Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері

Жоспары:
1. Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері.
2. Қазақ халқының балалар мен жастарды тәрбиелеудегі еңбек дәстүрлері.
3. Еңбек тәрбиесінің мазмүны мен жүйесі.
4. Оқушыларға кәсіптік бағдар беру жүмысының жүйесі.
Еңбек-өмір кілті, бақыттың тұткасы. Еңбексіз адам өзінің бар адамдық қасиетінен және барлық қүнынан айырылады. Адам өзінің жеке еңбегінсіз бір адым да алга ілгершей алмайды.
Еңбек күн көріс күралы ғана емес, шығармашылыққа, қуаныштың кайнар көзіне айналуы керек.
Еңбек арқылы адамның дене, адамгершілік. эстетикачық және ақыл-ой деңгейі дамып жетіледі. Қөғамдык еңбектің әлеумегтік мәні және қүндылығы арта түседі.
Мектепте енбекке тәрбиелеу торбиенің жалпы жүтіесінің қүрамды болігі. Еңбекке тәрбиелеу, баулу жөне кәсіптік бағдар, қоғамға пайдалы, өнімді еңбекке қатысуы өқуға деген саналы көзқарахпы төрбиелеп, жасөспірімнің азамат болып өсуінің, жеке адамды адамгершілік және зиялылық жағынан қалыптастырудың козі болып табылады.
Мектепте енбекке төрбиелеудің басты үш міндетіері бар. Олар: біріншіден, еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек адамдарына күрметпен қарау; екіншіден, оқ\'шьшарды халық шаруашылыгының салаларындағы еңбектің түрлерімен таныстыру; үшіншіден, мамандықты таңцауға дайындау.,
Балаларды еңбекке тәрбиелеудің жалпы міпдетгері бірнеше жеке міндеттерді орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке психолөгиялык және практикалык түрғыдан даярлау: оқушылардың еңбек дагдыларын қалыптастыру: еңбек мөдениеті дағдыларын дарыту, окушылардың ынтасын және қабілетін дамыту.
Оқушылардың үжымдық еңбек дағдььтарын қалыптастырудың манызы зор. Үжымдык еңбекте балалардың қабілеті, мінез-күлық әдетгері, дағдьшары қалыптасады. Еңбекте достық, жолдастық өзара көмек, жауапкершілік ныгаяды.
        
        ЕҢБЕК ТӨРБИЕСІ
Жоспары:
* Еңбек тәрбиесінің маңызы мен міндеттері.
* Қазақ халқының балалар мен жастарды тәрбиелеудегі ... ... ... тәрбиесінің мазмүны мен жүйесі.
* Оқушыларға кәсіптік бағдар беру ... ... ... ... маңызы мен міндеттері
Еңбек-өмір кілті, бақыттың тұткасы. Еңбексіз адам өзінің бар адамдық қасиетінен және барлық қүнынан айырылады. Адам өзінің жеке ... бір адым да алга ... ... күн көріс күралы ғана емес, шығармашылыққа, қуаныштың ... ... ... керек.
Еңбек арқылы адамның дене, адамгершілік. эстетикачық және ақыл-ой деңгейі дамып жетіледі. Қөғамдык еңбектің әлеумегтік мәні және ... арта ... ... тәрбиелеу торбиенің жалпы жүтіесінің қүрамды болігі. Еңбекке тәрбиелеу, баулу жөне кәсіптік бағдар, ... ... ... ... қатысуы өқуға деген саналы көзқарахпы төрбиелеп, жасөспірімнің азамат болып өсуінің, жеке адамды ... және ... ... ... козі ... табылады.
Мектепте енбекке төрбиелеудің басты үш міндетіері бар. Олар: біріншіден, еңбекке сүйіспеншілік пен еңбек ... ... ... ... ... халық шаруашылыгының салаларындағы еңбектің түрлерімен таныстыру; үшіншіден, мамандықты таңцауға ... ... ... ... ... ... жеке ... орындау арқылы іске асырылады. Олар: балаларды еңбекке психолөгиялык және практикалык түрғыдан даярлау: оқушылардың еңбек дагдыларын қалыптастыру: ... ... ... ... ... ... және қабілетін дамыту.
Оқушылардың үжымдық еңбек дағдььтарын қалыптастырудың манызы зор. Үжымдык еңбекте балалардың қабілеті, мінез-күлық әдетгері, дағдьшары ... ... ... жолдастық өзара көмек, жауапкершілік ныгаяды.
2. К^зақ халкының балалар мен жастарды тәрбиелеудегі ... ... ... бәрі адам ... жасалады. Осыны терең гүйіп. ой гопшылаған халық: "Еңбек адамның екінші анасьГҮ^Еңбек түбі-береке", "Жалқаулык аздырады, еңбек оздырады" деген макдл-мәтелдер арқылы ... ... ... ... ... ... ... жалқаулық-кісінің соры, жаман өдет, жат мінез екендігін жас буынға тәптіштеп түсіндірген.
Халқымыз баланы еңбекке төрбиелеуді отбасынан бастаған. Қазақ халқы ... үл бала мен қыз ... ... ... ... алған. Үлды мая бағуға, отын табута, аң аулауға, мылтық атып, мергендік ... қол өнер ... ... ... окелері мен аталары үйретсе, қыз баталарға үй сыпыру, гөсек жинау, ас ... шай қүю, ... ... тон ... ... тоқу, ою-өрнек сияқты отбасының ішкі жүмысына үйретуді анасы мен әжесі өз міндеттеріне алган. Қыз баланы келешек ана, бала ... ... ... деп ... ... оның еңбексүйгіш. өнегелі, онерлі болып өсуіне ерскше мән ... ... ... мазмұны мен жүйесі
Оқу барысындағы еңбек
Қоғамдық пайлалы еңбек
Қазақ хатқы жастарды еңбекке баулығанда күнделікті көсібіне, түрмыс-тіршілігіне ... ... ... ... аң ... ... етуді ойластырған. Ан.ның етін, жүнін. терісін күнделікті түрмысында керегіне жараткан. Халқымыз ... ... ... мал ... ... ... дүрыс бағып-қағуға баулуды, аңшылық пен малшылықты өнер деп ... ... ... ... малтапқыш, өнерлі азамат етүді көздейді. Бүдан кейінгі баянды кәсібінің бірі-егіншілік. Жер байлығып ... ... ... уагыздап. жастарды адал көсіпке, ерен еңбекке піақырады.
Халқымыз еңбек пен өнерді егіз деп караған. Казақ щаруасының қолөнері өзінің күнделікті өмір ... ... ... ... үштасып жатады. Оның ішер асы да, киер киімі де, баспанасы да ... ... ... ... ... де сол мал ... өңдеуте үқсатуға арналған. Жүн иіріп, өрмек тоқу, киіз басып, үй жабу, ою ойып, сырмақ, түс киіз өрнектеу, тері илеп, бас ... сырт киім тііу ... ... үшін ... өнер болып саналған.
Ал тері, ағаш, темірмен байланысты кәсіптерді еркектер атқарған. Тері өндеп, бьшғарыдан алуан түрлі аяқ киім тігетін етікшілік, ... ... ... ... т.б. секілді әбзел істейтін өрімшілік үлкен өнер болып есептелген. Сол ... ... ... шана ... ... ... қүрат-сайман, еңбек қүралдарын немесе әшекей, зергерлік бүйымдарды жасаушы үсталарды хатық жоғары бағалап, ерекше кдстерлеген. "Үсталы ел озар", "Ісмердің байлығы- қолында, ... ... ... ... сол ... дәлелдейді.
3. Еңбек тәрбиесінің мазмұны мен жүйесі
Мектеп еңбек тәрбиесінің жүйесіне т\'рлі іс-әрекеттер кіреді: ... оқу ... ... ... тыс ... және ... ... өзіне-өзі қызмет ету, қоғамдық пайдалы және өнімді еңбек.
Оку барысындағы еңбек. Оқу еңбегі-окушылардың еңбегінің негізгі түрі. Бүл ... ... және ... ... ... өте ... және ауыр еңбек. Оқу еңбегінің барысында еңбекке өдеттену, еңбек дағдьшары мен іскерліктері дамиды.
Оқу еңбегінің ерекшелігі оның нәтижелері бірден ... Оқу ... ... ... еңбек. Оқушыларда еңбекке, еңбек адамдарына деген көзқарасты қалыптастырады. Оқушьшар өндіріс қатынастарының даму тарихымен ... ... ... ... үлы ... ашқан жаңалықтары қажырлы еңбектің нөтижесі екендігін түсінеді.
Еңбек тәрбиесінде еңбек сабағының мәні өте зор. Бүл ... ... ... дағдыларына үйренеді, техникалық білімді игереді.
Еңбек пәнін окытуда еңбек орекетін кдлыптастыру арқылы оқушының жеке бас түлғасын дамытып, төрбиелеу мақсаты көзделеді.
Бүл мақсатты ... ... ... ... жүктейді:
-окушылардың ақыл-ой өрісін дамытып, ізгілікке. имандьшыкқа баулуға, эстетикатық, экономикалық, экологиялық тәрбие беру;
* ... ... ... ... ... қызығушьшығын ояту, мінез-қүлқын тәрбиелеу;
-Оқушылардың әр түрлі материалдарды көркем өңдеу жоне ... мен ... ... ... қалыптастыру, техникалық ойлау элементін дамыту, қарапайым еңбек ... ... ... үйрету, ш ығарм аш ыл ыкқа үйрету;
* Еңбск орекетін жоспарлай білу, өзінің және өзгенің ісін ... баға ... ... ... ... ету ... қалыптастыру.
Еңбек поні мазмұнының қүрылымы:
* озіне-өзі қызмет ету;
* ауыл шаруашылық еңбек;
* техникалық еңбек;
* ... ... 2 ... ... ... ... 8 сағат берілген. Окушылар еңбек қауіпсіздігінің ережелерін сақтау, тазалық-гигиенатық талаптарды орындау, жүмыс орнын дайындау, ... ... т.б. ... сабақтарының процесін жетілдіру оқушылардың еңбекке зерттеу және шығармашьшық қатынасын қалыптастырады. Окушылар мектепте апған ... ... әр ... ... өсіреді, тәжірибелер жасайды, практикатық дағдылар мен іскерліктерді игереді.
Сыныптан тыс үйірме жөне жаппай жүмыстың еңбек тәрбиесін іске асыруда тәрбиелік мүмкіндігі өте ... тыс ... ... ... ... жүмыстар оқушьшарды еңбекке баулиды, олардың шығармашылық ойларының дамуына әсерін тигізеді. Сонымен бірге, өз іс - әрекеттерінің ... мен ... ... ... ... өз еңбегін тиімді етудің жолдарын іздестіреді. ғьшыми - зерттеу дағдыларына теселеді.
Кең түрде пән үйірмелері де дамыған. Бірак үйірмелер барлық ... ... ... ... ... жаппай жүмыстар толықтырады. Окушылар қызғылықты, үлкен тәрбиелік мәні бар ... ... ... ... ғьшым мен техникаға арнатған кештер откізіледі, оқушьшардың өндіріс озаттарымен кездесулері үйымдастырылады. Жаппай жүмыстарга "Қүстар күні", "Орман ... ... ... ... күз", т.б. ... Көптеген мектептердің өмірінде жәрмеңкелер откізіледі.
Озін-озі кызмет ету. Еңбек ... ... ... өзіне-өзі қызмет етуі кең орын алады. Окушьшар өр түрлі еңбек іс-әрекеттерін өрындаудың тәсілдеріне үйренеді. өздерінің жауапкершілігін сезеді, ... ... ... ... ... оқу ... ... қатынасады, сыныпты ретті және тазалыкта үстайды, шеберханаларды, спорт алаңдарын жинауга катысады, т.б.
Озіне-өзі ... ету ... де ... ... ... пәтерді жинау, киім, аяк киім және басқа уй мүліктерін таза үстау, кір жуу, үтіктеу, киімді жамау, т.б./.
Мекгеп пен үйелмен алдындағы ... ... - бүл ... ... етудің берік жүйесін жасау, түрмыстық еңбекгі өр адамның күнделікті өмір игілігіне айналдыру ... ... ... ... және әрбір үйелмен мүшесі дүрыс бағдар беріп отыруы қажет.
Қоғамдық пайдалы енбек - қоғамдық қажетгілікті қанагаггандыру, жеке адамнын жан-жақты дамуына мүмкіндік ... ... ... ... ... өз ... көркейтуте, табиғатты қорғауға мектеп маңайын когалдандыруға т.б. қатысады.
Қоғамдық пайдалы жүмыстың мектеп өміріндегі түр.іері:
* Алаңды когатдандыру, экологиялык. ... ... ... ... ... -- ағарту жүмысы: әңгімелер өткізу, лекцилар. ... ... ... көмек беру жүмыстары.Мектептер тәжірибесінде қоғамдық пайдаты еңбектің
жеке саталары жеке ... ... ... ... жас ... ... материаддық мүқтаждаріл, т.б. жағдайлары ескеріледі.
Өнімді еңбек арқылы адам ... ... жөне ... кажетті материалдық қүндьшықты жасайды. Онімді еңбек блрысында оқупіылар өз мүмкіндіктеріне сөйкес ... ... іске үлес ... ... ... орта мектеп өқу-өндірістік көоперативаері, жалга а.ту, кііиі косіпөрны. мектепаратык оку-өндірістік ... ... ... бригадатары, т.б. арьу.ілы окушіьшарды өнімді еңбекке қагысуды іске асырады.
Еңбекке тәрбиелеу біркатар педагогикалық шарттарға баііланысты:
-еңбекке ... ... ... ... ... ... еріерек қатыетырылуына байланысты;
-балалардың еңбек әрекетінін қоғамдық мағынасы және идеялық-өнегелік негізі болуы керек;
- еңбек тапсырмасын ... ... онын ... ... баланың өз күшіне сенімділігін қуаттайды, қуаныш сезімі артады;
-еңбек балатардьщ психикалық және физиологиялық ерекшеліктеріне сай үйымдастырьшуы қажет;
-енбек ... ... оз ... әз ... ... ... керек.
4. Оқушыларға кәсіптік бағдар беру жүмысының жүйесі
Кәсіптік бағдар беру - шешімі табылуға тиісті өте күрделі мәселе. Оның озінің әдістемесі және ... ... ... педагогикалық, дөрігерлік-физиологиялық, әлеуметтік сипаты болады. Нөтижесі қоғамның экономикалық оміріне әсер етеді.
Мектеп педагогикасы гүрғысынан қарағанда, кәсіптік бағдар беру -- кең ... ... ... және ... дайындау негізінде оқушылардың жеке бейімділігін, қабілеттерін және қоғамдық қажеттшіктерді есепке ата ... дер ... ... ... ... ... багытталған мектептің оқу-тәрбие процесінің қүрамды болігі.
Оқушьшарға көсіптік бағдар беру жүмысының орталығы -- жатпы политехникалық ... ... орта ... багдар жүйесіне: диагностика. кәсіптік білім беру, кәсіптік консультация, кәсіптік іріктеу, көсіптік адаптация кіреді.
Кәсіптік диагностика кәсіптік бағдар беру мақсатына байланысты ... ... ... Осының нөтижесінде мамандықты таңцауда оган балаиың дайындығын, ынтасын және қабілетін аныктайды.
Кәсіптік білім беру - бүл ... ... және сол ... адамға қоятын татаптары жөнінде оқушылэрды біліммен қаруландыру.
Кәсіптік бағдар беру жүмысы жүйесінің басты злементтерінің бірі - кәсіптік консультация.
Көсіптік консультацияны К.К. ... үш ... ... ... аяқтау, анықтау. Кәсіптік дайындық консультациясы -- бүл бүкіл мектеп жылддры ішінде оқу-тәрбие жүмысының барысында ... ... ... ... ... ... ... отыруды кажет етеді.
Көсіпіік анықтау консультациясы көсіптік-техникалык, у^іилищелерде, жоғары оку орындарында, колледждерде, кәсіптік өрындарында өткізіледі.
Үшінші кезеңде медииинатык, психологиялық-педагогикатық жоне ... ... ... ... 1) ... ... жекеадамның денсаулығының сойкестігін анықтау; 2) жекеадамнын таңдаған мамандықты игерудегі
психофизиологиялық ... ... 3) ... мазмүны және жүмысқа орналастыру жөнінде анықтамалық акцарат алу.
Косіптік іріктеу мәселесі мен арнайы орта және жоғары оқу орындары, түрлі ... ... ... ... жүмысқа қабьшданатын жастарды іріктеп алады.
Іріктеудін мақсаты -- жастардың белгілі бір мамандыққа жарамдылығын немесе ... ... ... -- бүл ... оқу ... оқитын жөне кәсіпорындарда жүмыс істейтін жастардың косіби еңбек ету жағдайына бейімделу жүйесі.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дене тәрбие саласы. Дене тәрбиесінің міндеттері мен маңызы20 бет
Дене тәрбиесінің міндеттері10 бет
Еңбек тәрбиесінің мақсат-міндеттері және оның оқушы тұлғасының дамуына ықпалы21 бет
Дене тәрбиесінің әдіс- тәсілдері26 бет
Дене тәрбиесінен дәрістер жинағы104 бет
Дене шынықтыру және спорт оқу-әдістемелік кешені67 бет
Ересек және үлкен жастағы адамдардың дене тәрбиесі10 бет
Педагогика пәні бойынша әдістемелік құрал69 бет
Педагогикадан мемлекеттік емтиханға дайындық40 бет
Тәрбиенің мақсаты, мазмұны42 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь