Мектептегі математика сабағында жобалау технологиясын қолдану

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
І. Математика пәнін оқытуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1. Математика пәнін оқыту әдстемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Математика орта мектеп пәні ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3. Оқыту технологияларын математиканы оқытуда қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

ІІ. Математика сабағындағы жобалау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... .17
2.1 Оқу үрдісін ақпараттандыру арқылы математиканы оқыту ... ... ... ... ... .17
2.2 Математиканы ойын көмегімен дамыта оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.3. Математика сабағында жобалау технологиясын
қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр білімділер ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге бет бұру оңай емес. Ол үшін болашақ ұрпағын тәрбиелеу керек.
Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі АКТ» ұғымы «оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., тіркестермен тығыз байланысты.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын арттыруды көздейді.
Бүгінгі күні білім беру жүйесін ақпараттандыру ісінің басты мақсаты- заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес оқушылар мен студенттерді тұрмыстық, қоғамдық және кәсіптік өмір салаларына толық әрі тиімді араластыру болып табылады.
Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.
1. ГОСО среднего общего образования.- Астана, 2006
2. Программы 1-5 классы 12-летней школы.- Алматы, 2006г.
3. Балафанов Е.К., Кабулова Г.С. и др. Основы информационной культуры. Методическое руководство для 1-4 классов. ТОО «Аруна LTD», 2004.
4. Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Математика. Учебники для 2-4 класса 12-летней школы, Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
5. Методика преподавания информатики во 2-4 классе 12летней школы. Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
6. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Математика. Учебники для 2-4 класса 12-летней школы, Алматы «Атамура» 2004-2006.
7. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Алматы «Атамура» 2004.
8. Математика в играх и задачах. 1,2,3 класс Учебник-тетрадь в 2(3) частях. Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И.- Изд-во М. «БАЛАСС», 2002 г.
9. Основы информационной культуры в 4 тетрадях для 1-4 класса Рабочие тетради. Е.Балофанов, Г.Кабулова, С.Мухамеджанова, Б.Айтбакина , Г.Мамырбек. Издательство ТОО «Аруна» ЛТД, 2004г.
10. Математика в играх и задачах под редакцией Горячева А.В. МЭСИ, 2000.
11. Челак Е., Конопатова Н. Развивающая Математика, лаборатория базовых знаний. 2001.
12. Электронные приложения к учебнику Математика для 2-4кл. Издательств Алматыкитап, Атамура, Аруна 2004-
2005г
13. Мир информатики 1-2 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий» 2003.г.
14. Мир информатики 3-4 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий» 2003.г.
15. Математика для детей от 5 до 10 лет CD «Гуру Софт» 2002г.
16. Занимательные задачи по информатике. Л.Л.Босова и др.–М.: Бином. Лаборатория знаний,2006г.
17. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. Учебное пособие для студ.пед. вузов. М.:Издательский центр «Академия», 2003.
Қосымша әдебиет:
18. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.: Финансы и статистика, 1998 – 378с.
19. Острейковский В.А. Математика. М.:Высшая школа, 2000
20. Бурин Е.А. Введение в основы информатики и вычислительной техники. Алма-Ата: Мектеп, 1989г.
21. Ефимова О., Морозов В., Шафрин Ю. Курс компьютерной технологии (в 2-х томах) – М.:АБФ ,1998г.
22. Шарабаева Л.Ю. Практикум по информатике (Методическая разработка).- Алматы, Изд-во КазГУ им.Аль-Фараби, 1999г.
23. Математика. Практикум по технологиям работы на компьютере. Под редакцией Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 2003г.
24. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным технологиям. Москва, Лаборатория Базовых знаний.1999г.
25. Варламова С.А. Методические приемы в преподавании информатики. Инфо. — 2000. № 3.
26. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. Минск.: Высшая школа, 1998.
27. Волина В. Занимательная азбука для детей, Санкт-Петербург, Дидактика, 1994.
28. Хантер Б. Мои ученики работают на компьютере, М.: Просвещение, 1989
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж
Математика кафедрасы
КУРСТЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы:«Мектептегі математика сабағында жобалау технологиясын қолдану»
Мамандығы: ... ... ... 4сМК ... ... Бегеев Б.Б.
Ғылыми жетекшісі: Жұматова М.С.
Орал – 2015 ж
Мазмұны
Кіріспе.....................................................................
................................................3
І. Математика пәнін оқытуды
талдау...............................................................5
1.1.
Математика пәнін оқыту әдстемесі............................................
....................5
1.2. Математика орта мектеп пәні
ретінде..........................................................11
1.3. Оқыту технологияларын математиканы ... ... ... жобалау
технологиясы.................................17
2.1 Оқу үрдісін ақпараттандыру  арқылы
 математиканы оқыту.....................17
2.2 Математиканы ойын көмегімен дамыта
оқыту............................................20
2.3. Математика сабағында жобалау технологиясын 
қолдану.....................................................................
..............................................24
Қорытынды...................................................................
.......................................27
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі....................................................................29
Кіріспе
 
Егеменді еліміздің  тірегі ... ... ... ... Жаңа ... ... оңай ... Ол үшін болашақ 
ұрпағын тәрбиелеу керек.
Қазіргі кезде біздің қоғамымыз  дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді,
бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған ... ... ... ... ... қызметінің
барлық салаларына кірігіп, оның ... ... ... отыр. «Білім
берудегі АКТ» ұғымы «оқытудың жаңа ... ... ... ... ... «компьютерлік оқыту технологиялары» және
т.б., тіркестермен тығыз байланысты.
Қазақстан ... ... ... ... ... ... бірі, себебі ХХІ ғасыр 
– білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ... ... ... ... дара ... ... ... оқу-тәрбие үрдісінің  барлық деңгейлерінің тиімділігі
мен  сапасын арттыруды көздейді.
Бүгінгі күні білім беру ... ... ... мақсаты-
заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес оқушылар
мен студенттерді ... ... және ... өмір ... ... ... табылады.
Жаңа ақпараттық технологияларды  ... ... ... ... оқыту
үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет
жүйесін, электрондық оқулықтарды, ... ... ... ... ... оқу ... ... кеңістігін құруға жағдай жасайды.
Ақпаратты-коммуникациялық технологиялар деп локальдық,аймақтық,
бүкіл әлемдік желілерде ақпарат  алмасуды жүзеге асыратын қазіргі заманғы
байланыс құралдарының барлық ... ... ... мен ... ... ... ... операциялық жүйелер,
қолданбалы бағдарламалық жабдықтарды дайындауға арналған инструментальды
пакеттер), мультимедианы, телекоммуникацияны, ... ... ... ... ... ... жүйесін одан әрі
дамыту үрдісін оқып-үйренудің ақпараттық ... ... ... құралдарды  дайындамай  жүзеге асыру  мүмкін емес. Олардың
ақпараттық қызметтерінің де ... кең, ... ... және ... программалар, компьютерлік ойындар, ақпараттық  жүйелер,  оқыту
орталары болып ... ... ... және ... жұмыстың зерттеу нысаны - жалпы білім беретін мектепте
математика пәнін оқыту үрдісінің әдістемесі.
Курстық ... ... ...... ... игеруде
оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыру проблемалары.
Курстық жұмыстың мақсаты – мектеп ... ... ... ... құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқыту және үйрету
әдістемелік ... ... ... және ... ... ... болжамы – егер математика пәні ... ... ... ... ... ... ... оқу
үрдісін ұйымдастыру жүзеге асырылса, онда оқу ... ... ... ... ... іс-әрекетінің белсенділігі мен дербестігі
көтеріледі, өйткені компьютерлік оқыту бағдарлама арқылы ... ... ... циклдік және бағытты басқаруын қамтамасыз етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты: ... ... ... қолдану аясын анықтау және айқындау.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- Жалпы білім беретін орта мектепте математика ... ... ... ... ... жүйесін қалыптастыру принциптерін зерттеп, анықтау;
- Математика  орта мектепте оқытудың мақсаттары  мен  міндеттерін  анықтау;
- ... ... ... мен ... ... Мектеп оқушыларына математика бойынша ... ... ... ... жіктеу және пайдалану ... ... ... Мектеп оқушыларына оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын
оқыту және үйрету әдістемелік әдістемелік электрондық құралын жобалау және
құру.
Курстық жұмыстың ... ... ... педагогикалық-
психологиялық әдебиеттерге талдау ... ... ... ... ... ... беру стандарты, орта ... ... ... ... мен әдістемесін талдау, ... ... ... оқыту үрдісін тұрақты бақылау, тиімді
әдістерді оқу үрдісіне енгізу және оның нәтижелерін қорыту.
  ... ... ... ... ... ... орта
мектепте жобалау технологиясын қалыптастыру арқылы математика саласында
қолданылуы.
Курстық жұмыстың құрылымы: ... ... ... ... қортындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
І. Математика пәнін оқытуды талдау
1.1 Математика пәнін оқыту әдістемесі
Жаңа  ... ... сай  ... ... ... ... маңызы зор. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015
жылға дейін дамыту тұжырымдамасында орта білім  ... ...... ... ... ... алынған  терең білімнің, кәсіби
дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, ... ... және ... ... ... ... ... шешімдер қабылдауға
қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп нақты көрсетілген.            
Заман ... сай ... беру – бұл ... адамгершілік,
интеллектуалдық, мәдени дамудың жоғарғы деңгейі мен ... ... ... ... беру мен ... үздіксіз үрдісі десек, оның
тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнен оқу процесінің ... ... және ... қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың
таңдамалы, белсенді, қарқынды ... ... ... ... ... ... – оқушының барлығын  және  әр біреуін жақсы оқыту
болып табылады. Осы ... ... ... барысында педагогика саласында
бірнеше жаңа технологиялар жүйесі жинақталған. Математика ... ... ... бірі – ... оқыту болып
саналады.
Математика – ерекше құдіретті ғылым. Қазіргі заман – ... өте ... ... ... Математиканы оқытудың мазмұнын
жүзеге асыру үшін жаңа ... ... ... ... күні ақпараттық 
технологияның  озық  жетістіктерін  математика сабағында қолдану арқылы
танымдылық ... ... ... ... құзіреттілігін
дамытуға болады.
Жаңа технологиялар мұғалімнің жүйелі жұмыс ... ... ... ... ... бүгінгі күні интербелсенді тақта ... алып ... ... ... ... жаңа ... арнайы
программа мүмкіндігін пайдалана алады. ... ...... ... ... арттыру және интербелсенді тақтамен жұмыс істеуге үйрету.
Жаңа технологиялар оқушының шығармашылық белсенділігі мен ... ... ... бола ... ... ... ... – оқушыға есептер шығара ... мен ... ... Интербелсенді тақтамен сабақ барысында кезде
мұғалім, оқушы және интербелсенді ... ... ... ... ... ... арқылы қозғау салып, оқушылардың құзіреттілігін
дамытуға әсер етеді. Ең ... ... ... ... мен білімін
арттыруға үйретемін. Сонан соң оқушы кейінгі және ... ... ... тани білуге тырысады.
Математика сабағында оқушылар өз бетінше жұмыс ... ... баға ... құндылықтардың бірі. Жаттығуларды өз бетінше тексеріп,
қорытынды жасай білетін тұлға қалыптастыру ... жаңа ... ... қолдану қажет деп білемін.
Бүгінгі күні мектептегі оқу пәндерінің ішіндегі ең ... ... мол, ... ... ... сынағындағы негізгі пәндердің бірі –
математика. Саралап-деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана ... ... оқу ... ... ... деңгейін көтеру
мақсатына жету үшін оқушылармен жеке-дара жұмыстар ұйымдастырамын. Осы
бағытта тақырыптық ... мен ... ... орны ... ... ... жүйесі» Математика бүкіл ғылымдардың ... ... ... мұның бірден - бір себебі ... ... ... мен ... ... кездегі шапшаң жүріп ... ... ... ... ... ... Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл ... ... ... ... ... жүйесі болашақ мұғалімдерді
оқыту мен тәрбиелеудің жалпы теориясын математиканың ... ... ... ... ... оқытудың негізгі міндеті – қазіргі
қоғамның ... ... ... ... мен ... әрекетіне қажетті
білімін одан әрі жалғастыруға жеткілікті математикалық ... ... ... ... ... әрі саналы меңгеруін қамтамасыз ету
болып табылады. Болашақ математика мұғалімі математиканы оқытудың ... ... мен ... әдіс-тәсілдерін, әдістемелік
зерттеулерді, есеп ... және ... ... ... жоғары
мектеп қабырғасында игеруі тиіс. Жастарды оқытуға оларға кәсіби білім
беруге, мамандарды ... ... ... мен ... ... таңда
барынша назар аударуы да сондықтан. Елімізде жүргізіліп жатқан білім
саясаты әлемдік ... ... ... ... ... ... ... берудің басымдылық мақсаты-өзгермелі ... тез ... өз ... ... ... ... шешім қабылдай
алатын тұлғаны даярлау. Қазіргі ... ... ... мен ... ... ... ... сәйкес ертеңгі күннің
қажеттіліктеріне сай бола отырып, мектеп бітіруші түлектің алдағы ... ... ... ... ... керек. Сондықтан, білімдер мен
икемділіктер білім жүйесін құруға ... ... ... білім жүйесінде
ақпараттық технологиялардың тереңдеп енуі оны оқыту әдістемесін ғана емес,
мазмұнын да ... ... ... ... ... ... мен
математикалық ойлау ғана емес, жалпы ... ... да ... ... білім беру мазмұнын жаңарту мен оны ... ... ... ... ... беру ... ... қажет деп ойлаймын. Қазіргі кезде білім беру : пәндік – мазмұндық,
мазмұндық – ... және ...... ... ... керек.
Сондай – ақ математикалық білім беру, ... ... ... ... ... ... беру туралы әңгімені математикалық
сауатылық мәселесінен бастауымыз керек. Ел президентінің ... ... ... ғасырдың отызыншы жылдарында сауатсыздықпен күрес
жүргізілгендей, ... ... ... ... іске ... қажеттілігі айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа ... ... ... , интернетті және электрондық ... білу ... ... ... ... тиіс ... атап көрсетілді.
Осыған байланысты XXI ғасырда ақпараттанған қоғам ... үшін ... беру ... ... ... шешуге
міндеттіміз: компьютерлік технологияны, интернет, компьютерлік ... және ... ... ... ... ... тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің барлық ... ... ... ... енгізіп, жүйелілік интеграциялауды өткізу
немесе қамтамсыз ету қажеттілігі туып ... ... ... ... ... ... толықтыру. Интеграция дегеніміз
педагогикалық ... ... ... ... мен ... ... ... жүйесін ақпараттандыру және мәселені шешу құзыреттілігін әріқарай
дамыту барлық пәндер бойынша компьютерлік оқулықтарды кенінең оқу ... ... оқуі ... жаңа ... көтеру болып табылады. ... ... ... және ... оқу
технологияларын жетілдіре отырып, математикаға деген қызығушылығын арттырып
оқушылардың ой-өрісін кеңейту.
Математика пәнін ... жаңа ... ...... ... басты мақсаты – оқушыларға білім алу
процесінде ... Бұл ... ... ... ... ... ... оқулықтар, тексеру программалары сияқты
программалық өнімдер қызмет етеді.
Математика ... ... ... технологиялардың педагогикалық
мақсаттары:
- Қолданушы мен ақпараттық және ... ... ... ... ... ... ... көзге елестетілуі;
- Ақпараттық - әдістемелердің оқыту процесін ұйымдастырудағы ... ... ... ... ... ... тұлғасын
қалыптастыру үшін, оның дүниетанымын және интеллектін дамытуға, іргелес
пәндерді зерттеуге, білімін жалғастыруға және ... ... ... ... ... ... мен ... қалыптастыруға және
жүйелендіруге бағытталған. Бірақ, көпшілік жағдайда мұғалімге оның әртүрлі
бөлімдерінің байланыстарын ... және ... ... ... ... уақытта математика сабағында тек қана иллюстрация тестілеу үшін
ғана қолдану жеткілікті емес. Компьютер оқу ... ... ... ... жаңа сабақты түсіндіруде, бекітуде, қайталауда, білімді,
дағдыны, ... ... және ... ... және оқушылардың
білімін жетілдіру мақсатында.
Электрондық оқулық оқушылардың үлкен ізденіспен ... ... ... Бұл процестің негізі мынада – мұғалім тексеру нәтижесі ... ... ала ... ... ... ... қатесіне
байланысты қағазға жазылған қосымша тапсырма береді. ... ... ... пәні ... ... ... мен мазмұны жеке
тақырыпты игеруге қатысты зертханалық жұмыстарды тәжірибелік ... ... ... арналған тесттерді енгізіп ... ... ... ... ... мен ... ... ендіруге болады. Оқушылар өзгерістерді дер кезінде ... ... орта ... пәні ретінде
Мектеп математикасының курсы математика ғылымын түгелдей қамти алмайды.
Сонымен қатар  ол оқушыларға ең негізгі білімді  жеткізе білуі керек,
сонымен қатар жас ұрпақты ... ... ... ... кездегі дидактика  жалпы білім берудің мазмұнының қалыптасуы
принциптерінен оқу пәні ... ... ... ... ... ... ... қарама-қайшылықта дамиды. Ол өзіне жол ... алға ... ... ... қатар мұғалімдер оқушылардың жас ерекшелігіне ... ... ... ... ... ... нақтыға 
немесе керісінше етіп ұйымдастырады. Мектептегі ... ... ... өте ... Оны ... үшін ... ... атқарылады.
Математика пәнінің орта білім беру жүйесіндегі ролі ақпараттық
білімнің, ақпараттық орта ... ... жаңа ... ... ... ... ... бейнесін қалыптастырудағы алатын
орнымен қамтамасыз етіледі.
Орта білім  беру ... ... ... ... ... ... пәнін оқытуда
мұғалім балалардың ой-өрісі мен танымдық қабілеттерін ... өз ... білу ... қалыптастыру мақсатында педагогикалық
технологиялардың тиімді түрлерін кеңінен қолданған дұрыс.
Ақпараттандырудың ... бірі ... ... ... ... тұрғындардың ой-
еңбегінің жемісі болып ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан өскелең ұрпақты ізденісі мол шығармашылық
бағытта тәрбиелеу керек  екендігін анықтап ... беру ... ... ... ...  сапасын
арттыруды жүзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім
жүйесінің барлық ... ... ... ... жаңа типті
ақпараттық технологияларға алмастыру, оларды дамыту мен нақты ... ... ... ... ... ... асыру бағытында Курстық жұмыстың тақырыбын
«Жаңа ақпараттық технологияларды қолданып ... ... ... деп ... ... ... өзгерістер білім жүйесіне де
әсерін беріп отыр. Ел ... ... ... – жаңа ... атты
Қазақстан халқына Жолдауында, бастауыш және орта білім беру, сондай-ақ
мамандарды қайта ... ... ... стандарттарға жақындату
қажеттілігін ... «Біз ... ... бойынша әлемдік стандарттар
деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол ... ... ... Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін Елбасы оқытудың әр ... ... мен ... ... ... ... бір ... жүйесін
жасау; он-лайн тәсілінде ... ... ... ... ... ... оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші
кезекте, ... мен ... ... ... немесе пәндер
енгізу керек екендігін атап көрсетеді. Ендеше, елімізде мамандар жаңа заман
талабына сай, терең білімді, пайым-парасаты мол, өрелі ... ... ... үшін ... ... және ... үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз
ететіндей білім саласын ғылыми - әдістемелік тұрғыдан ... ... ... ... стандартқа сәйкес
білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ізденіспен
әлемдік жинақталған ... ... қол ... ... саралай
отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, ... мен ... ... ... мәселе болып отыр.
Математика жалпы  білім беру пәндеріне жатады, ... ... ... оқылады сондықтан көп көңіл бөлуді ... ... ... ... ... электрондық түрде жеткізуге ... бар. ... ... компьютер маңызды әрі көрнекті орын алып
отырған сәтте электрондық оқу құралын пайдалану еліміздің болашағына барлық
ғылым ... жаңа ... ... ... уақытта білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл
процесс ... ... ... ... ... Жаңа ... ... орынға баланың білімін,білігі мен ... ... алу ... ... қойып отыр. Сабақтың тиімділігін
арттырудың бірнеше тәсілдері бар.
Математиканы ... ... ... мен ... ... ... ... түсіндіріп қана қоймай,
қоғамдық өмірде және адамдар ... ... ... ... ... тәсілдері туралы түсініктер береді.
Қазіргі орта мектеп ... ... ... бір ... ... ... оқытудың жаңаша әдістерін іздестіру,
оқушылардың ойлау қабілетін дамыту ... ... ... қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын
іздестіру әрекеттері жүріп ... Атап ... ... ... ... ... ... керек, өйткені, бүгінгі әлемдік өндірістік
технология ... ... ... ... ... ақпараттану дәуірінде адамның жан-жақты дамуы үшін
ақпаратты ... ... ... мен ... ... ... және
жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы өте зор ... ... ... келе жатыр.
Осы орайда, ең алдымен, «Математика» пәнін оқытудың алатын орны ерекше.
Соңғы он шақты жыл ... ... ... мен ... техникасы,
программалау курстарын оқу процесіне енгізудің алғашқы қадамдарынан бастап
оқытуды ұйымдастырудың әр ... ... ... ... ... ... ... жасалуда.
1.3. Оқыту технологияларын математиканы оқытуда қолдану
«Құзірет» – оқушының жеке және қоғам ... ... ... іс – ... ... білім дайындығына әлеуметтік
сұраныс.  «Құзыреттілік» – сәйкес құзіретке ие болу негізінде іс – әрекетті
жүзеге ... ... ... тұлғалық қасиет немесе тұлғаның өзара
байланысқан қасиеттерінің жиынтығы.
Жаңа әдістерін жетілдіру мақсатында педагогтардың біліктілігін ... ... ...  отырған бағдарламасы  мына  ... ... ... беру мен ... ... жаңа ... Сыни ... ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды ... жас ... ... ... беру және ... Білім  берудегі  басқару және көшбасшылы
Бұл модульдердің көпшілігін бұрыннан сабағымызда пайдаланып жүрсек те,
тереңіне үңіліп, олардың өзіндік ... ... ... ... ... ... де жоққа шығаруға болмайды, әр тәсілдің өзіндік
артықшылықтары болады.  Біз қолданып отырған бағдарламаның түрлі ... ... , ... ... ... қамтылған. «Оқу мен
жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту» (СТО)  бағдарламасының  қазіргі
таңда білімді, білгенін өмірге ... ... ... ... алатын
орны ерекше. Сын тұрғысынан  ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің ... ... ... ... бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның
негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Білім берудің
кешенді міндеттерін және ... ... ... ... ... ... ... сөзге аса мән беріп сол курста негізге алынған 
жеті модуль туралы қысқаша тоқталайын.
   1. ... беру мен ... ... жаңа ... ... оқыту» мен «Қалай оқу керектігін ... ... ... олар ... ... көзқарасымен тығыз 
байланысты. «Қалай оқу керектігін үйрету » немесе метасана оқушыларға ... ... ... ...  білім  жинау жауапкершілігін  ... оны өз ... ... ... ... ... ... Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз ... ... сыни ... естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп,
сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі ... ... ... ... Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді ... ... ... ... ... ... бағытталған қызметті белгілеу үшін
қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар  ... ... ... ... ... ... ... бағдарлама
критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады.
  4.  Оқытуда ...... ... АКТ
пайдалану
Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қоғамдағы
өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол ... ... ... ... ... ... ... ой өрісінің
дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ... ... ... ... ... ... ... және сыни
тұрғыдан пайдаланушыларға айналады.
5.  Талантты және дарынды балаларды оқыту
Талантты және дарынды ... ... ... ... инклюзивті
тәсілі негізінде осындай балаларды ... ... ... ... ... ... ... дер кезінде анықтай білген ұстаз
болашақ талантты да тани ... ... жас ... сәйкес білім беру және оқыту.
Белгілі бір ... ... тән ... ... ... әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан
педагогика және ... ... жас ... ... ... ... және қоршаған ортамен жасайтын
қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап көрсетеді.
 7. Білім берудегі  басқару және көшбасшылық
Аталған модуль білім ... кез ... ... ... даму ... ... енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы
мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі ... ... ... деген тұжырымға сыйады. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік
ұстанымыңызды таңдай білу, ... ... ... Олай ... негізгі идеясы сыни  тұрғыдан бағалау, өзгерту және  тәжірибе
мен ... ... ... ... ... ... ... деңгейлерде
өзгерістердің іске ... ... ... жұмысының
бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік
ойындар кіреді.
Біз, ұстаздар оқушылардың ... ... ... ... пайдалана
білу, жүзеге асыру қабілеттерін дамытуымыз керек.
Білім беру жүйесінің негізгі бөлшегі – оқушы, оқушылар тобы, сынып,
мектеп ... ... ... баспалдақтардың  әр  бір буынына ... беру ... ... ... ... ... ... жүйелі білім беру, олардың өздерінің алған
білімдерін  өмірде қолдана білуге және арнайы ... ... ... ... бүкіл өмір жолы жақсылық пен адамгершілікке, өнегелі
рухани борышқа ... ... ... ...... ... пайдалана отырып, оқушыға жалпы орта білім деңгейінде терең
білім беру.
Әрбір ... ... ... етіп тәрбиелеу – әр мұғалімнің  негізгі
міндеті.
ІІ. Математика сабағындағы ... ... ... ... ... мақсаты  бар. Осы мақсатты іске
асыру үшін педагогикалық жобалау қолданылады. ... ... ... ... А.С. Макаренко енгізді: «Тұлғаны тәрбиелеу өнімі
ретінде жобалау қоғамның тапсырысы негізінде өндірілуі қажет».
Педагогикалық жобалау –  ... ... ... ... адамдарды арнайы сапаларға ие ... ... ... ... ... келе ... ұрпақты ақпараттандырумен  байланысқан  қазіргі  қоғам 
дамуының сапалы жаңа қезеңіне белсенді енгізуіне  дайындау және тәрбиелеу.
Осы мақсатты жету – яғни ... ... ... ... ... ... ... келе жатқан
ұрпақты дайындауда шығармашылық белсенді болу ... ... ... ... ... дамытатын,
оқытылатын тұлғаны дамыту идеясы болып ... ... ... ... мен ... қолдану мектеп оқушылардың әлеует
шығармашылығын дамыту үшін ... ... ... іс-әрекет нәтижелерін
болжамын іске асыра білуін қалыптастыру, тапсырманың іздеу жолдарының және
шешу технологиясының ... ... Ол үшін ... жаңа ... мәдениетке ие болуы қажет.
Ақпараттық мәдениет адамның  жалпы мәдениетінің ... ... ... және ... ... ... ... ақпараттық мәдениетін қалыптастыру ... ... ... ... кезде адамдарды үлкен көлемді
ақпаратты ... ... және ... ... ... жұмыстың қазіргі
құралдарды, әдістерді және технологияларды басып алу. Адам ... ... ... ... болу ... Адамның Математика
әлеміне қатынасының үш деңгейін бөліп алуға болады: компьютерлік білгіштік
(компьютермен және сандық ... ... ... компьютерлік
сауатталық және ақпараттық мәдениет.
Ақпараттық мәдениет – ақпарат және оны үшін ... ... ... ... ... және ... ... хабарлау
және өңдеу, қазіргі техникалық құралдар және ... ... ... ... ... сабақтас. Ол адамның
алуан шығармашылық қабілет ... ... ... ... ... ... қолдану бойынша нақты дағдыда (телефоннан дербес
компьютер және ... ... ... ... ... программалық өнімдердің базалық құрамы
болатын ақпараттық технологияларды қолдану ... ... ... ... ... ... периодты
баспалардан, электронды коммуникациялардан, оны түсінікті ... ... оны ... ... ... ... жұмыс жасай білуінде;
- Өзінің іс-әрекет облысында ақпараттық ... ... ... ... маңызды құрамдасы мақсаттарды
қалыптастыру және тандай білу болып ... ... ... тапсырмалардың
қойылымын жүзеге асыру, оқытылатын процестер мен ... ... ... ... ... жүйелердің көмегімен
ақпараттық модельдерді талдау және ... ... ... қабылдайтын
шешімдердің зардаптарды болжау және сай келетін қорытынды жасау; ... және ... қор ... талдау үшін жасанды интеллект
жүйелерін және басқа да ақпараттық технологиялар білімдерін ... ... және ... ретке келтіруді, жүйелеуді және
құрылымдауды, мәліметтер және білімдерді ұсыну ... ... ... ... білу ... ... ... оны дамытуға және белгілі бір іс-әрекетке
бейімдеуге жағдай жасайтын білімдерді ... ... ... ... ... және ... ... білімі
ақпараттық мәдениеттің ажыратылмайтын бөлігі болып табылады және оларды
рутиндік операцияларды автоматтандыру үшін қолдана білу.
Оқушыларда ақпараттық ... ... ... ... болып саналады.
Білім беру ақпараттандыру оқытылатын пәндердің, қызығушылығы бойынша 
оқудан тыс сабағының, ... ... ... әлді әсер ... ... өлшемі бойынша білім беру ... ... ... ... жалпы білім 
беру және кәсіби дайындықты ... ... ... ... адам ... ... ... Математика  әдістері мен ... ... ... етумен байланысты. Ол ... ... ... сол  ... ... ... және болашақ 
ұрпақтардың пайда болуымен.
Білім беру облыстарының ... ... ... ... ескерумен жасалуы керек.
Бірінші мақсат – оқушы тұлғасының дамуы, оның ... ... ... ... ... ... ... облысындағы мамандарды дайындау.
Үшінші мақсат – педагогикалық іс-әрекеттің  барлық деңгейінің
интенсификациясы: оқыту сапасының және эффективтілігінің  ... ... ... қиын және ... ... ... беру
стандарттары басты рольді атқарады.
Біріншіден, олар мұғалімдерді алқындыру педагогикалық  іс-әрекеттегі
ақпараттық ... ... ... ... ... ... ... сол сияқты оқыту-тақырыптық жоспарлар мен сабақ жоспарлары
үшін ағымдық құжаттары болып келеді. Білім беру стандарттарының ... ... ... ... ... ... Олар:
1) ақпараттық технологияларды оқыту процестерін жасау үшін ... мен ... ... ... қолдану.
2) ақпараттық технологияларды оқушы тұлғасының дамуы үшін қолдану.
3) ақпараттық технологияларды коммуникациялар үшін қолдану.
4) Ақпараттық технологияларды оқытудың тәжірибелік-зерттеушілік іс-
әрекеті үшін ... ... беру ... жеке сабақтардың құрамын
анықтайтын оқыту-әдістемелік материалдарды жасау үшін ағымдық болып келеді.
Білім беру ... да, ... ... ... мен ... қолданатын ақпараттарымен және білімдерімен
толықтырылады. Мұғалімнің  педагогикалық ... ... ... ақпаратты  жасау  мен  ... ...... білім мен ... ... Оған ... және тәрбие мақсаттарын анықтайтын ... ... ... ... жағдайлары мен ... ... ... ... ... оқытушылық, ғылыми, өндірістік,
эстетикалық, экологиялық және т.б. білімдер.
- Ұжымдық және тұлғалық диагностика негізінде ... ... ... үшін ... ... ... ... ақпарат мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
Біріншіден, актуальділік талабы. Ақпарат, оны қолдану кезінде  бағалы
болуы керек.
Екіншіден, анықтық  талабы. ... ... ... ... Ақпарат педагогикалық объектілер
қасиеттерінің нақты көрсетілуі үшін дқрыс алынуы және құрастырылуы ... ... ... ... үшін мәліметтердің  минималды, бірақ жеткілікті жиынтығына
ие болуы керек.
Бесіншіден, ... ... ... педагогикалық объект жөніндегі
мәліметтердің барлық жиынтығын көрсетуі керек.
Алтыншыдан, оперативтілік  талабы. Ақпарат, оның мінездемесінің
өзгеруіне байланысты оперативті түрде  жаңартылып ... ... ... ... ... ... ... түрде қолданылады, өңделеді және ақпараттық
технологиялар көмегімен тасымалданады. Мұғалімдер  ... ... ... ... әсер ... ... ... беру
ортасының қалыптасуы жасалынады.
2.2 Математиканы ойын көмегімен дамыта оқыту
Республикасызда білім беру ... ... ... ... оқу ... ... ғана емес, оның құрлымындағы да өзгерту
жүргізу қажеттілігіне әкеліп соқтырады. Оқу мерзімі 12-13 ... ... ... ... ... дамыған елдердегі білім ... ... ... ... әр ... білім жүйесін жетілдіруді
айқындауға болады. Солардың кейбірін атап кетейік:
жаңа ... оқу ... ... ... ... ... ... эканомикалық дамуының сұранысына орай орта мектептердегі
оқушылар санының және тұрғындарының әлеуметтік психологиясының өзгеруі;
Мектептердегі білім беру ... ... ... ... және ... ... ... әдістерін игеру және оны жүзеге
асырудың даярлық шаралары.
Білім мазмұнын жетілдіру (жаңа ... ... ... пәндерді
оқытудың инвариантты түйіндерін табу, кейбір пәндерді біріктіру)
Сонымен қоса, республикамызда білім беруді дамуға ... ... ... ... ... ... арнайы қабілеттерін артыруға
ықпал жасайтын түрлі бағыттарды зерттеу; 12- жылдық жалпы білім ... үшін жаңа оқу ... ... ... ... ... мен ... кешендерін жасау; сыныптарды
жекелеген пәндерді ... ... ... ... ... ... жаңа тәсілдерін іздестіру және т.б.
Бұл пән болашақ мұғалімдерді оқыту және тәрбиелеудің жалпы теориясын
математиканың көмегімен жүзеге асыруға ... ... ... ... және ... ... ... қатар ұзақ жылдар бойы жинақталған
математиканы оқытудың құндылықтары жатқызылады
Математиканы оқытуда  ... ... ... ... зерттеу, ақпаратты-коммуникациялық  және тұлғалық-бағдарлы,
ынтымақтастық  және жобалау технологияларын қолдану  ... ... ... танымдық қабілеттерді, ақыл-ой іс
- әрекет тәсілдерін дамытуға және жетістікке жету ... ... ... ... ... әр түрлі деңгейдегі шығармашылық
тапсырмаларды орындау барысында іске асырылады.
Ілгері ... мен жаңа ... толы ... ... ... ... қалыптастырудың әлеуметтік маңызы зор. Көрнекі-бейнелік
ойлаудан сөздік-логикалық ойлауға көшу, қабылдаудың, талдау және саралау
сипатына ие ... ... ... 3-сыныпта зияттың қарқынды
дамитындығын білдіреді.
Жобалау әдісі  оқушылардың тұрмыстық мәселелермен және ... ... ... беру жағдаяттарын жасақтауға мүмкіндік ... ... ... ... жеке және ... орындау арқылы іске асырылады.
Математиканы оқыту математика, ана тілі, сурет, еңбек, ән, ... ... ... ... жеке пән шеңберінде өткізіледі.
Математиканы оқыту үрдісінде оның әдістері мен  құралдары тілдің,
математиканың, музыканың  және әдебиеттің ... ... ... яғни ... жалпы  білім беретін пәндерден алған білімдерін оқу
мен бекітуде ... ... ... ... ... құрылымдарының бірі интегративті Жобалау ... ... ... курс ... оқу мен ... ... ... оқыту ортасы – бұл педагогикалық  объектілер
мен олардың арасындағы байланыстар, педагогикалық ақпараттың ... ... ... ... ... оқыту білімдері  мен педагогикалық білімдер, сол  сияқты,
педагогикалық жүйелердегі ақпараттық процесстердің жасалуын қамтамасыз
ететін ... ... ... ... ... ... және басқа техикалық құралдармен бірлесе пайдаланады.
Дәстүрлі техникалық құралдармен ... ... ... ... ... (фотосуреттер, суреттер
иллюстрациялар, т.б.), транспаранттар, кино және ... ... ... оқу-әдістемелік  комплекті – бұл оқу материалдарының 
программалық-әдістемелік, көрнекі  ... ... ... ... жаңа ... ... ... құралдардың, оқытушылық процесіндегі және ... ... ... жиынтық. Мұндай комплектілердің құрылуы, әр
пәнге сай материалдардың жиналуы және олардың әрбір ... пен ...... ... ... және ... ... сондай-ақ оның бар болуының дәлелі.
Шығармашылық  жұмыс жасаушы мұғалімдер мен  мектептер біртұтас
өзіндік оқу  ... ... және ... ... ... ... ... программалық
құралдарды жасауда ең біріншіден программалы-әдістемелік құжаттамаларды
өңдеу қажет, сондай-ақ сценарий да ең бір ... ... ... ... ... ... әртүрлі талаптарды есепке алған жөн. Педагогикалық
талаптар ең негізгісі ... ... ... ... ... ... (нені оқыту), процесуалдық
(қалай оқыту), мотивациялық ... ... ... ... ... ... мен ... әрекетіннің құрылымын қалай жасау
керек) ... ... ... ... жағына – мазмұнды қарам-қатынас, оқу материалын күрделендіру,
оқу пәндерін кіріктіру ... ... ... және ... ... – бағдарламалау тәсілдері, проблемалық,
интерактивтік оқыту  т.б.
Мотивациялық  – оқу барысында оқушының ... ... ... ... т.б.
Ұйымдастыру –  мұғалімнің білімділігі, тың идеяларды ... ... жете ... ... бәрі өз кезегінде технологиямен  қамтамасыз етіледі.
Мысалы, проблемалық  оқыту тәсілі: проблемалы-сұхбатасып оқыту, проблемалы-
тапсырмалар, проблемалы-алгоритмдік, проблемалы-бағдарламалық, проблемалы-
контекстік, проблемалы-модульдік, проблемалық-компьютерлік ... ... ... ... жаңа технологияларды кеңінен қолдану
орын алып отыр. Қазіргі оқыту ... ... ... жан ... бәсекелістікке бейім жеке тұлға тәрбиелеу. Әрине
сабақта әртүрлі жаңа технологиялар және олардың бөлшектері қолданылады.
Бірақ оқушыларды ... ... ... ... ... ... мынадай өзекті мәселелерді атап айтуға болады:
• Оқыту процесінде өздігінен жұмыс ... ... ... ... ... дұрыс қабылдамау және оны толық жүйелі түрде
орындамау.
•Алынған білімдерін басқа салаларда қолдана алмауы.
Жоғарыда ... ... ... ... Жобалау әдісін
қолдануды дұрыс көрдім.
Жобалау әдісі педагогикада жаңалық емес. Бұл әдіс 1920 ... АҚШ - ... ... Бұл әдіс жеке ... беру ... бірі. Бұнда
оқушылардың танымдық дағдыларын дамыту, өз ... ... ... ... ... кеңістікте бағдарлау, сыни тұрғыдан
ойлауларын дамыту жатады.
Жобалау әдісінің оқыту мақсаттарының ауқымы: «оқушылардың танымдық,
шығармашылық ... өз ... өз ... ... ... ... кеңістікте жөн таба білу іскерлігін дамыту, ... ... ... ... мәні – ... бір ... ... ие болуды
болжайтын және жобалау іс - ... ... ... табуды алдын - ала
ескеретін мәселелерге деген ... ... ... ... ... жүзінде қолдана білу икемділігін, сыни тұрғыдан ойлауды
дамыту. ... ... ... ... ал мақсат ойлаудың үрдісін
бақылайды.
Рефлекторлы ойлау мәні – фактілерді әрдайым іздеу, ... ... ... ... ... ... тану ... күмәннан шығу жолдарын
табу үшін, фактілерді логикалық тұрғызу, дәлелденген пікірлерге негізделген
сенімділікті ... ... ...... бір ... ... ...
нәтижеге қол жеткізуді болжайды.
Жобалау әдісі – қандай да бір түрде безендірілген, нақты, айтарлықтай
тәжірибелік нәтижемен ... тиіс ... ... ... ... мақсаттарға жетудің тәсілі.
Жобалау әдісінің негізіне «жоба» ұғымының ... оның ... да ... ... ... мәнді мәселені шешу арқылы алуға болатын
нәтижеге деген ... ... ... Бұл ... ... іс - ... көруге, түсінуге, қолдануға болады. Мәселенің
шешімі бір жағынан, ... әр ... ... ... ... ... ала ескерсе, ал екінші жағынан, ғылымның әр ... ... ... шығармашылық салалардан білімді
қолдану икемінің, ... ... ... ... ... ... «көрнекі» болуы тиіс, яғни егер, ол
теориялық мәселе болса, онда оның ... ... егер ... болса –
қолдануға дайын нақты нәтиженің болуы.
Жобалап оқыту түзу болып табылмайды, және бұл ... тек ... ғана ... ... ... өзі ... ... мәртебесі(басқа әдістермен және технологиялармен
салыстырғанда):
Жобалау әдісін педагогикалық технологиялар ретінде айтатын болсақ,
онда бұл ... ... ... және ... әдістердің
жиынтығы, өзінің мәнісіне қарай шығармашылық болып табылады.
Жобалау әдістері – тек шынайы білім шоғырына ғана ... оны ... жаңа ... ... (кейде өз бетімен білім алу арқылы) бағытталған
педагогикалық технология.
Жобалау әдісі ... беру ... ... ... және құрылымдалған
компоненті болып табылады. Жобалау әдісінің танымалдығы нақты мәселелерді
шешу үшін, онда теориялық ... мен ... ... ... ... ... ... әдісі соңғы жылдары оқыту процесінде кеңінен орын ала бастады.
Бұл әдіске қызығушылықтың себебі оқыту процесі мен оның нәтижесіне ... ... ... ... білім берудегі талаптарға сай әдіс. Бұны
қолданғанда балалар тек қана ... іс - ... ... ... сол ... ... ... үшін жаңа әдіс тәсілдерді ойлап
табады, ... ... ... білімдерін бір міндетті шешуге қолданады,
табылған нәтижелерді талдап, болжаммен салыстырады. Осы талдаудың ... жаңа ... ... ... ... ... ... баулиды.
Аталған әдіс бала жаратылысына тән: білуге құмарлық, байқау жасауға
талпыныс, өзінше ... ... ... бала әрекетіндегі жеке
қасиеттерін ашуға жағдай жасайды. Бірақ бастауыш сынып оқушыларын зерттеу
тақырыбымен ... ... ... ... ... бала туа ... ... алғашқыда оған арнайы түрде үйретіледі: проблеманы қалай
анықтауға болатыны, болжамды қалай құру ... ... ... ... с. с.
Жобалаудың түрлері
Жобалауды түрлерге бөлудің негізі болып келесі белгілер табылады:
- Жобада басты іс - ... ... ... ... ... ... бағытталған), таныстырулық бағытталған және т. б.
(зерттеу жобасы, ойын, таныстырулық бағытталған, шығармашылық);
- Жобаның пәндік – ... ... моно жоба ... бір
саласында); пәнаралық жоба;
- Жобаны үйлестіру сипаты: бір беттілік (бұлжымайтын, иілгіш),
жасырын ... ... ... Жобалауға тән, жобаға қатысушыны
имитациялау);
- байланыстың сипаты: қала, ... ... және әр ... елдер
арасындағы қатысушылар үшін;
- жобаға қатысушылардың саны;
- жобаның ұзақтығы.
Жобамен жұмыс жасаудың кезеңдері
(сипаттаудың мүмкін нұсқалары):
Жобалау әдісінде жобамен жұмыс жасаудың ... ... ... ... ... ... сыныпта жобалау әдісін қолдану төмендегідей жүйе бойынша
жүзеге асыруға болады:
Жобалау әдісінің ... ... ... ... ... ... ... қызығушылық
қалыптастырады.
ІІ. Жоспарлау кезеңі
Зерттеу жұмысына дайындық. Мұнда ... ... мен ... ... шешу ... ... іс - ... жоспары
бекітіледі, топтағы ұжымдық іс - әрекет келісіледі.
ІІІ. Ақпаратты жинау кезеңі. Оқушылар хабар жинайды, ... ... ... ... ... жүргізеді; алынған нәтижені мұғалімнің
көмегімен сараптайды, ал мұғалім бақылайды, көмек көрсетеді, өзі де ақпарат
құралы болады.
ІV. ... ... ... ... ... ... атқарылған жұмыс бойынша есеп береді, ұжымдық пікірталасқа
қатысады, өзіне өзі баға береді, мұғалім бағалайды.
V. ... ... ... ... ... ... ... танымдық белсенділігі арттылады, ұжымдық қарым -
қатынастар ... ... ... ... ... арттырылады.
Жобалау әдісін қолдану қиыншылықтары мен шекаралары
Жобалау әдісі оқу үрдісінде шешімі үшін әр ... ... ... және де ... ... ... қажет ететін қандай да бір
зерттеушілік, шығармашылық тапсырмалар пайда ... ... ... ... әр ... ... ... мәселелерді зерттеу;
белгілі бір тақырыпты: ... ... ... ... ... әртүрлі аймақтарда өндірістің әртүрлі салаларының орналасу
мәселесі, т. б. ашатын бір мәселеге мемлекеттің ... ... ... ... мемлекеттерінен репортаждар сериясын құру). Жобалау әдісінің
кең таралуын ... ... ...... ... ... ... үйлестіру қиындығы болып табылады. Жобалық
тапсырмаларды оқушылар ... ... ... ... ... ...... қажеттілігі туындайтындай) қолданатындай етіп
құру тәжірибе ... ... ... ... сабағында психологиялық педагогикалық ерекшеліктері
абстрактілі тәсіл қолдануға мүмкіншілік бермейді. Сондықтан сабақта ... ... ... ... Олар бір ... хабарламалар, шағын әңгіме құрастырып, кітапша жасау, ... ... бәрі жоба ... ... ... іс - ... тек қана ... оқушылар ғана істей алады. ... ... Жоба ... ... пәндік мазмұнымен байланысты. Себебі
көрнекілік - образды ойлау, ... ... ... - бұл ... тақырыпты таңдауда нақты пән бойынша алған білімге сүйенеді.
Интерактивтік оқу технологиясы – оқу әрекеті  барысында олардың
өзара мотивациялық, интеллектуалдық, эмоциялық және басқада  ... ... ... ... ... ... танымдық қарым-қатынас құруға кепілдік беретін, мұғалім мен оқушының
іс әрекетін оқу ойындары түрінде ұйымдастыру тәсілдерін айтамыз.
Интерактивтік оқу технологиясын қолданатын ... ... ... ... ... қатысушылар мен сараптаушыларды дайындау ... ... ... ... оқушылармен бірге сабақтың басты мақсаты
мен тапсырмаларын жасайды, оқу проблемасын құрастырады.
Ойын-сабақты  өткізуге дайындық. Бұл жағдайлар, нұсқаулар, ... да ... ... ... ... сценарий жасайды, ойын
тапсырмаларына, ережесіне, ролдерге, ойын ... ұпай ... ... ... ... ... ... жинайды, мұғаліммен ақылдасады,
ойын барысын және мазмұны туралы өзара талқылайды.
Мектеп математика сабағында жобалар ұйымдастыру. 
1. Ертедегі қазақтың өлшем ... ... ... ... ... ... сырлары, наурыз есебі/. 
2.Таңқаларлық жанымызда /функция графигі мағынасын толық ашуда қазақтың ою-
өрнектеріндегі симметриялықты пайдалану арқылы, функция ... ... ... ... ... ... математикалық логикалық ойлау
қабілеттерін ... ... ... да ... ... ою-өрнектің де
оқушылардың ой-өрісі мен білімдерін жан-жақты дамытуға әсері мол. Болашақ
зергер , мүсінші және суретшілер әліппені ... ... ... ... тек қолөнер , еңбек сабақтарында ғана үйретіп қана қоймай , оны кез
келген пәндермен байланыстыра отырып ... , ... ... және ... қызығушылығы артады. Мысалы, 6 сыныпта «Координаттар жазықтығы» ,
«Нүктеге,түзуге ... ... ... ... ... бірнеше
түрін таныстырып, суретін көрсете отырып, оның қай жерде пайдаланатынын ... ою ... айта ... симметриялық қасиетінде аша ... ... ... яғни ... ... тікелей байланысты екенін
анықтауға болады. ... ... ұзақ ... даму ... ... ... да сондай жолдарды кешті, оның негізі ... ... ... ... ... ... басталады. Адамдар
санау білмегенмен, аңшылықта мейлінше ... ... ... ... ... ... уақытқа құтқаратынын, садақтың жебесі қаттырақ
керілген сайын , жебе мейлінше алысырақ ұшатынын, алау көбірек ... ... ... ... ... ... Мал өсірудің, егіншіліктің,
айырбас сауданың дамуына байланысты адамадарға ... ... ... саны көбейе түсті. Математикада ұқсас сәйкес орнататын ... ... ... деп ... ... ... және ... график
арқылы анық көруге болады. Сонымен адамға табиғаттың заңдылықтарын білу
алуан ... ... және ... ... туғызады. Тура осы
жағдайды қазақтың мақал-мәтелдері мағынасымен сәйкестендіріп, функция
ұғымын толық ашып ... ... ... ... ... өлшем бірліктері. 
Жоба мақсаты: Қазақстан Республикасында тұрып жатқан ... ... ... ... Қазақтың байырғы өлшем бірліктерінің мағынасын түсіну; 
- ҚР-ғы басқа ұлттардың өлшем бірліктермен салыстыру, ауыстыру; 
-Жаңа өлшем ... ... оның ... ... ... тұрмыста қажеттілігі туатын
экономикалық мағынадағы есептерді шеше білуге үйрету . 
Өзектілігі: қазақтың байырғы өлшем бірліктерінің мағынасын түсіне ... ... ... ... байланыстыра, салыстыра отырып қолдану,
логикалық есептер шығаруда мысалдар шеше ... жаңа ... ... ... ... ... ... әдіс
-тәсілдерін жүзеге асыру. 
№2 жоба.Тақырыбы: Таңқаларлық нәрселер біздің жанымызда. 
Мәселе:Функция графиктері , ... ... ... курсы бойынша алған білім-біліктерін жан-жақты
пайдалана білуге үйрету. 
Міндеттері: 
-Функция графигін салу; 
-Қазақтың ою-өрнектеріндегі симметирялық ұғымын түсіну; 
-Қазақтың ... ... ... ... ... немесе графикті
мақал-мәтелдерге сәйкестендіруге мысалдар келтіре білу; 
-квадраттық теңдеу шешімдерінің қасиеттерін қазақтың мақал-мәтелдеріне
сәйкестігін анықтап,сипаттап, ... ... ... ... ... интерактивтік тақта мүмкіндіктерін қолдануға болады.
Яғни, оқушылар ... ... ... бірі - ... ... қасиетімен дайындалған функция графиктерінің суретін қарастырады. 
1.«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның ... ... жау ... ... ... дау ... бірді жығады, білімді мыңды жығады» 
4.«Көре-көре көсем боласың, сөйлей-сөйлей шешен боласың» 
5.«Басы қатты болса, Аяғы ... ... ... ... ... елде ... болғанша, Өз еліңде ұлтан бол» 
1.«Асықпаған арбамен қоянға жетеді» 
2.«Ұрлық түбі ... ... ... ... ... нұр ... ексең,соны орасың» 
2.«Күлме досқа келер басқа» 
3.«Қасықтап жинаған абыройыңда , шелектеп ... ... ... ... ор қазба, өзің түсесің» 
2.«Ауырдың үстімен , жеңілдің астымен» ... күні ... ... ... ... ... «Сен бұта көтерсең, сені бұта көтереді» 
1.«Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей» 
2.«Жақсы байқап ... ... ... ... ... ... -өрге озар, 
Өнерсіз жігіт – ер соғар» 
Қазіргі заман  мұғалімінен тек өз пәнінің терең  білгірі болуы емес,
тарихи ... ... ... ... және ... ... талап етілуде. Ол
заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен жұмыс
істеп, оқу мен ... ... ... ... жаңа ... ... жан ... ғана білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде
ұлағатты саналады.
ХХІ ғасырда  ақпараттанған қоғам қажеттілігін ... үшін ... ... ... міндеттерді шешу көзделіп отыр: компьютерлік
техниканы, ... ... ... ... және
телекоммуникациялық ... ... ... ... оқу ... ... ... арқылы білім сапасын көтеру.
Ғылым мен техниканың даму қарқыны оқу-ағарту саласының  ... ... ... оның ... интерактивті құралдарды
кең көлемде қолдануды қажет  етеді.
Қазақстанның тәуелсіз мемлекет ... орта ... ... ... ... Қай халықтың, қай ұлттың болсын
толығып өсуіне, рухани әрі мәдени дамуына басты ... ... ... ... ...... көтеру және онда интерактивті құралдарды
пайдалану арқылы оқу – тәрбие процесін ... ... ... ... ... ... ұжымның жүйелі басшылыққа алған
бағыты деп есептейміз. Интерактивті құралдарды қолдану ... ... ... пәндерін оқыту сапасын арттырып, білім беруді
ақпараттандыру ... ... іске ... ... ... ... ... технология ретінде қарастырылды және оқу
барысында оның маңыздылығы ашылды. Жоба ... ... ... ... ... жұмыстар жатады. Нәтижеге жету үшін ... ... ... ... ... ... шешуге үйрету, бұл үшін әр
түрлі салалары бойынша балалардың ... ... ... ... ... ... орнату икемділігін дамыту
керек. Жобалау әдісі үнемі оқушылардың дербес іс-әрекетіне бағытталған -
жеке дара, ... ... ... ... ... ... ететін жобалау
әдісін қолданудың негізгі талаптары ... ... жоба ... ... жобалардың түрлерін анықтады. Әдістің негізінде
студенттердің танымдылық ... өз ... ... ... ... және ... кеңістігінде баулу, сын тұрғысынан
ойлау икемділігін дамытуы жататындығы ... ... ... негізінде –
мәселесінің нәтижесіне болжау бағыттылығы жатыр. Нәтиже ... ... ... ... ... ... жету үшін балаларды дербес
басымен ... ... ... ... ... ... ... бұл үшін әр
түрлі салалары бойынша балалардың ... ... ... ... ... байланысын орнату икемділігін дамыту керек
.
Жобалау әдісін қолданудың негізгі талаптары:
• Зерттеу шығармашылық жоспарында мәнді ... ... ... шешу үшін ... ... ... ... Ұсынылған нәтижелердің тәжірибелі, теориялық , танымдылық
маңыздылығы.
• Оқушылардың дербес іс әрекеті ... ... ... ... ... ... ... құрастыру (әр кезен бойынша нәтижелерін
белгілеу).
Іс әрекеттің белгілі бірізділігін алдын ала карастырылатын зерттеу
әдістерін пайдалану:
• («ми ... ... ... ... ... және оның зерттеу
міңдеттерін анықтау;
• мәселені шешу жолдары болжау;
• зерттеу әдістерін талқылау (статистика, ... ... ... ... ... ... әдістерін талқылау (презентации,
қорғау, шығармашылық есептер, көріністер және с.с.);
• алған мәліметтерді ... және ... ... ... ... және ... ... жаңа мәселелерді шығару.
Жобаның тақырыптарын тандау түрлі жағдайларда әр ... болу ... пәні ... ... мен ... ... қызуғышылары,
мүдделері және қабылеттерін ескерту қажет, немесе сабақтан тыс іс ... болу ... ... ... ... ... бағдарламасы
бойынша оқушылардың білімдерін тереңдету мақсатымен берілу қажет.
Қазіргі нарықтық экономика ... ... ... дамыту мақсатымен қоғамдық – тарихи сабақтарын жүрізу
барысында пікірсайыс ... ... ... ... ... ... алмасу түрі оқушының жетекшілік позициясын нығайтып,
сыныпта ашық өзара қатынастарды қамтамасыз етіп, бірлесіп алуда ... ... ... ... ... ... «Пікірсайыс» бағдарламасы оқытудың
басқа инновациялық әдістемелер қатар қанатын жайды. Интерактивті әдістерге
негізделген пікірсайыс технологиясы қазақстандық ... беру ... ... мен ... ... қарым-қатынасты авторитарлық
стильден ашық талқылау мүмкіншілігі бар жағдайға өтуге ... ... ... ... жетуге болады оқушылардың білім
деңгейін жоғарлату, ауызша сөздік қорын дамыту, сауатты ... сын ... ... ... т.б.
Қорытынды
 
Соңғы кездегі мектептерде, түрлі мекемелерде және жеке пайдаланылатын
компьютерлердің өндірісте, ... ... ... бастауы жалпы
көпшілікке кәсіби ақпараттық ... ... ... аса
қажеттігін көрсетті. Біздің қоғамымызда болып ... ... орта ... ... ... да ... енгізуге себепші болды. Назарларыңызға
ұсынылып отырған бұл баяндаманың мақсаты – 12 жылдық ... ... ... ... ... оқытудың маңыздылығын, оқушыларға
компьютерлік желілермен ... ... ... ерекшеліктері мен
мүмкіндіктерін игеруде көмек көрсету.
Математика пәнін оқытуда кез келген сабақ – ол оқу ... ... ... да оқып үйретуді ғылыми ... ... ... ... ... практикамен байланыстыра білуге, ал оқу процесінде
– оқуға ынталылықты, оған оң көзқарасты, айналадағы ортаның ... үшін ... ... ... ... білу дағдысына
қалыптастыруға тиіс. ... ... ... қолдануда
оқушылардың пәнге деген қызығушылығын ... қана ... ... ... ... де ... ... оқушы:
• Компьютерде еркін жұмыс жасайды;
• Компьютерлік желілермен байланыс жасайды;
• Ақпараттарды ала ... ... ... ... желісімен тұрақты байланыс туғыза алады;
• Электрондық поштаны қолданып түрлі ақпараттар алмаса алады;
• Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады;
• Ақпараттық ... мен ... ... ...... ... ... жеке тұлғалық және
интеллектуальды дамуын ... Ал бұл ... ... ... ... ... қазіргі қоғамның
түбегейлі өзгерістеріне лайық ... ... ... ... бағыттарын талап етеді.
Соңғы жылдары білім беруді компьютерлендіруде ақпараттық ... ... баса ... ... ... - ... және кабельдік телевидение, бейне  ... ... ... ... емес, сонымен бірге оқу үрдісінде
қолданылатын жаңа инновациялық технологияларды жатқызамыз. Алдарына ... ... ... ... жетуде ғылым мен техниканың қазіргі замандағы
озық үлгілерін пайдаланып, әлемдік ... ... әр ... ... қажетіне жарата білуі керек. Бұл тұрғыда  мектепте
компьютерлік технологияны кеңінен пайдаланудың ... ... ... ... кезде көптеген көздері мен құралдары бар. Бұл ... ... ... ... ... да жетерлік.
Соның ішінде компьютерлік технологияны қолданудың жеке ... оның ... ... ... атқарар
ролін қазіргі заман талаптары өзі анықтап отыр. Осы ... іске ... ... ... беруде жаңа технологияларды пайдалану пәнге деген
қызығушылықты арттыру мақсатында дәстүрден тыс әдістер мен ... ... ... дегеніміз - үйренушілердің шығармашылық және
ойлау қабілетін арттыруға септігін тигізетін ынталылық.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. ГОСО ... ... ... ... ... Программы 1-5 классы 12-летней школы.- Алматы, 2006г.
3. Балафанов Е.К., Кабулова Г.С. и др. Основы информационной культуры.
Методическое руководство для 1-4 ... ТОО ... LTD», ... Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Математика. Учебники для 2-4 класса 12-
летней школы, Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
5. Методика ... ... во 2-4 ... ... ... ... Ногайбаланов С.Ж. Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
6. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Математика. Учебники для 2-4 класса 12-
летней школы, Алматы ... ... Т.Б. ... Е.А. ... ... ... ... Математика в играх и задачах. 1,2,3 класс Учебник-тетрадь в 2(3) ... А.В., ... К.И., ... Н.И.- ... М. ... 2002 г.
9. Основы информационной культуры в 4 тетрадях для 1-4 класса ... ... ... С.Мухамеджанова, Б.Айтбакина ,
Г.Мамырбек. Издательство ТОО «Аруна» ЛТД, 2004г.
10. Математика в играх и задачах под редакцией ... А.В. ... ... ... Е., ... Н. Развивающая Математика, лаборатория базовых
знаний. 2001.
12. Электронные приложения к учебнику ... для 2-4кл. ... ... Аруна 2004-
2005г
13. Мир информатики 1-2 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий»
2003.г.
14. Мир информатики 3-4 год обучении. Учебная ... CD ... и ... Математика для детей от 5 до 10 лет CD «Гуру Софт» 2002г.
16. Занимательные ... по ... ... и ... Бином.
Лаборатория знаний,2006г.
17. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика ... ... ... для студ.пед. вузов. М.:Издательский центр
«Академия», 2003.
Қосымша әдебиет:
18. Фигурнов В.Э. IBM PC для ... – М.: ... и ... 1998
– 378с.
19. Острейковский В.А. Математика. М.:Высшая школа, 2000
20. ... Е.А. ... в ... ... и ... ... ... Мектеп, 1989г.
21. Ефимова О., Морозов В., Шафрин Ю. Курс компьютерной технологии (в 2-х
томах) – ... ... ... Л.Ю. ... по информатике (Методическая разработка).-
Алматы, Изд-во КазГУ им.Аль-Фараби, 1999г.
23. Математика. ... по ... ... на ... ... Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 2003г.
24. Горячев А., ... Ю. ... по ... ... Москва,
Лаборатория Базовых знаний.1999г.
25. Варламова С.А. Методические приемы в преподавании ... ... ...... ... А.И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. Минск.:
Высшая школа, 1998.
27. Волина В. Занимательная азбука для ... ... ... ... Б. Мои ... работают на компьютере, М.: Просвещение, 1989

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы бойынша қорқыту мен күш қолданушылық үшін жауаптылық203 бет
5-сынып. Қазақстан тарихынан сабақ жоспарлары142 бет
Бастауыш – сынып оқушыларының психологиялық дамуына арналған сабақтар44 бет
Бастауыш мектептің математика сабақтарында ұлттық және дидактикалық мазмұнды ойын есептерін қолдану арқылы оқушылардың ой-өрісін дамыту27 бет
«Мектептегі биология курсының мазмұнында гуманитарлық аспектінің көздеудің маңызы »28 бет
Ата-ананың мектептегі алатын орны9 бет
Бастауыш мектептегі дарынды балаларды оқыту барысында жүргізілетін жұмыстар56 бет
Бастауыш мектептегі дарынды балаларды оқыту барысында жүргізілетін жұмыстардың теориялық негіздері38 бет
Бастауыш мектептегі оқу-тәрбие жұмысында таным процесін дамыту44 бет
Бастауыш мектептегі тәрбие процесі33 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь