Статистикалық әдістің мүмкіншіліктері


Статистикалық әдістер деп- зерттеуді жоспарлау,материалдар жинау,өңдеу,нәтижелерін көрсету кезінде қолданылатын зерттеу жұмыстарының әдістерін айтамыз.Статикалық әдістерді зерттеу материалдарын ғылыми өңдеп ұсынуға мүмкіндік беретін құрал деп қарсатыруға болады.Педагогикалық зерттеудің кемшіліктеріне тоқталғанда,әдетте мынаны айтады:
1)Педагогикалық құбылысты объективті өлшеу үшін критерийлердің жеткіліксіз өңделмеуі
2)Көптеген құраушы факторлар есебінен дәл және объективті құбылыс себептерін анықтау қиындығы
3)Басқа ғылымда қолданылатын әдістер көмегімен педагогикалық құбылыстар арасындағы байланысты табу қиындықтары
Кез келген ғылымда нәтижелер объективтілігі құбылыстың өлшеу дәлдігі,талдау мен өңдеуге байланысты.Бірақта педагогикалық ғылымда соңғы уақытқа дейін құбылысты субъективті сипаттау басым.Нақты статикалық құбылыстың сапалық жағын зерттеу мүмкін емес.Ғылымда егер нақты критерий,өлшемдер және жан-жақты зерттеу, сапалық және сандық құбылыстың жақтары болмаса жеткілікті объективті деп айту мүмкін емес.Осыны ескеріп соңғы кездерде гуманитарлық ғылымдарда да,оның ішінде педагогикада да,құбылыстың сандық жақтарын өлшеу мен зерттеу жұмысының нәтижелерінің сенімділік мәселелерін шешудің жолдарын іздей бастады.Статистика құбылыстың негізін ашпайды.Ол тек екі құбылыстың статикалық сенімді айырмашылығын бекіте алады,бірақ оның себебін түсіндіре алмайды.Мысалға, оқытудағы жаңа әдіс жоғары нәтиже көрсетеді. Осындай статистикалық есептеу негізінде неге жаңа әдіс жақсы болу себебін айта алмайды. Оның оқу үрдісінің терең талдау, жан- жақты оқытушы мен оқушы әрекетін бақылау негізінде айтуға болады. Ғылымда фактілерді дәл бекіту жеткіліксіз, олардың негізін, өзара байланысы мен өзгерісін теориялық түрде түсіндіру керек.Педагогикада қолданылатын статикалық әдістер құбылысты зерттеу үшін қолданады. Бірақ оларға сүйеніп, қорытынды, болжам жасауға болмайды.

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 6 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Зерттеу нәтижелерін хабарлау және өңдеу әдістері
Кәсіптік педагогикада статистикалық әдістерді қолдану
Статистикалық әдістің мүмкіншіліктері
Статистикалық әдістер деп- зерттеуді жоспарлау,материалдар жинау,өңдеу,нәтижелерін көрсету кезінде қолданылатын зерттеу жұмыстарының әдістерін айтамыз.Статикалық әдістерді зерттеу материалдарын ғылыми өңдеп ұсынуға мүмкіндік беретін құрал деп қарсатыруға болады.Педагогикалық зерттеудің кемшіліктеріне тоқталғанда,әдетте мынаны айтады:
1)Педагогикалық құбылысты объективті өлшеу үшін критерийлердің жеткіліксіз өңделмеуі
2)Көптеген құраушы факторлар есебінен дәл және объективті құбылыс себептерін анықтау қиындығы
3)Басқа ғылымда қолданылатын әдістер көмегімен педагогикалық құбылыстар арасындағы байланысты табу қиындықтары
Кез келген ғылымда нәтижелер объективтілігі құбылыстың өлшеу дәлдігі,талдау мен өңдеуге байланысты.Бірақта педагогикалық ғылымда соңғы уақытқа дейін құбылысты субъективті сипаттау басым.Нақты статикалық құбылыстың сапалық жағын зерттеу мүмкін емес.Ғылымда егер нақты критерий,өлшемдер және жан-жақты зерттеу, сапалық және сандық құбылыстың жақтары болмаса жеткілікті объективті деп айту мүмкін емес.Осыны ескеріп соңғы кездерде гуманитарлық ғылымдарда да,оның ішінде педагогикада да,құбылыстың сандық жақтарын өлшеу мен зерттеу жұмысының нәтижелерінің сенімділік мәселелерін шешудің жолдарын іздей бастады.Статистика құбылыстың негізін ашпайды.Ол тек екі құбылыстың статикалық сенімді айырмашылығын бекіте алады,бірақ оның себебін түсіндіре алмайды.Мысалға, оқытудағы жаңа әдіс жоғары нәтиже көрсетеді. Осындай статистикалық есептеу негізінде неге жаңа әдіс жақсы болу себебін айта алмайды. Оның оқу үрдісінің терең талдау, жан- жақты оқытушы мен оқушы әрекетін бақылау негізінде айтуға болады. Ғылымда фактілерді дәл бекіту жеткіліксіз, олардың негізін, өзара байланысы мен өзгерісін теориялық түрде түсіндіру керек.Педагогикада қолданылатын статикалық әдістер құбылысты зерттеу үшін қолданады. Бірақ оларға сүйеніп, қорытынды, болжам жасауға болмайды. Практика көрсеткендей жеткіліксіз, дайындықсыз арнайы ғылыми ой -санасыз, құбылыстар арасындағы себептік байланыстарды табу және талдау білмей зерттеу жұмысының мазмұнын, түсініктерін статикалық есептеулері көп жағдайда дұрыс емес қорытындыларға әкеледі.Кейде бұл гуманитарлық ғылым салалаларында болып тұрады, өйткені олар математика статистикалық әдістерді жеткілікті қолдануды білмейді. Педагогикалық зерттеу жұмысында статистикадан бас тартпау керек. Статикалық әдістер зерттеу нәтижелерін жүйелеу және өңдеуге, оның ғылыми ақиқаттығын тексеруге мүмкіндік беретінін ескеру керек.
Құбылыстар туралы жалпы түсінік және орташа көрсеткіштері
Статистика -көптеген құбылыстардан тұратын құбылыстар жиынтығын қарастырады. Статикалық әдістерді қолданғанда бірқатар мәліметтер зерттеуші репрезентативный деп санаған бір мәнге меншіктеледі. Педагогикада статикалық әдістер педагогикалық құбылыстың жиынтығының анықталған нәтижелерін қысқаша ұсыну немесе салыстыру үшін қолданады. Жиынтыққа кіретін бөлек құбылыстарды жиынтық элементтері деп атайды. (Әдетте х1 у1 деп белгіленеді).Егер элементтер жиілігін F деп белгілесек,ал олардың қосындысын (Ғ) жиынтық көлем деп аталады және N деп белгілейміз.Жиынтық элементтеріне ең аз дегенде бір белгі тән,оның әдетте нақты сандық мәні болады және оның неізінде бір жиынтық элементінен екіншісін айыруға болады.Жиынтықтардың сандық сипаттамалары үшін әртүрлі орта көрсеткіштер қолданады.Статикалық әдістер қолданғанда бір маңызды жағдайға назар аударған жөн;жиынтық элементінің мәні жалпы заңдылық бойынша пайда болмайды,ол кездей -соқ факторлар әсерінен пайда болады.Мысалға,қатысушылардың білімін бақылау жұмысы нәтижесіне қарап бағалайды.Негізінде дұрыс.Бірақ бақылау жұмысына кездей-соқ жағдайлар әсер етуі мүмкін: қатысушылардың психикалық күйі,шаршау,көшіру мүмкіндігі т.с.с.Қатысушылардың білім деңгейін бір ғана қатысушының көрсеткішіне сүйеніп анықтауға болмайды.Тек бақылауға бірнеше қатысушы кіргенде және орта көрсеткіштерін талдағанда ғана қорытынды жасауға болады.Орташа көрсеткіштер жиынтық элементтерінің жеке мәндеріне қарағанда тұрақты болып келеді.Орта көрсеткіштер ғылыми ақпараттың қайнар көзі болып табылады,егер оларды есептеу барысында үлкен сандар заңы ескерілсе.
Бұл заңның негізін келесі түрде баяндауға болады.
1)Көп мәліметтердің саны жеткілікті болғанда жиынтықтың бірқалыпты құрамының заңдылықтарын табуға болады.
2)Осы заңдылықтарды сандық түрде тек орта көрсеткіштермен сипаттауға болады.
3)Жиынтық заңдылықтар неғұрлым дәлірек болса,соғұрлым зерттелетін элементтер саны көп болады.
Құбылыстардың ортадан басқа жаққа ауытқуы көп объектілер санымен өзара толықтырылады.Орташа салыстыру немесе параметрлік әдістерді егер зерттелінетін шамалар шкалалық қатынаста немесе бірқалыпты интервалдық шкалаға келтірілсе ғана қолдануға болады."Параметрлік" деген атау орташа көрсеткіштердің параметрлерін салыстыратындықтан шыққан.Жиынтық көлемі бірнеше элементпен мыңдаған элементтер арасында болуы мүмкін.
Статикалық зерттеу жұмысының кезеңдері
Педагогикалық мәселелерді статикалық зерттеуде біз 4кезең бойынша қарастырамыз:
1)Зерттелетін объектінің негізгі қасиеттерінің цифрлары көмегімен сипаттау үшін моделін құрау.
2)Қандай да бір құбылыс туалы сандық мәліметтерден бақылаудың көмегімен мәліметтерді жинау.
3)Жалпы сандық мәліметтерді табу және оларды өңдеу.
4)Мәліметтерлі талдау.
Бірінші кезең қалыптасу деп аталады,бұл кезеңде нақты цифрлар мен толтырылатын математикалық модель алынады.Екінші кезеңде мәліметтер жинайды.Үшінші кезеңде мәліметтерді өңдейді.Тек төртінші кезеңде мазмұнды қорытындылайды.Зерттеу жұмысының нәтижелерін шығару бұл бөлек жиынтық элементтері туралы жинаған мәліметтерден бір тұтас ретінде жиынтықты сипаттайды,мәліметтерге ауысу кезеңі.Жай хабарлауда ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Эксперименттік әдістің теориялық негіздері
Нанотехнологияның мүмкіншіліктері
Статистикалық басқару
Статистикалық бақылау
Паскаль программалау тілінің мүмкіншіліктері
Гуманитарлық ғылымда биографиялық әдістің тарихы
Статистикалық үлестірілулер
Статистикалық сынау
Статистикалық жинақтау
Статистикалық кестелер
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь