. Жапқышты бұзу, егер ол дұрыс жабылмаса. Оның бетін шаңнан және сынықтардан тазалау. Клиннің және құдықтың бетін тазалау және қарау. Жапқышты жағар маймен жуу. Жапқыштың тығыздаушы материалын ауыстырып, жинау.
ГРП-ға күрделі жөндеу жұмыстарын жұргізу
Тұрақтыжәне блокті, 50 м3ч артық жіберетін қаситеі бар реттеуіш ГРП шкафы
Газ құбырының ішкі аймақтарын ауыстыру
Жұмыс мазмұны: ГРП-ға кіруді және шығуды жабу. Газды шам арқылы шығару. Тығынды орнату. Газ құбырларын шырақ арқылы өтетін ауамен үрлеу. Газ құбырының жерге жататын аймағын кесу. Газ құбырының кіреберісін дәнекерлеуге тазалау. Газ құбырының ішкі аймағына катушканы дәнекерлеу. Дәнекерлеудің сапасын тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру. Газ құбырының жаңа аймағын бояу.
ПЗК-ны ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру және жұмыс қысымын реттеу. Импульсті түтіктерді ажырату. Фланцты байланыстардың болтты шешу. Сақтаушы-тірек клапанын жөндеу. Фланцтарды тазарту, төсемдер орнату. Жаңа сақтаушы-тірек клапанын орнату. Фланцты байланыстардың болттарын қатайту. Импульсті түтіктерді жалғау. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне көшіру. Келтіру жүргізу және орнатылған ПЗК-ның жұмысын тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру.
ПСК-ны ауыстыру
Жұмыс мазмұны: ПСК алдында тиек құралын жабу. Бұрандалы байланысты шешу. Бұрандалы байланыстағы ескі орамды және майлықты жою. Бар клапанды жөндеу. Бұрандалы байланысты майлау және жаңаорам салу. Жаңаклапан орнату. Бұрандалы байланысты бұрау. ПСК-ның алдындатірек құралын ашу. Байланыстың тығыздығын тексеру. Келтіру жұмыстарын жүргізу және клапанның жұмысын тексеру.
Газ шығынын есептейтін құралды ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газды есептердің алдында және соңында жапқышты жабу және газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру. Фланцты байланысқа төсемдер дайындау. Фланцты байланыстың болттарын шешу. Есептегіш құралын жөндеу.Фланцты тазалау және фланцты байланысқа төсемдер орнату. Жаңа есептегіш құралын орнату. Фланцты байланыстардың болттарын қатайту. Есептегіш құралының алдындағы жапқышты ашып, газ құбырыаймағын газбен үрлеу, содан кейін ақырын газды байпас тәртібінен редуция жолағына ауыстыру. Есептегіш құралының жұмысын тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру.
Реттеушінің мембранасын ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру. Импульсті түтіктерді ажырату. Қысымды реттеу тарелкесінің болттарын шешу. Тарелкені шешу. Мембранды матадан жаңа мембрананы кесу, оны майлап, тарелкеге орнықтыру. Тарелканы болтпен қысымды реттегішке орнату. Импульсті түтіктерді қосу. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне ауыстыру. Қысымды реттегішті белгіленген режимде жұмыс істеуге келтіру. Байланыстың тығыздығын тексеру.
Клапанның ұяшығын ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа көшіру және байпастағы жұмыс қысымын реттеу. Қақпақтың болттарын шешу. Корпустан қақпақты шешу. Серіппені, штокты, төсемді және клапанның ескі ұяшығын шығару. Жаңа клапан ұяшығын орнату. Төсем төсеу. Клапанның ұяшыққа тығыз орныққанын тексеру. Штокты, серіппені, корпустың қақпағын орнатыу және болттармен бекіту. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне аудару. Байланыстың тығыздығын тексеру. Қысымды реттеушіжұмысын тексеру.
Реттеуші штокты ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасызетуді байпасқа ауыстыру,байпастағы газдың жұмыс қысымын реттеу. Реттеушінің қақпағындағы болттарды және қақпақты шешу. Серіппені және штокты алып шығу. Жаңа шток орнтау. Серіппе орнтау. Қысымды реттеушінің қақпағын жабу және болттарды бекіту. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне ауыстыру. Байланыстың тығыздығын тексеру. Қысымды реттеушінінң жұмысын тексеру.
Серіппені ауыстырғана реттеу пилотын жөндеу
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру және байпастағы газдың жұмыс қысымын реттеу. Пилоттың реттеу винтін аудару. Бар серіппені жаңаға ауыстыру. Реттеу винтін орау. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне ауыстыру және пилоттың жұмысын тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру. Қысымды реттеушінің жұмысын тексеру.
Мембрананы ауыстырғанда реттеу пилотын жөндеу
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру және байпастағы жұмыс қысымын тексеру. Импульсті түтікте кранды жабу. Қысымды реттейтін пилоттың тәрелкелерінің болттарын шешу. Тарелканы шешу. Мембрананы шешу. Мембранды матадан жаңа мембрана кесіп алу. Тарелкағажаңа мембрана орнату жәнемайлау. Реттеу пилотына тарелканы орнатып, болттарын бұрау. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне аудару. Байланыстың тығыздығын тексеру. Пилоттың жұмысын тексеру.
Серіппені ауыстырғанда ПЗК-ны жөндеу
Жұмыс мазмұны: Көтеру рычагын қатайту. Реттелетін төлкені аударып, серіппені алу. Ескісеріппені алып тастау. Жаңа серіппені орнату. Қысатын гайкіні орнату. Клаппаның жұмысын реттеп, тексеру. Байланыстардың тығыздығын көпіршік жағу арқылы тексеру.
Мембрананы ауыстырғанда ПЗК-ны жөндеу
Жұмыс мазмұны: ГРП-ғы газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру, байпастағы жұмыс қысымын реттеу. Импульсивті түтіктегі кранды жабу. Болттарды шешіп, мембранды камераның кақпағын шешу. Ескі мембрананы суырып алу. Мембранды матадан жаңа мембрананы кесіп алу, оны майлап мембранды камераға орнату. Мембранды камераның қақпағын орнату және болттармен бекіту. Импульсивті түтіктегі кранды ашу. Газбен қамтамасыз етуді негізгі редуциялау жолағына ауыстыру. Клапан жұмысын келтіріу және тексеру. Байланысытың тығыздығын тексеру.
Серіппені ауыстырғанда ПСК-ны жөндеу
Жұмыс мазмұны: Клапанның алдынды газ құбырлы кранды жабу. Реттеуіш винтті аудару. Ескі серіппені алу, серіпппе орнатылған орынды тазалау. Жаңа серіппе орнату. Реттеу винтін орау. Клапанның алдынды газ құбырлы кранды ашу. Клапанның жұмысын келтіріп, тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру.
Мембрананы ауыстырғанда ПСК-ны жөндеу
Жұмыс мазмұны: Клапанның алдынды газ құбырлы кранды жабу. Болттарды шешіп, кранның қақпағын алу. Ескі мембрананы алу. Мембранды матадан жаңа мембрана кесіп алу, оны майлау және орнату. Клапан корпусын дайындау. Клапанның алдынды газ құбырлы кранды ашу. Клапанның жұмысын келтіріп, тексеру. Байланысстың тығыздығын тексеру.
Клапандағы резінкелі тығыздаушыны ауыстырғанда ПСК-ны жөндеу
Жұмыс мазмұны: Клапанның алдынды газ құбырлы кранды жабу. Болттарды шешіп, кранның қақпағын алу. Ескі клапанды тығыздағыш резінкені алып, орнына жаңасын орнату. Байланыс болттарын тартып, клапанның корпусын жинау. Клапанның алдынды газ құбырлы кранды ашу. Клапанның жұмысын келтіріп, тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру.
Импульсті түтікті ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру және байпастағы газдың қысымын реттеу. Ескі импульсті түтікті, бұрандалы байланысты шешу арқылы ажырату. Жаңа импульсті түтікті орнатып, оны бұрандалыға жалғау. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне ауыстыру. Жабдықтың жұмысын және келтірілуін тексеру. Байланыстың тығыздығын тексеру.
КИП-ті ауыстыру
Жұмыс мазмұны: КИП түтгіндегі өшіретін жабдықтарды жабу. Импульсті жолақта және КИП-тегі қалған қысымды шығару (құралды нөлге жеткізу). КИП құралын шешу. КИП түтігін тазалау. Жаңа КИП құралын орнату. Түтікте сөндіргіш құралдарды қосу. Байланыстардың тығыздығын сабын эмульсясы арқылы тексеру. Жаңадан орнатылған КИП-тің көрсеткішін тексеру.
Тиек арматурасын ауыстыру
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру және байпастағы газдың қысымын реттеу. Фланцты байланыстарды шешіп,тиек арматурасын алу. Фланцты байланыстардың қималарын тазалау. Жаңа төсемдерді дайындау, бұрандалы байланысқа май және толтыратын материал салу керек. Жаңа тиек арматурасын орнату. Фланцтыбайланыстың болттарын қатайту немесе бұрандалы байланысты муфтаның көмегімен қатайту. Қажет болса, фланцты байланыстың болттарын қатайту. Фланцты байланыстардың тығыздығын көпіршік жағу арқылы тексеру. Газбен қамтамасыз етуді жұмыс жібіне ауыстыру.
Сүзгішті жөндеу
Жұмыс мазмұны: Газбен қамтамасыз етуді байпасқа ауыстыру және байпастағы газдың қысымын реттеу. Фильтрдің қақпағындағы гайкілерді босату. Қақпақтан болттарды шешу. Касетаны шығарып, бөлмеден 15-20 м қашықтыққа алып шығу. Шұңқыр қазып, кассетадан ескі толтырғышты алып тастау, содан кейін топырақпен толтыру. Шелекте бензинмен немесе бензолмен сүзгіштің кассетасын шаю, ал толтырғышты висцилді майға батыру. Сүзгіштің ішкі жағын жағар майда майланған темір қырғышпен ысу. Сүзгіштің корпусында кассетаны орнату. Фильтрдің корпусындағы ескі төсемді алып және жаңасын орнату. Сүзгінің қақпағын орнату, болттарын тарту және сүзгінің қақпағының жабылуын тексеру. Газбен қамтамамыз етуді басты редуциялау жолағына айырбастау. Байланыстардың тығыздығын тексеру.
Кірпіш салымын, еденді жөндеу, кровлисін ауыстыру, терезе рамаларын , есікті
ауыстырумен, ғимараттарды әктеу және бояу, асфальтті беттерді қайта жөндеу,
отмостікті қайта қалпына келтіру, жөндеу жұмыстары
Жұмыс мазмұны: Қабырғадағы кірпіштердің кемістерін түзеудің алдында, оның не себептен болғанын табу керек және оны жою керек. Жапқыштардың астына балкілер орнату. Ескі төсемді бұзу және шағу. Құрылыс қоқыстарын жинау. Цемент ерітіндісін дайындау. Кірпіш салумен ГРП ғимаратының қабырғасын қайта жандандыру. Уақытша қойылған балкілерді алу. Полдың кемістерін линолимнің қабынған жерлерін, ауаны шығарып, ГРП-ға линолиумды қайта жабу керек, ГРП ғимаратыны еденіндегі буылтықтарды битон ерітіндісін құю арқылы тегістеу. Ескі кловлидің беткі қабатын сылып алып тастау. Ескі жапқышты бұзу. Жапқыштағы плиткаларды басты қабырғаларға жинау. Плиталардыңүстіне руберойд төсеу және битуммен жабу. Қисық раманы, тығыздаушы материалдарды бұзу арқылы стеннің қиығынан алу. Қиықтан раманы алу. Қиыққа жаңа раманы орнату және кемістерді жою. Монтажды көбікпен қабырға мен раманың арасындағы саңылауды бітеу. Цемент ерітіндісін дайындау. Қабырғалардың жоғарғы бөліктерін, төбені шпаклевкалау және әктеу. Тазаланған жерлерді олифтеу немесе бояу. Кіретін есікті ілгіштерінен босату. Стеннің қиығында орналасқан косякті түзеу. Ілгішке жаңа есікті орнату. Сынған отмосток жерін тазарту, құрылыс қалдықтарын тазарту. Цемент ерітіндісін дайындау. Бұзылған жерлерді цемент ерітіндісімен құю.
Жылыту аппараты құрылғысын қосып, жылыту жүйесінің ескісін қайта монтаждау және жаңасын монтаждау
Жұмыс мазмұны: ГРП-ға кірісте және шығыста жапқышты жабу, тығындар орнату. ГРП-дағы газ құбырын және жабдықты шам арқылы газды толығымен ығыстырғанша үрлеу. Инженерлі жүйелерді қоректендіруші коммуникациядан ажырату. Жылытқыш жүйесінен суды ағызу. Бұрандалы қосылыс жерлердегі құбырларды шешу. Жылыту радиаторларын шешуден бұрын құбырлардан ажырату. Қайта монтаждаудан кейін массасы 80 кг. аспайтын секцияларға бөлу. Жылытқыштың жаңа жүйесін монтаждаудың алдында инвентарь дайындау қажет. Кронштейн орнатылған жерлерді бормен белгілеу. Белгіленген жерлерге кронштейді орнатып, цемент ерітіндісімен құйып тастау. Радиаторларды кронштейдерге жалғау, содан кейін оның орнатылу дұрыстығын тексеру. Радиаторды жалғастырушыға жалғау. Ескі жылыту аппаратын қайта жөндеу. Жаңа жылыту аппаратын орнату және оны газ құбырына және жылыту жүйесіне қосу. Жылыту аппаратына газды жіберу. Жылыту жабдығына сумен пресстеу жасау. Жылыту аппаратының жұмысын реттеу. ГРП-ның кірісінде және шығысында жапқыштарын ашу. ГРП жұмысын қайта қалпына келтіру.
Жарықтанушыны электр өткізгіштің және жарықтандырушы құралдардың
Ескісін қайта және жаңасын монтаждаумен жөндеу жұмыстарын жүргізу
Жұмыс мазмұны: ГРП-ғакірісте және шығыста ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
«Дизель сорғысының қалған режимді реттеуші»
Құқық қоғамдық қатынастарды мемлекеттік реттеуші
Орындаушы механизмдер және реттеуші органдар
Қанның қоректік заттардың қалыптылығын реттеуші қызметтік жүйе
Салық - бюджетаралық қатынастарды реттеуші механизм ретінде
Газ хроматографиясы
Газ өнеркәсібі
Газ өңдеу
Газ заңдылықтары
Газ заңдары
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь