Теміржол көлігінің жұмысын автоматтандыруКіріспе
1 Патенттік ізденіс
1.1 Сұрақтың қойылуы және патенттік ізденіс
2 Техникалық.экономикалық негіздеме
3 Логистикалық жүйедегі көлік процесі
4 Қала аралық жүк тасымалының терминалды технологиясының
сипаттамасы мен сараптамасы
4.1 Жүк түзуші және жүк жұтатын нысандар сипаттамасы.
Жүк ағындарының сараптамасы
4.2 Темір жол көлігінің әртүрлі қызмет түрлері үшін бірыңғай
байланыс желісін жобалау мәселесін қою
4.3 Басты коммутация орталығының функционалды құрылымы
5 Жүктердің тасымалдану түрлері.
Аналогтік байланыстан сандық байланысқа ауысу ерекшеліктері
6 Желінің қолданушыларымен байланыс орнату және байланыста
болу алгоритмі
7 Адам өмірінің қауіпсіздік шарттары. ЭЕМ.мен жұмыс
істеу кезіндегі еңбек қорғау:ЭЕМ.ның операторының жұмыс
орнын ұйымдастыру
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
8 Темір жол қызметіндегі программалық кешеннің
техникалық.экономикалық тиімділіктері. Экономика есебі
8.1 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет
шығындар сметасын есептеу
8.2 Еңбекке төлеу фонды
8.3 Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
8.4 Қосымша шығындар
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша
«Жүкті жеткізу» - өнімді жасағаннан кейінгі және оның тұтынушыға жетуіне дейін орындалатын көптеген операцияларды сипаттауға арналған соңғы кезде танымалы болған түсінік. Операцияларға кез – келген көлік түрімен материалдарды жеткізу, сақтау, қаптау жатады. Содай – ақ бұған жанама операциялар да кіреді. Олар маршрут, жетекші құраманы таңдау, қозғалыс графигін жобалау жән көлік құралдарын техникалық қамтамасыздандыру. Мұдай операциялардың мақсаты – тұтынушы мен өндіруші арасындағы территориялық арақашықты жою.Олар өнім өндіретін орыннан тұтыну орынына жүк жеткізуді, қажет жағдайда керекті орындарға жақсы қалпында жүк жеткізуді қамтамасыз етеді.
Мұндай көптеген операцияларды орындау кезінде мамандану өндірісінің басты ерекшелігі болғанда жүктерді алысқа жеткізу керек болады. Негізгі сауда маршруттары бойынша әртүрлі әсерлерге ұшырай отырып шикізат пен дайын өнімдердің үлкен ағындары үздіксіз жылжып отырады. Бұл әсердерді тіркеп отыру үшін, тасмалдаулардың арнайы жоспарын жасау керек. Сондай – ақ бұл жоспарлар экономикалық тұрғыдан шынайы болу керек, себебі егер қорытқы бағасы қолданушы үшін тиімсіз болса, географиялық және уақыттық шекарадан тасмалдаудың қажеттілігі болмайды. Жүк тұтынушыға тек қажетті уақытта, қажетті жерге, қажетті мөлшерде ғана емес, сондай – ақ тиімді бағамен де жеткізілуі керек.
Көлік жүйесінің жұмысын жетілдіру жолындағы кедергілердің бірі – қажетті ақпараттың дер кезінде түспеуінен жүктерді тиеу, түсіру және тасымалдау пунктеріндегі жүктердің тұрып қалуы. Сондықтан жүк жіберуші мен жүк алушы арасында көлік тізбегінен басқа ақпаратты сақтау, өңдеу және жіберу үшін қажетті құралдары бар «ақпараттық тізбек» те жасалуы керек.
Қазіргі уақытта тізбектің көліктік буынының қатысушылары ақпарат өңдеу үшін есептеу техникаларын кеңінен пайдаланады. Бірақ қазірде жұмыс істеп тұрған ақпараты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері локальді және бір – бірімен байланыспаған.
Ақпарттық тізбекті жасау үшін локальді ақпараттық жүйелерді машинааралық ақпарат алмасу құралдарымен қамтамасыз ету керек. Бірақ тек жалғыз ақпараттық тізбекті ұйымдастыру қолда бар көлік құралдары мен жүктерді тасымалдауды оңтайлы ұйымдастыруға кепілдік бермейді.
1 Бахрах В.Л. Автоматизированная сеть связи многофункционального назначения в отрасли .// Энергомашиностроение , №8 , 2001 г. , с 35....39 ;
2 А.с. 775857 СССР . МКИ Н 04 М 3/00 . Способ автоматической коммутации в сети связи .
3 Бахрах В.Л. Патент 2013020 . РФ . 5 Н 04 М 11/06 . Способ соединения абонентских приборов по коммутируемой сети и устройство для его реализации . 1994 г.
4 Бахрах В.Л. Автоматизированные сети связи с интеграцией служб связи . «Нефтяная промышленность СССР» . Научно-технический сборник , №12 , 1989 г .
5 Бубман Д.Р. Цифровые системы передачи и оборудование для многоканальной связи . // Итоги науки и техники . Сер .
6 «Электросвязь» . Москва , ВИНИТИ , 1986 г . т.16 , с 165...221 ;
7 Теория телетрафика . / Лившиц Б.С. Учебник для вузов , 2-ое издание . Москва «Связь».1979 г.
8 Блэк Ю. Сети ЭВМ : протоколы , стандарты , интерфейсы . Москва . Мир . 1990 г.
9 Волклв В.М. Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте . Москва , 1996 г.
10 Горелик М.Г. Эффективность междугородной телефонной связи и пути её развития . Москва . «Связь», 1979 г . с 74 .
11 Ведомственные нормы технического проектирования . Часть 2 . Москва , «Связь» , 1980 г.
12 К.В.Тихомиров . Теплотехника , тепло-газоснабжение и вентиляция . М . «Стройиздат» , 1991 г.
13 СНиП 11-33-75. Строительные нормы и правила . Нормы проектирования . Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха . М . «Стройиздат» , 1982 г.
14 СанПиН 2.2.2.542-96.Санитарные правила и нормы.Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам,персональным компьютерам и органтзация работы . М. Госкомипеднадзор России , 1996 г.
15 Орана труда в вычислительных центрах . Ред . Ю.Г.Сибарова . М. Машиностроение ,1990г.
16 Инструкция по подсчёту экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений . Утверждена Комитетом по делам изобретений и открытий .
17 www.ctm.ru сайты

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 42 бет
Таңдаулыға:   
Мазмұны

Кіріспе

1 Патенттік ізденіс

1.1 Сұрақтың қойылуы және патенттік ізденіс
2 ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
3 ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ КӨЛІК ПРОЦЕСІ
4 Қала аралық жүк тасымалының терминалды технологиясының
сипаттамасы мен сараптамасы
4.1 Жүк түзуші және жүк жұтатын нысандар сипаттамасы.
Жүк ағындарының сараптамасы
4.2 Темір жол көлігінің әртүрлі қызмет түрлері үшін бірыңғай
байланыс желісін жобалау мәселесін қою
4.3 Басты коммутация орталығының функционалды құрылымы
5 Жүктердің тасымалдану түрлері.
Аналогтік байланыстан сандық байланысқа ауысу ерекшеліктері
6 Желінің қолданушыларымен байланыс орнату және байланыста
болу алгоритмі
7 Адам өмірінің қауіпсіздік шарттары. ЭЕМ-мен жұмыс
істеу кезіндегі еңбек қорғау:ЭЕМ-ның операторының жұмыс
орнын ұйымдастыру
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар

8 Темір жол қызметіндегі программалық кешеннің

техникалық-экономикалық тиімділіктері. Экономика есебі

8.1 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет
шығындар сметасын есептеу

8.2 Еңбекке төлеу фонды

8.3 Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар

8.4 Қосымша шығындар

Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша

Реферат

Дипломдық жобаның тақырыбы: : Теміржол көлігінің жұмысын
автоматтандыру.

ТүсіндІрме жазба беттен, суреттен, кестеден, 4 қосымшадан тұрады.

Дипломдық жобаның мақсаты: Қазақстан Республикасының теміржолының
қызметін қазіргі ақпараттық техникалардың көмегімен автоматтандыру.

Кілттік сөздер: ЖАСАУ, БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ, ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ПРОЦЕСТЕР,
ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЛМАСУ, МӘЛІМЕТТЕР БАСЗАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ, МӘЛІМЕТТЕРДІ
КӨРСЕТУ, КЛИЕНТ-СЕРВЕР АРХИТЕКТУРАСЫ, ИНТЕГРАЦИЯ, ВАГОН, МАРШРУТ

Жобада теміржол көлігінің барлық автоматтандырылуы көрсетіліп, олардың
түрлері және қазіргі құжат алмасу, іс-қағаздар жүргізу жүйелерінің анализі
жүргізілген.

Кіріспе

Жүкті жеткізу - өнімді жасағаннан кейінгі және оның тұтынушыға
жетуіне дейін орындалатын көптеген операцияларды сипаттауға арналған соңғы
кезде танымалы болған түсінік. Операцияларға кез – келген көлік түрімен
материалдарды жеткізу, сақтау, қаптау жатады. Содай – ақ бұған жанама
операциялар да кіреді. Олар маршрут, жетекші құраманы таңдау, қозғалыс
графигін жобалау жән көлік құралдарын техникалық қамтамасыздандыру. Мұдай
операциялардың мақсаты – тұтынушы мен өндіруші арасындағы территориялық
арақашықты жою.Олар өнім өндіретін орыннан тұтыну орынына жүк жеткізуді,
қажет жағдайда керекті орындарға жақсы қалпында жүк жеткізуді қамтамасыз
етеді.
Мұндай көптеген операцияларды орындау кезінде мамандану өндірісінің
басты ерекшелігі болғанда жүктерді алысқа жеткізу керек болады. Негізгі
сауда маршруттары бойынша әртүрлі әсерлерге ұшырай отырып шикізат пен дайын
өнімдердің үлкен ағындары үздіксіз жылжып отырады. Бұл әсердерді тіркеп
отыру үшін, тасмалдаулардың арнайы жоспарын жасау керек. Сондай – ақ бұл
жоспарлар экономикалық тұрғыдан шынайы болу керек, себебі егер қорытқы
бағасы қолданушы үшін тиімсіз болса, географиялық және уақыттық шекарадан
тасмалдаудың қажеттілігі болмайды. Жүк тұтынушыға тек қажетті уақытта,
қажетті жерге, қажетті мөлшерде ғана емес, сондай – ақ тиімді бағамен де
жеткізілуі керек.
Көлік жүйесінің жұмысын жетілдіру жолындағы кедергілердің бірі –
қажетті ақпараттың дер кезінде түспеуінен жүктерді тиеу, түсіру және
тасымалдау пунктеріндегі жүктердің тұрып қалуы. Сондықтан жүк жіберуші мен
жүк алушы арасында көлік тізбегінен басқа ақпаратты сақтау, өңдеу және
жіберу үшін қажетті құралдары бар ақпараттық тізбек те жасалуы керек.
Қазіргі уақытта тізбектің көліктік буынының қатысушылары ақпарат
өңдеу үшін есептеу техникаларын кеңінен пайдаланады. Бірақ қазірде жұмыс
істеп тұрған ақпараты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері локальді және
бір – бірімен байланыспаған.
Ақпарттық тізбекті жасау үшін локальді ақпараттық жүйелерді
машинааралық ақпарат алмасу құралдарымен қамтамасыз ету керек. Бірақ тек
жалғыз ақпараттық тізбекті ұйымдастыру қолда бар көлік құралдары мен
жүктерді тасымалдауды оңтайлы ұйымдастыруға кепілдік бермейді.
Әртүрлі көлік компанияларының ресурстарын тиімді пайдалануды
қамтамасыз ету үшін жүкті тасымалдау үшін жабылмаған сұраныстарының ортақ
ақпараттық банкісін жасаған жөн, ал банкіден көлік компаниялары өздеріне
сәйкес келетін сұраныстарды таңдап алуына болады.
Жекелеген көлік құралдарының қозғалысын басқару сапасын жақсарту
үшін және олардың қозғалыс маршруттарын құрастыру үшін банкке тасымалдау
процесстерінің жағдайы жайлы ақпарат енгізілуі тиіс. Сонымен қатар банкте
аралас тасымалдаудың орындалу графиктері жайлы ақпараттар болуы мүмкін.
Тек егер ақпараттық банкте сақталатын әр уақыт мезетіндегі ақпарат
көлік процесстерінің шынайы жағдайына сөйкес келгенде ғана көлік құралдарын
басқару тиімді болады. Ол үшін жүргізуші мен диспетчер кез–келген уақыт
ішінде бір–бірімен ақпарат алмаса алу үшін көлік құралдарын байланыс
аппараттарымен жабдықтау қажет.
Бұл жұмыста мен жүзеге асырылатын қала аралық тасымал, жекелегенде
аймақтар арасындағы тағам өнімдерінің жалпы тасымалының тиімділігіне әсер
ететін бірнеше аспектілерді қарастырдым.
Бұл дипломдық жұмысымның мақсаты – қала аралық жүк тасымалын
зерттеу, қала аралық тасымал жағдайын бағалау әдісін меңгеру.
Шешімі ізделінетін негізгі мәселелер: қала аралық тасымалды
жетілдіру бағдарламасы бойынша іздену және негіздеу, көлік процесінің
ұйымдастыруының логистикалық бағытын енгізу бағдарламасын жасау.

1 Патенттік ізденіс

1.1 Сұрақтың қойылуы және патенттік ізденіс

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

БЕКІТЕМІН
Каф. меңгер.___________ А.Д.Золотов
______ _________________ 2007ж.
(мерзімі)

ТАПСЫРМА
Дипломдық жобалау барысында патенттік-ақпараттық зерттеулер жүргізуге
арналған

Дипломдық жоба тақырыбы – Темір жол көлігінің жұмысын автоматтандыру
Ізденістің басталуы 01.01.2007 ж. Аяқталуы 1.06.2007 ж.
Жетілділіретін программалық қамсыздандырудың қысқаша сипаттамасы –
Қазақстан теміржолының жұмысын автоматтандырып, жеке кәсіпорынның
электронды құжат алмасуын жасау

Кесте 1.1
Іздеу Ақпарат іздеуІздеу Сыныптау ІздеуІздеу жүргізілетін
нысаны мақсаты мемлекет-тиндекстері те-реақпарат көздерінің
ері ң-дігатаулары
і
УДК ХПС,ҰПС,
УОЖ
Теміржол Көлік Қазақстан, G01G100, 2001-Ресми бюллетень
тасымалдаулақұралдарын Ресей, G06F900, 2006ж“Промышленная
рын қазiргi заманШвейцария, 940. ж. собственность”-
жеткізуді, талабына сай Япония. Алматы:
олардың жаңа казпатент(1998-200
маршруттарынқұрылғылармен 5); официаль-ный
бақылаушы , бюллетень
программалықпрограммаларм “Открытия,
кешен ен изоб-ретения” -М,
ВНИИПИ;
(1996-2000).
Официаль-ный
бюллетень
“Изобретения” -М:
НПС “Поиск”,
(2000-2005);

Кесте 1.1 жалғасы
қамтамасыз Реферативті
етiп, оның ақпарат
жұмысын “Изобретения стран
автоматтандыр мира”. Выпуск 100
ып, жаңа (МКИ F25).
сандық М,ВНИИТИ,
құрылғылар (1996-2001);
қою

Тапсырма берілді ______ _____________2007ж.
(уақыты) (айы)

Орындаушы_________ Қарасартова А..
(қолы) (аты-жөні)

Дипломдық жоба жетекшісі ____________ Секербаева А.Б.
(қолы)
(аты-жөні)

Анықтама
Іздеу нысанын патенттік және ғылыми-техникалық

әдебиеттер бойынша зерттеу туралы

Диплом жобасының тақырыбы Темір жол көлігінің жұмысын автоматтандыру
Іздеу тереңдігі: 2001 жылдан 2006 жылға дейін
Іздеу төмендегі диплом жобасын орындау барысында зерттелген материалдар
бойынша жүргізілді
Кесте 2 Зерттеу нысандары
Іздеу Іздеу Сыныптау Іздеу Ғылыми-технПатенттік құжаттар
нысаны мемлекет-теиндекстерітөмендегі ика-лық атаулары номерлері
(оның рі (МКИ, НКИ,мекемелер-діқұжаттар, және басылу
құрам-дық (Қазақстан-МКПО, УДК)ң қорлары шығу күнінің белгісі,
бөлшек-тернан бастап) бойынша күні-нің қаралған жылдың
і) жүргізілді белгісі, белгілері
библиографи
ялық
мемлекет-те
р,
қарал-ған
жыл-дың
белгілері
Теміржол Қазақстан, G01G100 Cемей Журнал Ресми бюллетень
тасымалдауРесей, G06F900, облыстық Экспресс “Промышленная
ларын Швейцария, 940 Ғылыми-техниинформация собственность”
жеткізуді,Япония. калық Новости Алматы Казпатент
олардың кітапханасы науки (1998-2005)
маршруттар бойынша КазахстанаОфициальный
ын жүргізілді .-Алматы: бюл-летень
бақылаушы КазгосИНТИ “Открытия,
программал (1999-2003)изобретения” М.:
ық кешен ВНИИПИ (1996-2000)
Официальный
бюллетень
“Изобретения”.
М.:НПО “Поиск”
(2000-2005)
“Официальный
бюллетень
Российского
агентства по
патентным и
товарным зна-кам.
“Изобрете-ния,
полезные модели”
М.: ФИПС
(1998-2005)

Кесте 3 Патенттік зерттеулер жүргізу барысында зерттелген және ішіне
аналогтар кіретін патенттік құжаттар
Іздеу Табылған аналогтар
нысаны
(оның
құрамдық
бөлшекте-рі
)
Мемлекет, Өтініш берушінің Техникалық шешімнің Техни-кал
қорғау аталуы, мемлекет мәні: оны жасау ық
құжаттары-ныөтініш номері, мақсаты (өнертабыстық шешімді
ң түрі және басылымдылық күнніңпайдалы моделдің жобала-на
номері, белгісі, сипаттамасы бойынша) тын
сыныптау басылу күннің техника
индекстері белгісі ныса-нынд
(ХПС, ҰПС, а
УОЖ) қолда-ну
мүм-кінді
лігі
немесе
қолдан-ба
у себебі
Теміржол США патент Kellex Indastries Бұл программалық Қолдану
тасымалдаул№ 6278435 Ltd. № 2683324 қамсыздандыру теміржолмүмкіндіг
арын А23С912 Приор.03.12.99 қызметкерлерінің, і бар.
жеткізуді, Опубликовано экспедиторлардың, жүк
олардың 14.08.00 тасымалдаушылардың
маршруттары жұмысын
н бақылаушы автоматтандыратын
программалы электронда анықтама.
қ кешен Мұндағы мәліметтердің
жалпы базасы жүк
тасымалдаудағы
теориялық білімдерді
толықтыруға өз көмегін
тигізеді.

Кесте 4 Патенттік ізденіс және аналогтарды іздеу барысында зерттелген
ғылыми-техникалық құжаттар
Іздеу нысаныТабылған аналогтар
(оның
құрамдық
бөлшек-тері)
Авторлар, Басқа Техникалық Техникалық
ақпарат органдар-дың шешімнің ше-шімді
көздерініңатауы, шығарғанмәні және оны жобала-натын
атаулары ел жасау техника
мекеме-нің мақсаты объектісінде
атауы, (өнертабыстың қолданумүмкін-діг
шығару жы-лы, пайдалы модельдың і
номері, осы не қолдан-бау
беттері. басылымда берілгенсебебі
сипаттамасы
бойынша
Теміржол Иванов www.firs.ru Программалық Қолдану
тасымалдаулаА.И., www.kazpatent.kқамсыздандыру мүмкіндігі бар.
рын Абрамов z теміржол
жеткізуді, А.Д. Уфа қызметкерлерінің,
олардың қаласының экспедиторлардың,
маршруттарынмемлекетті жүк
бақылаушы к тасымалдаушылардың
программалықавиациялы жұмысын
кешен техникалық автоматтандыратын
университе электронды
т анықтама. Мұндағы
мәліметтердің
жалпы базасы жүк
тасымалдаудағы
теориялық
білімдерді
толықтыруға өз
көмегін тигізеді.

Қорытынды

Диплом жобасын орындау барысында жүргізілген

патенттік зерттеулер бойынша

Диплом жобасының тақырыбы – Темір жол көлігінің жұмысын
автоматтандыру

Іздеу тереңдігі: 2001 жылдан 2006 жылға дейін

1. Патенттік зерттеулер жүргізу алдында қойылған мақсаттарға
қол жетті ме? Жетпесе қандай себептерден?
- Мақсатқа қол жетті, ізденіске сай келетін ақпарат яғни аналогтар табылды.
2. Табылған (2 және 3 - кесте) аналогтардың қайсысы прогрессивтік
болады?
- № 2189623 патенті бойынша Теміржол қызметкерлерінің жұмысын
автоматтандыру жүргзілді және № 2178578 патенті бойынша Транспорттық
құжаттарды электронды түрде алмастыру жүргізілді.
Табылған “2 және 3- кесте” аналогтарының қайсысын жобаланатын техника
объектісінде қолдану пайдалы болады?!
- № 2189623 патенті бойынша Теміржол қызметкерлерінің жұмысын
автоматтандыру жүргзілді. Диплом жобасында жобаланылатын техника
объектісіне ұқсас техника объектілерді сериялап шығаратын қандай еліміздегі
және шет елдердегі фирмалар табылды?
Ғылыми-техникалық және патенттік құжаттарды зерттеу кезінде
өндірістік микроконтроллерды шығаратын Қазақстан фирмалары табылған жоқ.

Шетел фирмалары ішінде табылды:
- Kellex Indastries Ltd. № 2683324 Приор.03.12.99. 14.08.00 жарияланды
- ЖАҚ “Патентный поверенный”
3. Жобаланатын техника объектісі бойынша өнертабысқа өтініш материалдарын
өңдеу қажет пе?
Өтініш материалдарын өңдеу қажетті деп ойлаймын.

Тапсырма берілді ______ _____________2007ж.
(уақыты) (айы)

Орындаушы _________ Қарасартова А.
(қолы)
(аты-жөні)

Дипломдық жоба жетекшісі ____________ Секербаева А.Б.
(қолы)
(аты-жөні)

2 Техникалық-экономикалық негіздеме

Осы дипломдық жобада теміржол қызметін, жүк тасымалдау операцияларын
автоматтандыру қарастырылды. Программалық қамсыздандыру теміржол
қызметкерлерінің, экспедиторлардың, жүк тасымалдаушылардың жұмысын
автоматтандыратын электронды анықтама. Мұндағы мәліметтердің жалпы базасы
жүк тасымалдаудағы теориялық білімдерді толықтыруға өз көмегін тигізеді.
Осыған байланысты осы программалық қамсыздандыруға кеткен барлық күрделі
шығындар, программаның әкелер пайдасы, экономикалық тиімділігі есептелді.
Программдық қамсыздандыруды әзірлеуге және шығындарды есептеу үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін шығындар
сметасы келесі экономикалық элементер арқылы құрылады:
материалдық шығындар
еңбекке төлеу фонды
әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
Амортизациялық аударымдар
қосымша шығындар.
Бұл бөлім шығындардың келесідей тізімінен тұрады: тікелей материалды
шығындар, жанармайға шығындар, энергияға кететін шығындар, байланыс
қызметтеріне төлемдер, басқа ұйымдардың қызметін қолдануға кеткен төлемдер,
жанармайға және энергияға шығындар қосымша шығындарға қосылған.
Әзірленген программалық қамсыздандыру ішкі офистерде қолдану үшін
арналған. Фирмадағы өңделетін ақпараттардың көлемінің өсуіне байланысты
құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі маңызды болып табылады.
Осы дипломдық жобада әзірленген программдық қамсыздандыру кіші көлемді
ұйымдардың құжатайналымының автоматтандырылған тапсырмаларын шешеді. Өнім
шығындарды және фирмалардағы құжаттармен жұмыс істеу (іздеу, сақтау,
орындалуды бақылау) уақытын азайтады. Сонымен қатар өнім барлық жерде
қолданыла алады.

3 Логистикалық жүйедегі көлік процесі

Логистикалық жүйенің негізгі элементі – теміржол көлігі болып
табылады, оның негізгі ерекшелігі – сенімді жүк тасымалы. Сондай–ақ
теміржол көлігі жоғарғы қызмет көрсету деңгейін қамтамасыз етеді.
Мен логистикалық бағытқа негізделген дайын өнім өндіруші кәсіпорыннан
тұтынушыға дейін теміржол көлігімен жүк тасымалдаудың оперативті жоспарын
жасаудың қызықты әдісін көрсеткім келеді. Жүк жеткізу процесі төмендегі
ақпараттар негізінде реттеледі: жіберуші мен қабылдаушылардың ағымдағы
запастары жайлы ақпарат және оларды нормативтермен салыстыру керек;
өндірушінің қарқындылығы qп және өнімді тұтыну қарқындылығы qпт жайлы
ақпараттар. Жеткізу жоспарының бұдан арғы есептеулері келесі ретпен
жүргізіледі.
Белгілі qп және qпт , сондай-ақ бастапқы деңгейі ео арқылы
жіберушідегі дайын өнімнің жиналып қалу және қабылдаушыдағы тұтынудың
тоқтап қалу графиктері е(t) салынады.
Өнім өндірістерінің Iп және қабылдаушының Iпт шекті жеткізу
интервалдары анықталады.
Қорлардың максималдые max және минималды еmin деңгейлері есептеу
кезінде сақтау кезіндегі жүктің дефицит немесе артық болуы салдарынан
мүмкін болатын жоғалтуарды ескереді. Алынған графиктер мен Iп(Iпт)=f(t)
қатынасын есепке ала отырып (Т, Iд) көпмүшелердің қиылысуы облысын
анықтаймыз, ол әрине жіберуші мен қабылдаушыға жүк жеткізу үшін тиімді және
жоғарыда аталған жоғалтуларды болдырмауға мүмкіндік береді.
Темір жол кәсіпорны бірнеше қабылдаушыға қызмет көрсетіп,
олардың нормативті жеткізу интервалы және тасымал көлемдері Q(t) әртүрлі
болғанда жүк тасымалдау жағдайында оперативті жоспарды іске асыру кезінде
әртүрлі тұтынушылар үшін жүк жеткізу жағдайын таңдау мәселесін шешіп алу
керек. Осы мақсатта жеткізу жеделдігінің функциясы енгізілед, мұндағы с –
жүктің орташа бағасы, теңге; t – жеткізу аралығының шегіндегі ағымдағы
уақыт.

W(t) функциясы жіберуші қоймасында жүктің 1 сағ жатуында болатын
айналым қаражаттарының өліп қалу салдарынан болатын жоғалтуларды
сипаттайды. W(t) тәуелділігіне байланысты график сызылып, оның абсциссасы
Тд-tт (мұндағы t – тасымалдау уақыты ) үшін жоғалтусыз, уақтылы жүк жеткізу
жүзеге асырылатын әлдебір W(t) нормативін табуға болады.
Теміржол қызметіндегі кедендік құжаттардың электронды алмасу келесі
программалық кешенмен іске асырылады деп айтуға болады.

Жеткізудің неғұрлым тиімді бағытын анықтау кезінде әртүрлі жүктер
үшін осындай қисықтар сызылады, онда w(t)–ның өзгеру жылдамдығының
салдарынан қисықтар бір–бірімен қиылысады, олай болса әртүрлі жүктерді
жеткізу уақыты бойынша бағытты қайта таңдау керек. 1в-суретте екі w(t)
тәуелділіктер көрсетілген. t1- t2 аралығында жеткізудің жоғарғы деңгейі
неғұрлым қымбат жүкке сәйкес келеді (қисық сызық), ал t2- t3 аралығында
одан арзан жүк (жіңішке) нүктесіндегі қисықтың сынуы арзан жүкті жеткізу
кешіккенде болғандықтан, қосымша жоғалтулар пайда болғандағы запастардың
сақталу жағдайларына сәйкес келеді. Қиылғаннан кейін есептеулердің
негізінде запастар деңгейінен жоғартулар өзгерісінің шамаларының қисығы
е(t) салынады.
Оперативті жоспар көрсеткіштерін есептеудің қорытындысында
оптималды жеткізу рейстарын жоспарлап, теміржол вагондарының өнімділігін
есептейді.

Қарастырылған есепті қою және шешу кезінде логистика идеясы жүйелік
бағытта сипат алады, ол жіберушінің өндіріс ритмін және қабылдаушының дайын
өнімді тұтыну ритмін, көліктің жұмысын ескереді. Логистикадағы өткізу
қызметі алты дұрыс қойылған шарттар арқылы жүзеге асырылады (1-кестені
қара). Дипломдық жұмысты дайындау кезінде қойылған есептерді шешу кезінде
осы шарттарды пайдалану керек.
4 Қала аралық жүк тасымалының терминалды технологиясының сипаттамасы
мен сараптамасы
4.1 Жүк түзуші және жүк жұтатын нысандар сипаттамасы.
Жүк ағындарының сараптамасы

Қызмет көрсететін аймақта жүк түзуші және жүк жұтатын пунктердің бар
болуы, олардың қуаты, өнімнің негізгі түрлері, өндірістің көлемі жайлы
нақтылы ақпаратсыз темір жол көлігінің жұмысын рационалды ұйымдастыру да
мүмкін емес. Жүк түзуші пункт деп өз өнімін, өндіріс материалдарын және
қалдықтарын шығаратын кәсіпорындар мен ұйымдарды атайды. Жүк жұтатын
пунктер — бұл қалыпты өндірістік қызмет үшін қажетті шикізат, жанармай,
материалдар және тағы басқа жүктер әкелінетін кәсіпорындар мен ұйымдарды
аталады. Өндіріс пен тұтыну арасындағы байланыс буындары – тауар жетектеуші
желінің нысандары (сауда және өткізу дүкендері) және метериалды-техникалық
қамсыздандыру базалар да жүк түзуші және жүк жұтатын пунктер болып
табылады.

Тасымалданатын жүктердің түрлері бойынша пунктер екіге бөлінеді:
арнайы
әмбебап

Арнайы пункт – белгілі бір біртекті жүкті тасымалдайтын (біздің
жағдайымызда бұл тез бұзылатын жүктер) пунктер.

Жүк ағындарының қуаты бойынша пунктер екіге бөлінеді:
ірі – күнделікті жүктің ірі көлемін қабылдайтын және жіберетін пунктер;
ұсақ – күнделікті жүк айналымы азғантай.

Жабдықтандырылуы бойынша жүк түзуші және жүк жұтатын пунктер жабдық
және механизация деңгейі, көтеру-транспортты құрылғылардың түрі бойынша
ажыратылады.

Экономикалық аймақта орналасқан шаруашылық және өндірістік ұйымдар
мен кәсіпорындардың экономикалық және технологиялық байланыстары, сондай-ақ
олардың аймақтан тыс жатқан кәсіпорындар мен ұйымдармен байланысы олардың
арасындағы жүк корреспонденциясын түзеді, оның нәтижесінде материалдық
мағынасы тасымал көлемдері мен жүк айналымы болып табылатын көліктік
байланыстар орнатылады. Көліктік байланыстардың сипатын ескере отырып жүк
айналымы шаруашылық ішіндегі, қала ішіндегі, район ішіндегі,район аралық,
облысаралық, республикааралық, халықаралық болып бөлінеді. Облысаралық,
республикааралық көліктік байланыстар көршілес облыстар, аймақтар және
республикалар арасындағы ұзақ тасымалдауларды сипаттайды. Темір жол
көлігінің қозғалысындағы олардың үлесі өте жоғары және одан әрі дамуда. Осы
байланыстардың нәтижесінде пайда болатын тасымал көлемі үлкен арақышықтық
салдарынан жоғары жүк айналымын қамтамасыз етеді.

Жүк тасымалданулары өтетін регион картасы келесі суретте көрсетілген.

Сурет 1 Жүк тасымалдаулары жүргізілетін Қазақстан Республикасының облыстары
және кейбір ТМД елдері

Жүк айналымының құрылымы және көлемі көптеген жағдайларда, әсіресе
қаладан тыс тасымалдау кезінде жыл ішінде тұрақты бола бермейді. Жүк
айналымының мұндай біркелкісіз болуы тасымалдаудың маусымдылығы деп аталады
және тасымал біркелкісіздігі коэфициентімен бағаланады, ол былай
анықталады:

Тасымал маусымдылығы темір жол көлігі үшін маңызды болып табылады,
сондықтан да қозғалыс құрамасын дұрыс таңдап, оның жұмысын тиімді
ұйымдастыру үшін жүктік ағындарды ұйымдастыру қажет.
Осылайша, 2-суретте жіберу және қабылдаудың пунктерінің арасындағы жүк
корреспонденциясын ескеретін, сондай–ақ теміржол линиясын, жүктемесінің
маусымдық өзгеруі жайлы ақпарат көрсетілген. Халық шаруашылығы саласында
оларды басқару функциялары дөстүрлі байланыс жүйелерімен жүзеге асырылады:
телефония, телеграф, фототелеграф және пошта. Соңғы онжылдықта басқаруды
жетілдіру үшін жаңа байланыс жүйесі қолданыла бастады – есептеуіш кешендер
(ЭЕМ, ЖЭЕМ) және факсимильді терминалдардан ақпарат жіберу.
Ақпарат берілісі есептеу желісінің (ЕЖ) ажырамас бөлігі болып
табылады. Есептеу желісі көмегімен саланың кез–келген сатысында ақпаратты
басқару шешімдерін қабылдау үшін негізделген кеңестерді автоматты
дайындауға мүмкіншілік туады.
Техникалық дамуына байланысты дөстүрлі байланыс жүйелері үздіксіз
жетілідіріліп отырады, ал олармен бірге әртүрлі қызметті қолданушылар үшін
жаңа қызмет түрлері пайда болып, үнемі жақсарып отырады. Басқару
функцияларын жүзеге асыруда қала және қалааралық телефонияның, сондай- ақ
оның негізінде құрылған конференц-байланыс қызметінің маңызы зор. Мысалы,
конференц-байланыс мүшелерін автоматты түрде шақыруды енгізу, мәжілістің
ұйымдастырылуын реттейді, уақытты үнемдейді, бұрын коммутация
құрылғыларымен жеке–жеке шақыратын телефонистер мен операторлардың
уақыттарын босатады.

Сурет 2 Транспорттық құжаттарды ұйымдастыру

Есептеу желісін қолдану кезінде басқару аппараттарының сұранысы
бойынша басқару шешеімдерін шығару үшін қажетті ақпарат есептеу
кешендерінен дисплей экрандарына шығарылады. Егер ақпарат қолданушыларды
қанағаттандырмаса, ол түзетіліп содан кейін ғана басқарушылық шешімдерді
қабылдау үшін пайдаланылады. Осылаушы қағаз немесе телефон технологиясы
бойынша ақпаратты ұзақ іздеу, жинау, және өңдеу жойылады.
Соңғы онжылдықта әрбір қызмет түрі жеке дамып отырды, бірақ есептеуіш
техникалары облысындағы соңғы жетістіктер олардың интеграциясы жайлы
концепцияны тудырды.
Телефония және телеграфия бойынша халықаралық консультативті
комитетінің айтуы бойынша дөстүрлі және жаңа байланыс қызметінің
интеграциясы негізін көптеген талаптарға жауап беретін телефон желісі
қызмет атқару керек.
Бұл концепцияның қозғаушы күші – қажетті байланыс жүйелерінің
болмауынан бір-бірімен байланыспаған, көптеген территория бойынша
орталықтандырылған есептеу кешендері болып табылады. Бір–бірінен алыс
орналасқан есептеу кешендері жекеменшік кәсіпорындарды локальді басқару
мәселесін шешуге себепші болады.

Сурет 3 Жүк тасымалданаты станциялар тізімдері

Жоғарыда айтылғандардан телефон желісінде байланыс қызметін
интеграциялау мәселесі туындайды. Мұндай интеграцияның алғашқы қадамы -
әртүрлі байланыс қызметтерінің жеке бөлінген телефон, соның ішінде
қалааралық байланыс желісіне қосылуы. Осылайшы пайда болған желі жалпы
қолданыстағы телефон желісіндегі байланыс қызметін интеграциялаудың екінші
қадамына дайындалынады.
Теміржол көлігінде ведомствалы телефон байланыс желісі бар, оған
коммутацияланатын және жеке телефондық байланыс каналдары кіреді. Осы
желінің негізінде бірқатар автоматтандырылған байланыс қызметтеріне қызмет
көрсетуді қамтамасыз ете алатын бірығай байланыс желісі жобаланады. Менің
дипомдық жұмысымның негізгі мәселесі де осындай желі жобалау болып
табылады.

4.2 Темір жол көлігінің әртүрлі қызмет түрлері үшін бірыңғай
байланыс желісін жобалау мәселесін қою

Әртүрлі байланыс қызметінің қолданушыларына қызмет көрсететін
желінің тарихы да бар. Ол еліміздің ауыр машина жасау саласында нақтылы
қолданыс тапты. Салада жұмыс істеп тұрған телефондық байланыс каналдарына
DХ-200 типті Теленокиа (Финляндия) фирмасы жасаған әртүрлі сыйымдылықтағы
электронды автоматты телефон станциясының негізінде салынған коммутациялық
тораптар қосылған.
Отандық электрондық станциялар (АТСЭ-200 типті) жоғарыда аталған
станцияға ұқсас жобаланған. Бөлінген каналдарды коммутациялы станцияларға
қосу әртүрлі байланыс қызметтерінің қолданушыларына автоматты түрде қызмет
көрсететін (телефонды және факсимилді абоненттер, конференциялық байланыс
қатысушылары) байланыс жүйесін жасауға мүмкіндік берді.
Бірақ мұндай байланыс жүйесі оған тікелей қосылған қолданушыларға
ғана қызмет көрсетеді, яғни әрбір қолданушы қажет болған кезде бұл байланыс
жүйесінің қызметін егер сол бағыттағы байланыс каналы бос болғанда ғана
пайдалана алады.
Бұл жоба байынша мен жаңа ұсыныс жасап отырмын, яғни қолданушылар
үшін жалпы қызмет көрсететін коммутацияланатын телефон желісі арқылы
байланыс қызметтерін көрсету. Осылайша байланыс жүйесіндегі әртүрлі
қызметтер қолданушыларының саны айтарлықтай көбейіп, аренда негізінде
қолданушыларға қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін мұндай байланыс жүйесінің
экономикалық тұрғыдан тиімділігі аса жоғары.

Сурет 4 Жүктерді жеткізу станциялар тізімдері

Теміржол көлігінің әртүрлі қызметтері үшін бірыңғай байланыс желісін
жасау арқылы текстті жіберу сияқты байланыс түрінде қосымша қолдануға
болады.
Жобаланатын байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы 4-суретте
көрсетілген. Салалық және аймақтық байланыс жүйесі ретінде жұлдыз типті
желі таңдап алынды, оның нақ ортасында басты коммутация орталығы (БКО)
орналасқан. БКО тікелей қосылған әртүрлі қызмет қолданушыларын және БКО-ға
жеке бөлінген қалааралық телефондық байланыс каналдары арқылы қосылған
перифериялы коммутация орталығы (ПКО)- на қызмет көрсетеді. ПКО өз
кезегінде өзінің қолданушыларына қызмет көрсетеді. БКО және ПКО қалалық АТС-
ке қосылуға мүмкіндігі бар, ал АТС қолданушыларын БКО және ПКО
қолданушыларымен байланыстыра алады.
Коммутацияланатын жалпы желі каналдары арқылы қолданушыларға қосылу
абоненттік коммутациялы құрылғы (АКҚ) арқылы ол әлдебір
қызмет қолданушыларының беретін ерекше белгісін кодтау және декодтау
қызметін атқарады. АКҚ жобасы новаторлық болып табылады, сол себептен ол
жобалау фазасында орындалған бұл дипломдық жобалауда, ал байланыс жүйесінің
барлық қалған құрылғылары ауыр машина жасау және мұндай газ өнеркәсіп
салаларында пайдаланылады.
Сала ішінде (немесе аймақта) байланыс жүйесін жобалау кезінде БКО және
ПКО коммутациялық құрылғысы ретінде отандық электронды АС таңдалынды.
Нақтылай айтсақ БКО үшін жүктеу көлемі жоғары және функционалды
мүмкіндіктері де жоғары. АТСЭ-200 модификациясы таңдалды. Ал ПКО үшін АТСЭ-
210 модификациясы таңдалынды.

Сурет 5 Теміржолдағы байланыс линияларының таралуы

Осылайша, жеке бөлінген ведомствалы телефондық байланыс каналында
орналасқан коммутация орталықтары әртүрлі ведомствалық байланыс
қызметтеріне, ал жалпы қолданушыларға телефон желісінің қолданушыларында
орналасқан абоненттік коммутациялы құрылғылар әртүрлі байланыс
қызметтеріне абоненттік қызмет көрсетеді. Сондай–ақ екі желінің
қолданушылары бір–бірімен ақпарат алмасуына болады, яғни әртүрлі байланыс
қызметтерінің абоненттері екі желінің де қызметтерін қолдана алады.
Бірыңғай желінің қолданушылары ведомствалы желіге және қалалық, қалааралық
жалпы қолданушыларға желіге косыла алады,. Екі желіні бір – біріне қосу көп
функционалды байланыс желісін жобалау тәжірибесіндегі алғашқы эксперимент
болып табылады.

4.3 Басты коммутация орталығының функционалды құрылымы

Басты коммутация орталығының функционалды құрылымы берілген
бағдарлама (DХ-200 немесе АТСЭ-200 типті станциясындай) бойынша
басқарылатын электронды автоматты телефон станциясының сұлбасы бойынша
анықталады. Бұл станцияларды басқару жүйесі стандартты процессорларды
қолданушыға негізделген. БКО-ң функционалды құрылымы (2-сурет) құрамына
келесі компоненттер кіреді:
Абоненттік комплекттер;
Станциялы құрылғылар блоктарынан тұратын станциялы комплектісі;
Қалыңдату және сигнализация құрылғысы, импульсті – кодты модуляция (ИКМ)
аппаратурасы;
Коммутациялы жүйені және шақыруды басқару прцесі кіретін шақыруды басқару
құрылғысы;
Техникалық эксплутациясының ЭЕМ;
Хабарламалар коммутациясы жүйесі;
Конференц–байланысты басқару құрылғысы;
Сигнализация блоктары;
Тонды байланыс генераторлары.

Сурет 6 Коммутациялаудың басты орталығының функционалдық құрылымы

Абоненттік комплектілер абоненттік сигнализацияны аналогтік–сандық
түрлендіру және оны станциямен сәйкестендіру үшін арналған және оның
құрамына 64 абонент сиятын абоненттік модульдер бар, әрбір абонент
коммутациялы жүйеге импульсты-кодты модуляциялы 30 каналды линия көмегімен
қосылады. Абоненттік комплекттерге телефон абоненті және факсимилді
аппараттар, сондай-ақ компоненттермен және хабарламалар пакеттер
коммутациялы жүйесімен байланысты қамтамасыз ететін модемдер қосылған.
Станциялы комплектілер сызықтық байланыс, синхронизация және ақпарат
жіберуді бақылау үшін арналған. Аналогтік байланыс линиялары және оның
комплектілер қалыңдығы және сигнализация құрылғылары арқылы қосылады.
Шақыруды басқару құрылғысы барлық коммутациялы функцияларды атқару үшін
және шақыруды басқаруға қатысты шешімдерді қабылдау үшін арналған. Ол
коммутациялы жүйе мен шақыруларды басқару процесстарынан, сондай-ақ
сигнализация блоктары мен тонды шақырулар генераторлары сияқты қосымша
құрылғылардан тұрады.

Сурет 7 Вагондар түрі

Коммутациялы жүйе шақыруды басқару процесінің командасы бойынша
импульсты-кодты модуляцияның уақыттық интервалдарының коммутациясын
қамтамасыз етеді. Шақыруларды басқару процессоры коммутациялы жүйені
басқаруды (маркер функциясы), абоненттік сигнализацияны өңдеуді, абоненттік
іздеу сатысын бақылауды, қосылысты орнату үшін сигнализацияны өңдеу,
бақылаудың канал бойынша сигнализациясын өңдеуді, жалпы каналдық
сигнализацияны өңдеуді, коммутациялы станция бойынша уақыттық мәліметтерді
сақтау және өңдеуді әртүрлі статистикалық мәліметтерді есептеуді жүзеге
асырады. Жоғарыда аталған функциялар басқарушы бағдарламалар көмегімен
орындалады.
Коммутациялы станцияның жұмысын техникалық электронды есептеуіш машина
бақылайды. Бақылаудан басқа бұл ЭЕМ апат дабылдарын өңдеуді, ақауларды
саралауды және апатты жағдайлардан станцияны шығару бойынша топтық
бақылауды жүзеге асырады.
Хабарламаларды (пакеттерді) коммутациялық жүйесі – перифериялы
коммутация орталығы комплектерінен түсетін ақпараттарды уақытша сақтауды
қамтамасыз етеді. Хабарламалар коммутациясының орталығын басқару жіберудің
асинхронды режимінде 4800 битс жылдамдықпен бөлінген байланыс каналы
бойынша жүзеге асырылады. Осы канал бойынша тосып тұрған комплектілер
немесе байланыс каналдарының босағаны туралы ақпараттар келіп түседі. Бұдан
кейін хабарламаларды басқару орталығы берілген мекен-жай бойынша хабарлама
жібереді. Ақпарат жіберу үшін қолданылатын модемдер қазіргі талаптарға сай
әртүрлі жіберу жылдамдығы 2400 битс және 4800 битс. Екі шақыру
орталықтарының арасында немесе бір шақыру орталығымен хабарламалар
коммутация орталағының арасында автоматты түрде байланыс орнату үшін
автоматты шақыру құрылғысы (АШҚ) қолданылады. Шақыру орталықтарының
командасы бойынша автоматты шақыру құрылғысы линияға қосылады да,
станцияның жауапты дабылын таниды, шақырылатын шақыру орталықтарының
нөмірінің сандарын жібереді және шақырылған шаұыру орталықтарының жауабын
тосады. Жауап беріліп болған соң автоматты шақыру құрылғысы линияны
модемге қосады және шақыру орталықтарына бұл туралы хабар береді. Егер
байланыс орнату үзіліп жатса немесе байланыс орнатылмаса автоматты шақыру
құрылғысы шақыру орталықтарына байланысты тоқтату туралы хабар береді.
Белгілі бір нақты уақыттық аралықтан кейін байланыс қайта орнатылады.
Конференц-байланыс құрылғысы әрбір перифериялы коммутация орталығына
қосылған қала аралық телефон каналын бір-бірімен басты коммутация
орталығына қосуды қамтамасыз етеді.
Басты коммутация орталығының конференц-байланыс құрылғылары арасындағы
байланысты орнату және үзу басты коммутация орталығының конференц-байланыс
студиясының комплектерінен берілетін директивалар көмегімен жүзеге
асырылады. Әрбір перифериялы коммутация орталығы директива қабылдаған сәтте
байланыс каналын конференц-байланыс құрылғысына қосып, басты комумутация
орталы студиясына қосылу туралы хабарлайды. Басты коммутация студиясының
комплектілерінде байланыстың орнатылуы жайлы ақпарат пайда болады.
Орнатылған байланысты үзу директива көмегімен жүзеге асырылады және
баланыстың үзілуі туралы ақпарат студия компьютерінің экранына шығарылады.
Бұл компьютер ақпаратты жіберу жылдамдығы 2400 битс модемнің көмегімен
коммутациялы центрге қосылады.
Бұл құрылым көптеген көрсеткіштері бойынша басты коммутация
орталығының құрылымына ұқсас, бірақ оның келесі ерекшеліктері бар:
коммутациялы станцияның сыйымдылығы айтарлықтай азайған;
хабарламаларкоммутация жүйесін қосу мүмкіндігі жоқ, коференц – байланыс
басқару құрылғысы қарапайымдандырылған.

5 Жүктердің тасымалдану түрлері.
Аналогтік байланыстан сандық байланысқа ауысу ерекшеліктері

Теміржол қызметінде жүктің қауіпсіздігін сақтау үшін программалық
кешенде жүктің тасымалдануын, олардың түрлерін, бір орыннан екінші орынға
жеткізілуін қатты қадағалап, бақылап отыру қажет.
Аналогтік ақпаратты жіберу жүйелерінің және коммутация тораптарының
негізінде құрылған және телефонда және факсимилді байланыс қазметтеріне
қызмет көрсету үшін пайдаланылатын телефон желілері аналогтік қызметтері
интеграцияланатын желілерді құрайды (ҚИЖ) ( СИС ). Соңғы кезде ҚИЖ-қа
телематикалық қызметтер қосылып жүр. Бірақ мұндай ҚИЖ қолдану кейбір
қызметтердің жекелеген қызмет түрлерін қанағаттандырмайды, себебі ол
қажетті жіберу жылдамдығын, яғни ақпараттың тез арада жету уақытын
қамтамасыз ете алмайды. Сондай-ақ байланыс каналдарының нашар сапасына
байланысты бұл желінің кедергіге төзімділігі (кейде қателер коэффициенті
бір белгіге 10-3–ге төмен) төмен.
Сонымен қатар коммутация тораптарының жетілдірілмеуі салдарына
жекелеген қызмет қолданушылары қосымша қызмет түрлерін пайдалана алмайды.
Алайда ҚИЖ басқа арнайы желілерге қарағанда басты келесі ерекшелігі бар:
экономикалық тұрғыдан тиімді әрі абоненттік желісі реттелген.

Сурет 8 Желілермен таратылатын жүк түрін таңдау
Жоғарыда аталған ҚИЖ-дің кемшіліктері коммутацияның сандық
тораптарында ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Транспорт түрлері және тасымалдау қондырғыларын таңдау
Құрылғыларға техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыру
Алматы-2 станциясында тауар АРМ енгізу жағдайында жұмыс
Бурыл стансасында вагондардың нормалы тұру уақытын есептеу
Өскемен қаласындағы 12 бағыттық жолаушылар көлігінің тасымалдау көрсеткіштерін жетілдіру
Теміржол көлігіндегі инновациялық қызметті талдау
Қарағанды сұрыптау станциясы мысалында
Темір жолы көлігі арқылы жүк тасымалдау
Технологиялық байланыстың классификациясы
Микропроцессорлық автоблокировка жүйелері
Пәндер