Екі қабаты демалыс үй


1 Кіріспе
2 Негізгі бөлім «Екі қабаты ғимаратың жоспары»
Қыш қалау жұмыстарындағы технологиясы
3 Графикалық бөлім
4 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
3 Қорытынды
4 Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ
.
Құрылыс материалдары мен детальдар өндірудің өсу қарқыны жоғары болғанына қарамастан құрылыс материалдарының көптеген түрлері — (терезе әйнегі, линолеум, қаптағыш плиталар) әлі де болса басқа республикалардан әкелінеді.
Қазақстанда құрлысты ауыр индустрпя кәсіпорындары құрылысы . Село — құрылыс , монтаждау және арнаулы құрылыс жұмыстары і, сондай-ақ көптеген мамандандырылған басқармалар мен трестер жүргізеді. Құрылыс саласында басты міндет етіп күрделі қаржыны пайдаланудың тиімділігін арттыру, жаңа қуаттарды, тұрғын үйлерді және басқа да объектілерді қысқа мерзім ішінде және аз шығын жұмсап ісіке қосуды қамтамасыз ету, сондай-ақ қүрылыс жұмыстарының сапасын жақсарту болатындығын атап көрсетті.
І.1Құрлыс туралы түсінік.
Кұрылыс материалдары өнеркәсібі үш негізгі топқа бөлінеді:
1. Минералды-кұрылыс шикізатъш (ірі, қиыршық тас,ұсақталған тас, гранит,
мәрмәр және т.б.) өндіріп алғаш өңдеу,
2. Ұқстастыратъш материал (цемент, әк, гипе, т.б.) өндіру.
3. Құрылые үшін бетон және темір-бетон мен бұйымдарын,
қабырғалық материалдар жасау.
Минералды-құрлыс шкізатың құрайтын негізгі заттар: кірпіштік саз, әк шикізаты, бетонды толықгырушьшар. Олар республиканьщ барлық жерінде кездеседі. Отқа төзімді және саз, гипс, асбест (таскендір) Солтүстік, Орталық, Шығыс және Оңтүстік Казақстанда кең таралған, Керамзит саз Алматы, Шымкент, Костанай маңынан табылып өндірілуде. Шеге кұм (кварц ) кен орындары Ақмола, Павлодар облыстарьшан алынуда. Құрылыс кұмы мен қиыршық тас кен орындары Шығыс Казақстан облысында. Ұлутас сияқгы бағалы құрылыс материалы Маңғыстау облысыңда өндіріледі. Олар жеңіл кабырғалық блоктар мен тақгалар жасауға пайдаланылады. Жамбыл облысывда мол гапс қоры бар. Атырау облыеында табиғи асфалтың бай қоры табылды. Жол кұрылысы үтпін ол барлық жерге керек. Цемент алу әктас мергелық бор, домна пештері мен глинозем өңдірісінің5 металургая және фосфор зауытгарының қалдықтары, жылу элекгр станцияларының күлі сияқгы әр түрлі шикізат пайдаланылады. Олардың қоры республиканың бардық аудандарында кездеседі. Цемент өндіруге қажетгі шикізаттың мол қоры Шымкент, Карағанды, Өскемен, Семей маңынан табылды да, бұл қалаларда ірі цемент зауытгары сальщды. Цемент өнеркәсібі базасында асбест-цемент өнімдері өндірісі ұйымдастырылды. Семей асбест-цемент зауыты мен Жітікара асбест комбинатывда (Қостанай облысы) төбе жабатьш шифер өидіріледі, Таразда черепица зауыты салынды. Карағанды, Семей, Шымкент асбест-цемент өндірісшің ірі көсіпорыіщары орналаскдн. Цемент пен темір-бетон ең қолайлы және әмбебап материалдар ретінде ресггубликаның барлық облыстарында өндіріледі. Барлық калаларда дерлік ірі және шағын қабырғалық блоктар, темір-бстон құрылымдары мен бұйымдарьш өндіретін зауыттар бар. Казақстанның оңтүстііі мен оңтүстік-шығысында көбіне қызыл кірпіш өндіріледі. Керамзипі саздың Алматы, Шымкент, Костанай маңындағы ірі кен орындары пайдаланылуда. Егер цементті "кұрылыстың наны" деп атайтын болсақ, ал жаңа құрылыс материалы керамзитгі "ірі тақталы үй
Қазіргі таңда демалыс үйлер елімізде көптеген шипажайлар қалынуда сол демалыс үйіне тоқталсақ
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕРІ:
1Акимова Л.Д.,Амосов Н.Г.,Бадьин Г.М. и др.Технология строительного производства.Учебник для вузов.Под ред.Г.М.Бадьина.А.В.Мещанинова.4-е изд.,
Перераб. И доп.-Л.Стройиздат,Ленингр.отд-ние,1987,606с.
2Бакутис В.Э. Инженерная подготовка городских территорий.Уч.пособие для стройтельных вузов.М., «Высшая школа»,1970
3Бакутис В.Э.,Бутягин В.А.,Лунц Л.Б., Инженерное благоустройство городских территорий:Учебник для студентов специальности «Городское строительство»вузов Под общ ред.В А.Бутягина-М:Издательство литературы по строительству,1971
4Беленя Е.И.,Балдин ВА.,Веденников Г.С. и др.Металлически конструкций.Общий курс:Учебник для вузов.Под.общ.ред. Е.И.Беленя.-6-е изд.,перераб.и доп.-М:Стройиздат,1986.-560с.,ил
5.Бирюков Л.Е.Основы планировки и блогоустройство населенных мест и промышленных территорий.Учеб.пособие для вузов .-М:Высшая школа,1978.-232с.ил
6.Волга В.С.,Армановский Л.И.,Дехтяр С.Б. и др.Архитекрурные конструкций гражданских зданий .2-е изд.,перераб. И доп.-К.Будивэльнык,1988-240с:ил
7.Гаевой А.Ф.Усик С.А. Курсовое и дипломное проектирование .
Промышленное и гражданские здания :Учеб.пособие для техникумов /Под.ред.А.Ф.Гаевого.-Л.:Стройиздат,Ленингр.отд-е.,1987-264с.: ил
8.Горбатов.В.И.Техника безопасности и противопожарная техника на строительстве.Изд 3-е ,перераб. И доп.,Государственное издательство литературы по строительству и литературе,1956
9.Далматов.Б.И.Механика грунтов ,основания фундаментовы.-2-е изд.Перераб.и доп.Л.:Строииздат,Ленингр. отд-е ,1988.-415с ил.
10.Лунц Л.Б.Городское зеленое строительство.Учебник для вузов .изд.2-е,доп. И перераб.М.,Стройиздат,1974-275с
11.Мандриков А.П.Примеры расчета металлических конструкций :Учеб.пособие для техниумов.-2-е изд.,перераб. И доп.-М.:Стройиздат,1991-431с.:ил
12.Нисис М.Н. Гринкруг Г.Н. Справочник по технике безопасности .Изд-е 2-е испр.,доп.Киев, «Будивельник»,1973
13.Пищаленко Ю.А. Технология возведения зданий и сооружений .Киев:Высшая школа.Головное изд,1982-192с.
14.Пчелинцев В.А. и др.Охрана труда в стройтельстве:Учеб.для строит.вузов и фак.-М.:Выш.шк.,1991-272 с.: ил.
15.Степанов В.К.,Великовский Л.Б.,Тарутин А.С.Архитектура гражданских и промышленных зданий.Основы планировки населенных мест:Учебник для студентов вузов по спец. «Промышленное и гражданские строительство».-М.:Высш.школа.,1985-192с., ил
16.Сухачев И.А.Организация и планирование строительного производства.Управления стройтельной организацией:Учеб. Для вузов 3-е изд.,прераб. И доп.-М.:Стройиздат,1989-752с.:ил
17.Хамзин С.К.Технология возведения зданий и сооружений.Алматы:1996-352с
18.СНип РК 2703-04-2001 «Cтроительство в сейсмических районах».
19.СНиП 2701707-85 «Нагрузки и воздействия»
20СНиП РК 5704-23-2002 «Стальные конструкций 7Нормы проектирования».
21.СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»
22.СНиП 2702701-83 «Оснавания зданий и сооружений»
23.СНиП 2704702-84 «Водоснабжение.Наружные сети

Пән: Құрылыс
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 33 бет
Таңдаулыға:   
Бұл жұмыстың бағасы: 1900 теңге
Кепілдік барма?

бот арқылы тегін алу, ауыстыру

Қандай қате таптыңыз?

Рақмет!


ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Ф-ӨОБ-0320
Тақырыбы: екі қабаты демалыс үй
Түсіндірме хат ___________________________________ _______ бет
Графикалық бөлім ___________________________________ ____ парақ
Дипломдық жұмысты орындаушы __________________________

.
(қолтаңбасы) (аты-жөні)

Жетекшісі ___________________________________ _____
(қолтаңбасы)
(аты-жөні)
ӨОБ басшысы ___________________________________ _____.
(қолтаңбасы)
(аты-жөні)

Қызмет бабында пайдаланылатын басылым

АЛҒЫ СӨЗ
Бұл дипломдық жұмыста үш бөлмелі екі қабаты демалыс үйінің құрлыс
техникалары сметалық жоспарлардың толық көрсетілген.
Бұл дипломдық жұмыста саяжай үйінің , құрлыс жұмыс принциптері,кездесетін
құрлыс материалдарының түрлері және олардың келіп шығу себептері мен
кірпіш қалау туралы түсінік беріледі.
Дипломдық жұмыста тақырып бойынша таңдалған сызбалары мен барлық есесп
көрсеткіштері толық көрсетілген. Көрсетілген мәліметтер қазіргі
құрлысымыздың немесе жөндеу жұмысымыздың , ғылым мен техниканың
жетістіктеріне сүйене отырып жасалған механизмдер мен қондырғылар болып
табылады.

МАЗМҰНЫ

1 Кіріспе
2 Негізгі бөлім Екі қабаты ғимаратың жоспары
Қыш қалау жұмыстарындағы технологиясы
3 Графикалық бөлім
4 Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы
3 Қорытынды
4 Пайдаланылған әдебиеттер

КІРІСПЕ
.
Құрылыс материалдары мен детальдар өндірудің өсу қарқыны жоғары
болғанына қарамастан құрылыс материалдарының көптеген түрлері — (терезе
әйнегі, линолеум, қаптағыш плиталар) әлі де болса басқа республикалардан
әкелінеді.
Қазақстанда құрлысты ауыр индустрпя кәсіпорындары құрылысы . Село —
құрылыс , монтаждау және арнаулы құрылыс жұмыстары і, сондай-ақ көптеген
мамандандырылған басқармалар мен трестер жүргізеді. Құрылыс саласында басты
міндет етіп күрделі қаржыны пайдаланудың тиімділігін арттыру, жаңа
қуаттарды, тұрғын үйлерді және басқа да объектілерді қысқа мерзім ішінде
және аз шығын жұмсап ісіке қосуды қамтамасыз ету, сондай-ақ қүрылыс
жұмыстарының сапасын жақсарту болатындығын атап көрсетті.
І.1Құрлыс туралы түсінік.
Кұрылыс материалдары өнеркәсібі үш негізгі топқа бөлінеді:
1. Минералды-кұрылыс шикізатъш (ірі, қиыршық тас,ұсақталған тас,
гранит,
мәрмәр және т.б.) өндіріп алғаш өңдеу,
2. Ұқстастыратъш материал (цемент, әк, гипе, т.б.) өндіру.
3. Құрылые үшін бетон және темір-бетон мен бұйымдарын,
қабырғалық материалдар жасау.
Минералды-құрлыс шкізатың құрайтын негізгі заттар: кірпіштік саз, әк
шикізаты, бетонды толықгырушьшар. Олар республиканьщ барлық жерінде
кездеседі. Отқа төзімді және саз, гипс, асбест (таскендір) Солтүстік,
Орталық, Шығыс және Оңтүстік Казақстанда кең таралған, Керамзит саз Алматы,
Шымкент, Костанай маңынан табылып өндірілуде. Шеге кұм (кварц ) кен
орындары Ақмола, Павлодар облыстарьшан алынуда. Құрылыс кұмы мен қиыршық
тас кен орындары Шығыс Казақстан облысында. Ұлутас сияқгы бағалы құрылыс
материалы Маңғыстау облысыңда өндіріледі. Олар жеңіл кабырғалық блоктар мен
тақгалар жасауға пайдаланылады. Жамбыл облысывда мол гапс қоры бар. Атырау
облыеында табиғи асфалтың бай қоры табылды. Жол кұрылысы үтпін ол барлық
жерге керек. Цемент алу әктас мергелық бор, домна пештері мен глинозем
өңдірісінің5 металургая және фосфор зауытгарының қалдықтары, жылу элекгр
станцияларының күлі сияқгы әр түрлі шикізат пайдаланылады. Олардың қоры
республиканың бардық аудандарында кездеседі. Цемент өндіруге қажетгі
шикізаттың мол қоры Шымкент, Карағанды, Өскемен, Семей маңынан табылды да,
бұл қалаларда ірі цемент зауытгары сальщды. Цемент өнеркәсібі базасында
асбест-цемент өнімдері өндірісі ұйымдастырылды. Семей асбест-цемент зауыты
мен Жітікара асбест комбинатывда (Қостанай облысы) төбе жабатьш шифер
өидіріледі, Таразда черепица зауыты салынды. Карағанды, Семей, Шымкент
асбест-цемент өндірісшің ірі көсіпорыіщары орналаскдн. Цемент пен темір-
бетон ең қолайлы және әмбебап материалдар ретінде ресггубликаның барлық
облыстарында өндіріледі. Барлық калаларда дерлік ірі және шағын қабырғалық
блоктар, темір-бстон құрылымдары мен бұйымдарьш өндіретін зауыттар бар.
Казақстанның оңтүстііі мен оңтүстік-шығысында көбіне қызыл кірпіш
өндіріледі. Керамзипі саздың Алматы, Шымкент, Костанай маңындағы ірі кен
орындары пайдаланылуда. Егер цементті "кұрылыстың наны" деп атайтын болсақ,
ал жаңа құрылыс материалы керамзитгі "ірі тақталы үй
Қазіргі таңда демалыс үйлер елімізде көптеген шипажайлар қалынуда сол
демалыс үйіне тоқталсақ

2 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
Жоспарланған ғимарат 2 қабатты жоспарда тік бұрышты формада техникалық
төлемен , ось бойынша өлшемі 6м.Бірінші қабаттың биіктігі 3.30м,ал қалған
қабатының биіктігі 2.7м.
Ғимараттың бірінші қабатында дүкен , асхана, жуынатын, және 2 офис
орналасады, ал екінші қабатта 3 бөлмелі тұрғын үй орналасады.
Төлес бөлігінде техникалық жағдайы,ВК іске қосу жайы ,щитоват немесе
бойлярная бар.Бірінші қабатта сауда үйі , жүк салатын бөлме,асхана,
жуынатын әжетханасы орналасқан.Ал типтік қабатта екі- үшбөлмелі және төрт-
екі бөлмелі тұрғын үйлер мынадай жайлармен :дәліз,қонақ бөлме,жатын бөлме,
және лоджия.
Жалпы тұрғын үй саны:
Екі бөлмелі үй – 1 дана

Көлемді жоспарлы көрсеткіш (СНиП Р.К 3.02.-02.2001)

№ Атауы Қоғамдық Тұрғын
жайлар үйлер
1 Жалпы аудан м2 6 6
Тұрғын үйдің жалпы ауданы — 10
2 Пайдалы аудан м2 6 —
3 Есептік аудан м2 6 —
4 Құрылыс көлемі
5 Құрылыс көлемі
6 Құрылыс алаңы
7 Қабаты,қабат 5

Конструктивті шешім.
Ғимараттың негізгі қабырғалары тұтас құймалы темірбетон қаңқасына
есептелінген,бір осьі арқылы байланыса және қашандық диафрагмасы бар.
Іргетас –ленталы құрама блоктан ГОСТ(3579-78) арқылы ,тұтас құймалы бетон
В10 класты және тірек бағаналарыВ1,25 бетон класы.Іргетас астына В3,5
класты бетон қалыңдығы 100мм дайындық жұмыстары жүргізілген.Бетон сульфатқа
төзімді портландцементке жобаланады.Іргетастың негіздері маңызды негіз
ретінде
жұмыс жасайды.Маңызды негіз ретінде қосымша қабат орналасады.Ол гравилі
құмды грунт 516,6 белгіге дейін қабаттаса төсеу тәсілімен
орындалады.Нығыздалған негіздің серпімділік модулі Е=300кгсм2 кем
болмауы қажет.Гравий- құмды грунтты саздақ қосылыстардың болуы
мүмкінділігін ескере отырып , нығыздау су қосу арқылы орындалады.
Іргетасқа дейінгі қайта көмуді және еден астына дейінгі көмуді жергілікті
саздақты жерді құрылыс қалдығынсыз баптап ,нығыздап төсеу арқылы
орындалады.Құрғақ жердің тығыздығы 1,65кгсм3 болу керек.0,080-белгісінде
Көлденең су қорғаныс қабаты 1:2 құмды-цемент қоспасынан төселеді.Сыртқы
қабырға қалыңдығы 510мм күйдірілген қыштың маркасы М75 қоспа маркасы М50
жіктегі осьтік созылу кірпіш қалау кезіндегі уақытша қарсыласы Rkt120кПа.
Аралық қабырға -120мм қалыңдықтағы армакірпіш қаңқа және байлама –В15 және
В25 класты тұтас құймалы темірбетон.Маңдайша тұтас құймалы темірбетон .
Баспалдақ –құрама темірбетон.Жабын құрама темірбетоннан тақта сериясы
1.141.1-40с және құйма темірбетон .Жылу қабаты –минералды тақта P=300кгм2
Қалыңдығы 150мм және керамзитті гравий.γ=60кНм3; қалыңдығы 250мм
Шатыр- желдетулі өткел,суағармен жабдықталған.А-Б өсінің жабыны мырышты
болат қаңылтырқалыңдығы 0,7мм ағаш стропила арқылы.Б-Д осінің жабыны
толқынды асбоцементті беттер СВ 1750 ГОСТ ВОФЗ 40-95 арқылы .Терезе есік
ағашы ГОСТ 11214-86 арқылы ,ГОСТ 66899-88 және 1.136.-19 сериясы.
Еден –бөлшек сериясы 2.244-1.4.2.144-1 орнатылған.
Сыртқы әрлеу жұмысы
Ғимаратты сыртқы әрлеу жұмысы: цокольды әрлеу:
-қалыңдығы 60мм облицовкалы бетон тақта қабырғаны әрлеу:
-тас қабырғаны әк-цементті қоспамен жақсылап сылау.
-жоғары сапалы сылақ
-қасбетті минералды толықтырғыштармен әрлеу.
-қас бетті бояу.
-торларды майлы бояумен бояу ,қапсырма қоспасымен құбырды ағарту.
-Аликобонд беттерімен болконмен жақтауларын қаптау.
Ішкі әрлеу
-жоғары жақсы сылақ
- әкті және желімді суда қосу арқылы бояу.
- есік және терезе ылдиларын сылау.
- карнизбен ,плинтустарды тақталармен жабдықтау.
Сейсмикаға қарсы іс-шара.
Сейсмикалық құрылыс аймақтары СНиП РК 2.03.04.2001.бойынша жобадағы
сейсмикаға қарсы іс-шаралар СНиПРК 2.05.04-2001.
Сейсмикалық аудандағы құрылыс сай жүргізілген.Ғимараттың негізгі
көтергіш қабырғалары тұтас қималы темір бетонды қаңқамен байланысқан,бір
осьі арқылы қатаңдық диафрагмасы сейсмикалық қарсы белдік және барлық
көлденең қабырғаларды белдіктер жүргізілген.Сейсмика тұтақтылығы 8
бал.Ғимараттың сейсмикаға тұрақтылығын қамсыздандыру біріккен қабырға
жұмыстары: тас қалау, қатаң бекітілген тұтас құймалы темір бетон байламасы
мен,сондай-ақ көлденең қатаң жабыны сейсмикаға қарсы белдігімен шанду
–белдіктер және тұтас құймалар іргетас.
Тас қалау сапасы арматуралау және байланыс тұтас құймалы темір бетон СНиПРК
2.03.-04.2001. талаптарына сай болуы қажет.Сыртқы және ішкі қабырға және
аралық қабырғалар күйдірілген қыштан М75 маркалы М50 маркалы қоспамен
қаланады.Қоспа қаттылығын күшейту мақсатында қоспалар қосылады,ауа-райының
кері әсеріне төзімді. Жіктегі остік созылу кірпіш қалау кезіндегі уақытша
қарсыласу Rnt120кПа болуы керек.Қабырғадағы қарсыласу әсері сондай-ақ
тұтас темірбетон байламамен тіректермен қосылу жерінде , СГ-1
Бөлшек сериясы 2.130-6с .1 . адымы тігінен 675мм және 750мм торы көлденең
қойылуды қарастырылған .Көлденең қабырғаны арматурлау және сейсмикаға қарсы
белдігі арасынан байлама және қаңқа тіректері өткізіледі.
Аралық қабырғалар ұзына бойы арматураланады.Адымы 675мм көлденең өзекше г d
5 Вр 1 (барлық ауданы 0,39 см2 ) биіктігі арқылы және көлденең өзекше d 3
Вр1 адымы 400 мм.Құрамы темір бетон тақталарының қаптауларының шпонкалы
қосылысы.Тақталар арасындағы жіктер құмды – цемент қоспасымен
толтырыларды.Қабырғалардың ұзына бойы тақта бойымен сейсмикаға қарсы тұтас
құймалы белдік құйылады.Бөлшек сериясы 2.140-5 с вып.1 .шанду – белдіктер
және сейсмикаға қарсы белдікпен байланыс,шанду белдіктер жабын деңгейінде
тігінен шығыңқы сериясы 2.100 – 3с В1.Терезе мен есік маңдайлары тұтас
құймалы темір бетонмен құйылған.
Өртке қарсы іс-шара
Ғимараттың өртке тұрақтылық дәрежесі II
Өртке қарсы іс-шаралар СНиПРК 2.02.-05.2002.
(Өртке қарсы норма,СНиПРК 3.02.2001
Қоғамдық ғимараттар және үймереттер СНиПРК 3.01.-01.2002.
Қала құрылысы ауыл және қала қонысын жоспарлау және тұрғызу
талаптарына сай жүргізілген .
Жоспарлау жәйі және эвокуациялық жол шешімі СНиПРК 2.02.-01-2001.
Ғимаратпен үймереттің өртке қауіпсіздігі талаптарына сай
жүргізілген.Есіктер сыртқа ашылады.Әрлеу жадығаттары,жобада қолданылған
сапа сертификаты болуы керек.Мемлекеттік өрт инспекциясы және
санэпидстанциясы талабына сай болуы міндетті.
Ағаш элементтер СНиП 3.03.01-85,СНиП 2.01.01.-85 талабына сәйкес ылғалға
төзімді және антиперинді құрама болуы қажет.
Металл конструкцияларды екі рет тегістеу сырымен сырлау қажет.ГФ-021 ГОСТ
25:29-85 бір қабатта. Сырлау жұмыстары СНиПРК 2.01-19-2004 құрылыс
конструкцияларын коррозиядан қорғау және ГОСТ 12.3.005-75
Сырлау жұмыс кезінде техника қауіпсіздігін сақтау талаптарына сай
орындалады.Ғимаратқа өртке қарсы машинаның кіруі қамтамасыз етілген.
Тотығуға қарсы іс-шара
Барлық конструктивті элемент , тотығудан қорғаудан керек ететін ,СНиПРК
2.01.19-2004 құрылыс конструкциясын тотығудан қорғауталабына сай өңделуі
қажет.Салынған бөлшектерді құмды –цементті қоспамен жабу қажет.Тұтас
құймадағы конструкциядағы арматураның қорғаныс қабаты талабына сәйкес СНиП
2.03.-11-84. Бетонды және темірбетонды контрукциялар.
Металл конструкцияларды лак бояумен екі рет , тегістеп бояу бір рет
жасалынады.Ғимараттағы барлық ағаш элементтер антишептированиялау қажет.
Инженерлік қамтамассыздандыру
.Жылыту.
Ғимаратты жылыту сыртқы жылыту жүйесі мен жабдықталған.Жылу әкелуші
ретінде су қолданылады.Мәні Тлод=150ºС,Тобр=70ºС.Жылытушы керекті
жағдайларға жылытуға және желдетуге су қолданылады.Мәні
Тлод=95ºС,Тобр=70ºС.Бір құбырлы жылыту жүйесі ,тігінен П секілді
тіректермен
қосылыссыз әсерлерімен құбырлар төменгі бөлігінде орналастырылады және
минералдымақтадан қорғанвш қабаты.Ал қорғаныш қабаты жоқ құбырда және
шойын радиаторлар майлы бояумен сырланады.Дайындау,монтаж,құбырлард ы
орналастыру СНиПРК 4.02.-05.-2001. Жылыту,желдету және кондиционерлеу
және Бу және ыстық су құбырларын эксплутациялау қауіпсіздік құрылыстың
ережесі талаптарына сай жүргізіледі.
Газдандыру
Жобаланған тұрғын үйде газдандыру ғимараттың фасады бойынша ішкі
кварталындағы газ құбырына жобаланған.Барлық ас үй төрт камфорлы газ
плитасымен ПГ-4 жабдықталған.
Газ құбыры ГОСТ 10704-90, сәйкес электр дәнекерленетін болат қабырға
жобаланған,жасалынған болат стилі СТВЫ ГОСТ 380-71.
Құбырлар ашық түрде қойылады,қабырғалармен қиылысқан жерде газ құбырын
Үлкен диаметрлі болат құбырлы футляры жалғастырады.Газ құбырын бекіту
кранштейн және ілгектер көмегімен жүзеге асады.
Газ құбырын өшіру және қосу еден деңгейінен 1,5м биіктікте орналасады.
Барлық монтаждау және тексеру жұмыстарын жүргізу СНиП 3.05.02.-88.
Газ шаруашылығындағықауіпсіздік ережесі бойынша талаптарын қатаң ескере
отырып жүргізілген.Монтажды-құрылыс жұмысы газ құбырын тексеріп болған соң
екі рет ашық түсті майлы сырмен сырлау қажет.
Желдету
Жобада ас үйден және әжетханадан ауаны сору және желдету
қарастырылған.Ауа шығарғыш мырышты болат беттерден жасалған.СНиПРК 4.02.-
05.-2001 Жылыту,желдету және кондиционерлеу.
Су құбыры және канализация .
Су құбыры және канализациядан негізгі көрсеткіштер.
Су құбыры.
Жобаланған обьектіні сумен қамтамассыз жұмыс жасап тұрған су құбыр жүйесіне
жобаланған.Ол жүйеге қосу үшін алдында тұрған құдық арқылы.
Сыртқы жүйе ГОСТ 18599-2001 сәйкес қысымды пластмассалы құбыр арқылы
орындалады.Ішкі суық және ыстық су жүйесі болатты су-газ жүргізуге арналған
мырышты құбырға ГОСТ 3265-75 жобаланған.Құбырлар қабырға арасында ашық
орналасады.Бөлу схемасы тұйықталған.Жүйеде 0,0005 еңісімен қойылған.Құбыр
екі рет майлы сырмен сырланады.Дүкенге, офиске,шаштаразға,үйге кіргізер
алдында су өлшегіш құралы, ілмегі орнатылады.Суық сумен қамтамассыз ету
полиэтилен құбыры арқылы жүргізіледі.ГОСТ 18599-83.Ыстық сумен қамтамассыз
ету төледе орналасқан.Ыстық су құбыры мен және айналу құбыры су-
газжүргізуге арналған мырышты құбыр ГОСТ 3262-75ºталабына сәйкес.
Ішкі жүйе тұрмыстық конолизация шойынды құбырға d=50-100мм ГОСТ
6942,3-80 жобаланған жүйеде тексеру және тазалау қондырғысы
орнатылған.Желдету жүйесі желдету тіреуіштерімен жабынға шығады.Ішкі су
және канолизация жүйесін монтаждау СНиПРК 4.01.-02.-2001. Сумен
қамтамассыз ету ,сыртқы жүйе және үймерет талабы арқылы жүргізіледі.
Канализация.
Ғимаратты жобалауда лас суды шығару есебі жұмыс істеп тұрған коллектр
арқылы жүзеге асады.Сыртқы жүйе керамикалық құбыр d=150мм ГОСТ 286-82
арқылы орындалады.Жүйеде канализациялық құдық орналастырылады.d=1000мм
темірбетон құрама элементінен Т.П.90.2.-09.22.84. арқылы.Ішкі жүйедегі
тұрмыстық канализация пластмассалы құбыр ГОСТ 22689.3-80.СНиПРК
4.01.02.2001. Сумен қамтамассыз ету ,Сыртқы жүйе және үймерет арқылы
орнатылады.Жүйеде тексеру және тазалау қондырғысы орнатылған.Желдету жүйесі
тіреуіштерімен жабынға шығады.
Электрлендіру.
Бұл бөлімнің жобасы негізгі жобалау тапсырмасында орындалған,құрылыс
жоспарында бөлімдердің тапсырмасы ВСН 59-88, СНиПРК 2.04.05.2002.
Табиғи және қолдан жасалған жарық және ПУЭ, және тұтынушы үш категориялы
электрлендіру.
Электр құралдары
Таратқыш құрылғысы ретінде электрлік тақта ВРУІ-28 жинағы қолданылады.
Үш фазалы ток трансформатор есепшісімен ортақ қолданыстағы жарықты басқару
құрылғысы есепші құралымен.Электрлі тақта ғимараттың төле бөлігінде
қойылады.Электр энергиясын пайдаланушы техникалық құралдаржәне электр жарық
беруші болып табылады.Әр үйге бір фазалы электр энергиясын дара есепшісі
арқылы ,әр қабатта орналасатын ток келу кабельдарымен алюминді сым арқылы
құбыр ішінде орналастырады.Дүкен үшін өзіне арналған реттегіш тақта ПР-ІІ
есепші құрылғысымен және офиспен шаштаразға дара есепші құралымен СНиПРК
2.04-05-2002. Табиғи және қолдан жасалған жарық.
Электр жарықтандыру.
Ортақ жарықтандыру қарастырылған.Ылғал бөлмелер толықтырғыштармен
нығыздалған шырықтар қолданылады.Жарықтандыру жұмысы ПУНП өткізгішімен
және мыс сымды кабельмен орналастырылған,жабын тесіктері және сылақ асты
арқылы,өшіру құралдары еденнен 0,8м биіктікте қойылған.Разеткалар ас үйде
стол деңгейінде , ал қалған бөлмеде еденнен 0,3мбиіктікте орналасқан.СНиПРК
2.04-05-2002 табиғи және қолдан жасалған жарық.
Баспалдақтағы жарықты автоматты және орналасу әсері арқылы.Ортақ үйлер
жүйесінде дара электр энергия есептегіші бар.Төлені жарықтандыру ВВГЗк1,5
ашық түрдегі кабель көмегімен жасалынған.
Қорғаныс іс-шаралары.
Барлық металл элементтері бөліктерін орналастыру , адым тигенде
қалыпты кернеулі жерді әсерге қосу керек.Нөлдік қорғаныш өткізгіші
ретінде арнайы жасалынған өткізгіштер қолданылады.
Жылу техникалық шешімі
ШешімдіСНиПРК 2-04-01-2001 құрылыстағы жылу техникасы арқылы
орындалады.
Ылғал зоналы аймақ бойынша 1-құрғақ.Бөлмедегі ылғалдық режимі 1-кесте
бойынша –құрғақ эксплутациячлық талабы бойынша 2-А.
Қабырға жадығаты:1-кәдімгі сазды кірпіш
2-сыртқы және ішкі сылақ

Талап етілген жылу берілудің қарсыласын анықтаймыз.
Rотр,м2,ºСВТ Rотр=п(tв-tн)∆ tн * aв
Мұнда : n- коэффициент, сыртқы қорғаныс қабатының сыртқы ауаға қатынасы
арқылы 3 кестеде көтсетілген.Сыртқы қабырғаға n=1,to= ішкі ауа
температурасының мәні,ºС-жобалау нормасы бойынша tв=18;
tв= сыртқы ауа температурасының мәні, ºС – қорғаныш қабатының жылу инерция
Д қоса есептеп аламыз.∆ tн= қалыпты температураның түсуі ішкі ауа
температурасы және жоғарғы бөлігінің ауа температурасы 2-кесте арқылы
аламыз.
∆ tн=7 aв-қорғаныш қабатының ішкі жоғарғы бөлігінің жылу тебілу
коэффциент;4-кесте бойынша аламыз. aв=8,7ВТ(м2* ºС)
Қоршау қабатының констукциясының жылу инерциясы Д есептейміз.
D=R1S1+R2S2;
Мұнда : R1 R2-қоршау конструкциясының қабатындағы термиялық
қарсыласу,м2*СВТ
S1 S2-қоршау конструкциясының қабатындағы жадығаттың жылу жағдайының
есептік коэффициенті ВТ(м2* ºС) 3-прил арқылы S1 =922132=8,95
Қоршау констуциясының қабатындағы термиялық қарсыласуын анықтаймыз.
R=бγ:
Мұнда:б- қабат қалыңдығы; м:
γ- жылы өткізудің есептік коэффициенті:
ВТ(м2* ºС) 3-прил арқылы аламыз.
б1=0.51; б2=0,02*2=0,04
γ1=0.7: γ2=0.7:
R1 =0,510,7=0,729: R2=0,04
Солайша :b=0,729*9,2+0,05*8,95=7,22
Сондай-ақ қысқы сыртқы ауа температурасын есептеу жылу инерциясы D7
үлкен етіп қабылдап ең суық бес күндік орташа температурасын аламыз-0,92.
tH=32 ºС-СНиП 2.01.01.-82. құрылыс климотологиясы және гоефизикасы
бойынша.
R0 tp= 1(18-(32))7*8,7=0,821
Жылу берілуге қарсыласуын анықтаймыз. R01 м2*СВТ .
Қоршау конструкциясы: R0=1aв+ Rк+1aн
Мұнда:aв=алдында айтылған.
Rк=қоршау конструциясының термиялық м2*СВТ,көп қабатты конструкцияның
формуласымен анықталады.
aн= қорғаныш қабатының ішкі жоғарғы қабатының жылу тебілу
коэффициенті(қысқы мерзімде) ВТ м2*ºС 6-кесте бойынша γн=23 деп алынады.
Термиялық қарсыласу Rк, м2*СВТ қорғаныш қабатымен бір қабатта орналастыра
отырып, бөлек қабаттағы термиялық қарсыласуын анықтайды.
Rк= R1 + R2 =0,729+0,057=0,786
Сонда: Rо=18,7+0,786+123=0,944
Rо Rотр; қорғаныс қабатының жылу берілу қарсылығы жоғары , талапты жылу
берілу қарсылығы орындалады.Сонда ғимараттың қабырға қалыңдығы қалыпты
температураны қамтамассыз етеді.

Жүктеме атауы жәнеНормативті жүк. Жүк бойынша Есептік жүк
есебі. Нм2 сенімділік коэфф-тНм2
Тұрақты
Көп қуысты жабын 3000 1,1 3300
тақтасы.
Құмды-цемент 660 1,3 858
ерітін-іқабат
б=3см
r=22000 Нм3
0.03*22000=660 225 1.1 248
Нм2
Паркетті еден
б=2,5см
r=9000 Нм3
0,025*9000=225
Нм2
Барлығы: 3885 4406
Уақытша: 3000 1,2 3600
Оның ішінде:
Ұзақ мерзім: 2500 1,2 3000
Қысқа мерзім: 500 1,2 600
Толық жүк 6885 8006
Ұзақ мерз: 6385 7406
Қысқа мерз: 500 600

Баспалдақ торы элементінің конструктивті есеб
Құрама темір бетон маршы
Тұрғынүй баспалдағы үшін темір бетонды шаршының ені 1,35м есептеп құрастыру
керек.(графикалық бөлімде) қабат биіктігі 30м щарштың құлау бұрышы
α=30º,басқыш өлшемі 15*30см.Бетон класы В25,қаңқаның арматура класы А=ІІ,
тор класы Вр-І.Бетон және арматура үшін есептік мәні:В25;бетон класы үшін-
Rb=14,5МПа; Rbt=18,5МПа; Rbser=18,5МПа; Rbtser=1,6МПа; λb2=0,9;Eb=27000МПа:
Арматура класы үшін:АІІ-Rs=280МПа;Rsw=265МПа;d=4мм кезінде жүктеме және
нығыздылықты анықтау.Индустриальды бұйымдар каталогы бойынша азаматтық
құрылыс және тұрғын үйлер үшін шарштың өзіндік салмағы көлденең проекциясы
бойынша: g=3,6кНм2
Баспалдақ маршы есебі үшін.
а-есептік схема,в-фактілі және көлденең қималар.Марштың есептік схемасы
2.4.суреттің а-нұсқасында көрсетілген.

Уақытша нормативті жүк СНиП Жүктеме
ықпалытұрғын үй баспалдағы үшін рn=3кНм2,жүктеме бойынша сенімділік
коэффициенті λf=1,2.Уақытша күштің көп уақыт берілуі рhln=1кНм2
Марштың 1метр ұзындығына түсетін жүк.q=( gn* λf+ рn λf)a=(3,6-1,1+3-1,2)-
1,35=10,3кНм.
Марш өткінінің ортасындағы иілу моментінің есебі.
Q=ql2cosα=10,3*322*0,867=17,8кН*м
Марш қимасының алдын-ала берілген өлшемі ,зауыттың білкелкі формасынаплита
қалыңдығын береміз һ=30мм.Қабырғаның қалыңдығы br=80мм(сурет2.4.б)
Марштағы тақта қиманы сығылған аймақтағы сөрелі таврмен
ауыстырамыз.(сур2.4.в)b=2br=2*80=16 мм:сөре ені вf –көлденең қабырғалардың
жоқ кезіндегі : bf`=2(l)b+b=2(300(b)+16=116см және bf`=12+
hf`+b=12*326=52см,
Сөре енінің есептік мәні ретінде ең кішісін аламыз. b`=52см
Есептейміз:αm=M*λn Rb λbf bf` h02=1330000*0,9514,5(100)0,9*52*14 ,52=0,089
ξ=1=1-=0,09
Аs= ξ bf` h0Rb* λb2Rs =0.09*52*14.5*14.5*0.9280=3.26cм2
2Ø14 А-ІІ қабылдаймыз. Аs= 4,02см2 (+254 –арматура шығыны)әр бір қабырғада
Бір бетті қаңқа орналастыру.К-1(2.5. сурет)
Көлденең күштің еңістігі қимасының есебі:
Тіректегі көлденең күш:Qmax=17,8*0,95=17кН
Есептік проекцияны есептейміз,формула бойынша көлденең осі қимасының еңісін
табамыз:Вb=φb2(1+φf+φn)*Rbt*λbf*b h02
Мұнда: φn =0; φf=2*0,75*(sh‘f)h‘f bh0=2*0,75*3*322*8*14,5=0,1750,5
(1+φn+ φА)=1+0,175=1,1751,5
Qb=2*1,175*1,05*0,9(100)*16*14,52=7 ,5*105Нсм
Есептік еңіс қимасы; Qb=Qsw=Q2 және; Qb=Вb2, сонда
С= Вb0,5: Qb=7,5*1030,5*17000=88,3см: 2 h0=29см үлкен, сонда
Qb= Вbс=7,5*10529=25,3*103Н=25,9кН
Бұл үлкен Qmax=17кН,осыдан кейін көлденең арматура есеп бойынша маңызды
емес.Өткіннің 14бөлігін конструктивті байыппен көлденең стерженді 6мм
диаметрлі болат класы А-І тағайындаймыз,адымы S=80мм (һ2=1702=85 (кем
болмау),Аsw=0,283см2,Rsw=175МПа:екі каркас үшін n=2; Аsw=0,566см2;
μw=0,56616*8=0,0014:α=EsEn=2,1*10 52,7*104=7,75
Қабырғаның орталық бөлігінде көлденең арматура конструктивті түрде адымы
200мм орналасады.Элемент беріктігін тексеру еңіс белдігі арасындағы
жарықшақты формула бойынша анықтаймыз.
Q≤0,3φwi* φbi*Rb*λb2*b*h0
Мұнда: φwi=1+5αμW =1+5*7,75*0,0044=1,17
φbi=1-0,01*14,5*0,9=0,87
Q=170000,3*1,17*0,87*(4,5*0,9*16*1 4,5100)=93000Н
Мақсат қадағалануда,еңіс қимасындағы марш беріктігі
қаматамасыздандырылған.Марш торы тақтаның диаметрі 4мм стерженді
арматураланған адымы 100мм.Плита баспалдақтан тұтас құйылған,конструктивті
түрде арматураланған,оның көтергіш күші баспалдақ жұмысын толық
қанағаттандыруда.Баспалдақ қойылған,тірекке үшбұрышты түрде бос тірелуге
есептелген.Баспалдақтың жұмысшы арматурасының диаметрі,транспортты және
монтажды жұмысты қоса есептегенде баспалдақ ұзындығына байланысты
болады.Lst=1-1,4м ... 6мм (біздің жағдайда Lst=1,35м);қамыт диаметрі 4мм
арматура адымы 200мм –ден болады.
Негізгі жұмыстардың жүргізілуі.
Дайындық мерзімінің алдында мына іс-шаралар жүргізілуі қажет:
- құрылыс алаңын таңдау;
- қаражат құжаттарын дайындау;
- құрылысқа келісім шарт жасау.
Дайындық мерзімінде мына жұмыстар жүргізілуі шарт:
- геодезиялық жұмыстар жүргізу;
- алаңды тазалау;
- уақытша ғимараттар мен үймереттер тұрғызу;
- тік бағытта жоспарлау;
- жаяулар жолын салу;
- инженерлік жүйелер жүргізу;
- уақытша қоршаулар орнату.
Құрылыстың негізгі салыну кезінде, балалар бақшасының алаңын
көгалдандыру және көркейту, алаңға электр шамдарын орнату т.б. жұмыстар
орындалады.
Жер жұмыстары.
Құрылыс алаңында қалыңдығы 5,5 м супес жатыр. Көлемдік салмағы1,75
кгм3, одан тереңде саз балшық.
Жер бетінен іргетас салынатын қабатында топырақ қалыпты ылғалдылықта.
Топырақты өңдеу күрделілігінің тобы.
- Қолымен өндегенде 2- топқа жатады.
- Эксковатормен өңдегенде 2-топқа жатады.
- Булдозермен өңдегенде 2- топқа жатады.
Тік жоспарлау жұмыстары қуаты 80-100 ат күші бар бульдозермен жүреді,
топырақты итеру қашықтығы 50 м.
Топырақты нығыздауға салмағы 50 т катокпен 6 рет жүріп өтеді.
Ор шұңқырларды қазуды кері күректі эксковатормен жүргізеді. күрек
сыйымдылығы 0,65 м3
Ор шұңқырларды қазу кезінде жер асты коммуникацияларына кездескен
кезде 2 метрдей жетпей тоқтайды.Қалған жетпеген жерін қолмен қазады.
Ғимараттар жер асты бөлігінің ор шұңқыры мен қазан щұңқырларын кері
күрек эксковаторымен қазады.
Еден астына жетпейтін топырақты қуаты 80-100 ат күші бар бульдозермен
жеткізеді. Артық топырақты автомашинаға салып 5 км жерге төгеді. Ғимарат
ішіндегі еден асты топырақты рейферлі күрегі бар экскаватор атқарады.
Қалған топырақ қолмен лақтырылып пневмотрамбовкамен нығыздалады.
Жетпеген топырақ деңгейі жобадағы 5 см ден кем болмауы керек.
Монолитті бетонды және темірбетон жұмыстары.
Жер асты және жер үсті ғимарат бөліктерінде қолданылатын қалыптар
жинақталып- құралатын болып келеді.
Монолитті конструкцияға бетон ерітіндісі автосамосовалмен, әкелініп
бункерге құйылады, ал қалыпқа кран арқылы бадьялармен жеткізіледі.
Бетонды құймас бұрын қалыптың тұрысын, элементтердің дұрыс байланысын
тнксеру қажет.
Бетон ерітіндісін нығыздау тереңнен, бетті және сыртқы дірілдеткіш
арқылы жүреді
Барлық жұмыстар СНиП II 15-76 бойынша жүргізіледі.
Монтаж жұмыстары.
Ғимаратқа қажетті т.б. элементтерін монтаждау кранның әсер ету
аймағында орналасқан материалдармен және транспорт құралдарынан тікелей
алынады.
Монтаждау э-252 маркалы кран қолданылады.
Монтаж жұмыстары кезінде байланыстырғыш элементтердің қатаң байланыста
болуы үшін іс-шаралар жүргізілуі қажет.
Барлық монтаж жұмыстары СНиП II16-73 бетонные и железобетонные
конструкции Правила производства и приемки работ при монтажах
Алаңда элементтерді сақтау СНиП II-4-80 ережелеріне сай болуы шарт.
Қабырға қалау.
Қабырға қалау мстермен және мінбелер қолданылады.
Құрылыс алаңына қышпен ұлутас пакеттерге салынып автокөлікпен
жеткізіледі.
Қыштарды жинақтау объекті алаңына жүргізіледі. Қышты, ерітіндіні
кранмен жеткізеді.Қыш жұмыс орнына пакеттермен ал ерітінді астаумен
жеткізіледі.
Әрлеу жұмыстары.
Сыртқы және ішкі сылау және сырлау жұмыстары механикалық әдіспен,
сырлау агрегатын қолдану арқылы жүргізіледі.
Әрлеу материалдарын тасымалдау және сақтауға арнайы контейнерлер
қолданылады. Барлық әрлеужұмыстары СНиП III-21-63 бойынша жүргізіледі.
Техникалық параметрлеріне байланысты монтаж кранын талдау
Монтаж кранын мына мәліметтерге байланысты алады:габаритті және ғимарат
конфигурациясы;орналасу параметрі ғимаратты жөндеу элементі;
Монтажды байланысты технологиясы және әдіс техникалық параметрі.
Кран ілгішінің көтерілу биіктігі
Нс=h0+h3+hэ+һс
Нс=20,5+1,5+0,22+1,5=23,77м
Мұнда һ0-монтаждау тірек элементінің биіктігі,
һ3-биіктік бойынша қоры,
һс-жүк ұстау құрылысының биіктігі,
Монтаждау кранының жүк көтергіштігі;
Qэmax=mэmax+mc
Qэmax=1,6+0,4=2 тн
mэmax-монтаждау элементінің максимальды ауырлығы;
mc-жүк ұстау құрылғысының массасы;

Кран жебесінің қажетті ұзындығы.
L=l1+l2=h0-hшsinα+b+2a2cosα
α- кран жебесінің бұрыштық еңісі.
tgα===3,5 α=74
ho-монтаждау тірек элементінің максимальді биіктігі ;
b-бағана адымы,
а-монтаждау конструкцияларының кран төбесінің минимальді жақыныдығы;
а=1
hш-кран тұрағы деңгейінен жебенін бұрылу осьі ара-қатынасы
tgα мәнін алғаннан соң, α бұрышын табамыз.sin74°=0,96:cos74°=0,27:
L= l1+l2=17,25-1,80,96+15,03+2*12*0, 27=44м
Кран ілгегінен жебесінің ұшуы.
Өздігінен жүретін крандар үшін:Lc=l*cosα+c=44*0,27+1,5=13,38м ,с=1,5м
Мұнаралы крандар үшін:B+b=15,03+6=21,03
b-ғимарат ені,
В-ғимаратқа байланысы=6м
Бес қабатты қаңқалы ғимарат мұнаралы кран монтаждау мақсаты,артынан екі
мұнаралы кран салыстырылып отырады.
Жүккөтергіштігі=2т
Ілгектің ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Тұрғын, қоғамдық және административтік-тұрмыстық ғимараттарды шартқа сәйкестендіруге қойылатын талаптар туралы ақпарат
Іргетас темірбетондарын өндіру зауыты
Шалқар курорттық зонасының экологиялық жағдайлары
Қонақ үй кәсіпкерлігіндегі бизнес-жоспардың құрылым
Қонақ үй түрлері жайлы жалпы мәлімет жинау, саралау, сараптау, және типологиясы мен ерекшеліктерін ашып көрсету
Солтүстік Қазақстан
Литосфераға антропогенді әсердің ықпалы
Қонақ үй
Алматының көрнекі орындары
Қонақ үйлерді классификациялау және оның түрлері.
Пәндер