Штангелі сораптың ұңғымадағы мұнайды бұрғылаумен соруы

1. Жалпы бөлім
1.1 Штангелі бұрғылау сорабы және оның пайдалану шарттары.
1.2 Бұрғылау сорабының жұмыс істеу принципі мен схемасы.
1.3 Прототип ретінеде таңдалған сораптың құрылымы.
1.4 Бұрғылау құбырлары тізбегін көтеріп түсіру жабдықтары.
1.5 Ұңғыларда жер асты жөндеу кезіндегі қолданатын жабдықтар мен құралдар.
1.6 Ұңғыларды бұрғылауда қолданатын бұрғы мұнаралары.
1.7 Көтеріп түсіру жұмыстары кезінде сақталатын негізгі сақтық ережелері.
1.8 Ұңғымаларды жөндеуге арналған құрал.жабдықтар мен машиналар.
1.9 Ұңғыларды жерасты жөндеуге арналған жабдықтардың классификациясы.
1.10 Ұңғымаларды іргелі жөндеу.
1.11 Көтергіштер мен агрегаттар
2. Арнайы бөлім
2.1 Штангелі сорапты қондырғының құрылысы
2.2 Штангі мен құбырларға әсер етуші күштер
2.3 Штангелі сорапты қондырғының жабдықтары
2.4 Скважинаны зерттеу
2.5 Құбырлар мен штангаларды бұрап алу механизмдері.
2.6 Күрделі жағдайларда штангілі сорапты қондырғыны пайдалану.
2.7 Шығымы аз скважинаны кезең.кезеңімен пайдалану
3. Экономикалық бөлім
3.1 Ұңғыманы штангелік бұрғылау үшін технико.экономикалық негіздеме.
3.2 Басқару жүйесін құруға кететін капиталды шығындар.
3.3 Жұмысшылардың жалақысы.
3.4 Жабдықтардың монтажына кететін шығындар.
4. Еңбекті қорғау және қоршаған орта
4.1 Ауытқуларынан және жерге құрылғылардан электр қондырғыларын шолу.
4.2 Ішкі асқын кернеуі.
4.3 Найзағайлы қайта кернеу.
4.4 Электр асқын қорғау.
4.5 Жерге қосылған құрылғы.
4.6 Найзағайдың қосалқы станциясын есептеу.
Кіріспе

ХХІ ғасырдың басында әлемдік нарықтағы мұнайға деген сұраныстың өсуіне байланысты, Қазақстанда мұнай-газ шикізатын өндіру көлемі жыл өткен сайын қарқынды өсуде. Мұнай және газ кеніштерін игеру және ұңғымаларды пайдалану жағдайлары түрлі болғандықтан, сораптарға белгілі және айтарлықтай жоғары талаптар қойылады. Бұл жағдайлар жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау заңдарымен де қатаң қадағаланады.
Қойылған тапсырманы орындау өндірісті күшейту негізінде, жаңа технологияларды бұрғылау ұңғыны пайдалану және жөндеу кезінде, кеңірек еңгізуде және де жоғары өнімді, сапалы және ұзақ жұмыс істейтін машиналар мен жабдықтарды пайдалануда ғана мүмкін болады. Осыған байланысты мұнай кәсіпшілік жабдықтарының модельдерін шығарушы конструкторларда қойылатын талаптар өседі.
Бұрғылау сорабы мұнай және газға геологиялық барлама бұрғылау кезінде жуу сұйықтығын айдау үшін және де оны жөндеу кезінде ұңғыны басуға арналған. Сорап агрегатта ұңғыны жөндеу мен игерудегі ең маңызды торап болып табылады. Оның белгілі шамада жұмысқа икемділігі қондырғының жұмыста қарсылықсыз істеуін анықтайды және бұрғылау мен жөндеу бригадасының еңбек өнімділігіне әсерін тигізеді.
Тақырыбы: «Ұңғыларды бұрғылауда қолданатын УНБТ-600 бұрғылау сорабының конструкциясын жетілдіру» бұл дипломдық жобада мен бұрғылау сорабының функцияларымен, жұмыс істеу принципімен, қолдану кезінде қойылатын талаптармен, сондай-ақ оның конструкциясымен толықтай таныстырамын. Негізінен сораптың жетектік бөлігіне толық анализ жасап, модернизация бағытын таңдадым. Жоғарыда айтылған барлық параметрлерге тиісті схемалар мен кестелер келтіріліп, оларға түсініктеме жасаймын.
Модернизация бағытын таңдап, сорап конструкциясын есептеу – ең маңызды көрсеткіштерге әкеледі. Осыны түсіне отырып, поршеннің, клапан-ның параметрлерін есептеуге кірісу дұрыс деп алдын ала өзіме бағыт қойдым.
Менің дипломдық жобамда, казіргі кездегі бұрңылау сораптарды пайдалану жайын техникалық әдебиеттер арқылы зерттей отырып, олардың конструктивтік ерекшеліктерімен танысып оларға сонымен қатар техникалық монтаждау мен техникалық қызмет көрсетуді жүргізу бөліктің клапанында жасауын қарастырып, керекті технологиялық есептерімен графиктерін және сұлбаларын санап келтірдім. Жобаның экономикалық бөлігінде осы жасалынған модернизацияның тиімділіін есептеулермен таныстыруға шештім.
Бокенов Е. Х. Экономическая теория в вопросах и ответах: Учебное пособие. – М.: Юрист, 2000. – 272 с.
Если это коллективный сборник, то оформлять нужно следующим образом:
Курс социально-экономической статистики: Учебник для ссузов./ Под ред. Проф. М. Г. Назарова – М.: Финстатинформ, ЮНИТИ – ДАНА, 2000. – 771 с.
Образец оформления статьи:
Искакова Р. Региональная политика. // Қаржы¬-Қаражат. – 2001. - -№3. – с. 41 – 43.
При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три начальные буквы названия месяца, в котором вышла газета.
Например:
Шакенова Г. Жилищные кооперативы. А как у них? // Казахстанская правда. 2001. - № 201 – 202 (23549 – 23550) – авг. – с. 9.
Атырау политехникалық колледжі
        
        Кіріспе
ХХІ ғасырдың басында әлемдік нарықтағы мұнайға деген сұраныстың өсуіне байланысты, Қазақстанда мұнай-газ шикізатын өндіру көлемі жыл өткен ... ... ... ... және газ ... игеру және ұңғымаларды пайдалану жағдайлары түрлі болғандықтан, ... ... және ... ... талаптар қойылады. Бұл жағдайлар жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау, қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау заңдарымен де ... ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды бұрғылау ұңғыны пайдалану және жөндеу кезінде, кеңірек еңгізуде және де жоғары өнімді, сапалы және ұзақ жұмыс ... ... мен ... ... ғана ... ... ... байланысты мұнай кәсіпшілік жабдықтарының модельдерін шығарушы конструкторларда қойылатын ... ... ... ... және ... ... ... бұрғылау кезінде жуу сұйықтығын айдау үшін және де оны жөндеу кезінде ұңғыны басуға арналған. Сорап агрегатта ... ... мен ... ең ... торап болып табылады. Оның белгілі шамада жұмысқа икемділігі қондырғының жұмыста қарсылықсыз істеуін анықтайды және бұрғылау мен жөндеу ... ... ... ... ... бұл ... жобада мен бұрғылау сорабының функцияларымен, жұмыс істеу принципімен, қолдану кезінде қойылатын талаптармен, сондай-ақ оның конструкциясымен толықтай таныстырамын. ... ... ... ... ... анализ жасап, модернизация бағытын таңдадым. Жоғарыда айтылған ... ... ... схемалар мен кестелер келтіріліп, оларға түсініктеме жасаймын.
Модернизация бағытын таңдап, сорап конструкциясын есептеу - ең ... ... ... ... түсіне отырып, поршеннің, клапан-ның параметрлерін есептеуге кірісу дұрыс деп алдын ала өзіме бағыт ... ... ... ... кездегі бұрңылау сораптарды пайдалану жайын техникалық әдебиеттер арқылы ... ... ... ... ... танысып оларға сонымен қатар техникалық монтаждау мен техникалық қызмет ... ... ... ... ... қарастырып, керекті технологиялық есептерімен графиктерін және сұлбаларын санап келтірдім. Жобаның экономикалық бөлігінде осы ... ... ... есептеулермен таныстыруға шештім.
1. Жалпы бөлім
1.1 Штангелі бұрғылау сорабы және оның пайдалану шарттары.
Штангелі бұрғылау ертіндісін бұрғылау бағанашығына ... ... ... ұңғы ... тоқтамсыз ауаның айналымын жасау үшін қолданады. Бұрғылау бағанашығына ... ... ... ... ол ішіндегі тау жынысын бұрғылаудан кейінгі қалған қалдықты және қажетті көтеру ... тау ... ... үшін ... ... ... қуат қашауға жоғары жылдамдықпен (150 м/с дейін) кіріске тазарту бұрғыланған тау жыныстарынан келтіру. Осы айтылған жүйе 1 ... ... ... ... ... ... ... тазарту бұрғыланған тау жыныстарынан және газдан бұрғылау сұйығын тұрақты параметрде ... тұру ... құю үшін жаңа ... ... ... Бұрғылау жоспары сызықты тығыздықтан алу және арынды өткізеді, тіреуіш арқылы және ұршық арқылы бұрғылау ... ... ... Рn ... ... ... кернеуге жердегі линияға береді. Ары қарай бұрғылау сұйығы басты және бұрғылау құбыры арқылы, АБҚ арқылы, жетекпен қашауға. Бұл жолда сұйық ... ... ... ... ... ... кернеуде Pт ,Рубт ,Рәд содан кейін бұрғылау сұйығы әртүрлі ... арын ... ... ... Рд және ұңғы Рз (Pд - Pз ... ... жылдамдықпен шығып қашауға және тұрып қалған қалдықты тазартады және қашау тау жыныстарын қазылғаннан қалған энергия сұйығы тау ... және үдеу ... ... арқылы Рк өтеді. Жоғары көтерген кезде бұрғылау ұңғысына сұйық тазалау блогына өтеді, осы ... одан ... тау ... алады. Газ және құм тазалаудан кейін сұйық 1,0% үлкен фракция тау ... және құм 0,02 ... ... ... ... ... тез алып ... қажет. Алып тасталған бұрғыланған тау жыныстары және құмдар бұрғылау сұйығы және ... тау ... ұңғы ... және ... ... ...
Тазаланған бұрғылау сұйығы біріншіденөтеді, қайтадан бұрғылау сорабына айдалады. Осымен циркуляция айналымы бітеді. циркуляция - ... ... ... ... ... ... ... сұйық параметрлер қашаудың және бұрғылау режиміне керек. ... ... ... ... ... жолдан тұрады, осы жерден сұйық сораптан тіреуішке және ... ... ... қосылғанға барады. Арынды тізбек ысырмамен және бақылау-өлшеу құрылғысымен жабдықталады. Суық ауа райына жылытпаса бар құбыржол ... ... ... ... ... және ... ... дайындау құрылғысымен жабдықталған.
Бұрғылау сорапттары, ұңғы оқпаны мен түбін бұрғыланған тау жыныстарынан тазартуға және оны жер бетіне шығару; қашауды ... мен ... ... ... ... ... ... тиімділік жасау; түпкі гидравликалық қозғалтқыштарды іске қосу мақсатында, жуу сұйығын ұңғыға айдауға арналған.
1-сурет. Бұрғылау сұйығы циркуляциясының ... ... ... жең; 4-ұршық; 5-жетекші құбыр; 6-ұңғы сағасы; 7-бұрғылау құбыры; 8-құбырарасы ... ... ... 11-ерітінді желісі; 12-тазалау жиынтығы; 13-шандар; 14-арынды сорап; 15-амбар; 16-араластырғыш
Бұрғылау сораптарының ... мен ... ... байланысты мынадай негізгі талаптар қойылады:
- сорап берілісі, ұңғыны тиімді жуумен қамтамасыз ... ... ... болуыкерек;
- сорап қуаты, ұңғыны жууға және түпкі гидравликадық ... ... ... ... ... жуу ... ... шығу жылдамдығы, бұрғылау кезінде қиындықтардың туындауына себепші болатынинерциялық жүктемелер мен ... ... ... ... ... мен ... ... бұзылыстарды болдырмау үшін бір қалыпты болуы керек;
- сораптар абразивті және құрамында май бар әр ... ... ... жуу ерітінділерімен жұмыс істеуге қабілетті болуы керек;
- бұрғылау ерініндісімен жанасатын тораптары мен бөлшектері ұзақ мерзімді және істен шығып ... ... ... тез және ... ... ... ірі габаритті тораптары мен бөлшектері жөндеу мен техникалық қызмет көрсету кезінде сенімді ұстауға арналғанқұрылғылармен жабдықталғаниболуы керек,
- жетекті ... ... мен ... жуу сұйығынан қорғалған және тексеру мен техникалық қызмет ... ... ... ... ... алыс және ... қашықтықтарға жинақталған күйінде тасымалдауға жасақталған болуы керек;
- сораптардың конструкциясы сорап агрегатының қозғалтқышын оң және сол жағына орналасуға мүмкіндік беруі ... ... ... мен ұзақ ... ... ... ... мен қауіпсіздігіне сай болуы керек;
- бұрғылау сораптарын жасап шығаруға қойылатын талаптар МЕСТ бойынша жасалынуы керек.
Бұрғылау қондырғысының ... ... ... ... ... ... арқылы трансмиссиялық білікке беріледі. Трансмиссиялық біліктен тиісті қосынды арқылы, шатун орнатылған, эксцентрипті білікке беріледі. Шатуннан крейцкопф, контршток және шток ... ... ... ... ... ... поршеньге беріледі.
Сорап жетегі сына қайысты беріліс көмегі сияқты, шынжырлы беріліс көмегімен де жүзеге асырылады.
Ұңғы түбін бұрғыланған жыныстан қамтамасыз ету үшін ... ... ... ... жинау мен тазалау үшін арналғанжабдықтан, айдау құбырынан, бұрғылау сорабынан тұратын гидравликалық ... ... ... ... бұрғылау сораптары қозғалтқыштың механикалық жұмысын қайта келтіруге гидравликалық энергияны бұрғыланған ... ... ... үшін ... бұрғылау ертіндісіне беруге және де турбо бұрғы ... ... ... ... ... ... ... қызмет етеді. Бұрғылауда алдымен сорабтың үлкен берілісі және салыстырмалы шамалы қысымы болуын талап етеді, ал одан кейін ұңғының тереңдігін арттыру ... ... ... берілісін төмендетіп, қысымды жоғарылатады.
Бұрғылау сораптары өте ауыр шартта пайдаланылады. Олар саз-су қоспасы негізінде дайындалған тұтқыр ерітіндіні айдайды және барит немесе ... ... ... ... 2%-ға ... ... тау жыныстарының бөлшектерін ұстайды және сорабтармен 40-700 С температура кезінде ұстайды, толығырақ айтқанда ... ... ... ең көп ... ... ... келеді. Ерітінділердің тығыздығы әдетте 1,2-1,5 г/см3 құрайды, 2,5 ... ... ... ... 0,8 ... ... төмен түсуі мүмкін.
Бұрғылау сорабы сальник пен тығындардың басу кезінде қысымның аз уақыттық жоғарылауын жіберуі, конструкциясы бойынша қарапайым, пайдалануда сапалы және ... ... ... ... ... болуы қажет, яғни қозғалысқа жеңіл келіп, сенімділікті ... ... пен ... ... қажет, ал ол үшін оның конструкциясы цилиндрлік төлкенің, поршеннің, штоктің, клапанның, сальниктің және басқа тез тозатын бөлшектердің тез ... ... ... ... ... жуу ... ... үшін сораптардың көптеген түрлері қолданылады - бұлар поршеньді, ортадан тепкіш, тісті доңғалақты, ротациялық, электорлы және басқалар.
Дегенмен, ұңғы ... ... ... тек ... ... ... екі ... екі жақты қозғалысты, екі цилиндрлі немесе бір жақты қозғалысты үш цилиндрлі сораптар қанағаттандырады.
Вертикаль (тік) сораптар олардың ... ... ... және ... ... ... ... сиымдылығы керектігінен, тасымалдау және жұмыс уақытысы кезінде беріксіз болу салдарынан ... жақ ... үш ... ... екі жақ ... екі ... сораптар алдындағы артықшылығы берілістің аз тепе-теңсіздігі мен гидравликалық қуатпен 1 кВт-қа металдың шығынының төмен көрсеткіші болып табылады, бұл ... ... үшін 1 ... 22-35, ... үшін 35-55 кг/ ... бір жақ қозғалысты үш цилиндрлі сораптардың кеғмшіліктері де бар- ол ... ... мен тез ... ... ... ... ... аз габаритті компенсаторлардың шығарылуы екі цилиндрлі бұрғылау сораптарын ұтымды пайдалануға мүмкіндік береді, компенсаторлы мынандай ... ... ... ... тиімді болып табылады деп есептеуге болады.
1.2 Бұрғылау сорабының жұмыс ... ... мен ... ... бұрғылау сорабының жұмыс істеу принципі келесідей: жетектен білікке ... ... осы ... барлық механизм іске қосылады. Толықтай 2 суретте көрсетілген
Қосиін - бұлғақты қосылыс арқылы біліктің айналысы арттырып, шток пен поршеннің ... да ... ... ... ... онда ... ... сору клапаны орналасқан, ал үстінгі бөліктегі айдау клапаны сору клапанымен желілер арқылы ... ... ал ... ... ... желіге жалғасқан.
Поршеннің оңға жүрісі кезінде жұмыс камерасында пайда болатын сиретуден клапанның асты - үстінен қысым ... ... ... ... ... ашылып, камераға сұйықтық ағылады. Бұл кезде айдау клапаны қысымның әртүрлілігінен ... ... яғни ... ... ... жұмыс камерасындағы қысымнан көбірек болады.
2 сурет. Екі жақты әрекетті поршенді сораптың жұмыс істеу схемасы
1-трансмиссия; 2-қосиін; 3-бұлғақ; 4-сырғақ; 5-шток; 6-поршень; 7-цилиндр; ... ... ... ... ... ... ... жүрісі кезінде камерада қысым артып, сору клапаны жабылып, соның салдарынан ... ... ... ... ... артқан жағдайда айдау клапаны ашылады. Содан соң камера ішіндегі сұйықтық сыртқа төгіледі, сөйтіп ... ... ... ... ... ... ... қозғалу жылдамдығы өз жұмысында нольден максималды мәнге дейін жетеді, максималды жылдамдықты, ал қосиіннің бұлғаққа перпендикуляр болған кезде алады, себебі ... ... ... ... ... Яғни ... ... мөлшері поршеннің қозғалу жылдамдығына тікелей байланысты.
Жұмыс істеу принципі бойынша сораптың келесі бір түрі екіжақты әрекеттің басты ... ... ... ... ... Біреуі дәл біржақты әрекеттегідей, ал екінші камера поршеннен кейін ... Бұл ... ... ... аз, себебі онда көп орынды алатын шток орналасқан. Сондай-ақ сору және айдау клапандарымен жабдықталған. Сұйық-тықтың өту жолы ... ... оңға ... басталады. Соның салдарынан сору клапаны ашылып, камера сұйықтыққа толады. Алекінші камерада сұйықтық ... ... ... ... сору ... ... қысымның әртүрлілігі салдарынан.
Көпцилиндрі сораптарда сұйықтықтың бірдей деңгейде жіберілмеуін ... үшін ... ... ... ... орналастырады. Екіцилиндірліде 90º - н, ал ... ... Сол ... кей ... ... ... бірнеше камерадан бірден мүмкін болады. Сұйықтықтың лүпілін азйтуда сораптың сору және айдау желілерінде гидравликалық компенсаторлар ... ... ... жағы ... ... Газ қысымы сұйықтықтың жұмыстық қысымының жартысына тең болуы керек. Ал ... ... ... ... онда бұрғылау сұйықтығы толтырылған. Газдың жұмысы кезіндегі қысым сұйықтықты жіберудегі қысыммен бірдей, яғни газ ... ... ... ... ... ... ... қадағалайды. Қысым артса, газ сығылады немесе керісінше.
Жұмыс камерасын сұйықтықпен толтыру. Ал сору желісі мен жұмыс ... ... ... ... іске ...
Жұмыс камерасын сұйықтықпен нашар толтырылуы салдарынан түгел сораптың жұмысы өзгереді. Бұрғылау сораптарын жұмыстық ... ... ... 2 ... ...
- ... ... қондырғылар арқылы поршенді сорап пен резервуар арасында орналасып, поршенді сораптың жұмыстық камерасын мәжбүрлі толтыруға арналған;
* екпінсору, атмосфералыққысымменкамерадағықысымныңәртүрлілігісалдарынан.
1.3 Прототип ретінеде ... ... ... ... ... ... сорабының 3-сурет құрылымын қарастырамыз.
УНБТ-600 бұрғылау сорабы гидравликалық және жетек бөлімдерінен тұрады. Гидравликалық бөлім сорап ... және ... ... екі ... ... ... Әр ... алынбалы бөлшектер монтаждалған: поршень, цилиндрлік төлке, клапан, шток және т.б. Цилиндрлік төлке гидроқорапта 2 стаканмен бекітіледі. Цилиндрлік төлкенің нығыздауы ... ... ... жүзеге асырылады. Сорап поршені тұтас және штокпен гайка рақылы бекітілген. ... 2 ... ... ... шыға ... сальникпен нығыздалады. Сорап клапандары тарелкалы, конустық, серіппемен қысылған. Әр клапан 3, оны жөндеуге, бақылауға оңай болатындай етіп ... ... ... сору және ... ... ... және олар бірдей болып келеді.
Сораптың жетекті механизмі 6 станинада орналасқан. Станина жоғарғы және бірнеше бүйірлік қақпақтарға ие, бұл ... ... және ... ... ... ... ... бөлімі станинада тербелмелі мойынтіректерге отырғызылған трансмиссиялық және эксцентрлік біліктерден, ... ... ... 6 және гидравликалық бөлімдер 2 бір рамаға 7 ... Оның ... ... және ... ... де ... Сораптың жетекті білігі трансмиссиялық беріліс арқылы іске асырылады. Ол мойынтіректерде жұмыс істеп, айналу моментін тісті беріліс арқылы түбірлі білікке ... ... ... ... ... ... қатысты арылы-берілі қозғалыс жасайды. Станинадан шыға берісінде ол сальникпен нағыздалады. Сорап механикалық ... ... іске ... ... ... ... ... қорабы; 2-гидравликалық қорап; 3-сақтандыру клапаны; 4-нығыздаушы үштармақ; 5-компенсатор; 6-жетекті бөлім; 7-рама.
1 кесте. ... ... ... поршеньді, екі жақты әсерлі көлденең сорап
2
Сорап ... ... ... қуаты, кВт ... жүру ... ... саны
2
6
Поршень штогының диаметрі ... ... ... екі жүрісінің максимальді саны ... ... ... саны ... ... втулканы және сақтандырғыш клапанының дөңгелек тесік димаметрін ауыстырғандағы бірлік және қысым ... 1 ... ... ... ... ... ... бірлік пен қысым көрсеткіштері
Цилидрлі втулка диаметрі, мм
Сораптың идеалды берілісі, ... ... ... ... ... ... тесік диаметрі, мм
200
190
180
170
160
150
140
130
51
45,7
42
36
31,5
27,5
23,3
19,7
10,0
11,5
12,5
14,5
16,5
19,0
22,5
25,0
58,9
48,2
43,0
35,4
30,1
25,3
20,7
18,4
Сораптарға қойылатын негізгі талаптар:
- сораптың берілісі ұңғыны тиімді жуумен қамтамасыз ететіндей шекте реттелген болуы ... ... ... ұңғыны және түпкі гидравликалық қозғалтқыштың жетегін жууға жеткілікті болуы керек;
- жуу сұйығының сораптан шығу жылдамдығы бұрғылауда қиындықтар тудыратын, қосымша энергетикалық ... мен қажу ... ... ... күштер мен қысым бүлкілін жою үшін тепе-теңдікті ұстауы керек;
3 ... ... ... ... ...
Түрі, өлшемі
1
2
Цилиндрлі беріліс, тиісті беріліс саны (123/25)
Клапан түрі
Гидроқораптың конусты отырғызылатын өлшемі:
Диаметрі, мм
Конусты
Трансмиссиялы біліктің ... ... ... ... ... ... ... шкивінің есептеу диаметрі ... ... ... ... ... ... ... мм
Сорғыш осінің потрубкасы
Айдағыш осінің потрубкасы
Сақтандырғыш клапан түрі ... ... ... ...
газ камерасындағы көлемі, дм3 ... ... ... ... газ қысымы, МПа
Пневмокомпенсатордағы сұйық жұмысының
максималды бастапқы қысымы, МПа
Пневмокомпенсатор габаритті өлшемдері, мм ... ... кг ... ... ... мм ... ... кеңдігі
Шкивпен алғадағы кеңдігі
Пневмокомпенсатормен биіктігі
Шкив және пневмокомпенсаторсыз биіктігі
Шкив және ... ... ... мен шкивсіз майсыз массасы, кг
Шкив массасы, кг ... ... ... тізбегін көтеріп түсіру жабдықтары.
Кез келген ұңғыларды мұнай, газ айдау және т.б. пайдаланған жағдайда оларды мезгіл-мезгіл ... тұру ... ... ... өнім көтергіш құбырларды (нкт),штангілерді, терең сораптар мен басқа да ... ... ... ... ... ... ... дейміз. Ол өзінің түрі мен күрделілігіне қарай ... және ... ... болып бөлінеді.
Күнделікті жөндеуге - терең сорапты ауыстыру,көтергіш ... мен ... ... тұру ... ... тұрған алқаның (подвеска) түріне қарап өзгерту, скважина түбінде жиналған құм ... ... ... да ... ... ... ... көтеру, үзілген штангілер және басқа тізбек ішіндегі қалған заттарды ұстау ... Осы ... ... ... және газ ... ... ұңғыманы жер асты жөндеу бригадалары атқарады. Ұңғыманы жер асты жөндеу бригадаларында вахта әдісімен ... ... ... ... үш адам: екеуі оператор, оның көмекшісі, ұңғының сағасыңда жұмыс жасайды, үшіншісі тракторшы немесе ... - ... ... шығырында отырып жұмыс істейді.
Жер асты жабдықтарында болған апаттарды үзілген құбырларды ұстау мен сағаға шығару жою үшін жасалынатын, зақымдалған пайдалану ... ... ... ... ... ... жабу ... басқа пайдалану қабатына кешеніне ауысу сияқты қиын жұмыстар - скважинаны күрделі жөндеу категориясына ... ... ... ... скважинаны күрделі жөндеу бригадасы жасайды. Осы бригада скважина түбінің төңірегін өңдеу жұмыстарымен де қабатты сұйықпен жару, сұйық құм ағынымен ... ... ... ... өңдеу және т.с.с. айналысады.
Бұрғылау процесі - бұрғылау құбырлары тізбегін ұңғы ішінен ... - ... және ... ... тұру ... ... Осы ... бұрғылау аспаптарының салмағы бірнеше жүз килоньютонға жетеді. Тәл жүйесі арқанына түсетін салмақты және ... ... ... ... ... бұрғы лебедкасы, тәл жүйесінен тұратын көтеру аспаптары қолданады. Тәл жүйесі ... тәл ... ... ... тәл ... жүйесінің жылжымалы бөліг, ілмек және тәл арқандарынан тұрады.
1.5 Ұңғыларда жер асты жөндеу ... ... ... мен ... жүргізілетін күнделікті жер асты және күрделі жөндеу жұмыстары кезінде, ұңғы түбінің төңірегін өңдеу ... ... ... құбырларды, штангілер мен басқа құралдарды көтеру және түсіру жұмыстарымен байланысты. ... ұңғы ... ... ... ... ... мен ... қондыруды қажет етеді. Оған қоса көтеру механизмдерін тракторға немесе автокөлікк орналасқан механикаландырылған шығыр орналастырылған. Мұнай және газ кәсіпшіліктерінде ұңғыны ... және жер асты ... ... ... үшін ... мұнара мен шығыр трактор немесе автокөлік ... ... ... ... ... ... ... штангілер мен басқа құралдарды көтеру түсіру жұмыстарын жасау үшін қолданатын мұнаралар мен мачта ... ... 4-ші ... көрсетілген. Осы сияқты қозғалатын агрегаттардың өзінің үстіне орнатылған мұнарасы мен мачтасы болады. Мұнара кәдімгі ілмегі бар тәл ... ... Оған ... аспап арқылы көтеретін жүк құбырлар, штангілер ілінеді. Мұнараның төбесіне жиналған қозғалмайтын роликтерін кранблок деп ... ... ... ... ... бір ... орнатылып, массивті рамаға бекітілген. Тәл жүйесінің көтеретін жүк ... ... ... ... ... ... роликтер болуы мүмкін. Тәл жүйесінің қозғалмалы роликтері де сол сияқты тәл блогы деп аталатын бір ... ... ... ... әрекетін жүргізетін мұнара.
1 -- кранблок; 2 -- ... 3 -- тәл ... 4 -- тал ... 5 -- ... 6 -- ... ... 7 -- ... қозғалмайтын бөлігі
Тәл блогы болат арқанға ілініп тұрады, ол кранблок пен тәл блок арқылы және сол тәртіпте кейін ... ... ... ... ұшы ... ... ... қозғалатын ұшы шығырдың барабанына бекітілген. Құбыр тізбегін көтеріп түсіру кезінде мұнараның ... ... үшін ... ... ұшы шығыр барабанына бекітілуінің алдында, көпшілік жағдайларда мұнараның немесе мачтаның ... ... ... үшін ... ... ... ... Шығыр барабаны айналған кезде арқан барабанға оратылып құбырларды көтере бастайды. Төмен түсу ... ... өз ... мен ... ... құралдар мен жұмыс жасаған кезде арқанды шығыр барабанынан кран блоктың бір ролигінен өткізіп жіберіп ілмекке жалғастырып жұмыс ... ... Бұл ... тәл блогын қолданбайды. Пайдалану мұнараларын әдетте ... ... ... ... ... ... ... биіктігі 24-28м қылып жасайды. Жүк көтергіштігі 50 және 75т. Төменгі табанының өлшемі 8x 8 м, ал ... ... 2x2м. ... ... 15-22м ... соған сәйкес жүк көтергіштігі 15 пен 25т. Мачталарды ұңғылардың сағасына орналастырғанда ... ... ... қисайтып, оны арқанмен тартып қояды. Тұрақты мұнаралар мен мачталар тек қана жұмыс жасап ... ... ... да ... ... бос ... Пайдалану ұңғыларының жалпы жұмыс жасау уақытының 2-3%-ын ғана жер асты ... ... ... ... яғни ... мен ... жылына 6-10 күн ғана қолданады деген сөз. Сондықтан да көтеру-түсіру меxанизмдерін тиімді пайдалану үшін ... ... мен ... ... үстіне салып жиналатын көтергіштер керек. Қозғалмалы мачталар арнайы арбаларға қондырылып ұңғылар арасында трактормен тасылып жеткізіледі. Олар ... ... екі ... шана ... қылып жасалады. Өзінің мачтасын алып жүретін көтергіштер ретінде арнайы жасақталған автокөліктер мен тасылып жеткізіледі. Олардың жүк көтергіштігі 16 дан ... ... ... ... мен штангілерді скважинаға түсіріп,көтеру үшін комплексті құралдар қолданады. Олар құбырлар және штангелі элеваторлар мен кілттерден және жәделдетіп қауыпсыздікті ... ... ... ... ... ... құбырларды муфта арқылы ұстап тұруға олардың тізбегін көтеріп-түсіру жұмыстары ... ... ... ... ... ... -- ... құбыр өткізетін тесігі бар екі жағында сырға кигізетін құлағы бар тұтас ... ... ... ... ... ... сияқты құрылғы. Элеватордың ішіндегі тесіктің диаметірі жіберетін құбырдың сыртқы диаметрімен ... ... ... бір жақ ... ... ... үшін ашық ... элеватордың ішіне кіргесін, оның қабырғасы рычаг арқылы жабылады. Құбырды көтерген ... оның ... ... ... жеріне келіп тіреледі. Элеватордың екі жағындағы құлағына ілмекке жалғауына болат сырға кигізіп солар арқылы құбырларды көтереміз. Сорап штангілерін көтеріп түсіру үшін оған ... ... ... ... Оны ... элеваторы дейміз. Құбырларды бұрау және бұрап ашу үшін шарнирлі және шынжырлы кілттер қолданады. Қажалып ... ... ... ... ... ... ... және түсіру жұмыстары қол күшін қажет ететін және көп қайталанатын операциялардан тұрады. Көтеріп-түсіру операцияларын жүргізу үшін ... ... ... ... ... асып ... ашып жабатын аспаптармен толық қамтамасыз етілуі тиіс.
1.6 Ұңғыларды бұрғылауда ... ... ... ... бұрғылау құбырлары мен шегендеу құбырлары тізбектерін ұңғыдан көтеру және түсіру үшін, сонымен қатар тәл жүйесін, бұрғылау құбырларын ... үшін ... ... ... ... жүк көтеру мен конструкциялық ерекшеліктеріне қарай бөлінеді. Тереңдігі 4000 м-ге дейінгі ... ... ... 41 м, ал 4000 ... ... ... қазуда биіктігі 53 м және 60-70 м-лік мұнаралар қолданады. Конструкциялық ерекшеліктігіне қарай бұрғы мұнаралары екі ... ... ... және ... ... ... тәрізді мұнараларда салмақ оның төрт тіректеріне түседі. Ал мачталық мұнараларда ... бір ... екі ... ... ... кезде 41 метрлік башен тәрізді ... ... ... ... әрқайсысының биіктігі 4 метр 10 панелден тұратын, төрт қырлы қиылған пирамида тәрізді. Мұнараның төменгі ... ... ... ... ... ... жағында кронблок (12) монтаждалады, тальдік арқанға тальдік блок (10) ілінеді. Тальдік блокка күршек (9) бекітіледі және оған ... (8) мен ... (7) ... СКҚ ... немесе штангалар бекітіледі. Болаттан жасалған тальдік арқан (2) лебедкадан (1), мұнараның (11) астыңғы жағында орналасқан тарту ролигі (5) ... және ... ... (12) мен ... блок (10) ... және кері ... сол ... өткізіледі. Арқанның қозғалмайтын бөлігі мұнараның негізіне бекітіліп, ал қозғалатын бөлігі - барабанның лебедкасына бекітіледі. Тарту ролигі (5) ... ... ... ... ... ... мұнараның аударылып кетуінен сақтайды.
Ұңғымаларда апатты жою кезіндегі негізгі жұмыстарға қармау, фрезерлеу, тазалау және қосымша атқарылатын жұмыстар жатады.
Апаттың түрлеріне байланысты ұңғылық ... мен ... ... ... ... ... және СКҚ-ларға арналған қармау құрылымдары, оқпанды ұңғылық фрезерлеумен тазалауға арналған ... ... ... ... ... пакерлерді, долотолар мен басқа жабдықтарды көтеруге қажетті қармау құрылымдары; штангаларды, кабельдерді, арқандар мен сымдарды қармайтын құрылымдар; ... ... мен ... ... жабдықтары-ның үлгісі
Ұңғымалы жабдықтарды көтеру
Штанганың үзілуін жою н/е тереңдікке ілуді өзгерту
Ұңғымалы жабдықтың түрі
ОТСҚ демонтаждау
СКҚ ж/е штан-ы өзгерту жос-р бой. қараст.
СКҚ штанг-да ... ... ... ... ... және СКҚ ауыст.
Штанга және СКҚ-ны парафинді-смола-
лы шөгіндіден тазалау
Ұңғымалы саға жабдығын жөндеу
Штанганың үзілуін жою немесе ... ... ... ... ... ... ...
Ұңғыманы сөндіру
Көтеру жабдықтарын монтаждау
Сағалы жабдықтарды құрастыру (арматура)
6-сурет
Қармау құрылымдары апаттан кейін үзіліп кеткен СКҚ және ... ... ... және бір ... ... ... ... Ал кабельдер мен арқандарды қармауға қармақ, штангалар мен кабель аулағыштар жатады. Жұмыс принципі бойынша құбырларды қармайтын құрылымдардың мынадай түрлері бар: ойып ... ... және ... Ойып ... ... ... метчиктері мен қоңыраулар, плашкалы түріне - аулағыштар, ал серіппелі түрлеріне - құбыраулағыштар жатады. ... ... - ... сақиналы, құрамалы, райберлер мен құбыркескіш фрезерлер жатады. Кей жағдайда кескіш құрал қармау құрылымымен құрамдастырылды. Қосымша құралдарға ... ... ... ... ... ұңғылық гидродомкраттар, өрмекшілер, яссылар, металқож аулағыштар жатады. Ағымды жөндеу жұмыстардың орындалу кезегі 6-суретте көрсетілген. Ұңғымаларды ағымды жөндеу процесі тағайындалуына тәуелсіз ... ... ... және ... ... ... ... ағымды жөндеу
Дайындық операциялары
Көтеру-түсіру операциялары
Технологиялық операциялар
Тасымалдау операциясы
7-сурет. Ұңғымаларды ағымды жөндеу процесі
Тасымалдау операциясының мақсаты - ... ... ... ... ... дайындық операцияларына ұңғыма мен сағалық жабдықтарды көтеру-түсіру операцияларына дайындау, ал технологиялық операциялар әртүрлі жұмыстарды - ... ... ілу ... ... ... ... ... мен штанганы ауыстыру, газлифттік көтергішті ауыстыру, т.б. орындауға арналған.
Көтеріп-түсіру ... ... ... ... туралы мәлімет Мұнай және газ ұңғыларының бұрғылау көлемінің өсуіне байланысты онда ... ... ... де ... ... жетілген. Қазіргі кезде кез-келген мұнай және газ ұңғылары жан-жақты механикаландырылған және автоматтандырылған бұрғы қондырғыларымен бұрғыланады. ... ... бірі ... ... ... ... ... болады. Көтеріп-түсіру жұмыстарын автоматтандыру және механикаландыру саласында едеуір жұмыстар жүргізіліп жаңа техникалық құралдар шығарылуда. Бұл бағытта жүргізіліп ... ... ... ... - ... ... ... оған жұмсалатын қаржыны азайтуға бағытталған. Осындай механизмдердің бірі автоматтандырылған АМТ-221 көтеріп - түсіру құрылғысы. Бұл ... ... ... төмендегідей жұмыстар атқарады:
а) бұрғылау құбырлары свечаларын ашу, бекіту, оларды орналастыру, тұрған орнынан ұңғы ортасына ... ... - ... ... ... ... ... босату жұмыстары автоматтандырылған;
в) бұрғы құбырлар свечаларын орналастыру және ұңғы ... ... ... ... ... ... свечаларының бұрандалауын майлау.
Шамдарды орналастыру арнайы тәл жүйесі мен механизмдер арқылы іске ... ... ... ... ... ... - түсіру жұмыстарының реті төмендегідей. Бұрғылау ... ... бір ... бойы мен ... ротор столына ұстауыш сынамен ұстатылады да, автоматтандырылған бұрғышы кілтімен (АКБ) ... ... ашу ... бос тәл ... ... түсіріледі, ол төмен төменге жеткен кезде свеча ... ... ... механизмдерінің көмегімен ұңғы ортасына шығарылады. Келесі свеча ... ... ... орналастырылып қойылады. Бұрғылау құбырларын ұңғыға түсіру жұмыстарының реті, көтеру жұмыстарының ... ... ... ... ... ... атқаратын механизмдері де, кеңінен қолданады. Көтеріп - түсіру механизмдер жинағы төмендегідей жұмыстарды атқарады:
* ағытылған свечаларды ... ... ... ... ... ... мен тәл ... қоса жоғары жұмысшыға қарай тарту:
3) ағытылған ... ... ... және ұңғы ... ... ... және ... құбырларын бұрап қатайру.
1.7 Көтеріп түсіру жұмыстары кезінде ... ... ... ... ... ... түсіру, көтеру жылдамдықтары, көтеріп босату кезеңі, ұңғы оқпанын ... тағы ... ... ... - ... ... көрсеткіштеріне сай немесе бұрғы мастері, инженерлік - ... ... ... ... ... ... Бұрғылау немесе бұрғылау соңында, жетек және бірінші құбырды бірінші жылдамдықпен көтеру ... ... ... ... және ... да ... тізбегі элементтерін ротор көмегімен ашуға болмайды. Сонымен қатар ротордың кері айналу жүрісін ... ... ... айналымын тоқтатуға болмайды. Ауырлатылған және бұрғылау құбырларын ұңғыға түсіру кезінде, жалғау элементтерінің арасындағы ... ... ... ... ... автоматтандырылған машина кілттерімен қатайту керек. Бұрғылау тізбегін толық тоқтатпай сына ... ... ... ... кезінде бұрғылау тізбегі роторға жәйлап отырғызылады. Бұрғылау тізбегін түсіру басында, ... ... ... жерлерді бұрғы сорабын қосып, ұңғы ... жуу ... ... керек. Тәл арқанының лебедка барабанына дұрыс оралуын қамтатамасыз етуші тетіксіз, жұмыс ... ... Ұңғы ... ... тізбегін, оның элементтерін көтеру кезінде, ... жуу ... ... ... ... ... ... қажет. Пневматикалы ұстауыш сынамен жұмыс істеу барысында, ... ... ... ... ... ... көтермей тізбекті көтеруге, түсіруге, ротор столын айналдыруға болмайды. Бөгде заттар ұңғы ... ... ... ... ұңғы ... ... ұстау қажет. Газ және жуу сұйықтарын жұтуға бейімді ... ... ... ... жарып алмау үшін бұрғылау тізбегін ақырын көтеріп, ... ... ... ... ... ... ... ұңғыны уақытымен жуу сұйығымен толтырып отыру керек. Бұрғы мастері көтеріп-түсіру механизмдерін сақтық кестесіне сай ... ... ... ... журналдарға тіркеп отыруға тиісті. Белгілі мерзімде ... ... ... тексеріліп отыруы қажет.
1.8 Ұңғымаларды жөндеуге арналған құрал-жабдықтар мен машиналар.
Ұңғыманы жөндеу ... ... мына ... ... ағымды жөндеу;
* іргелі жөндеу;
* қабаттардың мұнай беруін ... ... ... ... ағымды жөндеу (ҰАЖ) деп оның жұмыс қабілеттілігі мен ... ... ... келтіру, ұңғыманы пайдалану режимін өзгерту, сонымен бірге көтеру тізбектері мен забойды асфальттен, парафин, гидратты шөгінділерден, тұздар мен құмнан ... ... ... бойынша жұмыс түрлері
1
2
АЖ-1
АЖ1-1
АЖ1-2
АЖ1-3
АЖ1-4
АЖ1-5
АЖ1-6
АЖ1-7
Пайдалануға беру кезіндегі ұңғыларды жабдықтармен қамтамасыздандыру (бұрғылаудан, игеруден, жұмыссыз тұрғаннан, консервациядан кейін)
Фонтанды ұңғыны енгізу
Газлифтті ... ... ... сораптарымен (ШТС) жабдықталған ұңғыларды енгізу
Электрлі ортадан тепкіш ... ... ... ... ... ... ... (ЭБС) жабдықталған ұңғыларды енгізу
Батырмалы сораптармен (БС) жабдықталған ... ... ... ... ... ... т.б.) ... ұңғыларды енгізу
АЖ2
АЖ2-1
АЖ2-2
АЖ2-3
АЖ2-4
АЖ2-5
АЖ2-6
АЖ2-7
АЖ2-8
АЖ2-9
АЖ2-10
Ұңғыны басқа түрдегі пайдалануға көшіру
Фонтанды-газлифтті
Фонтанды-ШТС
Фонтанды-ЭОТС
Газлифт -ШТС
Газлифт -ЭОТС
ШТС - ... - ... - ... ... ... жабдықтар (ПАЖ)
ЭОТС - ШТС
Көшірудің басқа түрлері (мысалы: ЭОТС - ЭБС, фонтанды ЭБС штангалы немесе батырмалы, ЭОТС - ... ЭОТС - ... ... ... ... ... тереңдігін өзгерту, ШТС типтік өлшемін ауыстыру
Ілу тереңдігін өзгерту, ЭОТС ... ... ... ... ШБС ... ... ... жөндеу
Сораптарды тексеру және ауыстыру
Штанганың үзілуін жою
Жылтыратылған штокты ауыстыру
СКҚ-ны ауыстыру, нығыздау және саңылаулығын жою
СКҚ-ны тазалау және булау
Сағалық ... ... және ... ЭБС, ЭДС сораптарымен қамтылған ұңғыларды жөндеу
Сорапты тексеру және ауыстыру
Электрқозғалтқышты ауыстыру
Кабельдің ақауын ... ... ... ... ... ... және булау
Сағалық жабдықтарды тексеру және ауыстыру
АЖ6
АЖ6-1
АЖ6-2
АЖ6-3
Фонтанды ұңғыларды жөндеу
СКҚ-ны тексеру, ауыстыру, престеу және саңылаулығын жою
СКҚ-ны тазалау және булау
Сағалық жабдықтарды ... және ... ... ... ... ауыстыру, престеу және саңылаулығын жою
СКҚ-ны тазалау және булау
Газлифтті клапандарды тексеру, ауыстыру және тазалау
Сағалық жабдықтарды ... және ... және ... ұңғыларын тексеру және жабдықтарын ауыстыру
АЖ9
АЖ9-1
АЖ9-2
Түпті тазалау және жуу
БАЗ-ды қосу арқылы ыстық мұнаймен (сумен) жуу
Түпті химреагенттермен (ТГХВ, СКО, ГКО, т.б.) өңдеу
АЖ10
Жаңа ... ... ... ... ... ... ... Ұңғыларды жерасты жөндеуге арналған жабдықтардың классификациясы.
Ұңғыманы жерасты жөндеу (ҰЖАЖ)-ге арналған барлық жабдықтар, құралдар мен ... ... және ... ... ... ... классификацияланады.
Жабдықтарды жер үстілік және ұңғылық деп бөлуге болады.
Өз кезегінде жер ... ... ... ... ... қолданылатын жалпыға арналған жабдықтар мен орындалатын жұмыстардың түрлеріне байланысты арнайы жабдықтар деп ... ... ... ... ... ... тұрады: жүк көтергіш жабдықтар, көлік базасы, механизациялау құралдары мен түсіру-көтеру операцияларына арналған құралдары.
Жүк көтеру жабдықтарына мыналар жатады: мұнара, мачта және ... ... ... жүйе.
Көлік базасы ретінде жалпыға арналған және арнайы автомобильдер, сонымен бірге дөңгелекті және гусеницалы жүріске арналған тракторлар мен ... және ... ... ... ... құралдарына механикалық құбырлық кілттер мен штангалық кілттер және манипуляторлар жатады.
Түсіру-көтеру операцияларын орындауға арналған құралдарға элеваторлар, спайдерлер, штропалар мен сырғалар, ... және ... ... ... құралдар құрылымдық орындалуы, жүккөтергіштігі мен габариттері бойынша ... ... бар ... ... ... ... арналған барабан, түсіру-көтеру операциясын орындауға қажетті инжектор, ұңғы ... ... ... ... мен көлік базасы кіреді.
Арнайы жабдықтарға, біріншіден, жалпыға арналған ... ... ... ... ... - ротор, вертлюг, сораптар, компрессорлар енеді. Осы топқа көбікті ... және ... ... ... ... кіреді.
Ұңғылық жабдықтар да жалпыға арналған және арнайы болып бөлінеді. Жалпыға арналған жабдыққа резьбалы немесе үзіліссіз типтегі СКҚ-лар ... ал ... ... - ... және ... құбырлары енеді.
Ұңғылық жабдықтардың ең көп қолданыста болатын түріне пакерлер және апаттық ... ... ... ... ... ... қана қоймай, сонымен бірге апатты жоюға да қолданылады, сондықтан олар бөлек топқа ... ... ... үшін ... ... түрі қолданылады. Ұңғыға сұйықтың келуін қарқындату үшін свабтар мен құрылымдары әртүрлі арнайы сораптар ... ... ... ... әсер ету үшін ... мен ... әсер ... жабдықтар пайдаланылады.
1.10 Ұңғымаларды іргелі жөндеу.
Ұңғылардың жер астындағы іргелі жөндеудің мынадай мақсаттарын атап өтуге болады:
- ұңғының және ішкі ұңғылық ... ... ... ... ... ұңғының және жабдықтардың бас тартуларының алдын алу және ұзақ уақыттық ... ... ... ұңғы ... ... алғашқы уақыттағы деңгейге жеткізу немесе сол уақыттағы деңгейден асыру. Сонымен бірге, ұңғы ... ... ... тек шегендеу құбырлары мен ұңғы ғана емес, басқа қабаттың жақын аумағы және перфорация аумағын да ... ... ... ... ... ... істеу қабілеттілігі ұңғының жөндеуаралық жұмыс периоды арқылы аңықталады.
Ұңғының ... ... ... ... - ... ... ... екінші жөндеуге дейінгі нақты жұмыс істеген уақыты. Бұл ұзақтық бір уақыт периоды кезіндегі (квартал, ... ... ... санын осы уақыт периодында жүргізілген жер асты жұмыстарының санына ... тең. ... ... ... қолдану уақыты, бұзылудың анықталу уақыты, жөндеуді күту уақыты және жер асты жөндеуге кететін уақыт бойынша анықталады. Сонымен бірге, бас ... ... ... ... ғана ... ... регламентте немесе техникалық құжаттарда көрсетілген мұнай өндіру мөлшерінен ... ... ... де бас тарту ретінде қарастырылады. Бұл бас тартулар параметрлік деп аталады, олар тек қана ... ... ... ... ... ... ұңғы жұмысының көрсеткіштерінің өзгеруімен де байланысты.
Ұңғыларды іргелі ... (ҰІЖ) деп - ... ... ... ... түп алдындағы аумақтың жұмыс қабілеттілігін қалпына келтіруін, қауіпті ... ... ... ... және ... ... жабдықтардың көтерілуі мен түсірілуіне бағытталған кешенді жұмыстардың түрін айтады. ... ... ... ... ... ... бірліктері деп - бұл ұңғының ағымды және іргелі жөндеу бригадасымен жүргізілген дайындық, негізгі және қорытынды жұмыстардың ... және ... ... ... акт ... ... бригадаға тапсырушылармен ұңғыны алған уақыттан жұмыс аяқталғанға дейінгі уақытты айтады.
Ұңғының іргелі жұмыс (ҰІЖ) ... ... ... ... ... Белгіленген жұмыстардан басқа тізбектің перфорациясына байланысты жұмыстарды атап кету керек. Олар ... ... ... екі жағдайда жасалады. Егер жаңа ұңғыларда бұрғылау бригадасымен ұңғыны беру уақытынан және қолдануға қайта қосу арасындағы уақыт бір ай болса, онда бұл ... ... ... ... ... ... қалу ... әдетте түп алдындағы аумақтың сапасын төмендетеді де, іргелі ... ... өз ... өткізуге қажеттілік туады. Сондықтан перфорациялау және мұнай ағынын шақыру ... ҰІЖ ... ... ... ... ... ... оқшаулаған соң немесе оның сіңімділігі төмендеген кезде тағы да перфорациялау операциясы өткізіледі.
6-кесте
Шифр ... ... ... ... суланған интервалдарын сөндіру
Бөлек қабаттарды сөндіру
Цемент қабаттың герметикалық емес жерлерін жөндеу
Аралық тізбектердің, кондуктордың артындағы ... ... ... ... емес ... ... тампон арқылы жөндеу
Герметикалықсыздықты пластырды қою арқылы жөндеу
Герметикалықсыздықты диаметрі кішілеу шегендеуші тізбекті түсіру арқылы ... ... ... ... ... ... ... процесі кезінде пайда болған апаттан кейін ұңғыдан жабдықтарды шығару
Шегендеуші ... ... ... және ұңғы ... ... ... ... пайдаланудағы жіберілген апаттарды жою жұмыстары
Ұңғыны жөндеу кезіндегі жіберілген аппаттарды ... ... көшу және ... ... жер асты ... көшу
Қабаттарды бөлшектеу
ОРЭ, ОАЭ қондырғыларын пакер-кесушілерді енгізіп жөндеу
Бұрғылаумен байланысты жер асты ... ... жаңа ... ... ... ... ... оқпанның тереңдеуімен тізбектің башмағын фрезерлеу
Артезиан ұңғыларын және шурфтарды жабдықтау және бұрғылау
Түп алдындағы аумақты өңдеу
Қышқылдық өңдеуді ... ... ... ... аумақты виброөңдеу
Түп алдындағы аумақты термоөңдеу
Түп алдындағы аумақты еріткіштермен жуу
Түп алдындағы ... ПАВ ... ... ... өңдеу (ТГХВ; ПГД және т.б.)
Түп алдындағы аумақты өңдеудің басқа түрлері
Айдаушы ұңғылардың өнімділік ... ... ... ... торпедамен тесу және перфорациялау
Ұңғыларды зерттеу
Өнімдік қабаттардың қанығу сипатын және қазбалығын зерттеу, ұңғылардағы геологиялық тіліктерді ... ... ... ... қызметке қолдануға ауыстыру
Ұңғыларды айдаушы түріне аудару
Ұңғыларды техникалық аумақты алуға аудару
Ұңғыларды бақылау және пьезометрлік ... ... ... және ауа қолдануға аудару
Айдаушы ұңғыларды жөндеу және қолдануға енгізу
Бу- және ауа- айдағыш ... ... ... ... ... және ауа айдағыш ұңғыларында құм тығындарын жуу
Ұңғыларды консервациялау және реконсервациялау
Жұмыстың ... ... жер асты ... ... үшін көп ... оймалы (резьбалы) құбырлары бар агрегаттар пайдаланылады. Қазіргі кезде агрегаттың екі түрі қолданылады:
- құбырларды және штангаларды салуға арналған ... ... ... ... ... және ... жүретін базада құрастырылған қозғалмалы лебедка;
- дөңгелекті немесе шынжыр табанды базаға қондырылған өзінің үстінде мұнара мен лебедканы алып ... ... ... ... түрі көтергіштер, ал екіншілері жер асты жөндеу агрегаттары немесе жай ... деп ... ... ... ... ... құрылымдардан тұрады - арнайы өздігінен жүретін базасы бар күштік агрегат немесе жүру ... ... ... бар өзі ... ... ... іс атқарушы механизмдерге арналған трансмиссия, көтергіш лебедка, тальдік жүйе және ілмекпен жабдықталған діңгек, ротор, компрессор, сорап, свабирациялауға арналған ... ... ... және ... ... аударуға арналған жүйе, басқару және бақылау пульті, көтеріп - түсіру жұмыстарына арналған аспаптар мен ... ... ... ... аспаптар түрі мен өлшемдері бойынша әртүрлі болады және іргелі жөндеу базаларында сақталады. Ұңғыға тек осы ... жеке ... ... ... ғана ... (фрезалар, бұрғылау аспабы, аулағыш аспап, мөрлер, т.б.).
1.11 Көтергіштер мен ... ... ... ... үшін лебедкалар қолданылады. Лебедкалар мачтасы жоқ көлік құралдарына ... ... ... ... Ол ... ... деп ... Егер автомашина немесе тракторға тальдік жүйемен жабдықталған лебедка немесе мачта орнатылса, онда ... ... ... деп ... ... ... ... СКҚ тізбектері пайда болғалы мүлдем жаңа көтеру-түсіру агрегаттары пайда болды. Мұндай агрегаттарда мачта болмайды, себебі барабандарға оратылған құбырлар арнайы ... ... ... ... ... мұнара немесе мачта бар кезде қолданылады. Соңғы кездері металл шанаға, трактор және автомашинаға орнатылған көтергіштер жобаланып жасалынды. Жетек күші ... ... ... қозғалтқыштар, ал кейбір жағдайларда - ... ... күші ... ... ... ... ... күрт қысқарып, негізгі екі түрі кең қолданыс тапты. Солардың бірі ЛПТ-2 және ... ... ... ... ЛПТ-2 және көтергіштерінің сипаттамалары
Жылдамдық сатылары
Барабанның айналу ... ... орау ... ... ... ... Н
ЛПТ-2
І
ІІ
ІІІ
ІУ
44,6
75,8
124,2
211,0
0,98
1,67
2,73
4,64
97
57
35
20,5

І
ІІ
ІІІ
ІУ
35
58,3
96
159
0,88
1,46
2,42
4,0
75
45,3
27,5
16,6
Көтергіш лебедка ЛПТ-2 жерасты жөндеу кезінде штангаларды, құбырларды құм тығындарынан ... және ... ... ... ... ... көтеруге қолданады. Ұңғы мұнара немесе мачтамен жабдықталуы қажет. Лебедка ... ... ... да, оның ... күші ... ... алынады.
көтергіші Т-100МБ батпақта жүре алатын тракторға немесе қарапайым Т-100М тракторына орнатылады. Лебедканың бір тежеу шкиві және екі ... ... бар. ... трактордың топыраққа түсіретін қысымы 0,032 МПа-дан артпайды. Көтергіштің басқару тетіктері трактордың кабинасына орнатылған.
агрегатының құрылымын қарастырайық. ... ... ... ... ... орнатылған. Ол тереңдігі 2900 м-ге дейінгі ұңғыманы ағымды жөндеуге арналған. Агрегаттың күршегінде жүктің салмағы 28 т-ға ... ... ... ... ... ... ... Лебедканың жетегі қуат алу қорабынан (1) карданды білікке (2), беріліс қорабынан (3) екінші ... ... (4) мен ... ... (5) арқылы іске асырылады. Осыдан барып айналым моменті ... ... ... (6) және ... ... ... Лебедканың білігі барабанмен осьтік фрикционды муфта (9) арқылы байланысады. Фрикционды муфта автомашинаның пневможүйесінің жетегі арқылы пневмоцилиндрмен (8) іске ... ... ... ... ... ... қосымшалары бар және тежеу шкивінің (10) ішіне орнатылған. Тежелу операциясы тежеу таспалары (11) арқылы ...

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 58 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Солтүстік Қарамұрын кен орны106 бет
Арысқұм кен орнының м-іі кешенін механикалық әдіспен игеру және жабдықтарды таңдау82 бет
«Мұнайдың химиялық анализі» бағдарлы элективті курсын оқыту әдістемесі61 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы мұнайды қайта өңдеу процесінің автоматтандыруды жобалау17 бет
Ақтөбе облысы «Мұнай өңдеу зауытындағы» мұнайды абсорбциялау процесінің автоматтандырылуын жобалау21 бет
Биосурфактанттар және мұнайды қышқылдандыру7 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінінің № 4 зауытындағы шикі мұнайды сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау23 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1200- секциясындағы мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау18 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1300-сексиясындағы мұнайды тұрақтандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау24 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің секциясындағы мұнайды термохимиялық сусыздандыру процесінің автоматтандырылуын жобалау16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь