Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдірудің негізгі бағыттары мен жолдары

Жоспар

Кіріспе

Негізгі бөлім

1.1 Қазақстан Республикасында жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдіру бағыттары
1.2 Жеке кәсіпекрліктің әлеуметтік.экономикалық маңыздылығын арттыру жолдары
1.3 Шағын бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесін Қазақстанда қолдану мүмкіндіктері

Қорытынды

Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе

Дамыған елдерде жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау саясатының жалпы мақсаты, ол жеке кәсіпкерлікке қолайлы ортаны қалыптастыру болып табылады, яғни экономикалық саясатының тұрақтылығы, нарықтық инфрақұрылымның дамуы, интеллектуалды меншікті қолдаудың тиімді жүйесі, жеңілдетілген әкімшілік талаптар, жеке бастамшылыққа дем беретін идеологиялық жағдайлар және тағы басқалар. Мысалы, АҚШ-та шағын бизнес мәселелерін шешетін арнайы ұйым шағын бизнес администрациясы бар. Японияда жергілікті билік органдары қарызды кепілдендіру жөніндегі ассоциация құрған және ұйымдастырған. Канадада бизнесті дамытудың федералды банкі арқылы кәсіпкерлерді несиемен, соның ішінде кепілдемемен қамтамасыз етеді.
Қазақстанда жеке кәсіпкерлікті қолдау мәселесі алғаш рет 1992 жылы 4 шілдеде қабылданған. «Жеке кәсіпкерлікті қолдау және қорғау туралы» заңында көрініс тапты. Соңғы уақытта шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында елімізде Қазақстан Республикасының Президентінің бастамасымен 3 заң, заңдық күші бар 7 қаулысы, бірнеше бағдарламалар қабылданған.
Сондықтан, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мен ынталандыру бүгінгі күнгі мемлекетіміздің алдындағы өзекті мәселелердің бірі. Бұл тұрғыдағы негізгі мақсат - шағын кәсіпкерліктің әлеуметтік экономикалық қызметін тиімді атқаруына мүмкіндіктер жасап, өмір сүру мерзімнің неғұрлым ұзаруына ықпал ету болып табылады.
Бүгінде, Қазақстан Республикасының аса назар аударып жатқан аясы шағын кәсіпкерлікті дамыту және қолдау мен оны материалдық, құқықтық қамтамасыз етудің өзекті проблемаларын мүмкіндігінше шешу болып табылады.
Қолданған әдебиеттер тізімі:

1. ҚР-ң Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім)
2. Мамыров Н.К. «Основы предпринимательства», Алматы, Экономика, 1997
3. Закон РК “О государственной поддержке малого предпринимательства” от 19.06.1997г., ст.4.
4. Попов В.М., Ляпунов С.И. Практика малого бизнеса. - М. 2001.
5. Виленский А. Этапы развития малого бизнеса. Вопросы экономики 1996. -№7.
6. Курс предпринимательства. Под.ред. В.Я. Горфинкеля – М.,1997.
7. Малое предпринимательство: Теория, мировой опыт и Казахстан. /Под. ред. Е.Б. Жатканбаева. А., 2001.
8. Предпринимательство: Учебник/Под. ред. М.Г. Лапусты. – М.: ИНФРА-М,2000.
9. С.Н. Нысанбаев, Ж.Т. Қожамқұлова Коммерциялық кәсіпкерлік негіздері: Оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2004.
10. Экономическая теория. Под.ред В.Д.Камаева – М., 2002.
11. Н.К.Мамыров, А.Н.Саханова, Ш.С.Ахметова, Л.Бруза. Государство и бизнес. 1-том., А 2002.
12. Хоскинг А. Курс предпринимательства. – М., 1993.
13. Гайнутдинов Э.М. «Основы предпринимательства», Минск, «Высшая школа», 2000
14. Сборник «Предприниматель и право», Издательский дом «БИКО», Алматы 2000
15. Статистический ежегодник 2004 года, Алматы 2004
16. Қазақстан – цифрларда 2004 жыл, Алматы 2004
17. Войтов А.Г. «Экономика. Общий курс», Москва, «Маркетинг», 2000
18. Баликоев В. «Общая экономическая теория», Лада, 2000
19. Горфинкель В.Я. «Предпринимательство», Москва, «Банки и биржи», 1999
20. Агеев А. И. Предпринимательство: проблемы собственности и культуры. - М, 1991.
21. Бусыгин А. Предпринимательство : Основной курс, -М.,1997
22. Грачев И. Развитие малого предпринимательства // Деньги и кредит . 1997 . -№1.
23. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство формы и методы организации предпринимательской деятельности // Экономика предприятия. - М., 1996
24. Котлер Ф. Основы маркетинга. - М, 1990
25. Курс экономики: Учебник. Основы предпринимательства. - М.,1997
26. Прохоров В. Развитие малого бизнеса //Экономика и жизнь. 1996, №34.
27. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или как завести собственное дело и добиться успеха.
28. Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства. М., 1993.
29. Иванова М. Малый инновационный бизнес в странах с развитой рыночной экономикой. // Российский экономический журнал.1995, №12.
30. Малый бизнес: методика и результаты анализа.//Вопросы статистики.1999,№8.
31. Архипов А., Баткилина Т., Калинин В. Государство и малый бизнес: финансирование, кредитование и налогообложение // Вопросы экономики - 1997
32. Малый и средний бизнес: законодательства Республики Казахстан . Алматы, Ғалым 1999.
33. Что мешает развитию малого и среднего бизнеса в Казахстане. Саханов А.Н, Сейтмагамбетова М.С, Есенжигитова Р.Г. Сборник кейсов по курсу “Государственное регулирование”. Алматы, Экономика, 2003год. С.226-231.
34. Малый бизнес как фактор успешного развития региона //Десять лет реформ на постсоветском пространстве: ожидания, результаты, перспективы. Материалы международ.науч.конф.18-19 мая 2001г. В5-ти ч. Алматы, 2001 Ч.1-С.273-277.
        
        Жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдірудің негізгі бағыттары мен
жолдары
Жоспар
Кіріспе
Негізгі бөлім
1.1 Қазақстан ... жеке ... ... ... ... Жеке кәсіпекрліктің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын арттыру
жолдары
1.3 Шағын ... ... ... ... ... қолдану
мүмкіндіктері
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Дамыған елдерде жеке кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау ... ... ол жеке ... ... ... қалыптастыру болып
табылады, яғни экономикалық ... ... ... дамуы, интеллектуалды меншікті қолдаудың тиімді жүйесі,
жеңілдетілген әкімшілік талаптар, жеке ... дем ... ... және тағы ... Мысалы, АҚШ-та шағын бизнес
мәселелерін шешетін арнайы ұйым шағын бизнес администрациясы бар. ... ... ... ... ... ... ... және ұйымдастырған. Канадада бизнесті дамытудың федералды ... ... ... ... ішінде кепілдемемен қамтамасыз етеді.
Қазақстанда жеке кәсіпкерлікті қолдау мәселесі алғаш рет 1992 жылы ... ... ... ... ... және ... ... заңында
көрініс тапты. Соңғы уақытта шағын кәсіпкерлікті қолдау мақсатында елімізде
Қазақстан Республикасының Президентінің бастамасымен 3 заң, заңдық күші ... ... ... ... қабылданған.
Сондықтан, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мен ынталандыру
бүгінгі күнгі мемлекетіміздің ... ... ... ... ... негізгі мақсат - шағын кәсіпкерліктің әлеуметтік экономикалық
қызметін тиімді атқаруына мүмкіндіктер ... өмір сүру ... ... ықпал ету болып табылады.
Бүгінде, Қазақстан Республикасының аса назар аударып жатқан аясы
шағын ... ... және ... мен оны материалдық, құқықтық
қамтамасыз етудің өзекті проблемаларын мүмкіндігінше шешу болып табылады.
1.1 ... ... жеке ... мемлекеттік қолдауды
жетілдіру бағыттары
Қазақстан Республикасының аса назар аударып жатқан аясы ... ... және ... мен оны ... ... қамтамасыз
етудің өзекті проблемаларын мүмкіндігінше шешу болып табылады. Ол үшін
мемлекеттің көмегі қажет:
бірншіден, құқықтық реттеудің ұтымды ... ... ... ... ... ... ... аудару;
үшіншіден, салық салу жүйесін шешу жолдарын дамыту;
төртіншіден; бақылау органдарының кәсіпкерлік объектілерін ... ... ... бұл ... тіпті Қазақстан Республикасының Президентінің
«Қазақстан 2030» бағдарламасында да көрініс тапқан: мұнда экономикалық ... ... ... ... ... ... ... оны
дамыту үшін қолайлы жағдай жасау. Негізгі басымдықтар:
- мемлекеттік, қоғамдық және халықарылық ... ... ... ... өзара іс-қимылы;
- несиелендірудің тиімді және қол жеткізілетін жүйелерін қалыптастыру;
- ... ... ... ... ... ... іске асырудың нәтижесінде кәсіпкерлік
субъектілері санының өсуі, жаңа жұмыс орындарының ... ... ... жұмыс істейтіндер санының артуы, нақты бәсекелестік орта ... орта ... ... ... иелерінің жаппай жігін қалыптастыру
күтіліп отыр.
Сонымен қатар, кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру мақсатында елімізде
2001-2002ж. ... ... ... мен ... ... ... бұл бағдарлама шағын бизнесті қолдау,
бәсекені және табиғи монополияны реттеу жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... өндірістік саласының дамуының
қамтамасыз етуін белгілейтін мемлекеттік қолдау саясатын ынталандыру.
Бағдарламаның ... ... ... кәсіпкерлікті қолдау бағытында құрылған инфрақұрылымды пайдаланудың
тиімділігін көтеру;
- шағын кәсіпкерліктің қызметі аясындағы нормативті-құқықтық актілердің
іске асуын қадағалауды ... ... ... қолдау саясытының қаржылай-несие және инвестициялық
механизмдерін дамыту;
- шағын кәсіпкерлікті кадрлық, ... және ... ... ... ... ... ... бағдарламаның нәтижиесінде екі жылдан кейін шағын кәсіпкерліктің
жалпы ұлттық өнімдері үлесі 22%-ке дейін өседі деп болжам ... ... ... ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік қолдауды ... және ... ... шаралар туралы « ҚР-ның ... ... Бұл ... ... ... ... ... қолдау институты құрылды: ҚР-ның
экономика және ... ... ... ... ... (бүгінгі таңда шағын ... ... ... және ... министрлігіне жүктелген;
- «шағын кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау туралы», ... ... және ... заңдар қабылданды;
- Мемлекеттік тексеруші органдар саны азайтылды;
- ... ... ... қоры ... ... деңгейлі банктердің шағын кәсіпкерлік субъектілеріне минималды
көлеммен несиелендіру бекітілді. ( банктің несиелік портфелінің негізгі
қаражаттарының ... ... кем емес ... ... ... ... ... дамыту мен қолдаудың
мемлекеттік саясатының негізгі үйлестірушісі мен ... ... 1997 ... ... ... кәсіпкерлікті қолдау Департаменті болып табылады.
Оның қарамағында екі сараптау кеңесі құрылған.
Біріншісі- нормативті және құқықтық актілерді ... үшін ... ... ... ... ... ... – кәсіпкерлік қызметті жандандыру жөніндегі ... ... ... ... ведомствоаралық, министрлік
өкілдерінен.
Жоғарыдағы ... ... ... мол ... ... кепіл, экономикалық негіз ... ... мен ... ... ... қаржылай, салықтық, инвестициялық және тағы
басқадай қолдаудың түрлері бар.
Ақша ... ... ... ... ... ... ... өте маңызды. Шағын кәсіпкерлікті дамыту мен қолдау туралы
мәселе қозғалғанда несие мәселесі маңызды, өйткені несие ... ... ... көзі. Республикада шағын кәсіпкерлікті дамыту үшін бірнеше
несие ... ... Бұл ... ... кәсіпкерлік субъектілері
банктердің несиелері мен ... ... мен ... ... сүйенеді. Еліміздегі 40-тан астам банктердің жалпы несие
саясаты негізінде шағын кәсіпкерлік субъектілерін ... ... ... ... « ... жеке тұлғаларға 500$ –дан
жоғары көлемде және мерзімі 12 ... ... ... ... бір ... ... беруді жүзеге асырады.
Сонымен қатар, Еуропалық Қайта құру мен Даму ... ... ... ... ... ... ... отырып шағын бизнесті
несиелендіру Бағдарламасын жүзеге асыруда. Бұл Бағдарламаның мақсаты шағын
және орта ... ... және ... ... ... ... жеке секторды кеңейту және жақсартуға ықпал ету.
Несиелік линия көлемі 775 млн. долл. Сонымен қатар, несиенің 3 түрін
беруді ұсынады:
1) Micro (10 мың дол. ... – бұл ... ... валютасымен беріледі; 12
айға дейін беріледі;
2) Large-micro (10-нан 30 мың дол. дейін) шетел валютасымен 12 айға ... 18 айға ... ... Small ... 125 мың дол. ... теңгемен 12 айға, шетелдік валютамен
30 айға ... ... ... ... ... банктер жұмыстар атқарады:
« БанкЦентрКредит», «Казкоммерцбанк»; «БанкТуранАлем»,т.б.
Жалпы шағын кәсіпорындарға несие берушілердің
37% – коммерциялық банктер;
21% –жеке қарыз ... ... %– ... ... дамыту мен қолдау Қоры;
12 % - Ұлттық Банк қаражаттары құрайды.
2004-2005 жылдары Алматы облысы бойынша 3750 адам 11,96 млн. ... ... ... Сол ... әр ... мен қалада тиісінше
кәсіпкерлерді қаржылық қолдау жұмыстары ... ... ... ... ... ... негізгі бөлігі
болып келетін жеке меншік кәсіпкерлік қызметтің мемлекеттің тиімді кірісуін
қажет етеді. Сондықтан ... ... ... ... үшін ... ... туғызып, ынталандыру жұмыстары атқарылуы тиіс. Ол ... ... ... іс- шаралар, әртүрлі бағдарламалар ... ... ... ... жандануына ықпал етуі
тиіс. Соның дәлелінің бірі ретінде - ... ... ... ... ... ... ... ұйымдары қалыптасуда.
Бүгінгі күні Қазақстандағы шағын және орта бизнес дамуының тиімділігі
көп жағдайда нарық инфрақұрылымына тәуелді, сол үшін ... ... ... ... ... ... : кәсіпкерлерге қаржылық көмек
көрсету, ол ... ... ... ... ... ... ,
құрылыс материалдарын жасайтын және халыққа қызмет көрсететін ... ... ... және шетел инвесторларын қызықтыру бағытындағы шараларды
қаржыландырады, жарыстар, көрмелер, ... және ... ... ... мен оқытуды нарық экономикасы үшін тиімді
қолдануды ұйымдастырады. өкінінке орай, кейбір ... ... ... қор ... ... несиеге беруді Қазақстан Республикасның
халықтық банкісінің рұқсатынсыз қолдануда.
Бірақ, нормативті акті бойынша қор ... ... ... ... алуына көмектесуге ғана мүмкіндігі барын
ерекше атап ... жөн. ... ... республикада бизнеске несие
беру сұрақтарымен ... ... ... құрылмауына байланысты
болып отыр. Көрсетілген банк шаруашылықпен ... ... ... ... ... қолданған соң, банк шығынын
жеңілдік және әрекеттегі пайыздық ... ... ... ... ... ... ... төленеді.
Жаңа белсенді кәсіпкерлер класының түзілуі процесі нарықтық өзгерудің
әлеуметтік қоймасы болуы керек. Сондықтан, Республикамыздағы ... болу үшін ... ... түзілуі, жекешелендіру және
Қазақстандағы ... ... ... ... ... үшін ... алу ... жиынтығы арасында байланыс болуы қажет.
Сонымен шағын және орта бизнес дамуы қоғам алдында тұрған көоптеген
экономикалық, әлеуметтік, ғылыми-техникалық мәселелерді ... ... ... басты мәселесі әртүрлі салаға жататын кәсіпорындар
арасында ... ... ... ... ... шешу үшін ірі ... тобына қызмет жасайтын шағын
және орта фирмаларды ... ... ... ... инструментальды цех
ашу) өндіріс аралық байланысты реттеуде сауда және ... ... ... ... ролі зор. ... және орта экономика фирмалары біздің
шаруашылығымыздың ... ... ... Ірі ... олардың ерекшелігі өз капитал-салымдарының құнының жақсы
өтелуін қамтамсыз етеді, айналым ... ... ... ... ... ... азайту, негізгі қорлардың белсенді бөлігінің
үлкен үлес салмақта болуын қаматамсыз етеді. ... ... ... мәселерін шешіп, жұмыссыздық санын азайту, сұраныс пен ... заң ... ... ... ... және ... қолдану.
Республикамыздағы бизнес құрылымын қолдау туралы Бағдарламасын жаңа
шаруашылық субъектісінің орнығуы процесін жеделдетуге әсер ете ... ... ... ... ... ... ... фирмалар өздерін
тағайындаушылар мен ... ... ... ғана ... ... ... шикізатпен қамтамасыз етушілер мен затты орап-қаптайтын тағы
басқаларға тәуелді.
Қазақстандағы тиімді нарық экномикасының дамуының ...... ... ... ... және бәсекелестік болып табылады.
Мемлекеттің заңды және жеке тұлғалардың бизнес қызметіне араласуы тек
заң жүзінде ғана ... ... ... компетенциясына қатысты
сұрақтармен шектеледі – заңдылықты қадағалау, ... және ... , ... ... ... ... ... реттеу, әлеуметтік кепілдікті реттеу. Экологиялық,
санитарлық, ... ... ... ... ... ... ҚР-ң ... 6-шы бабына
сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналысу құқығына ие болады. ... ... ... ... тең ... болатынына кепілдік береді.
Әр азаматтың құқығы конститутцияда бекітілгеніне қарамастан шағын бизнесті
мемлекеттік-қоғамдық қолдаудың бүтін ... құру ... ... ... реттеуші заңдардың алғашқысы:
Мемлекет шағын бизнесті жүйелік және кезекті қолдауды
жалпыұлттық ... ... «2004 ... ... ішкі және сыртқы
саясаттың негізгі бағыттары» атты Қазақстан халқына Жолдауында ... ... 2015 ... ... ... ... ... климатты, бәсеке ортаны, қоғамдық институттардың жүйесі
құрылып, капитализацияланды. ... және ... ... ... қор ... ... ... және орта бизнесті қолдаудың мемлекеттік бағдарламаларын ... ... ... жеке ... жасақталу мен
қалыптасуына негіз қалады.
Қазақстандағы шағын кәсіпкерлік субъектілерінің санының тұрақты өсуі
және онда ... ... ... ... ... ... бизнес
секторы мемлекет экономикасының мәселелерін шешуде айтарлықтай үлесі көп
емес. Ол осы ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдармен өзара әрекеті және ... ... ... ... алдында несиені алу кезіндегі
немесе қаржылық көмек жағдайында әртүрлі кедергілер орын ... ... ең ... ... заң ... ... ... заңдар қабылданған, мысалы: " Жеке кәсіпкерлікті дамытуға және
қолдау» Заңы; " ... ... ... ... ... заңы"; "Шағын
кәсіпкерлікті дамытуға мемлекеттік қолдауды күшейту және оны жандандыру
жөніндегі шаралар ... ... ... ... және бүгінгі күні де
қабылдануда. Бірақ бұл нормативтік құқықтық актілер іс-жүзінде толық жүзеге
асырылмағандықтан еліміздің кәсіпкерлері үшін біршама қиындықтар туады. Ол
нормативті-құқықтық ... ... ... ... ... ... ... және қадағалаушы басқару ... ... ... ... ... ... ... Бұл кедергілермен қатар, кәсіпкерлік қызметті бақылайтын салық
инспекциясы, ... ... ... ... ... ... ... және тағы басқасы кәсіпкерлердің
мүдделерімен көзқарасына кеміте отырып, көп жағдайда заңдық және ... пен сот ... ... ... ... Бұл өз ... ... ұштасады, яғни ол дегеніміз заңсыз
ақша талап етуді ... ... ... табылады. Ауыр салық екі түрде
жүргізіледі: ... ... және ... ... ... жергілікті
өкілетті бастамасымен жүргізілетін кәсіпорындарға заң шеңберінен шығып
кететін шекте, ақшалай санада ... ... ... ... ... ауыр
салық, нақтылы шенеуніктердің қалтасына тікелей пара түрінде түседі. ол өз
деңгейінде кәсіпкерлерге теріс ықпал етіп, олардың жұмысын жүзеге ... ... ... ... субъектілерінің қаржыландыру көздері
4 - сурет
ҚР-ның Статистика жөніндегі Агенттінің мәліметі бойынша
Келесі негізгі ... - ол ... ... қолдау, яғни
кәсіпкерлердің инвестициялық несиелерді алуы ... ... ... банк ... ... кәсіпкерлікті дамыту қорынан; Еуропалық
Қайта құру мен дамыту ... ашық ... ... ... ... ... да қаржы көздерінен ала алады. Бірақ шағын
бизнесті қолдау көздері анықталғанымен, оны ... ... ... қажет етеді. Бұл тұрғыда несие алу кезінде
кәсіпкерлер алдында жиі кездесетін кедергілерге жататындар: ... ... ... ... қысқамерзімділігі; несие алудағы құжаттар
санының көптігі; кепілдікпен қамтамасыз ету проблемалары. Несие ... ... ... факторларда да толықтырады: несие алу кезіндегі
банктерге тапсыратын құжаттарды толтыру білімінің ... ... ... бизнес -жоспарды жасаудың толықсыздығы; елдегі шағын
кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған несиелердің ... ... ... бағдарламалардың ақпаратпен қамтамасыз етілмеуі. Аталған ... ... ... ... ... алуға кедергі келтіреді.
Ел Президенті атап көрсеткендей: «Даму банкі мен Инвестициялық қорға
барлық кәсіпкерлердің қолы жете бермейді. ... ... ... қоры» өзіндік бір ... ... ... ... тиіс».
Осыған байланысты шағын бизнес субъектілерін қаржыландыру мәселесіне
келетін болсақ, бүгінгі таңда ... ... ... ... ... ... мен туыстарының қаржы құралдарынан, 15%-
сыртқы көздер, 10%-банктерден құралады.
Шағын кәсіпкерлікті ... ... ... ең
маңыздыларының бірі - салық саясатының жетілмеуі болып табылады. Бұл
мәселен ... ... ... жиі ... ... салу
қойылымдарының жоғары болуы, салық түрлерінің өте көпжақтылығы және
салықтар мен ... ... ... ... жатқызуға болады. Ал шағын
және орта бизнесті дамытуда салықтың маңызы зор. ... ... ... 40 %-і ... да салықтық жеңілдіктер мен
несиелендіру мүмкіндіктеріне ие ... ... ... ... ... ... бұл ... құрылуы мен жүзеге асуы
қысқартылды. Негізгі себеп- кәсіпкерлікті ... ... ... жүйесінің жоқтығы болды.
Қазақстан Республикасының Салық кодексі бойынша салықтардың 11 түрі,
ал алымдардың салмалық ... 45-50% ... ... ... ... ... ... елімізде заңдардың, яғни салық туралы
заңдар жүйесінің шексіз өзгертіліп отырылуы негізгі проблемалардың ... ... ... ... ... ... ... 24.VI.95ж
енгізілгеннен кейін, оған ... мен ... 16 рет ... бұл ... ... үшін ... заңдарының шығарылуына орай
тұрақсыздық тудырады.
Бұл мәселелердің ... ... ... ... ... ... ... субъектілерінің үлесі төмендейді. Егер
1996ж. шағын кәсіпкерліктен түсетін салықтар мен ... ... ... ... ... болса қазіргі уақытта олардың ... ... бір ... ... отыр.
Кесте 10 - Шағын кәсіпкерлікті дамытудағы кедергілер
|Мүмкін болатын факторлар ... %-н ... ... ... |63,6 ... ... ... |55,6 ... ... қатынас |36,5 ... ... ... төмен |22,2 ... ... ... |22,2 ... ... ... |14,3 ... мамандардың аздығы |9,5 ... ... ... ... қалыптасқан салық және салық салу
жүйесі шағын кәсіпкерліктің дамуына айтарлықтай ықпал жасай ... ... ... ... мәліметтері айқын дәлелдейді.
Жоғарыдағы кестеден көріп отырғандай, маңызды сыртқы фактор
ретінде салық салу жүйесі екендігі ... ... ... ... ... салу жүйесінің қызметін ынталандыру үшін:
-әр түрлі салықтар бойынша төлеу ережелерін жеңілдету және төлеу
уақыттарын бекіту;
- қосымша құн ... ... ... ... ... ... ... салу жөніндегі жаңа құжаттармен салық төлеушілерді ақпаратпен
қамтамасыз ету;
-шағын бизнестің аймақтық ... өнім ... ... ... қамтамасыз ету;
- салық қойылымдарының деңгейін төмендету;
- салықтың нормативті-құқықтық құжаттардың қабылдануы мен тиімді
пайдалануын бақылау қажеттілігі;
- шағын ... ... 2-3ж. ... ... ... салықтан
толық босату, кейінгі 4-5ж. жеңілдікдіктер беру;
- прогрессивті салық жүйесін қалыптастыру (мысалы, ... 25 мың ... 25-30 мың ... -18%, 50-75 мың ... 75-200 мың долл.-40%
мөлшерлеме қабылданған);
Шағын және орта бизнес субъектілеріне салық салу ... ... көп ... бері ... ... және орта бизнестің
дамуына кедергі мәселелердің бірі ... ... Бұл осы ... ... ... ... жеткіліксіз көңіл аударылатыны, немесе
әлеуметтік-экономикалық жағдайды өзгерту мүмкіндіктері жоқтығынан екендігін
куаландырады.
Бірақ, 2004-2005 жылдар аралығында шағын және орта кәсіпорындардың
салықты ... ... ... ... қарастыратын салық және
басқа бюджетке төлемдер туралы бірқатар заңдар мен ... ... ... ... кәсіпкерлердің шағын бизнеске салық салынуына
өзгерістерге қатысты ойын оқып ... және ... ... және ... ... ... жаңа салықтық заңдылықтарға баға беруге
мүмкіндік ... және орта ... ... жүргізген зерттеулері шағын және орта
бизнестің дамуына кедергі келтіретін салық салудың басты мәселелерін ғана
айқындап ... ... ... ... ... ... ... қарастырады.
Мониторинг жүргізген уақытта алынған ... 2005 ... ... салу ... ... ... ... жылмен
салыстырғанда өзгерді.
Сонымен, 2005 жылы нормативті-заңды актілердің жиі өзгеруі сияқты
мәселе бірінші орында, ал 2004 ... ... ... бұл ... ... жылжыды осы жерде айта кететін жай, ... ... әлі ... ... Сол ... “қойлымның” жоғарылауы пункті екінші орынан
үшінші орынға ауысты. Бұл жаңа салықтық ... ... жаңа ... ... ставканың өзгеруі және ... ... ... ... ... мен ... ... шектеуліктер
қарастырылғандығымен түсіндіріледі. ... ... ... ... ... және ... және орта бизнес субъектлері үшін арнайы
салықтық режимді пайдалану ... ... ... ... ... кодекс жобасы кеңінен
талқыланды және 2005 жыл ішінде ... көп ... ... және ... ... ... жақсартуды және салықтық саясатты жеңілдетуді
талап етті. Бірақ, жақсарту жағдайының ... ... ... ... ... ... тура келеді. Ең біріншіден бұл шағын және орта бизнес
субъектлері үшін арнайы салықтық режимді қабылдауға қатысты болып ... ... ... ... ... ... жүйе кемшіліктерінің бөлінуі, әртүрлі ... ... 3 - ... ... ... ... сфера үшін салықтық қызмет іс-әрекетіндегі қиындықтар
және инструкцияның екі мағыналығы сияқты мәселелер бірінші орынға ие. ... орта ... ... ... осы ... ... ... екі себебін атап айтты:
Біріншіден, жалпы бизнесмендердің салықтық заңдылықтарды ... бұл тек ... ... ғана ... кәсіпкерлердің салық заңдылықтарының
барлық талаптарын орындау мүмкін еместігі туралы ойды қалыптастырады.
Екіншіден, бір қызмет ... ... ... актілердің көп
болуына қатысты, ал кейде бір-бірін толықтырып отырушылар. Респонденттердің
көзқарастары бойынша кейбір салық қызметкерлері осы ... ... ... ... ... ... ұсынады.
Шағын және орта бизнес субъектілердің қызметіне кедергі келтіруші
салықтық жүйенің кемшіліктері
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... ... ... ... |і-заңды |қойылымның|ң екі |үлкен ... ... |ың қол ... |ң жиі | | | ... ... ... | | | ... |
5 – ... ... үшін ... ... актілердің жиі
өзгеру бірінші орында тұр. ... ... ... бұл ... қаламен салыстырғанда, әсіресе алыс аудандарда салықтық заңдылыққа
енгізілген өзгертулер мен толықтырулар кештетіп түседі, ақпаратқа жету ... ... ... ауылдарда шағын және орта бизнесті қолдау
инфрақұрылымының ... ... жоқ ... те ... соның
ішінде салық салу облысында кеңес беру. Осы факторлардың барлығы, ауыл
кәсіпкерлерінің қызметін ... ал ... өз ісін ашу ... ... ... ... үшін ... болады.
Кесте 11 - Қызмет түрі бойынша шағын және орта ... ... ... ... ... жүйенің кемшіліктері
|Қызмет түрі бойынша | ... және орта ... ... ... субъектерінің | ... ... | ... ... | ... | ... | |
| ... |Ауыл |Сауда ... |
| | ... | ... |
|Нормативті заңды |18,1 |22,3 |19,7 |199 ... жиі | | | | ... | | | | ... мен |17,3 |20,8 |21,8 |20,7 ... ... | | | | ... | | | | ... мен |15,1 |15,3 |16,2 |14,3 ... ... | | | | ... | | | | ... қызмет |22,1 |19,4 |19,7 |18,6 ... | | | | ... | | | | ... инструкцияның |9,1 |12,5 |9,9 |11,0 ... ... ... | | | ... екі |18,3 |9,7 |12,7 |16,5 ... | | | | ... және ... ... үшін ... салудың ерекшелігімен байланысты,
респонденттердің ойлары бойынша, салықтар мен жинақтардың ... ... ... ... ... жеке салықтарға ставканы төмендету
жағдайдың жақсаруына мүмкіндік жасайды.
1996 жылдан бері шағын және орта ... ... ... ... ... отырғандай, шағын және орта бизнестің басты бөлігі
салық қызметінің басты бөлігі ... ... ... ... және ... ... Көп ... кәсіпкерлер осы
жағдайдан шығудың нақты жағдайда салық қызметінің қызметкерлерімен “келісім
шартқа” тұру ... ... ... ... ... отырған мәселенің басты
себептері мыналар болып саналады:
- ... ... ... облысында жоғары білім
деңгейінің төмендігі, ал кейде ол жаңадан өз ісін ашушыларда
мүлдем болмайды. Бұл ... ... және орта ... заңдарды, өз құқықтарын, міндеттерін және ... ... т.б. оқып ... ... ... “айналып өту”жолдарын іздейд, фискалдық органдарда
өздеріне “тыныс”табуға, анықталған “төлем” үшін ... ... ... ... ... олардың іс-әрекеттері немесе басқа жағдайлар
туралы дұрыс және толық ақпарат бере ... – ол ... ... органдары мамандарының дайындық деңгейі төмен
болуынан;
- кәсіпкерлер үшін ... ... ... ... үшін слық ... ... кеңестік қызмет
көрсету жүйесін жөндеу керек, мүмкін төлем ақы ... ... ... ... ... ... Салық
инспекторы салық төлеушіге маманданған ... және ... ... ... көмек көрсете білуі керек.
- нормативті-заңды актілердің жеткіліксіздігі, ... ... ... ... – нормативті-заңды актілердің өзгеруі, ... екі ... және қол ... ... көрсетіп отырғандай, соңғы уақытта кәсіпкерлер салық
қызметкерлерімен дауласуда өз құқықтарын қорғауға ... ... ... ... кәсіпкерлер сауатты бола бастады. Олар белсенді түрде өз
құқықтарын ... үшін ... ... оқып біле ... кәсіпкерлерді оқытумен, кеңес берумен және шағын және орта
фирмалардың мемлекеттік органдармен қарама-қайшы келуінде, оларды қорғаумен
айналысатын үкіметтік емес ... ... ... ерекше рольге
ие.
Үшіншіден, анықталған деңгейде салық қызметінің жүргізілген ... ... ... пара ... ... ... ... барлық факторлар кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне несие
алуға кедергі келтіреді. Несие беру саласындағы өзекті мәселелер:
1) ... ... ... ... ... туындауына
кәсіпкерлерідің пікірі бойынша коммерциялық банктер негізсіз баға,
несие қорын ... және орта ... ... ... ... ... себеп болып отыр.
2) Несиені қайтару мерзімінің қысқа ... ... күні ... ... ұзақ ... несие бәсекелестік туғызатын өнім
өндіруді ұйымдастыру мақсатында техниканы жаңарту үшін ... ... ... болмауы.
4) Шағын және орта бизнес жүйесінде Қазақстандағы шағын және ... ... ... ... және ... несиелендіру
бағдарламасы туралы ақпараттың болмауы.
Шағын және орта бизнес субъектлеріне екінші ... ... ... ... ... көрсеткіштер де әсер етеді:
- құнсыздану деңгейі;
- өндіріс көлемінің өсуі;
- төлемақы балансы;
- ... ... ... ... ... ... объектлерінің дамуынан
туындайтын мәселер бар. Олар :
- ... ... мен ... ... ... ... құжатты даярлай алмау;
- ақпараттық-консалтингтік қызметтің жетіспеуі.
Жоғарыда көрсетілген мәселелердің жеке ... ... бар. ... ... ... күні ... ... шағын және орта фирмаларға
беретін несиенің пайыздық бағамы 16-20 % валютамен, 20-25 % теңгемен. 2000
жылмен ... ... ... ... алудың пайыздық
бағамыорта есеппен 3-5 %-ға төмендеді. Ол Ұлттық ... ... ... 9 %-на ... ... ... Отандық тауар өндірушілер
арзан несие қорын қажет етеді.
Несиені иемдену мерзімдері
Қазіргі уақытта қызмет ... ... ... ... ... ... ... 6 айдан 36 айға дейінгі уақыт мерзіміне беріледі. Кей
жағдайда 5 жылға созылады.несиені иемденудің орташа ... 11-12 ... ... түрі сауда кәсіпорындарына, қысқа мерзімді өндіріс ... ... ... және орта ... ... Отандық тауар
өндірушілер қарызда тиімді игеру үшін 5 жыл немесе одан да ... ... ... ... ... етеді. өйткені олар тұрақты табысты 3-4 жылдан
соң түсіре бастайды.
Несиені құжат түрінде өңдеу
Несие алу үшін ... ... ... ... құжаттар (анкета, өтініш, құрылтай құжаттары т.б);
- фирманың қаржылық есебі;
- бизнес-жоспар;
- жобаны жүзеге асыру үшін мемлекет ... ... алуы ... ... ... ... ... құжаттар
Кең тараған кепілдік түрі болып – қарыз алушының жылжымайтын мүлігі
саналады. Несие процесі кезеңінде несие алу үшін бұл ... ... ... яғни ... алушы несиені толық қайтарғанға дейін ол мүлікті сатуға,
сыйлауға, басқа адамға уақытша ... ... ... жоқ. ... қамауға жылжымайтын мүлікті тіркеуге алумен айналысатын мемлекеттік
кәсіпорын айналысады, бұл іс ақылы түрде жүргізіледі. 10 күн ішінде ... Егер ... ... қамауға алу ісін жеделдеткісі келсе, маклерлік
контордың қызметін қолдана алады. Бірақ мұндағы ... ... 2,5-3 ... Егер ... үшін тұрғын үй ұсынылатын болса, онда ... ... ... Егер ... ... ... ... балалар
тіркелген болса, қамқор жасаушы жүйенің рұқсаты қажет. Бұл ... ... ... ... банк ... ... ... қояды. Кәмелетке толмаған балалардың құқығын қорғау негізінде
қамқорлық жасаушы жүйе бұл ... ... ... ... көп ... ... ... жылдың ортасынан бастап, банктер қаупті ... ... ... ... мен ... ... несие беру кезінде
қатаң тексеруден өткізеді. Өйткені ... ... ... және орта ... ... ... ... төлемінің көлемін төмендету мақсатында екі
бухгалтериялық есеп тәжірибесін жүргізуде.
Несие алу үшін мынадай ақпараттар қажет:
- соңғы 12 ... ... ... есеп ... соңғы 6 ай қызметінде тұрақты табыс табуы.
Егер кәсіпкер салық ... ... ... ... ... оған ... берілмеуі мүмкін. өйткені салық төлемін төмендету үшін
бұл құжаттарда кәсіпкер ең төменгі пайда ... ... ... ... беру үшін ... шынай қаржылық құжаттар пакетін даярлайды.
Мемлекттік жүйелердің қортындысы мен рұқсаты
Жобаның түріне қарай бір немесе ... ... ... ... ... ... қоры мен ... Министрлігінің аймақтық өкілеттігі;
- Санитарлық-эпидемиологиялық қызмет;
- Өртке қарсы қызмет;
- Кеден қызметі;
- Стандарттау және серитфикациялау қызметі;
- Мемлекеттік құрылыс және ... ... ... ... жүйе – лицензиар.
Бизнес-жоспар
Осы кезге дейін бизнес-жоспарды құруда қиындықтар туындады. ... ... ... ... талап қоюы, екіншіден, кәсіпкерлердің
бизнес жоспар құру үшін қажет білімі мен ... ... ... ... ... ... бірнеше ұйымдар бар.
Несиені тіркеу кезіндегі консалтингті қызмет көрсетуші ұйымдар
Туындаған қиындықты шешу үшін, несиені тіркеу үшін кәсіпкерлер әртүрлі
субъектлерден ... ... ... ... емес субъектлер;
- ақпараттық-консалтингтік ұйымдар;
- жеке тұлғалар;
- банктер;
- басқа субъектілер.
Жалпы алғанда, Қазақстанда жылдан жылға ... ... ... ... қадамдар жасалуда. Мәселен, біз Қазақстанда жаңа бизнесті тіркеу
үшін кейде қырыққа және одан да көп ... ... ... ... кештік,
ал бүгінде бұл рәсімдер 10 күнді алады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... құқықтық қамтамасыз етілу тұрғысынан ... ... ... отыр. 2006 жылдың қаңтар айында
«Жеке кәсіпкерлік туралы» Заң қабылданды. Бұл құжатта ... ... ... ... Егер ... бұл ... кәсіпкерлік қызмет саласына
байланыстызаңды жүзеге асыру және ... ... ... ендігі жерде мұның бәрі заңнамалық деңгейде
реттеледі.
Сонымен, шағын бизнестің ... және ... ... ... ... ... бизнестің осы түрінің дамуындағы
артықшылықтар мен кемшіліктерді айқындадық, сонымен бірге оның ... ... та ... ... етілу барысына қатысты бірқатар
мәліметтерді айқындадық.
1.2 Жеке кәсіпекрліктің әлеуметтік-экономикалық маңыздылығын арттыру
жолдары
Шағын ... ... ... және ... ... ... рөл атқарады. Өйткені, жеке кәсіпекрліктің қарқынды дамуы ел
экономикасының ғана емес, оның әлеуметтік сферасының дамуына да зор ... ... ... ішкі ... ... сол ... халықтың әл-ауқатын
жақсартуға және сонымен бірге жаңа жұмыс орындарының ашылуына мүмкіндік
беретін болғандықтан да жеке ... ... та, ... ... ... және орта ... субъектілерінің қызметін реттеу әдістерінің
бірі – инвестициялау. Шағын және орта ... ... ... ... ... өте қиын. Шағын және орта бизнес өнеркәсіптері,
егер олар өздерінің капиталдарын ... сала ... өнім ... ... шығындарды азайтып, өндірстік қуатты күшейтіп, ... ... ... көтеріп және нарықтағы өзінің позициясын күшейте
алады. Сондықтан мемлекет өзінің саясатын активті түрде жүргізеді.
Қазіргі ... ... ... қоры ... Оның ... ... ... жолымен жасалатын тауарларды ... ... ... ... және орта ... ... инвестициялар кәсіпкерліктің өзін
дамытады, жағымды әлеуметтік әсер береді, экономикалық өсу мен экономиканың
тұрақтануына көмектеседі.
Индустриалды-инновациялық даму стратегиясын жүзеге ... ... ... ... кәсіпкерлікті дамытуға және оларға инновацияларды енгізуге
бағытталған инновациялық қор құрылды. Қайта өңдеу саларын модернизациялауға
әсер ететін ... даму ... елде ... ... ... ойынша, бұл құрылымдар бәсекеге қабілетті экономиканың
қозғаушы күші болады және жеке ... ... ... ... ... және орта ... ... салыстырғанда артықшылықтарды көп береді және өндіріс пен
өткізу рентабельдігін көбейтеді. Несиелік саясат шағын және орта ... ... ... орындауға қол жеткізуді кеңейту
үшін ... ... ... ... ... енгізіліп өңделген.
Республикада шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау Қоры жұмыс істейді.
Оның міндеттері: осы саланың инвестициясын қаржылық ... ... ... ... дамушы кәсіпкерлікті қолдау, кеңес беру және басқа ... ... Қор ... ... ... ... ... жүзеге асырады.
Шағын бизнес субъектілерін тиімді ... ... ... ... ... ... айтқанда, қор шағын және орта
өнеркәсіптерге жеңілдік ... ... ... ... ... жүргізеді. Мұндай схема қорға бір-бірімен бәсекелесетін коммерциялық
банктерге нейтралды позицияларды сақтай отырып, жеңілдік несиелеуді икемді
және ... ... ... сай ... көмектеседі. Бұл
процеске барлық аймақтар мен ... ... бар ... ... ... ... етуге мүмкіндік береді. Банктер өздеріне
несиенің қайтарылмауымен байланысты тәуекелдің 50 пайыздың минимумын ... банк көп ... ... ... ... ... көбірек маржа ала
алады.
Мемлекеттің араласуынсыз шағын және орта бизнестің тұрақты дамуы
мүмкін ... ... ... ... ... әлеуметтік-экономикалық
дамуының индикативті жоспарының проектісінде жеке кәсіпекрліктің дамуы
бойынша келесі шаралар қарастырылған: кәсіпкерлікті ... ... ... ... ... ... ... шығаруға қажетті
компанияларды дамытуға бағытталған инвестиция ... ... ... ... бойынша «Шағын кәсіпкерлікті қолдау қоры» АҚ
мүмкіндіктерін кеңейту. Сондай-ақ, шағын және орта ... ... ... ... ... мемлекеттік әдістері болып жеңілдік
несиелеу, несие ... ... ... және орта ... ... қатысу және де кеңес беру қызметтерні ... ... ... перспективті бағыт: өнім өндіріп,
оларды сатуға бағытталған шағын және орта бизнес субъектілерімен фьючерстік
және форвардтық келісімдерге отыруы бойынша сол ... ... ... ... Сонымен қатар, банктер өзінің клиенттеріне консалтингтік
және ақпараттық қызметтер, сондай-ақ өнімге сұраныс пен ұсынысты ... ... ... ... ... ... оптимизациялау
механизмін өңдеу бойынша қызмет көрсете алады.
Сөйтіп, республиканың ... ... ... ... несиелік бюро
жайындағы проектіні берді. Бюроның негізгі қызметі несиелік историяларды
жүргізу және клиенттер ... ... ... ... Бұл өте ... бүгінгі күні банктер шағын бизнес субъектілеріне ... ... ... ... бас тартады.
Кәсіпкерлікті және төмен жағдайлы тұрғындарды ... ... ... саясатты жүзеге асыруды, отандық өндірісті ... ... ... ... ... ... сияқты
кәсіпкерлік қызметтің түрі саналады. Микронесиелеу ... ... ... ... және ... жеке ... ... табады. Қазақстан да сол сияқты микронесиелеуді дамытуға өз үлесін
қосты, соның ішінде ... ... ... ... ... да өз ісін аша алатындар көп болмаса да, ақша ... ... ... Мысалы, құрал-жабдық сатып алуға, шеберхана
ашуға.
Несиелеу проблемаларын шешуге микронисиелеумен ... ... ... ... «Шағын кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ,
«Микронисие» Үкіметтік емес ұйымы» ... ... ... ... ... Ассоциациясы. Қазақстанда соңғы 5-6 жылда микронесиелеу
бағдарламаларын іске ... ... ... ... Осыған
байланысты микронесиелеуді қаржы қызметтерінің бір түрі ... ... ... ... құжаттар шығарылды. Халықаралық
ұйымдармен қаржыландырылатын проекттердің ... ... емес ... ... беру ... жүзеге асырылды.
Микронесиелеу схемасында ... он ... ... ... микронесиелеу бағдарламасы бойынша 2004 жылы 20 ... адам 630 млн ... ... алды. Бұл 60 мыңнан астам жаңа жұмыс
орындарын ашуға мүмкіндік жасады. ... ... ... ... мен
көпбалалы жанұяларға беріледі – барлық несиелердің 63 ... ... мен ... ... ... ... ... Несиелер
арқылы тұрғылықты халық малды жем-шөппен қамтамасыз етумен, үй ... және ... ... өсірумен айналысты, тігін ательелері,
фотошеберханалары, ауылшаруашылығы техникасын жөндеу жөніндегі станциялары
және т.б. ... ... ... сферасындағы жағымды қозғалыстар жағдайында микронесиелеу
елде өте төмен деңгейде қала ... ... ... ... ... да банк ... жеке түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдар мен банктерде ... ... ... ... ... ... негізде және өз қаражаттары ... ... ... ... қалыптасуына бөліну керек.
Микронесиелік ұйыммен жасалған жарғылық капиталдың минималды өлшемі бір ... есеп ... кем ... және ... ... Ұлттық
валютасында, оның мемлекеттік тіркелуіне ... ... ... Максималды
мөлшері мен жабу мерзімін есептемегенде, микронесиелерді беру тәртібі мен
шарттары оны берудің ... ... ... ішкі ... ... ... жеңілдетілген тәртіпте құрылулары тиіс, олардың қызметтері
бақылаушы ... ... және ... ... ... арқылы банктердің бақылауынан тыс қалған ... ... ... ... ... ... Қазіргі
макроэкономикалық жағдайлар мен елдің қаржылық секторының даму жағдайы,
сонымен қатар, кәсіпкерлік санаттың әр ... ... ... ... көптеген проблемаларын шешуде концептуалды жаңа жолдарды талап
етеді. Несиелеудің масштабы мен ... ... ... алу мөлшеріне
байланысты үш деңгейлі микронесилеуді дамыту қажет.
Бірінші деңгей – ... ... ... ... ... Бұл ... ... көзі болып банктердің өзі, ал несие алушылар
... ... ... ... Бұл ... ... ...
берілетін несиелердің мөлшері өте маңызды. Реттеуші органдар ... ... ... пруденциалды нормативтер мен лимиттерді
сақтау жөніндегі талаптар сақталады.
Екінші деңгей – банк операцияларын жеке ... ... ... ... микронесиелеуді дамыту: несиелік серіктестіктер, ломбардтар,
ипотекалық компаниялар және т.б. Бұл бағыттағы микронесиелеу банктық емес
қаржылық ұйымдар ... ... ... болады, ал несие алушылар ретінде
орташа клиенттер ... ... ... ... ... келетін
болсақ, онда бақылау неғұрлым қатал болады, ... ... ... ... шектелген болады. Мұндай ұйымдардың ресурстық
базасы ... ... ... ... ... ... ... деңгей – микронесиелеуді тек қана осымен айналысатын ұйымдар
арқылы дамыту. Мұндай ұйымдарды қаржыландыру ... ... ... ... ... мемлекет) жүргізіледі, сонымен қатар донор
қаржысы ретінде (әр түрлі жергілікті және халықаралық ұйымдар).
Шағын бизнес үшін ... ... мен ... ... ... Егер орта және ірі ... ... ірі орын алса немесе ... өз ... ... ... негіздесе, ал шүағын бизнес
өзгеріп отыратын конъюктураға сәйкес бейімделе отырып, бар мүмкіндіктерімен
қанағаттанады. ... ... ... жасау тек өндіріс
көлемін көтеру және орта кәсіпорын мәтебесіне өту шамасымен ғана мақсатқа
лайықты ... және орта ... ... ... қызметінің барлық жақтарына
тікелей бақылау орнататын бірнеше тұлғалардың қолында болады. Басқару ... ... ... ... ... үшін (бух. ... ... айналуының рационалды нысанын жасау, офисті
қызметті ұйымдастыру, конторлық техниканы сатып алу мен пайдалану ... емес ... ... шешу үшін ... ... ... ... тартуға құқылы, бірақ оларды бизнес құрамында тұрақты ұстап
тұрмайды.
Шағын және орта бизнес басшылары мен ... ... ... патриархалды сипатта болады және «үлкен отбасы» қағидасымен
құралады. Бұл ... ... және ... ісіне жалдамалы
жұмысшылардың тартылуын нығайтуға әсенрін тигізеді. Көбінесе, ... ірі ... ... климатты құрайтын кәсіподақтар
болмайды. Бұл еңбек процесінің интинсивтілігіне ... және орта ... ... еңбек ақының орташа деңгейіне (ірі бизнесте ол ... ... ету ... (жұмыспен қамтылғандардың белгілі
көлеміне ... ... ... ... ... әлеуметтік жарна
төлемейді, ұжымдық келісім-шарттар ... әсер ... ... ... және орта ... ... жұмысшылардың арзан еңбегін
қолданады, соның ішінде ... ... ... қатарына
иммигранттарды жатқызуға болады.
Шағын және орта бизнес саласына тән «адам факторының» ... ролі ... жас, ... адамдардың келуімен көрсетіледі. Олар тәуелсіз болуға,
өзін-өзі көрсетуге, отбасының ... тез ... ... қандай да
бір техникалық идеяны жүзеге асыруға талпынады. Көбі ... бел ... ... ... ... ... келеді. Дағдарыс кезінде шағын
бизнестін ірі бизнес сияқты өндірісті қысқартып немесе ... ... ... ... жандану емес, енбек ақыны уақытша қысқарту мен жұмыс
уақыт ұзақтығын арттыру арқылы дағдарыстан шығуға болатындығы ... ... боп ... және орта ... ерекше сипаты оны қаржыландыруда, яғни,
инвестиция көздері отбасылық жинақтар мен банктік ссудалар болады, ал ... – акця ... ... ... ... көмек сурауға мәжбүр болатындықтан,
банктік ... алу ... және орта ... үшін ... болып табылады.
Банктердің сенімі кәіпорынның ... ... ... ... ... және орта бизнестің нысаны әртүрлі – дәстүрлі сауда ... ... ... ... ... ... билікті мамандармен
құрылатын, кейін ... сату ... бар ... ... ... фирмаға дейін. («Сони», «Эппи» мысал бола алады).батыстың
жетекші ... ... ... компьютерлік революция
мамандану мен қосалқы мердігерлік ... ірі ... ... ... алға ... Өз ... ... ролін атқаратын тәуелсіз шағын ... те бар. Жеке ... ... ірі ... сапа ... ... ... үнемділік жағынан асып түсетін шағын ... ... ... ... ... әлемдік өндірісінің 13%-не жуығы).
Шағын және орта бизнестің әлеуметтік маңыздылығы осы ... ... көп ... ... ... ... ... базалық салаларда ірі масштабты құрылымдық және техникалық қайта
құру басталған кезде, шағын ... ірі ... ... ... ... ... жұмыс күшін өзіне тарта ... ... ... ... ... мен ... ... санының
динамикасы арасында пропорционалды байланыс байқала бастады: рі ... ... ал ... ... ... ... ... ж.ж шағын
бизнесте млн. жұмыс орны құрылды, ал ірі бизнес пен мемлекеттік құрылымдар
6 млн. жұмыс ... ... ... ... бірі жұмыспен қамтылғандар
саны жиырмаға дейінгі фирмаларға ... ... ... ... ... ... ... секторы орташа шамамен жылына 300 мың ... ... ... және ... ... ... саласы ерекше тез кеңейді.
Шағын және орта бизнестің табиғатының өзі жаңа кәсіпорындардың көбісін
халықтың әлеуметтік әлсіз тобы – ... ... ... жоқ ... ... отыр. Сөйтіп, 1980-1990 ж.ж Еуропа елдерінде бастаушы
кәсіпкерлердің 27 %-ін әйелдер ... Көп ... кіші ... арылу тәсілі болып табылады. Мысалы, Францияда ... ... ... дағдарыс жылдары еңбек нарығынан ... ... ... ... ... ... елдерінде 13 млн-ға жуық әйелдер өзінің
жеке кәсіпкерлік қызметімен ... және өз ... ... ... ... ... ... жалдамалы еңбегі
көбінесе қажетті, уақтылы ... ... ... емес ... ... ... ... елдерінде 1998ж толық емес жұмыс күнінде
әйелдердің 30 %-і, ал ерлердің 4 %-і ... ... және орта ... саласында бір жұмыспен қамтылған адамға
шаққандағы еңбек өнімділігінің өсуі ірі бизнестегіге қрағанда – ... ... ... өсу қарқыны – төмен. Бұл жағдайда шағын ... тән ... ...... ... артқан кезде еңбек ақыны беруді
ұзаққа созу байқалады. Ал ірі ... ... ... мұндай жағдайға жол берілмейді. Бұл конъюнктура төмендеу кезінде
жеке кәсіпекрліктің негізгі бәсекелік артықшылығы ... ... ... ... ... және орта ... ... отырып, батыстың жетекші мемлекеттерінің үкіметі оны қолдауды өзінің
экокномикалық және ... ... ... бірі ... ... ... ... бағдарлама мен жұмыстар біріншіден,
жаңа кәсіпорындар құруды ынталандыруға (жастарды, әйелдерді, инволидтерді
қолдау), ... ... ... мен ... даярлаудың әртүрлі жүйелерін
ұйымдастыруға бағытталған.
Бұндай шаралар дағдарыс жағдайындағы аймақтың экокнмикасын ... ... ... ... ... экокнмикалық және әлеуметтік
климаттың өзгеруі жеке кәсіпекрліктің көп ... ... ... ... ... ... ... қандай мақсатты қарастырса да, әрқашан оның
жетістігінің негізгі шарты жергілікті «төменгі» кәсіпкерлікті жаңарту болып
табылады.
Жоғарғы әлеуметтік және ... ... ... ... 100 жылдан
астам уақыт дамып келе жатқан кооперативтік кәсіпкерліктің шағын ... ... ... ... ... кейбір
мемлекеттерде күштеу сипатында болды. Мысалы, ... ... ... 1 млн. адам ... ... ... ... ұлттық экспортының 50 %-ін, сүт және сүт өнімдрінің
60 %-ін береді; олардың жылдық айналымы 140 млрд. франктан ... ... ... ұйымы көбінесе отбасылық шағын бизнес
(10 мың ұқсас кәсіпорыннан тұратын тараптық ... ... ... ... ... ... ... етеді, яғни өзін-өзі
басқару, таңдаулы органдардың қызметін «төменнен жоғары» бақылау мен ... ... ... ... ... ... ... жемісіне негізделген.
Жапония мен Италияда осындай негізде 10-ға жуық өнеркәсіптік аймақтар,
яғни көптеген кіші әрі ұсақ жеке ... ... ... кешендер құрылған. Бұндай аймақтарда халықтың әл-
ауқатының жоғары деңгейі бар, ерекше әлеуметтік кшлимат орнаған. ... ... ... ... 200 ... ... Мондрагон атты аймақтық-
өндірістік кешенді еске түсірген жөн.бұл жүйенің негізгі орталығы –
өндірісті ... ... бар ... ... ... ... жүйелі құру жүреді, ... көп ... ... ... ... қалыптасқан шағын және орта бизнесті қолдау
шаралар ... ... ... ... эконоикалық саясат
концепциясымен,артықшылықтармен қолданылатын ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Біртіндеп
бірлескен экономикалық жазықтық болып дамып келе ... ... ... ... бәсекелік нарықтық тәртіпті ... ... ... ... бұл ... ... жылдары шағын және орта
бизнеске қатынасында біріңғай мемлекет ... ... ... ... көп ... ... отыр.
Дамыған рыноктық экономикада жалпы экономикалық қызмет анықтаушы болып
табылады, бұл кәсіпкерлік ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің рынок ... ... ... ... ... ... (қызмет көрсету,
жұмыстарды орындау) өндіруге және оны ... ... ... ... ... ... өсудің, жалпы ішкі өнім мен
ұлттық табыс өсуінің басты шарты ... ... ... ... ... ... ... дамуы ресурстардың барлық түрін тиімді пайдалануды талап
етеді. Кәсіпкер өз ісіне ғылыми-техникалық идеяларды, жаңалықтарды ... ... ... ... ... ... пайдалана білсе жоғары
табысқа қол ... ... ... ... ... ... де атқарады.
Кәсіпкер қызметінде жаңа идеяларды қолданып қана ... алға ... жету үшін жаңа ... мен факторларды жасауы қажет.
Рыноктық экономика жағдайында кәсіпкерлік әлеуметтік қызмет атқарады.
Бұл ... ... жаңа ... ... ... атқаруға тырысатын, өз ісін ұйымдастырып, алға қойған мақсатына жете
алатын адамдардың қалыптасуынан көрініс табады.
Кәсіпкерлік ұйымдар ... ... ... ... ... ... ... бюджеттен тыс және әлеуметтік қорларға түсетін
қаражаттары да соғұрлым көп ... ... ... ... ... ... ... көбейтеді, жұмыссыздық деңгейін төмендетеді,
жалдамалы жұмысшылардың әлеуметтік жағдайын жақсартады.
Кәсіпкерліктің келесі бір маңызды қызметі- ... ... ... ... өз ісін ұйымдастыруда дербес шешім қабылдауы,
кәсіпкерлік басқарудың қалыптасуы, күрделі кәсіпкерлік ... ... т.б. ... ... қызмет шағын және орта кәсіпкерліктің
тез дамуынан, сондай-ақ ұжымдық кәсіпкерлікте айқын көрініс табады..
Мемлекеттің халықты жұмыспен ... ... ... ... жүзеге
асырылады. Соның ішіндегі аса маңызды бағыты қоғамдық өндірісте мемлекеттік
бюджет есебінен қосымша жұмыс орындарын ашу, ... ... ... және ... ... ұйымдастыру болып табылады. Сонымен қатар,
мемлекет адамдарға өзін-өзі жұмыспен қамтуға жағдай жасайды. Осы саясатттың
аса ... ... бірі ... және орта бизнесті дамытуды
ынталандыру. Сондай-ақ, кооперативтерді, ... ... ... ... ... ... ... жасау. Осы шараларды
жүзеге асырудағы мемлекеттің негізгі міндеті тиісті құықтық база ... ... ... ... ... ... ... да жеңілдіктер
беруді көздейді.
1.3 Шағын бизнесті қолдаудың шетелдік тәжірибесін ... ... ... ... және орта ... экономика құрылымындағы
үлесі жоғары. Сол жеке кәсіпекрліктің даму ... ... ... өсуі тәуелді болады. Әсіресе соңғы кезеңдерде АҚШ-та жеке
кәсіпекрліктің ... ... орын алып ... байқалып отыр. АҚШ-та
шағын бизнеске жұмыскерлер саны 50 адамға дейінгі ... және ... ... тең ... ... табылады. Бұл фирмалар
американдық фирмалардың 99%-тін қамтиды.Бұлардың ... ... ... ... ... жеке кәсіпорындар. Мұндай фирмалардың 87%-ында
саны ... ... ал ... ... аспайтын адамдар ... ... ... ... шағын фирмалардың өсуі сандық ... ... да ... ... үшін тек 1988 жылдардың
өзінде ғана 1млн шағын кәсіпорындар ... ... ал 1999 жылы 1,3 ... ... ... ... ... жыл сайын 600 мыңға жуық
қана жаңа кәсіпорындар өмірге келіп отыратын болады. АҚШ-та шағын және орта
фирмалар ... ... 40%-ын ... оның ішінде өңдеуші өнеркәсіпте
21%, құрылыста 80%, көтерме сауда да 86%, ... ... ... ... экономикасында олар ғылыми-техникалық прогресс сферасына жататын
барлық жаңалықтарды жасаудың, ... және ... ... тең ... ... ... Өндіріске жұмсалған әрбір доллар шығынға олар ірі
кәсіпорындармен салыстырғанда орташа есеппен алғанда 17 еседен көп ... ... ... ... өндіріс мұнда ғылымдар ... сол ... ... ... ... ... жыл ... құрылатын 600-700 мың фирмалардың 1/8 бөлігін ғылыми-
техникалық жаңашылдық өндірісінде ... ... ... негізгі бағыттарының бірі ол қаржы түсімдерін
реттеу болып табылады.Ол екі бағытта құрылады:
1) бюджеттін мақсатты ... ... ... ... үшін жеке капиталдарды тарту.
Бұл бағытты іске асыруда АҚШ-та жеке кәсіпекрліктің әкімшілігі (ШБӘ)
құрылған және ол ... ... ... ... ... ... мен ... жүзеге асырады.Шағын бизнес
әкімшілігі шеңберінде АҚШ-та келесі бағдарламалар жүзеге асырылады:
- ... ... ... зерттеулер мен жобаларды жасауға көмектері және қаржыландыру;
- ұлттық бизнесті дамыту;
- әйел кәсіпкерлерге жағдай жасау;
- ... ... ... ... жеке кәсіпекрліктің субъектілеріне қаржы
ресурстарын қамтамасыз ету ... ... ... ... бизнесті инвестициялауда компаниялардың конкурс негізінде
несиелермен қамтылуы;
- қарыздар мен несиелер негізінде мемлекеттік іс ұсынылуы (ШБӘ 25 ... 750000 ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғауға байланысты шағын бизнесті қаржыландыру (бұл
жағдайда ШБА максималды деңгейі 1млн доллар мөлшерінде сауда ... ... АҚШ та ... ... жеке ... ... жеңілдіктер берумен ерекшеленеді.Мысалы,табысы 50
мың $ кәсіпорындарға 15% салық мөлшерлемесі бекітілген, 70 мың ... ... бар ... ... ... нормасы 25%; ал ең жоғарғы мөлшері
34%.
Барлық федералды ведомоствалар мен 12 ... ... ... 100 млн ... бюджетінен шағын ғылыми зерттеу фирмалар
қызметін қаржыландыруға өздерінің 1,25% қаржы ресурстарын ... ... ... ... ... ... бизнес мәселесі дамыған мемлекеттер
тәжірибелерін талдау маңызы өседі.Дамыған ... ... ... ... шағын және орта фирмалардың жалпы
жұмысбастылықтағы ... ... ... 12 - ... ... кәсіпорындар үлесі
|Мемлекет ... ... ... кәсіпорындар үлесі |
| |мың ... |мың адам ... ... |
| | | ... % | ... |6450 |49,6 |78 |52-55 ... |19300 |74,2 |54 |50-52 ... елдері |15770 |45 |72 |63-67 ... |2590 |37,0 |46 |50-54 ... |870,6 |5,9 |10,1 |10-12 ... ... шет ... жеке ... ... қаржыландыру көздері арқылы, техниқалық және технологиялық көмек
көрсету, ... ... ... ... ... қолдау
шаралары және шағын бизнесті қолдау, дамыту іс-шаралары жатады.
Жалпы кәсіпорындардың шағын бизнес секторына кіретіндігін ... ... ... ... ... ... ... өнімнің көлемі,
өндірістік қорлардың көлемі.
Кесте 13 - Әр ... ... ... ... |АҚШ |Жапония | ГФР ... ... |РФ |ҚР ... саны |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х ... | | |Х |Х |Х | |Х ... |Х |Х | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... |Х | | | | | | ... | | |Х | | |Х | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... қатар, шағын бизнес АҚШ-та шағын бизнес әкімшілігінің
анықтамасы бойынша жұмыс ... ... ... ... 500 ... ... ... саласында жұмыс орын алады. Жалпы тау-кен
өнеркәсібі, ... ... ... ... байланыс, несие, Қаржы
сияҚты салаларда жұмыс атқаратындар саны 300 адамнан аспауы қажет. ... ... ... ... ... 50 ... дейін, өндіріс-20
немесе одан аз; коммерция, ... ... ... 5 және одан да ... ... ... ... яғни шағын кәсіпорынға құрамында 1 адамнан 50-ге
дейін қамтитын жұмыскерлері бар кәсіпорындарды, ... ... ... ... бар фирмаларды жатқызады. Австрияда қамтудың жоғарғы шегі 100
адам. Ұлыбританияда өңдеу өнеркәсібіндегі қамтылғандар саны 200 ... кен ... ... 20 ... ... ғана фирма шағын
болып есептеледі. Францияда шағын және орта кәсіпорындарға жұмысшылар саны
500-ден аспайтын ... ... ... және орта ... ... ... ең ... құқы мен кәсіпорынды тікелей басқарудың бірлігі болып ... ...... тікелей басқарудың айқындылығы, яғни
кәсіпорын қызметінің айқындылығы: оның көлемінің шектеулілігі қожайын мен
жұмыскер ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі үшін екі ... да ... ... ... кәсіпорындар өмірінде басқарушының рөлінің ерекше
маңыздылығы: ол шаруашылықтың нәтижелілігіне тек қана ... ... ... бел буатындығынан ғана емес, ... ... ... де ... ... айналысып,оны ұйымдастыруға барлық жағынан
қатысуынан көрінеді.
Төртінші - істі жанұялық ... ... яғни ... ... ұйымдастыруға, жүргізуге атадан балаға мұра ... ... тағы бір ... ... ... қаржыландыру мәселесін айтуға болады.
Егер «алыптар» қажетті ресурстарды негізінен ... ... ... болса, ал шағын және орта ... ... ... арқа ... ... да олар үшін ... мәселесі
басты проблема болып табылады.Жеке кәсіпекрліктің жоғарыдағы ... ... ... ... жағынан да сипаттамалары бар.Олар ... ... ... ... ... мен ... ... жағынан да
сипаттамалары бар.Олар екі көрсеткішке негізделеді: жылдық айналым сомасы
мен еңбекпен ... ... ... есептеу
методологиясына сәйкес халық ... бұл ... ... ... бір ... ... ... түріндегі – барлық жеке еркін
мамандық иелері (дәрігер,нотариустар,салық пен ... ... ... де дербес әрекет инженерлер,
педагогтар, баспасөз, өнер ... және ... ... ... саны 1-ден 49 ... ... және ... айналымы
1млн. маркаға дейінгі ұсақ кәсіпорындар;
3) жұмыс істейтіндер саны ... 499-ға ... ... және ... 1 млн ... 10-ға дейінгі орта кәсіпорындар.
Германияда 1980-жылдардың аяғына қарай жоғарыда көрсетілген сипаттық
статистикалық есептеу тәртібіне байланысты 1,9 млн. ... және ... ... үшін ірі ... саны ... ... олар ... шаруашылығының салалары бойынша мынадай
негізде бөлінеді (мың есебінен):
қолөнерде -537,
саудада-225,
өнеркәсіпте-108,
қызмет көрсету саласында-665,
еркін мамандық ... жеке ... ... ... ... ... ... халықтың 2/3 бөлігін қамтып отырған жұмыс беруші
ретінде; екіншіден,елдің жалпы ішкі өнімнің ... ... ... ... мен қызмет көрсетуші ретінде; үшіншіден, барлық инвестициялар мен
тіркелген патенттердің жартысынан артығының өндріске енгізудегі ... ... ... ... ... ... ретінде;
төртіншіден, Германиядағы барлық өндірістік оқу орындарының 85% қамтитын
кадрларды даярлау көзі ретінде ... ... ... кешенді ішкі және сыртқы проблемалары
олардың өз күшімен шешілуі мүмкін емес.Қазіргі кезеңде Германида ... ... және орта ... ... қолдау жүйесінің
қажеттігінің өте бір маңызды,көкейкесті мәселеге ... ... ... ... 1993 жылдың басынан бастап бәсеке
жағдайын шегіне ... ... ... ... ... ... ... жолындағы барлық кедергілерді алып тастау;
2)»таза» технология мен табиғатты сақтау шараларына байланысты заңдық
нормалардың ... ... ... ... ... ... ... етеді;
3) заңды негізге жұмыс уақытын одан әрі қысқарту және оны пайдаланудың
икемділігін ... ... ... ... ... ... негізінде
жатқан басты принцип өздігінен, мүмкіндігінше өз бетінше дамуы барынша
ынталандыратын ... ... беру ... табылады.Бағдарламаның жалпы
мақсаты-ол шағын ... ... мен ... ... ... ... орынға арнайы шаралардың жиынтығы мен нақты
бағдарламалардың өмірге келуіне талап етіп ... ... ... ... және орта ... ынталандыру проблемасы
қойылып отыр. Осыған орай ... ... атап ... ... федералды үкіметі іс жүзіне асырып отырған құрылымдық
саяси шаралар. Олар шағын фирмалар үшін ... ... ... ... ... .Бұл ... басты тетік 1957 жылы заңды түрде бекітілген
және шағын ... ... ... ... бірінші рет
қайта қарастырылған картельдік құқық. Картельдердің қызметін қадағалаушы
ведомства (біздіңше, ... ... ... ... ... бір ... ... кетуін қатаң бақылап отырады, ... ... ... алып ... ... кәсіпорындардың
кооперациялануына жеңілдік жасайды.
Шағын бизнеске қолдау ... ... ... ... ... ... бөлігі мемлекеттік келісімшарттарды бөлуге қатысудағы олардың
құқықтық жағынан теңдік ... ету. 1976 ... ... ... ... бөлу ... және орта фирмалардың да міндетті
түрде қатысуын ... ... ... бар.Германиядағы салық салу
жеңілдіктері.Германияның жаңа аймақтарында ... ... ... ... бұл ... ... үш түрі бар:
1) амортизациялық аударымдардың арнайы нормалары;
2) пайданың салық салынбайтын резервтерін жасау;
3) салық ведомствалары төлейтін ... ... ... ... ... ... ... нормалары барлық инвестицияларға
қолданылып,жаңа жұмыс орнын ... ... ... ... ... өнім ... ... тауар шығаруға
бағытталады.Жұмсалған қаражаттар үш жыл ... есеп ... ... жылы ... ... 50% ... жылы 30% ... жылы 20%.
Салықтан босатылған пайда ... ... ... ... ... ... ... –ақ
мүліктерді жалдау мен жалға беру қызметі ... ... ... 1 жыл ішінде түскен пайданың 20% дейінгі мөлшерін құрауы
мүмкін.Қаржы ... ... ... Үкімет тарапынан берілетін
салыстырмалы түрде процент ставкасы төлем және жеңілдік ... ... ... қайтаруға мүмкіндіктер тудыратын несиелер шағын бизнес үшін
қамқорлық болып ... ... бұл ... бизнеске қаржы бөлудің
негізгі көзі федералдық бюджет, оның ... ... ... аустлейхсбанк», «Берлиндер Индустрибанк»(Берлин)сияқты
үш арнайы банк арқылы бөлінеді.
Қорытынды
Жалпы қорытындылай ... ... ... қай ел ... ... ... ... деуге болады. Ол өркениетті елдерде бұл ... ... ... мәселені құрайды. Мысалы, АҚШ-та шағын ... саны 53%, ... 64%, ... 73%, ... 80%- ке ... ... Ал бұл ... қазір Ресейде10%, Белорусияда
8% шамасында, ал ... бұл ... 6% - ға ... ... ... шағын бизнесті дамыту мен оны ... ел ... ... бағыттарының бірі. Сондықтан,бұл ... ... ... ... ... даму ... мен барысын
сипаттай келіп, оның ... ... ... мен ... ... ... ... шетелдік тәжірибелерді қарастыру
мақсатымыз – ... ... ... мен ... ... ... тәжірибелерді еліміздегі жеке кәсіпекрліктің ұйымдастыру барысында
қолдану мүмкіндіктерін анықтау болып табылады.
Қазақстан Республикасының өз ... ... ... ... ... ерекшеліктерін ескере отырып, шет мемлекеттердің
тәжірибесін ... ... ... бар. ... ... ... ... тәжірибесі Қазақстанда қолдану үшін ... ... Оның ... ... ... бағытындағы тәжірибесі
ескеруге тұрарлық. Сонымен қатар, басқа мемлекеттердің оңды ... ... ... биік ... ... ... мүмкіндігі
бар деген тұжырым жасаймыз. Сөйтіп, Қазақстан ... ... ... ... жеке ... ... ішкі ... үлесі жағынан
және халықты жұмыспен қамту мәселесін шешу ... ... ... ... ... ... ... ҚР-ң Азаматтық Кодексі (жалпы бөлім)
2. Мамыров Н.К. «Основы предпринимательства», Алматы, Экономика, 1997
3. Закон РК “О государственной поддержке ... ... ... ... Попов В.М., Ляпунов С.И. Практика малого бизнеса. - М. ... ... А. ... развития малого бизнеса. Вопросы ... ... Курс ... ... В.Я. ...... Малое предпринимательство: Теория, мировой опыт и Казахстан. /Под. ... ... А., ... ... ... ред. М.Г. ... – М.: ИНФРА-М,2000.
9. С.Н. Нысанбаев, Ж.Т. Қожамқұлова Коммерциялық ... ... ... – Алматы: Қазақ университеті, 2004.
10. Экономическая теория. Под.ред В.Д.Камаева – М., 2002.
11. Н.К.Мамыров, А.Н.Саханова, Ш.С.Ахметова, Л.Бруза. Государство и бизнес.
1-том., А ... ... А. Курс ... – М., ... ... Э.М. ... ... Минск, «Высшая школа»,
2000
14. Сборник «Предприниматель и ... ... дом ... ... 2000
15. Статистический ежегодник 2004 года, Алматы 2004
16. Қазақстан – цифрларда 2004 жыл, ... ... ... А.Г. ... ... ... Москва, «Маркетинг», 2000
18. Баликоев В. «Общая экономическая теория», Лада, 2000
19. Горфинкель В.Я. «Предпринимательство», Москва, ... и ... ... ... А. И. ... проблемы собственности и культуры. -
М, 1991.
21. Бусыгин А. Предпринимательство : Основной курс, -М.,1997
22. Грачев И. ... ... ... // ... и ... . ... -№1.
23. Грузинов В., Грибов В. Предпринимательство формы и методы организации
предпринимательской деятельности // ... ... - М., ... ... Ф. ... маркетинга. - М, 1990
25. Курс экономики: Учебник. Основы предпринимательства. - ... ... В. ... ... ... ... и жизнь. 1996, №34.
27. Хизрич Р., Питере М. Предпринимательство, или как ... ... и ... ... Хоскинг А. Среда предпринимательства. Курс предпринимательства. М.,
1993.
29. Иванова М. Малый инновационный ... в ... с ... рыночной
экономикой. // Российский экономический журнал.1995, №12.
30. ... ... ... и ... ... ... А., ... Т., Калинин В. Государство и ... ... ... и ... // ... ... ... Малый и средний бизнес: законодательства Республики Казахстан . Алматы,
Ғалым 1999.
33. Что мешает развитию малого и среднего ... в ... ... ... М.С, ... Р.Г. Сборник кейсов по курсу
“Государственное регулирование”. Алматы, Экономика, 2003год. С.226-231.
34. Малый бизнес как ... ... ... ... //Десять лет реформ
на постсоветском ... ... ... ... ... мая 2001г. В5-ти ч. ... 2001 ...

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдауды жетілдірудің бағыттарын анықтау69 бет
Нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпкерлікті ұйымдастыру119 бет
Қазақстан Республикасында кәсіпкерліктің инновациялық түрлерін жетілдірудің нарықтық механизмдері139 бет
"абайдың ақындық мектебінің қалыптасуы."17 бет
XІХ ғасыр тіл біліміндегі лингвистикалық мектептер мен бағыттар туралы6 бет
«Биология. Адам және оның денсаулығы» (8-сынып) пәнін оқытуда жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдалану39 бет
Ірі қараны өнімділігі бойынша кластау8 бет
Автоматты жүйелерді жобалау пәнінен электронды оқулық жасау74 бет
Аграрлық саясат жайлы100 бет
Аграрлық секторда тауар өндірушілердің тұрақты жұмыс істеуі үшін түрақты қаржы-несие жүйесін құру42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь