Мектепке дейінгі балаларды ағылшын тілін оқыту туралы

Кіріспе
Бөлім І. Білім беру мазмұны мен оқу.тәрбие үрдісін ұйымдастыру
1.1Мектепке дейінгі балаларды ағылшын тіліне оқытудың басты ерекшеліктері
1.2. Ағылшын тілін оқытудың формалары мен әдістері
Бөлім ІІ. Мектепке дейінгі балаларды ағылшын тілін оқытуда ойын элементтерін қолдану
2.1. Ойын элементтерін ағылшын сабағында қолдану
2.2. Ағылшын тілін оқытуға арналған ойындар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қазіргі таңда халықаралық қатынастардың күшеюі мен шет тілін меңгерген білікті мамандардың қажеттілігіне байланысты тек әдіскер, педагогтар мен психологтардың тарапынан ғана емес, сонымен қатар қоғамның тарапынан шет тілін ерте жастан оқытуға деген қызығушылық арта түсті.
Шет тілін ерте жастан оқыту – баланың дүниега келген кезден бастап мектепке барғанға дейінгі интуитивті-тәжірибелік негізде жүретін оқыту. Шет тілін оқыту әдістеменің бір тармағы ретінде ХІХ ғасырда дами бастады. Бұл кезде балаларды ерте жастан шет тіліне оқыту Ресейде кеңінен таралды. Кейбір ақпараттарға қарайтын болсақ, Ресейде ХІХ ғасырда бір емес үш шет тілінде: ағылшын, француз, неміс тілдерінде сөйлей алатын балаларды кездестіруге болатын.
Шет тілін ерте жастан оқыту мәселесі педагогикалық баспа басты назарында болды және орыс журналдарының, сонымен қатар К.Д.Ушинский, Е.Водовозова, Е.И.Тихеева сияқты әдіскерлердің педагогикалық, психологиялық, әдістемелік әдебиеттерінде талқыланды. Бұл - балаларды ерте жастан оқыту әдістемесінің қалыптасу кезеңі болып есептелды.
Жұмыстың өзектілігі. Мектепке дейінгі жас шет тілін оқытуға өте қолайлы кезең, себебі бұл жастағы балалар тілдік құбылысты қабылдау қабілеттілігімен ерекшеленеді: оларда өзінің сөйлеу тәжірибесін, тіл «құпияларын» байқау қызығушылығы пайда болады. Олар лезде берілген шағын материалды меңгеріп алып, оны өте жақсы кері айтып бере алады. Балалардың жасы қосылған сайын мұндай факторлар өзінің күшін жоғалта бастайды.
Мақсаты – елтану материалдарын пайдалана отырып, балаларды ерте жастан шет тілін оқытуға деген тұрақты қызығушылықты қалыптастыру, осының негізінде баланың интеллектуалдық дамуына жағдай жасау.
Зерттеу жұмысының мақсатына сай мынадай міндеттер алға қойылды:
 ағылшын тілін оқытуда ынта деңгейін көтеру;
 мектепке дейінгі балалардың білімін тереңдету;
 балаларды сөйлеу қабілетін дамыту;
 сөздік қорды кеңейту;
 ағылшын тілінде сөйлейтін елдер туралы қосымша ақпарат беру
1.Ангеловски Крсте.Учителяи инновации: Книга для учителей: пер.с макед. / Крсте Ангеловски. – М.: Просвещение, 1991. – 159 с.
2. Ариян М.А. Повышение самостоятельности учебного трудашкольниковприобучении иностранным языкам / М.А. Ариян // Иностр. языки в школе. –1999. – № 6. – С. 17-22.
3. Асеев В.Г. Возрастная психология: Учеб. пособие / В.Г. Асеев. –Иркутск:ИГПИ, 1989. – 190 с.
4. Бим И.Л. Основные направления организации обучения иностранным языкам на сред.ступени полной средней школы / И.Л. Бим // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 5. – С. 7-11.
5. Вайсбурд М.Л. Толстиков С.Н. Учебное общение как этап подготовки к участию в международных экологических проектах / М.Л. Вайсбурд, С.Н. Толстиков // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 4. – С. 3-10.
6. Витлин Ж.Л. Эволюция методов обучения иностранному языку в XX веке /Ж.Л. Витлин // Иностр. языки в школе. – 2001. – № 2. – С. 23-29.
7. Даниленкова Г.Г. Педагогическоепроектированиеучебного процесса /Г.Г. Даниленкова // Сб. научн. ст. / Калинингр. ун-т. – 2000. – С. 25-27.
8. Зимняя И.А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку / И.А. Зимняя, Т.Е. Сахарова // Иностр. языки в школе. – 1991. – № 3. – С. 9-15.
9. Крупская Н.К. О методе проектов: Стенограмма доклада на конференции по методу проектов / Н.К. Крупская. – Москва – Ленинград: Госуд. учеб.пед. изд-во, 1931. – 22 с.
10.Назарова Т.С. Педагогические технологии: новый этап эволюции? /Т.С.Назарова // Педагогика. – 1997. – № 3. – С. 20-27.
11.Программы для общеобразовательных учреждений.Иностр.языки (англ.,нем., фр., исп.) 1-11 кл общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 1997. – 175 с.
12. Фасхутдинова Г.М. Новые УМК по английскому языку для X и XI кл. общеобразовательной школы / Г.М. Фасхутдинова // Иностр. языки в школе. – 1997. – № 5. – С. 51-53.
13. Щукина Н.М. Опыт работы гимназии по вовлечению старших школьников в выполнение иноязычных интегративных проектов УМК по английскому языку для X-XI кл. В.В. Сафоновой, И.П.Твердохлебовой, Е.Н. Солововой и др.) / Н.М. Щукина // Иностр. языки в школе. – 2002. – № 4. – С. 63-70.
14. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат – М.:2000.
15. Пахомова Н.Ю. Проектное обучение – что это? // Методист, №1, 2004.
        
        Жоспар
Кіріспе
Бөлім І. Білім беру мазмұны мен оқу-тәрбие үрдісін ұйымдастыру
1.1 Мектепке дейінгі балаларды ағылшын тіліне оқытудың басты ... ... ... оқытудың формалары мен әдістері
Бөлім ІІ. Мектепке дейінгі балаларды ағылшын тілін ... ойын ... ... Ойын ... ағылшын сабағында қолдану
2.2. Ағылшын тілін оқытуға арналған ойындар
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Кіріспе
Қазіргі таңда халықаралық қатынастардың ... мен шет ... ... ... мамандардың қажеттілігіне байланысты тек әдіскер, педагогтар мен психологтардың тарапынан ғана емес, сонымен қатар қоғамның тарапынан шет ... ерте ... ... деген қызығушылық арта түсті.
Шет тілін ерте жастан оқыту - баланың дүниега келген кезден ... ... ... ... ... негізде жүретін оқыту. Шет тілін оқыту әдістеменің бір тармағы ретінде ХІХ ғасырда дами бастады. Бұл ... ... ерте ... шет ... ... ... кеңінен таралды. Кейбір ақпараттарға қарайтын болсақ, Ресейде ХІХ ғасырда бір емес үш шет тілінде: ағылшын, француз, неміс тілдерінде ... ... ... ... ... ... тілін ерте жастан оқыту мәселесі педагогикалық баспа ... ... ... және орыс ... ... ... ... Е.Водовозова, Е.И.Тихеева сияқты әдіскерлердің педагогикалық, психологиялық, әдістемелік әдебиеттерінде талқыланды. Бұл - балаларды ерте ... ... ... ... ... ... ... өзектілігі. Мектепке дейінгі жас шет тілін оқытуға өте ... ... ... бұл ... ... ... ... қабылдау қабілеттілігімен ерекшеленеді: оларда өзінің сөйлеу тәжірибесін, тіл байқау қызығушылығы пайда болады. Олар лезде берілген шағын материалды меңгеріп ... оны өте ... кері ... бере ... ... жасы ... сайын мұндай факторлар өзінің күшін жоғалта бастайды.
Мақсаты - елтану материалдарын пайдалана отырып, балаларды ерте жастан шет тілін ... ... ... ... қалыптастыру, осының негізінде баланың интеллектуалдық дамуына жағдай жасау.
Зерттеу жұмысының мақсатына сай мынадай міндеттер алға қойылды:
ағылшын тілін оқытуда ынта деңгейін көтеру;
мектепке ... ... ... ... ... ... дамыту;
сөздік қорды кеңейту;
ағылшын тілінде сөйлейтін елдер туралы қосымша ақпарат беру.
Зерттеу жұмысының теориялық негізін Асеев В.Г., Бим И.Л., Вайсбурд М.Л., ... С.Н., ... Ж.Л., ... Г.Г., ... И.А., ... Т.Е. ... ... ғалымдардың жұмыстары мен мақалалары құрайды.
Берілген зерттеу жұмысы кіріспе, екі бөлім, қорытынды және қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Бөлім І. ... беру ... мен ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ерекшеліктері
Шет тілін оқыту жан-жақты дамыған, үйлесімді тұлғаның қалыптасуына өте зор ықпалын тигізуі тиіс. Бұл ең алдымен балалардың бойныда ... ... ... ... орындалып жатқан әрекетке деген оң көзқарас тәрбиесін қалыптастыру болып ... және ... ... ... ... ... сай мектепке дейін гі білім беру мекемелерінде балаларға білім беру үрдісінің егізгі формасы болып табылатын сынып сабақтарында жүргізіледі.
Мектепке дейінгі ... ойын ... ... ... ... ескере отырып, балалар өзінің жеткен нәтижесін ертерек көру үшін сабақ көбіне сөйлеу қабілетін дамытуға бағытталған ойын формасында өткізіледі. Ойын тілді әр ... тез ... өте ... ... жасайды әрі көмектеседі, бірақ мектепке дейінгі жаста ол өте пайдалы. Бұл жаста ойын жоғары буынға ... және ... жолы ... ...
Балалармен жұмыс тәжірибесінде шет тілін оқытуға бақытталған әртүрлі ойындар кеңінен қолданылады: ережеге негізделген ойындар, рөлдік, ... ... ... ... ... ... нұсқалары. Сабақтар ойын атмосферасының басынан бастап аяғына дейін сақталып қалуына бағытталып құралады.
Сабақты мұғалім ойын ... ... ... ... ... көбірек тартып, шығармашылық қабілетін танытса, соншалықты сабақ сәтті ... ... ойын ... ... ... және байсалдылық қасиетінен айырылып қалады деп қорқудың қажеті жоқ. Бала ... ... ... ... ... болмыстан өте жақсы ажырата алады және де ойын барысында үйренгенін нақты әрекет жасау кезінде байқатады.
Мектепке дейінгі балаларды ... тілі ... ... тақырыппен байланыстыру мақсатты болып есептеледі. Мысалы, балалар Винни-Пухтың туған күніне келеді және сабақтың ... ... сол ... күн иесімен ойнайды немесе кішкене тышқан Джерриге көмектесу үшін бірнеше тапсырмалар жасайды. ... ... тіл ... мақсаты 5-6 жасар баланың өмір сүретін әлемімен байланысып сай келіп тұрады. Бұл таза қызығушылық, жаңаны білу және ... ... ... ... ... ... ... толы ертегі, қызықты әңгімелер мен өлеңдердің әлемі. Егерде тақырыптық бірлік бірнеше сабаққа созылса, балалардың әрекетін міндетті түрде түрлендіру керек, жиірек ... ... ... ... ... ... ... қозғалыс элементтері бар ойындармен көңілін аулау керек, өйткені балалар бірсарынды сабақтардан шаршап кетуі мүмкін. Бірақ соның өзінде ... ... әр ... оның ... ... қажет болуын, қозғалыс немесе ойын негізгі мақсатқа айналмауын қадағалауы тиіс.
Ойын құрылымының схемасы дәстүрлі болып келеді. Сабақ негізінен 3 бөліктен ... ... ... бөлімі, қорытынды. Сонымен қатар, барлық білім берудің мәселелері сәйкес ойын түрлерін және ойын ... ... ... бір ... ... мен ... ... шешіледі.
Ойынды анықтайтын басты факторлар - қызығушылық, ал ... пен ... ... ... ... ... Ойын нақты және мектепке дейінгі баланың дамуын сай келеді. Жоғары топта ойын сабақтың 80%-ы ... ... өтуі ... ал ... ... ... көп болмауы керек.
Ойындар негізінен әртүрлі мақстаттармен қолданылады: кіріспе ... және ... қор мен шет ... ... ... ... қабілетін қалыптастырғанда; шет тілінде еркін қарым-қатынас жасау формасы ретінде. Сабақ барысында ойынды қиындата ... ... ... ... жетімді болуын қадағалау керек.
1.2. Ағылшын тілін оқытудың формалары мен әдістері
Шетелдік және отандық ... мен ... ... мен ... ... шет тілін меңгеру мен әлемді тану мүмкіндіктері өте ... ... ... ... ... жас тіл ... әсіресе қажетті жас деп есептеледі. Бұл жерде осы жаста білім беруді интенсивті түрде өткізудің қажеттілігі туындайды.
Балаларды шет тіліне оқытуға ... ... ... ... ... ... ... асыруының принциптерінен шығады, яғни оқыту үрдісі балалардың ... мен ... ... меңгерумен қатар, тілдік біліктіліктеріне (диалогтық және монологтық сәйлеу, тыңдау) бағытталған.
Фонетиканы оқытудың ағылшын ... ... ... ... ең ... орын ... ... отырып, мұғалімдер өздерінінің еңбектерінде фонетикалық әдісті белсенді қолдануы тиіс. Балаларды дұрыс айту жаттығулары шаршатпауы үшін және де ... ... әрі ... өтуі үшін фонетикалық жаттығулар ойын түрінде қолданылады.
Балалардың үлкендердің артынан лингвистикалық және елтанушылық құндылыққа толы ағылшын жаңылтпаштарын, мақал-мәтелдерін қайталау балалалға ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Жаңа сөздер енгізгенде 5-6 жастағы балалардың психофизиологиялық ерекшеліктеріне аса зор мән беру керек. Бұл жаста ... ... ... мүшелерінің заңдылықтарына бағынады.
Бұндай қабылдаудың негізгі ерекшелігі балалардың бір жағынан зат, әрекет немесе құбылыстың аталуы маңызды болуы, екінші жағынан ол ... ... ... ... ... болып есептеледі. Берілген материалды қабылдау кезінде балалар оның берілуіне, эмоционалық сапасына үлкен мән береді.
Ашық, түрлі-түсті көрнекілік кіші жастағы балаларды оқытудағы ... ... ... есептеледі. Жаңа сөзді суретпен немесе әсем көрнекіліктермен байланыстыра отырып түсіндірсе, оны белгілі бір іс-әрекетте қолданылып көртілсе бала өте тез ... ... бір ... ... сөйлеу қабілетін қалыптастыруда әртүрлі таратуға арналған материалдарды, ойыншақ жиһаз, ыдыс-аяқ, ... яғни ... ... ... ... ... ... пайдалану үлкен көмегін тигізеді. Баланың сөйлеуін белсендету үшін оқытудың басында ойыншықтар мен бірнеше нұсқадағы ... ... ... ... ... ... сары, қызыл, көгілдір түсті шарлар немесе кішкене және үлкен күшік. Сонымен қатар, жаңа және ... ... мен ... ... ... ... ... және әдеттегіден өзгеше жағдай жасайды.
Жаңашылдық принципы балаларды шет тіліне оқытудағы жетекші принцип ретінде сабақтың сюжетті-композициялық құрылымын түрлендіруге мүмкіндік береді.
Ойыншықтар мен ... ... ... ... ... қиялы және байланыстырушылық еске сақтау қабілеті дамиды, ал қарым-қатынас жасау ... ... қою және ... ... ... логикалық сөйлеу есте сақтауының дамуына өз септігін тигізеді.
Бұл мектепке дейінгі жастағы балалардың ұзақ ... есте ... ... өте ... қалыптасқандықтан болады. Олардың бар оқыған-білгендері жадтарында сақталады. Бірақ ... ... ... ... нашар дамыған.
Бөлім ІІ. Мектепке дейінгі балаларды ... ... ... ойын элементтерін қолдану
2.1. Ойын элементтерін ағылшын сабағында қолдану
Ағылшын тілін оқытуды мектепке дейінгі мекемелерден басқа, отбасы ... да ... ... болады. Бұл үшін педагогикалық білімнің болуы міндетті емес, жай ғана үй жағдайында балалармен дидактикалық ойындарды ұйымдастырып ... ғана ... ... балалалық шақ - ертегі, қызықты ойындар, әігімелер мен өлеңдер әлемі. Бұл жаста балалардың балабақшадан мектепке ауысу үрдісі ... ... ... ... ... яғни ойын әрекетінің оқу әрекетіне ауысуы болады. Бірақ баланы ойын әрекетінен айырудың қажеті жоқ. ... ойын ... өте ... ... ... ... ... ой еңбегіне бірте-бірте үйренуге мүмкіндік береді. Ойын әдісінің кеңінен қолданылуы ойынның бала қуанышының көзі ретінде ғана ... ... ... ол ... ... ... ең негізгі жолы болып табылады.
Дидактикалық ойындар ағылшын тілін оқытуда маңызы зор, өйткені ... ... ... тек қана лексико-грамматикалық материалды бекіту ғана емес, сонымен қатар психикалық ... ... ... ... еске ... ... зейін қою, және де мақсаттылық, зейінділік, өзін белгілі бір ережелерге бағындыру қабілеті, сонымен қатар әлеуметтік сезім, жанашырлық, әрқашан көмекке ... ... ... сияқты басты адами қасиеттер дамиды. Сондықтан ағылшын тілін оқытудағы дидақтикалық ойындардың маңыздылығы тек сабақта ғана ... үйде де, ... ... де, ... уақытында да жоғары болып есесптеледі.
2.2. ... ... ... ... ... ... ... дейінгі балаларға оқытудың шарттарын ескере отырып, балалар балабақшадан кейін де шетел тілін оқып, түсіне білу қабілетін ... мән ... ... ... орай, шетел тілін балабақшада оқытудың практикалық мақсатын жүзеге асырудың алғышарты- оқыту ... ... ... бағдар беруге назар аударылады.
Ойынның міндеті баланың қызығушылығын туғызып, белсенділігін арттыратындай іріктеліп алынған нақты мазмұнымен анықталады. Ойындар жаңа ... ... ... ... ... тұрақты сөз тіркестерін пысықтыруға арналған жаттығулардың бір түрі ретінде пайдаланылады. ... ... ... ... ... ... ықшам, өткізілуі жағынан қарапайым түрлерін таңдап алғаны жөн. ... ... ... ... сөз ... ... ... сай болуы керек.
Қандай да болмасын ойынды өткізу үшін мұғалім алдын ала жоспар ... алуы ... Ол ... әдістемелік тұрғыдан алып қарағанда мынадай шарттарға жауап беруі қажет:
Ойынның өтілетін сабақтың тақырыбы мен ... ... ... ... ... ... белгіленуі;
Ойынның ойналу түрінің топ болып ойнау, кішірек топ ... ... т. б. ... ... ... материалдардың түгел дайындалып қойылуы;
Қолданылатын сөздер, сөз тіркестері, мақал- мәтелдері, тақпақтар өлеңдердің таңдалынып алынуы;
Пысықталатын грамматикалық, ... ... ... ... өту ... ... ... қолданылатын ойындар алуан түрлі. Олар негізінен, оқу ойындары және коммуникативтік ойындар болып ... ... бір ... ол ... сабақта өздерін еркін ұстауына, ойларын қысылмай айтуға жағдай жасайды. Балабақша балдырғандарына беретін болғандықтан ағылшын тілі сабағын қызықты етіп ... үшін ... ойын ... ... ... ... ... ойындар;
Оқу ережесіне байланысты ойындар;
Сөйлеу қабілетін дамытуға арналған ойындар;
Грамматикалық ойындар;
Сан есімге байланысты ойындар.
Алғаш әріптерді үйреткеннен ... ... ... ... ... ... өтсек, онда ол әріп оқушының есінде қалады.
Мысалы:
Aa- apple
Bb- ... cat ... ... ... ... ... ... жазу да бастауыштан басталады.Ол үшін арнайы дәптер немесе әр әріпті мұқият тақтаға жазған ... ... ... ... сөздерді дұрыс оқи алады. Оны дұрыс оқыту, оның ... ... әр ... ... фонетиканы және грамматиканы толық түсініп әрі қарай жалғастырып оқып қызығуы үшін ... ... ... жаңа ... ойын ... ... ... жөн. Оқушылар ағылшын пәнін ойын сабағы ретінде тез қабылдайды, мұның өзі мұғаліммен оқушыларды пәнге қызықтырудың ... ... ... қажет етеді. Мұндай қызықтыру шараларының қатарына: еңбек процестерін суреттеу, ... ... ... ... ... ... ... қала туралы әңгімелеу. Сабақтан тыс жекелей және оқушылар топтарымен консультация ... ... ... ... ... ... негізгі мақсаты балаларды шет ел тілінде сөйлеуге үйрету. Шет ел ... ... ... ... әр ... өз ... көрнекі құрал қолдану арқылы тартымды өтілсе, білім мазмұнының сапасы да артпақ.
Бұл кезеңде балалардың ... ... ... ... ... ... ... тілді әрі қарай меңгеруі қиынға түседі. Сондықтан, сабақ арасында ойын элементтерін қолдану сабаққа ... ... ... ... ... жаңа сабақты пысықтау кезеңін сапалы өткізуге материалды толық меңгеруге көмектеседі. Осы орайда жалпы баланың қызығушылық деңгейін арттыруға болатын бірнеше ойын ... ... knows ABC ... алдын- ала дайындаған әліпбидің әріптері жеке- жеке ... ... ... іліп ... ... екі ... ... Екі топтан бір- бір оқушыдан шығып әріптерді рет ретімен 30 секунд ішінде көрсетіп айтып шығу керек. Қанша әріп дұрыс ... топ ... ұпай ... ... ойын ... ... ... тексеруде тиімді. Сынып екі топқа бөлінеді. Әр топқа бір сөз ... А3 ... ... бен ... беріледі. Оқушылар сол сөздің соңғы әрпінен басталатын сөздерді жылан тәрізді жазу керек. ... n a k ... i r ... l e p h a n t ... ... екіге бөлініп, бір- бірінің артына тізіліп, екі топ бір- біріне қарама қарсы тұрады. Бастаушы сөздердің суретін немесе қазақшасын ... ал бір- ... ... қарсы тұрған оқушылар сол сөзді атап не аударып бір- бірін bung- bung деп атып, топтың ... тұру ... ... ... ... ... жалғастырады. Топ қанша сөзді дұрыс атаса, сонша ұпай алады.
Blind man
Барлық оқушылар қол ұстасып дөңгеленіп тұрады. Бір оқушының көзін байлап ... ... ... ағылшын тілінде 1- 10 дейін санайды. Бұл кезде шеңберде тұрған оқушылар ақырын көзі байланып тұрған оқушыны айланады. Мұғалім ... ... ... ... шеңберде тұрған бір оқушыға ағылшын тілінде сұрақ қояды. Ал ортадағы бала жауап берген оқушының кім ... табу ... is ... ... бірнеше заттар салынған қара жәшік болады. Топ мүшелері жүргізушіге сұрақтар қою арқылы, жәшіктегі заттарды табу керек.
Who is ... ... ... өткен тақырыптарға байланысьы өздері білетін барлық сөздерді қатесіз, әрі тез жазып шығуы керек. Тезірек бітірген оқушы жеңеді.
Guess the ... бір ... ... Басқалар мынадай сұрақтар қою арқылы сөзді табу керек.: Is it (a ball)? What is it? ... ... ... ... Сөз ... ... саны 3-4 баладан аспау керек, әйтпесе, оқушылар ойынға қызықпай кетеді. Әр ... ... ... ... ... естен шығармау керек. Бұл ойынның мақсаты өтілген лексиканы ... ... ... ... оқушы, сөз жасырушы болып ойын жалғаса береді.
Simon says
Бұл ойын түрі өте қызықты және қимыл- қозғалыс ойны. Ойын шарты ... ... ... бір ... ... ... ... егер жүргізуші десе орындайды, айтпаса орындамайды. Мысалы:
T.: Simon says "Sit down!" (оқушылар отырады)
T.: Stand up! (Оқушылар тұрмайды)
Bingo
Бұл ойын ... да, ... ... ... ... өте қолайлы ойынның бірі. Оқушылар 16 торкөзді кесте сызады. Оған есімдіктерді кез келген ретпен жазады. Жазып болғаннан кейін ... ... ... ... ... ұсынады. Осы жаттығуды оқушылар торкөзге жазған есімдіктерін қою арқылы толтырады. Егер көлденең не ... ... ... ... ... болып бітсе, оқушы жеңімпаз болып, деп өзінің жеңімпаз екенін білдіреді. Мысалы:
my
they
she
Our
Mine
your
Her
Their
You
Herself
Its
His
yours
Myself
himself
it
Төменде ... ... ... ... ... ... ... картон қағазға жапсыру: жемістер, көкөністер, киім, ыдыс-аяқ, жануарлар, ... ... және т.б. ... ... ... ... бір сюжет бейнеленген үлкен карта жасау керек, картаға қажет кішкене карточкалар әзірлеу қажет(әрбіреуінде сюжеттің бір бөлігі бейнеленуі тиіс).
Балалар кішкене кеарточкаларды алып ... ... бос ... ... тиіс. Балалар карточкаларды кезекпен кезек алады. Егерде қажетті карточка болмаса, оны мұғалімнің қолындағы қорапқа қайтарады. Бұл жарыс - кім ... ... ... ... ойын үшін белгілі бір тақырыпқа(көкөністер, жемістер, киім, жануарлар....) байланысты келесі лексиканы және сөз ... ... ... What is ... It is a ... Have you a ... Yes, I have a ... (No, I have no crocodile.)
Қорытынды
Балаларды қазіргі замандағы ... ... ... ... ... ... бірі болып табылады. Шетел тілі коғамдық өмірдегі қамтамасыз ... ... ... ол тек ... оқу ... ... ғана емес, сонымен қатар мектеп жасына дейінгі балаларды оқытатын және тәрбиелейтін мекемелерде білім ... ... ... ... ... ... тілін ерте оқыту бүкіл әлемдік көп денгейлі тілде және мәдениетке деген қызығушылықты ... үшін ... ... ... ... тіл ерекшілігін дамытуға ыкпал етеді, баланың ойлауына , танымына және есте сақтауына ... ... ... ... ... жасына дейінгі балаларга тән шыдамсыздык, назар аударудагы тұрақсыздық тез қажу, ... ... ... теріс қылықтарын ескере отырып, ағылшын тілін ойын түрде өткізу керек.
Қазіргі кезде алдында туған өзекті ... бұл ... ... көп ... ... шығармашылық тұлға қалыптастыру.Баланы шет тілінде қарым-қатынас жасап, сөйлеуге ерте жастан бастап үйрету қазіргі кездегі ... ... ... ... жас ерекшіліктеріне сай тілді менгертіп, басқа халықтын ... әрі ... ... жол ... мүмкіндік береді.
Сондықтан да бүгінгі ... ... ... сай ... ... одан әрі ... ... толассыз, үздіксіз күн сайын өзгеріп тұрған әлеммен бірге жүрері анық.Балабақшада берілген барлық білім- барлық білімнің ... әрі жан- ... ... ... ... қалайтын орын. Сондықтан да, балалардын ой өрісін үздіксіз дамыту үшін сабақты ойын ... ... ... зор. ... ... ... ... үшін артикулясына айрықша көңіл бөлеміз тілдің, еріннің, тістің, жақтын атқаратын қызметін көрсетіп түсіндіру қажет. Мектепке дейінгі балаларды ағылшын ... ... ... ... ... тілі ... балалардын коммуникативтік, танымдық және басқада белсенділіктерін арттыру, баланың еркіндігімен, өзін-өзі шығармашылық ... ... ... ... ... ... баса назар аударуымыз қажет.
Қолданылған әдебиеттер ... ... ... ... и ... ... для учителей: пер.с макед. / Крсте Ангеловски. - М.: Просвещение, 1991. - 159 ... ... М.А. ... ... учебного труда школьников при обучении иностранным языкам / М.А. Ариян // Иностр. языки в школе. - 1999. - № 6. - С. ... ... В.Г. ... ... ... пособие / В.Г. Асеев. - Иркутск: ИГПИ, 1989. - 190 ... Бим И.Л. ... ... организации обучения иностранным языкам на сред. ступени полной средней ... / И.Л. Бим // ... ... в ... - 2002. - № 5. - С. ... ... М.Л. ... С.Н. Учебное общение как этап подготовки к участию в международных экологических проектах / М.Л. ... С.Н. ... // ... ... в ... - 2002. - № 4. - С. 3-10.
6. Витлин Ж.Л. ... ... ... иностранному языку в XX веке /Ж.Л. Витлин // Иностр. ... в ... - 2001. - № 2. - С. ... ... Г.Г. ... ... учебного процесса /Г.Г. Даниленкова // Сб. научн. ст. / Калинингр. ун-т. - 2000. - С. ... ... И.А., ... Т.Е. ... ... обучения английскому языку / И.А. ... Т.Е. ... // ... ... в школе. - 1991. - № 3. - С. 9-15.
9. ... Н.К. О ... ... ... ... на ... по ... проектов / Н.К. Крупская. - ... - ... ... учеб. пед. изд-во, 1931. - 22 ... ... Т.С. ... технологии: новый этап эволюции? / Т.С.Назарова // Педагогика. - 1997. - № 3. - С. ... для ... ... ... ... (англ.,нем., фр., исп.) 1-11 кл общеобразовательных учреждений. - М.: ... 1997. - 175 ... ... Г.М. Новые УМК по английскому языку для X и XI кл. ... ... / Г.М. ... // ... ... в ... - 1997. - № 5. - С. ... Щукина Н.М. Опыт работы гимназии по вовлечению старших школьников в выполнение иноязычных интегративных ... УМК по ... ... для X-XI кл. В.В. ... ... Е.Н. ... и др.) / Н.М. ... // Иностр. языки в школе. - 2002. - № 4. - С. ... ... ... и ... технологии в системе образования / под ред. Е.С. Полат - ...
15. ... Н.Ю. ... ... - что это? // ... №1, 2004.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 11 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Балалар қиялын дамытуда ертегі әңгімелердің тигізетін ықпалы28 бет
Болашақ педагогты мектепке дейінгі балалардың коммуникативтік біліктіліктерін қалыптастыруға даярлаудың теориялық негіздері80 бет
Мектеп жасына дейінгі балаларды бейнелеу өнері арқылы еңбек тәрбиесіне баулу23 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың ақыл-ойын тәрбиелеу үдерісінде дидактикалық ойын материалдарын қолдану30 бет
Мектеп жасына дейінгі балалардың есте сақтау процесінің ерекшеліктері24 бет
Мектепке дейінгі білім беруде балалардың дидактикалық ойындар арқылы танымдық белсенділігін қалыптастыру62 бет
Мектепке дейінгі мекеме жағдайында балаларды мектепке даярлау (қарапайым математика материалдары негізінде)100 бет
Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың этностық мәдениетін калыптастырудың педагогикалық бағыттарын теориялык тұрғыда негіздеу75 бет
Ойын арқылы мектепке дейінгі балалардың танымдық белсенділігін арттыру жайлы69 бет
Сәбилік кезеңде балалардың үлкендермен қарым-қатынас рөлі25 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь