Теміржол көлігінің жұмысын автоматтандыру

Кіріспе
1 Патенттік ізденіс
1.1 Сұрақтың қойылуы және патенттік ізденіс
2 Техникалық.экономикалық негіздеме
3 Логистикалық жүйедегі көлік процесі
4 Қала аралық жүк тасымалының терминалды технологиясының
сипаттамасы мен сараптамасы
4.1 Жүк түзуші және жүк жұтатын нысандар сипаттамасы.
Жүк ағындарының сараптамасы
4.2 Темір жол көлігінің әртүрлі қызмет түрлері үшін бірыңғай
байланыс желісін жобалау мәселесін қою
4.3 Басты коммутация орталығының функционалды құрылымы
5 Жүктердің тасымалдану түрлері.
Аналогтік байланыстан сандық байланысқа ауысу ерекшеліктері
6 Желінің қолданушыларымен байланыс орнату және байланыста
болу алгоритмі
7 Адам өмірінің қауіпсіздік шарттары. ЭЕМ.мен жұмыс
істеу кезіндегі еңбек қорғау:ЭЕМ.ның операторының жұмыс
орнын ұйымдастыру
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
8 Темір жол қызметіндегі программалық кешеннің
техникалық.экономикалық тиімділіктері. Экономика есебі
8.1 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет
шығындар сметасын есептеу
8.2 Еңбекке төлеу фонды
8.3 Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
8.4 Қосымша шығындар
Қорытынды
Пайдаланылған әдебиеттер
Қосымша
«Жүкті жеткізу» - өнімді жасағаннан кейінгі және оның тұтынушыға жетуіне дейін орындалатын көптеген операцияларды сипаттауға арналған соңғы кезде танымалы болған түсінік. Операцияларға кез – келген көлік түрімен материалдарды жеткізу, сақтау, қаптау жатады. Содай – ақ бұған жанама операциялар да кіреді. Олар маршрут, жетекші құраманы таңдау, қозғалыс графигін жобалау жән көлік құралдарын техникалық қамтамасыздандыру. Мұдай операциялардың мақсаты – тұтынушы мен өндіруші арасындағы территориялық арақашықты жою.Олар өнім өндіретін орыннан тұтыну орынына жүк жеткізуді, қажет жағдайда керекті орындарға жақсы қалпында жүк жеткізуді қамтамасыз етеді.
Мұндай көптеген операцияларды орындау кезінде мамандану өндірісінің басты ерекшелігі болғанда жүктерді алысқа жеткізу керек болады. Негізгі сауда маршруттары бойынша әртүрлі әсерлерге ұшырай отырып шикізат пен дайын өнімдердің үлкен ағындары үздіксіз жылжып отырады. Бұл әсердерді тіркеп отыру үшін, тасмалдаулардың арнайы жоспарын жасау керек. Сондай – ақ бұл жоспарлар экономикалық тұрғыдан шынайы болу керек, себебі егер қорытқы бағасы қолданушы үшін тиімсіз болса, географиялық және уақыттық шекарадан тасмалдаудың қажеттілігі болмайды. Жүк тұтынушыға тек қажетті уақытта, қажетті жерге, қажетті мөлшерде ғана емес, сондай – ақ тиімді бағамен де жеткізілуі керек.
Көлік жүйесінің жұмысын жетілдіру жолындағы кедергілердің бірі – қажетті ақпараттың дер кезінде түспеуінен жүктерді тиеу, түсіру және тасымалдау пунктеріндегі жүктердің тұрып қалуы. Сондықтан жүк жіберуші мен жүк алушы арасында көлік тізбегінен басқа ақпаратты сақтау, өңдеу және жіберу үшін қажетті құралдары бар «ақпараттық тізбек» те жасалуы керек.
Қазіргі уақытта тізбектің көліктік буынының қатысушылары ақпарат өңдеу үшін есептеу техникаларын кеңінен пайдаланады. Бірақ қазірде жұмыс істеп тұрған ақпараты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері локальді және бір – бірімен байланыспаған.
Ақпарттық тізбекті жасау үшін локальді ақпараттық жүйелерді машинааралық ақпарат алмасу құралдарымен қамтамасыз ету керек. Бірақ тек жалғыз ақпараттық тізбекті ұйымдастыру қолда бар көлік құралдары мен жүктерді тасымалдауды оңтайлы ұйымдастыруға кепілдік бермейді.
1 Бахрах В.Л. Автоматизированная сеть связи многофункционального назначения в отрасли .// Энергомашиностроение , №8 , 2001 г. , с 35....39 ;
2 А.с. 775857 СССР . МКИ Н 04 М 3/00 . Способ автоматической коммутации в сети связи .
3 Бахрах В.Л. Патент 2013020 . РФ . 5 Н 04 М 11/06 . Способ соединения абонентских приборов по коммутируемой сети и устройство для его реализации . 1994 г.
4 Бахрах В.Л. Автоматизированные сети связи с интеграцией служб связи . «Нефтяная промышленность СССР» . Научно-технический сборник , №12 , 1989 г .
5 Бубман Д.Р. Цифровые системы передачи и оборудование для многоканальной связи . // Итоги науки и техники . Сер .
6 «Электросвязь» . Москва , ВИНИТИ , 1986 г . т.16 , с 165...221 ;
7 Теория телетрафика . / Лившиц Б.С. Учебник для вузов , 2-ое издание . Москва «Связь».1979 г.
8 Блэк Ю. Сети ЭВМ : протоколы , стандарты , интерфейсы . Москва . Мир . 1990 г.
9 Волклв В.М. Автоматическая телефонная связь на железнодорожном транспорте . Москва , 1996 г.
10 Горелик М.Г. Эффективность междугородной телефонной связи и пути её развития . Москва . «Связь», 1979 г . с 74 .
11 Ведомственные нормы технического проектирования . Часть 2 . Москва , «Связь» , 1980 г.
12 К.В.Тихомиров . Теплотехника , тепло-газоснабжение и вентиляция . М . «Стройиздат» , 1991 г.
13 СНиП 11-33-75. Строительные нормы и правила . Нормы проектирования . Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха . М . «Стройиздат» , 1982 г.
14 СанПиН 2.2.2.542-96.Санитарные правила и нормы.Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам,персональным компьютерам и органтзация работы . М. Госкомипеднадзор России , 1996 г.
15 Орана труда в вычислительных центрах . Ред . Ю.Г.Сибарова . М. Машиностроение ,1990г.
16 Инструкция по подсчёту экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений . Утверждена Комитетом по делам изобретений и открытий .
17 www.ctm.ru сайты
        
        Мазмұны
Кіріспе
1 Патенттік ізденіс
1.1 Сұрақтың қойылуы және патенттік ізденіс
2 ТЕХНИКАЛЫҚ-ЭКОНОМИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕМЕ
3 ЛОГИСТИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ... ... Қала ... жүк ... ... ... мен сараптамасы
4.1 Жүк түзуші және жүк жұтатын нысандар сипаттамасы.
Жүк ... ... ... жол ... әртүрлі қызмет түрлері үшін бірыңғай
байланыс желісін жобалау мәселесін қою
4.3 Басты коммутация ... ... ... ... ... ... байланыстан сандық байланысқа ауысу ерекшеліктері
6 Желінің қолданушыларымен байланыс орнату және байланыста
болу алгоритмі
7 Адам өмірінің ... ... ... ... ... еңбек қорғау:ЭЕМ-ның операторының жұмыс
орнын ұйымдастыру
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
8 Темір жол ... ... ... ... Экономика есебі
8.1 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет
шығындар сметасын есептеу
8.2 Еңбекке төлеу фонды
8.3 Әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
8.4 Қосымша ... ... ... ... : «Теміржол көлігінің ... ... ... суреттен, кестеден, 4 қосымшадан тұрады.
Дипломдық жобаның мақсаты: Қазақстан ... ... ... ... ... ... автоматтандыру.
Кілттік сөздер: ЖАСАУ, БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ, ... ... ... ... ... ... ... МӘЛІМЕТТЕРДІ
КӨРСЕТУ, КЛИЕНТ-СЕРВЕР АРХИТЕКТУРАСЫ, ИНТЕГРАЦИЯ, ВАГОН, МАРШРУТ
Жобада теміржол көлігінің барлық автоматтандырылуы көрсетіліп, ... және ... ... алмасу, іс-қағаздар жүргізу жүйелерінің анализі
жүргізілген.
Кіріспе
«Жүкті жеткізу» - өнімді жасағаннан кейінгі және оның ... ... ... ... ... сипаттауға арналған соңғы
кезде танымалы болған түсінік. Операцияларға кез – ... ... ... ... ... ... ... Содай – ақ бұған жанама
операциялар да кіреді. Олар маршрут, ... ... ... ... ... жән көлік құралдарын техникалық қамтамасыздандыру. Мұдай
операциялардың мақсаты – ... мен ... ... ... жою.Олар өнім өндіретін орыннан тұтыну орынына жүк жеткізуді,
қажет жағдайда керекті ... ... ... жүк ... ... ... ... орындау кезінде мамандану өндірісінің
басты ерекшелігі болғанда жүктерді алысқа жеткізу ... ... ... ... ... әртүрлі әсерлерге ұшырай отырып шикізат пен дайын
өнімдердің үлкен ағындары үздіксіз жылжып отырады. Бұл әсердерді ... ... ... ... жоспарын жасау керек. Сондай – ақ бұл
жоспарлар экономикалық тұрғыдан шынайы болу ... ... егер ... қолданушы үшін тиімсіз болса, географиялық және уақыттық шекарадан
тасмалдаудың қажеттілігі ... Жүк ... тек ... ... ... ... мөлшерде ғана емес, сондай – ақ тиімді бағамен де
жеткізілуі керек.
Көлік жүйесінің жұмысын ... ... ... бірі ... ... дер кезінде түспеуінен жүктерді тиеу, түсіру және
тасымалдау пунктеріндегі жүктердің тұрып қалуы. ... жүк ... ... ... ... көлік тізбегінен басқа ақпаратты сақтау, өңдеу және
жіберу үшін қажетті құралдары бар ... ... те ... ... ... ... көліктік буынының қатысушылары ақпарат
өңдеу үшін есептеу ... ... ... ... қазірде жұмыс
істеп тұрған ақпараты өңдеудің автоматтандырылған жүйелері локальді ...... ... тізбекті жасау үшін локальді ақпараттық ... ... ... ... қамтамасыз ету керек. Бірақ тек
жалғыз ақпараттық тізбекті ұйымдастыру ... бар ... ... ... тасымалдауды оңтайлы ұйымдастыруға кепілдік бермейді.
Әртүрлі көлік компанияларының ... ... ... ету үшін ... ... үшін жабылмаған сұраныстарының ортақ
ақпараттық банкісін жасаған жөн, ал банкіден ... ... ... ... ... ... ... болады.
Жекелеген көлік құралдарының қозғалысын басқару ... ... және ... ... ... ... үшін ... тасымалдау
процесстерінің жағдайы жайлы ақпарат енгізілуі тиіс. Сонымен қатар банкте
аралас тасымалдаудың орындалу графиктері ... ... ... ... егер ақпараттық банкте сақталатын әр уақыт мезетіндегі ақпарат
көлік процесстерінің шынайы жағдайына сөйкес келгенде ғана ... ... ... болады. Ол үшін жүргізуші мен диспетчер кез–келген уақыт
ішінде бір–бірімен ақпарат ... алу үшін ... ... байланыс
аппараттарымен жабдықтау қажет.
Бұл жұмыста мен жүзеге асырылатын қала ... ... ... арасындағы тағам өнімдерінің жалпы тасымалының тиімділігіне әсер
ететін бірнеше аспектілерді қарастырдым.
Бұл дипломдық жұмысымның мақсаты – қала ... жүк ... қала ... ... ... бағалау әдісін меңгеру.
Шешімі ізделінетін негізгі мәселелер: қала аралық ... ... ... іздену және негіздеу, көлік процесінің
ұйымдастыруының логистикалық бағытын енгізу бағдарламасын жасау.
1 Патенттік ізденіс
1.1 ... ... және ... ... ... ... ... УНИВЕРСИТЕТІ
Автоматтандыру және басқару кафедрасы
«БЕКІТЕМІН»
Каф. меңгер.___________ А.Д.Золотов
«______» _________________ 2007ж.
(мерзімі)
ТАПСЫРМА
Дипломдық жобалау барысында патенттік-ақпараттық зерттеулер ... жоба ...... жол ... ... ... басталуы 01.01.2007 ж. Аяқталуы 1.06.2007 ж.
Жетілділіретін программалық ... ... ... ... ... ... ... жеке кәсіпорынның
электронды ... ... ... ... ... ... |Сыныптау |Іздеу|Іздеу жүргізілетін|
|нысаны ... ... ... ... | |ері | ... |
| | | | |і | |
| | | |УДК ... | | |
| | | | |УОЖ | | ... ... ... ... |2001-|Ресми бюллетень |
|тасымалдаула|құралдарын |Ресей, | ... ... ... ... ... |9/40. |ж. ... ... |талабына сай |Япония. | | | ... ... ... | | | | ... | | | |5); ... ... |, | | | | ... ... | | | ... ... |ен | | | | ... -М, |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... |
| | | | | | ... -М: |
| | | | | | |НПС ... |
| | | | | | ... ... 1.1 ... ... | | | | ... |
| ... оның | | | | ... |
| ... | | | | ... стран|
| |автоматтандыр| | | | ... ... 100 |
| |ып, жаңа | | | | |(МКИ F25). |
| ... | | | | ... |
| ... | | | | ... |
| |қою | | | | | ... берілді «______» _____________2007ж.
(уақыты) (айы)
Орындаушы_________ ... ... ... жоба ... ... Секербаева А.Б.
(қолы)
(аты-жөні)
Анықтама
Іздеу нысанын патенттік және ғылыми-техникалық
әдебиеттер бойынша зерттеу туралы
Диплом жобасының тақырыбы «Темір жол ... ... ... ... 2001 жылдан 2006 жылға дейін
Іздеу төмендегі диплом жобасын орындау барысында зерттелген материалдар
бойынша жүргізілді
Кесте 2 ... ... ... ... ... ... құжаттар|
|нысаны |мемлекет-те|индекстері|төмендегі |ика-лық |атаулары номерлері|
|(оның |рі ... ... ... ... ... ... УДК)|ң қорлары |шығу |күнінің ... ... ... ... ... ... жылдың |
|і) | | ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | |р, | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | ... ... ... ... |Журнал |Ресми бюллетень |
|тасымалдау|Ресей, ... ... ... ... ... ... |9/40 |Ғылыми-техни|информация |собственность” |
|жеткізуді,|Япония. | ... ... ... ... ... | | ... ... |(1998-2005) |
|маршруттар| | ... ... ... | | ... ... ... ... | | | ... ... |
|программал| | | ... М.: ... ... | | | | ... ... | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... по |
| | | | | ... и |
| | | | | ... зна-кам. |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |
| | | | | |М.: ФИПС |
| | | | | ... ... 3 Патенттік зерттеулер жүргізу ... ... және ... ... ... құжаттар
|Іздеу |Табылған аналогтар ... | ... | ... | ... |
|) | |
| ... ... берушінің |Техникалық шешімнің |Техни-кал|
| ... ... ... ... оны жасау |ық |
| ... ... ... ... ... |
| |ң түрі және ... ... моделдің |жобала-на|
| ... ... ... ... |тын |
| ... ... ... | ... |
| ... ... | ... |(ХПС, ҰПС, | | |а |
| |УОЖ) | | ... |
| | | | ... | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |у ... |
|Теміржол |США патент |Kellex Indastries |Бұл программалық ... ... 6278435 |Ltd. № 2683324 ... ... ... ... |қызметкерлерінің, |і бар. ... | ... ... жүк | ... | ... |тасымалдаушылардың | ... | ... | ... ... | ... | ... | ... ... | ... ... | | ... мәліметтердің | |
| | | ... ... жүк | |
| | | ... | |
| | | ... білімдерді | |
| | | ... өз ... |
| | | ... | ... 4 ... ... және ... ... ... ... құжаттар
|Іздеу нысаны|Табылған аналогтар ... | ... | ... |
| ... |Басқа |Техникалық ... |
| ... ... ... ... |
| ... шығарған|мәні және оны |жобала-натын |
| ... |ел ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... | ... ... ... модельдың |і |
| | ... |осы |не ... |
| | ... |басылымда берілген|себебі |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... ... |Қолдану ... ... ... бар. ... ... |z ... | ... |А.Д. Уфа | ... | ... ... | ... | ... |жүк | ... |к | ... ... | ... | ... ... ... | |
| ... ... | |
| |т | ... ... | |
| | | ... | |
| | | ... базасы жүк | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... өз | |
| | | ... тигізеді. | ... ... ... ... ... зерттеулер бойынша
Диплом жобасының тақырыбы – ... жол ... ... тереңдігі: 2001 жылдан 2006 жылға дейін
1. Патенттік зерттеулер ... ... ... ... ... ме? Жетпесе қандай себептерден?
- Мақсатқа қол жетті, ізденіске сай ... ... яғни ... ... ... (2 және 3 - ... ... қайсысы прогрессивтік
болады?
- № 2189623 патенті бойынша ... ... ... ... және № 2178578 ... ... ... электронды түрде алмастыру жүргізілді.
Табылған “2 және 3- кесте” аналогтарының ... ... ... ... ... ... № 2189623 патенті бойынша Теміржол ... ... ... ... ... жобаланылатын техника
объектісіне ұқсас техника объектілерді сериялап шығаратын қандай ... шет ... ... табылды?
Ғылыми-техникалық және патенттік құжаттарды ... ... ... ... ... ... ... жоқ.
Шетел фирмалары ішінде табылды:
- Kellex Indastries Ltd. № 2683324 Приор.03.12.99. 14.08.00 жарияланды
- ЖАҚ “Патентный поверенный”
3. Жобаланатын техника объектісі бойынша ... ... ... қажет пе?
Өтініш материалдарын өңдеу қажетті деп ойлаймын.
Тапсырма берілді «______» _____________2007ж.
(уақыты) (айы)
Орындаушы ... ... ... жоба ... ____________ Секербаева А.Б.
(қолы)
(аты-жөні)
2 Техникалық-экономикалық ... ... ... ... ... жүк ... операцияларын
автоматтандыру қарастырылды. Программалық қамсыздандыру ... ... жүк ... ... электронды анықтама. Мұндағы мәліметтердің жалпы базасы
жүк тасымалдаудағы ... ... ... өз ... ... ... осы программалық қамсыздандыруға кеткен барлық күрделі
шығындар, программаның әкелер пайдасы, экономикалық тиімділігі есептелді.
Программдық қамсыздандыруды ... және ... ... үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. Өнімді шығару үшін ... ... ... ... ... ... шығындар
еңбекке төлеу фонды
әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
Амортизациялық аударымдар
қосымша шығындар.
Бұл ... ... ... ... ... ... ... жанармайға шығындар, энергияға кететін шығындар, ... ... ... ... ... ... кеткен төлемдер,
жанармайға және энергияға шығындар қосымша шығындарға қосылған.
Әзірленген программалық қамсыздандыру ішкі офистерде ... ... ... ... ... көлемінің өсуіне байланысты
құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі маңызды болып табылады.
Осы дипломдық ... ... ... ... кіші көлемді
ұйымдардың құжатайналымының автоматтандырылған тапсырмаларын шешеді. Өнім
шығындарды және ... ... ... істеу (іздеу, сақтау,
орындалуды бақылау) ... ... ... ... өнім ... ... ... Логистикалық жүйедегі көлік процесі
Логистикалық жүйенің негізгі элементі – теміржол ... ... оның ... ...... жүк тасымалы. Сондай–ақ
теміржол көлігі жоғарғы қызмет көрсету деңгейін ... ... ... ... негізделген дайын өнім өндіруші кәсіпорыннан
тұтынушыға дейін теміржол көлігімен жүк тасымалдаудың оперативті жоспарын
жасаудың қызықты әдісін көрсеткім келеді. Жүк ... ... ... ... ... ... мен ... ағымдағы
запастары жайлы ақпарат және ... ... ... керек;
өндірушінің қарқындылығы qп және ... ... ... qпт ... ... жоспарының бұдан арғы есептеулері келесі ретпен
жүргізіледі.
Белгілі qп және qпт , ... ... ... ео ... дайын өнімнің жиналып қалу және ... ... қалу ... е(t) ... өндірістерінің Iп және қабылдаушының Iпт шекті жеткізу
интервалдары анықталады.
Қорлардың максималдые max және ... еmin ... ... ... ... ... ... немесе артық болуы салдарынан
мүмкін болатын жоғалтуарды ... ... ... мен ... ... ала ... (Т, Iд) көпмүшелердің қиылысуы облысын
анықтаймыз, ол әрине жіберуші мен ... жүк ... үшін ... ... аталған жоғалтуларды болдырмауға мүмкіндік береді.
Темір жол кәсіпорны бірнеше қабылдаушыға қызмет ... ... ... ... және ... ... Q(t) әртүрлі
болғанда жүк тасымалдау жағдайында оперативті жоспарды іске ... ... ... үшін жүк жеткізу жағдайын таңдау мәселесін шешіп алу
керек. Осы ... ... ... ... ... ... с –
жүктің орташа бағасы, теңге; t – жеткізу аралығының шегіндегі ағымдағы
уақыт.
W(t) ... ... ... ... 1 сағ ... ... қаражаттарының «өліп қалу» салдарынан болатын ... W(t) ... ... ... ... оның ... ... t – тасымалдау уақыты ) үшін жоғалтусыз, уақтылы жүк жеткізу
жүзеге асырылатын әлдебір W(t) нормативін табуға болады.
Теміржол қызметіндегі кедендік ... ... ... ... ... іске ... деп ... болады.
Жеткізудің неғұрлым тиімді бағытын анықтау кезінде әртүрлі жүктер
үшін ... ... ... онда ... ... ... ... бір–бірімен қиылысады, олай болса әртүрлі жүктерді
жеткізу уақыты бойынша бағытты ... ... ... ... екі ... көрсетілген. t1- t2 аралығында жеткізудің жоғарғы деңгейі
неғұрлым қымбат жүкке сәйкес келеді (қисық сызық), ал t2- t3 ... ... жүк ... нүктесіндегі қисықтың сынуы арзан жүкті жеткізу
кешіккенде болғандықтан, қосымша жоғалтулар пайда болғандағы запастардың
сақталу ... ... ... ... ... есептеулердің
негізінде запастар деңгейінен жоғартулар ... ... ... ... ... көрсеткіштерін есептеудің қорытындысында
оптималды жеткізу рейстарын жоспарлап, теміржол вагондарының ... ... қою және шешу ... ... ... ... сипат алады, ол жіберушінің өндіріс ритмін және қабылдаушының дайын
өнімді тұтыну ритмін, көліктің ... ... ... өткізу
қызметі алты дұрыс қойылған шарттар арқылы жүзеге асырылады (1-кестені
қара). Дипломдық жұмысты дайындау кезінде ... ... шешу ... ... ... ... Қала ... жүк тасымалының терминалды технологиясының сипаттамасы
мен сараптамасы
4.1 Жүк түзуші және жүк жұтатын ... ... ... ... ... ... жүк ... және жүк жұтатын пунктердің бар
болуы, олардың қуаты, өнімнің негізгі түрлері, ... ... ... ... ... жол ... ... рационалды ұйымдастыру да
мүмкін емес. Жүк түзуші пункт деп өз ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен ұйымдарды атайды. Жүк жұтатын
пунктер — бұл ... ... ... үшін ... ... ... және тағы ... жүктер әкелінетін кәсіпорындар мен ... ... пен ... ... ... ...... жетектеуші
желінің нысандары (сауда және өткізу дүкендері) және метериалды-техникалық
қамсыздандыру базалар да жүк ... және жүк ... ... ... ... ... ... пунктер екіге бөлінеді:
арнайы
әмбебап
Арнайы пункт – белгілі бір біртекті жүкті тасымалдайтын (біздің
жағдайымызда бұл тез ... ... ... ағындарының қуаты бойынша пунктер екіге бөлінеді:
ірі – күнделікті жүктің ірі көлемін қабылдайтын және жіберетін пунктер;
ұсақ – ... жүк ... ... бойынша жүк түзуші және жүк жұтатын пунктер жабдық
және механизация ... ... ... түрі ... аймақта орналасқан шаруашылық және өндірістік ұйымдар
мен кәсіпорындардың экономикалық және ... ... ... аймақтан тыс жатқан кәсіпорындар мен ұйымдармен байланысы олардың
арасындағы жүк корреспонденциясын түзеді, оның ... ... ... ... мен жүк ... ... табылатын көліктік
байланыстар орнатылады. Көліктік байланыстардың сипатын ескере отырып жүк
айналымы шаруашылық ішіндегі, қала ішіндегі, ... ... ... республикааралық, халықаралық болып бөлінеді. Облысаралық,
республикааралық көліктік байланыстар көршілес ... ... ... ... ұзақ ... ... Темір жол
көлігінің қозғалысындағы олардың үлесі өте жоғары және одан әрі дамуда. Осы
байланыстардың нәтижесінде пайда ... ... ... ... арақышықтық
салдарынан жоғары жүк айналымын қамтамасыз етеді.
Жүк тасымалданулары өтетін регион картасы келесі суретте көрсетілген.
Сурет 1 Жүк тасымалдаулары ... ... ... облыстары
және кейбір ТМД елдері
Жүк айналымының құрылымы және ... ... ... ... тыс ... ... жыл ішінде тұрақты бола ... ... ... ... болуы тасымалдаудың маусымдылығы деп аталады
және тасымал ... ... ... ол ... маусымдылығы темір жол көлігі үшін ... ... ... да ... ... ... ... оның жұмысын тиімді
ұйымдастыру үшін жүктік ағындарды ұйымдастыру қажет.
Осылайша, 2-суретте жіберу және ... ... ... ... ... сондай–ақ теміржол линиясын, жүктемесінің
маусымдық өзгеруі жайлы ақпарат көрсетілген. ... ... ... басқару функциялары дөстүрлі байланыс жүйелерімен жүзеге асырылады:
телефония, телеграф, фототелеграф және пошта. ... ... ... үшін жаңа байланыс жүйесі қолданыла бастады – есептеуіш кешендер
(ЭЕМ, ЖЭЕМ) және факсимильді терминалдардан ақпарат жіберу.
Ақпарат берілісі ... ... (ЕЖ) ... ... ... ... ... көмегімен саланың кез–келген сатысында ақпаратты
басқару ... ... үшін ... кеңестерді автоматты
дайындауға мүмкіншілік туады.
Техникалық дамуына ... ... ... жүйелері үздіксіз
жетілідіріліп отырады, ал олармен бірге әртүрлі қызметті қолданушылар үшін
жаңа қызмет ... ... ... ... ... отырады. Басқару
функцияларын жүзеге асыруда қала және қалааралық телефонияның, сондай- ... ... ... ... ... ... зор. Мысалы,
конференц-байланыс мүшелерін автоматты түрде шақыруды енгізу, мәжілістің
ұйымдастырылуын ... ... ... бұрын коммутация
құрылғыларымен жеке–жеке шақыратын телефонистер мен ... ... 2 ... ... ... ... ... кезінде басқару аппараттарының сұранысы
бойынша ... ... ... үшін қажетті ... ... ... ... ... Егер ақпарат қолданушыларды
қанағаттандырмаса, ол түзетіліп содан ... ғана ... ... үшін ... Осылаушы қағаз немесе телефон технологиясы
бойынша ... ұзақ ... ... және ... ... ... ... қызмет түрі жеке дамып отырды, бірақ есептеуіш
техникалары облысындағы соңғы жетістіктер олардың ... ... ... және ... ... ... ... айтуы бойынша дөстүрлі және жаңа ... ... ... ... талаптарға жауап беретін телефон желісі
қызмет атқару керек.
Бұл концепцияның қозғаушы күші – ... ... ... ... байланыспаған, көптеген территория ... ... ... ... табылады. Бір–бірінен алыс
орналасқан ... ... ... ... локальді басқару
мәселесін шешуге себепші болады.
Сурет 3 Жүк тасымалданаты станциялар ... ... ... ... байланыс қызметін
интеграциялау мәселесі туындайды. ... ... ... қадамы -
әртүрлі байланыс қызметтерінің жеке бөлінген телефон, соның ... ... ... ... ... пайда болған желі жалпы
қолданыстағы телефон желісіндегі байланыс қызметін интеграциялаудың екінші
қадамына дайындалынады.
Теміржол көлігінде ... ... ... желісі бар, оған
коммутацияланатын және жеке ... ... ... ... ... негізінде бірқатар автоматтандырылған байланыс қызметтеріне қызмет
көрсетуді қамтамасыз ете алатын бірығай байланыс ... ... ... жұмысымның негізгі мәселесі де осындай желі ... ... ... жол ... ... қызмет түрлері үшін бірыңғай
байланыс желісін жобалау мәселесін қою
Әртүрлі байланыс қызметінің қолданушыларына қызмет ... ... да бар. Ол ... ауыр ... ... ... нақтылы
қолданыс тапты. Салада жұмыс істеп тұрған телефондық байланыс ... ... ... (Финляндия) фирмасы жасаған әртүрлі сыйымдылықтағы
электронды автоматты телефон станциясының негізінде салынған коммутациялық
тораптар қосылған.
Отандық электрондық станциялар (АТСЭ-200 ... ... ... ұқсас жобаланған. Бөлінген каналдарды коммутациялы ... ... ... қызметтерінің қолданушыларына автоматты түрде қызмет
көрсететін (телефонды және факсимилді абоненттер, ... ... ... жүйесін жасауға мүмкіндік берді.
Бірақ мұндай байланыс жүйесі оған тікелей қосылған қолданушыларға
ғана ... ... яғни ... ... ... ... кезде бұл байланыс
жүйесінің қызметін егер сол бағыттағы байланыс ... бос ... ... ... жоба байынша мен жаңа ұсыныс жасап отырмын, яғни ... ... ... ... ... телефон желісі арқылы
байланыс қызметтерін көрсету. Осылайша байланыс ... ... ... саны ... көбейіп, аренда негізінде
қолданушыларға қызмет көрсетуге мүмкіндік ... ... ... ... ... тиімділігі аса жоғары.
Сурет 4 Жүктерді жеткізу станциялар тізімдері
Теміржол көлігінің әртүрлі қызметтері үшін бірыңғай байланыс желісін
жасау арқылы ... ... ... ... ... қосымша қолдануға
болады.
Жобаланатын байланыс жүйесінің құрылымдық сұлбасы ... ... және ... байланыс жүйесі ретінде «жұлдыз» типті
желі таңдап алынды, оның нақ ... ... ... ... ... БКО ... ... әртүрлі қызмет қолданушыларын және БКО-ға
жеке бөлінген қалааралық телефондық ... ... ... ... ... ... ... на қызмет көрсетеді. ПКО ... ... ... ... ... БКО және ПКО ... АТС-
ке қосылуға мүмкіндігі бар, ал АТС қолданушыларын БКО және ... ... ... ... желі ... арқылы қолданушыларға қосылу
абоненттік коммутациялы ... (АКҚ) ... ол ... қолданушыларының беретін ерекше белгісін кодтау және ... ... АКҚ ... ... болып табылады, сол себептен ... ... ... бұл дипломдық жобалауда, ал байланыс жүйесінің
барлық қалған құрылғылары ауыр машина жасау және ... газ ... ... ... ... ... байланыс жүйесін жобалау кезінде БКО және
ПКО коммутациялық құрылғысы ... ... ... АС ... ... БКО үшін жүктеу көлемі жоғары және ... де ... ... ... таңдалды. Ал ПКО үшін АТСЭ-
210 модификациясы таңдалынды.
Сурет 5 Теміржолдағы байланыс линияларының таралуы
Осылайша, жеке бөлінген ведомствалы ... ... ... ... ... ... ведомствалық байланыс
қызметтеріне, ал жалпы ... ... ... ... абоненттік коммутациялы құрылғылар әртүрлі ... ... ... ... ... екі желінің
қолданушылары бір–бірімен ақпарат алмасуына болады, яғни әртүрлі ... ... екі ... де ... ... алады.
Бірыңғай желінің қолданушылары ведомствалы желіге және қалалық, қалааралық
жалпы қолданушыларға желіге косыла алады,. Екі ... бір – ... қосу ... ... желісін жобалау тәжірибесіндегі алғашқы эксперимент
болып табылады.
4.3 Басты коммутация орталығының функционалды құрылымы
Басты ... ... ... ... берілген
бағдарлама (DХ-200 ... ... ... станциясындай) бойынша
басқарылатын электронды ... ... ... ... ... Бұл ... басқару жүйесі стандартты процессорларды
қолданушыға негізделген. БКО-ң ... ... ... ... ... ... ... құрылғылар блоктарынан тұратын станциялы комплектісі;
Қалыңдату және сигнализация құрылғысы, импульсті – ... ... ... ... және шақыруды басқару прцесі кіретін шақыруды басқару
құрылғысы;
Техникалық эксплутациясының ЭЕМ;
Хабарламалар коммутациясы ... ... ... блоктары;
Тонды байланыс генераторлары.
Сурет 6 Коммутациялаудың басты орталығының функционалдық құрылымы
Абоненттік комплектілер ... ... ... және оны станциямен ... үшін ... және ... 64 ... ... ... ... бар, әрбір абонент
коммутациялы жүйеге импульсты-кодты модуляциялы 30 ... ... ... ... ... телефон абоненті және факсимилді
аппараттар, сондай-ақ ... және ... ... ... байланысты қамтамасыз ететін модемдер қосылған.
Станциялы комплектілер сызықтық байланыс, синхронизация және ақпарат
жіберуді бақылау үшін ... ... ... ... және ... ... және ... құрылғылары арқылы қосылады.
Шақыруды басқару құрылғысы барлық коммутациялы функцияларды ... ... ... басқаруға қатысты шешімдерді қабылдау үшін ... ... жүйе мен ... ... ... ... блоктары мен тонды шақырулар генераторлары сияқты қосымша
құрылғылардан тұрады.
Сурет 7 Вагондар түрі
Коммутациялы жүйе ... ... ... командасы бойынша
импульсты-кодты модуляцияның уақыттық ... ... ... ... ... процессоры коммутациялы ... ... ... ... сигнализацияны өңдеуді, абоненттік
іздеу сатысын бақылауды, қосылысты орнату үшін ... ... ... ... ... өңдеуді, жалпы каналдық
сигнализацияны өңдеуді, ... ... ... ... ... және өңдеуді әртүрлі статистикалық мәліметтерді есептеуді жүзеге
асырады. ... ... ... басқарушы бағдарламалар көмегімен
орындалады.
Коммутациялы станцияның жұмысын техникалық электронды есептеуіш машина
бақылайды. Бақылаудан басқа бұл ЭЕМ апат ... ... ... және ... ... станцияны шығару бойынша топтық
бақылауды жүзеге асырады.
Хабарламаларды (пакеттерді) коммутациялық жүйесі – ... ... ... ... ақпараттарды уақытша сақтауды
қамтамасыз етеді. Хабарламалар коммутациясының ... ... ... ... 4800 ... ... бөлінген байланыс каналы
бойынша жүзеге асырылады. Осы ... ... ... ... ... ... каналдарының босағаны туралы ақпараттар келіп түседі. Бұдан
кейін ... ... ... ... ... ... ... Ақпарат жіберу үшін қолданылатын модемдер қазіргі талаптарға сай
әртүрлі ... ... 2400 ... және 4800 бит/с. Екі шақыру
орталықтарының арасында немесе бір ... ... ... ... арасында автоматты түрде байланыс ... ... ... ... (АШҚ) ... ... орталықтарының
командасы бойынша автоматты шақыру құрылғысы ... ... ... ... дабылын таниды, шақырылатын шақыру орталықтарының
нөмірінің сандарын жібереді және шақырылған шаұыру орталықтарының ... ... ... ... соң автоматты шақыру құрылғысы линияны
модемге қосады және шақыру ... бұл ... ... ... ... орнату үзіліп жатса немесе байланыс орнатылмаса автоматты шақыру
құрылғысы шақыру ... ... ... ... ... береді.
Белгілі бір нақты уақыттық аралықтан кейін байланыс қайта орнатылады.
Конференц-байланыс құрылғысы әрбір перифериялы коммутация ... қала ... ... ... ... ... ... қосуды қамтамасыз етеді.
Басты коммутация орталығының конференц-байланыс құрылғылары арасындағы
байланысты орнату және үзу басты ... ... ... ... ... ... ... жүзеге
асырылады. Әрбір перифериялы коммутация орталығы директива қабылдаған ... ... ... ... ... ... комумутация
орталы студиясына қосылу туралы хабарлайды. Басты коммутация студиясының
комплектілерінде байланыстың орнатылуы жайлы ... ... ... ... үзу ... ... ... асырылады және
баланыстың үзілуі туралы ақпарат студия компьютерінің экранына шығарылады.
Бұл компьютер ақпаратты жіберу жылдамдығы 2400 ... ... ... ... қосылады.
Бұл құрылым көптеген көрсеткіштері бойынша басты коммутация
орталығының құрылымына ... ... оның ... ... бар:
коммутациялы станцияның ... ... ... ... қосу ... жоқ, ... – байланыс
басқару құрылғысы қарапайымдандырылған.
5 Жүктердің тасымалдану түрлері.
Аналогтік ... ... ... ... ерекшеліктері
Теміржол қызметінде жүктің қауіпсіздігін ... үшін ... ... ... ... ... бір орыннан екінші орынға
жеткізілуін қатты қадағалап, бақылап отыру қажет.
Аналогтік ақпаратты жіберу ... және ... ... ... және ... және ... байланыс қазметтеріне
қызмет көрсету үшін пайдаланылатын телефон желілері аналогтік қызметтері
интеграцияланатын желілерді құрайды (ҚИЖ) ( СИС ). ... ... ... ... ... жүр. ... мұндай ҚИЖ қолдану кейбір
қызметтердің жекелеген ... ... ... ... ... ... ... яғни ақпараттың тез арада жету уақытын
қамтамасыз ете алмайды. Сондай-ақ ... ... ... ... бұл ... ... ... (кейде қателер коэффициенті
бір белгіге 10-3–ге ... ... ... ... тораптарының жетілдірілмеуі салдарына
жекелеген қызмет қолданушылары қосымша қызмет түрлерін пайдалана ... ҚИЖ ... ... ... қарағанда басты келесі ерекшелігі бар:
экономикалық тұрғыдан тиімді әрі абоненттік желісі реттелген.
Сурет 8 Желілермен таратылатын жүк түрін ... ... ... ... ... ... және ... сандық жүйелерінде немесе модемдердің көмегімен
аналогтік жүйелерден алынатын сандық ... желі ... ... ... ... кезінде сандық канал жалпы ортақ сандық ағыннан
бөлініп шығып, ақпарат сандық түрден аналогтікке түрленеді, ... 9 ... ... ... ... ... ... жіберу жүйелері
төмендегілермен ерекшеленеді:
Сандық каналдардың өте жоғары сенімділігі, ол аналгтік нұсқада мүмкін емес;
Құрылғыны өндірудің жоғары технологиялылығы;
Пайдалану процесін автоматтандыру мүмкіндігі.
Қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... аналогтік-сандық түрленуін және төрт ... екі ... ... ... ... ... ал ... кезегінде құрылғылар санының азаюына және ақпаратты жіберіу ... ... ... ... ... және сандық коммутация жүйелерін пайдалану
біртекті, жалпылай ... ... ... ... желі жасауға
мүмкіндік береді. Дабылдарды жіберу,коммутациялау және ... ... ... процедуралар арқылы әртүрлі байланыс қызметтерінің электрлік
дабылдарын өңдейді. Бұл ... ... ... және ... ... ... желі қамтамасыз ... ... ... ... ... ... мен ... импульсті –
кодты модулацияны қолдна отырып, біріңғай принциптерге ... 10 ... ... ... ... ... ауысу бірқалыпты жүзеге асырылады: ауысу
аралығында олардың құрылымы ... онда осы ... ... ... ... ... және ... құрылғылар бар.
Топтық дабылдар кодектері, трансмультиплексоры және модемдер аналогтік
және сандық жүйелердің сійкестендірілуін қамтамасыз етеді. Сандық сызықты
тракт бойынша ... ... үшін ... ... ... сызықты
дабылдарды сандыққа түрлендіреді.
Аналогтік жүйелер көмегімен желінің сандық зоналарын ... ... ... ... ... ... ... және керісінше ауыстыру үшін арналған) және модемдер арқылы
жүзеге асырылуы ... ... ... ... түрлендіру және оларды
аналогтік жүйенің сызықты трактілері ... ... үшін ... жеке ... ... ... кезде аналогтік
трактілердің өткізу қабілетін тиімді қолданады. Бірақ модемдер ... ... ... ... және ... ... ... Екі құрылғының біреуін таңдау экономикалық
көрсеткіштерге байланысты ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... үшін ... каналдарын бөлу
әрбіреуінің уақыттық аралықтарын тізбектей ранжирлеу арқылы ... ... әрі ... салдарынан барлық қызмет түрлерінің
қолданушыларының босаған каналды қолдану құқығы бойынша тең ... ... ... ...... ... көрсетіледі» принципі бойынша.
Сондықтан да қолданушылардың уақыттық ранжировкасы қажет болмады.
Сандық ... ... ... ... ... ... ... талап етеді, яғни:
Екі аналогтік линия арасындағы сандық коммутация жүйелерінің ... ... ... ... жүйенің ақпарат жіберу трактісі
болып табылады.
Аналогтік-сандық түрлендіру құрылғысы ... бір ... ... линияға кіреді.
Сандық коммутация жүйелерінің коммутациясы төрт өткізгіштік режимде жүзеге
асырылады.
Сандық коммутация жүйелерін желіде орнатудың белгілі бір реті ... ... ... ауыстыруларын және екі өткізгіштіктен ... ... ... ... ... ... жоғарлайды.
Қызмет түрлері интеграцияланатын сандық желіде коммутацияның екі
әдісі, ... ... ... әдісін қолдануға болады.
Сандық жіберу жүйелерін енгізу реті және қарқыны желінің ... ... ... ... ... ... байланысты. Сандық техниканы ендіру ... ... ... ... осы көрсеткіш бойынша ... ... ... ... ... ... ... орнату және байланыста болу
алгоритмі
Басты коммутация орталығында абонент пен канал арасында өзара
байланыс ... ... ... ... ... ... ... орталығында топтыө тлефон байланысы – конференц-байланыс бар, ал
мәліметтерді жібері және факсимилді (дискретті дабылды) ақпарат жібері ... ... ... яғни бір ... ... ... жіберу
мүмкіндігі пайдаланылады.
Көп адресті жіберу бағдарламалық құралдармен жүзеге асырылады, онда
хабарламалар барлық адресаттарға бір мезгілде немесе кезек ... ... ... ... ... коммутация орталығында бос канал болғанда ... ... ... ... ... ... ... абоненті басқа
кез-келген коммутация орталығының әрбір тікелей абонентімен ... ... Егер ... ... бағытта барлық каналдар бос ... ... ... ... және ... ... ... үшін
«тосу» жүзеге асырылады, яғни абонент кезекке қойылады.
Сурет 11 Жүкті сүйемелдеу түрі
Басты коммутация орталығында ... ... бос ... ... ... ... айналысып жатқан абоненттер үшін жүйе
коммутациясы жүзеге асырылады, ал ... ... ... ... ... ... Егер шақыру жүретін бағытта канал босай қалса, онда
байланыс орнатылғаннан кейін хабарлама ... ... ... ... ... түседі.
Сурет 12 Теміржол маршруттарын күйге келтіру
«Тосу» қызметі бар әдісті қолданғанда байланыс санын азайту үшін әрбір
коммутация ... ... ... ... ... алмайды.
Барлық коммутация орталықтарында әрбір байланыс бағытында қала аралық
каналдардың әртүрлі саны болуы мүмкін, сондықтан да ... ... да, ... ... ... да ... шақырулар берілген
бағытта бос каналды іздеу жолымен жүзеге асырылуы керек.
Жоғарыда айтылғандай басты коммутация орталығы ... ... ... ... ... яғни ... функцияналдығымен
анықталады. Бұл мақсат үшін ... ... ... ... ... көрсететін қосымша сан енгізіледі. Каналдар бос болмағанда
осы қосымша сан байынша шақырушы абонент телефон байланыстарында ... ... ... қосылады, ал пакеттік ақпаратты жіберу кезінде
басты ... ... ... қосылады, яғни хабарламалар
коммутациясы жүзеге асады.
Абонентті кезекке қойған ... ... ... ... ... және шақырылатын абоненттік байланыс линиялары ... ... ... ... жатады. Байланыс линиялары мен
каналдары екі абонент үшін де ... ... ... ... ... құралдары меншіктейді. Екі абонентке де шақыру жіберіледі. Олар
жауап беретін ... ... ... 13 ... ... ... келтіру
Ақпараттарды пакеттік және диалогтік режимде жіберу кезінде келесіні
ескеру керек: Байланыс ... ... ... ... үшін ... ... ... рұқсат етілетін неғұрлым жоғары ... Яғни ... ... ... ... канал
коммутациясы қала аралық байланыстың әрбір бағытында ақпарат ... ... ... ... ғана ... асырылады. Керісінше
жағдайда тек қана хабарламалар коммутациясы жүзеге асырылады.
Перифериялы коммутация ... ... қала ... ... ... ... ол ... абоненттердің қала аралық каналдармен
коммутациясы, сондай-ақ қала ... ... ... ... үшін ... ... ... орталығында байланыс
орнату екі бағытта да ... ... ... сондай-ақ кірістік телефонды
және факсимилді байланыс болғанда жүзеге асырылады.
Сурет 14 Заттар салмағын есептеп шығару
Байланысты орнату ... ... ... ... және
шақырушы немесе шақырылатын абоненттің сәйкестігі ... ... 15 ... ... ... берілісі кезінде ЭЕМ-р арасында ... ... ... ... және ... ... ... бір-бірін танығаннан кейін көшеді. Шақырылатын құрылғы байланыс
тетігін басқанда құрылғы «идентификация» режиміне ... ... ... оған ... ... басқа модеммен байланыс орнатылғандығын
хабарлайтын дабыл ... ... ... ... ... ... ... әртүрлі
құжат түрлеріне алмастыру мүмкіндігі бар.
Сурет 16 Мәліметтерді ауыстыру
Асинхронды линиялар үшін байланыс ... ... ... ... қате ... ... жіберіп қоюдың алдын-алу мақсатындағы
шықырылатын құрылғыны тану қажеттілігінен екі құрылғы да шақыру протоколын
ұстануы керек. Менің бұл ... ... ... ... ... ... үшін хабарламалардың құрылымы мен форматы қарастырылады.
Синхронды линиялар бойынша хабарламалар берілісі хабарламалардың басын
және соңын ... ... және ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі.
Хабарламалар тақырыбы дегеніміз SOH белгісімен баталатын және көптеген
қызметтік белгілері бар, ... ... ... , хабарламаны
анықтау, адресатқа жету үшін маршрут таңдау, даму ... ... ... ... ... коды үш әріп комбинациясынан тұрады, ол хабарламаның қайдан
жіберілгенін анықтауға ... ... ... ... ... осы ... ғана тән ... код-идентификатор бекітіледі.
Реал-Тариф программасында мәліметтердің берілу түрлерімен қатар,
олардың ... ... ... ... ... көруге болады.
Сурет 17 Семей өңіріне қатысты станциялар
Теміржол орталықтарының ... ... ... ... ... ... басқару БҚ
Техникалық пайдалану БҚ (оған хабарламаларды ... ... ... және ол тек басты коммутация орталығы үшін ғана ... ... ... ... ... ... ... қамсыздандырылуы абоненттік
және байланыстырушы линиялары бойынша сигнализациямен ... ... ... және ... ... ... ... директиваларға сәйкес өз қызметін атқарады. Алдын-
ала өңдеу бағдарламалары бар ... ... ... ... жүйенің шақыруын басқару процесінің арасындағы интерфейсті
құрайды. Алдын-ала сигнализациясы бағдарламалық қамсызадндырылуына келесі
бағдарламалық ... ... ... ... ... және бақылау,
станциялар арасындағы канал бойынша сызықты ... ... ... мен ... басқару процессоры арасындағы
абоненттік ... ... ... ... ішкі ... ... ... міндеттері, ішкі каналды ... ... ... ... ... ... коммутациялық жүйенің
шақыруларын басқаруды жүзеге асырады және оның құрамына абоненттік канал
бойынша және регистрлік ... ... ... ... ... алдын-ала сигнализация бағдарламалық қамсыздандырылуы
мен сигнализацияны басқару бағдарламалары ... ... ... ... ... ... статистикалық
мәліметтерді жинау бағдарламасы, шақыруды басқару ... ... ... да ... ... ... пайдалану бағдарламалық қамсыздандыруы техникалық қызмет
көрсету, телетрафикті техникалық қамсыздандыру және техникалық ... ... ... ... ... ... пайдалану
бағдарламалық қамсыздандыруына жүйелік бағдарламалық қамсыздандыру, соның
ішінде хабарламалар коммутациясы жүйесінің бағдарламалық қамсыздандырылуы
жатады. ... ... ... ... құрамына төмендегі
бағдарламалар кіреді:
Ақпарат берілісі кезінде немесе нормадан ауытқитын басқа да жағдайларда
абоненттердің еркін байланысы болғанда ... ... ... ... ... қалғанда оны іске қосатын бағдарламалар;
Басты коммутация орталығының және ... ... ... ... ... ... ... жою бағдарламалары;
Таңдап алынған уақыт аралығындағы статискалық ... ... ... (мәтіндік бағдарламалар) барлық ... ... ... ... ... ... бағдарламалық қамсыздандыруына техникалық
қамсыздандыру ... ... ... ... ... ... ... басқа операциондық жүйе және
әкімшілік бағдарламалар кешені кіреді.
Әрбір ... ... ... ... жұмысқа қосып отыратын
бағдарламалар кіреді, мысалы, құрылғы ... ... ... енгізу-шығару каналдарының бақылау нүктелерінің жағдайын
анықтау, сондай-ақ бағдарламалар кешеніне қажет ... ғана ... ... ... ... ... жіберу маршрутын
таңдау және т.б.) бағдарламалар да кіреді.
7 Адам ... ... ... ... ... істеу кезіндегі
еңбек қорғау:ЭЕМ-ның операторының жұмыс орнын ұйымдастыру
7.1 Жұмыс орнын ұйымдастыруға қойылатын талаптар
Бұл дипломдық жұмыста ... ... ... ... ... ... мұнда теміржолдағы қауіпсіздік
шаралары емес, осы программалық комплекс ... ... ... техникалармен жұмыс істейтін қызметкерлердің сақтық шараларын
қарастырдым. Дербес компьютермен, ... ... ... ... ... ... ең алдымен электрлік сақтық шаралары
сақталуы шарт.
Жұмыс орнын ... ... ... ... ... үшін жұмыс стол бетінің биіктігі 680-800 мм шегінде ... ... ... ... ... 725 мм болу ... ПЭЕМ үшін ... стол бетінің модульдік көлемі 725 мм болу ... ... ... ... көлемдер есептеледі: кеңдігі
800,1000,1200 және 1400 мм, тереңдігі 800 және 1000 ... ... орны аяқ үшін ... ... 600 ... ... - 500 ... болмау керек. Тізе деңгейіндегі тереңдігі 450 мм-ден кем болмау
керек;
• Жұмыс орындығы ... ... және ... ... ... кезінде арқасы арасындағы бұрыш реттелетіндей болу керек. Сонымен
қатар оның ... ... ... етуі керек:
▪ Отыратын орын кеңдігі 400 мм;
▪ Орындықтың арқалығының биіктігі 300 ± 20 мм, кеңдігі - 380 ... ... және ... кеңістіктің қисықтық радиусы - 400 мм;
▪ спинканың вертикалды кеңістік бойынша наклоны 0 ± 30 ... ... ... орны аяқ ... подставкамен жабдықталу керек. Оның кеңдігі 300 мм-
ден кем емес, тереңдігі 400 мм-ден кем емес, биіктік бойынша реттеу 150
мм-ге ... ... ... жазық болу керек және алдыңғы жағында 10
мм биіктікті ... болу ... ... ... ... ... станоктар, роботталған
технологиялық комплекстер, иілмелі ... ... ... пульттары) жұмыс істейтін қызметкерлерді жұмыс
орнымен ... ... ... еске алу ... ... ... ... 850 мм-ден кем емес;
▪ ақпаратты кіргізу, шығару құрылғысының орналасуы дұрыс болу ... ... ... дұрыс болу қажет;
▪ мотордық өрісте қолмен басқарылатын құралдарына қол ... ... ... 900-1300 мм, тереңдігі бойынша - 400-500 мм;
▪ ПЭЕМ экранының жұмыс орынында орналасуы вертикалды кеңістік ... ... ... ... ету ... Экранның горизанталь және вертикаль өстері бойынша бұрылу ... ... ... ... стол шетінен 100-300 мм арақашықта
орналастыру керек.
7.2 Электронды есептеу машинасына ... ... және ... эргономикалық және санитарлы-
гигиеналық талаптарын орындағанда элементтер блокка бірігуі мүмкін.
1. Көрсету ... ... ... ... көрсету құрылғысы (видеоманитор)
МЕСТ және Санитарлы-гигиеналық нормаларға сай болу керек.
1.2 ... ... ... блок ... байланысқан), МЕСТ 27016-86, МЕСТ 27954-88 ... ... N 5146-89" ... сай келу ... ... көрсетілген параметрлерге сай болу қажет:
1.3 диогональ бойынша көлемі 31-42 см.
1.4 екі режимде көріністің регенирация ... - 70Гц кем емес және ... - ... ... тек ... режим - 70Гц кем емес.
1.5 нүкте көлемі (80% экран ауданында, 50 кд/кв. м жарықтығы, түстің
әр компоненті үшін , 50% ... ... ... үшін : 0.3 мм көп ... ... үшін: 0.3 мм кем емес.
1.6 көріністің тұрақсыз жағдайы (төмен жиілікті көріністің дірілі)
0,05 - 10 Гц жиілік ... мм көп ... ... ... ... ... ... реттелетін эрандағы
нүктенің жарығы:
30 кд/кв. м - 150 кд/кв. м;
(жол ... 35 ... м - 120 ... ... контрастың көлемі, 5:
1.9 көріністің дәлдігі (нүкте және фон ... ... ... 5:1 ... ... 70 ... кем ... Монитор, отрожение коэффициенті 0 көп емес антибликты жабындыдан
тұру керек
1.11 қол жеткізе алатын аймағында басқару ... ... болу ... ... панельде қорек көзінің болуын көрсететін
жасыл түсті индикатор болу керек.
1.12 Монитор экраны келесідей реттеу ... тұру ... ... +/- 15 ... аралығында,
бұрылуы бойынша+/- 30 градус аралығында,
биіктік бойынша сдвиг 150-200 мм;
1.13 экран кеңістігінен электростатикалық зарядтан залалсыздандырылуы
2. жүйелік блок ... ... ... ... блок ... видеоконтроллер төмендегілерді қамтамасыз
ету керек:
2.1 көрініс жиілігінің регенерациясын.
2.2 графикалық режимнің болуы, бұл уақытта экранда кем дегенде:
640 ... бар 480 жол (бір ... 256 ... ... 640 нүктесі бар 400 жол (бір уақытта 8 түс).
2.3 көп түсті графикалық режим, бұл ... ... кем ... ... бар 480 жол (бір ... 256 ... беріледі) 320 нүктесі бар 200 жол (бір уақытта 256 түс).
2.4 экран мониторында ... ... ...
көрініс мыналардан кем емес:
бір жолда 80 символ бар 25 ... ... бір ... 80 ... бар 24 жол. Бұл ... ... үш ... символдары көріну қажет.
2.5 алфавитті-цифрлық ақпарат көрсетілгенде көрсетілетін символдарды
матрица мәндерімен құрғанда көлемі:
а. 9 ... 8 ... 8 ... 8 ... ... ... графикалық ақпаратты шығару жылдамдығы (
МЕСТ 27954-88, көріністі жаңарту жылдамдығы)
200 мың кем емес;
(жол беріледі) 20 мың кем ... ... ... ... ... ... (қолданушы
программасынан) кем дегенде:
10000 символ секундына (роллирлеусіз),
3000 символ секундына. (роллирлеумен);
(жол беріледі) 1000 символ секундына. ... ... ... ... талаптар
3.1 Клавиатура толық алфавитті-сандық өрістен, он екі клавишадан кем
емес ... ... ... және курсорды басқару үшін ... тұру ... ... ... және ... ... МЕСТ
14289-88 сәйкес болу керек; клавиша қадамы (19 +/- 1 мм).
3.3 Клавиатура ақпаратты ... ... ... ... ... ... 15 ... секундына;
(жол беріледі) кем дегенде 10 басылым секундына.
3.4 Функционалдық клавишалар үшін ... ... ... ... орналастыру мүмкіндігі болу қажет.
3.5 Клавиатура кнопкалары келесі талаптарға сай болу ... ... ... х 13 мм кем емес;
• Жақын жатқан ... ... ... 3 мм кем емес;
• Кнопканың ерікті жүрісі 5 - 5 мм аралығында;
(жол беріледі) 1 - 5 ... ... іске асуы 0.5 - 0 ... ... ... қолдануға қарай 10-15 градус бұрышымен
көтеріліп тұру ... ... және ... ... ... болмау
керек. Клавиатура жек блок ретінде істеліну керек және оның массасы 1кг ... ... ... ... 2 м кем емес иілмелі кабельмен жалғануы тиіс.
4. Жүйелік блокка қойылатын ... ... бір ... ... блоктар өзара алмастырылатын және модуль
деңгейінде, қосылатын құрылғылар және программдық деңгейде сәйкес болу
керек.
4.2 жүйелік ... ... ... ... үшін ... ... өзгертулерсіз оған қосымша аппартураларды қосу мүмкін болу керек.
4.3 қолданушы программасынан барлық подсистемалардың мүмкіндіктеріне
доступ болу керек.
4.4 жүйелік блоктың тез ... ... болу ... ... емес түсіну/с;
(жол беріледі) 1000 тыс.кем емес түс/с.
4.5 қажетті драйверлерді (видео ОСҚ қоспағанда) жүктегеннен кейін
қолданбалы программалардағы оперативті ... ... ... Кбайт кем емес;
(жол беріледі) 1500 Кбайт кем емес.
4.6 оперативті сақтау ... ... ... болу ... есептеулер жылдамдығының тұрақсыздығы:
0.5 % кем емес;
(жол беріледі) 3% кем ... ... блок ... ... ... жинақтауыштан тұруы керек.
сиымдылығы 200Мб кем емес;
(жол беріледі) 40Мб кем емес.
4.9 жүйелік блок иілмелі магнитті дисктегі жинақтауыштан тұруы керек.
(МДИЖ)
4.10 ... блок ... ... беру ... ... (RS232 ... или RS422), яғни кем дегенде екі құрылғыны қосу
мүмкіндігі.
4.11 ... блок ... ... беру құрылғыларын қосу үшін
интерфейстен тұру қажет:
еңгізілген, Centronix, 8 бит екі бағытталған;
(жол беріледі) ... ... ... 2 ... беріледі) 8-бит екі бағытталған интерфейс, алынатын блок.
Параллельді интерфейс баспа жасайтын құрылғыларды қосу үшін қажет. ... ... TTL ... ... ... ... жүйелік блок "сброс" кнопкасынан тұру керек (RESET), ол бастапқы
жағдайға қайтарады.
4.13 ... блок ... ... ... тұру ... жазу және іске ... 22КГц ... выборка;
(жол беріледі) тек моно, 11КГц 8-бит выборка.
Дыбысты еңгізілген излучатетель ... және ... ... ... болу ... ... блок локальды желі құрамында жұмыс ... және ... ... ету ... ... ... ... контроллерімен және
тиісті программалық қамсыздандырумен бірге «локальды желі жүйесі» бөлімінде
көрсетілген функцияларды іске асыру керек.
5. Ток ... ... ... ток көз ... ... ... 220 В ... қамтамасыз ету
керек және айнымалы ток жиілігі 50 Гц болу қажет.
5.2 ток көзі блогында ... ... ... болу ... ток көзі ... аз ... ... құрылғыларын ток көзімен
қамтамасыз ету керек. Тұрақтандырылған ток көздері:
+5В, ток 1500мА дейін;
+12В, ток 500мА дейін;
8 Темір жол ... ... ... ... Экономика есебі
Әзірленген программалық қамсыздандыру ішкі офистерде ... ... ... ... ... ... өсуіне байланысты
құжатайналымның автоматтандырылған жүйесі маңызды болып табылады.
Осы ... ... ... ... ... ... ұйымдардың құжатайналымының автоматтандырылған тапсырмаларын
шешеді. Өнім шығындарды және фирмалардағы құжаттармен ... ... ... ... ... ... ... Сонымен қатар өнім барлық
жерде қолданыла алады.
Кіші офис үшін әзірленген құжатайналым ... SWOT – ... ... ... ... және ... ... бірнеш жыл бойы сақтау мүмкіндігі.
мәліметтерді өңдеудің өзіндік технологияларын қолдануы.
программдық өнімнің жеңіл модернизациялануы.
жұмыс сапалы болу үшін өзіндік ... ... ... ... іске ... үшін тек бір ... ... іске
асырады.
o Мүмкіндіктері:
▪ сервистерді кеңейту;
▪ программдық өнімді басқа платформаларға ... ... өнім ... ... ... ... ... технологиясының базасы негізінде көп қолданушы
жүйені құру мүмкіндігі
Өнімге әсер ететін қауіп:
Программдық ... ... ... ... күшті жақтары
жіне бірнеше мүмкіндіктер анықталды. Программдық өнімнің қауіп ... жоқ. ... ... ... ... таңдалған және
түзетулер қажет емес.
8.1 Программалық қамсыздандыруды өңдеуге қажет ... ... ... әзірлеуге және шығындарды есептеу үшін
шығындар калькуляциясы бойынша іске асырылады. ... ... үшін ... ... экономикалық элементер арқылы құрылады:
материалдық шығындар
еңбекке төлеу фонды
әлеуметтік мұқтаждықтарға аударымдар
Амортизациялық ... ... ... шығындардың келесідей тізімінен тұрады: тікелей материалды
шығындар, жанармайға шығындар, энергияға ... ... ... ... ... ... ... қолдануға кеткен төлемдер,
жанармайға және энергияға шығындар қосымша шығындарға қосылған.
Тікелей материалдық шығындарды есептеу ... ... ... 5 ... ... шығын
|Материалдар |Өлшем бірлігі |Саны ... ... ... ... | | ... (тнг.) | ... ... |5 |40 |200 ... ZOOM | | | | ... ... |1 |500 |500 ... | | | | ... үшін ... |1 |100 |100 ... | | | | ... ... |1 |1500 |1500 ... |бет |20 |5 |100 ... ... | | | ... |292 ... уақытқа кеткен шығындар. Ол әзірлеу үшін қажет уақытымен (44
күн) және ЭЕМ үшін бір ... ... (3 тнг.) ... ... уақытқа кеткен шығындар:
Машиналық уақытқа кеткен шығындар = (44 * 8 * 15) =5280 ... ... ... ... 1348 тнг.
8.2 Еңбекке төлеу фонды
Әзірлеу процессі этаптарға бөлінеді.
Барлық ... үш ... айы ... әр айда 22 ... ... ... ... әзірлеу кезінде келесі этаптар анықталды:
1. техникалық тапсырманы әзірлеу (6 ... ... ... ... (4 ... ақпараттық және арнайы әдебиетпен танысу (5 күн.).
4. программа құрылымын және ... ... (7 ... ... іске асыру (12 күн).
6. программа отладкасы (27 ... есеп ... құру (5 ... ... ... үшін ... арнайы құрамы қолданылды. Әзірлеу
келесі мамандар көмегімен әзірленген:
• бас инженер (тариф разряды12).
• Инженер-программист (тариф разряды 8).
Бас ... және ... ... ... ... ... ... келесідей:
ЗБИ = 5.08 * 83 = 421.64 тнг.
ЗИП = 3.12 * 83 = 258.96 тнг.
Негізгі жалақы мына ... ... = (ЗА * К * 8) / ... где ЗН – ... ... ЗА – ... ... К- жұмыс істеуге кеткен
күндер саны.
Ұйымда уақытты және этаптарды бөлу 8.2 кестеде көрсетілген.
Кесте 6 Ұйымда уақытты ... ... ... |Уақыт (күн) ... ... ... |бас ... |6 ... ... ... |бас ... |4 ... және арнайы әдебиетпен танысу |бас инженер |5 ... ... және ... ... ... |7 ... іске асыру ... ... ... ... ... (күн) ... отладкасы ... ... ... құру ... ... негізгі жалақыны анықтайық.
Бас инженердің негізгі жалақысы:
Зн.би = (421.64 * 22 * 8) / 176 = 421.64 ... ... ... ... = (258.96 * 44 * 8) / 176 = 517.92 ... ... ... = 517.92 + 421.64 = 939.56 тнг.
Қосымша жалақы:
Зқ = 0.2 * 939.56 = 187.91 тнг.
Еңбекке төлеу ... = 1.25 * ( Зн + Зқ ) = 1.25 * ( 939.56 + 187.91 ) = 1409.34 ... ... ... ... ... ... төлеу көлемдеріне байланысты анықталатын
аударымдар кіреді:
1. зейнетақы қорына аударымдар (28% ... ... ... ... сақтандыруға аудармдар (3,6% ЕТФ).
3. әлеуметтік сақтандыруға аударымдар (5,4% ЕТФ).
Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдарды есептеу кесте 6 көрсетілген.
Кесте 6 Әлеуметтік қажеттіліктерге аударымдар
|Аударымдар ... ... % ... |
| | ... ... ... |28 |394.62 ... занятости |1,5 |21.14 ... ... ... |3,6 |50.73 ... | | ... ... |5,4 |76.1 ... |542.59 ... ... ... ... ... ету және ғимараттарды жөндеу, ... ... ... және т.б жатады. Қосымша шығындар көлемі негізгі
жалақы көлемінен алынады (70%).
Шқ = Жн * 70 % = 657.69 ... ... ... ... шығындар сметасы 7 кестеде
көрсетілген.
Кесте 7 ... ... ... ... ... ... статьясы ... ... ... соның ішінде |1348 ... ... ... |292 ... ... ... қолдануға кеткен шығындар |1056 ... ... ) | ... ... ... |1409.34 ... статьясы ... ... ... ... ... ... |542.59 ... фонды |394.62 ... ... |21.14 ... ... ... ... |50.73 ... сақтандыру |76.1 ... ... |- ... ... |657.69 ... |3957.62 ... ... ... бағасын анықтау үшін 25% тең пайда және де
20% құрайтын ... құн ... (ҚҚС) ... Әзірлеудің соңғы босату
бағасын анықтау 10.5 кестеде көрсетілген.
Кесте 8 Әзірлеудің соңғы босату ... ... (тнг) ... ... ... |3957.62 ... ... (25%) |989.4 ... ... ... ... |4947,02 ... (20%) |989.4 ... ... алғанда босату бағасы |5936,42 ... ҚҚС ... ... ... ... босату бағасы 5936,42 теңге.
Қорытынды
Осы дипломдық ... ... ... ... және ... арасындағы жүк тасымалын ... ... ... ... ... ... қолда бар коммутацияланатын және бөлінген телефонды
байланыс каналдарын пайдалануға негізделген бірегей желі ... ... ... әртүрлі қызметінің жұмысын тиімді жетілдіруге мүмкіндік береді.
Мұндай желіні жасаудың басты эффектісі – ондағы жаңа ... ... ... ... бұл қызметтерде қолданушыға қызмет көрсету үшін байланыс
құралдары болмайтын. Бұл ... ең көп ... ... ... компьютерлер және есептеу техникаларының басқа да
құралдары.
Телефон желілерінің негізгі қызметі де сапа ... ... ... ... ... ... интенсивтілігін өсіру
есебінен экономикалық тиімділігі жоғары желі алу үшін жағдай жасалды.
Мұндай желіні жасаудың ...... ... ... байланыс
каналдарының коммутация жүйелерін модернизациялау б.т., яғни ... жаңа ... ... ... ... ... ... сандық жағынан өсіруге кететін ең ... ... ... жаңа коммутациялы құралдармен қосымша ... ... ... ... кезінде қысқа уақыт мерзімінде ақталады.
Пайдаланылған әдебиеттер:
1. Бахрах В.Л. ... сеть ... ... в ... .// ... , №8 , 2001 г. , с ... А.с. 775857 СССР . МКИ Н 04 М 3/00 . Способ автоматической коммутации в
сети ... .
3. ... В.Л. ... 2013020 . РФ . 5 Н 04 М 11/06 . ... соединения
абонентских приборов по коммутируемой сети и устройство для его
реализации . 1994 ... ... В.Л. ... сети ... с интеграцией служб связи .
«Нефтяная промышленность СССР» . Научно-технический сборник , №12 , ... .
5. ... Д.Р. ... ... передачи и оборудование для многоканальной
связи . // Итоги науки и техники . Сер .
6. ... . ... , ... , 1986 г . т.16 , с ... ;
7. ... ... . / Лившиц Б.С. Учебник для вузов , 2-ое ... ... ... ... Блэк Ю. Сети ЭВМ : ... , стандарты , интерфейсы . Москва . Мир ... ... ... В.М. ... ... связь на железнодорожном
транспорте . Москва , 1996 г.
10. ... М.Г. ... ... ... ... и пути её
развития . Москва . «Связь», 1979 г . с 74 .
11. Ведомственные нормы технического ... . ... 2 . ... ... , 1980 г.
12. К.В.Тихомиров . Теплотехника , тепло-газоснабжение и вентиляция . М .
«Стройиздат» , 1991 г.
13. СНиП ... ... ... и ... . ... ... ... , вентиляция и кондиционирование воздуха . М . ... ... ... ... ... правила и нормы.Гигиенические требования
к видеодисплейным ... ... и ... . М. ... ... , 1996 ... Орана труда в вычислительных центрах . Ред . ... . ... ... ... по ... экономии от внедрения ... ... ... . Утверждена Комитетом по делам
изобретений и открытий ... ... ...

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 34 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көлік түрлері. Теміржол көлігі.22 бет
Көліктегі сервистік қызметті жетілдіру25 бет
Отандық кәсiпорындардың дамуында көліктік логистикалық әдiстердi қолдану қажеттiлiгiн теориялық және практикалық негiздеу74 бет
Темір жол көлігі саласындағы қызмет80 бет
Темір жол көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты басқару негіздері4 бет
Теміржол бөлігіндегі кабельдік желіні жобалау жұмыстары17 бет
Қазақстан территориясында теміржолдың даму мәселелері мен келешегі47 бет
«Автомобиль жолдарын жобалау кезіндегі қауіпсіздік талаптары» техникалық регламенті24 бет
«Ленгір-Баянауыл» автомобиль жолының технико-экономикалық негіздеу58 бет
Автомобильді не өзге де көлік құралдарын заңсыз айдап әкету үшін қылмыстық жауаптылық83 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь