Жергілікті биліктің қалыптасуымен құрылымы

Мазмұны

1.2. Қ.Р. жергілікті атқарушы органдардың құрылымы
ІІ Қазіргі кезеңдегі жергілікті биліктің қалыптасуының ағымдық жағдайы және оны жетілдіру

2.1. Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді органдар және оның ағымдық жағдайы
2.2. Жергілікті әкімдер, әкімшіліктерді құру, құзыреті және қызметінің ұйымдастырылуы

ІІІ Қ.Р. жергілікті биліктің құрылымы және оны тиімді басқару жүйесі
3.1. Қ.Р. жергілікті билікті тиімді басқаруды жетілдіру
1.2. Қазакстан Республикасындағы жергілікті атқарушы органдар
1. Жергілікті атқарушы орган (әкімият) — облыстың (республикалық маңызы бар қаланың, астананың), немесе ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) әкімі басқаратын, өз құзыреті шегінде тиісті аумақта жергілікті мемлекеттік басқаруды жүзеге асыратын алқалы атқарушы орган. Бұл Қазақстан Республикасының атқарушы органдарының бірыңғай жүйесіне кіреді, тиісті аумақтық мүддесі мен даму қажеттілігін ұштастыра отырып, атқарушы биліктің жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз етеді.
Жергілікті атқарушы органдардың қарауына ҚР Конституциясының 87 бабынын 2-тармағына сәйкес, мыналар жатады:
1) аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік бағдармаларын, жергілікті бюджетті әзірлеу және олардың атқаруын қамтамасыз ету;
2) комуналдық меншікті басқару;
3) жергілікті атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындау және қызметтен босату, жергілікті атқарушы органдардың жұмысын ұйымдастыруға байланысты өзге де мәселелерді шешу;
жергілікті мемлекеттік басқару мүддесіне сай Республика заңдарымсн жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзегс асыру. Бұл жөнінде, мысал ретінде, облыс (республикалық маңызы бар қала, Астана) әкімиятының құзыретін алсақ та жеткілікті. Осы әкімият заңнамаға сәйкес өз аумағында кәсіпкерлік қызмет пен инвестнциялық ахуалды дамыту үшін жағдай жасайды; аграрлық сектордың ұтымды және тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді; Қазақстан Республикасының өндірістік күштерін орналастыру схемасына сәйкес облыстан аудандық жоспарлану схемасын, облыс орталықтарын, республикалық маңызы бар қаланы және Астананы салудың бас жоспарларын әзірлейді, оларды облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) мәслихаттың қарауына енгізеді. Сонымен қатар ол — облыстық (республикалық маңызы бар қалалық, астаналық) коммуналдық меншік объектілері және әлеуметтік-мәденй мақсаттағы объектілер құрылысы бойынша тапсырысшы болады, коммуналдық желілер мен құрылыстарды салуға рұқсат береді, әкімшілік аудандардың аудандық жоспарлану схемаларын, аудид. орталық-тарын, облыстық маңызы бар қалаларды салудың бас жоспарларын әзірлейді және оларды облыстық мәслихатқа бекітуге ұсынады; су құбырлары, тазарту құрылыстары электр беру, байланыс желілері мен басқа да көліктік және инженерлік инфрақұрыльмдар объектілерінің құрылысын салуды және пайдалануды ұйымдастырады; жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ азаматтардың тегін білім алу құқығын іске асыруды қатамасыз етеді; халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу және кедейшілікпен күрес бағдарламарын әзірлеп, мәслихаттың бекітуіне ұсынады және оны іске асырады; халықтың әлеуметгік жағынан дәрменсіз тоятарына қайрымдылық және әлеуметтік көрсетуді үйлестіреді Дәл осындай өкілеттіктерді аудандық аумақтық ерекшеліктеріне қарай аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімияттары да атқарады. Мысалы, оның тікелей құзыретіне жататын мәселелері болып табылатындар: жоғарыдағы айтылғандардан басқа, әскери тіркелу мен әскери қызметке шақыру жөніндегі, сондай-ақ азаматтық қорғаныс мәселелері жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыруын қамтамасыз етеді; қоғамдық жолаушылар тасымалын ұйымдастырады; аудандық (облыстық маңызы бар қала) маңызы бар жолдарды пайдалануды және ұстауды ұйымдастырады; өз қарауындағы тұрғын үй құрып бөледі; халықты жұмыспен қамтуға жәрдемдесу мен кедейлікпен күрес бағдарламасын іске асыруға қатысады. Сонымен бірге, әл-халықты әлеуметтік қорғау, ана мен баланы қорғау мәселелерін шешеді, халықтың әлеуметтік дәрменсіз топтарына атаулы көмек көрсетеді, үйлестіреді; аудан (облыстық маңызы бар қала( аумағындағы экологиялык, тарихи, мәдени немесе ғылыми құндылығы бар табиғат объектілерін және өзге де объектілерді, табиғаттың, тарих пен мәдениеттің қорғалаты ескерткіштері деп жариялау туралы ұсыныс енгізеді; қоғамдық жерлерді көріктендіру және сыртқы безендіру мәселелерін шешеді және т.с.с.
Аудандық (облыстық маңызы бар қалалық) әкімият өзіне жүктелген міңдеттерді іске асыруда аудаңдық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат алдында, жауапты болады.
Осыған орай айта кететін бір жайт — рсспубликалық маңызы бар қаладағы (астанадағы) аудандық, аудаңдық маңызы бар қала-лық, кентгік, ауылдық (селолық) округтік өкімияттар қүрылмай-ды,
Әкімшілік-аумақтық бөліністі басқарудың өзіндік схемасы бар, ол тиісті аумақта орналасқан тиісті әкімшілік—аумақтық бөліністің бюджетімен қаржыландыратын атқарушы органдар жүйесі. Ал еңді орталық атқарушы органның аумақтық бөлімшесі дегеніміз-бұл тиісті әкімшілік-аумақтык:бөлініс шегінде орталық атқарушы орган міндеттсрін жүзеге асыратын орталық атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі.
2.Әкім-Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінін тиісті аумақтағы жергілікті атқарушы органы (оны құрған жағдайда) басқаратын және өзіне сеніп тапсырылған аумақта мемлекеттік саясаттың жүргізілуін, бүкіл орталық атқарушы органдарынын аумақтық бөлімшелерінің келісімді жұмыс істеуін, тиісті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың қызмстіне басшылықты қамтамасыз ететін және өзіне сеніп тапсырылған аумақта мемлекеттік басқару өкілетгігі берілгсн, тиісті аумақтағы істің жай-күйіне әрі оның әлеуметтік-экономикалық дамуына жауапты өкілі. Ол, әрине, әрбір облыстарда, республикалык маңызы бар қалада және астанада ірі лауазымды тұлға болып табылады, оны Премер министрдің ұсынуы бойьнша Республика Президенті қызметке тағайындайды және босатады. Өзге әкімшілік-аумақтық бөліністердің әкімі (облыстық, республикалық маңызы бар қаланың және астананың әкімдерінен төменгілерін) Президент айқындаған тәртіппсн қызметке тағайындалады немесе сайланады (Конституцияның 87 — бабы, 4-тар-мағы). Демек бұл туралы Президенттің Жарлығы не әкімі қабылдануы тиіс.
Облыс (рсспубликалық маңызы бар қала, астана) әкімінің өкілеттігі Республиканың жаңадан сайланған Президенті Қызметіне кіріскен кезде тоқтатылады. Бұл ретте әкім республика Президенті тиісті әкімді тағайындалғанға дейін өз міндетін атқаруды жалғастырады.
Әрбір әкім өз аумағыңда құқықтық денгейіне сай өкілеттіктерін жүзеге асыру үшін белгілі бір құзыретке иелі болады. Мысалы облыстық (республикалық
        
        Тақырыбы: Жергілікті биліктің қалыптасуымен құрылымы
Мазмұны
1.2. Қ.Р. жергілікті атқарушы органдардың құрылымы
ІІ Қазіргі кезеңдегі жергілікті ... ... ... ... оны ... Қазақстан Республикасындағы жергілікті өкілді органдар және ... ... ... ... ... құру, құзыреті және қызметінің
ұйымдастырылуы
ІІІ Қ.Р. ... ... ... және оны ... ... жүйесі
1. Қ.Р. жергілікті билікті тиімді басқаруды жетілдіру
1.2. Қазакстан ... ... ... ... Жергілікті атқарушы орган (әкімият) — облыстың (республикалық маңызы
бар қаланың, астананың), немесе ауданның ... ... бар ... ... өз ... ... ... аумақта жергілікті мемлекеттік
басқаруды жүзеге асыратын ... ... ... Бұл ... ... ... бірыңғай жүйесіне кіреді, тиісті
аумақтық мүддесі мен даму қажеттілігін ұштастыра отырып, атқарушы биліктің
жалпы мемлекеттік саясатын жүргізуді ... ... ... ... ... ҚР ... 87 ... сәйкес, мыналар жатады:
1) аумақты дамыту жоспарларын, экономикалық және әлеуметтік ... ... ... және ... ... қамтамасыз ету;
1) комуналдық меншікті басқару;
2) жергілікті атқарушы органдардың басшыларын қызметке тағайындау ... ... ... атқарушы органдардың жұмысын ұйымдастыруға
байланысты өзге де ... ... ... ... ... сай ... заңдарымсн
жергілікті атқарушы органдарға жүктелетін өзге де өкілеттіктерді жүзегс
асыру. Бұл жөнінде, мысал ... ... ... ... бар ... әкімиятының құзыретін алсақ та жеткілікті. Осы әкімият заңнамаға
сәйкес өз ... ... ... пен ... ... дамыту
үшін жағдай жасайды; аграрлық сектордың ұтымды және тиімді ... ... ... ... ... өндірістік күштерін орналастыру
схемасына сәйкес облыстан аудандық жоспарлану схемасын, облыс орталықтарын,
республикалық маңызы бар қаланы және ... ... бас ... ... ... ... маңызы бар қалалық, астаналық)
мәслихаттың қарауына енгізеді. ... ... ол — ... ... бар ... ... коммуналдық меншік объектілері және
әлеуметтік-мәденй мақсаттағы объектілер құрылысы бойынша тапсырысшы болады,
коммуналдық ... мен ... ... ... береді, әкімшілік
аудандардың аудандық жоспарлану схемаларын, аудид. орталық-тарын, облыстық
маңызы бар қалаларды салудың бас жоспарларын ... және ... ... ... ... су құбырлары, тазарту құрылыстары электр беру,
байланыс желілері мен басқа да көліктік және ... ... ... ... және пайдалануды ұйымдастырады; жер
қатынастарын реттеуді жүзеге асырады, сондай-ақ азаматтардың тегін ... ... іске ... ... ... ... ... қамтуға
жәрдемдесу және кедейшілікпен күрес ... ... ... ... және оны іске ... халықтың әлеуметгік жағынан
дәрменсіз тоятарына қайрымдылық және ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне қарай аудандық
(облыстық маңызы бар қалалық) әкімияттары да атқарады. ... оның ... ... мәселелері болып табылатындар: жоғарыдағы айтылғандардан
басқа, әскери тіркелу мен әскери қызметке ... ... ... қорғаныс мәселелері ... ... ... ... ... ... тасымалын ұйымдастырады; аудандық
(облыстық маңызы бар қала) маңызы бар ... ... және ... өз ... ... үй құрып бөледі; халықты жұмыспен
қамтуға жәрдемдесу мен кедейлікпен күрес бағдарламасын іске ... ... ... ... әлеуметтік қорғау, ана мен баланы
қорғау мәселелерін ... ... ... ... ... ... көрсетеді, үйлестіреді; аудан (облыстық маңызы бар қала( аумағындағы
экологиялык, тарихи, ... ... ... ... бар ... және өзге де объектілерді, табиғаттың, тарих пен ... ... деп ... ... ... ... қоғамдық
жерлерді көріктендіру және сыртқы безендіру мәселелерін шешеді және ... ... ... бар ... ... ... ... іске асыруда аудаңдық (облыстық маңызы бар қалалық) мәслихат
алдында, жауапты болады.
Осыған орай айта кететін бір жайт — ... ... бар ... ... ... ... бар қала-лық, кентгік, ауылдық
(селолық) округтік өкімияттар қүрылмай-ды,
Әкімшілік-аумақтық бөліністі басқарудың өзіндік схемасы бар, ол ... ... ... ... ... ... атқарушы органдар жүйесі. Ал еңді орталық атқарушы органның
аумақтық бөлімшесі дегеніміз-бұл тиісті ... ... ... ... ... жүзеге асыратын орталық атқарушы
органның құрылымдық бөлімшесі.
2.Әкім-Қазақстан Республикасының Президенті мен ... ... ... ... ... (оны құрған жағдайда) басқаратын және
өзіне сеніп тапсырылған аумақта мемлекеттік саясаттың ... ... ... органдарынын аумақтық бөлімшелерінің келісімді жұмыс
істеуін, тиісті бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың ... ... ... және ... ... ... аумақта
мемлекеттік басқару өкілетгігі берілгсн, тиісті аумақтағы істің жай-күйіне
әрі оның әлеуметтік-экономикалық дамуына жауапты өкілі. Ол, ... ... ... маңызы бар қалада және астанада ірі лауазымды
тұлға болып табылады, оны ... ... ... ... ... ... ... және босатады. Өзге әкімшілік-аумақтық
бөліністердің әкімі ... ... ... бар ... ... әкімдерінен төменгілерін) Президент айқындаған тәртіппсн қызметке
тағайындалады немесе сайланады (Конституцияның 87 — ... ... бұл ... ... ... не ... қабылдануы тиіс.
Облыс (рсспубликалық маңызы бар қала, астана) әкімінің өкілеттігі
Республиканың жаңадан ... ... ... кіріскен кезде
тоқтатылады. Бұл ретте әкім республика Президенті ... ... ... өз ... ... жалғастырады.
Әрбір әкім өз аумағыңда құқықтық денгейіне сай өкілеттіктерін
жүзеге асыру үшін белгілі бір ... иелі ... ... ... ... бар қала, Астана) әкімінің құзыреті аудандық
(облыстық маңызы бар қала) әкімінің құзыретіне ... ең ... ... келетіні сөзсіз.
Облыс (республикалық маңызы бар қала, астана) әкімі:
-мемлекеттік органдармен, ұйымдармен және ... ... ... ... ... ... мүддесін білдіреді;
-тиісті адамдарды мемлекеттік наградалармен марапаттау, оларға құрметті
және өзге де атақтар беру туралы ... ... ... ... лауазымды адамдарды:
-жоғары тұрған өкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша, шекті
санын Қазақстан Республикасының Үкіметі ... ... ... бар қала, астана) әкімнің орынбасарларын;
-облыс (қала, астана) әкімі ақпаратының басшысын және оның құрылымдық
бөлімшелерінің басшыларын;
-зандарда белгіленген ... ... киім кию ... және ... өзге де ... атақ берілетін басшыларды қоспағанда, ... ... ... ... ... органдар
басшыларын қызметке тағайындайды және қызметінен босатады. жергілікті
бюджеттерден ... ішкі ... ... ... ... және ... ... заңға сәйкес жүзеге асырылады;
-облыстық (қалалық, астаналық) бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы
органдар басшыларына, сондай-ақ ... ... ... бар ... ... бар қаладағы аудан, астанадағы аудан) әкімдеріне
заңға сәйкес тәртіптік жауапкершілік шараларын қолдану ... ... ... ... ішкі істер органдары
қызметкерлернің тәртіптік жаза қолдану ... ... ... жүзеге
асырылады;
-аудандық (облыстық маңызы бар ... ... ... ... аудандық, астанада аудандық) әкімияттар мен ... ... ... ... ... арқылы жергілікті өзін-
өзі басқару оргаңдарымен өзара іс-қимыл жасайды;
-әкімшілік-аумақтық бөліністі басқару схемасын ... ... ... ... ... бөліністің бюджетінен
қаржылаңдырылатын атқарушы органдар жүйесі) тиісті мәслихаттардың бекітуіне
енгізеді;
-кәсіпкерлік қызметті лицензиялауды жүзеге ... ... ... ... ... ... міндеттілік және әскери қызмет,
азаматтық қорғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру мәселелері
жөніндегі зандардың орындауын ұйымдастырады және ... ... кең ... және ... ... ... ... жекешелендіру, жалға беру, сату мәселелері бойынша Қазақстан
Республикасының уәкілетті ... ... тең ... ... қол ... ... олардың орындалуын бақылауға қатысады.
Әрине, облыс әкімдері (оған теңестірілген әкімдер) өз құзыретін жеке
дара немесе жекелеген өкілеттігін төменгі ... ... беру ... да
жүзеге асырады және де ҚР Президентінің, сондай-ақ ҚР ... ... ... маңызы бар қала) әкімі Қазақстан Республикасының
Президенті белгілейтін ... ... ... және ... ол ... ... әрі ... тоқтатады.
Өзінің құзыретіне аудандық әкім:
-мемлекеттік органдармен.-ұйымдармен және азаматтармен өзара қарым-
қатынастарда тиісті әкімшілік-аумақтық ... ... ... ... мемлекеттік наградалармен марапаттау, оларға
құрметті және өзге де атақтар беру ... ... ... ... енгізеді;
-мынадай лауазымды адамдарды:
-жоғаы тұрған уәкілетті мемлекеттік органдармен келісім бойынша, шекті
санын ҚР Үкіметі белгілейтін аудан (облыстық маңызы бар ... ... ... ... мен оның ... ... басшыларын
қызметке тағайындайтын және қызметінен босатады;
-азаматтардың құқықтары мен бостаңдықтарын ... ... ... ... ... ... ... іс-қимыл жасайды;
-көпшілік пайдаланатын орындардың ... ... ... су ... демалыс аймақтары мен өзге
де объектілердің) аумағын күтіп ұстау және ... ... ... ... орта, бастауыш және орта кәсіптік білім беру
мекемелерін, әлеуметтік-мәдени сала ... ... және ... ... қамтамасыз етуге жәрдемдеседі;
-тиісті аумақта мал дәрігерлік көмек көрсетуді ұйымдастырады;
-салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді ... ... ... ... бірдей әскери міндеттілік және әскери
қызмет, азаматтық ... ... ... ... мен ... мәселелер бойынша заңдардың орындалуын ұйымдастырады және қамтамасыз
етеді.
Бірақта, аудан (облыстық ... бар ... ... өзінің жекелеген
өкілеттіктерін жүзеге асыруды төмеңгі тұрған әкімдерге беруге құқылы.
Ал енді республикалық маңызы бар қаладағы (астанадағы) ... ... бар ... кент, ауыл) село, ауылдық селолық) округ әкімі заңдарға
сәйкес:
-тиісті әкімшілік-аумақтық бөлініс аумағында тиісті аудандық ... ... ... ... ... және ... органдармсн,
ұйымдармен жне азаматтармен ... ... оның ... ... ... ... арыздарын, шағымдарын қарайды, олардың
құқықтары мен бостандықтарын ... ... ... қолданады;
-салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... ... ... арналған шығыстарды
қамтитын әкім аппараты сметасын әзірлеп, тиісті мәслихаттың ... ... ... ... ... енгізеді;
-өз құзіреті шнгінде жер қатынастарын реттеуді жүзеге асырады
-тұрғын үй қорының құрылысы мен жөнделуін, жолдарды ... мен ... ... ... ... ... ... қызметті
дамытуға жәрдемдеседі;
-өз құзыреті шегінде жалпыға бірдей әскери міндеттілік және әскери
қызмет, азаматтық ... ... ... ... мен ... мәселелер бойынша зандардың орындалуыи ұйымдастырады және қамтамасыз
етеді;
-заңдарда ... ... ... ... ... хал ... ... ұйымдастырады;
тарихды және мәдени мұраны сақтау жөніңдегі жұмысты ұйымдастырады;
-жоғары тұрған органдарға халықтың әлеуметтік ... ... ... ... ... жөніңде ұсыныстар енгізеді;
-жергілікті әлеуметтік инфрақұрылымның дамуына жәрдемдеседі; :
-қоғамдық көлік қозғалысын ұйымдастырады;
-жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен ... ... ... маңызы бар қаладағы (астанадағы) аудан, аудаңдық маңызы
бар қала, кешу ауыл (село), ауылдық ... _. ... ... ... ... ... қызметке тағайындалады немесе сайланады,
қызметінен босатылады және өклеттігін тоқтатады. .
Әкім аппартты- бұл жергілікті атқарушы органның (ол ... ... ... қызметін қамтамасыз ететін мемлекеттік мекеме. Оның қызметін
ақпараттық талдау ... ... және ... ... қамтамсыз етуді әкім аппараты жүзеге асырады. Оны, ... ... және де ол ... ... ... ... өкілеттігін тоқтатылуы
жаңа әкімнің тағайындалуына байланысты. Әкім ал-параты жергілікті ... ... ... ... болып табылады. Облыс ... ... ... ... ... ... және ... ұйымдастырады.
Мтілер- бұл, біріншідегі, әкімияттың ... ... ... мен ... актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық
актілерге сай және ... ... ... ... ... Бұл
акимияттың қаулысына әкім қол қояды. нормативтік құқықтық ... және ... ... және ... сипаттағы
мәселелер бойынша шығарған әкімдері.
азаматтардың құқықтарына, ... мен ... ... (ҚР ... ... және ... қорғалатын өзге де құпиялары
бар актілерден басқа) міндетті ресми жариялауға жатады. Және де бұлардың
жал-пыға ... ... бар, ... ... немесе
азаматтардың құқықтарына, бостаңдықтары мен міндеттеріне қатысты ... ... ... ҚР ... Министрлігінің аумақтық органдарының
мемлекеттік тіркеуіне жатады.
ІІ ... ... ... ... қалыптасуының ағымдық жағдайы
және оны жетілдіру
.1. Қазақстаи Республикасындағы жергілікті ... ... және ... ... ... орган (маслихат) салықтық өкілдік бірыңғай жүйелерінің
ажырамас бөлігі бола отырып, осы жүйеге тән белгілерін өз бойына ... ... сөз ... ... ... ... . туралы заңның 3-бабының 8 тармақшасында: .жергілікті
өкілдік орган ... ... ... ... маңызы бар қаланың,
астананың, ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) халқы ... ... ... және ... ... ... ... оны іске
асыру үшін қажетті шараларды ... және ... ... ... ... ... ... өзі бұл орган халықтың өкілді органы
екендігін және мемлекеттің өкілді органдарының ... ... ... ... ... ... жоқ сияқты. Солай бола
тұрса да бұл ... ... ... ... ... ... қажст (ҚР Конституциясы, 86-бап, 1-тармақ). Сондықтанда болар
жергілікті ... ... ... ... ... ... көңіл аударалық
Мәслихат өзінің сипаты жағынан жергілікті тұрғындардың мұн-мұқтажына
байланысты ... ... ... бел ... кен тараған өкілді
органы, сондықтан да болар бір табан болса да халыққа ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Орталық
сайлау комиссиясы мынадай шектерде: 14 облыстық мәслихаттардың, Астана және
Алматы қалалық мәслихаттарының ... 50-ге ... әр ... 30-ға ... ер аудандық мәслихатта -25-ке дейін белгілейді.
Осының
өзінен біз, мәслихаттың жергілікті өзін-өзі басқару жүйесінен де
оқшауланғандыған көрсетеді.
Мәслихаттар ... ... ... ... мәдени,
меншікті, қоғамдық тәртіпті, ... ... ... ... еліміздің қауіпсіздігін күшейту мәселелерімен айналысады. Сөйтіп
Қазақстан Рсспубликасының мемлекеттік функциясын іс жүзіне асыруға халықты
кеңінен қатыстырушы ... - ... ... ... ... болып
табылады. Әрине, осыңдай қыруар жұмысты мәслихат өз аппараттарымен жүзеге
асырады. Демек мәслихат аппараты дегеніміз, бұл ... ... ... мен ... ... ... ететін, әрі жергілікті
бюджет ... ... ... ... Ол мәслихат пен ... ... ... материалдық-техникалык және өзге де
қамтамасыз етуді жүзеге асырады, ... ... ... ... ... ең ... ... бірі- тиісті әкімшілік-аумақтық
бөліністерінің жергілікті шаруашлықты ... тек ... ... ... ... ҚР ... ... сәйкес; Сенат депутаты болып тиісті облыстың, республикалық
маңызы бар қаланың не ... ... ... ... 3 ... ... азаматы сайлана алады. Оны, ... ... ... ... сайлау туралы заң бойынша сенат депутаттығына
кандадаттар ұсыну әрбір облыстық, қалалық, (республикалық ... ... мен ... ... ... және ... ... жүргізіледі. Бұл ретте бірнеше мәслихаттан бір кандидат
ұсынылуы мүмкін. Мұндай шешім ... ... ... ... санының
көпшілік даусымен қабылданады. Сөйтіп, Сенат әр облыстан, ... бар ... жөне ... ... ... екі ... облыстың, республикалық маңызы бар ... және ... ... ... органдары депуттарыньвд бірлескен отырысында
сайланатын депуттардан құралады (ҚР Консгитуциясы, 50-бап, ... ... тағы да бір ... оның ... байланысты. Бұл тек
ҚР Конституциясымен (86-бап, 4-тармақ) және заңмен белгіленеді. ... ... ... мемлекеттік басқару туралы Заңның б-
бабында мәслихаттардың құзыреті ... ... ... ... ... ... ... негізгі анықтайтын жалпы мәселелер;
тиісті аумақты дамытудың жоспарларын, экономикалық жеке ... ... ... және ... ... ... ... соның ішінде республикалық маңызы бар қаладағы
(астанадағы) ауданды, кешті, ... ... ... (селолық) округті
ұстауға арналған шығастар системасын бекіту;
тиісті аумақтарда қоршаған ортаны қорғау мен табиғатты ... ... және ... ... ... ... жөніндегі шығыстарды
бекіту, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңдарға сәйкес өзге
де.мәселерді шешу;
әкімшілік ұсынысы байынша ... ... ... ... ... , ... ұсынысы. бойынша мәслихат сессиясының шешімімен тиісті ... ... ... ... қамтылуына жәрдемдесу мен кедейлікпен күрес
бағдарламаларын ... ... ... ... ... ... бойынша әкімият
жанындағы консультациялық кеңесші органдардың дербес құрамын бекіту;
2) мәслихаттардың айрықша ... ... ... жатқызылған әкімшілік-аумақтық құры-
лыс және жергілікті қауымдастық ұйымының шекараларын ай-
қыңдау мәселелерін шешу;
1. атқарушы органдар басшыларының есептерін ... және ... ... шешімдерін орындамағаны үшін мемлекеттік органдардың лауазымды
адамдарын, сондай-ақ ұйымдарды жауапқа тарту туралы ұсыныстар енгізу;
2. Қазақстан Республикасының ... ... ... ... Кодексіне
сәйкес, әкімшілік құқықты бұзганы үшін әкімшілік жауаптылық ... ... ... ... ... ... жоспарларынын, экономикалық
ж»не әлеуметтік бағдарламаларының, жергілікті бюджеттің атқаруына ... .
1. ... ... ... сәйкес азаматтардың құқықтары мен
заңды мүдделелерін ... ету ... ... ... ... ... тұрақты комиссиялары мен өзге де оргаңдарын құру, олардың
қызметі туралы ... ... ... жұмысын ұйымдастыруға
байланысты өзге де мәселелерді шешу.
Мәслихаттар, сонымен қатар, Қазақстан Рсспубликасының Жер ... ... жер ... ... ... асыруды және де азаматтар
мен ұйымдардың Қазақстан ... ... ... ... Президенті мен Үкіметі актілерінің, орталық және
жергілікті мемлекеттік органдардың нормативтік құқықтық ... ... ... ... сондай-ақ, өзге де заң ... ... да ... жүзеге асырады.
Жергілікті өкілді органдар (мәслихаттар) буындарының әртүрлігіне
қарамастан олардаң ... ... ... тән ... ... ... сәйкес олардың әр қайсысының атқаратын ... ... мен ... ... Осыншама өзгешелену мынадай жағдайлармен
анықталынады: қандай да болмасын ... және ... ... ... мен ... бағынатын аумақтың көлемімен, тиісті
мәслихаттардың қарауыңдағы шаруашышықтың масштабымсн, олардың ... әр ... жене т.б, ... ... ... бар ... мен ... мәслихаттарының құзыреті өзінен
төменгілерінен(яғни, аудандық мәслихаттардан) өзгешелеу болып келеді, ... ... ... жоспарлану схемасын, облыс орталығын, республикалық
маңызы бар ... және ... ... бас ... жобасын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының Үкімегіне ұсыныс енгізу; 2) әкімшілік ... ... ... облыстық (облыс орталықтарынан басқа) және
аудандық маңызы бар қалаларды салудың бас жоспарларын ... 3) ... ... ... ... ... заң ... қарыз алу туралы шешімдер қабылдау.
Жоғарыда аталған мәслихаттардың өкілеттіліктерін ... да ... ... экономикалық, әлеуметтік, бюджеттік және қаржылық,
табиғатты пайдалану және қоршаған ... ... ... ... мен бостандықтарын қамтамасыз ету, қылмыстылармен куресу, т.б.
сфераларына қарай.
Демек, мәслихаттардың қарауына жататын мәселер ... ... бір ... белгіленген, қоғамдық қатынастарды құқықтық реттеу
(нысандарына қарай).
4. Мәслихаттың өз өкілеттік атқаруы оның жұмысты дұрыс ... ... ... ... ... ... нысандары
болып: мәслихат сессияларының қызметі; мәслихаттың тұрақты комиссияларының
қызметі; депутаттық топтардың қызметі; сайлау ... ... ... ... ... аударалық:
Маслихат сессиясы — оның ұйымдастырушылық құқықтық қызметінің ең басты және
негізгі нысаны. Сессияда маслихаттың ... ... ... және
жергілікті шаруашылық, әлеуметтік —мәдени, т.б. маңызды мәселелер қаралып
шешіледі. Шешімдер мәслихаттың атынан тек ... ғана ... ... оның ... жалпы санының көпшілік даусы ... Ал ... ... ... ... үшін оған сайланған депутаттар саныньң
кемінде үштен екісі қатысса жеткілікті. ... ... ... ... Оның бірінші сессиясын тиісті сайлау комиссиясының төрағасы
ашады және ол ... ... ... ... ... Одан ... сессияның төрағасы жұмысты жалғастырады. Ал, ол болмаған жағдайда
оның өккеттілігін мәслихат ... ... ... ... ... ... ашық ... дауыспен сайлайды. Демек, ол өз
қызметін басқа жұмыстан ... ... ... ... ... жыл ... екі ... артық сайлануға құқығы жоқ. Оның
өкілеттілігі мынадан көрінеді: I) сессияны шақыру ... ... ... ... әзірлеуге басшылық жасап, күн ... ... 3) ... ... ... ... қамтамасыз ету; 4) сессияда
кабылданған немесе бекітілген мәслихаттың шешіміне, хаттамаларға, өзге де
құжаттарға қолды қою.
Сөйтіп, ... ... ... деп, ... депутаттарының
арасынан сайланатын, оның сессиясында ұйымдастырушылық - билік қызметін
жүзеге ... ... ... ... ... қарағанда мәслихаттың хатшысы тұрақты негізінде жұмыс ... ... Оны ... ... ... ашық ... жасырын
дауыс беру арқылы депутаттар жалпы санының көпшілік даусымен ... ... ... ... Ол өз құзыреті шегінде:
- мәслихат сессиясын және оның ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді және сессия
төрағасымен бірге сессияда қабылданған немесе ... ... ... ... қол ... ... ... жүзеге асыруына жәрдемдеседі,
оларды қажетті ақпараттармен қамтамасыз етеді, ... ... оның ... ... және өзге де ... және ... округтеріндегі жұмысқа қатысуы үшін қызметтік
міндеттерін орындаудан босатуға байланысты мәселелерді қарайды;
-мәслихат аппараттарының қызметіне ... ... оның ... ... және ... ... туралы және олар бойынша қабылданған
шаралар туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат беріп ... ... ... ... өкімдер шығарады;
-мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, жергілікті өзін-өзі
басқару органдарымен және қоғамдық бірлестіктермен қарым-қатынастарда
мәслихат атынан өкіл болады, т.б.
Алайда, мәслихат ... оның ... ... болуға құқығы
жоқ. Егер ол белгілі бір себептермен болмаған кезде оның қызметін сессия
төрағасының шешімімен тұрақты ... ... ... ... ... ... ... міндеттерді жүзеге асыруда депутаттарды
қатыстыруды қамтамасыз етуші ұйымдастырушылық-құқықтық әдістемеліктің ең
маңыздысы, әрі ... ... ... ... ... ... комисссиялар болып табылады. Олардың құрылымдық саны
мәслихатта 7-ден аспауы тиіс. Қажет болған ... ... ... ... ... ... таратып жіберуге хақылы. Әрине,
олардың төрағалары мен мүшелерін депутаттар ... ... ... ... ... ... мен өкілсттілігіне жататындар:
сессияның күн тәртібі бойынша, сондай-ақ онда қаралатын кез ... ... ... оның ... ... ... енгізу; әр сессияның
қарауына енгізілген мәселелер бойынша ... ... оған ... мен ... ... ... сессияда жергілікті атқарушы
органдар басшыларының есептерін тындау туралы мәслихатқа ұсыныс енгізу;
комиссияның жұмысына өз ... ... ... ... ... ... басқару органдары өкілдерін және азаматтарды тарту
құқығы.
Тұрақты комиссиялардың ... ... ... ... ... кіретін депутатар санының жартысынан астамы қатысса отырыс занды
болып есептеледі. Онда тұрақты комиссиялардың өз бастамасы ... ... ... ... ... тыңдаулар өткізілуі мүмкін Ол
депутаттардың, атқарушы органдар, өзін-өзі басқару ... ... ... ... өкілдерінің, азаматтардың қатысуымен
өткізіледі.Әрине, онда тұрақты ... ... ... ... және ... мәні бар ... ... тиіс.
Мәслихаттың тұрақты комиссиялары өз құзыретіндегі мәселелер бойынша
қаулылар ... Ол ... ... үшін ... мүшелерінің жалпы санының
көпшілігі дауыс берсе жеткілікті. Егер ... тең ... онда ... ... ... шешуші болып табылады. Дәлірек айтсақ, оның
даусы екі дауысқа тең деген сөз.
Тұрақты комиссиялар өздерін ... ... ... ... және жылына
кемінде бір рет өз қызметі туралы есеп береді.
Жергілікті бюджеттің атқаруын ... үшін өз ... ... ... ... оның төрағасын өз депутаттарының арасынан сайлайды. Ол
қызметін басқа жұмыстан босатылған негізде жүзеге ... Оның ... ... ... мәслихат депутаты болып саналмайтын өзге де адамдар шарт
негізінде тартылуы мүмкін. Тексеру мәселелері жөнінде мәс-лихаттың, тексеру
комиссиясының немесе мәслихат хатшысының шешімдері, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... заңда белгіленген өзге де
жағдайлар болуы қажет. ... ... ... бір ... нәтижесі бойынша акт жасалынып, ол мәслихат пен
әкімиятқа хабарлануы тиіс.
Кейбір мәселелерді ... ... ... үшін мәслихат не оның
хатшысы уақытша, ақы төленбейтін, комиссиялар кұруға ... Оның ... ... ... жәнә құқықтарын мәслихат белгілейді.
Сессия жұмысының белсенді күші - бұл ... ... ... ... ... ... ... халқы жалпыға бірдей, тең, төте
сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру ... төрт ... ... өз ... ... ... ... ескере отырып, тиісті
әкімшілік-аумақтық бөліністегі халықтың еркін білдіретін ... ... ... ... жасқа толған әрбір азаматы мәслихат-
депутаты болып сайлана алады. Ол тек бір ... ғана ... ... Оның ... ... ... сайлау комиссиясы депутат ретінде
тіркелген кезден басталып, мәслихат өкілеттілігі тоқтатылған кезден ... ... ... мен ... өз ... жүзеге
асыру үшін оның кепілді құқықтары мен міндеттері Заңда нақтылы көрсетілуі
тиіс. Қазақстан Республикасындағы жергілікті ... ... ... ... ... ... және мәслихат сессиясының төрағасы, ... ... ... ... комиссияның төрағасы немесе мүшесі болып
сайлануға, өзге де органдарына сайлануға;
-мәслихат сессиясы мен оның тұрақты ... және өзге ... ... үшін ... ұсынуға, оларды қарауға және шешімдер
қабылдауға қатысуға;
-тиісгі ... ... ... ... ... ... ... мәслихаттың құзыретіне жатқызылатын мәселелер бойынша ... және ... ... ... ... ... жергілікті өзін-өзі басқару
органдарымем және ұйымдармен кездесулер мен жиналыстар енгізуге;
-сессияда тиісті мәслихат аумағында орналасқан жергілікті атқарушы орган
мен ұйымдардың ... ... ... ... ... бойынша есептерін тыңдау туралы ұсыныстар енгізуге тиісті
әкімият отырыстарының ... ... ... ... тобы ... ... бірлестіктер
құруға құқылы. Ол мәслихаттың кемінде бес депутатын біріктіруге тиіс, ... ... ... ... ... ... басты міндеттері
мыналар:
1) мәслихаттың және өзі құрамына сайланған оның ... ... 2) өз ... сайлаушыларымсн тұрақты байланыс ... ... ... оның ... ... мен өзге де ... ... шешімдерінің орындалуы туралы ұдайы хабарлап отыру, оның
шешімдерінің орындалуын ұйымдастыру және бақылау ... ... ... ... ... ... ... азаматтарды жеке
қабылдауды ұдайы жүргізу.
Осындай қыруар жұмыстарды атқаруға байланысты дспутатқа негізгі ... ... ... ... ... ... орташа жалақысы мен жол
жүру уақыты ескеріліп, сессиялар өтетін мерзімдегі іс-сапар шығыстары өтеле
отырып, қызметтік ... ... ... ... ... және ... кұру, құзыреті және
кызметінің ұйымластырылуы
Әкімшіліктердін төмендегі буындары қүрылады: 1) облыстық республикалық
маңызы бар қалалык, астаналык: 2) ... ... ... бар ... ... бар қаладағы (астанадағы) аудандық, аудандық маңызы
бар калалық, кенттік, ауылдык (селолык), ... ... ... ... ... ... аудандық (облыстык манызы бар калалардың)
әкімдіктері Казақстан Республикасының біртұтас атқарушы ... ... ... ... бар ... ... аудандык, аудандық
маңызы бар калалык, кенттік. ауылдык (селолық). ауылдық (селолык) округтік
әкімдіктер түзілмейтін болғандықтан, олар ... ... ... бір
бөлігі болып саналады.
Облыстық (Алматының, ... ... ... ... ... ... ... бір міндеті бар: тиісті аумақтың
мүдделері мен даму ... ... ... ... жалпы
мемлекеттік саясатын жүргізуді қамтамасыз ету. Әрине, әкімшіліктердің
аталған буындарының әрқайсысы бұл ... өз ... ... ... ... ... және құзырет мәселелерін ... ... ... астананын) әкімшілікке облыс әкімі
(Алматынын, астананың) әкімі басшылық етеді. Әкімнің тағайыңдалуы туралы
мәселені ... ... ... ... ... ... өзінің
орынбасарларынан, әкім аппараты жетекшісінен, атқарушы органдардың ... ... ... ... ... астананын)
әкімшілігінін дербес құрамы тиісті шешім кабылдайтын облыстық ... ... ... келісіледі. Облыс (Алматының, астананың)
әкімдігінін отырыстарын әзірлеу мен өткізу. сондай-ақ олардың шешім
кабылдау тәртібі ... ... ... Үлгі ... Республикасының Үкіметі бекітелі. Облыс (Алматынын, астананын)
әкімшілігі алқалы ... ... ... ... ... орай заң облыс
(Алматының, ... ... ... ... ... ... әкімшілігінің кұзыретінің төмендегідей ... 1) ... 2) ... ... ... және 5) ... атап ... төмендегі өкілеттіктер жатады:
облысты ... ... ... ... астананың) бюджетті
дамыту жоспарларын, экономикалык және әлеуметтік ... ... ... ... ... ... ... инвестициялык
ахуалды дамыту үшін жағдайлар жасау, облыс ... ... ... ... ... кұрылыстары, электр беру желістерінің, басқа да
инфракұрылым объектілерінін кұрылысын ұйымдастыру, коғамдық ... ... ... ... ... ... ... және т.б.
Баскарушылыққа атап айтқанда, төмендегі өкілеттіктерді жаткызуға болады:
аграрлық ... ... және ... ... ... ... ... (Алматы, астаналық) маңызы бар жолдарды ұтымды іске пайдалану мен
күтіп ұстауды ... ету, ... ... ... кам-
тамасыз ету, азаматтардын кепілдік берілген медициналық қызметке ... ... ... ету, ... ... білім алу құқығын іске
асыруын камтамасыз ету, облыстык (Алматы, ... ... ... оны ... ... шараларды жүзеге асыру, мемлекеттік
кәсіпорындар мен мекемелер кұру. Заң бойынша облыстык ... ... ... ... ... ... Бұл, ... әкімшілік шаруашылык
жүргізуші субъектілермен мүліктік, шаруашылық катынастарға кірмейді ... ... ... ... ... ... ... облыстык (Алматы, астаналық) коммуналдык меншік объектілері мен
әлеуметтік-мәдени мақсаттағы объектілер кұрылысы бойынша тапсырысшы болады
дел жазылған. Демек, ... ... ... ... ... бір
жағдайларда шаруашылык істермен шұғылданады. шаруашылык қатынастар
субъектісі, яғни ... ... ... ... ... ... жер қатынастарын реттеуді жүзеге асыру
жатады: әкімшілік кормативтік каулылар ... ... ... ... аудандық әкімшіліктердін
кұзыретіне кіретін мәселелер бойынша олардың жұмысын үйлестіреді, халықтың
әлеуметтік осал топтарына қайырымдылык және ... ... ... ... ... ... (Алматы, астаналық) әкімшілік консультативтік жұмысты
жүзеге ... ол үшін ... ... ... ... ... ... түзейді.
Облыстың (Алматының, астананың) әкімшілігі ... ... ... бірақ сонда да едәуір дәрежеде оған тәуелді. Бұл туралы
айтылғанға ... ... ... ережесін атап өту керек. Облыстың
(Алматының астананың) әкімшілігі ... ... ... ... оған ... функцияларды іске асыру үшін
жауапкершілік көтереді. Заңнын бұл ережесі өте ... ... ... ... ... ... ... алдында тек жоспарларды,
бағдарламаларды орындамағаны үшін ғана емес, өзінің ... ... ... үшін де ... ... ... осы ... норма аяғына дейін
ашылмаған. Алдыңда аталғандай, заң ... ... ... ... қызметкерлердің жауапкершілік нысанын көздейді. Занда жалпы
әкімшіліктің жауапкершілігі туралы ... ... ... ... керек еді.
Облыстық әкім. Қазақстан Республикасының Конституциясына ... ... ... ... қызметке Премьер-Министрдің
ұсынуы бойынша Президент тағайындайды /87-бап/.
Облыстын (Алматының, астананың) әкіміне бірнеше ... ... ... ... ... ... (Алматының, астананың) әкімі мемлекеттік
органдармен, ұйымдармен және азаматтармен қарым-қатынастарда облыстың
(Алматынын, ... ... ... ... Әкім өз құзыретін жүзеге
асыру б-рысында Парламент пен сот ... ... ... ... ... ... төмен тұрған аткарушы органдарға дейінгі
барлық органдармен қарым-қатынастарға кіреді. Әкім ... ... ... ... емес ұйымдармен қарым-қатынастарда
өкілдік етеді.
Бақылау өкілеттіктері орталық атқарушы ... ... ... ... ... және ... істейді. Олардын қалай жұмыс
істейтіні, өздерінің міндеттерін қалай ... ... ... ... облыс әкімшілігі үшін бәрі бір емес. Сондықтан облыс
(Алматы, астана) әкіміне орталық аткарушы органдардың ... ... ... ... Президент пен Үкіметтің актілерін, облыс
әкімдерінің ... және ... ... ... бөлігінде
соңғылардың қызметі туралы ұсыну енгізу құқығы берілген.
мемлекеттік органдармен келісім бойынша облыс (Алматы, астана) ... ... ... ... Үкімет белгілейді; 2) облыс
(Алматы, астана) әкімі аппаратының ... және оның ... ... 3) ... ... ... ... киім
қию құқығы және әскери немесе өзге арнайы атақ ... ... ... ... қаржыландырылатын атқарушы органдар бас-шыларын
қызметке тағайындайды және ... ... ... ... ... ... облыс (Алматы, Астана) бюджетінен
қаржыландырылатын атқарушы органдар басшыларына, ... ... ... бар ... Алматы қаласы мен және астана ... ... ... ... ... ... қолдану
мәселелерін шешеді.
5. Үйлестірушілік өкілетгіктер. Облыс әкімі аудандық (облыстық ... ... ... мен ... ... ... Алматы және
Астана қалаларының әкімдері осы калалардағы аудандық әкімшіліктер мен
әкімдерінің ... ... ... ... ... ... ... жөніндегі
өкілеттіктер. Облыс (Алматы, астана) ... қала ... ... ... ... ... ... өзара әрекеттеседі. Бұл
облыс әкімінің жергілікті өзін-өзі басқару ... ... ... ... ... Бірақ бұл облыс (Алматы, астана) әкімі жергілікті
өзін-өзі басқару органдарының қызметіне жәрдемдесе және ... ... ... Заң ... әкіміне жергілікті өзін-өзі ... ... ... бір ... ... ол оларды іске
асыруға құқылы (және, мүмкін. міндетті).
7. Басқарушылық (әкімшілік ету) өкілеттіктер. ... ... өз ... ... ... әскери міндеттілік және ескери қызмет, азаматтық
корғаныс, сондай-ақ жұмылдыру дайындығы және жұмылдыру мәселелері жөніндегі
зандардың орындалуын ұйымдастырады және ... ... ... қатар
кәсіпорындарды, кеніштерді және басқа да мемлекеттік ... ... ... ... ... ... беру, сату мәселелері бойынша келісімшартарға қол қоюға, сондай-ақ
олардын орындалуын бақылауға қатысады; ... ... ... ... ... ... ... әкімінің аталған өкілеттіктері түпкілікті болып табылмайды. Заң оған
өзге де ... бере ... ... әкімі зандарға сәйкес өзге де
өкілеттіктерді жүзеге асырады. Оған жекелеген өкілеттіктерін төмен тұрған
әкімдерге ... ... Бұл ... ... төменгі тұрған әкімдерге
өкілеттіктерінің ... ... ... дегенді білдіреді, бүл акылға
конымды да. Бірақ, облыс әкімінің төменгі ... ... ... ... ... заң нақтыламайды.
Аудандык (облыстық маңызы бар қалалық) әкімдіктер.
Аудан (облыстық маңызы бар калалардың) әкімдігі ... ... ... ... жүйесінің бір бөлігі болып табылады. Және осы
ретінде ол ... ... ... ... және ... жалпы мемлекетгік саясат жүргізуді камтамасыз етуге тиіс. Аудан
әкімдігін ... ... ... Кала ... ... ... әкім аппаратының басшысынан, тиісті атқарушы органдардың
басшыларынан тиісті әкімдік калыптастырады. Сондай-ақ әкімдіктің ... ... ... ... ... ... ... да бола алады. Әкімдіктің дербес ... ... ... бар ... ... ... шешімімен шешіледі. бұл
формалды түрде болмауға тиіс. себебі, осындай тәртіп әкімнің ғана емес,
сонымен ... ... да ... ... ... ... үшін
жауапкершілігін жоғарылату үшін белгіленген.
Аудан (облыстық маңызы бар қала) әкімшілігі алқалы орган болып табылады
демек мәселелер оның мүшелерінін ... ... ... ... ... ... ... дайындау және өткізу мен
оның ... ... ... ... бекітетін тұрпаттық рәсім негізінде
әкім кабылдайтын рәсіммен реттеледі. Аудан әкімшілігінін (облыстық маңызы
бар кала әкімшілігінің) құзыретін төмендегідей түрлерде топтауға ... ... 2) ... 3) ... 4) зандылықты
камтамасыз ету.
ұйымдық-шаруашылықтарға төмендегі өкілеттіктерді жатқызуға болады:
ауданды ... ... ... және ... ... бюджетін әзірлеп, олардың атқаруын қамтамасыз ... ... ... ... оны ... ... ... асыру, ауданның (облыстық маңызы бар каланың) аумағында кәсіпкерлік
кызмет пен инвестициялык ахуалды дамыту үшін ... ... ... ұтымды және тиімді жұмыс істеуін камтамасыз ету, ... ... ... бас ... ... әзірлейді, су құбырларын,
тазарту құрылыстарын. электр беру байланыс желілерінің құрылысы мен ... ... ... жер ... ... ... асырады.
Әлеуметтік корғауға өзінің қарамағындағы тұрғын үй қорын бөлу, ... ... және ... ... ... ... іске
асыруға катысу, халықты әлеуметтік корғау, ана мен баланы ... ... ... ... ... ... ... атаулы
көмек керсету, оларға қайырымдылық көмек көрсетуді ... және ... Қ.Р. ... биліктің құрылымы және оны тиімді басқару жүйесі
1. Қ.Р. жергілікті билікті тиімді басқаруды жетілдіру
Қазақстан ... ... ... ... ... ... өтіп, оның Конститутциясы мен заңдары экономикалық
дамудың қазіргі стандартқа қол ... ... ... берік
іргетасының қалыптасуына оң әсерін типзіп келеді. Еліміздің Конститутйиясы
орталық пен жергілікті басқаруды бөліп ... ... ... ... ... ... институттар мен орталық
басқару органдары жеке-жеке заңдармен анық-талады. Қазақстандағы қазіргі
басқару жүйесіне талдау ... ... ... басқару жүйесіне тән ең
өзекті сұрақ туындайды: кім ... ... ие және ... ... ... ... Өкілеттіктерді және ресурстарды
бөлмейінше орталықсыздандырудың еш мағынасы ... ... ... ... ... өкілетіне функционалды талдау жасауды күшейту болып
табылады. Себебі, мемлекеттің қаржы қашан да шектеулі. Функционалдық талдау
жүргізу ... ... ең ... деңгейінде халықтың жергілікті
мәселелерді шешуге ... ... ... ... ... Еуропа елдерінің тәжірибесі ... ... ... ... ... және қаржылық функцияларын нақты ажырату тиімдірек
болатының көрсетеді.
Әсіресе, ... ... ... және ... жергілікті бюджетті бекіту мәселені ... ... ... ... ... ... ... тікелей әкімшілік
жұмыстарды орындайды, ал өкілетті орган ... ... ... ... ағымдағы іс-әрекетіне бақылау жасайды. Ал бұл жағдай 87 ... ... ... ... алу толығымен атқарушы органнын
құқығында. Атқарушы биліктің басшысын ... ... ... ал заң ... ... тек ... ... білдіруге
құқылы.
Мемлекеттік басқарудың тиімділігін арттыру үшін атқарушы органдардың ... орны ... ... ... жыл сайын халыққа Жолдауында оған
жеке тоқталып өтуінің өзі дәлелдейді. Оның 2005 жылдың 18-ші ... ... ... ... ... одан әрі жүргізу
мәселелері жүзеге асып келеді. Атқарушы ... ... ... ... бір ... ... анық, сонын ішінде әкімдердің
сайланбалылығын енгізуге қажетті жағдайлар туғызылуда. 2005 жылдың ... ... ... ... одан ... ... ... ауылдар, кенттер әкімдерін сайлау басталып, 2007 жылға ... ... ... ... қазір округ, ауыл (село), кент әкімдерін
сайлау жүргізу туралы ... ... бар, ол 2004 ... ... ... Елбасынын Жолдауында атқарушы
билік қызметін жетілдіре беру арқылы жергілікті өзін-өзі басқару жүйесін
айқындау ... де ... ... Ал онын ... ... дамуына өз ықпалын тигізеді.
Жергілікті билікті басқаруды ... ... ... тарапынан
көптеген мәселелер өз шешімін табуда. ... ... ... ... ... ауыл ... ... ауылда қордаланған проблемаларды шешуге Елбасы "Ауыл жылы" (2002-
2005 жж.) ... ... ... іске ... белгілі, осы
бағдарламаны іске асыруға, оның ... ... ... ... үкімет ауыл әкімі. Бір сөзбен, ауыл әкімі - негізгі
билік иесі. Қазір нарықтық катынасқа бейімделген ауыл ... бар ... өзі ... Ауыл ... ... ... тағайындайды, босату да соның
қолында болғандықтан, ол бар мүмкіндігін пайдаланып жұмыс істеуге ... ... ... ... нәтижесіздігіне қысыла да қоймайды, оның
үстіне ауылда күнделікті туындап отыратын ... ... ... ... ... ... ... салалық мамандары, әкімшілік
аппараты, заңдастырылған ... ... ... ... иесі әкім ... ауылдық әлеуметтік-
экономикалық әлеуетін көтеруде, елбасымыздың Үкімет ... ... ... жақсарту, басқарудың тиімділігін арттыру, аймақтардың
үйлесімсіздігін еңсеру, "Ауыл" жылы бағдарламасын жүзеге асыру ... ... тек ауыл ... ... шешілуі керек. Сондықтан
да ауыл әкімдігі құрылымдык және қызметтік функция тарапынан жаңа ... ... - ... ... мәселенің ең негізгісі. Осы бағыттарда ... ... ... ... Оның ... - ауыл ... ықшамдау. Ауыл әкімдігін аудан аймақтары бойынша ықшамдап,
ірілендіріп қайта кұрса, аудан әкімі билігінің ... ауыл ... ... ... пен ... иесі ... ... әкімшіліктегі
төрешілдік пен қағазбастылыққа ұрыға бастаған штаттардан басқару жүйесі
арылады, штат көбейіп, салалық ... ... ... мүмкіндік туады,
ауыл шаруашылығы нысандары мен ... ... жол ... болады. Ауыл әкімдігін күшейтудін бірден-
бір жолы оның экономикалық негізі - қаржыны ауылда шоғырландыру. Сонымен
бірге, ауыл әкімінде:
... ауыл ... ... ... ауыл шаруашылығы нысандарының же-
текшілерінен қоғамдық негіздегі ауыл әкімінің алқасы
кұрылып, ауыл проблемаларын осы алқада шешу;
... ... ... ... тағайындау
және қызметінен босату ісінде ауыл әкімінің келісімін алу,
пікірі мен ұсыныстарын орнықтыру. Жалпы ауылдағы
әлеуметтік саясаттың дұрыс ... ... ... ... және осы ... оның ... мен
билігін күшейту;
• жер, су, орман кодекстері аясында ауылда ауқымды жұ-
мыстар жүргізілетінің, ауылда орасан зор ... ... ... ... куатының
күшейетінінен хабардар ету.
Міне, осындай құрылымдық өзгерістерге шыраған ауыл әкімі — ... ... ... ... егер ол ... тұрғыдан қамтамасыз
етілген болса.
Жергілікгі билікті заң екі ... ... ... ... ... және ... Нәтижесінде облыс және аудан әкімшіліктеріне
өкілеттіктерінің бөлінісі қандай екендігі анық емес. ... ... ... пе? Осы және ... ... ... беру мақсатында
бүгінгі күні мемлекеттің алдына қойып ... ... ... ... ... ең ... жергілікті өзін-өзі баскару заңын қабылдау
үшін орталық пен ... ... ... ... ... ... ... реттелуі, жергілікті бюджеттердің
табыс көздерінің бекітілуі, жергілікгі жерлерде ... ... ... ресурстарын есепке ала отырып орналастырылуы сияқты басты мәселелер
шешімін нақты табуы тиіс. Сондықтан жергілікті деңгейде осы екі ... ... мен ... ... және қай ... ... ... жауапты болатындығын анықтап алу абзал.
Сонымен қатар, мәслихатқа берілген өкілеттіктерде шешімін таппаған
тұстары да бар. ... ... және ... деңгейлер арасында
бөлінген функциялардың нақты, түпкілікті жоқ ... ... ... емес. Басты өкілет - әлеуметтік-экономикалық даму жоспарларын бекіту.
Әрбір ... ... ... және ... ... ... бөлуде терең ойлануды талап етеді. Облыстық, республикалық
маңызы бар калалардың, астананың әкімін ... ... ... ... ... ... ал ... әкімдерінің
өкілеттіктері 33-бабымен реттеледі. Бұл деңгейлерде мынадай мәселелер
қарастырылады. Облыстық денгейде:
• кепілдендірілген ... ... ... ... ... ... экологиялық сараптама;
• аудан әкімдерінің жүрісін үйлестіру;
• алыс-беріс бойынша шешім қабылдау туралы әр мәслихат
ұсыныстарын қарауға енгізу;
• мемлекеттік стандартты ... ... ... мемлекеттік мекемелер мен олардың штаттарын құру.
Осы аталғандардың ішінде мемлекеттік билікгі орталықсыздандыру, билік
арасында ... ... ... ... ... тұстары да
бар, мысалы, экологиялық сараптаманы облыстарға беру карсылар бар,
олардың ... ... ... әр ... ... ... ашуға
тура келеді, оның үстіне кадр мен ... ... . Яғни ... ... ... ... тиіс. Ал аулан деңгейінде:
• жауынгерлікке жазылу, әскери қызметін өтеуге ... ... ... ... шараларды
ұйымдастыру; тұрғын үй қорын бөлу;
• қоғамдық ... ... ... шешу;
• ведомствоаралық сипаттағы мәселелер бойынша консуль-
тациялық кеңес беру органын құру жөнінде міндеттер
бар, олардың қатары жұмыссыздықпен күрес және атаулы
әлеуметтік ... беру ... ... ... ... бұл да екі ұшты
мәселе, себебі, ауылда жұмыссыздарды кайта даярлайтын мектеп жоқ, оны
ұйымдастыруға ауын халқының ақшасы да жоқ. ... ... ... ... қалу ... деген пікірлер де бар. Солай болғанына
қарамастан, бірқатар мамандар жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... оңай ... деп те ұйғарады.
Берілген талдау көрсетіп отырғанындай, казіргі уақытта жергілікті
басқарудың негізін біржақты қалыптастыру - ... ... ... ... үй ... ... жолдар, аумақты
көркейту және санитарлық жағдайлар мәселелерін басқару ... ... ... ... бар. ... басқару органдарының заң
бойынша екі топпен қарастырылатындығын шетелдердің ... ... ... ... ... ал ... өкілетгіктерді табыстау
арқылы биліктің ұйғарымымен қалыптасады. Жергілікті құрылымның ... ... онын ... ... ... аньщтау - күрделі
мэселелердің бірі. Нақты фактілерге жүгінсек, ауыл ... ... ... ... ... оған бір себеп ол - жергілікті маңызы
бар мэселелерді тиянақгы, уақытында шешуге ... ... Жер ... салығы 100% жергілікті бюджетке беріл-генімен жергілікгі проблемалар
толыгымен шешіліп отырган жоқ. Бюджет заңына «жергілікті өзін-өзі ... ... ... ... ... бір ... сеніп тапсыру да
мэселенің дұрыс шешімін ұсынбайды. Сондықган қаржы ... ... ... ... "азаматтардыц жиыны" жауап бергені дұрыс
болатын сыңайлы. Соңгы уақытта ауылдарға, кент-терге ... ... ... ... ... ... ... бірақ бір ғана
экімнік сайлануы жергілікті ... ... ... ... ... ... ... мемлекетгік басқару типтік қурылымы
Үтсімеггің 2004 жылгы 4 казанындагы №1022 Қаулысымен бекітіліп, 2006 жылдьщ
1 кантарынан ... ... Оньщ ... ... ... ... ... әкімінің аппараты.
2. Сэулет жэне қала құрылысы департаменті (басқарма).
3. Ішкі саясат департаменті (басқарма).
4. Мемлекетгік сәулет-құрылыс ... ... ... ... ... ... ... Денсаулық сакгау департаменті (басқарма).
7. Еңбекпен қамту реттеу жэне элеуметтік бағдарламалары
департаменті (басқарма).
8. ... ... ... ... ... ... ... дайын-
дық, авариялык жэне табиғи апаттарды алдын ала ескер-
ту департаменті (баскарма).
1. Ю.Білім беру ... ... ... ... жэне ... жолдары департамен-
ті (басқарма).
1.12.Кэсіпкерлікжвнеөнеркәсіп департаменті (басқарма). І.ІЗ.Табиғи
ресурстар және табиғатты пайдалануды ... ... ... ... ... ... (басқарма). 1 .іб.Қаржы ... ... және ... ... ... жэне ... ... (бөлім). 1.18.Жер қатьшастары
баскармасы. 1.19.Тілді дамьггу басқармасы. 1.20.Дене ... жэне ... ... ... ... ... ... мацызы бяр қала, астана экімияты
2.1. Республикалык маңызы бар кала, астана қалаларының экімі аппараты
2. «Астана- жаңа қала» еркін экономикалық ... ... ... (баскарма).
3. Сэулет жэне кала құрылысы департаменті (басқарма).
4. Ішкі саясат департаменті (басқарма).
5. ... ... ... ... ... санитарльж-эпидемиологиялық кадагалау
департаменті (басқарма).
7. Тұрғын уй департаменті (баскарма).
8. Енбекпен қамтуды реттеу жане элеуметгік ... ... . ... ... ... (басцарма).
10. Мәдениег департаменті (басқарма).
11. Азамапық қорғаныс, жұмылдыру жршстарына дайьш-
дық, авариялық жэне ... ... ... ала ... ... ... Білім беру департаменті (баскарма).
13. Жұргіншілер көлігі және автокөлік ... ... ... ... жэне ... департаменті (басқарма).
15. Табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау депар-
таменті (басқарма). Құрылыс департаменті (басқарма).
16. Қаржы департаменті ... ... және ... ... ... ... Энергетика және коммуналды шаруашьшық де-
партаменті (басқарма).
18. Архив жэне кркаттау басқармасы (бөлім).
19. Жер катынастары баскармасы.
20. Тілді дамьпу басқармасы.
21. Дене ... жэне ... ... ... Тариф
бойынша басқарма (бөлім).
3. Аудан жэне аблыстық манызы бар қала әкімияты
1. Аудан, ... ... бар кала ... ... Ішкі саясат бөлімі
3. Сәулетжэнекалақұрылысыбөлімі.
4. Тұрғын үй шаруашылығы, жүргіншілер көлігі жэне
автокөлік жолдары бөлімдері.
5. Еңбекпен қамту және ... ... ... ... ... ... және ... дамыту бөлімі.
7. Кәсіпкерлік бөлімі
8. Ауыл шаруашылығы бөлімі
9. Қүрылыс бөлімі
10. Дене шынықгыру жэне спорт бөлімі
11. Қаржы бөлімі
12. Экономнкажэне ... ... ... осы ... ... ... шаруашылыкгы баскару
мәселелерін шешуде үлкен рөл ... ... ... жүргізілген экономикалык реформалардың
нәтижесінде аймакгарды ... ... ... ... ... ... ғана Қазақстан экономикасын дамытуға негіз бола алды. Ал
жергілікгі баскаруды жетілдіру дамыту ауыл экономикасын ... ... Ауыл ... ... сощъі жыл-дары оның қурылымдарының,
эсіресе, жеке (фермерлік) шаруа қожалыктарыньщ көп эсер етін ... ... ... болады.
Шаруа (фермерлік) қожалардың ауыл экономикасын дамытудағы рөлі, орны,
олардың әрі ... ... ... ... ... ... ... қойылу
керектігі 6-кестеден анык көрініп тұр.
Ауылда өндірілетін өнімнің көлемі, ондағы халықтың саны ... ... ... ... ... ... жетілдіре
беру үшін қажетті сөз туғызбайды. Олар туралы ... ... ... ... мен ... ... ... бірақ керісінше, ауыл
іларуашылығы өнімі көлемінің артқандығын көрсетеді
Жергілікті атқарушы органдардың өкілетгіктері (әкімият):
1) агроөнеркәсіп кешенін және ауылдық ... ... ... ... ... ... ... кешенінің субъектілеріне мемлекеттің осы
саладағы саясатының бағытын, механизмдерін түсіндіру
жұмыстарын жүргізу;
3) ауыл шаруашылығы өнімінің өндірісін дамытудың орта-
мерзімді жоспарларьш ... ... ... ... ... кешенінде кадрлардың біліктілігін көтеру,
оларды дайындау, кадрмен қамтамасыз ету ... ... ауыл ... ... ... алу ... анықгау бойынша комиссия жұмысын
ұйымдастыру;
6) агроөнеркәсіп кешенінде инновациялық тәжірибені тарату
бойынша ... ... және ... ... және ... ... дамытуды мемлекеттік реттеу
құралдары:
• агроөнеркәсіп кешенін және ауылдык аумақтарда кредит-
теуді дамыту;
• субсидиялау;
• сатып алу ... ... ... ... ... ... құру;
• аталған кешеннің тауарларын экспорттау мен импортгауды
ретгеу;
• техникалық жабдықтау;
• ақпаратгық-маркетингілік қамтамасыз ету;
• гылыми, нормативті-әдістемелік қамтамасыз ету және ... ... ... ... ... және инженерлік инфрақұ-
рылымына инвестиция тарту;
• ауыл халқын ... ... ... ... ... ... ...

Пән: Мемлекеттік басқару
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 500 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Менеджер болуы керек..4 бет
Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры7 бет
80 жерге балық цехы23 бет
Fast Ethernet стандартындағы жоғары жылдамдықты жергілікті есептеуіш желісін жобалау64 бет
«Жергілікті бюджет және оның қалыптасуының негіздері»11 бет
«жергілікті бюджеттің қалыптасуы мен тиімді пайдалануының есебі мен аудитін ұйымдастыру»91 бет
«Жергілікті өзін-өзі басқару және оны жетілдіру жолдары»67 бет
«Жергілікті өзін-өзі басқару органдары: жағдайы және даму басымдылықтары»73 бет
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқару туралы» заңы6 бет
Ішкі шаруашылық жерге орналастыру жұмыс жобасы41 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь