Жасөспiрiмдердiң әлеуметтенуi - әлеуметтiк - педагогикалық құбылыс ретiнде

Мазмұны

Кiрiспе

Жасөспiрiмдердi отбасы мен мектеп бiрлестiгiнде тәрбиелеудiң
теориялық негiздерi.
1.1. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi отбасылық топтар.
2.2. Жасөспiрiмдердi мектепте тәрбиелеудiң педагогикалық.
психологиялық негiздерi.

II. Жасөспiрiмдердiң әлеуметтенуi . әлеуметтiк . педагогикалық
құбылыс ретiнде.
2.1. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi әлеуметтiк педагогтың
қызметi.
2.2. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi отбасы мен мектептiң
ынтымақтастығы.

Қорытынды

Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi
Кiрiспе
Зерттеу тақырыбының өзектiлiгi:
Жања ѓасырѓа аяќ басып отырѓан заманымызда ќоѓам м‰ддесіне сай лайыќты жан-жаќты жетілген ертењгі ќоѓам иегері боларлыќ азамат тєрбиелеп µсіру - отбасыныњ , балабаќшаныњ , мектептіњ , барша ж±ртшылыќтыњ міндеті болып отыр. Мектептегi және отбасындағы баланыњ, жасөспiрiмнiң мiнез-құлқын, адамгершiлiк қасиетiн, рухани құндылықтарын және тєрбиесінiң дұрыс қалыптасуына мектептегi педагогтар, әлеуметтiк педагогтар мен психологтар ќауымы , бала µмірініњ жања бастауы ретінде оныњ єлеуметтік ортаѓа бейімделу деп ќарастырды. Еліміздің нарықтық қатынастар кезкңінде болашақта бүкіл әлемдік өркениет аренасында өз орны бар мемлекет деңгейінде дамуы халқымыздың ұлттық менталитетінің болмысына әсіресе жаңа жас ұрпақтың сындарлы тәлім-тәрбиесіне тікелей байланысты.
Дегенмен бүгінгі таңда ұлттық болмысымызға кереғар, келеңсіз құбылыстардың жастар арасында кең етек алуы жас ұрпаққа қажетті заман талабына сай тәлім-тәрбие жүйесін жаңартуға, ұстаздардың сонымен қатар ата-аналардың алдына аса маңызды міндеттер қояды.
Бұл міндетке халқымыздың ғасырлар бойғы ұрпақ өсірудегі ұлттық тәрбие дәстүрлер тәжірибесі негізінде адамгершілік қадір қасиеттері тағылымды, рухани дүниесі бай, мінез-құлық мәдениеті еліміздің болашағы үшін қызмет етуге дайын азаматты қалыптастыру арқылы жетуге болады.
Бұл мәселеге байланысты елбасымыз Н.Назарбаев: өзiнiң биылғы Қазақстан халқына жолдауында “Жаңа жағдайға сай біздің бәрімізді алаңдататын мәселе-білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық өмірдің барлық саласында ұлттық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті рухани және әлеуметтік адамгершілік мүмкіндігі мол тұлғаны қалыптастыру блып табылады”, - деп атап көрсетті.
Осыған байланысты бұл күндері жалпы білім беретін мектептердегі тәрбие ісінің мазмұны Отандық және әлемдік өркениетті елдердегі психология, педагогика және физиология ғылымдарының жетістіктерін пайдалана отырып жетілдірудің қажеттігі туындауда. Бұл бір жағынан, екінші жағынан, бүгінгі өскелең ұрпақтың бойындағы рухани құндылықтардың өнегелік нұсқаларын бір-біріне кіріктіре отырып игеруге бағыттай білу балалар тәрбиесінің мазмұнын, құрылысын және нысандарын одан ары жетілдірудің қажеттілігін туғызып отыр. Үшіншіден әрбір қоғамда болып тұратын формациялық өзгерістер өскелең ұрпақ тәрбиесінің мақсаты мен мазмұнын өзгертуді, тәрбиелік әдістемелік технологияларын жаңартып, толықтырып отыруды талап етеді. Бұл мәселенің шешімін табу, өсіп келе жатқан жеткіншек ұрпақты жан-жақты жетіліп, үйлесімді дамыған адамгершілік қадір-қасиеттері мол жеке тұлға етіп тәрбиелеуде берік тұғырлық негіз қалайды.
Қазіргі кезде елдегі әлеуметтік қайшылықтардың асқынуы кәмелетке толмаған жасөспірімдердің арасында қылмыстық істер жасауына жағдай туғызуда. Дөрекілік күйдегі бейресми жастар құрамдары саны өсуде, олардың өзгермелі теріс пиғылдары сана-сезімдері қаталдыққа, озбырлыққа, өтірікшілдікке, жеке басын ойлау бағдарламаларын мінездейді.
Мектептер мен отбасы жағдайларында кейбір жасөспірімдердің талап – тілектерімен келіспеу, ой- пікірлерімен санаспау, жеке – дара ерекшеліктері мен бейім қабілеттерін ескермеулеріне бұлар тарапынан қарсылық туғызса, оларға ұсынылған идеялар мен мұраттардың күйреуі, табиғи түрде шиеленіске апарады.
Рухани жағынан кейбір жасөспірімдердің азуы және соның нәтижесінде өзімшілдік қатынасқа мойын бұрып, оларды енжарлыққа, өзіне және басқаға немқұрайлықпен қарауға, арақ-шарап, темекі, наша тарту және уытты сұйық заттарды иіскеу, қылмыстық істер жасауға дағдылана бастайды.
Екіншіден, жасөспірімге тән қасиет - өзіндік тәуелсіздік, дербестік, басқаға бағынышты болмау. Сол себептен, өзінің күш- қуатын, жеке басының мән – мағынасын түсінуге ұмтылыс жасайды. Оны ұғынуға мүмкүндіктерді мкетептегі оқу – тәрбие мен еңбек процесіне қатыстарынан байқалады. Мектеп пен отбасының ынтымақтастығын нығайта отырып жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiн дұрыс қалыптастыру және әлеуметттiк педагогтың жасөспiрiмдермен жұмыс жасауы терiс мiнез-құлықты болдырмауды қамтамасыз етедi. Жасөспiрiмдердiң тәрбиесiндегi терiс мiнез-құлқы, маскүнемдiкке, нашақорлыққа, дөрекiлiк, және т.б. мәселелерге байланысты педагогика саласында көптеген Қазақстандық ғалымдардың еңбектерiн бiлемiз. Алайда жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi мектеп пен отбасының бiрлескен әлеуметтiк-педагогикалық ерекшелiктерiне байланысты зерттеулердiң жоқтығы, қажеттi зерттеу деңгейi арасындағы қайшылықтар бiздiң зерттеумiздiң өзектiлiгiн айқындайды.
Зерттеудiң объектiсi:
Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi мектеп пен отбасының бiрлескен әлеуметтiк-педагогикалық жұмыс жүйесi.
Зерттеу пәнi:
Әлеуметтiк педагогтар арқылы жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiн қалыптастыра отырып, мектеп пен отбасының ынтымақтастығын нығайту.
Зерттеу мақсаты:
Қазiргi замандағы мектеп пен отбасы ынтымақтастығы нәтижесiнде жасөспiрiмдердi тәрбиелеу жүйесiн қалыптастырудың әлеуметтiк-педагогикалық тиiмдi шарттарын анықтау.
Зерттеу болжамы:
Қолданылған әдебиеттер:
1. М.В.Шакурова “Методика и технология работы соцального педагога” Москва, Академия – 2004г.
2. Н.Ә.Назарбаев. Ауылға айырықша назар аударылады. Ішкі және сыртқы саясаттың 2003 жылғы негізгі бағыттары туралы. Президенттің Қазақстан халқына жолдауы. – Егемен Қазақстан. – 30 сәуір, 2002 жыл.
3. Керімов Л.К “Қиын жасөспірімдерді жеке – дара қайта тәрбиелеу теориясы мен практикасы” – Алматы, 2003. – 123б
4. Джаманбалаева Ш.Е Социальные проблемы девиантного поведения. Автореферат. – Алматы, 1996. – С. 3 – 23.
5. 17. Мудрик А.В Социальная педагогика М: Академия 2002
6. 18. Галагузова Ю.Н и др . Социальная педагогика. М. ВЛАДОС 2003
7. Джаманбалаева Ш.Е. Общество и подросток: социологический аспект девиантного поведния. – Алматы, Қазақ Университеті, 2002. – 10с.
8. Первова И.Л. Асоциальное поведение детей и подростков.СПб: издателство Санг – Петербургского Университета, 1999. с. 60.
9. Аңламасова Г.А Мектеп оқушыларын адамгершілік негізінде тәрбиелеу. Тараз-2003ж
10. Нұсқабаев О. Мектеп-жас ұрпақты әлеуметтендіру институты. Алматы 1997ж
11. Асанов Ж.А. Оқушы оның дамуы және тәрбиесі. Алматы.1987ж
12. КерімовЛ.К. Қиын жасөспірімдерді жеке-дара қайта тәрбиелеу теориясы мен практикасы. Алматы 1992ж.
13. Л.В.Мардахаев “Социальная педагогика” М.2005г.
14. Василькова Ю.В. “Социальная педагогика”
15. Василькова Т.А. “Социальная педагогика”
16. Азаров Ю.П. “Семейная педагогика” Москва 1993г.
        
        Мазмұны
Кiрiспе
Жасөспiрiмдердi отбасы мен мектеп бiрлестiгiнде тәрбиелеудiң
теориялық негiздерi.
1.1. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi отбасылық топтар.
2.2. Жасөспiрiмдердi мектепте тәрбиелеудiң педагогикалық-
психологиялық негiздерi.
II. Жасөспiрiмдердiң ... - ... - ... ... ... тәрбиелеу үрдiсiндегi әлеуметтiк педагогтың
қызметi.
2.2. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi отбасы мен мектептiң
ынтымақтастығы.
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер тiзiмi
Кiрiспе
Зерттеу тақырыбының өзектiлiгi:
Жања ... аяќ ... ... ... ... ... сай
лайыќты жан-жаќты жетілген ертењгі ќоѓам ... ... ... µсіру - отбасыныњ , ... , ... , ... ... ... ... ... және отбасындағы баланыњ,
жасөспiрiмнiң мiнез-құлқын, адамгершiлiк ... ... ... ... ... қалыптасуына мектептегi педагогтар, әлеуметтiк
педагогтар мен психологтар ќауымы , бала ... жања ... оныњ ... ... ... деп ... ... қатынастар кезкңінде болашақта бүкіл әлемдік өркениет аренасында
өз орны бар мемлекет деңгейінде дамуы халқымыздың ұлттық ... ... жаңа жас ... ... ... ... ... таңда ұлттық болмысымызға кереғар, келеңсіз
құбылыстардың ... ... кең етек алуы жас ... ... заман
талабына сай тәлім-тәрбие жүйесін жаңартуға, ұстаздардың сонымен қатар ата-
аналардың алдына аса маңызды міндеттер қояды.
Бұл міндетке ... ... ... ұрпақ өсірудегі ұлттық тәрбие
дәстүрлер тәжірибесі негізінде адамгершілік қадір қасиеттері ... ... бай, ... ... ... ... үшін ... дайын азаматты қалыптастыру арқылы жетуге болады.
Бұл мәселеге байланысты елбасымыз Н.Назарбаев: өзiнiң ... ... ... ... жағдайға сай біздің бәрімізді алаңдататын мәселе-
білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық ... ... ... және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға
қабілетті рухани және әлеуметтік адамгершілік ... мол ... блып ... - деп атап ... ... бұл ... ... білім беретін мектептердегі
тәрбие ісінің мазмұны Отандық және әлемдік өркениетті ... ... және ... ғылымдарының жетістіктерін пайдалана отырып
жетілдірудің қажеттігі туындауда. Бұл бір ... ... ... ... ... бойындағы рухани құндылықтардың өнегелік нұсқаларын бір-
біріне кіріктіре отырып игеруге бағыттай білу балалар тәрбиесінің мазмұнын,
құрылысын және нысандарын одан ары ... ... ... отыр.
Үшіншіден әрбір қоғамда болып тұратын формациялық өзгерістер ... ... ... мен ... ... ... ... жаңартып, толықтырып отыруды талап етеді. Бұл ... ... өсіп келе ... ... ... ... ... дамыған адамгершілік қадір-қасиеттері мол жеке тұлға етіп
тәрбиелеуде берік тұғырлық негіз ... ... ... ... ... асқынуы кәмелетке
толмаған жасөспірімдердің арасында қылмыстық ... ... ... Дөрекілік күйдегі бейресми жастар құрамдары саны өсуде, олардың
өзгермелі теріс пиғылдары ... ... ... жеке басын ойлау бағдарламаларын мінездейді.
Мектептер мен отбасы жағдайларында кейбір жасөспірімдердің талап ... ... ой- ... ... жеке – дара ерекшеліктері
мен бейім қабілеттерін ескермеулеріне бұлар ... ... ... ұсынылған идеялар мен мұраттардың күйреуі, табиғи түрде шиеленіске
апарады.
Рухани жағынан кейбір жасөспірімдердің азуы және ... ... ... ... ... ... ... өзіне және басқаға
немқұрайлықпен қарауға, арақ-шарап, темекі, наша ... және ... ... иіскеу, қылмыстық істер жасауға дағдылана бастайды.
Екіншіден, жасөспірімге тән қасиет - ... ... ... ... ... Сол ... ... күш- қуатын, жеке басының
мән – мағынасын түсінуге ұмтылыс жасайды. Оны ... ... оқу – ... мен ... ... қатыстарынан байқалады. Мектеп
пен отбасының ынтымақтастығын нығайта отырып жасөспiрiмдердi ... ... ... және әлеуметттiк педагогтың жасөспiрiмдермен
жұмыс жасауы ... ... ... ... ... ... терiс мiнез-құлқы, маскүнемдiкке,
нашақорлыққа, ... және т.б. ... ... ... көптеген Қазақстандық ғалымдардың еңбектерiн бiлемiз. Алайда
жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi мектеп пен ... ... ... ... ... ... зерттеу деңгейi арасындағы қайшылықтар бiздiң зерттеумiздiң
өзектiлiгiн айқындайды.
Зерттеудiң объектiсi:
Жасөспiрiмдердi ... ... ... пен ... бiрлескен
әлеуметтiк-педагогикалық жұмыс жүйесi.
Зерттеу пәнi:
Әлеуметтiк педагогтар арқылы ... ... ... ... ... пен отбасының ынтымақтастығын нығайту.
Зерттеу мақсаты:
Қазiргi замандағы мектеп пен отбасы ... ... ... ... ... ... шарттарын анықтау.
Зерттеу болжамы:
егер мектеп пен отбасында жасөспiрiмдердi тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... және бұл ... ғылыми әдiстемелiк жүйе
құрылса онда отбасы мен ... ... ... ... қол ... болар едi, өйткенi жасөспiрiмдердiң тәрбиелеу
үрдiсiн реттеу арқылы ... ... ... ... ... ... ... дұрыс арнаға түсуiн қамтамасыз етуге
болады.
Зерттеудiң мiндеттерi:
• Жасөспiрiмдердi ... ... пен ... ... ... ... ... тәрбиелеу үрдiсiндегi мектеп пен отбасына байланысты
әлеуметтiк-педагогикада қолданылатын әдiстердi ... ... ... тәрбиелеу жүйесiнiң әлеуметтiк педагогикалық
моделiн жасау.
Зерттеу көздерi:
Қазақстан Республикасының Конституциясы, заңдары, ... ... ... философтар, педагог, психологтардың ... ... ... және ... әдiстерi:
Жасөспiрiмдерге қатысты мектеп пен отбасында ... ... ... ... ... ... бақылау, тәрбиеге
қатысты озық педагогикалық тәжiрибелердi талдау, мектептiң тәрбиеге
байланысты ... ... ... мәнділігі: Магистрлік диссертацияны ... ... ... үрдiсiндегi мектеп пен ... ... және ... ... ... мен ... ... ашып, ғылымдағы алатын орнын саралау.
Практикалық маңыздылығы: Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндег мектеп
пен отбасы ... ... ... ... және осы саладағы әлеуметтiк педагогтың қызметiн анықтау.
Күтілетін нәтиже: Жасөспiрiмдердiң тәрбиелеу ... ... ... ... ... ... бойында саналы тәртiптiң,
адамгершiлiктiң, отан сүйгiштiк және ... ... ... арта түсуiнiң қалыптасуы. Елмiздегi болашақ ұрпақтың
бiлiмiнiң, тәрбиесiнiң дұрыс ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
². Жасөспiрiмдердi отбасы мен мектеп бiрлестiгiнде тәрбиелеудiң
теориялық негiздерi.
Кез келген ғылым саласы нақты ... ... ... оның ... ол ... ... ... Алайда ғылыми теориялық бiлiм
практикалық iс әрекеттен тыс өздiгiнен дамый алмайды. ... ... ...... ... үзiксiз байланыста болу керек. Кез келген ғылым
практикадан бастау алып отырады. Басқа жағынан ... кез ... іс ... ... сол ғылымның жетістіктерінің ұлғаюына
негізделеді. Теория – тәжірибелік іс әрекетінің негізі ретінде, оны ... ... ... ... ... ... Бұл ... тәжірибелік іс әрекетінің дамуымен қатарлас жүріп отыруын
білдіреді.
Әлеуметтiк-педагогика туралы айтатын болсақ – бiз оның екi ... ... ... ... ... керек – бiрiншi, бұл саладағы ғылыми
теориялық бiлiм және ... ... ... ... ... ... балалармен және нақты бiр баламен немесе балалар
тобымен, баланың өмiр ... және ... және оның ... ... ... жасайтын сол немесе басқа нақты орталармен
жұмысы. Басқаша айтқанда ... ... ... ... ғылым ретiнде және тәжiрибелiк қызмет сферасы ретiнде бөлiп
көрсетуiмiз қажет. Осыған қоса, ... ... оқу пәнi ... ... Оқу пәнi – бұл ... ... жалпы бiлiм берудiң оқу
орындарында жүргiзiлетiн пән. Отбасында және ... ... ... ... ... ... дамытуда ‰лкен ‰лес
ќосќан Қазақстандық педагог ѓалымдар: Сейдахметова .Л. , Байжанова. Ж. ... А.Д, ... . Ж, ... Є, ... ... Керімов. Л.К, Тєкібаева . А , Жарылѓасымова . К ... . З, ... ... К, ... .Г, М±ќанова Б,
Д‰йсенов .Є т.б. жатса , ал , орыс ... : ... ... ... Ю.Н ... Ю.В. ... Ю.П. Азаров, А.В Мудрик т. б. зерттеді.
Ресейдегi әлеуметтiк-педагогиканың ...... бiлiм ... ... тәжiрибелiк қызметтiң сферасы ретiнде, оқу пәнi ретiндегi дамуының
өзiндiк ... бар. ... ... ... ... ... әлеуметтiк педагогиканың дербес бiлiм ретiнде бөлiнуiн
педагогиканың классиктерi К.Д.Ушинский, Л.Н.Толстой және тағы басқаларының
тәжiрибелiк ... ... ... ... ... ... ерекше мәнi, 20-30 жылдардағы ... ... ... байланысты. Бұл қиын уақыттағы әйгiлi
педагог ... ... ... ... көмектi қажет ететiн балаларға көмектесуге ... ... олар ... ... ... ұйымдастырған қызмет балалар
станциясы, мектептегi және басқа да мекемелердегi ... ... iске ... ... ... айтылғандай 1990 жылы әлеуметтiк педагогика сөзсiз
жоғарыдан ... Бұл ... ... ... және ... бiр ... үздiксiз дамып отыруына әкелдi. Шын мәнiсiнде бұл
салада өзiндiк ғылым болмағандықтан, тәжiрибе ғылыми ... ... ... ... ... пән ретiнде қалыптастыруға да әсерiн тигiздi,
бұл да ғылымның дамуы мен ... ... ... ... ... ... ... Қазiргi кезде ... ... пәнi ... әртүрлi көзқарастармен пiкiр таластар,
сұрақтар туындайды. Бұл объективтi ... ... ... ... дамуына кедергi фактор болып ... ... ... тәжiрибелiк қажеттiлiктерге байланысты көптеген ғылыми ұжымдар
айналыса бастады.
Бүгiнгi күнi эмпирикалық және теориялық бiлiмнiң жеткiлiктi жиналуына
байланысты, оларды ... мен ... ... ... ... және ғылыми
бағыттың приоритеттiн бөлiп көрсетуге ... бере ... ... ... ... ... жасайды, оның дербес ғылым ретiнде
дайындалуына, әлеуметтiк ... одан әрi ... ... еңбектерi мен жаңа позицияларын қайта оқып және қайта ойлануы
қажет – совет одағы кезеңiндегi, ... ... ... ... өте маңыздылығы бар, бұл Ресейлiк шынайлыққа қолданбалы және ... ... ... ... даму ... ... ... салыстырмалы түрде жақын арада
бөлiнiп шықты. Брақта, педагогиканың өзi де тек қана ΧV²² ... ... ... ретiнде көрiндi. Бұл ... ... чех ... Ян ... атымен байланысты және оның “Ұлы ... атты ... бұл ... ... пәнiн анықтады.
Негiзiнен педагогиканың тарихының тамыры тереңге кетедi, дербес ... ... ... ... бойы ... ... дамыды,
адамның әлемдегi орнымен рөлiн, проблемаларын өмiрлiк мағынасын және жеке
адамның мәдениет пен ... ... ... ... Бұл ... ... – педагогиканың өзiнен жас емес, ... ... ... ... ... оның ... ... дамып
отырады. Осы себептен әлеуметтiк педагогтың тарихын зерттеушi ғалымдар оның
қайнар көзiн әйгiлi философия ... ... ... ... ... ... дамуын екi кезеңге ... ...... ... ескi дәуiрден ΧV²² ғасырға дейiн созылады.
Бұл ... ... ... мен ... тәрбиелеу тәжiрибесiн
қалыптастыруды ұғынумен байланысты. Осы ... ... ... ... ... және оның стихиялық iс ... ... ... ... ... ... әртүрлi тәрбиелеу теориясы пайда болды.
Антикалық дәуiрден бастап ... ... ... әлеуметтiк
педагогикалық ойлар айтылған. Мысалы; тәрбиелеудi ерте жастан бастау
керектiгi, ... ... ... ... ... мен ... ... ескеру, ата-аналардың және үлкендердiң беделiне ... ... т.б. ... ... ... баланы тәрбиелеудегi
гуманистiк ойларды дамытумен байланысты болды. Бұл уақытта мынандай ... ... ... ... Итальяндық педагог-гуманист Витторико Да-
Фельтренiң мектеп интернаттарының тарихындағы бiрiншi сипаттамалық ... ... ... ... кезең - ΧV²²- Χ²Χ ғ.ғ. - әлеуметтiк педагогиканың ғылым ретiнде
қалыптасуы және ғылыми концепциялар мен ... ... ... ... және Χ²Χ ... ... ... тарихында буржуазиялық
демократиялық революция кезеңi ретiнде танылды. Бұл кезеңде танымалы
ғалымдар ... ... ... ... ... шешуде, қоғаммен, мемлекетпен қарым-қатынас жолын iздедi.
Тәрбиелеу сұрақтарына байланысты, ... жаңа ... ... құру ... ... ... тең құқықтары мен бостандықтарын қарастырды.
Танымалы ... тек қана ... ... ... ... тәжiрибе жүзiнде
iске асыруды, жетiм балаларға, қараусыз қалған балаларға, бала ... ... және ... да ... ... бар ... ... ғасырдың соңында әлеуметтiк педагогика педагогикадан дербес ғылым
ретiнде бөлiнiп шығады. Бұл оқиға немiс ... ... ... Дистервег, Гауля Наторп және т.б.
ΧΧ ғасырдың басында үшiншi кезең басталды – бұл ... ... ... ... ... дамуы. Қазiргi уақытқа дейiн
ғалымдардың ... ... ... ... ... арасында қандай орын алатыны туралы пiкiр талас жүруде және
оның ғылым ... ... тек қана ...... саласы болып
табылама. Көптеген елдерде “педагогика” “әлеуметтiк педагогкиа” “әлеуметтiк
педагог” терминi мүлдем қолданбайды. АҚШ-тағы оқу ... ... ... философияның курсын оқиды, тәжiрибелiк бағыты
адамдарға көмек көрсету бұл ... ... ... Белгияда әлеуметтiк
педагогика түсiнiгiне жақынырақ “ортопедагогика” терминi қолданылады.
Әртүрлi елдердiң тарихи және ... ... ... ... ... ... ғылым саласының сәйкс келетiн дамуы мен ... бар. ... ... ... жалпы проблемаларды
қарастырады. Олар баланы тәрбиелеу мен бiлiм ... ... және ... қосу ... мәселелердi шеуде немiс педагогтары үлкен үлес қосты.
1844 жылы әлеуметтiк педагогика терминiне ... ... ... ... Бұл ... шығу жағыдайынан бастап қазiргi уақытқа дейiн
немiс әдебиетшiлерi оның екi түрлi трактовкасы қарастырылды (бұл ... ... ... ... ...... сәйкс
әлеуметтiк педагогиканың тәрбиелеу процесiнде, әлеуметтiк жақтармен жалпы
байланысы бар (К.Магер). Екiншi – ... ... бұл ... ... ... ... ... көрсету (А.
Дистервег). Бұл тәсiлдердiң жақындықтарына ... ... ... бар. ... жағдайдағы тәрбиелеудiң ... оған ... ... ... сөз ... ... аспектiнiң қоғамдық дамуы мен оның мiндеттерi туралы.
Бiрiншi бағытты жүзеге асырушылар; К.Магер, П.Наторп (20 ... ... (60 ... Д. ... (80 жылдары) және т.б.
К.Магер уақытынан бастап әлеуметтiк педагогиканың дамуының алғы ... ... ... үшiн және ... ... ... құралдардын -
әдiстерiн қарастырады.
Әлеуметтiк педагогиканың танымалы өкiлдерiнiң бiрi Пауль Наторп (1854-
1924) әлеуметтiк педагогиканы жалпы педагогиканың ... ... ... ... ... өмiр ... ... функцияларды қарай
отырып - әлеуметтiк педагогтың негiзгi үш ... ... ... ... ... өмiрiмен байланысты, (отбасында және жақын ... ... ... Екiншi – жiгерлiк, мектепте қалыптасатын бiлiм
берудi жүзеге асыра отырып баланың ... ... және ... ... Үшiншi – парасаттылық, қауымдықта ашылады. П.Наторп
әлеуметтiк педагогиканы ... жас ... ... деп ... ... мiндетi – жастарды ынтымақтастық пен жұртшылыққа ... ... ойын ... осы ... ... ... интегративтi ғылым ретiнде қарастырды. Бұл ... ... ... ... – экономикалық
педагогиканы , емдiк ... және ... ... ғылым
ретiнде қарастырады. Оның мақсаты әлеуметтiк ... ... ... ... ... және ... ... және
гуманистикалық (адамгершiлiк) жағынан дамуына қамқорлық жасау. Әлеуметтiк
педагогикаға өзiнiң ... ... ... ... ... және ... принциптарының бiрi ретiнде көрсетiледi.
Екiншi тәсiл А.Дистервеганың еңбегiнде көрсетiледi.(40-50 жылы Χ²Χ ) Г.
Ноля, Г. Боймер (20-30 жылы ΧΧғ), ... (50 ... және ... ... бұл ... ... сол ... әлеуметтiк
сұрақтарға жауап беруге тырысады; Мысалы жұмысшылардың ... ... бiлiм ... ... ... көмек беру және т.б.
Герман Ноль (1874-1960) әлеуметтiк педагогтың мақсаты, ... ... бiр ... ... өз ... ... ... жедел көмек көрсету. Г.Нольдың идеясы П.Наторппен салыстырғанда,
нақтырақ және ... ... ... ... ... Оның
идеялары 1922 жылы қабылданған “жастардың ... ... ... ... – бұл ... ... мектептен тыс тәрбиесiн
реттейтiн бiрiншi мемлекеттiк құжаты болды.
Гертруд Боймер, осы бағыттың ... бiрi ... ... ... ол ... ... ... ретiнде емес
педагогиканы құраушы бөлiк ретiнде санады. Мектеппен отбасындағы тәрбиеге,
қатысты еместердiң бәрi әлеуметтiк педагогиканың ... ... ... ... ... ... ... және әлеуметтiк жұмыстың
кәсiби ... ... көп, ... олар ... ... Әлеуметтiк педагогиканың басты қызметi ... ... ... бiлiм беру, тәрбиелеу және ... ... ... ... көмек көрсету.
1. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi отбасылық топтар.
Отбасылық тәрбие дәстүрi ғасырлар бойы салынып келедi. ... ... ... ... ... мен ... адамның қалыптасуына,
оның ақыл – ойының, физикалық және рухани қабiлеттерiне, денсаулығы ... ... ... ... күштi әсер етедi деп айтып келедi.
Өнегелi мнез-құлық, психикалық даму, тәрбие, ...... ...... ... ... ... Ата-ананың қандай
мәселенi шешуi, кiммен арласуы, не туралы айтылуының ... ... әсер ... ... ... отбасы үлкен жауапкершiлiк
артады. Жасөспiрiм жасына дейiнгi кезеңде бала отбасының тiреуiнде болады.
Ата - аналар әр ... өз ... баға беру ... себебi олардың басты
тiреуi беделдiлiк болып табылады. Мектеп кезi жасында - бұл ... ... ал ... келе - бұл ... беделi болып табылады.
Беделмен баланы басып тастауға болмайды, оны аз мөлшерде берiп отыру ... ... жиi ... ... баланы тануға мүмкiндiк
бередi. Жасөспiрiммен қиындау, ... ... ... оның ... ... ... ... сөйтiп олар балаға, бала сияқты қарай
бередi. Дәл осы ... ... ... қарым – қатынас
қалыптасады. Жасөспiрiм өзiне ерекше назарды, үлкен құрметтi, оны ... ... Егер ... ол керектi құрметтi, назарды алмаса оның намысы
жәбiрленедi. Дәл осы жаста шиеленiс пайда ... ... ... ... ... ... қиын ... әкеледi. Бұндай жағыдайда ата-
аналарға сабырлы болып, қызудың басылуын ... ... ... ... ... ... ... баланың болашақтағы өмiрлiк қызметiн
айқындауға көмек ... ... ... ... ... ... ... және т.б. жанұядан қалыптасады. ... ... ... ұғым бар. Бұл ... эмоционалдық бағыт,
отбасындағы сүйiспеншiлдiк, түсiнушiлк балаға ... әсер ... ... ... ... ... мақсаты – бұл шиеленскен
жағдайдың шешiлуi. Отбасында болатын шиеленiске ... бере алу үшiн ... ... Бұл үшiн, ... ... ... Екiншiден, мамандармен ақылдасу, үшiншiден, шиеленiстен шығудың
жолын табу. Қазiргi заманда ... ... құру үшiн ... ... ... Брақ олар кәсiби оқулықтармен қамтамасыз
етiлмеген. Отбасымен жұмыс ... ... ... ... ... ... ... отырып отбасымен жүргiзiлетiн жұмыс туралы ешкiмге тiс
жармауы керек. Көптеген дамушы ... ... ... елiмiзде
отбасын әлеуметтiк қорғау шаралары жоғарғы деңгейде жүргiзiлуде. Жергiлiктi
әкiмшiлiк органдары мен әр түрлi ... ... ... ... ... ... ... арқылы отбасының тұрақты ... ете ... ...... мүшелерінің өмірлік және ... ... ... ... ... ... ... Халық санын көбейту – оған балалы болу және оларды ... етіп ... ... заманда баланы психикалық түрде қажет ету керек, ол
өзін сүйген адамнан болуы ... ... ... ... ... ... ... қажеттігі туындайды.
• Шаруашылық және тұрмыстық – отбасының өзінің жеке бау-бақшасының,
шаруашылық қызметінің ... және ... ... ... ... үйлерін
күту, отбасылық бюджетті қалыптастыру және оны орынды жұмсау.
...... өз ... ... ... ... тәрбие беруі.
• Қамқорлылық – отбасы мүшелелері бір-біріне және ... ... ... ... ... ... ... қамқор болуы
және кәрілік өмірлерін мәнді өткізуге қызмет етуі керек. Барлық отбасы
мүшелерінің ... және дені сау ... ... ету ... ...... ... болып бос уақыттарын тиімді
ұйымдастыру және пайдалану қызметі.
Отбасы ... ... ... мен ... ... ... ... ұтымды пайдалануға, қолайлы демалуды
қамтамасыз етуге қызмет етуі керек. ... ... ... ... ... ... адамдар қолданбайды. Ресей ... ... және ... ... ... функциясының ең бастылары:
ұрпақты жалғастыру, тәрбие, шаруашылық және өзара көмек деп атайды.
Отбасына ерекше рухани білімге айналдыратын ... ... не ... ... ... бәрі ... түрде қабылданып, отбасының
өзегін құрайды. Жақсы отбасы – адамдар бақытының ең бір ... ... да ... ... және сау ... ... Отбасының құрылуы
некеге отыру құқықтарымен реттеліп отырса да ең басты рольді ... ... ... ... көптеген жақтары адамдардың рухани ұятымен бақыланып,
реттеліп отыратынын атап өту керек. Ойланған және ... ... ... ... ... некелер өмірде дерлік есеппен болады. Неке дегеніміз -
әйелдер мен еркектер арасындағы ... ... ... ... ... ... қарым-қатынастар формасы. Олардың өзара және
балаларына, ата-аналарына деген құқықтары мен ... ... ... ... ... педагогикалық-
психологиялық негiздерi.
Мектеп әлеуметтiк- педагогикалық ашық жүйе ретiнде.
Социумдағы ... ... ... - ... ... негiзгi рухани дағдылар мен ... ... ... ... қазiргi кездегi концепциялардағы тұлғаның
әлеуметтенуiнiң ерекшеленген белгiсi болып табылады: холистикалық ... ... ... ... ... әлеуметтiк тәрбиелеу концепциялары “Школа микрорайон” және
т.б. Қазiргi заманның концепцияларының көпшiлiгiнде мектеп ашық ... ... ... ... ... ... ... тұлғааралық және топаралық
қатынастардың дамуы, диалог және әртүрлi ... ... ... ... ... тiкелей мағынада күнi бойы балалар мен
үлкендерге ашық – олар ... ... ... ... ... ... және ... әлеуметтiк институттар мен отбасы, өндiрiс,
мәдениағартушылық ұйымдармен, қоғамдық ұйымдармен, жергiлiктi атқарушы
билiкпен және тағы ... ... ... ... ... ... тенденциялары байқалады. Мектептегi ең негiзгiсi – ... мне ... ... ... қызметiнiң шығармашылық бағытына
ауысады: мектеп баланың тұлғалық дамуына барлық керектi жағдайды жасайды.
Мектеп құрылымында жаңа тәрбиелеушiлер ... ... ... ... ... қызметi тұлғамен отбасының қоғамдық
институттардың кез-келгенiмен байланыстылығына негiзделедi. Әлеуметтiк
педагог балалардың ... мен ... ... ... және ... ... ... қағам мен тұлға арасындағы
жалғастырушы звено ролiн атқарады.
Мектептiң көптеген варианты құрастырылған, оларға ең бастысы болып ... ... мен ... ... жоғарлату және социумда
мүмкiндiгiнше қолдану, балалармен ата-аналардың ... ... ... ... қызметтерiн ұйымдастыру. Адамгершiлiк мектебiнiң принциптерi
келесi қызметтен құралады: балалық шақты байыту; балаға қарсы әр ... жоқ ... ... адами қарым-қатынастың бiр
түрi серiк ... ... ... ... ... мен оқушының жан-
жалсыздығы; өзара көмектесуге, сабырлыққа, ... ... ... ... ... ... мен ... ортаның тығыз байланысы,
оқушыларды әлеуметтiк жаупкершiлiк пен ... ... ... және өз-өзiн тәрбиелеуге үйрету; әлеуметтiк бейiмделу мен ... көп ... ... Осы орайда немiс педагогтарымен жасалынған
“толық мектеп” атты проектiсi ... ... ... ... өмiрiне барлық оқу-тәрбие процесiнiң адамгершiлiк ортасына
айтарлықтай өзгерiстер енгiзу басты тапсырма болып табылады. ... ... ... пен ... тыныштық пен қуаныш әлемi ... ... ... рухани және әлеуметтiк климаты, тұлғаның өзiн дамытуға жағдай
жасауы қажет, оның ... ... ... ... қорғау және
өмiр сүрiп жатқан әлемiмiздi нығайтуға, бостандықты сүйгiштiк ... ... ... ... болуын қалыптастыру.
Нақты бiлiм беру тапсырмалары мынадай мiндеттердi өзiне кiргiзедi:
танымның ақиқатқа деген ... ... ... ... ... ... позициясының iскерлiгi мен
дағдыларының, ойлауда, сезiмдерде және ... ... ... ... ... ... физикалық және рухани денсаулығына деген
қамқорлық; спорттық, әлеуметтiк, көркемдiк, интелектуалдық және этикалық
қабiлеттерiнiң ... ... ... ... үйлесiмде,
белсендiлiктiң дамуы бос уақытты ... ... ... т.б.
Әлеуметтiк педагогтың жұмысының нәтижесi мектептегi ... ... өсу ... ... ... ... болып табылады. Әлеуметтiк педагогикалық ... ... ... ... ... дамуы мен өсуiне талаптануымен
анықталады. Мектептегi рухани шығармашылықтарды дамыту. ... ... ... өзi ... ... ... мүмкiн. Педагогикалық процестiң маңызды
компонентi ретiнде оқушының дамуға және өсуiне деген ұмтылысы қарастырылады
мектеп осы тенденцияны оптималды қылу үшiн ... ... ... көмек
көрсетуi қажет. Мұндай жағдайларда қалыптасқан тұлға өмiрдiң iшкi ... ... ... ... ... және оны өз ойы арқылы, сезiмi,
әрекеттерiнде көрсетедi. Осының арқасында ... ... ... ... сай ... дайын болады. Оқытудың жоғарғы сапалылығына
бағытталған ... ... ... ... емiн ... ... мақсатты құрулар арасындағы бар ...... ... табылады. Креативтi дамитын мектептер балалардың ... ... ... ... болады. Нәтижесiнде оқу тәрбие процесi
гумандық бейне алады, оқулықтар оқушыларға ... ... ... ... ... ... онда бiртұтас мектеп
мемлекеттiк ұсыныстардан бастартпайды, брақ өзiнiң ерекше ... Ол ... ... ... жоғарғы деңгейiндегi қосарланған
квлификация алуына мүмкiндiк бередi. Оқу бағдарламасына өзектi әлеуметтiк
саяси ... ... онда жер ... өмiрдi сақтау, экологиялық
проблемалар адамдардың денсаулығы сияқты көптеген сұрақтар көтерiлген. Оқу
процесiнiң және оқу ... ... ... санына
авторлар жобалық оқуды кiргiзедi. Жобаны жүзеге асыруда мұғалiмге көп көңiл
бөлiнедi. Одан кәсiби шеберлiк, ... ... ... ... деген махаббат педагогикалық такт, шыдамдылық немесе көптеген
басқа қасиеттер талап етiледi. Педагог функциясына сонымен ... ... одан тыс ... ... ... ... серiктес болу, әртүрлi
мейрамдар, шығармашылық кештер, саяхаттар ұйымдастыру жұмыстары кiредi. ... ... ... ... ... 20-шы ... Англиада, АҚШ-
та пайда болды және ... ... ... ... ... ... және ... жүзеге асыру үшiн қолданған.
Қоғамдық мектептердiң мынандай қасиеттерi бар: мектеп пен қауымның
арасындағы керi байланысты ұстап тұру; ... ... ... ... мен ... ... ... шақыру. “Школа микрорайон” атты Ресей
әлеуметтiк ... ... ... мектеп комплекстерде, әлеуметтiк
педагогиканың және мәдени ... ... ... ... ... ... көбiнесе ата-аналарға
мектептен тыс жұмыстарға бағытталған. Олар балалардың және жасөспiрiмдердiң
бос уақыттарын падалы өткiзу ... ... ... ... жан-жал мен қиындықтардың алдын алады және ... ... ... ... ... Әлеуметтiк педагогтың қол астында
әртүрлi жастағы балалар мен жасөспiрiмдер ... және ... ... бұл ... ... байлансты 2-3 отбасының ұжымы, олардың ортақ
қызығушылықтары мен ... мен ... ... ... балаларға
деген әлеуметтiк қамқорлығы арнайы бағдарлама шеңберiнде ... ... ... және ... даму ”, ... ... ... және бала”.
Психологиялық қызмет оқу – тәрбие процесiне ... ... ... ... және қажеттiлiгiн жасап шығарады, оқушының психологиялық
дамуын және қызығушылықтарын ... ... ... ... ... Меициналық – валеологиялық ... ... ... ... дамуын қарастырады және
түзетедi, оқу ... ... ... жақтарына көңiл бөледi,
профилактикалық iс шараларын ... ... өмiр ... ... ... ...... қызымет кешенi балаға
қамқорлық жасау климатын орнатумен айналысады.
II. Жасөспiрiмдердiң әлеуметтенуi - ... - ... ... жан ... ... ... ... қоғамдық талаптар
алдындағы жауапкершілігін, білім алуға, ... ... ... ... деген құштарлық сезімін қалыптастыру арқылы
қоғамдық өмірге даярлау ... оқу – ... ... басты міндеті
болып табылады.
Әлеуметтену ұғымы ХIХ ғасырда енгiзiле бастады. Оны Ф.Г.Гидденсс ... ... ... атты еңбегiнде алғаш жазған. Гидденсс; “
Әлеуметтену ... ... ... мен мiнез-құлқының дамуы адамның
әлеуметтiк өмiрге дайындығымен бақылады”. ХХ ... 60 ... ... ... бала және ... ... туралы зерттеп
отырды.
Бiрiншi көзқарас – субъект, объектiлi қарым-қатынасындағы көзқарас.
Қоғам ықпал ететiн субъект, адам ... ... ... – адам қоғамда бейiмделушi. Бұл көзқарасты Э.Дюркгейм мен
Парсонс енгiздi.
Үшiншi көзқарас – субъект және ... ... Адам ... рөл ... ... де мүмкiндiгi бар (Кулей Мид).
Нақты қоғам жағыдайында – адамның бейiмделуi мен ... ...... ... ... ... ... процесi
және нәтижесi” (Пиаже Мертон) немесе индивидтiң ... тiрi жан ... ... және ... ... келесi бiр ұғым –
оқшаулану, бұл ... ... ... ... ... ... адам жеке тұлғасының қалыптасу процесi мен үлгiсi нәтижесiнде.
Баланың әлеуметтенуi - өте ұзақ және күрделi процесс. Кез-келген қоғам
өзiнiң даму ... ... бiр ... және ... ... ... жүрiс тұрыс нормалары және ... ... ... әрбiр бала осы нормалар мен ережелердi қабылдап
меңгеру арқылы қоғамның белгiлi бар мүшесi бола алады. Ол үшiн ... ... ... ... әр қашанда тұлғаға тәрбие және бiлм беру арқылы жүзеге
асырып мақсатты түрде әсер етедi. Басқа жағынан қарағанда оның ... ... ... ... әр ... ... және ... процестер
әсер етедi. Сондықтанда мұндай мақсатты және стихиялық әсер ... ... ... ... жауап бермейдi. Қоғам өзiнiң құрылымы
бойынша әр жақты өзара байланысты және ... ... ... ... Олар ... ... ... жүрiс-тұрысын,
нормаларымен ережелерiн меңгеру процесi ... ... ... әр ... ... ... рөлдерi бiрдей емес.
Бұлардың бiрi балаға оның даму процестерiнде және әлеуметтiк қалыптасуына
стихиялық әсер ... ... оның ... ... ... ... ... орындайды. Мұндай әлеуметтiк институттарға отбасы,
бiлiм беру, ... және дiн ... ... ең ... институт – отбасы. Отбасы арқылы
бала негiзгi әлеуметтiк бiлiмдi, бiлiк пен дағдыларды меңгередi және ... ... ... құндылықтар мен идалдарды (мақсаттар) қабылдайды.
Баланың әлеуметтенуi үшiн келесi бiр маңызды институт – ... ... бала сол ... үстемдiк жасайтын негiзгi құндылықтарға қатысады.
Бiлiм алу процесiнде ол тек ... қана ... ... ... ... ... – бұл ... адамзат жасаған материалдық және рухани
құндылықтарды кiргiзетiн әлеуметтiк институт. ... ... ... айта отырып, бiз әйгiлi ғалым, орыс дiн ... П.А. ... ... ... оның ... бойынша:
мәдениет бұл “тұлғаны қоректендiретiн және ... ... бұл ... ... ... мен ... процесiне қалай әсер ететiнiн бағалау
өте қиын: әдебиет, музыка, ... БАҚ және ... - ... ... ... ... ... құбылыс. Шiркеулерде
айтылатын өмiрлiк құндылықтар (жақындарына деген махаббат пен қамқорлық,
шыншылдық, шыдамдылық және т.б.) дiни ... мен ... ... және тағы ... баланың қоғамдағы рухани нормалары жүрiс тұрыс
ережелерiн ... ... ... ... ... да ... оның
әлеуметтенуiнде маңызды рөл алуы мүмкiн.
Баланың қоғамға әлеуметтенудiң негiзгi институттары арқылы кiру жолын
келесi кестеден көруге болады.
Бала
Қоғам
Баланың әлеуметтенудегi әр ... ... ... мәнi ... отырады. Қоғам дамуының әр сатыларында сол немесе ... ... ... аз ... көп. Оны мынадай мысалдармен көруге
болады: мемлекеттiң 20-ғасырдағы үш кезеңге бөлiнетiн даму жолы ол ... ... ... ... ... және пост ... алдындағы кезеңде баланың құндылықтарының қалыптасуына немесе
оның интеграциясына әсер ететiн отбасы мен дiн.
Екiншi кезеңде бiлiм мен ... рөлi ... ... алдындағы
баланы қоғамдық тәрбиелеу орталығының ауыртпалықтарын тәрбиелеудiң
отбасыдан ... ... ... мен ... ... идеалдарын қалыптастыру мен
насихаттауды әдебиет, ... ... ән, кино ... ... ... түрде орындауды, ал дiн сияқты әлеуметтенудегi
маңызды институттар церковтардың репрессияға ұшырауына ... ... ... бiр ... ... тоқтатты.
Үшiншi Посткеңестiк кезеңде де баланың әлуметтенуiне байланысты
бiлiмнiң рөлi жоғары болады. Осылар мен ... ... мен ... ... өсе ... ... ролiнiң едәiр өзгеруi ... ... ... ... ... ... әлеуметтiк институттар өз қызметтерiн табысты орындаса, онда
баланың әлеуметтену процессi “табиғи жолмен” болады.
Бiрақта бұл процесте ... ... ... ... ... ... ... тұлғаның қалыптасуына мақсатты әсерлердi
орындамауында. Мысалы, туғаннан көрмейтiн және ... ... ... бар ... ... ... сау ... қарағанда өте
қиын. Ата-анасы маскүнем ... керi ... ... ... ... процесi едәуiр қиындайды. Сол немесе басқа ... ... ... ... ... бiз әлеуметтiк педагогиканың пәнi мен объектiсiне ораламыз.
Оларды бiз педагогикамен ... ... осы жаңа ... саласының
бөлiнуiн анықтаймыз. Бiз әлеуметтiк педагогиканың зерттейтiн объектiсi бала
және жасөспiрiмдер болып табылса оның зерттеу пәнi бала мен ... және ... ... екенiн бiлемiз.
2.1. Жасөспiрiмдердi тәрбиелеу үрдiсiндегi әлеуметтiк педагогтың
қызметi.
Функция – бұл iс ... ... ... ... мен
рөлi. Әлеуметтiк педагогтың жалпы функциясына қатысты:
Бiлiмдiк – тәрбиелiк, балалар мен үлкендердiң iс әрекетi мен тербиесiне
мақсатталған ... ... ... ... ... ... – олар ... бiлiм беру мекемелерiне, еңбек
колективiне, бұқаралық ақпарат ... ... ... ... ... ... мен құралдарын толығымен
қолдануға ұмтылу. Микро ортаның тәрбие беру ... ... ... ... ... ... ретiндегi мүмкiндiктерi.
Диагностикалық - әлеуметтiк ортаның, отбасының, баланың өмiрлiк
әлеуметтiк тұрмыстық жағдайы мен жеке ... ... ... ... және ... ... ... “әлеуметтiк диагноз”
қоямыз.
Ұйымдастырушылық – тәрбиелеу мен дамытуға арналған бағдарламаларды,
жоспарларды ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастырудағы болжамдық және эксперттiк
мекемелер мен микрорайондық әлеуметтiк ... даму ... ... ... Оның ... ... тобы мен балалар
тұлғасын әлеуметтiк педагогикалық тұрғыдан жобалау, ... ... ... ... - ... ... жұмысқа
аудандық тұрғындарды, ерiктi көмекшiлердi қосу, олардың отбасымен баламен
жұмыс ... ... ... әлеуметтiк институттардың өзара өзара қызмет
барысында және жекелiк қарым –қатынастарын жақсарту.
Қорғаушылық - ... ... ... ... мен ... ... құқық нормаларын қолдану.
Әлеуметтiк компенсаторлық – нақты отбасындағы тұлғалық жағдайлардың
әрекетiнен шыққан баланың әлеуметтiк зиян шегуi ... ... ... ... ... ... және ... – баланың қызығушылығына байланысты отбасы арасында бiлiм
беру мекемелерiн қоршаған ортамен байланыстырудағы ...... ... ... ... ... ... педагогтың
қызметiн мадельдеу. Бұдан кейiнгi маңызыды мiндеттердiң бiрi, қызметтердiң
басты бағыты мен ... ... ... ... Қазiргi уақытта
әлеуметтiк педагогтың қызметiнiң мазмұнына мадельдеу бағыты ... ... ... ... ...... әлеуметтiк-
педагогикалық жұмыс” туралы хат.
Мадельдеу (моделирование) – нақты болатын пәндерге, құбылыстарға немесе
прцестердiң танымдық объектiлерiн зерттеудегi модельдердi құру.
Әлеуметтiк педагогтың алдына қойған ... ... мен ... жағдайдың ерекшелiктерiн есепке алып өзiнiң әдiстерiн өндiредi.
Бiрнеше мысалдар келтiрейiк. Әлеуметтiк ... ... ... ... ... ... ... Әлеуметтiк педагогикалық қызметтiң мәнi, ... ... ... ... ... ... ... зерттеу және
микроортаның әлеуметтiк – ... ... ... ... ... және ... тыс ... өара әрекет; тұлғаның
микроортадағы шығармашылық ... мен ...... ... ... қиындықтарына байланысты мәселелер.
• Жеке адамның қиындық пен ... ... ...... микроортада көмек; микроортадағы мектеп пен отбасындағы жан-жал
жағдайлары; “адам - қоғам”, “адам - адам” қарым-қатынастарының ... ... ... ... ... ... Көмектi қажет ететiн жеке ... ... ...... ... ... ұйымдастыру, жеке кеңес беру; мәселеге
қатысушыларға адам аралық (межперсональное) кеңес беру; топтық терапия
және жеке ... ... ... ... ... ... тренингi;
микроортаның тiршiлiгiн қайта құрылымдау немесе құру.
• Тұлғаның әлеуметтiк iс әрекеттер тәсiлдерi арқылы педагогикалық басқару;
мақсаттары, тапсырмалар және бағдарламалар ... ... ... ... бұзылыстарға прафилактика жасау; мақсатқа жету құралдарын жоспарлау
арқылы өмiрлiк тапсырмаларды шешу; ... ... ... ... ... ... жасау; жаңа перспективаларды қолдау, анықтау
және ... ... ... жасау.
• Топтық және жеке адамның шығармашылық талдауына ... ... ... пен ... ... жеке ... ... диагностика ( жалпы, спортық – физикалық, инетлектуалдық,
техникалық, кәсiпкерлiк, ... ... ... және т.б.); ... ... ... ... дамытуға және
өзiн-өзi өзгертуге талаптандыру; шығармашылық қызметiнiң құндылықтары мен
мағынасын, жеке құндылықтарды және ата-ананың талаптарына баланыс жасау
(сбалансировать).
Әлеуметтiк – ... ... ... ... ... оның ... тиiстi түзетулер енгiзiледi. Әлеуметтiк педагогтың жұмыс мазмұны,
оқу ... ... ... мәселелерiн шешу
қажеттiлiктерiмен анықталады.
Оқу мекемелерiндегi балалармен ... ... ... ... Сол ... оқу ... мектеп жасындағы барлық балаларды
есепке алу, олардың өмiр жағдайы мен әлеуметтiк деңгейiн зерттеу.
2. Оқушылардың ... ... ( ... мектепке ауысу және т.б.).
3. Бiлiм беру мекемелерiнен шығып қалған оқушыларды ескерту.
4. Бiлiм беру мекемелерiнiң ... және ... еске ала ... ... ... ... шығу деңгейiн
зерттеу.
5. Әлеуметтiк жайсыз отбасының педагогикалық есебi;
6. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған және ... ... көп ... ... ... әлеуметтiк қорғалу
шараларын жүзеге асыру.
7. Оқушыларға тұлғалық қауiпсiздiк ... ... ... ... ... қорғау, қиын және экстремалды жағдайға душар болғандарға көмек
көрсету.
8. ... ... ... ... ... мамандармен бiрлесiп
оқушылармен жасөспiрiмдердi жұмысқа тұрғызу шараларын жүзеге ... ... ... ... ... ... ... көрсетуде әр түрлi мемлекеттiк мекемелер, әлеуметтiк қызмет, жеке
адамдармен ... ... ... ... ... ... әдiсi ... адамға әдiстемелiк диагностика.
Диагностикалық функция - әлеуметтiк педагогикалық ... бiрi ... ... ... ... ... ... күнделiктi өмiр жағыдайында болатын, отбасында,
әлеуметтiк ортада, ... ... және жеке ... ... негатитi және позетивтi әсерлерiн көрсетiп зерттеу.
Диагностика – зерттеу процесi немесе объект туралы толық ақпарат алудың
жалпы тәсiлi.
Диагностика әлеуметтiк технологияның маңызды компонентi ... ... ... – диагноз – болжам – бағдарлама – енгiзу және ... ... ... әлеуметтiк қызметтiң практикасында әртүрлi зерттеу
әдiстерiнiң принциптерi, ... ... және ... тәсiлдерiн
қосатынөзiндiк диагностикалық технология қалыптасады.
Типтiк технологияның алгоритiмдiк процедурасы мыналарды ... ... ... ... қою, ... ... бөлу және
негiзгi көрсеткiштердi немесе критерилерiн таңдау.
- көрсеткiштердi өлшеу және талдау.
- әлеуметтiк диагноздың қойылуын және ... мен ... ... ... бiрi болып жеке адам саналады (бала, ересек
адам). Жеке адамның әлеуметтiк – педагогикалық ... ... ... мен даму ерекшелiктерiнiң әлеуметтiк спецификалық сапасын көрсету.
- әлеуметтiк жағдайдың дамуын нақтылау
- адамды әртүрлi әлеуметтiк қарым – ... ... ... оның ... мен ... өзгеруiн немесе даму деңгейiн
анықтау.(әлеуметтiк құрылымда, әлеуметтену мен ... ... ... ... ... ... сыйушылық т.б.)
- ранжирование клиенттiң диагностикалық ерекшелiктерiн суреттеу, жеке
адамның “әлеуметтiк портретiн” құру.
Әлеуметтiк педагог ... ... ... ...
қамқорлықтағылардың медико-психологпедагогикалық мiнездемелерi кiредi, бұл
құжаттар iшкi қолданысқа және жариялауға болмайтының қатарында.
Диагностикалық функцияны ... ... ... ... ... ... өз ... басшылыққа алады:
- жалпы технологиялық талаптарды сақтау: ... ... ... ... ... анықтау, тiкелей алынған ... ... ... қамқорлықтағылрамен жұмыс жасауда әлеуметтiк –
педагогикалық қызметтiң мәнi мен ... ... ... ... ... қайта жөндеп түсiндiрiп, жағдайдың дамуына болжам құру
қажет.
- этикалық норманы ... ... ... ... зерттеу барысында ерiктiлiк
принципiн сақтау; тексерiлушiге зерттеудiң мақсатын хабарлау; оны алынған
мәлiметтермен кiм ... ... ... ету, оны ... ... оған бұл ... таныстырып, сонымен қатар
өзiнiң педагогикалық мақсаттарды кәсiби ... ие ... ... ... ... ... бiлу; кәсiби этиканы сақтау;
квалификациялық нормативтер, қолданбалы ... ... ... ... ... ... асырылуына кәсiби
дайынсыздарды араластырмау)
Әлеуметтiк педагог сонымен қатар мамандардың қызметiне жүгiне отырып,
олардың ... өз ... ... ... операцияларды
дербес орындай алады.
Әртүрлi адамдар диагностикалық мәлiметтердi әртүрлi мақсатпен қолдануы
мүмкiн.
- әлеуметтiк педагог – қамқордағылардың мәлiметтерi мен келесi ... ... ...... ... прфилдi диагноз қоюда,
административтiк шешiмдi қалыптастыруда ... ... ... ... және т.б.)
- қамқорлықтағы адамның - өзiн дамыту мақсатында мiнез-құлқының түзелуi
және т.б.
- әлеуметтiк педагог ... ... ... ... ... картасына”, “жеке адамның медико-психолого-педагогкалық
мiнездемесiне” бiрiктiрiп дайындайды. ... бұл ... ... осы ... жоқ.
Осы тәрiздi жеке адамның мiнездемесiн – картасын дайындауда, әлеуметтiк
педагог диагностикалық әдiстердiң кең ... ... ... ...... психологиялық, ... ... әр ... ... ... ...... қызметiне араласпай оның жүрiс – тұрысын, сыртқы
көрiнiстерiн зерттеуде қолданылатын, таным және зерттеу әдiсi.Әлеуметтiк ... ... ... дайындықты қажет етедi; адамның жүрiс-тұрысын
ойдағыдай бiлу үшiн ... ... ... ... ... ... шығаруда ептiлiк керек, ең бастысы олардың ... ... ... ... Баланың микросоциумдағы мiнез-құлқын зерттеу кездейсоқ
бақылау деуге болмайды. Тек қана ... және ... ... ... ... жеке адамның шынайы ерекшелiктерi мен ... ... бере ... Әдетте бақылау қарым-қатынас пен қызмет ... ... ... ... Бақылаушының қылықтары мен сөздерi
керек ... ... ... отырады және мұқият талданады. Бақылау
алдында неге ерекше назар аудару керектiгiн қамтитын жоспар құру ... - ... ... ауызша қарым-қатынас
негiзiнде ақпараттарды алу мен түзету жеке адамның iшкi ... ... ... тәсiл болып табылады. Әңгiменiң табысты
алдын-ала қойылған байланысқа тәуелдi; оның дайындық дәрежесiне ... ... ... алу ... ... ... сұрақтың мақсаты мен мiндетiн қысқаша тақырыпты баяндалып өтiледi.
Сосын мағынасы бойынша бейтарап және жәй ... ... ... еске ... ... қажет ететiн қиын сұрақ әңгiменiң
ортасында ... ... ... пен ... ... ... Бұл жағдайда әңгiменiң жаңа бағытқа көшуiмен қоса түсiндiру мен
назар аударуын қадағалау керек.
Анкетирование(анкета жасау) – ... ... ... арқылы,
көптеген статистикалық материалдарды ... ... ... ... ... ... ... үшiншi адамға туралы материалдар алуға
есептелiнуi мүмкiн. Анкетаның материал динамикасының поцестi емес ... ... ... ... ... және ... сферасын
зерттеуде анкета әдiсiн қолдану шектеледi, өйткенi эмоционалды қайғыру мен
жiгерлi әрекеттерi, эмоция мен ... ... ... ... ... ... ... лығына сынаушының жақсы көңiл-күйде
болуының үлкен маңызы бар, ... ... ... ... ... ... атқаратын функциялары.
1. Ең бастысы баланың, жасөспiрiмнiң отбасындағы, ... ... ... ... ... ... күиiн зерттеп
бiлу.
2. Қиын жағдайға тап болған жасөспiрiмдерге көмек көрсету, яғни кризистен
шығу жолдарын табу.
3. Баланы қоршаған және оған ... ... ... ... сферадағы,
әлеуметтiк тәрбие жағыдайына талдау жасау.
4. Әлеуметтiк педагогика жағымды жағымды ... ... ... және ... ... жұмыс iстеу барысында әлеуметтiк педагог мына
ұйымдармен қарым-қатынаста болуы керек.
5. Әлеуметтiк педагог жасөспiрiмдердiң өзiн-өзi тәрбиелеуге ... ... және өз ... iс - ... ... ... ... тиiс.
6. Әлеуметтiк педагог оқушылармен жасөспiрiмдердiң проблемаларын ... ... ... ... ... ... ... мамандарды
бiрiктiрумен және олардың қызыметiмен координация жасауына көмектеседi.
7. Әлеуметтiк педагог – ... ... ... ... және ... ... ... мен түрлi педагогикалық
орталықтардың жұмысына талдау жасауы болып табылады.
Осы айтылғандармен әлеуметтiк ... ... ... жүйемен
қалыптастыруға болады.
-тәрбиелiк
-әлеуметтiк құқықтық
-әлеуметтiк реабелитациялық
Тәрбиелiк функция – баланың қоршаған ортаға енуiн, әлеуметтену процесi,
оқу мен тәрбие ... ... ... реабелитациялық функция – бұл мүгедек балалармен немесе
психикалық жетiлмеген балалармен тәрбиелiк бiлiм беру жұмысы.
Әлеуметтiк құқықтық – бұл ... ... яғни ... немесе
оның құқына бағытталған көмек.
Әлеуметтiк педагогтың оқушылармен жасөспiрiмдердi тәрбиелеу
үрдiсiндегi әдiснамалық негiздер.
Әлеуметтiк педагоггика жеке ... бiр топ ... ... ... ... және ... тәжiрбиесi. Бұл реабилитацияға
немесе емдеуге, әлеуметтенуге мұқтаж адамдар. Қазiргi кезең жеке ... орта ... ...... мен ... қарым-қатынас
заманы. Тұлғаның отбасылық азаматтық, дiни, ... ... ... ... iске ... отырған кезең.
Адам тұлғасына осылайша мақсатты түрде әсер ету әлеуметтiк тәрбие деп
аталады. Әлеуметтiк педагогика тәрбие ... ... ... және ... ... алып ... Белгiлi әлеуметтiк
педагог А.В.Мудрик: “ Әлеуметтiк педагогика - барлық ... ... ... ... ... ... жүргiзiлетiн
әлеуметтiк тәрбиеленуiн қарастыратын педагогиканың бiр саласы ”.
Әлеуметтiк педагогика педагогика тарихына, салыстырмалы педагогикаға,
жалпы педагогикаға жасерекшелiк ... ... ... ... ... ... бiрнеше салалары әлеуметтiк педагогиканың құрамдас
бөлiгi болып ... ... ... педагогика
• Мектеп педагогикасы
• Кәсiби бiлiм беру педагогикасы
• Жалпы мекемелер педагогикасы
... және ... ... ... ... педагогика
• әлеуметтiк жұмыс педагогикасы
Әлеуметтiк педагогикадағы бiлiм беру ... ... ... және ... ... ... философия, мәдениеттанумен тағы басқа ғылым салаларымен пән
аралық тығыз байланысты.
Қазiргi заманғы әлеуметтiк педагогиканың ... – оның ... ... деген бiрыңғай талаптармен қатар тәрбиешiмен бала
арасындағы сый ... ... ... ... ету, ... шығармашылықпен
айналысу, достық қарым-қатынас теңдiкке негiзделiп жүргiзiледi. Әлеуметтiк
педагогиканың қоғамдық мәнi қиын ... ... ... болған адамдарға
көмек көрсету. Оларға өмiрден өзорнын табуға, өз ... мен ... ... одан әрi дамуына жәрдемдесу. Әлеуметтiк педагогиканың
әлеуметтiк ... және бiлiм ... ... өзiндiк ерекше әдiстерi бар
педагогиканың дербес саласы.
Әлеуметтiк педагогиканың әдiстерi – тұлғаның өзiн-өзi жетiлдiруiне,
өзiн-өзi тәрбиелеумен дамытуына ... орта – ... кең ... әлеуметтiк болмыс ( қоғам
мемлекет ), ... ... ... тiкелей әсер ететiн өзiндiк
қоршаған ортасы.
Әлеуметтiк тәрбие – көпқырлы ұғым. Бұл қоғамның болашақ ... ... ... ... ... ... адамды қолдауы, сүйенiш
болуы, қол-ұшын беруi. Адамдардың отбасына, қоғамда ... ... ... ... мен ... Нағыз тәрбие бала табиғатын оның ... ... ... ... ... ... ... қызмет –
баланың, жасөспiрiмнiң отбасында, мектепте, ... ... ... ... түсу үшiн, ... ... бiлу психологиялық ұстамдылық,
сабырлық сақтайалу үшiн ... ... ... ... ... әлеуметтiк жұмыс. Балаға шағын ұжым iшiнде, өзiн-өзi ... ... де ... жаманшылықтарға, маскүнемдiкке, наркоманияға, ата-аналар
тарапынан болатын ... ... тұра бiлу үшiн де ... тұрғысынан
көмек қажет. Осы ұзақ та қиын ... ... ... яғни
әлеуметтiк ортаның тәрбиелiк ықпалы жөнiндегi ... ... - ... ... ұлтты, дiни ерекшелiктердi және қоғамдық тәрбиенi
есепке алады.
2.2. Жасөспiрiмдердi ... ... ... мен ... таңда әлеуметтiк ... ... ... ... ... әр ... ... яғни халықтың мiндеттерi
мен сұрауларына байланысты дамып ... ... ... ... ... ... ... беру психологиялық,
педагогикалық және әлеуметтiк қалыптасу компоненттерiн қамтитын белсендi
процесс. Ол ... ... ... ... ... ... қадiр-
қасиеттердi сiңiруге бағытталған тәрбиелiк iс әректтер барысында, олардың
бойында қоршаған орта ықпалымен көрiнiс табатын жағымсыз, яғни ... ... ... және оның ... себеп-салдарын анықтап алуды
да талап етедi. Педагогикалық әлеуметтiк сөздiктерде бұл ұғымды ... ... ... – бұл ... мен жасөспiрiмдердiң
әкiмшiлiк жазалау шараларын қолдануға әкеп соғатын құқық бұзушылықтарды
үнемi ... ... ... ... жалтаруы, отбасынан немесе
балаларды оқыту – тәрбиелеу ұйымдарынан үнемi кетiп қалу, сондай-ақ олардың
қылмыстық жауаптылыққа ... ... ... бар, қоғамға қауiптi
әрекеттер жасау: Демек, жасөспiрiмдердiң бойын ауытқымалы ... ... ... ... бойына қоғамымызда қабылданып орнығып
келе жатқан ... жаңа ... ... ... iшiнде, әсiресе, ең
алдымен, ұлтжандылықты, жоғары моральдық және адамгершiлiк қадiр-қасиеттер
мен мұраттарды, өзге ұлт ... ... ... пен ... қоғамдық
тәртiп ережелерiмен құқықтық нормалардың талаптарын ... ... орта ... оқу ... ... ... бiрi саналады.
Өскелен ұрпақты тәрбиелеу мәселесiн бүгiнгi күнi ең ... ... ... отыр. Қазiргi заманғы қоғам әлеуметтiк – рухани дағдарысты
басынан кешiруде. Қазақстан 1989 жылы БҰҰ ... ... құқы ... ... Конференция мазмұны негiзгi төрт талап қояды,
баланың өмiр сүру құқы баланы қорғау ... ... ... қоғамдық өмiрге
белсене араласу құқы. Негiзгi ... ... ... ... ... Конференция әлеуметтiк қорғалмаған балалар тобына, жетiмдерге,
мүгедектерге, босқындарға, құқық бұзушыларға ... ... ... ... ... ... ... өскелен ұрпақ тәрбиесiне
қолданатын әлеуметтiк тәрбиелiк технологияларда ... табу ... ... ... ... қызметiнiң сапасын арттыру үшiн
оңалдыру түзелту қызметiн құру үшiн бiлiм беру ... ... ... ... ... әлеуметтiк педагогикалық жұмыстың
технологиясы туралы әлеуметтiк тәрбиелiк ... ... ... бiлiм ... ... ... ... тәрбиеге әлеуметтенуге әсер ету
факторын зерттейтiн педагогиканың бiр саласы. Әлеуметтену дегенiмiз не? ... ... ... ... ... нормалары мен мәдени құндылықтарын
игеру процесi мен нәтижесi. Әлеуметтiк педагогика – педагогика тарихына
бұрынғы оқумен ... озық ... шет ... ... ... ... ... жасау арқылы сүйенедi. Әлеуметтiк педагогиоканың
мақсаты- оқушыларға әлеуметтiк тәрбие ... ... ... ... ... ... тек көмек күтушi емес проблеманы шешу ... жол ... ... рухани жан дүниесiн танып бiлу, ... ... ... өзiн қоғамда тұлға ретiнде сезiну ...... деп ... Бұл ... ... бiлiм алу және ... арқылы жүзеге асады. Әлеуметтену процесiнде екi мәселе шешiледi:
1. Әлеуметтiк адаптация (бейiмделу)- жеке адамның ортаға ... ... ... ... Әлеуметтiк автономизация (оқшаулану) ортамен бiрге бола отырып
өзiмен-өзi болу iс-әрекетi мен қарым –қатынасында ... ... өзiн ... ... ... ... қоғамдық ұйымдармен оқушылар
арасындағы байланысты орнатуы: ... ... ... ... қорғау орындарымен медициналық ұйымдарымен,мәдени орталықтарымен,
яғни баланың мүдесiн қорғауға тығыз байланыста болу ... ... ... ... ... мектеп психолыгымен, сынып жетекшiлерiмен
тығыз ... ... тиiс. ... ... белгiлi бiр объектiмен
жұмыс бастамас бұрын қабiлетiн және ... ... ала ... бiлуi ... ... ... бiр ... жету үшiн әлеуметтiк педагогикалық
жұмысты жоспарлауы бiлiм мен iскерлiктi орынды пайдалануы ... ... ... ... мен тәрбиелеудiң формаларын бiлуi қажет.
Әлеуметтiк педагог ата- аналармен тығыз байланыста жымыс жүргiзiп, ата ... жеке ... беру ... ... ... шешуге көмектеседi.
Патриоттық тәрбие бойынша, жартылай жетiм балалар бойынша, әлеуметтiк
тұрмысы нашар отбасыларынан шыққан ... ... ... көмек
көрсетiп отырады. Оқушының сабаққа деген ынтасының ... ... ... ... ... ... ... көбiнесе әлеуметтiк жағыдайларына байланысты болуы мүмкiн. Әр
баланың бойында дарындық қасиет ... Осы ... ... ... ... жағдайы нашар, жетiм ... ... ... ... ... Осының нәтижесiнде баланың ... ... ... ... мұғалiмдерiнiң, ата-аналарының алдында беделге ие
болады. Бiр сөзбен айтқанда оқушы әлеуметтенедi.
Әлеуметтiк педагогтың мiндеттерi:
• Оқушылардың жеке ... және ... ... ... ... өмiр сүру ... ... Олардың қажеттiлiктерiмен қызығушылығын байқайды.
• Қиындықтарымен проблемаларына, тәрбиедегi ауытқулар ... тез ... ... және ... ... ... - педагогикалық диагностика әдiстемесiн айқындайды.
• Патронат бойынша тұрғын үй, зейнетақы беру, жетiм балалар мен ... ... ... ... және ... емес ... бойынша
жұмыс жүргiзедi.
• Сабақтан тыс уақытта оқушының физикалық және дарындылық таланттарын
дамытуға жағыдайлар жасайды.
... және ... ... мен ... арасында қарым-қатынасты
орнатады.
• Психолыгтармен, мұғалiмдермен, ата-аналармен немесе оларды ауыстыратын
адамдармен бiрлесiп тығыз байланыста жұмыс ... Бiлiм беру ... бiлiм ... ... , ... оны
жүзеге асыруға қатысады және өзiнiң құзыреттiлiгi бойынша ... ... ... ... ... орай, әлеуметтiк педагогты дайындау 1991 жылдан
басталды: 1. Гумилев атындағы Еуразия ... ... ... институты. 3. Қызылорда педагогикалық
институты. Қазiргi кезде бұл мамандар бес жоғарғы, үш орта ... ... ... ... ... ... облысымыздағы бiрнеше
аудан мектептерiнде ашылғанымен өз мамандары жетiспеуде.
Әлеуметтiк педагогтың жұмысы өте ... ... ... ... ... жұмыс iстеуi тиiс.
1.Мектептегi жұмыс.
2.Мемлекеттiк, қоғамдық, қоғамдық емес жұмыстар.
3.Оқушының тұрғылықты жерiне байланысты жұмыстар.
Сондықтан бұл ... ... ... бар маман болмаса немесе оның
орнына тәжiрибесi мол, баланың жан дүниесiн түсiне ... ... ... ... ... ... iстеуi тиiс. Әлеуметтiк
педагог мектеп оқушыларының ... ... ... ... ... Бұл
карта әлеуметтiк педагогтың, директордың, тәрбие ... ... ... ... ... үстелiнде болуы
керек. Әлеуметтiк картада төмендегi мағлұматтар ... ... ... ... ... ... балалар
2. Көп балалы отбасы
3. Көмекке өте зәру оқушылар
4. Тәртiбiнде ауытқуы бар ... ... ... ... ... ... мақсаты ұрпақты
қоғамдық өмiрге қатыстыр, жеке ... ... ... және ... толық мәндi өмiр сүруге ... ... ... ... талаптардың бiрi басқа адамдарды қолдауға дайын тұратын қарым-
қатынасты бағалай алатын ... ... ... ... тұлғаны
қалыптастыру болса, бұл жұмысқа әлеуметтiк педагог та өз үлесiн ... ... ... ... ... ... қалыптасуына
мектеп пен отбасының рөлi жоғары. Мектеп пен отбасының ... ... ... ... ... ... ... қалыптасуын қамтамасыз етедi. Әлеуметтiк
педагогтың басты шешетiн ... бiрi ... ...... ... Оған жататындар нашақорлық, маскүнемдік,
коррупция, өзімшілдік және топтық эгоизм т.б ... ... ... боларлық шешу жолдары ... ... яғни ... ... ... ... ... қолданатын әдiстерi, тәсiлдерi және атқаратын мiндеттерi мен
қызметтерi көрсетiлген. Жасөспiрiмдердiң девиантты мінез – ... ... ... ... ... ... құқықтық,
экономикалық тәжірибенің алдына көптеген міндеттер қояды. Менің көзқарасым
бойынша жасөспірімдермен жүргізілген алдын – алу ... ... ... ... және ... ... ... өмірге
қабілетті және жауапкершілікті болып қалыптасуына көмектесу. Сонымен қатар
зерттеу ... біз ... ... ... ... ... деген қорытындыға келдік. Сонымен қатар тәрбие жұмысы
әлеуметтік бақылаумен ... ... ... ... ... орынға қойатын жасөспірімдерге
мәжбүрлеу шаралары қолданбаса, онда ешқандайда гуманды идеялар бала ... ... ... ... ... ... сонымен қатар рухани аспектілерді де мүлдем жоққа шығаруға
болмайды. Біздің ойымызша ... ... ... ... туындауы олардың алдарына нақты мақсат қойып және ... ... оған ... ... ... негізгі экономикалық және
рухани факторларды бір – бірімен байланыстыра қарастырыу қажет.
Отбасында және ... ... және ... ... ... адамгершілік құндылықтарды сіңіру және баланың ... ... ... неше ... ... ... – алу үшін ... ұсынамыз:
1.мектеп ұжымы жас ұрпақты ... ... ... ... ... – тәрбиелік шараларды іс жүзіне ... ... ... ... және ... ... ... өнегелік
үлгілерін үйлестіре дарыту заңдылығының қазігі кезде үлкен мәнге ие екенін
есте сақтау қажет;
2.өскелең ұрпақты ... ... ... үшін ... ... адамдық бітім болмыстарының, адамгершілік қадір – қасиеттерінің,
әлеуметтік тәжірибенің ... ... ... ... ... салт – ... мен жөн – ... алдағы бүкіл өмір
бойы сіңірілуіне түрткі болып отырған қабілеттілікті дарытуға күш салынуы
керек.
3.адамгершілік тәрбиесін ... ... ... ... ... ... ретінде өсіп келе жатқан жеткіншек ұрпақтың
тәрбиесіне қатысы бар барлық әлеуметтендіру ... - ... және ... ... ... ... қоғамдық тәртіп
сақтау органдарының, түрлі жастар ұйымдары мен бірлестіктердің жұмыстарын
үйлестіре жүргізген жөн;
4.осы қарастырылып отырған мәселеден ... ... жолы ...... орта ... және ... білім беру мекемелеріне әлеуметтік
педагог пен психологтарды көптеп орналастыру;
5.оқушылармен ағартушылық жұмыстары бастауыш сыныптан ... ... ... ... тиіс;
6.мемлекет тарапынан педагогтарды әлеуметтік және экономикалық жағынан
қатамасыз ету;
7.мемлекет тарапынан өзіне - өзі ... ... ... ... ... – құлықты, нашақорлықпен, маскүнемдiкке бейiмделiп кеткен
жасөспірімдерге жан – ... ... ... психологиялық,
құқықтық көмектердің қамтылуы қажет).
Сонымен қатар оқушы жастардың , жасөспірімдердің ... ... ... , ... ... , ... ... жағымсыз
қылықтарды көптеп жасауларына ықпалы көбірек болып ... ... ... мемлекеттік емес газет-жорналдар , тобырлық санаға арналған басылымдар ,
лас ... ... , тек ... ... арқылы байып отырған
теледидарлар.
Жас ұрпақтың адамгершілік тәрбиесіне , ұлттық ... тән ... ... ... ... ... балалардың танымдық
ерекшелігін ескерген арнайы көркем эстеикалық сапалы бағдарламалардың
ақпарат көздерінен орын алуы тиіс деп ... ... ... келе ... ... болашағы жастар екенi
белгiлi және сол жасөспiрiмдердiң тәрбиесiнiң, рухани ... ... ... өз ... Жаңа ... аяқ ... жас
мемлекетіміз құрылымында, жас қоғамдық ... мен жаңа ... ... Соның бірі – әлеуметтік педагог мамандығы. Әлеуметтік
педагогиканың пайда болуы қоғамның қажеттілігi деп ойлаймын.
Бәрін ... ... ... да ... институттар тәрізді, әлеуметтік
педагогика –– мемлекет пен қоғамымыздың алдында мынадай маңызды ... ... ... мен тұрақтылануы, өмір сүріп отырған
әлеуметтік – қоғамдық ... ... мен ...... ... мен ... және қоғамдағы әртүрлi әлеуметтiк
институттардың өз қызметiн ... ... ... ... ... ... тәртiптi қалыптастыру мақсатында жұмыс
атқарады.
Қолданылған әдебиеттер:
1. М.В.Шакурова “Методика и технология ... ... ... ... – 2004г.
2. Н.Ә.Назарбаев. Ауылға айырықша назар аударылады. Ішкі және ... 2003 ... ... ... ... ... ... жолдауы. – Егемен Қазақстан. – 30 сәуір, 2002 жыл.
3. Керімов Л.К “Қиын ... жеке – дара ... ... ... ... – Алматы, 2003. – 123б
4. Джаманбалаева Ш.Е ... ... ... ...... 1996. – С. 3 – ... 17. ... А.В Социальная педагогика М: Академия 2002
6. 18. Галагузова Ю.Н и др . Социальная педагогика. М. ВЛАДОС ... ... Ш.Е. ... и ... социологический аспект
девиантного поведния. – Алматы, Қазақ Университеті, 2002. – 10с.
8. Первова И.Л. ... ... ... и ... ...... Университета, 1999. с. 60.
9. Аңламасова Г.А Мектеп оқушыларын адамгершілік ... ... ... О. ... ... ... институты. Алматы
1997ж
11. Асанов Ж.А. Оқушы оның дамуы және тәрбиесі. Алматы.1987ж
12. КерімовЛ.К. Қиын жасөспірімдерді ... ... ... ... ... ... 1992ж.
13. Л.В.Мардахаев “Социальная педагогика” М.2005г.
14. Василькова Ю.В. “Социальная педагогика”
15. Василькова Т.А. “Социальная педагогика”
16. ... Ю.П. ... ... ... ... ... ұйымдар
Участковый
РОВД
Аудандық балалар қоры және басқада қорлардың өкiлдерi.
Халықты әлеуметтiк қорғау комитетi
Қалалық жұмыспен қамту орталығы.
Сот
Әлеуметтiк педагог
Аудандық орталық больница
Прокуратура
Балалар поликлиникасы
Адвокаттар
(қорғаушылар)
коллегиясы
Әлеуметтiк қызмет көрсету ... ... ...

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 29 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әлеуметтану пәнінен дәрістер жинағы89 бет
Заңдылық, құқықтық тәртіп және тәртіп4 бет
Лексикология6 бет
Колледж студенттерін кәсіби әлеуметтендіру62 бет
Отбасындағы сәтсіздік түрлері балалық шаққа педагогикалық демеу беру әдістері19 бет
"ҰБТ психологиялық дайындық" (Жасөспірімдердің суйцидімен күресу,мазасызданудан қалай айырылуға болады?)8 бет
8-сыныпта «жылу құбылысы» бөлімін оқытуда компьютерлік технологияны қолдану36 бет
«Жасөспірімдердің өзіне – өзі қол жұмсаудың алдын алу шаралары»4 бет
«инновация», «жаңа құбылыс», «жаңа енгізулер»10 бет
Ассимиляция құбылысы және диссимиляция. Қазақ орфоэпиясының жай-күйі. Қазақ жазуы және орфографиясы Пунктуация мәселелері8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь