Құбырлы пештерді автоматтандыруды жобалау

Кіріспе
1 Жалпы бөлім
1.1 Жалынды қыздырғыштардың тағайындалуы және сипаттамалары
1.2 Құбырлы пеште жылу алмасу
1.3 Құбырлы пеш қызметінің негізгі көрсеткіштер
1.4.Құбырлы пештің өлшемін таңдау
2 Арнайы бөлім
2.1 Бөлу жүйесін басқару. Бөлу жүйесі
2.2 Құбырлы пешті тоқтату және қосу
3 Экономикалық бөлім
3.1 Құбырлы пештің автоматтандыру жүйесін құрудың экономикалық негізделуі
3.2 Басқару жүйесін құруға кететін капиталды шығындар
3.2.1Құрастырушылардың жалақысы
3.2.2Аспаптар мен автоматтандыру құралдарын сатып алуға кететін шығындар
3.2.3Жабдықтардың монтажына кететін шығындар
3.3 Бағдарламаны ендіруге кететін шығындар
3.3.1 Автоматтандыру құралдарын ағымдағы жөндеулеріне кететін шығын дар
3.3.2Автоматтандыру жүйесін жабдықтауға кететін шығын көлемі
3.4 Автоматты басқару жүйесін ендіруінің экономикалық тиімділігін есептеу
3.4.1Қызмет көрсететін персоналдың негізгі жалақысының жылдық қорын есептеу
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау
4.1 Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі
4.1.1 Еңбек тәртіптемесінің ережелері
4.1.2Жұмыс берушінің даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру жөніндегі құқықтары мен міндеттері
4.1.3Қызметкердің өміріне және денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі
4.2 Өрт қауіпсіздігі туралы ҚР 1996 жылғы 22 қарашадағы №48.1 заңы
4.3«Су жылытатын және құбырлы пеш қауіпсіздігіне қойылатын талаптар» техникалық регламенті
4.4 Өндірістік санитария
4.4.1Желдету және жылыту 61
4.4.2 Жарықтандыру 62
4.4.3 Санитарлық.тұрмыстық бөлмелер 63
4.5 Қауіпті және зиянды факторлар әсерінен жұмысшыларға қорғаныс шаралары 63
4.5.1 Электр қауіпсіздігі 64
4.5.2 Өрт және жарық қауіпсіздігі 65
4.5.3 БӨАжәнеА қызмет етуші персоналы үшін техникалық қауіпсіздік нұсқауы 66
4.6 Табиғи газда жұмыс істейтін қазандықтан шығатын шығарылуларды есептеу 66
Қорытынды 67
Қысқартылған сөздер тізімі 68
Қолданылан әдебиеттер тізімі 69
Басты міндет жылу құрылғыларын құрастыру барысында, толық көрсетілген міндеттемелерге сәйкес, технологиялық өңдеу материалдарын, технологиялық мүмкіндіктерге, құралдарға бейімдеу, сол себепті ауысым бойынша жылу өңдегіш материалдары тиімді болуы қажет.
Жылу өңдеулері жүргізіліп отыратын, ұсыныстар мен үрдістер тәсілі, жылу өңдегіш ауысымы деп аталады. Бұл, ең алдымен, уақыт аралығындағы температураның немесе газдың ортадағы, пештегі құрамының, температура мен уақытқа байланысты өзгеруі. Ортадағы ауысымды құрастырушы, жылу ыдыстары оның қозғалысы мен қысымын, жылдамдық пен сипаттамасын көрсетеді. Жылу өңдегіш клинкері сапалы және үнемді болуы үшін, тиімді ауысымда немесе ауысымға жақын жүргізілуі қажет. Тиімді ауысымдағы жылу өңдегіш – қысқа ауысымдағы жылу өңдегішке қарағанда, өткізілетін жылу шығынына байланысты, клинкер ең жақсы деген құрамды қалыптастырады. Қысқа ауысымның тиімділігі , пештегі аздаған өңдіруші өлшемдерді талап етеді. Мысалы, пештегі құрғақ тәсіл өңдіруші 50т/ч, дымқыл пеш тәсілін өңдірушілердің жартысынан қысқа. Дымқыл пеш тәсілінің өлшемдерін сақтау, ауысымдағы жылу өңдегішті қамтамасыз ету арқылы, аналогті құрғақ жылу өңдеулері 100 % көрсеткішті көрсетеді. Дегенмен, бұл мысал, хрестоматиялық (фантастика облысынан), практика жүзінде, дымқыл пеш тәсілі, дамыған елдердегі аналогті өлшемдерді көрсетеді: оның қатарына Жапония, Германия, АҚШ, Канада және т.б. елдердің 25 өңдіруші көрсеткіштері Қазақстанға қарағанда жоғары, ауысымдағы жылу өңдегіш жеткілікті қысқартылған. Жылу өңдеуде температура жоғары болған сайын жылуды тұтыну шегі де көбейеді. Мысалы, реттелген күйдіру температурасы 14500С, 4.5х170 мс өлшемді айналмалы пеште клинкерді күйдіру кезінде клинкердің жылуды тұтыну шегі 1660кДж/кг. Шикізат материалы ретінде реакцияға жақсы түсетін, мүмкін болатын қосылыстарды таңдаймыз, себебі температурасы 14000С тең, сапалы өндірістік пеште клинкерді күйдіреміз, оған 1550кДж/кг жылуды жұмсаймыз. Бұл жылуды тұтынудың төмендеуі энергетикалық ресурстарды үнемдеу үшін маңызды болып табылады. Осы сияқты пештегі құрғақ тәсіл көмегімен клинкерді өңдіруге болады. Құрғақ тәсілді пеште өнімді дайындау жылуалмасуларда іске асады (мысалы, циклонды жылуалмасуларда немесе декарбонизатор реакторларында).
Құбырлы пештер өздерінің кейбір ерекшеліктеріне байланысты кең қолданысқа ие болды. Құбырлы пештердің жұмысы біртекті булану принципіне негізделеді, яғни берілген соңғы температурада шикізатты қыздыру шегін жіберу не берілген төменгі температурада қыздыру. Олар жоғары жылулық тиімділігіне ие болады. Себебі жылудың негізгі бөлігіне қосымша ретінде сәулелендіру арқылы беріледі. Іргелі бөлігіне салыстырмалы түрде түтін газдарының қозғалыс жылдамдығының жоғару болуының, яғни конвекция түрінде беріледі. Осыдан басқа, Құбырлы пештер ыңғайлы аппарат болып табылады. Олар жоғары жылулық қуатымен қамтамасыз ете алады. Жоғары температура аймағында қыздырылатын шикізаттың болу ұзақтығы бірнеше минут қана, бұл құбырларда оның коксты бөлу және салу мүмкіндігін азайтады. Нәтижесінде шикізаттың жеткіліксіздігіне байланысты оны жоғары температураға дейін қыздыруға болады. Пештерде жөңдеу жұмыстарын жүргізу оңай және автоматтандыруға болады.
Тиімді ауысымдағы “ең жақсы қасиет” деген түсінікке анықтама берейік. Жалпыға түсінікті, бір немесе сол құрамды және шикізат қосылыстарынан күйдірілген клинкердің бөлек құрамдары жылуды өңдеуде әр түрлі ауысымдарда тиімді болады. Мысалы, классикалық құрамдағы портландцементті клинкерді күйдіру кезінде және сульфатқа тұрақты цемент үшін. Әр түрлі ауысымдағы жылулық өңдеу мен негізгі шикізат қоспаларының деңгейлеріне байланысты тиісті қасиеттерге ие боламыз. Осыған байланысты, жылулық өңдеуге түскен клинкердің ең жақсы қасиетіне оның сапа мен стандарттың минималды талаптарына сай, яғни осы талаптарға сәйкес өндірісте қолданылу күйін жатқызамыз.
        
        Ибраемов Темирлан  Құбырлы пештерді автоматтандыруды жобалау
МАЗМҰНЫ
Кіріспе
10
1 Жалпы бөлім
13
+ Жалынды ... ... және ... ... пеште жылу алмасу
13
1.3 Құбырлы пеш қызметінің негізгі көрсеткіштер
17
1.4.Құбырлы пештің өлшемін таңдау
19
2 Арнайы бөлім
2.1 Бөлу жүйесін басқару. Бөлу ... ... ... ... тоқтату және қосу
3 Экономикалық бөлім
51
3.1 Құбырлы пештің автоматтандыру жүйесін құрудың экономикалық негізделуі
51
3.2 Басқару ... ... ... капиталды шығындар
52
3.2.1Құрастырушылардың жалақысы
52
3.2.2Аспаптар мен автоматтандыру құралдарын сатып алуға кететін шығындар
53
3.2.3Жабдықтардың монтажына кететін шығындар
54
3.3 Бағдарламаны ... ... ... ... ... ... ... кететін шығын дар
55
3.3.2Автоматтандыру жүйесін жабдықтауға кететін шығын көлемі
55
3.4 Автоматты басқару ... ... ... ... есептеу
56
3.4.1Қызмет көрсететін персоналдың негізгі жалақысының жылдық қорын есептеу
57
4 Қауіпсіздік және еңбек қорғау
59
4.1 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... ... қайта даярлау және біліктілікті арттыру жөніндегі құқықтары мен міндеттері
59
4.1.3Қызметкердің ... және ... ... зиян үшін ... ... материалдық жауапкершілігі
59
4.2 Өрт қауіпсіздігі туралы ҚР 1996 ... 22 ... №48-1 ... ... ... ... санитария
61
4.4.1Желдету және жылыту
61
4.4.2 Жарықтандыру
62
4.4.3 Санитарлық-тұрмыстық бөлмелер
63
4.5 Қауіпті және зиянды факторлар әсерінен ... ... ... Электр қауіпсіздігі
64
4.5.2 Өрт және жарық қауіпсіздігі
65
4.5.3 БӨАжәнеА қызмет етуші персоналы үшін техникалық қауіпсіздік нұсқауы
66
4.6 Табиғи газда жұмыс ... ... ... ... ... сөздер тізімі
68
Қолданылан әдебиеттер тізімі
69
КІРІСПЕ
Басты міндет жылу құрылғыларын құрастыру барысында, толық көрсетілген міндеттемелерге ... ... ... ... ... мүмкіндіктерге, құралдарға бейімдеу, сол себепті ауысым бойынша жылу өңдегіш материалдары тиімді болуы ... ... ... ... ұсыныстар мен үрдістер тәсілі, жылу өңдегіш ауысымы деп аталады. Бұл, ең ... ... ... ... ... ... ортадағы, пештегі құрамының, температура мен уақытқа байланысты өзгеруі. Ортадағы ауысымды ... жылу ... оның ... мен ... ... пен ... көрсетеді. Жылу өңдегіш клинкері сапалы және үнемді болуы үшін, тиімді ауысымда немесе ауысымға жақын ... ... ... ... жылу өңдегіш - қысқа ауысымдағы жылу өңдегішке қарағанда, өткізілетін жылу ... ... ... ең ... ... ... қалыптастырады. Қысқа ауысымның тиімділігі , пештегі аздаған өңдіруші өлшемдерді ... ... ... пештегі құрғақ тәсіл өңдіруші 50т/ч, дымқыл пеш тәсілін ... ... ... Дымқыл пеш тәсілінің өлшемдерін сақтау, ауысымдағы жылу ... ... ету ... аналогті құрғақ жылу өңдеулері 100 % көрсеткішті көрсетеді. Дегенмен, бұл мысал, хрестоматиялық (фантастика облысынан), практика жүзінде, ... пеш ... ... ... аналогті өлшемдерді көрсетеді: оның қатарына Жапония, Германия, АҚШ, Канада және т.б. елдердің 25 өңдіруші көрсеткіштері Қазақстанға ... ... ... жылу ... жеткілікті қысқартылған. Жылу өңдеуде температура жоғары болған сайын жылуды ... шегі де ... ... ... ... ... 14500С, 4.5х170 мс ... айналмалы пеште клинкерді күйдіру кезінде клинкердің жылуды тұтыну шегі 1660кДж/кг. Шикізат материалы ретінде реакцияға жақсы түсетін, мүмкін болатын қосылыстарды ... ... ... 14000С тең, ... ... ... клинкерді күйдіреміз, оған 1550кДж/кг жылуды жұмсаймыз. Бұл жылуды тұтынудың төмендеуі энергетикалық ресурстарды үнемдеу үшін маңызды болып табылады. Осы ... ... ... ... ... ... өңдіруге болады. Құрғақ тәсілді пеште өнімді дайындау жылуалмасуларда іске асады (мысалы, циклонды жылуалмасуларда немесе декарбонизатор реакторларында).
Құбырлы пештер өздерінің кейбір ... ... кең ... ие ... ... ... жұмысы біртекті булану принципіне негізделеді, яғни берілген соңғы температурада шикізатты қыздыру шегін жіберу не берілген төменгі ... ... Олар ... ... ... ие болады. Себебі жылудың негізгі бөлігіне қосымша ... ... ... ... ... бөлігіне салыстырмалы түрде түтін газдарының қозғалыс жылдамдығының жоғару болуының, яғни конвекция түрінде беріледі. Осыдан ... ... ... ыңғайлы аппарат болып табылады. Олар жоғары жылулық қуатымен қамтамасыз ете алады. Жоғары температура ... ... ... болу ... ... минут қана, бұл құбырларда оның коксты бөлу және салу мүмкіндігін ... ... ... ... байланысты оны жоғары температураға дейін қыздыруға болады. Пештерде жөңдеу жұмыстарын жүргізу оңай және автоматтандыруға болады.
Тиімді ауысымдағы "ең ... ... ... ... ... берейік. Жалпыға түсінікті, бір немесе сол құрамды және шикізат қосылыстарынан күйдірілген ... ... ... ... өңдеуде әр түрлі ауысымдарда тиімді болады. Мысалы, классикалық құрамдағы портландцементті клинкерді ... ... және ... ... ... ... Әр түрлі ауысымдағы жылулық өңдеу мен негізгі шикізат қоспаларының деңгейлеріне байланысты тиісті ... ие ... ... ... жылулық өңдеуге түскен клинкердің ең жақсы қасиетіне оның сапа мен стандарттың минималды талаптарына сай, яғни осы талаптарға ... ... ... ... жатқызамыз.
Жылуды өңдеудің тиімді ауысымын анықтау күйдірілген қоспа құрамына, ... ... ... ... ... жылуалмасулардың түрі мен типіне, отынның сапасы, құрамына, жанарғы құрылғылар түріне, салқындату ауысымына, үрлемелі құрылғылардың қуаты мен өндіруіне және тағы ... ... ... ... ... ауысымда тек кейбір жағдайларда жұмыс жасауға болады. Бұл ауысымда жұмыс жасау барысында кедергілер туындайды. Олар пештің ... ... ... құрылғыларға, тоңазытқыштарға, газды жанарғы құрылғыларына, жанатын қоспалар құрамына байланысты болады. Мүмкін ... ... ... ... бірақ оны іске асыру мүмкін емес. Себебі жылу технологиялық факторларға байланысты клинкердің тиімді ауысымда жылуды өңдеу ... ... ... оны ... ... ... Жоғары сапалы клинкерді термиялық өңдеу үшін тиімді ауысымды ... Бұл ... жану ... пеште орындалатын операциялар, жанатын қоспалардың құрамын тиімділеу, пешті қалдықпен қоректендіруді ... ... ... ... ... ... массалық жылуалмасу үрдісін тиімділеу, дайындау аймағындағы өнімнің декарбонизация ауысымын тиімділеу, жоғары температуралы ... ауа мен ... ... ... алу үшін ... ... ... тиімділеу, пештің өндіру тиімділігі, тиімді жанарғы құрылғыларын қолдану арқылы отынның жануын тиімділеу, ... ... ... ... минималды шаң шығару, жылу щығынын тиімділеу жатады.
Клинкерді күйдіру үрдісінің тиімді ауысымы әр пеш үшін эксперименталды ... ... Оны ... ... ... ... ... орнатуда клинкердің жану үрдісі кезінде жану өнімінің сипаттамасын, әр түрлі жылу ... ... ... ... ... жану үрдісі кезінде тиімді ауысымды анықтау үшін мына әдістерді қолданамыз. Олар: физикалық, химиялық, кешенді, зертханалық нәтижелер жиынтығы, клинкердің физика-механикалық сипаттамасы, ... және ... ... ... ... жанудың нәтижесі. Осы шарттарға байланысты қондырғыларда тиімді ауысым орнатылады.
Жылу шығынының ... шегі жылу ... ... ... ... ... ... алып келеді. Бұл клинкерді күйдіру үрдісі үшін ... ... ... ... ... ... ... тұрғыдағы пеш қызметі уақытты қысқартуға жол бермейді, ... ... ... отынның жану және жылуалмасу интенсификациясымен жұмыс жасау үшін тиімді шешімді табу қажет. ... ... жану ... ... ... ... ... тиімді өндіру келесі негізгі мәселелерде шешімін табады:
- отынның шекті шығынының төмендеуі;
-өнімнің сапасын жоғарылату.
1 жалпы бөлім
1.1 Жалынды қыздырғыштардың тағайындалуы және ... пеш бұл ... жану ... ... қыздырылған өнімге жылу беру үшін арналған аппаратты ... ... ... ... және ... химиялық өндірісте кең таралған. Олар көптеген қондырғылардың құрамды бөлігі болып табылады. Әр түрлі технологиялық үрдістерде, яғни ... ... ... ... ... пен реформинг, гидролық тазалау, майларды тазарту және тағы да басқа үрдістерде қолданылады.
Мұнай өндіруші өндірістерде дамудың алғашқы периодында шикізатты қыздыру үшін ... ... ... та олардың көптеген кемшіліктері болғандықтан, қазір қолданыста жоқ.
Құбырлы пештер өздерінің кейбір ерекшеліктеріне ... кең ... ие ... ... пештердің жұмысы біртекті булану принципіне негізделеді, яғни берілген соңғы температурада шикізатты қыздыру ... ... не ... ... ... ... Олар ... жылулық тиімділігіне ие болады. Себебі жылудың негізгі бөлігіне қосымша ретінде сәулелендіру арқылы беріледі. Іргелі бөлігіне салыстырмалы ... ... ... ... жылдамдығының жоғару болуының, яғни конвекция түрінде беріледі. Осыдан басқа, Құбырлы пештер ыңғайлы ... ... ... Олар ... жылулық қуатымен қамтамасыз ете алады. Жоғары температура аймағында қыздырылатын ... болу ... ... ... ... бұл құбырларда оның коксты бөлу және салу мүмкіндігін азайтады. Нәтижесінде шикізаттың жеткіліксіздігіне байланысты оны жоғары температураға дейін қыздыруға болады. ... ... ... ... оңай және ... ... ... қыздыру аймағында біруақытта мұнай өнімдерінің аз мөлшері қатар орналасады, яғни бұл кезде өрт қауіпсіздігін болдырмау тиімді болып табылады. ... ... ... ... ... ... жойған дұрыс.
1.2 Құбырлы пеште жылу алмасу
Құбырлы пеш радиация және конвекция ... ... ... ... ... ... мұнда отын жанады, радиантты беттік орналасқан (экран), радиацияға негізделе отырып жылуды жұтады.
Конвекция камерасында құбырлар орналасқан. Түтін газдары мен беттік ... ... ... ... ... ... ... қабылдайды.
Шикізат конвекциялық және радиантты құбырлар арқылы тізбектей тасымалданып ... ... ... ... жану ... ... ... көп бөлігін радиантты құбырлар қабылдайды.
Жылу түтін газдарын 1000-1200 К салқындату ... ... ... ... ... Түтін газдарының температурасын төмендету мүмкін емес, себебі радиантты құбырлар беттік қыздырудың ... жылу ... ... ... ... ... болады.
Конвекция арқылы жылуды тасымалдау тиімділігі түтін газдарының температурасына ... ... ... осы әдіс арқылы жылу тасымалданады. Бұл кезде жылуды сәулелендіру арқылы тасымалдау тиімсіз ... ... ... ... конвекциялық беттік түтін газдарының жылуын қолданады және температураға дейін оның ... ... ... Бұл ... ... шама ... үнемділікті көрсетеді.
Егер түтін газдарының жылуы басқа мақсатта қолданылатын болса, онда мысалы, ауа қыздыру үшін немесе су буын ... ... ... ... үшін ... ... қажет емес немесе осы беттіктердің өлшемдері аз болуы мүмкін. Көп өндіру кезінде кейде конвекциялық ... жоқ ... ... Ол ... құрылымы бойынша қарапайым, бірақ қажет әрекет бойынша жоғары коэффициенттерге сәйкес келмейді.
Жылу тасымалдау үрдісінің пеште ... ... ... ... Мысалы, жер бауырлата орналасқан жалыны бар екі камерадан тұратын пешті қарастырайық. Бұл пеш сипаттамасының ерекшелігіне пештің төменгі ... ... ... форсунка болып табылады. Бұл камера ортасында орналасқан алаудың ... ... ... ... етеді. 1.1-суретте көрсетілген.
1 - отын камерасы;2 - жерде орналасқан жалыны бар қабырғаның ... ... - ... ... - ... құбырлар;5 - радиантты құбырлар.I - шикізат ... - ... ... - отын және ... Жерде орналасқан жалыны бар екі камералы тікелей пештің ... ... ... камерасына форсунка көмегімен ыдыраңқы отын, ал жану үшін ... ... ... ауа ... Отын дисперсиясының жоғары деңгейі оның ауамен интенсивті түрде араласуын және ... ... ... ... ... ... жанасуы оның температурасының жоғарлауына алып келеді. Сондықтан сәулелену алаудан ғана емес және осы қабырғаның ... да ... ... ... жану кезінде бөлінген жылу түтін газдарының және отынның жанған бөліктерінің температуралары ... ... Ал ... ... және ... ... ... температурасы, өлшемі, конфигурациясы көптеген факторларға байланысты болады. Ол факторларға отын жану үшін берілетін температура, ауа ... ... ... ... ... құрылымы мен жүктемесі, отынның жылу беру мүмкіндігі, форсуналық теңдіктің шығыны, ... ... ... (оттықтың экрандық деңгейі) және тағы басқалар жатады.
Ауа температурасы жоғарылаған сайын алау температурасы, жану жылдамдығы да көбейеді және алаудың ... ... Алау ... отынға келетін ауа мөлшері (белгілі бір шекке дейін) көбейген кезде де қысқарады. Себебі ауаның артық ... ... жану ... ... ... ... болған жағдайда алау созылмалы болады. Отын толықтай жанбайды, сондықтан бұл жылуды жоғалтуға соқтырады. Ауаның мөлшерден тыс ... ... ... ... ... ... газдарынан берілетін және қыздыру беттігінің интенсивті түрде қышқылдануы байланысты жылуды жоғалту жылдамдытылады.
Жану үшін қажетті ауа форсунка ... алау ... ... ... ... отын ауамен жанады, бұл кезде отынмен бірге оттыққа енгізіледі.
Құрылымды реттегі пештің ішкі қабырғаларында екіншілік ауаны беру үшін арналған ... ... Бұл ... ... алау ... бойынша жану үшін арналған қажетті ауаны жібереді. Сәулелену қабырғасының температурасы жоғарылайды және радиация арқылы жылудың бірқалыпты берілуін ... ... ... жылу сәулелену арқылы алаудан сәулелену қабырғасы мен үшатомды газға (көміртегі мен су буының екі атомы және күкірт диоксиды) беріледі. ... ... ... ... ие, яғни ... бір ... ұзындығындағы сәулелерді жұту және шашырату.
Кейбір сәулелердің бөлігі құбырлар арасындағы кеңістік арқылы осы құбырлар орналасқан қалау ... ... Бұл ... ... ... және ол өз ... ... Осы бөлікте сол құбырдың беттігіне байланысты қалау қабырғасында орналасқан энергияны жұтады.
Жерде орналасқан жалыны бар орташа сәулеленетін ... мен ... ... яғни ... ... ... ... орналасқан не (экрандалмаған) орналаспаған, екіншілік сәулелену деп атаймыз.
Радиантты құбырлар ... тек ... ... ғана ... ... ... (бос ... арқылы жылу алмасу) құбырлар беттігі мен түтін газдарының ... ... ... ... Радиантты құбыр көмегімен алған барлық жылу мөлшері (85-90 %) сәулелену арқылы, ал қалғаны конвекция арқылы беріледі.
Құбырлардың ... ... өз ... аз мөлшерде жылуды шығарады. Себебі сәулелену үрдісі орын алады, бірақ та құбырлар арқылы тасымалданатын жылуға үздіксіз шикізат беру кезінде беттік ... ... ... ... ... ... төмен болады. Нәтижесінде радиантты құбырлар беттігі арқылы берілетін сәулелену ... ... ... ... жылу ... ... ... оттық камерасында жүзеге асатын, түтін газдары салқындатылып және (мәжбүрленген ... ... ... ... ... ... одан да ... конвекциялық құбырлар беттігімен тікелей жанасуы жүзеге асады
Конвекция камерасында жылу алмасу үшатомды түтін газдарының радиациясы мен қалау қабырғаларынан алынған сәулелену ... ... ... ... ... жылудың ең үлкен мөлшері конвекция жолымен беріледі, яғни құбыр арқылы келетін жылудың жалпы мөлшері 60-70 %. ... ... ... ... жылудың берілуі 20-30 %; ал конвекциялық камерадағы қалау қабырғасының сәулелену нәтижесінде орташа жылу 10 % ... ... ... ... тиімділігін анықтау үшін негізгі фактор ретінде, түтін газдарының қозғалыс жылдамдығы жатады, ... ... ... ... ... оның көптеген шамаларын қамтамасыз етеді. Бұл бір көлденең кезекте минималды құбырлар мөлшерінің орналасуымен және ... ... ... ... ... ... анықталады. Бірақ та түтін газдарының жылдамдығы көбейген кезде конвекция камерасында газ ... ... ... бұл ... шамасын анықтау барысында таңдауды шектейді. Басқа жағынан қарағанда, бір көлденең кезекте құбырлар санының қысқаруы конвекция ... ... ... алып ... Бұл ... ... ... түтін газдарының жылдамдық қозғалысын таңдауды анықтайды.
Жылу берудің ... ... ... ... конвекция камерасында құбырлардың орын ауыстыру әдісі жатады. Құбырларды дәліз әдісі бойынша орналастырғанға қарағанда ... ... ... ... жылу ... ... Құбырларда түтін газдарының турбулентті ағын интенсивтілігіне байланысты ... ... ... қозғалыс жылдамдығы бірдей болған жағдайда құбырлардың шахматты түрде орналасуы дәліздіге қарағанда жылудың берілу (20-30% ... ... ... ... диаметрлерінің азаюы құбырға байланысты интенсивті түрде беріледі, яғни түтін газдарының жоғары жылдамдығын құру үшін олардың ыңғайлы орналасу ... ... ... ... та пеш ... ... азаюы кезінде шикізат жылдамдығы көбейеді, қыздырылатын ағынның орын ... ... ... ... ... болу үшін аз ... пеш ... қолдану кезінде және үлкен мөлшерде өндіруші пештер үшін шикізат қозғалысы екі немесе бірнеше параллельді ағындармен жүзеге ... ... ... ... ... сыртқы беттіктері арқылы ұлғаю мүмкін, себебі конвекциялық камерада құбыр ... ... ... ... ... түтін газдар жағынан жылу алмасуға негізделеді. Бұл кезде түтін газдары мен ... ... ... ... көп ... берілуін қамтамасыз етеді.
Конвекция арқылы жылу беру температуралық күшке, яғни түтін газы мен ... ... ... ... байланысты болады. Бұл температуралар әртүрлілігі түтін газдарының қозғалысы бағытталған кезде жойылады және шикізат температурасы ... ... бір ... ... ... ... газдары бес алты градусқа салқындайды. Ең температуралық күш конвекциялық камера кірісіндегі түтін газдарында анықталады. Ал ең азы оның шығысында. ... ... ... ... ... ... жылу ... түтін газдарының бағытталған қозғалысы бойынша жойылады.
Конвекция камерасында сәулелену ... ... ... ... ... ... ... сәулеленетін газ ағынының жуаңдығы аз болуына байланысты газ температурасы төмен болады. Конвекция камерасында газ қабатының тиімді жуаңдығы ... ... ... ... ... газдарының температурасының төмендеуі оның қозғалыс бағытына байланысты, яғни сәулелену арқылы жылу берілу азаяды.
Түтін газдарының ... ... ... конвекциялық құбырлар көп жылуды алады, себебі конвекцияға да байланысты кейбір ... жылу ... ... ... жылу ... ... жоғары болады.
1.1 Құбырлы пеш қызметінің негізгі көрсеткіштері
Құбырлы ... ... ... негізгі көрсеткіштеріне пайдалы жылулық жүктемесі, қыздыру беттігі мен оттық ... жылу ... ... ... ... ... ... маңызды сипаттамасына пайдалы жылу жүктемесі, пеште шикізат (кВт или кДж/ч) арқылы берілетін жылу мөлшері жатады. Мұнай ... ... ... пеш ... жылу ... 10 нан 20 МВт ... ... жөндеуден өткізіледі. Жоғары өндіруші қондырғыларда пештердің жылу қуаттылығы 50-80 МВт ... ... ... ... ... көрсеткіш ретінде қыздыру беттігінің жылу қуаттылығы, жылу ағынының тығыздығы, қыздыру беттігінен уақытқа байланысты берілген (Вт/м2 )жылу мөлшері ... ... ... ... жылу қуаттылығын анықтайық. Радиантты және конвекциялық құбырлардың орташа жылу ... ... ... ... ... ... орташа жылу қуаттылығын анықтайық. Беттік қыздырудың жылу қуаттылығының шамасы пештің барлық беттік қыздыру мен оның бөліктері арқылы берілетін жылу ... ... ... ... ... қыздыруының орташа жылу қуаттылығы жоғары болған сайын жұмсалған шығынға қарағанда берілген жылу мөлшерін қамтамасыз етеді.
Бірақ та ... ... жылу ... ... ... онда ол ... қалыпты жұмысын бұзып және құбырлардың жанып кетуіне алып келу мүмкін.
Оттық кеңістігінің жылу қуаттылығы жылу ... ... Отын жану ... ... ... пен оттық көлеміне байланысты жылу бөлінеді. Бұл шама оттық көлемінің қолдану тиімділігін сипаттайды. ... ... ... ... жылу ... ... ... керісінше пештің құрылымдық ерекшелігіне және радиантты құбырлардағы беттік қыздырудың жылу қуаттылығы шамасына байланысты болады. Құбырлы ... ... ... жылу қуаттылығы 40-80 кВт/м3 құрайды. Ал бу пештерінде оттық ... ... ... жану ... ... бұл шама ... болады (600-2000 кВт/м3 ).
Құбырлы пештің пайдалы қозғалысының коэффициенті жану кезінде ... ... ... пайдалы жылу бөлігін сипаттайды. Отынның толық жану кезінде бұл шама ауа ... ... мен ... ... ... ... болады. ауа температурасының төмендеуі түтін газдардағы температура төмендеуі сияқты пештің ... ... ... ... ... ... ... сору кезінде ауаның артықшылық коэффициенті жоғарылайды, бұл кезде пештің төмендеуіне алып ... ... пеш үшін ... ... ... 0,65 ден 0,85 ... тең ... Құбырлы пештің өлшемін таңдау.
Мақсаты: шығыс мәліметтерің қанағаттандыратын және жоғарыда айтылған сипаттамаларға сәйкес пешті таңдау, оның сипаттамалары және ... ... ... өлшемін таңдауды оның шамасына, жылу өндіруіне, қолданылатын отынның түріне байланысты каталог бойынша жүзеге асырамыз.
Біздің ... ... ... - ... және ... мөлшерлі булануы, жылу өнімділігі Qт 36,44 МВт құрайды, ал отын ретінде мазут қолданылады. Осы ... ... ... ... + газ) ... ... ... құбырлы пешті таңдаймыз.
1-Кесте- СКГ1 пешінің техникалық сипаттамасы
Көрсеткіштер
Мағынасы
Радиантты құбырлар:
Қыздыру беттігі, ... ... ... ... ... n
7
Жылуды өндіру, МВт (Гкал/ч)
39,5 (34,1)
Радиантты құбырлардың жылу қуаттылығының мәні, кВт/м2 (Мкал/м2xч)
40,6 (35)
Габаритті өлшемдер (қамтамасыз ету үшін арналған ... ... ... ... ... ... ... пеш - бұл бос тікелей алаулы отын ... ... ... камерасында жылан өткізгішті құбырлары көлденең орналасқан пеш. Жанарғы типі ГГМ-5 немесе ГП пештің бір кезегінде орналасқан. Радиациялық камераның әрбір ... ... ... экрандар орналасқан. Олар тікелей алаумен байланысты болады. Құбырлы экран біртекті және екікезекті қабырғалы болу ... ... отын ... пеште газ жиынтығы орналасқан, ол арқылы жану газы бөлек түтін құбырынан тұрады.
Жанарғыларды қамтамасыз ету ... бір ... ... ... Ортақ фундаментте баспалдақ арқылы байланысқан екі біркамералы пешті орнатуға болады.
Қорытынды: пештің өлшемін таңдау кезінде жақындау шарты қарастырылды, барлық өлшем ... ... жылу ... мен ... ... ... ие болатынын таңдады.
СКГ1 типті пештің құрылымы келесі 1.2-суретте көрсетілген.
1 - ... ... 2 - ... ... 3 - ... 4 - ... ... температураға тұрақты оқшауланған қоршап тұратын қабат); 5 - ... -СКГ1 ... ... ... ... ... Бөлу ... басқару. Бөлу жүйесі
Бөлу жүйесі -- функционалдық жүйесіне байланысты орналасу элементтерінің қатынастар жүйесін айтамыз. Бұл ... ... және ... ... ... рөл атқарады.
Бөлу жүйесін басқару (англ. Distributed Control System, DCS) -- ... ... бөлу ... құрастырылуы мен мәліметтерді орталықтан өңдеумен сипатталатын технологиялық үрдісті басқару жүйесін айтамыз.
БЖБ үздіксіз және гибридті ... ... ... үшін ... Үздіксіз үрдіске түнімен күнімен, айлар бойы, жылдар бойы жүретін жүйе, ... ... ... ... кезде дайындалып жатқан өнімнің бұзылуына, технологиялық қондырғының бұзылуына, қауіпті жағдайларға алып келіп соғады. Үздіксіз үрдістің ... ... ... әйнекті пісіретін пеште әйнекті дайындауды жатқызуға болады.
БЖБ қолдану ... ... ... және ... ... Мұнайды өңдеу және мұнай өнімі.
3) Әйнекті өндіріс.
4) Азық ... ... ... сыра ... Газ ... және ... өндеу.
6) Металлургия.
7) Энергиямен қамтамасыз ету және т.б.
Заманауи БЖБ қойылатын талаптар:
1) Тоқтату тұрақтылығы және қауіпсіздік.
2) Өндіру мен конфигурациялаудың ... ... ... ... қорғау.
4) Мәліметтер қорын конфигурациялау.
5) Адам-машиналы интерфейстің дамуы.
Бөлінген жүйелер деп орналасу элементтері немесе ... ... ... ... ... талдау және жүйені талдау кезінде маңызды рөл атқарады.
Бөлінген жүйелер ... және ... ... ... ... ... элементтер мөлшерінің шексіздігімен, әрбір орналасу элементтің жанында міндетті түрде тағы бір элемент орналасуымен сипатталады.
Үздіксіз ... ... ... ... ... газ ... ... құрыш бетін қарастырайық. Жүйе элементті - бұл "нүктелер" анықталған ... ... бет. ... нүкте аз уақыт моментінде температурамен сипатталады және температура өрісімен ... ... ... ... бір ... аз ... болады. Жылу көздерінің нүктесіне байланысты болады. Уақыт өтуіне байланысты ... ... ... бір ... ... ... яғни жанарғы температурасына, нүктелер координатасына, қоршаған ортада қабаттың жылуды беру шамасына байланысты болады.
Дискретті бөлу жүйелері бір бірінен бөлінген нақты ... ... ... ... ... түрінің бірі яғни бинарлы қатынастар "көрші элементтер болу" жатады. ... екі ... ... ... элемент мүлдем болмайды. Бірақ бұл олардың арасында басқа үшінші элементті қосуға болмайтынын білдірмейді. Ол кезде яғни алғашқы екеуі көрші болуды ... ... ... ... ... қарастырылады.
2.2 Құбырлы пешті тоқтату және қосу
Құбырлы ... ... мына ... болу ... аралық тазалау үшін ;
- жөндеу үшін;
- апатты.
Газды жанарғыда барлық ауа құйындатқыш арқылы келеді, одан басқа сақиналы тесік арқылы да ауа ... ... ... ... ... ... ... орындалған.
Коллектор ішінде 18 газды реттеп жібергіш бірқалыпты орнатылған, бұл кедергілердің негізгі ... ол ... ... ... арналған. Газ жібергіш тесіктердің диаметрі А1 суретінде көрсетілген.
Газ-мазутты унифицирленген жанарғы ГМЖ-2 мазут немесе төменгі қысымдағы табиғи ... ... жағу үшін ... ... ... - оның өзгерістерін уақыт бойынша автоматты тіркеуші термометрлермен немесе термографтармен өлшенеді. Температура тұрақты 20-25°С-та ... ... ... ... ... ... пирометрімен және психрометрмен өлшейді. Уақыт бойынша ауа ылғалдылығының ауытқуын жазу үшін автоматикалық ... ... ... және психрографтар қызмет етеді.
Ауа ылғалдылығы 40-60% болу керек. Ауаның қозғалу жылдамдығы 0,2 м/с-тен аспауы керек. Бұл үшін ауаны ... ... онда ... ... ... жылдамдықтары және ауа тазару деңгейлері сипаттамаларының тұрақтылығымен ұйымдасқан ауа берілісі. Ауа желдету қондырғысында келтірілген параметрлер автоматты түрде реттеледі. ... мен ... ... ... ... есептеу техникасы залдарында міндетті түрде ауа температурасы 15-18 ºС, ... ... 60-40% және ауа ... жылдамдылығы 0,1 м/с-тан аспауы керек.
Өндіріс ғимаратындағы шуды азайту үшін ... ... ... ... оны ... ... ... дауысты жұту мен дауысты бәсеңдету; шуды тұтындырғыш қондырғы; ЖҚҚ-ді қолдану.
Механикалық шуды азайту үшін жабдыққа өз уақытын жөндеу жұмысын жүргізу, соққы ... ... ... ... май жағуды қолдану қажет.
Адам ағзасына зиянды әсерлер тек есту мүшесінің ... ғана ... ... ... ... ... қызметіне кері әсерімен сипатталады. Шудың адам ағзасына ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... шалдығуына әкеліп соғады: жүрек қағыс ритмінің бұзылуы, қан қысымының өзгеруі, есте сақтау қабілетінің нашарлауы.
Шу деңгейін ... ... ... ... ... ... жеке қорғаныс кұралдарын қолдану арқылы жүзеге асырылады. Кәсіпорында жұмысшыларға ... ... ... ... ... іске асырады.
Медициналық кызметкер жұмысшыларға жүйелі бақылау өткізіп, кезеңді медициналық байқау жүргізеді. Осындай байқаулардың негізінде ... және ... ... ... ... пен ... бақылау сақтандыру жұмысының маңызды бөлігі болып табылады, оның негізінде санитарлық ағарту мен эпидемияға ... ... ... пеш деп су буын алу үшiн ... ... кешенiн айтамыз. Бұл кешен өзара байланысқан және су мен буға ... жану ... жылу ... ... жылу ... құрылғылардан тұрады. Энергияның бастапқы тасымалдаушысы судан бу түзілу үшін өте қажет отын болып табылады.
Қазандық орнатуда іске асатын ... ... ... ... ... ... саналады:
1) отынның жану процесі;
2) жану өнімдері арасындағы немесе суы бар өзінің жанып тұрған отынымен жылуалмасу процесі;
3) бу ... ... ол ... ... оның булану және алынған будың қызуынан тұрады.
Пеш агрегаттарындағы жұмыс уақытында екі ... ... ... ағын ... ... ... ... ағыны және жылу тасымалдаушының от жағудан пайда ... ... ... әрекет ету нәтижесінде объект шығысында берілген қысым мен температурадағы бу алынады.
Пеш агрегатын пайдалану кезінде туындайтын негізгі ... бірі ... және ... ... ... ... теңдiктi жабдықтау болып табылады. Пеш агрегатында бу түзілу және ... беру ... өз ... жұмыс денесі мен жылу тасымалдаушы ағындардағы заттектер шамасымен тікелей байланысты.
Отынның жануы толықтай физика-химиялық ... ... ... Жанудың химиялық жағы белгілі бір температурамен өтетін және жылу бөлінуімен бірге жүретін оның оттегімен ... ... ... ... ... Жану интенсивтілігі, сондай-ақ отынның жану процесінің орнықтылығы мен үнемділігі отын бөлшектері арасындағы ауа үлестірілуі мен жеткізілу ... ... ... ... жану процесін шартты түрде үш кезеңге бөледі: оталдыру, жану және жағу. Бұл ... ... ... ... ... ағып ... бірінің үстіне бірі жартылай таңылады.
Жану процесінің есептелуі әдетте м3 ауа шамасын анықтауға алып ... ол ... ... ... ... ... көлемi және жылу тепе-теңдiгiнiң құрамының жанулары және жануды ... ... үшiн ... беру мәні жылу ... отын жағылғанда бөлінетін жылу берілісінде болады, ал егер оның температурасы қанығу температурасынан жоғарылату керек болса, онда буды алу қажет суда ... ... жылу ... ... ... беті деп аталатын су-газды өткізбейтін жылуөткізгіш қабырғалары арқылы жүреді. Қыздыру беті құбырлар түрінде орындалады. Құбыр ... ... су ... жүреді, ал сыртында олар ыстық оттық газдармен жуылады немесе сәуле ... бар ... ... ... Олай ... пеш агрегатында жылу берілістің екі түрі болады: жылуөткізгіштік, ... және ... ... ... ... беті ... және ... болып бөлінеді. Бірлік арқылы берілетін жылу мөлшері бірлік уақытындағы қыздыру ауданы қыздыру бетінің ... ... ... ие. ... ... шектеулі, біріншіден, қыздыру бетінің материал қасиеттері, екіншіден, бетке ыстық жылутасымалдағыштан максималды мүмкін болатын жылу беріліс ... жылу ... ... ... ... ... жылу беріліс коэффициентінің интенсивтілігі де жоғары болады, олардың орын ауыстыру жылдамдығы қыздыру бетіне қатысты және бет тазалығы жоғарылығына байланысты ... ... ... ... ... ... ағады. Экранды құбырларда будың түзілуі әлден-ақ басталады. Бұл процесс үлкен температура мен қысымда жүреді. Булану құбылысында оның ... ... және ... ... ие сұйықтық бөлек молекулалары болады, демек, кинетикалық энергияның ... ... ... ... ... ... ... төтеп бере, беттік керілуді тудырып, қоршаған кеңістікке тарайды. Температура көтерілгенде ... ... ... Бу ... кері ... конденсация деп атайды. Конденсация кезінде түзілетін сұйықтық конденсат деп ... Ол ... ... ... ... үшін қолданылады.
Пеш агрегатында түзілетін бу қаныққан және ... ... ... ... ... бу өз ... құрғақ және ылғалды болады. Өйткені жылу электр стансалары қатты қыздырылған бу қажет етеді, сондықтан да оны қыздыру үшін ... ... бұл ... отын және ... газдар жану нәтижесінде алынған жылу буды қайта қыздыру үшін қолданатын ... және ... ... Т=540 ºС ... және Р=100 атм. ... кезіндегі алынған қайта қыздырылған бу технологиялық мұқтаждықтарға кетеді.
Бу пештерінің ... ... бу ... мен өңделетін бу параметрлерімен (қайта қыздыру қысымы мен температурасы) сипатталады. Номиналды бу өнімділігі - ... пеш ұзақ ... ... бу және ... су ... ... бу өнімділігін атаулы мәндерiнде қамтамасыз етуi керек. Бу өнімділігі бойынша өнеркәсіптік пештерін шартты түрде кіші (25 ... ... ... (35...75 ... және ... қуатты (100 т/сағ аса) пештер деп бөлуге болады.
Қазіргі заманғы жылыту және жылыту-өндірістік қазандықтарда бу өндірісі үшін негізінде жылу ... ... ... бар бу ... ... ал ... су үшін тура өтетін принцип бойынша жұмыс істейтін жылу тасымалдағыштың (су) мәжбүрлік циркуляциясы бар су ... ... ... ... табиғи циркуляциясы бар бу пештері екі коллектор (барабандар) арасында орналасқан вертикалды құбырлар арқылы жүреді. ... деп ... ... бір ... ... және отынның жану өнімдерімен қыздырылады (q - құлама жылу ағысы), ал құбырлардың төмен түсірмелі деп ... ... ... ... ... және пеш ... орналасады. Қыздыру құбырларында су қайнағанша қыздырылады, жиі кездері буланады, түзілген бу мен су қоспасы су мен буға бөлу үшін пеш ... ... ... Одан ары су ... ... қыздырылмайтын құбырлармен барабаннан төменгі барабанға келеді.
Табиғи циркуляциясы бар бу пештеріндегі жылу ... ... ... ... ... су ... ... және көтермелі құбырлардағы су мен бу қоспасы арасындағы айырмашылықты тудыратын қозғаушы күш ... ... ... Пеш ... табиғи циркуляциясы бар бу пештеріндегі циркуляция еселігі (циркуляциялы контур арқылы өтетін пеш суы шығынының онда өңделетін бу шамасына қатынасы) 10...100 ... ... ... ... циркуляциясы бар бу пештерінде қыздыру беттері циркуляциялы контур ... ... ... ... орындалады. Мұндай контурларда су мен су-бу қоспасы қозғалысы циркуляциялы сорғы көмегімен жүзеге асады. Пеш суының көпеселік циркуляциясы бар бу ... ... ... 5...10 ... болуы мүмкін.
МЕСТ 3619 - 82 сәйкес бу пештері төменгі (0,88; 1,36; 2,36 МПа), ... (3 және 9 МПа), ... (9,8 және 13,6 МПа) ... ... ... және шамадан тыс сындық қысымды энергетикалық (25 МПа) пештер болып бөлінеді.
3 Экономикалық бөлім
3.1 Құбырлы пештің автоматтандыру жүйесін құрудың экономикалық ... ... ... және ... ... ... қамту комплекстерінің операторлары үшін компьютермен басқару комплексін жасау сияқты маңызды мәселе бар. Құбырлы пештің автоматтандыру жүйесі ... ... ... ... төмендету арқылы қаражатты үнемдеуді қамтамасыз етеді:
- электр энергиясын;
- газбен немесе мазутпен жылыту (автоматтар үшін);
- операторлардың квалификациясын ... ... ... ... ... қысқарту);
- авариялық жағдайларды жою.
Сонымен қатар еңбек өнімділігін әкелетін өндіріс процестерін жылдам, сенімді және ... ... ... етеді.
Жасалынып жатқан компьютермен басқару - қолданыстағы қарапайым және ыңғайлы жүйе. Қазіргі кезде мұндай жүйелер көп кездеспейді. ... жүйе ... ... ... жүйеге деген сұраныс көп.Жүйені құруға қажет құралдар:
- өнеркәсіптік контроллерлер;
- жиіліктік түрлендіргіштер;
- компьютерлер;
- ... ... ... ... ... тиімділік алдымен басқарылатын өндірістің тиімділігінің артуын, басқару сапасының және сенімділігінің артуын, шығындардың төмендеуін, өнімділігінің артуын қамтамасыз етеді және тағы басқа.
Басқару ... ... ... ... ... ... ... табылады:
1) өндіріс бойынша бөлімшелер жұмысын оптимальды жоспарлау;
2) есептеу техникасының құралдарын қолдану нәтижесінде жаңа ... ... ... ... мерзімін қысқарту;
3) басқару сапасының артуы және өндірістің жалпы ұйымдастыру деңгейінің артуы;
4) ... ... ... жұмыскерлердің еңбек өндірісінің артуы;
5) негізгі техника-экономикалық көрсеткіштердің оперативті есептелуі;
6) құрылғының қызмет көрсету мерзімінің артуы, ... және ... жоқ ... ... ... қуат және ... ... жүктеудің артуы, осыдан өндіріс көлемі артады;
8) өндірістік емес шығындарды қысқарту.
Басқару жүйесі процестің параметрлерін алдын ала орнатылған деңгейде ... ... ... ... ... нұсқаларын табатын өнім өндірісі процесінің барлық қадамдарынан шарт ... ... ... ... етуге арналған.
3.2 Басқару жүйесін құруға кететін капиталды шығындар
Басқару жүйені ... ... ... ... ... құралады:
а) құрастырушылардың жалақысы (әлеуметтік қажеттіліктерге аудары- латынмен қоса);
б) ақпараттандыру құралдарын сатып алуға кететін шығындар;
в) монтажға кететін шығындар.
3.2.1 Құрастырушылардың жалақысы
Басқару ... ... мен ... үшін ... ... бар ... персоналдар қажет: 3.1-кестесінде көрсетілген.
3.1-Кесте-Жалақыға кететін шығындар

Мамандық
Саны, адам
Ендіру мерзімі, ай
Айлық белгіленген жалақы, теңге
Барлығы, теңге
1
Бас инженер-жобалаушы
1
2
142500
285000
2
Инженер-жобалаушы
1
2
123200
246400
3
Инженер АСУТП
1
1
102400
102400
4
Инженер-программист
1
1
101800
101800
5
Слесарь-наладчик КИПиА
2
1
86200
172400
Барлығы
908000
Аударулармен қоса жалақы ... ... (3.1) ... = (Сжалпы - Сжалпы (Нз.қ. / 100)) ... /100) + ... ... ... - ... ... теңге;
Нз.қ. - зейнетақы қорына аударудың нормасы, %;
Нәл.қ. - әлеуметтік қажеттіліктерге ... ... ... ... ... ... - 10%, әлеуметтік қажеттіліктерге аударудың ... - ... = (908000 - 908000 · 10/100) 11/100 + 908000 = 997892 ... Аспаптар мен автоматтандыру құралдарын сатып алуға кететін шығындар
Ескерілмеген жабдықтарға кететін ... ... ... ... 5 %-нен ... ... = Сб · 0,05 ... = 12856670 · 0,05 = 642833,5 теңге
Құрылғыларды алуға және ... ... ... кететін жалпы капиталды шығындар (3.3):
Сжаб. = Сеск.жабд. + Сб ... = 642833,5 + 12856670 = ... ... ... ... ... ... монтажына кететін шығындар капиталды шығындар бағасының 18%-ін құрайды:
Смонт. = Сжаб. · 0,18 ... = ... · 0,18 = ... ... ... ... жасау мен ендіруге кететін капиталды шығындар көлемі:
КСА = Сқос.жал. + Сжаб. + Смонт. + СБ.Қ. ... = 997892 + ... ... +560000 = ... ... ... ... кететін шығындар
Программалық қамсыздандыруды ендіруге машина уақытының 50 сағаты қажет. ... ... ... ... ... ... ... аударымымен қоса жалаұысына кететін шығындар көлемінің жабдықтадың жұмыс жасау уақытының ... ... ... ... ... ... есептеу:
1) Амортизациялық аудармалар
Амортизациялық аудармалар жұмыс орны станциясының бағасының 12,5% құрайды:
А = Сж.о.с. · 0,125 = 176800 · 0,125 = 22100 ... ... ... ... ... - 109000 ... есептеу көрсеткіші (ЖЕК) - ЖЕК = 12 · ... ... ... 109000 · 12 = 1308000 ... = (1308000 - 1308000 · ... · ... теңге
3.3.1 Автоматтандыру жүйесін жабдықтауға кететін шығын көлемі
Автоматтандыру жүйесін жабдықтауға ... ... ... оның ... ... капитал шығындарының 2,3% құрайды:
Савт.ж.жабд. = КСА · 0,023 ... = ... · 0,023 = ... ... ... ... ... энергиясына кететін шығындар:
Сэ.шығ.= Ф · Кэ · С ... Ф - ... ... ... К - ... ... 0,2 ... тең; С - 1 кВт электр энергиясы 12 теңгеге тең.
Сэ.шығ.= 2700 · 12 · 0,2 = 6480 теңге
Сонда ... ... ... келесідей анықталады:
См.уақ. = (А + Соп.жал. + Сжөн + Сэ.шығ.) / Ф ... ... =
= ... ... ендіруге қажет қорытынды шығын:
Спрог.қор.шығ. = 50 · 853,875072 = 42693,7536 теңге
3.4 Автоматты басқару ... ... ... ... ... ... эффект (Эг) келесі формула бойынша есептеледі:
Эг = Э - (Ен) · Кдоп, ... Э - ... ... Ен - ... нормативті коэффициенті.Автоматтандыру жүйесін ендіуге кететін капиталды шығындардың экономикалық тиімділігінің нормативті коэффициенті 0,32-ге тең деп алынады.
Экономия келесі құрастырушылардан тұратын болады:
- отын ... ... ... ету персоналдарының қысқартылуы.
Отын экономиясы келесі формуламен есептелінеді:
3.4.1 Қызмет көрсететін персоналдың негізгі жалақысының жылдық ... ... ... ... ... ... көрсету персоналдары қолданылады, 3.3-кестесінде көрсетілген.
3.3-Кесте- Қызмет көрсететін персоналдар тізімі
Мамандық
Саны
Айлық белгіленген жалақы, тг.
Жылдық ... ... ... ... ... аударыммен қоса жалақының жылдық қоры келесідей болады:
Фж.қ.жал. = [(Фжқ.жал. - Фжқ.жал. · (Нз.қ / 100)) · ( ... / 100) + ... ·12 ... = ... - 6699600 · ... · (11/100)+6699600] ·12=88354324,8 тг
Бір жұмысшы уақытының жоспарлық балансының есептелуі 3.4-кестеде келтірілген
3.4-Кесте -Жұмыс уақытының жылдық балансы
Баланс статьясы
Үзіліссіз өндіріс
1. Календарлық уақыт
365
2. ... емес ... ... ... - ... демалыс
114
10
104
3. Жұмыс уақытының номиналды қоры, Тн
251
4. Жұмысқа шықпаған күндер,
сонымен бірге - ... және ... ... ауру ... мем. ... ... ... Жұмыс уақытының эффектілі қоры, Тэф
227
6. Номиналды уақытты қолдану, (Тэф / Тн) · ... ... ... ... ... Жұмыс уақытының қоры, сағ
1816
Автоматты басқару жүйесін ендіргеннен кейін қызмет көрсету персоналдары 2 адамға - 2 операторға қысқарады. ... ... ... ... ... ... қоса жылдық қоры: жалақының қысқартылған жылдық қоры - 2616000 теңге.
Персоналдарды ... ... ... қоса жалақы бойынша үнемдеу келесідей болады:
Фжқ,жал.=[(2616000 - 2616000· (10/100)) · (11/100)+2616000] · 12=34499808 ... ... ... - ... - ... ... экономикалық тиімділік:
Эжэ = 50455514,25 - 0,32 · 17487306,13 = 44859576,29 теңге.
Шығындардың өзін-өзі өтеу мерзімін келесі формуламен есептейміз:
Токуп. = Кдоп / Э ... ... ... / ... = ... келе ... жүйе ... екенін, оны пайдалануға ұсынуға болатынын байқадық. Шығындардың орнын толтыруын есептеу кезінде басқарудағы тез орындаушылықтың әсері және апаттық жағдайлардың пайда болуы ... ... бұл ... ... ... ... ... тұрып қалу уақытын азайтуға, демек табыстың жоғарылауына біршама әсер етеді. Автоматтандыру еңбек өнімділігінің ... ... көзі ... ... ... және ... ... ҚР заңына,ҚР Еңбек кодексіне, ҚР Ата заңына сәйкес орындалған.
Жұмыста құбырлы пешті автоматтырудағы негізгі қауіпсіздік щаралары қарастырылған.
4.1 ... ... ... ... ... берушінің даярлау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру жөніндегі құқықтары мен міндеттері
1) Ұйымның жұмыс істеуі мен ... үшін ... ... қайта даярлау мен біліктілікті арттырудың қажеттігін және оның көлемін жұмыс беруші айқындайды.
2) Жұмыс беруші қызметкерлерді ... ... ... ... ... өзге ... (бұдан әрі - оқитын адамдар) кәсіптік даярлауды, қайта ... және ... ... ... ... ұйымда;
- техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі ... ... беру ... іске асыратын білім беру ұйымдарында жүргізеді.
3) Жұмыс беруші ... ... ... ... немесе біліктілі- гін арттырудан өтетін қызметкерлерге осы Кодексте, келісімдерде, ұжымдық шартта, еңбек шартында көзделген жұмысты оқумен қатар алып жүру үшін ... ... ... ... ... және ... денсаулығына келтірілген зиян үшін жұмыс берушінің материалдық жауапкершілігі
1) Қызметкердің еңбек ... ... ... оның ... және ... ... зиян ... жұмыс беруші қызметкерге келтірілген зиянды Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Осы ... 1-тармағында көзделген зиян қызметкерде сақтандыру төлемдері болмаған кезде толық көлемде өтеледі. Сақтандыру төлемдері ... ... ... ... қызметкерге сақтандыру сомасы мен зиянның нақты мөлшері арасындағы айырманы өтеуге міндетті.
3) Жұмыс берушілердің қызметкерлердің өміріне және (немесе) ... ... ... зиянды өтеу тәртібі Қазақстан Республикасының заңнама- сында айқындалады.
Еңбек қорғау деп қауіпсіздікті ... ... ... ... ... ... гигиеналық және емдік-профилактикалық іс-шаралар мен құралдар жүйесі, еңбек ... ... ... ... ... ... сақтау.
Еңбек қорғаудың негізгі мәселелерінің бірі адам еңбегінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету болып табылады, яғни ... ... ... ... ... жою ... еңбек шарттарының пайда болуы.
4.2 Өрт қауіпсіздігі туралы Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 ... № 48-1 Заңы ... ... ... ету ... өмiрi мен ... меншiктi, ұлттық байлық пен қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi мемлекеттiк қызметтiң ажырамас бөлiгi болып табылады.
Осы Заң ... ... жеке және ... ... Қазақстан Республикасы аумағында өрт қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы құқықтық қатынастарын реттейдi.
4.3 техникалық регламенті
(бұдан әрі - ... ... ... ... ... ... 115оС ... су жылыту және 0,07 МПа артық қысымда жұмыс жасайтын су жылытатын және құбырлы пештің қауіпсіздігіне және олардың ... ... ... ... талаптарды белгілейді. Құбырлы пештің құрамдас бөлшектері ... ... ... ... ... ... ... қызметінің тауар номенклатурасы (бұдан әрі - ҚР СЭҚ ТН кодтарын пайдалану жолымен, таңбалау және ілеспе ... ... ... тану үшін ... ... ... ... көрсеткіштері мен талаптары бойынша жүргізіледі.
Стационарлық пештер әрекет ету принципі бойынша: табиғи айналымды; мәжбүрлі айналымды; ... ... тіке ... - ... ... бар тіке ... табиғи тарту күшті; үрлеулі; жоғары қысымды болып жіктеледі.
Жоарыда айтылып өткен жадайлар негізгі қауіпті факторлар (қатерлер) болып танылады: ... ... ... шу мен ... жоғары деңгейі; электр тізбектегі кернеудің қауіпті деңгейі және оның қызметкерге әсер ету мүмкіндігі; өрт ... және ... ... элементтер; жобалау кезіндегі мүмкін қателіктер.
Осы Техникалық регламенттің ... ... ... қолданылмайды: теңіз және өзен кемелеріне және басқа да қалқымалы құралдарда және су астында қолданылатын объектілерге орнатылатын пештер, автономды бу ... және ... ... ... ... ... ... қысымы МПа (кгс/см) м көлемде есептегенде 0,02 (200) ... су және бу ... 0,01 м3 (10 л) және одан ... болатын пештер; атом электр станцияларын дайындауға арналған жылу энергетикалық жабдықтар.
4.4 Өндірістік санитария
Бөлмелер, олардың өлшемдері (ауданы, көлемі) бірінші ... ... ... ... ... жинағы мен жұмыс істеушілер санына сәйкес келуі тиіс. Олардың ... ... ... ... ... ауа тазалығы қарастырылған, санитарлық нормалар бір жұмысшыға өндірістік шуылдардан және т.с.с. оқшауды ... ... ... ... ... 15м3 аз болмауы, қабырғалармен қоршалған немесе тасаланған бөлме ауданы 4,5м3 кем болмауы тиіс.
4.4.1 Желдету және жылыту
Адамның ... ... ... ... және ... ... ... нәтижесінде бөлме ауасына газ, бу, шаң мен жылу молшылығы түрінде түрлі зиянды заттар тарайды. Бүкіл зиянды заттар адам ... кері ... ... ... орындарын жобалаудың санитарлық нормалар талабына сәйкес ауаның қажетті гигиеналық сапасын қамтамасыз ететін нәтижелі құрал болып табылады.
Бөлмелердегі ... ... ... ... ... болу үшін құйылу-тартқыш желдету жүйесі қарастырылған. Ауаалмасу тәсілдеріне қарай ... ... және ... ... ... ... ... желдету кезінде бөлмеден ауаның түсімі және сығындысы ғимараттың ішіндегі және ... ауа ... мен ... ... ... ... Механикалық желдету кезінде бөлмеден ауа беру және шығару электр жетегінің әсерінен әрекет ететін көп жағдайларда желдеткіш болып келетін ... ... іске ... ... ... және жергілікті болып келеді. Жалпы алмасу желдетуді зиянды заттектер бүкіл бөлмеге немесе оның көп ... ... ... ғана ... Егер ... заттектердің айқындалу технологиялық белгілері мен орындары анықталса, онда жергілікті желдетуді қолданады. Көп жағдайларда ... мен ... ... ... ... ... орынды болып келеді. Жергілікті желдетуді жұмыс орындарына ауа бөлу үшін де ... ... ... ... қолданады, себебі жүйе жұмыс орындарынан қосымша жергілікті сығындыны талап етпейді.
Желдеткіштік орнату желдеткіштен, ауа жүргізу құбырларынан, сонымен қатар ауаны тазалауға және оны ... ... ... ... тастау құрылғыларынан тұрады. Желдеткіштік орнатулар жиынтығы желдеткіштік жүйе деп ... ... үшін ауа ... параметрлері санитарлық нормалар талаптарына сәйкес жобада жыл кезеңдерімен ... ... ... ... ... ... ... Сыртқы ауа температурасы 10°С төмен кезінде қабылдайды:
- температурасы - 16 -18°С; ... ... - 40-60%; ауа ... ... - 0,5 м/с. ... ең ... айы үшін қабылдайды:
- температурасы - 26°С; қатыстық ылғалдылық - 75 %; ауа қозғалысының жылдамдығы - 0,5-1,0 м/с.
Жылыту.
Өндірістік бөлмелердегі ... ... ... ... ... жолымен айқындалған ауа температураларын ұстап тұру қажеттілігімен тікелей байланысты.
Қалада тұрғын үй және ... ... ... үшін 105 - 70°С ... ие орталық сумен жылыту жүйесі едәуір көп таралған түрі болып табылады.
Бұл жағдайда ... ... ... ... жылыту жүйесі; құйылымды желдету мен кондиционерлеу жүйелерімен біріккен төменгі қысым (157 кПа-ға дейін) мен ... ... ... жылыту жүйесі қолданылады.
Су және бумен жылыту жүйелерінде құбырлы пештен немесе жылу ... ... ... жылыту аспаптарына, содан кейін кері тұйық ораммен қайтадан құбырларға жылытылуы үшін ... ... ... ... үшін оңтайлы жарықтандыру мен түсті безендіру үлкен мәнге ие. Қанағаттандырмайтын жарықтандыру мен түсті безендіру жұмыс жүргізуді қиындатады, ... ... мен ... жұмыс істеу қабілетінің төмендеуіне әкеледі, оқыс жағдайлар мен аурулар тудыруы мүмкін.
Бөлмедегі жарық жұмысшыға ұзақ уақыт ... ... ... көздің шаршауынсыз барлық операцияларды бақылай алуына мүмкіндік беруі тиіс, сондықтан да көздің ... ... ... ... ... ... ... бөлмелерінде бүйірлік табиғи жарықтандыру қолданылады. Жұмыс бөлмелері мен кабинеттері табиғи жарықтандыруға ие.
Бірақ жыл мезгілі мен ауа райы ... ... ... үшін жұмыс уақытын максималды қолдануға біріккен жарықтандыру орнатылған. ... ... ... ... тек ... ... емес, жарық кездері де қолданыла береді.
Табиғи жарықтандыру кезіндегі көздің көруі Е (%):
- жоғарғы және ... - ... ... - ... ... ... ... қатарына еңбек етушілердің жұмысқа келген уақытында санитарлық және тұрмыстық мұқтаждықтарын қанағаттандыруға ранлаған бөлмелер кіреді: ас қабылдау ... ... ... шегетін орын, жеке гигиенаға арналған бөлмелер және ... ... ... ... ... және құрылғылары өндірістік процестердің санитарлық сипаттамасына тәуелді.
Бөлмелер жанында СНжЕ сәйкес қарастырылған: тазалық орындары, темекі шегетін орындар. Тұрмыстық ... ... ... ... ... ...
4.5 ... және зиянды факторлар әсерінен жұмысшыларға қорғаныс шаралары
Жабдықтарды жөндеу және ... беру ... ... ... ... ... ... мемлекеттік стандарт болып келеді, бұл құжат технологиялық процестерге, өндірістік бөлмелерге, нәтижелік материалдарға, өндірістік ... және ... ... ... ... ... жүргізу бөліктер мен олардың жанына кернеуді алмастан жұмыс істеу, осы бөліктерге тікелей жұмыстар жүргізу немесе ... ... ЭҚЕ (ПЭУ) ... қашықтықта жұмыс атқару керек. Бұл жұмыстарға жеке тораптарды, блоктарды жөнге келтіру жұмыстары жатады. 1000В дейінгі электрлік орнатуларда осы ... ... ... анықталған техникалық және ұйымдасқан шаралар қолдану қажет, мәселен: кездейсоқ жанасуға болатын ... ... және ... да ток ... бөліктер жанында орналасқан қоршаулар; диэлектрлік кілемшеде тұрып немесе диэлектрлік қолғаптар киіп жұмыс ... ... ... бар құрал-сайман қолдану, мұндай құрал-сайман болмаған кезде диэлектрлік қолғаптарды пайдалану керек. Осындай жұмыстарды орындау екі жұмысшыдан кем атқарылмауы ... ... (ПТБ) ... ... ... ... мен қызмет етуші персоналға келесі талаптар қойылады: 18 жасқа ... адам ... ... жұмыстарға жіберілмейді; өндірістік жұмысқа кедергі жасамас үшін жарақат және ауру болмауы тиіс; теориялық және ... ... ... ... ... ... ... білімін тексеруден өту және жіберуге рұқсатты растайтын куәлік болуы тиіс. Операторлық бөлмелерде статикалық электрліктің ... ... ... кез ... ... элементтеріне жақындауынан пайда болады. Мұндай разрядтар адамға қауіпті емес, тек жағымсыз әсерлер болуы мүмкін, олардың әсерінен электронды ... ... ... алып ... ... статикалық электрліктің пайда болатын зарядтар шамасын азайтуға арналған технологиялық едендерді жабуды бірқабатты поливинилхлоридті антистатикалық линолеумнан ... ... ... ... және жөндеуді арнайы бөлінген, оқытылған және нұсқау алған персонал атқаруы тиіс. ... ... ... ... ... өшірулі болуы тиіс, және ол жабдықтың жөндеуде екені және оны іске қосу тйым ... ... ... ... ... тиіс.
4.5.1 Электр қауіпсіздігі
Практикалық түрде барлық БӨАжА жабдықтары қатысты электрлік орнатулар адам ... ... ... ... ... профилактикалық жұмыстар жүргізу немесе пайдалану кезінде адам жұмыс ... ... ... ... мүмкін. Электрлік орнатуларға тән қауіп: оқшаулаудың зақымдануы кесірінен қызу үстіндегі ток ... ... ... ... мен осы секілді жабдықтар адмаға қауіп төніп тұрғанын ескертетін ешбір сигналдар бермейді. Электр тогына адамның реакциясы адамның денесінен ток ... ғана ... ... ... ... ... үшін жүйенің әрекет етуші электрлік орнатулардың қызмет етуін, жөндеу, монтаж және профилактикалық жұмыстарды жүргізуді дұрыс ұйымдастыру өте маңызды.
Қауіптілігі жоғары бөлмелерде ... ... ... ... екі ... ... ... олардың қоректену кернеуі 42 В аспауы тиіс. Мұндай бөлмелерге бойлерлік және ... ... ... Аса ... ... ... шырақтардың қорек кернеуі 12 В аспау тиіс, ал 42 В аспайтын кернеумен жұмыс істеуге тек ЖҚҚ ... ... ... және ... қолданылуымен ғана рұқсат етіледі.
4.5.2 Өрт және жарылыс қауіпсіздігі
Пештегі өрт аса қауіпті, себебі отынның ... кету ... зор. Өрт ... ... ... және жандыру көздерінің өзара әрекет етуінен пайда болады. Бұл ... өрт ... ... ... ... ... ... үшеуі де бар. Жанғыш компоненттерге: бөлмені әрлеуге арналған құрылыс материалдары, есіктер, едендер, кабельдерді оқшаулау және т.б.
Өртке қарсы қорғаныс - ... ... ... ... өртке тойтарыс беруге, өрттің жайылып кетуіне шектеу қоюға арналған, сонымен қатар жанып кетуді тез арада жою үшін ... ... ... ... және техникалық іс-шаралар кешені.
Кішкене өртті ауыздықтауға тағайындалған өрт сөндіру құралдарына өрт ... ішкі ... су ... ... ... құм, ... ... және т.с.с. жатады.
Операторлық, щиттік және БӨАжА бөлмелерінде зақымдану қаупі немесе жабдықтың толықтай істен шығу ... ... суды ... болмайды.
Бастапқы кезеңдердегі өртті сөндіру үшін өртсөндіргіштер қолданылады. Қолданылып отырған өрт сөндіру зат түріне қарай өртсөндіргіштер ... ... ... ... көбікті өртсөндіргіштер, жанып тұрған сұйықтықтарды, түрлі материалдарды, қызуы бар электрлік жабдықтардан басқа құрастырылмалы элементтер мен жабдықтар үшін қолданылады.
- газды ... ... және ... ... сонымен қатар қызуы бар электрлік жабдықтарды сөндіруге қолданылады.
Өндірістік ... ең ... ... ... қолданылады, олардың қасиеттері - өрт сөндіру кезіндегі нәтижелілік, электронды жабдықтардың сақталуы, көмірқышқыл газдың ... ... ... бұл өртсөндіргіштерді электрлік орнатуларды бірден сөндіру мүмкін болмай жатқан кезде де қолдануға ... ... ... ... басталғаны және оны хабардар ету үшін өрттен қорғау қызметі автоматтық өрт сигнализациясын (АӨС) ... ... ... олар өрт ... ... жеткенше өздігінен өртсөндіру орнатуларын іске қоса алады. АӨС жүйелері өрт хабарлағыштарынан, байланыс сызығынан және қабылдағыш пультерінен ... ... ... ... ... бар бөлмелерге түтіндік өрттік хабарлағыш орнату керек. Бұл бөлмелерде өрт басында түрлі пластмассалық, ... ... ... кезінде көп мөлшердегі түтін мен аз мөлшерде жылу бөлінеді.
АӨС басқа үлкен аудандарды стационарлы автоматтық өртсөндіру орнатуларымен жабдықтау керек. Операторлық ... ... ... өшіру орнатуларын қолдану өте орынды, яғни бұл әрекет ауа ... ... күрт ... ... өртсөндіруші газды заттекпен бөлмені жылдам толықтыруға негізделеді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Құбырлы ... ... ... және ... ... ... кең таралған. Олар көптеген қондырғылардың құрамды бөлігі болып ... Әр ... ... ... яғни ... ... ... каталитикалық крекинг пен реформинг, гидролық тазалау, майларды тазарту және тағы да басқа үрдістерде қолданылады. ... ... ... дамудың алғашқы периодында шикізатты қыздыру үшін кубтар қолданылды. ... та ... ... ... ... ... қолданыста жоқ.
Құбырлы пештер өздерінің кейбір ерекшеліктеріне байланысты кең қолданысқа ие болды. Құбырлы пештердің жұмысы ... ... ... ... яғни ... соңғы температурада шикізатты қыздыру шегін жіберу не берілген төменгі температурада қыздыру. Олар жоғары жылулық тиімділігіне ие ... ... ... ... ... ... ... сәулелендіру арқылы беріледі. Іргелі бөлігіне салыстырмалы түрде түтін газдарының ... ... ... ... яғни конвекция түрінде беріледі. Осыдан басқа, Құбырлы пештер ыңғайлы ... ... ... Олар ... ... қуатымен қамтамасыз ете алады. Жоғары температура аймағында қыздырылатын шикізаттың болу ... ... ... ... бұл ... оның ... бөлу және салу ... азайтады. Нәтижесінде шикізаттың жеткіліксіздігіне байланысты оны жоғары температураға дейін қыздыруға болады. Пештерде жөңдеу жұмыстарын ... оңай және ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 31 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кубта мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғысының жобасы69 бет
Мазутты вакуумдық айдау қондырғысының жобасы38 бет
Мұнай қалдықтарын кокстеу қондырғысының жобасы30 бет
Мұнай өңдеу, мұнайхимиялық және химиялық өндірістегі технологиялық қондырғылар49 бет
Сағатына 55000 кг өндіре алатын түйіршікті жылутасымалдағыш қозғалмалы қабатындағы кокстеу қондырғының құбырлы пешінің жобасы25 бет
Құбырлы пештер4 бет
Жаңажол мұнай газ кешенінің 1200- секциясындағы мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау18 бет
Мұнайды дайындау қондырғысындағы құбырлы пештерде мұнайды қыздыру процесінің автоматтандырылуын жобалау»46 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
Құбырлы пештердің типтері, параметрі. Құбырлы пештерді жөндеу және жөндеу кезіндегі техника қауіпсіздігі28 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь