Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың аудиті

Мазмұны:

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

I бөлім. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың есебі.
§1.1. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың есебі ... ..
§1.2. Өзара есеп айырысулардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
II бөлім. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың аудиті.
§2.1. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу аудитінің ақпараттық базасы және аудиторлық тексеруді жоспарлау ... ... ... .
§2.2. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу жағдайының аудиті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
§2.3. Компьютерді қолданумен есеп айырысудың аудитін кемелдендіру ... ...
III бөлім. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысуды талдау.
§3.1. Кредиторлық қарыздардың құрылымын және динамикасын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
§3.2. Кредиторлық қарыздардың айналымдылығын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .66
§3.3. Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың қатынасын талдау ... ... ..
§3.4. Есеп айырысулардың жағдайын жақсарту жолдары ... ... ...

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

Қолданған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Қосымшалар.
Кіріспе.
Нарықтық қатынастар жағдайында, жоғары бәсекелестік шарттарында әр кәсіпорын тұрақты және сенімді түрде табысты қызмет атқаруы үшін әртүрлі кәсіпорындармен нарықтық қатынастарға түседі. Кәсіпорындар әр уақытта жабдықтаушылармен олардан сатып алынған шикізаттар, негізгі құралдар, материалдар және басқа да тауарлы-материалдық құндылықтар мен көрсетілген қызметтер үшін; ал сатып алушылармен оларға сатылған тауарлар бойынша; тапсырыс берушілермен – орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер бойынша есеп айырысуларды жүзеге асырады.
Соған байланысты осы тақырып қазіргі күнде заман талабына сай және байсалды деп есептейміз. Қазақстан Республикасының Президенті өз халқына «Қазақстан 2030» жолдауында келесіні бөліп айтты: біздің еліміздің дамуының түпкі мақсаты эконмикалық өсу, экономикалық өсудің приоритеті «бүгін, ертең, және де кейінгі отыз жылдың ішінде ең маңызды болып табылады». Осыған қол жеткізуде маңызды орынға ақпарат ие, оның дамуы «экономикалық өсуге ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік салаға, және Қазақстанның халықаралық қоғамдастыққа интеграциясына әсер етеді». [1]
Дипломдық жұмыстың мақсаты болып жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың есебінің, аудитінің және талдауының негіздерін анықтау болып табылады.
Алға қойылған мақсатқа сай келесі мәселелерді шешу қажет:
1. жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысулардың есебін, аудитін зерттеу;
2. өзара талаптарға негізделген есеп айырысулардың есебін сипаттау;
3. кредиторлық қарыздың динамикасын, құрылымын, сапасын талдау;
4. кредиторлық қарыздардың қатынасын талдау;
5. есеп айырысулардың жағдайын жақсарту жолдарын анықтау.
Дипломдық жұмыстың зерттеу объектісі Қарасу елді мекенінде орналасқан «Ельнур» Жауапкершілігі шектелген серіктестік болып табылады. Ол 2001 жылы сәуір айында құрылды, еліміздің құрылыс компанияларының бірі болып табылады.
Кәсіпорынның қызметін реттейтін негізгі құжаттар болып Кәсіпорынның жарғысы, есеп саясаты және ҚР-ның нормативті заңды құжаттары болып табылады.
Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есеп беруді жасау тәртібі Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы әрекетті заңдылығымен және бухгалтерлік есептің стандарттарымен сай орнатылады. Қоғамның қаржылық есеп беруіне келесілер кіреді: қоғамның бухгалтерлік есебі, табыс және шығыстар туралы есеп беру, ақша-қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру, және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңына сай басқа да есеп берулері.
Қоғам жылдық қаржылық есеп берудің аудитін жыл сайын жүзеге асырады.
Кәсіпорында бухгалтерлік есеп мәліметтері компьютерлік өңдеумен жүзеге асырылады. Ол үшін кәсіпорында «1С:Бухгалтерия 7.7» компьютерлік бағдарламасы қолданылады.
Дипломдық жұмыс кіріспеден, үш негізгі бөлімнен, қорытындыдан, қолданған әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
Қолданған әдебиеттер тізімі:

1. Назарбаев Н.А. Казахстан – 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев.
2. Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете» от 26 декабря 1995 года № 2732.
3. Закон Республики Казахстан от 20.11.98 г. № 304-1 «Об аудиторской деятельности » с изменениями и дополнениями от 15.01.2001 г. № 139-11.
4. Положения (стандарт) аудита 1 «Цель и общие принципы аудита финансовой отчетности» утверждено приказом Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита (ДМБУА) МФ РК от 07.04.98 г. № 56.
5. Положеие (стандарт) аудита 2 «Условия проведенного аудита» утвержденого приказом ДМБУА МФ РК от 04.06.98 г.
6. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Ғабдуллин Т.Ғ., Шмидт О.И. Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп: Өңделіп және толықтырылды 3-ші басылуы. – Алматы: Қазақстан – аудит орталығы, 2002, 656 б.
7. Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. Принципы бухгалтерского учета. пер. с англ. под ред. Я.В.Соколова. – М.:Финансы и статистика., 1993. – 496 с.
8. Дүйсенбаев К.Ш., Төлегенов Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдау. /Оқу құралы. – Алматы: Экономика. 2001, 330 б.
9. Дюсембаев К.Ш. Аудит и анализ в системе управления финансами. Алматы: Экономика, 2000.
10. Богомолов А.М., Голощанов Н.А. Внутренний аудит. Организация и методика проведения: Метод. Пособие. – М: Экзалин 1999 г.
11. Ержанов М.С. Теория и практика аудита. Алматы: Ғылым, 1994.
12. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебное пособие . – М.: Инфра-М, 1995.
13. Шеремет А.Д., Сайфуллин Р.С. Финансовый анализ. – М.: Аудит и финансовый анализ, IV квартал. 1995 г. – 5-88.
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий.: 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: ООО «Новое знание», 2000. – 688 с.
15. Данилевский Ю.А. Аудит промышленных акционерных обществ. – М.: АО «Финстатинформ», 1995 г. – 78 с.
16. Камышанов П.И., Камышанов А.П., Камышанов Л.И. Бухгалтерский учет и аудит. М.: «Приор», 1997 г.
        
        Мазмұны:
Кіріспе.....................................................................
.............................................
I бөлім. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың есебі.
§1.1. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысудың есебі......
§1.2. ... есеп ... ... ... және ... есеп ... ... Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу аудитінің
ақпараттық базасы және ... ... ... ... және ... есеп ... жағдайының
аудиті......................................................................
.....................
§2.3. Компьютерді қолданумен есеп айырысудың аудитін кемелдендіру.......
III бөлім. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысуды ... ... ... ... және ... ... ... айналымдылығын
талдау......................................................................
...............................................66
§3.3. Дебиторлық және ... ... ... талдау..........
§3.4. Есеп айырысулардың жағдайын жақсарту жолдары...........
Қорытынды...................................................................
..........
Қолданған ... ... ... ... ... ... ... тұрақты және сенімді түрде табысты қызмет ... үшін ... ... ... ... ... әр ... олардан сатып алынған шикізаттар, негізгі ... және ... да ... ... мен ... ... ал ... алушылармен оларға сатылған тауарлар ... ...... ... және ... ... есеп ... жүзеге асырады.
Соған байланысты осы тақырып қазіргі күнде заман талабына сай ... деп ... ... ... ... өз ... 2030» ... келесіні бөліп айтты: біздің еліміздің дамуының
түпкі мақсаты эконмикалық өсу, экономикалық өсудің приоритеті ... және де ... отыз ... ... ең ... ... табылады».
Осыған қол жеткізуде маңызды орынға ақпарат ие, оның дамуы «экономикалық
өсуге ғана ... ... ... ... салаға, және Қазақстанның
халықаралық қоғамдастыққа интеграциясына әсер етеді». [1]
Дипломдық жұмыстың мақсаты ... ... ... есеп айырысудың есебінің, ... және ... ... ... табылады.
Алға қойылған мақсатқа сай келесі мәселелерді шешу қажет:
1. жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысулардың есебін,
аудитін зерттеу;
2. өзара талаптарға негізделген есеп ... ... ... ... ... динамикасын, құрылымын, сапасын талдау;
4. кредиторлық қарыздардың қатынасын талдау;
5. есеп айырысулардың жағдайын жақсарту жолдарын анықтау.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... елді ... «Ельнур» Жауапкершілігі шектелген серіктестік болып табылады. Ол
2001 жылы ... ... ... еліміздің құрылыс компанияларының ... ... ... ... ... ... ... Кәсіпорынның
жарғысы, есеп саясаты және ҚР-ның нормативті заңды ... ... ... ... және ... есеп ... ... тәртібі
Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру ... ... және ... ... ... ... ... қаржылық есеп беруіне келесілер ... ... ... ... және ... ... есеп ... ақша-
қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру, және ... ... есеп және ... есеп беру ... ... сай басқа да есеп
берулері.
Қоғам жылдық қаржылық есеп берудің аудитін жыл ... ... ... есеп ... компьютерлік өңдеумен
жүзеге асырылады. Ол үшін кәсіпорында «1С:Бухгалтерия 7.7» компьютерлік
бағдарламасы қолданылады.
Дипломдық ... ... үш ... ... ... әдебиеттер тізімінен және қосымшалардан тұрады.
I бөлім. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... ... 1.1. ... және ... есеп айырысудың есебі.
Кәсіпорын өз өндірісінің тиімді және ырғақты жұмысын қамтамасыз ету
үшін өзінің материалдық-техникалық базасын жасайды, яғни ... ... ... ... жабдықтау экономикалық және әлеуметтік даму
жоспарларына сай жүргізіледі. Кәсіпорын өзінің ... ... ... үшін өнім шығарушы кәсіпорындармен немесе делдалдық ұйымдармен келісім-
шартқа отырады.
Демек, кәсіпорын жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... 671 ... және ... есеп ... ... онда есеп айырысулар соммасының деңгейіне және нысандарына
(алдын-ала төлемақы, ... ... ... ... ... ... босалқы қорлар, атқарылған жұмыстар
мен қызметтер үшін есеп ... ... 671 ... ... есеп айырысу» шоттың кредиті бойынша жабдықтаушылардың
акцептелген шот-фактурасы және дебеті бойынша – есеп ... ... ... шоттардың кредитінен олардың төлемақысы жазылады.
Өнім жеткізушілермен есеп айырысулар есебі арнайы ... ... ... ... ... ... ... тапсырмалары бойынша жүргізіледі, ал бұл өз ... ... ... есеп ... ... отыруға мүмкіндік береді.
Келіп түскен шот-фактураларды алдымен «Келіп түскен жүктер есебі
журналына» тіркейді. ... ... ... ... ... кіріс
құжаттары бойынша есепке алынады да, қоймаларға босалқы қорлардың немесе
түспеген жүктерді іздестірумен байланысты сұрау ... ... ... ... ... ... күнін жазып қояды. Журналдың деректерін 671
«Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп ... ... ... ... ... ... бойынша сондай-ақ жол үстіндегі
материалдық құндылықтардың соммасы бақыланады. Журналға жабдықтау бөлімінің
тауарлы-көліктік ... ... ... ... ... ... ... негізінде кәсіпорын қоймасына материалдық
құндылықтардың түсуіне ... ... ... ... бағасына шоттың
төленуі, акцептен бас тартуы немесе ... ... ... және
басқалары жөніндегі мағлұматтар жазылады. Журналға тек қана акцептелген шот-
фактурасы ғана жазылады.
Есеп журналы бойынша тіркеу ... ... ... түскен жүктердің
акцептелген шоттары бухгалтерияға беріледі. Осында ... ... мен ... есеп ... ... ... журналға
жазылады, ал ол үш кезең бойынша жүреді.
Бірінші кезеңде, журналға акцептелген шот-фактура және ... да ... ... ... ... ... ... жазылады. Бұл ретте тіркеу
нөмірі мен төлем-тапсырмаларының (шот-фактура) нөмірі, жабдықтаушының
атауы, шот-фактурадағы ... ... ... ... соң ... ... ... немесе станциядан (айлақтан) өзге
қалалардан түскен құндылықтарды алу үшін экспедиторға шот-фактураны береді.
Екінші кезеңде, журналға қоймадан ... ... ... ... ... ордерлері, тауарлы-көліктік құжаттары (наклоднойлары),
материалдарды қабылдау туралы актілері) ... ... ... ... ... мен ... ... құндылықтардың есептік немесе
келісім-шартта көрсетілген бағасы бойынша алынған құны және ... ... ... ... ... есебі бойынша жекелеген
шоттар шегінде ... ... ... ... ... алынған
нақты құны бойынша көрсетіледі.
Кіріс құжаттары мұқият тексерілуі және төлем-тапсырмаларындағы ... ... ... ... ... келуі тиісті. Егер
жүктерді қабылдау кезінде жабдықтаушының ... ... ... ... ... ... ... анықталса, актінің негізінде
талап соммасын 671 «Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп ... ... 334 ... да ... ... ... дебетіне
есептен шығарылады. Егер ... ... ... ... ... яғни төлем құжаттарын акцептеуге дейін анықтайтын болса,
онда оның ... ... ... ... ... ... журналда жұмыстар мен қызметтер (негізгі құрал-жабдықтарды
жөндеу, ... ... су, ... ... ... ... есебі бойынша операциялар да көрсетіледі. Жұмысты ... ... ... үшін ... шот-фактура мәліметтері журналға
жазылған кезде, оның не үшін берілгені көрсетіледі.
Үшінші кезеңде ... ... ... ... ... ... ... есеп айырысу және басқа да шоттар бойынша
үзінділері (көшірмелері) бойынша расталады. Бұл орайда, шоттың қай ... және ... қай ... ... (431, 451, 441, ... аяғында журналдың жиынтығы есептелінеді және төленбеген шоттар
бойынша қалдықтары шығарылады.
Журналдың қорытындысы төрт қатар бойынша ... ай ... ... ... жол үстіндегі материалдар шегеріліп тасталынады;
айдың аяғындағы жол ... ... және ... ... барлығы рет-
ретімен көрініс табады.
«Ельнур» ЖШС-да ... және ... ... есепке алу үшін 671 «Жабдықтаушылармен және мердігерлермен
есеп ... шоты ... және ... есеп айырысулар есебі бойынша
шоттардың келесідей коррсепонденциясы орын алады:
- Тауарлы – материалдық ... ... үшін ... ... шот-фактураларына: 201-208, 222-223
шоттары дебеттеледі, сондай-ақ осымен ... ... ҚҚС ... 331 ... ... ҚҚС» шоты ... 671 «Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп
айырысу» шоты кредиттеледі.
- Жабдықтаушылардың ... ... ... және ... есеп айырысу» шоты
дебеттеліп, 441 «Есеп айырысу шотындағы нақты ақшалар», 431
«Ел ішіндегі валюталық шотындағы ақшалар», 432 ... ... ... ... ... Төленген шот-фактурасы бойынша қосылған құнға салынған
салықтың соммасы есепке ... ол ... 633 ... салығы» шоты дебеттеліп, 331 «Өтелуге тиісті ҚҚС» шоты
кредиттеледі.
- ... ... ... мен ... ... ... ... 671 «Жабдықтаушылар
және мердігерлермен есеп айырысу» ... ... ... ... да ... мына ... ... бойынша көрініс табады:
126 «Аяқталмаған құрылыс» шоты өздерінің күрделі құрылыстары үшін
жабдықтаушылар мен мердігерлер орындаған ... және ... ... ... қарыздар» шоты сатып алушы тікелей (транзитпен)
жеткізген тауарлар құнына; баспа-бас ... ... ... алынған қарыздар құнына;
334 «Басқа да дебиторлық қарыздар» шоты жабдықтаушыларға және
мердігерлерге қойылған талаптардың ... ... ... жабдықтау үшін берілген
аванстар» шоты, 352 «Орындалатын жұмыстар мен көрсетілген қызметтер ... ... шоты – ... ... ... ... қосылған
соммасына;
811 «Тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) сату бойынша шығындары»;
821 «Жалпы және әкімшілік шығындары», 901, 921, 931, 934, 936, 944, ... 951 ... және ... да ... бойынша кәсіпорынның
қабылдаған жұмыстары мен қызметтердің соммасына.
Мына төмендегі ... ... 671 ... ... есеп ... ... дебетіне жазылған жазулар 301 «Алынуы
тиісті қарыздар», 351 «Тауарлы-материалдық құндылықтармен ... ... ... 421 «Аккредетивтегі ақша қаражаттары», 422 «Чек
кітапшаларындағы ақша қаражаттары», 423 ... ... ... қаражаттары», 441 «Есеп айырысу шотындағы нақты ... 431 ... ... ... ақшалар», 432 «Шетелдегі валюталық шотындағы
ақшалар», 451 «Кассадағы ұлттық валюта ... ... ... ... ... мен ... шоттарының тиісті шоттардан
төленгенін көрсетеді.
Жабдықтаушылармен есеп айырысулар есебі бойынша ... ай ... ... талданған қалдықтар көрсетіледі. Талдама есептің құрылымы
негізінен жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... ... ... ... ... ... ету үшін және есеп айырысуын
жедел бақылау үшін мына төмендегі топтардан қалыптасады, атап ... ... ... есеп ... жөніндегі жабдықтаушылардың құжаттарынан;
фактураланбаған қалған жабдықтардан; ... ... есеп ... ... ... ... вексельдер бойынша берешектерді анықтама түрінде
көрсетеді: төлем мерзімі келмеген, төлеу мерзімі өткен вексельдер бойынша,
жолдағы ... ... ... жүк ... ... тыс ... 1.2. ... есеп айырысулардың есебі.
Нарықтық қатынастардың дамуы шаруашылық субъектілердің ... ... ... ... формаларының және типтерінің туындауына алып
келді. Өзара есеп айырысулар кең ... бұл ... және есеп ... ... ... сипаттайды. Кәсіпорындармен дебиторлық және
кредиторлық қарыздарды есептен шығару әр ... ... және ... ... асырылады. Жиі кездесетін ... ... ... ... ... алу, ... ... үшінші
тұлғаларға міндеттемелерді орындауды аудару, қарыздарды аудару түріндегі
есеп айырысулардың алуан формаларын жалпылауға болады. 1999 ж. 1 ... ... ҚР ... ... ... ... әрекетке енгізуге байланысты
өзара есеп айырысулардың кейбір формалары заңды ... ие ... ... ... ... құқықтық қарым-қатынастарды
орнатады. Көрсетілген есептік операциялардың ... бұл ... және ... ... өзара өтелуі жүзеге ... ... ... салудың көз қарастарынан, және де ... ... ... сипатының есебімен қарастырылады.
Өзара есеп айырысулардың ең кең қолданатын формасы – қарама-қарсы
біркелкі талаптарды ... ... ... бұл түрі ҚР ... 21 ... тоқтату»
бөлімімен реттеледі, мұнда 370 «Есепке алу арқылы міндеттемелерді тоқтату»
бабымен біркелкі талаптарды есепке алу ... ... ... ... ... ... толық немесе ішінара тоқтату қарастырылады.
Заңдылыққа сай қарама-қарсы біркелкі талапты ... алу үшін ... ... ... ... ... ... алуды хаттамамен немесе өзара
есепке алуды жүзеге асыру ... ... ... ... болып
табылады. Құжаттық рәсімдеуге дейін өзара есеп айырысулардың ... ... ... ... ... ... ... есепке
алуды нақты ақшасыз есеп айырысу ретінде ... ... бұл ... және ... ... ... ... және
міндеттемелер толық соммада немесе оның бөлігінде өтеледі.
Мысалы, «Ельнур» ЖШС «Альфа» ЖШС-не 120 мың тенге (соның ішінде, ҚҚС
– 18 мың ... ... ... ... ... ал ... ... ЖШС үшін 180 мың теңге көлемінде (соның ішінде, ҚҚС – 27 ... ... ... Есеп ... салыстыру арқылы өзара талаптар
орнатылды, соның нәтижесінде бір кәсіпорын ... 120 мың ... ... ... актісінің және есепке алу операцияларды
жүзеге асыру бойынша екі жақты келісімнің негізінде өзара ... ... ... асыру туралы ұсыныспен шағымданды. (1 сурет).
Міндеттемелердің орын алуы
Міндеттеме 120,0 мың теңге
120 мың теңге жөнелту
с.і. ҚҚС 18 мың теңге
180 мың теңге ... ҚҚС 27 мың ... 180, 0 мың ... ЖШС – да осы операцияларға байланысты келесі шоттардың
корреспонденциясы көрініс табады:
1. Тауар өткізілді:
а) жөнелтілген өнім ... (102 мың ... ДТ – 301 ... тиісті
қарзыдар», КТ – 701 «Дайын өнімді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан
алынатын ... ҚҚС ... (18 мың ... ДТ – 301 ... ... ... – 633 «ҚҚС»;
2. Сатылған дайын өнімнің нақты өзіндік құн ... ДТ – ... ... ... (жұмыстардың, қызметтердің) өзіндік құны», КТ – 221
«Дайын өнім»;
3. Көрсетілген қызметтердің құны акцептелді:
а) мердігердің шоты ... (153 мың ... ДТ – 821 ... ... ... 934 ... құралдарды жөндеу», КТ - 671
«Жабдықтаушылармен және ... есеп ... ҚҚС ... (27 мың ... ДТ – 331 ... тиісті ҚҚС», КТ –
633 «ҚҚС»;
4. Өзара талаптарды есепке алу (120 мың ... ДТ – ... және ... есеп ... КТ – 301 ... ... ... 331 және 633 шоттардың қалдығы тең болады, ал
«Альфа» ЖШС-нің алдында кредиторлық қарыздар 60 мың ... тең ... ... ... ... толық есеп айырысуды жасамаған.
120 мың теңге соммасына ішінара өзара есепке алу
120 мың теңге есепке жатқызылды
ҚҚС
ҚҚС 60 мың ... 27 ... мың ... ... мың ... ... ... енді, кәсіпорындар тепе-тең болмаса да, соңғы есеп айырысуды
жүзеге асырды. Онда «Ельнур» ЖШС ... ... 60 мың ... ... ... ... ... енгізеді: ДТ – 671, КТ –
727, ал салықтық ...... ... ... емес ... ... емес ... алуды жүзеге асырған
кезде «Альфа» ЖШС үшін төмендегі орын алған шығындарды ... ... ... ... ... ... ... эквивалентті емес
айырбас «Альфа» ЖШС үшін есепке тек қана 18 мың теңгені жатқызу ... ... ... ... жатқызылмайтын бухгалтерлік зиян 60
мың теңгені құрайды.
«Альфа» ЖШС бухгалтерлік есебінде эквивалентті емес есепке жатқызу
келесідей ... ... ... ... ... ... соммасына (153 мың теңге): ДТ – 301, КТ ... ҚҚС ... ДТ – 301, КТ – ... ... алынды:
а) тауарлар түріндегі төлем құнына (102 мың теңге): ДТ – 222 ... ... КТ – ... ҚҚС ... (18 мың ... ДТ – 331, КТ – ... Өзара талаптарды есепке алу (120 мың теңге): ДТ – 671; КТ – 301;
4. Өзара талаптардың айырмашылық соммасына: ДТ – 821, КТ – ... мың ... ... ... емес ... ... ... мың теңге есепке жатқызылды
ҚҚС ҚҚС
27 мың 27 мың
теңге теңге
180 мың теңге есепке ... ... ... ... біркелкі талаптарды
есепке жатқызу ретінде қарастырылды. Міндеттемелерді ... ... ... ... ... 17 тарауында ашылады. Міндеттеме түсінігі ҚР АК-нің 268
бабында анықталады, оған сай «міндеттеменің күшінде бір тұлға (қарызданушы)
басқа бір ... ... ... ... ... ... ... беру, жұмысты орындау, ақшаны төлеу және ... ... ... ... ... ... ... бір тарабымен құқықтық қарым-қатынастармен немесе басқа да
себептермен байланысты үшінші ... ... ... ... ... ... міндетін орындау ол (үшінші тұлға) үшін ешқандай
құқықтық ... ... ... ... тұлға кредиторға хабарламаны жіберу
керек, онда төлем немесе тауарларды қандай қарызданушы үшін ... ... ... ... Хабарламаның формасы төлем тапсырмасында төлем
жасалып отырған кәсіпорынның атауын; ілеспе құжаттарындағы белгілер немесе
хабарламаны басқа да ... ... ... мүмкін.
Мысалы, «Ельнур» ЖШС «Омега» ЖШС-не 120 мың теңге соммасына өнім
жабдықтады. «Омега» ЖШС өз ... ... ...... ЖШС ... ... ... жасайды. «Омега» ЖШС «Ельнур» ЖШС алдын-ала осы
туралы хабарлама жібереді.
«Ельнур» ЖШС есепте келесі жазбаларды ... 1. Өнім ... өнім ... ДТ: 301; ... ә) ҚҚС ... ДТ-301; КТ-633; 2.
Жөнелтілген өнімнің нақты өзіндік құн соммасына: ДТ -821, КТ – ... ЖШС ... ... ... ... 1.
Жабдықтаушылардан тауарлар сатып алынды: а) өнім құнына: ДТ - 221; КТ-671;
ә) ҚҚС соммасына: ДТ-331; КТ-671;
«Дельта» ЖШС ... ... ... ... ... ... ... өтелді: а) тауар соммасына: ДТ – 671; ... 222; ә) ҚҚС ... ДТ – 671; КТ – ... ... және «Омега» ЖШС-нің арасындағы өзара есепке алу
актінің негізінде ҚҚС соммасын бөліп ... 120 мың ... ... ... проводка жүзеге асырылады: ДТ – 222, КТ – ... ... ... ... ... ... есепке алынады).
«Омега» ЖШС және «Дельта» ЖШС бір-біріне қатысты кредитор және
дебитор, соған сай ... ... де екі ... ... бойынша
жасалады.
Аталған операцияны «Дельта» ЖШС ақша құралдарымен де жүзеге асыра
алады, онда ДТ – 671, КТ – ... әр ... ... ЖШС, ... ЖШС, ... ... ... тауарды жабдықтайды, соған сай әрекеттегі есептеу
әдісіне сай табысты ... ... ... ... ... ... тек ... ЖШС және «Омега» ЖШС есептеледі, ал «Дельта» ЖШС тауарды жөнелтіп,
табысты есептемейді, себебі, «Омега» ЖШС ... ... өтеп ... ... ... және табыс арасындағы өзара байланыс бұзылып жатыр,
себебі «Дельта» ЖШС кәсіпорыны тауарды қозғалту бойынша ... ... ... ... ... табыс алып келеді. (4 сурет)
Табыс 102 мың ... 102 мың ... 18 мың ... ҚҚС 18 мың теңге есепке
есептелді
жатқызылды
102 мың теңгеге тауар
ҚҚС 18 мың мың теңге
Есепке жатқызылды: 120 мың ... мың ... 120 мың ... ... мың тг.
Тауар: 102 мың теңге,
ҚҚС 18 мың теңге ... ... - ... ... ... операцияларды қарастыруды аяқтай отырып,
бухгалтерияның бақылау функциясының бұзылуы нәтижесінде ... ... ... есептен шығару бойынша туындайтын мәселелерге көңіл
бөлу керек. Кәсіпорын-дебитор үшінші тұлғаға ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорынға тиісті қарыз
соммасын оның әріптесіне (партнер) есептейді. Бұл кезде бақылаудан өтелген
қарыздардың соммасы, ... ... ... өтеу бойынша
міндеттемелерді орындау мерзімі түсіп қалады, сол ... ... ... дебиторлық қарыз соммасы өзгерілмей ... ... ... ... ... ... түсіп жатқан
дебиторлық қарыздардың елеулі соммалары қарызданушының-адресат бөлімінде
өзгерістер есепке ... ... ... ... және мердігерлермен есеп айырысудың аудиті.
§ 2.1. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу аудитінің
ақпараттық ... және ... ... ... қызмет деп келісім-шарт және ақылы төлем ... ... және ... ... есеп беруін және бухгалтерлік
есебін тәуелсіз тексеру бойынша жүргізетін ... ... ... ... ... ... мақсаты және негізгі принциптері №1 «Қаржылық
есеп берудің аудитінің мақсаты және ... ... ... ... ... сай ... Аудиторлық қызметтің басты мақсаты
бухгалтерлік есепті жүргізу тәртібінің ... ... ... және ... ... ... ... есеп
беруінің нақтылығы туралы өз ойын білдіру болып табылады. ... ... ... ... есеп беруді келесі мақсаттар үшін тексеру ... есеп ... ... дәлелдеу және ол нақты болмаса кеңес
(консультация) беру;
• аудиторлық тексеру кезеңде кәсіпорын ... ... ... және ... көрсеткіштерін есеп беруде және
есепте нақты, толық және дәлелді көрсетілуін тексеру;
• жарғылық ... ... және ... ... есеп ... ... және есепті
жүргізу ережелерін реттейтін заңдылық және нормативті
құжаттардың орындалуын бақылау;
• меншікті ... және ... ... ... ... ... ... көздерді тиімді қолдану үшін резертерді
анықтау.
Аудитордың келесі міндеттері бар:
• бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік жазулардың
заңдылығын және дұрыстылығын бағалау;
• кемшіліктерді жою: оның ... ... есеп ... ... әсер ... ... тікелей қатысты бұзушылықтарды жою ... беру ... ... ... ... ... фактілерді және қазіргі уақыттағы ... ... ... ... шаруашылық қызметке және соңғы нәтижеге
әсер ете алатын болашақтағы оқиғаларды бағалау қажеттілігі.
Соңғы кезде аудиторлардың қызметінде тағы бір ... ... ... – ол ... ... салық органдарында және арбитражды ... және ... ... ... ... ... маңызды көрсеткіштерінің бірі
болып дебиторлармен және кредиторлармен есеп ... ... ... есеп ... есеп ... операцияларын тексеру маңызды ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есептесудің аудиті ... ... ... тек бір ... ... ... мақсаты – кәсіпорынның қолданып ... есеп ... ... ... ... нормативтік актілеріне сәйкестігін
анықтау болып табылады. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... ... орын ... ... ... шығындарды жатқызуға болады:
• ары қарай сату немесе тұтыну мақсатымен тауарлы-материалдық
құндылықтарды сатып алу;
• басқа ... ... ... ... сырттан тыс кәсіпорындарға қызмет көрсету;
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу ... ... ... ... ... және дебиторлық қарыздардың нақтылығын анықтау;
2. мерзімі өтіп кеткен ... және ... ... ... ... талап ету уақыты өтіп кеткен кредиторлық және дебиторлық
қарыздарды ... ... ету ... өтіп ... кредиторлық және дебиторлық
қарыздарды есептен шығаруын ... ... ... және ... ... қабылданған әдісіне тәуелді
кредиторлық және дебиторлық қарыздарды есептеу дұрыстығын тексеру;
6. қарыздарды есептен шығарудың негізділігін және ... және ... есеп ... ... ... болып келесілер табылады:
• Синтетикалық есептің және есеп берудің регистірлері;
• Есеп айырысудың синтетикалық және ... ... Есеп ... есебі бойынша ... ... ... ... ... ... зерттеп, оларға баға беріп, аудиторлық
қорытындыда өз ойын ... және ... ... ... және ... ... туралы ұсыныстарды беру қажет.
Аудитті жүргізудің алдында аудитор субъекттің ... ... ... ... ... ... ... тексерудің
маңызды және ... ... ... ... болады, себебі оның
сапасына байланысты ... ... ... тиімділігі анықталады.
Аудиторлық тексеруді жоспарлау № 7 «Аудиторлық ... ... ... ... Аудитті жоспарлаудың тиімді сызбасы келесі сатылардан тұруы
қажет:
• Алдын-ала жоспарлау;
• Бухгалтерлік есеп жүйесін зерттеу;
• Ішкі ... ... ... ... ... ... Аудиторлық таңдамаларды құру;
• Аудиттің бағдарламасын және жалпы жоспарын дайындау.
Аудиттің алға ... ... сай ... әр сатысын жүзеге
асырудың өз ерекшеліктері бар. ... әр ... ... бұл ... ... ... ... дәлелдемелерді алуға
және аудитордың жұмыс құжаттарын жүргізуіне бөлеміз.
Алдын-ала жоспарлауды ... ... ... ... бас ... ішкі ... қызметінің
басшысымен (егер кәсіпорында бұндай қызмет түрі бар болса) ... ... ... ... барысында аудитор клиенттің тапсырысының
мақсатын, жұмыстың сипатын, көлемі және ... ... ... алуы ... ... субъектінің ... ... ... ала ... ... ... үздіксіздігін
дәлелдеу үшін, бухгалтерлік есептің және ішкі ... ... ... ... үшін ... алу ... ... қатар,
келісім-шарттарды түзу процессін және өнімді өткізу ... ... ... ... ... ... мүддесін көңілге ала отырып және
аудиторлық қорытындының мазмұнына және ... ... ... ... талаптарды есепке ала отырып, тексеру барысында
жоғарғы көңілді талап ететін мәселелердің тобын анықтап және оның ... ... ... қол ... тиіс ... ... қалыптастыру
қажет.
Бұл сатыда ақпараттың негізгі көзі болып – ... ... ... есепке ала отырып қалыптасқан жазбаша түрде
бекітілген кәсіпорынның есеп саясаты ... ... ... ... ... ... ... қажет, соның ішінде оның қағидаларында
бухгалтерлік есепті жүргізудің негізгі принциптерінің жұмыс істеу деңгейін
анықтау ... Есеп ... ... ... ... ... ... тіркеуі қажет, себебі кейінгі барлық сатыларда кәсіпорынның
қызметінің талдауы қабылданған есеп ... ... келу ... ... ... ішкі ... ... есеп берулерін,
салық және басқа да ... ... ... ... ... қажет.
Кәсіпорында бухгалтерлік есеп жүйесін зерттеу есеп ... ... ... айналымның және зерттелетін операциялардың
бухгалтерлік есебін ... ... ... есеп ... ... ... орнын, бухгалтерлік есепті ... ... ... ұйымдастырылуын зерттеуді және бағалауды
білдіреді.
Ішкі ... ... ... сатысында аудитор осы жүйенің тиімділігі
туралы ойды ... үшін ... ... ... ... ... және ... жұмысы барысында оның қызметіне қаншалықты сенім
арттыратындығын анықтап алу ... ... ішкі ... ... бағалаудың
негізгі мақсаты - аудиторлық процедуралардың көлемі, түрі және уақытын
анықтау үшін негізді ... ... ... Егер ішкі ... ... ... туындауын уақытылы ескертсе және оны алдын-ала анықтаса,
онда бұндай қызмет тиімді болып саналады. ... ... ішкі ... ... ... ... көзделетін тағы бір ...... ... ... (конструктивтік) ұсыныстарды жасап шығару.
Елеулік деңгейін бекіту жоспарлау сатысында ... ... Бұл ... ... ие ... ... көлемі, себебі аудитор тексерудің
соңында нәтижелерді бағалауда елеулікке қатысты шешімге әсер ... ... ... ала ... Осылай, жоспарлаудағы елеуліктің көлемі
тексерудің нәтижелерін бағалауда елеуліктің ... ... ... ... елеулікті бағалау ... ... ... ала ... ... және ... талаптарына сай болуы қажет.
Елеуліктің мүмкін болатын деңгейін бекіткеннен кейін, аудитор
аудиторлық ... ... ... ... таңдамалар аудиттің
мақсатына және аудитормен бекітілген тәуекелділіктерге ... ... ... және ... қателіктер және генералды
жиынтықтың көлеміне) тәуелді түзетілуі мүмкін.
Жоспарлаудың соңғы сатысы болып аудиттің бағдарламасын және ... ... ... ... жоспарда тексерудің негізгі мақсаты және
бағыты, ... ... ... ... бекітілген елеуліктің деңгейі,
аудиторлық тәуекелділіктің ... ... ... ... саны және
квалификациясы, олардың міндеттері, жауапкершілігі және бағыныштылығы;
тексеруді жүргізу мерзімі, ... ... ... қорытындыны және
бөлшектенген (детальданған) есеп беруді ұсынудың мерзімі бейнеленуі ... және ... есеп ... ... ... отырып, аудитор бухгалтериямен бақылауға бұрын жатпаған
немесе аз бақыланатын аудандарды тексеруге өз күшін бағыттайды.
Бағдарламаны жасай отырып, ... ... ... әдістерін
қолданатындығын анықтайды. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен ... ... ... ... есептеуді, сәйкестендіруді, сканерлеуді,
құжаттық тексеруді, дәлелдеуді қолданыла алады (қосымша 1).
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... ... ... және ... ... ... аудиттің бағдарламасы аудиторлық
таңдамаларды жинауға арналған аудиторлық процедуралардың тізімін білдіреді.
Тексеру барысында келесілерді анықтау ... ... ... ... түзілгендігін;
• жабдықтаушылардың және мердігерлердың ... ол есеп ... ... (салыстыру)
актісімен дәлелденуі қажет;
• 671 шот және 30 ... ... ... ... жүргізудің дұрыстығын;
• 671 шот және 30 бөлімшенің шоттары бойынша талдамалық есеп
жазбаларының, журнал-ордерлердің, бас кітаптың және баланстың
жазбаларына ... ... ... ... ... ... және ... анықтайды.
Тексеру мақсаты үшін ішкі бақылау құрылымы ... ... есеп ... және ... ... жіктелуі мүмкін.
Ішкі бақылау құралдарын кешенді бағалауын ... ... ... ... ... ... ... және жұмыс үлгісі, ұйымның
ұйымдастырушылық құрылымы, жоғарғы басшылықтың ... ішкі ... және ... ... ... орындалуын бақылаудың
басқару әдістері, кадрлық саясатын, практикалық ... әсер ... ... (мысалы, сыртқы бақылаушы құрылымдардың тексерулері)
жатады.
Бақылау саласының ... ... ... ... ... ... бөлу ... табылады, бұндай кезде қызметкерге қателікті
жабуға немесе ... ... ... ... беретін функцияларды
біріктіру мүмкін емес болады. ... ... ... және ... өткізу бойынша операциялардың ... ... ... ... ... сатып алушымен жұмыс, келісім-шарттарды түзу, болашақтағы
қызмет ету перспективаларын зерттеу;
... ... және ... ... ... өткізу бойынша операцияларды есепте бейнелеу;
• қарыздардың жағдайы бойынша бақылау.
Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... және ... ... идентификациялау, жинау, талдау, жіктеу үшін бекітілген
бухгалтерлік есептің және есептік регистрлерді жүргізудің принциптері ... ... ...... есеп ... ақпараттың бұзылуы
және қателерді анықтауға және жөндеуге, жоюға бағытталған ... ... ... ... Олар ... және төлемдер және
жүргізілетін тәуелсіз тексерулерге ... ... ... ... ... ... ... бақылау жүйесін бағалау екі сатыны қарастырады:
- ішкі бақылау жүйесімен жалпы танысу;
- ішкі ... ... ... бағалау.
Бірінші сатыда аудитор жабдықтаушылармен және мердігерлермен есептік
операциялардың ішкі бақылауын ... ... көз ... қатар ішкі бақылаудың ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... және ішкі ... болуы және сипаты, құжаттарға қол ... ішкі ... ішкі ... ... туралы жалпы бейнені алу қажет.
Ішкі бақылау ... ... ... ... міндеттерді бөлу,
операцияларды санкционалдау, есеп және бақылау процедуралары ... ие ... ... ... ... ... табылады.
Аудитор ішкі бақылау жүйесіне сенім арту үшін оны бағалайды.
Ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін ... ... ... жою үшін ... ... ... ... қажет. Ішкі бақылау
жүйесінің сенімділігін алғашқы бағалаудың ... ... ... ... ... ... бөлімдері бойынша бөлінеді ... Әр оң ... - 1 ... ... ал ... ... – 0 балл тиісті.
Жалпы қорытынды барлық бөлімдері бойынша жүргізіледі. Ішкі ... ... ... ... ... бағдар алып және
тесттілеудің қорытындысы бойынша алынған баллдар соммасы «төмен», «орташа»,
«жоғары» деп ... ... ... бақылау жүйесінің сенімділігін|Тесттілеудің нәтижелері бойынша |
|бағалау ... ... ... |0-8 ... |9-16 ... |17-24 ... ішкі бақылау жүйесінің сенімділігін бағалауының нәтижелері
бойынша оның ... ... ... деп ... онда ... ... жасау барысында ескеру қажет, бірақ оған абсолютті ... ... ... Егер ... ... деп бағаланса, онда ... ... ... ішкі ... ... мүлдем сенбеуі қажет.
Тесттің нәтижелерін талдау ... ... ... алынған тесттің
сұрақтарына аса көңіл бөлуі қажет.
Егер аудитор ... ... және ішкі ... ... және ... есеп айырысуы бойынша ақпараттың
елеулі қателіктерге ие болуын ... ... ... ... ... ... ішкі бақылау жүйесінің
сенімділігін бағалауының аяқталды деп санауға болады.
«Химфарм» Акционерлік ... ... ... ... арнайы қаржы-аналитикалық бөлім құрылған, ол тікелей қаржы директорына
бағынады. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылауды жүзеге асыру ... ... ... ... ... оның ... үш мүшеден кем болмауы
тиісті. Кәсіпорын жарғысының 13 бабына сай Ішкі ... ... ... кеңесінің құрамына немесе Бас директор болып
таңдала алмайды. Ішкі ... ... ... ... ... ... ... орындалған жұмысы жөнінде есеп береді.
Бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есеп беруді жасау тәртібі
Қазақстан ... ... есеп және ... есеп беру туралы
әрекетті заңдылығымен және ... ... ... ... ... ... есеп беріуне келесілер кіреді: Қоғамның
бухгалтерлік есебі, табыс және ... ... есеп ... ... ... ... есеп ... және Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы заңына сай басқа да есеп
беруі.
Бас ... жыл ... ... ... қаржылық есеп беруін оны
талқылау және орнату үшін акционерлердің жалпы ... ... ... ... жылдық қаржылық есеп берудің аудитін жүзеге
асыру керек. Қоғамның аудиті Қоғамның есебінен Директорлар кеңесі ... ... ... бойынша жүргізілуі мүмкін, немесе өзінің есебінен
ірі акционердің талабы бойынша жүзеге асырылуы мүмкін. Егер ... ... ... ... ... бас тартса, онда аудит кез-келген
мүдделі тұлғаның ... ... ... ... тағайындалуы мүмкін.
§ 2.2. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысу жағдайының
аудиті.
Жабдықтаушылардан тауарларды, шикізаттарды, материалдарды сатып алу,
электрэнергияны, ... ... және ... ... алу ... тапсырыстардың, тапсырыс-хаттардың негізінде жүзеге асады.
Оларды тексеру аудиттің маңызды сәті болып ... ... ... ... Бас ... ... және мердігерлермен есеп айырысу» шоты бойынша
синтетикалық және ... есеп ... ... ... 441 ... ... шоты», 431 «Валюталық шот» шоттары бойынша
мәліметтерімен есептесудің салыстыру актісін сәйкестендіруден бастайды.
Есептесудің шоттары бойынша ... ... ... ... ... ... ... құндылықтарды жабдықтау ... ... және ... ... ... ... және бар болуын, алынған ... ... ... ... соммаларды алу немесе төлеудің ... ... ... алудың және есептен шығарудың толықтығы.
Тексеру барысында келесі жағдайларға көңіл бөлуі қажет:
- өнімдерді (қызметтерді, жұмыстарды) жабдықтау ... ... бар ... және ... ... ... ... және дебиторлық қарыздардың бар болу жағдайында
олардың туындау себебін және ... ... ... ету ... өтіп кеткен қарыздардың бар болуы, және
оларды қайтару бойынша шаралардың ... ... ... ... ... ... және ... келісім-шарттарын жүзеге асыру барысында ... ... ... ... ... ... келісім-шарттың
мерзімінен тыс сәйкес келісім-шарттардың тараптарының өз міндеттерін ... ... ... ... Тауарларды жабдықтауды (жұмысты орындау
және құызметті көрсету) қарастыратын келісім-шарттардың міндетті ... ... ... ... ... ... ... жұмыстар) үшін есептесу бойынша міндеттемелерді орындау мерзімін
анықтау табылады. Жабдықталған тауарлар ... ... ... үшін ... ... міндеттемелерді орындаудың шекті мерзімі
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) нақты қабылдау уақытынан бастап ... ... ... ... міндеттемелер бойынша
кредитормен талап етілмеген ... ... ... алушы – кәсіпорын
тауарларды (жұмыстарды, қызметтерді) нақты қабылдау күнінен бастап төрт ... ... ... шығынына күмәнді дебиторлық қарыз
ретінде есептен шығарылады, келесі жағдайлардан ... ... ... ... ... ... түсуі кезінде (фактураланбаған
жабдықтаулар), бұндай жағдайда келіп түскен ... ... ... ... қоймадан шығарылмаған деп және
бұл құндылықтардың құны ... ... ... ... ... тексеру қажет;
• есептесулердің түгенделуі жүргізілгендігін ... ... ... ... ал ... жағдайда
есептесулердің қарама-қарсы тексерісін жүзеге асыру;
• материалды құндылықтардың толық кіріске алынуын;
• материалды ... ... ... ... ... ... бекітілген бағаларға сай
келетіндігін тексеру;
• дебиторлармен және кредиторлармен есеп айырысудың кредитінен
шығындарды ... ... ... ... құнына
жатқызылуының дұрыстығын;
• талап ету мерзімі өткен қарыздарды есептен шығарудың
дұрыстығын.
Тауарлы-материалдық ... ... ... ... ... сапа және саны ... ... сәйкессіздігі
анықталуы мүмкін. Осындай жағдайда жетіспеушілік жөнінде актіні жасайды.
Жетіспейтін тауарлы-материалдық құндылықтардың соммасына шаруашылық ... ... ... оған ... ... ... іліспе құжаттардың көшірмесі немесе жабдықтаушының құжатында
көрсетілген мәліметтерімен ... ... бар ... ... ведомостілері:
- жүктің салмағын тексеру туралы негізі бар ... ... ол ... ... ... құндылықтардың жетіспеушілігі жөнінде
актісі;
- жетіспеушіліктің пайда болу себептерін куәландыратын басқа да
құжаттары (өнімнің ... ... ... ... ... ... ... жабдықтаушы қанағаттандырмаса, онда оны
жауапқа тарту қажеттілігі туындайды. Көп жағдайда ... сот ... ... ... шешім шығарады, себебі оларды талап ету
мерзімі өтіп ... ... ... ... ... өтіп кеткен қарыздарды анықтау үшін келесі топтарды құрып
олардың пайда болу ... ... ... ... а) бір айға ... ... ... үш айға дейің; б) бір айдан алты айға дейің; в) алты ... ... ... г) бір ... ... Осы ... ... аудитор
қаржылық-есептік тәртіптің бұзу деңгейін анықтай алады. Осы ... ... ... ... құжаттармен негізделуі және дәлелденуі
қажет: шот-фактуралар, накладнойлар, чектер, төлем құжаттары, ... ... ... ... ... тұлғалардың
түсініктемелері және т.б.
Талап ету мерзімі өтіп кеткен ... және ... ... ... ... ... жатқызылады немесе
қаржыландыруды (қорларды) ұлғайтуға жатады.
Жабдықтаушылар мен есеп айырысу бойынша операцияларды тексере ... ... ... ... ... қажет. Бас назарын
өндіріс шығындарының есепке алатын шоттардың ... ... ... ... ... ... ... нәтижесіне, өнімнің өзіндік
құнына әсер ететін көптеген қателектер жасырылады.
Жабдықтаушылармен есеп айырысуды тексере отырып аудитор ... ... ... ... ... ... ... шынайлығына
және олардың дұрыс рәсімделуіне көз жеткізуі қажет, барлық дәлелдеуші
құжаттардың бар ... ... ... қажет; ал кейбір жағдайда – ... ... ... ... ... құжаттардың көшірмесін талап
ету мүмкіндігі бар.
Тәжірибеде келесі ... орын ... ... ... ... ... ... аударуларды төлеу үшін байланыс бөлімшелеріне ақшалай
құралдарын аудару құжаттарын жояды, ал есеп ... ... ... басқа кәсіпорындармен өзара есеп айырысуына жатқызады.
Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың шынайлығын тексеру аудиттің
маңызды процедураларының ... ... ... ... байланысты
операциялар және оларды нақты ақшамен өтеу алаяқтыққа, негізсіз шығындалу
және қаржылық есеп берудің мәліметтерін ... ... ... ... алу ... және осындай әрекеттерді жасаудың және оларды ... ... білу ... ... ... ... және ... іс-әрекеттер
ағымдағы активтерге қатысты аналогиялық ... ... Жиі ... ... ... асыру құрамында
міндеттемелері бар ... ... ... ... емес ... ... ету үшін ... ... ... ... ... ... корреспонденциясының дұрыстығын
тексеру қажет.
§ 2.3. Компьютерлік технологияларды есептік ақпаратты өңдеуге енгізу және
қолдану.
Есептік ақпаратты компьютерлік ... ... ... және ... ... және басқарудың айтарлықтай жетістіктердің бірі ... ... ... есепті жүргізу жүйесі ревизияның және
аудит әдісіне үлкен әсерін ... ... ... субъектіні
тексеруге дайындалу сатында бақылауды ...... ... зерттеу қажет және оның сенімділігін зерттеу үшін
техникалық ... ... ... ... Мәліметтерді
компьютерлік өңдеу жүйесін зерттеу процессінде ақпараттың бұрмалануына алып
келетін жүйелендіру алгоритімінің ерекшелігі ... ... ... тәуелсіз есептік ақпараттың ауқымды көлемін өңдеу
компьютерлік техниканың көмегімен жүзеге асырылу жағдайында ... ... орын ... ... ... ... ... үшінші тұлғамен келісуі
бойынша қолданылады;
- компьютер ұйыммен шаруашылық қызметтің ... ... ... ... экономикалық ақпаратты өңдеу үшін немесе есептің
бөлек аудандары, шаруашылық қызметтінің ... ... ... ... ... ... ... технология жүйесінде аудитті жүзеге асыру кезінде
аудиттің мақсаты және оның әдістемесінің ... ... ... ... ... бар болуы кәсіпорынның есеп жүйесін
зерттеудің процессіне және ішкі бақылау ... ... ... әсерін тигізеді.
Аудитор техникалық, бағдарламалық, математикалық және ... ... ... ... да ... ... қатар экономикалық
ақпаратты өңдеу жүйелері жөнінде ақпаратқа ие болғаны дұрыс. Егер аудиторда
бұл қажетті білімдер болмаса, онда ... ... ... ... ... жөн. Сонымен қатар аудиторлық ... ... ... ... ең кең ... ... ие болғаны дұрыс және оларды тәжірибеде ... ... күш ... ... ... мәліметтерін компьютерлік өңдеу жүйесінде есептік
мәліметтерін өңдеуді ұйымдастырудың барлық елеулі сұрақтарын жұмыс құжаты
ретінде ... және ... ... және онда ... ... ... мәліметтерді ұйымдасқан формада өңдеу, мысалы: арнайы бөлімше
мәліметтерді өңдеуді жүзеге ... ... ... ... ... ... және ... бухгалтерлердің өзі жүзеге асырады; ұйымның мәліметтерін
жасалған келісім-шарт негізінде ... жақ ... ... бухгалтерлік есеп формасы;
• мәліметтерді компьютерлік өңдеу ... ... ... және ... ... ... ... жүйесі бір немесе бірнеше
компьютерлерде орналасқан;
• мәліметтерді өңдеу әр компьютерде ... ... ... асырылады немесе желілік нұсқауы қолданылады;
• мәліметтерді сақтау және архивтеуді қамтамасыз ету;
• мәліметтерді тасымалдау келесідей ... ... ... қолдану арқылы, сыртқа тасымалдаушылар арқылы немесе
клавиатурадан мәліметтерді енгізу арқылы.
Мәліметтерді ... ... ... ... ... сапасына үлкен көңіл бөлу қажет. Есептің электрондық
жүйесіндегі ... өз ... ... және ... ... ... тиіс. Мәліметтерді компьютерлік өңдеу жүйесін зерттеу
барысында тәуекелдік аймақтарды орнатуға ... ... ... ... ... ... ... тесттілеу процедурасын өткізу арқылы ... ... ... сатыда аудитор кіріспе ақпаратты ... ... ... ... ... егер ... мәліметтер
жасалған шаруашылық операциялардың мазмұнын бейнелемесе, онда ешқандай
ақпаратты өңдеудің ең жетілген ... ... ... ... ... ... жүйесін тесттілеу дегеніміз бұл
компьютерлік және құжатталған ... ... ... және
бастапқы ақпараттарды машиналық тасымалдаушыларда толық көрсетілуін
тексеру. Есептің электрондық ... ... ... ... ... онда ... мәліметтерді өңдеу нәтижесінде ... ... емес ... туралы шешім жасай алады. Егер мәліметтерді жинау және
тіркеу жүйесі жоғарыда айтылып кеткен сәйкестікке қол жеткізуге мүмкіндік
бермесе, онда ... ... ары ... қолдану мүмкін еместігі және шынайы
мәліметтердің негізінде бухгалтерлік есепті қалпына келтіру ... ... ... ... ... ... компьютерлік жүйеде бастапқы мәліметтерді
тіркеудің дұрыстығын және толықтығын тексеру қажет. ... ... бұл ... құжаттардағы барлық қажетті мәліметтердің өңдеу
жүйесіне енгізілуін білдіреді. Формасы бойынша мәліметтерді ... ... ... ... және ... ... ... ал
мазмұны бойынша шаруашылық операция немесе шаруашылық қызмет және оны өңдеу
туралы ... ... ... мәліметтерді дұрыс тіркелген деп ... ... ... ... компьютерлік өңдеу жүйесін
келесілер бойынша бағалауы тиіс:
- бағдарламалық ... ... ... көз ... шаруашылық,
салықтық немесе басқа да заңдылықтардың өзгересіне икемді әсер
ету;
- бухгалтерлік және ішкі басқару есеп беруін қалыптастыру;
- аналитикалық процедураларды ... ... ... ... ... кеңейту.
Аудитор мәліметтерді компьютерлік өңдеу жүйесінде ... ... ... ... ... ішінде мамандар сәйкес жоғарғы
немесе орташа арнайы маманға ие екендігін немесе ақпараттық ... оқу ... ... ... ... ... өңдеу
жүйесін зерттеу тәуелсіз жүзеге асқандығын анықтау қажет.
Аудитор, мәліметтерді ... ... ... және ... есеп ... ... ... асырған кезде осы жүйеде қажетті барлық құжаттар жасалатындығын
тексереді, барлық құжаттардың тіркеу ... ... ... ... ... атына тіркелетіндігін және т.б.
3. Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп айырысуды талдау.
§ 3.1. Кредиторлық қарыздардың құрылымын және динамикасын талдау.
Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... ... ... ... кредиторлық қарыздардың туындауына алып келеді. ... бұл ... ... орындау немесе қызметті көрсету, тауарларды
жөнелту және қабылдап алу ... және ... ... ... ... ... болады. Кредиторлық қарыздар кәсіпорынның сәйкесінше
құқығын және міндетін көрсетеді, яғни ... ... ету ... өтеу ... Азаматтық заңдылықтарға сай мүлікті өндіру немесе сатып ... және ... ... және ҚР-ның Азаматтық кодексінің 7
бабына сай басқа жағдайлардың ... ... мен ... ... ... кодексінің 16 бабына сай «бір ... ... ... ... бір ... (кредитордың)
пайдасына белгілі бір әрекет жасауы міндетті, олар келесідей: мүлікті беру,
жұмысты орындау, ... ... және ... есеп ... ... ең ... ... және төлем қабылеттілігіне назар аударады. Қаржылық есеп ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді
тартылынып алудың нәтижесінде пайда болатын қарыздардың көрсеткіштерін
қолданады. Міндеттеменің қатысушылары ... ... және ... болып
табылады, ал белгілі бір ...... ... Қатысушылардың
құқықтық міндеттемелері ҚР-ның Азаматтық кодексімен реттеледі.
Кредиторлар – заңды және жеке тұлғалар, ... ... ... бір ... ие. ... ... ... кредиторлық деп аталады,
және ол ... ... болу ... ... белгілі бір периодынан кейін
жабылатын бір кәсіпорынның басқа кәсіпорынға қарызы ... ... ... ... бар ... ... ... меншігінде емес бірақ әртүрлі себептермен оның айналысындағы
құралдардың бар ... ... ... ... ... ... ... уақытысы келмеген есеп айырысу құжаттары бойынша;
- уақытысында ... ... есеп ... ... өзара талаптарды есепке жатқызу тәртібіндегі есеп айырысулар;
- бюджетпен есеп айырысулар;
- төлем уақыты келмеген вексельдер, және ... ... ... есептің ережелері бойынша кредиторлық қарыз міндеттеме
ретінде танылады, яғни қарыз ... ... ... өтеу ... өтеу ... әдістермен жүзеге асады:
- төлеу арқылы;
- басқа активтерді беру арқылы;
- міндеттемені басқамен ауыстыру;
- міндеттемені акцияға ауыстыру арқылы.
«Ельнур» ЖШС-ның ... ... ... ... ... тартылған құралдар, соның ішінде кредиторлық қарыздар ие.
Талқыланып жатқан кезеңде кәсіпорынның кредиторлық ... ... ... оның көлемінің тартылатын қысқа мерзімді қарыз
капиталының ішіндегі үлес салмағының өзгерісін анықтау үшін 2002, ... ... ... ... ... Оның ... 5 ... 5 кестенің мәліметтерінен байқалғандығы қысқа мерзімді
капиталды кредиторлық ... ... ... 2004 жылы 0,3 ... яғни 30 ... Бұл көрсеткіш 2002 жылмен салыстырғанда 0,2 мәнге
азайды, ал 2003 ... ... ... ... жоқ. ... ... соммасы 2003 жылы күрт өсуі байқалып жатыр, ... 2004 ... ... ... 2004 жылы кредиторлық қарыз 2002 жылмен
салыстырғанда 200536 мың ... 2003 ... – 504992 мың ... ... ... ... ... қарызға тартылған ағымдағы пассивтердің
деңгейі және оның талданатын мерзіміндегі өзгерістері
|№ ... ... |2002 |2003 |2004 ... |
| | ... | | | | |
|1 ... | | | | | |
| ... ... |Rр |527430 |831886 |326894 |-200536 |
| ... мың ... | | | | | |
|2 ... ... | | | | | |
| ... ... |Рt |903057 |2564662 |1075821 |172764 |
| ... соммасы, мың | | | | | |
| ... | | | | | |
|3 ... | | | | | |
| ... ... ... = Rp/ |0,5 |0,3 |0,3 |-0,2 |
| ... ... |Pt | | | | |
| ... | | | | | ... ... ... ... келесі графиктен байқауға
болады (5 ... ... ... ... талдау үшін оның құрамын
және құрылымын зерттеу керек (3 кесте).
3 кесте.
«Ельнур» ЖШС-ның ... ... ... және құрылымы
Мың теңге
|Кредиторлар-ме|2002 жыл |2003 жыл |2004 жыл ... ... есеп ... | | | ... | | | | |
| ... ... ... ... % |
|1. Өнімді өткізуден түскен табыс |1148945 |1442209 |1935137 |786192 |
|(мың теңге) | | | | ... ... ... ... | | | | ... ... | | | | |
|- жыл ... |680236 |527430 |831886 |151650 |
|- жыл ... |527430 |831886 |326894 |-200536 |
|- ... ... |603833 |679658 |579390 |-24443 ... ... ... |1,9 |2,1 |3,3 |1,4 ... ... | | | | ... ... ... орташа |189,4 |171,4 |109 |-80,4 ... ... | | | | |
8 ... ... көз ... ... ... жасауға
болады. 2004 жылы 2002 жылмен салыстырғанда ... ... ... ... қарыздың айналымдылық коэфициентіне
ұқсас 1,4 –ке өсті, ал кредиторлық қарыздың ... ... ... ... ... ... бұл жағымды жағдай деп есептеуге болады. ... ... ... қажет.
Сонымен қатар, дебиторлық және кредиторлық қарыздың сапасын оның
нақты құны бойынша бағалау ... ... ... борыштың барлығын
бірдей өндіріп алу мүмкін емес. Оның қайтарымдылығы өткен тәжірибенің,
сондай-ақ ... ... ... ... ... ... сол өткен кезең тәжірибесі ... ... ... ... емес ... ... жағдайлар толығымен ескерілмей ... ... ... ... ... ... [14]
Инфляция жағдайында ақшаның құнсыздануы жүзеге ... ... ... ... ... ... ... 30 пайыз
инфляция жағдайында жыл ... жыл ... ... тек қана соның 70
пайызын ғана сатып ... ... еді. ... ақшаны қолда ұстау және
тауарды қарызға сату ... ... ... ... ақшалай формадағы
несиелік қарыздарға ие болу тиімді болып табылады. [14]
§ 3.3. Кредиторлық қарыздардың қатынасын талдау.
Дебиторлық және ... ... ... үшін ... ... ... қажет, ол дебиторлық қарыздардың орташа
соммасын орташа кредиторлық ... ... ... ... әдебиеттерде, бұл қатынас бірге тең болса, онда ағымдағы ... ... деп ... ... деп ... Басқа әдебиеттерде бұл
көрсеткші 2:1 тең болуы тиісті деп ... Егер ... ... ... ... ... ... онда бұндай жағдайды
жағымсыз деп айтуға болады, ... ол ... ... ... өтімді
бөлігінің ақшаға айналуын бәсеңдетуі мүмкін. Егер кәсіпорынның коммерциялық
несиесі дамыған болса, онда ... ... ... өсіп ... мүмкін. Бірақ
бұндай қатынасты қарыздардың құрылымы бойынша да анықтауға қажет болады.
Коэффициент келесі ... ... ... = RA
R ... Кдкқ – ... және кредиторлық қарыздар қатынысаның
коэффициенті;
RA – дебиторлық қарыз;
R P – кредиторлық ... ... ... ... 1 ... ... ... келетінін анықтауға мүмкіндік ... ... ... ... ... ... 0,9 және 1,0 аралығындағы сандарға тең
болуы керек; яғни кредиторлық қарыз дебиторлық ... 10 ... ... ЖШС ... және кредиторлық қарыздарының жағдайларын
салыстырудан ... ... ... мүмкіндік береді: ... ... ... ... ... ... Оның ... 11 кестеден
байқауға болады.
5 кесте
«Ельнур» ЖШС-ның дебиторлық және кредиторлық қарызының қатынасы
|Көрсеткіштер |2002 |2003 |2004 ... ... ... ... ... |306003 |370434 |411101 |105098 |
|соммасы, мың тенге | | | | ... ... ... жалпы |527430 |831886 |326894 |-200536 |
|соммасы, мың тенге | | | | ... ... және ... |0,5 |0,4 |1,2 |0,7 ... қатынасы | | | | ... ЖШС ... және ... ... ... ... диаграмма түрінде көрініс алады (7- сурет):
7-сурет
Кестенің мәліметтерінен көрініп тұрғандай, 2004 жылы ... ... ... ... коэфициенті 1,2 тең болды, бұндай
қатынас оптимальді норма шекарасында болып табылады, ал 2003 жылы – ... жылы бұл ... 0,5 тең ... ... тек ... ... дебиторлық қарыз кредиторлық қарыздан жоғары болып ... ... ... ... ... ... ... қарыз соммасынан асып
отыр. Бұндай қатынас рационалды емес, сондықтан кәсіпорын үшін бұл жағымсыз
жағдай болып табылады. ... ... ... ... тыс өсуі де ... ... қарастырылады. Дебиторлық қарыздың өсуі кәсіпорынның
айналым құралдарын азайтып, айналым ... ... ... ... және ... ... ... тоқсан
сайын қадағалау қажет, және оларды ретке келтіру бойынша әртүрлі шараларды
қолдану керек.
§ 3.4. Есеп айырысулардың ... ... ... ... негізінде келесідей тұжырымдар жасауға
болады: «Ельнур» ЖШС-да жыл сайын дебиторлық қарыздардың өсуі ... Ал ... ... соммасы 2003 жыл күрт өсіп, 2004 ... ... ... ... ... Соңғы есептік жылда дебиторлық
қарыздар кредиторлық қарыздарға ... ... Бұл ... ... ... ... және ... қарыздардың құрамында сатып алушылар
және жабдықтаушылар бойынша есеп айырысулардың ... жыл ... ... Бұл ... ... ... жүргізуші субъектілерімен тығыз
сауда қатынаста болуын көрсетеді. Осы есеп айырысулардың ... ... ... ... ... ... Төлеудің икемді шарттары бар келісім-шарттардың әр-түрлі
модельдерін жасап шығару, ... ... ... ... ... бір өнім көлемін сатып алғаны
үшін немесе алдын-ала төлем ... ... ... ұсыну);
• Дебиторлық және кредиторлық қарыздардың ... ... ... өтіп ... ... ... есеп
айырысулардың жағдайын бақылау, себебі инфляция жағдайында
төлемдердің мерзімін әр ұзартуы кәсіпорын жабдықтаған тауар
құнының тек қана бір ... ... алып ... ... төлемдер (аванстық) жүйесін кеңейту қажет;
• Қалыптасқан ... ... ... ... есебін тек мерзімі ғана ... ... ... және жеке ... ...... ... көлемі және
төлемнің ұсынылатын шарттары ... ... ... ұйымдастыруды ұсынуға болады;
• Дебиторлық және кредиторлық ... ... ... дебиторлық қарыздың айтарлықтай басым болуы
кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығына ... ... ... ... тарту қажет етеді;
• Дебиторларға қатысты диверсификация саясатын ... ... ... ... ірі сатып алушылардың төлемеушілік
тәуекелділігін ... үшін ... ... ... ... ... қарыздары бойынша есеп айырысуларды тұрақты
бақылау;
• Мерзімі өткен ... ... ... ... ... ... ету ... бастау қажет, яғни мерзімі өткен
қарызы бойынша барлық есептелген өсімпұлдармен бірге
талаптарды - ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру,
клиенттің карточкасында оның өткізу (сату) немесе алдын-ала
төлем жүйесі бойынша ... ... ... ... белгі қою.
Қорытынды.
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай отырып келесі тұжырым жасауға
болады.
Нарықтық қатынастар ... ... әр ... олардан сатып алынған шикізаттар, ... ... және ... да ... ... мен ... үшін; ал сатып алушылармен оларға ... ... ... ... – орындалған жұмыстар және көрсетілген қызметтер
бойынша есеп ... ... ... ... осы есеп айырысуларды
кемелдендіру кәсіпорынның негізгі мәселелерінің бірі ... ... ... ... және ... ... бухгалтерлік есебін жүргізу үшін «Өзара есеп айырысу бөлімі»
бар. Бұл ... ... ЖШС және ... да ... арасындағы
міндеттемелерді өтеумен, тауарлы-материалдық құндылықтарды, шикізаттарды
сатумен, сатып алумен, дебиторлық және ... ... ... және ... ... ... өзара есеп айырысумен, сатып
алушыларға жеңілдіктерді көрсетумен байланысты операцияларды және олардың
бухгалтерлік ... ... ... есеп және ... есеп ... ... ... Ол үшін кәсіпорында «1С: Бухгалтерия
7.7» компьютерлік бағдарламасы қолданылады.
«Ельнур» ЖШС жабдықтаушылармен және ... есеп ... ... «Жабдықтаушылар және мердігерлермен есеп айырысу» шотын ... есеп ... ... ... және нысандарына (алдын-ала
төлемақы, ... ... ... ... ... материалдық, босалқы қорлар, атқарылған жұмыстар мен қызметтер үшін
есеп айырысу ... және ... есеп ... ... ... сай ЖШС ... түрде жылдық қаржылық есеп берудің
аудитін жүзеге асыру керек.
Кредиторлық қарыздардың талдауы келесіні көрсетті, талданып ... ... ... қарыздардың ұлғаюы себебіне байланысты
кәсіпорынның құралдарының көп бөлігі есеп айырысуларға тартылды. ... ... ең ... үлес салмаққа тауарлар, қызметтер ... ... ... ... және ... берушілердің қарыздары ие.
Бұл қарыздың ... ... ... ... қабілетінің төмендеуі,
өткізілген тауарлардың көлемінің ұлғаюы әсер ... Осы ... ... ... ... ... Кредиторлық қарыздардың
құрылымында қомақты үлес салмаққа (соңғы жылы 95,1 пайыз) жабдықтаушылардың
алдында тауарлар, қызметтер және ... үшін ... ... ... мерзімде кредиторлық және дебиторлық қарыздың
айналымдылық жылдамдығы ... ... ... ... және
дебиторлармен есеп айырысу мерзімі қысқарды.
«Ельнур» ЖШС-да ... және ... ... ... үшін ... ... жүзеге асыру қажет:
- дебиторлық қарызбен жұмыс істеу бойынша комиссияны құру, оның міндетіне
есеп айырысу ... ... ... ... сатып алушылармен есеп
айырысуларды ... ... ... ... Комиссияның жұмысының
оперативті қызметінің маңызды құрамы болып – қарызданушыларға еске ... ... және ... ... ... ... уақытылы ұсыну –
табылады;
- дебиторлық және кредиторлық қарыздарды нақты ... ... ... ... және ... ... ... дебиторлық және кредиторлық қарыздың қатынасын, айналымдылығын тұрақты
бақылау;
- төлеудің икемді шарттары бар келісім-шарттардың әр-түрлі ... ... ... ... ... ... ... алушылардың қарыздарының аналитикалық есебін тек мерзімі ғана
емес, сонымен ... ... және жеке ... ...... қарыз көлемі
және төлемнің ұсынылатын шарттары бойынша аналитикалық есеп ... ... ... ... ... ... ұйымдастыру, клиенттің
карточкасында оның өткізу (сату) немесе алдын-ала төлем ... ... ... ... ... белгі қою.
Осылай, жоғарыда айтылып кеткен ұсыныстар ... ... ... ... және ... ... ... кемелдендіреді,
қарыздардың төмендеуіне және қаржылық жағдайдың күшеюіне ... ... ... ... ... Н.А. ... – 2030. Процветание, безопасность и
улучшение благосостояния всех казахстанцев.
2. Закон Республики Казахстан «О ... ... от ... 1995 года № ... ... ... Казахстан от 20.11.98 г. № 304-1 ... ... » с ... и ... ... г. № ... Положения (стандарт) аудита 1 «Цель и общие принципы ... ... ... ... Департамента
методологии бухгалтерского учета и аудита (ДМБУА) МФ РК от
07.04.98 г. № 56.
5. ... ... ... 2 ... ... ... ... ДМБУА МФ РК от 04.06.98 г.
6. Радостовец В.К., ... В.В., ... Т.Ғ., ... О.И.
Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп: Өңделіп және толықтырылды 3-ші
басылуы. – Алматы: Қазақстан – аудит орталығы, 2002, 656 б.
7. Нидлз Б., ... Х., ... Д. ... ... пер. с англ. под ред. Я.В.Соколова. – ... ... 1993. – 496 ... ... К.Ш., ... Э.Т., Жұмағалиева Ж.Г. Кәсіпорынның
қаржылық жағдайын талдау. /Оқу құралы. – Алматы: Экономика.
2001, 330 б.
9. ... К.Ш. ... и ... в ... ... ... ... 2000.
10. Богомолов А.М., Голощанов Н.А. Внутренний аудит. Организация ... ... ... Пособие. – М: Экзалин 1999 г.
11. Ержанов М.С. Теория и практика ... ... ... 1994.
12. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. Учебное пособие . – М.: ... ... А.Д., ... Р.С. ... ... – М.: ... ... анализ, IV квартал. 1995 г. – 5-88.
14. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятий.: 4-
е изд., перераб. и доп. – ... ООО ... ... 2000. ... ... ... Ю.А. Аудит промышленных акционерных обществ. – М.:
АО «Финстатинформ», 1995 г. – 78 с.
16. ... П.И., ... А.П., ... Л.И. ... и ... М.: «Приор», 1997 г.
-----------------------
К-т
«Альфа» ЖШС
Д-т
Д-т
«Ельнур» ЖШС
К-т
Д-Т
«Ельнур» ЖШС
К-Т
Д-Т
«Альфа» ЖШС
К-Т
«Альфа» ЖШС зиян 60 мың ... ЖШС ... 60 мың ... ... ... ЖШС

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 35 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қысқа мерзімді міндеттемелердің есебі және аудитін ұйымдастыру, оны пайдалану тиімділігін жақсарту71 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«Оралоблгаз» Ақ-да есеп-қаржы жұмыстарының ұйымдастырушылық - экономикалық сипаттамасы және ұйымдастырылуы37 бет
Ақша айналымы және оның құрылымы28 бет
Сатып алынған тауарлардын есебі мен бағалануы41 бет
Қолма-қол ақшасыз есеп айырылысу нышандары23 бет
Қолма-қолсыз есеп айырысу34 бет
Қолма-қолсыз есеп айырысу туралы28 бет
Бюджетпен есеп айырысудың аудиті35 бет
Бюджетпен есеп айырысудың бақылауы мен аудиті19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь