Жылжымайтын мүлік нарығының жалпы моделі

ЖОСПАР

I. Кіріспе

II. Жылжымайтын мүлік нарығының негізгі элементтері:
1. Жылжымайтын мүлік нарығы туралы түсініктеме
2. Жылжымайтын мүлік нарығының түрлері
3. Жылжымайтын мүлік нарығының субъектілері
4. Жылжымайтын мүлік нарығының функциялары

III. Жылжымайтын мүлік нарығында жасаланатын мәмілелер:
1. Сатып алу . сату
2. Айырбас
3. Сыйға тарту
4. Рента және өмір бойы асырауда ұстау
а) тұрақты рента
б) ғұмырлық рента
5. Мүлік жалдау
6. Лизинг
7. Үйлер мен ғимараттарды жалдау
8. Мүлікті тегін пайдалану

IV. Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен операциялар:
1. Жекешелендіру
2. Тұрғын үй қорынан тұрғын үйлерді және тұрғын жайларды алып тастау
3. Мемлекеттік мүлікті сату
4. Тұрғын үйді жалдау

V. Қорытынды

VI. Пайдаланылған әдебиеттер
КІРІСПЕ

Бұл курстық жұмыста жылжымайтын мүлікке, жылжымайтын мүлік нарығына түсінікті беруге, онымен барлық операцияларын және жылжымайтын мүлікті экономикалық актив ретінде қарастыруға тырыстым.
Бірінші бөлімде жылжымайтын мүлік нарығының негізгі элементтерін қарастырдым: жылжымайтын мүлік нарығының негізгі субъектілері, функциялары, түрлері, т.с.с.
Келесі бөлімдерде жылжымайтын мүлік нарығындағы істеленетін мәмілелер, тұрғын үй нарығында жылжымайтын мүлікпен істеленетін операциялар, аукциондар мен тендерлерде мемлекеттік мүлікті сату туралы мәліметтер жазылған.
Жылжымайтын мүліктің маңызды ерекшелігі әртүрлі тұлғалар үшін әртүрлі экономикалық сапада шығуға мүмкіндігінде. Бір жылжымайтын мүліктің объекті оны пайдалану, немесе жалға беру, немесе берілген уақыт өткеннен кейін қайта сату үшін алынуы мүмкін. Экономикалық теорияда барлық активтерді екі класқа бөлінеді: реалды (ғимараттар, құрылыстар, құрал-жабдықтар) және қаржылық активтер (ақша, банктегі шоттар, бағалы қағаздар). Біріншілер өндіріс үрдісіне тікелей тартылған және олардың өндірістік пайдалану табысты әкеледі. Екіншілері бұл үрдіске берілген салымдардың бейнесі болып табылады. Соңғы кезде жылжымайтын мүлік әртүрлі тұлғалар үшін қаржылық актив (акцияларды, облигацияларды иеленеді) және жеке және өндірістік пайдалануға арналған реалды актив ретінде келеді. Қазіргі әдебиеттерде жылжымайтын мүліктің табиғаты жөнінде пікір таластары болып отыр. Мысалы, И.Т. Балабанов жылжымайтын мүлік қаржылық актив болып табылады дейді, ал Н.Г. Волочков керісінше жылжымайтын мүлік тауарлар категориясына жататынын айтады.
Жылжымайтын мүліктің экономикалық ресурс ретінде екіжақтылығы оны сатып алудың көптеген себебіне әкеледі. Егер жылжымайтын мүлікті жалға беруден пайда алу үшін сатып алса, ол қаржылық актив ретінде, ал егер өз пайдалануы үшін алынса, онда реалды актив ретінде қарастырылады. Бір объект оны пайдалану сипатына байланысты әртүрлі құнға ие болады.
Осыған байланысты жылжымайтын мүлік нарығының алдында келесі сұрақтар тұрады:
- Тиімді қызмет етуі үшін кәсіпорынға қандай жылжымайтын мүлікті сатып алуы керек?
- Жылжымайтын мүлік қай жерде орналасу керек?
- Жылжымайтын мүлікті пайдаланудың құқықтық мәртебесі қандай болуы керек?
- Жылжымайтын мүлікті басқару қалай ұйымдасуы керек, т.б.
Қазір біздің республикамыздың экономикасы жылжымайтын мүлік нарығына, оның тиімді қызмет етуіне тәуелді болып келеді. Бұл үшін жылжымайтын мүлік нарығын реттейтін нормативтік базасының өңделуі маңызды мәселе болып отыр. Осылай қазіргі кезде мемлекеттік органдарда жер кодексін, әсіресе, ауылшаруашылық жерлерге деген меншік құқығының мәселелері туралы сұрақтар жөнінде кең таластар болып жатыр.
Экономикада мемлекеттің экономиканың қалыптасу және даму көрсеткіші капиталды құрылыстың кеңеюі екені туралы ереже бар. Қазіргі кезде мемлекеттің жекелеген аумақтарда құрылыстың тез өсуін көріп жатырмыз. Яғни, жылжымайтын мүлік нарығы қаржы қызметтердің дамыған нарығымен бірге Қазақстан Республикасының экономикасындағы ең маңыздылардың бірі болып келеді.
Курстық жұмысымның тақырыбы өте актуалды, сонымен қатар оның құрамында ерекше көңіл бөлуді қажет ететін көптеген мәселелер бар. Бұл курстық жұмыста істелінген қорытындылар болашақта кәсіби қызметімде, сонымен қатар жылжымайтын мүлік нарығы саласындағы теориялық зерттеулерімде қолданылады.

Жылжымайтын мүлік нарығының негізгі элементтері

Жылжымайтын мүлік нарығы бір бірінен баға деңгейімен, тәуекелділік деңгейімен, жылжымайтын мүлікке инвестициялардың тиімділігімен және басқа да факторлармен айырылатын аймақтық, жергілікті нарықтардың жиынтығы болып табылады.
Жылжымайтын мүлік нарығы кезкелген ұлттық экономиканың маңызды құрамды бөлігі болып келеді. Жылжымайтын мүлік - үлесіне әлем байлығының 50 пайызы келетін, ұлттық байлықтың маңызды құрамдас бөлігі.
Жылжымайтын мүлік нарығынсыз жалпы нарық бола алмайды, өйткені еңбек нарығы, капитал нарығы, тауарлар мен қызметтер нарығы және тағы басқа нарықтар өзінің қызметін жүзеге асыруы үшін оларға сай ғимараттары болуы керек.
Жылжымайтын мүлікті сату жөніндегі отандық тәжірибені ескере отырып, жылжымайтын мүлік нарығы – бұл жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелердің, олардың ақпараттық қамсыздандырудың, мүлік облысындағы қызметтерді басқару және қаржыландыру жөніндегі операциялардың жиынтығы.
Жылжымайтын мүлік нарығы – бұл өзіндік сипатталары бар тауарлардың нарығы.
Жылжымайтын мүлік нарығы – бұл шектелген ресурстардың, сатып алушылар мен сатушылардың нарығы.
Жылжымайтын мүлік нарығында оның екі құрамдасы ерекшеленеді: алғашқы және екінші нарықтары.
Алғашқы – жылжымайтын мүлік нарыққа бірінші рет кіргендегі экономикалық жағдай. Бұндай жағдайда негізгі сатушылар ретінде мемлекет, оның аумақтық және жергілікті органдары, құрылыс компаниялары шығады.
Екінші нарықта Жылжымайтын мүлік бұрын қолдануда болған және белгілі меншік иесінде (заң және жеке тұлға) болған тауар ретінде келеді
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР


1. Г. Поляковский. Жилищная экономика. М, Дело, 1996г.

2. Джек Фридман, Николас Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М, Дело, 1995г.

3. А.Б. Крутик, М.А. Горенбургов, Ю.М. Горенбургов. Экономика недвижимости. С-П, Лань, 2000г.

4. С.Н. Максимов. Основы предпринимательской деятельности на рынке недвижимости. С-П, Питер, 2000г.

5. И.Т. Балабанов. Экономика недвижимости. С-П, Питер, 2000г.

6. Закон Республики Казахстан «О жилищных отношенияхң от 16 апреля 1997 года № 94-1. (Ведомости Парламента РК, 1997г, №8, ст.84).

7. Гражданский кодекс Республики Казахстан.

8. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 24 января 1992 года № 66 об Утверждении Положения о приватизации государственного жилищного фонда в Республики Казахстан.
        
        Тақырыбы: Жылжымайтын мүлік нарығының
жалпы моделі
ЖОСПАР
I. Кіріспе
II. Жылжымайтын мүлік нарығының негізгі элементтері:
1. Жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... нарығының түрлері
3. Жылжымайтын мүлік нарығының субъектілері
4. Жылжымайтын мүлік нарығының функциялары
III. Жылжымайтын ... ... ... ... ... алу – сату
2. Айырбас
3. Сыйға тарту
4. Рента және өмір бойы асырауда ұстау
а) ... ... ... ... Мүлік жалдау
6. Лизинг
7. Үйлер мен ғимараттарды жалдау
8. Мүлікті тегін пайдалану
IV. Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен операциялар:
1. Жекешелендіру
2. Тұрғын үй ... ... ... және ... ... ... Мемлекеттік мүлікті сату
4. Тұрғын үйді жалдау
V. Қорытынды
VI. Пайдаланылған ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік нарығына
түсінікті беруге, онымен барлық операцияларын және жылжымайтын ... ... ... ... тырыстым.
Бірінші бөлімде жылжымайтын мүлік нарығының ... ... ... ... ... ... ... функциялары,
түрлері, т.с.с.
Келесі бөлімдерде жылжымайтын мүлік нарығындағы істеленетін мәмілелер,
тұрғын үй нарығында жылжымайтын ... ... ... мен тендерлерде мемлекеттік мүлікті сату туралы мәліметтер
жазылған.
Жылжымайтын мүліктің маңызды ерекшелігі әртүрлі ... үшін ... ... ... ... Бір ... мүліктің объекті
оны пайдалану, немесе жалға беру, немесе берілген уақыт өткеннен кейін
қайта сату үшін ... ... ... ... барлық активтерді екі
класқа бөлінеді: реалды (ғимараттар, құрылыстар, құрал-жабдықтар) ... ... ... ... ... бағалы қағаздар). Біріншілер
өндіріс үрдісіне тікелей тартылған және олардың өндірістік ... ... ... бұл үрдіске берілген салымдардың бейнесі болып
табылады. ... ... ... мүлік әртүрлі тұлғалар үшін қаржылық
актив (акцияларды, облигацияларды ... және жеке және ... ... ... ... ... ... Қазіргі әдебиеттерде
жылжымайтын мүліктің табиғаты жөнінде пікір таластары болып отыр. ... ... ... ... қаржылық актив болып табылады дейді, ал
Н.Г. ... ... ... ... ... категориясына жататынын
айтады.
Жылжымайтын мүліктің экономикалық ресурс ... ... ... алудың көптеген себебіне әкеледі. Егер ... ... ... ... алу үшін ... алса, ол қаржылық актив ретінде, ал егер өз
пайдалануы үшін ... онда ... ... ... ... Бір ... пайдалану сипатына байланысты әртүрлі құнға ие болады.
Осыған байланысты жылжымайтын мүлік нарығының ... ... ... Тиімді қызмет етуі үшін кәсіпорынға қандай ... ... алуы ... ... ... қай жерде орналасу керек?
- Жылжымайтын мүлікті пайдаланудың ... ... ... ... ... мүлікті басқару қалай ұйымдасуы керек, т.б.
Қазір біздің ... ... ... ... ... ... ... етуіне тәуелді болып келеді. Бұл үшін жылжымайтын мүлік
нарығын реттейтін нормативтік ... ... ... мәселе болып отыр.
Осылай қазіргі кезде мемлекеттік ... жер ... ... ... ... меншік құқығының мәселелері туралы сұрақтар
жөнінде кең таластар болып жатыр.
Экономикада мемлекеттің экономиканың қалыптасу және даму ... ... ... ... ... ... бар. ... кезде
мемлекеттің жекелеген аумақтарда құрылыстың тез өсуін көріп жатырмыз. Яғни,
жылжымайтын мүлік нарығы ... ... ... ... ... Республикасының экономикасындағы ең маңыздылардың бірі ... ... ... өте ... ... ... оның құрамында
ерекше көңіл бөлуді қажет ететін көптеген ... бар. Бұл ... ... ... ... кәсіби қызметімде, сонымен қатар
жылжымайтын мүлік нарығы саласындағы теориялық зерттеулерімде қолданылады.
Жылжымайтын мүлік ... ... ... мүлік нарығы бір бірінен баға деңгейімен, тәуекелділік
деңгейімен, ... ... ... ... және басқа
да факторлармен айырылатын аймақтық, жергілікті нарықтардың жиынтығы болып
табылады.
Жылжымайтын мүлік нарығы кезкелген ... ... ... ... ... ... ... мүлік - үлесіне әлем байлығының 50 пайызы
келетін, ұлттық байлықтың ... ... ... ... ... жалпы нарық бола алмайды, өйткені еңбек
нарығы, капитал нарығы, ... мен ... ... және тағы ... ... ... ... асыруы үшін оларға сай ғимараттары ... ... сату ... ... ... ... отырып,
жылжымайтын мүлік нарығы – бұл жылжымайтын мүлікпен жасалатын мәмілелердің,
олардың ақпараттық қамсыздандырудың, мүлік облысындағы ... ... ... ... ... жиынтығы.
Жылжымайтын мүлік нарығы – бұл өзіндік сипатталары бар тауарлардың
нарығы.
Жылжымайтын мүлік ... – бұл ... ... ... ... сатушылардың нарығы.
Жылжымайтын мүлік нарығында оның екі құрамдасы ерекшеленеді: алғашқы
және екінші нарықтары.
Алғашқы – жылжымайтын ... ... ... рет ... жағдай. Бұндай жағдайда негізгі сатушылар ретінде мемлекет,
оның аумақтық және жергілікті органдары, құрылыс ... ... ... Жылжымайтын мүлік бұрын қолдануда болған және ... ... (заң және жеке ... ... ... ... келеді.
Алғашқы нарықтағы ұсынылатын жылжымайтын мүліктің саны жаңа құрылысқа
байланысты болады. Алғашқы және екінші нарықтар ... ... ... ... ... да бір ... үшін жылжымайтын мүлікке деген ұсыныс
өссе, онда ол алғашқы нарықтағы жылжымайтын мүліктің ... ... мен ... ... ... әсерлері жөнінде есеп жүргізу
жылжымайтын мүліктің жаңа ... ... ... ... ... ... ... табысты дамуына мүмкіндік береді.
Жылжымайтын мүлік нарығының ... – бұл ... ... ... ... Жылжымайтын мүлік нарығының келесідей
сегменттері ... ... ... ... ... емес жай нарығы
- жер учаскілер нарығы.
Тұрғын үйлер нарығы. Тұрғын үйлердің ... ... ... ... иелерінің (пәтерлер және тұрғын үй қорынан бөлмелердің
иелері) кең ... ... ... ... өту бұрын тұрғын үйлер
құрылысындағы капиталсалымдарының ең негізгі көзқайнары ... ... ... ... ... құрылысы қысқарды. Тұрғын үйлер нарығы қалалық
және қаладан тыс тұрғын үйлер ... ... емес жай ... ... ... ... құрылды.
Тұрғын емес жай нарығында сату-сатып алу және ... ... ... ... орын ... Бұл ... өзінің келешектегі дамуы үшін
үлкен қорлары бар, ... ... ... Бұл ... ... ... ... сараланатын бірнеше сегменттерге ... ... ... ... ... ... ... қатысушыларының қажеттіліктері мен
мүмкіндіктеріне байланысты жіктелген. Оны әртүрлі параметрлер бойынша
сегменттеуге ... ... ... ... әр ... пен ... жеке ... бола
алады.
2. қолдануы бойынша: тұрғын үйлер нарығы, тұрғын емес жай нарығы,
өнеркәсіптік нарығы, ауылшаруашылық нарығы.
3. құны ... ... ... мүлік нарығы
- салыстырмалы қымбат емес жылжымайтын мүлік нарығы
4. инвестициялық ынталандыру бойынша:
- жылжымайтын ... ... ... ... ... өсу ... бар нарық
- салықтық жасырушылық нарығы.
5. меншік құқықтың түрлері бойынша:
- меншік құқықтары ... ... жер ... ... ... ... ... қатысуға құқық
- шаруашылықты жүргізу құқығы
- жедел басқару құқығы
- өмір бойы иелену құқығы
- тағы басқа.
Жылжымайтын мүлік нарығының келесі ... ... Бұл ... ... алушылар мен инвесторлар. Екіншіден, жылжымайтын мүліктің
сатушылары - жылжымайтын мүлік иелері. Сатушылар мен ... ... ... ... ... ... үйшаруашылықтары, ипотекалық
банктер.
Жылжымайтын мүліктің сатушылар ішінде құрылыс ұйымдары ... ... Олар жаңа ... ... ... үй емес ... ... және
оларды өздері немесе қызметтер үшін төлеп, делдар-сатушылар сата алады.
Жылжымайтын мүлік объектілерін сатуды қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... табылады: жылжымайтын
мүлік бойынша агенттер, брокерлер, риэлтер, бағалаущылар, заңды фирмалары,
жылжымайтын мүлік қорлары, ... ... ... ... ... уәкілетті тұлғалар, девелоперлер, жылжымайтын мүлікті
басқару жөніндегі менеджерлері, жаппай ... ... ... нарығы келесі функцияларды атқарады:
1. Ақпараттық, яғни нарықтық жағдайларда адамдарға қажет кезкелген
ақпартты үлестіру;
2. Делдалдық. ... ... ... ... ... жекелеген
өндірушілер өз еңбек нәтижелерімен айырбастауы мүмкін.
3. Тиімді шаруашылықты, адамдар мен қоғаммен ... ... ... ... Үлестіру мен ауытыру функциясы.
5. Пропорционалдық функциясы. Нарық өндіру мен тұтыну арасындағы
сәйкестікті орнатуға көмектеседі.
6. ... ... ... ... ... ... ... қабілетсіздерден тазарылады.
Жылжымайтын мүлік нарығында жасаланатын мәмілелер
Азаматтар мен заңды тұлғалардың азаматтық құқықтары мен міндеттерін
белгілеуге, өзгертуге немесе тоқтатуға бағытталған ... ... ... ... және екі ... көпжақты (шарттар) болуы мүмкін.
Мәмілелер ауызша және ... ... ... (жай ... ... Егер мәмілелердің жекелеген түрлері үшін заңдарда өзгеше арнайы
көзделмесе немесе ... ... ... ... ... ... ... кезінің өзінде орындалатындарынан
басқа, кәсіпкерлік қызмет үрдісінде жүзеге асырылатын;
2. ... ... ... ... ... ... ... көрсеткіш жоғары сомаға;
3. Заңдарда немесе тараптардың келісімінде көзделген өзге де реттерде
жазбаша түрде жасалуға ... ... ... ... келісімімен белгіленген реттерде
жазбаша мәмілелер оларды нотариат куәландырғаннан кейін ғана жасалды деп
саналады.
Заң актілеріне сәйкес ... ... өзге де ... ... олар ... кейін жасалды деп саналады.
Сатып алу- сату
Сатып алу-сату шарты бойынша бір тарап мүлікті ... ... ... жүргізуіне немесе жедел басқаруына ... ал ... ... бұл ... (тауарды) қабылдауға және ол үшін
белгілі бір ақша ... ... ... Шарт ... ... ... бар ... сондай-ақ заң актілерінде өзгеше белгіленбесе немесе
мүліктің ... өзге ... ... ... ... болашақта шығаратын
немесе сатып алатын мүлкін сатып алу-сатуға шарт жасалуы мүмкін. ... ... ... ... алушыға беруге міндетті. Егер шартта ... ... ... ... ... ... алушыға оның ... ... ... ... ... ... ... соған қатысты құжаттарды беруге міндетті. Сатушының сатып
алушыға мүлікті беру міндетін ... ... ... ... Егер
мерзім бұзылған кезде ... ... ... орындауға мүдделілігі
жоғалатындығы шарттан айқын туындайтын ... ... ... шарты оның
қатаң белгілеген мерзімде орындау талабымен жасалды деп танылады. Сатушының
мұндай ... онда ... ... ... дейін немесе біткеннен
кейін сатып ... ... ... ... жоқ. Заң актілерінде
немесе шартта сатып алу-сату шартын бөліп ... ... ... ... мерзімдері) белгіленуі мүмкін. Егер сатып алу-сату
шартында өзгеше көзделмесе, сатушының сатып алушыға ... беру ... егер ... мүлікті жеткізіп беру бойынша сатушының міндеті
көзделсе, сатып алушыға немесе ол атаған ... ... ... егер мүлікті сол мүлік орналасқан жерде сатып алушыға ... ... ... ... тиіс болса, сатып алушының билігіне мүлік
берген кезінде орындалған болып есептеледі.
Тауар шартта көзделген мерзімде тиісті жерде беруге ... ... ... ... шарт талаптарына сәйкес мүліктің беруге дайын екендігі туралы
хабардар болған кезде ... ... ... ... берілген болып
есептеледі.
Осы мүліктің ... ... ... ... ... ... ... орындаудан бас тартуға өзі құқылы болатын ... ... ... ... ... ... ... қабылдауға міндетті. Егер заң
актілерінде немесе шартта өзгеше көзделмесе, сатып алушы ... ... ... ... ... ... және ... қамтамасыз ету үшін өз
тарапынан қажетті іс-қимылдар жасауға міндетті. ... ... заң ... ... бұза ... ... ... не қабылдаудан бас тартқан
жағдайларда, сатушы сатып алушыдан мүлікті қабылдауды ... ... ... ... бас ... ... ... алушы мүлікке шартта көзделген
баға бойынша ақы төлеуге, сондай-ақ өз есебінен заң ... ... ... ... ... ... төлемді жүзеге асыру үшін қажетті
іс-қимылдар жасауға міндетті.
Кәсіпорынды сату ... ... ... ... ... кәсіпорынды
мүліктік кешен ретінде сатып алушының меншігіне беруге міндеттенеді, бұған
сатушы басқа ... ... ... болмайтын құқықтар мен міндеттер
қосылмайды. Фирмалық ... ... ... ... көрсету белгілерін
және сатушыны дараландыратын басқа да құралдар мен оның ... ... ... ... ... қызметін пайдалану жнінде сатушыға
тиесілі құқықтар, егер шартта өзгеше көзделмесе, сатып алушыға ... ... ... арнайы рұқсат (лицензия) беру негізінде алынған
құқықтар, егер заң актілерінде ... ... ... ... ... ... Шарт бойынша берілетін кәсіпорынның құрамына оның
арнайы рұқсаты (лицензия) ... ... ... ... ... енгізілуі сатып алушыны несие берушілер алдындағы тиісті
міндеттемелерден босатпайды. Міндеттемелерді орындамағаны үшін ... ... ... ... берушілер алдында бірдей жауап береді. Кәсіпорынды сату
шарты мемлекеттік тіркелуге тиіс және тіркелген кезінен ... ... ... ... ... ... ... мен құны, егер заң
актілерінде өзгеше көзделмесе, тараптардың келісімімен айқындалады. Шартқа
қол қойылғанға дейін ... ... ... бухгалтерлік балансты,
кәсіпорынның құрамы мен құны туралы тәуелсіз аудитордың ... ... ... олар қойған талаптардың сипатын, мөлшері мен
мерзімдерін көрсете отырып, ... ... ... барлық
борыштың тізбесін жасап, қарауға тиіс. Сатушының кәсіпорынды сатып алушыға
беруі өткізу актісі бойынша жүзеге ... онда ... ... және ... сату ... несие берушілерге хабарлау жөніндегі
деректер, сондай—ақ берілген ... ... ... ... және оны жоғалтып алуға байланысты беру міндеттерін орындау
мүмкін болмайтын мүліктердің ... ... ... ... ... оны қол ... табыс етуді қоса алғанда, кәсіпорынды беруге дайындау
сатушының міндеті ... ... егер ... өзгеше көзделмесе, соның
есебінен жүзеге асырылады. ... ... екі ... қол ... ... ... алушыға берілген деп есептеледі. Сол ... ... ... берілген мүліктің кездесоқ жойылу ... ... ... ... алуышға ауысады.
Айырбас
Айырбас шарты бойынша тараптардың әрқайсысы шаруашылық жүргізуді,
оралымды басқаруды ... ... ... бір ... ... беруге міндеттенеді. аЙырбас шартына тиісінше сатып ... ... ... ... бұл осы ... ... және
айырбас мәніне қайшы келмейді. Бұл ... ... ... ... ... ... деп және айырбастап алуға міндеттенетін сатып
алушы деп танылады. Егер шарттан өзгеше туындамаса, айырбастауға ... ... тең деп ... ал оларды беру мен ... ... ... ... ... ... міндет жүктелетін тарап жүзеге
асырады. Шартқа сәйкес айырбасталатын мүліктер бір-біріне тең емес ... ... ... ... ... ... ... кем
мүлікті беруге міндеттенген тарап, егер шартта ... ... ... беру міндетін орындағанға дейін немесе одан кейін бағадағы айырманы
тікелей өзі төлеуге ... Егер заң ... ... ... өзгеше
көзделмесе, айырбасталатын мүліктерге меншік құқығы айырбас шарты бойынша
сатып алушы болатын тараптарға талаптардың ... ... ... ... ... ... бір ... ауысады.
Сыйға тарту
Сыйға тарту шарты бойынша бір тарап (сыйға тартушы) басқа тараптың
(сыйды алушының) меншігіне затты немесе өзіне ... ... ... ... ... ... ... немесе беруге міндеттенеді не оны өзінің
немесе үшінші тұлғаның алдындағы мүліктік ... ... ... ... Затты немесе құқықты қарсы беру не қарсы міндеттеме
болған кезде шарт сыйға тарту шарты деп танылмайды. әлдекімге затты ... ... ... ... уәде ету не әлдекімді мүліктік міндеттен
(сыйға тартуға уәде беруден) босату сыйға тарту шарты ... ... ... уәде ... ... жасалса және алдағы уақытта нақты тұлғаға затты
немесе құқықты тегін беру не оны ... ... ... ... ... ... уәде берушіні босатпай тастайды. Нақты сыйға тарту затын
зат, құқық түрінде көрсетпей-ақ, өзінің ... ... ... өзінің барлық
мүлкінің бір бөлігін сыйға тартуға уәде беру немесе міндеттемеден босату
жарамсыз болады. Сыйға ... ... ... ... сый ... сый
беруді көздейтін шарт жарамсыз болады. Сый алушы ... сый ... ... ... одан бас ... ... Бұл жағдайда сыйға тарту шарты
бұзылған деп есептеледі. Егер сыйға тарту шарты жазбаша ... ... бас ... да ... ... ... ... Сыйғатарту шарты тіркелген
жағдайда сыйды алудан бас тарту да мемлекеттік тіркелуге тиіс. Егер сыйға
тарту шарты жазбаша ... ... ... сый ... сый аоушыдан сыйды
алудан бас тартқаны үшін ... ... ... ... өтеуін талап етуге
құқылы. Сыйды беру оны тапсыру, ... беру не ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Қозғаомайтын мүлікті ... ... ... тұлға сый беруші болған және ... құны ... ... ... ... ... шартта алдағы уақытта сыйға тартуға уәде ... ... ... ... ... ... сыйға тарту шарты осы тармақта көзделген жағдайларда
жарамсыз болады. Қозғалмайтын мүлікті ... ... ... ... тиіс.
Құны заң актілерінде белгіленген он айлық есептік көрсеткіш мөлшерінен
аспайтын әдеттегі сыйлықтарды қоспағанда:
1. жас балалар мен іс-әрекетке қабілетсіз деп ... ... ... ... ... емдеу, тәрбиелеу мекемелерінің, әлеуметтік қорғау мекемелерінің
және сол секілді ... ... ... ... не тәрбиесіндегі азаматтардың және осы азаматтардың
зайыптары мен туыстарының;
3. мемлекеттік ... ... ... ... байланысты
немесе олардың қызметтік міндеттерін атқаруына байланысты сыйға
тартуға жол берілмейді.
Егер сый алушы сыйға тарутшының ... оның ... ... ... туыстарының біреуіне қастандық жасаса не сый берушіге қасақана
дене жарақатын салса, сыйға тартушы ... ... ... ... ... ... алушының сыйға тартушы үшін үлен мүліктік емес құндылық болып саналатын
сыйланған затты ұстауы оның біржола жойылуы қаупін тудырса, ... ... ... ... сот ... ... ... етуге құқылы. Сыйға тарту
шартында, сый беруші сый алушыдан ұзақ өмір жүрген жағдайда, сыйға тартудың
күшін жою ... ... ... ... ... күші ... ... сыйланған зат сыйға тартудың күші жойылған ... ... сол ... сый ... оны ... ... ... мақсатында затты немесе құқықты сыйға тарту
қайырмалдық деп ... ... ... ... ... беру
мекемелеріне, әлеуметтік қорғау мекемелеріне және басқа да сол сияқты
мекемелерге, қайырымдылық, ... және оқу ... ... мен ... да ... ... қоғамдық және ... ... ... ... мүмкін. қайырмалдықты алуға
ешкімнің рұқсаты немесе ... ... ... және өмір бойы ... ... ... бойынша бір тарап (рента алушы) екінші ... ... ... ... ... ал ... төлеуші алған мүлікке айырбас
ретінде рента алушыға белгілі бір ақша ... ... ... оны ... ... де ... қаражат беру түрінде мезгіл-мезгіл рента төлеп ... ... ... ... рента алушыға рентаны мерзімсіз (тұрақты
рента) немесе өмір бойы төлеу ... ... ... ... ... Ғұмырлық рента азаматты өмір бойы асырап отыру жағдайларында
белгіленуі мүмкін. ... ... ... ... ... ал ... үшін қозғалмайтын мүлікті иеліктен айыру көзделетін шарт ... ... ... тиіс. Рента төлеу үшін иеліктен айырылатын
мүлікті рента ... ... ... ... ақы ... ... тегін
беруі мүмкін. Рента шартында мүлікті ақы төлетіп беру көзделген жағдайларда
тараптардың беру және төлеу жөніндегі ... ... ... ... ережелер, ал мұндай мүлік тегін берілетін жағдайларда, егер ... ... ... ... ... шарты туралы ережелер қолданылады.
Рента жер учаскесіне, сондай-ақ оны ... етіп ... ... ... ... басқа да қозғалмайтын мүлікке құқық
жүктейді. Рента ... ... ... ... ... ... оның
рента шарты бойынша міндеттемелері мүлікті сатып алушыға ауысады.
Жер учаскесі ... ... да ... ... ... рента төлейтін
етіп берілген кезде рента алушы рента төлеушінің міндеттемесін қамтамасыз
ету үшін осы ... ... беру ... ... Рента төлеушінің
міндеттемелерін ... ... ету не осы ... ... тиісінше орындалмағаны үшін жауапкершілік ... ... ... ... міндетін белгілейтін талап ақша сомасын
немесе өзге де қозғалатын мүлікті рента төлейтін етіп ... ... ... ... ... ... Рента төлеуші көзделген міндеттерді
орындалмаған кезде, сондай-ақ рента алушы ... ... ... ... ... айырылған немесе қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... бұзуға және рента шартының
бұзылуынан ... ... ... талап етуге құқылы.
Тұрақты рента
Тек қана азаматтармен коммерциялық емес ... егер бұл ... ... ... ... ... ... алушылар бола лады.
Тұрақты рента шарты бойынша рента алушының құқықтары, егер заң актілерінде
немесе ... ... ... ... ... жол беру және ... ... мирасқорлығы тәртібімен заңды тұлғаларды қайта ұйымдастыру арқылы
аталған тұлғаларға ... ... ... рента шартта белгіленген мөлшерде ақшалай төленеді.
2. Шартта рентаны төлеу рентаның ... ... ... ... заттар беру, жұмыстар атқару немесе қызметтер көрсету
жолымен қарастырылуы мүмкін.
3. Егер ... ... ... төленетін рентаның мөлшері заң
актілерінде белгіленген бір айлық ... ... ... ... шартта өзгеше көзделмесе, тұрақты рента әрбір күнтізбелік тоқсан
аяқталғаннан кейін төленеді.
Тұрақты рента төлеуші рентаны ... алу ... оны одан әрі ... ... ... ... бас тарту рента төлеуші рента төлеу
тоқтатылғанға дейін үш айдан кешіктірмей ... ... ... ... ... жазбаша түрде мәлімдеген жағдайда жарамды болады. Бұл орайда
рента төлеу жөніндегі міндеттеме, егер шартта сатып-алудың өзгеше ... ... ... ... ... алу ... слғанға дейін
тоқтатылмайды. Тұрақты рента төлеушінің оны ... алу ... бас ... шарт ... ... ... Шартта тұрақты рентаны сатып алу құқығы
рента алушының тірі кезінде не шарт жасалған кезден бастап отыз ... өзге де ... ... жүзеге асырылмайтындығы көзделуі мүмкін.
Рента алушы:
1. Егер шартта өзгеше белгіленбесе, рента төлеушң оның ... ... ... ... ... Рента төлеуші рентаның төленуін ... ету ... ... ... ... ... төлемге қабілетсіз деп ... не оның ... ... мен ... рента төлей алмайтынын айқын
куәландыратын өзге де мән-жайлар пайда болған;
4. ... ... ... ... мүлік жалпы меншікке түскен
немесе бірнеше ... ... ... ... ... ... ... да жағдайларда төлеушінің рентаны сатып
алуын талап етуге ... ... ... алу ... ... баға ... жүргізіледі.
Шартта рента төлемі ретінде төлеу үшін берілген мүліктің ... алу ... ... болмаған кезде сатып алу рента төлемдерінің жылдық сомасына
сәйкес баға ... ... ... ... ... ... ... тегін
берілген мүліктің сатып алу бағасы туралы ереже ... ... ... ... рента төлемдерінің жылдық сомасымен қатар берілген мүліктің бағасы
да қосылады.
Ғұмырлық рента
Рента төлемі ретінде мүлік берген ... ... ... не ... ... азаматтың өмірі кезеңіне ғұмырлық рента белгіленуі мүмкін.
Егер шартта өзгеше белгіленбесе, рента алу құқығындағы үлестері тең ... ... ... ... ... ... ... жол
беріледі. Рента алушының біреуі қайтыс ... ... егер ... оның ... алу ... үлесі тірі қалған рента алушыларға
ауысады, ал соңғы рента алушы қайтыс болған ... ... ... ... Шарт жасасу қарсаңында қайтыс ... ... ... ... ... шарт ... болады.
Ғұмырлық рента шартта рента алушыға оның өмір сүруі езінде ... ... ... ақша ... рентінде белгіленеді. Тараптар өмір бойы
асырауда ұстау туралы шарт ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Егер ғұмырлық рента шартында өзгеше
көзделмесе, төленетін рентаның мөлшері бір айға ... заң ... ең ... жалақыдан кем болмауға тиіс. Егер шартта өзгеше
көзделмесе, ғұмырлықрента әрбәр күнтізбелік ай аяқталғанда төленеді.
Өмір бойы ... ... бойы ... ұстау шарты бойынша рента алушы азамат ... ... ... сол ... және (немесе) ол көрсеткен үшінші
бір адамды өмір бойы асырауда ... ... ... міндетенген рента
төлеушінің меншігіне береді. өмір бойы асырауда ұстау шартына ғұмырлық
рента туралы ережелер ... ... ... ... беру жөніндегі міндетіне ... ... пен ... ... ... және қажетті көмекке деген қажеттерін
қамтамасыз ету енгізілуі мүмкін. Шартта рента төлеушінің салт-жора қызметін
көретуге ақы төлеуді де ... ... ... жалпы асырауда ұстау
көлемінің құны айқындалуға тиіс. Бұл ... ... ... ... ... заң ... белгіленген ең төменгі екі жалақы мөлшерінен кем
болмауы ... ... ... ... ... тиісті асырауда ұстау
көлемі туралы тараптар арасында туған дауды шешу кезінде сот адалдық пен
парасаттылық ... ... ... ... ... ... өзіне өмір
бойы асырауды қамтамасыз ету үшін берілген қозғалмайтын мүлікті иеліктен
айыруға, кепілге ... және өзге де ... ... ... ... алдын
ала келісімі болғанда ғана құқылы. Рента төлеуші өмір бойы ... ... ... ... ... ... осы ... құнын оның табиғи
тозуынан тыс төмендетуге әкеп соқпау үшін ... ... ... өмір бойы ... ұстау міндеттемесі рента алушы қайтыс болғанда
тоқтатылады. ... ... өз ... ... ... ... кезде
рента алушы өмір бойы асырауды қамтамасыз етуге берілген ... ... ... ... сатып алу бағасын төлеуді талап ... Бұл ... ... ... ... ... ... ұстауға
байланысты жасалған шығындарды өтеуді талап етуге құқығы жоқ.
Мүлік жалдау (аренда)
Мүлік жалдау шарты бойынша ... ... ... алушыға иүлікті ақы
төлеп уақытша иеленуге және ... ... ... ... ... алған мүлікке кодексте белгіленген жағдайлар мен тәртіп бойынша иелік
етуге құқылы. Лизинг, ... ... да, ... ... ақы ... иелену мен пайдалануға беруге байланысты шарттардың өзге түрлері де
мүлік жалдау шарттарына жатады.
Мүлік жалдауға кәсіпорындар мен ... да ... ... ... ... ... жабдықтар, көлік құралдары және оларды
пайдалану үрдісінде өздерінің табиғи қасиеттерін жоймайтын ... да ... ... ... ... Егер заң актілерінде өзгеше
көзделмесе, жер пайдалану құқығы, жер қойнауын пайдалану құқығы және ... ... ... ... жалдау объектісі болуы мүмкін. Заң актілерінде
мүлікті жалдауға тапсыруға жол берілмейтін немесе ... ... ... ... ... Заң ... ... үй-жайларды, жер
учаскелерін, жер қойнауы учаскелерін және ... да ... ... соның ішінде концессиялық келісімдер ... ... де ... ... жалдауға беру ерекшеліктері белгіленуі мүмкін.
Мүлік жалдау шартында жалға ... ... ... ... ... ... мүлікті анықтауға мүмкіндік беретін деректер өрсетілуге
тиіс. Шартта ... ... ... ... ... жалдауға берілуге
тиесілі объект туралы талап тараптармен ... деп, ал ... ... деп есептеледі.
Мүлікті жалға беру құқығы оның меншік ... ... Заң ... берілген немесе меншік иесі мүлкін жалға беруді тапсырған тұлғалар
да жалға берушілер бола алады.
Бір жылдан астам мерзімге жасалған, ал егер ... ... ... болса, мерзіміне қарамай-ақ, мүлік жалдау шарты жазбаша ... ... ... мүлікті мүліктік жалдау шарты, егер заңда
өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік тіркеуге жатады. азаматтар ... ... ... ... ... жалдау шарты ауызша түрде ... ... ... ... кейіннен жалға алушыға ауысуын көздейтін мүлік
жалдау шарты сондай мүлікті сатып алу-сату шарты үшін ... ... ... ... шартта белгіленген мерзімге жасалады. Егер мүлік
жалдау шарты мерзімі ... ... ол ... ... ... деп
есептеледі. Қозғамайтын мүлікті жалдаған жағдайда ... ... ... үш ай бұрын ескертіп, мұндай шарттан кезкелген уақытта және өзге
мүлікті жалдаған жағдайда, бір ай ... бас ... ... Заң
актілерінде мүлік жалдаудың жекелеген түрлері үшін, сондай-ақ ... ... ... үшін ... ... ұзақ ... мерзімі
белгіленуі мүмкін. Мұндай жағдайларда, егер ... ... ... және заң ... ... шекті мерзім біткенге дейін
тараптардың ешқайсысы шарттан бас тартпаса, шарт ... ... ... ... Бұл жағдайда заң актілерінде белгіленген шекті мерзімнен
асатын мүлік жалдау шарты барынша ұзақ ... тең етіп ... ... ... ... ... үшін ... егер заң актілерінде
өзгеше көзделмесе, ... ... ... ... мен ... бойынша
жалға алушы төлейді. Шартта олар айқындалмаған жағдайларда ... ... ... сол ... жалға алған кезде қолданылатын тәртіп, мерзім
мен нысан белгіленген деп ... ... ... ... үшін тұтас немесе оның құрамдас
бөліктерінің әрқайсысы бойынша жеке:
1. Мерзімдік немесе біржолғы ... ... ... белгіленген;
2. Жалданылған мүлікті, өнімді, жемістерді немесе кірістерді пайдалану
нәтижесінде алынған белгілі бір үлес;
3. Жалға алушының белгілі бір қызмет көрсетулері;
4. Жалға алушының ... ... ... ... ... ... ... беруі;
5. Жалға алушыға жалданылған мүлікті жақсарту жөнінде ... ... ... ... ... ... талап етуі бойынша мүлікті жалға алу ... өзге де заң ... ... шартта көзделген жағдайларда сот
тәртібімен өзгертілуі ... ... ... ... мүмкін.
Жалға берушінің талабы бойынша мынадай жағдайларда:
1. Егер жалға алушы мүлікті шарт ... ... ... ... ... бұзып, жалға берушінің мұндай іс-әрекетті тоқтату туралы жазбаша
ескертуіне қарамастан пайдаланса;
2. Егер жалға алушы ... ... ... мүлікті елеулі түрде
нашарлатса;
3. Егер жалға алушы мүлікті пайдаланғаны үшін ... ... ... өтуі бойынша екі реттен астам төлем жасамаса;
4. Егер ... ... ... алу ... ... мерзімде мүлікті күрделі
жөндеуден өткізбесе, ал ол шартта көрсетілмеген жағдайда- заң актілеріне
немесе шартқа сәйкес күрделі ... ... ... ... жүктелген
жағдайларда, оны қисынды мерзімде өткізбесе, мүлікті жалға алу шарты
бұзылып, мүлік жалға ... ... ... ... ... ... шарт мынадай жағдайларда:
1. Жалға беруші мүлікті жалға алушыға ... ... не ... шарт
талаптарына немесе мүліктің мақсатына сәйкес пайдалануға кедергі жасаған;
2. Жалға беруші өзіне жүктелген мүлікті күрделі ... ... ... мерзімде, ал ол шартта болмаған жағдайда - ... ... ... ... берілген мүлікте оны пайдалануға кедергі келтіретін
кемшіліктер болып, оны шарт ... ... ... ... ... ... алдын ала белгілі болмаған және мүлікті көрген ... ... ... оның ... ... кезде оның байқалуы мүмкін
болмаған;
4. Егер мүлік жалға алушы жауап бермейтін мән-жайларға байланысты пайдалану
үшін жарамсыз күйде ... ... ... ... бұзылуы мүмкін.
Лизинг
Лизинг шарты бойынша лизинг беруші лизинг алушы ... ... ... ... ... және ... ... осы мүлікті ақы төлеп
уақытша меленуге және кәсіпкерлік мақсатта пайдалануға беруге міндеттенеді.
Үйлер, ғимараттар, машиналар, ... ... ... жер ... және кезкелген тұтынылмайтын заттар лизинг
нысанасы бола алады.
Лизинг шартында мынадай ... ... ... ... ... ... ... алушыға мүлікті берудің талаптары мен мерзімі;
3. Төлемдердің мөлшері мен мерзімділігі;
4. Шарт мерзімі;
5. Егер шартта лизинг алушының меншігіне ... ... ... ... ... ... ... төленуге тиісті мерзімділік төлемдері мүліктің
шарт жасасқан кездегі баға бойынша құнының барлық немесе ... ... ... ... ... ... мен ғимараттарды жалдау
Үйді немесе ғимаратты жалдау шарты бойынша жалға беруші үйді немесе
ғимаратты жалға алушының ... ... және ... беруге
міндеттенеді.
Үйді немесе ғимаратты жалдаушарты тараптар қол ... ... ... ... ... ... Үйді немесе ғимаратты жалдау шартының
нысанын сақтамау оның жарамсыздығына әкеп соғады. Кенмінде бір жыл ... үйді ... ... ... ... ... тіркелуге тиіс және
ол осындай тіркеуден өткен кезден бастап жасалды деп есептеледі.
Үйді немесе ғимаратты жалдаушартында ... ... ... ... ... ... ... ақысы шартта үй (ғимарат) ... ... оның ... өзге көрсеткішіне белгіленсе, жалдау ақысы
жалдау алушыға берілген үйдің немесе ғимараттың нақты мөлшері негізге алына
отырып айқындалады.
Мүлікті ... ... ... ... шарты (несие шарты) бойынша бір тарап (несие
беруші) екінші тарапқа (несие алушыға) ... ... ... ... ал ... мүліктің қалыпты тозуын ескере отырып, қандай күйде
алса, сондай күйде немесе ... ... ... ... ... ... пайдалануға беру құқығы оның меншік иесіне және соған
заң актілері немесе меншік иесі уәкілдік берген өзге ... ... ... ... ... шартын мерзімінен бұрын бұзуды несие
алушы:
1. Мүлікті шартқа немесе ... ... ... ... дұрыс күйінде сақтау немесе оны ... ... ... ... жай - ... ... ... нашарлатқан;
4. Несие берушінің келісімінсіз мүлікті үшінші тұлғаға барген
жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... мүмкін етпейтін немесе ауырлататын
кемшіліктерін тапқан кезде, олардың бар екені ... шарт ... ... және білу ... ... Егер ... ол жауап бермейтін мән-жайларға байланысты пайдалануға
жарамсыз күйде болса;
3. Егер шартты жасау кезінде несие беруші оған берілген мүлікке ... ... ... ... ... ... мүлікті беру не оның керек – ... мен ... ... беру ... ... ... ... шартын
мерзімінен бұрын бұзуды талап етуге құқылы.
Тараптардың әрқайсысы мерзімі көрсетілмей ... ... ... бұл ... ... ... бір ай ішінде хабарлап, кезкелген уақытта
бас тартуға құқылы.
Тегін пайдалану шарты, егер ... ... ... ... ... қайтыс болған немесе несие алушы заңды тұлға таратылған жағдайда
тоқтатылады.
Тұрғын үй саласындағы жылжымайтын мүлікпен операциялар
Жекешелендіру
Қазақстандағы ... ... әр ... ... уақытта,
әртүрлі жылдамдықпен және қарқындылықпен жүргізіліп жатыр. Экономикалық
реформаның ортасы болып ... ... ... ... тез
өтті және экономикадағы ең маңызды өзгерісі болып қалыптасты. ... ... мен ... ... экономикалық ғылымда маңызды орын
алды. ... үш ... бар. ... ... ... нарықтық
экономикаға өтудегі өзгерістерді бағалау; екіншіден, ... ... ... ... көңілі; үшіншіден, жекешелендіру
үрдісі, оның жүруі және нәтижелері жөнінде халықты ... және ... ... ... ... жекешелендіру үрдісінің кейінгі
дамуына маңыздылығы бар ... жаңа ... ... ... ... құралдарына деген меншік нысандарының өзгеруімен
(мемлекеттік меншіктен жеке меншікке) байланысты пайда болатын экономикалық
қатынастардың ерекше жүйесі болып табылады. ... екі ... Бір ... ол ... ... ... ... қайта
құрудың негізі, ал екінші ... ... ... ... ... Жекешелендірудің негізгі мақсаттары:
- шағын және орта меншік иелерінің қалыптасуы;
- ... ... ... ... ... билік негіздерінің экономикалық қайта үлестіруі.
Жекешелендіру әдісін таңдаудың негізгі өлшемі ретінде ... және ... ... ... кәсіпорынның өндірістік
потенциалының сақталуы, кәсіпорынның табыстылығы, инвестицияларды тарту.
Аталған өлшемдер жекешелендірудің келесі ... ... ... және ... ... ... ... конкурста сату
(аукцион және тендер), тура адрестік сату.
1991-1995 жылдарда Қазақстан Республикада мемлекет иелігінен алу және
жекешелендірудің екі программасы ... ... 1991 ... 22 ... ... иелігінен алу және жекешелендірудің программасы 1991-
1992жылдарды ... және ... және ... ету саласының объектілерді
сатуға, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... 1993 жылы 5 наурызда қабылданған мемлекет иелігінен алу
және жекешелендірудің ... ... ... ... қамтыған (2
кезең) және шағын жекешелендіруден басқа, жаппай жекешелендіруді, жеке жоба
бойынша жекешелендіруді, агроөнеркәсіптік ... ... ... мақсаттар жүзеге асырылды.
Шағын жекешелендіру кезінде 11 мың объектілер сатылған, ол шағын
жекешелендіруге арналған барлық объектілердің 2/3 ... ... ... ... және ... ... ... кәсіпорынның 84 пайызы
жекешелендірілген.
Жаппай жекешелендіру программасы толығымен ... 22 ... ... кәсіпорын сатуға шығарылған. Бұл аукциондарда жарғы қорының
номиналды құны 1261,5 млн ... ... ... ... ... ... 5 мың адам жұмыс істейтін кәсіпорындардың 5-
уі сатылған, 44 ... ... ... соның ішінде 12-сі шетел
субъектілерге берілген.
Жекешелендіру программасының негізгі мақсаты Қазақстан Республикасының
экономикасында жеке секторының басымдылығына қол ... және оны ... ... ... ... ... ... қалған объектілердің
қайта құрылымдауымен бірге жүргізіледі. Бұл ... ... және ... құрылымдау – жеке және ... ... ... ... қалыптасуына көмектеседі.
Тұрғын үй қоры дегеніміз – бұл ... ... ... ... ... мен ... жайдың жиынтығы. Тұрғын
үй қоры жеке, ұжымдық, тұрғын ... ... ... ... ... ... тұрғын үй қоры – мемлекеттік емес меншік ... ... ... ... ... мен заңды тұлғалардың иелеріндегі тұрғын
үйлер жиынтығы.
Мемлекеттік тұрғын үй қоры – меншік ... ... ... және ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпорынның басқаруындағы түрғын үйлер.
Тұрғын үй қорына тұрғын үйлердегі тұрғын емес жайлар кірмейді.
Тұрғын үйлерді ... ... үйді ... ... ... мұрғын үй қорындағы тұрғын
жайды кәмелетке ... ... ... ... саты ... ... ... тұрғын үйі жалға алушының және бірег тұратын мен
уақытша жоқ ... ... ... ... ... ... ... бекітілген жағдайда тұрғын жайлар жалға берушінің
меншігіне жеңілдіктер негізінде немесе төлеусіз (өтеусіз) беріледі.
4. Жалпы бірлестік ... ... ... және ... жанұя мүшелерінің рұқматымен жекешелендіруге болады.
5. қызметтік тұрғын үйді жекешелендіруге болмайды.
Тұрғын үй ... ... ... және ... жайларды алып тастау.
Тұруға жарамсыз түрғын үйлер мен тұрғын жайлар тағайындауы бойынша
пайдалану үшін қайта ... ... ... ... үшін ... ... бұзады.
Тұрғын жайларды тұрғын емес жайларға ауыстыру тәртібі.
1. Тұруға ... ... ... ... емес жайларға ауыстыру ерекше
жағдайларда, халқы үшін қолайлы қала инфрақұрылымы ... ... және ... ... көрсетуді және құрылыстың
архитектуралық бейнені ... үшін ... ... ... емес ... ... ... берілмейді:
2.1.егер осындай ауыстыру санитарлық, өртке қарсы және ... және ... ... ... әкелуі мүмкін өндірістік және
басқа сипатындағы қажеттіліктер үшін.
2.2 жалға алу ... ... ... ... тұрғын үйлер.
3. Тұрғын жайларды тұрғын емес жайларға ауыстырудың себептері:
3.1 Бірінші қабатта ... ... ... ... ... ... келесі талаптардың бар
балған кезде мойындалады:
- ... емес ... үй ... тыс жеке ... ұйымдастырудың
мүмкіндігі;
- тұрғын жайды тұрғын емес жайға ауыстыруы жүзеге ... ... ... тұратын үйдің тұрғындардың рұқсаты;
- үй фасадының архитектуралық бейнесінің сақталуы және жақсаруы.
4. Тұрғын жайларды тұрғын емес ... ... ... ... ... ... тұрғын емес қорға ауыстыру ... ... ... жарамсыздығы туралы сұрақтарды қарастыру үшін меншік иесі
комиссияға ... ... ... себептерді көрсететін өтініші. Комиссия талабынша өтініш беруші
өзінің өтінішінің техникалық-экономикалық негіздемесін ұсынады;
- ... ... ... мен бағалауы жөніндегі техникалық
инвентаризация мен басқару актісі;
- тұрғын жайды ... ... және жеке ... ... қала ... ... ... техникалық қорытындысы және тұрмыстық-эксалуатациондық ұйымның
немесе ПИК (КСК) келісімі;
- меншік ... ... ... ... ... ... және ... жерде жайдың
зерттеуін жүргізіп өзінің қорытындысын рәсімдейді. ... ... ... ... ... ... ... шешімі жай иесіне беріледі және
құрылыстың техникалық паспортқа ... ... үшін ... ... және ... ... ... бағытталады.
Мемлекеттік мүлікті сату
Мемлекеттік жылжымайтын мүлікті сатудың екі әдісі бар:
1. сауда- саттықта сату (аукцион мен тендер);
2. тура адрестік ... ... ... ... ... тендер негізінде
жүргізіледі. Аукционда ең жоғары бағаны ұсынған тұлға ... деп ... ... ... бекітілген тендер комиссияның ... ең ... ... тұлға ұтқын деп саналады. Аукционда ұсыныстар жария
мәлімденеді, ... ... ... ұсыныстар жария немесе жабық
түрінде мәлімденелі. ... ашық ... ... ... сыртқы ортаны қорғауды, Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... ғана ... жабық бола
алады. Аукцион мен тендерде бір ғана тұлға қатысқан жағдайда олардың заңды
күші жойылады. Ал кейінгі ... ... ... ... ... объектісі қызушылығын білдірген осы бір тұлғаға (қатысушыға) сатылуы
мүмкін. Сауда-саттықтың алдында сатып ... ... ... ... жағдайын тексеруге құқығы бар.
Ашық сауда-саттықты жүргізу тәртібі. Сауда-саттық туралы хабарлама
сатушымен оның жүргізілуінен 15 күн ... ... ... ... ... баспасында қазақ және орыс тілінде жариялануы керек.
Хабарламада уақыты, жері, сауда-саттық ... сату ... ... ... ... рәсімдеуі, талаптары, сауда-саттықты
ұтқантұлғаны анықтау талаптары, бастапқы баға және ... ... ... ... қажет. Қатысушылар сауда-саттықты ... ... ... ... ... және ... кепілді жарнаны
төлейді. Егер сауда-саттық жүзеге асырылмаса, онда кепіл жарнасы өтеленеді.
Сонымен қатар ... ... ... ... бірақ ұтпаған
қатысушыларға да ... ... ... мен ... ... күні ... нәтижелері туралы хаттамаға қол қояды. Сатып
алу-сату келісіміне сауда-саттықтан 10 күн ... қол қоюы ... ... ... ... ... заңсыз деп танылуы мүмкін.
Тұрғын үйді жалдау
Тұрғын үйді жалдау шарты бойынша тұрғын үйдің иесі ... ... ... ... ... азаматқа (жалға алушыға) және оның отбасы
мүшелеріне тұрғын үйді ақы төлеп пайдалануға беруге ... ... ... ... ... ... жасалуға тиіс, ал заң актілерінде көзделген
жағдайларда тіркеуге жатады.
Мемлекеттік тұрғын үй қорындағы тұрғын үйлерді жалдау шарты ... ... ... үй беру ... ... ... ... Тұрғын
үйді беру талаптары, тараптардың құқықтары мен міндеттері, мемлекеттік
тұрғын үй қорындағы тұрғын үйді жалдау ... ... мен бұзу ... үй ... ... мүлік нарығы бір бірінен баға деңгейімен, ... ... ... ... ... және басқа
да факторлармен айырылатын аймақтық, жергілікті нарықтардың жиынтығы болып
табылады.
Жылжымайтын мүлік нарығы кезкелген ұлттық экономиканың маңызды құрамды
бөлігі ... ... ... нарығынсыз жалпы нарық бола алмайды, өйткені еңбек
нарығы, капитал нарығы, ... мен ... ... және тағы ... ... ... жүзеге асыруы үшін оларға сай ғимараттары болуы
керек.
Жылжымайтын ... ... оның екі ... ерекшеленеді: алғашқы
және екінші нарықтары.
Жылжымайтын мүліктің маңызды ерекшелігі ... ... үшін ... ... шығуға мүмкіндігінде. Бір жылжымайтын мүліктің объекті
оны пайдалану, немесе жалға ... ... ... ... ... ... сату үшін ... мүмкін.
Осыған байланысты жылжымайтын мүлік нарығының алдында келесі сұрақтар
тұрады:
- Тиімді қызмет етуі үшін ... ... ... мүлікті
сатып алуы керек?
- Жылжымайтын мүлік қай жерде орналасу керек?
- ... ... ... құқықтық мәртебесі қандай болуы
керек?
- Жылжымайтын мүлікті басқару қалай ұйымдасуы керек, т.б.
Қазір біздің республикамыздың экономикасы жылжымайтын мүлік ... ... ... ... тәуелді болып келеді. Бұл үшін жылжымайтын мүлік
нарығын реттейтін нормативтік базасының өңделуі маңызды ... ... ... ... заңнамада жылжымайтын мүлік нарығындағы мәмілелерді,
операцияларды, оның қызмет етуін, жылжымайтын мүлік ... ... ... ... ... ... ... еределерін
қарастыруы тиіс.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1. Г. Поляковский. ... ... М, ... ... Джек ... ... Ордуэй. Анализ и оценка приносящей доход
недвижимости. М, Дело, ... А.Б. ... М.А. ... Ю.М. ... ... С-П, ... 2000г.
4. С.Н. Максимов. Основы предпринимательской деятельности на ... С-П, ... ... И.Т. ... ... ... С-П, Питер, 2000г.
6. Закон Республики Казахстан «О жилищных отношенияхң от 16 апреля
1997 года № 94-1. ... ... РК, 1997г, №8, ... ... ... ... Казахстан.
8. Постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 24 января
1992 года № 66 об ... ... о ... жилищного фонда в Республики Казахстан.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 400 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жылжымайтын мүлік нарығының сипаттамасы мақсаттары, бағыттары және әдістері21 бет
Жылжымайтын мүлік нарықтарының ерекшеліктері9 бет
Жылжымайтын мүлік обьектілерінің инвестициялық тартымдылығын бағалау25 бет
Коммерциялық банктерде жылжымайтын мүлікті бағалау63 бет
Нарықтық экономика жағдайындағы жылжымайтын мүлік нарығының түсінігі және мағынасы16 бет
Тұрғын үй нарығын жетілдіру бойынша ғылыми-теориялық және тәжірибелік ұсыныстар дайындау7 бет
Тұрғын үй нарығының теориялық-әдістемелік негіздері30 бет
Қазақстан Республикасында жылжымайтын мүлікке инвестиция салудың қазіргі жағдайы23 бет
Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлік нарығының даму мәселелері (тұрғын үй мәселесі)116 бет
Қазақстан Республикасындағы жылжымайтын мүлікті сақтандыру76 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь