Атамекен» зейнетақы қоры үшін азаматтарды тіркейтін автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау

Мемлекет саясатының әлеуметтік-экономикалық облысындағы негізгі мәселесі зейнетақылық қамсыздандыру болып табылады.
Зейнетақылық жүйелер 100 жылдан астам бұрын пайда болса да, бірнеше реформалау кезеңінен өтті. Бұл ертеде реформаларды жүргізу кезінде есепке алынбай келген демографиялық өзгерістерге байланысты.
Осындай саясат мемлекеттік бюджеттердегі зейнетақылық жүктің жоғарылауына әкелді де, мемлекеттің алдына таратушы зейнетақылық жүйені азайтып, жинақтаушы зейнетақы қорын құру мәселесін қойды.
«Зейнетақы қызметі нарығында көшбасшы болу үшін, көп нәрсе қажет. Соның ішінде, талас тудырмайтын ең маңыздысы - өз ісіңе шын берілу. Әуел бастан-ақ біз өз алдымызға бірінші болу мақсатын қойдық. Сондықтан біздің өз салымшыларымызға ұсынарымыз – тек көтеріңкі табыс, жоғарытехнологиялы және сапалы қызмет көрсетулер болмақ», - дейді ЖЗҚ бастаушылары.
«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры № 0000001 мемлектеттік лицензиямен жұмыс істейді. Қор зейнетақы жарналарын тарту және төлеуді жүзеге асыру бойынша қызмет көрсетеді және зейнетақы жинақтау қорларының үздік үштігіне кіріп, олардың зейнетақы активтерінің жалпы сомасы бүкіл зейнетақы жүйесінің 63,3%-дан астамын құрайды.
«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры ірі институционалдық инвестор болып табылады. Қордың зейнетақы активтерінің үштен екі бөлігі «А» тізіміндегі корпоративтік эмитенттердің құнды қағаздар шығаратын акциялары мен облигацияларына, ипотекалық облигацияларға, Қазақстан даму банкі облигацияларына, екінші деңгейдегі банктер депозитіне салынған. Бұл - республикамыздың экономикалық секторының дамуына қосылған елеулі үлес екені даусыз.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін реформалау концепциясын бекіту туралы» Қаулысы қабылданғаннан кейін қордың акционерлері бірінші болып бұл идеяға қолдау көрсетті және жинақтаушы зейнетақы қорын құру жөнінде стратегиялық шешім қабылдады. Осылайша, республиканың қаржы нарығында бірінші корпоративтік жинақтаушы зейнетақы қоры пайда болды.
1. Проблемы совершенствования пенсионной системы Республики Казахстан//Доклады Национальной Академии наук Республики Казахстан, № 4-2006 г., стр.71-74, 0,26 п.л.
2. Современное состояние пенсионной системы Казахстана и пути ее совершенствования//Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан, № 4-2006 г., стр.90-94, 0,26 п.л.
3. Мировой опыт пенсионных систем и проблемы Казахстана на пути реформ// Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан, № 5-2006 г., стр.96-99, 0,27 п.л.
4. Проблемы гендерной асимметрии в накопительной пенсионной системе в Республике Казахстан и пути их решения//Вестник Университета Международного Бизнеса, № 1(3) – 2007г., стр.103-106,0,3 п.л.
5. Опыт моделирования пенсионных систем, необходимость моделирования пенсионной системы Казахстана. Материалы международной научно-практической конференции. Университет Международного Бизнеса. 10 ноября 2006 года, стр.107-112, 0,25 п.л.
6. Некритическое копирование мирового опыта или проблемы пенсионной системы. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию независимости Республики Казахстан «Национальная конкурентоспособность Казахстана: теория, практика, перспективы». Алматы. 7-8 декабря 2006 года, стр. 322-326, 0,35 п.л.
7. Альтернатива пенсионной реформы. Материалы научно-практической конференции «Информационные процесс в казахстанском обществе: менеджмент и маркетинг». КазУЭФиМТ. Астана. 12 декабря 2006 года, стр.247-252, 0,6 п.л.
8. ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
9. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
10. ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
11. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
12. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
13. Экономика: Учебник / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2003. – 734 с.
14. Қазақстан өз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында Н.Ә.Назарбаев 01.03.2006ж
15. Дж. Мартин «Организация баз данных в вычислительных системах», Мир, Москва, 1990 г.
16. К. Дейт «Введение в системы управления базами данных», БИНОМ, Москва, 1999 г.
17. В. М. Стриганов и др. «Библиотечно-библиографическая классификация», Книга, Москва, 1986 г.
18. М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ», Радио и связь, Москва, 1989 г.
19. В. Л. Бройдо, В. С. Крылова «Научные основы организации управления и построения АСУ», Высшая школа, Москва, 1990 г.
20. А. Ф. Иоффе «Персональные ЭВМ в организационном управлении», Наука, Москва, 1988 г.
21. ГОСТ 12.2.032 78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее место при выполнении работ сидя. Общие эргономические требования.
22. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 г.
23. ГОСТ 2239-79. Лампы накаливания общего назначения. Технические условия.
24. Санитарные нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация работы.
25. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.); «Об обществах с ограниченной ответственностью» (в последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – 128 с.
26. Питеркин С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России. Практика применения ERP-систем. – М.: Альпина Паблишер, 2002. – 368 с.
27. Сайт фирмы «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
28. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для промышленного предприятия (ERP): учебное пособие. – Новосибирск – 2004. – 219 с.
29. Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & 1С:Предприятие 8.0): http://itland.ru/
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ сму
Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар факультеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
Қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі
_________Золотов А.Д.
«___»___________2009ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖОБА
Тақырыбы: «Атамекен» зейнетақы қоры үшін ... ... ... жүйе жасау
Орындаған ВТ-527 топ студенті ____________ ... ... аға ... ... Мадиев ... ... 89 ... 39 суреттен, 13 кестеден және 1 қосымшадан
тұрады.
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ЖҮЙЕ, АҚПАРАТТЫҚ ... ... ... ... АҚПАРАТТЫҢ ҚҰПИЯЛЫҒЫ, ЗЕЙНЕТАҚЫЛЫҚ ОПЕРАЦИЯ, ТӨЛЕМДЕР,
МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫ, ЖИНАҚТАУШЫ ЗЕЙНЕТАҚЫ ҚОРЫ, КЕЛІСІМ-ШАРТ
Жобаның ... ... ... қоры үшін азаматтарды тіркейтін
автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау
Дипломдық жобада «Атамекен» зейнетақы қоры жұмысын автоматтандыруға
арналған жаңа ... ... ... Бұл ... ... ... ... қатар дипломдық жобаны орындау барысында осы программалық
жүйенің ... ... мен ... ... ... ... жағынан өте тиімді, қолайлы екендігі дәлелденді.
Кіріспе
Мемлекет саясатының әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... ... ... ... 100 жылдан астам бұрын пайда болса да, ... ... ... Бұл ... реформаларды жүргізу кезінде есепке
алынбай келген демографиялық өзгерістерге байланысты.
Осындай саясат ... ... ... жүктің
жоғарылауына әкелді де, мемлекеттің алдына таратушы зейнетақылық жүйені
азайтып, жинақтаушы зейнетақы қорын құру мәселесін ... ... ... ... болу ... көп нәрсе қажет.
Соның ішінде, талас ... ең ... - өз ... шын ... ... біз өз ... бірінші болу мақсатын қойдық. Сондықтан ... ... ... – тек ... ... ... ... қызмет көрсетулер болмақ», - дейді ЖЗҚ бастаушылары.
«Атамекен» жинақтаушы ... қоры № 0000001 ... ... істейді. Қор зейнетақы жарналарын ... және ... ... ... қызмет көрсетеді және зейнетақы жинақтау қорларының
үздік ... ... ... ... ... ... ... бүкіл
зейнетақы жүйесінің 63,3%-дан астамын құрайды.
«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры ірі институционалдық инвестор
болып ... ... ... ... ... екі бөлігі «А»
тізіміндегі корпоративтік эмитенттердің құнды қағаздар ... ... ... ... ... Қазақстан даму банкі
облигацияларына, екінші деңгейдегі ... ... ... Бұл ... ... ... дамуына қосылған елеулі үлес екені
даусыз.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... жүйесін реформалау концепциясын бекіту туралы»
Қаулысы қабылданғаннан кейін ... ... ... ... бұл ... ... және жинақтаушы зейнетақы қорын құру жөнінде стратегиялық
шешім қабылдады. ... ... ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры пайда болды.
Бірінші қазақстандық қор зейнетақы жарналарын ... және ... ... ... ... ... № 0000001 ... лицензиясын
алды. «Қазақтелекомның» бүкіл ұжымы Қордың салымшыларына айналды.
Жарғының жаңа ... ... ... ... ... қоры ... ... Қоғамы - «Атамекен» жинақтаушы
зейнетақы қоры Акционерлік қоғамы ... ... ... жинақтаушы зейнетақы қоры АҚ салымшыларының зейнетақы
жинақтары 100 млрд. ... ... жылы ... ... ... зейнетақы активтері 200 млрд.
теңгеден немесе 1,5 млрд. АҚШ долларынан асты.
2009 жыл. «Атамекен» жинақтаушы ... ... ... ... рет әділ ... ... ... шкаласын қолданған жалғыз
Қор.
Салымшылары 2008 жылы дағдарыста жоғалтқандарының ... ... ... қоры өз капиталының есебінен толтырды. 5 миллиард 868
миллион теңге, ... мен ... ... ... болу
мерзіміне пропорционалды, қазіргі барлық салымшылар арасында бөлінді.
Бүгін «Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры- мемлекетіміздің ... 17 ... мен 60 ... ... жүйе ... ... ... жүйе құрушы қорлардың бірі.
1 Сұрақ жағдайы
Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті
«Автоматтандыру және басқару» кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Каф. меңгерушісі____________А.Д.Золотов
«_____»_________________2009 ж.
(күні) ... ... ... ... қоры үшін ... тіркейтін
автоматтандырылған ақпараттық жүйе жасау
Дипломдық жобада «Атамекен» зейнетақы қоры жұмысын ... жаңа ... ... жасалды. Бұл программалық
қамсыздандыру барлық стандарттарға сай.
Сонымен қатар дипломдық ... ... ... осы ... қауіпсіздік шаралары мен ... ... ... ... ... өте ... қолайлы екендігі дәлелденді.
Салымшылар үшін Қор келесі қызмет түрлерін көрсетеді:
־ зейнетақымен қамсыздандыру ... шарт ... ... ... ... ... жөнінде кеңес беру;
־ салымшының несие ресімдеуі үшін жеке зейнетақы шотының (ЖЗШ) жағдайы
туралы көшірме беру;
־ зейнетақымен ... ... ... жасау;
־ дербес корпоративтік менеджер бекіту;
־ анықтама-растау кұжаттарын ресімдеу.
Қазіргі ... ... және ... ... ... ... кең қолданылады. Үнемі өңделетін ақпараттың көлемі ... өсіп ... ... ... ... 5-10 жыл бұрын
компьютердің көмгінсіз атқарған жұмыстарын қазір көптеген қолданушылар оның
көмегінсіз жұмыстың іске асырылуын ... емес деп ... ... ... ... ... ... қолданылатын есептеуіш
техникасын қолдану артықшылықтарының толық емес тізімі келтірілген:
־ Ақпарат сенімділігін ... ... ... ... мәліметтерді генерациялау кезінде мүмкін болатын қателер саны
азаяды;
־ Енгізілген ... ... ... ... операцияларға
қатыстырылады;
־ Қажетті есеп берулерді шапшаң алу мүмкіндігі;
־ Қажетті ақпаратты тез табу мүмкіндігі ... ... ... ... ал ... бар ... ... ақпарат іздеу қиынға
соғады;
־ Ақпаратты өңдеумен байланысты операцияларды орындау кезіндегі ... адам ... ... үнемдеу;
־ Тез әрі адамға қолайлы түрде мәліметтерді қарап шығу ... ... ... жоғарлатады.
Жоғарыда аталған артықшылықтардың барлығын қарапайым қолданушылар ғана
бағалап қоймай, басқару құрылымдары да , әсіресе оның ақпаратты бақылау ... ... ... ... Осыған байланысты салық полициясы жеке
тұлғалар ... ... ... ... ... ... ... себебі мұндай қордың болуы салық төлеуден бас ... ... ... ... бір ... ... ... қолдану
және т.б.) процесін күрделендіреді.
Орындаушы ... ... ... жоба ... ... Мадиев Т.Б.
(қолы) ... ... ... ... ... техникалық тапсырмасына сәйкес жобаның тақырыбы
болып ... ... қоры үшін ... ... ... жүйе жасау» бекітілді. Осы ... ... ... ... АЖО ... ... сәйкес сол
программалық қамсыздандыруға кеткен, жұмсалған техника ... және ... ... ... ... ... болғандықтан базалық нұсқа ретінде жасалынатын өлшеу
жүйелерінің біреуін таңдау керек. Оптималды еңбек ... құру ... ... ... қанағаттандыратын, энергияны және
оператор уақытын үнемдейтін жұмыс орнын дұрыс жоспарлау үлкен мәнге ... ... ... ... ... ... ... оны құруға арналған еңбектік, материалдық және ... ... ... ... Бұл жағдайда «Атамекен»
жинақтаушы зейнетақы қорының ақпараттық-басқарушы ... ... ... ... ... және ... ... кеткен машиналық
уақыттың ақысына жұмсалған шығындардан тұрады.
Шжалп=Шпр + Шмаш ... ...... ... ... шығындар,
Шпр – программаны құрушының еңбек ақысына кеткен шығындар,
Шмаш – ... ... ... кеткен шығындар.
Сондықтан да жобаланушы бұйымның өзіндік құнын есептеу кезінде дәлме-
дәл есептеу әдісі қолдануы керек.
Программаны және оның ... ... ... келесі экономикалық
есептеулер жасалды:
• Таңдау нысанын негіздеу;
• Программаны жасауға және программаның құнына кеткен шығындар;
• Салыстырылатын варианттар бойынша капиталдық ... қою ... ... ... ... эксплуатациялық шығындарды есептеу
және қою;
• Программаны енгізу нәтижелерінің жылдық экономикалық ... ... ... есебін жасау;
• Салыстырмалы экономикалық есептеулер.
Әзірленген программалық қамсыздандыру қойма саласы үшін арналған.
Ауруханадағы өңделетін ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және шығындарды есептеу үшін шығындар
калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді ... үшін ... ... ... ... ... құрылады:
• материалдық шығындар
• еңбекке төлеу фонды
• әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
• Амортизациялық аударымдар
• қосымша шығындар.
Бұл бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады: ... ... ... ... ... ... ... байланыс
қызметтеріне төлемдер, басқа ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен төлемдер.
Программалық ... ... ... ... сметасына кіреді:
материалдық шығындар, құрастырушылардың қосымша еңбек ақысы, негізгі еңбек
ақы, 45000 тенге айына;, ... ... ... ... ... және ... кеткен машиналық ... ... ... ... еңбек ақысының 20%-ы).
ЖЗҚ-ң ақпараттық мәселерін шешу үшін аз ... ... ... ... ... ... Осы себептен ақпараттық жүйе жобалау
процесінде келесі сипаттамаларға ие болуы шарт: ... ... ... ету. Осы қойылған талаптар ... ... ... ... ... септігін тигізеді.
Кез –келген программаны жасау тек қана ой қабілеттерін қажет ... оған қоса ... және ... ресурстарын да қажет етеді. Жоба
құрушылар осы және басқа да жұмыстардың орындалу процестерін ... ... шеше ... ... Бұл ... ... ... қаптаған
қағаздардан (құжаттарды қағаз ... ... ... қана ... және ... ... азайту талап етіледі.
Қазір экономиканың дамуы көбінесе көрсетілетін сервистердің сапасына,
орындалу жылдамдығына байланысты. ... тез ... алу ... ... байланысты. Осы жобаның өзі электронды түрде
жұмыс істеп, ... ... ... ... ... әрі ... жүйенің экономикалық тиімділігін санаймын.
Осы дипломдық жобада әзірленген программдық ... ... ... ... ... ... ... шығындарды және фирмалардағы құжаттармен жұмыс істеу (іздеу, сақтау,
орындалуды ... ... ... ... қатар өнім барлық жерде
қолданыла алады.
3 Қазақстан Республикасының Атамекен жинақтаушы зейнетақы ... ... және ... ... ... бойынша республикада 16 жинақтаушы зейнетақы қоры
(бұдан әрі – ЖЗҚ) өз ... ... ... ... ... 72 ... мен 73 өкілдігі бар.
10 ұйым жинақтаушы зейнетақы қорларының ... ... ... ... ... ... 2 ... зейнетақы қоры
зейнетақы активтерін дербес басқару лицензиясына ие: «МЖЗҚ» АҚ ... ... ... ЖЗҚ» АҚ. Бір ... ... ... қорларының зейнетақы активтері жоқ («Ақ ниет» ЗАБК» ЖАҚ) екенін
атап өткен жөн.
Есепті күнде 9 ... ... банк және ... ... Банкі кастодиандық қызметті жүзеге асыруда. Сонымен бірге, 7 екінші
деңгейдегі банк жинақтаушы ... ... ... ... ... ... қоғамының еншілес ұйымы "Атамекен”
жинақтаушы зейнетақы қоры» ашық акционерлік қоғамы, ... ... Банк ... ЖАҚ Еншілес банкі, «Банк ЦентрКредит» ААҚ, «Қазақстан
Халық Жинақ Банкі» ААҚ, ... АҚ, ... ... АҚ, «АСҚ ... ... ... ... Ұлттық Банкі.
3.1 "Атамекен” ЖЗҚ-ның салымшылары (алушылары)
Міндетті, ерікті және ерікті кәсіби зейнетақы жарналарын ... ... ... ... мынадай деректермен сипатталады:
Кесте 3.1 ЖЗҚ-ң салымшылар санының өсуі
Міндетті зейнетақы жарналары бойынша салымшылардың ... ... ... ... ЖАҚ – 36,49%, “Қазақстан Халық Банкі” – 17,60%, ... 14,72%, үш ... ... ... жалпы санының 68,81%-і келеді.
Ағымдағы жылдың мамыр айында салымшылардың саны 37 274 ... ... ... ... ... жинақталған зейнетақы қаражаты
Жинақтаушы зейнетақы қорлары салымшыларының (алушыларының) жинақталған
зейнетақы қаражаты ... ... ... айында 8 494 млн. теңгеге (2,14%-
ке) көбейіп, 2004 жылғы 1 маусымдағы жағдай ... 406 100,5 млн. ... ... ... ... ... қарқыны өткен жылдардың
тиісті кезеңдерімен салыстырғанда мынадай деректермен сипатталды:
Кесте 3.2 ... ... ... ... ... ... ағымдағы жылдың 1 маусымындағы жағдай бойынша
жинақталған ... ... өсім ... ... жылдың тиісті
кезеңімен салыстырғанда 9 проценттік тармаққа төмендегені байқалады, бұл
негізінен зейнетақы активтерін ... ... таза ... өсімі қарқынының төмендеуі есебінен болды.
Жинақтаушы зейнетақы қорлары арасында ең көп жинақталған зейнетақы
қаражаты ... ... ие: ... Халық банкі" – 100 262,3 млн.
теңге немесе 24,69%, ... – 93 806,4 млн. ... ... ... – 70 630,2 млн. теңге немесе 17,39%, "АБН АМРО КаспийМұнайГаз" –
28 900,7 млн. ... ... ... ... қаражатының жалпы
сомасының 7,12%. Жиынтықтап алғанда, осы 4 ... ... ... ... ... ... ... 72,3% келеді.
Сурет 3.1 ҚР-ғы ЖЗҚ-ң жинақталған зейнетақы мөлшері
Салымшылардың/алушылардың жеке зейнетақы шоттарына бөлінген таза
инвестициялық ... ... ... ... ... ағымдағы
жылдың мамыр айында 1 145 млн. ... ... ... 2004 жылдың 1
маусымына 100 731 млн. теңге болды.
Таза инвестициялық кіріс ... ... ... жылдардың тиісті
кезеңдерімен салыстырғанда мынадай деректермен сипатталды:
Кесте 3.3 Таза ... ... ... ... ... ... ... 1 маусымындағы жағдай бойынша
инвестициялық ... ... ... ... жылдың тиісті кезеңімен
салыстырғанда 22 проценттік тармаққа ... ... ... ... ... ... сомасында таза инвестициялық
кірістің үлесі 27,6%-тен 24,8%-ке ... 2,8 ... ... ... жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша зейнетақы жарналарының жалпы
түсімі 313 943 млн. ... ... ... 2003 ... 1 ... өсу қарқыны 39,22% болды. ... ... ... ... ... ... ... өткен айымен салыстырғанда
14,33%-ке кеми отырып, 7 571 млн. теңге болды.
2004 жылғы 1 маусымдағы жағдай ... ... ... ... ұстап қалғаны мен аударғаны үшін ... ... ... ... ... ... өсім 1 221 млн. ... немесе 2,8 есеге өсе
отырып, 1 883 млн. ... ... ... ... ... салымшылардың
(алушылардың) жеке зейнетақы шоттарына 130 млн. ... ... ... және 2004 ... ... ... және ... зейнетақы жарналарының есебінен 22 886 млн. теңге
жалпы ... ... ... ... ... ... ... кезеңімен
салыстырғанда өсім 5 578 млн. теңге немесе 32,23% болды. Ағымдағы жылдың
мамырында зейнетақы төлемдері ... өсе ... 418 ... ... млн. ... зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру үшін жинақталған зейнетақы
қаражаты сақтандыру ұйымдарына ауыстырылды.
Салымшылар (алушылар) өз жинақталған зейнетақы қаражатын бір ... ... ... құқығымен белсенді пайдаланды. Нәтижесінде жинақталған
зейнетақы қаражатын бір қордан екінші қорға аудару ... ... 2 109 млн. ... (3,04%) ... 2004 ... 1 ... ... млн. теңге болды. Жинақталған зейнетақы қаражатын басқа ... ... ... ... ... - 58,60%, «Атамекен» - 11,84% және «Қазақстан
Халық ... - 8,62%. Осы 3 ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорларының зейнетақы активтерінің құрылымы
2004 жылдың мамырында зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі 8 676 млн.
теңгеге немесе 2,18 %-ке өсті ... 2004 ... 1 ... ... бойынша
406 212 млн. теңге болды.
2003 жылдың 1 маусымынан бастап 2004 ... 1 ... ... ... ... орташа айлық өсуі 7,58 млрд. теңге болды.
Сурет 3.2 Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі
Келтірілген деректерден көріп отырғандай, мемлекеттік бағалы ... ... ... ... ... ... алып отыр және
201 072 млн. теңгені немесе 52,57%-ті ... ... ... МБҚ ... 11 641 млн. ... ... 6,15%-ке көбейді. 2003
жылғы 1 маусыммен салыстырғанда ... ... 51 593 млн. ... немесе
34,52% болды. Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ұлғаю 226 млн. теңге немесе 0,19% ... ... ... ... ... салымдар көлемі 2004 жылғы
мамырда 4,1%-ке ... 31 156 млн. ... ... 8,14% ... ЗАИБЖАҰ
зейнетақы активтерінің салымдарын екінші деңгейдегі банктерге тек ... ... ... атап өткен жөн.
2004 жылғы 1 маусымдағы жағдай ... ... ... ... ... ... 2,16% ... отыр. Есепті кезеңде ... ... және ... емес ... қағаздарының
көлемінде елеулі өзгерістер болды, сөйтіп ... ... ... ... ... 14 647 млн. теңгеге немесе 68,95%-ке азайды және
шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздар көлемі елеусіз ... ... 15 701 млн. ... ... ... зейнетақы қорларының қаржы жағдайы
Жиынтық төленген жарғылық ... 2004 ... 1 ... 678,6 млн. ... ... ... ұлғайып, 2004 жылғы 1
маусымдағы жағдай бойынша 5 425,6 млн. теңге болды.
2004 жылғы 1 ... ... ... 16 жинақтаушы зейнетақы
қорларының 11-і жалпы сомасы 1 301,9 млн. теңге ... ... ... 19,81%) ... капиталды құрды.
Жинақтаушы зейнетақы қорлары бойынша 2004 жылғы 1 маусымдағы ... 665,7 млн. ... ... ... болды, оның ішінде мамыр айында –
100,7 млн. теңге.
2004 жылдың 1 ... ... ... ... меншікті
капиталы 6 570,4 млн. теңге болды. Ағымдағы жылдың мамырында меншікті
капиталдың ... 60,3 млн. ... ... ... ... ... ... міндеттемелер сомасы ағымдағы жылдың
мамырында 70,3 млн. теңгеге азая отырып, ағымдағы жылдың 1 маусымындағы
жағдай ... 573,4 млн. ... ... ... ... ... активтері есебінен қаржы
инвестициялары 2004 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша 4 889,5 млн. ... ... ... көлемінің 74,42% болды.
Ағымдағы жылдың сәуірінде қаржы инвестициялары 87,2 млн.теңгеге немесе
1,7%-ке азайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорларының меншік қаражаты ... ... ... ... ... ішінде “кері репо” операциялары
бойынша сатып алынған бағалы қағаздар – 137,2 млн. ... ... ... 3 792,9 млн. ... екінші деңгейдегі банктердің салымдарында 22,43%-
ті құрайтын 1 096,6 млн. теңге сомада Қазақстан Республикасының мемлекеттік
және мемлекеттік емес бағалы қағаздарына ... ... ... ... ... ... ... жинақтаушы қорының салымшысы болуға болады?!. Қормен
зейнетақы шартын ... ... ... ... ... ... '*'
полядағы мәліметтердің міндетті түрде көрсетілуімен толтырыңыз. Өтінішке
сәйкес, келісімге қол қою үшін қордың ... ... ... ... ... ... ... бірге жеке басыңызды куәландыратын
құжаттарыңыз, ӘЖК (СИК), СТН (РНН) ... ... ... күні (10 ... ... ... ... (РНН)*
Жынысы*
Төлқұжат*
Нөмірі*
Берілген уақыты*
Құжатты берген мекеме*
Аймақ*
Мекен-жайы*
Сіз салымшысы болып табылатын Қор
Электрондық пошта
3.6 Жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерлеріне қойылатын
талаптар
1. ... ... ... ... бөлімшесінің бірінші
басшысы мен бас бухгалтерін ... ... ... ... мен мүшелері, басқарманың бірінші басшысы мен мүшелері жинақтаушы
зейнетақы қорының басшы қызметкерлері болып танылады.
2. Мыналар:
1) жоғары ... ... ... қызмет көрсету және (немесе) оны ... ... ... ... жұмыс стажы жоқ;
3) экономикалық қызмет саласында ... ... ... ... және ... ... пен ... басқару мүдделеріне қарсы
өзге қылмыстары үшін заңда белгіленген тәртіппен өтелмеген немесе ... ... ... ... ... ұйымын консервациялау туралы, ... ... ... алу ... ... ұйымының лицензиясын кері
қайтарып алу туралы, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... ... ... тарату немесе оны банкрот деп
тану туралы шешімі қабылданғанға дейін бір жылдан аспайтын кезеңде ... ... ... ... бірінші басшысы, басқармасының бірінші
басшысы және оның орынбасары, бас бухгалтері болып ... ... ... қорының басшы қызметкері болып тағайындала (сайлана)
алмайды. ... ... ... ... ... ... ... оның акцияларын мәжбүрлеп сатып алу туралы, қаржы ... кері ... алу ... сондай-ақ Қазақстан Республикасының
заңнамасында белгіленген тәртіппен қаржы ... ... ... ... ... деп тану ... ... қабылданғаннан кейін бес жыл бойы
қолданылады;
5) өзге қаржы ұйымында ... ... ... ... ... басшы қызметкер лауазымына тағайындауға (сайлауға) берілген келісім
кері ... ... адам ... зейнетақы қорының басшы қызметкері
болып тағайындала (сайлана) алмайды. Аталған талап уәкілетті органның ... ... ... (сайлауға) келісімін кері қайтарып алу
туралы шешімі қабылдағаннан кейін ... ... он екі ай ... ... зейнетақы қорының ірі қатысушысы жинақтаушы зейнетақы
қоры ... ... ... лауазымына тағайындала (сайлана)
алмайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорының директорлар кеңесі құрамының кемінде отыз
проценті тәуелсіз директорлар болуға ... Осы ... ... 2) ... ... талапқа сәйкес
келу үшін:
1) жинақтаушы зейнетақы қорының тәуелсіз директоры, басқармасының
бірінші басшысы, бас ... ... ... үшін ... ... және ... оны реттеу саласында кемінде үш жыл;
2) жинақтаушы ... қоры ... ... ... үшін ... қызмет көрсету және (немесе) оны реттеу саласында
кемінде екі жыл ... ... ... ... ... ... директорлар кеңесінің бірінші басшысы
және мүшелері лауазымдарына кандидаттар үшін қаржылық қызмет көрсету және
(немесе) оны реттеу саласында ... ... ... ... ... тармақта айқындалған жұмыс стажына қаржы ұйымы бөлімшелеріндегі
шаруашылық қызметті жүзеге асыруға байланысты жұмыс кірмейді.
5. Басшы қызметкер ... ... ... ... өз ... ... ... алғанша күнтізбелік жетпіс бес күннен аспайтын
мерзім ішінде атқаруға құқылы.
Осы тармақта ... ... ... ... және ... ... келісуге табыс етілмеген жағдайда не уәкілетті орган келісуден бас
тартқан жағдайда жинақтаушы зейнетақы қоры бұл адаммен жеке ... ... ... ... ... зейнетақы қорының басшы ... ... ... беру үшін ... ... ... олар
табыс етілген күннен бастап күнтізбелік отыз күн ... ... ... ... ... ... ... лауазымына
тағайындауға (сайлауға) уәкілетті органның келісім беру тәртібі, келісім
алуға қажетті құжаттар уәкілетті ... ... ... ... ... орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы қызметкерін
тағайындауға (сайлауға) ... ... бас ... не ол ... ... басшы қызметкері лауазымынан босатылған немесе оны осы
жинақтаушы ... ... өзге ... ... ... ... оны тағайындауға (сайлауға) келісім беруден бас ... не ... ... не ... лауазымға ауыстырылғаннан кейін кемінде
күнтізбелік тоқсан күн ... соң, ... ... он екі ай ... екі
реттен артық емес, осы жинақтаушы зейнетақы қорының басшы ... ... ... (сайлануы) мүмкін.
8. Уәкілетті орган жинақтаушы ... ... ... қызметкерін
лауазымға тағайындауға (сайлауға) келісім беруден қатарынан екі рет ... ... ... адам өзін ... ... осы ... қорының басшы қызметкері лауазымына тағайындауға (сайлауға)
келісім беруден екінші рет бас ... ... ... ... ... ... он екі ай өткеннен кейін ... ... ... қызметкері лауазымына қайтадан тағайындалуы (сайлануы) мүмкін.
9. Уәкілетті орган жинақтаушы зейнетақы қорының басшы ... ... ... ... ... келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер анықталған;
2) басшы қызметкерге уәкілетті органның ... ... ... ... он екі ай ... үш не одан да көп рет) ... ... кері қайтарып алуға құқылы.
Уәкілетті орган басшы қызметкерді лауазымға тағайындауға (сайлауға)
берген келісімін кері қайтарып алған ... ... ... қоры
осы адаммен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.
10. Уәкілетті орган осы Заңда белгіленген ... ... ... ... жүргізу туралы шешім қабылдаған жағдайда,
жинақтаушы ... қоры ... ... бірінші басшысы,
басқарманың бірінші басшысы және оның ... бас ... ... басшы қызметкерлермен жеке еңбек шартын бұзуға міндетті.
3.7 Жинақтаушы зейнетақы қорларының құқықтары, мiндеттерi және
қызметiн жүзеге асыру
1. Жинақтаушы зейнетақы қорларының:
1) зейнетақы жарналарын ... ... ... ... ... өзiнiң қызметi үшiн комиссиялық сыйақылар алуға;
2-1) уәкiлеттi органның нормативтiк ... ... ... ... ... ... активтерiн инвестициялық басқару
жөнiндегi қызметтi және бағалы қағаздар рыногындағы өзге де қызмет түрлерiн
дербес жүзеге асыруға;
2-2) зейнетақымен ... ... ... ... ... ... ... өтініші бойынша Қазақстан Республикасының
заңдарында көзделген тәртіппен оның мүдделерін білдіруге;
3) зейнетақы шартының ережелерiне сәйкес өзге де ... ... ... ... ... зейнетақы қорлары:
1) алушыларға Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртiппен
зейнетақы төлеуге;
2) жинақталған зейнетақы қаражаттары мен төлемдерiн жеке есепке ... ... ... және ... ... жылына кемiнде бiр рет, сондай-ақ
оның сұрауы бойынша кез келген сұралатын күнгі оның жинақталған зейнетақы
қаражаттарының ... ... ақы ... ... ... және осы ... 50-
бабында көзделген қағидаларды ескере отырып, оның жинақталған зейнетақы
қаражаттары туралы ... қол ... ... және өзге ... ... ... ... зейнетақы қорының жинақталған зейнетақы қаражатының жай-
күйі туралы ақпаратты беру тәсiлi салымшымен (алушымен) келiсім ... ... 1 ... ... ... жеке ... ... болмаған немесе салымшы (алушы) зейнетақымен қамсыздандыру туралы
шартта көрсетілген ... ... ... ... жинақтаушы
зейнетақы қорына хабарламаған жағдайларда жинақтаушы зейнетақы қоры
салымшыға ... ... ... ... зейнетақы қаражатының жай-күйі
туралы ақпарат жiберуді жүзеге асырмайды;
4) ... ... ... ... ... туралы
ақпараттың құпиялығын қамтамасыз етуге;
5) Қазақстан Республикасының заңдарына ... ... ... ... мен ... ... ережелерiн бұзғаны
үшiн жауап беруге;
6) салымшының (алушының) жинақталған зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... ұйымына осы Заңда
және Қазақстан Республикасының өзге де ... ... ... ... аударуға;
7) жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы ... ... ... ... ... асыруға лицензиясы болмаған жағдайда
зейнетақы ... ... ... ... ... ұйыммен
зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруға шарттар ... ... ... ... ... ... келiсiм бойынша
Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... және ... ... ... тәртіппен өзге де есептілік пен
өз қызметi туралы ақпаратты жариялауға мiндеттi. Бұл ... ... ... ... ... ... ... немесе уәде қамтылған
ақпаратты, сондай-ақ Қазақстан Pecпубликасының заңдарымен ... ... өзге де ... жариялауға жол берiлмейдi;
9) жинақтаушы зейнетақы қорымен зейнетақы шартың жасасқан азаматтарға
тең жағдайларды қамтамасыз етуге;
10) алып тасталды
11) ... ... ... ... есебінен зейнетақымен
қамсыздандыру туралы шарт жасасуға;
11-1) Қазақстан Республикасының Үкiметi ... ... ... ... ... ... Орталыққа мiндеттi зейнетақы
жарналары есебiнен ... ... ... салымшылармен
жасасылған шарттар туралы мәлiмет ұсынуға;
12) салымшымен ерікті кәсіптік зейнетақы ... ... ... туралы шарт жасасуға;
13) әрбiр жеке тұлғаның тұратын жерiне қарамастан, ... ... ... шарт ... және оны бұзу ... етуге мiндеттi. Жинақтаушы зейнетақы қорлары әрбiр ... ... осы ... көрсетуiн қамтамасыз етуге мiндеттi.
3. Салымшылардың құқықтары мен мүдделерiн қорғау мақсатында жинақтаушы
зейнетақы қорларына:
1) осы баптың 1-тармағында ... ... ... және ... 2) және 5) тармақшаларында белгiленген ... ... ... өз ... үшін ... алған мүлікті сатып алу-сату мен жалға
беруді және уәкілетті орган ... ... ... мәмілелерді
қоспағанда, мүлікті сатып алу-сатуды жүзеге асыруға;
3) сақтандыру ... ... ... ... ... ... басқа бағалы қағаздар шығаруға;
6) алып тасталды
7) мыналардың:
қаржылық ұйымдардың;
акциялары Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын
қор биржасының тізіміне листингтің ең ... ... ... ... ... болып табылмайтын заңды тұлғалардың;
жинақтаушы зейнетақы қорын автоматтандыруды жүзеге асыратын заңды
тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін ... ... ... ... ... тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысу үлестерін
немесе акцияларын сатып алуға тыйым салынады.
Осы тармақтың 7) тармақшасында аталған заңды ... ... ... тиесілі жарғылық капиталға қатысу үлесі және акцияларының
саны уәкілетті органның нормативтік құқықтық ... ... ... тиіс.
4. Жинақтаушы зейнетақы қорларының қаржылық орнықтылығын және төлем
қабілеттілігін қамтамасыз ету мақсатында сақталуы ... ... ... ... ... ... олардың
нормативтік мәнін, есеп-қисап әдістемесін, сондай-ақ тиісті есептілік
нысандары мен оны табыс ету ... ... ... белгілейді.
5. Жинақтаушы зейнетақы қорының, онымен және оның құрылтайшыларымен
аффилиирленген, ... ... қоры ... ... ... ... қатысушы тұлғалар мен ұйымдардың қызметін реттеу
шоғырландырылған негізде жүзеге асырылуы ... ... ... ... ... ережесін уәкілетті орган белгілейді.
Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымдары және ... ... ... ... ... ... капиталдарына қомақты
қатысуы:
1. Осы Заңның 41-бабының ... ... ... ... ... ... қоры ... органның рұқсаты ... ... ... ... ... сатып алуға немесе ... ... ... ... қомақты қатысуға құқылы.
Еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға рұқсат беру ... ... ... ... актілерінде айқындалады.
2. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ұйымы еншілес ұйымдарды құруға
және (немесе) оларды ... ... ... ... ... ... ұйымы өзінің толық атауында
"еншілес" деген сөзді ... және бас ... ... ... ... ... ... зейнетақы қоры аяқталған соңғы екі қаржы жылының
қорытындылары бойынша қызметі залал шекпеген ... және ... алу ... ... ... берген күннің алдындағы соңғы үш ай ішінде
уәкілетті орган белгілеген ... ... ... ... ... ... ... Жинақтаушы зейнетақы қоры еншілес ұйымды құруға немесе сатып алуға
рұқсат алу үшін уәкілетті органға еркін нысанда өтініш ... және ... ... ... ... ... ... жарғыны бекіту туралы
хаттамаларды;
2) жинақтаушы зейнетақы қорының уәкілетті ... ... ... ... сатып алу туралы шешімін;
3) еншілес ұйымның басшы қызметкерлері туралы ақпаратты;
4) еншілес ұйымның ұйымдық ... және ... ... ... бизнес-жоспарды қоса ұсына отырып, еншілес ұйым қызметінің ... ... ... ... ... ... ... ұйымның жарғылық капиталының мөлшері туралы
(егер мұндай ақпарат аудиторлық есепте ... ... ... қорының сатып алынатын еншілес ұйымның жарғылық капиталына қатысу
үлесі немесе осы ұйымның ... ... ... ... ... ... туралы ақпаратты;
7) еншілес ұйымды сатып алу шарттары мен тәртібі туралы мәліметтерді;
8) аудиторлық ұйымның ... және ... ... ... ... ұйым куәландырған қаржылық есептілігін;
9) сатып алынатын еншілес ұйымның заңды ... ... ... ... ... ... туралы куәліктің ... ... ... ... ... үлесін немесе акцияларын сатып алу
арқылы жинақтаушы ... қоры ... ... ... ... ... тұлға
туралы деректерді, оның ішінде:
заңды тұлғаның атауы мен орналасқан жері;
құрылтайшысы (қатысушысы) ... ... қоры ... табылатын
заңды тұлғаның жарғылық қорына жинақтаушы зейнетақы қорының қатысу үлесінің
мөлшері, оны сатып алу ... ... ... ... ... қоры болып табылатын заңды тұлғаның
акцияларының ... ... алу ... ... орналастырылған акциялардың
(артықшылықты және қоғам сатып алған акциялары шегеріле отырып) жалпы
санына ... ... ... ... ... (құрылтайшысы, қатысушысы, акционері жинақтаушы
зейнетақы қоры болып табылатын) қатысу үлесінің мөлшері, оның ... ... ... капиталындағы сатып алу бағасы туралы мәліметті;
акционері (құрылтайшысы, қатысушысы) жинақтаушы зейнетақы қоры болып
табылатын ... ... ... алған акцияларының саны, сатып алу бағасы,
олардың орналастырылған акциялардың (артықшылықты және қоғам сатып алған
акциялары ... ... ... ... проценттік арақатынасы туралы
мәліметті;
11) еншілес ұйымды бақылау және бақылау негізін растайтын құжаттарды
қоса тіркейді.
5. Еншілес ... ... ... сатып алуға рұқсат беруден бас тарту
үшін:
1) рұқсат алуға ... ... ... ... ... ұйымның басшы қызметкерлерінің (немесе басшы қызметкерлер
лауазымына ... ... ... ... ... ... ... 2-тармағы 3)-5) тармақшаларының талаптарына сай келмеуі;
3) жинақтаушы зейнетақы қорының белгіленген пруденциялық нормативтерді
рұқсат алу үшін уәкілетті органға өтініш берген ... ... ... үш
ай ішінде және (немесе) өтінішті қараған кезеңде сақтамауы;
4) жинақтаушы зейнетақы қорының болжамды ... ... ... ... ... ... ... берген күнге қарай жинақтаушы ... ... ... жүрген шектеулі ықпал ету шаралары мен санкциялардың ... ... ұйым ... ... ... зейнетақы қоры
жоспарлаған инвестициялардың салдарынан жинақтаушы ... ... ... ... және ... ... зейнетақы қоры
клиенттерінің мүдделеріне нұқсан келуі болжанатын ... ... ... ... табылады.
6. Уәкілетті орган өтініш берілгеннен кейін үш ай ішінде рұқсат беруге
немесе рұқсат беруден бас тартуға міндетті.
Рұқсат беруден бас тартқан ... ... ... бас ... ... ... берушіні жазбаша хабардар етуге міндетті.
7. Жинақтаушы зейнетақы қорының еншілес ... ... ... ... ... мен ... ... уәкілетті органға
хабарлауға міндетті.
8. Уәкілетті органның рұқсатын алмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... (қатысу үлесін) үш ай
мерзімде өзімен ... ... ... өткізуге не еншілес
ұйым қабылдайтын шешімдерді айқындау мүмкіндігінен бас ... ... ... ... органға табыс етуге міндетті.
9. Жинақтаушы зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың ... ... ... ... беру ... органның нормативтік
құқықтық актісінде айқындалған тәртіппен белгіленеді.
Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... рұқсат алу үшін, осы баптың 4-тармағының ... 5)-7) ... ... ... қоса ... ... ... зейнетақы қорының басқа заңды тұлғалардың ... ... ... ... ... бас тарту осы баптың 5-
тармағында көзделген негіздер бойынша ... ... ... ... ету ... ... ... қорлары Қазақстан Республикасының заңдарын
бұзған жағдайда уәкiлеттi орган мынадай ықпал ету ... ... ... ... ... ... жою ... орындалуы
мiндеттi жазбаша ұйғарым беруге;
2) жинақтаушы зейнетақы қорларының басшы қызметкерлерiн қызметтен ... ... ... ... ... осы ... 42-1, 42-2, 42-3, 42-4, 42-5 және ... ... ... және ... ... ... ... Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен
айыппұлдар салуға және өндiрiп алуға;
4) лицензияны тоқтата тұруға не ... ... ... ... ... ... ... қорының зейнетақы жарналарын
тарту жөніндегі қызметке лицензиясының қолданылуын мынадай негіздердің:
1) лицензия берілгенде негізге алынған ақпараттың дұрыс болмауы;
2) лицензия ... ... ... ... зейнетақы қорының
қызметін бастауды бір жылдан астам кідірту;
3) жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақымен қамсыздандыру ... ... ... ... ... он екі ай ... қатарынан үш
және одан да көп рет) орындамауы немесе тиісінше орындамауы;
4) жинақтаушы зейнетақы қорының ... ... ... ... міндетті басқа да нормалар мен лимиттерді үнемі ... екі ай ... ... үш және одан да көп рет) ... ... Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн,
жинақтаушы зейнетақы қорының зейнетақы ... ... ... ... он екi ай ... үш және одан да көп ... бұзуы не уәкiлеттi
органның жазбаша нұсқамаларын орындамауы;
5-1) жинақтаушы ... ... ... ... жүргізілген аудит
туралы есебінде аталған бұзушылықтарды осы Заңның 49-3-бабының ... ... ... ... пен ... ... ... немесе көрінеу дұрыс емес
есептілік пен мәліметтерді табыс ету негіздерінің кез келгені бойынша ... ... ... ... ... ... ... қолданылуын тоқтата тұру жинақтаушы зейнетақы қорының
зейнетақы жарналарын тарту және ... ... ... ... төлемдерін жүзеге асыру жөніндегі қызметті жүзеге асыру, сондай-
ақ жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... ... отырып, жаңа салымшылар тартуына тыйым салуға әкеп соқтырады.
1-3. Уәкілетті ... ... ... ... ... ... ... қызметке лицензиясының қолданылуын тоқтата тұру
туралы ... ... ... ... қоры екі ... ... ... және орыс тілінде хабарландыру жариялау
арқылы салымшылар мен алушылардың назарына жеткізеді.
1-4. Лицензияның ... ... тұру ... ... ... ... мерзімде жоймауы оны ... ... ... ... ... ... Уәкiлеттi орган өздерiне қатысты ықпал ету шараларын ... ... қоры не ... оның iс-әрекетiне сот тәртiбiмен
шағымдануға құқылы.
3. Егер уәкілетті орган ірі ... ... ... ... қызметкерлерінің бұзушылықтары, заңсыз әрекеті немесе
әрекетсіздігі ашық жинақтаушы зейнетақы ... ... ... деп ... осы ... ... 1) ... шаралар, ашық жинақтаушы зейнетақы қорларының ... ... да ... ... ... қорын консервациялау ұғымы
1. Жинақтаушы зейнетақы қорын консервациялау уәкiлеттi органның шешiмi
бойынша әкiмшiлiк, заң, қаржылық, ұйымдастыру-техникалық және басқа да ... ... және ... ... ... қаржылық жағдайын оңалту
мен жұмыс сапасын жақсарту мақсатында оған қатысты рәсiмдердi мәжбүрлеп
жүргiзудi ... ... ... қоры осы ... ... 1-1-тармағының 3)
6) тармақшаларында көрсетiлген негiздердiң бiрi ... ... ... ... режимiн белгiлеу уәкiлеттi органның шектелген
мерзiмге (бiр жылға дейiн) жинақтаушы ... ... ... ... әкiмшiлiктi немесе жинақтаушы зейнетақы қорын уақытша басқарушыны
тағайындауды көздейдi.
4. Жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... өз қаражаты есебiнен жүзеге асырылады.
5. Уәкiлеттi органның консервациялауды жүргiзу туралы ... ... ... акционерлерi сот тәртiбiмен он күн ... ... ... ... ... ... зейнетақы қорын
консервациялауды тоқтатпайды.
Жинақтаушы зейнетақы қорын басқару жөнiндегi ... ... ... ... ... басқарушы)
1. Уәкiлеттi орган уақытша әкiмшiлiктi (жинақтаушы ... ... ... оның ... ... не оның қызметкерлерi
болып табылмайтын, осы Заңның ... ... ... ... ... сай келетiн адамдар iшiнен тағайындайды.
2. Уақытша әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы қорын ... ... және оның ... құқықтары мен мiндеттерi, сондай-ақ
еңбекақы төлеу талаптары уәкiлеттi орган мен уақытша әкiмшiлiк ... ... ... ... ... ... ... белгiленедi.
3. Уәкiлеттi орган уақытша әкiмшiлiктiң мүшелерiн (жинақтаушы
зейнетақы ... ... ... кез ... ... ауыстыруға құқылы.
4. Жинақтаушы зейнетақы қорына келтiрiлген залал үшiн уақытша
әкiмшiлiк (жинақтаушы зейнетақы ... ... ... басшысы мен оның
мүшелерi Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершiлiкте болады.
Уақытша әкiмшiлiк басшысы мен оның ... ... ... қорын
уақытша басқарушыға) әдеттегi өндiрiстiк тәуекел санатына жатқызылуы мүмкiн
залал үшiн ... ... жол ... Ашық ... ... ... ірі қатысушысы
1. Бірде-бір тұлға уәкілетті органның жазбаша келісімінсіз дербес
немесе басқа ... ... ... ашық ... зейнетақы
қорының ірі қатысушысы бола алмайды.
Қазақстан Республикасының ... емес ... ... ... ... ... ең төменгі талап етілетін ... ашық ... ... ... ірі ... ... алуға
уәкілетті органның келісімін ала алады. Ең төменгі рейтинг және ... ... ... ... ... ... ... Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім беру, келісімді кері қайтарып
алу ережелерін, аталған келісімді алу үшін ... ... ... ... ... ... айқындайды.
3. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының ірі қатысушысы болғысы келетін
тұлға келісім алу үшін уәкілетті ... осы ... ... ... мен ... қоса ... отырып, ашық жинақтаушы
зейнетақы қорының ірі қатысушысы мәртебесін алу туралы өтінішті ... ... Ашық ... ... қорының ірі қатысушысы мәртебесін алуға
келісім алу үшін Қазақстан Республикасының резиденті - жеке тұлға ... ашық ... ... қорының акцияларын сатып алу шарттары мен
тәртібі туралы мәліметтерді, соның ішінде ... ... қоса ... ... акцияларды сатып алуға пайдаланылатын
көздер мен қаражаттардың сипаттамасын;
2) өтініш берушінің мүддесін білдіру ... ... ... (ол болған жағдайда) берілген сенімхатты;
3) өзі ірі қатысушы ... ... ... ... ... ... құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмелерін;
4) уәкілетті органның нормативтік құқықтық актілерінде көзделген нысан
бойынша өтініш беруші туралы ... ... ... ... ... ... қызметі туралы, сондай-ақ сотталғандығы бар-жоғы туралы,
сыбайлас жемқорлық құқық ... ... ... салу ... құқық
бұзушылықтар жасағаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тартылғаны ... ... ... Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін ... ... - ... ... ... ... өтініш берушінің жоғары органының ашық жинақтаушы зейнетақы қорының
акцияларын сатып алу туралы ... ... осы ... ... 1)-3) ... көрсетілген
мәліметтер мен құжаттарды;
3) құрылтай құжаттарының нотариат куәландырған көшірмесін, ... ірі ... ... сондай-ақ өтініш берушінің ірі
қатысушыларының ірі қатысушылары туралы қысқаша деректерді;
4) уәкілетті органның ... ... ... ... нысан
бойынша өтініш берушінің басшы қызметкерлері жөніндегі қысқаша ... ... ... ... ... туралы, сондай-ақ сотталғандығы бар-жоғы
туралы, сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылықтар, қаржы, ... салу ... ... ... үшін ... ... тартылғаны туралы
мәліметтерді;
5) аяқталған соңғы екі қаржы жылының аудиторлық ұйым куәландырған
жылдық ... ... ... ... өтінішті табыс етер алдындағы
аяқталған соңғы тоқсанның қаржы есептілігін;
6) ірі қатысушы мәртебесін алудың ... ... ... ... өтініш берушінің және ашық жинақтаушы зейнетақы қорының мәртебе
алғаннан кейінгі болжамды есеп ... ... егер бар ... өтініш
берушінің ашық жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ... ... қорын қайта ұйымдастыру немесе ашық ... ... ... немесе оны басқаруға іс-шаралар жоспарын және
ұйымдық құрылымды қоса алғанда, ... ... ... ... мен ... табыс етеді.
6. Ірі қатысушы мәртебесін алуға келісім алу үшін ... ... емес ... ... ... құжаттарды:
1) осы баптың 4-тармағының 1)-3) тармақшаларында және 5-тармағының 1),
3)-6) тармақшаларында көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
2) тізбесін уәкілетті ... ... ... ... бірі ... заңды тұлғаның кредиттік рейтингі ... ... ... Ірі ... мәртебесін алуға келісім алу үшін ... ... емес - ... ұйым ... ... осы ... ... көрсетілген мәліметтер мен құжаттарды;
2) өтініш беруші шыққан елдің қаржылық ... ... ... ... ... осы ел ... шеңберінде жүзеге асыруға
уәкілетті екендігі туралы жазбаша растауын не ... ... ... ... ... органының осы елдің заңнамасы бойынша мұндай рұқсат
қажет еместігі туралы мәлімдемесін ... ... ... ашық ... ... қоры ... он ... астам процентін иеленетін немесе олармен тікелей немесе ... ... ... бар ... ашық ... зейнетақы қорының шешімдеріне өздерінің арасында
жасалған шартқа орай не өзгеше түрде бірлесіп ықпал ететін;
2) жеке ... ... ... ... ірі ... ... олардың бірі лауазымды тұлға немесе басқа тұлғаның ... ... ... бірі ... ... ... шартқа сәйкес екінші
тұлғаға ашық жинақтаушы зейнетақы қорының акцияларын сатып алу ... ... ... немесе ерлі-зайыптылар болып келетін тұлғалар
бірлесіп ашық жинақтаушы ... ... ірі ... болып табылатын
тұлғалар деп танылады.
Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры банк заңнамасының талаптарына сәйкес
банк ... ... ... ашық жинақтаушы зейнетақы қоры банк
заңнамасына сәйкес шоғырландырылған қадағалауға жатады.
9. Уәкілетті орган осы ... ... ... ашық ... ... ірі ... мәртебесін алу үшін берілген өтініш
бойынша ... ... ... ... ... ... ... бастап үш
ай ішінде қабылдауға тиіс.
10. Уәкілетті орган келісім беруге негіз болған дұрыс емес мәліметтер
анықталған ... ірі ... осы ... талаптарын сақтамаған жағдайда
осы бапқа сәйкес берілген ... кері ... ... ... ... ... шара қолданылатын тұлға ашық ... ... ... ... тиесілі санын осы бапта белгіленгеннен төмен деңгейге
дейін қысқартуға немесе өзінің тікелей немесе ... ... беру ... қоса ... ашық ... ... ... басшылығына
немесе оның қызметіне ықпал етуді (немесе ықпал етуге тырысуды) тоқтату
міндеттемесін қабылдауға ... ... ... ... емес себептер бойынша ашық жинақтаушы
зейнетақы қорының ірі ... ... ... ... не ашық ... қорының акциялары кепіл болып табылатын борыштық міндеттемелер
бойынша кепілге салынған ... оған ... ... ашық жинақтаушы
зейнетақы қорының осы бапта белгіленген ... тең ... одан ... ... ... алған жағдайларға осы баптың міндетті түрде
уәкілетті органның келісімін алу ... ... ... ... ... ірі ... белгісіне сәйкес келетін тұлға
акцияларды сатып алған немесе оған өзінің ашық жинақтаушы зейнетақы қорының
ірі қатысушысы ... ... ... ... ... ... бастап отыз
күн ішінде уәкілетті органға хабарлауға және осы баптың ережелеріне сәйкес
уәкілетті ... ... ... алғанға дейін ашық жинақтаушы
зейнетақы қорының басшылығына немесе оның қызметіне ықпал ... ... ... ... ... ... жолмен сатып алынған акциялармен
дауыс бермеуге міндетті.
Тиісті мәртебені алу туралы өтініш акцияларды сатып ... ... не оған ... ашық ... ... ... ірі ... сәйкес келетіні белгілі болған кезден бастап ... күн ... бұл ... ... мерзімде акцияларды иеліктен шығарғысы келмесе,
уәкілетті органға табыс етіледі. Акцияларды сатып алған күннен бастап ... ... ... ... ... ... ... қабылданғаны туралы ақпарат
мұндай шешім қабылданған күннен ... ... ... ... ... Егер ... органға тұлғаның ірі қатысушы белгісіне сәйкес
келетінін немесе ашық ... ... ... ... ... ... ... табылатынын немесе келісімнің негізінде немесе өзгеше
түрде осы Заң талаптарына сәйкес ... ... ... ... зейнетақы қорының осы бапта белгіленген шектерге тең немесе одан
асатын мөлшердегі акцияларымен дауыс беру мүмкіндігі бар ... ... ... ... ол жеке және заңды тұлғалардан ақпарат табыс
етуді талап ... ... ... оны ... кез ... ... сондай-
ақ осы тұлғалардың бақылауында болатын ұйымдардан талап етілуі ... Ашық ... ... қорының ірі қатысушысы ашық жинақтаушы
зейнетақы қорының ... ... ... өзі ... ... ... немесе тікелей немесе жанама дауыс беру мүмкіндігі бар ... ... ... қабылдаған күннен бастап отыз күн мерзімде, растайтын
құжаттарды табыс ете ... ... ... хабардар етуге міндетті.
14. Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры өзінің барлық ірі қатысушыларына
тиесілі ашық жинақтаушы зейнетақы қоры ... ... ашық ... ... ... беретін акциялары санына проценттік арақатынасын
көрсете отырып, ... ... ... ... ... ... ... уәкілетті органға тоқсан сайын табыс етуге міндетті.
15. Ашық жинақтаушы ... қоры ... ... ... ... және одан да көп ... иеленетін акционерлер құрамының өзгергені
туралы осындай факт анықталған ... ... ... он бес күн ... ... ... ... міндетті.
16. Ашық жинақтаушы зейнетақы қорының, ашық жинақтаушы зейнетақы ... ... ... ашық ... ... қоры қатысушысының
белгілеріне сәйкес келетін жеке және заңды тұлғалардың осы баптың 11-15-
тармақтарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... немесе дұрыс емес ... ... ... заңдарында көзделген жауаптылыққа әкеп соғады.
 
4 Программаны құру ортасы
4.1 Программалық қамсыздандыруды құру ... ... ... ... ... жұмыс істеу негізі
болып Borland Database Engine (BDE) - Borland фирмасының ... ... ... ... Ол ... өз ... жоғалытқан жоқ.
Бірақта, Delphi бестен бастап компоненттер кітапханасында ... ... ... ... бола ... Олардың
көпшілік бөлігі Delphi 7– де пайда болды. BDE қолданба мен мәліметтер ... ... ... ... ... ... Ол ... нақты
мәліметтер қорын жүзеге асыратын бірыңғай интерфейспен жұмыс ... ... ... орай ... ... ... асырудың ауысуы
барысында қолданбаны ауыстыру қажет емес. Delphi7 ... ... BDE ... ... Бұл ... ... қорымен байланысу
сурет 1 – де көрсетілген сызбаға сәйкес келеді.
Delphi қолданбасы мәліметтер қорымен байланысу қажет болған жағдайда
BDE ... ... ... ... қоры бүркеніш атымен оған қажетті
кестелерді хабарлайды. BDE ... ... DDL ... ... ... (IDAPIO1.DLL, IDAPI32.DLL файлдары). Олар ... ... ... ... IDAPI(Integrated Database Application Program
Interface) деп аталған API(Application Program Interface – ... ... ... Бұл қолданбада қоолданылатын
мәліметтер қорымен жұмыс істеу үшін ... ... мен ... ... аты бойынша көрсетілген мәліметтер қорына сәйкес келетін
драйверлерді табады. Драйвер – бұл ... ... ... ... ... ... ... көмекші бағдарлама. Егер BDE-де МҚБЖ-не сәйкес
келетін өз драйвері бар болса, онда BDE ол арқылы ... ... ... кестелермен байланысады. BDE Microsoft Access, Fox Pro, Paradox,
dBase және т.б сияқты мәліметтер қорына қатынауды ... BDE-де МҚБЖ ... ... жоқ ... онда ODBC драйвері
қолданылады. ODBC (Open Database Connectivity) - ... ... BDE ... ұқсас DLL. Ол ODBC. DLL ... ... Sybase, ... SQL, Oracle, ... ... SQL ... алмасуға мүмкіндік беретін сұраныстардың стандартталған тілі ... Бұл ... ... ... ... және
үлестірілген қолданбаларда кеңінен қолданылады.
Сурет 4.1 Delphi қолданбасының мәліметтер ... ... ... BDE ... ... ... ... ұйымдастыру
Қазіргі уақытта Delphi-де мәліметтерге рұқсат механизмдердің бірнешеуі
іске асырылған және ... ... ... меншікті компонеттер
жиынын сәйкестіреді. Borland Database Engine (BDE) арқылы қатынас құру – ... ... ... ... құру ... ... қоры құрылып, ол әмбебап интерфейс арқылы жүзеге асырылады. Өңдеуші
жергілікті мәліметтер базасы драйверлер ретінде пайдалана алады. ... ... кең ... тізімі үшін, мысалға InterBase, Oracle
Subase, ... ... SQL ... және DB2, ODBC ... да ... ... бар. BDE кемшіліктеріне қосымшаның таралу
және орнатылу процестерінің күрделіліктерін жатқызуға болады, дегенмен бұл
технология жиі ... ... ... ... қорының көп үлгілі екендігіне
көз жеткіздік. Бұл мәліметтер қорын әртүрлі мақсатта өңделеді: ... үшін және ... ... ... ... ... Оның
өнімін қолданатын бағдарлама мәліметтерді басқару үшін ... ... ... ұсынады. Ол клиент ұсынысымен мәліметтер қорының
арасында делдал ролін атқарады. Бұл драйвер SQL-серверінің сәйкес клиенттік
бөлімінде бірге ... ... ... ... ұсынысы әртүрлі үлгідегі
бірнеше қормен бір уақытта жұмыс істей алады. Delphi-ді жасаушылар ... бір ... ... Бұл ... ... ... келтіруімен байланысқан. Жеке блок Borland Database Engine – деп
аталады. BDE – мен бірге ең ... SQL LINK деп ... ... ... үшін ... ... ... BDE мәліметтерді кештеу
қамтамассыздығын SQL үшін емес қор үшін реттеуді өз мойынына алады. ... ... ... SQL – ... ... мәліметтердің үлгісінің
өзгертілуі және т.б.
BDE–нің қолайлылығы клиент ұсынысына жеке орналасқан. ... ... ... ... ... ... шартты атпен көрсетсе жеткілікті
және бағдарлама күйге келтірумен байланысқандарды өзі тауып ... ... ат ... деп ... ... ... ... арқылы жұмыс істеген кезде
қосымшаны бір серверден басқа серверге ауыстыру оңай. ... біз ... үшін ... ... және ... ... Альяс құрасыздар,
бірақ басқа серверде оны ... ... ... ... ... ... ... SQL сервері SQL тілінің стандарты
бойынша болуы мүмкін. Бұл әдіс ... жиі ... ... ... ... ... іске асырылады. Ары қарай ғаламды желі түріне
ауысады. Мұндай ауысу масштабтау деп аталады. Delphi-дің бұл ... ... CASE ... ... ... бағдарлама қор
мәліметтерімен қор жасау үшін ... ... ... реттеу қажет. Кейбір
аляьста Delphi өңдеушілері бұл үшін арнайы қызмет бағдарламаны қарастырған.
Active XDate Object (ADO) ... ... – де ... ... ... ... альтернативті мүмкіндігі
енгізілген. Бұл Microsoft фирмасында құрылған Activex Data Objects (ADO)
технологиясы. ADO- бұл реляциялық және ... емес ... ... ... ... ... ... файлдардан тұратын
мәліметтерден кез келген типіне сәйкес ... ... ... ... OLEDB ... ... жүзеге асырылады.
ADO – ны қолдану мәліметтермен жұмыс ... ... ... ADO –
мен жұмыс істеу үшін компьютерде ADO 2.1 және одан ... ... ... ... Delphi, ... ... жұмыс жасауға мүмкіндікті
Microsoftтың Active XDate Object (ADO) ... ... ... – Бұл ... мәліметтер типінің пайдаланушы интерфейсі,
реляционды және реляционды емес мәліметтер қорын ... ... ... ... және ... ... ... байланысты
жүзеге асыру OLE DB технологиясы болып табылады.
ADO – пайдаланушы альтернативті Borland Database Engine ... ... ... ... ... ... Мұндай
мүмкіндікті пайдалану үшін біздің компьютерде ADO.2 ... ... ... ... ... ... Microsoft SQL Server, сіз жұмыстап
отырғанда ... қоры үшін OLE DB ... ODBC ... орналасады.
Олар (Connection обьектілері, Command және Record set сияқты) ADO-ның
мұндай ... ... Бұл ... жаңа ... ADOCommand және ADODataset компененттерімен ... ... ... ADO ... нақты бауымен іске
асырылады: мәліметтер жиынтығы мәліметтер негізі (Data Source ... және ... ... алу ... (DBGrid, DBedit, ... ғана алғашқы бөлімде мұндай баулар ... ... ... ... ... ADO – да ... үшін арналған, анологты бізге
мәлім компененттер BDE – де жұмысжасайды:
Кесте 4.1 Компоненттер жиынтығы
|Компенент ADO ... BDE ... |Table ... |Query ... ... ... ... ... |Table, Table, ... ... |- ... |- ... ADO ... ... мінездемесінің көрсетілімі:
|ADOConnection |ADO ... ... ... үшін |
| ... Мәліметтер жиынтығының бірнеше|
| ... ... ... |
| ... ... қалай орындағаны |
| ... ... ... ... әмбебап компоненттер |
| ... ... ... ... ... |
| ... BDE компоненттері Table, Query, |
| ... ... ... Бір |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... тура |
| ... ... ... ... ... бір ғана ... ... |
| ... ... арқылы тура байланысуы |
| ... ... | ... | ... | ... тарауда ADO бөлімінің компоненттері тура көрінуге болады.
Жапппай мінездеме сапасын айтар ... ... ADO ... BDE ... ... қуатты. Бұл компоненттер криллше
мәселе шығармайды (үнемі мұндай мәселенені білмейді). Қазіргі Мәліметтер
Қорының бірнешесі ... ... BDE ... Unicode ... ... ... ... мүмкін. Басқадай қолдануларда ADO, Microsoftтың
жұмысы ... ... ... ... ... бағдарлама қазіргі
WINDOWS версиясында қойылып ... ... BDE ... ойын ... келуге қам жемейді. ADO компоненті ... ... ... Қорында Excel қалай жұмыстау. Дәл осы уақытта
BDE компоненттерінің мүмкіндігі ADO ... ... ... Мысалы,
олар қасиеттер сөздігін пайдалану мүмкін емес. ADO Мәліметтер жиынтығының
бәрі өрістердің барлық типтерінде жұмыстауы ... ... Paradox, ... ... ... ... ... Сонымен барлығына қарсы
қарастыру үшін BDE – ден ADO – ға ... өту ... ... ... – Table, Query және т.б. ... ... ADO ... DatabaseName қасиеті жоқ.
Мәліметтер Қорына қатынауды ... ... ... жолды біріктіру үшін –
ConnectionString қасиеті немесе ADOConnection компонент бөлімініңкөмегімен,
Connection ... ... ... ... ConnectionString
қасиетінің көмегімен Мәліметтер ... ... ADO ... ... ... ... ... қасиеті өз жолдарын
көрсетіп, біріктіру параметрлерін ... ... ... бір ... ... және ... ... бөлінеді. ADO төрт параметрді қолдайды.
|Provider |Провейдер аты, біріктіру үшін ... ... name ... аты, ... ... болдыру ... Provider ... аты, ... ... пайдаланады |
|Remote Server |Жол және ... аты ... бұл ... жолдық біріктіруді тағы басқа параметрлермен
қосуы мүмкін, пайдалану жүйесінің ерекшеліктері: ... ... және тағы ... Әрине, осындай жолдардың құрастырылып ... ... ... Delphi бұл ... ... терезені арнайы
сақтандырады. Қарастырсақ, бұл ... ... ... ... ... компонент фирмасын тасымалдап және Инспектор Обьектісінің көп
нүктенің ішінен ConnectionString қасиеттер ... ... ... ... 10. 17 ... ... ашылады. Жоғардағы Use Data ... ... .udl ... ... ... ... ... Бұл
файл туралы біз кейін танысамыз. Төменгі Use ConnectionString ... біз ... ... бұл диологтық режимдегі жолдың бірігуін
формироваттауға рұқсат етеді. Осы батырманы қосып және Build ... ... ... ... ... ... көп ... ашылады. Бұл терезе ODBC мәліметтер жиынтығына форматталады. Бұған
қосылып мәліметтер жиынтығымен форматталу сәйкестіріліп, Windows ... тура ... асуы ... ... Панель терезесі немесе ODBC
мәліметтер жиынтығының пиктограммасының ... ... ... ... ... ... Администратор пиктограммасын шертіңіз.
Бірнеше түрі және ODBC мәліметтер жиынтығының тапсырмалық диологтық
терезесінің құрылымы Windows ... ... ... ... ... ... шек қояды. Жоғардағы суреттің көрінісі Windows XP
терезесін суреттейді.
Сонымен, Build батырмасын ... ... ... ... ... ... ... ашылады. Мұндағы оның Поставщик
Данных бетіне сіз, OLE DB ... ... ... ... үшін оны ... ... мезеттен кейін сізге Microsoft OLE
DB Provider for ODBC Drivers – ті ... ... ... Бір ... SQL Server ... Oracle ... үшін басқа бөлімдердің тізімін
таңдау керек. ... ... сіз ... ... ... ... ... керек. Алдымен сіз Поставщих Данных
бетіндегі Далее батырмасын шертіңіз. Бұл өту автоматты түрде ... ... сіз, ODBC – тің ... ... таңдауыңыз
керек. Использовать имя источника данных (Use data source name) ... ODBC ... ... ... ... көзі (Data ... - DSN) – атын орындау керек.
Использовать строку подключения (Use Connection String ) ... ... ... орындауын жүзеге асырады.
Использовать строку подключения (Use Connection String ) ... және ... (Build) – ті ... ... ... екі мүмкіндігі:
Файловый источник данных (File data source) беті – ... көзі ... ... ... ... (Machine Data Source) беті – ... көзімен жұмыстау. Сонымен әр бет сайын сізге ... ... ... ... Бұл ... ... ... компьютера бетіне
шертіңіз.
Кейін сізге диологтық терезенің кезегі келіп, мұнда сіз ... құру ... ... ... Жаңа ... Paradox ... dbp Мәліметтер Қорының бұл кітабынан Microsoft Paradox Driver (*.db)
драйверін таңдау үшін ... ... ... ... ... көзінің
жаңа озбырлық атын орындауымыз қажет. ... ... ... ... ... сол үшін сіз ... ... құрып, мінездеме,
пайдаланушының аты жөні, пароль т.б.с.с.
Delphi және Object Pascal көп ... ... ... ... ... бүгінгі таңда олар қазіргі компьютерлік технологияның
өнімі болып табылады. Жеке тұрғыдан ... оны ... ... ... ... дің көмегімен бағдарламаның әртүрлі ...... ... деректер базасы мен Internet – те жұмыс істейтін бағдарлама құруға
болады.
Delphi бағдарлама құратын және жаңа ... ... құру ... ... құрауыштар кітапханасынан тұрады.
Delphi бағдарламасы – бұл өзара байланысқан бірнеше файлдар. Кез – келген
бағдарлама жоба ... ... файл .dpr ... ... және ... ... модульден тұрады (.pas кеңейткіші бар файлдар). Жоба файлы
бағдарламаның жинақтаушы бөлігі болып табылады, ол өте ... емес ... ... ... ... ... қалыптасады.
Delphi - дің көмегімен құрылған бағдарламаның құрылымы дәстүрлі
бағдарламаның құрылымынан ... ... ол өз ... ... ... ... ... түрде көрсетеді. Мұндай
бағдарламаны екі бөлімнен ... деп ... ... ... ... ... ол бағдарламаға ақпаратты енгізуге және оны
шығаруға, сонымен ... ... ... ... арналған операторларды
тағайындауға арналған (есептеу, ақпараттың ... және т.б.). ... ... ... ... әртүрлі сыртқы құрылғылар, деректер базасы,
басқа бағдарлама және т.б. әрекеттеседі. ... ... ... ... құрауыштармен әрекеттесу құрылымын сурет 1.1 көрсетілгендей
түрде көруге болады.
Интерфейс бұл объектілердің жиынтығы, оның ... ... ... ... ... - ... қарым – қатынас терезелері,
басқару элементтері және т.б. Көптеген ... ... ... интерфейс
барлық бағдарламаның құрылымын анықтайды.
Объектілер бағдарламада жеткілікті түрде автономды болғандықтан,
олардың арасында ақпаратты жіберу, сонымен ... ... мен ... бағдарлама мен сыртқы құрылғылар т.б. арасында ақпаратты беру үшін
хабарлама жүйесі ... 4.2 ... ... ... ... ... жұмысы да өз сипатында. Әдетте ол ... ... ... ... күту ... ... Хабарлама пайда
болғанда бағдарлама оған талдау жасайды, қандай әрекет жасау керек ... одан ... сол ... ... ... ... күтеді.
Әртүрлі хабарлама пайда болғаннан кейін бағдарлама шарт бойынша әртүрлі
әрекет жасайды, барлық орындалатын операторлар ... ... ... олар ... ... ... ... бекітіледі
(хабарламаны және оқиғаны өңдеу әдістерін қоса алады), немесе ... ... ... ... әртүрлі операциялық жүйелер және оларды
баптау, олар белгілі командаларды күтеді, содан ... ... ... ... айтылғандай нақты тағайындалуы анықталған жеке
объектілердің жиынтығы ретінде қарастыруға болады. Бұл объектілерді ... бар ... ... болады. Мұндай кластардың құрылымы
қиынырақ болып келеді, сондықтан оны ... көру үшін Browser ... көру ... көмегімен көруге болады. Мұнда жобаның
құрылымын ұйыдастыру үшін ... тек ... ... ... ... негізгі объект болып қосымша, пішін және құрауыш
табылады.
Қосымша келіп ... ... ... ... ... ... ... объектісін көрсетеді.
Пішін интерфейстік элементті көрсетеді, оның арқасында қосымшалар ... ... ... ... ... ... жүреді. Пішін қосымшада
орналасады, ал қосымша бір немесе бірнеше пішіннен тұруы мүмкін.
4.3 DELPHI және ... ... ... ... ... бірнеше құрауыштары бар.
Әрбір жинақ белгілі бір есептер ... шешу үшін ... ... әр ... не ... ... ... мәліметтерге қатынаудың
әр түрлі технологияларын қолданады және мүмкіндіктеріне ... ... ... ... ... үлкен көлемді (тиімді)
мәліметтерді сенімді сақтауды оларға тиімді қатынас ... ... ... ... қамтамасыз ететін тілдік, программалық және
инструменталдық ... ... ... ... ... сақтаудың
компьютерлеген жүйесі болып табылады. Әдетте, мәліметтер қоры (МҚ) кейбір
пәндік облыстар ... ... ... яғни ... ... немесе нақты әлем облыстары туралы мағлұматтардан тұратын
мәліметтерді ... және ... ... үшін ... ... қоры
Delphi-дің негізгі тамыры болып табылады. Алайда бұл тіл осы ... ... оның ... ... істеу әрекеті таң
қалдырады. Тіпті мәліметтер қорымен жұмыс істеуге ... ... FoxPro ... бұл ... түрінің қарапайымдылығы мен қуаттылығына
жол береді. Delphi өзінің күрделілігін жасырып және ... ... ... Осы ... ... Delphi-де іске асырылмаған есеп болған емес. Ал
ең бастысы, оның барлығы өте ... іске ... және ... ... Ең
алғаш мәліметтер қоры туралы естігенде бізде біраз қорқыныш пайда болған
еді. Бірақ Delphi - де ... ... ... ... ... ... ... бір жолынсыз күрделі қорлар болса да бұл қолданба ... ... Бұл ... біз мәліметтер қорының негіздерімен танысамыз
және ... ... ... қарастырамыз. Мысалдар ретінде біз Access
мәліметтер қорын және қазіргі уақытта кең таралған xml ... ... бұл ... ... ... пайдалануға болады, өйткені олар
барлық жүйелерде қамтылған және жоғары сенімділігімен ерекшеленеді. ... ... біз өте ... және кең ... dbf және ... ... олардың қолайсыздығын өз жобаларымызда қолданбауға тырысамыз,
өйткені оларда жиі индекстік ... ... оның ... ... ... ... жойылады. Бірақ олардың кең
таралуына ... ... ... ... принциптерін білу қажет. 1 ... ... ... да осы dbf ... ... Сондықтан біз
басқа біреудің мәліметтер қоры негізінде өз ... ... ... тіптен де осы пішімде қалай жұмыс істеу керектігін білуімізге болады.
Реляциялық мәліметтер қоры теориясы
10 жыл бұрын ғана мәліметтер ... ... өте қиын ... ... Бұл ... ... ... өз кезінде докторлық дәрежелер
алған. Қазір ондайды елестету де қиын, өйткені Delphi-ге орай ... ... ... ал мәліметтер қорының түрлерінің саны бірнеше
ондаған шамасында.
Сурет 4.3 Қарапайым мәліметтер қорының ... қоры ... ... және ... ... ... және жойылған (қашықтағы компьютердегі серверде
орнатылған) болып бөлінеді. Серверлік мәліметтер қоры қашықтағы компьютерде
орналасады және серверлік бағдарламалық жасақтама ... ... ... Оның басты ерекшеліктеріне бір ... ... ... ... істеуі жатқызуға болады және сондай-ақ желіге минимальды
жүктеме іске асырылады. мәліметтер қорының желілік түрі де болады, ... ... ... ... олар ... ... ... түсіреді және
бағдарламашы үшін де, қолданушы үшін де жұмыс істеуде қолайсыздық тудырады.
Сондықтан ондай мәліметтер қорымен жұмыс ... және ... ... Неге ... сұрақ туады. Себебі біздің бағдарламаңыз желілік
мәліметтер қорына жалғанса онда ол ол ... оның ... ... Егер біз өзгеріс енгізсек, онда біздің көшірмеміз толығымен
қайтадан кері көшіріледі. Бұл өте ... ... ... көп ... ... технлологиясында клиент бағдарламасы серверге
қандай да бір мәліметтерді қабылдау үшін ... ... ... ... оны ... және оның қажетті үлесін ғана қайтарады.
Қандай да бір мәліметтерге өзгеріс енгізетін ... ... тағы ... жіберіледі, оны сервер өз қорында өзгертеді. Осылайша, ... ... көшу ... ... ... килобайттан кіші орын алатын барлық
мәліметтерді сервер атақарады, тек мәтіндік сұраныстар ... Ол ... баяу ... және ... көп ... ... Сервер клиентке
аса қажет мәліметтерді ғана жібереді, яғни барлық ... ... ... ... желілік мәліметтер қоры ескірді және ... де ... ... іс ... ... технологиясы
толығымен ығыстырады. Ал жергілікті мәліметтер қоры үнемі қолданылады.
Мүмкін оларды ... ... ... ... ... ... да бір жаңа
функциялар қосылуы ... ... ... қоры қолданыс табады.
Бұл тарауда біз тек жергілікті ... ... ... ... ... ... ... қарастыруымыз үшін бізге жаңа
ұғым – кестені анықтап алу ... ... біз ... принциптерді ғана айта
кеттік, сондықтан да жалпылай мәліметтер қоры ұғымын ғана ... ... ...... ... ... (Excel ... жарқын мысалы) екі өлшемді массив іспеттес. Мәліметтер қоры дегеніміз
– бір немесебірнеше кестелер сақталған файл деп айтуға да ... ... ... ... тек бір ғана кестені сақтауы
мүмкін (dbase, Paradox, XML). ... та бір ... ... ... осы тарауда қарастыратын Access) бекітілген жергілікті қорлар
өкілдері де кездеседі.
Жергілікті мәліметтер ... біз кең ... ... ... ғана ... Реляциялық мәліметтер қоры дегеніміз не? Ол
бағандары ... ... ... ... ... ал ... өзін ... кесте. Мәліметтер қоры кестесі Excel
электрондық кестесіне ұқсас ... ... Excel өз ... қоры технологиясы негізінде құрылған өзіндік пішімде сақтайды).
Мәліметтер қорының жергілікті қатты ... ... ... ... ... ... сақталынуы мүмкін. Бұл файлдарды кез
келген басқа файл ... ... ... ... ... ... алуға болады, өйткені мәліметтер қорының арнайы ... ... Ең ... ... өз ... ... болғаны.
Әрбір кестеде жолды бірмәнді идентификациялайтын бір ерекше өріс болуы
тиіс. Ол өріс кілттік өріс деп аталады. Бұл ... ... ... үшін ... ... Егер де біздің кестеміз байланыспаса да
кілттік өріс міндетті ... ... ... біз ... ... ... жазып отырмыз делік. Бізде «Айжандар»-дың бірнешеуі кездеседі. Оларды
қалай ажыратамыз? Міне бұл жерде бізге кілт ... Кілт ... ... және егер мәліметтер қоры мүмкінідігі болса ''autoincrement''
(автоматты үлкейіп/кішерейетін сан немесе санағыш) қолданған дұрыс.
Мәліметтер қоры кестесіндегі ... ... да ... ... ... ... бұл ... міндетті түрде сандық емес. Әрбір баған
(мәліметтер қоры өрісі) міндетті ... ... ... ... ... саны және ... ... мәліметтер қорының типіне байланысты,
мысалы dBase ... (dBҒ ... ... 6 ... ғана қолдайды, ал
Paradox 15-ке дейін.
Мәліметтер қоры бір файлда (Access) немесе бірнешеуінде ... ... dBase). ... ... ... ... әрдайым бір
файлда сақталынады, ал ... ... ... ... ... Қосымша ақпарат ретінде индекстер, шектеулер немесе үнсіз келісім
бойынша нақты өрістер үшін ... ... Егер де тым ... бір ... ... ... ... мәліметтер редакциялауға жарамсыз болуы
мүмкін. Индекстер дегеніміз не? ... ... ... да ... өте жиі ... ... ... қайсыбір жолды түзетпес бұрын
оны тауып алу қажет. Анықтамалықтар негізінде қолданылатын статистикалық
кестелерде ... ... ... алдында оны іздеу амалдарына
әкеліп соқтырады. Егер ... өте көп ... ... ... ... ... алады. Индекстерді бұл процедураны тездетуге арналған,
сондай-ақ сұрыптау кезінде жіберу ... ... де ... ... ... индекстелмеген өрісті реттеу мүмкін емес екендігін білу
жеткілікті.
Егер ... ... да бір ... ... ... ... ... керек
болса, оны алдымен индекстеп алу қажет. Содан кейін ғана ... ... ... ... және ... ... ... көрсету
керек.
Өз өнімдеріне ADO технологиясын бейімдеген Microsoft – қа қарағанда
Borland фирмасы бізге әр түрлі технологиялар арқылы ... ... ... ... және тек қана ... ... ... жоқ. Мұндай жағдай
басқа программистер алдында үлкен абырой әкеледі. Бұған қоса кез ... ... ... ... да бар, бұл жерде мен бізге ... шолу ... ... Access ... мәліметтерге қатынаудың негізгі құрауыштары
орналасқан. Бұл құрауыштар ... ... және ... да ... ... қолданылуы мүмкін.
Сурет 4.4 Құрауыштар палитрасының Data Access бетбелгісі
Data Controls бетбелгісінде ... ... ... және
редакциялау үшін қажетті құрауыштар ... Бұл ... да ... ... ... ... технологиясынан тәуелсіз
қолданылуы мүмкін.
Сурет 4.5 Құрауыштар палитрасының Data Controls бетбелгісі
BDE бетбелгісі мәліметтер ... ... ... туғызатын Borland
фирмасымен құрастырылған Borland Database Engine атауы бар технологияға
құрауыштардан тұрады. Бұл ... ... ... ... ... ... қойылады. Осыған қарамастан ол мәліметтер қорының Paradox,
dBase сияқты ескі типтерімен жақсы ... ... 4.6 ... палитрасының BDE бетбелгісі
DBЕxpress – Borland ... ... ... ... Ол ерекшеленеді және мәліметтер қоры қолданатын ... ... ... ... Бір ... серверлік технология бойынша құрылған Oracle, DB2 немесе MySQL
сияқты мәліметтер қорына қолдану керек.
ActiveX Data Objects (ADO) ... Delphi – де ... ... ... ... мүмкіндігі енгізілген. Бұл Microsoft
фирмасында құрылған Activex Data Objects (ADO) ... ADO- ... және ... емес МҚ ... ... ... мәтінді,
графикалық файлдардан тұратын мәліметтерден кез ... ... ... қолданушы интерфейсі мәліметтермен байланысу OLEDB технологиясының
қатысуымен жүзеге асырылады.
ADO – ны қолдану мәліметтермен жұмыс істеуге қамтамассыз ... ADO ... ... ... үшін ... ADO 2.1 және одан ... нұсқалы жүйесі
орнатылуы қажет.
Сурет 4.7 Құрауыштар палитрасының АDО бетбелгісі
Access ... ... ... істеу компьютерге Office
бағдарламасымен бірге орнатылуы ... ... ... жеке ... АDО ... ... ... Егер біздің бағдарламамыз клиенттің
компьютерінде жұмыс ... ... ... ... ... ... Бұл ... құауыштардың барлығын жазып қажеті жоқ, бірақ мәліметтер
қорымен ... ... ... ... ... жазу мүмкін болатын
қажетті ақпаратты беруге болады.
4.4 Access - тің алғашқы мәліметтер ... ... біз Access ... ... қалай құрып қолдану керектігі жайлы
қарстыраық. Ол үшін біздің ... MS Office және оның ... ... ... ... ... ... қоры құрылады, ал олармен біз
Delphi арқылы жұмыс істейміз.
Access-ті іске қосып менюден ... ... ... ... құру ... ... ... (Мәліметтер қоры) пунктін
таңдап және «ОК» батырмасына ... ... 4.8) ... ... ... және орны ... ... сұралады, қажеттісін көрсетіп, өз
файлымызға Database.mdb атауын береміз.
Сурет 4.8 Жаңа ... ... құру ... ... Access ... ... құрып оны көрсетілген жол бойынша
сақтайды. Ал бізге мәліметтер қорымен жұмыс істеу терезесі ... сол ... ... ... ... ... ... бағанасы
орналасқан. Ең бірінші «Таблицы» (Кестелер) пункті орналасады ... ... ... Егер бұл объект бізде ерекшеленбесе онда
оны ерекшелеңіз. Терезенің оң жағында үш пункт орналасады:
1) Кестені Конструктор режимінде ... ... ... ... құру
3) Кестеге мәліметтерді енгізе отырып құру
Сурет 4.9 Жаңа мәліметтер қорын құру терезесі
Бұл командалардың көмегімен мәліметтер қоры ішінде бір файл ... ... ... ... Мәліметтер қорындағы барлық мәліметтер
екі өлшемді кесте түрінде сақталынады.
Бағандар кестеде өрістер деп аталады және олар ... ... ... ... анықтауға болады. Телефон анықтамасының мәліметтер
қорын құруды іс жүзінде қарастырайық. «Кестені ... ... ... ... жаңа ... ... Біздің алдымызда 1.2.4 ... ... ... 4.10 ... құру терезесі
Жоғарыдағы тордың ішінде кестенің өрістерін, олардың типін ... ... ... ... ... Біз ... жаңа ... оның типін көрсеткенде, терезенің төменгі бөлігінде жаңа өрістің
қасиеті пайда ... ... ... ... ... саны да
өзгереді. Олардың ішіндегі ең негізгілері:
- Өрістің максимальды ұзындығы. Мәтіндік өріс үшін ... ... ... ... Егер ... ... болса, онда «Memo
өрісін» (Поле Memo) қолдану қажет.
- Өріс пішімі. Бұл жерде сіз мәліметтердің ішкі ... ... ... өріс ... ... ... өрістерді,
немесе «mm yyyy» сияқты күнді.
- Енгізу маскасы. Бұл жерде біз өрісті редактілеуді бейнелейтін
масканы енгіземіз. Егер біз ... ... ... ... «...» ... ... масканы құру шеберін көреміз.
- Үнсіздік бойынша мән. Үнсіздік, Африкадада да үнсіздік.
- Міндетті өріс. Егер қолданушы бұл жерге мән ... ... ... ... ... өріс бос ... ... емес.
- Бос жолдар. Алдыңғыға ұқсас, өйткені бұл өріс те бос болуы
мүмкін емес.
- ... ... ... ... ... ... жоқ индекстелген болуы мүмкін.
Негізгі индекс сәйкестіктерсіз болады. Ал қалғандары міндетті
түрде сәйкестіктерімен.
- Юникод қысуы – ... ... ... ... ... өріс ... (жобалауға қатысты емес мысалдар келтірейін)
1) Өріс атауы – Key1. Типі – санағыш (счётчик). Және ... ... өріс ... Өріс ...... бүтін»
(Длинное целое). Индекстелген өріс – «Иә (Да) ... ... Өріс ... – Фамилия. Типі – мәтіндік (текстовый). ... – 50. ... өріс – «Иә (Да) ... Өріс ... – Имя. Типі – ... ... ... – 50. Индекстелген өріс – «Иә (Да) (Допускаются
совпадения)».
4) Өріс атауы – Телефон. Типі – мәтіндік (текстовый). ... – 10. ... өріс – «Иә (Да) ... Өріс ... – E-mail. Типі – ... ... Өріс
өлшемі – 20. Индекстелген өріс – «Иә (Да) (Допускаются
совпадения)».
6) Өріс ...... Типі – ... ... Өріс өлшемі
– Ұзын бүтін (Длинное целое). Индекстелген өріс – «Жоқ
(Нет). ... қала ... ... ... атаулары –
мәтін емес пе? Біраздан кейін қала неге ... ... ... ... ... ... ... өріс»
(Обязательное поле) «Жоқ» ал «Бос жолдар» (Пустые строки)
«Иә» (Да) деп тұр. Егер біз ... ... ... ... ... сәйкес өріс жазылуы тиіс. Егер
біз бос жолдарды қоймасақ (Жоқ деп қою), онда көрсетілген
өрісте міндетті түрде бірдеңе ... ... ... ... ... егер ... да бір ... мән
болуы үшін оны міндетті етіп тағайындау қажет.
Енді бірінші өрісті (Key1) ерекшелеп тышқанның оң жақ батырмасын басып
«Кілттік өріс» (Ключевое ... ... ... ... 1.2.5). ... ... міндетті іс әрекет болып есептеледі, егер біз ... ... ... ал бұл дегенімізі оған жолдар қосылмайды
деген сөз.
Сурет 4.11 Кілттік өрісті тағайындау
Енді, кестені ... ... ... ... ... керек пе?»
(Сохранить таблицу) сұрауына оң ... ... оны ... атауымен
сақтайық.
Біздің бірінші мәліметтер қорымыз дайын ... Оны ... ... ... ... ... ... көшейік.
4.5 Мәліметтер қорымен жұмыс істеу мысалдары
Біз MS Access мәліметтер қорымен жұмыс істейтін бағдарлама ... ... құру үшін ... ... ADO –ны ... ... қорымен жұмыс істегенге арналған ... ... ... жоба ... Енді ... құрауыштар палитрасынан ADO
бетбелгісінен ADOConnection құрауышын кірістірейік. ... ... ... ... ... Ол үшін
ConnectionString жолында екі рет шерту қажет және ... басу ... Осы ... ... ... ... ... 4.12 Мәліметтер қорына қосылуды құру терезесі
Бұл жерде бізге төмендегідей таңдау жасау қажет:
1. Арнайы файлды қолдану (Use Data Link ... ... ... ... (Use Connection String)
Екіншісі, қосылу жолын қалай құру керек. Ол үшін Build ... 4.13- ... ... тағы бір ... ... 4.13 Қосылу жолын құру терезесі
Provider бетбелгісінде мәліметтер қорына қатынау мүмкіндігі бар бар
ADO драйверлер көрсетілген. Егер қандай да бір ... жоқ ... ... ... ... OLE DB Provider for ODBC Drivers»-ті
қолдану болады. Бұл драйвер ODBC драйвер арқылы ... ... ... ... ... Біздің жағдайымызда MS Access мәліметтер қорына
қатынауға «Microsoft Jet OLE DB Provider» ... ... ... ... ... MS Office ... бірге орнатылады, ал Windows-тың
соңғы нұсқаларында ол үнсіздіктен орнатылады.
Жалпы компьютерлерде бұл ... екі ... да ... біз оның ... - ... Jet 4.0 OLE DB ... ... Бұдан кейін Next батырмасына басамыз немесе «Connection»
бетбелгісіне өтеміз ... ... түрі ... драйверге байланысты болады.
Біздің жағдайымызда ол 4.14 суретінде көрсетілгендей болады.
Ең алдымен бұл терезеде мәліметтер қорының атауын (қажет болса ... «Select or enter a database name» ... ... ... Егер ... ... ... бір директорияда орналасатын болса жолды көрсетіп
қажеті жоқ. Біз мәліметтер ... ... ... бір ... ... ... береміз. Егер біз файлдадарды жүктелетін ... ... онда ... ... ... ... ал ол ... басқа
компьютерге көшірген кезде қиындық туғызады. Өйткені бағдарлама мәліметтер
қорын көрсетілген жол бойынша іздейді. Егер ... ... ... келсе, онда ағымдағы директорияға қатысты жолды көрсетеміз.
Сурет 4.14 «Connection» бетбелгісі
Мәліметтер қоры файлын жеңіл таңдау үшін енгізу жолының оң ... ... ... ... Сонымен қатар бізге келесі өрістерді
толтыру қажет:
1. Қолданушы есімі (User name) ... ... ... егер ... –ті құрғанда басқа есім берілмесе;
2. Пароль (Password) – егер ... ... ... ... ... ... ... Бос пароль (Blank password) – егер пароль қажет болмас, онда
бұл жерде қанатбелгіні орнату ... ... ... ... беру (Allow saving ... Егер
бұл жерде қанатбелгіні орнатсақ, онда пароль сақталынуы мүмкін.
Мәліметтер қорын таңдағаннан кейін байланысты ... үшін ... Егер ... ... көрсетілсе, біз «Test Connection succeeded»
хабарламасын көреміз. Қосылу жолын құру терезесін жабу үшін ОК ... ... және ... ... ... терезесін жабу үшін тағы да бір ... ... басу ... Енді ... ... қасиеттерінде
LoginPrompt қасиетін алып тастап, false деп орнатайық. Бұл ... ... ... ... ... үшін ... Ал енді ... байланыс орнатылуы үшін Connected қасиетін True деп берелік.
Сонымен, байланысты аяқталған деп есептеуге болады. Енді бізге ... ... ... ... алу ... Ол үшін формаға құрауыштар
палитрасынан ADO бетбелгісінен ADOTable құрауышын қоямыз. ... оның ... BookName деп ... ... да ... ... бар, оны да тура ... болады. Неге олай болады? Өйткені, олай жасамас үшін біз формаға
ADOConnection құрауышын қойдық. Енді біз BookName ... ... ... ... ... ... байланысу құрауышын
көрсете аламыз.
Connection ... ... ... ... ... ... пунктін таңда. Енді бізге ConnectionString қасиетін
толтырмай-ақ қоюға да ... ... ... ... атауын (Справочник) таңдау
керек. Кестемен байланыс көрсетілді, енді қосылуға болады. Ол үшін Active
қасиетін true деп ... ... ... үшін формаға құрауыштар палитрасынан
Data Access бетбелгісінен DataSource құрауышын орнату керек. Енді ... ... ... ... ... ... Ол үшін DataSet
қасиетінде төмен созылған тізімнен ... ... ... ... қажет.
Дайындықтар бітті, мәліметтерді шынайы бейнелеуге кірісуге ... ... ең ... ... – DBGrid ... орнату.
-DBGrid
Бұл мәліметтерді кесте түрінде бейнелеуге арналған құрауыш-тор. Бұл
құрауышта біздің кестеміздің жолдарын қосуға, ... және ... ... ... құрудың соңғы кезеңі – құрауыш торды ... ... ... Ол үшін DBGrid ... ... өзіміз құрастырған DataSource 1 құрауышын көрсету керек.
Осылардан кейін біздің көптен күткен қосымшамыз ... ... ... ... жол код жазған жоқпыз. Міне Delphi қандай
дәрежеге дейін мәліметтер ... ... ... ... ... қажеті де жоқ. Бұл мысалды жүктеп ... және ... ... ... бар жолдарды редакциялап, жойып көрейік. Жолды ... Ins ... ал жою үшін Ctrl+Del ... ... ... ... ... құрауышы пайдалы қасиеттер жинынан тұрады.Олардың көпшілігі
қолданыста қарапайым, сондықтан оларды қолдануға мысалдар ... ... бұл ... мен олардың ең негізгілерін сипаттап кетейік. Келешекте іс
жүзінде біз олардың ... ... ал ... біз үшін ... ... ... ... – бұл қасиетте ағымдағы кестеге ... ... Біз бұл ... ... ... ... кезде
толығырақ іс жүзінде де қарастырамыз.
ReadOnly – егер бұл қасиет true-ге тең болса, онда кестені редакциялау
мүмкін емес. Бұл ... ... тек ... ... ... бұл
қасиетті мәліметтер өзгермеуге тиіс және қолданушы оларға ешқандай
өзгертулер ... ... ... керек.
TableDirect – бұл қасиет кестеге қатынау қалай жүргізілетінін
бейнелейді. Егер бұл ... ... тең ... ... ... бойынша
тікелей қатынау жүргізіледі. Егер false болса онда бізге ... ... ... SQL ... (SQL ... туралы төмменнен
оқуға болады) жүргізіледі. Мәліметтер қорының ... ... ... ... ... ... ... сондықтан бұл қасиет үнсіздікте
false-ге ... – біз ... ... ... атауы.
CacheSize – кэш жадының өлшемі. Егер 50 санын орнатса, ... ... ... ... алғашқы 50 жолды таңдап оны жергілікті жадқа
орналастырады, оларға қатынауды тездетеді.
CanModify – ReadOnly ... ... және ... ... ... көрсетеді.
CommandTimeout – команданың орындалуын күту уақыты. Құрауыш команданы
мәліметтер қорына бағыттаған кезде ол күту ... ... ... ... ... ... қате ... хабарлама шығады.
Connection – бұл жерде қосылу орындалатын TADOConnection құрауышы
көрсетіледі.
ConnectionString – мәліметтер қорына қосылу ... ... ... ... ... позицияны
көрсететін курсордың орналасуы. Курсор серверде немесе клинет машинасында
орналасуы ...... ... Бұл ... ... ... бірі ... ctUnspecified курсордың орналасуы көрсетілмеген.
– ctOpenForwardOnly – курсор тек алға ғана жылжи алады.
– ctKeyset ... ... бір ... ... бұл кестеге қосылған басқа қолданушыларға
көрінбейді. Егер бір кестемен бір ... ... ... ... онда ... курсорда басқа қолданушылардың
енгізген өзгерістерін бейнелеу үшін мәліметтер қорынан шығып
кетіп оған қайтадан қосылу керек.
... ... ... ... бір ... басқалары да көріп отырады.
– ctStatic статикалық курсор. Бір ... ... ... Егер ... клиентте орналасса, онда статикалық ... ... ... Курсорлардың барлық типтері белгілі бір мәліметтер
қорымен ... ... ... Бір ... қоры бір типті қолданады, ал
басқасы барлығын да қолдайды.
Filter – фильтр жолы.
Filtered – кесте фильтрленген бе? Егер ... false деп ... ... жолы ... – индекстелген бағана атауы. Индекстер мәліметтерді
сұрыптауға және кестелер арасындағы байланыстар үшін қажет.
RecNo – ағымдағы ерекшеленген жол ...... ... ... – сұрыптау көрсетілетін жол. Мысалы, «Телефон» ... ... мына ... жазу ... ... ASC’.
ASC операторы өсу реті бойынша сұрыптау керектігін айтады. DESC
операторы кему реті бойынша сұрыптау ... ... – егер бұл ... true-ге тең болса, онда кесте ашық.
AggFields – бұл жерде барлық агрегаттық өрістер сақталады.
AutoCalcFields – егер true болса, онда ... ... ... керек.
Bof– бұл қасиетке әсер етуге болмайды, бірақ true болса, онда ... ... ... – бұл жерде ағымдағы бетбелгі орналасқан.
Eof - бұл қасиетке әсер етуге болмайды, бірақ true болса, онда ... ... ...... өрістер саны сақталады.
Fields – бұл өріс арқылы өрістердің мәндеріне ... ... біз 4-ші ... ... мән сақталғанын білгіміз келді делік. Ол
үшін Table.Fields. Fields[4].AsString. AsString әдісі бізге жол ... алу ... ... Бұл ... ... ... оны ... шамалы.
FieldValues – бұл қасиеттің көмегімен көрсетілген өрістің кез ... ... ... Өріс атауын квадраттық жақшаға алу қажет. Мысалы,
Table1.FieldValues[‘Телефон’]=’3346598’;
FilterOption – фильтрдің баптауы. Бұл ... ... ... ... ... фильтр регистрге тиіссіз болады.
– foNoPartialCompare егер бұл параметр тұрса, онда ұқсастықтар
фильтрдегі көрсетілген ... дәл ... ... параметр көрсетілмесе, онда фильтр оның тура көшірмесі
болып табылмайтын фильтрдегі мән құралатын ... ... егер ... «са» ... ... ... болса, онда
фильтрға «са»-дан басталатын барлық ... ... ... Modified – егер ... true –ге тең ... онда ... ... TADOTable құрауыштарының әдістері
Көріп отырғанымыздай қасиеттер өте көп және ... ... ... Бұл ... біз ... ... танысамыз. Ал енді көптеген
әдістердің сипаттамасын ... ... ... – бұл әдіс ... ... ... Жалғыз
параметр негізінде Тbookmark сияқты бетбелгі типін көрсетуге болады және ... ... онда оның ... true ... – кэш ... ... ... болдырмау.
CompareBookmark – екі бетбелгіні салыстыру. Бұл әдісте екі ... Бұл екі ... ... Егер ... ... онда нәтиже нөлге тең. Егер біріншісі екіншісінен кіші болса, нәтиже
-1. Егер біріншісі екіншісінен үлкен болса, онда нәтиже бірге ...... жою. Бұл ... бір ғана ...... жою. Біз параметрдің орнына келесі мәндерді көрсете аламыз:
– arCurrent тек ағымдағы жазбаны жою.
– arFiltered орнатылған фильтрді қанағаттандыратын ... arAll - ... ... ... ADO барлық бөлімдеріндегі жазбаларды жою.
– Append - ... ... жаңа ... ... Cancel – ... ... өзгертуді болдырмау, егер өзгертулер
Post әдісінің көмегімен сақталмаған болса.
– Close - кестені жабу.
– Delete - ... ... ... Edit - ... ... өту. Бұдан кейін ... ... ... ... - ... бойынша өрісті табу. Жалғыз параметр
ретінде жолда өрістің атауын көрсетіп және нәтижесінде ... ... ... ... аламыз.
– First – кестедегі бірінші жолға өту.
– Insert - кестеге жаңа жол қосу.
– IsEmpty - егер әдіс онда ... ... ... Last - кестедегі соңғы жазбаға өту.
– Next - келесі жазбаға өту.
– Post - барлық өзгертулерді қабылдау.
– Prior - ... ... ... ... Pefresh - ... ... ... жаңарту.
– Update Record - ағымдағы жазбаны жаңарту.
4.6.2 Мәліметтерді бейнелеуді басқару
Алдыңғы мысалда ... да ... ... істеп тұр, тек қана Key-ден
кейін қолданушыға көріп қажеті де жоқ. Бұл өріс – ... және оның ... ... ... ... өрістерді жасыру үшін бізге
мәліметтерді бейнелеуді басқаруды үйрену керек. Алдымен оған кіріспес ... ... ... тағы ... қосуға болады. Өзіміздің
мәліметтер ... ... ... оның оң жақ ... шерт және ... ... ... таңда.
Кестені жап. Енді Delphi-ге ... ... ... ... ... қатынау құрауыштарын басқа арнайы терезеге көшірейік.
Құрауыштарды ерекшелейміз, ADOConnection1, DataSource1 және BookTable. Енді
құрауыштар алмасу ... ... және ... ... үшін ... Cut пунктін таңда. Енді File-New-Data Module (сурет 4.16) таңда.
Ол арқылы Delphi-де Data Module арнайы терезесін құруға ... 4.15 ... ... 4.16 Data Module ... ... бұл терезеге қиып алынған құрауыштарды кірістіру үшін Edit
менюінен Paste ... ... ... ... етіп бұл ... Біз оны 4.17 ... көрсетілгендей етіп жасадық.
Сурет 4.17 Data Module терезесі
Мәліметтер қорына қатынауға арналған барлық құрауыштарды жұмыс істеуге
ыңғайлы болатындай етіп ... Жаңа ... ... ... Базаның мәліметтерін, кестелерін құру
Программалық қамсыздандырудың базасы MS Access мәліметтер базасында
құрылды. Оның құрамы бәрнеше кестеден тұрады. Әр ... ... ... Кестелердің мәліметтерінің барлығының өзіндік белгілері, ... ... ... Бөл ... ... сипатталады:
Сурет 4.18 Мәліметтер базасында жасалған программалауға қажетті кестелер
Осы көрсетілген кестелер көмегімен Delphi 7 ортасында ... ... ... жасалды. Программалық қамсыздандыру
формасы негізгі меню арқылы іске қосылады.
Жобаның программасы құрылмай тұрып, ең ... ... ... ... жиналып, оның логикалық сұлбасы құрылды.
5 Есептің қойылуы және программалық қамсыздандыруды
қолдану нұсқасы
Delphi - Windows жүйесінде жұмыс ... ... ... ... Оның ... яғни Delphi ... құрылған бағдарлама
да Windows жүйесіне арналған.
Delphi ортасында бағдарламалау объектілі-бағытталған ... ... ... тілі ... Object Pascal тілі ... Delphi ... ... құру жұмысының көп бөлігі құрауыштарды
таңдау, оларды тышқанның көмегімен ... ... және ... ... ... ... ... - «құрылысшы
блоктар» деп саналады, олардан Delphi ортасының қосымшалары құрылады. Олар
өз кезегінде ... ... ... олар ... ... (айналдыру жолағы, басқару батырмалары, меню т.б.), сонымен
бірге көрінбейтінде болуы мүмкін — ... ... ... ... ... MS Access мәліметтер базасында
құрылды. Оның құрамы бәрнеше кестеден ... Әр ... ... ... Кестелердің мәліметтерінің барлығының өзіндік белгілері, типтері,
атауы болуы қажет. Бөл төмендегі кестелерде сипатталады:
Дипломдық жоба ... ... ... азаматтарды тіркеу
жұмыстарын автоматтандыруына арналған.
Дипломдық жобаның тақырыбы актуальды, өйткені ... ... ... ... ... зейнетақылық
қамсыздандыру болып табылады. Зейнетақылық жүйелер 100 ... ... ... ... да, ... ... кезеңінен өтті. Бұл ертеде реформаларды
жүргізу кезінде ... ... ... демографиялық өзгерістерге
байланысты. Осындай саясат мемлекеттік бюджеттердегі зейнетақылық ... ... де, ... ... ... зейнетақылық жүйені
азайтып, жинақтаушы зейнетақы қорын құру мәселесін қойды.
Мен құрастырған программалық қамсыздандыру «Атамекен» ... ... ... жұмыстарын автоматтандыруына арналған. Осы
жүйеге кіру үшін әрбір менеджердің ... кілт сөзі ... ... терезеге қажетті кілт сөзді енгізгеннен кейін ЖЗҚ-ң АЖО-ң
терезесі ашылады.
Сурет 5.1 Кілт ... ... ... ... бас меню ... ... Жүйе
анықтамалықтардан тұрады: қалалар, клиенттер, келісім шарттар, жұмыс ... ... шарт ... ... шарт түрлері, инвестицичлық
портфель түрлері, жарна типтері, жарналар.
Сурет 5.2 ПҚ-ң негізгі терезесі
Төменде бас меню суреті көрсетілген:
Сурет 5.3 Бас меню ... ... ... Қазақстанның түкпір- түкпіріндегі
(қалаларындағы) филиалдары ... ... ... ... 5.4 ... ... ... филиалдары
Осы қордың клиенттері Клиенттер формасында көрсетіледі. Мұнда
клиенттердің жеке куәлік ... ... ... №-і, ... ... жері ... Осы және басқа формалардың барлығында жаңа жол
қосу, өзгерту, жою, баспаға шығару, ... ... ... ... 5.5 ... ... ... жинақтаушы қорымен келісім-шартқа отыру үшін келесі
мәліметтерді базаға енгізу ... ... ... ... клиент,
контракт статусы, контракт түрі, жұмыс орны, инвестициялық портфель түрі.
Сурет 5.6 Келісім-шартқа отыру мәліметтері
Клиенттердің жұмыс орнын көрсететін анықтамалық.
Сурет 5.7 ... орны ... 5.8 ... ... ... ... терезеде менеджерлердің аты-жөндерін өзгертуге, жаңадан қосуға
және жүйеге кіру ... ... ... ... ... ... келісім-шартқа отыру статусы
болады: белсенді және тоқтатылған.
Сурет 5.9 Келісім-шартқа отыру статусы
Зейнетақы қорымен келісім –шартқа ... ... ... ... түрде (жұмыс орнының қай зейнетақы қорымен істеуіне байланысты), 3-
тұлға түрінде келуі мүмкін. Ол төмендегі ... ... 5.10 ... ... қорының инвестициялық портфелі бірнеше түрден тұрады.
Сурет 5.11 Портфель түрі
«Атамекен» жинақтаушы ... ай ... ... ... ... және ... ... бөлінеді.
Сурет 5.12 Жарна түрлері
Төмендегі формада «Атамекен» жинақтаушы ... ... ... ... ... ... сомасы, уақыты және жарна типтері берілген.
Сурет 5.13 Жарналар терезесі
Сурет 5.14 ... ... ... ... ... азаматтардың жарналары туралы мәліметтерді баспаға
шығару ... ... 5.15 ... ... ... ... қорына келісім-шарт бойынша тіркелген
азаматтар туралы толық мәліметтер ... ... ... 5.16 ... терезеде базадағы тіркелген мәліметтерді іздеу, жаңарту
жүргізіледі. Осы ... ... және ... ... ... ... қорына аударылған жарналар келесі формада
көрсетіледі. Бұл ... ... күні және ... ... ... ... ... берілген.
Сурет 5.17 Жарналар
«Атамекен» жинақтаушы зейнетақы қоры ірі институционалдық инвестор
болып ... ... ... ... ... екі ... «А»
тізіміндегі корпоративтік эмитенттердің құнды қағаздар ... ... ... ... ... Қазақстан даму банкі
облигацияларына, екінші деңгейдегі банктер депозитіне ... Бұл ... ... ... дамуына қосылған елеулі үлес екені
даусыз.
Осы және ... ... ... ... ... ... күнге көбейіп келеді. Қордың ... болу үшін ... ... толтыру қажет.
Өтініштің электронды формасын ашу үшін 5.18 ... ... ... 5.18 ... ... терезесінде Клиенттің аты-жөні, келісім-шарт номері, күні,
статусы, жұмыс орны ... ... ... Осы терезеде қажетті
клиентті базадан іздеу мүмкіндігі бар. Мұнда Жарна, Өтініш, Іздеу, Жаңарту
кнопкалары бар.
Зейнетақы ... ... ... ... ... ... ... Анар
Әкесінің аты/Отчество ... ... ... 19 5 ... ... ... ... документа: ( Жеке басының күәлігі/Удостоверение личности
( Паспорты/Паспорт
Күні/День Месяц/Айы
Жылы/Год
Сериясы/Серия (((((((((((((((( Номері/Номер ... ((((((( ((((((( ... ... выдано)
Әлеуметтік жеке коды (ӘЖК) №/Социальный индивидуальный код (СИК) №
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
СТТН/РНН (((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Жеке зейнетақы шоты/Индивидуальный пенсионный счет
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Келесіге байланысты/В связи:
зейнетақы жасына жетуіне ... ... – 63 жас, ... ... ... пенсионного возраста:
мужчины – 63года, женщины – 58 лет;
төтенше және жоғары радиациялық тәуекелі бар ... ... ... в ... ... ... радиационного риска;
бес және одан да көп балаланы тәрбиелеуге байланысты/с ... и ... ... және 2-ші ... ... бойынша (мүгедектік мерзімсіз
уақытқа белгіленген)/
по инвалидности 1 и 2 группа (инвалидность установлена
бессрочно)
Қазақстан Республикасынан тыс тұрғылықты жерге кетуіне
байланасты/с выездом на ... ... за ... ... ... ... ... байланысты (жерлеуге)/со смертью
получателя (на погребение):
______________________________________________________________
(салымшының аты-жөні, туған күні/ФИО, дата
рождения вкладчика)
Алушының/Салымшының қайтыс ... ... ... ... ... ... туған күні/ФИО, дата рождения
вкладчика)
Зейнетақымен қамтамасыз ету туралы шартына сәйкес міндетті, ерікті кәсіби
(қажеттісінің ... ... ... ... ... құралған зейнетақы
жинақтарынан / Прошу производить мне ... ... из ... ... за счет ... добровольных
профессиональных (нужное подчеркнуть) пенсионных взносов согласно договору
о пенсионном обеспечении N ... от ((((((( (((((((_ ... ... жолғы/единовременно; ай ... ... жыл ... ... келесі ревизиттер бойынша маған аударуды өтінемін /
перечислением денег по следующим реквизитам: Банктің
атауы/наименование Банка _________________________________________
тұрған жері/местонахождение ____________________ филиалдың №/№ ... ... ... ... ... ИИК Банка ((((((((((((((((((((((((((((
жеке шотының №/№ лицевого счета (((((((((((((((((((((((((((((((
Мына ... жайы ... ... по ... ... ... ... ауыл)/ г.(пос., с.) ____________________________________
________ көше/ул. _____________________________
үй №/дом № _________ пәтер №/ кв. № ... ... ... ... жұмыс телефоны/рабочий
телефон _____________________
Алушы/Получатель: _______________________ Өтінішті жасалған ... ... ((((((( ((((((( ... ... Жылы/Год
Өтінішті қабылдады/Заявление принял:
____________________________________________________ ((((((( (((((((
((2(((0(((0(((((
(Қор жауапты қызметкерінің аты-жөні, әкесінің аты – бар ... ... имя, при ... – Отчество ответственного работника фонда,
должность, подпись)
Қорда тіркелді/Зарегистрировано в Фонде: N ... ... ... _____» ... 20__ ... күні ФИО, дата ... Қорда тіркелді/Заявление зарегистрировано в Фонде: N _________
«___» ____________ 200 ___ года
Өтінішті ... ... «___» ... ... қолы/ФИО, должность, подпись)
Мөрдің орны / МП
Сурет 5.19 ЖЗҚ-ң салымшысы болуға өтініш
6 Тіршілік қауіпсіздігі
6.1 Өндірістік зиянды және қауіпті факторларды ... ... ... ... ... ... ... жасалатындықтан, барлық жұмыстар ЭЕМ-да жүреді, сондықтан бұл ... ... ... пен ... ... орны мен ол
бағдарламамен жұмыс жасайтын қолданушы жұмыс ... ... ... және зиянсыздығы қарастырылады.
Айталық, есептеу орталығы келесі ... бар ... ... ... – 25 метр, ені – 23 метр, ал биіктігі – 4,2 метр.
Орталықта келесі құралдар ... ... ... 10 дербес
компьютер: Pentium IV 2400 MHz, ЖЖ 512 Мб, қатты ... ... 40 ... түрі LG Flatron T710BH, ... ... Geforce 5500. Әрбір
компьютер қуаты 300 Вт, ... ... 85 Вт. ... орталығында 10 маман
жұмыс істейді.
Жұмыс орнының қажетті нормативтік жарық мөлшерімен жарықталынуының
маңызы өте зор. ... ... ... ... орны ... ... аурудың деңгейін төмендетіп, еңбек өнімділігін 10%-15%-
на жоғарлатады.
Кабинеттерде, пульттер мен ... ... ... ... ... залдарында міндетті түрде ауа температурасы
22 - 24 0С, салыстырмалы ылғалдылық 60 - 40 % және ауа ... 0,1 ... ... ... Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың
оптимальді нормалары белгіленген тәртіп бойынша ... ... ... ... ДЭЕМ-дағы жұмыс негізгі болып табылады (диспетчерлік,
операторлық, басқару посты, ... ... ... ... ... ... Барлық оқу орындарда (вуздарды қоса) шу деңгейлері жұмыс
орнында 50 дБА ... ... ... ... ... ... және есептік бақылау кезінде ДЭЕМ бар
бөлмелерде шу ... 60 дБА ... ... ЭЕМ ... ... шу ... 65дБА ... керек. Есептеу машиналарының шу
агрегаты бар жұмыс орындарында шу деңгейі 75 дБА аспау керек.
ДЭЕМ ... ... 5 Гц-2 кГц ( ... 50 Гц); 21-400 кГц; ... МГц; 30-300 МГц ... ауқымында электрлік және магниттік ... ... ... ... 30 см ... ... желіден 220В, 50Гц-пен қоректенеді. ДЭЕМ-де желілік шнурмен ,
сонымен ... ... ... ... қосылған нөлдік
қарастырылған. Адамдардың электр тоғымен жарақаттануынан сақтану үшін ... ... ... ... ... ... ... бірігеді.
6.2 Қорғаныс шаралары
6.2.1 Өндірістік санитария
ДЭЕМ жұмыс орындарында ... тік ... ... ... ... ... ... стол жазықтығы) бойынша қалыпқа
келтіріледі. ... ... ... ... және ... жарықтандырудан
тәуелсіз абсолютті бірлік арқылы есептелінеді (люкс). ... ... ... көлденен жазықтығындағы аралас жарықтандыру 500 лк-тен
кем болмау керек (сонымен бірге жалпы жүйеден жарықтандыру 300 лк-тен ... ... ... ... жоқ ... ... ... бетін
жарықтандыру (жасанды және табиғи) 400 лк-тен кем болмау керек. Экрандағы
жарықтандыру (көлденен ... 200 лк болу ... ... ... блик ... оның жарықтандыруын 300 лк-тен асырмау
керек [19].
Орташа дәлдік жұмыстары орындалатын есептеу ... ... ... ... ... ... өлшемдері келесідей;
ұзындығы - L = 25, ені – B = 23, ... - h = 4,2 м. ... ... ... сондықтан шағылысу коэффициенті сәйкесінше 0,5 және
0,4. бетонды ... ... ... 0,3. ... ғимарат 25 м
қашықтықта орналасқан және де оның ... 15 м. ... зал ... ... ... ... ... жарықтандырудың коэффициентімен (ТЖК)
сипатталады.
Бүйірлік табиғи жарықтандыру кезінде терезе енінің минималды мәні
есептеледі (lmin).
ТЖК ... ... мәні ... ... ... ... ... үшін
келтіріледі, ал қалған белдеулердің ТЖК-ның (1,2,4,5) нормаға сәйкес ... ... ... ... ... ... мәні;
- жарық климатының коэффициенті;
- күн климатының коэффициенті;
мәнін ... ... ... жарықтандырудың нормалары мен
табиғи және қосарланған жарықтандыру кезіндегі ТЖК мәні» кестесінен аламыз.
Кесте 6.1 ... ... ... жарықтандырудың нормалары мен
табиғи және қосарланған жарықтандыру кезіндегі ТЖК мәні
|Бақылау ... ... ... ... |
| ... |ТЖК, % ... лк |
| ... лк | | ... |120 |1,5 |500 ... (Г) | | | ... (В) |60 |1,5 |200 ... кесте – жұмыс орындарындағы жарықтандыру ... ... ... ... ... деп ... және С коэффициенттерінің мәндерін «М және С коэффициенттерінің мәндері
(СниП – 2-4-79)» кестесінен ... Ол үшін ... ... ... ... ... 43о солтүстік ендікте орналасқандықтан оны IV жарық
белдеуіне ... ... Бұл ... ... климатының коэффициенті m=0.9,
ал жарық түсу ... ... ... ... ... ... өткізетін терезелердің ауданын
табуға негізделеді. Бүйірлік жарықтандыру кезінде ТЖК-ның нормаға сай мәнін
қамтамасыз ... ... ... ... формула бойынша
анықтайды:
мұндағы:
- бөлме еденінің ауданы, м2 ;
=L*B,
L - ұзындығы, L=25 м; B ... В=23 ... м2 ;
- ... ... сай ... ... қор кофициенті,
« Қор коэфициентінің мәні» кестесінен бүйірлік ... үшін =1,5 деп ... =1,М (М – ... ... ... ... дейінгі
арақашықтық);
= 0,8 м – шартты бет деңгейі
Терезенің жарықтық сипаттамасы
L/В=40/30=1,3
В/L=30/40=0,75
Бұл жағдайда терезенің жарықтық сипаттамасының коэффициенті .
Терезелерді көрші ... ... ... ... ... өзгереді, мұндағы - көрші ғимараттар арасындағы
арақашықтық (м), - көрші ғимараттың биіктігі (м). Осы ... ... ... ... және тік ... ... шаң мен түтін аз
бөлінетін бөлмелердегі жалпы ... ... ... ... ... жар және ... үшін орташа есептік коэффициенттің шамасын
анықтаймыз.
Берілген есептің шарты бойынша ... ... А=1, онда төбе ... жар үшін және де еден үшін . Орта ... ... ... ... өткізетін терезелердің қосынды ауданын анықтаймыз:
.
6.2.2 Өндірістік микроклимат
Кабинеттерде, пульттер мен ... ... ... ... ... ... міндетті түрде ауа температурасы
22 - 24 0С, салыстырмалы ылғалдылық 60 - 40 % және ауа ... 0,1 ... ... ... ... ... орындарында микроклиматтың
оптимальді нормалары белгіленген тәртіп бойынша салалық құжаттамаларға
сәйкес болуы керек.
Жұмыс зонасындағы температура ... ... және ... ... нормадан аспауы керек [21].
Кесте 6.2 ДЭЕМ бөлмелері үшін микроклиматтың тиімді нормалары
|Жылдық |Жұмыс |Ауа ... ... ... қозғалу |
|кезең |категориясы |температурасы, |ылғалдылығы % |жылдамдығы |
| | |гр С | |м/с ... ... 1а |22-24 |40-60 |0,1 |
| ... 1б |23-21 |40-60 |0,1 ... 6.2 жалғасы
|Жылы |Жеңіл 1а |23-25 |40-60 |0,1 |
| ... 1б |22-24 |40-60 |0,2 ... ... және ... ... ... кезінде жыл
периоды да ескерілуі керек, демек, салқын период кезінде жұмыс орнын
радиациялық салқындатудан ... ... ал жылы ... күн ... ... ... ... 6.3 Оқу орындарының компьютер кластарындағы микроклиматтың тиімді
параметрі
|Жылдық кезең ... ... ... |
| ... |% ... м/с ... |22-24 |60-50 |0,1 ... |23-25 |60-40 |0,1 ... ... деп қолайлы микроклимат жасайтын және ... зиян ... ... ... ... ... ... сәйкес бөлмедегі ауа әрқашанда ауысып отыруы
керек, яғни ... таза ауа ... ... ... ... ... ... есептейміз.
Ортақ алмасу вентиляциясы дегеніміз, барлық бөлмедегі ауаның сорылып
және жаңа ауа берілу жүйесі. ... ауа ... ... ... = 3600 * Qизб / C * (tух - ... Qизб – ғимартта бөлінетін жылу, Вт;
C – ауаның жылу ... (C=10 ... ... ... ... (=1,3 ... – кететін ауа температурасы, град;
tпр – алып келінетін ауа температурасы, град.
Кететін ауа температурасы келесі формуладан алынады:
tух = tрз + d * (h - ... tрз – ... ... ауа ... (tрз = 23 ...... метр ... температура өсу коэффициенті (d = 1,5
град/м);
h - ғимарат биіктігі (h = 3,8 ... = 23 + 1,5 * (3,8 - 2) = 25,7 ... жылу ... ... ауа ... ... ауа балансын
алғанға тең. Және мына формуламен беріледі:
Qизб = Qприх – Qрасх.
Ғимаратқа кіретін жылу мына ... ... ... = Qобор + Qл + Qосв + Qрад ,
мұндағы Qобор – жабдықпен жұмыс ... ... ...... ... жылу;
Qосв – жарық көздерінен шығатына жылу;
Qрад – терезе арқылы өтетін күн ... ... ... ... ... жылу келесідегідей:
Qобор = d * Pуст ,
мұндағы d – жылуға кететін энергия бөлігі;
Pуст – ... ... = 0.15 *18700 = ... шығатын жылу келесі формуламен шығады:
Qл = n * q,
мұндағы n – ... ... саны (n = 15 ... – адам ... жылу ... (q = 90 ... = 15* 90 = 1350(Вт).
Жарық көзінен шығатын жылу мына формуламен анықталады:
Qосв = k * Pосв ... k = 0.4 ... ... ...... ... қуаты.
мұндағы
Qосв = 0.4 * 2000 = 800 (Вт).
Күн сәулесінен түсетін жылуды есептеу:
Qрад = А * k * S * ... А – ... жылу келу 1 м2 ... үшін ( 127 ден 234 ... дейін);
S – терезе ауданы (S = 3м);
m – терезелер саны (m = 3);
k – әйнектеу коэффициенті (k = ... = 180 * 3 * 3 * 0.8 = 1296 ... = 2805+ 1350 + 800 + 1296 = 6251 (Вт) ... мына ... ... = 0,1 * ... = 0,1 * 6251= 625,1 ... формуласынан Qизб табамыз:
Qизб =6251-625,1 =5625,9 (Вт).
Керекті ауа ауысымын формула арқылы табамыз:
Vвент = 3600 * 5625,9 / 10 * 1,3 * 4 = 6491,4 ... ... ... ... = Vвент / Vпом ,
мұндағы Vпом = n * Sчел * h = 15 * 4 * 3,8 = ... = 15 – ... адам ... – 1 ... ... ... ... (норма бойынша ой нңбегімен
жұмыс істеу үшін керекті ... Sчел = 4 ... = 3,8 м – ... ... қалдығы формуласы бойынша:
K = 6491,4 / 228 = 28
Қажетті вентиляторды таңдайық. Вентилятор таңдауда алғы ... ... ... = 1,1 * ... = 1,1 * 6491,4 = ... 1,1 – ауының соруы мен кетуін есептейтін коэффициент.
б) вентилятор арыны ... ... = v / 2 * ... в = 1,3 кг/м – ауа ... – вентилятор айналу жылдамдығы.
Ортадан тепкіш вентиляторлар үшін v 35 м/с ... ... ... үшін v = 25 м/с деп ... ... = 25 / 2 * 1,3 = 406 (Па)
Бастапқы мәлімет деп аз қысымды ортадан тепкіш Ц4-70N5 ... ... ... оның ... анықтайық:
– айналу саны – 1000 об/мин;
– вентилятор жұмысының қажетті коэффициенті (КПД) – 0,8.
Қажетті электродвигатель қуаты келесі формуламен анықталады:
N = Vрасч * Hв / 3600 * В, ...... ...... ... ...... КПД.
Содан
N = Vрасч * Hв / 3600 * В = 7140,5* 406 / 3600 * 0,8 = 1006,6 ... Шу және ... ... ... жұмыс негізгі болып табылады (диспетчерлік,
операторлық, басқару посты, есептегіш ... ... ... ... басқалар) барлық оқу орындарда (вуздарды қоса) шу деңгейлері жұмыс
орнында 50 дБА асаау керек. ... ... ... ... ... ... ДЭЕМ ... шу деңгейі 60 дБА аспау керек. ЭЕМ операторлар бөлмелерінде
(дисплейсіз) шу ... 65дБА ... ... ... ... ... бар ... орындарында шу деңгейі 75 дБА аспау керек [22].
Шуды қатты ... ... ... , ... және т.б.), егер
олардың берілген ... түрі үшін ... шу ... көп болса, онда ДЭЕМ-
мен бірге бөлмеден тыс жерде болу керек.
Бөлмелерде шу ... ... үшін ... ... ... ... ... және мемлекеттің Медсанбақылау ... ... ... ... ... ... ... коэффициентімен 63-
8000 Гц жиілік аймағында ... ... ... ... ... ... ... матадан перделер қабырғаға түстес және перденің ені терезе
енінен 2 есе ... болу ... ... ... ... бір ... шуды ... орнына
жібермеу болып табылады. Дыбыс изоляциясының құралдары ретінде ... ... ... ... ... табылады. Қажетті бірлікті
беретін дыбыстан ... ... ... ... 6.4 Дыбыстан қорғаныш
|Құрастыру |Қалың-д|Салмағы |Октавалық бірліктің ортагеометриялық |
|материалы |ығы, мм|1 м2 ... |
| ... ... ... ... ... ... |ығы, мм|1 м2 |жиілігі |
| | |
| ... ... тобы |
| |I |II |III |IV ... – проффессионалдық сәулелену |5 |15 |30 |75 ...... ... |0.5 |1.5 |3 |7.5 ... манитордан әсер ететін электромагнтиттік сәулелердің әсерін
төмендету мақсатында ... ... ... Сол ... осы
сәулеленулерден қорғану жағдайында арнайы ... ақ ... ... ... жасағанда электр тоғымен жарақаттануы мүмкін. ... ... бір ... ... тұйықталу немесе қорпшаға қысқа тұйықталу
болуынан болатын изоляцияның зақымдануынан пайда болады.
Қысқа тұйықталуды және изоляцияның зақымдануын қысқарту үшін ... ... және ... ... ... ... Бұл ... деп аталатын аспап қолданылады. Мұның көмегімен 50Гц жиілігімен желіде
изоляцияға бақылау жүргізіледі, соқтығысу ... ... ... ... 220В, 50Гц-пен қоректенеді. ДЭЕМ-де желілік ... ... ... ... электроқоректендіру разеткісінде қосылған нөлдік
қарастырылған. Адамдардың электр тоғымен жарақаттануынан ... үшін ... ... ... ... ... ... жерлену
сымымен бірігеді.
Шнур қоректенуі және шанышқы сынық және изоляцияда ажырауы болмауы
керек.
Желілік тумбер электроқамсыздандырудың талабын қанағаттандыруы ... ... ... мәні ... ... ... (ТШ) сәйкес
болатын стандартты ұстағышта желілік сақтандырғышы пайдалануы керек.
Сонымен ... ... ... ... ал ... болғандықтан, оған ТШ-ға ... ... ... ... ... ... ... Көрінетін
жақын жерде медикаменттерімен аптечка орналасады.
Қорғану үшін ПР-2 ... ... ... ... Кп – іске қосу ... = ... ... мәні электрлі қондырғының типінен ... Егер ... тек қана ... ... бар ... жүзеге асса, онда К 1,25ё1,4 айналасында таңдалынады;
2. Егер ... ... ... ... жану ... жатық
қорғанышымен жүзеге асса, онда К ажырату ... і3 ... А.-ге ... ... ... 200 м ... магистралдің аймағы көрсетілгендіктен, онда
нөлдеуді қайталау керек. Нөлдеудің қуатының мәні 10 Ом-ды аспауы керек.
Нөлдеуді ... ... ... ... ... ... ... әрбір фазалық сым үшін активті қуатын есептейміз:
мұнда l – сым ұзындығы;
S – сымның қиылысуы;
( - ... ... ... үшін ... аймақ үшін фазалық сымның активті қуатын есептейміз:
Ом,
Ом,
Ом.
RФ1=0,14 0м; ... 0м; RФ3= 0,336 ... ... ... ... қуаты: RФе =О, 56 0м;
Барлық учаскелерде сымның қызуын Т=55 С деп есептеп, фазалық сымның
активті кедергісін есептейік.
Ом
мұнда
град – ... ... ... ... ... ... активті қуаты:
Ом,
Ом.
Сталыдан жасалған труба үшін: (=1,8 Ом/км
Ом.
Сонымен нөлдену магистралының ... ... ... тең ... å =RM3 1+RМЗ 2+RM3 3=0,544 ... ... ... анықтаймыз. Фазалық сым үшін:
Х'Ф= Х'ФМ - ХФL.
Нөлдену магистралі үшін:
Х'М3= Х'М3 М - ХМ3 ... и Х'ФМ- ... ... и ХФ1- өзіндік индукцияның ішкі индуктивті қуаты.
Фазалық сым мен ... ... ... ... ... ... ... формуламен анықталады:
Х'ФМ = Х'М3 М =0145 lg(dФМ3),
мұнда d – фазалық және нөлдік сымның арақашықтығы (1 және 2 d=15 мм, және ... ... ... Ом,
Х’ФМ2=Х’М3М=0,145 lg15=0,17 Ом,
Х’ФМ3=Х’М3М=0,145 lg9,5=0,142 Ом.
Барлық аймақ үшін суммарлы қуат:
Х’ФМ =Х’М3М =3*0,145=0,482 Ом.
Ішкі индуктивті қуат формуламен анықталады:
XФL = X'L* L , где X'L- ... ... ... ...
X'L2=0,068*0,075=0,005 Oм
X'L3 =0,03*0,03=0,0009 Oм
Фазалық сымның ... ішкі ... ... ... =0,068*0,25=0,017 Oм,
XM3L2 =0,03*0,075=0,0025Oм,
XM3L3=0,138*0,03=0,004 Oм.
Нөлдеу магистралінің суммарлы ішкі индуктивті қуаты:
XM3L=0,024 Oм.
Суммарлы ішкі индуктивті қуат:
ХФ'=0,435-0,0314=0,453 ... ... ... ... ... ... Ом,
ХФ"3=0,0157*0,03=0,0005 Oм.
Фазалық қуаттың толық қуаты және нөлдену магистралі:
ZФ=0,78 Ом,
ZM3=0,79 ... бір ... ... формуламен анықтаймыз:
.
Берілгенімен есептеу параметрін салыстырамыз: IКЗ=132>12 А.
Сонымен қатар шарт ... ... ZM3 < 2 * ... ... ... Өрт ... зал өртке қауіпсіздігі дәрежесі В категориясына жатады.
Болаттан жасалған негізгі ұстап тұратын және ... ... ... отқа ... ... ететін өрттен қорғалатын материалдармен
және сырлармен қорғалған. Қабырғалардың және ... ... үшін ... материалдар пайдаланылады.
Желдетпе жүйесіндегі ауа жүргізгіш құбырлыр жанбайтын материалдар
пайдаланады. Желдетпе жүйесінде өрт болған жағдайда оларды ... ... ... ... ... сигнализациялық жылулық өрттік
құрылғы СТПУ-1 бар. Ол температура немесе ... ... ... автоматты түрде іске қосылады да, ... ... ... ... ... береді. СТПУ-1-дің іске қосылу уақыты
15 секунд. Өртті жергілікті ... үшін ... ОУ-5 ... көмірқышқыл өрт
сөндірушілер қолданылады.
Машиналық залдағы кабельді желілердің барлығы, өртке тұрақтылығы ... ... қиын ... ... ... технологиялық еден
астына салынады. Өртті сөндіру үшін бастапқы стадияда, коридорда 1,35 ... ... ... ішкі су құбырлары және өрт сөндіруші құралдар
орнатылған.
Ғимаратта өрттік ... ... ішкі ... ... орнатылған су
құбырлары да бар.
Өрт сөндіру кезінде адамдарды эвакуация жасау дұрыс болу үшін ... 1,5 ... ал ... 2 метр болу керек. Бұл жобадағы арақашықтық 25 м
аспайтын болғандықтан 1 есік қана ... ... этап ... ... есікке дейінгі арақашықтық 40 м аспауы керек.
Ғимараттың жанына өрт сөндіруші автомобильдердің кіретін ... ... ... ... ... бір ... ... Бағдарламалық-диагностикалық кешеннің ЭЕМ-нің ток өтпейтін
бөліктерін ток беруші трансформатордың ... ... ... ... ... ... түрде токтан үзіп тастау үшін Іном
балқитын сақтандырғыштағы номиналды ток едәуір қысқа тұйықталған ... асып ... ... К=3 ... ... осы сақтандырғыштың корпусында мәнін
көрсеткен балқитын сақтандырғыштың номиналды ... ... ... ішіндегі қуаттау көзіндегі қуат 0,22 кВ, онда толық жерге
тұйықталған желі үшін ... ... ... Қорғаныстық жерге
тұйықтаудың өткізгіштері ретінде аллюминийден жасалған жұмыс істейтін
нөлдік өткізгіштерді ... деп ... cos y=0,85; ... және ... ... ... үшін кедергіні
анықтаймыз. Өткізгіштердің диаметрі:
Аллюминийдің үлестік ... ...
7 ... ... ... Программалық қамсыздандыруды енгізу құны және шығындар есебі
Программалық қамсыздандыруды жасауға кеткен шығындар сметасына кіреді:
материалдық шығындар, құрастырушылардың ... ... ... негізгі еңбек
ақы, 45000 тенге айына;, әлеуметтік салық бойынша аударымдар, программаны
жасау және ... ... ... ... ... ... негізгі еңбек ақысының 20%-ы).
1 Материалды шығындарға қағаз және ... ... құны ... ... барлығы = 1000 тенге.
2 Құрастырушылардың негізгі еңбек ақысы келесі формуламен анықталады (7.1):
Знег =Тоб (З ... ... Тоб – ... ... еңбек сыйымдылығы, күндер;
Программаның жобасы 30 күн ішінде жасалды (Tоб).
З орт.е.а – ... ... ... ... ... ... еңбек ақы 45000/22 = 2045 тенге.
Знег = 30 ∙ 2045 = 61350 ... ... ақы ... еңбек ақының 20% -н құрайды.
Зкос = 61350 ∙ 20% = 1270 ... ... ... ... ... 20%
Аударымдар = (61350+1270)∙20% = 12524 тенге.
Программалық қамсыздандыруды жасауға кеткен бір уақыттағы шығындар:
Материалды шығындар - 1000 тенге;
Негізгі және қосымша еңбек ақы - 61350 ... ... ... ... - 12524 ... ... ... және экономикалық тиімділік есебі
Жұмыс уақытының жоспарлық балансы:
Календарлық күн саны - Тк=365
Демалыс күндер саны - Тв = ... ... ... ... Тн=Тк-Тв = 254
Жұмысқа келмеген күндер, оның ішінде: Ткелм= 2
- еңбек демалысы Тотп= 24+10
- сырқаттану Тсырк= 6
- оқуға бару ... ... ... ... ... уақытының тиімді қоры, күн - Тэф.д=Тн-Ткелм= 252
Смена ұзақтығы, сағ - Тсм= 8
Смена саны Nсм= ... ... ... қоры,сағ - Тэф.сағ=Тэф.д·Тсм = 2016
Программаны енгізуге дейінгі тиімді қор келесі ... ... = 8*252 = 2016 ... ... енгізгеннен кейін орындалатын жұмыстар саны күніне 1
сағатқа қысқарды деп қабылдаймыз.
Программалық қамсыздандыруды енгізгеннен кейінгі ... ... қоры ... ... ... = (Тсм – ... ... = (8-1)*252=1764 сағ.
Кадрлық қызметкердің ставкасы жұмыс уақытының 170 тнг/сағ құрайды.
Программаны енгізгенге дейінгі жылдық еңбек ... = 2016*170 = 342720 ... ... ... жылдық еңбек ақысы:
ОТпрог = Тэф.ч*Nстав = 1764*170 = 299880 тенге; ... ... ... ... ... ... ... ОТпрог=342 720 – 299 880=42840 теңге; (7.5)
Құрал-жабдықтың қуаты келесі формуламен анықталады:
(7.6)
мұндағы: ...... ... ... ... кВт;
Тгод – құрал-жабдықтың жылдық еңбек уақыты, сағ;
Ки – электроэнергияны қолдану коэффициенті;
Құрал-жабдықтың жылдық жұмыс уақыты келесі формуламен анықталады:
(7.7)
мұндағы: Тном – ... ... ... ... ...... ... сағ;
Ксм – сменалық коэффициент, Ксм=1;
Программаны енгізгенге дейінгі құрал- жабдықтың жылдық жұмыс ... ... ... ... ... ... жабдықтың жылдық жұмыс уақыты
келесі формуламен анықталады:
Құрал-жабдықтың номиналды жиынтық ... = 0,5 ... ... енгізгенге дейінгі қуат шығыны құрайды:
Онда программаны енгізгеннен кейінгі қуат шығыны ... ... ... ... тарифы 1 квт-қа ≈5 тнг
болғандағы шығындар:
Программаны енгізгеннен кейін:
Осыдан электроэнергияны үнемдеу ... ... ... ... ... ... ... (тонер, қағаз): 1000 тенге;
Программаны енгізгенге дейінгі ағымдық шығындар:
(7.9)
Программаны енгізгеннен кейін:
Жылдық үнем:
Енгізілетін программаның ақтау мерзімі келесі ... ... ... ... ... енгізілетін программаның
тиімді екенін көрсетеді:
Кесте 7.1 Экономикалық тиімділік
|Атаулары ... ... |
| ... дейін |енгізгеннен кейін ... ... ... ... |2016 |1764 ... | | ... еңбек ақысы, теңге |342720 |299880 ... ... ... теңге | |42840 ... ... ... ... |1524 |1333 ... сағ | | ... ... ... теңге |349163 |305642,5 ... 7.1 ... ... ... |43520 ... ... ақтау| |14 ... ай | | ... ... ... қоры ірі ... ... табылады. Қордың зейнетақы активтерінің үштен екі бөлігі «А»
тізіміндегі ... ... ... ... ... ... облигацияларына, ипотекалық облигацияларға, Қазақстан даму банкі
облигацияларына, ... ... ... ... ... Бұл ... экономикалық секторының дамуына қосылған елеулі үлес екені
даусыз.
Қазақстан ... ... ... Республикасында
зейнетақымен қамсыздандыру жүйесін реформалау ... ... ... ... ... ... ... бірінші болып бұл идеяға
қолдау көрсетті және жинақтаушы зейнетақы қорын құру жөнінде ... ... ... ... қаржы нарығында бірінші
корпоративтік жинақтаушы зейнетақы қоры пайда болды.
Бірінші қазақстандық қор зейнетақы ... ... және ... ... асыру қызметі бойынша № 0000001 мемлекеттік лицензиясын
алды.
Дипломдық жоба «Атамекен» ... ... ... ... ... ... жобаның тақырыбы актуальды, өйткені мемлекет саясатының
әлеуметтік-экономикалық ... ... ... ... болып табылады. Зейнетақылық жүйелер 100 жылдан астам бұрын
пайда болса да, бірнеше реформалау кезеңінен өтті. Бұл ... ... ... ... ... келген демографиялық өзгерістерге
байланысты. Осындай саясат ... ... ... жүктің
жоғарылауына әкелді де, мемлекеттің алдына таратушы зейнетақылық жүйені
азайтып, ... ... ... құру ... ... ... ... совершенствования пенсионной системы ... ... ... наук ... Казахстан, № 4-
2006 г., стр.71-74, 0,26 п.л.
2. Современное состояние пенсионной ... ... и пути ... Национальной Академии наук ... № 4-2006 г., ... 0,26 ... ... опыт ... ... и проблемы Казахстана на пути реформ//
Вестник Национальной Академии наук Республики Казахстан, № 5-2006 ... 0,27 ... ... ... ... в накопительной пенсионной системе ... ... и пути их ... ... ... № 1(3) – 2007г., ... ... Опыт моделирования пенсионных систем, необходимость моделирования
пенсионной системы ... ... ... ... конференции. Университет Международного Бизнеса. 10 ноября
2006 ... ... 0,25 ... Некритическое копирование мирового ... или ... ... ... ... ... конференции,
посвященной 15-летию независимости Республики Казахстан «Национальная
конкурентоспособность ... ... ... ... Алматы.
7-8 декабря 2006 года, стр. 322-326, 0,35 п.л.
7. Альтернатива ... ... ... ... ... ... в казахстанском обществе: менеджмент
и маркетинг». КазУЭФиМТ. Астана. 12 ... 2006 ... ... ... ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ (Система стандартов безопасности труда). Рабочее
место при ... ... ... Общие эргономические требования.
9. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 ... ГОСТ 2239-79. ... ... ... ... ... ... Санитарные нормы и правила (СанПиН) ... ... к ... ... ... и организация
работы.
12. Федеральные законы: «Об акционерных обществах» (в последней редакции ... ... 2004 г.); «Об ... с ... ... ... ... от 29 декабря 2004 г.) – М.: Книга сервис, 2005. – ... ... ... / Под ред. Булатова А.С. – М.: Юристъ, 2003. – 734
с.
14. Қазақстан өз ... жаңа ... ... ... Н.Ә.Назарбаев
01.03.2006ж
15. Дж. Мартин «Организация баз данных в вычислительных системах», Мир,
Москва, 1990 г.
16. К. Дейт ... в ... ... ... ... БИНОМ, Москва,
1999 г.
17. В. М. Стриганов и др. ... ... ... 1986 г.
18. М. А. Аппак «Автоматизированные рабочие места на основе ПЭВМ», Радио ... ... 1989 ... В. Л. ... В. С. ... «Научные основы организации управления и
построения ... ... ... ... 1990 ... А. Ф. ... «Персональные ЭВМ в организационном управлении», Наука,
Москва, 1988 г.
21. ГОСТ 12.2.032-78. ССБТ (Система стандартов безопасности ... ... при ... работ сидя. Общие эргономические требования.
22. СанПиН для работников вычислительных центров от 22.05.95 ... ГОСТ 2239-79. ... ... ... ... ... ... нормы и правила (СанПиН) 2.2.2/2.4.1340-03. Гигиенические
требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация
работы.
25. Федеральные законы: «Об ... ...... ... 29 ... 2004 г.); «Об ... с ... ответственностью» (в
последней редакции от 29 декабря 2004 г.) – М.: ... ... 2005. – ... ... С.В., Оладов Н.А., Исаев Д.В. Точно вовремя для России.
Практика применения ... – М.: ... ... 2002. – 368 ... Сайт ... «1С» по платформе «1С:Предприятие 8.0»: http://v8.1c.ru/
28. Киселев А.Г. Интегрированная система управления для ... (ERP): ... ...... – 2004. – 219 ... Форум сайта ITLand (ERP, MRP II, FRM, CRM, HRM & ... ... ... Database Engine ... ... ... ... қоры
кесте
кесте
Енгізу құрылғысы
Операциялық жүйе
Бағдарлама
Деректер базасы
Шығару құрылғысы
Интерфейс
Орындалатын операторлар

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 72 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Аймақтық және интегралдық реография8 бет
Мұнай-газ саласының бәсеке қабілеттілігінің техника-экономикалық көрсеткіштерін талдау15 бет
Радионуклидті сәулелер6 бет
Тағам гигиенасы саласында мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалауды реттеуші нормативтік құжаттардын жинағы152 бет
Автоматты басқару жүйесі19 бет
Ауыл шаруашылында қаржы ресурстарын ұйымдастыру30 бет
Инвестиция туралы жалпы түсінік34 бет
Корпорацияның меншікті капиталының рөлі36 бет
Кәсіпорынның инвестициялық тартымдылығын арттыру жолдары67 бет
Мектептегі оқушылар ұйымы арқылы ұлттық тәрбие берудің педагогикалық шарттары35 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь