Адам түйсігі, оның түрлері

Адамның жан-жағында толып жатқан заттар бар, үнемі түрлі құбылыстар болып тұрады. Олардың жеке қасиеттерін бейнелендіретін қарапайым психикалық процесті мамандар түйсік, кейде түйсіну деп атайды.
Иә, біз өзіміздің түй сігіміз арқылы айнала-мыздағы заттардың қа сиеттерін, қатты, жұм-сақтығын, олардың бе тінің тегіс немесе ке-дір-бұдыр екенін, сал-мағын, температурасын, иісін, дәмін, түсін, дыбыс шығаратынын, шығармайтынын, қоз ғалатын, қозғалмайты-нын біле аламыз. Мұ ның сыртында түйсік арқылы өз денеміздегі
өзгерістерді, оның мү шелерінің қозғалысын, қалпын, ішкі мүшелері-міздің жұмысын, оның бұзылуын, тағы да бас қа жағдайларды біліп, қабылдаймыз. Сол се бепті психолог-маман дар «Түйсік - әлем жа-йындағы біздің барлық біліміміздің бұлағы, қа-былдау, елестеу, еске
түсіру, ойлау секілді
күрделі тану процесте рі үшін материал осы
түйсік арқылы беріле-ді...», - дейді.
Сезгіштік арқылы түйсіну
Адамның түйсіне алу қабілеті – сезгіштік бол са, ол абсолюттік және айыру сезгіштік деп екіге бөлінеді. Абсолют тік сезгіштік деп жүйке саласының өте әлсіз тітіркендіргіштерді түй-сіне алуын атайды. Ал тітіркендіргіштердің түй-сік туғызатын ең аз шамасы – оның абсолюттік табалдырығы. Жалпы,
адам баласының сезім мүшелерінің абсолют тік сезгіштігі өте үлкен. Алайда абсолют сезгіштік те, айыру сезгіш-тігі де тұрақты емес, түрлі жағдайларға бай ланысты олар өзгеріп отырады. Осы өзгеру лер үш себептен: 1. Се зім мүшелерінің әсер
еткен тітіркендіргішке
бейімделуіне қарай.
        
        Адам түйсігі, оның түрлері
Адамның жан-жағында толып жатқан заттар бар, үнемі түрлі құбылыстар болып тұрады. Олардың жеке қасиеттерін бейнелендіретін ... ... ... мамандар түйсік, кейде түйсіну деп атайды.
Иә, біз өзіміздің түй сігіміз арқылы ... ... қа ... ... ... ... бе ... тегіс немесе ке-дір-бұдыр екенін, сал-мағын, температурасын, иісін, ... ... ... ... шығармайтынын, қоз ғалатын, қозғалмайты-нын біле аламыз. Мұ ның сыртында түйсік арқылы өз денеміздегіөзгерістерді, оның мү шелерінің қозғалысын, қалпын, ішкі мүшелері-міздің ... оның ... тағы да бас қа ... ... қабылдаймыз. Сол се бепті психолог-маман дар , - дейді. Сезгіштік арқылы түйсінуАдамның түйсіне алу қабілеті - ... бол са, ол ... және ... сезгіштік деп екіге бөлінеді. Абсолют тік сезгіштік деп жүйке ... өте ... ... түй-сіне алуын атайды. Ал тітіркендіргіштердің түй-сік туғызатын ең аз шамасы - оның абсолюттік табалдырығы. Жалпы,адам баласының сезім ... ... тік ... өте ... ... абсолют сезгіштік те, айыру сезгіш-тігі де тұрақты емес, ... ... бай ... олар ... ... Осы ... лер үш ... 1. Се зім мүшелерінің әсер еткен тітіркендіргішке бейімделуіне қарай. 2. Бір мезгілде пайда болатын ... ... ... қарай. 3. Адамның тұрмыс жағдайына, әсіресе, іс-әрекетінің, кәсібінің талабына қарай. Бұл сезгіштіктің өз-геруінің бірінші себептен пайда болатын жағ дайы - ... ... ... ... ... жағдайы - сексибилизация. Түйсіктің түрлеріПсихолог - ... ... үш ... ... қарасты-рады. Біз енді соған тоқталсақ: 1. Өзімізден тыс-қары заттардың, құ былыстардың қаси еттерін сәулеленді-ретін ... Бұл ... ... де ... бетінде, оған жа-қын жерде. 2. Денеміздің, ішкімүшелеріміздің кү йін (жағдайын) сәу ... ... ... Бұл ... мүшелері ұлпа лардың ішінде (бұлшық еттерінде), яғни, ішкі мүшелердің бетінде (қа рынның, тыныс жолда рының қабырғаларын-да) орналасқан. 3. Дене ... ... мен бір ... ... ... түй ... ... түйсінулер:Оған көру, есту, иіс, дәм, тері түйсінулері жатады. Біз енді оған ... ... ... ... ... көз ... нәрсенің қай-қайсының де белгілі түсі бар. Түс сіз зат - мөлдір, көзге көрінбейді. Біздің түс-терді түйсінуіміз - көру ... ... ... ды. ... көру ... ... тітіркендіреді, өмірде ұзындығы 390-800 миллимикронға дейінгі (миллимикрон ми-лиметрдің миллиондық үлесі, М.С.) ... ... ... бұл ғылым дәлелдеген ақиқат.Барлық түстер екі үл кен топқа ... ... ... хро ... ... Ах роматикалық түстер: ақ, қара, сұр түстер. Ай ... ... ... бәрі де - хроматикалық түстер. Олар: қызыл, сары, жасыл және көк ... ... ... түйсінулері. Ды быс шығатын орыннанжан-жаққа ауа бөлшек-терінің бойлық тербелістері тарайды да, дыбыс толқындары адамның ес ту мүшесін тітіркендіре-ді. Осы құбылыс - есту ... ... са ... ... ... ... ... толқын-дарын айыру тербелудің жиілігіне, оның амплитудасына, яғни, тербелудің түріне қарай жүзеге асы рылады. Сол ... ес ту ... ... жағы бар: ... жоғарылауы, бұл тербелужиілігінің сәулеленуі; ды быстың қаттылығы, бұл тербелу ... ... ... тембірі, бұл тербеліс түрінің сәулеленуі. Біздегі деректер бойынша, адам баласының құлағы бір секунд ішінде 16 тербе-лістен 20000 ... ... ... ... Тек адам ... ... бір секундта 20000-нан асатын тербе лістерді шала алмайды.Мұндай тербеліс маман-дардың тілінде деп ... ... әр қилы ... ... Соғансәйкес оларды музыка-лық дыбыстар (ән-музы ка аспаптарының үні), айқай - шулар, сан алуан сықырлар, ... ... ... ... деп ... түйсінулері. Мамандар тері және ауыз бен мұрының ... қа ... төрт ... түй ... ... ... екендігін айтады. Олар: 1. Тигенді түйсіну - ... ... 2. Сал ... білдіретін түйсіну-лер; 3. Жылыны білдіре тін түйсінулер; 4. Ауыр ғанды білдіретін түйсіну-лер. ... ... мы ... Тию нүктелері - тек тактиль түйсінулерді, салқын нүктелері - салқынды, жылу ... лері - тек ... ... ... - тек ... ... нүк ... Терінің түрлі алаптары ның түйсінудің осы ай тылған төрт түрін түр-ліше сезетінін біз ... ... Бір ... ... оны тілдің ұшы, саусақтардың ұшы, яғниең қозғалғыш мүшелер жақсы айырады. Ал адам-ның арқа тұстары аз сезеді. Тек ауырғанды арқа мен бет ... тез ... де, оны ... ... сезетін адам мү шелері - саусақ ұштары, алақан терілері. Бір қы-зығы, адамның өн бо йын сыйпауға қатысатын мүшелері онша ... ... олар ... бә ... де ... . ... ... де ненің киім жауып тұра-тын жерлері тез сезіп, түйсінеді. ... ... ... ... те ... ... ... түйсінулер: Оған қозғалыс, дене-ні тең басу, органикалық түйсінулер жатады. Қал-ғаны үшінші топтағылар.Қозғалыс түйсіну-лері. . Сипай сезу ... Ол ... ... ... ... ең алғаш ой айтқан орыс физиологі И.М.Сеченов. Оның тұжырымдамасы бо ... ... ... ... ... ... ... .Иіс түйсіктерінде. Қазақ психологы Қ.Жа-рықбаевтың айтуынша, . Дәм түйсіктері. Тілі-міздегі дәм бүршіктері дәмді айыратын мүше бо лып табылады. Оны ті ... ... дәмі бар, суға ... әр ... ... заттар екені белгілі. Дәмді - ащы, ... тұщы ... ... деп, ... ... жатады. Дәм түйсіктері адам психологиясына түрліше әсер естетін қасиеттер.Бұл жөнінде қазақ пси-хологы Қ.Жарықбаев бы лай дейді: .Ә.Алдамұратов: ... ... ... ... мен ... ... ... формы
--------------------------------------------------------------------------------

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 5 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Түйсік және оқушылардың түйсігін дамыту»33 бет
Адам түйсігі және түрлері4 бет
Бала түйсігі және жеке адамның сенсорлық құрылымы25 бет
қазақ қоғамының діни түйсігін аша отырып, Ханафи фикх мазхабының негіздері мен ерекшеліктерін жас ұрпаққа көрсете білу71 бет
«Қазақ» газетіндегі көтерілген оқу –тәрбие мәселелері8 бет
Балалар ойынының жіктелуі. Шығармашылық және ережелі ойындар. Мектеп жасына дейінгі балалардың сюжеттік - рольдік ойындары10 бет
Еңбектенудің физиологиялық негізі5 бет
Иіс сезу мүшелері7 бет
Көркемдік тәжірибе және ақындық шеберлік6 бет
М.ШАХАНОВ ПОЭЗИЯСЫНДАҒЫ «РУХ» КОНЦЕПТІСІ8 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь