Қазіргі замандағы танымдық тәжірибенің тапшылығы

МАЗМҰНЫ

КІРІСПЕ

І . ТАРАУ. ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ТАНЫМДЫҚ ТӘЖІРИБЕНІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ.
1.1. Таным . іс.әрекеті
1.2. Танымдық білім беру жүйесі . заман талабы
1.3. Мектеп жасына дейінгі балалар мемлекетіндегі ерекше халық
1.4. Білім мазмұнын жаңарту негізі . ақпараттық технологиялар

ІІ . ТАРАУ. ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ
2.1. Мектеп жасына дейінгі балаларға танымдық программа құруда Macromedia Flash программасын қолдану
2.2. Графика
2.3. Анимация
2.4. Интерактивтілігі және дыбыс
2.5. Flash фильмдерін қолдану түрлері
2.6. FLASH фильмін құрудағы реттілік
2.7. Фильмдерге шолу жасау мен жылжымалы GIF файлдар

ҚОРЫТЫНДЫ

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Ұлтымыздың өз уақытынан озып – туған ғұлама перзенті Шоқан Шыңғысұлы айтқандай: «Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, ең алдымен азаттық пен білім керек» ... деген арманының орындалатынындай сәті туған тәрізді. Міне Отанымыз Қазақстан Республикасы егемендігінің жарияланғанына 19 жыл, ал тәуелсіз ел атанғанына 18 жыл толып отыр. Қазақ халқы ғасырлар бойы армандаған азаттығына қолын жеткізді. Ендігі жерде ол өзінің аңсаумен алған азаттығын көздің қарашығындай сақтаумен қоса, тіршілігін біліммен байытып, ғылыммен жетілдіруді мақсат етуі қажет.
Еліміздегі білім берудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесінен әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті әлемдегі ақпараттық даму жаңа технологияларды пайдалануды талап етуде, өйткені бүгінгі таңда ғылым мен техниканың даму қарқыны білім беру саласында жаңа технологиялық әдістер мен инновациялық құрал-жабдықтарды мейлінше қажет етеді.
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына жолдауында: “Біз өзіміздің болашағымызды және балаларымызды қандай күйде көргіміз келеді, осыны айқындап алатын уақыт жетті. Біз ненің іргесін тұрғызғымыз келетінін, таңдап алған мақсатымызға алып келетін өз дамуымыздың траекториясы, даңғылы болуға тиіс екенін анық білуге және ұғынуға тиіспіз”- деп, болашақ құндылықтар туралы айтты.
Осыған орай Қазақстан Республикасының білім беру саласы демократиялық бағытта дамуда. Білімге деген көзқарас түбегейлі өзгеріп, оқытудың жаңа түрлері, әдістері, жаңа бағыттағы технологиялары пайда болып, олар білім мазмұнының толығымен түбегейлі жаңаруына себепші болуда. Оқыту әдістемесіндегі заман талабына сай бағдар деп инновациялық білім беру жүйесін жатқызуға болады.
Инновациялық технологиялар оқыту үрдісінде білім сапасын заман талабына сай етіп, жаңашыл бағытта білім алушыларды толық қамтамасыз етеді, жаңаша оқыту жүйесіне бейімдейді, осыған байланысты жоғарғы оқу орындарын түбегейлі компьютерлендіруді жоспарлау негізінде, елдегі қашықтан оқытуда жаңа технологиялық білім беру жүйесін қолайлы оқыту әдісі деп қарастыруға болады. “Инновация” ұғымын қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әр түрлі анықтамалар берген. Инновация латыншадан аударғанда жаңа, жаңалық, жаңарту дегенді білдіреді. Ең алғаш «Инновация» ұғымына қазақ тілінде анықтама берген ғалым Немеребай Нұрахметов. Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды жасау, меңгеру, қолдану және таратуға байланысты бір бөлек қызметі” деп жазады. “Инновация” сөзі – қазіргі уақытта барлық өндіріс, медицина, техника салаларында өте жиі қолданылып жүрген термин. Бұл әдістеменің негізінде үйренушінің дербес қабілетін, белсенділігін қалыптастыру, оқыту материалдарын өзінше пайдалану арқылы танымдық белсенділігін арттыру алға шығады.
Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануда мұғалім сабақты дайын күйінде бағалайды, оқушының өзі ізденіп, ғылыми негіздерін өз бетінше игеріп, ғылыми зерттеуді көздейді, ал мұғалімнің негізгі міндетіне оқушының іс-әрекетін бақылау жатады Оқу-тәрбие үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-тәсілдерін қолдану оқушыны субъект тұрғысынан қарастыратын болса, оқытудың сапалы болатындығы және ең бастысы, оқушылардың пәнге деген жауапкершілігі, қызығуы, өз бетінше жұмыс істеу ынтасы, оқушының ізденушілік-шығармашылық зерттеушілік қабілеттері артады.
- Бүгінгі ақпараттық қоғамда ақпаратты сақтап, шапшаң өңдеп жеткізе білуі және ақпараттандырудан әрбір адамның хабардар болуы шарт. Ақпараттық білім беру ортасы үздіксіз өзгеріп отыратын, оқушының жеке ерекшеліктерін, оны қызықтыратын нәрселерді ескеретіндей жағдайда болуы керек. Ақпараттық білім беру ортасын жобалаудағы басты мақсат – оқушыны керекті мәліметті өздігінен іздеп табуға талпындыру, яғни, ізденімпаздылыққа үйрету.
Қазіргі ақпараттық қоғамда және өндірістің дамуының негізгі құралы болып ақпараттық ресурстардың қажеттілігі көрінеді. Сондықтан білім беру саласы да өзінің дамуы үшін жаңа қадамдарға баруда. Осыған байланысты адамдарға ақпараттар кеңістігінде дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік жасай алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда.
Ақпараттандыру ісі Қазақстанның білім беру жүйесінің даму жолында да ықпалын тигізуде. Ақпараттық технологияның қарқынды дамуына сәйкес электрондық оқыту деп аталатын оқытудың жаңа технологиясы қалыптасып нығая тусуде. Оқыту мақсаттары мен міндетеріне білім беру, біліктілік пен дағдыны қалыптастыру, тәжірибе алмасу, алынған білім, біліктілік пен дағдыны тексеруді жалпылай жатқызамыз. Электрондық оқыту жағдайында осы мақсат-міндеттерге жету келесі электрондық оқыту түрлері мен жабдықтарының көмегімен іске асырылады.
Электрондық оқыту құралдарына оқытуды ұйымдастыру және жүргізу үшін арналған бағдарламалық өнімдерді жатқызамыз. Электрондық оқыту жағдайында әр түрлі оқыту формалары мен әдістерін, мазмұнын қалыптастыру мүмкіндіктерін анықтау үшін оқыту құралдарын салыстыру және оларды бағалаудың негізгі бағыттарын ескеру қажет.
Білім беру жүйесін ақпараттандырудың негізгі талаптарының бірі – оқу үрдісіне электрондық оқулықтарды жасау және оны қолдану. Оқу материалдарын ұтымды игерудегі электрондық оқулықтардың рөлі зор. Электрондық оқулықтарда теориялық тақырыптар кеңінен беріліп, түсіндіреледі.
“Электронды оқулық” дегеніміз не және оның қарапайым оқулықтан айырмашылығы қандай? Электронды оқулық әдетте қарапайым оқулықты толықтырады, әсіресе ол мынадай жағдайларда өте тиімді: жылдам кері байланысты қамтамасыз етеді; қарапайым оқулықтағы қиын іс-әрекеттердің бірі керекті ақпараттарды тез табуға көмектеседі; тексттік түсініктермен бірнеше рет жұмыс жасаған кезде едәуір уақыт үнемдеуге көмектеседі, белгілі бір оқушының білімін белгілі бір бөлім бойынша білімін тексеруге мүмкіндік береді.
Оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерін интенсификациялау үшін педагогикалық жаңа технологияларды қолдану қолға алынып жатыр. Қазіргі ақпараттанудың өзіне тән ерекшелігі: білім беру өрісіне белсенді түрде кіру, арнайы оқытатын ортаны құруға бағытталған оқытудың жаңа технологияларын пайдалану және дамыту, ақпараттық өнімнің жаңа тәсілдері мен құралдарын оқу үрдісінің заңдылықтарына сәйкес қолдану.
Жаңа ақпараттық технология көмегімен орындалатын қызмет өзінің кез келген нақты формасында тиімдірек орындалады, адам өркениетті бола бастайды.
Ұрпақ үшін кітаптың маңызы қандай болса, компьютер де оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай болса, барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену - бүгінгі күннің кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі. Менің дипломдық жұмысымда мектеп жасына дейінгі баларды оқытуда балабақшада ақпараттық технологияларды қолдану туралы айтылған.
Қоғамның жаңа деңгейге көтерілуі, оның қозғаушы күші болып отырған жастарға білім беру ісінде өткен тарихи тәжірибелерді ой елегінен өткізіп, жаңа заман талабына сай қолдану болып табылады. Сонымен қатар, ақпараттық технологияларды, әртүрлі дидактикалық әдістерді пайдаланудың өзіндік бай тарихы, терең мазмұны, сан қилы ерекшеліктері бар.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі- қажеттіліктердің бірі ақпараттық технологиялар арқылы оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру. Бұл мәселенің нәтижелі жүзеге асуы оқушылардың танымдық белсенділіктері бойынша толық білім сапасынан және оны студенттердің жұмыс практикасында пайдалана білу іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыруды талап етеді.
Оқушыларға рухани, эстетикалық, эмоционалдық, интеллектуалдық тұрғыда әсер етіп, олардың тұлғалық және сапалық қасиеттерін дамытуда жаңа технологияны және белсенді әдістерді қолдану заман талабы екені белгілі. Өйткені, олар – мектептегі жұмыс сапасының кепілі. Бұл мәселе Қазақстан Республикасының “Білім туралы” Заңында білім беру жүйесінің басты міндетінің бірі ретінде көрініс тапқан. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасының бұл заңында “Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамдарды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған қажетті жағдайлар жасау” керектігі белгіленген. Сондықтан да, оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттыру барысында жалпы орта білім беретін оқу орындарының оқу- тәрбие үрдісінде ақпараттық технологияларды қолдануды ендіру аса қажет.
Соңғы жылдары қоғамда болып жатқан ғылыми жаңалықтар мен білім беретін мекемелердің дамуында оң өзгерістердің көбеюі олардың өмірмен байланысының нығаюы сияқты факторлардың ықпалы зерттеушілер мен әдіскерлердің танымдық белсенділікті дамыту теориясына деген ықыласын күшейте түсуде.
Дипломдық жұмыстың мақсаты: Мектеп жасына дейінгі балаларға арналған қазіргі талапқа сай қолданатын электрондық оқу құралының нұсқасын жасау.
Дипломдық жобаның жаңалығы: Қазіргі кездегі мектеп жасына дейінгі балаларға арналған кәдімгі қағаз бетіндегі оқулықтардан басқа қазақ тіліндегі электронды оқулықтар, қолданбалы программалар жоқтың қасы.
Жобаның құрылымы мен көлемі - диплом жобасы кіріспеден, екі тараудан және қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімінен тұрады.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Баженова И.Н. “Педагогикалық ізденіс” Алматы “Рауан” 1990.
2. Баймұхамедиев С.Қ. “Жаңа ақпараттық технология” Оқу құралы –
Алматы, Қаз ҰТУ, 2003.
3. Барсай Б. “Оқытудың қазіргі технологияларының негіздері” 2002.
Алматы . “Өлке”
4. Бастауыш мектеп журналы” 2006 №6, №4, 2002. №2
5. “Білім беру туралы” Қазақстан Республикасының Заңы, Алматы, 1992
жылғы қаңтардың 18-і
6. Выгодский Л.С. Педагогическая психология – М. Педагогика. 1991 –
472с
7. Гусов Х. «Action Script» Питер, 2005.
8. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан
халқына жолдау, Астана, 1-наурыз, 2006.
9. Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту
тұжырымдамасы
10. Нұғыманов И.Н. “Жаңа ақпараттық технологияны қолданудың
маңызы” Алматы, 2006.
11. Нұрғалиева Г.К. “Мектептер интернетті қалай пайдаланып жүр” //Заң
газеті. 2005. 1-қараша №1.3.7.
12. Өтетілеуұлы Е. «Әдептілік - әдемілік» Алматы 2007.
13. Попов А. «FLASH MX» Питер, 2005.
14. Сопитер Д.“Дети и компьютеры” Настольная книга родителей.
М.Бином.1996.
15. Шаталов В.Ф. “Учить всех, учит каждого” Москва 1992.
        
        МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ | ... - ... ... ... ... ... | ... ... | ... Таным – |7 ... ... | ... ... ... беру ... – заман талабы………………………. |10 |
|1.3. Мектеп жасына дейінгі ... ... ... |12 ... | ... ... ... жаңарту негізі – ақпараттық |14 ... | ... - ... ЖАҢА ... ... ... | ... |
|........................................... | ... ... ... ... ... ... программа құруда | |
|Macromedia Flash программасын |28 ... | ... ... |30 ... ... | ... ... |32 ... ... және |36 ... ... |38 ... Flash ... қолдану | ... |39 ... FLASH ... ... | ... |40 |
|Фильмдерге шолу жасау мен жылжымалы GIF файлдар................... | ... |54 ... ... ТІЗІМІ……………………............. |56 |
| | ... өз ... озып – ... ғұлама перзенті Шоқан Шыңғысұлы
айтқандай: «Халықтың кемеліне келіп өркендеуі үшін, ең ... ... ... ... ... деген арманының орындалатынындай сәті туған тәрізді. Міне
Отанымыз Қазақстан ... ... ... 19 жыл, ал
тәуелсіз ел атанғанына 18 жыл ... ... ... ... ... ... ... қолын жеткізді. Ендігі жерде ол өзінің аңсаумен ... ... ... ... ... ... біліммен байытып,
ғылыммен жетілдіруді мақсат етуі қажет.
Еліміздегі білім берудің дәстүрлі қалыптасқан ... ... ... мен ... ... ... ... даму жаңа
технологияларды пайдалануды талап етуде, өйткені бүгінгі таңда ... ... даму ... ... беру ... жаңа ... ... мен
инновациялық құрал-жабдықтарды мейлінше қажет етеді.
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан ... ... ... ... және балаларымызды қандай күйде көргіміз келеді, осыны
айқындап ... ... ... Біз ... ... ... келетінін,
таңдап алған мақсатымызға алып келетін өз дамуымыздың траекториясы, ... тиіс ... анық ... және ... ... деп, ... ... айтты.
Осыған орай Қазақстан Республикасының білім беру саласы демократиялық
бағытта дамуда. Білімге ... ... ... ... оқытудың жаңа
түрлері, әдістері, жаңа бағыттағы технологиялары пайда болып, олар ... ... ... жаңаруына себепші болуда. ... ... ... сай ... деп инновациялық білім беру
жүйесін жатқызуға ... ... ... ... ... ... заман
талабына сай етіп, жаңашыл бағытта білім алушыларды толық қамтамасыз етеді,
жаңаша оқыту жүйесіне бейімдейді, осыған байланысты жоғарғы оқу ... ... ... негізінде, елдегі қашықтан оқытуда
жаңа технологиялық білім беру жүйесін қолайлы оқыту әдісі деп ... ... ... қарастырсақ, ғалымдардың көбі оған әр ... ... ... латыншадан аударғанда жаңа, жаңалық, жаңарту
дегенді білдіреді. Ең алғаш «Инновация» ... ... ... ... ... ... ... Ол “Инновация, инновациялық үрдіс деп
отырғанымыз – білім беру мекемелерінің жаңалықтарды ... ... ... ... ... бір бөлек қызметі” деп жазады. “Инновация” сөзі –
қазіргі уақытта ... ... ... техника салаларында өте жиі
қолданылып жүрген ... Бұл ... ... үйренушінің дербес
қабілетін, белсенділігін қалыптастыру, оқыту материалдарын өзінше пайдалану
арқылы танымдық белсенділігін арттыру алға шығады.
Инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдануда мұғалім ... ... ... ... өзі ... ғылыми негіздерін өз бетінше игеріп,
ғылыми зерттеуді көздейді, ал мұғалімнің негізгі ... ... ... ... ... ... үрдісінде оқытудың инновациялық әдіс-
тәсілдерін қолдану оқушыны субъект тұрғысынан қарастыратын болса, оқытудың
сапалы болатындығы және ең ... ... ... деген жауапкершілігі,
қызығуы, өз бетінше жұмыс істеу ынтасы, оқушының ізденушілік-шығармашылық
зерттеушілік қабілеттері артады.
- ... ... ... ... ... шапшаң өңдеп
жеткізе білуі және ақпараттандырудан әрбір адамның хабардар болуы
шарт. Ақпараттық білім беру ... ... ... ... оқушының
жеке ерекшеліктерін, оны қызықтыратын нәрселерді ескеретіндей жағдайда
болуы керек. Ақпараттық білім беру ... ... ... ... ... керекті мәліметті өздігінен іздеп табуға талпындыру, яғни,
ізденімпаздылыққа үйрету.
Қазіргі ақпараттық ... және ... ... ... құралы
болып ақпараттық ресурстардың қажеттілігі көрінеді. ... ... ... да ... дамуы үшін жаңа қадамдарға ... ... ... ... ... дұрыс бағытты таңдауға мүмкіндік жасай
алатын оқытудың жаңа ... ... ... ісі ... ... беру ... даму жолында да
ықпалын тигізуде. Ақпараттық технологияның қарқынды ... ... ... деп ... оқытудың жаңа технологиясы қалыптасып нығая
тусуде. Оқыту мақсаттары мен міндетеріне білім беру, біліктілік пен ... ... ... ... ... біліктілік пен дағдыны
тексеруді жалпылай жатқызамыз. ... ... ... осы ... жету ... электрондық оқыту түрлері мен ... іске ... ... құралдарына оқытуды ұйымдастыру және ... ... ... ... жатқызамыз. Электрондық оқыту жағдайында
әр түрлі оқыту ... мен ... ... ... ... үшін оқыту құралдарын салыстыру және оларды
бағалаудың негізгі бағыттарын ескеру қажет.
Білім беру ... ... ... ... бірі – ... ... оқулықтарды жасау және оны қолдану. Оқу материалдарын
ұтымды игерудегі электрондық оқулықтардың рөлі зор. ... ... ... кеңінен беріліп, түсіндіреледі.
“Электронды оқулық” дегеніміз не және оның ... ... ... ... ... әдетте қарапайым оқулықты
толықтырады, ... ол ... ... өте ... ... ... қамтамасыз етеді; қарапайым оқулықтағы қиын іс-әрекеттердің бірі
керекті ақпараттарды тез табуға көмектеседі; тексттік түсініктермен бірнеше
рет жұмыс жасаған кезде ... ... ... ... ... ... білімін белгілі бір бөлім бойынша білімін ... ... ... ... ... ... ... жаңа технологияларды қолдану қолға ... ... ... өзіне тән ерекшелігі: білім беру өрісіне белсенді түрде
кіру, арнайы ... ... ... ... ... ... ... және дамыту, ақпараттық өнімнің жаңа тәсілдері
мен құралдарын оқу үрдісінің заңдылықтарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... кез
келген нақты формасында тиімдірек орындалады, адам ... ... үшін ... ... ... ... компьютер де оқушы үшін
қоршаған әлемді танудың ... ... ... ... Олай ... ... компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену - бүгінгі күннің
кезек ... ... ... бірі. Менің дипломдық жұмысымда
мектеп ... ... ... ... ... ... ... туралы айтылған.
Қоғамның жаңа деңгейге көтерілуі, оның қозғаушы күші болып отырған
жастарға білім беру ... ... ... ... ой ... ... ... талабына сай қолдану болып табылады. Сонымен қатар, ... ... ... әдістерді пайдаланудың өзіндік ... ... ... сан қилы ерекшеліктері бар.
Дипломдық жұмыстың өзектілігі- қажеттіліктердің бірі ақпараттық
технологиялар арқылы ... ... ... ... Бұл
мәселенің нәтижелі жүзеге асуы оқушылардың танымдық белсенділіктері бойынша
толық білім сапасынан және оны студенттердің жұмыс ... ... ... мен дағдыларын қалыптастыруды талап етеді.
Оқушыларға рухани, эстетикалық, эмоционалдық, ... ... ... ... ... және сапалық қасиеттерін дамытуда жаңа
технологияны және белсенді әдістерді қолдану ... ... ... ... олар – ... ... ... кепілі. Бұл мәселе Қазақстан
Республикасының “Білім туралы” Заңында ... беру ... ... бірі ... ... ... Атап ... Қазақстан
Республикасының бұл заңында “Ұлттық және жалпы адамзаттық ... мен ... ... ... жеке адамдарды қалыптастыруға,
дамытуға және ... ... ... ... ... жасау”
керектігі белгіленген. Сондықтан да, оқушылардың танымдық белсенділіктерін
арттыру ... ... орта ... ... оқу орындарының оқу- тәрбие
үрдісінде ақпараттық технологияларды ... ... аса ... жылдары қоғамда болып жатқан ғылыми жаңалықтар мен білім беретін
мекемелердің дамуында оң өзгерістердің көбеюі олардың өмірмен ... ... ... ... ... мен әдіскерлердің танымдық
белсенділікті дамыту теориясына деген ықыласын күшейте түсуде.
Дипломдық жұмыстың ... ... ... дейінгі балаларға арналған
қазіргі талапқа сай қолданатын электрондық оқу құралының нұсқасын жасау.
Дипломдық жобаның жаңалығы: Қазіргі кездегі ... ... ... арналған кәдімгі қағаз бетіндегі оқулықтардан басқа ... ... ... ... ... ... қасы.
Жобаның құрылымы мен көлемі - диплом жобасы ... ... және ... ... ... ... ... - ТАРАУ. ҚАЗІРГІ ЗАМАНДАҒЫ ТАНЫМДЫҚ ТӘЖІРИБЕНІҢ ТАПШЫЛЫҒЫ
1.1. Таным – іс-әрекеті
Философиялық сөздікте: ...... адам ... ... болатын білімін қалыптастырушы, ... ... ... ... Ой ... мен дене ... ... бар жерде шығармашылық жаңалық ашушы және ... ... ... пен ... ... тұрғыдан қарама-қарсы
қойылған жерде таным, көбінесе рухани өндірістің ... ... ... ... және т.б.) ... ... ... ерекше функциясы ретінде көрінеді – деген анықтама берілген.
Үкімет “Қазақстан ... 2015 ... ... ... ... бекітті. Бұл тұжырымдаманың мақсаты: “Әлемдік білім беру
кеңістігіне ықпалдастырылған және жеке тұлға мен қоғамның ... көп ... ... білім берудің ұлттық моделін
қалыптастыру үшін білім беруді ... ... ... ... ... Сонымен қатар тұжырымдамада балаларды мектепке
дейінгі мекемелерге ерте және бес ... ... ... даярлықтан
өткізу міндеті де қойылған. Үкіметтің алға қойып отырған міндеттерінің бірі
ауыл мектебінде білім беруді ... жаңа ... ... ... ... ... ... сапасын жақсарту болып
табылады.
Ұйымдастырудың жаңа ... ... ... ... ... білім жобасын жақсарту болып табылды.
Ақпарат ұғымы (латын тілінен “information”- түсіндіру, мазмұндау)
-бұл ... ... ... ... ... ... да әдістермен (шартты
белгілер көмегімен, техникалық құралдар және т. б.): «қоршаған орта ... ... ... ондағы үрдістің түрі адамның оны қабылдауы немесе
арнайы құруы». Ақпарат ... ... ... ... ... жай ... айырмашылығын басынан шамасына дейін қабылдау
үрдісін шаршамастан көрсетеді, ... ... ... ақпаратты өңдеп
және бағалайды»
Ақпарат адам әрекетіндегі барлық жағдайды қамтиды. Академик Ю.А. Ершов
атап ... ... ... ... ... жас ұрпақтың ақпарат
ғасырына сәттілікпен өтті. Ол: «XIX ғасырдағы елеулі ... ... ... ... түсініп салыстырмалы теориямен келісе отырып,
адамзат үш өлшемдік кеңістік әлемде емес ... ... ... өмір ... ХХ ғасыр ақпараттың тағы бір ... ... ... көрсетті.
Мектепті, балабақшаны ақпараттандырамыз десек, мына міндеттерді шешіп
алуымыз керек.:
- қашықтан ... ... ... және ... ... ... ақпараттық және қашықтан оқыту технологиясын меңгерген
мұғалім-маман даярлау;
- білім беру бағдарламаларына сәйкес ... ... ... ... балалардың қабілетін дамытып, олардың шығармашылықпен жұмыс жасауына
педагогикалық-әлеуметтік қолдау көрсету;
Бүгінгі таңда ұстаздар қауымынан тәлім - ... алып ... ... күні ... ... емес, сонымен бірге Отанын жанындай
сүйетін, ұлттық тарихы мен мәдениетін қастерлейтін, рухани кемелденген
азамат болып өсіп ... ... ... ... ... мен халықтың
сауаттылығы қай елдің болсын аса құнды байлығы болып есептеледі. Халықтың
рухани-мәдени дәрежесін көтеру, ... ... етіп ... мақсатында
еңбек ету - әрбір мұғалімнің міндеті, қоғамдық қатынастар мен экономикалық
қатардағы өзгерістер тәуелсіз елдің ... ... ... қажеттілігін
керек етеді. Әрбір жағдай өзгеріске толы бүгінгі жауапты кезеңде заманның
көшінен ... ... ... ... сай жас ... өз елінің тарихы,
тарихи тұлғаларының өмір баяндары өнегесінде тәрбиелеу - ұстаздарға ... ... ... ... өз ... үнемі білдіріп
отыруы қажет.
Білім беруді ақпараттандыру, ... ... - ... ... ... алға ... Кез-келген мемлекеттің дамуы ақпараттық
мәдениетінің деңгейіне байланысты. Білім беру жүйесін ақпараттандыру бағыты
- жаңа ақпараттық ... ... ... ... және дистанционды
(қашықтан) оқыту, жеке ... ... ... мақсаттарын жүзеге асыра
отырып, оқу - тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен ... ... ... ... мүмкіншіліктері өте кең:
электронды оқулықтардың көмегімен ... ... ... ... ... ... тестілеу, әр түрлі ойындар, т.б. ... ... ... ... және ... ... ... Яғни, оқытуда
компьютерді қолданудың екі бағыты бар:
1. Компьютердің мүмкіндіктерін сезініп, оны әр түрлі ... ... ... білім, іскерліктер мен дағдылармен қаруландыру.
2. Компьютер оқытудың тиімділігін жоғарылатып, сапасын ... ... ... ... беру үрдісінде белгілі бір қатып қалған әдіс- ... ... ... ... білім беру жүйесі үздіксіз жаңартуларды қажет етеді. ... ... ... ... ... жаңа ... ... педагогикалық
инновация дамып келеді. Осындай жаңа педагогикалық инновацияларды бірнеше
жыл қолданып келеміз.
Қазіргі ... ... ... мазмұны қызықты әрі жаңаша өтуі үшін
өзінің бағалы уақытын қажетті материалды іздеу мен ... ... ... ... ... оқытуды компьютерлендірудің концептуалды аспектісін
жасау. Осыған орай оқытуды ақпараттандыруда төмендегі ... ... ... ... ... ... белгілі бір
үрдістерде, құбылыстарда, экономикалық жағдайда модельдеуге ... ... ... ... ... тастамай,
керісінше оқушымен неғұрлым тиімді жұмыс жасауға жағдай туғызуы керек.
Электронды ... - ... ... ... ... ... Электронды оқулықты дайындаудың негізі – модульдік
оқытудың педагогикалық теориясы болып ... Онда ... ... ... түсіндіріледі, графикалық иллюстрациялар, әртүрлі суреттер
арқылы теориялық білім толықтырылады.
Экономикасы жоғары елдің тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ғылым және мәдениеттің қарқынды
дамуының ... ... ... ... отыр. Ендеше қазіргі ... ... ... беру ... ... ... - ... талабында тұрған көкейтесті мәселе.
1.2. Танымдық білім беру жүйесі – заман талабы
Еліміздегі білім берудің дәстүрлі қалыптасқан ... ... ... мен ... ... ... ақпараттық даму жаңа
технологияларды пайдалануды талап етуде, өйткені ... ... ... ... даму қарқыны білім беру саласында жаңа технологиялық әдістер мен
инновациялық құрал-жабдықтарды мейлінше қажет етеді.
Н.Ә.Назарбаев Қазақстан ... ... ... өзіміздің
болашағымызды және балаларымызды қандай күйде көргіміз келеді, осыны
айқындап ... ... ... Біз ненің іргесін тұрғызғымыз келетінін,
таңдап алған мақсатымызға алып келетін өз ... ... ... тиіс ... анық ... және ... ... - деп, болашақ
құндылықтар туралы айтты. Міне сол үшін де ... даму ... ... ... берудің маңыздылығы мен мәнділігіне шынайы
міндеттер қойылып, болашақтағы атқарылатын іс-шаралар айқындалуы қажет.
Осыған орай ... ... ... беру ... ... дамуда. Білімге деген көзқарас түбегейлі өзгеріп, оқытудың жаңа
түрлері, әдістері, жаңа бағыттағы технологиялары пайда ... олар ... ... ... жаңаруына себепші ... ... ... талабына сай бағдар деп ... ... ... ... ... Ал, “Таным ” (лат.- жаңа, өзгеру деген
мағыналарды білдіреді) термині түрлі ... ... мен ... ... сапалық өзгерістерді білдіреді.
Танымдық білім беру мақсатында, оқыту ... ... ... түрліше қызмет атқарады. Инновациялық технологиялар ... ... ... ... талабына сай етіп, жаңашыл бағытта білім
алушыларды толық қамтамасыз етеді, ... ... ... ... ... ... оқу орындарын түбегейлі компьютерлендіруді жоспарлау
негізінде, елдегі қашықтан оқытуда жаңа ... ... беру ... ... әдісі деп қарастыруға болады. Сабақтың қызықты ... ... ... ... ... ... әдістемесін
жаңартып отыруына байланысты. Қазіргі таңда мұғалімдер инновациялық және
интерактивтік әдістемелерін сабақ ... ... ... сабақтың
сапалы әрі қызықты өтуіне ықпалын тигізуде.
Қазіргі кезде білім беру саласында болып жатқан өзгерістер түрлі ынталы
бастамалар мен түрлендірулерге ... жол ... Осы ... ... тәрбиесімен айналысатын әлеуметтік-педагогикалық қызметтің
тиімділігін арттыру, оны жаңа сапада ұйымдастыру ... ... ... ... инновациялық іс-әрекеттің ғылыми-педагогикалық
негіздерін меңгеруі мақсат етіледі. Ал жаңа ... ... ... білімді қалыптастыра отырып мүмкіндік деңгейге жеткізеді.
Сондықтан мұғалімнің біліктілігін көтеру мен ... ... ... ... ... ... жасына дейінгі балалар мемлекетіндегі ерекше халық
Мектеп ... ... ... ... мына ... тән ... ... болу керек? Осы дипломдық жұмысымда осы
мәселелерге тоқталмақпын.
Сондықтан мына ... ... ... мен ... ... ... қандай проблемалар тууы мүмкін екенін
екіншіден партада дәл алты бес жасар ... нақ олар ... ... ... ... отырғандығын толық сезіне отырып, олармен басқаша жұмыс
істеу керектігін; үшіншіден ... ... және ... ең ... мектеп жасына дейінгі балалармен жұмыс істеудің
проблема тудырып отырған формалары мен тәсілдерін анықтай білу ... біз ... ... ... ... қаз ... тиіспіз, шолжаңды да тіл алғышты да, ... да ... ... жасына толған баладан гөрі мектеп жасына дейінгі бала мектеп
өміріне дайынырақ келеді. Қазіргі балалар ата аналарының бәрін де, ... және ... ... ал ... ... ... ... білімі
бар. Мұның өзі бала өсетін, әлеуметтік ортаны ... ... ... дамуына бұқаралық ақпараттық құралдары телевизор, балаларға арналған
журналдар, кітаптар мен кинофильмдер үлкен әсер етуде. ... ... ... дене ... мен ақыл ойы ... ... сайын ықпал
ететін, олардың төңіректегі шындықпен, адамдардың өмірімен және ... ... ... ... жан ... таныстыруға көмектесетін
құралдар пайда болды. Балалардың дамуы мен тәрбиеленуін жеделдетуге мектеп
жасына дейінгі балалардың басым көпшілігін қамтитын ... ... ... ... Онда олар ... ... алып, адамгершілік этикалық
нормаларының әліппесімен танысады, тәрбиешілердің жетекшілігімен олардың
тілі ойлау ... ... ... ... ... аясы ... түсуде. Әдетте мектеп жасына дейінгі бала оқуды, жазуды, қарапайым
есептеуді үйренеді. ... ол ... ... жеткенге дейін көптеген
мағлұмат алады.
Алайда білім берудің дәл осы мазмұны оқу, жазу, ... ... ... дейінгі балалардың танымдық талпыныс құралына айналып отыр.
Бұл білімдер олардың даму ... ... да, ... ... ... жасына дейінгі баланың ақыл ойы дамуы мен әлеуметтік даярлығына
ең қолайлы кезең. Мұндай ... ... оны ... ... ... ... осы ... лайықты ақыл ой және ізгілік көрегінсіз және
ересек адамның парасатты қамқорлығынсыз ... ... ... ... ... Ұйымдастырылған жүйелі түрде білім беру мен тәрбиелеу баланың
мақсатты дамуының басты формасы мен шарты болып табылады. Бұл ... ... ... ... жаратылысынан дарыған құштарлық негізінде
танымдық ынтасын, ... ... ... ... оқу қызметінің қарапайым
әдістеріне үйретуге болады. Тіл меңгерудегі табиғи механизмнің икемділігі
мектеп жасына дейінгі ... ... ... ... меңгеруіне мүмкіндік
береді.
1.4. Білім мазмұнын жаңарту негізі – ... ... ... ... ... ... шапшаң өңдеп жеткізе
білуі және ақпараттандырудан әрбір адамның ... ... ... Сол ... ... ... ... ақпараттық ағымға бейімделуден басқа амалы
қалмады. Ал ... ... ... ... бір ... ғана.
Сондықтан ақпараттық технологияларды білім беру ... ... ... ... ... беру ... оқу – тәрбие үрдісінде кеңінен
пайдалану және ... ... ... ақпараттық мәдениет негіздерін
қалыптастыруға сұраныс ... ... ... ... ... ... ... білім
беру ортасы ( АБО ) – ... іс - ... ... ... ресурстарға қол жеткізуді ... ... ... ... құрылған оқытуға қажетті психологиялық –
педагогикалық ... ... ... ... мен бағдарламалық -
әдістемелік құралдар ... бере ... және ... ... материалдық
рухани жағдайларын жасай алатын көп ... ... ... ... нақты орта.
Ақпараттық білім беру ортасын құру тек алдын ала ... ... сай ... ... мәтіндік немесе безендіру
материалдары ғана емес, ... ... ... ... ... ... және сүйемелдеуге ... ... оның ... ( ... ... ... ... құралдары ) жасау болып
табылады. Ақпараттық ... беру ... ... ... отыратын, оқушының
жеке ерекшеліктерін, оны қызықтыратын нәрселерді ескеретіндей болуы шарт.
Сондай-ақ, бұндай орта адамның өзін ... ... ... ... оны шешу жолдарын іздеуге талпындыруы, адамның кәсіби және ... ... ... ... ... білім беру ортасын жобалаудағы басты мақсат – ... ... ... ... табуға талпындыру, ... ... Бұл өз ... ... беру ... ... басты мақсат екендігін ескерсек, бұл мәселенің қазіргі таңда
мектепке қатысты көкейкесті мәселе ... ... ... ... ... ... ... сондай-ақ дәстүрлі техникалық құралдардың шамасы жетпеген кейбір
жетістіктерге қол жеткізуге болады.
Ендеше балабақшада ... ... ... және оған ... ... ... ... отыр:
-мектеп жасына дейінгі балдардың ойлау қабілеттерін дамыта отырып, бүгінгі
ақпараттық қоғамға бейімдеу;
-оқушылардың ақпараттық ... ... ... ... ақпараттық білім кеңістігіне еркін енуге даярлау;
Жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесі мен өз тәжірибеме сүйенсем,
қазіргі таңда ... ... ... ... беруді
ақпараттандырудың алғашқы жылдарында орын алған кемшіліктер әлі ... ... ... ... ... ... таңдау оқушылардың ақпараттық
мәдениеті мен құзырлығын қалыптастыру қиынға соғады. ... үшін ... ынта ...... ... ... кері әсерін
тигізеді;
- пәні мұғалімінің компьютерді меңгермеуіне және ... ... ... жұмыс істеу дайындығының ... ... ... және әдістемелік тұрғыдағы мәселелерге тап
болады;
- мектеп жасына ... ... ... ... ... ... ... меңгермеген мұғалім ... ... ... ... санитарлық-гигиеналық талапқа сай оқушылардың компьютерде жұмыс істеу
нормасы жиі сақталмайды;
- оқушылардың денсаулықтарына зиянды ... бар ... ... ... ... кешендердің оқыту әдістемесінің мақсат-
міндеттеріне ... ... және ... ... ... ... ... төмендейді;
- өз бетімен электронды дидактикалық материалдарды дайындауды мұғалімдер
мен осы ... ... ... ... ... көріп қабылдау
заңдылықтары мен оқушылардың жас ерекшеліктері ескерілмейді;
- сабақтан тыс кезде, кейде ... ... ... ... тыс оқу-
тәрбиелік мәні аз, агрессивті сюжетке құрылған ойындар беріледі және
олардың ... ... оқу ... ... ... ... ... денсаулығына зияны болатыны тағы бар;
- білім жүйелерінің түрлі деңгейін ... ... ... ... ... басты назар қазіргі ақпараттық
технологияларды басқару, информатика курсын оқыту, қаржы мәселесі ... ал ... ... техникалық құралдары сабақта және басқа
пәндерді оқытуда пайдалану мәселелері үстірт қана ... сөз ... ... ақпараттандыру және соған сәйкес ақпараттық білім
ортасын құруға қатысты теориялық-әдістемелік материалдарды талдау төмендегі
мәселелерді шешу негізінде тиімді ... асу ... бар ... ... ... дайындығын жетілдіру;
-мектепжасына дейінгі оқушыларын оқытуға электрондық оқулықтарды құрастыру;
-дәстүрлі сабаққа ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалануға
педагогикалық-психологиялық және ұйымдастырушылық бағытта жағдай ... ... ... өз ... мектептің төмендегі мазмұндағы
негізгі мақсаттарын шешу қажеттігін көрсетіп отыр.
1. Коммуникативті, ... ... және ... ... ... ... отырып, оқу үрдісінде өзіндік жұмыс істеу дағдысы
мен белсенділіктерін ... ... ... ... тұлғалық дамуын
қамтамасыз ету, оның ақпараттық мәдениеттілігін қалыптастыру.
2. Мектепте оқу-тәрбие үрдісінің тиімділігін арттыру. Мектеп оқушысының
танымдық іс-әрекеттерінің ... ... ... ... ... қатар мектептегі балалардың физиологиялық, психологиялық жағынан
дамуын ... ... ... ... ... арттыруда
қазіргі ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін барынша кең пайдалану.
3. ... ... ... оқу кеңістігін құрастыру. Аталған
мақсаттарды жүзеге асыру жаңа ... ... ... әдістемемен үйлесімді байланыстыру арқылы және оларды оңтайлы,
тиімді пайдалану негізінде мүмкіндігі бар ... ... ... мазмұнын жаңартудың маңызды аспектілерінің білімді ақпаратандыру
болып табылады.
Мектепті ақпараттандыру дегеніміз – бұл бастауыш мектептен бастап ... ... және ... ... ... ... ... сондай-ақ оқу
процесі мен мұғалімнің кәсіби жұмысын талапқа сәйкес ұйымдастыру мақсатында
оқу үрдісіне ақпаратты, ... ... ... ... нәтижелері бойынша, оқу процесінің тиімділігін
арттыруда ақпараттық ... ролі ... ... ... ... ... басты факторлар мыналар:
-мектеп оқушысын ақпараттық қоғамға бейімдеу;
-оқушылардың ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту;
-мектеп ... ... ... ... отырып, әлемдік
ақпараттық білім кеңістігіне даярлау.
Ресей ғалымы И.Б.Мылованың пікірінше, ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруда негізгі екі
әдістемелік тұрғыдағы амал ретінде қарастыруға болады:
1. Басты ... ... ... ... ... ... ... істеудің қарапайым тәсілдері қарастырылады
(графикалық, мәтіндік редакторларымен және ... ... ... ... білу). Тәжірибеге сүйенсек,
бүгінгі күні мектеп оқушыларын қазіргі ақпараттық технологияларға
оқытуды ұйымдастырудың бұл ... кең ... ... ақпараттық технологияларды оқытуды мектепті жаңартудың негізгі
мақсаттарына сәйкес қарастырылады және оқыту пәні шеңберінде төмендегі
үш ... ... ... ... ... жаңа сапалық
деңгейде жүзеге асырылады:
- әрбір баланың жеке дамуына ... ... және оның ... ... ... тәжірибесінің қалыптасып, ... ... ... ... ... ету;
- дербес оқытуды оқу тапсырмасын бірлесе отырып орындауға ... мен ... ... оқу ... ... ... кең ... пәндік кіріктіру, оқу ... ... ... ... ... мектепті ақпараттандыру мәселесін зерттеуші ғалымдардың
пайымдауынша, мектепті ақпараттандырудың міндеттерін шешуде ақпараттық және
коммуникациялық технологияларды ... ... ... ... Оқу процесінде қазіргі ақпараттық технологияларды қолдану;
- Кәсіби-педагогикалық іс-әрекетті қамтамасыз ету;
- ... ... ... ... компьютерді қолданудағы ең тиімді жолы - бұл
мұғалімдердің ... ... ... ... қалыптастыру.
Бұл жағдайда дидактикалық тұрғыдан қазіргі ақпараттық технологиялардың
мүмкіндіктерін ... ... ... процесінде тиімді
пайдалану оқушылардың ... ... және ... қалыптасуына толық жағдай жасайды. Бұнда ескеретін
мәселе-бұл мектеп үшін ... зор ... ... ... ... Олар:
-сабақ кезінде сынып бөлмесінде жеке және топтық ... ... үшін ... ... ... ... электронды оқу материалдарымен жұмыс ұйымдастыру
үшін проекциялық аппаратураны қолдану ... ... ... ... ...... ... төмендегі проблемаларды шешуде тиімді:
-мұғалімнің әдістемелік дайындығын жетілдіру;
-мектеп оқушыларын оқытуға электронды оқулықтарды құрастыру;
-дәстүрлі ... ... ... ... және ... бағытта жағдай жасау.
Бұл аталған проблемалар өз кезегінде мектептің төмендегі ... ... шешу ... ... ... ... ... және шығармашылық,
алгоритмдік ойлау қабілеттерін дамыта отырып, оқу үрдісінде өзіндік
жұмыс істеу дағдысы мен ... ... ... мектеп
оқушысының тұлғалық дамуын қамтамасыз ету оның ... ... ... ... үрдісінің тиімділігін арттыру. Мектеп оқушысының
танымдық іс-әрекеттерінің ... ... ... ... сонымен қатар, мектептегі балалардың физиологиялық,
психологиялық жағынан дамуын ... ... ... деңгейін арттыруда қазіргі ақпараттық технологиялардың
мүмкіндіктерін барынша кең пайдалану.
3) ... ... ... оқу ... ... барлық субъектілерін - оқушылар, мұғалімдер, ата-аналар,
әкімшілік - әртүрлі ... ... ... ... ... ... мақсаттарды оқытудың қазіргі ақпараттық технологияларын
мектептегі дәстүрлі әдістемемен ... ... ... және ... ... ... негізінде жүзеге асыру мүмкіндігі зор ... ... ... отыр.
Сабақта компьютерді қолдану қоғам талабына сай оқушыға білім, ... ... ... ... ақпараттық технологияларының
мүмкіндіктерін орынды пайдалану арқылы ... ... ... ... ... көре ... оны шығармашылықпен оқушымен бірлесе отырып
дамытуға жол ашады.
Мектепті ақпараттандыруға ... ... күні ... ... ие ... мәселелердің бірі – бұл сабаққа қазіргі ақпараттық технологияларды
шектеулі енгізуге қажетті әдіс-тәсілдермен мұғалімдердің қарулану деңгейі
мен дайындықтары. Сол ... де ... ... ... ... мән беру ... ... туындайды.
Бүгінгі педагогикалық жоғары оқу орнының түлегі мектеп оқушыларына
пәндік және жалпы оқу білімдерін, ... ... ... ... жеке ... ... ... жеке тұлғасын дамытуға,
пәндік, әлеуметтік, коммуникативтік, ... және ... ... және осы ... ... ақпараттық
технологияларды шығармашылықпен пайдалана білуге дайын болуы тиіс.
Ақпараттық технологияларды қолданудың қазіргі жағдайына ... ... ... ... ... ... ... қазіргі ақпараттық технологиялар төмендегі бағытта қолданыла
алады:
-мектептегі ... тілі пәні және ... ... негіздері пәнінің
мазмұны арнаулы ... өз ... ... ... дағдыларын
қалыптастыруға және ... ... ... ... жұмыс істеуді жетік меңгертуге құрылуы тиіс;
-мұғалімнің сабақ жоспарын, конспект жазу, көрнекі-әдістемелік ... ... ... ... ... ... қатысты есепке
алу және есеп жүргізу үшін мұғалімнің педагогикалық іс-әрекет құралы;
-пәндік сабақтарды ұйымдастыру және өткізу, ... ... ... ... үшін оқыту құралы. Мұндай оқу үрдісінің ... ... ... ... ... ойындар, компьютерлік тестілер, электрондық оқулық
негізінде жүзеге асады;
-шығармашылық елестету, жағдайға байланысты тез ... ... ... ... ... үшін интеллектуалды дамыту құралы;
-ақпаратты алу және құрбылармен, ... ... ... қарым-
қатынас жасау көзі.
2. Сауатты түрде іріктелген компьютерлік программалардағы ойындық және
оқу ... ... ... жұмыс істеуіне игі әсерін
тигізеді.
3. Компьютерлік программада, электрондық оқулықта ... ... ... ... ... оқушылардың көңіл-күйіне, ынтасына
әсер етумен қатар, олардың ... және ... ... түрде ықпал етеді.
4. Оқушылардың жаңа материалды, жаңа техниканы меңгеру деңгейі ... жеке ... ... ... қызығушылықтарын,
ынталарын есепке ала отырып, ... ... ... ... мен формаларын қолдануға мүмкіндік береді. Өйткені қазіргі
ақпараттық технологиялар ұжымдық іс-әрекетке құрылған ... жеке ... ... ... бағытталған.
Қазіргі ақпараттық қоғамда және өндірістің дамуының негізгі ... ... ... ... ... ... ... беру
саласы да өзінің дамуы үшін жаңа ... ... ... ... ... ... ... бағытты таңдауға мүмкіндік жасай
алатын оқытудың жаңа технологиялары пайда болуда.
Оқу-тәрбие үрдісінің ... ... ... ... жаңа технологияларды қолдану қолға алынып жатыр. Қазіргі
ақпараттанудың өзіне тән ерекшелігі: ... беру ... ... ... арнайы оқытатын ортаны құруға ... ... ... пайдалану және дамыту, ақпараттық өнімнің жаңа тәсілдері
мен құралдарын оқу ... ... ... ... ... ... ... орындалатын қызмет өзінің кез
келген нақты формасында тиімдірек орындалады, адам ... ... үшін ... ... қандай болса, компьютер де оқушы үшін
қоршаған әлемді танудың табиғи құралы ... ... Олай ... барлық
сабақтарды компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену - бүгінгі ... ... ... ... ... - ... ЖАҢА ... ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУ ТИІМДІЛІГІ
Мектепте, балабақшада компьютерді қолдану - оқу үрдісін белсендіруге,
оқытуды жекешелендіруге, оқушының ... ... ... ... ... бұл кезде оқытудың мынандай ... ... зор ... ... ... ... өзінің әрекеттерінің нәтижелерін ... ... ... ... ... жұмыс істеу оқушының шығармашылық қабілетін дамытып, жалпы
мәдениеттің деңгейі мен ықыласын көтереді.
Соңғы ... ... беру аясы ... ... ... ... ... жүзеге асырылуда. Білім беру жүйесіндегі жаңа
ақпараттық технология дегеніміз – оқу және ... ... оқу ... ... ... ... құралдары, оқу
үрдісіндегі есептеуіш техника құралдарының рөлі мен орны ... ... ... және оқытушылар мен оқушылар еңбектерін жүзеге асыру үшін
оларды қолдану формалары мен әдістері деген анықтама беруге болады. ... ...... беру ... ... ... жүзеге
асырушы әдістер мен формалар және балаларға білім беруші құрал.
Білім беруді ақпараттандыру ... ... ... ... адамды толық мәнді өмірге даярлауды ақпараттық қоғамның
қажеттіліктерінің негізгі шарттары ретінде жан-жақты және осыған байланысты
қажетті ... ... ... ... ... ... қалыптасуын, озық ғылыми әдістемелік қызметтерді құруды талап
етеді.
Қазақстан Республикасының алдыңғы қатарлы дамыған 50 ... ... ... алға ... ... игі ... еліміздің әрбір азаматының,
әрбір сала маманының киелі міндеті де ... ... ... беру саласына қатысты айтатын болсақ, бұл мәселе тіптен өзекті
бола түспек. Өйткені, жоғары тиімділікпен білім беру арқылы ғана ... ... ... даму ... ие ... отырған
елдердің деңгейіне өсуге деген ынтасы мен ықыласын ... ... ... ... ... дерлік деңгейі мен саласында болып жатқан
динамикалық ... түбі ... ... ... жақсартуға бағытталған. Мектепте білім беру жүйесінде ... ... мен ... ... 12 ... ... беру ... де –
Қазақстандық жас ұрпақ, болашақ ел тұтқасын қастерлеп ... ... ... ... ... ... деп танып отыр.
Қазақстан Республикасының білім беру ... ... ... ... ... дарынды тұлғаларға деген үкімет тарапынан қамқорлық
болуы, білім ... ... және ... ... ... білім
беруді ақпараттандыру сияқты оң бағыттары кеңестік дәуірден қалған догмалық-
жаттанды ... ... ... ығыстырып бара жатыр. Қазіргі қазақстандық
білім беру ... ... ...... ұлттық және жалпы
адамзаттық адамгершілік құндылықтарды игерген жеке тұлға дәрежесіне көтеру,
ғылым мен ... ... ... ... алып ... ... ... білуге дағдыландыру.
Мұндай үлкен міндеттерді шешу үшін, дәстүрлі оқыту жүйесіне біртіндеп
қарқынды даму шеңберіне жеткізе алатын жаңа ... ... ... және жаңа ... ... ... білім мазмұны ғана негізгі мақсат
болмай, адамгершілік пен гуманистік бағыт ... ... ... ұсталынуы
керек.
Жаңа оқыту технологияларын, көп жағдайда, дәстүрлі оқыту ... ... ... ... орын алып жүр. Бұл ... па? ... ... дегеннің өзі ғылыми термин болып, ғылыми ойлау айналымына
енді ме? Ал ... ... ... дегенде “ескі оқыту технологиясы”
дегеннің орнына келген жаңа нәрсе түсінілетін сияқты.
“Жаңа ... ... ... ізденістерде Коменскийдің,
Пестолоцийдің, Алтынсариннің оқыту жүйелері сол ... ... ... ... жүргенін көру қиын ... ... ... ... – класс-сабақтық жүйе” – Коменскийден келе жатқан
мұра жол емес пе? ... ... ... деп жүргеніміз – Кеңес оқыту
жүйесі екендігін анық та ашық айтып, әр мемлекеттің өз қоғамында өмір ... ... ... ... ... ... мүшесін даярлауды
тапсыратыны туралы неге айтылмайды?
Жаңа оқыту ... ... ... ... орнына келген
жаңа түсінік деп те қабылдамау керек. “Технология” - ... ... ... ... ... бір ... ... соған қажетті материалды
өлшеу, ол материалды нәтиже даярлайтын процеске салу, ... ... ала ... ... сол ... алуға бағытталған қызмет процесін
ұйымдастыруды білдіретін бұл ... ... ... ... ... ... ... Мұқағали Мақатаев сөзімен айтар болсақ “Тарыдай
болып кіресің, ... ... ... ... ... ... ... Тарыдай балаға “таудай” болу мақсаты, мұғаліміне
тарыдай баланы “таудай” қылу мақсаты-күтілетін нәтиже болып ... ... ... мен ...... ... де біртіндеп өсу барысында қол
жеткізетін нәтиже ретінде де көрінеді.
Ендігі міндет-оқушыны тән мен жан тұрғысынан қатар ... Ол ... ... ... ... берудің гуманистік принциптері деп не танылатынын
айқын түсінуі керек. Адамгершілік – адам баласының өзін-өзі түсініп, өзін-
өзі ... өзін ... баға ... ... деп ... ... деп ... Өйткені өзінің, өмірінің, өз тәнінің, өз жанының
қасиетін түсініп бағалаған адам ғана ... ... да дәл ... ... ... мүмкін. Мүмкін менің бұл ойым Сократтың “адам, алдымен сен
өзіңді өзің таны” деген қағидасынан туындаған ... ... ... те, ... ... ... жеке бастың қамын ойлауға, жеке ... ... ... ... ... ана тілінен енді ағылшын немесе қытай тілін
жоғары ... ... бет ... бара ... ... ... ... барысында бел ала алмай отырғанын көрсететін сияқты.
Жаңа оқыту технологияларының қазіргі кезде көп түрінің түпкі ... ... ... - ... ... Оны ... ғалым
Г.Селевконың көптеген кітаптарынан да көреміз. [9]
Жаңа оқыту технологияларының ... ... ... технологиясының
орны ерекше болады. Барлық дерлік оқыту технологияларының көздеген ... ... өз ... ... ... ... ... дағдыларының қалыптасуы
десек, компьютерлік оқыту технологиясының талайы осы мақсатқа лайықталғанын
көру қиын емес.
Осы компьютерлік оқыту ... ... ... деп ... Осы ... ... сабақта көп қолдану
оқушыны басқа адам ... ... ... ... ... ... де
алыстатып, виртуалды өмірге әкетеді леген көзқарастар пайда болуы мүмкін.
Бірақ, кибернетика ғылымының негізін қалаған ... ... ... түрі ... да, ... ... еш әсер ете ... айтқанын есте
сақтау керек. Адам компьютерді ... ... ... екі ... ... бірі – ... “тілін” білмегенде, екіншісі – гуманистік
идеядан мүлде түсінігі жоқ, адамгершіліктен ада ... Осы ... ... ... ... ... ... екенін
көрсетеді. Компьютерді оқу барысында оқушының қолдануы дегеніміз – оқушының
жеке басына көп байланысты ... ... ... ... Компьютердің жүздеген мүмкіншіліктерін қажетті тетіктер арқылы
басып үйренген оқушы бір ... ... ... белгілі бір білім
мазмұнын игеріп жатады десек, екінші жағынан жасанды инттелектімен ... ... ... Ал ... мәнінде, мұғалімнің итермелеуі немесе
жөнсіз жетелеуіне иек ... ... өз ... ... жасау дағдылары
жетіледі.
Компьютермен оқыту технологиясының тұжырымдамасын ... деп ... ... ...... ... ... көтеретін, жеке
тұлға ретінде дамытуға игі ықпал ... ... өз ... ... ... мүмкіншіліктер табатын білім беру әрекеті (деятельность).
Компьютермен оқыту технологиясындағы мұғалімнің оқыту ... ... деп ... ... ... ... ... қызметі;
- коммуникативті қызметі;
- дидактикалық қызметі;
- бақылау-түзету қызметі;
- психологиялық демеу болу қызметі;
- ұйымдастырушылық қызметі;
Компьютермен оқыту технологиясында ... өз ... ... ... ... ... нысан ретінде қойылады. Компьютермен оқыту
барысында білім алудың жасанды сипатын барынша ... ... ... Сол ... өзі ... ... гуманистік сипатын
көрсетеді.
2.1. Мектеп жасына дейінгі балаларға танымдық программа құруда Macromedia
Flash программасын ... ... ... Flash (SWF) ... ... ... негізделген. SWF құрушылары, графиканың тамаша
мүмкіндіктерімен, олармен жұмыс ... ... ... ... ... қоса ... ... тиімді пайдалана отырып,
үйлесімді өнім таба алды. ... тағы бір ұтып ... бұл ... ... ... ... болады. (яғни, MacOS операциялық жүйесімен
басқарылатын Macintosh компьютерлері мен Windows ОЖ бар IBM ... –да ... ... анимация ғана қолданып қоймай ... ... және ... де ... ... ... ... арқасында SWF форматы тор
әрлеушілерінің ризашылығына ие болып, қолданысқа кіріп кетті. ... ... ... ақ, бұл ... Internet Explorer ... ... тор ... арналған компоненттері (Plug-In)
жасалды. Ал бұл, SWF-тың ... ... одан әрі ... ... тигізді. Нәтижесінде бұл броузер құрушылары SWF-ті қолдайтын
компонентті өз ... ... ... ... ... етті. Бұл
бастаманы бағдарламалармен қамтамасыз ететін тағы да басқа өндірістер
қолдап әкетті ... Adobe ... ... SWF ... ... ... қарапайымдылықпен
жабдықтағандықтан, аталмыш формат өзінің табынушыларын бай. Негізінде,
бұлай жабдықталған құралдар жетерлік.
Олардың қайсыбірі мультимедиялық презентация жасауға ... ... ... Studio), ... бірісі графикалық бейнелерді дайындауға
бағыталған (Macromedia FreeHand и ... ... ал ... оқу курсын дайындауға болады. (Macromedia Authorware және
Macromedia CourseBuilder). ... тор ... ... арасында
Macromedia Flash көп қолданылады, өйткені тек осы өнім ... тор ... ... ... ... Ал ... ... бет әрине көпшіліктің көңілінен
шығады. Интернет пайдаланушылардың жақсы көретіндігінен болар, бұл ... ғана Flash деп ... ... Flash технологиясының құрамына не кіреді
соны көрейік:
·Векторлық графика;
·Анимацияның бірнеше түрін қолдайды;
·Интерфейске интерактивті элементтер жасауға болады;
·Импортталған графикалық форматтарды қолдайды (оның ... ... ... ... HTML форматына ғана емес, интернетте қолданылатын кез
келген форматқа көшіруге болады;
·Платформалық тәуелсіздік;
·FLASH фильмдерді ... ... де, тор ... де ... болады;
2.2.Графика
Қазіргі кезде тор беттерін әрлеуге көбінесе ... ... ... GIF ... Interchange Format, ақпарат алмасуға
арналған графикалық формат), JPEG (Join Photographic Experts Group ... ... ... ... және PNG ... Network Graphics ... графикалық формат) жатады.
Растрлық графика нүктелер жиынтығы (пиксель – pixel) арқылы сипатталады.
Бұл нүктелер бір бірімен байланыста ... ... ... мен координатын анықтау керек. Жай ғана мысал, екі-ақ түсті (ақ қара)
бейнені сипаттаған кезде, әр ... ... беру үшін ... санау
жүйесін пайдаланады: 0 – қара, 1 – ақ.. Ал, 256 түсті ... ... енді әр ... 8-дік ... ... ... ... Суреттің
сапасы жақсы болу үшін, әр пиксель үшін 24 разрядқа дейін қолданылады.
Растрлық бейнелердің тағы бір кемшілігі - ... ... ... ... ... ... де ... Яғни кей
мониторларда суреттің сапасы әдемі болып тұрса, екінші ... ол ... ... ... ... суреттердің пикселін көбейтуге арналған
бағдарламалар болғанымен олар да бұл проблеманы толық шеше алмайды.
Ал енді векторлық графика туралы сөз ... ... ... ... ... формулалар арқылы сипаттайтын қисықтар жиынтығынан
туратын бейне. Мысалға, кез келген ... ... үшін 3-4 сан ... ... ... координаттары, сызық қалыңдығы. Осыған байланысты,
векторлық графика растрлық графикаға қарағанда бірнеше артықшылықтарға ие:
· Математикалық ... ... ... ... графикаға
қарағанда жадыда аз орын алады.
· Бейнені өзіміз қалаған кез келген масштабқа сапасын ... ... Кез ... ... еш ... ... ... векторлық графиканың өзіне тән кемшіліктері болады, мысалға, реалға
жақын суреттерді бейнелей алмаймыз. Мұндай мәселені ... жан ... ... бір келісім керек. Мінекей, FLASH авторлары осы
шешімді тиімді пайдаланды: тор ... құру ... сіз тек қана ... ... бейнелерді де импорттауыңызға болады.
1-сурет.
2.3.Анимация
FLASH тағы анимация негізі объектінің ... ... ... ... объектілер көрініп немесе жоқ болып кетуі, өзінің тұрған
орнын, көлемін, өлшемін, түсін, көріну деңгейін өзгертуі мүмкін ... та ... ... ... үш түрі бар.
· Кадр бойынша(«классикалық») анимация, яғни автор әрбір кадрды өзі жасайды
немесе басқа қосымшадан импорттап алып ... ... ... ... ... ... (tweened ... яғни автор бірінші және соңғы
кадрды ғана құрады, ал қалғанын FLASH автоматтық түрде құрады. ... екі түрі бар, ... ... ... ... (motion ... екіншісі анимация объектінің
трансформациялануына (пішінін өзгерту) негізделген (shape ... ... ... ... сценарий – ActionScript деп аталатын
FLASH тілінде жазылған әрекетті сипаттау. Бұл тіл синтаксисі көптеген ... ... ... ... тілдердің синтаксисіне ұқсас
келеді. (мысалға, JavaScript және VBScript).
Бұл механизімдердің артықшылықтарымен қатар ... де ...... ... ... тұратын екі артықшылығыбар:
· Біріншіден, авторға енді әр кадрды жеке-жеке құрып отырудың енді ... ... ... FLASH «мультфильмін» ойнату үшін алғашқы және
соңғы кадрларын сақтап алса болғаны, бұл фильм көлемін әрине ... ... ... ... tweened – анимация, объектінің қасиеттері бірдей ... ... ... ғана ... ... Ал, ... арқылы объектіге күрделі қозғалыстар жасауға болады. Ол ... ... білу ... ... егер өзіңіздің «мультфильміңізді»
құрғыңыз келсе қай механизіммен жүзеге асыратыңызды таңдап алыңыз.
FLASH анимациясының мүмкіндігін ... ... Disney ... ... ... ... FLASH ... кеңінен
қолданған.
4-сурет
Macromedia (www.macromedia.com) компаниясының торында ... «күн ... Of The Day) ... ... бар, ол ... FLASH технологиясын жете
пайдаланып отырған торларға сілтеме берілген.
5-сурет
2.4. Интерактивтілігі және дыбыс
Flash арқылы ... ... ... болады, ойнату
барысында тор қонағы тышқан немесе ... ... ... басқа
фрагментіне өтіп кете алады, объектілерді қозғалта алады, және формаға
ақпарат енгізе алады т.с.с. Flash ... ... ... рет ... ... ... көмегімен, оқиғаға қатысты іске
асады. Мысалы, мұндай оқиғаға, ... біл ... ... ... ... ... ... басқару тақтасының қызметін
атқаруға жинақталса), фильм фрагменттері немесе жеке кадрлар. ... ... емес ... ... бар, ... ... ойнату, тоқтату,
дыбысын қосу мен өшіру, берілген URL - ға өту сияқты ... ... бар. Бұл ... ... ... де ... болады, бірақ ол
үшін бағдарламалау ... болу ... ... ... ... үшін ... жол ... Сіз, тоқтамай,
сюжеттің мазмұнына қарамай, қолданушының әрекетіне жауап бермей ойнап тұра
беретін дыбыспен жабдықтай аласыз. Ал ... одан әрі ... болу ... ... ... ... шығатындай етуге болады. Және тағы бір жолы,
ActionScript сценарийлерін пайдалану. Flash та дыбыспен ... ... түрі бар ... ... (event sound) және ... ... ... кезінде берілгендер аяғына дейін жүктеліп болғаннан
кейін ғана ... оны ... ... ... ... Ал ... дыбыс
үшін алғашқы кадрлар жүктелгеннен кейін ақ ойнату басталып кетеді. Дыбыспен
жұмыс істеу оңай болу ... Flash ... ... мүмкіншіліктерді
ұсынады:
· Дыбысты кітапханаларға бөліп қоюға болады, яғни енді бір ... ... ... ... болады.
· Дыбысты, экспортталатын фильмнің сапасы мен көлеміне қарап, параметрлерін
өзгертуге болады. Яғни ... ... сығу ... өзі ... ... ... қолдану түрлері
Жоғарыда айтылғандай Flash - тің мақсаты, графика мен анимацияға
толы интерактивті тор беттерін құру болып саналады. Жоғарыда ... ... ті ... үшін екі ... жол бар, біріншісі WEB браузер арқылы,
екіншісі Flash фильмді басқа ... ... ... ... ... құру және өзгерту кезінде автор, FLA форматындағы
файлдармен жұмыс істейді. Бұл бағдарламау ортасының тек ... ... және бұл ... ... бағдарламалар «түсінбейді». ... ... көру ... SWF ... ... керек. Бұл
форматты Internet Explorer, Netscape және Opera ... ... ... ... ... ... ... ойнатуға болады. Бұл
плеер, Flash редакторының құрамына ... Flash ... ... ... Windows Media Player ... Бұл үшін, Flash фильм AVI ... ... ... фильм көлемі он есе ... 100 ... ... ... ... ... фильм өзінің сапасын жоғалтады,
сондықтан бұл тиімсіз болып есептеледі. Flash фильмін ... тағы ... ... GIF ... көшіру. Бұл экспорттаудың да екі түрі бар,
біріншісі фильмін әрбір кадрын gif форматына өзгерту болса, екіншісі ... ... ... FLASH ... ... реттілік
Windows қа арналған бағдарламаның көбісінде, оны жүктеген ... ... бос ... ... ... ... Мысалға Word
процессорын жүктеген уақытта, бос документ ашылады, бұл жерге сіз ... ... ... қоя ... Flash та да, дал ... ұйымдастырылған.
Алғаш жүктеген уақытта, автоматты түрде, жаңа фильм құратын ... ... ... ... үшін) терезе ашылады. Егер керек болса, автор,
фильмнің параметрлерін өзгерте ... ... ... ... ... ... ... жасай
беруге болады. Объектілердің орналасу тәртібін анықтап алғаннан кейін
оларды рет ... ... жаңа ... орналастыра беруге болады. Қабат
параметрлерін өзгерту ... ... ең бір ... ... Фильмдегі қабаттар (яғни, объектілер) бір бірімен байланысып
тұратындықтан, келесі бір қабатты сипаттағаннан кейін, ... ... ... ... ... ... еш қиындығы және қорқыныштылығы жоқ., бұл
Flash бағдарламасына таңсық емес. Жаңадан қойылатын объектті кітапханадан
алуға болады ... ... ... ... Flash ... ойыңызда тұрған
бейнені экран бетіне салу үшін барлық құрал жабдықтармен қамтамасыз етеді.
Бір бейненің объектілерін басқа ... ... та ... ... ... ... ... болып отырған іс әрекеттің жұмысын тексеру
үшін, Flash тестіден өткізіп отыруға ... ... Әр ... ... ... алып отыруды ұмытпаңыз. Фильммен жұмыс жасап
болғаннан ... ... ... бұл ... неге ... Егер тор ... салу
үшін болса, онда жүктелу уақытын ескеруді ұмытпаңыз. Бұл үшін арнайы
уақытқа тестілейтін қосымшасы ... ... шолу ... мен ... GIF ... дегеніміз, жұмыс үстелінің AVI, не MPEG пішімдегі және as
.avi, .mov, .mpg, and ... файл ... ие ... ... ... сөйлеушінің сөзінен, яғни бұл көрмеге қатыса алмайтын
атқарушының сөзінен тұрады.Фильмді басқаларды сөз ... ... ... да ... ... ... ... салыстырғанда әрсалалы. Мұнда
біз бір-біріне қатысы жоқ бірнеше ... ... ... ... ... шығарудың, дискіде мәліметтерді ... ... ... ... ... ... ... және браузерде ресурсты ашудың қандай ... ... бұл ... ... ... жатырєан жүйелер плейермен,
браузермен операциялық ... ... ... ... Осы жүйелердің кешенін біз ... ... ... ... қоршаған ортаны ... ... ... жол табу ... ... Мұнда біз фильмнің
қандай “көршілермен” ... ... ... айта ... ... ... ... шектеулер мен қиындықтарға талдау ... ... SWF

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 53 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сақ тайпалары туралы8 бет
Ғылым туралы пікірталастар: сциентизм және антисциентизм7 бет
Бюджет баланысы. Бюджет тапшылығы16 бет
Бюджет тапшылығы14 бет
Бюджет тапшылығы және мемлекеттік қарыз23 бет
Бюджет тапшылығы және оны азайту саясаты24 бет
Бюджет тапшылығы мен инфляция3 бет
Бюджет тапшылығы туралы6 бет
Бюджет тапшылығы туралы ақпарат33 бет
Глюкоза-6-фосфат-дегидрогеназаның тапшылығынан болатын анемия11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь