Мектептегі математика сабағында жобалау технологиясын қолдану


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
І. Математика пәнін оқытуды талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1. Математика пәнін оқыту әдстемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 5
1.2. Математика орта мектеп пәні ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11
1.3. Оқыту технологияларын математиканы оқытуда қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

ІІ. Математика сабағындағы жобалау технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... .17
2.1 Оқу үрдісін ақпараттандыру арқылы математиканы оқыту ... ... ... ... ... .17
2.2 Математиканы ойын көмегімен дамыта оқыту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.3. Математика сабағында жобалау технологиясын
қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24
Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..27
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29
Егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр білімділер ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге бет бұру оңай емес. Ол үшін болашақ ұрпағын тәрбиелеу керек.
Қазіргі кезде біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар педагогтар қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі АКТ» ұғымы «оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары», «компьютерлік оқыту технологиялары» және т.б., тіркестермен тығыз байланысты.
Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын арттыруды көздейді.
Бүгінгі күні білім беру жүйесін ақпараттандыру ісінің басты мақсаты- заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес оқушылар мен студенттерді тұрмыстық, қоғамдық және кәсіптік өмір салаларына толық әрі тиімді араластыру болып табылады.
Жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану – педагогикалық іс-әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру негізінде оқыту үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, қашықтан оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-коммуникациялық технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.
1. ГОСО среднего общего образования.- Астана, 2006
2. Программы 1-5 классы 12-летней школы.- Алматы, 2006г.
3. Балафанов Е.К., Кабулова Г.С. и др. Основы информационной культуры. Методическое руководство для 1-4 классов. ТОО «Аруна LTD», 2004.
4. Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Математика. Учебники для 2-4 класса 12-летней школы, Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
5. Методика преподавания информатики во 2-4 классе 12летней школы. Ермеков Н.Т., Ногайбаланов С.Ж. Алматы «Алматыкитап» 2004-2006.
6. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Математика. Учебники для 2-4 класса 12-летней школы, Алматы «Атамура» 2004-2006.
7. Т.Б. Аштаева, Е.А. Вьюшкова. Алматы «Атамура» 2004.
8. Математика в играх и задачах. 1,2,3 класс Учебник-тетрадь в 2(3) частях. Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И.- Изд-во М. «БАЛАСС», 2002 г.
9. Основы информационной культуры в 4 тетрадях для 1-4 класса Рабочие тетради. Е.Балофанов, Г.Кабулова, С.Мухамеджанова, Б.Айтбакина , Г.Мамырбек. Издательство ТОО «Аруна» ЛТД, 2004г.
10. Математика в играх и задачах под редакцией Горячева А.В. МЭСИ, 2000.
11. Челак Е., Конопатова Н. Развивающая Математика, лаборатория базовых знаний. 2001.
12. Электронные приложения к учебнику Математика для 2-4кл. Издательств Алматыкитап, Атамура, Аруна 2004-
2005г
13. Мир информатики 1-2 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий» 2003.г.
14. Мир информатики 3-4 год обучении. Учебная книга CD «Кирилл и Мефодий» 2003.г.
15. Математика для детей от 5 до 10 лет CD «Гуру Софт» 2002г.
16. Занимательные задачи по информатике. Л.Л.Босова и др.–М.: Бином. Лаборатория знаний,2006г.
17. Лапчик М.П., Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Методика преподавания информатики. Учебное пособие для студ.пед. вузов. М.:Издательский центр «Академия», 2003.
Қосымша әдебиет:
18. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.: Финансы и статистика, 1998 – 378с.
19. Острейковский В.А. Математика. М.:Высшая школа, 2000
20. Бурин Е.А. Введение в основы информатики и вычислительной техники. Алма-Ата: Мектеп, 1989г.
21. Ефимова О., Морозов В., Шафрин Ю. Курс компьютерной технологии (в 2-х томах) – М.:АБФ ,1998г.
22. Шарабаева Л.Ю. Практикум по информатике (Методическая разработка).- Алматы, Изд-во КазГУ им.Аль-Фараби, 1999г.
23. Математика. Практикум по технологиям работы на компьютере. Под редакцией Н.В. Макаровой. М.: Финансы и статистика, 2003г.
24. Горячев А., Шафрин Ю. Практикум по информационным технологиям. Москва, Лаборатория Базовых знаний.1999г.
25. Варламова С.А. Методические приемы в преподавании информатики. Инфо. — 2000. № 3.
26. Бочкин А.И. Методика преподавания информатики. Учебное пособие. Минск.: Высшая школа, 1998.
27. Волина В. Занимательная азбука для детей, Санкт-Петербург, Дидактика, 1994.
28. Хантер Б. Мои ученики работают на компьютере, М.: Просвещение, 1989

Пән: Математика, Геометрия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледж

Математика кафедрасы

КУРСТЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы:Мектептегі математика сабағында жобалау технологиясын қолдану

Мамандығы: 0111063 математика мұғалімі

Дайындаған 4сМК тобының студенті: Бегеев Б.Б.
Ғылыми жетекшісі: Жұматова М.С.

Орал – 2015 ж

Мазмұны

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3
І. Математика пәнін оқытуды
талдау ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ..5

1.1.
Математика пәнін оқыту әдстемесі... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... 5

1.2. Математика орта мектеп пәні
ретінде ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..11

1.3. Оқыту технологияларын математиканы оқытуда
қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

 
ІІ. Математика сабағындағы жобалау
технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ..17

2.1 Оқу үрдісін ақпараттандыру  арқылы
 математиканы оқыту ... ... ... ... ... .17

2.2 Математиканы ойын көмегімен дамыта
оқыту ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ..20

2.3. Математика сабағында жобалау технологиясын 

қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...24

Қорытынды ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
Пайдаланылған әдебиеттер
тізімі ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 29

Кіріспе
 
Егеменді еліміздің  тірегі – білімді ұрпақ. ХХІ ғасыр  білімділер
ғасыры болмақ. Жаңа кезеңге  бет бұру оңай емес. Ол үшін болашақ 
ұрпағын тәрбиелеу керек.
Қазіргі кезде біздің қоғамымыз  дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді,
бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты
барлық ақпараттық коммуникациялық технологиялар педагогтар қызметінің
барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. Білім
берудегі АКТ ұғымы оқытудың жаңа ақпараттық технологиялары, қазіргі
ақпараттық оқыту технологиялары, компьютерлік оқыту технологиялары және
т.б., тіркестермен тығыз байланысты.
Қазақстан Республикасының  білім беру жүйесін ақпараттандыру
еліміздің даму стратегиясының негізгі  бағыттарының бірі, себебі ХХІ ғасыр 
– білім беру жүйесін ақпараттандыру ғасыры.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды 
пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын 
жүзеге асыра отырып, оқу-тәрбие үрдісінің  барлық деңгейлерінің тиімділігі
мен  сапасын арттыруды көздейді.
Бүгінгі күні білім беру жүйесін ақпараттандыру ісінің басты  мақсаты-
заман талабына байланысты ақпараттық қоғамның шарттарына сәйкес оқушылар
мен студенттерді тұрмыстық, қоғамдық және кәсіптік өмір салаларына
толық әрі тиімді араластыру болып табылады.
Жаңа ақпараттық технологияларды  пайдалану – педагогикалық іс-
әрекеттердің мазмұны мен формасын толықтыру  негізінде  оқыту
үрдісін жетілдірудің бірден бір жолы. Компьютерлік желілерді, интернет
жүйесін, электрондық оқулықтарды, мультимедиалық технологияларды, қашықтан
оқыту технологиясын пайдалану оқу орындарында ақпаратты-коммуникациялық
технологиялар кеңістігін құруға жағдай жасайды.
Ақпаратты-коммуникациялық технологи ялар деп локальдық,аймақтық,
бүкіл әлемдік желілерде ақпарат  алмасуды жүзеге асыратын қазіргі заманғы
байланыс құралдарының барлық түрін, бағдарламалық жүйелер мен кешендерді
(бағдарламалау тілдері, транслятор, копиляторлар, операциялық жүйелер,
қолданбалы бағдарламалық жабдықтарды дайындауға арналған инструментальды
пакеттер), мультимедианы, телекоммуникацияны, виртуальды ақпараттар
жиынтығын айтамыз.
Қазақстан Республикасындағы  білімді ақпараттандыру жүйесін одан әрі
дамыту үрдісін оқып-үйренудің ақпараттық ресурстары болып табылатын
программалық құралдарды  дайындамай  жүзеге асыру  мүмкін емес. Олардың
ақпараттық қызметтерінің де ауқымы кең, мысалы, бақылайтын және тест 
жүргізетін программалар, компьютерлік ойындар, ақпараттық  жүйелер,  оқыту
орталары болып табылатын электрондық оқулықтар және мультимедиялық
программалар.
Курстық жұмыстың зерттеу нысаны - жалпы білім беретін мектепте
математика пәнін оқыту үрдісінің әдістемесі.
Курстық жұмыстың пәндік зерттеуі – Математика пәнін игеруде
оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыру проблемалары.
Курстық жұмыстың мақсаты – мектеп оқушыларына Математика пәнін игеруде
оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын оқыту және үйрету
әдістемелік электрондық құралын жобалау және құру.
Курстық жұмыстың ғылыми болжамы – егер математика пәні бойынша
оқытудың іргелі дайындық кезеңінде компьютерлік оқытуды пайдаланып оқу
үрдісін ұйымдастыру жүзеге асырылса, онда оқу материалын игеру деңгейі
артады, оқушылардың танымдық іс-әрекетінің белсенділігі мен дербестігі
көтеріледі, өйткені компьютерлік оқыту бағдарлама арқылы оқушылардың оқу-
танымдық іс-әрекетті циклдік және бағытты басқаруын қамтамасыз етеді.
Курстық жұмыстың мақсаты: Математика пәнінде жобалау
технологиясын қолдану аясын анықтау және айқындау.
Курстық жұмыстың міндеттері:
- Жалпы білім беретін орта мектепте математика пәнін оқыту мазмұнын, оны
оқытудың әдістемелік жүйесін қалыптастыру принциптерін зерттеп, анықтау;
- Математика  орта мектепте оқытудың мақсаттары  мен  міндеттерін  анықтау;

- Математика пәнінің мазмұны мен құрылымын анықтау;
- Мектеп оқушыларына математика бойынша оқыту бағдарламаларына және
бағдарламалық-әдістемелік кешендерді жіктеу және пайдалану үшін
бағдарламалар тобын белгілеу;
- Мектеп оқушыларына оқушылардың құзыреттілік біліктілігін қалыптастыратын
оқыту және үйрету әдістемелік әдістемелік электрондық құралын жобалау және
құру.
Курстық жұмыстың зерттеу әдістері- ғылыми-әдістемелік, педагогикалық-
психологиялық әдебиеттерге талдау жасау, Қазақстан Республикасының
мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты, орта мектептің
сыныптарына математикасын оқыту теориясы мен әдістемесін талдау, озық
педагогикалық тәжірибелерді ескеру, оқыту үрдісін тұрақты бақылау, тиімді
әдістерді оқу үрдісіне енгізу және оның нәтижелерін қорыту.
  Курстың жұмысытың ғылыми жаңашылдығы: Математика пәнінде орта
мектепте жобалау технологиясын қалыптастыру арқылы математика саласында
қолданылуы.
Курстық жұмыстың құрылымы: Курстық жұмыс кіріспеден, екі
бөлімнен, қортындыдан және пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады.

І. Математика пәнін оқытуды талдау

1.1 Математика пәнін оқыту әдістемесі

Жаңа  заман  ағымына   сай  білім  саласында  жаңа  технологиялар 
қолданудың  маңызы зор. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін 2015
жылға дейін дамыту тұжырымдамасында орта білім  берудің мақсаты – жылдам
өзгеріп отыратын дүние жағдайында  алынған  терең білімнің, кәсіби
дағдылардың негізінде еркін бағдарлай білуге, өзін-өзі дамытуға және өз
бетінше дұрыс, адамгершілік тұлғасынан жауапты шешімдер қабылдауға
қабілетті жеке тұлғаны қалыптастыру деп нақты көрсетілген.            
Заман талабына сай білім беру – бұл оқушыларды адамгершілік,
интеллектуалдық, мәдени дамудың жоғарғы деңгейі мен білімін қамтамасыз
етуге бағытталған тәрбие беру мен оқытудың үздіксіз үрдісі десек, оның
тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнен оқу процесінің ғылыми теорияға
негізделген және оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың
таңдамалы, белсенді, қарқынды әдістеріне көшуді талап етеді.
Ондағы негізгі мақсат – оқушының барлығын  және  әр біреуін жақсы оқыту
болып табылады. Осы мақсатты жүзеге асыру барысында педагогика саласында
бірнеше жаңа технологиялар жүйесі жинақталған. Математика пәніне тиімді
қолданылатын технологиялардың бірі – саралап-деңгейлеп оқыту болып
саналады.
Математика – ерекше құдіретті ғылым. Қазіргі заман – математика
ғылымының өте жан-жақты тараған кезеңі. Математиканы оқытудың мазмұнын
жүзеге асыру үшін жаңа технологиялар ауадай қажет. Бүгінгі күні ақпараттық 
технологияның  озық  жетістіктерін  математика сабағында қолдану арқылы
танымдылық іс-әрекеттерін ұйымдастыра отырып, оқушылардың құзіреттілігін
дамытуға болады.
Жаңа технологиялар мұғалімнің жүйелі жұмыс істеуіне мүмкіндік береді.
Ақпаратты оқыту технологиясының бүгінгі күні интербелсенді тақта ерекше
орын алып отыр. Оқушы интербелсенді тақтамен жаңа материалдарды арнайы
программа мүмкіндігін пайдалана алады. Ондағы мақсат – оқушының өзінше
ойлау қабілетін арттыру және интербелсенді тақтамен жұмыс істеуге үйрету.
Жаңа технологиялар оқушының шығармашылық белсенділігі мен өзіндік танымдық
қызметін ұйымдастырушы бола алады.
Математиканы оқытудағы негізгі талап – оқушыға есептер шығара білу
жолдары мен тәсілдерін үйрету. Интербелсенді тақтамен сабақ барысында кезде
мұғалім, оқушы және интербелсенді тақтамен қарым-қатынас жүргізіледі. Мұнда
компьютер ойына үрдістер арқылы қозғау салып, оқушылардың құзіреттілігін
дамытуға әсер етеді. Ең алдымен, оқушының ойлау қабілеті мен білімін
арттыруға үйретемін. Сонан соң оқушы кейінгі және бүгінгі өмірді
салыстырмалы түрде тани білуге тырысады.
Математика сабағында оқушылар өз бетінше жұмыс жасау дағыдыларын
дамыту, баға жетпес құндылықтардың бірі. Жаттығуларды өз бетінше тексеріп,
қорытынды жасай білетін тұлға қалыптастыру мақсатында жаңа технологиялар
әдістерін кеңінен қолдану қажет деп білемін.
Бүгінгі күні мектептегі оқу пәндерінің ішіндегі ең күрделі, әрі
қиындығы мол, ұлттық бірыңғай тестілеу сынағындағы негізгі пәндердің бірі –
математика. Саралап-деңгейлеп оқыту технологиясын қолдана отырып,
математика пәнінің оқу сапасын, оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеру
мақсатына жету үшін оқушылармен жеке-дара жұмыстар ұйымдастырамын. Осы
бағытта тақырыптық карташалар мен алгоритмдер жинағының орны ерекше.
Математика пәнін оқыту жүйесі Математика бүкіл ғылымдардың ішінде
айрықша қадір–құрметке бөленген; мұның бірден - бір себебі оның
қағидаларының абсолют ақиқаттығы мен даусыздығында
жатыр.                                               
    Қазіргі кездегі шапшаң жүріп жатқан жаһандану үрдісі әлемдік
бәсекелестікті күшейте түсуде. Тіпті бірқатар дамыған елдерде бұл идея
ұлттық қағидаға айналған. Математиканы оқыту жүйесі болашақ мұғалімдерді
оқыту мен тәрбиелеудің жалпы теориясын математиканың көмегімен жүзеге
асыруға мүмкіндік береді. Математиканы оқытудың негізгі міндеті – қазіргі
қоғамның әрбір мүшесінің күнделікті тынысы мен еңбек әрекетіне қажетті
білімін одан әрі жалғастыруға жеткілікті математикалық білім мен
біліктілікті жүйелі түрде тиянақты әрі саналы меңгеруін қамтамасыз ету
болып табылады. Болашақ математика мұғалімі математиканы оқытудың жалпы
заңдылықтарын, мақсаттары мен мазмұнын, әдіс-тәсілдерін, әдістемелік
зерттеулерді, есеп шығарудың және оларды түсіндірудің жолдарын жоғары
мектеп қабырғасында игеруі тиіс. Жастарды оқытуға оларға кәсіби білім
беруге, мамандарды жан-жақты даярлауға қоғам мен мемлекеттің бүгінгі таңда
барынша назар аударуы да сондықтан. Елімізде жүргізіліп жатқан білім
саясаты әлемдік білім кеңістігімен ықпалдасуға бағдарланған.Әлемдік білім
кеңістігінен жалпы білім берудің басымдылық мақсаты-өзгермелі білім
жағдайына тез бейімделетін өз жолын дұрыс таңдай білетін,оң шешім қабылдай
алатын тұлғаны даярлау. Қазіргі мектеп ғылым жетістіктері мен адам
қызыметінің әртүрлі салаларының сұраныстарына сәйкес ертеңгі күннің
қажеттіліктеріне сай бола отырып, мектеп бітіруші түлектің алдағы өміріне
қажетті білімінің берік іргетасын қалауы керек. Сондықтан, білімдер мен
икемділіктер білім жүйесін құруға арналуы тиіс. Жалпы, білім жүйесінде
ақпараттық технологиялардың тереңдеп енуі оны оқыту әдістемесін ғана емес,
мазмұнын да өзгерте бастады. Математика саласында математикалық әдістер мен
математикалық ойлау ғана емес, жалпы ғылыми дүниетанымын да жаңаруда.
Мектепте математикалық білім беру мазмұнын жаңарту мен оны оқыту
әдістемесін жетілдіруден бұрын математикалық білім беру сапасын жолға
қоюмыз қажет деп ойлаймын. Қазіргі кезде білім беру : пәндік – мазмұндық,
мазмұндық – әрекеттік және мазмұндық – тұлғалық байланыста болуы керек.
Сондай – ақ математикалық білім беру, математикалық сауаттылыққа түгелдей
тәуелді. Ендеше математикалық білім беру туралы әңгімені математикалық
сауатылық мәселесінен бастауымыз керек. Ел президентінің Қазақстан халқына
жолдауында өткен ғасырдың отызыншы жылдарында сауатсыздықпен күрес
жүргізілгендей, компьютерлік сауаттану жөніндегі ауқымды іске азаматтарды
тарту қажеттілігі айтылған және мемлекеттік қызметке жаңа қызметкерлерді
қабылдау кезіндегі копьютерлерді , интернетті және электрондық почтаны
қолдана білу дағдысы міндетті талап болуға тиіс екендігі атап көрсетілді.
Осыған байланысты XXI ғасырда ақпараттанған қоғам қажеттілігін
қанағаттандыру үшін білім беру саласында төмендегідей міндеттерді шешуге
міндеттіміз: компьютерлік технологияны, интернет, компьютерлік желі,
электрондық және телекоммуникациялық құралдарды, электрондық оқуықтарды оқу
үрдісіне тиімді пайдалану арқылы білім сапасын көтеру.
Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің барлық саласында ақпараттық
технологияларды жоспарлы түрде енгізіп, жүйелілік интеграциялауды өткізу
немесе қамтамсыз ету қажеттілігі туып отыр. Интеграция латын тілінен
аударылғанда, қалпына келтіру, толықтыру. Интеграция дегеніміз
педагогикалық тұтастықты қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда
әртүрлі ғылымдарды біріктіру.
Білім жүйесін ақпараттандыру және мәселені шешу құзыреттілігін әріқарай
дамыту барлық пәндер бойынша компьютерлік оқулықтарды кенінең оқу процесіне
енгізу арқылы оқуі жүйесін жаңа сатыға көтеру болып табылады. Оқу
танымдылық коммуникативтік құзіреттіліктің және ақпараттық оқу
технологияларын жетілдіре отырып, математикаға деген қызығушылығын арттырып
оқушылардың ой-өрісін кеңейту.
Математика пәнін оқытуда жаңа педагогикалық ақпараттық – коммуникативтік
технологияларды пайдаланудағы басты мақсаты – оқушыларға білім алу
процесінде көмектесу. Бұл мақсаттарға оқыту программалары, дәрістерді
қолдауға арналған электрондық оқулықтар, тексеру программалары сияқты
программалық өнімдер қызмет етеді.
Математика пәнін оқытудағы ақпараттық технологиялардың педагогикалық
мақсаттары:
- Қолданушы мен ақпараттық және коммуникациялық құрылғылар арасындағы
жылдам байланыс;
- Оқытылу ақпаратының компьютерлік көзге елестетілуі;
- Ақпараттық - әдістемелердің оқыту процесін ұйымдастырудағы бақылауын
автоматтандыру. Математиканы оқыту әдістемесі оқушының өзіндік тұлғасын
қалыптастыру үшін, оның дүниетанымын және интеллектін дамытуға, іргелес
пәндерді зерттеуге, білімін жалғастыруға және болашақ мамандық қызметі үшін
қажетті математикалық білімі мен іскерлігін қалыптастыруға және
жүйелендіруге бағытталған. Бірақ, көпшілік жағдайда мұғалімге оның әртүрлі
бөлімдерінің байланыстарын талқылауға және көрнекі бейнелеуге уақыт жете
бермейді.
Қазіргі уақытта математика сабағында тек қана иллюстрация тестілеу үшін
ғана қолдану жеткілікті емес. Компьютер оқу үрдісінің барлық кезеңдерде
қолданылуы қажет жаңа сабақты түсіндіруде, бекітуде, қайталауда, білімді,
дағдыны, іскерлікті тексеруде және үлгерімді тексеру және оқушылардың
білімін жетілдіру мақсатында.
Электрондық оқулық оқушылардың үлкен ізденіспен жұмыс істеуіне жағдай
туғызады. Бұл процестің негізі мынада – мұғалім тексеру нәтижесі жайлы
толық ақпарат ала отырып, балалардың әрқайсысына олардың қатесіне
байланысты қағазға жазылған қосымша тапсырма береді. Оқытушыны алдымен
сыныптағы компьютерлерге пәні бойынша дәріс тақырыптары мен мазмұны жеке
тақырыпты игеруге қатысты зертханалық жұмыстарды тәжірибелік есептерді,
оқушының білімін тексеруге арналған тесттерді енгізіп қояды. Дербес
компьютердегі дәріс мәтініне өзгертулер мен қосымша материалдарды
қиындықсыз ендіруге болады. Оқушылар өзгерістерді дер кезінде біліп
отырады.

1.2. Математика орта мектеп пәні ретінде
Мектеп математикасының курсы математика ғылымын түгелдей қамти алмайды.
Сонымен қатар  ол оқушыларға ең негізгі білімді  жеткізе білуі керек,
сонымен қатар жас ұрпақты ақпараттық қоғамға бейімдеуі керек.
Қазіргі кездегі дидактика  жалпы білім берудің мазмұнының қалыптасуы
принциптерінен оқу пәні мен ғылыми логикасының бірлігі  мен қарама-қайшылық
принципін бөліп  алады. Б.Т.Лихачев бұл жөнінде  былай деген: Кез-келген
ғылым қарама-қайшылықта дамиды. Ол өзіне жол іздейді, алға жүреді, бір
орында  тұрады.
Сонымен қатар мұғалімдер оқушылардың жас ерекшелігіне және
тақырыпты қабылдау ерекшелігіне назар  аудару керек, білім беруді нақтыға 
немесе керісінше етіп ұйымдастырады. Мектептегі математика курсының
мазмұнын анықтау өте қиын. Оны анықтау үшін көптеген жұмыс атқарылады.
Математика пәнінің орта білім беру жүйесіндегі ролі ақпараттық
білімнің, ақпараттық орта мен адамның  өзара қарым-қатынасын үйлесімді 
етудегі және жаңа ақпараттық қоғамда  кәсіпкерлік қызметтің басты 
құрамды бөлігі болып табылатын  ақпараттық бейнесін қалыптастырудағы алатын
орнымен қамтамасыз етіледі.
Орта білім  беру жүйесін  ақпараттандыру жағдайында
математика пәнін оқытудың сапасын  арттыру қажет. Математика пәнін оқытуда
мұғалім балалардың ой-өрісі мен танымдық қабілеттерін дамытуға өз ойын
жеткізе білу дағдыларын қалыптастыру мақсатында педагогикалық
технологиялардың тиімді түрлерін кеңінен қолданған дұрыс.
Ақпараттандырудың негізгі бағыттарының бірі — білім  саласын 
ақпараттандыру болып табылады. Қоғамымызды құрайтын тұрғындардың ой-
еңбегінің жемісі болып табылатын ақпараттық ресурстарды күнбе-күн пайдалану
ісі қарқындап дамып келе жатқан өскелең ұрпақты ізденісі мол шығармашылық
бағытта тәрбиелеу керек  екендігін анықтап отыр.
Білім беру жүйесін  ақпараттандыру дегеніміз берілетін  білім  сапасын
арттыруды жүзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім
жүйесінің барлық түрлерінде дәстүрлі  технологияларды тиімді жаңа типті
ақпараттық технологияларға алмастыру, оларды дамыту мен нақты түрде
практикада жүзеге асыру шаралары.
Аталған мәселелерді жүзеге асыру бағытында Курстық жұмыстың тақырыбын
Жаңа ақпараттық технологияларды қолданып оқушылардың білім сапасын
арттыру деп таңдадық.Елімізде болып жатқан өзгерістер білім жүйесіне де
әсерін беріп отыр. Ел басшысы Жаңа әлемдегі – жаңа Қазақстан атты
Қазақстан халқына Жолдауында, бастауыш және орта білім беру, сондай-ақ
мамандарды қайта даярлау жүйесін әлемдік стандарттарға жақындату
қажеттілігін айтып, Біз бүкіл еліміз бойынша әлемдік стандарттар
деңгейінде сапалы білім беру қызметін көрсетуге қол жеткізуіміз керек -
деді. Бұл міндеттерді жүзеге асыру үшін Елбасы оқытудың әр білім алушының
білім мен қабілет деңгейінің тиімділігін бағалаудың бір тұтас жүйесін
жасау; он-лайн тәсілінде оқыту тәжірбиесін дамытып, елімізде оқу
теледидарын құру; оқу жоспарларына жаратылыстану ғылымдар бойынша, бірінші
кезекте, математика мен ақпараттанудан қосымша сағаттар немесе пәндер
енгізу керек екендігін атап көрсетеді. Ендеше, елімізде мамандар жаңа заман
талабына сай, терең білімді, пайым-парасаты мол, өрелі жастар болуы керек.
Ол үшін білім, ғылым және өндіріс үрдістерінің өзара байланысын қамтамасыз
ететіндей білім саласын ғылыми - әдістемелік тұрғыдан дамыту керек.
Бүгінде жаһандану  заманында жас ұрпаққа әлемдік  стандартқа сәйкес
білім беру мәселесі республикамызда ғылыми-педагогикалық тұрғыда ізденіспен
әлемдік жинақталған тәжірибеге, отандық қол жеткен табыстарды саралай
отырып, ұлттық ерекшеліктерді ескере, оқыту мен тәрбелеуді жаңаша
ұйымдастыруымен көкейкесті мәселе болып отыр.
Математика жалпы  білім беру пәндеріне жатады, жоғары оқулардың бар
мамандықтарында оқылады сондықтан көп көңіл бөлуді талап етеді. Қазіргі
ақпараттандырылған әлемде ақпаратты электрондық түрде жеткізуге көп
мүмкіндіктер бар. Қазіргі қоғамда компьютер маңызды әрі көрнекті орын алып
отырған сәтте электрондық оқу құралын пайдалану еліміздің болашағына барлық
ғылым салаларда жаңа идеяларды ұсынып отырамыз.
Қазіргі уақытта білім берудің өзіндік ұлттық үлгісі қалыптасуда. Бұл
процесс білім парадигмасының өзгеруімен қатар жүреді. Жаңа білім
парадигмасы бірінші орынға баланың білімін,білігі мен дағдысын емес,оның
тұлғасын,білім алу арқылы дамуын қойып отыр. Сабақтың тиімділігін
арттырудың бірнеше тәсілдері бар.
Математиканы оқытудың маңыздылығы бұл ғылымның тек ЭЕМ-дерді пайдалану
мүмкіндіктері мен олардың жұмыс істеу принциптерін түсіндіріп қана қоймай,
қоғамдық өмірде және адамдар арасында информацияны кеңінен тарату заңдары
мен тәсілдері туралы түсініктер береді.
Қазіргі орта мектеп орынында оқытудың белгілі бір әдістемелік
дәстүрлері қалыптасуына қарамастан, оқытудың жаңаша әдістерін іздестіру,
оқушылардың ойлау қабілетін дамыту жолдарын, өздігінен іздену,
коммуникативтік қабілетін, адамдарды басқара білу қабілетін дамыту жолдарын
іздестіру әрекеттері жүріп жатыр. Атап айтқанда, іргелі пәндерді оқыту
мәселесіне жаңаша әдістер керек, өйткені, бүгінгі әлемдік өндірістік
технология барысында ғылыми жетістіктерді пайдалануда.
Қоғамның қарқынды ақпараттану дәуірінде адамның жан-жақты дамуы үшін
ақпаратты жинақтай білудің, болжамдар мен қорытындылар жасай білудің және
жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың маңызы өте зор болғандықтан,
көпшілікке түсінікті болып келе жатыр.
Осы орайда, ең алдымен, Математика пәнін оқытудың алатын орны ерекше.
Соңғы он шақты жыл ішінде Математика негіздері мен есептеу техникасы,
программалау курстарын оқу процесіне енгізудің алғашқы қадамдарынан бастап
оқытуды ұйымдастырудың әр түрлі мәселелеріне дейін шешілуде, оларға
байланысты ғылыми-әдістемелік тұжырымдар жасалуда.

1.3. Оқыту технологияларын математиканы оқытуда қолдану

Құзірет – оқушының жеке және қоғам талаптарын қанағаттандыру
мақсатындағы табысты іс – әрекеттеріне қажетті білім дайындығына әлеуметтік
сұраныс.  Құзыреттілік – сәйкес құзіретке ие болу негізінде іс – әрекетті
жүзеге асыру қабілетінде байқалатын тұлғалық қасиет немесе тұлғаның өзара
байланысқан қасиеттерінің жиынтығы.
Жаңа әдістерін жетілдіру мақсатында педагогтардың біліктілігін  арттыру
курсының  бізге ұсынылып  отырған бағдарламасы  мына  жеті  модульді 
қамтыған:
1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға үйрету.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау.
4. Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану.
5. Талантты және дарынды балаларды оқыту.
6.Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және  оқыту. 
7. Білім  берудегі  басқару және көшбасшылы
Бұл модульдердің көпшілігін бұрыннан сабағымызда пайдаланып жүрсек те,
тереңіне үңіліп, олардың өзіндік философиясын түсініп көрмеппіз. Әрине,
бұрынғы дәстүрлі әдістерді де жоққа шығаруға болмайды, әр тәсілдің өзіндік
артықшылықтары болады.  Біз қолданып отырған бағдарламаның түрлі тәсілдерді
жинақтағанына қарамастан , сындарлы оқыту негіздері қамтылған. Оқу мен
жазу арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту (СТО)  бағдарламасының  қазіргі
таңда білімді, білгенін өмірге пайдалана алатын шәкірт тәрбиелеуде алатын
орны ерекше. Сын тұрғысынан  ойлауды дамыту бағдарламасы – әлемнің түпкір-
түпкірінен жиылған білім берушілердің бірлескен еңбегі, ал бағдарламаның
негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский теорияларын басшылыққа алады. Білім берудің
кешенді міндеттерін және мұғалімнің әртүрлі жағдайларда жұмыс істейтіндігін
ескерсек, тиімділік деген сөзге аса мән беріп сол курста негізге алынған 
жеті модуль туралы қысқаша тоқталайын.
   1. Білім беру мен білім алудағы жаңа тәсілдер
Диалог арқылы оқыту мен Қалай оқу керектігін үйретуді ғана
қарастырамыз, себебі олар әлеуметтік –сындарлылық көзқарасымен тығыз 
байланысты. Қалай оқу керектігін үйрету немесе метасана оқушыларға оқуды
өз бетінше  жалғастыра   алатын  білім  жинау жауапкершілігін  түсінуге
 және оны өз мойнына алуға қалай көмектесуге болатынын көрсетеді.
2. Сыни тұрғыдан ойлауға оқыту
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – ой қозғай отырып, оқушының өз ойымен
өзгелердің ойына сыни қарап, естіген, білгенін талдап, салыстырып, реттеп,
сұрыптап, жүйелеп, білмегенін өзі зерттеп, дәлелдеп, тұжырым жасауға
бағыттау. Өз бетімен және бірлесіп шығармашылық жұмыс жасау.
3. Білім беру үшін бағалау және оқуды бағалау
Бағалау –одан арғы білім туралы шешімді қабылдау мақсатымен оқытудың
нәтижелерін жүйелі түрде жиынтықтауға бағытталған қызметті белгілеу үшін
қолданылатын термин. Мұғалімдер мен оқушылар  өздерінің қандай мақсатқа
жететіндіктерінің өлшемдерін түсіну. Осыған байланысты бағдарлама
критерийлі бағалау тәсілдерін қарастырады.
  4.  Оқытуда ақпараттық – коммуникациялық технологияларды АКТ
пайдалану
Оқытуда ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану қоғамдағы
өзгерісті танып білуге және оларды тез қабылдауда мол мүмкіндік береді.
Жоспарланған сабақты тиімді өткізуге көмектеседі, оқушының ой өрісінің
дамуына, зерттеулік жұмыстар жүргізуіне ықпал етеді. Бағдарлама соңында
мұғалімдер ақпараттық-коммуникациялық технологияларды сенімді және сыни
тұрғыдан пайдаланушыларға айналады.
5.  Талантты және дарынды балаларды оқыту
Талантты және дарынды оқушыларға білім беруді дамытудың инклюзивті
тәсілі негізінде осындай балаларды анықтау туралы ой-пікірлер мен
зерттеулер жасау. Оқушылардың қабілеттерін дер кезінде анықтай білген ұстаз
болашақ талантты да тани біледі.
6. Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес білім беру және оқыту.
Белгілі бір шақтық кезеңге тән анатомиялық-физиологиялық және
психологиялық ерекшеліктерді әдетте жас ерекшеліктері деп атайды. Сондықтан
педагогика және психология балалардың жас ерекшеліктеріндегі ширақтықты,
өзгерімпаздықты айқындайды, тәрбиеленушінің және қоршаған ортамен жасайтын
қарым-қатынастар жүйесіне тәуелді болатынын атап көрсетеді.
 7. Білім берудегі  басқару және көшбасшылық
Аталған модуль білім берудің кез келген жүйесіндегі тұрақты даму мен
өзгерістердің сырттан енгізілуі мүмкін емес, олар нақты сыныптардағы
мұғалімдердің тәжірибесі мен түсініктеріндегі өзгерістерден бастау алу
керек деген тұжырымға сыйады. Қандай жағдай болмасын, өзіңіздің өмірлік
ұстанымыңызды таңдай білу, адамдық көшбасшылыққа негізделеді.  Олай болса,
бағдарламаның негізгі идеясы сыни  тұрғыдан бағалау, өзгерту және  тәжірибе
мен білім саясатын қайта бағалау мұғалімдер бастамасымен барлық деңгейлерде
өзгерістердің іске асырылатыны негізделеді. Мектеп  жұмысының
бағдарламасына балаларға көшбасшы болуға үйрететін тренингтер, рөлдік
ойындар кіреді.
Біз, ұстаздар оқушылардың мектепте алған білімдерін болашақта пайдалана
білу, жүзеге асыру қабілеттерін дамытуымыз керек.
Білім беру жүйесінің негізгі бөлшегі – оқушы, оқушылар тобы, сынып,
мектеп болса білім сапасы  баспалдақтардың  әр  бір буынына байланысты
білім беру сапасын жақсартудың жолдарын анықтауға тырысамыз.
Оқушыларға математикалық жүйелі білім беру, олардың өздерінің алған
білімдерін  өмірде қолдана білуге және арнайы дамытуға тәрбиелейтін –
мұғалім. Мұғалімнің бүкіл өмір жолы жақсылық пен адамгершілікке, өнегелі
рухани борышқа толы. Мұғалім ретіндегі  мақсатым – оқытудың барлық
компоненттерін пайдалана отырып, оқушыға жалпы орта білім деңгейінде терең
білім беру.
Әрбір оқушыны жан-жақты білімді етіп тәрбиелеу – әр мұғалімнің  негізгі
міндеті.

ІІ. Математика сабағындағы жобалау технологиясы

2.1 Оқу үрдісін ақпараттандыру  арқылы математиканы оқыту

Педагогикалық іс-әрекеттің әрқашан да мақсаты  бар. Осы мақсатты іске
асыру үшін педагогикалық жобалау қолданылады. Педагогикалық жобалау
терминін ғылыми айналымға А.С. Макаренко енгізді: Тұлғаны тәрбиелеу өнімі
ретінде жобалау қоғамның тапсырысы негізінде өндірілуі қажет.
Педагогикалық жобалау –  педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастырудағы
бастапқы кезеңі. Қажетті адамдарды арнайы сапаларға ие болатындай
тәрбиелеуге болмайды.
Қазіргі заман шарттарында  педагогиканың алдында мақсат қойылған:
есейіп келе жатқан ұрпақты ақпараттандырумен  байланысқан  қазіргі  қоғам 
дамуының сапалы жаңа қезеңіне белсенді енгізуіне  дайындау және тәрбиелеу.
Осы мақсатты жету – яғни қоғамның саяси тапсырысын орындау.
Ақпараттық қоғамдағы  тіршілік әрекет ерекшеліктері есейіп келе жатқан
ұрпақты дайындауда шығармашылық белсенді болу қажеттілігін анықтайды.
Сондықтан педагогикалық жобалаудың негізгі идеясы оқытуды дамытатын,
оқытылатын тұлғаны дамыту идеясы болып табылады. Педагогикалық процессте
Математиканың әдістері мен құралдарын қолдану мектеп оқушылардың әлеует
шығармашылығын дамыту үшін қызмет етеді, өзінің іс-әрекет нәтижелерін
болжамын іске асыра білуін қалыптастыру, тапсырманың іздеу жолдарының және
шешу технологиясының стратегиясын жасау. Ол үшін қоғамның жаңа мүшесі
ақпараттық мәдениетке ие болуы қажет.
Ақпараттық мәдениет адамның  жалпы мәдениетінің құраушысы 
болып табылады. Ғылыми-техникалық прогресс және ақпараттық технологияның
пайда болуы тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру қажеттілігін
анықтады. Ақпараттық қоғам қалыптасқан кезде адамдарды үлкен көлемді
ақпаратты жылдам қабылдауға және өңдеуге дайындау, олардың жұмыстың қазіргі
құралдарды, әдістерді және технологияларды басып алу. Адам ақпаратпен
сөйлеу мәдениетінің нақты деңгейіие болу міндетті. Адамның Математика
әлеміне қатынасының үш деңгейін бөліп алуға болады: компьютерлік білгіштік
(компьютермен және сандық техникамен бастапқы танысуы), компьютерлік
сауатталық және ақпараттық мәдениет.
Ақпараттық мәдениет – ақпарат және оны үшін қолдану мақсатымен
жұмыс жасай білу, ақпараттық және коммуникациялық технологияларды хабарлау
және өңдеу, қазіргі техникалық құралдар және әдістер.
Ақпараттық мәдениет адамның саяси табиғатымен сабақтас. Ол адамның
алуан шығармашылық қабілет өнімі болып табылады, осылайша көрінеді:
- Техникалық құрылғыны қолдану бойынша нақты дағдыда (телефоннан дербес
компьютер және компьютерлік желіге дейін);
- Өзінің іс-қимылында көптеген программалық өнімдердің базалық құрамы
болатын ақпараттық технологияларды қолдану қабілетінде;
- Алуан түрлі дерекнамалардан ақпараттарды жинай білуінде: периодты
баспалардан, электронды коммуникациялардан, оны түсінікті түрде тапсыру
және оны тиімді қолдану;
- Алуан түрлі ақпаратпен жұмыс жасай білуінде;
- Өзінің іс-әрекет облысында ақпараттық ағымдардың ерекшеліктерін
білуінде.
Адамның ақпараттық мәдениетінде маңызды құрамдасы мақсаттарды
қалыптастыру және тандай білу болып табылады, сонымен қатар, тапсырмалардың
қойылымын жүзеге асыру, оқытылатын процестер мен құбылыстарға ақпараттық
модельдер құру; автоматтандырылған ақпараттық жүйелердің көмегімен
ақпараттық модельдерді талдау және алған нәтижелерді түсіндіру; қабылдайтын
шешімдердің зардаптарды болжау және сай келетін қорытынды жасау; оқытылатын
процестер және мәліметтер қор құбылысын талдау үшін жасанды интеллект
жүйелерін және басқа да ақпараттық технологиялар білімдерін қолдану.
Осындайда мәліметтер және білімдерді ретке келтіруді, жүйелеуді және
құрылымдауды, мәліметтер және білімдерді ұсыну әдістерін, ақпараттық
модельдеу мәнін түсіне білу маңызды.
Ақпараттық мәдениет өзіне оны дамытуға және белгілі бір іс-әрекетке
бейімдеуге жағдай жасайтын білімдерді тандайды (кибернетика, Математика,
ақпарат теориясы). Ақпараттық және коммуникационды технологиялар білімі
ақпараттық мәдениеттің ажыратылмайтын бөлігі болып табылады және оларды
рутиндік операцияларды автоматтандыру үшін қолдана білу.
Оқушыларда ақпараттық мәдениетті қалыптастыру педагогикалық іс-
әрекеттің  маңызды мәселесі болып саналады.
Білім беру ақпараттандыру оқытылатын пәндердің, қызығушылығы бойынша 
оқудан тыс сабағының, кәсіби дайындығының мағынасына әлді әсер етеді.
Қоғамды ақпараттандыру өлшемі бойынша білім беру мазмұнынын
өзгеруі бірнеше бағыт бойынша  жүреді.
Бірінші бағыты оқушылардың математика облысында  жалпы білім 
беру және кәсіби дайындықты қамтамасыз ететін оқытылатын пәндерінің
қалыптасуымен байланысты.
Екіншісі –  адам іс-әрекетінің барлық облыстарында
норма түрінде қолданылатын Математика  әдістері мен жағдайларының
кеңейтілуі.
Үшінші бағыт  ақпараттандырудың оқыту мақсаттарын а тереңдетілген
түрде әсер етумен байланысты. Ол ақпараттық-компьютерлік революцияның
дамуымен байланысты, сол  сияқты ақпараттық үрдіспен және болашақ 
ұрпақтардың пайда болуымен.
Білім беру облыстарының стандарттары ақпараттық технологияларды 
қолданудың педагогикалық мақсаттарын  ескерумен жасалуы керек.
Бірінші мақсат – оқушы тұлғасының дамуы, оның ақпараттық
қоғам шартындағы өмірге дайындығы.
Екінші мақсат – ақпараттық технологияларды қолданушылар мен
Математика облысындағы мамандарды дайындау.
Үшінші мақсат – педагогикалық іс-әрекеттің  барлық деңгейінің
интенсификациясы: оқыту сапасының және эффективтілігінің  жоғарылауы,
пәнаралық байланыстардың тереңдетілуі.
Педагогикалық жобалаудың қиын және үлкенкөлемді үрдісінде білім беру
стандарттары басты рольді атқарады.
Біріншіден, олар мұғалімдерді алқындыру педагогикалық  іс-әрекеттегі
ақпараттық технологияларды  қолдануға бағыттайды.
Білім беру стандарттары мұғалімдердің және тәрбиешілердің жекелік
жоспарлауы үшін, сол сияқты оқыту-тақырыптық жоспарлар мен сабақ жоспарлары
үшін ағымдық құжаттары болып келеді. Білім беру стандарттарының негізінде
педагогикалық іс-әрекетте қолданылатын ақпараттық технологиялардың түрлері
анықталынады. Олар:
1) ақпараттық технологияларды оқыту процестерін жасау үшін (олардың
эффективтілігі мен сапасының жоғарылауы үшін) қолдану.
2) ақпараттық технологияларды оқушы тұлғасының дамуы үшін қолдану.
3) ақпараттық технологияларды коммуникациялар үшін қолдану.
4) Ақпараттық технологияларды оқытудың тәжірибелік-зерттеушілік іс-
әрекеті үшін қолдану.
Екіншіден, білім  беру стандарттары жеке сабақтардың құрамын
анықтайтын оқыту-әдістемелік материалдарды жасау үшін ағымдық болып келеді.
Білім беру стандарттары да, оқыту-әдістемелік материалдар да
мұғалімдер мен оқушылардың қолданатын ақпараттарымен және білімдерімен
толықтырылады. Мұғалімнің  педагогикалық  шешім  қабылдауы  ерекше
педагогикалық деп аталатын ақпаратты  жасау  мен  алу негізінде 
жасалады.
Педагогикалық ақпарат – педагогикалық білім мен фактілердің
арасындағы тәуелділік. Оған кіретіндер:
- оқыту және тәрбие мақсаттарын анықтайтын мемлекеттік нормативті
құжаттар;
- педагогикалық іс-әрекеттің құрамын, жағдайлары мен әдістерін
анықтайтын ғылыми концепциялар;
- оқушылардың меңгеруіне арналған оқытушылық, ғылыми, өндірістік,
эстетикалық, экологиялық және т.б. білімдер.
- Ұжымдық және тұлғалық диагностика негізінде алынған ақпарат;
ұзақмерзімді болжам үшін берілген педагогикалық жүйелер анализі;
Педагогикалық ақпарат мынадай талаптарға жауап беруі тиіс:
Біріншіден, актуальділік талабы. Ақпарат, оны қолдану кезінде  бағалы
болуы керек.
Екіншіден, анықтық  талабы. Ақпарат нақты объектілерді көрсетуі
керек.
Үшіншіден, көрсету  талабы. Ақпарат педагогикалық объектілер
қасиеттерінің нақты көрсетілуі ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Бастауыш класс математика сабағында ойын технологиясын қолдану
Бастауыш сыныптың математика сабағында сын тұрғысынан ойлау технологиясын қолдану
Математика сабағында көрнекілік принципті қолдану технологиясы
Қазақ тілі сабағында ойын технологиясын қолдану
Қазақ тілі сабағында ойын технологиясын қолдану арқылы тілдік құзіреттілікті дамыту
Математика сабағында ойын технологиясының пайдалануы
«Математика пәнін оқытуда СТО технологиясын пайдалану»
Математика сабағында проблемалық оқытудың ерекшеліктері
Математика сабағында қолданатын дидактикалық ойындар
Математика сабағында дарынды балалармен жұмыс
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь