Шымкент қаласында gsm стандартты желісін орнату

GSM ( Ұялы байланыс жүйесі) – тұтынушыларға шексіз мүмкіндіктер беретін дүниежүзілік телефон жүйесі. GSM – тез дамып және тез таралатын желі. Қазіргі кезде 392 GSM операторы 147 елде жұмыс істейді. Жетілдірілген жүйе төмендегі белгілерді қанағаттандыруы керек:
– сөздік ақпаратты таратудың жоғары сапасы;
– ұсынылатын қызмет және жабдықтың төмен құны;
– тұтынушының портативті жабдықты қолдау мүмкіндігі;
– жаңа қызметтер мен жабдықтар қатарын қолдау;
– Спектралды тиімділік;
– ISDN сиысушылығы;
Халықаралық роумингті қолдау немесе GSM басқа да тораптары жылжығандағы өз ұялы телефон абоненттерін пайдалану мүмкіндіктері.
GSM жасап шығарушылар алгоритм компрессиясы мен сандық процессорды жетілдіргенде жүйеде бастапқы талаптарды қанағаттандыруына жол беретініне және оның сапа/құн арақатынасын жақсарту жолында дамуына сенген. Сондай-ақ, GSM стандарты ISDN (Integrated Services Digital Network) және IN (Intelligent Network) қазіргі заманның барлық сандық тораптарының стандарттарымен тығыз байланысты, ал GSM негізгі функционалдық элементтеріне бүгінгі таңда жетілдіріп жатқан UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) жылжитын байланыстың халықаралық стандартының ғаламдық жүйесі кіреді. Абонеттер саны өте тез өсу салдарынан болжау да тез өзгеруде. EMC (World Cellular Database) GSM абонеттер саны 2001 жылы 435,3 млн өсті, ал болжам бойынша 2006 жылы абонеттер саны 2 миллиардқа өседі. 2000 жылғы сәуір айы мен қазан айларының арасында дүниежүзі бойынша GSM-900 абоненттер саны 42,7 млн өсті. «GSM Қазақстан» компаниясы 1998 жылдың 30 қыкүйегінде «Қазақтелеком» Ұлттық Телекоммуникациялық Операторының қатысуымен құрылды. «GSM Қазақстан» компаниясы қысқа уақыт аралығында агрессивті стандартты стратегия арқасында нарықтан алдынғы орынды иеледі және қазіргі уақытта өсу деңгейі, инвестиция көлемі, абоненттер саны, ұсынылатын қызметтің спектрі мен сапасы сияқты байсалды көрсеткіштермен жетекші болуда.
Бүгінгі таңда «GSM Қазақстан» торап абонеттерінің саны 4000000 құрайды. «GSM Қазақстан» торабы елу мыңнан астам тұрғыны бар 60 қаланы, сондай-ақ жиырма мыңнан астам тұрғыны бар халықтық пункттерді жамылдырадын.
1. Авдеева Л.В. внедрение в России систем радиотелефонной связи GSM: история и проблемы// Мобильные системы. Спецвыпуск по стандарту GSM.-M., 1998. - 30-34c.
2. Бесповодный доступ абонентских линий. Том 1. Справочник по подвижной связи. - М., 1997. - 346 с.
3. Громаков Ю.А. Цифровые сотовые системы подвижной радиосвязи с кодовым разделением каналов. - М., 1996. - 49с.
4. Райкин П. Новые возможности в стандарте GSM. Вестник связи. №3 1999.
5. Демина Е.В., Резников Н.П. Менеджмент предприятий электросвязи. - М.: Радио и связь, 1997. - 248с.
6. Калашников Н.И. Системы радиосвязи: Учебник для вузов. - М.:Радио и связь, 1988. - 352с.
7. Каменский Н.Н., Модель А.М. и др. Справочник по радиорелейной связи. - М.: Радио и связь, 1988. - 408с.
8. Марков В.В. Радиорелейная связь. Учебник для техникумов. - М.: Радио и связь, 1979. - 368с.
9. Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели. - М.: Радио и связь, 1999. - 256с.
10. Голубицкая Е.А., Жигульская Г.М. Экономика связи: Учебник для вузов - М.: Радио и связь, 2000. - 118с.
11. Экономика связи. Под ред. Срапионова О.С. М.:1974
12. Экономика промышленности. М.: Знание, 1992
13. Экономика промышленного производства. М.: Мысль, 1991
14. Экономика и организация промышленного производства. М.: Мысль, 1987
15. Михайлов М.И., Соколов С.А. Заземляющие установки в устроиствах связи. - М.: Радио и связь, 1988. - 390с.
16. Белов С.В. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 2006
17. Кукин П.П., Пономарев Н.Л. Безопастность жизнедеятельности производства и охрана труда. Алматы, 2001
18. Продукты и решения: http://www.huawei.com/ru/catalog.do?id=342
19. Баклашов Г.Д. и др. Охрана труда на предприятиях связи: Учебник. Санитарные правила и нормы по гигиене труда в промышленности. Часть 3. Под ред. А.Р. Козловского. - А.:1994. - 123с.
20. Михайлов М.И., Соколов С.А. заземляющие установки в устройствах связи. - М.:Радио и связь, 1988. - 390с.
21. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. Учебное пособие. М.: Евроклимат, 2000. - 416с.
22. Хакимжанов Т.Е. Безопастность жизнедеятельности. Расчет аспирационных систем. А.: АИЭС, 2002. - 30с.
23. Дюсебаева М.К. Методические указания по «Охране труда» для студентов-дипломников. А.: АИЭС, 1994.
24. Пожарная безопастность. Электронная версия на сайте: http://www.referat.ru/refs_new/5129/ref_part_8.shtml
25. Кошульков Л.П. Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела «Охрана труда» в дипломном проекте. - А.: АИЭС, 1989. - 40с.
26. СНиП РК.2.04-05-2002. Естественное и искусственное освещение. Общие требования. - Астана, 2002.
        
        Дипломдық жоба
ТүсінДірме жазбасы
Тақырыбы «Шымкент қаласында GSM стандартты желісін орнату»
050719 – Радиотехника, электроника және телекоммуникация мамандығы
КІРІСПЕ
GSM ( Ұялы ... ...... ... ... дүниежүзілік телефон жүйесі. GSM – тез дамып және тез ... ... ... 392 GSM ... 147 елде ... ... ... төмендегі белгілерді қанағаттандыруы керек:
– сөздік ақпаратты таратудың жоғары сапасы;
– ұсынылатын қызмет және жабдықтың төмен құны;
– тұтынушының портативті ... ... ... жаңа қызметтер мен жабдықтар қатарын қолдау;
– Спектралды тиімділік;
– ISDN ... ... ... немесе GSM басқа да ... өз ұялы ... ... ... ... жасап шығарушылар алгоритм компрессиясы мен сандық процессорды
жетілдіргенде жүйеде ... ... ... жол ... оның ... арақатынасын жақсарту жолында дамуына сенген. Сондай-ақ,
GSM стандарты ISDN ... Services Digital Network) және ... Network) ... заманның барлық сандық тораптарының
стандарттарымен тығыз байланысты, ал GSM ... ... ... ... ... ... UMTS ... Mobile
Telecommunications System) жылжитын байланыстың халықаралық ... ... ... ... саны өте тез өсу ... ... да тез
өзгеруде. EMC (World Cellular Database) GSM абонеттер саны 2001 жылы ... ... ал ... ... 2006 жылы ... саны 2 ... өседі.
2000 жылғы сәуір айы мен қазан айларының ... ... ... ... саны 42,7 млн ... «GSM Қазақстан» компаниясы 1998 жылдың 30
қыкүйегінде ... ... ... ... ... «GSM ... компаниясы қысқа уақыт аралығында
агрессивті стандартты стратегия арқасында нарықтан алдынғы орынды иеледі
және ... ... өсу ... ... ... абоненттер саны,
ұсынылатын қызметтің спектрі мен сапасы сияқты байсалды көрсеткіштермен
жетекші болуда.
Бүгінгі ... «GSM ... ... ... саны ... «GSM ... торабы елу мыңнан астам тұрғыны бар 60 ... ... ... ... ... бар ... пункттерді жамылдырадын.
1 Стандартты GSM жылжымалы радиобайланыс цифрлық жүйе
1. Оңтүстік Қазақстан облысындағы желі жағдайының даму көрсеткіштері
ОҚ ОДТ ның 2007 ... ... ... ... ... 110,0% ке артты.
2006 жылғы периодпен салыстырғанда филиалға түскен кіріс 16 % ке артты.
2008 жылдың 01 қаңтарына ... ... ... ... (НТА)
222368 нөмірлеріне қызмет көрсетілді. Алдынғы периодпен салыстырғанда 14%
ке өсті.
2007 жыл план ... 24093 ... ... ... ал қайта орнатылған
телефондар саны 30954 бірлікті құрады, яғни 128 % ке ... жылы ... ... саны ... ... (14516 бірлік) 19989 бірлікке артты, ол 13,8% ті ... ... ... ... ... жиілік жолағына рұқсат
беретін ADSL ... 4834 ... ... ол 24,2% ды ... ... ... үлкен жолақты интернетті қолданушылар бөлігі
8,2 % тен 24,2 % ке үлкейді.
Жалпы 877 ауылдық жерлерден (АЖ) 861 і ... ол 98 % ды ... жылы 38 АЖ ... ... ОҚ ОДТ ... ... 358 АТС ... тұр. 2007 жылға қарағанда АТС тің өсу саны 64 бізлікті құрады, ол 122
% ті құрайды.
АТС ті ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 0,6% ке
артты ол 0,6 % ті құрады.
01.01.2008 жылы ОҚО да бар 1011 ... 980 і ... жылы ... істеп тұрған 728 емдеу – профилактикалық
орындардың 255 і телефондалды.
Көрсетілген қызмет ... ... ... ... ... 2007 жылы жоспарланғанға
қарағанда 105% ке артық орындалды, ол 184304 мың ... ... ... ... ... ... 16,0% ке ... қатар түрлі бағыттарда трафиктің өзгеруі, өткен жылмен
салыстырғанда:
- ... ... ... - 13 % ке ... СНГ ... –19 % ке ... ... шетелдерге – 29% ке кеміді;
- Ұялы байланыс операторларының желісіне –13 % ке ... ... ... ... ... ... 2,0% ке ... Бір жұмысшы 130 негізгі телефон аппаратына (НТА) қызмет көрсетті
Қазір ҚТО ... «NEO» атты жаңа ұялы ... ... ... сол жақ ... жаңа ... ... құру
үшін “Қазақтелеком” тұрақты желімен бірге кең жолақты ... ... ... ... Бұл ... ... қызмет көрсетіп ... ... ... максималды қолданып, телефония
және мәліметтерді тарату қызметін тез айналдыруға көмектеседі. Кең жолақты
рұқсат жүйесі таралған телефондық қызметтердің кең ... және ... ... ... қызметтерін қамтамасыз етеді.
2. GSM жүйесінің сипаттамасы
1982 жылы Conference of European Posts and ... ... Groupe Special Mobile (GSM) ... тобы ... ... мақсаты: қондырғыны арзандату, байланыс сапасын жақсарту,
халықаралық роумингті сақтау және ... ... ... жету ... ... кіріс және шығыс ағын үшін жылжымалы терминалмен
байланыс үшін 890-915 MHz және 935-960 MHz ... ... ... ... ... әдісі бойынша орындалады. Ені 25 MHz жиілік
диапазонында 200kHz ... ... 124 ... ... ... ... бір ... бірнеше жиілікке тәуелді. Мәліметтерді беру
уақыт бойынша бөлу арқылы орындалады. ... ... ... деп
аталатын ұзақтығы 0,577 мс болатын, 8 элементтен тұратын TDMA фреймасында
сақталады. Мұндай слотта орналасқан ... ... ... ... ... Бір ... бір ... бірнеше логикалық арналарға қызмет
көрсете алады. Олардың әрқайсысына ... слот саны ... ... яғни бір нақты жылжымалы терминалды ғана ... ... ... немесе басқарушы, яғни күту режиміндегі барлық ... ... етіп ... ... беру Traffic Channel (TCH) ... Ол ... ... жатады және 126 фреймадан тұратын ұзақтығы 120
миллисекунд болатын мультифрейма ... ... ... ... ... үшін ... және ... ағындар үш слотқа тең
уақыт ... ... ... ... Бұл GSM ... толық
дуплексті жалғастыру мүмкін емес ... ... ... ... ... ТСН ... ... болады: дауысты –
14,4 Kbps, мәліметті – 9,6 Kbps, 4,8 Kbps және 2,4 Kbps, ... ... ... Cell Broadcast Channel. Жылдамжығы 14,4 Kbps болатын ... үшін ... ... ... алып тастау арқылы және қатені ... ... ... ... GSM цифрлық желі болғандықтан дауысты
мәліметті беру үшін жеке модем қажет емес.
Шақыруларды және басқа да ... ... үшін ... ... ... беріледі. Ол 51 фрейманың мультифреймасынан
тұрады. Жылжымалы терминал күту ... ... ... ғана ... ... мәліметтерді беру уақытындағы ТСН арналарын да қолданады. Осындай
арналардың ... ... ... ... Broadcast Control Channel (BCCH) – бір бағытты ... Ол ... ... ... мен ... ... ... Frequency Correction Channel (FCCH) және Synchronisation Channel
(SCH) логикалық арналардың уақытты ... ... ... Random Access Channel (RACH), Paging Channel (PCH) – ... және ... инициализациялауға жауап береді;
– Access Grand Channel (AGCH) – ... ... ... етеді;
Арналардың әр-түрлі қызметтері мәліметтердің (burst) төрт ... ... ... Normal – ... 156 бит, ... ... 114 бит пайдалы мәліметті
құрайды;
– F-burst және S-burst – ... ... ... ... FCCH және ... қолданылады;
– Access burst – өте қысқа, RACH арнасына арналған.
Цифрлық ... беру үшін ... ... арқылы Гаусстық
минималды жылжымалы модуляция әдісі (Gaussian Minimum Shift Keying, ... ... ... ... толық өткізу қабілеті 270 Kbps
құрайды. Motorola мәліметтері бойынша, оның қондырғысы бір ... Kbps ... ... ... ... ... тасымадаушының
конфигурациясын сақтайды, бірақ олардың санын 24-ке ... ... ... ... 1 ... 4 ... дейін жүздеген 0,1 – 70 км (егер
тасымалдаушы санының өсуі меншікті ... ... ... береді.
Жиілікті периодты (frequency hoping) ауыстыруынан шағылысу пайда болған
кездегі сигналдың көпжолмен ... ... жеке ... ... ... әсерлерді біртіндеп өшіреді. Әр-бір келесі фрейма басқа
жиілікпен беріледі, сондықтан секундына 217 «секіріс» орындалады. «Секіріс»
орындалатын схема BCCH ... ... ... ... ... ... ... функционалды құрылым мен интерфейс 1.1 –
суреттегі құрылымдық сұлбамен түсіндірілген. GSM ... үш ... ... MSC (Mobile ... Centre) – ... байланыстың коммутация
орталығы;
– BSS (Base Station Subsystem) – базалық станция ... MS (Mobile ...... ... OMC ... and Mantenance Centre) эксплуатация және ... ... ... ... ... ... ... арқылы
орындалады. GSM стандартындағы барлық желілік функционалды компоненттер
МККТТ SS №7 (CCITT SS №7) ... ... ... ... байланыстың коммутация орталығы ұяшықтар тобына қызмет етеді және
жылжымалы станция жұмысын қажет ететін барлық байланыс түрлерін ... MSC ISDN ... ... ... және ... желі ... ISDN және т.б.) мен жылжымалы байланыс желісі аралығында интерфейсті
құрайды.
Ол шақыру маршруттарын және ... ... ... ... MSC ... ISDN ... орындаудан басқа
радиоарналардың коммутация функцияларын ... MSC ... ... зона ... ... ... ... көрсете алады. MSC ... ... ... мен
маршрутты таңдауды басқарады, PSTN жалпы қолданыстағы телефон желісін МККТТ
SS №7 хаттамасы бойынша сигнализация функциясын, жобалау ... ... ... ... ... ... беруді қаматамасыз етеді.
3. GSM желісінің қодырғы құрамы және құрылымдық сұлбасы
сурет 1.1 – GSM желісінің құрылымдық сұлбасы
Әр-бір MSC белгілі бір ... зона ... ... ... ... ... ... көрсетеді. MSC шақыруды
орнату және маршрутизация процедураларын ... ... ... желі үшін (PSTN) MSC SS №7 ... ... сигнализация
функциясын шақыруды беру және нақты ... ... ... ... да ... ... етеді.
MSC желінің көрсеткен қызмет түрлері үшін төлем қағаздарды әзірлеуге
қажетті ақпаратты жинақтайды, болған сөйлесу ... ... ... ... ... ... береді. MSC сондай-ақ желі
оптимизациясы мен ... ... үшін ... ... ... ... MSC радиоарналарға қатынасты басқару ... ... ... да ... және VLR ұзақ уақытқа |
|сақталынған мәліметтер |
|құрамы ... ... |
|1 |IMSI – ... ... ... ... нөмірі |
|2 |ISDN халықаралық желідегі ... ... ... |
|3 ... ... ... |
|4 ... кілті |
|5 ... ... ... ету ... |
|6 ... ... тораптарының индексі |
|7 ... ... ... блокировка индексі |
|8 ... ... ... ... |
|9 ... абонентті таныстыру ... ... ... ... нөмірі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тораптарының қасиеті ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... етілмеген шығыс шақырулары |
|17 |Максималды абонент саны ... ... ... ... ... ... бар ... ... |
|20 |Тұтынушылардың жабық тораптарының рұқсат етілмеген кіріс ... ... 1.2 – HLR және VLR ұзақ ... ... ... ... мен VLR-де ... ақпараттардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету
үшін, келеңсіздіктер жағдайында осы ... жады ... ... ... ... ... сақталады, алайда бұл мәліметтер VLR-де
абонент осы VLR басқаратын зона ішінде болған кезде ғана ... және VLR ... ... ... ... ... |
|VLR |
|1 |TSMI – ... ... |
| ... идентификациялық |
| |нөмірі |
|2 ... ... |
| ... |
|3 ... қызметті қолданудағы |
| |нұсқалар |
|4 ... ... ... |
| ... |
|5 ... және шифр |
| ... |
|1 ... және шифр ... |VLR ... ... ... |
| |уақытша номері |
|3 |VLR ... ... ... |
|4 ... станцияның орын ауысу орны |
|5 |Беру эстафетасындағы ... ... |
|6 ... ... |
|7 ... ... ... |
| ... ... |
|8 |Сол ... қолданылатын пароль |
| |құрамы |
|9 ... ... ... 1.3 – HLR және VLR ... ... мәліметтер құрамы
GSM қозғалмалы байланыс желісінде ұяшықтар географиялық зоналарға (LA)
топтастырылады. Олардың әрқайсысына ... ... ... ... ... VLR ... ... абоненттер жөнінде ақпарат сақтайды.
Қозғалмалы абонент бір LA-дан екіншісіне өткен кезде оның орналасуы жайлы
ақпарат VLR-де ... ... ... ... Егер ескі және жаңа LA ... VLR басқаруында болса, ескі ... ... олар жаңа ... ... өшіріліп отырады. HLR-де сақталатын абоненттің VLR
адресі де жаңартылады.
VLR сондай-ақ бір “адасқан” ... ... (MSRN) ... ... етеді. Қозғалмалы станция кіріс шақыруларын қабылдаған кезде
VLR оның ... ... оны MSC-ге ... Ол бұл ... қозғалмалы
абоненттердің қасында орналасқан базалық станцияларға маршрутизациялайды.
VLR сондай-ақ бір MSC-ден екіншісіне қосылысты беру кезінде ... ... ... де ... ... ... басқа, VLR жаңа TMSI-
ларды ... ... ... HLR-ге ... Ол сондай-ақ шақыруды өңдеу
кезінде қосылудың шындығы процедурасын басқарады. ... ... ... идентификация поцедурасын күрделендіру үшін TMSI
периодты ... ... ... ... VLR ... базасына рұқсат IMSI,
TMSI немесе MSRN арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Жалпылай алғанда абонент
жайында ... ... ... ... ... Ол HLR-ге ... жасамауға мүмкіндік беріп, шақыруларға қызмет көрсету уақытын
қысқартуға көмектеседі.
Байланыс жүйесінің ... ... жол ... үшін ... яғни ... дұрыстығын растау механизмдері енгізіледі. Аутентификация
орталығы ... ... ... аутентификация кілттері ... ... Оның ... ... ... анықталып, оның
байланыс желісіне қол жеткізілуі жүзеге асырылады. AUC аутентификация
процессінің ... ... ... ... және құрылғылар
идентификация ... (EIR – ... ... ... ... базасының негізінде абонеттік станцияларды шифрлау
кілттерін ... ... ... байланыс жүйесін қолдану кезінде абонент
дұрыстығының ... ... (SIM) ... ... халықаралық
идентификациялық номер (IMSI), өзіндік жеке аутентификация кілті (Ki) және
аутентификация алгоритмі (A3) сақталады.
SIM-де ... ... ... ... ... мен желі ... ... алмасу нәтижесінде толық аутентификация циклі іске асырылады
және абоненттің желіні ... ... ... ... дұрыстығын тексеру процедурасы келесі әдіспен
жүзеге асырылады (1.1). Желі ... ... ... ... ... Онда Ki мен A3 ... алгоритмінің көмегімен қайта дыбыс
қайтару (SRES) мәні анықталады, яғни:
SRES = Ki * [RAND] ... ... ... SRES ... ... ... ... SRES мәндері салыстырылады. Егер екі мән ... ... ... ... ... бастайды. Қарама-қарсы жағдайда
байланыс үзіліп, қозғалмалы станция индикаторы ... ... ... ... ету үшін SRES ... SIM ... жүргізіледі.
Құпия емес ақпарат (мысалы Ki) SIM модулінде өңделмейді.
IWF – желіаралық функционалды түйін MSC-дің құрамдас бөліктерінің ... ... Ол ... мәліметтерді GSM желісінің терминалды
құрылғысы (DIE) мен фикстелген желінің қарапайым терминалдық ... ... ... ... ... құрылғылары мен
мәліметтерді тарату жылдамдығына қол ... ... ... ... фикстелген желінің сәйкес моделімен сәйкестендіру ... ... ... банкінен “бөледі”. IWF сондай-ақ қолданушыларға
жеткізілетін құрылғылар үшін тікелей байланыс типті ... ... ... X.25 ... ... PAD ... мәлімет тарату үшін.
EC – жаңғырықбасқыш. MSC-де PSTN тарапынан GSM ... қоса ... ... ... кешігулерге байланысты
барлық телефондық арналар үшін (олардың ұзындығына тәуелсіз) қолданылады.
Типтік жаңғырықбасқыш ЕС шығысы мен ... ... желі ... ауданда 68 миллисекунд интервалында басуды ... ... GSM ... тура және кері ... жалпы кешігу сигналды өңдеу,
сөзді кодалау, декодалау, арналық кодалау және т.б. байланысты ... ... 180 ... тең. Бұл ... қозғалмалы абонентке егер телефонды
арнаға трактті ... ... ... ауыстыратын гибридті
трансформатор қосылмағанда байқалмайтын еді. Ол MSC үшін ... ... ... стандартты байланыс екісымды. Фикстелген желінің екі ... ... ... ... болмайды. Егер EC-ті қоспасақ GSM
трактіндегі сигналдардың ... ... ... ... ... қайта-қайта бөлініп, мазасын алады.
TCE – транскодер. Ол сөзді тарату арнасының ... ... мен ... ... ИКМ) ... ... бойынша (GSM 04.08 ұсынады) GSM
ұсынысына сәйкес түрлендіруді ... ... Осы ... ... ... берілетін сөзді тасымалдау ... 13 ... ... ... ... бұл арна ... жылдамдықты” деп аталады.
Стандарт бойынша болашақта жартылай жылдамдықты ... ... ... ... (тарату жылдамдығы 6,5 кбит/с).
Тарату жылдамдығын төмендету сызықты предикативті кодалау (LPC), ұзақ
уақытты болжау (LPT), қалдықты импульсті ... (RPE – ... REPL ... ... ... ... ... арнайы құрылғымен қамтамасыз
етіледі.
Негізінде транскодер MSC-мен бірге орналасады. Сонда ... ... – BSC ... ... ақпаратты тарату, тарату жылдамдығы 13
кбит/с ағынға қосымша мәліметтер ... ... 16 ... ... қосу ... ... ... кейін тығыздау еселігі 4-ке тең
тығыздау арқылы 64 ... ... арна ... ... 120 ... ... қамтамасыз ететін GSM ұсынысына сәйкес 30 – ... ... ... Он ... арна (64 кбит/с) – “уақытша терезе”. Арнайы
сигнализация ақпаратын тарату үшін бөлініп алынып, көбінесе SS №7 ... ... ... Басқа арнада да X.25 МККТТ хаттамасымен ... ... ... ... – құрылғыны идентификация регистрі. Ол ... ... ... ... номерінің (IMEI) дұрыстығын растау
үшін керекті мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... желі MSC-і және
басқа қозғалмалы желі MSC-лері рұқсаты бар.
HLR секілді желіде бірден көп EIR болуы мүмкін. ... бола тұра ... ... IMEI ... басқарады. MSC құрамына траслятор ... ... ... ... адресті құрылғы жайлы мәлімет базасының сәйкес
бөлігін басқаратын EIR-ге ...... мен ... қызмет көрсету орталығы. Ол желінің
басқа компоненттерін ... мен ... және оның ... ... ... ... GSM ... орталық элементі болып табылады.
OMC GSM ... ... ... X.25 ... пакетті
тасымалдау арналарымен ... OMC ... ... ... ... апат ... ... қамтамасыз етеді және
желінің басқа компоненттерінде апат ... ... ... Келеңсіздіктің сипатына байланысты ОМС оны автоматты түрде немесе
жұмысшылардың араласуымен жөндеуге мүмкіндік ... ОМС ... ... ... ... шақырудың өтуін тексере алады.
ОМС желідегі жүктемені басқаруға мүмкіндік ... ... ... GSM желі ... ... туралы статистикалық
мәліметтерді жинау, оларды дискілік файлдарға жазу және визуальді анализ
үшін оны ... ... ... ОМС желі ... конфигурациясы
туралы программалық қамтама мен мәліметтер базасын өзгертуді басқаруды
қамтамасыз етеді. Программалық қамтаманың жадыға ... ... ... ... ... олардан OMC-ға жүргізілуі мүмкін.
NMC – желіні басқару орталығы. GSM желісінің рационалды иерархиялы
басқаруды ... ... ... ... ... ... ОМС
орталықтарымен қолдалатын бүкіл желі деңгейінде эксплуатация мен техникалық
қызмет көрсетуді қамтамасызетеді. NMC ... ... ... ... ... апатты жағдайларда (мысалы, түйіндер істен шыққанда немесе асқын
жүктелу кезінде) желіге ... ... ... ... Одан басқа
ол желі құрылғыларында қолданылатын автоматты басқару құрылғыларының
күйлерін бақылап, NMC ... үшін желі ... ... Бұл ... ... келеңсіздіктерді бақылап, және
керек болған жағдайда белгілі-бір ауданға ... OMC-ға ... ... ... ... NMC жұмысшылары бүкіл желі жағдайын біліп, ОМС
жұмысшыларына аумақтық келеңсіздіктерді шешу стратегиясын өзгерту ... ... ... ... ... ... ... болу шарттарына жол бермеу үшін
сигнализация маршруттары мен ... ... ... ... ... ... ... жүктеулік шарттарының таралуына жол
бермеу үшін GSM ... мен PSTN ... ... ... да
бақыланып отырады. Солай бола тұра NMC жұмысшылары ... ... ... NMC ... ... NMC сондай-ақ базалық
станция ішкіжүйесінің (BSS) желілік құрылғысы үшін ... ... де ... етеді. NMC операторлары экстрималды жағдайларда
“артықшылықты қол ... ... ... ... да ... Бұл ... артықшылығы бар абоненттер ғана (жедел қызмет
орындары) желіні қолдана алады.
NMC жергілікті ОМС ... ... ... сол ... өзіне алуы мүмкін. Мұнда ОМС NMC мен желі ... ... ... қызметін атқарады. NMC операторларды ... ... ... ... ...... станция құрылғысы. Базалық станция контроллері (BSC) мен
таратқыш/қабылдағыш базалық ... (BTS) ... ... ... бірнеше таратқыш/қабылдағыш блоктарды басқара алады. BSS
радиоарналардың ... ... ... ... ... секірмелі жиілікті жұмыс режимін қамтамасыз ... ... мен ... сөзді кодалауды, сөз үшін тарату жылдамдығын
бейімдейді, шақырулар туралы ... ... ... ... ... ... ... анықтайды.
BSS, MSC, HLR, VLR-мен бірге кейбір функцияларды орындайды. Мысалы:
негізінен MSC-дің басқаруымен арнаны ... ... MSC ... ... ... жағдайда, базалық станцияға арнаны босату
туралы сұраныс ... ... BSS мен MSC ... қозғалмалы
станциялардың кейбір категориялары үшін ... ... ... ... асырады.
MS – қозғалмалы станция. GSM желісі абоненттерінің қолданылатын
фикстелген электробайланыс ... ... ... ... ... GSM стандартында қозғалмалы станциялардың бес классы
қабылданған. 20 Вт қуатты 1-ші класс модельдерінен бастап ... ... Вт (1.2 – ... 5-ші ... ... ... ... тарату кезінде байланыстың керекті сапасын ... ... ... ... ... ... абонент пен станция бір-бірінен тәуелсіз. Атап өтілгендей
әр-бір абоненттің, оның интеллектуалды карточкасына ... ... ... бар (IMSI). ... ... ... ... берілетін автокөліктер мен таксилерге орнатуға мүмкіндік
береді. Әр-бір қозғалмалы станцияға да халықаралық ... ... ... Бұл ... GSM ... ұрланған станциялар немесе
өкілеттілігі жоқ станциялардың қолданылуына жол бермейді.
1.2 – кесте
Қозғалмалы станциялар ... ... ... ... ... ... ауытқу, |
| ... ... Вт |дБ |
|1 |20 |1,5 |
|2 |8 |1,5 |
|3 |5 |1,5 |
|4 |2 |1,5 |
|5 |0,8 |1,5 |
4. GSM ... ... ... стандартты жылжымалы станцияның ұялы жүйесін келесі ... ... 890-915 МГц – ... ... таратқыштары
үшін (линия “жоғары”); 935-960 МГц – базалық станция таратқыштары үшін
(линия ... ... ... ... ... ... ССПС NMT-900, ... стандарттарымен параллельді жұмыс істейді.
GSM желісі үшін бөлінген әр-бір жиілік жиілік арнасына бөлінген. Арна
айырмашылықтары 200 кГц құрайды, яғни GSM ... 124 ... ... ... ... ... ... хабарларды беру
үшін бөлінген жиілік жолағы бір-бірінен 45 МГц-ке бөлінген дуплексті
арнамен ... ... ... Бұл жұп жиіліктер сақталады. Әр-бір
ұяшық нақты бір ... ... ... FI (п) – ... ... ... 890-915 МГц, Fu (п) ... жиілік номерін 935-960 МГц жиілік жолағында ... ... ... ... ... ... (п) = 890,2+0,2(п-1), МГц; Fu (п) = FI (п)+45, МГц; 1 < п < ... ... (RX) ... үшін және (TX) базалық станцияға беру үшін
арна жиіліктері келтірілген.
Әр-бір ... ... TDMA ... 8 ... ... 8 ... ... құрайды. Әр-бір физикалық арна әр-бір
уақыттық TDMA кадрінде бір және сол уақыт терезесін қолданады.
Физикалық ... ... ... ... ... ... мен ... топтастырылып логикалық арнаның екі түріне
топтастырылады: байланыс арнасы – кодталған сөз немесе ... ... ... ... арнасы – синхрондау және басқару сигналдарын (CCH) беру
үшін арналған.
GSM – ... ССПС ... ...... ... ССПС ... ... – Скандинавия елдерінің аналогты ССПС стандарты.
1.5 Шақыруларды маршруттау
Ұялы телефонның ... ... ... ... ... ... ... желі зонасында орналасқан, тіркеу жақсы аяқталады, ал телефон
күту режимінде.
Сымды ... ... ... ұялы ... «сұраныс» шақыруы үй
желісінің MSC-не түскен ... ... ... ... ... желі ... коды MSISDN ... ұялы абонентті табады), MSC HLR-ге MSISDN
абонент номерін жібереді. HLR абонент орналасқан ... ... ... ... VLR ... қарамағындағы бір MSRN (Mobile Station Roaming
Number – ұялы станцияның “адасқан” номерін) бөледі.
MSRN қызметі модем арқыла IP динамикалық адрестерінің ... ... еске ... Үй желісіндегі HLR VLR-дан абонентке ...... оны үй ... ... беріп, тұтынушығы IMSI-ның
берілуін қадағалайды. Байланысты орнатудың ... ... IMSI және MSRN ... желі коммутаторлары мен PAGCH (PAGer Channel –
шақыру арнасы) арқылы абонент орналасқан LA ... ... ... ... өте ... ... ... мүмкін емес
жағдайдағы мысалды келтірейік (кесте 1.2)
кесте 1.2 – Байланысты ... ... ... ... түрі ... ... ... жүктемеден |Ортақ қателік |
| |бос емес ... | ... |42515 Гц |42515 Гц ... |
| | | ... |
| | | ... ... |500мс ... |42515 Гц 200мс |Үш рет ... (әр – бір |
|түрі |500мс ... ... ... ұзақтығы 330мс) |
| | |200мс ... |1с ... ... ...... ... – Халықаралық телефондық,
телеграфтық консультация комитеті (ITU – International Telecommunicatio
Union) Еуропа желісіне арналған ... ... үшін 890 – 915 MHz ... (ұялы станциядан базалық станцияға) және кіріс сигналы үшін 935 ... MHz ... ... ... ... ұялы ... бөлді.
Белгіленген желідегі маршрутизациядан айырмашылығы (немесе кәдімгі),
терминалды қондырғы ... ... ... ... GSM ... ішінде немесе оның сыртында алмасып жүруіне болады. Ұялы телефонға
шығатын нөмір жылжымалы абонент ISDN-і (Mobile ... ISDN – ... ... ол E.614 ... жоспарына сәйкес анықталады. Бұл нөмір
мемлекет кодын және ... ... ... ... Code) қосады.
Терілген абонент нөмірінің алдыңғы бірнеше цифрлары ішкі PLMN ... ... GMSC (Gateway MSC) ... MSC
функциясынан айырмашылығы болады, негізінде MSC-де ... ... ... ... ұялы ... ... нөмірін (Mobile Station
Roaming Number – MSRN) көрсетеді және ... ... ... ... ... GMSC ... топтастырудан бастап HLR
абонентіне MSRN алу болып ... HLR VLR ... SS7 ... ал MSRN ... HLR ... MSRN ... уақытша VLR
абонентін сұрайды. Бұл MSRN HLR абонентіне қайта келеді, содан соң ... Ол ... жаңа MSC ... Жаңа MSC сәйкес MSRN IMSI нөмірі
қарастырылады және жылжымалы станция ... ... ... ... ... Радиорелейлі жүйені таңдау қағидасы
РРЛ қондырғылары әр-түрлі болғандықтан, тұтынушыларға ... ... ... ... ... ... ... желі топологиясы (саны, интервал
ұзақтығы мен желі ... ... ... ... мен түрі,
сонымен қатар талап етілген байланыс ... ... ... ... ... а) аппаратураны пайдалануда температураның сәйкестігі, ... ... ... қар және ... ... ... кепілдікті жөндеуді қамтамасыз ету т.с.с;
• б) аппаратураның техникалық қызмет ету талаптарына сәйкестігі, ... ... ... ... ... ... дистанционды
бақылау, ақпараттарды берудің сапалы сипаттамасы, ақау ... ... ... және ... арналардың болуы;
• в) РРЛ құрылысына рұқсат алу мүмкіндігі.
Радиорелейлі желіге қондырғыны таңдауда ... ... ... ... ... ... ... және өткізу
қабілетіне, сенімділік пен ... ... ... ... беру ... сәйкес болуы керек. Егер асып кетсе, онда радио
желінің берілген жиілік жолағы кеңеюі немесе берілген ұзындығының ... ... ... ... ... ... ... өсуінің
салдарынан өту ұзындығы азаюын және радиорелейлі байланыс диапазонының
қондырғылармен толып кетуін ескеру ... ... ... ... ... және 15ГГц). Көбіне бұл бос ... ... ... ... және ... жағдайындағы қосымша жоғалулардың
салдарынан болады.
Цифрлық радиорелейлі ... ... ... ... ... ... Alcatel, NEC, Bosch, Nokia,
және ... ... ... Жоғарыда айтылған қондырғылардың өздерінің
артықшылықтары мен ... бар. ... ... 2003 ... ... ... және ... жүйенің дүниежүзілік базарында
Ericsson компаниясының MINI-LINK РРЛ-ы 35%-ды ... ... ... ұялы ... желісінің операторлары;
– байланыс желісінің операторлары;
– қаржы институттары;
– жергілікті әкімшілік институттары;
– коммуналды қызметтер;
– авариялық қызметтер;
– транспорт ұйымдары;
... мен ... порт ... ... және ... компаниялары.
ERICSSON фирмасының радиорелейлі цифрлық байланыс жүйесі
Жалпы ақпарат
MINI-LINKTM – байланыс жүйесінің тез таралуына арналған радиорелейлі
жүйе. Өткізу қабілеті 2-ден 34 ... ... ... ағындарды беру
қашықтығы бір өтуде 50 км-ге дейін болады. 7-ден 38 ГГц-ке дейін 7 ... ... ... ... ... ... “шеңбер”, “бұтақ”) үшін ыңғайлы. Модульді шешімі тұтынушылар
санымен есептелінеді. Күрделі көп ... ... құру ... бар.
Кепілденген жұмыс істеу қабілеті – 30 жыл. ... ... ... бола ... ... желіні басқару үшін модульді
бағдарламамен ...... ... қамтамасыз етілген.
MINI-LINK E – бұл Ericsson фирмасының микротолқындық аппаратурасы. Ол
пайдалы кез-келген желі түрі мен жеке ... ... ... ... E ... желінің мәліметтерді беру жылдамдығы мен
ұзақтығын қанағаттандыратын ... ... Бұл ... 7 –
38 ГГц жиілік диапазонында және 2-ден 2x17 Мбит/с ... ... ... ... ... ... E ... желі конфигурациясында
(“жұлдызша”, “шеңбер”, “бұтақ”) жұмыс ... ... ... ... ... станция мен коммутация орталығымен байланысы және
желі топологиясы (ҚОСЫМША Ә-де) көрсетілген.
MINI-LINK аппаратурасының жаңа ... ... ... ... ... ... ... арттыру үшін 1+1 түріндегі
жүйені немесе шкңберлі құрылымды қолданады. Сонымен қатар ... ... ... ... қолдануға болады. Қондырғыда бөгеуге
тұрақты код сигналы ... E ... ... ... ... үшін ... атқарады:
– автономды MINI-LINK E толық сыртқы аппаратура желісінің минималды
құнын қамтамасыз етеді;
– MINI-LINK E ... ... ... үшін оптималды түрде
көптерминалды желіні ... ... екі ... ... ... ... қондырғы
(ішкі бөлімі) және радиомодуль (сыртқы бөлім). Бұл бөлімдер өзара бір
коаксиалды кабельмен ... ... ... 400 ... дейін болуы
мүмкін. Жұмыс жиілігінің диапазоны радиомодульмен анықталады. ... ішкі ... ... Аппарат залында MINI – LINK
қондырғысы 19 дюйм тірекке ... ... ... ... ... желінің соңғы қондырғылары бір ... ... ... блок ... қабілеті мен трафикке толық тәуелсіз. Ол ... ... ... ... ... және ... ... орнатылуы
мүмкін.
MSM – MINI-LINK орталықтанған ... мен ... ... ... менеджері. Ол автономды жүйеде немесе жалпы желіні
басқару жүйесі (NMS) ... ... ... қажетті барлық басқару
функциялары ұсынылады. Ыңғайлы болу үшін автоматты бағдарламамен ... Оның ... ... жиілігін және беру қуатын өзгертуге, қосымша
кабельді ... ... ... алмастыруға, шлейфтерді қосып-
ажыратуға және желі жұмыстарын басқаруға болады. Аналогты немесе цифрлы
қызмет арналарын ... ... өте ... ... ... ... істей алады:
– сыртқы қондырғы – 33-тен +55˚C дейін температурада және 8 – ... ... ... ... ... ішкі ... – 5-тен +45˚C ... температурада және 5 – 90%
салыстырмалы ... ... ... ... ... терминал MINI-LINKTM E
MINI-LINK E Micro жиілікті диапазонда ... ... үшін 2 ... ... ... ... ... бағдарламамен қамтамасыз етілген. Басқа
аппаратурамен байланыс үшін ITU-T Rec G.703 ... ... ... ... интерфейсі линия байланысының ұзындығына
есептелген.
Бөлінген терминал MINI-LINKTM E
Бөлінген терминалға арналған аппаратурасыртқы радиомодуль мен ішкі бөлмеде
орналасқан мүмкіндік ... ... ... ... ... ... ... ал ішкі бөлім трафик ағындарын ... ... ... ... Екі ... бір-бірімен коаксиалды кабельмен
байланысқан. Модернизация немесе ішкі ... ... ... ... арқылы орындалады.
MINI-LINK E жүйе құрамы
MINI-LINK E жүйе құрамы радиомодуль, антенна және бағдарламалық қамтамадан
тұрады. ... ... блок ... ... ... және ... Ол ... жиілік жолағында орналасады. Антенна және радиомодуль
интеграцияланады немесе жеке орнатылады. MINI-LINK E терминалының ... ... Б-да ... ... ... ... және жиілік диапазонына толықтай тәуелсіз. Әр-түрлі
өткізу жолағы мен ... ... ... ... ... ... 19-шы жалпы негізгі тіректе орналасқан модемнен (MMU),
мультиплексор-коммутатор (SMU) негізгі ... ... ... ... ... (SAU) ... 2, 4, 8 және 32 ... өткізу қабілеті
бар төрт түрлі модем ұсынылады. Үш коммутатор-мультиплексор (SMU) түрі және
үш қызмет блок SAU түрі, Basic – ... ... желі ... ... ... ... үшін арналар, SAU Exp 1 – негізгі функциялары
SAU Basic плюс интерфейсі екі цифрлық қызмет ... ... SAU Exp 2 ... ... SAU Basic плюс бір ... ... қызмет арнасы үшін
және бір аналогты арна қызмет телефоны үшін ... Ішкі ... ... ... компоненттерін алмастыру үшін сыртқы модульдің алмасуы талап
етілмейді.
RAU1 (7 – E) радиомодульдің ... ... ... мен ... ... жаңартылуда.
Радиоблоктардың екі түрі шығарылады: RAU 1 ... В-да) және RAU ... ... ... бірдей, бірақ конструкциясы мен микротолқындық
технологиясы әр-түрлі. RAU 2 жоғарғы дәрежелі микротолқындық ... ... ... ... ... тәуелсіз, яғни жұмыс жиілігі тек
радиоблок арқылы анықталады. Ол ... ... Бұл ... ПО арқылы
немесе MMU бөлімінде орналасқан қосып-ажыратқыш арқылы ... (7 – E) ... ... субблок келесі функцияларды орындайды: DC/DC түрлендіргіш,
кабель интерфейсі, басқару және ... беру ... ... ... ... В-да блок ... көрсетілген. DC/DC түрлендіргіші
микротолқынды ... үшін ... ... ... етеді. Кабель
интерфейсі – ішкі блоктағы сигнал ... яғни АЖ беру ... және ... ... ... ... кернеуі кабель
интерфейсінде демультиплекстенеді және келесі өңдеуге жіберіледі:
– АЖ беру сигналы 350 МГц ... ... ... ... ... басқару және бақылау сиганлы 6,5 МГц номиналды жиілікте амплитудалық
модуляцияланған сигнал болып табылады.
– берілетін ... ... 45 – 60 В ... болады (MMU тұрақты
кернеу 24 – 60 В ... ... ... ... ... және ... ... АЖ сигналы және басқару мен бақылау сигналдарынан тұрады. Яғни
ол номиналды жиілігі 140 Мгц АЖ сигналынан және ... 4,5 МГц ... ... сигналынан тұратын амплитудалық модуляцияланған ... ... ... ... ... ... ... қорғау схемасын
қамтиды.
Басқару және бақылау процессоры – ... ... ... ... мен ... үшін ... процессор. Оның негізгі
қызметтері ... ... ... ... ... жинау. Бұзылу туралы сигналдар жиналып,
ішкі MMU ... ... ... ... радиоблокта
орналасқан жарықдиодтары арқылы көрсетіледі;
– басқару бұйрығын ... Ішкі ... ... ... Бұл: таратқыштың активация/деактивация, арна жиілігін
орнату және шығыс қуат деңгейі мен ілмекшенің активация/деактивация
бұйрықтары;
... ... ... ... ішкі ... ... ... берілетін АЖ сигналдарын өңдеу. Кіріс күшейткіш ДАР жүйесінен тұрады,
сондықтан ішкі және ... ... ... ... ... ... ... сигналының нақты деңгейінде бұзылған
сигналдар генерацияланады, яғни ... АЖ ... ... көп жоғалу болғандықтан төмен болатынын көрсетеді.
Тратқыш блогы – жиілікті жоғарылататын түрлендіргіш. Мұнда берілетін
АЖ ... 7 – 8 ГГц ... ... ... және конверсияланады.
Таратқыштың генераторы – таратқыш жиілігі кері ... ... ... ... ... (VCO сигналы біртіндеп бөлгішке беріледі, ... ... ... ... ... ... басқару және
бақылау жүйесі тізбектелген шина арқылы сигналдың қателік ... VCO ... ... ... ... бұзылу сигналын
генерациялайды.
Соңғы күшейткіш – таратқыштың шығыс қуаты соңғы күшейткіш коэффицентін
орнатумен басқарылады. Шығыс қуаты 1 дБ ... ... ... ... ... Таратқыш соңғы күшейткіш жұмыс режимінің
алмасуына сәйкес қосылады және ... қуат ...... ... ... тарату сигналын
бақылау үшін қолданылады (шығыс қуат ... ... ... ... ... ... – тарату сигналының бөлігі ... ... ... үшін ... ... ... Жоғарыда айтылғандармен қатар таратқыштың шығыс қуаты,
ЖЖ шығыс сигналының ... ... ... ЖЖ аттенюатор қосылу
салдарынан төмендеуі мүмкін. Сондықтан берілетін ЖЖ сигналының қосынды
әлсіреуі 50 дБ ... ... ... ...... ... кіріс келістіру сүзгісі арқылы аз
шуылды күшейткішке беріледі. Оның ... 140 МГц ... ... ... – LO ... сигналы таратылатын сигнал сияқты
генерацияланады. MMU түскен жиіліктің бұзылуы туралы сигнал ... ... ... үшін ... АЖ ... өңдеу блогы – қабылдағыштан түскен жиілігі 140
МГц ... ... ... ... ... Бұл сигнал біртіндеп
детекторға беріледі. Ол қабылдағыштың кіріс сигнал ... ... ... ... ... шама ... ... формасына ыңғайлы, яғни
қабылданған басқару және ... ... дБм ... ... ...... ... сигнал тарату сүзгіші арқылы антеннаға
беріледі. Сигнал антеннадан қабылдағышқа кіріс тарату ... ... ... екі сүзгішпен Т – түрдегі импеданс түрлендіргіші ... өте ... және ... ... ... және антенна ішкі аппаратураның интеграцияланған бөлігін
құрайды;
– жүйенің ... ... ... және ... мен ... ... арқылы радиожиілікті спектрлер тиімді қолданылады;
– трафик жылдамдығын 2-ден 12x2 (34+2) ... ... ... ... қондырғы арқылы орнату процессін қысқарту;
– элемент менеджері;
– стандартталған интерфейс;
– салмағы мен тұтынатын энергиясы аз.
Сенімділігі:
– бас тартудағы ... ... ... ... ... ... ... шығарылған аппаратурамен жаңа аппаратураның сәйкестігі;
– Ericsson портфель жүйе ... ... ... 30 – жылдық жұмыс кепілдігі;
– MINI-LINK қондырғысы экстримальді жағдайға функцияланған.
Қызметтері:
– Ericsson обьектіні толық бітіріпберуді қамтамасыз етеді;
– дүние жүзі бойынша ... ... ... ... ... техникалық көмек;
– 140 мемлекетте Ericsson локальді жүйесі орнатылған;
Ericsson ... ... ... ... ... Г-да ... тапсырманың ұсынған талаптары бойынша f = 7,4 ГГц ... ... ... байланыс желісін ұйымдастыруда және
жылдамдығы C = 4 ... ... ... үшін Ericsson ... MINI-LINK 7
– E1 цифрлық радиорелейлі қондырғысын таңдаймыз.
2 GSM СТАНДАРТЫНЫҢ ҰЯЛЫ ЖЕЛІСІН ЕСЕПТЕУ
2.1 Базалық станцияның ұялы ... ... ... ... мәліметтер:
Орташа жұмыс жиілігі Fop = 910 МГц
Таратқыштың номиналды қуаты ОС Pн = 45 Вт
Қабылдау антеннасының ... h2 = 1,3 ... ... ... ... етілетін кернеу өрісі АС Ec = 43
дБ
Жергілікті рельеф м-ден м-ге дейін өзгереді.
Қала картасы бүйір ұзындығы 12 км болатын теңбүйірлі ... және ... ... өшу Вф = 9 ... АС пен ОС ... 1 ... радиусын есептеу:
Тарату антеннасының h1 биіктігі берілмегендіктен, ОС орнатудың ... ... үшін ... ... биіктігін қарастырамыз.
ОС антеннаның шамалап алынған биіктіктерін береміз:
h1 = 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300 ... 50 м ... ... ... фидер өшуін анықтаймыз, барлық ОС
үшін:
, дБ
мұнда: 1ф – фидер ұзындығы, м
– шендік өшу, дБ/м.
Берілген ... ... ... ... ... ... жиілігі бойынша сәйкес және өте аз шендік өшуді береді. Бұл кабельдің
МГц жиіліктегі шендік өшуі ... ... үшін – ... ... келесі формула ойынша
анықтаймыз:
дБ/м
Қосымша өшуді келесі формула бойынша анықтаймыз:
Фидер өшуін анықтаймыз және оның ... 2.1 – ... ... ... ... ... ескереміз, ОС қондырғысы ... ... ал 1ф ... ... h1 ... ... оның ұзындығы да
өседі.
2.1 – кесте
Фидер өшуі
|Таратқыш антеннаның ілгіш |Фидер өшуі , дБ |1ф > 50 м ... ... h1, м | ... дБ ... |12,0 |10,0 ... |11,0 |9,0 ... |10,0 |8,0 ... |9,0 |7,0 ... |8,0 |6,0 ... |7,0 |5,0 ... |6,0 |4,0 ... |5,0 |3,0 ... |4,0 |2,0 ... |3,0 |1,0 ... |2,0 |0,0 ... ... ... 1 кВт ... ... келесі формула
бойынша есептейміз:
дБ
(2.3)
Айырмашылығы 1,5 м қабылдау антеннасының биіктігін есепке ала отырып
келесі формула бойынша түзету есептейміз:
дБ
(2.4)
Графикке ... ... ... ... ала отырып түзету
есептейміз:
м ... ... = - 5 ... ... ... = - 2 дБ
Негізгі есептеу формуласы (Dy = 0 дБ) ... АС ... ... ... ... ... және жағдайындағы кернеу өрісін
анықтаймыз:
(2.5)
Е кернеу өрісі тарату ... h1 аспа ... ... ... ... (y = a + bx) ... болғанда E = 61,09 + 0,04*1ф
м болғанда E = 64,09 + ... ... ОС ... ... үшін ... ... 2.2
– кестеге жазамыз.
2.2 – кесте. Антенна биіктігін есептеу
|Тарату ... өшуі |1ф > 50 м |м Е, дБ |м Е, дБ ... |, дБ ... | | ... ... | ... ... | | ... м | |дБ | | ... |2,0 |0,0 |63,09 |66,09 ... |3,0 |1,0 |64,09 |67,09 ... |4,0 |2,0 |65,09 |68,09 ... |5,0 |3,0 |66,09 |69,09 ... |6,0 |4,0 |67,09 |70,09 ... |7,0 |5,0 |68,09 |71,09 ... |8,0 |6,0 |69,09 |72,09 ... |9,0 |7,0 |70,09 |73,09 ... |10,0 |8,0 |71,09 |74,09 ... |11,0 |9,0 |72,09 |75,09 ... |12,0 |10,0 |73,09 |76,09 ... бойынша әр-түрлі биіктіктегі ОС тарату антеннасының есептелген
кернеу өрісі үшін ... ... ... ... 2.3 – ... ... және АС ... максималды арақашықтықты, кабельге кеткен шығын
аз болатын ... ... (45 м) және ... ... (12 ... байланыс ұзындығын ала отырып антеннаның биіктігін h1 есептейміз.
Бұл шартты h1 = 175 м ... ... ... Бұл ... және м, ... ... 4,5 км құрайды.
Сонымен, 1 аймақтың радиусы 3,6 км құрайды.
2.3 – кесте. Әр-түрлі биіктіктегі байланыс қашықтығы
|Ілгіш ... өшуі |1ф > 50 м ... |м |м ... h1, |, дБ ... ... дБ | | ... | | | | |
| | | |Е, дБ |r, км |Е, дБ |r, км ... |3,0 |1,0 |64,09 |3,9 |67,09 |3,2 ... |4,0 |2,0 |65,09 |4,1 |68,09 |3,3 ... |5,0 |3,0 |66,09 |4,2 |69,09 |3,4 ... |6,0 |4,0 |67,09 |4,4 |70,09 |3,5 ... |7,0 |5,0 |68,09 |4,5 |71,09 |3,6 ... |8,0 |6,0 |69,09 |4,4 |72,09 |3,5 ... |9,0 |7,0 |70,09 |4,3 |73,09 |3,4 ... |10,0 |8,0 |71,09 |4,2 |74,09 |3,3 ... |11,0 |9,0 |72,09 |4,1 |75,09 |3,2 ... |12,0 |10,0 |73,09 |4,0 |76,09 |3,1 ... АС және ОС ... 2 ... радиусын есептеу
Екінші аймақтың радиусын, бірінші аймаққа қарағанда ЕC1 қабылдау
пунктінде 9 ... аз ... ... ала отырып есептейміз:
EC2 = EC1 – 9
2.4 – кесте. Аймақ радиусын есептеу
|Таратқыш |Е, дБ ... | ... h1, м| |
| |м |м |
| ... 1 ... 2 ... 1 ... 2 ... |63,09 |54,09 |66,09 |57,09 ... |64,09 |55,09 |67,09 |58,09 ... |65,09 |56,09 |68,09 |59,09 ... |66,09 |57,09 |69,09 |60,09 ... |67,09 |58,09 |70,09 |61,09 ... |68,09 |59,09 |71,09 |62,09 ... |69,09 |60,09 |72,09 |63,09 ... |70,09 |61,09 |73,09 |64,09 ... |71,09 |62,09 |74,09 |65,09 ... |72,09 |63,09 |75,09 |66,09 ... |73,09 |64,09 |76,09 |67,09 ... бойынша әр-түрлі биіктіктегі ОС тарату антеннасының есептелген
кернеу өрісі үшін күтілетін байланыс ұзындығын есептейміз. ... соң ... ені 1 ... пен 2 ... ... ... ... ретінде
қарастырамыз.
Нәтижелерін 2.4 және 2.5 – кестеге жазамыз.
2.5 – кесте. Күтілетін байланыс ұзындығы
|Тарату ... 1 ... 2 |, км ... | | ... ... | | | ... | | | ... м | | | |
| |м |м |
| |Есш, дБ |r, км ... дБ |r, км ... м |61,09 |7,5 |52,93 |16,0 ... м |64,09 |6,4 |55,93 |13,0 ... ... ... антенналар үшін есептелген кернеу өрісі
бойынша күтілетін байланыс ұзындығын анықтаймыз. Нәтижелерін 2.6 – ... ... ... ... стационарлы АС 2 аймақтың радиусын
есептеу
2 аймақтың ... 1 ... ... Еc1 ... өрісі қабылдау
пунктінде 9 дБ-ге аз екенін есепке ала отырып есептейміз:
EC2 = EC1 – 9
Алынған ... 2.7 – ... ...... 2 ... ... ... |Ширектолқынды үштік ... ... ... |
|| ... |
| ... 1 |Аймақ 2 ... 1 ... 2 ... | | |км | | |км |
| |Есш, дБ |r, км |Есш, дБ |r, км |
|1 |0 |0 |0 |– 21 |
|2 |4,4 |0,1134 |12 |– 20 |
|3 |4,41 |0,1136 |12 |– 15 |
|4 |4,6 |0,1185 |12 |– 15 ... сол ... ... барлық биіктік төмендеулері есептелінеді. Алынған
нәтижелерді 2.8 – кестеге жазамыз.
Өткіннің кескінін құрудан соң, өткіндегі екі кедергіні байқаймыз: ... және 4,6 км ... ... ... екі ... орындалады.
Антеннаның ілу биіктігін есептеуде субрефракция ... ... ... ... экрандалмауы болады. Френель
минималды аймағының радиусы мына формуламен анықталады:
(2.10)
мұнда: – ... ... c – ... ... (c = 3*108 ... ... ... теңдеуден келесі мәнде аламыз:
м
Бірінші кедергі үшін:
м
Екінші кедергі үшін:
м
Қолданылатын 80% уақыт аралығындағы өткіннің өту ... ... ... радиусына H0 тең болуы қажет:
(2.12)
мұнда: H(0) – рефркация ... ... жоқ ... ... ... есебінен (просвет) өтудің өсуі.
Сонда рефракция есебінсіз (просвет) өтуі (осы жағдай үшін ... ... H0 – (3.2) ... есептелінеді;
(2.15)
мұнда: – диэлектрлік өткізгіштің ( 1/м) вертикальді
градиентінің орташа ... ... ... ( 1/м) вертикальді
градиентінің стандартты ... ... ... ... ... болмағандағы просвет шамасын анықтаймыз.
Бірінші кедергі үшін:
м
Екінші кедергі үшін:
м
Антеннаның ілу ... ... ... ... өткін профилімен
анықталады:
Бірінші кедергі үшін:
м
м
Екінші кедергі үшін:
м
м
Құрылған кескін анализі келесіні көрсетеді: ... ... тура ... ... ... ... рельеф немесе рельеф
арқылы кедергілермен жабылмайды, яғни радиосигнал бір станциядан ... ... өте ... ... қатар жарықтандыру шамасы өзрегеді. Оның
шамасы графикалық ... ... Ол ... ... ... Біз ... ... бірінші кедергі үшін м, ал
екінші кедергі үшін м болатынын есептедік.
Mathcad бағдарламасының көмегімен екі ... үшін ... ... ... ... ... 2.3 – суретте көрсетілген.
сурет 2.3 – Mathcad бағдарламасының листингі
2.3 Байланыс төзімділігін есептеу
Өткіннің энергетикасын есептеу
СРРЖ өткіннің ... ... үшін ... ... ... еркін таралу мына формула бойынша есептелінеді:
(2.17)
мұнда: – тарату жиілігі;
– өткін ұзындығы.
дБ
Қату болмағандағы кіріс қуаты мына формуламен ...... ... антенна-фидерлі тракттегі жоғалу;
– антеннаның күшейту коэффиценті.
дБ
Қатудағы жүйе запасы қабылдағыштың ... ... мен ... ... анықталады:
(2.19)
мұнда: – қате деңгейіндегі қабылдау табалдырығы 10-x, x = ... және x = 6 ...... ... қосымша және СРРЖ ... ... ... деңгейін көрсететін қысқартылған ... 2.4 – ... ... ... ... ... ... гидрометеорологиялық әсерді есептеу
Гидрометеорологиялық жағдайлар байланыс линиясының жұмысына қатты әсер
етеді. Гидрометеорологиялық жағдайларға: қар, жаңбыр, тұман, бұршақ ... ... ... кезінде ауа райын ескеру қажет. Жаңбыр, қар,
тұман және бұршақ радиосигналдарды ... яғни ... ... ... ... ... ... жұтылуда әлсірейді.
Жұтылу салдарынан болған әлсіреу, шашырау (тамшы өлшемінен кіші)
салдарынан болған әлсіреуден үлкен. ... ... үшін ... ... ... болған әлсіреу, жұтылу салдарынан болған әлсіреуден
үлкен болады.
СРРЖ ... ... ... болған әлсіреу 5 ГГц жиіліктен
басталады (жиілік үлкен ... ... бұл әсер ... ... ... ... ... P.837 ITU-R ұсынысы бойынша орындалуы мүмкін.
Мұнда Жер 15 жаңбырлы аймаққа бөлінеді (A – Q ... ... ... ... ... ... ... R001 (мм/с). Мәндер
0,01 % уақыт үшін жоғарылатылған. ... үшін бұл ... Е, онда R001 =
22 ... ... ... әсерді анықтауда алдымен өткіннің эффективті
ұзындығын ... өте тез ... ... ридиолиниясымен өтетін
радиотолқындардың бір бөлігі ғана жаңбыр ... ... ... Жаңбыр
зарядтарын құрайтын өткіннің эффективті ... мына ... R0 – ... ... = 22, 0,01% ... үшін мм/с ... интенсивтілігі.
Бұл теңдеуден келесі нәтижені аламыз:
км
Жаңбыр әсерінен болған қату тереңдігі меншікті ... ... ... ... ... және ... ... соңғы
жылдамдығына байланысты. мәнін біле отырып, Френель аймағында тамшы
санын және оның ... ... ... Меншікті өшу мына формуламен
анықталады (дБ/км):
(2.21)
мұнда: мен – поляризация және ... ... ... ... Ол 2.9 – ... ...... Меншікті өшуді бағалау үшін регрессия коэффиценті.
|Жиілік (ГГц) |(көлденең)|(тігінен) ... |
|1 ... ... |0,912 |0,88 |
|2 ... ... |0,963 |0,923 |
|4 |0,00065 ... |1,121 |1,075 |
|6 |0,00175 |0,00155 |1,308 |1,265 |
|7 |0,00301 |0,00265 |1,332 |1,312 |
|8 |0,00454 |0,00395 |1,327 |1,31 ... |0,0101 |0,00887 |1,276 |1,264 ... |0,0188 |0,0168 |1,217 |1,2 ... әсернен болған өткін өшуі мына формуламен анықталады:
(2.22)
дБ
Дайын емес процентті Td теңдеуінен анықтаймыз:
(2.23)
мұнда: Ft – секундындағы (BER ...... ... ri – ... ... – трасса ұзындығы.
(2.28)
nmax – 1/м ... ... g ... ... ... ... ... нөмірі максимал мүмкіндігі:
(2.29)
мұнда: ... екі ... үшін ... ... және радиотолқындардың жер
бетінен шағылысуын ескеруге болатынын анықтаймыз.
Бірінші кедергі үшін:
км;
км;
м;
м;
м;
.
Барлығын (2.26) ... ... ... ... (2.26) формулаға қоямыз:
Алынған мәліметтерден келесіні көреміз: ... ... жер ... ... ... ... қажет емес
екенін көреміз.
Радиотолқындардың субрефракция әсерінен болатын қату сигналы.
Атмосфераның төменгі қабатының ... ... ... ... өткізгіштігінің биіктік өзгеруімен анықталады. Бұл өзгеріс g
параметрімен сипатталады (диэлектрлік ... ... Бұл РРЛ ... ... ... ... Бұл ... рефракция деп аталады. Оң (g < 0) және теріс (g > 0)
рефракция ... ... ... – 2.10). ... ... жағдайда (g =
0).
сурет 2.10 – Атмосферадағы радиотолқындардың рефракция түрлері
Сигналдың тынышталуына субрефракция деп аталатын теріс рефракция ... ... қату ... ... болу ... ... ... жиі өзгеруі диэлектрлік өткізгіштің кездейсоқ заң бойынша
уақытпен өзгеруінен басталады ( яғни g ... ... ... ... ... ... де жиі болады. Сол себептен
рефракция дәрежесі соншама өзгергендіктен, оның біркелкі емес ... ... ... ... қалуы мүмкін (сурет – 2.11). Ол қабылдағыш
кірісінің қуатының тез төмендеуіне әкеп ... Бұл ... ... ... Көрсетілген себептердің салдарынан болатын байланыс сапасының
нашарлауы уақыт проценті белгіленеді.
Мұндай ... түрі ... ... ... жаз бен күз
уақыттарында. Олар үлкен ұзақ уақытқа созылады (бірнеше ... ... ... өйткені инерцялық метеорологиялық процеске тәуелді.
Мұндай тынышталу түрі құрғақ ... ... жаз бен ... Олар ... ұзақ уақытқа созылады (бірнеше минуттан бірнеше
сағатқа дейін), өйткені инерцялық ... ... ... 2.11 – ... ... ... ... болатын
сигнал қатуы.
шамасы келесі әдіспен есептелінетін:
Өткендегі жарықтанудың орташа мәні мына формуламен ... H(0) – ... ... ... R0 – ... ... – салыстырмалы координта;
g – диэлектрлік ... ... ... ... кедергі үшін:
м
м
Екінші кедергі үщін:
м
м
Салыстырмалы сәулелену мына формуламен ... H0 – ... ... ... ... кедергі үшін:
м
Екінші кедергі үшін:
м
Есептеу ыңғайлы болуы үшін кез-келген ... ... ... ... ... ... сфераны
сипаттайды. Ол келесімен анықталады: Тура АВ ... ... ... ... ... (2.12 – ... және профилден
кедергі енін табады.
сурет 2.12 – ... ілу ... ... және ... – (2.13) ... анықталады;
;
к – салыстырмалы координата.
Брінші кедергі үшін:
Екінші кедергі ... ... ... ... (2.12 – ... 2.13 – Кедергі параметрінен тәуелділігі.
Бірінші кедергі үшін дБ;
Екінші кедергі үшін дБ.
Френель минимальді аймағын жауып калу салдарынан ... ... ... түскен кездегі салыстырмалы ПРОСВЕТ мәнін анықтаймыз:
(2.35)
мұнда: V0 – ... ... мәні ... 2.13 – ... әлсіреу көбейтіндісі;
– (4.22) мәнімен анықталады.
(2.36)
дБ
Бірінші кедергі үшін:
дБ
Екінші кедергі үшін:
дБ
параметрін есептейміз:
(2.37)
мұнда: ... ... ... вертикальді градиентті
стандартты ауытқу;
Бірінші кедергі үшін:
Екінші кедергі үшін:
мәні 2.14 – ... ... ... графиктен тыс шығып кеткендіктен, біз екі кедергі
үшін минимальді мәнді аламыз:
немесе ... 2.14 – ... ... ... қату ... ... аймағын минималды жабатын
кедергі еніне байланысты. Радиосәуле траекториясының қандай да ... ... ... ... жабатын кедергісі бар тегіс рельеф
трассасы нашар жағдай ... ... ... ... ... әр-түрлі
болғандықтан жалпы байланыстың тұрақсыз уақыт пайызы мына ...... жабу ... ...... ... ... сәуле шағылысуы
(көпсәулелі таралу) және тура интерференциялы;
Td – жаңбыр әсерінен әлсіреу.
Есептеуді жүргіземіз:
Барлық трасса бойынша есептелген мәні ... РРЛ ... ... уақыт пайызымен салыстырылады.
(2.40)
мұнда: R0 – трасса ұзындығы;
Егер , онда байланыс тұрақты деп есептелінеді.
Қорытындысында: берілген өткінде байланыс тұрақты ... ... ... ... жүргізу
Территорияны ұяшықтарға бөлу.
Ұялы топологияны сымсыз тораптардағы ... ... ... ұялы ... ... ... (Cellular) – Ұяшық ... ... ... бөлу ... (2.15 – сурет).
сурет 2.15 – Ұялы топология.
Әр-бір аумақта ұяшық немесе ішінде ... ... ... ... ... ... ... Сондай-ақ, әр-бір
аумақта түрлі ұяшықта табылатын станциялар ... ... ... ... ... ... топологияда, қағида
бойынша, баланысты жоғалтпай тұрып, ұяшық пен ... ... ... мүмкіндігі қарастырылады.
Ұялы топология торап конфигурациясын жеңіл ауыстыратын, ықшам жұмыс
станцияларын қолдануды ұсынады. Ұяшық ... ... ... ... мен
торап станцияларында орналасқан таратқыш/қабылдағыш қуатына тәуелді болады.
Антаннаға бағытталған секторда ... бір ... ... бет алады, ал
сәулелену деңгейі кері бағыт бойынша минимумға дейін қысқарады. ... ... ... ... ... ... төрт BTS және үш ... тосады. Мұндай жағдайда он екі жиілік тобын
қалыптастыратын BTS 120 – градустық антенналар кездеседі.
сурет 2.16 – ... ...... 4*3 ... жиіліктерін тарату
|A1 |B1 |C1 |D1 |A2 |
|1 |0 |5,67 |18,39 |33,2 |
|2 | |0 |24,4 |48,45 |
|3 | | |0 |14,34 |
|4 | | | |0 ... ... ... ... И) біз, әр-бір БС үшін ... ... ... қуатын анықтаймыз. Ол үшін сүзгіш кірісінде
бөгеулер қуатының мүмкіндігін есептеу қажет.
2.12 – кесте. БС ... ... ... ... қуаты
|№ БС |Кедергі станциялар |БС аралығындағы өшу , |РПΣВт |
| | |дБ | |
|1 |2 |107,03 | |
| | | | |
| |3 |117,49 | |
| |4 |122,39 | |
|2 |1 |107,03 | |
| | | | |
| |3 |119,71 | |
| |4 |125,67 | |
|3 |1 |117,49 | |
| | | | |
| |2 |119,71 | |
| |4 |115,09 | |
|4 |1 |122,39 | |
| | | | |
| |2 |125,67 | |
| |3 |115,09 | ... ... ... ... ... ... отырып
анықтауға болады.
(2.42)
Егер сүзгіш кірісіндегі бөгеу қуаты Рб тең ... ал оның ... ... жолағында бірдей таратылса, онда бөгеудің спектралды
тығыздығы мына формуламен жазылады:
(2.43)
Сүзгіш кірісіндегі Е ... мен Т ... ... сигналдың
орташа қуаты мынаған тең:
(2.44)
Шығысындағы сигналдың қуатқа ... мына ... ... (2.45) ... Nб мен Е-ні ... келесі теңдікті
аламыз:
(2.46)
(2.46) формуладан сүзгіш шығысындағы сигнал/шуыл қатынасын кірісіндегі
қатынасымен салыстырғанда мынаны аламыз:
(2.47)
Тарату уақыты Т = 32, 64 ... 128 ... ... ... ... ... ... ені тұрақты және мынаған тең:
F = 25 ... ... ... тек ... уақытына тәуелді. Жүйені толық
жүктемемен ... Т ... ... (Т = 32 мс) аз ... яғни ... да аз ... базасы
Сигнал қуатын қабылдағыштың сезімділігіне тең деп есептеуге болады,
РС:
– 1 ... үшін 81 дБм ... 2 ... үшін 75 дБм ;
– 3 Мбит/с үшін 67 дБм .
Осы мәліметтерді ... ... ... ... ... сүзгіш
кірісіндегі мүмкін болатын кедергілерді есептеуге болады ... ... ... ... ала орырып q = 10дБм (10 есе)):
(2.48)
– 1 Мбит/с үшін Рб = 4 мкВт;
– 2 Мбит/с үшін Рб = 16,5 ... 4 ... үшін Рб = 102 ... қуат ... әр-бір БС (2.12 – кесте) сүзгіш кірісіндегі бөгеу
қуатының қосындысымен салыстырғанда, мына ... ... ... ... қолданылмайды: БС № 3,4 шуыл деңгейі берілген
мәнінен жоғары (16,5 мкВт). Бұл жағдай екі базаның ... өте ... ... және қала ... ... ... 30м ... керек.
Бұл жағдайда антеннаның иілгіштігін жобалау қолданылады. Ол схема
бойынша көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... ұяшық радиусы – D (м), антеннаның H (м) ... ... және қуат ... ... ... есептейік.
Сонда геометриялық түрлендіргіш арқылы келесіні анықтаймыз:
(2.50)
Бұл формула қалалы аймақ жағдайында талап ... ... ... ... ... бағытының ені 65˚ және антенна биіктігі 40 м
болғанда, тәуелді кестені аламыз:
Біздің жағдайымызда ұяшық 1 км ... ... ... 15 м ... ... мәнді аламыз:
Иілу бұрышы 6,85˚.
Антенна биіктігі 25 м болғанда:
Бұл жағдайда станциялар бір-біріне бөгеу, яғни кедергі болмайды.
2.12 – кесте. ... ... мен иілу ... ... ... ... ... |Антенна |Ұяшық радиусы|Антенна ... ... |
| ... | ... Н(м)| |
| ... ... | | | ... – 65˚, КУ – 15дБи |12 |100 |50 |20 ... – 65˚, КУ – 15дБи |12 |150 |50 |17 ... – 65˚, КУ – 15дБи |12 |150 |40 |15 ... – 65˚, КУ – 15дБи |12 |100 |30 |13 |
3 ... ... ... ... ... Балама байланыс жүйесін таңдау және салыстыру
Қазіргі таңда телекоммуникация технологиясының дамуы ... ... ... ... тек ... ... ғана емес, сонымен
қатар технологиялар мен байланыс жүйелерінде қатаң бәсеке ... ... ... ... болса, технологиялар мен байланыс жүйелерін
қолданудың ... ... ... және ... ... ... ... желісін құру көп уақытты және кейбір жағдайларда көп
шығынды ... ... бұл құру ... ғана ... ... ету ... ... мәселелерді шешу жағынан сымсыз байланыс жүйелері жетілді. ... және ... ... елді мекендер мемлекеттің өзгеше сипатын
көрсетеді, аз ... және ... ... ... аймақтардың болуы
РРБЖ байланытың тек ... ... ғана ... ... ... ... шешім болып табылатынын көрсетеді. Сондықтан РРБЖ ... ... ... нарығында алатын орны зор. Әр –
түрлі табиғи тоқауылдарға қарсы тұру кезінде РРБЖ байланысты қолдануда оған
бәсекеге қабілетті ... ... ... радиорелейлі трактарды және талшықты-оптикалық байланыс жолын
ұйымдастыру шешімдерін салыстыратын болсақ, онда аса көп ... ... ... ... беріледі. Себебі аз шығынды
дамытулар, жоғары эксплуатациялық тиімділік ... ... және ... көрсету персоналының аздығы) және әр-түрлі
топологияларды (жұлдызша, ағаш ... ... ... ... ... ... балама желілермен салыстырғанда алдыңғы қатарда. Дегенмен, әр
технологияның өзіндік ерекшеліктері бар. Осы бөлімде РРБЖ ... ... біз ... ... ... ... ТОТЖ тек
магистральді ғана емес, сонымен ... ... ... ... үшін ... түсуі, көпфункционалдығы, шағындылығы себебінен тиімді болып
келеді. Біздің жағдайда ... желі етіп ... ... ... арасына дейін ТОТЖ аралықтарын есептейміз.
Осы аралыққа төселетін оптикалық ... ... ... ... ... ... отырған желі үшін оптикалық
параметрлерінің есептеулері бір болады, тек арақашықтыққа ... ... ... ... ... ... ... болуы мүмкін.
Негізінде, жобаның бұл бөлімін желі ... ... ... үшін ... ... қарастыруға болады.
Сонымен, алынған аралықтар үшін және бұл көп ... ... ... ... ... төселетіндіктен қалалық кабельді
аламыз.
ОК және ОЗКГ оптикалық кабельдері градиентті талшықты ... ал ... ... ... ... ... кабельдер конструкциясы келесі
элементтерден құралады: бірмодалы немесе көпмодалы ... ... ... ... элемент, гидрофобты материалдар, қабықша және
сауыт.
Қалалық кабельдер ... ... ... және ... электр
қоректену үшін төрт мыс сымдардан тұрады. Барлық ... ... ... қапталған. Оптикалық кабельді таңдауды жер ... ... ... ... ... 0,85 мкм ... ОК-50-2-5
кабелін аламыз. Қалалық желілер үшін ... ... ... ... ... Оптикалық кабельдердің түрлері мен маркалары
3.1 – кестеде келтірілген.
3.1 – кесте. Оптикалық ... ... мен ... |Талшық |, |, |lp, км|Тарату |, |Қолдан. ... ... ... |мкм | ... |МГц ... ... |4,8 |5 |0,85 |8 ... |250…500 |Қалалық |
|ОК-50-2-3 |4,8 |3 |0,85 |12 ... ... ... ... |4,8 |0,7 |1,3 |30 ... |800 |Аймақтық ... |4,8 ... |1,3 |36 ... |800 ... |
|ОКЗГ-21 |4,8 |1,0…1,5 |1,3 |20 | |800 | ... |4,8 |0,7 ... |30 ... |5000 ... | |0,4 ... |70 | | ... ... жоба талаптарына сай келетін ОК-50-2-5 кабелін ... ... ... ... ... ауа C˚ температурасында
жұмыс істейді.
3.2 Оптикалық кабель параметрлерін есептеу
Сандық апертура жарықөткізгіштің ең ... ... ... Сандық апертураның физикалық мәні мынада: ол сәулелердің конусын
көрсетеді, оның осі жарықөткізгіш осінде ... Осы ... ... ... ... ... барлық сәулелер, жарықөткізгішпен
бағытталады [15].
Талшықты жарықөткізгіштің сандық апертурасын мына формуламен ... n0 – ... ... ... ... сыну ... жарықөткізгіштің апертуралық бұрышы;
– қабықша мен өзекше сыну көрсеткіштерінің
қатысты айырмасы.
(3.2)
3.2 – кесте. Аймақтық кабельдің ... ... ... ... ... ... ... диаметрі | |мкм |10 ... ... | |мкм |125 ... шығындары | | |0,8 ... ... | ... |0,85 ... коэффиценті | |Мкм |1,05 ... түрі | ... ... сыну ... | | |1,5 ... сыну ... | | |1,47 ... қосылыстар шығыны | |дБ |1,3 ... ... ... | |дБ |0,31 ... ... ... |дБ |49 ... құрылыс ұзындығы |lқұр.ұз |Км |1 ... саны |4 ... ... сәйкес көпмодалы жарықөткізгіштер үшін мына шама
болуы тиіс, ал NA мәні аралығында жату керек.
Көпмодалы талшықтарды жасағанда өзекше сыну ... ең ... мәні мына ... ие: , ... ... (3.1) формулаға сәйкес есептейміз:
Нормаланған жиілік мына формуламен анықталады:
(3.3)
мұндағы: – өзекше радиусы, 5 мкм;
NA – жарықөткізгіштің сандық ... ... ... ... ... шама ... оптикалық талшықтың жұмыс режимі ... ... ... Егер ... онда кабельде тек бір негізгі HEII мода
тарайды. Егер болса, ... ... ... ... саны бұл жағдайда талшық түріне байлансты болады. Баспалдақты
көпмодалы жарықөткізгіш үшін ол келесідей болады:
(3.4)
(дана)
Өшу коэффиценті өшудің ... және ... ... ... ... өшудің жұтылуы келесі формула арқылы есептеледі:
(3.6)
Яғни, (3.6) формулаға сәйкес келесі мәнді ... ... ... ... ... (3.5) ... қоя отырып өшу ... ТО ... ... сияқты маңызды параметрмен
сипатталады. Сәулеленудің тарлуы кезінде топтық ... ... ... ... деп ... яғни жарықөткізгіш
бойымен таралғанда импульстің кеңею құбылысын айтады. ... ... ... байланысты (баспалдақты, градиентті), сонымен қатар
оның жұмыс істеу режиміне де ... ... ... баспалдақты
талшықта:
(3.8)
яғни
(с/км)
3.3 Оптикалық кабельдің регенерация ұзындығын есептеу
Регенерациялық бөліктің максималды ұзындығын өшу бойынша ... ... ... ... ... қосымша өшулер енгізбейді
деген шартты пайдаланамыз.
Регенерация бөлігінің ... ... екі ... ... ... аралық интерференция
(3.9)
мұндағы: – импульстің кеңеюі;
– өткізу жолағы, 800 МГц*км
2) регерациялық аумақтың жіберілетін өшуі
(3.10)
мұндағы: – аппаратураның энергетикалық ... 49 ... ... ... ... 0,22 дБ/км;
– ажырамалы қосылыстар шығыны, 1,3 дБ;
– кабельдің құрылыс ұзындығы, 1 км;
– кабельдің әлсіздену ... 1,5 ... ... ... ұзындығын жоғарыдағы формулаға қойып
есептейміз:
(км)
Регенерация аумағының максималды ұзындығы:
(км)
Қорытындылай ... ... ... үшін ... ... жобаланған желідегі ... ... ... ... санын сәйкесінше қоюды талап етеді.
3.3 – кесте. Жасалынған ... ... ... ... ... ... |Шамасы |
|Сандық апертура |NA | |0,298 ... ... |V | |10,820 ... саны |N | |55 ... ... | ... |0,37 ... ... | |с/км | ... ... ... | |км |26 ... ... ... жүйесінің техника-экономикалық тиімділігін есептеу
Қарастырылып отырған жобаның баламалы байланыс ... ... ... жоспарын құрайық. Талшықты-оптикалық байланыс
желісін құру үшін құрылғылармен ... ... ... ... үшін ... ... ... Қажетті қаржы көлемін есептеу үшін желі құруға
керекті элементтерді білу керек. ТОБЖ құру үшін ... ... ... ... ... күшейткіш;
– Енгізу/шығару мультиплексоры;
Енді қалада құруға керекті құрылғылардың саны белігі ... ... ... қазіргі заманғы «Ericsson» компаниясының құрылғылары негізінде
құрылады. Мәліметтерді кестеде келтірейік (3.4 – кесте)
Жобалауға қажетті жалпы қаржы көлемін ... үшін ... ... ... ... ... (СОБ) ... қызметінің (СТР) және оны құруға
(CMP) (талшықты-оптикалық кабельді төсеу жұмыстарын санамағанда) кеткен
шығындарын қосу ... Бұл ... ... ... 5% құрайды.
3.4 – кесте. Қаржыны есептеу
|Көрсеткіштер ... ... ... ... |
| ... | |мың ... ... |4 |200000 |800000 ... үшін ... ... ... (UPS ... |60000 |480000 ... бірге ) | | | ... үшін ... ... ... |8 |8000 |64000 ... ... | | | ... күшейткіш |4 |30000 |120000 ... ... |4 |70000 |280000 ... ... км |30 |20000 |600000 ... ... |30 |17000 |510000 ... ... ... | | ... жұмыстары, км*теңге | | | ... ... | | |10000 ... (мың ... | | |2864000 ... ... ... шығын:
(3.12)
(теңге)
Инвестиция көлемі:
(3.13)
(теңге)
Негізгі жобада есептелген қаржы ... ... ... ... келтіреміз.
Қызмет көрсетуден түскен табыс ДРЕАЛ = 660000 мың теңге.
3.5 – кесте. Жылдық эксплуатациялық шығындар
|Көрсеткіштер ... ... мың ... ... |
|Әлеуметтік қажеттілікке аудару, мың ... |817,600 ... ... мың ... ... ... мың ... |239,753 ... ... мың теңге |57,951 ... ... мың ... ... ... жылына радиожілікті пайдалануға кететін төлемдер, мың|27,480 ... | ... ... мың ... ... |
Негізгі ... ... ... ... ... шығынды
алып тастағанға тең:
(3.14)
ПрОСН = 660000 – 334216,224 = 325783,776 (мың теңге)
Заңды салық:
(3.15)
мұндағы: НСТ = 30% – салық ставкасы.
Зн = ... = ... (мың ... ... пайда:
(3.17)
ПрП/НАЛ/ОБЛ = 325783,776 – 97735,133 = 228048,643 (мың теңге)
Кәсіпорынның ... ... ... ... құрамай-ақ, мақсатты
мәселелерге қолданыла береді:
ПрП/НАЛ/ОБЛ = ПрЧИСТ.ОСТ.ВРАСП.ПРЕДПР. = 228048,643 (мың ... қоры (ЖҚ) ... ... ... 70% – ін ... = ... = ... (мың ... ... келесі формуламен анықталады:
(3.19)
(жыл)
Экономикалық тиімділік келесі формула бойынша анықталады:
(3.20)
3.5 – кесте. Техника-экономикалық көрсеткіштер
|Көрсеткіштердің аталуы ... ... ... млн. теңге ... ... ... ... ... млн. ... |60 ... шығын, млн. теңге ... ... ... ... ... млн. ... |32,783776 ... ... жыл |12 ... ... ... |0,08 ... ... ... ... ... жүйенің тиімсіз екенін
және қайтарым уақыты 12 жыл ... ... ... жобада базалық
станцияларды коммутация орталығымен қосқанда қолданылатын радиорелейлі
жүйеміз тиімді болады.
4 ШЫМКЕНТҚАЛАСЫНДАҒЫ GSM ... ... ... ... ... ... ... маңыздылығы
Қазіргі уақытта «K’Cell» компаниясы өсу дәрежесі, инвестиция көлемі,
абоненттер мөлшері, көрсетілетін қызметтердің спектрі мен ... ... ... ... келе ... ары ... өсу ... қызмет көрсету спектрін
кеңейтуге мүмкіндік беретін алдыңғы қатарлы ... ... ... ... ... Бұл ... ... арқылы компания
қазіргі таңда ұялы байланысқа ... өсіп ... ... ... ... ... Ericsson MINI-LINK радиорелейлі құрылғысын
қолдана отырып, GSM желісін ... ... ... ... ұялы ... қамту қажеттілігіне шартталған. Бұл ... ... ... ... жоспарланып отыр.
Желінің жаңа сегменті сол GSM-900 стандартына сәйкес болуы керек және
ITU спецификацияларының келісімімен қосылуы керек.
Алғашында ... Ericsson ... ... ... алу ... дейін қойды. Бизнес жоспар есебінің нәтижелері бұл құрылғының
рентабельділігін дәлелдеп отыр.
«K’Cell» компаниясы қызмет ... ... ... ... ... Ұялы желінің жылжымалы абоненттерімен және стационарлы телефонды
желінің жылжымалы абоненттерімен радиотелефонды байланыс;
б) Факсимильді хабарды ... ... ... ... ... және ... ... Телефонды сөйлесулердің ұзақтылығының автоматты тіркелуі;
д) Дыбысты почта;
е) Конференц байланыс – үш ... одан да көп ... ... ... жоспардың мақсаты. Бағытталған желілердің ... ... ... ... ... ... жылдық
эксплуатационды шығындар мен кірістер күтілетін пайдалар мен сатып ... ... ... ... ... ... құндылығы ұялы байланысты Қазақстан
тұрғындары үшін қолайлырақ етуге құлшынуы болып табылады. 2005 ... ... ... жаңа түрі – GPRS ... Ол ... және (MMS) фотосуреттерді тасымалдауға мүмкіндік береді.
Сауда аймағына байланысты компанияның икемді саясатының ... ... ... 13-ке дейін өсіп, ал тіркелген диллерлер саны
қазіргі уақытта 264-ке жетті.
Компания маркетингінің стратегиялық мақсаты ҚР-да ең сенімді провайдер
атағына қол ... ... ... ... мамандарының құрылғыны қосуға,
жөндеуге және күйіне келтіруге сервистік қызмет көрсетудің көмегімен жүзеге
асады.
4.3 Финанстық жоспар
4.1 – кестеге ... ... жаңа ... ... үшін ... ... етіледі:
4.1 – кесте. Қажетті құрылғылар тізімі
| ... ... ... ... аты ... тг. ... |шығындарды |
| | | ... ... |
| | | |тг. ... ... ... 000 |1 ... ... ... ... |300 000 |1 |364 000 ... K730380 |98 000 |1 |140 000 ... | | | ... ... ... |1 ... ... 7E 0,6м. |2 758 000 |1 |2 828 000 ... жүйесі | | | ... құн ... мен ... қосқандағы жалпы |7 980 000 ... құны | ... ... ... ... ... ... ету
модулі мен орнатылған программалық құрылғыдан тұрады.
(4.1)
мұндағы: – байланыс жүйесін функциялау үшін ... ... ... ... байланыс жүйесінің эксплуатациясына,
орнатылуына және жөндеуіне ... ... ... ол
іріленген метод арқылы анықталады және ... ... 10 ... тең ... ... құрылғылардың бағасы (таможниялық келісім-шарт ... ... ... қоса ... ... тг. ... (4.1) формуласына сәйкес капиталдық салымдар мынаны құрайды:
тг.
Жүйенің функциялануы келесі алып қалуларды қажет етеді:
(4.3)
Мұндағы ЕАК – ... ақы қоры ... ... ақы төлемінің (ЕАК) фондының төлемін есептеп шығарайық, ЕАК
шығындары 4.2 – кестеде ...... ... төлемінің қоры
|Қызметі ... ... ... тг. |Барлығы, тг. |
|Инженер-энергетик |1 |40 000 |40 000 ... ... |1 |40 000 |40 000 ... ... |1 |40 000 |40 000 ... ... |1 |40 000 |40 000 ... 1 жылға |4 |тг. ... ... ... мен құн ... формуласына сәйкес тг.
Базалық құрылғыларды орналастыру үшін жалға бір бөлме алу керек. Нақты
осы жобада құрылғылары бар контейнерді орнату үшін алаңы 6 м3 ... ... ... Құрылғылар қызмет көрсетілмейтін бөлмелерде
орналастырылады.
Жалға алынатын бөлмелерге кететін шығындар (бір жылға) 4.3 – кестеде
келтірілген.
4.3 – ... ... ... ... ... ... көлемі, м3 |Бөлменің мөлшері |Жалға алудың 1 |Жалға алудың |
| | ... ... тг. ... ... тг. |
|6 |1 |14 000 |14 000 ... 1 ... |тг. ... ... ... есебі 4.4 – кестеде келтірілген.
4.4 – кесте. 1 жылға кететін электр қуатына шығындар
|Тірек ... ... ... саны |1 ... |Бір ... |
| ... |Вт. |(1 ... ... тг ... тг. ... |1 |3500 | |6,4 |153 300 |
| | | |8760 | | ... |1 |300 | | |13 140 ... | | | | | ... | | | | | ... 1 |тг. ... | |
6 ... ... ... RBS2206 ... ... ... амартизационды алымдар 8 %-ды ... Ал ... ... үшін жиіліктерді жалға алу 1 жылдық айналымға
14000 тг. тұрады. Сонда:
тг.
Инсталяция мен құрылғыларды несиеге алғанда, заңды ... ... ... 19 %, ал жай ... үшін 16 % болады. Алынатын несие ... тг. ... ... ... ... ... «K’Cell» компаниясына
берілетін болғандықтан, онда 1 ... ... ... 19 % ... ... ... пайыздық салым қосылады. ... ... жыл ... ақы ... мынаған тең:
тг.
Осылайша, жылдық эксплуатационды шығындар (4.3) формуласына сәйкес
мынаған ... ... ... кірістер
Желінің жергілікті сегментінде, нақтырақ айтсақ, Шымкентқаласында
90000 халық тұрады және жұмыс ... ... ... бойынша, әр
жиырмасыншы тұрғын GSM абоненті болады деп еспетесек, онда ... ... 1500 ... ... деп ... орталықтан алыс екендігін ескере ... ... ... 2-жылы 2500 абонент, 3-жылы 3000 абонент болады деп жоспарлайық.
Компанияның кірістері абоненттердің ай сайынғы абоненттік ... ... ... ... тұрады, яғни соған байланысты болады. K’Cell
абоненттерінен ай сайынғы абоненттік ... ... ... ол ... ... 1 ... үшін ... қолдану бағасы – 25 тг.
Статистика бойынша әр-бір тұтынушы күніне телефонмен 5 минуттай
сөйлеседі деп ... ... ... және ... да ... қоспай
келтіреміз.
Сонымен, желі жұмыс істеуінің 1-жылында тұтынушылар саны аса көп емес,
яғни 2000 ... ... ... түскен түсім мынаған тең:
тг. айына
Абоненттік төлемнен түсетін 1 жылдық кірі мынаған тең:
тг/жыл
Трафиктен түскен кіріс мынаған тең:
тг/жыл
Осы шарттарға ... ... ... ... ... ... жылына мынаны құрайды:
тг/жыл
Желі жұмыс істеуінің 2-жылында абоненттер санын 2500-ге жеткізу
жоспарланып ... Онда ... ... ... 1 ... төлем
өзгеріссіз қалады.
тг/жыл
Осы шарттарға сәйкес, желі эксплуатациясының сегментінен түсетін кіріс
2-жылы мынаған тең ... ... ... ... ... ... ... төлем ақысын 1500 тг-
ге дейін төмендетуге болады.Сонымен қатар, бонустар акциясын жүргіземіз
(уақыттың 1 ... ... ... ... 20 ... дейін
төмендетеміз. Үшінші жылы тағы да 500 абонент қосылады деп жоспарлайық.
Онда, ... ... ... тең ... жылы тенденция сол қалпында қалып, абоненттер саны 3500-ге
артады дейік. ... ... жаңа ... ... ... ... – кестеде келтірілген.
4.5 – кесте. Бағытталған желінің жаңа сегменттерін енгізуінен
компанияға түсетін кірістер
|Көрсеткіштер ... ... ... ... ... ... саны |2000 |2500 |3000 |3500 ... ... ... ... |1806 |1500 |1500 ... | | | | ... ... түсетін |1 082 900 |1 082 900 |899 920 |1 799 980 ... тг. | | | | ... ... ... 1|8 999 900 |11 249 980 |10 799 880 |12 600 000 ... орташа мәлшері, тг. | | | | ... ... ... тг. |10 082 800 |12 332 880 |11 699 800 |14 399 980 |
4.5 Өзін-өзі ақтау мерзімі
Өзін-өзі ақтау ... ... ... үшін ... ... ... білу ... экономикалық әсерлілік кірістің капиталды салымдар құнына
қатынасыме анықталады:
мұндағы: – кіріс;
– жалпы капиталды салымдар;
Кіріс мына формуламен анықталады:
;
тг/жыл
1/жыл
Өзін-өзі ақтау ... ... ... ... әсерліліктің
кері көлемімен анықталады:
1 жыл 6 ай
жыл өзін-өзі ... ... ... мен ... ... әсерлілікті салыстырғанда, мынаны аламыз:
,
Бұдан мынадай нәтиже шығаруға болады, ... осы ... ... ... ... ... экономикалық пайдалы.
4.6 – кесте. Инвестицияның өзін-өзі ақтау мерзімін анықтау
|Жыл сайынғы |10 082 800 |12 332 880 |11 699 800 |14 399 980 ... тг. | | | | ... 340 |4 333 340 |4 333 340 |4 333 340 ... тг. | | | | ... тг. |5 749 460 |7 999 540 |7 366 460 |10 066 640 ...... 4.6 – кестеге сәйкес өзін-өзі ақтау мерзімінің анықталу
графигі құрылған.
сурет 4.1 – Желі сегментінің өзін-өзі ақтау мерзімінің анықталуы.
5 ӨМІРТІРШІЛІГІНІҢ ҚАУІПСІЗДІГІ
5.1 ... ... ... ... ... ... мен ... қаласына GSM ұялы байланыс стандартын
енгіздім.
Берілген Шымкент қаласындағы радиостанцияда (РС) аппараттық цех (АЦ),
аккумуляторлы, қалқанды (көршілес ... ... ... ... ... ... ... цех, көмекші бөлмелер орналасқан.
РС-дағы АЦ статив, модем, базалық станция, компьютер, коммутатор,
антенна, ... ... ... ... Онда 4 адам жұмыс
істейді.
Байланыс саласында сала жайындағы жұмыс орны мен сала тізіміндегі ауыр
және зиянды ... өте ауыр және өте ... ... ... ... ... еңбек шартының ретті қолдануын қарастырады.
Қазіргі өндіріс аппараттары мен байланыс ішкі ... ... ... қабылдаулар мен жабдықтар қолданылуын
қарастырады. Сондықтан, біз потенциалдық көздің кейбіреуіне ... ... және ... ... кең ... өндірістік процестерде
қарастырамыз.
сурет 5.1 – Ғимарат жоспары
1 – аппараттық цех; 2 – ... ... 3 – ... цех; 4 – ... 5 – ... 6 – ... 7 – ... тәуелділік пен өнімділік санитарлы-гигиеналық шарт жағдайына
(жұмыс орнын ... ... ... ... қатар ауысымды қызметші АЦ бөлмесінде
жабдықты ... ... ... және т.б.) ... ... ... болатын АЦ-та табиғи жарықтандыру болу қажет. ... ... ... ... ... ... және ... (жақты мен
жоғарғы аралас) болып бөлінеді. ... ... ... ... ... қар,
туман және т.б.) байланысты табиғи жарық жетпейді, ... бі ... да ... жарықтандыру функционалдық тағайындауға байланысты жұмыстық,
кезекшіліктік, апаттық, эвакуациялық және күзеттік болып бөлінеді.
Найзағай механикалық,жылулық және ... ... ... Егер ... ... ... немесе қондырғы арқылы өткізгенде
тура түскен найзағай соққысы ең қауіпті болады. Найзағайдың жылулық ... мен ... ... соғады.
Жылулық соққыдан басқа ғимарат пен қондырғыға жоғарғы потенциалмен
кіретін екінші ретті ... ... ... ... ... ... қаралады.
Қажет емес болған найзағай дәрежесі (жараланған адамдар, бүлінген
ғимарат пен қондырғы, ... мен ... ... тоқтату үшін найзағайдан
қорғану шаралары қарастырылады. Ғимарат пен қондырғының тұрған жеріне
тәуелді бір жылда ... ... және бір ... ... ... бүлінген ғимарат пен қондырғыға сәйкес қажетті найзағайдан
қорғанудың орындалуын тағайындау. Осыған ... ... аулы ... РС ... ... жүйесін қарастырдық.
Электрлік қондырғылардың тоқпен басқарылмайтын бөлікке жақындаған
адамдарды қорғау үшін жерлендіру қорғаныс ... ... ...... ... ... ... электрлік тоқты металдық
өткізгіштердің көмегімен жермен жалғау арқылы электр ... ... ... ... ... ... мен ... станция
өрт қауіпсіздігінің В категориясына жатады. Ол электр желілеріндегі қысқа
тұйықталуға ... ... ... ... ... құрылғыларды дұрыс
пайдаланбаудан болатын электр желілеріндегі қысқаша тұйықталу, жанатын
заттардың және материалдардың ысып кетуі және ... ... ... радиорелейлі станцияда өрт келесі себептерден ... ... ... ... болатын қысқаша тұйықталу; тізбектердің
аса көп ... ... ... ... ... ... ... (ол өткінші кедергінің үлкеюіне әкеледі, сонан кейін жылу
көп мөлшерде бөлінеді); отқа немқұрайлы қарау; ... ... және ... күресу үшін жану процессін түсіну керек. Егер жанатын заттардың
температурасын жану температурасынан төмендетсек немесе жанатын ... ... ... жану ... ... ... Өрт пайда болған
жағдайда персонал өрт сөндірушілерге хабарлайды немесе ... ... ... ... ... ... ... бастайды.
Өрт сигналын беру құралы ретінде телефондық және радиобайланысты
қолданамыз, және де өрт ... беру ... бір ... ... ... аламыз, оларда өрт ... ... Осы ... ... элементтер – станция, ол хабарлағыштан
сигналды қабылдайды, жалғағыштар жолдар және қорек көздері ... ... ... СИ-1 ... жарықтық хабарлағыштары
қолданылады. Олар өрт жалынның ... ... ... әсер
алады да, содан кейін сигналдарды таратады. Олардың сезгіш элементтері – ол
фотондар санағышы, СИ-1 50 м2 ... ... ... сөндіргіш өрт сөндірудің бірінші реттік құралдарына жатады. Ол
өртті бастапқы ... ғана ... ... ... ... қондырғыларындағы өртті сөндіру үшін
көмірқышқылды ОУ-2 қол өртсөндіргіштері ... саны ... ... өрт ... жағдайда оны қоректік желіден ажырату керек.
Өндірістік учаскеде электр қондырғыларының саны көп ... ... және т.б.) ... ... ... ... ... қолдану ұйғарылған. Өрт қауіпсіздігін ... ... ... парамертлерін береміз: 10х6 м ... зал ... цех үшін ... ... есептейміз:
Қоабылданатын өтсөндіргіштер – ОУ-3 көмірқышқыл типті, сиымдылығы 3л.
Өртсөндіргіштің қызмет көрсету ауданы 40 м2.
Өрт ... ... ... ... де қарастырған жөн. Эвакуация
жолындағы есіктер ғимараттан шығу бағыты бойынша ашылады. Көтерілетін және
қозғалатын есік құрылғылары эвакуация жолыгда ... Өту ... 2 ... етіп қарастыру тиіс. Эвакуациялық шығу жолының саны СНиП 2.09.02-
88 бойынша екіден кем емес болуы ... ... ... ... ... ... төзімді. Өндіріс санаты В.
Оператордың жұмыс істеу орнының рационалды ұйымдастырылуы
Байланыс жүйесін автоматтандыру мен компьютерлеу: еңбек ... ... ... және ... ... ... ... соғады. Еңбек
жеңілдейді, оның шарттары сауықтандырылады, себебі ол ... ... ... ... ... мен дербес компьютерлерден (ДК) ... ең ... бірі ... ... ... Тура ... өз қызметінің нәтижесі мен басқару объектісінің күйі туралы
мәліметтер алады.
Осыған байланысты, ... ... ... “отыру” күйінде
жүргізіледі. Құрылғының дұрыс орналасуы және оның жұмыс орнындағы ыңғайсыз
күйі, еріксіз ... ... ... ... және әсер ... ... ... әкеліп соғады. Автоматтандырылған
жұмыс орнында технологиялық құрылғыларда ... ... ... ... ... ... аймағындағы оператордың орындығы мен техникалық ... ... ... профилактикалық тексеру мен жөндеу;
тез орын алу және жұмыс аймағын тез тастап кету мүмкіншілігі;ыңғайлы жұмыс
күйі мен ... ... ... ... аппараттар блогы мен негізгі
функционалды түйіндерге ыңғайлы қол жеткізуді қамтамасыз ету керек.
Операторды басқа әсерлерден ... ... ... немесе
механикалық экрандар қарастырылған. Ол әсерлерге: экранның бетінде жиналған
иондалған шаң мен оның дем алу ... ... ... ... ... ... электромагнитті сәулеленудің бірнеше деңгейге төмендеуі жатады.
Бұндай қасиеттерге жерленген ... ... ... ие. Әйнекті
сүзгілер қолданыста күрделі емес, жұмыс істеушіге бөгеуіл келиірмейді және
зиянды, қатерлі қосымша әсерлердің көзі болып ... ... ... құру үшін ... ... түрі – ауаны тазалау (кондиционирлеу) қолданылады.
Кондиционирлеу кезінде ауа температурасы, ... ... ... ... берілу берілу жылдамдығы автоматты түрде реттеледі. Бұдан
басқа желдеткіштердегі ауа ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі: ионизация, дезодорация, озондау
жүргізіледі.
Оператор ... өте ... ... ... ... ... (ІІ
разряд), сондықтан дұрыс таңдалынған жұмыс орнындағы жарықтылық ең ... бірі ... ... ... жарықтехникалық есептеулердің негізгі тапсырмасы,
жасанды кезінде – электрлік жарықтандыру құрылғысының қолданатын қуатын,
табиғи кезінде – сұранылған ... ... ... ... болып
табылады. Табиғи жарықтандырылу екі ... ойық ... іске ... ... 1,5x2 метр (қабырғалық жарықтандыру). Ал жасанды үшін
люминесценттік шамдар қолданылады.
Оператордың жұмыс істеу ... ... ... кезінде
жарықтылық пен түн контрасты сияқты сипаттамаларды ескерген жөн.
Жарықтың дәрежесі оператордың ... ... ... ... 300-1000 люкс шегінде ... ... ... ... ... ең үлкен рольді, аралас жазықтықтар мен ... ... өріс ... ... ... Өте а контраст мәтінді
қабылдауды ... ал өте ...... ... ... ... өріс анық ... ал аралас жазықтықтар 1/3
қатынасында болуы тиіс.
Толығымен алғанда ... орта ... ... заңы ... ... үшін ... қауіпсіздігіне баға беру
Бөлмеде біз келесідей телекоммуникациялық ... ... RBS 2206 ... станциясы;
• Қоректенру блогы;
• Персоналды компьютерлер.
Құрылғылардың барлығы куәлікке ие болғандықтан, пофессионалды тәуекел
классын минималды деп анықтаймыз.
Қауіпсіздік өлшеміне қатысты электрлік құрылғылар ... ... 1 ... ... ... ... тоқ ... қауіптілік дәрежесі бойынша бөлмені қауіптілігі
төмен класстарға ... бұл ... ... сай ... ... нормал температуралы;
– едендері изоляцияланған;
– шаңсыз;
Дегенмен, қызмет көрсетуші ... ... ... ... ... болады. Құрылғыдағы қоректендіру блоктарын, коммутация
блоктарын ауыстырған кезде, қорек кернеуі (48-ден 60 В ... ... ... ... ... ... қалуы мүмкін. Бұл
кернеу өмір үшін қауіпті. Сондықтан берілген құрылғыны ... ... ... есептеулер жүргізіледі. Қоршаған орта сипаттамасы бойынша
бөлмені “нормалды құрғақ” классына ... ... ... ... ... ... ... дәрежесі бойынша, оны
электротехникалық санатқа жатқызамыз, яғни ... ... ... ... ғана ... ... ... жиілікті
құралдар мынадай түрде жобаланған, жұмысшыларға әсер етуші ... ... ... аспайды.
5.2 Өміртіршілік қауіпсіздігін қамтамсыз ету сұрақтарының техникалық
шешімдері
Жабдықты жермен қосып есептеу
Есептің ... ... ... ... сан мен ... стерженнің
орналасуын анықтау керек, олардың жабдық кедергісі 1 кВ – 4 Ом.
Контурлық жермен қосу байланыс кәсіпорын ғимаратының периметрі ... ... м, ... қосу арақашықтығы м. Келтірілген
қорғалған жабдық кедергісі 4 Ом-нан үлкен ... ... ... ... электродқа болатты жолақ қимасын 20x4 мм2 қолданамыз.
Электродты жерге кіргізу тереңдігі t0 = 0,5 м, стержень ұзындығы d = 12 ... ... ... Ом*м. ... ... қосудың сапасына
темірбетонды арматура кедергісі Rз = 20 Ом қолданылады [19].
Есепті коэффиценті қодану методы бойынша жүргіземіз.
Керекті ... ... қосу ... ... және ... электродтық жайылу кедергісі:
(5.2)
(5.3)
мұндағы: t – жер үстімен жер жүрекшесіне дейінгі қашықтық.
м
Ом
Электродтың ... ... және ... ... жермен қосудың жайылу кедергісі:
(5.4)
Ом
Бұл кедергі берілгеннен (5 Ом) едәуір кіші, бұл ... ... ... 4 ... кіші ... жермен қосу жабдығы тура
келеді.
Желдеткіш жүйесін есептеу
Ғимарат ішіндегі ауаны желдеткіш және вентиляция жүйелерінің бағасының
құны шығын шамасымен салыстырылады, яғни олар жаман ауа ... ... ... ... ... ... ... адамдардың өзін жақсы
сезінуін қамтамасыз ету ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін, желдеткіш
құрылғыларын қолданған жөн.
Желдету жұмыс аудиториясында нормативке сай ... ... ... қамтамасыздандырады.
Кіру ауасының мөлшері Lкір (м3/са) мына формуламен анықталады:
(5.6)
мұндағы: – жылылықтың айқын артуы кДж/са;
с – тұрақты ... ... ... ... ол 1 ... ... бөлме ауасының температурасы,˚С.
– кіретін ауа температурасы,˚С.
Қашықтағы бөлме ауасының температурасы келесі формуламен анықталады:
(5.7)
мұндағы: tжа – ... ... ... яғн ... ... .
Яғни рұқсат етілген нормадан аспауы керек. Сондықтан жылдың
жылы кезеңіне есеп жүргіземіз, онда tРЗ = ... ... ... ... ... (=0,5 ... – терезе ойығының ортасынан (желдеткіштен) еденге
дейінгі ... м. ... ішкі ... H = 1 ... ... – жұмыс аймағының биіктігі, 2 м.
Кіретін ауа температурасының () әсерінен жылылықтың айқын артуы 5
– 7˚С шамасында болып, жұмыс аймағының температурасынан ... ... ... ... мөлшерін ғимараттағы жылу балансы
негізінде мына формуламен табамыз:
(5.8)
мұндағы: – ... ... ... ... ... ... шығып кететін жылудың қосынды саны
(қоршалған жылудың шығын есебінен, ғимаратқа ... ... және ... ... ... ... ... шамдар, өнеркәсіптік пештер, адамдар
және басқалар жатады. Сонымен қатар, күн ... жылу ... ... Берілген ғимараттағы электрондық құрылғылардан бөлінген жылуды
ескермеуге де ... ... жылу ... ... ... адамдар, жылу бөлгіштер санын, ғимаратқа терезе арқылы
түсетін күн радиациясын ескереміз.
Табиғи жарықтандырудан жылу ... ... ... ... ... ... ... мына формуламен есептейді:
(5.9)
мұндағы: N – шамдардың қуатының шығыны;
Вт.
Адамдардан бөлінетін жылу мына ... ... n – ... ... бір ... ... жылу мөлшері, Вт (5.1 –
кесте).
Вт
5.1 – кесте. Бір адамнан бөлінетін жылу ... ... ... мен категориясына тәуелділік
|Жұмыс |Жылу, Вт ... | |
| ... ... |
| |10˚С ... |35˚С ... |10˚С ... |35˚С ... |180 |145 |150 |5 ... ... арқылытүсетін күн радиациясын мына формуламен
анықтаймыз:
(5.11)
жабу үшін:
(5.12)
мұндағы: Fшын мен Fn – жабу және төбе ауданы, м2;
qшын мен qn – жылу ... ... 1Вт/( ... болғандағы жабылу мен 1м2 беттік шынылы жылу түсіру;
Ашын – шынылы ...... жылу ... коэффиценті, Вт/( м2*˚С);
qшын мәні беттің графикалық бағытынан, терезенің сипаттамаларынан
немесе фонарьдан тәуелді 70 – 210 ... ... ал ... әйнекпен жабу және оның күннен қорғау қабілетінен ... ... 1,25 ... қабылданады, бүркеу арқылы күн радиациясынан түсетін
жылудың орташа мәні ... ... және ... түрінен тәуелді 6 – 24
шектерінде қабылданады.
м2
Жұмыс ... ... ... ... ... qост
мәнін 200 Вт/( м2*˚С)-қа тең деп аламыз.
Терезе жарық шыныдан және қалайысыз шығарылған, онда Ашын = 0,35 ... ... жылу жылу ... ... ... ... еннің есебімен
Вт деп аламыз. Есік пен терезе арқылы болатын ғимараттағы жылу шығынын
келесі формуламен есептейміз:
(5.13)
мұндағы: – ... ... ... Вт/( ...... ауданы, м2;
– қабырға қалыңдығы, м.
Жұмыс ғимаратының қабырғалары маркасы М600 бетоннан құрылады, ... ... 1,2 Вт/( ... ... ... ... түсетін айқын жылудың қосынды санын есептейік:
(5.14)
Вт
Жылылықтың айқын артуының мөлшерін есептейміз:
Вт
Сонда, кіретін ауа мөлшері:
м3/сағ
Алынған мәліметтер бойынша ылғалдылықты, ... ... ... ... автоматты түрде ұстап тұратын, желдеткішті
таңдауымыз керек. Менің жағдайымда мен дуалдық GREE KF-50GW/A10 Fung ... ... ... туралы толық сипаттама төменде
көрсетілген.
Дуалдық GREE ... Fung Yun ... GREE Fung Yun ... ... ... ... ... сериясы болып, ол алаңы 60 м2 дейінгі
бөлмелерге арналған. Бұл ... ... ... ... ... ерекшеленеді, ... ... ... тез ... орындайды.
– Бұл үлгінің технологиялық жетістігі ауадағы ... ... ... ... ... ... сүзгі өте кішкентай шаң бөлшектерін және ... ... ... ... үш ... ... Ішкі блоктың жфлу беру нәтижесі.
– Ішкі блоктың жинақтамасының жеңіл алынуы.
5.4 – кесте. Желдетудің техникалық сипаттамалары
|Параметр аталуы ... ... ... |5.0, кВт ... ... ... |
|Пайдалу ... ... |1960, Вт ... тогы ... |9.0, А ... ... |2.0, ... ... ... |720, ... ... су ... max(min)/сыртқы |38/58, дБ ... блок ... ... ... мм ... блок ... ... ... мм |
|Ішкі/сыртқы блок ... |12/59, Кг ... ... ... дейінгі биіктік 3м) |50 м2 – ге дейін ... ... |156160 ... ... ... мен құрылыс орнын найзағайдан қорғау шараларын ұйымдастыру,
мекеменің ... ... жыл ... ... ... және бір жыл ішінде
күтілетін найзағайдан қорғау шаралары орындалуы қажет.
Шымкентқаласының территориясында орналасқан РС үшін найзағайдан қорғау
шараларын қарастырамыз. Негізгі қорғау ... ... ... ... Онда ... ... персонал, биіктігі H = 40,5 м болатын
антенна орналасқан. Сонымен қатар ... ... жеке ... ГСМ ... ... ... сақтайтын қойма орналасады. РС
орналасқан Шымкентқаласында орташа жыл бойына ... ... ... ... ... ... ... зақымдарды келесі
формуламен есептейді:
(5.15)
мұндағы: h – 40,5 м тең ... ... ең ... биіктігі;
n – жер бетіндегі 1 км2 ... жыл ... түсу ... n = ... N санын есептейміз:
Мекеме ІІ категорияға жатады; – Б ... ... ... ... электрлік және магниттік индукциядан, жер бетіндегі ... ... ... ... жоғарғы потенциалдарынан қорғалу қажет.
Жайтартқыш тасымалдаушы үш бөлімнен ... ... ... және ... тура түсуінен қорғайтын жерге қосқыштан. РС
металды мұнарасы, биіктігі h = 40,5 м жерге қосқышпен ... ... ... Ал ... ... ... қабылдағыш ретінде қолданылады.
Найзағай қабылдағыш ретінде жолақты құрыш конструкциясы қолданылады
(5.2 – сурет). Жайтартқышты коррозиядан сақтау үшін оны бояу ... ... қиам ... 100 м3, ұзындығы 1500 мм. Біз жеке
стерженьді найзағай қорғағышты және Б ... ... ... есептеуді мына формуламен шығарамыз:
(5.16)
мұндағы: h0 – жер бетіндегі қорғау зонасының ... ... – жер ... ... ... ... радиусы,
м;
rх – қорғаныш обьектісінің биіктігіндегі зона
радиусы, м;
hх – жер бетіндегі ... ... ... 40 м
тең.
сурет 5.2 – Найзағай қабылдағыш
5.3 – суретте жеке стерженьді жайтартқыштың ... ... ... ... h1 – ... ... 40,5м;
h2 – найзағай қабылдағыш биіктігі, 4,5м;
м
м
м
м
Антеннаның іліну биіктігі 40 м.
Орындалған ... ... ... ... ... ... ... нүктесі) қорғау зонасында орналасқан.
Найзағайдан қорғауды талап ететін территория, қорғау аймағының ішінде
орналасады (есептеу бойвнша 67,5 м), яғни ... ... ... ІІІ
категориялы найзағайдан қорғау үшін ... ... ... РС ... ПУЭ ... жерге қосқыштар қолданылады.
сурет 5.3 – Қорғау аймағы
Жайратқыш конструкциясы
Стерженьді жайратқыш ... ... ... болуы қажет, ал тросы,
оның тартылғанына байланысты, яғни мұз қату мен ... ... болы ... ... ... ... ... кез-келген маркасынан,
темірбетонды немесе ағаштан болуы қажет.
Стерженьді найзағай ... ... 100 мм, ... 200 мм ... ... ... тұрады. Коррозиядан қорғау үшін мырышпен
жалатады және бояу арқылы сақтайды.
5.3 – ... ... ... ... ... пен ... қосу |Ауадағы ғимараттың сырты|Жерде ... | | ... ... және ... – |6 |– ... ... мм | | ... вертикальді электродтар |– |10 ... мм | | ... ... ... |10 ... мм | | ... ... мм |48 |160 ... мм |4 |4 ...... ... жерге қосқыш электродтарының диаметрі
|Жерге қосқыш түрі ... ... ... ... ... аяқ жағы | |a – 1,8 м – ден кем емес |
| | |b – 0,4 м – ден кем емес |
| | |l – 2,2 м – ден кем емес ... ... қада | |d = 0,25 – 0,4 м |
| | |l – 5 м – ден кем емес ... Екі ... ... ... |t – 0,5 м – ден кем емес ... мм, ... d = 10 – 20 | |l = 3 – 5 м ... | |c = 3 – 5 м ... Үш ... ... ... | |t – 0,5 м – ден кем емес ... мм, ... d = 10 – 20 | |l = 3 – 5 м ... | |c = 3 – 5 м ... ... ... ... көпсымды канаттан тұрады, оның
қимасы 35 мм.
Найзағай қабылдағыш пен ... және ... ... ... ... ... ... ал отпен жұмыс істеуге
болмайтын жағдайда айнымалы кедергісі 0,05 Омнан аспайтын болтты ... ... Ол ... ... ... жыл ... тексерілуі керек.
Найзағай қабылдағыштармен жалғасқан тоқтаратқыштар 5.3 – ... ... ... ... келуі керек.
Жасанды жинақталған жерге қосқыштардың өлшемі мен конструкциясы 5.4 –
кестеде ұсынылған. Сондай-ақ жасанды жерге қосқыш электродтарының қимасының
диаметрі 5.4 – ... ... ... ... жайтартқышты
орнатқанда және металды конструкциялы ғимараттарда тоқтартқыштарды қолдану
мүмкіндігі болмағандықтан, ғимараттың сыртқы ... ... ... ... ... қосу ... жарықтандыруды есептеу.
АЦ – тың ортақ жарықтандыруын есептейміз. Таза бөлме, әктелген төбе
мен ашық ... АЦ ... ... ... – 50 ... ... төбе
...
– еден
АЦ – қа ортақ жарықтандыру жүйесіне 40 Вт қуатты және жарық ағыны Фл
– 2340 лм ЛТД ... ... шам ... ... ... ... шам еден ... (a) – 1,5 м биіктікте тұр. (b) – 0,1 м ілінген
шам биіктігі.
АЦ өлшемі:
– ұзындығы (a) – 10 м;
– ені (b) – 6 ... ... (c) – 4 ... шам ... ... шамының арақашықтығына тең:
м
Бөлме индексін анықтаймыз:
м
(5.18)
Қолдану коэффиценті .
Қорғаныш коэффиценті
Шамның жарық ағыны анықталады:
(5.19)
мұндағы: Е – ... ... ...... ... – жарықтандырудың бірдей еместік коэффиценті;
N – шам саны.
Жарық ағынының қосындысы:
шам
(5.20)
сурет 5.4 – ... ... ... ... ... жақ ... мен ... қашасына – ЛСОО-2 жарық шамын
қолданамыз.
Жарық шамды 2 шамнан әрбіреуіне 40 Вт-ты ЛД 40-4 ... ... ... 4 ... шам, ... ... 2 ... шамнан ілеміз.
(5.21)
мұндағы: Е – берілген минималды жарықтандыру;
қорғаныш коэффиценті;
Еу – жарықтандыру шартының суммасы және ... ... ... ... 40 Вт ... және ... ағыны Фл –
2340 лм ЛТД тобындағы люминисцентті шам таңдадық.
5.5 – кесте. Төменгі қысымдағы газоразрядты ... ... | |Шам ... мм |
|Номиналды |Номиналды шам ... лм шам түрі | ... Вт | | |
| | ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
| |ЛДЦ |ЛД |ЛХБ |ЛТБ |ЛБ | | ... |820 |920 |935 |975 |1060 |40 |604,0 ... |1450 |1640 |1720 |1720 |2100 |27 |908,8 ... |2100 |2340 |3000 |3000 |3120 |40 |1213,6 ... |3050 |3570 |3820 |3980 |4650 |40 |1514,2 ... |3740 |4070 |4440 |4440 |5220 |40 |1514,2 ... ... ... ... ... «GSM Қазақстан» компаниясының
ұялы байланыс қызметін ендіру есебі шешілген. Әр – түрлі жергілікті ... ... алу үшін ... желісіне есептеу жүргізілді.
Дипломдық жобаның жұмыс процесінде ... ... ... ... ... ... техникалық параметрлері мен
сипаттамалары, негізгі ... ... ... мен ішкі
интерфейстерін қарастырады.
Өмір тіршілігі қауіпсіздігі бөлімінде базалық станцияны дәнекерлеуде
қауіпсіздік шаралары ... және ... ... ... ... ... Экономикалық бөлімінде компанияның ұялы
байланыс жүйесіндегі бизнес – жоспары құрылған және оның ... ... ... BSC – ... станция контроллері (Base Station controller);
2. A-bis – Базалық станциямен базалық контреллердің ... ... between BSC and ... BTS – ... ... қабылдағыш-таратқышы (Base Transceiver
Station);
4. BSS – Базалық станция жабдығы (Base Station System);
5. SSN7 – 7 ... ... ... ... OMC – ... және ... көрсету орталығы (Operation and Maintenance
Centre);
7. NMC – ... ... ... (Network Management Centre);
8. ADC – Административті орталық (Administration ... PSTN – ... ... коммутацияланатын телефондық желі (Public
Switched Telephone Network);
10. PDN – Пакетті тарату жүйесі (Packet Data ... ISDN – ... ... көрсетуші цифрлық желі (Integrated
Services Digital Network);
12. MSC – ... ... ... ... (Mobile Services
Switching Centre);
13. VLR – Орын ауыстыру регистрі (Visited Location ... HLR – ... ... (Home Location Regiter);
15. AUC – Аутентификация орталығы (Authentification Centre);
16. EIR – Жабдық идентификациялау регистрі (Equipment Identify ... SSS – ... ... ... ... ... MSISDN – жылжымалы станцияның халықаралық ISDN ... (Mobile ... ISDN ... IMSI – Жылжымалы ... ... ... ... Mobile ... ... TMSI – ... абоненттің уақытша идентификациялық номері (Temporary
Mobile Subscriber Identify).
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Авдеева Л.В. ... в ... ... ... ... GSM:
история и проблемы// Мобильные системы. Спецвыпуск по стандарту GSM.-
M., 1998. - ... ... ... ... ... Том 1. ... по подвижной
связи. - М., 1997. - 346 с.
3. Громаков Ю.А. ... ... ... ... ... с ... каналов. - М., 1996. - 49с.
4. Райкин П. Новые возможности в стандарте GSM. Вестник ... №3 ... ... Е.В., ... Н.П. ... ... ... - М.:
Радио и связь, 1997. - 248с.
6. Калашников Н.И. Системы радиосвязи: Учебник для ... - ... ... 1988. - ... ... Н.Н., ... А.М. и др. Справочник по радиорелейной связи. -
М.: Радио и связь, 1988. - 408с.
8. Марков В.В. Радиорелейная связь. ... для ... - М.: ... ... 1979. - ... Кемельбеков Б.Ж., Мышкин В.Ф., Хан В.А. Волоконно-оптические кабели. -
М.: ... и ... 1999. - ... ... Е.А., ... Г.М. ... связи: Учебник для вузов -
М.: Радио и связь, 2000. - 118с.
11. ... ... Под ред. ... О.С. М.:1974
12. Экономика промышленности. М.: Знание, 1992
13. Экономика промышленного производства. М.: ... ... ... и ... ... производства. М.: Мысль, 1987
15. Михайлов М.И., Соколов С.А. Заземляющие установки в устроиствах связи.
- М.: Радио и ... 1988. - ... ... С.В. Охрана окружающей среды. М.: Высшая школа, 2006
17. Кукин П.П., ... Н.Л. ... ... и охрана труда. Алматы, 2001
18. Продукты и решения: http://www.huawei.com/ru/catalog.do?id=342
19. Баклашов Г.Д. и др. Охрана ... на ... ... ... ... и ... по гигиене труда в промышленности. Часть 3.
Под ред. А.Р. Козловского. - А.:1994. - 123с.
20. ... М.И., ... С.А. ... установки в устройствах связи.
- М.:Радио и связь, 1988. - ... ... ... и ... Теория и практика. Учебное
пособие. М.: Евроклимат, 2000. - 416с.
22. Хакимжанов Т.Е. Безопастность жизнедеятельности. Расчет ... А.: ... 2002. - ... Дюсебаева М.К. Методические указания по «Охране ... для ... А.: ... ... ... ... Электронная версия на сайте:
http://www.referat.ru/refs_new/5129/ref_part_8.shtml
25. Кошульков Л.П. ... ... ... ... ... ... ... труда» в дипломном проекте. - А.: ... - ... СНиП ... ... и ... ... Общие
требования. - Астана, 2002.

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 62 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Телефондық аппарат желілерін құру мәселелері34 бет
Ұялы байланыс желілерінің құрылу негіздері10 бет
ISDN желісі15 бет
SDH желілері5 бет
SDH желісінің топологиясы19 бет
«Құлсары» 110/35/10 кВ қосалқы станциясын қайта құру73 бет
Жасанды былғары жасау процессінде қолданылатын әдістер6 бет
Интернет тораптарына қосылу технологиялары6 бет
Казнет10 бет
Кәсіпшілік құбырлар.13 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь