Кәсіби педагогтың құзіреттілігін дамытуда қолданылатын шығармашылық жұмыстар


1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Кәсіби педагогтың құзіреттілігін дамытуда қолданылатын шығармашылық жұмыстар
2.2. Тәрбиешінің атқаратын алғы шарты
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Н. Ә. Назарбаев жолдауында «Біз бүкіл елімізде стандарттар деңгейіне сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз» деген болатын
Сондықтан да бүгінгі өскелең ұрпақ уақыт талабына сай білім беруді одан әрі жетілдіру мәселесі, толассыз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге қатар жүрері анық. Балабақшада берілген тәрбие - барлық тәрбиенің бастамасы әрі жан - жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын.
Жеке тұлғаның қалыптасуында ең тиімді жол жаңа тұлғаны қамтитын, қабілет білім, икем, дағды, тәжірибе, көзқарас болып табылады.
Балаларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру, олардың ақыл - ойын жүйелеу, ойлау қабілетін жетілдіру, дәлдікке үйрету, шындыққа тәрбиелеу мақсатында сауаттылыққа баулу – бүгінгі күн талабы.
Осыған орай мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың негізгі мазмұны білім беру қызметінің нәтижесі ретінде баланың құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ол үшін құзіреттілікке бес білім саласын меңгерілуі қажет.
Денсаулық құзіреттілігі:
Баланың физикалық денсаулығын ойлау, қозғалыс дағдыларын меңгеру.
Денсаулық сақтау негіздері мен жеке бас гигиенасының дағдыларын меңгеру.
Тілдік қатынас құзіреттілігі:
Тілдің дыбыстық мәдениеті.
Сөздерді орынды қолдану, дыбыстарды дұрыс айту, ажырата білу.
Байланыстыра сөйлеу, шығармашылық тілді меңгеру, қатынас мәдениетін сақтау.
Танымдық құзіреттілігі:
Заттардың қасиеттерін бағдарлау, қоршаған ортаны тану, құрастырылымдық дағдылар, қарапайып математикалық ұғымдар, іздеу және эксперименталды іс - әрекет.
Әлеуметтік құзіреттілігі:
мінез - құлық дағдылары
Ересектер мен құрдастарының өзара іс - әрекеті
1. А.К.Маркова. Кәсіби құзыреттіліктің даму деңгейі//2009
2. М.И.Скаткин.Зерттеу мәдениеті-педагогикалық қабілет// 2008
3. Л.Горбунова Зерттеу туралы білімі, білік дағдысының болуы // 2007
4. И.Д.Богаева .Педагогикалық қызметтегі кәсіби шеберлік//2009
5. Г.К. Селевко. Педагогикалық технологияларды меңгеру факторы//2009
6. Ұстаздық шығармашылық – Б.А.Тұрғынбаева Алматы 2007
7. Құзырлылық амалының негізгі ұғымдары – К.С.Құдайбергенова Алматы 2007
8. Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар – 3-2011

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Жоспар
1. Кіріспе
2. Негізгі бөлім
2.1. Кәсіби педагогтың құзіреттілігін дамытуда қолданылатын шығармашылық жұмыстар
2.2. Тәрбиешінің атқаратын алғы шарты
3. Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі

Кіріспе
Н. Ә. Назарбаев жолдауында Біз бүкіл елімізде стандарттар деңгейіне сапалы білім беру қызметіне қол жеткізуге тиіспіз деген болатын
Сондықтан да бүгінгі өскелең ұрпақ уақыт талабына сай білім беруді одан әрі жетілдіру мәселесі, толассыз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге қатар жүрері анық. Балабақшада берілген тәрбие - барлық тәрбиенің бастамасы әрі жан - жақты тәрбиемен дамыту ісінің түпкі негізін қалайтын орын.
Жеке тұлғаның қалыптасуында ең тиімді жол жаңа тұлғаны қамтитын, қабілет білім, икем, дағды, тәжірибе, көзқарас болып табылады.
Балаларды жеке тұлға ретінде қалыптастыру, олардың ақыл - ойын жүйелеу, ойлау қабілетін жетілдіру, дәлдікке үйрету, шындыққа тәрбиелеу мақсатында сауаттылыққа баулу - бүгінгі күн талабы.
Осыған орай мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың негізгі мазмұны білім беру қызметінің нәтижесі ретінде баланың құзіреттілігін қалыптастыруға бағытталған. Ол үшін құзіреттілікке бес білім саласын меңгерілуі қажет.
Денсаулық құзіреттілігі:
Баланың физикалық денсаулығын ойлау, қозғалыс дағдыларын меңгеру.
Денсаулық сақтау негіздері мен жеке бас гигиенасының дағдыларын меңгеру.
Тілдік қатынас құзіреттілігі:
Тілдің дыбыстық мәдениеті.
Сөздерді орынды қолдану, дыбыстарды дұрыс айту, ажырата білу.
Байланыстыра сөйлеу, шығармашылық тілді меңгеру, қатынас мәдениетін сақтау.
Танымдық құзіреттілігі:
Заттардың қасиеттерін бағдарлау, қоршаған ортаны тану, құрастырылымдық дағдылар, қарапайып математикалық ұғымдар, іздеу және эксперименталды іс - әрекет.
Әлеуметтік құзіреттілігі:
мінез - құлық дағдылары
Ересектер мен құрдастарының өзара іс - әрекеті
Адамгершілік шаралары туралы қазақ және Қазақстан Республикасында тұратын мәдени құндылықтарын түсінуге мүмкіндік беру.
Шығармашылық құзіреттілігі:
Музыка, өнер туралы білімдер негізіне қызығушылық таныту
Нәтижелі, көркемдік іс - әрекет, (түс, пішін, композиция, бейнелеу құралдар т. б.)
Қоршаған ортаны эстетикалық қабылдау. (эмоционалдық сезіммен)
Жаңа білім мазмұнын жүзеге асыру үшін оқытудың жаңа технологияларын пайдаланады.
Кәсіби педагогтың құзіреттілігін дамытуда қолданылатын шығармашылық жұмыстар
Тәрбиешінің кәсіби құзіреттілігі-оның жан-жақты білімінен ұстаздық шеберлігімен, оқытудың жаңа әдістерін меңгерумен өлшенеді. Тәрбиеші қаншалықты білімді, шығармашыл болса, оның құзыреттілік аясы да соғұрлым кең болмақ. Құзыреттілік ұғымы педагогика саласында тұлғаның субъектілік тәжірибесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде ендіріліп отырған ұғым. Құзырлылық-белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген мағынаны қамти отырып, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді шешім шығара алады дегенді білдіреді. Тәрбиешінің кәсіби құзіреттілігінің негізгі шарттары:
1. Тұлғааралық және еңбектегі байланыс.
2. Қызметтің эканомикалық, әлеуметтік, құқықтық, адамгершілік, психологиялық аспектілерін меңгеруі.
3. Қызметті жаңа жағдайға бейімдеудегі, басқару шешімін қабылдаудағы дайындығы.
4. Практикалық кәсіби тапсырмаларды орындаудағы дайындық әлеуеті
5. Нақты жағдайларға байланысты қандай да бір әдістерді пайдалану біліктілігі.
6. Тиімді шешім қабылдау қабілеті.
Құзырлылық - тек кәсіби білімі емес, тұлғаның жалпы мәдениеті мен шығармашылық әлеуетін дамыту қабілеті- деп түйіндейді белгілі оқымысты Т. Г. Браже. Сондықтан бүгінгі ұстаз тек кәсіби білімін толықтырып қана қоймай, үнемі шығармашылықпен жұмыс жасауы қажет.
Қазақстан Республикасының Білім туралы заңында оқыту формасын, әдістерін, технологияларын таңдауда көп нұсқалық қағидасы бекітілген, бұл білім мекемелерінің тәрбиешілеріне өзіне оңтайлы нұсқаны қолдануға, педогогикалық процесті кез келген үлгімен, тіпті авторлық үлгімен құруға мүмкіндік береді. Қазіргі оқытудың жаңаша технологиясын меңгерудің өзі ұстаздан шығармашылықты талап етеді. Ал шығармашылықпен жұмыс жасау үшін тәрбиеші өзінің кәсіби біліктілігін арттырып отыруы қажет. Тәрбиешінің өз кәсіби қызметтерін шығармашылықпен атқаруына әр деңгейдегі әдістемелік жұмыстарды иновациялық бағытта ұйымдастырып өткізудің ықпалы мол. Біліктілігін арттырушы тәрбиеші өзінің білімін, жалпы дүниетанымын кәсіби және әдіснамалық деңгейін жоғарлатады, психологиялық - педогогикалық сонымен қатар әдістемелік сауаттылығын жетілдіреді. Ең бастысы бұл білімдер мен білік дағдыларды құзырлылық ұстанымдарының талаптарына сәйкес өздерінің меңгеруі және сол жолдар арқылы өздерінің ойлау жүйесін, шығармашылығын өнертапқыштығын, рефлексиялық машығының дамуына жол ашады.

Тәрбиешінің атқаратын алғы шарты
Технология - білім мазмұнын жүзеге асыратын кең ұғымды әдіс - тәсілдер жиынтығы.
Оқу іс - әрекетті жоспарлағанда тәрбиешінің білімділігі, ізденімпаздығы, меңгертуі, педагогикалық шеберлігі аса маңызды. Балалардың оқу іс - әрекет үстінде көңіл - күйін, зейінін, әрекеттерін бақылау, қызығушылығын ояту, белсенділігін арттыру, тапқырлыққа баулу, ойлауға, танымдылығын дамыту үшін пікір алысу, шығармашылық қабілеттерін шыңдау тәрбиешіге байланысты болмақ. Тәрбиеші баланы жігерлендіруші, қуат беруші.
Орыстың ұлы жазушысы Л. Н. Толстойдың баланы өз әке - шешесінің сезіміндей жақсы көрген ұстаз ғана нағыз ұстаз деген даналық сөзінің үлкен мәні бар.
Тәрбиешінің атқаратын ең басты алғы шарты сәбилерді жақсы көре білу.
Сондықтан тәрбиешіге зор талаптар жүктеледі.
Балабақша жүргізіліп жатқан жұмыс бағыты ата - бабадан қалған салт - дәстүрлерге, адамгершілікке балаларды баули отырып, жаңа дәуір технологиясын табысты игеру.
Осыған орай бала тәрбиесіне жүргізіп ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Педагогтың шығармашылық қызметі
Болашақ педагог-психолог мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру
Әлеуметтік педагогтың кәсіби, адамгершілік сапалары
Педагогтың кәсіби мәдениетін қалыптастыру жолдары
Педагогтың кәсіби-әдістемелік дайындығын дамыту мәселелері
Болашақ педагог-психолог мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру жолдары
Педагогтың кәсіби іс-әрекеті және оның тұлғасы
Болашақ педагог-психолог мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері
Болашақ тәрбиешілердің кәсіби шығармашылық белсендігін қалыптастыру
Педагогтың кәсіби өзін-өзі тануы мен өзіндік дамуы туралы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь