Ішкі істер органдарының арнайы күзет қызметі туралы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1. Күзет қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.1. Күзет қызметі: ұғымы, міндеттері, принциптері, субьектілері, түрлері.. 6
1.2. ІІО арнайы күзет қызметі және жеке күзет қызметі ... ... ... ... ... ... ... ... . 10
2. Ішкі істер органдарының арнайы күзет қызметі басқармасының іс әрекеті және мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің сипаттамасы ...
17
2.1. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi ... ... ... ... ... .. 17
2.2. Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің инженерлік техникалық нығайтылуы жөніндегі талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
29
2.3. Мемелекеттік күзетілуі тиіс объектілердің кейбір мәселелері ... ... ... ... 50
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 56
Қолданылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 60
Зерттеудің өзектілігі: Аса маңызды мемлекеттік және стратегиялық объектілер; стратегиялық маңызы бар және жарғылық капиталында акцияларының бақылау пакетін (қатысу үлестерін) мемлекет тікелей немесе жанама түрде иеленетін заңды тұлғаларға тиесілі экономика салаларының объектілері мемлекеттік күзетілуге жатады.
Мемлекеттiк күзетiлуге жататын объектiлердi күзетудi Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары, iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi, Қарулы Күштерi, басқа да әскерлерi мен әскери құралымдары, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдары жүзеге асырады.
Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді айқындау тәртiбiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілердің тізбелерін Қазақстан Республикасының Президенті немесе Қазақстан Республикасының Үкіметі өздерінің өкілеттіктеріне сәйкес бекітеді.
Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілердің бірінші басшылары Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын талаптарға сәйкес олардың инженерлік-техникалық нығайтылуын қамтамасыз етуге міндетті.
Күзет қызметiн көрсету саласында бәсекелестiк ортаны қалыптастыру мақсатында осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген тізбеге енгізілмеген объектілерді күзетуді жеке күзет ұйымдары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғалармен жасалған шарттардың негiзінде жүзеге асыра алады
Күзет қызметi заңдылықтың конституциялық принциптерiне, адам мен азаматтың құқықтарын және бостандықтарын құрметтеу мен сақтауға, сондай-ақ жеке бастың, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар мүдделерiн ескеруге негiзделедi.
Күзет қызметiн жүзеге асыру үшiншi тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын бұзбауға тиiс.
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы № 85 «Күзет қызметі туралы» Заңы Қазақстан Республикасының аумағындағы күзет қызметінің құқықтық негіздерiн белгілейдi, күзетті және күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектілердің мәртебесi мен өкілеттігiн айқындайды.[6]
1 «Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы № 2707 Заңы
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы; 30.08.1995ж
3 «Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 қазандағы № 1151 қаулысы
4 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі;03.07.2014ж
5 Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық 2 кітаптан тұрады. / Құраст. Е.Баянов. 1-ші кітап. – Алматы, 2009. – 384 б
6 «Күзет қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы № 85 Заңы;
7 Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi туралы заңы 04.07.2014ж.
8 Қазақстан Республикасыныі Қылмыстық іс жүргізу кодексі; 04.07.2014ж
9 Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексі; 05.07.2014ж
10 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі; 05.07.2014ж
11 Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі Алматы, 03.07.2014 жыл.
12 Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 04 шілдедегі Азаматтық кодексі;
13 Қазақстан Республикасының 2014 жылғы Азаматтық іс жүргізу кодексі;
14 «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
15 «Өрт қауiпсiздiгi туралы» Қазақстан Республикасының 1996 жылғы 22 қарашадағы № 48 Заңы;
16 «Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы» Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 21 желтоқсандағы № 2707 Заңы;
17 «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ететін арнаулы мекемелерде ұстау тәртібі мен шарттары туралы» Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 30 наурыздағы Заңы;
18 «Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің кейбір мәселелері» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 7 қазандағы № 1151 қаулысы;
19 Қазақстан Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. Оқулық 2 кітаптан тұрады. / Құраст. Е.Баянов. 1-ші кітап. – Алматы, 2009. – 384 б.
20 «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 10 тамыздағы № 136 Жарлығы// Информационная система Параграф.
21 Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы. Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан. 2007 жылғы наурыз.// «Егемен Қазақстан». № 7. 2007. – Б. 1-2.
22 Ғ. Жайлин. Қазақстан Республикасының Азаматтық құқығы. Жалпы бөлім. Алматы: Жеті Жарғы. 1998 ж. – 268 б.
23 Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгертулер мен толықтырулар енгізу туралы Заң күшi бар Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы 1995 жылғы 12 мамыр № 2282// Информационная система Параграф.
24 Теория юридического процесса. Под ред. В.М. Горшенева. Харьков: Вища школа, 1985.
25 Адам құқықтары жөніндегі Өкілеттіліктің қызметы туралы 2012 жылғы есебі;
26 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - 2. - Ст. 163.
27 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О федеральной службе безопасности" // Собрании законодательства Российской Федерации. - 1995. - 15. - Ст. 1269.
28 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. - 1991. - 16. - Ст. 503.
29 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 марта 2010 года № 132. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 апреля 2010 года № 6175 Об утверждении Требований, предъявляемых к соответствию состояния здоровья лиц для службы в органах внутренних дел.
30 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 августа 2013 года № 522. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан от 4 октября 2013 года № 8778 «Об утверждении Перечня должностей в органах внутренних дел Республики Казахстан, замещаемых на конкурсной основе, Правил проведения конкурса и стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел Республики Казахстан».
31 Прудников А.С. Актуальные проблемы совершенствования правовой основы деятельности органов внутренних дел по охра¬не общественного порядка и обеспечению общественной безопас¬ности на железнодорожном транспорте // Совершенствование правоохранительной деятельности ОВД: Сб.тр.мол.ученых. - М., 1990.
32 Правовые и организационные основы взаимодействия УВД области с местными представительными и исполнительными орга¬нами // Актуальные проблемы права и Государственная програм¬ма правовой реформы в свете новой Конституции Республики Ка¬захстан: Сб.материалов научно-технической конференции мол. уч., адьюнктов и соискателей. - Караганда, КВШ ГСК РК, 1996.
33 Административное право Республики Казахстан. Часть особенная: учебник для юридических вузов. - Алматы, 1997.
34 Четверцов В.С. "Основы управления в ОВД". Учебное пособие. М. 1997 г.
35 Черепанов В.В. Организация деятельности участкового уполномоченного
милиции. М. 2002 г.
36 ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 12.03.2013 ж
37 Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы ҚР Заңы, 05.07.2012 ж.
38 ҚР жергілікті мемлекеттік басқару туралы ҚР заңы, 18.03.2010 ж
39 ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 07.04.2013 ж.
40 Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған адамдарды әкімшілік қадағалау туралы ҚР Заңы, 12.07.2009 ж.
        
        Мазмұны
|Кіріспе |3 ... ... | ... ... |6 ... |
|................................. | ... ... ... ... ... ... ... |6 |
|түрлері.. | ... ІІО ... ... ... және жеке ... |10 ... | ... Ішкі ... ... ... ... қызметі басқармасының іс | |
|әрекеті және ... ... тиіс ... сипаттамасы .... |17 |
|2.1. Қазақстан Республикасы ... ... ... | 17 ... Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің инженерлік техникалық | ... ... |29 ... |
|... | ... ... ... тиіс ... ... |50 ... | ... |56 ... ... | ... әдебиеттер тізімі |60 ... | ... ... Аса ... ... және стратегиялық
объектілер; стратегиялық маңызы бар және жарғылық ... ... ... (қатысу үлестерін) мемлекет тікелей ... ... ... заңды тұлғаларға тиесілі ... ... ... күзетілуге жатады.
Мемлекеттiк күзетiлуге жататын объектiлердi күзетудi ... ... ... iшкi ... ... күзет бөлiмшелерi, Қарулы Күштерi, басқа да әскерлерi мен
әскери құралымдары, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдары жүзеге асырады.
Мемлекеттік күзетілуге ... ... ... тәртiбiн Қазақстан
Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілердің тізбелерін ... ... ... ... ... Үкіметі
өздерінің өкілеттіктеріне сәйкес бекітеді.
Мемлекеттік күзетілуге ... ... ... ... ... ... талаптарға сәйкес олардың инженерлік-
техникалық нығайтылуын қамтамасыз етуге міндетті.
Күзет ... ... ... ... ортаны қалыптастыру
мақсатында осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген ... ... ... жеке ... ... ... Республикасының
заңнамасына сәйкес жеке және ... ... ... ... ... ... алады
Күзет қызметi заңдылықтың конституциялық принциптерiне, адам мен азаматтың
құқықтарын және бостандықтарын ... мен ... ... ... ... мен ... ... маңызы бар мүдделерiн ескеруге
негiзделедi.
Күзет қызметiн ... ... ... ... ... мен ... тиiс.
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы № 85 ... ... Заңы ... ... ... ... ... негіздерiн белгілейдi, күзетті және күзет қызметiн жүзеге асыратын
субъектілердің мәртебесi мен өкілеттігiн ... күші жеке ... ... жеке ... дара ... мен
заңды тұлғалардың күзет бөлімшелеріне, мемлекеттік органдардың ведомстволық
күзет бөлімшелеріне қолданылады. Осы Заңның күші, егер ішкі істер органдары
туралы ... ... ... ... мен ... өзгеше көзделмесе, ішкі істер ... ... ... қолданылады.
Заңды тұлғалардың жеке адамдардың өмiрiн, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ
заңды тұлғалардың мүлкін құқыққа қайшы қол ... ... ... ... ... ... ... (күзет қызметін көрсетулері) күзет
қызметі деп ұғынылады.[7]
Заңды тұлғалардың жеке ... ... ... мен ... ... ... ... құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау қызметін
көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыруы (күзет қызметін көрсетулері) ... деп ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет
бөлiмшелерi;
2) жеке күзет ұйымдары.
Күзет ... ... ... бәсекелестiк ортаны қалыптастыру
мақсатында осы баптың екінші бөлігінде көрсетілген ... ... ... жеке ... ... Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жеке және заңды тұлғалармен ... ... ... ... ... ... жүзеге асырудың құқықтық ... ... осы Заң, ... ... ... ... және Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... объектiлердi күзетудi
Қазақстан Республикасының мемлекеттiк органдары, iшкi iстер органдарының
мамандандырылған күзет бөлiмшелерi, Қарулы Күштерi, ... да ... ... ... сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдары. Ішкі істер
органдарының арнайы ... ... ... іс ... ... ... ... қызметін ұйымдастыру талаптары, принциптері,
құрылымы.
Зерттеудің міндеті:
- Заңнама бойынша Күзет қызметі туралы жалпылама ... ... ... ... түрлері және күзет қызметін 
құқықтық ресімдеу;
- Мемлекеттік күзетілуге тиіс объектілердің сипаттамасы;
- Мамандандырылған ... ... ... ... ... жұмысының пәні: Объектілерді және азаматтардың жеке меншігін қорғау
бойынша Ішкі ... ... ... ... ... ... ... күзет қызметіне тән шаралар.
Зерттеудің объектісі: Қазақстан Республикасы ішкі істер органдарының Күзет
қызметі.
Зерттеудің ... ... ... жазу ... ... талдау,
синтездеу, салыстырмалы тәсіл, тәжірибе жинақтау сынды әдістер қолданылды.
Диплом жұмысының ... ... ... ... ... ... ... нормативтік құқықтық актілері, ... және шет ел ... ... ... тәжірибелік маңызы: Диплом жұмысы материалдарын осы саладағы
одан арғы ғылыми зерттеуге ... және оқу ... ... ... ... органдарының әкімшілік қызметі бойынша тиісті арнайы курс
шеңберінде ... ... ... ... жаңалығы: Диплом жұмысында ішкі істер органдарымен
жүзеге асырылатын ... ... және оны ... бойынша ІІО-ның
функцияларына кешенді зерттеу жүргізілген және талдау жасалынған.
Дипломдық жұмыстың құрылымы.
Дипломдық жұмыстың құрылымы ... ... оның ... ... ... мен логикасына негізделген. Дипломдық жұмыс кіріспеден;
2 тараудан, бірнеше ... ... ... әдебиеттер
тізімінен тұрады.
1. Күзет қызметі
1.1 Күзет қызметі: ұғымы, міндеттері, принциптері, субьектілері, ... ... 2000 ... 19 қазандағы № 85 ... ... Заңы ... ... ... ... қызметінің
құқықтық негіздерiн белгілейдi, күзетті және ... ... ... ... ... мен ... ... күші жеке күзет ұйымдарына, жеке күзетшілерге, дара кәсіпкерлер мен
заңды тұлғалардың күзет бөлімшелеріне, мемлекеттік ... ... ... ... Осы Заңның күші, егер ішкі істер органдары
туралы ... ... ... ... мен Үкіметінің
актілерінде өзгеше көзделмесе, ішкі істер органдарының ... ... ... ... жеке ... өмiрiн, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ
заңды тұлғалардың мүлкін құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан ... ... ... ... ... ... (күзет қызметін көрсетулері) күзет
қызметі деп ұғынылады.[7]
Осы Заңның ... егер ... ... ... ... мен заңды
тұлғалардың денсаулық сақтау саласына, санаткерлік меншікке, мемлекеттік
құпияларға, коммерциялық құпияларға ... өзге де ... мен ... ... ... ... ... объектiлердi күзетудi Қазақстан
Республикасының ... ... iшкi ... ... ... ... ... Күштерi, басқа да әскерлерi мен
әскери құралымдары, сондай-ақ арнаулы мемлекеттік органдары жүзеге асырады.
Аса маңызды мемлекеттік және ... ... ... ... және жарғылық капиталында акцияларының бақылау пакетін ... ... ... ... ... ... ... заңды тұлғаларға
тиесілі экономика салаларының объектілері мемлекеттік күзетілуге жатады.
Мемлекеттік күзетілуге жататын объектілерді айқындау тәртiбiн ... ... ... ... ... ... басшылары Қазақстан
Республикасының Үкiметi айқындайтын талаптарға сәйкес олардың инженерлік-
техникалық ... ... ... ... ... жататын объектілердің тізбелерін ... ... ... Қазақстан Республикасының Үкіметі
өздерінің өкілеттіктеріне сәйкес бекітеді.
Күзет ... ... ... ... ортаны қалыптастыру
мақсатында осы баптың ... ... ... тізбеге енгізілмеген
объектілерді күзетуді жеке күзет ұйымдары Қазақстан ... жеке және ... ... ... ... жүзеге асыра алады.
Күзет қызметін жүзеге асырудың құқықтық ... ... осы Заң, ... ... бекіткен
халықаралық шарттар және Қазақстан ... ... ... негiзгi мiндеттерi:
1) жеке адамдардың өмiрi мен денсаулығын қылмыстық және өзге де құқыққа
қайшы қол сұғушылықтардан қорғау;
2) жеке және ... ... ... ... ... қол сұғушылықтардан
қорғау болып табылады.
Күзет қызметi заңдылықтың конституциялық принциптерiне, адам мен ... және ... ... мен ... ... ... ... мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар ... ... ... ... ... ... ... құқықтары мен бостандықтарын
бұзбауға тиiс.
Күзет қызметi, лицензиялау туралы заңдарда белгiленген тәртiппен, осы Заңда
көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып лицензиялануға тиiс. Күзет ... ... ... жоқ заңды тұлғаларға күзет қызметiн көрсетуге
тыйым салынады.
Iшкi ... ... ... ... бөлiмшелерi жүзеге асыратын
күзет қызметi лицензиялауға жатпайды.
Жеке күзет ... ... ... атқаратын қызметкерлерді даярлау мен
бiлiктiлiгiн арттыру (арнаулы ... ... ... ... ... мамандандырылған оқу орталықтарында жүргізіледі.
Күзет қызметінің субъектілері мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... біліктілігін арттыру, қазіргі заманғы техникалық құралдар ... ... және ... мақсатында күзет қызметі саласындағы
шетелдік компанияларды тартуға құқылы.
Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттердiң күзет ... ... ... заңды тұлғалардың, шетел қатысатын заңды ... ... ... жоқ адамдардың: 
1) күзет қызметiнің  барлық түрін жүзеге асыруға; 
2) жеке күзет ұйымдарын құруға немесе олардың құрылтайшылары ... ... ... жеке ... ... ұстауға.
Күзет қызметi субъектiлерiнiң қызметтi жүзеге асыруы кезiнде ... мен ... ... ... мен ... ... бередi және оны қамтамасыз етедi.
Күзет қызметiн жүзеге асыратын және үшiншi тұлғалардың құқықтары мен ... ... адам ... келтiрiлген материалдық және моральдық
зиянды заңдарға сәйкес өтеуге мiндеттi.
Күзет қызметiн құқық тәртiбi мен адамгершiлiк негiздерiне көрiнеу ... ... жету үшiн ... ... жол ... қызметiн жүзеге асырушы адамның iс-әрекеттерi арқылы құқықтары мен
заңды ... ... адам ... ... ... ... мен
ақпарат талап етуге құқылы, сондай-ақ мұндай ... ... ... ... ... органдарға шағым
жасауға құқылы.
Күзет қызметін жүзеге асыратын субъектілер қызметкерлерінің, оның iшiнде
олардың қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ... ... ... ... ... зиян ... байланысты тәуекелдерді сақтандыру Қазақстан
Республикасының ... ... ... ... жүзеге асырылады. [9]
Күзет қызметiн жүзеге асыратын субъектiлерге:
1) Қазақстан Республикасы iшкi iстер ... ... ... жеке ... ... ... жүзеге асыратын субъектiлер мемлекеттiк органдарға заңдармен
жүктелген мiндеттердi орындауда осы мемлекеттiк органдарға жәрдемдесуге
мiндеттi.
Күзет қызметiн жүзеге ... ... ... ... органдары, арнаулы
органдар және әскери құрылымдар заңдарда көзделген жедел-iздестiру, тергеу
немесе күзет ... ... ... ... органдар
қызметкерлерiнiң барлық заңды талаптарын, қаруды уақытша тапсыру ... ... ... ... қызметін жүзеге асыратын субъектілер терроризмге ... ... ... ... органдар қызметкерлерінің талап етуі бойынша
терроризмге қарсы операцияның құқықтық режимі енгізілген аймақтағы күзет
қызметін тоқтата тұруға ... ... ... ... ... бөлімшелері мемлекеттік
мекеме болып табылады және Заңның 1-1-бабының 1-тармағында көрсетілген
объектілерді ғана ... ... ... ... ... ... ... бөлімшелері Қазақстан
Республикасының Үкіметі айқындайтын Тізбеге енгізілген жеке тұлғаларға
шарттық негізде ... ... ... кәсiпкерлiк қызметi ретiнде күзет ... ... ұйым жеке ... ... ... ... Жеке ... ұйымының,
хабарлама жасау тәртібінің шарттарын сақтаған жағдайда, күзет ... ... ... және ... ... ... көрсету
жөніндегі жұмыстарды қоспағанда, өзге кәсiпкерлiк қызметтi жүзеге ... ... ... ... заңды тұлғаны мемлекеттiк тiркеу (қайта тіркеу) туралы
анықтаманың, ... және ... ... ... асыруға
арналған лицензияның негiзiнде күзет қызметiн жүзеге асырады.
Жеке күзет ұйымының күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерiнде күзет қызметiн
жүзеге асыруға арналған ... ... ... етiлмейдi.
Жеке күзет ұйымының күзетшiсi қызметiне Қазақстан Республикасының 19 жасқа
толған және ... ... ... (күзетшiнi оқытудың арнаулы
курсынан) өткен азаматтары қабылдана алады.
Күзет ұйымдарының ... мен ... ... ... ... ... ... оқытудың арнаулы курсының) мазмұнын,
бағдарламасы мен ... ... ... ... күзет ұйымының күзетшiсi қызметiне:
1) жүйке ауруы, маскүнемдiгi немесе нашақорлығы себептi денсаулық сақтау
органдарында есепте ... ... ... үшiн ... ... Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексiнiң Ерекше бөлiгiндегi баптың
тиiстi бөлiгiнде ... бас ... ... ... ... ... ... өткенге дейiн ақталмайтын негiздер бойынша
қылмыстық жауаптылықтан босатылған;
4) жеке ... ... ... ... ... басқару
тәртiбiне, қоғамдық тәртiпке және адамгершiлiкке қол сұғатын қасақана
әкiмшiлiк құқық ... ... үшiн ... күзет ұйымының басшысы
немесе күзетшiсі болып жұмысқа қабылданғанға дейiн бiр жыл ... ... ... ... ... ... құқық қорғау органдарынан, соттардан және
әдiлет органдарынан жағымсыз себептермен босатылғанына үш жыл болмаған;
6) жеке күзет ұйымының ... ... ... ... үш жыл ... адамдарды қабылдауға болмайды.
Жеке күзет ұйымының басшысы үшiн оның жеке күзет ұйымының ... ... ... ... ... ... болуы мiндеттi талап
болып табылады.
Жеке күзет ұйымы күзетшiнi ол ... ... ... ... ... ... және жеке ... ұйымының күзетшiсi екендiгiн куәландыратын
белгiленген үлгiдегi ... ... ... ... Жеке ... ұйымы
күзетшiсi құжатының нысаны мен ... ... ... ... ... ... ... атқаратын қызметкерлер:
1) қоғамдық тәртiптi қамтамасыз ету жөнiндегi iс-шараларды жүзеге ... ... ... ... және спорттық-бұқаралық iс-
шараларды өткiзу ... iшкi ... ... ... ... мен әкiмшiлiк құқық бұзушылықтардың алдын алуға және жолын
кесуге;
3) құқық бұзушылықтың ... кесу және ... ... ... мақсатында,
егер аталған мақсаттарға өзгеше әдiстермен қол жеткiзу мүмкiн болмаса, дене
күшiн және басқа да ... ... ... Бұл ... осы үшiн қажеттi
шараларды шектен асыруға жол берiлмеуге тиiс;
4) заңдарда көзделген жағдайларда қылмыс немесе ... ... ... ... ... және құқық қорғау органдарына жеткiзуге құқылы.
Қажет болғанда, ұсталған адамда қару, ... өзге де ... ... ... ... ... ... бар деп ұйғаруға негiздер болса,
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ... ... ... және ... ... ... немесе өзге де мемлекеттiк билiк
органына беру үшiн аталған заттарды алып қоюға;
5) құқыққа ... қол ... ... ... ... және өзге де ... ... зардап шеккен жеке тұлғаларға
медициналық және өзге де көмек көрсетуде жәрдемдесуге;
6) жеке тұлғалардан қоғамдық ... ... ... етуге құқылы.
Жеке күзет ұйымында күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлер:
1) ... ... ... мен ... ... ... белгілі болған дайындалып жатқан не жасалған қылмыс фактiлерi
туралы iшкi iстер органдарына ... ... ... ... жағдайларда жеке тұлғалардың талап етуi бойынша
өзінің күзет қызметi субъектiсiнің күзетшісі екенін ... ... ... ... ... ... жәрдемдесуге;
5) қылмыс немесе әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн ... ... ... ... ... ... негiздерiн түсiндiруге
мiндеттi. [18]
1 1.2 ІІО ... ... ... және жеке ... ...  
Лицензиялануға тиiстi күзет қызметiн күзет қызметiнiң субъектiлерi мынадай
қызметтер көрсету:
1) жеке адамдардың өмiрi мен денсаулығын қорғау;
2) заңды және жеке ... ... оның ... оны ... ... ... тәсiлдерi мен құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан заңды қорғану
бойынша кеңестер беру және ... ... ... ... ... күзет ұйымында күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерлер ... ... ... ... тартылады.
Күзет қызметтерiн көрсету шарт (күзет қызметiн көрсету жөнiндегi шарт)
негiзiнде жүзеге ... ... ... ... ... ... тоқтату тәртiбi, шарт бойынша ... ... осы ... ... ерекшелiктер ескерiле отырып
анықталады.
Iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет қызметi бөлiмшелерiнiң ... ... ... ... ... ... ... белгiленедi.
Жеке күзет ұйымдарында күзетшi қызметiн ... ... ... ... ... ... субъектiсiнің күзетшісі екенін бiлдiретiн
арнаулы киiм киіп ... ... ... оны киіп ... ... бекітеді.
Жеке тұлғалардың өмірі мен денсаулығын қылмыстық және өзге де құқыққа қарсы
қол сұғушылықтардан қорғау ... ... ... ... ... ... ... арнаулы киімсіз жүзеге асырылуы
мүмкін. 
Күзет дабылы құралдарын монтаждау, ... және ... ... ... жөніндегі қызмет хабарлама жасау тәртібін сақтаған жағдайда жүзеге
асырылады.
Хабарлама жасау тәртібі ... ... ... ... жүзеге асырылады.
Күзет дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға ... ... ... ... ... субъектілер төменде белгіленген талаптарға
сай келуге тиіс.
Күзет дабылы құралдарын монтаждау, ... және ... ... қызмет
көрсету жөніндегі қызметке мемлекеттік бақылауды жүзеге асыратын уәкілетті
орган осы қызмет түрімен айналысу үшін ... ... ... ... дабылы құралдарын монтаждау, баптау және оларға техникалық қызмет
көрсету ... ... ... ... ... ... қойылатын
талаптар:
1) заңды тұлға маманының жұмыс саласына сай келетін жоғары ... ... ... ... дабылы құралдарын баптауды, оларға техникалық қызмет көрсетуді
және монтаждалатын жабдықтың техникалық жай-күйін ... ... ... ... бар үй-жайлардың (немесе оларды жалға алу шартының) болуын
көздейді.
Күзет дабылы құралдарын монтаждау, ... және ... ... қызмет
көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаларға қойылатын
талаптар:
1) жұмыс саласына сай ... ... ... орта ... білімінің;
2) күзет дабылы құралдарын баптауды, оларға техникалық қызмет көрсетуді
және монтаждалатын жабдықтың техникалық жай-күйін ... ... ... ... бар ... (немесе оларды жалға алу шартының) болуын
көздейді.
Күзет ... ... ... ... және ... техникалық қызмет
көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын басшылары, қызметкерлері, ... ... ... ... ... ... ... есепте
тұрмайтын, заңда белгiленген тәртiппен жойылмаған ... ... жоқ не ... Республикасы Қылмыстық кодексiнің Ерекше
бөлiмi бабының тиiстi бөлігінде көзделген бас ... ... ... ... ... ... өткенге дейiн ақталмайтын негiздер бойынша
қылмыстық жауаптылықтан босатылған Қазақстан ... ... ... ... ... туралы шарт бойынша қызмет ... ... ... айқындалған күзет ... осы ... ... ... және ақыға көрсетуге мiндеттенедi.
Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт бойынша қызмет көрсетушi ретiнде ... ... (осы ... ... ... ... отырып) күзет
қызметiнiң мынадай субъектiлерi:
1) iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi;
2) жеке күзет ұйымдары;
Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт ... ... ... жеке ... ... ... ... құқылы.
Күзет қызметiн көрсету туралы шартта: 
1) қызмет көрсетушiнiң күзет қызметiн көрсету лицензиясының нөмiрi мен оның
берiлген күнi көрсетiле отырып, уағдаласушы ... ... ... қызмет көрсетушiнiң мiндеттерi көрсетiле отырып, көрсетiлетiн күзет
қызметiнің түрлерi;
3) шарттың объектiсi туралы мәлiметтер;
4) ... ... мен ... ... тараптардың жауапкершiлiк шаралары болуға тиiс.
Күзет қызметтерiн көрсету туралы шарт жазбаша нысанда жасалуға тиiс. Күзет
қызметтерiн ... ... ... ... ... ... сақтамау оның
жарамсыз болуына әкеп соғады.
Адам санын нормативтен асыру лицензияның қолданылуын тоқтата тұруға әкеп
соғады. Уәкiлеттi ... ... жеке ... ... ... ... ... тоқтатыла тұрған күннен бастап күнтiзбелiк қырық күн
iшiнде адам саны нормативiнің талаптарына сәйкес келтiрiлмеген ... ... ... ... ... ... ... Республикасының заңды тұлғалары мен ... ... ... ... ... бiр мезгiлде құрылтайшысы,
қатысушысы және ... ... иесi ... құқығы жоқ.
Жеке күзет ұйымы қызметкерлерiнiң санын өз мiндеттерiн орындауға қажеттi
адам саны нормативiнен ... ... Адам саны ... ... ... ... ... күзеттен басқа өзге де қызметтi жүзеге асыратын ұйымның
еншiлес кәсiпорны бола алмайды. Жеке ... ... ... үшiн ... осы түрi ... ... ... құрылатын ұйым өздеріне қатысты күзет қызметтерiн көрсететiн ұйымдардың
құрылтайшылары не лауазымды адамдары;
2) құрылатын ұйым өздеріне қатысты күзет қызметтерiн ... ... не ... ... жақын туысы (ата-аналары, балалары,
асырап алушылары, асырап алынған балалары, бiр әке, бір ... ... ... ... ... бөлек аға-iнiлері мен апа-қарындастары (сiңлiлері),
атасы, әжесі, немерелері), некеде ... ... ... ... ... ... балалары, асырап алушылары, асырап
алынған балалары, бiр әке, бір шешеден туған және әкесі немесе шешесі ... мен ... ... ... ... ... ... жеке тұлғалар;
3) қылмыс жасағаны үшiн соттылығы бар азаматтар, сондай-ақ құрылтайшылардың
(қатысушылардың) құрамында көрсетiлген адамдар бар ... ... ... ұйым ... ... ... қызметтерiн көрсететiн заңды
тұлғалар және солармен ... ... ... ... бiрлестiктер жеке күзет ұйымының құрылтайшылары (қатысушылары)
бола алмайды.
Жеке күзет ұйымдарының басшыларына және олардың күзетшi ... ... ... Республикасының заңнамасына сәйкес құқық қорғау органдары мен
басқа да мемлекеттiк органдардың ... ... ... және өзге ... ... ... құқық қорғау органдары қызметкерлерiнiң өкiлеттiктерiн иемденуге;
3) құқық ... ... ... ... ... кедергi
келтiруге;
4) адам мен азаматтың ар-намысын және абыройын түсiретiн не ... ... ... ... әрекеттер жасауға тыйым салынады.[17]
Күзет қызметiнiң субъектiлерi өздерiнiң ... ... ... ... қызметтiк мiндеттерiн жүзеге асыруы кезiнде заңдарда
белгiленген тәртiппен қаруландыруға құқылы.
Тиiстi лицензия алғаннан кейiн күзет қызметi субъектiлерiнiң өнiм ... ... ... ... ... ұзын ... және қысқа ұңғылы қару, сондай-ақ жарақат салатын
патрондары бар азаматтық ... атыс ... мен ... ... арнаулы
құралдар сатып алуға ... бар. ... ... ... ... ... қарудың түрлерiн, ... мен ... ... ... құралдар тiзбесiн Қазақстан
Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
Күзет қызметi субъектiлерiне қызметтiк ойық ұзын ұңғылы және ... ... ... ... және ... тыйым салынады.
Рұқсаттың нысанын және оның ... ... ... ... ... бақылау жасау саласындағы уәкiлеттi орган белгiлейдi.
Жеке күзет ұйымының ... ... ... ... ... алып жүру, сақтау мен пайдалану құқығына рұқсат алуға
тиiс.
Сатып алынған қару тиiстi iшкi ... ... оның ... ... күнiнен
бастап бiр апта мерзiмде тiркелуге тиiс. Қаруды тiркеу кезiнде ... ... ... ... ... құжаттар негiзiнде бұл қаруды
бес жыл ... ... және ... ... ... ұйымдарының басшылары заңдарда белгiленген тәртiппен қаруды күзетшi
қызметiн атқаратын штаттағы қызметкерлерге олардың ... ... ... ... Қару ... ... ... өткен соң
берiледi. 
Жеке күзет ұйымдары ... қару мен ... ... ... күзетiлетiн объектiге немесе оның қызметкерлерiне шабуылды тойтару үшiн;
2) күзетiлетiн адамға шабуылды тойтару үшiн;
3) құқық ... ... ... ішінде олар қарсылық көрсетсе, оларды
iшкi iстер органдарына апару үшiн, егер олар қашып кетуi ... ... ... зиян ... мүмкiн деп есептеуге жеткіліктi негiздер болса;
4) жануарлардың шабуылынан қорғану ... ... ... беру ... ... ... үшiн;
6) қажеттi қорғану және аса қажеттiлiк жағдайларында қолдануға құқығы бар. 
Күзет қызметiн жүзеге асыру барысында арнаулы құралдар мен қызметтiк ... және ... ... өзге де заң ... ... мен ... бойынша ғана қолдануға рұқсат етiледi.[18]
Арнаулы құралдар мен қаруды осы Заңда және өзге де заң ... ... ... ... ... ... ... немесе
қаруды өзге мақсаттарда, сондай-ақ өз ... ... ... ... ... жол ... адам ... Республикасының заң
актiлерiнде көзделген жауапкершiлiкте болады.
Арнаулы құралдарды немесе қаруды өз ... ... ... ... ... жеке ... ұйымы күзетшiсiнiң құжатының күшiн жоюға әкеп
соғады. Бұдан басқа, уәкiлеттi орган лицензиялау туралы заңдарда ... ... ... қару ... ... ... ... азаматтардың
қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету, зардап шеккендерге шұғыл медициналық көмек
көрсету үшiн ... ... iшкi ... ... мен ... төрт ... iшiнде хабарлануы қажет.
Қарулы не топтасып шабуыл (зорлық-зомбылық) жасаған жағдайларды қоспағанда,
әйелдерге, мүгедектiк белгiлерi анық ... жасы ... ... ... ... ... толмағандарға қатысты қызметтiк қару мен арнаулы
құралдарды қолдануға тыйым салынады.
Жеке күзет ұйымдарының күзетшiлерi арнаулы ... мен ... ... байланысты жағдайлардағы өз мiндеттерiн орындауға жарамдылығы
жөнiнде мерзiмдi тексеруден өтiп тұруға мiндеттi.
Күзет ... ... ... ... ... ... ... зияны үшiн Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес
толық жауапты болады.
Қазақстан Республикасының аумағында күзет қызметіне, сондай-ақ күзет ... ... ... және ... техникалық қызмет көрсету
жөніндегі қызметке мемлекеттік бақылауды уәкілетті орган мен оның ... ... ... нысанында және өзге де нысандарда жүзеге
асырады.
Уәкiлеттi ... мен оның ... ... ... ... ... ... барлық субъектiлерiн, күзетшiлердi
даярлау мен бiлiктiлiгiн ... ... ... ... ... қолданылуын тоқтата тұру немесе
олардан айыру ... ... ... ... алып ... ... Республикасының аумағында осы Заңның және ... ... өзге де ... құқықтық актілердiң қолданылуын қадағалауды
Қазақстан Республикасының прокуратурасы мен оның аумақтық ... ... ... ... ... ... қызметi жөнiндегi оқу орындарын
құру немесе олардың қызметi, сондай-ақ лицензия алмай немесе осы ... ... бұза ... күзет қызметтерiн көрсету ... ... әкеп ... ... ... қызметтi жүзеге асыруы ... ... мен ... тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарының сақталуына
кепiлдiк бередi және оны қамтамасыз етедi.
Күзет қызметiн құқық ... мен ... ... көрiнеу қайшы
келетiн мақсаттарға жету үшiн жүзеге ... жол ... ... ... асырушы адамның iс-әрекеттерi арқылы ... ... ... ... адам ... адамнан тиiстi түсiндiрмелер мен
ақпарат талап етуге құқылы, ... ... ... ... ... ... ... басқа мемлекеттiк органдарға шағым жасауға
құқылы.
Күзет қызметiн жүзеге асыратын және үшiншi тұлғалардың құқықтары мен заңды
мүдделерiн бұзған адам ... ... ... және моральдық
зиянды заңдарға сәйкес өтеуге мiндеттi.
Күзет ... ... ... субъектiлер қызметкерлерiнiң өмiрi мен
денсаулығына зиян келтiрумен ... ... ... ... сақтандырудың мiндеттi түрлерi туралы заңнамалық актiлерiне
сәйкес жүзеге асырылады. 
Арнаулы құрылымдық бөлiмшенiң ... атыс ... және ... ... ... мен ... ... Қазақстан Республикасының
Yкiметi белгiлейтiн тiзбе бойынша арнаулы техникалық құралдарды пайдалануға
байланысты болғанда, өз қызметкерлерiнiң өмiрiн, денсаулығын және өз ... ... ... үшiн ... ... ... дара ... құратын, заңды
тұлға емес арнаулы құрылымдық бөлiмше күзет бөлiмшесi болып табылады.
Күзет бөлiмшесiнiң қызметiн жүзеге асыруға лицензия өз құрылымында ... ... ... заңды тұлғаға немесе дара кәсiпкерге берiледi.
Күзет бөлiмшесiне лицензия алғанға дейiн қызметтi ... ... ... ... ... байланысы жоқ қызметпен айналысуға, сондай-ақ
үшiншi ... - ... мен ... ... ... ... көрсетуге
тыйым салынады.
Күзет бөлiмшесiнiң күзетшi қызметiн атқаратын қызметкерiне осы Заңның ... ... ... қолданылады. Күзет бөлiмшесiнiң күзетшi
қызметiн атқаратын қызметкерiнде ... ... ... ... ... болуы талап етiлмейдi.
Күзет бөлiмшесiн құрған заңды тұлға немесе дара кәсiпкер ... ... ... ... ... ... ... оның жеке басын
және күзет бөлiмшесiнiң күзетшiсi екендiгiн куәландыратын ... ... ... ... ... Күзет бөлiмшесi қызметкерi
құжатының нысаны мен үлгiсiн Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлейдi.
2. Ішкі істер органдарының күзет ... ... ... ... ... тиіс ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі – ... ... ... ... ... ... жататын,
Қазақстан Республикасы ... ... ... мен ... ... ... функцияларын атқаратын және Қазақстан
Республикасының заңнамасымен белгіленген ... ... ... мен ... ... ... ету ... күзет іс-
шараларын жүзеге асыратын, Қазақстан Республикасының Президентіне тікелей
бағынатын және есеп ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі мемлекеттік мекеменің
ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды ... ... ... оның ... және
шартты атаулары, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Елтаңбасы
бейнеленген мөрлері, ... ... ... мемлекеттік тілдегі
және орыс тіліндегі бланкілері, өзінің рәмізі мен айырым белгілері, ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі туының, ... және ... ... ... ... ... ... іс-шаралары - күзетілетін адамдар мен объектілердің қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге бағытталған ... ... ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің ... ... ... ... ... республикалық жедел штабтың басшысы болып
табылады.
Күзет іс-шараларын өткізу жөніндегі облыстық, республикалық ... ... ... жедел штабының басшысын Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы күзет ... ... ... жедел штабтың құрамына кіретін мемлекеттік органдардың немесе
олардың аумақтық органдарының өкілдері қатарынан айқындайды.
Күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін ... ету ... ... ... ... ... ... бастығының шешімі бойынша
осы Заңға және «Терроризмге ... ... ... ... ... ... қарсы операциялар шеңберінде
жүргізіледі.
Күзетілетін адамдар - Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан
Республикасының конституциялық заңдарына және осы ... ... ... ... ... ... күзетуге жататын адамдар. 
Мыналар күзетілетін адамдар болып табылады: 
Қазақстан Республикасының Президенті; 
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... Парламенті Мәжілісінің төрағасы;
Қазақстан Республикасының Премьер-министрі; 
Республика Президентінің зайыбы (жұбайы) және Президентпен бірге тұратын
басқа да отбасы мүшелері; 
Қазақстан ... ... ... - ... ... Тұңғыш Президентінің - Елбасының онымен бірге
тұратын ... ... ... оған еріп ... ... ... Қазақстан Республикасының ... ... ... лауазымды адамдары; 
қауіпсіздігі Қазақстан Республикасының аумағында болуы кезеңінде ... ... ... ... ... етілетін шет
мемлекеттердің, шет елдер парламенттері мен үкіметтерінің ... ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасы Президентінің немесе оның тапсыруымен Қазақстан Республикасы
Президенті Әкімшілігі Басшысының өкімдері негізінде ... ... ... ... мен шет ... өзге де ... объектілер - күзетілетін адамдардың болуына арналған үйлер,
құрылыстар мен ғимараттар, ... ... ... ... ... пен су
айдыны. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі күзететін ... ... ... Президенті бекітеді. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзетқызметінің мiндеттерi мыналар:
1) Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының және ... ... ... қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету;
2) күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, ... ... жеке ... ... және ... қарсы
бағытталған құқық бұзушылықтарды анықтау, олардың алдын алу және жолын
кесу;
3) ... ... және ... адамдар болатын басқа да
жерлерде ... ... ... қоғамдық тәртіп пен ... ... өз ... ... терроризмге қарсы іс-қимылды жүзеге асыру;
5) күзетiлетiн адамдар мен ... ... ... ... және
анықтау, олардың алдын алу және залалсыздандыру жөнiндегi жедел ... ... ... ... ... Мемлекеттік Туының және Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік Елтаңбасының эталондарын күзетуді жүзеге асыру және рәсімдік
және ... ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметінің
мiндеттерi болып табылады.
Қазақстан Республикасының ... және ... ... ... ... ... ... күзет
қызметінің өзге де мiндеттерi белгіленуі мүмкін.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi жұмысының принциптерi.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... адам ... мен ... этиканы құрметтеу, дара басшылық
принциптерiне сәйкес ... ... ... ... ... ... ... тұрған
мiндеттердi басқа мемлекеттiк органдармен, лауазымды ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi жұмысының құқықтық негiзiн
Қазақстан Республикасының Конституциясы, осы Заң, Қазақстан Республикасының
басқа да нормативтiк құқықтық актiлерi, сондай-ақ Қазақстан ... ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметiне басшылықты Қазақстан
Республикасының Президентi лауазымға тағайындайтын, лауазымнан ... ... ... ... ... қызметтен шығаратын
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы ... ... ... ... ... қызметінің құрылымы мен штат санын
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі бастығының ұсынуы бойынша
Республика Президенті бекітеді. 
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... өмiрiне, денсаулығына, құқықтарына,
бостандықтарына, жеке басының қадiр-қасиетiне және ... ... ... ... және ... ... ... бұлардың ықтимал
жасалуына ықпал ететiн мән-жайларды ... және өз ... ... жою үшiн ... қолдану;
2) құқық бұзушылықтардан және жазатайым оқиғалардан зардап шеккен, сондай-
ақ дәрменсiз күйде не денсаулығы мен ... ... өзге де ... ... адамдарға көмек көрсету. Күзетiлетiн адамдарға
медициналық ... ... ... ұйымдастырушылық мәселелерді
шешуге өз құзыреті шегінде қатысу;
3) күзетiлетiн адамдардың жеке ... ... ... ... және олар ... басқа да жерлерде ... ... ... ... жатқан құқық бұзушылықтар мен ... ... ... және ... ... өзге де ... алу, ... көзделген шараларды уақтылы қолдану;
4) күзетiлетiн адамдардың өмiрiне, ... ... жеке ... ... мен меншiгiне қарсы қылмыстық
құқық бұзушылық жасаған адамдарды ... мен ... ... ... ... ... күзетiлетiн адамдардың күзетілетін объектілерде және олар болатын басқа
да жерлерде қоғамдық тәртiппен қауiпсiздiктi қамтамасыз ету; 
6) күзетiлетiн адамдардың көлiктiң ... ... ... ... ету, ... ... ... үшiн бөлiнетiн
автомобиль және басқа ... ... ... ... ... ... стандарттарды
сақтау және сақталуын бақылау; 
7) ... ... өрт, ... ... және басқа төтенше
жағдайлар кезiнде күзетiлетiн адамдарды құтқару және ... ... ... ... ... сондай-ақ күзетiлетiн адамдардың жеке
мүлкiн және ... тиiс әрi ... ... өзге де ... ... ... ... қолдану; Қазақстан Республикасы аумағында немесе
жекелеген жерлерде төтенше немесе ... ... ... ... ... ... ... қатысты осындай жағдайдағы құқықтық
режимнiң қамтамасыз етiлуiне, ... ... мен ... ... ... ... ... шаралар жүргiзiлуiне қатысу; 
8) Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президентін – ... ... ... ... байланыс жүйелерінің қауіпсіздігін, сондай-
ақ оның ақпараттан оқшау қалуына жол бермеу жөніндегі іс-шаралар кешенін
жүргізуді ... ... ... ... ету ... ... ... тәртібі мемлекеттік органдар мен ұйымдардың
бірлескен бұйрықтарымен ... ... ... ... мен ... олардың байланыс
құралдарын, көлiгi мен үй-жайларын қызмет мақсатында пайдалануға байланысты
келтiрiлген зиянды белгiленген тәртiппен өтеу.[ 
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... үшiн мынадай құқықтар берiледi: 
1) күзетілетін объектілерге кіру (көлікпен кіру) кезінде және олардан шығу
(көлікпен шығу) ... ... ... адамдарды қоспағанда) жеке
жете тексеру, олардың алып жүрген заттарын жете тексеру, ... ... ... алып өтетін заттарды, оның ішінде ... ... ... жете ... жүргізу. Күзетілетін объектілерге заттар мен
заттектерді алып өтуге тыйым ... ... ... алып ... салынған заттар мен заттектердің тізбесін Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... кезінде фактілер мен оқиғаларды суретке
түсіруді, дыбысжазбаны, кино және ... ... ... ... ... ... өмiрiне, денсаулығына, құқығына, бостандығына,
жеке басының қадiр-қасиетi мен ... қол ... ... бұзушылықтың
жасалуына итермелейтiн жағдаяттарды жою жөнiнде ұсыныстар және ... ... жеке және ... тұлғаларды тексеруді және оларды күзетілетін ... ... ... және ... ... ... ... жұмысқа
жіберуді жүзеге асыру;
2-2) терроризмге қарсы операцияға ... және ... ... ... режимін қамтамасыз ету кезінде «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы»
Қазақстан Республикасының Заңында көзделген ... және ... ... ... ... ... шегінде
анықтау жүргізу;
3) ұйымдардың, әскери құрамалардың қызметтiк үй-жайларын, сондай-ақ
азаматтардың ... және ... ... олардың көлiк, байланыс
құралдарын және өзге мүлкiн уағдаластық негiзде пайдалану; 
4) белгiленген тәртiппен мемлекеттік органдардан меншiк нысанына қарамастан
ұйымдардан және ... ... ... ... ... ... ... сұрату және алдырту; 
5) күзетілетін адамдар келуге арналған үйлерде, ... ... ... ... аумақтарда, сондай-ақ күзетілетін объектілерде
санитариялық-гигиеналық, экологиялық, радиациялық, биологиялық, химиялық
және ... ... ... ... және ... ... күзетілетін адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, күзетілетін
объектілерді күзету және ... ... ... ... және атқару, күзет іс-шараларын ұйымдастыру және ... ... ... іс-шараларына қатыстыруға тартылатын күштер мен
құралдардың құрамын мемлекеттік ... ... ... ... өз қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету; 
7) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң ... ... ... табель қаруы мен арнаулы құралдар сақтауына, ... ... ... күзет шараларын ... мен ... үшiн ... тыс ... ... ... Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi, Iшкi iстер ... ... ... ... оқу орындары мен ғылыми-зерттеу
мекемелерiнде, сондай-ақ басқа мемлекеттердiң оқу ... ... ... оқу ... ... ... ... даярлау мен
бiлiктiлiгiн арттыруды жүзеге асыру;
9-1) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ... ... ... басқа әскерлері мен әскери құралымдарының, құқық қорғау және
арнаулы мемлекеттік органдарының, сондай-ақ халықаралық шарттарға ... ... ... қызметтерінің қызметкерлері мен ... ... ... ету ... ... даярлауды
және қайта даярлауды жүзеге асыру;
10) баланста тұрған объектiлердi пайдалану мен оларға техникалық ... ету, ... ... ... және ... ... ұйымдастыру;
10-1) Мемлекеттік күзет қызметінің орналасу орнынан тыс ... ... ... ... ... ... бөлімшелер құру;
11) күзетiлетiн адамдардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуде сiңiрген еңбегi
үшiн ... ... ... ... ... ... Республикасының мемлекеттiк наградаларына ұсыну; 
12) Қазақстан Республикасының азаматтарын ерiктiлiк негiзiнде Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң штаттан тыс ... ... ... ... ... ... үшін қажет болғанда ішкі істер органдарының,
арнаулы ... ... ... ... да ... органдардың
күштерi мен құралдарын тарту. Мемлекеттік органдарды күзет іс-шараларына
қатысуға тарту ... ... ... құқықтық актілермен
бекітіледі.
Күзетiлетiн адамдарының қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету мәселелерiн шешуде
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... табылады. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерінің және
әскери ... ... ... ... ... жүруге, сақтау мен
қолдануға, сондай-ақ күш жұмсауға құқығы бар. Олар арнаулы ... күш ... ... ... мен қаруды қолдануға байланысты
жағдайларда iс-әрекетке ... ... ... ... ... мiндеттi. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкері және әскери
қызметшісі, егер қорғанысы күзетiлетiн адамдарға, күзетілетін объектiлерге
немесе ... ... ... ... қызметi қызметкерінiң
(әскери қызметшісінің) өз ... ... ... ... мен қаупiне сәйкес
келсе, заңда көзделген жағдайларда күш жұмсауына, арнайы құралдарды, қару
мен жауынгерлiк ... ... ... келтiрген моральдық,
материалдық залал мен дене жарақаты үшiн жауап бермейдi. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет ... ... ... ... ... өкiлеттiгiн асыра пайдаланып күш жұмсауы,
арнаулы ... мен ... ... ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiнiң және
әскери қызметшілерінің күзетiлетiн ... ... ... бостандығына, жеке басының қадiр-қасиетiне және меншiгiне қауiп
төндiретiн қылмыстық және әкімшілік ... ... ... ... ... ... ... заңды талаптарға қарсы әрекеттердi ... егер күш ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
күзет қызметiне жүктелген мiндеттердiң ... ... ... күш ... ... ... ... әскери тәсiлдерiн де қолдануға
құқығы бар.
Қазақстан ... ... ... ... қызметкерлерiнiң және
әскери қызметшілерінің өздерi жарақтанған арнаулы ... ... ... ... ... ... адамдарға жасалған шабуылды тойтару үшiн; 
2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi ... ... ... басқа да объектiлерге және көлiк құралдарына
жасалған шабуылды тойтару үшiн, сол ... бұл ... мен ... алынған жағдайда оларды босату үшiн; 
3) атыс қаруын немесе суық ... ... ... уыты ... ... улы заттарды заңсыз ұстап жүрген адамдарды қарусыздандыру үшiн; 
4) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... ... не Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік күзет қызметі күзет шараларын қамтамасыз етуге тартқан басқа
адамдарға жасалған ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет ... ... ... ... ... қызметкерлерiне, әскери
қызметшілеріне қарсылық көрсеткен немесе ... ... ... ... ... ... ... келтiрген адамдарды ұстау
үшiн; 
6) кепiлге алынған адамдарды босату, күзетiлетiн ... ... ... ... жеке басының қадiр-қасиетi мен
меншiгiне және объектілерге ... ... ... ... ... ... тастау үшiн; 
7) егер күзетiлетiн адамдарға төнген анық қатерге басқа тәсiлдермен жол
бермеу ... ... ... ... ... ... күзет
қызметi қызметкерінiң және ... ... ... ... ... құралын тоқтату үшiн. 
Күзетiлетiн адам тұрған жаққа қарай, сондай-ақ жүктiлiгi ... ... ... ... ... тұрған адамдарға және жас балаларға
қатысты, олар ... ... өмiрi мен ... ... ... ... топталып шабуыл жасаған не қарулы қарсылық
көрсеткен жағдайлардан басқа кезде, арнаулы ... ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметiнiң жарағындағы арнаулы
құралдар ... ... ... ... ... ... ... күзет қызметi қызметкерлерiнiң, әскери
қызметшілерінің қару мен жауынгерлiк техниканы соңғы шара ... ... ... ... ... адамдарға жасалған шабуылды тойтару үшiн; 
2) Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi күзететiн ... ... мен ... да объектiлерге және көлiк ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерiне, әскери
қызметшілеріне, олардың отбасы мүшелерiне, сондай-ақ осы ... ... ... ету үшiн ... ... да ... жасалған шабуылды
тойтару үшiн; 
4) азаматтарды қылмыстық қол ... ... ... ... ... басып алынған күзетiлетiн объектiлердi, ғимараттарды ... ... ... ... ... құқық бұзушылық жасау кезiнде не тiкелей қылмыс жасағаннан
кейiн үстiнен түскен, қарулы ... ... ... ... ... туралы заңды талапты орындаудан бас тартқан қарулы ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерiнiң қаруды,
бұдан басқа, мынадай ... да ... ... ... егер ... ... ... өмiрi мен денсаулығына нақты
қауіп төндірсе және ... ... ... ... ... ... қызметшісінің талабы бойынша тоқтаудан бас тартса,
көлiк құралын ... ... ... ... ... ... дабыл белгісін беру немесе көмекке шақыру үшін.
Күзетiлетiн адамдар тұрған жаққа қарай, сондай-ақ әйелдер мен ... ... олар ... шабуыл жасаған, қарулы қарсылық
көрсеткен, кепiлге адамдар ... әуе ... ... ... ... ... сондай-ақ қару қолдану басқа адамдардың өмiрi мен денсаулығына
қатер ... ... қару ... ... ... ... ... күзет қызметiнiң қызметкерлерi, әскери
қызметшілері қару қолданған барлық ... ... ... ... ету мен зардап шеккендерге дереу медициналық көмек
көрсету үшiн қажеттi шараларды қолдануға мiндеттi. 
Адам өліміне немесе өзге де ауыр зардаптарға әкеп ... дене ... ... қару мен ... техника қолданылған әрбір жағдай ... төрт ... ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жарағындағы  қару,
жауынгерлiк ... және ... ... тiзбесiн Қазақстан
Республикасының Үкiметi бекiтедi. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің кадрларын ... ... және ... ... ... ... күзет қызметiндегi қызмет пен жұмысқа
өзiнiң моральдық және iскерлiк қасиеттерi, ... мен ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiне жүктелген
мiндеттердi орындауға ... ... ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлері мен әскери
қызметшілерінің штаттық санының лимитін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
күзет ... ... ... ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі қызметкерлерінің санын осы
мақсаттар үшін бөлінген қаражат шегінде Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
күзет қызметінің бастығы ... ... ... ... қызметінде қызметте тұрған адамдар
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің қызметкерлері ... ... ... ... қызметінің қызметкерлері Қазақстан
Республикасы Мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қолданыстағы резервке алу және олардың ... ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметінің бастығы
белгілейді.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметі ... ... ... мен ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету
мәселелерін шешу үшін мемлекеттік ... және ... ... ... ... ... ... тәртіппен штаттағы
лауазымдарды атқара тұру үшін ... ... ... күзет
қызметінің қызметкерлері арнаулы мемлекеттік органдардағы ... ... ... ... мүмкін.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет ... ... ... ... ... ... ... адамдар Қазақстан Республикасы
Мемлекеттік күзет қызметінің әскери қызметшілері болып табылады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметінің ... ... осы ... және ... ... арнаулы мемлекеттік
органдары ... ... ... ... ескеріле отырып, Қазақстан Республикасының әскери қызмет
туралы заңнамасына сәйкес өткереді.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... қолданыстағы заңнамаға сәйкес мерзімді әскери қызметке шақырылатын
азаматтар;
2) ерікті негізде ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдарының қызметкерлері, Қарулы Күштерінің,
басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының әскери қызметшілері;
3) запастан ... ... ... ... жасақталады.
      Азаматтарды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік ... ... ... ... ... Республикасы Мемлекеттік күзет
қызметінің ... ... ... ... ... ... әскери қызметшілеріне қойылатын білім, жұмыс тәжірибесі мен дене
дайындығы деңгейі жөніндегі талаптарға сәйкес жергілікті атқарушы ... және ... ... ... Мемлекеттік күзет қызметіне мерзiмдi қызметтегi
әскери қызметшiлердi iрiктеп ... ... ... ... ... күзет қызметінің әскери қызметшілері
бюджеттік жоспарлау жөніндегі орталық уәкілетті ... ... ... ... қызметінің бастығы бекіткен нормалар бойынша мүліктің
заттай және басқа да түрлерімен қамтамасыз етіледі.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Еңбек кодексімен және ... ... ... туралы заңнамасымен реттеледі.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлері, әскери
қызметшілері қызметтік мiндеттерiн атқару кезiнде ... ... ... және мемлекеттiң қорғауында болады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлеріне, әскери
қызметшілеріне оның жеке басы мен өкiлеттiктерін растау үшiн ... ... ... үлгiдегi жетон берiледi. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
күзет ... ... ... ... ... тура және ... бастықтарынан басқа ешкiмнiң де араласуына
құқығы жоқ. ... ... ... ... ... әскери қызметшілерінің заңды талаптарын азаматтар мен
лауазымды адамдар орындауға мiндеттi.[23]
Мемлекеттік күзет ... ... ... ... ... ... ... қызметтік мiндеттерiн атқаруына кедергi
келтiру, ... ... ... ... ... әскери қызметшілерін қорлау, оларға қатысты ... ... ... ... күш ... ... өміріне, денсаулығына,
ар-намысы мен абыройына, мүлкіне қол ... ... ... ... ... ... жасайтын басқа да әрекеттер, сондай-ақ
Қазақстан ... ... ... ... қызметкерлерінің, әскери
қызметшілерінің қызметтік міндеттерін орындауына байланысты олардың ... ... ... ... денсаулығына, ар-намысына,
абыройына және ... қол сұғу ... әкеп ... көрiнеу қайшы келетiн бұйрық немесе нұсқау алған кезде ... ... ... ... қызметкері, әскери қызметшісі
заңды басшылыққа алуға мiндеттi. ... ... ... күзет
қызметiнiң қызметкерлері, әскери қызметшілері партияларда, өзге де ... ... ... ... да бiр ... ... ... тиiс емес.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнің қызметкерлері, әскери
қызметшілері, заңнамаға сәйкес оның лауазымдық ... ... ... ... өзге ... лауазымдарды атқаруға, кәсiпкерлiк
қызметті жүзеге асыруға, коммерциялық ұйымның басшылық органының ... ... ... ... құқылы емес.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң ... ... ... ... мiндеттердi бiлiктiлiкпен және дәлме-дәл шешуге;
2) кәсiптiк және құқықтық бiлiмнiң, дене күші ... ... ... ... ... ... ... тұруға мiндеттi.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерлері, әскери
қызметшілері өздерiнiң қызметтік мiндеттерiн атқару кезінде ... ... ... және ... күзет іс-шаралары өткізілетін орындарда азаматтар мен лауазымды
адамдардан ... ... ... ... ... ... бұзушылықтарды анықтауға, олардың алдын алуға және жолын кесуге;
3) қажет болған кезде ... мен ... ... жеке ... ... тексеруге;
4) құқық бұзушылықтар жасаған жағдайда азаматтарды ... iшкi ... өзге де ... ... ... ... ... үй-жайларына әкелуге;
5) ұйымдарға, ал шұғыл жағдайларда азаматтарға да ... ... ... мақсатында пайдалануға;
6) қылмыстық құқық бұзушылықтарды болдырмау, ... ... ... ... оларды жасады деп күдік келтірілген адамдарды қудалау және
ұстау үшiн, жедел медициналық жәрдем ... ... ... мекемелерiне
жеткiзу үшiн, сондай-ақ оқиға болған жерге бару үшiн ... ... ... ... (шет ... мен ... ұйымдардың
дипломатиялық, консулдық және өзге де ... ... ... ... ... егер ... күзетiлетiн адамдар мен объектiлерге нақты ... ... ... ... ... мен объектiлерге қатер
төндiретiн ... және ... ... ... ... ... сондай-ақ осындай қылмыстық және әкімшілік құқық бұзушылықтар
жасады деп ... ... ... ... азаматтарға тиесілі
тұрғын үй-жайлар мен өзге де үй-жайларға, ... ... ... ... мен ... (шет ... мен ... дипломатиялық, консулдық және өзге де өкiлдiктерiнен ... мен ... ... кiруге;
8) күзетiлетiн адамдар мен объектiлердiң қауiпсiздiгi мақсатында «Жедел-
iздестiру қызметi туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ... ... ... ... ... мен объектiлердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету
мақсатында көлiк пен жаяу жүргiншiлердiң ... мен ... ... ... ... ... тыйым салуға, азаматтарды жерлердiң жекелеген
учаскелері мен ... ... ... жерлердiң нақты
учаскелерінде немесе ... ... ... бұл ... мен
объектiлерден кетуiн міндеттеуге құқығы бар.[30]
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi ... ... дене ... ... құралдарды, қару мен жауынгерлiк
техниканы ... ... ... ... ... жүзеге
асырады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi қызметкерлерін, әскери
қызметшілерін олардың ... ... ... жоқ ... үшін ... тыйым салынады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң қызметкерi қызметтік
мiндеттерiн атқару кезінде оны ... ... ... жеке ... оның ... алып ... заттарын, пайдаланатын қызметтік көлiк
құралдарын ... жол ... ... ... ... ... ... әскери
қызметшісінің денсаулығы мен мүлкіне келтірілген залал, сондай-ақ Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... ... қызметшісінің
қызметтік міндеттерін орындауға байланысты оның отбасы мүшелері мен жақын
туыстарының денсаулығы мен мүлкiне келтiрiлген ... ... ... ... өтеліп, кейiннен залал келтірген ... ... ... алынады. Залалды өтеу тәртібін ... ... ... ... ... қызметін қаржыландыру, материалдық-
техникалық қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... есебінен
жүзеге асырылады.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жұмысын Қазақстан
Республикасының Президентi бақылайды, ол тексерушi ... ... ... ... мен ... ... ... нысандары
мен оларды жүзеге асыру тәртiбiн белгiлейдi. 
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметi мен оның ... ... ... ... ... табыс етiледi.
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік күзет қызметiнiң жұмысында Қазақстан
Республикасы заңдарының қолданылуын қадағалауды бас ... мен ол ... ... ... жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының заңды тұлғалары мен ... бiр ... ... ... бiр ... ... ұйымның құрылтайшысы,
қатысушысы және (немесе) меншiк иесi ... ... ... ... ... бар ... Республикасы заңды тұлғасының
(заңдарда тiкелей көзделген жағдайларды қоспағанда), сондай-ақ ... бар жеке ... ... ... ... күзет ұйымының
құрылтайшысы, қатысушысы және (немесе) меншiк иесi ... ... ... ... ұйымының, дара кәсiпкердiң және (немесе) заңды тұлғаның күзет
бөлiмшесi қызметкерлерiнiң ... ... ... ... қажеттi
сан нормативiнен асыруға ... Адам саны ... ... ... ... саны нормативiн асыру лицензияның күшiн тоқтата тұруға әкеп соғады.
Лицензияның қолданылуы тоқтатылған күннен бастап, 40 ... күн ... ... ... дара ... және (немесе) заңды тұлғаның күзет
бөлiмшесi қызметкерлерiнiң саны сан ... ... ... ... уәкiлеттi органның (лицензиар) лицензиатты
лицензиядан сот ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалар мен дара кәсiпкерлердiң
күзет бөлiмшелерiнiң құрылуы мен жұмыс iстеуiне қосымша талаптар белгiленуi
мүмкiн.
2 2.2 Мемлекеттік ... тиіс ... ... жөніндегі талаптар
3
4 Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің ... ... ету ... талаптар (бұдан әрі – талаптар) Үкімет
қаулысымен бекітілген.
Осы Талаптарда пайдаланылатын терминдер:
1) қауіпсіздік - объектінің қорғалу жай-күйі, бұл ... ... да ... ... не оның ... ... оған зиян келтіруге
байланысты жол берілмейтін тәуекел болмайды;
2) ... ... ... қатер - объектіге қатысты ... ... әкеп ... ... ... (адамдар тобының)
құқыққа қарсы әрекеттерінен болатын қатер;
3) бақылау-өткізу пункті (бұдан әрі - БӨП) - ... және ... ... ... түрін өткізуді қамтамасыз етуге арналған арнайы
үй-жай;
4) тыйым салынған аймақтар мен ... ... ... - ... ... және ... да ... мүлікті сақтау қауіпсіздігін
қамтамасыз етуге, сондай-ақ өрт, авария және дүлей зілзала ... ... ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны қорғауға ... ... және ... ... ... жер учаскелері;
5) тұзақтар - жергілікті учаскелерді (тамбурлар, дәліздер, ішкі есіктер,
желдеткіш қораптар, сондай-ақ ... ... ... ... оның ішінде аса құнды және бағалы бұйымдар мен заттарды, ... ... ... және ... орындарында ақша бумасы тәрізді
жасалған) жабдықтау үшін пайдаланылатын сигнализацияны  қосымша техникалық
құралдары;
6) ... ... ... және ... ... жарақтау
шаралары - ғимараттардың, ... ... ... ... ... және ... кіруді анықтаудың, сондай-
ақ өртті анықтау мен сөндірудің техникалық құралдарын тиімді пайдалануға
бағытталған іс-шаралар ... ... ... - ... немесе аумақты бөгде адамдардың кіруінен
қорғауға, мүліктің және ... мен ... ... ... ... және ... бағалы заттарды кедергісіз
эвакуациялауға мүмкіндік бере отырып, жедел жағдайларда ішкі жағынан ... ... - ... ... ... ... ... тиіс тауар-
материалдық құндылықтар немесе өзге де заттар ... ... ... ... ... - ... ... мен міндетті түнде
күзетілуі тиіс өзге де ... ... ... ... ... ... ... нығайтылған үй-жай;
9) периметр - күзетілетін аумақтың (аймақтың) қоршалған ... ... және ... ... ... оқшаулау жолағы - бақылау-із кесу жолағын ... және ... ... ... арналған периметрлік қоршаудың ішкі
жағындағы жер учаскесі, онда ... ... ... ... салынады;
11) күзет шебі - объектінің белгілі бір аймағын немесе үй-жайды (периметр,
көлем, оларға келу жолдары) бақылайтын ... ... ... өту ... ... жай-күйін бақылау жабдығына немесе
алып жүруге, болатын хабарландырғыштарға (дыбыс, жарық ... ... ... ... ... ... - ғимараттар мен үй-жайлардың әр алуан
бекіту құрылғыларымен (құлыптар, жапсырмалар, торлар, сырғыма ... ... ... ... ... кіруден тиісінше қорғауды
қамтамасыз ететін және кіруді, сондай-ақ ... ... мен ... ... ... ... конструкциялық элементтердің (қабырғалар,
еден, төбе, есіктер, терезе жақтаулары) жиынтығы;
13) ... ... мен ... - бұл ... салынған заттар мен
бұйымдарды санкциясыз алып өтуді немесе ... ... ... ... ... өткізу режимін реттейтін құралдар - жұмысшылар мен қызметшілердің өтуін
бақылауға арналған құрылғылар;
15) объектінің (үй-жайдың) техникалық нығайтылуы - ... ... ... ... ... ... инженерлік
қорғаудың, арнайы техникалық күзет ... ... ... ... ... ... бақылау жүйелері; телевизиялық бақылаудың
бейнебақылау және бейнекүзет жүйелері; радиоактивті, химиялық және өзге ... ... ... ... қаруды, жарылғыш заттар мен құрылғыларды
анықтау детекторлары) және өрт сигнализациясы жүйелері, сондай-ақ өртті
автоматты түрде ... және ... ... бірегей объект - сәулеттік ... ... ... ... ... ... ... техникалық құралы - күзет сигнализациясы
жүйесіне, кешеніне кіретін, дербес ... ... ... (аппараттық-бағдарламалық) құрылғы;
18) күзет сигнализациясы жүйесі - күзетілетін ... ... ... ... тұтастығын бұзу туралы ақпаратты және басқа ақпаратты
жинауда, өңдеуде, беру мен тұтынушыға берілген ... ... ... ... ... ... ... беру жүйесі (ХБЖ) - объекті тұтастығының ... ... ... мен ... ... қол сұғу туралы хабарларды,
бақылау-диагностикалық хабарларды байланыс арналары ... беру ... ... ... ... ... әрі - ОКО) ... телебасқарманың бұйрықтарын беру және қабылдау үшін бірге
қолданылатын ... ... ... ХБЖ ... ... әрі - АҚ) ... ретрансляторлардың (Р) аралық орындарында
(АТЖ ... ... ... және т.б.) және ... ... ... бақылау пульті - ... ... ... ... ... АҚ күзетілетін
объектіде қабылдау-бақылау аспабынан (бұдан әрі - ҚБА) немесе тікелей ... ... ... ... ... ... ... қабылдау және
беру үшін орнатылады;
20) күзет ... шебі - ... ... ... осы ... енгізілмеген басқа техникалық құралдардан
тәуелсіз, күзетілетін ... ... кіру ... ... ... ... мүмкіндік беретін күзет сигнализациясының бірлесе әрекет
ететін техникалық құралдарының жиынтығы;
21) күзет сигнализациясының көп ... ... - екі ... одан көп ... ... жиынтығы, бұлардың әрқайсысында күзет
сигнализациясының ... ... ... қағидаттарына негізделген
техникалық құралдары қолданылады;
22) күзет сигнализациясының шлейфі - ... ... мен ... бар және ... ... ... ... туралы хабарларды ОБП-
ге беруге, ал кейбір жағдайларда күзет хабарлаушы ... ... ... арналған күзет хабарлаушы құрылғыларының сыртқы ... ... ... ... ... ... кешенінің желілік бөлігі - күзет, дабыл
сигнализациясы шлейфтерінің; күзетілетін ... ... ... ... ... ... ... байланыс арналары немесе ... ... ... ... дәнекер желілердің, кәбілдер мен сымдарды,
жер асты ... ... мен ... ... ... ... мен
арматураларды қосуға және олардың тарамдануына арналған құрылғылардың
жиынтығы;
24) арнайы техникалық ... ... ... деп ... магнитті,
электр, түрлі түсті және (немесе) дыбыстық сигналдар арқылы ... ... ... ... ... ... орнатылған) және хабар беру
арналарының бақыланатын жай-күйі параметрлерінің өзгеруі ... ... ... ... ... ... және қызметтік болып ... ... ... ... ... ... аппаратураның
немесе байланыс арнасының және т.б. техникалық жай-күйінің ... ... ... ... ... - ХБЖ-нің (ОБП-нің) терминалымен «Күзет»
режиміндегі жұмыс ... оның ... ... сондай-ақ хабар беру
арнасының ақпараттық алаңын қашықтан автоматты бақылау ... ... ... беру ... ... ... сигнализациясының объектілік жүйесі - күзетілетін объектілерде
бақыланатын параметрлердің өзгеруін автоматты түрде ... ... ... ... және берілген күйінде ұсынуға ... ... ... ... ... ... сигнализациясының кешенді жүйесі - күзет-дабыл
сигнализациясының объектілік жүйесі мен ... ... ... ... ... ... ... беруге, жинауға,
өңдеуге және берілген ... ... ... техникалық құралдардың
жиынтығы;
28) күзетілетін объект - материалдық немесе басқа да құндылықтары бар жеке
үй-жай (аумақ) немесе ... ... ... және ... ... ... бірнеше ғимараттар шегінде орналасқан бірнеше үй-жай;
29) күзетілетін аймақ - күзет ... ... ... ... параметрлер өзгеруінің анықталуы мүмкін (тиіс) ... ... ... бір ... ... аймақ - ұдайы күзетілетін және ... ... ... ... немесе жиынтығымен рұқсат етілмеген іс-
қимыл объектісі ... ... ... ... ... ... бар ғимараттар, үй-жайлар орналасқан объектінің алаңы, оған
кіру шектелген және бақыланады;
31) дабыл жай-күйі - күзет, дабыл ... ... ... ... ... өзгеруіне ден қою нәтижесі болып табылатын
бөлігінің жай-күйі, бұл ... ол ... ... хабар береді;
32) бақылау жай-күйі - күзет-дабыл сигнализациясы жүйесі кешенінің ... бұл ... оның ... ... тексеру қамтамасыз етіледі;
33) іріткі салу жай-күйі - күзет-дабыл ... ... ... ... ... бұл ... жүйенің бір бөлігі зақымдалады;
34) дабыл туралы хабар - дабыл жағдайында ... ... ... ... қалыптасатын хабар;
35) ақаулығы туралы хабар - ... ... ... ... ... ... ... хабар;
36) санкцияланбаған кіруден қорғау құрылғысы - күзет-дабыл сигнализациясы
жүйесі кешенінің элементіне немесе ... ... ... ... ... құрылғы;
37) санкцияланбаған кіруге әрекеттенуді анықтау - сигнализация жүйесінің
кешеніне немесе оның ... ... ... ... ... құрылғысын
пайдалану;
38) электр қорегінің көзі ... ... ... - ... жүйесінің кешені элементтерінің немесе оның ... ... ... қажетті электр қорегімен қамтамасыз ететін жүйенің
бөлігі;
39) ... - ... ... ... анықталған кезде дабыл
жай-күйін қалыптастыруға арналған құрылғы;
40) қашықтағы орталық - күзетілетін объектілерден ... ... ... оған бір ... бірнеше күзет, объектілік жүйелердің
дабыл сигнализациясының жай-күйі туралы ақпарат келіп түседі;
41) дабыл туралы хабарды қабылдау ... - ... ... тыс
орналасқан, күзет-дабыл сигнализациясының бір немесе бірнеше ... ... ... ... ... және ... (дабыл туралы
хабарды қабылдау орталығы) немесе тарату (аралық қондырғы немесе ақпаратты
жинау орны) жүзеге асырылады;
42) қадағалау орталығы (ОБП бар ... ... ... ... ... ... орталық, хабар беру ... ... ... ... ... ... ... объектілерді тәртіп
бұзушының кіруінен және басқа да ... беру ... ... ... тәртіп бұзушылықтардан орталықтандырып күзетуге, күзет
объектісіне шабуыл жасалған жағдайда ... ... ... ... ... ... қолмен басқаратын органдар — басқару құрылғысының жұмыс істеуіне әсер
етуге арналған қолмен сөндіргіштер, кнопкалар немесе ... ... ... күзет сигнализациясы жүйесі - ... ... ... ... ... жүгінбестен, жауапты адамның,
пайдаланушының, меншік иесі немесе тұрғынның басқаруымен қалыпты жағдайдан
сөндіруді және кері ... ... ... ... ... ... ... жүйесі;
45) дабыл сигнализациясының қолмен басқарылатын жүйесі - қалыпты ... және кері ... ... автоматты емес түрде қамтамасыз ететін
күзет сигнализациясының жүйесі;
46) күзет ... - ... ... ... ... және
заң бұзушылық туралы хабарды ... ... ... күзет
сигнализациясының құралы;
47) күзет ... ... - ... ... өзгерген
жағдайда хабарлаушы іске қосылатын оның сандық мәні;
48) радиотолқынды күзет хабарлағышы - ... ... АЖЖ ... ... ... ... ... параметрдің
өзгеруі туралы хабарды қалыптастыратын күзет хабарлағышы;
49) ... ... ... ... - ... ... ... энергиясы шағылған тасқынының (бір
диапазонды хабарлағыш құрылғысы) қалыпты өзгеруі (тоқтаған), ... ... ... заң ... ... ... ... күзет
хабарлағышы;
50) магнитті-түйіспелі хабарлағыш - хабарлағыш құрылғысының элементтері
жасайтын магнитті ... ... ... ... заң ... ... ... күзет хабарлағышы;
51) акустикалық күзет хабарлағышы - анықтау аймағында қалыпты деңгейдегі
акустикалық толқындар пайда ... заң ... ... хабарды
қалыптастыратын күзет хабарлағышы;
52) бәсеңді ... ... ... - анықтау аймағына
енген адамның инфрақызыл сәулелену өзгерісінің қалыпты жылдамдығы кезінде
заң ... ... ... ... ... хабарлағышы;
53) пьезоэлектрондық күзет хабарлағышы - қатты денеге физикалық әсер
еткенде онда ... ... ... ... әсер етуі ... заң
бұзушылық туралы хабарды қалыптастыратын күзет хабарлағышы;
54) қолмен басқарылатын күзет хабарлағышы - қолмен немесе өзге де автоматты
емес тәсілмен (мысалы ... ... ... ... ... ... ... күзет хабарлағышы - заң бұзушыны анықтау ... ... ... ... ... ... заң бұзушылық туралы хабарды қалыптастыратын күзет хабарлағышы;
56) қиыстырылған күзет хабарлағышы - бір электронды сызбамен ... ... ... ... ... ... екі немесе бірнеше
сезгіш элементтері бір корпуста ... ... ... ... ... ... - ... элементінің сыйымдылығы қалыпты
өзгерген кезде заң ... ... ... ... ... ... күзет хабарлағышы - сезгіш элементінің индукциясы қалыпты
өзгерген ... заң ... ... ... ... күзет
хабарлағышы;
59) күзет сигнализациясының хабарлағышы - объекті тұтастығының ... ... ... ... күзетілетін аймақтан жоюға арналған
техникалық күзет сигнализациясының құралы;
60) ПКП (бақылау панелі) - ... ... ... ... ... хабарлама қабылдауға және анықтауға, дабылдарды
өзгертуге, ... ... және ... ... қосуға, ал кейбір
жағдайларда күзет хабарлағыштарын электр қоректендіруге арналған ... ... ... кіруді бақылау және басқару құралдары мен жүйелері (бұдан әрі - КББҚ) -
техникалық, ақпараттық, бағдарламалық үйлесімділігі бар және ... ... ... ... жасауды және басқаруды жүзеге асыратын, ... ... мен ... ... ... (механикалық,
электромеханикалық, электрлік, электрондық құрылғылар, конструкциялар және
бағдарламалық құралдар) жиынтығы;
62) бейнебақылаудың телевизиялық жүйесі ... әрі - БТЖ) - ... ... және пайдалану үйлесімділігі бар және
телевизиялық ... ... ... ... ... ... ... жиынтығы;
63) жедел байланыс жүйесі — ... ... ... ... ... ... етуге арналған және арнайы бөлінген байланыс арналары
пайдаланылатын байланыс жүйесі;
64) Көлік ... ... және ... ... - қозғалыстағы
объектінің кеңістіктік-уақыттық ... ... үшін ... ... беру ... ... байланысқан және көлік құралдарына
қылмыстық қолсұғушылыққа қарсы іс-қимыл жасауға ... ... ... ... осал ... - заң бұзушының кіру әрекетін жасауы неғұрлым
ықтимал аумақ, акватория, құрылыс конструкциясы (ғимарат, құрылыс) немесе
үй-жайдың ... ... ... ... әрі - Бөлімшелер) - объектілерді мемлекеттік ... ... ... ... ... Республикалық ұланнан,
Қарулы Күштерден, Ішкі ... ... ... ... тұрады.
Осы талаптар қолданыстағы, жаңадан жобаланатын, ... ... ... жабдықталатын жеке меншік және ведомстволық бағыныстылық
нысанына қарамастан, Қазақстан Республикасының ... ... ... тиіс ... ... ... объектілерге
қылмыстық қол сұғуға қарсы іс-қимыл жасау мақсатында оларды ... ... және ... ... жарақтандырудың
нормаларын, тәртібі мен тәсілдерін белгілейді.[3]
Қарулы Күштер, басқа да ... мен ... ... ... ... ... ... «Қазақстан Республикасы
Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының жалпыәскери
жарғыларын ... ... ... ... ... 2007 жылғы 5
шілдедегі № 364 Жарлығына, сондай-ақ тиісті мемлекеттік органдардың бірінші
басшыларының бұйрықтарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... күзет
құралдары (күзет, дабыл сигнализациясы жүйелері, кіруді бақылау жүйелері;
телевизиялық бақылаудың ... және ... ... ... және өзге де улы заттарды ... ... ... ... мен ... ... детекторлары), өрт
сигнализациясы жүйелері, сондай-ақ өртті автоматты түрде ... ... ... ... ... қауіпсіздік жүйесінің құрамдас
бөліктері болып табылады және қауіпсіздік ... ... ... ... ... ... ... аумақтық ұлттық қауіпсіздік, ішкі істер
және мемлекеттік өртке қарсы қызмет органдарымен өзара іс-қимыл ... ... ... ... ... ... ... объектілердің меншік нысанына және ... ... ... ... мен ... ... бөлімше мен объектілер
әкімшілігі өкілдерінің құрамы ... ... бір рет ... ... ... ... ... және бөлімше басшылары
белгілейді.
Мемлекеттік және жергілікті атқарушы ... ... ... ... ... ... ұстауға республикалық және
жергілікті бюджеттерде көзделген қаражат ... ... ... ... ... ... келтіреді.
Монтаждау-ретке келтіру қызметтерін көрсету саласындағы нарықты одан әрі
жетілдіруді және ... ... ... ... ... мен бөлімшелер
қосымша қорғау шебі ретінде объектілер қауіпсіздігінің осы ... ... ... ... ... Республикасының
аумағында декларацияланған және сертификатталған қазіргі заманғы өзге де
техникалық ... мен ... ... ... ... басқа әскерлер мен әскери құралымдар күзететін объектілерді
қоспағанда, барлық объектілерде меншік ... ... ... мемлекеттік құпияларды қорғау жөніндегі бөлімшені (бұдан әрі -
МҚҚБ) тарта отырып, ішкі ... ... ... ... ... және ... күзетуді жүзеге асыратын бөліністердің
басшылары бекіткен өткізу және ... ... ... ету
жөніндегі қағиданы;
2) мүдделі мемлекеттік органдардың ұсыныстары бойынша объектілерді күзету
және қорғау жоспарларын ... ... ... бір рет уәкілетті
мемлекеттік органдардың келісімі бойынша объектілерді ... ... ... ... ... ... шеңберінде бірлескен оқу-жаттығулар
өткізіледі.
Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілер инженерлік-техникалық нығайтылу
дәрежесі бойынша мынадай санаттарға бөлінеді:
1) А ... - ... ... ... бар объектілер -
медициналық препараттарды, есірткі құралдарын, жанар-жағармай материалдарын
сақтау ... ... және ... ... атом ... ... ... мақсаттағы өнім шығаратын сала
объектілері;
2) В санаты – Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да ... ... ... объектілері; жанар-жағармай, энергетикалық пайдалы
қазбаларды өндіруге және қайта өңдеуге ... ... ... ... су ... ... – гидротехникалық
құрылыстар: гидротораптар, шлюздер, бөгеттер; су ... аса ... ... және ... ... әзірлеу, өндіру, сынау
және сақтау жөніндегі ұйымдардың объектілері мен оқшауланған ... ... ету ... ауыр ... жасағаны үшін күдікті
адамдарды стационарлық сот-психиатриялық сараптамадан және ... ... ... С ...... ... ... және жергiлiктi атқарушы
мемлекеттiк органдарының, Қазақстан Республикасы Жоғарғы ... және ... да ... Бас ... облыстар
прокуратураларының, республикалық маңызы бар қала мен республика астанасы
прокуратураларының, ... және ... ... ... және ... ... прокуратуралардың, Құқықтық статистика және арнайы есепке
алу ... ... мен оның ... бөліністерінің әкiмшiлiк
ғимараттары мен объектiлерi; Қазақстан ... ... ... оның ... мен ... ... Қазақстан Республикасында
аккредиттелген шетелдiк дипломатиялық өкiлдiктер, консулдық мекемелер мен
халықаралық ұйымдардың өкiлдiктерi; ... ... бар ... ... ... ... объектiлерi; ғарыш инфрақұрылымының
объектілері.
Объект ... ... ... үй-жайлар кіру мүмкіндігіне қарай
негізгі үш ... ... ... ... - кіру ... ... ... аймақ - лауазымды адамдардың шектеулі тобының ғана кіруіне
болатын үй-жайлар;
3) ... ... - ... ... ... шектелген тобы ғана кіретін үй-
жайлар.
Объектілер мен үй-жайлар конструкциялық жағынан сәулетті-жоспарлы орындалуы
және ... ... ... қамтамасыз ететін техникалық қауіпсіздік
жүйелерімен жарақталуы тиіс.
Осы Талаптарда объектілер мен үй-жайлардың конструкциялық элементтерін
қорғауды ... ... ... қоршау конструкцияларының техникалық ... ... бар ... ... тиіс объектілер периметрі бойынша адамдар
мен көлік құралдарының БӨП-ті орап ... ... және ... ... ... ... ... жабдықталады.
Қоршау күрделі құрылыстар болып табылады және үлгі жоба ... ... ... ... ең ... ... қазуға төтеп беру
тұрғысынан темір бетон цокольмен немесе жерге 200-400 мм ... ... ... ... ... және тор ... болып табылады.
Объектілер аумақтары қоршауының биіктігі кемінде 2,5 метр ... ... ... ... 2 мм тұтас металл қаңылтырдан, ал қар
түскендегі ... бір ... көп ... - кемінде 3 метр
жасалады. Объектілердің ерекшеліктерін ескере ... ... ... оның ... құрылыстардың жалпы кейпіне сай ... ... ... 18 мм, арасындағы саңылау 100 мм-ден
аспайтын ... ... ... ... торлы дуал) жасауға рұқсат етіледі.
Қоршау тік ... ... және ... ... ... қолданылуын
қиындататын иіндер мен бұрылыстарсыз, сыртқы томпақ жерлер мен ... ... ... ... ... ... қоршауға,
объектілердің алаңдарына және ... ... ... ... ... ... ... заттар, иондаушы сәулелендіру
көздері, радиоактивті және ... екі есе ... ... ... ... ... ... қауіпсіздікті
қамтамасыз ету бойынша арнайы талаптар («Ядролық материалдарды және ядролық
қондырғыларды жеке ... ... ... ... ... ету ... ... гигиеналық талаптар» және қолдану
саласына сәйкес басқа да ... ... ... ... ... Бөлімшемен келісе отырып, объектілердің сыртқы
қоршауының жоғарғы жиегіне «Егоза» үлгісіндегі ... ... ... ... ... ... ... қақпалар, кішкене қақпалар, сондай-ақ
тесіктер, сыналар және басқа да ... ... ... оның ... бір ... ... табылатын ғимараттардан басқа
қандай да бір құрылыс жапсарлас орналаспауға тиіс, бұл ... ... ... ... бірінші қабаттарының, сондай-ақ кіретін есік
күнқағарынан, өрт сатысынан және жапсарлас құрылыстардың ... ... ... ... ... ... жағдайда жабылуы тиіс сырғыма
перделермен жабдықталуға тиіс. Ғимарат маңындағы ... ... ... ... ... ... ... төбе жағы шыныланған, арнайы
үлдірмен күшейтілген, сондай-ақ Бөлімшелермен келісілген өзге де ... ... ... ... ... ... ... қоршаудың ішкі жағынан оқшаулау жолағы
жасалады. Гидротехникалық құрылыстар (су ... ... ... ... бөгетке дейін кемінде 500 метр қашықтықты және металл тор
орнатылған қоршауды, оның ... ... ... ... ... ... сыртқы қоршау (периметр бойынша);
2) аралаушы жасақтың жүруіне арналған сүрлеу;
3) бақылау-із кесу жолағы;
4) электрмен жарықтандыру жүйесі;
5) күзет орындарының қалқандары немесе мұнаралар;
6) ... пен ... ... ... ... бейнебақылау жүйесі;
8) оқшаулау жолағының қоршауы орналастырылады.
Оқшаулау жолағы ұқыпты ... ... ... Онда ... жүйелерін пайдалануды және көзбен бақылауды қиындататын
ешқандай құрылыстар мен заттар ... ... ... ені ... ... ... ... ескере отырып таңдалады және кемінде 3 м құрайды.
Оқшаулау жолағы күзетуде қызметтік иттерді ... үшін ... ... ... ... ... қатар биіктігі кемінде 2,5 м
болатын ішкі торлы ... қада ... ... кесу ... ... әрі - БІЖ) ... ... қойылады:
1) объектінің барлық периметрі бойынша өтудің үздіксіз болуы;
2) енінің ... ... ... жеткілікті болуы;
3) із қалдырмай өтуді жеңілдететін заттардың болмауы;
4) барлық өту трассасы бойынша оны өңдеу кезінде механикаландыру ... ... ... және ... ... ... Жасанды бақылау-ізкесу жалпақтығы 3
метрден кем орнатылмайды.
Табиғи БІЖ-ның жалпақтығы тыйым ... ... ... ... ... шарттарына қарай одан да үлкен болуы мүмкін. БІЖ-ның
қажетті жалпақтығын жабдықтауға ... жоқ ... ... ... БІЖ ... оның ... ... белгілеуді және жергілікті
жерді бастапқы дайындауды қамтиды (бөгде заттардан ... ... ... ... жоспарлау, жаңбыр суының, еріген, жер асты ... ... ... ... арналған құрылғыларды жабдықтау және басқа жұмыстарды
орындау).
Жасанды бақылау-із кесу жолағы жыртылуға не топырақ ... ... ... ... ... төгіндісі биіктігі) кемінде 15 см
болмауға ... және ... ... ... кесу ... ... және
оның үстіне жол төсеушінің көмегімен толқын тәрізді кескін салынып, жұмсақ-
үлпілдек күйге ... ... ... ... тас және ... ... қиылысқан
жерлерінде үйілген БІЖ жабдықтау қажет.
БІЖ-ның бұлақтармен, шұңқырлармен, ... ... ... ... ... үшін ... БІЖ ... алатын өткелдер (төсеніштер)
салынуы тиіс. Өткелдердің (төсеніштердің  астындағы кеңістік инженерлік
бөгеттермен қалқаланады және ... ... ... жауынның және еріген судың шайып кетуінен қорғау үшін ... ... ... ... және ... ... орнату, тормен жабылып,
анықтау құралдарымен жабдықталған су бұру және су өткізу құбырларын ... жер үсті ... бұру ... ... ... қажет.
Жасақшылардың көлік құралдарымен жүруі үшін объектішілік жол желісі, сондай-
ақ тыйым салынған аймақта немесе еніне байланысты ... ... ... ... ... керек.
Күзет жолдары анықтау құралының ... ету ... тыс ... автомобиль және темір ... ... ... аз ... ... жол ... жабдықталуы
қажет.
Ескертпе: күзет жолдары әдетте жүру бөлігінің ені 3,0-3,5 метр ... ... бір ... ... үшін құрылады.
Бұрылу және жолда қарсы келген көліктен айналуы үшін, қажет ... ... ... ... әрбір 500-1000 метр сайын 2,5-3,0 метрге
кеңейтілуі керек.
Күзет жасақшыларының сүрлеулері олардың ... ... ... ... ... ... болмағанда немесе бұл жолдар БІЖ-ден 4 метрден астам қашық
болған жағдайда бақылау-ізкесу ... ... ... Жасақшылардың
сүреулері топырақтан, ағаштан жасалған ... ... ... ... бетоннан жасалуы мүмкін. Жасақшылар сүрлеуінің кез келген
түрінің ені 0,75-тен 1,0 ... ... ... ... ... ... жасақшылардың маршрутының ұзына бойы кюветтермен жабдықталады.
Күзеттің инженерлік-техникалық құралдарына (бұдан әрі - ... ... ... ... жолы ... ... ... салынады және
анықтау құралдарының желілік бөлігіне құралдың және ... ... ... да ... ... ... ... көрсету
кезінде персоналдың онымен жүруіне арналған. Ол жабын жабылған немесе онсыз
ені кемінде 70 см ... ... ... ... ... оның ... жоспарланған барлық
объектілер БӨП-пен жабдықталады.
БӨП саны барынша аз және ... мен ... ... ... ... ... етуі тиіс.
БӨП ғимараттарының (құрылыстарының) сыртқы қоршау ... мен ... ... ... ... ... қоса ... әсерлерге төзімді және шолынуы жақсы әрі күзет қызметкерін шабуылдан
қорғауды қамтамасыз етуі тиіс.
Өткізу режиміне байланысты ... ... ... ... ... ... ... арнайы үй-жай көзделеді.
Объектінің бас автокөліктік БӨП мүмкіндігінше персоналдар өтуге ... ... ... ... ... БӨП-ке алып баратын жол учаскелері қақпадан кем дегенде 30
метр қашықтықта 90 градусқа ... ... ... Бұл ... ... өту ... болдырмайтын бетон конструкциялармен қоршалуы тиіс.
Таранға қарсы құрылғының ... ... ... ... ... және темір жол көлігінің өтуі үшін БӨП-ті қатар ... ... ... мен ... жеке ... сақтау камерасымен, тексеру бөлмесімен, күзет қызметкерлерін
орналастыруға ... ... ... ... ... ... ... күзеттік теледидардың бейнебақылау
құрылғылары), өткелді ашуды ... және ... ... ... ... жабдықталады.
БӨП автоматтандырылған немесе ... қол ... ... қақпалы есіктермен және ... ал ... ... қажеттілігіне немесе қызметтік талап етілуіне байланысты
тексеру жүргізу үшін әртүрлі ... ... ... ... ... ұстау ... ... ... бұл ... ... ... анықтауға арналған
детекторлармен қатар қолданылуы тиіс.
Орталық БӨП a-, b - және g - ... ... ... ... радиациялық бақылау құралдарымен жабдықталады.
Көлік құралдарына арналған БӨП электр жетегі және ... ... ... ... ... ... қақпалармен, оларды авариялық
тоқтатуға және қолмен ашуға арналған құрылғылармен жабдықталады. Қақпалар
өздігінен ашылуды ... ... ... ... ... БӨП автокөлікті қарауға ... ... ... ... шлагбаумдар, ал темір жол көлігіне ... ... ... жол ... ... арналған мұнарамен және алаңмен
жабдықталады.
Кіру және шығу орындарын бағдаршамдармен және жол белгілерімен ... ... ... ... кем ... 20 метр және жүк ... ... байланысты
әр бүйірінен кемінде 3 метрден болуы;
2) машинаны ... ... үшін ... ... ... және ... үшін мінбемен немесе эстакадамен жарақталуы;
3) негізгі қоршау үлгісі ... ... ... ... жол ... өтетін қақпалармен және вагондарды тексеру алаңдарымен;
2) электромеханикалық жетекпен және қолмен ашатын тетікпен;
3) көліктің объектіге (объектіден) заңсыз кіруінің және жылжымалы ... ... ... ... алу үшін көлікті мәжбүрлі тоқтату
құрылғыларымен (тығындау бөренелерімен, түсіргіш-стрелкалармен, ұстап қалу
тұйықтарымен және т.б) ... ... ... жол ... қарау алаңдарымен қатар тексеру үшін
қарау мұнаралары, аспалы көпірлер, ... ... ... баспалдақтар,
ілме басқыштар қолданылады.
Жылжымайтын көлік вагондарының жоғарғы ... және ... ... ... ... мен ... ... пайдаланылады.
БӨП бақылаушысы жұмысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін қарау алаңында
тұрған көлікті тексеру кезінде қосарланған тежеуіш табандар пайдаланылады.
Вагондарды ... ... ... 3-4 вагонды бір уақытта ... ... ... ... алу ... ... ... вагондарды астынан қарау
үшін шұңқырмен және ... ... үшін ... ... ... ... алаңының көлденең бағыты БӨП күзетшісінің қызмет өткеру орнына, оның
бүйір жағы бағытына ... ... ... байланысты 2 градустан
көп емес болып жасалады. ... ... ... жол ... жүру ... ... ... үшін екі желімен және ақ бояумен
мемлекеттік және орыс ... ... ... ... ... ... ... «Тоқта» деген тақтайшалар орнатуға болады.
Негізгі және көмекші қақпалардың сыртқы жағынан қарау алаңының кіру алдында
оларға 3 метрден жақын емес ... ... ... және «Тоқта» деген жазу
ілінеді.
Көлік қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында қақпадан кемінде
100 метр оң ... ... ... ... «Бір ... ... деген
сілтеуіш белгі, ал 50 метр жерге - жылдамдықты 5 км/сағатқа дейін шектеу
белгісі ... ... ... ... немесе оның сыртқы қабырғасында
орналастырылады, бұл ретте бөгде адамдарға пультті алуға ... ... ... ... өрт ... құралдарымен жарақталады және ОБП-ға
қосылған дабыл сигнализациясы ... ... ... мен ... техникалық нығайтылуына қойылатын талаптар.
6 Объектінің аумағында ғимараттар мен құрылыстарды орналастыру ... ... ... ... ... 1) ... өндірістік цикл жабдығы бар ... қоса ... мен ... мүмкіндігінше оларды басқа ғимараттар мен
құрылыстардың қалқалауын ескере ... ... ... ... ... ... орналасуы тиіс;
8 2) жердің үстіндегі коммуникацияның саны Қазақстан Республикасының
заңнамалық актілерімен бекітілген ... ... ... 3) ... ... жеке ... ... құрылыстардың жиынтығын
құрайтын ішкі аймақ бөлінуі мүмкін. Ішкі аймақтың шектері ғимараттардың
қабырғаларымен немесе арнайы ... ... ... ... А және В ... ... мен ... сыртқы
қабырғаларының беріктігі:
11 1) қалыңдығы 500 мм асатын тас, кірпіш, блок, бетон және бос ... ... 2) ... 200 мм ... ... фибробетонды конструкцияларға;
13 3) қалыңдығы кемінде 10 мм, ... ... 150x150 мм ... ... дәнекерленген болат торлармен күшейтілген ... емес ... ... ... тиіс.
14 С санатындағы объектілер мен үй-жайлардың сыртқы қабырғаларының
беріктігі:
15 1) қалыңдығы ... 500 мм ... тас, ... ... ... және бос
қуысты темірбетон конструкцияларға;
16 2) ... 100 ... 200 мм ... монолитті темірбетонды
конструкцияларға;
17 3) қалыңдығы 400 мм және одан астам ... ... ... көбікбетон)
конструкцияларға;
18 4) қосылған жерлері шыбықтардың ... ... ... ... ... ... ... балама болуы тиіс.
19 Рұқсат етілген екінші аймақтағы үй-жайларды ... ... ... ... С ... ... ... қабырғалармен және
қалқалармен бөлу қажет.
20 Рұқсат ... ... ... үй-жайларды екінші аймақтағы үй-
жайлардан беріктігі В ... ... ... ... ... бөлу ... ... етілген бірінші және үшінші аймақтардағы үй-жайларды  арасында
беріктігі ... А ... ... ... ... немесе
қалқалар көзделеді.
22 Объектілердегі, оның ішінде А, В санаттарындағы ... ... ... 1) екі ... ... ... 0,6 мм табақ болат қаптамамен
күшейтілген, табақ есіктің ішкі ... ... ... ... ... периметрі мен диагоналі бойынша диаметрі 3 мм,
ұзындығы 40 мм шегемен 20 мм ... ... ... ағаш ... 2) есік полотнолары металл жапсырмалармен қосымша ... ... 3) ... ... 4 мм ... болат есіктерге;
26 4) салмағы 2 кг ауыр металл затпен ... 30-50 ... ... ... ... ойық ... төзімді қорғаныш шыныны пайдалана отырып
жасалған металл жақтаулы немесе оларсыз шынылы полотнолары бар ... 5) ... ... ... ... ... есігі бар күрделі ... ... ... ... немесе жиналмалы) ... ... ... ... қораптары болат қадалардан жасалған
бекіткіштермен, ал ілмегі бүйірлік ... ... ... шыны салмағы 2 кг ауыр металл затпен кемінде 30-50 рет ұрғанға
дейін тесілмейтін берік болуы ... ... есік пен ... ... ... ... есігі бар тамбур
немесе торлы есік орнатылады.
29 Аспалы құлыпқа арналған көзі бар қосымша торланған ашпалы есіктер ... ... Есік ... ... ... ... Қабырғаға диаметрі кемінде 12 мм
болат қазықшалармен (таяқшалармен) бекітілген 30x40x5 мм ... ... ағаш есік ... ... ... ... үй-жайларының, кассалардың, қару-жарақ бөлмелерінің,
мекемелердің құпия ... ... ... ... ... ... 150x150 ... құрайтын, диаметрі кемінде 16 мм
болат шыбықтардан жасалады. Шыбықтардың қиылысатын ... ... Тор ... ұшы ... ... 80 мм тереңдікке бекітіледі
және цементті ерітіндімен ... ... ... ... Мұны ... ... ... жағдайда, тор мөлшері кемінде
30x30x5 бұрыштамамен көмкеріледі және периметрі бойынша қабырғаға ... 12 мм және ... ... 120 мм ... ... 80 мм тереңдікке
мықтап дәнекерленеді.
32 Барлық терезелер торлармен жабдықталған үй-жайларда олардың ... ... ... ... ... жылжымалы немесе айқара
ашылатындай етіп жасалады.
33 С ... ... оның ... ... ... беріктігі:
34 1) қалыңдығы кемінде 40 мм болған кезде ... ... ... 2) бір ... ... 3,5 м және одан ... ... лақтырылған
салмағы 4 кг болат шардың 3 соққысына төзімді, саңылаусыз және көп қабатты
шынымен шыныланған полотнолардың қалыңдығы кемінде 40 мм ... ... ... 3) бір ... шыдамды, 3,5 м және одан жоғары биіктіктен лақтырылған
салмағы 4 кг ... ... 3 ... төзімді, қорғаныш шынымен, металл
жақтаулы немесе оларсыз шыныдан жасалған полотнолары бар ... ... ... ... ... ... есікті және тамбурдың ... С ... ... үшін ... 25 000 код ... ... ... А және В санаттарындағы объектілердің үй-жайлары үшін кемінде 100 ... бар ... ... ... механикалық құлыптармен
жабдықтау ұсынылады.
38 Бекіткіш құрылғыларды орнату кезінде өртке қарсы қауіпсіздік шарттарын
орындау қажет:
39 1) ... ... ... ... ... ... ашылмайтын
бекітулер болмауы керек;
40 2) ортақ дәлізге алып ... ... ... ... ... және ... ... өзі ашып-жабылатын және
тығыздалатын құралдармен жабдықталуы керек әрі олардың кілтсіз ... ... ... болмауы керек.
41 Есіктерде, терезелерде, люктерде, лифт шахталарында және ... ... ... ... ... ... ... салмалы, аспалы құлыптар, ішкі ілгектер, ысырмалар, ... ... және ... қолданылады.
42 Объектілердің кіреберіс есіктерін, сондай-ақ А санатындағы үй-жайлардың
ішкі есіктерін жабу үшін ... ... ... екі қырлы кілттер,
цилиндрлі штифті екі және одан қарапайым құлыптар ... ... ... кем ... алты сувальд (симметриялы немесе
асимметриялы) ... ... Б ... ... ішкі ... жабу үшін құпиялылығы төмен
цилиндрлік пластиналық сияқты және цилиндрлік штифті ... ... ... ... төмендігіне байланысты салмалы ... ... ішкі ... жабу үшін ғана ... ... ... құлыптар есіктерді, қақпаларды, темір ... ... және т.б. ... ... үшін ... тиіс. Бұл құлыптардың
суарылған болаттан имегі және ... ... ... ... ... ... оларды орнататын орындарда ... ... ... мен имектерін кесудің алдын ... ... ... және ... ... ... ... Құлыптардың тетіктері слесарлық қол құралын пайдаланып, ... ... ... қапталады және мөрленеді (пломбаланады).
47 Есіктің сыртқы жағынан есік құрылғысынан шығып тұратын бұранда құлып
цилиндрінің ... ... ... ... ... жапсырмамен,
розеткамен, қалқанмен қорғалуы тиіс. Сақтандыратын жапсырма, розетка,
қалқан орнатқаннан кейін ... ... ... ... 2 мм-ден көп
болмауы тиіс.
48 Есіктерге арналған ілмектер берік және ... ... ... ... ... ... көмегімен нығайтылуы тиіс.
49 Есікті «сыртқа» ашқан кезде есік ілмектерінде ілмек үзілген ... ... ... ... кіру ... ... келтіретін
бүйірлік ілмек орнатылуы керек. Бүйірлік ілмек есікті ... ... ... ... ... ... немесе осыған ұқсас элементтерге
кіреді. Егер есіктер металл болса, онда бүйірлік ілмектер дәнекерленеді,
егер ... ... ... ... онда олар ... ... ... Есік жапсырмаларының қалыңдығы 4-6 мм және ұзындығы кем дегенде 70 ... ... ... ... ... арналған көздер 6x40 мм
кесілген металл жолақтан ... Есік ... ... кем ... ... металл шыбықтан жасалуы тиіс.
51 Ілмектердің және ... есік ... және ... ... ... ... ... диаметрі кем дегенде 15
мм балдақтардың (ысқы) көмегімен жасалады. Бұраңдалар үй-жайдың ... ... мен ... ... ... шеті ... бекітіледі.
52 Лифт шахталарының есіктері аспалы құлыптармен, тіректермен, ... және т.б. ... ... А және В ... объектілер үй-жайларының бірінші қабаттағы
терезе жақтауларының, ... ... 1) ... кемінде 1 мм болат рольставнялармен қосымша қапталған
кәдімгі шыны терезелерге;
55 2) металл ... ... ... ... және ... ... берік жапқыштармен қосымша қорғалған кәдімгі шыны терезелерге;
56 3) бір соққыға шыдамды, 9,5 м және одан да ... ... ... 4 кг ... шардың 3 соққысына төзімді, арнайы қорғаныш шынымен
жасалған терезелерге балама параметрлерде ... ... ... ... ... ... терезелер мен көрмелерге адам ... ... 2 кг ауыр ... ... ... 30-50 рет ... дейін
тесілмейтін берік қорғаныш шыныдан ... ... оқ ... ... ... жасау ұсынылады.
58 С санатындағы объектілер үй-жайларының бірінші қабатындағы терезе
жақтауларының, витриналардың беріктігі мынадай ... 1) бір рет ... ... 3,5 м және одан ... ... ... 4 кг болат шардың 3 соққысына ... ... ... ... 2) ... торлармен, еркін құрастырылған торлармен нығыздалған ... ... 3) ... рольставнялармен қапталған кәдімгі шыны терезелерге балама
болу керек.
62 Объектінің аумағына, ... ... ... ... люктер,
өтетін тесіктер, шахталар, ашық құбырлар, арналар және басқа осыған ұқсас
құрылыстар арқылы енуге болатын ... және ... ... бар ... асты және жер үсті ... тұрақты немесе алынатын темір
торлармен, қақпақтармен, бекітілетін құрылғылары бар есіктермен жабдықталуы
тиіс. Тұрақты құрылғылар ... ... ... ... ... 250 мм-ден (250 х 250 мм аса кескіленген) ... ... ... ... ... ... ... металл конструкциялардан (ЖМК) салынатын
күзет бекеттері үй-жайларының инженерлік-техникалық нығайтылуына қойылатын
талаптар.
64 Күзет ... ... ... үлгісіндегі жеңіл ... (ЖМК) ... ... ... ... ... ... болуы тиіс:
65 1) ЖМК-ден салынған үй-жайлардың сыртқы қабырғалары ішкі жағынан
диаметрі ... 5 мм және ... ... 70 х 70 мм, ... ... ... х 150 мм болған кезде диаметрі 10 мм аспайтын арматурадан жасалған
металл ... ... ... ... ... ... деңгейінен кемінде
2,5 м болуы тиіс;
66 2) ... ... ... ... ... ... ... кем дегенде 1 м кірпіш немесе бетон ... ... ... ... 3) ... ... ... ішкі жағынан диаметрі 15 мм шыбықтар
арасындағы ойықтың көлемі 150 х 150 ... ... ... ... мм ... ... жасалған металл тор есіктер орнатылуы тиіс.[18]
68 Машиналарға жүк ... ... ... ... және В санаттарындағы объектілердің үй-жайларында машиналарға жүк тиеп,
түсіруге арналған бокстар металл ... ... ал С ... ... ... жүк ... түсіруге арналған
бокстарды ағаш қақпалармен ... ... ... ... ... үй-жайлар машиналарға тиеп, түсіруге
арналған бокстарға тікелей жақын жерге ... Бұл ... ... ... қозғалу бағыты бойынша ... және ... ... ... ... ... ... жүк тиеп, түсіруге ... ... ... мен ... ... ... ... механикалық құлыптармен
(ойылмалы немесе аспалы) бекітіледі. Құлыптардың тетігі объектінің үй-
жайына апаратын ... ... мен ... ішкі ... ... ... ... (қауіпсіздік) қызметінің үй-жайын, әдетте ... ... жөн, бұл ... ... ... ... ... тиісті санатына қойылатын талаптарға сәйкес келуі керек. Дербес
үй-жайларды салу кезінде күзет ... ... ішкі ... ... мен ... В ... объектілер үй-
жайларының конструкцияларына балама берік ... ... ... ... ... ... ... мен үйшіктер,
жататын күзет бекеттерінде күзетшілердің қызмет өткеретін орындарына және
режимдік үй-жайларда тосқауыл түріндегі инженерлік ... ... ... ... мұнаралары кірпіштен, ағаштан, металл немесе құрама темір
бетоннан болуы ... және ... ... салынған аймақтар мен
объектінің маңайын шолуы мен көруін ұлғайту үшін ... ... және оны ... орны ... ... тыйым салынған аймақтың
кескін үйлесіміне және басқа да жер жағдайларына байланысты белгіленеді;
2) мұнаралар қызметтік байланыс және ... ... ... ... ... - ... радиостанциялармен, дауыс зорайтқыш
байланыспен, ... ... ... және ... ... ... ... жабдықтауға арналған
техникалық құралдардың құрамы жобалауға арналған тапсырмамен айқындалады;
3) қыста температура минус 150С-ден ... ... ... ... ... ал ... мен ... арасындағы аралықта бір немесе
екі жылжымалы жиектер орнатылуы тиіс. Қажет ... ... ... ... жақсарту және қару пайдалану үшін күзетшіге ... ... ... ... мүмкіндік болуы қажет. Температура минус
300С-ден төмен аудандарда жылытылған ... салу ... Бұл ... едендері мен қабырғалары екі қабатты, ал аралығы жылуды
өткізбейтін материалдармен толтырылуы ... ... ... ... атыс қаруымен зақымдаудан қорғауы
тиіс;
5) бекеттік саңырауқұлақ тәріздес қалқалар ... ... ... ... ... киім-кешекті орналастыруға арналған және
тыйым ... ... ... ... ... 1 ... аспайтын
қашықтықта күзет орындары учаскелерінің ортасында орнатылады;
6) ... ... ... ... ағаштан немесе ағаш және
пластмасса бөлшектері ... ... ... ... ... ... БӨП-терге немесе тыйым салынған аймақтарға орнатылады
және олар қызметтік байланыс құралдарын, ... ... ... қолтаңба және мөр бедерлерінің үлгілері бар рамаларды,
бекеттік киімді қоюға ... ... ... ... ... ... ... металл-конструкциядан, пластиктен, сығымдалған
және ағаш бөлшектерден жасалуы ... ... ... ... ... ... ... жылыту (электрлі-калориферлер, бумен жылыту
және т.б.) ... ... ... ... мен ... ... айқындайды;
8) тыйым салынған аймаққа өтуге тыйым салынғандығын ескерту үшін қоршаудың
желісі бойына ... және орыс ... - ... ... ... ... ... тыйым салынған (жабық)» деген жазу бар ... ... бұл ... кейбір жағдайларда «Бөгде адамдарға ... ... ... ... ... отырып, күзеткен жағдайда
«Объект иттерді пайдалана отырып, күзетіледі» деген ескерту белгілері болуы
мүмкін. ... ... ... ... ... ... және ішкі қоршауы
бойына қоршау тіректерін немесе жеке ... ... ... ... 50 ... аспайтын қашықтықта орнатылады. Ескерту белгілері
міндетті түрде тыйым салынған аймақтың ... ... ... және тыйым салынған аймақтың қақпаларында орнатылады;
9) тыйым ... ... ... ... ... ... үшін
шектеу белгілері қолданылады. Олар нөмірленеді және жасақшаларға жақсы
көрінетіндей, ал ... ... ... сыртқы жағынан бөгде адамдарға
көрінбейтіндей түрде кезекпен орнатылады;
10) анықтау ... ... ... ... үшін ... ... сілтеуіш белгілері орнатылады. Олар ақ түске боялған, екі бірдей
бөлікке бөлінген және ені 15 мм қара ... ... тік ... ... ... ... ... әзірленеді. Тік бұрыштарда
қара бояумен учаскелердің нөмірлері жазылады. Сілтеуіш белгілері ... ... ... ... ... ... орнатылады немесе қоршауға бояумен жазылады.
ОБП ұйымдастырылған үй-жайды ғимараттың ... ... ... ... ... үй-жайдың бірінші қабатында орналастырған
жағдайда үй-жайдың құрылыс конструкциялары (қабырғалар, ... ... В ... ... ... ... балама
берік болуы тиіс.
70 Тыйым салынған аймақтар.
Тыйым салынған аймаққа (аудан) арсенал, база, қойма, ... аса ... ... ... және ... заттарды әзірлеу,
өндіру, сынақтан өткізу және сақтау жөніндегі объектілер аумағына ... ... ... ... Оның ені объекті аумағының сыртқы техникалық
қоршауынан:
1) оқ-дәрілер, жарылғыш заттар, жеңіл тұтанғыш және жанғыш сұйықтықтардың
қоймалары, аса ... ... ... ... және
радиоактивті заттарды әзірлеу, өндіру, ... ... және ... объектілер үшін - 400 метрге дейін;
2) қару-жарақ және әскери ... ... үшін - 100 ... ... ... ... тиіс қайтадан жобаланған және салынып жатқан объектілер
үшін тыйым салынған ... ... ... кем ... 3
шақырым алыс ... ... ... тиіс.
Тыйым салынған аймақтың шекаралары жергілікті жерде жақсы көрінетін тиісті
белгілермен, сілтеуіштермен және жазулармен белгіленеді. ... ... ... ... ... ... Тыйым салынған
ауданның шекарасы жергілікті жерлерде белгіленбейді.
Тыйым салынған аймақтың және тыйым салынған ... ... ... ... жарылғыш және өрт қауіпсіздігі нормаларын сақтауды
ескере отырып, жүргізілуі тиіс.
71 Объектілерде рұқсат беру бюросын құру ... ... ... беру бюросы орталық кіреберістің жанына орналасуы тиіс және ... ... ... ... ... жеке кіру және шығу ... ... Үй-жай күзет, өрт, дабыл сигнализациясы техникалық құралдарымен және
үй-жай ішіндегі жағдайды бақылауға арналған орталық ... ... ... ... жүйесімен жабдықталуы тиіс.
Рұқсат беру бюросының үй-жайы паспорт және виза құжаттарының түпнұсқалығын
тексеру жүйесімен жабдықталуы ... ... ... ... ... ... бақылау пульті
бар стационарлық рамалық детектормен жабдықталуы ... орны қол ... ... ... ... ... қабылдау пунктін ұйымдастыру (қажет болған кезде).
Кіріс хат-хабарларды қабылдау пункті жарылу қауіпсіздігі ... ... ... ... екі ... ... 4 жеке ... тұруы
тиіс. Үй-жайларда оңай сындырылатын рамалар орнатылуы ... ... ... ... ... ... қалыңдығы кем дегенде 250 ... ... ... ауа толқынын өшіруге арналған терезенің жоғары тұсынан
биіктігі 1,5—2 метр ... ... ... ... орнатылуы қажет. Бұдан
өзге, жарылу қауіпсіздігі бойынша қажетті талаптарды орындай отырып, болуы
мүмкін күдікті жарылғыш ... ... ... ... ... немесе контейнермен жабдықталған ... ... ... ... ... жабдықталады. Кіріс хат-хабарларды
қабылдау пункті хат-хабарды ашпастан ақша, есірткі, ... ... ... және т.б. ... ... бар ... оқылатын интраскоппен жабдықталады.
Рұқсат беру бюросы мен хат-хабарларды қабылдау пунктінің орталық күзет
орнымен ... ... ... ... орнатуы көзделуі тиіс. [6]
2.3 Мемелекеттік күзетілуі тиіс объектілердің кейбір мәселелері
Қазақстан Республикасы Үкіметінің  2011 жылғы 7 ...... ... тиіс ... ... ... ... тиіс объектілерді күзетуді Қазақстан Республикасының
мемлекеттік органдары, ішкі ... ... ... ... ... ... басқа да әскерлері мен әскери құралымдары
жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілері негізгі үш
санатқа ... аса ... ... ... ... ... бар және жарғылық капиталындағы акциялардың бақылау
пакетін (қатысу үлесін) мемлекет тікелей ... ... ... ... ... экономика салаларының объектілері.
Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі ішкі ... ... ... ... ... ... ... мен тұрғылықты жерінің қауіпсіздігін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары, ... ... ... ... ... ... ... тікелей немесе жанама
иеленетін заңды ... осы ... ... ... ... қайта құрылған объектілерді мемлекеттік күзетілуі тиіс
объектілері тізбесіне (бұдан әрі - ... қосу және ... ... ... ... ... жылдың 20 сәуіріне дейінгі ... ... Ішкі ... ... ... ... өкілдіктердің, консулдық мекемелер мен халықаралық
ұйымдар өкілдіктерінің қауіпсіздігін 1961 ... 18 ... ... ... конвенциясына сәйкес Қазақстан Республикасы Сыртқы
істер министрлігі Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне жыл сайын
ұсынатын Тізбеге ... ... ... Ішкі істер министрлігінің
Дипломатиялық өкілдіктерді күзету жөніндегі полиция ... ... ... ... ... ... органдар мен заңды тұлғалардың
ұсыныстары ... жыл ... 1 ... ... ... ... ... енгізеді.Аса маңызды
мемлекеттік объектілерге тұтастығының бұзылуы мемлекет қауіпсіздігіне, оған
жүктелген функцияларды нақты іске асыруға ... әсер ... ... зиян келтіруі, мемлекетаралық қарым-қатынастарды қиындатуы мүмкін
мемлекет және қоғам үшін аса ... бар ... ... ... ... ... санатына:
1) Қазақстан Республикасының республикалық және облыстық маңызы бар ... ... ... мемлекеттік органдарының, Қазақстан Республикасы
Жоғарғы Сотының, жергілікті және басқа да ... Бас ... ... республикалық маңызы бар қала ... ... ... ... және оларға теңестірілген
әскери және ... да ... ... Құқықтық
статистика және арнайы есепке алу жөніндегі ... мен оның ... ... ... мен ... ... Республикасы Ұлттық Банкінің объектілері, оның филиалдары мен
қоймалары;
3) ... ... ... ... ... ... ... мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктері
жатады.
Стратегиялық объектілерге Қазақстандық қоғамының орнықты ... ... ... бар, зиян келтіру Қазақстан Республикасының
ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне теріс әсер етуі, азаматтардың өмірі ... ... ... ... ... ... ... санатына:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет қызметі және Республикалық
ұланы ішкі істер органдарының бөлімшелерімен бірлесіп ... ... ... ... Тізбеге енгізілген Қазақстан
Республикасының объектілері, сондай-ақ мемлекеттік маңызы бар ... ... ... Қарулы күштерінің, басқа да әскерлердің және
әскери құралымдардың әскери бөлімдері;
3) мемлекеттік ... ... бар ... - медициналық
препараттарды, жанар-жағармай материалдарын сақтау қоймалары, азық-түлік
және ... ... аса ... ... биологиялық, химиялық, есірткі құралдарын
және прекурсорларды әзірлеу, өндіру, сынақтан өткізу, ... және ... ... ұйымдардың және мекемелердің объектілері;
4-1) жарылғыш және улы ... ... ... ... ... ауыр ... ... үшін күдікті адамдарды стационарлық сот-
психиатриялық сараптамадан және зерттеуден ... ... ... ғарыш инфрақұрылымы объектілері;
5) атом энергиясын пайдалану объектілері;
6) тыныс-тіршілікті қамтамасыз ету объектілері, оның ... ... ... жылу ... ... (50 Гкал ... ауыз ... саласында су жинақтау құрылыстары жатады.
Экономиканың стратегиялық ... бар және ... ... ... ... (қатысу үлесін) мемлекет тікелей немесе жанама
иеленетін заңды ... ... ... ... ... ... ... қызметінде төтенше жағдайлардың туындау
тәуекелі ... ірі ... ... жатқызылған Қазақстан
Республикасының объектілері жатады.
Объектілердің осы санатына:
1) отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндірумен және өңдеумен байланысты
объектілер, ... ... ... су ... объектілері - гидротехникалық құрылыстар: гидротораптар,
шлюздер, бөгеттер; су ресурстарын ... үшін ... су ... ... ... бар ... теле және ... тарату
объектілері. [6]
Азаматтардың немесе (пульттік күзет) пәтерлерін және нысандырын күзету.
Пәтерлерді тонаудың алдын алу және жолын кесу мақсатында, Ақтөбе қаласы ... ... ... ... ... мен ... ... қорғанысы үшін орталықтандырылған күзет пультіне қосылған күзет
дабылы құрылғысын орнатуды ұсынады. «Дабыл» ... ... ... ... қосылған кезде қаруланған күзет ... ... ... ... ... жетеді.
Пульттік күзет – күзет дабылдары жүйесінің бірі. ... ... ...... ... полициялық жасақтың немесе
техникалық қызметтің жауап беруіне ... ... ... ... ... орналасқан күзет техникалық ... ... ... ... ... пультіне (ОБП)
берілуі болып табылады.
Соңғы жылдары бейнебақылау нысан қауіпсіздігі кешенді жүйесінің ажырамас
қызметі бола ... ... ... ... ... ... жазып қана қоймайды, сонымен бірге дабылды оқиғалар ... ... ... ... ... ... ... күні есептен тұрған субъектілер қаланың үш мыңға жуық нысандарының
мүліктерін, соның ішінде банк ... ... ірі ... ... базаларының, қоймалардың, дәріханалардың және
азаматтардың 1,5 мың ... мен ... ... ... ... ... құралдарын, бейнебақылау камераларын, домофондар
мен бейнедомофондарды орнатумен айналысады.
Пәтерді өңдеу жұмыстары аяқталып қойған болса, ол ... ... ... кедергі келтірмейді. Бұндай жағдайда кабель жүргізуді талап
етпейтін және ... мен ... ішкі ... ... ... ... ... сіздің үйіңіз, саяжайыңыз, гаражыңыз, орталықтандырылған ... ... ... ... тыс ... (қала маңы, бақшалық
серіктестік) орналасқан болса, бірақ сіз болмаған ... ішке ену ... ... ... ... ... ... немесе дабыл
құрылғыларынан белгі алғыңыз ... ... ... (қалалық,
мобильді) дабылдың іске қосылғандығы жайлы, сонымен ... ... ... қозғалыс тетік-құрылғысын, есікті жауып тастайтын құрылғыны және
т.б. көрсететін хабарлама беретін CSM- ... ... ... ...... орталықтандырылған бақылау пультіне қосылған күзет және
дабыл беру белгілері техникалық құралдарының көмегімен ... ... мен ... пәтер күзетін жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасының аумағында шет мемлекеттердiң күзет ... ... ... ... тұлғалардың, шетел қатысатын заңды ... ... ... жоқ ... ... ... ... түрін жүзеге асыруға;
2) жеке күзет ұйымдарын құруға немесе олардың құрылтайшылары (қатысушылары)
болуға;
3) сенiмгерлiк басқарудағы жеке ... ... ... ... ... ... жүзеге асыруы кезiнде мемлекет
азаматтар мен заңды ... ... мен ... ... ... және оны ... етедi.
Күзет қызметiн құқық тәртiбi мен адамгершiлiк негiздерiне көрiнеу қайшы
келетiн ... жету үшiн ... ... жол ... қызметiн жүзеге асырушы адамның iс-әрекеттерi арқылы құқықтары мен
заңды мүдделерi ... адам ... ... тиiстi түсiндiрмелер мен
ақпарат талап етуге құқылы, сондай-ақ ... ... ... ... басқа мемлекеттiк органдарға шағым
жасауға құқылы.Күзет қызметiн жүзеге ... және ... ... мен ... мүдделерiн бұзған адам ... ... ... ... ... ... ... субъектілер қызметкерлерінің, оның iшiнде
олардың қоғамдық қауiпсiздiктi қамтамасыз ... ... ... ... ... зиян ... байланысты тәуекелдерді сақтандыру Қазақстан
Республикасының ... ... ... жүзеге асырылады. 
Ішкі істер органдарының мамандандырылған күзет бөлімшелері мемлекеттік
мекеме болып табылады және ... ... ғана ... ... ... ... ... күзетілуі тиіс объектілері негізгі үш
санатқа бөлінеді: аса маңызды мемлекеттік,  стратегиялық объектілер мен
стратегиялық маңызы бар және ... ... ... ... ... ... ... тікелей немесе жанама иеленетін заңды
тұлғаларға тиесілі экономика салаларының объектілері.
Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілерді күзетуді ... ... ... ішкі ... ... ... ... Қарулы Күштері, басқа да әскерлері мен әскери құралымдары
жүзеге асырады.
Қазақстан Республикасы ... ... ... ішкі ... ... бөлімшелерін тарту арқылы күзетілетін адамдардың
жұмысы мен тұрғылықты жерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... пакетін (қатысу үлесін) мемлекет тікелей немесе жанама
иеленетін заңды тұлғалар осы ... ... ... ... қайта құрылған объектілерді ... ... ... ... ... әрі - ... қосу және таратылғандарын алып
тастау туралы ... ... ... 20 ... дейінгі мерзімде
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігіне енгізеді.
      Ішкі ... ... ... ... мен заңды
тұлғалардың ұсыныстары бойынша жыл ... 1 ... ... ... ... ... түзетулер енгізеді.
Шетелдік дипломатиялық өкілдіктердің, консулдық мекемелер мен халықаралық
ұйымдар өкілдіктерінің қауіпсіздігін 1961 жылғы 18 ... ... ... конвенциясына сәйкес Қазақстан Республикасы Сыртқы
істер министрлігі ... ... Ішкі ... ... жыл ... Тізбеге сәйкес Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің
Дипломатиялық өкілдіктерді күзету ... ... ... қамтамасыз етеді.
Қорытынды
Заңды тұлғалардың жеке адамдардың өмiрiн, денсаулығы мен мүлкін, сондай-ақ
заңды тұлғалардың мүлкін құқыққа қайшы қол сұғушылықтардан қорғау ... ... ... жүзеге асыруы (күзет қызметін көрсетулері) күзет
қызметі деп ұғынылады.
Күзет ... ... ... ... Қазақстан Республикасы iшкi iстер органдарының мамандандырылған ... жеке ... ... ... ... ... ... ортаны қалыптастыру
мақсатында осы баптың ... ... ... ... ... ... жеке ... ұйымдары Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес жеке және ... ... ... ... ... асыра алады.
Күзет қызметін жүзеге асырудың ... ... ... осы Заң, ... ... ... ... және Қазақстан ... ... ... ... ... жеке ... өмiрi мен ... қылмыстық және өзге де құқыққа
қайшы қол сұғушылықтардан қорғау;
2) жеке және заңды тұлғалардың мүлкiн ... ... қол ... ... ... ... заңдылықтың конституциялық принциптерiне, адам мен азаматтың
құқықтарын және бостандықтарын ... мен ... ... жеке
бастың, қоғам мен мемлекеттiң өмiрлiк маңызы бар мүдделерiн ... ... ... асыру үшiншi тұлғалардың құқықтары мен бостандықтарын
бұзбауға тиiс.
Күзет қызметi, лицензиялау туралы заңдарда белгiленген тәртiппен, осы Заңда
көзделген ерекшелiктер ескерiле ... ... тиiс. ... ... ... ... жоқ ... тұлғаларға күзет қызметiн көрсетуге
тыйым салынады.
Iшкi iстер органдарының мамандандырылған күзет бөлiмшелерi жүзеге ... ... ... ... күзет ұйымында, күзетші қызметін атқаратын қызметкерлерді даярлау мен
бiлiктiлiгiн арттыру (арнаулы оқыту ... ... ... айқындайтын мамандандырылған оқу орталықтарында жүргізіледі.
Күзет қызметінің субъектілері ... ... ... ... отырып, тәжірибе алмасу, өз
мамандарының біліктілігін арттыру, қазіргі заманғы техникалық ... ... ... және пайдалану мақсатында күзет қызметі ... ... ... ... маңызды мемлекеттік объектілерге тұтастығының бұзылуы мемлекет
қауіпсіздігіне, оған жүктелген функцияларды нақты іске ... ... ... ... ... зиян келтіруі, мемлекетаралық қарым-қатынастарды
қиындатуы мүмкін мемлекет және ... үшін аса ... бар ... ... маңызды мемлекеттік объектілердің санатына:
1) Қазақстан Республикасының республикалық және облыстық маңызы бар орталық
және жергiлiктi атқарушы мемлекеттік органдарының, Қазақстан ... ... ... және басқа да соттардың, Бас ... ... ... ... бар қала ... ... прокуратураларының, қалалық және оларға теңестірілген
әскери және басқа да ... ... ... және арнайы есепке алу жөніндегі комитеті мен оның ... ... ... мен ... Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің объектілері, оның ... ... ... ... ... ... дипломатиялық
өкілдіктер, консулдық мекемелер мен халықаралық ұйымдардың өкілдіктері
жатады.
Стратегиялық объектілерге Қазақстандық ... ... ... ... ... бар, зиян ... ... Республикасының
ұлттық қауіпсіздігінің жай-күйіне теріс әсер етуі, азаматтардың ... ... ... ... ... объектілер жатады.
Стратегиялық объектілер санатына:
1) Қазақстан Республикасы Президентінің Күзет ... және ... ішкі ... ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының Президенті бекітетін ... ... ... ... сондай-ақ мемлекеттік маңызы бар объектілер;
2) Қазақстан Республикасы Қарулы күштерінің, басқа да әскерлердің ... ... ... бөлімдері;
3) мемлекеттік материалдық резервтері бар объектілер - ... ... ... сақтау қоймалары, азық-түлік
және киім-кешек қоймалары;
4) аса қауіпті, бактериологиялық, биологиялық, химиялық, ... ... ... ... ... сынақтан өткізу, зерттеу және сақтау
жөніндегі мемлекеттік ұйымдардың және мекемелердің объектілері;
4-1) ... және улы ... ... ... заңды тұлғалардың
объектілері;
4-2) ауыр қылмыс жасағаны үшін күдікті адамдарды ... ... ... және зерттеуден өткізу жөніндегі мемлекеттік
ұйым;
4-3) ғарыш инфрақұрылымы объектілері;
5) атом ... ... ... ... қамтамасыз ету объектілері, оның ... ... ... жылу ... ... (50 Гкал ... ауыз ... саласында су жинақтау құрылыстары жатады.
Экономиканың стратегиялық маңызы бар және ... ... ... ... (қатысу үлесін) мемлекет тікелей немесе жанама
иеленетін заңды тұлғаларға тиесілі салаларының объектілеріне ... ... ... ... ... жағдайлардың туындау
тәуекелі жоғары ірі салық ... ... ... объектілері жатады.
Объектілердің осы санатына:
1) отын-энергетикалық пайдалы қазбаларды өндірумен және өңдеумен ... ... ... объектілері;
2) су шаруашылығы объектілері - гидротехникалық құрылыстар: гидротораптар,
шлюздер, бөгеттер; су ... ... үшін ... су ... ... ... бар байланыс, теле және радиохабарларын тарату
объектілері.
2010 жылғы 29 ... ... ... ... ... ... актілеріне қоғамдық қауіпсіздікті
қамтамасыз ету саласында ІІО қызметін ... ... ... мен толықтырулар енгізу туралы» Заңына қол қойылып, 2011 жылғы
11 ... ... ... ... ... ... ... Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы «Күзет қызметі туралы»
Заңының күзет қызметі субъектілері мен ... ... атыс ... тиым салу ... бөлігіне бірқатар өзгерістер енгізеді.
Күзет қызметі субъектілері көрсетілген норманың шыққан күнінен бастап 3-ай
ішінде өзінің ... ... Заң ... ... ... қажет
(2012 жылғы 21 сәуірге дейін).
Заңның 7 бабына сәйкес келесі күзет қызметін жүзеге ... ... ... жеке ... жеке ... күзет бөлімшелері мен заңды тұлғалар;
3) мемлекеттік органдардың ведомстволық күзет бөлімшелері.
10 бапқа ... ... ... ... ... ... толықтыруларға
сәйкес жеке тұлғаның өмірін, денсаулығын және мүлігін, сондай-ақ заңды
тұлғалардың ... ... ... ... қорғау бойынша қызмет
көрсететін жеке күзет ұйымы (күзеттік қызметтер) ... ... ... ... ... ... жағдайда күзет дабылы ... ... және ... қызмет көрсету, сондай-ақ күзет тәсiлдерi
және құқыққа қарсы қол сұғушылықтардан ... ... ... ... ... ұсынымдар дайындау жөнiндегi жұмыстарды қоспағанда, басқа кәсіпкерлік
қызметті жүзеге асыруға құқығы жоқ.
Күзет қызметімен айналысатын заңды тұлғалар мен ... ... бір ... бір ... ... ... құрушы, қатысушы және (немесе)
жекеменшігі болуға құқығы жоқ.
«Күзет қызметі туралы» Заңға (бұдан әрі Заң) 13-1 бабы қосылды. Жеке ... ... ... ... ... ... құқығы мен
міндеттері.
2012 жылғы 30 қаңтарда Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 15 шілдедегі
«Қазақстан ... ... беру ... ... мәселелері бойынша
кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар ... ... ... Заңы ... енді, онда лицензиялауға жататын қызмет түрлерінен
құрылыс-монтаждау жұмыстарын орындау ... ... ... ... ... ... ... және техникалық қызмет көрсету бойынша
қызметі алынған.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 «Қазақстан Республикасының ішкi ... ... ... ... 1995 жылғы 21 желтоқсандағы № 2707 Заңы
2 Қазақстан Республикасының Конституциясы; ... ... ... тиіс ... ... мәселелері» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің  2011 жылғы 7 қазандағы № 1151 қаулысы
4 Қазақстан ... ... ... ... Республикасының мемлекеті мен құқығының негіздері. ... ... ... / ... ... 1-ші ... – Алматы, 2009. – 384 б
6 «Күзет ... ... ... Республикасының 2000 жылғы 19 қазандағы
№ 85 ... ... ... ... күзет қызметi туралы заңы 04.07.2014ж.
8 Қазақстан Республикасыныі Қылмыстық іс ... ... ... ... ... Қылмыстық-атқару кодексі; 05.07.2014ж
10 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі;
05.07.2014ж
11 Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ... Республикасының 2014 жылғы 04 шілдедегі Азаматтық кодексі;
13 Қазақстан ... 2014 ... ... іс ... кодексі;
14 «Құқық қорғау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы;
15 «Өрт ... ... ... ... 1996 ... ... № 48 ... «Қазақстан Республикасының ішкi iстер органдары туралы» Қазақстан
Республикасының 1995 ... 21 ... № 2707 ... «Адамдарды қоғамнан уақытша оқшаулауды қамтамасыз ... ... ... ... мен ... ... Қазақстан Республикасының
1999 жылғы 30 наурыздағы Заңы;
18 «Мемлекеттік күзетілуі тиіс объектілердің кейбір ... ... ... жылғы 7 қазандағы № 1151 қаулысы;
19 Қазақстан ... ... мен ... негіздері. Оқулық 2
кітаптан тұрады. / ... ... 1-ші ...... 2009. – 384 ... ... ... мемлекеттік басқару жүйесін одан ... ... ... ... ... Республикасы Президентінің
2011 жылғы 10 тамыздағы № 136 ... ... ... ... ... Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауы. Жаңа әлемдегі жаңа ... 2007 ... ... «Егемен
Қазақстан». № 7. 2007. – Б. 1-2.
22 Ғ. Жайлин. Қазақстан Республикасының Азаматтық ... ... ... Жеті ... 1998 ж. – 268 ... Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгертулер ... ... ... Заң күшi бар ... ... ... 1995 ... 12 мамыр № 2282// Информационная система
Параграф.
24 Теория юридического процесса. Под ред. В.М. ... ... ... ... Адам ... жөніндегі Өкілеттіліктің қызметы туралы 2012 жылғы есебі;
26 Конвенция о защите прав ... и ... ... ETS N 005 (Рим, ... 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 ... 1970 г., 20 ... 1971 ... января 1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // ... ... ... - 2001. - 2. - Ст. ... Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. N 40-ФЗ "О ... ... // ... ... ... ... - 1995. ... - Ст. 1269. 
28 Закон РФ от 18 апреля 1991 г. N 1026-I "О милиции" // Ведомости ... ... ... и Верховного Совета РСФСР. - 1991. - 16. - Ст.
503. 
29 Приказ Министра внутренних дел ... ... от 31 ... ... № 132. ... в ... юстиции Республики Казахстан 15
апреля 2010 года № 6175 Об ... ... ... к
соответствию состояния здоровья лиц для службы в органах внутренних дел.
30 Приказ Министра внутренних дел Республики Казахстан от 27 ... ... № 522. ... в Министерстве юстиции Республики Казахстан от
4 октября 2013 года № 8778 «Об утверждении ... ... в ... дел ... ... замещаемых на конкурсной основе,
Правил проведения конкурса и стажировки при поступлении на ... в ... дел ... ... ... А.С. Актуальные проблемы совершенствования ... ... ... внутренних дел по охране общественного порядка и
обеспечению ... ... на ... ... ... ... ... ОВД: Сб.тр.мол.ученых. -
М., 1990.
32 Правовые и организационные основы взаимодействия УВД ... с ... и ... ... // ... ... права и
Государственная программа правовой реформы в свете новой Конституции
Республики ... ... ... ... мол.
уч., адьюнктов и соискателей. - Караганда, КВШ ГСК РК, 1996.
33 Административное право ... ... ... ... ... ... вузов. - Алматы, 1997.
34 Четверцов В.С. "Основы управления в ОВД". Учебное пособие. М. 1997 ... ... В.В. ... ... ... ... М. 2002 ... ҚР Мемлекеттік қызметкерлер туралы Заң, 12.03.2013 ж
37 Сыбайлас ... ... ... ҚР ... 05.07.2012 ж.
38 ҚР жергілікті мемлекеттік басқару ... ҚР ... ... ... ҚР нормативтік құқықтық актілер туралы ҚР Заңы, 07.04.2013 ж.
40 Бас бостандығынан айыру орындарынан босатылған ... ... ... ҚР ... ... ж.
72

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 74 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 2 000 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ішкі істер органдарының уақытша ұстау изоляторлары туралы76 бет
Жастар арасындағы құқық бұзушылық және оның алдын алу жолдары15 бет
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
Арнайы миссиялар73 бет
Арнайы педагогика26 бет
Балалар мен ата-аналарға арналған жұмыстар84 бет
Бағаналық жасушалар және олардың медициналық – биологиялық маңызы6 бет
Деректану және тарихнаманың теориялық-методологиялық мәселелері. Дәрістер кешені80 бет
Жекелеген кәсіпкерлік қызмет түрлері үшін арнайы салық режимі14 бет
Материалдарды өндірудегі технологиялық қондырғылар52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь