Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері


Жоспары:
1. Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері.
2. Қазақ халқының балалар мен жастарды тәрбиелеудегі еңбек дәстүрлері.
3. Еңбек тәрбиесінің мазмүны мен жүйесі.
4. Оқушыларға кәсіптік бағдар беру жүмысының жүйесі.
Еңбек-өмір кілті, бақыттың тұткасы. Еңбексіз адам өзінің бар адамдық қасиетінен және барлық қүнынан айырылады. Адам өзінің жеке еңбегінсіз бір адым да алга ілгершей алмайды.
Еңбек күн көріс күралы ғана емес, шығармашылыққа, қуаныштың кайнар көзіне айналуы керек.
Еңбек арқылы адамның дене, адамгершілік. эстетикачық және ақыл-ой деңгейі дамып жетіледі. Қөғамдык еңбектің әлеумегтік мәні және қүндылығы арта түседі.
Мектепте енбекке тәрбиелеу торбиенің жалпы жүтіесінің қүрамды болігі. Еңбекке тәрбиелеу, баулу жөне кәсіптік бағдар, қоғамға пайдалы, өнімді еңбекке қатысуы өқуға деген саналы көзқарахпы төрбиелеп, жасөспірімнің азамат болып өсуінің, жеке адамды адамгершілік және зиялылық жағынан қалыптастырудың козі болып табылады.
Мектепте енбекке төрбиелеудің басты үш міндетіері бар. Олар: біріншіден, еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына күрметпен қарау; екіншіден, оқ\'шьшарды халық шаруашылыгының салаларындағы еңбектің түрлерімен таныстыру; үшіншіден, мамандықты таңцауға дайындау.,
Балаларды еңбекке тәрбиелеудің жалпы міпдетгері бірнеше жеке міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке психолөгиялык және практикалык түрғыдан даярлау: оқушылардың еңбек дагдыларын қалыптастыру: еңбек мөдениеті дағдыларын дарыту, окушылардың ынтасын және қабілетін дамыту.
Оқушылардың үжымдық еңбек дағдььтарын қалыптастырудың манызы зор. Үжымдык еңбекте балалардың қабілеті, мінез-күлық әдетгері, дағдьшары қалыптасады. Еңбекте достық, жолдастық өзара көмек, жауапкершілік ныгаяды.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
ЕҢБЕК ТӨРБИЕСІ

Жоспары:
Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері.
Қазақ халқының балалар мен жастарды тәрбиелеудегі еңбек дәстүрлері.
Еңбек тәрбиесінің мазмүны мен жүйесі.
Оқушыларға кәсіптік бағдар беру жүмысының жүйесі.

1. Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері

Еңбек-өмір кілті, бақыттың тұткасы. Еңбексіз адам өзінің бар адамдық қасиетінен және барлық қүнынан айырылады. Адам өзінің жеке еңбегінсіз бір адым да алга ілгершей алмайды.
Еңбек күн көріс күралы ғана емес, шығармашылыққа, қуаныштың кайнар көзіне айналуы керек.
Еңбек арқылы адамның дене, адамгершілік. эстетикачық және ақыл-ой деңгейі дамып жетіледі. Қөғамдык еңбектің әлеумегтік мәні және қүндылығы арта түседі.
Мектепте енбекке тәрбиелеу торбиенің жалпы жүтіесінің қүрамды болігі. Еңбекке тәрбиелеу, баулу жөне кәсіптік бағдар, қоғамға пайдалы, өнімді еңбекке қатысуы өқуға деген саналы көзқарахпы төрбиелеп, жасөспірімнің азамат болып өсуінің, жеке адамды адамгершілік және зиялылық жағынан қалыптастырудың козі болып табылады.
Мектепте енбекке төрбиелеудің басты үш міндетіері бар. Олар: біріншіден, еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына күрметпен қарау; екіншіден, оқ\'шьшарды халық шаруашылыгының салаларындағы еңбектің түрлерімен таныстыру; үшіншіден, мамандықты таңцауға дайындау.,
Балаларды еңбекке тәрбиелеудің жалпы міпдетгері бірнеше жеке міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке психолөгиялык және практикалык түрғыдан даярлау: оқушылардың еңбек дагдыларын қалыптастыру: еңбек мөдениеті дағдыларын дарыту, окушылардың ынтасын және қабілетін дамыту.
Оқушылардың үжымдық еңбек дағдььтарын қалыптастырудың манызы зор. Үжымдык еңбекте балалардың қабілеті, мінез-күлық әдетгері, дағдьшары қалыптасады. Еңбекте достық, жолдастық өзара көмек, жауапкершілік ныгаяды.
2. К^зақ халкының балалар мен жастарды тәрбиелеудегі еңбек дәстүрлері
Қогамдағы байлықтың бәрі адам еңбегімен жасалады. Осыны терең гүйіп. ой гопшылаған халық: "Еңбек адамның екінші анасьГҮ^Еңбек түбі-береке", "Жалқаулык аздырады, еңбек оздырады" деген макдл-мәтелдер арқылы балалармсн жастарды еңбексүйгіштікке төрбиелеудің монісін, сондай-ақ, еріншектік, жалқаулық-кісінің соры, жаман өдет, жат мінез екендігін жас буынға тәптіштеп түсіндірген.
Халқымыз баланы еңбекке төрбиелеуді отбасынан бастаған. Қазақ халқы ежелден үл бала мен қыз баланын тәрбиесін озара бөлісіп алған. Үлды мая бағуға, отын табута, аң аулауға, мылтық атып, мергендік қүруға. қол өнер шеберлігіне, отбасын асырауға окелері мен аталары үйретсе, қыз баталарға үй сыпыру, гөсек жинау, ас пісіру, шай қүю, кесте тігу, тон тігу, әрпек тоқу, ою-өрнек сияқты отбасының ішкі жүмысына үйретуді анасы мен әжесі өз міндеттеріне алган. Қыз баланы келешек ана, бала торбиешісі, отбасы үйытқысы деп түсінген халқымыз оның еңбексүйгіш. өнегелі, онерлі болып өсуіне ерскше мән берген.
Мектептегі еңбек тәрбиесінің мазмұны мен жүйесі
Оқу барысындағы еңбек
Қоғамдық пайлалы еңбек
Қазақ хатқы жастарды еңбекке баулығанда күнделікті көсібіне, түрмыс-тіршілігіне байланысты торт-түлік малды бағыи-кағуды, аң аулап кәсіп етуді ойластырған. Ан.ның етін, жүнін. терісін күнделікті түрмысында керегіне жараткан. Халқымыз озінін аңшылық. мергендік, мал шаруашылығына байланысты малды дүрыс бағып-қағуға баулуды, аңшылық пен малшылықты өнер деп қарауды, сөйтіп. оларды еңбексүйгіш, малтапқыш, өнерлі азамат етүді көздейді. Бүдан кейінгі баянды кәсібінің бірі-егіншілік. Жер байлығып теруді, диқан болуды уагыздап. жастарды адал көсіпке, ерен еңбекке піақырады.Халқымыз еңбек пен өнерді егіз деп караған. Казақ щаруасының қолөнері өзінің күнделікті өмір тіршілігімен, түтыну қажетімен тығыз үштасып жатады. Оның ішер асы да, киер киімі де, баспанасы да мадцың өнімімен байланысты болғандықган, қолөнері де сол мал өнімімен өңдеуте үқсатуға арналған. Жүн иіріп, өрмек тоқу, киіз басып, үй жабу, ою ойып, сырмақ, түс киіз өрнектеу, тері илеп, бас киіммен сырт киім тііу қыздар, әйелдер үшін ерекше өнер болып саналған.
Ал тері, ағаш, темірмен байланысты кәсіптерді еркектер атқарған. Тері өндеп, бьшғарыдан алуан түрлі аяқ киім тігетін етікшілік, кайыстан жүген, тартпа, қамшы, т.б. секілді әбзел істейтін өрімшілік үлкен өнер болып есептелген. Сол сияқты ағаштан арба, шана жасайтын балташыларды, темірден қүрат-сайман, еңбек қүралдарын немесе әшекей, зергерлік бүйымдарды жасаушы үсталарды хатық жоғары бағалап, ерекше кдстерлеген. "Үсталы ел озар", "Ісмердің байлығы- қолында, кемеңгердің байлығы-жолында" деген мақал-мәтелдер сол пікірді дәлелдейді.

3. Еңбек тәрбиесінің мазмұны мен жүйесі

Мектеп еңбек тәрбиесінің жүйесіне т\'рлі іс-әрекеттер кіреді: олар: оқу бағдарламасындағы еңбек, сыныптан тыс үйірме және жаппай жүмыстар, өзіне-өзі қызмет ету, қоғамдық пайдалы және өнімді еңбек.
Оку барысындағы еңбек. Оқу еңбегі-окушылардың еңбегінің негізгі түрі. Бүл еңбек ақьш-ой және ерік-жігерін татап ететін өте күрделі және ауыр еңбек. Оқу еңбегінің барысында еңбекке өдеттену, еңбек дағдьшары мен іскерліктері дамиды.
Оқу еңбегінің ерекшелігі оның нәтижелері бірден білінбейді. Оқу еңбегі, негізінен, интеллектуальды еңбек. Оқушыларда еңбекке, еңбек адамдарына деген көзқарасты қалыптастырады. Оқушьшар өндіріс қатынастарының даму тарихымен танысады, еңбектің жасампаздық күшіне, үлы ғалымдардың ашқан жаңалықтары қажырлы еңбектің нөтижесі екендігін түсінеді.
Еңбек тәрбиесінде еңбек сабағының мәні өте зор. Бүл сабақта оқушылар еңбек дағдыларына үйренеді, техникалық білімді игереді.
Еңбек пәнін окытуда еңбек орекетін кдлыптастыру арқылы оқушының жеке бас түлғасын дамытып, төрбиелеу мақсаты көзделеді.
Бүл мақсатты жузеге асыру мынадай міндеттерді жүктейді:
-окушылардың ақыл-ой өрісін дамытып, ізгілікке. имандьшыкқа баулуға, эстетикатық, экономикалық, экологиялық тәрбие беру;
Еңбек біліктшігін қалыптастыру арқъшы еңбекке қызығушьшығын ояту, мінез-қүлқын тәрбиелеу;
-Оқушылардың әр түрлі материалдарды көркем өңдеу жоне күрасгыру мен үлгілеудегі практикалық дагдысын қалыптастыру, техникалық ойлау элементін дамыту, қарапайым еңбек қүралдарын пайдалана білуте үйрету, ш ығарм аш ыл ыкқа үйрету;
Еңбск орекетін жоспарлай білу, өзінің және өзгенің ісін бақылау, баға беру, түзету. ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Дене тәрбие саласы. Дене тәрбиесінің міндеттері мен маңызы
Дене тәрбиесінің міндеттері
Еңбек тәрбиесінің мақсат-міндеттері және оның оқушы тұлғасының дамуына ықпалы
Өндірістік санитарияның маңызы мен міндеттері
Балалар бақшасындағы адамгершілік тәрбиесінің маңызы
Шағын кәсіпорынның маңызы мен міндеттері
Бала тәрбиесінің педагогикалық негіздері және еңбек тәрбиесінің зерттелуі
Тұлғаны қалыптастырудағы адамгершілік тәрбиесінің маңызы
Балалар бақшасындағы тәрбиенің маңызы мен міндеттері
Оқушылардың кәсіптік шеберлігін қалыптастыруда еңбек тәрбиесінің ролі
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь