Абсорбциялау қондырғысын автоматтандыру жүйесі

1 Есеп.түсіндірме жазбаның мазмұны 3
4
Кіріспе
1.1 Абсорбциялау қондырғысын автоматтандыру жүйесі. 5
1.2 Жүйені автоматтандыруда қолданылған өлшеуіш приборлары және реттегіштер 5
1.3 Автоматтандыру құралдары мен приборларын монтаждаудың жалпы талаптары 10
1.4 Өлшеуіш приборлар мен реттегіштерді монтаждау 11

17
1.5 Электрлік сымдарды монтаждау
1.6 Техника қауіпсіздігі 18
2 Графикалық бөлім 21
1.бет БТО автоматтандырудың функционалдық сұлбасы 21
Қорытынды 22
Әдебиеттер 23
Химиялық өндірісте автоматтандыруға көп көңіл бөлінеді. Бұл технологиялық процестің қиындығымен және жылдамдығының жоғарылығымен түсіндіріледі.
Автоматтандыру өндірістің негізгі көрсеткішінің жоғарылауына : санының көбеюіне, сапасының арттуына, өзіндік құнының төмендеуіне, жұмыс жасау өндірісінің дамуына алып келеді.
Автоматтандыру құралдарын пайдалану өнімнің жоғары сапасын, брак тауардың азаюуын, шикізат пен энергияны үнемдейді, жөндеуге кететін уақыттын тиімді пайдалануға септігін тигізеді.
Автоматтандыру жүйесін жүзеге асыруда көптеген мәселелер туындайды.
Сондықтан тек техникалық мәселелерді ойлаумен қатар, оның жұмысқа жарамсыз болғанда диагностикадан өткізу, автоматтандыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету, монтаждаудың ыңғайлығы және эксплуатация кезеңдеріне де үлкен мән берген жөн.
Бақылау приборларын және автоматтық реттегіштерді монтаждау, монтаждаудың қиын кезеңі болып табылады.
Қазіргі кезде автоматтық жүйені монтаждау жұмыстары индустрияланған және жасалынып жатқан жұмыстың арнайылығына бағытталған.
Индустриялану дегеніміз стандарттық және қалыпты құралдарды пайдалану болып табылады. Бұл түрде монтаж үлкен блоктармен немесе байланыстармен жүзеге асады.
Бұл монтаждау орнында жұмыстың азаюуына септігін тигізеді. Арнайы бағытталған жұмыстың ерекшелігі ол монтаждау үшін арнайы бригада немесе топ құрылып , солар монтаждайды.
1. Р.Я.Исакович, В.Е.Попадько. Контроль и автоматизация добычи нефти и газа. Москва «Недра» 1985
2. М.Ю.Прахова, Э.А.Шаловников, Н.А.Ишинбаев, С.В.Щербинин. Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового производства. Образовательно-издательский центр «Академия», 2012
3. Н.В.Кузьменко. Учебное пособие для студентов заочной формы обучения по дисциплине «Автоматизация технологических процессов и производств». Ангарск 2005
4. И.А.Каменских, В.А.Ведерников,В.А.Овчинникова. Процессы и аппараты нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов.  Тюмень: ТюмГНГУ, 2002. - 192 c.
5. А.С.Клюев, С.В.Кошелев, Ю.К.Осипенко, Н.Г.Рожков Монтаж приборов, средств автоматизации слаботочных устройств. М., Стройиздат, 1978
А.С.Клюева Монтаж средств измерений и автоматизации. Справочник, 3-е издание, переработанное и дополненное 1988
        
        Мазмұны
1
Есеп-түсіндірме жазбаның мазмұны
3
4
Кіріспе
1.1
Абсорбциялау қондырғысын автоматтандыру жүйесі.
5
1.2
Жүйені автоматтандыруда қолданылған өлшеуіш приборлары және реттегіштер
5
1.3
Автоматтандыру құралдары мен приборларын ... ... ... ... мен ... монтаждау
11
17
1.5
Электрлік сымдарды монтаждау
1.6
Техника қауіпсіздігі
18
2
Графикалық бөлім
21
1-бет БТО автоматтандырудың функционалдық сұлбасы
21
Қорытынды
22
Әдебиеттер
23
Кіріспе
Химиялық өндірісте автоматтандыруға көп көңіл бөлінеді. Бұл ... ... ... және ... жоғарылығымен түсіндіріледі.
Автоматтандыру өндірістің негізгі көрсеткішінің жоғарылауына : ... ... ... арттуына, өзіндік құнының төмендеуіне, жұмыс жасау өндірісінің дамуына алып келеді.
Автоматтандыру құралдарын пайдалану өнімнің жоғары сапасын, брак тауардың ... ... пен ... ... жөндеуге кететін уақыттын тиімді пайдалануға септігін тигізеді.
Автоматтандыру жүйесін жүзеге асыруда көптеген мәселелер туындайды.
Сондықтан тек техникалық мәселелерді ойлаумен ... оның ... ... ... диагностикадан өткізу, автоматтандыру жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ... ... және ... ... де ... мән ... жөн.
Бақылау приборларын және автоматтық реттегіштерді монтаждау, монтаждаудың қиын кезеңі болып табылады.
Қазіргі кезде автоматтық ... ... ... ... және ... жатқан жұмыстың арнайылығына бағытталған.
Индустриялану дегеніміз стандарттық және қалыпты құралдарды пайдалану болып табылады. Бұл түрде монтаж үлкен ... ... ... ... асады.
Бұл монтаждау орнында жұмыстың азаюуына септігін тигізеді. Арнайы бағытталған жұмыстың ерекшелігі ол монтаждау үшін арнайы бригада немесе топ құрылып , ... ... ... ... ... ... технологиялық процесте алатын орны ерекше. Сондықтан оны басқарудың маңызы зор. ... бұл ... ... өз ... ... ықпал етеді. Бұл абсорбция кезеңінде қамтылады. Жұмыстың арнайы шарттарға сай мұндай мәселе абсорбция ... ... ... ... ... ... азаюуына әкеледі.
Абсорбция процесінің негізі болып: шығын, құрамы және абсорбцияға түсетін газдың ... ... ... ... ... ... колоннаға түсетін және колоннадан шығатын кубтық өнімнің шығыны болып табылады. Колоннадағы газдың және сұйықтық фазасының ... ... ... ... үшін ... ... мен ... қалыптастыру негізгісі болып табылады. Мысал ретінде 1-суретте бақылау тарелкасындағы өнімді реттеу болып табылады.
2-сурет.
Өндірісте ... ... ... аясы өте кең: ... ... сіңіру арқылы дайын өнімді алу; ... ... ... ... ... зиянды қоспаларынан тазарту; ... ... ... ... бөліп алу.
Газдар немесе булар мен газдар ... бір ... ... ... ... ... ... абсорбция деп аталады.
Сіңірілетін газды абсорбтив, ал сіңіргіш сұйықты ... деп ... ... ... абсорбтив абсорбентпен химиялық әрекеттеспейді. Егер абсорбтив ... ... ... ... процесті хемосорбция деп атаймыз.Физикалық абсорбция көбінесе ... ... яғни ... газды ерітіндіден ажырату мүмкін. Мұндай ... кері ... - ... деп ... ... ... десорбция процесімен жалғастырып өткізгенде ... ... көп рет ... ... және ... газ таза күйінде бөлініп алынады. Көптеген жағдайларда абсорбент пен ... ... және ... емес өнім болғанда ... ... ... қажет болмайды.
Өндірісте абсорбциялық процестердің ... аясы өте кең: ... ... ... ... ... ... алу; газды қоспаны компоненттеріне бөлу; газдарды зиянды қоспаларынан тазарту; ... ... ... ... ... ... немесе булар мен газдар қоспаларынан бір ... ... ... сіңіргіш сұйықтармен сіңірілуі ... деп ... ... ... ... ал сіңіргіш сұйықты абсорбент деп атайды. Физикалық ... ... ... ... ... Егер абсорбтив абсорбентпен химиялық әрекеттеспесе, ... ... ... деп ... абсорбция көбінесе қайтымды процесс, яғни ... ... ... ажырату мүмкін. Мұндай абсорбцияға кері процесс - ... деп ... ... ... ... ... ... өткізгенде сіңіргіш сұйық көп рет ... ... және ... газ таза күйінде бөлініп алынады. Көптеген жағдайларда абсорбент пен ... ... және ... емес өнім ... десорбция процесін өткізу қажет болмайды.
Мұнай және газ өндірісінде абсорбция төмендегі ... ... ... ... этан,пропан және бензиннің кейбір қоспаларын алады,сонымен қатар абсорбция арқылы табиғи газдардан зиянды заттарды бөледі.
Фазалардың ... ... ... бойынша өзгермейді деп қабылдаймыз және сіңірілетін газдың құрамын салыстырмалы мольдік концентрациямен өрнектейміз. Абсорбциялық процестерді жүзеге асыратын ... ... деп ... ... ... ... ... өтетін болғандықтан, абсорберлердегі сұйықпен газдың арасындағы жанасу беті үлкен болуы керек.Осы беттің түзілу тәсілдеріне байланысты абсорберлерді шартты ... ... ... ... ... 1)бетті және қабықшалы; 2)насадкалы; 3)барботажды (табақшалы); 4)шашыратпалы.
Бетті және қабықшалы абсорберлер.Бетті ... ... ... газдарды (мысалы, HCl-ды сумен) сіңіруде қолданылады. Мұндай аппараттарда қозғалмайтын немесе өте жай ... ... ... газ ... (1-сурет). Абсорберде газбен сұйықтың жанасу беті аз болғандықтан, бірнеше аппарат тізбектеліп жалғанады да, газбен сұйық ... ... ... ... ... ... бір аппараттан екінші аппаратқа өздігінен ағуы үшін кейінгі аппараттар бұрынғысынан төмендеу орналасады. ... ... ... ... алу үшін ... ... сумен суытылатын ирек құбыр орнатады.
2-сурет Бетті абсорбер
1-суретте көрсетілген аппарат бірнеше горизонталь құбырлардан (элементтерден) құралған. Құбырлар ... ... ... ... ... қарай сұйық, ал төменнен жоғары қарай газ өтеді. Әр элементтегі сұйық днңгейі бөгеттер (2) ... ... ... Құбырлардың сыртқы беті суытатын сумен шайылады.
3 - сурет. 1 - ... (газ ... 2 - ... 3 - сұйық тарататын тесіктер; 4,6 - суландырғыш; 5 - ... 7 - ... 8 - ... ... 9,13 - ... арналған ыдыс; 10,12 - насостар; 11 - рекуператор жылу алмастырғышы.
Колоннаның 2 ... ... газ ... 1 арқылы абсорбцияға газ беріледі. Абсорбент насоспен 10 абсорбентке арналған ... 9 ... ... ... ... және ... 4 ... абсорберге біркелкі таралады. ... ... және ... ... ... ... іске асады. Абсорбциядан кейінгі газ ... ... ... 3 ... ... ... шығады. Сұйық өнім абсорбентке ... ... 13 ... ... ... рекуператор жылу алмастырғышында 11 ... ... ... 12 ... 7 ... ... сіңірілетін компоненттің таусылуы су буымен ... ... ... 8 іске ... ... ... жылу ... 11 ысытылып, қосымша мұздатқышта 5 салқындатылған соң колоннаның ... ... ... түседі.
Барботажды (табақшалы) абсорберлер.Бұл абсорберлер тік колонна ішіне бір-бірінен белгілі қашықтықта орналасқан ... ... - ... ... ... Табақшалар жәрдемімен фазалардың бағытты қозғалысы нәтижесінде сұйық пен газ көп рет жанасады. 3-суретте тор тесікті табақшалар көрсетілген. Мұндай ... тік ... ... (1) ... горизонталды табақшалар орнатылады. Табақшаның барлық беті 2-8 мм диаметрмен бұрғыланып тесілген болады. Сұйықтың бір табақшадан екіншісіне ауысуы үшін түп жағы ... ... ... құбыры (3) орнатылады. Газ табақша тесіктерінен майда көпіршіктер түрінде өтіп сұйықта таралады. Газ жылдамдығы өте аз болғанда, жоғары ... ... ... ... тесіктер арқылы ағып түсуі мүмкін. Бұл кезде масса алмасу процесінің қарқындылығы өте азайып ... ... ... табақшадан ағып түспеуі үшін газдың жылдамдығы мен қысымы сұйық қабатының қысымынан көп болуы керек.
Тор тесікті табақшалардың ... ... ... және жөндеуі оңай, гидравликалық кедергісі төмен болады.
Тор тесікті табақшалардың тесіктері ластанған сұйықтармен жұмыс істегенде тұнбалармен тез бітеліп қалуы мүмкін.
Шашыратпалы абсорберлер.Абсорбердің ... ... ... ... берілген сұықтың өте майда тамшылар бетінде жанасады. Бұл абсорберлер ... тік ... ... Жоғары жағынан сұйық шашыратылады да, төменнен жоғары қарай газ қозғалады. Мұндай абсорберлер көбінесе жақсы еритін газдар үшін ... ... үшін ... ... және ортадан тепкіш шашыратқыштар қолданылады.
Артықша қысымы 2-200 атм. механикалық шашыратқыштар (форсункалар) ... өте ... ... ... болады.Бірақ олар тез бітеліп қалады, сондықтан суспенция, ластанған және ... ... ... ... артықша қысым 5 атм. дейін сығылған ауа немесе бу әсерімен жұмыс істейді.
Ортадан тепкіш шашыратқыштар өте үлкен жылдамдықта айналатын ... ... рет) ... немесе тегеріштен (дискіден) құралған болады. Тегеріштер суспензия және ласианған сұйықтарды ... ... Бұл ... ... ... ... гидравликалық кедергісі төмен, тазалау және жөндеу оңай, ластанған газдармен жұмыс істеуі мүмкін. Кемшіліктері: тиімділігі төмен, сұйықты шашырату үшін едәуір энергия ... ... ... ... ... ... газдың жылдамдығы шектелген, сұйық мөлшері көп.
2. Жүйені автоматтандыруда қолданылған өлшеуіш приборлары және реттегіштер
Түтікшелі - ... ... ... ... майысқан түтікшеден тұратын созылмалы элемент.
4-сурет. Түтікшелі - серіппелі манометр
Тағайындалуына қарай ... ... ... ... және ... ... ... манометрлер - бақылау және техникалық манометрлер тексеруге, сонымен қатар аса дәлдікті өлшеуге арналған 3-ші разрядты аспап. ... ... ... 0,2 - 0,33 %, сезімталдығы бағандағы ... ... 0,04 - 0,05 ... ... - ... ... ... манометрлерді тексеруге арналған. Рұқсат етілген қателігі .
Техниқалық манометрлер - температурасы -20 тан +60 °С аралығындағы нейтральды ... ... мен ... ... өлшеуге арналған.
Манновакуумметрлер - атмосфералық қысымнан жоғары немесе төмен айнымалы қысымды өлшеуге арналған.
Мембраналы ... - ... ... ... ... немесе мембрана қорабы тұратын деформациялық манометр.
5-сурет. Мембраналы манометр
Созылмалы мембранаға қарағанда кейбір аспаптарда ... ... ... Босатылған мембрананы резиннен, газ өткізбейтін материалдан және синтетикалық материалдан дайындалады. Мембранадағы қысым серіппемен теңеседі. Босатылған мембрананы тягомерлерде, ... ... ... ... ... дәрежесімен, оның ішкі энергиясын тасымалдаушы атомдар мен молекулалармен сипатталады. Атомдар мен ... ... және ... ... ... жылу күйіне тәуелді болғандықтан, оның барлық физикалық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... өлшеуге болады. Қатты дененің қызуы немесе салқындауы ... оның ... ... ... ... және ... да ... өзгеріске ұшырайды.
Температура өлшеу мүмкіндігі жылуалмасу, яғни жылу көбірек қызған денеден азырақ қызған денеге берілуіне негізделген. ... ... ... ... θ1 және θ2. ... ... ... градус былай анықталады:
Мұндағы n - тірек нүктелер арасындағы ... ... ... ... ... . Бұл температуралық шкалалар заттың термометрлік қасиеттеріне негізделген. Алғаш XVIII ғасырдың бірінші ... ... ... ... ... осы ... Фаренгейт ұсынды. Термометрлік зат ретінде спиртті, ал төменгі реперлі нүктесі ретінде қар мен хлорлы аммони ... алды және оған 0 ... ... ... ... ... температурасын 100 °С, ал жоғарғы реперлі нүктесі ретінде судың қайнау температурасын алды дәне оған 212 ... мән ... Бұл ... мұздың еру температурасы 32 °С-қа тең болды. Судың қайнауы мен еру температурасының аралығын Фаренгейт тең 180 бөлікке ... және °F ... ... ... ... уақытта бұл шкала АҚШ, Канада, Англия және Үндістанда қолданылады. 1742 ... ... ... ... шкаласы қолданылады. Мұнда екі реперлік нүкте ретінде 760 мм снап ... және 9,80665 м/с² ... күші ... ... еру ... °C) мен ... ... температурасын(100 °C) қабылданды. Бұл шкаланы пайдалану ыңғайлылығы, оның ... ... ... ... мен ... ... ... Цельсидің шкаласы СИ жүйесінде кең қолданаылады. 1848 жылы ағылшын ғалымы ... ... ... ... Онда ... абсолютті нөлден басталады. Шкала абсолютті термодинамикалық шкала деп аталып ... және ... ... ... ... қабылданды. Температураны өлшеуде кеңеютермометрлері, маномертлік термометрлер, пирометрлер, термопаралар және кедергі термометрлері. Кеңейю термомертлерінің жұмысы сұйықтықтар мен қатты денелердің ... ... ... ... ... ... ... жылулық бөлінуарқылы анықтайтын аспап.
Манометрлік термометрлер - ... ... ... ... ішіндегі заттың қысымы әсерінен температураның өзгеруіне негізделген. Жұмыс затының агрегаттық күйіне қарай манометрлік термометрлер ... газ және ... ... ... ... ... манометрден, термобаллоннан және термометрлік заттармен толтырылған тұйық жүйені құрайды. Манометрлік ... ... ... ... қаныққан бу сұйықтығы қысымының температураға қатынасына негізделген.
6-сурет. Манометрлік термометр
Қолданылатын негізгі толтырғыштар төмен температурада ... ... ... ... ... және т.б.). ... сұйықтығының температурасы өзгергенде термобаллондағы қысым өзгереді және капилляр түтікше арқылы серіппелі манометрге беріледі.Термобаллонхимиялық ортаның әсеріне төзімді жезжәне арнайы болаттын ... ... ... ... 5-30 мм, ал ... 60-500 мм. Капилляр диаметрі 0,1-0,5 мм мыс ... ... ... болып табылады. Газ манометрлі термометрлерді таза күйдегі химиялық инертпен, газбен толтырады. Мұндай ... азот пен ... Бұл ... ... ... Гей-Люссак заңына негізделген:
Pθ = P0 (1+ β (θ - θ0)),
Мұндағы: Pθжәне P0 - θ мен 0 ... газ ... β- 1/275,15 ... 0,00366 тең газ ... ... коэффиценті. Өлшеу аралығы - 150 ден +600 °С-қа дейін. Термометрлік қондырғылардағы бастапқы қысым 0,98 - 4,7 МПа. ... ... ... ... және ... ... азаюымен бастапқы қысым пайда болады. Газ манометрлі термометрлердің кемшілігі салыстырмалы түрде термобаллон қабырғасы арқылы жылуалмасудың коэффицентінің аздығы әсерінен жылулық ... ... ... және ... ... ... термобаллонды қондыру қиындығына байланысты.
Сонымен қатар пайдалану кезіде термобаллонның герметикасы бұзылып, газ шығуы мүмкін. Соңғы жағдай бұл аспаптарды жиі ... ... ... ... термометрлерді сұйықпен толтырады бастапқы қысымдағы сұйықтықпен толтырады. Термометрлерге толтырылатын сұйықтықтың ... ... ... ... ... және ол ... материалына химиялық инертті болуы қажет. Сұйықтық ретінде сынап (өлшеу аралығы - 30-дан +600 °С-қа дейін ), ... ... ... - ... +200 ... ... ), ... пропил спирті және силиконды сұйықтықтар (өлшеу аралығы - 150-тан +300 °С-қа дейін) ... ... ... ... үшін ... ... ... 1,47 - 1,96 МПа жасайды. Термометрде қысымның үлкен болуына байланысты қоршаған ... ... оның ... әсер ... ... ... мен термобаллон әртүрлі биіктікте болғанда, гидростатикалық қателік пайда болады. Конденсациялы манометрлік термометрде баллон көлемінің (2/3) ... ... ... ... ... ... кезінде сұйықтықтың буланы жүреді де, конденсация процесі артады. Соған байланысты қаныққан бу өлшенетін температураны дәл көрсететін белгілі қысымға келеді. Мұнда ... ... ... ... етуі үшін ... ... ... сұйықтық пайдаланылады. Бұл термометрде қаныққан бу қысымы температурамен бірге өзгеретіндіктен аса сезімтал болып келеді.
Конденсациялы ... ... ... ... мен ... температураның өзгеруі жүйе қысымына әсер етпейді. Бұл қосымша аспапты термобаллоннан үлкен қашықтықта (75 м) орнатуға ... ... ... ... ... оның ... сызықты емес болуы жатады. Барлық манометрлі термометрлер құрылысының қарапайымдылығымен және өлшеу нәтижиелерін қашықтықтан беруімен ерекшеленеді. Бұл ... ... ... ... ... қаупі бар обьектілерде қолданылу мүмкіндігі болып табылады.
Кедергі термометрлерінің жұмыс принципі - металдар мен ... ... ... температураға байланысты өзгерту қасиетіне негізделген. Материалдардың көбінде 1 °С қызғанда, олардың кедергісі 0,4-0,6 % артады, ал жартылай өткізгіштерде керісінше ... ... 8 - 15 рет ... ... термометрлері температураның өзгеруіне сезімталдылығымен және кедергінің температура коэффицентімен анықталады.
Бұл термометрлердің құрамына сезімтал элемент, өлшегіш аспап және жалғағыш сымдар ... ... ... ... ... қаптың ішінде орнатылған, изоляциялық тірекке оралған металл сымнан құралады.
Электрлік ... ... ... ... кез - ... температурада елеулі аралықта (-200 ден +700 °С ) бөліктеу; температураны аса ... ... ... ... ... ... ... өлшегіш аспаптың орналасу мүмкіндігі; температураны автоматты таспаға түсіреді және автоматты ... бір ... ... ... ... қосу ... температураны бақылауды орталықтандырады.
Кедергі термометрінің кемшіліктеріне: тұрақты түрду қорек ... ... ... ... жарылу қаупі бар ортада қолданылуы шектеулі, элементтердің аса ... ... ... ... ... ... және діріл әсерінен бұзылуы. Кедергі ретінде мыс, платина жартылай өткізгішті ... ... ... процесте мұнайды дайындау кезінде шикі мұнай, су, химреагент мәндерінің шығынын бақылау мен реттеу талап етіледі. Шығын - сол ... ... ... ... өтетін заттардың шамасы (көлем V немесе масса m). Шығын ... ... кг/с, ... м³/с және т.б. ... ... аспаптар шығын өлшегіштер деп аталады. Шығын лезде және орташа болуы мүмкін. Орташа шығын - белгілі уақыт ... зат ... ... ... ... - ... ... байланысты зат мөлшерінің шығыны.
Белгілі уақыт аралығында көлем мен массаны өлшейтін интегралдайтын аспаптар есептегіштер деп аталады. ... және газ ... ... ... өлшегіштер жұмыс принципіне қарай келесі топтарға бөлінеді: көлемді, құлама айнымалы қысымды, құлама тұрақты ... ... ... тахометрлік, электромагнитті және дірілді.
Шығынды және көлемді есептеу қиын болып ... ... ... ... ... ағынына физикалық қасиетінің әсер етуі. Өлшенетін ағынның физикалық ... өз ... ... ... ... шығын өлшегіштердің жұмыс принципі периодты немесе үздіксіз өлшенетін заттың үлесін есептеуге негізделген. Мұнай және мұнай өнімдерін өлшейтін көлем ... кең ... түрі ... ... ... уақыт аралығындағы шығын белгілі уақыт кезеңіндегі өлшенген көлемдер қосындысымен анықталады.
Мұндағы: q - аспаптың өлшегіш камерасындағы көлем; n - ... ... ... t2 - t1 - ... ... уақыт аралығы.
7-сурет. Шестерекалы есептегіш
Бұл есептегіштер қысымның жоғалуымен жабысқақтыққа қарамастан өлшеуді аса дәл көрсетеді. Бірақ бұл ... ... ... ... ... ... тазарту қажеттілігі және акустикалық шудың көп болуы.
Турбиналық шығын өлшегіштер өлшенетін ортаның көлемді шығынын өлшеу үшін қолданылады. Турбиналық ... ... ... ... өлшеу бөлімдері жоқ және көлемді тек жанама өлшейді. Шығын өлшегішінің сезімтал элементі, сұйық ағынымен ... ... ... ... ... саны (n) уақыт бірлігінде өтетін ағын жылдамдығына ... = ... k - ... ... W - шығын есептегіштің қимасындағы ағын жылдамдығы.
8-сурет. Турбиналық есептегіш
Бұл есептегіштердің кемшілігі өлшенетін ... ... ... ... мен приборларын монтаждаудың жалпы талаптары
Құбырдан өтетін шикізатты шығын дейді. Технологияның өндірісіне байланысты олардың көлемдік және массалық шығынын шығарады. ... ... ... ... ал буды массамен. Сұйықтықпен құрғақ зат араласқанда, оның ... ... ... шығынын есептегенде көбінесе сағатына метр кубымен есептелінеді. Ал массалық шығынды ... ... ... ... ... сағатына тоннамен. Шығынды есептеуде арнайы 5әдіс бар: көлемдік, жылдамдық, дроселлдік, айналып ағу және индуктивті. ... ... ... ... сұйықтықтың көлемін уақыт өлшеміне айналдырады.
Көлемдік шығын өлшегіштерде майлы қышқылды, мазоттарды, майларды және басқада мұңай өнімдерін өлшеуге қолданады. Құрылғының ... ... ... ... ... ... Ол құбырға орнатылады. Жылдамдық әдісі.Құбыр арқылы өтетін сұйықтықтардың ағуының жылдамдығын өлшейді. Жылдамдық шығын өлшегіштер судың, майдың, шығының өлшейді. Сондықтан су май ... деп ... әдіс ... ... дамыған түрі болып табылады. Ол құбырдағы заттардың қысымының төмендеуін өлшейді. Қысымның төмендеуі жылдамдықтың ... ... ... келеді. Дроселлдік шығын өлшегіштер көптеген сұйықтықтар мен буды, газды өлшеуге қолданылады. Дроселлдік шығын өлшегіш екі ... ... ... ... ... дифманометрден оның қондырылатын орны жұмыс барысына сай таңдалады.
Екі құрылғы бір бірімен байланыстырғыш линиялармен қосылады. Айналып ағу әдісі құрылғының камерасындағы ерітінділердің тік ... ... ... ағу ... ... ... газ немесе сұйық ерітінділердің аз шығынын өлшеуге арналған. Ротометрдің өлшеу құралы болып поршень ... Ал ... ... күш ... поплавоктың салмағы есептелінеді. Ротометрде орнтаның қысымының төмендеуі жиі ... ... ... жиі төмендеудің шығын өлшеуіштері деп те атайды.
Индукциялық әдіс ЭДС ті өлшеуге арналған. Индукциялық шығынөлшегіштерді электропроводтардағы,агресиялық ... ... ... ... үшін қолданады.
Индукциялық шығын өлшегіштердің өлшегіш құралы құбыр датчигіне салаынған электр диодтары. Конструктативті ерекшелігіне қарай айтылған құралдар монтаждау әдісіне ... ... ... ... ... ... және ... шығынын өлшей алатын. Бірінші топқа: көлемдік, жылждамдық, индукциялық шығынөлшегіштер және ... ағу ... ... ... болады.
Ал екінші топқа көп тараған дроселлдік шығын өлшегіштер дифференциалды монометрлерді жатқызуға болады.
Дифманометр өлшеуіш жүйесінің ... ... ... ... ... ... ... көрсетуі үшін қосылу яғни байланыс линияларын дұрыс қосу крек. Және де қондырғының дұрыс ... ... ... мен ... ... ... ... мен құру автоматтандыру жүйесінің техникалық бөлімі арқылы қаралады. Төселмелі құрылғыны кесу технологиялық құбырды және құрылғыны монтаждау командасымен ... ... ГОСТ 36.7 -- 74 ... сай ... Бобышки технологиялық құбырлар мен 40Мпа газ қысымы бар ... ... ... ... табылады. Термометр, термометрдің монометрлік термобаллондары бобышкимен қосылады.
Бобышкиді ерітілген түріне қарай тік: БП1 Ру ға; 20 МПа дейін; БП2 Ру ға 20МПа дан ... БП3 ... ... ОСТ 36-7-74 ... ... ... мынадай өлшемдері болады: М12х1,5: М20х2: М33х2: М39х2:
Бобышки типтеріне байланысты мынадай ... ... БП1-55 және ... 60, және 100. ... БС1: БС2 -115 және 140 мм. ... биіктігін технологиялық құбырға сай таңдайды.
Бобышкиді қолдануға болатын жерлер: БП1 және БП2 ... ... ... термометрге батырылған элементтерін біріктіруге пайдаланады. Атап кетерлік жайт монтаждағанда бобышкидің материалының құбыр немесе құрылғыға сай ... ... Және де ... ... ... жерлерін тексеру.
Монтаждау тәсілі: технологиялық құбырдағы температураны өлшейтін қондырғыны монтаждау ... ... ... ... өлшеміне, құбырдың тұрған жеріне байланысты. Егерде құбырдың диаметрі мен сезімтал құрылғының ұзындығына сай ... онда ... үшін тек ... шабылған бобышкилерді пайдаланады. Ал егерде құрылғының ұзындығы диаметрден біршама көп болса, онда құбырдың диаметрін үлкейтетін арнайы құралды пайдаланады. Бұл ... ... ... ... келеді.
Технологиялық құбырда қондырғыны орнатудың негізгісі болып керек тереңдікті сақтау болып табылады. Егерде керек тереңдік сақталса, температураны өлшеу нақ ... ... ... ... түсуін оның монтаждалған бөлігіне байланысты. Технологиялық құбырда немесе құрылғыда температураны өлшейтін құралды ... үшін ... ... ... ... сұлба
Аты, сұлбаның номері және қолданатын орны
-
Бобышка (3 К4-1-75)
Метал қабырғасына немесе ... ... ... ... ... ... ... метал қабырғасының 45̊ бұрышында қондырылады.
* ТК4-226-75 сәйкес бобышка;
* ... ... ... ТК4-566-68 сәйкес төсегіш.
30̊̊ бұрышында шабылған бобышка (3К4-6-75) Д=76/168мм, Ру76мм немесе металдық жарда қондырылады. Р 530мм құбырда немесе ... ... ... ... сай ... 3К4-26-75 сай бітеме
Фланцпен бобышка (3К4-14-75) Д>377мм Ру 0,25МПа
1-3 см 3К4-16-75
Төсемелі фланцтық жиектеме сальникпен (3К4-18-75) Кирпичтік бітеуге қондырылады.
* ТК4-363-72 ... ... ... ... ... ... ... жиектеме сальникпен (3К4-19-75) Д>530мм құбырда немесе ішкі ... ... бар ... ... қондырылады. 1-2 см 3К4-18-75
Қаралған шарттардың ішінде температураны өлшегіш құралды ... ... ... ... болып келеді.
№ 1әдіс. Диаметрі 76 мм тік тұрған құбырды монтаждағанда ... Оған ... ... ... бөліктің биіктігі 80-нен 2000 мм дейін ауысуы мүмкін. Монтаждау технологиясын дұрыс түсіну көрсетілген әр әдісті сызып ... ... 76мм ... құбырға а) және тік б) және бұрыштағы в) термометрге бобышкилерді қондыру
1- құбыр; 2- бобышка; 3- төсеніш; 4- тығын; 5- жеңіл алынатын изоляцияның қабаты; 6- қорғаныш ... ... ... d1-құбырдағы тесіктің диаметрі; s-изоляция қабатының қалыңдығы; l-батудың тереңдігі; L бобышкидің биіктігі.
Қондыру тәсілі
№ 1
№ 2
№ 3
№ 4
№ 5
№ 6
Құбырдың ... ... D, мм, ... бату ... ... ... 80 нен 2000 дейін
45және 57, 90 нан 100 дейін
14 тен 38, 150 ден 250 ... ... 160 тан ... ... 250 ден 630 ... датчик
Монтаждаудың барлық жұмыстарының аяқталуына байланысты, қондырғыны орнататындықтан 2- ші бобышканы 4-ші тығынмен жабады.
Кабельдік ... ... ... ... техникасы Электрберілістің кабельдік желiсi (КЖ) - жалғағыш, тоқтатқыш және шеткi муфта және бекiту бөлшектері бар бiр немесе ... ... ... ... ... ... беру желісі. Әдетте, кабельдік желіні әуе желісінің ... ... қиын ... ... - ... ... өнеркәсіптік кәсіпорындарының аумағында. Кабельдік желі әуе желісіне қарағанда біраз артықшылықтарға ие - атмосфералық әсерлерден(жел, найзағай, ... ... ... ... ... ... төселеді, кабельдік желі үлкен сенімділікке әрі пайдалануда қауіпсіздікке ие. Электр энергиясын ара қашықтыққа жеткізуге арналған жалғағыш, тоқтатқыш, ұштың муфталар ... ... ... мен ... белшектерінен тұратын бір не бірнеше параллель кабельдер кабельдік желі деп аталады. Кабельдік желіні әр түрлі жағдайларда тартады: жер ... (ор ... және ... ... ... ... кабельдік құрылыстарда және өндіріс ғимараттарында); су астында (өзен, теңіз, үлкен көл, айдын астында). Арнайы кабельдік құрылыстарға ... ... ... ... галереялар, блоктар және т. б. жатады. Кабель желілерін, жылу және су ... ... ... ... жер ... құрылыс коллектор деп аталады. Кабельдерді тартуға және оларды бақылауды және жөндеуді қақпағын ашқан ... ... ... ... не ... ... орналастырылған құрылысты кабельдік канал деп атайды. Ғимарат ішінде кабельдер мен кабельдік: муфталарды орналастыруға арналған тіректік конструкциялары бар, кабельдік желіні ... ... және ... кезінде оның жалпы ұзындығымен адам еркін ететін жер астындағы жабық құрылыс -- кабельдік туннель деп аталынады. ... ... ... ... арналған құбырлар не каналдар бар және құрамына құдықтар кіретін құрылыс кабельдік блок деп аталады. Жер астында не жер үстінде ашық ... не ... ... ұзын 4 кабельдік құрылысты -- кабельдік ... деп ... ... не ... ... эстакада -- кабельдік галерея деп аталады. Кабельдерді тарту жағдайы мен тәсілдері жобада көрсетіледі. Кабельдік желілердің ... ... ... үшін, кабельдерді тарту технологиясы жоба бойынша мұқият орындалуы керек. Кабельдік желіні тартудың алдында барлық құрылыс ... ... ... ... ... ... ... галереялар, эстакадалар, есіктер және салынып қойылатын тірек бөлшектер орындарына қондырылады). Күштік кабельдер барабанға ... ... ... ... ... осы жұмысты орындауға арналған арнайы құрылғылары бар машиналар мен тіркегіштер, құбыр ... ... ... ... ... ... барабан көтергіштер және тағы басқа аспаптар пайдаланылады. Кабельдерді ор ішінде (жер ... ... ... ... ... ... қарағанда қарапайым және арзан келеді. Бұл тәсіл тартылатын кабельдер саны аз болғанда кең ... Бір ор ... ... 10 ... ... ... алты кабель, ал кернеуі 20 ... 35 кВ болатын үш кабель тартуға болады. Ор негізінде экскаватормен, ал кейбір ... ... ... Оның ... 0,8 ... 0,9 м болады. Көшелермен және жолдармен қиылысқан жерде ордың тереңдігі 1,1 м болуы ... ... ... ... ... және ... енгізетін жағдайда олардың тартылу тереңдігі 0,6 м-ден кем болмауға тиіс. ... ені оның ... ... ... ... ... келеді. Кабельдерді механикалық зақымнан қорғау үшін құм не жұмсак, ... ... ... бір ... ... не ... ... төселінеді. Оның үстіне топырақ салынып жер тегістелінеді. Жолдармен және басқа инженерлік құрылыстармен ... және ... ... ... ... ... ... үшін, оларды бетон, темір бетон, керамика, шойын не пластмасса құбырлардың ішінде тартады. Кернеуі 10кВ-ке дейін келетін қоргасын не ... ... ... ... ... 5 ... ... қашық орналасқан кабельдік жоларналарда орсыз тәсілмен тартуға болады. Қабырғадан және ... ... ... ... ... ... ... Бөлмелердің қабырғасына, еденіне жене төбесіне кабельдерді жабық тартуға болмайды. Қорғасын не алюминий қабықшалы сауытсыз кабельдерді бөлменің ... ... ... ... материалдан (асбесттен, поливинил-хлоридтен) төсем салынады. Ол кабель қабықшасын механикалық закымнан корғайды. Муфталарды ... ... ... мына жүмыстар кіреді: муфтаның типтік мөлшерінің кабельдің көлденең қимасына сәйкестігін тексеру; муфтаны монтаждауға жүмыс істеу мерзімі өтпеген материалдардың барлығын ... ... ... мен айлабұйымдардың түгелдігін тексеру; монтаждау технологиясы мен тәртібінің міндетті түрде ... ... ... ... ... олардың маркасы, кернеуі, тарамдарының саны мен көлденең қимасының ауданы, кабель желісінің нөмірі не аты белгіленеді. Жалғағыштық муфталардың тактайшаларында ... ... ... ... күні және ... ... ... электромонтердің тегі көрсетіледі. Ұштық қосылғылар мен муфталардың тақтайшаларында кабельдің қай жерден қай жерге дейін тартылғандығы беріледі. ... ... ... мен ұштык, қосылғыларды монтаждау жұмыстарын бітіргеннен кейін оларды ... ... ... ... Осы ... кабель тарамдарының ток көздерінің фазаларына дұрыс қосылғандығын тексереді де табылған кемшіліктерді түзейді. Кабель ... ... ... ... ... ... ... болады. Олардың құрамындағы негізгі қүжат -- кабель желісінің жобасы. Жобада барлық техникалық, ұйымдастыру және ... ... ... ... ... құрамында мына актылар мен протоколдар болады: орлар мен кабельдік құрылыстарды монтаждау жұмыстарын жүргізуге 6 ... ... ... және ... ... ... ... кабельді тарту алдында тексеру нәтижесі туралы актылар; зауыта өткізілген кабельдерді сынау протоколдары; орлар мен ... жабу ... ... кабель желісінің тартылу сапасы туралы акт; кернеуі 1000 ... ... ... желілерін тарту және кабельдік муфталарды монтаждау туралы журналдар, сондай-ак, монтаждау жұмыстарын аяқтағаннан кейін өткізілген кабельдерді электрлік сынау нәтижесі ... ... Осы ... мен ... жалпы тізімге тіркеледі. Кабель желісін эксплуатация-лауға ... акт ... ... Қабылдау-тапсыру құжаттарының негізінде кабель желісінің паспорты толтырылады. Оған кабельдердің маркасы мен ұзындыгы және муфталар туралы мәліметтер, кабель желісінің сипаттамалары, ... ... ... ... және ... ... ... қорғау туралы мәліметтер жазылады. Паспортта кабель желісінің жоларнасы мен пішінінің схемасы беріледі.
5.Электрлік сымдарды монтаждау
Сымдарды монтаждау ауа ... ... ... ... ... байланысты келеді. Штырьлік изоляторлар пайдаланылатын электр желілерінде жеңіл сымдар қолданылады, ал бағаналар аралығыңың ұзындығы кіші келеді. Осы ... ... ... ... монтаждау, аспалы изоляторлар пайдаланылатын желілерді монтаждауға қарағанда жеңіл келеді. Тарқатылған және жалғанған сымдарды екі анкерлік бағаналардың аралығында ... ... ... ... ... ... көтерілмеген болса, оларды көтеріп, бағаналардың траверстеріне не ілмектеріне ... ... ... блоктардың, арқан сымдардың, арқандардың көмегімен көтереді. Алдымен 10 сымдарды ... ... ... ... ... ... трактордың, машинаның не басқа механизмдердің көмегімен тартады. Осы кезде бағаналар аралығында сымдардың иілу биіктігінің есепті мөлшерде болуын қамтамасыз етеді де ... ... ... ... ... Ол үшін ... ... изолятордың мойнына бір орап сыналы не болтты қыспақпен бекітеді. Елді мекендерде және инженерлік құрылыстар мен табиғи кедергілерді қиып өтетін жерлерде ... ... екі рет ... Ол үшін ... ... ... изоляторлар орнатылады. Сымдардың тарту күші штырьлік изоляторлардың механикалық беріктігінен жоғары ... ... ... ... ... ... ... екініші анкерлік бағанаға бекіткеннен кейін, оларды аралық бағаналарға бекітеді. Алюминий және болат-алюминий сымдарды ... ... ... ... ... 2,5...4,1 мм алюминий сыммен, ал болат сымдарды диаметрі 2 мм жұмсақ болат сыммен байлайды. Сымдарды негізінде ... ... ... ... ... ... сымдар аспалы изоляторларға арнайы қыспақтармен бекітіледі. Анкерлік бағаналарда сымдар аспалы изоляторлар тізбектеріне тартып тұратын болтты, не ... не ... ... ... бағаналарда сымдарды аспалы изоляторлар тізбектеріне бекіту үшін, ұстап тұратын қыспақтар пайдаланылады. Бағаналар ... 120 ... ұзын ... ... ауа ... ... ... тербелістен қорғау үшін тербелу тежеткіштер орнатылады. Тежеткіштер ... ... ... ... ... екі ... ал ... тұратын қыспақтың бір жағынан бекітіледі. Жұмыстың барлық түрлеріне ортақ ережелерден басқа, сымдарды ... ... ... ... ... ... Жұқа саңылауларды ұзындығы қабырғаның немесе бөгеудің жуандығынан 11 200 мм артық ... ... ... ... ... ... механикаланған құралдармен жұмыс iстеуге, сонымен бiрге сүйеп қоятын және сырғымалы баспалдақта көлбеу бағытта қимасы 4мм2 сымдарды тартып керуге ... ... ... цехтың жарығын монтаждау бойынша жұмысын кран жүктердi ... және орын ... ... ғана ... болады. Цехтық магистральдарды краннан монтаждауға тек кран троллейлерi және кернеулігі бар басқа крандардың ашық ток өткiзетiн бөлшектерi қоршаулы болған жағдайда ғана ... ... ... жұмыстарға тек арнайы оқытылған қызметшілер жіберіледі. Аса қауіпті емес жайларда жұмыс iстеуде 220/127 кернеуге тұрқының сенiмдi жерге ... және ... ... және ... кебiстерді қолдануы шартында электрлендiрiлген құрал ды қолданады. Аса қауіпті және өте қауіпті жайларда, сонымен ... ... тыс ... 36В жоғары кернеуде электрлік құралмен, егер оның қос оқшаулағышы ... ... ... бөлушi трансформатор арқылы қосылмаған болса немесе қорғаныстық ажыратуы болмаса жұмыс істеуге болмайды,. Сымдарды электрлік ... және ... ... бөлшектерді қорғаныстық көзілдірікпен брезентті қолғаптарда орындайды. Обойма-пішінді дәнекерлеу кезінде тістеуікпен ұстап тұрады, ал дәнекерлеп болған соң пішіндерді салқындаған соң тізбектейді. ... ... ... ... көрсетумен байланысты барлық жұмыстар, оларды ауыстырып қосуға, құрылыс, монтаждық, реттеу, жөндеу жұмыстары, сыналуы және ... ... ... ... Сала аралық еңбектi қорғау ережелермен сәйкес, сонымен бiрге басқа да көптеген Ережелермен нұсқауларға ... ... тиiс. ... ... ... ұйымдастыру және техникалық шаралар кешені атқарылған болуы керек. Электрқондырғыларда жұмыста қауіпсіздікті қамтамасыз ететін ұйымдастыру шаралары, олар: жұмыстарды жүктеліммен, бұйрықпен рәсімдеу ... ... ... ... ... тізбесімен; жұмысқа рұқсат беру; жұмыс уақытында қадағалау; жұмыстағы үзілісті рәсімдеу, басқа жерге ауысу, жұмыстың аяқталуы. 7 ... ... ... ... ... алып ... соң ... техникалық шаралар берілген ретпен орындалуы керек: 1. Қажеттi ажыратулар жасау және коммутациялық аппарат қате немесе өздiгiнен қосылу салдарынан ... ... ... ... ... келтiретiн шаралар қолдану 2. Қол жетектерінде және коммутациялық аппараттардың қашықтықтан басқару кілттерінде тыйым салушы плакаттар болуы керек 3. Адамдардың тоқпен ... ... үшін ... ... тиіс тоқ өтетін бөліктерде кернеудің жоқтығын тексеру керек 4. Жерге тұйықталу салынған (жерлендіргіш пышақтар қосу, олар жоқ жерлерде ... ... ... 5. ... ... ілу, ... ... жұмыс орнын қоршау және қалған кернеуі бар тоқ өтетін бөліктерде ... және ... ... ілінуі керек. Кабельдік желілерде жұмыс істеу барысында ... ... ... ... ... ... ... Топырақты қопсыту үшін жер ... ... ... балғаны, сүйменді(лом) және қайланы қолдану кезінде кабельге дейін топырақ қабаты 30см ден кем болмайтын ... ... ... ... болады. Топырақтың қалған қабаты күрекпен алынуы керек. Кабель желiсiнiң қазуларын бастар алдында желінің бақылама ашылуы жасалу ... Қыс ... ... ... алу үшін оны алдымен жылытқаннан кейін қазуға ... ... жылу көзі ... 15см-ден артық жақындауға жол берілмейді. Осал немесе ылғалданған топырақтарда транштар ... ... ... ... ... ... қабырғалары берік тығыздалған болуы керек. Топырақтың табиғи еңiс бұрышына сәйкес ... еңiс ... 8 ... ... ... ... ... жүргізуге болады. Кабельді басқа жерге ауыстыру және муфталарды көтеру кабельді ажыратқан соң істеген жөн. Кернеуі бар кабельді басқа жерге ... ... ... ... ... - ... жерге ауыстырылатын кабель 50С-тан төмен емес температурада болуы керек; - кабельдiң ... ... ... ... ... ... ... бекітілуі керек; - жұмыс істеу үшін диэлектрлік ... ... ... ... ... ... қорғайтын брезентті қолғаптар киілу керек; - хұмысты, кернеуі 1000В-тан жоғары электрқондырғыларда V группасы бар жұмысқа жауапты жетекші және кернеуі ... ... ... IV ... бар ... ... бақылауымен кабельді төсеуде тәжірибелері бар жұмыскерлер орындаулары керек; Жерасты ... ... ... ... ... ... тексеру жүктелім бойынша 3-тен кем емес жұмыскерлермен орындалуы керек, соның екеуі - сақтанушылар. Жұмысты ... және ... ... ... ... ... керек. Құдықтың ішінде және жер асты нда жарық үшін кернеуі 12В-ті шырақтар немесе аккумуляторлы шамдар пайдаланылады. Кернеуі 12В-ті ... үшін ... ... нмнсе жер асты туннельден тыс орналасуы керек. 1. Кабельдерді қолмен төсегенде 1 үлкен кісіге келетін кабель ... ... ... адам ... және ... адам ... аспауы керек. 2. Жер асты байланыстар жанында барлық жер ... ... ... ... ... Егер жұмыс қолданыстағы кабельдердің жанында өткiзілсе, кабель төселген жерде сол кабельдерді пайдалануға алған
9 энергетикалық жүйенiң қызметкерi қатысуы керек. 3. ... ... ... ысуы ... 250В жоғары қуатты қолдануға болмайды. Ысу кезінде қолданылатын күштік трансформаторлар және ... да ... ... қабықшасымен бірге міндетті түрде жерленуі керек. 4. ... ... ... ... және жер асты ... дасау үшін алып жүруге болатын 12В-ті шамдарды пайдалануға рұқсат етілген. 5. ... ... ... және ... үшiн ... қолғап және қорғаныстық көзiлдiрiктер болуы керек. 6. Айнымалы токтiң желiсiн қауiптi әсерлі аймақта(10-мен 80м ... ... ... ... желі жұмыстары ең аз дегенде екі қызметкермен жүзеге асырылу ... оның ... ... ... ... керек. 7. Кернеулігі бар кабельдік желілермен жасалынатын барлық жұмыстарды диэлектрлік қолғаптарда, резеңке галошта немесе табаны жуан ботыйларда орындау керек. ... ... ... ... тек қана ... ... емес ... қатар ғимаратпен құрылымның ішіндегі электрлік желілерді пайдаланудың да ережесін қадағалау ...
2 ... ... БТО автоматтандырудың функционалдық сызбасы
10-сурет БТО автоматтандырудың функционалдық сызбасы
ҚОРЫТЫНДЫ.
Автоматтандыру өндірістің негізгі көрсеткішінің жоғарылауына : санының көбеюіне, сапасының арттуына, өзіндік құнының төмендеуіне, ... ... ... ... алып келеді.
Автоматтандыру құралдарын пайдалану өнімнің жоғары сапасын, брак тауардың азаюуын, шикізат пен ... ... ... ... ... ... ... септігін тигізеді.
Абсорбциялау қондырғысының технологиялық процесте алатын орны ерекше. Сондықтан оны басқарудың маңызы зор. Көбінесе бұл дайын өнімнің өз ... ... ... ... Бұл абсорбция кезеңінде қамтылады. Жұмыстың арнайы шарттарға сай мұндай мәселе абсорбция кезеңінің артуына, сұйықтықты бөлгенде электр шығынының азаюуына әкеледі.
Құбырдан өтетін ... ... ... ... өндірісіне байланысты олардың көлемдік және массалық шығынын шығарады. Сұйықтықпен газды көлемдікпен өлшейді, ал буды массамен. Сұйықтықпен құрғақ зат ... оның ... ... ... ... есептегенде көбінесе сағатына метр кубымен есептелінеді. Ал ... ... ... ... сағатына килограммен немесе сағатына тоннамен. Шығынды есептеуде арнайы 5әдіс бар: көлемдік, жылдамдық, дроселлдік, айналып ағу және индуктивті. Көлемдік ... ... ... ... ... ... ... айналдырады.
Төселетін құрылғыларды монтаждау мен құру автоматтандыру жүйесінің техникалық бөлімі арқылы қаралады. Төселмелі құрылғыны кесу ... ... және ... ... ... қаралуы керек.
Бобышкиді ГОСТ 36.7 -- 74 стандартына сай дайындайды. Бобышки технологиялық құбырлар мен 40Мпа газ қысымы бар құрылғылардың ... ... ... ... ... ... ... термобаллондары бобышкимен қосылады.
Бобышкиді ерітілген түріне қарай тік: БП1 Ру ға; 20 МПа ... БП2 Ру ға 20МПа дан ... БП3 ... ... ОСТ 36-7-74 ... ... кесудің мынадай өлшемдері болады: М12х1,5: М20х2: М33х2: ... ... ... мынадай биіктікте болады; БП1-55 және БП2-50, 60, және 100. БП3-25, БС1: БС2 -115 және 140 мм. Бобышкидің биіктігін ... ... сай ...
Бобышкиді қолдануға болатын жерлер: БП1 және БП2 ... ... ... термометрге батырылған элементтерін біріктіруге пайдаланады. Атап кетерлік жайт ... ... ... ... немесе құрылғыға сай екендігін тексеру. Және де олардың дәнекерленіп біріктірілген жерлерін тексеру. Автоматтандыру жүйесін жүзеге асыруда көптеген мәселелер туындайды.
Сондықтан тек ... ... ... ... оның жұмысқа жарамсыз болғанда диагностикадан өткізу, ... ... ... ... ... ... ыңғайлығы және эксплуатация кезеңдеріне де үлкен мән берген жөн.
Әдебиеттер
* Р.Я.Исакович, В.Е.Попадько. Контроль и автоматизация ... ... и ... ... ... ... ... Н.А.Ишинбаев, С.В.Щербинин. Основы автоматизации производственных процессов нефтегазового производства. Образовательно-издательский центр , 2012
* Н.В.Кузьменко. Учебное пособие для студентов заочной формы обучения по ... . ... ... И.А.Каменских, В.А.Ведерников,В.А.Овчинникова. Процессы и аппараты нефтяной и газовой промышленности. Учебник для вузов. ... ... 2002. - 192 c.
* ... ... ... ... ... приборов, средств автоматизации слаботочных устройств. М., Стройиздат, 1978
А.С.Клюева Монтаж средств измерений и ... ... 3-е ... переработанное и дополненное 1988

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Абсорбциялау қондырғысын автоматтандыруда қолданылатын автоматтандыру құралдары мен бақылау приборларын монтаждау25 бет
Құрылыс материалдар өндірісінен шаң,газ тастамаларды тазалау технологиясын және қоршаған ортаға тастамаларды нормалау79 бет
Fastwel контроллері негізінде мыс штейнін алудың автоматтандыру жүйесін және ақпараттық қамтамасыз етуін әзірлеу104 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
«Офис -тіpкеуші» акпараттық жүйесін құру40 бет
Автокөлік тасымалының көбеюі7 бет
Автокөлік құралдарын банк қызметі үшін және тәуелсіз бағалау88 бет
Автоматтандырылған оқыту жүйесі65 бет
Автоматты басқару жүйелері. Құрылымдық сұлбаның сипаттамасы17 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь